{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

form&design

ett magasin om gotländsk

design , form

konst och konsthantverk

#1/2019


Gotlandsguiden GOTLANDSguiden

GOTLANDSGUIDEN FORM & DESIGN 2019 ANSVARIG UTGIVARE : Gunnar Danielsson

SKRIBENT : Roger Björkman

FORMGIVNING : Gustav Danielsson

ANNONSFÖRSÄLJNING : Gunnar Danielsson

Lisa Tommiedotter Michael Schillerström Stefan Paulsson ANNONSPRODUKTION : Caroline Edlund

ORIGINAL/REPRO: Klas Hult

TRYCK : Quad Graphics Sp. z o.o.

DISTRIBUTION : För påfyllning av tidningar:

skicka ett sms till 0707-66 00 91, eller maila till leverans@gotlandsguiden.se. Gotlandsguiden AB Kopparsviksgatan 11 , 621 58 VISBY Telefon: 0498-21 00 00 info@gotlandsguiden.se www.gotlandsguiden.se

2


16

22

44 INNEHÅLL

38

04

Konst

10

Ett skinnrike i världsklass

16

Med hållbara kvalitetskrav

22

Lamm är ingen bisyssla

28

Inget fjäsk med betongen

34

Drömmar av kalksten

38

Kroppskonst i tiden

44

En textil förening

50

Ada, Anna & Grubb 3


Sjunkande kub/ Livets träd, Doris Sapunar Bengtsson, skulptur i marmor och diabas. Huvudentrén vid Sävehuset på Wisbygymnasiet. Utskriven i 3D-teknik Foto: Roger Björkman

4


KONST I OFFENTLIGHETENS TJÄNST

En härva armeringsjärn från en bunker i Hamra blev konst för folk och fä. Gammal gotländsk järnvägsräls blev lyktstolpar i Calcutta och inslag i en skulpturpark i Visby. Offentlig konst uttrycker sig olika men slutar aldrig beröra. – Man ska inte gå förbi offentlig konst utan att det väcker reaktioner, tankar och diskussion, säger Uno von Corswant. 5


Uno von Corswant, pensionerad reklambyråägare, fortfarande aktiv som formgivare och konstnär och Berit Ångman-Svedjemo, intendent för offentlig konst på Gotlands Museum.

Du har kanske noterat den utan att närmare reflektera. Eller också ser du den, stannar till och känner något. Den offentliga konsten påverkar oss utan att tränga sig på. Berit Ångman-Svedjemo är intendent för offentlig konst på Gotlands Museum. – Jag är påverkad av mitt yrke, jag tror jag ser miljöer mer och mer utifrån mitt perspektiv från yrket, säger hon. Det finns intressant offentlig konst på Gotland som är relaterad till kulturmiljön. Uno von Corswant är pensionerad reklambyråägare fortfarande aktiv som formgivare och konstnär. I dag syns hans skaparkraft inramad på kanvas, men också i den lilla parken vid rondellen intill gamla stationshuset i Visby. I parken ”Vår Skulpturpark” vid Blå Station, har han med hjälp av lokala konstnärer och sin fru Marita byggt konstverk i en öppen miljö tillgänglig för alla och envar att kliva in i och uppleva. Kan man prata om kulturarv i en offentlig konstinstallation av det här slaget? – Kanske, här har vi kalken, skeppssättningen, sågklingor från ett stenhuggeri, en vevstake 6

från varvet i Herrvik och järnvägsräls, säger Uno. Tanken var att det skulle vara ganska rått, sten och järn. Inget är polerat. Parken har växt och formats efter hand. Vad tillför installationerna stadsbilden? – Vi har bara fått positiva reaktioner från dem som går igenom eller som satt sig på bänken och mått gott. Det har blivit en plats att känna något i, den var tidigare helt tom, säger Uno. Folk uppskattar den skapade skulpturmiljön, det verkade finnas ett behov. – Jag tycker det är bra med privata initiativ, det är ett väldigt bra komplement till det jag arbetar med, vilket är vår gemensamma konst finansierad med skattepengar, säger Berit Ångman-Svedjemo. Offentlig konst kan öppna ett titthål in i en annan tid, utmana och uppröra, glädja eller skapa debatt – eller bara njutas av. Konstverk berättar någonting, de kan också vara politiska. Har uttrycket för offentlig konst förändrats? – Ja, lite beroende på hur långt tillbaka i tiden man vill gå och om vi kallar det offentlig konst

eller konstnärligt gestaltade miljöer. Det är inte frågan om utsmyckningar utan en samverkan mellan arkitektur, miljö och konsten, säger Berit. Visby innerstad har tretton utomhuskonstverk dit Christopher Polhem-statyn vid ruinen Drotten räknas. Frihetsgudinnan i New York och Kristusstatyn i Rio de Janeiro – är de offentlig konst eller monument? – Under en period vid sekelskiftet och framåt kunde den offentliga konsten bestå av kända vetenskapsmän, kungar eller mytologiska personer. De tillhör historien och vår kulturmiljö och är alla på sitt sätt tidstypiska, säger Berit Ångman-Svedjemo. Ymnighetsgudinnan vid Packhusplan i Visby var när hon köptes i slutet av 1800-talet inte särskilt unik för staden, men i dag ett viktigt inslag i kulturmiljön. Hon är nu nyputsad och fin, återställd i det man tror var hennes ursprungsfärg. – Vi hoppas hon kan stå där hundra år till som ett viktigt inslag i Visbys miljö. Konst är för mig en kunskapsväg, man kan lära sig jättemycket både om vår historia men också om det konstnärliga uttrycket, säger Berit.


Tänkarna, Tove Adman. Högbyskolan i Hemse. Foto: Berit Ångman Svedjemo, Gotlands Museum

I Gotlands Museums projekt ”Konsten i världsarvet” beskrivs den offentliga konstens utveckling i Visby under drygt 200 år. Berit Ångman-Svedjemo gillar det hon ser omkring sig, men skulle inte ha något emot något nytt: – Det behövs lite ny engagerande konst med ett innehåll som står sig över tid. Kanske också provocerar lite och väcker tankar, det ska finnas något att ta i för betraktaren, säger hon. I Uno von Corswants park vid det gamla stationshuset i Visby står verk av Stina Lindholm som gjort ”Bönor och Bänkar”, Smeden Nico Caspers har smitt ”Rallarglas”. Jennie Olofsson blåste glaskulan. Elena Berg Österdahl och Jennie Olofsson har skapat ”Porten”, ”Klingan” och ”Fenan” kommer från Slite Stenhuggeri. ”Fågelboet”, en härva av armeringsjärn från en gammal bunker i Hamra, blev uppskattad från lite oväntat håll: – Samma morgon vi skulle inviga parken var fågelboet fullt av fåglar. Säkert hundra små fåglar satt där inne, säger Uno. Bitar av det gotländska järnvägsnätet har hamnat i Unos park, men mycket av den gamla räls som revs upp på 1960-talet sågades i

Möte, Martin Ljunggren. Solklintshallen i Slite. Foto: Berit Ångman Svedjemo, Gotlands Museum

5-meterbitar och står nu som lykt- och telegrafstolpar i Calcutta, Indien. Graffitti är inte stort på Gotland. Det är ett offentligt konstuttryck som inte riktigt finns. – Traditionell graffitti är olaglig och den ska vara olaglig för det är själva grejen. Graffitti som konst skulle nog ha svårt att passera kulturavdelningen på Region Gotland, säger Berit med ett leende. Däremot, säger hon, finns offentliga väggmålningar som anknyter till graffitti. Carolina Falkholt har målat en bit av muren vid konstmuseet och en lång murvägg vid gamla Flextronics. – Jag saknar en skulptur som skapar lite samtal, blir omdebatterad och berör. Man ska inte gå förbi offentlig konst utan att det väcker reaktioner, tankar och diskussion, säger Uno von Corswant. Under sommarmånaderna genomförs ett stort antal guidade turer i Visby innerstad som berättar om världsarvet. Berit Ångman-Svedjemo vill bredda besökarnas upplevelse: – Jag har haft en visning för guideföreningen och hoppas att konsten kan komma med i deras berättelser. Vi behöver se Visby innanför

murarna som en helhet där konsten har en liten del. Men glöm inte resten av ön, som är relativt rikligt försedd med konst för alla att ta del av. Vid Hemse Ishall står ”Hedniskt minne” av Björn Hammarström, ”Kajsa-Sina färjar fåret” av Anders Thorlin vid Fårösundsskolans bibliotek, Christine Östergren har skapat ”Läxagon” för Fole skola. Listan är lång, se separat faktaruta här intill. Att få medborgarna delaktiga i formgivningen av den gemensamma miljön är viktigt säger Berit Ångman-Svedjemo. Ett exempel på det är att konsten till det relativt nyligen ombyggda och renoverade Wisbygymnasiet tagits fram efter dialog mellan elever, personal och representanter från Gotlands Museum. Konstnären Kurt Ullberger har tillsammans med elever på Södervärnsskolan restaurerat ett stort konstverk på en av skolans väggar. – Vi har konstkonsulter som tittar på vilken typ av verksamhet som bedrivs, miljön, människorna i miljön och en konst som passar bra i verksamheten. Det är ett pussel som kräver kunskap för att det ska bli rätt. 7


Odds Guld startades på Södra Kyrkogatan i Visby redan 1969 av Odd Magnusson. 1984 gick flytten till Södertorg. Sedan sonen Andre tog över företaget år 2009, har mycket hänt. Bland annat har man fått in nya moderna montrar, renoverat lokalerna samt även utökat utbudet med ett flertal kända märken.


10


ETT SKINNRIKE I VÄRDLSKLASS NÄRPRODUCERAT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD PÅ KÖPET Titta på en rauk, ät en saffranspannkaka – ta ett lammskinn med dig hem. Med en hundraårig tradition i ryggen har de gotländska lammbönderna skapat en populär produkt som håller världsklass.

11


Skinnriket firar 10 år. Det började som en tanke i Kjell Nilssons huvud år 2005, han tog idén till några studenter på Folkhögskolan i Hemse, men projektet fick fäste först tre år senare då ”Lamm Gotland” bildades. – Det är ett populärt skinn i allt från barnvagnar till fjällstugor, säger Kjell Nilsson, ordförande i föreningen Skinnriket. Som en del av ”Lamm Gotland” tog Skinnriket fart och har i dag samlat mer än 100-medlemmar där ungefär hälften är så kallade insatsmedlemmar. – Det är gårdar som följer de kvalitetskrav vi satt upp runt riksbedömda baggar och en avelsbedömning på fåren, bland annat. Det är viktigt för att bevara gotlandsfåret, vår ras. Skinnriket har tre huvudspår: Kompetens, som 12

värnar gotlandsfåret och utvecklar rasen, marknadsföring samt utbildningar. – Kunskap är viktigt, vi lär och hjälper varandra, säger Nilsson. Vi genomför bland annat en utbildning på Folkhögskolan i Hemse med föreläsare från olika delar av landet. Marknadsföring är ett viktigt inslag i Skinnrikets verksamhet eftersom vissa av företagen är relativt små och i behov av stöttning för att sälja sina produkter. – Vi hjälps åt med annonsering bland annat, en gemensam marknadsföring för att vara starka tillsammans. Det är kännetecknande för vår produktion, vi delar gärna med oss av kunskap, det är inte vanligt i alla branscher, säger Kjell Nilsson. De rör sig på samma marknad där de vill ha

kundernas uppmärksamhet – men de är också generösa kollegor med en gemensam ambition att stärka gotländsk lammnäring. De gotländska lammskinnprodukterna har hög status, vissa hyllar gutefåret som en unik ras för produktion av lammskinn i absolut världsklass. Basil Kardasis, professor i design vid Royal College of Art i London, säger: – För mig är gotländskt lammskinn exceptionellt vackert, det har en fantastisk struktur, håret är silkeslent, inte alltid men ofta krulligt. Och sedan händer något när lammet klippts, ullen växer tillbaka men i en lite annan form, säger han. Ofta placerar sig gotländska skinn i topp vid tävlingar, många tycker om känslan, gillar kvalitén och glansen.


