Syntra West persdossier WES-rapport augustus 2018.

Page 1

Syntra West zorgt voor 4.300 startende ondernemers Brugge, 22 augustus 2018. - Vanaf 1 september is het attest bedrijfsbeheer niet langer noodzakelijk om als zelfstandige een zaak te beginnen. Hoewel de opleiding bedrijfsbeheer een absolute topper in haar trainingsaanbod was, is Syntra West toch tevreden. Een onderzoek van WES geeft aan dat Syntra West de jongste vijf jaar voor meer dan 4.300 startende ondernemers zorgde. Het aantal werkzoekenden daalde drastisch van 8% naar 1% na het volgen van een opleiding bij Syntra West. Syntra West ziet de afschaffing van het attest bedrijfsbeheer positief tegemoet en wordt daarin gesterkt door de resultaten van een onafhankelijke effectiviteitsstudie die recent werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES. Meer dan duizend afgestudeerde cursisten van Syntra West werden bevraagd om de impact van hun opleiding op hun carrière in kaart te brengen. Uit het eindrapport blijkt dat liefst één op de drie cursisten binnen de vijf jaar na hun traject bij Syntra West als zelfstandige aan de slag ging. Syntra West zorgde zo in de jongste vijf jaar voor 4.306 startende ondernemers.

Syntra West vzw algemene directie

www.syntrawest.be

Spoorwegstraat 14 8200 Brugge

“Het verdwijnen van het attest bedrijfsbeheer en van de vestigingswet zullen de drempel gevoelig verlagen voor durvers met ondernemersbloed,” aldus Johan De Neve, algemeen directeur van Syntra West. “Wij verwachten een sterk groeiende vraag naar praktijkgerichte training en coaching.” Om het welslagen extra te pushen, lanceert Syntra West Start Me Up sessies. Deze trajecten, met hapklare en op maat gemaakte keuzemodules, focussen op training en coaching van zowel starters als geroutineerde zelfstandigen om succesvol te ondernemen. De studie van WES wijst verder uit dat liefst 80% van zij die niet als zelfstandige zijn gestart, toch aangaven dat zij een positieve carrière-boost kregen na het volgen van een opleiding bij Syntra West. Ten slotte toont de WES-studie aan dat het aantal werkzoekenden drastisch is gedaald - van 8% naar 1% na het volgen van een opleiding bij Syntra West.

NOOT ALLEEN BESTEMD VOOR DE REDACTIE: VOOR MEER INFORMATIE: Groep Syntra West – dhr. Filip Roelandt, Directeur Business Development – tel. 050 40 30 90 – e-mail: Filip.Roelandt@sbm.be

Tel. 050 40 30 80 Fax 050 40 30 81

info@syntrawest.be BTW BE 0410.959.009


Syntra West: kweekvijver voor 4.300 zelfstandigen. Opmerkelijke resultaten in WES effectiviteitrapport over Syntra West

4 . 3 0 6 C U R S I S T E N W O R D T Z E L F S TA N D I G ONDERNEMER IN JONGSTE VIJF JA AR

27,5%

Brugge, 22 augustus 2018. - Syntra West heeft een sterke reputatie als praktijkgerichte opleidingspartner voor ondernemende mensen. Als sinds 1960 - toen nog onder de naam Vormingsinstituut voor de kleine en middelgrote ondernemingen - is het een centrum van knowhow en training waarmee de cursist concreet aan de slag kan. De missie van Syntra West om jongeren en volwassenen te vormen, te prikkelen en te ondersteunen om meer en beter te ondernemen, vertaalt zich in het motto Leren. Durven. Doen. Om objectieve inzichten te verwerven over de mate waarin ze in die missie slagen, liet Syntra West een onafhankelijke effectiviteitsstudie uitvoeren door het onderzoeksbureau WES. Dit gebeurde bij 1.058 cursisten die de jongste vijf jaar een traject volgden bij Syntra West. Het pas verschenen WES-rapport brengt een aantal interessante en verrassende feiten aan het licht.

