Page 1

PRODUK T킨 K ATALOGAS

2013/2014


API E

GORENJE

„Gorenje Group“

„Gorenje Group Nordic A/S“

„G orenje G roup“ – tai pirmaujantis

Nuo danų dukterinės kompanijos įkūrimo

buities prietaisų gamintojas Europoje.

1976 m., kurios būstinė yra Kopenhagoje,

Pažangias technologijas, puikų dizainą,

„Gorenje Group Nordic“ išaugo į tarptautinę

efektyviai energiją naudojančius buities

kompaniją, atsakingą už visą Šiaurės ir

prietaisus kompanija tiekia vartotojams

Baltijos šalių regioną. Aštuoniose šalyse

septyniasdešimtyje šalių visame pasaulyje

per platų ir kvalifikuotą distribucijos tinklą

ir taip jau daugiau nei 60 metų gerina jų

siūlydama penkis buities prietaisų prekės

gyvenimo kokybę. Kompanijoje „Gorenje

ženklus – „Gorenje“, „Gorenje+“, „Asko“,

Group“, kurios centras yra Slovėnijoje ir kuri

„Atag“ ir „Upo“ – „Gorenje Group Nordic“

valdo vieną iš didžiausių bei moderniausių

siekia pateikti platų novatoriškų, išskirtinio

gamyklų, dirba virš 11 000 darbuotojų visame

dizaino produktų ir paslaugų asortimentą,

pasaulyje.

kuriuo vartotojams įvairiuose segmentuose,

„Gorenje“ įdeda daug darbo ir pastangų,

besiorientuojančiuose į skirtingus kainų

kad įgyvendintų savo viziją tapti dizaino

lygius, pristatomas paprastumo principas.

požiūriu originaliausių buities prietaisų kūrėja, ištikima tvariosios plėtros principui.

M EISTRIŠ K U M O

ĮRODYMAS Kompanijai „Gorenje“ aukšta kokybė ir dizaino tobulumas – tai šiuolaikinių technologijų efektyvumo išraiška, kuri šiam prekės ženklui suteikia išskirtinį meistriškumo bruožą. Geriausias kokybės įrodymas yra technologinių procesų valdymas, pagrįstas 6 sigma principu, kokybės užtikrinimas pagal ISO 9001 standartą ir atitiktis griežčiausiems aplinkos apsaugos standartams (ISO 14001 ir EMAS), taip pat efektyvus paslaugų teikimas po pardavimo. „Gorenje“ reputaciją liudija daugybė prestižinių tarptautinių apdovanojimų, įskaitant „Red Dot Design Award“, „Plus X AwardTM“, „Grüner Stecker“ apdovanojimą, „Get Connected Product of the Year Award“, „Product Innovation Award“, „Trusted Brand“, „Superbrands“, „Icograda Excellence Design Award“, „ICSID Excellence Design Award“, „Innovation of the year“ ir daug kitų.

2


TURINYS 6 6

Dizaino linijos Gorenje Classico kolekcija

10

Gorenje Karim Rashid dizainas

12

Gorenje Pininfarina plienas

16

Gorenje Ora-Ïto

21

Gorenje Retro kolekcija

24

Šaldytuvas vynui

26

Virtuvės prietaisai

27

Įmontuojamos orkaitės

37

Kaitlentės

45

Viryklės

54

Garinė orkaitė

55

Mikrobangų krosnelės

60

Garų surinktuvai

74 81 84

Šaldytuvai ir šaldikliai Šaldytuvai - šaldikliai Šaldytuvai

87

Šaldikliai

88

Įmontuojami šaldytuvai

89

Mini virtuvė

90 Indaplovės 94

96

Įmontuojamos

Skalbimo mašinos ir džiovyklės

101

Skalbimo mašinos

107

Kondensacinės džiovyklės

108

Ventiliacinės džiovyklės

109 109 110

Techninė informacija Po pardavimo Serviso Įsipareigojimai

111

Brėžiniai

119

Rodyklė

S E R V I C E COMMITMENT

3


ATEITIES VIZIJA. PATIRTIS IŠ PRAEITIES.

KŪRYBIŠKI SPRENDIMAI ŠIANDIEN.

Naujovių diegimas plečia ribas. Tačiau jo tikroji ver tė yra d ar svarbesn ė: tai pusiausv yros atradimas tarp var totojų l ū ke s č i ų i r š i u o l a i k i n i ų te c h n o l o g i j ų galimybių. Nepaprastą meistriškumą liudija pažangūs, tvirtos konstrukcijos, patikimi produktai, kurių efektyvumas įtikins net tuos, kurie kelia aukščiausius reikalavimus. N a u j ov i ų d i e g i m a s – t a i ko m p a n i j o s mąstymo būdas ir svarbiausia gairė kuriant aukštos kokybės ir ypatingo patvarumo produktus.

Tobulo dizaino esmė – tai visiškas formos supratimas, kuris suteikia produktams vieną iš svarbiausių vartojimo verčių. Ypatingas d ė m e s ys yr a sk ir ia m a s p ato g u m u i ir saugumui, kartu atsakingai atsižvelgiant į kiek vieno var totojo estetikos pojūtį. Išskirtinės autentiškų medžiagų kokybės, ergonomijos ir estetikos harmonija dar niekada nebuvo tokio aukšto lygio! Šios savybės – tai neatsiejama šiandieninių originalaus dizaino sprendimų dalis.

4

DESIGN

INNOVATION


Pagrin d inis v yst ymosi kr ypt į rod antis principas – tai vartotojų poreikių kokybiškam gyvenimo būdui supratimas. Patogumu pasižymintys sprendimai pranoksta įprastus lūkesčius pateikiant įspūdingai paprastą geriausiai pritaikytų programų ir nustatymų rinkinį. Taip garantuojamas trumpiausias kelias iki trokštamo rezultato, tačiau neapribojamos pasirinkimo galimybės ir nereikalaujama jokių pastangų. Kompanijos tikslas – teikti p r i e i n a m u s , p ato g u m u p a si ž y m i n č i u s sprendimus, dėl kurių gyvenimas tampa

SIMPLICITY

paprastesnis.

ECOLOGY Gyvenimo kokybė neatsiejama nuo rūpinimosi aplinkos apsauga. Todėl naudojame aplinkai nekenksmingas technologijas ir gamybos procesus. Gamybos procesuose naudojama vis daugiau perdirbamų medžiagų ir komponentų. Produktai pasižymi funkcijomis, kurios padeda pastebimai mažinti elektros energijos bei vandens sąnaudas jų eksploatavimo laikotarpiu. Visi kartu saugome aplinką ateities kartoms!

5


Gorenje Classico KOLEKCIJA

GAMINKIME SU AISTRA

Virtuvė – tai magiška gyvenimo meilės ir aistros vieta, kur kuriamas nepakartojamas ir originalus mūsų gyvenimo skonis. Per visą žmonijos istoriją virtuvė buvo vieta, kur vyko svarbiausi gyvenimo įvykiai. Viliojantys prieskonių aromatai kviečia mus atgaivinti ankstesnes virtuvės istorijas ir kurti savas. Gera virtuvė – tai aistringo gyvenimo receptas. Tai įgyvendinta „Gorenje Classico“ dramblio kaulo ir matinės juodos spalvos dizaino buitinės technikos prietaisuose.

6


Gorenje Classico KOLEKCIJA

„Gorenje Classico“ orkaitės yra turtingo

tradicinę senovišką orkaitę. Puikiai

Elektroninis programuojamas laikmatis analoginiu ekranu

ir dinamiško dizaino su klasikos

atrodančioje orkaitėje įmontuotos stilingos

Klasikinio analoginio dizaino

elementais. Švelnios, lenktos linijos tiek

senovinės rankenėlės, žalvario imitacijos

programuojamas laikmatis – tai vienas

orkaitės durelėse, tiek viduje, taip pat

rankena ir klasikinio stiliaus elektroninis

iš dizaino dekoratyvinių detalių akcentų.

pati durelių forma ir reljefas primena

programuojamas laikmatis.

Jame įmontuotas valandų ir minučių

Orkaitės

laikrodis, primenantis apie kepimo laiko pabaigą ir leidžiantis užprogramuoti atidėtą kepimo pradžią. Kepimo proceso pabaigoje laikrodis skleidžia garsinį signalą. Klasikinis laikrodžio dizainas su rodyklėmis ir sendintais žalvario imitacijos akcentais įsilieja į bendrąją orkaitės stiliaus koncepciją.

Modernios ir pažangios technologijos su klasikos potėpiais

Paprastai valdomos retro rankenėlės

Žalvario imitacijos mygtukai ir rankena

Be trijų „hi-light“ kaitviečių, stiklokeramikos

Be sendinto žalvario imitacijos klasikinio

Garų surinktuvas gali būti dramblio

kaitlentė turi kaitvietę, susidedančią

rankenėlių dizaino, primenančio senąsias

kaulo arba matinės juodos spalvos su

iš 2 praplėtimo zonų - priklausomai

keramikines orkaites, šis prietaisas

akcentuojama žalvario imitacijos rankena.

nuo gaminimo indo dydžio. Kiekvienos

vartotojui suteikia galimybę patogiai

Mygtukai leidžia paprastai valdyti

kaitvietės indikatoriaus lemputė degs tol,

naudotis visomis moderniausiomis

prietaisą ir jo funkcijas. Dekoratyvinė

kol kaitvietės paviršius bus karštas. Lygus

technologijomis. Rankenėlės -

rankena, idealiai dera prie visos kolekcijos

kaitlentės ir kaitviečių paviršius lengvai

ergonomiškos ir patogios.

prietaisų, puikiai papildo garų surinktuvo

valomas, o kraštai šiek tiek pakelti, taip

apipavidalinimą ir akcentuoja klasikinio

apsaugant nuo išsiliejimo.

stiliaus charakterį.

7


Gorenje Classico KOLEKCIJA

NAUJIENA

BO73CLI

423100

Įmontuojama orkaitė

NAUJIENA

ECK63CLI

423102

Stiklokeraminė kaitlentė

A-20%

NAUJIENA

GW65CLI

427990

Dujinė kaitlentė

Energijos klasė

Ÿ Tradicinis kaitinimas, Bendra informacija Karštas oras, Ÿ Energijos klasė1: A-20% Atšildymas, Ÿ Energijos sąnaudos: Apatinis kaitinimas ir ven0,79 kWh (ventiliacija), tiliatorius, 0,87 kWh (tradicinis) Apatinis kaitinimas su Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 karštu oru (Picos funkcija), dB(A) Kepintuvas, Ÿ Nominali galia: 3,3 kW Didelis kepintuvas, Orkaitė Kepintuvas su ventiliaŸ Daugiafunkcinė orkaitoriumi, tė - 65 l AquaClean Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Teleskopiniai bėgeliai Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Elektroninis programuojamas laikmatis analoginiu ekranu

Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 6,4 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Likutinės šilumos indikatorius

Bendra informacija Ÿ Nominali galia (paviršius): 7,8 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Vidurinis priekinis: 1,75 kW, Įprastas degiklis, Vidurinis galinis: 1 kW, Ekonomiškas degiklis, Kairysis: 3 kW, Didelis degiklis, Dešinysis: 3,8 kW, Trigubas degiklis

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Matmenys (AxPxG): 9,2 × 59,4 × 51 cm

Matmenys (AxPxG): 5,5 × 60 × 51 cm

NAUJIENA

BO73CLB

423099

Įmontuojama orkaitė

NAUJIENA

ECK63CLB

423101

Stiklokeraminė kaitlentė

A-20%

GW65CLB

427993

Energijos klasė

Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 6,4 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Likutinės šilumos indikatorius

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Matmenys (AxPxG): 9,2 × 59,4 × 51 cm

8

NAUJIENA

Dujinė kaitlentė

Ÿ Tradicinis kaitinimas, Bendra informacija Karštas oras, Ÿ Energijos klasė1: A-20% Atšildymas, Ÿ Energijos sąnaudos: Apatinis kaitinimas ir ven0,79 kWh (ventiliacija), tiliatorius, 0,87 kWh (tradicinis) Apatinis kaitinimas su Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 karštu oru (Picos funkcija), dB(A) Kepintuvas, Ÿ Nominali galia: 3,3 kW Didelis kepintuvas, Orkaitė Kepintuvas su ventiliaŸ Daugiafunkcinė orkaitoriumi, tė - 65 l AquaClean Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Ÿ Teleskopiniai bėgeliai Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Elektroninis programuojamas laikmatis analoginiu ekranu

1

Ÿ Elektrinis dujinių degiklių uždegimas Ÿ Apsauga nuo dujų nutekėjimo Ÿ Pridedamos ketaus grotelės Ÿ Apsauginis užraktas

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas).

Bendra informacija Ÿ Nominali galia (paviršius): 7,8 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Vidurinis priekinis: 1,75 kW, Įprastas degiklis, Vidurinis galinis: 1 kW, Ekonomiškas degiklis, Kairysis: 3 kW, Didelis degiklis, Dešinysis: 3,8 kW, Trigubas degiklis

6

Ÿ Elektrinis dujinių degiklių uždegimas Ÿ Apsauga nuo dujų nutekėjimo Ÿ Pridedamos ketaus grotelės Ÿ Apsauginis užraktas

Matmenys (AxPxG): 5,5 × 60 × 51 cm

....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis)


Gorenje Classico KOLEKCIJA

NAUJIENA

EC67CLI

423141

Stiklokeraminė viryklė

DK63CLI

415129

Garų surinktuvas

A-20% Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 46 dB(A) Ÿ Nominali galia: 10,2 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180/120 mm, 1,7 kW, Hi-Light Ÿ Likutinės šilumos indikatorius

NAUJIENA

Energijos klasė

Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Dvigubas durelių stiklas Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Elektroninis programuojamas laikmatis analoginiu ekranu Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean

Kamino tipo Baltas Ÿ Plotis: 60 cm Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Valdymas mygtukais Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 770 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 69 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm

NAUJIENA

EC67CLB

423140

Stiklokeraminė viryklė

DK63CLB

415127

Garų surinktuvas

A-20% Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 46 dB(A) Ÿ Nominali galia: 10,2 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180/120 mm, 1,7 kW, Hi-Light Ÿ Likutinės šilumos indikatorius

NAUJIENA

Energijos klasė

Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Dvigubas durelių stiklas Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Elektroninis programuojamas laikmatis analoginiu ekranu Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean

Kamino tipo Juodas Ÿ Plotis: 60 cm Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Valdymas mygtukais Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 770 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 69 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm 1

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas).

6

....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis)

9


GORENJE KARIM RASHID DIZAINAS

ŠVIESOS PRISILIETIMAS

Švelni rožinė

Ryški rožinė

Sodri purpurinė

Dangaus žydrumas

Laimo žalia

Žaisminga oranžinė

www.gorenje.com/karimrashid Šiuolaikinė kolekcija savita dinamišku dizainu, švelniomis linijomis ir aukštos kokybės aliuminio apdaila. Inovatyvus dizainas ir pažangiausios technologijos palieka spalvingumo ir įvairiapusiškumo įspūdį. Reaguojanti į švelnų prisilietimą „MoodLite“ technologija nuspalvins Jūsų pasaulį vienu iš šešių atspalvių. DIZAINAS

10


GORENJE KARIM RASHID DIZAINAS

R ožin ė Y R A N AU J O J I J U O DA

Karim Rashid: spalvų karalius

„TouchControl“

„MoodLite“ technologija. Šviesos ir spalvų prisilietimas.

Niujorko dizaineris Karim Rashid yra vienas

Mygtukai ir rankenėlės yra praeities

Tai leidžia žaisti spalvomis ir suteikia

iš produktyviausių savo kartos dizainerių.

relikvija, dabar išlieka tik paprastumas

nesibaigiančią įkvėpimo bei kiekvienos

Sukuręs virš 3 000 dizainų, gavęs virš 300

ir estetika. Elektroninis garų surinktuvo

akimirkos laisvę. Kiekvieną dieną vis

apdovanojimų ir dirbęs daugiau nei 35

valdymas tapo dideliu atradimu patogiam

kita spalva. Tai taip pat leidžia matyti

šalyse - visa tai liudija, kad Karim – dizaino

ir paprastam naudojimui. Įdėmiai

orkaitės vidų, o raudonas atspalvis Jus

legenda. Jo stilius geriausiai apibūdinamas

apgalvota valdymo panelės vieta LED

įspės apie aukštą orkaitės temperatūrą.

kaip jausmingas minimalizmas. Jo idėjos –

juostelėje leidžia lengvai pasirinkti norimą

Daugiaspalvė LED juostelė vizualiai

technologiškai organiškos ir informatyviai

galią iš 4 lygių.

suderina garų surinktuvą su kitais virtuvės

estetiškos. Kartu jie derina natūraliai lengvas

prietaisais.

linijas su patogiais sprendimais.

BO87KR

280785

Įmontuojama orkaitė

Gorenje designed by Karim Rashid

1

IT641KR

280788

Indukcinė kaitlentė

A-20%

Energijos klasė

280262

Garų surinktuvas

Gorenje designed by Karim Rashid

Ÿ Tradicinis kaitinimas, Bendra informacija Karštas oras, Ÿ Energijos klasė1: A-20% Atšildymas, Ÿ Energijos sąnaudos: Apatinis kaitinimas ir ven0,79 kWh (ventiliacija), tiliatorius, 0,87 kWh (tradicinis) Apatinis kaitinimas su Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 karštu oru (Picos funkcija), dB(A) Greitas įkaitinimas, Ÿ Nominali galia: 3,3 kW Kepintuvas, Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. Didelis kepintuvas, katalogo pabaigoje Kepintuvas su ventiliaOrkaitė toriumi, Ÿ Daugiafunkcinė orkaiIndų pašildymas, tė - 65 l Šilumos palaikymas, Ypač didelis kepimo pavirAquaClean šiaus plotas Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Orkaitės durelių užraktas Ÿ Atlenkiamas viršutinis kaitinimo elementas, kad būtų lengviau valyti Ÿ Teleskopiniai bėgeliai Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ DirecTOUCH display

Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 7,4 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210 mm, 2,3/3,7 kW, indukcinė, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, indukcinė, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,4/2,2 kW, indukcinė, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, indukcinė

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 58,9 cm

Matmenys (AxPxG): 4,7 × 60 × 51,4 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas).

DQGA65KR

6

Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Laikmatis Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Automatinio užvirimo funkcija Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

Kamino tipo Gorenje designed by Karim Rashid Priedai Ÿ Plotis: 59,5 cm Ÿ Metalinis filtras: 194499 Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Anglies filtras: 163687 Ÿ Lietimui jautrus valdymas Ÿ Matmenys: žr. katalogo Ÿ Veikimo indikatorius pabaigoje Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 4 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 582 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 54 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Filtro užterštumo indikatorius Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis)

11


GORENJE PININFARINA PLIENAS

ILGAAMŽIS DIZAINAS

www.gorenje.com/pininfarina/steel „Gorenje Pininfarina“ kolekcija yra technologijų tobulumo ir vaizdingų formų sintezė: nėra mygtukų ar rankenėlių, kurie išsiskirtų iš lygių paviršių. Anoduoto metalo apdailos nesenstanti elegancija ir žavingas stiklo trapumas. Dizaino grynumas paremtas medžiagų tobulumu. DIZAINAS

12


GORENJE PININFARINA PLIENAS

Paolo Pininfarina: magiškas Italijos dizaino simbolis „Pininfarina Group“, kuriai vadovauja Paolo Pininfarina, plačiai minima kaip klasikinio ir tuo pat metu inovatyvaus dizaino šaltinis. Pininfarina geriausiai žinomas dėl savo automobilių dizaino: „Ferrari“, „Maserati“, „Alfa Romeo“ ir kitų. 80 metų istoriją turinčios „Pininfarina“ magija - jos įvaizdyje, kuris tam tikra prasme yra nesuderinamas:

„Gorenje Pininfarina Steel“ kolekcija yra

technologijų tobulumu sukurs ateitį, kuria

klasikinis, bet naujoviškas, prabangus, bet

drąsi priešingybių vienybė. Tradicijos

galite mėgautis šiandien. Stulbinantis

prieinamas, meniškas, bet industrinis, itališkas,

ir ilgaamžiškumas persipynę su

medžiagų derinimas Jus pakerės ir

bet tarptautinis. „Gorenje“ ir „Pininfarina“

spinduliuojančiu ryškumu ir nenuspėjama

sužavės, o naudojimosi paprastumas Jus

santykiai yra stiprūs ir ilgalaikiai, kompanijas

ateitimi. Nevaržoma elegancija ir formų

įtikins.

sieja bendros vertybės: dėmesys dizainui,

subtilumas suderinti su kokybe ir

funkcionalumui, kokybei, naujovėms, patvarumui bei vienodas požiūris į ilgaamžiškumą.

Garų surinktuvas Modernioje virtuvėje garų surinktuvas yra pagrindinis ir labiausiai atkreipiantis dėmesį dizaino elementas. Tai žymiai daugiau nei tik nepriekaištingas puikių medžiagų ir formų derinys – tai efektyvus ir ypač tylus prietaisas, valantis Jūsų virtuvės orą. Atidžiai apgalvota valdymo panelės vieta vertikalaus stiklo juostelėje užtikrina paprastą ištraukimo galios nustatymą, reguliuojamą keturiais lygiais.

Dekoruotos durelės mikrobangų krosnelei Aukštųjų technologijų sudėtingumą slepia puikus plieno spindesys ir fantastiškas stiklo skaidrumas. Unikali nesenstančios elegancijos ir technologijų tobulybės kombinacija sukuria naują gyvenimo kultūrą. Švelnios plačios linijos yra išsiskiriančio dizaino dalis, organiškai susiliejanti su aplinka.

13


GORENJE PININFARINA PLIENAS

Prisilietimui jautrus ekranas Integruotas į elegantišką šaldytuvo siluetą vertikalioje juodo stiklo juostoje. Patogus ekranas padidina šaldytuvo funkcionalumą, jį paversdamas virtuvės komunikacijos centru. Be įprastų šaldytuvo funkcijų jis leidžia įrašinėti ir išklausyti balso žinutes, peržiūrinėti patarimus apie maisto produktų laikymą bei naršyti skanių patiekalų receptuose.

„QuickView“ Vertikali juodo stiklo juosta priekyje. Prisilietimui jautriame ekrane aktyvuota keturkampė tamsinto pilko stiklo vieta, tampa praktišku ir skaidriu langu į šaldytuvo vidų.

NRK6P2X

444735

Šaldytuvas-šaldiklis

A+

Gorenje Pininfarina

Ištraukiamas padėklas Tamsaus natūralaus medžio, patvaraus aliuminio ir švelnių formų derinys pagerbia praeitį žvelgdamas į ateitį. Daugiafunkcinė ištraukiama lentyna gali būti naudojama kaip padėklas.

DFG70P2X

Pilnai įmontuojamos indaplovės fasadas Gorenje Pininfarina Ÿ Tiekiama su rankena Ÿ Tinka indaplovėms: GV61124, GV63324X, GV65324XV Ÿ Fasadas tiekiamas nesumontuotas

Matmenys (AxPxG): 70 × 59,6 × 5 cm

14

314189

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 338 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 245 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 75 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 18 h Ÿ Užšaldymo galia: 10 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 42 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 2 Ÿ Elektroninis valdymas SensoTech Ÿ Temperatūros šaldytuve indikatorius Ÿ Temperatūros šaldiklyje indikatorius Ÿ Durelės atsidaro iš kairės į dešinę Ÿ Palietimu valdomas ekranas Ÿ Ratukai galinėje dalyje Ÿ Sutrikus elektros energijos tiekimui, nustatymai

Energijos klasė

išsaugomi Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 3 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 teleskopinė lentynėlė Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ 2 daržovių stalčiai Ÿ 1 tūbelių laikiklis Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (12×) Ÿ 0°C stalčius su dviem ištraukiamomis dėžutėmis ZeroZone Ÿ SuperCool Ÿ Atostogų Go’n’Save funkcija Ÿ Eco taupymo programa Šaldiklis Ÿ Automatinis atitirpinimas - No Frost Ÿ SpaceBox (38 l) Ÿ 1 ištraukiamas stalčius Ÿ 2 ledukų indeliai Ÿ 2 plastikiniai stalčiai užšaldytų maisto produktų laikymui

Matmenys (AxPxG): 200 × 60 × 64,5 cm


GORENJE PININFARINA PLIENAS

BO6P2X

313996

Įmontuojama orkaitė

314185

Mikrobangų krosnelės pakeliamos durelės

A-20%

Gorenje Pininfarina Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 dB(A) Ÿ Nominali galia: 3,3 kW Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ UCD (Ypač vėsios durelės) Ÿ Termozondas Ÿ Orkaitės durelių užraktas Ÿ Atlenkiamas viršutinis kaitinimo elementas, kad būtų lengviau valyti Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Teleskopiniai bėgeliai Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda

DFP6P2X

Energijos klasė

Ÿ Stiklinė kepimo keptuvė (-s) Ÿ Elektroninis programuojamas laikmatis Ÿ Išjungimo laikmatis su mėsos kepimo termozondu Ÿ Tradicinis kaitinimas, Viršutinis kaitinimas, Grilis, Karštas oras, Atšildymas, Grilis su ventiliatoriumi, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), AquaClean

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

IS7P2

Indukcinė kaitlentė

Nuožulnūs krašteliai Gorenje Pininfarina

DK9P2X

310752

Garų surinktuvas Kamino tipo Metalo spalva Gorenje Pininfarina

Gorenje Pininfarina Ÿ Tiekiama su rankena

Ÿ Plotis: 80,7 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Lietimui jautrus valdymas Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Laikmatis Ÿ Galios didinimo funkcija: 290 W Ÿ P.A.E. Sistema Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 4 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 633 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 59 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Filtro užterštumo indikatorius Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 507602 Ÿ Anglies filtras: 185778

Matmenys (AxPxG): 46,3 × 59,6 × 5,8 cm

311141

IS6P2

311139

Indukcinė kaitlentė

Nuožulnūs krašteliai Gorenje Pininfarina

GT7P2

333222

Dujinė stiklokeraminė kaitlentė Gorenje Pininfarina

Ÿ Likutinės šilumos indiBendra informacija katorius Ÿ Nominali galia: 7,4 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. Ÿ Apsauginis užraktas katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210 mm, 2,3/3,7 kW, indukcinė, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, indukcinė, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,4/2,2 kW, indukcinė, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 280×180 mm, 2,3/3,7 kW, indukcija, ovalios virimo zonos Ÿ SliderTouch Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Laikmatis Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Automatinio užvirimo funkcija

Ÿ Likutinės šilumos indiBendra informacija katorius Ÿ Nominali galia: 7,4 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. Ÿ Apsauginis užraktas katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210 mm, 2,3/3,7 kW, indukcinė, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, indukcinė, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,4/2,2 kW, indukcinė, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 280×180 mm, 2,3/3,7 kW, indukcija, ovalios virimo zonos Ÿ SliderTouch Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Laikmatis Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Automatinio užvirimo funkcija

Bendra informacija Ÿ Nominali galia (paviršius): 11,3 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 1 kW, Ekonomiškas degiklis, Vidurinysis: 3,8 kW, Trigubas degiklis, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 1,75 kW, Įprastas degiklis, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 3 kW, Didelis degiklis, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 1,75 kW, Įprastas degiklis

Matmenys (AxPxG): 4,6 × 77 × 52 cm

Matmenys (AxPxG): 4,7 × 60 × 51 cm

Matmenys (AxPxG): 5 × 68 × 51 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A ++ (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). 2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais. Tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 3 Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). 6 ....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis)

Ÿ Elektrinis dujinių degiklių uždegimas Ÿ Pridedamos ketaus grotelės Ÿ Sensorinis valdymas Ÿ Laikmatis Ÿ Apsauginis užraktas

1

15


GORENJE ORA-ÏTO

NAUJA KLASIKA ATEITIES VIRTUVĖMS

www.gorenje-oraito.com Minimalistiniai ir elegantiški. Tobula elegantiškai blizgančių stiklo paviršių ir matinių aliuminio rankenėlių harmonija. Skirti šiuolaikiniams vartotojams, vertinantiems puikaus dizaino, pažangių technologijų bei protingai įkainotus madingus buities prietaisus. DESIGNED BY

16


GORENJE ORA-ÏTO

E n fant T errible of design

Ora-Ïto: charizmatiškas provokatorius

Norėdama šiuolaikiniam vartotojui

provokuojančios. Šio bendradarbiavimo

Už Ora-Ïto prekės ženklo stovi kūrybiškas,

pasiūlyti puikaus dizaino, bet protingai

rezultatas – tai madinga pažangių

jaunas prancūzų dizaineris, kurio

įkainotus buities prietaisus, kuriais galėtų

technologijų buities prietaisų dizaino

provokuojančios idėjos greitai pakyla į dizaino

mėgautis daugelis vartotojų, kompanija

linija: „Gorenje Ora-Ïto“ kolekcija. Galimos

pasaulio aukščiausias pozicijas. Savo karjeros

„Gorenje“ pradėjo bendradarbiauti su

spalvos – juoda ir balta.

pradžioje jis pristatydavo virtualių produktų,

jaunosios kartos prancūzų dizaineriu

Ora-Ïto savo išskirtinį stilių apibūdina

pažymėtų gerai žinomais prekių ženklais,

Ora-Ïto. Drąsios idėjos pakylėjo

kaip paprastą sudėtingumą. Atsisakius

dizaino sprendimus ir idėjas savo paties

jį į dizaino pasaulio aukštumas.

visų nereikalingų detalių, lieka tik aiškios

tinklalapyje. Žmonės pradėjo užsisakinėti

Dizainerio koncepcijos – futuristinės ir

dizainą formuojančios linijos.

neegzistuojančius produktus. Tokios didelės kompanijos kaip „Louis Vuitton“, „Nike“, „Gucci“, „Swatch“, „Apple“ ir „Levi’s“ galėjo kelti bylas šiam apsimetėliui, tačiau jos buvo taip sužavėtos jo darbais, kad jaunuolis buvo pasamdytas. Gerai atpažįstamą savo stilių Ora-Ïto charakterizuoja, kaip paprastą sudėtingumą. Jo koncepcijos - futuristinės ir provokuojančios.

Stiklo apdaila suteikia rafinuotos prabangos išvaizdą

Grožis ir galia

Gaminimas pirštų galiukais

Šis rafinuotai dailus garų surinktuvas

Integruota orkaitė yra lengvai valdoma

Elegantiškų juodos arba baltos spalvų

valdomas išmoningai integruoto

jutiminiu ekranu, kuris sumaniai paslėptas

stiklo paviršiai, dengiantys kiekvieno

elektroninio valdymo pagalba.

stikle virš orkaitės durelių. Jo pagalba

šios kolekcijos prietaiso priekinę dalį,

Halogeninio apšvietimo sistema

galima naudotis daugybe orkaitės

idealiai dera su plačių matinio aliuminio

idealiai apšviečia reikiamas sritis. Garų

funkcijų.

rankenėlių dizainu.

surinktuvas taip pat pasižymi didžiausia ištraukimo galia šioje klasėje.

