Page 1

.

NR 1/2017 PRIS 59 SEK

Grunden Tidning

Andreas Oskarsson ställer ut foton Anmäl

hinder med Special Olympic i futsal ny app

4-5 mars 2017 riksgrunden.se


Grunden Tidning

nummer 1/2017

LEDARE Hej alla Grunden-medlemmar och läsare! Detta är riksordföranden som tar ordet. Jag är stolt över min besättning på båten Riksföreningen Grunden. Lördagen den 20 maj kommer vi ha vårt årsmöte. I början på april kommer vi ställa ut och gå på Leva & Fungera-mässan i Göteborg. Kom gärna förbi vår monter där den 4-6 april. Sedan så seglar vi vidare med skeppet på de blåhaven mot en förbättrad arbetsmarknad och inkludering av oss. Hälsningar från en glad person!

Hemsida: www.riksgrunden.se E-post: tidning@riksgrunden.se Telefon: 031-707 20 65 Adress: Svangatan 4A 416 68 Göteborg Formgivning: Grundens Reklambyrå Ansvarig utgivare: Andreas Oskarsson Redaktör: Elsa Leth Redaktionsgruppen: Emily Gunnarsson Ola Larsson Elsa Leth Hanna Swiesciak

Vi har gjort detta nummer av Grunden Tidning: Andreas Oskarsson Emily Gunnarsson Elsa Leth Erick Jara Ortega Gustavo Maturana Mark Singleton

Malin Andrén Ola Larsson Paulina Rojo Per Jideús och några till…

Andreas Pettersson, Ordförande Riksföreningen Grunden


INNEHÅLL

Nummer 1/2017 Andreas Oskarsson ställer ut foton.....4-5 Per gillar att rida ................................... 5 Så styrs Sverige ..................................6-8 Vi måste kunna lita på vår gode man ... 8 Workshop på MyRight.......................... 9 Leva Fungera Mässan ................... 10-11

11

Special Olympic i futsal ........................... 11

Grunden snackar med de som bestämmer . ...................................................... 12-13 Anmäl hinder de ny app ..................... 13 Sång och mössor mot sexism och rasism ............................................................ 14 Gasklockan i Gullebergsvass.............. 14 El Dorado har festival ........................ 15 Pebre recept ........................................ 16

12-13

Riksföreningen Grunden söker nya medarbetare......................................... 16 Spelhörnan.......................................... 17 Filmrecension ..................................... 18 Serie.................................................... 19

14


Andreas Oskarsson ställer ut foton TEXT: REDAKTIONEN

R

iksföreningen Grundens medarbetare Andreas Oskarsson är inte bara ansvarig utgivare för Grunden Tidning. Han är fotograf också. Under början av året har hans fotoutställning hängt uppe på Riksföreningen Grundens kansli på Svangatan 4A i Göteborg. Nu finns det möjlighet för ännu fler att se Andreas Oskarssons vackra naturfotografier. Från den 31 mars till den 21 april kommer utställningen befinna sig då på Grunden Grand Bazar, Andra Långgatan 46 i Göteborg. Från den 1 november till den 30 november  kommer utställningen finnas på Högsbo

4 GRUNDEN TIDNING

bibliotek, Axel Dahlströms Torg 3 i Göteborg. Från den 5 juni till den 25 juni går det att se utställningen på Partille Kulturum, Gamla Kronvägen 56 i Partille. Välkomna att komma förbi och titta på Andreas fina bilder på någon av dessa platser. Det kommer också finns information om Grunden i samband med utställningstillfällena. Bilderna kommer vara till salu och går att beställa via mail: oskarsson@riksgrunden.se  telefon: 031-7072065.


Per gillar att rida Riksföreningen Grundens medarbetare Per Jidéus berättar om sin ridklubb.

