Page 1

ISSN 1730-2676

4/18

GRUDZIEŃ - STYCZEŃ - LUTY

C Z A S O P I S M O

B R A NŻ Y

WYPO SAŻ E NI A

WN ĘT R Z cena 12,50 zł (w tym 8% VAT)

OFICJALNY DYSTRYBUTOR

www.sabipol.pl

Filozofia dizajnu TERRA: WNĘTRZE EKOLOGICZNE trendy wg Fashion Snoops


WITAJCIE

Witaj Co czeka nas w 2019 roku? Z pewnością konsument będzie jeszcze bardziej wyedukowany i wymagający niż dotychczas. O tym, jakich będzie oczekiwał produktów, możemy dowiedzieć się z profesjonalnych źródeł, jak agencje trendów typu Fashion Snoops, branżowe czasopisma, portale czy targi. Same, nawet najlepsze, produkty to dziś za mało, by skutecznie konkurować o względy klientów, którzy od miejsca robienia zakupów oczekują unikalnego, budującego pozytywne emocje doświadczenia zakupowego. Warto obserwować zarówno nowe koncepty sklepów (jak np. IKEA w warszawskim centrum handlowym Blue City), jak też zwycięzców światowych konkursów (jak gia) na najbardziej innowacyjne sklepy w branży wyposażenia wnętrz. Wygrają ci, którzy zainwestują w szkolenia pracowników, by zapewnić

klientom wyższą niż u konkurencji jakość obsługi. Przewagę konkurencyjną zyskają sklepy, które wykorzystają nowoczesne narzędzia visual merchandisingu, by lepiej eksponować towar i tworzyć atmosferę sprzyjającą zakupom. Wzrośnie znaczenie marketingu sensorycznego, event marketingu, programów lojalnościowych, nowych technologii w handlu i wielokanałowości sprzedaży łączącej świat online z tradycyjnym. Według raportu interaktywnie.com cały rynek e-commerce w Polsce, który w roku 2017 osiągnął wartość 40 mld zł, powinien wzrosnąć w roku 2018 do 50 mld, a w 2020 do 70 mld zł. Bardzo dynamicznie rośnie światowy rynek internetowej sprzedaży transgranicznej, który według All-Research Accenture powinien w 2020 roku wynieść 994 mld USD. Według DHL e-eksport będzie rósł w tempie 25 proc. rocznie i w roku 2020 będzie miał 22 proc. udziału w światowym rynku e-commerce. To ważny sygnał dla polskich firm,

OD REDAKCJI

by sprzedaż internetową coraz częściej wykorzystywać do pozyskiwania klientów zagranicznych. Mimo rozwoju sprzedaży internetowej nie maleje rola najważniejszych imprez targowych. Rośnie za to znaczenie jakości przygotowania wystawców do udziału w targach. Najbliższy rok będzie należał do tych, którzy postawią na wiedzę, jakość i innowacyjność. Życzę Ci, by był to Twój rok. Zapraszam do lektury „Ambiente”, www.ambiente.info.pl, www.promedia.biz.pl, zakładka „szkolenia”.

Jerzy Osika redaktor naczelny

Tatrzańska 60-413Sierosław Poznań ul. Gipsowa 32,26, 62-080 tel. 61 843 55 5540, 40, 42, 42, fax fax61 61843 84355554141 61 843 biuro@grupazachodnia.pl, biuro@grupazachodnia.pl,www.grupazachodnia.pl www.grupazachodnia.pl


NA OKŁADCE:

GRUDZIEŃ - STYCZEŃ - LUTY

ISSN 1730-2676

4/18

Firma Handlowa SABIPOL ul. Rynek 17, 43-535 Porąbka www.sabipol.pl

C Z ASOPI SMO

BRAN Ż Y

WYPOSAŻ E N I A

W N Ę T R Z cena 12,50 zł (w tym 8% VAT)

OFICJALNY DYSTRYBUTOR

www.sabipol.pl

str. 14

Filozofia dizajnu TERRA: WNĘTRZE EKOLOGICZNE

3 4

6

8

14 16 18

OD REDAKCJI Witajcie Spis treści

WYDAWNICTWO PROMEDIA Jerzy Osika ul. Marszałkowska 58 lok. 15 00-345 Warszawa tel. +48 22 243 45 33 fax +48 22 851 50 30 www.promedia.biz.pl e: biuro@promedia.biz.pl

OSOBOWOŚCI Porcelana - szacunek poza stereotypami

PREZES WYDAWNICTWA REDAKTOR NACZELNY Jerzy Osika e-mail: j.osika@promedia.biz.pl

TRENDY TERRA: wnętrze ekologiczne

PRENUMERATA tel. +48 22 243 45 33 prenumerata@promedia.biz.pl

TEKSTYLIA W DOMU 13. Interior Design Forum: biznesowo i trendowo Podłogowe trendy Utopia. Trendy Heimtextil 2019/2020

PORCELANA

str. 6

- szacunek poza stereotypami

str. 8

w numerze

trendy wg Fashion Snoops

20 24 25

30 32 34 38 40 42

44 45

4/2018

REDAKTOR PROWADZĄCA Agnieszka Pilars a.pilars@promedia.biz.pl KOREKTA Barbara Lang

26 27 28 28 29

4 |

REKLAMA Agnieszka Pilars tel. +48 604 287 377 a.pilars@promedia.biz.pl

WYDARZENIA Ogrodniczy świat w Kolonii Międzynarodowe święto tekstyliów Wszystko o podłogach w Hanowerze Zaproszenie na IMM 2019 Zakorzenieni w ogrodnictwie Maison & Objet - daj się zaskoczyć Ambiente - tam trzeba być Internetional Home + Housewares Show KUCHNIA I STÓŁ Sięgamy do korzeni produkcji wina Z miłości do wina Zakorzenieni Filozofia dizajnu Kawa pięknie podana Święta w blasku świec Z ŻYCIA BRANŻY Nowości produktowe Nowości tekstylne

MARKETING I PR Kamila Osika SKŁAD MN-graf Małgorzata Niećko DRUK Comernet Sp. z o.o. 20-150 Lublin ul. Ceramiczna 24 ISSN 1730-2676 Za treść ogłoszeń redakcja ponosi odpowiedzialność w granicach wskazanych w ust. 2 art. 42 ustawy Prawo prasowe. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji zamówionych tekstów. Przedruk, kopiowanie lub powielanie w jakiejkolwiek formie treści zawartych w piśmie, w części lub całości bez pisemnej zgody Wydawnictwa Promedia jest całkowicie zabronione. Znajdź nas na www.promedia.biz.pl

Ambiente jest oficjalnym Partnerem Gia w Polsce Członek Polskiej Izby Przemysłu Targowego Członek Polskiej Rady Centrów Handowych Partner Strategiczny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli


OSOBOWOŚCI

PORCELANA

Akcent Frozen, marka Chodzież

Z Mariuszem Wolińskim, uznanym projektantem porcelany marek „Ćmielów” i „Chodzież” rozmawiała Agnieszka Błachowska. Proszę dokończyć zdanie: „Porcelana to dla mnie…..”. Porcelana powinna być „od święta” czy „na co dzień”? Porcelana jest dla mnie materiałem szczególnym ze względu na wyjątkowe walory swojej materii: niepowtarzalny kolor i gładkość powierzchni, jego przeświecalność oraz delikatność. To także pierwszy materiał, w którym zacząłem tworzyć prace przestrzenne o cechach rzeźbiarskich i użytkowych. Wyroby porcelanowe to obecnie popularne przedmioty codziennego użytku. Jednak w masie funkcjonujących na rynku produktów większość cechuje dość niska dbałość o jakość i estetykę. Z tego powodu cienkościenność wy-

6 |

4/2018

robów porcelanowych staje się określeniem niemającym odzwierciedlenia w niektórych produktach. Na rynku są również takie wyroby porcelanowe, które ze względu na szczególne walory estetyczne i użytkowe bardzo szybko stają się przemysłowymi dziełami sztuki. Myślę, że wraz z upływem czasu tego rodzaju realizacje znajdą się w wielu domowych kolekcjach nie tylko jako przedmioty użytkowe. Postrzega Pan porcelanę przez pryzmat estetyki czy funkcji? W jakim sensie można mówić o dizajnie w kontekście porcelany? Istotą wzornictwa przemysłowego jest idealne połączenie funkcji i estetyki. Ta zasada obowiązuje również w projektowaniu ceramiki użytkowej. Jeśli jedna z wymienionych składowych w przedmiocie przeważa, może wpływać

negatywnie na jego atrakcyjność. Wyjątkiem są coraz liczniejsze przedmioty masowej produkcji, w których świadomie eksponowane są walory estetyczne kosztem funkcji. Jednak stanowią one nadal niewielki procent ogólnej oferty przemysłowej i nie powinny być postrzegane jako przedmioty użytkowe. Od kiedy projektuje Pan porcelanę? Czy w tej dziedzinie swojej pracy twórczej zauważa Pan jakieś „kamienie milowe”? Projektowaniem porcelany zajmuję się od niemal 20 lat. Kończąc Wydział Grafiki i Malarstwa rozpocząłem wraz z żoną starania o pracę w zawodzie projektanta ceramiki w Zakładach Porcelany „Ćmielów”. Początkowo myślałem o projektowaniu zdobień na wyrobach, co było bliższe wykształceniu zdobytemu w ASP.


PORCELANA

Z czasem jednak zaproponowano mi tworzenie kształtów wyrobów porcelanowych. Z perspektywy czasu myślę, że każda realizacja zakończona wdrożeniem projektu do produkcji masowej jest kolejnym etapem, swego rodzaju „krokiem milowym” kształtującym świadomość twórczą projektanta. Jakie cechy trzeba mieć, żeby z powodzeniem projektować porcelanę? Porcelana jest materiałem nieprzewidywalnym i kapryśnym, trzymającym twórcę w ciągłej niepewności co do efektu końcowego. Zmusza nieustannie do analizowania własnej pracy, kształtując jednocześnie takie cechy, jak pokora i cierpliwość. Praca projektanta tworzącego na co dzień w strukturach zakładu przemysłowego otwiera szeroki dostęp do technologii, która jest często trudno osiągalna w wypadku indywidualnej działalności projektowej. Praca w jednej firmie to również łatwa dostępność do wielu materiałów ceramicznych, które pozwalają na wszelkiego rodzaju eksperymenty i poszukiwania ułatwiające określenie przyszłej formy. Istnieją także czynniki niekorzystne, między innymi presja rynku i ograniczenia technologiczne masowej produkcji. Co pociąga Pana w projektowaniu porcelany? Jakie możliwości i ograniczenia w projektowaniu wynikają z ćmielowskiego „bagażu”? Projektując porcelanę uwzględniam szerokie spektrum estetyczne, określone indywidualnymi upodobaniami, edukacją oraz obecną praktyką zawodową. W „Ćmielowie” bezpośrednio zetknąłem się z tradycyjnym rzemiosłem ceramicznym, kulturą pracy manualnej oraz licznymi archiwalnymi wytworami tej pracy, dla której jestem pełen uznania i szacunku. W związku z tym staram się nie dystan-

OSOBOWOŚCI

sować w pracy twórczej od tradycyjnego wzornictwa ćmielowskiego. Jest ono bogatą inspiracją do wielu działań twórczych. Określając estetykę wielu własnych produktów nie odczuwam presji związanej z obowiązującą w fabryce linią wzorniczą. To mnie w pełni satysfakcjonuje. Co Pana inspiruje do pracy twórczej? Czy może Pan o sobie powiedzieć, że na co dzień „jest blisko sztuki”? Inspiracji do pracy twórczej poszukuję często w odległych dziedzinach, niezwiązanych ze sztuką, takich jak geologia, astronomia. Jednak są dla mnie równie ważne inspiracje związane z różnymi rodzajami sztuki, takimi jak rzeźba, grafika, fotografia. Uważam, że wszelkie dziedziny twórczej ludzkiej eksploracji mogą mieć wpływ (pośredni lub bezpośredni) na dalsze działania kreacyjne. Jednak największym bodźcem wyzwalającym

Quebec, marka Chodzież

Quebec, marka Chodzież

twórczą potrzebę jest indywidualna praktyka artystyczna. Projektant zaangażowany w proces twórczy sam niejako stymuluje swą wyobraźnię przechodząc płynnie od jednej realizacji do drugiej, budując nieprzerwanie bogate pokłady wciąż nowych pomysłów. Uważam ten

stan za najbliższy sztuce, ze względu na możliwość przekształcania pewnej rzeczywistości w zupełnie coś nowego, określonego wzajemnymi proporcjami i relacjami między poszczególnymi elementami, z ostatecznym uwzględnieniem funkcjonalności.

