Page 1

Fredrikshaldsskuter Del 1: A – D 1) Bark ACTIVE (C-54) Bygd i Frankrike 169 KL 1841: Navn og eier ukjent 1851: Eid av A. Fearnley & Major Glückstadt, Fh.. Het nå ACTIV 1854: Febr.: Forlist v/Salø i Nordland 2) Bark ADA (WCTR) Bygd av Methot, Cape St.Ignace 976 brt, 901 nrt 1873: 1877: 1891: 1893: 1900: 1901:

171.3 x 35.0 x 21.3

ZOLIA, Ukjent (kanadisk?) eier Solgt til R. W. Morgan, London, UK Mars: Solgt til L. Repsland, Egersund Omdøpt LINDØEN Solgt til A. Thronsen & A. Boe Amundsen, Grimstad. Omdøpt RATHLIN ISLAND 19.12.: Solgt til A/S Ada (Thorvald Lund), Fh. Omdøpt ADA 06.11.: Forlatt i pos. 42.30 N, 58.24 V, på reise Savannah GA – Hamburg med resin og terpentin

3) Bark ADELHEID (C-77) Bygd i Vegesack 131 KL 1851: Levert som ADELHEID for C. F. Launsen, Bremen, Tyskl. 1865: 12.09.: Solgt til David Voigt, Fh. 1867: 10.06.: Forlist på Gotland 4) Skonnert ADELPHI (C-81 / HBKD) Bygd i Charlestown UK 70 KL 1849: Navn og eier ukjent 1867: 24.04.: Solgt til J. Wilse & Carl Dahl, Fh. Het nå ADELPHI 1869: Febr.: Forlist i Nordsjøen 5) Bark/skonnertskip ADIEU (HCKM) Bygd av Gibbon, Menudie NS, som bark 269 brt, 248 nrt 118.1 x 27.8 x 17.0 1864: 1869: 1871: 1879:

Sept.: Levert som WEST WIND for ukjent (kanadisk?) eier Solkgt til Prosser, Newport Mon., UK Solgt til W. Petrie, Sligo, UK Solgt til A. Sim, Sligo, UK


1880: Solgt til W. H. Ross & Co., Sligo, UK 1882: 04.04.: Solgt til E. H. Wahl m.fl., Fh. Omdøpt ADIEU 1889: 26.01.: Solgt til Rederiselskabet Skonnertskib Adieu (Johan Spørck), Fh Rigget ned til skonnertskip. 1905: 14.09.: Solgt til Fredrikstad, rigget ned til lekter. 6) Brigg ADONIS (C-10) Bygd på ukjent sted til ukjent tid 1829: Som ADONIS eid av Fru Anker, D. Faye & H. Burstrand, Fh. 1837: Eid av H. Burstrand, Fh. 1842: Videre skjebne ukjent. 7) Bark ALBERTINE (HBFQ) Bygd i Newcastle o/Tyne 267 KL, 545 nrt 1855: 1870: 1873: 1884:

145.0 x 29.1 x 19.0

Navn og eier ukjent Solgt til Ludvigsen & Schjelderup m.fl., Kristiania. Het nå ALBERTINE Solgt til Chr. Mostue m.fl., Fh 27.05.: Grunnstøtte v/Richibucto.

8) Skonnert ALERT (HBNR) Bygd på Orust 44 KL 1858: 1873: 1875: 1881:

ALERT, ukjent eier i Lysekil, S. Solgt til A. H. Lycke, Porsgrund Solgt til Theodor Dahl & Thorvald Olsen, Fh Hogd i Bølingshavn på Hvaler

9) Skib ALERTH Bygd til ukjent tid på ukjent sted. 65,5 KL 1776: 21.05.: Eid av Johs. Berg, Fh. Skjebne ukjent. 10) Brigg ALEXANDER (C-5) Bygd på ukjent sted til ukjent tid 76 KL

1833: Som ALEXANDER eid av M. Wiel m.fl., Fh. 1842: Eid av Henr. Lorange, Fh. 1842: Videre skjebne ukjent.


11) Brigg ALEXANDER (HBGN) Bygd av A. A. Buchhof, Libau 199 brt, 190 nrt 101.0 x 22.8 x 11.9 1857: 1867: 1873: 1885: 1895:

Levert som ALEXANDER for ukjent eier Solgt til Jens Larsen, København, DK Solgt til R. G. Thomsen, Kalundborg, DK Solgt til H. E. M. Næss, Fh 16.05.: Grunnstøtte ved Grundsfleet Bank, Themsen. Berget, reparert og solgt 1896: Satt i fart for R. Salvesen, London, UK 1898: Mai: Solgt til N. Westberg, Kapellshamn på Gotland, S. Omdøpt FRIHETEN 1903: 09.09.: Grunnstøtte på Øsel på reise København – Kotka i ballast. 12) Bark ALFHEIM (HVSV) Bygd på Høisand i Skjebergkilen 206,5 KL, 415 nrt

120.0 x 28.3 x 16.0

1856: Levert som ALFHEIM for C. Larsen, Fh 1860: Solgt til Johannes Eriksen m.fl., Skjeberg/Fredrikstad 1887: 1q.: Rigget ned til lekter. 13) Skonnertskip ALFHEIM (HBNN) Bygd i Vegesack, som bark 99 KL, 221 nrt 101.5 x 23.0 x 12.3 1860: 1873: 1876: 1876: 1885:

Navn og eier ukjent Sept.: Solgt til G. Flaten, Drammen. Het nå ALFHEIM Overtatt av H. Olsen & G. Flaten, Drammen & C. Usbye, Kristiania/Drammen 24.03.: Solgt til Nicolai Berthold Ellefsen, Fh. Rigget ned til skonnertskip 07.10.: Sank i Nordsjøen

14) Brigg ALFRED (C-4 / HBFM) Bygd i Frankrike (Tollboken i Fh.) Bygd i Sunderland (Det Norske Veritas) 70,5 KL 1846: 78 KL 1815: 1832: 1832: 1842: 1866: 1866:

Levert som JOHN for ukjent eier Grunnstøtte ved Moss. Solgt som vrak. Solgt til Peter Anker, Fh. Omdøpt ALFRED Overtatt av Peter Anker & L. Lorentzen, Fh Solgt til Martin Hannsen & Andreas Olsen, Fh 12.07.: Grunnstøtte v/Scheveningen.

15) Jakt ALFRED (C-60) Bygd på ukjent sted til ukjent tid.


9 KL 1864: Som ALFRED eid av A. Chritoffersen, Fh. 1864: Videre skjebne ukjent. 16) Bark ALHAMBRA (HPCJ) Bygd av Treschow, Larvik 485 brt, 467 nrt

129.5 x 29.9 x 16.3

1877: Levert som ALHAMBRA for F. Treschow, Larvik 1877: 31.07.: Solgt til Nils Berg m.fl., Fh 1890: 23.11.: Grunnstøtte på Braganza Bank utf. Para, Brasil. Var på reise Cardiff – Para med kull. 17) Skonnert A. LIBANON (HBDT) Bygd av O. Ohlsson, Bröm v/Oscarshamn 127 brt, 118 nrt 89.1 x 22.8 x 9.5 1871: 1886: 1894: 1896:

Levert som OSTIN for ukjent svensk eier Eid av W. Peilitz, Strömstad, S Solgt til A/S A. Libanon (M. Andersen, Herføl), Fh. Omdøpt A. LIBANON 13.11.: Grunnstøtte på Sprogø Østrev på reise Bandholm – Kristiania med bygg.

