Ribe katedralskole brochure dec 2017

Page 1

RIBE KATEDRALSKOLE - skole siden 1145


Ribe Katedralskoles værdigrundlag

Ribe Katedralskole - skole siden 1145 Ribe Katedralskole er et moderne gymnasium og hf-kursus i smukke, historiske rammer i den indre by. Her er atmosfære og et hyggeligt nærmiljø tæt på byens tilbud og transportmuligheder. Ribe Katedralskole har i århundreder givet unge en god og solid uddannelse og dermed adgang til vigtige poster i samfundet. En studenter- eller hf-eksamen fra Ribe Katedralskole er også i dag et godt papir, som giver good-will og fremtidsmuligheder. Ribe Katedralskole er siden 1145 fulgt med tiden. Derfor har skolen både traditioner og tidssvarende nyt, der hjælper de 60 lærere til at give de 110 hf- og de 490 stx-elever mange muligheder for faglig specialisering og personlig udvikling.

• Udvikling af den enkelte elev både fagligt og personligt • Prioritering af høj faglighed og sammenhæng i undervisningen • Åbenhed og tillid i forhold til den enkelte elev • Respekt for skolens traditioner og historie

Ribe Katedralskoles bygninger Kernen i skolens byggeri er hovedbygningen fra 1856, der omslutter den centrale skolegård med de gamle lindetræer. I skyggen af disse træer fejrer vi årets studenter ved translokationen i juni måned. Samlet omkring hovedbygningen finder du bygninger, der spænder over en periode på 500 år. Den ældste bygning, Puggård, stammer fra slutningen af 1400-tallet, og de yngste skolebygninger er helt nyopførte.

2

RIBE KATEDRALSKOLE


STX: På Ribe Katedralskole opretter vi mange studieretninger

Eleverne på Ribe Katedralskole

Når du søger optagelse i gymnasiet ved Ribe Katedralskole, er det kun dit ønske om kreativt fag, der er bindende. Studieretning og 2. fremmedsprog vælger du omkring 1. oktober i 1.g.

Ribe Katedralskole har både gymnasieelever og hf-elever. De kommer fra et stort område: Ribe, Bramming, Rødding, Gram, Toftlund, Skærbæk, Holsted og Brørup samt fra forskellige efterskoler.

Alle elever i gymnasiet følger et fælles grundforløb de første 3 måneder, de går i 1.g. Først derefter begynder du på den valgte studieretning. Ribe Katedralskole har et velafprøvet vejledningsforløb, der sikrer dig det bedst mulige udgangspunkt for valg at netop den studieretning, som du har mest lyst til, som passer bedst til dine evner, og som giver dig de bedste muligheder for optagelse på videregående uddannelser.

Skolens centrale beliggenhed i forhold til bus og tog giver dig gode transportmuligheder.

HF: På Ribe Katedralskole udbyder vi seks forskellige fagpakker

Eleverne om Ribe Katedralskole

Det første år i hf følger alle elever stort set de samme fag, men i 2.hf specialiserer du dig og vælger et valgfag og en fagpakke bestående af 2 fag.

Her er plads til alle, og man kan gå klædt som man vil, uden at folk ser ned på én

Når du søger optagelse på hf ved Ribe Katedralskole, skal du vælge kreativt fag, men valg af fagpakke sker i løbet af 1.hf efter grundig orientering om fagene i fagpakkerne og de muligheder for videre uddannelse og job, som de enkelte fagpakker peger frem mod.

Generelt er lærerne super skønne. De opfatter dig som voksen – meget forskelligt fra folkeskolen Sammenholdet på RK er noget helt specielt. Og Heimdal! Jeg kan rigtig godt lide at gå på RK. Jeg har fået en masse nye venner, siden jeg begyndte i 1.g RK er et superfedt sted!

