Malling & Co

Page 1

Effektiv rĂĽdgivning Professionel sparring Personlig udvikling

Klar ... parat ... start ..!


Skal vi tage på en rejse sammen ..? For ejerlederen Ejerlederen befinder sig konstant i et krydsfelt mellem sit ejerskab af virksomheden, sin familieforpligtelser og sin lederolle. Det kræver sit! Ejerlederen har derfor brug for at få tilført ideer, værktøjer og refleksion – på ejerlederens præmisser. Jeg hjælper dig med diskret og jordbunden sparring omkring daglig drift, forretningsudvikling, organisationsudvikling, strategi og ad-hoc opgaveløsninger. Du får konkrete værktøjer – en helt enkelt forskel. Hvis det giver mening, kan der også aftales bestyrelsesarbejde.

For iværksætteren Iværksætteren har generelt ikke en lang tidshorisont til at lykkedes. Eksekvering og adgang til de rette kontakter kan være afgørende for succes. Du får mulighed konkrete værktøjer og løsninger og ikke mindst adgang til stort netværk. Hjælp til eksekvering og overblik er en selvfølge. Jeg har personligt deltaget i internationale programmer med egne iværksætterprojekter (herunder udvalgt til Sillicon Vally internatonalt pitch) og har modtaget Forskningsministeriets Internationale Innovationspris.

Lars er en visionær mand som har sine meningers mod. Lars har en positiv tilgang til tingene og fremsætter sine holdninger på en konstruktiv og saglig måde. Disse karaktertræk sammen med hans integritet og naturlige troværdighed gør Lars til en god samtale- og sparringspartner. Olafur B. Birgisson, Adm. Dir., Systemgruppen A/S

“ ”

Lars er en meget veltalende person som på sin rolige, motivende og inspirerende måde hurtig fanger en. Han er altid velforberedt, imødekommende og ikke mindst lyttende. Lars er en helt igennem fantastisk dygtig person, som jeg klart vil anbefale. Søren Larsen, KN Rengøring


Mit navn er Lars Malling. Jeg tilbyder dig diskret sparring og effektiv rådgivning Jeg ejer virksomheden Malling & Co. - en konsulentvirksomhed med flg. fokusområder: • Ejerledere – sparring, forretningsudvikling, organisationsudvikling, strategi,værktøjskassen • Iværksættere – sparring, forretningsudvikling og organisationsudvikling, værktøjskassen • Ledelseudvikling – Forandringsledelse, personlig effektivitet, ledelsesrollen, værktøjskassen • Salgsudvikling – salgsprocessen, eksekvering af salg • Organisationer – personlig effektivitet

For alle LEDELSESUDVIKLING: Ledergruppens effektivitet og samspil kan forøges - både i de personlige lederroller og i rollen som egen sagsbehandler. Sparring med - og uddannelse af ledere er derfor central.

PERSONLIG EFFEKTIVITET: Udgangspunktet for din succes er en effektiv brug af dine personlige ressourcer. Andre kan ikke gøre det for dig. Effektiv tidsanvendelse, optimal prioritering samt generelt overblik over arbejdsmæssige- og personlige prioriteter er helt afgørende for succes.

SALGSUDVIKLING: Jeg kan hjælpe dig med en effektivisering af det personlige salg - at du får dine møder og øge din chance for at få ordren. Vi arbejder bl.a. med formulering af din konkrete salgsproces, hands-on salgstræning, at gå fra “nødt til” - til “kan lide”. Vi træner dit salg med kontakt til rigtige kunder.

Vi kan kun anbefale Lars Malling overfor andre, der måtte have behov for at få “børstet deres salgsteknikker af”. Med Lars Malling som underviser, har vi fundet det salgskursus, som vi længe har søgt. Lars Kjærulff, Kjærulff Design & Design Consultant

“ ”

Du får i forløbet en afdækning, sparring og konkrete værktøjer til ændring af dårlige vaner, til gode. Der skabes klarhed over såvel arbejdsmæssige - som personlige mål.

Jeg oplever Lars som værende yderst troværdig og meget stærk indenfor salg og ledelse. Med et stort overblik og struktureret tilgang til arbejdet, bliver man sikkert ledt igennem opgaven. Lars har utvivlsomt et bredt erfaringsgrundlag og har opbygget et meget stærkt netværk. Henrik Ørbæk, Conexia


Om Lars Malling Jeg er i dag aktiv som virksomhedsdrifter, investor, inspirator facilitator og iværksætter. Jeg har en fornemmelse for, hvad der virker – og også hvad der ikke virker! Jeg har en stærk kommerciel baggrund, både praktisk og teoretisk: uddannet cand.merc.jur og HD (Organisation) samt 24 års ledelseserfaring på strategisk og operationelt niveau. Min erfaring har jeg fra bl.a. afsætnings- og tekniske orienteret virksomheder, samt formidling og læring, hvor mit fokus altid har været kommercielt. At få tingene til at lykkedes er væsentligt for mig – nysgerrigheden og lyst til ny læring er en afgørende driver for mig. Jeg har et rigtig stort erhvervsnetværk og er meget fokuseret på værdien i netværk. Rejsen gennem min karriere har lært mig, at analysen er meget vigtig - men at du også skal kunne navigere i verden, som den rent faktisk ser ud for at skabe resultater. Jeg tager min egen medicin - jeg er derfor også indvolveret i driftaktiviteter i egne virksomheder og projekter. Som person er jeg robust, jordbunden og en ildsjæl med et højt drive. Eksekveringsevnen er central. Jeg er yderst forretningsfokuseret, resultatorienteret og motiveres af at skabe resultater. Jeg er bevidst om ”det-forhåndværede-søms-princip”. Min kommunikationsstil er åben og ærlig. Jeg er en handlekraftig og selvledende person, der træffer beslutninger og tager initiativ uden at miste fokus på prioriteringen og væsentligheden. Mit professionelle netværk er stort. I Malling & Co regi faciliterer jeg pt. ni erhvervsnetværk i Jylland – herunder fire ejerledernetværk.

ERHVERVSERFARING · Ejer - Malling & Co. (nuværende). · Bestyrelsesformand + aktionær, VisionFieldCare (nuværende). · Adm. direktør + Hovedaktionær, ZZzero nuværende. · Medstifter/aktionær Erhvervshuset Havnen A/S, Hadsund (nuværende). · Virksomhedskonsulent, Blachman Educate (via Malling & Co - salgstræning og salgslederudvikling). · Adm. direktør og aktionær i Streijfert A/S. · Adm. direktør og aktionær i Nordicx A/S. · Salg af virksomhed ELAP A/S. · Management Buy Out af ELAP A/S. · Kommerciel direktør, ELAP A/S, Pandrup. · Økonomichef, AL-Stål A/S, Skjern. · Juridisk / økonomisk medarbejder, EDB Gruppen A/S, Herning. UDDANNELSE · Cand.merc.jur. (Virksomhedsledelse), Handelshøjskolen i Århus. · HD i organisation, Aalborg Universitet. KURSER OG EFTERUDDANNELSE · Censor, akademiudddannelserne – Salgsteknik og salgsledelse. · Strategi med succes – Handelshøjskolen i Århus, MBA-niveau. · Certificering til persontest – Garuda kompetence profil.

“ Det magiske vendepunkt

- hvordan små ændringer bliver til store forandringer! ”

Havnevej 11, 9560 Hadsund MAIL: lars@mallingweb.com · WEB: mallingogco.dk TEL: 2368 9335


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.