Page 1

NOWOŚCI


PIEKARNIKI DO ZABUDOWY

BO 87 ORAX

BO 71 ORAB

BO 8770 AX

• Sterowanie sensorowe • DirecTOUCH – sensorowy elektroniczny modu∏ sterujàcy • Programy automatyczne • Prowadnice teleskopowe – 3 poziomy • Blokada drzwi • Uchwyt do wyjmowania blach Dost´pny równie˝ model z czarnym uchwytem BO 87 ORAB

• Chowane pokr´t∏a • Prowadnice drabinkowe • Blokada drzwi Dost´pny równie˝ model ze stalowym uchwytem BO 87 ORAX

• Sterowanie sensorowe • Podwójne oÊwietlenie piekarnika • DirecTOUCH – sensorowy elektroniczny modu∏ sterujàcy z termosondà • Programy automatyczne • Blokada ustawieƒ • Prowadnice teleskopowe – 3 poziomy • Dodatkowa szklana brytfanna • Blokada drzwi • Wk∏adki EasyClean • Uchwyt do wyjmowania blach

• Sterowanie sensorowe • Podwójne oÊwietlenie piekarnika • DirecTOUCH – sensorowy elektroniczny modu∏ sterujàcy z termosondà • Programy automatyczne • Blokada ustawieƒ • Prowadnice teleskopowe – 3 poziomy • Dodatkowa szklana brytfanna • Blokada drzwi • Wk∏adki EasyClean • Uchwyt do wyjmowania blach

BO 8640 AX

BO 8640 BX

BO 7422 AX

BO 7422 BX

Premium

• Sterowanie sensorowe • Podwójne oÊwietlenie piekarnika • DirecTOUCH – sensorowy elektroniczny modu∏ sterujàcy • Programy automatyczne • Blokada ustawieƒ • Prowadnice teleskopowe – 3 poziomy • Blokada drzwi • Wk∏adki EasyClean • Uchwyt do wyjmowania blach

Premium

• Sterowanie sensorowe • Podwójne oÊwietlenie piekarnika • DirecTOUCH – sensorowy elektroniczny modu∏ sterujàcy • Programy automatyczne • Blokada ustawieƒ • Prowadnice teleskopowe – 3 poziomy • Blokada drzwi • Wk∏adki EasyClean • Uchwyt do wyjmowania blach

Premium

Exclusive

• PodÊwietlane chowane pokr´t∏a • Zegar elektroniczny sterowany sensorowo z wyÊwietlaczem temperatury • Blokada ustawieƒ • Prowadnice teleskopowe – 2 poziomy

BO 8770 BX

Dolna grza∏ka i wentylator

Górna i dolna grza∏ka

Dolna grza∏ka i termoobieg (grza∏ka ko∏owa + wentylator)

Termoobieg (grza∏ka ko∏owa + wentylator) Wentylator z górnà i dolnà grza∏kà

Exclusive

• PodÊwietlane chowane pokr´t∏a • Zegar elektroniczny sterowany sensorowo z wyÊwietlaczem temperatury • Blokada ustawieƒ • Prowadnice teleskopowe – 2 poziomy

OÊwietlenie piekarnika

Dolna grza∏ka (Aqua Clean)

Premium

FastPreheat – w 6 minut do 200°C

Du˝a infra grza∏ka i wentylator WarmPlate – podgrzewanie naczyƒ do profesjonalnego serwowania daƒ

Ma∏a infra grza∏ka

StayWarm – podtrzymywanie temperatury daƒ

Du˝a infra grza∏ka

Rozmra˝anie

CECHY WSPÓLNE DLA PIEKARNIKÓW I KUCHNI 60 cm: • HomeMADE – UNIKALNY KSZTA¸T WN¢TRZA PIEKARNIKA • DU˚A POJEMNOÂå BIG SPACE – 60 l

BO 5322 AX

Exclusive

BO 5322 BX

Exclusive

• DU˚A POWIERZCHNIA ROBOCZA – SZER. 46 CM • ECO CLEAN EMALIA (PIEKARNIK I BLACHY) • SYSTEM CH¸ODZÑCY OBUDOW¢ PIEKARNIKA – DCS, DCS+