RIBE KATEDRALSKOLE

3


Optagelse på hf Du kan optages på hf, hvis du • Har afsluttet 9. eller 10. klasse • Har aflagt 9. eller 10. klasse prøve (skriftlig og mundtlig del) i dansk, matematik og engelsk • Har folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi og fransk/tysk • Har en uddannelsesplan Der er optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder disse krav. Du kan også optages på hf efter konkret vurdering ved en optagelsessamtale og evt. en optagelsesprøve.

HF-uddannelsen HF er et tilbud til unge, som ønsker en ungdomsuddannelse, der både er teoretisk og professionsrettet.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Ribe Katedralskole:

Med en hf-eksamen får du en bred, almen studieforberedende ungdomsuddannelse, som giver dig værdifulde kompetencer, uanset hvad dit fremtidige arbejde bliver.

Ribe Katedralskole Puggårdsgade 22, 6760 Ribe Tlf. 75 42 02 66

HF-uddannelsen giver adgang til de mellemlange videregående uddannelser. Tager du den udvidede fagpakke, giver den adgang til de lange videregående uddannelser.

Skolens kontor har åbent kl. 8.00-15.00 Studievejlederne træffes kl. 9.45-11.15

De fleste hf’ere fortsætter med en mellemlang uddannelse som f.eks. pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, fysioterapeut eller lærer.

4

RIBE KATEDRALSKOLE

Du kan søge optagelse på Ribe Katedralskoles hf-uddannelse på www.optagelse.dk

www.ribekatedralskole.dk


1.hf

2.hf dansk A engelsk A kultur og samfundsfaggruppe

matematik C

fagpakke BB eller CB

idræt C / musik C / billedkunst C

valgfag C eller B

naturvidenskabelig faggruppe

større skriftlig opgave

• Valgfag på C-niveau: psykologi, filosofi, innovation, informatik, fysik • Valgfag på B-niveau: matematik, kemi, biologi, naturgeografi, samfundsfag, psykologi, religion, idræt, musik, billedkunst, tysk fortsættersprog Fagpakker og valgfag vælges efter jul i 1.hf og ligger i uddannelsens 2. år.

Profil for hf på Ribe Katedralskole HF er tilrettelagt således, at den enkelte elev får mest mulig støtte gennem forløbet. HF på Ribe Katedralskole har en særlig profil, som består af følgende:

Introduktionskurset ligger i de første måneder af uddannelsen. Her prøves dit faglige niveau gennem tests; du introduceres til hensigtsmæssige studievaner, IT, skolens bibliotek, forskellige arbejdsformer, tutorordning, studiebog og værkstedsundervisning, og du møder skolens elevforeninger.

Tutorordningen Lige fra starten er du tilknyttet en bestemt lærer, din tutor, som du jævnligt har samtaler med. Tutoren skal hjælpe dig til at få et godt og udbytterigt forløb på hf. I taler om, hvad du kan blive bedre til, så du hele tiden arbejder frem mod et mål.

Studiebogen Fagpakker ved Ribe Katedralskole Fag i hf-uddannelsen På hf er der en række fag og faggrupper, som alle skal have, og dertil kommer en fagpakke og valgfag, som du selv skal vælge. Der er introduktionskursus de første uger, når du begynder i hf, og der er en række projekt- og praktikforløb. • De obligatoriske fag er dansk A, engelsk B, matematik C og et praktisk/musisk fag (idræt C, musik C eller billedkunst C) • De obligatoriske faggrupper er kultur- og samfundsfaggruppen (historie B, religion C, samfundsfag C) og den naturvidenskabelige faggruppe (kemi C, biologi C, geografi C) • Fagpakkerne består af to fag på B-niveau eller et på B- og et på C-niveau • Valgfagene er på enten B- eller C-niveau

er et elektronisk dokument, hvor du skriver om de samtaler, som du har med din tutor. Studiebogen er et redskab for dig, så du ved, hvad du skal blive bedre til og hvordan du kan opnå det.

Fagpakke

Fag

HF-sundhed

idræt B, biologi B

Studietimer og lektiecafé

HF-IT

matematik B, informatik C

HF-ivæksætter

matematik B, innovation C

HF-social

samfundsfag B, psykologi C

Ribe Katedralskole tilbyder lektiehjælp med lærerstøtte for alle skolens hf-elever. For alle skolens stx- og hf-elever er der desuden lektiecafé i matematik samt skriveværksted.

