Hier in Bonheiden _lente 2021

Page 1

Hier in Bonheiden-Rijmenam

Imaginair: creatief ondernemen Gemeenteraad 2.0 Troostplek voor ons dorp

‘Het resultaat is een rapport waarin vrijwel alle ‘befietsbare’ wegen van onze gemeente opgenomen zijn’

Charlotte Pittevils op een van de vele fietsstraten in Bonheiden

ALLES KAN BETER, OOK FIETSEN IN ONZE GEMEENTE Fietsen is goedkoop, gezond en milieuvriendelijk. In Bonheiden en Rijmenam nemen al erg veel mensen geregeld de fiets. Zeker na de lovenswaardige initiatieven die enkele jaren geleden ingevoerd werden, zoals de registratiechip in de kinderfietsen of de langste fietsstraat. Maar om nog meer mensen op de fiets te krijgen, blijven comfort en veiligheid de belangrijkste aandachtspunten.

Daarom bracht Groen BonheidenRijmenam de fietsinfrastructuur zo goed als volledig in kaart. Vrijwel elke straat, ieder kruispunt, alle fietspaden werden zo objectief mogelijk bekeken. Niet alleen om de gebreken vast te stellen, maar ook na te gaan hoe het beter kan.

CHECKLIST Als fietser kom je vaak hindernissen tegen. Een put in de weg, struiken die

over het smalle fietspad hangen, een onveilige oversteek. Met in de hand een uitgebreide checklist fietsten we over het hele grondgebied van de gemeente. En dan maar voelen, kijken, stoppen en noteren. Het resultaat is een rapport waarin vrijwel alle ‘befietsbare’ wegen van onze gemeente opgenomen zijn. Met daarin alle knelpunten, maar ook mogelijke oplossingen. Want dit rapport mag geen vrijblijvend werkstuk worden.

© Mieke Van Looy

UITGESTOKEN HAND Aan de hand van vragen en agendapunten in de gemeenteraad zullen onze raadsleden dit rapport voorleggen aan het bestuur. Niet met de vermanende vinger, wel met een uitgestoken hand om samen aan oplossingen te werken. Het volledige rapport kan je raadplegen op onze website: www.groenbonheiden-rijmenam.be.


HIER

Imaginair

CREATIEF ONDERNEMEN ALS SOCIALE LIJM

Katrien en Geoffrey te midden van een stapel kleurige Meurop-stoelen, onder De Driehoek, het eerste kunstwerk dat ze maakten op het fabrieksplein

Katrien Vanderbiest & Geoffrey Lambert zijn creatieve ondernemers en makers met een background in design, kunst & interieur. Zij vormen de basis van Imaginair. Katrien: ‘Ondernemen is onze tweede natuur: we houden ervan nieuwe ideeën te ontwikkelen en ze af te toetsen aan een publiek’. Twee jaar geleden dienden zij een voorstel in voor tijdelijke invulling van de oude Meurop-fabriek in Rijmenam. De herontwikkelaars CoGiVa en PSR van project Dijledonk waren hier meteen enthousiast over. Geoffrey: ‘Met onze tijdelijke invulling willen we een positief verhaal brengen én onderzoeken wat er leeft in Rijmenam’. K&G verdiepten zich in de geschiedenis van de plek, en verzamelen meubels die er vorige eeuw werden gemaakt. Op Erfgoeddag 2021 openen zij een expo rond Meurop.

© Olympe Tits

Katrien: 'Naast schoonheid, vinden we ontmoeting heel belangrijk. Imaginair wil een plek zijn voor de buurvrouw, de hipster én het Chiro-meisje. Het korteketenconcept van Boeren & Buren dat we sinds kort verwelkomen in de vorm van een Buurderij met lokale producten, past daar volledig bij. Net als Mission Nature, een verpakkingsvrij initiatief. Voorlopig zijn we een bescheiden afhaalpunt.' Het toekomstplan is een markt met plaats voor makers, vintage, een frisse pint én een gezonde lunch. In mei volgt een muzikaal kunstenfestival voor kinderen, binnen het kader van oude kermissen. Afhankelijk van corona meer of minder uitbundig, maar iets komt er sowieso!


