Page 1

TEPELNÁ

ČERPADL A

2013


2

ÚVOD Příroda nám nabízí volné zdroje pro tepelnou pohodu našeho domova. Teplo je energie a energie je všude okolo nás. Příroda je jedním z klíčových zdrojů a základem naší budoucnosti. Obnovitelné zdroje energie, jako je vzduch, voda a teplo uložené v zemi, lze kdykoli využít pomocí moderní a vyspělé technologie. A jednou se stane rozhodující silou naší budoucnosti. Rozhodnutí o využití tepelného čerpadla nyní zlepší životní podmínky naše i budoucích generací. Pojďme snížit spotřebu energie a náklady na vytápění, zmírnit negativní dopady na životní prostředí a nenechme teplo našich domovů nikdy vyhasnout.

Synergie tradice, znalostí a inovací. Gorenje – více než 60 let. 60 let inovací a technického vývoje pomohly společnosti Gorenje na vrchol chladící techniky spotřebního průmyslu. Za ta léta se značka Gorenje stala synonymem kvality, spolehlivosti a tvůrčí inovace. Synergie mezi technologiemi chlazení a tepelných čerpadel byla ve společnosti podporována a vyvíjena již 30 let; byli jsme jedni z prvních, kdo zahájil výrobu tepelných čerpadel pro ohřev teplé užitkové vody. Dnešní vývoj technologie tepelných čerpadel je zajišťován našimi špičkovými odborníky, kteří po léta vytvářeli značkové produkty Gorenje. Tato skutečná synergie tradice, know-how a inovací je nejlepší zárukou kvality tepelných čerpadel Gorenje, které jsou rovněž testovány podle nejpřísnějších evropských norem a které budou spolehlivě vytápět váš domov i v těch nejchladnějších dnech.


3

OBSAH 4

Tepelná čerpadla Aquagor, Terragor a Aerogor

6

Minimální náklady na vytápění

7

Jak pracuje tepelné čerpadlo?

8

Tepelná čerpadla voda/voda Aquagor

14

Tepelná čerpadla země/voda Terragor

20

Tepelná čerpadla vzduch/voda Aerogor

26

Bivalentní systémy

28

Inteligentní elektronické ovládání

29

Akumulační zásobníky topné vody

30

Ohřívače vody s tepelným čerpadlem

32

Stacionární ohřívače vody s tepelným čerpadlem

34

Ohřívače vody s tepelným čerpadlem

36

Nástěnné ohřívače vody s tepelným čerpadlem

37

Nástěnné ohřívače vody s tepelným čerpadlem

se vzduchovým potrubím


4

TEPELNÁ ČERPADLA AQUAGOR, TERRAGOR, a AEROGOR

Topné systémy s tepelným čerpadlem vynikají hospodárným provozem a spolehlivostí. Téměř 3/4 energie tepelné čerpadlo získává z okolního prostředí zdarma a bez jakýchkoli poplatků, což snižuje váš účet za vytápění o 60 až 75 procent. Nebojte se počáteční investice, neboť se vám vrátí za 3 až 7 let!


5

O 60 až 75% nižší náklady na vytápění Tepelná čerpadla získávají 3/4 potřebné energie bez jakýchkoli poplatků z okolního prostředí, ve kterém žijete. Půda, spodní vody a venkovní vzduch obsahují obrovské množství tepelné energie, kterou lze pomocí tepelných čerpadel přeměnit na energii pro vytápění. V porovnání s ostatními běžnými otopnými systémy jsou úspory značné. Množství energie spotřebované tepelnými čerpadly je výrazně nižší než množství tepla, které vyprodukují.

Osvědčený a spolehlivý systém vytápění tepelným čerpadlem

Teplo v zimě, chlad v létě

Nová výstavba, rekonstrukce, nebo výměna otopného systému

Princip provozu tepelného čerpadla je znám již dlouhou dobu. Vezměte si příklad chladničky ve vaší domácnosti, která funguje tak, že odvádí teplo zevnitř chladničky do jejího okolí, a tím navíc ohřívá místnost. V případě tepelných čerpadel je postup pouze obrácený. Čerpadlo využívá elektrickou energii k pohonu kompresoru, který přivádí teplo z okolního prostředí přes tepelný výměník, a dále ji přeměňuje v cennou tepelnou energii, kterou lze využít pro vytápění nebo chlazení místností. Jednoduché a účinné, neníliž pravda?

Unikátní technologie tepelného čerpadla umožňuje, aby váš otopný systém vytápěl váš domov během zimy a chladil jej v létě. Pozoruhodné termodynamické charakteristiky a kapacita přenosu maximálního množství tepelné energie z okolního prostředí umožňuje v průběhu roku kromě hospodárného vytápění místností i ohřev teplé užitkové vody. Navíc lze bez dodatečných prací či investic využít systém pro chlazení bez ohledu na to, zda používáte nástěnné horkovzdušné radiátory či podlahové vytápění.

Tepelné čerpadlo je ideálním řešením pro vytápění a chlazení nově postavených nebo rekonstruovaných budov, nebo při výměně stávajícího otopného systému. Vzhledem k tomu, že pracuje na principu nízkoteplotního ohřevu, je vhodné jak pro podlahové topení, tak pro vytápění velkoplošnými nástěnnými radiátory, jakož i pro kombinaci obou. Tepelná čerpadla jsou rovněž vhodná pro přestavované nebo rekonstruované budovy s vytápěním radiátory. Pokud teplota topné vody 55 °C postačuje i v těch nejchladnějších dnech, pak tepelná čerpadla představují nejekonomičtější zdroj vytápění.

Investice do budoucnosti

Jednoduché ovládání

Pokud se dnes rozhodnete instalovat tepelné čerpadlo, měli byste si být vědomi toho, že děláte investici v střednědobém horizontu. Její skutečná hodnota spočívá v mnoha měřitelných a neměřitelných aspektech. Kromě nízkých nákladů na vytápění, pohodlí, bezpečnosti investice, flexibility a mnoha ekonomických a ekologických přínosů, je vlastně tepelné čerpadlo investicí do vaší budoucnosti a budoucnosti vašich dětí.

Vytápění tepelnými čerpadly vám ušetří čas, starosti, další práci a peníze za dodávku jiných paliv. Všechny systémy umožňují velmi pohodlnou a jednoduchou obsluhu. Celý systém lze rovněž ovládat dálkově či přes internet.


6

MINIMÁLNÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ

kW

Primární energetický příkon

12 10 9

Tepelný výkon

8 6 4 2

Tepelné čerpadlo AQUAGOR

Tepelné čerpadlo TERRAGOR

Tepelné čerpadlo AEROGOR

Kotel na palivové dříví

Dřevěné pelety

Zemní plyn

Topný olej

0

Nákup tepelného čerpadla dává smysl, protože: • • • • •

snižuje náklady na vytápění až o 75%; nezpůsobuje žádné znečištění v místě instalace; je pozoruhodně tiché; jde o zařízení jak na vytápění, tak na úspornou klimatizaci / chlazení; nevyžaduje žádnou nádrž na topný olej, sklad fosilního paliva, připojení na plynovod nebo komín; • je jednoduché na údržbu.

Porovnání primárního energetického příkonu na 9 kW tepelného výkonu u různých otopných systémů Ve srovnání s jinými topnými systémy jsou tepelná čerpadla velmi hospodárná, neboť využívají až třikrát méně primární energie než například plynové nebo olejové hořáky. Přibližně 75 procent energie se získává z okolního prostředí zdarma, a pro vyprodukování 100 procent výstupního topného výkonu tak spotřebují pouze 25 procent v podobě elektrické energie. Investiční náklady na tepelná čerpadla jsou rovněž srovnatelné s jinými systémy, protože nevyžadují nádrž na topný olej nebo plyn, nebo komín; nebo plynovou přípojku; přitom náklady na údržbu jsou výrazně nižší.


7

JAK PRACUJE

TEPELNÉ ČERPADLO?

Výparník

Kondenzátor

Kompresor

Vstupní elektrická energie

Expanzní ventil

Tepelné čerpadlo je technologicky vyspělý systém nastavený k využívání energie z obnovitelných zdrojů. Jeho výhodou je schopnost získávat teplo ze vzduchu, podzemních vod, nebo půdy ve vašem bezprostředním okolí. Existují tři druhy tepelných čerpadel, které se liší zdrojem energie, který využívají: vzduch/voda, voda/voda, a země/voda. Tepelné čerpadlo se skládá z výparníku, který získává teplo z okolního prostředí (voda, vzduch, půda). Ve výparníku přechází chladící médium z kapalného do plynného stavu (vypaří se) a pak tyto páry jsou nasávány kompresorem. Tam jsou páry stlačovány pro zvýšení tlaku a teploty. Horké páry přechází do kondenzátoru, kde jsou zkapalňovány, přičemž předávají kondenzační teplo do

topného média. Pak chladivo prochází expanzním ventilem, kde je jeho tlak opět snížen a pokračuje zpět do výparníku, kde se celý postup opakuje. Veškeré teplo získané z okolního prostředí je zdarma. Zvýšení jeho teploty vyžaduje určitou energii. Proto je pro provoz tepelného čerpadla potřebná elektrická energie – napájí agregát / motor. Existují tři základní verze tepelných čerpadel podle média (okolní prostředí), které je ochlazováno a podle média, které je zahříváno: voda/voda, země/ voda a vzduch/voda. Pro určení typu tepelného čerpadla je zdroj, z něhož se teplo odebírá, uváděn na prvním místě a potom následuje médium topného systému, které se zahřívá.

