Page 1

Pris 59 sek

Grunden Tidning Nummer 1/Mars 2013

Björn Samuelsson

Jämställdhet & Delaktighet i Samhället

Reklambyrån En del av Riksföreningen Grunden

Vi andas samma Luft

1

Föreningen Grunden


Grunden Tidning nummer 1/Mars 2013

Ledare

Innehåll

Nummer 1/Mars 2013

Jämställdhet & Delaktight i Samhället Vi andas samma luft .............................. 4-5

Hej alla Grunden-medlemmar och läsare!

Hemsida: www.grunden.se E-post: tankesmedjan@grunden.se Telefon: 031-707 20 65 Adress: Svangatan 4A 416 68 Göteborg Formgivning: Grundens Reklambyrå Ansvarig utgivare: Mats Andrén Redaktörer: Mats Andrén och Elsa Leth Tankesmedjan: Mats Andrén Emily Gunnarsson Anders Karlsson Ola Larsson Elsa Leth Hanna Swiesciak Kristin Svensson

Vi har gjort detta nummer av Grunden Tidning: Emily Gunnarsson Elsa Leth Hannes Glavå Hanna Swiesciak Johnny Koroschetz Mats Andrén Mark Singleton Malin Andrén

Ola Larsson Paulina Rojo Kristin Svensson Roland Nilsson Tommy Andersson Och några till…

Vi från rikskansliet ska ut på årsmötesturné och besöka våra lokala föreningars årsmöten. Vi vet när de flesta föreningar skall ha sina årsmöten. Ni andra får gärna ringa till kansliet och berätta tid och plats, så kommer några från oss och besöker er. Det är den roligaste delen av mitt jobb att träffa lokalföreningarna och alla medlemmar. Vi från kansliet är ute och hjälper nya Grundenföreningar ute i landet att starta upp. Det är flera på gång som vi har hälsat på och ska komma tillbaka till. Grunden växer så det knakar! Vi har också anställt en person som skall vara riksföreståndare. Riksförståndaren ska ha LSS-ansvar för de medarbetare som har Daglig Verksamhet på rikskansliet. Dessutom skall ha hand om Daglig Verksamhet ute i de lokala föreningarna i Sverige. De Grunden-föreningar som vill driva egen Daglig Verksamhet kan kontakta riksföreståndaren Anders Johansson för att få reda på mer om egen Daglig Verksamhet och hur allt går till. Dessutom har vi gett vår nya medarbetare Andreas Oscarsson i uppgift att ordna med medlemsregistret så att alla medlemmar ska få sin medlemstidning som är den här tidningen. Det är mycket att stå i när man har en Riksföreningen. Det som gör att det fungerar är som vi säger i Grunden: Tillsammans är vi starka!

Reklambyrån En del av Riksföreningen Grunden ....... 6-7 Nya medarbetare Andreas Johnny och Annika ......................8

4-5

6-7

Kick-off Rikskansliet och Reklambyrån ................ 9 Internationella kvinnodagen Emily Gunnarsson .................................... 9 Anders Nordin Skaffade sig en ny förvaltare ..................... 10 Tidning Metro Reklambyrån på besök ............................ 11 Björn Samuelsson Och musiken ..................................... 12-13 Karriärkraft

9

10

Ett socialt arbetskooperativ ............... 14-15 Grunden Göteborg Friskvårdsdisco och Så ska det låta .........16 Notiser .................................................... 17 Recension och dikter ............................ 18

Ola Larsson, Ordförande, Riksföreningen Grunden Sverige

Serie ....................................................... 19

11

14-15


Jämställdhet & Delaktighet i Samhället

De berättade om egna erfarenheter på arbetsplatsen där de hade stött på att det inte var jämställt. Projektet jobbar med att utbilda arbetsledare och människor med funktionshinder om genus och jämställdhet.

I 4

januari började Grunden Göteborgs projekt Vi andas samma luft en utbildning om jämställdhet i samarbete med DIS från Eskilstuna. DIS betyder delaktighet i samhället. De har fått hederspris för sitt sätt att arbeta.

