Page 1

FL ÄK TAR

KÖKSTILLBEHÖR MED EN MISSION

201 2/2013


SPISKÅPOR KÖPGUIDE

Huvudsyftet med en spiskåpa är att upprätthålla ett lågt tryck i köket så att matlagningsos begränsas i största möjliga mån. Men när dagens kunder väljer en spiskåpa är de inte bara intresserade av tekniska detaljer och kapacitet, utan även av extra funktioner och design. Spiskåpan har kommit att bli ett centralt designelement i det moderna köket, det mest iögonfallande föremålet i rummet. Det stora utbudet av spiskåpor borde kunna tillfredsställa alla smaker och behov. Men - hur väljer du den perfekta spiskåpan för just ditt kök?

2


INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 Designa ditt kök på samma sätt som en arkitekt 6

Var i köket kan eller bör du placera spiskåpan?

8

Hur stor är din häll/spis?

8

Hur stort är ditt kök?

9

Hur viktig är ljudnivån för dig?

9

Hur tänker du bli kvitt matos?

10

Var vill du placera motorn?

10

Hur tänker du undvika tryckförlust?

11

Vilka ytterligare funktioner vill du att din spiskåpa ska ha?

Produktöversikt 14

Väggmonterade spiskåpor

25

Fritt hängande spiskåpor

32

Inbyggda spiskåpor

36

Utdragbara fläktar

39

Spiskåpor med centralutblås

43

Modellnr. index

3


4


DESIGNA DITT KÖK PÅ SAMMA SÄTT SOM EN ARKITEKT

Ett brett urval av spiskåpor i olika utformningar med allt från integrerade, väggmonterade och frihängande till utdragbara modeller. Utöver sin prestanda ståtar dessa spiskåpor även med genuina material som exempelvis rostfritt stål eller en kombination av rostfritt stål och glas. De avancerade modellerna har elektronisk touchkontroll. Varje spiskåpa har sin egen distinkta stil och det är enkelt att välja en modell som bidrar med det där lilla extra till ditt kök. En tilltalande design är något som blir allt viktigare, men spiskåpan kan även bidra med en mycket praktisk belysning av spisen under matlagningen.

Du bör tänka på följande när du ska välja en spiskåpa. 1. VAR I KÖKET KAN ELLER BÖR DU PLACERA SPISKÅPAN? 2. HUR STOR ÄR DIN HÄLL/SPIS? 3. HUR STORT ÄR DITT KÖK? 4. HUR VIKTIG ÄR LJUDNIVÅN FÖR DIG? 5. HUR TÄNKER DU BLI KVITT MATOS? 6. VAR VILL DU PLACERA MOTORN? 7. HUR TÄNKER DU UNDVIKA TRYCKFÖRLUST? 8. VILKA YTTERLIGARE FUNKTIONER VILL DU ATT DIN SPISKÅPA SKA HA?

5


Designa ditt kök på samma sätt som en arkitekt

1. VAR I KÖKET K A N E L L E R B Ö R D U P L AC E R A S P I S K Å PA N ?

Väggmonterade spiskåpor

sidan 14

De monteras på väggen och skapar en klassisk köksstil. De finns i många olika storlekar och stilar och i olika material, vilket gör att de kan komplettera nästan vilket kök som helst och är ett säkert val. De vertikala modellerna lämpar sig speciellt väl för långa personer.

Fritt hängande spiskåpor

sidan 25

Den moderna köksarkitekturtrenden utan väggskåp gör att spiskåpan bör väljas ut noggrant. En av de mest eleganta lösningarna är den frihängande spiskåpan som också ger maximalt utsug av matos och ånga. De här spiskåporna kan fås i storlekar upp till 100 cm vilket möjliggör installation av olika typer av motorer. För bästa resultat bör de här spiskåporna ha en motor som installeras utanför köket (på vinden eller utomhus) eftersom det gör dem i stort sett helt tysta.

Inbyggda spiskåpor

sidan 32

Inbyggda eller integrerade spiskåpor finns i olika varianter och uppfyller olika behov. En av de mest uppenbara fördelarna med den här typen av spiskåpor är att du kan "gömma" dem och på så sätt strömlinjeforma ditt kök. Du kan dölja dem antingen i köksinredningen (t.ex. ett skåp), i taket eller i köksbänkskivan, vilket gör att du till och med kan placera din häll under köksfönstret.

6


Designa ditt kök på samma sätt som en arkitekt

Utdragbara fläktar

side 36

Utdragbara fläktar monteras under ett vägghängt köksskåp, och de är särskilt fördelaktiga om du önskar en fläkt som inte tar så mycket plats när den inte används. Denna fläkt dras ut när den skall användas.