4/2018 | 7


TRENDY

FASHION SNOOPS

TRENDY 2018/2019

Jesteśmy otoczeni przez informacje o potrzebie ochrony środowiska naturalnego, o tym, jak ważne jest dobro naszej planety. Obowiązkiem ludzkości jest znalezienie sposobów na jak najlepsze przystosowanie do zmieniającego się ekosystemu oraz na rozwój oparty na ekologii. Trend Terra koncentruje się na ochronie środowiska i czystej postaci czterech elementów natury: ziemi, powietrza, ognia i wody. Korzystając z rzemiosła i innowacji pokazuje, jak nowoczesny wystrój wnętrz może być spójny z dobrem planety. W trendzie tym dominują ekologiczne rozwiązania, recykling, połączenie przyrody i technologii, organiczne kształty oraz naturalna paleta barw z przewagą zielonych odcieni. Słowa klucze tego trendu to: ziemia, powietrze, ogień i woda, organiczny, płynny, perfekcyjna niedoskonałość, innowacje technologiczne, zrównoważony rozwój, wielofunkcyjny, naturalne otoczenie.

8 |

4/2018

Fashion Snoops

INSPIRACJE: Jessica Loyd Jones – artystka tworząca na pograniczu sztuki i nauki, która bada zjawiska przyrodnicze eksperymentując z różnymi materiałami i światłem. Nendo – japońska firma architektoniczna założona przez Oki Sato, zdobywająca uznanie dzięki prostym, minimalistycznym, przyjaznym projektom. Vincent Callebaut – belgijski architekt, który kieruje się w swych projektach ekologią i różnymi aspektami zrównoważonego rozwoju. Jacques Rougerie – francuski architekt i oceanograf, który specjalizuje się w projektach budowli zanurzonych w wodzie. Fernando Mastrangelo – współczesny artysta z Nowego Jorku, tworzy z takich

surowców, jak sól, kawa, piasek, szkło i cement. The Future Perfect X John Hogan – artysta i projektant z Seattle, który zestawia tradycyjne techniki wydmuchiwania szkła z innowacjami. Mathieu Lehanneur – projektant łączący dizajn, naukę, sztukę i technologię. Wykorzystuje przede wszystkim powietrze, wodę, dźwięk i światło. Germans Ermics – holenderski projektant, który przede wszystkim stosuje szkło do eksperymentowania z percepcją przestrzeni. Zaha Hadid – przezroczyste akrylowe meble zaprojektowane przez nią dla londyńskiej David Gill Gallery naśladują topnienie lodowców. Dinosaur Designs – australijski duet, który tworzy elementy wystroju domu oraz biżuterię z żywicy.


2019 march 2 - 5 • chicago, usa

high design and intelligent innovation •the best international products and brands, design and quality from around the world •the entire product lines of North America’s leading home & housewares manufacturers, product suppliers and designers •innovative new brands, products and product lines not available in Europe or Asia

world class ideas and partnerships •first-class learning and networking opportunities for both specialty retailers and corporate buyers •the finest U.S. home & housewares retailers to visit – Williams Sonoma, Crate and Barrel, Sur La Table, The Container Store and more – featuring unique ideas and innovative merchandising techniques •expert information from the leading global authority on color and material trends for 2019/2020 at the Pantone ColorWatch display and seminars

Show information and free online pre-registration: www.housewares.org With any questions, please contact the Show's Poland representative, Promedia Jerzy Osika: Agnieszka Pilars, a.pilars@promedia.biz.pl Tel: +48 22 2434533.


TRENDY

FASHION SNOOPS

DETALE ARCHITEKTONICZNE: ściany z drewnianych desek z recyklingu, ogrody zen, ściany z warstw krzemu, kamienne kuchnie, harmonijne formy, szklane schody, okna dachowe, żłobione, szklane sufity, przezroczyste podstawy umywalek, przeszklone fasady, bambusowe powierzchnie zewnętrzne, które poruszają się z wiatrem, budynki wkomponowane w naturę.

szkła, miseczki z podstawami z żywicy, porcelanowe rzeźby w kształcie jaja, naczynia o organicznych kształtach, miski z intrygującą obwódką, elementy natury wplecione w kamień, hydroponiczne doniczki, wielokolorowe kamienne łyżki, inspirowane skałami formy, szklane pojemniki zamknięte drewnianymi zatyczkami, odciski piór.

TEKSTYLIA Materiały: miękka bawełniana

trawiany akryl, żywica, barwione szkło, surowa ceramika, łączenie szkła i porcelany.

Materiały: agat, onyks, beton i mech, wy-

Detale: odciski piór i roślin, malowane motywy bąbli, organiczne krawędzie, kruchość, perforacje, gra fakturą.

MEBLE I WYPOSAŻENIE: ławki z giętego drewna, projekty naśladujące płynne formy, pudełkowe stoliki, opadające półki, rzemiosło inspirowane oceanem, warstwowe sofy, niskie stoliki, cieniowane (ombre) stoliko-szafki bez nóżek, minimalistyczne ramy krzeseł, żelowe pokrycia stołków drukowane technologią 3D, stoliki z żywicy i drewna lub kamienia.

dzianina, jedwabie, naturalne konopie, materiał z liści ananasa imitujący skórę, naturalny len, lycra. Detale: luźne sploty, plisy, nieregularne marszczenia, dzianiny z ozdobną fakturą, trójwymiarowe fałdy, termochromia; łączenie naturalnych technik tkania i tradycyjnych materiałów z tworzywami sztucznymi, pozwalające uzyskać efekty fluktuacji.

ARTYKUŁY DEKORACYJNE I STOŁOWE Kluczowe elementy: pokryte mchem betonowe płyty, matowe sztućce z żywicy, wielokolorowe naczynia z żywicy, miski z podstawą z kamienia, dekoracje ścienne z efektem falowania, zestawy naczyń z fakturowanego

ARRCC Interior Design

CHCESZ ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ? SKORZYSTAJ Z PROFESJONALNYCH SZKOLEŃ DLA BRANŻY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

ZAINWESTUJ W WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:  

SPRZEDAżY dzięki której zyskasz i utrzymasz klientów, MARKETINGU byś dotarł do tych, których uczynisz swoimi klientami, ZARZĄDZANIA zmotywowanym zespołem odnoszącym sukcesy.

Jerzy Osika, trener, ekspert biznesu wyposażenia wnętrz

ZAPYTAJ O PROPOZYCJĘ DOPASOWANĄ IDEALNIE DO TWOICH POTRZEB! Zadzwoń lub napisz! +48 604 287 377, a.pilars@promedia.biz.pl www.promedia.biz.pl, zakładka „szkolenia” 10 |

4/2018


TRENDY

FASHION SNOOPS

OŚWIETLENIE: lampy o dynamicz-

Fashion Snoops Tekstylia

nym, płynnym kształcie, „zamarznięte” szklane klosze, ręcznie dmuchane lampy LED, interaktywne powierzchnie, okrągłe lampki nocne, koncentryczne wiszące żyrandole, przenośne bezprzewodowe oświetlenie LED.

OPAKOWANIA: pojemniki wielokrotnego użytku, torby z papieru pakowego, laserowo wycinane kartki, upominkowe terraria, wytrawiane szkło, fotorealistyczne motywy, papier pergaminowy, proste szkło, zielone odcienie.

Studio Forma 96 Gervasoni

WZORY: pasy przypominające warstwy

Bondex

osadowe, glony, mchy, koralowce, efekty zorzy polarnej, kwiaty, marmurki, kora brzozy. Źródło: Fashion Snoops

Poznaj trendy w wyposażeniu wnętrz na rok 2020 Weź udział w specjalistycznym szkoleniu

4 kwietnia 2019 r. trendy wiosna-lato 2020

przygotowanym w oparciu o materiały światowego biura trendów

z Nowego Jorku

Więcej informacji: a.pilars@promedia.biz.pl, tel. 604 287 377 12 |

4/2018


14. targi tekstyliรณw domowych 28.02.2019 CENTRUM PRASKIE KONESER WARSZAWA Serdecznie zapraszamy!

wiฤ™cej informacji: www.interiordesignforum.pl, tel. 22 243 45 33 Organizator:


TEKSTYLIA W DOMU

INTERIOR DESIGN FORUM

13. Interior Design Forum: biznesowo i trendowo

6 września w Warszawie odbyła się 13. edycja Interior Design Forum – jednego z najważniejszych wydarzeń branży tekstylnej w Polsce i jedynych targów biznesowych w naszym kraju poświęconych wyłącznie tekstyliom wnętrzarskim, w tym kontraktowym. Tej jesieni impreza po raz pierwszy została zorganizowana w industrialnych klimatach Centrum Praskiego Koneser.

Ozlem

14 |

4/2018

Podczas targów Interior Design Forum swoją ofertę zaprezentowali najlepsi producenci i importerzy tekstyliów domowych i obiektowych z Polski i zagranicy. Przedstawiciele sklepów z wyposażeniem wnętrz, studiów dekoracji okien, sieci detalicznych, hoteli i restauracji, a także projektanci i architekci mogli zapoznać się z nowościami w dekoracjach okiennych (od firan, rolet, po karnisze), aranżacjach stołu, sypialni, łazienek, a także poszukać czegoś dla swoich klientów wśród propozycji tkanin obiciowych i tapet. Wrześniowa edycja targów po raz pierwszy odbyła się w nowym miejscu – w industrialnych, zrewitalizowanych wnętrzach Centrum Praskiego Koneser. Zmiana lokalizacji została bardzo dobrze przyjęta przez wystawców i gości. Modny loftowy klimat świetnie współgrał z dizajnerskimi kolekcjami prezentowanymi na stoiskach. Targom towarzyszyła również bogata oferta wykładowa, która przyciągnęła dużą liczbę słuchaczy. Seminaria były zorganizowane w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy cykl prelekcji poświęcony był sposobom zwiększenia sprzedaży artykułów wyposażenia wnętrz w internecie. O współpracy marek wnętrzarskich z influencerami oraz o tym, jak wykorzystać potencjał social mediów, opowiadał Robert Sosnowski, managing director Biura Podróży Reklamy. Oliwia Droździk, online marketing specialist z firmy Shoper, poprowadziła wykład pt. „Sprzedawać czy inspirować? Trendy e-commerce w branży wnętrzarskiej”. Natomiast Paulina Jaktorska, head of client service team z grupy SARE, zaprezentowała trzy sposoby efektywnego działania w internecie. W drugiej części wykładowej można było poznać trendy w wyposażeniu wnętrz na wiosnę i lato 2019 roku, przygotowane przez światowe buro trendów Fashion Snoops z Nowego Jorku. Seminarium na ten temat poprowadził Jerzy Osika, prezes Promedia, szkoleniowiec i doradca ds. sprzedaży, marketingu i trendów. Z kolei Izabela Żak, doradca architektów z firmy Flügger Farby zaprezentowała przegląd aktualnych tendencji w farbach i tapetach. Natomiast dzięki wykładowi „Imponująca Moc Szczegółów”, Wojciecha Grendzińskiego, wiceprezesa zarządu, dyrektora handlowego IMS S.A., słuchacze dowiedzieli się, jak wykorzystać atuty marketingu


INTERIOR DESIGN FORUM

TEKSTYLIA W DOMU

sensorycznego. Po każdym bloku wykładowym były organizowane quizy, dzięki którym najuważniejsi słuchacze mogli wygrać upominki ufundowane przez firmy: Patrizia Aryton, Whamaku, Nobo Bags & Shoes, Cydr Lubelski, Candellana, Whamaku, Wydawnictwo Jedność, Pliska i Linta Vincitore.

