Page 1

Ă…rsrapport 2010


Skomaker, bli ved din lest! Det viser at det er plass til en aktør som våger å tenke annerledes. Som ikke skuler til hva konkurrentene driver med. Som ikke drar på daglige ”spiontokt” til nabobutikken for å sjekke hva som er på tilbud der. Som ikke pumper ut tilbudsaviser der man underbyr konkurrentene i et forsøk på å kapre kunder. Stadion står støtt på sin strategi om å levere kvalitet, kunnskap og entusiasme til et sports- og friluftselskende folk. Butikkene er vår merkevare. Kjeden er til for å tjene butikkene.

2 | Stadion 2009

Stadionkjeden har gjennom en tiårsperiode hatt større vekst i markedsandel og omsetning enn resten av bransjen. Denne trenden fortsetter inn i 2011. I første kvartal kan vi notere en omsetningsøkning på 6,8 prosent.


Ensretting, nei takk! Stadion har turt å gå motsatt vei. Ved å dyrke den enkelte butikkens egenart og kompetanse, framstår disse som sterke og trygge alternativer i lokalmarkedene. Det er forskjellen som er det gjenkjennbare ved en Stadionbutikk. Ikke likheten. Derfor er det også opp til hver enkelt butikk om de vil handle av kjeden, eller direkte fra leverandør. Dette for å sikre at den enkelte butikken får tilgang til de varene som tydeligst styrker deres profil. Slik kunnskap er det butikkeieren som sitter på. Da er det rett og rimelig at han tar det valget.

Klassisk kjededrift lener seg gjerne på teorien om at alle butikker skal ha likt utseende og det samme vareutvalget. På den måten er det kjeden som blir profilert og ikke den enkelte butikken.

|

Stadion 2009 3


Kjeden – det er meg! I en buttikkeid kjede er det ingen interessekonflikt mellom kjede og butikk. Overskuddet går tilbake til butikkene, og dette er selvsagt en driver for å handle hos kjeden. Det viser seg også å virke i praksis: Selv uten lojalitetskrav fra kjeden er kjøpetroheten hele 80%. Stadion har markedets beste priser og innkjøpsbetingelser, og butikkene handler varer med bransjens laveste påslag. Vi bruker ikke tvang og økonomisk avstraffing. Derfor må vi prestere hver eneste dag for å sikre at vi er butikkenes foretrukne leverandør, og at det skal lønne seg å handle av kjeden.

4 | Stadion 2009

Siden Stadion er en butikkeid kjede, kan eierne i Stadion stå inne for denne omskrivningen av Ludvig den 14. Og samtidig vite at det ikke finnes noen tredjepart som er ute etter avkastningen av det som skapes ute i butikkene.


Den kalkulerte risiko. Alle butikkeiere kjenner frykten for å brenne inne med varer som plutselig er uaktuelle. På den andre siden må man være årvåken slik at man har varer å tilby når etterspørselen er der. Denne dynamikken er vi veldig bevisste på i Stadion. Våre eiere, butikkene, skal vite at de kan få varer levert så lenge sesongen varer. Også etter at varen er utsolgt fra leverandør. Dette, kombinert med flate priser hele sesongen igjennom, gjør at butikkene slipper å ha store lagre med basisvarer. Denne policyen gjør det ytterligere attraktivt å handle av kjeden, altså av seg selv.

Når sesongen er på hell og leverandørene begynner å gå tomme for sesongens varer, kommer Stadions lager- og prisstrategi virkelig til sin rett.

