__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2019-2020 — VERSJON 2


DISSE

HANSKENE

ER LAGET

FOR ARBEID Vår lidenskap er hansker! Vi ønsker å hjelpe deg med å finne den best mulige håndbeskyttelsen til akkurat det ar­ beidet du skal utføre. Det å holde hender trygge med hansker fra Granberg har vært vårt mål helt siden begynnelsen. Granberg ble grunnlagt i 1961 og er i dag en ledende produsent og leverandør av hansker. For hver dag som går, oppdager stadig flere vårt store og gode utvalg av hansker til pro­ fesjo­nelt bruk. Vi utvikler kontinuerlig vår produktportefølje, som i dag består av over 250 ulike produkter. I vårt laboratorium er produktutviklings­teamet stadig i arbeid med å utvikle pro­dukter – alltid i nært samarbeid med våre kunder og slutt­ brukere – for å tilfreds­stille nye behov med det siste innen teknolog­iske inno­vasjoner. I 2015 og 2016, to år på rad, ble Granberg AS tildelt den internasjonale designprisen Red Dot Design Award for til sammen tre av sine produkter i merket Granberg®. Denne anerkjennelsen er vi svært stolte av, men ingen­ting er mer tilfredsstillende enn det å møte fornøyde kunder som bruker våre hansker. Det er noe for enhver i vårt kom­ plette utvalg av beskyttelseshansker. Ta en titt! Disse hanskene er laget for arbeid. La oss nå gå i gang med arbeidet.

THORD PAULSEN FRA NATIONAL GEOGRAPHIC «VINTERVEIENS HELTER»


INNHOLDS -

OVERSIKT Det er to måter å finne frem i vår produktkatalog på: etter artikkel eller etter produktkategori.

INNHOLD ETTER ARTIKKEL.......................... 6

INNHOLD ETTER PRODUKTKATEGORI TETTSITTENDE MONTERINGSHANSKER.................. 12 KUTTBESTANDIGE HANSKER OG ARMBESKYTTERE..... 26 KJEMIKALIEHANSKER....................................... 30 HANSKER MED SLAGBESKYTTELSE...................... 38 VIBRASJONSDEMPENDE HANSKER....................... 42 VINTERHANSKER............................................. 44 ENGANGSHANSKER.......................................... 54 VÆSKETETTE HANSKER.................................... 62 TAKTISKE HANSKER OG ARMBESKYTTERE.............. 66 KOZANE®...................................................... 70 TRIKOTASJE- OG BOMULLSHANSKER.................... 74 ALLROUNDHANSKER......................................... 78 SVEISE- OG ARGONHANSKER.............................. 86 HAGEHANSKER............................................... 90 VERNEDRESSER.............................................. 94 ENGANGSBEKLEDNING...................................... 96 ANDRE PRODUKTER........................................102

PRODUKTRELATERT INNHOLD

GRANBERGS KJERNEVERDIER.............................. 3 NULLVISJON FOR HÅNDSKADER............................ 4 TA ENGANGSHANSKER AV - HYGIENISK METODE....... 61 VÅRE VAREMERKER......................................... 93 STANDARDER OG MERKING...............................106 HANSKEMATERIALER OG DEFINISJONER............... 112

ç

Thord Paulsen fra Vinterveiens helter i sin ”arbeidsuniform” og med Granberg hansker, art.nr. 115.9001 (se side 39).


VÅRE KJERNEVERDIER .. uttrykker hva vi i Granberg står for, og hva som preger vår virksomhet i både Norge og andre steder i verden. Verdigrunnlaget er avgjørende for at vi skal lykkes over tid i konkurransepregede omgivelser.

ÆRLIGHET VÆR ÆRLIG OG EKTE, MED INTEGRITET I ALT DU GJØR.

DRISTIGHET VÆR MODIG. STORE TING UTRETTES AV DE SOM VÅGER.

LIDENSKAP VÆR LIDENSKAPELIG. GÅ INN I ARBEIDET MED HJERTE OG SJEL.

SAMHOLD VÆR EN LAGSPILLER. SAMMEN UTRETTER VI MER.


BRUKER DU RIKTIG ANVÄNDER NI RÄTT HÅNDBESKYTTELSE HANDSKYDD

PÅ ARBETSPLATSEN? ARBEIDSPLASSEN? Rätt valt handskydd bidrar till god hälsa och minskad Riktig valg av håndbeskyttelse bidrar til god helse og risk redu­ för sparar kostnader och ökar produktiviteten. sertskador, risikofor skader. Det reduserer også kostnader og øker Granberg arbetar sedan 1961 med1961 att göra arbetsplatser pro­duktiviteten. Granberg har siden jobbet med å gjøre säkrare med rättsikrere handskydd. arbeids­p lasser med riktig håndbeskyttelse. Granberg erbjuder i vårt program G-Zero® audit Granberg tilbyr i G-Zero® programmet, revisjon og opp­ och utbildning för säkerhetsansvarig och medarbetarlæring for sikkerhetsansvarlige og ansattes representanter representanter på arbetsplatser. på norske arbeidsplasser. Vi går igenom riskbedömning i er verksamhet och vad Vi gjennomfører enkräver risikovurdering av virksomhetens aktivi­ PPE-lagstiftningen av det handskydd ni använder, teter basert på hva lovgivningen for PVU krever av håndbe­ samt relevanta EN-standarder. Utifrån detta säkerställer ni skyttelse som brukes, samt relevante EN-standarder. att ni har rätt handskydd. Basert på dette kan bedriften sikre at riktig håndbeskytt­ else benyttes. Denna workshop tar ca 60 min exkl eventuell genomgång av arbetsstationer och blir en del av ert systematiska En slik risikovurdering tar omtrent en time i tillegg til eventu­ arbetsmiljöarbete. ell gjennom­gang av arbeidsstasjoner, og legges til grunn for Hör av er vi mer!arbeidsmiljø-arbeidet i bedriften. en del av så detberättar systematiske

Kontakt oss, så forteller vi deg mer om G-Zero®!

NOLLVISIO}ÖR HANDSKADOR NULLVISJON FOR HÅNDSKADER PÅ ARBEIDSPLASSEN! ARBETSPLATSEN! PÅ

GRANBERG AS E-POST: SERVICE@GRANBERG.NO TELEFON: 53 77 53 00 GRANBERG SVERIGE AB • tlf 0346 12425 • order@granberg-ab.se • granberg.no


THE GRANBERG MANIFESTO:

BOLD BLOOD FOR SOME PEOPLE, STAYING SAFE MEANS STAYING OUT OF HARM’S WAY. It means living in the comfort zone, Where they do not have to think about risk — about danger. For some people, this is fine. But there are some who understand That if people want to stay in The comfort zone — the safe zone, Someone else must get in harm’s way. Not for the thrill of it. Not as a joke. But because there is a job to be done. And someone has to do it: Someone with bold blood, Who does not choose the easy route, But adventure; Who can be called upon, And relied upon, When there is difficult work to be done. Not because no one else is willing, But because no one else is better. For some people, staying safe Does not mean staying out of harm’s way: It means braving the way Safely.

WE KNOW THEM. THEY KNOW US. THE BLOOD THAT RUNS THROUGH THEIR VEINS ALSO RUNS THROUGH OURS.


PRODUKTINNHOLD SORTERT ETTER

ARTIKKELNUMMER 004.0020

s. 103

004.0021

s. 103

100.0433

s. 13

100.0480

s. 13

100.0850

s. 13

101.4295

s. 13

101.4295W

s. 45

101.9510

s. 79

101.9540

s. 45, 79

101.9740

s. 45, 79

102.9500

s. 79

102.9610

s. 80

102.9613

s. 80

103.4140

s. 45, 80

103.4190

s. 80

103.4230K

s. 87

103.4270

s. 81

103.4275

s. 81

104.2560

s. 87

105.1690K

s. 87

106.1690K

s. 88

106.1691K

s. 88

106.3600K

s. 88

106.3700K

s. 88

105.3800

s. 72, 87

107.4201

s. 14

107.4202

s. 14, 46

107.4260

s. 46

107.4297

s. 14

107.4297W

s. 14, 46

107.4299

s. 15

107.4330

s. 43

107.7114

s. 15, 46

107.8105

s. 15

107.8112

s. 47, 81

6

Innhold etter artikkel


107.8888

s. 67

107.9550

s. 81

108.0111

108.0540

s. 91

108.0600

s. 15

109.0400LP

s. 16

109.0400W

109.8100

s. 63

109.8135

s. 31

110.0160

s. 75

110.0240

110.0450

s. 76

110.0484

111.220

7

Innhold etter artikkel

s. 91

108.0112

s. 91

108.0530

s. 91

108.8080

s. 16, 47

108.8095

s. 47, 82

109.0400

s. 16

109.0400Y

s. 17, 48

109.1730

s. 31

109.229

s. 31, 47

109.8145

s. 31

109.8400

s. 63

110.0155

s. 75

s. 75

110.0340

s. 48, 75

110.0356

s. 76

110.0381

s. 48, 76

110.0460

s. 76

110.0461

s. 77

110.0470

s. 77

110.0483

s. 77

s. 77

111.0092

s. 55

111.0300

s. 32, 63

111.0530

s. 32, 63

111.200

s. 55

s. 55

111.225

s. 55

111.325

s. 16, 48

s. 56

111.420

s. 56

112.0122

s. 32, 64


112.0400

s. 64

112.0940

s. 64

112.110

s. 56

113.1010

s. 17

113.1015

s. 17, 49

113.1020

s. 17, 82

113.1023

s. 27

113.1040

s. 18

113.1045

s. 18, 49

113.1051

s. 49, 82

113.4295

s. 18

113.4296

s. 18

114.0070

s. 82

114.0156

s. 83

114.0157

s. 83

114.0166

s. 83

114.0331

s. 19, 49

114.0488W

s. 19, 50

114.0490

s. 19

114.0550

s. 19

114.0630

s. 32

114.0630W

s. 33, 50

114.0640

s. 33, 83

114.0650

s. 33, 64

114.0660

s. 33, 65

114.0660W

s. 34, 65

114.0755

s. 20

114.0766

s. 20

114.0822

s. 20

114.0933

s. 20

114.0944

s. 21

114.0988

s. 21

114.1000

s. 35

114.1046

s. 35

114.2000

s. 35

114.3000

s. 36, 50

114.3030

s. 21, 50

s. 51, 92

114.4279

s. 21

114.610

s. 56

114.4272W

8

Innhold etter artikkel


114.611

s. 57

114.615

s. 57

114.616

s. 57

114.620

s. 57

114.621

s. 58

114.622

s. 58

114.624

s. 58

114.626

s. 58

114.628

s. 59

114.636

s. 59

114.770

s. 59

114.880

s. 59

114.881

s. 60

114.940

s. 34, 60

114.950

s. 34, 60

114.955

s. 34, 60

114.970

s. 35, 61

115.5501

s. 39

114.6000

s. 36

115.9001

s. 39

s. 40

115.9011

s. 36, 40

115.9012

s. 36, 40

115.9002

s. 39

115.9003

s. 39

115.9007

116.0995

s. 27

116.501

s. 27

116.506

s. 27, 51

116.540

s. 28

116.541

s. 28

116.548

s. 28

116.561

s. 67

116.580

s. 28, 51

116.591

s. 29

116.592

s. 29

116.599

s. 29

119.2201

s. 67

119.2202

119.2203

s. 68

119.2209

s. 68

9

Innhold etter artikkel

s. 67


119.2211

s. 68

119.2221

s. 68

120.1118

s. 22, 84

120.4271

s. 22

120.4273

s. 22

120.4281

s. 22, 92

120.4282

s. 23, 51

120.4283

s. 23, 92

120.4284

s. 23, 52

120.4291

s. 24

120.4292W

s. 24, 52

120.4293

s. 24, 92

120.4294W

s. 24, 52

210.0010

s. 97

210.0020

s. 97

210.0021

s. 97

210.0032

s. 97

210.0032-1

s. 97

210.0033

s. 97

210.0033-1

s. 97

210.0034

s. 97

210.0034-1

s. 98

210.0040

s. 98

210.0040B

s. 98

210.0045

s. 98

210.0045B

s. 98

210.0049

s. 98

210.0050

s. 98

210.0050B

s. 98

210.0060

s. 99

210.0060S

s. 99

210.0061

s. 99

210.0062

s. 99

10

Innhold etter artikkel


210.0063

s. 99

210.0073

s. 99

210.0073B

s. 99

210.0074B

s. 99

210.0080

s. 100

210.0085

s. 100

210.0090

s. 100

210.0095

s. 100

210.0095B

s. 100

210.1012

s. 100

210.1510

s. 95

210.1510B

s. 95

210.2010

s. 95

210.3010

s. 95

211.630

s. 103

214.64110

s. 103

702-02

s. 71

702-04

s. 71

703-01

s. 29, 69, 71

703-03

s. 69, 71

904.1000

s. 104

904.1300

s. 104

995.7100GB

s. 105

995.7200GB

s. 105

11

Innhold etter artikkel

904.1400

s. 104

904.2000

s. 105

904.2010

s. 100, 105


GR ANBERG®

TETTSITTENDE MONTERINGS­ HANSKER

STRAM DEG OPP! Du bør forsikre deg om at du bruker hansker i riktig størrelse. Hvis en hanske er for løs, kan grepet ditt bli dårlig, og hansken kan dess­ uten sette seg fast i maskineri eller andre ting. Dette kan føre til skade. Det å holde seg trygg bør være en førsteprioritet!

• • • • •

• •

• •

• •

• • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • •

• • •

• •

• • • • • • • • • •

• • • • • •

• • •

• •

• •

• •

• •

• • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •

Olje

Lateks

Nitril

PVC/Vinyl

PU

Borrelåslukking

• • •

Greptype Vått

Vernehansker blir delt inn i tre katego­ rier etter hvilken grad av risiko de skal beskytte mot. Dette er KATEGORI I for på en god måte å Minimal risiko kunne tilpasse proseKATEGORI II dyrene for vurdering Middels risiko og kvalitetssikring av KATEGORI III hanskene til ulike be- Høy/dødelig risiko hov for beskyttelse.

Art.no 100.0433 100.0480 100.0850 101.4295 101.4295W 107.4202 107.4297 107.4297W 107.7114 107.8105 107.8888 108.0600 108.8080 109.0400 109.0400LP 109.0400W 109.0400Y 113.1010 113.1015 113.1020 113.1040 113.1045 113.4295 113.4296 114.0331 114.0488W 114.0490 114.0550 114.0755 114.0766 114.0822 114.0933 114.0944 114.3030 114.4272W 114.4279 120.1118 120.4271 120.4273 120.4281 120.4282 120.4283 120.4284 120.4291 120.4292W 120.4293 120.4294W

Beleggmateriale

Tørt

EN 420-standarden tar for seg de generelle kravene til vernehansker. Disse er presentert på side 106-111.

Bruk listen under for å sammenligne hanskenes egenskaper. Sømløse

CE-merket er et produktmerke som primært brukes i EU og resten av EØS-om­r å­det. CE-merket på et produkt fungerer som en erklæring på at produsenten eller dennes representant garanterer at produktet oppfyller kravene i de aktuelle EU-direktivene og -forordningene.

LIGNENDE, MEN GANSKE FORSKJELLIGE Vinterfôret

DET ER IKKE EGENTLIG EN VERNEHANSKE UTEN DEN RIKTIGE MERKINGEN

Mer Berøringsskjermkompatible ESD-beskyttelse Naturlig skinn Naturlig skinn Berøringsskjermkompatible Vanntette Vanntette

• • • • •

Berøringsskjermkompatible Fôr av bambusviskose Vanntette Oeko-Tex®-godkjent Vannavstøtende Oeko-Tex®-godkjent Høy synlighet, Oeko-Tex® Naturlig skinn Naturlig skinn Naturlig skinn Naturlig skinn Naturlig skinn Naturlig skinn Naturlig skinn

• • • • • •

• • • •

• Oeko-Tex®-godkjent • Berøringsskjermkompatible •

• •

Vanntette Dots, Oeko-Tex®-godkjent

Oeko-Tex®-godkjent

• Silikontrykk i håndflate Silikontrykk i håndflate

12


www.granberg.no

MONTERINGSHANSKER Polyuretanbelegg.

Standarder: Kategori:

CE Cat. II

• Svært slitesterke og pustende. • Ideelle for presisjonsarbeid.

Størrelser:

7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

PU

Passer til: Detaljert montering med krav til god fingerfølsomhet | Transport/lagring | Bilverksteder | Plastproduksjon osv.

Fôr:

EN420:2003

Lengde:

EN388:2016

Polyester

Farge: Grå Tykkelse:

— 23-28 cm

Vekt: —

3121X

NY!

EN 420, 388:2016

Forpakning:

Par (12/144)

Art:

100.0433

BERØRINGSSKJERMKOMPATIBLE MONTERINGSHANSKER Polyuretanbelegg. • Anbefales ved bruk av enheter med berøringsskjerm. • Godt våt- og tørrgrep. • Gir svært god bevegelighet og har utmerkede pustende egenskaper.

Passer til: Bruk av enheter med berøringsskjerm | Montering og etterbehandling | Lett fabrikasjon | Montering av hvitevarer | Generelt vedlikehold | Lagerarbeid og generell håndtering.

Materiale:

EN420:2003

Kategori: Størrelser:

CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11 PU

Fôr:

Nylon

Farge:

Svart

Tykkelse: Lengde:

EN388:2016

EN 420, 388:2016

— 23-29 cm

Vekt: —

1120X

Forpakning:

Par (12/144)

Art:

100.0480

ESD-HANSKER Standarder:

Polyuretanbelegg. • Dissipativ virkning som minimerer forekomsten av statisk elektrisitet, og er stabil når det gjelder antistatiske egenskaper. • ESD-godkjent. Passer til: Montering i elektronikkindustrien | Håndtering av fotofilm | Optikk | Laboratorier.

Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

Lengde:

EN388:2016

3131X

• Ideelle til arbeid som krever presisjon og fingerfølsomhet.

Størrelser:

EN 420, 388:2016 CE Cat. II 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale: Svinenarv (håndflate) Bomull (bakside) Fôr: Ufôret Farge: Tykkelse:

TETTSITTENDE MONTERINGSHANSKER

— 22-26 cm Par (12/144)

Kategori:

3111X

Hvit, Grå

100.0850

Standarder:

Passer til: Montering og lettere arbeidsoppgaver.

13

PU Nylon

Art:

Svinenarvskinn med bomullshåndbak og borrelås, ufôret.

EN388:2016

6 | 7 | 8 | 9 | 10

Forpakning:

MONTERINGSHANSKER

EN420:2003

CE Cat. II

Vekt: — EN 1149-2

Designbeskyttet.

EN 420, 388:2016, 1149-2

Lengde:

Hvit, Rød 0,8-0,9 mm 19-25 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/120)

Art:

101.4295


NY!

BERØRINGSSKJERMKOMPATIBLE MONTERINGSHANSKER EX® Laget av MicroSkin Shield® med elastisk polyesterhåndbak. • Anbefales ved bruk av enheter med berøringsskjerm. • Anti-gli mønster i håndflaten gir forbedret grep. • Komfortable og tettsittende. • Ideelle for arbeid som krever presisjon og nøyaktighet. • God pusteevne. Passer til: Bruk av berøringsskjerm | Lett til middels fabrikasjon | Generell montering | Kjøretøyproduksjon | Inspeksjon etc. EN420:2003

Kategori: Størrelser:

EN388:2016

EN 420, 388:2016 CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: MicroSkin Shield (håndflate) Polyester (bakside) Fôr: Ufôret Farge: Tykkelse: Lengde:

Sort, Grønn — 22-26 cm

Vekt: —

XXXXX

NY!

Standarder:

Forpakning:

Par (12/144)

Art:

107.4201

MONTERINGSHANSKER VINTER EX® MicroSkin Shield® med mønster for bedre grep samt elastisk polyesterhåndbak. Vinterfôret. ProTex®-membran. • Berøringsskjermkompatible. • Komfortable og tettsittende. • Gir beskyttelse mot kulde og fuktighet. • Innsydd pustende membran som sikrer vanntette egenskaper. • Reflekterende trykk på håndbaken øker sikkerheten. • Antiglimønster i håndflaten gir forbedret grep. Passer til: Generell montering | Kjølelager | Utendørs arbeid i våte omgivelser. EN420:2003

EN388:2016

2111X

EN511:2006

X1X

Kategori: Størrelser:

EN 420, 388:2016, 511 CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: MicroSkin Shield® (håndflate) Polyester (bakside) Fôr: Farge: Tykkelse:

Syntetisk fôr/ProTex®-membran (Helfôret)

Svart, Grønn —

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

107.4202

MONTERINGSHANSKER EX® MicroSkin Shield® med håndbak av Spandex® og med borrelås, ufôret. • Fleksible. • Godt grep og høy fingerfølsomhet. • Kan vaskes i maskin. Drypptørkes. Passer til: Monteringsarbeid og andre oppgaver med ekstremt høye krav til fingerfølsomhet, fleksibilitet og grep. Designbeskyttet. EN420:2003

Standarder: Kategori: Størrelser:

CE Cat. II 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: MicroSkin Shield® (håndflate) Spandex® (bakside) Fôr: Ufôret Farge: Tykkelse: Lengde:

EN388:2016

EN 420, 388:2016

Svart, Grå — 22-24 cm

Vekt: —

1121X

Forpakning:

Par (12/120)

Art:

107.4297

MONTERINGSHANSKER VINTER EX® MicroSkin Shield® med ProTex®-membran og håndbak av Spandex®, borrelås. • Gir beskyttelse mot kulde og fuktighet. • Varmt og mykt fôr på innsiden. • Innsydd termisk, vanntett og pustende ProTex®-membran. • Svært fleksible. • Meget godt grep. • Kan vaskes i maskin. Drypptørkes. Passer til: Monteringsarbeid og utearbeid i vått og/eller kaldt vær. Designbeskyttet. EN420:2003

EN388:2016

Standarder: Kategori: Størrelser: Fôr: Farge: Lengde:

TETTSITTENDE MONTERINGSHANSKER

X20

Syntetisk fôr/ProTex®-membran (Helfôret) Svart, Grå — 21-24 cm

Vekt: — Forpakning:

1121X

CE Cat. II 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale: MicroSkin Shield® (håndflate) Spandex® (bakside)

Tykkelse: EN511:2006

EN 420, 388:2016, 511

Art:

Par (12/120)

107.4297W 14


www.granberg.no

BERØRINGSSKJERMKOMPATIBLE MONTERINGSHANSKER EX® MicroSkin Shield® med Spandex® håndbak, ufôret. • Anbefales ved bruk av enheter med berøringsskjerm. • Ergonomisk og tett passform som reduserer tretthet. • Fleksible og myke. • Forbedret grep og høy fingerfølsomhet. Passer til: Berøringsskjerm | Monteringsarbeid og lignende oppgaver | Lett fabrikasjon | Lagerarbeid og vanlig håndtering.

Standarder: Kategori: Størrelser:

Fôr: Ufôret Farge: Lengde:

EN388:2016

CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale: MicroSkin Shield® (håndflate) Spandex® (bakside)

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 388:2016

Sort, Grå, Grønn — 21-25 cm

Vekt: — Forpakning: Art:

1111X

Par (6/72)

107.4299

ALLROUNDHANSKER VINTER EX® MicroSkin Shield® med ProTex®-membran og håndbak av neopren. • Gir beskyttelse mot kulde og fuktighet. • Godt grep og god fleksibilitet. • Håndflate- og tommelrotforsterkning. • Innsydd termisk, vanntett og pustende ProTex®-membran. • Varmt og mykt fleecefôr på innsiden. • Kan vaskes i maskin. Drypptørkes. Passer til: Monteringsarbeid og annet arbeid i kalde miljøer med høye krav til bevegelighet, smidighet og grep. EN420:2003

EN388:2016

EN511:2006

Standarder: Kategori: Størrelser:

010

CE Cat. II 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale: MicroSkin Shield® (håndflate) Neopren (bakside) Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

Syntetisk fôr/ProTex®-membran (Helfôret) Svart, Grå — 26-28 cm

Vekt: — Forpakning:

1122X

EN 420, 388:2016, 511

Art:

Par (6/60)

107.7114

MONTERINGSHANSKER EX® MicroSkin Shield® med håndbak av Spandex®, borrelås, ufôret • Fleksible og har god passform. • Godt grep og høy fingerfølsomhet. • Kan vaskes i maskin. Drypptørkes. Passer til: Monteringsarbeid og andre oppgaver med ekstremt høye krav til fingerfølsomhet, fleksibilitet og grep. Designbeskyttet. EN420:2003

EN388:2016

2121X

MONTERINGSHANSKER BAMBOO® Lateksskumbelegg, fôr i fibre av bambusviskose. • God pusteevne sammenliknet med bomull og andre syntetiske fibre. • Svært behagelige og fleksible. • Bambusfiber er opptil 4 ganger mer absorberende enn bomull. Passer til: Monteringsarbeid med høye krav til fingerfølsomhet og grep.

Standarder: Kategori: Størrelser:

EN388:2016

3121X

15

TETTSITTENDE MONTERINGSHANSKER

CE Cat. II 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: MicroSkin Shield® (håndflate) Spandex® (bakside) Fôr: Ufôret Farge:

Svart, Grå

Tykkelse: Lengde:

22-24 cm

Vekt: Forpakning:

Par (12/120)

Art:

107.8105

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN 420, 388:2016

Lengde:

EN 420, 388:2016 CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Lateks Bambusviskose Hvit, Grå — 23-27 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

108.0600


NY!

MONTERINGSHANSKER VINTER Dobbelt lateksbelegg, vanntett. • Komfortable og slitesterke. • Belagt med et tynt lag av vanntett lateksbelegg i blått. • Et sandaktig lateksbelegg i svart gir godt olje-, våt-, og tørrgrep. • Godkjent for direkte kontakt med alle typer matvarer, inkludert fettholdig mat (EN 1186). • God fingerfølsomhet og passform. • Gir god varmeisolasjon. Bygg- og anleggsvirksomhet | Tungindustri | Montering av komponenter | Shipping | Olje- og gassindustrien | Kuldelager | Næringsmiddelindustri | Arbeid utendørs om vinteren. EN420:2003

EN388:2016

1132X

EN511:2006

X10

Standarder: Kategori:

EN 420, 388:2016, 511, 1186 CE Cat. II

Størrelser:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale:

Lateks

Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

Flanell i akryl Blå, Svart — 24-29 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

108.8080

MONTERINGSHANSKER BLACK DIAMOND, OEKO-TEX® 100-GODKJENT Spesielt vinyl-/PVC-skumbelegg. • Svært slitesterke. • Enestående bevegelighet og passform. • Vinyl-/PVC-beleggingsteknologien er en patentert prosess. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Bygg/anleggsvirksomhet | Tungindustri | Sammensetning av komponenter | Shipping | Mekanisk industri og bilindustrien.

Standarder: Kategori:

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

Vinyl/PVC

Fôr: Farge: Lengde:

EN388:2016

CE Cat. II

Størrelser:

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 388:2016

Nylon Svart, Grå — 23-29 cm

Vekt: —

3131X

Forpakning:

Par (12/144)

Art:

109.0400

MONTERINGSHANSKER BLACK DIAMOND Helbelagt med spesielt vinyl-/PVC-skumbelegg, vannavstøtende. • Svært slitesterke. • Enestående bevegelighet og passform. • Vinyl-/PVC-beleggingsteknologien er en patentert prosess. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Bygg/anleggsvirksomhet | Tungindustri | Sammensetning av komponenter | Shipping | Olje- og gassindustri.

Standarder: Kategori:

8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale:

Vinyl/PVC

Fôr: Farge: Lengde:

EN388:2016

CE Cat. II

Størrelser:

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 388:2016

Nylon Svart, Grå — 23-29 cm

Vekt: — Forpakning: Art:

4131X

Par (12/144)

109.0400LP

MONTERINGSHANSKER BLACK DIAMOND VINTER, OEO-TEX® 100-GODKJENT Spesielt vinyl-/PVC-skumbelegg. • Slitesterke. • Enestående bevegelighet og passform. • Testet og godkjent for kalde forhold. • Vinyl-/PVC-beleggingsteknologien er en patentert prosess. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Monteringsarbeid og arbeidsoppgaver i våte, oljete og kalde omgivelser med kompromissløse krav til fremragende passform og bevegelsesfrihet. EN420:2003

EN388:2016

EN511:2006

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

TETTSITTENDE MONTERINGSHANSKER

X2X

CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Vinyl/PVC Flanell i akryl Svart — 24-27 cm

Vekt: — Forpakning:

3231X

EN 420, 388:2016, 511

Art:

Par (12/144)

109.0400W 16


www.granberg.no

MONTERINGSHANSKER BLACK DIAMOND VINTER Spesielt vinyl-/PVC-skumbelegg. Hi-Viz™ gul farge. • Slitesterke. • Testet og godkjent for kalde forhold. • Vinyl-/PVC-beleggingsteknologien er en patentert prosess. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Monteringsarbeid og arbeidsoppgaver i våte, oljete og kalde omgivelser hvor første prioritet er å bli sett.

Standarder:

CE Cat. II

Størrelser:

9 | 10 | 11

Materiale:

Vinyl/PVC

Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN388:2016

EN511:2006

Lengde:

X2X

MONTERINGSHANSKER Geiteskinn, ufôret.

Passer til: Montering og lettere arbeidsoppgaver. EN420:2003

EN388:2016

MONTERINGSHANSKER VINTER

— 24-27 cm

Standarder: Størrelser:

Par (12/144)

109.0400Y

EN 420, 388:2016 CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: Geiteskinn (håndflate) Bomull (bakside) Fôr: Ufôret Farge:

Grå, Hvit

Tykkelse:

1,0-1,1 mm

Lengde:

23-26 cm

Forpakning:

Par (12/120)

Art:

113.1010

Standarder: Kategori:

EN 420, 388:2016, 511 CE Cat. II

Geiteskinn, fleecefôret.

Størrelser:

• Geiteskinn er mykt og fleksibelt og gir høy fingerfølsomhet. • Geiteskinn slår oksenarvskinn når det gjelder styrke i forhold til vekt. • Sterkt skinn gjør hanskene veldig slitesterke. • Fleecefôret for varme og ekstra komfort.

Materiale: Geiteskinn (håndflate) Bomull (bakside)

EN420:2003

EN388:2016

2222X

EN511:2006

02X

MONTERINGSHANSKER Geiteskinn, ufôret. • Geiteskinn er mykt og fleksibelt og gir høy fingerfølsomhet. • Geiteskinn slår oksenarvskinn når det gjelder styrke i forhold til vekt. • Sterkt skinn gjør hanskene veldig slitesterke. • Sitter godt på hånden. EN420:2003

EN388:2016

3121X

TETTSITTENDE MONTERINGSHANSKER

Gul

Vekt: —

3121X

17

Art:

Kategori:

• Geiteskinn er mykt og fleksibelt og gir høy fingerfølsomhet. • Geiteskinn slår oksenarvskinn når det gjelder styrke i forhold til vekt. • Sterkt skinn gjør hanskene veldig slitesterke. • God pusteevne på håndbaken.

Flanell i akryl

Vekt: — Forpakning:

3231X

EN 420, 388:2016, 511

Kategori:

Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 Bomullsfleece (Helfôret) Grå, Hvit 0,6-0,9 mm 23-27 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/120)

Art:

113.1015

Standarder: Kategori:

EN 420, 388:2016 CE Cat. II

Størrelser:

7 | 9 | 10 | 11

Materiale:

Geiteskinn

Fôr: Ufôret Farge:

Hvit

Tykkelse:

0,7-0,9 mm

Lengde:

22-26 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/120)

Art:

113.1020


MONTERINGSHANSKER Geiteskinn, ufôret. • Komfortable og med god passform. • Mykt og sterkt geiteskinn gir hanskene utmerket bevegelighet og fingerfølsomhet. • Geiteskinn slår oksenarvskinn når det gjelder styrke i forhold til vekt. • Nylonhåndbak og borrelås. Passer til: Monteringsarbeid og andre oppgaver som stiller ekstremt høye krav til smidighet og fingerfølelse.

Standarder:

CE Cat. II

Størrelser:

9 | 10 | 11

Materiale:

Geiteskinn (håndflate) Nylon (bakside)

Fôr: Ufôret Farge: Tykkelse:

EN420:2003

Lengde:

EN388:2016

EN 420, 388:2016

Kategori:

Blå, Hvit 0,6-0,8 mm 22-25 cm

Vekt: —

2121X

Forpakning:

Par (12/120)

Art:

113.1040

MONTERINGSHANSKER VINTER Geiteskinn, vinterfôret.

Standarder:

• Komfortable og med god passform. • Mykt og sterkt geiteskinn gir hanskene utmerket bevegelighet og fingerfølsomhet. • Geiteskinn slår oksenarvskinn når det gjelder styrke i forhold til vekt. • Nylonhåndbak og borrelås.

Kategori:

Passer til: Monteringsarbeid og andre lette oppgaver i kulde.

Farge:

EN388:2016

2221X

EN511:2006

X20

MONTERINGSHANSKER Geiteskinn med elastisk bomullshåndbak, borrelås, ufôret. • Komfortable og med god passform. • Mykt og sterkt geiteskinn gir hanskene utmerket bevegelighet og fingerfølsomhet. • Geiteskinn slår oksenarvskinn når det gjelder styrke i forhold til vekt. • God ventilasjon på håndbaken, som er laget av 100 % bomull.

7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

Geiteskinn (håndflate) Nylon (bakside)

Fôr:

Lengde:

EN388:2016

2221X

Grå, Hvit — 22-25 cm

Forpakning:

Par (12/120)

Art:

113.1045

Standarder: Kategori: Størrelser:

EN 420, 388:2016 CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: Geiteskinn (håndflate) Bomull (bakside) Fôr: Ufôret Farge: Lengde:

Grå, Hvit 0,6-0,8 mm 21-24 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/120)

Art:

113.4295

MONTERINGSHANSKER

Standarder:

Geiteskinn, ufôret.

Kategori:

• Komfortable og med god passform. • Mykt og sterkt geiteskinn gir hanskene utmerket bevegelighet og fingerfølsomhet. • Geiteskinn slår oksenarvskinn når det gjelder styrke i forhold til vekt. • Nylonhåndbak.

Størrelser:

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

Geiteskinn (håndflate) Nylon (bakside)

EN420:2003

EN388:2016

2121X

EN 420, 388:2016 CE Cat. II

Fôr: Ufôret Farge: Tykkelse:

TETTSITTENDE MONTERINGSHANSKER

Syntetisk fôr (Helfôret)

Vekt: —

Tykkelse: EN420:2003

CE Cat. II

Størrelser:

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 388:2016, 511

Lengde:

Grå, Hvit 0,5-0,7 mm 21-26 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/120)

Art:

113.4296 18


www.granberg.no

NY!

MONTERINGSHANSKER VINTER Sandaktig nitrilbelegg, 3/4 dyppet, akrylfôr. • Høy bruksvarighet og slitasjemotstand. • God varmeisolasjon. • God bevegelighet og passform. • Utmerket olje-, våt- og tørrgrep. Passer til: Konstruksjonsarbeid | Generell montering | Kjølelager | Utendørs vinterarbeid.

Standarder: Kategori:

EN388:2016

4231X

EN511:2006

120

CE Cat. II

Størrelser:

8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

Nitril

Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN 420, 388:2016, 511

Lengde:

Flanell i akryl Svart — 25-29 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

114.0331

MONTERINGSHANSKER VINTER Spesielt nitrilskumbelegg. • Slitesterke. • Varme, svært behagelige og med god passform. • Varmbørstet akryl på innsiden, sterkt ytre skall av nylon. Passer til: Kjøledisker og kjølelager | Utendørs montering | Inspeksjoner | Håndtering av små deler.

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

Lengde:

EN388:2016

CE Cat. II 8 | 9 | 10 | 11 Nitril Børstet akryl Blå, Svart — 24-27 cm

Vekt: — Forpakning: Art:

4131X

NY!

EN 420, 388:2016

Par (12/144)

114.0488W

MONTERINGSHANSKE Dobbelt nitrilbelegg, vanntett. • Utmerket slitestyrke. • Belagt med et tynt lag av vanntett nitrilbelegg i blått. • Et sandaktig skumbelegg i svart gir godt olje-, våt- og tørrgrep. • God bevegelighet og passform. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Mekanikk | Olje og gass | Raffinerier | Byggfag.

Standarder: Kategori: Størrelser:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nitril

Fôr:

Nylon

Farge: Lengde:

EN388:2016

CE Cat. II

Materiale:

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 388:2016

Blå, Hvit, Svart — 23-27 cm

Vekt: —

3131X

Forpakning:

Par (12/144)

Art:

114.0490

MONTERINGSHANSKER PRO-FIT®, OEKO-TEX® 100-GODKJENT Med patentert nitrilskumbelegg. • Mikrodots gir godt olje-, våt- og tørrgrep. • Utmerket slitasjemotstand kombinert med fingerfølsomhet og pustende egenskaper. • Patentert mikrokapillær nitrilskumteknologi. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Montering og ferdiggjøring | Metallarbeid | Montering av hvitevarer | Generell bruk og vedlikehold | Lagerarbeid og vanlig håndtering.

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN388:2016

4131X

19

TETTSITTENDE MONTERINGSHANSKER

EN407:2004

X1XXXX

Lengde:

EN 420, 388:2016. 407 CE Cat. II 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Nitril Nylon/Spandex® Svart — 21-28 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

114.0550


MONTERINGSHANSKER Spesielt nitrilskumbelegg. • Svært slitesterke. • Modell med god passform, komfortable og fleksible. • God pusteevne. Passer til: Detaljert montering | Inspeksjon | Behandling av små deler etc.

Standarder: Kategori:

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale:

Nitril

Fôr: Farge: Lengde:

EN388:2016

CE Cat. II

Størrelser:

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 388:2016

Nylon Svart, Grå — 21-28 cm

Vekt: —

3121X

Forpakning:

Par (12/144)

Art:

114.0755

MONTERINGSHANSKER PRO-FIT®, OEKO-TEX® 100-GODKJENT Patentert nitrilskumbelegg. • Godt olje-, våt- og tørrgrep. • Utmerket slitestyrke kombinert med bevegelighet og pusteevne. • Patentert mikrokapillær nitrilskumteknologi. • ANTIWET-behandlet. • Ekstra tynt 18-gauge nylonfôr gir ekstra mykhet og fleksibilitet. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet.

Standarder:

Passer til: Montering osv. | Metallarbeid | Montering av hvitevarer | Generelt bruk og vedlikehold | Lagerarbeid og vanlig håndtering.

Farge:

EN420:2003

EN388:2016

4121X

NY!

EN407:2004

X1XXXX

Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Tykkelse: Lengde:

EN 420, 388:2016, 407 CE Cat. II 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Nitril Nylon/Spandex® Svart, Grå — 21-28 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

114.0766

MONTERINGSHANSKER Sandaktig nitrilbelegg. • Høy bruksvarighet og slitasjemotstand. • Svært god bevegelighet. • Myke og med god passform. • Økonomisk industriforpakning. Passer til: Konstruksjonsarbeid | Bil- og mekanisk industri | Detaljert montering | Inspeksjon | Håntering av små deler.

Kategori: Størrelser: Materiale:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nitril Polyester

Farge:

Svart, Grå

Lengde:

EN388:2016

CE Cat. II

Fôr: Tykkelse:

EN420:2003

EN 420, 388:2016

— 23-27 cm

Vekt: —

4132X

Forpakning:

Par (12/144)

Art:

114.0822

MONTERINGSHANSKER PRO-FIT®, OEKO-TEX® 100-GODKJENT Patentert nitrilskumbelegg. • Godt olje-, våt- og tørrgrep. • Utmerket slitestyrke kombinert med bevegelighet og pusteevne. • Patentert mikrokapillær nitrilskumteknologi. • ANTIWET-behandlet. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Montering og ferdiggjøring | Metallarbeid | Montering av hvitevarer | Generelt bruk og vedlikehold | Lagerarbeid og vanlig håndtering. EN420:2003

EN388:2016

4131X

TETTSITTENDE MONTERINGSHANSKER

EN407:2004

X1XXXX

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

EN 420, 388:2016, 407 CE Cat. II 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Nitril Nylon/Spandex® Svart, Grå — 21-28 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

114.0933 20


www.granberg.no

NY!

BERØRINGSSKJERMKOMPATIBLE MONTERINGS­ HANSKER PRO-FIT® Patentert nitrilskumbelegg. • Anbefalt ved bruk av enheter med berøringsskjerm. • Godt olje-, våt- og tørrgrep. • Utmerket slitestyrke kombinert med bevegelighet og pustende egenskaper. • Patentert mikrokapillært nitrilskumbelegg. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Berøringsskjerm | Montering og ferdiggjøring | Lett fabrikasjon | Montering av hvitevarer | Generell bruk og vedlikehold | Lagerarbeid og vanlig håndtering. EN420:2003

EN388:2016

4131X

NY!