SPAGNOLO

MAGdecor

Jak zwykle dużo emocji wzbudził finał polskiej edycji gia – konkursu, który wyłania najciekawsze koncepcje sklepów wnętrzarskich z całego świata. W tym roku zwyciężył salon 9design. Tym samym będzie on reprezentował Polskę w globalnych eliminacjach konkursu gia. Drugie miejsce zajął Marina Maison. Trzeci na podium znalazł się sklep internetowy Make Home. Oprócz dyplomów, które wręczał Jerzy Osika, wszyscy laureaci otrzymali nagrody z rąk Wojciecha Grendzińskiego z firmy IMS S.A., która ufundowała vouchery reklamowe o wartości 5 tys. zł dla każdego finalisty.

Nope Tekstil Poland, Optant, Sun Winner, Pasio, Polontex, Lukarna, Rybicki, Sama Tekstil, Spagnolo, Shoper, Gardina, Wisan, FR-One Polska, Indes Fuggerhaus Polska, Pappelina, Roletix Piechowscy, Rad-Pol, Na Tkaninie.

Gerster

Wystawcy 13. edycji Interior Design Forum: Dekoma, Adecor, MAGdecor, Gustav Gerster GmbH & Co. KG, Eurofirany, Ridex, Agora, Anwis, Margo Textil, Ozlem Firany, Aurelia, Deco-Sun S.C., Diptextil Kalisz, Fako, FRX Studio, Forest Group Polska, Fabryka Firanek i Koronek Haft, Inter Decor Pro, Laguna Textil, Marcin Dekor, Heimtextil, Nova Design, Ozlem Firany,

Ridex

Dekoma

Patroni medialni: „Magazif”, meblarstwo24.pl, totodesign. blogspot.com, „Pomysł na mieszkanie”, „Nowy Magazyn”, „Wnętrze i Ogród”, moje wnętrza.pl, myfloor.pl, „Pomysł na Wnętrze”, „Czas na Wnętrze”, „Dekorian Home”, „Ambiente”, ambiente.info.pl.

4/2018 | 15


TEKSTYLIA W DOMU

W trakcie aranżacji wnętrz warto śledzić panujące trendy, które czasem diametralnie się zmieniają. Dla wszystkich zdezorientowanych mamy jednak pocieszenie − w tym szaleństwie jest metoda! Magdalena Szadkowska – manager kolekcji KOMFORT – podpowiada, na jakie podłogi warto się zdecydować, aby wykreować modną i przytulną atmosferę w każdym domu. − Podłoga we wnętrzu stanowi bazę, dlatego myśląc o remoncie lub urządzaniu zupełnie nowej przestrzeni, trzeba zacząć właśnie od tego obszaru. Decydując się na określony rodzaj pokrycia podłogowego, nadajemy pomieszczeniu styl, który później będziemy konsekwentnie uzupełniać pozostałymi elementami − mówi Magdalena Szadkowska, manager kolekcji KOMFORT. − Miękkie, ciepłe wykładziny dywanowe to najlepsze rozwiązanie, kiedy myślimy o przytulnej aranżacji sypialni, salonu czy pokoju dziecka – dodaje ekspertka. Według badań przeprowadzonych przez Centrum Badań i Analiz

16 |

4/2018

KOMFORT

Rynku ASM na zlecenie sieci sklepów KOMFORT i producentów wykładzin − 72% respondentów zauważyło, że obecność wykładziny dywanowej w pokoju zapewnia przytulną atmosferę! Około 80% z nich uznało również, że miękkie pokrycie podłogowe to świetna metoda na ocieplenie i wyciszenie pomieszczenia. W trakcie badań biometrycznych, mierzących reakcję na przedstawiony materiał, zanotowano, że wykładzina podłogowa wyzwala u badanych pozytywne emocje, takie jak stan rozmarzenia, relaksu i szczęścia. Mając taką wiedzę, w oparciu o panujące trendy, możemy wyczarować niepowtarzalne aranżacje, dzięki którym czas spędzany w domu stanie się prawdziwą przyjemnością. Różnorodność wzornictwa, barw i nowoczesnych materiałów pozwala na wykreowanie dizajnerskiego, rodzinnego i funkcjonalnego stylu.

Baw się kolorem! Przed nami czas żywych aranżacji, intensywnych barw i wzorów, które idealnie wkomponują się między innymi w mini-

malistycznie urządzone wnętrza. − Ten sezon należy do odważnych. Inspiracja modernizmem i latami 60. pozwala na dowolne miksowanie wyrazistych kolorów i łączenie ich w oryginalne, geometryczne kompozycje – mówi Magdalena Szadkowska i podkreśla, że zdecydowane barwy działają na nas energetyzująco. Ciepła tonacja w puszystym wydaniu nie tylko pobudza, ale jednocześnie kreuje atmosferę sprzyjającą odpoczynkowi. Dla amatorów chłodniejszych wnętrz istnieje natomiast bogata oferta wykładzin dywanowych w odcieniach głębokiej zieleni, granatu czy fioletu. Takie pokrycie podłogowe może być głównym punktem aranżacji i przydać jej niezwykłej elegancji. To kolor gra pierwsze skrzypce i pomaga tworzyć nowe, oryginalne przestrzenie – niedużym kosztem, dosłownie w kilka chwil. Osobom odważniejszym polecane jest łączenie kontrastowych barw – ciepłych z zimnymi. Taki zabieg pozwoli w łatwy sposób zróżnicować funkcje poszczególnych pomieszczeń.


Postaw na ponadczasowy styl Zróżnicowany świat mody ma dla nas również propozycję bardziej stonowaną, idealną dla osób ceniących klasyczne i minimalistyczne rozwiązania. Do salonów znajdziemy szeroką gamę neutralnych, spokojnych kolorów − tym razem w zupełnie nowej odsłonie. Wełniane „eko friendly” wykładziny pomogą stworzyć oryginalne, zrównoważone koncepcje pomieszczeń, gdzie moda i natura idą w parze. – Produkty wykonane z naturalnych surowców często pochodzą z recyklingu. To prawdziwy zwrot ku rzemieślniczym korzeniom. Dbałość o etyczne aspekty produkcji pozwala na aranżację wnętrza nie tylko w piękny, ale i odpowiedzialny sposób – mówi Magdalena Szadkowska. Białe, beżowe i szare pokrycia podłogowe, występujące w wielu różnych odcieniach, znakomicie rozświetlą pokoje. Uzupełniając wystrój salonu jasną, miękką wykładziną, możemy nadać wnętrzu relaksujący i delikatny charakter. Ekspertka dodaje jednocześnie, że niezależnie od stylu, na jaki się zdecydujemy, najważniejsza jest konsekwencja. Mieszkanie bądź dom jest w końcu wizytówką właściciela. Wspomniane wcześniej wyniki badań mówią same za siebie. Wykładzina dywanowa to rozwiązanie cenione przez wielu Polaków. Poziom zadowolenia z wyboru takiego pokrycia podłogi oscyluje wokół 80%! Modne wzornictwo, bogata kolorystyka i funkcjonalność tego rodzaju powierzchni to najważniejsze czynniki, które motywują nas do tworzenia ciepłych i nowoczesnych pomieszczeń. Źródło: KOMFORT Na zlecenie KOMFORT oraz 7 producentów wykładzin, badanie przeprowadziła firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Dane ankietowe były zbierane w dniach 24-30.08.2018 r., za pomocą techniki CAWI (badanie internetowe). Próba badawcza wyniosła N=1 743, z czego dobór próby oparty był proporcjonalnie dla populacji, o wiek i płeć. Dodatkowym założeniem doboru próby była realizacja co najmniej N=100 ankiet w każdym województwie.

Gustav Gerster GMBH&CO KG Gerster Sp. z o.o. 92-617 Łódź, ul. Szaniawskiego 13 tel. kom. 602 734 909, tel. 42 671 75 66 fax: 42 648 82 12 e-mail: gerster@gerster.pl

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI: Paweł Adamczewski tel. 604 624 060 Maciej Jargoła tel. 660 429 909


TEKSTYLIA W DOMU

HEIMTEXTIL

Międzynarodowi eksperci w dziedzinie wzornictwa i trendów, we współpracy z targami Heimtextil, przeanalizowali najnowsze tendencje i przygotowali prezentację trendów w aranżacji wnętrz na sezon 2019/2020. Będzie można je zobaczyć podczas styczniowych targów w strefie Trend Space (dawniej Theme Park) w hali 3.0. Motywem przewodnim tego sezonu jest utopia.

go off pyro-fade-original-puffy-by-rumpl

XXI wiek stawia przed człowiekiem różnorodne wyzwania, a jednym z najważniejszych tematów ostatnich lat jest zrównoważony rozwój. W odpowiedzi ludzie zaczynają szukać dróg w kierunku nowej utopii – społeczeństwa szanującego każdą jednostkę i jej otoczenie, opartego na indywidualnej odpowiedzialności, pozytywnych działaniach i optymizmie. Eksperci Heimtextil stawiają przed nami pytanie: „jaka jest Twoja utopia?” i prezentują pięć różnych podejść do tego tematu. 1. PURSUE PLAY – w czasach niepewności, politycznej niestabilności i problemów środowiskowych ten trend przynosi ucieczkę w optymizm, kreatywność i zabawę. Dizajnerzy nie boją się eksperymentować, tworzą odważne, wyraziste projekty zarówno w wypadku produktów, wnętrz, jak i mody.

18 |

4/2018

2. SEEK SANCTUARY – ten trend jest poszukiwaniem ciszy i spokoju w świecie internetu i ciągłego życia online. Produkty mają być proste, jasno zdefiniowane, funkcjonalne i wysokiej jakości. 3. GO OFF-GRID – tematem tego trendu jest poszukiwanie bliskości z naturą, powrót do korzeni i wyjście poza codzienną rutynę. Projekty bazują na technicznych tekstyliach, są trwałe i funkcjonalne. 4. ESCAPE REALITY – nowa utopia może być zakorzeniona zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Potencjał rozszerzonej rzeczywistości sprawia, że granice pomiędzy tymi światami zacierają się. Ludzie uciekają w świat technologii, aby szukać tam nowych, głębszych doświadczeń. 5. EMBRACE INDULGENCE – ten trend przedefiniowuje pojęcie luksusu. Materiały wysokiej jakości, elementy art deco i trwałe rzemiosło łączą się, aby stworzyć nową, utopijną wizję luksusu przyszłości. Tłumaczenie i opracowanie: Kamila Osika na podstawie Messe Frankfurt

Se


the show

Embrace omarocos-place-by-sella-concept-photography-by-nicholas-worley

eek nokia-sleep

sensational exceptional original 8 – 12. 02. 2019 Escape machinic-life-exhibition-by-museum-of-the-future Seek nokia-sleep

Bogata oferta dóbr konsumpcyjnych z całego świata. Niezwykłe innowacje, trendy i projekty na wyciągnięcie ręki. Targi, które przeniosą Twoją firmę do przyszłości. Więcej informacji na: ambiente.messefrankfurt.com tel. (22) 49 43 200 info@poland.messefrankfurt.com

Partner Country India


WYDARZENIA

TARGI

Ogrodniczywświat Kolonii Największe na świecie targi ogrodnicze Spoga & Gafa w tym roku odbyły się na początku września – jak zawsze w Kolonii. Swoje propozycje na nadchodzący sezon przedstawiło ponad 2 tys. wystawców. Dopisali też zwiedzający – w tym zakresie padł kolejny rekord kolońskich targów.

Ekspozycje wystawców zajęły powierzchnię ponad 230 tys. m2. Wystawy przygotowały 2152 firmy z 61 krajów. 85% wystawców przyjechało do Kolonii spoza Niemiec. Targi odwiedziło ok. 40 tys. profesjonalistów ze 114 państw. Znaczny wzrost ich liczby dotyczył zwiedzających z zagranicy, np. aż 400 osób przybyło z Australii. Jedną z przyczyn tego wzrostu frekwencji mógł być atrakcyjny pakiet programu VIP Spoga & Gafa. Z analizy danych statystycznych organizatorów kolońskich targów ogrodniczych wynika, że S&G 2018 odwiedziło o 4% więcej osób odpowiedzialnych za sprzedaż niż podczas poprzedniej edycji (w 2017 r. było to 60% wszystkich targowych gości). Liczby mówią same za siebie – Spoga & Gafa 2018 to frekwencyjny sukces. Zarówno wystawcy, jak i zwiedzający docenili dużą przestrzeń przeznaczoną na targi – hale od 1 do 10, oraz miejsce na zewnątrz (między halami 6 i 7 oraz 7 i 8). Na satysfakcję uczestników miało duży wpływ znaczące pogłębianie tematów kluczowych dla branży ogrodniczej oraz organizacja wydarzeń specjalnych, jak np. pokaz mody na świeżym powietrzu czy kultowa wystawa mebli ogrodowych pokazywanych na Spoga & Gafa od 1960 r. do dziś.