STRANDS ARKITEKTER

Arkitekt SAR/MSA

Göran Radhe

radhe.se

idéskisser bygglov

om- och tillbyggnad förfrågningsunderlag

nybyggnad bygghandlingar

Traditionellt stöpta ljus från Gotland www.ljusmakeriet.se

Österbyväg 28, 621 41 Visby 0498-259990. info@osterby.nu www.osterby.nu

Valarvägen 9, 623 35 Burgsvik. Tel. 0498-29 04 55, mob 0708-29 85 75 ylva.tidvall@strandsarkitekter.se www.strandsarkitekter.se Österby_GG_mars_19.qxp_Österby_GG_mars_19 2019-03-11 12:58 Sida 1

Välkommen till Österby Byggnadsvård & Byggbutik Radhe-ann19.indd 1 P Å Ö ST E RBY H A N D E LS & I N D U ST RIOMRÅDE

LEVERANTÖR AV GOTLÄNDSKT KÄRNVIRKE

2019-03-20 10:36

• ÅTERFÖRSÄLJARE OTTOSSON FÄRGMAKERI & GYSINGE BYGGNADSVÅRD

Drömmen om ett genuint hem börjar hos oss...

13


Vackra och sköna skinn, men glöm inte att tacka gotlandsfåren för den biologiska mångfalden. Gotlandsfåret går i marker som normalt inte betas, som hällmarker och våtmarker. Ett betat änge är sällsynt artrikt, säger Nilsson: – Lammen är jätteviktiga för den biologiska mångfalden. Jämfört med andra län i Sverige tar lammet ganska stor plats på Gotland. Det känns bra att djuren hjälper till att öppna upp landskapet, att de får vara ute. Det känns bra att veta att maskar, fåglar, insekter, fjärilar 14

och andra småkryp mår bra av att marken är betad. Det finns en ökad medvetenhet om att produkter ska vara närproducerade, Skinnriket verkar vara en garant för kvalitet och hållbarhet. – Industrijordbruket skrämmer folk, man vill inte längre ha den billigaste maten, människor trivs inte med hur den produceras. Industrijordbruk lakar ur planeten, det man söker nu är närproducerat och hållbart. Jag tror gotländska

lammskinn upplevs som lite exklusiva, de påverkas inte av trender lika mycket som vissa andra produkter, säger Kjell Nilsson. Vilken betydelse har Skinnriket haft för gotländsk lammnäring? – Jag är extremt jävig men jag tror Skinnriket hjälpt hålla intresset för skinn och skinnproduktion uppe, vi har skapat en medvetenhet hos konsumenter på ett sätt som annars skulle varit svårt.


Välkommen till

Ninnis Galleri

väg 140, Silte

Öppet: Öppna Ateljéer 30/5 - 2/6 Utställningar 14/6 - 12/8 kl. 11 -17 Vernissager med olika konstnärer/grupper 29/6, 13/7, 3/8

”Välkommen till en magisk Konstrunda!”

2 19

www.korsbarsgarden.se

0706 362973 • ninnisull.se

Öppna Öppna Ateljéer Gotland Ateljéer

Fler än 100 Konstnärer och konsthantverkare öppnar sina ateljéer i Allhelgonahelgen 30/5 - 2/6. (Öppet 11-17) Kartor och presentationer: oppna-ateljeer.se

KÖRS BÄRS GÅRDEN 18 april - 29 sept, juni-aug alla dagar 11-17 i övrigt helger och klämdagar 12-16 800 m söder om Sundre kyrka

Öppet 11–17 1 maj–15 september 2019 Stängt på midsommarafton Trädgårdshandel och Café se www.larsjonsson.se för mer info

15


16


MED HÅLLBARA KVALITETSKRAV PRODUKTER UTAN KOMPROMISSER Guteform har anpassat sig till en omvärld där kundbeteende pressat marknadspriserna – genom att inte anpassa sig. Stolt och målmedvetet har företaget hållit fast vid sin vision och värdegrund som omfamnar kvalitet i varje bräda, varje skruv, hantverk och varje skikt av ytbehandling. – Vi har fokuserat på vår affärsidé, rent ekonomiskt kanske det hade varit smart att arbeta på ett annat sätt, men vi kan inte ge avkall på det vi står för, säger Jan Ahlby, Guteform.

»

Forts

Foto: Nils Pettersson

17


Foto: Julia Ahlby

Foto: Nils Pettersson

– Varje del ska vara det bästa, virket, arbetstekniken i verkstaden… hela kedjan ska genomsyras av ett högt kvalitetstänk.

Guteform tog form första gången 1987 i Sandarve Fardhem, i en liten lokal för snickeriverksamhet. Företages första uppdrag var som underleverantör av lekparksutrustning till Hags i Aneby. I dag, drygt 30 år senare är Guteform en av blott tre svenska tillverkare av utomhusmöbler. De har tagit sig genom svängiga konjunkturer, trender, goda år och oår. Jan Ahlby har under åren som majoritetsägare av Guteform gjort det mesta. – Någon snickare är jag inte men i ett litet företag måste man kunna allting utan att bli riktigt bra på någonting, säger han onödigt blygsamt. Framförallt är han en duktig säljare som aldrig kompromissat med Guteforms kvalitetsstämpel. Valet mellan att ge avkall på kvalitet och global hållbarhet för att i stället massproducera och tjäna pengar snabbt, eller att stolt med millimeterprecision tillverka möbler och bygga ett livsverk som vägrar kröka rygg är givet. – Jag måste vara ärlig i allt jag gör, säger han Kvalitén syns och känns i produkterna. Rätt omhändertagna lever deras jarrahmöbler 18

snudd på i tid och evighet. Gulsåpa och borste ger möbeln en vackert silvergrå nyans. – Det vi gör ska vara hållbart. Jag vill att folk kan sitta i sin möbel och säga; ”den här kostade oss ganska mycket pengar, men den har hållit i trettio år”. Det tycker jag är lönsamhet, säger han. När personalstyrkan var som störst räknade Ahlby in 25 man i styrkan och årsomsättningen låg på 16 miljoner kronor. Man har slimmat och trimmat men aldrig snålat på sina ambitioner. I dag är personalstyrkan fyra och omsättningen fyra miljoner. – Vi vill ha en ärlighet, vi tillverkar möbler på ett riktigt sätt. Det är inget fusk. Vi är inte affärsmän som vill köpa billigt och sälja dyrt, vi vill ha riktiga råvaror och rätt teknik i vårt hantverk. Kvalitetstänket, ni är noga med det? – Varje del ska vara det bästa, virket, arbetstekniken i verkstaden…hela kedjan ska genomsyras av ett högt kvalitetstänk. Vi har cirka 80 procent gotländskt virke i våra möbler, jag tycker vi ska vara rädda om miljön och använda det som finns i vår närhet.

De köper sitt gotländska virke från Gotlandsflis. Ofta kvistrent, alltid friskt, även hartshalt, snittyta och densitet är viktiga kvalitetskomponenter. Konkurrensen är knivskarp och tuff att möta. En produkt designad och tillverkad i Burgsvik kan kopieras och tillverkas i en annan världsdel och verkstad för bråkdelen av pengarna. – Det sker ganska ofta, det mesta vi gör kopieras, säger han. Kravet på produktutveckling är stor, framförhållningen behöver vara tre, fyra år. Kopierarna däremot kan snabbt få ut sina billigare produkter. – Förr fanns ett hundratal snickerier runt om i Sverige. Många har flyttat sina produktioner utomlands eller gått i konkurs, säger han. Kvar på svensk mark står Grythyttans Stålmöbler, ett unikt företag som med ett konsekvent om än någon konservativt produktinnehåll, med smart marknadsföring hävdar sig bra än i dag. Också småländska Hillerstorps Sweden, har tillsammans med Guteform, Burgsvik överlevt trender och en omvärld där ökad konsumtion slit och släng blivit norm. Forts nästa uppslag


Välkommen tilltill G.A.D Välkommen G.A.D

Sommaroutlet torsdagar ochoch fredagar Sommaroutlet torsdagar fredagar i Västergarn i Västergarn

På Hästgatan 10, H10, hittar du oss ochoch vår vår butik. Våra gotländska möbler På Hästgatan 10, H10, hittar du oss butik. Våra gotländska möbler tillverkar vi i vårt snickeri i Hemse av massiv ek eller björk, oftaofta i kombination tillverkar vi i vårt snickeri i Hemse av massiv ek eller björk, i kombination med gotländsk kalksten ellereller lammskinn. I år Ihittar du ett erbjudande i med gotländsk kalksten lammskinn. år hittar du fint ett fint erbjudande i butiken. Förutom möbler har har vi ett sortiment av handplockad design butiken. Förutom möbler vi stort ett stort sortiment av handplockad design ochoch inredning, miljövänlig färgfärg ochoch tapeter, konst ochoch mycket mer.mer. inredning, miljövänlig tapeter, konst mycket

Under sommaren säljersäljer vi utvi utställningsmöbler, Under sommaren ut utställningsmöbler, returer, andrasortering och och modeller utgångna ur ur returer, andrasortering modeller utgångna sortimentet. Soffbord, matbord, stolar, förvaringssortimentet. Soffbord, matbord, stolar, förvaringsmöbler, bänkar, skänkar, mediamöbler, m.m.m.m. möbler, bänkar, skänkar, mediamöbler, Skyltat vid toftavägen (väg (väg 140) 140) norr norr om kyrkan i Skyltat vid toftavägen om kyrkan i Västergarn. Betalning med med kort eller Västergarn. Betalning kort kontant. eller kontant. Transport kan ordnas. Transport kan ordnas. Mer info Merpå infogad.se/outlet på gad.se/outlet

Klong | Marimekko | Farrow&Ball | L:A| Bruket | Eldblå | Linum | Iris| Hantverk Klong | Marimekko | Farrow&Ball L:A Bruket | Eldblå | Linum Iris Hantverk Eduards | Lindform | Växbo Lin |Lin Konsthantverk | Klippan | Kasthall, med flera Eduards | Lindform | Växbo | Konsthantverk | Klippan | Kasthall, med flera

Visby Visby Butik & Butik Showroom & Showroom

Öppet torsdagar -fredagar, medmed startstart Öppet torsdagar -fredagar, torsdag 26/6,26/6, kl 10.00 – 16.00. torsdag kl 10.00 – 16.00. SistaSista dag är fredagen är 16/8. dag är fredagen är 16/8.

Öppet: mån-fre 10-1810-18 lör 10-16 sön 12-16. Öppet: mån-fre lör 10-16 sön 12-16. G.A.DG.A.D | Hästgatan 10, 621 | 0498-249410 | visby@gad.se | www.gad.se | Hästgatan 10,56 621Visby 56 Visby | 0498-249410 | visby@gad.se | www.gad.se

Västergarn Outlet Outlet Västergarn


Guteforms viktigaste kunder är kvalitetsmedvetna och har pengar att spendera. Företaget gör även jobb för parkförvaltningar och länsstyrelser, vanligare förr än nu. Guteform har satt Gotland på världskartan, deras möbler finns i nästan alla världsdelar. – Vi har till exempel sålt till ambassadfamiljer, det är lite kul att vi sprids. De är bra på specialtillverkningar, företaget har levererat hindermaterial till VM i hästhoppning, under en period for de landet runt och inredde ICA Maxi´s lekrum. – Vi hade många ben att stå på innan vi specialiserade oss på utemöbler. En ökad medvetenhet om hållbara värden borde tala till Guteforms fördel. – Det är positivt att man allt mer pratar om att inte transportera möbler från andra sidan världen utan i stället hålla sig till närproducerat. Är du positiv inför framtiden? – Jo, men jag inser vad som måste göras. Nya produkter varje år, driva på och genomföra våra projekt. Vi klarar ekonomin, jag har inte en direktörs månadslön utan lever ett enkelt liv. Det har blivit en livsstil. Vad är du mest stolt över? – Att vi skapat många vackra och bra produkter. Kolla stolen Petes tillverkad i jarrah, eller Gunnfjaun i gotlandsfuru, sån´t kan jag vara stolt över. Om 10 år, vad ser du? – En produktion och ett koncept där reservdelar ingår. Att vi kan öka omsättningen och utvecklas på lång sikt. Jag vill att vi här i Burgsvik ska kunna göra allt, till en rimlig prisbild. Men det gäller att jobba stenhårt hela tiden, ingenting kommer gratis. 20

Foto: Nils Pettersson


Lamm&Bi Butik och lammgård i Buttle mitt på Gotland

Stort sortiment av lammskinnsprodukter, lammskinn, även lammkött, honung och vaxljus Annette och Dan Bonnevier förädlar och säljer vad gårdens lamm och bin producerar. På gården finns 600 tackor av rasen Gotlandsfår och 80 bisammhällen. Av lammskinnen sys egna modeller av västar, pannband, halsdukar, mössor, nallar, bilbältesmuff, kuddar, sittdynor och mycket mera. Vi bereder våra skinn i Tranås. Ullen spinns till garn på Gotlands Spinneri. Lammkött från gårdens egna lamm. Biodlingen ger honung och vaxljus.