17


GORENJE ORA-ÏTO

BOP88ORAW

300935

Įmontuojama orkaitė - Pirolizė

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 dB(A) Ÿ Nominali galia: 3,3 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 60 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ UCDQ - Ultra Cool Door Quadro Ÿ Termozondas Ÿ Orkaitės durelių užraktas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ DirecTOUCH display Ÿ Tradicinis kaitinimas,

Energijos klasė

Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Greitas įkaitinimas, Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, Indų pašildymas, Šilumos palaikymas, Pirolizė

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

BOP88ORAX

300931

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 dB(A) Ÿ Nominali galia: 3,3 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 60 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ UCDQ - Ultra Cool Door Quadro Ÿ Termozondas Ÿ Orkaitės durelių užraktas Ÿ Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ DirecTOUCH display

IT641ORA

Matmenys (AxPxG): 10,5 × 60 × 51 cm

303817

DFG602-ORA-S

173151

Garų surinktuvas

Montuojamas į spintelę Juodas Gorenje Ora-Ïto

Nuožulnus priekis Gorenje Ora-Ïto Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 7,4 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210 mm, 2,3/3,7 kW, indukcinė, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, indukcinė, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,4/2,2 kW, indukcinė, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, indukcinė

Ÿ Elektrinis dujinių degiklių Bendra informacija uždegimas Ÿ Nominali galia (paviršius): Ÿ Apsauga nuo dujų 7,5 kW nutekėjimo Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. Ÿ Pridedamos ketaus katalogo pabaigoje grotelės Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 90 mm, 3 kW, Didelis degiklis, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 50 mm, 1 kW, Ekonomiškas degiklis, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 60 mm, 1,75 kW, Įprastas degiklis, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 60 mm, 1,75 kW, Įprastas degiklis

Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Laikmatis Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Automatinio užvirimo funkcija Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

Ÿ Plotis: 59,8 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Pereiti Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 28 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 4 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 410 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 61 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 11,9 cm Ÿ 2 varikliai Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 366534 Ÿ Anglies filtras: 646783 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 4,7 × 60 × 51 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A ++ (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). 2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais. Tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 3 Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). 6 ....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis) 1

18

Energijos klasė

Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Greitas įkaitinimas, Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, Indų pašildymas, Šilumos palaikymas, Pirolizė

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Laikmatis Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Automatinio užvirimo funkcija Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

Indukcinė kaitlentė

A

265888

Užapvalinti kampai Gorenje Ora-Ïto

Nuožulnus priekis Gorenje Ora-Ïto Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 7,4 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210 mm, 2,3/3,7 kW, indukcinė, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, indukcinė, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,4/2,2 kW, indukcinė, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, indukcinė

GHS64ORAW Dujinė kaitlentė

Matmenys (AxPxG): 4,7 × 60 × 51 cm

Įmontuojama orkaitė - Pirolizė Gorenje Ora-Ïto

303818

Indukcinė kaitlentė

A

Gorenje Ora-Ïto

IT641ORA-W


GORENJE ORA-ÏTO

DKG552-ORA-W

DPM-ORA-W

274961

Garų surinktuvas

Kamino tipo Baltas Gorenje Ora-Ïto Ÿ Plotis: 55 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Pereiti Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ P.A.E. Sistema Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 600 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 64 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 14,9 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

248315

Mikrobangų krosnelės pakeliamos durelės Gorenje Ora-Ïto Priedai Ÿ Metalinis filtras: 293735 Ÿ Anglies filtras: 241850 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

Ÿ Tiekiama su rankena

Matmenys (AxPxG): 46,3 × 59,6 × 5,8 cm

DKG552-ORA-S

173147

Garų surinktuvas

Kamino tipo Juodas Gorenje Ora-Ïto Ÿ Plotis: 55 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Pereiti Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ P.A.E. Sistema Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 600 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 64 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 14,9 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 293735 Ÿ Anglies filtras: 241850 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

GMO25ORAITO

245496

DPM-ORA-E

Mikrobangų krosnelė su griliumi

Mikrobangų krosnelės pakeliamos durelės

Gorenje Ora-Ïto

Gorenje Ora-Ïto

Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Talpa: 25 l Ÿ Mikrobangų galia: 900 W Ÿ Keptuvas: 1000 W Ÿ Galios lygiai: 5 Ÿ Suprogramuotos funkcijos: 6 Ÿ Lengvo gaminimo funkcija Ÿ Atitirpinimo programa Ÿ Lėkštės skersmuo: 28 cm Ÿ Užraktas nuo vaikų

Ÿ Tiekiama su rankena

Matmenys (AxPxG): 30,3 × 51 × 41 cm

Matmenys (AxPxG): 46,3 × 59,6 × 5,8 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A ++ (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). 2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais. Tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 3 Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). 6 ....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis)

171401

1

19


GORENJE ORA-ÏTO

NAUJIENA

NRKORA62W

438792

Šaldytuvas-šaldiklis

248314

Pilnai įmontuojamos indaplovės fasadas

A++

Serija: Gorenje Ora-Ïto Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 235 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 221 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 85 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 18 h Ÿ Užšaldymo galia: 5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 42 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Durelės atsidaro iš kairės į dešinę Šaldytuvas Ÿ IonAir: jonizatorius šaldytuve Ÿ AdaptCool: pritaikoma sumani sistema Ÿ MultiFlow 360°: Multi 3D oro pūtimas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas

DPP-ORA-W

Energijos klasė

Ÿ FreshZone Ÿ Kiaušinių / Ledo dėklas: 1x7 Ÿ SimpleSlide — reguliuojamo aukščio durų lentynėlės: 2 Ÿ 5 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ MultiBox Ÿ MoistControl daržovių stalčiui Šaldiklis Ÿ Automatinis atitirpinimas - No Frost Ÿ SpaceBox 38 l. Ÿ 3 stalčius šaldytam maistui laikyti

Matmenys (AxPxG): 185 × 60 × 64 cm

Gorenje Ora-Ïto Ÿ Tiekiama su rankena Ÿ Tinka indaplovėms: GV61124, GV63324X, GV65324XV Ÿ Fasadas tiekiamas nesumontuotas

Matmenys (AxPxG): 71,7 × 59,6 × 5,5 cm

NAUJIENA

NRKORA62E

438791

Šaldytuvas-šaldiklis

A++

Energijos klasė

Ÿ FreshZone Ÿ Kiaušinių / Ledo dėklas: 1x7 Ÿ SimpleSlide — reguliuojamo aukščio durų lentynėlės: 2 Ÿ 5 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ MultiBox Ÿ MoistControl daržovių stalčiui Šaldiklis Ÿ Automatinis atitirpinimas - No Frost Ÿ SpaceBox 38 l. Ÿ 3 stalčius šaldytam maistui laikyti

Matmenys (AxPxG): 185 × 60 × 64 cm

Gorenje Ora-Ïto Ÿ Tiekiama su rankena Ÿ Tinka indaplovėms: GV61124, GV63324X, GV65324XV Ÿ Fasadas tiekiamas nesumontuotas

Matmenys (AxPxG): 70 × 59,6 × 5,5 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A ++ (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). 2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais. Tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 3 Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). 6 ....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis) 1

20

182883

Pilnai įmontuojamos indaplovės fasadas

Serija: Gorenje Ora-Ïto Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 235 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 221 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 85 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 18 h Ÿ Užšaldymo galia: 5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 42 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Durelės atsidaro iš kairės į dešinę Šaldytuvas Ÿ IonAir: jonizatorius šaldytuve Ÿ AdaptCool: pritaikoma sumani sistema Ÿ MultiFlow 360°: Multi 3D oro pūtimas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas

DPP-ORA-E


GORENJE RETRO KOLEKCIJA

NUO ŠALTO IKI VĖSAUS

www.gorenje.com/retro Pažangios technologijos, visiškai naujas įvaizdis ir žavūs nostalgijos akcentai. Suapvalinta išgaubta forma – tai tobulo dizaino, ekonomiškų, tausojančių aplinką ir pažangių prietaisų kolekcijos skiriamasis bruožas. Atraskite savo retro stilių! Prašmatnus, senovinis ar žaismingas? DESIGNED BY Gorenje Design Studio 21


GORENJE RETRO KOLEKCIJA

Bordeaux OR

Silver OA

Black OBK

Chic „Gorenje Retro Chic“ kolekcija labiausiai sužavės vertinančius modernią klasiką, minimalizmą, priderintus elegantiškų baldų elementus – turinčius aiškią ateities viziją, kurie vadovaujasi principu „mažiau yra daugiau“ ir siekia tobulos harmonijos. Fire Red ORD

Snow White OW

Vintage „Gorenje Retro Vintage“ kolekcija suintriguos nostalgiškus romantikus, mėgstančius natūralias spalvas. Ši kolekcija bus patraukli besimėgaujantiems klasikiniu menu ir mėgstantiems naujus, tačiau laiko patikrintų bruožų įvaizdžius.

Dark Chocolate OCH

Royal Coffee OCO

Funky „Gorenje Retro Funky“ kolekcija sukurta žaismingiems amžiniems optimistams ir žingeidiems keliautojams, kurie tiesiog trokšta būti laisvi, taip pat andrenalino ieškantiems aistruoliams, kuriems riba – Lime Green OGR

22

Raspberry Pink OP

Juicy Orange OO

tik dangus.

Champagne OC


GORENJE RETRO KOLEKCIJA

OR OA OBK OCH OCO OC

- 444689 - 444685 - 444687 - 444690 - 444686 - 444688

RK60359

++ Energijos

A

klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 2 lentynėlės durelėse Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ 1 lentynėlė pieno produktų laikymui Ÿ Gili dviejų skyrių butelių lentynėlė durelėse Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (12×) Ÿ SuperCool Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ 1 ištraukiamas stalčius Ÿ Ledukų indelis Ÿ 2 plastikiniai stalčiai užšaldytų maisto produktų laikymui

A

klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 2 lentynėlės durelėse Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ 1 lentynėlė pieno produktų laikymui Ÿ Gili dviejų skyrių butelių lentynėlė durelėse Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (12×) Ÿ SuperCool Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ Ledukų indelis Ÿ 1 metalinė lentynėlė Ÿ 1 lentyna su durelėmis Ÿ Greitas atšaldymas

A++

Gorenje Retro Collection Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 196 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 255 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 26 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 18 h Ÿ Užšaldymo galia: 2 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 42 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelės atsidaro iš dešinės į kairę Ÿ Šaldymo sistema su ventiliatoriumi Ÿ LED-light

Durelės atsidaro iš kairės į dešinę

Durelės atsidaro iš kairės į dešinę

Durelės atsidaro iš kairės į dešinę

Matmenys (AxPxG): 173,7 × 60 × 64 cm

Matmenys (AxPxG): 154 × 60 × 64 cm

OR-L - 444704 OA-L - 444705 OBK-L - 444703 OCH-L - 444707 OCO-L - 444706 OC-L - 444702

RK60359-L

A

Gorenje Retro Collection Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 229 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 229 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 92 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 21 h Ÿ Užšaldymo galia: 4 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 41 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelės atsidaro iš dešinės į kairę Ÿ Šaldymo sistema su ventiliatoriumi Ÿ LED-light

RB60299-L

Šaldytuvas-šaldiklis

++ Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 2 lentynėlės durelėse Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ 1 lentynėlė pieno produktų laikymui Ÿ Gili dviejų skyrių butelių lentynėlė durelėse Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (12×) Ÿ SuperCool Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ 1 ištraukiamas stalčius Ÿ Ledukų indelis Ÿ 2 plastikiniai stalčiai užšaldytų maisto produktų laikymui

ORD-L - 444913 OW-L - 444939 OR-L - 444785 OA-L - 444789 OC-L - 444784 OGR-L - 444787 OP-L - 444786 OO-L - 444788 OBK-L - 444790

OR-L - 444713 OBK-L - 444715 OCH-L - 444717 OCO-L - 444716 OC-L - 444712

RF60309-L

Šaldytuvas-šaldiklis

Šaldytuvas ++ Energijos

A

Gorenje Retro Collection Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 213 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 229 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 65 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 22 h Ÿ Užšaldymo galia: 4,5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 38 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelės atsidaro iš dešinės į kairę Ÿ Šaldymo sistema su ventiliatoriumi Ÿ LED-light

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 2 lentynėlės durelėse Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ 1 lentynėlė pieno produktų laikymui Ÿ Gili dviejų skyrių butelių lentynėlė durelėse Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (12×) Ÿ SuperCool Šaldiklis Ÿ Ledukų indelis Ÿ 1 lentyna su durelėmis

Matmenys (AxPxG): 188,7 × 60 × 64 cm

2

Šaldytuvas ++ Energijos

Gorenje Retro Collection Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 213 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 229 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 65 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 22 h Ÿ Užšaldymo galia: 4,5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 38 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelės atsidaro iš dešinės į kairę Ÿ Šaldymo sistema su ventiliatoriumi Ÿ LED-light

- 444898 - 444940 - 444761 - 444765 - 444760 - 444763 - 444762 - 444764 - 444769

RB60299

Šaldytuvas-šaldiklis

Gorenje Retro Collection

1

- 444692 - 444696 - 444694 - 444695 - 444693

RF60309

Šaldytuvas-šaldiklis

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 229 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 229 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 92 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 21 h Ÿ Užšaldymo galia: 4 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 41 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelės atsidaro iš dešinės į kairę Ÿ Šaldymo sistema su ventiliatoriumi Ÿ LED-light

OR OBK OCH OCO OC

ORD OW OR OA OC OGR OP OO OBK

klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 2 lentynėlės durelėse Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ 1 lentynėlė pieno produktų laikymui Ÿ Gili dviejų skyrių butelių lentynėlė durelėse Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (12×) Ÿ SuperCool Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ Ledukų indelis Ÿ 1 metalinė lentynėlė Ÿ 1 lentyna su durelėmis Ÿ Greitas atšaldymas

A++

Gorenje Retro Collection Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 196 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 255 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 26 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 18 h Ÿ Užšaldymo galia: 2 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 42 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelės atsidaro iš dešinės į kairę Ÿ Šaldymo sistema su ventiliatoriumi Ÿ LED-light

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 2 lentynėlės durelėse Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ 1 lentynėlė pieno produktų laikymui Ÿ Gili dviejų skyrių butelių lentynėlė durelėse Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (12×) Ÿ SuperCool Šaldiklis Ÿ Ledukų indelis Ÿ 1 lentyna su durelėmis

Durelės atsidaro iš dešinės į kairę

Durelės atsidaro iš dešinės į kairę

Durelės atsidaro iš dešinės į kairę

Matmenys (AxPxG): 188,7 × 60 × 64 cm

Matmenys (AxPxG): 173,7 × 60 × 64 cm

Matmenys (AxPxG): 154 × 60 × 64 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A ++ (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais. Tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio.

Energijos klasė

23


GORENJE MONARQUE

RAFINUOTI DALYKAI LAIKUI BĖGANT TAMPA NEĮKAINOJAMOMIS VERTYBĖMIS

Šaldytuvo vynui išvaizda byloja apie aukšto lygio funkcionalumą, o dėl ergonomiško dizaino prietaisu ypatingai lengva naudotis. Glotnūs metaliniai ir stikliniai paviršiai sudaro vientisą formą, kurioje matomi tik keli nuožulnių kraštų akcentai. Paprastas ir nuosaikus prietaiso dizainas žavi rafinuota klasikine elegancija. Visos kompozicijos harmonija sukuria atpalaiduojančią modernaus gyvenimo atmosferą.

24


GORENJE MONARQUE

Tobula forma Matinio aliuminio ir sidabro spalvos paviršiai puikiai derės prie bet kokio virtuvės baldų dizaino ir paįvairins gyvenimą maloniais pokyčiais bei nauja kokybe.

Puikios vyno saugojimo sąlygos Šaldytuvas vynui užtikrina puikias Jūsų mėgiamiausio vyno - net 48 butelių - visiškai paprastas saugojimo sąlygas. Dėl temperatūros diapazono sukuriama ideali aplinka bręsti tiek baltam, tiek raudonam vynui. Dėl aukšto drėgmės lygio nesideformuoja kamščiai, o kruopščiai apgalvota konstrukcija butelius apsaugo nuo nepageidaujamos vibracijos.

XWC660EF

374135

Šaldytuvas vynui Serija: Monarque

Saugumas ir patogumas

Ÿ Energijos klasė: B Ÿ Puiki vieta laikyti vynui tinkamoje temperatūroje Ÿ Bendra talpa (Bruto/ Neto): 156 / 155 l Ÿ Talpa: 48 buteliai (0,75 l) Ÿ Valdymo skydelis su temperatūros parinkimu yra viršuje Ÿ Šaldymo sistema su ventiliatoriumi Ÿ 5 ištraukiamos lentynėlės - didelės Ÿ 2 ištraukiamos lentynėlės - mažos Ÿ Vidaus apšvietimas

Stiklinės durelės padengtos specialia danga vynui apsaugoti nuo žalingų ultravioletinių spindulių, o lentynas galima elegantiškai ištraukti, todėl pasirinktą butelį galėsite išsiimti nepajudindami kitų butelių. Vienas iš daugelio šaldytuvo vynui privalumų yra tas, kad jį galima įrengti po standartiniu stalviršiu, nes prietaisas yra vėsinamas ventiliatoriaus pagalba. Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm

25


Virtuvės prietaisai

- THE INSIDE STORY

Jūsų namų istorijos. Inovatyvių sprendimų gausa, įskaitant ir unikaliąją „HomeCHEF“, su lengvai valdomu dideliu lietimui jautriu ekranu bei efektyvia „HomeMADE" orkaitės forma, užtikrina galimybę tobulai pagaminti, apskrudinti ir iškepti. Tai suteikia „Gorenje“ lyderio poziciją tarp Europoje siūlomų įmontuojamų orkaičių ir viryklių gamintojų. Intensyviai naudojant „HomeMADE“ pirolizės orkaitę, joje esanti savaiminio išsivalymo programa dabar ne tik išvalys prietaiso vidų, bet ir kepimo skardas. „Gorenje“ prietaisai puikiai tinka Jūsų virtuvės pasakojimams kurti!

26


Įmontuojamos orkaitės

Unikali inovacija, sukurta remiantis tradicine senovės krosnių konstrukcija Puikiai atrodančios, viduje skliauto formos

Rezultatas? Tolygiai iškepę, sultingi

orkaitės, dizainu panašios į tradicines,

ir traškūs patiekalai, minkšta duona

malkomis kūrenamas krosnis - tai

su idealia plutele, daugybė Jūsų

užtikrina geresnius kepimo rezultatus!

mėgstamiausių patiekalų iškeptų tiesiog

Inovatyvus „Gorenje“ įmontuojamų

teisingai - taip, kaip iki šiol svajodavote.

orkaičių dizaino sprendimas taip pat

Originalus bei įžvalgus „Gorenje“ orkaitės

apima ir tikslų kaitinimo elementų

dizaino sprendimas yra tradicinės

išdėstymą, kad būtų gauti geriausi

virtuvės pagerbimas ir produktyvaus

kepimo rezultatai. Glotnūs, apvalūs

bendradarbiavimo su žymiais tyrimų

galinės sienelės kampai ir skliautuota

institutais rezultatas. Unikali naujovė su

vidaus erdvė užtikrina efektyvesnę karšto

senovės išminties atspalviu!

oro cirkuliaciją bei vienodą jo paskirstymą

Pilnai išsitraukiantys teleskopiniai bėgeliai. Dėl saugumo ir geresnio matymo!

orkaitėje.

Išsitraukiančių teleskopinių bėgelių dėka, kepimo skardas lengva įdėti ir išimti iš

Energijos sąnaudų klasė

„FastPreheat“ – 200°C per 6 minutes

orkaitės, taip pat lengviau pažiūrėti, kaip kepa kepiniai. Dėl to žymiai sumažėja pavojus, kad gaminami patiekalai sudegs.

Energijos sunaudojimas A-20%

Dėl specialaus skliautuoto dizaino ir

Nors teleskopiniai bėgeliai jau yra

kartu veikiančių kaitinimo elementų,

standartinė įranga visuose patobulintuose

Naujosios „Gorenje“ gaminimo prietaisų

orkaitė pasiekia 200°C temperatūrą

modeliuose, bėginė sistema gali būti

kartos energijos klasė galima iki A-20%.

tik per 6 minutes. Taip yra sutaupoma

papildomai integruota į kiekvieną pažangią

„Gorenje“ virtuvės prietaisai pagaminti

maždaug 30% laiko, todėl picas, pyragus

„Gorenje“ orkaitę. Taip pat galimi pilnai

iš medžiagų, kurių net 90% gali būti

ir kitus patiekalus, kuriuos reikia gaminti

išsitraukiantys teleskopiniai bėgeliai.

perdirbamos.

įkaitintoje orkaitėje, galėsite patiekti

Teleskopiniai 3 lygiai - 242140 Bėgeliai 3/4 2 lygiai - 242177

greičiau nei bet kada anksčiau.

27


Įmontuojamos orkaitės

Ypač gili, XXL kepimo skarda

Itin didelė orkaitės talpa

Gurmanams, mėgstantiems namuose keptą

„PerfectGrill“ puikiai plutelei

duoną, lazaniją, apkepus ar kitą panašų maistą, specialiai yra sukurta ypatingai

46 cm pločio orkaitė turi 15% didesnę

Dėl „HomeMADE“ orkaitės formos

gili - 5 cm - kepimo skarda. Ji padengta

talpą – tai naujas požiūris į šių prietaisų

kepintuvas yra išdėstytas dviejuose

„EcoClean“ emalės danga, todėl skardą

vidaus dizainą. Didžiausias įmanomas

lygiuose. Toks išdėstymas garantuoja

lengva išplauti tiesiog paprastu vandeniu iš

orkaitės plotis sudaro galimybę sutalpinti

itin tolygų viso kepimo ploto kaitinimą,

čiaupo, nenaudojant jokių žalingų aplinkai

daugiau maisto produktų ant vienos

todėl kiekvieną kartą gaunami itin geri

cheminių valiklių. Be to, mažiau apsitaško

kepimo skardos tiek kepant viename

patiekalų gaminimo rezultatai! Kai

ir orkaitės sienelės, nes kepimo skardos

lygmenyje, tiek keliuose. Ypatingai

kuriuose modeliuose viršutinis kaitinimo

sienelės apsaugo jas nuo beišsiskiriančių

efektyvus viršutinio kaitinimo elemento

elementas gali būti pakreiptas žemyn,

iš gaminamų patiekalų skysčių. Orkaitės

dizainas užtikrina tolygų karščio

todėl orkaitę lengviau išvalyti.

komplektacija susideda iš plataus kepimo

paskirstymą visame skardos paviršiuje,

indų pasirinkimo: kepimo grotelės, tradicinė

todėl kepimo rezultatai visada bus tiesiog

skarda, gili skarda arba stiklinis indas.

puikūs.

Pastarieji taip pat gali būti naudojami ir kaip stilingi patiekiamų maisto produktų indai.

Kepimas keliose skardose, esančiose skirtinguose lygiuose

„OpenView“ – puikus matymas

Pasirinkus „Gorenje“ orkaitę dėl

Kai kuriuose modeliuose ypatingai didelių

Išskirtinių „Gorenje“ orkaičių modelių

„HomeMADE“ technologijos, sausainius

„HomeMADE“ orkaičių vidaus talpa gali

komplektacijose būna termozondas,

galima kepti net trijuose skirtinguose

turėti dvigubą apšvietimą. Dėl tokio

kurio pagalba galima tiksliai stebėti ir

lygiuose. Galinėje orkaitės dalyje esantis

apšvietimo ir dėl pilnai stiklinių durelių,

kontroliuoti mėsos kepimo procesą.

ventiliatorius užtikrina tolygų ir greitą

orkaitės vidus tampa gerai matomas,

Viskas, ką reikia padaryti – tai įsmeigti

karščio paskirstymą. Dėl to karšto

todėl galima nesudėtingai ir saugiai

termozondą į mėsą ir nustatyti

oro cirkuliacija yra veiksmingesnė,

prižiūrėti gaminimo procesą.

pageidaujamą temperatūrą. Valdymo

Termozondas

o gaminimo rezultatai yra tiesiog

panelėje esantis indikatorius įspės, kada

nepakartojami, tuo pačiu taupant laiką ir

mėsa iškeps taip, kaip pageidavote.

elektros energiją.

Termozondo dėka kaskart mėgausitės puikiais kepsniais!

28


Įmontuojamos orkaitės

„UltraSafe“ orkaitės durelės „UltraSafe“ keturių sluoksnių, šilumą atspindinčios durelės. Ypatinga durelių izoliacija pagerina orkaitės veikimą ir taupo energiją, o neaukšta išorinės durelių dalies temperatūra apsaugo vartotojus nuo nudegimų, ypač, kai dėl pirolizės valymo temperatūra orkaitės viduje yra ypatingai aukšta.

„GentleClose “

Naujieji „Gorenje“ orkaičių ir viryklių

nepertrauks patiekalo gaminimo proceso

modeliai dabar su specialia „GentleClose“

orkaitėje ir netrukdys Jums. Baldų

- švelniai užsidarančia sistema. Lengvo

industrijoje pažįstama elegancija ir

judesio pakanka švelniam, elegantiškam

prabanga taip pat atsikartoja ir „Gorenje“

ir tyliam durelių uždarymui, kuris

orkaitėse bei viryklėse.

Vėsios orkaitės durelės

„Gorenje“ orkaitės turi saugias ir taupančias energiją dureles „CoolDoors“ (CD). Modernesni modeliai turi trigubo stiklo, karštį atspindinčias „UltraCoolDoors“ (UCD). Efektyvi durelių izoliacija kartu su specialiais, šilumą atspindinčių stiklų sluoksniais pagerina orkaitės veikimą ir žymiai sumažina energijos sąnaudas. Neaukšta išorinės durelių dalies temperatūra, užtikrina, kad vartotojas bus apsaugotas nuo nudegimų, kai liečia orkaitės dureles.

29


Įmontuojamos orkaitės

R E VO L I U C I N I S G A M I N I M A S VO S PA L I E T U S E K R A N Ą

Globali naujovė – „STEPbake" „Gorenje“ „HomeCHEF“ orkaitė yra tiesiog

„SIMPLEbake“ yra greičiausias būdas

revoliucinė naujovė virtuvės prietaisų

pasigaminti vieną iš 9 labiausiai paplitusių

srityje. Unikalus valdymo modelis ir

kasdienių patiekalų.

logiškas meniu garantuoja puikius

„MYbake“ – tai kiekvieno virtuvės šefo

gaminimo rezultatus. Nauja ir ypatinga

fantazijos receptai. Juos lengva sukurti,

orkaitės savybė yra „STEPbake" -

įvesti ir išsaugoti.

gaminimas keliais žingsniais. Daugelio patiekalų gaminimo procesas reikalauja

„HomeCHEF“ orkaitė – tai puikus

įvairių veiksmų: temperatūros keitimo,

pasirinkimas tiek pradedančiajam

skirtingų kaitinimo tipų arba ir vieno,

kulinarui, tiek profesionalui.

„STEPbake“

ir kito. „HomeCHEF“ orkaitėje gali būti sukuriami ir užprogramuojami Jūsų

Papildomos funkcijos

asmeniniai nustatymai.

„Fast Preheat“ – greitas orkaitės įkaitinimas

Pasirinkite „PRObake“ programų rinkinį,

„StayWarm“ – reikalingos

kuris suteiks visišką gaminimo laisvę ir

temperatūros palaikymas, baigus

galimybes bei užtikrins gaminimo proceso

gaminti patiekalą

patikimumą ir visų procesų tikslumą.

„AUTObake“ - tai platus programų

„PRObake“

„WarmPlate“ – lėkščių pašildymas, prieš patiekiant šiltą maistą „FoodDefrost“ – užšaldytų maisto produktų atitirpinimas

rinkinys, net 65 patiekalai, sugrupuoti pagal kategorijas, kuriose gaminama

„MeatProbe“ – termozondas

keliais žingsniais.

„AquaClean“ – orkaitės valymas vandeniu

30

„AUTObake“


Įmontuojamos orkaitės

„HomeCHEF“ VALDYMO PRIVALUMAI Greitas ir paprastas valdymas, pagrįstas

Spalvotos patiekalų nuotraukos ir jų

Patentuota naujovė „STEPbake“

pažangiausiomis technologijomis

paruošimo instrukcijos – tai net 65

į kiekvienų namų virtuvę atneša

ir modernaus dizaino pasiekimais!

populiariausi iš anksto nustatyti receptai -

profesionalumo dvelksmą. Pasirinkite

Valdymas lietimu šioje orkaitėje yra

pateikiami orkaitės ekrane.

vienintelę orkaitę, kuri leidžia gaminimo

patobulintas. Programos ir funkcijos

procesą nustatyti pagal Jūsų mėgstamą

parenkamos pirštais slystant per ekraną.

Paprastas meniu padeda lengvai surasti

Dideliame spalvotame ekrane pateikiami

dažniausiai ruošiamus patiekalus

paprasti ir aiškūs nustatymai bei logiški

Patogu surasti dažniausiai naudojamas

Pilnai integruotas ekranas – tai dar

meniu pasirinkimai.

programas.

viena buities prietaisų technologijose

Unikalus spalvotas TFT ekranas

Automatinis "STEPbake" – tai gaminimas

valdoma paprastais prisilietimais

„HomeCHEF“ orkaitės valdymą

pagal jau žinomą seką. Galima pasirinkti

prie stiklo arba pirštais slystant

palengvina unikalus, lietimui jautrus,

siūlomą programos eigą arba nustatyti

stiklu padengtu ekranu. Šis, anksčiau

didelis ir spalvotas TFT ekranas. Jis yra

iki trijų skirtingo kaitinimo būdų,

automobilių industrijoje, mobiliuosiuose

valdomas patikimu mikroprocesoriumi,

temperatūrų ir gaminimo trukmių

telefonuose ir kituose pažangiuose

kuris veikia kaip savarankiškas

vienoje programoje. Naudodami naujas

prietaisuose naudotas sprendimas,

kompiuteris.

technologijas Jūs galite išsaugoti savo

virtuvėje naudojamas pirmą kartą! Dėl

receptus orkaitėje.

šios priežasties jis yra patikimas, beveik

žingsnių seką.

išsiskirianti naujovė! „HomeCHEF“

Aiški ir įdomi logika

nepasitaiko klaidų ir pažeidimų, yra

Tai unikalaus valdymo pagrindas bet

Logiškas ir paprastas meniu tiek

kokiuose buitiniuose prietaisuose. Ekrano

pradedantiesiems, tiek patyrusiems

stiklas atsparus pažeidimams. Tiesiog

kulinarams - tereikia tik šiek tiek pakeisti

Kalba pasirenkama iš 30 galimų

liečiant stiklą yra pasirenkamos įvairios

pradinius nustatymus.

variantų!

lengvai valomas ir puikiai atrodo.

programos ir nustatymai.

31


Įmontuojamos orkaitės

PIROLIZĖS ORKAITĖ AUKŠIAUSIOS KOKYBĖS VALYMAS: IR ORKAITEI, IR KEPIMO SKARDOMS

Aukšto lygio valymas pirolizės pagalba „Gorenje“ orkaitėse yra puikiai

leidžia optimaliai išvalyti net ir sunkiausiai

eksploatuojama pirolizės programa

pasiekiamus kampus. Specialus,

kokybiškam, savaiminiam išsivalymui.

viršutinėje orkaitės dalyje įmontuotas

Orkaitės vidus, kepimo skardos, padėklai

katalizatorius neutralizuoja kvapus ir

ir grotelės padengti specialia, atsparia

garus, kurie atsiranda valymo proceso

aukštai temperatūrai, pirolizine emale,

metu. Vartotojas gali pasirinkti vieną iš

kuri pirolizės proceso metu gali būti

trijų valymo lygių, priklausomai nuo to,

palikta orkaitėje. Pirolizės būdu valant

kaip smarkiai užterštas orkaitės vidus.

orkaitę, ji įkaista apytiksliai iki 500°C.

Programai pasibaigus, dar po 30 minučių

Kai temperatūra pasiekia 250°C, orkaitės

orkaitės durelės vėl atrakinamos. Tuomet,

durelės dėl saugumo automatiškai

naudodami paprasčiausią drėgną šluostę,

užsirakina. Aukštos temperatūros,

išvalykite pelenais pavirtusius nešvarumų

inovatyvių kaitintuvų ir ventiliatoriaus,

likučius ir valymas bus baigtas.

užtikrinančio oro cirkuliaciją, kombinacija

Aukščiausios kokybės emale „EcoClean“ padengtos orkaitės sienelės ir kepimo skardos

Lengva priežiūra su „AquaClean“ Visi orkaičių modeliai turi labai patogią „AquaClean“ funkciją. Tiesiog įpilkite

Orkaitės vidinės sienelės padengtos

pusę litro paprasto vandens iš čiaupo

„EcoClean“ emale, kuri yra tokia glotni

į kepimo skardą, įstatykite ją į orkaitę

ir hermetiška, kad geriau atspindi karštį,

ir pasirinkite funkciją „AquaClean“. Dėl

kuris labiau koncentruojasi orkaitės centre.

automatinės kaitinimo programos (70°C)

Šio inovatyvaus sprendimo dėka karštis

susidarę garai suminkštins nešvarumus

tolygiai pasiskirsto orkaitės viduje, todėl

ant orkaitės sienelių. Maždaug po

žymiai sumažina energijos sąnaudas

pusvalandžio išvalykite orkaitę drėgna

ir užtikrina puikius maisto gaminimo

šluoste. Rezultatai tiesiog stulbinantys

rezultatus. „EcoClean“ emalinė danga

- nenaudojami jokie cheminiai valikliai ir

apsaugo orkaitės vidaus sieneles ir kepimo

tausojama aplinka.

skardas nuo riebalų prikepimo.

32


Įmontuojamos orkaitės

323870

SVARBIAUSI PRIVALUMAI „StayWarm“ – maisto temperatūros palaikymas orkaitėje „WarmPlate“ – lėkščių pašildymas

„DirecTOUCH“ – LCD lietimui jautrus ekranas

Atitirpinimas

„HomeMADE“ – inovatyvi orkaitės vidaus forma

Tradicinis kaitinimas

„HomeCHEF“– unikalus valdymo lietimu ekranas

Apatinis kaitinimo elementas ir ventiliatorius

„AquaClean“ – valymas su 0,5 l vandens

„BigSpace“ – ypatingai didelė orkaitės talpa 65 l

Apatinis ir žiedinis kaitinimo elementai

„FastPreheat“ – greitas orkaitės įkaitinimas – 200 °C per 6 minutes „PerfectGrill“ – kepintuvas tolygiam rezultatui

Žiedinis kaitinimo elementas/Konvekcija

„PyrolysSupreme“ – automatinis orkaitės ir kepimo skardų valymas „GentleClose“ - švelnus durelių užsidarymas

„DynamiCooling“ – vėsios orkaitės šoninės sienelės

Mažas kepintuvas

Termozondas

Ventiliatorius ir didelis kepintuvas

Didelis kepintuvas

33


Įmontuojamos orkaitės

BO9950AX

323870

Įmontuojama orkaitė

232192

Įmontuojama orkaitė

A-20%

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 dB(A) Ÿ Nominali galia: 3,3 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Termozondas Ÿ Orkaitės durelių užraktas Ÿ GentleClose Ÿ Atlenkiamas viršutinis kaitinimo elementas, kad būtų lengviau valyti Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Teleskopiniai bėgeliai Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os)

BO8730AX

Energijos klasė

Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Stiklinė kepimo keptuvė (-s) Ÿ HomeChef – lietimui jautrus ekranas Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Greitas įkaitinimas, Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, Indų pašildymas, Šilumos palaikymas, AquaClean

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

261280

Įmontuojama orkaitė

Pure Design

A-20%

Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Greitas įkaitinimas, Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, Indų pašildymas, Šilumos palaikymas, AquaClean

BO7321AWG

A-20%

420366

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 dB(A) Ÿ Nominali galia: 3,3 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Įspaudžiamos rankenėlės Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Termozondas Ÿ GentleClose Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Ekranas su jutikliniu valdymu ir mėsos kepimo termometras

A-20%

Energijos klasė

Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Greitas įkaitinimas, Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean

BO7321ABG

420365

Įmontuojama orkaitė

Energijos klasė

A-20% Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 dB(A) Ÿ Nominali galia: 3,3 kW Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Įspaudžiamos rankenėlės Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ GentleClose Ÿ Ekranas su jutikliniu valdymu

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

34

Pure Design

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Įmontuojama orkaitė

Bendra informacija Ÿ Tradicinis kaitinimas, Ÿ Energijos klasė1: A-20% Karštas oras, Ÿ Energijos sąnaudos: Atšildymas, 0,79 kWh (ventiliacija), Apatinis kaitinimas ir ven0,87 kWh (tradicinis) tiliatorius, Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 Apatinis kaitinimas su dB(A) karštu oru (Picos funkcija), Ÿ Nominali galia: 3,3 kW Greitas įkaitinimas, Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. Kepintuvas, katalogo pabaigoje Didelis kepintuvas, Orkaitė Kepintuvas su ventiliaŸ Daugiafunkcinė orkaitoriumi, tė - 65 l AquaClean Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Įspaudžiamos rankenėlės Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Termozondas Ÿ GentleClose Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Ekranas su jutikliniu valdymu ir mėsos kepimo termometras

1

Energijos klasė

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

BO7510AW-1

382491

Įmontuojama orkaitė

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 dB(A) Ÿ Nominali galia: 3,3 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Termozondas Ÿ GentleClose Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Teleskopiniai bėgeliai Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ DirecTOUCH display

BO7500AX

Energijos klasė

Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas).

6

A-20% Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 dB(A) Ÿ Nominali galia: 3,3 kW Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Įspaudžiamos rankenėlės Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ GentleClose Ÿ Ekranas su jutikliniu valdymu

Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis)

Energijos klasė


Įmontuojamos orkaitės

BO7310BX

232198

Įmontuojama orkaitė

Allure

232156

Įmontuojama orkaitė

A-20%

Energijos klasė

A-20%

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 dB(A) Ÿ Nominali galia: 3,3 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ GentleClose Ÿ Ekranas su jutikliniu valdymu

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

407144

Įmontuojama orkaitė

Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean

BO7120AB

A-20% Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 dB(A) Ÿ Nominali galia: 3,3 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Įspaudžiamos rankenėlės Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ GentleClose

Energijos klasė

Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

407158

BOP8858AX

303635

Įmontuojama orkaitė - Pirolizė

Energijos klasė

A-20%

Ÿ Tradicinis kaitinimas, Bendra informacija Karštas oras, Ÿ Energijos klasė1: A-20% Atšildymas, Ÿ Energijos sąnaudos: Apatinis kaitinimas ir ven0,79 kWh (ventiliacija), tiliatorius, 0,87 kWh (tradicinis) Apatinis kaitinimas su Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 karštu oru (Picos funkcija), dB(A) Kepintuvas, Ÿ Nominali galia: 3,3 kW Didelis kepintuvas, Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. Kepintuvas su ventiliakatalogo pabaigoje toriumi, Orkaitė AquaClean Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Įspaudžiamos rankenėlės Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ GentleClose

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 dB(A) Ÿ Nominali galia: 3,3 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Įspaudžiamos rankenėlės Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ GentleClose

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas).

