__MAIN_TEXT__

Page 1

SKI NM 2017 LY G N A

Hadeland

2. – 5. februar

Velkommen til

folkefest a n Lyg Over 700 funksjonærer vil ta i mot deg og sørge for at du og alle andre trives under Norgesmesterskapet på ski.

Je g k o m m e r!

Je g k o m m e r!

Je g k o m m e r!

Je g k o m m e r!

Je g k o m m e r!

K o m m e r d u?

Hovedsponsor:

?

Sponsorer:


2

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

Program for NM-dagene Ve lkom m e n ti l NM på s ki Kjære leser

Vi håper at flest mulig av dere som leser NM-avisa også er eller blir blant våre gjester på Lygna under NM. Jeg benytter derfor anledningen, på vegne av hele arrangørkorpset, å ønske velkommen til det vi håper skal bli den store skifesten på Lygna i 2017. Hjertelig velkommen til H.M. Kongen, utøvere, lagledere, Norges Skiforbund, presse, ordførere, inviterte gjester, frivillige og sist, men ikke minst, alle dere publikum! Vi retter en spesiell takk til H.M. Kongen som prioritere tilstedeværelse på vårt arrangement. Etter at NM ble tildelt Lygna skisenter er det gjennomført en formidabel opprustning av skisenteret. Det er bygget ny storstue, løypenettet er kraftig utbedret, rulleskiløype er (nesten) på plass. Nytt snødeponi er bygget og snøproduksjonen er opprustet. Parkeringskapasiteten er forbedret og det er bygget bedre atkomst både for kjørende og for gående. Det er investert omtrent 40 millioner kroner i skianlegget siste to år. Dette voldsomme løftet hadde ikke vært mulig uten avgjørende bidrag fra mange. Brandbu og Tingelstad allmenning har stilt store arealer til fri disposisjon, Gran kommune har stilt både midler og kapasitet til rådighet og hjulpet prosjektet gjennom mange utfordringer. Sparebankstiftelsen Gran, Gjensidigestiftelsen og andre har gitt svært rause gaver til skisenteret. Lokale entreprenører har forestått mye av det praktiske arbeidet. Mangeårig samarbeidet mellom skisenteret og Lygnasæter består og er forsterket. Allikevel, uten det store omfanget av frivillige arbeid og uredde ildsjeler hadde ikke prosjektet vært gjennomførbart. Magne gode krefter i samarbeid har utviklet Lygna skisenter, med sine relativt sikre snøforhold, til et topp moderne skianlegg. Lygna skisenter – Hadelands Holmenkollen – er klar for store ski-

renn og andre arrangementer i årene som kommer! Norgesmesterskapet på ski har vært jobbet med kontinuerlig siden februar 2015. Hovedkomité startet i det små, men er blitt utvidet med ressurspersoner ettersom flere og flere oppgaver er blitt klare. Frivillige er blitt engasjert i ulike roller utover høsten og vinteren. Totalt er ca. 600 frivillige engasjer i forberedelser, gjennomføring og etterarbeider til NM på Lygna. Når vi har pakket sammen og ryddet etter NM, er det nedlagt over 10.000 frivillige arbeidstimer – i tillegg til alt frivillig arbeid på selve skisenteret! Kjære leser – besøker du oss på Lygna så er det lov å rose de du møter i blå jakker – de fortjener det alle sammen og ros er eneste lønnen de får! Vårt mål og vårt ønske er at den store arbeidsinnsatsen resulterer i ett førsteklasses sportslig arrangement, at alle som har hatt NM som sin jobb disse hektiske NM-dagen får utført sin jobb på beste måte og at alle gjester og publikummere reiser hjem med gode opplevelser og lyst til å ta turen igjen senere. Skjer dette så har NM 2017 på Lygna lykkes! Besøker du oss ikke så håper jeg du har mulighet til å ta del i opplevelsen gjennom TV-ruta. Dersom du er blant våre gjester gjennom NM-dagene og dersom du opplever noe som ikke er slik du hadde ønsket, vær da så snill å ta kontakt med en av våre funksjonærer. Vi vil gjerne forsøke å hjelpe deg slik at du reiser hjem med den beste opplevelsen og slik at du har lyst til å besøke Lygna også senere.

På vegne av alle i arrangørstaben ønsker jeg alle sammen flotte dager – enten du er med oss hjemmefra eller har tatt turen til Lygna! Beste hilsen

Jan Helge Ekeren

leder hovedkomiteen

SKI NM 2017 LY G N A

Hadeland

Lygna: Her følger rennprogrammet for de fire NM-dagene på Lygna. I tillegg til de ulike distansene som våre beste løpere skal konkurrere i vil det være en rekke aktiviteter og underholdning fra scena som er bygd opp midt inne i arenaene. Husk også at på lørdag og søndag vil kong Harald være til stede på Lygna Skistadion. Kongen vil ankomme stadion i god tid før selve

rennet starter og i den forbindelse vil det være en flott seremoni med unge utøvere i spissen. Selve åpningsseremonien vil foregå på torsdag og følg med på vår Facebook-side og vår web Lygna.2017.no for mer detaljert program. Det legges ut de siste dagene før arrangementet starter.

Torsdag 2. februar

Fredag 3. februar

09.30 – Funksjonshemmede sittende kvinner og menn 10.50 – Funksjonshemmede stående kvinner junior og senior (5 / 10km) 11.00 – 10 km, individuell start, klassisk, kvinner 13.00 – 15 km, individuell start, klassisk, menn

11.30 – Funksjonshemmede sprint prolog (stående og sittende) 12.15 – Sprint prolog, fri teknikk, kvinner og menn 13.45 – Funksjonshemmede sprint finale sittende og stående 14.00 – Sprint finaler, fri teknikk, kvinner og menn

Lørdag 4. februar

Søndag 5. februar

12.00 – Skiathlon, 7,5 km klassisk / 7,5 km fri teknikk, kvinner 13.30 – Skiathlon, 15 km klassisk / 15 km fri teknikk, menn

12.15 – Stafett, 3 x 5 km (K-K-F), kvinner 13.30 – Stafett, 3 x 10 km (K-K-F), menn

Kjøp kombibillett: Tog - buss og inngangsbillett for kun kroner 395. Gjelder lørdag 4. februar og søndag 5. februar 2017. Inkluderer tog tur/retur Oslo - Jaren eller Gjøvik - Jaren, buss til og fra stadion og inngang på arrangementet.

Parkering og skyttelbuss Lygna: Det legges opp til skyttelbusser fra Gran, Jaren og Brandbu hver dag under NM. Arne Næss

arne.naess@oa.no

Parkeringsområdene inne på stadion er forbehold dem med akkreditering. Ved Lygnasæter disponerer arrangørene om lag 1700 plasser. Torsdag og fredag er det trolig tilstrekkelig til alle som velger å kjøre bil til Lygna, selv om arrangøren oppfordrer folk til å ta skyttelbusser som går fra Gran, Jaren og Brandbu hver dag med første avgang 07.30. Ved behov så blir alternative parkeringsområder i Jaren-området benyttet. Her er det viktig å følge skilting fra Riksveg 4. Fra disse parkeringsarealene går det skyttelbusser til Lygna.

Det koster kr 100,- å parkere. Dette kan betales med kontanter, kort eller Mcash. Du kan betale med Mcash på forhånd, slik at en slipper å stå i kø! Det er viktig å følge anvisninger fra parkeringsvakter og skilting langs vegen. Vær ute i god tid, særlig lørdag og søndag. Da oppfordrer vi til at så mange tilreisende som mulig tar skyttelbuss. Det går skyttelbusser fra Gran stasjon, Jaren stasjon og Brandbu skysstasjon hver dag fra kl. 0730, for dem som kommer med tog og buss, og de som ikke bruker bil til parkeringsområder. Fra parkeringsområdene settes det opp egne skyttelbusser. Følge med på hjemmesida vår, Lygna2017.no, der oppdaterte opplysninger blir lagt ut fortløpende.


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

ellom m n e s å r på e g le g r i l e t p e l l n e e t o H , som n e t o T g o Hadeland turomgivelser. na e g i l r e h i • ØSTLANDETS MEST SENTRALE VINTERSPORTSSTED 200 km skiløyper, egen langrenn- og skiskytterstadion • FLOTTE MULIGHETER FOR FISKE-, SKOG- OG BÆRTURER Jotunheimstien – Pilgrimsleden • TRADISJONSRIKT FAMILIEDREVET HOTELL Hyggelig og hjemmekoselig atmosfære • HYTTEUTLEIE Stor, flott hytte – plass til 14 personer

lygna@lygna.no

lygna.no

613 28 613

3


4

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

■ Klar for «comeback»

– NM på Lyg årets høyd Ve lkom m e n ti l fo l kefest på Had eland

Finnes noe mer befriende enn å gå på ski – omgitt av et vakkert landskap i vinterdrakt? For meg gir skigåing mye. I en travel hverdag er det godt å få finne roen i skogen og skli forbi snødekte trær, mens den eneste lyden man hører er lyden av sine egne stavtak.

Ofte får jeg disse øyeblikkene i løypene rundt Lygna. Nå skal Norges beste skiløpere konkurrere i de samme områdene mange av oss har fått så gode opplevelser. Gjennom lang tid har Lygna vært arena for skiidretten, og mange vellykkede mesterskap har vært gjennomført. De sju lokale idrettsforeningene, som står bak Lygna skisenter, har gjennom mange års samarbeid opparbeidet seg en solid kompetanse. Det har blitt lagt merke til, og det har uten tvil vært årsaken til at Lygna skisenter og Hadeland fikk tildelt NM på ski 2017. Det er en stor anerkjennelse for arrangøren. Om det har vært utført mange dugnadstimer før, så har det ikke blitt mindre de siste årene. Frivillige har brukt rundt 4 500 timer årlig de siste 10 åra for at du, jeg og norgeseliten skal få gode løyper og tilhørende fasiliteter. Innsatsen som ildsjelene har lagt ned har resultert i at anlegget på Lygna nå er på et nasjonalt nivå. Under selve NM er helle 500 frivillige i aksjon. Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til hver og en av dere som har gjort dette mulig. Jeg er både stolt av, og imponert over dere.

Lygna skisenter har fått et stort løft med en rekke nye og publikumsvennlige traseer. Grunneiere har stilt områder til disposisjon, og Gran kommune har gjort en god jobb med tilretteleggelse som reguleringsplaner og infrastruktur. Vi hadelendinger har fått et flott anlegg i nærområdet vårt, men mange involverte har tenkt større enn dette. Bare de siste årene er det solgt over 100 hyttetomter, med tilhørende strøm og vann. Hyttebyggingen er i full gang. I tillegg er Lygna et av de mest snøsikre områdene i nærområdet til Oslo. Skulle man likevel mangle snø, så har skianlegget et topp moderne snø produksjonsanlegg. Og det er produsert 30 000 kubikkmeter snø for å sikre NM. Forhåpentligvis vil også enda flere oppdage alt det flotte Lygna, Øståsen og Hadeland har å by på.

Som ordfører er jeg stolt over å kunne vise fram bygda mi disse NM-dagene. Vi har et riktig og variert kultur- og næringsliv som gleder seg til å ta imot gjester fra hele landet. Det gjør også jeg som ordfører. I den anledning vil jeg ønsker jeg Hans Majestet Kongen, alle utøvere og publikum hjertelig velkommen til NM på ski 2017 på Lygna og Hadeland. Forhåpentligvis kan jeg også si på gjensyn!

Willy Westhagen Ordfører

NM-medalje: Så glad blir man når man tar vinner et renn med norgeseliten på plass. Fra Beitosprinten med Barbro Kvåle flankert av Kari Vikhagen Gjeitnes og Kathrine Harsem.

SANDE: Med snø under skiene på Konnerud-høgda satser Hadelands egen eliteløper Barbro Kvåle på formtopp under Norgesmesterskapet på Lygna. Arne Næss

arne.naess@oa.no

I sesongen 2015/16 vant Barbro Kvåle Skandinavia Cup og fikk dermed friplass i World Cup i 2016 fram til nyttårsskiftet. Dette dokumenterte at Barbro var godt i gang med å følge «naboen» fra Gjøvik, Ingvild Flugstad Østbergs fotspor. Fra sprinter i verdensklasse til en bedre allrounder. Med plass på rekruttlandslaget i boks satset Barbro enda tøffere foran sesongen 2016/17 enn noen gang tidligere. Sommeren gikk fint, selv om et møte med et autovern og et stygt kutt i armen skapte litt problemer. På rulleski var hun som før blant de beste i verden, ved blant annet å vinne distansen under toppidrettsveka.

Mareritt En morgen sist høst våknet hun med sår hals. Dette var starten på et langt og uforståelig mareritt for en toppidrettsutøver, forteller hun.

– Når symptomene hadde gitt seg og jeg følte meg frisk nok til å begynne å trene igjen, fikk jeg trent i 3–4 dager før jeg lå rett ut med feber. Det tettet seg i nese og hals, jeg hadde blitt forkjøla igjen. Dette skjedde 5 ganger til i løpet av 2 måneder. Jeg lå mer eller mindre på sofaen fra september til november. Dette var tøft både for kropp og sjel. Både jeg, trener min og nærmeste familie skjønte at jeg trengte profesjonell hjelp for å få hodet på rett kjøl igjen, for i denne perioden var jeg langt nede og trodde at skikarrieren var over. Jeg ble kontaktet av en mental trener, Nicolas, fra Olympiatoppen. Nicolas og jeg lagde en 100 dagers plan som gikk ut på at jeg skulle bruke 100 dager på å være 6 år til å bli 24 år og toppidrettsutøver igjen. Dag nummer 100 er stafetten under NM på Lygna, og går alt etter planen håper jeg å være tilbake i godt gammelt slag, sier en lettet Barbro. Det å ikke kunne delta på hjemmebane under NM fortonet seg for henne som et mareritt.

Oppbygging – Hvordan har du gjennomført denne 100 dagers planen? – Jeg skulle enkelt og greit trene slik jeg hadde trent gjennom hele livet, fra jeg var 6 åring med lek til 100 prosent satsende 24 åring. Jeg skulle ta


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

gna blir depunkt Endelig frisk: Etter en vanskelig høst er Barbro endelig frisk og rask igjen.

alderne i riktig rekkefølge og ta et trappetrinn av gangen hvor jeg skulle være innom alle aldersklasser. I løpet av november og desember har jeg vært med 7–8 års gruppa i Sande SK og lekt stiv heks, kjørt på en ski og hatt stafetter. Så gikk jeg opp og trente med 10–12 års gruppa med teknikk og hurtighet. Jeg har vært med 13–14 års gruppa i Lillehammer SK der vi gikk kortintervaller. Neste trinn var eldste gruppa (15 +) i Sande. Ved juletider kom jeg meg opp på 17-årsstadiet. – Og dette har fungert? – Jeg har veldig god tro på denne planen. Nå trener jeg jevnlig med hyppige hviledager for hele tiden å passe på at jeg er nok restituert. Dag nummer 100 er stafetten under NM på Lygna, og går alt etter planen håper jeg å være tilbake i godt gammelt slag under NM. Jeg satser på å gå renn allerede første helgen over nyttår og at det blir noen renn til før NM 2–5 februar.

Formtopp Men også på nyåret må Barbro liste seg langsomt i form. Hun lytter hele tiden

VINNERE: Barbro og Petter Northug etter at de vant rulleskirenn i Sandnes. Foto: Claes-Tommy Herland

til kroppen slik at når den forlanger hvile, ja da får den det. Hva som forårsaket den lange sykdomsperioden sist høst er ikke Barbro eller støtteapparatet helt sikre på. – Det må vi analysere grundig når sesongen er over. For jeg har fortsatt et mål om å kunne kvalifisere meg til en eller annen distanse under OL i Peyong Chang i Sør-Korea. Men først er det altså NM og jeg håper virkelig alle vi løperne blir heiet på av et tallrikt publikum. Akkurat nå er det faktisk en seier for meg å kunne stille til start i de flotte, og tøffe, løypene på Lygna. Jeg gleder meg virkelig, avslutter Barbro.

Kom innom våre lokaler i Brandbu! l

Vi utfører graving!

l

Våtromssertifikat, adk1

l

Sertifikat bygging/innstallasjon av mindre avløpsanlegg og sentral godkjenning.

Besøkadresse: Storlinna 65, 2760 Brandbu Tlf: 911 02 311 - Vakttlf 913 20 612 - Faks: 61 39 05 79 E-post: gbrorleggermester@hebb.no - www.gbrorleggermester.no

5


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

HØYSTANDARD HYTTETOMTER PÅ SNØSIKRE LYGNA Lygna er et fantastisk ski- og friluftsområde med eget skianlegg. 10 km lysløype og 200 km flotte skiløyper rett utenfor hyttedøra prepareres daglig i skisesongen. Om sommeren kan du boltre deg i turstier, sykkelveier og fiskevann. Lygna ligger på 620 m.o.h. midt mellom Oslo og Gjøvik, og har en fantastisk utsikt mot Gaustatoppen, Norefjell og Vikerfjell. Vinter • Snøsikkert område. Snøfall ofte like tidlig som i fjellregionene, blir gjerne liggende til over påske. • Sammenhengende skiløyper til Nordmarka og Romeriksåsene. Type tomt: Beskaffenhet: Prisantydning:

Sommer • Flotte turstier i DNTs rutenett. • Rike fiskevann. • Varierte sykkelveier. • Mulighet for jakt, bær- og sopptur m.m.

Hyttetomt, selveier. Fra ca 888 til ca 1 684 m2. Solrike naturtomter i åpent skogsterreng, på 645-700 m.o.h. Fra 490  000,-

KUN 1 time fra Oslo!

VISNING:

søndag 26. februar kl. 12­15

NØKKELFERDIG FRA TINDE HYTTER PÅ LYGNA Nyutviklet, plass­ effektiv hytte. Tre gode soverrom, bad m/wc, kjøkken/stue, utvendig bod, samt mulighet for

VELKOMMEN TIL VISNING Kontakt våre selgere hyttetomterlygna.no Olav Struksnæs: 41 53 60 00

vaskerom. Store vindus­ flater gir lys og trivelig stue og kjøkken. Hele 8 sengeplasser fordelt på 3 soverom.

eiendomsmegler1.no/hadeland Terje Heggen: 91 63 63 47

Vi ønsker lykke til med NM!

Sett hverdagen på pause – i din Tindehytte Se for deg fyr på peisen etter skituren, middag rundt langbordet, hvor du kan senke skuldrene. Være til stede i den gode praten, brettspillet og latteren som gir påfyll og overskudd. Mer tid til familien med plass til alle. Vi bygger rammene rundt ditt hytteliv, slik at du får det akkurat sånn du vil ha det. Derfor har vi utviklet ulike serier kvalitetshytter – alle med sine særtrekk og egenskaper. Velkommen til Tinde!

Prisant.: 1 990 000,­ Bra.: 69 m2 Tomt: 1 000 m2 Byggeår: 2017 7 av 12 hytter solgt.

