Page 1

2009 V รถ r u l i s t i


2

Efnisyfirlit

Vörunúmer B2000P2.....................................................................6 B7345RB...................................................................48 BC7310AX................................................................ 53 BM2120AX...............................................................74 BM6120AX...............................................................74 BO71ORAB...............................................................10 BO71-ORA-W.......................................................... 14 BO71ORAX...............................................................10 BO87ORAB..............................................................10 BO87-ORA-W........................................................ 14 BO87ORAX..............................................................10 BO7110AB.................................................................48 BO7110AW...............................................................48 BO7110AX.................................................................48 BO7110AA.................................................................48 BO7310AX...............................................................49 BO7310BX................................................................50 BO7345RW.............................................................48 BO7510AW..............................................................49 BO7510AX................................................................49 BO8630AX..............................................................49 BO8730AB..............................................................50 BO8730AW............................................................49 BO8730AX..............................................................49 BO8730AA..............................................................50 BO8735AX...............................................................50 BO8780AX..............................................................50 BOC5322AX.............................................................51 BOC6322AX.............................................................51 BOP7115AX................................................................51 BOP7325AX..............................................................51 BP8990E...................................................................50 BP8990S.....................................................................51 BP-ORA-E.................................................................10 BP-ORA-S.................................................................10 BWD1102AX..............................................................51 BWD1102X................................................................ 75 CFA9100E................................................................ 75 D50310.......................................................................34 D65225....................................................................... 35 D65238...................................................................... 35 D71112........................................................................... 33 D71312.........................................................................34 D72122........................................................................34 D72325.......................................................................34 D72325BK................................................................34 D73122........................................................................34 D73325....................................................................... 35 D74325....................................................................... 35 D74325AL................................................................ 35 DAH301RF............................................................... 59 DAH302HV............................................................. 59 DAH302RF.............................................................. 59 DAH500W............................................................... 59 DAH510W................................................................. 59 DAH550E...................................................................61 DC100W......................................................................61 DC200E.......................................................................61 DF610E.......................................................................60 DF610W.....................................................................60 DF615E.......................................................................60 DF615W.....................................................................60 DF620E.....................................................................60 DF620W...................................................................60 DFD70PAX..............................................................36 DFD70PBX..............................................................36 DFG602-ORA-S......................................................11 DFG2070P2............................................................... 7 DFG6156AX...............................................................61 DFG6156BX...............................................................61 DFM46PAX.............................................................74 DFM46PBX..............................................................74 DFP2000P2............................................................... 7 DK410E........................................................................61 DK450E..................................................................... 62 DK600E..................................................................... 62 DK600S..................................................................... 62 DK600W.................................................................. 62 DK2000P2.................................................................. 7 DK9715AL................................................................. 67 DK9715E.................................................................... 67 DKG552-ORA-S/1...................................................11 DKG552-ORA-W...................................................15 DKG902-ORA-E......................................................11 DKG6335E...............................................................68 DKG6545E...............................................................69 DKG6545EX...........................................................69 DKG9335E...............................................................68 DKG9545E...............................................................69 DKG9545EX...........................................................69

DKG9715E................................................................ 67 DKR6355BK............................................................ 62 DKR6355X............................................................... 62 Domino...................................................................... 52 DPM-ORA-E..............................................................12 DPM-ORA-S..............................................................12 DPM-ORA-W...........................................................15 DPP-ORA-E..............................................................12 DPP-ORA-S...............................................................12 DPP-ORA-W............................................................15 DQG6535AX..........................................................66 DQG9535AX..........................................................66 DT 6545AX............................................................. 65 DT 6545E.................................................................66 DT 9545AX............................................................. 65 DT 9545E.................................................................66 DTG6335E...............................................................68 DTG6455BX........................................................... 65 DTG9335E...............................................................68 DTG9455BX........................................................... 65 DTS9515E.................................................................66 DU601W.................................................................... 59 DVG6545AX...........................................................64 DVG6545BX...........................................................64 DVG6545E...............................................................64 DVG8545AX...........................................................64 DVG8545BX...........................................................64 DVG8545E...............................................................64 DVGA8545AX....................................................... 65 DVRG9535B...........................................................63 E6N1AX......................................................................54 E234W.......................................................................43 E52121AW.................................................................43 E57121AW.................................................................43 E63121AW.................................................................43 E67121AW.................................................................43 EC234W....................................................................43 EC630ASC..............................................................54 EC735E......................................................................44 EC765E......................................................................44 EC765W....................................................................44 EC774W....................................................................44 EC775E......................................................................44 EC2000P2..................................................................6 EC52121AW..............................................................44 EC57351AW............................................................45 EC65121AW.............................................................45 EC65121AX...............................................................45 EC67151AB...............................................................45 EC67151AW.............................................................45 EC67151AX...............................................................45 EC67321RB..............................................................46 EC67351BW............................................................46 EC67351BX..............................................................46 EC67551AB..............................................................46 EC67551AW............................................................46 EC67551AX..............................................................46 EC67553BW...........................................................47 EC67553BX.............................................................47 ECD615EX................................................................ 53 ECS680AX.............................................................. 56 ECS780AX............................................................... 56 ECT350C.................................................................. 53 ECT600-ORA-E......................................................11 ECT610AX................................................................54 ECT680AB.............................................................. 55 ECT680AC.............................................................. 55 ECT680AW............................................................. 55 ECT680AXC........................................................... 55 ECT680-ORA-E......................................................11 ECT680-ORA-W.................................................. 14 ECT780AC............................................................... 55 ECT780AXC........................................................... 55 ECT2600P2...............................................................6 ECT2700P2................................................................6 ECT2800P2................................................................ 7 EI67321AW..............................................................47 EI67321AX................................................................47 EIT390C.................................................................... 53 EIT695-ORA-E.........................................................11 EIT2600P2.................................................................. 7 EIT67753BW..........................................................47 EIT67753BX............................................................47 F4063W.................................................................... 26 F4105W..................................................................... 26 F6243W.................................................................... 26 F60308DE-1.............................................................27 F60308DW-1.......................................................... 26 Fest hlið við hlið................................................... 28 FESTING FYRIR EYJUHÁFA.........................71

FN61238DBK-1........................................................27 FN61238DE-1...........................................................27 FN61238DW-1.........................................................27 FN63238DE-1..........................................................27 FN63238DW-1........................................................27 G6N50AX.................................................................54 G432W-1.................................................................... 41 G61121AW................................................................... 41 GCS64C-1.................................................................54 GCS330C.................................................................. 53 GCSW310C.............................................................. 53 GHS64-ORA-W..................................................... 14 GI437E-2.................................................................... 41 GI63141AW................................................................ 41 GMO-20DGB...........................................................72 GMO20DGE.............................................................72 GMO20DGS.............................................................72 GMO20DGW...........................................................72 GMO23A....................................................................72 GMO-23DGE............................................................72 GMO 23 ORA...........................................................12 GMO-25DCB........................................................... 73 GMO-25DCE........................................................... 73 GMO 25 ORA...........................................................12 GMS2700 P2.............................................................6 GU62110AW............................................................36 GU63210W..............................................................36 GV53221..................................................................... 37 GV61020................................................................... 37 GV61220.................................................................... 37 GV62420.................................................................. 37 GV63321.................................................................... 37 GV65421.................................................................... 37 Höldur............................................................................ 7 Höldur Ora Ito..........................................................9 ID2000P2.................................................................... 7 IDG900E...................................................................63 IDK9715AL................................................................ 67 IDK9715E................................................................... 67 IDKG9545E..............................................................69 IDKG9545EX..........................................................69 IDKG9715E............................................................... 67 IDR401E.....................................................................63 IDR501E.....................................................................63 IDR4545X.................................................................63 IDTG9455BX.......................................................... 65 IT600AC................................................................... 56 IT600AX................................................................... 56 IT604ASC................................................................. 56 IT606ASC................................................................. 56 IT640AC.................................................................... 57 IT640AX.................................................................... 57 IT640AXC................................................................ 57 IT640-ORA-W........................................................ 14 IT706ASC................................................................. 57 IT740AC.................................................................... 57 IT740AXC................................................................ 57 K434W........................................................................ 41 K436E.......................................................................... 41 K66121AW................................................................42 K66121AX..................................................................42 K66341AW...............................................................42 K66341AX................................................................42 KD811AL.....................................................................70 KD811AL-INSEL.....................................................70 KD811E........................................................................70 KD811E-INSEL........................................................70 KD811G........................................................................70 KD811G-INSEL........................................................70 KD950EI....................................................................63 KIT 9N40..................................................................74 MI201E..........................................................................71 MI204E.........................................................................71 MI205E.........................................................................71 MI 206W................................................................... 73 MI 214E....................................................................... 73 MI215E......................................................................... 73 MI 281 SL...................................................................74 MI 281 W....................................................................74 MI 299 E.................................................................... 73 MK100S-R4T/L4T............................................... 75 MO800.........................................................................71 NRK2000P2..............................................................6 NRK41288E.............................................................. 23 NRK41288W........................................................... 23 NRK60328DE-1..................................................... 25 NRK60328DW-1...................................................24 NRK63328DE-1..................................................... 25 NRK63328DW-1................................................... 25 NRK65358DE-1..................................................... 26

NRK65358DW-1................................................... 25 NRKI41278................................................................ 29 NRKI41288............................................................... 29 NRKI-ORA-E..............................................................9 NRKI-ORA-S..............................................................9 NRK-ORA-E...............................................................9 NRK-ORA-S...............................................................9 NRK-ORA-W........................................................... 14 Ný steikarplata......................................................40 Pítsasteinn................................................................40 Pott stálgrindur.....................................................42 R3145W........................................................................18 R4145W.......................................................................18 R4153W........................................................................18 R4186E.........................................................................18 R4224W......................................................................18 R6299W......................................................................19 R41228E.......................................................................19 R41228W.....................................................................18 R60398DBK-1..........................................................19 R60398DE-1..............................................................19 R60398DW-1............................................................19 R63398DE-1............................................................20 R63398DW-1............................................................19 R65365DE-1............................................................20 R65365DW-1..........................................................20 RB3135W..................................................................20 RB4091W.................................................................20 RB4139W..................................................................20 RB4149W....................................................................21 RB6288BK.................................................................21 RB6288OR.................................................................21 RB41208W.................................................................21 RBI41208................................................................... 29 RBI41315..................................................................... 29 RF3183W....................................................................22 RF4208W..................................................................22 RF4248W..................................................................22 RF62308OBB.........................................................22 RF62308OR.............................................................22 RI41228....................................................................... 28 RI41325....................................................................... 28 RI46208..................................................................... 28 RI51228....................................................................... 28 RK4236W..................................................................22 RK6285BK.................................................................21 RK6285E...................................................................24 RK6285E...................................................................24 RK6285OR.................................................................21 RK6285W.................................................................24 RK41298E................................................................. 23 RK41298W............................................................... 23 RK45298E................................................................ 23 RK45298W.............................................................. 23 RK60358DBK-1.....................................................24 RK60358DE-1.........................................................24 RK60398DE-1........................................................ 25 RK60398DW-1...................................................... 25 RK67365SB............................................................. 26 RKI41295................................................................... 29 RKI45298.................................................................. 29 TG-2D-G-NG...........................................................40 TG-3P-G-NG .........................................................40 Verndaðu viðkvæmuflíkurnar þínar......... 35 WA50125....................................................................31 WA50129....................................................................31 WA50145....................................................................31 WA50149....................................................................31 WA65205................................................................. 33 WA71101.......................................................................31 WA71121.......................................................................31 WA72145................................................................... 32 WA72145BK............................................................ 32 WA73140.................................................................. 32 WA73160.................................................................. 32 WA74163.................................................................. 32 WA74163AL............................................................ 32 WA74183.................................................................. 33 WS40109.................................................................. 33 WS43121.................................................................... 33 WT52134................................................................... 33 XBC660F.................................................................. 75 XWC660F................................................................ 75


Efnisyfirlit

Pininfarina

4

Pininfarina........................................................6

Ora Ïto

8

Ora Ïto Svört............................................. 8-12 Ora Ïto Hvít...............................................13-15

Kæliskápar

16

Kæliskápur.............................................. 16-20 Kæliskápur með frystihólfi................ 20-21 Kæli- / frystiskápur...............................21-26 Frystiskápur............................................26-27 Innbyggður kæliskápur............................ 28 Innbyggi kæli-/frystiskápur.................... 29

Þvottavélar og þurrkarar

30

Þvottavél..................................................31-33 Þurrkari með barka............................. 33-34 Barkalaus þurrkari................................34-35

Uppþvottavélar

36

Uppþvottavél............................................... 36 Framhlið á innbyggi uppþvottavél...... 36 Innbyggi uppþvottavél.......................36-37

Eldunartæki

38

Gaseldavélar..........................................38-40 Eldavél.......................................................41-47 Innbyggiofn............................................ 48-51 Helluborð.................................................53-57 Gufugleypir..............................................59-71 Örbylgjuofn............................................. 71-74 Örbylgju-/kombiofn...................................74 Lok fyrir örbylgjuofn..................................74 Innbyggirammi fyrir kombiofn...............75 Vínkælir...........................................................75 Kælir.................................................................75 Smáeldhús.....................................................75 Kaffi og expressovél...................................75

Mál

76

Teikningar................................................76-83

3


4

pininfarina

HÖNNUN SEM ENDIST

Góð hönnun felur í sér sjónræna og auðskiljanlega heild. Sérhver rofi og sérhver bogi hefur áhrif á heildartjáninguna. Í Pininfarina línunni frá Gorenje hafa öll efni, stillingar og form jákvæð áhrif hvert á annað á einstakan hátt með annaðhvort sterku mótvægi eða friðsælli einingu. Og með heildarlínu heimilistækja, allt frá háfi til uppþvottavélar er ekkert sem brýtur upp upplifun heildarhönnunarinnar. Allt er í fullkomnu jafnvægi, ljós og myrkur.

Háfur Háfurinn er merkileg völundarsmíð. Í henni mætast ólík form á órólegan hátt sem skilja þó eftir sig tilfinningu um innri jöfnuð og fullnustu. Lína mætir boga. Gler mætir áli. Grátt mætir svörtu. Mjúkt mætir hörðu. Með þessu fæst ekki aðeins gallalaus birtingarmynd hágæðahráefna og forma, en einnig virkur og ofurþögull háfur.

Spanhelluborð Sérhver pottur eða panna verður eins og dularfull höggmynd á svörtu gljáandi helluborðinu. Merkingarnar eru fumlausar, einfaldar.

Stjórnað með snertingu Engin óþarfa smáatriði eins og takkar eða rofar ættu að stela athyglinni frá hreinni og einfaldri hönnuninni. Með einni snertingu má stjórna öllum hitasvæðum á marga vegu. Með augljósum áhrifum á skynfærin er ljóst að hönnunin teygir sig langt umfram hið venjulega. Hönnunin ætti að hafa óvænt áhrif á notandann.


pininfarina

Snertistjórnborð er innbyggt í svarta glerrenninginn í ljósgráum tónum sem endurspegla næmni álsins. Skjárinn er eins og úr fjarlægð sökum djúpsvarta litsins sem unlykur skjáinn. Skjárinn er mjög einfaldur í notkun og eykur mjög á notagildi ísskápsins, gefið ráð um geymslu matar og jafnvel stungið upp á hollum uppskriftum.

Snertistjórnborð Bogadregið handfang úr áli brúar svart gljáandi yfirborðið. Snertistjórnborð skreytir efri hlutann, en tálsýnin er til staðar. Svarti glerrenningurinn er enn sýnilegur með sterkan persónuleika. Snertistjórnborðið er kapítuli út af fyrir sig. Það er auðvelt að þrífa glerið og snertiskjárinn býður upp á ótal möguleika. Til dæmis er hægt að taka upp og vista uppskriftir við bakstur eða eldun.

Alltaf ferskt Hillurnar tvær eru ávalar og úr sterku grænu plasti. Þær hafa fullkominn samhljóm við bogadreginn bakflötinn ogm álíka bogadregna hurðina. Rýmið er nýtt til hins ítrasta, viðheldur ferskleika við kælingu um frostmark og nýtist á sama tíma sem geymsla fyrir grænmeti, ávexti og kjöt.

Útdraganlegar brautir í ofninum eru brautir sem hægt er að draga út sem gerir það einfalt að taka heitar plötur úr honum.

Gashelluborð Grindin er virðuleg blanda lína og fágaðra boga sem skapa velbyggt þak fyrir gasbrennarann. Jafnvel gasbrennarinn er glæsilega hannaður. Blanda af svörtu stáli og léttu áli viðheldur heildarútliti Gorenje Pininfarina.

5


6

pininfarina

NO FROST

NRK2000P2

174425

Kæli- /frystiskápar

A+

Ál Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 321 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 245 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 75 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 18 klst. Ÿ Frystigeta: 10 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 2 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir frystiskápa Ÿ Hurðaropnun: Hægri opnun Ÿ Snertiskjár Ÿ Hjól aftast Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 3 færanlegar glerhillur Ÿ 1 útdraganleg hilla Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 6 hillur í hurð Ÿ 1 túpustatíf Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hólf með núll gráðu hitastigi og bestu geymsluskilyrðum Ÿ Hraðkæling á flöskum - í kæli Ÿ Hraðkæling Ÿ Sumarleyfisstilling Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ Big Box útdraganleg skúffa Ÿ 1 skúffa Ÿ 2 klakabakkar Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

GMS2700 P2

140779

Ál Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,91 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 53 L. Ÿ Afl: 10,1 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/175/120 mm, 2,3 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 140/250 mm, 2 kw, “Hi-Light” Ÿ Snertitakkar Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing Ÿ Lockable controls

144103

ECT2600P2

HI-LIGHT

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Mjög köld hurð (þrefalt gler) Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ Útdraganlegar brautir Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 1 bökunarplata Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Gler bökunarplötur Ÿ Klukka og einnig skjár fyrir kjöthitamælir sem sýnir hitastig Ÿ Kjöthitamælir Ÿ “DCS” kælibúnaður Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Yfirhiti, Grill, Heitur blástur, Heitur blástur, Grill með blæstri, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri

125887

A

Ál Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,91 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 53 L. Ÿ Afl: 3,4 kw Ofn Ÿ Mjög köld hurð (þrefalt gler) Ÿ Slekkur sjálfkrafa á blæstri Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ Útdraganlegar brautir Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 1 bökunarplata Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Gler bökunarplötur Ÿ Klukka og einnig skjár fyrir kjöthitamælir sem sýnir hitastig Ÿ Kjöthitamælir Ÿ “DCS” kælibúnaður

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Yfirhiti, Grill, Heitur blástur, Heitur blástur, Grill með blæstri, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,8 sm

125881

Keramik helluborð Slípaður kantur

B2000P2 Innbyggiofn

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

Mál (HxBxD): 200 × 60 × 64,5 sm

Gas keramik helluborð

EC2000P2

Keramik eldavél

ECT2700P2

125882

Keramik helluborð HI-LIGHT

Slípaður kantur

Upplýsingar Ÿ Heildarafl -Gas: 11 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Einföld kveiking Ÿ Flæðiöryggi Ÿ Pott stálgrindur Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 63,2 mm, 1,75 kw, sparnaðar brennari, Fremri hægri: 39 mm, 1 kw, sparnaðar brennari, Aftan vinstri: 89 mm, 3 kw, stór brennari, Aftan hægri: 63,2 mm, 1,75 kw, sparnaðar brennari, miðju: 124,6 mm, 3,5 kw, Þrefaldur brennari Ÿ Barnalæsing

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,1 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/175/120 mm, 2,3 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 265×170 mm, 2,4 kw, “Hi-Light” Ÿ Renni snertitakki Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,1 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/175/120 mm, 2,3 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 265×170 mm, 2,4 kw, “Hi-Light” Ÿ Renni snertitakki Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Mál (HxBxD): 4 × 68,6 × 51 sm

Mál (HxBxD): 6 × 60 × 51 sm

Mál (HxBxD): 6 × 75 × 51 sm

HI-LIGHT


pininfarina

Höldur

Pininfarina 90

cm

DK2000P2

124378

Gufugleypir

ID2000P2

169929

Gufugleypir

Veggháfur Ál/gler

Eyjuháfur Ál/gler

Ÿ Breidd: 80,7 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 750 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 4 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Fitusía Ÿ P.A.E. System Ÿ Hljóðstig (max.): 59 dB(A) Aukahlutir Ÿ Kolasía: 149164 Ÿ Málmsía: 149163

Ÿ Breidd: 90 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 750 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 4 × 20 w, halogen Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 4 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Fitusía Ÿ Hljóðstig (max.): 65 dB(A) Aukahlutir Ÿ Kolasía: 507451 Ÿ Málmsía: 183120

237028

Ál Ÿ Nú er hægt að kaupa höldur í sömu hönnun og eru á Pininfarina vörunum. Höldurnar er hægt að panta í þeim stærðum sem passa best við eldhúsið þitt. Með því geturðu haft sama Pininfarina stílinn á öllu eldhúsinu. Auðvelt er að festa höldurnar á innréttinguna. Ÿ 32 cm

DFP2000P2

125884

Lok fyrir örbylgjuofn Ál Ÿ Afhendist með handfangi

Mál (HxBxD): 46,3 × 59,6 × 5,8 sm

ECT2800P2

125883

Keramik helluborð Slípaður kantur

EIT2600P2

135946

Spanhelluborð HI-LIGHT

Slípaður kantur

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,2 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/175/120 mm, 2,3 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, miðju aftan: 290×160 mm, 0,1 kw, upphitunarhella, Aftan hægri: 265×170 mm, 2,4 kw, “Hi-Light” Ÿ Renni snertitakki Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,4 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 145 mm, 1,4/1,8 kw, spanhella, Fremri hægri: 180 mm, 1,85/2,5 kw, spanhella, Aftan vinstri: 210 mm, 2,3/3,2 kw, spanhella, Aftan hægri: 180 mm, 1,85/2,5 kw, spanhella Ÿ Snertitakkar Ÿ Hrað hitun: 4 Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Mál (HxBxD): 6 × 85 × 51 sm

Mál (HxBxD): 6 × 60 × 51 sm

SPANHELLA

DFG2070P2

Framhlið á innbyggi uppþvottavél Ál Ÿ Afhent fullbúin með handfangi Ÿ Passar við: GV61020, GV61220, GV62420, GV63321, GV65420 Ÿ Framhlið afhendist óásett

Mál (HxBxD): 70 × 59,6 × 5 sm

125885

7


8

Ora Ïto

Gorenje Ora-Ïto línan samanstendur af frístandandi- eða innbyggifrystiskápum, keramikhelluborðum, gufugleypum, innbyggiofnum ásamt framhliðum fyrir örbylgjuofninn og uppþvottavélina. Þar af leiðandi eru auknir möguleikar á að hafa samræmi í hönnun allra tækja í eldhúsinu. Undir hreinlegu og einföldu yfirborðinu leynast hátæknilegar og flóknar aðgerðir s.s. bakteríuvörn í kæli- og frystiskápnum og „Aqua Clean“ sjálfhreinsikerfi í fjölkerfaofnunum. Þar að auki eru margar af vörunum útbúnar notendavænum skjám og „finger-touch” aðgerðum sem verða virkar við snertingu.

EINFALDLEIKI LEYNIR ÞVÍ MARGSLUNGNA OG FLÓKNA Einkennandi þættir hönnunarinnar Einkenni línunnar eru stórir glerfletir sem þekja alla framhliðina á vörunni ásamt silfurgráu eða svörtu álhandfangi sem skapar hreinar rétthyrndar línur og rennilegt yfirbragð.

Stílhreint og fallegt samspil nýrra og gamalla efna Gorenje, sem er einn fremsti framleiðandi heimilistækja í Evrópu, sameinar nýjustu tækniþróun við einstaka hönnun og mikil gæði.

Snertitakkar fyrir nákvæmar og hraðar stillingar Spanhellur úr keramiki hitna og kólna hratt og gera þér kleift að stilla hitann með mikilli nákvæmni.

Nútímahönnun sem vekur hrifningu. Hrífstu með því þetta er öðruvísi. Naumhyggja. Mjúkar, hreinar línur. Hvasst – mjúkt form einfaldleika morgundagsins.


ora ïto

NO

NO

FROST

NRK-ORA-S

228840

Kæli- /frystiskápar

NRKI-ORA-S

Innbyggi kæli- /frystiskápar

Ora Ito hönnun Svört Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 281 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 200 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 62 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 13 klst. Ÿ Frystigeta: 7,5 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Straumrofi (á frystir) Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir frystiskápa Ÿ Hurðaropnun: Hægri opnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Viðvörunar- og stýriljós Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð Ÿ Mál: Sjá aftast

FROST

+ Or-

A

kunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ Cool’n’Fresh Ÿ 1 glerhilla Ÿ 2 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hraðkæling Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ 1 skúffa Ÿ 1 klakabakki Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

Ora Ito hönnun Svört Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 281 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 200 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 62 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 13 klst. Ÿ Frystigeta: 7,5 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Straumrofi (á frystir) Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir frystiskápa Ÿ Hurðaropnun: Hægri opnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Viðvörunar- og stýriljós Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð

A+

Orkunýtni

Ÿ Hægri opnun: 228891/177075 Ÿ Vinstri opnun: 235016/184835 Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ Cool’n’Fresh Ÿ 1 glerhilla Ÿ 2 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ Hilla/bakki Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hraðkæling Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ 1 skúffa Ÿ 1 klakabakki Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 177,5 × 54 × 54,5 sm

Mál (HxBxD): 179,5 × 54 × 54,5 sm

22,4 sm E: 226494 S: 226495

32,0 sm E: 237028 S: 237029

NO

NRK-ORA-E

228839

Kæli- /frystiskápar

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 281 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 200 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 62 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 13 klst. Ÿ Frystigeta: 7,5 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Straumrofi (á frystir) Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir frystiskápa Ÿ Hurðaropnun: Hægri opnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Viðvörunar- og stýriljós Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð Ÿ Mál: Sjá aftast

FROST

NRKI-ORA-E

Höldur Ora Ito

Innbyggi kæli- /frystiskápar

Ora Ito hönnun Ryðfrítt stál

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ Cool’n’Fresh Ÿ 1 glerhilla Ÿ 2 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hraðkæling Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ 1 skúffa Ÿ 1 klakabakki Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 179,5 × 54 × 54,5 sm

41,6 sm E: 237030 S: 237042

NO

FROST

Ora Ito hönnun Ryðfrítt stál Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 281 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 200 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 62 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 13 klst. Ÿ Frystigeta: 7,5 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Straumrofi (á frystir) Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir frystiskápa Ÿ Hurðaropnun: Hægri opnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Viðvörunar- og stýriljós Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð

A+

Orkunýtni

Ÿ Hægri opnun: 228891/177078 Ÿ Vinstri opnun: 228891/184836 Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ Cool’n’Fresh Ÿ 1 glerhilla Ÿ 2 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ Hilla/bakki Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hraðkæling Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ 1 skúffa Ÿ 1 klakabakki Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 177,5 × 54 × 54,5 sm

Ora Ito hönnun Svört/ Ryðfrítt stál Ÿ Nú er hægt að kaupa höldur í sömu hönnun og eru á Ora Ito vörunum. Höldurnar er hægt að panta í þeim stærðum sem passa við þitt eldhús. Með því hefur þú sama stílinn á öllu eldhúsinu þínu. Auðvelt er að festa höldurnar á innréttinguna.

