Page 1

VOĽNE STOJACE SPOTREB IČE

2013


VÍZIA DO BUDÚCNOSTI. SKÚSENOSTI Z MINULOSTI.

KREATÍVNE RIEŠENIE SÚČASNOSTI!

Skuto č ná hodnota in ovácie nie je len v posúvaní hraníc, ale v nájdení rovnováhy medzi očakávaním užívateľa a možnosťami mo d e rných te chnológií . D okonalos ť potvrdzujú pokročilé, dobre navrhnuté a s p o ľ a h l i vé p ro d u k t y, k to r é s vo j i m výkonom presvedčia aj tých najnáročnejších užívate ľ ov. I n ová ci a j e sp ôs o b n á š h o myslenia a základným princípom vývoja

INOVÁCIA

Základom dobrého dizajnu je úplné pochopenie formy, ktorá zdokonaľuje základnú úžitkovú hodnotu výrobku. Zvláštnu pozornosť venujeme komfortu a bezpečnosti a zároveň rešpektujeme estetický cit každého jednotlivca. Vysoko kvalitné materiály, ergonómia a estetický súlad presahujú minulé objavy originálnym moderným dizajnom.

2

DIZAJN

kvalitných a trvácnych výrobkov.


Pochopenie potrieb užívateľov týkajúcich sa kvalitnejšieho spôsobu života je hlavou hnacou silou rozvoja. Užitočné riešenia presahujú očakávania s veľmi jednoduchým v ý b e ro m n a j v h o d n e j š í c h p ro g r a m ov a nastavení. Zaručená je tiež najkratšia

JEDNODUCHOSŤ

cesta k požadovanému výsledku, a to bez obmedzenia výberu a bez námahy. Usilujeme o dostupné a praktické riešenia, ktoré činia život jednoduchším.

EKOLÓGIA Kvalita života je úzko spojená so životným prostredím. To nám ukladá zodpovednosť využívať výrobné procesy a technológie priate ľské k životnému prostre diu . Do v ýro b n é h o p ro ce su za h r ň u j e m e s t á l e väčší počet materiálov a komponentov, ktoré môžu byť recyklované. Výrobky sa vyznačujú vlastnosťami, ktoré prinášajú významné úspory elektrickej energie a vody po celý čas ich životnosti.

3


O S K U PI N E

GORENJE

Víziou Gorenje je stať sa najviac inovatívnym, na dizajn a udržateľný rozvoj orientovaným tvorcom domácich spotrebičov. Skupina Gorenje je jednou z popredných

a ďalšie výrobné a obchodné spoločnosti

európskych výrobcov domácich spotrebičov.

v zahraničí, zamestnáva cez 10.000 ľudí.

Vď a ka

technológii,

Okrem domácich spotrebičov svoju ponuku

v ynikajúcemu dizajnu a energetick y

dopĺňa vlastným programom kuchynského

ú s p o r ný m d o m á c i m s p o t r e b i č o m u ž

náby tku a zariadení do kúpeľní, a t ým

viac ako 60 rokov zlepšuje kvalitu života

užívateľom ponúka ucelenú radu produktov

užívateľom v sedemdesiatich krajinách po

pre domácnosť. V posledných rokoch svoje

celom svete. So sídlom v Slovinsku, kde sa

ak tivit y posilnila v segmente ekológie

rozprestierajú najväčšie výrobné závody

a energetiky.

sofistikovanej

DÔ K A Z Y

DOKONALOSTI V Gorenje sú kvalita a vynikajúci dizajn odrazom účinnosti moderných technológií, čo dáva značke rozpoznateľný znak dokonalosti. Riadenie technologických procesov na princípe 6 Sigma, zaistenie kvality ISO 9001 a navrhovanie produktov podľa najprísnejších štandardov ochrany životného prostredia (ISO 14001 A EMAS) sú, okrem účinných post-obchodných aktivít, najlepšími dôkazmi kvality. Dobrá povesť Gorenje sa odráža v mnohých prestížnych a medzinárodných oceneniach, aby sme menovali aspoň niektoré: Red Dot Design Award, Plus X AwardTM, Grüner Stecker prize, Get Connected Product of the Year Award, Product Innovation Award, Trusted Brand, Superbrands, Icograda Excellence Design Award a ICSID Excellence Design Award a Innovation of the year.

4


OBSAH 6

Práčky, sušičky bielizne

6 12

Práčky Sušičky bielizne

14 14

Umývačky riadu Umývačky riadu

16

Varná technika

16 18 20

Elektrické sporáky Kombinované sporáky Mikrovlnné rúry

22 22 34 40

43 44 46

Chladničky a mrazničky Chladničky s mrazničkou Chladničky Mrazničky

Ostatné Príslušenstvo Použité piktogramy

5


PRÁČKY

WD 95140

Premium

Pračka so sušičkou

W 9825 I

Superior

Automatická pračka — voľne stojaca

W 8644 H

Advanced

Automatická pračka — voľne stojaca

Carbo Tech

Účinnosť • Počet otáčok odstredenia: 1400 rpm • Náplň bielizne: 1-9 kg (pranie) • Náplň bielizne: 1-7 kg (sušenie) • Objem bubnu: 59 l. • Spotreba el. energie: 1,4 kWh (iba pranie) • Spotreba vody: 57 l. (iba pranie)

Účinnosť • PowerDrive motor (bezkartáčový motor) • SensoCARE (4 režimy prania) • StainExpert - účinné odstránenie škvŕn • Inovatívny tvar bubnu OptiDrum • Počet otáčok odstredenia: 1200 rpm • Náplň bielizne 1-9 kg • Objem bubnu: 64 l. • Osvetlenie bubna

Účinnosť • Kolektorový motor • SensoCARE (4 režimy prania) • Inovatívny tvar bubnu OptiDrum • Počet otáčok odstredenia: 1400 rpm • Náplň bielizne 1-8 kg • Objem bubnu: 64 l.

Ovládanie • Odloženie štartu

Ovládanie • Odloženie štartu • Nastavenie konca prania • Zvukový signál

Ovládanie • Odloženie štartu • Nastavenie konca prania • Zvukový signál

Programy • 14 programov • Základné programy: Bavlna / Syntetika / Jemná bielizeň / Vlna / Ručné pranie • Predpierka

Programy • 31 programov • Základné programy: Bavlna / Syntetika / Vlna / • Ručné pranie / Rýchly program • Predpierka

Programy • 31 programov • Základné programy: Bavlna / Syntetika / Vlna /Ručné pranie / Rýchly program • Predpierka

Dodatočné programy • Šport / Rýchly program / Intenzívny program /Pridanie pary

Dodatočné programy • BioWash // UltraWhite // PerfectBlack // NightWash // MyFavorite (vlastné programy) // • Šport // Eco program - 30°C

Dodatočné programy • BioWash // UltraWhite // PerfectBlack // NightWash // MyFavorite (vlastné programy) // • Šport // Eco program - 30°C

Vlastnosti • Čerpadlo STOP

Vlastnosti • SterilTub • Čerpadlo STOP

Vlastnosti • SterilTub • Čerpadlo STOP

Technológia • Sprchovanie bielizne pomocou čerpadla QuickWet • 4D namáčanie (Sprcha systém, Eco systém, JET systém) •

Technológia • TotalWeightControl - detekcia hmotnosti bielizne • Sprchovanie bielizne pomocou čerpadla QuickWet • 4D namáčanie (Sprcha systém, Eco systém, JET systém) • DSS - systém pre 100% využitie pracieho prostriedku

Technológia • TotalWeightControl - detekcia hmotnosti bielizne • Sprchovanie bielizne pomocou čerpadla QuickWet • 4D namáčanie (Sprcha systém, Eco systém, JET systém) • DSS - systém pre 100% využitie pracieho prostriedku

Bezpečnosť/životnosť • Detská poistka • Carbotech vaňa

Bezpečnosť/životnosť • Odolné výhrevné teleso DuraHeat • Plný Aqua stop • Detská poistka • Kontrola stability (SCS) • FiberTech vaňa

Bezpečnosť/životnosť • Odolné výhrevné teleso DuraHeat • Čiastočný Aqua stop • Detská poistka • Kontrola stability (SCS) • FiberTech vaňa

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/rok: 280 kWh • Ročná spotreba vody: 11400 l. • Úroveň hluku: 64 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/rok: 174 kWh • Ročná spotreba vody: 11470 l. • Úroveň hluku (prania/odstredenia): 49/68 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/rok: 169 kWh • Ročná spotreba vody: 11280 l. • Úroveň hluku (prania/odstredenia): 58/72 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 64,5 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm

• EAN kód: 3838942664304, kód 305435

• EAN kód: 3838942764929, kód 356676

• EAN kód: 3838942761454, kód 352621

6


PRÁČKY

W 8444 B

Essential

Automatická pračka — voľne stojaca

W 7623 L

Advanced

Automatická pračka — voľne stojaca

W 7603 L

Advanced

Automatická pračka — voľne stojaca

Carbo Tech

Carbo Tech

Účinnosť • Kolektorový motor • SensoCARE (4 režimy prania) • Inovatívny tvar bubnu OptiDrum • Počet otáčok odstredenia: 1400 rpm • Náplň bielizne 1-8 kg • Objem bubnu: 64 l.

Účinnosť • Kolektorový motor • SensoCARE (4 režimy prania) • Inovatívny tvar bubnu OptiDrum • Počet otáčok odstredenia: 1200 rpm • Náplň bielizne 1-7 kg • Objem bubnu: 54 l.

Účinnosť • Kolektorový motor • SensoCARE (4 režimy prania) • Inovatívny tvar bubnu OptiDrum • Počet otáčok odstredenia: 1000 rpm • Náplň bielizne 1-7 kg • Objem bubnu: 54 l.

Ovládanie • Odloženie štartu • Zvukový signál

Ovládanie • Odloženie štartu • Nastavenie konca prania • Zvukový signál

Ovládanie • Odloženie štartu • Nastavenie konca prania • Zvukový signál

Programy • 31 programov • Základné programy: Bavlna / Syntetika / Vlna /Ručné pranie / Rýchly program • Predpierka

Programy • 31 programov • Základné programy: Bavlna / Syntetika / Vlna /Ručné pranie / Rýchly program • Predpierka

Programy • 31 programov • Základné programy: Bavlna / Syntetika / Vlna /Ručné pranie / Rýchly program • Predpierka

Dodatočné programy • BioWash // UltraWhite // PerfectBlack // NightWash // MyFavorite (vlastné programy) // • Šport // Eco program - 30°C

Dodatočné programy • BioWash // UltraWhite // PerfectBlack // NightWash // MyFavorite (vlastné programy) // • Šport // Eco program - 30°C

Dodatočné programy • BioWash // UltraWhite // PerfectBlack // NightWash // MyFavorite (vlastné programy) // • Šport // Eco program - 30°C

Vlastnosti • SterilTub • Čerpadlo STOP

Vlastnosti SterilTub Čerpadlo STOP

Vlastnosti • SterilTub • Čerpadlo STOP

Technológia • TotalWeightControl - detekcia hmotnosti bielizne • Sprchovanie bielizne pomocou čerpadla QuickWet • 4D namáčanie (Sprcha systém, Eco systém, JET systém) • DSS - systém pre 100% využitie pracieho prostriedku

Technológia • TotalWeightControl - detekcia hmotnosti bielizne • DSS - systém pre 100% využitie pracieho prostriedku

Technológia • TotalWeightControl - detekcia hmotnosti bielizne • DSS - systém pre 100% využitie pracieho prostriedku

Bezpečnosť/životnosť • Odolné výhrevné teleso DuraHeat • Detská poistka • FiberTech vaňa

Bezpečnosť/životnosť • Odolné výhrevné teleso DuraHeat • Čiastočný Aqua stop • Detská poistka • Kontrola stability (SCS) • Carbotech vaňa

Bezpečnosť/životnosť • Odolné výhrevné teleso DuraHeat • Čiastočný Aqua stop • Detská poistka • Kontrola stability (SCS) • Carbotech vaňa

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/rok: 169 kWh • Ročná spotreba vody: 11280 l. • Úroveň hluku (prania/odstredenia): 60/76 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/rok: 169 kWh • Ročná spotreba vody: 12320 l. • Úroveň hluku (prania/odstredenia): 58/69 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/rok: 169 kWh • Ročná spotreba vody: 9960 l. • Úroveň hluku (prania/odstredenia): 56/66 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm

• EAN kód: 3838942804366, kód 386167

• EAN kód: 3838942751899, kód 349234

• EAN kód: 3838942752117, kód 349233

7


PRÁČKY

W 7543 L

Essential

Automatická pračka — voľne stojaca

W 7503

Essential

Automatická pračka — voľne stojaca

Carbo Tech

W 6202

Primary

Automatická pračka — voľne stojaca

Carbo Tech

Carbo Tech

Účinnosť • Kolektorový motor • SensoCARE (4 režimy prania) • Inovatívny tvar bubnu OptiDrum • Počet otáčok odstredenia: 1400 rpm • Náplň bielizne 1-7 kg • Objem bubnu: 54 l.

Účinnosť • Kolektorový motor • SensoCARE (4 režimy prania) • Inovatívny tvar bubnu OptiDrum • Počet otáčok odstredenia: 1000 rpm • Náplň bielizne 1-7 kg • Objem bubnu: 54 l.