J

TEXT OCH FOTO: PER JIDEÚS

ag rider på måndagar mellan 17.45 och 18.30. Vi är fyra i min grupp: Julia, Martin, min bror John och jag. Igår var det hästtävling i Billdal, då hade vi teori istället för ridning. Vår ridlärare heter Maria, hon är bästa ridläraren. Billdals ridklubb har många hästar. Både stora hästar och små ponnys, 46 stycken. Till Billdals ridklubb ligger i Billdal, söder om Göteborg. Man kan åka dit med bussen Rosa Express från

Radiomotet eller från Marknadsgatan. Det har jag gjort i många år och haft många hästar, men nu har jag Otto. Otto är en bra häst och jag tycker om honom, men han är lite långsamt. Jag började rida när jag var åtta år och har fortsatt sedan dess, för jag tycker det är så roligt. Jag gillar hästar, de är fina djur men stora. Det kostar ganska mycket att rida. Men jag tycker att det är värt det. Ridning ger bra motion och man blir starkare i benen och i armarna.■ GRUNDEN TIDNING 5


Så styrs Sverige TEXT: MALIN ANDRÉN

S

verige är en demokrati med parlamentariskt styre. Det betyder att makten ska utgå från folket. Svenska folket väljer representanter till riksdagen i riksdagshuset vart fjärde år. Riksdagen utser en statsminister och det är statsministern som får i uppdrag att bilda en regering. Det betyder att statsministern bestämmer vilka som ska ha olika ministerposter i regeringen. Den svenska regeringen styr Sverige genom att den

verkställer det som riksdagen har beslutat. Regeringen tar också initiativ till nya lagar och ändringar i befintliga lagar. Till hjälp i arbetet har regeringen regeringskansliet 340 andra myndigheter. Sveriges regering består av en statsminister och 22 andra ministrar. Ministrarna har olika ansvarsområden. Därför är de indelade i olika departement. Här kommer en lista över departementen och vilka ministrar som har ansvar för olika saker:

Statsrådsberedningen Statsrådsberedningen ansvarar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Stefan Löfven Statsminister

Ibrahim Baylan Samordnings- och energiminister

Arbetsmarknadsdepartementet Departementet ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och har samordningsansvar för etablering av nyanlända.

Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister

Finansdepartementet Departementet arbetar med frågor som rör ekonomisk politik, statens budget, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Magdalena Andersson Finansminister

6 GRUNDEN TIDNING

Ardalan Shekarabi Civilminister

Per Bolund Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister


Försvarsdepartementet Departementet ansvarar för regeringens försvarspolitik.

Peter Hultqvist Försvarsminister

Justitiedepartementet Departementet ansvarar för rättsväsendet, migrations- och asylfrågor, krisberedskap, grundlagar, civilrätt med mera.

Morgan Johansson Justitie- och migrationsminister

Anders Ygeman Inrikesminister

Miljö- och energidepartementet Departementet ansvarar för regeringens miljö-, energi och klimatpolitik

Karolina Skog Miljöminister

Näringsdepartementet Departementet arbetar med frågor som rör näringsliv, bostäder och transporter, samt regional tillväxt och landsbygdspolitik.

Mikael Damberg Närings- och innovationsminister

Anna Johansson Infrastrukturminister

Peter Eriksson Bostads- och digitaliseringsminister

Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister

GRUNDEN TIDNING 7


Socialdepartementet Departementet ansvarar för frågor om social omsorg, folkhälsa och sjukvård, socialförsäkring, jämställdhet och idrott.

Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister

Åsa Regnér Barn- äldre- och jämställdhetsminister (även ansvarig för LSS)

Gabriel Wikström Folkhälso-sjukvårdsoch idrottsminister

Utbildningsdepartementet Departementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och ungdomspolitik.

Gustav Fridolin Utbildningsminister

Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning

Utrikesdepartementet Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna ansvarar för Sveriges utrikes-, bistånds- och handelspolitik.

Margot Wallström Utrikesminister

Ann Lind EU- och handelsminister

Isabella Lövin Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

Vi måste kunna lita på vår gode man! TEXT: MALIN ANDRÉN

G

ällande gode män och förvaltare så blir man rädd. Slog på nyheterna under helgen och fick se en tjej som jag känner från Karlshamn. På nyheterna berättade de att hon har haft en god man som tog

8 GRUNDEN TIDNING

pengar i från henne. Och att det blev rättslig process av det. Hennes föräldrar gick in och stöttade henne i processen. Förvaltarnämnden tog emot anmälan från tingsrätten. Genom en lång process så fick denna tjej rätt till slut. Och lyckligtvis fick hon också pengarna tillbaka. Men det är inte alla som får pengarna tillbaka trots att de lyckats fälla den gode mannen i rätten. Den 22 december visade SVT en dokumentärfilm som heter "Konsten att stjäla

utan att åka fast". Den handlar om Lena som hade en god man som tog massor av pengar från hennes konto. Den gode mannen fick samhällstjänst som straff men Lena fick inte en enda krona tillbaka. Programmet går fortfarande att se på svtplay.se. Detta är en viktig varning till gode män att de måste förstå att det inte är deras pengar det handlar om utan deras klienters. Och det är viktigt att vi ändrar på systemet så att inte gode män kan göra precis som de vill utan att någon märker det.■