18) Galeas ALLIANCEN (C-32) Bygd på ukjent sted til ukjent tid. 23,5 KL 1842: Som ALLIANCEN eid av P. Sørensen m.fl., Fh. 1842: Videre skjebne ukjent. 19) Bark ALMA (C-69) Bygd på ukjent sted til ukjent tid 186,5 KL 1856: Som ALMA eid av P. Anker & H. Omeyer, Fh. 1856: Videre skjebne ukjent. 20) Bark ALMA (C-70 / HNTB) Bygd i Königsberg 149,5 KL, 319 nrt 1855: 1865: 1872: 1890:

107.0 x 24.8 x 15.5

Levert som ALMA for T. M. Wiel m.fl., Fh Jan.: Solgt til T. M. Nielsen m.fl., Larvik Solgt til H. O. Basberg m.fl., Svelvik Ut av Veritas. Skjebne ukjent


21) Skib AMAIBLE MARIE Byggested ukjent, innkjøpt i Le Havre 250 KL 1793: 03.06.: Innkjøpt av Truels Wiel, Fh. Het nå AMAIBLE MARIE Solgt etter Wiels død. Skjebne ukjent 22) Galeas AMALIA Bygd til ukjent tid på ukjent sted. 30 KL 1802: 30.03.: Eid av Klöcker, Fh. Skjebne ukjent. 23) Brigg AMELIE (C-7 / HBJN) Bygd av J. A. Bang, Gefle 143 KL, 318 brt, 307 nrt 114.2 x 27.2 x 13.0 1866: 1889. 1890: 1895:

Levert som AMELIE for T. M. Wiel m.fl., Fh 09.12.: Solgt til Carl Dahl m.fl., Fh 21.02.: Overført til A/S Amelies Rederi (Carl Dahl), Fh 17.05.: Grunnstøtte v/Heacham, Norfolk, på reise Drammen – Newcastle med props. Brakt flott, ført til King’s Lynn og kondemnert.

24) Skib AMITY Bygd i England 132 KL 1786: Levert som AMITY for ukjent eier 1795: 26.06.: Solgt til Niels Anker & Co., Fh. 1801: Solgt til Admiralitetskollegiet, København (Defensjonsskib). Skjebne ukjent. 25) Skonnert AMY (HDPM) Bygd i Sunderland 110 nrt; sen. 125 nrt 1851: 1852: 1855: 1862: 1874: 1875: 1877: 1879: 1888: 1888: 1890:

76.3 x 22.2 x 11.0

Levert som EXHIBITION for J. Robinson, Sunderland Solgt til Varcoe & Co., Fowey, UK Solgt til Powell & Co., Yarmouth UK Ut av Lloyds. Eid av F. D. Lambart jr., Fowey, UK Solgt til Hinton & Horne, Colchester, UK Solgt til Lambert Bros., Colchester, UK Solgt til H. Vane, Colchester, Uk Solgt til Jens Gabrielsen, Kristiania. Omdøpt AMY 16.11.: Solgt til Rederiselskabet Amy (P. Lobes), Fh 20.09.: Solgt til A/S Amy (Nicanor Hansen), Fh


1891: 05.03.: Solgt til Rederiselskabet Amy (Poul Th. Grenager), Fh 1897: Solgt til O. Schervig, Drammen. Rigget ned til lekter. 26) Skonnert ANDREA (C-69 / HBJD) Bygd i Grimstad 32 KL, 66 nrt 54.0 x 17.5 x 9.5 1841: 1845: 1861: 1861: 1870: 1873:

Navn og eier ukjent Eid av M. Arensen, Kristiania. Het nå ANDREA Solgt til E. Hansen, Drøbak Solgt til D. L. Røyter, Fh 30.04.: Solgt til F. T. Pettersen, Kristiania Ut av Veritas. Skjebne ukjent.

27) Bark ANDREA (HBCK) Bygd av W. Sandström, Dalkarlså 383 brt, 370 nrt 1856: 1881: 1887: 1888: 1889: 1889: 1891:

125.6 x 30.2 x 16.2

Levert som NICOLINA for Erik Häggström, Dalkarlså, S Solgt til A. Stenmsnns Rederi, Umeå. S Solgt til ukj. eier i Örnskjöldsvik, S Solgt til F L. Nilsson, Göteborg, S. Omdøpt ANDREA Solgt til Ramsgate etter havari. Solgt til A/S Andrea (Wilh. Surkhe), Fh. 14.08.: Påseilt utf. Hirtshals av Ty. TERESE HORN. Var på reise Hull – Gefle med kull. 6 mann omkom.

28) Fregattskib ANDREAS Bygd i Arendal 108 KL 1758: Levert som ANDREAS for ukjent eier 1780: 13.05.: Solgt til Niels Anker, Fh. 1785: 02.05.: Ankom Sponvika på reise St.Ubes – Fh. med salt. Kondemnert. 29) Bark ANNA (C-26 / HBCR) Bygd i Libau som brigg 114,5 KL 1834: Levert som ANNA for ukjent svensk eier 1935: Kjøpt som vrak, reparert og ombygd til bark ved Loranges Verft, Sauøya: 137,5 KL, 96.8 x 24.5 x 14.6 1835: Satt i fart for N. Lorentzen, A. Faye & C. Lund, Fh 1840: Overtatt av C. O. Lund m.fl., Fh 1848: Overtatt av A. Faye & C. Lund m.fl., Fh. 1861: 11.02.: Solgt til C. Mostue m.fl., Fh. 1874: Des.: Kondemnert i London etter kollisjon med et D/S.


30) Skonnert ANNA (HBNC) Bygd i Egmont Bay, Prince Edward’s Isl., som skonnertbrigg 218 nrt 98.5 x 22.5 x 12.9 1866: Levert med ukjent navn for ukjent eier 1884: Solgt til J. F. Johannessen, Fh. Ombygd til skonnert. Het nå ANNA 1884: 11.10.: Forlist v/Nieuport, Kondemnert. 31) Brigg ANNA CATHRINA Bygd på ukjent sted til ukjent tid 49 KL 1790: 1798: 1798: 1808:

Oprinnelig navn skal ha vært EMANUEL av Larvik 10.12.: Solgt til Truels Wiel, Fh. Het nå ANNA CATHRINE 05.02.: Kapret av fransk fartøy, ført til Vlissingen, tilbakelevert 11.07.: Kapret av engelsk fartøy, tilbakelevert Kapret av engelsk fartøy, beholdt som prise. Videre skjebne ukjent.

32) Skonnert ANNA COLBJØRNSEN Bygd i Grimstad 60,5 KL, 136 nrt 71.0 x 21.3 x 12.3 1843: 1863: 1873: 1877: 1881:

Navn og eier ukjent Eid av Thor Næss m.fl., Tønsberg. Het nå ANNA COLBJØRNSEN 06.03.: Solgt til S. N. Kjøle, Fredrikstad 22.01.: Solgt til S. M. & S. Berg, Fh. Sank i Nordsjøen på reise Charlestown – Fh.

