Fredrikstadkonferansen 2013

Page 1

PROGRAM

INNFLYTELSE SOM FORTJENT FREDRIKSTADKONFERANSEN 6. NOVEMBER 2013


PAUSE

0920 > 1010 RAUSHETENS TID KATHRINE ASPAAS er siviløkonom med en master i internasjonal økonomi og politikk fra New School University i New York (2007). Hun har 22 års erfaring som finansjournalist, og er kjent fra sine mange år som kommentator og lederskribent i Aftenposten. I år er hun aktuell med boken Raushetens Tid. Vi står på terskelen til en tid som vil preges av de som våger åpenheten, og som tør å løfte frem andre. Omtanken er den nye effektiviteten. Samarbeidet er den nye konkurransen. Ansvaret er den nye friheten. Velkommen inn i raushetens tid!

1010 > 1040 LET´S GO! TROND DELBEKK er styreleder i Fredrikstad Næringsforening. Han har ledet strategiarbeidet i Fredrikstad Næringsforening og sitter i styringsgruppen for Fredrikstad kommunes næringsplanarbeid. Han er adm. direktør på Værste og skal dermed utvikle det største byområdet i Fredrikstad. Han kom til Fredrikstad fra jobben som konserndirektør i Gjensidige. Han tar for seg Nedre Glommas utfordringer og muligheter og setter ord på Fredrikstads strategier for å vinne attraktivitetskampen.

1110 > 1140 INFRASTRUKTUR OG BYUTVIKLING – VIKTIG FOR BYERS ATTRAKTIVITET GEORG BJØRNSON, økonomisjef i Jøtul og leder av infrastrukturgruppen, og STEINAR FRØLANDSHAGEN, regiondirektør i OBOS og leder av byutviklingsgruppen, forteller om arbeidet i næringsforeningens to ressursgrupper.

LUNSJ

1140 > 1210 INNFLYTELSE FRA PSYKOLOGIENS PERSPEKTIV FRØYDIS HØGSÆT er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og har jobbet som organisasjonspsykolog i en rekke år. Hun har erfaring fra privat næringsliv både som rådgiver og VP Human Resources. Hun jobber for tiden med Nytt Østfoldsykehus i rollen som prosjektleder for opplæringsprosjektet. Hvordan utøver vi innflytelse i praksis, og oppnår vi det vi ønsker?

L. SDA Æ GR t. fruk ARNE unen g o L m affe KJEL r kom k , g e N n s E i AG dan ingl ? g m N AV D . Hvor ingen o T n G N JEN N RIN TASJO ANSE ye fore T E R R n E O EN ER ST M F RANS 13 EGI PRES KONF ed den YGÅRD R O S E 0 N RT 00 AV tm LSE KONF BER 2 E > 09 20 KO NING beide N-IVAR T D 0 M Y A ÅP amar R JO 083 0 > 09 NFL RIKST NOVE s N E I 0 å . R 9 D p 6 0 DFØ FRE OR

1325 > 1355 NÆR OG VIKTIG GRETE RUUD har nylig tiltrådt stillingen som distriktsredaktør i NRK Østfold, etter 18 år i VG hvor hun har hatt en rekke ledende redaksjonsstillinger. I VG har hun også hatt ansvar for organisasjonsutvikling, rekruttering og kompetansebygging. Hvordan jobber NRK Østfold for å nå målene om å formidle nærhet og lokal identitet samtidig som vi også har en ambisjon om å drive journalistikk som når opp på dagsorden for riksnyheter? Er verktøyene de samme som i en riksdekkende løssalgsavis? Hva er det som skjer når en lokal nyhet vekker oppmerksomhet i hele landet?