EN407:2004

X1XXXX

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

EN 420, 388:2016, 407 CE Cat. II 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Nitril Nylon/Spandex® Blå — 21-28 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (144/12)

Art:

114.0944

MONTERINGSHANSKER PRO-FIT®, OEKO-TEX® 100 GODKJENT Nitrilbelegg. • Utmerket slitestyrke, meget god bevegelighet og pusteevne. • Forsterkning av tommelrot. • Gir eksepsjonell komfort og fleksibilitet. • Godt olje-, våt- og tørrgrep. • Sanitized® behandlet for å forhindre bakterievekst og fremme friskhet. Passer til: Montering og etterbehandling | Montering av hvitevarer | Generelt vedlikehold | Lagerarbeid og generell håndtering. EN420:2003

EN388:2016

4131X

NY!

EN407:2004

X1XXXX

Standarder: Kategori:

EN 420, 388:2016, 407 CE Cat. II

Størrelser:

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale:

Nitril

Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

Nylon, Spandex® Sort, Grå — 21-28 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

114.0988

MONTERINGSHANSKER VINTER Belagt med mikroporøst nitrilskum. • Komfortable og slitesterke. • 3/4 belagt med ultratynt mikroporøst nitrilskumbelegg. • Belegget gir et utmerket olje-, våt- og tørrgrep. • Varmeisolerende. • Tettsittende utforming øker fingerfølsomheten. Passer til: Byggebransjen | Grovarbeid | Montering av komponenter | Befraktning | Olje- og gassindustrien | Kjølelager | Utendørs vinterbruk. EN420:2003

EN388:2016

3121X

NY!

EN511:2006

010

• Høy slitestyrke, bevegelighet og fingerfølsomhet. • Bestandig mot kontaktvarme opptil 100 °C i 15 sekunder. • Vann- og oljeavstøtende. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Lett og middels tung produksjon | Generell montering | Kjøretøyproduksjon | Motormekanikere som håndterer varme deler. EN420:2003

EN388:2016

4121A

TETTSITTENDE MONTERINGSHANSKER

Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

EN 420, 388:2016, 511 CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Nitril Børstet akryl, Polyester Svart — 23-29 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

114.3030

MONTERINGSHANSKER Heldekkende nitrilmikroskumbelegg.

21

EN407:2004

X1XXXX

Standarder: Kategori: Størrelser:

EN 420, 388:2016, 407 CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale:

Nitril

Fôr:

Nylon

Farge:

Svart

Tykkelse: Lengde:

— 23-26 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

114.4279


MONTERINGSHANSKER EX® MacroSkin Pro® med håndbak av Spandex®, borrelås, ufôret. • En robust arbeidshanske som nesten ikke kan slites ut. • Forsterkning i håndflate og fingertupper. • Myk og smidig ende i håndleddet laget av elastisk neopren. • God pusteevne. • Justerbar borrelås rundt håndleddet. • Kan vaskes i maskin. Drypptørkes.

Standarder: Kategori: Størrelser:

EN 420, 388:2016 CE Cat. II 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: MacroSkin Pro® (håndflate) Spandex® (bakside)

Passer til: Grovt arbeid som f.eks. bruk i offshorenæringen | Jernbindere | Sagbruksarbeid.

Fôr: Ufôret

Designbeskyttet.

Tykkelse:

EN420:2003

EN388:2016

3142X

Farge: Lengde:

Svart, Grå, Grønn — 26 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/120)

Art:

120.1118

NY! MONTERINGSHANSKER EX® MacroSkin Pro® med silikontrykk og elastisk polyesterhåndbak. Ufôret.

Standarder:

• Perfekt for arbeid som krever forbedret grep. • Komfortable og tettsittende. • Gode pustende egenskaper.

Kategori:

Passer til: Lett og middels tung produksjon | Generell montering | Kjøretøyproduksjon | Inspeksjon/kontroll, etc.

Fôr: Ufôret

Størrelser:

EN388:2016

Farge:

NY!

Svart, Grå, Grønn —

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

2131X

CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: MacroSkin Pro®/Silikon (håndflate) Polyester (bakside)

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 388:2016

Art:

Par 12/144

120.4271

MONTERINGSHANSKER EX® MacroSkin Pro® med silikontrykk, elastisk polyesterhåndbak, borrelåslukking. Ufôret.

• Perfekt for arbeid som krever forbedret grep. • Komfortable og tettsittende. • Gode pustende egenskaper.

Størrelser:

Passer til: Lett og middels tung produksjon| Generell montering | Kjøretøyproduksjon | Inspeksjon/kontroll, etc.

Kategori:

EN388:2016

2131X

CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: MacroSkin Pro®/Silikon (håndflate) Polyester (bakside) Fôr: Ufôret Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN 420, 388:2016

Svart, Grå, Grønn —

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

120.4273

NY! MONTERINGSHANSKER MacroSkin Pro® med elastisk polyesterhåndbak, ufôret.

Standarder:

• Komfortable og tettsittende. • Perfekt for arbeid som krever presisjon og nøyaktighet. • Gode pustende egenskaper.

Kategori:

CE Cat. II

Størrelser:

6|7|8

Passer til: Lett og middels tung produksjon | Generell montering | Kjøretøyproduksjon | Inspeksjon/kontroll | Hagearbeid | Detaljhandel.

Fôr: Ufôret

Materiale: MacroSkin Pro® (håndflate) Polyester (bakside) Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN388:2016

3121X

TETTSITTENDE MONTERINGSHANSKER

EN 420, 388:2016

Svart, Grå, Rosa —

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

120.4281 22


www.granberg.no

NY!

MONTERINGSHANSKER VINTER MacroSkin Pro® med elastisk polyesterhåndbak, vinterfôret. • Komfortable og tettsittende. • Perfekt for arbeid som krever presisjon og nøyaktighet. • Gode pustende egenskaper. • Gir god varmeisolasjon. Passer til: Lett og middels tung produksjon | Generell montering | Kjøretøyproduksjon | Motormekanikere | Kaldlager | Utendørs vinterarbeid.

Standarder:

EN 420, 388:2016, 511

Kategori:

CE Cat. II

Størrelser:

6|7|8

Materiale: MacroSkin Pro® (håndflate) Polyester (bakside) Fôr:

Syntetisk fôr (Helfôret)

Farge:

Svart, Grå, Rosa

Tykkelse: EN420:2003

EN388:2016

3121X

EN511:2006

01X

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

120.4282

NY! MONTERINGSHANSKER MacroSkin Pro® med elastisk polyesterhåndbak, borrelås, ufôret.

Standarder:

• Komfortable og tettsittende. • Perfekt for arbeid som krever presisjon og nøyaktighet. • Gode pustende egenskaper.

Kategori:

CE Cat. II

Størrelser:

6|7|8

Passer til: Lett og middels tung produksjon | Generell montering | Kjøretøyproduksjon | Inspeksjon/kontroll | Hagearbeid | Detaljhandel.

EN 420, 388:2016

Materiale: MacroSkin Pro® (håndflate) Polyester (bakside) Fôr: Ufôret Farge:

Svart, Grå, Rosa

Tykkelse: EN420:2003

EN388:2016

Vekt: —

3121X

NY!

Lengde: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

120.4283

MONTERINGSHANSKER VINTER MacroSkin Pro® med elastisk polyesterhåndbak, borrelås, vinterfôret. • Komfortable og tettsittende. • Perfekt for arbeid som krever presisjon og nøyaktighet. • Gode pustende egenskaper. • Gir god varmeisolasjon. Passer til: Lett og middels tung produksjon | Generell montering | Kjøretøyproduksjon | Motormekanikere | Kaldlager | Utendørs vinterarbeid | Hagearbeid | Detaljhandel. EN420:2003

EN388:2016

3121X

EN511:2006

01X

Standarder:

EN 420, 388:2016, 511

Kategori:

CE Cat. II

Størrelser:

6|7|8

Materiale: MacroSkin Pro (håndflate) Polyester (bakside) ®

Fôr: Farge: Tykkelse:

Syntetisk fôr (Helfôret) Svart, Grå, Rosa —

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

120.4284

MONTERINGSHANSKER EX® MacroSkin Pro® med elastisk polyesterhåndbak, ufôret.

Standarder:

• Komfortable og tettsittende. • Perfekt for arbeid som krever presisjon og nøyaktighet. • Gode pustende egenskaper.

Kategori:

Passer til: Lett og middels tung produksjon | Generell montering | Kjøretøyproduksjon | Inspeksjon/kontroll etc.

Fôr: Ufôret

Størrelser:

EN388:2016

3121X

23

TETTSITTENDE MONTERINGSHANSKER

CE Cat. II 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: MacroSkin Pro® (håndflate) Polyester (bakside) Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN 420, 388:2016

Svart, Grå, Grønn —

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

120.4291


MONTERINGSHANSKER VINTER EX® MacroSkin Pro® med elastisk polyesterhåndbak, vinterfôret. • Komfortable og tettsittende. • Perfekt for arbeid som krever presisjon og nøyaktighet. • Gode pustende egenskaper. • Gir god varmeisolasjon. Passer til: Lett og middels tung produksjon | Generell montering | Kjøretøyproduksjon | Motormekanikere | Kaldlager | Utendørs vinterarbeid.

Standarder: Kategori: Størrelser:

EN388:2016

EN511:2006

Fôr: Farge:

X10

Syntetisk fôr (Helfôret) Svart, Grå, Grønn —

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

3121X

CE Cat. II 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: MacroSkin Pro® (håndflate) Polyester (bakside)

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 388:2003, 511

Art:

Par (12/144)

120.4292W

MONTERINGSHANSKER EX® MacroSkin Pro® med elastisk polyesterhåndbak, borrelås, ufôret.

Standarder:

• Komfortable og tettsittende. • Perfekt for arbeid som krever presisjon og nøyaktighet. • Gode pustende egenskaper.

Størrelser:

Passer til: Lett og middels tung produksjon | Generell montering | Kjøretøyproduksjon | inspeksjon/kontroll etc.

Kategori:

CE Cat. II 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: MacroSkin Pro® (håndflate) Polyester (bakside) Fôr: Ufôret Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN 420, 388:2016

Svart, Grønn —

Lengde: —

EN388:2016

Vekt: —

3121X

Forpakning:

Par (12/144)

Art:

120.4293

MONTERINGSHANSKER VINTER EX® MacroSkin Pro® med elastisk polyesterhåndbak, borrelås, vinterfôret. • Komfortable og tettsittende. • Perfekt for arbeid som krever presisjon og nøyaktighet. • Gode pustende egenskaper. • Gir god varmeisolasjon. Passer til: Lett og middels tung produksjon | Generell montering | Kjøretøyproduksjon | Motormekanikere | Kaldlager | Utendørs vinterarbeid.

Standarder: Kategori: Størrelser:

EN388:2016

EN511:2006

Fôr: Farge:

01X

Syntetisk fôr (Helfôret) Svart, Grå, Grønn —

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

3121X

CE Cat. II 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: MacroSkin Pro® (håndflate) Polyester (bakside)

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 388:2016, 511

Art:

Par (12/144)

120.4294W

24

TETTSITTENDE MONTERINGSHANSKER


Godkjent i.h.t. Oeko-Tex® 100

Godkjent i.h.t. Oeko-Tex® 100

Ekstremt fleksible (15 gauge)

Fleksible og myke (15 gauge)

Slitasjemotstand på hele 25 000 omdreininger! Over 3 ganger kravet til nivå 4 (høyeste nivå) i EN 388. Les mer om 114.0550 på side 19

Slitasjemotstand på hele 25 000 omdreininger! Over 3 ganger kravet til nivå 4 (høyeste nivå) i EN 388. Les mer om 114.0933 på side 20

NY!

Godkjent i.h.t. Oeko-Tex® 100

Berøringsskjermkompatible

Ekstremt fleksible (18 gauge)

Ekstremt myke (15 gauge)

Slitasjemotstand på hele 25 000 omdreininger! Over 3 ganger kravet til nivå 4 (høyeste nivå) i EN 388. Les mer om 114.0766 på side 20

Slitasjemotstand på hele 25 000 omdreininger! Over 3 ganger kravet til nivå 4 (høyeste nivå) i EN 388. Les mer om 114.0944 på side 21.


GR ANBERG®

KUTT­BE­STAN­DIGE HANSKER OG ARM­ BE­SKYTTERE

LIGNENDE, MEN GANSKE FORSKJELLIGE

Vi fant ikke noe materiale som oppfylte våre behov, så vi utviklet et som gjør det. Kozane® er et innovativt, høyteknologisk materiale med høyere kuttbestandighet, slitasjemotstand og motstand mot angrepskutt enn noe annet materiale eller tekstil i sin klasse. Likevel er det mykt og fleksibelt nok til at det kan brukes til å lage verneklær som ikke føles som en tung rustning på kroppen. Kozane® Soft Armour Textile er et tekstil som både er utviklet og blir produsert av Granberg®.

116.0995

Mer Flamme/varmemotstandige, naturskinn

116.501 •

116.506

Sømløse

Borrelåslukking

Vinterfôret

Belagt

Oljeavstøtende

Art.no 113.1023

Kjemikaliebestandige

Bruk listen under for å sammenligne hanskenes egenskaper. Støtbeskyttende

MATERIALER MED HØY BESKYTTELSESEVNE

Ekstra lange, matgodkjent

Ekstra lange, matgodkjent

116.509

Laget av Kozane®

116.540

Slitasjebestandig

116.541

Rive- og slitasjebestandig

116.560

116.561

116.580

116.548

703-01

• •

Ekstra lange

• •

Kozane® armbeskytter

Typhoon® er en svært sterk (med tanke på strekk­ fasthet) kombinasjon av fiber med høyeste grad av kuttbestandighet. De teknologiske løsningene som her er anvendt, har resultert i en fiberkombinasjon bestående av polyetylen med høy molekylvekt, av glassfiber og av Elastan/Spandex. Typhoon® er lett, 10-15 ganger sterkere enn stål (per vektenhet) og opp til 40 % sterkere enn aramidfibre.

GODKJENNING FOR KUTTMOTSTAND En hanske må testes og tilfredsstille flere krav før den kan kvalifiseres som kuttbestandig. Har du lyst til å vite mer om det? Les om EN 388:2016 på side 106. 26


www.granberg.no

KUTT- OG VARMEBESTANDIGE HANSKER Geiteskinn, helfôret med Kevlar®. • Mykt og sterkt geiteskinn gir hanskene utmerket bevegelighet og fingerfølsomhet. • Svært behagelige og med god passform. • Geiteskinn slår oksenarvskinn når det gjelder styrke i forhold til vekt. • Innsydd heldekkende fôr i 100 % Kevlar® beskytter hendene mot kutt. • Sydd med tråd av Kevlar®. Passer til: Bygg- og anlegg | Kjøretøyproduksjon | Olje og gass | Montering.

EN420:2003

EN388:2016

2X32C

EN407:2004

413244

Standarder:

EN 420, 388:2016, 407

Kategori: Størrelser:

CE Cat. II 8 | 9 | 10 | 11 | 13

Materiale: Fôr: Farge:

Geiteskinn Kevlar (Helfôret) ®

Hvit

Tykkelse:

0,7-0,9 mm

Lengde:

23-26 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/72)

Art:

113.1023

KUTTBESTANDIGE HANSKER PROTECTOR Blandingsfiber og polyuretanbelegg. • Svært slitesterke. • Utmerket slitasjemotstand og god beskyttelse mot kutt. • God fingerfølsomhet. • Økonomiversjon. Passer til: Monteringsarbeid med høye krav til slitasjemotstand og hvor det er fare for kuttskader. EN420:2003

EN388:2016

4X42C

NY!

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

EN 420, 388:2016 CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11 PU Blandingsfiber Svart, Grå — 23-27 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

116.0995

KUTTBESTANDIGE INNERHANSKER PROTECTOR Typhoon®/blandingsfiber. • Slitesterke. • Sterkt anbefalt som kuttbestandige innerhansker til engangshansker og flerbrukshansker. • Gir både kuttbestandig barriere og fingerfølsomhet. • Passer både på høyre og venstre hånd. • Godkjent for direkte kontakt med alle typer matvarer, inkludert fettholdig mat (EN 1186). Passer til: Bruk i kjøttindustri, catering, fiskeforedlingsindustri og annen næringsmiddelindustri hvor kniver eller andre skarpe gjenstander håndteres. EN420:2003

EN388:2016

1X42C

Standarder: Kategori:

EN 420, 388:2016, 1186 CE Cat. II

Størrelser:

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

Typhoon®/blandingsfiber

Fôr: — Farge: Tykkelse: Lengde:

Blå — 30-34 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (6/72)

Art:

116.501

KUTTBESTANDIGE OG VARME INNERHANSKER PROTECTOR

>

NY!

Typhoon®/blandingsfibre. • Varme innerhansker. • Anbefalt som kuttbestandig innerhanske for engangshansker og flerbrukshansker. • Beskytter mot kutt samtidig som de har god fingerfølsomhet. • Godkjent for direkte kontakt med alle typer matvarer, inkludert fettholdig mat (EN 1186). • Passer både på høyre og venstre hånd. • Inneholder ikke silikon. Passer til: Kalde omgivelser | Kjøttvareindustrien, catering, fiskeforedling og andre matvareindustrier hvor det brukes kniver eller andre skarpe objekter EN420:2003

EN388:2016

2X40C

27

Skjærebestandige hansker og armbeskyttere

Standarder: Kategori:

EN 420, 388:2016, 1186 CE Cat. II

Størrelser:

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

Typhoon®/blandingsfiber

Fôr: — Farge: Tykkelse: Lengde:

Blå — 30-35 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (6/72)

Art:

116.506


KUTTBESTANDIGE HANSKER PROTECTOR Fibre av Typhoon®, polyuretanbelegg. • Spesielt god slitasje- og rivemotstand. • Utmerket fingerfølsomhet. • Typhoon® er en av de sterkeste fibrene i verden. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Monteringsarbeid med ekstremt høye krav til slitasjemotstand og hvor det er stor risiko for kuttskader.

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

Lengde:

EN388:2016

EN 420, 388:2016 CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11 PU Typhoon® Hvit — 21-23 cm

Vekt: — Forpakning: Art:

4343B

Par (12/144)

116.540

KUTTBESTANDIGE HANSKER PROTECTOR Fibre av Typhoon® med polyuretanbelegg. • Spesielt god slitasje- og rivemotstand. • Utmerket fingerfølsomhet. • Typhoon® er en av de sterkeste fibrene i verden. Passer til: Monteringsarbeid med ekstremt høye krav til slitasjemotstand og hvor det er stor risiko for kuttskader.

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

Lengde:

EN388:2016

EN 420, 388:2016 CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11 PU Typhoon® Svart — 22-25 cm

Vekt: — Forpakning: Art:

4342X

Par (12/144)

116.541

KUTTBESTANDIGE HANSKER PROTECTOR Fibre av Typhoon®, nitrilbelegg, oljebestandig. • Spesielt god slitasje- og rivemotstand. • Utmerket fingerfølsomhet. • Typhoon® er en av de sterkeste fibrene i verden. Passer til: Monteringsarbeid med ekstremt høye krav til slitasjemotstand og hvor det er stor risiko for kuttskader.

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale: Farge:

Svart, Grå

Art:

4X42C

KUTTBESTANDIGE VINTERHANSKER PROTECTOR

Standarder:

Fibre av Typhoon® , sandaktig nitrilbelegg.

Kategori:

• Svært slitesterke. Myke og fleksible hansker med lang levetid. • Svært komfortable og varme hansker med godt grep. • Børstet akrylinnside som gir nesten samme varme som ull.

Størrelser:

Passer til: Bruk i kalde omgivelser med stor fare for kuttskader.

Farge:

Materiale: Fôr: Tykkelse:

EN388:2016

4X42C

Skjærebestandige hansker og armbeskyttere

— 24-26 cm

Vekt: — Forpakning:

EN420:2003

Nitril Typhoon®

Lengde:

EN388:2016

CE Cat. II 8 | 9 | 10 | 11

Fôr: Tykkelse:

EN420:2003

EN 420, 388:2016

EN511:2006

01X

Lengde:

Par (12/144)

116.548

EN 420, 388:2016, 511 CE Cat. II 9 | 10 | 11 | 12 Nitril Typhoon®/flanell i akryl Blå, Svart — 25-29 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/48)

Art:

116.580

28


www.granberg.no

NY!

KUTTRESISTENTE HANSKER Fibre av Typhoon® med belegg av PU. • Meget høy beskyttelse mot kuttskader, EN 388:2016 nivå D kombinert med høy slitasjemotstand. • Særdeles fleksible, bevegelige og svært komfortable (18 gauge trådteknologi). • Forsterket tommelrotbeskyttelse som forlenger hanskenes levetid. • Ideell for presisjonshåndtering i tørre eller våte omgivelser. • Typhoon® er en av verdens sterkeste fibre. Passer til: Arbeidsoppgaver med meget høye krav til kuttbeskyttelse og med eksepsjonelt høye forventninger til fingerfølsomhet – hovedsakelig tørre omgivelser. EN420:2003

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale:

PU

Farge:

Svart, Grå

Tykkelse:

— 24-26 cm

Vekt: — Art:

3X43D

Par (12/144)

116.591

KUTTRESISTENTE HANSKER BERØRINGSSKJERMKOMPATIBLE Fibre av Typhoon® med belegg av sandaktig nitril. • Meget høy beskyttelse mot kuttskader, EN 388:2016 nivå D kombinert med overlegen slitasjemotstand. • Særdeles fleksible, bevegelige og svært komfortable (18 gauge trådteknologi). • Berøringsskjermkompatible på alle 5 fingre. • Forsterket tommelrotbeskyttelse som forlenger hanskenes levetid. • Ideell for presisjonshåndtering i våte eller oljete forhold. • Typhoon® er en av verdens sterkeste fibre. Passer til: Arbeidsoppgaver med meget høye krav til slitasjemotstand, kuttbeskyttelse og fingerfølsomhet - og til bruk på berøringsskjermer. EN420:2003

EN388:2016

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale:

EN 420, 388:2016 CE Cat. II 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Nitril

Fôr:

Typhoon®

Farge:

Svart, Grå

Tykkelse: Lengde:

— 24-26 cm

Vekt: — Forpakning: Art:

4X43D

NY!

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Typhoon®

Forpakning:

NY!

CE Cat. II

Fôr:

Lengde:

EN388:2016

EN 420, 388:2016

Par (12/144)

116.592

KUTTRESISTENTE HANSKER Fibre av Typhoon®, dobbeltdypet sandaktig nitrilbelegg. • Gir ekstrem beskyttelse mot kutt, EN 388:2016 nivå F (høyeste nivå). • Gir utmerket rive- og punkteringsbeskyttelse. • Dobbeldyppet sandaktig nitrilbelegg som gir meget høy slitasjemotstand. • Forsterkning av tommelrot. • Meget fleksible, bevegelige og med behagelig passform. • Typhoon® er en av sterkeste fibrene i verden. • Ideell for presisjonshåndtering i oljete forhold. Passer til: Håndtering av deler med skarpe, grove kanter | Håndtering av skarpe metallplater | Kutting av glass | Metallbearbeiding og montering etc. EN420:2003

EN388:2016

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale:

EN 420, 388:2016 CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Nitril

Fôr:

Typhoon®

Farge:

Svart, Grå

Tykkelse: Lengde:

— 24-26 cm

Vekt: — Forpakning: Art:

4X43F

Par (12/144)

116.599

ARMBESKYTTER

NY!

Laget av Kozane®. • Kozane® er et innovativt, høyteknologisk materiale med bedre motstand mot kutt, slitasje og angrepskutt enn andre tekstiler i sin klasse. • Materialet er testet og godkjent i henhold til: EN 388:2016; HOSDB-standarden for motstand mot angrepskutt for britisk politi (2006), publikasjon 48/50; og kutt-testen ASTM F 2992-15. • Mykhet og fleksibilitet gir komplett bevegelsesfrihet. • Pustende og egnet for kontakt med bar hud. • Ergonomisk utforming. • Justerbar borrelås på vrist og arm for å holde beskyttelsen skikkelig på plass. • Tommel-løkke av neopren. • Vaskbar på 60 °C. Passer til: Militæret | Politiet | Fengselsbetjenter | Sikkerhetsselskaper | Ambulansepersonell | Rettshåndhevelse | Spesialstyrker.

EN388:2016

ASTM F2992-15

2X44E

29

Skjærebestandige hansker og armbeskyttere

Testing av sluttproduktet er pågående. Resultatene er for ett lag Kozane®. Patent pending.

Standarder: EN 388:2016, ASTM F2992-15, HOSDB (2006) Kategori:

CE Cat. II

Størrelser:

S/M | L/XL

Materiale:

Kozane®

Fôr: Ufôret Farge: Tykkelse: Lengde:

Sølv — 48 cm

Vekt: — Forpakning: Art:

Stykk (venstre/høyrevariant)

703-01


GR ANBERG®

KJEMIKALIE­ HANSKER LIGNENDE, MEN GANSKE FORSKJELLIGE

Bruk listen under for å sammenligne hanskenes egenskaper.

Vi kan bli utsatt for kjemikalier på ulike måter som kan føre til skade. En av de vanligste er at de kommer i direkte kontakt med huden. Skadelige kjemikaler kan da forårsake irritasjon, forbrenningsskader, allergiske reaksjoner og så videre, og de kan absorberes gjennom huden. En måte du kan unngå slike skader på, er å forsikre deg om at du bruker korrekt beskyttelse i forhold til den kjemikalien du skal håndtere, og at du bruker denne beskyttelsen på riktig måte. Alle hansker reagerer forskjellig etter som hvilken kjemikalie de blir utsatt for. På nettstedet vårt har vi en omfattende database over kjemikalier som våre kjemikaliehansker er testet mot.

Lateks

Neopren

Nitril

PVC/Vinyl

Mer Vinterfôret, oljeavstøtende

109.1730

30

Oljeavstøtende

109.8135

35

Oljeavstøtende

109.8145

45

Oljeavstøtende

111.0300

30

•2

Fri for ftalater

111.0530

70

•2

Fri for ftalater, ekstra lange

112.0122

30

•2

114.0630

30

Oljeavstøtende

114.0630W

30

Oljeavstøtende

114.0640

24

Oljeavstøtende

114.0650

65

Oljeavstøtende, ekstra lette, ekstra lange

114.0660

68

Oljeavstøtende, ekstra lang

114.0660W

68

Vinterfôret, oljeavstøtende , ekstra lange

•2

•1

114.1000

33

114.1046

46

114.2000

30

114.3000

40

114.3230

33

114.940

27

114.950

30

114.955

Oljeavstøtende

Oljeavstøtende

•2

Oljeavstøtende

Varmebestandig, vinterfôret, oljeavstøtende

29-30 •

Pudderfri, ekstra lange

Ekstra lange, pudderfri, fiskemønstergrep

24

Pudderfri, fiskemønstergrep

115.9011

39

Kuttbestandig, slagbeskyttende, oljeavstøtende

115.9012

32

Kuttbestandig, slagbeskyttende, oljeavstøtende

1 2

Pudderfri, høy synlighet, ekstra lange

114.970

31

Fôr

Art.no 109.229

Matsikre

Når vi hører ordet kjemikalier, tenker de fleste av oss nok mest på innholdet i væsker som befinner seg i flasker og kolber på laboratorier, eller som blir brukt i industrien, i renholdsarbeid og så videre. Det mange ikke er klar over, er at vi blir utsatt for kjemikalier på daglig basis.

Engangsbruk

Hanskemateriale Lengde (cm)

HENDENE VÅRE BLIR UTSATT FOR KJEMIKALIER I LANGT STØRRE GRAD ENN DE FLESTE AV OSS TROR

Må ikke benyttes i direkte kontakt med fet mat. Flockfôret.

Når du søker på en spesifikk kjemikalie, vil databasen gi deg anbefalinger samt opplysninger om gjennombruddstider.

30


www.granberg.no

KJEMIKALIEHANSKER I VINYL/PVC VINTER CHEMSTAR® Uttakbart akrylflanellfôr. • Svært slitesterke. • Komfortable og myke. • Holder seg myke i temperaturer ned til - 20 °C. • Motstår bensin, diesel og mange kjemikalier. • Fôret kan vaskes/tørkes separat. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet.

Standarder: Kategori:

9 | 10

Materiale:

Vinyl/PVC

Fôr:

Skal ikke brukes i direkte kontakt med fettholdig mat. Hvis du arbeider med fettholdig mat, bruk Granberg® nitrilhansker

Farge:

EN388:2016

4131X

EN374-1:2016/Type A

EN374-5:2016

AKLMPT

EN511:2006

121

CE Cat. III

Størrelser:

Passer til: Fiskere | Kjølelagerarbeid | Utendørs vinterarbeid.

EN420:2003

EN 420, 388:2016, 374:2016, 511

Tykkelse: Lengde:

Flanell i akryl Blå — 31 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (10/60)

Art:

109.229

KJEMIKALIEHANSKER I VINYL/PVC CHEMSTAR® Interlockfôret med bomull. • Myke og fleksible. • Sømløst fôr gir høy komfort ved bruk. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Håndtering av mat | Fiske/Bearbeiding | Generell bruk i våte omgivelser. Skal ikke brukes i direkte kontakt med fettholdig mat. Hvis du arbeider med fettholdig mat, bruk Granberg® nitrilhansker EN420:2003

EN388:2016

4121X

EN374-1:2016/Type B

EN374-5:2016

AKL

Standarder:

EN 420, 388:2016, 374:2016

Kategori:

CE Cat. III

Størrelser:

8 | 9 | 10

Materiale:

Vinyl/PVC

Fôr:

Lett fôr

Farge:

Oransje

Tykkelse: Lengde:

— 30 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/120)

Art:

109.1730

KJEMIKALIEHANSKER I VINYL/PVC CHEMSTAR® Sømløst nylonfôr. • Svært slitesterke. • Enestående grep under tørre, våte og oljete forhold. • Myke, fleksible og mindre anstrengende for hånden. • Enklere å ta på og av. • Spesielt dobbeltdyppet vinyl/PVC-belegg. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Raffinering – olje og bensin | Håndtering av syrer, etsende stoffer og løsemidler | Petrokjemisk industri | Offentlige tjenester.

Standarder: Kategori:

EN 420, 388:2016, 374:2016 CE Cat. III

Størrelser:

8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale:

Vinyl/PVC

Fôr: Farge:

Nylon Svart, Grønn

Tykkelse: EN420:2003

EN388:2016

EN374-1:2016/Type B EN374:-5:2016

Lengde: Vekt: Forpakning:

4131X

KLMPT

35 cm

Art:

Par (6/60)

109.8135

KJEMIKALIEHANSKER I VINYL/PVC CHEMSTAR® Sømløst nylonfôr. • Svært slitesterke. • Enestående grep under tørre, våte og oljete forhold. • Myke, fleksible og mindre anstrengende for hånden. • Enklere å ta på og av. • Spesielt dobbeltdyppet vinyl/PVC-belegg. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Fiskeindustri og håndtering av vannholdige og sure nærings­midler | Raffinering – olje og bensin | Håndtering av syrer, etsende stoffer og løsemidler | Petrokjemisk industri | Offentlige tjenester.

Standarder: Kategori:

EN388:2016

EN374-1:2016/Type B EN374:-5:2016

8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

Vinyl/PVC

Fôr: Farge: Lengde:

4131X

Kjemikaliehansker

KLMPT

Nylon Svart, Grønn — 45 cm

Vekt: — Forpakning:

31

CE Cat. III

Størrelser:

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 388:2016, 374:2016

Art:

Par (6/60)

109.8145


FTALATFRI

KJEMIKALIEHANSKER I VINYL/PVC CHEMSTAR® Antiallergiske, fôr av bomullsfloss. • Komfortable og myke. • Motstandsdyktig mot mange kjemikalier, inkludert blekemiddel. • Kan brukes i varmt vann. • Antiallergitestet. Inneholder ingen kjente allergener. • Inneholder ikke ftalater. Passer til: Profesjonelt renhold | Storhusholdning etc.

Standarder: Kategori:

EN388:2016

2000X

EN374-1:2016/Type B

EN374-5:2016

KLMPT

CE Cat. III

Størrelser:

7 | 8 | 9 | 10

Materiale:

Vinyl/PVC

Fôr:

Flossfôret

Farge:

EN420:2003

EN 420, 388:2016, 374:2016

Blå

Tykkelse:

0,4 mm

Lengde:

30 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/120)

Art:

111.0300

FTALATFRI KJEMIKALIEHANSKER I VINYL/PVC Med lang, sveiset EVA-mansjett, fôr av bomullsfloss.

Standarder:

• Antiallergitestet. • Inneholder ikke ftalater. • Sanprotec-behandlet fôr.

Størrelser:

9 | 10

Materiale:

Vinyl/PVC

Fôr:

Flossfôret

Farge:

Rød, Klar

Passer til: Høytrykksspyling | Nedvask | Sanering | Industrielt renhold etc.

Kategori:

EN 420, 388:2016, 374:2016 CE Cat. III

Tykkelse: 0,6 mm (håndflate), 0,55 mm (mansjett) EN420:2003

EN388:2016

2000X

EN374-1:2016/Type B

EN374-5:2016

KMPT

Lengde:

70 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (25/100)

Art:

111.0530

LATEKSHANSKER CHEMSTAR® Fôr av bomullsfloss.

Standarder:

• Rivesterk rullekant gir ekstra beskyttelse mot mulig kjemisk søl og lekkasje. • Antiglimønster gir godt grep under våte og tørre forhold. • Fôr i ren bomullsfloss for å absorbere svette. Passer til: Håndtering av kjøtt og fete matvarer | Farmasøytisk industri | Renhold | Lett monteringsarbeid | Laboratorier.

Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN388:2016

1010X

EN374-1:2016/Type B

EN374-5:2016

KLMPT

Lengde:

EN 420, 388:2016, 374:2016, 1186 CE Cat. III XS | S | M | L | XL Lateks Flossfôret Blå 0,38 mm 30 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

112.0122

KJEMIKALIEHANSKER I NITRIL CHEMSTAR® Interlockfôret. • Slitesterke. • Beskyttelse mot kjemikalier, diesel, bensin og olje. • God anatomisk passform for best mulig komfort. • 3–4 ganger lengre levetid enn tilsvarende vinyl-/PVC-hansker. Passer til: Olje- og petroleumsindustrien | Fiske/oppdrett | Fangst av skalldyr | Dekksarbeid etc. EN420:2003

EN388:2016

3111X

Kjemikaliehansker

EN374-1:2016/Type B

JKOPT

EN374-5:2016

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge:

EN 420, 388:2016, 374:2016, 1186 CE Cat. III 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Nitril Lett fôr Blå

Tykkelse:

0,8 mm

Lengde:

30 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (10/120)

Art:

114.0630

32


www.granberg.no

KJEMIKALIEHANSKER I NITRIL VINTER CHEMSTAR® Vinterfôret. • Slitesterke. • Beskyttelse mot kulde og kjemikalier, diesel, bensin og olje. • God anatomisk passform for best mulig komfort. • 3–4 ganger lengre levetid enn tilsvarende vinyl-/PVC-hansker.

Standarder:

Passer til: Fiskeindustrien eller arbeidsoppgaver i våte og kalde miljøer.

Fôr:

Kategori:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale:

Nitril

Tykkelse: EN388:2016

EN374-1:2016/Type B

EN374-5:2016

Lengde:

Art:

JKOPT

Syntetisk fôr Blå Fleece+0,8 mm 30 cm

Vekt: — Forpakning:

3121X

CE Cat. III

Størrelser:

Farge:

EN420:2003

EN 420, 388:2016, 374:2016, 1186

Par (5/60)

114.0630W

ARBEIDSHANSKER Heldyppet nitrilbelegg, ribb rundt håndledd. • Slitesterke. • Oljebestandige. • God anatomisk passform. • 3–4 ganger lengre levetid enn tilsvarende vinyl-/PVC-hansker. Passer til: Allsidig bruk i petrokjemisk industri | Bilindustri | Verkstedsindustri. EN420:2003

EN388:2016

3111X

EN374-1:2016/Type B

EN374-5:2016

JKOPT

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge:

EN 420, 388:2016, 374:2016, 1186 CE Cat. III 8 | 9 | 10 | 11 Nitril Lett fôr Blå

Tykkelse:

0,8 mm

Lengde:

24 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (10/120)

Art:

114.0640

TYNNE NITRILHANSKER Med lang, sveiset EVA-mansjett, ufôret. • Lette. • Ekstra tynn og myk nitril (0,3 mm) gir utmerket fingerfølsomhet. • Hudvennlig, inneholder ikke lateks. Passer til: Helsetjenester | Sykehjem (dusjing av pasienter) | Kloakk | Landbruk | Fisketrålere.

EN420:2003

EN388:2016

0001X

EN374-1:2016/Type C

EN374-5:2016

KT

Standarder: Kategori:

EN 420, 388:2016, 374:2016, 1186 CE Cat. III

Størrelser:

7 | 8 | 9 | 10

Materiale:

Nitril

Fôr: Ufôret Farge:

Hvit, Klar

Tykkelse:

0,3 mm

Lengde:

65 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (25/100)

Art:

114.0650

KJEMIKALIEHANSKER I NITRIL Med lang, sveiset nitrilmansjett.

Standarder:

• Tåler fiskefett, særlig laksefett. • Anatomisk passform for best mulig komfort. • Den lange mansjetten utvider hanskenes bruksområde.

Kategori:

Passer til: Arbeid i syrebad | Vaskekar o.l. | Industrielt renhold | Septik/renovasjon | Kjemikaliehåndtering etc.

Fôr:

EN420:2003

EN388:2016

EN374-1:2016/Type B

EN374-5:2016

Størrelser: Materiale: Farge:

3111X

Kjemikaliehansker

JKPT

CE Cat. III 8 | 9 | 10 | 11 Nitril Lett fôr Blå

Tykkelse:

0,8 mm

Lengde:

68 cm

Vekt: — Forpakning:

33

EN 420, 388:2016, 374:2016, 1186

Art:

Par (6/72)

114.0660


KJEMIKALIEHANSKER I NITRIL VINTER Med lang, sveiset nitrilmansjett, vinterfôret. • Slitesterke vinterhansker som tåler de tøffeste forhold. • Tåler fiskefett, særlig laksefett. • Anatomisk passform for best mulig komfort. • Den lange mansjetten utvider hanskenes bruksområde. Passer til: Næringsmiddelindustrien | Arbeid i syrebad | Vaskekar og lignende | Industrielt renhold | Septik/renovasjon | Kjemikaliehåndtering osv. EN420:2003

EN388:2016

EN374-1:2016/Type B

EN374-5:2016

Standarder: Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

Nitril

Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

Syntetisk fôr Blå Fleece+0,8 mm 68 cm

Vekt: — Art:

JKPT

CE Cat. III

Størrelser:

Forpakning: 3121X

EN 420, 388:2016, 374:2016, 1186

Par (6/72)

114.0660W

ENGANGS-KJEMIKALIEHANSKER I NITRIL CHEMSTAR® Nitril, pudderfri. Oransje farge. 27 cm lengde. • Testet og godkjent for ymse kjemikalier. • Mikrotekstur for best mulig grep. • Tåler fett, rensemidler osv. • Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat, også fettholdig mat (EN 1186). • Godkjent til medisinsk bruk (EN 455).

Standarder:

Passer til: Laboratorier | Kjemisk industri | Bilindustrien | Mekanisk industri | Lett monteringsarbeid | Næringsmiddelindustri.

Farge:

EN420:2003

EN374-1:2016/Type B

CE Cat. III S | M | L | XL

Materiale:

Nitril

Fôr: — Tykkelse: Vekt: Forpakning: Art:

VIRUS

EN 420, 374:2016, 455, 1186

Størrelser:

Lengde:

EN374-5:2016

EN 455 KPT

Kategori:

Oransje Min. 0,11 mm (håndflate) 27 cm 7,2 ± 0,5 g Dispenser (10/100)

114.940

ENGANGS-KJEMIKALIEHANSKER I NITRIL CHEMSTAR® Nitril, pudderfri. Blå farge. 30 cm lengde. • Dobbel tykkelse sammenlignet med vanlige engangshansker i nitril. • Teksturert overflate for best mulig grep. • Beskytter mot primære alkoholer, mettede hydrokarboner og uorganiske baser. • Testet og godkjent for kjemikalier som metanol, n-heptan og natriumhydroksid. • Inneholder ikke silikon.

Standarder: Kategori:

EN 420, 374:2016, 455 CE Cat. III

Størrelser:

S | M | L | XL | XXL

Materiale:

Nitril

Passer til: Laboratorier | Mekaniske verksted | Vaktmestertjenester osv.

Fôr: —

50 hansker per eske, 500 stk. per kartong.

