Page 1

RAZVOJ OPĆINE STUPNIK

STUPNIKNAŠA OPĆINA, OPĆINA BEZ KREDITA

PROJEKTI ZA RAST I RAZVOJ OPĆINE 2013.-2017.

1

Ivan Trgovec, magistar prava


STUPNIK- NAŠA OPĆINA, OPĆINA BEZ KREDITA

Dragi sumještani, Predstavljam Vam planove daljnjeg razvoja naše Općine. Želimo da se njen razvoj i dalje nastavi bez kreditnih zaduženja kako bismo sačuvali neovisnost Općine i financijsku stabilnost. Činjenica da smo Općina bez kredita omogućuje nam realizaciju brojnih projekata, naročito nakon ulaska Hrvatske u Europsku Uniju, jer zadovoljavamo sve osnovne uvjete za prijavu na razne natječaje i dobivanje bespovratnih sredstava. U prilog tome govore već dobivena bespovratna sredstva za projekt kanalizacije iz pretpristupnog fonda Europske Unije po programu IPARD MJERA 301 i prijavljeni projekt za strukturne fondove Europske Unije koji se odnosi na Višenamjensku osnovnu školu Stupnik. Donosimo Vam 6 glavnih projekata za daljnji razvoj naše Općine, koje nam je cilj ostvariti u sljedeće četiri godine, te Vam zahvaljujemo na sudjelovanju u brojnim projektima koje smo zajedno dosada ostvarili.

Slika Općine iz zraka


6 PROJEKATA ZA RAZVOJ OPĆINE STUPNIK 1. KANALIZACIJA 2. VIŠENAMJENSKA OSNOVNA ŠKOLA 3. LED JAVNA RASVJETA 4. GROBLJE 5. SOLARNI PANELI NA KROVU DVD-a STUPNIK 6. REKONSTRUKCIJA GORNJOSTUPNIČKE I ULICE SVETOG BENEDIKTA s izgradnjom nogostupa i rješavanjem problema oborinske odvodnje

Stupnjari ispred svoje Općine

1


STUPNIK- NAŠA OPĆINA, OPĆINA BEZ KREDITA

1. KANALIZACIJA Projektom kanalizacije se nastoji postići da naša Općina postane u potpunosti ekološki čista. Općini je iz fondova Europske Unije odobren iznos od 6,2 milijuna kuna za izgradnju Glavnog sabirnog kolektora 2 za ulice Gospodarska – Topoljska- Drobilina – Hrastina – Donjostupnička i priključenje na odvodnju Grada Zagreba ukupne dužine 3822 m. Početak realizacije odobrenog projekta je u proljeće 2014.g. Navodimo plan daljnjeg širenja mreže kanalizacije po ulicama: 2014.- Gorenska, Kratka, Trdakova, Svetog Benedikta – dijelovi, Dragutina Novaka, Pavlovićka, Trgovenska, Horvatinci, Runtasi, Vernička, Svetog Benedikta 1. odvojak, Medcestama, Domovićeva, Domovićev brijeg, Kovačičko, Kobasova, Domovićeva, Jugova, Prudnice (izdane građevinske dozvole) 2015.- Ledinska, Trgovačka, Stupničke Šipkovine, Svetog Benedikta- dio, Donjostupnička-dio, Božići, Žužići (dobivena lokacijska dozvola, izrađen glavni projekt, čeka se potvrda glavnog projekta) 2016.- Botinka, Micani, Dvorski put, Marovići, Farkači, Zavrti, Horvatska – dio (dobivena lokacijska dozvola, izrađen glavni projekt, čeka se potvrda glavnog projekta)

Radovi u Općini


2. VIŠENAMJENSKA OSNOVNA ŠKOLA Projekt je prijavljen za financiranje iz fondova Europske Unije, a iznos projekta je 7,8 milijuna eura. Dobivena su pisma potpore Zagrebačke županije i ravnatelja Osnovne škole u Lučkom. Rezultati o odobrenju ideje projekta će biti objavljeni do 30.06.2013. godine, a škola bi trebala započeti s radom u jesen 2015.g. Sadržaji unutar škole : •

Osnovnoškolsko obrazovanje 1.- 8. razreda

Školska sportska dvorana – osnivanje sportskih klubova za sve uzraste, programi za djecu, programi za umirovljenike

Centar za cjeloživotno učenje

Poduzetnički inkubatori, poticanje osnivanja novih poduzeća radi samozapošljavanja, kreativnosti i inovacija