PAUSE

1355 > 1440 INNFLYTELSE OG OMDØMME TERJE MOLAND PEDERSEN gikk fra å være politi til politiker, og var heltidspolitiker i Fredrikstad fra 19952005. I Fredrikstad ledet han kommunedelsutvalget samt planutvalget i flere perioder, og var gruppeleder for Arbeiderpartiet. Han var statssekretær i Justisdepartementet fra 2005-2012. Han er nå ansatt som seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået Gambit. Fredrikstad Næringsforening vil at Fredrikstad skal ha omdømme som fortjent. Kan vår evne til å påvirke bli styrket ved bevisst omdømmebygging?

1440 > 1500 EN PLASS PÅ STORTINGSBENKEN – HVA NÅ? BENGT MORTEN WENSTØB er nyvalgt på Stortinget for Østfold, og søker nå posisjoner der for å arbeide med Østfolds hovedutfordringer. Skal vi få frem et fylke som ønsker å satse på forskning, innovasjon og næringsutvikling? Ønsker vi det, må vi få til et samarbeid, mellom høgskole, næringsliv og kommunene som gjør oss fortjent til nasjonal opperksomhet. Det krever en visjon som alle har et eiendomsforhold til, men også hardt arbeid. La oss starte arbeidet i Fredrikstad.

1525 > 1550 MAKT OG INNFLYTELSE I FREDRIKSTAD RENÉ SVENDSEN har fra 1997 hatt en rekke jobber i Fredriksstad Blad og er i dag avisens ansvarlige redaktør. Han var fire år redaksjonssjef i VG Nett. Han er opptatt av medieutvikling, digitale utfordringer, åpenhet og terskelløs dialog med leserne. Hør: «Slik kåret vi Fredrikstads 100 mektigste personer i den aller første Maktlisten.»

1550 > 1635 INNFLYTELSE, MAKT OG MAKTMISBRUK – PERSPEKTIVER FRA EN STATSVITER BENT SOFUS TRANØY var forsker ved maktog demokratiutredningen, og har nylige, men svært forskjellige erfaringer med makt og hersketeknikker som medlem av henholdvis finanskriseutvalget og matkjedeutvalget. Han er professor i Statsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark og Markedshøgskolen, med doktorgrad og hovedfag fra Universitetet i Oslo og mastergrad fra London School of Economics. Han fikk Brageprisen i 2006 for boken “Markedets makt over sinnene”. Han har tidligere arbeidet med Europaforskning på ARENA og FAFO. Tranøy har vært spaltist i Dagbladet, Forbrukerrapporten og Klassekampen.

1635 > 1655 SAMTALE MELLOM NÆRINGSSJEFEN OG DAGLIG LEDER I NÆRINGSFORENINGEN HELGE HASVOLD KJELL ARNE GRÆSDAL. Disse to kommer til å få ballen, hva gjør de videre nå?


69 33 00 00 www.fredrikstad-nf.no

ter e mø r e d e iftsl bedr planer og r e d ført rena ktig a gjennom i v n t er e r å få 0. De n gjøre fo nflytelse. 0 0 2 en n in i ka lig sid om hva v les og ege r å t r r fel ndle ange rt arr n skal ha r å øke vå æ v r ha age e fo NSEN . Denne d e kan gjør A R E r ONF nkelt krate TADK e og byrå va den e S K I h R r FRED le politike ikstad, og r a r d . , sent r for Fre .no ON 830 900 -nf 0 ne J v d o 0 j a S s i 0 0 l. v 19 er. st ta A . k i e r k L M K g m 30 r ed OR RA nne 00. ag la et. > 08 edlem ost@fr r F e 7 F y b m IN G eg l. 1 idd rhus em ikke- eller p K k v IN b o S TI ER et s ca. og m eratu 6. n 0,- for g HER K g m R a RA IST ram vere unsj Litt nsd r, 280 meldin P O l G g å r e T å RE pro g se lusiv nt p USE dlemm ber. P H R e og idda ink aura ATU for m novem R E . M is er rest n! 1 T , LIT : 2100 sfrist: Pr bel me Pris elding Fa lkom Påm Ve