9


10

Ora Ïto

NÝTT

BO87ORAB

242082

Innbyggiofn

BO71ORAB

242084

Innbyggiofn

Ora Ito hönnun Svört Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Mjög köld hurð (þrefalt gler) Ÿ Falið efra element fyrir létta hreinsun Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ Útdraganlegar brautir Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 1 bökunarplata Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár með kjöthitamælir Ÿ “DCS” kælibúnaður

NÝTT

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Hraðhitun 6 mínotur, Grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Leirtau hitun, Heldur mat heitum, Stillanlegt grill

A

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

NÝTT

BO87ORAX

242081

Innbyggiofn

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Hraðhitun 6 mínotur, Grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Leirtau hitun, Heldur mat heitum, Stillanlegt grill

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Ora Ito hönnun Svört Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 54 L. Ÿ Afl: 3,1 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Slekkur sjálfkrafa á blæstri Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár Ÿ “DCS” kælibúnaður

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Grill með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Hraðhitun 6 mínotur, Pyrolysis

Mál (HxBxD): 59,1 × 59,7 × 54,7 sm

NÝTT

BO71ORAX

242083

Innbyggiofn

Ora Ito hönnun Ryðfrí hönnun Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Mjög köld hurð (þrefalt gler) Ÿ Falið efra element fyrir létta hreinsun Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ Útdraganlegar brautir Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 1 bökunarplata Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár með kjöthitamælir Ÿ “DCS” kælibúnaður

Orkunýtni

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

229576

Innbyggiofn - Pyrolysis hreinsun

Ora Ito hönnun Svört Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Sökk hnappar Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 1 bökunarplata Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ “DCS” kælibúnaður

BP-ORA-S

229575

Innbyggiofn - Pyrolysis hreinsun

Ora Ito hönnun Ryðfrí hönnun Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Sökk hnappar Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 1 bökunarplata Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ “DCS” kælibúnaður

BP-ORA-E

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Ora Ito hönnun Ryðfrí hönnun Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 54 L. Ÿ Afl: 3,1 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Slekkur sjálfkrafa á blæstri Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár Ÿ “DCS” kælibúnaður

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Grill með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Hraðhitun 6 mínotur, Pyrolysis

Mál (HxBxD): 59,1 × 59,7 × 54,7 sm


ora ïto

ECT600-ORA-E

171394

Keramik helluborð Ora Ito hönnun Glerkantur

ECT680-ORA-E

171396

Keramik helluborð HI-LIGHT

Ora Ito hönnun Glerkantur

EIT695-ORA-E

HI-LIGHT

Ora Ito hönnun Glerkantur

Upplýsingar Ÿ Afl: 6,5 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210 mm, 2,3 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light” Ÿ Snertitakkar Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,1 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/175/120 mm, 2,3 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 265×170 mm, 2,4 kw, “Hi-Light” Ÿ Snertitakkar Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,4 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 145 mm, 1,4/1,8 kw, spanhella, Fremri hægri: 180 mm, 1,85/2,5 kw, spanhella, Aftan vinstri: 210 mm, 2,3/3,2 kw, spanhella, Aftan hægri: 180 mm, 1,85/2,5 kw, spanhella Ÿ Snertitakkar Ÿ Hrað hitun: 4 Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Mál (HxBxD): 6 × 60 × 51 sm

Mál (HxBxD): 6 × 60 × 51 sm

Mál (HxBxD): 6 × 60 × 51 sm

55

90

cm

DKG552-ORA-S/1

237665

173150

SPANHELLA

59,8

cm

DKG902-ORA-E

171395

Spanhelluborð

cm

DFG602-ORA-S

Gufugleypir

Gufugleypir

Gufugleypir

Veggháfur Ora Ito hönnun

Veggháfur Ora Ito hönnun

Útdraganleg Ora Ito hönnun

Ÿ Breidd: 55 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 850 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 35 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 4 Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ P.A.E. System Ÿ Hljóðstig (max.): 68 dB(A) Aukahlutir Ÿ Kolasía: 240745 Ÿ Málmsía: 240819 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 90 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 470 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 62 dB(A) Aukahlutir Ÿ Kolasía: 646677 Ÿ Málmsía: 133240 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 59,8 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 470 m³/klst Ÿ 2 mótorar Ÿ Lýsing: 2 × 40 w Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 4 Ÿ Þvermál loftops: 12 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 61 dB(A) Aukahlutir Ÿ Kolasía: 646783 Ÿ Málmsía: 509572 Ÿ Mál: Sjá aftast

173151

11


12

Ora Ïto

NÝTT

GMO 23 ORA

245494

DPP-ORA-S

182885

DPM-ORA-S

Örbylgjuofn m/grilli

Framhlið á innbyggi uppþvottavél

Ora Ito hönnun

Ora Ito hönnun Svört

Ora Ito hönnun Svört

Ÿ Afhent fullbúin með handfangi Ÿ Passar við: GV61020, GV61220, GV63321, GV62420, GV65421 Ÿ Framhlið afhendist óásett

Ÿ Afhendist með handfangi

Mál (HxBxD): 70 × 59,6 × 5,5 sm

Mál (HxBxD): 46,3 × 59,6 × 5,8 sm

Ÿ Rafræn stýring Ÿ Ofnrými: 23 L. Ÿ Örbylgjuafl: 800 w Ÿ Grill: 1200 w Ÿ Tilbúin kerfi: 5 Ÿ Afþíðingarbúnaður eftir tíma/vigt Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 31,5 sm Ÿ Barnalæsing

171392

Lok fyrir örbylgjuofn

NÝTT

GMO 25 ORA

245496

DPP-ORA-E

182883

DPM-ORA-E

Örbylgjuofn m/grilli

Framhlið á innbyggi uppþvottavél

Ora Ito hönnun

Ora Ito hönnun Ryðfrí hönnun

Ora Ito hönnun Ryðfrí hönnun

Ÿ Afhent fullbúin með handfangi Ÿ Passar við: GV61020, GV61220, GV63321, GV62420, GV65421 Ÿ Framhlið afhendist óásett

Ÿ Afhendist með handfangi

Mál (HxBxD): 70 × 59,6 × 5,5 sm

Mál (HxBxD): 45 × 59,6 × 5,8 sm

Ÿ Rafræn stýring Ÿ Ofnrými: 25 L. Ÿ Örbylgjuafl: 900 w Ÿ Grill: 1200 w Ÿ Tilbúin kerfi: 5 Ÿ Double grill Ÿ Crust function Ÿ Afþíðingarbúnaður eftir tíma/vigt Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 31,5 sm Ÿ Barnalæsing

Lok fyrir örbylgjuofn

171401


13

ora ïto

Gorenje Ora-Ïto línan: Innblástur frá ljósi og birtu Háþróað en einfalt. Ekkert óþarfa prjál - aðeins stílhrein hönnun. Einfaldleiki og hreinar línur. Hönnun sem lítur til framtíðar. Hvítt. Eins og hönnuðurinn segir sjálfur á móðurmáli sínu: Le blanc! Hvíti liturinn fangar alla birtu heimsins, hann er hreinn og einfaldleikinn afhjúpar hvert smáatriði. Með tengingunni við hvítt öðlast hönnunin sérstaka merkingu. Birtan sem stafar af hvítu leyfir samblöndun við alla liti.

Hugsaðu í lit, veldu hvítt!

Ofn Gagnvirk áhrif naumhyggju og glæsileika við val nýtískulegra og verðmætra hráefna. Hvítt gler og hreint ál.

Kæli- og frystiskápur Sérstök hönnun tengir útlit kæli- og frystiskápsins við ofninn, helluborðið, háfinn og framhliðarnar á snilldarlegan og þaulhugsaðan hátt.

Spanhelluborð Nútímaleg hönnun sem á heimtingu á að eftir henni verði tekið. Vektu athygli með því sem er öðruvísi.

13


14

Ora Ïto

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NO FROST

NRK-ORA-W

243849

Kæli- /frystiskápar Ora Ito hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 281 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 200 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 62 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 13 klst. Ÿ Frystigeta: 7,5 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Straumrofi (á frystir) Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir frystiskápa Ÿ Hurðaropnun: Hægri opnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Viðvörunar- og stýriljós Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð

BO71-ORA-W

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ Cool’n’Fresh Ÿ 1 glerhilla Ÿ 2 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hraðkæling Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ 1 skúffa Ÿ 1 klakabakki Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

Ora Ito hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Sökk hnappar Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 1 bökunarplata Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ “DCS” kælibúnaður

NÝTT

BO87-ORA-W

259559

Innbyggiofn

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Lítið grill, Stórt grill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

Ora Ito hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Mjög köld hurð (þrefalt gler) Ÿ Falið efra element fyrir létta hreinsun Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ Útdraganlegar brautir Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 1 bökunarplata Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Screen touch with meatprobe Ÿ “DCS” kælibúnaður

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Fast preheat, Lítið grill, Stórt grill, Grill með blæstri, WarmPlate, Heldur mat heitum, Stillanlegt grill

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Mál (HxBxD): 179,5 × 54 × 54,5 sm

GHS64-ORA-W

259558

Innbyggiofn

NÝTT

NÝTT

ECT680-ORA-W

245929

Helluborð

Keramik helluborð

IT640-ORA-W

Ora Ito hönnun Glerkantur

Ora Ito hönnun Slípaður kantur

HI-LIGHT

Upplýsingar Ÿ Heildarafl -Gas: 7,5 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Einföld kveiking Ÿ Flæðiöryggi Ÿ Pott stálgrindur Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 90 mm, 3 kw, stór brennari, Fremri hægri: 50 mm, 1 kw, sparnaðar brennari, Aftan vinstri: 60 mm, 1,75 kw, venjulegur brennari, Aftan hægri: 60 mm, 1,75 kw, venjulegur brennari

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,1 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/175/120 mm, 2,3 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 265×170 mm, 2,4 kw, “Hi-Light” Ÿ Snertitakkar Ÿ StopGo Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,4 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 145 mm, 1,4/1,8 kw, spanhella, Fremri hægri: 180 mm, 1,85/2,5 kw, spanhella, Aftan vinstri: 210 mm, 2,3/3,2 kw, spanhella, Aftan hægri: 180 mm, 1,85/2,5 kw, spanhella Ÿ Snertitakkar Ÿ Hrað hitun: 4 Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Mál (HxBxD): 11,6 × 60 × 51 sm

Mál (HxBxD): 4,7 × 60 × 51 sm

Mál (HxBxD): 6 × 60 × 51 sm

248311

Spanhelluborð Ora Ito hönnun Glerkantur

SPANHELLA


ora ïto

NÝTT

NÝTT

NÝTT

55

cm

DKG552-ORA-W

244634

DPP-ORA-W

248314

DPM-ORA-W

Gufugleypir

Framhlið á innbyggi uppþvottavél

Veggháfur Ora Ito hönnun

Ora Ito hönnun Hvít

Ora Ito hönnun Hvít

Ÿ Afhent fullbúin með handfangi Ÿ Passar við: GV61020, GV61220, GV62420, GV63321, GV65420 Ÿ Framhlið afhendist óásett

Ÿ Afhendist með handfangi

Mál (HxBxD): 71,7 × 59,6 × 5,5 sm

Mál (HxBxD): 46,3 × 59,6 × 5,8 sm

Ÿ Breidd: 55 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 850 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 35 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 4 Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ P.A.E. System Ÿ Hljóðstig (max.): 68 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 240745 Ÿ Málmsía: 240819 Ÿ Mál: Sjá aftast

Lok fyrir örbylgjuofn

248315

15


16

Kæliskápar

A l lt á s i n n r é t ta s ta ð !

Tvískipt hilla

Með djúpri tvískiptri hillu í ísskápshurðinni má raða skipulega þeim matvælum sem oft eru tekin út. Fernur og tveggja lítra flöskur komast fyrirl aftast í sérstaklega djúpu hillunni á meðan gler og minni hlutir standa á litlu hillunni. Hillan gefur góða yfirsýn yfir vörurnar og það er auðvelt að nálgast þær, jafnvel fyrir barn.

0-Zone

0-Zone skúffan heldur föstu 0°C hitastigi. Í hitastigi í kringum 0°C frjósa matvælin ekki og bakteríur geta ekki fjölgað sér. Margar vörur geta geymst 3-5 sinnum lengur í 0°C skúffu en í venjulegum geymsluhita (5°C).

Matvælin þín geymast svona lengi í 0-zone skúffunni: Geymsluþol Epli

Allt að 180 dagar

Perur, kíví

Allt að 120 dagar

Vínber, roðarunnaepli

Allt að 90 dagar

Ferskjur

Allt að 30 dagar

Rifsber, garðaber, plómur

Allt að 180 dagar

Hindber

Allt að 180 dagar

Pylsur, álegg, nautakjöt, svínakjöt, kálfakjöt, ferskt kjöt Fuglakjöt

Allt að 5 dagar

Fiskur

Allt að 4 dagar

Skelfiskur Kál, hvítlaukur og gulrætur Sellerí og kryddjurtir

Stór grænmetisskúffa

Grænmeti sem geymt er í ísskáp ætti að viðhalda nákvæmu hita- og rakastigi í nægu rými. Þessi nýja lína af ísskápum uppfyllir allar þessar kröfur: Í grænmetisskúffunni eru bestu mögulegu skilyrði um kælingu uppfyllt, sem heldur grænmetinu fersku lengur, og skúffan er í passlegri stærð. Í Classic-línunni er rúmmál skúffunnar nokkuð stærra, og í Exclusive- og Premium-línunum er skúffunni deilt í tvö aðskilin hólf.

Allt að 21 dagur

Aprikósur, bláber, kirsuber

Allt að 7 dagar

Allt að 3 dagar Allt að 180 dagar Allt að 30 dagar

Kálhasar, blómkál, kaffifífill, rabarbari

Allt að 21 dagur

Spírur, aspas, grænkál, kínakál

Allt að 14 dagar

Laukur, sveppir, spínat, baunir

Allt að 7 dagar

Mjólk

Allt að 7 dagar

Smjör

Allt að 30 dagar

Ostur

Allt að 30 dagar


Kæliskápar

Big´n´Frezze útdraganleg skúffa Tvennt er haft í huga við hönnun útdrag-anlegu skúffanna í frystinum. Þær eru afar rúmgóðar og einfalt er að komast að öllum vörum í þeim. Hægt er að draga skúffuna alveg út án þess að hún losni úr brautinni og því er einfalt og auðvelt að ganga um þær.

No frost - Þarft ekki að afþíða

Bakteríuvörn Það eru bakteríur alls staðar þar sem matvara er. Þess vegna er hreinlæti í eldhúsum afar mikilvægt. Innhliðar kæli/frystiskápanna okkar eru lagðar sérstöku efni sem inniheldur ólífrænt silfur. Silfurlagið inniheldur náttúrulegt efni sem er bakteríudrepandi og dregur þannig úr líkum á bakteríumyndun í skápnum.

Með nýja No-Frost kerfinu frá Gorenje getur þú gleymt leiðinlegasta verkinu í eldhúsinu - afþíðingunni. Í kæli-/frystiskápum með stýringum, er vifta sem heldur loftinu (-18) á hreyfingu um allan frystinn. Þetta tryggir það að raka loftið fer úr frystinum og safnast fyrir í kælielementinu og þéttist. Þar verður það að vatni sem lekur síðan niður í lítinn dall sem er á pressunni. Þetta ferli kemur í veg fyrir að klaki myndist í frystinum. Þessi sjálfvirka afþíðing heldur orkunýtingunni í sama lága þrepinu. Orkunýting A viðhelst sem orkunýting A á öllum stigum. Í öllum nýju Gorenje No-Frost kæli-/ frystiskápum eru tvö aðskilin kælikerfi, annað fyrir frystihólfið og hitt fyrir kæliskápinn. Þetta tryggir hraðari kælingu og mun betri stjórnun á hitastigi.

• 8° C: Hæsta hitastig kæliskápsins er í efstu hillu hans og efri hillum hurðarinnar. Þar er best að geyma brauð, sætabrauð, smjör, sultur og unnar kjötvörur.

• 5° C: Hitastigið í neðri hillum kæliskápsins og neðri hillum hurðarinnar. Upplagt til að geyma o

+8 C

o +8 C

+5o C

mjólkurvörur, safa, unnar matvörur, eftirrétti, osta, egg, jógúrt og ákveðnar ávaxtategundir (s.s. melónur). • 0° C (Zero´n´Fresh): Skúffan er sérstaklega hentug til að geyma ferskt kjöt, fisk og skeldýr, deig (t.d. pizzudeig) og ákveðnar ávaxtategundir (ber, kirsuber, bláber, aspas, grænt grænmeti, salat, sveppi o.þ.h.). Vegna hins lága hitastigs helst maturinn lengur ferskur. • -12° C: Hitastigið í hillum frystiskápsins. Upplagt til að geyma litlar pakkningar sem búið er að opna og íspinna. • -18° C: Hitastigið í frystiskúffunum.

+5o C o +5 C

+0o C

o +5 C

o -12 C o -18 C

Auðveld opnun Margir hafa reynt að opna nýlokaðri hurð á frystiskáp. Það getur reynst erfitt. Ástæðan er undirþrýstingur sem myndast í skápnum. Með Easy Opening handfanginu reynist mun auðveldara að opna hurðina. (Á völdum tegundum).

17


18

Kæliskápar

R3145W

167011

Kæliskápur

A

Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 150 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 134 L. Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 3 færanlegar glerhillur Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 3 hillur í hurð

229990

Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 150 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 134 L. Ÿ Hljóðstig: 38 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing

R4186E

145049

Kæliskápur

A

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 2 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (6×)

A

Orkunýtni

R4224W

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 2 eggjabakkar (6×)

Mál (HxBxD): 104,1 × 54 × 60 sm

Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 161 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 213 L. Ÿ Hljóðstig: 41 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing

Mál (HxBxD): 123 × 54 × 58 sm

144920

A+

Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 117 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 149 L. Ÿ Hljóðstig: 39 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 4 hillur í hurð Ÿ 2 hurðahillur Ÿ 2 eggjabakkar (6×)

Mál (HxBxD): 101,6 × 54 × 58 sm

144922

Kæliskápur

Ryðfrítt stál

R4153W

Kæliskápur

Mál (HxBxD): 85 × 54 × 60 sm

Mál (HxBxD): 85 × 50 × 60 sm

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 150 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 176 L. Ÿ Hljóðstig: 38 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing

R4145W

Kæliskápur

R41228W

194917

Kæliskápur

A

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 5 færanlegar glerhillur Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 6 hillur í hurð Ÿ 2 hurðahillur Ÿ 2 eggjabakkar (6×)

Classic hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 128 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 217 L. Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 1 glerhilla Ÿ 3 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hraðkæling

Mál (HxBxD): 124,5 × 54 × 60 sm


Kæliskápar

NÝTT

R41228E

197500

Kæliskápur

Classic hönnun Ryðfrítt stál Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 128 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 217 L. Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð

R6299W

144344

Kæliskápur

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 1 glerhilla Ÿ 3 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hraðkæling

A+

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 6 færanlegar glerhillur Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 6 hillur í hurð Ÿ 2 hurðahillur Ÿ 2 eggjabakkar (8×)

NÝTT

R60398DE-1

260193

Kæliskápur

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 6 færanlegar glerhillur Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 4 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ Óvenju stór hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×)

Mál (HxBxD): 180 × 60 × 64 sm

Classic hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 146 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 388 L. Ÿ Hljóðstig: 38 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Hjól aftast Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing Ÿ Easy opening Ÿ Mál: Sjá aftast

A+

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 6 færanlegar glerhillur Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 4 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ Óvenju stór hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×)

NÝTT

R60398DBK-1

260194

NÝTT

R63398DW-1

260195

Kæliskápur

Classic hönnun Svört Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 146 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 388 L. Ÿ Hljóðstig: 38 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Hjól aftast Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing Ÿ Easy opening Ÿ Mál: Sjá aftast

Orkunýtni

Mál (HxBxD): 180 × 60 × 64 sm

Kæliskápur

Classic hönnun Ryðfrítt stál Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 146 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 388 L. Ÿ Hljóðstig: 38 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Hjól aftast Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing Ÿ Easy opening Ÿ Mál: Sjá aftast

Orkunýtni

Mál (HxBxD): 143,5 × 60 × 62,5 sm

Mál (HxBxD): 124,5 × 54 × 60 sm

260192

Kæliskápur

Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 135 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 284 L. Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing

R60398DW-1

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 6 færanlegar glerhillur Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 4 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ Óvenju stór hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×)

Mál (HxBxD): 180 × 60 × 64 sm

Exclusive hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 146 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 388 L. Ÿ Hljóðstig: 39 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ LED-skjár Ÿ Hjól aftast Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð Ÿ Easy opening Ÿ Mál: Sjá aftast

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 6 færanlegar glerhillur Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 4 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ Óvenju stór hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hraðkæling Ÿ Sumarleyfisstilling

Mál (HxBxD): 180 × 60 × 64 sm

19


20

Kæliskápar

NÝTT

R63398DE-1

260196

Kæliskápur

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 6 færanlegar glerhillur Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 4 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ Óvenju stór hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hraðkæling Ÿ Sumarleyfisstilling

RB4091W

144889

Kæliskápur með frystihólfi

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 146 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 88 L. Ÿ Hljóðstig: 38 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð

Mál (HxBxD): 58 × 54 × 58 sm

260197

Exclusive hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 186 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 346 L. Ÿ Hljóðstig: 39 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ LED-skjár Ÿ Hjól aftast Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð Ÿ Easy opening Ÿ Mál: Sjá aftast

A

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 5 færanlegar glerhillur Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 4 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ Óvenju stór hurðarhilla Ÿ 1 túpustatíf Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hólf með núll gráðu hitastigi og bestu geymsluskilyrðum Ÿ Hraðkæling Ÿ Sumarleyfisstilling

Kælir Ÿ Ekki sjálvirk afþýðing Ÿ 1 glerhilla Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 eggjabakki (6×) Frystir Ÿ 1 hurð

Orkunýtni

RB3135W

Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 219 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 103 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 17 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 12 klst. Ÿ Frystigeta: 2 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing

Mál (HxBxD): 85 × 50 × 60 sm

R65365DE-1

260198

Exclusive hönnun Ryðfrítt stál Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 186 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 346 L. Ÿ Hljóðstig: 39 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ LED-skjár Ÿ Hjól aftast Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð Ÿ Easy opening Ÿ Mál: Sjá aftast

A

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 5 færanlegar glerhillur Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 4 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ Óvenju stór hurðarhilla Ÿ 1 túpustatíf Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hólf með núll gráðu hitastigi og bestu geymsluskilyrðum Ÿ Hraðkæling Ÿ Sumarleyfisstilling

Mál (HxBxD): 180 × 60 × 64 sm

166997

Kæliskápur með frystihólfi

A

NÝTT

Kæliskápur

Mál (HxBxD): 180 × 60 × 64 sm

Mál (HxBxD): 180 × 60 × 64 sm

Hvít

R65365DW-1

Kæliskápur

Exclusive hönnun Ryðfrítt stál Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 146 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 388 L. Ÿ Hljóðstig: 39 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ LED-skjár Ÿ Hjól aftast Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð Ÿ Easy opening Ÿ Mál: Sjá aftast

NÝTT

RB4139W

235652

Kæliskápur með frystihólfi

A

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 2 færanlegar glerhillur Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 3 hillur í hurð Frystir Ÿ Handvirk afþíðing Ÿ 1 hurð

Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 126 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 103 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 17 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 12 klst. Ÿ Frystigeta: 2 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Lýsing Ÿ Mál: Sjá aftast

Mál (HxBxD): 85 × 54 × 60 sm

A++

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 3 færanlegar glerhillur Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 2 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (6×) Frystir Ÿ Handvirk afþíðing Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 hurð


Kæliskápar

NÝTT

RB4149W

144924

Kæliskápur með frystihólfi

A+

Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 175 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 120 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 17 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 12 klst. Ÿ Frystigeta: 2 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 39 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing

RB41208W

197498

Kæliskápur með frystihólfi Orkunýtni

Classic hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 204 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 183 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 17 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 12 klst. Ÿ Frystigeta: 2 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 3 færanlegar glerhillur Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 4 hillur í hurð Ÿ 2 hurðahillur Ÿ 2 eggjabakkar (6×) Frystir Ÿ Handvirk afþíðing Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 hurð

237628

Kæliskápur með frystihólfi

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 1 glerhilla Ÿ 2 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Frystir Ÿ Handvirk afþíðing Ÿ 1 klakabakki Ÿ Hraðfrysting

Old Timer Svört Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 226 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 247 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 21 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 12 klst. Ÿ Frystigeta: 2 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 41 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Hægri opnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Lýsing

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 5 færanlegar glerhillur Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 6 hillur í hurð Ÿ 2 hurðahillur Ÿ 2 eggjabakkar (8×) Ÿ Hraðkæling Frystir Ÿ Handvirk afþíðing Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 hurð Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 146,5 × 60 × 63,5 sm

Mál (HxBxD): 124,5 × 54 × 60 sm

Mál (HxBxD): 101,6 × 54 × 58 sm

RB6288BK

NÝTT

RB6288OR

198237

Kæliskápur með frystihólfi Old Timer Rauður Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 226 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 247 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 21 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 12 klst. Ÿ Frystigeta: 2 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 41 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Hægri opnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Lýsing

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 5 færanlegar glerhillur Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 6 hillur í hurð Ÿ 2 hurðahillur Ÿ 2 eggjabakkar (8×) Ÿ Hraðkæling Frystir Ÿ Handvirk afþíðing Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 hurð Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 146,5 × 60 × 63,5 sm

RK6285BK

234609

Kæli- /frystiskápar

198234

Kæli- /frystiskápar

Old Timer Svört Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 307 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 205 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 59 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 16 klst. Ÿ Frystigeta: 3 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 39 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Hægri opnun Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Lýsing

RK6285OR

A

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 5 Hillur í hurð Ÿ 2 hurðahillur Ÿ 2 eggjabakkar (8×) Ÿ Hraðkæling Frystir Ÿ Handvirk afþíðing Ÿ 1 karfa Ÿ 1 frystiskúffa úr járni Ÿ Hraðfrysting Ÿ Kæli element: 2

Mál (HxBxD): 158,5 × 60 × 63,5 sm

Old Timer Rauður Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 307 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 205 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 59 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 16 klst. Ÿ Frystigeta: 3 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 39 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Hægri opnun Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Lýsing

A

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 5 Hillur í hurð Ÿ 2 hurðahillur Ÿ 2 eggjabakkar (8×) Ÿ Hraðkæling Frystir Ÿ Handvirk afþýðing Ÿ 1 karfa Ÿ 1 frystiskúffa úr járni Ÿ Hraðfrysting Ÿ Kæli element: 2

Mál (HxBxD): 158,5 × 60 × 63,5 sm

21


22

Kæliskápar

RF62308OR

226640

Kæli- /frystiskápar Old Timer Rauður Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 259 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 229 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 65 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 22 klst. Ÿ Frystigeta: 4,5 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 39 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Hurðaropnun: Hægri opnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Lýsing

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 2 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ Óvenju stór hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hraðkæling Frystir Ÿ Handvirk afþíðing Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 hillugrind Ÿ 1 hurð Ÿ Hraðfrysting

RF4208W

235090

Kæli- /frystiskápar

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 212 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 145 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 45 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 16 klst. Ÿ Frystigeta: 2,5 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing

Mál (HxBxD): 123 × 54 × 58 sm

226634

Old Timer Svört Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 259 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 229 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 65 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 22 klst. Ÿ Frystigeta: 4,5 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 39 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Hurðaropnun: Hægri opnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Lýsing

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 2 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ Óvenju stór hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hraðkæling Frystir Ÿ Handvirk afþíðing Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 hillugrind Ÿ 1 hurð Ÿ Hraðfrysting

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 5 Hillur í hurð Ÿ 2 hurðahillur Ÿ 2 eggjabakkar (6×) Frystir Ÿ Handvirk afþíðing Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 hillugrind Ÿ 1 hurð Ÿ Hraðfrysting

RF4248W

235089

A

Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 256 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 134 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 36 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 14 klst. Ÿ Frystigeta: 2,5 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 3 hillur í hurð Frystir Ÿ Handvirk afþíðing Ÿ 1 hillugrind Ÿ 1 hurð

RK4236W

144934

Kæli- /frystiskápar

A+

Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 230 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 183 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 49 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 16 klst. Ÿ Frystigeta: 2,5 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 41 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Lýsing

167014

Mál (HxBxD): 113 × 50 × 60 sm

Kæli- /frystiskápar

A+

RF3183W

Kæli- /frystiskápar

Mál (HxBxD): 173,7 × 60 × 64 sm

Mál (HxBxD): 173,7 × 60 × 64 sm

Hvít

RF62308OBB

Kæli- /frystiskápar

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 3 færanlegar glerhillur Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 eggjabakki (6×) Frystir Ÿ Handvirk afþíðing Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 hillugrind Ÿ 1 hurð Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 144 × 54 × 56,5 sm

A

Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 281 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 164 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 50 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 14 klst. Ÿ Frystigeta: 9 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 39 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 2 eggjabakkar (6×) Frystir Ÿ Handvirk afþýðing Ÿ 1 skúffa Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 146,1 × 54 × 60 sm


Kæliskápar

RK41298W

197499

Kæli- /frystiskápar Classic hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 252 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 223 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 61 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 15 klst. Ÿ Frystigeta: 5 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing

RK41298E

197511

Kæli- /frystiskápar

A+

Orkunýtni

A+

Orkunýtni

Exclusive hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 252 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 221 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 61 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 15 klst. Ÿ Frystigeta: 9 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 41 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 1 glerhilla Ÿ 2 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 4 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Frystir Ÿ Handvirk afþýðing Ÿ 1 skúffa Ÿ 1 klakabakki Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

A+

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ Cool’n’Fresh Ÿ 1 glerhilla Ÿ 2 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ Hilla/bakki Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 4 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Frystir Ÿ Handvirk afþýðing Ÿ 1 skúffa Ÿ 1 klakabakki Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

NO

NO

FROST

RK45298E

197512

NRK41288W

Kæli- /frystiskápar

Kæli- /frystiskápar

Exclusive hönnun Ryðfrítt stál

Classic hönnun Hvít

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 252 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 221 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 61 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 15 klst. Ÿ Frystigeta: 9 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 41 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ Cool’n’Fresh Ÿ 1 glerhilla Ÿ 2 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ Hilla/bakki Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 4 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Frystir Ÿ Handvirk afþýðing Ÿ 1 skúffa Ÿ 1 klakabakki Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 179,5 × 54 × 60 sm

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 256 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 202 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 62 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 13 klst. Ÿ Frystigeta: 3 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing

Orkunýtni

Mál (HxBxD): 179,5 × 54 × 60 sm

Mál (HxBxD): 179,5 × 54 × 60 sm

Mál (HxBxD): 179,5 × 54 × 60 sm

194918

Kæli- /frystiskápar

Classic hönnun Ryðfrítt stál Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 252 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 223 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 61 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 15 klst. Ÿ Frystigeta: 5 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 1 glerhilla Ÿ 2 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 4 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Frystir Ÿ Handvirk afþýðing Ÿ 1 skúffa Ÿ 1 klakabakki Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