• Elektroniczny zegar programujàcy sterowany sensorowo • Blokada ustawieƒ • Prowadnice teleskopowe – 2 poziomy Dost´pny równie˝ model z prowadnicami drabinkowymi BO 5320 AX

• Elektroniczny zegar programujàcy sterowany sensorowo • Blokada ustawieƒ • Prowadnice teleskopowe – 2 poziomy Dost´pny równie˝ model z prowadnicami drabinkowymi BO 5320 BX

• WYPOSA˚ENIE W ZALE˚NOÂCI OD MODELU: BLACHA P¸YTKA, BLACHA G¸¢BOKA, RUSZT, FILTR PRZECIWT¸USZCZOWY • AQUA CLEAN • BLOKADA STEROWANIA • KLASA ENERGETYCZNA A • WYMIARY (sz x w x g): 59,7 x 59,5 x 56,5 cm


KUCHNIE WOLNOSTOJÑCE KUCHNIE 60 cm

K 67522 BX

Premium

Kuchnia gazowo-elektryczna

• Palnik WOK • Elektryczna zapalarka gazu • Palniki gazowe z zabezpieczeniem przeciwwyp∏ywowym • Elektroniczny zegar programujàcy sterowany sensorowo • Prowadnice teleskopowe – 2 poziomy Dost´pny równie˝ model w kolorze bia∏ym K 67522 BW

K 67121 AX

Exclusive

K 65320 BW

Exclusive

Kuchnia gazowo-elektryczna

Kuchnia gazowo-elektryczna

• Elektryczna zapalarka gazu • Palniki gazowe z zabezpieczeniem przeciwwyp∏ywowym • Prowadnice drabinkowe Dost´pny równie˝ model w kolorze bia∏ym K 67121 AW

• Elektryczna zapalarka gazu • Palniki gazowe z zabezpieczeniem przeciwwyp∏ywowym • Elektroniczny zegar programujàcy sterowany sensorowo • Prowadnice drabinkowe Dost´pny równie˝ model w kolorze srebrnym K 65320 BX

KUCHNIE 50 cm

K 57322 AW

K 56320 AW

KN 56103 AW

KN 55101 AW

Kuchnia gazowo-elektryczna

Kuchnia gazowo-elektryczna

Kuchnia gazowo-elektryczna

Kuchnia gazowo-elektryczna

• Elektryczna zapalarka gazu • Palniki gazowe z zabezpieczeniem przeciwwyp∏ywowym • Elektroniczny zegar programujàcy • Prowadnice teleskopowe – 2 poziomy • Szuflada

• Elektryczna zapalarka gazu • Palniki gazowe z zabezpieczeniem przeciwwyp∏ywowym • Elektroniczny zegar programujàcy • Prowadnice wyt∏aczane • Szuflada

• • • •

• • • •

Elektryczna zapalarka gazu Palniki gazowe bez zabezpieczenia Prowadnice wyt∏aczane Szuflada

Elektryczna zapalarka gazu Palniki gazowe bez zabezpieczenia Prowadnice wyt∏aczane Szuflada

GN 51101 IW

GN 51101 IWO

Kuchnia gazowa

Kuchnia gazowa

• • • • •

• Prowadnice wyt∏aczane • Oznaczenie temperatury na pokr´tle • Szuflada – uchylna klapa

Elektryczna zapalarka gazu Prowadnice wyt∏aczane Oznaczenie temperatury na pokr´tle OÊwietlenie piekarnika Szuflada