20 |

4/2018

Firma Produkcyjno-Handlowa „JAGIEŁŁO” Janina Jagiełło 26-225 Gowarczów, Giełzów 93

www.jagiello.com.pl Siedziba Handlowa: 26-300 Opoczno, ul. Rolna 6 Tel.: +48 44 754-27-65, Tel./fax: +48 44 755-51-79 e-mail: biuro@jagiello.com.pl


Prawdziwa marka wśród powłok non-stick. Wykreowany. Zoptymalizowany. Udoskonalany. Przyjdź i sprawdź! 0 19 A m bie n te 2 50 H ala 3.0 | E © 2019 The Chemours Company FC, LLC. Teflon™ oraz inne powiązane logotypy są znakami towarowymi lub są chronione prawami autorskimi należącymi do firmy The Chemours Company FC, LLC. Nazwa Chemours™ oraz logo Chemours także są znakami towarowymi należącymi do The Chemours Company.


TARGI

WYDARZENIA

w rozwiniętym programie wydarzeń towarzyszących. Wiele z nich jest już znanych regularnym bywalcom Spogi, np. Boulevard of ideas, Outdoor kitchen world czy Smart gardening world. Targowi goście zapoznali się też ze szczegółami wystawy POS Green Solution Islands. Przybliżone zostały też takie tematy, jak trendy technologii akku i inteligentne ogrodnictwo. Tegoroczna edycja targów Spoga & Gafa okazała się bardzo inspirującym wydarzeniem, łączącym trendy, innowacje, komunikację i rozwój. To prawdziwy zastrzyk energii dla branży ogrodniczej na nadchodzący sezon. Agnieszka Błachowska

Zdjęcia: Spoga & Gafa

Tegoroczna edycja kolońskich targów ogrodniczych odbyła się pod hasłem „Come and grow”. Targowe ekspozycje rozmieszczono w czterech sektorach tematycznych: garden living, garden creation & care, garden bbq oraz garden unique. Wszystkie te segmenty branży ogrodniczej cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Wiele firm z branży współrealizowało jeden z motywów przewodnich targów – meble ogrodowe. Nacisk został też położony na temat gleby, substratu i nawozów, ponieważ te kwestie zostały wskazane przez targowych gości poprzedniej edycji jako kluczowe. Oprócz oglądania firmowych ekspozycji zwiedzający mieli okazję do udziału

Pięknych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku! życzy


Za nami kolejna, jesienna edycja Międzynarodowych Targów Szkła i Ceramiki, Artykułów do Wyposażenia Kuchni i Wystroju Wnętrz VITREL, które tradycyjnie już – i niezmiennie od 2002 r. – odbyły się w gościnnych wnętrzach hotelu Mercure-Kasprowy w Zakopanem w dniach 19–21 września 2018 r.

T

argi VITREL to największa tego rodzaju impreza branżowa w Polsce. Bez przesady można stwierdzić, że jesień w branży dekoracji wnętrz i wyposażenia domu oraz upominków nieodłącznie związana jest z tymi targami. To doskonały moment, aby przed najlepszym dla handlu okresem Świąt Bożego Narodzenia uzupełnić zaopatrzenie i zawrzeć nowe kontrakty, korzystając z szerokiej i różnorodnej oferty Wystawców, a także aby zaprezentować nowe trendy we wzornictwie, katalogi i ofertę. Uczestnicy podkreślali także, iż przyjęta przez organizatora formuła targów oraz urok Zakopanego i Tatr wczesną jesienią to doskonała okazja, aby zaprosić na targi swoich stałych kontrahentów z kraju i zagranicy. Z roku na rok impreza się rozrasta. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 160 wystawców, oprócz firm polskich także m.in. z: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Czech, Ukrainy, Białorusi, Turcji – wszyscy to producenci, importerzy, wyłączni dystrybutorzy, hurtownie. Niektóre firmy prezentują się na targach od pierwszej edycji, ale nie zabrakło też nowych, które już zapowiedziały swój udział w następnej imprezie.

Targi odwiedziło około 6 tys. zwiedzających, co w sposób bezpośredni przełożyło się na liczbę transakcji handlowych. Wszyscy wystawcy zgodnie podkreślali, iż tegoroczne targi były niezwykle udane jeśli chodzi o liczbę zawartych transakcji i ich wartość. Niektórzy wystawcy sprzedali nawet ten towar, który wystawiali na targach. Również odwiedzający nie szczędzili organizatorom pochwał. Podkreślono bardzo wysoką, niezmienną jakość imprezy, jej kreatywny charakter, przyjazną formułę, profesjona-

lizm, wszechstronny i przekrojowy asortyment, a także otwarcie na innowacyjność, nowe branże i firmy. Organizator Targów VITREL zaprasza wystawców, jak i zwiedzających do udziału w kolejnej – już 32. edycji targów w 2019 roku. Więcej informacji o Targach VITREL 2018, w tym pełny wykaz wystawców oraz galeria zdjęć dostępne są na stronie: http://www.vitrel.com.pl/targi/# oraz na https://m.facebook.com/TargiVitrel/


wydarzenia

targi

Międzynarodowe święto tekstyliów

W największych na świecie targach tkanin do domu i obiektów użyteczności publicznej Heimtextil 2019 wezmą udział polscy liderzy tej branży. Wystawców z naszego kraju będzie ok. 40. Impreza odbędzie się 8–11 stycznia we Fankfurcie.

przyciągnie do Frankfurtu tysiące profesjonalistów – producentów, hurtowników, detalistów, projektantów, dekoratorów, architektów, hotelarzy i restauratorów. Zamiast znanego targowym gościom Theme Park, tym razem organizatorzy zaproszą zwiedzających do hali 3 na Trend Space 2019/2020. Hasłem przewodnim tej przestrzeni będzie „Torward

utopia”. Trendy dadzą wyraz aktualnym wyzwaniom dotyczącym zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa, w którym jest szanowana każda osoba i jej otoczenie, oraz indywidualnej odpowiedzialności każdego z nas – opartej na pozytywnym działaniu i optymistycznym nastawieniu. Trendy będą prezentowane w pięciu odsłonach: Pursue play (rozkoszowanie się), Seek sanctuary (schronienie przed błyskawicznym tempem życia), Off-grid (zniknięcie z wirtualnego świata i podjęcie wyzwań w rzeczywistym), Escape reality (ucieczka w cyfrowy wszechświat), Embrace indulgence (nowe podejście do luksusu). (ab)

Zdjęcia: Messe Frankfurt

TARGI W I KWARTALE 2019 ROKU

Co roku w styczniu w Niemczech spotyka się branża tekstylna, otwierając tym samym kolejny sezon dla wzornictwa i innowacji w tkaninach. Najbliższa edycja targów Heimtextil będzie stanowiła kontynuację wielu inicjatyw z poprzednich lat, ale też niejednego bywalca zaskoczy nowościami w organizacji i akcentami, których wcześniej nie było. Tę międzynarodową imprezę doceniają polscy branżyści. Wśród wystawców w 2019 r. będzie kilkadziesiąt firm znad Wisły, m.in. Agmamito, Davis Poland, Dekoma, Fargotex, Fibero, Haft, Magam, Margo Textil, Polontex, Ridex, S.I.C., Sanwil czy Toptextil. W poprzedniej edycji Polacy uczestniczyli równie chętnie (35 wystawców). Ogółem w 2018 r. na Heimtextil zaprezentowało się prawie 3 tys. firm, a ich ekspozycje oglądało 70 tys. gości. Heimtextil 2019 będzie edycją podkreślającą międzynarodową rangę tego branżowego wydarzenia. Katalogi wystawców, przejrzysta i intuicyjna nawigacja w targowej przestrzeni, wielkie nazwiska i liczne start-upy – wszystko to

24 |

4/2018

03.01-05.01 08.01-11.01 09.01-10.01 11.01-14.01 12.01-15.01 14.01-20.01 15.01-18.01 18.01-22.01 20.01-23.01 22.01-25.01 23.01-25.01 25.01-28.01 25.01-29.01 25.01-29.01 27.01-29.01 27.01-31.02 03.02-07.02 06.02-09.02 08.02-12.02 21.02-24.02 28.02

Monachium Frankfurt London Hanower Evenementenhal Gorinchem Kolonia Sztokholm Paryż Birmingham Essen Lillestrøm Mediolan Frankfurt Frankfurt Gent (Belgia) Las Vegas Birmingham Kijów Frankfurt Praga Warszawa

02.03-05.03 05.03-10.03 08.03-11.03 09.03-11.03 09.03-12.03 12.03-15.03 12.03-15.03 21.03-24.03 25.03-27.03 26.03-29.03 27.03-29.03

Chicago Nitra Bukareszt Lipsk Singapur Poznań Poznań Istambuł Muscat, Oman Ałmaty (Kazachstan) Warszawa

Trendset Heimtextil THE LONDON TEXTILE FAIR Domotex TrendZ Imm Cologne FORMEX Maison&Objet January Furniture Show IPM Essen Oslo Design Fair HOMI Christmasworld Paperworld Intirio Las Vegas Market Spring Fair Birmingham DECOR Ambiente TOP GASTRO & HOTEL 2019 Interior Design Forum - targi tekstyliów domowych International Home & Housewares Show Furniture and Living Ambient Cadeaux International Furniture Fair Home Decor Meble Polska Ideal Home Interior Design Oman 2019 Homedeco Kazakhstan EuroGastro


DOMOTEX 2019 WSZYSTKO O PODŁOGACH w Hanowerze

zdjęcia: Domotex

Na ogromną dawkę inspiracji mogą liczyć profesjonaliści wybierający się na targi Domotex, które rozpoczną się już 11 stycznia 2019 r. w Hanowerze. Międzynarodowa impreza poświęcona branży dywanów i wykładzin podłogowych potrwa do 14 stycznia.

Według zapowiedzi organizatorów w targach Domotex 2019 weźmie udział ponad 1400 wystawców z ok. 60 krajów. Uczestnicy tego wydarzenia wiedzą, że mogą spodziewać się przejrzystości w układzie ekspozycji, atrakcyjnego tematu przewodniego imprezy i wyjątkowej przestrzeni Framing Trends. Wszystko to jest doceniane przez branżę, co potwierdza każdorazowo wysoka frekwencja na hanowerskiej imprezie podłogowej. Zbliżająca się edycja targów odbędzie się pod hasłem „Create’n’Connect”. Ten trend prezentuje ideę łączenia się każdego aspektu życia, pracy i relacji / interakcji. Technologia i cyfryzacja przyspieszają rozwój tej tendencji. Kształtują się nowe wzorce i nawyki kulturowe, które znajdują odzwierciedlenie m.in. w nowym podejściu do projektowania użytkowego. W tym kontekście podłogi podczas targów Domotex 2019 będą definiowane jako fundament przestrzeni, z którym użytkownicy są w stałym kontakcie. To integralne elementy każdego projektu wnętrza. – Przecież trzeba wiedzieć, co ma się pod stopami. Targową halę nr 9 zajmie Framing Trends – swoiste zaproszenie do pochwalenia się innowacyjnymi produktami i wzorami – oczywiście w kontekście aktualnego tematu przewodniego. W tym miejscu nie będzie ograniczeń dla kreatywności. Przestrzeń zostanie podzielona na 3 strefy. Każda z nich będzie stanowić odrębną perspektywę wglądu w leitmotiv targów. Podłoga będzie pokazywana jako element łączący pozostałe części projektów. Goście targów Domotex będą mieć możliwość poznania młodego dizajnu w strefie NuThinkers. Interesującym miejscem będzie też na pewno zmysłowa instalacja Art & Interaction. Na szlachetny i wszechstronny materiał, jakim jest drewno, będzie sfokusowany projekt Domotex Wood Lifecycle, nad którego realizacją czuwa mediolańska firma architektoniczna Total Tool Milano. (ab)

INFORMUJE. INSPIRUJE. ŁĄCZY. 11.–14. stycznia 2019 Hanower ▪ Niemcy www.domotex.de/en/trade

Niech Państwo uzyskają międzynarodowy przegląd rynku i dowiedzą się już dzisiaj tego, co będzie interesujące dla Państwa klientów jutro. Niech Państwo pozwolą się zainspirować. I niech Państwo będą w łączności. Pod hasłem CREATE'N'CONNECT czekają na Państwa ciekawe inscenizacje produktów, rozmowy i jeszcze więcej w zakresie wielkiego trendu łączności.