Topný faktor – COP (Coefficient of Performance) Poměr mezi příkonem (elektrickou energií) a tepelným výkonem (tepelnou energií) se obvykle pohybuje mezi 1/3 a 1/5. Poměr mezi množstvím spotřebované a získané energie se nazývá topný faktor (COP – Coefficient of Performance). Hodnota COP závisí na typu tepelného čerpadla a zdroji tepelné energie v okolí. V průměru se roční COP tepelných čerpadel pohybuje mezi 3 až 5 nebo i více.


8

AQUAGOR TEPELNÉ ČERPADLO VODA|VODA Tepelná čerpadla typu voda/voda patří mezi nejúčinnější energetické systémy pro vytápění. Teplo podzemní vody je velmi spolehlivý a konstantní zdroj energie, neboť jeho teplota je poměrně vysoká a pohybuje se mezi 7 až 13 °C.


9

Schéma systému tepelného čerpadla voda|voda

HW

SW

HP

Záchytný vrt, studna

Zpětný vsakovací vrt

HP - tepelné čerpadlo SW - zásobník užitkové vody

Směr proudění podzemní vody

HW - zásobník topné vody

Skutečná teplota vody závisí na místě, kde se čerpá. Poměr mezi příkonem a tepelným výkonem (topný faktor COP) je v systémech voda/voda velmi příznivý a vezmeme-li v úvahu roční průměr, často přesahuje hodnotu 5. Jedním z klíčových prvků tepelných čerpadel AQUAGOR je speciální spirálový výměník tepla z nerezové oceli, který nabízí vynikající ochranu proti korozi a usazování na stěnách výměníku. Realizace tepelného čerpadla AQUAGOR vyžaduje vyvrtání dvou vrtů do země: primárního vrtu (studny) pro

čerpání vody a sekundárního vrtu pro navrácení vody do země. Na základě zkušeností je optimální vzdálenost mezi primárním a sekundárním vrtem cca 15 metrů. Získává se část energie z čerpané spodní vody a poté se voda vrací zpět ochlazena o 2 až 4 °C, aniž by docházelo k jakékoli její chemické změně. Před použitím vody jako primárního zdroje tepla se musí provést test čerpání s cílem ověřit průtočné množství vody a její kvalitu. Pro čerpání spodní vody je vyžadováno povolení k používání vodního zdroje. V systému tepelných čerpadel AQUAGOR lze také provést drobné

úpravy pro umožnění pasivního chlazení. V tomto případě se využívá poměrně nízká teplota podzemní vody k chlazení místností např. během léta. Během pasivního chlazení není tepelné čerpadlo v provozu, což představuje minimální spotřebu energie na chlazení a tím, ve srovnání s konvenční klimatizací, mnohem nižší provozní náklady a především nižší účty za elektřinu.


10

TEPELNÉ ČERPADLO

AQUAGOR • Minimální teplota podzemní vody 7 °C. • Instalace tepelného čerpadla v suché místnosti s teplotou nad 0 °C. • Možnost vytápění a ohřevu užitkové vody. • Dostupnost energetického zdroje v průběhu celého roku. • Monovalentní provozní režim. • Jednoduché elektronické ovládání systému. • Základní konfigurace umožňuje 1 směšovací a 1 přímý topný okruh. • Pomocí rozšiřujících modulů lze ovládat až 32 směšovacích okruhů. • Umožňuje dva nezávislé hydraulické okruhy. • Možnost pasivního chlazení.

Technické charakteristiky tepelných čerpadel AQUAGOR HP WW 7

HP WW 9

HP WW 12

HP WW 14

HP WW 18

Rozměry (v x š x h)

MODEL mm

935x654x580

935x654x580

935x654x580

935x654x580

935x654x580

Hmotnost

kg

86

97

121

137

142

Teplota topné vody

°C

55

55

55

55

55

Chladivo

/

R 407 C

R 407 C

R 407 C

R 407 C

R 407 C

Chladivo/hmotnost

kg

1,4

1,6

1,7

1,8

2,1

Hladina akustického výkonu*

dB (A)

52

52

52

52

52

Průtok vody – tepelný zdroj

m 3/h

1,51

1,98

2,71

3,34

4,18

Průtok vody - topení

m 3/h

1,11

1,46

2,01

2,46

3,06

Napájení / pojistka

V /A

400/C10

400/C10

400/C16

400/C16

400/C16

* Měřeno podle normy DIN EN 3750.

Technické charakteristiky při různých teplotách topné vody MODEL Topný výkon / Příkon (W10/W35)**

kW

HP WW 7

HP WW 9

HP WW 12

HP WW 14

HP WW 18

6,4/1,21

8,4/1,56

11,6/2,15

14,2/2,63

17,7/3,16

COP (W10/W35)**

/

5,3

5,4

5,4

5,4

5,6

Topný výkon / Příkon (W10/W45)**

kW

6,2/1,59

8,0/1,95

11,1/2,71

13,7/3,26

16,8/3,91

COP (W10/W45)**

/

3,9

4,1

4,1

4,2

4,3

Topný výkon / Příkon (W10/W55)**

kW

5,8/2,00

7,7/2,52

10,6/3,46

13,0/4,19

16,0/4,89

COP (W10/W55)**

/

2,9

3,1

3,1

3,1

3,3

** Měřeno pro parametry voda-voda W10/W35-55 podle normy EN 14511.


11

1

Výparník Spirálový výparník - vyvinut speciálně pro tepelné čerpadlo voda/voda. Odolný vůči oxidaci, korozi a navíc s ochranou proti hromadění nečistot.

2

Kompresor Po letech užívání se technologie »Scroll« ukázala jako skvělá volba, neboť poskytuje vyšší míry účinnosti, jakož i tichý a spolehlivý provoz.

3

Kondenzátor Efektivní přenos tepelné energie: Vysoce účinný deskový kondenzační výměník tepla s nízkým průtočným odporem.

4

Interní výměník tepla Efektivně vrací energii, která by se rozptýlila do okolního prostředí, zpět do chladicího systému a chrání kompresor před vstupem kapalného chladiva.

5

Expanzní ventil Snižuje teplotu a tlak chladiva na úroveň umožňující jeho odpařování a vstup do výparníku.

6

Vysoušecí filtr Zabraňuje korozi prvků systému tím, že z chladiva odstraňuje vodu.

HP WW 12 – s rovnání jmenovitého výkonu a topného výkonu při různých teplotách zdroje podzemní vody (teplota podzemní vody) Topný výkon

20

kW

20

15

15

10

10

5

5

0

°C

5

10

15

20

25

12 kW | topná voda až 35°C Teplota zdroje

°C

Příkon

kW

0

°C

5

10

15

20

25

12 kW | topná voda až 55°C 7

10

15

20

25

Teplota zdroje

°C

7

10

15

20

25

Příkon

kW

2,2

2,2

2,1

2,1

2,1

Příkon

kW

3,4

3,5

3,4

3,4

3,4

Topný výkon

kW

10,8

11,6

13,3

15,0

15,7

Topný výkon

kW

9,9

10,6

12,0

13,1

14,5

/

5,0

5,4

6,3

7,2

7,5

COP

/

2,9

3,1

3,5

3,9

4,3

COP


12

VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO

AQUAGOR Vytápění starších budov postavených podle starších norem a standardů (projekt, radiátorový otopný systém, tloušťka izolací) vyžaduje vyšší teplotu topné vody. To platí zejména pro budovy, které měly před modernizací jako hlavní zdroj vytápění vysokoteplotní topný systém využívající jako zdroj ropu, zemní plyn nebo dřevo a k vytápění byly používány radiátory.

Vysokoteplotní tepelná čerpadla AQUAGOR mohou dosahovat vyšších teplot vody (62 °C) tím, že používají speciální “topné” kompresory, které přímo vstřikují chladivo do kompresorové hlavy, a také mají větší výměníky tepla (kondenzátor a výparník). Spirálový výparník je vyvinut speciálně pro tepelné čerpadlo voda/voda a umožňuje instalaci

systému voda/voda bez dodatečného představného výměníku, což vede ke zvýšení ročního COP celého systému. Spirálový výparník je odolný proti oxidaci a korozi a je chráněn proti hromadění nečistot.

Vysokoteplotní tepelná čerpadla AQUAGOR se obzvláště hodí pro následující objekty: • starší stavby s izolacemi podle kdysi platných norem, které zcela nevyhovují požadavkům nízkoteplotních tepelných čerpadel a náklady na dodatečné izolace by byly ekonomicky příliš vysoké; • budovy, kde instalace velkoplošných radiátorů je buď nemožná, nebo není ekonomická; • stavby památkově chráněné; • stavby, u nichž nelze provést řádnou rekonstrukci systému izolací z různých jiných důvodů (jednotná podoba ulice, velké skleněné plochy, atd.).