Jämställdhet betyder att män och kvinnor har samma rättigheter och skyldigheter i samhället. Kvinnor och män skall ha samma villkor på arbetet och till utbildning. Anna från Dis sade: ”Jag är jätteglad att jag jobbar på DIS. Det är idag i samhället skillnad på

vad man får för jobb och skillnader på lönen. Kvinnor och män skall ha samma ansvar för hemarbeten. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra”. Vi tittade på ett avsnitt av filmen Vi andas samma luft, som vi på Grunden Göteborg har spelat in, och vi diskuterade kring handlingen. Det handlade om en tjej som skulle börja arbeta på en daglig verksamhet och hon ville vara med i musikgruppen, men fick inte för samordnaren. Killen som jobbade med musik ville jobba i köket men han fick inte heller för samordnaren. Då bytte tjejen och killen kläder

med varann. Sedan fick vi jobba i olika grupper och klistra in bilder om vilka yrken var typiskt manliga eller kvinnliga eller neutrala. En framgångsfaktor för ökad jämställdhet är arbetsrotation på arbetet. Det betyder att man ska turas om att göra olika uppgifter. Det var en fin utbildningsdag med workshops där alla fick vara delaktiga. KRISTIN SVENSSON

”Jag är jätteglad att jag jobbar på DIS. Det är idag i samhället skillnad på vad man får för jobb och skillnader på lönen. Kvinnor och män skall ha samma ansvar för hemarbeten. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra”. Anna från DIS

5


Grundens Reklambyrå

– en del av Riksföreningen Grunden

Från och med januari 2013 är Grundens Reklambyrå en del av Riksföreningen Grunden Sverige. Det betyder att alla Grundenföreningar kan få hjälp med hemsidor och att trycka informations-material. Här kommer en presentation av Grundens Reklambyrå.

J

ust nu består Grundens Reklambyrå av 11 kollegor. De flesta av oss arbetar med formgivning (Photoshop).

Dreamweaver. Vi håller kurser för våra medlemmar om hur man startar och underhåller en hemsida (wordpress).

2005 tog vi vårt första steg som Reklambyrå. På den tiden fanns en grupp av 8 personer. De kallades då för Grunden TV2 och arbetade bara med film och intervjuer.

Vi ansvarar för: Grundens reklamkampanjer och informationsspridning av Grundens filosofi. Vi svarar för design av Grunden Tidning som ges ut 4 gånger om året. Vi arbetar med formgivning av information och webbdesign. Vi designar och underhåller Grundens hemsidor. Vi tar emot beställningar från andra organisationer och företag. Vi hjälper organisationer och företag med utveckling, design, underhåll, drift och marknadsföring av affärsidé och webbplats.

Med tiden utvecklades idén att starta en reklambyrå som skulle ta hand om Grundens information, design, hemsida och senare också Grunden Tidning. Mycket har hänt sedan dess och nu har gruppen fått nya medarbetare, större lokal och fin utrusning. I vårt daglig arbete använder vi bland annat designvertygen Photoshop, Indesign, Illustrator, Wordpress,

Vi designar och trycker:

Foto:Jaana Tobiasson

6

Foldrar Broschyrer Tidningar Visitkort Vykort Brevpapper Kuvert Kalendrar

GRUNDENS REKLAMBYRÅ

Affischer / Posters Flyers / Flygblad Etiketter Ring oss gärna om du vill veta mer om våra tjänster. Eller om du vill jobba med oss. Det finns lediga platser i gruppen! Telefon 031-707 20 67

7


Nya medarbetare

på Grundens rikskansli

Sedan början av januari jobbar tre nya medarbetare på Riksföreningen Grundens kansli i Göteborg. Välkomna Annika, Andreas och Johnny

Kick-off för Rikskansliet och Grunden Reklambyrå

I

slutet av januari åkte vi som arbetar på Grundens rikskansli tillsammans med Grundens Reklambyrå iväg och hade en planeringsdag. Anledningen var att Grunden Reklambyrå till vår stora glädje nu är en del av Riksföreningen Grunden och att vi har nya anställda. Vi presenterade oss för varandra så att vi skulle lära känna varandra. Vi pratade om vad Grunden Reklambyrå gör och hur de ska fortsätta sitt arbete. Vi pratade om hur vi vill arbeta tillsammans och vilka mål vi har för framtiden. Det var en trevlig och lärorik dag. Den var givande och vi hade mycket att diskutera . MALIN ANDRÉN

Jag heter Andreas Oskarsson, jag har börjat jobba på Riksföreningen Grunden Sverige.