HIER

IN ’T KORT

GEMEENTERAAD 2.0 ONZE VIER GEMEENTERAADSLEDEN

V.l.n.r. Barbara Maes, Jan Fonderie, Charlotte Pittevils en Annick Van den Broeck

Corona overheerste in 2020 ook de lokale politiek. De gemeenteraad ging in lockdown om op 29 april digitaal op te starten. Groen pleitte meermaals voor een degelijke live-stream om de openbaarheid van de gemeenteraad te verzekeren maar die kwam er uiteindelijk pas in … november!

OPPOSITIE IN CORONATIJDEN, KAN DAT? Groen lanceerde ideeën om de buitenruimte coronaproof te maken en te werken aan het welbevinden van elke burger: extra zitbanken, raamconcertjes, anderhalvemetersignalisatie, krijttekeningenwedstrijden, opbellen van senioren … Ook andere dossiers, essentieel voor ieders gezondheid én het klimaat, passeerden de revue. Het potentieel aan bomenaanplant, hoe de rioleringsgraad opdrijven en hoe we het bemalingswater niet nodeloos in de goot laten wegvloeien, konden de meerderheid niet bekoren.

Zelfs voorstellen om een veiligere publieke ruimte voor wandelaars en fietsers, stiltegebieden en troostplekken te creëren werden van de agenda gehaald.

BEWUSTE STRATEGIE ? Groene punten worden weggestemd of afgevoerd maar enkele maanden later zien we dat er toch budgetten voor worden vrijgemaakt of dat het college gelijkaardige beslissingen neemt … Niet iets wat je mag verwachten van schepenen die elk de bevoegdheid participatie dragen. Onze vier raadsleden vertolken de stem van 1.816 anderen. Laat ze participeren!

TROOSTPLEK VOOR ONS DORP Gaat verdriet ooit over? Lentebloemen verdrongen zich rond de oude eik in de tuin van het rusthuis. Ach, zei de boom, het komt en gaat en is altijd anders. Het is als de seizoenen. Het is er knagend en op de achtergrond als winterkou, soms is het er plots en onverwacht als lentegeur, het verteert je in al zijn hevigheid als de zomerzon of het is er heel de dag als niet aflatende herfstregen. De boom stond daar, verweerd en sterk. Een merel ging wat korter bij de stam zitten en floot over gemis. Ik weet nooit wat ik moet zeggen als iemand huilt, zei een kleine bloem en ze schudde met haar kopje.

‘Het bestuur zal weldra een troostplek realiseren naar het idee van Groen’ Je bent er, zei de eik, en dat is het belangrijkste, je komst geeft hoop en moed. Hier moeten we proberen te leven met vragen waarop geen antwoorden te vinden zijn. De lentewind speelde met takken en bloemenkleed. En het woord voor de lucht die alles aanraakte was veerkracht. Kathleen Boogmans

DE TROOSTENDE RIJMENAMSE DIJLEMEANDERS OP EEN ZONNIGE WINTERDAG

Mezen helpen in de strijd tegen processierupsen. Onze vraag voor een SAMENAANKOOP VAN KASTJES werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Groen diende een BEZWAARSCHRIFT in voor de plannen voor HOGENOPSTAL3. We betreuren de hoge densiteit aan woningen en het gebrek aan ontmoetingsruimte. Er werd geen verkeersstudie uitgevoerd en ook de overstromingsgevoeligheid werd genegeerd. Kansen om te zoeken naar alternatieve projecten werden gemist. Het streefcijfer van 1.500 bomen in het kader van het Bomencharter vond Groen te laag. Daarom onderzochten Groene vrijwilligers waar we samen EXTRA BOMEN kunnen AANPLANTEN. Ook gemerkt dat we geen WANDELKNOOPPUNTEN hebben in onze gemeente? Voormalig schepen Barbara Maes stelde die vraag vorige legislatuur aan de provincie. We zijn benieuwd naar de verdere uitrol. Op vraag van Groen werden alle initiatieven rond KANSARMOEDEBESTRIJDING gebundeld en aan de raadsleden toegelicht. Charlotte Pittevils CHRONOMETREERT nauwlettend de tijd van elk agendapunt tijdens de gemeenteraad. Zo maken we het videoverslag toegankelijker voor elke burger.