MyRight håller workshops för engagerat biståndsarbete Den 16 mars hade MyRight den första av fyra workshops på sitt kansli i Stockholm. Andreas och Americo från Riksföreningen Grunden åkte dit för att vara med. Workshoparna kommer att handla om hur My Rights medlemsorganisationer och partnerorganisationer ska kunna jobba tillsammans på ett bra sätt. TEXT: ANDREAS OSKARSSON // FOTO: ANDREAS OSKARSSON OCH AMERICO APPIANO

D

Bosnien och Hercegovina som heter Ružičnjaka – Los Rosales. De driver ett projekt för självständigt liv för unga personer med intellektuella funktionshinder.

Riksföreningen Grunden Sverige har varit medlemmar i organisationen MyRight (tidigare Shia) sedan 2009. För att vara medlem behöver man vara en riksförening inom funktionshindersfrågor. MyRight stödjer biståndsprojekt som vänder sig till organisationer i olika länder som jobbar med funktionshinderfrågor. Riksföreningen Grunden har beslutat sig för att stödja en organisation i

Workshopen var jättebra. Under den första delen fick vi en uppdatering av hur MyRight vill att medlemsorganisationer ska jobba utifrån regeringens nya riktlinjer om svenskt utvecklingssamarbete utomlands. Fram till 2015 var det biståndseffektivitet som var fokus. Från och med 2015 och framåt är fokus utvecklingseffektivitet. Sveriges regering har bestämt sex områden som ska finnas med i utvecklingssamarbete utomlands: ägarskap, partnerskap, dialog och påverkansarbete, transparens, risk-/ konflikthantering och resultat. Enligt FN är depression den största orsaken till funktionshinder runt om i världen. Därför har regeringen också

e fyra workshop-tillfällena kommer att handla om administration, värdegrunder, samarbete, ansvarstagande, engagemang, utbyte av tidigare erfarenheter av projekt. Riksföreningen Grunden är medlem i MyRight för att vi tycker att det är viktigt att stödja människor med funktionshinder överallt i världen. Positiva förändringar i ett annat land kan bli ett startskott för positiva förändringar i Sverige, eller tvärt om.

bestämt att fokus på mental hälsa ska finnas med i allt utvecklingssamarbete utomlands som handlar om funktionshinder. Under den andra delen av workshopen fick vi jobba i basgrupper med representanter från andra medlemsorganisationer. Tillsammans fick vi svara på frågor som till exempel ”Vilka blir konsekvenserna av bristande engagemang i medlemsorganisationerna som driver projekt utomlands?” och ”Hur kan vi förebygga bristande engagemang?”. Det blev livliga diskussioner om hur man kan göra så att projekt inte behöver avbrytas på grund av för lite engagemang. Det pratades mycket om att det kan vara viktigt att jobba i projekt-team, så att projektet inte hänger på enskilda eldsjälar. Nästa workshop kommer att hållas i april och då kommer flera personer från Riksföreningen Grundens kansli att åka dit.■ GRUNDEN TIDNING 9


En mötesplats för hjälpmedel om tillgänglighet Riksföreningen Grunden ska vara utställare på Leva & Fungera på Svenska Mässan i Göteborg den 4-6 april. Leva & Fungera beskriver sig som ”Nordens största mötesplats för hjälpmedel och tillgänglighet”. Riksföreningen Grunden har påbörjat ett samarbete med mässan för att Grundens medlemmar ska kunna påverka Leva & Fungera och dela med sig av sin kunskap. Grunden Tidning har intervjuat Maria Nilsson som är ansvarig för Leva & Fungera. TEXT: MALIN ANDRÉN

Hej vad heter du? Mitt namn är Maria Nilsson. Vad jobbar du med? Jag arbetar på Svenska Mässan och är ansvarig för mäs�san Leva & Fungera. Vad är Leva & Fungera? Leva & Fungera är en mässa för hjälpmedelsbranschen med allt från produkter till tjänster och service.  Hur många år har Leva & Fungera varit? Mässan har arrangerats vartannat år sedan 1980. Jag är lite osäker men det är 18:e eller 19:e gången mässan går.  Vad är meningen med Leva & Fungera? Mässan är en produktmässa och en stor del av besökarna är här i sin yrkesroll. Men, och det är vi så glada för, det kommer väldigt många brukare och deras närstående.  Förutom utställningen har vi föreläsningar på tre scener. Följ oss på sociala medier och ha koll på hemsidan