Targi Hanowerskie s.c. Tel. +48 22 465 66 22 · info@targihanowerskie.com.pl


„Poczuj puls meblarskiego świata” – to hasło przewodnie zbliżających się targów IMM 2019, które odbędą się w dniach 14–20 stycznia w Kolonii. Wystawcy i zwiedzający poznają najnowsze trendy i kierunki rozwoju biznesu w branży mebli i wyposażenia wnętrz. IMM to co roku pierwsze w sezonie targi branży meblarskiej, na których są prezentowane tendencje wzornicze i materiałowe. To w Kolonii producenci, projektanci i sprzedawcy dowiadują się, jak w najbliższej przyszłości będzie kształtować się ten sektor gospodarki. IMM to unikalna różnorodność pomysłów obejmujących meble zarówno najprostsze, masowo produkowane, jak też te dizajnerskie, luksusowe. Atmosfera tej imprezy daje uczestnikom nową energię do działania i rozpęd, dzięki któremu profesjonaliści z impetem wkraczają w nowy sezon. Same targi stanowią uporządkowaną, przejrzystą strukturę. Zwiedzający są zainteresowani zróżnicowanymi tematami związanymi z meblarstwem i wyposażeniem wnętrz. Logiczny podział przestrzeni targowej to podstawa sprawnej organizacji IMM. I tak w 2019 r. na targowych gości będzie czekać kilka sektorów. Pure Editions to format skupiający wizjonerskie koncepcje. To tutaj będzie można zobaczyć wiodące marki i niezależne studia projektowe. To najlepsze miejsce na dyskusje o trendach w projektowaniu przez wielkie „P”. Natomiast Pure Atmosphere to fokus na „długodystansowców”. Hale 10 i 11 skupią duże i wpływowe marki, których projektanci kreują osobne światy – pokazują pionierskie rozwiązania, oryginalne innowacje – zapowiadają nowy, dopiero kiełkujący styl życia.

26 |

4/2018

TARGI

Pure Platforms to kompaktowa przestrzeń na różnorodne projekty. Swoje miejsce znajdą tu zarówno producenci mebli, jak też eksperci od kolorów, oświetlenia, akcesoriów czy dywanów. Wielu zwiedzających skieruje swoje kroki na ekspozycję Pure Talents. To miejsce na eksperymenty, forum dla pomysłów i prototypów młodych talentów. W 2019 r. organizatorzy IMM zapraszają również na The International Kitchen Show – od jakiegoś czasu to kluczowe wydarzenie targowe, co dwa lata skupiające szeroko pojętą branżę kuchenną. Inne targowe sektory kolońskiej imprezy to Prime (meble do domu: począwszy od krzeseł i stołów, po szafki i łóżka), Comfort (meble tapicerowane), Sleep (materace i systemy do spania), Smart (inteligentne, niedrogie, Stwórz w sklepie klimat masowe, ale spersonalizowane rozwiązania) sprzyjający zakupom. i Global Lifestyles (prezentacja globalnego rynWeź udział w szkoleniu ku z jego różnorodnymi kategoriami – tu domiVisual Merchandising nuje atrakcyjny stosunek w wyposażeniu wnętrz ceny do jakości). O tym, że na targach 31.01.2019, Warszawa IMM wypada być, nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. Wystarczy przypomnieć, że w 2018 r. odwiedziło je Więcej informacji, zgłoszenia: ponad 125 tys. zwiedzawww.vmforum.pl jących ze 138 krajów, a swoje propozycje poSERDECZNIE ZAPRASZAMY kazało im ponad 1200 wystawców. (ab)

Chcesz zwiększyć sprzedaż?

Zdjęcia: IMM

WYDARZENIA


Zakorzenieni w ogrodnictwie W dniach 22–25 stycznia 2019 w niemieckim Essen odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ogrodniczych IPM. Targi IPM odbywają się od 1982 roku i uważane są za jedno z najważniejszych wydarzeń ogrodniczych na świecie. W ostatniej edycji wzięło udział prawie 1600 wystawców i ponad 57 tys. odwiedzających, a organizatorzy spodziewają się jeszcze lepszej frekwencji w najbliższym roku.

Podczas 4 dni targowych wszystkie strefy wystawiennicze – Rośliny, Technologia, Florystyka i Ogród – zaprezentują nowe produkty i usługi, najnowsze trendy i innowacje. Krajem partnerskim tegorocznej edycji IPM będzie Belgia – kraj o bogatej historii w dziedzinie ogrodnictwa, a motto przewodnie tegorocznej imprezy to „Zakorzenieni w ogrodnictwie”. Belgowie, oprócz otwarcia targów i wieczoru wystawców, będą przewodniczyć wielu wydarzeniom towarzyszącym tegorocznym targom w Essen. Program towarzyszący targom oraz atmosfera panująca podczas IPM Essen sprzyjają zawsze wymianom informacji i nawiązywaniu kontaktów pomiędzy specjalistami z branży ogrodniczej. Najważniejszym wydarzeniem tegorocznej imprezy będzie Międzynarodowe Forum Ogrodnicze (International Horticulture Forum). Więcej informacji o wystawcach i programie IPM 2019 można znaleźć na stronie targów: https://www.ipm-essen.de/world-trade-fair/ Opr. Agnieszka Błachowska Zdjęcia: IPM

Wiodące światowe targi ogrodnictwa

ZIELONE, ZNAKOMITE, ZACHWYCAJĄCE! 22 – 25 STYCZNIA

Kolekcja „just chrys“ 2019

WWW.IPM-ESSEN.DE


WYDARZENIA

TARGI

Ambiente 2019 Maison&objet

MAISON & OBJET – daj się zaskoczyć

Gdzie można znaleźć więcej inspiracji niż w Paryżu – stolicy dobrego gustu, kołyski trendów? To tutaj dwa razy w roku odbywają się jedne z największych na świecie targów wnętrzarskich. Najbliższa edycja tego międzynarodowego wydarzenia odbędzie się 18–22 stycznia 2019 r. Warto tam być i poczuć niepowtarzalną atmosferę tygla najnowszych trendów. Maison & Objet za każdym razem skupia w Paryżu dziesiątki tysięcy wystawców i zwiedzających z całego świata – wszystkich tych, których pasja i praca zawodowa jest związana z branżą wyposażenia wnętrz. W tym francuskim festiwalu mody występują w rolach głównych meble, akcesoria, tekstylia, wyposażenie kuchni, dekoracje, naczynia, oświetlenie i setki innych produktów przydatnych w aranżacji wnętrz. Podczas targów odbywają się liczne konferencje i seminaria, które naprowadzają uczestników na najnowsze branżowe trendy. Targi podzielone są na dwa główne sektory. Pierwszy z nich, Maison, obejmuje takie tematy, jak Craft – métiers d’art (rzemiosło – unikatowe przedmioty), Unique & Eclectic (skrzyżowanie wielu kultur świata – meble i dekoracje), Today (współczesny styl życia – propozycje młodych i kultowych projektantów) i Forever (luksusowe marki – koncepcje dekoracji haute couture). Drugi sektor – Objet – skupia produkty w takich grupach, jak Cook & share (gotowanie to rozrywka, odrywanie nowych smaków), Smart gift (dawanie prezentów to sztuka), Kids & Family (pokoje dziecięce to pole dla kreatywności dorosłych), Fashion Accessories (od torebek po szaliki – moda do wnętrz), Home Accessories (elementy, które decydują o osobowości wnętrza), Home Fragrances (od świec po sole kąpielowe – zapach w domu) oraz Home Linen (od pościeli po obrusy – domowe tekstylia). Wszechstronna i bogata oferta targów zdecydowanie zachęca do odwiedzenia Paryża w styczniu. Za przyjazdem na Maison & Objet przemawia też wybór Projektanta Roku 2019. Tym razem tytuł został przyznany niemieckiemu dizajnerowi – Sebastianowi Herknerowi. To prawdziwa osobowość twórcza. Ma na swoim koncie ok. 30 nagród, współpracuje z takimi markami, jak Moroso, Dedon, Thonet czy Lintelllo. Jest ceniony w międzynarodowym środowisku projektowym jako twórca łączący w swojej pracy tradycję i nowoczesność. Słynie z innowacyjnego wykorzystania rzemieślniczych tradycji. Warto zobaczyć jego projekty i warto być na targach odbywających się pod jego szyldem. (ab)

28 |

4/2018

- tam trzeba być! Już w lutym (8–12.02.2019) we Frankfurcie odbędzie się kolejna edycja największych na świecie targów dóbr konsumpcyjnych – Ambiente. Będą tam tysiące wystawców i dziesiątki tysięcy zwiedzających. Na profesjonalistów czeka prawdziwe święto branży dekoracji, wyposażenia wnętrz i upominków.

Ze względu na szeroki zakres tematyczny targi Ambiente co roku są dzielone na sekcje, różnorodne wystawy i ekspozycje. Główne grupy tematyczne to Dining (obejmuje dekoracje i nakrycia stołowe), Giving (obejmuje prezenty i upominki) oraz Living (obejmuje wszechstronne pomysły dla domu). Podczas targów za każdym razem specjalną przestrzeń mają do dyspozycji młode talenty dizajnerskie, kraj partnerski danej edycji targów czy dizajnerzy przyglądający się trendom na kolejny sezon. W 2019 r. krajem partnerskim frankfurckiej imprezy zostaną Indie. Będzie egzotycznie i z naciskiem na tradycje pracy rzemieślniczej. Natomiast wgląd w przyszłe trendy przygotowuje studio projektowe Stilbüro bora.herke.palmisano. Już wiadomo, że zostaną zaprezentowane trzy trendy. Pierwszy z nich to Tasteful residence. Kojarzą się z nim wyrafinowanie, kunszt i nieskazitelne dopracowanie szczegółów, które łączą się swobodnie, kreując przestrzeń elegancką, ponadczasową i zmysłową. Materiały wpisujące się w tę tendencję to m.in. twarde drewno, skóra, aksamit, porcelana, kolorowe szkła i polerowane powierzchnie. Drugi trend na przyszłość to Quiet surrounding. Wskazuje na połączenie atrakcyjności i bezpretensjonalności podczas tworzenia swojego najbliższego otoczenia. Mieści w sobie kreację opartą na prostocie i szacunku do wykorzystywanych materiałów, takich jak wełna, jedwab, konopie, drewno, kamień, glina i ceramika. Wśród słów kluczy tego trendu są: recykling, eksperyment, rzemieślnicze tradycje. Ostatnim z zapowiadanych trendów jest Joyfilled ambience. Obejmuje odważne wyrażanie siebie przez stylizacje – autokreacje. W tych ramach mieszczą się ekscentryczne połączenia, urocze zbiegi okoliczności, nawiązania do vintage i ponadgabarytowe dekoracje. Ważne są też motywy roślinne i geometryczne. Jak te trendy zostaną zobrazowane podczas targów Ambiente 2019? Na pewno warto to zobaczyć – w lutym 2019 r. we Frankfurcie. W minionej edycji imprezy wzięło udział ponad 4,4 tys. wystawców i ok. 134,6 tys. zwiedzających ze 168 krajów. (ab)


IMM-COLOGNE.COM

International Home + Housewares Show

co-located with:

W dniach 2-5 marca 2019 w McCormick Place Complex w Chicago odbędzie się kolejna edycja targów artykułów gospodarstwa domowego, International Home + Housewares Show. W tym miejscu co roku prezentowane się innowacje produktowe i najnowsze trendy w wyposażeniu domu, a firmy z branży nawiązują międzynarodowe, biznesowe relacje.

