Page 1

nr. 8 - 2011

www.ghh.no

HAN D E LS S E NTE R

Portrett Helmax løsning side 3

Brillefin på Brillehjørnet side 10

Rune Larsen side 5

Barnas dag Velkommen til

Størst i ferskvare på Hadeland

ranstunet Tlf: 61 33 11 00

10 - 19 (18)

7 - 21 (8 – 20)

Tlf. 61 33 16 94

SPAR/EUROSPAR er en kjede i Norgesgruppen

8-22 (9-20) Bare lave priser! Gran

Gran Solsenter Kjøp solpasset - 20% ekstra soltid

7 – 21 (8 – 20)

Man. - fre. Lørdag

09 - 20 09 - 18

8-22 8-20

Tlf. 61 32 72 50 www.gjensidige-hadeland.no Våre skadeforebyggende tiltak strekker seg litt lenger...

Best i landet?

Tiltak *Ca. årlig rabatt boligforsikring Boligalarm med tyveri og brann (FG-godkjent) 14% El.kontroll av huset 18% Vår vannstoppventil 26% Overspenningsvern 5% El kontroll landbruk 10% Samlet Maksimalt 60% *Rabattsatsene avhenger av bygningens størrelse og alder.

Kontantbidrag fra oss Inntil kr 2000,Inntil kr 750,Inntil kr 2000,Inntil kr 1500 Inntil kr 1500 Inntil kr 7000,-

SPAR/EUROSPAR er en kjede i Norgesgruppen

Regnskap - lønn - fakturering - årsoppgjør Økonomisk rådgivning - bistand v/nyetableringer

Storgata 41 - 2750 Gran - Tlf. 61 33 76 70 - Fax 61 33 76 79 e-post: haugen-regnskap@c2i.net www.haugen-regnskap.no

. . . kapasitet innen regnskap . . .


GRANtoppen Nr. 8 oktober 2011 Ole Vidar Lien Daglig leder

Tilbakeblikk fra Den Norske Potetfestivalen 2011

Takk! Da har vi lagt bak oss Potetfestivalen 2011. Vi var svært heldige med været denne gangen, noe som satte sitt preg på folkelivet i hele Gran. Tradisjonen tro hadde vi mange stands og boder i store deler av Storgata, med underholdning fra scena i nord. Midt i gata, ved «Tråkket», var det telt, bord og stoler, hvor blant andre Gran Jente- og Guttekorps, sammen med andre aktører, serverte potetsuppe, potetbåter, potetlefse, bakte poteter, pølse, kaffe og vafler. Dette serveringsstedet var godt besøkt under hele festivalen, og var med på å lage skikkelig «mart'n» stemning her i sentrum. Det å lage og siden gjennomføre en slik festival, er en krevende oppgave og vi vil benytte anledningen til å takke lag, foreninger og enkeltpersoner for en flott og betydelig innsats. Og med fare for å glemme noen i farten nevner vi; Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Gran Idrettslag, Sanitetskvinnene på Jaren, klasse 2MED ved Hadeland videregående skole, Gran Jente- og Guttekorps, Kulturskolen, John Prestkvern, Åge Lindal, Jonas Viberg, Lene Aaserud Larsen, Per Haslerud, Arne Hvinden og Terje Stenseng. En spesiell takk til Politiet. Vi vil bruke denne anledningen til å rette en spesiell takk til Lensmannskontoret i Gran og Lunner og Politiet, som nok en gang stilte opp synlige og mannsterke og sørget for at alt gikk fint for seg gjennom hele festivalen. Tusen takk! «Den store folkefesten» Dette sitatet har vi hentet fra Oppland Arbeiderblad, og vi er svært glade over å kunne fortelle at vi hadde publikumsrekord, festivalen sett under ett. Torsdagen ble en flott kveld for barn og unge.

Foto: Siv Ellefsrud/Hadeland

FRA IDE, DESIGN TIL FERDIG TRYKKSAK • Konvolutter • Brosjyrer • Visittkort Foto: Martine E. Grymyr, Oppland Arbeiderblad

• Kopiering • Logo • m.m.

granittgrafisk.no Storgata 32, 2750 Gran • 613 90 700

PC - Nettverk - Driftsstøtte - Service - Opplæring

Betyr det noe for deg å ha nærhet til din dataleverandør? Føler du trygghet ved å ha tilgang på erfarne serviceteknikere hvis du trenger hjelp? Da bør du ta kontakt med oss for en prat om ditt eller din bedrifts databehov. Spør oss og du får de riktige svarene!

Derfor sier jeg til alle, som jeg sa til Hanne: Velkommen tilbake til Gran!

www.ghh.no

Nr. 8 - Oktober 2011 – Årg. 23 – opplag 36.000

Tilsammen 36.000 husstander, dvs. ca 100.000 mennesker.

www.karriereoppland.no

Da vi ringte Hanne Krogh etter festivalen og ba henne sende faktura på det avtalte honoraret var svaret: «Dette var et så hyggelig og flott arrangement, at dette gjør jeg gratis». For ei jente!!

toppen Denne Grantoppen går til alle husstander i følgende distrikt:

Mer informasjon Se www.karriereoppland.no eller kontakt Karrieresenteret Opus Hadeland på tlf 61 33 37 87. Adr: Jarenstranda 6, 2750 Gran

Lørdagen bød på Hadeland Trekkspillklubb, turnoppvisning ved Gran Idrettslag, motevisning med og for barn og «Karius og Baktus», spilt av «Teaterglede», før den store konsertkvelden gikk av stabelen med «stinn brakke», Ni Liv og Postgirobygget.

1482 Nittedal 1483 Skytta 1481 Hagan 1487 Tøyenhaugen 1488 Hakadal 2032 Maura

Utgiver: Tekst/bilde: Layout: Trykk: Distributør:

 Gratis opplæring for voksne over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring tidligere  Et deltidsstudium tilpasset voksnes livssituasjon  Forutsetter noe praksis innen faget Søknadsfrist 1. desember 2011, oppstart uke 4 2012.