Öppet året runt! Se våra öppettider på appen Öppet Gotland Tele 0498-56074 * www.lammochbi.se


22


LAMM ÄR INGEN BISYSSLA DAN OCH ANNETTE ÄR HEMMA PÅ JOBBET De känner sig hemma på sin arbetsplats, deras arbetsplats är deras hem. Annette och Dan Bonnevier köpte en gård som växt från sextio tackor till sexhundra, från noll bisamhällen till åttio och butiken har expanderat från farstu till utbygge. – Vi ville ha ett eget ställe. Att det fanns lamm på gården var en slump… sedan blev vi med bin året efter, säger Annette. Vi återvänder till det där med slumpen. Det verkar ha spelat in i deras val av leverne och försörjning. För drygt trettio år sedan köpte de av ett brödrapar gården Nygårds i Buttle. Dan med rötter sprungna ur ett lantbruk i Alskog, Annette ursprungligen från Upplands Väsby med ett arv att sy från mormor och livet som lanthandlare från farmor och farfar. – Jag började sy med en gång vi kom hit, säger Annette. Min mormor var sömmerska och det har alltid varit ett intresse för mig. Jag förde egentligen bara över tygsömnad till skinn. Annette kunde sy – när hon ville utveckla sig gick hon kurser. Dan kunde en del om vad som

krävdes av en lammbonde, det han inte visste tog han reda på. Deras kunskaper och driv har byggt en av Gotlands största lammgårdar och produktiva bisamhällen. Dan slungar sin honung i ett gammalt ombyggt djurstall, skinnen skickar de till Tranås för beredning. – Det har bara blivit så här. Vi trivs med det vi gör, vi vill göra det här. Det är ingen som tvingar oss. Det är tufft ibland men vi är våra egna, säger Dan. De har Gotlandsfår i besättningen, de fanns på gården och fick bli kvar. Under 25 år har de kört sina lamm till Stora Karlsö för bete. Ungefär 350 tackor tar varje juni båten dit för att äta gott och vårda kulturlandskapet. De avlar för att utveckla sina skinn, för bok på släktskap och har noga koll på resultatet för att få fram bästa lystern och lagom lockar. – Vi har vår flock där vi väljer ut de bästa baggarna, en del köper vi på auktion. Men det är ju inte bara avel som påverkar hur skinnet blir. Det de äter, solen, vattnet..djuren ska må bra, allt spelar in för skinnens kvalitet, säger Dan.

»

Forts

23


Tillbaka till slumpen. När Annette arbetade på Bo Hammars gård i Hörsne blev hon inspirerad av biodling. Dan gillade tanken och gick några biodlarkurser, läste och lärde sig. Gården som inledningsvis var, som Annette uttrycker det; ”en lite-av-varje-gård”, blev snabbt en lammoch bigård. Hur honungen smakar är även det styrt av slumpen. En blandad skog och natur sätter sin karaktär där smaken färgats av blåeld, brakved, raps och en hel del annat. – Vi bor där vi bor så det blir det det blir, honungen har inslag av lite allt möjligt, den har en speciell karaktär, säger Dan. Efter tre dåliga år fick de i fjol en bra skörd till midsommar. Maj och juni var fina då bina flitigt kunde samla nektar. I juli, med värmen, tog det stopp. – Då fick vi ge dem mat för att de inte skulle svälta ihjäl. Det är verkligen på naturens villkor, ibland blir det dåliga skördar på grund av vädret, ibland dör många över vintern, säger Dan. Jordnära och drivna har de utvecklat en balans sinsemellan – men också med djuren, naturen och elementen. De läser varandras sinnesstämningar likväl som lammbesättningens humör. – Ibland blir det mycket på en gång. Det kan bli stressigt, men jag tror vi är ganska bra problemlösare. Vi gör så gott vi kan, det är inte alltid en dans på rosor, säger Annette. De planerar för det bästa men är beredda på det värsta. Det blir inte alltid så bra som de tror men sällan så illa som de befarat. – När det samtidigt inträffar saker vi inte kan 24

styra över, som inom politiken eller vädret, kan det bli lite jobbigt, säger Annette. Vi har lite olika ben att stå på, det är bra. Vi kan anpassa oss. Butiken började i farstun, fick snart flytta in på kontoret, därefter byggde de ett rum för att rymma ett allt större utbud av produkter. Till slut rev de en vägg och byggde ihop källaren med det nybygge som i dag är gårdsbutik. Smakfullt inrett finns på hyllor och hängare västar, kuddar, mössor, sittunderlag, handvävda lammskinnsmattor, gårdens honung i burkar, härvor av garn och ljus i bivax. – Jag stod i farmor och farfars lanthandel som liten. Skivan vid kassaapparaten är en gammal kyldiskskiva. Kassaapparaten är också från handelsboden, säger Annette. Hur kunde det bli så här stort? – Vi ville vårda det här. Man kan inte radera något som funnits i generationer utan man vill haka på någonting och utveckla det som varit här, säger Dan. Bli ni stressade av att få fram bra material? – Nej, vi är nog väldigt bra på att anpassa oss efter de förutsättningar vi får. Ibland säger man; ”jaja, nu blev det så här”, vi gjorde ju precis som förra året men förhållandena var olika, säger Annette. Vad är ni mest stolta över? – Att vi överlevt och kan leva på det här. Det kunde vi inte i början, de första nio åren hade vi andra jobb vid sidan om, säger de båda. Om bina inte är på humör kanske lammen

levererar. De kan inte tvinga fram någonting, naturen styr och Dan och Annette tar sig an de utmaningar de ställs inför. De har inga anställda, deras dotter är civilingenjör men fungerar som modell för vissa produkter liksom deras son, arbetsledare på NCC. Dan täcker upp i butiken när Annette åker till Visby för att jobba i Kvinnfolkis butik, ett viktigt skyltfönster för gårdens produkter. Vad gör ni om 5 år? – Vi är kvar här, har trappat ner lite på lammen och utökat bina kanske. Vi trivs på jobbet, så länge vi är friska och orkar kommer vi fortsätta i någon form. Att rulla tummar är inget för någon av oss, säger Dan.


EN UPPLEVELSE FÖR ALLA Prova-på-blåsning • Butiksförsäljning • Återvunnet glas

Mellangatan 56 Tel: 0498-24 78 50 • www.visbyglasblaseri.se

GULDSMED FORMAD AV HISTORIEN

Niklas Ejve

Det går att skönja Annika Gustavssons liv i hennes smycken. Inspirationen hämtas från den vilda gotländska naturen där hon växte upp och från Köpenhamns avspända och trendmedvetna miljöer där karriären tog fart. Kollektionerna i guld, silver och oxiderat silver formges, tillverkas och visas i samma hus. Välkommen in till en guldsmed som gått den långa vägen, blivit formad av historien och hittat hem.

Silver i Fattigstugan i Alskog Öppet 30 maj–9 juni 22 juni–17 augusti måndag–fredag 11–18 lördag–söndag 12–16 niklas@ejve.se, www.ejve.se 070-788 60 50 Väg 144, fyra kilometer söder om Ljugarn

ST: HANSGATAN 26 VISBY • ANNIKAGUSTAVSSON.SE 25


Skinnriket är en förening som samlar kvalitetsmedvetna producenter av lamm och lammskinnsprodukter. Besök gärna några av våra företag! Skinnrikets kvalitetsdokument garanterar att skinnen kommer från gotländska besättningar som är anslutna till svenska officiella avels- och härstamningsregistret, de frivilliga kontrollprogram som finns och som följer Gård- och Djurhälsans regler och dessutom att de färdiga lammskinnsprodukterna tillverkas på Gotland. Läs mer på www.skinnriket.se

19 MAJ 2019

Fårölamm Kött o Skinn Fårö, 5 km från färjeläget www.farolamm.se, Fårölamm 070-2292852

SKINNMÄSSA Suderbys Herrgård

Nors Nalleverkstad Hall, nallar, skinn, tofflor Nors Nalleverkstad 072-2529282 Gullans Gård Hall gullansgard www.gullansgard.se, 070-9992868

Sigsarve fårgård KRAV Alskog, väg 144, 5 km från Ljugarn, skylt: Skinn & Hantverk www.sigsarvegotland.se, Sigsarve Fårgård 073-6851906, 070-8491253

Gullans Gård

Ollajvs Gård Alskog, 3.5 km från korsningen väg 143-144 Ljugarn www.ollajvs.se, Ollajvs Gård 0498-493070, 073-7072945

Risungs gård Lamm & Tryffel Rute, skylt från väg 148 www.risungsgard.com, Risungs Gård 0498-223385, 070-8911826

Hemmor KRAV Garda, Jannike Voest 073-9069910, 073-7535716

Sorby gårdsbutik KRAV Stenkyrka, skylt från väg 149 www.sorbygardsbutik.se, Sorby gårdsbutik 0709-784477, 070-8272236

Botvide gård KRAV Lau, Skinn & Kött www.botvide.com 070-7491095

Ungesmiss Gård KRAV Stenkyrka väg 149 www.ungesmissgard.se, Ungesmiss Gård 070-2963021 Elin, 070-1679923 Göran

Nylunda Gård När Smiss 523 www.nylundagard.se, 070-3061282

Graute gård Hejnum, skylt från väg 147 och 148 www.grautegard.se, Graute gård 0498-32048, 070-4712999 grautegard

Lammboden Almungsgården Stånga. Lammskinnsprodukter, lammkött www.lammboden.se, Lammboden 070-1111974

Gane gård KRAV 2 km norr om Bäl väg 147 www.ganegard.se 070-5783280

Sindarve Lammgård KRAV Hemse, 2 km norr om Hemse, väg 144 www.sindarvelammgard.se Sindarve Lammgård 070-8490245, 070-3160401

Ansarve farm KRAV Försäljning Adelsgatan 28, Visby www.ansarvefarm.com, Ansarve Farm 070-2804847 ansarvefarm

Kärne gård KRAV Burs Kärne 261, Skinn, Kött mm 0498-492487, 073-7283392 Kärne Gård

Norrbys gård Hörsne, Norrbys 519 073-5802929 norrbysgardhorsne Fättings lammgård Gotlands Tofta www.fettings.se, Fättings lammgård, lammhuset 070-6528377 Ann, 070-2371822 Björn Bioskinn - Bäckstäde gård KRAV Sanda www.bioskinn.se 073-5393946, 070-3303063 Sandholme gård Eksta, Djupviks hamn, skylt väg 140 www.sandholme.se 070-2626790 Skinnarve Lantbruk, KRAV Levide, väg 141 mellan Hemse & Klintehamn www.skinnarve.se 0737-193735 Angalamm KRAV Anga, Österby 126 vid väg 146 www.angalamm.se 070-6648021, 072-5530007

26

Nylunda Gård

Bondarve Lamm & Hantverksgård Burs, Ca 4 km från Burs k:a mot Närsholmen www.bondarve.com Bondarve Lamm & Hantverksgård 070-7432144, 070-3803063 Mattsarve gård Gammelgarn, skylt från vägen www.mattsarvegard.se, Mattsarve gård 070-8446485

Kålmans Gård KRAV Burs, Kålmans 266, Burs Kålmans Gård kalmansgard, kalmansmarknad 070-5212754, 070-5491268

Stora Hamre Gård Östergarn Försäljning Ingelas keramik Katthammarsvik www.sthamre.se 070-9108549

Härdarve Gård KRAV Eke, Kött, Skinn, Hantverk Härdarve Gård 070-2515113

Nobell lammgård Gammelgarn, skylt från Gammelgarn kyrka www.nobell.se, Nobell Lammgård 070-7471679, 070-4958068

Kälder Gård & Skinnbod Havdhem, skylt väg 140 www.kalderskinnbod.com Kälder Gård & Skinnbod AB 0498-481249, 070-8481249

Rommunds fårgård Gammelgarn, skylt från kyrkan o väg 631 www.gotlandslamm.se rommunds rommunds 070-947 61 28, 073-600 27 84

Sigsarve Lamb KRAV Näs, skylt vid väg 140 www.sigsarvelamb.se tel: 0737-598958, 0705-489091


RISUNGS GÅRD RUTE

Välkommen till en ekologisk lammgård på nordöstra Gotland

Fårskinnsmagi

Lammskinn, tryffel & gårdsbutik

från innersta Gotland

BUTIK

BUTIK

Vägbeskrivning: Väg 147 från Visby mot Slite ca 22 km. Efter Bäl, ca 2 km, skylt Gane Gård till höger. 0498-33130, 070-578 32 80

BUTIK

www.ganegard.se GANEGARD.SE LAMMSKINN INREDNING GANEGARD.SE ”Det var en avstickare på 3 km....