Ovládanie • Odloženie štartu • Zvukový signál

Ovládanie • Odloženie štartu • Zvukový signál

Programy • 23 programov • Základné programy: Bavlna / Syntetika / Vlna /Ručné pranie / Rýchly program • Predpierka

Programy • 23 programov • Základné programy: Bavlna / Syntetika / Vlna /Ručné pranie / Rýchly program • Predpierka

Programy • 18 programov • Základné programy: Bavlna / Syntetika / Vlna /Ručné pranie / Rýchly program • Predpierka

Dodatočné programy • BioWash // UltraWhite // PerfectBlack // NightWash // MyFavorite (vlastné programy) // • Šport // Eco program - 30°C

Dodatočné programy • BioWash // UltraWhite // PerfectBlack // NightWash // MyFavorite (vlastné programy) // • Šport // Eco program - 30°C

Dodatočné programy • UltraWhite // PerfectBlack // Eco program 30°C

Vlastnosti • SterilTub • Čerpadlo STOP

Vlastnosti • SterilTub • Čerpadlo STOP

Vlastnosti • SterilTub • Čerpadlo STOP

Technológia • TotalWeightControl - detekcia hmotnosti bielizne • DSS - systém pre 100% využitie pracieho prostriedku

Technológia • TotalWeightControl - detekcia hmotnosti bielizne • DSS - systém pre 100% využitie pracieho prostriedku

Technológia • TotalWeightControl - detekcia hmotnosti bielizne • DSS - systém pre 100% využitie pracieho prostriedku

Bezpečnosť/životnosť • Odolné výhrevné teleso DuraHeat • Čiastočný Aqua stop • Detská poistka • Kontrola stability (SCS) • Carbotech vaňa

Bezpečnosť/životnosť • Odolné výhrevné teleso DuraHeat • Detská poistka • Kontrola stability (SCS) • Carbotech vaňa

Bezpečnosť/životnosť • Odolné výhrevné teleso DuraHeat • Detská poistka • Kontrola stability (SCS) • Carbotech vaňa

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/rok: 169 kWh • Ročná spotreba vody: 9960 l. • Úroveň hluku (prania/odstredenia): 58/72 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/rok: 169 kWh • Ročná spotreba vody: 9960 l. • Úroveň hluku (prania/odstredenia): 59/72 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/rok: 167 kWh • Ročná spotreba vody: 10250 l. • Úroveň hluku (prania/odstredenia): 59/72 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm

• EAN kód: 3838942815867, kód 392219

• EAN kód: 3838942815850, kód 392216

• EAN kód: 3838942751929, kód 349205

8

Účinnosť • Kolektorový motor • SensoCARE (4 režimy prania) • Inovatívny tvar bubnu OptiDrum • Počet otáčok odstredenia: 1000 rpm • Náplň bielizne 1-6 kg • Objem bubnu: 54 l.


PRÁČKY

WA 612 SYB

Simplicity

Automatická pračka — voľne stojaca

WT 63131

W 6823 L/S

Automatická pračka — voľne stojaca

Automatická pračka — voľne stojaca

Carbo Tech

Superior

Carbo Tech

Účinnosť • Kolektorový motor • Počet otáčok odstredenia: 1200 rpm • Náplň bielizne 1-6 kg • Objem bubnu: 54 l.

Účinnosť • Počet otáčok odstredenia: 1300 rpm • Náplň bielizne 1-6 kg • Objem bubnu: 42 l.

Ovládanie • Odloženie štartu • Zvukový signál

Ovládanie • Odloženie štartu • Zvukový signál

Programy • 15 programov • Základné programy: Bavlna / Vlna /Ručné pranie / Mix / Jemná bielizeň / Rýchly program • Predpierka

Programy • 15 programov • Základné programy: Predpierka / Bavlna / • Syntetika / Jemná bielizeň / Vlna / Ruční praní • Predpierka

Dodatočné programy • Skrátenie programu // AntiAllergy //Eco program - 30°C

Účinnosť • Kolektorový motor • SensoCARE (4 režimy prania) • StainExpert – účinné odstránenie škvŕn • Inovatívny tvar bubnu OptiDrum • Počet otáčok odstredenia: 1200 rpm • Náplň bielizne 1-6 kg • Objem bubnu: 42 l. Ovládanie • Odloženie štartu • Nastavenie konca prania • Zvukový signál Programy • 31 programov • Základné programy: Bavlna / Syntetika / Vlna /Ručné pranie / Rýchly program • Predpierka Dodatočné programy • BioWash // UltraWhite // PerfectBlack // NightWash // MyFavorite (vlastné programy) // • Šport // Eco program - 30°C

Vlastnosti • SterilTub • Čerpadlo STOP

Vlastnosti • Čerpadlo stop

Technológia • DSS - systém pre 100% využití pracieho prostriedku

Technológia • Use Logic • DSS - systém pre 100% využitie pracieho prostriedku

Bezpečnosť/životnosť • Odolné výhrevné teleso DuraHeat • Detská poistka Kontrola stability (SCS) • Carbotech vaňa

Bezpečnosť/životnosť • Carbotech vaňa

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/rok: 197 kWh • Ročná spotreba vody: 10670 l. • Úroveň hluku (prania/odstredenia): 59/74 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/rok: 227 kWh • Ročná spotreba vody: 10000 l. • Úroveň hluku (prania/odstredenia): 59/83 dB (A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 40 × 60 cm

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/rok: 153 kWh • Ročná spotreba vody: 10270 l. • Úroveň hluku (prania/odstredenia): 55/68 dB(A)

• EAN kód: 3838942611506 , kód 276300

• EAN kód: 3838942647277 , kód 295670

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 44 cm

Vlastnosti • SterilTub • Čerpadlo STOP Technológia • TotalWeightControl - detekcia hmotnosti bielizne • DSS - systém pre 100% využitie pracieho prostriedku Bezpečnosť/životnosť • Odolné výhrevné teleso DuraHeat • Čiastočný Aqua stop • Detská poistka • Kontrola stability (SCS) • Carbotech vaňa

• EAN kód: 3838942766183, kód 362365

9


PRÁČKY

W 6643 N/S

Advanced

Automatická pračka — voľne stojaca

W 6603/S

Advanced

Automatická pračka — voľne stojaca

Carbo Tech

W 6543/S

Essential

Automatická pračka — voľne stojaca

Carbo Tech

Carbo Tech

Účinnosť • Kolektorový motor • SensoCARE (4 režimy prania) • Inovatívny tvar bubnu OptiDrum • Počet otáčok odstredenia: 1400 rpm • Náplň bielizne 1-6 kg • Objem bubnu: 42 l.

Účinnosť • Kolektorový motor • SensoCARE (4 režimy prania) • Inovatívny tvar bubnu OptiDrum • Počet otáčok odstredenia: 1000 rpm • Náplň bielizne 1-6 kg • Objem bubnu: 42 l.a

Účinnosť • Kolektorový motor • Inovatívny tvar bubnu OptiDrum • Počet otáčok odstredenia: 1400 rpm • Náplň bielizne 1-6 kg • Objem bubnu: 42 l.

Ovládanie • Odloženie štartu • Nastavenie konca prania • Zvukový signál

Ovládanie • Odloženie štartu • Nastavenie konca prania • Zvukový signál

Ovládanie • Odloženie štartu • Zvukový signál

Programy • 23 programov • Základné programy: Bavlna / Syntetika / Vlna /Ručné pranie / Rýchly program • Predpierka

Programy • 23 programov • Základné programy: Bavlna / Syntetika / Vlna /Ručné pranie / Rýchly program • Predpierka

Programy • 23 programov • Základné programy: Bavlna / Syntetika / Vlna /Ručné pranie / Rýchly program • Predpierka

Dodatočné programy • BioWash // UltraWhite // PerfectBlack // NightWash // MyFavorite (vlastné programy) // • Šport // Eco program - 30°C

Dodatočné programy • BioWash // UltraWhite // PerfectBlack // NightWash // MyFavorite (vlastné programy) // • Šport // Eco program - 30°C

Dodatočné programy • BioWash // UltraWhite // PerfectBlack // NightWash // MyFavorite (vlastné programy) // • Šport // Eco program - 30°C

Vlastnosti • SterilTub • Čerpadlo STOP

Vlastnosti • SterilTub • Čerpadlo STOP

Vlastnosti • SterilTub • Čerpadlo STOP

Technológia • TotalWeightControl - detekcia hmotnosti bielizne • DSS - systém pre 100% využitie pracieho prostriedku

Technológia • TotalWeightControl - detekcia hmotnosti bielizne • DSS - systém pre 100% využitie pracieho prostriedku

Technológia • TotalWeightControl - detekcia hmotnosti bielizne • DSS - systém pre 100% využitie pracieho prostriedku

Bezpečnosť/životnosť • Odolné výhrevné teleso DuraHeat • Detská poistka • Kontrola stability (SCS) • Carbotech vaňa

Bezpečnosť/životnosť • Odolné výhrevné teleso DuraHeat • Detská poistka • Kontrola stability (SCS) • Carbotech vaňa

Bezpečnosť/životnosť • Odolné výhrevné teleso DuraHeat • Detská poistka • Kontrola stability (SCS) • Carbotech vaňa •

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/rok: 153 kWh • Ročná spotreba vody: 10270 l. • Úroveň hluku (prania/odstredenia): 55/70 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/rok: 153 kWh • Ročná spotreba vody: 10270 l. • Úroveň hluku (prania/odstredenia): 56/68 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/rok: 153 kWh • Ročná spotreba vody: 10270 l. • Úroveň hluku (prania/odstredenia): 56/72 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 44 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 44 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 44 cm

• EAN kód: 3838942766169, kód 362366

• EAN kód: 3838942766152, kód 362364

• EAN kód: 3838942815881 , kód 392227

10


PRÁČKY

W 6503/S

Essential

Automatická pračka — voľne stojaca

WS 514 SYW

Simplicity

Automatická pračka — voľne stojaca

Carbo Tech

WS 512 SYB

Simplicity

Automatická pračka — voľne stojaca

Carbo Tech

Carbo Tech

Účinnosť • Kolektorový motor • Inovatívny tvar bubnu OptiDrum • Počet otáčok odstredenia: 1000 rpm • Náplň bielizne 1-6 kg • Objem bubnu: 42 l.

Účinnosť • Kolektorový motor • Počet otáčok odstredenia: 1400 rpm • Náplň bielizne 1-5 kg • Objem bubnu: 36 l.

Účinnosť • Kolektorový motor • Počet otáčok odstredenia: 1200 rpm • Náplň bielizne 1-5 kg • Objem bubnu: 36 l.

Ovládanie • Odloženie štartu • Zvukový signál

Ovládanie • Odloženie štartu • Zvukový signál

Ovládanie • Odloženie štartu • Zvukový signál

Programy • 23 programov • Základné programy: Bavlna / Syntetika / Vlna /Ručné pranie / Rýchly program • Predpierka

Programy • 15 programov • Základné programy: Bavlna / Jemná bielizeň / Vlna /Ručné pranie / Rýchly program • Predpierka

Programy • 15 programov • Základné programy: Bavlna / Jemná bielizeň / Vlna /Ručné pranie / Rýchly program • Predpierka

Dodatočné programy • BioWash // UltraWhite // PerfectBlack // NightWash // MyFavorite (vlastné programy) // • Šport // Eco program - 30°C

Dodatočné programy • Skrátenie programu // AntiAllergy //Eco program - 30°C

Dodatočné programy • Skrátenie programu // AntiAllergy //Eco program - 30°C

Vlastnosti • SterilTub • Čerpadlo STOP

Vlastnosti • SterilTub • Čerpadlo STOP

Vlastnosti • SterilTub • Čerpadlo STOP

Technológia • TotalWeightControl - detekcia hmotnosti bielizne • DSS - systém pre 100% využitie pracieho prostriedku

Technológia • DSS - systém pre 100% využitie pracieho prostriedku

Technológia • DSS - systém pre 100% využitie pracieho prostriedku

Bezpečnosť/životnosť • Odolné výhrevné teleso DuraHeat • Detská poistka • Kontrola stability (SCS) • Carbotech vaňa •

Bezpečnosť/životnosť • Odolné výhrevné teleso DuraHeat • Detská poistka • Kontrola stability (SCS) • Carbotech vaňa

Bezpečnosť/životnosť • Odolné výhrevné teleso DuraHeat • Detská poistka • Kontrola stability (SCS) • Carbotech vaňa

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/rok: 153 kWh • Ročná spotreba vody: 10270 l. • Úroveň hluku (prania/odstredenia): 56/68 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/rok: 169 kWh • Ročná spotreba vody: 8800 l. • Úroveň hluku (prania/odstredenia): 56/72 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/rok: 169 kWh • Ročná spotreba vody: 8800 l. • Úroveň hluku (prania/odstredenia): 56/70 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 44 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 44 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 44 cm

• EAN kód: 3838942815898, kód 392228

• EAN kód: 3838942765667, kód 362363

• EAN kód: 3838942611520, kód 362363

11


PRÁČKY

WS 510 SYB WS 510 SYW

Simplicity

Automatická pračka — voľne stojaca

Carbo Tech

Účinnosť • Kolektorový motor • Počet otáčok odstredenia: 1000 rpm • Náplň bielizne 1-5 kg • Objem bubnu: 36 l.