Gratulerer og takk til Rune Larsen og Hilde Grøndahl Tangen, fra henholdsvis Kulturkontoret og Frivilligsentralen, for en flott gjennomført Talentiade og med Erik & Kriss som et absolutt høydepunkt. Etter å ha fått med seg festivallunsj med underholdning av Per og Otto, raw-food med økologiske poteter servert av Stasjo'n på Jevnaker, nydelig potetkake servert av Hotell Hadeland og Randsvangen, nybakte potetlefser bakt av Marit Morstad og Kari Tingelstad og potetkjeks produsert av Inga Lome, fikk publikum oppleve en populær prisvinner i Rigmor Aasrud. Deretter fikk vi et spektakulært moteshow i regi av Kine Lium og Lise-Lotte Antonsen. Tusen takk! Deretter tok Hanne Krogh oss med gjennom en feiende flott allsang sekvens, for deretter å lede «Det Trivelige Korslaget». Og det ble til de grader trivelig med fire flotte «team»; Sparebank 1, HIKK, Grymyr og Erstad. Dere vant hele Hadeland denne kvelden! Tusen takk, og velkommen tilbake neste år!

Helsearbeiderfag for voksne

Vi har også et stort utvalg av tilleggsutstyr og rekvisita.

Gran Handel og Håndverk, tlf. 61 33 15 10 Boks 19, 2711 Gran, Fax 61 33 16 60 Mail: post@ghh.no Britt Viberg Granitt Grafisk as I www.granittgrafisk.no Nr1Trykk Lillestrøm, tlf. 63 80 50 80 Norpost, tlf. 32 82 76 00

2090 Hurdal 2730 Lunner 2740 Roa 2742 Grua 2743 Harestua 2750 Gran 2760 Brandbu

INFO, OFK

2

2770 Jaren 2830 Raufoss 2840 Reinsvoll 2846 Bøverbru 2860 Hov 2864 Fall 2843 Eina

3500 Hønefoss 3500 Flattum 3500 Klekken 3500 Veien 3520 Jevnaker 3522 Bjoneroa

JohNET Datasystemer AS - Gran Øst - Postboks 54 - 2711 Gran Tlf. 61 33 88 40 - Faks 61 33 88 59 - E-post: johnet@johnet.no Åpent mandag-fredag 08.00-16.00. Internett: www.johnet.no


3

GRANtoppen Nr. 8 oktober 2011

Kinoprogram Onsdag 12. oktober Kl. 19:00 Johnny English Reborn

Helmax løsning for Maxbo og Rema 1000 Det har i lengre tid vært kjent at Gran Almenning/ Maxbo har kjøpt tomt syd i Gran sentrum, hvor de ønsker å bygge nytt varehus for å flytte virksomheten dit. Tekst og foto: Ole Vidar Lien

Det er kjent at det er inngått en leieavtale mellom Gran Almenning og Rema 1000. - Vi er klare til byggestart 2. januar 2012, under forutsetning av godkjenning av omregulering til detaljhandel, sier almenningsbestyrer Knut Narvestad. - Gran Almenning/Maxbo har solgt byggevarer siden 1992 og omsetningen har passert 50 millioner i året, og vi har for lengst vokst ut av våre nåværende lokaler. Disse lokalene er vanskelige å omstrukturere, så derfor ønsker vi å bygge et moderne byggevarehus med større og bedre vareutvalg, til fordel for både kunder og ansatte, fortsetter han. - Siden vi bygger på dyrket mark, forutsettes det at arealet utnyttes på en samfunnsmessig effektiv måte. Dette oppnår vi ved å legge til 1.500 kvm til en ekstern leietaker, og med 2. etage vil bygget da bli på totalt 4.000 kvm. Sentral avtale - For å kunne realisere dette må vi ha leietakere, og derfor er avtalen med Rema 1000 helt sentral, understreker Narvestad. - Videre ser vi flere fordeler ved å flytte fra Sagatangen til Gran syd. Da slipper vi inngående varetransport gjennom Gran sentrum og tilsvarende transport ut med lastebiler, tilhengere

Søndag 16. oktober

Kl. 14:00 Knerten i knipe

- Vi er avhengig av å kunne konkurrere på like vilkår som andre, og vi vil ikke kunne overleve i våre nåværende lokaler. Og da vi ønsker å bli i Gran sentrum, er løsningen med å flytte sammen med Maxbo helt perfekt. Det vil kunne gi oss en effektiv butikkdrift, bedre parkering og bedre vareutvalg, sier han.

Søndag 16. oktober

Kl. 16:00 Johnny English Reborn

på kartet: F.v. Knut Narvestad og Erlend Karlsen.

og traktorer. Det er fotgjengerløsning med gang- og sykkelvei dit vi skal flytte, og vår tomt har avkjøring fra Rv. 4 i samme rundkjøring som Coop og Kiwi, sier Narvestad. Avgjørende for Rema 1000 - Rema 1000 har eksistert i Gran sentrum i 20 år, sier kjøpmann Erlend Karlsen i Rema. - Vi startet allerede for 10 år siden med planer om utvidelse av butikken. Omsetningen vår har gjennom disse årene økt vesentlig, og vi har forlengst vokst ut av lokalene våre. Sortimentet har økt, så 1000 artikler er i dag ca. 2.500 artikler. Butikken er trang, tungdrevet og krever stadig etterfylling av hyllene, dessuten begynner den å bli nedslitt. Den nye konkurransesituasjonen med to nye butikker betyr ikke nødvendigvis at folk kjøper mer mat, men vi må utvide vareutvalget med «non food» artikler, og vi ønsker i nye lokaler å øke til 4.000 artikler, sier Karlsen.

avtale: Gran Almenning har inngått leieavtale med Rema 1000.

Ute på høring - Planene er ute på høring, og vi opplever at de fleste er positive til disse, sier Erlend Karlsen. - Det som virker noe merkelig, er at Statens Vegvesen ser ut til å ville overstyre politikere og lokale myndigheter. Maxbotomta gir en naturlig grense for Gran sentrum mot syd, og mitt hjertesukk er hvorledes Vegvesenet kan se forskjell på Kiwi og Rema, når avstanden mellom byggene med samme innkjøring vil være ca.50 meter, avslutter Erlend Karlsen.