LAMMSKINN INREDNING

BUTIK

men det var verkligen värt besöket” Tel. 0708-91 18 26 www.risungsgard.com

Sindarve lammgård Stora lammskinn och fårskinn med glans och ljuvliga lockar Öppet året runt 2 km norr om Hemse Hemse Sindarve 310 www.sindarvelammgard.se Eva Twengström & Mats Pettersson 0708-49 02 45 0703-16 04 01

Graute Gård

Vägbeskrivning: 147 G OVäg TLA Nfrån D Visby mot Slite ca 22 km. Efter Bäl, ca 2 km, skylt Gane Gård till höger. Öppet 11-17 alla dagar

Öppet från påsk till sept. Öppettider, se ganegard.se

Bästa Gotlandsbesättning pälsegenskaper gotlandsfår Öppet 2017 & 2018!från påsk till sept.

8 juli-11 augusti. Övriga tider se hemsida. Öppet året runt!

Öppettider, se ganegard.se

www.graute.se Vägbeskrivning: Väg 147 från Visby eller ringca 070-471 99 Bäl, ca 2 km, mot Slite 22 km.29 Efter skylt Gane Gård till höger.

Fårskinnsmagi från innersta Gotland

Lammskinn, lammkött, hantverk samt enklare kafé Öppet alla dagar 24 juni – 10 augusti 11 – 17 19 april – 22 december: fredag 11 – 17, lördag 11 – 15 Stängt midsommarafton Övriga tider, ring: 070-4712999 grautegard.se • info@grautegard.se • #grautegard

27


INGET FJÄSK MED BETONGEN ANNE NILSSON TYCKER OM ABSTRAKTIONER I SIN KONST I ateljén i Sysne samsas mjuka kraftfulla flodhästar med nyfiket busiga surikater från Afrika. Anne Nilsson, utbildad grafiker som både målar och arbetar med skulpterande, hittade i betongen ett uttryck hon gillade. – Betong är grått och lite livlös, ibland vill jag ha kvar den känslan utan att fjäska med den. Det är olika, ibland får jag en längtan att skapa på ett speciellt sätt, säger hon. Anne Nilsson är en multiartist – screentryck, torrnål, träsnitt, betong, grafik och måleri som alla hänger ihop och inspirerar hennes konstnärskap. Hon har i 33 år bott och verkat i Sysne. Utanför ateljéfönstret vilar havet en bit bort, i stenvasten som skiljer tomten mot fältet sitter en färgglad fasanhanne och putsar fjädrarna Anne Nilsson gör gärna betongkonst av djur där hon försöker fånga djurets typiska uttryck. Som med katten: – Jag vill att katten ska ha en kattighet i sitt uttryck, säger hon. Det finns en lust i att vara tredimensionell, att skulptera. Det är en utmaning att förenkla formen utan att uttrycket går förlorad en abstraktion. När hon hittat formen gjuts en silikonkappa 28

på modellen, därefter en gipskappa som ger själva gjutformen. Det finns konstbetong, finbetong och en del annan betong, Anne Nilsson har hittat sin egen blandning. – Jag blandar cement med flytspackel. Vanlig betong behöver vibreras ner i formen då det är ganska svårt att få formerna att hålla länge. Krister Löfgren gör ett stort jobb och hjälper mig med både gjutning och formtagning. Det är en ganska omständlig process att tillverka en form, många arbetsmoment och silikon är dyrt. Därför är noggrannhet med originalet avgörande, när formen är satt finns ingen återvändo. Hur vet du när du är nöjd och det är dags att tillverka formen? – Det är den eviga frågann...men man måste sätta punkt. Men mina målningar kan mogna och utvecklas över tid, de här målningarna har hängt här sedan i jul, säger hon och pekar mot

väggen. Ibland känner jag att jag måste göra om alltihop, och då gör jag det. Med måleriet är det lätt, det är ju bara färg. Hon gör vackra krukor, fat och urnor i betong för användning. Men också noshörningar, fågelhuvuden, flodhästar, frökapslar, myrslokar, lotus och kronärtskocka – för betraktaren att njuta av. – Jag gör nästan bara afrikanska djur, och mina katter förstås. Man kan göra rabbisar och igelkottar men jag ville kanske protestera lite och göra något annat än det förväntade gotländska. Hon lekte ett tag med tanken att göra en betongnoshörning i naturlig storlek och ställa på Sysne udd. Tanken förverkligades inte och nu gör hon i stället sina noshörningar, ett av världen farligaste djur, i gosedjurstorlek. – Jag tycker om abstraktionen. Som i flodhästarna, jättestora, tjocka och farliga, det fanns en utmaning i motsättningen att göra dem snälla. Forts nästa uppslag


Butik och Spinneri Öppet året runt

LAMMBODEN Gårdsbutik i Stånga Lammkött & Lammkorvar Lammskinnsprodukter

Butiken i Burgsvik på Sudret med linneprodukter, lammskinn, genuint hantverk, trasmattor, inredning och presenter. www.gimbridesign.se • Hoburgsvägen 31, Burgsvik • Året-runt-företag!

SIGSARVE

LAMB

s Go tla nd

från vår KRAV-godkända gård: Tack -o- Lammskinn, Garn, Vantar, Gutekorns mjöl. Unikt hantverk; Textiltryck, Glas, Mattor, Stickat, Betong, Honung, Konst. m.m.

Efter midsommar till sep. öppet tisd-fred kl 11-17, lör-sön kl 11-15

Välkommen året runt Tel: 070-111 19 74 www.lammboden.se

0498- 48 82 50 www.gotlandsspinneri.se Fardhem Sandarve 712, 633 52 Hemse gotlandsspinneri

Övrig tid ring: Lotta: 0737-59 89 58 / Curre: 0705-48 90 91

Välkomna!

Hantverk att bruka och njuta Kvinnfolki är en butik och ett samarbete mellan kvinnliga gotländska hantverkare. Här samlar vi det bästa från ön på en plats. Välkommen in och låt dig inspireras av handgjorda produkter och delikatesser. Öppet måndag - söndag 10 -18 Donners Plats 2, Visby 0498 - 21 00 51 www.kvinnfolki.se 29


Flodhästar med patina Foto: Christer Jonson

Anne Nilsson har skapat ramar för sitt hantverk, inom dem kan hon ta ut svängarna för att formge en mjuk flodhäst i hård betong som i ett barns händer blir en smekning. Vad vill du att människor ska känna när de ser dina konstverk? – Det var en lite tjej som berättade att hon hade en flodhäst i sängen som ett gosedjur, det är kul. Och det har hänt att folk skickat bilder på sin katt som sitter intill den de köpt här hos mig. Det är väldigt roligt att katten känner igen katten, jag tror katten ger en känsla av hemtrevnad. Att ha ett eget uttryck i en värld där det unika blivit allt svårare att hitta är en utmaning, säger 30

hon. Ytan är viktig för Anne som patinerar med kopparsulfat och järnklorid, eller att med spissvärta svärta betongen till en metallisk yta. Hon har testat att gräva ner sina konstverk i komposten för att se vad som händer med ytan. – Jag vill ha kvar känslan av betong, utan att fjäska med den. Men det är olika, ibland händer det saker som skapar en längtan eller begär hos mig att skapa på ett speciellt sätt. Inspiration kan dyka upp från oväntat håll. Idén att göra surikater fick hon från en film där ett gäng surikater på sitt karaktäristiska sätt satt och spejade ut över savannen. – Plötsligt somnade en, ramlade och drog

med sig de andra. Det var humor och jag ville göra något med surikater, säger hon. I dag står surikater i olika patinering på hyllorna och kikar genom fönstret ut över Östergarnslandet. – Jag vet inte varifrån inspirationen kommer alltid. Jag försöker vara öppen, det tror jag är viktigt. Då kan saker sammanfalla och bli en mening med att jag ska skapa någonting. Hon är disciplinerad i sitt skapande, varje morgon regelbunden som ett urverk, sätter hon sig i ateljén. I grunden finns en stor lust att utrycka sig i målningar, etsningar, betongföremål. – Det är vackert här i Sysne vilket givetvis påverkar mig men det är när jag arbetar som det skapas lust och kreativitet.


Närproducerat!

LottaMari Eriksson Keramikstudion

Öppettider: Maj Fre-Sön 11-17 Öppna ateljéer 30 maj-2 juni 11-18 6-9 juni 11-17 24 juni-31 augusti Mån-lör 11-18 September Fre-Sön 11-17 Adventshelgerna Fre-Sön 11-17 Övrig tid - ta gärna kontakt för besök Besök gärna vår nya webbshop!

HJÄRTFABRIKEN I BRO Hjärtan & bruksgods i keramik tillverkade i Hjärtfabriken. I butiken hittar du även andra hjärtliga produkter Häng gärna kvar & softa i gårdscafet & trädgården!

Stämningsfulla ljusbärare för inom- och utomhusbruk. Bruksgods och trädgårdskonst. För öppettider och vägbeskrivning se hemsida. www.keramikstudion.com Tel: 0736-51 31 53

konsthistoria, konst, konsthantverk utförd under 1000 år visas i 92 medeltida kyrkor öppna för alla - hela sommaren fri entré

Handgjorda silversmycken från Brokig

#hjärtfabriken Gamla smedjan i Bro, 8 minuter från Visby, längs vägen mot Fårö (skyltat) Bro Halner 137, 621 73 VISBY +46 70-415 00 07 www.hjartfabriken.se

Ljungs kakelugnsmakeri Nytillverkning av kakelugnar

Visningsrum i Stånga mejeri Tel. 0704-21 Vi gör också:98 99 www.kakeljung.se

Väggkakel • Säljer köksspisar & braskaminer Renoverar kakelugnar & skorstenar

Självklart är våra kyrkor till för andakt, enskilt eller tillsammans med andra, vigslar, dop och begravningar. Men här bjuds också på konserter, föreläsningar och inte minst, många egna upplevelser! Se program; www.svenskakyrkan.se/visbystift

Visningsrum i Stånga mejeri Tel. 0704-21 98 99 www.kakeljung.se 31


KERAMIKRUNDAN .SE Gotland

KERAMIKBUTIK

VEDUNGSBAKAD PIZZA

I butiken säljs handtillverkade

Alla onsdagar, fredagar och söndagar i juli

keramikföremål från flera olika

och augusti fram till den 7:e, kl 16-20

keramiker. En stor del av produktionen

Ät så mycket ni orkar för 140 kr/person

sker på krukmakeriet och de flesta

Boka bord på: 0498-49 40 35

Keramikrundan

föremål är tillverkade av gotländsk lera. RESTAURANG

LIVEMUSIK

I restaurangen erbjuds luncher, nybakat

Varje vecka hela sommaren.

kaffebröd och glass.

Se programmet på hemsidan. Välkommen!

DROP-IN-DREJNING

HITTA HIT

Prova på att dreja! Perfekt aktivitet för

I Etelhem, korsningen mot Garda.

hela familjen. Ta med din obrända

Alla dagar 1/6-31/8, kl 10-18

Tel: 0498-49 40 35

kruka hem. Sommartid finns även

Midsommarafton stängt.

Mobil: 070-266 96 98

möjlighet att hyra drejstugan kvällstid.

