Page 1

, át dr énní a. ýant odps n e c h ou ůc Zkr nýpr ol ov pr

vý s t r až náz óna 1

k or e k č ní z óna

2

vy s í l ac í ge ne r át or

m 0c 15

instalace d-fence_2 volný průchod, vedení drátu po zemi, po plotě  

2. Ohraničení pozemku se zachováním volného průchodu v místě zkroucených vodičů. Kombinace vedení drátu po zemi a po plotě.

instalace d-fence_2 volný průchod, vedení drátu po zemi, po plotě  

2. Ohraničení pozemku se zachováním volného průchodu v místě zkroucených vodičů. Kombinace vedení drátu po zemi a po plotě.

Advertisement