Spiskåpor med centralutblås

sidan 39

Spiskåpor med central ventilation och utblås är speciellt utformade för byggnader med ett centralt ventilations-system. Det här är vanligt i hyreshus men förekommer också i villor med centralt ventilationssystem. Sådana spiskåpor behöver ingen motor eftersom utsuget sker centralt, vilket i sin tur medför lägre ljudnivå. Däremot kontrolleras de här spiskåporna på samma sätt som andra. I bostäder med ett sådant system är du också begränsad till de här modellerna eftersom vanliga spiskåpor skulle underminera ventilationssystemets effektivitet.

7


Designa ditt kök på samma sätt som en arkitekt

2. HUR STOR ÄR DIN HÄLL /SPIS?

Praktiska tips • Kom ihåg att slå på spiskåpan innan du börjar laga mat eftersom det maximerar spiskåpans kapacitet. • Vänta 15 minuter innan du slår av spiskåpan efter att du slutat laga mat för att låta de

90 cm

Gas:m65-75 cm 65 c El: 55 cm

sista spåren av matos försvinna. Om din spiskåpa har timerfunktion, kan det vara praktiskt att använda denna. • Kom ihåg att aldrig öppna köksfönstret medan du använder spiskåpan eftersom det påverkar luftcirkulationen och kan medföra tryckförlust.

Vanligtvis är spiskåpan lika bred som själva

Rekommenderat avstånd mellan spiskåpan

spisen.

och spisen är 65-75 cm eller mindre (beroende på spistyp).

3. HUR STORT ÄR D I T T KÖ K ? Kapacitet Beslutet om vilken kapacitet en ny spiskåpa ska ha, beror till stor del på hur stort köket är. Moderna boendetrender som i allt större utsträckning sammanfogar köket standarderna för spiskåpornas prestanda.

HÖJD

med matsal och vardagsrum har höjt En bra tumregel är att spiskåpan ska kunna byta ut luften 10-20 gånger per timme. Exempelvis kommer ett rum på cirka 12 m2 att ventileras effektivt av en spiskåpa med en luftflödeskapacitet på minst 300 m3/t.

m3/t Den nödvändiga utsugskapaciteten avgörs

DJ UP

av hur stort köket är. Kökets volym kan beräknas enligt följande: kökets bredd x höjd x djup Beräkning av hur stor effekt spiskåpan måste ha: köksvolym x 10 Observera att volymen för möbler och andra kökselement måste dras ifrån kökets volym, samt att uträkningen för vissa kök med stora, öppna ytor inte är användbar.

8

BRE DD


Designa ditt kök på samma sätt som en arkitekt

4. HUR VIKTIG ÄR L J U D N I VÅ N F Ö R D I G ?

Här följer några tips för att minska ljudnivån:

120 dB

90 dB

60 dB

30 dB

15 dB

• Extern motor • Kontrollera utsugsförhållandena • Använd runda, släta utsugsrör

Tystgående drift

• Kontrollera den rekommenderade diametern för ventilationsslang eller -rör

Eftersom köket har blivit det centrala

avancerade modellerna har en speciell

utrymmet i moderna lägenheter, tänker

ljudisolering som gör dem mycket

man allt mer på spiskåpans ljudnivå. De

tystgående. Ljudnivån anges i decibel (dB).

• Isolera utsugsslang eller -rör

5. HUR TÄNKER DU B L I K V I T T M ATO S ?

Utsugande eller återcirkulerande spiskåpa Spiskåpor med utsug drar in matos och

skickar därefter tillbaka den renade luften

fångar upp ångor i ett filter samtidigt som

till köket. I detta fall passerar luften genom

odörer förs ut genom en ventilationskanal.

ett kolfilter som avlägsnar matos och ånga,

Återcirkulerande spiskåpor drar in luft som

och den rena luften återcirkuleras tillbaka

är mättad av ånga och odörer i ett filter och

till köket.

9


Designa ditt kök på samma sätt som en arkitekt

6. VAR VILL DU P L AC E R A M OTO R N ? Extern motor Vilket är det bästa alternativet – en intern eller en extern motor? Om du väljer en extern motor måste den monteras i innertaket eller på utsidan av byggnaden. Externa motorer har vanligtvis bättre utsugskapacitet och eftersom de befinner sig längre bort från spiskåpan blir ljudnivån lägre i köket. Ljudnivån kan minskas ytterligare genom att man isolerar motorn.