03


PIEKARNIKI KOMPAKTOWE, MIKROFALE DO ZABUDOWY, FRONTY OZDOBNE, SZUFLADY DO PODGRZEWANIA

BOC 6322 AX

BOC 5322 AX

BM 6120 AX

BM 5120 AX

Piekarnik kompaktowy z funkcjà pary

Piekarnik kompaktowy z funkcjà mikrofali

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy z grillem

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy z grillem

• • • •

Sterowanie sensorowe Wn´trze ze stali nierdzewnej Piekarnik wielofunkcyjny – pojem. – 27 l Zegar elektroniczny sterowany sensorowo z wyÊwietlaczem temperatury i termosondà • Automatyczny program odkamieniania • Elektroniczna blokada drzwi • Gotowanie na parze • Wymiary (sz x w x g): 59,7 x 46 x 56,8 cm

• Wn´trze ze stali nierdzewnej • PojemnoÊç: 32 l • 1000 W Mikrofale, 1500 W Grill, 1500 W Wentylator • Sterowanie sensorowe • 5 stopni mocy mikrofal • 3 grupy programów automatycznych • Elektroniczna blokada drzwi • Wymiary (sz x w x g): 59,5 x 45,5 x 52 cm

• • • •

Wn´trze ze stali nierdzewnej Ramka ozdobna do wbudowania PojemnoÊç: 20 l Moc: 800 W Mikrofale, 1050 W Grill (Kwarcowy) • Sterowanie sensorowe • WyÊwietlacz LED, Zegar • 5 stopni mocy mikrofal, AUTO menu • Wymiary (sz x w x g): 56,8 x 38 x 35 cm

• • • •

BM 2120 AX

DFD 72 PAX

DFD 72 PBX

DFM 46 PAX

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

Front ozdobny do zmywarki

Front ozdobny do zmywarki

Front ozdobny do kuchenki mikrofalowej

• • • • • • • •

• Wykonanie: szk∏o + stal nierdzewna • Uchwyt: stal nierdzewna • Wymiary urzàdzenia: 59,6 x 71,7 x 6 cm

• Wykonanie: szk∏o + stal nierdzewna • Uchwyt: stal nierdzewna • Wymiary (sz x w x g): 59,6 x 71,7 x 6 cm

• Wykonanie: szk∏o + stal nierdzewna • Uchwyt: stal nierdzewna • Wymiary (sz x w x g): 59,5 x 45,8 x 6 cm

Premium

Wn´trze ze stali nierdzewnej Ramka ozdobna do wbudowania PojemnoÊç: 18 l Moc: 800 W Mikrofale Sterowanie elektroniczne WyÊwietlacz LED, Zegar 4 stopnie mocy mikrofal Wymiary (sz x w x g): 56,8 x 38 x 35 cm

Premium

Premium

BWD 1102 AX

BWD 1102 X

Front ozdobny do kuchenki mikrofalowej

Szuflada do podgrzewania

Szuflada do podgrzewania

• Wykonanie: szk∏o + stal nierdzewna • Uchwyt: stal nierdzewna • Wymiary (sz x w x g): 59,5 x 45,8 x 5 cm

• Wykorzystanie: podgrzewanie lub przechowywanie naczyƒ (talerze, fili˝anki) • Regulacja temperatury od 30 do 70° C • Wn´trze ze stali szlachetnej • Prowadnice teleskopowe • OÊwietlenie

• Wykorzystanie: podgrzewanie lub przechowywanie naczyƒ (talerze, fili˝anki) • Regulacja temperatury od 30 do 70° C • Wn´trze ze stali szlachetnej • Prowadnice teleskopowe

DFM 46 PBX

Premium

Wn´trze ze stali nierdzewnej Ramka ozdobna do wbudowania PojemnoÊç: 20 l Moc: 800 W Mikrofale, 1050 W Grill (Kwarcowy) • Sterowanie elektroniczne • WyÊwietlacz LED, Zegar • 5 stopni mocy mikrofal, AUTO menu • Wymiary (sz x w x g): 56,8 x 38 x 35 cm