Søndag 16. oktober

Kl. 18:00 De tre musketerer (3D)

SF-FILM.NO


4

GRANtoppen Nr. 8 oktober 2011

ordførerens hjørne

bli bøssebærer ring 02025

Tilbakeblikk

Ordfører Inger Staxrud

Foto: BT. Stokke,

Fotograf Andvord AS

Høsten er her. Høstjevndøgn er tilbakelagt, og det blir stadig kortere dager og mørkere kvelder. Etter mye strev er avlingene stort sett i hus. Små og store hager ryddes og forberedes for neste sesong. Naturen går i dvale. Mange føler nok at noe av energien blir borte når høstmørket kommer over oss. Kanskje er det riktig å sette ned tempoet litt, gi rom for de gode opplevelsene, ta fram ferieminnene, samle familie og venner rundt et hyggelig kveldsmåltid. Høsten gir rom for refleksjon. Sommeren har gått så fort, og vi tenker kanskje over hva vi fikk ut av årets beste tid. Hvilke planer hadde vi og hvordan greide vi å gjennomføre dem?

syns at den kommunale kverna maler langsomt. For meg har det vært en lærerik periode med mange gode og selvsagt noen dårlige opplevelser. Uansett er jeg blitt kjent med mange hyggelige og flinke folk! Jeg har fått større innsikt i alle de oppgaver en kommune har som forvaltningsmyndighet, tjenesteyter og samfunnsutvikler. Dette er oppgaver som er avgjørende for kommunens innbyggere, og derfor er politisk arbeid betydningsfullt og spennende.

Barnas

Alle varianter Evergood og Farmers kaffe

Knallpris!

Jeg håper at jeg ikke går helt «i dvale», selv om jeg avslutter denne hektiske perioden. Erfaringene kan komme til nytte i andre sammenhenger, også i åra som kommer. Men det er en tid for alt, og jeg gleder meg til å kunne ta det noe mer med ro når jeg etterhvert går inn i pensjonistenes rekker. Jeg takker for samarbeidet med GranToppen, og ønsker alle det beste for en ny sesong!

For en avtroppende ordfører er det også tid for tilbakeblikk. Kontoret ryddes, og det legges til rette for ny ordfører og ny Lilla 28-35 periode. Mange minner dukker Svart 28-39 fram, etter hvert som papirer sorteres og for det meste havner i «dunken». Fire år har gått fort, selv om det virket nesten uoverkommelig i Hvit 30-36 gje starten. Mengder av papir og Tilbudene r. ge oldnin sh hu te iva mange, lange møter har det Inger Staxrud n til pr varer. Salg ku og utsolgte om trykkfeil over oldreflektere vært. Så kan en Avtroppende ordfører i eh rb fo r ta komme. Vi ene kan fore om resultatet står i forhold til Gran kommune er på tilbud ing sn en gr Be innsatsen. Noen vedtak gir synlige endringer, slik som i Gran Vi i GranToppen takker på vår sentrum. Andre vedtak er side Inger Staxrud for et kjempe«usynlige» og får fokus bare der- godt samarbeid - for all velsom systemet ikke fungerer. villighet og alle velskrevne og FRA IDE, Men det har skjedd utrolig mye gode innlegg - og vi ønsker henne 30-36 påDESIGN disse årene, selv om noen alt godt i årene framover!

VI RYDDER ÷40% FOR LIVETHALLOWEEN

899,-

Norges største

799,-

TV-AKSJONEN NRK 2011 GÅR TIL NORSK FOLKEHJELPS ARBEID MED Å RYDDE MINER OG KLASEBOMBER

nærmerBARNAS seg... DAGER

699,Fårikå

- Name it 25 år

ferskt, av lam

59 A Alle varer fra Knallpris!n Lamm 399,Helsearbeiderfag for voksne Mandag - fredag: kl. 10 - 22 -25% n -30% Lørdag: kl. 10 ÷- 18 Deilig 99 % rabatt på alle Søndag: kl. 13 - 22 o halloween-drakter llsengetøy Manda flannegranittgrafisk.no Cafe B s fra Høie nallp K + e90 19s NYE ÷30 HELÅRSDYNE Bli venn = med oss på i 29 dunp90 P LEDD!Alle po ø Før 2190,Knallp www.ghh.no k90 & 2 Nå 1500,19 1 ÷40 Alle

TIL FERDIG TRYKKSAK Findus ferdigretter 2

1

3

• Konvolutter

40

Tilbudet gjelder kun ut uken

• Brosjyrer

Finnes på s.................

• Visittkort

Finnes på s.................

Finnes på s.................

hele, ferske, p

 Gratis opplæring for voksne 5 6 over 25 år som ikke Granstunet • tlf: 47 torsdag-fredag-lørdag har fullført videregående opplæring tidligere www.eurosko • Logo  Et deltidsstudium tilpasset voksnes livssituasjon  Forutsetter noe praksis innen faget Finnes på s................. Finnes på s................. Finnes på s.................

4 • Kopiering

• m.m.

Søknadsfrist 1. desember 2011, 7 9 oppstart uke 2012. du ikke Nå 48trenger

ager ass. variante lenger bleiekort! Høstmidd ve priser!Mer informasjon la Storgata 32, 2750 Gran • 613 90 700 – til faste Sepåwww.karriereoppland.no eller kontakt Finnes s................. Finnes på s................. Finnes på s................. Karrieresenteret Opus Hadeland på tlf 61 33 37 87. 6, 2750 Gran

Kyllingkjøttdeig

fersk, 400 g, Prior 49,75/kg

Annonsespøk nr. 8/2011. Adr: Jarenstranda

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33,90

240 g, Stabburet

47,90

Vi trekker én vinner som får kr 500,* Gjelder ikke Libero Våtservietter 256 stk Løsningen sendes: Gran Handelssenter, Boks 19, 2711 Gran eller en ny bleiepakke. innen 28. oktober 2011. Merk konvolutten «Annonsespøk» eller bruk postkort. Vi gratulerer vinneren av annonsespøk GT Nr. 7 2011: Marte Gro Gjestvang, 3514 Hønefoss

KJØP

Pizza Ristorante

Mozzarella, 325 g, Dr. Oetker 61,23/kg

BRIO HADELAND SMIETORGET, TLF 61

Postnr./sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hadeland@briobutikken.no

Løvstek 124,58/kg

Velg ett Libero babypleieprodukt

www.karriereoppland.no Adr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gratis!