HF-kultur

samfundsfag B, religion B

HF-turisme

samfundsfag B, tysk C

Projekt og praktikforløb I løbet af den toårige hf-uddannelse vil der være flere projekt- og praktikforløb, som kan hjælpe dig til at træffe det rigtige valg mht. din videre uddannelse. Forløbene foregår på forskellige uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Studieture i hf I forbindelse med et projekt i den naturvidenskabelig faggruppe tager eleverne i 1.hf på introtur i efteråret. I foråret i 1.hf tager eleverne på studietur til Berlin.

RIBE KATEDRALSKOLE

5


Ribe Katedralskole – en levende skole også efter skoletid På Ribe Katedralskole kan du få afløb for din ekstra energi og udfolde dine kreative evner efter skoletid. Skolens kor og bands optræder ved bl.a. juleafslutningen i domkirken, forårskoncerten og translokationen, og både kor og bands øver under kyndig vejledning af skolens musiklærere. Idrætslærerne står for styrketræning og spinning i skolens nye fitness-lokaler og desuden for basketball, fodbold og anden sport, som eleverne gerne vil dyrke. Der arrangeres hvert år kampe mod lærerhold og andre ungdomsuddannelsers hold. I foråret opfører skolens elever enten et teaterstykke eller en musical, og eleverne i billedkunst konkurrerer om at lave den bedste plakat til forestillingen.

6

RIBE KATEDRALSKOLE

Skolens elevforeninger Skolen har flere elevforeninger, som du kan komme med i, hvis du har lyst til at lægge et ekstra stykke arbejde i og udenfor skoletiden. Det er en god ide at deltage i foreningsarbejdet, da du så hurtigt kommer til at lære elever fra andre klasser at kende.

Elevrådet repræsenterer eleverne i skolens øvrige råd og udvalg, samt i bestyrelsen. Elevrådet arbejder med emner og problemer, som optager eleverne, og arrangerer også fodboldturneringer og café.

Mercurius er elevernes eget skoleblad. Både redaktionen, fotograferne

slag af sandwich og øl mv. Og eleverne hygger sig på tværs af klasser og siver senere ud i byen. Til julecaféen optræder skolens musikhold, og til KILK optræder forskellige elevbands og solister med sang, musik, stand-up mv.

og skribenterne i bladet er elever. Der er underholdende indslag og spændende artikler fra elevernes egen verden og alt det, der ellers sker rundt omkring.

Heimdal er skolens festorganisation. Det er Heimdals opgave at give

alle elever nogle festlige år på Ribe Katedralskole! Heimdal planlægger og afholder 7 pragtfulde fester hvert år – herunder den årlige gallafest i begyndelsen af maj.

Caféudvalget arrangerer café for eleverne i Salen. Her er der musik og

OD-gruppen står for den praktiske afvikling af Operation dagsværk. Hvert år den første onsdag i november arbejder skolens elever ude i byen og tjener penge, som via OD finansierer f.eks. skolebyggeri i et udviklingsland.


STX-uddannelsen - Gymnasiet

Optagelse i gymnasiet, stx

Uddannelsen til studentereksamen (STX) er en 3-årig ungdomsuddannelse. Under uddannelsen opnår du

Du kan blive optaget på gymnasiet efter 9. eller 10. klasse, hvis du

• almendannelse og studiekompetence inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, så du senere kan gennemføre en videregående uddannelse Gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene tilbyder studentereksamen: • Alle de nødvendige fag til alle de videregående uddannelser • Tre år med faglighed og fordybelse • Viden, perspektivering og abstraktion • Rum til personlig udvikling og kreativitet Gymnasiet er således en målrettet ungdomsuddannelse for den elev, der har bestemt sig for en videregående uddannelse, og en bred ungdomsuddannelse for den elev, der er i tvivl om valg af videregående uddannelse. De fleste studenter vælger en længere videregående uddannelse.

