a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Hier in Kampenhout

Veilig verkeer voor iedereen Illegale slipschool? Al 4 jaar lang! 2.000 bomen? Mag het meer zijn?

Kleuren we de toekomst van Kampenhout op maat van haar inwoners? Dan doen wij alvast mee !

© Groen Kampenhout

WE GAAN MET DE WAGEN WANT ER IS TEVEEL VERKEER Als we onze kinderen en ouderen niet langer alleen op pad durven sturen, te voet of met de fiets, dan is er iets fout. We kunnen hen in fluo steken, de beste helm voorzien en nog een licht bijhangen … de schrik blijft. Als we zebrapaden niet meer mogen vertrouwen als veilig oversteekmiddel, verkeerslichten voor voetgangers te hinderlijk zijn voor het

autoverkeer, dan is er iets fout. We kunnen lessen voorzien om verkeersregels opnieuw uit te leggen, we kunnen mensen helpen bij het oversteken … de schrik blijft. Durven we kiezen voor de zwaksten en onze regels en afspraken vanuit dat standpunt herzien? Misschien moeten we wagens meer verplichten te stoppen om voorrang te verlenen aan een tragere

weggebruiker? Misschien moeten we kiezen voor school- en fietsstraten zodat de openbare ruimte voor iedereen even veilig wordt? Misschien moeten we kiezen voor ruimtelijke ordening op mensenmaat? Dan blijft het postkantoor bereikbaar voor iedereen, dan organiseer je geen verkeersstromen richting Sas en winkelparadijs. Dan herdenken we de inrichting van

de dorpskern op mensenmaat. Geen betonnen parkeerplein rond een historische Villa of Kasteel, maar een ontmoetingsplaats in een groene open ruimte in de schaduw van bomen, veel bomen, ook in de dorpskern. Vanuit de oppositie reiken we de hand om samen van Kampenhout een gezonde en verkeersveilige plek op mensenmaat te maken!


HIER

ILLEGALE SLIPSCHOOL ? AL 4 JAAR LANG !

Slipschool Berg

De slipschool die de Federale Politie in Berg uitbaat, kwam de jongste jaren al meermaals in opspraak. Eerst in het voorjaar van 2018 toen zonder vergunning tientallen bomen werden gekapt. Kort daarop bleek dat de vergunning van de slipschool al in mei 2016 was afgelopen. Sindsdien zet de slipschool haar activiteiten al vier jaar zonder wettelijke vergunning verder. De slipschool ligt midden in het Hellebos, dat – op papier althans – wordt beschermd door tal van Vlaamse en Europese richtlijnen en decreten. Die staan vol met mooie woorden, die in de praktijk blijkbaar weinig betekenen. Zo werd recent de beplanting op het terrein verder verwijderd en werden intimiderende bordjes ‘Staatsdomein – betreden op eigen risico’ geplaatst (die de

© Groen Kampenhout

gemeente gelukkig weer verwijderde). Voor een nieuwe vergunning moet in principe een MER (milieueffectenrapport) worden opgesteld. Met toestemming van de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij werd de slipschool echter van deze verplichting ontheven. De gemeente Kampenhout gaf een negatief advies maar heeft geen bevoegdheid vermits het om een federaal domein gaat. Het huidige terrein van de slipschool heeft een oppervlakte van meer dan 10 hectare, het equivalent van meer dan 15 voetbalvelden. Bijna het hele domein is omringd door erkend natuurreservaat, waar verbodsbepalingen gelden die in schril contrast staan met de uitbating van

het domein als slipschool en er zelfs strijdig mee zijn. De herbestemming van het domein als natuurgebied zou de natuur de mogelijkheid geven om zich te herstellen van het illegaal kappen van vele tientallen bomen en de openbare en recreatieve ruimte aan groen in onze gemeente beduidend vergroten. Groen plaatste de problematiek van de slipschool al verschillende keren op de agenda van de gemeenteraad. Zo verbond de gemeente zich ertoe om bij de Federale Overheid te blijven ijveren voor een herlocatie van de slipschool. Groen zal hierop blijven toezien. In een tijd dat bossen steeds belangrijker worden, is de volledige herwaardering van het Hellebos een absolute must!

