Page 1

In de kijker AAN TAFEL ZATERDAG 26 OKTOBER 2013 Cordium viert 50ste verjaardag met een bewonerscongres. Cordium gaat ‘aan tafel’ in elke buurt. Een hele zomer lang. Stel je voor. Een zomernamiddag of - avond in je buurt. Een knusse ronde tafel. Koffie en taart. En een tiental buren rond die tafel. Om samen met de directeur van Cordium en enkele collega’s een babbel te doen. Een babbel over wonen in je huis, leven in je buurt. Van gedachten wisselen over wat goed gaat en wat beter kan. Nadenken over hoe Cordium en de bewoners in de toekomst nog beter kunnen samenwerken.

directeur Alain Bielen maakt er een erezaak van. Hij wil bewoners ontmoeten en een goed gesprek aangaan.

De medewerkers en het bestuur van Cordium willen deze zomer met tientallen bewoners aan tafel. In elke buurt. Het feestjaar voor het 50-jarig bestaan is de aanleiding. Cordium wil van dit jaar het ‘jaar van de conversatie’ maken, een jaar waarin ontmoeting en écht gesprek centraal staan. ‘Cordium wil een sociale huisvestingsmaatschappij zijn met een hart voor de bewoners. Dit feestjaar willen we extra veel aandacht besteden aan een goed gesprek met iedereen die bij Cordium betrokken is. Onze huurders zijn met stip onze belangrijkste partners,’ zegt Alain. Dat het niet altijd makkelijk is voor bewoners, weet directeur Bielen maar al

te goed. Er worden nieuwe projecten gebouwd en renovatieprogramma’s worden uitgevoerd of staan in de steigers. Een flink deel van het woningpatrimonium draagt nog de erfenis van het verleden. Dat is niet altijd gemakkelijk voor de huurders. ‘We proberen recht te trekken wat nodig is, al kunnen we maar zover springen als onze financiële stok lang is,’ zegt Alain. Hard werken aan kwaliteit van wonen is bouwen, renoveren, herstellen maar ook luisteren, van gedachten wisselen, samen oplossingen bedenken. Dus gaat Cordium samen ‘Aan Tafel’. In elke buurt. Een zomer lang.

Twee generaties sociale woningbouwers beschouwen evoluties

Kyoto veroorzaakt revolutie in de sociale woningbouw Wat veranderde er de laatste decennia in de bouw van sociale woningen? We wilden het wel eens horen van een paar deskundigen die al minstens twee generaties in het vak staan. Vader en zoon Heedfeld (ingenieurs), vader en zoon Baert (architecten) en vader en dochter Hoedemakers (aannemers) zijn het eens: door het streven naar energiebeheersing, maakt de bouw nu de grootste revolutie door sinds de middeleeuwen. Heedfeld: ‘Heel veel draait nu rond het verminderen van de energiebehoefte van woningen. Sinds het verdrag van Kyoto moet de CO2-uitstoot omlaag. De technieken om dat mogelijk te maken, ontwikkelen razendsnel. Nieuwe woningen hebben nog maar een derde warmteverlies

t.o.v. twintig jaar geleden. Enkele sociale bouwmaatschappijen trekken de kop, en Cordium is een van die pioniers. Dat maakt samenwerking voor ons heel interessant.’

Hoedemakers: ‘Tien jaar geleden dachten we nog dat energiezuinig bouwen allemaal flauwe zever was, maar sinds een jaar of vijf hebben we toch ingezien dat we mee

Hou de datum alvast vrij. Geniet mee van ontmoeting, gesprek, toekomstplannen maken en feesten, terwijl de kinderen een heerlijke speelnamiddag beleven.