Libero bleiepakker

36,90

Libero babypleieprodukt*

www.briobu

i 2 kg sekk, a


GRANtoppen Nr. 8 oktober 2011

5

Energisk og engasjert kulturperson som satser på ungdommen Han er et oppkomme av kreativitet og engasjement og trives svært godt med barn og unge Portrett:

RUne Larsen Tekst og foto : Britt Viberg

bo i Oslo, med alle tibud som fantes der, men at det ikke gikk lang tid før han begynte å reise hjem i helgene. - Dette var ikke bare for å komme hjem til mor med skittentøyet mitt, men det var faktisk godt å komme hjem til Hadeland, sier Rune. - Det ble et slags fristed for meg, og jeg forsto snart at det var her jeg ville bosette meg. Jeg var omlag 22 år da jeg flyttet tilbake.

Rune Larsen ble født 9. august 1979 på Ringerike Sykehus. Hans mor, Gerd Ask Larsen, og faren, Tom Larsen, er fra henholdsvis Hønefoss og Roa, og i Runes første år bodde de på Hønefoss. De flyttet så til Lunner, for senere å ende opp på Roa. Rune har også en lillebror, Espen, som er fem år yngre. - Da jeg var 16 år, flyttet jeg, sammen med to kompiser, til Oslo for å begynne på Wang Toppidrettsgymnas. Det første året bodde vi sammen, gikk på samme skole og i samme klasse, så vi levde rett og slett tett innpå hverandre, forteller Rune. Lidenskapelig fotballspiller Fotball var min store lidenskap, og heldigvis hadde jeg mulighet til å kombinere skolen med fotball på høyt nivå. Jeg spilte også en landskamp, på lag med Carew. Han spilte spiss, mens jeg var forsvarsspiller, sier Rune, som har spilt fotball både for Vålerenga og Skeid. - Jeg fikk faktisk et tilbud fra England. Dette ble det imidlertid ikke noe av, da min mor syntes at jeg var i yngste laget, sier han med et smil. Han forteller at det var spennende å

Musikk i blodet - En annen lidenskap er musikk. Det har sikkert alltid ligget der «på vent», men det var da jeg flyttet hjem igjen at jeg oppdaget det for fullt. Jeg var alltid den som satt ved CD-spilleren på fest og til enhver tid skiftet til riktig musikk, sier han. Rune bodde hjemme en stund etter at han flyttet tilbake til Hadeland, men forsto snart at det ikke var noe å satse på i lengden. - Det er ikke bare enkelt å flytte hjem igjen under mors «vinger», etter å ha bodd seks år for seg selv, sier han. Etter kort tid traff han imidlertid søte Linda Klevengen og flyttet sammen med henne på Grua. Linda startet forøvrig for en tid tilbake klesbutikken Must på Gran og har i den senere tid slått sin butikk sammen med Rikke Martine Evje Olimbs butikk Kaza. Den lekre og innbydende butikken heter nå Kaza & Must. - Da Linda og jeg flyttet sammen, begynte jeg å jobbe som lærervikar på Lunner Ungdomsskole, sier Rune. Deretter ble det Forsvaret på Helgelandsmoen på den spreke hadelendingen. Korporal Larsen ble hovedtillitsvalgt for de som var inne til førstegangstjeneste, og han jobbet også i velferden.

- Jeg spilte jo litt fotball etter at jeg kom tilbake til Hadeland også da, sier Rune og legger til at han da spilte for Grindvoll, men ikke lenger er aktiv nå.

«

Jobbet både på Harestua skole og Lunner Ungdomsskole, mens han gikk Lærerhøgskolen på Hamar

»

Etterhvert fikk Rune også barn med sin kjære Linda. Cela Christine kom til verden i 2004, og i 2007 kom lille Nila Cornelia. - Det er veldig koselig å ha barn, og jeg føler at Hadeland er et godt sted å vokse opp, sier Rune, som gjerne ville hatt mer tid til at han og familien kunne benytte seg av alle de fine friluftsområdene i regionen. Kultur - Jeg har alltid vært engasjert i kultur, og i 2009 ble jeg oppfordret til å søke en 60% stilling på Gran og Lunner Kulturkontor. Jeg var heldig å få jobben og kombinerte den med 40% stilling på skolen. Etterhvert kom tilbudet om 100% stilling på kulturkontoret, noe jeg ikke har angret på at jeg takket ja til, for jeg stortrives i jobben, sier Rune. - Det startet med ansvar for barn og unge på de arrangementene som kommunene sto for og de faste tilbudene, som ungdomsklubber og liknende. Jeg fikk også ansvar for tilbud til funksjonshemmede, forteller han. - Jeg har et utbredt samarbeid med Frivilligsentralen og andre, og jeg kan ikke få takket nok for den viktige jobben de gjør. Uten de frivillige, kunne jeg ikke klart meg på større arrangementer, som 16. mai arrangementet «Opprøret», «Aktiv sommer», «Høstfestivalen», «Vinterfestivalen», «Talentiaden», «Filmfokus» og annet.

«

Har hatt ansvar for digitalisering av kinoen i Brandbu

»

Rune er også driftsansvarlig for kinoen, med blant annet ansvar for booking av film. - Vi har hatt en formidabel økning, både i omsetning og antall besøkende, sier han. - I tillegg til kinoen, er det muligheter for fremtidig ansvar for «Den kulturelle skolesekken» og kultursalen på den nye Videregående skolen, en slags formidlingsjobb. Omsorgsperson som er glad i å omgås ungdom Rune viser tydelig at han er glad i å omgås ungdom, noe blant annet den rusfrie ungdomskvelden på Potetfestivalen er et godt eksempel på. Han er også velvilligheten selv og en profesjonell medspiller i mange andre sammenheng, for eksempel som konfransier og musikkansvarlig ved motevisninger og annet. - Jeg er nok en perfeksjonist på de tingene jeg står ansvarlig for, sier Rune. - Det kan derfor hende at jeg til tider kan virke litt masete på omgivelsene, men det er aldri vondt ment. Jeg er kjempetakknemlig for all den gode hjelpen jeg får rundt omkring, så hvis noen synes at jeg er pirkete, så er det kun fordi jeg vil at alt skal være så perfekt som mulig, sier han. Og det er ingen tvil; Rune er en blid, hyggelig og omsorgsfull person, som vil at alle rundt ham skal ha det bra. Vi i Gran Handel og Håndverk ønsker Rune Larsen lykke til videre i sin jobb for og med de unge - og med å fremme kulturen på Hadeland!