33) Brigg ANNE ELISABETH Bygd i Fredrikshald 46 KL 1781: Levert som ANNE ELISABETH for Truels Wiel, Fh 1802. 27.03.: Forlot Fh med trelast for Frankrike. Videre skjebne ukjent. 34) Brigg ANNE MARIA Bygd på Hvaler 56 KL 1794: 1801: 1807: 1813:

24.04.: Levert som ANNE MARIA for Anders Nilsen Tisler, Fh. 07.09.: Solgt til Truels Wiel, Fh. Solgt til Christian Lyche, Fh. Lagt opp og kondemnert i Sverige


35) Galeas ANNE MARIA Bygd i Sverige 16 KL 1803: 1811: 1816: 1818: 1820:

Levert som ANNE MARIA for ukjent svensk eier Solgt til Chr. O. Lange, Fh. Solgt til Daniel Brunius, Fh (omtalt som jakt) Solgt til Johan Tønder, Fh. Ikke lenger reg. i Fh. Skjebne ukjent.

36) Brigg ANNE MARIE (C-14) Bygd i Sverige 73,5 KL 1954: 93,5 KL 1789: 1805: 1811: 1813: 1813. 1813: 1816: 1829: 1837: 1845: 1854: 1860:

Navn og eier ukjent Aug.: Solgt til Lars Dahl, Fh. Het nå ANNE MARIE Overtatt av Lars Dahl’s Dødsbo, Fh Solgt til Carsten Tank & Rasmus Leganger, Fh. 18.05.: Rekvirert som losjoskip for Hvalereskadren. 31.12.: Solgt til Faye & Co. m.fl., Fh Solgt til Rasmus Leganger m.fl., Fh. Solgt til J. Extein, Fh. Solgt til Peter Anker, C. Sinding m.fl., Fh. Solgt til N. Lorentzen m.fl., Fh. Eid av P. Borgen m.fl., Fh Strøket av registeret. Skjebne ukjent..

37) Båt ANNE SOPHIE Bygd på ukjnet sted til ukjent tid 8,5 KL

Ukj. dim.

1845: Et fartøy med dette navn var eid av C. Nielsen, Fh. Videre skjebne ukjent. 38) Galeas APARANCEN (C-23) Bygd i Sverige 54 KL 1806: Navn og eier ukjent 1834: Solgt til P. Anker, Fh. Het nå APARANCEN 1846: Solgt til ukj. eier på Tjøme/Tønsberg. Forliste samme år. 39) Bark APOLLINE (HBFW) Bygd i Bordeaux 149,5 KL, 317 brt, 307 nrt

104.7 x 24.6 x 14.8

1846: Levert som APOLLINE for kjent eier 1868: Solgt til Martin Andersen & Lauritz Pedersen, Fh.


1886: 15.03.: Solgt til N. Engebretsen m.fl., Fredrikstad 1893: Rigget ned til lekter. 40) Brigg ARA (HBKD) Bygd ved Brødrene Loranges Verft, Fh. (# 2) 131 KL, 276 brt, 253 nrt 109.3 x 28.6 x 12.8 1869: 14.05.: Levert som ARA for A/S Ara (Carl Dahl), Fh. 1873: Mars: Solgt til Isachsen, Grimstad 1895: 13.11.: Grunnstøtte v/Salvoref, drev av og ble tauet inn til Reval som vrak. Var på reise Trångsund – Shields med props. Kondemnert. 41) Brigg (?) ARGO Bygd i England? 80,5 KL 1796: Ankom Kristiansand som fransk prise. Var oprinnelig engelsk. 1796: Solgt til Niels Ancher & CO., Fh. Het nå ARGO 1801: Solgt til Admiralitetskollegiet som defensjonsskip. Videre skjebne ukjent. 42) Slupp ARGUS Bygd i Amiens 10 KL 1819: Navn og eier ukjent 1837: Solgt til Peder Kjørboe, Fh. Het nå ARGUS 1840: Solgt til S. Knap, Fh. Videre skjebne ukjent. 43) Slupp ARIEL (C-67) Bygd på Hvaler 16 KL 1854: Levert som ARIEL for A. H. Johnsen, Fh. 1867: Videre skjebne ukjent. 44) Bark ARTHUR / OLAUS (HBGS) Bygd av leMire, Rouen 114,5 KL, 241 brt, 230 nrt 100.3 x 25.9 x 13.4 1856: 1873: 1875: 1876: 1896: 1896:

Levert som ARTHUR & MARIE for ukjent eier Solgt til J. A. Torpp, A. Olsen & E. Surkhe, Fh. Omdøpt ARTHUR Mai: Forlist v/Orkenøyane. Kondemnert og solgt til utlandet for reparasjon Solgt til A. Olsen & E. Surkhe, Fh. Omdøpt OLAUS Solgt til Skib Olaus’ Rederi (J. A. Torpp), Fh. 03.10.: Påseilt utf. Maasluis på reise Fh. – Poole med tømmer.


Kom seg inn til Maasluis lekk og delvis avmastet 1896: 21.12.: Solgt for hogging i Amsterdam. 45) Bark ASTER (HGSM) Bygd ved P. C. Thuesengs Verft, Drammen 201 KL, 417 brt, 399 nrt 133.7 x 30.6 x 15.9 1869: 1884: 1887: 1896: 1900: 1906:

Levert som ASTER for P. C. Thueseng m.fl., Drammen Solgt til S. Andersen m.fl., Drammen Solgt til D. S. Olsen, Fh. Solgt til Rederi Bark Aster (Carl Dahl), Fh. 03.04.: Solgt til Skibs-A/S Aster (Wilhelm Surkhe), Fh. 23.07.: Kolliderte med hollandsk D/S PRINDS WILHELM II v/Nordhinder LV Var på reise Fredrikshald – Newhaven med trelast. Slept til Rotterdam og kondemnert. 1906: 15.10.: Solgt som vrak i Rotterdam 46) Fullrigger/Bark AUDHILD (C-24 / HBDF) Bygd i New Jersey som fullrigger 342 KL, 723 nrt 136.5 x 30.5 x 21.7 1848: Navn og eier ukjent 1865: Solgt til Anker, Breder & Brødrene Omsted, Fh. & Brødrene Amundsen, Sarpsborg/Fh. Het nå AUDHILD. Gikk i emigrantfarten på Canada. 1876: Rigget ned til bark. 1880: 16.09.: Grunnstøtte i tett tåke i St.Lawrence-bukta. 47) Bark AUGUST (HBFP) Bygd av J. Medcalf, Jarrow 195,5 KL, 422 brt, 408 nrt 1846: 1867: 1890: 1899:

102.5 x 26.0 x 17.0

Levert som JAMES MEDCALF for ukjent eier 05.04.: Solgt til Jens A. Torpp m.fl., Fh. Omdøpt AUGUST Overtatt av A/S August (Jens A. Torpp), Fh. 07.04.: Solgt til Fredrikstad og rigget ned til lekter.

48) Brigg AURORA Bygd i Finland 81 KL 17??: 1789: 1789: 1803:

Navn og eier ukjent Eid i Uddevalla 05.08.: Solgt til William Wiel, Fh. Het nå AURORA Mars: Tok inn last i Fh. Videre skjebne ukjent.