Wil jij mee aan tafel? Wil je de tafel in je tuin? Op een plein in je buurt? Heb jij er zin in om 10 buren van 10 verschillende woningen uit te nodigen? Laat het ons weten en wij komen naar je toe. Met tafel, stoelen, koffie en taart. Laat je horen via de dienst Bewonerszaken (011/264.564 of 011/264.578) reinout@cordium.be en leo.vanstee@ cordium.be

moeten evolueren. Die technologie evolueert constant. Dat gaat over verwarming en isolatie, maar ook over de hele woonschil, inclusief dakopbouw en afwerking. Baert: ‘In de eerste woningen die we bouwden, was van isolatie nog niet echt sprake. Nu is dat allemaal tot in detail voorgeschreven door de administratie in Brussel. Het is wel uitdagend om binnen een strikt technisch en financieel kader met heel creatieve oplossingen te komen. Met die nieuwe energiezuinige technieken is de bouw van woningen ook een pak duurder geworden. Dat heeft er mee toe geleid dat de aangerekende huurprijzen eigenlijk niet meer in verhouding staan tot de werkelijke kosten.’ Hoedemakers: ‘Ik zie het zo: de kostprijs van de sociale vrede is het verschil tussen de werkelijke huurprijs en een kostendekkende huurprijs. Er is gewoon een groep van mensen die niet op eigen kracht een woning kunnen verwerven. Dus moeten we als samenleving investeren om hen fatsoenlijk onderdak te geven.’ We hadden een lang gesprek met deze partners van Cordium. U kan het lezen op www.50jaarcordium.be


Opbrengst van windenergie wordt impuls voor sociale woonwijken

Opbrengst voor sociale doeleinden

vennootschap achter de windmolen. Herman heeft concrete ideeën, waarvan sommige bijna klaar zijn voor uitvoering.

Samen sterk

Isolatie van woningen Goed geïsoleerde woningen hebben tot 30% minder energie nodig. Herman ziet daarom graag een deel van de opbrengst van de windmolen naar isolatieprojecten van Cordium gaan. Isolatie levert de meest directe voordelen op voor de bewoners.

Pioniers Herman Stulens en Marc Huygen Een windmolen die opbrengst genereert ten voordele van de bewoners van de sociale woonwijken? Bilzenaar Herman Stulens (61) ijvert al zes jaar om die droom in werkelijkheid om te zetten. En het gaat hem nog lukken ook. Halverwege mei kreeg het project groen licht. Binnen een jaar zet een 108 meter hoge molen wind om in groene stroom. De winst zal worden geïnvesteerd in projecten die de bewoners van de sociale woonwijken in Bilzen ten goede zullen komen.

‘Met de opbrengst van de windmolen kunnen we initiatieven nemen die bewoners van de sociale woonwijken wel ten goede komen.’

Biotuin De plannen voor een biologische volkstuin in Gansbeek zijn zo goed als rond. 1000 m2 grond zal door de bewoners zelf bewerkt worden. Mensen die nu nog afhankelijk zijn van de voedselbank, kunnen dan gratis gezond voedsel krijgen. ‘ Om te beginnen gaan we dat proberen helemaal op vrijwillige basis klaar te krijgen. Ik zie er voor later eventueel ook de mogelijkheid tot sociale tewerkstelling in,’ aldus Herman Stulens.

Herman woont in de Paardskerkhofstraat. ‘49 woningen telt onze straat. In 24 woningen is een budgetmeter geplaatst,’ weet Herman. De windmolen zal daar niet rechtstreeks iets aan veranderen, maar brengt wel winst op die kan geïnvesteerd worden in projecten die de leefsituatie van bewoners verbeteren. Welke projecten dat worden, is een beslissing van het bestuur van Bronsgroen, de coöperatieve

Sociaal wassalon We staan er amper bij stil, maar wassen kost veel geld. ‘Eén wasmachine laten draaien kost rond de 7 euro aan water en elektriciteit,’ legt Herman uit. Een sociaal wassalon kan die kosten voor bewoners drukken. Hij wil een unit laten plaatsen in de buurt, met zonnepanelen voor de elektriciteit en aanvoer van hemelwater via de daken van woningen in de wijk. Herman denkt dat het wassalon zal bijdragen aan het sociaal contact tussen de bewoners.

