Vlinder zoekkaart

Page 1

kleine zwarte vlek, recht afgesneden

kleine zwarte spatjes

dagpauwoog maart - sept

citroenvlinder maart - oktober

effen

klein koolwitje april - okt

kleine vuurvlinder mei - okt

argusvlinder mei - sept

boomblauwtje april - sept

oranje vleugelpunt

zwarte stippen met witte rand

olijfgroene vlekken

oranje vlekken

vlekjes grote, ver doorlopende zwarte vlek

oranjetipje april - juni

‘zebrapad’

distelvlinder mei - okt

groot dikkopje juni - aug

bruin zandoogje juni - aug

zomervorm

lentevorm

witte baan

vlekkenpatroon

blauwe vlekjes groot koolwitje april - sept

kleine vos maart - okt

icarusblauwtje mei - sept

landkaartje april - sept

zwartsprietdikkopje juli - aug

geen vlekjes

bont zandoogje april - sept

koninginnenpage april - sept

gekartelde vleugels kleine zwarte oogjes

grijze aders

veel oranje

‘nadruppelende ‘ zwarte vlekken klein geaderd witje april - sept

groot zwart veld

atalanta mei - okt

gehakkelde aurelia maart - okt

oranje zandoogje / juli - aug

duidelijke tekening

koevinkje juli - aug

rij oogjes met ‘gouden’ randje

In blauw achter de vlindernaam staat de periode waarin de vlinder vliegt. Voor de meeste vlinders geldt, dat deze periode kort wordt onderbroken in de tijd waarin de voorjaarsvlinders (de vlinders van de eerste ‘generatie’) zijn uitgevlogen en hun nakomelingen (de tweede generatie) nog niet vliegen. De meeste vlinders hebben die ‘dip’ een paar weken in juni. Kijk voor actuele vliegtijdvoorspellingen op vlinderstichting.nl/vliegtijden.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.