Technické charakteristiky vysokoteplotních tepelných čerpadel AQUAGOR HP WW 13 HT

HP WW 15 HT

HP WW 18 HT

Rozměry (v x š x h)

MODEL mm

935x654x580

935x654x580

935x654x580

Hmotnost

kg

129

142

143

Teplota topné vody

°C

62

62

62

Chladivo

/

R 407 C

R 407 C

R 407 C

Chladivo/hmotnost

kg

2,3

2,7

2,8

Hladina akustického výkonu*

dB (A)

51,8 (+/- 1,5 dB)

51,8 (+/- 1,5 dB)

51,8 (+/- 1,5 dB)

Průtok vody – tepelný zdroj

m 3/h

3,00

3,61

3,90

Průtok vody - topení

m 3/h

2,20

2,60

3,00

Napájení / pojistka

V /A

400/C10

400/C16

400/C16

* Měřeno podle normy DIN EN 3750.

Technické charakteristiky při různých teplotách topné vody MODEL Topný výkon/Příkon (W10/W35)**

kW

HP WW 13 HT

HP WW 15 HT

HP WW 18 HT

12,9/2,31

15,2/2,72

17,8/3,29

COP (W10/W35)**

/

5,6

5,6

5,4

Topný výkon/Příkon (W10/W45)**

kW

12,2/2,78

14,3/3,25

17,0/3,91

COP (W10/W45)**

/

4,4

4,4

4,3

Topný výkon/Příkon (W10/W55)**

kW

11,8/3,24

13,8/3,79

16,5/4,51

COP (W10/W55)**

/

3,6

3,6

3,7

** Měřeno pro parametry voda-voda W10/W35-55 podle normy EN 14511.


13

1

Výparník Spirálový výparník - ve srovnání s nízkoteplotním tepelným čerpadlem Aquagor jsou rozměry výměníku a rozměry teplosměnné plochy větší.

2

Kompresor Speciální topný kompresor s dodatečným vstřikováním chladiva do hlavy kompresoru.

3

Kondenzátor Ve srovnání s nízkoteplotním tepelným čerpadlem Aquagor jsou rozměry výměníku a rozměry teplosměnné plochy větší.

4

Vnitřní výměník tepla Efektivně vrací energii, která by se rozptýlila do okolního prostředí, zpět do chladicího systému. Chrání kompresor před nasátím kapalného chladiva.

5

Expanzní ventil Snižuje teplotu a tlak chladiva na úroveň, při níž se může odpařovat a vstupovat do výparníku.

6

Vysoušecí filtr Jde o prvek chladicího systému určený k odstraňování vody z chladiva s cílem zabránit tak korozi prvků systému.

HP WW 13 HT – s rovnání jmenovitého výkonu a topného výkonu při různých teplotách zdroje podzemní vody (teplota podzemní vody) Topný výkon

20

kW

20

15

15

10

10

5

5

0

°C

7

10

15

25

13 kW | topná voda až 35°C Teplota zdroje

°C

Příkon

kW

0

°C

7

10

15

25

13 kW | topná voda až 55°C 7

10

15

25

Teplota zdroje

°C

7

10

15

25

Příkon

kW

2,3

2,3

2,4

2,5

Příkon

kW

3,2

3,2

3,3

3,3

Topný výkon

kW

11,8

12,9

14,8

18,6

Topný výkon

kW

10,8

11,8

13,5

17,0

/

5,2

5,6

6,3

7,4

COP

/

3,4

3,6

4,1

5,1

COP


14

TERRAGOR TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ|VODA Tepelné čerpadlo země / voda využívá jako zdroj energie teplo uložené v zemi. V zemi se uchovává obrovské množství energie generované dešťovými srážkami a slunečním svitem. K dispozici jsou dva systémy pro souvislé využívání tepla ze země: zemní plošné kolektory a kolektory uložené ve vrtech.


15

Schéma systému tepelného čerpadla země/voda se zemními plošnými kolektory

HW

SW

HP

HP - tepelné čerpadlo SW - zásobník užitkové vody HW - zásobník topné vody

Tepelná čerpadla TERRAGOR jsou vysoce úsporná a dosahují hodnot COP nad 4,5. Rozdíl mezi vstupní teplotou média (voda + glykol) a výstupní teplotou na kolektoru je přibližně 4 °C. Po provedení drobných úprav v systému země/voda můžeme využít tepelné čerpadlo i pro pasivní chlazení.

Horizontální zemní plošný kolektor Tepelná čerpadla země / voda využívají energii akumulovanou v půdě. Energie je získávána z půdy

pomocí zemního tepelného kolektoru položeného na přiměřeně velké ploše. Pro optimální provoz musí být povrch kolektoru přibližně dvakrát větší, než je velikost vytápěné plochy. Množství energie získávané z půdy je závislé na složení půdy a poloze. Je důležité, aby povrch země, v níž je podzemní kolektor položen, nebyl zastavěn nebo vyasfaltován, jinými slovy, aby nic nebránilo průchodu srážek a slunečnímu svitu skrz povrch. Požadovanou velikost kolektoru lze zhruba vypočítat následujícím

způsobem: topný výkon čerpadla (v kW) × 40. Požadovaný průřez PE potrubí je 1”a to musí být položeno přibližně 120 cm pod úrovní terénu při vzdálenosti trubek od sebe 0,7 až 0,8 m.

Zemní kolektor uložený ve vrtu Pokud není povrch pro vytvoření horizontálního zemního kolektoru dostačující, lze pro využití geotermální energie vyvrtat vrt / vertikální výměník tepla. Orientační požadovanou hloubku vrtu lze vypočítat takto: topný výkon čerpadla (kW) × 14 = hloubka vrtu (m).


16

TEPELNÉ ČERPADLO

TERRAGOR • Geotermální energie získávaná pomocí zemního plošného kolektoru nebo vertikálního vrtu. • Teplota v hloubce více než 1,2 m neklesá pod 0 °C. • Instalace tepelného čerpadla v suché místnosti s teplotou nad 0 °C. • Možnost vytápění a ohřevu užitkové vody. • Dostupnost zdroje energie v průběhu celého roku. • Monovalentní provozní režim. • Jednoduché elektronické ovládání systému. • Základní konfigurace umožňuje 1 směšovací a 1 přímý topný okruh. • Pomocí rozšiřujících modulů lze ovládat až 32 směšovacích okruhů. • Umožňuje dva nezávislé hydraulické okruhy. • Možnost pasivního chlazení.

Technické charakteristiky tepelných čerpadel TERRAGOR HP BW 6

HP BW 9

HP BW 11

HP BW 14

HP BW 17

Rozměry (v x š x h)

MODEL mm

815x654x580

815x654x580

815x654x580

815x654x580

815x654x580

Hmotnost

kg

82

91

113

124

128

Teplota topné vody

°C

55

55

55

55

55

Chladivo

/

R 407 C

R 407 C

R 407 C

R 407 C

R 407 C

Chladivo/hmotnost

kg

2

2,1

2,3

2,5

2,7

Hladina akustického výkonu*

dB (A)

52 (+/- 1,5 dB)

52 (+/- 1,5 dB)

52 (+/- 1,5 dB)

52 (+/- 1,5 dB)

52 (+/- 1,5 dB)

Průtok vody – tepelný zdroj

m 3/h

1,70

2,20

2,80

3,52

4,13

Průtok vody - topení

m 3/h

1,20

1,60

2,0

2,45

2,95

Napájení / pojistka

V /A

400/C10

400/C10

400/C16

400/C16

400/C16

* Měřeno podle normy DIN EN 3750

Technické charakteristiky při různých teplotách topné vody MODEL Topný výkon/Příkon (B0/W35)**

kW

HP BW 6

HP BW 9

HP BW 11

HP BW 14

HP BW 17

7,0/1,56

9,4/2,08

11,8/2,56

14,5/3,21

17,0/3,70

COP (B0/W35)**

/

4,5

4,5

4,6

4,5

4,6

Topný výkon/Příkon (B/W45)**

kW

6,7/1,99

9,1/2,66

11,2/3,14

13,7/4,06

16,1/4,47

COP (B0/W45)**

/

3,4

3,4

3,6

3,4

3,6

Topný výkon/Příkon (B0/W55)**

kW

6,6/2,48

8,9/3,20

11,0/3,81

13,3/4,91

15,3/5,86

COP (B0/W55)**

/

2,6

2,8

2,9

2,7

2,6

** Měřeno pro parametry země-voda B0/W35-55 podle normy EN 14511.


17

1

Výparník Účinný deskový tepelný výměník: • integrovaný rozdělovač pro konstantní vstřikování chladiva, • nízký průtočný odpor na vodní straně výměníku tepla.

2

Kompresor Po letech užívání se technologie »Scroll« ukázala jako skvělá volba, neboť poskytuje vyšší míry účinnosti, jakož i tichý a spolehlivý provoz.

3

Kondenzátor Efektivní přenos tepelné energie: Vysoce účinný deskový kondenzační výměník tepla s nízkým průtočným odporem.

4

Interní výměník tepla Vrací energii, která by se rozptýlila do okolního prostředí, zpět do chladicího systému a chrání kompresor před nasátím kapalného chladiva.

5

Expanzní ventil Snižuje teplotu a tlak chladiva na úroveň umožňující jeho odpařování a vstup do výparníku.

6

Vysoušecí filtr Zabraňuje korozi prvků systému tím, že z chladiva odstraňuje vodu.