Premium


OKAPY SENSOR

SENSOR

SENSOR

ZAPACHU

ZAPACHU

ZAPACHU

DVG 6545 AXS

DVG 6545 BXS

DVG 6545 GES

DV 6455 X

Okap kominowy przyÊcienny

Okap kominowy przyÊcienny

Okap kominowy przyÊcienny

Okap kominowy przyÊcienny

• • • •

• • • •

• • • •

• Wykonanie: stal nierdzewna • Sterowanie elektroniczne z wyÊwietlaczem • WydajnoÊç w systemie obiegu otwartego: 520 m3/h • WydajnoÊç w systemie obiegu zamkni´tego: 425 m3/h • 7 stopni mocy, oÊwietlenie ˝arówkowe • SzerokoÊç 55 cm

Wykonanie: czarne szk∏o + stal nierdz. Sterowanie elektroniczne sensorowe Sensor zapachu, blokada sterowania WydajnoÊç w systemie obiegu otwartego: 805 m3/h • WydajnoÊç w systemie obiegu zamkni´tego: 646 m3/h • 3 stopnie mocy, oÊwietlenie halogenowe • Aluminiowy filtr przeciwt∏uszczowy • SzerokoÊç 60 cm Dost´pny równie˝ model w szer. 80 cm DVG 8545 AXS

Wykonanie: czarne szk∏o + stal nierdz. Sterowanie elektroniczne sensorowe Sensor zapachu, blokada sterowania WydajnoÊç w systemie obiegu otwartego: 780 m3/h • WydajnoÊç w systemie obiegu zamkni´tego: 546 m3/h • 3 stopnie mocy, oÊwietlenie diody LED • Aluminiowy filtr przeciwt∏uszczowy • SzerokoÊç 60 cm Dost´pny równie˝ model w szer. 80 cm DVG 8545 BXS

Wykonanie: czarne szk∏o + stal nierdz. Sterowanie elektroniczne sensorowe Sensor zapachu, blokada sterowania WydajnoÊç w systemie obiegu otwartego: 805 m3/h • WydajnoÊç w systemie obiegu zamkni´tego: 646 m3/h • 3 stopnie mocy wentylatora, oÊwietlenie halogenowe • Aluminiowy filtr przeciwt∏uszczowy • SzerokoÊç 60 cm Dost´pny równie˝ model w szer. 90 cm DVG 9545 GES1

SENSOR

STEROWANIE

PILOTEM

ZAPACHU

SENSOR ZAPACHU

DT 6545 GES

DT 6545 E

DTG 6455 BX

DT 6545 AXS

Okap kominowy przyÊcienny

Okap kominowy przyÊcienny

Okap kominowy przyÊcienny

Okap kominowy przyÊcienny

• • • •

• Wykonanie: stal nierdzewna • Sterowanie elektroniczne sensorowe • WydajnoÊç w systemie obiegu otwartego: 780 m3/h • WydajnoÊç w systemie obiegu zamkni´tego: 678 m3/h • 3 stopnie mocy • OÊwietlenie halogenowe • Aluminiowy filtr przeciwt∏uszczowy • SzerokoÊç 60 cm Dost´pny równie˝ model w szer. 90 cm DT 9545 E

• Wykonanie: szk∏o + stal nierdzewna • Sterowanie elektroniczne sensorowe z pilotem • WydajnoÊç w systemie obiegu otwartego: 700 m3/h • WydajnoÊç w systemie obiegu zamkni´tego: 620 m3/h • 4 stopnie mocy, oÊwietlenie halogenowe • Aluminiowy filtr przeciwt∏uszczowy • SzerokoÊç 60 cm Dost´pny równie˝ model w szer. 90 cm DTG 9455 BX

• • • •

Wykonanie: szk∏o + stal nierdzewna Sterowanie elektroniczne sensorowe Sensor zapachu, blokada sterowania WydajnoÊç w systemie obiegu otwartego: 780 m3/h • WydajnoÊç w systemie obiegu zamkni´tego: 678 m3/h • 3 stopnie mocy, oÊwietlenie halogenowe • Aluminiowy filtr przeciwt∏uszczowy • SzerokoÊç 60 cm Dost´pny równie˝ model w szer. 90 cm DVG 9545 AXS