Ovládanie • Odloženie štartu • Zvukový signál • Programy • 15 programov • Základné programy: Bavlna / Jemná bielizeň / Vlna /Ručné pranie / Rýchly program • Predpierka Dodatočné programy • Skrátenie programu // AntiAllergy //Eco program - 30°C

Vlastnosti • SterilTub • Čerpadlo STOP Technológia • DSS - systém pre 100% využitie pracieho prostriedku

Bezpečnosť/životnosť • Odolné výhrevné teleso DuraHeat • Detská poistka • Kontrola stability (SCS) • Carbotech vaňa

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/rok: 169 kWh • Ročná spotreba vody: 8800 l. • Úroveň hluku (prania/odstredenia): 56/68 dB(A) • Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 44 cm • EAN kód: 3838942611537, kód 276325 – WS 510 SYB • EAN kód: 3838942610677, kód 276326 – WS 510 SYW

12


SUŠIČKY

D 8664 N

Advanced

Kondenzačná sušička bielizne s tepelným čerpadlom

D 8464 GB

Essential

Kondenzačná sušička bielizne s tepelným čerpadlom

D 7562 J

Essential

Kondenzačná sušička bielizne s tepelným čerpadlom

• Biela

• Čierna

• Biela

Účinnosť • Typ sušičky: Kondenzačná • Náplň bielizne 1-8 kg • IonTech (vyhladenie vlákien ionizátorom vzduchu) • TwinAir (dvojsmerné prúdenie vzduchu) • Tepelné čerpadlo • Objem bubna: 120 l. • Osvetlenie bubna • Veľké dvere: 35 cm • Uhol otvorenia dverí: 180 ° • Reverzný chod bubna • Priamy odvod kondenzátu AutoDrain

Účinnosť • Typ sušičky: Kondenzačná • Náplň bielizne 1-8 kg • SteamTech (sušenie parou pre menej pokrčenú bielizeň) • TwinAir (dvojsmerné prúdenie vzduchu) • Tepelné čerpadlo • Objem bubna: 120 l. • Osvetlenie bubna • Veľké dvere: 35 cm • Uhol otvorenia dverí: 180 ° • Reverzný chod bubna • Priamy odvod kondenzátu AutoDrain

Účinnosť • Typ sušičky: Kondenzačná • Náplň bielizne 1-7 kg • TwinAir (dvojsmerné prúdenie vzduchu) • Tepelné čerpadlo • Objem bubna: 117 l. • Osvetlenie bubna • Veľké dvere: 35 cm • Uhol otvorenia dverí: 180 ° • Reverzný chod bubna • Priamy odvod kondenzátu AutoDrain

Ovládanie • Krokové odloženie štartu (24 h)

Ovládanie • Krokové odložení štartu (24 h)

Ovládanie • Krokové odložení štartu (24 h)

Programy • 27 programov • Programy: Bavlna / Syntetika / Jemná bielizeň / • Mix / Vlna / XL program / Program Osvieženie

Programy • 15 programov • Programy: Bavlna / Syntetika / Jemná bielizeň / Mix / XL program

Programy • 15 programov • Programy: Bavlna / Syntetika / Jemná bielizeň / Mix / XL program

Funkcie • Nižšia teplota sušenia • Anticrease systém • Ochladzovanie

Funkcie • Nižšia teplota sušenia • Anticrease systém • Ochladzovanie

Funkcie • Nižší teplota sušení • Anticrease systém • Ochladzovanie

Vlastnosti • Zvukový signál • Jednoduché čistenie filtrov • Krokové odloženie štartu (24 h) • Ukazovateľ priebehu prania na LCD displeji • Signál plnej nádrže na kondenzát • Vákuové nožičky

Vlastnosti • Zvukový signál • Jednoduché čistenie filtrov • Krokové odloženie štartu (24 h) • Ukazovateľ priebehu prania na LCD displeji • Signál plnej nádrže na kondenzát • Vákuové nožičky

Vlastnosti • Zvukový signál • Jednoduché čistenie filtrov • Krokové odloženie štartu (24 h) • Ukazovateľ priebehu prania na LCD displeji • Signál plnej nádrže na kondenzát • Vákuové nožičky

SensorIQ technológia • Senzor vlhkosti • Servisná diagnostika

SensorIQ technológia • Senzor vlhkosti • Servisná diagnostika

SensorIQ technológia • Senzor vlhkosti • Servisná diagnostika

Bezpečnosť/životnosť • Automatické vypnutie pri prehriati • Automatické vypnutie pri otvorení dverí • Detská poistka • Bubon z nerezovej ocele

Bezpečnosť/životnosť • Automatické vypnutie pri prehriati • Automatické vypnutie pri otvorení dverí • Detská poistka • Bubon z nerezovej ocele

Bezpečnosť/životnosť • Automatické vypnutie pri prehriati • Automatické vypnutie pri otvorení dverí • Detská poistka • Bubon z nerezovej ocele

Technické údaje • Úroveň hlučnosti: 66 dB(A)re 1 pW • Spotreba el. energie kWh/rok: 132 kWh

Technické údaje • Úroveň hlučnosti: 66 dB(A)re 1 pW • Spotreba el. energie kWh/rok: 132 kWh

Technické údaje • Úroveň hlučnosti: 66 dB(A)re 1 pW • Spotreba el. energie kWh/rok: 170 kWh

• Rozmery (šxvxh): 60 × 85 × 60 cm

• Rozmery (šxvxh): 60 × 85 × 60 cm

• Rozmery (šxvxh): 60 × 85 × 60 cm

• EAN kód: 3838942748899, kód 347377

• EAN kód: 3838942806902, kód: 386168

• EAN kód: 3838942814716, kód: 391363

13


SUŠIČKY

D 624 BL

Primary

Kondenzačná sušička bielizne

• Biela Účinnosť • Typ sušičky: Kondenzační • Náplň bielizne 1-6 kg • Objem bubnu: 117 l. • Veľké dvere: 35 cm • Uhol otvorenia dverí: 180 ° • Reverzný chod bubna • Priamy odvod kondenzátu AutoDrain

Ovládanie • Krokové odložení štartu (12 h) Programy • 15 programov sušenia • Programy: Bavlna / Jemná bielizeň /Mix / XL program / Syntetika / Vlna

Funkcie • Nižšia teplota sušenia • Anticrease systém • Ochladzovanie Vlastnosti • Zvukový signál • Jednoduché čistenie filtra • Krokové odloženie štartu (12 h) • Signál plnej nádrže na kondenzát • Vákuové nožičky • LED ukazovateľ procesu sušenie SensorIQ technológia • Senzor vlhkosti • Servisná diagnostika Bezpečnosť/životnosť • Automatické vypnutie pri prehriati • Automatické vypnutie pri otvorení dvierok • Detská poistka • Bubon z nerezovej oceli Technické údaje • Úroveň hlučnosti: 65 dB(A)re 1 pW • Spotreba el. energie kWh/rok: 284 kWh • Rozmery (šxvxh): 60 × 85 × 60 cm • EAN kód: 3838942748806, kód 345984

14


UMÝVAČKY RIADU

GS 63314 X

GS 62214 W

GS 53314 X

Umývačka riadu – voľne stojaca

Umývačka riadu – voľne stojaca

Umývačka riadu – voľne stojaca

Účinnosť • Maximálna teplota vstupnej vody: 60 °C

Účinnosť • Maximálna teplota vstupnej vody: 60 °C

Účinnosť • Maximálna teplota vstupnej vody: 60 °C

Ovládanie • Ukazovateľ zapnutia • Ukazovateľ zvoleného programu

Ovládanie • Ukazovateľ zapnutia • Ukazovateľ zvoleného programu

Ovládanie • Ukazovateľ zapnutia • Ukazovateľ zvoleného programu

Programy • Teploty umývania: 5 • 8 programov: Auto program; Šetrné umývanie; • Intenzívne umývanie; ECO program; Rýchly • program; Namáčanie; Oplachovanie a sušenie • Auto program

Programy • Teploty umývania: 5 • 7 programov: Šetrné umývanie; Intenzívne umývanie; ECO program; Rýchly • program; Namáčanie; Oplachovanie a sušenie

Programy • Teploty umývania: 5 • 8 programov: Auto program; Šetrné umývanie; • Intenzívne umývanie; ECO program; Rýchly • program; Namáčanie; Oplachovanie a sušenie • Auto program

Funkcie • Tablety 3v1 • Ukazovateľ zvoleného programu • Svetelný indikátor konca umývania • Informačný displej

Funkcie • Tablety 3v1 • Ukazovateľ zvoleného programu • Svetelný indikátor konca umývania

Funkcie • Table ty 3v1 • Ukazovateľ zvoleného programu • Svetelný indikátor konca umývania • Informačný displej

UseLogic technológia • Odloženie štartu

UseLogic technológia • Odloženie štartu 2/4/6/8 hod.

UseLogic technológia • Odloženie štartu

Výbava • 14 sad riadu; Počet košov: 3 • Nastaviteľný horný kôš • Systém horného koša: Click Clack systém • SpaceDelux • Nastaviteľný držiak tanierov v spodnom koši • Počet úrovní postreku: 5 • Ostrekovacie miesta: 3 • Samočistiaci filter

Výbava • 12 sad riadu • Počet košov: 2 • Nastaviteľný horný kôš • Nastaviteľný držiak tanierov v spodnom koši • Počet úrovní postreku: 4 • Ostrekovacie miesta: 2 • Samočistiaci filter

Výbava • 10 sad riadu • Počet košov: 3 • Nastaviteľný horný kôš • Systém horného koša: Click Clack systém • Nastaviteľný držiak tanierov v spodnom koši • Počet úrovní postreku: 5 • Ostrekovacie miesta: 3 • Samočistiaci filter

Bezpečnostné systémy • Plný Aqua stop • Servisná diagnostika • Vaňa z nerezovej ocele

Bezpečnostné systémy • Plný Aqua stop • Servisná diagnostika • Vaňa z nerezovej ocele

Bezpečnostné systémy • Plný Aqua stop • Servisná diagnostika • Vaňa z nerezovej ocele

Technické údaje • Nastavenie výšky: 60 mm • Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 58 cm

Technické údaje • Nastavenie výšky: 60 mm • Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 58 cm

Technické údaje • Rozmery výrobku (vxšxh): 84,5 × 44,8 × 60 cm

Údaje o spotrebe (IEC štandard EN 50242) • Spotreba vody: 12 l. • Spotreba el. energie za umývací cyklus program • Eco: 1,04 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 299 kWh • Roční spotreba vody (l.): 3500 l.

Údaje o spotrebe (IEC štandard EN 50242) • Spotreba vody: 12 l. • Spotreba el. energie za umývací cyklus program • Eco: 1,02 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 291 kWh • Roční spotreba vody (l.): 3360 l.

Údaje o spotrebe (IEC štandard EN 50242) • Spotreba vody: 9 l. • Spotreba el. energie za umývací cyklus program • Eco: 0,83 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 238 kWh • Roční spotreba vody (l.): 2520 l.

• Úroveň hluku: 49 dB(A)

• Úroveň hluku: 52 dB(A)

• Úroveň hluku: 49 dB(A)

• EAN kód: 3838942749865 , kód 352700

• EAN kód: 3838942749810, kód 352677

• EAN kód: 3838942749919, kód 352705

15


UMÝVAČKY RIADU

GS 52214 W Umývačka riadu – voľne stojaca

Účinnosť • Maximálna teplota vstupnej vody: 60 °C Ovládanie • Ukazovateľ zapnutia • Ukazovateľ zvoleného programu Programy • Teploty umývania: 5 • 7 programov: Šetrné umývanie; Intenzívne umývanie; ECO program; Rýchly • program; Namáčanie; Oplachovanie a sušenie

Funkcie • Tablety 3v1 • Ukazovateľ zvoleného programu • Svetelný indikátor konca umývania

UseLogic technológia • Odloženie štartu 2/4/6/8 hod. Výbava • 9 sad riadu • Počet košov: 2 • Nastaviteľný horný kôš • Nastaviteľný držiak tanierov v spodnom koši • Počet úrovní postreku: 4 • Ostrekovacie miesta: 2 • Samočistiaci filter Bezpečnostné systémy • Plný Aqua stop • Servisná diagnostika • Vaňa z nerezovej ocele

Technické údaje • Rozmery výrobku (vxšxh): 84,5 × 44,8 × 60 cm Údaje o spotrebe (IEC štandard EN 50242) • Spotreba vody: 9 l. • Spotreba el. energie za umývací cyklus program • Eco: 0,77 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 222 kWh • Roční spotreba vody (l.): 2520 l. • Úroveň hluku: 52 dB(A) • EAN kód: 3838942749889, kód 352702

16


SPORÁKY

EI 57337 AX

EI 57320 AW

EC 67337 AXG (nerez), AWG (biely)

Elektrický sporák – indukčný

Elektrický sporák – indukčný

Elektrický sporák - sklokeramický

• Nerez • Materiál/farba čelného panelu: Nerez • Materiál dverí: sklo a nerezová oceľ

• Biela • Materiál/farba čelného panelu: Biela • Materiál dverí: sklenené dvere

• Nerez/Biela • Materiál/farba čelného panelu: sklo a nerezová oceľ AXG /sklo AWG • Materiál dverí: sklo a nerezová oceľ AXG/sklo AWG

Ovládanie • Ergonomický tvar gombíkov • Dotykové elektronické programovací hodiny

Ovládanie • Ergonomický tvar gombíkov • Dotykové elektronické programovací hodiny

Ovládanie • Výsuvné gombíky • Dotykové elektronické programovací hodiny EPT

Indukčná varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľavá predná: 185 mm, 1,4/2 kW, Powerboost • Ľavá zadná: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Powerboost • Pravá predná: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Powerboost • Pravá zadná: 205 mm, 2/2,3 kW, Powerboost

Indukčná varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľavá predná: 185 mm, 1,4/2 kW, Powerboost • Ľavá zadná: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Powerboost • Pravá predná: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Powerboost • Pravá zadná: 205 mm, 2/2,3 kW, Powerboost

Sklokeramická varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľavá predná: 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-light var. zóna • Ľavá zadná: 145 mm, 1,2 kW, Hi-light varná zóna • Pravá predná: 180 mm, 1,8 kW, Hi-light varná zóna • Pravá zadná: 180/120 mm, 1,7 kW, Hi-light var. zóna

Rúra • Objem rúry: 53 l. • Multifunkčná rúra

Rúra • Objem rúry: 53 l. • Multifunkčná rúra

Rúra • Objem rúry: 65 l. • Multifunkčná rúra BigSpace • Extra veľká využiteľná plocha na pečenie • HomeMADE tvar rúry vychádzajúci z tvaru kamennej pece

Spôsoby ohrevu

Spôsoby ohrevu

Spôsoby ohrevu

Funkcie • Osvetlenie rúry

Funkcie • Osvetlenie rúry

Funkcie • Osvetlenie rúry

Výbava • Extra hlboký XXL smaltovaný plech // Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry // Teleskopické výsuvy – 2 úrovne, čiastočný výsuv

Výbava • Extra hlboký XXL smaltovaný plech // Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry // Drôtené závesy

Výbava • Extra hlboký XXL smaltovaný plech // Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry // Teleskopické výsuvy - 2 úrovne, čiastočný výsuv

Bezpečnostné systémy • Ukazovateľ zostatkového tepla • Cool Door (3 sklá, 1 reflexná vrstva)

Bezpečnostné systémy • Ukazovateľ zostatkového tepla • Cool Door (3 sklá, 1 reflexná vrstva)