RK45298W

194920

FROST

NRK41288E

197513

Kæli- /frystiskápar

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 1 glerhilla Ÿ 2 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 hurð Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 179,5 × 54 × 60 sm

Classic hönnun Ryðfrítt stál Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 256 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 202 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 62 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 13 klst. Ÿ Frystigeta: 3 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 1 glerhilla Ÿ 2 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 hurð Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 179,5 × 54 × 60 sm

23


24

Kæliskápar

NÝTT

RK6285W

256972

Kæli- /frystiskápar

A

Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 307 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 205 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 59 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 16 klst. Ÿ Frystigeta: 3 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 39 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing

RK6285E

145022

Kæli- /frystiskápar Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 5 Hillur í hurð Ÿ 2 hurðahillur Ÿ 2 eggjabakkar (8×) Frystir Ÿ Handvirk afþýðing Ÿ 1 karfa Ÿ 1 frystiskúffa úr járni Ÿ Hraðfrysting Ÿ Kæli element: 2

A

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 5 Hillur í hurð Ÿ 2 hurðahillur Ÿ 2 eggjabakkar (8×) Frystir Ÿ Handvirk afþýðing Ÿ 1 karfa Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 frystiskúffa úr járni Ÿ Hraðfrysting Ÿ Kæli element: 2

NÝTT

A

Ryðfrítt stál Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 307 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 205 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 59 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 16 klst. Ÿ Frystigeta: 3 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 39 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 5 Hillur í hurð Ÿ 2 hurðahillur Ÿ 2 eggjabakkar (8×) Frystir Ÿ Handvirk afþýðing Ÿ 1 karfa Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 frystiskúffa úr járni Ÿ Hraðfrysting Ÿ Kæli element: 2

Mál (HxBxD): 155,5 × 60 × 62,5 sm

Mál (HxBxD): 155,5 × 60 × 62,5 sm

Mál (HxBxD): 155,5 × 60 × 60 sm

145022

Kæli- /frystiskápar

Ryðfrítt stál Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 307 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 205 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 59 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 16 klst. Ÿ Frystigeta: 3 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 39 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing

RK6285E

NÝTT

NÝTT

NO FROST

RK60358DE-1

260200

Kæli- /frystiskápar

260201

Kæli- /frystiskápar

Classic hönnun Ryðfrítt stál Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 274 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 230 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 86 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 18 klst. Ÿ Frystigeta: 4 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Hjól aftast Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing Ÿ Mál: Sjá aftast

RK60358DBK-1

+ Orkunýtni

A

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Frystir Ÿ Handvirk afþýðing Ÿ 1 hurð Ÿ 2 frystiskúffur

Mál (HxBxD): 180 × 60 × 64 sm

260203

Kæli- /frystiskápar

Classic hönnun Svört Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 274 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 230 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 86 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 18 klst. Ÿ Frystigeta: 4 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Hjól aftast Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing Ÿ Mál: Sjá aftast

NRK60328DW-1

+ Orkunýtni

A

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Frystir Ÿ Handvirk afþýðing Ÿ 1 hurð Ÿ 2 frystiskúffur

Mál (HxBxD): 180 × 60 × 64 sm

Classic hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 277 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 230 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 75 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 18 klst. Ÿ Frystigeta: 4 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 41 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Hjól aftast Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Lýsing Ÿ Mál: Sjá aftast

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 hurð Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 180 × 60 × 64 sm


Kæliskápar

NÝTT

NÝTT

NO

NO

FROST

NRK60328DE-1

260204

Kæli- /frystiskápar

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 277 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 230 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 75 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 18 klst. Ÿ Frystigeta: 4 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 41 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Hjól aftast Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Lýsing Ÿ Mál: Sjá aftast

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 hurð Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 180 × 60 × 64 sm

NO

FROST

NRK63328DW-1

260205

Kæli- /frystiskápar

Classic hönnun Ryðfrítt stál

NÝTT

NRK63328DE-1

260206

Kæli- /frystiskápar

Exclusive hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 292 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 229 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 75 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 18 klst. Ÿ Frystigeta: 10 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 41 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Straumrofi (á frystir) Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir frystiskápa Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ LED-skjár Ÿ Hjól aftast Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð Ÿ Mál: Sjá aftast

FROST

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 2 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ Óvenju stór hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hraðkæling Ÿ Sumarleyfisstilling Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ 1 skúffa Ÿ 1 klakabakki Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 180 × 60 × 64 sm

NÝTT

Exclusive hönnun Ryðfrítt stál Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 292 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 229 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 75 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 18 klst. Ÿ Frystigeta: 10 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 41 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Straumrofi (á frystir) Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir frystiskápa Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ LED-skjár Ÿ Hjól aftast Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð Ÿ Mál: Sjá aftast

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 2 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ Óvenju stór hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hraðkæling Ÿ Sumarleyfisstilling Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ 1 skúffa Ÿ 1 klakabakki Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 180 × 60 × 64 sm

NÝTT

NÝTT

NO FROST

RK60398DW-1

260207

RK60398DE-1

Kæli- /frystiskápar

Kæli- /frystiskápar

Classic hönnun Hvít

Classic hönnun Ryðfrítt stál

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 292 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 279 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 86 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 18 klst. Ÿ Frystigeta: 4 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Hjól aftast Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing Ÿ Mál: Sjá aftast

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 5 færanlegar glerhillur Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 4 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Frystir Ÿ Handvirk afþýðing Ÿ 1 hurð Ÿ 2 frystiskúffur

Mál (HxBxD): 200 × 60 × 64 sm

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 292 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 279 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 86 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 18 klst. Ÿ Frystigeta: 4 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Hjól aftast Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing Ÿ Mál: Sjá aftast

260208

NRK65358DW-1

260209

Kæli- /frystiskápar

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 5 færanlegar glerhillur Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 4 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Frystir Ÿ Handvirk afþýðing Ÿ 1 hurð Ÿ 2 frystiskúffur

Mál (HxBxD): 200 × 60 × 64 sm

Exclusive hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 321 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 245 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 75 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 18 klst. Ÿ Frystigeta: 10 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 2 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir frystiskápa Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ LED-skjár Ÿ Hjól aftast Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð Ÿ Mál: Sjá aftast

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ Óvenju stór hurðarhilla Ÿ 1 túpustatíf Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hólf með núll gráðu hitastigi og bestu geymsluskilyrðum Ÿ Hraðkæling Ÿ Sumarleyfisstilling Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ 1 skúffa Ÿ 2 klakabakkar Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 200 × 60 × 64 sm

25


26

Kæliskápar

NÝTT

NO FROST

NRK65358DE-1

260210

Kæli- /frystiskápar Exclusive hönnun Ryðfrítt stál

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 321 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 245 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 75 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 18 klst. Ÿ Frystigeta: 10 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 2 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir frystiskápa Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ LED-skjár Ÿ Hjól aftast Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð Ÿ Mál: Sjá aftast

RK67365SB

150963

Kæli- /frystiskápar

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 1 flöskuhilla Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ Óvenju stór hurðarhilla Ÿ 1 túpustatíf Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hólf með núll gráðu hitastigi og bestu geymsluskilyrðum Ÿ Hraðkæling Ÿ Sumarleyfisstilling Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ 1 skúffa Ÿ 2 klakabakkar Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 3 færanlegar glerhillur Ÿ 1 útdraganleg hilla Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 4 hillur í hurð Ÿ Óvenju stór hurðarhilla Ÿ 3 hillur/bakkar Ÿ 1 túpustatíf Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hólf með núll gráðu hitastigi og bestu geymsluskilyrðum Ÿ Hraðkæling á flöskum - í kæli Ÿ Hraðkæling Ÿ Sumarleyfisstilling Frystir Ÿ Handvirk afþíðing Ÿ Big Box útdraganleg skúffa Ÿ 1 skúffa Ÿ 2 klakabakkar Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

B

Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 245 kWt Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 53 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 16 klst. Ÿ Frystigeta: 4 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 41 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Viðvörunar- og stýriljós

Orkunýtni

Frystir Ÿ Handvirk afþýðing Ÿ 1 karfa Ÿ 1 frystiskúffa úr járni Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 58 × 54 × 58 sm

Mál (HxBxD): 200 × 60 × 64 sm

Mál (HxBxD): 200 × 60 × 64 sm

144938

Frystiskápur

Swarovski Svört Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 318 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 245 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 86 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 18 klst. Ÿ Frystigeta: 10 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 2 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir frystiskápa Ÿ Hurðaropnun: Hægri opnun Ÿ Snertiskjár Ÿ Útvarp Ÿ Hjól aftast Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Mál: Sjá aftast

F4063W

NÝTT

F4105W

229988

Frystiskápur Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 201 kWt Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 85 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 14 klst. Ÿ Frystigeta: 7 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Viðvörunar- og stýriljós

Mál (HxBxD): 85 × 54 × 60 sm

F6243W

153745

Frystiskápur

A Frystir Ÿ Handvirk afþýðing Ÿ 1 karfa Ÿ 1 klakabakki Ÿ 2 frystiskúffur úr járni Ÿ Hraðfrysting

Orkunýtni

260211

Frystiskápur

A

Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 270 kWt Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 208 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 20 klst. Ÿ Frystigeta: 15 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hitastillir Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Viðvörunar- og stýriljós Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð

F60308DW-1

Frystir Ÿ Handvirk afþýðing Ÿ 2 körfur Ÿ 4 frystiskúffur úr járni Ÿ Hraðfrysting Ÿ Kæli element: 2

Mál (HxBxD): 143,5 × 60 × 62,5 sm

Orkunýtni

Classic hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 281 kWt Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 261 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 28 klst. Ÿ Frystigeta: 25 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Hjól aftast Ÿ Viðvörunar- og stýriljós Ÿ Mál: Sjá aftast

A+ Frystir Ÿ Handvirk afþýðing Ÿ 2 klakabakkar Ÿ 2 hurðir Ÿ 6 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting Ÿ Kæli element: 2

Mál (HxBxD): 180 × 60 × 64 sm

Orkunýtni


Kæliskápar

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NO

NO

FROST

F60308DE-1

260212

Frystiskápur

Classic hönnun Ryðfrítt stál Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 281 kWt Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 261 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 28 klst. Ÿ Frystigeta: 25 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Hjól aftast Ÿ Viðvörunar- og stýriljós Ÿ Mál: Sjá aftast

FN61238DW-1

260213

Frystiskápur

A+

Orkunýtni

Frystir Ÿ Handvirk afþýðing Ÿ 2 klakabakkar Ÿ 2 hurðir Ÿ 6 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting Ÿ Kæli element: 2

A+

Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ 1 skúffa Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 hurð Ÿ 6 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

NÝTT

260215

FN63238DW-1

Frystiskápur

Exclusive hönnun Hvít

Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ 1 skúffa Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 hurð Ÿ 6 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 180 × 60 × 64 sm

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 281 kWt Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 217 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 15 klst. Ÿ Frystigeta: 18 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir frystiskápa Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ LED skjár Ÿ Hjól aftast Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Viðvörunar- og stýriljós Ÿ Lýsing Ÿ Easy opening Ÿ Mál: Sjá aftast

Orkunýtni

Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ 1 skúffa Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 hurð Ÿ 6 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

NÝTT

NO

FROST

Classic hönnun Svört

Orkunýtni

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 281 kWt Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 217 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 15 klst. Ÿ Frystigeta: 18 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Hjól aftast Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Viðvörunar- og stýriljós Ÿ Easy opening Ÿ Mál: Sjá aftast

A+

NO

Frystiskápur

A+

Classic hönnun Ryðfrítt stál

NÝTT

FROST

FN61238DBK-1

260214

Mál (HxBxD): 180 × 60 × 64 sm

NO

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 281 kWt Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 217 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 15 klst. Ÿ Frystigeta: 18 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Hjól aftast Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Viðvörunar- og stýriljós Ÿ Easy opening Ÿ Mál: Sjá aftast

Orkunýtni

Mál (HxBxD): 180 × 60 × 64 sm

Mál (HxBxD): 180 × 60 × 64 sm

FN61238DE-1 Frystiskápur

Classic hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 281 kWt Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 217 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 15 klst. Ÿ Frystigeta: 18 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Hjól aftast Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Viðvörunar- og stýriljós Ÿ Easy opening Ÿ Mál: Sjá aftast

FROST

260216

FROST

FN63238DE-1

260217

Frystiskápur

A+

Orkunýtni

Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ Big Box útdraganleg skúffa Ÿ 1 skúffa Ÿ 3 klakabakkar Ÿ 1 hurð Ÿ 6 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 180 × 60 × 64 sm

Exclusive hönnun Ryðfrítt stál Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 281 kWt Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 217 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 15 klst. Ÿ Frystigeta: 18 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir frystiskápa Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ LED skjár Ÿ Hjól aftast Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Viðvörunar- og stýriljós Ÿ Lýsing Ÿ Easy opening Ÿ Mál: Sjá aftast

A+

Orkunýtni

Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ Big Box útdraganleg skúffa Ÿ 1 skúffa Ÿ 3 klakabakkar Ÿ 1 hurð Ÿ 6 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 180 × 60 × 64 sm

27


28

Kæliskápar

Fest hlið við hlið

RI41228

151047

Side by side

194700

Innbyggi kæliskápur Classic hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 131 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 217 L. Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Sérstakir hlið-við-hlið tengihlutir búa til hið fullkomna par. Ísskápurinn og frystirinn eru tengdir með festingum úr ryðfríu stáli eða áli. Með þessu fæst glæsilegt útlit á tímalausa hönnun. Ÿ Einfalt er að setja upp festingarnar sem passa á eftirfarandi gerðir: Ÿ NRK 65358 DW Ÿ R 60398 DW-1 NRK 65358 DE R 60398 DE-1 F 60308 DW R 60398 DBK-1 F 60308 DE R 63398 DW-1 FN 61238 DW-1 R 63398 DE-1 FN 61238 DE-1 R 65365 DW-1 FN 61328 DBK-1 R 65365 DE-1 FN 63238 DW-1 RK 60358 DW FN 63238 DE-1 RK 60358 DE RK 60358 DBK Ÿ NRK 60328 DW NRK 60328 DE NRK 63328 DW NRK 63328 DE RK 60398 DW RK 60398 DE Ÿ Til þess að setja festa hlið við hlið þarf að snúa hurðaropnun á öðrum skápnum. Ÿ Skáparnir þufa að leggjast að vegg. Ÿ Mál: Sjá aftast Ÿ ál 151047 Ÿ Ryðfrítt stál 151046

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 1 glerhilla Ÿ 3 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hraðkæling

Mál (HxBxD): 122,5 × 54 × 54,5 sm

RI51228

194888

Innbyggi kæliskápur Classic hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 131 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 217 L. Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð Ÿ Mál: Sjá aftast

RI46208

194911

Innbyggi kæliskápur

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 1 glerhilla Ÿ 3 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hraðkæling

Mál (HxBxD): 122,5 × 54 × 54,5 sm

194708

Innbyggi kæliskápur

Exclusive hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 153 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 196 L. Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð Ÿ Mál: Sjá aftast

RI41325

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 2 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ Hilla/bakki Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 2 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Ÿ Hólf með núll gráðu hitastigi og bestu geymsluskilyrðum Ÿ Hraðkæling

Mál (HxBxD): 122,5 × 54 × 54,5 sm

Classic hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 175 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 326 L. Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing Ÿ Mál: Sjá aftast

A

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 1 glerhilla Ÿ 4 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 5 Hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×)

Mál (HxBxD): 177,5 × 54 × 54,5 sm


Kæliskápar

RBI41208

197496

Innbyggi kæli- /frystiskápar Classic hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 219 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 183 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 17 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 12 klst. Ÿ Frystigeta: 2 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð Ÿ Mál: Sjá aftast

RBI41315

194709

Innbyggi kæli- /frystiskápar

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 1 glerhilla Ÿ 2 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ 1 grænmetisskúffa Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Frystir Ÿ Handvirk afþíðing Ÿ 1 klakabakki Ÿ Hraðfrysting

Classic hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 310 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 255 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 39 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 14 klst. Ÿ Frystigeta: 2 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing Ÿ Mál: Sjá aftast

194703

Innbyggi kæli- /frystiskápar

A

Orkunýtni

Classic hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 314 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 223 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 61 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 15 klst. Ÿ Frystigeta: 5 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 40 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Snúningsrofi Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Lýsing Ÿ Mál: Sjá aftast

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 1 glerhilla Ÿ 2 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Frystir Ÿ Handvirk afþíðing Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 hillugrind

A

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 1 glerhilla Ÿ 2 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 4 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Frystir Ÿ Handvirk afþýðing Ÿ 1 skúffa Ÿ 1 klakabakki Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

NO

NO

FROST

RKI45298

194704

NRKI41278

194707

Innbyggi kæli- /frystiskápar

Innbyggi kæli- /frystiskápar

Exclusive hönnun Hvít

Classic hönnun Hvít

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 277 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 221 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 61 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 15 klst. Ÿ Frystigeta: 9 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 41 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Stafrænn hitamælir fyrir kæliskápa Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Viðvörunarhljóð um opna hurð Ÿ Mál: Sjá aftast

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ Cool’n’Fresh Ÿ 1 glerhilla Ÿ 2 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ Hilla/bakki Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 4 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Frystir Ÿ Handvirk afþýðing Ÿ 1 skúffa Ÿ 1 klakabakki Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 177,5 × 54 × 54,5 sm

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 292 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 162 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 88 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 12 klst. Ÿ Frystigeta: 4 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Mál: Sjá aftast

FROST

NRKI41288

194706

Innbyggi kæli- /frystiskápar

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 1 glerhilla Ÿ 1 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 2 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 hurð Ÿ 3 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 177,5 × 54 × 54,5 sm

Orkunýtni

Mál (HxBxD): 177,5 × 54 × 54,5 sm

Mál (HxBxD): 177,5 × 54 × 54,5 sm

Mál (HxBxD): 122,5 × 54 × 54,5 sm

RKI41295

Classic hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun á ári: 281 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 202 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 62 L. Ÿ Bráðnunartími við straumrof: 13 klst. Ÿ Frystigeta: 3 kg/dag Ÿ Hljóðstig: 42 dB(A) Ÿ Fjöldi kælipressa: 1 Ÿ Rafeindastýring Ÿ Hurðaropnun: Breytileg hurðaropnun Ÿ Anti-bakteríu yfirborð Ÿ Sjálfvirk afþíðing Ÿ Minni ef straumrof verður Ÿ Lýsing Ÿ Mál: Sjá aftast

A+

Orkunýtni

Kælir Ÿ Sjálfvirk afþíðing í kæli Ÿ 1 glerhilla Ÿ 2 færanlegar glerhillur Ÿ 1 færanlega glerhilla Ÿ 2 grænmetisskúffur Ÿ 3 hillur í hurð Ÿ 1 hurðarhilla Ÿ 1 eggjabakki (12×) Frystir Ÿ Sjálfvirk afþíðing - No Frost Ÿ 1 klakabakki Ÿ 1 hurð Ÿ 2 frystiskúffur Ÿ Hraðfrysting

Mál (HxBxD): 177,5 × 54 × 54,5 sm

29


30

Þvottavélar og þurrkarar

KLÆÐSKERASNIÐIN ÞVOTTAKERFI

Jogging Afkastageta

40° hraðþvotta „skokk”-kerfið er hannað fyrir lítið magn af þvotti sem er ekki mjög óhreinn. Góður kostur fyrir íþróttaföt.

Hurðarop Carbotech belgur Vatnsnotkun Einkar hljóðlát Einkar hljóðlát+ Vatnslekaöryggi Total Aqua stop

Fullkomið vatnslekaöryggi Tímaseinkari

44 cm

Dýpt (grunn)

40

Breidd (Topphlaðin)

cm

Froðuskynjari

Rafeindastýrð Þvottavél

Of mikil froða skilar illa þvegnum þvotti. Allar Gorenje þvottavélar skynja froðumagnið sem myndast meðan þvegið er. Verði froðan of mikil munu allt að 3 sjálfvirkar skolanir tryggja að þvotturinn þinn verði ávallt fullkomlega hreinn.

Gorenje þvottavélar eru 100% rafeindastýrðar og engir hlutar hennar slitna hraðar en aðrir þrátt fyrir nokkurra ára notku þvottavélarinnar. Rafskynjarar og UseLogic® - tækni safna upplýsingum meðan á þvotti stendur og stilla þvottakerfið, þvottaferlið og vatns- og orkunotkun með hagkvæmum hætti fyrir þvottinn

Skiptu úr 40° í 30° og sparaðu/vertu hagsýn(n)

Sjálfvirk blettahreinsun

33 sm

XXL hleðsla Afkastamikil tromlan tekur allt að 7 kíló af þvotti og getur þannig þvegið mikið magn í einu og jafnframt tryggt fullkominn árangur. Sérlega stórt 33 cm lúguopið gerir það að verkum að mun auðveldara er að hlaða og tæma tromluna, jafnvel þegar ábreiður, rúmföt eða önnur stærri stykki eru þvegin.

Nútímaleg meðferð á þvotti og áhrifarík þvottaefni tryggja einnig góðan árangur við lægra hitastig. Í stað þess að velja kerfi sem þvær við 40° skaltu fremur velja 30° kerfi og spara þannig a m.k. 40% af orkunni. Lítið óhreinar flíkur frískast upp og endast lengur. Með því að velja stutta 17 mínútna þvottakerfið, sem er valkostur á 30° kerfinu, stuðlar þú að meiri orkusparnaði.

Á þvottakerfum fyrir hærra hitastig þvær vélin sjálfkrafa á 40° fyrstu 15 mínúturnar. Á þessum tíma fjarlægja ensímin í þvottaefninu alla bletti á árangursríkan hátt. Að þessum 15 mínútum loknum heldur vélin áfram að þvo í samræmi við það þvottakerfi og hitastig sem var valið. Nú er engin ástæða til að láta pirrandi bletti koma sér í vont skap lengur.


Þvottavélar og þurrkarar

WA50125

193766

Þvottavél

WA50145

193763

Þvottavél

A

Orkunýtni

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun í hverjum þvotti: 1,04 kWt Ÿ Hurðarop: 33 sm Þvottur á 60° C fyrir bómull án forþvottar Ÿ Rakastig þvottar: 53 % Ÿ Þeytivinduhraði: 1200 sn Ÿ Afkastageta: 5,5 kg Ÿ Vatnsnotkun í hverjum þvotti: 45 L. Ÿ Þvottatími: 150 min Ÿ Orkunotkun á ári: 208 kWt Ÿ Áætluð árleg vatnsnotkun: 9000 L. Sérkerfi Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Kaldur þvottur Ÿ Skolun og hröð vinda Ÿ Skolun og hæg vinda Ÿ Afdæling Ÿ Þeytivinda Ÿ Straulétt

A

Þvottahæfni

B

Þeytivinduafköst

Eiginleikar Ÿ Use-logic Ÿ Sparnaðarkerfi Ÿ 4-D vatnsdreifarar Ÿ Þvottur með ensímþrepi Ÿ Hristivörn Ÿ Carbotech belgur Ÿ Ryðfrí tromla Valmöguleikar Ÿ Forþvottur Ÿ Mikið óhreint tau Ÿ Hraðþvottur

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

A

Orkunýtni

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun í hverjum þvotti: 1,04 kWt Ÿ Hurðarop: 33 sm Þvottur á 60° C fyrir bómull án forþvottar Ÿ Rakastig þvottar: 44 % Ÿ Þeytivinduhraði: 1400 sn Ÿ Afkastageta: 5,5 kg Ÿ Vatnsnotkun í hverjum þvotti: 45 L. Ÿ Þvottatími: 150 min Ÿ Orkunotkun á ári: 208 kWt Ÿ Áætluð árleg vatnsnotkun: 9000 L. Sérkerfi Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Kaldur þvottur Ÿ Skolun og hröð vinda Ÿ Skolun og hæg vinda Ÿ Afdæling Ÿ Þeytivinda Ÿ Straulétt

A

Þvottahæfni

A

Þeytivinduafköst

Eiginleikar Ÿ Use-logic Ÿ Sparnaðarkerfi Ÿ 4-D vatnsdreifarar Ÿ Þvottur með ensímþrepi Ÿ Hristivörn Ÿ Carbotech belgur Ÿ Ryðfrí tromla Valmöguleikar Ÿ Forþvottur Ÿ Mikið óhreint tau Ÿ Hraðþvottur

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

WA50149

193750

Þvottavél

Orkunýtni

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun í hverjum þvotti: 1,04 kWt Ÿ Hurðarop: 33 sm Þvottur á 60° C fyrir bómull án forþvottar Ÿ Rakastig þvottar: 44 % Ÿ Þeytivinduhraði: 1400 sn Ÿ Afkastageta: 5,5 kg Ÿ Vatnsnotkun í hverjum þvotti: 45 L. Ÿ Þvottatími: 150 min Ÿ Orkunotkun á ári: 208 kWt Ÿ Áætluð árleg vatnsnotkun: 9000 L. Sérkerfi Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Kaldur þvottur Ÿ Skolun og hröð vinda Ÿ Skolun og hæg vinda Ÿ Afdæling Ÿ Þeytivinda Ÿ Straulétt

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

A

Þvottahæfni

A

Þeytivinduafköst

WA71101

Eiginleikar Ÿ Use-logic Ÿ Sparnaðarkerfi Ÿ 4-D vatnsdreifarar Ÿ Þvottur með ensímþrepi Ÿ Hristivörn Ÿ LED skjár Ÿ Tímaseinkari Ÿ Carbotech belgur Ÿ Ryðfrí tromla Valmöguleikar Ÿ Forþvottur Ÿ Stöðva dælingu Ÿ Mikið óhreint tau Ÿ Hraðþvottur

Classic hönnun

193753

A

Orkunýtni

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun í hverjum þvotti: 1,04 kWt Ÿ Hurðarop: 33 sm Þvottur á 60° C fyrir bómull án forþvottar Ÿ Rakastig þvottar: 53 % Ÿ Þeytivinduhraði: 1200 sn Ÿ Afkastageta: 5,5 kg Ÿ Vatnsnotkun í hverjum þvotti: 45 L. Ÿ Þvottatími: 150 min Ÿ Orkunotkun á ári: 208 kWt Ÿ Áætluð árleg vatnsnotkun: 9000 L. Sérkerfi Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Kaldur þvottur Ÿ Skolun og hröð vinda Ÿ Skolun og hæg vinda Ÿ Afdæling Ÿ Þeytivinda Ÿ Straulétt

A

Þvottahæfni

B

Þeytivinduafköst

Eiginleikar Ÿ Use-logic Ÿ Sparnaðarkerfi Ÿ 4-D vatnsdreifarar Ÿ Þvottur með ensímþrepi Ÿ Hristivörn Ÿ LED skjár Ÿ Tímaseinkari Ÿ Carbotech belgur Ÿ Ryðfrí tromla Valmöguleikar Ÿ Forþvottur Ÿ Stöðva dælingu Ÿ Mikið óhreint tau Ÿ Hraðþvottur

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

173828

Þvottavél

A

WA50129

Þvottavél

WA71121

173827

Þvottavél

A+

Orkunýtni

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun í hverjum þvotti: 1,19 kWt Ÿ Hurðarop: 33 sm Þvottur á 60° C fyrir bómull án forþvottar Ÿ Rakastig þvottar: 59 % Ÿ Þeytivinduhraði: 1000 sn Ÿ Afkastageta: 7 kg Ÿ Vatnsnotkun í hverjum þvotti: 56 L. Ÿ Þvottatími: 147 min Ÿ Orkunotkun á ári: 238 kWt Ÿ Áætluð árleg vatnsnotkun: 11200 L. Sérkerfi Ÿ Skolun og hröð vinda Ÿ Skolun og hæg vinda Ÿ Afdæling Ÿ Þeytivinda

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

A

Þvottahæfni

C

Þeytivinduafköst

Eiginleikar Ÿ Use-logic Ÿ Sparnaðarkerfi Ÿ Fjórfalt vatnsdreifikerfi Ÿ Þvottur með ensímþrepi Ÿ Hristivörn Ÿ Carbotech belgur Ÿ Ryðfrí tromla Valmöguleikar Ÿ Forþvottur Ÿ Stöðva dælingu

Classic hönnun

A+

Orkunýtni

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun í hverjum þvotti: 1,19 kWt Ÿ Hurðarop: 33 sm Þvottur á 60° C fyrir bómull án forþvottar Ÿ Rakastig þvottar: 53 % Ÿ Þeytivinduhraði: 1200 sn Ÿ Afkastageta: 7 kg Ÿ Vatnsnotkun í hverjum þvotti: 56 L. Ÿ Þvottatími: 147 min Ÿ Orkunotkun á ári: 238 kWt Ÿ Áætluð árleg vatnsnotkun: 11200 L. Sérkerfi Ÿ Skolun og hröð vinda Ÿ Skolun og hæg vinda Ÿ Afdæling Ÿ Þeytivinda