49) Brigg AURORA (C-25) Bygd i Sverige


60 KL 1806: Navn og eier ukjent. 1835: Kjøpt inn av Henrik Leganger, Fh. Ombygget på demmes verft på Sauøya: 78,5 KL 1837: Satt i fart som AURORA 1850: Nov.: Forlist v/Hartlepool. 50) Bark AURORA (C-13 / HBDL) Bygd i Baltimore MD 68 KL, 186 brt, 179 nrt 86.1 x 27.4 x 13.5 1804: 1815: 1823: 1826: 1829: 1835: 1837: 1848: 1862: 1874:

Navn og eier ukjent. Solgt til Jørgen Clausen, Fh. Het nå AURORA Forlist utf. Halland (ev. Holland) Solgt til David Faye m.fl., Fh. Overtatt av D. & A. Faye, Fh. Overtatt av D. Faye’s Dødsbo & A. Faye, Fh. Overtatt avD. Faye m.fl., Fh. Overtatt av A. Faye & Niels Berg, Fh. 27.01.: Solgt til Johs Bentzen, Fh. 14.01.: Solgt til A. Schalberg, L. Pedersen, J. P. Pedersen, M. Hansen Rød & J. P. Pettersen, Fh 1888: 25.05.: Overtatt av Skibs-A/S Aurora (J. P. Pettersen), Fh. 1890: Solgt til Det uansvarlige Rederiselskab Brigg Aurora (Carl Dahl), Fh. 1890: 30.10.: Forliste på Vresens Grund v/Nyborg, Fyn, på reise Bornholm – Fh. i ballast. 51) Brigg AURORA (C-32) Bygd i Sverige 74,5 KL 18??: Navn og eier ukjent 1845: Solgt til Wilhelm Hansen, Fh. Het nå AURORA Må ha gått ut av reg. før 1848 – se neste fartyøy! Skjebne ukjent. 52) Brigg AURORA (C-32) Bygd i Gefle 122 KL, 1864: 138 KL 1842: Navn og eier ukjent 1848: Eid av Peter Anker m.fl., Fh. Het nå AURORA 1868: Jan.: Forliste på kysten av Holland. 53) Brigg BARBARA Bygd på ukjent sted til ukjent tid 38,5 KL


1796: Brakt inn til Kristiansand av norsk kaperfartøy 1796: Juni: Solgt til Truels Wiel, Fh. Het nå BARBARA 1807: Mai: Solgt på auksjon i Cherbourg. Videre skjebne ukjent. 54) Galeas BARBARA (C-7) Bygd i Sverige, ukj. tidspunkt 37 KL Ombygd i Fh. 1839: 48,5 KL 1822: 1830: 1836: 1845. 1846:

Som BARBARA eid av David Faye, Fh. Overtatt av D. & A. Faye, Fh. Solgt til Henr. Lorange m.fl., Fh. Solgt til Jens Andersen, Fh. Solgt til N. Hjorth & Hans Lorange, Fh Registrert i 1857, ikke i 1860. Skjebne ukjent.

55) Bark BARBAROSSA (HBKT) Bygd i Fünfhausen v/Bremen 161,5 KL 1854: Levert som BARBAROSSA for ukjent eier 1868: 01.05.: Solgt til David Voigt, Fh. 1872: 15.11.: Forliste på Maplin Sands 56) 3m.skip BARTHE SOPHIA Bygd på ukjent sted til ukjent tid. 100 KL 1793: Innkjøpt i Le Havre 1793: Som BARTHE SOPHIA eid av Cartsen Tank, Fh 1805: Videre skjebne ukjent. 57) Brigg BETTY (C-33/HBDG) Bygd i Westervik i Sverige 88,4 KL, 228 brt, 217 nrt 1819: 1837: 1856: 1869: 1875: 1880: 1896:

87.2 x 24.1 x 15.5

Navn og eier ukjent Solgt til N. J. Nielsen m.fl., Fh. Het nå BETTY Solgt til C. N. Stang m.fl., Fh. Overtatt av N. & O. Stang m.fl., Fh Overtatt av O. Stang m.fl., Fh. 21.03.: Solgt til E. Hansen, Fh. 15.02.: Rigget ned til lekter etter havari.

58) ?? BIRGITA MARIA Bygd i Arendal 72 KL


1760: 1781: 1801: 1801:

Levert som BIRGITA MARIA for ukjent eier i Arendal? Solgt til Truels Wiel, Fh. 27.01.: Tatt av engelsk kaper på Doggerbank på reise Fh. – Le Havre med trelast. 28.01.: Sank på Doggerbank, for stort seilpress.

59) Brigg JAMES / BOLIVAR (C-22) Bygd i Skottland på ukjent tid 25 KL 1811: 1811: 1821: 1826: 1840:

Som JAMES eid av ukjent eier i Kristiania Solgt til Chr. Pedersen, Fh. Solgt til D. Brunius, Fh. Omdøpt BOLIVAR Videre skjebne ukjent.

60) Brigg BORDEAUX PAKET (C-58) Bygd i Calmar 99 KL 1829: 1833: 1842: 1854: 1855:

Navn og eier ukjent Som BORDEAUX PAKET eid av C. Stephansen & J. F. Thorne, Arendal Overtatt av Chr. Stephansen, Arendal Solgt til J. A. Andersen & J. A. Solberg, Fh. Grunnstøtte i Östra Kvarken.

61) Bark BORGHILD (HBPD) Bygd ved Konsul Gregersens Verft, Porsgrund 783 brt, 757 nrt 162.4 x 35.1 x 19.0 1876: 1896: 1901: 1906: 1910:

07.12.: Levert som BORGHILD for P. Anker m.fl., Fh. 11.12.: Overtatt av Rederiselskabet Borghild (P. Anker), Fh. 10.04.: Overtatt av Rederiselskabet Borghild (Gottfr. Rasch), Fh. Overtatt av Rederiselskabet Borghild (J. M. Johannessen), Fh. 01.06.: Grunnstøtte i tett tåke på Astroldeges v/Port Beckerton NS, Canada, på reise Fredrikshald - Jeddore NS i ballast. 2 mann omkom.

62) Bark BOTVID (HBNM) Bygd på Svend Olsens Verft, Tune 580 brt, 579 nrt 145.5 x 32.0 x 17.3 1875: Levert som BOTVID for Peder Anker, Fh. & Brødrene Amundsen, Sarpsborg/Fh. 1886: Forlist på Kina-kysten på reise New York – Hong Kong med parafin. Slept til HK og kondemnert. Brukt som kullekter i HK til minst 1904. 63) Brigg BRØDRENE (C-18/HBCQ) Bygd i Memel


120 KL 1842: 1845: 1846: 1869:

Navn og eier ukjent 31.12.: Kjøpt som vrak fra Sverige. Reparert og satt i fart. I fart som BRØDRENE for C., N., O. & F. Stang, Fh. 14.11.: Forliste nær Ostende.