|

Stadion 2009 5


Organisasjonskart pr. mai 2011

Daglig leder Gisle J. Daviknes

Sport Direkt Magnar Linnerud

Innkjøp & Salg Jørn Skipperud

Butikkontakt & Innkjøp Lars Terje Larsen

Lager & Logistikk Kåre Nilsen

Lars Z. Børresen

Kai Morten Bjørnstad

Cathrine Møgster

Andreas Anderzon

Christin Rina Berg

Jan Håkan M. Karlsson

Markedsføring Bente-Heidi Mjørnaren

IT Frode Engh

Anders Grønli *

Økonomi & Personal Else Aunan

Heidi Annett Rødland

Under ansettelse

* = Innleid

6 | Stadion 2009


Butikker i Stadion pr. april 2011 Andebu Sport Bardu Sport Barents Sport Bjørn’s Sport & Fritid Brekke Sport Båtsfjord Sport City Sport Comet Lillestrøm Comet Lillestrøm Comet Ålesund Comet Ålesund Storsenter Din Sport E. Sørdahl Energihuset Sport & Fritid Erik Johansen Evensen Moss Evensen Sarpsborg Fjell & Fritid Flortex Sport Fokus Sport Freske Fraspark Frisk Briis Gamletorvet Sport Geilo Sport Margits Sportsmote Gjertsen Sport Glømmi Sport Gaarder Sport Gaarder Sykkelsport Hafjell Sport Hafjelltoppen Hemsedal Sport Hesby Sportsenter Hetland Sport Hetland Klubb Hovden Sport Jan Sakshaug Sport Jobb & Fritid Joggen Sport Juls Sportshop Kamille Fritid Kolsrud Sport Sundreveien Kolsrud Sport Ålingen Lødingen Sport Meråker Sport & Fritid Nesttun Sport Nor-Contact Sport Nordli Sport

3158 Andebu 9360 Bardu 9900 Kirkenes 3766 Sannidal 4836 Arendal 9990 Båtsfjord 3510 Hønefoss 2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm 6002 Ålesund 6002 Ålesund 6800 Førde 8430 Myre 1450 Nesoddtangen 1430 Ås 1526 Moss 1706 Sarpsborg 2686 Lom 9151 Storslett 2406 Elverum 2317 Hamar 9170 Longyearbyen 2815 Gjøvik 3580 Geilo 3580 Geilo 3211 Sandefjord 1482 Nittedal 1607 Fredrikstad 1607 Fredrikstad 2636 Øyer 2636 Øyer 3560 Hemsedal 3118 Tønsberg 4307 Sandnes 4307 Sandnes 4755 Hovden 7500 Stjørdal 9016 Tromsø 3016 Drammen 2420 Trysil 5649 Eikelandsosen 3570 Ål 3570 Ål 8410 Lødingen 7530 Meråker 5221 Nesttun 7011 Trondheim 1708 Sarpsborg

O2 Sport Platou Madla Platou Moa Platou Molde Platou Sandnes Platou Sport Bergen Platou Sport Fjøsanger Rauland Fjellsport Reidar Christensen S. Endeve Sport S. Endeve Sykkel Sampson Sport Raglamyr Sampson Sport Karmsundgt. Sampson Sport Oasen Sampson Sport Vedavågen Slemdal Sport Slottsparken Fritid og Sport Sport 1132 Sport’n Høyanger Sportcentret Sporten Fyresdal Sporten Løken Senter Sporten Tysnes Sportsbua 2010 Sportsprofil Norge Stadion Sport Bodø Stadion Sport Sortland Steve Perryman Sport Steve Perryman Club Stokke Sport Strand Sport Sykkelboden Drøbak Sykkelboden Kolbotn Sykkelboden Ski Sykkelboden Son Sønsterud Sport Tengesdal Sport Torshov Sport Torshov Fiske & Fritid Torshov Sykkelbutikk Torshov Klubbservice Torshov Fotballshop Torshov Hockey & Bandyshop Vinderen Sport Vinjenaustet Windsvoll Sport Åsgårdstrand Sport Aage Johanson Sport

2050 Jessheim 4042 Hafrsfjord 6010 Ålesund 6415 Molde 4306 Sandnes 5014 Bergen 5073 Bergen 3864 Rauland 4900 Tvedestrand 5700 Voss 5700 Voss 5536 Haugesund 5529 Haugesund 5542 Karmsund 4276 Vedavågen 0775 Oslo 0255 Oslo 2420 Trysil 6990 Høyanger 8514 Narvik 3870 Fyresdal 1960 Løken 5680 Tysnes 7010 Trondheim 4632 Kristiansand 8000 Bodø 8400 Sortland 5012 Bergen 5052 Bergen 3160 Stokke 3256 Larvik 1440 Drøbak 1410 Kolbotn 1400 Ski 1555 Son 0679 Oslo 4370 Egersund 0477 Oslo 0474 Oslo 0477 Oslo 0477 Oslo 0477 Oslo 0477 Oslo 0374 Oslo 6216 Geiranger 3611 Kongsberg 3179 Åsgårdstrand 4612 Kristiansand