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

A

Þvottahæfni

B

Þeytivinduafköst

Eiginleikar Ÿ Use-logic Ÿ Sparnaðarkerfi Ÿ Fjórfalt vatnsdreifikerfi Ÿ Þvottur með ensímþrepi Ÿ Hristivörn Ÿ Carbotech belgur Ÿ Ryðfrí tromla Valmöguleikar Ÿ Forþvottur Ÿ Stöðva dælingu

31


32

Þvottavélar og þurrkarar

WA72145

184808

Þvottavél

Exclusive hönnun Einkar hljóðlát

A+

Orkunýtni

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun í hverjum þvotti: 1,19 kWt Ÿ Hurðarop: 33 sm Þvottur á 60° C fyrir bómull án forþvottar Ÿ Rakastig þvottar: 44 % Ÿ Þeytivinduhraði: 1400 sn Ÿ Afkastageta: 7 kg Ÿ Vatnsnotkun í hverjum þvotti: 49 L. Ÿ Þvottatími: 147 min Ÿ Orkunotkun á ári: 238 kWt Ÿ Áætluð árleg vatnsnotkun: 9800 L. Sérkerfi Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Skolun og hröð vinda Ÿ Skolun og hæg vinda Ÿ Afdæling Ÿ Þeytivinda Ÿ Mikið óhreint tau Ÿ Straulétt

A

Þvottahæfni

A

Þeytivinduafköst

Eiginleikar Ÿ Use-logic Ÿ Sparnaðarkerfi Ÿ Fjórfalt vatnsdreifikerfi Ÿ Þvottur með ensímþrepi Ÿ Hristivörn Ÿ LED skjár Ÿ Barnalæsing Ÿ Tímaseinkari Ÿ Carbotech belgur Ÿ Ryðfrí tromla Valmöguleikar Ÿ Forþvottur Ÿ Stöðva dælingu Ÿ Mikið óhreint tau Ÿ Hraðþvottur

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

191330

Exclusive hönnun Einkar hljóðlát

WA73160

173901

A+

Orkunýtni

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun í hverjum þvotti: 1,19 kWt Ÿ Hurðarop: 33 sm Þvottur á 60° C fyrir bómull án forþvottar Ÿ Rakastig þvottar: 44 % Ÿ Þeytivinduhraði: 1400 sn Ÿ Afkastageta: 7 kg Ÿ Vatnsnotkun í hverjum þvotti: 49 L. Ÿ Þvottatími: 147 min Ÿ Orkunotkun á ári: 238 kWt Ÿ Áætluð árleg vatnsnotkun: 9800 L. Sérkerfi Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Skolun og hröð vinda Ÿ Skolun og hæg vinda Ÿ Afdæling Ÿ Þeytivinda Ÿ Mikið óhreint tau Ÿ Straulétt

A

Þvottahæfni

A

Þeytivinduafköst

Eiginleikar Ÿ Use-logic Ÿ Sparnaðarkerfi Ÿ Fjórfalt vatnsdreifikerfi Ÿ Þvottur með ensímþrepi Ÿ Hristivörn Ÿ LED skjár Ÿ Barnalæsing Ÿ Tímaseinkari Ÿ Carbotech belgur Ÿ Ryðfrí tromla Valmöguleikar Ÿ Forþvottur Ÿ Stöðva dælingu Ÿ Mikið óhreint tau Ÿ Hraðþvottur

Orkunýtni

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun í hverjum þvotti: 1,19 kWt Ÿ Hurðarop: 33 sm Þvottur á 60° C fyrir bómull án forþvottar Ÿ Rakastig þvottar: 44 % Ÿ Þeytivinduhraði: 1600 sn Ÿ Afkastageta: 7 kg Ÿ Vatnsnotkun í hverjum þvotti: 49 L. Ÿ Þvottatími: 150 min Ÿ Orkunotkun á ári: 238 kWt Ÿ Áætluð árleg vatnsnotkun: 9800 L. Sérkerfi Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Íþróttaföt Ÿ Kaldur þvottur Ÿ Skolun og hröð vinda Ÿ Skolun og hæg vinda Ÿ Afdæling Ÿ Þeytivinda Ÿ Mikið óhreint tau

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

A

Þvottahæfni

A

Þeytivinduafköst

WA74163

Eiginleikar Ÿ Use-logic Ÿ Sparnaðarkerfi Ÿ Fjórfalt vatnsdreifikerfi Ÿ Þvottur með ensímþrepi Ÿ Hristivörn Ÿ Kolalaus mótor Ÿ LED-skjár Ÿ Barnalæsing Ÿ Tímaseinkari Ÿ Tungumálaval Ÿ Ryðfrítt stál innrabyrði Ÿ Ryðfrí tromla Valmöguleikar Ÿ Aukaskolun Ÿ Forþvottur Ÿ Stöðva dælingu Ÿ Mikið óhreint tau Ÿ Hraðþvottur Ÿ Krumpuvörn

Premium hönnun Einkar hljóðlát+

173900

Exclusive hönnun

A+

Orkunýtni

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun í hverjum þvotti: 1,19 kWt Ÿ Hurðarop: 33 sm Þvottur á 60° C fyrir bómull án forþvottar Ÿ Rakastig þvottar: 44 % Ÿ Þeytivinduhraði: 1400 sn Ÿ Afkastageta: 7 kg Ÿ Vatnsnotkun í hverjum þvotti: 49 L. Ÿ Þvottatími: 147 min Ÿ Orkunotkun á ári: 238 kWt Ÿ Áætluð árleg vatnsnotkun: 9800 L. Sérkerfi Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Íþróttaföt Ÿ Kaldur þvottur Ÿ Skolun og hröð vinda Ÿ Skolun og hæg vinda Ÿ Afdæling Ÿ Þeytivinda Ÿ Mikið óhreint tau

A

Þvottahæfni

A

Þeytivinduafköst

Eiginleikar Ÿ Use-logic Ÿ Sparnaðarkerfi Ÿ Fjórfalt vatnsdreifikerfi Ÿ Þvottur með ensímþrepi Ÿ Hristivörn Ÿ LED-skjár Ÿ Barnalæsing Ÿ Tímaseinkari Ÿ Tungumálaval Ÿ Carbotech belgur Ÿ Ryðfrí tromla Valmöguleikar Ÿ Aukaskolun Ÿ Forþvottur Ÿ Stöðva dælingu Ÿ Mikið óhreint tau Ÿ Hraðþvottur Ÿ Krumpuvörn

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

152266

Þvottavél

A+

WA73140 Þvottavél

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

Þvottavél

Exclusive hönnun

WA72145BK

Þvottavél

WA74163AL

152269

Þvottavél

A+

Orkunýtni

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun í hverjum þvotti: 1,19 kWt Ÿ Hurðarop: 33 sm Þvottur á 60° C fyrir bómull án forþvottar Ÿ Rakastig þvottar: 44 % Ÿ Þeytivinduhraði: 1600 sn Ÿ Afkastageta: 7 kg Ÿ Vatnsnotkun í hverjum þvotti: 45 L. Ÿ Þvottatími: 134 min Ÿ Orkunotkun á ári: 238 kWt Ÿ Áætluð árleg vatnsnotkun: 9000 L. Sérkerfi Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Íþróttaföt Ÿ Kaldur þvottur Ÿ Skolun og hröð vinda Ÿ Skolun og hæg vinda Ÿ Afdæling Ÿ Þeytivinda Ÿ Mikið óhreint tau

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

A

Þvottahæfni

A

Þeytivinduafköst

Eiginleikar Ÿ Use-logic Ÿ Sparnaðarkerfi Ÿ Fjórfalt vatnsdreifikerfi Ÿ Þvottur með ensímþrepi Ÿ Hristivörn Ÿ Kolalaus mótor Ÿ LED-skjár Ÿ Óhreinindaskynjari Ÿ Vatnshæðarrofi Ÿ Vatnslekaöryggi Ÿ Köld hurð Ÿ Barnalæsing Ÿ Tímaseinkari Ÿ Tungumálaval Ÿ Ryðfrítt stál innrabyrði Ÿ Ryðfrí tromla Valmöguleikar Ÿ Aukaskolun Ÿ Forþvottur Ÿ Stöðva dælingu Ÿ Mikið óhreint tau Ÿ Hraðþvottur Ÿ Krumpuvörn

Premium hönnun Einkar hljóðlát+ Ál

A+

Orkunýtni

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun í hverjum þvotti: 1,19 kWt Ÿ Hurðarop: 33 sm Þvottur á 60° C fyrir bómull án forþvottar Ÿ Rakastig þvottar: 44 % Ÿ Þeytivinduhraði: 1600 sn Ÿ Afkastageta: 7 kg Ÿ Vatnsnotkun í hverjum þvotti: 45 L. Ÿ Þvottatími: 134 min Ÿ Orkunotkun á ári: 238 kWt Ÿ Áætluð árleg vatnsnotkun: 9000 L. Sérkerfi Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Íþróttaföt Ÿ Kaldur þvottur Ÿ Skolun og hröð vinda Ÿ Skolun og hæg vinda Ÿ Afdæling Ÿ Þeytivinda Ÿ Mikið óhreint tau

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

A

Þvottahæfni

A

Þeytivinduafköst

Eiginleikar Ÿ Use-logic Ÿ Sparnaðarkerfi Ÿ Fjórfalt vatnsdreifikerfi Ÿ Þvottur með ensímþrepi Ÿ Hristivörn Ÿ Kolalaus mótor Ÿ LED-skjár Ÿ Óhreinindaskynjari Ÿ Vatnshæðarrofi Ÿ Vatnslekaöryggi Ÿ Köld hurð Ÿ Barnalæsing Ÿ Tímaseinkari Ÿ Tungumálaval Ÿ Ryðfrítt stál innrabyrði Ÿ Ryðfrí tromla Valmöguleikar Ÿ Aukaskolun Ÿ Forþvottur Ÿ Stöðva dælingu Ÿ Mikið óhreint tau Ÿ Hraðþvottur Ÿ Krumpuvörn


Þvottavélar og þurrkarar

Total Aqua stop

WA74183

152267

Þvottavél

Premium hönnun Einkar hljóðlát+

44 cm

WA65205

126166

Þvottavél

A+

Orkunýtni

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun í hverjum þvotti: 1,19 kWt Ÿ Hurðarop: 33 sm Þvottur á 60° C fyrir bómull án forþvottar Ÿ Rakastig þvottar: 43 % Ÿ Þeytivinduhraði: 1800 sn Ÿ Afkastageta: 7 kg Ÿ Vatnsnotkun í hverjum þvotti: 45 L. Ÿ Þvottatími: 134 min Ÿ Orkunotkun á ári: 238 kWt Ÿ Áætluð árleg vatnsnotkun: 9000 L. Sérkerfi Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Íþróttaföt Ÿ Kaldur þvottur Ÿ Skolun og hröð vinda Ÿ Skolun og hæg vinda Ÿ Afdæling Ÿ Þeytivinda Ÿ Mikið óhreint tau

A

Þvottahæfni

A

Þeytivinduafköst

Eiginleikar Ÿ Use-logic Ÿ Sparnaðarkerfi Ÿ Fjórfalt vatnsdreifikerfi Ÿ Þvottur með ensímþrepi Ÿ Hristivörn Ÿ Kolalaus mótor Ÿ LED-skjár Ÿ Óhreinindaskynjari Ÿ Vatnshæðarrofi Ÿ Vatnslekaöryggi Ÿ Köld hurð Ÿ Barnalæsing Ÿ Tímaseinkari Ÿ Tungumálaval Ÿ Ryðfrítt stál innrabyrði Ÿ Ryðfrí tromla Valmöguleikar Ÿ Aukaskolun Ÿ Forþvottur Ÿ Stöðva dælingu Ÿ Mikið óhreint tau Ÿ Hraðþvottur Ÿ Krumpuvörn

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

Premium hönnun Einkar hljóðlát+

WS40109

239745

Þvottavél

A+

Orkunýtni

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun í hverjum þvotti: 1,02 kWt Ÿ Hurðarop: 33 sm Þvottur á 60° C fyrir bómull án forþvottar Ÿ Rakastig þvottar: 42 % Ÿ Þeytivinduhraði: 2000 sn Ÿ Afkastageta: 6 kg Ÿ Vatnsnotkun í hverjum þvotti: 39 L. Ÿ Þvottatími: 131 min Ÿ Orkunotkun á ári: 204 kWt Ÿ Áætluð árleg vatnsnotkun: 7800 L. Sérkerfi Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Íþróttaföt Ÿ Kaldur þvottur Ÿ Skolun og hröð vinda Ÿ Skolun og hæg vinda Ÿ Afdæling Ÿ Þeytivinda

A

Þvottahæfni

A

Þeytivinduafköst

Eiginleikar Ÿ Use-logic Ÿ Sparnaðarkerfi Ÿ Fjórfalt vatnsdreifikerfi Ÿ Þvottur með ensímþrepi Ÿ Hristivörn Ÿ Kolalaus mótor Ÿ Snertiskjár Ÿ Óhreinindaskynjari Ÿ Vatnshæðarrofi Ÿ Hleðsluskynjari Ÿ Fullkomið vatnslekaöryggi Ÿ Köld hurð Ÿ Hægt að tengja við Premium þurrkara Ÿ Barnalæsing Ÿ Tímaseinkari Ÿ Tungumálaval Ÿ Ryðfrítt stál innrabyrði Ÿ Ryðfrí tromla Ÿ Ljós í tromlu Valmöguleikar Ÿ Aukaskolun Ÿ Forþvottur Ÿ Stöðva dælingu Ÿ Mikið óhreint tau Ÿ Hraðþvottur Ÿ Krumpuvörn

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

Classic hönnun

A

Orkunýtni

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun í hverjum þvotti: 0,85 kWt Ÿ Hurðarop: 33 sm Þvottur á 60° C fyrir bómull án forþvottar Ÿ Rakastig þvottar: 55 % Ÿ Þeytivinduhraði: 1000 sn Ÿ Afkastageta: 4,5 kg Ÿ Vatnsnotkun í hverjum þvotti: 37 L. Ÿ Þvottatími: 145 min Ÿ Orkunotkun á ári: 170 kWt Ÿ Áætluð árleg vatnsnotkun: 7400 L. Sérkerfi Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Kaldur þvottur Ÿ Skolun og hröð vinda Ÿ Skolun og hæg vinda Ÿ Afdæling Ÿ Þeytivinda Ÿ Straulétt

A

Þvottahæfni

C

Þeytivinduafköst

Eiginleikar Ÿ Use-logic Ÿ Sparnaðarkerfi Ÿ 4-D vatnsdreifarar Ÿ Þvottur með ensímþrepi Ÿ Hristivörn Ÿ LED skjár Ÿ Tímaseinkari Ÿ Carbotech belgur Ÿ Ryðfrí tromla Valmöguleikar Ÿ Forþvottur Ÿ Stöðva dælingu Ÿ Mikið óhreint tau Ÿ Hraðþvottur

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 44 sm

44 cm

40

cm

WS43121

170495

Þvottavél

Exclusive hönnun Einkar hljóðlát

WT52134

157186

Þvottavél

A

Orkunýtni

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun í hverjum þvotti: 0,85 kWt Ÿ Hurðarop: 33 sm Þvottur á 60° C fyrir bómull án forþvottar Ÿ Rakastig þvottar: 51 % Ÿ Þeytivinduhraði: 1200 sn Ÿ Afkastageta: 4,5 kg Ÿ Vatnsnotkun í hverjum þvotti: 37 L. Ÿ Þvottatími: 149 min Ÿ Orkunotkun á ári: 170 kWt Ÿ Áætluð árleg vatnsnotkun: 7400 L. Sérkerfi Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Íþróttaföt Ÿ Kaldur þvottur Ÿ Skolun og hröð vinda Ÿ Skolun og hæg vinda Ÿ Afdæling Ÿ Þeytivinda Ÿ Mikið óhreint tau

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 44 sm

A

Þvottahæfni

B

Þeytivinduafköst

Eiginleikar Ÿ Use-logic Ÿ Sparnaðarkerfi Ÿ 4-D vatnsdreifarar Ÿ Þvottur með ensímþrepi Ÿ Hristivörn Ÿ LED-skjár Ÿ Óhreinindaskynjari Ÿ Vatnslekaöryggi Ÿ Barnalæsing Ÿ Tímaseinkari Ÿ Tungumálaval Ÿ Carbotech belgur Ÿ Ryðfrí tromla Valmöguleikar Ÿ Aukaskolun Ÿ Forþvottur Ÿ Stöðva dælingu Ÿ Mikið óhreint tau Ÿ Hraðþvottur Ÿ Krumpuvörn

Topphlaðin

D71112

173882

Þurrkari fyrir barka

A

Orkunýtni

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun í hverjum þvotti: 0,95 kWt Ÿ Hurðarop: 20 sm Þvottur á 60° C fyrir bómull án forþvottar Ÿ Þeytivinduhraði: 1300 sn Ÿ Afkastageta: 5 kg Ÿ Vatnsnotkun í hverjum þvotti: 48 L. Ÿ Þvottatími: 130 min Ÿ Orkunotkun á ári: 190 kWt Ÿ Áætluð árleg vatnsnotkun: 9600 L. Sérkerfi Ÿ Kaldur þvottur Ÿ Skolun og hröð vinda Ÿ Skolun og hæg vinda Ÿ Afdæling Ÿ Þeytivinda

Mál (HxBxD): 85 × 40 × 60 sm

A

Þvottahæfni

B

Þeytivinduafköst

Eiginleikar Ÿ Use-logic Ÿ Sparnaðarkerfi Ÿ Þvottur með ensímþrepi Ÿ Hristivörn Ÿ LED-skjár Ÿ Hleðsluskynjari Ÿ Tímaseinkari Ÿ Carbotech belgur Ÿ Ryðfrí tromla Valmöguleikar Ÿ Aukaskolun Ÿ Forþvottur Ÿ Stöðva dælingu Ÿ Mikið óhreint tau Ÿ Hraðþvottur Ÿ Krumpuvörn

Classic hönnun Tímastjórnaður Þurrkun á kerfinu “vel þurrt” Ÿ Orkunotkun (kWh/lotu): 3,98 kWt Ÿ Afkastageta: 7 kg Ÿ Þurrktími: 120 min Ÿ Orkunotkun á ári: 275 kWt Ÿ Tegund: Með barka Ÿ Hurðarop: 34 sm Kerfi Ÿ Kaldur blástur (20mín)

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

C

Orkunýtni

Lýsing Ÿ Hámarks tímalengd á þurrkunarkerfi: 140 min Ÿ Lægri þurrkhiti Ÿ Kaldur blástur (10 mín) Ÿ Krumpuvörn Ÿ Aftan / vinstri - barkatenging Ÿ Málmhúðaður kassi Ÿ Ryðfrí tromla Ÿ Hurðarop: 34 sm Ÿ Slekkur á þurrkun við opnun

33


34

Þvottavélar og þurrkarar

D72122

173897

Þurrkari fyrir barka Exclusive hönnun Rakaskynjari Þurrkun á kerfinu “vel þurrt” Ÿ Orkunotkun (kWh/lotu): 3,98 kWt Ÿ Afkastageta: 7 kg Ÿ Þurrktími: 120 min Ÿ Orkunotkun á ári: 275 kWt Ÿ Tegund: Með barka Ÿ Hurðarop: 34 sm Kerfi Ÿ Bómull: 5 kerfi Ÿ Viðkvæmur þvottur: 4 kerfi Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Kaldur blástur (20mín)

C

Orkunýtni

Lýsing Ÿ Hámarks tímalengd á þurrkunarkerfi: 180 min Ÿ Lægri þurrkhiti Ÿ Kaldur blástur (10 mín) Ÿ Krumpuvörn Ÿ Ljós í tromlu Ÿ Aftan / vinstri - barkatenging Ÿ Málmhúðaður kassi Ÿ Ryðfrí tromla Ÿ Hurðarop: 34 sm Ÿ Rakaskynjari Ÿ Slekkur á þurrkun við opnun

D71312

196504

Barkalaus þurrkari

Þurrkun á kerfinu “vel þurrt” Ÿ Orkunotkun (kWh/lotu): 3,92 kWt Ÿ Afkastageta: 7 kg Ÿ Þurrktími: 110 min Ÿ Orkunotkun á ári: 284 kWt Ÿ Tegund: Barkalaus Ÿ Snýst í báðar áttir Ÿ Hurðarop: 34 sm Kerfi Ÿ Kaldur blástur (20mín)

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

171218

Exclusive hönnun Rakaskynjari Þurrkun á kerfinu “vel þurrt” Ÿ Orkunotkun (kWh/lotu): 3,98 kWt Ÿ Afkastageta: 7 kg Ÿ Þurrktími: 120 min Ÿ Orkunotkun á ári: 275 kWt Ÿ Tegund: Með barka Ÿ Hurðarop: 34 sm Kerfi Ÿ Bómull: 5 kerfi Ÿ Gerviefni: 2 kerfi Ÿ Viðkvæmur þvottur: 4 kerfi Ÿ Ull Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Hraðkerfi Ÿ Kaldur blástur (20mín)

C

Orkunýtni

Lýsing Ÿ Hámarks tímalengd á þurrkunarkerfi: 180 min Ÿ Lægri þurrkhiti Ÿ Kaldur blástur (10 mín) Ÿ Krumpuvörn Ÿ Ljós í tromlu Ÿ Aftan / vinstri - barkatenging Ÿ Málmhúðaður kassi Ÿ Ryðfrí tromla Ÿ Hurðarop: 34 sm Ÿ Tímaseinkari Ÿ LED-skjár Ÿ Hljóðmerki um lok á þurrkun Ÿ Rakaskynjari Ÿ Slekkur á þurrkun við opnun

Orkunýtni

D72325

Lýsing Ÿ Hámarks tímalengd á þurrkunarkerfi: 140 min Ÿ Lægri þurrkhiti Ÿ Kaldur blástur (10 mín) Ÿ Krumpuvörn Ÿ Málmhúðaður kassi Ÿ Ryðfrí tromla Ÿ Hurðarop: 34 sm Ÿ Vatnstankur (4,2 L.) Ÿ Viðvörunarljós fyrir fullan vatnsgeymi Ÿ Slekkur á þurrkun við opnun

Exclusive hönnun Rakaskynjari Þurrkun á kerfinu “vel þurrt” Ÿ Orkunotkun (kWh/lotu): 3,92 kWt Ÿ Afkastageta: 7 kg Ÿ Þurrktími: 110 min Ÿ Orkunotkun á ári: 284 kWt Ÿ Tegund: Barkalaus Ÿ Snýst í báðar áttir Ÿ Hurðarop: 34 sm Kerfi Ÿ Bómull: 5 kerfi Ÿ Viðkvæmur þvottur: 4 kerfi Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Kaldur blástur (20mín)

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

196505

Classic hönnun Tímastjórn Þurrkun á kerfinu “vel þurrt” Ÿ Orkunotkun (kWh/lotu): 3,36 kWt Ÿ Afkastageta: 6 kg Ÿ Þurrktími: 100 min Ÿ Orkunotkun á ári: 284 kWt Ÿ Tegund: Barkalaus Ÿ Snýst í báðar áttir Ÿ Hurðarop: 34 sm Kerfi Ÿ Kaldur blástur (20mín)

B

Orkunýtni

Lýsing Ÿ Hámarks tímalengd á þurrkunarkerfi: 140 min Ÿ Lægri þurrkhiti Ÿ Kaldur blástur (10 mín) Ÿ Krumpuvörn Ÿ Málmhúðaður kassi Ÿ Galvaníseruð tromla Ÿ Hurðarop: 34 sm Ÿ Vatnstankur (4,2 L.) Ÿ Viðvörunarljós fyrir fullan vatnsgeymi Ÿ Slekkur á þurrkun við opnun

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 62 sm

196506

Barkalaus þurrkari

B

D50310

Barkalaus þurrkari

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

Classic hönnun Tímastjórn

D73122

Þurrkari fyrir barka

D72325BK

199770

Barkalaus þurrkari

B

Orkunýtni

Lýsing Ÿ Hámarks tímalengd á þurrkunarkerfi: 180 min Ÿ Lægri þurrkhiti Ÿ Kaldur blástur (10 mín) Ÿ Krumpuvörn Ÿ Ljós í tromlu Ÿ Málmhúðaður kassi Ÿ Ryðfrí tromla Ÿ Hurðarop: 34 sm Ÿ Vatnstankur (4,2 L.) Ÿ Viðvörunarljós fyrir fullan vatnsgeymi Ÿ Rakaskynjari Ÿ Slekkur á þurrkun við opnun

Exclusive hönnun Rakaskynjari Þurrkun á kerfinu “vel þurrt” Ÿ Orkunotkun (kWh/lotu): 3,92 kWt Ÿ Afkastageta: 7 kg Ÿ Þurrktími: 110 min Ÿ Orkunotkun á ári: 284 kWt Ÿ Tegund: Barkalaus Ÿ Snýst í báðar áttir Ÿ Hurðarop: 34 sm Kerfi Ÿ Bómull: 5 kerfi Ÿ Viðkvæmur þvottur: 4 kerfi Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Kaldur blástur (20mín)

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

B

Orkunýtni

Lýsing Ÿ Hámarks tímalengd á þurrkunarkerfi: 180 min Ÿ Lægri þurrkhiti Ÿ Kaldur blástur (10 mín) Ÿ Krumpuvörn Ÿ Ljós í tromlu Ÿ Málmhúðaður kassi Ÿ Ryðfrí tromla Ÿ Hurðarop: 34 sm Ÿ Vatnstankur (4,2 L.) Ÿ Viðvörunarljós fyrir fullan vatnsgeymi Ÿ Rakaskynjari Ÿ Slekkur á þurrkun við opnun


Þvottavélar og þurrkarar

D73325

194651

Barkalaus þurrkari Exclusive hönnun Rakaskynjari Þurrkun á kerfinu “vel þurrt” Ÿ Orkunotkun (kWh/lotu): 3,92 kWt Ÿ Afkastageta: 7 kg Ÿ Þurrktími: 110 min Ÿ Orkunotkun á ári: 284 kWt Ÿ Tegund: Barkalaus Ÿ Snýst í báðar áttir Ÿ Hurðarop: 34 sm Kerfi Ÿ Bómull: 5 kerfi Ÿ Gerviefni: 2 kerfi Ÿ Viðkvæmur þvottur: 4 kerfi Ÿ Ull Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Hraðkerfi Ÿ Kaldur blástur (20mín)

B

Orkunýtni

Lýsing Ÿ Hámarks tímalengd á þurrkunarkerfi: 180 min Ÿ Lægri þurrkhiti Ÿ Kaldur blástur (10 mín) Ÿ Krumpuvörn Ÿ Ljós í tromlu Ÿ Málmhúðaður kassi Ÿ Ryðfrí tromla Ÿ Hurðarop: 34 sm Ÿ Tímaseinkari Ÿ LED-skjár Ÿ Vatnstankur (4,2 L.) Ÿ Viðvörunarljós fyrir fullan vatnsgeymi Ÿ Hljóðmerki um lok á þurrkun Ÿ Rakaskynjari Ÿ Slekkur á þurrkun við opnun

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

126171

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

Premium hönnun Rakaskynjari Þurrkun á kerfinu “vel þurrt” Ÿ Orkunotkun (kWh/lotu): 3,92 kWt Ÿ Afkastageta: 7 kg Ÿ Þurrktími: 110 min Ÿ Orkunotkun á ári: 284 kWt Ÿ Tegund: Barkalaus Ÿ Hurðarop: 34 sm Kerfi Ÿ Bómull: 5 kerfi Ÿ Gerviefni: 2 kerfi Ÿ Viðkvæmur þvottur: 4 kerfi Ÿ Ull Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Hraðkerfi Ÿ Kaldur blástur (20mín)

C

Orkunýtni

B

Orkunýtni

Lýsing Ÿ Hámarks tímalengd á þurrkunarkerfi: 180 min Ÿ Lægri þurrkhiti Ÿ Kaldur blástur (10 mín) Ÿ Krumpuvörn Ÿ Ljós í tromlu Ÿ Málmhúðaður kassi Ÿ Ryðfrí tromla Ÿ Hurðarop: 34 sm Ÿ Tímaseinkari Ÿ LED-skjár Ÿ Vatnstankur (4,2 L.) Ÿ Viðvörunarljós fyrir fullan vatnsgeymi Ÿ Hljóðmerki um lok á þurrkun Ÿ Rakaskynjari Ÿ Slekkur á þurrkun við opnun

Lýsing Ÿ Hámarks tímalengd á þurrkunarkerfi: 180 min Ÿ Lægri þurrkhiti Ÿ Kaldur blástur (10 mín) Ÿ Krumpuvörn Ÿ Ljós í tromlu Ÿ Málmhúðaður kassi Ÿ Ryðfrí tromla Ÿ Hurðarop: 34 sm Ÿ Tímaseinkari Ÿ Snertiskjár Ÿ Vatnstankur (4,2 L.) Ÿ Viðvörunarljós fyrir fullan vatnsgeymi Ÿ Hljóðmerki um lok á þurrkun Ÿ Slekkur á þurrkun við opnun