64) Bark BRØDRENE (HVKL) Bygd av A. Bie, Arendal 424 brt, 404 nrt 1867: 1878: 1885: 1892: 1896:

119.5 x 29.7 x 17.0

Juli: Levert som BRØDRENE for A. Bie m.fl., Arendal Solgt til S. Eyde m.fl., Arendal Solgt til J. Bie m.fl., Østerrisør Mars: Solgt til Rederiselskabet Brødrene (Thv. Lund), Fh. 26.05.: Forliste på St.Paul Isl., på reise Avonmouth – Miramichi NB i ballast.

65) Galeas BRØDRENE Bygd i Skaale i Kvinnherad 67 brt, 57 nrt

70.8 x 21.3 x 8.7

1872: 1905: 1909: 1910: 1916: 1917: 1918: 1920:

27.11.: Levert som BRØDRENE fot Mathias Knudsen Vikingstad, Haugesund 02.09.: Solgt til Peter Larsen, Volden i Asker/Kristiania 02.03.: Solgt til Kristoffer Jensen, Volden i Asker/Kristiania 25.02.: Solgt til P. Andreassen, S.Sandø/Fredrikshald 16.05.: Solgt til Erichsen & Co. A/S (Hauk Erichsen), Bergen 08.07.: Solgt til A/S Brødrene (G. Morch Nikolaisen), Bergen 11.07.: Solgt til Anders Solberg m.fl., Bergen 10.04.: Solgt til H. & P. Gillesvik, Moldøen/Bergen. Ombygd til M/S: 67 brt, 36 nrt 1932: 25.06.: Grunnstøtte og sank v/Haugesund på reise Ålesund - Øst-Norge med hermetikk. Føreren bøtlagt for slett vakthold. 66) Brigg/skonnert CAPRICE (HBKJ) Bygd i Syra, Hellas, som brigg 322 brt, 298 nrt, 432 t.dw. 111.0 x 28.2 x 16.0 1879: Levert som METAMORPHOSSIS for ukjent eier 1881: Innkjøpt av Carl Dahl m.fl., Fredrikshald. Omdøpt CAPRICE 1887: 23.05.: Overført til Det Uansvarlige Rederiselskab Caprice (Carl Dahl), Fredrikshald. Rigget ned til skonnert 1896: 26.02.: Solgt til Joh. Ørum m.fl., Kristiania 1897: Solgt til A/S Caprice (M. Linnestad), Svelvik 1898: Solgt til K. Simestad, Svelvik 1900: Solgt til O. A. Johnsen, Svelvik 1909: Solgt til A/S Caprice (Westergaard & Co.), Kristiania 1911: 19.06.: Solgt til J. Andersen Ringen, Bølingshavn/Fredrikstad 1911: 30.09.: Grunnstøtte på en sandbanke utf. King’s Lynn på reise King’s Lynn – Fredrikshald med kull. Hele besetningen, 8 mann, omkom.


67) Bark CAROLA (HBNP) Bygd av O. Ludwig, Rostock, som fullrigger 315 brt, 291 nrt, 500 t.dw. 111.7 x 27.2 x 15.5 1861: 1882: 1890: 1893: 1896:

Levert som FIDES for J. B. Mann, Rostock, Tyskl. Solgt til E. J. & E. G. Carlmark, Fh. Omdøpt CAROLA. Rigget ned til bark. Overført til A/S Carola (A. Carlmark), Fh. Solgt til Ahl. Nilsen, Fredrikstad 10.04.: Grunnstøtte ved Port Talbot på reise til Port Talbot med pitwood. Fartøyet ble brakt flott, men kondemnert.

68) Skib CARTSEN & JOHAN Bygd på ukjent sted (England?) 261 nrt 1801: Lå som RAINBOW i Brest. Trolig engelskmann tatt som prise. 1801: Sept.: Solgt til Carsten Tank & Johan Lorange, Fh. Omdøpt CARSTEN & JOHAN Videre skjebne ukjent. 69) Brigg CATHARINA (C-24) Bygd i Sverige 94,5 KL 1791: Levert med ukjent navn for ukjent eier 1833: Solgt til J. M. Exstein, Fh. Het nå CATHARINA 1840: Solgt til ukjent eier i Kristiania. Videre skjebne ukjent. 70) Brigg CATHRINE CHRISTINE Bygd i Sverige 74,5 KL 18??: Levert med ukjent navn for ukjent svensk eier 1837: Solgt til Enkefru A. Anker, Fh. Het nå CATHRINE CHRISTINE 1837: Forlist. 71) Bark CELERITAS (C-42 / HBCM) Bygd i Libau 117 KL, 260 brt, 240 nrt 101.6 x 25.2 x 14.2 1846: 1861: 1862: 1868: 1882: 1897:

Levert som CELERITAS for Mads Wiel’s Enke m.fl., Fh. Overtatt av H. Stang & T. M. Wiel, Fh. Overtatt av Mads Wiel’s Enke m.fl., Fh. Overtatt av T. M. Wiel m.fl., Fh. 09.03.: Solgt til C. A. Hansen, Fredrikstad & Surkhe, Fh./Fredrikstad 04.12.: Innberget som avmastet vrak til Frederikshavn. Var på reise Shoreham –


Fredrikstad i ballast. Solgt til bruk som lekter. 72) Brigg CERES (C-17) Bygd i Kristiansand 93 KL 1844: 122 KL 1815: 1818: 1854: 1860:

Levert som CERES for ukjent eier i Kristiansand Innkjøpt av Faye, Cancelliråd Dahl, W. Hansen & Leganger, Fh. Solgt til H. Lorange & Jens Amundsen, Fh. Ikke lenger registrert. Skjebne ukjent.

73) Skonnert CERES (C-44 / HBGT) Bygd i Libau 63,5 KL, 145 brt, 138 nrt 82.5 x 20.7 x 10.5 1845: 1852: 1883: 1892: 1892:

Levert med ukjent navn for ukjent eier Eid av Chrisopher Faye Mostue, Fh. Het nå CERES Solgt til N. Pedersen, Drammen Solgt til Hansen & Halvorsen, Holmestrand 10.10.: Kolliderte i Nordsjøen på reise UK – Norge med kull.

74) Bark CHARLOTTE (C-51 / HBGF) Bygd i Kristinestad 189,5 KL 114.0 x 28.0 x 16.9 1841: 1867: 1867: 1870: 1876:

Levert med ukjent navn for ukjent eier. Som CHARLOTTE eid av Jørgen Christiansen m.fl., Drammen 09.03.: Solgt til Andreas, Gabriel & Jens Hofgaard, Fh. Jan.: Solgt til H. G. Erichsen m.fl., Svelvik Utgått av Veritas. Skjebne ukjent.

75) Bark CHRISTINA (HBPK) Bygd av H. Dubord, Quebec 550 brt, 529 nrt 1864: 1865: 1875: 1879: 1885: 1892: 1893: 1894:

144.0 x 30.7 x 18.3

Okt.: Levert som CHRISTINA for H. Dubord, Quebec, Canada Solgt til S. Hobley, Caernarvon, UK Solgt til W. Hobley, Liverpool, UK Solgt til J. Thomas, Liverpool, UK Solgt til Christian Anker, Fh. Beslaglagt i Venezuela i forbindelse med en revolusjon Tilbakelevert eier. 06.02.: Forlatt i storm i Nord-Atlanteren på reise Morant Bay JAM – Manchester med logwood. (I 1904 fikk rederiet ved en internasjonal voldgiftsdom en erstatning på £ 5000/+ renter i 12 år; i alt £ 10.000/-.)