HADELAND

www.tintkom.no

6


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

BRØDR. IDSAND A S

Vi takker for tilliten som NM`s leveraNdør FESTDAGER av pølser og burgere! HOS PØLSEMAKEREN!

Vi utfører alle typer grunnarbeid: • • • •

FESTDAGER 25%

LE CREUSET Masse varer

HOS PØLSEMAKEREN! Fra 29.9 kan du kjøpe Fjordgris fra Nedre Nes i Røykenvik.

25%

Fjordgrispølse Ribbe

Lykkelig gris i

Røykenvik

LIMOUSINE 269,STORFEKJØTT Ytrefilet Indrefilet 399,FRA NEDRE NES LIMOUSINE Oksestek 269,189,I RØYKENVIK Velkommen til våre utsalg i BrandbuYtrefilet og Gran. STORFEKJØTT Indrefilet 399,Lykkelig gris i

Røykenvik

NEDRE Vi har riktFRA utvalg avNES smakfulle Oksestek I RØYKENVIK kvalitetsvarer og kan skilte med norgesmestertitler og gullmedaljer i fleng. lokalt kjøtt

Avd. Brandbu - Tlf. 61 33 42 45

Avd. Gran på Almenningstråkket - Tlf. 61 33 23 80

189,-

Følg oss på

lokalt kjøtt Saftig og mørnet

Avd. Brandbu - Tlf. 61 33 42 45

Tomtearbeider Pigging / Sprenging Avløpsanlegg Landmålertjenester

VI KAN TILBY

Svinekoteletter Bedre kan ikke en gris ha hatt det. Fileter VI KAN TILBY I hele sommer grisene badet i Fra 29.9 kan duhar kjøpe Fjordgris gjørme, og røtter og tatt seg Fjordgrispølse fra Nedrespist Nesgress i Røykenvik. Ribbe en blund i halmsenga når den har hatt lyst til det. Svinekoteletter Bedre kan ikke en gris ha hatt det. Fileter I hele sommer har grisene badet i gjørme, spist gress og røtter og tatt seg en blund i halmsenga når den har hatt lyst til det.

Saftig og mørnet

• • • •

Sentral godkjenning. Ta kontakt for et godt og uforpliktende tilbud!

Masse varer

Avd. Gran på Almenningstråkket - Tlf. 61 33 23 80

YELLO MEDIA - www.yellomedia.no YELLO MEDIA - www.yellomedia.no

ENDELIG ER DEN KLAR FOR SALG! ENDELIG ER DEN KLAR FOR SALG!

LE CREUSET

Graving Transport Planering Vegbygging

Følg oss på

Brødrene Eidsand AS, 2760 Brandbu Telefon: 918 08 700 / 900 81 100 / 954 32 500

TOYOTA C-HR HYBRID ACTIVE: 354 900,- * PrivatLeie: 3 350,-/md

Vinterhjul, metallic lakk og navigasjon er inkludert i pris. Fastrente 2,95% * Utstyrsbomben Toyota C-HR har blant annet: Sportsseter i sort stoff • Active interiør • 17” Aluminiumsfelger • Skinnratt og girkule • 4,2” Multidisplay i farger • 6 Høyttalere • Toyota Touch 2 DAB+ digitalradio • 8” Multimediaskjerm • Elektriske vinduer foran og bak • Shark fin antenne • 2-sone klimaanlegg • Regnsensor • Ryggekamera Halogen hovedlys • LED kjørelys • Autolys • Smart start • Fartsbegrenser • Følg-meg-hjem lys • Toyota Safety Sense: Kollisjonsvern med autobrems og fotgjengervarsling • Adaptive Cruise Control alle hastigheter • Skiltgjenkjenning • Tretthetsvarsling • Filskiftvarsling • Autolys *Inkl. frakt- lev. og reg.omk. 11 500,-. PrivatLeie: Startleie/etabl.geb.: 54 790,- leieperiode 3 år/45 000 km totalpris: 174 858,-. Låneeksempel: Fastrente 2,95% Effektiv rente 5,25% 150.000,-/5 år Etableringsgebyr 2 974,- Totalt 170 359,-. Renten er subsidiert i tre år for deretter å bli justert til normal salgsrente. Forbruk /CO2/NOx: Toyota C-HR Hybrid: 0,38 l/mil, 86 g/km og 9,6 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om skrivefeil.

Hønefoss

Hadeland

Osloveien 4 Tlf.: 32 17 05 00

Garveriveien 3 Telefon: 61 32 47 70

Toyota Hønefoss AS www.hoenefoss.toyota.no

7


8

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

BRANDE: En «brande» var en stor sterk mann som trengte mat og drikke. Det finner du et rikt utvalg av i Brandbu forteller Ole Vidar Lien og Britt Vilberg

Velkommen: Ole Vidar Lien og Britt Vilberg fra Brandbu Handel og Omegn invitrerer alle

■ Mat og drikke Er du forberedt på snøen i vinter? Bestill din Honda Snøfreser nå

Slukk tørste godt i «Bran Brandbu: En brande var en stor og kraftig mann. Slike trenger god mat og drikke. Det finner du i Brandbu under NM, lover Britt Vilberg og Ole Vidar Lien i handelsstandsforeningen.

FORHANDLERLOGO IMPORTØR: BEREMA AS

Les mer på: www.berema.no

FAGKUNNSKAP • SERVICE • DELELAGER • INNBYTTE • FINANSIERING

EGET SERVICEVERKSTED

LANDBRUK OG VERKTØY

Arne Næss

arne.naess@oa.no

Også i Brandbu ruster man seg til skiNM på Lygna. De skal blant annet, i nært samarbeid med Sparebank1 Ringerike Hadeland arrangere barneskirenn midt i gata onsdag 1. februar, om de finner nok snø. For da disse linjene ble hentet inn ei tid før NM var det kun et flortynt snølag gjennom sentrumsgata. Vi håper at riktig mange barn og foresatte vil stille opp der. Dette er jo et barnas vorspiel til NM på Lygna, og hvor alle barn fra 3 til 10 år er hjertelig velkommen til å delta. Det er premier til alle, og arrangementet rundt blir helt sikkert til glede for alle.

Spisesteder – Vi inviterer NM-folket til trivelige Brandbu etter endte konkurransedager

på Lygna. Brandbu har flere hyggelige og gode spisesteder, hvor en kan kose seg etter endte konkurransedager. Her finnes Lung Garden, Lokstallen ved vakre Randsfjorden, Centrum Cafe, Akita Sushi og Grinaker Bakeri. Den nye biffrestauranten som er under oppføring, håper også å kunne åpne før NM på Lygna. Sandbeck Pub er dessuten et helt supert sted for dem som liker afterski eller bare en hyggelig kveld.

Masse sjarm Brandbu er stedet for dem som liker individuelle butikker. Her er ingen store kjøpesentre, bare frittstående butikker men masse sjarm, service og glede, understreker Britt og Ole Vidar. – Vi har stort sett det folk flest trenger som apotek, tannleger, leger og terapeuter, gullsmed, treningssentre, kino, festlokaler, samt egentlig alle typer detalj-


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

som gjester Lygna under NM til trivelig handel og «after ski» i Brandbu.

en og spis ndenes» by handel et handelssenter skal ha. Dessuten bør det vel nevnes at vi har landets beste pølsemakeri, nemlig Brandbu Pølsemakeri som har vunnet flere NM. Vi har også Hemlaga på Næs og Sangnæspølsa, triller det ut av Britt på både innog utpust, før hun lister opp andre tilbud i umiddelbar nærhet.

Arrangementer – Men du har kanskje mere på hjertet? – Ja, vi kan nevne at Brandbu & Omegn Handel og Næring gir ut den populære BrandbuAvisen noen ganger i året. Vi har dessuten mange store arrangementer hvert år, blant annet Oktoberfest i Brandbu, med stort oppvarmet telt, flotte artister og 1.400 deltakere. I fjor sommer arrangerte vi også Midtsommerfest i Størenslunden her i Brandbu – i kanskje Østlandets vakreste utearena. Der var det over 2.000 publikummere. Vi har også en stor bildag i Brandbu hvert år, noe som blir mer og mer populært. Landbrukets dag er også et stort arrangement som har vært svært populært, og med jevne mellomrom har vi besøk av

Hans Majestet Kongens garde. Ellers arrangerer Brandbu Idrettsforening en rekke flotte arrangementer gjennom året, ikke minst sykkelrittet Randsfjorden Rundt, med over 1000 deltakere, og som i år arrangeres for 31. gang. Tour of Norway for kids har også flere hundre deltakere. Flere sykkelløp for voksne foregår også her pluss andre flotte idrettsarrangementer. Det årlige Viggaløpet, med rundt 1.500 deltakere, veksler mellom Brandbu og Gran Sentrum når det gjelder start og innkomst. Dugnadsånden er ualminnelig stor, noe som er veldig viktig for å skape både bra arrangementer og stor trivsel, understreker Britt og avslutter med å invitere alle som er her i forbindelse med NM til en tur til Brandbu sentrum.

SKI NM 2017 LY G N A

Hadeland

Er du på jakt etter en rørlegger med nært samarbeidsforhold der kundens ønsker settes i fokus?

Da er vi den rette for deg Kontakt oss i dag

9


10

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

Alt innen transport og avfallshåndtering

Åpningstider under NM på Lygna:

Containerservice Hadeland AS Telefon 909 16 920 Mohagasvingen 2, 2770 Jaren E-post: post@chs.no

Onsdag 1. februar: Åpent fra 17.00 Torsdag 2. februar: Afterski fra 15.00 Fredag

3. februar: Afterski fra 15.00

Lørdag

4. februar: Afterski fra 15.00 Live musikk med Trubadur Mr X

Storlinna 17 - 2760 Brandbu - Tlf. 952 58 404

d d d d

Vi fortsetter vintersalget! Konfeksjon

1/2 pris

på en mengde merkevarer.

Vi har også den offisielle Lahti VM-genseren fra Dale of Norway!

ÅPNINGSTIDER:

Man-ons til kl. 17.00 Tors-fre til kl. 18.00 Lørdag til kl. 15.00

2760 Brandbu

Tlf. 61 33 97 50

d d d

1/2 pris på 0-14 år

d


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

VinterfestiValen

2017

HØVDINGHALLEN Bodum, Assam tekanne inkl. trekk i flere farger

1/2 pris Nå: 289,- Veil. pris 578,-

4.- 26. februar i Galleri i

SalGSuTSTilliNG

FABRIKKUTSALGET Alle hvitvinsglass

i NOrSK HÅNDVerKSKuNST

1/2 pris

Velkommen til Vår tradisjonsrike VinterfestiVal. Galleriet fylles med hådVerkere oG kunstnere fra hele landet i en stor salGsutstillinG.

INTERIØRHUSET

Gratis innGanG

Alle puter fra SKAP SKANDINAVIA

1/2 pris Tilbudene gjelder 4. - 26. februar

Følg oss på:

ÅPNINgSTIDer: gAllerI I, HøVDINgHAlleN, FABrIKKuTSAlgeT, INTerIørHuSeT, HADelAND lyS- og TINNSTøPerI, KrAmBoDeN og BAKerIeT mANDAg TIl FreDAg 11-16, lørDAg 10-16 og SøNDAg 11-17

11


12

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

■ Olav Lie Nilsen serverer mat fra eget ysteri ved Thorbjørnrud Hotell

Lager lokal mat til NM-VIP-er Jevnaker: Når NM-vip-ene skal serveres mat, får de kjøtt fra Gran og ost laget på Jevnaker. Arvid Holmlund – Kortreist mat er i skuddet. Selvsagt er alle råvarene lokale, sier Olav Lie Nilsen. Hokksund-mannen kjøpte Thorbjørnrud hotell på Jevnaker i 2009. Året etter ble han eier av Øvre Kjekshus gård på Gran. Nå har han fått ansvaret for matserveringen til de viktigste personene under arrangementet på Lygna. – Hva slags retter vi skal servere gjestene, får bli en overraskelse når de kommer til Lygna, sier Olav Lie Nilsen.

Egen produksjon Thorbjørnrud hotell har hatt nesten et helt år på seg til å planlegge matserveringen i vip-teltet på Lygna skisenter. – Vi fikk en forespørsel fra NM-arrangøren tidlig i fjor, og bestemte oss umiddelbart for å bruke egenprodusert mat. Vi serverer ost fra ysteriet ved Thorbjørnrud hotell. Kjøttet er basert på lam, svin og storfe fra Øvre Kjekshus. Her har vi 250 vinterforet sau, 120 storfe og 50 melkekuer og ungdyr, sier Olav Lie Nilsen. Til daglig samarbeider Lie Nilsen med andre lokale aktører som Hemlaga på Nes, Brandbu Pølsemakeri, Ask Foredling og Hadeland Viltslakteri. Under NM er det Thorbjørnrud alene som har ansvaret for vip-maten.

CHEDDAR: Sveitseren Patrick Weibel med den nyeste produksjonen av cheddarost som skal til lagring. Thorbjørnrud hotell produserer også blåmuggosten Blå ku. Selv om Lie Nilsen ikke vil avsløre hva vip-menyen består av, forteller han at det blir en varm tallerkenrett, eller en kombinasjon av varm og kald mat. – Vi tar utgangspunkt i vårt eget matkonsept. Underveis har vi lidd mange kvaler om hva vi skulle velge og hva som måtte velges bort. Noe gir seg selv ettersom maten til en viss grad er sesongbetont.

Ringvirkninger Hotelleieren innrømmer at det krever ressurser å håndtere matservering til så mange personer. Likevel var han aldri i tvil om å si ja takk til invitasjonen fra NM-arrangøren. – Det er utelukkende positivt å delta på en så stor begivenhet som NM. Vi får vist fram hva vi kan, og blir et utstillingsvindu

Lidenskap for mat KORTREIST: Eier av Thorbjørnrud hotell Olav Lie Nilsen er glad for

å kunne servere lokal, kortreist mat til NM-vip-ene. for lokale aktører. Det gir også ringvirkninger til andre næringer på Hadeland. Jeg gleder

meg over at Thorbjørnrud hotell ble valgt ut til å lage vip-maten under NM.

NM Lygna - TILBUD! Norvegia Kyllingvinger Nygrillede

pr. hg.

Tilbudene gjelder kun Spar Brandbu og varer til og med 4. februar 2017.

6

SPAR BRANDBU - TLF. 61 33 62 50

90

Olav Lie Nilsen er utdannet kokk og vokste opp på familiegården i hjembyen Hokksund. I 2010 ble han granasokning da han kjøpte Øvre Kjekshus gård. – Jeg har alltid hatt en lidenskap for matproduksjon. Gårds-

driften på Øvre Kjekshus har vært med på å forme hotelldriften. Svømmebassenget hadde stått ubrukt i lang tid da Lie Nilsen bygde rommet om til ysteri for to og et halvt år siden. Sommeren 2015 var osteproduksjonen i gang. – I starten hadde vi hjelp av sveitseren Chris Leuthold, som bygget opp produksjonen. Senere ansatte vi hans landsmann Patrick Weibel, som kan det meste om ost. Nå har cheddaren og blåmuggosten blitt populær ved Thorbjørn hotell. – Osten brukes til de fleste måltider, og har blitt godt mottatt, sier Olav Lie Nilsen.

Evergood kaffe

pr. kg.

69 40 90

÷

Åpningstider: Mandag-fredag 7-22 - Lørdag 7-20

%


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

13

Kilometervis: Oppdraget er å levere noen kilometer med pølse og 5000 kvadratmeter med hamburger skremmer ikke pølsemaker Thomas Steen Kristiansen.

■ Kortreist

Mat av lokale råvarer Brandbu: Spiser du pølser, burger eller drikker eplemost under NM kan du være rimelig sikker på at varene er kortreist. Arvid Holmlund Brandbu Pølsemakeri og Hemlaga på Næs leverer mye av varene som skal selges i de ulike salgsbodene på Lygna skisenter. NM-arrangøren har valgt å benytte lokale leverandører, noe Thomas Steen Kristiansen og Mari Sangnæs er glad for. – Det er fint at man støtter det lokale næringslivet, selv om det sikkert er leverandører som er billigere, sier pølsemakermester Thomas Steen Kristiansen. Mari Sangnæs er enig. – Eplemosten er varemerket for Hemlaga på Næs, og eplehagen vår er grunnlaget for produktet. Vip-personene får varen som en del av pakken fra Thorbjørnrud hotell. Men vi skal også ha eplemost på disken i salgsbodene, sier Mari Sangnæs.

10.000 pølse og burgere Thomas Kristiansen forteller at NM-arrangøren har gitt Brandbu Pølsemakeri en skikkelig utfordring. – Vi er blitt forespeilet et ønske om flere tusen pølser og burgere. Det blir et kjempeløft for vår bedrift, men vi skal utføre jobben uten problemer. Det tar en ukes tid å produsere et så stort kvantum, men vi lager NM-maten innimellom i den daglige driften, sier Steen Kristiansen. Han er glad for å kunne bidra på et så stort arrangement som NM på ski. – Det er gøy å bli spurt om å være med. Det viser at produktene våre blir satt pris på.

Hemlaga: Ingen på Hadeland har vel unngått å smake den utmerkede eplemosten fra Hemlaga på Næs. Om så er, kom på Lygna og smak den der, oppfordrer Mari Sangnæs.

Prisbelønt mat Brandbu Pølsemakeri ble grunnlagt som en familiebedrift i 1962, og har siden den gang vunnet en rekke priser og utmerkelser. – Vi er to ganger norgesmester med medisterkaker, og har fem gullmedaljer i andre produkter som pølser og kjøttkaker. I 2015 fikk vi gull for Slakterens julepølse, som vi derfor omdøpte til Gullpølse. Hovedproduktene våre er medisterkaker og pølser, sier Thomas Steen Kristiansen.

Dekksenter Brandbu - 61 32 98 00 Dekksenter Brandbu - 61 32 98 00

Eplemost og toddy Hemlaga på Næs blir representert i salgsbodene på Lygna med hovedsakelig drikkevarer. – Eplemosten skal naturligvis være med. I tillegg tar vi med toddy. Vi lager også mat som kaker, brød og julekaker, som vi er kjempestore på. Hva vi tar med oss, blir ikke avgjort før i selve NMuka. En del av produktene er temperaturavhengig for at den skal holde seg god, sier Mari Sangnæs.

Mohagen - Tlf. 61 40 03 10 Dekksenter

Brandbu - 61 32 98 00 Mohagen - Tlf. 61 40 03 10

Brandbu Mohagen 61 32 98 00 61 40 03 10 Brandbu Mohagen


14

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

Kjempe-

g l a s 2 . 1 n e dag d

s n o r e t star

5070% Brua Klær AS

Tlf. 454 13 339

Brua tekstil og interiør Tlf. 971 64 679

Kjør inn bak Spar i Brandbu, butikkene ligger til venstre ved Augedalsbrua.