Wykonanie: szk∏o + stal nierdzewna Sterowanie elektroniczne sensorowe Sensor zapachu, blokada sterowania WydajnoÊç w systemie obiegu otwartego: 780 m3/h • WydajnoÊç w systemie obiegu zamkni´tego: 678 m3/h • 3 stopnie mocy, oÊwietlenie halogenowe • Aluminiowy filtr przeciwt∏uszczowy • SzerokoÊç 60 cm Dost´pny równie˝ model w szer. 90 cm DT 9545 GES

SENSOR

STEROWANIE

ZAPACHU

PILOTEM

IDKG 9545 ES

IDTG 9455 BX

DFG 6156 BX

DFG 6156 AX

Okap wyspowy

Okap wyspowy

Teleskopowy okap kuchenny do zabudowy

Teleskopowy okap kuchenny do zabudowy

• • • •

• Wykonanie: szk∏o + stal nierdzewna • Sterowanie elektroniczne sensorowe z pilotem • WydajnoÊç w systemie obiegu otwartego: 850 m3/h • WydajnoÊç w systemie obiegu zamkni´tego: 745 m3/h • 4 stopnie mocy, oÊwietlenie halogenowe • Aluminiowy filtr przeciwt∏uszczowy • SzerokoÊç 90 cm

• Wykonanie: szk∏o + stal nierdzewna • WydajnoÊç w systemie obiegu otwartego: 480 m3/h • WydajnoÊç w systemie obiegu zamkni´tego: 600 m3/h • 3 stopnie mocy • OÊwietlenie halogenowe • Aluminiowy filtr przeciwt∏uszczowy • 2 silniki • SzerokoÊç 60 cm

• Wykonanie: szk∏o + stal nierdzewna • WydajnoÊç w systemie obiegu otwartego: 480 m3/h • WydajnoÊç w systemie obiegu zamkni´tego: 600 m3/h • 3 stopnie mocy • OÊwietlenie halogenowe • Aluminiowy filtr przeciwt∏uszczowy • 2 silniki • SzerokoÊç 60 cm

Wykonanie: szk∏o + stal nierdzewna Sterowanie elektroniczne sensorowe Sensor zapachu, blokada sterowania WydajnoÊç w systemie obiegu otwartego: 747 m3/h • WydajnoÊç w systemie obiegu zamkni´tego: 610 m3/h • 3 stopnie mocy, oÊwietlenie halogenowe • Aluminiowy filtr przeciwt∏uszczowy • SzerokoÊç 90 cm

05


P¸YTY DO ZABUDOWY

IT 740 AC

IT 640 AC

IT 640 ORA

IT 600 ASC

Indukcyjna p∏yta kuchenna do zabudowy

Indukcyjna p∏yta kuchenna do zabudowy

Indukcyjna p∏yta kuchenna do zabudowy

Indukcyjna p∏yta kuchenna do zabudowy

• Sterowanie sensorowe • Funkcja zwi´kszenia mocy POWER BOOST dla wszystkich pól • BoilControl, zabezpieczenie przed wykipieniem • Timer, blokada sterowania (zabezpieczenie przed dzieçmi) • Wskaênik mocy resztkowej • Bezramkowa, fazowane kraw´dzie • Wymiary (sz x w x g): 75 x 6 x 51 cm

• Sterowanie sensorowe • Funkcja zwi´kszenia mocy POWER BOOST dla wszystkich pól • BoilControl, zabezpieczenie przed wykipieniem • Timer, blokada sterowania (zabezpieczenie przed dzieçmi) • Wskaênik mocy resztkowej • Bezramkowa, fazowane kraw´dzie • Wymiary (sz x w x g): 60 x 6 x 51 cm

• Sterowanie sensorowe • Funkcja zwi´kszenia mocy POWER BOOST dla wszystkich pól • BoilControl, zabezpieczenie przed wykipieniem • Timer, blokada sterowania (zabezpieczenie przed dzieçmi) • Wskaênik mocy resztkowej • Bezramkowa, fazowana kraw´dê przednia • Wymiary (sz x w x g): 60 x 4,7 x 51 cm