= 4306 startende zelfstandigen

cursisten niet zelfstandig bij de start van hun Syntra West opleiding cursisten van deze groep die binnen de vijf jaar na hun Syntra West opleiding zelfstandig werden Bron - Wes Rapport juli 2018

Het is de meest in het oog springende conclusie in het pas verschenen WES-rapport: bijna een derde van alle cursisten - 27,5 procent - startte binnen de vijf jaar na de opleiding bij Syntra West als zelfstandige. Dit percentage is onafhankelijk van de sector waarin de Syntra West opleiding werd gevolgd, het geslacht, de leeftijd of het hoogst behaalde diploma. Liefst 4.306 cursisten van Syntra West vonden in de jongste vijf jaar hun weg naar het zelfstandig ondernemerschap. “Dat kan tellen voor een organisatie die ‘meer en beter ondernemen’ als missie heeft,” aldus Johan De Neve, algemeen directeur van Syntra West. “Wij zien er de bevestiging in, van onze unieke rol als opleidingsspecialist, inspirator en motivator van mensen met ondernemers-DNA in het bloed.” NOOT ALLEEN BESTEMD VOOR DE REDACTIE: VOOR MEER INFORMATIE: Groep Syntra West – dhr. Filip Roelandt, Directeur Business Development – tel. 050 40 30 90 – e-mail: Filip.Roelandt@sbm.be

Syntra West vzw algemene directie

www.syntrawest.be

Spoorwegstraat 14 8200 Brugge

Tel. 050 40 30 80 Fax 050 40 30 81

info@syntrawest.be BTW BE 0410.959.009


BEROEPSACTIVITEITSGR A AD STIJGT

STUWENDE IMPULSEN VOOR ECONOMIE EN WERK

VA N 70 % N A A R 9 5%

bij start

70% beroepsactief

na 5 jaar

95% beroepsactief 70% van de cursisten beroepsactief bij de start van hun Syntra West opleiding

Verdubbeling van het aantal zelfstandigen dat binnen vijf jaar één of meer werknemers tewerkstellen Bron - Wes Rapport juli 2018

9% van de cursisten beroepsactief binnen de vijf jaar na hun Syntra West opleiding Bron - Wes Rapport juli 2018

70 procent van de deelnemers aan de effectiviteitsstudie geeft aan dat ze aan de start van hun Syntra West opleiding beroepsactief waren. Hun aandeel stijgt na vijf jaar tot 95 procent. “Syntra West is een handen-uit-de-mouwen speler die opleidt, enthousiasmeert en activeert,” aldus Johan De Neve, algemeen directeur van Syntra West.

1 .1 4 3 W E R K LO Z E C U R S I S T E N V I N D T J O B I N JONGSTE VIJF JA AR

Doorgewinterde zelfstandigen zijn een belangrijke klantengroep van Syntra West. Hun succesvol ondernemerschap speelt een cruciale rol in de groei van onze economie en in de creatie van gediversifieerde werkgelegenheid. Hun activiteiten zijn immers heel gevarieerd en ze hebben een sterke lokale verankering. Hun groei betekent dat er overal te lande jobs ontstaan voor mensen met uiteenlopende profielen. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal zelfstandigen dat bij de start van de opleiding één of meer werknemers tewerkstelt, na vijf jaar is verdubbeld.