HP BW 14 – s rovnání elektrického příkonu a topného výkonu při různých teplotách zdroje země (teplota země - solanky) Topný výkon

35

kW

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

°C

-5

0

5

25

14 kW | topná voda až 35°C Teplota zdroje

°C

kW

0

°C

-5

0

5

25

14 kW | topná voda až 55°C -5

0

5

25

Příkon

kW

3,3

3,2

3,3

3,4

Topný výkon

kW

12,8

14,5

16,6

23,6

/

3,9

4,5

5,0

6,9

COP

Příkon

Teplota zdroje

°C

-5

0

5

25

Příkon

kW

4,9

4,9

4,9

5,1

Topný výkon

kW

11,8

13,3

14,9

24,4

/

2,4

2,7

3,0

4,8

COP


18

VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO

TERRAGOR I když váš domov není vhodný pro nízkoteplotní vytápění, ať již z důvodu stáří budovy, slabší tloušťky izolace, nebo vytápění pomocí radiátorů, jsou vysokoteplotní tepelná čerpadla energeticky účinnou alternativou ke konvenčním vysokoteplotním systémům využívajícím jako palivo ropu, zemní plyn nebo dřevo. Princip fungování vysokoteplotního tepelného čerpadla země / voda je vlastně stejný jako u nízkoteplotního.

To platí jak pro získávání tepla ze země tak i pro energetickou a ekonomickou hospodárnost provozu čerpadla. Při běžných podmínkách měření dosahují tato čerpadla topného faktoru (COP) 4,4 - 4,5. Hlavní rozdíl je v možnosti zvýšit teplotu topné vody na 62 °C, což zase umožňuje normální provoz topných systémů, které používají radiátory. Vysokoteplotní tepelná čerpadla mohou dosáhnout vyšší teploty topné vody (62 °C) tím, že používají speciální “topné”

kompresory, které vstřikují chladivo do kompresorové hlavy, a rovněž v důsledku větších tepelných výměníků (kondenzátoru a výparníku). Výkonný kompresor a větší výměníky tepla umožňují vysokoteplotnímu tepelnému čerpadlu Terragor dosahovat vysokých topných faktorů i v systémech s radiátorovým vytápěním. Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Terragor je vhodné pro použití v topném systému se zemním kolektorem nebo vertikálním vrtem.

Vysokoteplotní tepelná čerpadla TERRAGOR se obzvláště hodí pro následující objekty: • starší budovy, kde izolace zcela nevyhovují požadavkům nízkoteplotních tepelných čerpadel; • budovy, kde instalace velkoplošných radiátorů je buď nemožná, nebo není ekonomická; • budovy, u nichž nelze provést řádnou rekonstrukci systému izolací z různých jiných důvodů (jednotná podoba ulice, velké skleněné plochy, atd.).

Technické charakteristiky vysokoteplotních tepelných čerpadel TERRAGOR HP BW 12 HT

HP BW 15 HT

HP BW 17 HT

Rozměry (v x š x h)

MODEL mm

815x654x580

815x654x580

815x654x580

Hmotnost

kg

139

142

147

Teplota topné vody

°C

62

62

62

Chladivo

/

R 407 C

R 407 C

R 407 C

Chladivo/hmotnost

kg

2,8

3

3,3

Hladina akustického výkonu*

dB (A)

56,8 (+/- 1,5 dB)

56,8 (+/- 1,5 dB)

56,8 (+/- 1,5 dB)

Průtok vody – tepelný zdroj

m 3/h

2,75

3,36

3,95

Průtok vody - topení

m 3/h

1,95

2,41

2,88

Napájení / pojistka

V /A

400/C10

400/C16

400/C16

* Měřeno podle normy DIN EN 3750.

Technické charakteristiky při různých teplotách topné vody MODEL Topný výkon/Příkon (B0/W35)**

kW

HP BW 12 HT

HP BW 15 HT

HP BW 17 HT

11,5/2,61

14,0/3,11

16,7/3,69

COP (B0/W35)**

/

4,4

4,5

4,5

Topný výkon/Příkon (B0/W45)**

kW

11,3/3,16

13,2/3,73

15,7/4,45

COP (B0/W45)**

/

3,5

3,5

3,5

Topný výkon/Příkon (B0/W55)**

kW

10,9/3,71

12,8/4,33

15,1/5,08

COP (B0/W55)**

/

2,9

3

3

** Measured at parameters brine-water B0/W35-55; according to standard EN 14511.


19

1

Výparník Větší tepelný výměník a teplosměnná plocha ve srovnání s nízkoteplotním tepelným čerpadlem Terragor.

2

Kompresor Speciální topný kompresor s dodatečným vstřikováním chladiva do kompresní hlavy.

3

Kondenzátor Efektivní přenos tepelné energie: • Flexibilní desková geometrie • Optimalizace asymetrie distribučních kanálů • Nízký průtočný odpor na vodní straně výměníku tepla • Větší tepelný výměník a teplosměnná plocha ve srovnání s nízkoteplotním tepelným čerpadlem Terragor.

4

Interní výměník tepla Vrací energii, která by se rozptýlila do okolního prostředí, zpět do chladicího systému. Chrání kompresor před vniknutím kapalného chladiva.

5

Expanzní ventil Jeho úkolem je snížit teplotu a tlak chladiva a na úroveň, při níž se může odpařovat a vcházet do výparníku.

6

Vysoušecí filtr Prvek chladicího systému určený pro odstraňování vody z chladiva s cílem zabránit korozi prvků systému.

HP BW 17 HT – s rovnání elektrického příkonu a topného výkonu při různých teplotách zdroje země (teplota země - solanky) Topný výkon

35

kW

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

°C

-5

0

5

25

17 kW | topná voda až 35°C Teplota zdroje

°C

Příkon

kW

0

°C

-5

0

5

25

17 kW | topná voda až 55°C -5

0

5

25

Teplota zdroje

°C

-5

0

5

25

Příkon

kW

3,7

3,7

3,9

4,3

Příkon

kW

4,9

5,1

5,3

5,9

Topný výkon

kW

14,4

16,7

19,2

29,1

Topný výkon

kW

13,0

15,1

17,5

26,4

/

3,9

4,5

5,0

6,8

COP

/

2,7

3,0

3,3

4,7

COP


20

AEROGOR TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH|VODA Tepelná čerpadla vzduch / voda využívají energii nahromaděnou ve vzduchu v okolním prostředí. Mohou pracovat při teplotách až do -20 °C. Tepelné čerpadlo získává teplo ze vzduchu prostřednictvím venkovní jednotky, jejíž instalace je jednoduchá, snadná a rychlá v porovnání s předchozími systémy.


21

Schéma systému tepelného čerpadla vzduch / voda

HW

SW

HP

Venkovní jednotka tepelného čerpadla

HP - tepelné čerpadlo SW - zásobník užitkové vody HW - zásobník topné vody

Kvalita provedení a špičková technologie umožňují vysokou energetickou účinnost těchto zařízení. Tichý axiální ventilátor pohání velké množství vzduchu přes výparník, který je instalován venku, odděleně od vnitřní jednotky tepelného čerpadla. Kombinace výparníku a ventilátoru umožňuje komfortní provoz, který nenarušuje okolní prostředí a zároveň generuje vysokou efektivitu a výtěžnost. Vnitřní jednotka tepelného čerpadla je instalována v budově. Takový systém předchází nebezpečí zamrznutí venkovní jednotky i v případě

dlouhodobého výpadku napájení. Venkovní výparník a vnitřní jednotka tepelného čerpadla jsou propojeny měděnými trubkami, které vedou chladivo předávající teplo z výparníku do kondenzační jednotky. Vyspělá regulace umožňuje ekvitermní řízení několika topných okruhů s využitím venkovní teploty a zajišťuje optimální odmrazování venkovní jednotky. Tepelná čerpadla AEROGOR jsou ideální pro použití v bivalentních systémech se dvěma topnými zdroji a koordinovaným provozem. Používá se chladivo R 407 C, které je nehořlavé a šetrné k životnímu prostředí.


22

TEPELNÉ ČERPADLO

AEROGOR • Tepelné čerpadlo má samostatný venkovní výparník, přičemž všechny ostatní důležité části jsou instalovány uvnitř budovy, chráněny tak před zamrznutím. • Provozní rozsah: -20 °C až 40 °C. • Optimální proces odmrazování výparníku je řízen vysoce výkonnou řídící regulací. • Umožňuje vytápění místností a ohřev užitkové vody. • Zdroj energie je k dispozici po celý rok. • Velmi vhodné pro bivalentní použití. • Vzdálenost mezi výparníkem a motorem tepelného čerpadla je až 20 metrů. • Připojovací potrubí vyžadují kvalitní tepelnou izolaci. • Možnost aktivního chlazení.