• Har haft tysk eller fransk i mindst 2 år • Har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver • Har en uddannelsesplan Du søger om optagelse på www.optagelse.dk Du skal i din ansøgning angive valg af kunstnerisk fag og valg af 2. fremmedsprog, men på Ribe Katedralskole er det kun valg af kunstnerisk fag, der er bindende. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Ribe Katedralskole: Ribe Katedralskole Puggårdsgade 22, 6760 Ribe Tlf. 75420266 Skolens kontor har åbent kl. 8.00-15.00 Studievejlederne træffes kl. 9.45-11.15 www.ribekatedralskole.dk

RIBE KATEDRALSKOLE

7


Studieretningsfag

Studieretninger og fag på Ribe Katedralskole NATURVIDENSKABELIGE

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE

KUNSTNERISKE

1a, 1b

2

3

4

5

6

7a, 7b, 7c

8

matematik A fysik A + kemi B eller kemi A + fysik B

biologi A kemi B

samfundsfag A matematik A

samfundsfag A engelsk A

musik A engelsk A

engelsk A tysk fortsætter A samfundsfag B

engelsk A spansk begynder A fransk eller italiensk begynder A eller tysk fortsætter B

græsk A latin A

Alle har engelsk på mindst B-niveau og et 2. fremmedsprog på B- eller A-niveau. Mulige sprog er: tysk fortsætter B, spansk begynder A, italiensk begynder A, fransk begynder A

Fællesfag

SPROGLIGE STUDIERETNINGER

Engelsk A og 2. fremmedsprog A er del af studieretningen.

Mindst engelsk B og et 2. fremmedsprog A/B.

Alle har matematik på mindst B-niveau.

Matematik på mindst C-niveau.

Alle har fysik C og yderligere 2 naturvidenskabelige fag på C-niveau (kemi, biologi, naturgeografi, informatik) samt ét af fagene på B-niveau (fysik, kemi, biologi, naturgeografi, informatik). Nogle af fagene indgår i studieretningsfagenes A- og B-niveauer.

Alle har fysik C, men ikke krav om yderligere både 2 naturvidenskabelig fag på C-niveau og et på B-niveau.

Valgfag

Alle har naturvidenskabeligt grundforløb, almen sprogforståelse, dansk A, historie A samfundsfag C, oldtidskundskab C, religion C, kunstnerisk fag C (musik, drama, billedkunst) og idræt C.

8

Valgfagene ligger i 2. og 3.g og er: C-niveau: kemi, biologi, astronomi, naturgeografi, informatik, innovation, filosofi, psykologi. B-niveau: matematik, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, informatik, samfundsfag, religion, psykologi, idræt, musik, billedkunst. A-niveau: matematik, kemi, engelsk, tysk fortsættersprog.

RIBE KATEDRALSKOLE


Grundforløb og studieretningsvalg

Nye fælles "fag" i gymnasiet efter 2005

De første 3 måneder i gymnasiet – grundforløbet – er ens for alle nye elever, uanset hvilken studieretning den enkelte regner med at vælge. Dette gør, at alle elever er helt frit stillede, når de omkring 1. oktober skal vælge studieretning.

Almen sprogforståelse

De første uger af grundforløbet er planlagt som et introforløb, hvor du introduceres til hensigtsmæssige studievaner, studieteknik, skolens IT og bibliotek, samt møder skolens elevforeninger. I grundforløbet vil du som ny elev møder mange af de fag, der er relevante, for at du på det bedst mulige grundlag kan vælge studieretning. Desuden vil skolen ved forskellige arrangementer grundigt orientere om valg af studieretning og 2. fremmedsprog. Valget af studieretning og valget af 2. fremmedsprog skal sammentænkes, og du vælger derfor studieretning og 2. fremmedsprog samtidig omkring 1. oktober. Du begynder på din nye studieretning først i november måned efter eksamen i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb, og går så de næste godt 2,5 år i din nye studieretningsklasse. De fælles fag er fordelt over alle tre år således, at nogle er treårige, mens andre er to- eller etårige. En del af de fælles fag møder du allerede i grundforløbet, og andre optræder først i 2. eller 3.g