8,3% werkloos 1,1% werkloos = 1143 cursisten vonden werk

CARRIÈRE - BOOST EN LOONSVERHOGING

8,3% van de cursisten was werkloos bij de start van hun Syntra West opleiding 1,1 % van de cursisten bleef werkloos binnen de vijf jaar na hun Syntra West opleiding

81,9% tevreden werknemers 81,9% van de cursisten die werknemer zijn vond dat ze door de Syntra West opleiding hun activiteiten beter kunnen uitvoeren

Bron - Wes Rapport juli 2018

Onze economie zwengelt aan maar kreunt onder het nijpende tekort aan nieuwe medewerkers. De werkloosheid daalt en hierdoor droogt de poel om uit te rekruteren gestaag op. Syntra West bezorgt werkzoekenden de kennis en skills waar onze bedrijfswereld naar snakt. 8,3 procent van de cursisten was werkloos voor de start van de Syntra West opleiding. Na vijf jaar bedraagt het percentage nog amper 1,1 procent. Enkel en alleen al in de jongste 5 jaar vonden 1.143 werkloze cursisten een job. In het kader van de queeste naar de medewerkers van de toekomst, is Syntra West ook opleidingsverstrekker in duaal leren trajecten.

Bron - Wes Rapport juli 2018

Naast zelfstandigen in wording en zelfstandigen met kilometers op de teller, zijn ook werknemers goed vertegenwoordigd bij de cursisten van Syntra West. 81,9 procent van deze groep verklaart dat de opleiding bij Syntra West ertoe heeft bijgedragen dat ze hun activiteiten op een goede manier kunnen uitvoeren. Ze kunnen hun taken beter volbrengen en hebben de nodige inhoudelijke kennis verworven. Voor één op de drie zat er zelfs een loonsverhoging aan vast.

NOOT ALLEEN BESTEMD VOOR DE REDACTIE: VOOR MEER INFORMATIE: Groep Syntra West – dhr. Filip Roelandt, Directeur Business Development – tel. 050 40 30 90 – e-mail: Filip.Roelandt@sbm.be

Syntra West vzw algemene directie

www.syntrawest.be

Spoorwegstraat 14 8200 Brugge

Tel. 050 40 30 80 Fax 050 40 30 81

info@syntrawest.be BTW BE 0410.959.009


Syntra West - Facts & Figures

Syntra West - kerncijfers cursusjaar 2017-2018 opgericht in 1960 onder de naam ‘Het Vormingsinstituut voor kleine en middelgrote ondernemingen’

158 medewerkers 993 docenten 10.376 unieke klanten op jaarbasis

zes campussen in West-Vlaanderen: Brugge - Ieper Kortrijk - Roeselare - Oostende - Veurne 1.048 praktijkgerichte opleidingen

voltijdse dagopleidingen - avondopleidingen kortlopende bijscholing & vervolmaking - trajecten duaal leren - blended learning - Start Me Up: training en coaching trajecten à la tête du client voor starters en geroutineerde zelfstandigen om succesvol te ondernemen.

geografische spreiding van de cursisten:

80% uit West-Vlaanderen (8120)

Syntra Netwerk

15% Oost-Vlaanderen (1480) 5% uit andere provincies

75.548 afgestudeerde cursisten in de laatste 5 jaar

Bron - Syntra Vlaanderen

Syntra West maakt deel uit van het Syntra netwerk Dit netwerk omvat - naast Syntra West - Syntra Midden-Vlaanderen, Syntra Antwerpen Vlaams-Brabant, Syntra Brussel en Syntra Limburg.

27,5% is binnen de 5 jaar gestart met een zelfstandige activiteit, dit zijn 20.500 ondernemers

De werkloosheid daalde binnen de cursistenpopulatie van 8,3 naar 1,1 %. Dit betekent dat 5.367 werkzoekende cursisten intussen een job gevonden hebben.

omzet: 19.348.130 euro

NOOT ALLEEN BESTEMD VOOR DE REDACTIE: VOOR MEER INFORMATIE: Groep Syntra West – dhr. Filip Roelandt, Directeur Business Development – tel. 050 40 30 90 – e-mail: Filip.Roelandt@sbm.be

Syntra West vzw algemene directie

www.syntrawest.be

Spoorwegstraat 14 8200 Brugge

Tel. 050 40 30 80 Fax 050 40 30 81

www.syntra.be

www.succesvolstarten.be

info@syntrawest.be BTW BE 0410.959.009


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.