Bezpečnostné systémy • Ukazovateľ zostatkového tepla • Standard Door (2 skla)

Jednoduché čistenie • Čistenie pomocou funkcie AquaClean • Eco Email (rúra a plechy)

Jednoduché čistenie • Čistenie pomocou funkcie AquaClean • Eco Email (rúra a plechy)

Jednoduché čistenie • Čistenie pomocou funkcie AquaClean • Eco Email (rúra a plechy) • Celosklenená vnútorná strana dverí

Technické údaje • Spotreba energie: 0,79 kWh (ventilácia), 0,9 kWh (konvencia)

Technické údaje • Spotreba energie: 0,79 kWh (ventilácia), 0,9 kWh (konvencia)

Technické údaje • Spotreba energie: • 0,79 kWh (ventilácia), 0,87 kWh (konvencia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm

• EAN kód: 3838942789991, kód: 378088

• EAN kód: 3838942790003, kód: 378089

• EAN kód: 3838942819056 , kód: 393779 – AWG • EAN kód: 3838942819049 , kód: 393778 – AXG

17


SPORÁKY

EC 57341 AW (biely), AX (nerez)

EC 57120 AW (biely), AX (nerez)

EC 57103 AW

Elektrický sporák - sklokeramický

Elektrický sporák – sklokeramický

Elektrický sporák – sklokeramický

• Nerez/Biela • Materiál/farba čelného panelu: sklo a nerezová oceľ AX /sklo AW • Materiál dverí: sklo a nerezová oceľ AX/sklo AW

• Nerez/Biela • Materiál/farba čelného panelu: sklo a nerezová oceľ AX/biela AW • Materiál dverí: sklo a nerezová oceľ AX/sklo AW

• Biela • Materiál/farba čelného panelu: biela • Materiál dverí: sklo

Ovládanie • Ergonomický tvar gombíkov • Dotykové elektronické programovací hodiny

Ovládanie • Ergonomický tvar gombíkov • Dotykové elektronické programovací hodiny EPT

Ovládanie • Ergonomický tvar gombíkov

Sklokeramická varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľavá predná: 180/120 mm, 1,7 kW, Hi-light var. zóna • Ľavá zadná: 145 mm, 1,2 kW, Hi-light varná zóna • Pravá predná: 1145 mm, 1,2 kW, Hi-light varná zóna • Pravá zadná: 140x250 mm, 2 kW, Hi-light var. zóna

Sklokeramická varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľ. predná: 180/120 mm, 1,7 kW, Hi-light varná zóna • Ľ. zadná: 145 mm, 1,2 kW, Hi-light varná zóna • P. predná: 145 mm, 1,2 kW, Hi-light varná zóna • P. zadná: 140x250 mm, 2 kW, Hi-light varná zóna

Sklokeramická varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľ. predná: 180 mm, 1,8 kW, Hi-light varná zóna • Ľ. zadná: 145 mm, 1,2 kW, Hi-light varná zóna • P. predná: 145 mm, 1,2 kW, Hi-light varná zóna • P. zadná: 180 mm, 1,8 kW, Hi-light varná zóna

Rúra • Objem rúry: 53 l. • Multifunkčná rúra

Rúra • Objem rúry: 53 l. • Multifunkčná rúra

Rúra • Objem rúry: 53 l. • Multifunkčná rúra

Spôsoby ohrevu

Spôsoby ohrevu

Spôsoby ohrevu

Funkcie • Osvetlenie rúry

Funkcie • Osvetlenie rúry

Funkcie • Osvetlenie rúry

Výbava • Extra hlboký XXL smaltovaný plech // Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry // Drôtené závesy

Výbava • Extra hlboký XXL smaltovaný plech // Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry // Drôtené závesy

Výbava • Extra hlboký XXL smaltovaný plech // Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry // Drôtené závesy

Bezpečnostné systémy • Ukazovateľ zostatkového tepla • Cool Door (3 sklá, 1 reflexná vrstva)

Bezpečnostné systémy • Ukazovateľ zostatkového tepla • Cool Door (3 sklá, 1 reflexná vrstva)

Bezpečnostné systémy • Ukazovateľ zostatkového tepla • Štandardné dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

Jednoduché čistenie • Čistenie pomocou funkcie AquaClean • Eco Email (rúra a plechy) • Celosklenená vnútorná strana dverí

Jednoduché čistenie • Čistenie pomocou funkcie AquaClean • Eco Email (rúra a plechy)

Jednoduché čistenie • Čistenie pomocou funkcie AquaClean • Eco Email (rúra a plechy)

Technické údaje • Spotreba energie: 0,79 kWh (ventilácia), 0,9 kWh (konvencia)

Technické údaje • Spotreba energie: 0,79 kWh (ventilácia), 0,9 kWh (konvencia)

Technické údaje • Spotreba energie: 0,79 kWh (ventilácia), 0,9 kWh (konvencia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 60 cm

• EAN kód: 3838942706219 , kód: 323564 – AW • EAN kód: 3838942706912 , kód: 325403 – AX

• EAN kód: 3838942748165, kód: 351610 – AW • EAN kód: 3838942748189, kód: 351621 – AX

• EAN kód: 3838942759246, kód: 354903

18


SPORÁKY

EC 56103 AW (biely), AX (nerez)

K 67337 AX

K 67337 AW

Elektrický sporák – sklokeramický

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

• Biela/Nerez • Materiál/farba čelného panelu: Sklo a nerezová oceľ AX/biela AW • Materiál dverí: Sklo a nerezová oceľ AX /biela AW

• • • •

Ovládanie • Ergonomický tvar gombíkov

Ovládanie • Ergonomický tvar gombíkov ovládania • Dotykové elektronické programovacie hodiny EPT • Elektrické zapaľovanie horákov

Ovládanie • Ergonomický tvar gombíkov ovládania • Dotykové elektronické programovacie hodiny EPT • Elektrické zapaľovanie horákov

Sklokeramická varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľ. predná: 180 mm, 1,8 kW, Hi-light varná zóna • Ľ. zadná: 145 mm, 1,2 kW, Hi-light varná zóna • P. predná: 145 mm, 1,2 kW, Hi-light varná zóna • P. zadná: 180 mm, 1,8 kW, Hi-light varná zóna

Plynová varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľavá predná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Ľavá zadná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Pravá predná: 94 mm, 3 kW, Veľký horák • Pravá zadná: 46 mm, 1 kW, Malý horák • Liatinové nosné mriežky

Plynová varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľavá predná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Ľavá zadná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Pravá predná: 94 mm, 3 kW, Veľký horák • Pravá zadná: 46 mm, 1 kW, Malý horák • Liatinové nosné mriežky

Rúra • Objem rúry: 65 l. • Multifunkčná rúra BigSpace • Extra veľká využiteľná plocha na pečenie • HomeMADE tvar rúry vychádzajúci z tvaru kamenné pece

Rúra • Objem rúry: 65 l. • Multifunkčná rúra BigSpace • Extra veľká využiteľná plocha na pečenie • HomeMADE tvar rúry vychádzajúci z tvaru kamenné pece

Spôsoby ohrevu

Spôsoby ohrevu

Spôsoby ohrevu

Funkcie • Osvetlenie rúry

Funkcie • Osvetlenie rúry

Funkcie • Osvetlenie rúry

Výbava • Extra hlboký XXL smaltovaný plech // Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry // • Teleskopické výsuvy - 2 úrovne, čiastočný výsuv

Výbava • Extra hlboký XXL smaltovaný plech // Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry // • Teleskopické výsuvy - 2 úrovne, čiastočný výsuv

Bezpečnostné systémy • Plynové horáky s poistkou • Standard Door (2 sklá)

Bezpečnostné systémy • Plynové horáky s poistkou • Standard Door (2 sklá)

Jednoduché čistenie • Eco Email (rúra a plechy)

Jednoduché čistenie • Čistenie pomocou funkcie AquaClean // Eco Email • (rúra a plechy) // Celosklenená vnútorná strana dverí

Jednoduché čistenie • Čistenie pomocou funkcie AquaClean // Eco Email • (rúra a plechy) // Celosklenená vnútorná strana dverí

Technické údaje • Spotreba energie: 0,79 kWh (ventilácia), 0,9 kWh (konvencia)

Technické údaje • Spotreba energie: • 0,79 kWh (ventilácia), 0,87 kWh (konvencia)

Technické údaje • Spotreba energie: • 0,79 kWh (ventilácia), 0,87 kWh (konvencia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm

• EAN kód: 3838942759222, kód: 354905 - AX • EAN kód: 3838942759215, kód: 354906 - AW

• EAN kód: 38389428190 63, kód: 393781

• EAN kód: 3838942819070, kód: 393780

Rúra • Objem rúry: 53 l. • Multifunkčná rúra

Výbava • Extra hlboký XXL smaltovaný plech // Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry // Prelisy

Bezpečnostné systémy • Ukazovateľ zostatkového tepla • Štandardné dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

Nerez Materiál/farba čelného panelu: Nerez Materiál dverí: Sklo a nerezová oceľ Materiál poklopu: Sklenený poklop sporáka

• • • •

Biela Materiál/farba čelného panelu: Biela Materiál dverí: Sklo Materiál poklopu: Sklenený poklop sporáka

19


SPORÁKY

K 57375 RW

K 57303 AX

K 57303 AW

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

• • • •

Piesková Materiál/farba čelného panelu: Piesková Materiál dverí: Sklenené dvierka Materiál poklopu: Sklenený poklop sporáka

• • • •

Nerez Materiál/farba čelného panelu: Nerez Materiál dverí: Sklo a nerezová oceľ Materiál poklopu: Sklenený poklop sporáka

• • • •

Biela Materiál/farba čelného panelu: Biela Materiál dverí: Sklenené dvierka Materiál poklopu: Kovový lakovaný poklop

Ovládanie • Ergonomický tvar gombíkov ovládania • Dotykové elektronické programovacie hodiny • Elektrické zapaľovanie horákov

Ovládanie • Ergonomický tvar gombíkov ovládania • Dotykové elektronické programovacie hodiny • Elektrické zapaľovanie horákov

Ovládanie • Ergonomický tvar gombíkov ovládania • Dotykové elektronické programovacie hodiny • Elektrické zapaľovanie horákov

Plynová varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľavá predná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Ľavá zadná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Pravá predná: 94 mm, 3 kW, Veľký horák • Pravá zadná: 46 mm, 1 kW, Malý horák • Smaltované nosné mriežky

Plynová varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľavá predná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Ľavá zadná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Pravá predná: 113 mm, 3,3 kW, Dvojitý horák - wok • Pravá zadná: 46 mm, 1 kW, Malý horák • Smaltované nosné mriežky

Plynová varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľavá predná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Ľavá zadná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Pravá predná: 113 mm, 3,3 kW, Dvojitý horák - wok • Pravá zadná: 46 mm, 1 kW, Malý horák • Smaltované nosné mriežky

Rúra • Objem rúry: 53 l. • Multifunkčná rúra

Rúra • Objem rúry: 53 l. • Multifunkčná rúra

Rúra • Objem rúry: 53 l. • Multifunkčná rúra

Spôsoby ohrevu

Spôsoby ohrevu

Spôsoby ohrevu

Funkcie • Osvetlenie rúry

Funkcie • Osvetlenie rúry

Funkcie • Osvetlenie rúry

Výbava • Extra hlboký XXL smaltovaný plech // Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry //Drôtené závesy

Výbava • Extra hlboký XXL smaltovaný plech // Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry //Prelisy

Výbava • Extra hlboký XXL smaltovaný plech // Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry //Prelisy

Bezpečnostné systémy • Plynové horáky s poistkou • Štandardné dvierka (2 sklá)

Bezpečnostné systémy • Plynové horáky s poistkou • Cool Door (3 sklá, 1 reflexná vrstva)

Bezpečnostné systémy • Plynové horáky s poistkou • Štandardné dvierka (2 sklá)

Jednoduché čistenie • Čistenie pomocou funkcie AquaClean // Eco Email (rúra a plechy) //

Jednoduché čistenie • Čistenie pomocou funkcie AquaClean // Eco Email (rúra a plechy) //

Jednoduché čistenie • Čistenie pomocou funkcie AquaClean // Eco Email (rúra a plechy) //

Technické údaje • Spotreba energie: • 0,79 kWh (ventilácia), 0,87 kWh (konvencia)

Technické údaje • Spotreba energie: • 0,79 kWh (ventilácia), 0,87 kWh (konvencia)

Technické údaje • Spotreba energie: • 0,79 kWh (ventilácia), 0,87 kWh (konvencia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 60 cm

• EAN kód: 3838942725883 , kód: 335617

• EAN kód: 3838942752520 , kód: 354487

• EAN kód: 3838942752537, kód: 354488

20


SPORÁKY

K 57220 AX

K 57220 AW

K 56303 AW

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

• • • •

Nerez Materiál/farba čelného panelu: Nerez Materiál dverí: Nnerezová oceľ Materiál poklopu: Sklenený poklop sporáka

• • • •

Biela Materiál/farba čelného panelu: Nerez Materiál dverí: Nnerezová oceľ Materiál poklopu: Sklenený poklop sporáka

• Biela • Materiál/farba čelného panelu: Biela • Materiál dverí: Sklenené dvierka

Ovládanie • Ergonomický tvar gombíkov ovládania • Mechanické minútky • Elektrické zapaľovanie horákov

Ovládanie • Ergonomický tvar gombíkov ovládania • Mechanické minútky • Elektrické zapaľovanie horákov

Ovládanie • Ergonomický tvar gombíkov ovládania • Dotykové elektronické programovacie hodiny • Elektrické zapaľovanie horákov

Plynová varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľavá predná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Ľavá zadná: 94 mm, 3, Veľký horák • Pravá predná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Pravá zadná: 46 mm, 1 kW, Malý horák • Smaltované nosné mriežky

Plynová varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľavá predná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Ľavá zadná: 94 mm, 3, Veľký horák • Pravá predná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Pravá zadná: 46 mm, 1 kW, Malý horák • Smaltované nosné mriežky