GROEN

HALF JAAR VIVALDI, HEEL WAT REALISATIES Op 1 oktober 2020 legde de nieuwe federale regering haar eed af. Ondertussen zijn we zes maanden verder, en onze groene ministers zijn druk in de weer om van de ambities uit het regeerakkoord feiten te maken. Een overzicht van enkele realisaties na 150 dagen Vivaldi.

PETRA DE SUTTER Vice-eersteminister en minister van Telecommunicatie © Kanselarij

Foto’s: Bigstock

Eindelijk echte klimaatdoelen

Meer tijd voor kinderen

In de eerste weken van Vivaldi bevestigde minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) de Europese doelstelling van 55 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030.

Goedkope stroom uit Denemarken Het geboorteverlof steeg van 10 naar 15 dagen. In 2023 wordt het opgetrokken tot 20 dagen – een verdubbeling. Zo krijgen papa’s en meeouders meer tijd voor hun pasgeboren kind.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zette het plan in gang om een onderzeese stroomkabel naar Denemarken te leggen. Zo krijgt ons land toegang tot goedkope Deense windenergie.

Lagere factuur voor meest kwetsbare mensen

Vice-eersteminister en minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) voert de strijd op tegen de digitale kloof. Ze maakte middelen vrij om sociale projecten van telecomoperatoren te boosten, en om de telefonie- en internetfacturen van de meest kwetsbare mensen te verlagen. Energieminister Van der Straeten deed hetzelfde voor de energiefactuur.

Opvanghuizen voor kwetsbare groepen

Meer en stiptere treinen

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Diversiteit en Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) maakte middelen vrij voor meer LGBTQIA+-opvanghuizen en opvangcentra voor vrouwelijke slachtoffers van geweld.

Vivaldi investeert opnieuw in de trein. Samen met de NMBS en Infrabel werkt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) aan een toegankelijker, betrouwbaarder en veiliger spoorwegsysteem en aan stiptere treinen. Ook lanceerde hij mee de Brupass: één ticket voor de trein, tram, bus en metro in en rond Brussel.


GROEN

VOLUIT VOOR

‘Fl xibiliteit is cruciaal als je wil transf meren naar 100% hernieuwbare energie’

hernieuwbare energie De beste garantie op een duurzaam en welvarend België? Kiezen voor 100 procent hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit als einddoel. Energieminister Tinne Van der Straeten vertelt hoe ze dat gaat aanpakken. De komende jaren staan er heel wat opwindende dingen te gebeuren in het Belgische energielandschap. Van een stroomkabel naar Denemarken over energie-eilanden in de Noordzee tot de vergroening van onze industrie met hernieuwbare waterstof. Het energiebeleid zelf? Dat zal saai en voorspelbaar zijn. Want dat is waar mensen en bedrijven om vragen: voorspelbaarheid en zekerheid. Het debacle met de zonnepanelen van de Vlaamse regering — met N-VA, CD&V en Open Vld — heeft duidelijk aangetoond waarom.

Zekere bevoorrading We willen bovenal de bevoorradingszekerheid garanderen. Daarom vangen we de sluitingen van de kernreactoren op met hernieuwbare energie,

grote batterijen, verbindingen met buurlanden en flexibele gascentrales. Flexibiliteit is cruciaal als je wil transformeren naar volledig hernieuwbare energie. Kerncentrales kunnen die flexibiliteit meestal niet leveren. Je kan ze niet zomaar aan- en afzetten wanneer je bijvoorbeeld een overschot aan windenergie hebt. Dat leidt tot situaties zoals in de eerste lockdown, toen er een recordhoeveelheid wind was en we zelfs onze windturbines moesten afschakelen. Daarom gaan we ook — maar alleen áls de bevoorradingszekerheid gegarandeerd is — de laatste twee kernreactoren sluiten (de overige vijf sluiten sowieso). Want ze zijn niet flexibel en vertegenwoordigen bovendien amper 4 procent van de totale energiemix.

TINNE VAN DER STRAETEN Minister van Energie © ID/Bas Bogaerts

100% hernieuwbaar Seneca schreef ooit: als we niet weten naar welke haven we koers zetten, is geen enkele wind gunstig. Wel, de koers is nu eindelijk duidelijk: 100 procent hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit tegen 2050. Dat is het einddoel waarop ik me ga focussen, want het biedt de beste garantie op een duurzaam en welvarend België.  