407156

Energijos klasė

Įmontuojama orkaitė

A-20%

BO7120AX

Įmontuojama orkaitė

Ÿ Tradicinis kaitinimas, Bendra informacija Karštas oras, Ÿ Energijos klasė1: A-20% Atšildymas, Ÿ Energijos sąnaudos: Apatinis kaitinimas ir ven0,79 kWh (ventiliacija), tiliatorius, 0,87 kWh (tradicinis) Apatinis kaitinimas su Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 karštu oru (Picos funkcija), dB(A) Kepintuvas, Ÿ Nominali galia: 3,3 kW Didelis kepintuvas, Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. Kepintuvas su ventiliakatalogo pabaigoje toriumi, Orkaitė AquaClean Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Įspaudžiamos rankenėlės Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Ekranas su jutikliniu valdymu

BO7120AW

1

BO7310AX

6

Energijos klasė

Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean

A

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 dB(A) Ÿ Nominali galia: 3,3 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 60 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ UCDQ - Ultra Cool Door Quadro Ÿ Termozondas Ÿ Orkaitės durelių užraktas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ GentleClose Ÿ DirecTOUCH display

Energijos klasė

Ÿ Sukamas kepsnių iešmas Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Greitas įkaitinimas, Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, Indų pašildymas, Šilumos palaikymas, Pirolizė

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis)

35


Įmontuojamos orkaitės

BOP7558AX

303610

Įmontuojama orkaitė - Pirolizė

Pure Design

ECD615EX

236933

Stiklokeraminė kaitlentė

A

Energijos klasė

BC7310AX

261278

Įmontuojama orkaitė

Nerūdijančio plieno rėmelis

Pure Design

A-20%

Ÿ Ekranas su jutikliniu valBendra informacija dymu ir mėsos kepimo Ÿ Energijos klasė1: A termometras Ÿ Energijos sąnaudos: Ÿ Sukamas kepsnių iešmas 0,79 kWh (ventiliacija), Ÿ Tradicinis kaitinimas, 0,87 kWh (tradicinis) Karštas oras, Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 Atšildymas, dB(A) Apatinis kaitinimas ir venŸ Nominali galia: 3,3 kW tiliatorius, Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. Apatinis kaitinimas su katalogo pabaigoje karštu oru (Picos funkcija), Orkaitė Greitas įkaitinimas, Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė Kepintuvas, - 60 l Didelis kepintuvas, Ypač didelis kepimo pavirKepintuvas su ventiliašiaus plotas toriumi, Ÿ Įspaudžiamos rankenėlės Pirolizė Ÿ UCDQ - Ultra Cool Door Quadro Ÿ GentleClose Ÿ Termozondas Ÿ Orkaitės durelių užraktas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda

Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 7,1 kW Ÿ Gali būti naudojamas tik su: BC7310AX Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Likutinės šilumos indikatorius

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 dB(A) Ÿ Nominali galia: 10,4 kW Ÿ Gali būti naudojamas tik su: ECD615EX Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ UCD (Ypač vėsios durelės) Ÿ GentleClose Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Ekranas su jutikliniu valdymu

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Matmenys (AxPxG): 4,9 × 59,4 × 51 cm

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

1

36

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas).

6

....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis)

Energijos klasė

Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean


Kaitlentės

GURMANO MALONUMŲ MENIU

Pažangi indukcinė technologija suteikia papildomos galios įvairių modelių ir matmenų kaitvietėms. Specialios funkcijos pagrindinį sprendimą pakelia į naują lygį, todėl kaitlentę lengviau naudoti, maisto gaminimo procesas tampa visiškai aiškus, jį lengva valdyti. • • • • •

„XtremePower“: nepaprasta indukcinių kaitlenčių galia Universalus pasirinkimas: indukcija, „HiLight" arba dujos Įvairūs matmenys Išmoningi, vartotojui pritaikyti deriniai Kokybiškos medžiagos ir komponentai

37


Kaitlentės

„XtremePower“ indukcinės kaitlentės: tikrasis galios proveržis „Gorenje“ „XtremePower“ indukcinės kaitlentės pasižymi nepaprasta galia! Esant aktyviai „PowerBoost“ funkcijai, suveikia iš pažangiausių medžiagų pagamintos didelio našumo indukcinės ritės ir du dvigubos veikimo galios aušinimo ventiliatoriai, kad į kaitlentę butų tiekiama papildoma galia. Dėl sumaniai pritaikyto elektroninio kaitviečių perjungimo, galia paskirstoma į įmontuotas indukcines rites taip, kad maistą būtų galima gaminti ant visų kaitviečių esant didžiausiam galios nustatymui!

Sparta ir ekonomiškumas Laikas, kurio reikia 2 litrams vandens įkaitinti nuo 15 iki 90°C temperatūros (minutėmis): „XtremePower" indukcija 4,2 min. „XtremePower" indukcija be „PowerBoost“ funkcijos

5,7 min.

Indukcija su „PowerBoost“ funkcija

„PowerBoost“ didesnei indukcijos galiai Dėl „Powerboost“ indukcinės kaitlentės našumas tampa dar didesnis.

6,5 min.

Indukcija

7,1 min.

„HiLight“ kaitlentė

10 min.

Sujungiamos, lanksčiai naudojamos indukcinės kaitvietės Kai kuriuose „XtremePower“ indukcinių

galima naudoti nepriklausomai arba jas

kaitlenčių modeliuose dvi nepriklausomas

galima pagal poreikį sujungti į vieną

kaitvietes galima sujungti į vieną didelę

didelę kaitvietę, ant kurios būtų galima

kaitvietę. Taigi, kaitlentę galima priderinti

dėti didelius ovalo formos gaminimo

prie turimų gaminimo indų dydžio ir

indus (pvz., skirtus kepti žuviai).

formos, o naudojant sujungtą didelę

Naudojant „PowerBoost“ funkciją, ant šių

kaitvietę galima pilnai išnaudoti indukcinę

kaitviečių maistas bus gaminamas dar

technologiją ir turimą erdvę. Kaitvietes

sparčiau.

38

Momentinė reakcija Indukcinės technologijos esmė yra tokia, kad kaitinamas tik po gaminimo indu esantis paviršius, o ne visa kaitlentė. Todėl šalia esantis kaitlentės paviršius, kuris neturi sąlyčio su indu, išlieka vėsus, jį galima saugiai liesti. Kai nuo kaitvietės nuimamas indas arba ji yra išjungiama, kaitlentės paviršius greitai atvėsta. Indukcinė kaitvietė reaguoja akimirksniu, todėl nėra skysčio išsiliejimo pavojaus.

Itin lengva valyti Kadangi kaitlentėje kaista tik tiesiai po gaminimo indu esantis paviršius, nereikia jaudintis, kad teks intensyviai ją valyti išsiliejus skysčiui - prie kaitlentės niekas neprilimpa ir neprikepa. Jei gaminant skystis vis dėlto išsilieja, tiesiog nuvalykite jį nuo kaitlentės audiniu, sudrėkintu paprastu vandeniu iš čiaupo. „SuperSilent“ savybė Dėl išmanaus indukcinių ričių persijungimo ir pažangių sudėtinių dalių naudojimo indukcinėse kaitlentėse, jų veikimas tampa tylesnis.


Kaitlentės

Dvi arba trys praplėtimo zonos bei ovalo formos kaitvietės arba žuvies kepsniams gaminti. Tiesiog Dviejų arba trijų praplėtimo zonų kaitvietę

įjungę papildomas praplėtimo zonas

galima tiksliai priderinti prie įvairių

galite pagal poreikį padidinti kaitvietę ir

naudojamų gaminimo indų. Ovalo formos

taip taupyti elektros energiją.

kaitvietė idealiai tinka dideliems mėsos

„SmartControl“ paprastas valdymas

„SoftMelt“ funkcija

„StayWarm“ funkcija

Kiekviena kaitvietė turi savo modulį ir

Naudojant „SoftMelt“ funkciją kaitvietėje

Naudojant „StayWarm“ funkciją

lietimu valdomą programų laikmatį. Todėl

palaikoma nekintanti 42°C temperatūra,

pagamintą maistą galima išlaikyti

kiekvienai kaitvietei galima nustatyti

todėl be jokio papildomo vargo galite

optimalios temperatūros – 70°C. Maistas

atskirą gaminimo laiką, kuriam praėjus,

tirpdyti medų, sviestą, šokoladą ir pan. Šis

išsaugos savo aromatą ir išliks šiltas, todėl

programų laikmatis automatiškai išjungs

nustatymas taip pat tinka užšaldytiems

jį bus galima patiekti vėliau. Naudojant

atitinkamą kaitvietę apie tai pranešdamas

patiekalams ir nedideliems užšaldytų

šias pažangias funkcijas maisto gaminimo

garsiniu signalu. Funkcijos yra pažymėtos

daržovių kiekiams atitirpdyti.

procesas tampa paprastesnis, išvengiama

šiuolaikiškais, lengvai suprantamais

prietaisų perkaitinimo ir taupoma

simboliais.

energija. Tai puikus maisto gaminimo galimybių papildymas!

„StopGo“: saugaus gaminimo funkcija „StopGo“ funkcija akimirksniu išjungia visas kaitvietes išsaugodama esamus nustatymus, o maisto gaminimo procesą galima atkurti paprastu prisilietimu. Todėl gaminimo metu išsiliejus skysčiui, aktyvuokite „StopGo“ funkciją, kad galėtumėte išsiliejusį skystį nuvalyti ir tęsti gaminimą. „StopGo“ funkcija padės valdyti gaminimo procesą net ir tuo atveju, kai dėl kokių nors priežasčių jis yra pertraukiamas.

39


Kaitlentės

Domino: suprojektuota asmenybei Iš kaitlenčių su dvejomis kaitvietėmis galima sudaryti bet kokius poreikius atitinkančius derinius. „Gorenje“ asortimentą sudaro stiklokeraminės kaitlentės su „HiLight“ technologija arba indukciniais degikliais, taip pat kaitlentės su dviem dujiniais arba vienu trigubu (WOK) degikliu

Domino kaitlenčių juostelė

144079

Nerūdijančio plieno juostelę, skirtą kaitlentėms sujungti, galima įsigyti atskirai.

AC

ASC

AX

Kraštų dizaino estetika ir saugumas Aukštos kokybės kaitlentėse svarbi

su trimis skirtingomis kraštų apdailomis.

kiekviena detalė: tiek dėl saugumo, tiek dėl

Galima rinktis tarp klasikinių užapvalintų,

harmoningos estetinės vientisos virtuvės

nuožulnių ir nerūdijančio plieno kraštų.

idėjos. Dėl šios priežasties, „Gorenje“

Individualiose kaitlentėse galima suderinti

stiklokeraminės kaitlentės pateikiamos

šiuos skirtingus kraštų apdailos tipus.

WOK degiklis Padidintos galios dujinis degiklis su trijų lygių liepsnos žiedais įkaitina keptuvę greičiau ir suteikia galimybę iškepti maisto produktus tik per keletą minučių.

Dujos ant stiklo Stiklo kaitlentės gali turėti dvi arba keturias dujines kaitvietes. Ketaus puodų laikikliai užtikrina stabilumą ir optimaliausias gaminimo sąlygas. Dėl glotnaus stiklo paviršiaus, kaitlentę valyti itin paprasta.

40


Kaitlentės

380114

IS648AC

380114

Indukcinė kaitlentė Nuožulnūs krašteliai

SVARBIAUSI PRIVALUMAI „XtremePower“ – tikrasis greitas įkaitinimas „PowerBoost“ – padidinta galia „SmartControl“ – atskiras kiekvienos kaitvietės valdymas „BoilControl“ – apsauga nuo skysčio išsiliejimo, kai užverda „StopGo“ – saugaus gaminimo funkcija

„StayWarm“ – pagaminto maisto temperatūros palaikymas „SoftMelt“ – maisto produktų atitirpinimas žemoje temperatūroje „SuperSilent“ – itin tylus veikimas

Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 7,4 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 190×220 mm, 2,3/3,7 kW, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 190×220 mm, 2,3/3,7 kW, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 190×220 mm, 2,3/3,7 kW, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 190×220 mm, 2,3/3,7 kW

Ÿ SliderTouch Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Laikmatis Ÿ StayWarm Ÿ Automatinio užvirimo funkcija Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

Matmenys (AxPxG): 4,9 × 60 × 51 cm

41


Kaitlentės

111 cm

IS1141AC

IT951AC

314252

Indukcinė kaitlentė

280132

Indukcinė kaitlentė

Nuožulnūs krašteliai

Nuožulnūs krašteliai

Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 7,4 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210 mm, 2,3/3,7 kW, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 210 mm, 2,3/3,7 kW, Vidurinioji (-ysis) kairioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, Vidurinioji (-ysis) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW Ÿ SliderTouch Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Laikmatis Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Automatinio užvirimo funkcija Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 11,1 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, Priekinė (-is) vidurinioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, Galinė (-is) vidurinioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 260 mm, 2,6/3,7 kW

Matmenys (AxPxG): 4,3 × 111 × 41 cm

Matmenys (AxPxG): 4,8 × 90 × 52 cm

IS741AC

337009

Indukcinė kaitlentė

Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 7,4 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210 mm, 2,3/3,7 kW, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,4/2,2 kW, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW,

IT712ASC

384838

Indukcinė kaitlentė

Nuožulnūs krašteliai Ÿ SliderTouch Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Laikmatis Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Automatinio užvirimo funkcija Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

Matmenys (AxPxG): 4,6 × 77 × 52 cm

42

337008

Indukcinė kaitlentė

Nuožulnūs krašteliai Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 7,4 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210 mm, 2,3/3,7 kW, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,4/2,2 kW, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW,

IS641AC

Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 5 Ÿ Laikmatis Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Automatinio užvirimo funkcija Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

Užapvalinti kampai Ÿ SliderTouch Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Laikmatis Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Automatinio užvirimo funkcija Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

Matmenys (AxPxG): 4,7 × 60 × 51 cm

Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 7,1 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 185 mm, 1,4/2 kW, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 165 mm, 1,2/1,4 kW, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 165 mm, 1,2/1,4 kW, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 205 mm, 2/2,3 kW

Ÿ Sensorinis valdymas Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Laikmatis Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

Matmenys (AxPxG): 5,5 × 74,8 × 51 cm


Kaitlentės

IT612ASC

385971

Indukcinė kaitlentė

ECT680AC

Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 7,1 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 185 mm, 1,4/2 kW, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 165 mm, 1,2/1,4 kW, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 165 mm, 1,2/1,4 kW, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 205 mm, 2/2,3 kW

231957

ECT610AX

231971

Matmenys (AxPxG): 5,4 × 60 × 51 cm

Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 6,5 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light

Ÿ Sensorinis valdymas Ÿ StopGo Ÿ Laikmatis Ÿ StayWarm Ÿ Automatinio užvirimo funkcija Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

EC630ASC

251234

Stiklokeraminė kaitlentė

Nerūdijančio plieno rėmelis Ÿ Sensorinis valdymas Ÿ StopGo Ÿ Laikmatis Ÿ StayWarm Ÿ Automatinio užvirimo funkcija Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 7,1 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210/175/120 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 265×170 mm, 2,4 kW, Hi-Light

Matmenys (AxPxG): 5,4 × 75 × 51 cm

Stiklokeraminė kaitlentė

Nuožulnūs krašteliai

231977

Nuožulnūs krašteliai Ÿ Sensorinis valdymas Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Laikmatis Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

Matmenys (AxPxG): 5,6 × 60 × 51 cm

Stiklokeraminė kaitlentė

ECT780AC

Stiklokeraminė kaitlentė

Nuožulnūs krašteliai Ÿ Sensorinis valdymas Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Laikmatis Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

Matmenys (AxPxG): 5,6 × 60 × 51 cm

Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 7,1 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210/175/120 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 265×170 mm, 2,4 kW, Hi-Light

384839

Indukcinė kaitlentė

Užapvalinti kampai Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 7,1 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 185 mm, 1,4/2 kW, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 165 mm, 1,2/1,4 kW, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 165 mm, 1,2/1,4 kW, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 205 mm, 2/2,3 kW

IT612AC

Užapvalinti kampai Ÿ Sensorinis valdymas Ÿ Automatinio užvirimo funkcija Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

Matmenys (AxPxG): 5,6 × 59,4 × 51 cm

Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 6,4 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Likutinės šilumos indikatorius

Matmenys (AxPxG): 9,2 × 60 × 51 cm

43


Kaitlentės

GCS64C-1

695090

IT310AC

241693

Indukcinė kaitlentė

Dujinė stiklokeraminė kaitlentė

Nuožulnūs krašteliai

Nuožulnus priekis

Nuožulnus priekis Priedai Ÿ Nerūdijančio plieno juostelę Domino kaitlentėms sujungti (144079) galima jsigyti atskirai

Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 3,65 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is): 160 mm, 1,4 kW, Galinė (-is): 200 mm, 2,3/3 kW, indukcinė Ÿ Sensorinis valdymas Ÿ PowerBoost: 1 Ÿ Laikmatis Ÿ Likutinės šilumos indikatorius

Matmenys (AxPxG): 10,5 × 60 × 51 cm

Matmenys (AxPxG): 7,2 × 30 × 51 cm

Dujinė kaitlentė

231895

GC340AC

Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 2,9 kW Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is): 180/120 mm, 1,7 kW, „HiLight“ – dviguba virimo zona, Galinė (-is): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light Ÿ Sensorinis valdymas Ÿ Automatinio užvirimo funkcija Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

Priedai Ÿ Nerūdijančio plieno juostelę Domino kaitlentėms sujungti (144079) galima jsigyti atskirai

Matmenys (AxPxG): 6,6 × 30 × 51 cm

241665

Dujinė stiklokeraminė kaitlentė

Domino kaitlenčių juostelė

Nuožulnus priekis uždegimas Bendra informacija Ÿ Nominali galia (paviršius): Ÿ Apsauga nuo dujų nutekėjimo 8,3 kW, indukcinė, Ÿ Pridedamos ketaus Ÿ Originaliai pritaikyta grotelės dujoms TG, tačiau gali būti pritaikyta gamtinėms (NG) ar suskystintoms dujoms (LG) Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 69 mm, 1,9 kW, indukcinė,, Įprastas degiklis, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 46 mm, 1 kW, indukcinė,, Ekonomiškas degiklis, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 69 mm, 1,9 kW, indukcinė,, Įprastas degiklis, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 132 mm, 3,5 kW, indukcinė,, Trigubas degiklis Ÿ Elektrinis dujinių degiklių

Priedai Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 0,002 kW, Ÿ Nerūdijančio plieno juostelę Domino indukcinė, kaitlentėms sujungti Ÿ Nominali galia (paviršius): (144079) galima jsigyti 4 kW, indukcinė, atskirai Ÿ Originaliai pritaikyta dujoms TG, tačiau gali būti pritaikyta gamtinėms (NG) ar suskystintoms dujoms (LG) Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is): 55 mm, 1 kW, indukcinė,, Ekonomiškas degiklis, Galinė (-is): 100 mm, 3 kW, indukcinė,, Didelis degiklis Ÿ Elektrinis dujinių degiklių uždegimas Ÿ Apsauga nuo dujų nutekėjimo Ÿ Pridedamos ketaus grotelės

Matmenys (AxPxG): 10,7 × 58 × 51 cm

Matmenys (AxPxG): 10,7 × 30 × 51 cm

44

241650

Stiklokeraminė kaitlentė

kW, indukcinė,, Įprastas Bendra informacija degiklis Ÿ Nominali galia: 0,001 kW, Ÿ Elektrinis dujinių degiklių indukcinė, uždegimas Ÿ Nominali galia (paviršius): Ÿ Apsauga nuo dujų 7,5 kW, indukcinė, nutekėjimo Ÿ Originaliai pritaikyta Ÿ Pridedamos ketaus dujoms TG, tačiau gali grotelės būti pritaikyta gamtinėms (NG) ar suskystintoms dujoms (LG) Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 90 mm, 3 kW, indukcinė,, Didelis degiklis, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 50 mm, 1 kW, indukcinė,, Ekonomiškas degiklis, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 60 mm, 1,75 kW, indukcinė,, Įprastas degiklis, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 60 mm, 1,75

G6N50AX

ECT330AC

Ÿ Dabar galite susikurti tokią kaitlentę, kokios pageidaujate. Ÿ Kombinuokite stiklokeraminę Domino serijos kaitlentę su indukcine ar dujinių degiklių kaitlente Ÿ Nerūdijančio plieno juostelę, skirtą kaitlentėms sujungti, galima įsigyti atskirai.

340417


Viryklės

VIRYKLĖS, PRITAIKYTOS JŪSŲ POREIKIAMS

Dėl gausos novatoriškų sprendimų „Gorenje“ viryklės užima pirmaujančią vietą Europoje. Daugybė kaitlenčių derinių ir efektyvus „HomeMade“ orkaitės dizainas užtikrina puikius maisto gaminimo rezultatus. Specialios vartotojui pritaikytos savybės ir ergonomiškas dizainas dar labiau supaprastina maisto gaminimo procesą. • • • • •

Platus modelių pasirinkimas „HomeMade“: efektyvi orkaitės vidaus forma, paremta senovės krosnių konstrukcija Optimalus maisto gaminimo sistemų ir specialių funkcijų derinys užtikrina optimalų gaminimo rezultatą A-20% energijos sąnaudų klasė Aukščiausios kokybės medžiagos ir ergonomiškumas užtikrina lengvą valdymą, priežiūrą ir saugumą

45


Viryklės

Gaminimas indukciniu būdu Dėl indukcinės technologijos kaitinamas tik po gaminimo indu esantis paviršius. Kaitlentės paviršius, kuris neturi sąlyčio su indu, yra vėsus, jį galima saugiai paliesti. Kai nuimamas indas arba kaitlentė išjungiama, jos paviršius greitai atvėsta. Indukcinės kaitvietės pasižymi momentine reakcija, todėl nėra pavojaus, kad išsiliejus skysčiui gaminant maistą, Jums teks vargti intensyviai valant kaitlentę. Galite lengvai reguliuoti temperatūrą, kai gaminate įvairius padažus, lydote šokoladą arba atliekate kitus maisto gaminimo proceso darbus, kur svarbu tiksliai nustatyti temperatūrą. Pagrindiniai indukcinių kaitlenčių privalumai – tai greitis, ekonomiškumas, lengvas valymas ir saugumas.

Viryklių įvairovė

Tobulas valdymo rankenėlių ir durelių rankenos dizainas

Platus viryklių asortimentas buvo sukurtas

Dėl ergonomiško rankenėlių dizaino jas ne

taip, kad maisto gaminimo procesas taptų

tik patogu tvirčiau paimti, o pirštai ant jų

aukščiausio lygio. Naujosios viryklės – tiek

paviršiaus neslysta, bet ir lengva valdyti

elektrinės, tiek dujinės, taip pat šių abiejų

situaciją bet kuriuo momentu. Kai kuriuose

variantų deriniai – yra galimos

modeliuose rankenėlės yra įspaudžiamos.

50 cm arba 60 cm pločio. Lengvą valdymą

Kai viryklė išjungiama, rankenėlės tiesiog

užtikrina apgalvotas dizainas, daili ir

įspaudžiamos į valdymo panelę – taip

ergonomiška valdymo rankenėlių forma

saugiau, viryklė yra lengviau valoma, jau

„Gorenje“ viryklių įrengtas patogus

bei elektroninis programuojamas laikmatis.

nekalbant apie didesnį dailaus, glotnaus

stalčius, kuriame pakanka vietos kepimo

Pažangesniuose modeliuose integruotas

paviršiaus estetinį grožį. Metalinė rankena

skardoms ir kitiems gaminimo reikmenims

jutiklinis valdymas, todėl maisto gaminimas

ant orkaitės durelių yra tobulesnio,

laikyti.

tampa dar paprastesniu.

ergonomiško dizaino, todėl ją galima patogiau paimti.

46

Patogus virtuvės reikmenų laikymo stalčius


Viryklės

326670

SVARBIAUSI PRIVALUMAI A-20 % energijos sąnaudų klasė

„PowerBoost“ – padidinta galia

Ventiliatorius ir mažas kepintuvas

„BoilControl“ – apsauga nuo skysčio išsiliejimo, kai užverda „HomeMADE“ – inovatyvi orkaitės vidaus forma

Atitirpinimas

Ventiliatorius ir didelis kepintuvas

Tradicinis kaitinimas

„BigSpace“ – ypatingai didelė orkaitės talpa 65 l

Apatinis kaitinimo elementas ir ventiliatorius

„StayWarm“ – maisto temperatūros palaikymas orkaitėje „WarmPlate“ – lėkščių pašildymas

„FastPreheat“ – greitas orkaitės įkaitinimas – 200°C per 6 minutes „PerfectGrill“ – kepintuvas tolygiam rezultatui Dujinė orkaitė

Apatinis ir žiedinis kaitinimo elementai

Picos programa

Žiedinis kaitinimo elementas/Konvekcija

„AquaClean“ – valymas su 0,5 l vandens

Termozondas

Mažas kepintuvas

Didelis kepintuvas

47


Viryklės

EIT67753BX-1

326670

Indukcinė viryklė

Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Termozondas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Teleskopiniai bėgeliai Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ DirecTOUCH display Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Greitas įkaitinimas, Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, Indų pašildymas, Šilumos palaikymas, AquaClean

386643

Indukcinė viryklė

Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Termozondas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Teleskopiniai bėgeliai Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ DirecTOUCH display Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Greitas įkaitinimas, Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, Indų pašildymas, Šilumos palaikymas, AquaClean

A-20%

Energijos klasė

Ÿ Įspaudžiamos rankenėlės Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Termozondas Ÿ GentleClose Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Ekranas su jutikliniu valdymu ir mėsos kepimo termometras Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Greitas įkaitinimas, Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean

EI67322AX

386636

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm

A-20%

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 52 dB(A) Ÿ Nominali galia: 10,4 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 185 mm, 1,4/2 kW, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 165 mm, 1,2/1,4 kW, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 165 mm, 1,2/1,4 kW, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Automatinio užvirimo funkcija Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas

Energijos klasė

Ÿ Įspaudžiamos rankenėlės Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Termozondas Ÿ GentleClose Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Ekranas su jutikliniu valdymu ir mėsos kepimo termometras Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Greitas įkaitinimas, Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean

EI67322AW

386642

Indukcinė viryklė

A-20%

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 52 dB(A) Ÿ Nominali galia: 10,4 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 185 mm, 1,4/2 kW, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 165 mm, 1,2/1,4 kW, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 165 mm, 1,2/1,4 kW, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Automatinio užvirimo funkcija Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

386652

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm

Indukcinė viryklė

Pure Design

48

Energijos klasė

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm

EI67552AW

1

A-20% Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 52 dB(A) Ÿ Nominali galia: 10,7 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,4/2,2 kW, indukcinė, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, indukcinė, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 210 mm, 2,3/3,7 kW, indukcinė, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, indukcinė Ÿ Sensorinis valdymas Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Laikmatis Ÿ Automatinio užvirimo funkcija Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

EI67552AX

Indukcinė viryklė

Energijos klasė

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 52 dB(A) Ÿ Nominali galia: 10,4 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 185 mm, 1,4/2 kW, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 165 mm, 1,2/1,4 kW, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 165 mm, 1,2/1,4 kW, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Automatinio užvirimo funkcija Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas

326671

Indukcinė viryklė

A-20% Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 52 dB(A) Ÿ Nominali galia: 10,7 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,4/2,2 kW, indukcinė, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, indukcinė, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 210 mm, 2,3/3,7 kW, indukcinė, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, indukcinė Ÿ Sensorinis valdymas Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Laikmatis Ÿ Automatinio užvirimo funkcija Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

EIT67753BW-1

Energijos klasė

Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Ekranas su jutikliniu valdymu Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas).

6

A-20%

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 52 dB(A) Ÿ Nominali galia: 10,4 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 185 mm, 1,4/2 kW, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 165 mm, 1,2/1,4 kW, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 165 mm, 1,2/1,4 kW, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Automatinio užvirimo funkcija Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Ekranas su jutikliniu valdymu Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm

....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis)

Energijos klasė


Viryklės

EI57166AX

375286

Indukcinė viryklė

A-10%

Energijos klasė

Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 59 l Ÿ Dvigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Tradicinis kaitinimas, Grilis, Karštas oras, Atšildymas, Grilis su ventiliatoriumi, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Šilumos palaikymas, AquaClean, Pizza funkcija

Matmenys (AxPxG): 90 × 50 × 60 cm

232279

Stiklokeraminė viryklė

A-20%

Energijos klasė

Ÿ Įspaudžiamos rankenėlės Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Termozondas Ÿ GentleClose Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Ekranas su jutikliniu valdymu ir mėsos kepimo termometras Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Greitas įkaitinimas, Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm 1

A-10%

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-10% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,71 kWh (ventiliacija), 0,79 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 53 dB(A) Ÿ Nominali galia: 10,5 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 185 mm, 1,4/2 kW, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 165 mm, 1,2/1,4 kW, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 165 mm, 1,2/1,4 kW, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Automatinio užvirimo funkcija Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

Energijos klasė

Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 59 l Ÿ Dvigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Tradicinis kaitinimas, Grilis, Karštas oras, Atšildymas, Grilis su ventiliatoriumi, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Šilumos palaikymas, AquaClean, Pizza funkcija

EC67321RB

261275

A-20%

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 46 dB(A) Ÿ Nominali galia: 10,2 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180/120 mm, 1,7 kW, HiLight Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas

Energijos klasė

Ÿ Įspaudžiamos rankenėlės Ÿ Termozondas Ÿ GentleClose Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Ekranas su jutikliniu valdymu ir mėsos kepimo termometras Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Greitas įkaitinimas, Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean

EC67151AX

232283

Stiklokeraminė viryklė

A-20%

Gorenje Retro Collection Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 46 dB(A) Ÿ Nominali galia: 9,8 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Likutinės šilumos indikatorius

6

Energijos klasė

Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Ekranas su jutikliniu valdymu Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas).

232280

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm

Stiklokeraminė viryklė

Pure Design

EC67551AX

Stiklokeraminė viryklė

Matmenys (AxPxG): 90 × 50 × 60 cm

EC67551AW

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 46 dB(A) Ÿ Nominali galia: 10,2 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180/120 mm, 1,7 kW, Hi-Light Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas

375285

Indukcinė viryklė

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-10% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,71 kWh (ventiliacija), 0,79 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 53 dB(A) Ÿ Nominali galia: 10,5 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 185 mm, 1,4/2 kW, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 165 mm, 1,2/1,4 kW, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 165 mm, 1,2/1,4 kW, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Automatinio užvirimo funkcija Ÿ Likutinės šilumos indikatorius Ÿ Apsauginis užraktas

EI57166AW

A-20%

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 46 dB(A) Ÿ Nominali galia: 10,2 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180/120 mm, 1,7 kW, HiLight Ÿ Likutinės šilumos indikatorius

Energijos klasė

Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm

....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis)

49


Viryklės

EC67151AW

232282

Stiklokeraminė viryklė

A-20%

Energijos klasė

Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean

EC57366AX

337243

Stiklokeraminė viryklė

A-10%

Energijos klasė

Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 59 l Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Elektroninis programuojamas laikmatis Ÿ Tradicinis kaitinimas, Grilis, Karštas oras, Atšildymas, Grilis su ventiliatoriumi, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Šilumos palaikymas, AquaClean, Pizza funkcija

Matmenys (AxPxG): 90 × 50 × 60 cm

50

Energijos klasė

Orkaitė Ÿ BigSpace - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Dvigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean

EC57366AW

337285

A-20%

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 46 dB(A) Ÿ Nominali galia: 9,2 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Likutinės šilumos indikatorius

Energijos klasė

Orkaitė Ÿ BigSpace - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Dvigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean

EC52166AW

337286

Stiklokeraminė viryklė

A-10%

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-10% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,71 kWh (ventiliacija), 0,79 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 50 dB(A) Ÿ Nominali galia: 9,6 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 140×250 mm, 2 kW, HiLight Ÿ Likutinės šilumos indikatorius

232249

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm

Stiklokeraminė viryklė

Pure Design

1

A-20%

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 46 dB(A) Ÿ Nominali galia: 9,2 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Likutinės šilumos indikatorius

EC65121AW

Stiklokeraminė viryklė

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-10% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,71 kWh (ventiliacija), 0,79 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 50 dB(A) Ÿ Nominali galia: 9,6 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 140×250 mm, 2 kW, Hi-Light Ÿ Likutinės šilumos indikatorius

232250

Stiklokeraminė viryklė

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 46 dB(A) Ÿ Nominali galia: 10,2 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180/120 mm, 1,7 kW, Hi-Light Ÿ Likutinės šilumos indikatorius

EC65121AX

Energijos klasė

Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 59 l Ÿ Dvigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Elektroninis programuojamas laikmatis Ÿ Tradicinis kaitinimas, Grilis, Karštas oras, Atšildymas, Grilis su ventiliatoriumi, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Šilumos palaikymas, AquaClean, Pizza funkcija

Matmenys (AxPxG): 90 × 50 × 60 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas).