Plynová varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľavá predná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Ľavá zadná: 94 mm, 3, Veľký horák • Pravá predná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Pravá zadná: 46 mm, 1 kW, Malý horák • Smaltované nosné mriežky

Rúra • Objem rúry: 53 l. • Multifunkčná rúra

Rúra • Objem rúry: 53 l. • Multifunkčná rúra

Rúra • Objem rúry: 53 l. • Multifunkčná rúra

Spôsoby ohrevu

Spôsoby ohrevu

Spôsoby ohrevu

Funkcie • Osvetlenie rúry

Funkcie • Osvetlenie rúry

Funkcie • Osvetlenie rúry

Výbava • Extra hlboký XXL smaltovaný plech // Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry // Drôtené závesy

Výbava • Extra hlboký XXL smaltovaný plech // Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry // Drôtené závesy

Výbava • Extra hlboký XXL smaltovaný plech // Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry //Prelisy

Bezpečnostné systémy • Plynové horáky s poistkou • Cool Door (3 sklá, 1 reflexná vrstva)

Bezpečnostné systémy • Plynové horáky s poistkou • Štandardné dvierka (2 sklá)

Bezpečnostné systémy • Plynové horáky s poistkou • Štandardné dvierka (2 sklá)

Jednoduché čistenie • Čistenie pomocou funkcie AquaClean // Eco Email (rúra a plechy) //

Jednoduché čistenie • Čistenie pomocou funkcie AquaClean // Eco Email (rúra a plechy) //

Jednoduché čistenie • Eco Email (rúra a plechy)

Technické údaje • Spotreba energie: • 0,79 kWh (ventilácia), 0,87 kWh (konvencia)

Technické údaje • Spotreba energie: • 0,79 kWh (ventilácia), 0,87 kWh (konvencia)

Technické údaje • Spotreba energie: • 0,79 kWh (ventilácia), 0,87 kWh (konvencia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 60 cm

• EAN kód: 3838942758188 , kód: 354909

• EAN kód: 3838942758171 , kód: 354910

• EAN kód: 3838942762345, kód: 354922

21


SPORÁKY

K 56303 AX

K 56103 AX

K 56103 AW

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

Kombinovaný sporák

• Nerez • Materiál/farba čelného panelu: Nerez • Materiál dverí: Sklo a nerezová oceľ

• • • •

Ovládanie • Ergonomický tvar gombíkov ovládania • Dotykové elektronické programovacie hodiny • Elektrické zapaľovanie horákov

Ovládanie • Ergonomický tvar gombíkov ovládania • Elektrické zapaľovanie horákov

Ovládanie • Ergonomický tvar gombíkov ovládania • Elektrické zapaľovanie horákov

Plynová varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľavá predná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Ľavá zadná: 94 mm, 3, Veľký horák • Pravá predná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Pravá zadná: 46 mm, 1 kW, Malý horák • Smaltované nosné mriežky

Plynová varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľavá predná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Ľavá zadná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Pravá predná: 94 mm, 3 kW, Veľký horák • Pravá zadná: 46 mm, 1 kW, Malý horák • Smaltované nosné mriežky

Plynová varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľavá predná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Ľavá zadná: 69 mm, 1,9 kW, Štandardný horák • Pravá predná: 94 mm, 3 kW, Veľký horák • Pravá zadná: 46 mm, 1 kW, Malý horák • Smaltované nosné mriežky

Rúra • Objem rúry: 53 l. • Multifunkčná rúra

Rúra • Objem rúry: 53 l. • Multifunkčná rúra

Rúra • Objem rúry: 53 l. • Multifunkčná rúra

Spôsoby ohrevu

Spôsoby ohrevu

Spôsoby ohrevu

Funkcie • Osvetlenie rúry

Funkcie • Osvetlenie rúry

Funkcie • Osvetlenie rúry

Výbava • Extra hlboký XXL smaltovaný plech // Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry //Prelisy

Výbava • Extra hlboký XXL smaltovaný plech // Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry //Prelisy

Výbava • Extra hlboký XXL smaltovaný plech // Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry //Prelisy

Bezpečnostné systémy • Plynové horáky s poistkou • Štandardné dvierka (2 sklá)

Bezpečnostné systémy • Plynové horáky s poistkou • Cool Door (3 sklá, 1 reflexná vrstva)

Bezpečnostné systémy • Plynové horáky s poistkou • Štandardné dvierka (2 sklá)

Jednoduché čistenie • Eco Email (rúra a plechy)

Jednoduché čistenie • Čistenie pomocou funkcie AquaClean // Eco Email (rúra a plechy) //

Jednoduché čistenie • Čistenie pomocou funkcie AquaClean // Eco Email (rúra a plechy) //

Technické údaje • Spotreba energie: • 0,79 kWh (ventilácia), 0,87 kWh (konvencia)

Technické údaje • Spotreba energie: • 0,79 kWh (ventilácia), 0,87 kWh (konvencia)

Technické údaje • Spotreba energie: • 0,79 kWh (ventilácia), 0,87 kWh (konvencia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 60 cm

• EAN kód: 3838942762338, kód: 354921

• EAN kód: 3838942752551, kód: 354483

• EAN kód: 3838942752544, kód: 354484

22

Nerez Materiál/farba čelného panelu: Nerez Materiál dverí: Sklo a nerezová oceľ Materiál poklopu: Sklenený poklop sporáka

• Biela • Materiál/farba čelného panelu: Biela • Materiál dverí: Sklenené dvierka


SPORÁKY

GI 52103 IW

G 51104 IW

G 51101 IWO

Plynový sporák

Plynový sporák

Plynový sporák

• • • •

Biela Materiál/farba čelného panelu: Biela Materiál dverí: Sklenené dvierka Materiál poklopu: Kovový lakovaný poklop

• • • •

Biela Materiál/farba čelného panelu: Biela Materiál dverí: Sklenené dvierka Materiál poklopu: Kovový lakovaný poklop

• Biela • Materiál/farba čelného panelu: Biela • Materiál dverí: Sklenené dvierka

Ovládanie • Ergonomický tvar gombíkov ovládania • Elektrické zapaľovanie horákov

Ovládanie • Ergonomický tvar gombíkov ovládania • Elektrické zapaľovanie horákov

Ovládanie • Ergonomický tvar gombíkov ovládania • Elektrické zapaľovanie horákov

Plynová varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľavá predná: 55 mm, 1 kW, Malý horák • Ľavá zadná: 75 mm, 1,75 kW, Štandardný horák • Pravá predná: 75 mm, 1,75 kW, Štandardný horák • Pravá zadná: 100 mm, 2,7 kW, Veľký horák • Smaltované nosné mriežky

Plynová varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľavá predná: 55 mm, 1 kW, Malý horák • Ľavá zadná: 75 mm, 1,75 kW, Štandardný horák • Pravá predná: 75 mm, 1,75 kW, Štandardný horák • Pravá zadná: 100 mm, 2,7 kW, Veľký horák • Smaltované nosné mriežky

Plynová varná platňa • Počet varných zón: 4 • Ľavá predná: 55 mm, 1 kW, Malý horák • Ľavá zadná: 75 mm, 1,75 kW, Štandardný horák • Pravá predná: 75 mm, 1,75 kW, Štandardný horák • Pravá zadná: 100 mm, 2,7 kW, Veľký horák • Smaltované nosné mriežky

Rúra • Objem rúry: 46 l. • Plynová rúra s poistkou plameňa, infra horák, plynový termostat

Rúra • Objem rúry: 53 l. • Plynová rúra s poistkou plameňa

Rúra • Objem rúry: 53 l. • Plynová rúra s poistkou plameňa, plynový termostat

Spôsoby ohrevu

Spôsoby ohrevu

Funkcie • Osvetlenie rúry

Funkcie • Osvetlenie rúry

Funkcie • Osvetlenie rúry

Výbava • Extra hlboký XXL smaltovaný plech // Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry //Prelisy

Výbava • Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry //Prelisy

Výbava • Plytký smaltovaný plech // Rošt rúry //Prelisy

Bezpečnostné systémy • Plynové horáky s poistkou • Štandardné dvierka (2 sklá)

Bezpečnostné systémy • Plynové horáky s poistkou • Štandardné dvierka (2 sklá)

Jednoduché čistenie • Eco Email (rúra a plechy)

Jednoduché čistenie • Eco Email (rúra a plechy)

Jednoduché čistenie • Eco Email (rúra a plechy)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 60,5 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 60,5 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 60,5 cm

• EAN kód: 3838942470394, kód: 186410

• EAN kód: 3838942565328, kód: 241277

• EAN kód: 3838942645129, kód: 241429

Spôsoby ohrevu

Bezpečnostné systémy • Plynové horáky s poistkou • Štandardné dvierka (2 sklá)

23


MIKROVLNNÉ RÚRY

GMO 25 ORA ITO

GMO 23 ORA ITO

GMO 20 DGE

Mikrovlnná rúra – voľne stojaca

Mikrovlnná rúra – voľne stojaca

Mikrovlnná rúra – voľne stojaca

• Čierna farba • Materiál rúry: Rúra z nerezovej ocele

• Čierna farba • Materiál rúry: Rúra z nerezovej ocele

• Nerez • Materiál rúry: Rúra z nerezovej ocele

Účinnosť • Objem rúry: 25 l. • Počet stupňov výkonu: 5 • Mikrovlnný ohrev: 900 W max

Účinnosť • Objem rúry: 23 l. • Počet stupňov výkonu: 5 • Mikrovlnný ohrev: 900 W max

Účinnosť • Objem rúry: 20 l. • Počet stupňov výkonu: 5 • Mikrovlnný ohrev: 800 W max

Ovládanie • Typ ovládania: Elektronické ovládanie

Ovládanie • Typ ovládania: Elektronické ovládanie

Ovládanie • Typ ovládania: Elektronické ovládanie

Spôsoby ohrevu

Spôsoby ohrevu

Spôsoby ohrevu

• Mikrovlnný ohrev • Mikrovlnný ohrev + gril

• Mikrovlnný ohrev • Mikrovlnný ohrev + gril

• Mikrovlnný ohrev • Mikrovlnný ohrev + gril

Funkcie • 6 automatických programov • Funkcia rozmrazovania podľa váhy

Funkcie • 6 automatických programov • Funkcia rozmrazovania podľa váhy

Funkcie • 6 automatických programov • Funkcia rozmrazovania podľa váhy

Bezpečnostné systémy • Detská poistka

Bezpečnostné systémy • Detská poistka

Bezpečnostné systémy • Detská poistka

Dodatočná výbava • Halogénové osvetlenie • Priemer otočného taniera: 28 cm

Dodatočná výbava • Halogénové osvetlenie • Priemer otočného taniera: 28 cm

Dodatočná výbava • Osvetlenie • Priemer otočného taniera: 24,5 cm

Technické údaje • Rozmery (šxvxh): 51 × 30,3 × 41 cm

Technické údaje • Rozmery (šxvxh): 51 × 30,3 × 41 cm

Technické údaje • Rozmery (šxvxh): 47 × 28 × 36,7 cm

• EAN kód: 3838942522468, kód: 245496

• EAN kód: 3838942522444, kód: 245494

• EAN kód: 3838942378904, kód: 174885

GMO 20 OGB • EAN kód: 3838942437359 • Kód: 197942 • Farba čierna

24


MIKROVLNNÉ RÚRY

SMO 23 DGW

SMO 20 DGB

Mikrovlnná rúra – voľne stojaca

Mikrovlnná rúra – voľne stojaca

• Biela • Materiál rúry: Lakovaný

• Čierna • Materiál rúry: Lakovaný

Účinnosť • Objem rúry: 23 l. • Počet stupňov výkonu: 5 • Mikrovlnný ohrev: 900 W max

Účinnosť • Objem rúry: 20 l. • Počet stupňov výkonu: 4 • Mikrovlnný ohrev: 700 W max

Ovládanie • Typ ovládania: Elektronické ovládanie

Ovládanie • Typ ovládania: Mechanické ovládanie

Spôsoby ohrevu

Spôsoby ohrevu

• Mikrovlnný ohrev • Mikrovlnný ohrev + gril

• Mikrovlnný ohrev • Mikrovlnný ohrev + gril

Funkcie • 5 automatických programov • Funkcia rozmrazovania podľa váhy

Funkcie • 8 automatických programov • Funkcia rozmrazovania podľa váhy

Bezpečnostné systémy • Detská poistka

Bezpečnostné systémy • Detská poistka

Dodatočná výbava • Osvetlenie • Priemer otočného taniera: 27 cm

Dodatočná výbava • Osvetlenie • Priemer otočného taniera: 24,5 cm

Technické údaje • Rozmery (šxvxh): 48,3 × 27,8 × 37,8 cm

Technické údaje • Rozmery (šxvxh): 45,2 × 26,2 × 36,4cm

• EAN kód: 3838942642470, kód: 293850

• EAN kód: 3838942671889, kód: 312797

SMO 20 DGB • EAN kód: 3838942642463 • Kód: 293849 • Farba čierna

SMO 20 DGW • EAN kód: 3838942671272 • Kód: 312796 • Farba biela

25


CHLADENIE

NRS 95605 E Kombinovaná chladnička s mrazničkou

NRS 85728 BK

NRS 85728 X

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

• Inox look (nerez) • Klimatické triedy: ST, N

• Čierna • Klimatické triedy: ST, N

• Inox look (nerez) • Klimatické triedy: ST, N

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 396/125 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 7 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 345/192 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 7 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 345/192 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 7 hod.