6

GRANtoppen Nr. 8 oktober 2011

vinmonopolet

Cebrina jakter på menn

Fart og spenning på Nille

I tillegg til å være en godt etablert frisørsalong for jenter i alle aldre, gjør Cebrina på Smietorget nå også et fremstøt mot den maskuline siden. Tekst og foto: Britt Viberg

Cebrina, som har salonger både på Gran, Jevnaker og i Hønefoss, satser nå ekstra på menn i alle sine distrikter. - Vi prøver å lage trivelig mens corner, slik at gutta også skal føle seg vel hos oss og slippe å oppleve alt det feminine, sier Anne Ragne F. Meli, som sammen med Mona Myhre er eier av alle tre salongene.

HADELAND Tlf. 40 43 77 73

- Den maskuline serien American Crew har allerede en stund vært å finne hos oss, og det er ingen tvil om maskuliniteten. Både flaskenes utseende og innholdets duft, vitner om at dette er skikkelige mannfolkprodukter.

for å lære seg herreklipp helt fra scratch, og de skal selvfølgelig også kurses i nye trender. Det er kjempeviktig med kurs, og vi har også tre som reiser til Storefjell nå, og to som drar til London i slutten av oktober. - Vi har også to lærlinger som skal på lærlingkurs i november, sier Toril Kløvstad, som har vært daglig leder hos Cebrina Gran gjennom mange år og som skryter av en svært stabil og dyktig stab. Dyktige daglige ledere - Det er dessuten en fornøyelse å drive de tre salongene, med så dyktige daglige ledere, skryter eierne. Mona Myhres datter, Jeanette Myhre, overtar som daglig leder i Hønefoss fra 1. oktober. Jeanette, som også har jobbet litt både på Gran og Jevnaker, har fått frisørfaget inn med morsmjølka. Damene hos Cebrina er enige om at det også er behov for litt ung kreativitet, for å kunne etterkomme alle kundenes ønsker. Det er totalt 24 frisører i de tre avdelingene.

SATSER MER PÅ MENN: Toril Kløvstad er glad for å ønske flere menn velkommen til Cebrina. SPAR/EUROSPAR er en kjede i Norgesgruppen

Oppdatert til enhver tid - Vi jobber hele tiden for å bli bedre, og det er mye kursing utover høsten, forteller damene i Cebrina Gran. - Tidlig på nyåret reiser blant annet tre frisører til København

- Her på Gran er vi ni frisører og to lærlinger, sier Torill, som sammen med alle de andre hyggelig damene, ønsker alle gamle og nye kunder velkommen til en oppdatert og atmosfærisk salong. - Vi gleder oss veldig til også å kunne ta imot de mannlige kundene med litt mer maskulin trivsel og velvære, avslutter de.

9–20 (9–18)

TØFF DAME: Bente Briskelund er ei skikkelig ”stå på” jente.

Med full gass og innebygd turbo styrer hun Nille på Gran. Tekst og foto: Britt Viberg

- Hun er et arbeidsjern, blir det sagt. Men det er nok ikke bare hos Nille at Bente Briskelund “gir jernet”. Med sin Suzuki 750 elsker hun å rase rundt på veiene. - Dette er noe jeg alltid har drømt om, og da anledningen og økonomien tilsa at jeg kunne kjøpe meg en sykkel, tok jeg også lappen for tre år siden, forteller tøffe Bente. - Det er en herlig følelse å kunne kjøre rundt på egen sykkel, sier hun. Bente, som er født i 1974 og i alle år har bodd på Hadeland, er forøvrig i ferd med å bli samboer med sin Per Ove. Kanskje ikke uventet at han også kjører motorsykkel. - Akkurat nå holder vi på å bygge på huset mitt, slik at vi kan flytte sammen, sier Bente. Da jeg har to barn, Marte på 14 år og Tommas på 20, og Per Ove har tre barn på 12, 18 og 20, så sier det seg selv at vi trenger plass, sier hun smilende. - Jeg er forresten en fikse- og mekkedame, sier hun, og legger forklarende til at hun elsker alt annet enn husarbeid.

SPAR

Lang butikkerfaring Bente jobbet tidligere 12 år hos Rimi på Gran, de seks siste årene som butikksjef. Fra 2007 jobbet hun ett år hos Nille på Lena, før hun begynte hos Nille på Gran. - I den senere tid har jeg også parallellt drevet Nille i Brandbu, sier hun. - Det er veldig moro å jobbe i Nille. Med årene er innkjøperne blitt veldig flinke, og vi får nye og spennende produkter hele tiden. Kvaliteten er blitt veldig bra, og utvalget er bredt, så her burde det være noe å finne for enhver, sier Bente. Nille Gran har totalt åtte ansatte, men bare Bente jobber fulltid. Ombygging i slutten av oktober - Når Posten flytter fra Smietorget, får vi igjen arealet som de måtte få av oss da de kom hit for ett par år siden. Vi bygger da om, og vil derfor få en skikkelig julebutikk, sier hun. - Men før juleproduktene kommer, så er det jo Halloween. Også til denne tradisjonelle anledningen var vi mye å tilby, og alle er hjertelig velkommen inn, avslutter Bente.

8–22 (8–20)


GRANtoppen Nr. 8 oktober 2011

KONKURRANSER OG AKTIVITETER FOR BARNA lørdag 15. oktober i 2. etg. på Smietorget

Kl. 11.00 - 14.00

Kl. 12.00 - 13.00

• Baskettball konkurranse • Ringspill konkurranse • Tegnekonkurranse

Kl. 14.00 - 14.45

Besøk Smietorgets spennende fiskedam. Her kan du få litt av hvert på kroken!

Sirkus Osmondo-show på torget. Et fantastisk enmannsirkus som barn må få oppleve.