Farge:

EN420:2003

EN374-1:2016/Type B

Tykkelse: Lengde:

EN374-5:2016

Vekt: EN 455

Forpakning: Art:

OPT

Blå 0,20 ± 0,01 mm (håndflate) 30 cm 11,4 ± 0,3 g Dispenser (10/50)

114.950

ENGANGSHANSKER Nitril, pudderfri. Blå farge. 30 cm lengde. • Passer både på høyre og venstre hånd. • Fiskeskjellmønster på begge sider av hanskene for best mulig grep. • Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat, også fettholdig mat (EN 1186). • Tåler olje og kjemikalier. • Ekstra komfortable dersom de brukes sammen med innerhanske. • Inneholder ikke silikon. Passer til: Håndtering av kjøtt, fisk, fjærkre og fete matvarer | Renhold | Lett monteringsarbeid. EN420:2003

EN374-1:2016/Type B

EN374-5:2016

Standarder: Kategori:

Kjemikaliehansker

CE Cat. III

Størrelser:

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Materiale:

Nitril

Fôr: — Farge: Tykkelse: Lengde: Vekt: Forpakning:

JKOPT

EN 420, 374:2016, 1186

Art:

Blå 0,20 ± 0,01 mm (håndflate) 29-30 cm 11,4 ± 0,3 g Innerpakke (10/48)

114.955 34


www.granberg.no

NY!

ENGANGS-KJEMIKALIEHANSKER I NITRIL CHEMSTAR® Nitril, pudderfri. Svart farge. • Passer både på høyre og venstre hånd. • Fiskeskjellmønster på begge sider av hanskene for best mulig grep. • Perfekte for oljete, våte og tørre forhold. • Rivesterk rullekant gir ekstra beskyttelse mot mulig kjemisk søl og lekkasje. • Ekstra komfortable dersom de brukes sammen med innerhanske. • Inneholder ikke silikon. Passer til: Bilindustri | Mekanisk industri | Lett montering | DIY-butikker | Kjemisk industri | Etterforskningsarbeid.

Standarder: Kategori:

EN374-1:2016/Type B

S | M | L | XL | XXL

Materiale:

Nitril

Fôr: — Farge: Lengde:

EN374-5:2016

Vekt: Forpakning:

JKPT

Art:

VIRUS

CE CAT. III

Størrelser:

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 374:2016

Svart 0,15 ± 0,03 mm (håndflate) 24 cm 7,4 ± 0,3 g Dispenser (10/50)

114.970

KJEMIKALIEHANSKER I NITRIL CHEMSTAR® Fôr av bomullsfloss.

Standarder:

• Spesialdesignet med tanke på høy slitestyrke og beskyttelse mot løsemidler. • Antiglimønster gir godt grep under våte og tørre forhold. • Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat, også fettholdig mat. Passer til: Industriell rengjøring | Petrokjemisk Industri | Fly- og bilindustri | Grafisk industri | Overflatebehandling | Metallfabrikasjon | Næringsmiddelindustri.

Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN388:2016

4101X

EN374-1:2016/Type A

EN374-5:2016

AJKLMNOPT

Lengde:

EN 420, 388:2016, 374:2016, 1186 CE Cat. III 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nitril Flossfôret Grønn 0,38 mm 33 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

114.1000

KJEMIKALIEHANSKER I NITRIL CHEMSTAR® 46 cm lengde. • Spesialdesignet med tanke på høy slitestyrke og beskyttelse mot løsemidler. • Høyere nåletetthet gir økt slitestyrke. • Tekstur i håndflaten gir utmerket grep under våte og tørre forhold. • Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat, også fettholdig mat. Passer til: Industriell rengjøring | Petrokjemisk Industri | Fly- og bilindustri | Grafisk industri | Overflatebehandling | Metallfabrikasjon | Næringsmiddelindustri.

Standarder:

CE Cat. III

Størrelser:

8 | 9 | 10

Materiale:

Nitril

Fôr: — Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN388:2016

4102X

EN374-1:2016/Type A

EN374-5:2016

AGJKLMNOPST

EN 420, 388:2016, 374:2016, 1186

Kategori:

Lengde:

Grønn 0,55 mm 46 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/72)

Art:

114.1046

KJEMIKALIEHANSKER I NEOPREN CHEMSTAR® Fôr av bomullsfloss. • Slitesterke. • Høy kjemikaliebestandighet. • Antiglimønster gir godt grep under våte og tørre forhold. • Fôr i ren bomullsfloss for å absorbere svette.

Standarder:

Passer til: Bilindustrien | Kjemisk industri | Industrielt renhold | Oljeraffinering.

Fôr:

Inneholder lateks.

Farge:

CE Cat. III

Størrelser:

8 | 9 | 10

Materiale:

Tykkelse: EN420:2003

EN388:2016

EN374-1:2016/Type A

EN374-5:2016

Lengde:

3110X

Kjemikaliehansker

AKLMNOPT

Neopren Flossfôret Svart 0,75 mm 30 cm

Vekt: — Forpakning:

35

EN 420, 388:2016, 374:2016

Kategori:

Art:

Par (6/72)

114.2000


KJEMIKALIEHANSKER I NEOPREN CHEMSTAR® Pro-X®-laminert varmakrylfôr.

Standarder: EN 420, 388:2016, 374:2016, 407, 511, 1186

• Slitesterke og komfortable. • Beholder sin mykhet og elastisitet også i kaldt miljø. • Høy kjemikaliebestandighet. • Pro-X®-laminert akrylfôr på innsiden. Inneholder lateks.

Kategori:

CE Cat. III

Størrelser:

8 | 9 | 10

Materiale:

Neopren

Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN388:2016

EN374-1:2016/Type B

EN374-5:2016

EN407:2004

EN511:2006

Lengde:

NY!

AKL

X2XXXX

X2X

Svart — 40 cm

Vekt: — Forpakning:

2231X

Flanell i akryl

Art:

Par (6/96)

114.3000

KJEMIKALIE-RESISTENTE HANSKER CHEMSTAR® Sømløst fôr av polyester. • Ypperlig grep muliggjør enkel håndtering av tørre, våte eller oljeaktige gjenstander. • Pålitelig Type A kjemisk beskyttelse. • Ekstra mykhet og fleksibilitet. • Spesielt dobbeltdypet sandaktig belegg av nitril i håndflaten.

Standarder:

Passer til: Petrokjemisk industri | Luftfart og mobil industri | Trykkeribransjen | Metalfabrikasjon | Offentlig forsyning | Industriell rengjøring.

Fôr: Ufôret

Kategori:

EN388:2016

3121X

NY!

EN374-1:2016/Type A

EN374-5:2016

JKLOPT

8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

Nitril

Farge: Lengde:

— 35 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/72)

Art:

114.6000

Fôr i Typhoon®.

Passer til: Arbeid på boredekk (relatert til rigger) | Kontakt med oljemud, smøremidler og kjemikalier.

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN388:2016

EN374-1:2016/Type-A

EN374-5:2016

Lengde:

4X43DP

Art:

AJKOPT

EN 420, 388:2016, 374:2016 CE Cat. III 8 | 9 | 10 | 11 Nitril Typhoon® (Helfôret) Grønn — 39 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (6/36)

115.9011

CUT D SLAGDEMPENDE KJEMIKALIEHANSKER Fôr i Typhoon®. • Fôr i Typhoon® med kuttmotstand D, gir 360° beskyttelse. • Nitrilbelegg gir beskyttelse mot en rekke kjemikalier. • Fremragende grep i håndflaten for håndtering av glatte/oljete objekter. • Kraftig slagbeskyttende detaljer på håndbaken. • Vid mansjett. 32 cm lang hanske. Passer til: Arbeid på boredekk (relatert til rigger) | Kontakt med oljemud, smøremidler og kjemikalier.

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN388:2016

EN374-1:2016/Type-A

EN374-5:2016

Lengde:

4X43DP

AJKOPT

EN 420, 388:2016, 374:2016 CE Cat. III 8 | 9 | 10 | 11 Nitril Typhoon® (Helfôret) Grønn — 32 cm

Vekt: — Forpakning:

Kjemikaliehansker

Blå, Svart

CUT D SLAGDEMPENDE KJEMIKALIEHANSKER • Fôr i Typhoon® med kuttmotstand D, gir 360° beskyttelse. • Nitrilbelegg gir beskyttelse mot en rekke kjemikalier. • Fremragende grep i håndflaten for håndtering av glatte/oljete objekter. • Kraftig slagbeskyttende detaljer på håndbaken. • Vid mansjett. 39 cm lang hanske.

NY!

CE Cat. III

Størrelser:

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 388:2016, 374:2016

Art:

Par (6/36)

115.9012 36


Art. 115.5501

DESIGN I VERDENS­KLASSEN

EN 388

NITRIL TYPHOON®

NY TEKNOLOGI

MAKSIMAL

YTELSE OG KOMFORT

Laget for ekstreme arbeidsforhold! • Utviklet for optimal ergonomi: – svært behagelige og fleksible hansker i kraftig kvalitet. • Utstyrt med myke, men kraftige slagdempende detaljer på håndbaken. • Typhoon® gir utmerket kuttmotstand med beskyttelsesnivå C. • Slitesterkt skumbelegg av nitril i håndflaten gir utmerket våt- og tørrgrep.


GR ANBERG®

HANSKER MED SLAGBESKYTTELSE

LIGNENDE, MEN GANSKE FORSKJELLIGE

To år på rad har Granberg mottatt Red Dot Design Award. Disse prisvinnende produkt­ ene er en del av vår serie med hansker som har slagbeskyttelse.

Olje

Vått

Tørt

Høy synlighet

Kjemikaliebestandige

Løs

Greptype Belagt

115.5501

Normal

Art.no

Tett

Passform

Kuttbestandige

Bruk listen under for å sammenligne hanskenes egenskaper.

Mer Sømløse

115.9001

115.9002

Vanntette, vinterfôret

115.9006

For varme arbeidsforhold Sømløse

115.9011

• Ekstra lange, vanntette, høy synlighet

115.9012

115.9007

Vanntette, høy synlighet

HVIS ARBEIDET KREVER MER AV DEG, BØR DU KREVE MER AV DINE ARBEIDSHANSKER!

LAW ENFORCEMENT REFINERY

MINING

MAINTENANCE

TRANSPORT OFFSHORE FISHERY

SHIPPING

GRANBERG®

CONSTRUCTION

GRANBERG®

Støtbeskyttende hansker har et omfattende sett bruksområder.

RAILROAD

GRANBERG®

115.9002 115.5501

DRILLING

115.9001

AUTOMOTIVE

STEEL&METAL

38


www.granberg.no

CUT C SLAGDEMPENDE HANSKER MED TYPHOON® Typhoon®-fiber med skumplastbelegg i Nitril. • Svært behagelige hansker i kraftig kvalitet, designet for optimal ergonomi. • Enestående Cut C-beskyttelse takket være Typhoon®. • Myk, men kraftig slagbeskyttelse på håndbak. • Slitesterkt skumbelegg av nitril i håndflaten gir utmerket vått og tørt grep. Passer til: Ekstreme arbeidsforhold for olje- og gassindustrien | Shipping | Fisketrålere | Gruveindustrien og relaterte næringer med høye krav til håndbeskyttelse.

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale:

EN420:2003

EN388:2016

Farge:

Svart, Grå — 24-29 cm

Vekt: — Forpakning: Art:

4X43CP

Nitril Typhoon®

Lengde:

Designbeskyttet.

CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Fôr: Tykkelse:

EN 420, 388:2016

Par (6/36)

115.5501

CUT F SLAGDEMPENDE HANSKER HI-VIZ™ Slitesterkt G-Max®-materiale i håndflate og fingre. • Laget for ekstreme arbeidsforhold i olje- og gassindustrien. • Kraftig kuttbeskyttelse av Kozane® i håndflaten. • G-Max® materiale i håndflate og fingre gir optimalt oljegrep. • Ekstra beskyttelse med forsterkede slagelementer på håndbaken. • Laget med tanke på optimal ergonomi. • Neoprenmansjett gir komfort og beskytter håndleddet. • Svært god pusteevne. • Kan vaskes i maskin. Drypptørkes. Passer til: Ekstreme arbeidsforhold for olje- og gassindustrien, utvinning og raffi­ nering | Shipping | Fisketrålere | Gruveindustri | Nedrivning | Kranindustri | Tung anleggs­virksomhet etc. EN420:2003

EN388:2016

Designbeskyttet.

Standarder: Kategori: Størrelser:

CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale: G-Max®, MacroSkin Pro® (håndflate) Spandex® (bakside) Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

Kozane ® Svart, Grønn, Gul — 25-27 cm

Vekt: — Forpakning: Art:

4X44FP

EN 420, 388:2016

Par (6/36)

115.9001

CUT D SLAGDEMPENDE HANSKER HI-VIZ™ Slitesterkt KR-Grip™-materiale i håndflate og fingre, vanntette, vinterfôret. • Laget for ekstreme arbeidsforhold i olje- og gassindustrien. • Kraftig kuttbeskyttelse i håndflaten. • Ekstra beskyttelse med forsterkede slagelementer på håndbaken. • Laget med tanke på optimal ergonomi. • Vanntett Protex®-membran med utmerket pusteevne. • Varmt fleecefôr. • Neoprenmansjett gir komfort og beskytter håndleddet. • Svært god pusteevne. • Kan vaskes i maskin. Drypptørkes. Passer til: Kalde og våte arbeidsforhold innen olje- og gassindustrien | Shipping | Fisketrålere | Gruveindustrien og relaterte næringer med høye krav til håndbeskyttelse. EN420:2003

EN388:2016

Kategori: Størrelser:

Designbeskyttet.

Fôr: Farge: Tykkelse:

Art:

11X

CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Jersey-fleece Svart, Oransje, Gul — 25-27 cm

Vekt: — Forpakning:

3X43DP

EN 420, 388:2016, 511

Materiale: KR-Grip™, MacroSkin Pro® (håndflate) Spandex® (bakside)

Lengde:

EN511:2006

Standarder:

Par (6/36)

115.9002

CUT F SLAGDEMPENDE HANSKER HI-VIZ™ Slitesterkt G-Max®-materiale i håndflaten og fingrene, vanntette. • Laget for ekstreme arbeidsforhold i olje- og gassindustrien. • Kraftig kuttbeskyttelse i håndflaten. • G-Max® materiale i håndflate og fingre gir optimalt oljegrep. • Ekstra beskyttelse med forsterkede slagelementer på håndbaken. • Laget med tanke på optimal ergonomi. • Vanntett Protex®-membran med utmerket pusteevne. • Neoprenmansjett gir komfort og beskytter håndleddet. • Kan vaskes i maskin. Drypptørkes. Passer til: Ekstreme arbeidsforhold for olje- og gassindustrien, utvinning og raff­inering | Shipping | Fisketrålere | Gruveindustri | Nedrivning | Rigging | Tung anleggsvirksomhet etc. EN420:2003

EN388:2016

Designbeskyttet. 4X44FP

39

HANSKER MED STØTBESKYTTELSE

XXX

Kategori: Størrelser:

EN 420, 388:2016, 511 CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale: G-Max®, MacroSkin Pro® (håndflate) Spandex (bakside) Fôr:

Typhoon®

Farge:

Svart, Gul

Tykkelse: Lengde:

EN511:2006

Standarder (Pending):

— 25-27 cm

Vekt: — Forpakning: Art:

Par (6/36)

115.9003


CUT C SLAGDEMPENDE HANSKER HI-VIZ™ Fiber av Typhoon®, nitrilbelegg, oljebestandig. • Fleksible. Komfortable grovhansker. • Typhoon® gir utmerket beskyttelse med kuttmotstand C. • Kraftig slagbeskyttelse på håndbak. • slagdetaljer laget med tanke på optimal ergonomi. • Utmerket grep med slitasjebestandig sandaktig nitrilbelegg i håndflaten. Passer til: Ekstreme arbeidsforhold for olje- og gassindustrien, utvinning og raff­ inering | Gruveindustri | Rivearbeid | Kranindustri | Tung anleggsvirksomhet etc.

Standarder:

EN 420, 388:2016

Kategori: Størrelser:

CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale:

Nitril

Fôr: Farge:

Typhoon® Svart, Grå, Grønn, Gul

Tykkelse: EN420:2003

EN388:2016

Designbeskyttet.

Forpakning:

Par (6/36)

115.9007

CUT D SLAGDEMPENDE KJEMIKALIEHANSKER Fôr i Typhoon®. • Fôr i Typhoon® med kuttmotstand D, gir 360° beskyttelse. • Nitrilbelegg gir beskyttelse mot en rekke kjemikalier. • Fremragende grep i håndflaten for håndtering av glatte/oljete objekter. • Kraftig slagbeskyttende detaljer på håndbaken. • Vid mansjett. 39 cm lang hanske. Passer til: Arbeid på boredekk (relatert til rigger) | Kontakt med oljemud, smøremidler og kjemikalier.

Standarder:

EN420:2003

EN388:2016

EN374-1/Type-A

EN374-5

Størrelser: Fôr: Farge: Lengde:

Nitril Typhoon (Helfôret) ®

Grønn — 39 cm

Vekt: — Art:

AJKOPT

CE Cat. III 8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

Forpakning: 4X43DP

EN 420, 388:2016, 374:2016

Kategori:

Tykkelse:

NY!

24-28 cm

Vekt: — Art:

4X43CP

NY!

Lengde:

Par (6/36)

115.9011

CUT D SLAGDEMPENDE KJEMIKALIEHANSKER Fôr i Typhoon®. • Fôr i Typhoon® med kuttmotstand D, gir 360° beskyttelse. • Nitrilbelegg gir beskyttelse mot en rekke kjemikalier. • Fremragende grep i håndflaten for håndtering av glatte/oljete objekter. • Kraftig slagbeskyttende detaljer på håndbaken. • Vid mansjett. 32 cm lang hanske. Passer til: Arbeid på boredekk (relatert til rigger) | Kontakt med oljemud, smøremidler og kjemikalier.

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN388:2016

EN374-1/Type-A

EN374-5

Lengde:

AJKOPT

CE Cat. III 8 | 9 | 10 | 11 Nitril Typhoon® (Helfôret) Grønn — 32 cm

Vekt: — Forpakning:

4X43DP

EN 420, 388:2016, 374:2016

Art:

Par (6/36)

115.9012

40

HANSKER MED STØTBESKYTTELSE


VÅRE VAREMERKER GRANBERG®

Ekte. Vårt signaturmerke. Utviklet ved hjelp av årelang erfaring, og det setter fortsatt standard. Et bredt utvalg hansker som favner et vidt bruksområde. Her er noe for de fleste. Et merke i stadig utvikling, fra tradisjonell beskyttelse til de siste innovasjoner innen stoffer og materialer. EX® Eksemplarisk. Gjør det enkelt å se hvilke hansker som er dine, og er en nytelse å ha på seg. Hanskene i merket EX® er meget lett gjenkjennelige, med en såkalt hi-viz grønnfarge for ekstra god synlighet. De er hanskene for generell beskyttelse i spesiell utførelse og har høy grad av fleksibilitet. Laget i kromfritt syntetisk lær som får hanskene til å føles svært eksklusive. EX® er ekstra komfortable og et utmerket valg.

CHEMSTAR®

Harmoni. Hånd og hanske i perfekt kjemi. La hånden din være stjernen, og Chemstar® støttespilleren. Chemstar® er førstevalget for beskyttelse mot kjemikalier. Unngå direkte hudkontakt med kjemikalier; unngå kjemiske skader; hold deg trygg når du jobber med kjemikaler – husk Chemstar®. Tilgjengelig i både engangshansker og flerbrukshansker.

PROTECTOR

Skjold. Arbeider hendene dine under barske forhold? Innebærer jobben din farlige og risikable oppgaver? Protector har svært god slitestyrke og kan skilte med den beste kuttbeskyttelsen i sin klasse. Med disse hanskene på er du trygg selv under de tøffeste forhold. I røffe omgivelser behøver du ikke tunge jernhansker – oppgaven utføres trygt med Protector.

PRO-FIT®

Omfavnende. Pro-fit® kan skilte med utmerket grep, fingerfølelse, komfort og slitestyrke, og er en sann multitasker. Disse hanskene passer til en mengde ulike oppgaver, men er likevel skånsomme mot både huden og miljøet. Svært god slitestyrke sikrer deg en hardfør arbeidspartner. Få et godt grep på situasjonen med Pro-fit®.

MAGIC TOUCH®

Fortryllende. Hanskene som er elastiske, følsomme og myke som silke. De lar deg føle hver detalj. Magic Touch® kommer i tynn pudderfri nitril for den ekstra sensitive fingerfølsomheten. Et bredt utvalg av hansker med ulike egenskaper gjør det lettere å finne akkurat den riktige hansken for deg og dine oppgaver. Når du har behov for magisk god fingerfølsomhet, er valget enkelt: det er Magic Touch®.

BLACK DIAMOND

Motstandsdyktig. Rå styrke, flott håndverk, autentisitet og integritet – det er vår Black Diamond. Takket være det væskeavstøtende belegget, takler vår Black Diamond vann og olje lekende lett. Gå løs på hardt arbeid med enda hardere beskyttelse – velg vår Black Diamond.

BAMBOO®

Organisk. Bamboo® er en gave fra naturen tilpasset slik at den kan beskytte selv den mest sensitive hud. Mykere enn bomull – disse hanskene formelig lever og puster inspirasjon inn på arbeidsplassen. En glede å berøre, og en sann fryd å ha på seg. Den økovennlige Bamboo® er en naturlig vinner.

KOZANE®

Kozane® er et innovativt, høyteknologisk materiale med høyere kuttbestandighet, slitasjemotstand og motstand mot angrepskutt enn noe annet tekstil eller materiale i sin klasse. Likevel er det mykt og fleksibelt nok til det kan brukes til å lage verne­klær som ikke føles som om du bærer en tung rustning når du har dem på deg. Kozane® Soft Armour Textile - www.kozaneprotection.com


GR ANBERG®

VIBRASJONS­ DEMPENDE HANSKER HVA ER HAVS? Hånd-arm-vibrasjonssyndromet (HAVS) skyldes vibrasjonsskader som følge av bruk av håndholdte vibrerende verktøy. Dette kan føre til permanente helsepro­ blemer som nummenhet i fingrene, muskelsvakhet eller «hvite fingre».

NOEN SYMPTOMER PÅ HAVS Nevrologiske symptomer Prikking, nummenhet, redusert følsom­ het i huden, redusert finmotorikk, øk­ende «klossethet». Vaskulære symptomer Avbleking av deler av eller hele fingre (hvite/likfingre), kuldeintoleranse. Muskel- og skjelettsymptomer Senebetennelse og stivhet/redusert beveg­el­ sesevne i fingrene, hovne og smerte­fulle fingre.

Holdbart/slitesterkt materiale av MacroSkin Pro® med silikontrykk Vibrasjons­dempende materiale Mykt MicroSkin Shield®-materiale

TIPS FOR Å FOREBYGGE HAVS • Reduser tiden du bruker til å arbeide med vibrerende verktøy. • Bruk passende, lavvibrerende verktøy. • Se etter at skjæreverktøy holdes skarpe. • Hold hendene dine varme og tørre. • Bruk vibrasjonsdempende hansker. 42


www.granberg.no

VIBRASJONSDEMPENDE ARBEIDSHANSKER EX® MacroSkin Pro® med håndbak i Spandex®, borrelås, ufôret. • Reduserer risikoen for hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS). • Er godkjent i henhold til EN ISO 10819:2013-testen for mekanisk vibrasjon og sjokk. • Beskytter ved høye frekvenser, men gir også beskyttelse mot et bredt spekter av frekvenser. • Spesielt vibrasjonsdempende materiallag i håndflaten. • Komfortable og myke. Passer til: Arbeid med meisel, slagbormaskiner, muttertrekkere, pusse­ maskiner, vibratorplate/komprimeringsmaskiner, betongsager og andre vibrerende verktøy. Designbeskyttet. EN420:2003

EN388:2016

Standarder: Kategori: Størrelser:

43

CE Cat. II 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale: MacroSkin Pro® (håndflate) Spandex® (bakside) Fôr: — Farge: Tykkelse: Lengde:

Svart, Grå — 24 cm

Vekt: — Forpakning:

2221X

EN 420, 388:2016, EN 10819:2013

Art:

Par (6/60)

107.4330


GR ANBERG®

VINTERHANSKER EN 511:2006-STANDARDEN

1) Hanskene blir testet for motstand mot overføringskulde (såkalt «konvektiv» kulde). En hanske plasseres på en elektrisk oppvarmet håndmodell, og man måler så energien som skal til for at håndmodellen skal opprettholde en viss temperatur under kontrollerte forhold i et klimakammer. 2) Hanskene blir også testet for motstand mot kontaktkulde. Denne testen måler hvor god varme­ isolering hansken har i direkte kontakt med en kald gjenstand. 3) I denne testen undersøker man hvor godt hanskene holder vann ute, og hansken bæres av en testperson. Hansken senkes først ned i vann i fem minutter; deretter trekkes den ut av vannet og sjekkes regelmessig for vanngjennomtrengning. Under deler av testen beveges hansken ved at testpersonen knytter sammen og åpner hånden. Hvis vannet ikke trenger gjennom hansken innen 30 minutter fra testens påbegynnelse, har hansken bestått.

LIGNENDE, MEN GANSKE FORSKJELLIGE

101.4295W

Løst

Normalt

Tett

101.9540

Syntetisk

101.9740

Akrylpels

103.4140

Syntetisk •

107.4202

• •

107.4260

Berøringsskjermkompatible •

Akrylpels

107.4297W

Syntetisk

107.7114

Syntetisk

107.8112

Syntetisk

108.8080

Flanell i akryl •

Sømløse

Flanell i akryl •

108.8095 109.229

Mer

Bomullsfleece •

Sømløse •

Flanell i akryl

109.0400W

Flanell i akryl •

Sømløse

109.0400Y

Flanell i akryl •

Høy synlighet, sømløse

110.0340

Sømløse

110.0381

Sømløse

Bomullsfleece •

113.1015 •

113.1045

Syntetisk

113.1051

• •

Syntetisk

114.0331

Flanell i akryl •

Sømløse

114.0488W

Børstet akryl

Sømløse

114.0630W

Syntetisk

Oljeavstøtende

114.3000

Flanell i akryl

Varmebestandig, oljeavstøtende

Oljeavstøtende

Børstet akryl •

114.3030

EN 511:2006 inneholder også tester for å vurdere hanskenes fleksibilitet i lave temperaturer. Standarden omfatter dessuten krav til beskyttelse mot de såkalt mekaniske farene slitasjemotstand og rive­ styrke (basert på testene i EN 388) samt de generelle krav­ene til vernehansker under EN 420.

Passform Fôrmateriale

Egnet som innerhanske

Borrelåslukking

Kuttmotstandig

Art.no

Vanntette

Bruk listen under for å sammenligne hanskenes egenskaper. Kjemikaliemotstandig

Når du arbeider i kalde omgivelser, er hanskene du bruker like viktige som klærne du har på deg. Det er avgjørende at du velger riktig type hansker for å holde deg varm og tørr. Mange av våre kuldebestandige hansker er godkjent i henhold til EN 511:2006-standarden. Denne standarden inneholder to tester spesifikt rettet mot hanskenes varmeisolerende egenskaper samt en test for vanngjennomtrengning, noe som er nært relatert til varmeisolering i mange miljøer.

114.4272W 116.506

116.580

• Syntetisk

120.4292W 120.4294W

Sømløse Sømløse

Flanell i akryl •

120.4282 120.4284

Jersey-fleece

Sømløse •

Syntetisk

Syntetisk

Syntetisk

EN 511:2006

44


www.granberg.no

MONTERINGSHANSKER VINTER Svinenarvskinn med bomullshåndbak og borrelås, vinterfôret.

Standarder: Kategori:

• Ideelle til arbeid som krever presisjon og fingerfølsomhet. • Gir varmeisolasjon.

Størrelser:

Passer til: Monteringsarbeid og andre lette oppgaver i kulde.

Fôr:

Designbeskyttet.

Farge:

EN420:2003

EN388:2016

Lengde:

11X

ARBEIDSHANSKER VINTER

Art:

Standarder: Kategori:

21-23 cm Par (12/120)

101.4295W

EN 420, 388:2016, 511 CE Cat. II

Størrelser:

• Slitesterke. Til oppgaver der bruksbestandighet har høy prioritet. • Gir god varmeisolasjon.

Materiale: Svinenarv (håndflate) Bomull (bakside)

Passer til: Utendørs arbeid innen bygg og anlegg osv.

Farge:

Rød, Beige

Tykkelse:

1,0-1,2 mm

Lengde:

27-29 cm

EN388:2016

EN511:2006

Fôr:

2123X

130

Art:

Standarder: Kategori: Størrelser:

ARBEIDSHANSKER Svinenarvskinn med bomullsmansjett, vinterfôret. • Slitesterke. Til oppgaver der bruksbestandighet har høy prioritet. • Gir god varmeisolasjon. EN420:2003

EN388:2016

EN511:2006

23X

ARBEIDSHANSKER VINTER Oksenarvskinn med gummiert mansjett, vinterfôret. • Slitesterke. Til oppgaver der bruksbestandighet har høy prioritet. • Gir god varmeisolasjon. Passer til: Utendørsarbeid i kalde omgivelser innenfor byggog anleggsindustrien. EN420:2003

EN388:2016

EN511:2006

Fôr:

12X

Par (6/60)

101.9540

EN 420, 388:2016, 511 CE Cat. II 9 | 11 Akrylpels (Helfôret)

Farge:

Svart, Beige

Tykkelse:

1,0-1,2 mm

Lengde:

27-30 cm

Vekt: — Art:

Standarder: Kategori:

Par (6/60)

101.9740

EN 420, 388:2016, 511 CE Cat. II

Størrelser:

9 | 11 | 12

Materiale:

Oksenarv (håndflate) Bomull (bakside)

Fôr: Farge:

Syntetisk fôr (Helfôret) Blå, Beige

Tykkelse:

1,0-1,2 mm

Lengde:

26-29 cm

Vekt: — Forpakning:

2132X

Syntetisk fôr (Helfôret)

Materiale: Svinenarv (håndflate) Bomull (bakside)

Forpakning: 2223X

10 | 11 | 12

Vekt: — Forpakning:

VINTERHANSKER

Hvit, Svart 0,8-0,9 mm

Svinenarvskinn med gummiert mansjett, vinterfôret.

EN420:2003

45

Bomullsfleece (Helfôret)

Vekt: — Forpakning:

3121X

CE Cat. II 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: Svinenarv (håndflate) Bomull (bakside)

Tykkelse: EN511:2006

EN 420, 388:2016, 511

Art:

Par (6/60)

103.4140


NY!

MONTERINGSHANSKER VINTER EX® MicroSkin Shield® med mønster for bedre grep samt elastisk polyesterhåndbak. Vinterfôret. ProTex®-membran. • Berøringsskjermkompatible. • Komfortable og tettsittende. • Gir beskyttelse mot kulde og fuktighet. • Innsydd pustende membran som sikrer vanntette egenskaper. • Reflekterende trykk på håndbaken øker sikkerheten. • Antiglimønster i håndflaten gir forbedret grep. Passer til: Generell montering | Kjølelager | Utendørs arbeid i våte omgivelser. EN420:2003

EN388:2016

EN511:2006

2111X

X1X

Standarder: Kategori: Størrelser:

EN 420, 388:2016, 511 CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: MicroSkin Shield® (håndflate) Polyester (bakside) Fôr: Farge: Tykkelse:

Syntetisk fôr/ProTex®-membran (Helfôret)

Svart, Grønn —

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

107.4202

ARBEIDSHANSKER VINTER

Standarder:

Syntetisk Anacord, vinterfôret.

Kategori:

• Komfortable og myke. • Gir god varmeisolasjon.

Størrelser:

8 | 10

Materiale:

Syntetisk skinn

Passer til: Kjøring med gaffeltruck | Arbeid i fryserom osv.

Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN388:2016

EN511:2006

Lengde:

110

CE Cat. II

Akrylpels (Helfôret) Svart 0,9-1,1 mm 31 cm

Vekt: — Forpakning:

1222X

EN 420, 388:2016, 511

Art:

Par (6/60)

107.4260

MONTERINGSHANSKER VINTER EX® MicroSkin Shield® med ProTex®-membran og håndbak av Spandex®, borrelås. • Gir beskyttelse mot kulde og fuktighet. • Varmt og mykt fôr på innsiden. • Innsydd termisk, vanntett og pustende ProTex®-membran. • Svært fleksible. • Meget godt grep. • Kan vaskes i maskin. Drypptørkes. Passer til: Monteringsarbeid og utearbeid i vått og/eller kaldt vær. Designbeskyttet. EN420:2003

EN388:2016

Standarder: Kategori: Størrelser: Fôr: Farge: Lengde:

X20

Syntetisk fôr/ProTex®-membran (Helfôret) Svart, Grå — 21-24 cm

Vekt: — Forpakning:

1121X

CE Cat. II 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale: MicroSkin Shield® (håndflate) Spandex® (bakside)

Tykkelse: EN511:2006

EN 420, 388:2016, 511

Art:

Par (12/120)

107.4297W

ALLROUNDHANSKER VINTER EX® MicroSkin Shield® med ProTex®-membran og håndbak av neopren. • Gir beskyttelse mot kulde og fuktighet. • Godt grep og god fleksibilitet. • Håndflate- og tommelrotforsterkning. • Innsydd termisk, vanntett og pustende ProTex®-membran. • Varmt og mykt fleecefôr på innsiden. • Kan vaskes i maskin. Drypptørkes. Passer til: Monteringsarbeid og annet arbeid i kalde miljøer med høye krav til bevegelighet, smidighet og grep. EN420:2003

EN388:2016

EN511:2006

Standarder: Kategori: Størrelser:

VINTERHANSKER

010

CE Cat. II 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale: MicroSkin Shield® (håndflate) Neopren (bakside) Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

Syntetisk fôr/ProTex®-membran (Helfôret) Svart, Grå — 26-28 cm

Vekt: — Forpakning:

1122X

EN 420, 388:2016, 511

Art:

Par (6/60)

107.7114 46


www.granberg.no

ALLROUNDHANSKER VINTER EX® MicroSkin Shield® med ProTex®-membran og håndbak i Spandex®. • Fleksibilitet og godt grep. • Gir beskyttelse mot kulde og fuktighet. • Innsydd termisk, vanntett og pustende ProTex®-membran. • Varmt og mykt fôr på innsiden. • Håndflate- og tommelrotforsterkning. • Refleks rundt mansjetten. • Kan vaskes i maskin. Drypptørkes. Passer til: Monteringsarbeid og annet arbeid i kalde miljøer med høye krav til bevegelighet, smidighet og grep. EN420:2003

EN388:2016

Standarder: Kategori: Størrelser: Fôr: Farge: Tykkelse:

NY!

Syntetisk fôr/ProTex®-membran (Helfôret) Svart — 26-29 cm

Vekt: — Forpakning:

1231X

CE Cat. II 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale: MicroSkin Shield® (håndflate) Spandex® (bakside)

Lengde:

EN511:2006

EN 420, 388:2016, 511

Art:

11X

Par (6/60)

107.8112

MONTERINGSHANSKER VINTER Dobbelt lateksbelegg, vanntett. • Komfortable og slitesterke. • Belagt med et tynt lag av vanntett lateksbelegg i blått. • Et sandaktig lateksbelegg i svart gir godt olje-, våt-, og tørrgrep. • Godkjent for direkte kontakt med alle typer matvarer, inkludert fettholdig mat (EN 1186). • God fingerfølsomhet og passform. • Gir god varmeisolasjon. Bygg- og anleggsvirksomhet | Tungindustri | Montering av komponenter | Shipping | Olje- og gassindustrien | Kuldelager | Næringsmiddelindustri | Arbeid utendørs om vinteren. EN420:2003

EN388:2016

1132X

EN511:2006

Standarder: Kategori:

X10

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale:

Lateks

Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

Blå, Svart — 24-29 cm Par (12/144)

Art:

108.8080

Kategori:

• Fleksible og komfortable. • Godt grep og lang levetid. • Gir god varmeisolasjon.

Størrelser:

Passer til: Bygg, håndverk og godshåndtering i kalde miljøer.

Farge:

Materiale: Fôr: Tykkelse:

1231X

Flanell i akryl

Forpakning:

Standarder:

Lateksskumbelegg.

EN388:2016

CE Cat. II

Størrelser:

Vekt: —

STRIKKEHANSKER VINTER

EN420:2003

EN 420, 388:2016, 511, 1186

Lengde:

EN511:2006

EN 420, 388:2016, 511 CE Cat. II 9 | 10 | 11 | 12 Lateks Flanell i akryl Blå, Grå — 25-29 cm

Vekt: —

11X

Forpakning:

Par (12/120)

Art:

108.8095

KJEMIKALIEHANSKER I VINYL/PVC VINTER CHEMSTAR® Uttakbart akrylflanellfôr. • Svært slitesterke. • Komfortable og myke. • Holder seg myke i temperaturer ned til - 20 °C. • Motstår bensin, diesel og mange kjemikalier. • Fôret kan vaskes/tørkes separat. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet.

9 | 10 Vinyl/PVC

Skal ikke brukes i direkte kontakt med fettholdig mat. Hvis du arbeider med fettholdig mat, bruk Granberg® nitrilhansker. EN374-1:2016/Type A

AKLMPT

EN374-5:2016

EN511:2006

121

CE Cat. III

Materiale: Farge:

EN388:2016

EN 420, 388:2016, 374:2016, 511

Størrelser: Fôr:

4131X

VINTERHANSKER

Kategori:

Passer til: Fiskere | Kjølelagerarbeid | Utendørs vinterarbeid.

EN420:2003

47

Standarder:

Tykkelse: Lengde:

Flanell i akryl Blå — 31 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (10/60)

Art:

109.229


MONTERINGSHANSKER BLACK DIAMOND VINTER, OEKO-TEX® 100-GODKJENT Spesielt vinyl-/PVC-skumbelegg. • Slitesterke. • Enestående bevegelighet og passform. • Testet og godkjent for kalde forhold. • Vinyl-/PVC-beleggingsteknologien er en patentert prosess. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Monteringsarbeid og arbeidsoppgaver i våte, oljete og kalde omgivelser med kompromissløse krav til fremragende passform og bevegelsesfrihet. EN420:2003

EN388:2016

EN511:2006

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

X2X

CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Vinyl/PVC Flanell i akryl Svart — 24-27 cm

Vekt: — Forpakning:

3231X

EN 420, 388:2016, 511

Art:

Par (12/144)

109.0400W

MONTERINGSHANSKER BLACK DIAMOND VINTER Spesielt vinyl-/PVC-skumbelegg. Hi-Viz™ gul farge. • Slitesterke. • Testet og godkjent for kalde forhold. • Vinyl-/PVC-beleggingsteknologien er en patentert prosess. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Monteringsarbeid og arbeidsoppgaver i våte, oljete og kalde omgivelser hvor første prioritet er å bli sett. EN420:2003

EN388:2016

EN511:2006

Standarder:

CE Cat. II

Størrelser:

9 | 10 | 11

Materiale:

Vinyl/PVC

Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

X2X

Flanell i akryl Gul — 24-27 cm

Vekt: — Forpakning:

3231X

EN 420, 388:2016, 511

Kategori:

Art:

Par (12/144)

109.0400Y

STRIKKEHANSKER VINTER Thermolite® hulfiber. • Transporterer svette bort fra huden, mens innerlaget holder seg varmt og tørt. • Krympebestandig, kan vaskes i maskin. • Gir god varmeisolasjon. Passer til: Matproduksjon (bearbeiding av både fjærkre, storfe og svinekjøtt) | Fiskeri | Kjølelager | Bygg/anlegg | Vanlig utendørs arbeid. Thermolite® er et registrert varemerke for DuPont.

Standarder:

CE Cat. I

Størrelser:

8.5 | 11

Materiale:

Thermolite®

Fôr: — Farge: Tykkelse:

EN420:2003

NY!

EN 420

Kategori:

Lengde:

Blå — 23 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

110.0340

STRIKKEHANSKER VINTER Akryl, maskinstrikket. • Gir god varmeisolasjon. • Myke med god passform. • God som innerhanske. • Passer både på høyre og venstre hånd. • Kan vaskes i maskin på 30 °C. Passer til: Kaldlager | Kjølelager | Vanlig utendørsarbeid.

Standarder: Kategori: Størrelser:

8 | 10

Materiale:

Akryl

Fôr: — Farge: Grå Tykkelse:

EN420:2003

EN 420 CE Cat. I

Lengde:

— 23-25 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/240)

Art:

110.0381 48

VINTERHANSKER


www.granberg.no

MONTERINGSHANSKER VINTER Geiteskinn, fleecefôret. • Geiteskinn er mykt og fleksibelt og gir høy fingerfølsomhet. • Geiteskinn slår oksenarvskinn når det gjelder styrke i forhold til vekt. • Sterkt skinn gjør hanskene veldig slitesterke. • Fleecefôret for varme og ekstra komfort.