6

A-20%

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (tradicinis) Ÿ Nominali galia: 8 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Likutinės šilumos indikatorius

Orkaitė Ÿ Paprastųjų - 65 l Ÿ Dvigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Tradicinis kaitinimas, Apatinis kaitinimas, Viršutinis kaitinimas, Grilis, AquaClean

Matmenys (AxPxG): 90 × 50 × 60 cm

....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis)

Energijos klasė


Viryklės

E67121AW

232263

Viryklė su tradicinėmis kaitvietėmis

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 46 dB(A) Ÿ Nominali galia: 10,3 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 220 mm, 2 kW, Standartinė kaitvietė su apsauga nuo perkaitinimo, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 145 mm, 1,5 kW, Greito kaitinimo kaitvietė, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,5 kW, Greito kaitinimo kaitvietė, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 2 kW, Greito kaitinimo kaitvietė

Energijos klasė

Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Dvigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Kepintuvas, Didelis kepintuvas, Kepintuvas su ventiliatoriumi, AquaClean

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm

337287

Viryklė su tradicinėmis kaitvietėmis

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (tradicinis) Ÿ Nominali galia: 7,5 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 180 mm, 2 kW, Greito kaitinimo kaitvietė, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 145 mm, 1 kW, Įprasta kaitvietė, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1 kW, Įprasta kaitvietė, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,5 kW, Standartinė kaitvietė su apsauga nuo perkaitinimo

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-10% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 33 dB(A) Ÿ Nominali galia: 9,7 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 220 mm, 2 kW, Standartinė kaitvietė su apsauga nuo perkaitinimo, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 145 mm, 1,5 kW, Greito kaitinimo kaitvietė, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1,5 kW, Greito kaitinimo kaitvietė, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 2 kW, Greito kaitinimo kaitvietė

Energijos klasė

Orkaitė Ÿ Paprastųjų - 70 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Dvigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Tradicinis kaitinimas, Apatinis kaitinimas, Viršutinis kaitinimas, Kepintuvas, Didelis kepintuvas, AquaClean

Energijos klasė

Orkaitė Ÿ Paprastųjų - 65 l Ÿ Dvigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Tradicinis kaitinimas, Apatinis kaitinimas, Viršutinis kaitinimas, Grilis, AquaClean

K66342AX

232290

A-10%

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-10% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,71 kWh (ventiliacija), 0,79 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 50 dB(A) Ÿ Nominali galia: 8,9 kW Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 180 mm, 2 kW, Greito kaitinimo kaitvietė, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 145 mm, 1 kW, Įprasta kaitvietė, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 mm, 1 kW, Įprasta kaitvietė, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 180 mm, 1,5 kW, Standartinė kaitvietė su apsauga nuo perkaitinimo

Energijos klasė

Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 59 l Ÿ Dvigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Elektroninis programuojamas laikmatis Ÿ Tradicinis kaitinimas, Grilis, Karštas oras, Atšildymas, Grilis su ventiliatoriumi, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Apatinis kaitinimas su karštu oru (Picos funkcija), Šilumos palaikymas, AquaClean, Pizza funkcija

K66342AW

232289

Kombinuota viryklė

A-20%

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 46 dB(A) Ÿ Nominali galia: 2,2 kW Ÿ Nominali galia (paviršius): 8,3 kW Ÿ Originaliai pritaikyta dujoms TG, tačiau gali būti pritaikyta gamtinėms (NG) ar suskystintoms dujoms (LG) Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 69 mm, 1,9 kW, Įprastas degiklis, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 132 mm, 3,5 kW, Trigubas degiklis, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 69 mm, 1,9 kW, Įprastas degiklis, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 46 mm, 1 kW, Ekonomiškas degiklis Ÿ Elektrinis dujinių degiklių

6

Energijos klasė

uždegimas Ÿ Apsauga nuo dujų nutekėjimo Ÿ Pridedamos ketaus grotelės Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Ekranas su jutikliniu valdymu Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Kepintuvas, Mažas grilis su ventiliatoriumi, AquaClean

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas).

338164

Matmenys (AxPxG): 90 × 50 × 60 cm

Kombinuota viryklė

A-20%

Matmenys (AxPxG): 90 × 50 × 60 cm 1

A-10%

Pure Design

E57366AW

Viryklė su tradicinėmis kaitvietėmis

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm

E52166AW Pure Design

228953

Viryklė su tradicinėmis kaitvietėmis

A-20%

Pure Design

E63121AW

A-20%

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 46 dB(A) Ÿ Nominali galia: 2,2 kW Ÿ Nominali galia (paviršius): 8,3 kW Ÿ Originaliai pritaikyta dujoms TG, tačiau gali būti pritaikyta gamtinėms (NG) ar suskystintoms dujoms (LG) Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 69 mm, 1,9 kW, Įprastas degiklis, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 132 mm, 3,5 kW, Trigubas degiklis, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 69 mm, 1,9 kW, Įprastas degiklis, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 46 mm, 1 kW, Ekonomiškas degiklis Ÿ Elektrinis dujinių degiklių

Energijos klasė

uždegimas Ÿ Apsauga nuo dujų nutekėjimo Ÿ Pridedamos ketaus grotelės Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ GentleClose Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Ekranas su jutikliniu valdymu Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Kepintuvas, Mažas grilis su ventiliatoriumi, AquaClean

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm

....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis)

51


Viryklės

K66121AX

232288

Kombinuota viryklė

A-20%

Energijos klasė

Ÿ Elektrinis dujinių degiklių uždegimas Ÿ Apsauga nuo dujų nutekėjimo Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Dvigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Kepintuvas, Mažas grilis su ventiliatoriumi, AquaClean

G61121AW

229475

Dujinė viryklė

kas degiklis Ÿ Elektrinis dujinių degiklių uždegimas Ÿ Apsauga nuo dujų nutekėjimo Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 65 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Dvigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Tradicinis kaitinimas, Karštas oras, Atšildymas, Apatinis kaitinimas ir ventiliatorius, Kepintuvas, Mažas grilis su ventiliatoriumi, AquaClean

G51124AW

Bendra informacija Ÿ Nominali galia: 0,03 kW Ÿ Nominali galia (paviršius): 11,3 kW Ÿ Originaliai pritaikyta dujoms TG, tačiau gali būti pritaikyta gamtinėms (NG) ar suskystintoms dujoms (LG) Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 69 mm, 1,9 kW, Įprastas degiklis, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 94 mm, 3 kW, Didelis degiklis, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 69 mm, 1,9 kW, Įprastas degiklis, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 46 mm, 1 kW, Ekonomiškas degiklis Ÿ Apsauga nuo dujų nutekėjimo

337288

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-10% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,71 kWh (ventiliacija), 0,79 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 50 dB(A) Ÿ Nominali galia: 2 kW Ÿ Nominali galia (paviršius): 7,8 kW Ÿ Originaliai pritaikyta dujoms TG, tačiau gali būti pritaikyta gamtinėms (NG) ar suskystintoms dujoms (LG) Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 69 mm, 1,9 kW, Įprastas degiklis, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 94 mm, 3 kW, Didelis degiklis, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 69 mm, 1,9 kW, Įprastas degiklis,

Orkaitė Ÿ Dujinė orkaitė - 53 l Ÿ Dvigubas durelių stiklas Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Negili (-ios) aliumininė (-ės) kepimo skarda (-os) Ÿ Orkaitė su termostatu, AquaClean

Ketaus grotelės

Ÿ Priedai dujinėms viryklėms Ÿ Tinka: G61121AW, G63141AW, K66121AW, K66121AX, K66341AW, K66341AX

Matmenys (AxPxG): 90 × 50 × 60 cm 6

Energijos klasė

Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 46 mm, 1 kW, Ekonomiškas degiklis Ÿ Elektrinis dujinių degiklių uždegimas Ÿ Apsauga nuo dujų nutekėjimo Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 59 l Ÿ Dvigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Tradicinis kaitinimas, Grilis, Grilis su ventiliatoriumi, Karštas oras, Šilumos palaikymas, AquaClean, Pizza funkcija

Matmenys (AxPxG): 90 × 50 × 60 cm

337290

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas).

A-10%

Pure Design

Pure Design Orkaitė Ÿ Dujinė orkaitė - 55 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Dvigubas durelių stiklas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Negili (-ios) emaliuota (-os) kepimo skarda (-os) Ÿ Gili emaliuota kepimo skarda Ÿ Orkaitė su termostatu, AquaClean

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm

52

Energijos klasė

Dujinė viryklė

Pure Design

1

A-20%

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 46 dB(A) Ÿ Nominali galia: 2,2 kW Ÿ Nominali galia (paviršius): 7,8 kW Ÿ Originaliai pritaikyta dujoms TG, tačiau gali būti pritaikyta gamtinėms (NG) ar suskystintoms dujoms (LG) Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 69 mm, 1,9 kW, Įprastas degiklis, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 94 mm, 3 kW, Didelis degiklis, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 69 mm, 1,9 kW, Įprastas degiklis, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 46 mm, 1 kW, Ekonomiš-

K55166AW

Kombinuota viryklė

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm

Bendra informacija Ÿ Nominali galia (paviršius): 11,3 kW Ÿ Originaliai pritaikyta dujoms TG, tačiau gali būti pritaikyta gamtinėms (NG) ar suskystintoms dujoms (LG) Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 69 mm, 1,9 kW, Įprastas degiklis, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 94 mm, 3 kW, Didelis degiklis, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 69 mm, 1,9 kW, Įprastas degiklis, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 46 mm, 1 kW, Ekonomiškas degiklis Ÿ Apsauga nuo dujų nutekėjimo

232287

Kombinuota viryklė

Pure Design Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A-20% Ÿ Energijos sąnaudos: 0,79 kWh (ventiliacija), 0,87 kWh (tradicinis) Ÿ Triukšmingumo lygis: 46 dB(A) Ÿ Nominali galia: 2,2 kW Ÿ Nominali galia (paviršius): 7,8 kW Ÿ Originaliai pritaikyta dujoms TG, tačiau gali būti pritaikyta gamtinėms (NG) ar suskystintoms dujoms (LG) Paviršius Ÿ Kaitvietės/Degikliai: Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 69 mm, 1,9 kW, Įprastas degiklis, Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 94 mm, 3 kW, Didelis degiklis, Galinė (-is) kairioji (-ysis): 69 mm, 1,9 kW, Įprastas degiklis, Galinė (-is) dešinioji (-ysis): 46 mm, 1 kW, Ekonomiškas degiklis

K66121AW

....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis)

242174


KOMPAKTIŠKI PRIETAISAI

KOMPAKTIŠKI PRIETAISAI, KAD BŪTŲ PATOGIAU

„Gorenje“ garinė orkaitė ir mikrobangų krosnelė maisto gaminimą perkels į aukštesnį šiuolaikiškos virtuvės lygį, nes naudojant šiuos prietaisus galima greičiau pasigaminti mėgstamus patiekalus. • •

Gaminant kompaktiškoje kombinuotoje garinėje orkaitėje išsaugomas maisto aromatas, vitaminai ir maistinės medžiagos. Kepintuvas, maisto pašildymas arba atitirpinimas naudojant „GourmetWave“ mikrobangų krosnelės technologiją.

53


Garinė orkaitė

GARAI G A M I N K I M E S V E I K Ą M A I S TĄ Kombinuota garinė orkaitė Kombinuota garinė orkaitė, kurios pagalba galima gaminti maistą naudojant garus arba karštą orą arba ir garus, ir karštą orą kartu! Be daugybės iš anksto nustatytų programų ir įvairių gaminimo funkcijų, ši orkaitė išsiskiria ir paprastu bei patogiu valdyti jutikliniu ekranu. Ekrane funkcijos gali būti rodomos penkiomis kalbomis, o dėl pažangių integruotų funkcijų maksimaliai supaprastinama orkaitės priežiūra.

Gaminimas naudojant „SteamPower“ Gaminant garuose maistas yra sveikesnis, nes jame išlieka maistinės medžiagos, vitaminai ir baltymai. Jis niekada neperkepamas, išsaugo savo spalvą, sultingumą ir aromatą. Gaminimo metu garai įleidžiami į orkaitę iš specialaus vandens šildytuvo. Dėl inovatyvios garų tiekimo sistemos, garai visoje orkaitėje paskleidžiami tolygiai. Garų srautas automatiškai valdomas pagal pasirinktą iš anksto nustatytą programą. Pageidaujant, garų tiekimą (tiek, kiek reikia konkrečiam patiekalui gaminti) galima įjungti patiems.

„SteamCooking“ Gaminant garuose išsaugomos maistinės medžiagos ir vitaminai. Regeneravimas – maisto pašildymo funkcija Garus derinant su karštu oru, orkaitė sparčiau įšyla, taip pat išsaugomas maisto sultingumas, jis gaminamas tolygiai. Ši funkcija ypač tinka iš anksto pagamintam ar užšaldytam maistui pašildyti. „HotAir“ gaminimas Garinėje orkaitėje taip pat galima gaminti tradiciniu būdu. Ventiliatorius orkaitėje paskirsto karštą orą, todėl maistas gaminamas tolygiai. „CombinedCooking“ – gaminimas karšu oru ir garais Naudojant šį būdą suderinami gaminimo karštu oru ir garais privalumai. Garai gali būti leidžiami bet kuriuo gaminimo proceso metu. Po 10 minučių garų tiekimas automatiškai nutraukiamas (pageidaujant, jį galima nutraukti ir anksčiau). „SlowCooking“ – gaminimas esant žemai temperatūrai Gaminimo esant žemai temperatūrai būdas tinka maisto produktams, kurių gaminimo laikas ilgesnis. Naudodami orkaitės komplektacijoje esantį zondą galėsite pagaminti skanių, tolygiai iškepusių mėsos patiekalų.

BOC6322AX

399143

Įmontuojama orkaitė

A

Premium Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A Ÿ Energijos sąnaudos: 0,74 kWh (ventiliacija), 0,78 kWh (tradicinis) Ÿ Nominali galia: 3,1 kW Orkaitė Ÿ Daugiafunkcinė orkaitė - 34 l Ypač didelis kepimo paviršiaus plotas Ÿ Trigubas durelių stiklas Ÿ Elektroninis valdymas

Ÿ Orkaitės grotelės Ÿ Ekranas su jutikliniu valdymu Ÿ Galingumas, naudojant garus: 2200 W Ÿ Vandens rezervuaro talpa: 1,4 l Ÿ Karštas oras, Garai, Garai su karštu oru, Termozondas, Atšildymas

Matmenys (AxPxG): 45,8 × 59,4 × 56 cm

54

Energijos klasė


MIKROBANGOS

MIKROBANGŲ

TECHNOLOGIJA

Daugiafunkcinės orkaitės: mikrobangos, konvekcija ir kepintuvas Įmontuojamos „Gorenje“ orkaitės su mikrobangomis pasižymi visais gaminimo naudojant mikrobangas, konvekciją ir kepintuvą privalumais. Juos derinant atveriamos naujos kulinarinės galimybės. Orkaitėje yra šeši galingumo lygiai, todėl mikrobangomis galima paspartinti gaminimą, o dėl aktyviosios konvekcijos (orkaitės įkaitinimo iki 250°C) patiekalai kaskart pagaminami visiškai tolygiai.

„Gourmet Wave System“

konvekcinį kaitinimą yra ypač patogi

užtikrina tolygesnį karščio pasiskirstymą,

Rėmas, palengvinantis įmontavimą

kepant kepsnius, o naudojant kepintuvą ir

todėl maistas bus gaminamas sparčiau,

Orkaitė su mikrobangomis yra lengvai

mikrobangas itin efektyviai kepamos ne

kokybiškiau ir jame bus išsaugomi

įmontuojama: ji tiesiog patalpinama į

itin didelės mėsos išpjovos, picos ir daug

vitaminai bei kitos maistinės medžiagos.

pasirinkto baldo angą naudojant specialų

kitų patiekalų.

Šios technologijos dėka taupomas ne tik

montavimo rėmą su ventiliavimo angomis

laikas, bet ir elektros energija, kurios gali

– taip orkaitė nepriekaištingai pritaikoma

būti sunaudojama net iki 15% mažiau.

prie visos virtuvės vientiso dizaino.

Galimybė kartu naudoti kepintuvą ir

„Gourmet Wave System“ technologija

55


Mikrobangų krosnelės

BM6120AX

238533

Įmontuojama mikrobangų krosnelė su kepintuvu Pure Design Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Talpa: 18 l Ÿ Mikrobangų galia: 800 W Ÿ Kepintuvas: 1050 W Ÿ Galios lygiai: 5 Ÿ Atitirpinimo programa Ÿ Automatinis lėkštės sukimasis tolygiam temperatūros paskirstymui Ÿ Lėkštės skersmuo: 24 cm Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Dizainas atitinka orkaitės Ÿ Rėmelis komplekte Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 39 × 59,5 × 32,5 cm

238533

BM6340AX

Mikrobangų krosnelė - Įmontuojama

SVARBIAUSI PRIVALUMAI Atitirpinimas

Kombinuota programa

Konvekcija

Mikrobangos

Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Talpa: 25 l Ÿ Mikrobangų galia: 900 W Ÿ Kepintuvas: 1000 W Ÿ Karštas oras: 1400 W Ÿ Galios lygiai: 10 Ÿ Suprogramuotos funkcijos: 8 Ÿ Lengvo gaminimo funkcija Ÿ Atitirpinimo programa Ÿ Automatinis lėkštės sukimasis tolygiam temperatūros paskirstymui Ÿ Užraktas nuo vaikų

Kepintuvas Matmenys (AxPxG): 39 × 59,5 × 41,3 cm

56

311705


Mikrobangų krosnelės

BM5120AX

238535

Įmontuojama mikrobangų krosnelė su kepintuvu

BM5240AX

311708

Įmontuojama mikrobangų krosnelė su kepintuvu

BM2120AX

238537

Mikrobangų krosnelė - Įmontuojama Pure Design

Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Talpa: 18 l Ÿ Mikrobangų galia: 800 W Ÿ Kepintuvas: 1050 W Ÿ Galios lygiai: 5 Ÿ Atitirpinimo programa Ÿ Automatinis lėkštės sukimasis tolygiam temperatūros paskirstymui Ÿ Lėkštės skersmuo: 24 cm Ÿ Užraktas nuo vaikų

Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Talpa: 23 l Ÿ Mikrobangų galia: 900 W Ÿ Kepintuvas: 1000 W Ÿ Galios lygiai: 6 Ÿ Suprogramuotos funkcijos: 6 Ÿ Lengvo gaminimo funkcija Ÿ Atitirpinimo programa Ÿ Automatinis lėkštės sukimasis tolygiam temperatūros paskirstymui

Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Talpa: 18 l Ÿ Mikrobangų galia: 800 W Ÿ Galios lygiai: 4 Ÿ Automatinis lėkštės sukimasis tolygiam temperatūros paskirstymui Ÿ Lėkštės skersmuo: 24 cm Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Dizainas atitinka viryklės Ÿ Rėmelis komplekte Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 39 × 59,5 × 32,5 cm

Matmenys (AxPxG): 39 × 59,5 × 37 cm

Matmenys (AxPxG): 39 × 59,5 × 32,5 cm

BM1240AX

Mikrobangų krosnelė - Įmontuojama

245203

BOC5322AX

Mikrobangų krosnelė - Įmontuojama

Pure Design

231361

BWD1102AX

231378

Šildymo stalčius Pure Design

Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Talpa: 23 l Ÿ Mikrobangų galia: 900 W Ÿ Galios lygiai: 6 Ÿ Atitirpinimo programa Ÿ Automatinis lėkštės sukimasis tolygiam temperatūros paskirstymui Ÿ Lėkštės skersmuo: 27 cm

Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Talpa: 32 l Ÿ Mikrobangų galia: 1000 W Ÿ Kepintuvas: 1500 W Ÿ Karštas oras: 1500 W Ÿ Galios lygiai: 6 Ÿ Suprogramuotos funkcijos: 3 Ÿ Atitirpinimo programa Ÿ Automatinis lėkštės sukimasis tolygiam temperatūros paskirstymui Ÿ Lėkštės skersmuo: 32 cm Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje

Ÿ Teleskopinis stalčius Ÿ Apšvietimo jungiklis Ÿ Stalčius su guminiu padengimu Ÿ Oro cirkuliacija kaitinti virtuvės įrankius Ÿ Temperatūros reguliavimas: 30–70 ºC Ÿ Įtampa: 220 – 240 V / 50 Hz Ÿ Galima derinti su „BOC6322AX“ ir „BOC5322AX“ Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 39 × 59,5 × 37 cm

Matmenys (AxPxG): 45,5 × 59,5 × 54,2 cm

Matmenys (AxPxG): 14,0 x 59,5 x 54,5 cm

57


Mikrobangų krosnelės

BWD1102X

231372

Šildymo stalčius

MI281SL

258620

Mikrobangų krosnelė

MI281W

Nerūdijančio plieno

Baltas

Ÿ Teleskopinis stalčius Ÿ Apšvietimo jungiklis Ÿ Stalčius su guminiu padengimu Ÿ Oro cirkuliacija kaitinti virtuvės įrankius Ÿ Temperatūros reguliavimas: 30–70 ºC Ÿ Įtampa: 220 – 240 V / 50 Hz Ÿ Galima derinti su CFA9100E Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje

Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Talpa: 28 l Ÿ Mikrobangų galia: 900 W Ÿ Kepintuvas: 1250 W Ÿ Karštas oras: 1250 W Ÿ Galios lygiai: 10 Ÿ Suprogramuotos funkcijos: 5 Ÿ Laikmatis Ÿ Lengvo gaminimo funkcija Ÿ Atitirpinimo programa Ÿ Automatinis lėkštės sukimasis tolygiam temperatūros paskirstymui Ÿ Lėkštės skersmuo: 30 cm Ÿ Užraktas nuo vaikų

Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Talpa: 28 l Ÿ Mikrobangų galia: 900 W Ÿ Kepintuvas: 1250 W Ÿ Karštas oras: 1250 W Ÿ Galios lygiai: 10 Ÿ Suprogramuotos funkcijos: 5 Ÿ Laikmatis Ÿ Lengvo gaminimo funkcija Ÿ Atitirpinimo programa Ÿ Automatinis lėkštės sukimasis tolygiam temperatūros paskirstymui Ÿ Lėkštės skersmuo: 30 cm Ÿ Užraktas nuo vaikų

Matmenys (AxPxG): 14,0 x 59,5 x 54,5 cm

Matmenys (AxPxG): 31,1 × 51,3 × 40,1 cm

Matmenys (AxPxG): 31,1 × 51,3 × 40,1 cm

GMO20DGE

Mikrobangų krosnelė su griliumi

174885

MI215E

Mikrobangų krosnelė

183561

MI 214E

Mikrobangų krosnelė

Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Talpa: 20 l Ÿ Mikrobangų galia: 800 W Ÿ Kepintuvas: 1100 W Ÿ Galios lygiai: 5 Ÿ Suprogramuotos funkcijos: 6 Ÿ Atitirpinimo programa Ÿ Automatinis lėkštės sukimasis tolygiam temperatūros paskirstymui Ÿ Lėkštės skersmuo: 24,5 cm Ÿ Užraktas nuo vaikų

Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Talpa: 23 l Ÿ Mikrobangų galia: 800 W Ÿ Kepintuvas: 1050 W Ÿ Galios lygiai: 10 Ÿ Lengvo gaminimo funkcija Ÿ Atitirpinimo programa Ÿ Automatinis lėkštės sukimasis tolygiam temperatūros paskirstymui Ÿ Lėkštės skersmuo: 25,5 cm

Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Talpa: 23 l Ÿ Mikrobangų galia: 800 W Ÿ Galios lygiai: 10 Ÿ Atitirpinimo programa Ÿ Automatinis lėkštės sukimasis tolygiam temperatūros paskirstymui Ÿ Lėkštės skersmuo: 25,5 cm

Matmenys (AxPxG): 28 × 47 × 36,7 cm

Matmenys (AxPxG): 28,7 × 46,5 × 37,6 cm

Matmenys (AxPxG): 28,7 × 46,5 × 36,4 cm

58

258619

Mikrobangų krosnelė

183560


Mikrobangų krosnelės

MO17DE

Mikrobangų krosnelė

250720

MO17DW

Mikrobangų krosnelė

250732

DFM46PAX

242164

Mikrobangų krosnelės pakeliamos durelės Pure Design

Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Talpa: 17 l Ÿ Mikrobangų galia: 700 W Ÿ Galios lygiai: 5 Ÿ Suprogramuotos funkcijos: 8 Ÿ Lengvo gaminimo funkcija Ÿ Atitirpinimo programa Ÿ Automatinis lėkštės sukimasis tolygiam temperatūros paskirstymui Ÿ Lėkštės skersmuo: 24,5 cm Ÿ Užraktas nuo vaikų

Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Talpa: 17 l Ÿ Mikrobangų galia: 700 W Ÿ Galios lygiai: 5 Ÿ Suprogramuotos funkcijos: 8 Ÿ Lengvo gaminimo funkcija Ÿ Atitirpinimo programa Ÿ Automatinis lėkštės sukimasis tolygiam temperatūros paskirstymui Ÿ Lėkštės skersmuo: 24,5 cm Ÿ Užraktas nuo vaikų

Ÿ Tiekiama su rankena

Matmenys (AxPxG): 26,2 × 45,2 × 35,8 cm

Matmenys (AxPxG): 26,2 × 45,2 × 33,5 cm

Matmenys (AxPxG): 45,8 × 59,5 × 6 cm

59


Garų SURINKTUVAI

SAVO PASKIRTĮ TURINTYS VIRTUVĖS PRIEDAI

Platus įvairiausių garų surinktuvų asortimentas apima įmontuojamus, montuojamus prie sienos, erdvinius ir montuojamus prie lubų garų surinktuvus. Be savo tiesioginės paskirties, garų surinktuvai daro įspūdį originaliomis medžiagomis, tokiomis kaip nerūdijantis plienas arba jo derinimas su stiklu. Pažangesni modeliai yra valdomi elektroniniu jutikliniu būdu. Kiekvienas garų surinktuvas turi savo savitą stilių, todėl lengva pasirinkti modelį, kuris būtų puikus Jūsų virtuvės akcentas ir išskirtinumas. Vis svarbesniu aspektu renkantis šiuos virtuvės prietaisus tampa patrauklus dizainas, be to garų surinktuvai turi labai patogią apšvietimo sistemą, kurią galima naudoti gaminant maistą. Geriausi modeliai yra ypatingai tylūs. Daugiau informacijos apie garų surinktuvus ir galimus modelius sužinosite šioje katalogo dalyje.

Rinkdamiesi garų surinktuvą, turėtumėte įvertinti žemiau įvardytus aspektus. 1. KURIOJE VIRTUVĖS VIETOJE KETINATE ĮRENGTI GARŲ SURINKTUVĄ? 2. KOKIO DYDŽIO JŪSŲ KAITLENTĖ/VIRYKLĖ? 3. KOKS JŪSŲ VIRTUVĖS DYDIS? 4. KIEK SVARBUS GARŲ SURINKTUVO KELIAMAS TRIUKŠMAS? 5. KOKIU BŪDU PAŠALINSITE GARUS? 6. KUR NORITE PATALPINTI GARŲ SURINKTUVO VARIKLĮ? 7. KAIP UŽKIRSITE KELIĄ SLĖGIO NETEKIMUI? 8. KOKIUS DAR PRIVALUMUS NORĖTUMĖTE, KAD TURĖTŲ JŪSŲ GARŲ SURINKTUVAS?

60


Garų SURINKTUVAI

SUKURKITE SAVO VIRTUVĘ K A I P A R C H I T E K TA S 1. KURIOJE VIRTUVĖS VIETOJE KETINATE ĮRENGTI GARŲ SURINKTUVĄ?

Funkcionalus dizainas Pagrindinis garų surinktuvo tikslas – užtikrinti žemą slėgį virtuvėje, kad maisto gaminimo kvapai būtų kiek įmanoma labiau izoliuoti. Šiuolaikiniai vartotojai, besirenkantys garų surinktuvus, domisi ne tik prietaisų techninėmis detalėmis ir galingumu, bet taip pat ir papildomomis funkcijomis bei dizainu.

Įmontuojamas garų surinktuvas

Prie sienos montuojamas garų surinktuvas

Garų surinktuvas su centrine ištraukimo sistema

Erdvinis garų surinktuvas

Ištraukiamas garų surinktuvas

61


Garų SURINKTUVAI

2. KOKIO DYDŽIO JŪSŲ

3. KOKS JŪSŲ VIRTUVĖS DYDIS?

KAITLENTĖ/VIRYKLĖ?

IS AUKŠT

90 cm

Virtuvės garų surinktuvo plotis paprastai

GY LIS

būna toks pat kaip ir kaitlentės.

PLOT IS

Galingumas Dažniausiai garų surinktuvo galingumas priklauso nuo virtuvės dydžio. Tendencingas ir modernus pasirinkimas sujungti virtuvę

Dujos: 65 - 75 cm su valgomuoju ir gyvenamuoju kambariu, 65 cm Elektra: 55 cm

padidino virtuvės garų surinktuvo veikimo standartus. Taisyklė, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį yra ta, kad garų surinktuvas orą pakeistų nuo 10 iki 20 kartų per valandą. Pavyzdžiui, erdvė, kurios plotas 12 m2 bus

Rekomenduojamas aukštis tarp garų

efektyviai ventiliuojama garų surinktuvo

surinktuvo ir kaitlentės – 65 - 75 cm arba

pagalba, kurio galia yra bent 300 m3/h.

mažiau (priklausomai nuo kaitlentės tipo).

m3/h Reikalinga ištraukimo galia nustatoma pagal virtuvės tūrį. Virtuvės tūris gali būti apskaičiuojamas taip: virtuvės plotis x aukštis x gylis Reikalingos garų surinktuvo galios apskaičiavimas: virtuvės erdvės tūris x 10 Atkreipkite dėmesį, kad baldų ir kitų elementų užimamas plotas virtuvėje turi būti skaičiuojamas pagal bendrą virtuvės plotą ir šie skaičiavimai negali būti taikomi didelėse virtuvėse ar atvirose patalpose.

4. KIEK SVARBUS GARŲ SURINKTUVO KELIAMAS Patarimai, kaip sumažinti triukšmo lygį:

TRIUKŠMAS?

• Išorinis variklis • Patikrinkite ištraukimo sąlygas • Naudokite apvalius, lygius ištraukimo vamzdžius

120 dB

90 dB

60 dB

30 dB

15 dB

Tylus veikimas Kadangi moderniuose butuose virtuvė

izoliaciją, dėl kurios prietaiso veikimas

tapo pagrindine vieta, daugiau dėmesio

tampa itin tylus. Triukšmo lygis išreiškiamas

skiriama garų surinktuvo keliamam triukšmui.

decibelais (dB).

Pažangūs modeliai turi specialią garso

62

• Patikrinkite rekomenduojamą ventiliacijos angos arba vamzdžio diametrą • Izoliuokite angos arba vamzdžio ištraukimą • Tyliausi garų surinktuvai traukia perimetriškai


Garų SURINKTUVAI

5. KOKIU BŪDU PAŠALINSITE GARUS?

6. KUR NORITE PATALPINTI GARŲ SURINKTUVO VARIKLĮ? Išorinis variklis Kuris pasirinkimas geresnis – vidinio ar išorinio variklio? Jei pasirinksite išorinį variklį, jis galės būti įmontuotas lubose arba pastato

Ištraukimas ar recirkuliacija?

išorėje. Išoriniai varikliai paprastai turi didesnį ištraukimo galingumą, o jų atstumas nuo

Garų surinktuvas, jungiamas prie

surinktuvas įtraukia garus ir kvapus per

garų surinktuvo lemia mažesnį triukšmo

ventiliacinės angos, ištraukia gaminamo

filtrą, tuomet grąžina išvalytą orą į virtuvę.

lygį virtuvėje. Triukšmo lygis gali būti

maisto garus, kurie pereina per filtrą ir

Šiuo atveju oras įtraukiamas per anglies

sumažinamas variklį izoliuojant.

tuo pačiu metu išleidžia kvapus į išorę per

filtrą, pašalinantį gaminamo maisto kvapus ir

ventiliacinę angą. Orą recirkuliuojantis garų

garus, o išvalytas oras grąžinamas į virtuvę.

7. KAIP UŽKIRSITE KELIĄ SLĖGIO NETEKIMUI? Mažiau sulenkimų ir kampų Metrų skaičius

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kampų skaičius=1 m

Slėgio mažėjimas m /t

0

64

1

96

2

128

0

96

1

128

2

160

3

0

128

1

160

2

192

0

160

1

192

2

224

0

192

1

224

2

256

0

224

1

256

2

288

0

256

1

288

2

320

0

288

1

320

2

352

0

320

1

352

2

384

0

352

1

384

2

416

Norint garų surinktuvą išnaudoti maksimaliai, labai svarbu ištraukimo angoje arba vamzdyje turėti kuo mažiau mazgų ir sulenkimų. Visas ištraukimo kanalas turi būti tokio paties diametro, kaip ir garų surinktuvo ištraukimo anga. Patikrinkite, koks rekomenduojamas ventiliacijos vamzdžio ištraukimo diametras (Ø). Norėdami sumažinti pasipriešinimą, jei įmanoma, naudokite lygų ventiliacijos vamzdį.

63


Garų SURINKTUVAI

8. KOKIUS DAR PRIVALUMUS NORĖTUMĖTE, KAD TURĖTŲ JŪSŲ GARŲ SURINKTUVAS?

LED ir halogeninis apšvietimas Kad pagerintų bendrą virtuvės vaizdą, garų surinktuvai yra suprojektuoti taip, kad optimaliai būtų apšviečiama po jais esanti kaitlentė, o skleidžiamos šviesos

P.A.E. Sistema – nauja technologija

užteks ir daliniam virtuvės apšvietimui. Kai kuriuose modeliuose yra klasikinės elektros lemputės, pažangesniuose modeliuose

Su nauja patobulinta perimetrine ištraukimo

centrinės garų surinktuvo dalies į kraštus.

naudojamos modernios halogeninės

sistema P.A.E., „Gorenje“ pristato naują,

Todėl ištraukimas yra labiau koncentruotas,

lempos, degančios ryškiau ir taupančios

revoliucinę ištraukimo techniką. Su P.A.E.

sunaudoja mažiau elektros energijos ir yra

elektros energiją. Geriausiuose modeliuose

sistemos ištraukimo zona buvo perkelta nuo

ne toks triukšmingas.

yra LED apšvietimas.

„AutoSense“ – pastebimai jautrūs garų surinktuvo jutikliai Kuomet yra įjungtas „Air Quality Control“ režimas, garų surinktuvas su „AutoSense“ naudoja automatinę ištraukto oro kokybės nustatymo technologiją. Jutikliai atpažins net mažiausiai žymų oro užteršimą ar cigaretės dūmus ir įjungs garų surinktuvą. Kuomet bus nustatytas gaminimo režimas, garų surinktuvas pajus karščio ir drėgmės lygį bei atitinkamai nustatys ištraukimo jėgą, priklausomai nuo to, kokia kaitlente naudojatės (dujine, elektrine ar indukcine). Tokiu būdu garų surinktuvas įsijungia ir išsijungia automatiškai, taip išlaikydamas maksimalią oro kokybę.