Övrig tid enligt överenskommelse.

www.etelhemskrukmakeri.se

Hälsningar Torleif Solberg


KERAMIKRUNDAN .SE Gotland

Keramikrundan

Lena Scharp

Välkommen till min verkstad och butik, som ligger i närheten av Etelhems kyrka. Jag jobbar i stengods och producerar bruksföremål i enkla stilrena former, och varvar bruksföremål med ett mer fritt skapande. Verksam keramiker sedan 2002.

TALLÅS HANTVERK KRUKMAKERI

Välkommen till min verkstad och butik, som ligger i närheten av Etelhems kyrka. Jag jobbar i stengods och skapar rustika bruksföremål, vackra att använda varje dag. Du hittar även lavaskålar och trädgårdsklot mm.

VERKSTAD OCH BUTIK Öppet året om Sommar alla dagar 11-18 (Midsommar stängt)

Öppet året runt. Sommartid 11 – 18, för avvikelser se hemsidan eller appen: Öppet Gotland. Övrig tid på året ring innan du kommer.

Öppet året runt. Sommartid 11 - 18, för avvikelser se hemsidan eller appen Öppet Gotland. Övrig tid på året ring innan du kommer.

Välkommen hälsar Anette!

Keramiker Anki Wolter butik-kurser-verkstad

Garde, Autsarve 640 623 63 Ljugarn

0498-491025 / 073-6370724 www.scharpkeramik.se

scharpkeramik

wolterkeramik

–•–

wolterkeramik.com

Anette Baggieri | Tallås Hantverk | Adress: Etelhem Hageby 814 | Tel: +46(0)733-62 75 23 www.tallashantverk.se Tallås Hantverk | Instagram: Anette Baggieri / Tallås Hantverk |/ FB: Besöksadr: Etelhem Hageby tallashantverk 814 / Tel:0733-62 75 23

www.tallashantverk.se / FB: Tallås Hantverk

Hej, här kommer min nya annons. Med måttet 90*120. Jag skulle gärna vilja att det är en tunn svart linje runt annonsen. En sådan lyckades jag inte få dit. Hör gärna av er om ni har funderingar eller synpunkterBruksföremål på utförandet. i stengods. Ateljé & butik vid Lye kyrka. Försäljning av kravodlade plantor från Bara Örtagård. Mvh Öppet året runt, för tider se hemsidan. Sommartid dagligen 10 – 18. Anette Baggieri Tallås Hantverk Tel: 0498 - 49 11 40, 070 - 555 92 25

–•– –•–

0709 28 34 37 Linde Salands 706, 62357 Hemse

THORD KARLSSON KERAMIK

Stengods & Mattor i Etelhem

www.karlssonskrukor.se anette@tallashantverk.se www.tallashantverk.se Tel:0733-62 75 23

Öppet 1 juni-20 augusti 10-18 • Tfn: 0498-49 41 45 Följ oss på Facebook • www.larssonochlarsson.se 33

thordannons1.indd 1

2017-02-13 11:41


DRÖMMAR AV KALKSTEN EN UTSTÄLLNING OM GOTLÄNDSK KERAMIKHISTORIA Gotlands Konstmuseums utställning ”Kalkstensdrömmar” vill beskriva bruket av lera genom tiderna – och visa gotländsk keramik i dagens ljus. – Gotland har en ganska homogen keramikhistoria. Jag hoppas besökaren får en nyanserad bild av Gotland som keramiklandskap, förstår vad lera är för någonting och inte minst en ökad respekt och kärlek till hantverket, säger Frode Falkenhaug, slöjd- och formkonsulent på Gotlands Museum.

»

Forts

34


Mathantverk med hög kvalitet Välkommen till vår unika gårdsbutik på landet. Vi använder gotländska råvaror och färska kryddor. Våra produkter är av hög kvalitet och fria från tillsatser. Du kommer att känna skillnad. Kom förbi och njut! Välkomna! Arla Löthberg

Gårdsbutiken i Väskinde ÖPPET: DAGLIGEN APRIL – SEP KL 10.00 – 18.00 Väskinde Kaungs 519 0498-27 06 33 www.gotlandsdelikatesser.se här hittar du våra produkter. Du hittar oss även på WisbyOst och Kvinnfolki i Visby. Året runt!

butik & tillverkning av lampor, lädervaror och textil Öppettider 7 april – 2 september: Vardagar 10 – 18 Lördag – söndag 11 – 16 Öppettider övriga året: Lördag – söndagav 11 –lampor, 16 butik & tillverkning Undantag se hemsidan eller lädervaror och textil appen Öppet Gotland Öppettider 7 april – 2 september: Vardagar 10 – 18 Lördag – söndag 11 – 16 Öppettider övriga året: Lördag – söndag 11 – 16 Undantag se hemsidan eller appen Öppet Gotland

www.gotlandslampfabrik.se • info@gotl a n d

sla

m

pf a

brik.

s e • Tel : 0 49 8 - 2 7 16 75 •0 7

0-

4 4 140 75 35

el: 049


Carl von Linné skrev 1741 att den gotländska leran var besvärlig. Hundra år senare var Gotland en av de ledande platserna i landet för tillverkning av kakelugnar. – Kakelugnsmakarna drejade också bruksgods och skapade ett arv som blommade ut i ett keramiskt konsthantverk vilket skapat en bild av Gotland, säger Frode Falkenhaug. Keramikens själ på Gotland handlar i dag mycket om att både producent och kund vill åt någon form av livskvalitet, menar han. En strömning i tidens anda är att människor i allt högre utsträckning strävar efter ett leverne med hållbara värden. Frode Falkenhaug talar om krukmakarens återkomst: – Omvärlden har plötsligt börjat se en poesi i hantverket, det tycker jag är kul, vi har strävat med den här debatten om hållbarhet så länge. 36

Nu vill till exempel restauranger och kaféer ha sina egna serviser formade av en keramiker. Besökaren får se keramik som personifierar tjugofem gotländska keramiker. Man möts även av en geologisk djupdykning som svarar på frågan; ”vad är lera”, lägg till det en historisk del med gamla bruksföremål hämtade ur museets samlingar. Kannor, skålar och fat tillverkade av dem som tidigare kallades pottmakare, i dag kallas de kakelugnsmakare. Det kommer också finnas möjlighet att titta på filmade inslag med gotländska keramiker. – Tanken är att man ska få ta del av en keramikers vardag. Det är inte en instruktionsfilm i hur man drejar eller skapar föremål utan snarare en personlig berättelse om vad som driver en keramiker, vilka utmaningar som finns, vad han eller hon fascineras av, säger Frode Falkenhaug.

Utställningen tar också ett grepp om olika tekniker där besökaren får stifta bekantskap med lergods, stengods, rakubränning, saltglasyr och en hel del annat. – Sedan början på 1900-talet har den konceptuella keramiken fått ett ganska stort utrymme på utställningar. Vi har i stället fokus på bruksgodset med några enstaka inslag av skulpturer. Hur har keramikerna tagit emot museets initiativ? – De verkar tycka det här är kul. De är ju som en stor släkt och jag tror de uppskattar att alla får vara med i utställningen. Vilken ställning har gotländsk keramik i dag? – Det har genom åren funnits en profession här som varit lockande för studenter, människor från konstfack och praktikanter att ta del av. Det finns en dragningskraft hit än i dag skulle jag säga.


GT ) EM

B O K N I N G TE LE FO N 0 498 - 4 8 7 2 8 0 W W W.H A B LI N G B O CR E PE R I E .CO M Ö PPE T TI D E R 16.00 — 24.00 ( M Å N DAGA R S TÄ N GT ) S TO R A B U RG E S / H A B LI N G B O / 62 3 42 H AV D H E M

Hablingbo www.asalindstrom.com www.hablingbocreperie.com

22 Juni - 11 Aug 16.00 - 19.00 Under Varietetiden 16.00 - 20.00 Stängt Måndag

GT ) EM

Ateljé & försäljning: Linda Kalström Mob 0707-41 32 63 • www.lindaskeramik.se • Vägbeskrivning: 7 km söder om Visby, 1,5 km söder från Stenkumla kyrka (skyltat) Öppet: Kristi Himmelsfärd kl 11-18 • 15 juni - 24 aug, mån - lör kl 11-17 • Juli - alla dagar kl 11-17 • Sep - maj – ring före besök- Du hittar mig även på Kvinnfolki, Visby. 37


KROPPSKONST I TIDEN FÖRDOMAR PÅ VÄG ATT SUDDAS UT Ismannen Ötzi gjorde det redan 5 300 år före Kristus. I dag tatuerar sig män och kvinnor hela tiden. Kroppskonsten har blivit legitim och tagit klivet in i finrummet.

»

Forts

38


39


Att tatuera sig förknippades tidigare med något kriminella eller sjömän sysslade med. Ötzi gjorde det inte av fåfänga skäl utan snarare medicinska – forskare tror ”gaddningarna” var en form av akupunktur för att lindra smärta. Stefan Börstad gjorde sin första tatuering för 23 år sedan och är en av Gotlands mest erfarna tatuerare. I dag har han salong tillsammans med Kia Barudi och Anna Fransson. Vad skulle du säga till dem som säger; ”det gör ju så himla ont att tatuera sig”? – Låt bli. Man måste inte tatuera sig. Men många tatuerar sig. Och tatueraryrket vill tvätta bort en stämpel. Konstarten är omgärdad av fördomar och missuppfattningar, i 40

mångas ögon snudd på en illegal och ljusskygg verksamhet. För att legitimera sig tog kåren vägen förbi Hantverksrådet i Leksand. – Vi har länge kämpat för att komma med på Hantverksrådets lista över hantverksyrken. Vi behöver uppfattas som den seriösa yrkesgrupp vi är, säger Stefan Börstad. Arbetet med att införa gesällprov för tatuerare inleddes av den legendariske tatueraren Ove ”Doc Forest” Skog för många år sedan. Han är nu avliden, men arvet och kampen förs vidare. En av dem som kämpar för sin yrkesstolthet är Stefan Börstad som i styrelsen för Sveriges Registrerade Tatuerare (SRT) varit med och ta-

git fram ett ramverk för gesäll- och mästarbrev. – Vi har inte alltid setts som seriösa företagare, tyvärr. Ett gesällprov kan få människor att se på branschen med andra ögon så vi kan hävda oss som yrkesmän. För två år sedan blev tatuerarna upptagna på Hantverksrådets lista över hantverkare. Mästarprovet genomförs i rådets regi där Tatuerarnas yrkesnämnd. Provet kan genomföras först efter att Börstad och hans kollegor i SRT gett grönt ljus. – När någon söker för att få göra mästarprovet kollar vi att de inte har några problem eller oegentligheter i bakgrunden. Tatuerarvärlden i Sverige är hyggligt liten så det är ganska lätt att ta reda på deras historik, säger han. Forts nästa uppslag


kom och se årets NYHETER !

Välkommen till f d macken sommarbutik i Östergarn 29 juni - 11 augusti tisd - sönd 12 - 17

www.toveadman.se

Gör din saga verklig Magiska och värmande plagg i lin, kashmir och alpacka. Välkomna till den lilla butiken vid havet. Sommarförsäljning i Lickershamn. För övriga öppettider se hemsida: www.designasa.se Mobil: 073 - 200 12 12

G o t l

a n d

medeltida kläder konst & Inredning Skuplturpark & orangeri öppet TOR-lör 11-17 ungesmiss gård i Stenkyrka

lunarplexus.com edlundcarola.com

By MÅRS AB

Karin Mårs Grönlund designar och syr sin kollektion i butiken. Klassiska kläder med tuffa detaljer. Användbara både till vardag och fest. www.bymarsab.se

Marita Palm Keramik

Annorlunda keramik som lockar till skratt! www.maritapalm.com

Hemöstris Skinnboa

Härliga skinn och lammskinnsprodukter från egen kravgodkänd gård. Anita har ett flertal utmärkelser från skinnpremeringen i Tranås. www.hemostrisskinnboa.se

garn kläder mm Öppet må-fr 11 - 18 lördag 11 - 16

Telefon: 0731-432870 www.adelsgatan27.se

ylletinredning.se 41


Hur viktigt är det att vara en accepterad yrkeskår med gesällstatus? – Väldigt viktigt. Branschen har växt så snabbt att det nästan blivit en industri och vi måste ta kundansvar på ett bra sätt. Då behövs det regleringar och kvalitetssäkringar. Vilken effekt har det haft? – Det finns fortfarande tatuerare som inte är helt seriösa, men jag tror vi kommer se en förändring de närmaste tio åren. Kunderna börjar ställa högre krav, men tyvärr ser många kunder hellre till plånboken än kvalitén. Tatueringar pryder snart varje man och kvinna, tv-exponering driver på intresset, idrottsstjärnor och artister skapar uppmärksamhet runt konstformen. Det finns i dag enligt SRT:s hemsida 134 registrerade tatueringsstudior i landet, cirka 5 000 tatuerare. Det är en snabbt växande yrkesgrupp. Stefan Börstad är den enda tatueraren på Gotland med mästarbrev.