MENTAAL WELZIJN KRIJGT HERNIEUWDE AANDACHT VIA GROEN De coronacrisis doet het mentale welzijn van de Belg geen deugd. Integendeel: in december 2020 gaven Belgen zichzelf amper een 6,1 voor hun geluksgevoel. In september was dat nog 6,8 en vóór de eerste lockdown een 7,4. Om een mentale lockdown te voorkomen, ondernam Groen heel wat acties. We lichten er drie uit.

1

‘De federale regering vo ziet 200 miljoen extra voor eestelijke gezondheidszor ’ MEYREM ALMACI Voorzitster Groen

TERUGBETALING  VAN PSYCHOLOOG

Voor Groen in de federale regering zat, lanceerde de partij een petitie om meer budget uit te trekken voor de terugbetaling van een bezoek aan de psycholoog. Groen-voorzitster Meyrem Almaci: ‘Die petitie werd ondertekend door meer dan 20.000 mensen! Dat zorgde ervoor dat Groen de kwestie tijdens de regeringsvorming op de onderhandelingstafel kon leggen. Met resultaat: in het regeerakkoord voorziet de federale regering 200 miljoen euro extra budget voor geestelijke gezondheidszorg – bijna negen keer meer budget dan de vorige regering voorzag.’

2

NOODPLAN

In januari 2021 lanceerde Groen het Urgentieplan Mentaal Welzijn. Met dat plan wil de partij de groeiende druk op de geestelijke gezondheid aanpakken. Het bestaat uit tien maatregelen die gaan van betere terugbetaling bij een bezoek aan de psycholoog voor jongeren en mensen in armoede, tot Eerste Hulp bij Psychische Problemen in scholen en op de werkvloer.

3

BUITEN MEER MENSEN ZIEN

Al maanden mochten we buiten maar met vier mensen samenkomen. Omdat de kans op besmetting daar een stuk kleiner is, stelde vice-eersteminister Petra De Sutter (Groen) voor om dat aantal uit te breiden. Het voorstel kon op veel bijval rekenen binnen de regering en bij virologen als Marc Van Ranst, en uiteindelijk werd de knoop doorgehakt: je mag nu buiten afspreken met tien mensen.  © ID/Christophe De Muynck


REGIONAAL

© Bas Bogaerts

STAF AERTS NAAR HET VLAAMS PARLEMENT Op 5 mei 2021 legt Duffelaar Staf Aerts de eed af als Vlaams parlementslid. Goed nieuws, want samen met Mechelaars Kristof Calvo en Tine Van den Brande wordt hij het derde Groene parlementslid uit de regio. De 39-jarige mobiliteitsadviseur was in Duffel eerste schepen van 2013 tot 2018. Voor dat harde werk werd Groen bij de gemeenteraadsverkiezingen met een stevige groei beloond. Vandaag is Staf in de gemeenteraad fractieleider voor Groen. Staf kijkt ernaar uit om deel uit te maken van de sterke en geëngageerde Groen-fractie in het Vlaams Parlement: “Vlaanderen bruist van de mogelijkheden. Als schepen merkte ik hoe het Vlaamse beleid de lijnen uitzet voor de lokale besturen en dus een invloed heeft op het dagelijks leven van elke Vlaming. Het is een hele eer om daaraan mee te kunnen werken.” Kristof Calvo is alvast opgetogen: “Staf liet als schepen zien dat hij zich stevig in dossiers vastbijt en die weet te vertalen in een goed en enthousiasmerend beleid. Absoluut een extra troef voor onze regio.”

Raadslid Ilse van Dienderen: 'Gent bewijst dat meer fietscomfort en vergroening hand in hand gaan.'