Ovládanie • Elektronické ovládanie SensoTech • Elektronické ovládanie s displejom LCD • Zvukový signál otvorených dverí

Ovládanie • Elektronické ovládanie SensoTech • Elektronické ovládanie s displejom LCD • Zvukový signál otvorených dverí

Ovládanie • Elektronické ovládanie SensoTech • Elektronické ovládanie s displejom LCD • Zvukový signál otvorených dverí

Vlastnosti • NO FROST

Vlastnosti • NO FROST

Vlastnosti • NO FROST

Výbava chladničky • Vnútorné LED osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 5 políc dverí • Držiak na fľaše • Zásuvka ZeroZone

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 5 políc dverí • Držiak na fľaše

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 5 políc dverí • Držiak na fľaše

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3 • 5 políc vo dverách • Výrobník ľadu TWIST Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 1,39 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 507 kWh • Úroveň hluku: 48 dB(A)

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3 • 5 políc vo dverách • Výrobník ľadu TWIST Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 1,22 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 445 kWh • Úroveň hluku: 47 dB(A)

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3 • 5 políc vo dverách • Výrobník ľadu TWIST Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 1,22 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 445 kWh • Úroveň hluku: 47 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 177,7 × 91 × 70 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 175,5 × 89 × 73,3 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 175,5 × 89 × 73,3 cm

• EAN kód: 3838942553653, kód: 257246

• EAN kód: 3838942761553, kód: 357805

• EAN kód: 3838942761539, kód: 357803

26


CHLADENIE

NRS 85728 W

NRK 67358 SB

NRK 6P2 X

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

• Biela • Klimatické triedy: ST, N

• Čierna • Pravé otváranie dverí • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 345/192 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 7 hod.

Účinnosť • 2 kompresory TwinPower • Netto objem chladničky/mrazničky: 245/75 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 18 hod.

Účinnosť • 2 kompresory TwinPower • Netto objem chladničky/mrazničky: 245/75 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 18 hod.

Ovládanie • Elektronické ovládanie SensoTech • Elektronické ovládanie s displejom LCD • Zvukový signál otvorených dverí

Ovládanie • Elektronické ovládanie SensoTech • Ovládanie dotykovým displejom TouchScreen v slovenčine

Ovládanie • Elektronické ovládanie SensoTech • Ovládanie dotykovým displejom TouchScreen v slovenčine

Vlastnosti • NO FROST

Vlastnosti • NO FROST • MultiFlow chladenie v chladničke • Rýchle zachladenie • Úsporný program Eco Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 3 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 4 políc dverí • Vyberateľný podnos Ready´n´Serve • Držiak na tuby • 0° C – vysúvacia zásuvka ZeroZone

Vlastnosti • NO FROST • MultiFlow chladenie v chladničke • Rýchle zachladenie • Úsporný program Eco Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 3 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 4 políc dverí • Držiak na fľaše • Držiak na tuby • 0° C – vysúvacia zásuvka ZeroZone • Vyberateľný podnos Ready´n´Serve

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3 • 5 políc vo dverách • Výrobník ľadu TWIST Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 1,22 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 445 kWh • Úroveň hluku: 47 dB(A)

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,925 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 338 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,925 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 338 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 175,5 × 89 × 73,3 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 200 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 200 × 60 × 64 cm

• EAN kód: 3838942761546, kód: 357804

• EAN kód: 3838942409899, kód: 185417

• EAN kód: 3838942686092, kód: 310856 • EAN kód: 3838942694974, kód: 319974 - ľavé otváranie

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 5 políc dverí • Držiak na fľaše

• Čierna • Pravé otváranie dverí/ľavé na objednávku 319974 • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

27


CHLADENIE

RK 60359 OCH EAN kód: 3838942616075 kód 278680

RK 60359 OCO EAN kód: 3838942616068 kód 278674

RK 60359 OC EAN kód: 3838942616037 kód 278677

RK 60359 OR

RK 60359 OA

RK 60359 OBK

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

• Bordová • Pravé otváranie dverí/ľavé na objednávku • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

• Strieborná (alux) • Pravé otváranie dverí/ľavé na objednávku • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

• Čierna • Pravé otváranie dverí/ľavé na objednávku • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 229/92 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 18 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 229/92 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 18 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 229/92 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 18 hod.

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Vlastnosti • Ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v chladničke • Rýchle zachladenie

Vlastnosti • Ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v chladničke • Rýchle zachladenie

Vlastnosti • Ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v chladničke • Rýchle zachladenie

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 2 police dverí • Držiak na fľaše

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 2 police dverí • Držiak na fľaše

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 2 police dverí • Držiak na fľaše

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,628 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 229 kWh • Úroveň hluku: 41 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,628 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 229 kWh • Úroveň hluku: 41 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,628 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 229 kWh • Úroveň hluku: 41 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 188,7 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 188,7 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 188,7 × 60 × 64 cm

• EAN kód: 3838942616044, kód: 278678 - OR • RK 60359 OR-L ľavé otváranie dverí kód: 282740/EAN kód: 3838942622731 • RK 60359 OCH-L ľavé otváranie dverí kód: 282743/EAN kód: 3838942622762

• EAN kód: 3838942616013, kód: 278673 - OA • RK 60359 OA-L ľavé otváranie dverí kód: 282741/EAN kód: 3838942622748 • RK 60359 OCO-L ľavé otváranie dverí kód: 282742/EAN kód: 3838942622755

• EAN kód: 3838942616020, kód: 278676 - OBK • RK 60359 OBK-L ľavé otváranie dverí kód: 282739/EAN kód: 3838942622724 • RK 60359 OC-L ľavé otváranie dverí kód: 282738/EAN kód: 3838942622717

28


CHLADENIE

RK 60359 OW

NRK 61811 W

NRK 61811 X

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: ST, N

• Inox Look (nerez) • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: ST, N

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 230/75 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 18 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 230/75 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 18 hod.

Ovládanie • Elektronické ovládanie SensoTech • LED displej • Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v chladničke. Červené signálne svetlo

Ovládanie • Elektronické ovládanie SensoTech • LED displej • Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v chladničke. Červené signálne svetlo

Vlastnosti • NO FROST • Úsporný program Eco

Vlastnosti • Úsporný program Eco • NO FROST

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 3 police dverí • Vysúvacia zásuvka FreshZone – čerstvá zóna

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 3 police dverí • Vysúvacia zásuvka FreshZone – čerstvá zóna

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,628 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 229 kWh • Úroveň hluku: 41 dB(A)

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3

• Rozmery výrobku (vxšxh): 188,7 × 60 × 64 cm

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,799 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 292 kWh • Úroveň hluku: 41 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,799 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 292 kWh • Úroveň hluku: 41 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm

• EAN kód: 3838942791567 , kód: 381564

• EAN kód: 3838942791574 , kód: 381565

• Biela • Pravé otváranie dverí/ľavé na objednávku • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 229/92 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 18 hod.

Ovládanie • Mechanické ovládanie Vlastnosti • Ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v chladničke • Rýchle zachladenie Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 2 police dverí • Držiak na fľaše

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3

• EAN kód: 3838942808180 , kód: 390425 OW • RK 60359 OW-L ľavé otváranie dverí kód: 390429 /EAN kód: 3838942809002

29


CHLADENIE

RK 61821 RD

RK 61821 B

RK 69 SYB

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

• Signálna červená • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: SN, ST, N

• Čierna • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: SN, ST, N

• Čierna • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: SN, ST, N

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 230/92 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 18 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 230/92 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 18 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 230/92 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 18 hod.

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 3 police dverí • Vysúvacia zásuvka FreshZone – čerstvá zóna • Držiak na fľaše Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 3 police dverí • Vysúvacia zásuvka FreshZone – čerstvá zóna • Držiak na fľaše

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 3 police dverí • Vysúvacia zásuvka FreshZone – čerstvá zóna • Držiak na fľaše

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3 • Police dverí: 1 polica dverí

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3 • Police dverí: 1 polica dverí

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,599 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 219 kWh • Úroveň hluku: 40 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,599 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 219 kWh • Úroveň hluku: 40 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm

• EAN kód: 3838942750588, kód: 351846

• EAN kód: 3838942780738 , kód: 373848

30

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3 • Police dverí: 1 polica dverí Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,599 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 219 kWh • Úroveň hluku: 40 dB(A) • Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm • EAN kód: 3838942625282, kód: 283505


CHLADENIE

RK 6182 AX

RK 61821 X

RK 61811 X

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

• Inox Look (nerez) • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: SN, ST, N

• Inox Look (nerez) • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: SN, ST, N

• Inox Look (nerez) • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: SN, ST, N

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 230/92 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 18 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 230/92 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 18 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 230/92 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 18 hod.

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 3 police dverí • Držiak na fľaše

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 3 police dverí • Vysúvacia zásuvka FreshZone – čerstvá zóna • Držiak na fľaše (len RK 61821 X)

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 3 police dverí • Vysúvacia zásuvka FreshZone – čerstvá zóna • Držiak na fľaše (len RK 61811 X)

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3 • Police dverí: 1 polica dverí

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3 • Police dverí: 1 polica dverí

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3 • Police dverí: 1 polica dverí

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,599 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 219 kWh • Úroveň hluku: 40 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,599 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 219 kWh • Úroveň hluku: 40 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,8 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 292 kWh • Úroveň hluku: 40 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm

• EAN kód: 3838942730818, kód: 336373

• • • • •

• • • • •

EAN kód: 3838942720352, kód: 335557 RK 61821 W EAN 3838942720338 kód: 335554

EAN kód: 3838942720345, kód: 335556 RK 61811 W EAN 3838942720321 kód: 335553

31


CHLADENIE

RK 61820 W

RK 61810 W

RK 610 SYW

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: SN, ST, N

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: SN, ST, N

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 230/92 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 18 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 230/92 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 18 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 230/92 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 21 hod.

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 3 police dverí • Držiak na fľaše

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 3 police dverí • Držiak na fľaše

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 3 police dverí • Vysúvacia zásuvka FreshZone – čerstvá zóna • Držiak na fľaše

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3 • Police dverí: 1 polica dverí

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3 • Police dverí: 1 polica dverí

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3 • Police dverí: 1 polica dverí

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,599 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 219 kWh • Úroveň hluku: 40 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,8 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 292 kWh • Úroveň hluku: 40 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,421 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 154 kWh • Úroveň hluku: 40 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm

• EAN kód: 3838942720314, kód: 335552

• EAN kód: 3838942720307, kód: 335551

• EAN kód: 3838942823169, kód: 399657

32


CHLADENIE

RK 61620 X

RK 61620 W

NRK ORA E

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

• Inox Look (nerez) • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: SN, N, T

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: SN, N, T

• Čierna, nerezová rukoväť • Pravé otváranie dverí/Ľavé na objednávku* • Klimatické triedy: SN,N,ST,T

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 232/53 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 20 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 232/53 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 20 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 200/62 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 13 hod.

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Elektronické ovládanie SensoTech • Zvukový signál otvorených dverí

Vlastnosti • NO FROST • Ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v chladničke • Rýchle zachladenie Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 3 police dverí

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 3 police dverí

Výbava chladničky • Vnútorné LED osvetlenie • Počet políc: 3 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 3 police dverí • Vysúvacia zásuvka FreshZone – čerstvá zóna • Držiak na fľaše

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,563 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 205 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,563 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 205 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,768 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 280 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 162 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 162 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 179,5 × 54 × 60 cm

• EAN kód: 3838942747700, kód: 345878

• EAN kód: 3838942747687, kód: 340046

• EAN kód: 3838942747687, kód: 228839 • EAN kód: 3838942493324, kód: 235018 - L

33


CHLADENIE

NRK ORA S

NRK ORA W

RK2 ORA E

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

• Čierna • Pravé otváranie dverí/Ľavé na objednávku* • Klimatické triedy: SN, N, ST, T

• Biela, biela rukoväť • Pravé otváranie dverí/Ľavé na objednávku* • Klimatické triedy: SN, N, ST, T

• Čierna, nerezová rukoväť • Pravé otváranie dverí/Ľavé na objednávku* • Klimatické triedy: SN, N, ST

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 200/62 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 13 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 200/62 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 13 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 203/70 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 13 hod.

Ovládanie • Elektronické ovládanie SensoTech • Zvukový signál otvorených dverí

Ovládanie • Elektronické ovládanie SensoTech • Zvukový signál otvorených dverí

Ovládanie • Elektronické ovládanie SensoTech • Zvukový signál otvorených dverí

Vlastnosti • NO FROST • Ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v chladničke • Rýchle zachladenie

Vlastnosti • NO FROST • Ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v chladničke • Rýchle zachladenie

Vlastnosti • Ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v chladničke • Rýchle zachladenie • Úsporný program Eco

Výbava chladničky • Vnútorné LED osvetlenie • Počet políc: 3 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 3 police dverí • Vysúvacia zásuvka FreshZone – čerstvá zóna • Držiak na fľaše

Výbava chladničky • Vnútorné LED osvetlenie • Počet políc: 3 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 3 police dverí • Vysúvacia zásuvka FreshZone – čerstvá zóna • Držiak na fľaše

Výbava chladničky • Vnútorné LED osvetlenie • Počet políc: 4 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 4 police dverí • Vysúvacia zásuvka FreshZone – čerstvá zóna • Držiak na fľaše

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,768 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 280 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,768 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 280 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,727 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 265 kWh • Úroveň hluku: 41 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 179,5 × 54 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 179,5 × 54 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 179,5 × 54 × 60 cm

• EAN kód: 3838942466335 , kód: 228840 • EAN kód: 3838942493331 , kód: 235019 - L

• EAN kód: 3838942521591 , kód: 243849 • EAN kód: 3838942590108 , kód: 265345 L

• EAN kód: 3838942670688, kód: 306450 • EAN kód: 3838942672316 , kód: 306729 - L

34


CHLADENIE

RK 4181 AW EAN kód: 3838942717017 kód 328776

RK ORA S

NRK 4181 CX

RK 4181 AX

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

• Čierna, nerezová rukoväť • Pravé otváranie dverí/Ľavé na objednávku* • Klimatické triedy: SN, N, ST Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 203/70 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 13 hod.

Ovládanie • Elektronické ovládanie SensoTech • Zvukový signál otvorených dverí

• Inox Look (nerez) • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: SN, N, ST, T

• Inox Look (nerez); biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: SN, N, ST

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 202/62 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 13 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 223/61 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 15 hod.