Jag heter Johnny Koroschetz och jobbar på Riksföreningen Grunden Sverige.

Jag heter Annika Ronneland, jag börjat jobba på Riksföreningen Grunden Sverige.

Jag jobbar med vår facebookgrupp och andra it-frågor på Riksföreningen. Och med Riksföreningens medlemsregister.

Jag jobbar med att organisera och hjälpa ledningen med diverse administrativa sysslor. Till exempel översätta, skriva protokoll, samla ihop information och hålla ordning i arkivet.

Jag jobbar med en folder som ska handla om kvinnor med intellektuella funktionshindrade som har blivit utsatta för något våld eller övergrepp.

Jag jobbar med dessa arbetsuppgifter för det är mitt intresse och Riksföreningen har behov av någon som uppdaterar vad som händer på kansliet.

Jag tycker om att hjälpa andra och känna att jag tillför något genom mitt kunnande.

Sen ska jag åka runt i våra lokalföreningar i Sverige och informera om detta till andra människor. Jag jobbar med dessa frågor för jag tycker att de är viktiga.

8

Foto: Andreas Oskarsson

Internationella kvinnodagen

D

et var tysken Clara Zetkin. Det var 1910-talet. Hon var med och bestämde att den 8 mars skulle alla i hela världen fira för jämställdhet. Framför allt krävde Clara rösträtt även åt kvinnor. År 1921 fick kvinnor rösträtt i Sverige. 1975 hade FN en internationell konferens i Mexico. Det mynnande ut i resolution. Detta innebar ett beslut att 8 mars skulle man kämpa för lika rättigheter över hela världen.

Nu i dag har vi i Sverige lika rösträtt men det finns fortfarande orättvisor mellan män och kvinnor. Jämställdhet när det gäller löner och hushållsarbete är några exempel på det vi kämpar för. Vi på Riksföreningen Grunden har nu bestämt att 8 mars blir en helgdag. Så vi återkommer första arbetsdagen efter 8 mars. EMILY GUNNARSSON

9


Anders Nordin bytte förvaltare

Tidningen Metro

- från lilla Sverige till stora världen

Ett gäng från Grundens Reklambyrå åkte på besök till tidningen Metros kontor i Göteborg. När man inte trivs med sin förvaltare eller God Man kan livet kännas svårt. Men det går att ändra på. Anders ”Nordan” Nordin skaffade sig en ny förvaltare.

A

nders ”Nordan” Nordin är 49 år och bor i Backatorp på ett gruppboende. Hans intressen är hästar, fotboll (brukar gå på BK Häckenmatcherna) och ishockey (håller på Frölunda Indians). Anders trivs väldigt bra på sitt Gruppboende. På jobbet på Grunden Göteborg svarar han i telefon och hjälper till med allt möjligt. Hur är det att leva med förvaltare? - Jag var uppe hos min nya förvaltare idag. Den sista januari blev den gamla förvaltaren avstängd. Anders har själv valt ut sin nya förvaltare. I februari hade han ett möte med henne. Och överlämning av papper. Förvaltaren och Anders skall göra

10

upp en budget. Förvaltaren skall förklara för Anders vad en budget är.

tala om vad pappret handlade om. Det gjorde det svårt för Anders, eftersom han inte kan läsa.

Anders tycker att hans gamla förvaltare var jobbig. Den gamla förvaltaren förklarade ingenting och lyssnade inte på vad Anders hade att säga. Anders låter väldigt besviken när han pratar om den gamla förvaltaren. Den gamla förvaltaren pratade över huvudet på Anders.

- Nu känns det jävligt bra med den nya förvaltaren, säger Anders. Och man kan skoja med henne när som helst. Hon har humor och skrattar väldigt mycket. Hon har sitt kontor på andra sidan gatan vid mitt jobb.

