REALISATIEFOLDER

Page 1

198

zonnepanelen op gemeentelijke daken of

100.000 zonne-energie per jaar

2

elektrische fietsen en een Play Mobiel

1

19

3104

geïnventariseerde bomen op openbaar domein

km fietsstraat

kasteel Zellaer en 1 Smiske goedgekeurde ruimtelijke uitvoeringsplannen

zwerfvuilstofzuiger

27

beschermde beuken aan de Krankhoeve

136

zwerfkatten behandeld

GROEN_realisatiefolder_v4.indd 2-3

CO2

geformuleerde maatregelen voor 40% C0² reductie

540

1000 spelende kinderen

2

sociale huurwoningen

26 8

bloembollen

kWh

bijna

1

28600

Elk jaar meer dan

km extra hagen langs de invalswegen

4000

m² isolatie in gemeentelijke gebouwen

3

ecologische inrichtingsplannen voor begraafplaats Bonheiden, Domein Sluyts en een vlindertuin aan de Krankhoeve

715

bij- en vlindervriendelijke planten in 1 vlindertuin

4037

MENSELIJKER WAARDIGER

EERLIJKER

BETAALBAARDER WONEN

GEZONDER BIODIVERSER

BONHEIDEN - RIJMENAM

leden in de bibliotheek/lezers

5/07/18 15:04


“GROEN WERKT VOOR U”

De Ramp van Rijmenam werd gered! Samen met de “Red De Ramp”-groep en mede dankzij de middelen die ze inzamelden via een T-shirtactie, realiseerden we een hippe skateramp .

ZIJ HEBBEN OP 6 JAAR HEEL WAT GEREALISEERD

RAMP VAN RIJMENAM Jan Fonderie

Barbara Maes

schepen voor ruimtelijke ordening, jeugd en kinder­opvang, begraafplaatsen, toegankelijkheid en gelijke kansen

schepen voor leefmilieu en natuur, openbaar groen, dierenwelzijn, personeel en bibliotheek en Noord-zuidbeleid

Annick Van den Broeck

OCMW-raadslid

KLIMAATPLAN Nooit waren er meer leden dan in 2017... het gevolg van een menselijke en persoonlijke aanpak in de bibliotheek met bijzonder veel aandacht voor onze héél jonge en jonge lezers dankzij projecten als de Boekbaby’s en de Kinder-en jongerenjury en voor onze oudere lezers door de boekendienst aan huis en in woonzorgcentra zoals den Olm, ter Bleuk en Zonneweelde.

Bekijk al onze realisaties op

www.groenbonheiden-rijmenam.be

GROEN_realisatiefolder_v4.indd 4-5

FIETSSTRAAT

Eddy Dirickx

gemeenteraadslid en fractievoorzitter

Een unaniem goedgekeurd klimaatplan herbergt maar liefst 136 maatregelen om de CO² met 40% te reduceren. Het plan is het resultaat van een intens participatief proces met véél actoren. De eerste maat­ regelen zijn reeds uitgevoerd... hopelijk kunnen we onze gemeente klimaatneutraal maken want dat is goed nieuws voor ieders gezondheid, voor ieders welzijn en vooral voor de toekomst van vele volgende generaties.

Tijdens een nieuw skate-event , dat hopelijk jaarlijks kan weerkeren, kon iedereen zijn ‘moves’ tonen.

De fiets voorop, in onze gemeente kwam er echt meer plaats voor de fietser met fietsstraten, extra fiets­ stallingen, scansystemen om kinderen aan te moedigen. Ook het gemeentepersoneel kreeg 2 elektrische fietsen en de jeugddienst bezoekt de speelpleinen met een elektrische bakfiets: Play Mobiel !

GROENER & BIODIVERSER

Onze aanpak van het openbaar groen werd bekroond met de titel van bijvriendelijkste gemeente van de provincie Antwerpen.

Vergroening van de begraaf­plaatsen met grindgazon, streek­eigen beplanting en bomen. De strooiweides werden vernieuwd en een nieuwe gedenkmonument werd geplaatst. De voorbije jaren pakten we het openbaar groen grondig aan: op het binnenplein van de Krekel (gemeentehuis), aan de Wissel, op de parkingen de Meent en de Krankhoeve, in de Hogenopstal, in het centrum van Rijmenam, in domein Sluyts, er kwam een vlindertuin aan de Krankhoeve, in de Zellaerstraat en -dreef kwamen nieuwe bomen, ...

5/07/18 15:04


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.