• Sterowanie sensorowe • BoilControl, zabezpieczenie przed wykipieniem • Blokada sterowania (zabezpieczenie przed dzieçmi) • Bezramkowa, szlifowane kraw´dzie • Wymiary (sz x w x g): 59 x 6,2 x 50,5 cm

IT 320 AC

ECT 680 ORA

ECT 610 ORA

ECS 680 AC

Indukcyjna p∏yta kuchenna do zabudowy

Witroceramiczna p∏yta kuchenna do zabudowy

Witroceramiczna p∏yta kuchenna do zabudowy

Witroceramiczna p∏yta kuchenna do zabudowy

• Sterowanie sensorowe • Funkcja zwi´kszenia mocy POWER BOOST dla wszystkich pól • BoilControl, zabezpieczenie przed wykipieniem • Blokada sterowania (zabezpieczenie przed dzieçmi) • Bezramkowa, fazowana kraw´dê przednia • Wymiary (sz x w x g): 30 x 6,2 x 51 cm

• Sterowanie sensorowe • BoilControl, zabezpieczenie przed wykipieniem • Funkcja StopGo • Timer, blokada sterowania (zabezpieczenie przed dzieçmi) • Wskaênik mocy resztkowej • Bezramkowa, fazowana kraw´dê przednia • Wymiary (sz x w x g): 60 x 4,7 x 51 cm

• Sterowanie sensorowe • BoilControl, zabezpieczenie przed wykipieniem • Funkcja StopGo • Timer, blokada sterowania (zabezpieczenie przed dzieçmi) • Wskaênik mocy resztkowej • Bezramkowa, fazowana kraw´dê przednia • Wymiary (sz x w x g): 60 x 4,7 x 51 cm

• Sterowanie sensorowe • Slider Touch Control – p∏ynna regulacja mocy • BoilControl, zabezpieczenie przed wykipieniem • Timer, blokada sterowania (zabezpieczenie przed dzieçmi) • Wskaênik mocy resztkowej • Bezramkowa, fazowane kraw´dzie • Wymiary (sz x w x g): 60 x 4,7 x 51 cm

ECT 880 AC

ECT 780 AC

ECT 680 AC

ECT 620 AC

Witroceramiczna p∏yta kuchenna do zabudowy

Witroceramiczna p∏yta kuchenna do zabudowy

Witroceramiczna p∏yta kuchenna do zabudowy

Witroceramiczna p∏yta kuchenna do zabudowy

• Sterowanie sensorowe • BoilControl, zabezpieczenie przed wykipieniem • Funkcja StopGo • Timer • Blokada sterowania (zabezpieczenie przed dzieçmi) • Wskaênik mocy resztkowej • Bezramkowa, fazowane kraw´dzie • Wymiary (sz x w x g): 85 x 6 x 51 cm

• Sterowanie sensorowe • BoilControl, zabezpieczenie przed wykipieniem • Funkcja StopGo • Timer, blokada sterowania (zabezpieczenie przed dzieçmi) • Wskaênik mocy resztkowej • Bezramkowa, fazowane kraw´dzie • Wymiary (sz x w x g): 75 x 6 x 51 cm

• Sterowanie sensorowe • BoilControl, zabezpieczenie przed wykipieniem • Funkcja StopGo • Timer, blokada sterowania (zabezpieczenie przed dzieçmi) • Wskaênik mocy resztkowej • Bezramkowa, fazowane kraw´dzie • Wymiary (sz x w x g): 60 x 4,7 x 51 cm Dost´pny równie˝ model ze stalowà ramkà ECT 680 AX

• Sterowanie sensorowe • BoilControl, zabezpieczenie przed wykipieniem • Funkcja StopGo • Timer, blokada sterowania (zabezpieczenie przed dzieçmi) • Wskaênik mocy resztkowej • Bezramkowa, fazowane kraw´dzie • Wymiary (sz x w x g): 60 x 4,7 x 51 cm Dost´pny równie˝ model ze stalowà ramkà ECT 620 AX