42

Vad betyder mästarbrevet för dig? – Det är ett bevis för att jag kan mitt jobb, det ger legitimitet och det ger mig en jädra stolthet

– Tatueringstekniken, själva hantverket, är i stort sätt samma, men jag kan göra andra saker, säger han

Vad krävs för att bli en bra tatuerare? – Estetik givetvis, en slags konstnärlig ådra och kreativitet. Och ett pannben tjockare än ringmuren, det tar lång tid att lära sig yrket.

Vanligaste fördomen? – De har suddats ut ganska mycket, folk kan vara lite avvaktande när de ser mina tatueringar men förstår när de hör att jag är tatuerare. Det är till viss del en generationsfråga.

Materialutvecklingen har gått snabbt vilket underlättat arbetet. Stefan Börstad byggde sin första transformator av en lödkolvstransformator, lödde egna nålar och köpte pulverpigment från England. – Jag la pengarna i ett kuvert och skickade… det fanns ju inget annat sätt. De tekniska framstegen är stora vilket utvecklat mig konstnärligt och jag behöver lägga mindre tid på att blanda färger, tillverka nålar eller rengöra tuber. Allt finns att köpa färdigt i dag. Bättre kvalitet på utrustningen har gett större möjlighet att ta ut svängarna, rita motiv och tatuera med högre kvalitet.

Hur har motiven utvecklats genom åren? – Det går ganska mycket trender. Många trender pågår samtidigt och människor delar in sig i fack vilket påverkar motiven. Alla vill vara unika men klämmer in sig i en grupp där alla ser likadana ut. Drömtatuering du ännu inte gjort? – …skulle vara en helt otatuerad person som kommer in och säger ”du får designa hur du vill, jag vill ha en polynesisk tatuering på hela kroppen”. Men det roligaste idag är egentligen inte tatueringen jag gör, utan snacket under kundmötet.


Strumpfabriken är stället för dig som gillar att se hur hantverket tar form. Från butiken ser du rakt in i tillverkningen. Rasslande mekanik och flinka fingrar omvandlar ullen till de skönaste strumpor och egendesignade koftor, tröjor, kjolar och sjalar. Allt i bästa kvalitet och i miljövänliga färger. Välkommen in till en riktig fabrik!

Besök även vår butik i Visby S:t Hansg 34

För öppettider se: www.gotlandsstrumpfabrik.se Tel: 073-6440737 Adress: Boge Friggars 165

strumpfabriken 43


44


EN TEXTIL FÖRENING ÅTERBRUK HAR BLIVIT ETT HÅLLBART TEMA Det går en röd tråd genom Föreningen Textil Gotland: Att skapa utvecklingsmöjligheter för textila hantverkare på ön. – Mycket handlar om inspiration för våra medlemmar runt om på ön. Det är lätt hänt att bli ensam i sin ateljé, säger Carina Norderäng, ordförande i föreningen.

»

Forts

45


Kerstin Siggelin, Aira Lee, Ingemo Wikström

Ensam är inte stark när Textil Gotland får bestämma. Bland de många medlemmarna finns egenföretagare som stärkts av den mötesplats föreningen blivit. Där är högt i tak för idéer som rör allt från produktutveckling till eget företagande. – Vi är ett fantastiskt nätverk som visar vilken kompetens och bredd som finns på textilhantverkarna runt om på ön, säger Aira Lee som beskriver sig själv som skräddare, klädformgivare, textilkonstnär och pedagog. Hon nämner rutin och tradition genom Gunilla Axén, Christina Thorsson och Kerstin Bendelin samt yngre stjärnskott som Astri Sorby och andra kreatörer. Det finns en lång tradition av hantverkslust på Gotland som föreningen vill vårda och bära vidare. Det görs genom nätverksträffar, utställningar, inspirationsresor (man har varit i Indien såväl som Italien). Inom föreningen ryms företag som arbetar med design, textiltryck, garnfärgning, vävning, stickat, tovat, päls och skinn, skinnberedning, 46

tapetserare, spinneri, konfektion och mattillverkning. Vad betyder föreningen för textilhantverket på Gotland? – Jag tror den betyder en hel del. Vi har mellan 80, 90 medlemmar som alla är verksamma i ett eget företag, som producerar eller designar. Eller att man lär ut och för textila kunskaper vidare, säger Carina Norderäng. En annan röd tråd som förenar flera i föreningen är återbruk, en yttring i tiden som får allt mer genomslag hos konsumenterna menar de. – Det är helt självklart för mig att använda det som finns. Det handlar om materialkännedom, vi har så mycket textilier i omlopp att det börjar bli en miljöfara. Efter råolja är textilframställning den industri som har mest miljöpåverkan, säger Aira Lee. Carina Norderäng har handarbetat sedan barnsben. Hon lagade när det behövdes, lärde sig virka av en moster, sticka när hon blev vuxen och brodera ännu lite senare.

– Mina föräldrar slängde aldrig ett plagg om det var en reva i det. Jag var under mitt unga liv omgiven av människor som sysslade med hantverk i någon form, säger hon. Vad är det med textilier som fångar dig? – Vi är så beroende av textil, vi måste ha kläder på oss på de här breddgraderna. Kläderna signalerar något om vem jag är, vi behöver dukar, gardiner, sängkläder. Det är behagligt att jobba med, mjukt och härligt och hanterbart, man kan bestämma över det mer än med många andra material, upplever jag. Textil är sinnligt. Det doftar, känns och syns, syntetiska material är inget för det här gänget. De väljer naturmaterial som ull och lin varje dag i veckan. – Det gäller också att få den yngre generationen att förstå att man inte behöver köpa nytt hela tiden. Det är ett jättestort tryck från modebranschen som är svårt att stå emot, säger Ingemo Wickström, ullkreatör. Föreningen arrangerar workshops eller tar fram teman som inspirerar medlemmarna. Forts nästa uppslag


Unika möbler för trivsamma miljöer

Guteform eftersträvar en tidlös och klassisk design med gotländsk förankring. Allt vi gör skall tydligt visa ett Gotländskt ursprung – robust och nära naturen. Vi använder oss utav den finaste gotländska kärnfuran som gör våra möbler till både unika och med minsta möjliga miljöpåverkan. Välkommen in till vår butik i Burgsvik!

BUTIK & FABRIK Kör till Burgsvik 80 km söder om Visby, sväng in före Gulfmacken. Vard 11-16. Sommar v.28-35: Vard 11-1# #. Lörd 11-14. 17. Telefon: 0498-49 77 00. Återförsäljare över hela landet. Hitta återförsäljare och läs mer på hemsidan www.guteform.se


Huvudsaker

Vad är det viktigaste Föreningen Textil Gotland behöver göra för att utvecklas? – Det skulle vara roligt om vi vore ännu fler, det finns säkert fler som arbetar med textilt hantverk runt om på Gotland. Kanske hitta spännande och inspirerande studiebesök att göra. Det är ett ständigt flöde av inspiration och utveckling, säger Carina Norderäng.

Carina Norderäng

Återbruk, vad är grejen? – Det finns så mycket som går att ta tillvara och använda igen, säger Kerstin Siggelin, mattvävare som älskar färger och att ta hand om gamla tyger. Många börjar bli mer medvetna, säger hon. Återskapandet, vad är det för dig, Carina? – Först ska man använda kläderna så länge det går. När man tröttnat kan man byta med någon, eller också ändrar man på någonting. Återvinning är slutstationen, då eldar man upp eller finfördelar tyget till energi eller ett annat material. Carina Norderängs engagemang har lämnat avryck på många sätt. Hon drog igång en Skaparfestival i Hemse, en återbruksverksamhet på Röda Korset Kupan i Visby, varur skapades ”Textilkalas”, sex kvinnor som sedan åtta år regelbundet träffas för att arbeta med återbruk av textilier. – Folk har sådan fantasi att du skulle bli förvånad, det går att göra jättemycket spännande med sina gamla textilier, säger hon. Vi lär oss mycket av varandra. Årets höjdpunkt för föreningen är den återkommande sommarutställningen – Vi ser fram mot vår utställning i sommar som har tema återbruk. Den heter ”Atar um igen” och hålls i före detta Hasselas lokaler i Klintehamn. Tjugo av våra medlemmar kommer vara på plats, där kommer man få se mycket roligt. Från 6 juli och fyra veckor framåt, säger Carina Norderäng. Varför ska man besöka utställningen? – För att bli hänförd, säger Aira Lee med ett skratt. Det finns ett fantastiskt kunnande och bredd för hantverket här på ön. 48

Snygga lappningar


ATELJÉFÖRSÄLJNING

B ARBRO SANDELL GOTLÄNDSK TRADITION I NY TOLKNING METERVAROR, LAMPSKÄRMAR, SERVETTER, BRICKOR MM

MÅNA ENGSTRÖM SKINN & TEXTIL Öppet 21 juni - 24 augusti Mån-fre 11-17 lör11-16 Anga Suderbys 822 Katthammarsvik 070 28 48 006 www.månaengström.se

ATELJÉFÖRSÄLJNING JULI - AUGUSTI Suderbys Anga • 070 28 48 006 • GKF Butik & Galleri Visby

G U NIL A A XÉ N D E SI G N

PÅ SLA K A N , MÖB E LTY G E R, K L ÄD E R & K UDDA R T I S-FR E 1 1 -1 7 , L ÖR- S ÖN 1 2 - 1 6 , M ÅN S TÄ N GT 0 7 0 -4 8 5 4 6 8 2 N ORRL A N DA B RIN G E S 2 2 2 W W W.GU NI LA A X E N . S E

28/5-31/8 TIS-FRE 11-17 LÖR-SÖN 11-16 MÅN STÄNGT VÄG 146 CA 33 KM FRÅN VISBY • NORRLANDA AURUNGS 0708 625705 • WWW.SANDELLDESIGN.SE

HÅLLBART MODE Kläder ska kännas bra för både utsidan och insidan. Därför gör vi närproducerade plagg i ekologiska material med en unik design. Det är Jordnära.

Jordnära Visby S:ta Katarinag. 3 Stora Torget Jordnära Stockholm Gamla Stan Stora Nygatan 6 www.jordnara.com

EKOLOGISK BOMULL · NÄRPRODUCERAT · GOTLÄNDSK DESIGN 49


Övre salen. Foto: Göran Ström

ADA, ANNA & GRUBB HÄNG MED HEM TILL TRE HISTORISKA HUSÄGARE Två av Gotlands vackraste hus bär namn efter Ada och Anna och så har vi patron Grubbs hus i Lärbro, vars rika historia är lika fascinerande som huset är imponerande.

