Page 1

SADZĪVES TEHNIK AS K ATALOGS

2013


PAR

GORENJE

Gorenje Group

Gorenje Group Nordic A/S

Gorenje Group ir vadošais Eiropas sadzīves

Kopš 1976. gada, kad Dānijā tika nodibināts

tehnikas ražotājs. Tā piegādā tehnoloģiski

m e i t a s u z ņ ē m u m s a r g a l ve n o m ī t n i

pilnveidotu, teicami projektētu un energo-

Kopenhāgenā, Gorenje Group Nordic ir

efe k t īvu s a dzīve s te h nik u lietot ā jie m

izaudzis līdz daudznacionālam uzņēmumam,

septiņdesmit pasaules valstīs, tādējādi

kura darbība aptver visas Ziemeļvalstis un

uzlabojot viņu dzīves kvalitāti jau vairāk nekā

Baltijas valstis. Ar plaša un augsti kvalificētu

60 gadus. Gorenje Group nodarbina vairāk

izplatītāju veidota tīkla palīdzību astoņās

nekā 11 000 cilvēku visā pasaulē, ieskaitot

valstīs piedāvājot piecu zīmolu – Gorenje,

darbiniekus galvenajā mītnē Slovēnijā

Gorenje+, Asko, Atag un Upo– sadzīves

un vienā no lielākajām un modernākajām

tehniku , Gorenje Group Nordic mērķis ir

ražotnēm.

nodrošināt plašu novatorisku, konstruktīvu

Gorenje dara visu iespējamo, lai īstenotu

inovāciju izstrādāšanu un pakalpojumu

savu koncepciju – kļūt par oriģinālāko uz

kl ā stu , kas m ūsu klie ntie m nod rošina

dizainu orientēto un ilgtspējīgai attīstībai

vienkāršību dažādos segmentos un cenu

veltīto sadzīves izstrādājumu radītāju.

līmeņos.

PI ER ĀDĪJ U M S

IZCILĪBAS Gorenje uzskata, ka augstākā kvalitāte un dizaina izcilība ir modernās tehnoloģijas efektivitātes izpausme, kas zīmolam piešķir īpašu izcilības raksturu. Tehnoloģisko procesu vadība, ievērojot 6 sigma principu, kvalitātes nodrošināšana saskaņā ar standarta ISO 9001 prasībām un atbilstība visstingrākajiem vides aizsardzības standartiem (ISO 14001 un EMAS), kā arī efektīva pēcpārdošanas apkalpošana ir vislabākie kvalitātes pierād ījumi. Gorenje reputāciju apliecina daudzās, prestižās starptautiskās godalgas, tostarp Red Dot Design Award, Plus X Award TM , Grüner Stecker balva, Get Connected Product of the Year Award, Product Innovation Award, Trusted Brand, Superbrands, Icograda Excellence Design Award, ICSID Excellence Design Award, Innovation of the Year un citi.

2


SATURA RĀDĪTĀJS 6 Dizains 6

Gorenje ar Karīma Rašīda Dizainu

8

Gorenje Pininfarina steel

12

Gorenje Ora-Ïto

18

Gorenje Retro Collection

22

V īna skapis

24 Gatavošana 31

Iebūvējamās cepeškrāsnis

35

Virsmas

43

Plītis

52

Iebūvējamais kafijas automāts

53

Tvaika cepeškrāsns

54

Mikroviļņu krāsnis

57

Tvaika nosūcēji

70

Ledusskapji un saldētavas

76

Ledusskapji

78

Ledusskapji ar saldēšanas kameru

81

Saldētavas

83

Iebūvējamie ledusskapji/saldētavas

84

Minivirtuve

85

Trauku mazgājamās mašīnas

89

Iebūvējamās

91

Mazgāšana un žāvēšana

95

Veļas mazgājamās mašīnas

102

Kondensācijas tipa žāvētāji

103

Žāvētāji ar ventilācijas atveri

104

Tehniskā informācija

104

Pēcpārdošanas serviss

106

Rasējumi

113

Indekss

S E R V I C E COMMITMENT

3


NĀKOTNES KONCEPCIJA. PAGĀTNES PIEREDZE.