Var det svårt att byta? - Vi fick slåss, vi har krigat i två år. Vi har hållit på och skickat papper, överklaganden och ansökningar. För att få det som Andera ville. Anders har klagat väldigt mycket. Hans gamla förvaltare ville att Anders skulle skriva under på papper utan att

Tips till andra som vill byta förvaltare eller God Man: Leta reda på en person som du tycker är bra och som är beredd att ta över. Då är det lättare att byta. Varje gång en förvaltare eller God Man gör något dumt ska du skicka ett brev till Överförmyndarmyndigheten och berätta.

Metro tjänar pengar på att de tar betalt för annonser och reklam som finns i tidningen. Metron ska vara en morgontidning för människor som ska åka någonstans. Tidningen Metro finns i hela världen. Till exempel i Mexico, Chile, Danmark, Portugal, Kina, Ryssland och USA. Varje dag är det 1,5 miljoner människor i Sveriges tre största städer som läser tidningen Metro.

N

är vi kom dit träffade vi en journalist som heter Fredrik Bäckman. Han berättade att Metro startade i Stockholm år 1995. Nu finns Metro i Stockholm,

Malmö och Göteborg. Tidningen finns på hållplatser, stationer, bussar och spårvagnar. Tidningen Metro är gratis för att många ska kunna läsa den. Det ska vara korta nyheter och de ska nå unga läsare.

Metron ska vara klar tidigt på morgonen. Det står nästan samma saker i Metro-tidningarna i Stockholm, Malmö och Göteborg. Men vissa artiklar kan skilja sig åt mellan de olika städernas Metro. Det beror på vad som händer i varje stad. ANNIKA RONNELAND

MATS ANDRÉN

11


Björn Samuelsson

I nästan hela sitt liv har Björn Samuelsson sysslat med musik. Grunden Tidning har träffat honom för en intervju om hans stora intresse.

I 20-årsåldern gick Björn på Helsjöns folkhögskolas musiklinje. Piano och kyrkorgel var Björns huvudinstrument när han sökte in på skolan. - Sedan var det bara piano som gällde egentligen. Det var en väldigt enkel orgel de hade där, så den var inte så rolig att spela på. Nu för tiden är det både synth, sång och gitarr som gäller. - I bland gör jag det professionellt, ibland på skoj. Förutom att spela instrument sjunger Björn i kör och skriver dikter. Hans dikt Förlorad ungdom har blivit uppläst i radio. Den finns att läsa här bredvid. En lördag i slutet av december hade Björn sin första spelning med bandet Worm. - Det var en häftig känsla att vara keyboardist i bandet. Jag trivs väldigt bra på scen. Det är roligt att känna att andra uppskattar det man gör. KRISTIN SVENSSON

Björn Samuelsson Jobbar: Med webbdesign på Grundens reklambyrå Bor: I Kortedala, Göteborg Intressen: Musik, datorer och språk.

B 12

När Björn var 10 år tog han lektioner i el-orgel. - Jag ville inte lära mig noter först, utan ville hellre spela bara på gehör. Men jag var tvungen att lära mig noter i alla fall. Några år senare spelade Björn även

havet är som en frusen våg inga vågor som kluckar ingen klocka som klingar tiden fyller mitt hjärta med tunga sår en svulst av reumatismen en bild av ungdom och vår en tid av syren och blom svallade i kärlekens rus men den tiden blev förgången och mitt hjärta förvandlades till tenn ungdomsvåren flyttade någon annanstans nu blommar den hos någon annan och den flyttar aldrig någonsin tillbaks igen tiden växte ifrån mig de blev vuxna och skaffade barn de flyttade bort från min ungdomsgård och jag blev kvar i ungdomens spår nu står jag här övergiven jag är för gammal för gammal för att vara den jag är jag är ett mål för andra för andra som aldrig upplevt förlorad ungdom och förlorad ungdomsvår havet är som en frusen våg som en frusen själ i ålderdomen inga vågor som kluckar ingen klocka som klingar

Foto: Johnny Koroschetz

jörn Samuelsson var 7 år när han började spela. - Jag började spela när mamma och pappa köpte en el-orgel. Min mamma och pappa visade mig hur jag skulle ta mina första ackord på orgel.