Standarder: Kategori: Størrelser:

EN388:2016

EN511:2006

2222X

02X

CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: Geiteskinn (håndflate) Bomull (bakside) Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN 420, 388:2016, 511

Lengde:

Bomullsfleece (Helfôret) Hvit, Grå 0,6-0,9 mm 23-27 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/120)

Art:

113.1015

MONTERINGSHANSKER VINTER Geiteskinn, vinterfôret.

Standarder:

• Komfortable og har god passform. • Mykt og sterkt geiteskinn gir hanskene utmerket bevegelighet og fingerfølsomhet. • Geiteskinn slår oksenarvskinn når det gjelder styrke i forhold til vekt. • Nylonhåndbak og borrelås.

Kategori:

Passer til: Monteringsarbeid og andre lette oppgaver i kulde.

Farge:

EN388:2016

2221X

NY!

EN511:2006

X20

7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

Geiteskinn (håndflate) Nylon (bakside)

Fôr:

Lengde:

• Gir meget god varmeisolasjon, samtidig som de holder hendene tørre. • Varmt og mykt fôr. • Pustende og vanntett membran. • Myk og fleksibel. Passer til: Byggfag | Tungindustri | Shipping | Kuldelager | Utendørs vinterbruk.

EN420:2003

— 22-25 cm

Forpakning:

Par (12/120)

Art:

113.1045

Standarder: Kategori: Størrelser:

EN388:2016

EN511:2006

3122X

220

EN 420, 388:2016, 511 CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale: Geiteskinn (håndflate) Spandex® (bakside) Fôr: Farge: Lengde:

Syntetisk fôr/ProTex®-membran (Helfôret) Hvit, Grå 0,85-0,95 mm 24-29 cm

Vekt: — Forpakning: Art:

Par (6/72)

113.1051

MONTERINGSHANSKER VINTER Sandaktig nitrilbelegg, 3/4 dyppet, akrylfôr. • Høy bruksvarighet og slitasjemotstand. • God varmeisolasjon. • God bevegelighet og passform. • Utmerket olje-, våt- og tørrgrep. Passer til: Konstruksjonsarbeid | Generell montering | Kjølelager | Utendørs vinterarbeid. EN420:2003

EN388:2016

4231X

VINTERHANSKER

Grå, Hvit

Vekt: —

Tykkelse:

49

Syntetisk fôr (Helfôret)

ARBEIDSHANSKER VINTER Geiteskinn, vind- og vanntett.

NY!

CE Cat. II

Størrelser:

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 388:2016, 511

EN511:2006

120

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

EN 420, 388:2016, 511 CE Cat. II 8 | 9 | 10 | 11 Nitril Flanell i akryl Svart — 25-29 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

114.0331


MONTERINGSHANSKER VINTER Standarder:

Spesielt nitrilskumbelegg.

Kategori:

• Slitesterke. • Varme, svært behagelige og med god passform. • Varmbørstet akryl på innsiden, sterkt ytre skall av nylon.

Størrelser: Materiale:

Passer til: Kjøledisker og kjølelager | Utendørs montering | Inspeksjoner | Håndtering av små deler.

Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

Lengde:

EN388:2016

EN 420, 388:2016 CE Cat. II 8 | 9 | 10 | 11 Nitril Børstet akryl Blå, Svart — 24-27 cm

Vekt: — Forpakning: Art:

4131X

Par (12/144)

114.0488W

KJEMIKALIEHANSKER I NITRIL VINTER CHEMSTAR® Vinterfôret. • Slitesterke. • Beskyttelse mot kulde og kjemikalier, diesel, bensin og olje. • God anatomisk passform for best mulig komfort. • 3–4 ganger lengre levetid enn tilsvarende vinyl-/PVC-hansker.

Standarder:

Passer til: Fiskeindustrien eller arbeidsoppgaver i våte og kalde miljøer.

Fôr:

Kategori: Størrelser: Materiale: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN388:2016

EN374-1:2016/Type-B

Lengde:

EN374-5

CE Cat. III 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Nitril Syntetisk fôr Blå Fleece+0,8 mm 30 cm

Vekt: — Forpakning:

3121X

EN 420, 388:2016, 374:2016, 1186

Art:

JKOPT

Par (5/60)

114.0630W

KJEMIKALIEHANSKER I NEOPREN CHEMSTAR® Pro-X®-laminert varmakrylfôr.

Standarder: EN 420, 388:2016, 374:2016, 407, 511, 1186

• Slitesterke og komfortable. • Beholder sin mykhet og elastisitet også i kaldt miljø. • Høy kjemikaliebestandighet. • Pro-X®-laminert akrylfôr på innsiden.

Kategori:

CE Cat. III

Størrelser:

8 | 9 | 10

Materiale:

Inneholder lateks.

Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN388:2016

EN374-1:2016/Type B

EN374-5:2016

EN407:2004

EN511:2006

Lengde:

NY!

AKL

X2XXXX

X2X

— 40 cm

Art:

Par (6/96)

114.3000

MONTERINGSHANSKER VINTER Belagt med mikroporøst nitrilskum. • Komfortable og slitesterke. • 3/4 belagt med ultratynt mikroporøst nitrilskumbelegg. • Belegget gir et utmerket våt-, tørr- og oljegrep. • Varmeisolerende. • Tettsittende utforming øker fingerfølsomheten. Passer til: Byggebransjen | Grovarbeid | Montering av komponenter | Befraktning | Olje- og gassindustrien | Kjølelager | Utendørs vinterbruk.

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN388:2016

3121X

VINTERHANSKER

Svart

Vekt: — Forpakning:

2231X

Neopren Flanell i akryl

EN511:2006

010

Lengde:

EN 420, 388:2016, 511 CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Nitril Børstet akryl, Polyester Svart — 23-29 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

114.3030

50


www.granberg.no

MONTERINGSHANSKER VINTER Heldekkende nitrilmikroskumbelegg, fleecefôr. • Høy slitestyrke, bevegelighet og fingerfølsomhet. • Bestandig mot kontaktvarme opptil 250 °C i 15 sekunder. • Gir god varmeisolasjon. • Vann- og oljeavstøtende. • Flott alternativ til kjørehansker i skinn. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Lett og middels tung produksjon | Generell montering | Kjøretøyproduksjon | Motormekanikere som håndterer varme deler | Kaldlager | Utendørs vinterarbeid EN420:2003

EN388:2016

EN407:2004

EN511:2006

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

X2XXXX

11X

CE Cat. II 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nitril Jersey-fleece Blå — 23-26 cm

Vekt: — Forpakning:

4121B

EN 420, 388:2016, 407, 511

Art:

Par (12/144)

114.4272W

KUTTBESTANDIGE OG VARME INNERHANSKER PROTECTOR >

NY!

Typhoon®/blandingsfibre. • Varme innerhansker. • Anbefalt som kuttbestandige innerhansker for engangshansker og flerbrukshansker. • Beskytter mot kutt samtidig som de har god fingerfølsomhet. • Godkjent for direkte kontakt med alle typer matvarer, inkludert fettholdig mat (EN 1186). • Passer både på høyre og venstre hånd. • Inneholder ikke silikon. Passer til: Kalde omgivelser | Kjøttvareindustrien, catering, fiskeforedling og andre matvareindustrier hvor det brukes kniver eller andre skarpe objekter EN420:2003

EN388:2016

Standarder: Kategori:

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

Typhoon®/blandingsfiber

Fôr: — Farge: Tykkelse: Lengde:

Art:

116.506

Standarder: Kategori:

• Svært slitesterke. Myke og fleksible hansker med lang levetid. • Svært komfortable og varme hansker med godt grep. • Børstet akrylinnside som gir nesten samme varme som ull.

Størrelser:

Passer til: Bruk i kalde omgivelser med stor fare for kuttskader.

Farge:

Materiale: Fôr: Tykkelse:

NY!

EN511:2006

01X

Lengde:

CE Cat. II 9 | 10 | 11 | 12 Nitril Typhoon®/flanell i akryl Blå, Svart — 25-29 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/48)

Art:

116.580

MacroSkin Pro® med elastisk polyesterhåndbak, vinterfôret.

Passer til: Lett og middels tung produksjon| Generell montering | Kjøretøyproduksjon | Kaldlager | Motormekanikere | Utendørs vinterarbeid.

Standarder:

CE Cat. II

Størrelser:

6|7|8

Materiale: MacroSkin Pro® (håndflate) Polyester (bakside) Fôr: Tykkelse:

EN420:2003

EN388:2016

3121X

EN511:2006

01X

EN 420, 388:2016, 511

Kategori:

Farge:

VINTERHANSKER

EN 420, 388:2016, 511

VINTER-MONTERINGSHANSKER • Komfortable og tettsittende. • Perfekt for arbeid som krever presisjon og nøyaktighet. • Gode pustende egenskaper. • Gir god varmeisolasjon.

51

— 30-35 cm Par (6/72)

Fibre av Typhoon®, sandaktig nitrilbelegg.

4X42C

Blå

Forpakning:

KUTTBESTANDIGE VINTERHANSKER PROTECTOR

EN388:2016

CE Cat. II

Størrelser:

Vekt: —

2X40C

EN420:2003

EN 420, 388:2016, 1186

Syntetisk fôr (Helfôret) Svart, Grå, Rosa —

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

120.4282


NY!

VINTER-MONTERINGSHANSKER MacroSkin Pro® med elastisk polyesterhåndbak, borrelås, vinterfôret. • Komfortable og tettsittende. • Perfekt for arbeid som krever presisjon og nøyaktighet. • Gode pustende egenskaper. • Gir god varmeisolasjon.

Standarder:

Passer til: Lett og middels tung produksjon | Generell montering | Kjøretøyproduksjon | Kaldlager | Motormekanikere | Utendørs vinterarbeid | Hagearbeid | Detaljhandel.

Materiale: MacroSkin Pro® (håndflate) Polyester (bakside)

CE Cat. II

Størrelser:

6|7|8

Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN388:2016

3121X

EN511:2006

01X

EN 420, 388:2016, 511

Kategori:

Syntetisk fôr (Helfôret) Svart, Grå, Rosa —

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

120.4284

MONTERINGSHANSKER VINTER EX® MacroSkin Pro® med elastisk polyesterhåndbak, vinterfôret. • Komfortable og tettsittende. • Perfekt for arbeid som krever presisjon og nøyaktighet. • Gode pustende egenskaper. • Gir god varmeisolasjon. Passer til: Lett og middels tung produksjon| Generell montering | Kjøretøyproduksjon | Kaldlager | Motormekanikere | Utendørs vinterarbeid.

Standarder: Kategori: Størrelser:

EN388:2016

EN511:2006

Fôr: Farge:

01X

Syntetisk fôr (Helfôret) Svart, Grå, Grønn —

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

3121X

CE Cat. II 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: MacroSkin Pro® (håndflate) Polyester (bakside)

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 388:2016, 511

Art:

Par (12/144)

120.4292W

MONTERINGSHANSKER VINTER EX® MacroSkin Pro® med elastisk polyesterhåndbak, borrelås, vinterfôret. • Komfortable og tettsittende. • Perfekt for arbeid som krever presisjon og nøyaktighet. • Gode pustende egenskaper. • Gir god varmeisolasjon. Passer til: Lett og middels tung produksjon | Generell montering | Kjøretøyproduksjon | Kaldlager | Motormekanikere | Utendørs vinterarbeid.

Standarder: Kategori: Størrelser:

EN388:2016

EN511:2006

Fôr: Farge:

01X

Syntetisk fôr (Helfôret) Svart, Grå, Grønn —

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

3121X

CE Cat. II 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: MacroSkin Pro® (håndflate) Polyester (bakside)

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 388:2016, 511

Art:

Par (12/144)

120.4294W

52

VINTERHANSKER


ART.

114.610

ART.

114.611

En serie superlette engangshansker som er godkjent for håndtering av alle typer mat — også fettholdig mat. Produktdetaljer, se side 56 og 57.

ART.

114.612


GR ANBERG®

ENGANGSHANSKER HUSK PÅ DETTE

RELATERTE FAKTA Materialene som brukes Gjør deg bedre kjent med fordelene og ulempene ved å bruke hansker i de ulike materialene T.E.P., vinyl, nitril og lateks. Det er viktig å velge hansker i det materialet som er riktig for ditt bruk. Se side 113. Testing og godkjenninger Forstå de ulike EN-teststandardene. Lær mer om motstand mot gjennomtrengning («pene­ trasjon»); motstand mot såkalt mole­kylær gjennomtrengning («permeasjon»); bakterio­ logiske og kjemiske risikoer; mathåndtering; og så videre. Se side 108.

Matgodkjent

Medisinsk godkjent

Akselleratorfri

Pudderfri

1,9±0,1

Blank

25

4,6±0,03

Blank

111.220

25

5,4±0,03

Blank

•1

111.225

25

4,6±0,03

Blank

•1

111.325

25

5,4±0,03

Blå

111.420

25

5,4±0,03

Hvit

112.110

25

6,0±0,5

Off-white

114.610

24

2,2±0,2

Svart

114.611

24

2,2±0,2

Blå

114.615

29,5

5,0±0,5

114.616

25

114.620

Lateks

25

111.200

Art.no 111.0092

Nitril

T.E.P

Farge

PVC / Vinyl

Hanskemateriale

• •

Kjemikaliebestandig2

Bruk listen under for å sammenligne hanskenes egenskaper.

Vekt (g)

◦ Pass på at hanskene er testet, merket og ment for den aktuelle bruken. ◦ Velg riktig størrelse. ◦ Bytt hansker jevnlig. ◦ Pass på at hendene dine er tørre før du tar på deg engangshansker. ◦ Hold neglene dine kortklipte. ◦ Unngå å ha på deg ringer på fingrene. ◦ Ta med i vurderingen at pudderfrie hansker reduserer risikoen for over- føring av bakterier. ◦ Bruk riktig teknikk når du tar av deg hanskene. Se side 61.

LIGNENDE, MEN GANSKE FORSKJELLIGE Lengde (cm)

når du bruker engangshansker:

•1 •

•1

•1

Indigo

3,2±0,5

Indigo

25

3,5±0,5

Hvit

114.621

25

4,2±0,5

Indigo

114.622

25

3,5±0,5

Indigo

114.624

24

3,5±0,02

Indigo

114.626

25

3,2±0,5

Indigo

114.628

25

3,7±0,3

Svart

114.636

25

3,2±0,5

Indigo

114.770

25

5,8±0,2

Blå

114.880

25

5,8±0,2

Svart

114.881

24

5,8±0,2

Svart

114.940

27

7,2±0,5

Oransje

114.950

30

11,4±0,3

Blå

114.955

29-30

11,4±0,3

Blå

114.970

24

7,4±0,3

Svart

• •

• •

1 Må ikke benyttes i direkte kontakt med fet mat. Bruk vår nettbaserte kjemikaliedatabase for å finne riktig hanskemodell til beskyttelse mot kjemikalien du skal arbeide med. 2

54


www.granberg.no

ENGANGSHANSKER Termoelastisk polymer (T.E.P.), pudderfri. Klar farge. • Ftalat- og silikonfri. • God fingerfølsomhet. • Godkjent for kontakt med alle typer mat, også fettholdig mat (EN 1186). • Godkjent til medisinsk bruk (EN 455). • Luktfrie. • Økonomiske. Mindre avfallsmengde ettersom hansketykkelsen er redusert med mer enn 60 % sammenlignet med vinyl. • Opptil mer enn 400 % flere hansker per eske sammenlignet med vinyl. • Strekkstyrke (før og etter aldring): minimum 12 MPa. • Bruddstyrke ved brudd: minimum 3,8-4,0 N. Passer til: Storkjøkken | Næringsmiddelindustri osv. | Helsesektor | Medisinsk bruk | Rengjøring.

Standarder: Størrelser:

S | M | L | XL

Materiale:

Termoelastisk polymer

Fôr: — Farge: Tykkelse: Lengde: Vekt: Forpakning:

EN 455

EN 455, 1186

Kategori: —

Art:

Klar 0,036 ± 0,001 mm (håndflate) 25 cm 1,9 ± 0,1 g Dispenser (10/200)

111.0092

ENGANGSHANSKER Vinyl/PVC, lettpudret. Klar farge. • Komfortable. • Gir ikke lateksallergi. • Inneholder ikke silikon.

Standarder:

EN 1186

Størrelser:

S | M | L | XL

Skal ikke brukes i direkte kontakt med fettholdig mat. Hvis du arbeider med fettholdig mat, bruk Granberg® engangshansker i nitril.

Materiale:

Vinyl/PVC

Ikke godkjent for medisinsk bruk.

Farge:

Kategori: —

Fôr: — Tykkelse: Lengde: Vekt: Forpakning: Art:

Klar 0,08 mm (håndflate) 25 cm 4,6 ± 0,03 g. Dispenser (10/100)

111.200

ENGANGSHANSKER Vinyl/PVC, pudderfri. Klar farge. • Komfortable. • Gir ikke lateksallergi. • Godkjent til medisinsk bruk (EN 455) • Inneholder ikke silikon. Skal ikke brukes i direkte kontakt med fettholdig mat. Hvis du arbeider med fettholdig mat, bruk Granberg® engangshansker i nitril.

Standarder: Kategori:

EN374-1:2016/Type B

S | M | L | XL

Materiale:

Vinyl/PVC

Fôr: — Farge: Lengde:

EN374-5:2016

Vekt: EN 455

KPT

CE Cat. III

Størrelser:

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 374:2016, 455, 1186

Forpakning: Art:

Klar 0,11 mm (håndflate) 26 cm 5,4 ± 0,03 g Dispenser (10/100)

111.220

ENGANGSHANSKER ULTRASOFT Vinyl/PVC, pudderfri. Klar farge. • Komfortable. • Gir ikke lateksallergi • Inneholder ikke silikon.

Standarder: Størrelser:

S | M | L | XL

Skal ikke brukes i direkte kontakt med fettholdig mat. Hvis du arbeider med fettholdig mat, bruk Granberg® engangshansker i nitril.

Materiale:

Vinyl/PVC

Ikke godkjent for medisinsk bruk.

Farge:

Fôr: — Tykkelse: Lengde: Vekt: Forpakning: Art:

55

ENGANGSHANSKER

EN 1186

Kategori: —

Klar 0,8 mm (håndflate) 25 cm 4,6 ± 0,03 g Dispenser (10/100)

111.225


ENGANGSHANSKER Vinyl/PVC, pudderfri. Blå farge.

Standarder:

• Komfortable. • Gir ikke lateksallergi • Inneholder ikke silikon.

Kategori:

Skal ikke brukes i direkte kontakt med fettholdig mat. Hvis du arbeider med fettholdig mat, bruk Granberg® engangshansker i nitril.

S | M | L | XL

Materiale:

Vinyl/PVC

Fôr: — Tykkelse: Lengde:

EN374-1:2016/Type B EN 374-5:2016

Vekt: EN 455

Forpakning: Art:

KPT

CE Cat. III

Størrelser:

Farge:

EN420:2003

EN 420, 374:2016, 455, 1186

Blå 0,11 mm (håndflate) 25 cm 5,4 ± 0,03 g Dispenser (10/100)

111.325

ENGANGSHANSKER Syntetisk, pudderfri. Hvit farge. • Gir ikke lateksallergi. • Følsomhet/fleksibilitet tilsvarende engangshansker i lateks. • Inneholder ikke naturlateks. • Inneholder ikke nitril. • Sterkere enn vanlige engangshansker i vinyl/PVC. • Godkjent til medisinsk bruk (EN 455) • Inneholder ikke silikon. Skal ikke brukes i direkte kontakt med fettholdig mat. Hvis du arbeider med fettholdig mat, bruk Granberg® engangshansker i nitril. EN420:2003

EN374-1:2016/Type B

Standarder: Kategori:

S | M | L | XL

Materiale:

Vinyl/PVC

Fôr: — Farge: Tykkelse: Vekt:

EN 455

Forpakning: Art:

KPT

Hvit 0,11 mm (håndflate) 25 cm 5,4 ± 0,03 g Dispenser (10/100)

111.420

ENGANGSHANSKER

Standarder:

Lateks, pudderfri. Offwhite farge.

Kategori:

• Mikrotekstur for bedre grep. • Godkjent til medisinsk bruk (EN 455). • Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat, også fettholdig mat (EN 1186).

Størrelser:

S | M | L | XL

Materiale:

Lateks

Passer til: Direkte kontakt med alle typer næringsmidler | Medisinsk bruk.

Farge: Offwhite

EN420:2003

EN374-1:2016/Type C

Lengde:

EN374-5:2016

Vekt: EN 455

VIRUS

EN 420, 374:2016, 455, 1186 CE Cat. III

Fôr: — Tykkelse:

NY!

CE Cat. III

Størrelser:

Lengde:

EN374-5:2016

EN 420, 374:2016, 455, 1186

Forpakning: Art:

Min. 0,1 mm (håndflate) 25 cm 6,0 ± 0,5 g Dispenser (10/100)

112.110

ENGANGSHANSKER MAGIC TOUCH® Nitril, pudderfri. Svart farge. • Lette og elastiske. • Forbedret fingerfølsomhet og fingerkontroll. • Et godt alternativ til engangshansker i vinyl. • Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat, også fettholdig mat (EN 1186). • Økonomipakke med 200 hansker per dispenser. • Inneholder ikke silikon.

Standarder:

EN 1186

Kategori: — Størrelser:

XS | S | M | L | XL

Materiale:

Nitril

Fôr: —

Passer til: Direkte kontakt med alle typer næringsmidler

Farge:

Ikke godkjent for medisinsk bruk.

Tykkelse: Lengde: Vekt: Forpakning: Art:

Svart Min. 0,03 mm (håndflate) 24 cm 2,2 ± 0,2 g Dispenser (10/200)

114.610 56

ENGANGSHANSKER


www.granberg.no

ENGANGSHANSKER MAGIC TOUCH®

NY!

Nitril, pudderfri. Mørkeblå farge. • Lette og elastiske. • Forbedret fingerfølsomhet og fingerkontroll. • Et godt alternativ til engangshansker i vinyl. • Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat, også fettholdig mat (EN 1186). • Økonomipakke med 200 hansker per dispenser. • Inneholder ikke silikon.

Standarder: Størrelser:

XS | S | M | L | XL

Materiale:

Nitril

Fôr: —

Passer til: Direkte kontakt med alle typer næringsmidler.

Farge:

Ikke godkjent for medisinsk bruk.

Tykkelse:

NB! Også tilgjengelig i hvit farge, art. 114.612.

EN 1186

Kategori: —

Lengde: Vekt: Forpakning: Art:

Blå Min. 0,03 mm (håndflate) 24 cm 2,2 ± 0,2 g Dispenser (10/200)

114.611

ENGANGSHANSKER MAGIC TOUCH® AKSELERATOR-

FRI

Soft Nitrile™, pudderfri. Akseleratorfri. Indigo farge. 29,5 cm lengde. • Myk og sterk nitril. • Tynnere enn lignende hansker, med nesten samme elastisitet og fingerfølsomhet som lateks. • 100 % fri for kjemiske akseleratorer. • Fingertupper med mikrotekstur for best mulig grep. • Tåler fett, vaskemidler osv. • Godkjent til medisinsk bruk (EN 455). • Testet i henhold til ASTM D6978-05 - Resistens for medisinske hansker mot gjennomtrengning av kjemoterapimedikamenter. • Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat, også fettholdig mat (EN 1186). • Inneholder ikke silikon. Passer til: Direkte kontakt med alle typer næringsmidler | Medisinsk bruk. EN420:2003

EN374-1:2016/Type-C

EN374-5:2016

Kategori:

CE Cat. III XS | S | M | L | XL

Materiale:

Nitril

Fôr: — Farge: Indigo Tykkelse: Lengde: Forpakning: Art:

VIRUS

EN 420, 374:2016, 455, 1186

Størrelser:

Vekt: EN 455

KT

Standarder:

Min. 0,06 mm (håndflate) 29,5 cm 5,0 ± 0,5 g Dispenser (10/100)

114.615

ENGANGSHANSKER MAGIC TOUCH®

NY!

AKSELERATOR-

FRI

Soft Nitrile™, pudderfri. Akseleratorfri. Indigo farge. • Myk og sterk nitril. • De tynneste hanskene i serien med akseleratorfrie hansker. • 100 % uten kjemiske akseleratorer. • Fingertupper med mikrotekstur for best mulig grep. • Bestandig mot smørefett, fett, vaskemidler etc. • Godkjent for medisinsk bruk (EN 455). • Godkjent for direkte kontakt med alle typer næringsmidler, inkludert fettholdig mat (EN 1186). • Testet i henhold til ASTM D6978-05 - Resistens for medisinske hansker mot gjennomtrengning av kjemoterapimedikamenter. • Inneholder ikke silikon. Passer til: Direkte kontakt med alle typer næringsmidler | Medisinsk bruk. EN420:2003

EN374-1:2016/Type C

Kategori:

EN374-5:2016

CE Cat. III XS | S | M | L | XL

Materiale:

Nitril

Fôr: — Farge: Indigo Tykkelse: Vekt: Forpakning: Art:

VIRUS

EN 420, 374:2016, 455, 1186

Størrelser:

Lengde:

EN 455 KT

Standarder:

Min. 0,05 mm (håndflate) 25 cm 3,2 ± 0,5 g Dispenser (10/100)

114.616

ENGANGSHANSKER MAGIC TOUCH® Soft Nitrile™, pudderfri. Hvit farge. • Myk og sterk nitril. • Tynnere enn lignende hansker, med nesten samme elastisitet og fingerfølsomhet som lateks. • Fingertupper med mikrotekstur for best mulig grep. • Tåler fett, rensemidler osv. • Godkjent til medisinsk bruk (EN 455). • Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat, også fettholdig mat (EN 1186). • Inneholder ikke silikon. Passer til: Direkte kontakt med alle typer næringsmidler | Medisinsk bruk. EN420:2003

EN374-1:2016/Type B

KPT

ENGANGSHANSKER

VIRUS

Kategori:

EN 420, 374:2016, 455, 1186 CE Cat. III

Størrelser:

S | M | L | XL

Materiale:

Nitril

Fôr: — Farge: Tykkelse: Lengde:

EN374-5:2016

Vekt: EN 455

57

Standarder:

Forpakning: Art:

Hvit Min. 0,06 mm (håndflate) 25 cm 3,5 ± 0,5 g Dispenser (10/100)

114.620


AKSELERATOR

FRI

ENGANGSHANSKER MAGIC TOUCH® Soft Nitrile™, pudderfri. Akseleratorfri. Indigo farge.

• Myk og sterk nitril. • Tynnere enn lignende hansker, med nesten samme elastisitet og fingerfølsomhet som lateks. • 100 % fri for kjemiske akseleratorer. • Fingertupper med mikrotekstur for best mulig grep. • Tåler fett, vaskemidler osv. • Godkjent til medisinsk bruk (EN 455).

Standarder: Kategori:

EN 420, 374:2016, 455, 1186 CE Cat. III

Størrelser:

XS | S | M | L | XL

• Testet i henhold til ASTM D6978-05 - Resistens for medisinske hansker mot gjennomtrengning av kjemoterapimedikamenter. • Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat, også fettholdig mat (EN 1186).

Materiale:

Nitril

• Inneholder ikke silikon.

Farge: Indigo

Passer til: Direkte kontakt med alle typer næringsmidler | Medisinsk bruk.

Tykkelse:

EN420:2003

EN374-1:2016/Type C

EN374-5:2016

Lengde: Vekt:

EN 455 KT

Fôr: —

Forpakning: Art:

VIRUS

Min. 0,06 mm (håndflate) 25 cm 4,2 ± 0,5 g Dispenser (10/100)

114.621

ENGANGSHANSKER MAGIC TOUCH® Soft Nitrile™, pudderfri. Indigo farge. • Myk og sterk nitril. • Tynnere enn lignende hansker, med nesten samme elastisitet og fingerfølsomhet som lateks. • Fingertupper med mikrotekstur for best mulig grep. • Tåler fett, rensemidler osv. • Godkjent til medisinsk bruk (EN 455). • Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat, også fettholdig mat (EN 1186). Passer til: Direkte kontakt med alle typer næringsmidler | Medisinsk bruk. EN420:2003

EN374-1:2016/Type B

Kategori:

EN374-5:2016

CE Cat. III S | M | L | XL

Materiale:

Nitril

Fôr: — Farge: Indigo Tykkelse: Vekt: Forpakning: Art:

VIRUS

EN 420, 374:2016, 455, 1186

Størrelser:

Lengde:

EN 455 KPT

Standarder:

Min. 0,05 mm (håndflate) 24 cm 3,5 ± 0,5 g Dispenser (10/100)

114.622

ENGANGSHANSKER MAGIC TOUCH® Soft Nitrile™, pudderfri. Indigo farge. • Myk og sterk nitril. • Tynnere enn lignende hansker, med nesten samme elastisitet og fingerfølsomhet som lateks. • Fingertupper med mikrotekstur for best mulig grep. • Tåler fett, rensemidler osv. • Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat, også fettholdig mat (EN 1186). • Økonomipakke, 200 hansker per dispenser. Passer til: Direkte kontakt med alle typer næringsmidler.

Standarder:

EN 1186

Kategori: — Størrelser:

S | M | L | XL

Materiale:

Nitril

Fôr: — Farge: Indigo Tykkelse: Lengde: Vekt: Forpakning: Art:

0,07 ± 0,02 mm (håndflate) 24 cm 3,5 ± 0,02 g Dispenser (10/200)

114.624

ENGANGSHANSKER MAGIC TOUCH® Nitril, pudderfri. Indigo farge. • Myk og sterk nitril. • Tynnere enn lignende hansker, med nesten samme elastisitet og fingerfølsomhet som lateks. • Fingertupper med mikrotekstur for best mulig grep. • Tåler fett, rensemidler osv. • Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat, også fettholdig mat (EN 1186). • Godkjent til medisinsk bruk (EN 455). • Økonomipakke, 300 hansker per dispenser. • Inneholder ikke silikon. Passer til: Direkte kontakt med alle typer næringsmidler | Medisinsk bruk. XL: 10 bokser (270 per boks). Tilgjengelig i butikkforpakning (art. 114.636). EN420:2003

EN374-1:2016/Type B

EN374-5:2016

ENGANGSHANSKER

VIRUS

Kategori:

EN 420, 374:2016, 455, 1186 CE Cat. III

Størrelser:

S | M | L | XL

Materiale:

Nitril

Fôr: — Farge: Indigo Tykkelse: Lengde: Vekt:

EN 455 KPT

Standarder:

Forpakning: Art:

Min. 0,05 mm (håndflate) 24 cm 3,2 ± 0,5 g Dispenser (10/300)

114.626 58


www.granberg.no

ENGANGSHANSKER MAGIC TOUCH® Soft Nitrile™, pudderfri. Svart farge. • Myk og sterk nitril. • Tynnere enn lignende hansker, med nesten samme elastisitet og fingerfølsomhet som lateks. • Fingertupper med mikrotekstur for best mulig grep. • Tåler fett, rensemidler osv. • Svart farge er spesielt godt egnet for tatoveringsstudioer, politiet, begravelses-­ byråer og sikkerhetsselskaper. • Godkjent til medisinsk bruk (EN 455). • Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat, også fettholdig mat (EN 1186). • Inneholder ikke silikon. Passer til: Montering i elektronikkindustrien | Håndtering av fotografisk film | Optikk og laboratorier | Tatoveringsstudio | Politiet | Begravelsesbyråer | Sikkerhetsselskaper. EN420:2003

EN374-1:2016/Type B

EN374-5:2016

Størrelser:

S | M | L | XL

Materiale:

Nitril

Fôr: — Farge: Tykkelse: Lengde: Forpakning: Art:

VIRUS

EN 420, 374:2016, 455, 1186

Kategori: —

Vekt: EN 455

KPT

Standarder:

Svart Min. 0,06 mm (håndflate) 25 cm 3,7 ± 0,3 g Dispenser (10/100)

114.628

ENGANGSHANSKER MAGIC TOUCH® Nitril, pudderfri. Indigo farge. • Butikkforpakning – 10 stykk. • Myk og sterk nitril. • Tynnere enn lignende hansker, med nesten samme elastisitet og fingerfølsomhet som lateks. • Fingertupper med mikrotekstur for best mulig grep. • Tåler fett, rensemidler osv. • Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat, også fettholdig mat (EN 1186). • Godkjent til medisinsk bruk (EN 455). • Inneholder ikke silikon. Passer til: Direkte kontakt med alle typer næringsmidler | Medisinsk bruk. EN420:2003

EN374-1:2016/Type B

EN374-5:2016

CE Cat. III

Størrelser:

M | L | XL

Materiale:

Nitril

Fôr: — Farge: Indigo Tykkelse: Vekt: Forpakning: Art:

VIRUS

EN 420, 374:2016, 455, 1186

Kategori:

Lengde:

EN 455 KPT

Standarder:

Min. 0,05 mm (håndflate) 24 cm 3,2 ± 0,5 g Dispenser (10/120)

114.636

ENGANGSHANSKER Nitril, pudderfri. Blå farge. • Mikrotekstur for best mulig grep. • Testet og godkjent for ulike kjemikalier. • Tåler fett, rensemidler osv. • Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat, også fettholdig mat (EN 1186). • Godkjent til medisinsk bruk (EN 455). Passer til: Direkte kontakt med alle typer næringsmidler | Medisinsk bruk. EN420:2003

EN374-1:2016/Type B

Kategori:

CE Cat. III S | M | L | XL | XXL

Materiale:

Nitril

Fôr: — Farge: Tykkelse: Vekt: Forpakning: Art:

VIRUS

EN 420, 374:2016, 455, 1186

Størrelser:

Lengde:

EN374-5:2016

EN 455 KPT

Standarder:

Blå 0,12 ± 0,02 mm (håndflate) 25 cm 5,8 ± 0,2 g Dispenser (10/100)

114.770

ENGANGSHANSKER Nitril, pudderfri. Svart farge. • Høy styrke og elastisitet. • Svart farge er spesielt godt egnet for tatoveringsstudioer, politiet, begravelsesbyråer og sikkerhetsselskaper. • Testet og godkjent for ulike kjemikalier. • Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat, også fettholdig mat (EN 1186). • Mikrotekstur for best mulig grep. Passer til: Montering i elektronikkindustrien | Håndtering av fotografisk film | Optikk | Laboratorier | Tatoveringsstudio | Begravelsesbyråer | Politi og sikkerhetsfirmaer. EN420:2003

EN374-1:2016/Type B

KPT

ENGANGSHANSKER

VIRUS

Kategori:

EN 420, 374:2016, 455, 1186 CE Cat. III

Størrelser:

S | M | L | XL | XXL

Materiale:

Nitril

Fôr: — Farge: Tykkelse: Lengde:

EN374-5:2016

Vekt: EN 455

59

Standarder:

Forpakning: Art:

Svart 0,12 ± 0,02 mm (håndflate) 25 cm 5,8 ± 0,2 g Dispenser (10/100)

114.880


NY!

ESD-HANSKER FOR ENGANGSBRUK Nitril, pudderfri. Svart farge. • Elektrostatisk-dissipative egenskaper. • Høy styrke og elastisitet. • Svart farge spesielt egnet for tatoveringsstudio, begravelsesbyrå, politi og sikkerhetsfirma. • Testet og godkjent for et utvalg kjemikalier. • Mikroteksturert for et optimalt grep. • Godkjent til medisinsk bruk (EN 455). • Inneholder ikke silikon. Passer til: Montering i elektronikkindustrien | Bilindustrien | Håndtering av fotografisk film | Optikk | Laboratorier | Tatoveringsstudio | Begravelsesbyråer | Politi og sikkerhetsfirmaer. Vertikal motstand i samsvar med EN 1149-2:1997. Spenningsresistens (ohm) <1,0 x 10 5. Testspenning: 100 ±5 volt. Testvarighet: 15 ±1 sekund. EN420:2003

EN374-1:2016/Type C

Kategori: Materiale:

Nitril

Fôr: — Farge: Tykkelse:

Forpakning: Art:

VIRUS

CE Cat. III S | M | L | XL | XXL

Vekt: EN 1149-2

EN 420, 374:2016, 455, 1149-2

Størrelser:

Lengde:

EN374-5:2016

EN 455 KT

Standarder:

Svart 0,12 ± 0,02 mm (håndflate) 24 cm 5,8 ± 0,2 g Dispenser (10/100)

114.881

ENGANGS-KJEMIKALIEHANSKER I NITRIL CHEMSTAR® Nitril, pudderfri. Oransje farge. 27 cm lengde. • Testet og godkjent for ymse kjemikalier. • Mikrotekstur for best mulig grep. • Tåler fett, rensemidler osv. • Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat, også fettholdig mat (EN 1186). • Godkjent til medisinsk bruk (EN 455). Passer til: Laboratorier | Kjemisk industri | Bilindustrien | Mekanisk industri | Lett monteringsarbeid | Næringsmiddelindustri. EN420:2003

EN374-1:2016/Type B

Kategori:

CE Cat. III S | M | L | XL

Materiale:

Nitril

Fôr: — Farge: Tykkelse: Vekt: Forpakning: Art:

VIRUS

EN 420, 374:2016, 455, 1186

Størrelser:

Lengde:

EN374-5:2016

EN 455 KPT

Standarder:

Oransje Min. 0,11 mm (håndflate) 27 cm 7,2 ± 0,5 g Dispenser (10/100)

114.940

ENGANGS-KJEMIKALIEHANSKER I NITRIL CHEMSTAR® Nitril, pudderfri. Blå farge. 30 cm lengde. • Dobbel tykkelse sammenlignet med vanlige engangshansker i nitril. • Teksturert overflate for best mulig grep. • Beskytter mot primære alkoholer, mettede hydrokarboner og uorganiske baser. • Testet og godkjent for kjemikalier som metanol, n-heptan og natriumhydroksid. • Godkjent til medisinsk bruk (EN 455). • Inneholder ikke silikon. Passer til: Laboratorier | Mekaniske verksted | Vaktmestertjenester osv. 50 hansker per eske, 500 stk. per kartong. EN420:2003

EN374-1:2016/Type B

Standarder: Kategori:

S | M | L | XL | XXL

Materiale:

Nitril

Fôr: — Farge: Tykkelse: Vekt:

EN 455

Forpakning: Art:

OPT

CE Cat. III

Størrelser:

Lengde:

EN374-5:2016

EN 420, 374:2016, 455

Blå 0,20 ± 0,01 mm (håndflate) 30 cm 11,4 ± 0,3 g Dispenser (10/50)

114.950

ENGANGSHANSKER Nitril, pudderfri. Blå farge. 30 cm lengde. • Passer både på høyre og venstre hånd. • Fiskeskjellmønster på begge sider av hanskene for best mulig grep. • Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat, også fettholdig mat (EN 1186). • Tåler olje og kjemikalier. • Ekstra komfortable dersom de brukes sammen med innerhanske. • Inneholder ikke silikon. Passer til: Håndtering av kjøtt, fisk, fjærkre og fete matvarer | Renhold | Lett monteringsarbeid. EN420:2003

EN374-1:2016/Type B

EN374-5:2016

Standarder: Kategori:

ENGANGSHANSKER

CE Cat. III

Størrelser:

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Materiale:

Nitril

Fôr: — Farge: Tykkelse: Lengde: Vekt: Forpakning:

JKOPT

EN 420, 374:2016, 1186

Art:

Blå 0,20 ± 0,01 mm (håndflate) 29-30 cm 11,4 ± 0,3 g Innerpakke (10/48)

114.955 60


www.granberg.no

ENGANGS-KJEMIKALIEHANSKER I NITRIL CHEMSTAR®

NY!

Nitril, pudderfri. Svart farge. • Passer både på høyre og venstre hånd. • Fiskeskjellmønster på begge sider av hanskene for best mulig grep. • Perfekte for oljete, våte og tørre forhold. • Rivesterk rullekant gir ekstra beskyttelse mot mulig kjemisk søl og lekkasje. • Ekstra komfortable dersom de brukes sammen med innerhanske. • Inneholder ikke silikon. Passer til: Bilindustri | Mekanisk industri | Lett montering | DIY-butikker | Kjemisk industri | Etterforskningsarbeid.

Standarder:

EN 420, 374:2016

Kategori:

CE CAT. III

Størrelser:

S | M | L | XL | XXL

Materiale:

Nitril

Fôr: — Farge:

Svart

Tykkelse: EN420:2003

74-1:2016/Type B

0,15 ± 0,03 mm (håndflate)

Lengde:

EN374-5:2016

24 cm

Vekt:

7,4 ± 0,3 g

Forpakning: JKPT

Dispenser (10/50)

114.970

Art:

VIRUS

HVORDAN TA ENGANGSHANSKER AV PÅ EN TRYGG MÅTE (DEN HYGIENISKE METODEN) 1

Ta tak i utsiden av hanske A ved håndleddet, noe nedenfor åpningen. Unngå å ta på bar hud med hanske­kledde fingre eller å la bar hud komme i kontakt med utsiden av hansken. Dra hansken mot hånden.