10 GRUNDEN TIDNING

där programmen kommer att uppdateras kontinuerligt. Du kan även prenumerera på våra nyhetsbrev. Det finns absolut inget bättre tillfälle än en mässa där man har möjligheten att klämma och känna på olika produkter och komma ihåg så man kan jämföra. Vi vet att besökare kommer hit för att hitta nya lösningar och utställarna vill mer än gärna visa, förklara och lyssna på de som använder deras produkter. Vi försöker skapa lite ”ordning” i produktgrupper på hallgolvet men lyckas väl inte så väl. Vi vet att det kan vara svårt att hitta bland alla utställare. Ett tips är att kolla före mässan var de utställande företagen man vill besöka står och det kan man göra på hemsidan. Ett område som är samlat är ”Kommunikation” där man kan hitta hjälpmedel för kognition, syn och hörsel. Alla funktionsnedsättningar syns inte och det är något vi arbetar mycket med att få med på mässan. Bland annat kommer Jenny Ström att föreläsa om hur man med hennes utmaningar (både Jenny och hennes barn har diagnosen ADHD och Asperger syndrom) kan hantera vardagen och en familj med tre barn.


Kan vem som helst komma och besöka Leva & Fungera? Ja! Alla är välkomna till mässan och det är fri entré. Man måste bara registrera sig. Det kan man göra på hemsidan eller när man kommer hit i entrén.  Alla kan ju behöva något hjälpmedel. Till exempel om man av någon anledning är svag i händerna kan man hitta en pryl för att öppna lock på burkar. Varför är den kostnadsfri mässa? Mässan är kostnadsfri av några orsaker men främst för att ge alla som vill möjlighet att besöka den.

Vilka länder finns denna mässa? Menar du från vilka länder utställarna kommer så förutom svenska har vi danska, norska, polska, tyska och nederländska utställare. Besökarna kommer också i första hand från Sverige, Norge och Danmark, men även från övriga Europa och ibland även Asien.

Leva & Fungera kommer att vara 4-6 april 2017 på Svenska Mässan i Göteborg 4-6. Tisdag och onsdag är det öppet kl 9-17. Torsdag kl 9-16. Fri entré.

Special Olympic i futsal 4-5 mars 2017

Den 4-5 mars hölls Special Olympic i Prioritet Serneke Arena i Kviberg, Göteborg. Där tävlade 46 lag i en sorts inomhusfotboll som heter futsal. Kravet för att vara med och spela var att man skulle ha ett intellektuellt funktionshinder. TEXT OCH FOTO: MALIN ANDRÉN

P

rioritet Serneke Arena i Kviberg är en jättestor ny idrottsanläggning. Anläggningen är drygt 45 000 kvadratmeter stor och inhyser alltifrån skidåkning, volleyboll, handboll och fotboll till hotell, restaurang och gym. Denna helg stod Grunden Bois för arrangemanget i Prioritet Serneke Arena. Till stöd hade de 24 sponsorer.

Totalt kämpade 400 spelare på de olika planerna. Det var lag från hela Sverige och även ett lag från Norge. Det som skiljer futsal från vanlig fotboll är dels att det spelas inomhus, det är färre spelare på plan och dels att bollen har ett annat mått. Det är också skillnad gällande speltid. På en traditionell fotbollsmatch är det 45 minuter per halvlek som gäller, men i futsal är det 14 minuter.

Många anhöriga hjälpte till för att allt skulle klaffa. Det kryllade av folk som gick fram och tillbaka för att hitta sina kompisar. Runt om i Arenan spelades det matcher och folk skrek ”hurra” vid vinster av sina matcher. Det var mycket glädje. Några skadade sig så allvarligt att ambulansen fick göra ett besök. Men helgen var lyckad och det blev många vinster.■ GRUNDEN TIDNING 11


Grunden snackar med de som bestämmer Emily Gunnarsson och Andreas Oskarsson från Riksföreningen Grunden åkte till Stockholm för att prata med de som bestämmer om frågor som berör oss som har så kallade intellektuella funktionshinder. TEXT: EMILY GUNNARSSON // FOTO: ANDREAS OSKARSSON

V

i åkte tåget från Göteborg till Stockholm, vi skulle träffa Åsa Regnérs statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson på socialdepartementet. Åsa Regnér sitter i Sveriges regering och hon är barn-, äldre- och jämställdhetsminister. I hennes ansvar ingår också frågor om funktionshinder och LSS, även om det inte står i titeln. Åsa Regnérs statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson har speciellt ansvar för äldrepolitiken och funktionshinderpolitiken.