Þurrkun á kerfinu “vel þurrt” Ÿ Orkunotkun (kWh/lotu): 3,84 kWt Ÿ Afkastageta: 6 kg Ÿ Þurrktími: 120 min Ÿ Orkunotkun á ári: 322 kWt Ÿ Tegund: Barkalaus Ÿ Hurðarop: 34 sm Kerfi Ÿ Bómull: 5 kerfi Ÿ Gerviefni: 2 kerfi Ÿ Viðkvæmur þvottur: 4 kerfi Ÿ Ull Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Hraðkerfi Ÿ Kaldur blástur (20mín)

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

194659

Premium hönnun Rakaskynjari Ál Þurrkun á kerfinu “vel þurrt” Ÿ Orkunotkun (kWh/lotu): 3,92 kWt Ÿ Afkastageta: 7 kg Ÿ Þurrktími: 110 min Ÿ Orkunotkun á ári: 284 kWt Ÿ Tegund: Barkalaus Ÿ Hurðarop: 34 sm Kerfi Ÿ Bómull: 5 kerfi Ÿ Gerviefni: 2 kerfi Ÿ Viðkvæmur þvottur: 4 kerfi Ÿ Ull Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Hraðkerfi Ÿ Kaldur blástur (20mín)

B

Orkunýtni

Lýsing Ÿ Hámarks tímalengd á þurrkunarkerfi: 180 min Ÿ Lægri þurrkhiti Ÿ Kaldur blástur (10 mín) Ÿ Krumpuvörn Ÿ Ljós í tromlu Ÿ Málmhúðaður kassi Ÿ Ryðfrí tromla Ÿ Hurðarop: 34 sm Ÿ Tímaseinkari Ÿ LED-skjár Ÿ Vatnstankur (4,2 L.) Ÿ Viðvörunarljós fyrir fullan vatnsgeymi Ÿ Hljóðmerki um lok á þurrkun Ÿ Rakaskynjari Ÿ Slekkur á þurrkun við opnun

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

D65238

Premium hönnun Rakaskynjari

D74325AL

Barkalaus þurrkari

126172

Barkalaus þurrkari

Barkalaus þurrkari

Þurrkun á kerfinu “vel þurrt” Ÿ Orkunotkun (kWh/lotu): 3,84 kWt Ÿ Afkastageta: 6 kg Ÿ Þurrktími: 120 min Ÿ Orkunotkun á ári: 322 kWt Ÿ Tegund: Barkalaus Ÿ Hurðarop: 34 sm Kerfi Ÿ Bómull: 5 kerfi Ÿ Gerviefni: 2 kerfi Ÿ Viðkvæmur þvottur: 4 kerfi Ÿ Ull Ÿ Blandaður þvottur Ÿ Hraðkerfi Ÿ Kaldur blástur (20mín)

194658

Mál (HxBxD): 85 × 60 × 60 sm

D65225

Premium hönnun Rakaskynjari

D74325

Barkalaus þurrkari

C

Verndaðu viðkvæmu flíkurnar þínar

Orkunýtni

Lýsing Ÿ Hámarks tímalengd á þurrkunarkerfi: 180 min Ÿ Lægri þurrkhiti Ÿ Kaldur blástur (10 mín) Ÿ Krumpuvörn Ÿ Ljós í tromlu Ÿ Málmhúðaður kassi Ÿ Ryðfrí tromla Ÿ Hurðarop: 34 sm Ÿ Tímaseinkari Ÿ Vatnstankur (4,2 L.) Ÿ Viðvörunarljós fyrir fullan vatnsgeymi Ÿ Hljóðmerki um lok á þurrkun Ÿ Slekkur á þurrkun við opnun Ÿ Notist með Premium Touch þvottavél

Valmöguleikar Ÿ Sérstök grind verndar viðkvæmu flíkurnar þínar, til dæmis eins og ullarpeysur. Settu grindina með flíkunum í, í þurrkarann. Tromlan snýst um grindina og flíkurnar liggja alltaf á sama stad undir þurrkun. Grindin gerir mjög mikid gagn. Til dæmis ef þú ert ad þurrka Íþróttaskó, þá sleppur þú vid það ad skórnir skoppa utan í tromluna. Ÿ Grindin er gerð fyrir 6 kg og 7 kg þurrkara Ÿ Grind í barkalausan þurrkara 179873 Ÿ Grind fyrir þurrkara með barka 115493

35


36

Uppþvottavél

NÚTÍMA TÆKNI Í UPPVASKIÐ XL 16 l 12

GU62110AW

234123

Innbyggi uppþvottavél Hvít

A

Þvottakerfi Ÿ Rafmagnsnotkun í hverjum uppþvotti: 1,1 kWt Ÿ Afkastageta: 12 manna Ÿ Vatnsnotkun fyrir hvern uppþvott: 16 L. Ÿ Tími venjulegs kerfis: 140 min Ÿ Orkunotkun á ári: 242 kWt Ÿ Áætluð árleg notkun miðað við 220 þvotta: 3520 L. Ÿ Hljóðstig: 51 dB(A)

Orkunýtni

A

þvottahæfni

B

þurrkhæfni

Upplýsingar Ÿ Þvottahitastig: 45, 50, 60 °C Ÿ Sprautuspaðar: 2 Ÿ Fjöldi kerfa: 5 Ÿ Salthólf Ÿ Gljáefni Ÿ Ryðfrítt stál innrabyrði Ÿ Hulið hitaelement Ÿ Sjálfvirkur skammtari á gljáefni Ÿ Bilunarljós Ÿ Að hluta “AquaSTOP” flæðiöryggi Ÿ Kemur með toppplötu Ÿ Stillanleg hæð: 40 mm

Uppvþvottavélarnar frá Gorenje nota bestu nútíma tækni til að auðvelda uppvaskið og skila skýnandi hreinu leirtaui. Mál (HxBxD): 85 × 60 × 58 sm

12

Manna

14 l

Vatnsnotkun fyrir hvern uppþvott

Total Aqua stop

Aqua STOP flæðiöryggi

XL

Extra Large

Total Aqua stop

16 l 12

GU63210W

167349

Innbyggi uppþvottavél Hvít

A

Þvottakerfi Ÿ Rafmagnsnotkun í hverjum uppþvotti: 1,05 kWt Ÿ Afkastageta: 12 manna Ÿ Vatnsnotkun fyrir hvern uppþvott: 16 L. Ÿ Tími venjulegs kerfis: 140 min Ÿ Orkunotkun á ári: 231 kWt Ÿ Áætluð árleg notkun miðað við 220 þvotta: 3520 L. Ÿ Hljóðstig: 53 dB(A)

DFD70PAX

242154

DFD70PBX

Framhlið á innbyggi uppþvottavél

Framhlið á innbyggi uppþvottavél

Pure hönnun Ryðfrí

Allure hönnun Ryðfrí

Ÿ Afhent fullbúin með handfangi Ÿ Passar við: GV61020, GV61220, GV62420, GV63321, GV65420 Ÿ Framhlið afhendist óásett

Ÿ Afhent fullbúin með handfangi Ÿ Passar við: GV61020, GV61220, GV62420, GV63321, GV65420 Ÿ Framhlið afhendist óásett

Mál (HxBxD): 70 × 59,3 × 6,9 sm

Mál (HxBxD): 70 × 59,3 × 6,9 sm

242152

Orkunýtni

A

þvottahæfni

A

þurrkhæfni

Upplýsingar Ÿ Þvottahitastig: 45, 55, 65, 70 °C Ÿ Sprautuspaðar: 2 Ÿ Fjöldi kerfa: 6 Ÿ Salthólf Ÿ Gljáefni Ÿ Tíma niðurtalning Ÿ Tímaseinkari Ÿ Ryðfrítt stál innrabyrði Ÿ Hulið hitaelement Ÿ Sjálfvirkur skammtari á gljáefni Ÿ Bilunarljós Ÿ “Aqua STOP” flæðiöryggi Ÿ Kemur með toppplötu Ÿ Stillanleg hæð: 20 mm

Mál (HxBxD): 81,8 × 60 × 60 sm


Uppþvottavél

Total Aqua stop

13 l 10

GV53221

185447

Innbyggi uppþvottavél

GV61020

139704

Innbyggi uppþvottavél

A Þvottakerfi Ÿ Rafmagnsnotkun í hverjum uppþvotti: 1,01 kWt Ÿ Afkastageta: 10 manna Ÿ Vatnsnotkun fyrir hvern uppþvott: 13 L. Ÿ Tími venjulegs kerfis: 125 min Ÿ Orkunotkun á ári: 222 kWt Ÿ Áætluð árleg notkun miðað við 220 þvotta: 2860 L. Ÿ Hljóðstig: 49 dB(A)

Orkunýtni

A

þvottahæfni

A

þurrkhæfni

Upplýsingar Ÿ Þvottahitastig: 45, 55, 65, 70 °C Ÿ Sprautuspaðar: 3 Ÿ Fjöldi kerfa: 5 Ÿ Salthólf Ÿ Gljáefni Ÿ Ryðfrítt stál innrabyrði Ÿ Hulið hitaelement Ÿ Sjálfvirkur skammtari á gljáefni Ÿ Bilunarljós Ÿ “Aqua STOP” flæðiöryggi Ÿ Kemur með toppplötu Ÿ Stillanlegar framlappir Ÿ Stillanleg hæð: 50 mm Ÿ Uppþvottavélin er afent án framhliðarinnar sem sýnd er Ÿ Mál: Sjá aftast

17 l 12

GV61220

154308

Innbyggi uppþvottavél

B Þvottakerfi Ÿ Rafmagnsnotkun í hverjum uppþvotti: 1,24 kWt Ÿ Afkastageta: 12 manna Ÿ Vatnsnotkun fyrir hvern uppþvott: 15 L. Ÿ Tími venjulegs kerfis: 150 min Ÿ Orkunotkun á ári: 273 kWt Ÿ Áætluð árleg notkun miðað við 220 þvotta: 3300 L. Ÿ Hljóðstig: 54 dB(A)

Orkunýtni

A

þvottahæfni

B

þurrkhæfni

Upplýsingar Ÿ Þvottahitastig: 38, 45, 55, 65, 70 °C Ÿ Sprautuspaðar: 3 Ÿ Fjöldi kerfa: 5 Ÿ Salthólf Ÿ Gljáefni Ÿ Ryðfrítt stál innrabyrði Ÿ Hulið hitaelement Ÿ Sjálfvirkur skammtari á gljáefni Ÿ Bilunarljós Ÿ Að hluta “AquaSTOP” flæðiöryggi Ÿ Kemur með toppplötu Ÿ Stillanlegar framlappir Ÿ Stillanleg hæð: 50 mm Ÿ Uppþvottavélin er afent án framhliðarinnar sem sýnd er Ÿ Mál: Sjá aftast

A Þvottakerfi Ÿ Rafmagnsnotkun í hverjum uppþvotti: 1,05 kWt Ÿ Afkastageta: 12 manna Ÿ Vatnsnotkun fyrir hvern uppþvott: 17 L. Ÿ Tími venjulegs kerfis: 140 min Ÿ Orkunotkun á ári: 231 kWt Ÿ Áætluð árleg notkun miðað við 220 þvotta: 3080 L. Ÿ Hljóðstig: 52 dB(A)

Orkunýtni

A

þvottahæfni

B

Upplýsingar Ÿ Þvottahitastig: 45, 55, 65, 70 °C Ÿ Sprautuspaðar: 3 Ÿ Fjöldi kerfa: 5 Ÿ Salthólf Ÿ Gljáefni Ÿ Ryðfrítt stál innrabyrði Ÿ Hulið hitaelement Ÿ Sjálfvirkur skammtari á gljáefni Ÿ Bilunarljós Ÿ “Aqua STOP” flæðiöryggi Ÿ Kemur með toppplötu Ÿ Stillanlegar framlappir Ÿ Stillanleg hæð: 50 mm Ÿ Uppþvottavélin er afent án framhliðarinnar sem sýnd er Ÿ Mál: Sjá aftast

XL Total Aqua stop

XL Total Aqua stop

17 l 12

GV62420

240822

Innbyggi uppþvottavél

Þvottakerfi Ÿ Rafmagnsnotkun í hverjum uppþvotti: 1,05 kWt Ÿ Afkastageta: 12 manna Ÿ Vatnsnotkun fyrir hvern uppþvott: 17 L. Ÿ Tími venjulegs kerfis: 140 min Ÿ Orkunotkun á ári: 231 kWt Ÿ Áætluð árleg notkun miðað við 220 þvotta: 3080 L. Ÿ Hljóðstig: 51 dB(A)

Orkunýtni

A

þvottahæfni

B

þurrkhæfni

Upplýsingar Ÿ Þvottahitastig: 45, 55, 65, 70 °C Ÿ Sprautuspaðar: 3 Ÿ Fjöldi kerfa: 5 Ÿ Salthólf Ÿ Gljáefni Ÿ Ryðfrítt stál innrabyrði Ÿ Hulið hitaelement Ÿ Sjálfvirkur skammtari á gljáefni Ÿ Bilunarljós Ÿ “Aqua STOP” flæðiöryggi Ÿ Kemur með toppplötu Ÿ Stillanlegar framlappir Ÿ Stillanleg hæð: 50 mm Ÿ Uppþvottavélin er afent án framhliðarinnar sem sýnd er Ÿ Mál: Sjá aftast

Mál (HxBxD): 86 × 59,8 × 57 sm

Total Aqua stop

14 l 12

GV63321

185443

Innbyggi uppþvottavél

A

þurrkhæfni

Mál (HxBxD): 81,8 × 59,8 × 57 sm

Mál (HxBxD): 81,8 × 59,8 × 57 sm

Mál (HxBxD): 81,8 × 44,8 × 54,5 sm

Total Aqua stop

15 l 12

15 l 12

GV65421

185445

Innbyggi uppþvottavél

A Þvottakerfi Ÿ Rafmagnsnotkun í hverjum uppþvotti: 1,05 kWt Ÿ Afkastageta: 12 manna Ÿ Vatnsnotkun fyrir hvern uppþvott: 14 L. Ÿ Tími venjulegs kerfis: 180 min Ÿ Orkunotkun á ári: 231 kWt Ÿ Áætluð árleg notkun miðað við 220 þvotta: 3300 L. Ÿ Hljóðstig: 46 dB(A)

Orkunýtni

A

þvottahæfni

A

þurrkhæfni

Upplýsingar Ÿ Þvottahitastig: 38, 45, 55, 65, 70 °C Ÿ Sprautuspaðar: 3 Ÿ Fjöldi kerfa: 10 Ÿ Salthólf Ÿ Gljáefni Ÿ Tímaseinkari Ÿ Ryðfrítt stál innrabyrði Ÿ Hulið hitaelement Ÿ Sjálfvirkur skammtari á gljáefni Ÿ Bilunarljós Ÿ Óhreinindaskynjari Ÿ “Aqua STOP” flæðiöryggi Ÿ Kemur með toppplötu Ÿ Stillanlegar framlappir Ÿ Stillanleg hæð: 50 mm Ÿ Uppþvottavélin er afent án framhliðarinnar sem sýnd er Ÿ Mál: Sjá aftast

Mál (HxBxD): 81,8 × 59,8 × 54,5 sm

A+ Þvottakerfi Ÿ Rafmagnsnotkun í hverjum uppþvotti: 0,95 kWt Ÿ Afkastageta: 12 manna Ÿ Vatnsnotkun fyrir hvern uppþvott: 15 L. Ÿ Tími venjulegs kerfis: 180 min Ÿ Orkunotkun á ári: 231 kWt Ÿ Áætluð árleg notkun miðað við 220 þvotta: 3300 L. Ÿ Hljóðstig: 46 dB(A)

Orkunýtni

A

þvottahæfni

A

þurrkhæfni

Upplýsingar Ÿ Þvottahitastig: 38, 45, 55, 65, 70 °C Ÿ Sprautuspaðar: 3 Ÿ Fjöldi kerfa: 9 Ÿ Salthólf Ÿ Gljáefni Ÿ Tímaseinkari Ÿ Ryðfrítt stál innrabyrði Ÿ Hulið hitaelement Ÿ Sjálfvirkur skammtari á gljáefni Ÿ Bilunarljós Ÿ Óhreinindaskynjari Ÿ “Aqua STOP” flæðiöryggi Ÿ Kemur með toppplötu Ÿ Stillanlegar framlappir Ÿ Stillanleg hæð: 50 mm Ÿ Uppþvottavélin er afent án framhliðarinnar sem sýnd er Ÿ Mál: Sjá aftast

Mál (HxBxD): 85,8 × 59,8 × 54,7 sm

37


38

Eldunartæki

The INSIDE story Farðu á www.gorenje.is og sjáðu nýju eiginleikana í blástursofnum okkar.

HeimaGert ofn Einstök nýjung með eiginleikum hefðbundinna viðarkynntra ofna! Snilldarleg bogadregin hönnun ofnsins gefur frábæran árangur við bakstur líkt og í hefðbundnum viðarkynntum bakarofnum. Nákvæm staðsetning hitaelementa tryggir fullkomin bökunarskilyrði í þessari nýstárlegu hönnun næstu kynslóðar Gorenje innbyggiofna. Ný nálgun í matargerðarlist sem byggir á áralangri reynslu og rannsóknum í hönnunar- og þróunardeildum Gorenje í samvinnu við ráðandi vísindastofnanir. Ný hönnun undir áhrifum fornar visku! HomeMADE

Mikið pláss Gorenje ofnarnir rúma óvenju mikið magn eða 60 lítra sem gerir þá meðal þeirra stærstu á markaðnum og taka þeir auðveldlega 7 kg kalkún. Hið mikla innra rúmmál ofnsins kemur ekki í veg fyrir að hann nái A flokki í orkunýtingu og er einn af orkuspörustu ofnunum á markaðnum. Það er að þakka hinni frábæru hönnun. Upplagður til að elda marga rétti í einu og fyrir stærri fjölskyldusamkomur og matarveislur í heimahúsi!

Undir og yfirhiti með blæstri

Halda mat heitum

Yfirhiti og blástur

Forhitun á leirtaui

Gasofn

Undirhiti með blæstri

Hraðhitun

Gufusuða

Gasofn með grilli

Heitur blástur

Kjöthitamælir

Gufusuða með heitu lofti

Undir og yfirhiti

Undirhiti með heitum blæstri

Eko Emelering

Gufusuðuofn hitun

Yfirhiti

Lítið grill

Aqua Clean hreinsibúnaður

Heitur blástur

Undirhiti

Stórt grill

Sjálfhreinsibúnaður

Stillanleg gufuhitun og blástur

Grill með blæstri

Grill með blæstri

UCD - Mjög köld hurð

Kjöthitamælir

Ljós í ofni Afþíðing

BOC 6322 AX


Eldunartæki

Hröð forhitun: 200 °C á 6 mínútum Markaðskannanir segja að hröð forhitun sé einn af meginkostum ofna. Hið sérstaka ávala loft í ofninum ásamt góðum eiginleikum hitaelementana gerir það að verkum að það tekur ofninn aðeins um 6 mínútur að ná 200 °C. Þú getur sparað um 30% tíma þinn og borið fram pítsur, kökur og aðrar matvörur sem þurfa forhitaðan ofn hraðar en nokkru sinni fyrr. Innbyggt ljós og viðvörunarhljóð lætur þig vita þegar ofninn hefur náð tilskildu hitastigi.

Mjög djúp steikarskúffa

Mikið bökunar pláss

Fyrir sælkera sem kunna að meta heimabakað brauð, lasagne, súkkulaðiköku og annað því um líkt, höfum við hannað sérstaklega djúpa 5 sm ofnskúffu. Ofnskúffan er húðuð með EcoClean glerungi sem gerir öll þrif sérstaklega þægileg með tæru vatni án þess að nota skaðleg efni. Því til viðbótar verða hliðar ofnsins ekki eins skítugar þar sem háu hliðar ofnskúffunnar minnka möguleikann á að matarfita slettist á þær. Hið fjölbreytta úrval ofnskúffa býður einnig upp á hefðbundnar stærðir bæði glerskúffur og hefðbundnar ofnskúffur með glerungshúð. Glerskúffan er einnig tilvalin til að bera beint á borð.

Gorenje ofnarnir eru 46 sm breiðir (að innanmáli) og hafa 15% stærra bökunarrými en venja er sem er afrakstur nýrrar hönnunar á ofnunum. Þar sem innan breidd ofnsins er meiri en venja er, er hægt að setja meira magn matvæla í hverja hillu, bæði þegar unnið er á einni hæð, sem og á mörgum hæðum. Sérlega afkastamikið hitaelement í þaki ofnsins sér til þess að hitadreifingin verður jöfn sem skilar sér í frábærum bakstri.

Úrvals EcoClean glerungshúðaðir ofnar og bökunarplötur Settu hálfan lítra af vatni í djúpu skúffuna og settu í neðstu grindina og veldu léttgufuhreinsun (AquaClean). Ofninn hitar sig upp í 70 °C, gufan sem myndast mýkir upp óhreinindin innan á ofninum. Eftir u.þ.b. 30 mínútur má strjúka óhreinindunum í burtu með mjúkum klút. Árangurinn er undraverður, án þess að nota nokkur hreinsiefni og engin skaðleg umhverfs áhrif.

Rafrænn snertirofi til stillingar á klukku Nýtt á markaðnum! Gorenje ofnar hafa frumlegan eiginleika á rafrænni klukku. Snertirofarnir gera þér mögulegt að stilla eldunartíma og velja rétt hitastig, sem hægt er að fylgjast með á stjórnborðinu allan eldunartímann. Viðvörunarhljóð lætur vita þegar eldunartíma lýkur. Yfirborðið á klukkunni er fullkomnlega slétt, sem auðveldar öll þrif. Nýi rafræni snertirofinn er kærkomin nýjung frá Gorenje fyrir notendavæna vinnu.

Kjöthitamælir Sumar gerðir Gorenje ofna eru með innbyggðum kjöthitamæli sem gefur möguleika á því að fylgjast með og stýra kjöthitanum. Þú þarft aðeins að stinga kjöthitamælinum í kjötið og velja kjörhitastig þess. Mælirinn á stjórnborðinu mun láta þig vita þegar kjötið er steikt, nákvæmlega eins mikið og þú vilt. Með kjöthitamælinum getur þú notið fullkominnar steikingar í hvert sinn.

Kæling á stjórnborðinu með DynamiCooling Sérstaklega öflugt kælikerfi er hannað til að halda hitanum á stjórnborði ofnsins niðri meðan á notkun stendur (DC) sem og eftir notkun (DC+). Það tryggir verulega kaldara yfirborði stjórnborðsins. Vifta blandar saman köldu lofti við heita loftið í ofninum og þvingar það undir loftrými bak við stjórnborðið. Þegar slökkt hefur verið á ofninum, sér hitanemi um að halda viftunni áfram gangandi þar til hitastigið hefur náð niður fyrir 60 °C (DC+). Með því að halda hitastiginu á stjórnborðinu og hurðinni niðri, bætir DynamiCooling tæknin öryggi við eldamennskuna.

Slétt yfirborð ofnhurðarinnar auðveldar þrif Ofnhurðina er sérlega auðvelt að fjarlægja af ofninum án þess að hafa skrúfugöt, gúmmílista eða hök (sem safna skít), sem þýðir að það er bæði fljótlegt og auðvelt að þrífa.

39


40

Eldunartæki

Gufuskúffa Gorenje gerir þér mögulegt að elda matinn á heilsusamlegan hátt með því að nota sérstaka gufuofnskúffu. Matur sem matreiddur er með gufu inniheldur meira af fjörefnum, ilmi og ósviknara bragði en við hefðbundna matreiðslu. Grænmetið þitt mun ekki verða ofsoðið né missa sinn náttúrulega lit. Matreiðsla með gufu gerir þér mögulegt að matreiða án viðbættrar fitu. Gufuofnsettið samanstendur af djúpri ofnskúffu, grind og loki. Gufuofnsettið er einnig hægt að nota hvert í sínu lagi og passar í allar nýrri gerðir Gorenje ofna og eldavéla. 50 sm eldavélar framleiddar eftir 2000; 60 sm eldavélar framleiddar eftir 2002 og innbyggiofnar framleiddir eftir 2003.

Grillplata fyrir kröfuharða Þetta hagnýta sett er gert úr úrvals, kísilhúðaðri (silicon) álblöndu sem hitnar sérlega hratt og er einkar hentugt til matreiðslu á ljúfengum réttum. Hitinn smýgur inn í plötuna og gufan, ilmurinn og bragðið tryggir að vöðvinn, steikin eða laxinn séu fullkomlega elduð í hvert sinn. Og það besta er að þú þarft ekki að bæta neinni feiti við. Grillplötusettið er einnig hægt að nota hvert í sínu lagi og passar í allar nýrri gerðir Gorenje ofna og eldavéla. 163258

Ný steikarplata

Útdraganlegar brautir. Betri yfirsýn og meira öryggi! Útdraganlegar brautir, sem hægt er að draga út að fullu, auðveldar aðgengi að ofninum auk þess sem það auðveldar alla yfirsýn á bakstrinum. Hætta á ofbökun er því hverfandi. Brautirnar eru staðalbúnaður í framúrstefnu ofnunum en er auk þess hægt að setja í alla gæðaofna Gorenje. Útdraganlegar 3/4 brautir eru einnig fáanlegar. Getur ekki verið notað með: BP 8990 E BP ORA E BOP 7115 AX BP 8990 S BP ORA S BOP 7325 AX 242140

TG-3P-G-NG Útdraganlegar brautir

Útdraganlegar þriggja hæða brautir Við notum langar útdraganlegar brautir vegna þess að það gerir bakstur og steikingu öruggari og áhrifaríkari. Einfaldara er að setja í ofninn og umgengni við hann er öruggari. Ofn með útdraganlegum brautum eykur afkastagetu hans þar sem hægt er að baka og steikja á fleiri en einni hæð á sama tíma. Getur ekki verið notað með: BP 8990 E BP ORA E BOP 7115 AX BP 8990 S BP ORA S BOP 7325 AX 242177

TG-2D-G-NG

Plötusleðar á 3. hæðum 3/4

Pítsasteinn Fylltu heimilið með indælum ilmi af ferskri pítsu í hefðbundnum pítsaofni með því að nota pítsu bakkann. Bakkinn er gerðu úr steini sem ekki þarf að bera á olíu, sem tryggir að heimabakaða pítsan sé ekki aðeins laus við fitu heldur er einnig sérlega stökk. Pítsusettið inniheldur auk pítsusteinsins, viðarbakka sem pítsusteinninn fer á og handhægan pítsuskera. 116814

Pítsasteinn


Eldunartæki

G432W-1

164791

GI437E-2

Gaseldavél

Gaseldavél

Classic hönnun Hvít

Classic hönnun Ryðfrí hönnun

Upplýsingar Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 53 L. Ÿ Heildarafl -Gas: 11,3 kw Helluborð Ÿ Flæðiöryggi Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 75 mm, 1,9 kw, venjulegur brennari, Fremri hægri: 101 mm, 3 kw, stór brennari, Aftan vinstri: 75 mm, 1,9 kw, venjulegur brennari, Aftan hægri: 51 mm, 1 kw, sparnaðar brennari

Ofn Ÿ Tvöfalt gler í ofnhurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Ál bökunarplötur Ÿ Hita möguleikar: Hitastillir á gasofni

229476

Eldavél

Pure hönnun Hvít

Classic hönnun Hvít

Upplýsingar Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 47 L. Ÿ Afl: 1,6 kw Ÿ Heildarafl -Gas: 11,8 kw Ÿ Framleidd fyrir gasveitugas en hægt að breyta fyrir jarðgas og kútagas Helluborð Ÿ Tveir takkar Ÿ Flæðiöryggi Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 75 mm, 1,9 kw, venjulegur brennari, Fremri hægri: 132 mm, 3,5 kw, Þrefaldur brennari, Aftan vinstri: 75 mm, 1,9 kw, venjulegur brennari, Aftan hægri: 51 mm, 1 kw, sparnaðar brennari

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

Ofn Ÿ Tvöfalt gler í ofnhurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Hita möguleikar: Grill, Hitastillir á gasofni

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,9 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 53 L. Ÿ Afl: 2,3 kw Ÿ Heildarafl -Gas: 7,8 kw Ÿ Framleidd fyrir gasveitugas en hægt að breyta fyrir jarðgas og kútagas Helluborð Ÿ Tveir takkar Ÿ Flæðiöryggi Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 75 mm, 1,9 kw, venjulegur brennari, Fremri hægri: 101 mm, 3 kw, stór brennari, Aftan vinstri: 75 mm, 1,9 kw, venjulegur brennari, Aftan hægri: 51 mm, 1 kw, sparnaðar brennari

Mál (HxBxD): 90 × 50 × 60 sm

229475

Pure hönnun Hvít Ofn Ÿ Tvöfalt gler í ofnhurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ 1 ofnagrind Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Ál bökunarplötur Ÿ Niðurteljari Ÿ Hita möguleikar: Hitastillir á gasofni, Gashitari