7. HUR TÄNKER DU U N DV I K A T R YC K F Ö R LU S T ? Antal meter 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

Antal veck =1 m

Tryckförlust i m3/t

0

64

1

96

2

128

0

96

1

128

2

160

0

128

1

160

2

192

0

160

1

192

2

224

0

192

1

224

2

256

0

224

1

256

2

288

0

256

1

288

2

320

0

288

1

320

2

352

0

320

1

352

2

384

0

352

1

384

2

416

Färre veck och böjar För att kunna utnyttja spiskåpans kapacitet maximalt är det mycket viktigt att utsugsslang eller -rör har så få veck och böjar som möjligt. Hela utsugskanalen ska ha samma diameter som utsugsöppningen på spiskåpan. Kontrollera den rekommenderade utsugsdiametern (Ø) som är angiven på ventilationsröret. Använd helst ett slätt ventilationsrör för att minimera motståndet.


Designa ditt kök på samma sätt som en arkitekt

8. VILKA YTTERLIGARE FUNKTIONER V I L L D U AT T D I N S P I S K Å PA S K A H A? AutoSense – en enastående känslig sensorspiskåpa I luftkvalitetskontrolläget använder AutoSense-kåpor sensorteknik för att automatiskt känna av när luftkvaliteten försämras. Till och med den allra minsta förorening får de högkvalitativa sensorerna att aktivera spiskåpan. I tillagningsläget känner spiskåpan av värme- och fuktnivån och justerar sugeffekten i enlighet med detta, beroende på vilken typ av spis du använder (gas, el eller induktion). Därmed slås spiskåpan på och av automatiskt för att tillhandahålla ultimat luftkvalitet.

LED- och halogenbelysning

Regleras med digital fjärrkontroll

Spiskåpan förbättrar inte bara

Du kan välja en spiskåpa med mekaniska

köksmiljön utan är även utformad för

eller elektroniska kontroller. Modeller

att säkerställa en optimal belysning av

med elektroniska touchkontroller är

spisen och ibland till och med av köket,

enkla att reglera, för att inte tala om hur

eftersom många spiskåpor även skapar

lätta de är att rengöra. Du kan justera

omgivningsbelysning. Nägra modeller har

hur intensivt spiskåpan ventilerar efter

moderna halogenglödlampor, som lyser

matlagningsmetod med hjälp av olika

klarare och dessutom är mer energisnåla.

inställningar. Avancerade modeller kan

Toppmodellerna har högeffektiva LED-

också regleras via en digital fjärrkontroll.

lampor.

11


Designa ditt kök på samma sätt som en arkitekt

P.A.E. System - ny teknologi Med sitt nya perimetriska avancerade

från spiskåpans centrala del till dess

sugsystem P.A.E. lanseras en splitterny

ytterkanter. Detta ger en förbättrad och

och revolutionerande sugteknik. Med

mer koncentrerad sugkapacitet, samtidigt

P.A.E.- systemet har sugzonen flyttats

som man sparar energi.

GentleClose Vissa utdragbara spiskåpor har en GentleClose-funktion med mjuk stängning precis som köksmöbler. När du pressar lätt på spiskåpan stängs den automatiskt helt och hållet.

12


Designa ditt kök på samma sätt som en arkitekt

Filter som är lätta att tvätta Rengöring är en viktig faktor när det gäller att förlänga livslängden både på spiskåpan och dess filter. Smutsiga och flottiga filter kan minska spiskåpans kapacitet avsevärt. Fettfiltren av metall i spiskåporna är enkla att ta ut och rengöra. Vid normal användning rekommenderas rengöring varannan månad. Det är mycket enkelt att göra - du kan tvätta dem med vatten och handdiskmedel eller köra dem i diskmaskinen på 65°C. Detta kan ändra färgen på filtren, men effektiviteten påverkas inte.

Rengöringsindikator Toppmodellerna har också en inbyggd sensor som känner av när filtret är så fullt av fettpartiklar att det minskar spiskåpans effektivitet. En lampa på kontrollpanelen varnar när det är dags att rengöra eller byta ut filtret.

Uppfräschning Spiskåpan kan slås på automatiskt varje timme i fem minuter med hjälp av uppfräschningsfunktionen. På så sätt kan du vara säker på att luften hålls fräsch dygnet runt, alla dagar. Vissa modeller har till och med en speciell sensor som gör att uppfräschningen sker automatiskt om den känner av att luftkvaliteten i rummet förändras.

PowerBoost

Timer

När kastrullerna ger ifrån sig extra mycket

Du kan använda timern för att ställa in

fortsätta ca. 15 minuter efter avslutad

ånga kan du använda PowerBoost-

spiskåpan före eller under matlagningen.

matlagning, så kan du utan bekymmer

funktionen så ventilerar spiskåpan med

När den inställda tiden går ut slås spiskåpan

lämna köket. Spiskåpan kommer att göra

extra kraft i flera minuter. Det intensiva

av automatiskt. Timern kan vara bra att

sitt arbete och sedan slås av.

utsuget slås av efter några minuter och

ha också efter matlagningen. Låt timern

spiskåpan återgår till föregående inställning.