12 GRUNDEN TIDNING

När jag och fotografen Andreas Oskarsson kom dit kände jag och Madeleine igen varandra. För vi har pratats vid när vi båda har varit på Almedalsveckan, politikerveckan i Visby som anordnas varje sommar. Madeleine Harby Samuelsson hade med sig Emelie Lindahl som är samordnare för funktionshinderfrågor på socialdepartementet. Jag ställde frågor som handlar om sådant som vi kämpar för. Jag frågade varför vi inte får bo tillsammans i gruppbostäder och


satellitbostäder, varför det är så dyrt att bo på sådana ställen, varför alla vi som jobbar på daglig verksamhet inte får 80 procent av vår habiliteringsersättning när vi är sjuka och varför vi inte kan få lön istället för massor av olika bidrag och ersättningar. Om vi hade fått gå med i fackföreningar hade vi kunnat strejka för att vi har för lite betalt, så som hamnarbetarna nu har gjort i Göteborg till exempel. Men nu finns det ingen fackförening för oss eftersom vi inte är anställda. Många av oss har så lite pengar att vi inte kan köpa nyttig mat. Samtidigt säger våra läkare att vi ska äta nyttigt. Hur går det ihop när vi har så lite pengar att leva för? När jag frågade om särskolan och varför vi inte får betyg som vi kan använda för att studera vidare med hänvisade hon mig till utbildningsdepartementet och utbildningsminister Gustav Fridolin. Jag har redan tagit upp den frågan med Gustav Fridolin, men han hade inget svar. Men jag ska skriva till honom igen. Det var mest Madeleine som

svarade på mina frågor, men Emelie pratade också lite. De svarade mest som politiker brukar svara. De var väldigt trevliga och lyssnade ganska bra, men på det mesta svarade de otydligt och höll med mig. Madeleine sa bland annat att de på socialdepartementen vill att samhället ska ha en universell utformning så att

alla kan ta del av samhället och att de vill jobba mot den diskriminering som finns i samhället. Hon sa också att hon tycker att det är viktigt att prata med oss som är berörda och inte med personal eller föräldrar. Hon tycker att fler av oss ska ges möjlighet till arbete. Nu hoppas jag att regeringen ser till att det blir så!■

Anmäl hinder med ny app I början av mars släppte Göteborgs stad en ny app som heter ”Anmäl hinder”. Med hjälp av den kan alla som vill anmäla hinder i den offentliga miljön. TEXT: MALIN ANDRÉN

G

runden Tidning har tidigare skrivit om otillgänglighet för människor med funktionsvariationer. Till exempel kan en del restauranger vara svåra eller omöjliga att komma in på eftersom det saknas ramper. En del glasdörrar är svåra att se för att de saknar markeringar. En del trottoarkanter och trösklar är svåra att ta sig upp på eller över om man är rullstolsburen eller använder rullator eller permobil för att de är för höga eller felgjorda. En del gator och trottoarer är inte dugliga att köra rullator eller rullstol på för det är för knaggligt.

"Anmäl hinder "

Det har gått att anmäla hinder även tidigare, men nu vill Göteborgs stad att det ska bli lättare. Därför finns appen ”Anmäl hinder”. Den går att ladda ner via Göteborg stads hemsida. I mobilappen kan man beskriva hindret, var det finns och också ta foto på det. Informationen skickas direkt till kommunen, som har ansvar för att enkelt avhjälpta hinder ska tas bort så fort som möjligt. Enligt Göteborgs-Posten är Göteborg först i världen med att erbjuda medborgarna en sådan app. Vi hoppas att andra kommuner runt om i landet också kommer göra ”Anmäl hinder”-appar. Hör av er till era politiker och säg till dem att ordna det bums!■ GRUNDEN TIDNING 13


Sång och mössor mot sexism och rasism På den internationella kvinnodagen gick tusentals människor på flera olika orter i Sverige ut och visade att de inte accepterar sexism och rasism. TEXT OCH FOTO: MALIN ANDRÉN

P

å många platser runt om i Sverige samlades människor med stickade rosa mössor med kattöron, så kallade pussyhats, och sjöng tillsammans. Den låt som sjöngs var "I can't keep quiet" av artisten Milck. Låten handlar om att säga ifrån och göra sin röst hörd. De rosa mössorna har blivit en motståndssymbol efter att USA:s president Donald Trump har sagt väldigt nedsättande saker om kvinnor och icke-vita personer.