Targi w Chicago to przede wszystkim tysiące nowych produktów, prezentowanych przez ponad 2 200 wystawców z około 45 krajów. Są to m.in. akcesoria i dekoracje kuchenne, łazienkowe, AGD i elektronika dla domu, czy artykuły do sprzątania i porządkowania przestrzeni domowej. Duża część wydarzenia poświęcona jest innowacyjnym sprzętom, a coraz więcej produktów związanych jest z ideą inteligentnego domu przyszłości – można je znaleźć w specjalnym pawilonie IHA Smart Home. International Home + Housewares Show ma również do zaoferowania szeroki program towarzyszący, który obejmuje spotkania networkingowe dla uczestników, wykłady, sesje edukacyjne oraz pokazy gotowania. Podczas targów w Chicago odbywa się również coroczna gala wręczenia nagród dla laureatów konkursu gia (Global Innovation Awards), za najciekawsze koncepty sklepów wnętrzarskich z całego świata. Od premiery w 2000 r. konkurs wyłonił już ok. 400 zwycięzców z blisko 50 krajów na sześciu kontynentach. Polskę w finale w 2019 roku będzie reprezentował zwycięzca tegorocznej, krajowej edycji, salon 9design. Więcej informacji o targach, wystawcach i programie towarzyszącym można znaleźć na stronie: www.housewares.org.

THE INTERIOR BUSINESS EVENT

14 – 20.01.2019 Przyszłość Twojego biznesu rozpoczyna się w Kolonii: Targi imm cologne dostarczają impulsów decydujących o starcie w rok pełen sukcesów. Tylko tutaj międzynarodowa branża wyposażenia wnętrz ma wyjątkową okazję do zapoznania się z unikalną ofertą obejmującą meble, akcesoria i wyposażenie – zarówno z najnowszymi trendami i innowacjami, jak i tematyką poświęconą kuchni jako centrum codziennego życia w ramach równolegle odbywających się targów LivingKitchen. Odkryj w Kolonii bogactwo światowego rynku wzornictwa z wizjonerskimi koncepcjami wyposażenia wnętrz w ich każdej dziedzinie. Przedstawicielstwo Targów Koelnmesse w Polsce Sp.j., ul. Bagatela 11 lok. 7 00-585 Warszawa Tel.: +48 22 848 80 00 Fax: +48 22 848 90 11 info@koelnmesse.pl


KUCHNIA I STół

WYWIAD

Sięgamy do korzeni produkcji wina Z Beatą Kossakowską, kierownikiem gastronomii w Hotelu ZAMEK RYN****, rozmawiała Agnieszka Błachowska.

Wino to w obiektach HoReCa ważny element budowania marki i prestiżu miejsca. Jakie znaczenie karta win ma w Państwa strategii? Doceniamy potencjał wina, które – wraz z serwowanymi daniami – stanowi dla nas wartość nadrzędną, bo świadczącą o jakości obiektu. Obecność win wysokiej klasy w karcie pozwala zaspokoić gusta gości i kształtuje pożądany wizerunek. Bogaty wachlarz win i ich wyjątkowość umożliwiają nam zarówno budowanie określonej świadomości, jak i zaufania do marki, jaką jesteśmy. Jak w wypadku „Refektarza” wygląda proces wyboru win? Jak często karta jest weryfikowana? Proces wyboru win każdorazowo opiera się na głębokiej analizie karty dań, którą dwa razy w roku tworzy szef kuchni. Jednocześnie równie mocno koncentrujemy się na analizowaniu potrzeb gości. Dbamy o spójność karty win i menu, regularnie poszukując ciekawych aromatów. Duży nacisk kładziemy także na właściwie kwalifikacje personelu wspierającego proces weryfikacji win. Odpowiednie komponowanie karty win może być metodą na zwiększenie zysków lokalu, przyciągnięcie i utrzymanie klientów. Czy to się Państwu udaje? W karcie win hotelu Zamek Ryn**** oferujemy około stu rodzajów wina.

30 |

4/2018

Naszym celem jest zapewnienie stabilnej jakości przy zachowaniu pewnej unikatowości, dzięki którym regularnie uzyskujemy wzrost sprzedaży. Z myślą o gościach powstało również wino domu – przyzwoite smakowo i cenowo, cieszące się zainteresowaniem. Jaką rolę w „Refektarzu” odgrywa szkło do serwowania wina? Jakiego rodzaju produkty szklane wybierają Państwo na swoje stoły?

Dobór właściwego szkła do wina traktujemy nie tylko w kategoriach przestrzegania savoir vivre’u, ale też jako niezbędny element pozwalający na doświadczenie określonych cech wina. W restauracji „Refektarz” stawiamy na klasykę. Lekkie przezroczyste szkło pozwala określić barwę wina, a odpowiedni kształt wydobywa jego smak, aromat i charakter. Asortyment jest zmieniany lub poszerzany na potrzeby nowych pozycji w karcie lub na eventy.


23.

Wino to dla Państwa coś więcej niż element oferty zamkowej restauracji. Już 9. raz zorganizujecie Festiwal Wina Bachanalia. Skąd pomysł na takie przedsięwzięcie? Żeby dobrze poznać i zrozumieć wino, należy sięgnąć do jego korzeni. A my na zamku w Rynie mamy do czego sięgać. Pierwsi Krzyżacy przybyli tu znad Renu, z zamiarem budowy zamku i uprawy winorośli. Niestety, ostry klimat spowodował, że winogrona wymarzły. Pozostały tylko tarasy dawnej winnicy. To one natchnęły nas do organizowania imprezy związanej z winem. Jakie miejsce zajmują Bachanalia wśród innych wydarzeń organizowanych przez Państwo? Bachanalia to dla nas bardzo ważna impreza, tym bardziej że w tej części Polski nie odbywają się takie festiwale. Jego cechą charakterystyczną jest różnorodność uczestniczących w nim środowisk. Na Bachanaliach spotykają się po prostu miłośnicy wina: wystawcy, właściciele winnic i hoteli, kierownicy restauracji oraz osoby indywidualne, pragnące poszerzyć swoją wiedzę i doznania. Stałe elementy naszego festiwalu to przede wszystkim degustacje, live cooking z doborem odpowiedniego wina i konkurs na najlepsze wino Bachanaliów. W tym roku – podobnie jak poprzednio – planujemy Food & Wine Matching. Będzie to doskonała okazja do wyjątkowej degustacji pod opieką Dariusza Jażdżyka, wicemistrza i wielokrotnego uczestnika Mistrzostw Polski Sommelierów.

Międzynarodowe Targi gasTronoMiczne eurogasTro

27-29 marca 2019 NOWA LOKALIZACJA: PTAK WARSAW EXPO, HALA F, NADARZYN www.eurogastro.com.pl

12.

Międzynarodowe Targi wyposażenia obiekTów noclegowych worldhoTel

w programie: • smart Cuisine, dania dietetyCZne – konkurs Fundacji Klubu Szefów Kuchni • debiC pastry Cup Pawła Mieszały oraz POKAZY SZEFÓW KUCHNI I CUKIERNI • Program Edukacyjny „profesjonalny menedżer restauraCji” • a także tradyCyjnie: Chef Culinary Cup / Kulinarny Talent / Festiwal Kuchni Greckiej / Olimpiada Kawy

Zarejestruj się online na www.mttargionline.pl i Zyskaj 50% Zniżki na bilet wstępu

Targi online 365 dni w roku | www.e-gasTro.coM

SponSor główny:

SPONSORZY:

ORGANIZATOR:


KUCHNIA I STół

WINO

Z miłości do wina Wino to już nie tylko ulubiony napój Włochów czy Francuzów. Polacy coraz częściej sięgają po wykwintne wina aby raczyć się nimi w długie jesienno- zimowe wieczory. Przedstawiamy propozycje zestawów do wina pochodzące od rodzimych producentów i importerów.

Sabipol

Sabipol

RCR Cristalleria Italiana to najważniejszy producent ekskluzywnych wyrobów ze szkła we Włoszech. Wizją marki jest bycie najbardziej innowacyjnym dostawcą wysokiej jakości kryształu i szkła będącego uosobieniem włoskiego designu. Produkty tworzone są z pasją i dbałością nawet o najmniejszy szczegół. RCR to jakość materiałów, procesów oraz finalnych wyrobów. Przedstawicielem marki w Polsce jest firma Sabipol.

Amber Love

Ten przepiękny i gustowny zestaw to wspaniały pomysł na prezent urodzinowy czy rocznicowy – niezwykły oraz niepowtarzalny, bo kieliszki zdobione są naturalnym, nieszlifowanym bursztynem bałtyckim oraz srebrem. Każdy wykorzystany jako zdobienie kamień jest inny i unikatowy, a tym samym kieliszki wraz z pięknym opakowaniem stanowią bardzo osobisty, wyjątkowy oraz oryginalny prezent.

Marco Polo

Portugalski design na polskim stole, zagości dzięki produktom do wina Freitas & Dores.

32 |

4/2018


WINO

KUCHNIA I STół

Sabipol

Sabipol

Kieliszki Safari, to przykład klasyki, która jest ciągle aktualna. Występują one w odsłonie gładkiej, jak też zdobionej. Wykonane ze szkła Crystaline przez czeską fabrykę Crystalite Bohemia. Jej przedstawicielem w Polsce jest firma Sabipol. Na stronach www.sabipol.pl znaleźć można bogatą ofertę najwyższej jakości produktów cienko i grubościennych. Karafka Flagon - bardzo popularny produkt codziennego użytku o szerokim zastosowaniu. Wykonana z wysokiej jakości szkła żaroodpornego, a nie jak inne z sodowego lub crystalliny; dzięki temu można w niej serwować nie tylko wino czy wodę, ale także napoje gorące i zimne. Dystrybutor w Polsce- firma Sabipol.

Sabipol

Krosno Glass

VINOSFERA to wyjątkowa kolekcja ręcznie wykonanych kieliszków przeznaczonych do degustacji win pochodzących z różnych szczepów oraz karafka do dekantacji. Szkło z tej kolekcji cechuje ponadczasowe wzornictwo oraz perfekcja zaklęta w każdym detalu. Na szczególną uwagę zasługuje smukły kształt kieliszka oraz jego subtelna nóżka, która płynnie łączy się z czarką, tworząc piękną i funkcjonalną formę. Długie nóżki do chwytania kieliszków pozwalają uniknąć ogrzewania wina. Szkło Crystalline wydobywa szlachetną barwę napoju, zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia.

Huta Szkła Gospodarczego Wrześniak

Producent przedstawia zestaw karafka i kieliszki do wina. Ciekawe kształty kielichów i karafki, umilą chwile spędzone wspólne w gronie najbliższych i znajomych.

4/2018 | 33


KUCHNIA I STół

MANUFACTUM

Podczas IHA Global Innovation Awards (gia) w Chicago niemiecki detalista Manufactum został wybrany jednym z pięciu najbardziej innowacyjnych sklepów na świecie. Co sprawiło, że został tak doceniony?