MARK DE GEEST

Actief lid Groen Kampenhout


HIER

2.000 BOMEN? MAG HET IETS MEER ZIJN? MACHTELD SOETEMANS

Gemeenteraadslid machteld.soetemans@groenkampenhout

Het klimaat verandert. Blij dat we het daar al over eens zijn. Maar wat doen we er aan? Enerzijds moet Kampenhout zich inzetten voor het verminderen van de CO2-uitstoot, anderzijds moeten we ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Ook in Kampenhout ligt er een klimaatplan op tafel. De uitvoering ervan laat echter op zich wachten en schiet spijtig genoeg tekort. Wat de CO2-uitstoot betreft is Kampenhout niet de beste leerling van de klas. Hier mogen we nog een tand bijsteken door bijvoorbeeld te investeren in hernieuwbare energie. Zonnepanelen, niet enkel op één sporthal maar waar mogelijk op alle gemeentelijke gebouwen. De site van de bibliotheek is hiervoor geschikt, maar dan bij voorkeur na een grondige isolatie van de bib zelf.

Om ons te beschermen tegen de hitte is het planten van bomen een goed idee. Bomen werken als een natuurlijke airco. Ze bieden schaduw en koelte aan mens en dier en nemen CO2 op. Bij hevige regenval nemen bomen veel water op en houden ze met hun wortels de grond vast waardoor ze erosie voorkomen. De doelstelling van Kampenhout ligt nu op 2.000 bomen voor de komende 5 jaren, inclusief de bomen die u en ik aanplanten. Dit vinden wij veel te weinig. 2.000 bomen per jaar kan een eerbare uitdaging zijn.

Het klimaat wacht niet, het is nu aan ieder van ons om de handen uit de mouwen te steken.

Elke beleidskeuze moet klimaatneutraal zijn. Een nieuw winkelcentrum vergunnen aan Kampenhout-Sas is niet klimaatneutraal en zuigt verder het leven uit de dorpskernen weg. Dat nieuwe winkelcentrum zal onvermijdelijk meer verkeer veroorzaken. Deze beslissing maakt duidelijk dat klimaat nog geen prioriteit is voor het Kampenhouts gemeentebestuur.

KAMPENHOUT VOOR IEDEREEN Voor Groen Kampenhout is een sociaal en rechtvaardig welzijnsbeleid op maat van onze inwoners essentieel. Maar een goed sociaal beleid komt er niet vanzelf. Na een jaar in de gemeente- en OCMW-raad te zetelen, merken we dat het sociaal beleid vaak vergeten wordt. Ondanks enkele goede initiatieven kloppen steeds meer mensen aan bij het OCMW. Is onze gemeente daarop voorbereid en krijgt het OCMW de ruimte om in te spelen op nieuwe noden van onze meest kwetsbaren? Laten we ervoor zorgen dat ook deze mensen de mogelijkheid krijgen om aan het sociale en culturele leven deel te nemen.

‘Investeren in kansen voor mensen, dat is solidariteit !’ Bij de bespreking van het meerjarenplan drong Groen erop aan de bestaande forfaitaire gemeentebelasting af te schaffen. Wij kiezen ervoor om belastingen te innen via de personenbelasting. Op die manier dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. WIM VANHAVERBEKE GEMEENTERAADSLID

Ook in de toekomst blijft Groen ijveren voor een menselijker, eerlijker en socialer Kampenhout.