YELLO MEDIA | www.yellomedia.no

www.yellomedia.no

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

NM! D U B TIL

30.000.- i avslag på ferdige Polar-vogner Inntil kr. 30.000.- i utstyr på Solifer bobiler 2016-modeller Inntil kr. 10.000.- i avslag på ferdige Solifer Nordica-vogner

Inntil kr.

* NM-tilbudet gjelder ved kjøp av 2016-modeller, biler og ferdige vogner, fra 15.1.- 1.3.2017. Kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampanjer.

– du ser oss langs veien… Se mer og finn din nærmeste forhandler på: www.soliferpolar.no / www.facebook.com/SoliferPolar Norge As

15


16

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

■ Tint Kommunikasjon AS

Følg fotsporene til et kreativt hjørne

KREATIVE: I det kreative hjørnet i bygningen etter Alfa Skofabrikk i Brandbu finner vi Tint kommunikasjon. F.v. Christine Johannessen, Elisabeth Rækken Hansen, Heidi Horn Mossing og Paul Rief.

Brandbu: Døra på baksiden av «gamle Alfa» åpner seg selv, følg så 30 oransje fotavtrykk på gulvet og to på veggen (!) og du finner døra til Tint kommunikasjon AS. Arne Næss

arne.naess@oa.no

Selv beskriver de sin «tilblivelse» som en smertefull prosess fordi små grafiske miljøer på Hadeland konkurrerte om de samme kundene og presset prisene til et nivå som egentlig ikke var levedyktig. To av disse miljøene slo seg sammen i 2013 og dannet Tint kommunikasjon. Kun fire «overlevde».

Stå-på gjeng Det som slår en når man dukker opp hos disse tre kreative jentene og «hanen» i kurven, Paul, er hvor blide de er og hvor imøtekommende de er når vi fra NM-komiteen kommer med alle mulige forespørsler om saker vi gjerne skulle ha hjelp til, og hvor leveransene helst burde vært i går! Derfor forstår vi godt at de beskriver seg selv som en stå-på gjeng. Dessuten, når de fire bestemte seg for å satse på Tint kommunikasjon la de i bunnen en strategi om at de ville profesjonalisere markedet. Slik vi har opplevd dem synes det som om de har lyktes.

Sjefen «Sjefen» på huset er Heidi Horn Mossing. Ingen kan tro at denne spreke jenta nærmer seg 50 i rasende fart. Men hennes CV er datert helt fra 1986 så da må vi tro at fødselsdatoen stemmer. Omgivelsene karakteriserer henne som kvalitetsbevisst, bestemt, effektiv, til tider temperamentsfull, men også litt «moderlig» overfor bedriftens to yngre jenter. Selv legger hun til utålmodig og positiv. Hennes mest inkluderende ord er OG! Fordi ordet gir plass til flere og mer.

Yngstejenta Yngst på laget er Christine Johannessen med sin 28 somre. Omgivelsene karakteriserer henne som svært dyktig innen IT og all ny teknologi. Dessuten er hun relativt lettrørt. Selv mener hun at hun er selvstendig, humoristisk og tålmodig. Vi legger gjerne til grundig og etterrettelig. Vi ba henne svare kort på noen få spørsmål og fikk tilsendt en avhandling som hadde fylt det meste av denne avisa alene! Hennes mest kreative ord er

«kanskje» fordi det åpner for videre tenking, uavhengig om du setter ordet først eller sist i en setning.

fem. Han er sportsidiot, et konkurransemenneske og veldig engasjert. Hans mest kreative ord er to ord, «skape noe».

Petimeteret

NM-arbeid

Siste jente på laget er Elisabeth Rækken Hansen. 37-åringen har mann og et barn og er bedriftens petimeter. Hun må ha kontroll på det meste, og derfor ganske så bestemt. Hun er ikke av dem som tar mest plass i et rom, lar heller andre fronte, men er alltid den som sier ja når det blir spørsmål om å stille opp. Hennes mest kreative ord er «uperfekt». –? – Jo, fordi det er lettere å være kreativ når utgangspunktet ikke er at det må bli perfekt, poengterer Elisabeth som karakteriserer seg selv som lojal, kontrollfrik, og en skikkelig livsnyter.

– Hvordan har dere opplevd arbeidet med ulike oppgaver for ski-NM? – Arbeidet har vært krevende og positivt. Det har vært flott å få samarbeid med et så stort lokalt arrangement. Arrangementsgruppen har vært lydhøre, og det er tilrettelagt for at vi har fått utfolde oss kreativt. Vi har virkelig følt oss som en del av ski-NM-teamet, kommenterer Heidi. Christine, som har utført det meste av arbeidet, legger til at arbeidet har vært lystbetont og engasjerende. – Utviklingen av den visuelle identiteten for arrangementet har vært en lærerik og spennende prosess. Vi har fått mange bestillinger på løpende bånd siden prosjektstart sommeren 2015. Disse har vi designet og produsert. Alt fra store bannere og profiltøy, til små flyere og infobrev. Folka fra NM-komiteen er alltid positive. Vi føler vi har vært og er en viktig del av profileringsarbeidet til NM, avslutter Christine.

Hanen i kurven Sistemann er nestoren Paul Rief som «alle» på Hadeland kjenner fra avisa Hadeland, dernest Hadeland Trykk og Reklame og ikke minst for hans engasjement for sykkelsporten. Paul er fra Sveits og kom til Hadeland i 1974. Paul håndterer trykk og produksjon. Ingen tror mannen er blitt 64 år og har to barn (pluss to bonusbarn) og er bestefar til


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

17

Stor aktivitet: Brandbu Tingelstad Almenning forvalter selvsagt skog, men er innovativ og aktiv på flere fronter, blant annet hytteutbygging.

En «innovativ» grunneier BRANDBU: Uten velvillig grunneier kunne man sett langt etter et NM på Lygna. Arne Næss

arne.naess@oa.no

Uten Brandbu og Tingelstad almenning og deres velvilje overfor alle dem som ønsker å ta i bruk Lygnaområdet til idretts- og friluftsaktiviteter hadde det ikke blitt noe norgesmesterskap på ski. – B & T Almenning har vært en pådriver på mange vis og i mange år for å utvikle Lygna-området for aktivt friluftsliv. Hvilken filosofi ligger bak en slik konstruktiv holdning? – Allmenningene på Hadeland har i alle tider vært områder som bygdefolket har hatt mulighet til å drive med jakt, fiske og friluftsliv. Og allmenningen har siden tidenes morgen hatt som både filosofi, rettesnor og formål å være en ressurs for bygda, forklarer Almenningsbestyrer Lars Olav Jensen.

Attraktivt – Lygna har etter at vegen kom hatt en tiltrekning for friluftsfolket, og etableringen av kafédrift, og seinere Lygnasæter Hotell har bidratt til å utvikle områdets tiltrekningskraft videre. Etter etableringen av Lygnasæter har allmennhetens bruk av området skutt fart, og allmenningen forsto raskt at dette var et område som friluftsfolket ble tiltrukket av. Særlig det høgtliggende området fra Lygnasæter til Lushaugen er attraktivt, der man er på over 700 moh., og kan oppleve en skisesong fra tidlig november til ut i begynnelsen av mai, forklarer Jensen.

Skisenteret – Almenningen har i alle år hatt skogbruksdriften som sin kjernevirksomhet, og har det fortsatt. Bruken av trevirke er grunnlaget for bruksretten hos allmenningens eiere, og dette prioriteres høgt. Lygnaplatået er

imidlertid det området i allmenningen som er kjennetegnet av høgereliggende skog, med relativ lav virkesproduksjon. Tidligere styrer og bestyrere synes det derfor var greit at området fikk aktivt friluftsbruk. Starten var skytebanene og etter hvert skiløypene med utgangspunkt i Lygnasæter, der særlig Lushaughytta ble et turmål. Etter hvert har aktivitetene vokst med etablering av Lygna skisenter i 1986 og nå ny NM-stadion med mesterskap og tilhørende løyper i 2017, forteller Jensen.

Fritidsboliger – B & T Almenning har tatt aktivt del i hytteutbyggingen på Lygna. Kan du si litt om hva som er gjort og hvilke planer som ligger foran dere i utviklingen av området? – BTA tok initiativ til et hyttefelt på Lygna i slutten av 1990 årene, og i 2006 sto det første hyttefeltet ferdig med 20 tomter. Disse var det venteliste på. Almenningen og Lygnasæter hadde i denne sammenhengen et svært godt og konstruktivt samarbeid med Gran kommune, som har resultert i at alle hyttetomtene på Lygna har kommunalt vann og avløp. Den store tomteinteressen medførte at BTA begynte å arbeide med et felt 2 med 36 tomter, samtidig som Lygnalia Grunneierlag og BTA i fellesskap startet arbeidet med en større områdeplan for hytteutvikling. Innenfor områdeplanen kan det totalt sett bli plass til mer enn 1000 hytter. Både grunneierlaget og BTA arbeider for tiden intenst med å opparbeide nok tomter til å dekke etterspørselen.

Miljøvennlig Samtidig med tomtearbeidet har grunneierlaget og BTA sammen med Lygnasæter og Gran kommune, arbeidet med reisemålsutvikling. Vi har med hjelp av Norsk Turistutvikling AS på Lillehammer gjennomført et større strategiarbeid for området. Sammen med Gran kommune vil det også bli gjennomført et arbeid med klimapositivt hytteliv, for å undersø-

I arbeidet med hytteutviklingen på Lygna, må vi berømme Gran kommune som svært konstruktive og som en god samarbeidspartner i destinasjonsutviklingen, avslutter en engasjert Lars Olav Jensen.

ke mulighetene for å bygge og drifte enda mer miljøvennlig i framtida. Arbeidet tar også for seg mulighetene til å reise utslippsfritt til hytta. Arbeidet kan medføre at Lygna kan bli et nasjonalt utstillingsvindu for miljøvennlig hytteliv.

APOTEK 1 BRANDBU Vi ønsker Barbro Kvåle og de andre deltakerne lykke til under NM på ski!

Vi holder til i lyse, fine lokaler i Brandbu sentrum med rikelig av parkeringsplasser utenfor. Vi har også egen hudavdeling med nyutdannet hudpleier. Velkommen!

ALLE STØTTEPRODUKTER

Vi minner alle våre kunder om at vi har gratis levering av bleier, stomi, kateter og næringsdrikker over hele Hadeland.

30% under NM på ski

Apotek 1 Brandbu. Parkvegen 2. Telefon: 61 31 32 10. Åpent: man-fre 9-17, lør 9-14.


18

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

MANDAG 30. JANUAR TIL LØRDAG 4. FEBRUAR

Regionsenteret på Hadeland

Regionsenteret på Hadeland - med gode opplevelser og aktiviteter!

Vi tilbyr mer enn 80 forretninger i de fleste bransjer med blant annet 2 kjøpesentre, Vinmonopol, restauranter og kafeer. Hoteller, kulturattraksjoner og idrettsanlegg i umiddelbar nærhet. Hos oss finner du hyggelige aktiviteter og gode opplevelser hele året! Følg oss på www.ghh.no eller Facebook


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

19

MANDAG 30. JANUAR TIL LØRDAG 4. FEBRUAR 18V DeWalt

NM-TILBUD:

Gratis verdivurdering i hele januar og februar

AFTERSKI

2.890,-

Lørdag 4 feb Åpningstider: Mandag-fred Åpningstider: Mandag-fredag 7.00-18.00. Lørdag 9.00-15.00 Åpningstider: Mandag-fredag 7.00-18.00. Lørdag 9.00-15.00

Musikk-kjeller`n HADELAND

NM-TILBUD:

÷20% på Følg oss på:

Storgata 35 - tlf: 61 33 08 20

÷30%

Kl 20

ID 18

GRAN ALMENNING, 2750 GRAN. TLF. 61 31 30 50/61 31 30 60

r

Farge vippe

på kuldekrem!

Kun

Storgata 31, 2750 Gran • www.granhudpleie.no Timebestilling på Fixit eller på tlf: 61 33 20 33

HAD. ELAND Trenl ngssenter

5

Å R

fyller

5 år

Spark

VELKOMMEN TIL GRANUMSTRANDA

Under jubileumsdagene får du: l l

l

GRATIS INNMELDING TRENE FOR 5 KRONER UT FEBRUAR T-SKJORTE OG RYGGSEKK

Forutsetter tegning av ordinært medlemskap!

Gran og Brandbu

61 31 36 50

www.handelandtreningssenter.no

Tlf: 61 33 01 90

÷50% Storgata 28a (Meieritråkket), 2750 Gran

Ski NM-tilbud!

÷30%

100,-

-30%

Følg oss på GRAN ALMENNING, 2750 GRAN. TLF. 61 31 30 50/61 31 30 60

GRAN ALMENNING, 2750 GRAN. TLF. 61 31 30 50/61 31 30 60

Selge bolig? Vi har Norges største boligkjøperregister! Tlf. 48 29 40 00

NM-TILBUD!

BoligPartner planlegger nye, flotte eneboliger i kjede, samt leiligheter i fire- og seksmannsboliger

KJØP BOLIG ELLER HYTTE PÅ HADELAND INNEN 13/2-17, OG FÅ MED HVITEVAREPAKKE TIL EN VERDI AV 29.000,-* (*GJELDER KUN VED BOLIGPARTNER AVD. GJØVIK)

Alle solbriller fra

÷20% ( Gjelder ikke bestillingsvare )

HADELAND LANDHANDEL hallo@hadeland-landhandel.no | hadeland-landhandel.no |

ryn

Åpningstider: Mandag-fred

Trenl ngssenter

øl- og drammeglass

Kun

Åpningstider: Mandag-fredag 7.00-18.00. Lørdag 9.00-15.00 Åpningstider: Mandag-fredag 7.00-18.00. Lørdag 9.00-15.00 lupro.no

HAD. ELAND

NM-tilbud på

Ullundertøy fra

100,-

Farge b

TRÅKKET FRISØR • Tlf.: 61 33 09 30

Hadeland Treningssenter 2. - 3. - 4. februar

GRAN ALMENNING,

GRAN ALMENNING, 2750 GRAN. TLF. 61 31 30 50/61 31 30 60

DNB Eiendom avd. Hadeland

Ski NM-tilbud! Skismøring fra

÷25%

Strandgata 38, 2821 Gjøvik | Telefon: 47 80 17 00

boligpartner.no

Ski NM-tilbud! Ullundertøy fra

÷25%

Optiker MSc Jarle Bang - Telefon 61 33 19 10

Espegard bålpanne 60 cm

1.490,EGET SERVICEVERKSTED

LANDBRUK OG VERKTØY

GRAN ALMENNING, 2


20

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

MANDAG 30. JANUAR TIL LØRDAG 4. FEBRUAR Vedsekk 40 L

Muskelstrekk? Ømme muskler? Perozin Nå kr.

49,-

159,-

Åpningstider: Mandag-fred

Åpningstider: Mandag-fredag 7.00-18.00. Lørdag 9.00-15.00 Åpningstider: Mandag-fredag 7.00-18.00. Lørdag 9.00-15.00

Gran Helskost Storgata 43, Gran GRAN ALMENNING, 2750 GRAN. TLF. 61 31 30 50/61 31 30 60 Tlf: 61 33 09 59GRAN ALMENNING, 2750 GRAN. TLF. 61 31 30 50/61 31 30 60 GRAN ALMENNING,

Bålpanne Espegård

Stolt samarbeidspartner med NM 2017

1.590,60 cm

CRAWFORD GARASJEPORTSPESIALISTEN Innlandet

NÅ ER DET PENGER Å SPARE PÅ CRAWFORD VILLAPORTER! En Crawfordport er alltid skreddersydd for målet!

Åpningstider: Mandag-fredag 7.00-18.00. Lørdag 9.00-15.00

Tlf: 957 80 619

Åpningstider: Mandag-fredag 7.00-18.00. Lørdag 9.00-15.00 Åpningstider: Mandag-fredag 7.00-18.00. Lørdag 9.00-15.00

GRAN ALMENNING, 2750 GRAN. TLF. 61 31 30 50/61 31 30 60

GRAN ALMENNING, 2750 GRAN. TLF. 61 31 30 50/61 31 30 60 www.johnet.no

GRAN ALMENNING, 2750 GRAN. TLF. 61 31 30 50/61 31 30 60

Aktiv Hund

FÅ GRATIS kaffe og dessert!

Kjøp 1 - få 1!

Pris kr

Gjelder ved kjøp av middag, 30/2 – 5/2-2017.

749,-

Ny medarbeider hos oss! Hanne Thoen - spesialist innen rådgivning, person- og skadeforsikring.

Lassie & Garfield

Tlf. 613 28 613

|

lygna@lygna.no

|

Storgata 38 • Gran. Tlf: 61 33 18 40

www.lygna.no

Polering av personbil kr 2.000,Du finner oss også på torget i Gran i sommer!

Alle produkter

÷25 % Storgata 32A • Tlf: 61 33 43 00

÷25 på Beam sentralstøvsuger

Salget fortsetter KUNNSKAP KVALITET ÷40-70%

Du finner oss også på torget i Gran i sommer! BLIKK OG VENTILASJON

2770 Jaren - Mob.: 91 82 10 34 Du finner oss i Moen ovenfor Gran Tre

GODT Stort utvalg i norsk frukt og grønt! UTVALG I OLIVEN Stort utvalg i norsk frukt og grønt! BUNADSSØLV! Jordbær Bringebær 90 Broccoli, issalat, reddiker, moreller, gulrøtter, neper, kruspersille, rødbeter, blomkål.

90 19 2990 230,19 Nå kr 6,90 pr hg

90 rødbeter, Før krFrakruspersille, 12,90 pr hg blomkål. Hadeland.

Broccoli, issalat, reddiker, moreller, gulrøtter, neper,

Jordbær

Fra Hadeland. Pr. kurvPr.

Pr. kasse

230,-

Pr. kurv

kasse

Bringebær Pr. kurv

300,-

Pr. kurv

Pr. kasse

29

Synes du Tiril Eckhoff lua er fin?

Vi har garn og oppskrift!

300,-

Pr. kasse Tilbudene gjelder tors.-fre.-lør. Pass på nå før prisene stiger igjen!

Tilbudene gjelder tors.-fre.-lør. Pass på nå før prisene stiger igjen!

HADELAND FRUKT HADELAND FRUKT & GRØNT Tlf. 47 40 Tlf. 47 26 40 80. Storgata 36,26 Gran

& GRØNT

80. Storgata 36, Gran

10-18 SØNDAGSÅPENT 10-18 Følg oss på

Åpent man.-lør. 9-18. SØNDAGSÅPENT Åpent man.-lør. 9-18.

Storgata 15 - 61 33 17 40

Lyst til å strikke Lygna-genseren?

Vi har garn og oppskrift!

Mandag–On Torsdag – Fr Lørdag


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

MANDAG 30. JANUAR TIL LØRDAG 4. FEBRUAR Varer med inntil Beskytt øynene dine for vintersola! Vi har solbriller som passer i alle forhold.