© Groen

© Groen

HET ‘OUDE NORMAAL’ IN DE LANDBOUW IS ONHOUDBAAR Voor de provinciale Groen-fractie is het onbegrijpelijk dat megastallen nog steeds vergund worden terwijl het vaststaat dat deze stallen een negatieve impact hebben op het milieu. Groen pleit voor een omschakeling naar een duurzame landbouw die inspeelt op de groei van lokale ondernemers in de biolandbouw. Een biologischelandbouw vraagt om nieuwe prioriteiten, en daar zou de provincie haar expertise op moeten inzetten. Dan gaat het bv. om het beter benutten van landbouwgronden voor de ontwikkeling van streekproducten. Op die manier kan de provincie mee tegemoet- komen aan de stijgende vraag van de consument naar lokale bioproducten. Tobias Daneels, provincieraadslid

MAAK VAN DE FIETSOSTRADES GROENE KLIMAATASSEN Ilse van Dienderen, provincieraadslid voor Groen in Antwerpen, pleit voor meer groene linten in het landschap. “Het provinciebestuur heeft terecht hoge ambities bij de aanleg van fietsostrades. De provincie kan van deze opportuniteiten gebruik maken om groene linten aan te leggen, dit om de biodiversiteit en het welzijn van de fietsers te bevorderen,” aldus van Dienderen. Fietsostrades en autoluwe fietsroutes vormen linten in het landschap. Dit creëert kansen, zeker als we die linten groen inkleuren. Dit wil zeggen dat we zorgen voor laanbomen en bosjes, poelen en groene bermen langs fietsroutes. “Met onze biodiversiteit is het slecht gesteld,” stelt het raadslid. “Dier- en plantensoorten hebben die groene linten nodig om zich te verplaatsen en zich in stand te houden. De provincie stimuleert de gemeenten om zo’n groene linten aan te leggen via bermbeheerplannen, langsheen waterlopen, via de werking van de regionale landschappen, … Dus is het toch alleen maar logisch dat de provincie dit bij de aanleg van nieuwe fietsverbindingen zelf ook toepast.” De vergroening van de fietsostrades en autoluwe fietsroutes is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar heeft op zijn beurt ook een positief effect op de fietser: vergroening geeft bescherming tegen wind- en regen en in de zomer geeft groen langs de fietsroutes verkoeling. “Met de aanleg van fietsostrades en autoluwe fietsroutes kunnen we dus twee vliegen in één klap slaan. Het comfort voor de fietser neemt toe, en het is goed voor de biodiversiteit. Dat dit mogelijk is, bewijzen sommige steden, zoals Gent, vandaag al.”


HIER

1

2

3

4

1 Winterpret Een bevroren ven vol schaatsplezier deze winter. Een uniek stukje Rijmenam als resultaat van een geslaagd natuurherstelproject. #DeGoedeKantOp © Barbara Maes

2 Coronawandelen De lockdown zorgde ervoor dat heel wat mensen al wandelend de mooiste plekjes van Bonheiden ontdekten. Gelukkig heeft de coronacrisis niet enkel nadelen. © Mieke Van Looy

3 Online fractie Groen werkt voor iedereen. Onze fractie staat open voor iedereen die mee wil denken. Zeker in deze coronatijd kun je heel makkelijk aansluiten, zelfs zonder je te verplaatsen. © Barbara Maes

4 'De bank van Ursula' Op 21 december 2020 overleed Ursula Bergmann. Zij was het oudste en langst aangesloten Groen-lid. Al van 1994, toen Groen nog Agalev heette. Ze bleef zich tot de laatste snik met veel passie inzetten voor de 'Groene zaak'. Hier zie je Ursula op haar vertrouwde bank in Mispeldonk. © Anne Malliet


Ja,

GROEN IS IETS VOOR MIJ! WALK FOR NATURE ZONDAG 30 MEI - 10U STADSBOS KAUWENDAAL Wandel je mee met onze Groene groep tijdens Walk for Nature op zondag 30 mei? In veilige bubbels stappen we de Oriom-route van 15 km. Schrijf jezelf in en we ontmoeten elkaar op het startpunt aan het stadsbos Kauwendaal om 10u. www.groenbonheiden-rijmenam.be/evenementen

LAAT VAN JE HOREN Groen Groen Bonheiden-Rijmenam Leo Moons Cupidolaan 12 2820 Bonheiden 0475 24 16 46 groenbonheiden-rijmenam@telenet.be www.groenbonheiden-rijmenam.be facebook.com/groenbonheidenrijmenam Verantwoordelijke uitgever: Leo Moons, Cupidolaan 12, 2820 Bonheiden Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

Doeners uit Bonheiden-Rijmenam lopen op kop in een eerlijke, gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

STEUN GROEN SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID VOLG ONS OP


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.