13


VÄGGMONTERADE SPISKÅPOR

14


VÄGGMONTERADE SPISKÅPOR

DQG8530B

Väggmontering Rostfri/glas Ÿ Bredd: 80 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

tion Ÿ Fjärrstyrning Ÿ Timerfunktion Ÿ Refresh Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W ,

Kr. 27.395,-

halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 3 Ÿ AutoSense

396429 Ÿ Kapacitet: 616 m³/t Ÿ PowerBoost kapacitet:

703 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 66 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Indikering för filter-

rengöring Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 411562 - 411563 Ÿ Kolfilter: 182192

DQG8530W

Väggmontering Rostfri/glas Ÿ Bredd: 80 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

tion Ÿ Fjärrstyrning Ÿ Timerfunktion Ÿ Refresh Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W ,

Kr. 27.395,-

halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 3 Ÿ AutoSense

396434 Ÿ Kapacitet: 616 m³/t Ÿ PowerBoost kapacitet:

703 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 66 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Indikering för filter-

rengöring Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 411562 - 411563 Ÿ Kolfilter: 182192

15


VÄGGMONTERADE SPISKÅPOR

DR4440X

Väggmontering Rostfritt stål Ÿ Bredd: 39 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Utvinning eller återcirkula-

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 4 × 20 W ,

396358

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av aluminium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 187926 Ÿ Kolfilter: 180178

halogen

Kr. 8.795,-

Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 625 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 57 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

DV9440X

Väggmontering Rostfri Ÿ Bredd: 90 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Kontroll via knappar Ÿ Utvinning eller återcirkula-

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W ,

halogen

Kr. 11.395,-

16

Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 690 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 57 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

396448

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av aluminium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 187926 Ÿ Kolfilter: 180178


VÄGGMONTERADE SPISKÅPOR

DVG9410B

Väggmontering Rostfri/glas Ÿ Bredd: 89,8 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Kontroll via knappar Ÿ Utvinning eller återcirkula-

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W ,

396471 Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter i rostfritt stål. Kan

maskindiskas. Tillbehör Ÿ Metallfilter: 240195 Ÿ Kolfilter: 273828

halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 3 Ÿ Kapacitet: 629 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 69 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör: Kr. 9.395,-

15 cm

DVG9530X

Väggmontering Rostfritt stål och svart glas

340595

Ÿ Bredd: 90 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

Ÿ PowerBoost kapacitet:

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 3 × 20 W , halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 3 Ÿ Kapacitet: 619 m³/t

Ÿ 1 motor Ÿ Indikering för filter-

705 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 63 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm

rengöring Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 181471 Ÿ Kolfilter: 258691

Kr. 14.195,-

17


VÄGGMONTERADE SPISKÅPOR

DVG8560W

Väggmontering Rostfri/glas Ÿ Bredd: 80 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

Kr. 11.195,-

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ Refresh Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 4 × 1 W , LED belysning Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 423 m³/t

312558 Ÿ PowerBoost kapacitet:

623 m³/t

Ÿ Ljudnivå (max.): 59 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm

Ÿ 1 motor Ÿ Indikering för filter-

rengöring

Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 320391 Ÿ Kolfilter: 322147

DVG6560W

Väggmontering Rostfri/glas Ÿ Bredd: 60 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

Kr. 10.695,-

18

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ Refresh Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 4 × 1 W , LED belysning Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 423 m³/t

312557 Ÿ PowerBoost kapacitet:

623 m³/t

Ÿ Ljudnivå (max.): 59 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm

Ÿ 1 motor Ÿ Indikering för filter-

rengöring

Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 320391 Ÿ Kolfilter: 322147


VÄGGMONTERADE SPISKÅPOR

DVG9540BI

Väggmontering Rostfri/glas Ÿ Bredd: 90 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

Kr. 11.895,-

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 3 W , LED belysning Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 710 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 61 dB(A)

396458 Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 409702 Ÿ Kolfilter: 180178

DVG6540BI

Väggmontering Rostfri/glas Ÿ Bredd: 60 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

Kr. 10.295,-

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 3 W , LED belysning Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 600 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 60 dB(A)

396449 Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 409702 Ÿ Kolfilter: 180178

19


VÄGGMONTERADE SPISKÅPOR

DVG8560X

Väggmontering Rostfritt stål och svart glas

Kr. 9.195,-

312545

Ÿ Bredd: 80 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

Ÿ PowerBoost kapacitet:

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ Refresh Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W , halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 423 m³/t