De droom van de windmolen is zes jaar oud. In het begin werd Herman’s idealisme niet echt ernstig genomen, maar gaandeweg groeide ook bij andere mensen het enthousiasme. Na een bezoek aan een gelijkaardig project in Houyet (Wallonië) kreeg het idee de steun van Gouverneur Reynders. Ook Bilzers advocaat Mark Huygen zette zijn schouders onder het project. De pioniers verenigden zich in de vzw Bilzen Energiek, en richtten later de coöperatieve Bronsgroen op, die talloze aandeelhouders aantrok. Voorzitter Kris Vleugels en directeur Alain Bielen van Cordium zijn van dichtbij betrokken in de vzw en de coöperatieve. De windmolen komt langs de E313, wordt 108 meter hoog met wieken van 79 meter. Groene feestvlaggen liggen al klaar. ‘Als de molen af is, hangen we de wijk er feestelijk mee vol,’ besluit Herman Stulens.

LEES MEER ONLINE...

Lees meer online ... De architecten

De aannemers

De ingenieurs

Deze en zoveel andere verhalen op www.50jaarcordium.be

Vader en zoon Miel en Luc Baert.

‘Waar vroeger sociale huisvesting van ver herkenbaar was, zijn de nieuwe woningen vandaag in niets nog te onderscheiden van private huisvesting.’

Vader en dochter Robert en Daniëlle Hoedemakers.

‘We zitten in de bouw middenin de grootste revolutie sinds de middeleeuwen. Een woning is tegenwoordig een woonmachine.’

Vader en zoon Frederik en Jacky Heedfeld.

‘We zitten in de rechte lijn naar het bouwen van woningen die zelfs geen traditionele verwarmings- of koelsystemen meer nodig hebben.’

Straat op kindermaat Eens per jaar is de Leenveldstraat helemaal van de kinderen. 8 juni werd een onvergetelijke, zonnige, zorgeloze speeldag. Voor het eerst waren de kinderen van de wijk Gansbeek ook van de partij. ‘Straat op kindermaat’ is een initiatief van de dienst Samenlevingsopbouw en Jeugd van de Stad Bilzen, het jeugdhuis en het buurtoverleg van Schoonbeek.


Medewerkers

in de kijker

Hoofd van de Technische dienst William coördineert herstellingen, kleine renovaties, grote renovatieprojecten en nieuwbouwwerven. ‘Onze allergrootste zorg is om de beperkte middelen voor nieuwbouw en renovatie op de best mogelijke manier in te zetten. Warm en droog wonen is dan het allerbelangrijkst. Intussen zijn bijna alle daken gerenoveerd, en zijn al vele reeksen oude verwarmingsketels vervangen.’

‘MOETEN’ werkt niet Samenleven in een buurt brengt soms irritaties mee. De gemakkelijkste reflex is ook de meest voorkomende: mensen verwachten liefst van de stad, de bouwmaatschappij of de buren dat die het oplossen. Robert Vanholst ziet dat anders. Hij ergerde zich aan de hoeveelheid zwerfvuil in de Pollenusstraat en is zelf begonnen met daar iets aan te doen. ‘Me druk maken helpt toch niet. Ik ruim dan liever regelmatig alle rommel op.’ En het werkt, merkt Robert. In een propere omgeving zonder rondslingerende blikjes, papier en verpakkingen blijken mensen minder geneigd om hun afval op straat te gooien. In de twintig appartementen in de Pollenusstraat wonen mensen van ongeveer 14 verschillende etnische achtergronden. ‘Het maakt niet uit of hier een Marokkaan, een Irakees of een

Goed samenleven, dat begint bij zelf een hand toesteken.

Chinees woont. Zolang we ons allemaal fatsoenlijk gedragen, lukt samenleven best,’ zegt Robert. Als gemeenschapswachter bij de stad Hasselt komt Robert elke dag onder de mensen. Uitsluiting raakt hem. ‘Allochtonen, woonwagenbewoners ervaren hun hele leven dat ze anders zijn, dat ze er niet bij horen. En dan zijn wij verbaasd dat het moeilijk samenleven is. Een dier dat in de hoek gedreven wordt, bijt toch ook!’ Robert vindt dat je de mensen beter waardeert voor wie ze zijn, in plaats van direct te beginnen met zeggen wat ze moeten doen en hoe ze moeten leven. ‘Dan krijg je vanzelf waardering en respect terug.’

‘Als je anderen waardeert voor wie ze zijn, krijg je vanzelf waardering en respect terug.’