W dzisiejszym świecie napędzanym technologią, w którym tak dużo życia spędza się w internecie i zanika bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem, miło jest spotkać firmę, która nie tylko oferuje wysokiej jakości produkty, ale też opowiada historię człowieka, który za tą produkcją stoi. Manufactum z Niemiec jest mocno zakorzeniony w realnym świecie. Jest atrakcyjnym miejscem dla osób szukających produktów, które będą częścią ich życia, a nie tylko wynikiem przemijających trendów. Manufactum oferuje produkty, które coś znaczą i są stworzone w taki sposób, aby służyły długie lata. Oferta Manufactum jest równie obszerna co różnorodna – narzędzia ogrodnicze, sprzęt sportowy, zabawki, artykuły biurowe, narzędzia kuchenne, artykuły gospodarstwa domowego

34 |

4/2018

i do pielęgnacji ciała – to tylko niektóre kategorie. Wszystkie je łączy forma i funkcjonalność. Manufactum zachęca klientów do poznania producentów swoich artykułów, aby mogli dowiedzieć się, jak i dlaczego powstały. Innymi słowy, każdy produkt w Manufactum ma swoją historię, a historia samego sklepu łączy te produkty ze sobą. Klienci mogą swobodnie spacerować, przeglądać, szukać i czerpać inspiracje, zwłaszcza podczas wielu wydarzeń organizowanych w centralnym punkcie Manufactum: przy stole warsztatowym. Właśnie tam dzieje się magia – klienci mogą zobaczyć produkty w użyciu i dowiedzieć się o nich wszystkiego, zanim je kupią. – Nasza koncepcja sprzedaży detalicznej wygląda w ten sposób, ponieważ widzimy, jak są obecnie produkowane artykuły, na-


PRENUMERATA

4 wydania w cenie

50 zł

Na trzy pierwsze osoby czekają zestawy – pieprzniczka i solniczka Rock & Salt ufundowane przez Ćmielów Design Studio

Aby zamówić prenumeratę zadzwoń tel. +48 22 243 45 33 lub napisz prenumerata@promedia.biz.pl


KUCHNIA I STół

MANUFACTUM

wet przedmioty codziennego użytku. Nie są produkowane tak, aby długo nam służyć, są to często tylko modne towary konsumpcyjne, które mają być wkrótce zastąpione zgodnie z kolejną modą – mówi Kadir Dogan, szef działu marketingu. – Pomijając ich świetny wygląd, te przedmioty często po prostu nie działają, zwłaszcza gdy są używane często, w codziennych czynnościach. Manufactum szuka funkcjonalnych, niezawodnych i naprawialnych produktów; naszym priorytetem jest odpowiedzialna, zrównoważona i społecznie sprawiedliwa produkcja. W tę koncepcję sprzedaży wpisuje się najnowszy sklep Manufactum, który mieści się w budynku z historią i dziedzictwem. Obiekt otwarty w 2016 roku położony jest w samym sercu starego miasta w Bremie, w zabytkowym budynku dawnego Bremen City Bank. Ten wspaniały budynek został wzniesiony około 1902 roku jako typowy przykład architektury odrodzenia renesansu. Klienci mogą wejść do budynku kilkoma wejściami, w tym przez wielką salę pod zapierającym dech w piersiach witrażowym sufitem. W holu znajdują się monumentalne kolumny, a podłoga składa się z misternych, ręcznie robionych wzorów z marmuru i drewna. Nowoczesne rozwiązania oświetleniowe odpowiednio prezentują ponad 8 tys. produktów na powierzchni 750 mkw. Oświetlenie doskonale łączy się z dekoracjami w staromiejskim stylu, tworząc bogatą w historię, ciepłą, subtelną scenerię. Białe ściany w zestawieniu z ciemnymi barwami drewna sprawiają, że produkty prezentowane są niczym drogocenne klejnoty w muzeum. To znowu pokazuje klientom, że wszystkie towary sklepu są starannie wybierane i wartościowe. – Nasza lokalizacja jest zgodna z filozofią Manufactum – mówi Kadir. –Oprócz prezentacji towarów, zapewniamy klientom możliwość dotykania i testowania produktów. Dostarczamy im dodatkowych informacji na temat użytkowania i konserwacji tych przedmiotów w codziennym użyciu. Przechodząc przez Manufactum klienci mogą podążać z jednego tematycznego działu produktów do następnego lub zrobić sobie przerwę w przytulnym, 130-osobowym bistro. Podobnie jak kawiarnia w galerii sztuki lub muzeum, jest to idealne miejsce dla odwiedzających, aby zastanowili się nad tym, co zobaczyli i co chcieliby zabrać ze sobą do domu. Degustacja i próbowanie są częścią doświadczenia w Manufactum. –Wystarczy przyjrzeć się bliżej, aby uświadomić sobie, że w tym miejscu jest coś więcej niż tylko produkt. Chodzi o postawy i percepcję – mówi Kadir. – Życie codzienne jest często niedoceniane i niesprawiedliwie ma taki zły wizerunek, ale w końcu duża część naszego życia dzieje się właśnie

36 |

4/2018


MANUFACTUM

w świecie codziennym. Dlatego naszą misją, naszą pasją jest odnajdywanie wyjątkowych towarów do codziennego użytku, odkrywanie ich historii i dzielenie się tą wiedzą z naszymi klientami. Zachęcamy klientów do dokonywania świadomych wyborów i do czerpania radości z codziennej rutyny. W ten sposób staliśmy się pionierem w zakresie zrównoważonego rozwoju i świadomej konsumpcji. Chociaż fizyczne odwiedzenie Manufactum jest bardzo inspirujące, firma jest też imponująco aktywna w internecie – z blisko 60 tys. obserwujących na Facebooku i ponad 14 tys. obserwujących na Instragramie. Sklep internetowy, pięknie i czysto zaprojektowany, odzwierciedla filozofię i styl Manufactum, oferując tym, którzy go odwiedzają, wyjątkowe wrażenia. Jesienią 2018 r. Manufactum planuje otworzyć swój pierwszy sklep poza granicami Niemiec, w historycznym centrum Wiednia. – Kiedy szukaliśmy idealnej lokalizacji dla pierwszego

KUCHNIA I STół

sklepu poza Niemcami, ważne było dla nas, aby to było miejsce o znaczeniu historycznym, ale także miejsce, w którym rozwinęło się miejskie życie – mówi Kadir. W marcu w Chicago jurorzy gia z radością ogłosili Manufactum jednym z najlepszych detalistów na świecie. – W tym wspaniałym sklepie z tak pięknymi, historycznymi elementami architektonicznymi i stylistycznymi można naprawdę poczuć otaczającą historię – powiedział jeden z jurorów. – Dużą uwagę przywiązano do doboru towarów – jest to mieszanka ciekawych, tradycyjnych i unikalnych produktów, które zostały starannie zaprojektowane. Zasadniczo w Manufactum klienci mogą znaleźć rzeczy, których nie znajdą nigdzie indziej. Więcej informacji o Manufactum znajduje się na stronie: www.manufactum.com Opracowanie Kamila Osika na podstawie www.housewares.org

OFICJALNY DYSTRYBUTOR

www.sabipol.pl

4/2018 | 37


KUCHNIA I STół

PROJEKTANT

Filozofia dizajnu

Nazwisko Helli Jongerius często jest wymieniane jednym tchem obok nazwisk najważniejszych na świecie Nazwisko Helli Jongerius często jest wywspółczesnych projektantów takich, mieniane jednym tchem obok nazwisk najjak Ron Arad, Ingo Maurer, Zaha Hadid ważniejszych na świecie współczesnych czy Marcel Wanders. Oczywiście nie projektantów takich, jak Ron Arad, Ingo bez powodu. To projektantka, która Maurer, Zaha Hadid czy Marcel Wanders. widzi „więcej” i sięga „głębiej”. Bywa Oczywiście nie bez powodu. To projektantka, nazywana „poetką dizajnu”. która widzi „więcej” i sięga „głębiej”. Bywa nazywana „poetką dizajnu”.

Odpowiedzialność, jaką Hella Jongerius na siebie przyjmuje projektując w zgodzie z pewną filozofią i poczuciem misji, jest kluczowym elementem określającym jej twórczość. Nie zmienia to faktu, że jej niesamowite prace ze względu na ogromny ładunek emocji i oryginalność pozostają w pamięci każdego, kto je poznał. Raczej trudno zignorować gigantyczną żabę na stole, hipopotama na talerzu czy gumowy zlew, prawda?

PROJEKTOWANIE – POWOŁANIE Hella Jongerius to holenderska artystka, projektantka przemysłowa. Studiowała w Design Academy Eindhoven. Następnie zrealizowała kilka projektów w ramach Droog Design. Szybko założyła własne studio Jongeriuslab, które początkowo mieściło się w Rotterdamie. Od 2008 r. siedzibą firmy jest Berlin. Podjęła też pracę wykładowcy na macierzystej uczelni w Eindhoven. Pierwsze kroki związane z zawodem doprowadziły ją do stolarni, jednak szybko przekonała się, że jej powołaniem nie jest wykonywanie, a właściwie wymyślanie. Dla niej kreowanie jest nierozerwalnie związane z przekraczaniem granic rzemiosła, sztuki, dizajnu.

38 |

4/2018

Prace Helli Jongerius można zobaczyć w galeriach i muzeach na całym świecie. Znajdują się m.in. w Cooper Hewitt National Design Museum New York, MoMa w Nowym Jorku, Design Museum w Londynie czy Galerii Kreo w Paryżu. Tworzyła dla takich firm, jak Maharam, KLM, Vitra, IKEA, Camper, Cappellini. Współpracuje z wieloma uznanymi markami.

TWÓRCZE WIZYTÓWKI Do wzornictwa przemysłowego Hella Jongerius wprowadza zmysłowość i wyrafinowanie – „dizajn emocjonalny”. Osiąga ten cel przez łączenie przeciwieństw bądź po prostu odległych od siebie „bytów”. Naturalne są dla niej konfrontacje nowych technologii z pracą ręczną, tradycji z nowoczesnością. Stąd zaskakujące zestawienia materiałów czy technik zdobienia bądź sposobów zastosowania, niepasujących do tych oczywistych i najpopularniejszych. Mowa o wykorzystaniu gumy w wazonach czy umywalkach, wszywaniu elementów ceramiki w bawełniane obrusy lub rozbryzgiwaniu farby na glinie.

Holenderska projektantka tworzy często kolekcje tkanin, mebli i naczyń. Jednak nie ogranicza się. Na przykład zaprojektowała też własną linię butów Camper. Wśród jej wielu projektów „na chybił trafił” można wymienić chociażby takie, jak puf „Bovist”, sofa „Polder” i biurko „Porcupine” (dla Vitry), wazon „PS Jonsberg” czy kolekcja tkanin (dla IKEA), porcelana (dla Tichelaar Makkem, Nymphenburg Porcelain).


PROJEKTANT

Warto zapamiętać takie słynne projekty Helli Jongerius, jak inspirowany naturą „Frog Table”, „Coloured vases” (300 waz w kolorach uzyskanych według starych receptur i w odcieniach wzorowanych na tych z wiekowych obrazów) czy „Powtórzenie” (tkanina tapicerska o długim cyklu powtarzalności wzoru – to wywołuje wrażenie jednorazowości – indywidualizacji).

NA CELOWNIKU WYBOROWEGO PROJEKTANTA

Zdaniem Helli Jongerius rozwój to długotrwały proces. Wobec tego projektanci, chcąc się rozwijać, powinni czerpać z wcześniejszych dokonań kolegów po fachu – podążać ścieżkami

wytyczonymi przez tych, którzy w tej dziedzinie pracowali dawniej i osiągali wielkie sukcesy – np. Le Corbusier i Gerrit Rietveld. Współczesnym problemem w dziedzinie dizajnu jest krótkotrwałość, sezonowość trendów, wzorniczych mód – i co za tym idzie – słabych projektów i byle jakich produktów niskiej jakości. One zalewają świat. Według Helli Jongerius jest to marnotrawstwo dizajnu. Projektantów tworzących jednorazowe obiekty, hołdujących przemijającym modom Jongerius nazywa „kupcami”, którzy są w stanie wszystko przehandlować dla zysku. Natomiast tych odpowiedzialnych, pragnących wnosić do wzornictwa przemysłowego coś nowego, nazywa „pastorami”.

KUCHNIA I STół

Uwzględniając taką postawę, Hella Jongerius do swojej pracy twórczej ma podejście holistyczne. W procesie projektowania bierze ona pod uwagę charakterystykę materiałów, uwarunkowania historyczne formy, funkcji i surowców. Odnosi się na różnych poziomach do historii, tradycji, dziedzictwa kulturowego związanego z obiektami, które projektuje. Traktuje je jak znaki, archetypy. To pozwala zdystansować się wobec stereotypów i prowokuje do myślenia i kojarzenia. Dzięki temu powstają produkty z jednej strony „masowe”, ale z drugiej – unikatowe. Opr. Agnieszka Błachowska Zdjęcia: www.jongeriuslab.com

4/2018 | 39


KUCHNIA I STół

PORCELANA

Garnitur kawowy to niezastąpiony zestaw podczas spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Umili niezapomniane chwile spędzone z najbliższymi. Pozwoli zaserwować gorące napoje i słodkie przekąski w wyjątkowo eleganckim stylu.