Grunden Tidning var på plats på Götaplatsen i Göteborg. Det myllrade av folk med och utan rosa mössor. Sången hördes långt ner på Avenyn. En kvinna klättrade upp på statyn Poseidon för att sätta en rosa mössa på honom. Runt om i Sverige hölls också demonstrationer för att uppmärksamma att samhället fortfarande inte är jämställt och uppmana till solidaritet med kvinnor i hela världen.■

Dokumentation av gasklockan i Gullbergsvass TEXT: PER JIDEÙS // FOTO: ANDREAS OSKARSSON

G

asklockan i Göteborg har varit ett landmärke för Göteborg ända sedan 1933. Den byggdes som är en del av det som på den tiden var Göteborgs gasverk. Gasklockan har innehållit behållare med gas som gått i ledningar under marken in till stadens centrum. Enligt Göteborgs Energi har 100 000 kubikmeter gas fått plats inne i gasklockan. Men sedan 1993 har den inte använts. Ändå var det många som klagade när det blev känt att en rivning av den 81 meter höga cylinderlika 20-kantiga byggnaden skulle rivas. Många upplevde att gasklockan var en viktig del av bilden av Göteborg.

14 GRUNDEN TIDNING

En annan anledning till att gasklockan fick stå kvar så länge trots att den inte varit i bruk har varit att pilgrimsfalkar häckat uppe på gasklockans topp. Till GöteborgsPosten säger Peter Trygg, som jobbar på Göteborgs Energi och är projektansvarig för rivningen, att de har byggt två alternativa boplatser för pilgrimsfalkarna. Arbetet med att riva gasklockan började redan i slutet av augusti 2016 men i februari, när jag och Andreas Oskarsson från Grunden Tidning var där för att dokumentera, var det fortfarande mycket kvar av den.■


Eldorado har festival Den 31 maj ska aktivitetscentrumet Eldorado i Göteborg ha en gratis festival där alla är välkomna. Malin Andrén åkte dit för att ta reda på syftet med festivalen. TEXT OCH FOTO: MALIN ANDRÉN

F

redagen den 10 februari åkte jag till Eldorado för att göra en intervju med Carina Rådemark som arbetar där. Eldorado är ett centrum för aktivitet, kunskap och kultur för människor med intellektuell funktionsnedsättning, anhöriga och folk som jobbar med oss. Eldorado ligger i området Kallebäck i Göteborg. Där finns bland annat upplevelserum, café och kultur- och fritidsaktiviteter. Det är där det ska hållas festival den 31 maj. Hej vad heter du? Jag heter Carina Rådemark.

Var kommer Festivalen att vara? I Eldorados:s lokaler på Omvägen 2G.

Vad jobbar du med? Jag jobbar som pedagog och handledare med kommunikation och aktiviteter.

Vilket datum kommer Festivalen att vara? Onsdagen den 31 Maj.

Kommer det att vara någon underhållning? Det kommer vara mycket musik i alla former. Bland annat jobbar vi den dagen med att känna musik med kroppen. Med det menas vibration, ljud, känna in musiken, jobba med gång och rytmik. Bandet Eldorado All Stars, som består av oss som arbetar på Eldorado, kommer att spela. Musiken kommer att teckentolkas och det kommer att finnas allsångshäften så att de som vill kan hänga med. Edo Rumba kommer att spela och sjunger så att publiken släpper loss med mycket rhytmer. Det kommer finnas sagocirkel som kallas ”Sagor för alla” där de som är med upplever sagan med sina sinnen. Man kommer också kunna prova på alla sinnes- och aktivitetsrum och våran verksamhet som vi har dagtid kommer att finnas öppen så att man kan vara med och prova på. Eldorados café kommer att hållas öppet och grillen hålls varm hela dagen.