Robert en echtgenote Diane

Bemoeizorg voorkomt uithuiszettingen Cordium en CAW-Limburg werken samen aan woonzekerheid van allerzwaksten

Secretariaat Technische dienst An werkt al 40 jaar voor Cordium. Volgend jaar gaat ze met pensioen. ‘De kwaliteit van onze nieuwe woningen is iets om trots op te zijn. Ik denk dat de sociale woningen nu minstens zo goed ingericht zijn dan veel woningen in de privé-sector. Ik merk ook dat de mensen veel mondiger geworden zijn dan vroeger. Actief samenwerken met onze bewoners wordt belangrijker dan ooit.’

Bemoeizorg? ‘Wij noemen dat bemoeien-met-zorg’. Bemoeizorgers Veerle Aerts en Vera Hermans begeleiden sociale huurders die hun huurwoning zo verwaarlozen dat uithuiszetting dreigt. Dankzij bemoeizorg wordt dat rampscenario meestal voorkomen. De meeste bewoners krijgen met de hulp van Vera en Veerle hun woning en hun leven terug op het spoor.

we over naar maandelijkse contacten en aan het einde houden we nog af en toe contact.’

Kleine stapjes

‘We geven de mensen veel steun en kleine opdrachten die ze moeten doen tegen ons volgende bezoek. De afwas doen, de salontafel opruimen, een kamer poetsen bijvoorbeeld.’ Met kleine stapjes verbetert de situatie. Bewoners krijgen stilaan weer greep op hun leven en woonst. Geleidelijk vinden ze hun waardigheid terug. ‘Je ziet dat er weer zin en levensvreugde in hun bestaan komt,’ zeggen de bemoeizorgers.

Netwerk opbouwen

Vera en Veerle kunnen maar beperkte tijd hulp bieden. Bedoeling is dat ze andere diensten kunnen inschakelen die de mensen op langere termijn kunnen ondersteunen. Poetsdiensten, OCMW-budgetbeheer, klusdiensten, opvang voor mensen die ziek of fysiek beperkt zijn bijvoorbeeld. De termijn van bemoeizorg is maximaal negen maanden tot een jaar.

Leer de medewerkers van Cordium beter kennen. Lees hun verhaal op www.50jaarcordium.be Veerle en Vera. Het klinkt als een tandem, en dat zijn ze ook. Ze werken dag aan dag samen, trekken in duo op huisbezoek, verzetten bergen. Vaak letterlijk: bergen rommel, vuilnis en problemen worden één voor één het huis uitgewerkt. Cordium verzoekt hun tussenkomst als het nodig is, maar ze werken onafhankelijk van de bouwmaatschappij. Hun werkgever is het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, CAW-Limburg. Bemoeizorg is een onderdeel van preventieve woonbegeleiding.

Wil je via mail op de hoogte blijven van 50 jaar Cordium? Laat je mailadres achter op www.50jaarcordium.be

Dringend

‘Er moet echt sprake zijn van een dreigende uithuiszetting alvorens Cordium een beroep kan doen op bemoeizorg’, zeggen Vera en Veerle. Alleen voor vijf-voortwaalf-situaties dus, die altijd te maken hebben met barslecht onderhoud door bijvoorbeeld opstapeling van vuilnis, gebrek aan schoonmaak, ongedierte, overlast door huisdieren. ‘In het begin brengen we meestal elke week een huisbezoek. Langzaamaan, als de situatie verbetert, gaan

Mensen vinden hun waardigheid terug. Ze krijgen weer zin en vreugde in het leven.

Positieve resultaten

Leo van Stee (Cordium) kan zich de afgelopen jaren geen enkel mislukt traject van bemoeizorg herinneren. ‘Niet alle situaties kunnen optimaal worden opgelost, maar minstens is de overlast voor de woning of de buurt verdwenen,’ zegt hij. Bemoeizorg mist zijn effect niet. Vera en Veerle slagen er tot nu toe in dat uithuiszetting vermeden wordt. Meer nog: Als de bewoners hun waardigheid hervinden en weer zonder schroom bezoek kunnen ontvangen, geeft hen dat veel voldoening.