Ovládanie • Elektronické ovládanie SensoTech

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Vlastnosti • Úsporný program Eco Vlastnosti • Ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v chladničke • Rýchle zachladenie • Úsporný program Eco Výbava chladničky • Vnútorné LED osvetlenie • Počet políc: 4 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 4 police dverí • Vysúvacia zásuvka FreshZone – čerstvá zóna • Držiak na fľaše

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3 Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,727 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 265 kWh • Úroveň hluku: 41 dB(A)

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 4 police dverí

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 5 políc dverí • Držiak na fľaše

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,77 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 281 kWh • Úroveň hluku: 41 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,728 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 266 kWh • Úroveň hluku: 40 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 179,5 × 54 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 179,5 × 54 × 60 cm

• EAN kód: 3838942752339, kód: 352837

• EAN kód: 3838942755118, kód: 354886

• Rozmery výrobku (vxšxh): 179,5 × 54 × 60 cm • EAN kód: 3838942670695, kód: 306463 • EAN kód: 3838942672408, kód: 306730 - L

35


CHLADENIE

RF 60309 OA EAN kód: 3838942615115 kód 278701

RF 60309 OR EAN kód: 3838942615146 kód 278702

RK 4181 AWV

RF 60309 OCO

RF 60309 OCH

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Dvojdverová chladnička s mrazničkou

Dvojdverová chladnička s mrazničkou

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: SN, N

• • • •

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 141/98 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 15 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 229/65 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 22 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 229/65 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 22 hod.

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie • Vlastnosti • Ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v chladničke • Rýchle zachladenie • Rýchle zmrazovanie FastFreeze

Ovládanie • Mechanické ovládanie • Vlastnosti • Ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v chladničke • Rýchle zachladenie • Rýchle zmrazovanie FastFreeze

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 5 políc dverí • Držiak na fľaše

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 2 police dverí • Držiak na fľaše

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 2 police dverí • Držiak na fľaše

Výbava mrazničky • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3

Výbava mrazničky • Priestor pre uchovávanie zmrazených potravín: 1 • 1 polica dverí mrazničky

Výbava mrazničky • Priestor pre uchovávanie zmrazených potravín: 1 • 1 polica dverí mrazničky

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,728 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 266 kWh • Úroveň hluku: 39 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,583 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 213 kWh • Úroveň hluku: 39 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,583 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 213 kWh • Úroveň hluku: 39 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 179,1 × 54 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 173,7 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 173,7 × 60 × 64 cm

• EAN kód: 3838942848278, kód: 382628

• EAN kód: 3838942615368, kód: 278706 - OCO • RF 60309 OCO-L ľavé otváranie dverí kód: 282780/EAN kód: 3838942622816 • RK 60359 OR-L ľavé otváranie dverí kód: 282776/EAN kód: 3838942622786

• EAN kód: 3838942615351, kód: 278705 - OCH • RF 60309 OCH-L ľavé otváranie dverí kód: 282781/EAN kód: 3838942622823 • RK 60359 OA-L ľavé otváranie dverí kód: 282778/EAN kód: 3838942622793

36

Royal coffee (kávová) Pravé otváranie dverí/ľavé na objednávku Samozatvárací pánt dverí Klimatické triedy: SN, ST, N, T

• • • •

Chocolate (tmavá čokoláda) Pravé otváranie dverí/ľavé na objednávku Samozatvárací pánt dverí Klimatické triedy: SN, ST, N, T


CHLADENIE

RF 60309 OBK EAN kód: 3838942615108 kód 278707

RF 60309 OC

RF 4141 AW

RF 4121 AW

Dvojdverová chladnička s mrazničkou

Dvojdverová chladnička s mrazničkou

Dvojdverová chladnička s mrazničkou

• • • •

Chocolate (tmavá čokoláda) Pravé otváranie dverí/ľavé na objednávku Samozatvárací pánt dverí Klimatické triedy: SN, ST, N, T

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 229/65 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 22 hod.

Ovládanie • Mechanické ovládanie • Vlastnosti • Ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v chladničke • Rýchle zachladenie • Rýchle zmrazovanie FastFreeze

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 2 police dverí • Držiak na fľaše

Výbava mrazničky • Priestor pre uchovávanie zmrazených potravín: 1 • 1 polica dverí mrazničky

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,583 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 213 kWh • Úroveň hluku: 39 dB(A) • Rozmery výrobku (vxšxh): 173,7 × 60 × 64 cm

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: ST, N

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: ST, N

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 183/49 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 16 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 145/48 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 16 hod.

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Vlastnosti • Rýchle zmrazovanie FastFreeze

Vlastnosti • Rýchle zmrazovanie FastFreeze

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 3 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 3 police dverí

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 5 políc dverí

Výbava mrazničky • Priestor pre uchovávanie zmrazených potravín: 1 • 1 polica dverí mrazničky

Výbava mrazničky • Priestor pre uchovávanie zmrazených potravín: 1 • 1 polica dverí mrazničky

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,66 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 241 kWh • Úroveň hluku: 41 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,619 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 226 kWh • Úroveň hluku: 40 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 144 × 54 × 56,5 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 123 × 54 × 58 cm

• EAN kód: 3838942774652, kód: 367196

• EAN kód: 3838942774638, kód: 367194

• EAN kód: 3838942615153, kód: 278703 - OC • RF 60309 OC-L ľavé otváranie dverí kód: 282775/EAN kód: 3838942622779 • RK 60359 OBK-L ľavé otváranie dverí kód: 282779/EAN kód: 3838942622809

37


CHLADENIE

RB 60299 OA EAN kód: 3838942705373 kód 322270

RB 60299 OBK EAN kód: 3838942705380 kód 322597

RB 60299 OR EAN kód: 3838942705353 kód 322258

RB 60299 OC EAN kód: 3838942704987 kód 322227

RF 3111 AW

RB 60299 OP

RB 60299 OGR

Dvojdverová chladnička s mrazničkou

Jednodverová chladnička s výparníkom

Jednodverová chladnička s výparníkom

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: ST, N

• Rapsberry pink (malinovo- ružová) • Pravé otváranie dverí/ľavé na objednávku • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

• Lime green (limetovo-zelená) • Pravé otváranie dverí/ľavé na objednávku • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 134/36 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 14 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 255/26 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 18 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 255/26 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 18 hod.

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Vlastnosti • Ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v chladničke • Rýchle zachladenie

Vlastnosti • Ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v chladničke • Rýchle zachladenie

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 3 police dverí

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 4 police dverí • Držiak na fľaše

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 4 police dverí • Držiak na fľaše

Výbava mrazničky • Priestor pre uchovávanie zmrazených potravín: 1 • 1 polica dverí mrazničky

Výbava mrazničky • Priestor pre uchovávanie zmrazených potravín: 1

Výbava mrazničky • Priestor pre uchovávanie zmrazených potravín: 1

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,583 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 213 kWh • Úroveň hluku: 40 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,536 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 196 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,536 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 196 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 113 × 50 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 154 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 154 × 60 × 64 cm

• EAN kód: 3838942782428, kód: 373978 •

• EAN kód: 3838942705342, kód: 322265 - OP • RB 60299 OP-L ľavé otváranie dverí kód: 328649/EAN kód: 3838942715938 • RB 60299 OA-L ľavé otváranie dverí kód: 328662/EAN kód: 3838942715969 • RB 60299 OR-L ľavé otváranie dverí kód: 328648/EAN kód: 3838942715914

• EAN kód: 3838942705359, kód: 322267 - OGR • RB 60299 OGR-L ľavé otváranie dverí kód: 328650/EAN kód: 3838942715945 • RB 60299 OBK-L ľavé otváranie dverí kód: 328663/EAN kód: 3838942715976 • RB 60299 OC-L ľavé otváranie dverí kód: 328647/EAN kód: 3838942715907

38


CHLADENIE

RB 60299 ORD EAN kód: 3838942732164 kód 339212

RB 60299 OW EAN kód: 3838942754333 kód 354205

RB 60299 OCH EAN kód: 3838942718243 kód 332737

RB 60299 OO

RB 60299 OCO

RB 4131 AW

Jednodverová chladnička s výparníkom

Jednodverová chladnička s výparníkom

Jednodverová chladnička s výparníkom

• Juicy orange (džúsovo-oranžová) • Pravé otváranie dverí/ľavé na objednávku • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

• Royal Coffee (kávová) • Pravé otváranie dverí/ľavé na objednávku • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: ST, N

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 255/26 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 18 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 255/26 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 18 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/mrazničky: 185/17 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 12 hod.

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Vlastnosti • Ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v chladničke • Rýchle zachladenie

Vlastnosti • Ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v chladničke • Rýchle zachladenie

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 4 police dverí • Držiak na fľaše

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 4 police dverí • Držiak na fľaše

Výbava mrazničky • Priestor pre uchovávanie zmrazených potravín: 1

Výbava mrazničky • Priestor pre uchovávanie zmrazených potravín: 1

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,536 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 196 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,536 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 196 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 154 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 154 × 60 × 64 cm

• EAN kód: 3838942705366, kód: 322269 - OO • RB 60299 OO-L ľavé otváranie dverí kód: 322661/EAN kód: 3838942715952 • RB 60299 ORD-L ľavé otváranie dverí kód: 339212/EAN kód: 3838942732164 • RB 60299 OW-L ľavé otváranie dverí kód: 354203/EAN kód: 3838942754326

• EAN kód: 3838942718236, kód: 332736 - OCO • RB 60299 OCH-L ľavé otváranie dverí kód: 333920/EAN kód: 3838942718274

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 2 police dverí

Výbava mrazničky • Priestor pre uchovávanie zmrazených potravín: 1

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,592 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 216 kWh • Úroveň hluku: 41 dB(A) • Rozmery výrobku (vxšxh): 125,5 × 54 × 60 cm • EAN kód: 3838942774621, kód: 367193

39


CHLADENIE

RB 4121 CW

RB 4092 AW

RB 4061 AW

RB 3091 AW

Jednodverová chladnička s výparníkom

Jednodverová chladnička s výparníkom

Jednodverová chladnička s výparníkom

Jednodverová chladnička s výparníkom

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: SN, ST, N

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: ST, N

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: ST, N

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatická trieda: N

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/ mrazničky: 183/17 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 12 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/ mrazničky: 103/17 l. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 12 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky: 88 l.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky/ mrazničky: 103/17 l.

Ovládanie • Elektronické ovládanie SensoTech • LED displej • Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v chladničke. Červené signálne svetlo • Zvukový signál otvorených dverí

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 3 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 4 police dverí

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 3 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 2 police dverí

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 1 • Police dverí: 3 police dverí

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 3 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 3 police dverí

Výbava mrazničky • Priestor pre uchovávanie zmrazených potravín: 1

Výbava mrazničky • Priestor pre uchovávanie zmrazených potravín: 1

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,59 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 215 kWh • Úroveň hluku: 40 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,59 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 215 kWh • Úroveň hluku: 40 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,322 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 118 kWh • Úroveň hluku: 38 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,36 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 134 kWh • Úroveň hluku: 40 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 124,5 × 54 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 54 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 60,5 × 54 × 58 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 60 cm

• EAN kód: 3838942717093, kód: 328787

• EAN kód: 3838942753084, kód: 354428

• EAN kód: 3838942774607, kód: 367180

• EAN kód: 3838942772375, kód: 367046

Vlastnosti • Úsporný program Eco

40

Výbava mrazničky • Priestor pre uchovávanie zmrazených potravín: 1


CHLADENIE

R 6182 KX

R 6181 TX

R 6181 KX

Monoklimatická chladnička

Monoklimatická chladnička

Monoklimatická chladnička

• Inox Look (nerez) • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatická trieda: SN, ST, N, T

• Inox Look (nerez) • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatická trieda: SN, ST, N, T

• Inox Look (nerez) • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatická trieda: SN, ST, N, T

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky: 388 l.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky: 346 l.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky: 388 l.

Ovládanie • Elektronické ovládanie SensoTech • LED displej • Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v chladničke. Červené signálne svetlo.

Ovládanie • Elektronické ovládanie SensoTech • LED displej • Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v chladničke. Červené signálne svetlo.

Ovládanie • Elektronické ovládanie SensoTech • LED displej • Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v chladničke. Červené signálne svetlo.

Vlastnosti • Ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v chladničke • Rýchle zachladenie • Úsporný program Eco

Vlastnosti • Multiflow chladenie • Rýchle zachladenie

Vlastnosti • Ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v chladničke • Rýchle zachladenie • Úsporný program Eco

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 6 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 5 políc dverí • Držiak na fľaše • Vysúvacia zásuvka FreshZone – čerstvá zóna

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 5 • 2 nádoby na zeleninu • Police dverí: 4 políc dverí • Držiak na fľaše • Vysúvacia zásuvka FreshZone – čerstvá zóna

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 6 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 5 políc dverí • Držiak na fľaše • Vysúvacia zásuvka FreshZone – čerstvá zóna

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,318 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 116 kWh • Úroveň hluku: 38 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,474 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 173 kWh • Úroveň hluku: 39 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,425 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 155 kWh • Úroveň hluku: 38 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm

• EAN kód: 3838942726477, kód: 335458

• EAN kód: 3838942738821, kód: 336379

• EAN kód: 3838942735653, kód: 336399

41


CHLADENIE

R 6181 AW

R 6152 BW

R 6151 BW

Monoklimatická chladnička

Monoklimatická chladnička

Monoklimatická chladnička

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatická trieda: SN, ST, N, T

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatická trieda: SN, ST, N, T

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatická trieda: SN, ST, N, T

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky: 388 l.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky: 302 l.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky: 302 l.

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Vlastnosti • Ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v chladničke • Rýchle zachladenie

Vlastnosti • Ventilátor pre rovnomerné prúdenie studeného vzduchu v chladničke • Rýchle zachladenie

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 6 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 5 políc dverí • Držiak na fľaše

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 5 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 4 police dverí • Držiak na fľaše

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 5 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 4 police dverí • Držiak na fľaše

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,425 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 155 kWh • Úroveň hluku: 38 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,297 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 108 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,397 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 145 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 145 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 145 × 60 × 64 cm

• EAN kód: 3838942694691, kód: 315980

• EAN kód: 3838942726491, kód: 335491

• EAN kód: 3838942702365, kód: 320839

42


CHLADENIE

R 4121 AW

R 4091 AW

R 3091 AW

Monoklimatická chladnička

Monoklimatická chladnička

Monoklimatická chladnička

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatická trieda: SN, ST, N, T

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatická trieda: ST, N

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatická trieda: ST, N

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky: 217 l.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky: 134 l.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem chladničky: 134 l.