Ÿ 1 motor Ÿ Indikering för filter-

595 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 62 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm rengöring Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 314145 Ÿ Kolfilter: 322147

DVG6560X

Väggmontering Rostfritt stål och svart glas

Kr. 8.995,-

20

312546

Ÿ Bredd: 60 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

Ÿ PowerBoost kapacitet:

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ Refresh Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W , halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 423 m³/t

Ÿ 1 motor Ÿ Indikering för filter-

595 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 62 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm rengöring Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 314145 Ÿ Kolfilter: 322147


VÄGGMONTERADE SPISKÅPOR

DTG9540X

Väggmontering Rostfritt stål och svart glas Ÿ Bredd: 90 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W ,

396393

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av aluminium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 198065 Ÿ Kolfilter: 315275

halogen

Kr. 9.595,-

Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 705 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 58 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

DTG6540X

Väggmontering Rostfritt stål och svart glas Ÿ Bredd: 60 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W ,

396394

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av aluminium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 198065 Ÿ Kolfilter: 315275

halogen

Kr. 8.195,-

Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 575 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 61 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

21


VÄGGMONTERADE SPISKÅPOR

DTT9540B

Väggmontering Svart stål Ÿ Bredd: 90 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W ,

396387

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av aluminium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 198065 Ÿ Kolfilter: 315275

halogen

Kr. 9.195,-

Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 705 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 58 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

DTT6540B

Väggmontering Svart stål Ÿ Bredd: 60 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W ,

halogen

Kr. 7.695,-

22

Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 575 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 61 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

396385

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av aluminium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 198065 Ÿ Kolfilter: 315275


VÄGGMONTERADE SPISKÅPOR

DTT9410X

Väggmontering Rostfri

396400

Ÿ Bredd: 89,8 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Kontroll via knappar Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

Ÿ PowerBoost kapacitet:

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W , halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ AutoSense Ÿ Kapacitet: 491 m³/t

Ÿ 1 motor Ÿ Indikering för filter-

650 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 63 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm

rengöring Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 318327 Ÿ Kolfilter: 273828

Kr. 8.495,-

DTT6410X

Väggmontering Rostfri

396396

Ÿ Bredd: 59,8 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Kontroll via knappar Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

Ÿ PowerBoost kapacitet:

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W , halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ AutoSense Ÿ Kapacitet: 491 m³/t

Ÿ 1 motor Ÿ Indikering för filter-

650 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 63 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm

rengöring Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 341751 Ÿ Kolfilter: 273828

Kr. 7.495,-

23


VÄGGMONTERADE SPISKÅPOR

DT9530X

Väggmontering Rostfritt stål

Kr. 16.895,-

396390

Ÿ Bredd: 90 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

Ÿ PowerBoost kapacitet:

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ Refresh Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W , halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 3 Ÿ Kapacitet: 616 m³/t

Ÿ 1 motor Ÿ Indikering för filter-

703 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 66 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm

rengöring Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 407747 Ÿ Kolfilter: 182192

DT6530X

Väggmontering Rostfritt stål

Kr. 15.695,-

24

396389

Ÿ Bredd: 60 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

Ÿ PowerBoost kapacitet:

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ Refresh Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W , halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 3 Ÿ Kapacitet: 616 m³/t

Ÿ 1 motor Ÿ Indikering för filter-

703 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 66 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm

rengöring Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 407746 Ÿ Kolfilter: 182192


FRITT HÄNGANDE SPISKÅPOR

25


Frihängande spiskåpor

IDR5530B

Fritt hängande Svart stål Ÿ Bredd: 51 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Återcirkulation Ÿ Timerfunktion Ÿ Refresh Ÿ Dimmer Ÿ Belysning: 2 × 20 W ,

396381 Ÿ Ljudnivå (max.): 63 dB(A) Ÿ 1 motor Ÿ Indikering för filter-

rengöring Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 404318 Ÿ Kolfilter: 404419

halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 3 Ÿ Kapacitet: 311 m³/t Ÿ PowerBoost kapacitet: Kr. 20.195,-

363 m³/t

IDR5530W

Fritt hängande Vit stål Ÿ Bredd: 51 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Återcirkulation Ÿ Timerfunktion Ÿ Refresh Ÿ Dimmer Ÿ Belysning: 2 × 20 W ,

halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 3 Ÿ Kapacitet: 311 m³/t Ÿ PowerBoost kapacitet: Kr. 20.195,-

26

363 m³/t

396384 Ÿ Ljudnivå (max.): 63 dB(A) Ÿ 1 motor Ÿ Indikering för filter-

rengöring Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 404318 Ÿ Kolfilter: 404419


Frihängande spiskåpor

IDQ4540X

Fritt hängande Rostfri Ÿ Bredd: 40 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