Förlorad ungdom

BJÖRN SAMUELSSON

kyrkorgel i ett år. - Sedan tog jag sånglektioner. När jag var liten sjöng jag melodier med mamma så där på skoj. Det är min mamma som jag har fått musiken av. När jag började ta sånglektioner blev det mer seriöst. Foto: Gustavo Maturana

13


De har film-utrusatning och redigerings-rum och kameror. De är sina egna kamera-män och -kvinnor. De har egna kamera-crew-tröjor för kamera-teamet - Vi är som alla andra. Vi har det gott oss emellan. Vi skojar. Vi känner varandra på jobbet och utanför. Vi trivs och har skoj på vår arbetsplats. - Vi skulle vilja ha lön för det jobbet vi utför, tycker Emanuel på Karriär Kraft Film & Media. Fast vi är tacksamma för pensionen ändå. - Vi gör ändå karriär från där vi är.

Karriär Kraft

I kväll skall de jobba och göra intervju på invigning på Hisingen Hökälla. Det är en rehabiliterings-verksamhet i Lillhagsparken på Hisingen. De håller på med hantverk. Djur, natur, fåglar. De säljer korgar och vykort. Två veckor senare ska de göra en intervju och reportage med Mammas Retro som har butik på Tredje Långgatan i Göteborg.

Och så har de en medarbetare som heter Olov som jobbar med Sonja Gube på Teater Uno som ligger på Esperanto platsen. En annan av dem som heter Krisztina har gjort ett program en gång i veckan som man kan se på Youtube.com/ mediatorget. Emanuel och Julian redigerar just nu programmen. Det är en lugn och god arbetsmiljö. På Karriär Kraft Film & Media hinner man stanna upp och se sig själv och andra. KRISTIN SVENSSON

Föreningen Grunden i Göteborg söker medlemmar till styrelsen! Karriär Kraft är ett socialt arbetskooperativ i Göteborg. Kristin Svensson från Grunden Tidning åkte dit och hälsade på.

D

e hjälps åt och delar jobb på Karriär Kraft Film & Media De har just redigerat färdigt en film om Frölunda Indians ishockeylag. Där intervjuar de både Magnus Kahnberg och Fredrik Sjöström. Filmen finns på: www.youtube.com/mediatorgetskanal också facebook.com/mediatorget. De jobbar med att förändra folks attityder och få bort deras fördomar. De vill att samhället skall vara tillgängligt för alla.

14

Valberedningen söker dig som vill arbeta med lokal föreningens styrelsearbete från mars 2013. Du skall kunna samarbeta och utveckla Grundens idéer och tankar för medlemmarnas bästa. Våra stora intressefrågor är, bostad, fritid, skola, arbete och medlemsarbete.

Anmäl ditt intresse till Tony Markanen Mobilnummer: 0739877175 Eller Yvonne Ronneland Telefonnummer: 707 20 60 Hälsningar Valberedningen Tony & Kjell & Yvonne

15


Friskvårdsdisco på Grunden Göteborg

18

Notiser

April

Melodifestival till Upplands Väsby

Kl:17.30-20.30 Nu har du chansen att svänga dina lurviga! Vår coole DJ REDFOX gästar oss och spelar det senaste låtarna samt gamla godingar! I baren serverar vi fräscha, smarriga och alkoholfria smoothies samt nyttiga och goda snacks

Missa inte detta!

Gör dig redo för beach 2013!

Inträde Gratis

Ta med pengar till drycker och snacks

Välkomna!

Så ska det låta på Grunden Göteborg Grunden Göteborg kör en egen version av det kända Tv- programet på Svangatan 4 A i Göteborg. Grunden band står för musiken. De uppträdde senast på Finlandsbåten. Det var en stor succé. Vi börjar kvällen med en musikquis där vinnaren får vara med och delta programet. Vi uppmuntrar er att ta med ett glatt humör och sjunga med i låtarna. I lokalen har vi som vanligt vårat café öppet. Mer information kommer på hemsidan! När: Tisdagen den 9 april 2013 Tid: 18.00-21.00 Plats: Svangatan 4 A 416 68 Göteborg

Hur länge bajsar stadsministern? Sju debattörer har skrivit en artikel i Aftonblandet (15/2). De tycker att Försäkringskassans krav kränker människor som behöver personlig assistans. I artikeln vänder de sig till statsminister Fredrik Reinfeldt. De frågar honom några av de frågor som många människor måste svara på när någon från Försäkringskassan undrar. Debattörerna skriver att frågorna är väldigt intima och personliga. Om man inte svarar på frågorna riskerar man att få färre assistanstimmar. Många gråter, men vågar inte protestera eftersom de är beroende av Försäkringskassans välvilja. Debattörerna uppmanar Reinfeldt att stoppa kränkningarna.