50

Sovrummet med sovalkov och två garderober på sidan. Fot


to: Göran Ström

En vacker viloplats. Foto: Göran Ström

Grubbs hus, Lärbro Patron Edvard Israel Grubb var en offensiv herre som brände brännvin men senare blev nykterist. Han brände även kalksten och ville köpa alla kalkugnar på Gotland tillsammans med Jakob Dubbe, men det blev inget av med den affären när Dubbe backade ur. Grubb hade även planer på att köpa upp all ekskog på ön och fick ett 40-tal skogsbönder med sig, men Landshövdingen stöttade inte idén. Grubbs myrutdikningar förtjänade honom Kungl. Majestäts Wasaorden 1852. Året efter dog han i kolera. Edvard Israel Grubb, av norrländsk släkt född i Mariefred 1870, blev handelsman i Stockholm och förälskad i Gotland när han kom till ön hösten 1808. Kanske var det handelsmöjligheterna han blev förtjust i. Han byggde ett magnifikt hus på sina ägor vid Takstains i Lärbro, då och i dag ett av den gotländska landsbygdens största hus. När Grubb köpte gården Takstains i Lärbro utvecklade han omedelbart lantbruket med nya odlingsmetoder, arrenderade marker och gårdar och dikade ut myrar på ett aldrig tidigare utfört sätt. Manbyggnaden (färdigbyggd omkring 1820) är uppförd i herrgårdsstil med brant brutet tak med en stor sadeltakfrontespis på båda sidor. Väggarna täcks av röd slätputs, även skorstenarna är röda vilket inte är så vanligt, vita hörnkedjor och gavelband, vita putsfoder runt fönster och dörrar. Källaren, med invändig brunn, nås via ingångar på båda gavlarna. Från altanen på baksidan kunde man på Grubbs tid titta ut över en av Gotlands vidlyftigaste trädgårdar. Även insidan är imponerande, redan i farstun möts besökaren av prakt i form av väggar målade som marmor och mahognyimiterade dörrar. I matsalen täcks väggarna av en av Gotlands äldsta schablonmålningar. En ovanlighet att nämna: golvet i gemaket är målat i ljust gult, rödbrun inramning och svart bård mot väggarna. I rummet står en vacker grågrön kakelugn. Den ståtliga trappan leder till övervåningens öppna loft, varifrån man kan ta sig till rummen under frontespiserna, en sal i pistagegrönt, loft i husets gavlar och två sovrum. I det större av sovrummen har väggarna en väldigt speciell djup kulör i kaffebrunt. 51


Kakelugnen i vardagsrummet är tillverkad av Andreas Pflaumbom, ca 1760. Foto: Göran Ström

Ada Blocks hus, Visby Ett av de mer intressanta husen i Visby med sin höga gavel mot Södra Kyrkogatan. Under medeltiden fanns här ett flertal stenhus, i dag består fastigheten av två sammanbyggda medeltida stenhus troligen från första hälften av 1200-talet, samt en bulladugård från 1700-talet. I den vackra lilla trädgården framför byggnaderna står valnöt- och mullbärsträd. Det höga huset som vetter mot gatan var ursprungligen ett packhus med vindsvåning, källare och tre magasinsvåningar. På 1600-talet inleddes en renovering som pågick genom århundradena och packhuset bytte långsamt skepnad till bostadshus. Vinden förblev dock orörd, där det medeltida hisspelet ännu finns kvar. Apotekaren och kulturprofilen Ada Block köpte 1950 fastigheten som därefter burit hennes namn. Ada genomförde under tio års tid en rejäl ombyggnad som återställde de båda stenhusen till en sammanhållen bostad. Rummen fick 1600- eller 1700-talsstil för att passa hennes antikvitetssamling. Hon skänkte 1965 fastigheten till Föreningen Gotlands Fornvänner men bodde kvar i huset tillsammans med sin trotjänarinna Maja Göthberg till sin död 1968. Efter att ha använts som tjänstebostad för landsantikvarien såldes fastigheten 1996. De nya ägarna har genomfört en genomgripande restaurering av fastigheten för att återställa samtliga byggnader i samma skick som under de blomstrande 1700-talsåren. Bevarade målningsrester har använts som mall för att ge huset en gotlandstypisk mustig färgsättning. Köket flyttades till sin ursprungliga plats i bottenvåningen med ett nytt skurgolv med breda bräder, här finns specialritad köksinredning, bjälkar i taket samt massor av smakfull färgsättning som skapat ett av Gotlands mest särpräglade kök. Barockdörrar leder till en matsal som delvis är sammanbyggd med det lägre bostadshuset. I vardagsstugan står på träfötter en stor grön barockkakelugn med Gotlands äldsta kakel som pryds av nedsänkta barockstjärnor. Salen är husets mest ståtliga rum. Här finns en 1700-talskakelugn, delar av gamla målningar som fått ny färg av målarmästare Jerry Jannehag. Konservator Maria Ihrsén har konserverat andra målerier. Ada Blocks hus är ett ypperligt bevarat borgarhus vilket förstärks av husets möblering. 52

Det personligt inredda bilbioteket på tredje våningen. Foto: Göran Ström


Annas Nöje, Östergarn

Ett ursprungligt skafferi finns intill köket. Foto: Göran Ström

Marmoreingsmålad murstock. Foto: Göran Ström

Nere vid stranden norr om Katthammarsviks hamn står en imponerande och säregen gård. Annas Nöje drar med den guldgulfärgade manbyggnadens breda barockgavel blickarna till sig. Precis som var avsikten – Jakob Dubbe som var kär i Anna Torsman ville med Annas Nöje imponera på pappa Torsman, en respekterad tullchef i Visby. Så här var det, handelsmannen Jakob Dubbe kom från knappa omständigheter och byggde genom smarta och framgångsrika affärer ett imperium och blev vid tiden (slutet av 1790-talet) en av Gotland rikaste män. Det imponerade dock inte på tullchefen som ogärna ville gifta bort sin dotter till en uppkomling.

Fasaden är slätputsad med järnvitrolgul nyans, gröna fönster och dörrar. Ingångar på båda gavlarna, mellan dörrarna leder en farstu rakt igenom huset. Farstuns väggar har målad bröstning som föreställer konkava och konvexa bräder i blågrått och grönt, samma (fast mindre) som återfinns i den södra salen på Katthamra gård.

Husets unika nymodigheter fortsätter hela vägen upp. På tredje våningens stora rum finns ett stort fönster som ursprungligen hade glasade dubbeldörrar till en balkong. Balkongen kan ha varit den första i sitt slag på Gotland. Mot den inre väggen lutar sig en av öns minsta kakelugnar. Annas Nöje är i sanning ett unikt nöje, som en liten herrgård sprungen ur kärlek.

I sovrummet finns vad som tros vara den första garderoben på Gotland. Vid den västra väggen står en vacker blekt gulgrönbrun kakelugn från 1800-talets mitt. I köket vilar en ombonad Carl Larsson-anda, gröna kulörer i olika nyanser och generöst med marmoreringsmålningar. Till och med murstocken, järnspisen och ugnsluckan är marmorerade. Även köket innehåller för tiden nymodigheter – ett stort rymligt skafferi.

Källa: Gotländska Rum, Mellan farstu och brudkammare av Stefan Haase och Göran Ström, foto.

Dubbe, då ägare av kalkpatronsgården Katthamra, byggde huset 1798 som då blev Gotlands första sommarhus. Uppfört i två och en halv våning i sten var huset till och med pampigare än Annas pappas hus, Annas pappa veknade och Dubbe fick sin Anna. Jakob gav Anna gården som morgongåva vid bröllopet, därav namnet Annas Nöje. Annas Nöje är det enda barockhuset på den gotländska landsbygden. Det ursprungliga faltaket har ersatts med enkupigt tegel. I tomtens södra del skapades en park med kvarter, gångar och bro till en ö i en damm. Manbyggnaden är placerad i parkens norra del. Huset är ett av Gotlands märkligaste, dubbelt så brett som långt och tak i två avsatser.

Annas Nöje, barockhus från 1798. Foto: Göran Ström

På övervåningen återfinns den ljusa salen med två fönster åt öster och ett i söderläge. Här står en ursprunglig kakelugn, en av få bevarade i sitt slag på ön. Ovanligt grund med böjd form och utstående snedställda hörn, en hylla, ljust grågrön färg och dekorationsmålningar. Troligen tillverkad av Forsbergs verkstad i Visby på 1790-talet. Väggarna pryds av ljust gulgrå tapeter med arabeskmönster från 1880 med målade dörröverstycken som föreställer fruktfat av nyklassisk stil. 53


WISBY ART & CRAFT

YLLET INREDNING BUTIKEN I VALVET

Kerstin Siggelin, Ingemo Jarl Wickström, Aira Lee

Här finns heminredning med hållbar inriktning. Kläder av naturliga material och fantastiska garner i regnbågens alla färger hittar du bakom valvet på S:t Hansgatan 19. Där ligger Yllet inredning.

Slowfashion Slowcraft Närproducerat Klimatsmart Året runt öppet. Varmt Välkommen! Adelsgatan 28 Visby

www.ylletinredning.se

HJÄRTFABRIKEN

SKRÄDDARSYDDA LAMPOR

I den rustika gamla smedjan i Bro hittar du Hjärtfabriken keramik & Lilla Gårdscafet. I den charmiga butiken finns keramikhjärtan som är tillverkade på plats, samt gotlandstillverkade bruksvaror & inredning. Här finns också ett pittoreskt gårdscafe som är perfekt att hänga kvar i, njuta av en kaffe, gotländska bakverk & den unika miljön.

Det började med en lampa. En lust, som följdes utav flera skapelser som sticker ut från det traditionella. Välkommen till butik & ateljé i Burs Stora Gläves 706, BURS Telefon: 0706-226255 Öppet juli-augusti, ons-lör, kl 13-17 www.holgersdotter.se

www.hjartfabriken.se

DEVA CASHMIRE OCH TOFFLOR

KAJSA ULLMAN I BURS

Öppet Måndag - Fredag 09.00-16.00 ST Mickaels Gränd 13 Visby

Utställning, verkstad och försäljning av textila bilder, akvareller och textilt konsthantverk. Kuddar, mössor, handdukar m.m. i sammet, lin och ull.

Ingemo Wickström 0700 222431

www.kajanuppsala.com

SILVER I FATTIGSTUGAN

NOBELL LAMMGÅRD Hos Niklas Ejve finner du unika handgjorda smycken i rena klassiska former.

För oss med enkel smak. Vi som bara nöjer oss med det bästa.

Vackra lammskinn till försäljning i vår gårdsbutik i Gammelgarn. Välkommen.

070-788 60 50 www.ejve.se

070 - 4958068 www.nobell.se

FÅRSKINNSMAGI FRÅN INNERSTA GOTLAND På Graute Gård är människan ett med naturen. Varje fårskinnsprodukt hos oss är ensam i sitt slag, gjord för hand. Hos oss finner du traditionella fårskinn, sittdynor och fårskinnskuddar men också exklusiva handledsmuddar, axel-väskor och utsökta inredningsdetaljer. Instagram: _grautegard_ Facebook: Graute Gård 070-4712999 www.grautegard.se 54

GLASÅTERBRUK Välkommen till Glastäppan vid Lummelunda Kanalen 11.00-17.00 måndag - söndag 24/6 - 11/8 torsdag - söndag 15/8 - 1/9 All annan tid ring. 0498 - 273334


SKULPTURFABRIKEN

ULRIKA AHLSTEN KERAMIK

Välkommen till Boge och vår gård med tillverkningsfabrik, visningsträdgård, butik & cafe´, galleri och köksträdgård med växthus. Närproducerat och formgivet av Stina Lindholm.

En mysig liten sommarbutik i den populära badorten Ljugarn på sydöstra Gotland. Här hittar du brukskeramik i modern design. Öppet Onsdag – Lördag 12.00 – 18.00

0708 22 99 09 www.skulpturfabriken.se

www.ulrikaahlstenkeramik.se

ANN UDDIN

ANNE NILSSON

Måleri och skulptur. Materialsökare i ögonblicket; färg och form.

GRAFIK MÅLERI & BETONG Sysne, Katthammarsvik Öppettider 26 Juni –18 aug. kl. 12–17 Måndagar stängt.

Ateljè Gaum Lövstigen 6, Tofta (Finns på ”slingan” mot Toftagården).

Tel. 073 907 3044 anne_nilsson@telia.com www.anneskonst.se

Deltar i Öppna-Ateljéer 30 maj - 2 jun. 076-199 78 18, ategaum97@gmail.com www.annuddin.com

PAPIJJON

STRUMPFABRIKEN I BOGE

Sandra och Linnéa på Papijjon Sweden skapar former och förändring utav sina material. Dam- och barnkläder som designas och sys upp i deras ateljé, belägen i butiken Ladan i Hemse. Kombinerat med Ladans inredningsprylar finns där en egen Papijjon-hörna. Välkommen!