|

Stadion 2009 7


Årsberetning 2010

Virksomheten

Årsregnskapet

Stadion AS er Norges eneste butikkeide kjede innen sport og fritid, og har som formål å gi medlemsbutikkene optimale forutsetninger for egen Iønnsomhet. Dette oppnås gjennom innkjøpssamarbeid, eget lager,markedsføringssamarbeid og ivaretakelse av andre felles- funksjoner.Gevinstene ved kjedesamarbeidet skal tilfalle butikkene gjennom det løpende kjedesamarbeidet, så målet er derfor ikke lønnsomhetsmaksirnering i kjedeselskapet.

Kjedeselskapet Stadion AS omsatte i 2010 for kr. 103.378.762,- ex. mva., mot kr. 90.782.1 14,- i 2009. Dette tilsvarte en omsetningsøkning på 14 %.

Like fullt har Stadion AS de senere årvist gode overskudd, som i stor grad har blitt tilbakeført eierne (dvs. medlemsbutikkene) i form av betydelige aksjeutbytter. Dette har igjen gitt stor investeringsvilje i egen kjede fra butikkenes side, slik at selskapets egenkapital er blitt kraftig styrket de siste årene. Stadion er en landsdekkende kjede, og medlemsbutikkene er i hovedsak godt etablerte sportsforretninger med sterk posisjon i sine lokalmarkeder, samt en del rendyrkede spesialistbutikker. Kjedens hovedkontor og sentrallager ligger på Greåker utenfor Sarpsborg. Stadion AS eier og driver landets ledende klubbhandelskonsept, Sport Direkt.

Butikkene Stadion har over mange år hatt en jevn tilvekst av nye medlemsbutikker, og opplever ikke utmeldelser grunnet ordinær overgang til annen kjede. Det er pr. dato 70 sportsforhandlere j (selskaper) som har medlemsavtale med Stadion, disse kontrollerer til sammen 96 utsalgssteder (+ 17 fra året før). 2010 ble et eksepsjonelt år for store deler av norsk sportsbransje, med god vintersesong både i januar - februar, og i november - desember. Men samtidig var året preget av etableringen av store sportsvarehus og skjerpet priskonkurranse. Sportsbransjen AS rapporterer om en samlet i sportsomsetning i Norge på kr. 11,5 mrd., opp 7,4 % fra 2009. Sammenlignet med annen norsk detaljhandel er dette sterke utviklingstall, selv om bransjeveksten i 2010 faktisk ble lavere enn i 2009. Medlemsbutikkene i Stadion nådde i 2010 en samlet årsomsetning på kr.767 millioner (netto). Det gav en årsvekst på hele 14,l %, dvs. nærdet dobbelte av bransjeveksten. Det hørermed i dette bildet at Platou Sport butikkene gikk inn i Stadion i 2. halvår Men selv disse holdt utenom hadde butikkene Stadion i 2010 en gjennomsnittlig omsetningsutvikling bedre enn den organiske veksten i bransjen. Stadion har i bransjesammenheng hatt høy gjennomsnittlig resultatgrad blant sine medlemsbutikker. Det foreligger ikke ferske data for dette, men det er tydelige tegn på at den tilspissing av konkurransen bransjen nå er inne i generelt gir lavere marginer i butikk. Stadions hovedmålsetning om å la avkastningen av kjedesamarbeidet gå til butikkene, blir dermed et enda viktigere konkurransefortrinn slik markedet utvikler seg.