76) Jagt CHRISTINE MARIE (C-72) Bygd på ukjent sted til ukjent tid 15 KL 1860: Eid av F. J. A. Buvig, Fh. Videre skjebne ukjent. 77) Brigg CLEOPATRA Bygd i Sverige 89 KL 1807: 1812: 1812: 1816:

Levert med ukjent navn for ukjent svensk eier Hørte hjemme i Strömstad April: Solgt til Mads Wiel & Chr. Hansen Lund, Fh. Het nå CLEOPATRA Ikke lenger registrert. Skjebne ukjent.

78) Bark COLIN ARCHER (HNSV) Bygd i Arendal 678 brt, 657 nrt 144.3 x 33.2 x 16.8 1880: 1888: 1890: 1898: 1902: 1903: 1911:

Levert som COLIN ARCHER for Oscar Herlofson, Arendal Solg til Peder Olsen, Arendal Solgt til C. J. jensen, Farsund 20.09.: Solgt til A/S Colin Archer (Thv. Lund), Fh. 02.08.: Solgt til Öman, Åbo, Finland/Rus. flagg Solgt til T. G. Adolfsson m.fl., Åbo, Finland/Rus. flagg. 23.04.: Kolliderte 13’ N av Anholt med D/S PENELOPE av Leith og sank. Var på reise La Pallice – Helsingfors med salt.

79) Bark COLUMBUS (C-36 / HBFS) Bygd i Mandal 106 KL, 232 nrt 97.1 x 25.7 x 13.7 1844: 1854: 1862: 1872: 1882: 1889:

Levert som COLUMBUS for T. & M. Hansen, Fh. Solgt til G. Mamen & J. C. Brenne, Fh. Overtatt av P. Anker & J. C: Brenne, Fh. Solgt til Niels & Christian Anker, Fh. 27.05.: Solgt til T. Torbjørnsen m.fl., Fh. 09.02.: Grunnstøtte utf. Cadzand, Holland, på reise Fredrikstad – Penzance med trelast.

80) Brigg COMMERCE D’AMIENS (C-10 / HBCG) Bygd i Dieppe som bark 87,5 KL, 186 brt, 176 nrt 89.4 x 24.9 x 11.9 1845: Levert som COMMERCE D’AMIENS for Schytte, Amiens, Fr. 1858: Overført til Hans Tambs (Schytte, Amiens), Fh. Rigget ned til brigg. 1897: 20.03.: Solgt til A/S Brig Commerce d’Amiens (Richard Stang), Fh


1915: 1915: 1916: 1918:

06.12.: Solgt til Hans Chr. Brevig, Fh 23.12.: Solgt til A/S Commerce d’Amiens (Søren Chr. Bough), Drammen Sept.: Solgt til Thygo Sørensen, Kristiania Febr.: Solgt til Skibs-A/S Midtsjø (R. Jacobsen & T. Waalman), Kristiania Ondøpt MIDTSJØ 1918. 29.06.: Stanset og stukket i brann av tysk ubåt U 80 15 kvm. S Longvaar fyr, på reise Kristiania – Hartlepool med props. 81) Brigg(?) CONCORDIA Bygd i Finland 98 KL 1779: 1783: 1813: 1814: 1817: 1817:

Levert med ukjent navn for ukjent svensk/finsk eier Okt.: Solgt til Niels Anker & Co., Fh. Het nå CONCORDIA Overtatt av N. Ankers Bo, Fh. Solgt til Leganger m.fl., Fh. Solgt til Carsten Tank & Co., Fh. Forlist.

82) Brigg(?) CONCORDIA Bygd på ukjent sted 88,5 KL 1787: Levert som CONCORDIA for Truels Wiel & Co., Fh. Skjebne ukjent. 83) Brigg CONCORDIA (C-1 / HBDM) Bygd i Arendal 97,5 KL, 217 nrt 86.1 x 25.5 x 14.9 1838: 1855: 1883: 1890: 1892: 1893: 1893:

Levert som CONCORDIA for Ths. Stang & Mads Wiel & Co., Fh Solgt til T. & O. Stang, Fh Mars: Solgt til Rederiet Concordia (Wilh. Klein), Fh Jan.: Solgt til Jørgensen, Porsgrund Solgt til Hans Larsen m.fl., Skien Mai: Tauet inn til Ystad avmastet og lekk på reise Memel – Newport Mon. 05.09.: Kondemnert og solgt som vrak.

84) Jernbark CONCORDIA (HCTJ) Bygd av Johann Lange, Vegesack (# 333) 1308 brt, 1206 nrt, 1950 t.dw. 233.0 x 35.6 x 20.4 1890: Sept.: Levert som CONCORDIA for John G. Lübcken, Elsfleth, Tyskl. 1906: Des.: Solgt til A/S Barkskibet Concordia (Niels A. Stang jr.), Fredrikshald 1912: 22.03.: Grunnstøtte ved Depuch Island, Balla-Balla, Australia, under lasting av malm. Brakt flott og slept til Freemantle WA. Kondemnert.


85) Skip CONFERENCERAAD CLAUSEN (C-20) Bygd i Arendal 121 KL 1801: 1832: 1832: 1840: 1853:

Levert, trolig som CONFERENCERAAD CLAUSEN for ukjent eier Hørte hjemme i Aasgaardstrand Solgt til C. Endresen, Fh. Overtatt av Madam Endresen, Fh. Ikke lenger i registeret, skjebne ukjent.

86) Brigg CONSTANTIA (C-25) Bygd i Kristiansand 108 KL, 228 nrt 1827: 1853: 1856: 1863: 1874: 1896: 1897:

81.0 x 23.6 x 15.0

Levert som CONSTANTIA for Samuel Otto & Co., Kristiansand Eid av N. J. Nielsen & A. M. Wiel, Fh. Eid av A. M. Wiel, Fh. 03.03.: Solgt til W. Sørensen & Niels S. Andersen, Fredrikstad Overtatt av Niels S. Andersen m.fl., Fredrikstad Overført til Rederisekslabet Constantia (Niels S. Andersen), Fredrikstad Rigget ned til lekter.