64


Garų surinktuvai

DVGA8545AX

239191

Garų surinktuvas

Pure Design Kamino tipo Nerūdijančio plieno/stiklas Ÿ Plotis: 80 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Lietimui jautrus valdymas Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Laikmatis Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: LED apšvietimas: 5 × 1 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 4 Ÿ Karščio indikatorius Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 669 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 58 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 187926 Ÿ Anglies filtras: 180178 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

239191

DVG8565AX

312536

Garų surinktuvas Kamino tipo Nerūdijančio plieno/stiklas

SVARBIAUSI PRIVALUMAI Išorinis variklis

Garų ištraukimas išoriniu vamzdžiu

Centrinis ištraukimas

Ÿ Plotis: 80 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Lietimui jautrus valdymas Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Laikmatis Ÿ Galios didinimo funkcija: 200 W Ÿ P.A.E. Sistema Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 4 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 593 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 62 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Filtro užterštumo indikatorius Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 314145 Ÿ Anglies filtras: 322147 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

65


Garų surinktuvai

DVG6565AX

312535

Garų surinktuvas

DVG8565XAX

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 314145 Ÿ Anglies filtras: 322147 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

312562

DVG6565XAX

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 314145 Ÿ Anglies filtras: 322147 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

312547

Kamino tipo Nerūdijančio plieno/stiklas Priedai Ÿ Metalinis filtras: 314145 Ÿ Anglies filtras: 322147

312537

Kamino tipo Nerūdijančio plieno/stiklas

Garų surinktuvas

Kamino tipo Nerūdijančio plieno/stiklas

66

Ÿ Plotis: 80 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Lietimui jautrus valdymas Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Laikmatis Ÿ Galios didinimo funkcija: 200 W Ÿ P.A.E. Sistema Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 4 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 593 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 62 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Filtro užterštumo indikatorius Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

DVG6565B

Garų surinktuvas

Kamino tipo Nerūdijančio plieno/stiklas

Garų surinktuvas

Ÿ Plotis: 80 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Lietimui jautrus valdymas Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ventiliacija su oro ištraukimu Ÿ Laikmatis Ÿ Galios didinimo funkcija: 210 W Ÿ P.A.E. Sistema Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 4 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 487 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 53 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ Variklis turi būti prie lubų Ÿ Išorinis variklis - komplekte Ÿ 1 variklis Ÿ Filtro užterštumo indikatorius Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

312538

Garų surinktuvas

Kamino tipo Nerūdijančio plieno/stiklas Ÿ Plotis: 60 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Lietimui jautrus valdymas Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Laikmatis Ÿ Galios didinimo funkcija: 200 W Ÿ P.A.E. Sistema Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 4 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 593 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 62 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Filtro užterštumo indikatorius Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

DVG8565B

Priedai Ÿ Plotis: 60 cm Ÿ Metalinis filtras: 314145 Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Anglies filtras: 322147 Ÿ Lietimui jautrus valdymas Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ventiliacija su oro ištraukimu Ÿ Laikmatis Ÿ Galios didinimo funkcija: 210 W Ÿ P.A.E. Sistema Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 4 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 487 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 53 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ Variklis turi būti prie lubų Ÿ Išorinis variklis - komplekte Ÿ 1 variklis Ÿ Filtro užterštumo indikatorius Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

Ÿ Plotis: 60 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Lietimui jautrus valdymas Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Laikmatis Ÿ Galios didinimo funkcija: 200 W Ÿ P.A.E. Sistema Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 4 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 593 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 62 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Filtro užterštumo indikatorius Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

IDR4545X

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 314145 Ÿ Anglies filtras: 322147 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

238608

Garų surinktuvas Erdvinis Nerūdijančio plieno/stiklas Ÿ Plotis: 39 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Lietimui jautrus valdymas Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Laikmatis Ÿ P.A.E. Sistema Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 4 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 4 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 629 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 59 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 187926 Ÿ Anglies filtras: 180178 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje


Garų surinktuvai

IDKG9545E

185989

Garų surinktuvas

DKG9545EX

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 187926 Ÿ Anglies filtras: 180178 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

185988

Ÿ Plotis: 90 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Lietimui jautrus valdymas Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ventiliacija su oro ištraukimu Ÿ Laikmatis Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 4 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 4 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 455 m³/h Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ Variklis turi būti prie lubų Ÿ Išorinis variklis - komplekte Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

DKG6545E

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 187926 Ÿ Anglies filtras: 180178 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

182936

Ÿ Plotis: 60 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Lietimui jautrus valdymas Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Laikmatis Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 4 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 617 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 58 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

Ÿ Plotis: 90 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Lietimui jautrus valdymas Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Laikmatis Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 4 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 669 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 58 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

DKG9335E

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 187926 Ÿ Anglies filtras: 180178 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

182959

Garų surinktuvas Kamino tipo Nerūdijančio plieno/stiklas

Kamino tipo Nerūdijančio plieno/stiklas Priedai Ÿ Metalinis filtras: 187926 Ÿ Anglies filtras: 180178 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

182937

Kamino tipo Nerūdijančio plieno/stiklas

Garų surinktuvas

Kamino tipo Nerūdijančio plieno/stiklas

DKG9545E

Garų surinktuvas

Erdvinis Nerūdijančio plieno/stiklas

Garų surinktuvas

Ÿ Plotis: 90 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Lietimui jautrus valdymas Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ventiliacija su oro ištraukimu Ÿ Laikmatis Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 4 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 414 m³/h Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ Variklis turi būti prie lubų Ÿ Išorinis variklis - komplekte Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

187002

Garų surinktuvas

Erdvinis Nerūdijančio plieno/stiklas Ÿ Plotis: 90 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Lietimui jautrus valdymas Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Laikmatis Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 4 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 4 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 679 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 58 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

IDKG9545EX

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 184756 Ÿ Anglies filtras: 182183 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

Ÿ Plotis: 90 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Valdymas mygtukais Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 422 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 57 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 181471 Ÿ Anglies filtras: 182192 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

67


Garų surinktuvai

DKG6335E

182958

Garų surinktuvas

DT9545AX

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 181471 Ÿ Anglies filtras: 182192 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

238476

DT6545AX

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 185584 Ÿ Anglies filtras: 182192 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

238475

Ÿ Plotis: 60 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Lietimui jautrus valdymas Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Laikmatis Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 4 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 636 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 61 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

Ÿ Plotis: 60 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Valdymas mygtukais Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 422 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 57 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

DKR6345B

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 185584 Ÿ Anglies filtras: 182192 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

355357

Garų surinktuvas

Pure Design Kamino tipo Nerūdijančio plieno/stiklas Priedai Ÿ Metalinis filtras: 184735 Ÿ Anglies filtras: 180177 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

182960

Kamino tipo Nerūdijančio plieno/stiklas

Garų surinktuvas

Pure Design Kamino tipo Nerūdijančio plieno/stiklas

68

Ÿ Plotis: 90 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Valdymas mygtukais Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 422 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 57 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

DTG6335E

Garų surinktuvas

Kamino tipo Nerūdijančio plieno/stiklas

Garų surinktuvas

Ÿ Plotis: 90 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Lietimui jautrus valdymas Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Laikmatis Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 4 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 697 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 57 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

182961

Garų surinktuvas

Kamino tipo Nerūdijančio plieno/stiklas Ÿ Plotis: 60 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Valdymas mygtukais Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 422 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 57 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

DTG9335E

Kamino tipo Juodas Priedai Ÿ Metalinis filtras: 184735 Ÿ Anglies filtras: 182183 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

Ÿ Plotis: 60 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Valdymas mygtukais Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 383 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 53 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 187926 Ÿ Anglies filtras: 180178 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje


Garų surinktuvai

DK600S

106404

Garų surinktuvas

DK450E

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 127036 Ÿ Anglies filtras: 127029 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

662749

Ÿ Plotis: 60 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Apšvietimas: 2 × 40 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 450 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 58 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas metalinis riebalų filtras

DK410E

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 127036 Ÿ Anglies filtras: 127029 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

663091

Ÿ Plotis: 50 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 40 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 450 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 58 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas metalinis riebalų filtras

Ÿ Plotis: 50 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Apšvietimas: 2 × 40 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 450 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 55 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 12 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas metalinis riebalų filtras

DC12635X

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 127018 Ÿ Anglies filtras: 127031 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

326642

Garų surinktuvas Garų surinktuvas, įmontuojamas į pakabinamas lubas Nerūdijančio plieno/stiklas

Pilnai montuojamas Nerūdijančio plieno/stiklas Priedai Ÿ Metalinis filtras: 127036 Ÿ Anglies filtras: 127029 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

663041

Kamino tipo Nerūdijančio plieno/stiklas

Garų surinktuvas

Kamino tipo Nerūdijančio plieno/stiklas

DAH550E

Garų surinktuvas

Kamino tipo Baltas

Garų surinktuvas

Ÿ Plotis: 60 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Apšvietimas: 2 × 40 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 450 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 58 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas metalinis riebalų filtras

662791

Garų surinktuvas

Kamino tipo Juodas Ÿ Plotis: 60 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Apšvietimas: 2 × 40 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 450 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 58 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas metalinis riebalų filtras

DK600W

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 127016 Ÿ Anglies filtras: 127029 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

Ÿ Plotis: 120 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Nuotolinis valdymas Ÿ Laikmatis Ÿ P.A.E. Sistema Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 4 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 950 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 73 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Filtro užterštumo indikatorius Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 349189 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

69


Garų surinktuvai

DC12635WMX

326647

Garų surinktuvas

DF6316BX

Priedai Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

406159

Garų surinktuvas

70

Garų surinktuvas, įmontuojamas į pakabinamas lubas Nerūdijančio plieno/stiklas Ÿ Plotis: 90 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Veikimo indikatorius Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Nuotolinis valdymas Ÿ Laikmatis Ÿ P.A.E. Sistema Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 3 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 950 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 73 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ Filtro užterštumo indikatorius Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras Ÿ Komplektacijoje nėra išorinio variklio Ÿ Pasirinkite variklio modelį DCM950E arba DCM7000

DF6315X

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 349189 Ÿ Anglies filtras: 181505 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

406155

Montuojamas į spintelę Nerūdijančio plieno Priedai Ÿ Metalinis filtras: 415600 Ÿ Anglies filtras: 416912 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

DF6316AX

406158

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

Montuojamas į spintelę Nerūdijančio plieno Ÿ Plotis: 59,8 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Valdymas mygtukais Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 370 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 64 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 12 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

326641

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas, įmontuojamas į pakabinamas lubas Nerūdijančio plieno/stiklas Ÿ Plotis: 120 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Nuotolinis valdymas Ÿ P.A.E. Sistema Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 4 × 20 W Ÿ Jungties skersmuo: 15 cm Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras Ÿ Komplektacijoje nėra išorinio variklio Ÿ Pasirinkite variklio modelį DCM950E arba DCM7000

DC9635X

Priedai Ÿ Plotis: 59,8 cm Ÿ Metalinis filtras: 415600 Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Anglies filtras: 416912 Ÿ Valdymas mygtukais Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 28 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 250 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 56 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 12 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

Montuojamas į spintelę Nerūdijančio plieno Ÿ Plotis: 59,8 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Valdymas mygtukais Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 370 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 64 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 12 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

DF6315W

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 415600 Ÿ Anglies filtras: 416912 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

406156

Garų surinktuvas Montuojamas į spintelę Baltas Ÿ Plotis: 59,8 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Valdymas mygtukais Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 28 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 250 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 56 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 12 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 415600 Ÿ Anglies filtras: 416912


Garų surinktuvai

DF6316X

406133

Garų surinktuvas

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 415600 Ÿ Anglies filtras: 416912

Ÿ Plotis: 59,8 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Valdymas slankikliu Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 28 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 4 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 410 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 61 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 12 cm Ÿ 2 varikliai Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

527999

Ÿ Plotis: 60 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Apšvietimas: 2 × 40 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 450 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 56 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 12,5 cm Ÿ 2 varikliai Ÿ Plaunamas metalinis riebalų filtras

602000

Kamino tipo Nerūdijančio plieno/stiklas

Kamino tipo Baltas Priedai Ÿ Metalinis filtras: 366534 Ÿ Anglies filtras: 127024

DAH302RF

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 366534 Ÿ Anglies filtras: 127024

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

Pilnai montuojamas Baltas

274433

Pilnai montuojamas Nerūdijančio plieno

Ÿ Plotis: 59,8 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Valdymas mygtukais Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 28 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 370 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 64 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 12 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

DAH302HV

Garų surinktuvas

DF622X

Garų surinktuvas

Montuojamas į spintelę Baltas

DF622W

Ÿ Plotis: 59,8 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Valdymas slankikliu Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 28 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 4 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 410 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 61 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 12 cm Ÿ 2 varikliai Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

412118

Garų surinktuvas

Montuojamas į spintelę Nerūdijančio plieno Ÿ Plotis: 59,8 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Valdymas mygtukais Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 28 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 370 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 64 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 12 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

DF6316AW

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 127052 Ÿ Anglies filtras: 127024 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

Ÿ Plotis: 60 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Apšvietimas: 2 × 40 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 450 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 56 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 12,5 cm Ÿ 2 varikliai Ÿ Plaunamas metalinis riebalų filtras

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 127052 Ÿ Anglies filtras: 127024 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

71


Garų surinktuvai

DU601W

230766

Garų surinktuvas

DAH301RF

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 231823 Ÿ Anglies filtras: 127033 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

662702

DF6710W

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 127051 Ÿ Anglies filtras: 127024 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

396441

Ÿ Plotis: 59,9 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Valdymas slankikliu Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 28 W Ÿ Jungties skersmuo: 12,5 cm Ÿ Plaunamas metalinis riebalų filtras

Ÿ Plotis: 50 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Ventiliacija su oro ištraukimu Ÿ Apšvietimas: 1 × 40 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 290 m³/h Ÿ Jungties skersmuo: 12 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas metalinis riebalų filtras

DC201E

Garų surinktuvas

Montuojamas į spintelę Baltas Priedai Ÿ Metalinis filtras: 127063 Ÿ Anglies filtras: 127033 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

662701

Kamino tipo Baltas

Garų surinktuvas

Kamino tipo Nerūdijančio plieno/stiklas

72

Ÿ Plotis: 50 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Apšvietimas: 1 × 40 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 310 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 51 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 12 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas metalinis riebalų filtras

DAH500W

Garų surinktuvas

Montuojamas į spintelę Baltas

Garų surinktuvas

Ÿ Plotis: 50 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Ventiliacija su oro ištraukimu Ÿ Apšvietimas: 1 × 40 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 290 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 56 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 12 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas metalinis riebalų filtras

662700

Garų surinktuvas

Kamino tipo Baltas Ÿ Plotis: 60 cm Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Ištraukimas arba recirkuliacija Ÿ Apšvietimas: 1 × 0 W Ÿ Ištraukimo greičių skaičius: 3 Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 155 m³/h Ÿ Triukšmingumo lygis (max.): 56 dB(A) Ÿ Jungties skersmuo: 12 cm Ÿ 1 variklis Ÿ Plaunamas aliumininis riebalų filtras

DAH510W

Kamino tipo Priedai Ÿ Metalinis filtras: 408885

Ÿ Valdymas: mechaninis Ÿ Valdymas slankikliu Ÿ Ventiliacija su oro ištraukimu Ÿ Centrinis ištraukimas Ÿ On/Off pereiti Ÿ Apšvietimas: halogeninės lempos: 2 × 20 W Ÿ Jungties skersmuo: 12 cm Ÿ synthetic

Priedai Ÿ Metalinis filtras: 127067 Ÿ Anglies filtras: 127033 Ÿ Matmenys: žr. katalogo pabaigoje

278295


Garų surinktuvai

DCM950E Variklis

Ÿ Plotis: 30 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 950 m³/h Ÿ Gali būti įmontuotas lubose Ÿ Tinka modeliams: 326641 - DC9635X 326647 - DC12635WMX

326645

DCM700O

326646

Variklis

Ÿ Plotis: 45 cm Ÿ Valdymas: elektroninis Ÿ Didžiausia ištraukimo galia: 716 m³/h Ÿ Gali būti įmontuotas pastato išorėje Ÿ Tinka modeliams: 326641 - DC9635X 326647 - DC12635WMX

73


Šaldytuvai ir šaldikliai

KOKYBIŠKAS IR SVEIKAS ŠALDYMAS

Ar žinojote, kad įprasta šeima su 2 vaikais kiekvienais metais išmeta virš 220 kg maisto produktų — dažniausiai dėl netinkamų maisto laikymo sąlygų? „Gorenje“ naujoji šaldymo prietaisų karta yra skirta geresniems mitybos ir kokybiško maisto produktų laikymo įpročiams. Aplinką tausojančių technologijų ir išradingo dizaino derinimas naujuosiuose šaldymo prietaisuose leidžia maisto produktams optimaliai išsilaikyti kiek įmanoma ilgiau. Išmaniosios funkcijos, kaip „MultiFlow 360°“ kartu su „IonAir“ ir „AdaptCool“ funkcijomis atsargiai reguliuoja vidinę temperatūrą, sudarydamos idealią įvairių maisto produktų laikymo aplinką bei išlaikydamos jį šviežią ir sveiką.

74


Šaldytuvai ir šaldikliai

LAIKYKITE MAISTO PRODUKTUS SUMANIAI Kiekvienas nori turėti šaldytuvą panašų į matytą žurnale. Puikų, paprastą naudoti ir tvarkingą. Mes žinome, kad tai nėra taip lengva kaip atrodo. Todėl stengiamės tai įgyvendinti naujos kartos „Gorenje“ šaldytuvų - šaldiklių kolekcijoje. Pažiūrėkime, kas slypi viduje!

• „IonAir“ ir „MultiFlow 360°“ intensyvios ventiliacijos sistema garantuoja nepriekaištingą vėsinimą

• „MultiBox“

• Lentynėlės

Dėžutė „trys viename“ kiaušiniams, ledui ir greitai gendantiems maisto produktams

Lengvai ištraukiamos

• „ZeroZone“/ „FreshZone“ Išsaugokite šviežią maistą 3 kartus ilgiau 0 oC temperatūroje

• „SimpleSlide“ principas Lanksčios durų lentynėlės, kurias galima lengvai perkelti į viršų ar apačią

• „CrispZone“ Optimali vieta vaisių ir daržovių laikymui

• „XtremeFreeze“ Greitas šviežio maisto užšaldymas

• „SpaceBox XXL“ stalčius Didžiausių maisto produktų šaldymui

• „Slot-in“ principas Lengvas durelių atidarymas tinkamu kampu

75


Šaldytuvai ir šaldikliai

„IonAir“ ir „MultiFlow 360°“ NUOSTABUS DVIEJŲ PAŽANGIŲ SISTEMŲ DERINYS

„MultiFlow 360°“ intensyvios ventiliacijos sistema garantuoja nepriekaištingą vėsinimą. Kartu su „IonAir“ vėsinimas pasiekia aukštesnį lygį. „MultiFlow 360°“ įsiurbia orą per sistemos angas ir paskirsto jį po visą prietaisą, o „IonAir“ įterpia anijonus - smulkius oro grynintojus, kurie užtikrina gaivų ir deguonimi prisotintą orą. Jonizacijos procesas aprūpina drėgme ir neleidžia orui išsausėti. Šis nuostabus derinys naudojamas visuose naujos ION kartos šaldytuvų „NoFrost“ modeliuose.

„IonAir“ technologija Natūralus mikroklimatas šaldytuvo viduje

„MultiFlow 360°“ Intensyvios ventiliacijos sistema

„IonAir Active“ antibakterinė technologija,

Pilnas ir tolygus šalto oro šaldytuvo

naudojama „AirPower“ ventiliatoriuje arba

skyriuje paskirstymas be jokių

„MultiFlow 360°“ šaldytuvo skyrelyje, su-

temperatūros skirtumų sulėtina maisto

naikina 95% bakterijų ir tokiu būdu išlaiko

produktų džiūvimą, padeda išlaikyti juos

orą švarų. Dėl to švieži maisto produktai

šviežius ir sutaupyti daugiau energijos.

gali „užrakinti“ savyje šviežumą 10 dienų, išlaikydami skonį ir kvapą. „IonAir“ taip pat efektyviai sumažina nemalonius kvapus, kuriuos dažniausiai sukelia stiprų kvapą turintys maisto produktai — sūris, žuvis ir t. t.

76

Tai, ko nežinojote apie jonizaciją Jonas - teigiamą arba neigiamą krūvį turinti molekulė. Teigiami jonai aptinkami dūmuose, rūke ir dulkėse, todėl jie teršia orą. Labai dažnai prieš audrą jaučiame diskomfortą - tai laikas, kai oras yra pripildytas jonų. Laimei, po lietaus atmosfera prisipildo anijonais. Jie aprūpina deguonimi mūsų kūną, atgaivina ir prisideda prie mūsų fizinės ir dvasinės gerovės. Ar jūs taip pat po lietaus jaučiatės geriau? Nuo šiol žinosite, kodėl.


Šaldytuvai ir šaldikliai

„AdaptCool“ TECHNOLOGIJA PIRMASIS PRISITAIKANTIS ŠALDYTUVAS PASAULYJE

„AdaptCool“ šaldytuvai su prisitaikančia, sumania sistema naudoja skirtingus sensorius, kurie atpažįsta vartotojo gyvenimo būdą ir parenka optimaliausią temperatūros valdymą šaldytuve, priklausomai nuo vartotojo įpročių. Dėl to maistas išlieka šviežias ir puikaus skonio iki 20% ilgiau, lyginant su įprastais šaldytuvais. Elektroninė atmintis fiksuoja durelių varstymo dažnį per vieną savaitę. Nuolat kaupia ir išsaugo duomenis bei prisitaiko prie vartotojo poreikių. Remiantis sukauptais duomenimis pritaikomas veikimo režimas ir palaikoma pastovi temperatūra šaldytuve. Kai šaldytuvas „žino“, kad durelės buvo varstomos dažniau, automatiškai padidina vėsinimą.

„AdaptCool“ technologijos pranašumai • Palaiko pastovią temperatūrą • Apsaugo maistą nuo atšilimo ir šilumos smūgio • Prailgina maisto produktų laikymo trukmę • Taupo energiją • Prie kiekvieno vartotojo prisitaiko individualiai

Temperatūra [˚C]

7˚C

Paveikslėlis, vaizduojantis „AdaptCool“ technologijos privalumus

6˚C

Dėl dažno durelių varstymo temperatūra

5˚C

šaldytuve pakyla. Paveikslėlyje pavaizduoti

4˚C

temperatūros svyravimai įprastame

3˚C

šaldytuve ir „Gorenje“ šaldytuve su

9˚C 8˚C

2˚C

„AdaptCool“ technologija. Didesni

Durelių varstymo dažnis

1˚C

svyravimai reiškia greitesnį maisto produktų sugedimą. Paros laikas

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Temperatūros svyravimų linija įprastame šaldytuve Temperatūros svyravimų linija šaldytuve su „AdaptCool“ technologija

77


Šaldytuvai ir šaldikliai

„FreshZone“ skyrius greitai gendantiems maisto produktams

LED apšvietimas

„EcoMode“ programa

Energiją taupantis LED apšvietimas su

Kai šaldytuvas naudojamas (durelės

papildomu itin intensyviu apšvietimu yra

atidaromos) rečiau arba nieko nėra

„FreshZone“ skyrius sukurtas išsaugoti

iki 10 kartų efektyvesnis ir iki 30 kartų

namuose, pavyzdžiui, atostogų metu,

ir palaikyti greitai gendančių maisto

ilgalaikiškesnis nei įprastas apšvietimas.

programa „EcoMode“ nustato optimalią

produktų šviežumą. Šis skyrius yra

temperatūrą ir taupo elektros energiją.

žemiausioje, šalčiausioje šaldytuvo dalyje, kurioje temperatūra yra 2–3°C žemesnė nei kitose dalyse. Todėl vaisių, daržovių ir mėsos šviežumas, aromatas, spalva ir kokybė bus išlaikyti žymiai ilgiau.

„SuperCool“ — didesnių maisto produktų kiekių šaldymas

A+++ energijos sunaudojimo efektyvumas — sutaupoma iki 60% energijos

Esant aktyvuotai „SuperCool“

Didesnė talpa nebūtinai reiškia didesnę

„Gorenje“ energiją taupančių šaldymo

greito šaldymo funkcijai, šaldytuvas

sąskaitą už elektros energiją. Be puikios

prietaisų, turinčių A+++, A++ ir A+ elektros

padidina šaldymo proceso pajėgumus,

terminės izoliacijos „Gorenje“ šaldytuvai-

energijos sąnaudų klases, pasirinkimas gali

sumažindamas temperatūrą iki 3°C. Žema

šaldikliai taip pat turi patobulintą durelių

sutaupyti iki 60% energijos, lyginant su A

temperatūra ir didelė talpa yra idealu

sandarinimą, aukšto lygio šaldymo

elektros energijos sąnaudų klase. 15 metų

greitam maisto produktų šaldymui, po

sistemos komponentus ir šaldytuvo

ar senesni prietaisai sunaudoja iki trijų

didelio apsipirkimo parduotuvėje.

elektroniką — visa tai sukurta siekiant

kartų daugiau elektros energijos lyginant

sumažinti elektros energijos sąnaudas.

su naujais.

Kontroliuojamos drėgmės daržovių stalčius „CrispZone“ 36 l talpos daržovių stalčius yra didžiausias rinkoje ir leidžia pagal vaisių ir daržovių laikymo reikalavimus pritaikyti drėgmę „HumidityControl“ reguliatoriaus pagalba. Drėgmė iki 50% yra tinkamiausia vaisių laikymui, o iki 95% — puikus pasirinkimas daržovių laikymui. Taip ilgiau išlaikomi maisto produktai ir juose išlieka visi vitaminai bei maistingosios medžiagos.

78


Šaldytuvai ir šaldikliai

IDEALI APLINKA IR

OPTIMALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

„FastFreeze“ greitas maisto užšaldymas Užšaldytų produktų kokybė labai priklauso nuo to, kaip greitai įvyko užšaldymo procesas. Kai jis greitesnis, susiformuoja mažesni kristalai, kurie nepažeidžia maisto produktų ląstelių, todėl ilgiau išlieka vitaminai, mineralai ir maistingosios medžiagos. Rinkitės modelius su „FastFreeze“ funkcija, kurios dėka maisto produktai užšaldomi -24°C arba dar žemesnėje temperatūroje.

„NoFrost“

„FrostLess“

Moderni „NoFrost“ technologija intensyviai

„FrostLess“ technologija efektyviai

cirkuliuoja šaltą orą ir iš šaldiklio bei

sumažina šerkšno sankaupas ant maisto

šaldytuvo pašalina drėgmę. Tai mažina

produktų ir ledo sankaupas šaldiklio

Rekomenduojamas laikymo laikas šaldiklyje MAISTO PRODUKTAI

LAIKAS

vaisiai, jautiena

nuo 10 iki 12 mėnesių

šerkšno ir ledo kaupimąsi ant maisto

skyriuje net iki 50%, lyginant su įprastais

produktų bei prietaiso vidaus sienelių.

šaldikliais. Ši technologija padeda

sumažinti elektros energijos sąnaudas ir,

pat daugiau nebereikės daug darbo

dėl pastebimai trumpesnio bei retesnio

daržovės, veršiena, paukštiena

nuo 8 iki 10 mėnesių

Optimali produktų laikymo erdvė, taip reikalaujančio šaldytuvo atitirpinimo ir

šaldiklio atitirpinimo, lieka daugiau laisvo

elniena

nuo 6 iki 8 mėnesių

valymo.

laiko maloniems užsiėmimams.

kiauliena

nuo 4 iki 6 mėnesių

kapota mėsa

4 mėnesiai

duona, tešla, pagaminti maisto produktai, neriebi žuvis

3 mėnesiai

subproduktai

2 mėnesiai

rūkyta dešra, riebi žuvis

1 mėnuo

„NoFrost“ prieš „FrostLess“ – ką rinktis? „NoFrost“ pranašumai: • Išvengsite šaldiklio atitirpinimo vargo • Nesulips šaldomi maisto produktai • Šaldiklyje nebus ledo, todėl visuomet išnaudosite didžiausią erdvę

„FrostLess“ pranašumai: • 50% mažiau šerkšno ir ledo • Nereikės dažnai atitirpinti šaldiklio • Mažesnės energijos sąnaudos

79


Šaldytuvai ir šaldikliai

419639

SVARBIAUSI PRIVALUMAI A+++ energijos sąnaudų klasė „SensoTech“ – patobulintas elektroninis valdymas „ZeroZone“ – 0°C temperatūros stalčius

80

„NoFrost DualAdvance“ – visiškas šviežumas ir optimalus atitirpinimas „EcoSave“ – energijos taupymo režimas

„FastFreeze“ – efektyvus šviežio maisto užšaldymas

„FreshZone“ – skyrius ilgesniam maisto produktų išlaikymui „NoFrost“ – daugiau nebereikia atšildyti šaldiklio

„MultiFlow“ – šaldymo sistema

„IonAir“ –antibakterinė technologija

„SpaceBox“ – didelis šaldiklio stalčius su teleskopiniais bėgeliais „SuperCool“ – greitas didelio maisto produktų kiekio užšaldymas

„MultiFlow 360o“ – tolygus šalto oro paskirstymas „AdaptCool“ – prisitaikanti sumani sistema

„CrispZone“ – stalčius vaisiams ir daržovėms, kuriame kontroliuojama drėgmė „SimpleSlide“ – reguliuojamo aukščio lentynos „FrostLess“ – 50% mažesnis ledo ir šerkšno kaupimasis šaldiklyje „XtremeFreeze“ – 50% greitesnis užšaldymas viršutiniame šaldiklio stalčiuje


Šaldytuvai ir šaldikliai

NAUJIENA

RK6201BX

444833

Šaldytuvas-šaldiklis

A+

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 5 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ 2 daržovių stalčiai Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (8×) Ÿ SuperCool Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ Ledukų indelis Ÿ 1 lentyna su durelėmis Ÿ 2 plastikiniai stalčiai užšaldytų maisto produktų laikymui

Matmenys (AxPxG): 200 × 60 × 64 cm

A+

Essential Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 326 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 278 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 92 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 18 h Ÿ Užšaldymo galia: 4 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ Šaldymo sistema su ventiliatoriumi

412833

Šaldytuvas-šaldiklis

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 5 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ 2 daržovių stalčiai Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (8×) Ÿ SuperCool Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ Ledukų indelis Ÿ 1 lentyna su durelėmis Ÿ 2 plastikiniai stalčiai užšaldytų maisto produktų laikymui

A++

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ IonAir: jonizatorius šaldytuve Ÿ AdaptCool: pritaikoma sumani sistema Ÿ MultiFlow 360°: Multi 3D oro pūtimas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ Kiaušinių / Ledo dėklas: 1x7 Ÿ SimpleSlide — reguliuojamo aukščio durų lentynėlės: 2 Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ MultiBox Ÿ Greito užšaldymo dėžė Ÿ Zero zone Ÿ SuperCool Ÿ MoistControl daržovių stalčius Šaldiklis Ÿ Automatinis atitirpinimas - No Frost Ÿ SpaceBox 38 l. Ÿ 3 stalčius šaldytam maistui laikyti

NRK6192JX

419618

Matmenys (AxPxG): 185 × 60 × 64 cm

A+++

Superior Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 156 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 222 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 85 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 18 h Ÿ Užšaldymo galia: 8 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 42 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas Ÿ Temperatūros šaldytuve indikatorius Ÿ Temperatūros šaldiklyje indikatorius Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ LED ekranas Ÿ Sutrikus elektros energijos tiekimui, nustatymai išsaugomi Ÿ Atidarytų durų garsinis perspėjimo signalas Šaldytuvas

Energijos klasė

Ÿ IonAir: jonizatorius šaldytuve Ÿ AdaptCool: pritaikoma sumani sistema Ÿ MultiFlow 360°: Multi 3D oro pūtimas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ Kiaušinių / Ledo dėklas: 1x7 Ÿ SimpleSlide — reguliuojamo aukščio durų lentynėlės: 2 Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ MultiBox Ÿ Greito užšaldymo dėžė Ÿ Zero zone Ÿ SuperCool Ÿ MoistControl daržovių stalčius Šaldiklis Ÿ Automatinis atitirpinimas - No Frost Ÿ SpaceBox 38 l. Ÿ 3 stalčius šaldytam maistui laikyti

NRK6192JW

412832

Šaldytuvas-šaldiklis

A++

Advanced Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 235 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 221 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 85 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 18 h Ÿ Užšaldymo galia: 5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 42 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

419639

Matmenys (AxPxG): 185 × 60 × 64 cm

Šaldytuvas-šaldiklis

Superior Line

NRK6193TX

Šaldytuvas-šaldiklis

Matmenys (AxPxG): 200 × 60 × 64 cm

NRK6192TW

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 235 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 222 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 85 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 18 h Ÿ Užšaldymo galia: 12 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 42 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas Ÿ Temperatūros šaldytuve indikatorius Ÿ Temperatūros šaldiklyje indikatorius Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ LED ekranas Ÿ Ratukai galinėje dalyje Ÿ Sutrikus elektros energijos tiekimui, nustatymai išsaugomi Ÿ Atidarytų durų garsinis perspėjimo signalas

444748

Šaldytuvas-šaldiklis

Essential Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 326 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 278 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 92 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 18 h Ÿ Užšaldymo galia: 4 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ Šaldymo sistema su ventiliatoriumi

RK6201BW

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ IonAir: jonizatorius šaldytuve Ÿ AdaptCool: pritaikoma sumani sistema Ÿ MultiFlow 360°: Multi 3D oro pūtimas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ FreshZone Ÿ Kiaušinių / Ledo dėklas: 1x7 Ÿ SimpleSlide — reguliuojamo aukščio durų lentynėlės: 2 Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ MultiBox Ÿ MoistControl daržovių stalčius Šaldiklis Ÿ Automatinis atitirpinimas - No Frost Ÿ SpaceBox 38 l. Ÿ 3 stalčius šaldytam maistui laikyti

Matmenys (AxPxG): 185 × 60 × 64 cm

A++

Advanced Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 235 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 221 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 85 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 18 h Ÿ Užšaldymo galia: 5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 42 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ IonAir: jonizatorius šaldytuve Ÿ AdaptCool: pritaikoma sumani sistema Ÿ MultiFlow 360°: Multi 3D oro pūtimas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ FreshZone Ÿ Kiaušinių / Ledo dėklas: 1x7 Ÿ SimpleSlide — reguliuojamo aukščio durų lentynėlės: 2 Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ MultiBox Ÿ MoistControl daržovių stalčius Šaldiklis Ÿ Automatinis atitirpinimas - No Frost Ÿ SpaceBox 38 l. Ÿ 3 stalčius šaldytam maistui laikyti

Matmenys (AxPxG): 185 × 60 × 64 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A ++ (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). 2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais. Tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 1

81


Šaldytuvai ir šaldikliai

NAUJIENA

NRK6191CW

419601

Šaldytuvas-šaldiklis

A+

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ IonAir: jonizatorius šaldytuve Ÿ MultiFlow 360°: Multi 3D oro pūtimas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ Kiaušinių / Ledo dėklas: 1x7 Ÿ SimpleSlide — reguliuojamo aukščio durų lentynėlės: 2 Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ MoistControl daržovių stalčius Šaldiklis Ÿ Automatinis atitirpinimas - No Frost Ÿ SpaceBox 38 l. Ÿ 3 stalčius šaldytam maistui laikyti