61

2

3

Dra hanske A slik at du vrenger Hold hanske A i den hanskeden med innsiden ut mot og over kledde hånden. fingrene. Før noen av den bare håndens Dra den med innsiden ut helt fingre inn under hanske B ved hånd­leddet. av hånden. Unngå å ta på utsiden av hansken med bare fingre eller å la utsiden av hansken komme i kont­akt med bar hud.

4

A

Med de bare fingrene hele tiden på innsiden av hanske B, “skrell” denne av hånden ved å vrenge den med innsiden ut over hanske A og over fingrene.

5

Forsikre deg om at hanske B fanger hanske A helt, slik at bare innsiden av hanske B synes. Dra hanske B med innsiden ut helt av hånden. Kast hanskene forsvarlig.


GR ANBERG®

VÆSKE­ TETTE HANSKER

En av de største utfordringene du står overfor i våte arbeidsmiljø, er å finne en hanske som gir deg et tilstrekkelig godt grep. Du trenger et grep som lar deg arbeide uten at du mister ting, og uten at du stadig må streve med at ting holder på å gli ut av hendene dine.

Bruk listen under for å sammenligne hanskenes egenskaper.

111.0530

112.0122

112.0400

112.0940

42-43

Ekstra lang

30

Fri for ftalater

70

Latex

45

Nitrile

Oije

PVC/Vinyl

Lengde (cm)

111.0300

Vått

109.8400

Tørt

Art.no 109.8100

Hanske­ materiale

Greptype Matgodkjent

Olje-, gass, og fiskeindustriene er de største eksportsektorene i Norge. De består av mange forskjellige bransjer og favner over et stort mangfold innen teknologi, produksjon og arbeids­ metoder. I tillegg til dette, gir Norge oss stor variasjon innen vær- og naturforhold. Alt dette har gitt oss optimale forhold for å kunne teste ut våre væsketette hansker og gjøre dem så gode som mulig.

LIGNENDE, MEN GANSKE FORSKJELLIGE Kjemikaliebestandig

VI HAR OMFAVNET NORSKE FOR­HOLD OG EKSPERTISEN INNEN NORSK SJØNÆRING

Mer Ekstra lang

Fri for ftalater, ekstra lang

30

30

33 65

Ekstra lang

114.0650

114.0660

68

Ekstra lang

114.0660W

68

Ekstra lang

Hvordan de ulike hanskene oppleves, varierer fra bruker til bruker. Du bør selv prøve dem ut slik at du kan få det best mulige grepet med hensyn til de arbeidsoppgavene du har.

62


www.granberg.no

FISKERHANSKER Sømløst nylonfôr med PU-mansjett. • Komfortable. • Enestående grep under tørre, våte og oljete forhold. • Myke, fleksible og mindre anstrengende for hånden. • Enklere å ta på og av. • Varer lenge og tåler svært godt slitasje ved bruk. • Spesielt dobbeltdyppet vinyl/PVC-belegg. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Fiskeindustri | Håndtering av glatte gjenstander og til arbeid i vått miljø.

Standarder: Kategori:

8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

PVC/PU

Fôr: Farge: Lengde:

EN388:2016

CE Cat. II

Størrelser:

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 388:2016

Nylon Blå, Svart — 45 cm

Vekt: — Forpakning: Art:

4121X

Par (6/60)

109.8100

FISKERHANSKER Vinyl/PVC med granulering, interlockfôr. • Svært slitesterke. • Til håndtering av glatte gjenstander. • Grov granulering gir godt grep. • Lett fôr. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Håndtering av glatte objekter og for generelt arbeid i våte omgivelser.

Standarder: Kategori:

9 | 10 | 11 | 12

Materiale:

Vinyl/PVC

Fôr: Tykkelse: Lengde:

EN388:2016

Lett fôr Blå, Svart — 42-43 cm

Vekt: — Forpakning: Art:

4121X

FTALATFRI

CE Cat. II

Størrelser:

Farge:

EN420:2003

EN 420, 388:2016

Par (12/72)

109.8400

KJEMIKALIEHANSKER I VINYL/PVC CHEMSTAR® Antiallergiske, fôr av bomullsfloss. • Komfortable og myke. • Motstandsdyktig mot mange kjemikalier, inkludert blekemiddel. • Kan brukes i varmt vann. • Antiallergitestet. Inneholder ingen kjente allergener. • Inneholder ikke ftalater. Passer til: Profesjonelt renhold | Storhusholdning etc.

Standarder: Kategori:

EN388:2016

2000X

EN374-1:2016/Type B

EN374-5:2016

KLMPT

CE Cat. III

Størrelser:

7 | 8 | 9 | 10

Materiale:

Vinyl/PVC

Fôr:

Flossfôret

Farge:

EN420:2003

EN 420, 388:2016, 374:2016

Blå

Tykkelse:

0,4 mm

Lengde:

30 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/120)

Art:

111.0300

FTALATFRI KJEMIKALIEHANSKER I VINYL/PVC

Standarder:

Med lang, sveiset EVA-mansjett, fôr av bomullsfloss.

Kategori:

• Antiallergitestet. • Inneholder ikke ftalater. • Sanprotec-behandlet fôr.

Størrelser:

9 | 10

Materiale:

Vinyl/PVC

Fôr:

Flossfôret

Passer til: Høytrykksspyling | Nedvask | Sanering | Industrielt renhold etc.

Farge:

Rød, Klar

EN 420, 388:2016, 374:2016 CE Cat. III

Tykkelse: 0,6 mm (håndflate), 0,55 mm (mansjett) EN420:2003

EN388:2016

2000X

63

VÆSKETETTE HANSKER

EN374-1:2016/Type B

KMPT

EN374-5:2016

Lengde:

70 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (25/100)

Art:

111.0530


LATEKSHANSKER CHEMSTAR® Fôr av bomullsfloss.

Standarder:

• Rivesterk rullekant gir ekstra beskyttelse mot mulig kjemisk søl og lekkasje. • Antiglimønster gir godt grep under våte og tørre forhold. • Fôr i ren bomullsfloss for å absorbere svette. Passer til: Håndtering av kjøtt og fete matvarer | Farmasøytisk industri | Renhold | Lett monteringsarbeid | Laboratorier.

Kategori:

EN388:2016

EN374-1:2016/Type B

1010X

EN374-5:2016

KLMPT

XS | S | M | L | XL

Materiale:

Lateks

Fôr: Farge: Lengde:

Art:

112.0122

Rullekant, fôr av bomullsfloss. • Komfortable. • Myke hansker med gripemønster.

Størrelser:

Passer til: Alle typer vask og renhold | Matproduksjon | Pakking.

Fôr:

Materiale: Farge: Tykkelse:

1010X

NY!

EN374-5:2016

KLMPT

30 cm Par (12/144)

Kategori:

EN374-1:2016/Type B

Blå 0,38 mm

Forpakning:

Standarder:

EN388:2016

Flossfôret

Vekt: —

LATEKSHANSKER

EN420:2003

CE Cat. III

Størrelser:

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 388:2016, 374:2016, 1186

Lengde:

EN 420, 388:2016, 374:2016, 1186 CE Cat. III XS | S | M | L | XL Lateks Flossfôret Gul 0,38 mm 30 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

112.0400

VÆSKETETTE HANSKER I NITRIL/NATURLIG GUMMI Ufòrede. • Myke hansker som gir hånden god bevegelighet. • Meget godt grep - anbefalt ved håndtering av f.eks. fisk. • Godkjent for direkte kontakt med alle typer næringsmidler, inkludert fettholdig mat (EN 1186). • Inneholder ikke silikon. Passer til: Direkte kontakt med alle typer næringsmidler, fisk, fjærfe og andre fettholdige matvarer | Fiske/fiskeoppdrett | Rengjøring.

Standarder: Kategori:

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale:

Nitril/Naturlig gummi

Fôr: Ufôret Farge: Lengde:

EN388:2016

CE Cat. II

Størrelser:

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 388:2016, 1186

Blå — 33 cm

Vekt: —

1121X

Forpakning:

Par (12/144)

Art:

112.0940

TYNNE NITRILHANSKER Med lang, sveiset EVA-mansjett, ufôret. • Lette. • Ekstra tynn og myk nitril (0,3 mm) gir utmerket fingerfølsomhet. • Hudvennlig, inneholder ikke lateks. Passer til: Helsetjenester | Sykehjem (dusjing av pasienter) | Kloakk | Landbruk | Fisketrålere.

EN420:2003

EN388:2016

0001X

VÆSKETETTE HANSKER

EN374-1:2016/Type C

KT

EN374-5:2016

Standarder: Kategori:

EN 420, 388:2016, 374:2016, 1186 CE Cat. III

Størrelser:

7 | 8 | 9 | 10

Materiale:

Nitril

Fôr: Ufôret Farge:

Hvit, Klar

Tykkelse:

0,3 mm

Lengde:

65 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (25/100)

Art:

114.0650 64


www.granberg.no

KJEMIKALIEHANSKER I NITRIL Med lang, sveiset nitrilmansjett.

Standarder:

• Tåler fiskefett, særlig laksefett. • Anatomisk passform for best mulig komfort. • Den lange mansjetten utvider hanskenes bruksområde.

Kategori:

Passer til: Arbeid i syrebad | Vaskekar o.l. | Industrielt renhold | Septik/renovasjon | Kjemikaliehåndtering etc.

Fôr:

EN420:2003

EN388:2016

EN374-1:2016/Type B

EN374-5:2016

8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

Nitril

Farge:

Lett fôr Blå

Tykkelse:

0,8 mm

Lengde:

68 cm

Vekt: — Art:

JKPT

CE Cat. III

Størrelser:

Forpakning: 3111X

EN 420, 388:2016, 374:2016, 1186

Par (6/72)

114.0660

KJEMIKALIEHANSKER I NITRIL VINTER Med lang, sveiset nitrilmansjett, vinterfôret. • Slitesterke vinterhansker som tåler de tøffeste forhold. • Tåler fiskefett, særlig laksefett. • Anatomisk passform for best mulig komfort. • Den lange mansjetten utvider hanskenes bruksområde. Passer til: Næringsmiddelindustrien | Arbeid i syrebad | Vaskekar og lignende | Industrielt renhold | Septik/renovasjon | Kjemikaliehåndtering osv.

Standarder: Kategori: Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN388:2016

EN374-1:2016/Type B

EN374-5:2016

Lengde:

65

VÆSKETETTE HANSKER

JKPT

CE Cat. III 8 | 9 | 10 | 11 Nitril Syntetisk fôr Blå Fleece+0,8 mm 68 cm

Vekt: — Forpakning:

3121X

EN 420, 388:2016, 374:2016, 1186

Art:

Par (6/72)

114.0660W


GR ANBERG®

TAKTISKE HANSKER OG ARM­BESKYTTERE

LIGNENDE, MEN GANSKE FORSKJELLIGE

Bruk skissene under for å sammenligne hanskenes egenskaper.

UTVIKLET I PARTNERSKAP MED DE LITAUISKE SPESIAL­STYRKENE Våre taktiske hansker er utviklet i partnerskap med LK-SOP, de litauiske spesialstyr­ kene. I likhet med spesialstyrkenes enheter skal han­ skene våre legges minst mulig merke til. Du kommer ikke engang til å vite at de er der. Våre hansker tar seg av deg, slik at du kan ta deg av jobben din.

FOR NOEN BETYR DET Å HOLDE SEG TRYGG IKKE Å HOLDE SEG UNNA FARE Noen stiller seg like i veien for fare, og gir seg tappert i kast med strabaser og forsakelser mot alle odds

– for å få jobben gjort!

66


www.granberg.no

MONTERINGSHANSKER/SKYTTERHANSKER EX®

NY!

MicroSkin Shield® med håndbak av neopren, borrelås, ufôret, berøringsskjermkompatible. • Fleksible. • Godt grep og høy fingerfølsomhet. • Berøringsskjermkompatibelt materiale i fingertuppene for betjening av utstyr med berøringsskjerm.

• Forsterkning i fingertupper og håndflate for økt slitestyrke. • Vannavstøtende og elastisk neopren på håndbaken. • Kan vaskes i maskin. Drypptørkes. Passer til: Rettshåndhevelse| Militæret | Spesialstyrker| Politiet | Sikker­ hetsbyråer | Monteringsarbeid og andre oppgaver som setter ekstreme krav til fingerfølsomhet, smidighet og grep. EN420:2003

Kategori: Størrelser:

EN388:2016

EN 420, 388:2016 CE Cat. II 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: MicroSkin Shield® (håndflate) Neopren (bakside) Fôr: Ufôret Farge: Tykkelse: Lengde:

Svart — 21-23 cm

Vekt: —

2131X

NY!

Standarder:

Forpakning:

Par (12/144)

Art:

107.8888

KUTTBESTANDIGE HANSKER PROTECTOR Fibre av Typhoon®, polyuretanbelegg.­­ • Foretrukken hanske for politi og sikkerhetsvakter – svart farge uten utvendige merker. • Forlenget mansjett gir kuttbeskyttelse til underarmen. • Myke og fleksible hansker med lang levetid. • Typhoon® er en av de sterkeste fibrene i verden. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Politi | Sikkerhetsvakter | Monteringsarbeid med høy risiko for kuttskader. EN420:2003

Standarder: Kategori:

CE Cat. II

Størrelser:

7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

PU

Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

EN388:2016

EN 420, 388:2016

Typhoon® Svart — 21-26 cm

Vekt: —

4X43C

Forpakning:

Par (6/72)

Art:

116.561

TAKTISKE POLITIHANSKER Geiteskinn, fôr av Kevlar® i håndflaten. • Håndflate og fingre i svart geiteskinn av førsteklasses kvalitet. • Fôr av Kevlar® i håndflaten (ikke i fingrene) beskytter mot varme og kutt. • Sømløst enkeltlag i fingertuppene gir utmerket fingerfølsomhet. • Pustende netting av polyester på håndbaken holder hendene kjølige og tørre. • Myk polstring beskytter knoker og fingre. • Gummiklaff gjør hanskene enkle å dra på og av. • Justerbar borrelåslukking på håndleddet. • Tettsittende og svært komfortable. • Sydd med tråd av Kevlar®. Passer til: Militæret | Spesialstyrker | Politi | Sikkerhetsselskaper. EN420:2003

EN388:2016

Standarder: Kategori:

EN 420, 388:2016 CE Cat. II

Størrelser:

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale:

Geiteskinn (håndflate) Polyester (bakside)

Fôr: Farge: Tykkelse:

Kevlar® (Halvfôret) Svart —

Lengde: —

Designbeskyttet.

Vekt: — Forpakning: Art:

3333X

Par (6/72)

119.2201

TAKTISKE HANSKER FOR RAPPELLERING OG FAST-ROPING Geiteskinn, fôr av Kevlar® i håndflate, fingre og fingertupper. • Håndflate og fingre i svart geiteskinn av førsteklasses kvalitet. • Fôr av Kevlar® i håndflaten og fingrene og ekstra lag av geiteskinn i kritiske områder gir høy slitasjemotstand samt beskyttelse mot varme og kutt. • Passer til den type hard medfart som hanskene til vinsjoperatører som betjener heis­ kabel under redningsoperasjoner utsettes for. • Pustende netting av polyester på håndbaken holder hendene kjølige og tørre. • Myk polstring beskytter knoker og fingre. • Gummiklaff gjør hanskene enkle å dra på og av. • Justerbar borrelåslukking på håndleddet. • Tettsittende og svært komfortable. • Sydd med tråd av Kevlar®. Passer til: Vinsjoperatører som betjener heiskabel under redningsoperasjoner fra militære eller sivile helikopter | Arbeid i høyden | Feiere | Rappellering | Tauredning | Fast-roping | Militæret | Spesialstyrker | Politi | Sikkerhetsselskaper.

EN420:2003

EN388:2016

EN407:2004

Designbeskyttet.

Standarder: Kategori:

3243X

TAKTISKE HANSKER OG ARMBESKYTTERE

X1XXXX

CE Cat. II

Størrelser:

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale:

Geiteskinn (håndflate) Polyester (bakside)

Fôr: Farge: Tykkelse:

Kevlar® (Halvfôret) Svart —

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

67

EN 420, 388:2016, 407

Art:

Par (6/72)

119.2202


TAKTISKE KUTTBESTANDIGE POLITIHANSKER Geiteskinn, fôr av Kevlar® i håndflate, fingre og fingertupper, berøringsskjermkompatible. • Håndflate og fingre i svart geiteskinn av førsteklasses kvalitet. • Fôr av Kevlar® i håndflaten og fingrene beskytter mot varme og kutt. • Berøringsskjermkompatibelt materiale i fingertuppene for betjening av utstyr med berøringsskjerm. • Pustende netting av polyester på håndbaken holder hendene kjølige og tørre. • Myk polstring beskytter knoker og fingre. • Gummiklaff gjør hanskene enkle å dra på og av. • Justerbar borrelåslukking på håndleddet. • Tettsittende og svært komfortable. • Sydd med tråd av Kevlar®. Passer til: Militæret | Spesialstyrker | Politi | Sikkerhetsselskaper. EN420:2003

EN388:2016

Designbeskyttet.

Standarder:

EN 420, 388:2016

Kategori:

CE Cat. II

Størrelser:

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale:

Geiteskinn (håndflate) Polyester (bakside)

Fôr: Farge: Tykkelse:

NY!

Par (6/72)

119.2203

TAKTISKE REDNINGSHANSKER Geiteskinn, fôr av Kevlar® i håndflate, fingre og fingertupper, Hi-Viz™ gul farge.

Passer til: Vinsjoperatører som betjener heiskabel under redningsoperasjoner fra militære eller sivile helikopter | Redningsoperasjoner ved brann- og redningsmannskap (ikke direkte brannrelaterte) | Feiere | Arbeid i høyden | Rappellering | Tauredning | Fast-roping.

EN420:2003

EN388:2016

EN407:2004

Designbeskyttelse pågår.

Standarder: Kategori: Størrelser:

3243X

X2XXXX

EN 420, 388:2016, 407 CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale: Geiteskinn (håndflate) Neopren (bakside) Fôr: Farge: Tykkelse:

Kevlar® (Helfôret) Svart, Gul —

Lengde: — Vekt: — Forpakning: Art:

Par (6/36)

119.2209

TAKTISKE NÅLESTIKKHANSKER Geiteskinn, fôr av Kevlar®, nålestikkbestandige, berøringsskjermkompatible. • Håndflate og fingre i svart geiteskinn av førsteklasses kvalitet. • Fôr av Kevlar® i håndflaten, fingrene og fingertuppene beskytter mot varme og kutt. • Nålestikkbestandig materiale i fingrene og fingertuppene gir beskyttelse mot sprøytespisser og øker kuttbeskyttelsen samt slitasje- og punkteringsmotstanden. • Berøringsskjermantit materiale i fingertuppene for betjening av utstyr med berøringsskjerm. • Elastisk neopren på håndbaken holder hendene varme og tørre. • Gummiklaff gjør hanskene enkle å dra på og av. • Justerbar borrelåslukking på håndleddet. • Tettsittende og svært komfortable. • Sydd med tråd av Kevlar®. Passer til: Politi | Sikkerhetsselskaper | Tollbetjenter.

EN420:2003

EN388:2016

CE-godkjenning pågår.

Standarder (Pending): Kategori: Størrelser:

XXXXX

EN 420, 388:2016 CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale: Geiteskinn (håndflate) Neopren (bakside) Fôr: Kevlar® (Halvfôret) Nålestikkbestandig materiale (Halvfôret) Farge: Tykkelse:

Svart —

Lengde: — Vekt: — Forpakning

NY!

Vekt: — Art:

• Håndflate og fingre i svart geiteskinn av førsteklasses kvalitet. • Fôr av Kevlar® i håndflaten og fingrene og ekstra lag av geiteskinn i kritiske områder gir høy slitasjemotstand samt beskyttelse mot varme og kutt. • Passende til den type hard medfart som hanskene til vinsjoperatører som betjener heiskabel under redningsoperasjoner utsettes for. • Gul neopren med høy synlighet på håndbaken for visuell signalisering. • Gummiklaff gjør hanskene enkle å dra på og av. • Justerbar borrelåslukking på håndleddet. • Tettsittende og svært komfortable. • Sydd med tråd av Kevlar®.

NY!

Svart

Lengde: — Forpakning:

3X42C

Kevlar® (Halvfôret)

Art

Par (6/36)

119.2211

TAKTISKE SIKKERHETSHANSKER Geiteskinn, fôr av Kevlar® i håndflate, berøringsskjermkompatible. • Håndflate og fingre i svart geiteskinn av førsteklasses kvalitet. • Fôr av Kevlar® i håndflaten (ikke i fingrene) beskytter mot varme og kutt. • Enkeltlag i fingertuppene gir utmerket fingerfølsomhet. • Berøringsskjermkompatibelt materiale i fingertuppene for betjening av utstyr med berøringsskjerm. • Elastisk neopren på håndbaken holder hendene varme og tørre. • Gummiklaff gjør hanskene enkle å dra på og av. • Justerbar borrelåslukking på håndleddet. • Tettsittende og svært komfortable. • Sydd med tråd av Kevlar®. Passende til: Militæret | Spesialstyrker | Politi | Sikkerhetsselskaper. EN420:2003

EN388:2016

Standarder: Kategori: Størrelser:

CE Cat. II 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale: Geiteskinn (håndflate) Neopren (bakside) Fôr: Farge: Tykkelse:

Kevlar® (Halvfôret) Svart —

Lengde: — Vekt: — Forpakning

3333X

EN 420, 388:2016

Art

Par (6/36)

119.2221 68

TAKTISKE HANSKER OG ARMBESKYTTERE


www.granberg.no

ARMBESKYTTER

NY!

Laget av Kozane®. • Kozane® er et innovativt, høyteknologisk materiale med bedre motstand mot kutt, slitasje og angrepskutt enn andre tekstiler i sin klasse. • Materialet er testet og godkjent i henhold til: EN 388:2016; HOSDB-standarden for motstand mot angrepskutt for britisk politi (2006), publikasjon 48/50; og kutt-testen ASTM F 2992-15. • Mykhet og fleksibilitet gir komplett bevegelsesfrihet. • Pustende og egnet for kontakt med bar hud. • Ergonomisk utforming. • Justerbar borrelås på vrist og arm for å holde beskyttelsen skikkelig på plass. • Tommel-løkke av neopren. • Vaskbar på 60 °C. Passer til: Militæret | Politiet | Fengselsbetjenter | Sikkerhetsselskaper | Ambulansepersonell | Rettshåndhevelse | Spesialstyrker.

EN388:2016

ASTM F2992-15

Testing av sluttproduktet er pågående. Resultatene er for ett lag Kozane®. Patent pending.

2X44E

Standarder: EN 388:2016, ASTM F2992-15, HOSDB (2006) Kategori:

CE Cat. II

Størrelser:

S/M | L/XL

Materiale:

Kozane®

Fôr: Ufôret Farge: Tykkelse: Lengde:

Sølv — 48 cm

Vekt: — Forpakning: Art:

Stykk (venstre/høyrevariant)

703-01

ARMBESKYTTER MED FORSTERKNINGER

NY!

Laget av Kozane®. • Materialet er testet og godkjent i henhold til: EN 388:2016; HOSDB-standarden for motstand mot angrepskutt for britisk politi (2006), publikasjon 48/50; og kutt-testen ASTM F 2992-15. • Dobbelt lag med beskyttelse på arm og underarm. • Mykhet og fleksibilitet gir komplett bevegelsesfrihet. • Pustende og egnet for kontakt med bar hud. • Ergonomisk utforming. • Justerbar borrelås på vrist og arm for å holde beskyttelsen skikkelig på plass. • Tommel-løkke av neopren. • Vaskbar på 60 °CC. Passer til: Militæret | Politiet | Fengselsbetjenter | Sikkerhetsselskaper | Ambulansepersonell | Rettshåndhevelse | Spesialstyrker.

69

TAKTISKE HANSKER OG ARMBESKYTTERE

EN388:2016

2X44E

ASTM F2992-15

Standarder: EN 388:2016, ASTM F2992-15, HOSDB (2006) Kategori:

CE Cat. II

Størrelser:

S/M | L/XL

Materiale:

Kozane®

Fôr: Ufôret Farge: Tykkelse: Lengde:

Sølv — 48 cm

Testing av sluttproduktet er pågående. Resultatene er for ett lag Kozane®.

Vekt: —

Patent pending.

Art:

Forpakning:

Stykk (venstre/høyrevariant)

703-03


KOZANE

®

Vi introduserer Kozane® – et innovativt og høyteknologisk strikket tekstilmateriale med høyere motstand mot kutt, slitasje og angrepskutt enn noe annet tekstil eller materiale i sin klasse. Likevel er det fleksibelt nok til å kunne lage beskyttelsesklær av, og mykt nok til at det ikke vil føles som om du bærer en tung rustning når du har dem på deg. Kozane® Soft Armour Textile er et produkt utviklet og produsert av Granberg®.

Ikke et eneste materiale oppfylte våre behov, så vi utviklet et som gjør det Verden endrer seg i rasende fart, og de som ikke klarer å tilpasse seg, blir fort etterlatt i støvet. Det å skulle finne et eksepsjonelt materiale for å kunne imøtekomme den voldsomme etterspørselen etter en bedre og mer avansert personlig beskyttelse ble en utfordring som har skjøvet oss langt utenfor komfortsonen og inn i innovasjonen. For hvilket annet valg har vi enn å innovere og fungere som oppfinnere når vi ikke kan finne det vi leter etter? For oss er ikke godt lenger godt nok, og bedre er ikke et alternativ. Når ikke noe materiale kan imøtekomme kravene til den standarden vi forlanger, utvikler vi et!

70


www.granberg.no

FORKLE, LANGT

NY!

Laget av Kozane®. • Materialet er testet og godkjent i henhold til: EN 388:2016; HOSDB-standar den for motstand mot angrepskutt for britisk politi (2006), publikasjon 48/50; og kutt-testen ASTM F 2992-15. • Dobbelt lag med beskyttelse på bryst- og mageregionen. • Justerbar nakkerem med plastlås for hurtig åpning og lukking. • Mykhet og fleksibilitet gir komplett bevegelsesfrihet. • Pustende og egnet for kontakt med bar hud. • Ergonomisk utforming. • Vaskbar på 60 °C. Passer til: Bruk i kjøttindustri, catering, fiskeforedlingsindustri og annen næringsmiddel­industri hvor kniver eller andre skarpe gjenstander håndteres.

EN388:2016

ASTM F2992-15

Testing av sluttproduktet er pågående. Resultatene er for ett lag Kozane®. Patent pending.

2X44E

Standarder: EN 388:2016, ASTM F2992-15, HOSDB (2006) Kategori: — Størrelser:

S/M | L/XL

Materiale:

Kozane®

Fôr: — Farge: Tykkelse:

Sølv —

Lengde: — Vekt: — Forpakning: Art:

Stykk

702-02

FORKLE, KORT

NY!

Laget av Kozane®. • Materialet er testet og godkjent i henhold til: EN 388:2016; HOSDB-standar den for motstand mot angrepskutt for britisk politi (2006), publikasjon 48/50; og kutt-testen ASTM F 2992-15. • Dobbelt lag med beskyttelse på brystregionen. • Justerbar nakkerem med plastlås for hurtig åpning og lukking. • Mykhet og fleksibilitet gir komplett bevegelsesfrihet. • Pustende og egnet for kontakt med bar hud. • Ergonomisk utforming. • Vaskbar på 60 °C. Passer til: Bruk i kjøttindustri, catering, fiskeforedlingsindustri og annen næringsmiddel­industri hvor kniver eller andre skarpe gjenstander håndteres.

EN388:2016

ASTM F2992-15

Testing av sluttproduktet er pågående. Resultatene er for ett lag Kozane®. Patent pending.

2X44E

Standarder: EN 388:2016, ASTM F2992-15, HOSDB (2006) Kategori: — Størrelser:

S/M | L/XL

Materiale:

Kozane®

Fôr: — Farge: Tykkelse:

Sølv —

Lengde: — Vekt: — Forpakning: Art:

Stykk

702-04

ARMBESKYTTER

NY!

Laget av Kozane®. • Kozane® er et innovativt, høyteknologisk materiale med bedre motstand mot kutt, slitasje og angrepskutt enn andre tekstiler i sin klasse. • Materialet er testet og godkjent i henhold til: EN 388:2016; HOSDB-standarden for motstand mot angrepskutt for britisk politi (2006), publikasjon 48/50; og kutt-testen ASTM F 2992-15. • Mykhet og fleksibilitet gir komplett bevegelsesfrihet. • Pustende og egnet for kontakt med bar hud. • Ergonomisk utforming. • Justerbar borrelås på vrist og arm for å holde beskyttelsen skikkelig på plass. • Tommel-løkke av neopren. • Vaskbar på 60 °C. Passer til: Militæret | Politiet | Fengselsbetjenter | Sikkerhetsselskaper | Ambulansepersonell | Rettshåndhevelse | Spesialstyrker.

EN388:2016

ASTM F2992-15

Testing av sluttproduktet er pågående. Resultatene er for ett lag Kozane®. Patent pending.

2X44E

Standarder: EN 388:2016, ASTM F2992-15, HOSDB (2006) Kategori:

CE Cat. II

Størrelser:

S/M | L/XL

Materiale:

Kozane®

Fôr: Ufôret Farge: Tykkelse: Lengde:

Sølv — 48 cm

Vekt: — Forpakning: Art:

Stykk (venstre/høyrevariant)

703-01

ARMBESKYTTER MED FORSTERKNINGER

NY!

Laget av Kozane®. • Materialet er testet og godkjent i henhold til: EN 388:2016; HOSDB-standarden for motstand mot angrepskutt for britisk politi (2006), publikasjon 48/50; og kutt-testen ASTM F 2992-15. • Dobbelt lag med beskyttelse på arm og underarm. • Mykhet og fleksibilitet gir komplett bevegelsesfrihet. • Pustende og egnet for kontakt med bar hud. • Ergonomisk utforming. • Justerbar borrelås på vrist og arm for å holde beskyttelsen skikkelig på plass. • Tommel-løkke av neopren. • Vaskbar på 60 °CC. Passer til: Militæret | Politiet | Fengselsbetjenter | Sikkerhetsselskaper | Ambulansepersonell | Rettshåndhevelse | Spesialstyrker. EN388:2016

71

Kozane ®

2X44E

ASTM F2992-15

Testing av sluttproduktet er pågående. Resultatene er for ett lag Kozane®. Patent pending.

Standarder: EN 388:2016, ASTM F2992-15, HOSDB (2006) Kategori:

CE Cat. II

Størrelser:

S/M | L/XL

Materiale:

Kozane®

Fôr: Ufôret Farge: Tykkelse: Lengde:

Sølv — 48 cm

Vekt: — Forpakning: Art:

Stykk (venstre/høyrevariant)

703-03


NY!

HANSKER FOR TIG OG MIG SVEISING Kuttresistent Kozane® FR-materiale og geiteskinn, ufòret. • Suverene hansker til TIG- og MIG sveising og til håndtering av skarpe tynnplater osv. • Gir eksepsjonell komfort og ekstrem kutt- og punkteringsbeskyttelse. • Høy beskyttelse mot varme og meget god fingerfølsomhet. • Varer 4-5 ganger lengre enn vanlige TIG-hansker i geiteskinn. • Øker effektiviteten og sikkerheten langt utover alt som har hittil har vært sett i sveisebransjen. • Påsydde forsterkninger av geiteskinn i håndflaten og i fingrene for optimalt grep. • 11 cm spaltmansjett. Passer til: TIG- og MIG sveising | Sliping | Skjæring.

Standarder: Kategori:

EN388:2016

8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale:

Kozane®, geiteskinn

Fôr: Ufôret Farge: Lengde:

EN407:2004

Hvit, Svart, Gul — 29-32 cm

Vekt: — EN 12477 Type A+B

3X42F

CE Cat. III

Størrelser:

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 388:2016, 407, 12477

422244

Forpakning: Art:

Par

105.3800

Hendene dine kommer uten reservedeler. Sørg for at de varer hele livet! 72

Kozane ®


IKKE ET ENESTE MATERIALE OPPFYLTE VÅRE BEHOV Så vi utviklet et som gjør det KOZANE® er et innovativt, høyteknologisk materi­ale med bedre motstand mot kutt, slitasje og angreps­ kutt enn andre tekstiler i sin klasse. Likevel er det så mykt og fleksibelt at det er godt egnet til vernebekledning uten å gi følelsen av at man bærer en rustning.


GR ANBERG®

TRIKOTASJE- OG BOMULLSHANSKER

LIGNENDE, MEN GANSKE FORSKJELLIGE

110.0160

Viskose av bambus har allergivennlige egenskaper. Disse hanskene absorberer dessuten 2-3 ganger så mye fuktighet som en til­svar­ ende hanske i bomull.

110.0381

Bambushanskene våre er tilgjengelige i både voksen- og barnestørrelser.

110.0340 110.0356

Vaskbar

Sømløse

Lycra

Art.no

Bomull

Vi anbefaler spesielt våre hansker av merket Bamboo®. De føles som silke på tørr og sprukken hud.

110.0155

Dots

Hanskemateriale

Egnet som innerhanske

Bruk listen under for å sammenligne hanskenes egenskaper.

Bambus

Svette og fuktighet kan være en utfordring for mennesker som lider av eksem eller sensitiv hud. De kan ha nytte av å bruke hansker spes­ielt utviklet for deres behov, enten inni en annen hanske eller for seg selv.

Syntetisk

LIDER DU AV EKSEM ELLER SENSITIV HUD

Mer Eksemhansker, barnestørrelser

Eksemhansker

Vinterhansker, Thermolite®

Varmeisolerende, akryl

110.0450

Lett og tynn

110.0460

Ekstra tynn, strikket mansjett

110.0461

• •

Matgodkjent

110.0470

110.0483

Vinyldots

110.0484

Vinyldots

Ftalatfrie vinyldots

TIPS! Få myke hender over natten med Bamboo® fra Granberg®. Smør hendene dine inn med fuktig­ hets­krem (så fet som mulig) før du legger deg om natten. Ta på deg bambushanskene våre, og la dem være på over natten – du vil da våkne opp til mykere hud. Hendene dine vil elske deg for dette! Gjenta behandlingen 1-2 ganger om uken, særlig i løpet av den kalde og tørre vinteren.

74


www.granberg.no

FOR BARN

EKSEMHANSKER TIL BARN, BAMBOO® Hudvennlige, i fiber av bambusviskose. Mange barn har eksem som gir kløe og ubehag på hendene. Disse supermyke barnehanskene er laget av hudvennlige bambus og hindrer barnet i å klø direkte på eksem/sår, slik at kremen som er påført det behandlede området, varer lenger.

Standarder: — Størrelser:

1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10

Vi har arbeidet spesielt med å utvikle hansker med skreddersydd passform for barn, og tilbyr derfor hansker i fem barnestørrelser. Dette er gjort med tanke på at barna skal oppleve så lite ubehag som mulig mens de bruker hanskene under lek eller andre aktiviteter, eller om natten.

Materiale:

Bambusviskose/Lycra®

Hanskene kan vaskes ved 60 °C og beholder de gode egenskapene sine vask etter vask.

Lengde:

Kategori: —

Fôr: — Farge: Tykkelse:

Hvit — 17-19 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/240)

Art:

110.0155

EKSEMHANSKER BAMBOO® Hudvennlige, i fiber av bambusviskose. Mange voksne har eksem som gir kløe og ubehang på hendene. Disse super­ myke hanskene er laget av hudvennlig bambus og hindrer brukeren i å klø direkte på eksem/sår, slik at kremen som er påført det behandlede området, varer lenger.

Kategori:

EN 420 CE Cat. I

Størrelser:

XS | S | M | L | XL

Hanskene har en perfekt elastisk passform og er svært komfortable å bruke.

Materiale:

Bambusviskose/Lycra®

Hanskene kan vaskes ved 60 °C og beholder de gode egenskapene sine vask etter vask.

Farge:

EN420:2003

NY!

Standarder:

Fôr: — Tykkelse: Lengde:

Naturell — 20-23 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/240)

Art:

110.0160

STRIKKEDE HANSKER Nylon, maskinstrikkede. • Komfortable. • Sømløse. • Passer både på høyre og venstre hånd. • Utmerket som innerhansker. Passer til: Bruk som innerhansker/fôrhansker i engangshansker og fiskerhansker.

Standarder: Kategori: Størrelser:

8 | 10 | 11

Materiale:

Nylon

Fôr: — Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN 420 CE Cat. I

Lengde:

Hvit — 23 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/240)

Art:

110.0240

STRIKKEHANSKER VINTER Thermolite® hulfiber. • Transporterer svette bort fra huden, mens innerlaget holder seg varmt og tørt. • Krympebestandig, kan vaskes i maskin. • Gir god varmeisolasjon. Passer til: Matproduksjon (bearbeiding av både fjærkre, storfe og svinekjøtt) | Fiskeri | Kjølelager | Bygg/anlegg | Vanlig utendørs arbeid. Thermolite® er et registrert varemerke for DuPont. EN420:2003

75

TRIKOTASJE- OG BOMULLSHANSKER

Standarder: Kategori:

EN 420 CE Cat. I

Størrelser:

8.5 | 11

Materiale:

Thermolite®

Fôr: — Farge: Tykkelse: Lengde:

Blå — 23 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

110.0340


Standarder:

KLIPPFISKHANSKER

Kategori: Størrelser:

7 | 8 | 9 | 10

Maskinstrikket.

Materiale:

Nylon/bomull

• Elastisk mansjett. • Flott som innerhanske.

Fôr: — Farge: Tykkelse:

EN420:2003

NY!

EN 420 CE Cat. I

Lengde:

Naturell — 22-26 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/240)

Art:

110.0356

STRIKKEHANSKER VINTER Akryl, maskinstrikket. • Gir god varmeisolasjon. • Myke med god passform. • God som innerhanske. • Passer både på høyre og venstre hånd. • Kan vaskes i maskin på 30 °C. Passer til: Kaldlager | Kjølelager | Vanlig utendørsarbeid.

Standarder: Kategori: Størrelser:

8 | 10

Materiale:

Akryl

Fôr: — Farge: Grå Tykkelse:

EN420:2003

EN 420 CE Cat. I

Lengde:

— 23-25 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/240)

Art:

110.0381

BOMULLSHANSKER

Standarder:

Bleket.

Kategori:

• Lette. Svært tynne og komfortable. • For personer med sensitiv hud eller håndeksem, benyttes inni engangshansker eller andre tynne hansker. • Isolerer godt.

Størrelser:

S | M | L | XL

Materiale:

Bomull

Fôr: — Farge: Tykkelse:

EN420:2003

INTERLOCKHANSKER I BOMULL

EN 420 CE Cat. I

Lengde:

Hvit — 23-26 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/600)

Art:

110.0450

Standarder: Kategori:

EN 420 CE Cat. I

Ribb.

Størrelser:

8 | 10

• Lette. Svært tynne og komfortable. • Benyttes inni engangshansker eller andre tynne hansker. • Isolerer godt. • Absorberer fuktighet.

Materiale:

Bomull

EN420:2003

Fôr: — Farge: Tykkelse: Lengde:

Hvit — 25-27 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/960)

Art:

110.0460 76

TRIKOTASJE- OG BOMULLSHANSKER


www.granberg.no

INNERHANSKER

Standarder:

Polyester, maskinstrikket.

Kategori:

• Lette. Svært tynne og komfortable. • For personer med sensitiv hud eller håndeksem, benyttes inni engangshansker eller andre tynne hansker. • Isolerer godt. • Kan vaskes i maskin 85 °C.

10

Materiale:

Polyester

Fôr: — Farge: Lengde:

EN388:2016

Art:

0121X

Standarder: Kategori:

BOMULLSHANSKER

— 23 cm Par (12/k)

110.0461

EN 420 CE Cat. I

Størrelser:

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Vinyl/PVC-mikrodots.

Materiale:

Bomull med vinyl/PVC-dots

• Små ftalatfrie vinyl/PVC-dots gir godt grep. • Komfortable i bruk.

Fôr: — Farge: Tykkelse: Lengde:

EN420:2003

Hvit — 22-28 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/600)

Art:

110.0470

Standarder:

EN 420

BOMULLSHANSKER MED LYCRA

Kategori:

Vinyl/PVC-mikrodots.

Størrelser:

7 | 8 | 9 | 10

• Små ftalatfrie vinyl/PVC-dots gir godt grep. • Komfortable i bruk. • Maskinstrikket, sømløse.