8 | Stadion 2009

Årsregnskapet viser et driftsresultat på kr. 4.936.313,-, mot kr. 5.047.371,- året før. Ordinært resultat før skatt ble kr. 4.812.693,- mot kr. 4.856.218,- i 2009. Årsresultat etter skatt 2010 på kr. 3.516.765,- endte på linje med fjoråret kr. 3.490.787,-. Omsetningsveksten henger sammen med veksten i medlemsbutikkenes omsetning, samt deres økte bruk av kjedens lager og leverandører. At resultatet for 2010 ikke vokste i tråd med omsetningsveksten skyldes betydelige kostnader forbundet med omlegging av kjedens butikkdata i 2010. Og at selskapet i 2009 grunnet enkelte ekstraordinære inntektsposter oppnådde et bedre resultat enn forventet og det styret regner som normert, gitt de føringer som ligger til grunn for selskapet. Styret mener at årsregnskapet for 2010 gir et rettvisende bilde av Stadion AS’ eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Stadion AS har etter styrets oppfatning tilstrekkelige avsetninger i balansen til å kunne dekke den risiko som utgjøres av varelager og utestående fordringer. Selskapets sikrings- og kontrollrutiner i tilknytning til disse forhold vurderes også som tilfredsstillende.

Forslag til anvendelse av årsoverskudd Styret foreslår årsresultat etter skatt disponert slik: Utbytte: Kr. 2.063.060,Til annen egenkapital Kr. 1.453.705.Sum disponert Kr. 3.516.765.Forslaget er gjennomført i årsregnskapet. Stadion AS har i mars 2011 gjennomført en rettet emisjon mot flere av de eksisterende aksjeeiere. I tillegg er det åpnet for at de ansatte i selskapet kunne kjøpe aksjer etter nærmere bestemte regler. De nye aksjene er gitt utbytterett for 2010. Etter emisjonen utgjør resultat pr. aksje etter skatt 36,9 %, og utbytte pr. aksje 20 %.


Eierforhold

Fremtidig utvikling

Selskapet hadde ved årsskifte t 47 aksjeeiere. Alle aksjeeierne har lik stemmerett, og alle er aktive sportsforhandlere som er medlem av kjeden. Da med unntak av aksjeeiere blant selskapets ansatte, som heller ikke har stemmerett. Etter emisjonen mars 2011 er antall aksjeeiere ekt til 55.

Inngangen til 2011 har vært preget av gode vinterforhold på lavlandet i Sør-Norge, men mye av vinteromsetningen ble tatt ut førårsskiftet da vinteren i realiteten alt slo til i november. Som forventet har dette gitt noe omsetningssvikt på nyåret uten at styret vurderer dette som annet enn en naturlig svingning. Butikktilgangen og den ekte oppslutningen om kjedens lager tilsier en underliggende vekst for selskapet, selv om det kan bli vanskelig å hente dette ut i 2011 da sammenligningsåret 2010 så til de grader klaffet rent værmessig.Styret er av den oppfatning at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 20 10 er satt opp under denne forutsetningen.

Stadion AS eier 36,5 % av aksjene i Torshov Sport Invest AS, 20 % av aksjene i Torshov Sport Holding AS, og 16,67 % av aksjene i Sportskjedene AS.

Arbeidsmiljø mv. Stadion AS hadde ved året slutt 17 fast ansatte, hvorav 5 kvinner og 12 menn. Det er ikke forskjellsbehandling i lønn eller andre forhold mellom kvinner og menn. Selskapet ansetter og forfremmer basert på erfaring, innsats og kvalifikasjoner, uavhengig av kjønn. I 2010 har styret kun bestått av menn, hvilket er en ren konsekvens av kjønnsfordelingen hos selskapets eiere. Styret vurderer bedriftens arbeidsmiljø som godt. Sykefraværet var i 2010 på 242 dager, hvilket tilsvarer 5,5 % av total arbeidstid. Hoveddelen utgjøres av langtidsfravær som ikke er relatert til arbeidsplassen. Det forekom i 2010 ikke personskader tilknyttet virksomheten, og selskapet hadde ingen større skader eller ulykker på noe av sitt materiell.

Avslutningsvis benytter styret anledningen til å takke sentralens ansatte, samt alle de frivillige fra butikksiden som utviser stort engasjement i vareråd og tilsvarende, for innsatsen i året som har vært Sarpsborg, 15. mars 201 1

Tom S. Lien Styrets leder

Ytre miljø Stadion AS er en ren handelsbedrift uten noen form for egen produksjon eller tilvirkning. Selskapet har derfor ingen prosesser eller utslipp som påvirker det ytre miljø eller innebærer risiko for selskapets ansatte. Ut over ordinært kontoravfall genererer selskapet dog noe avfallsemballasje. Denne kildesorteres og Stadion AS er medlem i materialselskapenes ordninger for retur og gjenvinning av emballasjeavfall (GrøntPunkt). Stadion AS er meldte seg i 2010 inn i Initiativ for Etisk Handel (IEH), og arbeider for å implementere kjedens etiske retningslinjer og oppfelging av disse overfor kjedens leverandør-og butikkledd.