Technické charakteristiky tepelných čerpadel AEROGOR MODEL

HP AW 9

HP AW 12

HP AW 14

HP AW 17

Rozměry – vnitřní jednotka (v x š x h)

mm

935x654x580

935x654x580

935x654x580

935x654x580

Rozměry – venkovní jednotka (v x š x h)

mm

1250x1060x1254

1250x1060x1254

1250x1060x1254

1250x1060x1254

Hmotnost – vnitřní jednotka

kg

120,2

130,2

131,7

133,5

Hmotnost – vnější jednotka

kg

152

152

152

152

Teplota topné vody

°C

55

55

55

55

Teplota topného zdroje (vzduchu)

°C

-20 až 40 °C

-20 až 40 °C

-20 až 40 °C

-20 až 40 °C

Chladivo

/

R 407 C

R 407 C

R 407 C

R 407 C

Chladivo/hmotnost

kg

8

8

8

8

Hladina akustického výkonu vnitřní jednotky*

dB (A)

60 (+/- 1,5 dB)

60 (+/- 1,5 dB)

60 (+/- 1,5 dB)

60 (+/- 1,5 dB)

Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 10 m venkovní jednotky*

dB

35 (+/- 1,5 dB)

35 (+/- 1,5 dB)

35 (+/- 1,5 dB)

35 (+/- 1,5 dB)

Průtok vody – tepelný zdroj

m 3/h

4800

4800

4800

5100

Průtok vody - topení

m 3/h

1,77

2,08

2,53

2,76

Napájení / pojistka

V /A

400/C10

400/C10

400/C10

400/C16

* Měřeno podle normy DIN EN 3750.

Technické charakteristiky při různých teplotách zdroje (vzduchu) a topné vody MODEL

HP AW 9

HP AW12

HP AW14

HP AW17

Podlahové vytápění Topný výkon/COP (A7/W35)**

kW/

9,9/4,4

11,8/4,3

14,2/4,4

15,4/4,2

Topný výkon/COP (A2/W35)**

kW/

7,5/3,5

8,8/3,4

10,3/3,5

11,2/3,4

Topný výkon/COP (A-7/W35)**

kW/

5,3/2,6

6,6/2,7

7,7/2,7

8,9/2,8

Topný výkon/COP (A7/W55)**

kW/

9,0/2,8

10,6/2,9

12,9/3,0

13,7/2,8

Topný výkon/COP (A2/W55)**

kW/

7,0/2,3

8,4/2,5

9,7/2,4

11,1/2,4

Topný výkon/COP (A-7/W55)**

kW/

5,2/1,8

5,8/1,8

7,4/2,0

8,3/1,9

Radiátory

** Měřeno pro parametry vzduch-voda; podle normy EN 14511.


23

1

Tepelný výměník Funguje jako sací akumulátor k ochraně kompresoru proti zahlcení kapalným chladivem. Funguje jako vnitřní výměník tepla a zlepšuje účinnost chladicího systému.

2

Kompresor Po letech užívání se technologie »Scroll« ukázala jako skvělá volba, neboť poskytuje vyšší míry účinnosti, jakož i tichý a spolehlivý provoz.

3

Kondenzátor Efektivní přenos tepelné energie: Vysoce účinný deskový kondenzační výměník s nízkým průtokovým odporem.

4

Expanzní ventil Jeho funkce spočívá ve snižování teploty a tlaku chladiva na úroveň umožňující jeho odpařování a vstup do výparníku.

5

Čtyřcestný reverzní ventil Umožňuje aktivní chlazení v letních měsících a odmrazování venkovní jednotky.

6

Vysoušecí filtr Prvek v chladicím systému určený pro odstraňování vody z chladiva s cílem zabránit korozi komponentů systému.

7

Vstřikovací ventil chladiva Umožňuje provoz tepelného čerpadla v extrémních teplotních podmínkách a chrání kompresor před přetížením. Nastavitelný pro různé provozní podmínky.

HP AW 12 – s rovnání elektrického příkonu a topného výkonu při různých teplotách zdroje vzduchu (teplota okolního vzduchu) Topný výkon

25

kW

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

°C

-15

-7

2

7

10

20

12 kW | topná voda až 35°C Teplota zdroje

°C

Příkon

kW

0

°C

-15

-7

2

7

20

35

12 kW | topná voda až 55°C -15

-7

2

7

10

20

Teplota zdroje

°C

-15

-7

2

7

10

20

Příkon

kW

2,3

2,4

2,6

2,7

2,8

2,9

Příkon

kW

3,1

3,2

3,4

3,6

3,7

3,8

Topný výkon

kW

4,8

6,6

8,8

11,8

13,0

15,7

Topný výkon

kW

4,6

5,8

8,4

10,6

11,4

14,9

/

2,1

2,7

3,4

4,3

4,6

5,4

COP

/

1,5

1,8

2,5

2,9

3,1

3,9

COP


24

TEPELNÉ ČERPADLO

AEROGOR Externí jednotka, která se instaluje ve venkovním prostředí, sestává z výparníku a ventilátoru umístěných v krycím boxu odolném povětrnostním podmínkám. Různá provedení venkovní jednotky umožňují nejlepším možným způsobem se přizpůsobit vzhledu vašeho domova. Boční krycí panely jsou k dispozici ve třech provedeních: fasádní panel, plech a dřevo.

Fasádní panel

Dřevo

Plech


25

1 2 3 4 5

Ventilátor Box, krycí panely Elektronický expanzní ventil Výparník Bezpečnostní kryt výparníku, stříška

Výhody děleného typu tepelného čerpadla split v porovnání s kompaktním čerpadlem vzduch / voda nebo s vertikální venkovní jednotkou:

• Kompresor je instalován ve vnitřní jednotce, což umožňuje provoz v optimálním teplotním rozsahu. Navíc nevyžaduje přídavný elektrický ohřívač kompresorového oleje, čímž snižuje spotřebu elektrické energie a zvyšuje COP tepelného čerpadla; • Umožňuje instalaci většího výparníku, čehož důsledkem je větší teplosměnná plocha a potažmo vyšší výkon výparníku; • Kompresor instalovaný ve vnitřní jednotce zaručuje nižší hlučnost. Hluk vycházející od ventilátoru se rozprostírá rovnoměrně všemi směry, a tak neruší okolí; • Ve srovnání s kompaktním typem má nižší tepelné ztráty; tepelné ztráty v kompaktním typu jsou vyšší v důsledku toho, že kondenzační jednotka je venku a je vystavena

nižším teplotám, a také z důvodu větší vzdálenosti mezi akumulačním zásobníkem vody a tepelným čerpadlem; • Různá designová řešení venkovních jednotek, tj. kovové, fasádní nebo dřevěné panely, umožňují se přizpůsobit okolí z hlediska designu; • Elektrický ohřívač používaný pro odmrazování potrubí pro odvod kondenzátu, který je umístěn v některých kompaktních venkovních jednotkách, může snižovat COP tepelného čerpadla; • V bivalentním režimu vytápění lze tepelné čerpadlo vypnout, např. během naší nepřítomnosti; může totiž zůstat v klidovém stavu, pokud jeho provoz není nutný. U kompaktního typu s přívodem vody není takové vypnutí možné vzhledem

k riziku zamrznutí vody v potrubí. • Elektronický expanzní ventil se instaluje do venkovní jednotky, přičemž pokrývá velmi široký provozní rozsah (2-18 kW). Ve srovnání s termostatickým expanzním ventilem funguje elektronický ventil rychleji a přesněji, čímž umožňuje lepší regulaci tepelného čerpadla. • Horizontální instalace umožňuje různá nastavení provozu ventilátoru; tepelné čerpadlo pracuje optimálně i při nižším přívodu vzduchu, pouze zahřívací čas je delší. Pokud tedy chceme snížit hlučnost venkovní jednotky, nastavíme nižší výkon ventilátoru, přičemž můžeme dosáhnout adekvátního provozu tepelného čerpadla navzdory nižšímu přívodu vzduchu.


26

BIVALENTNÍ SYSTÉMY V optimálně izolovaných budovách (nové stavby, nízkoenergetické domy, pasivní domy) mohou tepelná čerpadla vzduch / voda většinou pokrýt všechny tepelné ztráty v průběhu celé topné sezóny. V takových případech, kdy není zapotřebí žádný další zdroj tepla, je systém tepelného čerpadla v tak zvané monovalentní konfiguraci. U starších budov s minimální tepelnou izolací vyžadují tepelná čerpadla vzduch / voda další tepelný zdroj pro případy, kdy venkovní teploty v zimě dosáhnou svých minim. Je-li teplota výrazně pod bodem mrazu, např. při -15 °C, nemohou tepelná čerpadla vzduch / voda dodávat dostatečné množství topného výkonu k pokrytí

celkové potřeby tepla takového domu. Jak padá teplota okolního prostředí, klesá i výkon tepelného čerpadla vzduch / voda; nároky na vytápění budovy přitom zároveň rostou. Čím horší je izolace budov, tím vyšší jsou tepelné ztráty. Proto je třeba zajistit další zdroj dodatečného vytápění pro nejchladnější období zimy. Pro pokrytí dodatečné potřeby tepla lze využít stávající kotel, cirkulační elektrický ohřev nebo krb.

zdroj, který spolupracuje s tepelným čerpadlem na vytápění budovy na požadovanou pokojovou teplotu. Další možností je nechat fungovat pouze dodatečný topný zdroj, bez tepelného čerpadla, a to od okamžiku dosažení bivalentního bodu (bodu nebo teploty, při níž vytápění samotným tepelným čerpadlem již nepostačuje). Tepelné čerpadlo bude znovu aktivováno, až když teplota vystoupá nad bivalentní bod - teplotu.

Elektronická regulace tepelného čerpadla AEROGOR umožňuje regulaci bivalentního systému s dodatečným zdrojem vytápění. Při určité teplotě okolního prostředí, např. -10 ° C, aktivuje řídící regulace další

Třetí alternativou je použití nadměrně výkonného tepelného čerpadla pro dosažení monovalentního provozu bez přídavného zdroje vytápění.