Multimedijska dvorana, knjižnica i čitaonica

Primjer školske učionice

1


STUPNIK- NAŠA OPĆINA, OPĆINA BEZ KREDITA

3. LED JAVNA RASVJETA Uvođenjem LED javne rasvjete Općina će biti dobar primjer uštede energije i zaštite okoliša. Godišnja ušteda po rasvjetnom tijelu je u prosjeku 800,00 HRK. U Općini Stupnik se nalazi 785 rasvjetnih tijela. Ukupna godišnja ušteda nakon postavljanja LED javne rasvjete iznosila bi 628.000,00 HRK. Projekt LED javne rasvjete je jedan od prioriteta svih zemalja članica Europske unije i nalazi se u strategiji poboljšanja energetske učinkovitosti Zagrebačke županije. Prednosti LED javne rasvjete: •

zaštita biljaka, životinja i ljudi od svjetlosnog onečišćenja

povrat ulaganja u vrlo kratkom razdoblju

niski troškovi postavljanja

Primjer LED javne rasvjete


4. GROBLJE Realizacija projekta groblja u Općini Stupnik je dugogodišnja želja mještana Općine. Novim Prostornim planom omogućen je početak realizacije tog projekta.

Lokacija budućeg groblja u Prostornom planu (označeno sivom bojom)

Primjer izgleda groblja

1


STUPNIK- NAŠA OPĆINA, OPĆINA BEZ KREDITA

5. SOLARNI PANELI NA KROVU DVD-a STUPNIK Općina će u narednom razdoblju krenuti u realizaciju projekta iskorištavanja mogućnosti ravnih krovova. Krov DVD-a Stupnik zadovoljava sve uvjete za izgradnju mini elektrane snage 30 kW koja bi pokrivala potrebe zgrade DVD-a, a višak proizvedene električne energije bi se koristio za javnu rasvjetu. Općina planira uvesti poticaje za poduzetnike i građane koji žele ugraditi solarne panele za proizvodnju električne energije na vlastite objekte. Planovi za postavljanje solarnih panela u našoj Općini: 2014.- DVD Stupnik 2014.- Sufinanciranje poduzetnika i građana za postavljanje solarnih panela na vlastite objekte 2015.- zgrada Općine Stupnik 2015.- Osnovna škola Stupnik

Zgrada DVD-a Stupnik


6. REKONSTRUKCIJA GORNJOSTUPNIČKE I ULICE SV. BENEDIKTA s izgradnjom nogostupa i rješavanjem problema oborinske odvodnje Općina će se pobrinuti za prometnu sigurnost pješaka i biciklista, obzirom da je sadašnje stanje bez nogostupa, semafora i biciklističkih staza važno promijeniti. Za projekt rekonstrukcije Gornjostupničke i postavljanje nogostupa s obje strane ulice dobivena je dozvola, koja je potom ukinuta po žalbi gospodina Luke Lučića Jozaka, a ponovljeni prvostupanjski postupak je u tijeku. Za projekt rekonstrukcije Ulice Svetog Benedikta i postavljanje nogostupa s obje strane ulice izrađen je idejni projekt i u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole. Nakon pravomoćnosti lokacijske dozvole ide se na izradu glavnog projekta i ishođenje potvrde glavnog projekta. Plan realizacije projekta: 2013. – ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju Ulice Svetog Benedikta 2014. – rekonstrukcija Gornjostupničke ulice, postavljanje nogostupa s obje strane, uređenje biciklističke staze, postavljanje semafora i zebre na križanju sa Stupničkoobreškom, križanju s Ulicom Svetog Benedikta i križanju s Domovićevom ulicom 2014. – izrada glavnog projekta i ishođenje potvrde glavnog projekta za rekonstrukciju Ulice Svetog Benedikta 2015.- početak radova na rekonstrukciji Ulice Svetog Benedikta uz sufinanciranje Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije Primjer uređene biciklističke staze i nogostupa

1


STUPNIK- NAŠA OPĆINA, OPĆINA BEZ KREDITA

PROJEKTI KOJI SU REALIZIRANI OD 2009. DO 2013. GODINE Ovdje ističemo projekte koje smo zajednički ostvarili.