Materiale:

Bomull/Lycra® med vinyl/PVC-dots

Fôr: —

®

Farge: Tykkelse: Lengde:

EN420:2003

Hvit — 19-24 cm

Forpakning:

Par (12/600)

Art:

110.0483

Standarder:

BOMULLSHANSKER MED LYCRA Vinyl/PVC-mikrodots.

• Små ftalatfrie vinyl/PVC-dots gir godt grep. • Komfortable i bruk. • Maskinstrikket, sømløse. EN420:2003

CE Cat. I

Vekt: —

®

TRIKOTASJE- OG BOMULLSHANSKER

Hvit

Vekt: — Forpakning:

77

CE Cat. II

Størrelser:

Tykkelse: EN420:2003

EN 420, 388:2016, 1186

Kategori:

EN 420 CE Cat. I

Størrelser:

7 | 8 | 9 | 10

Materiale:

Bomull/Lycra® med vinyl/PVC-dots

Fôr: — Farge: Tykkelse: Lengde:

Svart — 19-24 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/600)

Art:

110.0484


GR ANBERG®

ALLROUNDHANSKER LIGNENDE, MEN GANSKE FORSKJELLIGE

Hånden er vårt hovedredskap. I den finner vi et komplisert system som er til svært stor nytte for oss når det fungerer som det skal. Den har 27 ulike ben, 30 ledd, 55 muskler og en gjennomsnittlig gripestyrke på 50 kg!

Løs

Normal

Tett

Belagt

101.9540

102.9500

102.9610

102.9613

– ditt viktigste redskap

101.9740

103.4140

HÅNDEN

Passform Skinn

Borrelåslukking

Art.no 101.9510

Vinterfôret

Bruk listen under for å sammenligne hanskenes egenskaper.

103.4190

103.4270

103.4275 107.8112

107.9550 108.8095

113.1051

Punkteringsmotstandig Slitasjemotstandig

Slitasjemotstandig

Vanntette

Vannavstøtende, ftalatfri

113.1020

Mer

114.0070

Vind- og vanntette •

114.0156

Vannavstøtende

114.0157

Vannavstøtende

114.0166

114.0640 120.1118

Olje- og kjemikaliebestandig

Fordi hånden er vårt primære verktøy, er den også utsatt for mange farer. Det er derfor veldig viktig å beskytte den. Men du bør forsikre deg om at du bruker riktig hanske til det du skal gjøre – feil valg av hanske kan gjøre faren større heller enn å beskytte deg fra den.

78


www.granberg.no

ARBEIDSHANSKER

Standarder:

Svinenarvskinn med gummiert mansjett, halvfôret.

Kategori:

• Slitesterke. Til oppgaver der bruksbestandighet har høy prioritet.

Størrelser:

Passer til: Allsidig bruk i verkstedindustrien.

EN420:2003

EN388:2016

ARBEIDSHANSKER VINTER

Materiale: Svinenarv (håndflate) Bomull (bakside) Fôr:

Bomullsfleece (Halvfôret)

Farge:

Rød, Beige

Tykkelse:

1,0-1,2 mm

Lengde:

24-27 cm

Forpakning:

Par (12/120)

Art:

101.9510

Standarder: Kategori:

EN 420, 388:2016, 511 CE Cat. II

Svinenarvskinn med gummiert mansjett, vinterfôret.

Størrelser:

• Slitesterke. Til oppgaver der bruksbestandighet har høy prioritet. • Gir god varmeisolasjon.

Materiale: Svinenarv (håndflate) Bomull (bakside)

Passer til: Utendørs arbeid innen bygg og anlegg osv.

Farge:

Rød, Beige

Tykkelse:

1,0-1,2 mm

Lengde:

27-29 cm

EN420:2003

EN388:2016

EN511:2006

Fôr:

2123X

130

Art:

Standarder: Kategori:

ARBEIDSHANSKER

10 | 11 | 12 Syntetisk fôr (Helfôret)

Vekt: — Forpakning:

Størrelser:

Par (6/60)

101.9540

EN 420, 388:2016, 511 CE Cat. II 9 | 11

Svinenarvskinn med bomullsmansjett, vinterfôret.

Materiale: Svinenarv (håndflate) Bomull (bakside)

• Slitesterke. Til oppgaver der bruksbestandighet har høy prioritet. • Gir god varmeisolasjon.

Fôr:

EN420:2003

EN388:2016

EN511:2006

2223X

23X

Akrylpels (Helfôret)

Farge:

Svart, Beige

Tykkelse:

1,0-1,2 mm

Lengde:

27-30 cm

Vekt: — Forpakning: Art:

Standarder:

Par (6/60)

101.9740

EN 420, 388:2016

ARBEIDSHANSKER

Kategori:

CE Cat. II

Oksespaltskinn med gummiert mansjett, halvfôret.

Størrelser:

10 | 11

• Slitesterke. Til oppgaver der bruksbestandighet har høy prioritet. Passer til: Arbeid med trelast og annet tungt arbeid | Tørre arbeidsmiljø.

EN420:2003

EN388:2016

Materiale: Oksespalt (håndflate) Bomull (bakside) Fôr: Farge:

3134X

Bomullsfleece (Halvfôret) Hvit, Gul

Tykkelse:

1,2-1,4 mm

Lengde:

27-28 cm

Vekt: — Forpakning:

ALLROUNDHANSKER

CE Cat. II 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Vekt: —

3122X

79

EN 420, 388:2016

Art:

Par (12/60)

102.9500


ARBEIDSHANSKER

Standarder:

Svinespaltskinn med gummiert mansjett, halvfôret.

Kategori:

• Universale. Allroundhansker til oppgaver der bruksbestandighet har moderat prioritet.

Størrelser:

Passer til: Arbeid med trelast og annet tungt arbeid | Tørre arbeidsmiljø.

Fôr:

EN388:2016

Bomullsfleece (Halvfôret) Gul

Tykkelse:

0,9-1,0 mm

Lengde:

24-27 cm

Vekt: —

3132X

Forpakning:

Par (12/120)

Art:

102.9610

Standarder: Kategori:

ARBEIDSHANSKER

Størrelser:

EN 420 CE Cat. I 8 | 10

Svinespalt med bomullsmansjett, halvfôret.

Materiale: Svinespalt (håndflate) Bomull (bakside)

• Universale. Allroundhansker til oppgaver der bruksbestandighet har moderat prioritet. • Passer best til tørre arbeidsforhold.

Fôr:

EN420:2003

Oksenarvskinn med gummiert mansjett, vinterfôret. • Slitesterke. Til oppgaver der bruksbestandighet har høy prioritet. • Gir god varmeisolasjon. Passer til: Utendørsarbeid i kalde omgivelser innenfor byggog anleggsindustrien. EN420:2003

Svart, Beige

Tykkelse:

0,7-0,9 mm

Lengde:

25-27 cm

EN388:2016

EN511:2006

Forpakning:

Par (12/120)

Art:

102.9613

Standarder:

2132X

12X

CE Cat. II

Størrelser:

9 | 11 | 12

Materiale:

Oksenarv (håndflate) Bomull (bakside)

Fôr: Farge:

Oksenarvskinn med gummiert mansjett, halvfôret. • Slitesterke. Til oppgaver der bruksbestandighet har høy prioritet Passer til: Sten | Metalltråd | Betongprodukter | Tungt arbeid osv. EN388:2016

Blå, Beige 1,0-1,2 mm

Lengde:

26-29 cm

Vekt: — Art:

Kategori:

Par (6/60)

103.4140

EN 420, 388:2016 CE Cat. II

Størrelser:

8 | 9 | 10 | 11 | 12

Materiale:

Oksenarv (håndflate) Bomull (bakside)

Fôr: Farge:

Bomullsfleece (Halvfôret) Blå, Beige

Tykkelse:

1,1-1,3 mm

Lengde:

24-28 cm

Vekt: — Forpakning:

4121X

Syntetisk fôr (Helfôret)

Tykkelse:

Standarder:

ARBEIDSHANSKER

EN 420, 388:2016, 511

Kategori:

Forpakning:

EN420:2003

Bomull (Halvfôret)

Farge:

Vekt: —

ARBEIDSHANSKER VINTER

ALLROUNDHANSKER

CE Cat. II 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: Svinespalt (håndflate) Bomull (bakside) Farge:

EN420:2003

EN 420, 388:2016

Art:

Par (6/60)

103.4190

80


www.granberg.no

MONTERINGSHANSKER

Standarder:

Oksenarvskinn, ufôret.

Kategori:

• Komfortable og myke. • Mykt og sterkt skinn gir lang levetid.

Størrelser:

8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

Oksenarv

Passer til: Allsidig mekanisk arbeid med høye krav til slitestyrke og levetid.

EN420:2003

EN388:2016

EN 420, 388:2016 CE Cat. II

Fôr: Ufôret Farge: Beige Tykkelse:

0,8-1,0 mm

Lengde:

23-26 cm

Vekt: —

2122X

Forpakning:

Par (12/120)

Art:

103.4270

MONTERINGSHANSKER

Standarder:

Oksenarvskinn med borrelås, ufôret.

Kategori:

CE Cat. II

• Komfortable. • Mykt og sterkt skinn gir lang levetid.

Størrelser:

9 | 10 | 11

Materiale:

Oksenarv

Passer til: Allsidig mekanisk arbeid med høye krav til slitestyrke og levetid.

Fôr: Ufôret

EN 420, 388:2016

Farge: Beige

EN420:2003

EN388:2016

Tykkelse:

0,8-1,0 mm

Lengde:

24-26 cm

Vekt: —

2122X

Forpakning:

Par (12/120)

Art:

103.4275

ALLROUNDHANSKER VINTER EX® MicroSkin Shield®med ProTex®-membran og håndbak i Spandex®. • Fleksibilitet og godt grep. • Gir beskyttelse mot kulde og fuktighet. • Innsydd termisk, vanntett og pustende ProTex®-membran. • Varmt og mykt fôr på innsiden. • Håndflate- og tommelrotforsterkning. • Refleks rundt mansjetten. • Kan vaskes i maskin. Drypptørkes. Passer til: Monteringsarbeid og annet arbeid i kalde miljøer med høye krav til bevegelighet, smidighet og grep. EN420:2003

EN388:2016

EN511:2006

Standarder: Kategori: Størrelser:

11X

Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

Art:

Standarder: Kategori:

Vinyl/PV med bomullsmansjett, halvfôret.

Størrelser:

ALLROUNDHANSKER

Syntetisk fôr/ProTex®-membran (Helfôret) Svart — 26-29 cm

• Til generell beskyttelse mot smuss og skitt. • Vannavstøtende materiale i håndflaten.

Fôr:

Par (6/60)

107.8112

EN 420 CE Cat. I 10

Materiale: Vinyl/PVC (håndflate) Bomull (bakside) Farge: Tykkelse:

81

8 | 9 | 10 | 11 | 12

Vekt: —

ARBEIDSHANSKER

EN420:2003

CE Cat. II

Materiale: MicroSkin Shield® (håndflate) Spandex® (bakside)

Forpakning: 1231X

EN 420, 388:2016, 511

Lengde:

Bomull (Halvfôret) Flerfarget — 26 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/120)

Art:

107.9550


STRIKKEHANSKER VINTER Lateksskumbelegg.

Standarder: Kategori: Størrelser:

9 | 10 | 11 | 12

Materiale:

Lateks

Passer til: Bygg, håndverk og godshåndtering i kalde miljøer.

Farge:

EN420:2003

EN388:2016

EN511:2006

1231X

11X

MONTERINGSHANSKER Geiteskinn, ufôret. • Geiteskinn er mykt og fleksibelt og gir høy fingerfølsomhet. • Geiteskinn slår oksenarvskinn når det gjelder styrke i forhold til vekt. • Sterkt skinn gjør hanskene veldig slitesterke. • Sitter godt på hånden. EN420:2003

EN388:2016

Fôr:

Lengde:

Flanell i akryl Blå, Grå — 25-29 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/120)

Art:

108.8095

Standarder: Kategori:

EN 420, 388:2016 CE Cat. II

Størrelser:

7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

Geiteskinn

Fôr: Ufôret Farge:

Hvit

Tykkelse:

0,7-0,9 mm

Lengde:

22-26 cm

Vekt: —

3121X

Forpakning:

Par (12/120)

Art:

113.1020

ARBEIDSHANSKER VINTER Geiteskinn, vind- og vanntette. • Gir meget god varmeisolasjon, samtidig som de holder hendene tørre. • Varmt og mykt fôr. • Pustende og vanntett membran. • Myk og fleksibel. Passer til: Byggfag | Tungindustri | Shipping | Kuldelager | Utendørs vinterbruk.

Standarder: Kategori: Størrelser:

EN420:2003

Fôr: Farge: Lengde:

EN3888:2016

220

Art:

Standarder: Kategori:

ARBEIDSHANSKER Heldekkende nitrilbelegg, med ribb. • For grovarbeid: best under tørre og sterkt abrasive forhold EN388:2016

3111X

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Syntetisk fôr/ProTex®-membran (Helfôret) Hvit, Grå 0,85-0,95 mm 24-29 cm Par (6/72)

113.1051

EN 420, 388:2016 CE Cat. II

Størrelser:

10

Materiale:

Nitril

Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

CE Cat. II

Vekt: — Forpakning:

3122X

EN 420, 388:2016, 511

Materiale: Geiteskinn (håndflate) Spandex® (bakside)

Tykkelse:

ALLROUNDHANSKER

CE Cat. II

• Fleksible og komfortable. • Godt grep og lang levetid. • Gir god varmeisolasjon.

Tykkelse:

NY!

EN 420, 388:2016, 511

Lengde:

Bomull Blå — 26 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

114.0070 82


www.granberg.no

ARBEIDSHANSKER Heldekkende nitrilbelegg, med ribb. • Slitesterke. • Spesiell nitrilsammensetning gir en utmerket kombinasjon av fleksibilitet, mekanisk motstand og oljeavstøtning. • Silikonfri. Kontaminerer ikke metallplater. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet.

Standarder:

Passer til: Renovasjon | Håndtering av plater og lettere metalldeler | Stansearbeider | Energiverk etc. | Montering og inspeksjon av motordeler | Generell håndtering.

Fôr:

EN420:2003

Kategori:

CE Cat. II

Størrelser:

7 | 8 | 9 | 10

Materiale:

Nitril

Farge: Tykkelse: Lengde:

EN388:2016

EN 420, 388:2016

Bomull Blå — 25-26 cm

Vekt: —

3111X

Forpakning:

Par (12/144)

Art:

114.0156

ARBEIDSHANSKER Heldekkende nitrilbelegg, med ribb.

Standarder:

• Spesiell nitrilsammensetning gir en utmerket kombinasjon av fleksibilitet og mekanisk motstand.

Kategori:

Passer til: Renovasjon | Håndtering av plater og lettere metalldeler | Stansearbeider | Energiverk etc. | Montering og inspeksjon av motordeler | Generell håndtering.

Materiale:

Størrelser: Fôr: Farge: Tykkelse:

EN420:2003

Lengde:

EN388:2016

EN 420, 388, 388:2016 CE Cat. II 10 Nitril Bomull Blå — 28 cm

Vekt: —

2111X

Forpakning:

Par (12/144)

Art:

114.0157

ARBEIDSHANSKER Nitrilbelegg, åpen håndbak med ribb. • Lette. • Godt grep. • Gir høy fingerfølsomhet. • Komfortable i bruk. • God pusteevne. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Renovasjon | Håndtering av plater og lettere metalldeler | Stansearbeider | Energiverk etc. | Montering og inspeksjon av motordeler | Generell håndtering. EN420:2003

Standarder: Kategori:

CE Cat. II

Størrelser:

10

Materiale:

Nitril

Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

EN388:2016

EN 420, 388:2016

Bomull Blå — 27-29 cm

Vekt: —

2111X

Forpakning:

Par (12/144)

Art:

114.0166

ARBEIDSHANSKER Heldyppet nitrilbelegg, ribb rundt håndledd. Standarder:

• Slitesterke. • Oljebestandige. • God anatomisk passform. • 3–4 ganger lengre levetid enn tilsvarende vinyl-/PVC-hansker.

Kategori: Størrelser: Materiale:

Passer til: Allsidig bruk i petrokjemisk industri | Bilindustri | Verkstedsindustri. EN420:2003

EN388:2016

3111X

83

ALLROUNDHANSKER

EN374-1:2016/Type B

JKOPT

EN374-5:2016

Fôr: Farge:

EN 420, 388:2016, 374:2016, 1186 CE Cat. III 8 | 9 | 10 | 11 Nitril Lett fôr Blå

Tykkelse:

0,8 mm

Lengde:

24 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (10/120)

Art:

114.0640


MONTERINGSHANSKER EX® MacroSkin Pro® med håndbak av Spandex®, borrelås, ufôret. • En robust arbeidshanske som nesten ikke kan slites ut. • Forsterkning i håndflate og fingertupper. • Myk og smidig ende i håndleddet laget av elastisk neopren. • God pusteevne. • Justerbar borrelås på håndleddet. • Kan vaskes i maskin. Drypptørkes.

Standarder: Kategori: Størrelser:

EN 420, 388:0216 CE Cat. II 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: MacroSkin Pro® (håndflate) Spandex® (bakside)

Passer til: Grovt arbeid som f.eks. bruk i offshorenæringen | Jernbindere | Sagbruksarbeid.

Fôr: Ufôret

Designbeskyttet.

Tykkelse:

EN420:2003

Farge: Lengde:

EN388:2016

Svart, Grå, Grønn — 23-26 cm

Vekt: —

3142X

Forpakning:

Par (12/120)

Art:

120.1118

KVALITETS­

HANSKER

ER VÅR JOBB Hva er din?

84

ALLROUNDHANSKER


GR ANBERG®

SVEISEOG ARGONHANSKER

Hansker som godkjennes i henhold til EN 12477:2001, klassifiseres som én av to typer: type A eller type B. For hver av typene definerer standarden ulike minimumskrav til ytelse i en rekke tester utført i henhold til standardene EN 388, EN 407 og EN 420. Se tabellen nede til høyre for en oversikt over disse testene og de ulike minimumskravene. Hvilken type du bør velge, avhenger av hvilket arbeid du skal utføre.

Bruk listen under for å sammenligne hanskenes egenskaper. Fôrmateriale

Neopren

Okseskinn

Lengde (cm)

Løs

Art.no

Geiteskinn

Hanskemateriale

Passform Normal

EN 12477:2001-standarden Denne standarden gjelder beskyttelses­hansker til bruk i manuell metallsveising, skjæ­ring og allierte prosesser.

LIGNENDE, MEN GANSKE FORSKJELLIGE

Tett

VERNEHANSKER FOR SVEISERE

103.4230K

• 26-29 •

Bomullsfleece

104.2560

33

Bomullsfleece

105.1690K

35

Bomullsfleece

106.1690K

• 31-35 •

Bomullsfleece

106.1691K

Bomullsfleece

40

Mer

Ekstra lange

106.3600K

33-35

Argonhansker

106.3700K

29-32

Argonhansker

MINIMUM YTELSESKRAV FOR GODKJENNING I HENHOLD TIL EN 12477:2001-STANDARDEN: KRAV

STANDARD

TYPE A

TYPE B

Slitasjemotstand

EN 388

Nivå 2

Nivå 1

Kuttmotstand

EN 388

Nivå 1

Nivå 1

Rivemotstand

EN 388

Nivå 2

Nivå 1

Punkteringsmotstand

EN 388

Nivå 2

Nivå 1

Motstand mot åpen ild

EN 407

Nivå 3

Nivå 2

Type B: Hansker med høyere grad av bevege­ lighet, men lavere fysisk beskyttelsesnivå. Denne typen anbefales for TIG-sveising.*

Motstand mot kontaktvarme

EN 407

Nivå 1

Nivå 1

Motstand mot overføringsvarme

EN 407

Nivå 2

-

Motstand mot dråpesøl av smeltet metall

EN 407

Nivå 3

Nivå 2

Standarden omfatter dessuten noen ytterlig­ ere tester og krav.

Bevegelighet

EN 420

Nivå 1

Nivå 4

Type A: Hansker med mindre grad av bevege­ lighet, men bedre fysisk beskyttelse. Denne typen anbefales for alle typer sveisearbeid som krever et høyere beskyttelsesnivå. Den er ikke anbefalt for TIG-sveising.*

* TIG-sveising (Tungsten Inert Gas) er en form for lysbue­sveising som benytter en wolfram­e lek­t rode som ikke smelter. Denne metoden heter nå offisielt GTAW (Gas Tungsten Arc Welding).

86


www.granberg.no

ARBEIDS- OG SVEISEHANSKER Oksenarvskinn, helfôret.

Standarder:

• Laget for styrke og varig komfort. • Designet med tommelrotforsterkning. • Sydd med sterk, varmebestandig tråd av Kevlar®.

Kategori:

Passer til: Tungt verkstedsarbeid | Sveising | Maskinering | Sliping osv.

Fôr:

EN388:2016

EN407:2004

9 | 10,5

Materiale:

Oksenarv

Lengde:

26-29 cm

Art:

423244

Standarder: Kategori:

Oksespaltskinn, helfôret. • Komfortable. • Sydd med sterk, varmebestandig tråd av Kevlar®. Passer til: Sveising | Skjæring | Sliping.

Størrelser: Materiale: Fôr: Farge: Tykkelse:

EN388:2016

Lengde:

EN407:2004

413244

SVEISEHANSKER

Forpakning: Art:

Standarder:

Oksenarvskinn, helfôret. • Komfortable og myke. • Designet med tommelrotforsterkning. • Sydd med sterk, varmebestandig tråd av Kevlar®. Passer til: Variert sveising i stål, aluminium og andre metaller.

Kategori:

EN388:2016

NY!

412244

10 Oksespalt Bomullsfleece (Helfôret) Grønn 1,0-1,3 mm 33 cm Par (6/60)

104.2560

EN 420, 388:2016, 407, 12477 CE Cat. III 10 Oksenarv

Fôr: Farge:

Bomullsfleece (Helfôret) Hvit, Gul 1,2-1,4 mm 35 cm

Forpakning: Art:

Par (6/60)

105.1690K

HANSKER FOR TIG OG MIG SVEISING Kuttresistent Kozane® FR-materiale og geiteskinn, ufòret.

Passer til: TIG og MIG sveising | Sliping | Skjæring.

Standarder: Kategori:

EN420:2003

EN388:2016

Materiale:

Kozane®, geiteskinn

Fôr: Ufôret Farge:

422244

Hvit, Svart, Gul — 29-32 cm

Vekt: — EN 12477 Type A+B

3X42F

CE Cat. III 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Lengde:

EN407:2004

EN 420, 388:2016, 407, 12477

Størrelser:

Tykkelse:

SVEISE- OG ARGONHANSKER

CE Cat. III

Vekt: —

• Suverene hansker til TIG og MIG sveising og til håndtering av skarpe tynnplater osv. • Gir eksepsjonell komfort og ekstrem kutt- og punkteringsbeskyttelse. • Høy beskyttelse mot varme og meget god fingerfølsomhet. • Varer 4-5 ganger lengre enn vanlige TIG hansker i geiteskinn. • Øker effektiviteten og sikkerheten langt utover alt som har hittil har vært sett i sveisebransjen. • Påsydde forsterkninger av geiteskinn i håndflaten og i fingrene for optimalt grep. • 11 cm spaltmansjett.

87

EN 420, 388:2016, 407, 12477

Materiale:

Lengde:

EN407:2004

EN 12477 Type A 2132X

103.4230K

Størrelser:

Tykkelse: EN420:2003

Par (6/60)

Vekt: — EN 12477 Type A

4143X

Hvit, Gul 1,4-1,6 mm

Vekt: —

SVEISEHANSKER

EN420:2003

Bomullsfleece (Helfôret)

Tykkelse:

Forpakning: 4142X

CE Cat. III

Størrelser:

Farge:

EN420:2003

EN 420, 388:2016, 407

Forpakning: Art:

Par

105.3800


Standarder:

SVEISEHANSKER

Kategori:

Oksespaltskinn, helfôret.

Størrelser:

• Solide sveisehansker med lang levetid. • Designet med tommelrotforsterkning. • Sydd med sterk, varmebestandig tråd av Kevlar®.

Materiale:

EN420:2003

EN388:2016

EN407:2004

Farge: Lengde:

31-35 cm

423344

Forpakning: Art:

Oksespaltskinn, helfôret.

Kategori:

• Solide sveisehansker med lang levetid. • Ekstra lange (40 cm). • Sydd med sterk, varmebestandig tråd av Kevlar®.

Materiale:

Størrelser: Fôr: Farge: Tykkelse: Lengde:

EN407:2004

413344

SVEISEHANSKER FOR TIG-SVEISING Geiteskinn, ufôret. • Slitesterke. Myke og bruksbestandige. • Høy fingerfølsomhet. • Sydd med sterk, varmebestandig tråd av Kevlar®. Passer til: TIG-sveising.

EN420:2003

EN388:2016

EN407:2004

412244

Geiteskinn, ufôret.

Passer til: TIG-sveising.

SVEISE- OG ARGONHANSKER

Standarder:

EN407:2004

412244

EN 420, 388:2016, 407, 12477 CE Cat. III 10 Oksespalt Bomullsfleece (Helfôret) Rød 1,2-1,4 mm 40 cm Par (6/60)

106.1691K

EN 420, 388:2016, 407, 12477

Kategori:

CE Cat. III

Størrelser:

9 | 10 | 11

Materiale:

Geiteskinn

Fôr: Ufôret Hvit, Gul

Tykkelse:

0,9-1,0 mm

Lengde:

33-35 cm

Forpakning: Art:

Standarder:

Par (12/120)

106.3600K

EN 420, 388:2016, 407, 12477 CE Cat. III

Størrelser:

8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

Geiteskinn

Fôr: Ufôret Farge:

Blå, Hvit

Tykkelse:

0,9-1,0 mm

Lengde:

29-32 cm

Vekt: — EN 12477 Type B

3111X

Art:

Kategori:

• Slitesterke. Myke og bruksbestandige. • Høy fingerfølsomhet. • Sydd med sterk, varmebestandig tråd av Kevlar®.

EN388:2016

106.1690K

Vekt: —

SVEISEHANSKER FOR TIG-SVEISING

EN420:2003

Forpakning:

Farge:

EN 12477 Type B 2121X

Par (6/60)

Vekt: — EN 12477 Type A

4142X

Hvit, Gul 1,2-1,4 mm

Standarder:

EN388:2016

Oksespalt Bomullsfleece (Helfôret)

Tykkelse:

SVEISEHANSKER

EN420:2003

CE Cat. III 8.5 | 11 | 12

Vekt: — EN 12477 Type A

4242X

Fôr:

EN 420, 388:2016, 407, 12477

Forpakning: Art:

Par (12/120)

106.3700K

88


GR ANBERG®

HAGEHANSKER HANSKER TIL HAGEARBEIDET ÅRET RUNDT

VÅR

Hagearbeid omfatter så mange ulike typer oppgaver at vi faktisk kunne anbefalt nesten hvilke som helst av hanskene som presenteres i denne katalogen. De er nemlig alle laget for å beskytte hendene dine mens du arbeider, men under ulike typer forhold. Denne kategorien tar kun for seg et utvalg av våre favoritter til hagearbeid.

VÅR

SOMMER

Når det gjelder hagen, er våren kanskje den beste sesongen av alle – når alt begynner å gro etter en lang vinter. Nå er tiden inne for å rydde opp og plante. I noen områder er det fremdeles ganske kaldt, så en lett vinterfôret hanske kan være et godt alternativ.

SOMMER Luking, vanning og innhøsting utgjør hoveddelen av hagearbeidet om sommeren. På denne tiden av året er jorden mange steder for det meste tørr, og du kan da bruke nesten hvilken som helst beskyttelseshanske til arbeidet. Hvorfor ikke prøve en av våre tettsittende hagehansker med belegg? Ønsker du å få ungene med på hagearbeidet? Hanskene er også tilgjengelige i barnestørrelser. Du kan finne flere alternativer på side 92

HØST

VINTER

HØST Høstløvet faller, og hagen trenger din omsorg før vinteren setter inn. Omplanting, fjerning av døde planter, beskjæring, tildekking av trær og planter, rengjøring av drivhuset, planting av tidligblomstrende knoller, og så videre – listen over oppgaver som skal gjøres er lang på denne tiden av året. Hvorfor ikke ta i bruk en slitesterk hanske, som vår art.120.4283? Ta en titt på neste side.

VINTER I vintersesongen trenger du hansker som holder hendene dine varme og tørre. Ett eksempel er vår 114.4272W, som presenteres på side 92. Hvis du ønsker et videre utvalg å kunne velge fra, kan du ta en titt på den fullstendige vinterlinjen vår på side 44. 90


www.granberg.no

FOR BARN LEKE- OG ARBEIDSHANSKER FOR BARN

Standarder: —

Lateksskumbelegg.

Kategori: —

• Myke, fleksible og behagelige. • Pustende nylonhåndbak for ekstra komfort. • Svært godt grep uten nedsatt fingerfølsomhet. • Fargerikt opphengskort for feste på pigg. Passer til: Lek i sandkassen | Lekesett | Når barnet holder forskjellige leketøy.

Størrelser:

S|M

Materiale:

Lateks

Fôr:

Nylon

Farge: Tykkelse: Lengde:

Blå — 18-19 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

108.0111

FOR BARN LEKE- OG ARBEIDSHANSKER FOR BARN

Standarder: —

Lateksskumbelegg.

Kategori: —

• Myke, fleksible og behagelige. • Pustende nylonhåndbak for ekstra komfort. • Svært godt grep uten nedsatt fingerfølsomhet. • Fargerikt opphengskort for feste på pigg.

Størrelser:

S|M

Materiale:

Lateks

Fôr:

Nylon

Passer til: Lek i sandkassen | Lekesett | Når barnet holder forskjellige leketøy.

Farge: Rosa Tykkelse: Lengde:

— 18-19 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

108.0112

HAGEHANSKER

Standarder:

Lateksskumbelegg.

Kategori:

CE Cat. II

• Myke, fleksible og behagelige. • Godt grep og høy fingerfølsomhet. • Pustende nylonhåndbak for ekstra komfort. • Fargerikt opphengskort for feste på pigg.

Størrelser:

S|M|L

Materiale:

Lateks

Fôr:

Nylon

Farge:

Grønn

Tykkelse: EN420:2003

EN388:2016

3142X

Lengde: Forpakning:

Par (12/144)

Art:

108.0530

HAGEHANSKER

Standarder:

Lateksskumbelegg.

Kategori:

• Myke, fleksible og behagelige. • Godt grep og høy fingerfølsomhet. • Pustende nylonhåndbak for ekstra komfort. • Fargerikt opphengskort for feste på pigg.

Størrelser:

S|M

Materiale:

Lateks

EN420:2003

EN388:2016

3142X

HAGEHANSKER

— 21-22 cm

Vekt: —

Fôr: Farge: Tykkelse:

91

EN 420, 388:2016

Lengde:

EN 420, 388:2016 CE Cat. II

Nylon Hvit, Rosa — 21-22 cm

Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

108.0540


MONTERINGSHANSKER VINTER Heldekkende nitrilmikroskumbelegg, fleecefôr. • Høy slitestyrke, bevegelighet og fingerfølsomhet. • Bestandig mot kontaktvarme opptil 250 °C i 15 sekunder. • Gir god varmeisolasjon. • Vann- og oljeavstøtende. • Flott alternativ til kjørehansker i skinn. • Sanitized®-behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Passer til: Lett og middels tung produksjon | Generell montering | Kjøretøyproduksjon | Motormekanikere som håndterer varme deler | Kaldlager | Utendørs vinterarbeid. EN420:2003

EN388:2016

EN407:2004

EN511:2006

Standarder:

EN 420, 388:2016, 407, 511

Kategori:

CE Cat. II

Størrelser:

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale:

Nitril

Fôr:

Jersey-fleece

Farge:

Blå

Tykkelse:

Lengde:

23-26 cm

Vekt: — Forpakning:

4121B

NY!

X2XXXX

11X

Par (12/144)

114.4272W

Art:

MONTERINGSHANSKER MacroSkin Pro® med elastisk polyesterhåndbak, ufôret. • Komfortable og tettsittende. • Perfekt for arbeid som krever presisjon og nøyaktighet. • Gode pustende egenskaper. Passer til: Lett og middels tung produksjon | Generell montering | Kjøretøyproduksjon | Inspeksjon/kontroll | Hagearbeid | Detaljhandel.

Standarder:

EN388:2016

3121X

CE Cat. II

Størrelser:

6|7|8

Materiale: MacroSkin Pro (håndflate) Polyester (bakside) ®

Fôr: Ufôret Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN 420, 388:2016

Kategori:

Svart, Grå, Rosa —

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

120.4281

NY! MONTERINGSHANSKER MacroSkin Pro® med elastisk polyesterhåndbak, borrelås, ufôret.

Standarder:

• Komfortable og tettsittende. • Perfekt for arbeid som krever presisjon og nøyaktighet. • Gode pustende egenskaper.

Kategori:

CE Cat. II

Størrelser:

6|7|8

Passer til: Lett og middels tung produksjon | Generell montering | Kjøretøyproduksjon | inspeksjon/kontroll | Hagearbeid | Detaljhandel.

Fôr: Ufôret

Materiale: MacroSkin Pro® (håndflate) Polyester (bakside) Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN388:2016

3121X

EN 420, 388:2016

Svart, Grå, Rosa —

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

120.4283

MONTERINGSHANSKER EX® MacroSkin Pro® med elastisk polyesterhåndbak, borrelås, ufôret.

Standarder:

• Komfortable og tettsittende. • Perfekt for arbeid som krever presisjon og nøyaktighet. • Gode pustende egenskaper.

Størrelser:

Passer til: Lett og middels tung produksjon | Generell montering | Kjøretøyproduksjon | inspeksjon/kontroll etc.

Kategori:

EN388:2016

3121X

HAGEHANSKER

CE Cat. II 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Materiale: MacroSkin Pro® (håndflate) Polyester (bakside) Fôr: Ufôret Farge: Tykkelse:

EN420:2003

EN 420, 388:2016

Svart, Grønn —

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

Par (12/144)

Art:

120.4293 92


GR ANBERG®

VERNEDRESSER FORSKJELLIGE BESKYTTELSESNIVÅER

Europeiske standarder. Sammenlign produktene på neste side. EN 14605-3

TYPE 3

EN 14605-4

TYPE 4

EN ISO 13982-1

Væsketette vernedresser Vernetøy med væsketette forbindelser mellom forskjellige deler av bekledningen – gir beskyttelse mot kraftige, rettede stråler av flytende kjemikalier. Dusjtette vernedresser Vernetøy med dusjtette forbindelser mellom forskjellige deler av bekledningen – gir beskyttelse mot metning ved spraying under lavt trykk av flytende kjemikalier. Beskyttelse mot tørre partikler Vernedresser som beskytter hele kroppen mot kjemikalier i form av luftbårne faste partikler.

TYPE 5

BESKYTT DIN VIKTIGSTE RESSURS! De ansatte er enhver bedrifts viktigste og mest dyrebare ressurs. De fortjener å kunne føle seg trygge og beskyttet mens de utfører arbeidet sitt. Vi har tatt i bruk de beste materialene og den nyeste teknologien tilgjengelig for å utvikle våre vernedresser for engangs­ bruk i merket Granberg®. Vi har vernedresser til beskyttelse mot ulike farer, som kjemikalier i væskeform, luftbårne faste partikler, smitte­stoffer og til og med radioaktiv partikkel­for­urensning.

EN 13034

TYPE 6

EN 1073-2

EN 14126

EN 1149-5

Begrenset beskyttelse mot lett spray av kjemikalier i væskeform Vernetøy som gir begrenset beskyttelse mot potensiell, lav grad av eksponering for små mengder flytende kjemikalier i form av lette skvetter eller lett spray som ikke bygger seg opp. Ikke-ventilert vernetøy som gir beskyttelse mot radioaktiv partik­ kelforurensning. Beskytter ikke mot ioniserende stråling.

Vernetøy som gir beskyttelse mot smittestoffer.

Vernetøy med elektrostatiske egenskaper.

Fearless Performance® by Granberg® 94


www.granberg.no

VERNEDRESS Type 5 og 6, antistatisk. • Lett og slitesterkt materiale. • Selvklebende stormklaff for ekstra sikkerhet. • 3-delt hette designet for optimal passform ved bruk av åndedrettsvern og beskyttelsesbriller. • Optimal passform og elastikk i livet. • Strikk ved håndledd og ankler. • Romslig skritt gir god bevegelighet når en kryper eller sitter på huk. • Slipper igjennom luft og vanndamp. • Tommelløkker forhindrer at ermene glir opp. • Toveis glidelås. • Inneholder ikke silikon. Passer til: Håndtering av asbest | Næringsmiddelindustrien | Jordbruk | Bilindustrien | Byggfag | Malerarbeid | Oppussingsarbeid. EN 13034

EN ISO 13982-1

EN 1073-2

EN 1149-5

Standarder: EN 13034, 1073-2, 1149-5, ISO 13982-1 Kategori:

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Materiale:

SMS

Fôr: — Farge: Tykkelse:

Type 5

Hvit —

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

Type 6

CE Cat. III

Størrelser:

Art:

Till Class 1

Stykk (50)

210.1510

VERNEDRESS Type 5 og 6. • Lett og slitesterkt materiale. • Selvklebende stormklaff for ekstra sikkerhet. • 3-delt hette designet for optimal passform ved bruk av åndedrettsvern og beskyttelsesbriller. • Optimal passform og elastikk i livet. • Strikk ved håndledd og ankler. • Romslig skritt gir god bevegelighet når en kryper eller sitter på huk. • Slipper igjennom luft og vanndamp. • Tommelløkker forhindrer at ermene glir opp. • Toveis glidelås. • Inneholder ikke silikon. Passer til: Håndtering av asbest | Næringsmiddelindustrien | Jordbruk | Bilindustrien | Byggfag | Malerarbeid | Oppussingsarbeid. EN 13034

EN ISO 13982-1

EN 1073-2

Standarder: Kategori:

Type 5

CE Cat. III

Størrelser:

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Materiale:

SMS

Fôr: — Farge: Tykkelse:

Blå —

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

Type 6

EN 13034, 1073-2, ISO 13982-1

Art:

Till Class 1

Stykk (50)

210.1510B

VERNEDRESS Type 5 og 6, antistatisk, barriere mot radioaktivt støv. • Ingen gjennomtrengning av kjemikalier (EN 6530) eller blod (ASTM F1670) i framstykket. • Lett og slitesterkt materiale. • Dobbel selvklebende stormklaff for ekstra sikkerhet. • Optimal passform og elastikk i livet. • Strikk ved håndledd og ankler. • Romslig skritt gir god bevegelighet når en kryper eller sitter på huk. • Slipper igjennom luft og vanndamp i ryggen. • Tommelløkker forhindrer at ermene glir opp. • Toveis glidelås. • Inneholder ikke silikon. Passer til: Jordbruk | Bilindustri | Byggfag | Farlig materiale | Spraymaling | Trykkeri. EN 13034

EN ISO 13982-1

EN 1073-2

Standarder: EN 13034, 1073-2, 1149-5, ISO 13982-1 Kategori:

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Materiale:

Polyolefin

Fôr: — Farge: Tykkelse:

Type 5

Hvit —

Lengde: —

EN 1149-5

Vekt: — Forpakning:

Type 6

CE Cat. III

Størrelser:

Art:

Till Class 1

Stykk (50)

210.2010

KJEMIKALIEDRESS Type 3, 4 og 5, antistatiske, barriere mot radioaktivt støv og smittestoffer. • Motstandsdyktig mot en rekke kjemikalier. • Avansert materialteknologi. • Klasse 6 av ISO 16603 for motstand mot gjennomtrenging av blod eller væske. • Klasse 6 av ISO 16604 for motstand mot gjennomtrenging av blodbårne patogener. • 3-delt hette designet for optimal passform ved bruk av respirator og beskyttelsesbriller. • Dobbelt lag stormklaffer og hakestropp med lim for ekstra beskyttelse. • Tapede sømmer. • Optimal passform. • Strikk ved håndledd og ankler, tommelfeste. • Romslig skritt gir god bevegelighet når en kryper eller sitter på huk. • Toveis glidelås. • Inneholder ikke silikon. Passer til: Biologisk farer | Oljeutvinning/Raffineri | Kjemisk håndtering | Farlige materialer | Petrokjemisk | Dekontaminering | Industriell rengjøring | Kloakkrensing | Håndtering av olje | Rengjøring av tanker. EN ISO 13982-1

EN 14605-3

EN 14605-4

EN 1073-2

EN 14126

EN 1149-5

Standarder: EN 14126, 1073-2, 1149-5, ISO 13982-1, 14605-3, 14605-4 Kategori:

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Materiale:

Fôr: — Farge: Tykkelse:

Type 5-B

VERNEDRESSER

Type 3-B

Type 4-B

Till Class 1

Gul —

Lengde: — Vekt: — Forpakning:

95

CE Cat. III

Størrelser:

Art:

Stykk (12)

210.3010


GR ANBERG®

ENGANGSBEKLEDNING

LIGNENDE, MEN GANSKE FORSKJELLIGE

Bruk listen under for å sammenligne produktenes egenskaper.