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Ovládanie • Mechanické ovládanie

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 4 police dverí • Držiak na fľaše

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 4 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 2 police dverí

Výbava chladničky • Vnútorné osvetlenie • Počet políc: 3 • 1 nádoba na zeleninu • Police dverí: 2 police dverí

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,367 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 134 kWh • Úroveň hluku: 40 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,335 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 122 kWh • Úroveň hluku: 38 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,335 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 122 kWh • Úroveň hluku: 40 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 124,5 × 54 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 54 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 60 cm

• EAN kód: 3838942717079, kód: 328784

• EAN kód: 3838942782435, kód: 373970

• EAN kód: 3838942772368, kód: 367045

43


MRAZENIE

FN 6181 OX

FN 6181 CW

F 6181 AW

Skriňová mraznička

Skriňová mraznička

Skriňová mraznička

• Inox Look (nerez) • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

• Inox Look (nerez) • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem mrazničky: 217 l. • Mraziaci výkon 18 kg/24 h. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 15 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem mrazničky: 217 l. • Mraziaci výkon 18 kg/24 h. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 15 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem mrazničky: 261 l. • Mraziaci výkon 25 kg/24 h. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 28 hod.

Ovládanie • Elektronické ovládanie SensoTech • LED displej • Automatické odmrazovanie mrazničky • NO FROST

Ovládanie • Elektronické ovládanie SensoTech • Automatické odmrazovanie mrazničky • NO FROST

Ovládanie • Mechanické ovládanie • Manuálne odmrazovanie mrazničky

Dodatočná výbava • Vnútorné osvetlenie • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 7 • Veľký kôš SpaceBox (38 litrov)

Dodatočná výbava • Vnútorné osvetlenie • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 8

Dodatočná výbava • Vnútorné osvetlenie • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 8 • Akumulátor chladu: 2

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,814 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 297 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,814 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 297 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,815 kWh • Spotreba el. energie kWh/rok: 297 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm

• EAN kód: 3838942730863 , kód: 336380

• EAN kód: 3838942694738, kód: 315983

• • • • • •

44

EAN kód: 3838942694714, kód: 315982 F 6181 AX EAN 3838942715372 kód: 331924 Farba Inox Look (nerez)


MRAZENIE

F 6151 AW

F 4091 AW

FHE 151 W

Skriňová mraznička

Skriňová mraznička

Truhlicová mraznička

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

• Biela • Pravé/Ľavé otváranie dverí • Klimatické triedy: ST, N

• Biela • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem mrazničky: 206 l. • Mraziaci výkon 18 kg/24 h. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 21 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem mrazničky: 85 l. • •Rýchle mrazenie FastFreeze • Mraziaci výkon 7 kg/24 h. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 14 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem mrazničky: 141 l. • Rýchle zmrazovanie FastFreeze • Mraziaci výkon 12 kg/24 h. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 46 hod.

Ovládanie • Mechanické ovládanie • Manuálne odmrazovanie mrazničky

Ovládanie • Mechanické ovládanie • Manuálne odmrazovanie mrazničky

Ovládanie • Mechanické ovládanie • Manuálne odmrazovanie mrazničky

Dodatočná výbava • Vnútorné osvetlenie • Priestory pre uchovávanie zmraz. potravín: 6

Dodatočná výbava • Priestory pre uchovávanie zmrazených potravín: 3

Dodatočná výbava • Vnútorné osvetlenie

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,725Wh • Spotreba el. energie kWh/rok: 265 kWh • Úroveň hluku: 40 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,509Wh • Spotreba el. energie kWh/rok: 186 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,55Wh • Spotreba el. energie kWh/rok: 201 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 145 × 60 × 64 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 54 × 60 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 80 × 70 cm

• EAN kód: 3838942702396, kód: 320852

• EAN kód: 3838942774669 , kód: 367197

• EAN kód: 3838942731990, kód: 335079

45


MRAZENIE

FHE 152 W

FHE 241 W

FHE 242 W

Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička

• Biela • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

• Biela • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem mrazničky: 141 l. • Rýchle zmrazovanie FastFreeze • Mraziaci výkon 12 kg/24 h. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 46 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem mrazničky: 230 l. • Rýchle zmrazovanie FastFreeze • Mraziaci výkon 20 kg/24 h. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 55 hod.

Ovládanie • Mechanické ovládanie • Manuálne odmrazovanie mrazničky

Ovládanie • Mechanické ovládanie • Manuálne odmrazovanie mrazničky

Dodatočná výbava • Vnútorné osvetlenie

Dodatočná výbava • Vnútorné osvetlenie

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,412 Wh • Spotreba el. energie kWh/rok: 150 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,68 Wh • Spotreba el. energie kWh/rok: 248 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 80 × 70 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 110 × 70 cm

• EAN kód: 3838942732003, kód: 335080

• EAN kód: 3838942728204 , kód: 335101

• Biela • Klimatické triedy: SN, ST, N, T Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem mrazničky: 230 l. • Rýchle zmrazovanie FastFreeze • Mraziaci výkon 20 kg/24 h. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 55 hod. Ovládanie • Mechanické ovládanie • Manuálne odmrazovanie mrazničky Dodatočná výbava • Vnútorné osvetlenie Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,51 Wh • Spotreba el. energie kWh/rok: 186 kWh • Úroveň hluku: 42 dB(A) • Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 110 × 70 cm • EAN kód: 3838942732010 , kód: 335103

46


MRAZENIE

FHE 301 W

FHE 302 W

FH 401 W

Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička

• Biela • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

• Biela • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

• Biela • Klimatické triedy: SN, ST, N, T

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem mrazničky: 290 l. • Rýchle zmrazovanie FastFreeze • Mraziaci výkon 20 kg/24 h. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 50 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem mrazničky: 290 l. • Rýchle zmrazovanie FastFreeze • Mraziaci výkon 20 kg/24 h. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 50 hod.

Účinnosť • 1 kompresor • Netto objem mrazničky: 380 l. • Rýchle zmrazovanie FastFreeze • Mraziaci výkon 26 kg/24 h. • Skladovacia doba po výpadku el. energie: 38 hod.

Ovládanie • Mechanické ovládanie • Manuálne odmrazovanie mrazničky

Ovládanie • Mechanické ovládanie • Manuálne odmrazovanie mrazničky

Ovládanie • Mechanické ovládanie • Manuálne odmrazovanie mrazničky

Dodatočná výbava • Vnútorné osvetlenie

Dodatočná výbava • Vnútorné osvetlenie

Dodatočná výbava • Vnútorné osvetlenie

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,768 Wh • Spotreba el. energie kWh/rok: 280 kWh • Úroveň hluku: 43 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,576 Wh • Spotreba el. energie kWh/rok: 210 kWh • Úroveň hluku: 43 dB(A)

Technické údaje • Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,9 Wh • Spotreba el. energie kWh/rok: 329 kWh • Úroveň hluku: 43 dB(A)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 130 × 70 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 130 × 70 cm

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 130 × 70 cm

• EAN kód: 3838942728211, kód: 335104

• EAN kód: 3838942732027, kód: 335105

• EAN kód: 3838942732058, kód: 335100

47


PRÍSLUŠENSTVO

Grilovací plech

Pizza set

Teleskopické drážky - plný výsuv

163258

116814

242140

Hlboký plech 500 mm

Hlboký plech 600 mm - nová generácia

334773

242135

Plytký plech 500 mm

Plytký plech 600 mm nová generácia

334774

242132

Sklenený pekáč 500 mm

Sklenený pekáč 600 mm - nová generácia

Držiak plechov

650176

242137

532470 G

48


PRÍSLUŠENSTVO

Škrabka na sklokeramickú platňu

Držiak na fľaše 540

Držiak na fľaše NGC 540

124830

597245

193730

Držiak na fľaše 600

Držiak na fľaše NGC 600

Držiak na fľaše NGC 600 multiflow

597251

168472

105684

Nádoba na ľad

Miska na vajíčka

Pachový filter

113709

113707

134920

49


LEGENDA

Použité piktogramy

PRÁČKY

Carbo Tech

SUŠIČKY BIELIZNE

Šírka spotrebiča

Šírka spotrebiča

Výška spotrebiča

Výška spotrebiča

Maximálna náplň bielizne

Maximálna náplň bielizne

LCD veľký prehľadný displej

LED displej

LED displej

SensorIQ - inteligentná technológia pre vysušenie bielizne na požadovanou úroveň

SensorIQ - inteligentná technológia pre optimálne využitie energie, vody a času

Priemer otvoru dverí

Vaňa z odolného materiálu CarboTech

IonTech - ionizátor vzduchu vyhladzuje vlákna, odstraňuje pokrčenie, statický náboj a nepríjemné zápachy z potravín a tabaku

Pranie za studena StemTech - ošetrenie bielizne s pomocou pary pre účinné odstránenie pokrčenia a prehybov SterilTube - program samočistenia práčky

Plný AquaStop - elektronický systém ochrany proti úniku vody AquaStop - mechanický systém ochrany proti úniku vody

TwinAir - obojsmerné otáčania bubna s intenzívnym prísunom vzduchu zaisťuje dokonalé vysušenie a zabráni zamotaniu bielizne Technológia sušenia s tepelným čerpadlom pri nižších teplotách a s výraznou úsporou elektrickej energie

SuperSilent+ dodatočná zvuková izolácia a tichý PowerDrive motor SuperSilent dodatočná zvuková izolácia UMÝVAČKY Priemer otvoru dverí

Šírka spotrebiča

SensoCare - umožňuje nastavenie jedného zo štyroch preferovaných režimov prania (NormalCARE, EcoCARE, TimeCARE a AllergyCARE)

Plný AquaStop - elektronický systém ochrany proti úniku vody

StainExpert - funkcia pre odstraňovanie škvŕn

OptiDrum - veľký objem a optimálny tvar bubna pre maximálnu ochranu bielizne TotalWeightControl - detekcia hmotnosti bielizne v bubne DuraHeat poniklované výhrevné teleso pre dlhšiu životnosť a menšie usadzovanie vodného kameňa

50

Úsporný program Eco

Možnosť použitia tabliet 3v1

Tretí kôš v umývačke

LED displej so zobrazením zostatkového času a pre nastavenie odloženého štartu


LEGENDA

Použité piktogramy

SPORÁKY

CHLADNIČKY A MRAZNIČKY

Šírka spotrebiča

Šírka spotrebiča

Výška spotrebiča

Výška spotrebiča

HomeMade - špeciálny tvar rúry s klenutým stropom a inteligentným umiestením vyhrievacích telies pre rovnomerné upečenie jedla

SensoTech - vyspelé elektronické ovládanie umožňuje presné nastavenie teploty

AquaClean - program pre jednoduché čistenie rúry EcoClean smalt rúry je výnimočne hladký čo zabraňuje zachytávaniu nečistôt a zároveň lepšie odráža teplotu späť do rúry pre dokonalý výsledok pečenia s nižší spotrebou energie Teleskopické výsuvy v rúre pre jednoduchšiu a bezpečnejšiu manipuláciu počas pečenia

NoFrost - automatické odmrazovanie mrazničky pre maximálne pohodlie a úsporu energie Rýchle schladenie - funkcia pre rýchle schladenie potravín po veľkom nákupe Nútená cirkulácia vzduchu v chladničke

MoistControl - umožňuje reguláciu vlhkosti v zásuvke pre zeleninu Eco program - úsporná prevádzka

ZeroZone zásuvka zo senzorovo riadenou teplotou okolo 0°C zaisťuje ideálne podmienky pre uchovávanie čerstvých potravín FreshZone zásuvka pre uchovávanie čerstvých potravín FastFreeze - rýchle zmrazenie potravín s automatickým vypnutím

Veľké domáce spotrebiče

Poplatok za zhodnotenie elektroodpadu bez DPH od 1. 1. 2013

Chladničky a mrazničky

12,85 €

Malé mrazničky, mrazničky a domáce vitríny - max. vonkajšie rozmery 900x650x650 mm

6,85 €

Ostatné veľké dom. spotrebiče

4,10 €

Mikrovlnky Iné veľké dom. spotrebiče (do 10 kg, dvojplatničky...) Malé domáce spotrebiče

1,15 € 0,60 € Poplatok za zhodnotenie elektroodpadu bez DPH od 1. 1. 2013

Vysávače

0,60 €

Ostatné malé domáce spotrebiče

0,20 €

Elektrické a elektronické nástroje

0,20 €

51


Gorenje Slovakia, s.r.o. Polianky 5A, 841 01 Bratislava tel.: 02/ 69 20 39 39 (recepcia) tel.: 02/ 69 20 39 99 (sekretariát) fax: 02/ 69 20 39 93

gorenje @gorenje. sk obchod @gorenje. sk ser vis@gorenje. sk w w w.gorenje. sk w w w.gorenje.com

Mar tin Lehotsk ý T: 09 03 276 077 E: lehotsk y@gorenje. sk Erik Drenko T: 09 03 78 0 303 E: drenko @gorenje. sk Juraj Horina T: 09 03 9 07 750 E: horina @gorenje. sk Lukáš Benčí k T: 09 03 93 1 670 E: bencik@gorenje. sk Eduard Kmeč T: 09 03 4 60 6 43 E: kmec@gorenje. sk J úlius Dobrota T: 09 03 720 420 E: dobrota @gorenje. sk

Všetky chladničky a mrazničky sú plnené ekologickým chladivom R 600 – izobutan. Zmeny technických parametrov a príslušenstva vyhradené bez upozornenia.

Gorenje Slovakia VSS  

Skutočná hodnota inovácie nie je len v posúvaní hraníc, ale v nájdení rovnováhy medzi očakávaním užívateľa a možnosťami moderných technológi...

Advertisement