Rosenthal „Biała Maria” jest jednym z najbardziej uznanych serwisów w skali światowej. W ciągu zaledwie ostatnich 25 lat sprzedano aż 15 milionów talerzy i 5 milionów filiżanek, a kolekcja stała się synonimem dobrego smaku i ponadczasowej elegancji. Na przestrzeni lat „Maria” występowała w ponad 100 różnych dekoracjach, a od niedawna bogaty wachlarz wzorów poszerzył się o „Marię Poinsecję”, dekorowaną motywem czerwonych świątecznych kwiatów.

40 |

4/2018

Porcelana Ćmielów Kolekcja Sofia to kompozycja klasycznej bieli i eleganckiej formy z nowoczesnym designem. Stworzona z myślą o codziennych chwilach spędzanych z rodziną i bliskimi. Sofia uwiedzie swoim wdziękiem, tych, którzy doceniają estetykę i celebrację codziennych, z pozoru „zwykłych” posiłków. Białe, porcelanowe dzieła zostały ozdobione niepowtarzalnymi wytłoczeniami, które dodają im wyjątkowości, a jednocześnie podkreślają subtelny charakter zastawy. Nieregularna linia i delikatne zdobienie w złocie lub platynie, sprawia, że kolekcja nabiera elegancji, która wzniesie codzienne posiłki z rodziną na zupełnie nowy poziom. Zastawa Sofia idealnie wpasuje się zarówno w klasyczne, jak i w nowoczesne wnętrza.


PORCELANA

Hanipol Firma proponuje zestaw składający się z dzbanuszka, cukiernicy, mlecznika oraz kompletu sześciu filiżanek. Nadaje się idealnie jako prezent dla fanów twórczości G. Klimta. Artysta zachwycał i w dalszym ciągu inspiruje współczesnych ludzi do tworzenia nowej rzeczywistości. Kreowanie otaczającego świata można zacząć od porannej przyjemności picia kawy z unikatowego serwisu. Z pewnością poczujemy powiew kultury.

Rosenthal Kolekcja "Blend" zaprojektowana dla marki Rosenthal przez Christophe'a de la Fontaine łączy prostotę form i dyskretną dekorację. Serię tworzy zaledwie sześć elementów o uniwersalnym charakterze. Rezultatem jest nowoczesny zestaw, który z łatwością spełnia różnorodne wymagania, trendy i zwyczaje kulinarne.

KUCHNIA I STół

Porcelana Chodzież Kolekcje Akcent łączą nowoczesną formę porcelany z subtelnymi dekoracjami. Fason zaprojektowany przez Mariusza Wolińskiego to synonim dbałości w precyzowaniu detali. Jest wynikiem chęci odzwierciedlenia proporcjonalnej formy w duchu nowoczesności. Połączenie delikatnych dekoracji i praktycznego, kwadratowego kształtu talerzy powstało z myślą o tych, którzy stawiają na oryginalność i cenią funkcjonalność. Dekoracja Frozen to niezwykle delikatna propozycja dla tych, którzy cenią sobie nieskazitelną biel porcelany, ale pragną urozmaicenia stołowej aranżacji.

Zakłady Porcelany Stołowej "Karolina" przedstawiają zestaw do kawy w fasonie Amelia, wykonany z wysokiej jakości porcelany. Subtelna forma i delikatna dekoracja sprawią, że każda chwila przy kawie będzie dużą przyjemnością.

4/2018 | 41


KUCHNIA I STół

Świece

Dzięki świecom można stworzyć odpowiedni nastrój w domu czy mieszkaniu. Taką szczególną atmosferę stworzą kolekcje świec bożonarodzeniowych na stole wigilijnym, czy podczas przeżywania świąt.

Grupa Zachodnia

Winter Spices

Candle- lite

CLCo Holiday CLCo NO44 Hollyberry Mint

Zimowa kolekcja luksusowych świec zapachowych CLCo przeniesie Cię do magicznej krainy pełnej świątecznej radości. Poczuj na nowo magię dzieciństwa z zapachem Hollyberry Mint - połączenie dojrzałych owoców jagodowych zmieszanych z aromatyczną miętą i dodatkiem cejlońskiej herbaty przywodzi na myśl rodzinne Święta. Pięknie pachnąca choinka to esencja zapachu Balsam Thyme, zaś Juniper Snow przeniesie Cię do zimowego lasu podczas wspólnego spaceru w pierwszy dzień Świąt. Świąteczna kolekcja naturalnych świec zapachowych Candle-lite to klasyczne kompozycje, które wprawią Cię w wyjątkowy nastrój. Udekoruj swój dom zapachem z aromatem Deck The Halls, ubierz choinkę w otoczeniu Snow Covered Pine, upiecz z bliskimi aromatyczne pierniczki z zapachem Warm Gingerbread Snaps. Wybierz się na świąteczny spacer z Warm Winter Glow, a po powrocie rozgrzej z Cozy Winter Spices. Otul się miękkim kaszmirowym aromatem Cozy Vanilla Cashmere, a potem spędź uroczy wieczór przy kominku z Evening Fireside Glow. Dzięki kolekcji Everyday pokochasz każdy zimowy dzień i wieczór!

42 |

4/2018

Elevation Collection with Platform Lid to nowa kolekcja Yankee Candle, będąca dopełnieniem podstawowej linii marki. W jej skład wchodzą zarówno zapachy całoroczne, jak i sezonowe, dostępne w trzech formach kwadratowych świec z jednym, dwoma lub trzema knotami. Eleganckie, grube szkło, czysta linia formy oraz innowacyjne wieczko, które służy jednocześnie jako podstawek dla świecy, nadają tej kolekcji wyjątkowy charakter przyciągający uwagę w Twoim domu. FROSTED FIR - Zimowy spacer zmrożoną ścieżką, w otoczeniu chrupiących sosnowych igiełek i aromatu żywicy dopełnionych odrobiną zimowych cytrusów. HOLIDAY POMEGRANATE Świąteczne spotkanie wiśni, jabłka i granatu buzujące owocową energią. SWEET FROSTING - Rozkoszna interpretacja klasyki - perfekcyjnie kremowa wanilia z artystycznym akcentem w formie przypraw. AMARETTO APPLE - Rozgrzewający zimowy przysmak wypełniający dom przytulnym aromatem pieczonych jabłek nasączonych amaretto i cynamonem.


Duni Świece Naturally Christmas zostały wykonane w 100 % ze szkła z recyklingu Candles_001 – Świece i świeczniki Duni zostały zaprojektowane dla profesjonalistów. Tworzą przytulną atmosferę, są wygodne i bezpieczne. Posiadają certyfikaty SWAN i znak jakości RAL. Best Wishes – Złoty kolor świecznika Bliss podkreśla błysk świecy. Dostępny w trzech różnych rozmiarach. Wykonany z metalu – można umieszczać w różnych miejscach, nie stłucze się po upuszczeniu.

Candles 001

Naturally Christmas

Best Wishes


Z żYCIA BRANżY

nowoŚci

Manufaktura w Bolesławcu

nowości

dzięki swojej szerokiej ofercie naczyń i dekoracji daje wielbicielom kamionki możliwość stworzenia wyjątkowej oprawy Świąt Bożego Narodzenia. Różnorodne kolekcje ręcznie malowanych naczyń, w których podamy wigilijne dania, ozdoby do zawieszenia na choince, w oknach i na drzwiach domu, lampiony w których zapalimy świece, by stworzyć nastrojowe oświetlenie - inspiracji i pomysłów jest całe mnóstwo.

produktowe

Millefiori Milano jest wiodącą marką w segmencie wysokiej jakości produktów zapachowych do wnętrz. W ofercie dostępnych jest 50 różnych zapachów i ponad 120 produktów. Każdy zapach opowiada jakąś historię, wyraża nas samych i nadaje charakter pomieszczeniom w których przebywamy. Dzięki pałeczkom zapachowym z serii Natural każde wnętrze będzie naprawdę wyjątkowe! Sandalo Bergamotto - drzewne aromaty sandałowca połączone z nutą cytrusów i lawendy.

Sabipol Szkło dwuścienne marki Simax znajdzie zastosowanie również w letnie dni. Dzięki podwójnym ściankom piwo, woda czy lody dłużej zachowają przyjemny chłód. Szkło borowo-krzemowe jest wolne od kadmu i ołowiu, a więc najlepsze do kontaktu z żywnością. Jest także odpowiednie dla alergików. Najlepszy wybór dbających o zdrowy tryb życia. Zakres temperatur -40 +300 stopni Celsjusza. Wyłącznym przedstawicielem marki Simax na Polskę jest firma Sabipol.

Give The Gift Figurka renifera na nartach, ubranego w zimowy strój, została wykonana z drewna i metalu (szal i kijki). Prosta i jednocześnie świetna ozdoba do wykorzystania w domu, lokalu gastronomicznym czy handlowym. Może służyć jako samodzielna dekoracja bądź dopełnić istniejący już zamysł. Do wyboru w trzech wariantach kolorystycznych: czerwony, zielony i beżowy.

44 |

4/2018

Sabipol Simax to lider w produkcji szkła żaroodpornego. Produkty dwuścienne, nowość w ich asortymencie, idealnie sprawdzają się przy napojach gorących. Podwójna ścianka pełni rolę podobną do termosu, dzięki któremu gorący napój dłużej zachowuje odpowiednią temperaturę. W odróżnieniu od innych tego typu produktów, sam rant (góra) wykonana jest już z cienkiego szkła, dzięki czemu picie staje się jeszcze bardziej przyjemne, a dodatkowo unikamy poparzenia ust.


nowoŚci

Z żYCIA BRANżY

nowości Tekstylne Markizeta Home Wpisując się w trendy zimowego sezonu 2018/2019, marka Markizeta Home proponuje stylizacje rozświetlone cekinami i włóknami metalizowanymi. Dekoracyjne tkaniny w mocnych odcieniach granatu, kobaltu i antracytu, uzupełnia oferta poduszek i koców w tej samej tonacji.

Ozlem- Firany GARLIC- „Czaple” tkanina z najnowszej kolekcji Ozlem-Firany to propozycja dla tych, którzy lubią być oryginalni. Niepowtarzalny wzór imponuje elegancją i stylem. Tkaninę można zastosować na kilka sposobów: na ścianach, jako dekoracja okienna oraz tkanina na poduszki dekoracyjne.

Italy I love my House

4/2018 | 45


Z żYCIA BRANżY

nowoŚci

Lemon House W tym roku na rynku, pojawiła się nowa polska marka- Lemoon House. Jest to gotowy koncept sprzedażowy, dostępny wraz z oryginalnym stojakiem. Bardzo intersująca, pełna energii kolekcja, stworzona przez dwie młode dziewczyny. Przywiązujące szczególną uwagę do potrzeby dbania o nasze środowisko, oraz ludzi uczestniczących w procesie produkcji.

Laguna Textil Firma prezentuje kolekcję tkanin, która łączy ze sobą klasyczne wzornictwo z nowoczesnym i ponadczasowym, dzięki czemu odnajdzie się w każdym wnętrzu. Tkaniny do zastosowania jako dekorujące okno oraz w wersji tkanin obiciowych.

Dywanlux Okres przedświąteczny oznacza gruntowne porządki, w tym czyszczenie dywanów i wykładzin. Zależy nam, aby w wyjątkowym świątecznym czasie powierzchnie te były nieskazitelnie czyste, a nasi najbliżsi mogli bez obaw przesiadywać godzinami wokół choinki i otwierać wyczekane prezenty. Dywanlux jest wygodną i nowoczesną linią dedykowaną czyszczeniu dywanów, wykładzin i tapicerek. Aktywny tlen powoduje, że produkty Dywanlux skutecznie usuwają nawet trudne i zaschnięte plamy, neutralizując przy tym nieprzyjemne zapachy. Preparaty Dywanlux chronią kolory i przywracają miękkość czyszczonym powierzchniom. Bezpieczne dla alergików.

46 |

4/2018


PoRTAL BRAnŻY wYPoSAŻeniA wnĘTRZ

szybki dostęp do fachowych informacji odwiedź www.ambiente.info.pl i zamów bezpłatny newsletter


Profile for MN-graf

Ambiente 4/2018  

Ambiente 4/2018  

Advertisement