Matmenys (AxPxG): 185 × 60 × 64 cm

420831

Šaldytuvas-šaldiklis

A+++

Essential Line

Energijos klasė

Ÿ DynamiCooling Ÿ FreshZone Ÿ Kiaušinių / Ledo dėklas: 1x7 Ÿ SimpleSlide — reguliuojamo aukščio durų lentynėlės: 2 Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ MultiBox Ÿ MoistControl daržovių stalčius Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ FrostLess: šaldiklyje pasigamina mažiau ledo Ÿ SpaceBox 38 l. Ÿ 1 ištraukiamas stalčius Ÿ 2 plastikiniai stalčiai užšaldytų maisto produktų laikymui

A+++

Essential Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 153 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 225 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 94 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 30 h Ÿ Užšaldymo galia: 4,5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ FreshZone Ÿ Kiaušinių / Ledo dėklas: 1x7 Ÿ SimpleSlide — reguliuojamo aukščio durų lentynėlės: 2 Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ MoistControl daržovių stalčius Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ FrostLess: šaldiklyje pasigamina mažiau ledo Ÿ SpaceBox 38 l. Ÿ 1 ištraukiamas stalčius Ÿ 2 plastikiniai stalčiai užšaldytų maisto produktų laikymui

Matmenys (AxPxG): 185 × 60 × 64 cm

RK6192KX

419566

Šaldytuvas-šaldiklis

RK6192KW

412830

Šaldytuvas-šaldiklis

A++

Advanced Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 230 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 223 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 94 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 30 h Ÿ Užšaldymo galia: 4,5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ Sutrikus elektros energijos tiekimui, nustatymai išsaugomi Šaldytuvas Ÿ IonAir: jonizatorius šaldytuve Ÿ AdaptCool: pritaikoma sumani sistema Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas

420800

Energijos klasė

Ÿ DynamiCooling Ÿ FreshZone Ÿ Kiaušinių / Ledo dėklas: 1x7 Ÿ SimpleSlide — reguliuojamo aukščio durų lentynėlės: 2 Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ MultiBox Ÿ MoistControl daržovių stalčius Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ FrostLess: šaldiklyje pasigamina mažiau ledo Ÿ SpaceBox 38 l. Ÿ 1 ištraukiamas stalčius Ÿ 2 plastikiniai stalčiai užšaldytų maisto produktų laikymui

Matmenys (AxPxG): 185 × 60 × 64 cm

A++

Advanced Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 230 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 223 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 94 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 30 h Ÿ Užšaldymo galia: 4,5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ Sutrikus elektros energijos tiekimui, nustatymai išsaugomi Šaldytuvas Ÿ IonAir: jonizatorius šaldytuve Ÿ AdaptCool: pritaikoma sumani sistema Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas

Energijos klasė

Ÿ DynamiCooling Ÿ FreshZone Ÿ Kiaušinių / Ledo dėklas: 1x7 Ÿ SimpleSlide — reguliuojamo aukščio durų lentynėlės: 2 Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ MultiBox Ÿ MoistControl daržovių stalčius Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ FrostLess: šaldiklyje pasigamina mažiau ledo Ÿ SpaceBox 38 l. Ÿ 1 ištraukiamas stalčius Ÿ 2 plastikiniai stalčiai užšaldytų maisto produktų laikymui

Matmenys (AxPxG): 185 × 60 × 64 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A ++ (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). 2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais. Tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 1

82

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ FreshZone Ÿ Kiaušinių / Ledo dėklas: 1x7 Ÿ SimpleSlide — reguliuojamo aukščio durų lentynėlės: 2 Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ MoistControl daržovių stalčiui Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ FrostLess: šaldiklyje pasigamina mažiau ledo Ÿ SpaceBox 38 l. Ÿ 1 ištraukiamas stalčius Ÿ 2 plastikiniai stalčiai užšaldytų maisto produktų laikymui

Matmenys (AxPxG): 185 × 60 × 64 cm

A+++

Advanced Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 153 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 223 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 94 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 30 h Ÿ Užšaldymo galia: 4,5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ Sutrikus elektros energijos tiekimui, nustatymai išsaugomi Šaldytuvas Ÿ IonAir: jonizatorius šaldytuve Ÿ AdaptCool: pritaikoma sumani sistema Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas

RK6193EX

Šaldytuvas-šaldiklis

Matmenys (AxPxG): 185 × 60 × 64 cm

RK6193EW

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 153 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 225 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 94 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 30 h Ÿ Užšaldymo galia: 4,5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

419564

Šaldytuvas-šaldiklis

Essential Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 314 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 222 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 85 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 21 h Ÿ Užšaldymo galia: 5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 42 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

RK6193KX


Šaldytuvai ir šaldikliai

RK6191AW

419477

Šaldytuvas-šaldiklis

A+

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ Kiaušinių / Ledo dėklas: 1x7 Ÿ SimpleSlide — reguliuojamo aukščio durų lentynėlės: 2 Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ MoistControl daržovių stalčius Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ FrostLess: šaldiklyje pasigamina mažiau ledo Ÿ SpaceBox 38 l. Ÿ 1 ištraukiamas stalčius Ÿ 2 plastikiniai stalčiai užšaldytų maisto produktų laikymui

Matmenys (AxPxG): 185 × 60 × 64 cm

A+

Essential Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 278 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 223 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 61 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 15 h Ÿ Užšaldymo galia: 5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

444921

Šaldytuvas-šaldiklis

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 1 stiklinė lentynėlė Ÿ 2 stiklinė (-s) ištraukiama (-os) lentynėlė (-s) Ÿ 1 dviejų dalių lentynėlė Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ 2 daržovių stalčiai Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ 1 ištraukiamas stalčius Ÿ Ledukų indelis Ÿ 2 plastikiniai stalčiai užšaldytų maisto produktų laikymui

RK61620W

444902

Matmenys (AxPxG): 162 × 60 × 64 cm

A++ Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 205 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 232 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 53 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 20 h Ÿ Užšaldymo galia: 2,5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 42 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

A+

Essential Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 278 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 223 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 61 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 15 h Ÿ Užšaldymo galia: 5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 1 stiklinė lentynėlė Ÿ 2 stiklinė (-s) ištraukiama (-os) lentynėlė (-s) Ÿ 1 dviejų dalių lentynėlė Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ 2 daržovių stalčiai Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ 1 ištraukiamas stalčius Ÿ Ledukų indelis Ÿ 2 plastikiniai stalčiai užšaldytų maisto produktų laikymui

RK4151AW

388587

Šaldytuvas-šaldiklis

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 2 daržovių stalčiai Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (8×) Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ 1 ištraukiamas stalčius Ÿ Ledukų indelis Ÿ 1 stalčius užšaldytam maistui laikyti

328776

Matmenys (AxPxG): 179,5 × 54 × 60 cm

Šaldytuvas-šaldiklis

A++

RK4181AW

Šaldytuvas-šaldiklis

Matmenys (AxPxG): 179,5 × 54 × 60 cm

RK61620X

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 205 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 232 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 53 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 20 h Ÿ Užšaldymo galia: 2,5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 42 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

354886

Šaldytuvas-šaldiklis

Essential Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 309 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 225 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 96 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 30 h Ÿ Užšaldymo galia: 4,5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

RK4181AX

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 2 daržovių stalčiai Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (8×) Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ 1 ištraukiamas stalčius Ÿ Ledukų indelis Ÿ 1 stalčius užšaldytam maistui laikyti

Matmenys (AxPxG): 162 × 60 × 64 cm

A+ Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 222 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 164 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 45 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 14 h Ÿ Užšaldymo galia: 9 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 39 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ 2 daržovių stalčiai Ÿ 1 lentynėlė pieno produktų laikymui Ÿ 2 kiaušinių dėklai (6×) Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ 1 ištraukiamas stalčius Ÿ Ledukų indelis Ÿ 1 stalčius užšaldytam maistui laikyti Ÿ Greitas atšaldymas

Matmenys (AxPxG): 146,1 × 54 × 60 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A ++ (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). 2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais. Tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 1

83


Šaldytuvai ir šaldikliai

RF4141AW

367196

Šaldytuvas-šaldiklis

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 3 stiklinės lentynėlės Ÿ 2 daržovių stalčiai Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (6×) Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ Ledukų indelis Ÿ 1 metalinė lentynėlė Ÿ 1 lentyna su durelėmis Ÿ Greitas atšaldymas

382874

Šaldytuvas

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ 2 daržovių stalčiai Ÿ 2 lentynėlės pieno produktų laikymui Ÿ 2 kiaušinių dėklai (6×) Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ Ledukų indelis Ÿ 1 metalinė lentynėlė Ÿ 1 lentyna su durelėmis Ÿ Greitas atšaldymas

RB4092AW

354428

Matmenys (AxPxG): 103,5 × 54 × 58 cm

A++ Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 139 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 103 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 17 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 12 h Ÿ Užšaldymo galia: 2 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 213 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 134 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 36 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 14 h Ÿ Užšaldymo galia: 2,5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ 1 metalinė lentynėlė Ÿ 1 lentyna su durelėmis

RB3091AW

376127

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 3 stiklinės lentynėlės Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ 1 lentynėlė pieno produktų laikymui Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (6×) Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ Ledukų indelis Ÿ 1 lentyna su durelėmis

Matmenys (AxPxG): 85 × 54 × 60 cm

A+ Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 184 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 101 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 17 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 12 h Ÿ Užšaldymo galia: 2 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 2 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 reguliuojama stiklinė Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ 1 lentyna su durelėmis

Matmenys (AxPxG): 85 × 50 × 60 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A ++ (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). 2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais. Tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 1

Energijos klasė

Šaldytuvas

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 3 stiklinės lentynėlės Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ 2 lentynėlės pieno produktų laikymui Ÿ 2 kiaušinių dėklai (6×) Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ Ledukų indelis Ÿ 1 lentyna su durelėmis

A+

Matmenys (AxPxG): 113 × 50 × 60 cm

Šaldytuvas

A+

373978

Energijos klasė

Matmenys (AxPxG): 123 × 54 × 58 cm

RB4101AW

84

A+ Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 226 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 145 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 48 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 16 h Ÿ Užšaldymo galia: 2,5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

RF3111AW

Šaldytuvas-šaldiklis

Energijos klasė

Matmenys (AxPxG): 144 × 54 × 56,5 cm

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 192 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 120 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 17 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 12 h Ÿ Užšaldymo galia: 2 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 39 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

367194

Šaldytuvas-šaldiklis

A+ Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 241 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 183 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 49 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 16 h Ÿ Užšaldymo galia: 2,5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 41 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

RF4121AW


Šaldytuvai ir šaldikliai

RB4061AW

367180

Šaldytuvas

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Atitirpinimas rankiniu būdu Ÿ 1 stiklinė lentynėlė Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (6×)

Matmenys (AxPxG): 60,5 × 54 × 58 cm

A++

Advanced Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 116 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 388 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 38 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas SensoTech Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ LED ekranas Ÿ Ratukai galinėje dalyje Ÿ Šaldymo sistema su ventiliatoriumi

444860

Šaldytuvas

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ FreshZone Ÿ 6 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ Gili dviejų skyrių butelių lentynėlė durelėse Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (12×) Ÿ SuperCool Ÿ Eco taupymo programa

A++

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ FreshZone Ÿ 6 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ Gili dviejų skyrių butelių lentynėlė durelėse Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (12×) Ÿ SuperCool Ÿ Eco taupymo programa

R6181AX

445044

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm

A++

Advanced Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 116 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 388 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 38 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas SensoTech Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ LED ekranas Ÿ Ratukai galinėje dalyje Ÿ Šaldymo sistema su ventiliatoriumi

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ FreshZone Ÿ 6 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ Gili dviejų skyrių butelių lentynėlė durelėse Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (12×) Ÿ SuperCool Ÿ Eco taupymo programa

R6181AW

445043

Šaldytuvas

A+

Essential Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 155 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 388 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 38 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

444858

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm

Šaldytuvas

Advanced Line

R6182KW Šaldytuvas

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm

R6182KB

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 116 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 388 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 38 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas SensoTech Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ LED ekranas Ÿ Ratukai galinėje dalyje Ÿ Šaldymo sistema su ventiliatoriumi

444859

Šaldytuvas

A+ Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 118 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 88 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 38 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

R6182KX

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 6 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (8×)

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm

A+

Essential Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 155 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 388 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 38 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 6 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (8×)

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A ++ (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). 2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais. Tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 1

85


Šaldytuvai ir šaldikliai

R6151BW

444752

Šaldytuvas

A+

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 5 stiklinės lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (8×) Ÿ SuperCool

Matmenys (AxPxG): 145 × 60 × 64 cm

385460

Šaldytuvas

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 6 stiklinės lentynėlės Ÿ 3 reguliuojamos stiklinės lentynėlės Ÿ 2 stiklinės ištraukiamos lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ SuperCool Ÿ Eco taupymo programa

R4101AW

382823

Matmenys (AxPxG): 123 × 54 × 58 cm

A+ Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 124 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 149 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 39 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

A+

Essential Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 134 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 217 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas SensoTech Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ LED ekranas Ÿ Atidarytų durų garsinis perspėjimo signalas

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 1 stiklinė lentynėlė Ÿ 3 reguliuojamos stiklinės lentynėlės Ÿ 1 dviejų dalių lentynėlė Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ SuperCool Ÿ Eco taupymo programa

R3091AW

367045

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ 2 lentynėlės pieno produktų laikymui Ÿ 2 kiaušinių dėklai (6×)

Matmenys (AxPxG): 103,5 × 54 × 58 cm

A+ Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 122 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 134 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 3 stiklinės lentynėlės Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams

Matmenys (AxPxG): 85 × 50 × 60 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A ++ (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). 2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais. Tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 1

Energijos klasė

Šaldytuvas

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 5 stiklinės lentynėlės Ÿ 2 daržovių stalčiai Ÿ 2 lentynėlės pieno produktų laikymui Ÿ 2 kiaušinių dėklai (6×)

328785

Matmenys (AxPxG): 124,5 × 54 × 60 cm

Šaldytuvas

A+

86

A+

Essential Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 134 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 217 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas SensoTech Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ LED ekranas Ÿ Atidarytų durų garsinis perspėjimo signalas

R4121CW Šaldytuvas

Matmenys (AxPxG): 124,5 × 54 × 60 cm

R4121AW

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 131 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 213 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 41 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

385458

Šaldytuvas

Essential Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 145 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 302 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 42 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ Šaldymo sistema su ventiliatoriumi

R4121CX


Šaldytuvai ir šaldikliai

R4092AW

369126

Šaldytuvas

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 4 stiklinės lentynėlės Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ 1 lentynėlė pieno produktų laikymui Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (6×)

Matmenys (AxPxG): 85 × 54 × 60 cm

A+

Advanced Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 297 kWh Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 217 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 15 h Ÿ Užšaldymo galia: 18 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 42 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas SensoTech Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ LED ekranas Ÿ Ratukai galinėje dalyje Ÿ Šaldymo sistema su ventiliatoriumi Ÿ Apšviestas šaldiklio skyriaus vidus: Viršutinės perdangos standartas

444867

Vertikalus šaldiklis

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Eco taupymo programa Šaldiklis Ÿ Automatinis atitirpinimas - No Frost Ÿ SpaceBox (38 l) Ÿ 1 ištraukiamas stalčius Ÿ Ledukų indelis Ÿ 1 lentyna su durelėmis Ÿ 6 plastikinis stalčius užšaldytų maisto produktų laikymui

A+

Energijos klasė

Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ Ledukų indelis Ÿ 2 lentynos su durelėmis Ÿ 6 plastikinis stalčius užšaldytų maisto produktų laikymui Ÿ Šaldiklio stalčių skaičius: 2

F6151AW

444755

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm

A+

Advanced Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 297 kWh Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 217 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 15 h Ÿ Užšaldymo galia: 18 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 42 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas SensoTech Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ LED ekranas Ÿ Ratukai galinėje dalyje Ÿ Šaldymo sistema su ventiliatoriumi Ÿ Apšviestas šaldiklio skyriaus vidus: Viršutinės perdangos standartas

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Eco taupymo programa Šaldiklis Ÿ Automatinis atitirpinimas - No Frost Ÿ SpaceBox (38 l) Ÿ 1 ištraukiamas stalčius Ÿ Ledukų indelis Ÿ 1 lentyna su durelėmis Ÿ 6 plastikinis stalčius užšaldytų maisto produktų laikymui

F4061AW

367198

Vertikalus šaldiklis

A+

Essential Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 264 kWh Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 206 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 21 h Ÿ Užšaldymo galia: 18 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ Signalinė lemputė, indikuojanti per aukštą šaldiklio temperatūrą

415896

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm

Vertikalus šaldiklis

Essential Line

FN6181OW

Vertikalus šaldiklis

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm

F6181AW

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 303 kWh Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 270 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 28 h Ÿ Užšaldymo galia: 25 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 42 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ Signalinė lemputė, indikuojanti per aukštą šaldiklio temperatūrą

418852

Vertikalus šaldiklis

A++ Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A++ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 92 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 134 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 38 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama

FN6181OX

Energijos klasė

Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ Ledukų indelis Ÿ 1 lentyna su durelėmis Ÿ 5 ištraukiamas stalčius

Matmenys (AxPxG): 145 × 60 × 64 cm

A+ Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 167 kWh Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 53 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 16 h Ÿ Užšaldymo galia: 4 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 41 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ Signalinė lemputė, indikuojanti per aukštą šaldiklio temperatūrą

Energijos klasė

Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ 1 greito šaldymo skyrius Ÿ 1 stalčius užšaldytų maisto produktų laikymui Ÿ Greitas atšaldymas

Matmenys (AxPxG): 60,5 × 54 × 58 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A ++ (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). 2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais. Tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 1

87


Šaldytuvai ir šaldikliai

FH401IW

390415

Skrynios tipo šaldiklis

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 329 kWh Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 380 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 38 h Ÿ Užšaldymo galia: 26 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 43 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas SensoTech Ÿ Temperatūros šaldiklyje indikatorius Ÿ LED ekranas Ÿ Apšviestas šaldiklio skyriaus vidus: Viršutinės perdangos standartas

Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ 2 krepšiai greitam maisto užšaldymui

325549

Įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 5 stiklinės lentynėlės Ÿ 2 stiklinė (-s) ištraukiama (-os) lentynėlė (-s) Ÿ 2 stiklinės ištraukiamos lentynėlės Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ 2 daržovių stalčiai Ÿ 1 lentynėlė pieno produktų laikymui Ÿ Eco taupymo programa Šaldiklis Ÿ Automatinis atitirpinimas - No Frost Ÿ Ledukų indelis Ÿ 1 lentyna su durelėmis Ÿ 2 plastikiniai stalčiai užšaldytų maisto produktų laikymui

Matmenys (AxPxG): 177,5 × 54 × 54,5 cm

Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ 2 krepšiai greitam maisto užšaldymui

RKI4181AW

325467

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 1 stiklinė lentynėlė Ÿ 2 stiklinė (-s) ištraukiama (-os) lentynėlė (-s) Ÿ 1 dviejų dalių lentynėlė Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ 2 daržovių stalčiai Ÿ 1 lentynėlė pieno produktų laikymui Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ 1 ištraukiamas stalčius Ÿ Ledukų indelis Ÿ 2 plastikiniai stalčiai užšaldytų maisto produktų laikymui

Matmenys (AxPxG): 177,5 × 54 × 54,5 cm

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 231 kWh Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 198 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 34 h Ÿ Užšaldymo galia: 14 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 41 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas SensoTech Ÿ Temperatūros šaldiklyje indikatorius Ÿ LED ekranas Ÿ Apšviestas šaldiklio skyriaus vidus: Viršutinės perdangos standartas

Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ 1 greito šaldymo skyrius

RI4181AW

325562

Įmontuojamas šaldytuvas

A+

Essential Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 307 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 223 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 61 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 15 h Ÿ Užšaldymo galia: 5 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje

390385

Matmenys (AxPxG): 85 × 80 × 70 cm

Įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis

A+

Essential Line

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 289 kWh Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 307 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 35 h Ÿ Užšaldymo galia: 19 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 42 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas SensoTech Ÿ Temperatūros šaldiklyje indikatorius Ÿ LED ekranas Ÿ Apšviestas šaldiklio skyriaus vidus: Viršutinės perdangos standartas

FH211IW

Skrynios tipo šaldiklis

Matmenys (AxPxG): 85 × 110 × 70 cm

NRKI4181CW

A+

Essential Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 151 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 326 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Mechaninis valdymas Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 1 stiklinė lentynėlė Ÿ 4 reguliuojamos stiklinės Ÿ 1 dviejų dalių lentynėlė Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ 2 daržovių stalčiai Ÿ MoistControl daržovių stalčius

Matmenys (AxPxG): 177,5 × 54 × 54,5 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A ++ (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). 2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais. Tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 1

88

390390

Skrynios tipo šaldiklis

Matmenys (AxPxG): 85 × 130 × 70 cm

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 293 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 202 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 60 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 13 h Ÿ Užšaldymo galia: 3 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 42 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas SensoTech Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje

FH331IW


Šaldytuvai ir šaldikliai

RI5121CW

325568

Įmontuojamas šaldytuvas

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 139 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 217 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 41 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas SensoTech Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ LED ekranas Ÿ Atidarytų durų garsinis perspėjimo signalas Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 1 stiklinė lentynėlė Ÿ 3 reguliuojamos stiklinės lentynėlės Ÿ 1 dviejų dalių lentynėlė Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (12×) Ÿ SuperCool Ÿ Eco taupymo programa

Matmenys (AxPxG): 122,5 × 54 × 54,5 cm

MK100S-L4T-1

Virimo vieta Ÿ 2 greitai įkaistančios kaitvietės Ÿ Priekinė viryklės šildymo galia: 1500 W Ÿ Priekinis viryklės tipas: greito kaitinimo kaitvietė Ÿ Priekinė kaitvietė: 145 mm Ÿ Galinė viryklės šildymo galia: 2000 W Ÿ Galinis viryklės tipas: greito kaitinimo kaitvietė Ÿ Galinė kaitvietė: 180 mm Ÿ Nominali galia: 3500 W Ÿ Degiklis: 16 A Šaldytuvas Ÿ Fridge can be purchased separately MK100S-L Ÿ Konstrukcijos tipas: Statoma ant žemės

A+

Essential Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 139 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 217 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas SensoTech Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ LED ekranas Ÿ Atidarytų durų garsinis perspėjimo signalas Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 1 stiklinė lentynėlė Ÿ 3 reguliuojamos stiklinės lentynėlės Ÿ 1 dviejų dalių lentynėlė Ÿ 1 butelių laikiklis Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (12×) Ÿ SuperCool Ÿ Eco taupymo programa

Šaldytuvo funkcijos Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ 1 kompresorius Ÿ Klimato klasė: Subtropinė (nuo +18 ºC iki +38 ºC) Ÿ Klimato klasė: Normali (nuo +16 ºC iki +38 ºC) Šaldytuvo talpa Ÿ Naudingasis tūris: 118 l Ÿ Talpa (Neto): 121 l Techninė informacija Ÿ Energijos klasė: A Ÿ Nominalioji apkrova: 70 W Ÿ Įtampa: 230 V Ÿ Nominalus degiklis: 10 A Techninės charakteristikos / Matmenys Ÿ Matmenys (PxAxG): 100 × 87,5 × 60 cm Ÿ Priekyje: 145 mm, 1,5 kW, greito kaitinimo kaitvietė Ÿ Galinė: 180 mm, 2 kW, greito kaitinimo kaitvietė

MK100S-R4T-1

Virimo vieta Ÿ 2 greitai įkaistančios kaitvietės Ÿ Priekinė viryklės šildymo galia: 1500 W Ÿ Priekinis viryklės tipas: greito kaitinimo kaitvietė Ÿ Priekinė kaitvietė: 145 mm Ÿ Galinė viryklės šildymo galia: 2000 W Ÿ Galinis viryklės tipas: greito kaitinimo kaitvietė Ÿ Galinė kaitvietė: 180 mm Ÿ Nominali galia: 3500 W Ÿ Degiklis: 16 A Šaldytuvas Ÿ Šaldiklis gali būti perkamas atskirai: RB3138MKL - 274388. RB3138MKR - 274389 Ÿ Konstrukcijos tipas: Statoma ant žemės

RBI4121CW

325582

Įmontuojamas šaldytuvas

Matmenys (AxPxG): 122,5 × 54 × 54,5 cm

403301

Matmenys (AxPxG): 87,5 × 100 × 60 cm

325567

Įmontuojamas šaldytuvas

A+

Essential Line

RI4121CW

A+

Essential Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 232 kWh Ÿ Šaldytuvo talpa (Neto): 183 l Ÿ Šaldiklio talpa (Neto): 17 l Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ Saugus laikas dingus elektros srovei: 12 h Ÿ Užšaldymo galia: 2 kg/24h Ÿ Triukšmingumo lygis: 40 dB(A) Ÿ Kompresorių skaičius: 1 Ÿ Elektroninis valdymas SensoTech Ÿ Durelių atidarymo kryptis: Keičiama Ÿ LED ekranas Ÿ Atidarytų durų garsinis perspėjimo signalas Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje

Energijos klasė

Šaldytuvas Ÿ Automatinis šaldytuvo atitirpinimas Ÿ 1 stiklinė lentynėlė Ÿ 2 stiklinė (-s) ištraukiama (-os) lentynėlė (-s) Ÿ 1 dviejų dalių lentynėlė Ÿ Didelis stalčius daržovėms ir vaisiams Ÿ Lankstus kiaušinių dėklas (12×) Ÿ Eco taupymo programa Šaldiklis Ÿ Rankiniu būdu valdomas atitirpinimas Ÿ Ledukų indelis

Matmenys (AxPxG): 122,5 × 54 × 54,5 cm

403303

Šaldytuvo funkcijos Ÿ Žvaigždutės: 4 Ÿ 1 kompresorius Ÿ Klimato klasė: Subtropinė (nuo +18 ºC iki +38 ºC) Ÿ Klimato klasė: Normali (nuo +16 ºC iki +38 ºC) Šaldytuvo talpa Ÿ Naudingasis tūris: 118 l Ÿ Talpa (Neto): 121 l Techninė informacija Ÿ Energijos klasė: A Ÿ Nominalioji apkrova: 70 W Ÿ Įtampa: 230 V Ÿ Nominalus degiklis: 10 A Techninės charakteristikos / Matmenys Ÿ Matmenys (PxAxG): 100 × 87,5 × 60 cm Ÿ Priekyje: 145 mm, 1,5 kW, greito kaitinimo kaitvietė Ÿ Galinė: 180 mm, 2 kW, greito kaitinimo kaitvietė

Matmenys (AxPxG): 87,5 × 100 × 60 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A ++ (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). 2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais. Tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 1

89


Indaplovės

KAD INDAI SPINDĖTŲ

Optimalios vandens sąnaudos ir elektros energijos taupymas – tai privalumai, kurie išskiria „Gorenje" indaploves iš kitų. Patogios, į vartotoją orientuotos programos ir funkcijos suteikia galimybę kokybiškai išplauti net 14 indų komplektų vienu metu. Šiuolaikiškas nerūdijančio plieno vidaus dizaino išplanavimas leidžia lanksčiai juos sudėlioti. • • • •

90

Energijos sąnaudų klasė: A+ Optimali plovimo ir džiovinimo klasė: AA Patogios indų plovimo programos Daug vietos ir įvairus pasirinkimas


Indaplovės

INDŲ PLOVIMO EFEKTYVUMAS

Automatinis programos pasirinkimas

„Hygiene“ programa

„QuickIntensive“ – trumpa intensyvi programa

Pažangiuose modeliuose yra integruota

Į „Hygiene“ programą įeina papildomas

Intensyvi programa apima visus indų

automatinė programa, kuri sudaro

skalavimas, plovimo ciklas prailginamas

plovimo ciklus ir pastebimai sumažina

galimybę indus plauti dviem

dėl plovimo karštu vandeniu (70°C),

plovimo ciklo trukmę. Pageidaujamas

temperatūromis (taures ar porcelianą

kas sąlygoja puikų sterilizavimo efektą.

efektas pasiekiamas net esant pilnai

žemesne temperatūra, o kitus, mažiau

„Hygiene“ programa sunaikina 99,9

pakrautai indaplovei. Indai išplaunami

trapius, indus aukštesne temperatūra).

procentų bakterijų. Ši programa buvo

greičiau, o rezultatai - tiesiog puikūs.

Sensoriai nuolat tikrina vandenį,

sukurta specialiai šeimoms, auginančioms

patiekiamą į indaplovę, identifikuoja

mažus vaikus, kurių lėkštutės ir

nešvarumus ir atitinkamai į tai reaguoja,

buteliukai turi būti išplaunami užtikrinant

todėl indaplovė išplauna idealiai bei

maksimalią higieną.

užtikrina optimalias vandens, energijos ir laiko sąnaudas.

Programų lentelė PLOVIMO PROGRAMA

INDŲ TIPAS

TEMPERATŪRA

MIRKYMAS

Puodai ir keptuvės paruošti plovimui

Šaltas pirminis plovimas

DELIKATUS PLOVIMAS

Lengvai užteršti ir trapūs indai

45 °C

AUTO 60-70°C

Vidutiniškai užteršti indai su pridžiūvusiais maisto

60 °C arba 70 °C

likučiais BIO

Vidutiniškai užteršti indai

50 °C

SUPER

Labai užteršti puodai ir keptuvės su pridžiūvusiais maisto

70 °C

likučiais GREITAS, DELIKATUS

Lengvai užteršti ir trapūs indai

50 °C

PLOVIMAS GREITAS BIO

Vidutiniškai užteršti indai

45 °C

GREITAS NORMALUS

Vidutiniškai užteršti indai su pridžiūvusiais maisto

70 °C

likučiais GREITAS SUPER

Labai užteršti puodai ir keptuvės su pridžiūvusiais maisto

70 °C

likučiais

91


Indaplovės

„3 in 1"

„SpeedWash" funkcija

Pradžios atidėjimas

Tiesiog aktyvavus funkciją „3 in 1“,

Plaunant lengvai užterštus indus, plovimo

Tam tikri „Gorenje“ indaplovių modeliai

Jūsų indaplovė automatiškai nustatys,

ciklo laikas gali būti sutrumpintas pusiau,

turi pradžios atidėjimo funkciją, dėl kurios

kokias plovimo priemones naudojate. Jei

tiesiog paspaudžiant „SpeedWash“

indų plovimą galima atidėti iki 24 valandų.

naudojate tabletę, indaplovė pritaikys

mygtuką. Ši funkcija automatiškai

Ši funkcija suteikia galimybę mažinti

plovimo ciklą ir nenaudos skalavimo

nustatys temperatūrą ir reikiamą vandens

sąnaudas ir nustatyti indų plovimo laiką

etapo, todėl ši funkcija yra labai patogi.

kiekį, kas užtikrina optimalius išplovimo

taip, kad būtų taupoma elektros energija.

Jei naudojate miltelius ar skystą ploviklį,

ir išdžiovinimo rezultatus per įmanomą

paleidžiamas skalavimas, kuris užtikrina

trumpiausią laiką. Funkcija galima

optimalius plovimo rezultatus ir indų

plaunant programomis „Super“, „Auto“,

spindėjimą.

„Bio“ ir delikataus plovimo.

„AquaStop“ apsauga nuo vandens išsiliejimo

Ekonomiškas vandens naudojimas

Naudodami saugiąją „AquaStop“,

„Gorenje“ indaplovės sunaudoja labai

indaplovę galite įjungti nakčiai ar palikti

mažai vandens! 41% mažesnis vandens

veikiančią Jums nesant namuose. Jei

sunaudojimas leis aktyviai prisidėti prie

vanduo netikėtai išsilietų, „AquaStop“

natūralių resursų saugojimo. Geriausi

automatiškai sustabdytų vandens

modeliai sunaudos tik 9 litrus vandens.

tiekimą, o pompos sifonai išsiurbtų vandenį iš indaplovės vidaus. „AquaStop“ funkcionaliai veikia tol, kol prietaisas yra naudojamas.

Švaraus vandens jutiklis Vandens kokybės jutiklis matuoja vandens švarumą tol, kol vanduo, tiekiamas į indaplovę tampa visiškai švarus. Kaskart plaunant lengvai užteršus indus, bus sunaudojama žymiai mažiau vandens, o puikūs plovimo rezultatai nustebins.

92

* Tai galioja „Eco“ programai.


Indaplovės

PRIDERINTAS INTERJER AS

„SpaceDelux“, ypatingai erdvi Patogus trečiasis krepšys indaplovės talpą padidina net iki 14 komplektų! Jis patogiai talpina net ir ilgesnius stalo įrankius bei atskiria juos nuo kavos puodelių. Toks išplanavimas leidžia pasiekti geresnius plovimo rezultatus, lengvai naudoti prietaisą ir optimaliai išnaudoti jo erdvę.

Nerūdijančio plieno vidus Indaplovės vidus pagamintas iš nerūdijančio plieno, todėl prietaisas tarnaus ilgai ir juo bus paprasta naudotis.

Ilgi virtuvės įrankiai

„MultiClack“ sistema

„Gorenje“ indaplovių modeliai viršutiniame

Patogus pasirinkimas plauti didesniems

Tiek viršutinis, tiek apatinis krepšiai gali

krepšyje turi patogų skyrelį ilgiems virtuvės

puodams, keptuvėms, lėkštėms ir

būti pritaikomi taip, kad tilptų įvairiausių

įrankiams sudėti. Taip optimizuojamas indų

stiklinėms! „Gorenje“ indaplovės pasižymi

dydžių ir formų indai. Grotelės apatiniame

patalpinimas į indaplovę ir užtikrinama, kad

aukštos kokybės trijų lygių krepšio aukščio

krepšyje gali būti nulenkiamos, kad atsirastų

irankiai bus sudėti saugiai, todėl plaunant

reguliavimo sistema. Esant poreikiui, keisti

papildomos vietos didesniems indams.

juos nenukris žemyn.

krepšio aukštį dabar yra dar lengviau,

Viršutinis krepšys gali būti pakeltas, kad

nes jo aukščio reguliavimo mechanizmas

tilptų labai didelės lėkštės. Viršutiniame

įmontuotas abejose krepšio pusėse.

krepšyje esantis taurių laikiklis buvo

„MultiClack“ sistema indų plovimui suteikia

specialiai sukurtas taip, kad apsaugotų

daugiau lankstumo.

trapias taurių kojeles nuo dūžių.