Off. godkj. optiker Christian H. Torp Telefon: 61 33 70 20

÷70%

Femmila og Birken Opptil ÷74%

EXPERT ÅPNER

HADELAND’S

Kun

129,-

rabatt

Veil. 499,- og 449,-

Granstunet

Smykker ÷50 %

Granstunet

99,-

Granstunet // Telefon 61 33 14 10

Facebook “f ” Logo

«NM uka»

Granstunet // Telefon 61 33 14 10 www.blomsterhandleren.no

Kjøp 2 par sko / støvletter på salg, få 50% ekstra rabatt på det billigste paret Barn/dame/herre

Granstunet • tlf: 47 77 12 38

VINTERFEST

÷50 %

på utvalgte varer!

CMYK / .ai

Granstunet - Tlf. 61 01 00 64

www.blomsterhandleren.no

– Få med deg de fantastiske åpningstilbudene. Mellom 06:00-07:00 kan du vinne premier for 1000-vis av kroner i køen.

Hold barna varme!

Veil. 349,Kun

Torsdag 2. februar kl. 07:00

EXPERT GRAN , GRANSTUNET

Visible Difference Elizabeth Arden

Flere supertilbud i butikken!

RÅESTE ELEKTRO BUTIKK

÷30%

Vinterfest på utvalgte varer ÷50-70%

TLF.: 61 33 06 94 GRANSTUNET

VINTERFEST ÷50-70 %

på ull til barn og voksne onsdag 1. feb.- lørdag4. feb. Granstunet

Tlf:Brandbu 61 31 32 60 2760 • tlf: 61Granstunet 33 97 50

VINTERFESTIVAL MANGE GODE TILBUD UNDER HELE UKA!

- Tlf: 61 33 10 41

÷ 25%

på alt dameundertøy hele uka

Granstunet • Tlf: 61 33 81 88

NY TLF ELLER TILBEHØR? ZTE Blade Nå 2249,Før 3.199,ZTE a310 Nå 1499,Før 2.299,Moviemask Nå 599,-

Tlf. 61 33 12 02 Granstunet Sportskafe`n-tradisjonell kafe med lokale retter som fantastisk kortreist Angus-burger fra Tingelstadhøgda, medisterkake fra den lokale prisvinnende slakteren Brandbu Pølsemakeri og mye mer. Åpent 10-19 (18)

Vi har deilig varm sjokolade, kaffe og te

Nydelige italienske og tyrkiske retter. Alle rettigheter. Man-torsd. Kl 10 - 22 Fred. og lørd. Kl 10 - 23 Sønd. Kl 12 - 22 Bordbestilling/ Takeaway: 61 33 11 00

Åpningstider: 10-19 (18)

Åpent Man-tors: 10-22 • Fre-Lør:10-23 • Søn: 12-22

Man-torsd. Kl 10 - 22 Fred. og lørd. Kl 10 - 23 Sønd. Kl 12 - 22 Bordbestilling/ Takeaway: 61 33 11 00

21


22

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

MANDAG 30. JANUAR TIL LØRDAG 4. FEBRUAR

Velkommen til NM-fest på

ALL SKIBEKLEDNING

Kok og stek-uke

÷30%

÷30% HADELAND HADELAND

Tlf 404 37 773 2. etg. Smietorget Gran Tlf 404 37 773 2. etg. Smietorget Gran Tlf: 98 28 89 91 / E-post: traktoren@smietorget.no

EKSTREME NM-TILBUD Tlf: 98 28 89 91facebook.com/traktorensmietorget / E-post: traktoren@smietorget.no facebook.com/traktorensmietorget

Kyllingvinger

Traktorensmietorget

Minicolor kort hår

Minicolor langt hår

(ord.pris kr. 650,-)

(ord.pris kr. 950,-)

350,-

Traktorensmietorget

550,-

Klipp tupper hos lærling

250,-

Åpningstider: 09 - 20 (18) Tlf: 61 33 96 40Åpningstider: 09 - 20 (18) Tlf: 61 33 96 40 Åpningstider: 09 - 20 (18) Tlf: 61 33 96 40

KR

6

90

pr hg

Tlf. 61 33 16 94


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

MANDAG 30. JANUAR TIL LØRDAG 4. FEBRUAR Tilbudet gjelder Smietorget uke 5, så langt beholdningen rekker.

Primula

15,30,-

÷30% ALT GARN

SMIETORGET LEKER & HOBBY

TILBUD

tlf: 93 25 02 20 SMIETORGET EKTE LEKEGLEDE

Lego City brannstasjon

Vinn billetter til NM!

Før 999,-

Vi trekker 1 vinner av 2 billetter tirsdag, onsdag og torsdag. Påmelding i butikk. Velkommen!

32 for

ALLE LYSSLYNGER

÷50%

Hele uka: BH og truser

÷25% Torsdag til lørdag:

3-2 på damevarer

ICEBUG

499 50 FEMMILA

PÅ ALT I BUTIKKEN 199,-

÷20%

Før 499,-

Produktet med lavest pris får du på kjøpet. Tilbudet gjelder 11. - 13. juni.

FØLG OSS PÅ

Smietorget

SPORT ISHÅNDKLE OG DRIKKEFLASK

Kr.

50,-

Smietorget Tlf: 61 31 38 90

Kaffe og vaffel

39,SMIETORGET Telefon: 46 42 99 13

Smietorget

Smietorget

÷25% PÅ HELE BUTIKKEN GRAN • SMIETORGET Tlf: 61 33 08 84

60110

23


24

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

10-19 (18)

ranstunet De unike forretningene - midt i hjer tet av Hadeland

2/2 Åpent 07-19 Følg oss på

Åpningsfest for NM og Expert

På Granstunet Kjøpesenter blir du alltid møtt av trivelige medarbeidere med god kompetanse innen sin bransje. - Jeg er stolt av mine dyktige kollegaer, og kundene bemerker den gode atmosfæren hos oss, sier senterleder Bjørg Lomsdalen Næss. Senteret har Hadelands største utvalg av bransjer og forretninger og ligger i Gran sentrum, ved RV 4 midt i hjertet av vakre Hadeland.

Svært mange av senterets butikkeiere og medarbeidere har mange års erfaring og kjenner kundene svært godt. De kan sitt fag og tar seg tid til å hjelpe kundene, noe som verdsettes enten de er turister, hyttefolk eller bygdefolk. Mange av kundene kommer fra Oslo, Nittedal, Toten og Hønefoss. Flere gir uttrykk for at de ikke er vant til den gode servicen som de får her på bygda. - Vi er opptatt av å gi kundene det lille ekstra, det skal være ekstra hyggelig å komme til oss. Lokale mattradisjoner er spesielt populært. Vi byr stadig på overraskelser,

hyggelige aktiviteter og underholdning, forteller senterleder Næss. Ofte møter du de koselige bygdekvinnene Ragnhild Helmenbakken og Bitten Nesbakken, som brenner for lokal hemlaga mat og som i samarbeid med Granstunet byr på smaksprøver av lokale retter. Lørdag 4. februar kan du bl.a. smake verdens beste flatbrød, og i tillegg blir det hyggelige aktiviteter som NM-Quiz, lykkehjul og ansiktsmaling.

- Vi er nok et litt annerledes senter med en fin miks av unike forretninger som du ikke finner andre steder. Mer enn halvparten av våre forretninger er frittstående, noe som er unikt i seg sjøl i dag. Vi er stolte over å ha dyktige lokale drivere, og vi har spesielt mange kvinnelige gründere som har skapt sin egen arbeidsplass her. De har virkelig teft for forretningsdrift! sier senterlederen og nevner bl.a. Liten & Unik, Mitz, Blomsterhandleren, Lille Gullkorn, Carisma Frisør, Cosmetique Parfymeri og Gate 8 som eksempler på dette. I tillegg har Granstunet

tre frittstående spisesteder med hver sine særegenheter, samt de mest attraktive kjedebutikkene. Stor åpningsfest av Expert og NM torsdag 2. februar fra kl. 07.00! - Vi gleder oss til å få Expert med på laget, derfor blir det en heidundranes åpningsfest for både Expert og NM! forteller senterlederen og inviterer til STOR feiring torsdag 2. februar fra kl. 07, med supertilbud, egen 16 siders Expert-avis, overraskelser, marsipankake og sprudlende dråper som seg hør og bør. - Mange av våre forretninger fikk dessuten sitt beste år i 2016, og med ny og flott Expertbutikk i hus, jobber vi mot et rekordår for Granstunet også i 2017, sier en optimistisk senterleder Bjørg Lomsdalen Næss som ønsker alle NM-deltakere lykke til og alle hjertelig velkommen til spennende NM-dager på Hadeland! (Følg med på www.facebook.com/ Granstunet)

Vidar Aanekre: – Hvorfor er du med som frivillig under NM, Vidar? – For meg er det en selvfølge å stille opp når det er NM på Gran, klart vi må bidra da! sier Vidar, som er ivrig syklist på sommerstid og som på vinteren går mye på ski når han ikke er på kontoret i sitt eget regnskapsfirma Aanekre Regnskap.

Hege Struksnes Velsand: Hege er en av eierne i moteforretningen Gate 8. – Hva gjorde at du meldte deg som frivillig til NM, Hege? – Jeg liker å være med der det skjer, og jeg støtter gjerne opp om alt det positive her på bygda. Derfor måtte jeg jo være med som frivillig under NM, sier blide Hege, som ofte er å finne i skiløypa og liker å være på tur i kulturlandskapet på Hadeland!

Alle foto: Stian Dammen

M-fest! seg til bygdas N unet, som gleder st an Gr på g en gj En sporty og glad nd, arrangementet. Struksnes Velsa frivillige under m so er ill st e a Stadum, Hege er Ev Fl n, an sm es Dr Hasvold, 1. rekke: Nina K. 8. Glømmi Sport og te Ga begge isabeth Skaarud, El o, sk ro nekre, Aanekre Eu , nd erleder, Vidar Aa nt 2. rekke: Lise Lu se , ss æ N n le g Lomsda Cosmetique, Bjør Kvåle Lysen, berg, Kid, Mari . nd Sa ne An Regnskap s, bu edbøle (Lindex) istin Werner, Cu Lene Dahlby Sm og ia. 3. rekke: Ann Kr ed M llo Ye Ødegård, Lindex, Anne-Eva Bjørg Lomsdalen Næss, senterleder Granstunet: – NM-arrangementet er veldig positivt for regionen, og jeg er imponert over dugnadsånden som har resultert i det flotte anlegget på Lygna. Derfor er det naturlig å bidra under NM innimellom aktivitetene her på Granstunet! Bjørg var tidligere aktiv skiskytter og synes det er viktig å legge til rette for rekruttering til skiidrett og andre fine opplevelser på idrettsarenaer, slik det gjøres på Hadeland.

Tone Furuseth Kristiansen: - NM er kjempebra reklame for Hadeland og regionene rundt. Vi får virkelig vist hva vi har å by på, sier Tone, som er utdannet gullsmed og eier og driver butikken Lille Gullkorn på Granstunet. Hun produserer de lokale Hømann-smykkene og er med i reiselivssamarbeidet ”Hadelangs". Disse lokale produsentene skal ha egen stand på Lygna under NM-dagene, og Tone er en av dem som skal promotere de mange produktene.


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

10-19 (18)

ranstunet De unike forretningene - midt i hjer tet av Hadeland

2/2 Åpent 07-19

Vi

r e r i fe

Følg oss på

Ski-NM og Expert

Mandag 30. januar – torsdag 4. februar: NM-fest-tilbud hele uka. Se egen annonse .

Vinn gavekort på kr 1000,-

Fotoutstilling av sportshelter fra Hadeland hos Sportskafe`n. Kunstutstilling v/ Anki King hos Mamma Mia.

Delta i vår SKI NMQuiz på Facebook. www.facebook.com/ granstunet

Torsdag 2. februar: Vi åpner kl 07.00!

ÅPNINGSFEST for Expert og Ski-NM

Marsipankake, overraskelser og fantastiske åpningstilbud! Se Experts egen avis, som kun gjelder 2. februar.

Tilbud fra 07-10:

Tilbudene gjelder kun 2. februar!

Dyrberg/ Kern smykker og klokker

÷50%

Cosmetique Parfymeriet

Granstunet byr på sprudlende dråper og spesialpris på

Shiseido Bioperformance

Handle for

75 ml. Veil 1300.

Nå kun

Vinter og vårdresser fra Reima

1/2

599,-

og få

400,100,-

i rabatt

Begr. antall.

”NM uka” Kjøp 2 par sko/støvletter på salg, få ekstra rabatt på det billigste paret. Barn/dame/herre

pris

50%

Kl. 12: Vi serverer marsipankake

Vi ønsker Expert velkommen til Granstunet og NM-løperne lykke til på Lygna!

Jack & Jones jeans

200,-

Fredag 3. februar Soaked in Luxury

strikkejakke Nå

Utvalgte ytterjakker barn,

Hudpleie-demo cv/ Clarins hos Cosmetique Parfymeriet Granstunet Følg NM-Lygna-sendingene hos Sportskafe’n. Restaurant Mamma Mia åpent til kl 22.

før 899,-

399,-

Lørdag 4. februar 4 farger

99,-

Utvalgte jeans/bukser dame

99,-

Utvalgte luer/skjerf

20,-

3 for 2,på alle tilbudsbøker

NM-festen fortsetter! Fra kl 11: Velsmakende lokale smaksprøver,

bl.a verdens beste hembaka flatbrød mm. ved bygdekvinnene Bitten Nesbakken og Ragnhild Helmenbakken! NM- Quiz, konkurranser, lykkehjul, ansiktsmaling og hyggelige aktiviteter på Granstunet. Følg NM-Lygna-sendingene hos Sportskafe’n. Senteret åpent til 18. NM-middagen tar du på restaurant Mamma Mia, åpent til kl 23.

Følg oss på facebook og instagram for hyggelige aktiviteter, inspirasjon, konkurranser og gunstige tilbud.

Kos deg på våre trivelige spisesteder;

Sportskafe`n Tradisjonell kafè med velsmakende lokale retter som den kortreiste Angus-burgeren fra Tingelstadhøgda, medisterkaker fra det prisvinnende Brandbu Pølsemakeri og mye annet godt. Åpent 10 - 19 (18)

Mamma Mia Restaurant og Pub Kjent for nydelige italienske og tyrkiske retter. Alle rettigheter. Åpent 10-22 (ma-to) 10-23 (fr og lø) og 12-22 (sø)

Granstunet Kaffe- og lunsjbar Deilig kaffe i alle varianter fra det lille anerkjente kaffebrenneriet Solberg og Hansen. Distriktets beste sjokolade-drikk og vaffel. Åpent 10-19 (18)

Kos deg hos oss på Granstunet!

25


26

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

■ Gran Handel og Håndverk

Skal være et talerør for næringslivet

TRIVES I GRAN: Kari Framstad Lokrheim på hjemmebane i Gran. Lederen i Gran Handel og Håndverk synes det er trivelig når Storgata er pyntet til jul.

GRAN: – Gran Handel og Håndverk er en serviceinstitusjon for næringslivet i og rundt regionsenteret på Hadeland. Arvid Holmlund Vi betjener medlemmene i deres markedsføring, og er et samlende organ for handelsstanden. Dermed blir vi også et talerør for medlemmene ovenfor myndigheter og liknende instanser når det gjelder utviklingen av regionsenteret. Handelsstandsforeningen så dagens lys i 1963, men ble omgjort til Gran Handel og Håndverk i 1987 sier Framstad Lokrheim.

Vassenden er sentrum All aktivitet foregår i sentrum. – Gran er regionsenteret på Hadeland, og aktivitetene som Gran Handel og Håndverk drar i gang, er et tilbud til hele regionen. Foreningen teller 1,2 årsverk, og driftsinntektene for 2015 var 4,5 millioner kroner. Medlemsbedriftene er blant annet butikker, håndverk, kontor og gårdeiere. – Ett av våre viktigste gjøremål er utgivelse av avisen GranToppen ti ganger i året. Opplaget er fra 35- til 45.000. GranToppen er et viktig annonse- og taleor-

gan for næringslivet. Vi har også ansvaret for Hadelandskortet, et gavekort som kan benyttes av over 80 bedrifter på hele Hadeland. Vi bidrar også, sammen med kommunen, til å holde sentrum i orden. Vi sørger blant annet for blomster på sommeren og brøyting og strøing av fortau vinterstid.

Skape arrangementer Gla'dagene i juni og Potetfestivalen i september er viktige for Gran Handel og Håndverk. – Under gla'dagene blir Storgata omgjort til gågate. Da overtar boder og underholdning. Potetfestivalen ble i 2016 arrangert for ellevte gang. – Festivalen er blitt et stort arrangement over fire dager hvor hovedfokuset er å være et samlingssted for folk i alle aldre. Dette gjøres ved å fokusere på mat og spesielt potetprodukter. Poteten er viktig da potetdyrking alltid har vært sentralt på Hadeland. Sentrum er full av boder og underholdning på dagtid. På kveldene overtar festlige arrangementer i festivaltelt på torget. Arrangementet avsluttes med bygdedag på Granavollen som er et kultursenter på Hadeland. I år starter Potetfestivalen 10. september.

ativ fra Gran Handel og Håndverk. Så langt er det blitt produsert 7500 flasker. I år ble det laget en egen festivalutgave hvor etikettene ble designet av kunstneren Ulla-Mari Brantenberg. – Vi ser stadig etter nye måter å utvikle oss på, men vil samtidig ta vare på tradisjoner. Gjøremål som har hatt mye fokus i det siste er Miljøgata i Gran, Gran Torg og parkeringssituasjonen i Gran sentrum. – Vi kartlegger parkeringsplasser og ser på muligheten for å få like bestemmelser, enten plassen er kommunal eller privat. Målet er å gjøre det lettere å parkere for kundene.

Synlige i NM-uken Under NM på ski vil Gran handel og Håndverk være synlig både på NM-arenaen og i sentrum. – Vi samarbeider med arrangøren, og en av våre roller er å være utstillingsvindu for NM, blant annet med en skigard som er utplassert på Gran Torg. Gjennom hele NM-uken skal vi ha fokus på gode tilbud i forretningene. Musikkjelleren arrangerer after ski, og det settes opp busser fra Gran stasjon til NM-arenaen, sier Kari Framstad Lokrheim.

Akevitt I forbindelse med Potetfestivalen 2015 ble Hadeland Aquavit lansert etter initi-

FØRST UTE: Rulletrapp var en begivenhet


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

27

LEDERNE: Kari Framstad Lokrheim (til venstre) er leder i Gran Handel og Håndverk, mens Kari Morka er senterleder på Smietorget, og Bjørg Lomsdalen Næss har tilsvarende jobb på Granstunet.

■ Smietorget

– Tenkte helt nytt Gran: Da Smietorget kjøpesenter åpnet dørene i november 1988, sto Vestopplands første rulletrapp klar til å ta imot kundene Arvid Holmlund På den tiden var det ikke vanlig med forretninger på to plan. Ved å bygge en rulletrapp, gjorde vi tilgjengeligheten lettere for publikum, sier Tore Solberg. 66-åringen er daglig leder for eiendomsselskapet som eier Smietorget, og en av pådriverne for å få bygget senteret på torget i Gran.