Per Åge Brekke

Per Grønsund

Terje Laurendz

Svein E. Lindberg

Paul Bukier

Gisle J. Daviknes Daglig leder

|

Stadion 2009 9


Resultatregnskap for 2010

Note

2010

2009

Salgsinntekt 2 Sum driftsinntekter

103.378.762 103.378.762

90.782.114 90.782.114

Varekostnad Lønnskostnad 3 Avskrivning på varige driftsmidler og Immaterielle eiendeler 5 Annen driftskostnad

(75.955.950) (9.684.537) (210.890) (12.591.072)

(63.664.625) (9.259.356) (206.533) (12.604.229)

Sum driftskostnader

(98.442.449)

(85.734.743)

Driftsresultat

4.936.313

5.047.371

Annen renteinntekt Annen finansinntekt

100.584 176.448

139.300 29.119

Sum finansinntekter

277.031

168.419

Annen rentekostnad Annen finanskostnad

(309.116) (91.536)

(294.865) (64.708)

Sum finanskostnader

(400.652)

(359.572)

Netto finans

(123.621)

(191.154)

Ordinært resultat før skattekostnad

4.812.693

4.856.218

Skarttekostnad påordinært resultat

(1.295.928)

(1.365.431)

Ordinært resultat

3.516.765

3.490.787

Årsresultat

3.516.765

3.490.787

Overføringer Utbytte 2.063.060 Overføringer til/fra annen egenkapital 1.453.705

1.822.560 1.668.227

Sum

3.490.787

10 | Stadion 2009

3.516.765


Balanse pr. 31. desember 2010

Note

2010

2009

974.937

896.488

Sum immaterielle eiendeler

974.937

896.488

Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende

645.907

650.341

645.907

650.341

7.100.000

5.780.000

Sum finansielle anleggsmidler

7.100.000

5.780.000

Sum anleggsmidler

8.720.844

7.326.829

Omløpsmidler Varer

25.836.512

21.130.979

Sum varer

25.836.512

21.130.979

Fordringer Kundefordringer Andre fordringer

14.951.900 793.963

10.466.491 681.089

Sum fordringer

15.745.863

11.147.580

Bankinnskudd, kontanter og lignende

1.504.966

688.203

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

1.504.966

688.203

Sum omløpsmidler

43.087.341

32.966.763

Sum eiendeler

51.808.186

40.293.592

EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel

8

5

Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler

4

6 6

|

Stadion 2009 11


Balanse pr. 31. desember 2010

Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 7

2010

2009

9.532.500

8.750.800

Sum innskutt egenkapital

9.532.500

8.750.800

Opptjent egenkapital Annen egenkapital

8.900.276

7.348.118

Sum opptjent egenkapital

8.900.276

7.348.118

Sum egenkapital

10

18.432.776

16.098.918

Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner

6

1.749.994

2.874.998

Sum annen langsiktig gjeld

1.749.994

2.874.998

Sum langsiktig gjeld

1.749.994

2.874.998

Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6 Leverandørgjeld Betalbar skatt 9 Skyldige offentlige avgifter Kortsiktig konserngjeld Utbytte 10 Annen kortsiktig gjeld

8.358.585 15.137.602 1.374.377 2.841.433 0 2.063.060 1.850.359

3.000.784 1 1 .166.041 1.325.095 2.627.493 98.453 1.822.560 1.279.249

Sum kortsiktig gjeld

31.625.416

21.319.676

Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

33.375.410

24.194.674

51.808.186

40.293.592

Tom S. Lien Styrets leder

Paul Bukier

Svein E. Lindberg 12 | Stadion 2009

Gisle J. Daviknes Daglig leder

Per Grønsund

Per Ă…ge Brekke

Terje Laurendz


Note 1 - Regnskapsprinsipper

Note 2 - salgsinntekter / varer.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. -

Salgsinntektene kommer fra sports- og fritidsrelatert utstyr solgt til detaljister i Norge. Varene er kun handelsvarer som blir videresolgt.