Spilfiguren De Toetelaer in Hoeselt zoeken naar nieuwe rol de buitendeuren gesloten zijn. ‘Wij kennen bijna alle bewoners. En iedereen weet dat ze bij nummer 26 terecht kunnen als er iets is,’ zegt Gerda. Kleine en snelle interventies maken voor de mensen dikwijls een groot verschil. Iemand helpen bij haar persoonlijke papierwinkel bijvoorbeeld. De kanalen van de tv van een bewoonster weer juist afregelen, een lamp vervangen, een lekkende kraan herstellen, een toilet ontstoppen.

Zet professionalisering de spontane zorg voor medebewoners onder druk? Naast het OCMW in Hoeselt ligt De Toetelaer, een woonproject van 25 seniorenflats. Het gezellige dakappartement op nummer 26 is sinds 2002 de thuis van Gerda Heusdens, haar zoon en haar man Leo Christiaans. Ze nemen spontaan en op vrijwillige basis zorg- en onderhoudstaken op in de woongemeenschap. Sinds Cordium er een toezichthoudend conciërge aanstelde, weten ze niet meer goed wat wel en niet gedaan.

Schepen Luc Dullaers

In onze rubriek ‘Opinie’ geeft Schepen Luc Dullaers zijn visie op wonen in Kortessem. ‘Bijna 7% van de woningen in Kortessem is een sociale huur- of koopwoning. Een prima startpositie om de Vlaamse doelstellingen te halen.’

Gangen, gemeenschappelijke ruimten en ramen worden onderhouden door een poetsbedrijf. Tot voor kort onderhielden Gerda en Leo het berghok achter het gebouw, samen met bewoonster Jeanneke Croux. Ze zetten het papier buiten, hielden de gemeenschappelijke wasmachine en droogkast zuiver, hielden de inkom en omgeving vrij van rondslingerende reclame en ruimden sneeuw in de winter. Elke avond controleert het koppel of alle vijf

Jan Cuyvers

Met erevoorzitter Jan Cuyvers nemen we een duik in de historie en de toekomstige uitdagingen van Cordium. 33 jaar lang nam hij bestuursengagement om het basisrecht van gezond en goed wonen voor iedereen mee waar te maken.

Soms is er dringend hulp nodig. Leo herinnert zich nog goed de nacht toen één van de bejaarde bewoners uit bed viel. Ze raakte zelf niet meer overeind en kon niet anders dan op de muur en vloer kloppen in de hoop dat iemand haar hoorde. ‘Toen zijn wij geschrokken uit ons bed gevlogen om haar weer in haar bed te helpen.’ Of wanneer het brandalarm afgaat als in één van de flatjes rook ontstaat. Dan lopen Gerda en Leo alle gangen af op zoek naar het appartement waar brand is. Ook dat is soms nachtelijk werk. De aanstelling van de toezichthoudend conciërge kwam voor het koppel als een verrassing. Ze missen een stuk erkenning voor de rol die ze in de woongemeenschap opnemen. Reinout Van der Sijpe, hoofd van de dienst bewonerszaken van Cordium, begrijpt die reactie. Hij legt uit dat de rol van de conciërge in De Toetelaer beperkt is tot informatie aan de huurders, controle van gemeenschappelijke delen en signaleren van gebreken aan de bouwmaatschappij. ‘De rol van Gerda en Leo is een stuk intenser. Vanuit hun sterke sociale bewogenheid pakken zij warme zorg op voor de bewoners. In een woon-