Upplýsingar Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 55 L. Ÿ Heildarafl -Gas: 11,3 kw Ÿ Framleidd fyrir gasveitugas en hægt að breyta fyrir jarðgas og kútagas Helluborð Ÿ Flæðiöryggi Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 75 mm, 1,9 kw, venjulegur brennari, Fremri hægri: 101 mm, 3 kw, stór brennari, Aftan vinstri: 75 mm, 1,9 kw, venjulegur brennari, Aftan hægri: 51 mm, 1 kw, sparnaðar brennari

Ofn Ÿ Tvöfalt gler í ofnhurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ 2 ál bökunarplötur Ÿ Hita möguleikar: Hitastillir á gasofni

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

K434W

Gaseldavél

G61121AW Gaseldavél

Mál (HxBxD): 90 × 50 × 60 sm

Mál (HxBxD): 90 × 50 × 60 sm

GI63141AW

Upplýsingar Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 48 L. Ÿ Heildarafl -Gas: 11,6 kw Ÿ Framleidd fyrir gasveitugas en hægt að breyta fyrir jarðgas og kútagas Helluborð Ÿ Tveir takkar Ÿ Flæðiöryggi Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 75 mm, 1,9 kw, venjulegur brennari, Fremri hægri: 101 mm, 3 kw, stór brennari, Aftan vinstri: 75 mm, 1,9 kw, venjulegur brennari, Aftan hægri: 51 mm, 1 kw, sparnaðar brennari

164825

164924

K436E

164925

Eldavél

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Tvöfalt gler í ofnhurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Yfirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Yfirhiti

Classic hönnun Ryðfrí hönnun Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,9 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 53 L. Ÿ Afl: 2,3 kw Ÿ Heildarafl -Gas: 8,1 kw Ÿ Framleidd fyrir gasveitugas en hægt að breyta fyrir jarðgas og kútagas Helluborð Ÿ Tveir takkar Ÿ Flæðiöryggi Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 75 mm, 1,9 kw, venjulegur brennari, Fremri hægri: 101 mm, 3 kw, stór brennari, Aftan vinstri: 75 mm, 1,9 kw, venjulegur brennari, Aftan hægri: 51 mm, 1 kw, sparnaðar brennari

Mál (HxBxD): 90 × 50 × 60 sm

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Klukka hægt að velja eldunartíma og niðurteljari Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Yfirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Yfirhiti

41


42

Eldunartæki

K66121AW

232287

Eldavél

Pure hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 2,2 kw Ÿ Heildarafl -Gas: 7,8 kw Ÿ Framleidd fyrir gasveitugas en hægt að breyta fyrir jarðgas og kútagas Helluborð Ÿ Einföld kveiking Ÿ Flæðiöryggi Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 75 mm, 1,9 kw, venjulegur brennari, Fremri hægri: 101 mm, 3 kw, stór brennari, Aftan vinstri: 75 mm, 1,9 kw, venjulegur brennari, Aftan hægri: 51 mm, 1 kw, sparnaðar brennari

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Tvöfalt gler í ofnhurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Lítið grill, Grill með blæstri

K66341AX

232290

Eldavél

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 2,2 kw Ÿ Heildarafl -Gas: 8,3 kw Ÿ Framleidd fyrir gasveitugas en hægt að breyta fyrir jarðgas og kútagas Helluborð Ÿ Einföld kveiking Ÿ Flæðiöryggi Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 75 mm, 1,9 kw, venjulegur brennari, Fremri hægri: 132 mm, 3,5 kw, Þrefaldur brennari, Aftan vinstri: 75 mm, 1,9 kw, venjulegur brennari, Aftan hægri: 51 mm, 1 kw, sparnaðar brennari Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

232288

Pure hönnun Ryðfrí hönnun Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 2,2 kw Ÿ Heildarafl -Gas: 7,8 kw Ÿ Framleidd fyrir gasveitugas en hægt að breyta fyrir jarðgas og kútagas Helluborð Ÿ Einföld kveiking Ÿ Flæðiöryggi Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 75 mm, 1,9 kw, venjulegur brennari, Fremri hægri: 101 mm, 3 kw, stór brennari, Aftan vinstri: 75 mm, 1,9 kw, venjulegur brennari, Aftan hægri: 51 mm, 1 kw, sparnaðar brennari

A

Pott stálgrindur

Orkunýtni

Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Lítið grill, Grill með blæstri

Ÿ Aukahlutir fyrir gaseldavél Ÿ Passar við: G61121AW, G63141AW, K66121AW, K66121AX, K66341AW, K66341AX

K66341AW

232289

Eldavél

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Tvöfalt gler í ofnhurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Lítið grill, Grill með blæstri

Pure hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 2,2 kw Ÿ Heildarafl -Gas: 8,3 kw Ÿ Framleidd fyrir gasveitugas en hægt að breyta fyrir jarðgas og kútagas Helluborð Ÿ Einföld kveiking Ÿ Flæðiöryggi Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 75 mm, 1,9 kw, venjulegur brennari, Fremri hægri: 132 mm, 3,5 kw, Þrefaldur brennari, Aftan vinstri: 75 mm, 1,9 kw, venjulegur brennari, Aftan hægri: 51 mm, 1 kw, sparnaðar brennari Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

Pure hönnun Ryðfrí hönnun

K66121AX

Eldavél

242174

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Lítið grill, Grill með blæstri


Eldunartæki

nÝtt

E234W

625799

Eldavél með rafmagnshellum Classic hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,96 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 57 L. Ÿ Afl: 7,5 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 180 mm, 2 kw, rafmagnshella, Fremri hægri: 145 mm, 1 kw, rafmagnshella, Aftan vinstri: 145 mm, 1 kw, rafmagnshella, Aftan hægri: 180 mm, 1,5 kw, rafmagnshella

B

Orkunýtni

Ofn Ÿ Tvöfalt gler í ofnhurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Yfirhiti, Grill

E63121AW

228953

Eldavél með rafmagnshellum

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 65 L. Ÿ Afl: 9,7 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 220 mm, 2 kw, rafmagnshella, Fremri hægri: 145 mm, 1,5 kw, rafmagnshella, Aftan vinstri: 145 mm, 1,5 kw, rafmagnshella, Aftan hægri: 180 mm, 2 kw, rafmagnshella

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

186389

Pure hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 49 L. Ÿ Afl: 7,87 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 180 mm, 2 kw, rafmagnshella, Fremri hægri: 145 mm, 1,5 kw, rafmagnshella, Aftan vinstri: 145 mm, 1 kw, rafmagnshella, Aftan hægri: 180 mm, 1,5 kw, rafmagnshella

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Tvöfalt gler í ofnhurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Yfirhiti, Grill

Orkunýtni

E67121AW

Ofn Ÿ Tvöfalt gler í ofnhurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Yfirhiti, Lítið grill, Stórt grill, Stillanlegt grill

Pure hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 10,3 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 220 mm, 2 kw, rafmagnshella, Fremri hægri: 145 mm, 1,5 kw, rafmagnshella, Aftan vinstri: 145 mm, 1,5 kw, rafmagnshella, Aftan hægri: 180 mm, 2 kw, rafmagnshella

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

241287

Pure hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,78 kWt (blæstri), 0,79 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 45 L. Ÿ Afl: 9,15 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 180 mm, 2 kw, rafmagnshella, Fremri hægri: 145 mm, 1,5 kw, rafmagnshella, Aftan vinstri: 145 mm, 1 kw, rafmagnshella, Aftan hægri: 180 mm, 1,5 kw, rafmagnshella

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Tvöfalt gler í ofnhurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Grill, Heitur blástur, Heitur blástur, Grill með blæstri, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri

Mál (HxBxD): 90 × 50 × 60,5 sm

232263

Eldavél með rafmagnshellum

A

E57121AW

Eldavél með rafmagnshellum

Mál (HxBxD): 90 × 50 × 60,5 sm

Mál (HxBxD): 90 × 50 × 60 sm

Pure hönnun Hvít

E52121AW

Eldavél með rafmagnshellum

nÝtt

EC234W

635806

Keramik eldavél

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Tvöfalt gler í ofnhurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Lítið grill, Stórt grill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

Classic hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,96 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 57 L. Ÿ Afl: 8 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light”

Mál (HxBxD): 90 × 50 × 60 sm

HI-LIGHT

B

Orkunýtni

Ofn Ÿ Tvöfalt gler í ofnhurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Yfirhiti, Grill

43


44

Eldunartæki

EC735E

625806

Keramik eldavél Exclusive hönnun Ryðfrí hönnun Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,91 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 53 L. Ÿ Afl: 9,2 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 180/120 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180/120 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”

EC774W

635807

Keramik eldavél HI-LIGHT

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ Aqua Clean Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Klukka hægt að velja eldunartíma og niðurteljari Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Grill, Heitur blástur, Heitur blástur, Grill með blæstri, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri

Exclusive hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,91 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 53 L. Ÿ Afl: 9,5 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 180/120 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 140×250 mm, 2 kw, “Hi-Light”

635808

Keramik eldavél HI-LIGHT

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Tvöfalt gler í ofnhurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ Aqua Clean Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Grill, Heitur blástur, Heitur blástur, Grill með blæstri, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri

Exclusive hönnun Ryðfrí hönnun Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,91 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 53 L. Ÿ Afl: 9,5 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 180/120 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 140×250 mm, 2 kw, “Hi-Light”

HI-LIGHT

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ Aqua Clean Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Klukka hægt að velja eldunartíma og niðurteljari Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Grill, Heitur blástur, Heitur blástur, Grill með blæstri, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri

Mál (HxBxD): 90 × 50 × 60 sm

Mál (HxBxD): 90 × 50 × 60 sm

Mál (HxBxD): 90 × 50 × 60 sm

EC775E

nÝtt

EC765W

156082

Keramik eldavél Premium hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,9 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 53 L. Ÿ Afl: 9,2 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 180/120 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180/120 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”

Mál (HxBxD): 90 × 50 × 60 sm

EC765E

156083

Keramik eldavél HI-LIGHT

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Aqua Clean Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Klukka og einnig skjár fyrir kjöthitamæli sem sýnir hitastig Ÿ Kjöthitamælir Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Grill, Heitur blástur, Heitur blástur, Grill með blæstri, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri

Premium hönnun Ryðfrí hönnun Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,9 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 53 L. Ÿ Afl: 9,2 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 180/120 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180/120 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”

Mál (HxBxD): 90 × 50 × 60 sm

EC52121AW

186390

Keramik eldavél HI-LIGHT

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Aqua Clean Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Klukka og einnig skjár fyrir kjöthitamæli sem sýnir hitastig Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Grill, Heitur blástur, Heitur blástur, Grill með blæstri, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri

Pure hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 49 L. Ÿ Afl: 7,77 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”

HI-LIGHT

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Tvöfalt gler í ofnhurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Yfirhiti, Grill

Mál (HxBxD): 90 × 50 × 60,5 sm


Eldunartæki

nÝtt

EC57351AW

186391

Keramik eldavél Pure hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,78 kWt (blæstri), 0,79 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 45 L. Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 180/120 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 145×250 mm, 2 kw, “Hi-Light”

EC65121AW

232249

Keramik eldavél HI-LIGHT

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Tvöfalt gler í ofnhurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Klukka Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Grill, Heitur blástur, Heitur blástur, Grill með blæstri, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri

Pure hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 9,2 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210 mm, 2,3 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light”

232250

Keramik eldavél HI-LIGHT

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Tvöfalt gler í ofnhurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Undir og yfirhiti með blæstri, Stórt grill, Grill með blæstri

Pure hönnun Ryðfrí hönnun Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 9,2 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210 mm, 2,3 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light”

HI-LIGHT

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Tvöfalt gler í ofnhurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Undir og yfirhiti með blæstri, Stórt grill, Grill með blæstri

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

Mál (HxBxD): 90 × 50 × 60,5 sm

EC65121AX

nÝtt

EC67151AW

232282

Keramik eldavél Pure hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 10,2 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/120 mm, 2,2 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180/120 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

EC67151AX

232283

Keramik eldavél HI-LIGHT

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Lítið grill, Stórt grill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

Pure hönnun Ryðfrí hönnun Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 10,2 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/120 mm, 2,2 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180/120 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

EC67151AB

261118

Keramik eldavél HI-LIGHT

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Lítið grill, Stórt grill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

Pure hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 10,2 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/120 mm, 2,2 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180/120 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

HI-LIGHT

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Lítið grill, Stórt grill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

45


46

Eldunartæki

nÝtt

EC67321RB

261275

Keramik eldavél Old Timer Svört Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,77 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 9,9 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210 mm, 2,3 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light”

HI-LIGHT

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Grill, Heitur blástur, Heitur blástur, Grill með blæstri, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri

EC67551AB

232281

Keramik eldavél

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 10,2 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/120 mm, 2,2 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180/120 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

232279

Pure hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 10,2 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/120 mm, 2,2 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180/120 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”

HI-LIGHT

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Sökk hnappar Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár með gráðum fyrir kjöthitamæli Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Fast preheat, Lítið grill, Stórt grill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

A

Orkunýtni

EC67351BW

Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Sökk hnappar Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár með gráðum fyrir kjöthitamæli Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Fast preheat, Lítið grill, Stórt grill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

Allure hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 10,2 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/120 mm, 2,2 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180/120 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

232280

Pure hönnun Ryðfrí hönnun Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 10,2 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/120 mm, 2,2 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180/120 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”

HI-LIGHT

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Sökk hnappar Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár með gráðum fyrir kjöthitamæli Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Fast preheat, Lítið grill, Stórt grill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

232284

Keramik eldavél HI-LIGHT

EC67551AX

Keramik eldavél

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

Pure hönnun Svört

EC67551AW

Keramik eldavél

EC67351BX

239296

Keramik eldavél HI-LIGHT

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Sökk hnappar Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Lítið grill, Stórt grill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

Allure hönnun Ryðfrí hönnun Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 10,2 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/120 mm, 2,2 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180/120 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

HI-LIGHT

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Sökk hnappar Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Lítið grill, Stórt grill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill


Eldunartæki

EC67553BW

239297

Keramik eldavél Allure hönnun Hvít

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 10,2 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/120 mm, 2,2 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180/120 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”

HI-LIGHT

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Sökk hnappar Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ Útdraganlegar brautir Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár með gráðum fyrir kjöthitamæli Ÿ “DCS” kælibúnaður Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Fast preheat, Lítið grill, Stórt grill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

EI67321AX

229478

Span eldavél

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 10,7 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 200 mm, 2,3 kw, spanhella, Fremri hægri: 200 mm, 2,3 kw, spanhella, Aftan vinstri: 160 mm, 1,4 kw, spanhella, Aftan hægri: 160 mm, 1,4 kw, spanhella Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

228957

Allure hönnun Ryðfrí hönnun Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 10,2 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/120 mm, 2,2 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180/120 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”

HI-LIGHT

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Sökk hnappar Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ Útdraganlegar brautir Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár með gráðum fyrir kjöthitamæli Ÿ “DCS” kælibúnaður Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Fast preheat, Lítið grill, Stórt grill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

A

Orkunýtni

EIT67753BW

Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár Ÿ “DCS” kælibúnaður Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Lítið grill, Stórt grill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

Allure hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 10,7 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 145 mm, 1,4/1,8 kw, spanhella, Fremri hægri: 180 mm, 1,85/2,5 kw, spanhella, Aftan vinstri: 210 mm, 2,3/3,2 kw, spanhella, Aftan hægri: 180 mm, 1,85/2,5 kw, spanhella Ÿ Snertitakkar Ÿ Hrað hitun: 4 Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

233814

Pure hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 10,7 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 200 mm, 2,3 kw, spanhella, Fremri hægri: 200 mm, 2,3 kw, spanhella, Aftan vinstri: 160 mm, 1,4 kw, spanhella, Aftan hægri: 160 mm, 1,4 kw, spanhella Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

SPANHELLA

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár Ÿ “DCS” kælibúnaður Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Lítið grill, Stórt grill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

239298

Span eldavél SPANHELLA

EI67321AW Span eldavél

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

Pure hönnun Ryðfrí hönnun

EC67553BX

Keramik eldavél

EIT67753BX

232285

Span eldavél SPANHELLA

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ Útdraganlegar brautir Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Screen touch with meatprobe Ÿ “DCS” kælibúnaður Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Fast preheat, Lítið grill, Stórt grill, Grill með blæstri, WarmPlate, Heldur mat heitum, Stillanlegt grill

Allure hönnun Ryðfrí hönnun Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 10,7 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 145 mm, 1,4/1,8 kw, spanhella, Fremri hægri: 180 mm, 1,85/2,5 kw, spanhella, Aftan vinstri: 210 mm, 2,3/3,2 kw, spanhella, Aftan hægri: 180 mm, 1,85/2,5 kw, spanhella Ÿ Snertitakkar Ÿ Hrað hitun: 4 Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

SPANHELLA

A

Orkunýtni

Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ Útdraganlegar brautir Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Screen touch with meatprobe Ÿ “DCS” kælibúnaður Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Fast preheat, Lítið grill, Stórt grill, Grill með blæstri, WarmPlate, Heldur mat heitum, Stillanlegt grill

47


48

Eldunartæki

NÝTT

BO7345RW

257182

Innbyggiofn

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Lítið grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

257186

Old timer Svört Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Slekkur sjálfkrafa á blæstri Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Falið efra element fyrir létta hreinsun Ÿ Útdraganlegar brautir - 2 levels Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 1 bökunarplata Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Gler bökunarplötur Ÿ Snertiskjár Ÿ “DCS” kælibúnaður

BO7110AX

232153

Innbyggiofn

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Lítið grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Lítið grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

BO7110AA

232154

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Pure hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ “DCS” kælibúnaður

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Lítið grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

BO7110AB

232155

Innbyggiofn

Pure hönnun Ál Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Sökk hnappar Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ “DCS” kælibúnaður

232152

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Innbyggiofn

Pure hönnun Ryðfrí hönnun

BO7110AW Innbyggiofn

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ “DCS” kælibúnaður

B7345RB Innbyggiofn

Old Timer Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Slekkur sjálfkrafa á blæstri Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Falið efra element fyrir létta hreinsun Ÿ Útdraganlegar brautir - 2 levels Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 1 bökunarplata Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Gler bökunarplötur Ÿ Snertiskjár Ÿ “DCS” kælibúnaður

NÝTT

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Lítið grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Pure hönnun Svört Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ “DCS” kælibúnaður

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Lítið grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm


Eldunartæki

NÝTT

BO7310AX

232156

Innbyggiofn Pure hönnun Ryðfrí

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár Ÿ “DCS” kælibúnaður

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Lítið grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

261280

Pure hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Mjög köld hurð (þrefalt gler) Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár með gráðum fyrir kjöthitamæli Ÿ “DCS” kælibúnaður

BO8630AX

232160

Innbyggiofn

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Hraðhitun 6 mínotur, Lítið grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Lítið grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

BO8730AW

232191

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Pure hönnun Ryðfrí Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Sökk hnappar Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár með gráðum fyrir kjöthitamæli Ÿ “DCS” kælibúnaður

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Hraðhitun 6 mínotur, Lítið grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

BO8730AX

232192

Innbyggiofn

Pure hönnun Hvít Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ Útdraganlegar brautir Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár með kjöthitamælir Ÿ “DCS” kælibúnaður

232200

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Innbyggiofn

Pure hönnun Ryðfrí

BO7510AX Innbyggiofn

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ Útdraganlegar brautir Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár Ÿ “DCS” kælibúnaður

BO7510AW

Innbyggiofn

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Hraðhitun 6 mínotur, Lítið grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Leirtau hitun, Heldur mat heitum, Stillanlegt grill

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Pure hönnun Ryðfrí Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ Útdraganlegar brautir Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár með kjöthitamælir Ÿ “DCS” kælibúnaður

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Hraðhitun 6 mínotur, Lítið grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Leirtau hitun, Heldur mat heitum, Stillanlegt grill

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

49


50

Eldunartæki

BO8730AA

232193

Innbyggiofn Pure hönnun Ál

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ Útdraganlegar brautir Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár með kjöthitamælir Ÿ “DCS” kælibúnaður

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Hraðhitun 6 mínotur, Lítið grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Leirtau hitun, Heldur mat heitum, Stillanlegt grill

232194

Pure hönnun Svört Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ Útdraganlegar brautir Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár með kjöthitamælir Ÿ “DCS” kælibúnaður

BO8780AX

232197

Innbyggiofn

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Hraðhitun 6 mínotur, Lítið grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Leirtau hitun, Heldur mat heitum, Stillanlegt grill

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Hraðhitun 6 mínotur, Lítið grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Leirtau hitun, Heldur mat heitum, Stillanlegt grill Aukahlutir Ÿ Gufuskúffa

BO7310BX

232198

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Pure hönnun Ryðfrí hönnun Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Slekkur sjálfkrafa á blæstri Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ Útdraganlegar brautir Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár með kjöthitamælir Ÿ “DCS” kælibúnaður

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Hraðhitun 6 mínotur, Lítið grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Leirtau hitun, Heldur mat heitum, Stillanlegt grill

BP8990E

174766

Innbyggiofn - Pyrolysis hreinsun

Allure hönnun Ryðfrí hönnun Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Sökk hnappar Ÿ Köld hurð Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár Ÿ “DCS” kælibúnaður

232196

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Innbyggiofn

Pure hönnun Ryðfrí hönnun

BO8735AX Innbyggiofn

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 3,3 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Köld hurð Ÿ Slekkur sjálfkrafa á blæstri Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Falið efra element fyrir létta hreinsun Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ Útdraganlegar brautir - þrjár hæðir Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár með kjöthitamælir Ÿ “DCS” kælibúnaður

BO8730AB

Innbyggiofn

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Lítið grill, Glóðargrill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Premium hönnun Ryðfrí hönnun Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 54 L. Ÿ Afl: 3,1 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Sökk hnappar Ÿ Slekkur sjálfkrafa á blæstri Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Klukka Ÿ “DCS” kælibúnaður

A Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Grill, Heitur blástur, Heitur blástur, Grill með blæstri, Pyrolysis

Mál (HxBxD): 59,1 x 59,7 x 56,8 cm

Orkunýtni


Eldunartæki

BP8990S

194310

Innbyggiofn - Pyrolysis hreinsun Premium hönnun Svört Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 54 L. Ÿ Afl: 3,1 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Sökk hnappar Ÿ Slekkur sjálfkrafa á blæstri Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Klukka Ÿ “DCS” kælibúnaður

BOP7115AX

236594

Innbyggiofn - Pyrolysis hreinsun

A

Orkunýtni

Pure hönnun Ryðfrí Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,95 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 54 L. Ÿ Afl: 3,1 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Slekkur sjálfkrafa á blæstri Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 1 bökunarplata Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Klukka Ÿ “DCS” kælibúnaður

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Grill, Heitur blástur, Heitur blástur, Grill með blæstri, Pyrolysis

BOC6322AX

222731

Innbyggiofn/gufuofn

A

Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Grill, Undir og yfirhiti með blæstri, Pyrolysis

BOC5322AX

Örbylgju-/kombiofn - build-in

236598

Innbyggiofn - Pyrolysis hreinsun Pure hönnun Ryðfrí Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 54 L. Ÿ Afl: 3,1 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Slekkur sjálfkrafa á blæstri Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár Ÿ “DCS” kælibúnaður

A

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Grill með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Hraðhitun 6 mínotur, Pyrolysis

231361

BWD1102AX Hitaskúffa

Pure hönnun Ryðfrí hönnun

Pure hönnun Ryðfrí hönnun

Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,74 kWt (blæstri), 0,78 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 27 L. Ÿ Afl: 2,2 kw Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ Snertiskjár Ÿ “DCS” kælibúnaður Ÿ Kraftur á gufu: 2200 w Ÿ Vatnsmagn: 1,2 L. Ÿ Hita möguleikar: Heitur blástur, Gufusuða, Gufusuða með heitu, Kjöthitamælir

Ÿ Snertiskjár Ÿ Ofnrými: 32 L. Ÿ Ryðfrítt innrabyrði Ÿ Örbylgjuafl: 1000 w Ÿ Microwaving power: 1000 w Ÿ Grill: 1500 w Ÿ Blástur: 1500 w Ÿ Aflstillingar: 6 Ÿ Tilbúin kerfi: 3 Ÿ Afþíðingarbúnaður eftir tíma/vigt Ÿ Afþíðingarbúnaður Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 32 sm Ÿ Barnalæsing Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Útdraganleg skúffa Ÿ Rofi með gaumljósi Ÿ Stamt efni Ÿ Loftflæði Ÿ Mögulegt hitastig: 30–70 ºC Ÿ Rafmagn: 220 – 240 V / 50 Hz Ÿ Warming drawer: Combination 60 cm Ÿ Mál: Sjá aftast

Mál (HxBxD): 46 × 59,7 × 56,8 sm

Mál (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 52 sm

Mál (HxBxD): 14,0 x 59,5 x 54,5 cm

Pure hönnun Ryðfrí hönnun

A

Orkunýtni

Orkunýtni

Mál (HxBxD): 59,1 × 59,7 × 54,7 sm

Mál (HxBxD): 59,1 × 59,7 × 54,7 sm

Mál (HxBxD): 59,1 x 59,7 x 56,8 cm

BOP7325AX

231378

51


52

Eldunartæki

FJÖLBREYTT ÚRVAL AF LJÚFFENGRI UPPLIFUN Keimur af eldamennsku fagmannsins Nútíma gashelluborð eru hönnuð með fallegum hnöppum og glæsilegu útliti. Gorenje gaseldavélar einkennast af sérlega góðri nýtingu eldsins sem gefur óvenju heitan loga og enn betri frammistöðu. Yfirborð kjötsins lokast hraðar og heldur því inn í sér megninu af næringarefnunum og varðveitir hið náttúrulega bragð. Matreiðsla eins og bestu matreiðslumeistarar matreiða.

Sjálfvirkur suðubúnaður Renni snertitakki Hrað hitun HI-LIGHT

Hi-Light

SPANHELLA Spanhella

StopGo fyrir hámarks þægindi

Tveir og þrír eða sporöskjulaga hitarar

Þessi eiginleiki gefur þér færi á að fresta eldamennskunni um stundarsakir þegar óvænt atvik krefjast þess. Ein snerting og StopGo frestar öllum aðgerðum og gefur þér tíma til að skjótast frá og sinna aðkallandi verkefnum án áhættu. Það slökknar á öllum virkum hiturum þar til StopGo aðgerðin hefur verið afturkölluð.

Tveir eða þrír stækkanlegir hitarar gera þér mögulegt að hafa réttan hitara undir pottinum. Sporöskjulaga hitari er tilvalinn fyrir stórar kjötsneiðar eða fiskinn. Með því einfaldlega að velja auka hringi, geturður stækkað eða minnkað hitasvæðið að vild og sparað þannig orku.

Notendahönnuð helluborð

Nú gefst notendum möguleiki á að velja á milli helluborða með tveimur eldunarsvæðum. Keramik helluborð með hefðbundnum hitara eða spani, og gashiturum eða wok hitara, allt eftir þínum þörfum.

144079

Domino

Spanhelluborð

Tíminn sem þarf til að hita 2 lítra af vatni úr 20°C í 95°C. 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

min.

SPANhella KERAMIK STEIPTAR HELLUR Gas

Orkunotkun við að hita 2 lítra af vatni úr 20°C í 95°C. 0

50

100

SPANhella KERAMIK STEIPTAR HELLUR Gas

150

200

250

300

350

400

Watt/hr

Spanhelluborð hitna tvöfalt hraðar en gashelluborð, þau eru hagkvæm og sérlega örugg. Það eru helstu kostir spanhelluborða. Hraðspan (PowerBoost) sparar tíma þinn og eykur enn frekar yfirburði spanhelluborðanna. Auðvelt er að virkja hraðspanið með því einfaldlega að velja P á stjórnborðinu. Með spantækninni sjá rafsegulbylgjur um að hita pottinn en hellan sjálf hitnar ekki. Þar af leiðir hitnar aðeins botninn á pottinum og þess vegna hitnar helluborðið ekki nema þar sem potturinn er og er því fullkomlega öruggt. Þegar búið er að fjarlægja pottinn af hellunni eða þegar búið er að slökkva á hellunni fellur hitinn á hellunni hratt. Þar sem spansuðuhellan bregst samstundis við öllum hitabreytingum er engin hætta á að sjóði upp úr pottinum, sem sparar þér einnig óþægindin við auka þrif. Með einni snertingu með fingurgómnum geturðu auðveldlega breytt hitastiginu þegar þú útbýrð hinar ýmsu sósur, bræðir súkkulaði eða útbýrð önnur matvæli sem eru viðkvæm fyrir hita. Alla potta með segulleiðandi botni (þetta er auðveldlega hægt að kanna með venjulegu segulstáli) er hægt að nota á spanhelluborðum.