Selskapet var helheid eier (100 %) av ett datterselskap: Sport Direkt AS.

Note 3 - Lønnskostnad

Dette selskapet har i 2010 blitt fusjonert med Stadion AS med full skattemessig og regnskapsmessig kontinuitet. Fusjonen har skjedd med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2010, og Stadion AS har gjennom fusjonen fått styrket egenkapitalen med kr. 98 453 som var bokført og virkelig verdi av egenkapitalen i Sport Direkt AS på fusjonstidspunktet. Driftsinntekter

Gjennomsniltlig antall ansatte i regnskapsåret har vært 17 årsverk. Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn, feriepenger m.v 8.272.408 7.868.969 Pensjonsforpliktelser 128.788 116.010 Arbeidsgiveravgift 1.172.337 1.119.334 Andre personalkostnader 111.004 155.043 Total lønnskostnad 9.684.537 9.259.356

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har inngått avtale som oppfylIer kravene etter loven. Ytelser til ledende personer, revisor og styremedlemmer. Lønn og annen godtgjørelse Daglig leder 1.1 1 6 .247 Revisor 38.650 Styrehonorar 210.000

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.

Totalt

Varer

Selskapet eier 10 aksjer (20 %) i Torshov Sport Holding AS. Bokført til kr. 2.500.000,-

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FlFOprinsippet) og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp).

1.364.897

Note 4 - aksjer

Selskapet eier 45.700 aksjer (36,56%) i Torshov Sport Invest AS. Bokført til kr. 4.570.000,-

Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Selskapet har en andel på 14,3 % i Sportskjedene AS. Bokført til kr. 30.000,-

Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (28%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

|

Stadion 2009 13


Note 5 - Driftsmidler. Maskiner/ Inventar

Kontor/ datautstyr Sum

Anskaffelseskost 01.01.10 1.030.077 1.161.651 Tilgang 2010 99.234 107.222 Avgang 2010 Akk. avskrivninger 31.12.10 723.655 1.028.622 Bokført verdi 31.12.10 Årets ordinære avskrivninger

2.191.728 206.456 1.752.277

405.656

240.251

645.907

98.663

112.227

210.890

Note 6 - Pantstillelser og annen sikkerhetsstillelse. Av selskapets bokførte gjeld er sikret ved pant

2010 10.108.579

2009 7.222.978

Kundefordringer Andre fordringer Varebeholdning

14.951.900 699.963 25.836.512

10.466.490 681.089 21.130.979

Sum sikkerheter

41.488.375

32.278.558

Den bokførte verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld er:

Bundet skattetrekksmidler utgjør kr. 424.541 pr. 31.12.10.

14 | Stadion 2009


Note 7 - Aksjekapital Aksjekapital med total 95.325 aksjer á 100,- er fordelt på 16.000 A-aksjer med lik stemmerett, 75.599 B-aksjer med begrenset stemmerett, samt 3.726 C-aksjer uten stemmerett.

Aksjonærene i Stadion AS: Aage Johanson Sport Brekke Sport AS City Sport AS Comet Sport Lillestrøm AS Erik Johansen AS Gaarder Sport AS Geilo Sport AS Gjertsen Sport AS Glømmi Sport AS Hetland Sport AS Hovden Sport AS Jobb & Fritid AS Joggen Sport AS L. Evensen Eftf. AS Reidar Christensen AS S. Endeve Sport AS Sønsterud Sport AS Tengesdal Sport Torshov Sport Holding AS Fjell & Fritid AS Energihuset AS Comet Sport Ålesund AS Gamletorvet Sport AS Åsgårdstrand Sport AS Andebu Sport og Farve AS Nesttun Sport AS Stokke Sport AS Nor-Contact AS Sportsbua AS Hesby Sportsenter AS Båtsfjord Sport AS Steve Perryman Sport AS Freske Fraspark AS Windsvoll Sport AS Evensen Moss AS Slemdal Sport AS Jan Sakshaug AS Kolsrud Sport Bjørn’s Sport og Fritid AS Lødingen Sport