Tre byggetrinn

da Tore Solberg & Co åpnet Smietorget i 1988.

Eiendomsselskapet fikk kjøpt tomt av Gran kommune i 1985, og byggingen startet i 1987. Året etter sto Gran sentrums første landemerke ferdig med elleve forretninger.

– Del to av prosjektet ble åpnet i 1998, og siste byggetrinn var ferdig i 2005. I dag har vi åpent fra klokken ni om morgenen til åtte på hverdager og seks på lørdager, mens matbutikken har åpent en time mer i hver ende. Totalt blir det 64 åpningstimer i uken.

Nyetablering Solberg har fulgt med på Smietorgets utvikling fra første dag, og sier at endringene har vært store. – Utviklingen innen varehandelen har vært merkbar, på godt og vondt. I dag stilles det større krav til å drive varehandel, og den enkelte forretning trenger større omsetning for å gå overskudd. Men det kommer stadig nyetableringer, og vi konstaterer ser at store kjeder har fattet interesse for å etablere seg i Gran, eksempelvis Biltema, KappAhl og Europris. Ved siden av kjedebutikkene har Gran Handel og Håndverk flere bedrifter som er selvstendige.

– På Smietorget har vi forretninger som Garant Sko, Traktøren og Bakeriet, som alle eies og drives av privatpersoner. Solberg savner imidlertid en type nisjebedrift. – Jeg hadde ønsket en mannsrelatert forretning som Clas Ohlson hjertelig velkommen.

Restauranter og barer Det er to restauranter i Gran sentrum pluss kafeteriaer. Den ene rendyrkede baren i sentrum ble nedlagt i 2015. – Befolkningsgrunnlaget på Hadeland er ikke stort nok til at det kan være mange restauranter eller barer. Vi bor for spredt, og skal man spise middag ute og ta et par glass vin, må man ha drosje hjem, og da blir det plutselig veldig dyrt. Men et spisested med god mat og hyggelig atmosfære vil alltid greie seg, sier Tore Solberg.


GRANTOPPEN

28

Nr. X Xxxxx 2016

GRAN HANDELSSENTER

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

Vi pleier og heier under NM-dagene!

Ny Bolig Hadeland? på

Vi har lokal fagkunnskap til riktig pris. Bestill gratis katalog!

Se alle våre modeller av hus og hytter og bli inspirert!

Våre behandlinger:

- endelig hjemme

• Hudpleie • Fotterapi • Vippe extension • Makeup tatovering • Hot stone • Thaimassasje • Aromaterapi

• Spabehandling • Make-up • Green peel • Neglestøp • Voksing • Vippeløft (holder i 4-8 uker)

Ny Bolig Hadeland AS Hadelandshagen, Gran. Tlf. 913 81 671 Epost: hans.morten@vestlandshus.no

Vurderer du å selge bolig?

DNB Eiendom Hadeland er klare for hjelpe deg! Vi er engasjerte, energiske meglere som er oppvokst på Hadeland og som kjenner nærområdet. Som kunde i DNB Eiendom kan du også glede deg over

Norges største boligkjøperregister Vi legger ut for markedsføringen til boligen er solgt Markedets beste digitale markedsføringspakke Smart Solgt treffer opptil 40 % flere relevante boligkjøpere på nett.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende verdivurdering og et godt tilbud i dag! Sindre Backe M: 911 62 040

Tina Ulseth Myrvang M: 979 51 331

Trine Skattum Rikoll M: 400 74 612

DNB Eiendom Hadeland | dnbeiendom.no

| Tlf: 48 29 40 00

Simen Lokrheim M: 902 57 392


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

29


Har bare gode m

30

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

MER NM-GULL? Ingvild har allerede sikret seg de første World Cup-seierene denne sesongen og gleder seg til å konkurrere på Lygna unde årets Norgesmesterskap.

LEDER: Ingvild har «vokst» fram som en av våre ledende skistjerner.

LYGNA: Ingvild Flugstad Østberg minnes mange artige skirenn på Lygna opp gjennom årene. Øystein Ringsveen – Jeg har konkurrert veldig mye på Lygna. Jeg hadde en følelse av at det «alltid» var skirenn der om vinteren. Enten arrangert av en eller annen klubb på Hadeland, eller så var det et renn som var flyttet dit fordi det alltid var så snøsikkert der, sier 26-åringen fra Gjøvik.

Fine premier – Og så husker jeg også veldig godt at det bestandig var så flotte premier der. Jeg har bare gode minner fra Lygna, sier Ingvild Flugstad Østberg. Nå kommer hun tilbake til et flunkende nytt skistadion. – Jeg har ikke vært der etter at de har utbedret stadion, men jeg har hørt at den er blitt veldig bra. Og jeg kommer antakelig ikke å få vært der før NM heller. Men jeg gleder meg veldig til NM, sier Ingvild, som har utviklet seg til å bli en av verdens aller beste skiløpere.

Gull på Vind Ingvild Flugstad Østberg har en fantastisk karriere bak seg allerede. Hun presterte helt utrolig under flere junior-VM og sanket med seg sju gull og tre sølv i konkurranse med verdens beste juniorer. Som senior har hun OL-gull i lagsprint sammen med Marit Bjørgen fra Sotsji i 2014 og VM-gull i lagsprint fra Falun i 2015 sammen med Maiken Caspersen Falla. I tillegg sølv på sprinten under OL i Sotsji i 2014. Og flere seirer i verdenscupen. Og så har hun to gull fra senior-NM. Det ene ble tatt på Røros, det første på hjemmebane, på Vind i 2009.

Fantastisk spurt I en fantastisk spurt slo hun Therese Johaug, Kristin Størmer Steira, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen. Ingvild gikk seg inn i alle nordmenns skihjerter og ga et lite forvarsel på hva som skulle komme senere. Og de siste sesongene har det blitt masse å juble for. Ingvild har utviklet seg til å bli en av verdens aller beste langrennsløpere. I alle stilarter. Og på alle distanser. Hun blir et sterkt norsk kort under det kommende VM i Lahti.

Nesten hjemmebane Nå skal hun konkurrere på den arenaen som på mange måter også er en aldri så liten hjemmebane.

– Ja, det er ikke lange vegen fra Gjøvik til Lygna. Jeg regner med at det blir en god del publikum fra Gjøvik også som tar turen dit, sier Ingvild, som er ganske sikker på at Lygna-NM blir en suksess.

Gi noe tilbake Ingvild Flugstad Østberg ser på NM som et av sesongens høydepunkt. – NM er viktig for alle skiløpere. Det er viktig at vi stiller opp og gir noe tilbake til lokalsamfunnene rundt om i Norge som gjør så mye for oss, sier hun. – Og så får jeg representere klubben min (Gjøvik Skiklubb) sammen med andre løpere derfra. Det skjer heller ikke så ofte i løpet av en vinter, sier 26-åringen.

Kanskje to Fire distanser står på programmet på Lygna i løpet av fire dager. – Et så tett konkurranseprogram gjør at jeg ikke får gått alle distansere. Kanskje blir det to, Det vil jeg se an helt inn mot mesterskapet, sier Ingvild, som gleder seg over at Kong Harald også tar turen til Lygna. – Det setter en ekstra spiss på arrangementet, også for oss løpere, sier Ingvild Flugstad Østberg. Som garantert blir en av forgrunnsfigurene under NM på Lygna.

– Kjempeflotte Lygna: – Knallhard og utfordrende. Beste sprintløypa jeg har gått, var omdømme etter testen av den nye rett før jul Arne Næss

arne.naess@oa.no

Under FIS-rennet, Lygnasprinten 18. desember så finaleheatet nærmest ut som et finaleheat i et NM. På startstreken fant vi Eirik Brandsdal, verdens nest beste sprinter i både 2013/2014 og 2014/2015, med andreplass i sprintverdenscupen sammenlagt begge gangene. Norgesmester ble han allerede i 2011.

Finale Ved siden av ham sto så vel Håvard Solås Taugbøl, Sondre Turvoll Fossli og Eivind Bakkene. Alle med ambisjoner om å gå VM i Lahti. På Lygna trakk Taugbøl det lengste strålet, en tåspiss foran Eirik Brandsdal. – Kjempetøff løype, en av de desidert beste jeg har gått. I den siste knei-

ka før inngang til stadion brenner melkesyra i låra, sier Eirik Brandsdal. Han tror NM på Lygna kan bli avgjørende for den aller siste plassen til et VM-lag i sprint, i hvert fall om det ikke klart peker seg ut hvem som bør gå. Selv mener han alle løpene i januar og NM må vurderes under ett.

Flotte løyper Selv om ikke hele løypenettet var klart under FIS-helga roses det i skyene av så vel løpere som representanter fra Skiforbundet. Det er relativt harde løyper, ikke minst sprinten hvor publikum kan følge løperen hele veien.

SKI NM 2017 LY G N A

Hadeland


minner fra Lygna NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

31

FAKTA ■■ Ingvild Flugstad Østberg ■■ Alder: 26 år ■■ Yrke: Skiløper ■■ Meritter: To norske seniorgull.

Et OL-gull i lagsprint og et VM-gull i lagsprint. Sølv individuelt i sprint fra Sotsji-OL i 2014.

GULL: «Småjenta», Ingvild fikk hilse på kong Harald etter at hun overrasket alle og vant gull under Ski-NM på Vind i 2009. Blir det nytt møte på Lygna?

Alt i blikkenslagerarbeid og ventilasjon Vi prosjekterer og utfører alt innen ventilasjon. Alt innen ventilasjon for bolig og næringsbygg Solide kunnskaper og lang erfaring med alle Vi prosjekterer og utfører alt innen ventilasjon. Solide kunnskaper og lang erfaring med typer ventilasjonsanlegg!

Alt innen ventilasjon for og næringsbygg alle bolig typer ventilasjonsanlegg!

løyper på Lygna

om råd Vi prosjekterer og utfører alt Spør innenoss ventilasjon. og veiledning! Solide kunnskaper og lang erfaring med alle typer ventilasjonsanlegg! Spør oss om råd og veiledning!

Spør oss om råd BLIKK OG VENTILASJON 2770 Jaren - Mob.: 91 82 10 34 og veiledning! Du finner oss i Moen ovenfor Gran Tre

BLIKK OG VENTILASJON

Alt innen ventilasjon 2770 Jaren - Mob.:for 91bolig 82 10og 34næringsbygg Du finner oss i Moen ovenforalt Gran Tre ventilasjon. Vi prosjekterer og utfører innen

Sjekk priser! Solide kunnskaper og våre lang erfaring med alle typer ventilasjonsanlegg! • Takrenner • Takplater

Spør oss om råd • Beslag • Sentralavtrekk og veiledning! • Varmegjenvinner • Kjøling • Sentralstøvsuger • Ventilasjonsfilter

BLIKK OG VENTILASJON

SPENT: Eliteløperen Eirik Brandsdal er en av mange som kjemper om plass på laget til

VM. Foto: Arne Næss

2770 Jaren - Mob.: 91 82 10 34 Du finner oss i Moen ovenfor Gran Tre


32

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

D U B L I T L KNAL

D E M T L E T E S S E M STORT

! R A U R B E F . 5 . 2 NA G Y L Å P M N I K S UNDER

TWORK

299;

399;

Førpris 449;

pr stk

SWIX RACE X BODYWEAR LS / PANTS Superundertøy. Modell: Dame/Herre

Førpris 699;

pr stk

KARI TRAA KRYSS LS / PANT Teknisk ullblanding. 60% merinoull / 40% lenzing modal. Modell: Dame

99;

JOTUNHEIM LOM TYKK ULLSOKK 2PK

1499;

99; Førpris 199;

2 pakk!

KARI TRAA RUSA ULLSOKK 2PK

Sjekk prisen!

DÆHLIE JACKET PODIUM

Lett og varm dunjakke. Modell: Dame/Herre

299; Førpris 449;

PEAK PERFORMANCE EMBO HAT ÅPNINGSTIDER SALGSTELT Torsdag - søndag 08:00 - 16:00

1499; Førpris 2800;

PEAK PERFORMANCE FROST

Lett isolasjonsjakke for allsidig bruk. Værbeskyttende skall av Pertex® tåler noe regn. Andedun og ThermoCool® isolasjon. Modell: Dame/Herre


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

699; Førpris 999;

699; Førpris 1199;

DÆHLIE HALF ZIP COMFY Varm genser i ullblanding med fôret front Modell: Dame/Herre

ULVANG RAV SWEATER Modell: Unisex

Dame/Herre

399; Førpris 599;

99; Førpris 199;

JOTUNHEIM SPITERHØ SITTEPLATE

299; Førpris 599;

CRAFT ZIP

Modell: Dame/Herre

DEVOLD MULTI SOKK

Junior

299; Førpris 449;

59; Førpris 149;

SWIX XC 100 GLOVE

TWORK

Dame/Herre

699; Førpris 999;

SWIX STAR XC PANTS Lett treningsbukse. Modell: Junior/Dame/Herre

399; Førpris 599;

Junior

499;

ÅPNINGSTIDER SALGSTELT Torsdag - søndag 08:00 - 16:00

Pr del

Førpris 699;

DEVOLD SPORT

Ullsett i 100% merinoull. Modell: Dame/Herre

TWORK

33


34

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

1887-2016 1887-2016

VINTERKAMPANJE! Art. nr. 38820

TORO POWER MAX 9.26 OXE UTSTYRT MED PATENTERT ANTI CLOGGING SYSTEM (ACS) SOM GARANTERER AT VÅT SNØ IKKE PAKKER SEG Med Toros OHV motor med 265 cc og en ryddebredde på 66 cm. Med FreeWheel systemet frikobler du drivhjulene individuelt, noe som gjør det betraktelig enklere å håndtere freseren når du skal svinge. Praktisk Elstart, belysning og Toros PowerMax system gjør dette til en komplett freser for alle forhold. Kastelengde 13,7 meter. Veil. pris 24.990,-.

Sportsbriller fra OAKLEY og ADIDAS

Eik-pris:

N!

SJEKK PRISE

21.490 Art. nr. 38816

TORO POWER MAX 7.26 OE

Eik-pris:

N!

SJEKK PRISE

13.990

UTSTYRT MED PATENTERT ANTI CLOGGING SYSTEM (ACS) SOM GARANTERER AT VÅT SNØ IKKE PAKKER SEG Prisgunstig og effektiv 2-trinns snøfreser med 66 cm ryddebredde og 12 meter kastelengde. Rydder inntil 864 kg snø per minutt. Med Quick Stick Chute-funksjonen styrer du både kastelengde og retning mens du kjører maskinen. 230V el-start inngår. Veil. pris 17.990,-.

Eiksenteret Jaren Sørvangsbakken 21, 2770 Jaren Tlf. 61 31 38 50

Naprapat Trond Hoff Dehli og Vegard Skaarud Fysioterapeut Ragnhild Stenersen Kiropraktor Ivar Hegbom Smeby Akupunktør Lars Håvard Meli Fysioterapeut Brit Holter Eriksrød

95 97 41 61 92

94 02 52 33 64

39 47 94 55 06

www.hadelandhelse.no

EXTRA POWER VOLVO XC60 D5 AWD LIMITED EDITION

B E T T E R , FA S T E R , S T R O N G E R

K A M PA N J E V O LV O X C 6 0 D 5 AW D S U M M U M L I M I T E D A U T.

Nå får du enda mer XC60 for pengene. Volvo XC60 AWD Limited Edition er allerede topputstyrt uten tillegg i prisen. Men bestiller du nå, får du et ekstra godt leasingtilbud og i tillegg den høyeffektive D5 220 hk AWD motoren til samme pris som D4 163 hk AWD. Det er 57 ekstra hestekrefter som sparker!

– – – – – –

Volvo On Call (via mobil) m/Wi-Fi Hotspot, kupé/parkeringsvarmer m/timer Navigasjon Skinnseter inkl. elektrisk førersete m/minne Adaptiv cruisekontroll Oppvarmet ratt Fotgjenger- og syklistvarsler m/autobrems med mer

PRIVATLEIE 4.990,- PR. MÅNED Se fullstendig utstyrsnivå på bilia.no/volvo Leasing/privatleie 3 års bindingstid/45.000 km. Bilpris 634.801,-. Startleie/etableringsgebyr 89.900,-. Månedsleie 4.990,- og totalpris 269.540,- vil variere med rentenivået. Forbruk blandet kjøring 0,57 l/mil, CO 2-utslipp 149 g/km. Kampanjeperiode til 18.02.2017. Illustrasjonsfoto. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Alt som gjelder Volvo. Og litt til.

Ring oss på telefon 08555, chat med oss på bilia.no og følg oss på facebook.com/bilianorgevolvo

Oslo/Akershus: Follo, Fornebu, Jessheim, Lillestrøm, Økern Buskerud: Drammen, Gol, Hønefoss Hedmark/Oppland: Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer

22 57 15 00 69


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

35

Barnas NM Sprint i Brandbu 1. februar kl 17:30 Er du mellom 3 og 12 år og skiglad? Bli med Labb og Line og Klatremus og vennene hans på skirenn midt i Brandbu sentrum! Meld deg på her: Foto: Nittedal Teater

www.rhbank.no/barneski

Velkommen til SpareBank 1 Camp 2. - 5. februar er du hjertlig velkommen til vår SpareBank 1 Camp på Lygna skistadion. Her blir det bålpanner, konkurranser, varm drikke og masse mer.

Foto: Shutterstock

Vi gleder oss til NM, og vi gleder oss til å møte deg!

Gjør det enkelt - betal med mobilen! Betal, overfør og motta penger med mobilen din, uansett hvilken bank du bruker! NYHET! Nå kan du også betale rett fra kontoen din! Vårt mCASH-team er med til NM på Lygna! Vi anbefaler mCASH-appen som betalingsmåte både for billetter, kiosk og parkering. Appen finner du i iTunes og Google Play.


36

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

■ Team Hadeland

Dugnadslag på hjemmebane

Team Hadeland Langrenn ■■ Stiftet i 1991, og eies av

de lokale idrettslagene på Hadeland. ■■ Består i sesongen 2016/2017 av seks seniorløpere, 13 juniorløpere og ei rekruttgruppe med 15- og 16-åringer fra lokale klubber. ■■ Seniorløpere: Karstein Johaug (Gran IL), Ørjan Staff (Brandbu IF), Gjermund Nilsen (Gran IL), Johan Gangsø (Svea IL), Håkon Ramstad (Gjøvik SK) og Halvor Korbøl Thoner (Slåstad IL). ■■ Trenere: Daniel Lunde (hovedtrener), Magnus Svingheim (trener og sjefssmører) og Kjetil Austjord (trener)

GLEDER SEG: Gjermund Nilsen og Karsten Johaug gleder seg til å måle krefter med verdens beste skiløpere under NM på Lygna

Lygna: Det indre kicket. Folkefesten som jager dem rundt løypa de kjenner så godt. De har tenkt en del på NM på Lygna, gutta fra dugnadslaget Team Hadeland.