Vilka tider? Klockan 10.00-20.00.

Vad kostar det att komma på festivalen? Festivalen är gratis för alla.

Varför kommer ni att ha en festival? Festivalen skall vara för alla och fungera som en mötesplats. Samtidigt vill vi visa vilka vi är. En liknande Festival har ordnats i Danmark och är riktad till människor med multihandikapp. Även andra är välkomna. Det är meningen att festivalen ska passa alla. Festivalen var först på kulturkalaset men det kom inte så många besökare. Så vi beslöt att vi ville lägga den här i våra lokaler framöver så att våra grannar runt om kan komma och besöka festivalen. Vi sätter vi upp ett tält där mycket händer. Detta är tredje året vi kör festivalen, det ska bli väldigt roligt.

GRUNDEN TIDNING 15


Pebre á la Gustavo (chilensk tomatsås)

Ingredienser till 4-5 pers. 3 st tomater 1 st röd lök 1 st vitlök 1en liten bit av ingefära 1 handfull koriander, finhackad (ca 3 msk) 1 grön paprika, finhackad (ca 3 msk) 1/2 st lime, pressad 3 matsked olivolja (extra virgin/kallpressade) 1 st chilifrukt, grön, 1-3 st efter smak Himalaya salt eller havsalt och pepparmix efter smak Tillagning: Finhacka allt som kan finhackas. Smaka av med olja, pressad lime, salt och pepparmix. Tips: Om du vill att den ska smaka extra gott och vara hälsosam, köp ekologisk!

Riksföreningen Grunden Sverige Längtar du efter att börja jobba med något nytt? Vi söker dig som vill börja på en unik daglig verksamhet! Då finns vi här för dig! Varmt välkommen att besöka oss.

Tycker du om att jobba med: • • • •

Intressepolitiska frågor Olika medier på internet På en reklambyrå Eller på en tidningsredaktion

16 GRUNDEN TIDNING

Riksföreningen Grunden Sverige Svangatan 4A 416 68 Göteborg www.riksgrunden.se info@riksgrunden.se Tel: 031-707 20 65


SPELHÖRNAN

Hejsan och välkommen till Spelhörnan! TEXT: ERICK JARA ORTEGA

Spelföretaget Atari grundades år 1972 av Nolan Bushnell. Namnet 'Atari' är en japansk term från brädspelet Go (Go är ett populärt japanskt ''schack''-spel i Japan. Shougi är också ett populärt japanskt strategi-brädspel). Atari är en term för ''schack'', precis som i vanliga schack fast i Go. Bushnell älskade att spela Go och tyckte att Atari var ett bra namn på ett företag. Bushnell skapade den populära spelautomaten Pong. Bushnell övertalade den motvilliga ägaren att få installera den första Pong-automaten på en bar som heter Andy Capps. Samma dag ringde ägaren Bushnell för att anmäla att det var fel spelautomaten. Felet var att maskinen hade blivit så populär att myntboxen fyllts till bredden. Succén var så stor att automaterna började serietillverkas. Atari tillverkade spelkonsoler och hemdatorer och var länge nummer ett som speltillverkare med favoriter som bland annat Break Out, Asteroids, (min personliga favorit) Alien Invasion, Missile Command, Frogger och Pitfall. 1984 splittrades Atari Inc. och arkaddivisionen döptes om till Atari Games Inc. Atari Games hade kvar rättigheterna till logotypen, namnet Atari Games och rättigheterna till all arkadspelshårdvara som tillverkats mellan 1972 - 1984. Rättigheterna för Atari köptes upp av Jack Tramiels företag Tramel Technology Ltd, som döpte om det till Atari Corporation. 1996 slogs Atari Corporation ihop med diskettillverkaren JT Storage (längesedan man såg disketter nu för tiden (;P) ), och blev en enhet inom detta företag. En period ägdes namnet Atari av leksakstillverkaren Hasbro. År 2001 köptes Hasbro Interactive upp av Infogrames och den 7 maj tillkännagav Infogrames att de officiellt bytte namn till Atari. Atari är ett medlemsföretag i Svenska Antipiratbyrån.