Sirkus Osmondo tar med seg dyrene og sirkusvogna inn på Smietorget. Her kan du hilse på dyrene og få ballongfigurer.

? -30% på alle

barnevarer. lørdag 15. oktober BALLONGER TIL ALLE BARNA PÅ KAPPAHL.

Norges største leketøykjede!

HALLOWEEN

Barnas dag hos brio Morsomme aktiviteter og konkurranser fra kl.11-14, se eget program.

nærmer seg...

-30%

rabatt på alle halloween-drakter Tilbudet gjelder kun ut uken

BRIO HADELAND SMIETORGET, TLF 61 33 25 06 hadeland@briobutikken.no

www.briobutikken.no

7


GRANtoppen Nr. 8 oktober 2011

www.mediateam.no

8

Alle varianter Evergood og Farmers kaffe

Knallpris!

÷

40%

r. Salg utsolgte vare trykkfeil og forbehold om mme. Vi tar

ger. te husholdnin kun til priva

/10 . lørdag 15 jelder t.o.m g e en d u Tilb

ko ene kan fore er på tilbud

Begrensning

Fårikålkjøtt ferskt, av lam, pr kg

59

90

Alle Findus ferdigretter

Knallpris!

÷

Lammelår

40%

ager Høstmidd ve priser! la – til faste Kyllingkjøttdeig

fersk, 400 g, Prior 49,75/kg

Løvstek 240 g, Stabburet 124,58/kg

1990 33,90

2990 47,90

Pizza Ristorante Mozzarella, 325 g, Dr. Oetker 61,23/kg

19

90

36,90

hele, ferske, pr kg

99

00

Nå trenger du ikke lenger bleiekort!

+ Velg ett Libero babypleieprodukt gratis!

=

* Gjelder ikke Libero Våtservietter 256 stk eller en ny bleiepakke.

2&

KJØP

Libero bleiepakker

1

Libero babypleieprodukt*

Cafe Bakeriet ass. varianter

Knallpris!

30%

÷

Alle poteter i 2 kg sekk, ass. varianter, Gartner

Knallpris!

40%

÷

ÅPNINGSTIDER

08 – 22 (20)


GRANtoppen Nr. 8 oktober 2011

Dagskupp! KUN ONSDAG OG TORSDAG

399,Deilig

flanellsengetøy fra Høie

NYE PLEDD!

HELÅRSDYNE i dun Før 2190,-

Nå 1500,Calluna busk

Husk vårt store utvalg av metervare. Vi syr gjerne etter dine ønsker!

50,ord. pris

Smietorget, 2750 Gran Telefon: 94 19 30 63

100,-

Paul Mitchel baby don't cry Shampoo og spray

Vi gjør litt stas på barna! Lørdag 15. oktober

Før: 430,-

NÅ: 298,Pr. stk. 149,-

FARGE GELE

39,- pr. stk. Bordlykt antique

300,-

Marthe NY frisørlærling Utfører alt i moderne hårpleie til en hyggelig pris!

Tilbudet gjelder for Smietorget ut uke 41 eller så langt beholdningen rekker.

bestill blomster for levering på mestergrønn.no

DROP IN

Åp

etyr noe! Når service b nings (9-1 tid Gran: 9-20

8)

9


10

GRANtoppen Nr. 8 oktober 2011

ALT AV BARNEBEKLEDNING

3 2 BETAL FOR

TA

Vi spanderer den billigste

HADELAND Tlf. 40 43 77 73

Brillefin på Brille På Brillehjørnet i Gran Øst er de opptatt av at du både skal se bra og se bra ut. Tekst og foto: Britt Viberg

- Vi er selvfølgelig aller mest opptatt av generell øyehelse, sier Jarle Bang, som peker på viktigheten av å teste synet, for å vite at alt er i orden, uavhengig av om man skal kjøpe briller eller ikke. - Høsten er forøvrig en årstid da dårlig syn kan gjøre hverdagen ekstra vanskelig, det være seg bilkjøring, håndarbeide og lesing i dårligere innelys og liknende, sier han. - Barn og syn er selvfølgelig også spesielt viktig å være oppmerksom på. For eksempel kan lese/ skriveproblemer, mysing eller hodepine skyldes øynene, så det er viktig å sjekke.

Men synstest er viktig for alle aldre, sier Jarle. - Fastlegen fokuserer også mer enn tidligere på synstest når det gjelder for eksempel fornying av førerkort, og kanskje spesielt ved 70 års alder. Synsrådgivning Optikerne er blitt flinkere enn tidligere til å gi riktig rådgivning, mener Jarle. - Det er dumt å gå hjemme og lure på hvilke hjelpemidler du eventuelt trenger, for slike ting får du i dag god hjelp til, sier han. - Vi har oppdatert utstyr til alle formål. Utstyret på synsprøverommet er nytt, og vi er opptatt av av kundene skal ivaretas på en skikkelig måte.

Ulike hjelpemidler - Vi selger fremdeles aller mest briller, men det går selvfølgelig også endel linser, spesielt daglinser. At det også finnes multifokale linser, er det nok ikke alle som vet. Disse er for de som trenger både lesebrille og avstandsbrille, og de er godkjent for å sove med flere netter på rad. Å jobbe med kontaktlinser som takler begge avstander, er veldig interessant, sier Jarle og ønsker velkommen inn til en synstest, rådgivning, eller annen hjelp.

oppdatert: Jarle Bang bak ett av de nyeste instrumentene.


GRANtoppen Nr. 8 oktober 2011

VINTERDEKKENE ER PÅ PLASS KOM INNOM FOR EN HYGGELIG DEKK-PRAT!

VI UTFØRER: ❅ Alt innen dekk fra trillebårer til traktor

❅ Propan

❅ Felger fra bil til traktor

❅ Selvvaskplass

❅ Oljeskift

❅ Slitedeler til de fleste biler

❅ Rekvisita ❅ Batteri

❅ AC-service ❅ Henger utleie

❅ Hydraulikkpressing

Briller - Kontaktlinser

Synsprøver - Timebestilling Tlf. 61 33 01 30

TLF: 613 29 300

godkj. optiker –Off.Vår glassPål Bang leverandør

ehjørnet

Problemer med å lese liten skrift?