87) Brigg(?) CONSTANTIN Bygd i Amerika 86 KL 1757: Levert med ukjent navn for ukjent eier 1811: Solgt til Wm. Hansen m.fl., Fh. Het nå CONSTANTIN 1818: Hogd i Fh. 88) Fullrigger/bark CONSTANTIN (C-6 / HBCN) Bygd i Honfleur 262,5 KL, 660 nrt 152.0 x 30.5 x 17.3 1856: Levert som FURST CONSTANTIN for ukjent eier 1862: Solgt til P. & M. Anker & brødrene Amundsen, Fh. Omdøpt CONSTANTIN (Farøyet seilte mye på Østen og Australia, bl.a. med kulier Macao – Havana) 1866: Rigget ned til bark. 1875: Sank i Atlanterhavet. 89) Bark COQUIMBO (HBPJ) Bygd av Viel, Honfleur 224 KL, 434 brt, 411 nrt 1854: 1876: 1886: 1895: 1896:

137.0 x 29.5 x 17.3

Levert som COQUIMBO for ukjent eier Solgt til Mathias Berg m.fl., Fh. Nov.: Solgt til A. Johansen m.fl., Fredrikstad Rigget ned til skonnertskip Overført til rederiselskabet Coquimbo (O. A. Johansen), Fredrikstad


1909: Nov.: Hogd. 90) Bark CORA (HBCN) Bygd av J. White & Co., Bath ME, USA, som fullrigger 1491 brt, 1416 nrt 200.2 x 39.0 x 23.8 1869: 1886: 1886: 1888: 1890: 1900: 1904:

Levert som CORA for ukjent eier Eid av W. H, Burhill, Belfast ME, USA Solgt til J. H. Whitaker, Boston MA, USA Solgt til P. R. Hazeltine & Co., Belfast ME, USA Solgt til J. H. Whitaker, Boston MA, USA Solgt til J. M. Johannesen, Fh. Rigget ned til bark. 07.11.: Grunnstøtte ved Narva i Estland. Kondemnert. (CORA er det største seilskipet som har hørt hjemme i Fredrikshald)

91) Fløitskib CORNELIUS & JAN Bygd i Bergen, tidspunkt ukjent 114 KL 1810: Juli: Innkjøpt av Carsten Tank & Rasmus Leganger. Het nå CORNELIUS & JAN 1814: Overtatt av Carsten Tank & Co. 1818: Solgt til utlandet. Skjebne ukjent. 92) Brigg CORT SIVERTSEN ADLER (C-16) Bygd i Brevik 74 KL 1834: Levert som CORT SIVERTSEN ADLER for ukjent eier 1841: Eid av Ths. Stang, Fh. 1846: Ut av registeret, skjebne ukjent. 93) Brigg DAN (1873 – 1887) Bygd i Vestervik, Sv. 99,5 KL, 195 brt, 186 nrt 1856: 1872: 1872: 1873: 1887:

102.5 x 24.2 x 12.0

Levert med ukjent navn for ukjent eier Som DAN eid av H. G. Søderberg, Stockholm, Sv. Solgt til I. C. Lund m.fl., Kristiania Innkjøpt av Carl Dahl m.fl., Fredrikshald Solgt i Nantes til ukjent eier. Senere skjebne ukjent. (Står i Lloyd’s som DAN for Carl Dahl til og med 1890)

94) Brigg DE FIRE SØSKENDE Bygd av Halvor Olsen Ugland, Fh. Både tonnasje og dim. ukjent.


1782: Levert som DE FIRE SØSKENDE for Arnt Hetting, Fh. Videre skjebne ukjent. 95) Slupp DE FRAU LAURETTA Bygd i Flensborg 28 KL 1793: 26.03.: Levert son DE FRAU LAURETTA for Just Wolberg, Fh. 1801: 20.06.: Var fremdeles i fart. Videre skjebne ukjent. 96) Kof/Brigg DE JUNGE BERNHARDUS Bygd i Holland 57 KL 1762: 1768: 1778: 1805:

Levert, trolig som DE JUNGE BERNHARDUS for ukjent eier Solgt til Niels Ancher, Fh. Solgt til Andreas Poulsen, Sponvika/Fh. Var fremdeles i fart. Videre skjebne ukjent.

97) Brigg DE SEX SØSKENDE Bygd i Sønderborg 58 KL 1780: Navn og eier ukjent 1791: Solgt til Christian Mamen, Fh. Het nå DE SEX SØSKENDE 1799: Fremdeles i fart, videre skjebne ukjent. 98) Skip DE TRE VENNER (C-21) Bygd i Calcutta 229 KL 1800: 182?: 1829: 1830:

Levert med ukjent navn for ukjent engelsk eier. Solgt til C. Tank & Co. m.fl., Fh. Het nå DE TRE VENNER Eid av H. Lorange, Fh. Forlist.

99) Slupp DE TVENDE BRØDRE Bygd i Drøbak 14,5 KL 1820: Levert med ukjent navn for ukjent eier 1821: Solgt til H. Rasmussen, Fh. Het nå DE TVENDE BRØDRE 1823: Ikke lenger registrert i Fh. Videre skjebne ukjent. 100) Skip DE TVENDE BRØDRE Bygd i Tønsberg 136,5 KL


1811: Levert med ukjent navn for ukjent eier 1824: Solgt til Jørgen Jørgensen, Fh. Het nå DE TVENDE BRØDRE 1824: Solgt til ukjent eier i Kristiania. Videre skjebne ukjent. 101) Brigg DE TVENDE SØSTRE Bygd i Fredrikshald 45 KL 1774: Levert som DE TVENDE SØSTRE for ukj. eier, trolig i Fh. 1803: Eid av Ole Gløersen, Fh. 1816: Ikke lenger registrert. Skjebne ukjent. 102) Snau DE TVENDE SØSTRE Bygd på ukjent sted til ukjent tid. 58 KL 1790: Et fartøye med dette navn hørte hjemme i Fh., eier ukjent. Videre skjebne ukjent. 103) Brigg DELPHIN Bygd i Sverige 64 KL 1804: 1807: 1813: 1815:

Navn og eier ukjent Kjøpt av Lars Dahl, Fh. het nå DELPHIN Solgt til Faye, Fh. Ikke lenger registrert. Skjebne ukjent.

104) Brigg DELPHIN Bygd i England, ukjent tidspunkt. 72 KL Farøyets tidlige historie er ukjent. 1809: Solgt til Peter Schytte & Erich Norsted, Fh. Het nå DELPHIN 1818: Solgt til ukjent eier i Kristiania. Videre skjebne ukjent. 105) Brigg DELPHIN (C-39 / HCBG) Bygd i Torneå 62,5 KL, 136 nrt 71.0 x 19.7 x 11.3 1800: 1837: 1845: 1854: 1864: 1867:

Navn og eier ukjent. Solgt til R. Leganger & Søn m.fl., Fh. Het nå DELPHIN Overtatt av G. Leganger m.fl., Fh. Solgt til A. Baastad m.fl., Fh. Solgt til P. Lobes & E. O. Gynter, Fh. Mars: Solgt til E, Arnesen & Jens P. Kock, Fredrikstad


1869: 1873: 1876: 1877: 1879:

Solgt til O. Nielsen, Fredrikstad Solgt til H. Wegener m.fl., Kristiania Solgt til Holmsen & Co. m.fl., Kristiania Solgt til H. Dahl m.fl., Tønsberg Utgått av Veritas. Skjebne ukjent.

106) Skonnert DEN GODE SEILER / FORTUNA Bygd på Larkollen 24 KL 1808: 1829: 1834: 1840: 1842:

Levert med ukjent navn for ukjent eier i Moss Solgt til S. Knap, Fh. Het nå DEN GODE SEILER Omdøpt FORTUNA. Ommålt til 27,5 KL Solgt til P. Anker & C. Sinding, Fh. Videre skjebne ukjent.