Eldunartæki

NÝTT

ECD615EX

236933

Keramik helluborð

GCS330C

144160

Gas keramik helluborð HI-LIGHT

Ryðfrír kantur

GCSW310C

144161

Gas keramik helluborð

Slípaður kantur

Slípaður kantur

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,1 kw Ÿ Notast með: BC7310AX Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210 mm, 2,3 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light”

Upplýsingar Ÿ Heildarafl -Gas: 4 kw Ÿ Framleidd fyrir gasveitugas en hægt að breyta fyrir jarðgas og kútagas Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Einföld kveiking Ÿ Flæðiöryggi Ÿ Pott stálgrindur Ÿ Fjöldi hella: framan: 55 mm, 1 kw, sparnaðar brennari, aftan: 100 mm, 3 kw, stór brennari Aukahlutir Ÿ Ryðfrír listi til að setja saman fleiri helluborð

Upplýsingar Ÿ Heildarafl -Gas: 4,5 kw Ÿ Framleidd fyrir gasveitugas en hægt að breyta fyrir jarðgas og kútagas Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Einföld kveiking Ÿ Flæðiöryggi Ÿ Pott stálgrindur Ÿ Fjöldi hella: Fyrir miðju: 140 mm, 4,5 kw, tvöfaldur brennari Aukahlutir Ÿ Ryðfrír listi til að setja saman fleiri helluborð

Mál (HxBxD): 4,7 × 59,4 × 51 sm

Mál (HxBxD): 15,2 × 30 × 51 sm

Mál (HxBxD): 15,2 × 30 × 51 sm

NÝTT

BC7310AX

261278

Innbyggieldavél

A

Ryðfrí hönnun Upplýsingar Ÿ Orkunotkun: 0,79 kWt (blæstri), 0,87 kWt (undir og yfirhita) Ÿ Nýtanlegt rými í ofni: 60 L. Ÿ Afl: 10,4 kw Ÿ Notast með: ECD615EX Ÿ Mál: Sjá aftast Ofn Ÿ Innri hurð er úr gleri Ÿ Mjög köld hurð (þrefalt gler) Ÿ Raf emelering í innrabyrði ofns Ÿ Barnalæsing á hurð Ÿ 1 ofnagrind Ÿ 2 bökunarplötur Ÿ Mjög djúp steikarskúffa Ÿ Snertiskjár Ÿ “DCS” kælibúnaður

ECT350C

133071

Keramik helluborð Orkunýtni

Ÿ Hita möguleikar: Undir og yfirhiti, Undirhiti, Heitur blástur, Heitur blástur, Undirhiti með blæstri, Undirhiti með heitum blæstri, Lítið grill, Stórt grill, Grill með blæstri, Stillanlegt grill

Mál (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 sm

Slípaður kantur

EIT390C

186302

Spanhelluborð HI-LIGHT

Slípaður kantur

Upplýsingar Ÿ Afl: 2,9 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: framan: 180/120 mm, 1,7 kw, “Hi-Light”, aftan: 145 mm, 1,2 kw, “HiLight” Ÿ Snertitakkar Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing Aukahlutir Ÿ Ryðfrír listi til að setja saman fleiri helluborð

Upplýsingar Ÿ Afl: 3,6 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: framan: 145 mm, 1,4 kw, spanhella, aftan: 210 mm, 2,2 kw, spanhella Ÿ Snertitakkar Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing Aukahlutir Ÿ Ryðfrír listi til að setja saman fleiri helluborð

Mál (HxBxD): 6,5 × 30 × 51 sm

Mál (HxBxD): 6,2 × 30 × 51 sm

SPANHELLA

53


54

Eldunartæki

GCS64C-1

695090

G6N50AX

Gas keramik helluborð

Gashelluborð

Slípaður kantur

Riðfrír stáltoppur

Upplýsingar Ÿ Framleidd fyrir gasveitugas en hægt að breyta fyrir jarðgas og kútagas Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Einföld kveiking Ÿ Flæðiöryggi Ÿ Pott stálgrindur Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 90 mm, 3 kw, stór brennari, Fremri hægri: 50 mm, 1 kw, sparnaðar brennari, Aftan vinstri: 60 mm, 1,75 kw, venjulegur brennari, Aftan hægri: 60 mm, 1,75 kw, venjulegur brennari

Upplýsingar Ÿ Heildarafl -Gas: 8,3 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Einföld kveiking Ÿ Flæðiöryggi Ÿ Pott stálgrindur Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 75 mm, 1,65 kw, venjulegur brennari, Fremri hægri: 51 mm, 1 kw, sparnaðar brennari, Aftan vinstri: 75 mm, 1,65 kw, venjulegur brennari, Aftan hægri: 132 mm, 3,3 kw, Þrefaldur brennari

Mál (HxBxD): 11,4 × 60 × 51 sm

Mál (HxBxD): 9,5 × 58 × 51 sm

NÝTT

E6N1AX

229056

231895

NÝTT

EC630ASC

251234

ECT610AX

Rafmagnshellur

Keramik helluborð

Riðfrír stáltoppur

Glerkantur

Upplýsingar Ÿ Afl: 7 kw Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 145 mm, 1,5 kw, rafmagnshella, Fremri hægri: 145 mm, 1,5 kw, rafmagnshella, Aftan vinstri: 180 mm, 2 kw, rafmagnshella, Aftan hægri: 180 mm, 2 kw, rafmagnshella

Upplýsingar Ÿ Afl: 6,4 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/120 mm, 2,2 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light”

Upplýsingar Ÿ Afl: 6,5 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210 mm, 2,3 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 180 mm, 1,8 kw, “Hi-Light” Ÿ Snertitakkar Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Mál (HxBxD): 8,8 × 58 × 51 sm

Mál (HxBxD): 4,7 × 60 × 51 sm

Mál (HxBxD): 4,7 × 59,4 × 51 sm

231971

Keramik helluborð HI-LIGHT

Ryðfrír kantur

HI-LIGHT


Eldunartæki

ECT680AW

231956

Keramik helluborð Hvítur kantur

ECT680AC

231957

Keramik helluborð HI-LIGHT

Slípaður kantur

ECT680AXC

HI-LIGHT

Kantur/stál

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,1 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/175/120 mm, 2,3 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 265×170 mm, 2,4 kw, “Hi-Light” Ÿ Snertitakkar Ÿ StopGo Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,1 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/175/120 mm, 2,3 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 265×170 mm, 2,4 kw, “Hi-Light” Ÿ Snertitakkar Ÿ StopGo Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,1 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/175/120 mm, 2,3 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 265×170 mm, 2,4 kw, “Hi-Light” Ÿ Snertitakkar Ÿ StopGo Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Mál (HxBxD): 4,7 × 59,4 × 51 sm

Mál (HxBxD): 4,7 × 60 × 51 sm

Mál (HxBxD): 4,7 × 59,8 × 51 sm

ECT680AB

231955

Keramik helluborð Svartur kantur

ECT780AC

231977

Keramik helluborð HI-LIGHT

Slípaður kantur

231958

Keramik helluborð

ECT780AXC

HI-LIGHT

231979

Keramik helluborð HI-LIGHT

Kantur/stál

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,1 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/175/120 mm, 2,3 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 265×170 mm, 2,4 kw, “Hi-Light” Ÿ Snertitakkar Ÿ StopGo Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,1 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/175/120 mm, 2,3 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 265×170 mm, 2,4 kw, “Hi-Light” Ÿ Snertitakkar Ÿ StopGo Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,1 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/175/120 mm, 2,3 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 265×170 mm, 2,4 kw, “Hi-Light” Ÿ Snertitakkar Ÿ StopGo Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Mál (HxBxD): 4,7 × 59,4 × 51 sm

Mál (HxBxD): 6 × 75 × 51 sm

Mál (HxBxD): 6 × 75 × 51 sm

HI-LIGHT

55


56

Eldunartæki

ECS680AX

229057

Keramik helluborð Ryðfrír kantur

ECS780AX

231975

Keramik helluborð HI-LIGHT

Ryðfrír kantur

IT600AX

HI-LIGHT

Ryðfrír kantur

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,1 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/175/120 mm, 2,3 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 265×170 mm, 2,4 kw, “Hi-Light” Ÿ Renni snertitakki Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,1 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210/175/120 mm, 2,3 kw, “Hi-Light”, Fremri hægri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan vinstri: 145 mm, 1,2 kw, “Hi-Light”, Aftan hægri: 265×170 mm, 2,4 kw, “Hi-Light” Ÿ Renni snertitakki Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Upplýsingar Ÿ Afl: 4,8 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210 mm, 1,5 kw, spanhella, Fremri hægri: 145 mm, 0,9 kw, spanhella, Aftan vinstri: 145 mm, 0,9 kw, spanhella, Aftan hægri: 210 mm, 1,5 kw, spanhella Ÿ Snertitakkar Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Mál (HxBxD): 4,7 × 59,4 × 51 sm

Mál (HxBxD): 6 × 75 × 51 sm

Mál (HxBxD): 6,2 × 59,5 × 51 sm

NÝTT

IT600AC

186339

Spanhelluborð Slípaður kantur

IT604ASC

259153

Spanhelluborð SPANHELLA

Glerkantur

186338

Spanhelluborð SPANHELLA

NÝTT

IT606ASC

261119

Spanhelluborð SPANHELLA

Glerkantur

Upplýsingar Ÿ Afl: 4,8 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210 mm, 1,5 kw, spanhella, Fremri hægri: 145 mm, 0,9 kw, spanhella, Aftan vinstri: 145 mm, 0,9 kw, spanhella, Aftan hægri: 210 mm, 1,5 kw, spanhella Ÿ Snertitakkar Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,4 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 200 mm, 2,3 kw, spanhella, Fremri hægri: 160 mm, 1,4 kw, spanhella, Aftan vinstri: 160 mm, 1,4 kw, spanhella, Aftan hægri: 200 mm, 2,3 kw, spanhella Ÿ Snertitakkar Ÿ Barnalæsing

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,4 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 200 mm, 2,3 kw, spanhella, Fremri hægri: 160 mm, 1,4 kw, spanhella, Aftan vinstri: 160 mm, 1,4 kw, spanhella, Aftan hægri: 200 mm, 2,3 kw, spanhella Ÿ Snertitakkar Ÿ Hrað hitun Ÿ Barnalæsing

Mál (HxBxD): 6,2 × 59,5 × 51 sm

Mál (HxBxD): 5,6 × 60 × 51 sm

Mál (HxBxD): 5,6 × 60 × 51 sm

SPANHELLA


Eldunartæki

IT640AX

231896

Spanhelluborð Ryðfrír kantur

IT640AC

231897

Spanhelluborð SPANHELLA

Slípaður kantur

IT640AXC

231898

Spanhelluborð SPANHELLA

Kantur/stál

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,4 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 145 mm, 1,4/1,8 kw, spanhella, Fremri hægri: 180 mm, 1,85/2,5 kw, spanhella, Aftan vinstri: 210 mm, 2,3/3,2 kw, spanhella, Aftan hægri: 180 mm, 1,85/2,5 kw, spanhella Ÿ Snertitakkar Ÿ Hrað hitun: 4 Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,4 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 145 mm, 1,4/1,8 kw, spanhella, Fremri hægri: 180 mm, 1,85/2,5 kw, spanhella, Aftan vinstri: 210 mm, 2,3/3,2 kw, spanhella, Aftan hægri: 180 mm, 1,85/2,5 kw, spanhella Ÿ Snertitakkar Ÿ Hrað hitun: 4 Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,4 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 145 mm, 1,4/1,8 kw, spanhella, Fremri hægri: 180 mm, 1,85/2,5 kw, spanhella, Aftan vinstri: 210 mm, 2,3/3,2 kw, spanhella, Aftan hægri: 180 mm, 1,85/2,5 kw, spanhella Ÿ Snertitakkar Ÿ Hrað hitun: 4 Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Mál (HxBxD): 6 × 60 × 51 sm

Mál (HxBxD): 6 × 60 × 51 sm

Mál (HxBxD): 6 × 60 × 51 sm

SPANHELLA

NÝTT

IT706ASC

261179

Spanhelluborð Glerkantur

IT740AC

231899

Spanhelluborð SPANHELLA

Slípaður kantur

IT740AXC

231952

Spanhelluborð SPANHELLA

Kantur/stál

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,4 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 200 mm, 2,3 kw, spanhella, Fremri hægri: 160 mm, 1,4 kw, spanhella, Aftan vinstri: 160 mm, 1,4 kw, spanhella, Aftan hægri: 200 mm, 2,3 kw, spanhella Ÿ Snertitakkar Ÿ Hrað hitun Ÿ Barnalæsing

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,4 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210 mm, 2,3/3,2 kw, spanhella, Fremri hægri: 180 mm, 1,85/2,5 kw, spanhella, Aftan vinstri: 145 mm, 1,4/1,8 kw, spanhella, Aftan hægri: 180 mm, 1,85/2,5 kw, spanhella Ÿ Snertitakkar Ÿ Hrað hitun: 4 Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Upplýsingar Ÿ Afl: 7,4 kw Ÿ Útskurðarmál: Sjá aftast Helluborð Ÿ Fjöldi hella: Fremri vinstri: 210 mm, 2,3/3,2 kw, spanhella, Fremri hægri: 180 mm, 1,85/2,5 kw, spanhella, Aftan vinstri: 145 mm, 1,4/1,8 kw, spanhella, Aftan hægri: 180 mm, 1,85/2,5 kw, spanhella Ÿ Snertitakkar Ÿ Hrað hitun: 4 Ÿ Timastilling Ÿ Sjálfvirkur suðubúnaður Ÿ Barnalæsing

Mál (HxBxD): 5,6 × 77 × 52 sm

Mál (HxBxD): 6 × 75 × 51 sm

Mál (HxBxD): 6 × 75 × 51 sm

SPANHELLA

57


58

Eldunartæki

Loftræsting sem virkar Góð loftræsting er nauðsyn Tilgangur viftunnar er að skapa undirþrýsting í eldhúsinu svo matarlykt dreifist sem minnst. Til að sá þrýstingur myndist þarf ferskt loft að komast að eldhúsinu. Það getur verið frá næsta herbergi en varist að opna glugga nálægt viftunni því það getur breytt loftstraumnum í herberginu. Viftan dregur fitumettað loftið inn í gegnum síuna og kælir loftið. Fitan verður eftir í síunni og hreint loftið fer aftur út í herbergið.

Hversu mikil loftræsting? Stærð viftu/háfs skal valin miðað við stærð eldhússins. Góð regla segir að viftan eigi að skipta um loft í herberginu 10-20 sinnum á klst. Ef um er að ræða eldhús sem er 4x4 m. og lofthæð er 2,5 m þarf því að skipta um 40 m3 af lofti. Það gerir 400-800 m3 á klst.

Útblástur /Hringrás Ef möguleiki er að tengja útblástursrör við viftu/háf gefur það bestan árangur. Ef það er ekki hægt er lausnin fólgin í hringrásarblæstri. Vifta með hringrás er með er með kolasíu sem hreinsar loftið áður en það fer aftur inn í herbergið.

Þrýstitap Til að fá sem best afköst er mikilvægt að ekki séu beygjur eða hlykkir á útblástursrörinu. Passið að nota alltaf rétta stærð útblástursrörs. Nauðsynlegt er að hafa innstefnuloka til að forðast innblástur, óhreinindi og ryk.

P.A.E. kerfið – ný tækni Með nýja Perimetriska sogkerfinu P.A.E. kerfinu (sjá mynd) kynnir Gorenje byltingarkennda breytingu á sogtækninni. Með P.A.E. kerfinu flyst sogkerfið frá miðju háfsins til ytri hluta hans. Það gefur betra og skilvirkara sog og dregur einnig úr orkunotkun og hávaða frá háfnum.

Viðhald Það er nauðsynlegt að hreinsa fitusíuna reglulega, a.m.k. einu sinni í mánuði. Ef sían er óhrein dregur það úr afköstum viftunnar. Málmsíu má þvo í höndum eða í uppþvottavél. Kolasíuna er ekki hægt að hreinsa, en hana þarf að skipta um einu sinni til tvisvar á ári eftir notkun viftunnar .

Háfur með utanáliggjandi motor Mótorinn er hengdur upp í loftið eða í upphengið. Þetta dregur úr hávaða frá háfnum.


Eldunartæki

50

50

cm

DAH301RF

662702

DAH500W

Gufugleypir

Gufugleypir

Veggháfur Ryðfrítt stál

Veggháfur Hvít hönnun

Ÿ Breidd: 50 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 290 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 1 × 40 w Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 12 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 56 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 127033 Ÿ Málmsía: 127063 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 50 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 290 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 1 × 40 w Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 12 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 49 / 56 dB(A)

662701

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 127033 Ÿ Málmsía: 127067 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 50 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 310 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 1 × 40 w Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 12 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 51 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 127024 Ÿ Málmsía: 127051 Ÿ Mál: Sjá aftast

60

DAH302HV

Gufugleypir

Veggháfur Hvít hönnun

Veggháfur Hvít hönnun Aukahlutir Ÿ Kolasía: 127033 Ÿ Málmsía: 231823 Ÿ Mál: Sjá aftast

662700

60

cm

Gufugleypir

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 290 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 12 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 56 dB(A)

DAH510W Útdraganleg Hvít hönnun

60

230766

cm

Gufugleypir

cm

DU601W

50

cm

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 450 m³/klst Ÿ 2 mótorar Ÿ Lýsing: 2 × 40 w Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 12,5 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 56 dB(A)

527999

cm

DAH302RF

602000

Gufugleypir Veggháfur Ryðfrítt stál Aukahlutir Ÿ Kolasía: 127024 Ÿ Málmsía: 127052 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 450 m³/klst Ÿ 2 mótorar Ÿ Lýsing: 2 × 40 w Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 12,5 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 56 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 127024 Ÿ Málmsía: 127052 Ÿ Mál: Sjá aftast

59


60

Eldunartæki

60

60

cm

DF610W

174845

DF615W

Gufugleypir

Gufugleypir

Útdraganleg Hvít hönnun

Útdraganleg Hvít hönnun

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 300 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 40 w Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 12,5 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 50 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 110575 Ÿ Málmsía: 175037 Ÿ Mál: Sjá aftast

60

cm

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 390 m³/klst Ÿ 2 mótorar Ÿ Lýsing: 2 × 40 w Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 11 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 45 dB(A)

101774

cm

DF620W

152997

Gufugleypir Útdraganleg Hvít hönnun Aukahlutir Ÿ Kolasía: 110575 Ÿ Málmsía: 110576 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 600 m³/klst Ÿ 2 mótorar Ÿ Lýsing: 2 × 40 w Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 12,5 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 54 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 153255 Ÿ Málmsía: 113746 Ÿ Mál: Sjá aftast

Kantur sem hægt er að skipta um (164387)

60

60

cm

DF610E

174844

DF615E

Gufugleypir

Gufugleypir

Útdraganleg Ryðfrítt stál

Útdraganleg Ryðfrítt stál

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 300 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 40 w Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 12,5 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 50 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 110575 Ÿ Málmsía: 175037 Ÿ Mál: Sjá aftast

60

cm

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 390 m³/klst Ÿ 2 mótorar Ÿ Lýsing: 2 × 40 w Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 11 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 45 dB(A)

101775

cm

DF620E

152999

Gufugleypir Útdraganleg Ryðfrítt stál Aukahlutir Ÿ Kolasía: 110575 Ÿ Málmsía: 110576 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 600 m³/klst Ÿ 2 mótorar Ÿ Lýsing: 2 × 40 w Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 12,5 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 54 dB(A)

Kantur sem hægt er að skipta um (164387)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 153255 Ÿ Málmsía: 113746 Ÿ Mál: Sjá aftast


Eldunartæki

59,6

50

cm

DFG6156BX

237713

DK410E

Gufugleypir

Gufugleypir

Allure hönnun Útdraganleg Ryðfrítt/gler

Innbyggi Ryðfrítt stál

Ÿ Breidd: 59,6 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 480 m³/klst Ÿ 2 mótorar Ÿ Lýsing: 2 × 35 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 12 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 68 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 240745 Ÿ Málmsía: 240815 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 50 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 450 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 40 w, halogen Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 58 dB(A)

663091

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 127029 Ÿ Málmsía: 127016 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 50 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 450 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 40 w Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 12 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 55 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 127031 Ÿ Málmsía: 127018 Ÿ Mál: Sjá aftast

60

DC100W

Gufugleypir

Pure hönnun Útdraganleg Ryðfrítt/gler

Útdraganleg Hvít hönnun Aukahlutir Ÿ Kolasía: 240745 Ÿ Málmsía: 240815 Ÿ Mál: Sjá aftast

663041

60

cm

Gufugleypir

Ÿ Breidd: 59,6 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 480 m³/klst Ÿ 2 mótorar Ÿ Lýsing: 2 × 35 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 12 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 68 dB(A)

DAH550E Veggháfur Ryðfrítt stál

cm

237711

cm

Gufugleypir

59,6

DFG6156AX

50

cm

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Fyrir miðsog Ÿ Plast ventill Ÿ Lýsing: 2 × 40 w Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Þvermál loftops: 12 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður

Kantur sem hægt er að skipta um (105277)

105278

cm

DC200E

105276

Gufugleypir Fyrir miðsog

Aukahlutir Ÿ Málmsía: 113746 Ÿ Mál: Sjá aftast

Veggháfur Ryðfrítt stál Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Fyrir miðsog Ÿ Plast ventill Ÿ Lýsing: 2 × 40 w Ÿ Þvermál loftops: 12 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður

Fyrir miðsog

Aukahlutir Ÿ Málmsía: 127059 Ÿ Mál: Sjá aftast

61


62

Eldunartæki

60

59,6

cm

DK450E

662749

DKR6355X

Gufugleypir

Gufugleypir

Veggháfur Ryðfrítt stál

Veggháfur Ryðfrítt stál

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 450 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 40 w Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 58 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 127029 Ÿ Málmsía: 127036 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 59,6 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 500 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 35 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 4 Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 65 dB(A)

237771

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 240745 Ÿ Málmsía: 240818 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 59,6 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 500 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 35 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 4 Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 65 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 240745 Ÿ Málmsía: 240818 Ÿ Mál: Sjá aftast

60

DK600E

Gufugleypir

Veggháfur Hvít hönnun

Veggháfur Ryðfrítt stál Aukahlutir Ÿ Kolasía: 127029 Ÿ Málmsía: 127036 Ÿ Mál: Sjá aftast

241885

60

cm

Gufugleypir

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 450 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 40 w Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 58 dB(A)

DKR6355BK Veggháfur Svört hönnun

60

662791

cm

Gufugleypir

cm

DK600W

59,6

cm

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 450 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 40 w Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 58 dB(A)

602862

cm

DK600S

106404

Gufugleypir Veggháfur Svört hönnun Aukahlutir Ÿ Kolasía: 127029 Ÿ Málmsía: 127036 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 450 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 40 w Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 58 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 127029 Ÿ Málmsía: 127036 Ÿ Mál: Sjá aftast


Eldunartæki

nÝtt

50

39

cm

IDR501E

175662

IDR4545X

Gufugleypir

Gufugleypir

Eyjuháfur Ryðfrítt/gler

Eyjuháfur Ryðfrítt stál

Ÿ Breidd: 50 sm Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 4 × 40 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 4 Ÿ Tímastilling Ÿ Fjarstýring Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hitaskynjari Ÿ Fitusía Ÿ Háfar, eingöngu fyrir kolafilter Ÿ Hljóðstig (max.): 65 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 177916 Ÿ Málmsía: 183813 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 39 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 670 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 4 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ P.A.E. System Ÿ Hljóðstig (max.): 59 dB(A)

238608

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 180178 Ÿ Málmsía: 187926 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 90 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 589 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Fitusía Ÿ Hljóðstig (max.): 63 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 258691 Ÿ Málmsía: 258692 Ÿ Mál: Sjá aftast

40

KD950EI

Gufugleypir

Eyjuháfur Ryðfrítt/gler

Eyjuháfur Ryðfrítt stál Aukahlutir Ÿ Kolasía: 177916 Ÿ Málmsía: 183813 Ÿ Mál: Sjá aftast

257356

cm

Gufugleypir

Ÿ Breidd: 42,5 sm Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 4 × 40 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 4 Ÿ Tímastilling Ÿ Fjarstýring Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hitaskynjari Ÿ Fitusía Ÿ Háfar, eingöngu fyrir kolafilter Ÿ Hljóðstig (max.): 65 dB(A)

DVRG9535B Veggháfur Ryðfrítt/gler

cm

175663

cm

Gufugleypir

42,5

IDR401E

90

cm

Ÿ Breidd: 40 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 750 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ P.A.E. System Ÿ Hljóðstig (max.): 52 dB(A)

155444

IDG900E

646631

Gufugleypir Eyjuháfur Ryðfrítt/gler Aukahlutir Ÿ Kolasía: 127030 Ÿ Málmsía: 167879 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ IDG 970 = 70 sm breitt gler Ÿ IDG 990 = 90 sm breitt gler Ÿ Breidd: 90 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 1000 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 3 × 20 w, halogen Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Fjarstýring Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 69 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 127024 Ÿ Málmsía: 127058 Ÿ Mál: Sjá aftast

63


64

Eldunartæki

nÝtt

60

60

cm

DVG6545E

182934

DVG6545BX

Gufugleypir

Veggháfur Ryðfrítt/gler

Allure hönnun Veggháfur Svört Aukahlutir Ÿ Kolasía: 180177 Ÿ Málmsía: 184756 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 780 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 2 w LED diode Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ P.A.E. System Ÿ Hljóðstig (max.): 58 dB(A)

238474

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 180178 Ÿ Málmsía: 187926 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 80 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 780 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 2 w LED diode Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ P.A.E. System Ÿ Hljóðstig (max.): 58 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 180178 Ÿ Málmsía: 187926 Ÿ Mál: Sjá aftast

60

DVG6545AX

Gufugleypir

Veggháfur Ryðfrítt/gler

Pure hönnun Veggháfur Svört hönnun Aukahlutir Ÿ Kolasía: 180177 Ÿ Málmsía: 184756 Ÿ Mál: Sjá aftast

238473

80

cm

Gufugleypir

Ÿ Breidd: 80 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 811 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 18 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ P.A.E. System Ÿ Hljóðstig (max.): 58 dB(A)

DVG8545BX Allure hönnun Veggháfur Svört

80

182935

cm

Gufugleypir

cm

DVG8545E

80

cm

Gufugleypir

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 805 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ P.A.E. System Ÿ Hljóðstig (max.): 58 dB(A)

nÝtt

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 805 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ P.A.E. System Ÿ Hljóðstig (max.): 58 dB(A)

238471

cm

DVG8545AX

238470

Gufugleypir Pure hönnun Veggháfur Svört hönnun Aukahlutir Ÿ Kolasía: 180177 Ÿ Málmsía: 184756 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 80 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 811 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 18 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ P.A.E. System Ÿ Hljóðstig (max.): 58 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 180177 Ÿ Málmsía: 184756 Ÿ Mál: Sjá aftast


Eldunartæki

59,6

89,6

cm

DTG6455BX

237763

DTG9455BX

Gufugleypir

Gufugleypir

Allure hönnun Veggháfur Ryðfrítt/gler

Allure hönnun Veggháfur Ryðfrítt/gler

Ÿ Breidd: 59,6 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 700 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 35 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 4 Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Fjarstýring Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 62 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 240746 Ÿ Málmsía: 240817 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 89,6 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 700 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 35 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 4 Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Fjarstýring Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 62 dB(A)

237766

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 240746 Ÿ Málmsía: 240817 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 89,6 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 850 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 4 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 4 Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Fjarstýring Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 62 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 240746 Ÿ Málmsía: 240817 Ÿ Mál: Sjá aftast

60

DT 6545AX

Gufugleypir

Pure hönnun Veggháfur Svört

Pure hönnun Veggháfur Ryðfrítt/gler Aukahlutir Ÿ Kolasía: 180178 Ÿ Málmsía: 187926 Ÿ Mál: Sjá aftast

237769

90

cm

Gufugleypir

Ÿ Breidd: 80 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 1000 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 5 × 1 w LED diode Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 4 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 58 dB(A)

IDTG9455BX Allure hönnun Eyjuháfur Ryðfrítt/gler

80

239191

cm

Gufugleypir

cm

DVGA8545AX

89,6

cm

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 780 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 57 dB(A)

238475

cm

DT 9545AX

238476

Gufugleypir Pure hönnun Veggháfur Ryðfrítt/gler Aukahlutir Ÿ Kolasía: 182183 Ÿ Málmsía: 184735 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 90 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 807 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 57 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 182183 Ÿ Málmsía: 184735 Ÿ Mál: Sjá aftast

65


66

Eldunartæki

nÝtt

nÝtt

60

90

cm

DQG6535AX

257353

Gufugleypir

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 258691 Ÿ Málmsía: 195200 Ÿ Mál: Sjá aftast

60

182930

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 258691 Ÿ Málmsía: 258693 Ÿ Mál: Sjá aftast

90

DT 9545E

Gufugleypir

Veggháfur Ryðfrítt stál

Veggháfur Ryðfrítt stál Aukahlutir Ÿ Kolasía: 182183 Ÿ Málmsía: 184735 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 90 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 589 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Fitusía Ÿ Hljóðstig (max.): 63 dB(A)

89,8

cm

Gufugleypir

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 780 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 57 dB(A)

257355

Veggháfur Svört hönnun

cm

DT 6545E

DQG9535AX Gufugleypir

Veggháfur Svört hönnun Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 589 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Fitusía Ÿ Hljóðstig (max.): 63 dB(A)

cm

Ÿ Breidd: 90 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 807 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 57 dB(A)