AKKURAT NÅ

495,inkl. synsundersøkelse og tilpasning

Prøv livet uten lesebriller. Test multifokale linser i en måned.

Optiker Jarle Bang - Telefon 61 33 19 10

11


12

GRANtoppen Nr. 8 oktober 2011

ranstunet

De unike forretningene - midt i hjer tet av Hadeland

Nyåpning hos Hansen & Dysvik Etter oppussing og helrenovering, fremstår Hansen & Dysvik på Granstunet i disse dager som en helt ny og innbydende butikk. Tekst og foto: Britt Viberg

Nyåpningen skjer torsdag 13. oktober, og innehaver Ingunn Forsbergh og hennes medarbeidere gleder seg over ansikts løftet butikken har fått. - Vi håper at også kundene opplever dette som positivt, sier Ingunn, som lover mange gode åpningstilbud. Butikken har fått nye gulv og ny innredning, og kassa er flyttet på en annen vegg. Produktene har også fått ny og vennlig plassering. - Det er en fryd å starte høsten på denne måten, stråler Ingunn.

- Nå som det også er kommet så masse nyheter, føles dette som en helt ny butikk, sier hun. Gardiner i spennende fargenyanser - Det er ikke lenger sterke farger som gjelder, men brunt, beige og kremfarger i mange nyanser pluss litt lilla. - Det er heller ikke så mye metervare lenger, men det finnes jo fremdeles, sier Ingunn, som legger til at de har uslåelige priser på fiks ferdig. - Her finnes selvfølgelig også rullegardiner, persienner og de nye knytegardinene (roll ups), som er blitt en populær erstatning for liftgardiner, sier hun.

Cubus

Rimelige moteprodukter og stabil stab - Vi har mange yngre kunder enn tidligere, fordi vi har mye mer motevarer, og prisene er relativt lave, sier Kurt.

SPREK 50 ÅRING OG ERFAREN FORRETNINGSMANN: Kurt Andersen

RIMI og Posten Det faktum at Rimi og Posten har funnet hverandre, er noe de ansatte setter stor pris på fremover være postansvarlig, i tillegg til assisterende butikksjef, sier han.

- Vi i Rimi ser virkelig frem til dette og har gledet oss lenge, sier Eirik Smeby. Han har jobbet hos Rimi på Granstunet i to og ett halvt år, hvorav ett år som teamleder og ett år som butikksjef. - Jeg har nå imidlertid bedt om å fratre min stilling som butikksjef og vil

Den trivelige butikken, som har seks fast ansatte, hvorav en er ute i permisjon, selger ikke bare til enkeltkunder, men også masse til skoler, sykehjem og institusjoner. - Nå gleder vi oss over å motta kundene i helt nye og forhåpentligvis innbydende omgivelser, sier Ingunn og ønsker alle hjertelig velkommen inn!

- Det er et helt annet trøkk nå enn tidligere, sier han. - Det er hyppigere kampanjer, og det skjer noe nytt hele tiden - hver uke.

Tekst og foto: Britt Viberg

Tekst og foto: Britt Viberg

Bredt utvalg - Den nyrestaurerte butikken vil selvfølgelig også bugne av dyner, puter, sengesett og duker, også voksduker, sier Ingunn. - Vi har mange forskjellige dyner og i flere prisklasser.

Cubus finnes i seks land; Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Polen og Latvia. Kurt, som har jobbet i Cubus i hele 24 år, har også vært regionsleder i både Hedmark/Oppland og Oslo. Nå i oktober har han drevet Cubus Gran i 14 år.

Cubus på Gran har hatt et flott år, etter at de flyttet inn i den nye delen av Granstunet.

- Vi er veldig godt fornøyd og har hatt en økning på 8,5%, sier Kurt Andersen, butikkleder i Cubus Gran. - Og vi ser optimistisk på fremtiden, legger han til. Damer utgjør den største kjøpegruppen - Dameklær, kosmetikk og parfymeartikler er det som selger aller mest, men vi har også hatt økning både på herre- og barneklær, sier Kurt. - Men 95-97% av alt som selges, er det damer som handler, sier han.

- Gardinoppheng, stenger og gardinbrett er jo nødvendig tilbehør som vi har massevis av, og vi har også stort utvalg i sytilbehør.

Post i butikk på Rimi åpner 18. oktober - Vi starter ombyggingen mandag 10. oktober, men butikken vil holde åpent også under rivningen, sier han, og legger til at de gleder seg til å komme i gjenge. Postboksene blir flyttet hit, og alt blir som tidligere.

Cubus Gran har totalt 11 medarbeidere, inkludert faste ansatte, deltidsansatte og ekstrahjelp. - Vi har en svært stabil stab, sier Kurt fornøyd. - Lisbeth Mikkelsen har vært med helt fra starten, og alle de andre har vært her minimum tre - fire år. Dette gjør selvfølgelig at de kjenner kundene godt, noe

GLEDER SEG OVER NY BUTIKK: Ingunn Forsbergh ønsker velkommen til nyoppusset butikk.

som er en stor fordel både for våre kunder og oss. Alt sklir litt lettere med en stabil stab, sier han. Kurt, som kommer fra Raufoss, stortrives på Hadeland. - Det er veldig trivelig her og massevis av hyggelige kunder. I motsatt fall, ville jeg nok ikke orket all pendlingen. Nå er det kommet massevis av flotte produkter for høsten, og vi gleder oss til å presentere alt for kundene. - Det er dessuten spennende å være med på den store utviklingen her i Gran, og som sagt; vi ser lyst på fremtiden, sier Kurt. Den 29. september fylte Kurt 50 år. Dette ble behørig markert på Granstunet. Ledelsen synes Kurt, som blant annet var styreleder på senteret i flere år og som innehar stor kompetanse og kremmerånd, fortjener masse gratulasjoner og ros. Vi i Gran Handel og Håndverk slutter oss til gratulantene!