Team Hadeland i flere år, ser Johaug fram til NM på det som på mange måter er hjemmebane.

Topp ti på stafetten

Hege Næss – Jeg hater å bli slått, men det er bra når noen av oss gjør det bra. Det er bedre å bli slått av noen på teamet, sier Gjermund Nilsen. Han er en av seks seniorløpere på Team Hadeland Langrenn, som alle skal gå NM på hjemmebane på Lygna. De kaller seg dugnadslag.

Dugnad – Vi sammenligner oss med profesjonelle lag, som har store sponsorer. Og vi gjør det bra til at vi er et dugnadslag, vi holder et høyt nivå i Norge. Det er mange folk som ikke skjønner at hvis du er topp 30 i norgescupen i langrenn, så er du på et høyt internasjonalt nivå, forteller trener Daniel Lunde. – Det er foreldra våre som

Dugnadslaget: Team Hadeland driftes som en stor dugnadsgjeng. Her under samling på Lygna i

vinter.

smører, kjører og er støtteapparat, trenerne våre må også smøre ski og får dårlig lønn. Det meste foregår generelt som dugnad, legger Nilsen til. Uten å ville virke arrogante, synes løperne det er litt rart at de ikke har noen store sponsorer. – Du får til å skrive det på en ordentlig måte du? Det hadde bare vært så kult om noen ville sponse oss, frir Ørjan Staff – til

både journalist og framtidig rike onkler.

Ny på laget Til tross for sterkt konkurranseinstinkt innad i teamet og relativt dårlige rammebetingelser for profesjonell langrennssatsing, så er samholdet sterkt. – Jeg har stått aleine, uten et lag, de siste sesongene. Det gir motivasjon å ha et miljø å være i på renn og samlinger, sier Gjø-

vik-løperen Håkon Ramstad, som er ny på teamet i år. – Vi glemmer fort, overser nedturene og trenger få oppturer. Vi finner jo mye glede i det vi driver med, forklarer Karstein Johaug. Løperen fra Dalsbygda, med den litt mer berømte storesøstera, er den av seniorene som har de beste resultatene i åpninga av denne skisesongen. Etter å ha gått for Gran IL og

– Vi har et sterkt stafettlag, og vi skal i hvert fall bli topp 10, lover Johaug. Med seg på stafettlaget til Gran IL på søndagen, får han Gjermund Nilsen og Ørjan Staff. Disse to er virkelig på hjemmebane. – Det hadde vært moro om vi klarte å ligge litt framme på stafetten, det blir jo helt sjukt med folk som heier på oss, smiler Staff. Sjukt med folk (les: veldig mye folk) fordrer at flere enn hardbarka langrennsentusiaster tar turen til Lygna under NMdagene. Staff og Nilsen forteller at noen av kompisene deres skal sove i lavvo på NM-området. – Det hadde vært kult om vennegjengen kom. For NM er også for folk som ikke er så interessert i ski! Det er de beste skiløperne i verden, det er tv. Folk må komme på torsdag. Da er det mye unger som skal dit, lokker Nilsen, før Staff lover: – Ikke alle digger ski, men folk kan ha det fett på NM på Lygna uansett.


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

37

■ Mari Eide

Går for NM-medalje BEITOSTØLEN: Mari Eide vil så gjerne ha en medalje når hun går sprint på Lygna fredag i NM-uka. Øystein Ringsveen – Det er målet. Men det er mange harde konkurrenter, sier 27-åringen fra Beitostølen. som sikter seg inn på VM i Lahti senere i vinter. – Jeg har lyst på en VM-tur, sier hun.

NM viktig Mari Eide vet at NM-dagene på Lygna kan bli viktige med tanke på en plass i den norske VM-troppen. – Laget skal tas ut etter NM, det er vår siste sjanse. Men jeg håper å ha prestert så bra tidligere i sesongen at NM ikke blir helt avgjørende, sier Mari, som er av Norges aller beste skøytesprintere. Det har hun blant annet vist i verdenscupen denne sesongen.

SKØYTESPRINT:

Mari Eide er blant medaljekandidatene under NM-sprinten på Lygna.

Spesialtrening Mari har lyst til å gå VM-sprinten i skøyting. Derfor har hun lagt ned litt ekstra arbeid på nettopp denne stilarten denne sesongen. – Jeg trener egentlig alt mulig, men har hatt litt ekstra fokus på skøyteteknikken denne vinteren. Jeg håper det gir resultater, sier Mari Eide, som har mange sterke resultater i NM de siste sesongene. I fjor tok hun blant annet sølv på 10 kilometer under NM i Tromsø. Det ble fjerdeplass på sprinten og fjerdeplass på stafetten sammen med lagvenninnene Hilde Eide og Maren Wangensteen.

Jentene fra Øystre Slidre var veldig nær en sensasjonell medalje på stafetten.

Må se an NM på Lygna har fire distanser på like mange dager. Mari tror kanskje at hun går tre av dagene. – Men jeg må se an det hele inn mot mesterskapet, sier hun. – Sprinten på fredag skal jeg gå, jeg har veldig lyst til å gå 10 kilometeren tors-

dag også. Og så kanskje stafetten på søndag sammen med lagvenninner fra Øystre Slidre, sier Mari Eide.

Slekt på Hadeland Som aktiv langrennsløper fra ung alder har det blitt mange renn opp gjennom årene på Lygna for Mari Eide. – Ja, det har blitt mange turer fra Beitostølen til Lygna tidligere morgener,

sier Mari, som ganske sikkert kommer til å få støtte av familien som bor på Hadeland under NM-dagene på Lygna. Hun har nær familie boende på Lunner. Medaljekandidat på sprinten. Men Mari har ved mange tidligere anledninger også vist at hun kan gå meget bra på alle distanser. NM-dagene på Lygna kan bli hyggelige for jenta fra Beitostølen.

■ Anne Karen Olsen

I år vinner hun NM-gull LYGNA: Anne Karen Olsen fra Svera skilag er det sikreste lokale gullhåpet under NM på Lygna. Arvid Holmlund Som eneste utøver i klasse funksjonshemmede stående, er 21-åringen fra Roa garantert å vinne gullmedaljen hun har så lyst på. – Jeg vinner både klassisk sprint og ti kilometer fri teknikk. Hvis jeg ikke blir syk eller skadet de siste dagene fram mot NM, blir jeg dobbelt norgesmester i langrenn for funksjonshemmede. Det er ikke min skyld at ikke flere kvinnelige utøvere har meldt seg på, sier Anne Karen Olsen.

Endelig NM-status I år har klassene for funksjonshemmede endelig fått den NM-statusen de fortjener etter at klassen tidligere har blitt kalt uoffisielt NM. Statuttene for at en klasse skal få offisiell NM-status, er at minst sju løpere er påmeldt. Så mange utøvere finnes ikke, og dermed er reglene blitt endret.

– Jeg er kjempeglad for at vi som er funksjonshemmede også kan få konkurrere om NM-gull. Nå blir det ikke akkurat noen konkurranse for meg, ettersom jeg er alene i klassen, men det er riktig å behandle oss likt med funksjonsfriske utøvere, sier Olsen. For 21-åringen betyr et NM-gull mye selv om hun ikke har konkurrenter – Hvis jeg har gått et godt løp, og vet at prestasjonen ville gitt en respektabel plassering internasjonalt, er jeg fornøyd. Det er langt mindre stas hvis jeg ikke har greid å gjøre mitt beste.

Skade i nakkevirvel Anne Karen Olsen ble født med en såkalt CP plexus-skade som sitter i femteog sjette nakkevirvel. Skaden medfører at det ikke er kontakt mellom alle overarmsmusklene. Anne Karen Olsen kan ikke løfte armen over hodet, og heller ikke strekke den rett forover. – Som barn konkurrerte jeg sammen med funksjonsfriske utøvere. Jeg brukte to staver og var jevngod med de andre jentene på min alder. Som 13-åring fikk jeg egen klasse, for da ble distansen lengre. Jeg greide å holde følge i to kilometer, men etter cirka tolv minutter stivnet

NM-STATUS: Anne Karen Olsen fra Svea skilag er glad for at klassen for funksjonshemmede endelig har fått NM-status. armen og ble doven. Da tapte jeg mye tid, og var sjanseløs mot funksjonsfriske utøvere.

Liker NM-løypene Svea-løperen ser fram til å gå i de nye løypene på Lygna. – Jeg liker utforkjøringer og gleder

meg til å få stor fart i bakkene ned mot skistadion. Da får jeg finne meg i å gå den tøffe motbakken i forkant. Så lenge jeg har gode ski, går motbakkene greit. Pappa Jon Egil kjenner meg og vet hvor mye feste han skal legge under skiene, sier Anne Karen Olsen.


38

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

To store begivenheter på Hadeland: HAD. ELAND Trenl ngssenter

5

Hadeland Treningssenter fyller Stor feiring 2. - 3. - 4. februar Under jubileumsdagene får du:

GRaTIS InnMeldInG l TRene FOR 5 KROneR UT FeBRUaR l

Å R

l

T-SKJORTe OG RYGGSeKK Forutsetter tegning av ordinært medlemskap!

Gran og Brandbu:

05 - 24 HVER DAG

61 31 36 50

HAD. ELAND Trenl ngssenter

post@hadelandtreningssenter.no www.hadelandtreningssenter.no

Vi ønsker alle utøvere og funksjonærer

lykke til! Med hilsen Møller Bil Gran

Mohagalia 2, 2770 Jaren. Tlf: 24 03 37 50 www.volkswagenforhandlere.no/Moller-Bil-gran

Besøk oss på Facebook

5

år

nM på ski på lygna

hver dag

under nm-dagene trekker vi ut et

gaveKOrT fra Sport 1

til en som har vært på trening!


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

NÅ KAN PERFEKTE VINTEREN BARE KOMME. DEN SUV!

KAMPANJE PÅ VERDENS MEST SOLGTE SUV! CR-V Elegance Pluss fra kr. 432.900,-

HONDA CR-V ELEGANCE PLUSS Følgende ekstrautstyr er inkludert i kampanjen:

KAMPANJEMODELL

• Komplette vinterhjul • Integrert Garmin Navigasjon • 17» lettmetallfelger • Lakkerte takrails • Mørktonede vinduer • Skinnseter

Honda CR-V Elegance Pluss Plusspakken inneholder: • Integrert Garmin Navigasjon • 17¨ Corvous-lettmetallfelger • Lakkerte takrails • Mørktonede vinduer • Vinterhjul på alufelg

Verdi 49.000,- Betal 0,-*

VERDI 69.000,Betal 0,-

*Gjelder kun kampanjemodell og et begrenset antall biler.

Standard utstyr Elegance: • Cruisekontroll med fartsbegrensning • Automatisk klimaanlegg med to soner • Nedfellbare seter i èn bevegelse • Oppvarmede seter (foran) Honda CR-V Elegance Pluss • Håndfritt Bluetooth (R) system Fra kr 359.800,• Honda Connect (TM) system for lyd og informasjon

• • • • • •

Elektrisk innfellbare sidespeil Parkeringssensorer Ryggekamera Automatiske vindusviskere m/regnsensor Automatiske hovedlys m/skumringssensor Tåkelys foran

CR-V: Veil.Veil. prispris levert forhandler. Forbr.bl. kjøring: 0,44-0,77 l/mil,l/mil, CO2-utslipp: 115-179 g/km. g/km. Utstyr Utstyr og farge avvike fra avbildet modell.modell. Vi tar forbehold om trykkfeil. CR-V: levert forhandler. Forbr.bl. kjøring: 0,44-0,77 CO2-utslipp: 115-179 ogkan farge kan avvike fra avbildet Vi tar forbehold trykkfeil. Imp.: Motor Europe Ltd. (Norge). www.honda.no Imp.: Honda om Motor Europe Ltd.Honda (Norge). www.honda.no

www.harestua-auto.no | Tlf. 61 32 68 00 | 2743 Harestua

ALT INNEN STERKSTRØM OG SVAKSTRØM

Elsjekk

Varmepumper

Bedrift

Gulbrandsen & Olimb AS utfører el sjekk/internkontroll av bolighus/leiligheter.

Gulbrandsen & Olimb AS monterer varmepumper fra Mitsubishi.

Vi er også godkjent fra Det Norske Veritas for Brannforebyggende El-kontroll Bolig.

Varmepumpe-anleggene blir montert og idriftsatt samt tilkoblet spenning.

Gulbrandsen & Olimb AS Elektro Installasjon utfører alle typer anlegg innen vårt fagområde, sterk- og svakstrømsrelaterte arbeider.

Godkjent for internkontroll av landbrukseiendommer.

Vi gir priser på anlegg etter forespørsel, kostnadsfritt for kunden.

Vi har siden oppstart i 1997 utført større anlegg som deler av sykehus, store kontorbygg, skole og hotellbygg. Landbruk • Service • Enebolig

Service • Gulbrandsen & Olimb AS har i dag 9 stk. servicebiler som er bestykket med det vanligste materiell som benyttes til serviceoppdrag. • Dette medfører at arbeidene utføres raskt og effektivt. • Vi skal oppfattes som en rask og pålitelig aktør i servicemarkedet, og med konkurransedyktige priser. • Vi skal være behjelpelig med løsninger for å få fram den rette løsningen som kunden vil ha. • Vi utfører service på alt innenfor sterk- og svakstrømsrelaterte arbeider. • Om ønskelig så kommer vi ut på befaring uten forpliktelser for kunden. • Se forøvrig arbeidsområder under www.gulbrandsen-olimb.no

2770 Jaren. Tlf: 61 33 55 51 / 41 03 00 80. Mail: arild@g-o.no

39


40

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

Alle OAKLEY solbriller i butikk

÷ 20%

Optiker MSc Jarle Bang - Telefon 61 33 19 10

Nettverket på Lygna skisenter er levert av:

IKKE- FORPYSER EDITIONS

www.subaru.no

VINTER 2017

FORESTER CLASSIC EDITION

OUTBACK SPORT PREMIUM EDITION

NÅ FRA 409 900,–*

NÅ FRA 509 900,–*

KUNDEFORDEL 44 900,–

KUNDEFORDEL 57 500,–

XV 1.6 SPORT PREMIUM EDITION

NÅ FRA KUN 364 900,–*

Postboks 86, 2713 Roa.

EKSTREM FREMKOMMELIGHET INSPIRERT AV ASTRID U. JACOBSEN PERMANENT SYMMETRISK FIREHJULSDRIFT > LINEARTRONIC AUTOMATGIR > BOXER-MOTOR > DAB+ RADIO > NAVIGASJON I BERØRINGSSKJERM +++ KAMPANJERENTE 1,95%** *Forester kampanjepris fra 409 900,– / Outback fra kr 509 900,– / XV fra 364 900,–. Priser gjelder levert Oslo. Frakt- og leveringsomkostninger vil variere ellers i landet. Ord. pris: Outback fra 567 439,– / Forester fra 454 797,– / XV fra 372 983,–. Alle priser inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. Det tas forbehold om evt. endringer i spesifikasjoner fra fabrikk, endringer i bilavgifter og valutakurser, samt skrive- og trykkfeil. Bildene kan avvike fra tilbudte modell. Forbruk: Forester 0,61–0,65 l/mil, CO2 150–163 g/km. / Outback 0,61–0,70 l/mil, CO2 159-161 g/km. / XV 0,63–0,65 l/mil, CO2 146–151 g/km. **Eksempel lån: Rente 1,95% nom/4,01% eff. Egenkapital 35%. Lånebeløp kr 150 000,– o/5 år. Etableringsgebyr kr 2 774,–. Totalkostnad kr 167 159,–. Sparebank 1 er hovedsponsor NSF Langrenn Renten er subsidiert i 3 år for deretter å bli justert til gjeldende markedsrente.


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

Se verden med nye øyne

Hyundai har allerede tatt ledelsen ved å være den første som serieproduserer hydrogenelektriske biler som kun slipper ut rent vann. Nå kommer steg to i dette viktige miljøarbeidet. IONIQ kommer i hele tre elektriske modeller; ren elbil, hybrid og ladbar plug-in hybrid. Først ut er IONIQ som hybridversjon. Den lanseres allerede i september, tett etterfulgt av den elektriske versjonen som lanseres i oktober. Dermed er IONIQ verdens første bilmodell som tilbys med alle disse tre elektriske drivlinjene som alternativ. Hyundai electric fra kr 265 900,- og Hyundai hybrid fra kr 271 000,-

Veiledende pris levert Roa/Hønefoss inkl. leveringsomkostninger og mva. Årsavgift kommer i tillegg. Forbruk blandet kjøring IONIQ electric: 1,15 kwh/mil. Forbruk blandet kjøring IONIQ hybrid: fra 0,34 l pr mil. CO2-utslipp: fra 79 g/km. NOx=1,6 mg/km. Avbildede modeller kan avvike fra tilbudt modell og tilbudt utstyr avhenger av valgt utstyrsnivå. Fem års fabrikkgaranti med ubegrenset kjørelengde. IONIQ electric og IONIQ hybrid driftsbatteri: åtte år eller 200 000 km. For vilkår og betingelser, se www.hyundai.no. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil eller endringer.

FstarotelrkhosefFeellesksjøtpeet!n 319,VOKSEN

239,BARN

-20%

Før 399,-

Før 299,-

Real turmat - alle smaker

Fra

799,-

1216,- Før 1520,-

Villmarksgenser, voksen og barn Koksgrå/lys grå NM-kubjelle 9 cm

98,-

49,-

Før 89,-

Raggsokker Man. - tors. 09.00 - 17.00 Fredag 09.00 - 18.00 Lørdag 09.00 - 15.00

1175,- Før 1469,Muckboot Artic Sport High/Mid

Hadelandsveien 2374 2730 Lunner

Tlf.: 03520 www.felleskjopet.no

Alle varmedresser, herre og dame

41


42

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

■ Randsfjordmuseene

Folkemuseets folkefest

dansevideo:

Denne spreke gjengen er «dansestjerner» i den morsomme og engasjerende videoen May-Iren Bojang ved Hadeland Folkemuseum har produsert.

TINGELSTAD: Få institusjoner på Hadeland har gjort mer for å engasjere folk på veien fram mot NM 2. til 5. februar som Randsfjordmuseene ved Hadeland Folkemuseum.

Arne Næss

arne.naess@oa.no

– Vi synes det er både kult og viktig at den eldste tradisjonsbæreren på Hadeland kan være en pådriver for å forme morgendagens Hadeland, sier leder for formidlingsseksjonen, Maja Leonardsen Musum. Gjennom det siste året har Randsfjordmuseene, som Hadeland Folkemuseum hører til, vært en viktig samarbeidspartner i utformingen av et (en) engasjerende og inkluderende kulturell ramme rundt NM på Lygna.