182932

cm

DTS9515E

196345

Gufugleypir Veggháfur Ryðfrítt stál Aukahlutir Ÿ Kolasía: 182183 Ÿ Málmsía: 184735 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 89,8 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 820 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Fitusía Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 50 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 197466 Ÿ Málmsía: 197468 Ÿ Mál: Sjá aftast


Eldunartæki

89,8

89,8

cm

DK9715E

196077

DKG9715E

Gufugleypir

Gufugleypir

Veggháfur Ryðfrítt stál

Veggháfur Ryðfrítt/gler

Ÿ Breidd: 89,8 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 650 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hitaskynjari Ÿ Fitusía Ÿ Hljóðstig (max.): 58 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 197465 Ÿ Málmsía: 110571 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 89,8 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 650 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 4 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hitaskynjari Ÿ Fitusía Ÿ Hljóðstig (max.): 58 dB(A)

196076

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 197465 Ÿ Málmsía: 110571 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 89,8 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 650 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hitaskynjari Ÿ Fitusía Ÿ Hljóðstig (max.): 58 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 197465 Ÿ Málmsía: 110571 Ÿ Mál: Sjá aftast

89,8

cm

IDKG9715E

Gufugleypir

Eyjuháfur Ryðfrítt stál

Eyjuháfur Ryðfrítt/gler Aukahlutir Ÿ Kolasía: 197465 Ÿ Málmsía: 110571 Ÿ Mál: Sjá aftast

196078

89,8

Gufugleypir

Ÿ Breidd: 89,8 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 650 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hitaskynjari Ÿ Fitusía Ÿ Hljóðstig (max.): 62 dB(A)

DK9715AL Veggháfur Ál/gler

cm

196110

cm

Gufugleypir

89,8

IDK9715E

89,8

cm

Ÿ Breidd: 89,8 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 650 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hitaskynjari Ÿ Fitusía Ÿ Hljóðstig (max.): 62 dB(A)

196079

cm

IDK9715AL

196111

Gufugleypir Eyjuháfur Ál/gler Aukahlutir Ÿ Kolasía: 197465 Ÿ Málmsía: 110571 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 89,8 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 650 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hitaskynjari Ÿ Fitusía Ÿ Hljóðstig (max.): 62 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 197465 Ÿ Málmsía: 110571 Ÿ Mál: Sjá aftast

67


68

Eldunartæki

60

60

cm

DTG6335E

182960

Gufugleypir

DKG6335E

182958

Gufugleypir Veggháfur Ryðfrítt/gler

Veggháfur Ryðfrítt/gler Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 452 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 57 dB(A)

cm

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 182192 Ÿ Málmsía: 185584 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 452 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 57 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 182192 Ÿ Málmsía: 181471 Ÿ Mál: Sjá aftast

90

90

cm

DTG9335E

182961

Gufugleypir

DKG9335E

182959

Gufugleypir Veggháfur Ryðfrítt/gler

Veggháfur Ryðfrítt/gler Ÿ Breidd: 90 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 452 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 57 dB(A)

cm

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 182192 Ÿ Málmsía: 185584 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 90 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 452 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Stýringar vélbúnaður Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 57 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 182192 Ÿ Málmsía: 181471 Ÿ Mál: Sjá aftast


Eldunartæki

60

90

cm

DKG6545E

182936

DKG9545E

Gufugleypir

Gufugleypir

Veggháfur Ryðfrítt/gler

Veggháfur Ryðfrítt/gler

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 740 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 58 dB(A)

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 182183 Ÿ Málmsía: 184756 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 90 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 735 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 58 dB(A)

60

185987

DKG9545EX

Gufugleypir

Veggháfur Ryðfrítt/gler

Veggháfur Ryðfrítt/gler Aukahlutir Ÿ Málmsía: 184756 Ÿ Utanáliggjandi motor fylgir Ÿ Mótor verður að vera staðsettur á lofti Ÿ Mál: Sjá aftast

IDKG9545E

Ÿ Breidd: 90 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 629 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring

185989

Gufugleypir Eyjuháfur Ryðfrítt/gler Aukahlutir Ÿ Kolasía: 180178 Ÿ Málmsía: 187926 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 90 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 747 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 4 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Hægt að breyta fyrir endurhringrás Ÿ Hljóðstig (max.): 58 dB(A)

185988

Aukahlutir Ÿ Kolasía: 180178 Ÿ Málmsía: 187926 Ÿ Mál: Sjá aftast

90

cm

Gufugleypir

Ÿ Breidd: 60 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 603 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 2 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring

182937

cm

90

cm

DKG6545EX

90

cm

cm

IDKG9545EX

187002

Gufugleypir Eyjuháfur Ryðfrítt/gler Aukahlutir Ÿ Málmsía: 187926 Ÿ Utanáliggjandi motor fylgir Ÿ Mótor verður að vera staðsettur á lofti Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 90 sm Ÿ Afkastageta með kolasíu: 612 m³/klst Ÿ 1 mótor Ÿ Lýsing: 4 × 20 w, halogen Ÿ Málmsía úr þvottahæfu áli Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring

Aukahlutir Ÿ Málmsía: 187926 Ÿ Utanáliggjandi motor fylgir Ÿ Mótor verður að vera staðsettur á lofti Ÿ Mál: Sjá aftast

69


70

Eldunartæki

90

90

cm

KD811E

662692

KD811G

Gufugleypir

Gufugleypir

Veggháfur Ryðfrítt stál

Veggháfur Ryðfrítt/gler

Ÿ Breidd: 90 sm Ÿ Lýsing: 2 × 40 w, halogen Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Fitusía

Aukahlutir Ÿ Málmsía: 127036 Ÿ Ytri mótor seldur sér MO800 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 90 sm Ÿ Lýsing: 2 × 40 w, halogen Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Fitusía

662693

Aukahlutir Ÿ Málmsía: 127036 Ÿ Ytri mótor seldur sér MO800 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 90 sm Ÿ Lýsing: 2 × 40 w, halogen Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Fitusía

Aukahlutir Ÿ Málmsía: 127036 Ÿ Ytri mótor seldur sér MO800 Ÿ Mál: Sjá aftast

90

KD811G-INSEL

Gufugleypir

Eyjuháfur Ryðfrítt stál

Eyjuháfur Ryðfrítt/gler Aukahlutir Ÿ Málmsía: 127036 Ÿ Ytri mótor seldur sér MO800 Ÿ Mál: Sjá aftast

663087

90

cm

Gufugleypir

Ÿ Breidd: 90 sm Ÿ Lýsing: 2 × 40 w, halogen Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Fitusía

KD811AL Veggháfur Ál/gler

90

662694

cm

Gufugleypir

cm

KD811E-INSEL

90

cm

Ÿ Breidd: 90 sm Ÿ Lýsing: 2 × 40 w, halogen Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Fitusía

662695

cm

KD811AL-INSEL

663089

Gufugleypir Eyjuháfur Ál/gler Aukahlutir Ÿ Málmsía: 127036 Ÿ Ytri mótor seldur sér MO800 Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Breidd: 90 sm Ÿ Lýsing: 2 × 40 w, halogen Ÿ Hreinsanleg fitusía Ÿ Aflstillingar: 3 Ÿ Tímastilling Ÿ Þvermál loftops: 15 sm Ÿ Rafræn stýring Ÿ Fitusía

Aukahlutir Ÿ Málmsía: 127036 Ÿ Ytri mótor seldur sér MO800 Ÿ Mál: Sjá aftast


Eldunartæki

MO800

662696

234030

Festing á eyjuháf fyrir hallandi loft

Ÿ Þessi festing gerir það mögulegt að festa eyjuháfa í hallandi loft. Ÿ Festingin er fest við loftið og stokkurinn á háfnum er festur þar á. Ÿ Hægt er að stilla festinguna frá 0° til 42°. Ÿ Þegar háfurinn er festur á þessa leið er ekki hægt að nota endurhringrás. Ÿ Hægt að nota þessa festingu við eftirfarandi gerðir háfa: KD 811 E Insel KD 811 G Insel KD 811 AL Insel DK 9715 E IDK 9715 AL IDKG 9715 E Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Rafmagnstenging: 220220 V Ÿ Sog mótors: 1000 m³/klst Ÿ Þvermál loftops: 150 mm Ÿ Er aðeins hægt að setja saman með: KD811G KD811E KD811AL KD811G Insel KD811E Insel KD811AL Insel Ÿ Mál: Sjá aftast

MI201E

FESTING FYRIR EYJUHÁFA

116882

MI204E

116880

MI205E

Örbylgjuofn

Örbylgjuofn

Örbylgjuofn

Ryðfrí hönnun

Ryðfrí hönnun

Ryðfrí hönnun

Ÿ Tímastilling Ÿ Ofnrými: 20 L. Ÿ Örbylgjuafl: 800 w Ÿ Aflstillingar: 5 Ÿ Afþíðingarbúnaður Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 25,5 sm Ÿ Barnalæsing

Ÿ Rafræn stýring Ÿ Ofnrými: 20 L. Ÿ Örbylgjuafl: 800 w Ÿ Aflstillingar: 10 Ÿ Hraðeldunar kerfi Ÿ Afþíðingarbúnaður eftir tíma/vigt Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 25,5 sm Ÿ Barnalæsing

Ÿ Rafræn stýring Ÿ Ofnrými: 20 L. Ÿ Örbylgjuafl: 800 w Ÿ Grill: 800 w Ÿ Aflstillingar: 10 Ÿ Hraðeldunar kerfi Ÿ Afþíðingarbúnaður eftir tíma/vigt Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 25,5 sm Ÿ Barnalæsing

Mál (HxBxD): 27,9 × 46,5 × 36,4 sm

Mál (HxBxD): 27,9 × 46,5 × 34,9 sm

Mál (HxBxD): 27,9 × 46,5 × 34,9 sm

116881

71


72

Eldunartæki

NÝTT

GMO20DGW

174883

GMO20DGS

174884

GMO23A

Örbylgjuofn m/grilli

Örbylgjuofn m/grilli

Hvít

Ryðfrí hönnun

Pure hönnun

Ÿ Rafræn stýring Ÿ Ofnrými: 20 L. Ÿ varnished Ÿ Örbylgjuafl: 800 w Ÿ Grill: 1100 w Ÿ Aflstillingar: 5 Ÿ Afþíðingarbúnaður Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 24,5 sm Ÿ Barnalæsing

Ÿ Rafræn stýring Ÿ Ofnrými: 20 L. Ÿ varnished Ÿ Örbylgjuafl: 800 w Ÿ Grill: 1100 w Ÿ Aflstillingar: 5 Ÿ Afþíðingarbúnaður Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 24,5 sm Ÿ Barnalæsing

Ÿ Rafræn stýring Ÿ Ofnrými: 23 L. Ÿ Örbylgjuafl: 800 w Ÿ Grill: 1200 w Ÿ Tilbúin kerfi: 5 Ÿ Afþíðingarbúnaður eftir tíma/vigt Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 31,5 sm Ÿ Barnalæsing

Mál (HxBxD): 28,2 × 47 × 39,7 sm

Mál (HxBxD): 28,2 × 47 × 39,7 sm

GMO-20DGB

197942

GMO20DGE

245495

Örbylgjuofn m/grilli

174885

GMO-23DGE

Örbylgjuofn

Örbylgjuofn m/grilli

Örbylgjuofn m/grilli

Svört

Ryðfrí hönnun

Ryðfrí hönnun

Ÿ Rafræn stýring Ÿ Ofnrými: 20 L. Ÿ Ryðfrítt innrabyrði Ÿ Örbylgjuafl: 800 w Ÿ Örbylgjuafl: 800 w Ÿ Grill: 1100 w Ÿ Aflstillingar: 5 Ÿ Afþíðingarbúnaður Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 24,5 sm Ÿ Barnalæsing

Ÿ Rafræn stýring Ÿ Ofnrými: 20 L. Ÿ Ryðfrítt innrabyrði Ÿ Örbylgjuafl: 800 w Ÿ Grill: 1100 w Ÿ Aflstillingar: 5 Ÿ Afþíðingarbúnaður Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 24,5 sm Ÿ Barnalæsing

Ÿ Rafræn stýring Ÿ Ofnrými: 23 L. Ÿ Ryðfrítt innrabyrði Ÿ Örbylgjuafl: 800 w Ÿ Örbylgjuafl: 800 w Ÿ Grill: 1200 w Ÿ Aflstillingar: 5 Ÿ Tilbúin kerfi: 6 Ÿ Afþíðingarbúnaður Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 27 sm Ÿ Barnalæsing

Mál (HxBxD): 28,2 × 47 × 37,7 sm

Mál (HxBxD): 28,2 × 47 × 37,7 sm

Mál (HxBxD): 30,3 × 51 × 38,2 sm

197926


Eldunartæki

GMO-25DCB

197941

GMO-25DCE

197923

MI 206W

Örbylgju- /kombiofn

Örbylgju- /kombiofn

Svört

Ryðfrí hönnun

Hvít

Ÿ Rafræn stýring Ÿ Ofnrými: 25 L. Ÿ Ryðfrítt innrabyrði Ÿ Örbylgjuafl: 900 w Ÿ Örbylgjuafl: 900 w Ÿ Grill: 1200 w Ÿ Blástur: 1350 w Ÿ Aflstillingar: 5 Ÿ Tilbúin kerfi: 6 Ÿ Afþíðingarbúnaður Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 31 sm Ÿ Barnalæsing

Ÿ Rafræn stýring Ÿ Ofnrými: 25 L. Ÿ Ryðfrítt innrabyrði Ÿ Örbylgjuafl: 900 w Ÿ Örbylgjuafl: 900 w Ÿ Grill: 1200 w Ÿ Blástur: 1350 w Ÿ Aflstillingar: 5 Ÿ Tilbúin kerfi: 6 Ÿ Afþíðingarbúnaður Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 31 sm Ÿ Barnalæsing

Ÿ Rafræn stýring Ÿ Ofnrými: 20 L. Ÿ Örbylgjuafl: 800 w Ÿ Grill: 1050 w Ÿ Aflstillingar: 10 Ÿ Tilbúin kerfi: 5 Ÿ Hraðeldunar kerfi Ÿ Afþíðingarbúnaður eftir tíma/vigt Ÿ Afþíðingarbúnaður Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 25,5 sm

Mál (HxBxD): 30,3 × 51 × 44,5 sm

Mál (HxBxD): 30,3 × 51 × 38,2 sm

Mál (HxBxD): 27,9 × 46,5 × 36,4 sm

165216

Örbylgjuofn

NÝTT

MI 214E

183560

MI215E

183561

MI 299 E

Örbylgjuofn

Örbylgjuofn

Örbylgju- /kombiofn

Ryðfrí hönnun

Ryðfrí hönnun

Ryðfrí hönnun

Ÿ Rafræn stýring Ÿ Ofnrými: 23 L. Ÿ Örbylgjuafl: 800 w Ÿ Aflstillingar: 10 Ÿ Afþíðingarbúnaður Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 25,5 sm

Ÿ Rafræn stýring Ÿ Ofnrými: 23 L. Ÿ Örbylgjuafl: 800 w Ÿ Grill: 1050 w Ÿ Aflstillingar: 10 Ÿ Hraðeldunar kerfi Ÿ Afþíðingarbúnaður eftir tíma/vigt Ÿ Afþíðingarbúnaður Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 25,5 sm

Ÿ Rafræn stýring Ÿ Ofnrými: 29 L. Ÿ Ryðfrítt innrabyrði Ÿ Örbylgjuafl: 900 w Ÿ Grill: 850 w Ÿ Blástur: 2250 w Ÿ Aflstillingar: 10 Ÿ Tilbúin kerfi: 5 Ÿ Klukka Ÿ Hraðeldunar kerfi Ÿ Afþíðingarbúnaður Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 31 sm Ÿ Barnalæsing Ÿ Mál: Sjá aftast Ÿ Aukahlutir: Innbyggirammi: KIT 9N40

Mál (HxBxD): 28,7 × 46,5 × 36,4 sm

Mál (HxBxD): 28,7 × 46,5 × 37,6 sm

258621

73


74

Eldunartæki

NÝTT

NÝTT

Örbylgjuafl Combi Grill

MI 281 W

258619

Örbylgju- /kombiofn

MI 281 SL

Blástur

258620

Örbylgju- /kombiofn

Hvít

silver

Ÿ Snertiskjár Ÿ Ofnrými: 28 L. Ÿ Ryðfrítt innrabyrði Ÿ Örbylgjuafl: 1400 w Ÿ Grill: 1250 w Ÿ Blástur: 1250 w Ÿ Aflstillingar: 10 Ÿ Tilbúin kerfi: 5 Ÿ Klukka Ÿ Hraðeldunar kerfi Ÿ Afþíðingarbúnaður Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 30 sm Ÿ Barnalæsing

Ÿ Snertiskjár Ÿ Ofnrými: 28 L. Ÿ Ryðfrítt innrabyrði Ÿ Örbylgjuafl: 1400 w Ÿ Grill: 1250 w Ÿ Blástur: 1250 w Ÿ Aflstillingar: 10 Ÿ Tilbúin kerfi: 5 Ÿ Klukka Ÿ Hraðeldunar kerfi Ÿ Afþíðingarbúnaður Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 30 sm Ÿ Barnalæsing

Afþíðing

DFM46PAX

242164

Lok fyrir örbylgjuofn Pure hönnun Ryðfrítt stál Ÿ Afhendist með handfangi

Mál (HxBxD): 45,2 × 59,5 × 2 cm

DFM46PBX

242163

Lok fyrir örbylgjuofn Allure hönnun Ryðfrítt stál Ÿ Afhendist með handfangi

BM2120AX

Örbylgjuofn - build-in

238537

BM6120AX

238533

Örbylgjuofn m/grilli - build-in

Pure hönnun

Pure hönnun

Ÿ Rafræn stýring Ÿ Ofnrými: 18 L. Ÿ Ryðfrítt innrabyrði Ÿ Örbylgjuafl: 800 w Ÿ Örbylgjuafl: 800 w Ÿ Aflstillingar: 4 Ÿ Afþíðingarbúnaður eftir tíma/vigt Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 24 sm Ÿ Barnalæsing Ÿ Innbyggirammi fylgir Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Snertiskjár Ÿ Ofnrými: 18 L. Ÿ Ryðfrítt innrabyrði Ÿ Örbylgjuafl: 800 w Ÿ Örbylgjuafl: 800 w Ÿ Grill: 1050 w Ÿ Aflstillingar: 5 Ÿ Afþíðingarbúnaður eftir tíma/vigt Ÿ Afþíðingarbúnaður Ÿ Snúningsdiskur fyrir jafna hitun Ÿ Diskastærð: 24 sm Ÿ Barnalæsing Ÿ Innbyggirammi fylgir Ÿ Mál: Sjá aftast

Mál (HxBxD): 45,2 × 59,5 × 2 cm

NÝTT

KIT 9N40

Innbyggirammi fyrir kombiofn Ryðfrítt stál Ÿ Passar við MI299E Ÿ Mál: Sjá aftast

Mál (HxBxD): 28,5 × 48,4 × 32,3 sm

Mál (HxBxD): 28,5 × 48,5 × 34,2 sm

258622


Eldunartæki

XWC660F

154506

Vínkælir

XBC660F

154507

Kælir

MK100S-R4T/L4T Smáeldhús

Ryðfrír stáltoppur Ÿ Fullkomin geymsla á vínum við rétt hitastig Ÿ Heildar/nýtanlegt rými: 158 / 156 L. Ÿ Afkastageta: 57 flöskur Ÿ Stýriborð að ofanverðu með stiglausum hitastilli Ÿ Hitastillir: +5° - + 15° Ÿ 5 útdraganlegar skúffur Ÿ 2 útdraganlegar skúffur með viðarframhlið Ÿ Hægt að slökkva sérstaklega á innilýsingu

Ÿ Fullkomin geymsla á öli, sterku áfengi og gosdrykkjum Ÿ Heildar/nýtanlegt rými: 160 / 156 L. Ÿ Afkastageta: 12 flöskur, 122 dósir Ÿ Stýriborð að ofanverðu með stiglausum hitastilli Ÿ Hitastillir: +1° - + 10° Ÿ Kælivifta í kæli Ÿ 3 færanlegar glerhillur Ÿ 2 útdraganlegar skúffur með viðarframhlið Ÿ Hægt að slökkva sérstaklega á innilýsingu

Ÿ Orkunotkun á ári: 273,7 kWt Ÿ Nýtanlegt rými kælis: 103 L. Ÿ Nýtanlegt rými frystihólfs: 17 L. Ÿ 2 hellur, hraðhitun Ÿ Öryggistímastilling: Helluborðið er með tímastillingu sem slekkur sjálfkrafa eftir 2 tíma Ÿ Tegund L4T (665281) er með vaski til vinstri, plötum til hægri Ÿ Tegund R4T (665280) er með vaski til hægri, plötum til vinstri Ÿ Mál: Sjá aftast

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

Mál (HxBxD): 90 × 60 × 60 sm

Mál (HxBxD): 86,3 × 100 × 60 sm

CFA9100E

Kaffi og expressovél

Kaffi og expressovél Með sjálfvirku kerfi fyrir froðukaffi (cappaccino) er leikur einn að bjóða upp á ilmandi froðukaffi. Þrýstu á hnappinn og kaffi og flóuð mjólk verður tilbúið á augabragði.

196544

BWD1102X Hitaskúffa

Ryðfrítt stál

Ryðfrítt stál

Ÿ Til innbyggingar í 60 cm skáp Ÿ Vatnsgeymir: 1,8 L Ÿ Geymir fyrir kaffibaunir: 250 g Ÿ Hægt að útbúa 12 mismunandi kaffi og tedrykki Ÿ Uppsetjanleg kerfi Ÿ Stillanleg kaffikvörn Ÿ Stærð, 2 bollar Ÿ Sjálfvirk cappuccino stilling Ÿ Rafmagnstenging: 220-240 V Ÿ Mál: Sjá aftast

Ÿ Útdraganleg skúffa Ÿ Stamt efni Ÿ Rofi með gaumljósi Ÿ Loftflæði Ÿ Mögulegt hitastig: 30 - 70 °C Ÿ Rafmagn: 220 - 240 V / 50Hz Ÿ Saman CFA9100E Ÿ Mál: Sjá aftast

Mál (HxBxD): 45,5 × 59,2 × 40,5 sm

Mál (HxBxD): 4,5 × 28,8 × 51 sm

Hreinsikerfi sér um að slöngurnar séu hreinar eftir hverja notkun.

A

Orkunýtni

231372

75


76

Mál

Innbyggi kæliskápur

RI41228 RI46208 RBI41208

Innbyggi kæliskápur

Innbyggi kæli- /frystiskápar

Innbyggi kæli- /frystiskápar

RI41325 RBI41315

RKI41295 RKI45298

NRKI41288

Kæli og frystiskápur

Innbyggi kæli- /frystiskápar

Innbyggi kæliskápur

NRKI41278

RI51228

R60398DW-1 R60398DE-1 R60398DBK-1 R63398DW-1 R63398DE-1 R65366DW-1 R65366DE-1 RK60358DW-1 RK60358DE-1 RK60358DBK-1 NRK60328DW-1 NRK60328DE-1 NRK63328DW-1 NRK63328DE-1 RK60398DW-1 RK60398DE-1 NRK65358DW-1 NRK65358DE-1 F60308DW-1 F60308DE-1

Innbyggi kæli- /frystiskápar

Kaffi og expressovél

NRKI ORA-E-S

CFA9100E

FN61238DW-1 FN61238DE-1 FN61328DBK-1 FN63238DW-1 FN63238DE-1


Mál

Innbyggieldavél

BC7310AX

Innbyggiofn

BOP7115AX BOP7325AX

BO7110AW BO7110AX BO7110AA BO7110AB BO7310AX BO7310BX BO7345RW BO7345RB BO7510AW BO7510AX BO8530AX

Örbylgjuofn

Innbyggiofn

MI299E

BOC5322AX BOC6322AX

Innbyggiofn

BO8730AW BO8730AX BO8730AA BO8730AB BO8735AW BO8780AX

BO71ORA-W BO71ORA-B BO71ORA-X BO87ORA-W BO87ORA-B BO87ORA-X

Hitaskúffa

BWD1102A BWD1102AX

passar við BOC5322AX BOC6322AX

Innbyggiofn

BP8990E BP8990S BP-ORA-E BP-ORA-S

Örbylgjuofn

BM2120AX BM6120AX

77


78

Mál

Uppþvottavél

Uppþvottavél

GV62420

GU63210

Uppþvottavél

Uppþvottavél

GV65421

GV53221

Uppþvottavél

Smáeldhús

MK100SR4T MK100SL4T

GV61020  GV61220  GV63321

0

51

600

75

0

49

560

Gashelluborð

Gashelluborð

Gashelluborð

G6N50AX

GCS64C

GHS64 ORA-W


Mál 300

510

h

EIT 390: ECT 350 C: GCS 330 C: GSCW 310 C:

h = 62 h = 65 h = 115 h = 152

R15

275

min. 55

490

100

600

6mm

min. 55

Domino Helluborð

Keramik helluborð

E 6N1 AX

EC630ASC

EIT390 ECT350C GCS330C GSCW310C

0

51

600

55

0

49

560

Keramik helluborð Keramik helluborð

Keramik helluborð

ECD615EX

ECT610AX

ECT600-ORA-E ECT680-ORA-E ECT680-ORA-W

600

510

60

560 490 min. 50

Keramik helluborð

ECT780AC ECT780AXC ECS780AX

ECT680AB ECT680AW ECT680AC ECT680AXC ECS680AX

EIT695-ORA-E EIT695-ORA-W

Spanhelluborð

Spanhelluborð

Spanhelluborð

IT600AX IT600AC

IT640AX IT640AC IT640AXC

IT740AC IT740AXC

Spanhelluborð

Spanhelluborð

IT604ASC IT606ASC

IT706ASC

Keramik helluborð

Spanhelluborð

min. 30max. 40

79


80

Mál

600 0

150

505

ø12

340 20

Gufugleypir

Gufugleypir

DAH301RF

DAH302RF DAH302HV

DAH500W

Gufugleypir

Gufugleypir

Gufugleypir

DC100W

DU601

DAH510W

87

119

Gufugleypir

110

520

173 173

40

40

275-430

275 598

155

600

20

Gufugleypir

Gufugleypir

DF615W DF615E

DFG6156AX DFG6156BX

Gufugleypir

Gufugleypir

Gufugleypir

DAH550E

DC200E

DK410E

Gufugleypir

Gufugleypir

Gufugleypir

DVRG9535B

DQG6535AX DQG9535AX

DVG6545BX DVG8545BX

Gufugleypir

DF610W DF610 E

20


Mál

165 220

850

00

- 11

30

0)

4 0 (2

25

600

500 Gufugleypir

Gufugleypir

Gufugleypir

DK450E

DF620W   DF620E

DFG602-ORA-S

275

263 50 425

650

475705 900

980

80

Gufugleypir Gufugleypir

Gufugleypir

DAH70E

DK600W DK600E DK600S

KD811E-Insel KD811G-Insel KD811AL-Insel

Gufugleypir

Gufugleypir

Gufugleypir

KD811E KD811G

KD811AL

DKG902-ORA-E

Gufugleypir

Gufugleypir

Gufugleypir

IDG900E

KD950EI

DKG552-ORA-S DKG552-ORA-W

266

350 850 898

50

- 12

500

81


Mál

Gufugleypir

Gufugleypir

Gufugleypir

IDR501E

IDR401E

DKG6335E   DKG9335E

255

490

940

325

60 500

600,900

Gufugleypir

Gufugleypir

Gufugleypir

DTG6335E DTG9335E

DT6545AX DT9545AX

DVG6545E DVG8545E

260

490

855-1030

min 295 max 470

335

70

82

500

900

Gufugleypir

Gufugleypir

Gufugleypir

DKG6545E DKG6545EX

DKG9545E DKG9545EX

IDKG9545E IDKG9545EX

Gufugleypir

Gufugleypir

Gufugleypir

DKR6355AX DKR6355BX

DT6545E

DTG9455BX


Mál

220

237

700 - 890 ø 390 Gufugleypir

Gufugleypir

Gufugleypir

DTG6455BX

DT9545AX

IDR4545X

Gufugleypir

Gufugleypir

Gufugleypir

DVG6545AX

DVG8545AX

DVGA8545AX

Gufugleypir

Gufugleypir

Gufugleypir

IDK9715E IDK9715AL IDKG9715E

IDTG9455BX

DTS9515

42˚

169.9

266

445 480

257.5

Gufugleypir

Utanáliggjandi mótor

DKG9715E DK9715E DK9715AL

MO800

42˚

200

Festing fyrir eyjuháfa

83


Gorenje Rönning heimilistæki: Borgartúni 24 - 105 Reykjavík Sími: 562 4011 Draupnisgötu 2 - 603 Akureyri Sími: 4 600 800 Nesbraut 9 - 730 Reyðarfjörður Sími: 470 2020 Hafnargata 52 - 230 Reykjanesbær Sími: 420 7200 www.gorenje.is

IS - 03/2009. Birt með fyrirvara um mynd,verð og/eða prentvillur.

Gorenje Iceland complete brochure  

Household appliances catalogue

Gorenje Iceland complete brochure  

Household appliances catalogue

Advertisement