P¸YTY DO ZABUDOWY

ECT 610 ASC

ECT 930 AC

ECT 330 AC

GC 340 AC

Witroceramiczna p∏yta kuchenna do zabudowy

Witroceramiczna p∏yta kuchenna do zabudowy

Witroceramiczna p∏yta kuchenna do zabudowy

Gazowa p∏yta kuchenna do zabudowy

• Sterowanie sensorowe • BoilControl, zabezpieczenie przed wykipieniem • Blokada sterowania (zabezpieczenie przed dzieçmi) • Wskaênik mocy resztkowej • Szlifowane kraw´dzie • Wymiary (sz x w x g): 60 x 4,7 x 51 cm

• Sterowanie sensorowe • BoilControl, zabezpieczenie przed wykipieniem • Timer, blokada sterowania (zabezpieczenie przed dzieçmi) • Wskaênik mocy resztkowej • Bezramkowa, fazowane kraw´dzie • Wymiary (sz x w x g): 89,8 x 5,1 x 34,8 cm

• Sterowanie sensorowe • BoilControl, zabezpieczenie przed wykipieniem • Blokada sterowania (zabezpieczenie przed dzieçmi) • Bezramkowa, fazowana kraw´dê przednia • Wymiary (sz x w x g): 30 x 6,5 x 51 cm

• Witroceramiczna z palnikami gazowymi • Elektryczna zapalarka gazu • Palniki gazowe z zabezpieczeniem przeciwwyp∏ywowym • Ruszty ˝eliwne • Bezramkowa, szlifowane kraw´dzie, fazowana kraw´dê przednia • Wymiary (sz x w x g): 30 x 11,5 x 51 cm

KC 620 AC

GC 640 AC

GT 640 AG

G 760 AX1

Gazowo – elektryczna p∏yta kuchenna do zabudowy

Gazowa p∏yta kuchenna do zabudowy

Gazowa p∏yta kuchenna do zabudowy

Gazowa p∏yta kuchenna do zabudowy

• Witroceramiczna z palnikami gazowymi i polami grzejnymi • Elektryczna zapalarka gazu • Palniki gazowe z zabezpieczeniem przeciwwyp∏ywowym • Ruszty ˝eliwne • Bezramkowa, fazowane kraw´dzie • Wskaênik mocy resztkowej • Wymiary (sz x w x g): 60 x 11,4 x 51 cm

• Witroceramiczna z palnikami gazowymi • Elektryczna zapalarka gazu • Palniki gazowe z zabezpieczeniem przeciwwyp∏ywowym • Ruszty ˝eliwne • Bezramkowa, fazowane kraw´dzie • Wymiary (sz x w x g): 60 x 11,4 x 51 cm

• Szklana z palnikami gazowymi • Elektryczna zapalarka gazu • Palniki gazowe z zabezpieczeniem przeciwwyp∏ywowym • Ruszty ˝eliwne • Bezramkowa, szlifowane kraw´dzie • Kolor: antracyt • Wymiary (sz x w x g): 60 x 11,6 x 51 cm Dost´pny równie˝ model w kolorze czarnym GT 640 AB

• Elektryczna zapalarka gazu • Palniki gazowe z zabezpieczeniem przeciwwyp∏ywowym • Ruszt ˝eliwny • Palnik WOK • Wymiary (sz x w x g): 68 x 4 x 50 cm

G 6N50 AX

G 6N4 AX

G 650 AX

G 65 AX

Gazowa p∏yta kuchenna do zabudowy

Gazowa p∏yta kuchenna do zabudowy

Gazowa p∏yta kuchenna do zabudowy

Gazowa p∏yta kuchenna do zabudowy

• Elektryczna zapalarka gazu • Palniki gazowe z zabezpieczeniem przeciwwyp∏ywowym • Ruszt ˝eliwny • Palnik WOK • Wymiary (sz x w x g): 58 x 9,5 x 51 cm Dost´pny równie˝ model bez palnika WOK G 6N40 AX