Oppdag det historiske Hadeland

Vi gir barn og unge mulighet til å arbeide på egen utvikling igjennom systematisk oppfølging!

Det vil utvilsomt bli skrevet historie i skiløypene på Lygnahøgda under NMdagene i februar. Men på den andre siden av dalen, på Tingelstadhøgda, kan du under NM-dagene få muligheten til å oppdage den gamle historien til det mektige Hadafylki. – Fortell – Hadelands historie er spennende, og veldig actionfylt. Her har det vært mye dramatikk opp gjennom tidene, og de gamle historiene formelig popper opp av jorda, forteller kulturhistoriker ved Randsfjordmuseenes, Solfrid Myhre. Under NM på Lygna har besøkende til Hadeland muligheten til å bli kjent med Hadelands historie. Innendørs i lavvoen på Hadeland Folkemuseum er det klart for en utradisjonell historietime, «Historisk vorspiel». Her serveres highlights fra Hadelandshistorien sammen med smaksprøver fra den destillerte historien! I glasset får du skjenket en reise fra mjød til mikrobryggeriinntatt rundt varmen fra bålet. I tillegg blir det daglige omvisninger og guidede bygdevandringer fra Søsterkirkene på Granavollen, langs historiske Kongevegen til middelaldersteinkirken Tingelstad gamle kirke, forteller Solfrid. På den times lange turen får du høre alt du ikke visste om Hadelands historie mens du beveger deg gjennom det vakre kulturlandskapet på Hadeland, «Norges Toscana».

Veien til Lygna – At idrett er mer enn svette og trening, og at ski er mer enn smøreboder og nypreppede skiløyper, vet alle som har deltatt på et stort idrettsarrangement.

Men det er likevel kanskje ikke åpenbart at et museum skal produsere NM-dansevideo og tagge ned skigarder? – for oss har det vært en selvfølge å bidra inn i den kulturelle dugnaden rundt den store NM-festen. Vi har ønsket å involvere hele bygda, skape engasjement og entusiasme rundt folkefesten. Vi har vært en samlingsplass i over hundre år, så nå tenkte vi at vi skulle prøve å samle bygda rundt det flotte NM-arrangementet, sier Maja.

Vi rister løs – Dagens Hadeland er mangfoldig, her har du alt fra smykkekunstnere til rånere, fjerdegenerasjons granasokninger til innvandrere. Hadelands største fordel ligger nettopp i dette mangfoldet. Dette var tanken bak NM-sangen «Vi rister løs!» der Randsfjordmuseene produserte en egen NM-video i samarbeid med kulturkomiteen for NM-Lygna. Vi har, som noen kanskje har lagt merke til, valgt å ikke fokusere så mye på ski i videoen, men på menneskene. Her er det ingen idylliske skoger med tusser og troll, men over 80 lokale hadelendinger i alle aldere, dansende i sine daglige gjøremål: fra ordfører til barnehage, renholdsarbeidere og kirketjenere – alle de som er med på å skape NM-bygda gjennom pølsekoking, strikking av NM-votter og frivillig arbeid, sier produsent for NM-videoen, May-Iren Bojang Jørgensen. Under NM-dagene vil vi forhåpentligvis se tusenvis av publikummere «riste løs». Dessuten vil det være umulig å unngå å se de flotte skigardene som museet også har vært ansvarlig for. Skigarder i ordets bokstavelige forstand der de er satt sammen av utrangerte ski i alle kategorier. – Veien til Lygna har vært en viktig del av museets arbeid med å skape tilhørighet, nærhet og felles møteplasser i dagens Hadeland, og det har vist med all tydelighet at Hadelandsbygdene er fulle av engasjerte, kreative og hjelpsomme folk. Vi takker NM Lygna for et godt samarbeid og for et strålende NM-arrangement. Nå skal vi skrive skihistorie, sammen! Hjertelig velkommen innom Hadeland Folkemuseum mellom skietappene, avslutter Maja.


Uten mat og drikke ... NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

43

Lygna: – Vi lover alle som kommer på Lygna under NM god lokal mat og god service, sier Marie Heggen og Haldis Framstad Skaare, forpleiningsansvarlige under mesterskapet. Arne Næss

arne.naess@oa.no

Forpleiningsgruppa har ansvar for all servering under NM. Det innbefatter servering i to publikumstelt og fire kiosker som er plassert rundt ved løypene, slik at publikum enkelt kan få kjøpt god norsk mat. I tillegg bemanner de en egen funksjonærkantine der de frivillige kan komme inn og varme seg og spise god mat. Allerede før NM braker løs vil deres mannskaper være i sving og sørge for mat og drikke til de som jobber i anlegget. Det blir også ambulerende servering for dem som ikke har anledning til å gå ifra sine oppgaver.

Lokale råvarer I valg av produkter har vi lagt vekt på å bruke gode lokale råvarer. Østre Gran og Brandbu bygdekvinnelag har tatt på seg oppgaven med å lage potetsuppe. Moen skole har vært snille og lånt bort sitt skolekjøkken disse dagene, så der blir det

Lokal mat: – Vi lover god lokal mat under Norgesmesterskapet, sier forpleiningsansvarlig Marie Heggen. storproduksjon av hjemmelaget potetsuppe. Potetene har vi fått fra gardbruker Arne Håkon Velsand i Vestre Gran. – Ettersom det blir dyrket mye poteter på Hadeland, synes vi det er «jøtt» artig å kunne tilby hjemmelaget kortreist po-

– NM på Lygna blir svært viktig BEITOSTØLEN: Sportssjef for langrennslandslagene Vidar Løfshus er helt klar i sin tale da vi møtte ham under åpningshelga på Beitostølen. NM på Lygna blir avgjørende for VM-troppen. Arne Næss arne.naess@oa.no

For oss i hovedkomiteen er dette god musikk. Det betyr at vi er garantert i at alle de beste vil komme på Lygna 2. til 5. februar. – Om alle «småbarnsforeldrene holder seg friske, så ja da kommer de, humrer Løfshus, vel vitende om at de har fått et nytt tilskudd til «foreldrekvoten» i Marit Bjørgen.

Prøve-OL Løfshus poengterte også at ingen løpere som er VM-aktuelle vil dra til prøveOL i Pyeongchang i Sør-Korea samme helga som NM arrangeres. Dit sender Skiforbundet 7–8 løpere for å få testet løyper, ski og smurning. – Jeg har hørt av løpere at det er et flott stadion som nå er bygd og at det er helt nye og tøffe løyper på Lygna. vi gleder oss til å komme dit, kommenterer Løfshus.

Gleder oss – Klart jeg gleder meg til NM på Lygna. Landslagstrener Roar Hjelmeset er også helt klar på at de siste plassene til VM etter all sannsynlighet blir avgjort i løypene på Lygna. Det siste NM-avisa får bekreftet er at Tor-Arne Hetland og Roar Hjelmeset offentliggjør uttaket

AVGJØRENDE: Landslagssjef Vidar Løfshus tror de siste VM-plassene blir avgjort på Lygna. etter lørdagens 30 km på NM. Mulig troppen ikke er 100 prosent komplett, det kan komme en ekstra vurderinger på den siste plassen! – NM er alltid et av årets desiderte høydepunkter for våre beste løpere og de gleder seg alltid til å delta uansett uttak eller ikke, understreker Hjelmset.

God test Rett før jula ble ringt inn, 17. og 18. desember ble det arrangert FIS-renn på Lygna stadion. Arrangementet ble er lite prøve-NM og slik tilbakemeldingene ble fra så vel ledere som utøvere tror vi det kan bli et alle tiders NM i februar. En tid før det igjen hadde vi befaring med NRK og Areanaproduksjon hvor vi blant annet trasket i 30 cm nysnø i de nye løypetraseene. Representanter fra NRK mente det kunne bli «all time» bilder om været er med oss under NMdagene.

tetsuppe til vårt publikum, som kommer fra hele Norge, forklarer de to. – Varme pølser? – Selvsagt, vi skal grille og selge NM-pølser og NM-burgere fra Brandbu Pølsemakeri AS, Gøviklompe har vi fått fra Engers lefsebakeri. Vaflene steker vi oppe på stadion så alt skal være ferskt og godt, rett fra vaffeljernet, lover de to nærmest i kor.

Frivillige – Men dere tenger litt hjelp? – Litt? For å få til alt dette har vi med oss 115 flinke, positive funksjonærer, i tillegg kommer den gode hjelpen fra Bygdekvinnelagene. Vi har også vært heldige å få elever ved byggfaglinjen, Hadeland videregående skole, til å lage kiosker til oss. Det kan være kaldt og surt å stå ute en hel dag og selge mat, derfor er det fint at vi har fått slike fasiliteter med blant annet isolasjon i gulvet og innlagt strøm. Brandbu og Tingelstad Almenning har velvillig stilt opp som både grunneier og leverandør for å få dette til. Kioskene kan selvfølgelig gjenbrukes til flere andre arrangement på Lygna. Vi er svært godt fornøyd med alt engasjementet våre folk viser, uten dem hadde ikke et slikt arrangement vært mulig å få til. Vi regner med at dette blir en stor folkefest og gleder oss voldsomt, avslutter to blide og effektive jenter.

Mange frivillige: Vi har totalt 115 frivillige til å hjelpe oss under NM. forklarer forpleiningsansvarlig Haldis Framstad Skaare.

PEROZIN

- den daglige smertelindreren Effektiv og hurtigvirkende mot akutte smerter i ankler, knær, hofter, nakke, albuer og rygg. Hjelper mot trette, tunge, hovne og rastløse ben, samt muskelstrekk, morgenstivhet og treningsrelaterte plager. Anbefalt av Norges Fibromyalgiforbund.


44

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

Vi har satt spor på Lygna i over 30 år.

For bedre forhold www.antra.no • t: 67 92 00 90


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

RØYSUMTUNET Logo med visjon

RØYSUMTUNET Logo med verdier

Spesialisert rehabilitering Bo og bistand Granitt Grafisk as

6

Psykisk helse Lygnalia hytteområde på Lygna i Gran er, med alle sine aktiviteter og fasiliteter, et yndet reisemål både sommer og vinter. I sommerhalvåret er det fine turstier, fiskevann, sykkelstier og mulighet for jakt, bær-og soppturer. På vinteren er området snøsikkert med tidlig snø og et flott ski- og friluftsområde med oppkjørte løyper. Sesongen varer til over påske. Det er nå solgt 77 hyttetomter på Lygnalia. Les mer om området og finn din nye hyttedrøm på www.lygnalia.no

SK

I & FAN SY TAS KK TIS ELT K ER RE NG

www.roysumtunet.no

Velkommen til visning med servering under Ski-NM 2017

HYTTEKAMPANJE

HYTTEDRØMMEN 1 TIME FRA OSLO

FH 67 LYGNALIA FRA FAMILIEHYTTA

1.899.000,-

fra

inkl. tomt og grunnarbeider

Lygnalia Grunneierlag v/ Aksel Grinaker - Tlf: 95 07 08 19 - aksel@lygnalia.no - www.lygnalia.no

45


46

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

PANORAMA: Med utsikt til Norefjell og Gaustatoppen samt sikre snøforhold har daglig leder i Lygnalia Hyttgrend Aksel Grinaker gode salgsargumenter.

■ Lygnalia Hyttetomter

Tusen hytter en time fra Oslo LYGNA: Sikre snøforhold er blitt det beste salgsargumentet til Lygna Hyttegrend, men området innbyr til opplevelser året rundt.

høyeste punktet i Gran kommune. Et punkt Gran faktisk må dele med Hurdal kommune i det fylkesgrensa går over toppen. I Hurdal finner du forresten et flott alpinanlegg.

Arne Næss

Men Lygnaområdet er et yndet turterreng året rundt. Når våren kommer frister det med en fisketur til et av de mange omliggende vannene, om det er Svera. Ognilla eller Fjellsjøen. Eller hvorfor ikke ta en sykkeltur langs den nye sykkelstien som er bygd mellom Lygna og ned til Moen. Her er det bygd plankebruer over de våteste myrene og halvveis finner du en trivelig rasteplass med bålpanne. Om høsten bugner det av bær i området, spesielt blåbær og tyttebær. Så kanskje du ordner deg en søndagsmiddag med sjølfisket ørret med sopp, og trollkrem til dessert, om du ikke har fått plass på et elglag og kan servere elgfilet? Skulle du i stedet ønske deg et godt måltid mat servert av andre har du Lyg-

arne.naess@oa.no

I disse før-NM-dager kan du spenne på deg skia på hyttetrammen og rusle ut i over 200 kilometer med oppkjørte skiløyper. Løypenettet henger sammen med nettet fra Romerike, Gjøvik og Skiforeningen mot Oslo, Ja er du fra Oslo og får hjemlengsel kan du faktisk gå på ski helt hjem! Da vil nok turen ta noen lengre tid enn den timen du brukte på vei opp. Rett på andre siden av Riksveg 4 er nye Lygna Skistadion bygget opp med et helt nytt løypenett og en innbydende stadion med nytt kafeteriabygg, og snur du nesa sørover kan det kanskje friste å ta turen opp på Lushaugen, 812 meter over havet og det

Helårsaktivitet

nasæter Hotel med restaurant i gangavstand, mens det er en rekke spisesteder å velge mellom i de nærliggende sentrene Brandbu og Gran.

Bredt tilbud – Hvor langt har dere kommet i utbyggingen, og hvor mange hytter er det plass til totalt, Aksel Grinaker. – Vi i Lygnalia Grunneierlag, som er 14 private grunneiere, har solgt 77 tomter pr. i dag, og har nettopp avsluttet byggetrinn 2 med infrastruktur i felt A. Det betyr at vi har 59 ledige, byggeklare tomter nå, de fleste med flott utsikt. Infrastrukturen er ferdig utviklet for disse 134 tomtene og dekker veg, strøm, vann og avløp (offentlig tilknytning). Nå gjenstår utbygging av 111 tomter i felt A. Et arbeid som ble starter opp i vinter. Det er lagt rør for fiberbredbånd. – Og mer kommer? – Hele det regulerte området Lygna Sør omfatter i overkant av 1000 tomter, der felt 1, 2, 3, 4 og 5 eies av Brandbu og Tingelstad Almenning, og felt A, B, C, D,

E og F av Lygnalia Grunneierlag (felt 5 har delt eierskap), så det er plass til mange, humrer Aksel. Lygna Hyttegrender er en fellesbetegnelse for hytteområder som eies av Brandbu og Tingelstad Almenning (BTA) og Lygnalia Grunneierlag (LLG). BTA og LLG samarbeider tett om planlegging og utvikling av Lygna Hyttegrender. – Må tomtekjøpere binde seg til en bestemt hytteprodusent? – Det er fritt valg av hytteleverandør. Vi tilbyr prosjekterte, nøkkelferdige hytter i samarbeid med Norges største hytteleverandør FH-gruppen (Familiehytta, Nordlyshytter, Telemarkhytter). FHgruppen leverer hytte, Lygnalia Grunneierlag selger tomt, og entreprenør Åsmund Pettersen & Sønn AS står for grunnarbeid og støping av såle. Som jeg nevnte er det fritt valg av hytteleverandør, det er 10 forskjellige hytteleverandører i feltet vårt, avslutter Aksel før han må ta en ny telefon fra en interessert hyttebygger.


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

47

– Vi kommer med en smell! GJØVIK: Vitensenteret tar turen fra Gjøvik for å skape ekstra liv og røre fra scena på Lygna Skisenter, lover Gry Anita Lunde. Arne Næss

arne.naess@oa.no

– Da vi ble spurt om det kunne være interessant for oss å gjøre noe «spektakulært» under ski-NM så var svaret umiddelbart ja, forklarer Gry Anita og får istemmende nikk av Bodil Hansen, Richard Macleod og Tone Sigurdsen.

Realfag Vitensenteret Innlandet er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi for hele familien. Gjennom aktiviteter kan besøkende utforske, eksperimentere og bli kjent med realfag på en leken og variert måte.

Olerud kjøkken fra Hadeland

Action: Disse fire fra Vitensenteret på Gjøvik lover et spennende show fra scena under NM. F.v. Richard Macleod, Gry Anita Lunde, Tone Sigurdsen og Bodil Hansen.

Tar du turen inn til Vitensenteret på Gjøvik finner du et gammelt industribygg med mange rom med kriker og kroker i flere etasjer. Det gir mange muligheter til lage et spennende og variert innhold. Temaer som verdensrommet, krimlab, landbruk, matematikk og menneskekroppen inviterer til å bruke hele kroppen og alle sansene.

– Ja, til sommeren åpner vi fysikklab og ny energiutstilling med mange nye eksperimenter og aktiviteter, forklarer Tone og peker inn i lokaler under ombygging, mens vi rusler på baksiden av bygningen. – Annet? – Ja, seinere på året, trolig i oktober åpner vårt nye verdensrom med nytt planetarie. Her kan du bli med på reiser til stjerner, planeter og galakser!

Nyheter

NM på Lygna

– Noe nytt på gang, vi ser dere er i ferd med ulike ombygginger?

– Hva vil dere bidra med under NM på Lygna?

Kriker og kroker

– Som kjent har vi en rekke pedagogiske opplegg for forhåndsbestilte grupper hver eneste uke, ikke minst har vi besøk av en rekke skoleklasser fra hele Innlandet. Derfor har vi aktiviteter de to dagene hvor dere har besøk av over 5000 skolebarn fra hele Hadeland samt Gjøvik, Toten og Land. Torsdag og fredag blir det stand med realfagsaktiviteter og vi skal lage et spennende show fra scena i løpet av dagen. Så da er det bare for alle interesserte å komme seg opp på Lygna Skistadion, inviterer Gry Anita Richard, Tone og Bodil mens de fyrer opp med røyk og bobler over Gjøvik by.

Olerud Hadeland Olerudkjøkken kjøkken fra fra Hadeland

Egen «Skigard»: – Vi har de mye spennende bak egen skigard, lover Bodil Hansen, Tone Sigurdsen, Gry Anita Lunde og Richard Macleod.

tradisjonsrik detaljert kvalitet Følg oss på facebook: Olerud Male & snekkerverksted. www.olerud.no • 61 32 26 30 • post@olerud.no • Oppenveien 33, 2730 Lunner

Olerud NY HYTTE.indd 1

tradisjonsrik detaljert kvalitet

8/23/16 10:50 AM


48

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

> NÅR DU VIL

HVOR DU VIL

Ta med deg de lokale nyhetene – overalt. Gå inn på oa.no for bestilling av abonnement! Som abonnent kan du også dele med 4 i familien.

Husk at alle abonnenter nå har digital tilgang.

A R B E I D E R B L A D


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

NORDEA

GJØVIK/HADELAND

Nordea laget Gjøvik, Hadeland, Toten og Land er rigget for framtiden. Vi ønsker å være best på pensjonssparing, forsikring og finansielle tjenester. Du møter oss både fysisk og digitalt.

nordeagjovik@nordea.no Tlf: 23 20 60 01

49


50

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

Tindehytta huser kong Harald

KONGELIG RESIDENS: Her på terrassen av på hytta levert av Tinde Hytter vil kong Harald følge spennende NM-øvelser.