att spelet skulle släppas till julen. Men det fanns ett problem, Atari hade fem veckor på sig till julen. Så i fem veckor rushade Atari spelet och producerade miljontals E.T.-kasset-spel. Och när den lanserades, så var spelen i dåligt kvalitet och det fanns ingen handling i själva spelet. E.T. fick så mycket dåligt kritik att Atari inte kunde sälja spelen alls.Så de hade miljoner av E.T.-spelet liggandes i lagret och på grund av spelet så kraschade hela TV-spelsmarknaden. E.T. blev klassad som det sämsta spelet i hela spelhistorien, någonsin. Så Atari begravde miljontals spel-kassetter i öknen utanför Alamogordo i New Mexico. Alla trodde att TV-spelsmarknaden var förlorad för alltid, tills det kom ett nytt spelföretag vid namn Nintendo och skapade TV-spelkonsolen Nintendo Entertainment System (NES). Men Nintendo-historien får bli någon annan gång. Så vi hoppas att ni tyckte om denna månadens Spelhörnan, och så ses vi nästa månad.

Atari E.T.-spelen Jag vet inte om alla har sett filmen E.T. (Extra-Terrestrial). E.T. är en utomjording som är strandad på Jorden och inte kan komma hem.Tills en pojke möter E.T. och försöker hjälpa E.T. att komma hem igen. Filmen gjordes år 1982 och är en klassiker inom filmhistorien. Filmen blev så populär att Atari år 1983 gjorde ett avtal med filmföretaget Universal Studios om att man skulle göra en TV-spelsadaptation till Atari-konsolen, och GRUNDEN TIDNING 17


FILM RECENSION The book of life Det finns en liten stad i Mexico som heter San Angel. Där bor en ung man vid namn Manolo som slits mellan två val: att följa sin familjs förväntningarna eller att följa sitt hjärta. Innan han väljer vilken väg han ska ta, så beger han sig ut på ett otroligt äventyr där han korsar mellan tre fantastiska världar där var han måste möta sin största rädsla.

The book of life är en Animerat Film skapad av Guillermo del Toro. Filmen har bra humor och annorlunda animation. Filmen gjordes i år 2014 och jag ser den fortfarande än idag. ERICK JARA ORTEGA

Fantastiska vidunder och var man hittar dem Newt Scamander är en trollkarl som är på besök i New York på väg till Arizona. Det är mitten av 20-talet och det är svåra tider på grund av den känsliga balansen mellan den magiska och den normala världen som kan brista när som helst. Newt stöter på en bagare vid namn Jacob Kowalski. Det råkar vara så att Newts portfölj, som är gjord av läder, ser exakt likadant ut som den portföljen som Jacob äger. Jacob råkar ta Newts portfölj och Newt tar Jacobs portfölj. Men Newts portfölj är

magisk och om den inte är stängd så kan det orsaka kaos på New Yorks gator. Filmen är baserad på boken fantastiska vidunder coh var man kan hitta dem av författaren JK Rowlings, som också har skrivit böckerna om Harry Potter. Filmen är regisserad av Daniel Yates som också regisserade de sista fyra Harry Potter-filmerna. Jag gillar tempot på filmen och den fantastiska special effekten och kreaturer. ERICK JARA ORTEGA

Hundraettåringen som smet från notan och försvann Hundraettåringen som smet från notan och försvann är en svensk film som är gjord av Felix Herngren och Måns Herngren. Filmen är en fristående uppföljare på filmen Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann som hade premiär 2013 och var baserad på Jonas Jonassons bok som heter samma sak. Filmen var bra trots att jag såg den för andra gången. Den som spelar filmens huvudroll Allan Karlsson är skådespelaren och komikern Robert Gustavsson. Filmen handlar om Folksoda som alla vill dricka. En kvinna som heter Kristina i filmen ville gärna ha receptet på Folksoda. 18 GRUNDEN TIDNING

Jag såg filmen en gång till för den var rolig och bra. Det var mycket action och pang-pang i den. Det fanns en apa som var rolig som råkade döda en person när den skulle öppna en vinflaska. Då fick personen korken i halsen och kvävdes.Det var tråkigt. När jag såg filmen första gången såg jag den med Sandra och andra gången såg jag den med min bror John och några kompisar. Den var lika bra då och jag kan ge filmen högsta poäng. Jag tycker att ni ska kolla på den om ni gillar sådana slags filmer. PER JIDÉUS


SERIE av Mark Singleton

GRUNDEN TIDNING 19


Posttidning B Retur adress: Svangatan 4A, 416 68 Gรถteborg

Grunden Tidning, mars 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you