Åpningstidene vil følge butikken, 7 - 21 på vanlige ukedager og 8 - 20 på lørdager. Bra økning og service innstilt stab - Vi hadde god økning i vår og sommer, hele 15 - 20% i forhold til fjoråret. De ansatte virker som de trives, og de står på for å gi kundene den servicen de er ute etter, noe også alle de gode tilbakemeldingene tilsier. - Vi har ikke så mye non food som tidligere, men vil nok få et litt friere sortiment etterhvert, sier Eirik. Rimi Gran har 10 - 12 butikkmedarbeidere, hvorav fire - fem faste. - Vi er stolte av å ha en ryddig og oversiktlig butikk, hvor kundene har god

GLEDER SEG TIL Å OVERTA POSTEN: Eirik Smeby

plass til å bevege seg og hvor det er lett å finne fram, sier Eirik, og avslutter med å ønske alle hjertelig velkommen til Rimi og Posten.

Åpent: 10 – 19 (18) Rimi 7 – 21 (8 – 20) Se nyheter, tilbud og aktiviteter på www.granstunet og


GRANtoppen Nr. 8 oktober 2011

Torsdag 13. oktober

Nyåpning & fest-tilbud hos Hansen & Dysvik.

en

ling Fra babyavde • Alle bilseter •

-25%

gen n i l e d v a e k e l a Fr

Barnas dag

iler Alle radiostyrte b og dukkevogner

Kl.12.00 Sirkus Osmondo på torget i Gran.

Barnas dag på Granstunet Spillfest hos Notabene - ekstra gode tilbud på brettspill.

-25% på alle Name it varer hos Junior.

-25% • •

n

ge n i l e d v a s e l k a Fr Alt yttertøy fra

Name it feirer 25 års jubileum

-25% • •

Tilbudene gjelder t.o.m lørdag 15. oktober

Konkurranser Skytekonkurranse med pil og bue, tegnekokurranse og bilbanekonkurranse ved Ringo.

?? ? ?

Granstunet kjøpesenter Tlf. 478 40 364

ww

Barnas superquiz

BARNAS DAG

www.granstunet.no

Lørdag 15. oktober

Lørdag 15. oktober

Se eget program for aktiviteter fra Ringo

10-19 (18)

å p r e j k s Det t e n u t s n a r G

Kl. 12.30

g rin . w

BARNAS DAGER

Ansiktsmaling & sukkerspinn ved Hadeland Kvinnefotball.

Kl. 13.00 Møt sirkuset Osmondo og hans dyr på Granstunet.

- Name it 25 år Alle varer fra

-25%

Kl. 13.00 Barnas pølsefest hos rimi, vi spanderer pølser.

torsdag-fredag-lørdag

Kl. 14.00 Electric Feet danser i 2. etg. v/Lindex.

Gi bort et fra rt o k e v a G

www.ghh.no

13

o.no


14

GRANtoppen Nr. 8 oktober 2011

10-19 (18) www.granstunet.no

Føl deg som kunde nr. én million!

Stort utvalg Jakker

Herre/dame

499,-

Nå lanserer vi fordelsprogrammet Privilegium. Kjøp ny brille hos oss og få et verdibevis på inntil 4500,- kroner med på kjøpet.

Off. godkj. optiker Christian H. Torp Off. godkj. optiker Barbro Lislegaard

Telefon: 61 33 17 00

Granstunet 2. etg - telefon: 61 33 70 20

Barnas vinterfavoritter 599,22-36

899,-

Lilla 28-35 Svart 28-39

799,Hvit 30-36

CHI GLATTETANG MED VESKE

699,-

Svart 20-28 Lilla 20-26

499,26-32

999,Brun 31-40

399,Brun 28-35

379,699,30-36

Svart 20-35 Lilla 22-35

399,-

Rosa 22-36 Svart 22-39

Nå 799,Før:

1599,-

2 ÅRS GARANTI

Granstunet • tlf: 47 77 12 38

www.eurosko.com

2760 Brandbu • tlf: 61 33 97 50

Telefon: 613 31 041


15

Postnr./sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................................................................

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Innsendt av:

kryssord Nr. 8

GRANtoppen Nr. 8 oktober 2011

Vi inviterer Grantoppens lesere til kryssordløsing. Våre trofaste annonsører vil bidra med premie til den heldige vinneren. Premien er et gavekort i Gran Handelssenter på kr. 300,-. Løsningen sendes til: Gran Handel og Håndverk P.b. 19, 2711 Gran. Merk svarkonvolutten med GT-kryssord nr. 8 2011. Svarene må være oss i hende innen 28. oktober 2011. Løsningen får du i neste utgave av Grantoppen.

annonse

Gratulerer til vinnerne av potetquizen på Granstunet under Den Norske Potetfestivalen: 1. 2. 3. 4. 5.

Jenny K. Lunde, Gran Ingeborg H. Sevaldrud, Brandbu Line Cecilie Børressen, Jaren Geir Børressen, Jaren Lena Nedkvitne, Lunner

6. Mina Nedkvitne, Lunner 7. Marcus Børressen, Jaren 8. Ida Kristine B. Lunde, Jaren 9. Angelica, Lunner 10. Michaela, Lunner

Premiene kan hentes hos Notabene på Granstunet. Svar på potequizen var: 1. Det var 96 poteter i utstillingsmonteret 2. Det var B.T Stokke fra Fotograf Andvord som hadde tatt de fine bildene av barna og ungdommene i potetåkeren 3. Senteret var: Granstunet

Kryssordløsning Vinner av kryssord i GranToppen nr. 6 2011 ble: Leif Aaserud, 2750 Gran Vi gratulerer! Premie kommer i posten.

Gi bort et gavekort fra

Neste utgave av

GranToppen

kommer 9. november


16

GRANtoppen Nr. 8 oktober 2011

Barnas dag i Gran lørdag 15. oktober

Kl. 12.00 Sirkus Osmondo-show, verdens største enmannssirkus med 30 dyr på torget i Gran.

Kl. 13.00 Hils på sirkus Osmondo og hans dyr på Granstunet. Kl. 14.00 Hils på sirkus Osmondo og hans dyr på Smietorget. Hyggelige aktiviteter i begge senterne!

Hjertelig velkommen til barnas dag i Gran! Arrangører:

ranstunet

GranToppen nr 8 - 2011  
GranToppen nr 8 - 2011  

GranToppen inviterer til Barnas dag lørdag 15. oktober

Advertisement