LYGNA: En konge må bo standsmessig, selv under et ski-NM. Arne Næss

arne.naess@oa.no

Rett før jul dukket de opp med hytta hvor kong Harald skal kunne oppholde seg under NM-dagene. Hytta er levert av Tinde Hytter fra Ringebu. Ifølge daglig leder i Tinde Hytter, Audun Skattebo er det ei hytte i Dovre-serien, tilpasset bruken under NM, det vil si uten soverom og fullt utstyrt bad. Tinde Hytter er godt kjent i Lygnaområdet fra før av. De har levert hytter til det store nye hyttefeltet i Lygna Hyttegrend. På arealene til Brandbu og Tingelstad Almenning har Tinde oppført åtte hytter, og flere er under planlegging da de første ble meget godt mottatt.

Kongehytta – Dere stiller opp og låner gratis ut ei hytte til kong Harald under Norgesmesterskapet. Hvorfor det daglig leder Audun Skattebo? – Vi har hatt et godt samarbeid med Brandbu Tingelstad Almenning i flere år nå og det har vært viktig for oss å bidra i nærmiljøet på Hadeland, bl.a. har vi vært støttespiller til Brandbu Idrettsforening sin friidrettsgruppe. Nå når NM på ski skulle arrangeres på Lygna så vi det som viktig at også vi som en næringsaktør i området er med å bidrar til dette arrangementet. Det er et stort arrangement for regionen og det arbeidet

EFFEKTIVT: Med kyndige folk på plass ble hytta reist på en .- to–tre. som legges ned av frivillighet i et slikt arrangement er enormt viktig. Dette vil løfte hele området både når det gjelder anlegget for langrenn som bygges ut og ikke minst med interessen for området i forhold til turisme og aktiviteter. Vi håper at vårt bidrag til dette er med å gjør dette til et vellykket arrangement som alle i regionen kan være stolt av i flere år framover.

Hytteprosjekt – Dere har en rekke hytteprosjekter rundt om i Norge, blant annet i Lygna Hyttegrend. Hvorfor Lygna, og er det mer på gang?

– Vi har hatt et godt samarbeid med Brandbu og Tingelstad Almenning noen år og det har vært om deres felt i Lygna Hyttegrend. Det har vært et samarbeid om flere av deres områder og har bl.a. innbefattet et prosjektområde på 8 tomter i 2016. Interessen for dette var stor og det vart utsolgt på kort tid. Nå jobbes det med nye prosjekttomter som blir klare til NM og i tillegg så samarbeider vi tett med almenningen om de andre tomteområdene de har i området. Det er stor interesse for disse og de blir liggende flott til i området med god utsikt og lett utgang til det omfattende løypenettet i området.

SKIINTERESSERT: Selv er Audun Skattebo involvert i skiidrett på flere fronter.

Skiløpere – Hvilke av våre skistjerner er dine favoritter? – Som gammel skiløper selv har mine favoritter sluttet å gå for noen år siden, bl.a. Oddvar Brå var en av de. Av dagens skiløpere har jeg ingen spesiell favoritt men er imponert over det arbeidet som veldig mange legger ned i sin satsing for å yte maksimalt bl.a. til årets høydepunkt, NM. Jeg følger også med de lokale fra Oppland og det hadde vært artig om Barbro Kvåle hadde lyktes på hjemmebane, avslutter Audun som leder en stor og meget solid virksomhet med utgangspunkt i Ringebu.


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

NSB Gjøvikbanen En hyggelig reise til

NM Lygna 2017

51


En lang og hendel 52

NM langrenn 2017 / lygna / 2. – 5. febru-

LYGNA: De startet med en «vill» idé, som ble lansert men «refusert», for så å slå til i omgang to med seier på oppløpssida. Arne Næss

arne.naess@oa.no

For dem som har trasket på skistadion på Lygna skisenter noen år er forvandlingen nesten ikke til å tro. Fra en tilværelse med utedo, uten nettilgang og nærmest uten et sted å søke ly for vær og vind, til en tipp topp moderne skistadion med alle mulige fasiliteter i løpet av knappe to år.

Tøff kamp Lygna skisenter søkte om NM allerede for 2015, men tapte kampen mot Røros. De lot være å søke for 2016 fordi da ville mesterskapet bli lagt et sted nord i landet. Så tråkket en gjeng til igjen og sendte en søknad i september 2014 om mesterskapet i 2017. Etter knivskarp konkurranse med et par andre arrangørsteder vant Lygna kampen.

Utbygging I søknaden ble utbyggingsplanene beskrevet. Svært ambisiøse planer som blant annet omfattet et nytt stort servicebygg med alle tenkelige fasiliteter. Stor kafeteria, garderober, lagerplass til det meste og en 2. etasje som under NM skal huse NRKs stab på 70 personer. Seinere bruk kan være klasse/møterom.

Bredbånd Dem som har gjestet stadion tidligere har irritert seg kraftig over at det ikke har vært noe nettilgang under arrangementer, annet enn nærmest provisorier. Men med dyktige forhandlere i alle ledd ble det manøvrert på plass et prosjekt med gode medspillere i blant annet Gran kommune og grunneier Brandbu og Tingelstad Almenning. Rett før jul ble det for første gang trykket «enter» på datamaskiner og internett med god kapasitet var på plass.

Ny skytebane Når man likevel hadde maskiner og mannskap i gang med å sprenge ut masser for å lage en ny stadion og nye løyper fant noen kreative ut at da kunne man jo lage en ny skytebane i tillegg! Dermed også nye tusener av tonn stein til å steinsette hele stadion, som jo var ei bløt myr!

Søknaden Lygna Skisenter ble stiftet 1986 og drives av Brandbu IF, Gran IL, Jaren IL, Moen

kunne lede over 700 funksjonærer gjennom fire travle dager.

Folkefest

Sportsklubb, Tingelstad IF, Tingelstad Skiskytterklubb og Søndre Ål Sportsklubb. For å arrangere mesterskapet er det etablert et selskap Lygna Arrangement AS. Et blikk tilbake på søknaden som ble sendt viser hvor avhengig arrangørene er og har vært av velvillige samarbeidspartnere.

Reguleringsplan Gran kommune har spilt på lag med Lygna skisenter hele veien. De satte i gang arbeid med en reguleringsplan for området og anla vann og avløp våren 2015. Grunneier Brandbu og Tingelstad allmenninger ga grunn til «alt det ble spurt om» og hogg de nødvendige områder. Uten deres velvilje ville vi ikke hatt et slik stadion som dere vil møte på Lygna under NM. Det ble søkt om støtte «over alt». Tippemidler, kommunalt bidrag, Sparebankstiftelsen, Gjensidigestilftelsen og sikkert mange fler, og ikke minst mange tusen timer dugnad har gjort at anlegget nå står der nesten ferdig. Det jobbes med å få etablert ei asfaltert rulleskiløype i løpet av 2017.

Framtida Signaler fra sentrale personer i Norges Skiforbund kan tolkes som at det i framtida ikke vil være enkelt å få tildelt et mesterskap om anlegget ikke allerede er på plass. Det er etter hvert utviklet flere gode skianlegg i Norge og det er stor sannsynlighet at skiforbundet i stedet for å velge «nye» arrangører ser til allerede utbygde anlegg de vet fungerer godt. Derfor er det viktig for arrangørene å vise hele Ski-Norge at Lygna er et flott sted for framtidige mesterskap. Fasiliteter som storstue med alle fasiliteter, moderne tøffe løyper, snøsikkert, flombelysning, asfaltert rulleskiløype for sommerbruk, en dyktig arrangørstab, god nettilgang og kort vei til store befolkningsmasser bør alle telle i positiv retning.

Utfordringer Et NM på ski vil innebære helt nye utfordringer for så vel Lygna Skisenter som alle de frivillige. Det stilles enorme krav til logistikk, detaljert planlegging, og kommunikasjon mellom alle hovedgrupper som skal ta imot 170 mediefolk fra hele Norden, kanskje totalt 30.000 tilskuere, 5000 skolebarn, noen hundre barnehagebarn og

SKISKYTTERE: «Noen» kom plutselig på at om det ble laget ny skiskytterstadion fikk skiarenaen tonnevis av stein til å steinlegge stadion og parkeringsarealer.

Arrangørene har lagt seg i selen for å engasjere lokalbefolkningen. Ikke minst kulturgruppa har fått med seg mange lokale medspillere og skapt engasjement. Hadeland videregående skole har vært med oss hele veien. Det er nærmest umulig å få med alle aktivitetene, men dere kan ta en titt på de fantastiske «pølsebodene» som dere finner ute i terrenget rundt stadion. De er produsert av elever ved HVS. Dessuten har de stått på de siste dagene og «rigget» en hel stadion – bare for å nevne noe. Jo, vi må selvsagt ta med NM-floka. Hva det er? Kom å stadion og se!

Konsept Helt fra de aller første møtene i hovedkomiteen har et begrep stått sentralt, «lokale krefter». Derfor dro vi til Brandbu og snakket med Tint om logo og annet. De tente umiddelbart og har fulgt oss fram til i dag. (Se egen sak). Vi tok kontakt med de lokale handelsstandsforeningene i Brandbu og Gran og de tok imot oss med smil og engasjement. Uten Britt Vilberg og Ole Vidar Lien i Brandbu og Kari Lokrheim i Gran, samt lokale forretningsdrivende, hadde det ikke blitt det produktet du nå sitter og leser i. Da NM-komiteen skulle velge leverandører til mat til publikum, inklusive VIP, var det helt naturlig å spørre lokale produsenter. (Se egne saker.) Kongemiddagen ble selvsagt lagt til Lygnasæter som har støttet opp om aktiviteten på skistadion fra lenge før det ble snakk om noe NM.

Skolebarn Da ideen om å «hente» inn over 5000 skolebarn torsdag og fredag kom spørsmålet om transport relativt raskt på banen. Her stilte Oppland Fylke opp og ble en helt avgjørende medspiller. Et «voksent» bidrag gjorde dette unike prosjektet mulig. Men prosjektet skapte ytterligere engasjement så vel hos finanskilder som innad i regionkontoret for Hadeland. Dermed var prosjektet gjennomførbart. Det er umulig å huske på alle medspillere nå timer før det hele tråkkes i gang. Dessuten tror vi ikke at noen av oss egentlig visste hvor mange mennesker som skulle involveres i alle mulige funksjoner. Nå vil det være over 700 «blåjakker» rundt om på stadion disse dagene. Alle er vi verter for dere som gjester oss og heier på våre fremste langrennsløpere.

SOMMER 2016: Slik så det ut etter at ny utgang fra stadion ble ferdig arrondert i

høst.


lsesrik vei til NM NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

53

NM-GENERAL: Terje Nilsen, leder av Lygna Skisenter og rennleder under NM har i perioder jobbet 24,5 timer i døgnet, fordi han også har jobbet i lunsjpausa! En mann med en enorm arbeidskapasitet, og helt ærlig, uten Terje – ikke noe NM!

NM-TILBUD!

FÅ HVITEVAREPAKKE TIL KR 29 000,–*

BESØK OSS PÅ VÅR STAND PÅ LYGNA!

Trient

*Kjøp bolig eller hytte på Hadeland innen 13/2-17, og få med hvitevarepakke til en verdi av 29 000,-. Gjelder kun ved BoligPartner avd. Gjøvik.

VINTER 2017: Og slik ser det ut når den

første snøen er på plass – selvlaget selvsagt!

BODD PÅ LYGNA: Vi lar Finn Staff

stå som representant for alle dem som har bruk all sin fritid de siste åra på å lage en tipp topp stadion til årets NM.

BoligPartner Gjøvik Tlf: 47 80 17 00 | gjovik@boligpartner.no boligpartner.no

Gråhø


54

NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

Kultur: Engasjerte kulturmedarbeidere, Maj-Iren Bjorang Jørgensen fra Randsfjordmuseene, kultur og seremoniansvarlig i hovedkomiteen, Randi Eek Thorsen, leder for Frivilligsentralen, Hilde Tangen og kultursal-sjef Torstein Nybø. Foto: Rune Pedersen / avisa Hadeland

■ Folkeliv

Bredt kulturprogram LYGNA: Med «kulturminister» Randi Eek Thorsen i spissen kan NMkomiteen presentere et bredt kulturprogram på vei til, og gjennom hele NMuka. Arne Næss

arne.naess@oa.no

Kanskje noen spør seg hvorfor et bredt kulturprogram til et mesterskap på ski. Men hovedkomiteen var klar på at gjennom ulike kulturopplegg før og under NM vil det være identitetsskapende, skape deltakelsen og tilhørigheten, samt at vi var sikre på at det aktive kulturlivet på Hadeland ville engasjere innbyggerne.

Bredt spekter Kommer du på åpningsseremonien vil du få høre en spesialkomponert NMfanfare av Hadelands egen Thomas Pettersen, framført av musikkelever ved Hadeland videregående skole. På stadion og tre andre steder i bygda har Hadeland Folkemuseum utplassert noen SKIgarder som et visuelt varemerke. De har fått mye oppmerksomhet. En del er tradisjonell skigard, resten består av ubrukelige ski folk har plassert her gjennom vinteren. Skigardene dekoreres ulikt. En er tradisjonsskigard, en graffiti, en av profesjonelle kunstnere, en av voksenopplæringens fremmedspråklige elever.

Dekoreringen finner sted i uke 2. Etter NM vil SKIgardene plasseres på museet – og inngå i historien.

Ung design Medvirkende i prosjektet har vært Hadeland kulturskole ved Marta Tuff, kunstner Inge Lauvers og designer Kari Hestnes. Lærere og unger på Sanne barneskole og Gran ungdomsskole. Barn og unge fra Sanne barneskole og Gran ungdomsskole har via den kulturelle skolesekken vært med på et designprosjekt og skapt en imponerende Lygna-inspirert ullskulptur og flotte votte- og luemønster. NM-mønsteret er designet Habiba Batool Ahmad. Mønster og garn har vært å få kjøpt på garnbutikkene i Gran og Brandbu siden slutten av november, forklarer Randi. Til tider har det knapt vært å oppdrive garn på grunn av interessen! – Det er jo kjempegøy at dette har fanget så manges interesse, selv om vi vet at hadelendinger er glad i å sitte med «bunningen», smiler Randi

Foredrag og arrangement Før og under NM har det vært og vil bli en rekke enkeltarrangement med foredrag samt sang og musikk i ulike sjangere. Nede i handelssentrene blir det «after ski», og på stadion bygges en markedsplass, en lavvoleir med en rekke lokale produsenter av mat og håndverk. I tillegg til markedsplassen har Bondekvinnelagene påtatt seg å koke potetsuppe, som sammen med lokalprodu-

serte NM-pølser og NM-burgere fra Brandbu pølsemakeri, tilbys i alle kiosker og serveringstelt. Lompa kommer selvsagt fra Engers lefsebakeri.

Folkeliv og Scene Ung Kulturgruppa er den som, ved siden av de unge som styrer aktivitet på sosiale medier og web, vært dem som har markert seg mest på veien mot Lygna. Kulturgruppa har stått for, enten alene eller i samarbeid med andre lokale aktører en rekke arrangementer. På vegen gjennom skogen fra P-plassen og inn på stadion er det åpnet for at foreningslivet innen kultur kan utfolde seg. Det vil være stor aktivitet i skileikanlegget som ligger like inntil løypetraseene nær stadion. Til sammen vil det være over 5000 elever fra Hadeland, Toten og Land på stadion torsdag og fredag. Aktiviteten legges til rette av Idrettslinja ved Hadeland Videregående skole, i samarbeid med Barnas Skiklubb (NSF). Skolene kommer til å ha tilhold i egen skolebase. Et fast møtested. Hver base vil være utstyrt med lavvo eller telt, griller og skistativ.

Markedsplassen – Hva skjer på stadion? – På flata foran skiskytteranlegget midt på stadion bygges opp en stor lavvoleir som vi regner med skal ta seg godt ut i TV-bildet. Inne i lavvoen er det en rekke lokale produsenter av mat og håndverk som har sine smaks- og salgsboder. Her skal det steikes flatbrød og

lefse, serveres lokalprodusert ost, eplemost, pølser og annet. Her er også en imponerende utstilling av alle votter og luer som elever på Gran ungdomsskole under kyndig veiledning har utviklet. Inne på stadionområdet er det også bygd opp ei scene hvor det blir ulike underholdningsinnslag hver dag.

Vi rister løs – Mer? – Du kan ikke ha unngått å se den morsomme og engasjerende NM-sangen «Vi rister løs». Dessuten har mediegruppa akkurat sluppet den offisielle NM-filmen hvor vi presenterer Hadeland gjennom fire årstider og med det beste vi har å tilby. Vi bør også nevne at alle premiene er lokale. Hadeland Glassverk har laget egen NM-kolleksjon. Det blir i tillegg andre premier laget av lokale produsenter. Åpningsseremonien blir spektakulær, vitensenteret dukker opp med show, det er nesten så jeg mister oversikten, sier kulturansvarlig Randi Eek Thoresen og svinser videre over stadion. – Vent litt, hvem har du hatt med deg. – Svært mange, men kan nevne kultursjef Camilla Jarlsby, kulturkontorets Rune Larsen, Randsfjordmuseenes May-Iren Bjorang Jørgensen, Frivilligsentralens Hilde Grøndahl Tangen, Grinakervevs Jo Lyngstad og arrangementsutvikler i Gjøvik-regionen Marianne Aaslund. Har du fått med at vi også skal underholde litt for kong Harald når han ankommer stadion lørdag, hører vi på inn og utpust.


NM langrenn 2017 / lygna / 2.–5. februar

Følg NM Siste nytt om NM på ski finner du på hadeland.no

Som abonnent på papiravisen har du fri tilgang til alle saker digitalt.

Registrer deg på Hadeland.no i dag: www.hadeland.no/kundesenter

55


V I N T E RKAMPANJE:

10 års

Kjøp BÜRSTNER BOBIL utstyr* – få med valgfritt camping

kr

30.000

e d o g d e m m u e l i jub

! R E J N A P M TILBUD og KA

VINTERKAMPANJE:

Kjøp SOLIFER BOBIL utstyr* – få med valgfritt camping

kr

30.000

Velkommen til NM på ski! Mohagen Bil, Mohagalia 4, 2770 Jaren • Telefon 61 39 50 00 epost: post@mohagenbil.no

Profile for Gran Handelssenter

Velkommen til FOLKEFEST på Lygna 2. - 5.februar.  

Over 700 Funksjonærer vil ta i mot deg og sørge for at du og alle andre trives under Norgesmesterskapet på ski. Kjente norske idrettsutøver...

Velkommen til FOLKEFEST på Lygna 2. - 5.februar.  

Over 700 Funksjonærer vil ta i mot deg og sørge for at du og alle andre trives under Norgesmesterskapet på ski. Kjente norske idrettsutøver...

Profile for granhh