93


Indaplovės

388466

SVARBIAUSI PRIVALUMAI A+ Energijos sąnaudų klasė

„Clear water sensor“ – švaraus vandens jutiklis

Vandens sąnaudos

„AquaStop“ – apsauga nuo vandens išsiliejimo

Automatinė programa Higienos programa

14

„TotalAquaStop“ – patobulinta apsauga nuo vandens išsiliejimo Komplektų skaičius

„QuickIntensive“ – trumpa, intensyvi programa „Speedwash“ – pusė laiko pasirinktoms programoms „MultiClack“ – lanksti krepšio sistema

„3 in 1“ – automatinis plovimo priemonių atpažinimas „Super Silent+“ – tylus veikimas

„Bioprogram“ – plovimas 50oC

3 krepšiai

„StartDelay“ – programos pradžios atidėjimas

12 GU62250X

388466

Įmontuojama indaplovė

A+

Energijos klasė

Ÿ Energijos klasė1: A+ Bendra informacija Ÿ Energijos sąnaudos (įprasta programa)4: 0,97 kWh Ÿ Išskalbimo klasė3: A Ÿ Džiovinimo klasė3: A Ÿ Standartinių indų komplektų skaičius: 12 Ÿ Vandens sąnaudos: 12 l Ÿ Normalaus plovimo ciklo trukmė: 160 min Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 273 kWh Ÿ Vandens sąnaudos per metus2: 3360 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 49 dB(A) Bendra informacija Ÿ Plovimo temperatūros lygiai: 40, 45, 50, 65 °C Ÿ Purkštukai: 2 Ÿ Programų skaičius: 4 Ÿ QuickIntensive Ÿ Greito plovimo programa Ÿ Druskos indikatorius Ÿ Blizgiklio indikatorius

A

Išskalbimo klasė

Džiovinimo klasė

Ÿ Likusio programos laiko indikatorius Ÿ Atidėtos pradžios nustatymas Ÿ Garsinis ir vizualus signalas pasibaigus programai Ÿ Vidaus danga iš nerūdijančio plieno Ÿ Paslėptas kaitinimo elementas Ÿ Automatinis minkštiklio dozavimas, kad plovimo rezultatas būtų geresnis Ÿ Serviso diagnostika Ÿ Dalinė apsauga nuo nutekėjimo (AquaStop) Ÿ Reguliuojama viršutinio krepšio padėtis Ÿ Iš priekio reguliuojamas kojelių aukštis Ÿ Reguliuojamas aukštis: 50 mm

Matmenys (AxPxG): 81,5 × 59,6 × 59,8 cm

94

A


Indaplovės

12 GU62250W

388465

Įmontuojama indaplovė

A+

Ÿ Energijos klasė : A+ Bendra informacija Ÿ Energijos sąnaudos (įprasta programa)4: 0,97 kWh Ÿ Išskalbimo klasė3: A Ÿ Džiovinimo klasė3: A Ÿ Standartinių indų komplektų skaičius: 12 Ÿ Vandens sąnaudos: 12 l Ÿ Normalaus plovimo ciklo trukmė: 160 min Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 273 kWh Ÿ Vandens sąnaudos per metus2: 3360 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 49 dB(A) Bendra informacija Ÿ Plovimo temperatūros lygiai: 40, 45, 50, 65 °C Ÿ Purkštukai: 2 Ÿ Programų skaičius: 4 Ÿ QuickIntensive Ÿ Greito plovimo programa Ÿ Druskos indikatorius Ÿ Blizgiklio indikatorius

12

GV53223

290138

Įmontuojama indaplovė

Energijos klasė

1

10

A

Išskalbimo klasė

A

A

Džiovinimo klasė

Ÿ Likusio programos laiko indikatorius Ÿ Atidėtos pradžios nustatymas Ÿ Garsinis ir vizualus signalas pasibaigus programai Ÿ Vidaus danga iš nerūdijančio plieno Ÿ Paslėptas kaitinimo elementas Ÿ Automatinis minkštiklio dozavimas, kad plovimo rezultatas būtų geresnis Ÿ Serviso diagnostika Ÿ Dalinė apsauga nuo nutekėjimo (AquaStop) Ÿ Iš priekio reguliuojamas kojelių aukštis Ÿ Reguliuojamas aukštis: 50 mm

Ÿ Energijos klasė : A Bendra informacija Ÿ Energijos sąnaudos (įprasta programa)4: 0,93 kWh Ÿ Išskalbimo klasė3: A Ÿ Džiovinimo klasė3: A Ÿ Standartinių indų komplektų skaičius: 10 Ÿ Vandens sąnaudos: 11 l Ÿ Normalaus plovimo ciklo trukmė: 125 min Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 266 kWh Ÿ Vandens sąnaudos per metus2: 3080 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 48 dB(A) Bendra informacija Ÿ Plovimo temperatūros lygiai: 45, 55, 65, 70 °C Ÿ Purkštukai: 3 Ÿ Programų skaičius: 5 Ÿ QuickIntensive Ÿ Mirkymo programa Ÿ Druskos indikatorius Ÿ Blizgiklio indikatorius

A

Išskalbimo klasė

A

A+

Džiovinimo klasė

Ÿ Atidėtos pradžios nustatymas Ÿ Garsinis ir vizualus signalas pasibaigus programai Ÿ Vidaus danga iš nerūdijančio plieno Ÿ Paslėptas kaitinimo elementas Ÿ Automatinis minkštiklio dozavimas, kad plovimo rezultatas būtų geresnis Ÿ Serviso diagnostika Ÿ Total aqua STOP (Patobulinta apsauga nuo vandens nutekėjimo) Ÿ Reguliuojama viršutinio krepšio padėtis Ÿ Iš priekio reguliuojamas kojelių aukštis Ÿ Reguliuojamas aukštis: 50 mm Ÿ Indaplovės fasadas užsakomas atskirai Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 81,8 × 44,8 × 54,5 cm

Matmenys (AxPxG): 81,5 × 59,6 × 59,8 cm

271883

Įmontuojama indaplovė

Energijos klasė

1

GV61124

Energijos klasė

Ÿ Energijos klasė : A+ Bendra informacija Ÿ Energijos sąnaudos (įprasta programa)4: 1,01 kWh Ÿ Išskalbimo klasė3: A Ÿ Džiovinimo klasė3: A Ÿ Standartinių indų komplektų skaičius: 12 Ÿ Vandens sąnaudos: 12 l Ÿ Normalaus plovimo ciklo trukmė: 150 min Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 289 kWh Ÿ Vandens sąnaudos per metus2: 3360 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 50 dB(A) Bendra informacija Ÿ Plovimo temperatūros lygiai: 45, 55, 65, 70 °C Ÿ Purkštukai: 2 Ÿ Programų skaičius: 5 Ÿ Mirkymo programa Ÿ Trapių indų programa Ÿ “Super” programa Ÿ BIO programma 1

A

Išskalbimo klasė

A

Džiovinimo klasė

Ÿ Garsinis ir vizualus signalas pasibaigus programai Ÿ Vidaus danga iš nerūdijančio plieno Ÿ Paslėptas kaitinimo elementas Ÿ Automatinis minkštiklio dozavimas, kad plovimo rezultatas būtų geresnis Ÿ Serviso diagnostika Ÿ Dalinė apsauga nuo nutekėjimo (AquaStop) Ÿ Reguliuojama viršutinio krepšio padėtis Ÿ Reguliuojamas aukštis: 50 mm Ÿ Indaplovės fasadas užsakomas atskirai Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 81,8 × 59,8 × 54,5 cm

14 13 GV63324X

275590

Įmontuojama indaplovė

A+

287672

Įmontuojama indaplovė

Energijos klasė

Ÿ Energijos klasė1: A+ Bendra informacija Ÿ Energijos sąnaudos (įprasta programa)4: 1,03 kWh Ÿ Išskalbimo klasė3: A Ÿ Džiovinimo klasė3: A Ÿ Standartinių indų komplektų skaičius: 13 Ÿ Vandens sąnaudos: 9 l Ÿ Normalaus plovimo ciklo trukmė: 180 min Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 294 kWh Ÿ Vandens sąnaudos per metus2: 2660 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 47 dB(A) Bendra informacija Ÿ Plovimo temperatūros lygiai: 38, 45, 55, 65, 70 °C Ÿ Purkštukai: 3 Ÿ Skalavimo sistema: Orbitinė sistema Ÿ Programų skaičius: 10 Ÿ QuickIntensive Ÿ Greito plovimo programa Ÿ Higienos programa Ÿ Mirkymo programa Ÿ Trapių indų programa

GV65324XV

A

Išskalbimo klasė

A

Džiovinimo klasė

Ÿ “Super” programa Ÿ BIO programma Ÿ Druskos indikatorius Ÿ Blizgiklio indikatorius Ÿ Atidėtos pradžios nustatymas Ÿ Garsinis ir vizualus signalas pasibaigus programai Ÿ Vidaus danga iš nerūdijančio plieno Ÿ Paslėptas kaitinimo elementas Ÿ Automatinis minkštiklio dozavimas, kad plovimo rezultatas būtų geresnis Ÿ Serviso diagnostika Ÿ Švaraus vandens sensorius Ÿ Total aqua STOP (Patobulinta apsauga nuo vandens nutekėjimo) Ÿ Reguliuojama viršutinio krepšio padėtis Ÿ Iš priekio reguliuojamas kojelių aukštis Ÿ Reguliuojamas aukštis: 50 mm Ÿ Indaplovės fasadas užsakomas atskirai Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 81,8 × 59,8 × 54,5 cm

A+

242154

Pilnai įmontuojamos indaplovės fasadas

Energijos klasė

Ÿ Energijos klasė1: A+ Bendra informacija Ÿ Energijos sąnaudos (įprasta programa)4: 1,04 kWh Ÿ Išskalbimo klasė3: A Ÿ Džiovinimo klasė3: A Ÿ Standartinių indų komplektų skaičius: 14 Ÿ Vandens sąnaudos: 9 l Ÿ Normalaus plovimo ciklo trukmė: 180 min Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 297 kWh Ÿ Vandens sąnaudos per metus2: 2520 l Ÿ Triukšmingumo lygis: 44 dB(A) Bendra informacija Ÿ Plovimo temperatūros lygiai: 38, 45, 55, 65, 70 °C Ÿ Purkštukai: 3 Ÿ Skalavimo sistema: Orbitinė sistema Ÿ Programų skaičius: 9 Ÿ QuickIntensive Ÿ Greito plovimo programa Ÿ Higienos programa Ÿ Mirkymo programa Ÿ Trapių indų programa Ÿ “Super” programa Ÿ BIO programma

DFD70PAX

A

Išskalbimo klasė

A

Džiovinimo klasė

Ÿ Druskos indikatorius Ÿ Blizgiklio indikatorius Ÿ Likusio programos laiko indikatorius Ÿ Atidėtos pradžios nustatymas Ÿ Garsinis ir vizualus signalas pasibaigus programai Ÿ Vidaus danga iš nerūdijančio plieno Ÿ Paslėptas kaitinimo elementas Ÿ Automatinis minkštiklio dozavimas, kad plovimo rezultatas būtų geresnis Ÿ Serviso diagnostika Ÿ Švaraus vandens sensorius Ÿ Total aqua STOP (Patobulinta apsauga nuo vandens nutekėjimo) Ÿ Reguliuojama viršutinio krepšio padėtis Ÿ Iš priekio reguliuojamas kojelių aukštis Ÿ Reguliuojamas aukštis: 50 mm Ÿ Indaplovės fasadas užsakomas atskirai Ÿ Įmontavimo matmenys: žr. katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 81,8 × 59,8 × 54,5 cm

Ÿ Tiekiama su rankena Ÿ Tinka indaplovėms: GV61124, GV63324X, GV65324XV Ÿ Fasadas tiekiamas nesumontuotas

Matmenys (AxPxG): 70 × 59,6 × 6 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). 3 Plovimas ir džiovinimas pagal skalę nuo A (didelis) iki G (mažas). 4 Energijos suvartojimas vienam plovimui remiantis standartiniais bandymais, plaunant normalia programa, indaplovę skalbyklę prie šalto vandens tiekimo šaltinio. Tikrasis suvartojimas priklauso nuo to, kaip prietaisas naudojamas. 2 Apskaičiuotas per metus suvartojamas kiekis (220 plovimų). 1

95


Skalbimo mašinos ir džiovyklės

HomeMA D TECHNOLOGIJOS JUMS IR JŪSŲ SKALBINIAMS

Puikus veikimas, ergonomiškos detalės, logiškas tinkamų programų pasirinkimas liudija apie naują skalbimo mašinų ir džiovyklių kartą. Sumani „SensorIQ“ technologija automatiškai reguliuoja skalbimo bei džiovinimo procesą ir taip padeda taupyti elektros energiją. „SensoCare“ technologijos dėka puikiai pasirūpinama skalbiniais ir patenkinami įvairūs šiuolaikinių pirkėjų norai. „UltraWHITE“ unikali programa, skirta sudėtingai prižiūrimiems baltiems skalbiniams. Ši programa išlaiko visišką baltumą, skalbiant ne aukštesnėje nei 30°C temperatūroje. Patentuota džiovinimo technologija „TwinAir“, kombinuota su „IonTech“, pluoštui suteikia papildomą „UltraSOFT“ apsaugą.

96


Skalbimo mašinos

„SensoCARE“ T I K S L I AU S I A I PA R E N K A M I S K A L B I M O N U S TAT Y M A I „Gorenje“ skalbimo mašinos turi platų skalbimo programų pasirinkimą, kuris patenkins kiekvieno vartotojo poreikius. „NormalCARE“, „EcoCARE“, „TimeCARE“ ir „AllergyCARE“ pritaikyti tam, kad Jūsų skalbiniai visuomet būtų visiškai švarūs. „NormalCARE“ OPTIMALIOS ENERGIJOS IR LAIKO SĄNAUDOS Skalbimo nustatymas normaliam, kasdieniam naudojimui su optimalia laiko ir energijos sąnaudų kombinacija.

„EcoCARE“ SUTAUPOMA 46% ENERGIJOS* Priklausomai nuo programos trukmės,

„TimeCARE“

skalbiama suvartojant nedaug vandens ir

SUTAUPOMA 42% LAIKO*

elektros energijos.

Padidintas intensyvumas efektyviam skalbimui per trumpiausią įmanomą laiką.

„AllergyCARE“ 49% PAGERINTAS SKALAVIMO EFEKTYVUMAS* Ypač patogi skalbimo programa tiems, kurie turi jautrią odą - naudojamas papildomas vanduo * Skalbimo rezultatai lyginami su „NormalCARE“ skalbimo programos rezultatais.

kruopštesniam skalavimui.

„UltraWHITE“ programa „UltraWHITE“ programa sukurta, siekiant išlaikyti skalbinių baltumą. Ši programa skirta sudėtingai prižiūrimiems baltiems drabužiams, pagamintiems iš sintetikos, šilko, nailono, nėrinių ir kitų medžiagų, kurios negali būti skalbiamos aukštoje temperatūroje. Tokie drabužiai bus puikiai išskalbti ne didesnėje nei 30°C temperatūroje dėl pritaikyto skalbimo intensyvumo ir didesnio kiekio vandens. Šiuos drabužius skalbiant įprastai, jie gali papilkėti ar pagelsti bei prarasti savo akinamą baltumą. Programa „UltraWHITE“ pasirūpins Jūsų baltais drabužiais ir jie išliks iš tikrųjų balti.

97


Skalbimo mašinos

Programos, nustatomos pagal skalbinių tipą Teisinga programa bet kokio tipo

9 kg XXL talpa

„NightWash“: programa, skirta

skalbiniams. „Gorenje“ skalbimo mašinos

skalbti naktį. Dėl šiai programai

siūlo keletą skalbimo programų ir

pritaikyto būgno sukimosi ritmo,

temperatūrų nustatymų alternatyvų. Dešinėje programų valdymo rankenėlės

skalbimo mašina tampa tylesnė. •

„QuickWash“: ši programa Jūsų

pusėje yra dažniausiai naudojamos

mėgstamiausius drabužius 30°C

programos: Medvilnė, Sintetika, Mix,

temperatūroje išskalbs tik per 17

Delikatūs skalbiniai ir Vilna. Kairėje pusėje nustatytos tokios skalbimo programos:

minučių. •

„MyFavorite: dvi programos, kurias nusistato pats vartotojas. Pasirinkite

„BioWash“: skirta kiekvienam, kuris

norimą programą, pridėkite

renkasi skalbimą natūraliu būdu, pvz.,

papildomus nustatymus ir tiesiog

skalbimą su bio rutuliais arba muilo

išsaugokite juos.

Didelės talpos būgnas talpina iki 9 kg skalbinių, todėl skalbimo mašina idealiai atitiks kiekvieno vartotojo poreikius. Ypatingai didelių, 34 cm skersmens durelių dėka dabar daug lengviau sudėti ir išimti skalbinius iš būgno, net jei tai yra patalynė ar kiti didesni skalbiniai. Geriausiuose modeliuose būgno viduje, atsidarius durelėms, įsijungia apšvietimas, todėl lengviau matyti tai, kas yra viduje.

riešutais.

Patikimas ir nekenksmingas aplinkai „PowerDrive“ variklis Patikimas, tylus ir galingas skalbimo mašinos variklis. „Gorenje" skalbimo mašinų karta siūlo 1600 aps./min. gręžimą ir galimybę skalbti iš karto 9 kg – visa tai labai patikimo, elektroniniu būdu kontroliuojamo variklio dėka, kuris, palyginus su universaliu elektriniu varikliu, patikimesnis ir tylesnis. Energijos taupymas ir galimybė skalbti didesnius kiekius skalbinių - tai ilgesnis skalbimo mašinos gyvavimo ciklas.

98

10

YEARS

WARRANTY ON INDUCTION MOTOR

10 metų garantija varikliui Kad jaustumėtės visiškai saugūs įsigydami skalbimo mašiną, „Gorenje“ suteikia net 10 metų garantiją prietaiso inverteriniam varikliui.


Skalbimo mašinos

Paprasta nustatyti Rūpinimasis skalbiniais tik trimis

išdėlioti logiška seka, iš kairės į dešinę.

keturių skirtingų skalbimo režimų. Taip

žingsniais. Ergonomiškai sukurta valdymo

Centre esanti programų valdymo

pat yra siūlomos papildomos funkcijos.

panelė puikiai atrodo, matomas skalbimo

rankenėlė yra labai patogi. Ją sukant į

Jas pasirinkus belieka paspausti įjungimo

procesas ir nustatymai. Be to, lengva

dešinę, randamos dažniausiai naudojamos

mygtuką. LCD ekrano pagalba galima

pasirinkti reikiamą skalbimo programą

programos. Aukštos klasės modeliuose

pasirinkti vieną iš 33 kalbų.

ir kitus specialius nustatymus. Žingsniai

yra LCD ekranai, kur galima rinktis iš

Sumanūs ergonomiški sprendimai •

Pasvirusi valdymo panelė

Aiškūs simboliai

Ergonomiškos durelės – lengva atidaryti

Logiškas nustatymų pasirinkimas

Funkcionalus ir elegantiškas dozatorius skalbimo priemonių stalčiuke

Platus ir patogus durelių atidarymas

lengva valyti

„StainExpert“ - dėmių šalinimo „ekspertas" Pagalba, skalbiant labiausiai įsisenėjusias

Lengvai pasiekiamas filtras,

dėmes. Dažnai pasitaiko, kad pasirinkus

Vaisiai: apelsinai, braškės, bananai,

Puikus energijos sąnaudų rezultatas

pomidorų padažas, vaisių tyrelės ir t. t.

Inovatyvūs sprendimai, tokie kaip

Kava: arbata, kava, kakava,

efektyvūs programų algoritmai,

sumažėja tikimybė išskalbti jas sekančio

šokoladas, jogurtas, pasta, lūpdažis

„OptiDrum“ skalbimo mašinos būgnas,

skalbimo metu. Aukštos klasės „Gorenje“

ir t. t.

„QuickWet“ efektyvi mirkymo sistema

Vynas: raudonas vynas, tamsių vaisių

bei sumani „SensorIQ“ technologija

sultys, mėlynės, burokėliai ir t. t.

padeda puikiai taupyti energiją. Geriausi

Organinės: riebalai, aliejus, sviestas,

„Gorenje“ modeliai priklauso A-50%

kiaušiniai, kraujas, žolė ir t. t.

energijos sąnaudų klasei. Tai reiškia, kad

netinkamą skalbimo programą, dėmės dar labiau įsigeria į medžiagą ir taip

modeliuose yra speciali funkcija, kurios

dėka pašalinamos sunkiausiai išskalbiamos dėmės. Pasirinkite tinkamiausią programą iš keturių dėmių grupių ir laukite puikaus drabužių išskalbimo rezultato.

jie sunaudoja perpus mažiau energijos nei A klasės prietaisai.

99


Skalbimo mašinos

„SensorIQ“ jutiklių technologija

„SterilTub“ – švari skalbimo mašina švariems skalbiniams

8 9

Visada optimalios energijos, vandens

Sprendimas, kad skalbiniai maloniai

ir laiko sąnaudos. „Gorenje“ skalbimo

kvepėtų. Bakterijos kaupiasi skalbimo

mašinos turi jutiklius, kurie nuolat

mašinos būgne, kai yra skalbiama

kontroliuoja skalbimo progresą. Inovatyvi

žemesnėje temperatūroje naudojant 7

„SensorIQ“ technologija automatiškai

specialius aplinką tausojančius skalbiklius.

nustato skalbimo procesą pasirinktai

Dėl šių bakterijų įprastai išskalbti ir dar

programai, skalbinių tipui ir svoriui.

drėgni skalbiniai gali turėti nemalonų

Optimalūs rezultatai, sutaupoma elektros

kvapą. „SterilTub“ programa užtikrina,

energijos, vandens ir laiko.

kad Jūsų skalbimo mašinos viduje bus

1 2

„TotalWeight“ kontrolė – automatinis skalbinių svorio nustatymas: Svorio

5

jutiklio dėka skalbimo mašina automatiškai pritaiko skalbimo programą pagal skalbinių kiekį būgne. Be to, kad taupomas vanduo ir elektros energija, skalbimo mašina itin tyliai veikia.

3

6 4

nepriekaištingai švaru ir bus idealiai pasirūpinta skalbiniais.

1 Svorio jutiklis, 2 Stabilumo valdymo jutiklis, 3. Sukimosi greičio jutiklis, 4 Variklio temperatūros jutiklis, 5 „TotalAquaStop“ jutiklis, 6 Temperatūros jutiklis, 7 Durelių užrakinimas, 8 Hidrostatas, 9 Vandens lygio jutiklis

Ilgaamžis „DuraHeat“ kaitinimo elementas „DuraHeat“ kaitinimo elementas padengtas apsauginiu sluoksniu, kuris paviršių daro labai lygų. Šis unikalus paviršius geriau paskirsto karštį ir sumažina kalkių kaupimąsi. Lyginant su įprastais kaitinimo elementais, „DuraHeat“ yra ilgaamžiškesnis ir pagerina skalbimo mašinos veikimą. Tai dar vienas įrodymas, didinantis skalbimo mašinos kokybę ir prailginantis jos gyvavimo laiką.

„Total AquaStop“ – puiki apsauga nuo vandens išsiliejimo

„OptiDrum“ – Gerovė Jūsų skalbiniams „AquaStop“: speciali mechaninė

Puikiai apsaugoti skalbiniai. Novatoriškas

„Gorenje“ skalbimo mašinose yra

sistema, sustabdanti vandens

būgnas pagamintas iš nerūdijančio plieno

saugumo sistema, apsauganti nuo

tekėjimą į skalbyklę, jei vanduo

puikiai pritaikytas efektyviam skalbinių

vandens išsiliejimo ir tuo pačiu

pradeda tekėti iš žarnos.

judėjimui skalbimo proceso metu. Didelė

Išsiliejimo apsauga: jei vandens

talpa yra patogi net kai skalbiama

komponentai nebus sugadinti

dozavimo sklendė sugenda arba

daugiau skalbinių. Gerai apgalvota būgno

„Total AquaStop“: geriausi modeliai

vandens yra per daug, aktyvuojama

perforacija, skylučių skaičius ir dydis

skalbimo mašinos apačioje turi

vandens išleidimo pompa, kol

užtikrina mažesnį vandens ir elektros

specialius jutiklius. Esant vandens

pasiekiamas optimalus pasirinktos

energijos sunaudojimą. Pakreiptos 3D

nuotėkiui, jutiklis iš karto uždaro

programos vandens lygis.

briaunos atsargiai pastumia skalbinius

Užkerta kelią vandens išsiliejimui.

užtikrinanti, kad elektroniniai

elektrinį vožtuvą, kad daugiau

į galinę būgno dalį, o tuomet pakelia į

vanduo į prietaisą nebepatektų.

viršų. Pasviręs durelių stiklas taip pat prisideda prie šio proceso. „OptiDrum“ pasirūpins, kad skalbiniai išliktų puikios būklės.

100


Skalbimo mašinos

34cm

10

YEARS

WARRANTY ON INDUCTION MOTOR

W9865E

356674

Skalbimo mašina Superior Line

A+++(-20%)

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+++(20%) Ÿ Gręžimo klasė3: A Ÿ Likutinė drėgmė5: 44 % Ÿ Gręžimo greitis (aps./ min.): 1600 rpm Ÿ Talpa: 9 kg Ÿ Skalbimo laikas: 195 min Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 170 kWh Ÿ Metinis vandens suvartojimas: 11470 l Programos Ÿ Skalbimas šaltame vandenyje Ÿ Skalavimas Ÿ Minkštinimas Ÿ Vandens išleidimas Ÿ Gręžimas Ÿ Trumpa 17 min programa Ÿ 15°C šaltas vanduo

356674

Energijos klasė

A

Gręžimo klasė

Charakteristikos Ÿ Didelė durelių anga: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ StainExpert Ÿ TotalWeight Ÿ SensoCARE Ÿ 3 D drėkinimo sistema Ÿ Super Silent+ (Labai tyli+) Ÿ Skalbinių pasiskirstymo kontrolė Ÿ Elektroninis valdymas su LCD ekranu Ÿ Vandens lygio sensorius Ÿ Visiška apsauga nuo vandens nutekėjimo Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ FiberTech Ÿ Būgno apšvietimas Funkcijos Ÿ Papildomas skalavimas Ÿ Pirminis skalbimas Ÿ Sustabdymas vandenyje Ÿ Trumpa programa Ÿ SterilTub Ÿ TimeComfort

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm

SVARBIAUSI PRIVALUMAI Energijos sąnaudų klasė

„PowerDrive“ variklis be anglies

LED ekranas

„AquaStop“ – apsauga nuo vandens išsiliejimo

LCD ekranas

„TotalAquaStop“ – patobulinta apsauga nuo vandens išsiliejimo „SterilTub“ – savaiminio išsivalymo programa

„SensoCARE“ – pilnai valdomas skalbimas „SensorIQ“ – jutiklių technologija optimalioms elektros energijos ir laiko sąnaudoms „TotalWeight“ – automatinis skalbinių svorio nustatymas

„SuperSilent“+ – tylus veikimas

„StartDelay“ – programos pradžios atidėjimas

„QuickWash“ – greita, 17 min. programa

„StainExpert“ – efektyvus dėmių skalbimas

„Carbotech“ – vandens bakas

„OptiDrum“ – inovatyvus skalbinių mirkymas

„Fibertech“ – vandens bakas

„DuraHeat“ – ilgaamžis kaitinimo elementas

„ColdWash“ – skalbimo programa 15oC

10

YEARS

WARRANTY ON

10 metų garantija inverteriniam varikliui

34cm

10

YEARS

WARRANTY ON INDUCTION MOTOR

W8765K

386166

Skalbimo mašina Advanced Line

A+++(-20%)

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+++(20%) Ÿ Gręžimo klasė3: A Ÿ Likutinė drėgmė5: 44 % Ÿ Gręžimo greitis (aps./ min.): 1600 rpm Ÿ Talpa: 8 kg Ÿ Skalbimo laikas: 195 min Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 154 kWh Ÿ Metinis vandens suvartojimas: 11030 l Programos Ÿ Skalbimas šaltame vandenyje Ÿ Skalavimas Ÿ Minkštinimas Ÿ Vandens išleidimas Ÿ Gręžimas Ÿ Trumpa 17 min programa Ÿ 15°C šaltas vanduo

Energijos klasė

A

Gręžimo klasė

Charakteristikos Ÿ Didelė durelių anga: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ 3 D drėkinimo sistema Ÿ Silent Ÿ Skalbinių pasiskirstymo kontrolė Ÿ Elektroninis valdymas su LCD ekranu Ÿ Vandens lygio sensorius Ÿ Pusinis rėžimas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ FiberTech Ÿ Būgno apšvietimas Funkcijos Ÿ Papildomas skalavimas Ÿ Pirminis skalbimas Ÿ Sustabdymas vandenyje Ÿ Trumpa programa Ÿ SterilTub Ÿ TimeComfort

INDUCTION MOTOR

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm

101


Skalbimo mašinos

34cm

34cm

34cm

7

W8444

352625

Skalbimo mašina

Essential Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+++(10%) Ÿ Gręžimo klasė3: A Ÿ Likutinė drėgmė5: 44 % Ÿ Gręžimo greitis (aps./ min.): 1400 rpm Ÿ Talpa: 8 kg Ÿ Skalbimo laikas: 195 min Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 166 kWh Ÿ Metinis vandens suvartojimas: 11280 l Programos Ÿ Skalbimas šaltame vandenyje Ÿ Skalavimas Ÿ Minkštinimas Ÿ Vandens išleidimas Ÿ Gręžimas Ÿ Trumpa 17 min programa Ÿ 15°C šaltas vanduo

W7743LE

7

419729

Skalbimo mašina

A+++(-10%)

Energijos klasė

A

Gręžimo klasė

Charakteristikos Ÿ Didelė durelių anga: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ TotalWeight Ÿ SensoCARE Ÿ 3 D drėkinimo sistema Ÿ Silent Ÿ Skalbinių pasiskirstymo kontrolė Ÿ LED ekranas Ÿ Vandens lygio sensorius Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ FiberTech Funkcijos Ÿ Papildomas skalavimas Ÿ Pirminis skalbimas Ÿ Sustabdymas vandenyje Ÿ Trumpa programa Ÿ SterilTub

Advanced Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+++ Ÿ Gręžimo klasė3: A Ÿ Likutinė drėgmė5: 44 % Ÿ Gręžimo greitis (aps./ min.): 1400 rpm Ÿ Talpa: 7 kg Ÿ Skalbimo laikas: 195 min Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 166 kWh Ÿ Metinis vandens suvartojimas: 9960 l Programos Ÿ Skalbimas šaltame vandenyje Ÿ Skalavimas Ÿ Minkštinimas Ÿ Vandens išleidimas Ÿ Gręžimas Ÿ Trumpa 17 min programa Ÿ 15°C šaltas vanduo

405814

Skalbimo mašina

A+++

Energijos klasė

A

Gręžimo klasė

Charakteristikos Ÿ Didelė durelių anga: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ 3 D drėkinimo sistema Ÿ Super Silence (Labai tyli) Ÿ Skalbinių pasiskirstymo kontrolė Ÿ Elektroninis valdymas su LCD ekranu Ÿ Vandens lygio sensorius Ÿ Pusinis rėžimas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Carbotech bakas Funkcijos Ÿ Papildomas skalavimas Ÿ Pirminis skalbimas Ÿ Sustabdymas vandenyje Ÿ Trumpa programa Ÿ SterilTub Ÿ TimeComfort

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm

W7443LB Essential Line

Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+++ Ÿ Gręžimo klasė3: A Ÿ Likutinė drėgmė5: 44 % Ÿ Gręžimo greitis (aps./ min.): 1400 rpm Ÿ Talpa: 7 kg Ÿ Skalbimo laikas: 195 min Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 166 kWh Ÿ Metinis vandens suvartojimas: 9960 l Programos Ÿ Skalbimas šaltame vandenyje Ÿ Skalavimas Ÿ Minkštinimas Ÿ Vandens išleidimas Ÿ Gręžimas Ÿ Trumpa 17 min programa Ÿ 15°C šaltas vanduo

A+++

Energijos klasė

A

Gręžimo klasė

Charakteristikos Ÿ Didelė durelių anga: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ 3 D drėkinimo sistema Ÿ Super Silence (Labai tyli) Ÿ Skalbinių pasiskirstymo kontrolė Ÿ LED ekranas Ÿ Vandens lygio sensorius Ÿ Pusinis rėžimas Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Carbotech bakas Funkcijos Ÿ Papildomas skalavimas Ÿ Pirminis skalbimas Ÿ Sustabdymas vandenyje Ÿ Trumpa programa Ÿ SterilTub

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm

NAUJIENA

44 cm 34cm

34cm

6

6

6

W6443

349228

Skalbimo mašina

Essential Line Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+++ Ÿ Gręžimo klasė3: A Ÿ Likutinė drėgmė5: 44 % Ÿ Gręžimo greitis (aps./ min.): 1400 rpm Ÿ Talpa: 6 kg Ÿ Skalbimo laikas: 195 min Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 146 kWh Ÿ Metinis vandens suvartojimas: 9840 l Programos Ÿ Skalbimas šaltame vandenyje Ÿ Skalavimas Ÿ Minkštinimas Ÿ Vandens išleidimas Ÿ Gręžimas Ÿ Trumpa 17 min programa Ÿ 15°C šaltas vanduo

362008

Skalbimo mašina

A+++

Energijos klasė

A

Gręžimo klasė

Charakteristikos Ÿ Didelė durelių anga: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ TotalWeight Ÿ SensoCARE Ÿ 3 D drėkinimo sistema Ÿ Silent Ÿ Skalbinių pasiskirstymo kontrolė Ÿ LED ekranas Ÿ Vandens lygio sensorius Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Carbotech bakas Funkcijos Ÿ Papildomas skalavimas Ÿ Pirminis skalbimas Ÿ Sustabdymas vandenyje Ÿ Trumpa programa Ÿ SterilTub

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm

Essential Line Slim-Skalbimo mašina Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+++ Ÿ Gręžimo klasė3: B Ÿ Likutinė drėgmė5: 51 % Ÿ Gręžimo greitis (aps./ min.): 1200 rpm Ÿ Talpa: 6 kg Ÿ Skalbimo laikas: 195 min Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 149 kWh Ÿ Metinis vandens suvartojimas: 10270 l Programos Ÿ Skalbimas šaltame vandenyje Ÿ Skalavimas Ÿ Minkštinimas Ÿ Vandens išleidimas Ÿ Gręžimas Ÿ Trumpa 17 min programa Ÿ 15°C šaltas vanduo

WT63133

427236

Skalbimo mašina

A+++

Energijos klasė

B

Gręžimo klasė

Charakteristikos Ÿ Didelė durelių anga: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ TotalWeight Ÿ SensoCARE Ÿ 3 D drėkinimo sistema Ÿ Silent Ÿ Skalbinių pasiskirstymo kontrolė Ÿ LED ekranas Ÿ Vandens lygio sensorius Ÿ Užraktas nuo vaikų Ÿ Carbotech bakas Funkcijos Ÿ Papildomas skalavimas Ÿ Pirminis skalbimas Ÿ Sustabdymas vandenyje Ÿ Trumpa programa Ÿ SterilTub

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 44 cm

Pildymas: Valdymas viršuje Bendra informacija Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Gręžimo klasė3: B Ÿ Likutinė drėgmė5: 53 % Ÿ Gręžimo greitis (aps./ min.): 1300 rpm Ÿ Talpa: 6 kg Ÿ Skalbimo laikas: 170 min Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 196 kWh Ÿ Metinis vandens suvartojimas: 9280 l Programos Ÿ Skalbimas šaltame vandenyje Ÿ Skalavimas Ÿ Minkštinimas Ÿ Vandens išleidimas Ÿ Gręžimas

A+

Energijos klasė

B

Gręžimo klasė

Charakteristikos Ÿ SoftOpen Ÿ Didelė durelių anga: 20 cm Ÿ Use-logic Ÿ Ready-to-open Ÿ Skalbinių pasiskirstymo kontrolė Ÿ Elektroninis valdymas su LCD ekranu Ÿ Pusinis rėžimas Ÿ Atidėtos pradžios nustatymas (24 h) Ÿ Carbotech bakas Funkcijos Ÿ Papildomas skalavimas Ÿ Pirminis skalbimas Ÿ Sustabdymas vandenyje Ÿ Trumpa programa Ÿ Mirkymas

Matmenys (AxPxG): 85 × 40 × 60 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). 4 Energijos suvartojimas vienam skalbimui remiantis standartiniais bandymais, esant 60°C – standartinė programa medvilnei. Tikrasis suvartojimas priklauso nuo to, kaip prietaisas naudojamas. 3 Skalbimas ir gręžimas pagal skalę nuo A (didelis) iki G (mažas). Jei naudojate džiovyklę, nepamirškite, kad A klasės skalbimo mašina išgręžtų skalbinių džiovinimo išlaidos sumažėja perpus, lyginant su G klasės skalbimo mašina. Skalbinių džiovinimui džiovyklėje paprastai reikia daugiau energijos, nei pačiam skalbimui. 5 Likęs vandens kiekis po gręžimo (palyginus su sausais drabužiais). 2 Apskaičiuotas per metus suvartojamas energijos ir vandens kiekis namų ūkyje, kurį sudaro 4 asmenys (200 skalbimų su60° standartine programa medvilnei)

1

102

W6423/S


džiovyklės

PIRMOJI PASAULYJE A N T I A L E R G I N Ė DŽ I OV Y K L Ė

„Gorenje“ džiovyklės pasižymi pažangiomis drabužių džiovinimo technologijomis bei apsauga nuo susiglamžymo. Unikali pluoštą švelninanti „IonTech“ technologija su antialerginiu poveikiu skalbiniams suteiks minkštumo ir dar daugiau švelnumo, nes statinio krūvio, atsirandančio džiovinimo metu, kontrolė leidžia pašalinti susiglamžymą. „SensorIQ“ išmani jutiklių technologija optimizuoja džiovinimo procesą ir tokiu būdu idealiai tausoja drabužius, sunaudojant visiškai nedaug elektros energijos. Galite rinktis įprastą „NormalCARE“ arba „GentleCARE“ džiovinimą, kai galite patys nustatyti reikiamą temperatūrą. Programos pritaikytos moderniam gyvenimo būdui, o papildomi nustatymai užtikrina, kad prietaiso veikimas yra saugus ir skalbiniai tausojami.