HVIT/BLÅ

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

HVIT HVIT HVIT BLÅ HVIT BLÅ HVIT BLÅ HVIT BLÅ HVIT BLÅ HVIT HVIT BLÅ BLÅ BLÅ BLÅ HVIT HVIT HVIT BLÅ BLÅ HVIT BLÅ HVIT HVIT BLÅ HVIT BLÅ

40 40 40 40 40 40

36 36 36 65 65 20 20 25 25 30

35

Matgodkjent

Tykkelse (my)

Farge

IKKE-VEVD PP

LDPE

Produkt BESØKSSETT MUNNBIND SKJEGGBIND ENGANGSFORKLÆR ENGANGSFORKLÆR ENGANGSFORKLÆR ENGANGSFORKLÆR ENGANGSFORKLÆR ENGANGSFORKLÆR LUER (SNOOD CAP) LUER (SNOOD CAP) LUER (MOB CAP) LUER (MOB CAP) HETTE LUER (PEAKED CAP) LUER (PEAKED CAP) SKOOVERTREKK, STANDARD SKOOVERTREKK, STANDARD SKOOVERTREKK, STANDARD SKOOVERTREKK, DOBBEL STØVELOVERTREKK PLASTERMER PLASTERMER PLASTERMER • BESØKSFRAKKER ENGANGSKILTER BESØKSFRAKKER ENGANGSKJELEDRESSER ENGANGSKJELEDRESSER HALVMASKE FFP2 SKOOVERTREKK

PE

Art.no 210.0010 210.0020 210.0021 210.0032 210.0032-1 210.0033 210.0033-1 210.0034 210.0034-1 210.0040 210.0040B 210.0045 210.0045B 210.0049 210.0050 210.0050B 210.0060 210.0060S 210.0061 210.0062 210.0063 210.0073 210.0073B 210.0074B 210.0080 210.0085 210.0090 210.0095 210.0095B 210.1012 904.2010

CPE

Materiale

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mer

14 gram 150 cm 150 cm 160 cm 160 cm 130 cm 130 cm 10 gram 10 gram 3 gram 3 gram 11 gram 6 gram 6 gram 16 tommer 16 tommer 18 tommer 16 tommer 16 tommer 43 cm 43 cm 60 cm Knelengde 35 gsm 37 gsm 37 gsm For dispenser

96


www.granberg.no

BESØKSSETT

MUNNBIND

Sett i flere deler.

Ikke-vevd polypropylen.

Består av: • 1 stk. Besøksfrakk. Laget av PE-plast. • 2 stk. Skoovertrekk. Laget av CPE-plast. • 1 stk. Lue. Laget av ikke-vevd polypropylen. • 1 stk. Munnbind. Laget av ikke-vevd polypropylen. • Egnet til direkte kontakt med matvarer.

• Materiale i 3 lag med myk strikk for ørene. • 100 % lateksfri. • 99 % filtrering av partikler. • Egnet til direkte kontakt med matvarer.

Størrelser:

One size

Størrelser:

One size

Materiale:

Materiale:

Ikke-vevd polypropylen

Farge:

Blå, Hvit

Vekt: Forpakning:

69 g Ytre forpakning (1/200)

210.0010

Art:

NY!

Farge:

Blå

Vekt:

4,2 g

Forpakning:

Ytre forpakning (50/1000)

210.0020

Art:

SKJEGGBIND

ENGANGSFORKLÆR

Komfortabel strikk rundt ansiktet. • Laget av mykt ikke-vevd polypropylenmateriale. • Pustende, lett og hygienisk. • Perfekt for arbeidsområder der beskyttelse av hår er anbefalt eller nødvendig. • Egnet til direkte kontakt med matvarer. Passer til: Catering | Restauranter | Næringsmiddelindustrien | Helsetjenester.

LDPE, 40 my, 150 cm.

Størrelser:

One size

Størrelser:

One size

Materiale:

Ikke-vevd polypropylen

Materiale:

LDPE

• Perforert rivekant og hull for oppheng. • Tykkelse: 40 my. • 100 % ubehandlet PE. • Egnet til direkte kontakt med alle typer matvarer. Fås også i 90x160 cm (art. 210.0033).

Farge:

Hvit

Farge:

Hvit

Vekt:

14 g

Vekt:

43 g

Forpakning:

Ytre forpakning (100/1000)

210.0021

Art:

Forpakning:

Ytre forpakning (50/250)

210.0032

Art:

ENGANGSFORKLÆR

ENGANGSFORKLÆR

LDPE, 40 my, 150 cm.

LDPE, 40 my, 160 cm.

• Perforert rivekant og hull for oppheng. • Tykkelse: 40 my. • 100 % ubehandlet PE. • Egnet til direkte kontakt med alle typer matvarer.

• Perforert rivekant og hull for oppheng. • Tykkelse: 40 my. • 100 % ubehandlet PE. • Egnet til direkte kontakt med alle typer matvarer.

Fås også i 90x160 cm (art. 210.0033-1).

Fås også i 90x150 cm (art. 210.0032).

Størrelser:

One size

Størrelser:

One size

Materiale:

LDPE

Materiale:

LDPE

Farge:

Blå

Farge:

Hvit

Vekt:

43 g

Vekt:

45 g

Forpakning:

Ytre forpakning (50/250)

210.0032-1

Art:

Forpakning:

Ytre forpakning (50/250)

210.0033

Art:

ENGANGSFORKLÆR

ENGANGSFORKLÆR

LDPE, 40 my, 160 cm.

LDPE, 40 my, 130 cm.

• Perforert rivekant og hull for oppheng. • Tykkelse: 40 my. • 100 % ubehandlet PE. • Egnet til direkte kontakt med alle typer matvarer.

• Perforert rivekant og hull for oppheng. • Tykkelse: 40 my. • 100 % ubehandlet PE. • Egnet til direkte kontakt med alle typer matvarer.

Fås også i 90x150 cm (art. 210.0032/1). Størrelser:

One size

Størrelser:

One size

Materiale:

LDPE

Materiale:

LDPE

Farge:

Blå

Farge:

Hvit

Vekt:

45 g

Vekt:

38 g

Forpakning: Art: 97

ENGANGSBEKLEDNING

Ytre forpakning (50/250)

210.0033-1

Forpakning: Art:

Ytre forpakning (50/250)

210.0034


ENGANGSFORKLÆR

LUER (SNOOD CAP)

LDPE, 40 my, 130 cm.

Med skjerm av ikke-vevd polypropylen.

• Perforert rivekant og hull for oppheng. • Tykkelse: 40 my. • 100 % ubehandlet PE. • Egnet til direkte kontakt med alle typer matvarer.

• Komfortable. • Laget av mykt polypropylenfiber. • Hygieniske. • Elastisk hårnett dekker håret 100 %. • Egnet til direkte kontakt med matvarer. Fås også i blå farge.

Størrelser:

One size

Størrelser:

One size

Materiale:

LDPE

Materiale:

Ikke-vevd polypropylen

Farge:

Blå

Vekt:

38 g

Forpakning:

Farge:

Ytre forpakning (50/250)

Forpakning:

210.0034-1

Art:

Hvit

Vekt: 10 g Ytre forpakning (100/1000)

210.0040

Art:

LUER (SNOOD CAP)

LUER (MOB CAP)

Med skjerm av ikke-vevd polypropylen.

Med elastisk kant.

• Komfortable. • Laget av mykt polypropylenfiber. • Hygieniske. • Elastisk hårnett dekker håret 100 %. • Egnet til direkte kontakt med matvarer.

• Komfortable. • Laget av mykt polypropylenfiber. • Hygieniske. • Elastisk hårnett dekker håret 100 %. • Dobbel strikk for ekstra komfort (lateksfri). • Egnet til direkte kontakt med matvarer.

Fås også i hvit farge.

Fås også i blå farge.

Størrelser:

One size

Størrelser:

One size

Materiale:

Ikke-vevd polypropylen

Materiale:

Ikke-vevd polypropylen

Farge:

Blå

Farge:

Vekt:

10 g

Vekt:

Forpakning:

Ytre forpakning (100/1000)

Forpakning:

210.0040B

Art:

Hvit 3g Ytre forpakning (100/1000)

210.0045

Art:

LUER (MOB CAP)

HETTE MED KRAGE

Med elastisk kant. • Komfortable. • Laget av mykt polypropylenfiber. • Hygieniske. • Elastisk hårnett dekker håret 100 %. • Dobbel strikk for ekstra komfort (lateksfri). • Egnet til direkte kontakt med matvarer. Fås også i hvit farge.

NY!

Komfortabel design med strikk rundt ansiktet.

• Laget av mykt ikke-vevd poly­propylenmateriale. • Pustende, lett og hygienisk. • Dekker håret 100% og beskytter maten mot hår. • Egnet til direkte kontakt med matvarer. Passer til: Catering | Restauranter | Næringsmiddelindustrien | Helsetjenester.

Størrelser:

One size

Størrelser:

One size

Materiale:

Ikke-vevd polypropylen

Materiale:

Ikke-vevd polypropylen

Farge:

Blå

Farge:

Hvit

Vekt:

3g

Vekt:

11 g

Forpakning:

Ytre forpakning (100/1000)

210.0045B

Art:

Forpakning:

Ytre forpakning (100/1000)

210.0049

Art:

LUER (PEAKED CAP)

LUER (PEAKED CAP)

Med ikke-vevd skjerm. • Komfortable. • Laget av myk polypropylenfiber med ikke-vevd brem. • Hygieniske. • Elastisk hårnett dekker håret 100 %. • Dobbel strikk for ekstra komfort (lateksfri). • Egnet til direkte kontakt med alle typer matvarer. Fås også i blå farge.

Med ikke-vevd skjerm. • Komfortable. • Laget av myk polypropylenfiber med ikke-vevd brem. • Hygieniske. • Elastisk hårnett dekker håret 100 %. • Dobbel strikk for ekstra komfort (lateksfri). • Egnet til direkte kontakt med ale typer matvarer. Fås også i hvit farge.

Størrelser:

One size

Størrelser:

One size

Materiale:

Ikke-vevd polypropylen

Materiale:

Ikke-vevd polypropylen

Farge:

Hvit

Farge:

Blå

Vekt:

6g

Vekt:

6g

Forpakning: Art:

Ytre forpakning (100/1000)

210.0050

Forpakning: Art:

Ytre forpakning (100/1000)

210.0050B 98

ENGANGSBEKLEDNING


www.granberg.no

SKOOVERTREKK, STANDARD

SKOOVERTREKK, STANDARD

CPE-plast, 16”.

CPE-plast, 16’’.

• Tykkelse: 36 my. • Egnet til direkte kontakt med alle typer matvarer.

• Tykkelse: 36 my. • Egnet til direkte kontakt med alle typer matvarer.

Størrelser:

One size

Størrelser:

One size

Materiale:

CPE

Materiale:

CPE

Farge:

Blå

Farge:

Blå

Vekt:

4,4 g

Vekt:

4,2 g

Forpakning:

Ytre forpakning (100/2000)

210.0060

Art:

SKOOVERTREKK, STANDARD

210.0060S

• Tykkelse: 65 my. • Egnet til direkte kontakt med matvarer.

• Tykkelse: 36 my. • Egnet til direkte kontakt med alle typer matvarer.

Størrelser:

One size

Størrelser:

One size

Materiale:

CPE

Materiale:

CPE

Farge:

Blå

Farge:

Hvit

Vekt:

4,8 g

Vekt:

8,9 g

Forpakning:

Ytre forpakning (100/2000)

210.0061

Art:

Forpakning:

Ytre forpakning (50/1000)

210.0062

Art:

STØVELOVERTREKK

PLASTERMER

CPE-plast, 16”.

Polyetylen, 43 cm, 20 my.

• Tykkelse: 65 my. • Egnet til direkte kontakt med matvarer.

• Fleksible. • Elastisk åpning og strikk ved håndleddet. • Egnet til direkte kontakt med alle typer matvarer.

Størrelser:

One size

Størrelser:

One size

Materiale:

CPE

Materiale:

LDPE

Farge:

Hvit

Farge:

Vekt:

31 g

Vekt:

Forpakning:

Ytre forpakning (20/500)

210.0063

Art:

Hvit 4g

Forpakning:

100/1000

210.0073

Art:

PLASTERMER

PLASTERMER

Polyetylen, 43 cm, 20 my.

Polyetylen, 60 cm, 25 my.

• Fleksible. • Elastisk åpning og strikk ved håndleddet. • Egnet til direkte kontakt med alle typer matvarer.

• Elastisk tilslutning i åpning og ved håndledd. • Egnet til direkte kontakt med alle typer matvarer.

Størrelser:

One size

Størrelser:

One size

Materiale:

LDPE

Materiale:

LDPE

Farge:

Blå

Farge:

Blå

Vekt:

4g

Vekt:

5,2 g

Forpakning: Art:

ENGANGSBEKLEDNING

Ytre forpakning (100/2000)

Art:

SKOOVERTREKK, DOBBEL TYKKELSE CPE-plast, 16”.

CPE-plast, 18”.

99

Forpakning:

Ytre forpakning (100/1000)

210.0073B

Forpakning: Art:

Ytre forpakning (100/1000)

210.0074B


BESØKSFRAKKER

ENGANGSKITLER

PE-plast, knelengde.

CPE-plast.

• Komfortabelt design gir stor bevegelsesfrihet. • Knapper foran. • Tykkelse: 25 my. • Egnet til direkte kontakt med alle typer matvarer.

• Elastisk avslutning ved håndledd. • Tykkelse: 30 my. • Egnet til direkte kontakt med alle typer matvarer.

Størrelser:

One size

Størrelser:

One size

Materiale:

PE

Materiale:

CPE

Farge:

Hvit

Farge:

Blå

Vekt:

58 g

Vekt:

80 g

Forpakning:

Ytre forpakning (12/240)

210.0080

Art:

BESØKSFRAKKER

Forpakning:

Ytre forpakning (15/75)

210.0085

Art:

ENGANGSKJELEDRESS Ikke-vevd polypropylen.

Ikke-vevd polypropylen, knelengde. • Komfortabelt design gir stor bevegelsesfrihet. • Strikk ved håndleddet gir best mulig passform. • Laget av ikke-vevd polypropylenmateriale med trykk-knapper foran. • Egnet til direkte kontakt med matvarer.

• Kjeledressen beskytter brukerens klær. • Pustende materiale reduserer risikoen for irritasjon på grunn av varme. • Komfortabelt design gir stor bevegelsesfrihet. • Strikk ved håndledd, ankler og i livet sørger for best mulig passform og sikkerhet. • Egnet til direkte kontakt med matvarer. Passer til: Rengjøring av kontorer | Varehåndtering | Lettere oppgaver.

Størrelser:

One size

Størrelser:

L | XL | XXL | XXXL

Materiale:

Ikke-vevd polypropylen

Materiale:

Ikke-vevd polypropylen

Farge:

Hvit

Hvit

Vekt: —

Vekt: —

Forpakning:

Forpakning:

Ytre forpakning (1/100)

210.0090

Art:

ENGANGSKJELEDRESS

NY!

Farge:

Ytre forpakning (1/40)

210.0095

Art:

SKOOVERTREKK

Ikke-vevd polypropylen.

• Kjeledressen beskytter brukerens klær. • Pustende materiale reduserer risikoen for irritasjon på grunn av varme. • Komfortabelt design gir stor bevegelsesfrihet. • Strikk ved håndledd, ankler og i livet sørger for best mulig passform og sikkerhet. • Egnet til direkte kontakt med matvarer.

Forhåndspakket til bruk i dispenser for skoovertrekk.

Passer til: Rengjøring av kontorer | Varehåndtering | Lettere oppgaver.

• Pakning med 110 skoovertrekk til dispenser for skoovertrekk (art. 904.2000) • Tykkelse: 35 my. • Egnet til direkte kontakt med alle typer matvarer.

Størrelser:

L | XL | XXL | XXXL

Størrelser:

One size

Materiale:

Ikke-vevd polypropylen

Materiale:

CPE

Farge:

Blå

Farge:

Blå

Vekt: —

Vekt: —

Forpakning:

Forpakning:

Art:

Ytre forpakning (1/40)

210.0095B

Art:

Ytre forpakning (1/3300)

904.2010

FILTERMASKER FFP2 NR D Med ventil. • Ikke gjenbrukbart (NR) ånderettsvern. • Oppfyller krav til motstand mot tilstopping (D). • Ultralette og vedlikeholdsfrie. • Enkel å ta på og komfortabel i bruk. • Justerbar neseklemme og myk skumpakning. • I henhold til EN149:2001+A1:2009. Størrelser: Materiale: Farge:

One size PP Hvit

Vekt: — Forpakning: Art:

Inndre forpakning (10/20)

210.1012 100

ENGANGSBEKLEDNING


GR ANBERG®

ANDRE PRODUKTER

HANSKEKLIPS 004.0020

102


www.granberg.no

Standarder: —

HANSKEKLIPS, KLYPEFESTE • Med patentert løsrivningssystem. • Festes til beltestropper eller klær. • Ikke ledende eller korrosiv.

Kategori: CE Størrelser:

Materiale:

Plast

Fôr: — Farge: Tykkelse:

Blå —

Lengde: — Vekt: — Forpakning: Art:

Stykk

004.0020

Standarder: —

HANSKEKLIPS, BELTEFESTE • Med patentert løsrivningssystem. • Festes til beltet. • Ikke ledende eller korrosiv.

Kategori: CE Størrelser:

Materiale:

Plast

Fôr: — Farge: Tykkelse:

Blå —

Lengde: — Vekt: — Forpakning: Art:

Stykk

004.0021

SOKKER

Standarder: —

Norsk ull.

Kategori: —

• 78 % ull, 20 % polyamid, 2 % lycra. • Normal lengde.

Størrelser:

37-40 | 40-43 | 44-47

Materiale:

Ull/polyamid/Lycra®

Fôr: — Farge: Grå Tykkelse:

Lengde: — Vekt: Forpakning: Art:

DISPENSERE FOR ENGANGSPRODUKTER Solid plast. • Svært praktisk dispenser som monteres vertikalt på veggen. • Tøm posen med engangsprodukter rett oppi dispenseren. • Nivåvindu som viser restbeholdningen, og et hengslet topplokk for påfyll.

21 g Par (120)

211.630

Standarder: — Kategori: — Størrelser:

One size

Materiale:

Plast

Fôr: — Farge: Tykkelse:

Blå, Hvit —

Lengde: — Vekt: — Forpakning: Art:

103

ANDRE PRODUKTER

Stykk (1)

214.64110


HANSKEDISPENSERE

Standarder: —

Pleksiglass.

Kategori: —

• Universale. Passer de fleste bokser med engangshansker. • 25 cm lang, 13 cm høy og 8 cm dyp.

Størrelser:

One size

Materiale:

Pleksiglass

Hansker er ikke inkludert.

Fôr: — Farge: Tykkelse:

Gjennomsiktlig —

Lengde: — Vekt: Forpakning: Art:

0,7 g Ytre forpakning (1/2)

904.1000

Standarder: —

HANSKEDISPENSER

Kategori: —

Laget av kraftig plexiglass.

Størrelser:

One size

• Laget for bruk sammen med dispenserbokser for engangshansker, art. 114.624 og 114.626. • 25 cm lang, 13 cm høy og 10 cm dyp.

Materiale:

Pleksiglass

Fôr: — Farge: Tykkelse:

Gjennomsiktlig —

Lengde: — Vekt: — Forpakning: Art:

Ytre forpakning (1/2)

904.1300

HANSKEDISPENSER

Standarder: —

Laget av kraftig plexiglass.

Kategori: —

• Laget for bruk sammen med dispenserbokser for engangshansker, art. 111.0092 og 111.0094. • 26,5 cm lang, 14,5 cm høy og 6 cm dyp.

Størrelser:

One size

Materiale:

Pleksiglass

Fôr: — Farge: Tykkelse:

Gjennomsiktlig —

Lengde: — Vekt: — Forpakning: Art:

Ytre forpakning (1/2)

904.1400

104

ANDRE PRODUKTER


www.granberg.no

DISPENSERE FOR SKOOVERTREKK Enkelt mekanisk design. Trenger ikke energi. • Skoovertrekkene settes automatisk på, slik at brukeren ikke trenger å bøye seg. • En pakning med 110 skoovertrekk kan raskt og enkelt legges inn i dispenseren. • Ettersom den ikke trenger elektrisitet, kan dispenseren for skoovertrekk plasseres hvor som helst. • Den indre mekanismen er så enkel at den ikke kan skades. • Gjør rengjøringen enklere og billigere. Passer til: Sykehus | Oljeplattformer | Fabrikker | Laboratorier | Kontorer | Datarom m.m.

Standarder: — Kategori: — Størrelser:

One size

Materiale:

Plast

Fôr: — Farge: Tykkelse:

Hvit —

Lengde: — Vekt: Forpakning: Art:

10 g Stykk (1)

904.2000

Standarder: —

SKOOVERTREKK

Kategori: —

Forhåndspakket til bruk i dispenser for skoovertrekk.

Størrelser:

One size

Materiale:

CPE

• Pakning med 110 skoovertrekk til dispenser for skoovertrekk (art. 904.2000). • Egnet til direkte kontakt med alle typer matvarer. • Tykkelse: 35 mikrometer.

Fôr: — Farge: Tykkelse:

Blå —

Lengde: — Vekt: Forpakning: Art:

22 g Ytre forpakning (1/3300)

904.2010

GULVSTATIV Stål. • Fleksibel plassering av opphengskrokene slik at hanskene kan tilpasses best mulig i hyllene. • Gulvstativet har en avtakbar trådkurv for plassering av ytterligere produkter, brosjyrer eller andre relaterte ting. • Utstyrt med hjul for enkel omplassering selv med produkter på. • 59 cm bredt, 195 cm høyt, 50 cm dypt. • 15 opphengskroker. Fås også i 80 cm høyde.

Standarder: — Kategori: — Størrelser:

One size

Materiale:

Stål

Fôr: — Farge: Tykkelse:

Svart —

Lengde: — Vekt: — Forpakning: Art:

BORDSTATIV

Stykk

995.7100GB

Standarder: — Kategori: —

Stål.

Størrelser:

One size

• Fleksibel plassering av opphengskrokene slik at hanskene kan tilpasses best mulig i hyllene. • 44 cm bredt, 80 cm høyt, 34 cm dypt. • 3 opphengskroker.

Materiale:

Stål

Fås også i 195 cm høyde.

Fôr: — Farge: Tykkelse:

Svart —

Lengde: — Vekt: — Forpakning: Art:

105

ANDRE PRODUKTER

Stykk

995.7200GB


STANDARDER OG MERKING Europeiske standarder har blitt utarbeidet for å forene nasjonale be­ stemm­elser om personlig verneutstyr blant medlemsstatene. Råds­ direktiv 89/391/EØF fastsetter brede retningslinjer for helse og sikk­ er­het på arbeidsplassen og pålegger arbeidsgivere å gjøre nød­vendig verne­utstyr tilgjengelig for sine ansatte.

KATEGORIER

Direktivet innfører også strenge krav til leverandører av personlig verne­ utstyr. Disse kravene er nå internasjonalt anerkjent og gjør det enklere for arbeidsgivere å velge riktig verneutstyr, inkludert vernehansker.

Category I : Minimal risiko. Category II : Middels risiko (dvs. som ikke hører til kategori I eller III). Category III : Høy risiko, dvs. risiko som kan gi varige skader eller føre til død, f.eks. skader fra kjemikalier.

Vernehansker er delt inn i tre kategorier etter hvilken grad av risiko de skal beskytte mot. Dette er for på en god måte å kunne tilpasse pro­ sedyrene for vurdering og kvalitetssikring av hanskene til ulike behov for beskyttelse:

Det kreves en samsvarserklæring for alle kategoriene.

EN 420:2003

Generelt kreves det at bruksanvisningen må inneholde:

Vernehansker – generelle krav og prøvingsmetoder.

• Navn og adresse til produsenten eller representanten. • Hanskebetegnelse. • Tilgjengelige størrelser. • CE-merking. • Pleie og oppbevaring. • Anvisninger og begrensninger med hensyn til bruk. • Navn og adresse til kontrollorganet som har godkjent produktet.

Alle vernehansker må oppfylle denne standarden. Standarden omfatter blant annet følgende område:

UTFORMING OG KONSTRUKSJON Hanskene skal gi høyest mulig beskyttelse innenfor det tiltenkte bruks­ området.

SIKKERHET OG HARMLØSHET • Hanskene i seg selv skal ikke være skadelige for brukeren. • pH-verdien skal ligge mellom 3,5 og 9,5. • Krom VI-innholdet skal ikke være høyere enn < 3 mg/kg. • Latekshansker må prøves på proteininnhold i henhold til EN 455-3. • Hansker som er laget for å redusere risikoen for elektrostatisk utladning, må prøves på elektrostatiske egenskaper i henhold til EN 1149.

BEVEGELIGHET Ytelsesnivåene er rangert som i tabellen nedenfor:

YTELSESNIVÅ

MINSTE DIAMETER (MM) PÅ NÅL SOM KAN PLUKKES OPP VED BRUK AV HANSKE 3 GANGER / 30 SEKUNDER.

1

11,0

2

9,5

3

8,0

4

6,5

5

5,0

EN 388:2016 VERNEHANSKER MOT MEKANISKE RISIKOER Den europeiske standarden EN 388:2016 tar for seg kravene til verne­ hansker som gir beskyttelse mot såkalte mekaniske risikoer. Dette om­fatter slitasje, kutt, riving, punktering og støt. EN 388:2016-standarden er en revidert og oppdatert utgave av EN 388. Denne nye EN 388-standarden krever i visse omstendigheter mer om­ fatt­ende testing enn EN 388:2003. Den retter også opp i vanske­ligheter som hadde oppstått i forbindelse med tilgangen på viktig utstyr til bruk i testingen av slitasjemotstand. Videre inneholder den blant annet noen flere krav til brukerveiledningene. EN 388:2016 gir kundene mer informasjon og et fyldigere og i noen til­ feller mer nøyaktig bilde av egenskapene til hver enkelt hanskemodell. Dette kan være til betydelig hjelp for dem i den svært viktige oppgaven det er å velge riktig håndbeskyttelse for akkurat de behovene de har. Hvis en hanskemodell ikke oppnår minst nivå 1 eller A i minst én be­skytt­ else­skategori, kan ikke EN 388:2016-piktogrammet brukes. For at hansker skal kunne sertifiseres under EN 388:2016, må de dess­ uten oppfylle EN 420-standarden for generelle krav til vernehansker.

PIKTOGRAMMET OG TESTMETODENE

KOMFORT OG BRUK Størrelser beregnes som i tabellen nedenfor:

EN 420 TILSVARER

Slitasjemotstand

HÅNDENS OMKRETS/LENGDE (MM)

MINSTE HANSKE­ LENGDE (MM)

6

XS

152/160

220

7

S

178/171

230

8

M

203/182

240

9

L

229/192

250

10

XL

254/204

260

11

XXL

279/215

270

Kuttmotstand* (sirkelformet knivblad) Rivemotstand Punkteringsmotstand ABCDEF

Kuttmotstand (rett knivblad) Støtdemping

Slitasjemotstand Vurderingen av slitasjemotstand er basert på hvor mange slipe­om­drei­ ninger som skal til for at en viss type sandpapir sliper hull i hanske­ materialet. Prøvestykker skjæres ut fra håndflaten på hansker av den aktuelle hanske­ 106

STANDARDER OG MERKING


modellen. Hvert prøvestykke festes på en holder, som så gnir materialprøven mot sandpapir av fastsatt type og kvalitet. Dette skjer under konstant trykk og i mønster bestående av flere elliptiske be­veg­elser. Én omdreining består av én fullført elliptisk bevegelse. Antall omdreininger som skal til for å slipe hull i prøvestykket, utgjør grunnlaget for vurderingen av materialets slitasje­ motstand. Det blir utført et tilstrekkelig antall slike tester til at man kan identifisere, i henhold til standardens krav, det endelige testresultatet, som brukes til å klassifisere hanskemodellens slitasjemotstand. Kuttmotstand (sirkelformet knivblad) I denne testen baseres vurderingen av kuttmotstand på hvor mange rotasjoner som skal til for å skjære gjennom hanskematerialet med et roterende sirkelformet knivblad under konstant belastning. Den kalles også coupe-testen. Prøvestykker skjæres ut fra håndflaten på hansker av den aktuelle hanskemodellen. Det sirkelformede knivbladet går frem og tilbake i rett linje over en viss lengde av materialets overflate. Det blir utsatt for en konstant kraft på 5 newton (N) ovenfra. Etter som knivbladet dras over materialet i én retning, roterer det i motsatt retning, og hver tur over materialet i én retning samsvarer med at knivbladet roterer én gang rundt sin akse. Antall rotasjoner som skal til for at kniv­bladet klarer å skjære gjennom materialet, noteres. Før og etter hver slik test på hanskematerialet utføres samme test på et referansemateriale av bomull. Kuttmotstand regnes så ut i form av en såkalt indeksverdi. Dette er en funksjon av resultatet av testen på prøvestykket og gjennomsnittsverdien av resultatene fra de to testene på referansematerialet. Det blir utført et tilstrekkelig antall slike testsekvenser til at man kan identifisere, i henhold til standardens krav, det endelige test­resul­ tatet. Denne kuttindeksen brukes til å klassifisere hanske­modell­ens kuttmotstand i henhold til coupe-testen. Svært kuttbestandige og ”slipende” materialer gjør imidlertid ofte kniv­ bladet sløvt under den noe langvarige bruken det utsettes for i coupetesten. Resultatet kan da bli unøyaktig. EN 388:2016 innfører kriterier for å avgjøre om materialet sløver kniv­ bladet utover et visst toleransenivå under coupe-testen, og begrenser den også til maksimum 60 rotasjoner. Hvis knivbladet blir sløvt, er det obligatorisk å gjennomføre testen i EN ISO 13997 (TDM-testen), og resultatet fra denne testen blir referansen for hanske­modellens kuttmotstand. Man kan i slike tilfeller føre X opp på plassen for couperesultatet. Alternativt kan coupe-testen gjennomføres likevel, og både dette og TDM-resultatet føres opp på sine respektive plasser, men coupe-resultatet er i så fall kun antydende. Det er viktig å merke seg at man selv når den ikke er obligatorisk, kan få TDM-testen utført og føre resultatet opp under piktogrammet. Det er i tillegg mulig å få kun TDM-testen utført. Rivemotstand Vurderingen av rivemotstand er basert på kraften som skal til for å rive i to et prøvestykke som det på forhånd er gjort et innsnitt i. Prøvestykker skjæres ut fra håndflaten på hansker av den aktuelle hanske­modellen. På hvert prøvestykke skjæres det et snitt inn fra den ene enden slik at det blir delt i to deler langs lengden av inn­snittet, som noe i retning av to bukseben. Enden av hvert ”ben” festes i en klampe for seg. Disse to klampene beveger seg deretter fra hverandre i et konstant tempo inntil prøvestykket rives helt i to. Kraften som kreves for dette, måles i newton (N). Det blir utført et tilstrekkelig antall slike tester til at man kan identi­ fisere, i henhold til standardens krav, det endelige testresultatet, som brukes til å klassifisere hanskemodellens rivemotstand. Punkteringsmotstand Vurderingen av punkteringsmotstand er basert på kraften som skal til for å trenge gjennom hanskematerialet med en viss type blyant­ lignende gjenstand av stål med butt spiss. 107

STANDARDER OG MERKING

Det er svært viktig å notere seg at denne testen ikke gir noen indi­ kasjon på hvor god beskyttelse materialet gir mot gjenn­om­trengning av spisse gjenstander, som for eksempel hypodermiske nåler (dvs. sprøytespisser/kanyler). Prøvestykker skjæres ut fra håndflaten på hansker av den aktuelle hanskemodellen. Et prøvestykke festes i et apparat som holder det godt på plass. Deretter blir en standard stålpinne med spesifiserte mål mekanisk presset gjennom materialet i et konstant tempo på 100 mm/min. Kraften som skal til for at denne stålpinnen trenger helt gjennom materialet, måles i newton (N). Det blir utført et tilstrekkelig antall slike tester til at man kan identi­ fisere, i henhold til standardens krav, det endelige test­resul­tatet, som brukes til å klassifisere hanskemodellens punk­terings­motstand. Kuttmotstand (rett knivblad, EN ISO 13997) Denne metoden etterligner et kutt forårsaket av en utilsiktet, relativt kraftig kontakt med en gjenstand med skarp kant. Vurderingen av kuttmotstand er her basert på kraften som skal til for at et rett knivblad med spesifiserte mål akkurat skal skjære gjennom hanskematerialet etter å ha beveget seg 20 mm. Denne kraften måles i newton (N). Med 2016-versjonen innlemmes denne testen for kuttmotstand i henhold til EN ISO 13997 for første gang fullt ut i EN 388-standarden. Den kalles også TDM-testen. Denne testen er obligatorisk i de tilfeller hvor hanskematerialet gjør knivbladet sløvt utover et visst toleransenivå under coupe-testen, og TDM-resultatet blir da referansen for hanske­ modellens kuttmotstand. Det finnes nå mange hanskemodeller på markedet som er laget av materialer med så stor slipende effekt og høy kuttmotstand at de under EN 388:2016 må testes i henhold til EN ISO 13997. Dette er ofte tilfellet med materialer med fibre av glass eller stål. Prøvestykker skjæres ut fra håndflaten på hansker av den aktuelle hanskemodellen og festes etter tur på en lett krummet overflate. Denne metoden innebærer en rekke kutt som hvert oppnås med én enkelt, relativt kort bevegelse med knivbladet i kun én retning og over en ubrukt del av materialet. Et viktig aspekt er at hvert kutt må oppnås med en ubrukt del av kniveggen. Følgelig kan ingen del av knivbladet dras over materialet mer enn én eneste gang. Dette kan i praksis bety at hvert knivblad kun brukes én gang og deretter erstattes med et nytt til neste kutt for å sikre at dette ikke skjer. Sløving av knivbladet er derfor ingen betydelig faktor. En komplisert prosess gjør det til slutt mulig å identifisere med tilstrekkelig nøyaktighet den kraften som kreves for at knivbladet akkurat skal skjære gjennom prøvematerialet etter å ha beveget seg 20 mm (med en viss tillatt grad av avvik i begge retninger med hensyn til hvor langt bladet beveger seg før det skjærer gjennom materialet). Det endelige testresultatet avgjøres i henhold til standardens krav. Denne kraften brukes til å klassifisere hanskemodellens kutt­mot­ stand i henhold til TDM-testen. Ytelsesnivåene, som også kalles kutt­ nivå, går fra A til F, med F som høyeste nivå. Selv når den ikke er obligatorisk, kan TDM-testen utføres og resul­ tatet da også føres opp under piktogrammet. Det er også mulig kun å få TDM-testen utført. Det er viktig å merke seg at det ikke finnes noen sammenheng mellom resultatene som oppnås i coupe-testen og de som oppnås i TDM-testen. Beskyttelse mot støt områder, for eksempel knokeområdet på håndbaken (dvs. knokene inn­ erst på hånden). Testen utføres i henhold til 6.9 av EN 13594:2015, som er en standard for vernehansker for motorsyklister. Den er valgfri, men man kan ikke hevde støtbeskyttelse for hanskemodeller godkjent under EN 388:2016


med mindre denne testen er uført og bestått for hver del av hansken det hevdes har slik beskyttelse. På grunn av de begrensede dim­en­sjonene til hanskefingre kan ikke fingrene testes i henhold til denne metoden. Brukerveiledningen må oppgi hvilke deler av hansken man hevder har støt­ beskyttelse, og fremheve at denne beskyttelsen ikke gjelder fingrene.

• DEL 4: Motstand mot nedbrytning ved kjemikalier (degradasjon)

Hanskeeksemplarer av den aktuelle modellen skjæres opp slik at hansken kan åpnes og det aktuelle området testes adskilt fra resten. Et 2,5 kg tungt flathodet testredskap treffer testområdet fra tilstrekkelig høyde til å oppnå en støtkraft på 5 J. Ytelsen til området er basert på kraften som går gjennom materialet. Denne kraften måles i kilonewton (kN).

DEL 1: TERMINOLOGI OG YTELSESKRAV FOR KJEMISKE RISIKOER

Det utføres et tilstrekkelig antall tester til å identifisere, i henhold til stand­ardens krav, det endelige testresultatet. Her gjelder bestått/ikke bestått. Hvert av områdene det hevdes støtbeskyttelse for, må oppnå minimumskravene for nivå 1: Gjennomsnittsverdien på kraften som går gjennom materialet, kan ikke være høyere enn 7 kN, og ingen ind­ i­vid­u­elle resultater kan ha en verdi på over 9 kN. Hvis hanskemodellen består testen, kan P føres opp på sjette plass for ytelsesnivå under EN 388:2016-piktogrammet. 1

BESKYTTELSES-/YTELSESNIVÅ

2

3

4

Slitasjemotstand (ant. omdreininger)

100

500 2 000 8 000

Kuttmotstand, sirkelformet knivblad (indeks)

1,2

2,5

5,0

Rivemotstand (N)

10

25

50

75

Punkteringsmotstand (N)

20

60

100

150

5

10,0 20,0

Standarden krever ikke lenger testing i henhold til EN 388, men hanskene må oppfylle de generelle kravene til vernehansker i EN 420.

DEL 2: MOTSTAND MOT GJENNOMTRENGNING (PENETRASJON) Væske eller luft kan trenge gjennom en vernehanske på det ikkemolekylære nivået via porer, sømmer, bittesmå hull og andre ufull­komm­ enheter i materialet. EN 374-2:2014 inneholder to tester for mot­stand mot slik gjennomtrengning.

Vannlekkasjetesten: Hansken fylles med vann. Man undersøker om det danner seg vanndråper utenpå hansken. Et antall stikkprøver fra hvert produksjonsparti blir testet for slik gjenn­ om­trengning. Hvert parti må oppfylle visse minimumskrav til kvali­tets­ grenser for aksept (AQL). Kunden kan avtale et AQL med produsenten så lenge dette oppfyller eller overgår minimumskravene.

A

B

C

D

E

F

Kuttmotstand, rett knivblad (N) (EN ISO 13997)

2

5

10

15

22

30

Beskyttelse mot støt

EN ISO 374-1:2016 (+ A1:2018) omfatter hansker ment å beskytte brukeren mot kjemiske risikoer. Her spesifiseres ytelseskrav og ter­mi­ no­logien og symbolene som skal brukes, samt informasjon, advarsler og instruksjoner som må være med i brukerveiledningen. Vi beskriver noe av dette under de relevante teststandardene.

Luftlekkasjetesten: Hansken senkes ned i vann opp til et visst nivå og fylles med luft. Eventuelle lekkasjer registreres gjennom observasjon av synlige bobler.

BESKYTTELSES-/YTELSESNIVÅ

P

BESKYTTELSES-/YTELSESNIVÅ

(Teststandard EN 374-4:2013)

• DEL 5: Beskyttelse mot mikroorganismerisikoer – terminologi og ytelseskrav (EN ISO 374-5:2016)

Min. nivå 1 (snitt ≤7 kN, hvert individuelle resultat ≤9 kN)

EN ISO 374:2016 VERNEHANSKER MOT FARLIGE KJEMIKALIER OG MIKROORGANISMER

DEL 3: MOTSTAND MOT MOLEKYLÆR GJENNOMTRENGNING AV FLYTENDE KJEMIKALER (PERMEASJON) EN 16523-1:2015 + A1:2018 erstatter EN 374-3:2003 som standard for testmetode med hensyn til permeasjon. Kjemikalier kan trenge gjennom et materiale på det molekylære nivået. Molekylene trekkes inn i materialet, sprer seg ved hjelp av en effekt som kalles diffusjon, og bryter etter hvert gjennom på den andre siden. Denne prosessen kalles permeasjon. Vi bruker også uttrykket molekylær gjennomtrengning. Dette kan skje uten at man legger merke til noen fysi­ ske endringer i hanskematerialet. Hansken kan virke upåvirket selv om den ikke lenger gir tilstrekkelig beskyttelse. Den tiden som går fra det øyeblikket kjemikalien først kommer i kontakt med utsiden av hanskematerialet til den påvises på den andre siden, kalles gjennombruddstid.

Den nye samlingen av EN 374-standarder inneholder oppdaterte krav og tester for hansker som er ment å beskytte brukeren mot kjemikalier og/ eller mikroorganismer. Vi henviser til denne oppdaterte gruppen av stand­ arder som EN ISO 374:2016.