107) Fregatt DEN OPGAAENDE SOL Bygd i Flensborg 101 KL 1764: Levert som DEN OPGAAENDE SOL for van Denis & Co., Helsingør, DK 1782: 26.04.: Solgt til Ths. S. Stang, Fh. Senere overtatt av Ths. S. Stang’s Enke, Fh. 1800: 10.01.: Solgt til Johs. Hansen, Fh. 1805: Var fremdeles i fart, videre skjebne ukjent. 108) Brigg DEN UNGE ELISABETH SOPHIE Bygd på ukjnet sted til ukjent tid. 43,5 KL Farøyets tidlige historie er ukjent. 1798: 08.01.: Solgt til Truels Wiel, Fh. Het nå DEN UNGE ELISABETH SOPHIE. 1806: Var fremdeles i fart, videre skjebne ukjent. 109) Brigg (?) DEN UNGE JOHANNES Bygd i Sverige (?), ukjent tid 41 KL 1785: Hørte hjemme i Strömstad. 1785: 11.05.: Solgt til Jonas Bergh, Fh. Het nå DEN UNGE JOHANNES Videre skjebne ukjent. 110) Galeas DIANA (C-24) Bygd på ukjent sted til ukjent tid. 22 KL Fartøyets tidlige historie er ukjent.


1864: Eid av C. J. Andersen, Fh. Het nå DIANA Videre skjebne ukjent. 111) Bark DIANA (HBLC) Bygd i Dieppe 105 KL; 1869: 112 KL 1851: Bygd som DIEPPE for ukjent fransk eier 1868: Juni: Solgt til P. S. Knap, H. P. Pettersen & Th. Petersen, Fh. Omdøpt DIANA 1873: Forlist. 112) Skonnert DIE SONNE (C-39 / HBDS) Bygd i Elsfleth i Oldenburg 56 KL 1840: Levert som DIE SONNE for ukjent tysk eier. 1844: Solgt til A. Faye & Co. m.fl., Fh. 1869: Forlist i Nordsjøen (Fartøyet ble i Fh. populært kalt GRAAVÆRET) 113) Komp.-bark DILBHUR (HCBM) Bygd av C. Lungley, London 1296 brt, 1237 nrt 231.6 x 34.5 x 22.8 1865: 1873: 1891: 1895: 1899: 1906:

Mars: Levert som DILBHUR for Smith & CO., London, UK Solgt til J. Lidgett & Sons, London, UK Mars: Solgt til A/S Dilbhur (M. Muldvad), Fredrikstad Sept.: Solgt til A/S Dilbhur (Wilhelm Klein), Fh. Mai: Solgt til C. Mortola fu G. B., Genova, It. Mars: Hogd i Genova.

114) Bark DIONE (HPTJ) Bygd av E. Caalstad, Porsgrund 791 brt, 764 nrt 1881: 1889: 1899: 1909: 1916: 1916: 1917:

171.3 x 35.0 x 19.6

Okt.: Levert som DIONE for J. Jeremiassen m.fl., Porsgrund Overtatt av J. Jeremiassens Enke m.fl., Porsgrund Overtatt av H. Jeremiassen m.fl., Porsgrund Solgt til A/S Dione (J. W. Olsen), Fredrikstad 08.09.: Solgt til Marcus Hannestad, Fh. 10.10.: Solgt til Seilskibs-A/S Dione (Chr. Christensen), Fredrikstad 02.05.: Stanset og sprengt av tysk ubåt U 58 i pos. 50.39 N, 11.45 V (100 eng. mil V av Fastnet), på reise St.Andrew FL – Sharpness med pitch-pine.

115) Fullrigger DON JUAN (WBHN / HBDJ) Bygd av E. Garris, Astillero v/Santander 947 brt, 919 nrt 181.1 x 36.5 x 21.6


1872: 1886: 1891: 1893:

Navn og eier ukjent Som DON JUAN eid av Don Juan Pambo, Santander, Sp. Solgt til A/S Don Juan (Wilhelm Klein), Fh. 07.12.: Grunnstøtte v/Harboøre på Jylland på reise New York – Göteborg med petroleum. 3 mann ble berget av redningsbåten fra Harboøre, 12 mann omkom.

116) Skip DORIS (C-16) Bygd i Flensborg 88,5 KL 1799: 1819: 1819: 1840:

Navn og eier ukjent. Hørte hjemme i Sverige Solgt til C. Tank & Co. & R. Leganger. Het nå DORIS Forlist.

117) Galeas DOROTHEA Bygd på ukjent sted til ukjent tid. 25,5 KL 1801: 1809: 1823: 1826:

Fartøyets tidlige historie er ikke kjent. Solgt til Niels Schoug, Fh. Ombygget og forsynt med ny hud. Het nå DOROTHEA 07.04.: Midlertidig rekvirert til kornfarten Danmark – Norge Eid av J. Jørgensen, Fh. Solgt til ukjent eier i Drammen. Videre skjebne ukjent.

118) Kaperbåt DRISTIG Bygd på ukjent sted til ukjent tid. 2 KL (?) 1809: 07.06.: Et kaperfartøy med dette navn blir registrert på Carsten Tank, Fh. Skjebne ukjent. 119) Skip DRONNING LOVISA Bygd på ukjent sted til ukjent tid (tidl. Engelsk prise?) 300 nrt 1793: Var i Le Havre, innkjøpt der 1793: Sept.: Solgt til Chr. Mamen, Fh. Het nå DRONNING LOVISA Videre skjebne ukjent. 120) Bark DRONNING SOPHIE / HALDEN (JNTN) Bygd av P. Baldwin, Quebec 757 brt, 727 nrt 164.7 x 32.2 x 19.9 1873: Juni: Levert som LADY FLETCHER for W. H. Baldwin, Quebec, Can.


1877: 1899: 1904: 1910:

Mars: Solgt til John Valentinsen m.fl., Haugesund. Ondøpt DRONNING SOPHIE Mai: Solgt til Skobs-A/S Dronning Sophie (Fr. Gjersøe), Fh. April: Solgt til A/S Bark Halden (Niels A. Stang jr.), Fh. Omdøpt HALDEN 25.06.: Rigget ned til lekter.

121) Bark DRONNINGEN (HMNG) Bygd i Bellevau's Cove NS 1130 brt, 1093 nrt 179.0 x 37.0 x 22.5 1873: 1880: 1885: 1897: 1902:

Levert som OASIS for ukjent eier Solgt til E. Oliver, Liverpool, UK Solgt til P. Semb m.fl., Larvik. Omdøpt DRONNINGEN Nov.: Solgt til A/S Dronningen (Ludv. Larsen), Fh. 30.12.: Forlot Darien med pitch-pine for Liverpool og forsvant.

122) Brigg DUEN (C-45 / HBJL) Ifg. Veritas bygd i Luleå 1854 Ifg. Göteborgs Sjöfartsmuseum bygd i Göteborg 1853. 116 KL, 232 nrt 1854: Navn og eier ukjent 1862: Solgt til E. Sørensen, Fh. Omdøpt DUEN 1870: 05.01.: Grunnstøtte v/Hvaler. 123) Bark DUEN (HBGF) Bygd i Nieuwdam v/Amsterdam 194,5 KL, 400 nrt

112.0 x 27.7 x 17.0

1853: Navn og eier ukjent 1870: Solgt til E. Sørensen, Fh. Omdøpt DUEN 1880: 08.04.: Solgt til N. R. Walløe m.fl., Tønsberg 1886: Solgt til L. A.Larsen, Larvik 1888: Forlist.

fredrikshaldsskuter_A_D.doc  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you