I almen sprogforståelse lægges grundlaget for dit videre arbejde med sprog. Med latin som fælles udgangspunkt arbejder I med bl.a. grammatik, sproghistorie og sociolingvistik. Almen sprogforståelse gør det nemmere for dig at arbejde videre med sprog i gymnasiet og afsluttes med eksamen i november i 1.g

Naturvidenskabeligt grundforløb Med udgangspunkt i emner, som du kender fra hverdagen, arbejder fagene, fysik, naturgeografi, kemi og biologi sammen om at illustrere den naturvidenskabelige tankegang og metode. Du har naturvidenskabeligt grundforløb i de første 3 måneder i 1.g og afslutter med eksamen i november.

Lektiecafé For alle Ribe Katedralskoles elever er der lektiecafé i matematik og skriveværksted.

Studieretninger på Ribe Katedralskole

Studieture i stx på Ribe Katedralskole

Ribe Katedralskole udbyder 9 studieretninger og planlægger at udbyde dem som beskrevet i skemaet til venstre.

• Når studieretningerne begynder, arrangeres der i vinterens løb en introtur for at ryste de nye klasserne sammen.

Studieretningerne er tilpasset det lovforslag, der forventes vedtaget januar 2017. Ændringer i den endelige lov, kan betyde at Ribe Katedralskoles udbud ændres. Se derfor også vores udbud på hjemmesiden: www.ribekatedralskole.dk

• I foråret i 2.g rejser alle eleverne klassevis på en faglig tur til en storby i udlandet • I efteråret i 3.g tager alle studieretningerne på en faglig tur til København

RIBE KATEDRALSKOLE

9


10

RIBE KATEDRALSKOLE


Nr. 1a

Nr. 2

Naturvidenskab – matematik A, fysik A og kemi B

Naturvidenskab – biologi A og kemi B

• tre fag i naturligt samarbejde • adgangsgivende til alle naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser • meget eksperimentelt arbejde • den moderne astronomi • det moderne verdensbillede • fysik og matematik bag moderne teknologi • differentialligninger, vektorregning • anvendelser af matematik på naturen

• teori og eksperimentelt arbejde • bioteknologi, biokemi • økologi, genetik, evolution • energiomsætning • fysiologi hos dyr og mennesker • lægemidler – sygdom og sundhed

Nr. 3 Samfundsvidenskab – samfundsfag A og matematik A • politiske systemer • menneske og samfund • kulturmøder og integration • ungdom og identitet, postmoderne samfund • sociale forskelle og samfundsudvikling • politisk meningsdannelse, holdninger, normer • vælgeradfærd, meningsmålinger, medier • dansk udenrigspolitik, internationale konflikter • globalisering og samfundsøkonomi • statistik, modellering af økonomi og samfund • differentialregning, vækstmodeller

Nr. 1b

Nr. 4

Naturvidenskab – matematik A, kemi A og fysik B

Samfundsvidenskab – samfundsfag A og engelsk A

• tre fag i naturligt samarbejde • adgangsgivende til alle naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser • meget eksperimentelt arbejde • lægemidler, virkemåde og fremstilling • fødevareanalyser • materialeteknologi, plastikmaterialer • miljøkemi, forureningsbekæmpelse • differentialligninger, vektorregning

Nr. 5 Kunstnerisk studieretning – musik A og engelsk A • kreativitet og sprog • sang og sammenspil • musikanalyse • kulturhistoriske perioder • kunst i sprog, billede og lyd • analysemetoder • engelsksproget kultur og litteratur • korrekt og nuanceret engelsk • performance

• politiske systemer • menneske og samfund • kulturmøder og integration • politik, økonomi, samfundsforhold • ungdom og identitet, postmoderne samfund • politisk meningsdannelse, holdninger, normer • vælgeradfærd, meningsmålinger, medier • dansk udenrigspolitik, internationale konflikter • engelsksproget litteratur • globalisering, multikulturelle samfund • korrekt og nuanceret engelsk