Bivalentní bod

Topný výkon a tepelné ztráty [kW]

25

Tepelné ztráty budovy [kW]

Výkon tepelného čerpadla Aerogor [kW]

20 Samostatné vytápění tepelným čerpadlem

15

10

Dodatečné vytápění z dalšího zdroje

Bivalentní bod

5

0

-20

-15

-10

-7

-5

0

5

10

Teplota okolního prostředí (vzduch) [°C]

15

20


27

Regulace ZAPNUTO / VYPNUTO Tepelná čerpadla Gorenje pracují v systému ZAPNUTO /VYPNUTO (ON/OFF). Klíčovým komponentem vymezujícím způsob regulace je kompresor. Tepelná čerpadla Gorenje jsou vybavena vysoce-kvalitními scroll kompresory, které vynikají efektivním a tichým provozem, jakož i dlouhou životností. Aby kompresor nespínal příliš často, potřebují tyto systémy

akumulační zásobník teplé vody. Méně časté spínání kompresoru prodlužuje životnost tepelného čerpadla. V systému ZAPNUTO / VYPNUTO tepelné čerpadlo, resp. kompresor tepelného čerpadla pracuje, dokud teplota v zásobníku teplé vody nedosáhne nastavené hodnoty. Pak je kompresor přepnut do pohotovostního režimu do doby, dokud teplotní čidla v

zásobníku nezaregistrují určitý pokles teploty vody. Pak se tepelné čerpadlo zapne a běží, dokud teplota vody v zásobníku opět nedosáhne nastavené hodnoty. Teplota v akumulační nádrži závisí na tepelné izolaci budovy a způsobu vytápění. Při vytápění radiátory jsou teploty vyšší, např. 45 - 55 ° C, u podlahového vytápění se teplota pohybuje mezi 25 a 35 °C.

• Třístupňový dodatečný zdroj vytápění • 3-6-9 kW topného výkonu • Používá se většinou u tepelných čerpadel vzduch / voda

Technické charakteristiky elektrického průtokového ohřívače BFU Výška

mm

560

Šířka

mm

240

Hloubka

mm

135

Objem nádrže

l

1,6

Výkon průtokového ohřívače

kW

3/6/9

Stupeň krytí

/

IP44

Max. povolený tlak vody

MPa/bar

0,25/25

Napájení

/

3 x 400V AC, 50 Hz

Min. teplota vody

°C

10

Max. teplota vstupní vody

°C

58

Vypínací teplota

°C

9

Minimální průtok vody

m 3/h

0,45

Minimální tlak vody

bar

7

Elektrický průtokový ohřívač BFU 3, 6, 9 kW Cirkulační elektrický ohřívač je v zásadě určen k instalaci s tepelným čerpadlem k vytápění jednotlivých, samostatně stojících budov. Protože poskytuje dodatečné vytápění, je většinou instalován s tepelnými čerpadly vzduch / voda. Při nízkých teplotách (např. -15 ° C) nemůže čerpadlo vzduch / voda plně

pokrýt tepelné požadavky budovy. Z tohoto důvodu se pro vytápění na požadovanou teplotu používá průtokový elektrický ohřívač. Třístupňový ohřívač využívá 3, 6, nebo 9 kW topného výkonu v závislosti na požadavcích topného systému.

Cirkulační elektrický ohřívač je vybaven ochranou proti přehřátí a stykačem pro externí ovládání tří výkonových úrovní. Elektrický modul využívá princip ohřívače ponořeného do nádrže s vodou nebo elektrického ohřívače bez ohřevu TUV. Nerezové spirály a nádrž jsou vyrobeny z kyselinovzdorné oceli, která zaručuje dlouhou životnost.


28

INTELIGENTNÍ ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ Energeticky účinný provoz topného systému závisí především na efektivním řídicím systému, kterým je tepelné čerpadlo vybaveno. Inteligentní elektronické řídící jednotky v tepelných čerpadlech Gorenje sledují provoz zařízení podle vnějších vstupních a výstupních parametrů a řídí oběhová čerpadla, směšovací ventily, ponorná čerpadla, uzavírací ventily, atd.

Základní regulace Základní regulace podporuje dva nezávislé okruhy topení - jeden přímý a jeden směšovací. Pro každý okruh je topná křivka nastavena nezávisle. Základní regulace rovněž podporuje ohřev užitkové vody s programem antilegionella, jakož i alternativní zdroje, jako jsou například solární panely nebo kotle na dřevo. Regulace také umožňuje bezproblémovou regulaci dodatečných zdrojů, jako je například topný olej nebo plyn. Elektronické regulační prvky jsou univerzální pro

SMART WEB všechny typy tepelných čerpadel. V případě velkých systémů je rozšíření základní regulační jednotky naprosto jednoduché. Ve většině případů závisí regulace topného okruhu na vnější teplotě. Topná křivka je odvislá od vlastností vytápěné budovy, což je jediná záruka toho, že tepelné čerpadlo bude bez ohledu na venkovní teplotu ohřívat vodu vždy na nejnižší přijatelnou teplotu. Výše teploty tak určuje účinnost topného systému. Čím nižší je teplota topení, tím vyšší je topný faktor.

Snadné ovládání Navigační menu je srozumitelné a jednoduché. Každá obrazovka je označena pořadovým číslem tak, aby si byl uživatel za všech okolností vědom, která stránka menu je aktuálně otevřena. Příkazy jsou označeny příslušným textem. Jednotku lze ovládat pomocí uživatelské klávesnice na tepelném čerpadle, nebo prostřednictvím další řídící jednotky

pokojového termostatu. Základní funkce jsou k dispozici pomocí tlačítek na řídící jednotce a teplotu topného systému lze snadno nastavit otočnou stupnicí, která se nachází ve středu řídící jednotky. Pro pokročilé uživatele lze ovladače rovněž nasměrovat přes rozhraní do osobního počítače nebo dokonce do inteligentního elektronického domácího systému.

Aplikace Smart Web vám umožní sledování vašeho tepelného čerpadla bez ohledu na to, kde se nacházíte. Internet lze využít k připojení ovladačů tepelného čerpadla ke svému osobnímu počítači nebo mobilnímu telefonu. Systém tak umožňuje sledovat nastavení, mít přehled o aktuálním provozním stavu zařízení a dostávat upozornění v případě jakýchkoli poruch. Dálkové ovládání vašeho topného systému vám umožňuje komfortní pohodlí, a díky stálé kontrole provozu zařízení činí váš topný systém nákladově a energeticky efektivním.


29

AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY PRO TOPNOU VODU Všechna tepelná čerpadla Gorenje mají dva nezávislé hydraulické okruhy, které umožňují nezávislé vytápění místností a ohřev užitkové vody. Navíc tepelná čerpadla umožňují i chlazení. K optimálnímu výkonu vyžaduje topný systém s integrovaným tepelným čerpadlem akumulační zásobník topné vody. Účelem zásobníku v systému je akumulovat energii a zajišťovat potřebnou teplotu topné vody. Jeho funkcí je také snížit počet cyklů aktivace tepelného čerpadla, což prodlužuje životnost kompresoru.

G1*

B

A

C

D

E

F

Section A-A

G1*

• Vnitřní vrstva vyrobena z vysoce kvalitního plechu • Pracovní tlak 6 bar • Vysoce kvalitní PU-izolace, tloušťka 50 mm • Vnější vrstva zhotovena z ocelového plechu a opatřena práškovým nátěrem stříbrošedé barvy (jiné barvy na přání) • Příruba (D = 180 mm) se záslepkou a izolací víka krytu (lze použít i pro žebrovaný výměník tepla nebo vestavěný ohřívač) • Připojovací pouzdro (6/4”) pro instalaci elektrického ohřívače “SH”, nebo jako další připojení • Drážka pro variabilní instalaci senzorů • Všechny spoje s 1” vnějším závitem • Vnější tělo se zesílenými lemy • Svorka 6/4” pro instalaci elektrického ohřívače “SH”, nebo jako další připojení¸.

45°

A

Ø

18

0

90

°

A

20°

Technické charakteristiky akumulačních zásobníků topné vody MODEL

ZV 200

ZW 300

WPPS 200

WPPS 300

WPPS 400

Rozměry Ø

mm

660

660

600

600

670

A

mm

305

305

305

305

345

B

mm

245

245

246

246

272

C

mm

591

791

803

983

1035

D

mm

611

811

710

970

1000

E

mm

877

1277

1057

1514

1525

F

mm

1117

1517

1340

1797

1832

Výška v náklonu

mm

1192

1585

1400

1835

1885

Hmotnost

kg

125

142

118

125

135


30

OHŘÍVAČE VODY S TEPELNÝM ČERPADLEM


31

Společnost Gorenje vyvinula produkt, který šetří peníze a přispívá k čistšímu životnímu prostředí. Tepelné čerpadlo je v každém případě energeticky nejúčinnější a nejúspornější způsob ohřevu vody. Čerpadlo je namontováno na zásobníku a získává volnou energii z okolního prostředí – ze vzduchu a ohřívá vodu v zásobníku až na 55 °C. Čerpadlo je vybaveno systémem termální

dezinfekce pro zabránění růstu legionelly a to tak, že navíc v pravidelných intervalech dodatečně ohřívá systém až na 65 °C. Současně lze čerpadlo použít pro chlazení či vysoušení menších místností, jako jsou sklepy, prádelny nebo sklady. Ve srovnání s tradičním vytápěním například s elektřinou, plynem či kotlem na topný olej se investice vrátí za několik let.