• Elektryczna zapalarka gazu • Palniki gazowe z zabezpieczeniem przeciwwyp∏ywowym • Ruszt emaliowany • Wymiary (sz x w x g): 58 x 9,5 x 51 cm Dost´pny równie˝ model z palnikiem WOK G 6N5 AX

• Elektryczna zapalarka gazu • Palniki gazowe z zabezpieczeniem przeciwwyp∏ywowym • Ruszt ˝eliwny • Palnik WOK • Wymiary (sz x w x g): 60 x 9,5 x 53 cm

• Elektryczna zapalarka gazu • Palniki gazowe z zabezpieczeniem przeciwwyp∏ywowym • Ruszt emaliowany • Palnik WOK • Wymiary (sz x w x g): 60 x 9,5 x 53 cm Dost´pny równie˝ model bez palnika WOK G 64 AX

07


ZMYWARKI DO ZABUDOWY, PRALKI

GV 64331

GV 63321

GI 64321 X

GV 53331

Zmywarka do zab. zintegrowana

Zmywarka do zab. zintegrowana

Zmywarka do zab. zintegrowana

Zmywarka do zab. zintegrowana

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

5 programów wyÊwietlacz 13 kompletów naczyƒ 4 temperatury zmywania Opóênienie czasu startu zmywania Czujnik czystoÊci wody Diagnostyka serwisowa Zu˝ycie wody 12 l Wymiary (sz x w x g): 60 x 81 x 55 cm

10 programów wyÊwietlacz 12 kompletów naczyƒ 5 temperatur zmywania Opóênienie czasu startu zmywania Czujnik czystoÊci wody Diagnostyka serwisowa Zu˝ycie wody 14 l Wymiary (sz x w x g): 60 x 81 x 55 cm

10 programów wyÊwietlacz 12 kompletów naczyƒ 6 temperatur zmywania Opóênienie czasu startu zmywania Czujnik czystoÊci wody Diagnostyka serwisowa Zu˝ycie wody 14 l Wymiary (sz x w x g): 60 x 82 x 57 cm

5 programów wyÊwietlacz 9 kompletów naczyƒ 4 temperatury zmywania Opóênienie czasu startu zmywania Czujnik czystoÊci wody Diagnostyka serwisowa Zu˝ycie wody 12 l Wymiary (sz x w x g): 45 x 82 x 55 cm

GV 53321

GI 54220 E

WS 53121

WS 52125

Zmywarka do zabudowy zintegr.

Zmywarka do zabudowy

Pralka

Pralka

• • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• Wsad 5 kg • 1200 obr/min • 19 programów • Czujnik czystoÊci wody • Wagowy system doboru iloÊci wody • Zu˝ycie wody 42 l • Wymiary (sz x w x g): 60 x 85 x 44 cm Dost´pny równie˝ model 1000 obr/min WS 52105

5 programów wyÊwietlacz 10 kompletów naczyƒ 4 temperatury zmywania Opóênienie czasu startu zmywania Czujnik czystoÊci wody Diagnostyka serwisowa Zu˝ycie wody 13 l Wymiary (sz x w x g): 45 x 82 x 55 cm

4 programy wyÊwietlacz 10 kompletów naczyƒ 3 temperatury zmywania Opóênienie czasu startu zmywania Diagnostyka serwisowa Zu˝ycie wody 14 l Wymiary (sz x w x g): 45 x 82 x 57 cm

Wsad 5 kg 1200 obr/min Aqua Stop 19 programów Czujnik czystoÊci wody Wagowy system doboru iloÊci wody Zu˝ycie wody 37 l Wymiary (sz x w x g): 60 x 85 x 44 cm

Gorenje Polska Sp.z o.o. Biuro Centralne i magazyn: ul. Poznaƒska 159, 05-850 O˝arów Mazowiecki, tel. +48 22 738 32 01, fax: +48 22 738 32 15,e-mail:gorenje@gorenje.pl, http://www.gorenje.pl

Nowości 2009 - ulotka  

sprzęt gospodarstwa domowego

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you