Deze en zoveel andere verhalen op

www.50jaarcordium.be

Techniekers doen honderden herstellingen per jaar Ergens een witte bestelwagen van Cordium gespot? Dan zijn Cordium’s klusmannen Marc Hansen en Werner Plessers in de buurt. Om leidingen te ontkalken, kleine herstellingen uit te voeren, versleten materiaal te vervangen. Iets kapot? Direct bellen! Dat is wat Werner adviseert. Mensen die bellen met een klacht, krijgen van collega Albert Ory aan de telefoon meestal al een eerste advies om het probleem zelf aan te pakken. ‘We laten de mensen graag doen wat ze zelf kunnen, maar als er problemen kunnen ontstaan, beginnen we er liever zelf aan,’ zegt Werner. ‘Je kunt als huurder zelf heel wat doen om je huis in orde te houden,’ vindt Marc. Hij ontmoet veel bewoners die er echt in slagen om hun huis zelfs na 30 jaar nog piekfijn in orde te houden. ‘Die mensen willen fier zijn op hun huis. Ze verven geregeld of leggen bijvoorbeeld zelf een gezellige vloer.’ De bouwmaatschappij moet zich kunnen concentreren op structurele verbeteringen zoals isolatie en verwarming. Met de besparingen die dat oplevert, kunnen de huurders zelf als eens iets investeren in hun woning, vinden de klusmannen. Marc en Werner komen elk jaar aan huis bij honderden huurders.

blok met vooral bejaarde bewoners is dat van onschatbare waarde,’ zegt Reinout. Het is de eerste keer dat Cordium een toezichthoudend conciërge aanstelde. Ook voor de bouwmaatschappij is het dus nog zoeken wat best gedacht en gedaan. ‘We willen zorg en engagement zien bloeien,’ zegt Reinout. ‘Over de vraag wat dan de beste keuzes zijn die we kunnen maken, en hoe we geëngageerde mensen als Gerda en Leo daarin best ondersteunen, willen we absoluut verder nadenken. En met hen het gesprek aangaan, uiteraard.’

Wijk Vliermaalroot organiseert garageverkoop

Want sociaal contact is even nodig als eten en drinken Kortessem - Op 8 september van 10 tot 18 uur zetten de bewoners van de Roterlaan, Sint-Elooilaan en Papeheide in Vliermaalroot hun garages open. De derde editie van de garageverkoop brengt de mensen van de buurt op straat. Eén van de drijvende krachten achter het initiatief is Monique Bammens. Echtgenote van Gust, mama van Miguel, kunstenares en creatief organisator. Bewoners kunnen die dag hun tweedehandsspulletjes tonen en verkopen in hun garage. De buurt zal verkeersvrij zijn, zodat de kinderen op straat kunnen spelen. De Chiro zorgt voor animatie. Monique en co-organisatoren Johan, Rudy, Karel en Marcella hopen dat nog meer mensen meedoen dan vorig jaar. Ze zoeken bewoners die een hand willen toesteken bij de voorbereidingen en organisatie. Misschien kan daaruit later een buurtcomité groeien, hopen ze. Monique vindt het belangrijk dat de mensen buiten komen, elkaar leren kennen en samen iets doen. ‘Andere mensen om je heen hebben, het maakt je wereld veel weidser. Hoe meer mensen je leert kennen, hoe meer ideeën je zelf ook krijgt om sociaal bezig te zijn,’ zegt ze.

Ze doen alle herstellingen waarvoor Cordium als huisbaas verantwoordelijk is. En dikwijls ook net dat beetje meer. Want als de techniekers in huis zijn, herinneren mensen zich soms die kapotte schroef, buis of klink. Voor Marc en Werner is dat meestal maar een kleine moeite, en voor de mensen die het zelf niet kunnen, lost het een ergernis op. ‘Als de mensen zelf van goede wil zijn, dan zorgen wij er graag voor dat ze vooruit geraken,’ zeggen ze.

COLOFON Redactieraad: Reinout Van der Sijpe, Leo van Stee, Alain Bielen, Arno Vansichen, Griet Bouwen Redactie: Griet Bouwen (Axiomnieuws) Fotografie: Ronny Vanthienen Vormgeving: 4XL Een uitgave op 3000 exemplaren Verantwoordelijke uitgever: Alain Bielen, directeur Cordium, Gouverneur Roppesingel 133, 3500 Hasselt

Profile for Griet Bouwen

Cordium Zomerkrant 2013  

Sociale huisvestingsmaatschappij Cordium (Hasselt) publiceert elk seizoen een krant. Met nieuws en verhalen van wat er leeft in en om het ne...

Cordium Zomerkrant 2013  

Sociale huisvestingsmaatschappij Cordium (Hasselt) publiceert elk seizoen een krant. Met nieuws en verhalen van wat er leeft in en om het ne...

Advertisement