Kr. 12.195,-

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 4 × 20 W , halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 631 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 59 dB(A)

340592 Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 349455 Ÿ Kolfilter: 269140

IDR4540X

Fritt hängande Rostfri Ÿ Bredd: 39 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

Kr. 9.295,-

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 4 × 20 W , halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 629 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 59 dB(A)

396370 Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 187926 Ÿ Kolfilter: 180178

27


Frihängande spiskåpor

IDR9540X

Fritt hängande Rostfri/glas Ÿ Bredd: 90 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Kontroll via knappar Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 4 × 20 W ,

340594

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av aluminium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 184735 Ÿ Kolfilter: 182183

halogen

Kr. 20.195,-

Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 700 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 58 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

IDTG9540X

Fritt hängande Rostfri/glas Ÿ Bredd: 90 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 4 × 20 W ,

halogen

Kr. 13.895,-

28

Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 670 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 61 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

396395

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av aluminium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 198065 Ÿ Kolfilter: 315275


Frihängande spiskåpor

IDTG9330X

Fritt hängande Rostfri/glas Ÿ Bredd: 90 cm Ÿ Betjäning: Mekanisk betjän-

ing Ÿ Kontroll via knappar Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

tion

396472

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av aluminium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 185584 Ÿ Kolfilter: 182192

Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 4 × 20 W ,

halogen

Kr. 8.395,-

Ÿ Antal hastighetslägen: 3 Ÿ Kapacitet: 464 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 59 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

IDTT9540B

Fritt hängande Svart stål Ÿ Bredd: 90 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 3 W , LED belysning Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 670 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 61 dB(A)

396388 Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 315275 Ÿ Kolfilter: 198065

Kr. 14.695,-

29


Frihängande spiskåpor

IDTT9410X

Fritt hängande Rostfri

396402

Ÿ Bredd: 90 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Kontroll via knappar Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

Ÿ PowerBoost kapacitet:

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ Dimmer Ÿ Belysning: 4 × 20 W , halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ AutoSense Ÿ Kapacitet: 491 m³/t

Ÿ 1 motor Ÿ Indikering för filter-

650 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 63 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm

rengöring Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 341751 Ÿ Kolfilter: 273828

Kr. 12.395,-

IDT9530X

Fritt hängande Rostfri

Kr. 22.495,-

30

396392

Ÿ Bredd: 90 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

Ÿ PowerBoost kapacitet:

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ Refresh Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 4 × 20 W , halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 3 Ÿ Kapacitet: 616 m³/t

Ÿ 1 motor Ÿ Indikering för filter-

703 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 66 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm

rengöring Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 407747 Ÿ Kolfilter: 404419


Frihängande spiskåpor

IDT10510X

Fritt hängande Rostfri/glas Ÿ Bredd: 100 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Kontroll via knappar Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 4 × 20 W ,

halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ AutoSense

340570 Ÿ Kapacitet: 570 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 60 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Indikering för filter-

rengöring Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 318327 Ÿ Kolfilter: 273828

Kr. 15.695,-

31


INBYGGDA SPISKÅPOR

32


INBYGGDA SPISKÅPOR

DCG12640W

Insats Vit glas

Ÿ Kapacitet: 727 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 63 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

Ÿ Fjärrstyrning Ÿ Timerfunktion Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 4 × 3 W , LED

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 198065 Ÿ Kolfilter: 315275 Beräkna extra plats till placering av motor

tion

Kr. 18.495,-

396355

Ÿ Bredd: 120 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Kontroll via knappar Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

belysning

Ÿ Antal hastighetslägen: 4

15 cm

Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

DC12640X

Insats Rostfri

Ÿ Kapacitet: 727 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 63 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

Ÿ Fjärrstyrning Ÿ Timerfunktion Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 4 × 3 W , LED

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 184756 Ÿ Kolfilter: 180177 Beräkna extra plats till placering av motor

tion

Kr. 16.795,-

396339

Ÿ Bredd: 120 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Kontroll via knappar Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

belysning

Ÿ Antal hastighetslägen: 4

15 cm

Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

DC12640XEX

Insats Rostfri Ÿ Bredd: 120 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Kontroll via knappar Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

tion Ÿ Fjärrstyrning Ÿ Timerfunktion Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 4 × 3 W , LED Kr. 17.695,-

396340 Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 184756 Ÿ Extern motor köps separat

belysning

33


INBYGGDA SPISKÅPOR

DC9640X

Insats Rostfri/glas Ÿ Bredd: 90 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Kontroll via knappar Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

tion Ÿ Fjärrstyrning Ÿ Timerfunktion Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 4 × 3 W , LED