32

STACIONÁRNÍ OHŘÍVAČE VODY

S TEPELNÝM ČERPADLEM • • • • • • • • •

Objemy: 200, 300 litrů. Vertikální verze pro umístění na podlahu. Kompaktní provedení (tepelné čerpadlo a nádrž na vodu v jedné jednotce). Rotační kompresor. Kondenzátor obtočený kolem nádrže. Jeden nebo dva přídavné trubkové výměníky tepla pro kombinaci s jinými zdroji energie (ústřední topení, solární energie, atd.). Nádrž vyrobena z vysoce kvalitního ocelového plechu, smalt aplikovaný při 850 °C. Magnéziová anoda pro dodatečnou antikorozní ochranu nádrže. Digitální regulátor tepelného čerpadla s následujícími funkcemi: 1. Nastavení teploty vody v nádrži, 2. Zobrazení teploty vody v nádrži, 3. Ovládání programu legionelly. Vynikající tepelná izolace - nižší tepelné ztráty.

Ø660

MODEL

TC 200-1/ZBR

TC 300-1/ZBR

TC 300-2/ZBR

A

mm

1150

1550

1550

B

mm

740

740

740

C

mm

380

560

560

D

mm

-

-

930

E

mm

-

-

360

F

mm

1010

1410

1410

H

mm

1550

1950

1950

I

mm

710

880

880

J

mm

770

950

950

HV

palec

G1

G1

G1

IM

palec

G1

G1

G1

IM

CV

palec

G 3/4

G 3/4

G 3/4

VM

VM

palec

G1

G1

G1

CV

TV

palec

G1

G1

G1

H1

mm

150

200

200

TV

H

A F

I

270

IM HV TV 175

J

B

C

D

H1

E

H2

VM TM

HV – Přívod studené vody IM – Střední vývod tepelného výměníku CV – Cirkulační potrubí VM – Střední přívod tepelného výměníku TV – Výstup teplé vody H1, H2 – Drážka pro čidla


33

Tepelné čerpadlo v kombinaci s plynovým kotlem a solárním kolektorem Solární kolektor

Radiátor

Plynový kotel ústředního topení Tepelné čerpadlo TC 300-2/ZBR - ZRC

Solární čerpací stanice

Expanzní nádoba

Technické charakteristiky tepelných čerpadel TC ZBR MODEL

TC 200-1/ZBR

TC 300-1/ZBR

TC 300-2/ZBR

Objem [l]

200

285

280

Výška [mm]

1550

1950

1950

Průměr [mm]

660

660

660

Přípojky k vodovodní síti

G1

G1

G1

Netto/brutto hmotnost / s vodou [kg]

112/120/312

142/150/472

164/172/444

Jmenovitý elektrický výkon

560

560

560

Zahřívací doba [h: min.] A15/W10-55*

6:15

9:15

9:15

Spotřeba energie v zahřívací době [kWh] A15/W10-55*

2,9

4,15

4,15

Jmenovitý odběrný profil

L

XL

XL

Spotřeba energie podle zvoleného profilu [kWh] A15/W10-55*

4,36

6,33

6,33

COPDHW (A7/W10-55) EN 16147*

2,9

3,1

3,1

COPt EN 255-3

4,2

4,2

4,2

Maximální množství využitelné vody (min 40 °C) [l]*

260

380

380

Příkon v pohotovostním režimu [W] podle EN16147

37

39

39

Akustický výkon [dB (A)] /Akustický tlak na 1 m [dB (A)]

63/48,5

63/48,5

63/48,5

Chladivo

R134a

R134a

R134a

Množství chladiva

750

750

750

Provozní rozsah - teplota vzduchu [°C]

10/35

10/35

10/35

Max. teplota / Program anti-legionella [°C]

55/65

55/65

55/65

Napětí / frekvence [V/Hz]

230/50

230/50

230/50

Max. spotřeba energie [W]

560

560

560

Smaltovaná ocelová nádrž / Ochranná magnéziová anoda

+/+

+/+

+/+

Průměrná tloušťka izolace [mm]

57

57

57

Stupeň krytí

IP 21

IP 21

IP 21

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY

TEPELNÉ ČERPADLO

ZÁSOBNÍK

VÝMĚNÍK – SPODNÍ Připojovací rozměr

G1

G1

G1

Plocha výměníku [m2]

0,85

1,45

1,45

Objem [l]

5,3

9,1

9,1

Topný výkon [kW]**

25,8

42,7

42,7

VÝMĚNÍK – HORNÍ Připojovací rozměr

-

-

G1

Plocha výměníku [m2]

-

-

0,9

Objem [l]

-

-

5,7

Topný výkon [kW]**

-

-

26,9

0,6 (6)/1,2 (12)

0,6 (6)/1,2 (12)

0,6 (6)/1,2 (12)

85/85

85/85

85/85

+

+

+

750x750x1700

750x750x2100

750x750x2100

PRACOVNÍ TLAK Akumulační zásobník / Výměník tepla [MPa] ([bar]) MAX. TEPLOTA Akumulační zásobník / Výměník tepla [°C] DOPLNĚK PŘÍSLUŠENSTVÍ Montáž elektrického ohřívače na spojovací objímky G 6/4 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE Rozměry obalu [mm]

* Ohřev užitkové vody až do 55 °C při vstupní teplotě vzduchu 15 °C, vlhkosti 74% a vstupní teplotě vody 10 °C. Podle EN 16147. ** Ohřev užitkové vody od 10 do 45 °C při vstupní teplotě topného média 80 °C a průtoku 3000 l/hod.


34

OHŘÍVAČE VODY S TEPELNÝM ČERPADLEM – SE VZDUCHOVÝM POTRUBÍM • • • • • • • • •

• • • • •

Objemy: 200, 300 litrů. Vertikální verze pro umístění na podlahu. Kompaktní provedení (tepelné čerpadlo a nádrž na vodu v jedné jednotce). Rotační kompresor. Kondenzátor obtočený kolem nádrže. Jeden nebo dva přídavné trubkové výměníky tepla pro kombinaci s jinými zdroji energie (ústřední topení, solární energie,…). Nádrž vyrobena z vysoce kvalitního ocelového plechu, smalt aplikovaný při 850 °C. Magnéziová anoda pro dodatečnou antikorozní ochranu nádrže. Digitální regulátor tepelného čerpadla s následujícími funkcemi: 1. Nastavení teploty vody v nádrži, 2. Zobrazení teploty vody v nádrži, 3. Ovládání programu legionelly. Vynikající tepelná izolace - nižší tepelné ztráty. Možnost připojení vzduchového potrubí k tepelnému čerpadlu. Možnost výběru vstupních a výstupních míst vzduchovodů. Vzduch vycházející z místnosti lze použít k větrání. Chlazený vzduch z tepelného čerpadla lze využít pro účinné chlazení místností nebo prostor, jako jsou skladovací prostory nebo prosklené místnosti.

Ø660

IZ VZ

MODEL

TC 200-1/ZCR

TC 300-1/ZCR

TC 300-2/ZCR

A

mm

1150

1550

1550

B

mm

740

740

740

C

mm

380

560

560

D

mm

-

-

930

E

mm

-

-

360

F

mm

1010

1410

1410

H

mm

1540

1940

1940

1680

2080

2080

H* TV

E

H2

TM

mm

710

880

880

J

mm

770

950

950

HV

palec

G1

G1

G1

IM

palec

G1

G1

G1

CV

palec

G 3/4

G 3/4

G 3/4

VM

palec

G1

G1

G1

TV

palec

G1

G1

G1

H1

mm

150

200

200

H2

mm

-

-

200

I

IZ

VZ

112,5

150

175

TV

270

IM

195

J

B

C

D

F

CV

H

A

VM

H*

H1

IM

I

HV – Přívod studené vody IM – Střední vývod tepelného výměníku CV – Cirkulační potrubí VM – Střední přívod tepelného výměníku TV – Výstup teplé vody H1, H2 – Drážka pro čidla VZ – Přívod vzduchu IZ – Vývod vzduchu


35

Ohřívače vody s tepelným čerpadlem – se vzduchovým potrubím Tepelné čerpadlo Gorenje se vzduchovým potrubím umožňuje větrání domu při současném použití odsávaného horkého vzduchu k ohřevu užitkové vody. Studený vzduch lze odvádět potrubím mimo budovu nebo do jakékoli části domu, která vyžaduje chlazení.

