Page 1

Fredrikstadkonferansen 07.11.12


«Nye tider» viser til at Fredrikstad er inne i en transformasjonsperiode. Nye veisystemer har blitt åpnet og flere kommer til, samtidig som betydelige deler av bryggepromenaden oppgraderes. Likevel er Fredrikstad ikke en del av oljenasjonen Norge. Oslo er arbeidsplass for mange av våre innbyggere. En undersøkelse som vi presenterer viser at verdiskaping og innovasjon heller ikke gir håp om bedring for våre pendlere. Grep er nødvendig! Byens 5 næringsforeninger har innsett at de ikke tjener sin funksjon i tråd med samfunnets utvikling. Konsekvensen er tatt og de slås sammen for å styrke innsatsen, bedre rammevilkår, fremme økt verdiskaping og innovasjon. Den nye foreningen vil favne rundt 400 medlemmer og håpet er at det skapes verdifulle møteplasser for den enkelte bedrift. Fredrikstadkonferansen har vært arrangert siden 2000. Dette er en møteplass hvor bedriftsledere møter sentrale politikere og byråkrater på kommune- og fylkesnivå. I år tror vi at i overkant av 100 deltakere får faglig påfyll og inspirasjon til å drive god ledelse i sin virksomhet.

Meld deg på i dag! Foredragsholdere:

JON-IVAR NYGÅRD (Ordfører - Fredrikstad) ROY JOHANSEN (Trener - ishockeylandslaget) TROND DELBEKK (Adm. direktør - Værste) CARL-MORTEN GJELDNES (Direktør - HiØ) LASSE HANSEN (Rådmann - Fredrikstad kommune) TOM COLBJØRNSEN (Rektor - BI) STEINAR NORMANN (Forsker – Østfoldforskning) HELGE BOLLÆREN HASVOLD (Strategier for Framtiden) TORIL MØLMEN (Reg. direktør - Innovasjon Norge) ARNE OSMUNDSVAAG (Gründer) KJELL ARNE GRÆSDAL (Daglig leder - FU)


> 09.0009.00

Åpning av konferansen v/Georg Bjørnson KONFERANSIER: Merete Lie, Litteraturhuset

> 10.50–11.10

PAUSE

> 12.10–13.25

LUNSJ

> 14.55–15.25

PAUSE

> 17.15–18.30

MIDDAG OG MYLDRING

“NYE TIDER”

REGISTRERING, MYLDRING, KAFFE

Fredrikstadkonferansen 07.11.12

> 08.15–09.00

Ordføreren har ordet

Jon-Ivar Nygård – ORDFØRER I FREDRIKSTAD. Han har vært gruppeleder for Fredrikstad Arbeiderparti siden 2005 og medlem av bystyret siden 1993. Nygård er utdannet cand.mag. fra UiO i fagene statsvitenskap, historie og sosialøkonomi.

Ledelse og teamarbeid

Roy Johansen – LANDSLAGSTRENER ISHOCKEY. Johansen har vært landslagssjef for det norske ishockeylaget siden 2001. Da han startet var Norge rangert som nr 24 i verden, mens vi sist VM fikk tidenes beste plassering med 6. plass. Under hans ledelse kvalifiserte landslaget seg til OL i Vancouver. Johansen er tildelt Norske Idrettsveteraners Ærespris for sitt arbeid. Johansen var trener for Vålerenga i flere år før han overtok som norsk landslagssjef. Han har selv vært aktiv spiller i blant annet Vålerenga, Sparta og Bergen Djerv.

Værste - et verktøy for å utvikle Fredrikstad som by og næringsdestinasjon Trond Delbekk – ADMINISTRERENDE DIREKTØR – VÆRSTE AS. Delbekk har så vidt påbegynt sitt andre år som adm. direktør i byutviklingsselskapet Værste AS. Han har de siste 10 årene vært konserndirektør i Gjensidige, og har tidligere vært direktør og banksjef i henholdsvis Sparebanken NOR og Nordea. Delbekk har bachelor- og mastergrad fra Handelshøyskolen BI.


Høgskole- og universitetssektoren i endring – hvor er HiØ Carl-Morten Gjeldnes – HØGSKOLEDIREKTØR, HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Han har vært høgskoledirektør siden 2008. Før det har han fartstid i bl.a Handelshøyskolen BI og Det Norske Veritas. Gjeldnes er utdannet siv.ing. fra NTNU, og har tilleggsutdannelser innen økonomi, finans og strategisk forretningsutvikling.

Ledelse i kommunene – eksisterer det?

Lasse Hansen – RÅDMANN FREDRIKSTAD KOMMUNE har vært øverste administrative leder i Fredrikstad i 4 år. Han har tidligere erfaring fra Skien, Porsgrunn og Notodden som kommunalsjef og rådmann. Hansen har vært 10 år Miljøverndepartementet bl.a. som avd.direktør med ansvar for forurensing. Han er utdannet cand.agric. ved Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås.