KANALIZACIJA •

završen projekt GSK 1 u Gornjostupničkoj ulici

pred realizacijom glavnog projekta i dobivanja sredstava iz fondova Europske Unije za Donji Stupnik GSK 2

ASFALTIRANJE CESTA •

odvojak Ulice Svetog Benedikta; I. odvojak Božića; Selište; Voćarska; Pavlovićka s odvojcima; Kovačičko s odvojcima; Micani

dio Drobiline; Štefanjska; dio Hrastine; Stupničkoobreška u cijelosti; staza za osobe s invaliditetom u školi u Stupniku;

Donjostupnička ulica kod NK Stupnik s odvojcima lijevo i desno i parkiralištem; II. odvojak Božići, odvojak Topoljske


Otvorenje vrtića u Stupniku

VODOVOD •

Izgradnja vodovoda u ulicama: Pavlovićka 88,76m; Pavlovićka kod jezera 162,96 m; Rubna 100,32m; Svetog Florijana 113,29 m; odvojak Sv.Benedikta 283,20m; Donjostupnička 502,16 m; Stupničke Šipkovine 134,95m;

VRTIĆ •

Otvoren vrtić u Ulici Svetog Benedikta

1


STUPNIK- NAŠA OPĆINA, OPĆINA BEZ KREDITA

NAČELNIKOVE MJERE ZA UBLAŽAVANJE KRIZE POTPORE OBITELJIMA ZA DJECU, STUDENTE, NEZAPOSLENE, OSOBE S INVALIDITETOM I UMIROVLJENIKE •

2.000,00 kuna jednokratne pomoći za svako novorođeno dijete,

Sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima u iznosu od 1.200,00 kuna mjesečno

Bespovratne pomoći roditeljima za kupnju školskih udžbenika i pribora za osnovnu i srednju školu

Besplatan javni prijevoz učenicima srednjih škola, studentima, osobama s invaliditetom, roditeljima i djeci poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Novčane pomoći umirovljenicima, nezaposlenim osobama, osobama s invaliditetom i studentima povodom božićnih i uskršnjih blagdana u iznosu od 200,00 kuna po osobi

POTPORE POLJOPRIVREDNICIMA •

Poticanje stočarstva kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava u visini 400,00 HRK za mliječnu kravu, 300,00 HRK poticaja za junicu (prvotelku), 300,00 HRK poticaja za rasplodnu krmaču, 200,00 HRK poticaja za rasplodnu kozu i ovcu


Izviđači ispred Općine Stupnik

Novčane pomoći poljoprivrednicima za proljetnu sjetvu kukuruza

Podmirenje troškova (u cijelosti) osnovnog osiguranja tehnički ispravnih traktora

POTPORE PODUZETNICIMA, UDRUGAMA I ŽUPI SV. IVANA NEPOMUKA •

Potpore poduzetnicima za poboljšanje uvjeta rada

Financiranje redovnih djelatnosti svih udruga na području Općine

Donacije Župi sv. Ivana Nepomuka za adaptaciju kapelice sv. Benedikta

1


STUPNIK- NAŠA OPĆINA, OPĆINA BEZ KREDITA

VIZIJA NAŠE OPĆINE STUPNIK Viziju naše Općine bez kredita želimo nastaviti živjeti i prenositi je budućim generacijama jer je ona zdravi temelj za dugoročni rast i financijsku neovisnost Općine Stupnik. Želimo istaknuti koje sve prednosti donosi model financiranja projekata Općine bez kredita: •

odličan bonitet Općine

Općina koja ima mogućnost prijaviti se za svaki projekt

velike uštede ( ne plaćaju se visoke kamate )

garancija da se građanima neće povećavati prirezi, komunalna naknada i doprinos

NAČINI FINANCIRANJA BUDUĆIH INVESTICIJA: •

Proračun Općine Stupnik

Fondovi Europske Unije

Hrvatske vode te ostale državne i županijske financijske potpore

POVLAČENJE SREDSTAVA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE ZA: •

Turistički razvoj Općine

Stručna usavršavanja u inozemstvu


KUD ‘Kraluš’ izložba „Staro ruho“

Udruge, obrte i poduzeća u Općini

Inovacije i Eko-etno projekte

Razmjenu kulture i gastronomije s građanima Europske unije

JOŠ BOLJI UGOĐAJ U OPĆINI ŽELIMO OSTVARITI KROZ: •

pronatalitetnu politiku – jednokratni novčani poticaj za treće i svako sljedeće dijete u iznosu od 10.000,00 HRK

redovite otvorene rasprave o svim projektima Općine radi bolje transparentnosti, uključivanja sumještana u projekte i predlaganja novih ideja i rješenja

uređenje okoliša oko kapelice sv. Benedikta (izrađeno idejno rješenje)

Općina trenutno radi i na izradi idejnog rješenja Sportsko-rekreativnog centra na lokaciji sadašnjeg stadiona NK Stupnik. Želimo da naša Općina Stupnik bude Općina za svakog čovjeka.

1


STUPNIK- NAŠA OPĆINA, OPĆINA BEZ KREDITA

UVIJEK NA VAŠOJ STRANI

HVALA na podršci

Letak za izbore - 2013  

Letak za izbore - 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you