Page 1

z kr ouc e nýant é nní dr át , pr ov ol nýpr ůc hodps a

an té nn íd rá t

POZOR: k ov ovýk ot e cvbl í z k os t i odant é nní hodr át ui nduk uj e e l e k t r omagne t i c k épol eat í m př e j í mái j e hof unk c i

instalace d-fence_7 ohraničení kovového kotce  

7. Ohraničení pozemku v blízkosti kovového kotce. Kovové předměty v blízkosti anténního drátu indukují elektromagnetické pole a tak přebíraj...

instalace d-fence_7 ohraničení kovového kotce  

7. Ohraničení pozemku v blízkosti kovového kotce. Kovové předměty v blízkosti anténního drátu indukují elektromagnetické pole a tak přebíraj...

Advertisement