103


džiovyklės

Unikali pluoštą švelninanti „IonTech“ technologija su antialerginiu poveikiu skalbinius padarys dar minkštesnius ir švelnesnius, nes statinio krūvio, atsirandančio džiovinimo metu, kontrolė leidžia pašalinti susiglamžymą. „IonTech“ technologija kartu su šiuo metu esančia efektyviausia filtravimo sistema rinkoje „FiltrationSupreme“ pašalina bakterijas, virusus ir dulkių erkutes. Tai taip pat efektyviai atnaujina skalbinius ir pašalina nemalonius maisto bei tabako kvapus. Jums nereikia galvoti kaip įjungti „IonTech“ – įmontuotas oro jonizatorius įsijungia automatiškai, kai tik džiovinate skalbinius „Gorenje“ džiovyklėje.

„IonTech“

96,79 % 60 % Veiksmingesnė kova prieš alergenus*

Lengvesnis lyginimas*

99 %

Neutralizuoja statinį krūvį*

99 %

Pašalina nemalonius kvapus*

Unikali funkcija, esanti rinkoje Vykstant jonizacijai, „IonTech“ technologija pašalina alergenus, sušvelnina pluoštą, sumažina susiglamžymą ir panaikina statinę energiją.

„FiltrationSupreme“ Didžiausias ir veiksmingiausias filtras,šiuo metu esantis rinkoje Optimali filtro vieta ir dydis įtakoja 40% efektyvesnį veikimą. Sulaiko net smulkiausias daleles.

* Išbandyta Biotechnikos fakultete Liublijanoje (Slovėnija) 104


džiovyklės

MINKŠTI IR IŠLAIKYTI

Šildymo siurblys

Kompresorius

10

YEARS

WARRANTY ON INDUCTION MOTOR

Kondensacinė džiovyklė su „Heat Pump" technologija

10 metų garantija varikliui

Išskirtinai ekonomiška kondensacinė

kuris „Heat Pump" technologijos dėka

Kad jaustumėtės visiškai saugūs įsigydami

džiovyklė su „Heat Pump" technologija

vėsina kondensatorių ir tuo pat metu

džiovyklę, „Gorenje“ suteikia net 10 metų

drabužius džiovina mažesnėje

išsiskiriančią energiją naudoja drabužių

garantiją prietaiso inverteriniam varikliui.

temperatūroje nei įprasti modeliai, taip

džiovinimui. Lyginant su A klase, šis

papildomai juos apsaugodama. Tai

prietaisas sunaudoja iki 40% mažiau

vienintelis buitinės technikos prietaisas,

elektros energijos.

„SteamTech“ – tobulumas be lyginimo Naujoji technologija užtikrina, kad dėl garų visos skalbinių raukšlės ir susiglamžymai bus išlyginti. Dabar lyginti medvilnę ar bet kokią kitą medžiagą bus lengviau arba visai nebereikės to daryti! Savarankiška, nepaprasta džiovinimo garais programa marškiniams pamalonins tuos, kurie nemėgsta lyginimo. Tiesiog įdėkite iki penkių vienetų marškinių į džiovyklę, o juos išlyginti garais teužtruks tik 20 minučių. Atnaujinimo programa tiks tiems drabužiams, kurie jau dėvėti, tačiau kurių dar nereikia skalbti, arba drabužiams, kurie tam tikrą laiką po skalbimo buvo laikomi spintoje.

„SteamTech“ programos

Programos aprašymas

Marškiniai

Ši programa gali išdžiovinti iki 5 vnt. išskalbtų marškinių ir juos išlyginti taip, kad būtų galima kabinti iš karto į spintą.

Medvilnė

Sausų medvilnės drabužių atnaujinimas ir lyginimas.

Mix

Įvairių audinių drabužių atnaujinimas ir lyginimas.

Sintetika

Sintetinės medžiagos drabužių atnaujinimas ir lyginimas.

Patalynė

Patalynės atnaujinimas ir lyginimas.

Atnaujinimas

Drabužių, kurie nėra ištepti, tačiau kuriems reikia atnaujinimo, priežiūra garais (pvz., sezoniniai drabužiai, kurie tam tikrą laiką buvo laikomi spintoje).

105


džiovyklės

Paprastas valdymas Pageidaujami rezultatai tik trimis žingsniais. Ergonomiška valdymo panelė leidžia lengvai kontroliuoti džiovinimo procesą pagal žingsnius iš dešinės į kairę. Dažniausiai naudojamos džiovinimo programos išdėstytos kairėje valdymo panelės pusėje. Toliau seka papildomi nustatymai, tokie kaip programos pradžios atidėjimas arba džiovinimas žemoje temperatūroje. Visa tai LCD ekrane su LED indikatoriais. Valdymo panelės pabaigoje, kairiojoje džiovyklės pusėje, yra pradžios ir pauzės mygtukas. Toks valdymo panelės dizainas yra labai patogus ir paprastas.

„SensoCARE“ technologija

9

„SensorIQ“

„Gorenje“ džiovyklėse galite pasirinkti

„SensorIQ“ sumani technologija

sau patogiausią džiovinimo metodą.

automatiškai pritaiko džiovinimo

„NormalCARE“ turi optimizuotas

procesą pagal pasirinktą programą,

džiovinimo programas visų tipų

drabužių tipą ir norimą sausumo lygį.

drabužiams. Dar patogesniam džiovinimui

Drėgmės jutiklis nuolat renka džiovinimo

galite pasirinkti „GentleCARE", leidžiantį

laiką nustatydamas drėgmės lygį

džiovinti žemesnėje temperatūroje ir taip

skalbiniuose. Kai jis nustato, kad norimas

apsaugoti drabužius.

sausumo lygis pasiektas, automatiškai

1

8

2 7

4

6

sustabdo džiovyklę. Drabužiai paruošti lyginimui, sausi arba labai sausi - kaip tik

3

pageidaujate.

5

1 Termosaugiklis, 2 Apsauginis termostatas, 3 Temperatūros jutiklis, 4 Variklio temperatūros jutiklis, 5 Oro temperatūros jutiklis, 6 Kompresoriaus temperatūros jutiklis, 7 Drėgmės jutiklis, 8 Durų atidarymo apsauga, 9 Vandens lygio jutiklis

Didelė talpa, iki 9 kg drabužių įkrova

120 l

106

„AutoDrain“ – tiesioginis kondensato išleidimas

„Gorenje“ džiovyklės gali efektyviai veikti

Daugiau jokio kondensato bakelio

su 9 kg drabužių įkrova. Jų talpa –

išleidinėjimo rankiniu būdu. Jei vietoje jo

120 l, kas išskiria jas iš kitų rinkoje esančių

pasirinksite automatinį kondensato bakelio

produktų ir užtikrina optimalų didesnių

išleidimą, Jums daugiau nebereikės tuo

drabužių kiekių džiovinimą. Drabužius

rūpintis. Tokio tipo džiovyklėse garai

lengva sudėti į būgną, nes durelės

kondensuojasi specialiame 5 litrų bakelyje,

atsidaro pilnai 180 laispnių kampu, o

kuris yra paprasčiausiai išleidžiamas po

jų plotis – 35 cm. Kai kurių modelių

kiekvieno džiovinimo. Jei bakelis sujungtas

būgnuose yra LED apšvietimas, dėl kurio

su „AutoDrain“ nuotėkio vamzdžiu, jo

galėsite geriau matyti, sudėti ir išimti

daugiau nebereikės išleidinėti rankiniu

išdžiovintus drabužius.

būdu.


džiovyklės

347375

10

YEARS

WARRANTY ON INDUCTION MOTOR

SVARBIAUSI PRIVALUMAI

D9864E „StartDelay“ – programos pradžios atidėjimas

Energijos sąnaudų klasė „SteamTech“ – džiovinimas garais

Didelė būgno talpa 120 l

„IonTech“ – idealiai lygūs ir atnaujinti skalbiniai

„HeatPump“ technologija

„SensoCARE“ – pilnai valdomas džiovinimas

LCD ekranas

„SensorIQ“ – jutiklių technologija optimalioms elektros ir laiko sąnaudoms „FiltrationSupreme“

LED ekranas

10

YEARS

WARRANTY ON

10 metų garantija inverteriniam varikliui

347375

Kondensacinė džiovyklė Elektroninė Superior Line Ÿ Energijos klasė1: A+ Ÿ Talpa: 9 kg Ÿ Būgno talpa: 120 l Ÿ Džiovinimo laikas: 210 min Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 262 kWh Ÿ Tipas: Kondensacinė Ÿ Reversinė būgno eiga Ÿ Didelė durelių anga: 35 cm Programos Ÿ Medvilnė: 4 lygiai Ÿ Delikatūs skalbiniai: 1 SensoCARE Ÿ Sintetika: 2 lygiai Ÿ Vilna Ÿ Mix (Įvairūs skalbiniai)

A+

Energijos klasė

Charakteristikos Ÿ Antialerginė džiovyklė su IonTech technologija Ÿ FiltrationSupreme Ÿ TwinAir Ÿ SteamTech Ÿ Žemesnė džiovinimo temperatūra Ÿ Nesiglamžymo funkcija Ÿ Būgno apšvietimas Ÿ Elektroninis valdymas su LCD ekranu Ÿ Įmontuota kondensuoto vandens talpykla (4,95 l) Ÿ Perspėjimas, kad kondensuoto vandens talpykla pilna Ÿ Garsinis signalas pasibaigus programai Ÿ Drėgmės sensorius Ÿ Automatinis išsijungimas, kai durelės atviros

INDUCTION MOTOR

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm

107


džiovyklės

7

10

10

10

INDUCTION MOTOR

INDUCTION MOTOR

INDUCTION MOTOR

YEARS

YEARS

WARRANTY ON

D8764N

386171

Kondensacinė džiovyklė

A+

Ÿ Energijos klasė : A+ Ÿ Talpa: 8 kg Ÿ Būgno talpa: 120 l Ÿ Džiovinimo laikas: 180 min Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 239 kWh Ÿ Tipas: Kondensacinė Ÿ Reversinė būgno eiga Ÿ Didelė durelių anga: 35 cm Programos Ÿ Medvilnė: 4 lygiai Ÿ Delikatūs skalbiniai: 1 SensoCARE Ÿ Sintetika: 2 lygiai Ÿ Vilna Ÿ Mix (Įvairūs skalbiniai) Ÿ Atšviežinimas (20 min.)

WARRANTY ON

D8465N

419727

Kondensacinė džiovyklė

Elektroninė Advanced Line 1

YEARS

WARRANTY ON

Energijos klasė

Charakteristikos Ÿ Antialerginė džiovyklė su IonTech technologija Ÿ FiltrationSupreme Ÿ TwinAir Ÿ Žemesnė džiovinimo temperatūra Ÿ Nesiglamžymo funkcija Ÿ Būgno apšvietimas Ÿ Elektroninis valdymas su LCD ekranu Ÿ Įmontuota kondensuoto vandens talpykla (4,95 l) Ÿ Perspėjimas, kad kondensuoto vandens talpykla pilna Ÿ Garsinis signalas pasibaigus programai Ÿ Drėgmės sensorius Ÿ Automatinis išsijungimas, kai durelės atviros

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm

A++

Ÿ Energijos klasė : A -20 % Ÿ Talpa: 8 kg Ÿ Būgno talpa: 120 l Ÿ Džiovinimo laikas: 180 min Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 218 kWh Ÿ Tipas: Kondensacinė Ÿ Reversinė būgno eiga Ÿ Didelė durelių anga: 35 cm Programos Ÿ Medvilnė: 4 lygiai Ÿ Delikatūs skalbiniai: 1 SensoCARE Ÿ Sintetika: 2 lygiai Ÿ Mix (Įvairūs skalbiniai)

Charakteristikos Ÿ Antialerginė džiovyklė su IonTech technologija Ÿ FiltrationSupreme Ÿ TwinAir Ÿ Žemesnė džiovinimo temperatūra Ÿ Nesiglamžymo funkcija Ÿ Būgno apšvietimas Ÿ LED ekranas Ÿ Įmontuota kondensuoto vandens talpykla (4,95 l) Ÿ Perspėjimas, kad kondensuoto vandens talpykla pilna Ÿ Garsinis signalas pasibaigus programai Ÿ Drėgmės sensorius Ÿ Automatinis išsijungimas, kai durelės atviros

A++

Ÿ Energijos klasė : A -20 % Ÿ Talpa: 7 kg Ÿ Būgno talpa: 117 l Ÿ Džiovinimo laikas: 155 min Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 199 kWh Ÿ Tipas: Kondensacinė Ÿ Reversinė būgno eiga Ÿ Didelė durelių anga: 35 cm Programos Ÿ Medvilnė: 4 lygiai Ÿ Delikatūs skalbiniai: 1 SensoCARE Ÿ Sintetika: 2 lygiai Ÿ Mix (Įvairūs skalbiniai) 1

346604

D622CM

345983

Ventiliacinė džiovykla

Elektroninė Essential Line

B

Energijos klasė

Charakteristikos Ÿ FiltrationSupreme Ÿ Žemesnė džiovinimo temperatūra Ÿ Aušinimas (10 min.) Ÿ Nesiglamžymo funkcija Ÿ Būgno apšvietimas Ÿ LED ekranas Ÿ Įmontuota kondensuoto vandens talpykla (4,95 l) Ÿ Perspėjimas, kad kondensuoto vandens talpykla pilna Ÿ Garsinis signalas pasibaigus programai Ÿ Drėgmės sensorius Ÿ Automatinis išsijungimas, kai durelės atviros

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm

Elektroninė primary_line Ÿ Energijos klasė1: C Ÿ Talpa: 6 kg Ÿ Būgno talpa: 117 l Ÿ Džiovinimo laikas: 95 min Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 433 kWh Ÿ Tipas: Ventiliacinė Ÿ Reversinė būgno eiga Ÿ Didelė durelių anga: 35 cm Programos Ÿ Medvilnė: 4 lygiai Ÿ Delikatūs skalbiniai: 1 SensoCARE Ÿ Sintetika: 2 lygiai Ÿ Vilna Ÿ Mix (Įvairūs skalbiniai)

C

Energijos klasė

Charakteristikos Ÿ FiltrationSupreme Ÿ Žemesnė džiovinimo temperatūra Ÿ Aušinimas (10 min.) Ÿ Nesiglamžymo funkcija Ÿ Ventiliavimo angos skersmuo 110 mm Ÿ Drėgmės sensorius Ÿ Automatinis išsijungimas, kai durelės atviros

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm

Santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo A (mažas suvartojimas) iki G (didelis suvartojimas). 4 Energijos sunaudojimas kWh vienam džiovinimui naudojant visiškai sausos medvilnės programą. Tikrasis suvartojimas priklauso nuo to, kaip prietaisas naudojamas. 2 Apskaičiuotas per metus suvartojamas kiekis keturių asmenų namų ūkyje, paprastai naudojančiame džiovyklę. 1

Energijos klasė

Charakteristikos Ÿ Antialerginė džiovyklė su IonTech technologija Ÿ FiltrationSupreme Ÿ TwinAir Ÿ Žemesnė džiovinimo temperatūra Ÿ Nesiglamžymo funkcija Ÿ Būgno apšvietimas Ÿ LED ekranas Ÿ Įmontuota kondensuoto vandens talpykla (4,95 l) Ÿ Perspėjimas, kad kondensuoto vandens talpykla pilna Ÿ Garsinis signalas pasibaigus programai Ÿ Drėgmės sensorius Ÿ Automatinis išsijungimas, kai durelės atviros

6

Kondensacinė džiovyklė

108

Elektroninė Essential Line

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm

7

Ÿ Energijos klasė1: B Ÿ Talpa: 7 kg Ÿ Būgno talpa: 117 l Ÿ Džiovinimo laikas: 120 min Ÿ Energijos sąnaudos per metus2: 504 kWh Ÿ Tipas: Kondensacinė Ÿ Reversinė būgno eiga Ÿ Didelė durelių anga: 35 cm Programos Ÿ Medvilnė: 4 lygiai Ÿ Delikatūs skalbiniai: 1 SensoCARE Ÿ Sintetika: 2 lygiai Ÿ Vilna Ÿ Mix (Įvairūs skalbiniai)

Energijos klasė

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm

D744BJ

405094

Kondensacinė džiovyklė

Elektroninė Essential Line 1

D7465NB


PO PARDAVIMO

2 METŲ GAR ANTIJA

10

YEARS

WARRANTY ON INDUCTION MOTOR

10 metų garantija varikliui „Gorenje“ produktams taikoma 2 metų

ir išskirtinę produktų kokybę. „Gorenje“

Kad jaustumėtės visiškai saugūs įsigydami

garantija. Detalesnę informaciją rasite

produktai tuo pasižymi jau daugiau

skalbimo mašiną ar džiovyklę, „Gorenje“

garantinėje knygelėje, kurią gavote kartu

nei 60 metų! Mūsų tikslas – kokybė.

suteikia net 10 metų garantiją prietaiso

su kasos čekiu ar kitu pirkimo dokumentu.

Užtikriname tai.

inverteriniam varikliui.

Tai rodo mūsų technologijų patikimumą

PASLAUGOS PO PARDAVIMO Nusipirkę „Gorenje“ prietaisą galite atsipalaiduoti – net jei iškils problemų, mes jomis pasirūpinsime. Jei atsirado problemų, susijusių su prietaiso veikimu, ir reikia techninio aptarnavimo centro pagalbos, susisiekite kaip nurodoma kontaktinės informacijos dalyje. Kad galėtume suteikti Jums kuo tikslesnę informaciją, turėkite visus su prietaiso techninėmis savybėmis ir jo pirkimu susijusius dokumentus.

TECHNINIO APTARNAVIMO CENTRO DARBO LAIKAS: Pirmadienį - ketvirtadienį

9.00 - 18.00

(pietų pertrauka nuo 13.00 val. iki 14.00 val.)

Penktadienį

9.00 - 17.00

(pietų pertrauka nuo 13.00 val. iki 14.00 val.) *(Vasaros sezono metu: 9.00 - 16.00 (pietų pertrauka nuo 13.00 val. iki 14.00 val.))

UAB „AG Service" - garantinis ir pogarantinis servisas R. Kalantos g. 32, Kaunas, Lietuva, Tel. +370 37 330187 Klientų aptarnavimo linija 8 700 55655 servisas@agservice.lt www.agservice.lt

109


PO PARDAVIMO

SERVISO ĮSIPAREIGOJIMAI GO REN J E

„Gorenje“ prioritetas - suteikti aukščiausios kokybės garantinio ir pogarantinio aptarnavimo paslaugas savo produktų vartotojams. Kasdien Jums siekiame suteikti tai, kas geriausia ir pripažįstame, kad nepriekaištingą reputaciją reikia užsidirbti. Viso

S E R V I C E COMMITMENT

to stengiamės pasiekti šiais būdais: •

Nuolat apmokome savo darbuotojus ir verslo partnerius, kad visi kartu Jums suteiktume puikų ir profesionalų aptarnavimą bet kuriuo metu.

Mūsų patyrę ir daug žinių turintys darbuotojai patars įvairiais klausimais.

Jaučiame atsakomybę už kiekvieną iškilusią problemą ir įsipareigojame suteikti Jums išsamią informaciją.

Atsakysime į kiekvieną Jūsų telefoninį skambutį ir greitai bei kokybiškai atsakysime į kiekvieną laišką.

Jei iš karto negalėsime Jums suteikti tikslios informacijos, mūsų specialistai su Jumis susisieks per 24 valandas nuo Jūsų pirminio skambučio.

110

Kiekvieną problemą siekiame išspręsti iš karto.

Naudojame tik originalias atsargines detales.


Brėžiniai

RI4121CM RBI4121CW

RI4181AW

RKI4181AW

NRKI4181CW

RI5121CW

DPM-ORA-E DPM-ORA-W

R6182KX R6182KW R6182KB R6181AX R6181AW R6151BW RK61620X RK6162OW RK6201BX RK6201BW F6181AW F6151AW FN61810W FN61810X 111


Brėžiniai

MK100SR4T MK100SL4T

BC7310AX

BO7120AW BO7120AX BO7120AB BO7310AX BO7310BX BO7321AWG BO7321ABG BO7510AW BO7500AX BO8730AX BO9950AX BO87KR BO6P2X

BWD1102AX BWD1102X

BOP7558AX BOP8858AX BOP88ORA-X BOP88ORA-W

BO73CLI BO73CLB 112

BO71ORA-W BO71ORA-X BO87ORA-W BO87ORA-X

BM6120AX BM5120AX BM2120AX


Brėžiniai

BOC5322AX GU62250X GU62250W

BOC6322AX GV53223

GV61124 GV63324X GV65324XV

113


Brėžiniai

IS648AC

IS1141AC

IT951AC

IS741AC

IS641AC IT641ORA IT641ORAW

IT712ASC

IT612ASC IT612AC

ECT780AC

ECT680AC

ECT610AX

EC630ASC

GCS64C

G6N50AX

IT310AC

ECT330AC GC340AC

ECD615EX

GHS64 ORA-W

IT641KR

114


Brėžiniai

IS7P2

IS6P2

ECK63CLI ECK63CLB

GW65CLI GW65CLB

GT7P2

115


Brėžiniai

DVGA8545AX

DVG6565AX DVG6565B

DVG8565AX DVG8565B

220

237

700 - 890 ø 390

DVG8565XAX

IDR4545X

DVG6565XAX

260

70

490

855-1030

min 295 max 470

335

500

900

IDKG9545E IDKG9545EX

DKG9545E DKG9545EX

DKG6545E

DKG9335E DKG6335E   

DTG9335E DTG6335E

DT9545AX

116


Brėžiniai

DT6545AX

DK600W DK600S

DKR6345B

165 220

850

00

- 11

30

0)

4 0 (2

25

600

500

DAH550E

DK450E

DK410E

DC12635X DC12635WMX

D9635X

DF6315X/W DF6316AX/BX/X/AW

600 0

150

505

ø12

340 20

DF622X DF622W

DAH302RF DAH302HV

DU601W 117


DK9P2X

118

DQGA65KR

DKG552-ORA-S DKG552-ORA-W 520

370

550

254

254

Ø 150

Ø 150 510

610

610

337

510

250

550

610 510

DC201E

550

520

Filtr. Min. 1055 - Max. 1400

Aspir. Min. 970 - Max. 1400

550

520

850

82

Ø 150

Filtr. Min. 1055 - Max. 1400

DAH500W

82

254

Aspir. Min. 970 - Max. 1400

370

82

175

DFG602-ORA-S 82

550

82

175

Aspir. Min. 970 - Max. 1400

DF6710W Filtr. Min. 1055 - Max. 1400

DAH510W

82

175

Brėžiniai

DAH301RF 165 220

- 11 00

0) (24 30

500 600

337

DK63CLI DK63CLB

337

387

550 370

387 387


RODYKLĖ

RODYKLĖ BC7310AX................................................................................36 BM1240AX...............................................................................57 BM2120AX...............................................................................57 BM5120AX...............................................................................57 BM5240AX..............................................................................57 BM6120AX...............................................................................56 BM6340AX..............................................................................56 BO6P2X...................................................................................... 15 BO73CLB.....................................................................................8 BO73CLI.......................................................................................8 BO87KR........................................................................................11 BO7120AB................................................................................35 BO7120AW..............................................................................35 BO7120AX................................................................................35 BO7310AX...............................................................................35 BO7310BX................................................................................35 BO7321ABG............................................................................34 BO7321AWG...........................................................................34 BO7500AX..............................................................................34 BO7510AW-1..........................................................................34 BO8730AX..............................................................................34 BO9950AX..............................................................................34 BOC5322AX...........................................................................57 BOC6322AX...........................................................................54 BOP88ORAW......................................................................... 18 BOP88ORAX.......................................................................... 18 BOP7558AX...........................................................................36 BOP8858AX...........................................................................35 BWD1102AX............................................................................57 BWD1102X................................................................................58 D622CM...................................................................................108 D744BJ....................................................................................108 D7465NB................................................................................108 D8465N...................................................................................108 D8764N...................................................................................108 D9864E....................................................................................107 DAH301RF...............................................................................72 DAH302HV.............................................................................. 71 DAH302RF............................................................................... 71 DAH500W...............................................................................72 DAH510W.................................................................................72 DAH550E.................................................................................69 DC201E.......................................................................................72 DC9635X..................................................................................70 DC12635WMX........................................................................70 DC12635X.................................................................................69 DCM700O................................................................................73 DCM950E.................................................................................73 DF622W..................................................................................... 71 DF622X....................................................................................... 71 DF6315W..................................................................................70 DF6315X....................................................................................70 DF6316AW............................................................................... 71 DF6316AX................................................................................70 DF6316BX.................................................................................70 DF6316X..................................................................................... 71 DF6710W..................................................................................72 DFD70PAX..............................................................................95 DFG70P2X................................................................................14 DFG602-ORA-S.................................................................... 18 DFM46PAX.............................................................................59 DFP6P2X................................................................................... 15 DK9P2X...................................................................................... 15 DK63CLB.....................................................................................9 DK63CLI.......................................................................................9 DK410E......................................................................................69 DK450E.....................................................................................69 DK600S.....................................................................................69 DK600W..................................................................................69 DKG552-ORA-S....................................................................19 DKG552-ORA-W..................................................................19 DKG6335E...............................................................................68 DKG6545E...............................................................................67 DKG9335E...............................................................................67 DKG9545E...............................................................................67 DKG9545EX...........................................................................67 DKR6345B...............................................................................68 Domino kaitlenčių juostelė........................................... 44 DPM-ORA-E.............................................................................19 DPM-ORA-W..........................................................................19 DPP-ORA-E............................................................................20 DPP-ORA-W..........................................................................20

DQGA65KR................................................................................11 DT6545AX...............................................................................68 DT9545AX...............................................................................68 DTG6335E...............................................................................68 DTG9335E...............................................................................68 DU601W....................................................................................72 DVG6565AX...........................................................................66 DVG6565B..............................................................................66 DVG6565XAX.......................................................................66 DVG8565AX...........................................................................65 DVG8565B...............................................................................66 DVG8565XAX.......................................................................66 DVGA8545AX.......................................................................65 E52166AW................................................................................ 51 E57366AW............................................................................... 51 E63121AW.................................................................................. 51 E67121AW.................................................................................. 51 EC67CLB.....................................................................................9 EC67CLI........................................................................................9 EC630ASC..............................................................................43 EC52166AW............................................................................50 EC57366AW..........................................................................50 EC57366AX............................................................................50 EC65121AW.............................................................................50 EC65121AX...............................................................................50 EC67151AW.............................................................................50 EC67151AX...............................................................................49 EC67321RB..............................................................................49 EC67551AW............................................................................49 EC67551AX..............................................................................49 ECD615EX................................................................................36 ECK63CLB..................................................................................8 ECK63CLI....................................................................................8 ECT330AC.............................................................................. 44 ECT610AX................................................................................43 ECT680AC..............................................................................43 ECT780AC...............................................................................43 EI57166AW..............................................................................49 EI57166AX................................................................................49 EI67322AW.............................................................................48 EI67322AX...............................................................................48 EI67552AW.............................................................................48 EI67552AX...............................................................................48 EIT67753BW-1.......................................................................48 EIT67753BX-1.........................................................................48 F4061AW.................................................................................87 F6151AW....................................................................................87 F6181AW...................................................................................87 FH211IW......................................................................................88 FH331IW....................................................................................88 FH401IW...................................................................................88 FN6181OW...............................................................................87 FN6181OX.................................................................................87 G6N50AX................................................................................ 44 G51124AW................................................................................52 G61121AW..................................................................................52 GC340AC................................................................................ 44 GCS64C-1................................................................................ 44 GHS64ORAW......................................................................... 18 GMO20DGE............................................................................58 GMO25ORAITO.....................................................................19 GT7P2.......................................................................................... 15 GU62250W.............................................................................95 GU62250X...............................................................................94 GV53223...................................................................................95 GV61124.....................................................................................95 GV63324X...............................................................................95 GV65324XV............................................................................95 GW65CLB...................................................................................8 GW65CLI.....................................................................................8 IDKG9545E..............................................................................67 IDKG9545EX..........................................................................67 IDR4545X.................................................................................66 IS6P2............................................................................................ 15 IS7P2............................................................................................. 15 IS641AC.....................................................................................42 IS648AC.....................................................................................41 IS741AC......................................................................................42 IS1141AC.....................................................................................42 IT310AC.................................................................................... 44 IT612AC......................................................................................43 IT612ASC...................................................................................43

IT641KR.........................................................................................11 IT641ORA.................................................................................. 18 IT641ORA-W........................................................................... 18 IT712ASC...................................................................................42 IT951AC......................................................................................42 K55166AW...............................................................................52 K66121AW................................................................................52 K66121AX..................................................................................52 K66342AW.............................................................................. 51 K66342AX................................................................................ 51 Ketaus grotelės.....................................................................52 MI 214E.......................................................................................58 MI215E.........................................................................................58 MI281SL......................................................................................58 MI281W.......................................................................................58 MK100S-L4T-1........................................................................89 MK100S-R4T-1.......................................................................89 MO17DE.....................................................................................59 MO17DW...................................................................................59 NRK6P2X...................................................................................14 NRK6191CW............................................................................82 NRK6192JW............................................................................. 81 NRK6192JX............................................................................... 81 NRK6192TW............................................................................ 81 NRK6193TX.............................................................................. 81 NRKI4181CW...........................................................................88 NRKORA62E..........................................................................20 NRKORA62W........................................................................20 R3091AW.................................................................................86 R4092AW................................................................................87 R4101AW...................................................................................86 R4121AW...................................................................................86 R4121CW...................................................................................86 R4121CX.....................................................................................86 R6151BW....................................................................................86 R6181AW...................................................................................85 R6181AX.....................................................................................85 R6182KB....................................................................................85 R6182KW..................................................................................85 R6182KX....................................................................................85 RB3091AW..............................................................................84 RB4061AW..............................................................................85 RB4092AW............................................................................84 RB4101AW...............................................................................84 RB60299...................................................................................23 RB60299-L..............................................................................23 RBI4121CW...............................................................................89 RF3111AW..................................................................................84 RF4121AW................................................................................84 RF4141AW................................................................................84 RF60309..................................................................................23 RF60309-L..............................................................................23 RI4121CW..................................................................................89 RI4181AW..................................................................................88 RI5121CW...................................................................................89 RK4151AW................................................................................83 RK4181AW................................................................................83 RK4181AX..................................................................................83 RK6191AW................................................................................83 RK6192KW...............................................................................82 RK6192KX.................................................................................82 RK6193EW...............................................................................82 RK6193EX.................................................................................82 RK6193KX.................................................................................82 RK6201BW............................................................................... 81 RK6201BX................................................................................. 81 RK60359...................................................................................23 RK60359-L..............................................................................23 RK61620W...............................................................................83 RK61620X.................................................................................83 RKI4181AW..............................................................................88 W6423/S................................................................................102 W6443.....................................................................................102 W7443LB...............................................................................102 W7743LE................................................................................102 W8444.....................................................................................102 W8765K................................................................................... 101 W9865E................................................................................... 101 WT63133.................................................................................102 XWC660EF.............................................................................25

119


GORENJ E Oficialus atstovas Lietuvoje UAB ”AG TRADE” R. Kalantos g. 32, LT-52494 Kaunas Tel. 8-37 302900 gorenje@agtrade.lt www.gorenje.lt

Dėl mūsų įsipareigojimo saugoti aplinką, šį katalogą pasirinkome spausdinti ant FSC patvirtinto popieriaus. LT - 10/2013. Mes pasiliekame teisę keisti gaminių techninius duomenis ir dizainą. Kataloge gali pasitaikyti spausdinimo klaidų ar nuotraukų neatitikimų.

Gorenje catalogue autumn lt  
Gorenje catalogue autumn lt  

Kompanijai „Gorenje“ aukšta kokybė ir dizaino tobulumas – tai šiuolaikinių technologijų efektyvumo išraiška, kuri šiam prekės ženklui suteik...

Advertisement