RIBE KATEDRALSKOLE

11


Nr. 6

Nr. 8

Sprog – engelsk A, tysk fortsættersprog A og samfundsfag B

Sprog - latin A og græsk A

• kommunikation og sprogforståelse • interkulturelle kompetencer • kultur, historie, værdier og identitet • litteratur, medier, film, kunst • politiske systemer, partier, ideologier • ungdomskultur og socialisering • massemedier og meningsdannelse • mulighed for udveksling med Tyskland

Nr. 7a, 7b og 7c Sprog – engelsk A, spansk begyndersprog A og enten fransk begyndersprog A eller italiensk begyndersprog A eller tysk fortættersprog B • kommunikation og sprogforståelse • grundlæggende grammatisk forståelse • anvendelsesorienterede sprogkundskaber • interkulturelle kompetencer i en globaliseret verden • kultur, historie, værdier og identitet • litteratur, medier, film, kunst • migration og minoriteter • mulighed for udveksling med Spanien

12

RIBE KATEDRALSKOLE

• fortællingen om, hvordan Europa blev til • græsk og latinsk sprog og litteratur • perioden fra 800 f. kr. til 400 e.Kr. • myter, religion, etik • filosofi, teater, digte og historie • kunst og arkitektur • politik og samfundsforhold • ligheder og forskelle mellem dengang og nu, mellem dem og os • nutidens brug af græsk og romersk kultur


RIBE KATEDRALSKOLE

13


Ribe Katedralskole – skolen med de mange legater Ribe Katedralskoles lange historie betyder, at skolen råder over mange legater. Hvert år til jul uddeles legater til 1-2 elever i hver klasse, og ved translokationen uddeles legater til flere af årets studenter. Ripensersamfundet er en forening af tidligere elever fra Ribe Katedralskole. Hvert år ved translokationen uddeler Ripensersamfundet et legat til en af studenterne. For at komme i betragtning til dette legat skal du på forskellig vis have gjort dig positivt bemærket i skolens sociale liv. Som noget helt særligt har Ribe Katedralskole to meget store legater, som tidligere studenter fra skolen kan søge, hvis de har brug for støtte til et ophold i udlandet som en del af deres videregående uddannelse.

14

RIBE KATEDRALSKOLE

Ribe Katedralskoles elever markerer sig flot i faglige konkurrencer Hvert år deltager elever fra Ribe Katedralskole med fine resultater i faglige konkurrencer: Kemiolympiaden, fysikolympiaden, biologiolympiaden, geografiolympiaden, robotolympiaden, Georg Mohr (matematik konkurrence), European Union Science Olympiad, Konkurrencer for samfundsfagselever, Latinkonkurrence, Juvenes Translatores og DM i sprog. I 2007-2008 havde skolen i alt 19 elever, der enten vandt førstepladser eller opnåede finale- og semifinalepladser, og i 2012 havde skolen en elev, der kom helt til den internationale biologiolympiade finale i Singapore. Både i 2016 og 2017 var danmarksmesteren i latin fra Ribe Katedralskole, og i 2017 opnåede en elev en 2. plads i Unge Forskere og kvalificerede sig dermed til konkurrencen I-SWEEP i Huston, Texas i foråret 2018.


Ribe Katedralskole – skolen i centrum Ribe Katedralskole ligger centralt, kun få minutters gang fra domkirken og gågaden, lige midt i den charmerende gamle by med mange hyggelige steder, hvor du kan mødes både med dine nye klassekammerater og dine gamle venner.

RIBE KATEDRALSKOLE

15


R I B E K A T E D R A L S K O L E · P U G G Å R D S G A D E 2 2 · 6 7 6 0 R I B E · T L F. 7 5 4 2 0 2 6 6 · W W W. R I B E K A T E D R A L S K O L E . D K

DECEMBER 2017

www.gte.dk · 153591


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.