Den som letar efter ett annorlunda utflyktsmål rekommenderas ett besök på Gotlands Strumpfabrik. Du kliver rakt in i tillverkningen och får se hur en strumpa blir till. Slitstarka ullfibrer blandas med daterad mekanik i en skön symfoni. Nu stickas och sys även koftor, tröjor och accessoarer i Strumpfabriken. Öppet dagligen maj – september 11-16, för övriga öppettider se hemsidan. Även butik i Visby på S:t Hansgatan 34.

www.papijjonsweden.com 0736435653, 0733665051

www.gotlandsstrumpfabrik.se

FABRIK13

KERAMIKSTUDION

Vi formger och tillverkar smycken i silver, titan och andra material. I verkstaden finns en liten butiksdel och på loftet har vi ett sommargalleri. Stanna gärna till hos oss, vi finns i Alva socken på södra Gotland. Välkomna!

Jag ägnar mig passionerat åt lågbränningar såsom raku, sågspån och kopparbränning. I mitt galleri i Grötlingbo finner du stämningsfulla ljusbärare för inom och utomhusbruk, bruksgods i stengods och trädgårdskonst. Öppettider 26/6-18/8 11-17. För vägbeskrivning se hemsidan www.keramikstudion.com

Leena och Våge 072-523 03 68 www.fabrik13.se

Tel: 0736-51 31 53

VIKLAU KRUKMAKERI ULLA AHLBY

TEXTIL GOTLAND UTSTÄLLNING

Gör bruksgods och unika ting i keramik. Vedbränner svartgods med forntida teknik. Gjuter i betong för ute och inne. Handgjorda trädgårdshöns i betong.

”Atar um igen” F.d Hassela i Klintehamn Södra Kustvägen 6 6 juli – 4 augusti kl. 11 – 18 Varmt välkomna

070-5319438 www.viklaukrukmakeri.se ulla.ahlby.keramiker@gmail.com

www.textilgotland.net

55


HEART OF GOTLAND

LITE GULDKANT PÅ TILLVARON

Smyckena skapade av guldsmed Annika Gustavsson är inspirerade från den karga naturen på Gotland. Kollektionen ”Heart of Gotland” är inget vanligt hjärta, utan formen av två musslor som fossilnat ihop under miljoner år.

De fina kaffe- och temuggarna i härliga färger med guldkant finns vid Thord Karlsson Keramik i Lye. Öppet året runt. För tider se hemsidan. www.karlssonskrukor.se

Besök hennes smedja och butik belägen mitt i de gamla S:t Hanskvarteren i Visby. www.annikagustavsson.se

DESIGN & HANTVERK Välkommen till vår butik på S:t Hansgatan 30 i Visby. Vi har Gotlands bredaste utbud av kvalitétsgarn och sticktillbehör. Här kan du också köpa kravmärkt, mjukt ullgarn från Gotland, spunnet i vårt eget spinneri. www.dhgh.se

LAMM & BI PRODUKTER I Buttle mitt på Gotland producerar och säljer vi lammskinnsprodukter i egna modeller av västar, kuddar, sittdynor och mycket mera. Även lammskinn, kött, vaxljus och honung från gårdens lamm och bin.

www.lammochbi.se

BRUKSKERAMIK I STENGODS Keramik i två olika uttryck i min ateljébutik i Burgsvik. Ett formstramt, fasettmönstrat i klara pastellfärger. Ett enkelt, rått och naturnära i vitt och grått. Öppettider och vägbeskrivning hittar du på min hemsida. 070-2071507 www.keramikerjansandblom.se

VISBY ROSEN Nyhet för i år. Visby Rosen i poncho. 100% Merino Ull. Made By MÅRS AB. Finns att köpa hos ”Butik Adelsgatan 27” i Visby.

www.bymarsab.se 56

TEXTILATELJÉ MÅSEN & GALLERI HÄGUR Välkommen till en inspirerande butik med galleri i lantlig gårdsmiljö! Barn- och damkläder, design Karin Lindblom. Ekologiska och svensktillverkade plagg. Grafik och poesi av Anna Lindblom. Öppet 29 juni – 23 aug: tors – sön kl 11–16. Hägur, Eksta, Klintehamn, väg 140. 070-491 17 29 www.textilateljemasen.se


12 11

10

9

8

7 6

5

4

Copyright: GOTLANDSGUIDEN 2017

3

2

1


Norsholmen

ANNONSÖRSREGISTER

Ekeviken

Skär Avanäs

Lauterhorn

Fårö Sudersand Sudersandsviken

Hallshuk

Kartnr. 21 – 71

Ar Bäste-

Kappelshamnsviken

Hall

träsk

Bläse

Broa

Irevik

Irevik Ire

Burge

Fårösund

Fleringe

Kappelshamn

Lickershamn Stenkyrkehuk

148

Storungs

Hangvar

149

Rute

149

Stenkyrka 24 23

Fardumeträsk

Lummelunda

Nyhamn

Lokrume

29 Fole

147

31

Tjälderviken

Tjälder

Endre

Barlingbo

Dalhem

Akebäck Stenkumla 35

Djupå

Roma

37

36 Romakloster

Ganthem

Halla

38 Norrlanda

Sjonhem Eskelhem

Atlingbo 40 Viklau

Mästerby

Västergarn

Anga

Skarnvik

41 Vänge

Väte

Östergarnsholm

Kräklingbo

Guldrupe Sanda

Botvaldevik Gothem

Hörsne

Vall Hogrän

Åminne

t Go

Ekeby

Träkumla

Björke

Vitviken

n så m he34

Vallstena

Källunge

Follingbo

Västerhejde

39

146 30

147 Bäl

Hejdeby

143

Tofta

Katthammarsvik

146

Östergarnsberget

Ala

Hejde Buttle

44

42 Gammelgarn

143

Klinte

Lojsta

55 Linde 54

Eksta

56

Fardhem Sproge Sto

57

r ka n

61

alen

53

Eke

59

Närsholmen

65 Näs

63

Gansviken

Fidenäs Näsudden

142

Fide

Burgsviken 66

Öja 67 Burgsvik 68 Mjölhatte träsk

Faludden Storsudret

69 70 Vamlingbo

Ytterholmen

Innerholmen Grötlingboudd

140

Yttre Stockviken

Hamra Ajnviken

Närshamn

Bandlundviken

Ronehamn

Grötlingbo Nisseviken

Hammaren Austerviken

58 Herte

Hablingbo

Laus holmar

Burs

Alva Rone

62

Sundre

Lau

Hemse

Havdhem

71

Lausvik

Lye

När 144

60

Silte

64

Stånga

48 Ljugarn

ån

Stora Karlsö

52

51

47

Vitvär

144

rk

141 Gerum

58

49 Garde

50

Levide

Hoburgen

Alskog

142

140

Lilla Karlsö

45 Etelhem 46

Östergarn Herrvik 43 Sysne

Sand-

Grynge viken

Ardre

Klintehamn

Fröjel

Asunden

Hejnum

32

Gnisvärd

Herrvik

Vägumeviken

Slite

148

140

Furilden

BogeBoge 26 vik

149

33 Österby

Vallevik

Hide

Tingstäde träsk

27 28 Väskinde Bro

142

Othem

148

Martebo Tingstäde

Själsö

Skenholmen Lergrav

Klasen

25

Lummelunds bruk

Bungenäs

22 Valleviken

Lärbro

Ryssnäs

Bunge

21

Hellvi

Visby

Fårösund

Häftingsklint

Nr. 1 – 20 finns på Visbykartan på sida 57

Kneippbyn Fridhem Vibble Högklint

Fårö

Alfabetisk ordning Kartnr

Företag

9

Adelsgatan 27

41

39

Ann Uddin

55

43

Anne Nilsson

55

6

Annika Gustavsson

37

Barbro Sandell

49

22

By Mårs

56

5

Design & Hantverk Gotland

56

23

Design Åsa

41

50

Etelhems Krukmakeri

32

62

Fabrik13

55

8

G.A.D

19

31

Gane Gård

27

67

Gimbri Design

29

25

Glastäppan

54

27

Gotlands Delikatesser

35

28

Gotlands Lampfabrik

35

55

Gotlands Spinneri

30

Gotlands Strumpfabrik

43,55

29

Graute Gård

27,54

38

Gunila Axén

49

68

Guteform

47

1

Göran Radhe Arkitekt

13

64

Hablingbo Créperie

37

32

Hjärtfabriken Keramik

31,54

58

Holgersdotter

54,60

68

Jan Sandblom Keramik

56

4

Jordnära

49

59

Kajsa Ullman

54

63

Keramikstudion

10

Kvinnfolki

71

Körsbärsgården

44

Lamm & Bi

53

Lammboden Almungsgården

29

70

Lars Jonsson Museum

15

45

Larsson & Larsson

33

35

Lindas Keramik

37

51

Ljungs Kakelugnsmakeri

31

34

Ljusmakeriet

13

24

Lunar Plexus

41

41

Måna Engström

49

56

Måsen Textilateljé

47

Niklas Ejve

61

Ninnis Galleri

15

42

Nobell Lammgård

54

12

Odds Guld

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sidnr

25,56

29

31,55 29 15 21,56

56 25,54

8-9


ANNONSÖRSREGISTER Kartnummer ordning Kartnr

Företag

60

Papijjon

55

52

Rangvalds Hantverk & Ting

54

21

Risungs Gård

27

49

Scharp Keramik

33

65

Sigsarve Lamb

29

57

Sindarve Lammgård

27

Skinnriket

26

26

Skulpturfabriken

55

66

Strands Arkitekter

13

2

Svenska Kyrkan

31

46

Tallås Hantverk

33

36

Textil Gotland

52

Thord Karlsson Keramik

43

Tove Adman

41

48

Ulrika Ahlsten Keramik

55

69

Vamlingbolaget

56

40

Viklau Krukmakeri

55

11

Wisby Art & Craft

54

3

Visby Glasblåseri

25

54

Wolter Keramik

33

7

Yllet Inredning

41,54

64

Åsa Lindström

37

Öppna Ateljéer

15

33

Österby Brädgård

13

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sidnr

55 33,56

Kartnr

Företag

1

Göran Radhe Arkitekt

2

Svenska Kyrkan

31

3

Visby Glasblåseri

25

4

Jordnära

49

5

Design & Hantverk Gotland

6

Annika Gustavsson

25,56

7

Yllet Inredning

41,54

8

G.A.D

9

Adelsgatan 27

41

10

Kvinnfolki

29

11

Wisby Art & Craft

54

12

Odds Guld

21

Risungs Gård

27

22

By Mårs

56

23

Design Åsa

41

24

Lunar Plexus

41

25

Glastäppan

54

26

Skulpturfabriken

55

27

Gotlands Delikatesser

35

28

Gotlands Lampfabrik

35

29

Graute Gård

27,54

30

Gotlands Strumpfabrik

43,55

31

Gane Gård

32

Hjärtfabriken Keramik

33

Österby Brädgård

34

Ljusmakeriet

13

35

Lindas Keramik

37

36

Textil Gotland

55

37

Barbro Sandell

49

38

Gunila Axén

49

39

Ann Uddin

55

40

Viklau Krukmakeri

55

41

Måna Engström

49

42

Nobell Lammgård

54

43

Anne Nilsson

55

43

Tove Adman

44

Lamm & Bi

45

Larsson & Larsson

33

46

Tallås Hantverk

33

47

Niklas Ejve

48

Ulrika Ahlsten Keramik

55

49

Scharp Keramik

33

50

Etelhems Krukmakeri

32

51

Ljungs Kakelugnsmakeri

31

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sidnr

13

56

19

8-9

27

Kartnr

Företag

52

Rangvalds Hantverk & Ting

52

Thord Karlsson Keramik

53

Lammboden Almungsgården

29

54

Wolter Keramik

33

55

Gotlands Spinneri

29

56

Måsen Textilateljé

56

57

Sindarve Lammgård

58

Holgersdotter

59

Kajsa Ullman

54

60

Papijjon

55

61

Ninnis Galleri

15

62

Fabrik13

63

Keramikstudion

64

Åsa Lindström

37

65

Sigsarve Lamb

29

66

Strands Arkitekter

13

67

Gimbri Design

29

68

Guteform

47

68

Jan Sandblom Keramik

56

69

Vamlingbolaget

56

70

Lars Jonsson Museum

15

71

Körsbärsgården

15

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sidnr

54 33,56

27 54,60

55 31,55

31,54 13

41 21,56

25,54

59


Profile for Gotlandsguiden

Gotlandsguiden Form & Design 2019  

Gotlandsguiden Form & Design 2019