396338 Ÿ Ljudnivå (max.): 63 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 184735 Ÿ Kolfilter: 180177 Beräkna extra plats till placering av motor

belysning Kr. 15.195,-

Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 727 m³/t

DL8430X

Insats Rostfri/glas

Kr. 9.195,-

34

396332

Ÿ Bredd: 86 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Kontroll via knappar Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

Ÿ PowerBoost kapacitet:

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ Refresh Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W , halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 3 Ÿ Kapacitet: 569 m³/t

Ÿ 1 motor Ÿ Indikering för filter-

649 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 61 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm

rengöring Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 351371 Ÿ Kolfilter: 182192


INBYGGDA SPISKÅPOR

DFGA9570BX

Insats Rostfritt stål och svart glas

396407

Ÿ Bredd: 82,6 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ Utvinning eller återcirkula-

Ÿ PowerBoost kapacitet:

tion Ÿ Timerfunktion Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 3 × 1 W , LED belysning Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 680 m³/t

Ÿ 1 motor Ÿ Indikering för filter-

800 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 69 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm

rengöring Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 395228 Ÿ Kolfilter: 395229

Kr. 29.995,-

DFGA9570BXEX

Insats Rostfritt stål och svart glas Ÿ Bredd: 82,6 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Dritsindikering Ÿ extraction Ÿ Timerfunktion Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 3 × 1 W , LED

belysning Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 680 m³/t Ÿ PowerBoost kapacitet: Kr. 27.995,-

396410 Ÿ Ljudnivå (max.): 69 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Indikering för filter-

rengöring Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 395228 Ÿ Extern motor medföljer

800 m³/t

35


UTDRAGBARA FLÄKTAR

36


UTDRAGBARA FLÄKTAR

DFG6410X

Utdragbar Rostfri/glas Ÿ Bredd: 59,9 cm Ÿ Betjäning: Elektronisk Ÿ Kontroll via knappar Ÿ Utvinning eller återcirkula-

tion Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W ,

396446

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av aluminium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 408886 Ÿ Kolfilter: 646783

halogen

Kr. 7.995,-

Ÿ Antal hastighetslägen: 3 Ÿ Kapacitet: 580 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 65 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

DFG6116X

Utdragbar Rostfri

Kr. 3.895,-

315913

Ÿ Bredd: 55,8 cm Ÿ Betjäning: Mekanisk betjän-

Ÿ Diameter, ventilationsrör:

ing Ÿ Växla knappen Ÿ Utvinning eller återcirkulation Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W , halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 3 Ÿ Kapacitet: 386 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 68 dB(A)

Ÿ 2 motorer Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

12 cm

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 319722 Ÿ Kolfilter: 646780

DF6110SX

Utdragbar Rostfri Ÿ Bredd: 59,8 cm Ÿ Betjäning: Mekanisk betjän-

ing Ÿ Växla knappen Ÿ Utvinning eller återcirkula-

tion Ÿ GentleClose Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W ,

396445 Ÿ Ljudnivå (max.): 61 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

12 cm Ÿ 2 motorer Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 366534 Ÿ Kolfilter: 646783

halogen Kr. 4.895,-

Ÿ Antal hastighetslägen: 4 Ÿ Kapacitet: 614 m³/t

37


UTDRAGBARA FLÄKTAR

DF9130X

Utdragbar Rostfri

Kr. 3.795,-

396444

Ÿ Bredd: 90 cm Ÿ Betjäning: Mekanisk betjän-

Ÿ Diameter, ventilationsrör:

ing Ÿ Växla knappen Ÿ Utvinning eller återcirkulation Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 28 W , halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 3 Ÿ Kapacitet: 722 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 65 dB(A)

Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

15 cm

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 407749 Ÿ Kolfilter: 258691

DF6130X

Utdragbar Rostfri

Kr. 2.995,-

396447

Ÿ Bredd: 60 cm Ÿ Betjäning: Mekanisk betjän-

Ÿ Diameter, ventilationsrör:

ing Ÿ Växla knappen Ÿ Utvinning eller återcirkulation Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 28 W , halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 3 Ÿ Kapacitet: 722 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 65 dB(A)

Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

15 cm

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 407750 Ÿ Kolfilter: 258691

DF6430X

Utdragbar Rostfri/glas

Kr. 3.295,-

38

396443

Ÿ Bredd: 60 cm Ÿ Betjäning: Mekanisk betjän-

Ÿ Diameter, ventilationsrör:

ing Ÿ Kontroll via knappar Ÿ Utvinning eller återcirkulation Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W , halogen Ÿ Antal hastighetslägen: 3 Ÿ Kapacitet: 619 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 65 dB(A)