I laboratoriet måles slik molekylær gjennomtrengning etter et noe kom­ pli­sert parameter som kalles permeasjonsrate. Dette står for den meng­ den av kjemikalien, målt i mikrogram (µg), som forflytter seg gjennom én kvadratcentimeter av materialet i løpet av ett minutt.

Den gir brukeren mer informasjon om noen aspekter ved de be­skytt­ende egenskapene til hansker i denne kategorien.

Det å skulle identifisere den minste målbare permeasjonsraten er svært avhengig av hvor sensitivt det aktuelle analytiske utstyret er for den aktuelle kjemikalien. Dette gjør sammenligning av data basert på en slik rate svært vanskelig. Det standarden bruker er en normalisert perme­ asjonsrate. Den normaliserte permeasjonsraten for EN 16523-1:2015 er på 1 µg per cm2 per minutt.

Samlingen består av fem deler (hver en standard): • DEL 1: Terminologi og ytelseskrav for kjemiske risikoer (EN ISO 374-1:2016 + A1:2018)

• DEL 2: Motstand mot gjennomtrengning (penetrasjon) (Teststandard EN 374-2:2014)

• DEL 3: Motstand mot molekylær gjennomtrengning av flytende kjemikalier (permeasjon). (Teststandard EN 16523-1:2015 + A1:2018)

Den tiden det tar fra kjemikalien først kommer i kontakt med utsiden av materialet til denne normaliserte permeasjonsraten nås, kalles normalisert gjennombruddstid. Det er denne normaliserte gjennombruddstiden som måles i denne testen. Prøvestykker skjæres ut fra håndflaten på hansker av den aktuelle hanske­

STANDARDER OG MERKING

108


modellen. Hvis hanskene er 400 mm eller lengre og produsenten også ønsker å hevde at mansjetten beskytter mot den aktuelle kjemikalien, må prøvestykker fra mansjetten også testes. Et prøvestykke plasseres i en testcelle, og utsiden av materialet eksponeres kontinuerlig for den aktuelle kjemikalien. Et oppsamlingsmedium i form av en gass eller en væske sirkuleres i kontakt med innsiden av materialet. Denne analyseres inntil den normaliserte permeasjonsraten nås. Det utføres et tilstrekkelig antall slike tester til at man kan identifisere, i henhold til kravene i EN ISO 374-1:2016, det endelige testresultatet. Dette bestemmer hvilket ytelsesnivå hanskemodellen oppnår for den aktuelle kjemikalien. YTELSESNIVÅ MÅLT (NORMALISERT) GJENNOMBRUDDSTID (Min)

1

2

> 10

> 30

3

4

5

6

> 60 > 120 > 240 > 480

ADVARSEL: Testene er utført i henhold til standarden, og resultatene rappor­ teres basert på de normaliserte gjennombruddstidene oppnådd under de svært spesifikke testbetingelsene. Den oppgitte ytelsen for hver individuelle kjemi­kalie angår utelukkende den relevante individuelle kjemikalien. Resultatet kan være svært annerledes for blandinger selv om de kun består av kjemi­kalier som alle har vært testet individuelt. Det er svært viktig å ta hensyn til at faktiske arbeidssituasjoner er svært for­ skjellige fra de kontrollerte testbetingelsene og -forholdene. Faktorer som tempe­­ ratur, strekking, slitasje, nedbrytning og så videre, har en svært stor inn­­virkning på hvor fort kjemikalien trenger gjennom materialet. Det er arbeidsgiveres/brukeres ansvar å vurdere test-dataene og av­gjøre hvor lenge hanskene kan brukes til den aktuelle oppgaven og i den aktu­elle situasjonen. Kjemikalien kan fortsette å arbeide seg gjennom hansken selv etter en kort, avbrutt første kontakt mellom hanske og kjemikalie. Tiden det estimeres at det vil ta en kjemikalie å nå innsiden av hansken, bør derfor anses å begynne fra det øyeblikk utsiden av materialet først kommer i kontakt med kjemikalien – uavhengig av om hansken er utsatt for ytterligere kontakt med kjemikalien eller ikke og om hansken er i bruk eller ikke.

EN ISO 374-1:2016 spesifiserer en liste med 18 kjemikalier (6 flere enn EN 374:2003): KJEMIKALIE

CAS # KLASSE

A Metanol B Aceton

67-56-1 Primæralkohol

C Acetonitril D Diklormetan

75-05-8 Nitrilforbindelse

E Karbondisulfid F Toluen G Dietylamin H Tetrahydrofuran

67-64-1 Keton 75-09-2 Klorert parafin 75-15-0 Organisk svovelforbindelse 108-88-3 Aromatisk hydrokarbon 109-89-7 Amin 109-99-9 Heterosyklisk og eterforbindelse

I Etylacetat 141-78-6 J n-Heptane 142-82-5 K Natriumhydroksid 40% 1310-73-2 L Svovelsyre 96% 7664-93-9 M Salpetersyre 65% N Eddiksyre 99%

Ester Mettet hydrokarbon Uorganisk base Uorganisk mineralsyre, oksiderende

7697-37-2 Uorganisk mineralsyre, oksiderende 64-19-7 Organisk syre

O Ammoniumhydroksid 25% 1336-21-6 Organisk base P Hydrogenperoksid 30% 7722-84-1 Peroksid S Hydrogenfluorsyre 40% 7664-39-3 Uorganisk mineralsyre T Formaldehyd 37% 109

STANDARDER OG MERKING

50-00-0 Aldehyd

EN ISO 374-1:2016 deler beskyttelseshansker mot kjemiske risi­koer inn i tre ulike kategorier basert på resultatene av testing for permea­ sjonsmotstand i henhold til EN 16523-1:2016 med hensyn til kjemikalier fra listen: Type A, B og C. Produsenter kan velge hvor mange og hvilke av listekjemikaliene en hanskemodell testes mot, alt etter som hvilke kjemikalier de ønsker å hevde at hanskene gir be­skytt­else mot. For at en hanskemodell skal kunne godkjennes under EN ISO 374-1:2016, må den oppnå et beskyttelsesnivå som minst tilfredsstiller kravene for Type C. Type A – Har oppnådd minst ytelsesnivå 2 mot minst 6 listekjemikalier. Type B – Har oppnådd minst ytelsesnivå 2 mot minst 3 listekjemikalier. Type C – Har oppnådd minst ytelsesnivå 1 mot minst 1 listekjemikalie. Som et minimum må kodebokstavene til det nødvendige antall relevante listekjemikalier for den aktuelle typen føres opp under piktogrammet for EN ISO 374-1:2016. EN374-1:2016/Type A

EN374-1:2016/Type B

EN374-1:2016/Type C

ADJKOT

JKT

K

Hanskene kan også testes mot kjemikaler som ikke står på listen, samt blandinger, og disse resultatene kan føres opp i brukerveiledningen i tillegg til resultatene for listekjemikalier.

DEL 4: MOTSTAND MOT NEDBRYTNING VED KJEMIKALIER (DEGRADASJON) Såkalt degradasjon, eller nedbrytning, er en endring til det verre i én eller flere av et materiales fysiske egenskaper. EN 374-4:2013 inneholder en testmetode for motstand mot ned­bryt­ ning som er obligatorisk under EN ISO 374-1:2016. Prinsippet i denne testen er å undersøke om det har forekommet en endring i punk­ terings­motstanden til et hanskemateriale etter at den ytre over­flaten har vært utsatt for kontinuerlig kontakt med en kjemikalie. Metoden gjør bruk av en test for punkteringsmotstand som ligner testen i EN 388:2016. Nedbrytningstesting var ikke påkrevd under den forrige EN 374-standarden. For at en hanskemodell skal kunne sertifiseres under EN ISO 374-1:2016, må både testen for motstand mot molekylær gjennomtrenging og denne testen for motstand mot nedbrytning utføres for hver av listekjemikaliene anført i merkingen. Det er ingen minimumskrav til resultatene av testen for motstand mot nedbrytning, men resultatene for kjemikaliene oppført i merkingen, må oppgis i brukerveiledningen. Et antall prøvestykker skjæres ut av hansker av den aktuelle modellen. Testen for punkteringsmotstand utføres på både ueksponerte prøve­ stykker og prøvestykker som har vært eksponert for den aktu­elle kjemi­kalien over en viss tid. Resultatet baserer seg på den gjennom­ snitt­lige forskjellen mellom den kraften som skal til for å punktere de ueks­ponerte prøvestykkene, og den kraften som kreves for å punktere de eksponerte prøvestykkene. Denne forskjellen oppgis i prosent.

DEL 5: BESKYTTELSE MOT MIKROORGANISMER – TERMINOLOGI OG YTELSESKRAV EN ISO 374-5:2016 omfatter hansker ment å beskytte brukeren mot mikro­ orga­nismerisikoer. Standarden spesifiserer ytelseskrav og termi­no­logien og symbolene som skal brukes, samt informasjon, advarsler og instruk­sjoner som må være med. Hanskene må også oppfylle de generelle kravene til verne­ hansker i henhold til EN 420. Den forrige EN 374-standarden vurderte bare beskyttelse mot bakterier og sopp, mens EN ISO 374-5:2016 også omfatter virus. Den nye standarden har to kategorier for klassifisering av beskyttelse mot mikroorganismer: • Beskyttelse mot bakterier og sopp. • Beskyttelse mot bakterier, sopp og virus. For at en hanskemodell skal kunne godkjennes under EN ISO 374-5:2016 for beskyttelse mot bakterier og sopp, må den bestå testing i henhold til EN 374-2:2014 for motstand mot gjennomtrengning (penetrasjon).


For at det i tillegg skal kunne hevdes beskyttelse mot virus, må hanskene også oppfylle kravene til motstand mot gjennomtrengning (penetrasjon) i henhold til teststandard ISO 16604:2004, metode B. Denne test­stand­ arden ble gjennomgått og bekreftet i 2014.

EN374-5:2016

EN374-5:2016

Beskyttelse mot bakterier og sopp

Beskyttelse mot bakterier, sopp og virus

Motstand mot overføringsvarme (beskyttelsesnivå 0–4) Prøvestykkene utsettes for varme fra en flamme, og det måles hvor lang tid det går før temperaturen på hanskens innvendige materiale økes med 24 °C. Motstand mot strålevarme (beskyttelsesnivå 0–4) Basert på hvor lenge hansken er i stand til å forsinke overføring av varme ved eksponering for en strålevarmekilde. Motstand mot dråpesøl av smeltet metall (beskyttelsesnivå 0–4) Antall dråper av smeltet jern (andre metaller kan testes ved behov) som skal til for å varme opp prøvestykket med 40 °C, angir hanskens beskyttelsesnivå.

VIRUS

EN 407:2004 VERNEHANSKER MOT TERMISKE RISIKOER Denne standarden spesifiserer det termiske beskyttelsesnivået for verne­ hansker mot varme og/eller ild.

BESKYTTELSESNIVÅ

ANTALL DRÅPER

1

≥ 10

2

≥ 15

3

≥ 25

4

≥ 35

Typen og graden av beskyttelse vises ved hjelp av et piktogram og seks beskyttelsesnivåer knyttet til bestemte egenskaper. Hanskene må også opp­nå minst beskyttelsesnivå 1 med hensyn til slitasje- og rivemotstand i henhold til EN 388. Motstand mot åpen ild (X, 0–4) Motstand mot kontaktvarme (X, 0–4) Motstand mot overføringsvarme (X, 0–4) Motstand mot strålevarme (X, 0–4) ABCDEF

Motstand mot dråpesøl av smeltet metall (antall) (X, 0–4)

Motstand mot sprut av smeltet metall (beskyttelsesnivå 0–4) En kunstig hud festes på innsiden av et prøvestykke av hanske­ materialet. Smeltet jern helles så på utsiden av materialet. Vekten av den metallmassen som skal til for å skade hudetterligningen, måles. Hansken består ikke testen hvis metalldråper setter seg fast på mat­ eri­alet, eller hvis prøvestykket punkteres eller antennes.

Motstand mot sprut av smeltet metall (masse) (X, 0–4) X betyr at den bestemte testen ikke er utført for den aktuelle hanske­mo­ dellen. Jo høyere nivå, desto bedre er beskyttelsen.

BESKYTTELSESNIVÅ

SMELTET JERN (G)

1

30

2

60

3

120

4

200

Motstand mot åpen ild (beskyttelsesnivå 0–4) Basert på hvor lenge materialet fortsetter å brenne og gløde etter at antennelseskilden er fjernet. Materialet eksponeres for flammen i 15 sekunder. Hanskesømmene skal ikke gå i fra hverandre etter å ha vært eksponert for ild i 15 sekunder.

BESKYTTELSESNIVÅ

ETTERBRENNINGSTID (Sekunder)

ETTERGLØDINGSTID (Sekunder)

1

≤ 20

Ingen krav

2

≤ 10

≤ 120

3

≤3

≤ 25

4

≤2

≤5

Motstand mot kontaktvarme (beskyttelsesnivå 0–4) Basert på temperaturområdet der brukeren ikke vil føle smerte i minst 15 sekunder. Under prøvingen eksponeres hanskematerialet for høye temperaturer (opp til 500 °C). For at hansken skal oppnå det aktuelle beskyttelsesnivået, kan ikke temperaturen på innsiden av hansken øke med mer enn 10 °C i løpet av grensetiden (15 sekunder). BESKYTTELSESNIVÅ

KONTAKTTEMPERATUR °C

GRENSETID

1

100

15

2

250

15

3

350

15

4

500

15

EN 511:2006 VERNEHANSKER MOT KULDE (NED TIL -50 °C) Beskyttelsen mot kulde vises ved hjelp av et piktogram og tre be­skytt­elses­ nivåer knyttet til bestemte egenskaper. Motstand mot overføringskulde (X, 0–4) Motstand mot kontaktkulde (X, 0–4) ABC

Motstand mot vanngjennomtrengning (X, 0/1)

X betyr at den bestemte testen ikke er utført for den aktuelle hanske­mo­ dellen. Jo høyere nivå, desto bedre er beskyttelsen. Motstand mot overføringskulde (beskyttelsesnivå 0–4). Basert på hanskens varmeisolerende egenskaper. Det måles hvor mye energi som kreves for å opprettholde konstant temperatur på en opp­ varmet håndmodell i et klimakammer. Motstand mot kontaktkulde (beskyttelsesnivå 0–4). Basert på hanskematerialets termiske motstand ved kontakt med en kald gjenstand. Motstand mot vanngjennomtrengning (X, 0 eller 1). 0 = Vann trenger gjennom innen 30 min fra testens begynnelse. 1 = Vann trenger ikke gjennom innen 30 min fra testens begynnelse. 110

STANDARDER OG MERKING


Hansken bæres av en testperson og senkes ned i vann opp til hånd­ledd­ linjen. Der holdes den i 5 minutter. Etter at den er trukket ut av vannet igjen, sjekkes den regelmessig for vann­gjennomtrengning. Under deler av testen, både i vannet og etterpå, beveges hansken ved at testpersonen knytter sammen og åpner hånden. Hvis vannet ikke trenger gjennom hanskematerialet innen 30 minutter fra testen begynte, har hansken bestått.

EN 12477:2001 VERNEHANSKER FOR SVEISERE Denne standarden gjelder for vernehansker til bruk innen manuell sveis­ ing og skjæring av metall samt tilhørende prosesser. Standarden har hen­ visninger til krav i EN 420, EN 388 og EN 407. Samsvar med EN 420, med unntak av lengder:

EN 511:2006 inneholder også tester for å vurdere hanskenes fleksibilitet i lave temperaturer. Standarden omfatter dessuten krav til beskyttelse mot de såkalt mekaniske farene slitasje og riving (basert på testene i EN 388) samt de generelle kravene til vernehansker under EN 420.

EN 455 ENGANGSHANSKER TIL MEDISINSK BRUK Denne standarden spesifiserer krav til og prøving av hansker til medi­ sinsk bruk. Kravene er beskrevet i rådsdirektiv 93/42/EØF om medi­sinsk utstyr. Dette omfatter testing for å vurdere fravær av hull, hanskenes mål og hanskematerialenes mekaniske styrke, både før og etter en aldrings­ prosess.

DEL 1 Et antall tilfeldig utvalgte hanskeeksemplarer fra hvert produksjonsparti må gjennom en vannlekkasjetest. Prøvestørrelsen (dvs. antallet) er av­ hengig av størrelsen på hanskepartiet. Disse testeksemplarene må oppnå et akseptabelt kvalitetsnivå (AQL) på 1,5 eller bedre for at hanskene fra det aktuelle produksjonspartiet skal kunne brukes ved medisinske under­ søk­elser, inngrep eller operasjoner. Et AQL på 1,5 tilsvarer en risiko på maksimalt 1,5 % for at en gitt hanske har et knappe­nålshull som gjør det mulig for vann, og dermed mikroorganismer, å trenge gjennom materialet.

STØRRELSE

6

7

8

9

10

11

300

310

320

330

340

350

MM

TYPE A: Hansker med mindre grad av bevegelighet, men bedre fysisk be­ skyttelse. Denne typen anbefales for alle typer sveisearbeid som krever et høyere beskyttelsesnivå. Den er ikke anbefalt for TIG-sveising.* TYPE B: Hansker med høyere grad av bevegelighet, men lavere fysisk be­­ skytt­elsesnivå. Denne typen anbefales for TIG-sveising.

MINSTE PÅKREVDE BESKYTTELSESNIVÅ KRAV

STANDARD TYPE A

TYPE B

Slitasjemotstand

EN 388

Nivå 2

Nivå 1

Kuttmotstand

EN 388

Nivå 1

Nivå 1

Rivemotstand

EN 388

Nivå 2

Nivå 1

Punkteringsmotstand

EN 388

Nivå 2

Nivå 1

DEL 2

Motstand mot åpen ild

EN 407

Nivå 3

Nivå 2

EN 455-2 dekker krav til og prøving av fysiske egenskaper, inkludert strekk­fastheten til hansker til medisinsk bruk, både før og etter påskyndet aldring. Hanskene behandles ulikt alt etter som bruken de er tiltenkt til, og materialet de er fremstilt av.

Motstand mot kontaktvarme

EN 407

Nivå 1

Nivå 1

Motstand mot overføringsvarme

EN 407

Nivå 2

—–

Motstand mot dråpesøl av smeltet metall

EN 407

Nivå 3

Nivå 2

Bevegelighet

EN 420

Nivå 1

Nivå 4

KREFTER VED BRUDD (NEWTON) OPERASJONSHANSKER

≥ 9.0

HANSKER FOR UNDERSØKELSER/INNGREP laget av termoplast (f.eks. vinyl og T.E.P-materiale)

≥ 6.0

HANSKER FOR UNDERSØKELSER/INNGREP laget av termoplast (f.eks. vinyl og T.E.P-materiale)

≥ 3.6

DEL 3 EN 455-3 dekker krav til og prøving av biokompatibilitet. Standarden spesifiserer testmetoder for å måle protein (ekstraherbare lateks­pro­ teiner spiller en stor rolle med hensyn til med lateksallergi), puddernivåer og endo­toksinnivåer.

DEL 4 EN 455-4 dekker krav og prøving med hensyn til holdbarhet. Standarden spesi­fiserer studier av sanntidsholdbarhet og akselerert holdbarhet som gjør det mulig for produsenter å dokumentere at produktene er holdbare i opptil tre år (vanligvis) uten at egenskapene svekkes, så vel som at de opp­ fyller kravene i EN 455.

111

STANDARDER OG MERKING

*) TIG-sveising (engelsk: Tungsten Inert Gas) er en metode for lys­bue­ sveising som benytter en ikke-smeltende elektrode av wolfram for å produsere sveiseskjøten. Denne metoden heter nå offisielt GATW (Gas Tungsten Arch Welding).


HANSKEMATERIALER OG DEFINISJONER NATURLIGE MATERIALER BAMBUS Bambus er en naturfiber fremstilt av urteplanter og er svært myk, fløyel­ saktig og lett glinsende. Den har mikrobe- og sopphemmende egen­ skaper som bevares selv etter mange vask. Denne egenskapen gjør at det ikke blir ubehagelig lukt når du bruker produkter i 100 % bambus. Denne fiberen kan regnes som økologisk ettersom det ikke brukes in­ sekt­midler i bambusdyrkingen. Bambusfibre kan absorbere 60% mer fukt­ ighet enn bomullsfibre, og dessuten 3–4 ganger raskere. Bambus tørker i tillegg dobbelt så raskt som bomull. Bambus irriterer ikke huden, så hansker i denne fiberen kan være et alternativ for personer med allergi og sensitiv hud.

NARV/NAPPA Narv/nappa lages av det øverste hudlaget, den glatte utsiden av skinnet. Dette er lær som er slitesterkt, mykt, følsomt og fuktighetsabsorberende. Det er derfor et glimrende valg til f.eks. monteringshansker, hvor krav til bevegelighet er høy. SPALT/RUSKINN Spalt/ruskinn har en grovere overflate enn narv. Den finnes dessuten i mange ulike tykk­ elser og tåler godt varme. Spalt er derfor et ut­merket materiale til arbeidshansker for grovere håndtering eller sveisehansker som skal tåle ekstra varme og gnister.

BOMULL Bomull er en plantefiber som vanligvis videreforedles til garn. Dette garnet er godt egnet til produksjon av myke, luftige tekstiler. Vevde eller strikkede bomullstekstiler absorberer fuktighet svært godt, er enkle å vaske og blir ikke elektrisk ladet (statisk elektrisitet), samtidig som deres egenskaper ikke forandres ved temperaturer under 150 °C. Bomull er derfor perfekt for klær som brukes rett på huden. Anbefalt vasketemperatur for bomullstekstiler er opptil 60 °C. Bomull blandes ofte med andre typer garn, særlig polyester og polyamid. Disse syntetiske fibrene gjør stoffet mer slitesterkt. Bomullsfibre er ikke elastiske og blandes derfor ofte med elastan.

LATEKS Lateks er et elastisk og svært slitesterkt materiale som er laget av sevjen fra gummitreet. Gummi er elastisk fordi makromolekylene i den danner spiraler. Molekylene forlenges når de strekkes ut, og kveiler seg sammen i spiraler når de slippes. Denne egenskapen gjør at lateks naturlig tilpasser seg ulike håndformer. Den er svært elastisk (forlenger seg opptil 750 %) og har lang levetid. Lateks gir god beskyttelse mot de fleste basiske produkter og ren­gjørings­ midler. Lateks er svært slite- og rivesterk, men kan punkteres med skarpe gjenstander. Den største ulempen ved lateks er sammensetningen, ettersom den inneholder proteiner og kjemiske allergener.

SKINN Skinn er sterkt, formbart og smidig, og har ekstremt gode pustende egenskaper. Det har dessuten en evne til å absorbere fuktighet som gjør at en skinnhanske sjelden føles fuktig, men tørr og behagelig i stedet. For å mykgjøre skinnet tilsettes krom i garveprosessen. Dette kan ut­ løse allergier hos enkelte brukere. Det er derfor spesifisert en øvre grenseverdi for innholdet av ”Krom VI” i skinn/spalthansker. EN 420 definerer verdien til å ikke skulle overstige 3 mg/kg.

GEITESKINN Geiteskinn har et detaljert og narvet utseende, dvs. et vakkert mønster som hos en naturlig skinnoverflate. Geiteskinn særmerker seg ved å være smidig, tynt og relativt slitesterkt. Narvlaget hos noen skinntyper pusses lett, slik at det får et vakkert utseende i tillegg til å være lett og elastisk. SVINENARV Svinenarv er en skinntype som skiller seg ut fra andre typer. Narvlaget har relativt store bustporer tilfeldig spredt, samt folder og et grovt mønster. Ettersom bust vokser opp fra relativt dyptliggende lag, har svinenarv små gjennomgående kanaler som øker vanngjennomtrengelighet og oppmyking. Skinn­ tykkelsen er noe ujevn. Dette skinnet har god slitestyrke og lang levetid, men lav elastisitet. OKSENARV Oksenarv gir smidig skinn med attraktivt utseende og en fin, jevn overflate, fint narvmønster og relativt jevn tykkelse overalt. Oksenarvskinn er svært sterkt. Okseskinn skiller seg fra kalveskinn ved narvmønsteret, som er noe grovere, og ved at det er tykkere og fastere. Oksenarv er mindre vann­gjenn­ om­trengelig enn svinenarv. OKSESPALT Oksespalt er et skinn med ru overflate som tåler varme opp mot 150 °C. Det er dessuten mykt, smidig og fint, med gode fysiske og mekaniske egenskaper. Overflaten på oksespalt har små, traktformede bustporer som er nesten usynlige ettersom de er dekket av lengre hår.

SPALT OG NARV – HVA ER FORSKJELLEN? Hud har ulike egenskaper, avhengig av hvilken del av dyret den kommer ifra. Hud fra sidene har de beste sliteegenskapene. Hud fra skuldre har gode sliteegenskaper, men dårligere enn sidespalt. Før huden garves, spaltes den i to lag. Av det ytre laget lages narv eller nappa, mens det lages spalt eller ruskinn av det indre laget.

112

Hanskematerialer


SYNTETISKE MATERIALER NITRIL

VANNBASERT POLYURETAN (PU)

Nitril er syntetisk akrylonitril og butadienpolymer. Nitrilhansker ble utviklet som en løsning for det økende antall personer som har utviklet allergi mot latekshansker. Nitril har flere fordeler, ettersom den er laget av syntetisk gummi, som ikke er et allergen.

Vannbasert polyuretan er polyuretan uten DMF-løsemiddel (Dimetyl­for­ mamid). Det er vanlig som hanskebelegg. Vannbasert PU brytes raskere ned i naturen enn tradisjonelt PU med DMF-løsemiddel.

En annen viktig egenskap ved nitrilhansker er slitestyrken. Nitrilhansker er tre ganger mer punkteringsbestandig enn hansker i lateks eller vinyl. Takket være forbedrede produksjonsprosesser er nitrilhanskenes egen­ skaper nesten på linje med lateks når det gjelder komfort, elastisitet (forlengelse inntil 500 %) og evne til å tilpasse seg håndformen.

MICROSKIN SHIELD®

Nitrilhansker er mye brukt på maskinverksteder og i husholdninger i til­ feller hvor man kommer i direkte kontakt med smøremidler, bilbensin eller andre kjemikalier. Nitrilhansker er egnet til bruk ved høye temperaturer. De bør imidlertid oppbevares ved lav temperatur på et tørt og mørkt sted ettersom nitrilens egenskaper forringes dersom den lagres i sollys eller i fuktige eller varme omgivelser. Nitril er ikke så «klebete» som lateks, og de fleste har ingen problemer med å ta hanskene på og av. Nitril er imidlertid ikke like elastisk som lateks; det er derfor svært viktig å velge hansker i riktig størrelse.

NEOPREN Neopren er en syntetisk kloroprengummi. Neopren er tungt antennelig, mer slitesterk enn naturgummi og motstandsdyktig mot olje og løsemidler. Neopren har god kjemisk stabilitet og elastisitet innenfor et vidtspennende temperaturområde. Dette materialet har gode varmebeskyttende egen­ skaper, men er også i stand til å beskytte mot kuldefarer. Jo tykkere neo­ pren, jo bedre evne til å beskytte mot kulde- eller varmerisikoer.

MicroSkin Shield® er et svært elastisk materiale med gode anti­frik­ sjons­egenskaper. Kjernen i materialet består av en sterk og slitesterk polyestertråd. Det polyuretanbelagte mikrostrukturmønsteret sikrer fleksi­ bilitet og perfekt grep på ulike overflater. Det gir også bedre motstand mot vann og fett.

MACROSKIN PRO® MacroSkin Pro® er et mekanisk sterkt og svært elastisk materiale. Det er også mykt og tynt med en forholdsvis glatt overflate som er behagelig mot huden. Materialstrukturen består av en kombinasjon av nylon og polyester, noe som gir bedre slitasjemotstand, hindrer krølling og sørger for at fuktighet slippes ut raskt. Disse egenskapene gjør materialet egnet til hansker for en lang rekke formål.

KR-GRIP® KR-Grip® er et materiale som gir godt grep. Den spesielle over­flate­ struk­turen i PVC sørger for at fuktighet holdes ute ved arbeid i våte om­ giv­elser, og gjør materialet mykt. Kjernen i KR-Grip® er et sterkt og mykt strikket materiale av polyester og bomull som hindrer krølling.

TYPHOON® VINYL Vinyl er ikke like slitesterk og elastisk som lateks eller nitril. Den rives lettere i stykker og kan lett punkteres. Vinyl er enklere å få tak i og er billigere enn lateks og nitril. Vinylhansker har ingen god passform rundt håndleddet og beskytter ikke i tilstrekkelig grad mot væskeinntrengning hvis materialet strekkes eller dras. Den lave elastisiteten begrenser kom­ forten og passformen på hånden. Vinyl inneholder ikke naturlige gummiproteiner eller kjemiske aksele­ ratorer, og det er derfor det mest hudvennlige materialet tilgjengelig. Vinylhansker er et økonomisk valg for aktiviteter som ikke krever spesielt høy fingerpresisjon. Vinyl er således et perfekt valg for aktiviteter med lav risiko.

PVC

Typhoon® er en svært sterk (strekkfast) fiberkombinasjon med aller høy­este kuttbestandighet. De teknologiske løsningene som her er an­ vendt har resultert i en fiberkombinasjon bestående av polyetylen med høy molekylvekt, glassfiber og elastan/spandex. Trådene laget av slike fibre er elastiske, har god luftgjennomtrengelighet og motstand mot fuktighet. Typhoon® er lett, 10 til 15 ganger sterkere enn stål (per vektenhet) og opptil 40 % sterkere enn aramidfibre.

PROTEX®-MEMBRAN ProTex®-membran er en polyuretanmembran som består av tallrike mikro­ porer som er mindre enn en dråpe vann, men større enn et damp­molekyl. Membranstrukturen hindrer vanndråper i å komme inn, samtidig som svette lett fordamper ut. Resultatet av denne prosessen er en ugjenn­om­ trengelig, vindtett og «pustende» membran.

PVC er polyvinylklorid, som fremstilles av olje og bordsalt. Det spenner over et vidt spekter av ulike grader av fleksibilitet og hardhet. Det kan derfor ekstruderes, rulles eller sprøytes. PVC er et svært slitesterkt materiale som er motstandsdyktig mot syrer, alkaliske stoffer og alkohol. Det kan også anta en hvilken som helst farge.

CORDURA®

Denne polymeren har gode kjemikaliebestandige egenskaper, lav an­ tenn­elighetsklasse og god UV-motstandsdyktighet, og den er mye brukt i arbeidshansker.

Cordura® er et patentbeskyttet varemerke som tilhører DuPont™, og som brukes om alle slitesterke materialer i denne kategorien uansett tykkelse. Cordura® er bestandig mot flekker, enkelt å rengjøre og har et usedvanlig høyt styrke-vekt-forhold.

POLYURETAN (PU) Polyuretan er termoplastisk elastomer, og er et svært elastisk materiale med gode antifriksjonsegenskaper. En hanskehåndflate belagt med fast polyuretan er tynn, rett og fleksibel. En hanskehåndflate belagt med mikroskum av polyuretan er myk og motstandsdyktig mot vann og smøre­ midler. Polyuretanmikroskum slipper gjennom luft, slik at hendene holder seg avkjølte og tørre. PU-mikroskum er ganske fleksibelt, og det fester seg godt til den nødvendige overflaten i både vått og tørt miljø. Det har dess­ uten varmebeskyttende egenskaper. 113

Hanskematerialer

Cordura® er et svært solid og slitasjemotstandig materiale med lang bruks­tid. Det er et polyamidmateriale med et slitesterkt polyuretanbelegg som er behandlet med et vannavstøtende belegg av TEFLON®.


KEVLAR® Kevlar er en para-aramidfiber som er svært slitesterk, bøyelig og relativt lett. Kevlar har en strekkfasthet som er fem ganger høyere enn stål, og den tåler varme på opptil 370 °C. Denne fiberen er kuttbestandig og ikke brennbar. Garn som lages av denne fiberen, egner seg til produksjon av både vevde og strikkede stoffer, men også til tekniske tekstiler, som brukes mye til produksjon av skuddsikre vester, klær til militært bruk og brannvesenet samt varme- og kuttbestandige hansker.

ELASTAN Elastan er en syntetisk elastomerfiber bestående av minst 85% poly­ uretan. Den er elastisk, og når den strekkes til tre ganger egen lengde, går den tilbake til den opprinnelige lengden så snart strekkreftene opphører. Entrådet eller flertrådet garn av denne fiberen brukes som komponenter i ulike fibersammensetninger. Garn av elastan gjør at polyester, nylon, bomull eller andre sammensatte stoffer får høy elastisitet, og klær som lages av disse stoffene, blir be­ hagelige og ettersittende.

Egenskapene til polyetylen kan forbedres ved modifisering: LDPE - Polyetylen med lav tetthet (low density polyethylene) (tetthet 910–925 kg/m3) uten ekstra polymerisering. Denne typen polyetylen er seigtflytende og myk. MDPE - Polyetylen med middels høy tetthet (medium density polyethylene) (tetthet 925–940 kg/m3) som kombinerer de beste egenskapene til LDPE og HDPE. HDPE - Polyetylen med høy tetthet (high density polyethylene) (tetthet 940–970 kg/m3). Dette er et av de mest praktiske og rimelige materialene på markedet. Det er også svært robust og slitesterkt, men er mindre elastisk enn andre typer polyetylen.

EVA

SPANDEX®

EVA er etylenvinylacetat-kopolymer. Dersom den inneholder små mengder vinylacetat (opptil 6 %), regnes EVA til materialgruppen høytrykkspolyetylener. Inneholder den en større andel vinylacetat, slik at materialelastisiteten økes proporsjonalt, reduseres krys­ tall­ i­ seringsindeksen og smeltepunktet, og den oppviser bedre mot­stands­ evne mot teknisk olje og fett. Materialet tåler vann og gass svært godt.

Spandex® er navnet på en elastomerfiber som er standardisert i USA. Ifølge ISO-standarder kalles denne fiberen elastan.

POLYESTER (PES)

LYCRA

®

Lycra® er et varemerke som tilhører DuPont™, og som er elastan uten lateks eller naturgummi (elastan som markedsføres under andre navn, kan inne­holde en viss prosentandel lateks).

Polyester er en mye brukt syntetisk lineær kopolymer som fremstilles fra bensin. Denne fiberen er friksjonsbestandig, nesten rynkefri, slitesterk, absorberer ikke fuktighet og tørker derfor svært raskt. Polyester blandes ofte med ull, bomull eller lin for å gi økt slitestyrke, mykhet og glans og redu­ sere krølling av vevde eller strikkede stoffer. Polyesterprodukter krever ikke spesielt vedlikehold. Vær imidlertid klar over at klær med mye polyester bør holdes borte fra varme og direkte sollys.

NYLON Nylon er et varemerke for polyamidfiber. Denne syntetiske fiberen har stor strekkevne, slitestyrke, tåler godt bruk og kjemisk påvirkning. Den har bedre fuktighetsabsorberende egenskaper enn andre syntetiske materialer. Nylon er ømtålig for sollys og gulner, så den blandes derfor ofte med andre fibre.

AKRYLFIBER Akrylfiber er en syntetisk fiber som inneholder minst 85 % acrylonitril, og minner av utseende om ull, bomull eller blandinger av disse. Akrylfiber er fleksibel, motstandsdyktig mot møll, bensin og kjemikalier, samt direkte sollys. Denne fiberen brukes vanligvis til strikkede tekstiler, f.eks. fleecetøy og sports- og barneklær.

POLYETYLEN (PE) Polyetylen er en termoplastisk, elastisk og ikke-giftig polymer. Det er svært flammebestandig, og når det først er antent, brenner det uten å avgi sot. Det lar seg ikke løse opp med vanlige løsemidler ved romtemperatur. Det er motstandsdyktig mot syrer, baser og saltløsninger, og er lys­gjenn­om­ trengelig. De viktigste egenskapene ved polyetylen er dets tetthet og smelteindeks. Når tettheten øker, reduseres støtmotstand og gjennomsiktighet, og det skjer en økning i smeltetemperatur, styrke, kjemikaliebestandighet samt ugjennomtrengelighet overfor gasser og lukt. Når smelteindeksen til polyetylen reduseres, svekkes resirkulerbarheten, men det gir bedre motstand mot støt, kjemikalier og slitasje. I tillegg for­ bedres skli­egenskapene.

POLYPROPYLEN (PP) Polypropylen har en tetthet som er blant de laveste (ca. 0,9 g/cm3) av alle plasttyper. Polypropylen er både mer slitesterkt og mer temperaturbestandig enn polyetylen. Polypropylen kan brukes i temperaturer opptil 120–140 °C. Alle poly­propy­lenprodukter kan steriliseres ofte med damp eller koking, ettersom dette ikke påvirker deres form eller mekaniske egenskaper. PP har bedre varmebestandige egenskaper enn PE. Det er imidlertid mindre kuldebestandig og blir sprøtt allerede ved -5 eller -15 °C. Produsenter av PP tilsetter derfor spesielle tilsetningsstoffer som skal gjøre at det tåler lave temperaturer bedre.

IKKE-VEVD POLYPROPYLEN Ikke-vevd polypropylen er en ikke-vevd tekstil laget av svært tynne plastfibre (polypropylen). Ikke-vevd polypropylen er en svært praktisk tekstil ettersom den er svært slitesterk, myk, lett og billig. Denne tekstilen kan dessuten enkelt gjenvinnes etter bruk. Den brukes oftest til produksjon av kirurgmasker og -kjortler.

POLYAMID Polyamid er en syntetisk fiber som er svært friksjonsbestandig (ca. 10 ganger mer enn bomull og 20 ganger mer enn ull). Polyamidfiber er svært strekkbar og motstandsdyktig mot statisk elektrisitet. Den er lett, nesten fullstendig vannavstøtende, rynkefri, elastisk og slitesterk. Den tar imidlertid raskt til seg elektrisk ladning, misfarges lett, er ikke flammesikker og smelter dessuten ved brann. Polyamid blandes derfor ofte med naturlige fibre, noe som gjør den mer slitesterk og gir den lengre levetid. Det skal ikke brukes renseprodukter ved vask. Den mest populære polyamidtypen er nylon.

114

Hanskematerialer


Granulated grip

Anti-vibration

Breathable

Heat resistant

Accele rator FREE

Accelerator-free Cr Bacteria resistant FREE

Granulated gripvisibility High Chromium free

Breathable Anti-vibration

High voltage prote Cut resistant Heat resistant Allergy

Chromium free Cr Bacteria resistant FREE

Impact protection Eco-friendly High visibility

Phtha Granulated grip Reflect High voltage protection Non-alergic Ergonomical fit BreathableCut resistant Allergy late

Accelerator-free

FREE

Anti-vibration

Cr FREE

art.nr.

Bacteria resistant 111.0300

resistantESD protection Silicone Powder Silicon Impact protection ChromiumEco-friendly free Heat Oil repellent ESD FREE

High visibility Ergonomical fit Extra long Cut resistant Allergy

FREE

Phtha Non-alergic Waterp Phthalate free late FREE

High voltage Flame protection Powder Powder free Water ESD protection resistant Oil repellent Eco-friendly ESD FREE Vi streber etter å gjøre din jobb enklere og sikrere ved å tilby deg den beste håndbeskyttelsen som finnes.

Breathable

Chromium Granberg AS free (Hovedkontor) Bjoavegen 1442 5584 Bjoa

Cut resistant Tel.: 53 77 53 00 Fax: 53 77 53 01

Schubergsvägen 20 311 74 Falkenberg, SWEDEN

ESD

E-post: post@granberg.no

Din forhandler er:

Eco-friendly

Ergonomical fit

ESD protection

Phtha Impact protection Extra Ergonomical fit long Precision Phthalate free Granberg Sverige AB FZE lateGranberg AS

Flame resistant ESD protection Non-alergic Allergy Tel.: +46 (0)346 12425 Fax: +46 (0)346 12025

E-post: post@granberg-ab.se

Extra long

Oil repellent

FlamePhtha resistant Phthalate free late

FREE T2-SF-5C RAKEZ Amenity Center Al Hamra Industrial Zone-FZ RAK, UNITED ARAB EMIRATES

Powder

Powder free Puncture resistant Reinfo

FREE Tel.: + 971 7 2334112 Mob.: + 971 54 449 6002

E-post: sales@granberg.ae

Precision

Reinfo SYSTEM CER NT TI ME

Puncture resistant

FREE

Bisnode 2019

Powder FREE

Powder free

Thumb

N TIO CA FI

D

Bacteria resistant

FREE

E

rE

Accelerator-free

MAN AG E

e r

Accele rator

www.granberg.no

ISO 14001:2015 ISO 9001:2015

Cold p

Profile for Granberg Gloves

Granberg product catalog 2019 Norwegian  

Granberg product catalog 2019 Norwegian