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3366 2975 2445 2372 2170 1327 1324 1083 991 923 899 813 810 776 771 743 680 671 645 623 592

Else Aunan Magnar Linnerud Gisle J. Daviknes Frode Engh Heidi Rødland Bente-Heidi Mjørnaren Lars Terje Larsen

1000 1000 856 300 300 150 120

A og B aksjer

91599

C-aksjer:

3726

Totalt antall aksjer: 95325 Aksjene er kjøpt og solgt til pålydende á kr. 100,-

|

Stadion 2009 15


Note 8 Midlertidige forskjeller og grunnlagene for utsatt skatt / utsatt skattefordel. 31.12.2010 Midlertidige forskjeller knyttet til:

1.1 .10

31.12.10

Endring

Anleggsmidler Omløpsmidler

48.256 (3.250.000)

34.946 (3.516.865)

13.310 266.865

Netto forskjeller Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes

(3.201.744)

(3.481.919)

280.175

Sum midlertidige forskjeller

(3.201.744)

(3.481.919)

280.175

(896.488)

(974.937)

78.449

Utsatt skattefordel 31.12.10. basert på 28% Note 9

Årets skattekostnad og spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag Ordinært resultat før skattekostnad

4.812.693

Permanente forskjeller: +/- Permanente forskjeller

(62.494)

Midlertidige forskjeller: +/- Årets endring i midlertidige forskjeller - Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt

280.175 (121.885)

Sum årets skattegrunnlag

4.908.489

Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 28 %

1.374.377

Sum 1.374.377

1.374.377

Sum betalbar skatt i balansen 1.374.377 +/- Endring i utsatt skattefordel Sum skattekostnad i resultatregnskapet

Note 10 - Egenkapital, avstemming 2010 Egenkapital 31.12. forrige år Årsresultat Avsatt utbytte o.l. Mottatt konsernbidrag Gitt konsernbidrag Kontantinnskudd Tinginnskudd Nedsettelse av aksjekapitalen Aksjonærbidrag Gjeldsettergivelse Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Prinsippendringer Andre endringer Egenkapital 31.12.2010

16 | Stadion 2009

16.098.918 3.516.765 2.063.060 781.700

98.453 18.432.776

(78.449) 1.295.928


Kontantstrømoppstilling Note Likvider tilført/brukt på virksomheten: Årsresultat + Ordinære avskrivninger +/- Endring i utsatt skatt

2010

2009

3.516.765 210.890 (78.449)

3.490.787 206.533 40.336

Tilført fra årets virksomhet +/- Endr. i lager. debitorer og kreditorer +/- Endr. i andre tidsavgrensningsposter

3.649.206 (5.219.381) 248.801

3.737.656 7.747 2.424.982

A = Netto likviditetsendr. fra virksomhet

(1.321.374)

6.170.384

Likvider tilført/brukt på investeringer: - Investeringer i varige driftsmidler +/- Endring andre investeringer

(206.456) (1.320.000)

(249.495) (3.176.750)

B = Netto likviditetsendr. fra investering

(1.526.456)

(3.426.245)

Likvider tilført/brukt på finansiering: + Opptak av ny gjeld ( korts. og langs.) 4.945.953 - Nedbetaling av gammel gjeld + Innbetaling av egenkapital 781.700 - Utbytte (2.063.060)

(1.122.573) 376.400 (1.822.560)

C = Netto likviditetsendr. fra finansiering

3.664.593

(2.568.733)

+ Likviditetsbeholdning 1.1. A+8+C Netto endr. i likvider gjennom året

688.203 816.763

512.796 175.407

= Likviditetsbeholdning 31.12.

1.504.966

688.203

|

Stadion 2009 17


18 | Stadion 2009


|

Stadion 2009 19


. Foto: Espen Ixtlan

Stadion AS | Alvimveien 61, 1722 Sarpsborg | Telefon: 69 15 80 10 | email: post@stadion.no | www.stadion.no

20 | Stadion 2009

Stadion Årsmelding 2010  

Stadion Årsmelding 2010

Stadion Årsmelding 2010  

Stadion Årsmelding 2010

Advertisement