MŪSDIENU RADOŠIE RISINĀJUMI.

Inovā cija paplašina robežas . Ta ču tās patiesā vērtība ir vēl lielāka – tā slēpjas lietotāju gaid ītā rezultāta un modernās tehnoloģijas iespēju līdzsvarošanā. Izcilību apliecina progresīvie, pamatīgi uzbūvētie un uzticamie izstrād ājumi, kuru efektivitāte pārliecinās pat cilvēkus ar visstingrākajām prasī bām. Inovācija ir mūsu domāšanas ve ids un vie nlaik us a r ī f un d a m e nt ā la v a d l ī n i j a a u g s t a s k v a l i t ā te s i z t u r ī g u produktu izstrādē.

Veiksmīga dizaina būtība slēpjas pilnīgā formas izpratnē, kas uzlabo izstrādājumu lietošanas ērtumu. Īpašu uzmanību pievēršam komfortam un drošībai, vienlaikus izrādot pienācīgu cieņu katras personas estētiskajām jūtām. Oriģinālo materiālu augstākā kvalitāte, ergonomika un estētiskā harmonija pārspēj visu, kas tika radīts jebkad agrāk, jo tās tiek apvienotas oriģinālos mūsdienu dizaina risinājumos.

4

DESIGN

INNOVATION


Lietotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas vajadzī bu izpratne ir izstrādes vadošais princips. Pateicoties ārkārtīgi vienkāršai vispiemērotāko programmu un iestatījumu izvēlei, ērtie risinājumi pārspēj gaid īto. Mēs garantējam īsāko iespējamo ceļu līdz vēlamajam rezultātam. Un tas nav saistīts ar izvēles iespēju ierobežošanu un jebkādiem pūliņiem. Mūsu uzdevums ir meklēt cenas ziņā pieejamus un ērtus risinājumus, kas

SIMPLICITY

padara dzīvi vienkāršāku.

ECOLOGY Dzīves kvalitāte iet rokrokā ar rūpēm par apkā r tējo vid i. Tas liek izmantot vid ei d r a u dz ī g u te h n o l o ģ i j u u n r a žo š a n a s procesus. Ražošanas procesā tiek izmantots ar vien vairā k otrreizēji p ā rstrā d ājamo materiālu un sastāvdaļu. Izstrādājumus izceļ funkcijas, kuras nodrošina ievērojamu enerģijas un vai ūd ens taupīš anu vis ā ekspluatācijas period ā. Kopā mēs saglab ājam apkā r tējo vidi n ā kamajā m paaudzēm.

5


GORENJE AR KARĪMA RAŠĪDA DIZAINU

GAISMAS PIESKĀRIENS

BabyPink

HotPink

DeepPurple

SkyBlue

LimeGreen

JuicyOrange

www.gorenje.com/karimrashid Mūsdienīga kolekcija, kas izceļas ar dinamisku dizainu, noapaļotām līnijām un augstas kvalitātes alumīnija apdari. Inovatīvs dizains un jaunākās tehnoloģijas atstāj iespaidu ar savu krāsainību un daudzveidību. Atbildot uz maigo pieskārienu, MoodLite tehnoloģija iekrāsos jūsu pasauli vienā no sešiem toņiem. PROJEKTĒJA

6


GORENJE AR KARĪMA RAŠĪDA DIZAINU

R ozā I R JAU N A I S M E L N A I S

Karīms Rašīds — krāsu karalis

TouchControl

MoodLite tehnoloģija. Gaismas un krāsas pieskāriens.

Ņujorkā dzīvojošais dizaineris Karīms Rašīds

Taustiņi un pogas ir palikušas pagātnē.