Ÿ 1 motor Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

15 cm

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 407750 Ÿ Kolfilter: 258691


SPISKÅPOR MED CENTRALUTBLÅS

39


SPISKÅPOR MED CENTRALUTBLÅS

DT6710X

Väggmontering Rostfri/glas Ÿ Bredd: 59,8 cm Ÿ Betjäning: Mekanisk betjän-

396403

Tillbehör Ÿ Metallfilter: 341751

ing Ÿ Kontroll via knappar Ÿ Centralutblås Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W ,

halogen Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Kr. 5.895,-

DK6710X

Väggmontering Rostfri/glas Ÿ Bredd: 59,9 cm Ÿ Betjäning: Mekanisk betjän-

ing Ÿ Kontroll via knappar Ÿ Centralutblås Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W ,

halogen Ÿ Diameter, ventilationsrör:

12,5 cm Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Kr. 6.995,-

40

396357

Tillbehör Ÿ Metallfilter: 318327


SPISKÅPOR MED CENTRALUTBLÅS

DKG6710X

Väggmontering Rostfri/glas Ÿ Bredd: 59,8 cm Ÿ Betjäning: Mekanisk betjän-

ing Ÿ Kontroll via knappar Ÿ Centralutblås Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Belysning: 2 × 20 W , halogen Ÿ Diameter, ventilationsrör: 15 cm

396405 Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Tillbehör Ÿ Metallfilter: 318327

Kr. 5.695,-

DU6710W

Väggmontering Vit Ÿ Bredd: 59,8 cm Ÿ Betjäning: Mekanisk betjän-

396337

Tillbehör Ÿ Metallfilter: 127052

ing Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Centralutblås Ÿ Belysning: 1 × 28 W , halo-

gen Ÿ Diameter, ventilationsrör:

12,5 cm Ÿ Fettfilter tillverkat av alu-

minium som tål att diskas Kr. 3.495,-

DF6710W

Utdragbar Vit Ÿ Bredd: 59,9 cm Ÿ Betjäning: Mekanisk betjän-

396441

Tillbehör Ÿ Metallfilter: 408885

ing Ÿ Växla knappen Ÿ On/Off avbrytare Ÿ Centralutblås Ÿ Belysning: 2 × 28 W ,

halogen Ÿ Diameter, ventilationsrör:

12,5 cm Ÿ Fettfilter i rostfritt stål. Kan Kr. 3.995,-

maskindiskas.

41


DFM850

Vit Ÿ Bredd: 35 cm Ÿ Kapacitet: 820 m³/t Ÿ Ljudnivå (max.): 69 dB(A) Ÿ Diameter, ventilationsrör:

15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Motorn kan användas till

följande modell: DC12640XEX

Kr. 4.295,-

42

390622


ModelLnR. indeX

ModelLnR. indeX DC9640X..................................................................................34 DC12640X.................................................................................33 DC12640XEX...........................................................................33 DCG12640W............................................................................33 DF6110SX...................................................................................37 DF6130X.....................................................................................38 DF6430X...................................................................................38 DF6710W....................................................................................41 DF9130X.....................................................................................38 DFG6116X...................................................................................37 DFG6410X.................................................................................37 DFGA9570BX.........................................................................35 DFGA9570BXEX..................................................................35 DFM850.....................................................................................42 DK6710X...................................................................................40 DKG6710X..................................................................................41 DL8430X...................................................................................34

DQG8530B................................................................................ 15 DQG8530W.............................................................................. 15 DR4440X...................................................................................16 DT6530X...................................................................................24 DT6710X....................................................................................40 DT9530X...................................................................................24 DTG6540X................................................................................ 21 DTG9540X................................................................................ 21 DTT6410X.................................................................................23 DTT6540B................................................................................22 DTT9410X.................................................................................23 DTT9540B................................................................................22 DU6710W...................................................................................41 DV9440X...................................................................................16 DVG6540BI...............................................................................19 DVG6560W..............................................................................18 DVG6560X...............................................................................20

DVG8560W..............................................................................18 DVG8560X...............................................................................20 DVG9410B................................................................................. 17 DVG9530X................................................................................ 17 DVG9540BI...............................................................................19 IDQ4540X.................................................................................27 IDR4540X.................................................................................27 IDR5530B..................................................................................26 IDR5530W................................................................................26 IDR9540X.................................................................................28 IDT9530X................................................................................. 30 IDT10510X................................................................................... 31 IDTG9330X..............................................................................29 IDTG9540X..............................................................................28 IDTT9410X............................................................................... 30 IDTT9540B...............................................................................29

43


411836 - SE - 11/2012. Reservation fรถr tryck- och bildfel och prisuppgifter.

FLÄKTAR KÖKSTILLBEHÖR MED EN MISSION  

Huvudsyftet med en spiskåpa är att upprätthålla ett lågt tryck i köket så att matlagningsos begränsas i största möjliga mån. Men när dagens...