IN ’T KORT

BLIJFT KAMPENHOUT LANDELIJK ? In Kampenhout verdwijnen jaarlijks 8 voetbalvelden aan open ruimte. Meer dan 10% van het grondgebied is verhard. Onze impact op de open ruimte is dus bijzonder groot. En wordt nog elk jaar groter… BETONSTOP ? Hoewel de regering-Jambon afstapt van de ‘betonstop’, wil ze de gemeenten stimuleren om meer open ruimte te creëren. Kampenhout krijgt daarvoor een duwtje in de rug van 314.944 euro. Wanneer komt er een concreet plan van aanpak? CO2-UITSTOOT KAMPENHOUT IN STIJGENDE LIJN! Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant verbonden 248 van de 300 Vlaamse gemeenten zich ertoe de CO2-uitstoot drastisch te verlagen. Dat is in Kampenhout duidelijk niet gelukt. Op vijf jaar tijd steeg de jaarlijkse CO2-uitstoot van onze gemeente met 3,7% tot meer dan 49.000 ton! FIETSSTRATEN Het voorstel van Groen om ook in Kampenhout fietsstraten in te richten en zo de veiligheid van fietsers gevoelig te verhogen, werd unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. Hoe het bestuur die fietsstraten in elke deelgemeente zal invoeren, beslist ze binnenkort na advies van de verkeerscommissie.


HIER

1

2

3

4

1 EEN PARK VOOR KAMPENHOUT Het gemeentehuis verhuist naar het kasteel van Bellinghen. Een beslissing waar Groen zich grote vragen over stelde, onder meer omwille van de zeer slechte energieprestaties van het gebouw. Anderzijds ziet Groen er een unieke kans in om in het hart van de gemeente een groot, hedendaags park te creĂŤren. Geen ommuurde tuin maar een open en vrij toegankelijk park met veel bomen, banken, bloemenweiden en speeltuigen. Kortom, voor iedereen!

2 ZWERFVUIL EN STATIEGELD 8 op de 10 Vlamingen ergeren zich aan zwerfvuil. Bovendien kan zwerfvuil gevaar opleveren voor vee en andere dieren. Toch belandt elk jaar 20.000 ton ervan in onze leefomgeving. Het grootste deel bestaat uit blikjes en plastic flesjes. Dat is makkelijk te vermijden door het invoeren van statiegeld, waardoor deze hoeveelheid zwerfvuil gevoelig zou verminderen.

3 LENTEBRUNCH EN PIZZA-AVOND Elk jaar organiseert Groen Kampenhout een gezellige lentebrunch of pizza-avond. De pizza’s worden ter plaatse gebakken, de lentebrunch wordt samengesteld met verse producten van bij ons. Een gezellig moment om bij te praten en nieuwe vrienden te maken. Iedereen is welkom!

4 PLASTIC ZAKJES Plastic vervuilt onze leefomgeving. Want plastic is zeer moeilijk afbreekbaar, en zelfs dan blijven er nog minuscule deeltjes in omloop. Groen wil de grote hoeveelheid plastic in de gemeente verkleinen en mensen bewustmaken van de nefaste invloed van plastic op ons leefmilieu. Zo boden we aan consumenten een gratis katoenen zakje aan om fruit of groenten in op te bergen. Zo vermijd je het verbruik van plastic en spaar je het milieu.


GROEN NODIGT JE UIT ! DONDERDAG 14 MEI 2020 "Kampenhout: ijskoud of bloedheet?" met klimaatwetenschapper WIM THIERY Park van Relst - deuren 19.30 - start 20.00

-

VRIJDAG 11 SEPTEMBER 2020 Dan kan je ons vinden op de avondmarkt in het centrum van Kampenhout

-

ZATERDAG 14 NOVEMBER 2020 REUZE PIZZA-AVOND! Beleg je eigen pizza Ă volontĂŠ! Park van Relst

Groen Kampenhout Machteld Soetemans 0479 80 09 06 info@groenkampenhout.be www.groenkampenhout.be www.facebook.com/groenkampenhout

Verantwoordelijke uitgever: Erik Torbeyns, Binnenveldstraat 25, 1910 Kampenhout Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

Doeners uit Kampenhout lopen op kop in een eerlijke, gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

Profile for GroenKampenhout

Hier in Kampenhout  

Advertisement