Nästa år kommer Sverige att vara värd för en ny melodifestival. Då kommer sångartister med intellektuella funktionshinder från hela Europa att delta i egen tävling, skriver DN. Yvonne Boberg är initiativtagaren till Väsby Melodifestival. Hon säger att de är väldigt glada och stolta över att få arrangera den europeiska finalen.

Politiker bryr sig inte om forskning IAftonbladet (30/11 2013) har Julia Bahner och Carl Emanuelsson från Fi (Feministiskt Initiativ) skrivit en debattartikel. De kritiserar riksdagspartiernas ”generande okunskap gällande särskolan och intellektuellt funktionshindrade människors livsvillkor”. I artikeln skriver de om Riksföreningen Grundens paneldebatt i november. Där visade det sig att bara ett av riksdagspartierna kände till bland annat Magnus Tidemans aktuella forskning som visar att särskolan inte är bra. Inte för samhället och inte för eleverna. Julia Bahner och Carl Emanuelsson tycker att politik ska grundas på vetenskaplig kunskap och berörda människors erfarenheter.Att riksdagspolitiker inte har kunskap om aktuell forskning i frågor som de utformar sin politik inom tycker de är skrämmande.

Gratis Entré Café finns

16

17


Recension

Serie av Mark Singleton

Gökboet – Moomsteatern Pjäsen är baserad på filmen Gökboet som handlar om ett mentalsjukhus och vården där.

del av daglig verksamhet i Malmö. Det är en mycket proffsig uppsättning, värd att se.

Pjäsen är mycket bra, lite skrämmande så åldersgränsen ligger på 15 år. Den spelas av Moomsteaterns fasta grupp samt ett antal skådespelare från Teater Teamus som är en

ROLAND NILSSON

Dikter av

Hannes Glavå

Mörkrets tid

Spadar, Spadar Spadar, spadar, krut, bravader

Fulla tjuvar

Rånare i skogens glänt

De lever än

Ingen sig för dem nu passar

Alla är de stora

Ingen har en varning sänt

I natten så mörk alltid En dröm kommer På slutet död

Dikt vid slutet Skrik från ovan, skrik från jorden

Angående fågelsång Hör sången från skyarna, skyarna, skyarna

18

Sakta tömmar alla borden Ingen kan väl ödet veta Vad kan katastrofen heta?

Sprider sig i byarna, byarna, byarna

Skriken fortsätter att ljuda

Sången som fåglarna fint komponerar

Stjärnor bortom rymden sjuda

Var man som lyssnar, de exalterar

Djur och kreatur om vartannat

Fågelsång, hör fågelsång!

Upplever att tiden stannat

19


Posttidning B Retur adress: Svangatan 4A 416 68 Göteborg

Föreningen Grunden Göteborg är en ideell opolitisk intresseförening för människor med intellektuella funktionshinder. Vi är bra på att erbjuda utvecklande arbetsuppgifter inom daglig verksamhet.

Är du intresserad av att arbeta med Föreningen Grundens föreningsarbete för medlemmar och samtidigt göra egen karriär? Känner du någon som vill byta daglig verksamhet och arbeta med andra arbetsuppgifter? Intresserad av vad vi arbetar med?

r Vi bjude på fika!

Öppet hus! Välkommen då på besök och titta vad vi arbetar med och erbjuder! Svangatan 4 A Torsdag den 21 mars Klockan: 13.00 – 15.00 Kontakta mig gärna: Yvonne Ronneland yvonne@grunden.se 031-707 20 60

20

Välkomna önskar alla i grunden Göteborg och Grundens Riksorganisation!

Grunden Tidning mars 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you