Technické charakteristiky tepelných čerpadel TC ZCR MODEL

TC 200-1/ZCR

TC 300-1/ZCR

TC 300-2/ZCR

Objem [l]

200

285

280

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY Výška/se vzduchovým potrubím [mm]

1540/1680

1940/2080

1940/2080

Průměr [mm]

660

660

660

Přípojky k vodovodní síti

G1

G1

G1

Rozměry vzduchového potrubí [mm/m]

Ø150/10

Ø150/10

Ø150/10

Netto/brutto hmotnost / s vodou [kg]

112/120/312

142/150/427

164/172/444

TEPELNÉ ČERPADLO Jmenovitý elektrický výkon [W]

560

560

560

Zahřívací doba [h: min.] A7/W10-55*

7:45

10:05

10:05

Spotřeba energie v zahřívací době [kWh] A7/W10-55*

3,48

4,5

4,5

Jmenovitý odběrný profil

L

XL

XL 7,58

Spotřeba energie podle odběrného profilu [kWh] A7/W10-55*

5,13

7,58

COPDHW (A7/W10-55) EN 16147*

2,45

2,6

2,6

COPt EN 255-3

4,2

4,2

4,2

Maximální množství využitelné vody (min 40 °C) [l] *

260

380

380

Příkon v pohotovostním režimu [W] podle EN16147

37

39

39

Akustický výkon [dB(A)] / Akustický tlak na 1 m [dB(A)]

56,7/44

56,7/44

56,7/44

Chladivo

R134a

R134a

R134a

Množství chladiva [g]

750

750

750

Provozní rozsah - teplota vzduchu [°C]

7/35

7/35

7/35

Jmenovitý průtok vzduchu [m3/h]

480

480

480

Maximální pokles tlaku [Pa]

90

90

90

Max. teplota / Program anti-legionella [°C]

55/65

55/65

55/65

Napětí / Frekvence [V/Hz]

230/50

230/50

230/50

Max. spotřeba energie [W]

560

560

560

ZÁSOBNÍK Smaltovaná ocelová nádrž / Ochranná magnéziová anoda

+/+

+/+

+/+

Průměrná tloušťka izolace [mm]

57

57

57

Stupeň krytí

IP 21

IP 21

IP 21 G1

VÝMĚNÍK – SPODNÍ Připojovací rozměr

G1

G1

Plocha výměníku [m2]

0,85

1,45

1,45

Objem [l]

5,3

9,1

9,1

Topný výkon [kW]**

25,8

42,7

42,7 G1

VÝMĚNÍK – HORNÍ Připojovací rozměr

-

-

Plocha výměníku [m2]

-

-

0,9

Objem [l]

-

-

5,7

Topný výkon [kW]**

-

-

26,9

0,6 (6)/1,2 (12)

0,6 (6)/1,2 (12)

0,6 (6)/1,2 (12)

85/85

85/85

85/85

+

+

+

750x750x1700

750x750x2100

750x750x2100

PRACOVNÍ TLAK Akumulační zásobník / Výměník [MPa] ([bar]) MAX. TEPLOTA Akumulační nádrž / Výměník tepla [°C] DOPLNĚK PŘÍSLUŠENSTVÍ Montáž elektrického ohřívače na spojovací objímky G 6/4 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE Rozměry obalu [mm]

* Ohřev užitkové vody až do 55 °C při vstupní teplotě vzduchu 7 °C, vlhkosti 89% a vstupní teplotě vody 10 °C. Podle EN 16147. ** Ohřev užitkové vody od 10 do 45 °C při vstupní teplotě topného média 80 °C a průtoku 3000 l/hod.


36

NÁSTĚNNÉ OHŘÍVAČE VODY

S TEPELNÝM ČERPADLEM • Objem: 80, 100 a 120 litrů. • Verze pro nízké teploty: od -7 °C do +35 °C. • Rotační kompresor. • Kondenzátor obtočený kolem nádrže. • Verze bez a se vzduchovým potrubím. • Řízení programu legionelly. • Možnost nezávislého provozu ventilátoru. • Nepřímotopné prvky. • Elektronický ovládací panel s dotykovým LCD displejem. • Zásobník vyroben z vysoce kvalitního ocelového plechu, smalt aplikovaný při 850°C. • Magnéziová anoda pro dodatečnou antikorozní ochranu zásobníku. • Ekologické chladivo R134a.

Elektronický ovládací panel s dotykovým LCD displejem • • • • • • •

Nastavení a zobrazení teploty. Nastavení a zobrazení hodiny a dne. Zobrazení dostupnosti teplé vody. Programování podle času a dne. Režim rychlého ohřevu “TURBO”. Topení na vyšší teplotu (75 °C). Nastavení režimu několikadenní nepřítomnosti. • Nezávislá funkce větrání. • Chybová diagnostika.

Technické charakteristiky tepelných čerpadel TC ZNR MODEL Objem [l] PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY Výška [mm] Šířka [mm] Hloubka [mm] Přípojky k vodovodní síti Vzduchové potrubí [mm/m] Netto hmotnost / s vodou [kg] TEPELNÉ ČERPADLO Jmenovitý elektrický výkon [W] Zahřívací doba [h: min.] A15/W10-55* Spotřeba energie v zahřívací době [kWh] A15/W10-55* Jmenovitý odběrný profil Spotřeba energie odběrného profilu [kWh] A15/W10-55* COPDHW (A15/W10-55) EN 16147* COPt EN 255-3 Zahřívací doba [h: min.] A7/W10-55** Spotřeba energie v zahřívací době [kWh] A7/W10-55** Spotřeba energie podle zvoleného cyklu [kWh] A7/W10-55** COPDHW (A7/W10-55) EN 16147** Příkon v pohotovostním režimu [W] podle EN16147 Maximální množství využitelné vody (min 40 °C) [l] * Akustický výkon [dB (A)] / Akustický tlak na 1 m [dB(A)] Chladivo Množství chladiva [g] Provozní rozsah - teplota vzduchu [°C] Jmenovitý průtok vzduchu [m3/h] Maximální pokles tlaku [Pa] ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ Maximální spotřeba energie [W] Počet el. ohřívačů x výkon [W] Napětí / Frekvence [V/Hz] Elektrická ochrana [A] Stupeň krytí ZÁSOBNÍK Smaltovaná ocelová nádrž / Ochranná magnéziová anoda Průměrná tloušťka izolace [mm] Pracovní tlak [MPa] ([bar]) MAX. TEPLOTA Topení tepelným čerpadlem [°C] Topení elektrickým ohřívačem [°C] PŘEPRAVNÍ ÚDAJE Rozměry obalu [mm]

TC 80 ZNT 80

TC 100 ZNT 100

TC 120 ZNT 120

1197 506 506 G 1/2 Ø125 (150x70)/10 58/138

1342 506 506 G 1/2 Ø125 (150x70)/10 62/162

1497 506 506 G 1/2 Ø125 (150x70)/10 68/188

250 4:40 0,99 M 2,04 3,1 4,2 5:55 1,22 2,43 2,65 22 100 51/39,5 R134a 550 -7/+35 330 80

250 5:40 1,19 M 2,05 3,1 4,2 7:20 1,49 2,47 2,6 23 125 51/39,5 R134a 550 -7/+35 330 80

250 6:40 1,41 M 2,08 3,1 4,2 8:45 1,77 2,54 2,6 24 145 51/39,5 R134a 550 -7/+35 330 80

2350 2 x 1000 230/50 16 IP24

2350 2 x 1000 230/50 16 IP24

2350 2 x 1000 230/50 16 IP24

+/+ 40 - 85 0,6 (6)

+/+ 40 - 85 0,6 (6)

+/+ 40 - 85 0,6 (6)

55 75

55 75

55 75

575x600x1440

575x600x1555

575x600x1680

* Ohřev užitkové vody až do 55 °C při vstupní teplotě vzduchu 15 °C, vlhkosti 74% a vstupní teplotě vody 10 °C. Podle EN 16147. ** Ohřev užitkové vody až do 55 °C při vstupní teplotě vzduchu 7 °C, vlhkosti 89% a vstupní teplotě vody 10 °C. Podle EN 16147.


37

OHŘÍVAČE VODY PRO

TEPELNÁ ČERPADLA

Současné větrání a příprava teplé užitkové vody Moderní budovy jsou charakteristické utěsněnými okny a dveřmi a vynikající izolací stěn. Nástěnné tepelné čerpadlo Gorenje umožňuje ventilaci domova při současném využití odsávaného horkého vzduchu pro ohřev užitkové vody.

Studený vzduch lze odvádět potrubím mimo budovu nebo do jakékoli části domu, která vyžaduje chlazení. Konstrukce jednotky na stěnu navíc slouží k zachování funkčnosti místnosti, v níž je tepelné čerpadlo nainstalováno.

• Možnost připojení vzduchového potrubí k tepelnému čerpadlu. • Možnost výběru vstupních a výstupních míst vzduchovodů. • Vzduch nasávaný z místnosti lze použít k větrání. • Chladný vzduch z tepelného čerpadla lze využít pro účinné chlazení místností nebo prostorů, jako jsou skladovací nebo prosklené místnosti.

min 15 cm

285

324

588,5

170

5

Ø28 Ø285

A

350

118

min 75 cm

100

533

G1/2

293,7

350

263,5

B

min 20 cm

506

min 20 cm


38


39


Gorenje spol. s r.o. Pobočná 1/1395 | 141 00 Praha 4 – Michle T +420 244 10 45 11 | F +420 261 21 78 87 gorenje@gorenje.cz | www.gorenje.cz

Gorenje spol. s r.o. Gorenje spol. s r.o. Hlavní 318 | 250 64 Měšice u Prahy

ASITENČNÍ LINKA 800 105 505 Na asistenční lince Vám naši odborní pracovníci pomohou v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hod. rychle a profesionálně vyřešit záruční, případně pozáruční, opravy výrobků Gorenje.

Změny technických parametrů, vybaveni a cen vyhrazeny bez upozornění.

Duben 2013.

Katalog Tepelna Čerpadla  
Katalog Tepelna Čerpadla  
Advertisement