Ledere og lederskap i en ny tid

Tom Colbjørnsen – REKTOR VED HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO. Colbjørnsen er utdannet siviløkonom, cand.pilot. med sosiologi som hovedfag, og dr.philos. i sosiologi. Han har vært professor i organisasjon og ledelse ved Norges Handelshøyskole, publisert en rekke bøker og artikler, og er mye brukt som foredragsholder i offentlige og private virksomheter.

Østfold som næringsregion vs resten av Norge i tall og grafer

Steinar Normann har vært forsker i Østfoldforskning siden 2000. Han har betydelig erfaring fra fagområdet industridesign og produktutvikling, hvor han har vært sterkt involvert i utvikling av designprofesjonen og -miljøet, dels som redaktør av medlemsbladet ”Norske Industridesignere”, som styreleder/ -medlem i Norske Industridesignere og som leder av juryen for utdeling av ”Merket for God Norsk Design”. Normann er utdannet maskiningeniør og industridesigner fra Statens Kunst- og Håndverkskole og holder for tiden på med to mastergrader.


Hvordan få vekst til å eskalere?

Helge Bollæren Hasvold har en teknisk/økonomisk utdannelse og har jobbet med strategi- og forretningsutvikling i en årrekke. Hasvold er daglig leder i Strategier for Framtiden – et selskap som jobber med framtidsstudier knyttet opp til strategiprosesser i offentlige og private virksomheter. Hasvold er også daglig leder i NyVekst AS – et selskap eid av Fredrikstad kommune og Høgskolen i Østfold som har som oppgave å skape vekst i regionen.

Globale utfordringer gir muligheter for norsk næringsliv – hva gjør Innovasjon Norge med det?

Toril Mølmen er regiondirektør i Innovasjon Norge for Oslo, Akershus og Østfold. Toril Mølmen har mastergrad fra Høgskolen i Molde og BI. Tidligere erfaring har hun med seg fra næringsutvikling på kommune og fylkesnivå, fra bank og som turistsjef. Hun har hatt flere lederstillinger i Innovasjon Norge.

Full fart på Oslofjorden, Glomma og i Region Ytre Oslofjord

Arne Osmundsvaag – DAGLIG LEDER I FLYBÅTEN AS OG PATENTEIER AV NY OG PATENTERT FERGETEKNOLOGI.

Osmundsvaag har i flere år jobbet med ny øst-vest akse med halvert reisetid fra hjertet av Østfold til hjertet av Vestfold. Han har også oppnådd flere patenter innen sitt fagfelt som er «fast ferries». Han har vært skipsmegler og hatt forskningsstipendiat ved NHH. For de som har tatt Flybåten fra Engelsviken til Tønsberg har ikke kunnet unngått å møte denne positive og serviceinnstilte personen, som har en drøm om å bygge nye maritime ikoner. Han er siv.ing. skipskonstruksjon fra NTNU og Høyere Avdelings Studium ved NHH.

Nye tider for Fredrikstads næringsliv

Kjell Arne Græsdal – DAGLIG LEDER I FREDRIKSTAD UTVIKLING. Kjell Arne har 20 års ledererfaring fra store bedrifter innen IKT og byggfag i Østfold. Han har ledet både tekniske avdelinger og salgsavdelinger innen entreprisemarkedet og faghandel. I disse årene har det offentlige vært et viktig kundesegment og han kjenner det offentlige godt gjennom dette arbeidet og som prosjektansvarlig for byutviklingsprosjektet Østfold Byoffensiv. Han er utdannet markedsøkonom fra DH i Molde.


!NVITASJON:

(FRA) FREDRIKSTAD UTVIKL!NG: (FOR) FREDRIKSTADS UTVIKLING!

Fredrikstadkonferansen 07.11.12 Pris: Fredrikstadkonferansen inkl. lunsj og middag: MEDLEMMER AV DE 5 FUSJONERENDE NÆRINGSFORENINGENE kr 2.000,- / IKKE-MEDLEMMER kr 2.500,Sted: Rica City Hotel Fredrikstad Påmelding: Meld deg på Fredrikstadkonferansen 2012 ved å sende mail til post@futv.no PÅMELDINGSFRIST ER 29. OKTOBER

FREDRIKSTAD UTVIKL!NG Kjell Arne Græsdal / mobil 90 85 64 64 / kjell.arne.gresdal@futv.no Marianne Møgster / mobil 91 13 87 89 / marianne.mogster@futv.no

Fredrikstadkonferansen 2012 "Nye tider" program  

«Nye tider» viser til at Fredrikstad er inne i en transformasjonsperiode. Nye veisystemer har blitt åpnet og flere kommer til, samtidig som...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you