Tā ļauj spēlēties ar krāsām un sniedz

dizaineriem. Par to, ka Karīms ir dizaina

Tagad modē ir tīra vienkāršība un

neierobežotu brīvību katra mirkļa

leģenda, liecina vairāk nekā 3000 ražošanā

estētika. Ar elektroniku aprīkots tvaika

iedvesmai un emocijām. Katrai dienai cita

ieviesto dizaina darbu, vairāk nekā 300

nosūcējs ir liels sasniegums lietotājiem

krāsa! Tā ļauj ieskatīties arī cepeškrāsnī.

apbalvojumu un darbs vairāk nekā 35

draudzīgas darbības nodrošināšanā.

Turpretim sarkanais tonis brīdinās jūs

valstīs. Viņa stilu vislabāk raksturo vārdi

Rūpīgu pētījumu rezultātā noteikts

par augstu cepeškrāsns temperatūru.

“juteklisks minimālisms”. Viņa idejas ir

paneļa novietojums uz gaismas diožu

Daudzkrāsainā gaismas diožu izgaismotā

augsto tehnoloģiju, vienkāršības un estētikas

izgaismotās joslas ļauj viegli iestatīt vienu

josla vizuāli sapludina tvaika nosūcēju ar

sakausējums. Tās apvieno dabīgas, mīkstas

no četriem nosūkšanas jaudas režīmiem.

citām iekārtām virtuvē.

līnijas un ērtus risinājumus.

BO87KR

IT641KR

280785

Iebūvējamā cepeškrāsns

A-20% Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Gatavošanas veidi6: 49,3 min (ar ventilatoru), 51,5 min (tradicionālā sildīšana) Ÿ Lielākās pannas laukums: 1316 cm² Ÿ Nominālā jauda: 3,3 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Nesakarstošās Ÿ Durvju slēdzis Ÿ Nolaižams augšējs sildelements vieglākai tīrīšanai Ÿ Teleskopiskās cepeškrāsns vadīklas Ÿ Cepeškrāsns režģis

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ DirecTOUCH displejs Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Ātrā iepriekšējā uzkarsēšana, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, Porcelāna trauku sildīšana, uztur siltumu , AquaClean

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 58,9 cm 1

280788

Indukcijas virsma

DQGA65KR

280262

Tvaika nosūcējs Montējams pie sienas Alumīnija krāsas korpuss

Alumīnija mala Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 7,4 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 210 mm, 2,3/3,7 kW, indukcija, Priekšpusē pa labi: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,4/2,2 kW, indukcija, Aizmugurē pa labi: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija

ir viens no ražīgākajiem savas paaudzes

Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Taimera funkcija Ÿ SoftMelt Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība Ÿ StayWarm

Ÿ Platums: 59,5 cm Ÿ Kontroles tips: Ÿ ektroniskā Ÿ Skārienvadība Ÿ Darbības indikators Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: 2 × 20 W maks., halogēns Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 4 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 582 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 54 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Filtra tīrības indikators Ÿ Mazgājams metāla filtrs

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 194499 Ÿ Ogļu filtrs: 163687 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Izmēri (AxPxDz): 4,7 × 60 × 51,4 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 6....pamatojoties uz EN 50304 standarta testu: 52,6 min (tradicionāli)

7


GORENJE PININFARINA steel

DIZAINS, KAS SAGLABĀJAS

www.gorenje.com/pininfarina/steel Gorenje Pininfarina kolekcija ir ideāls tehnoloģijas nevainojamības un iztēli raisošas formas apvienojums — tās izstrādājumos nav pogu un rokturu, kas pārtrauktu kārdinošās, gludās līnijas. Anodēta metāla apdares nenovecojošā elegance un stikla burvīgais trauslums. Dizaina tīrība, ko ietver materiālu izcilība. PROJEKTĒJA

8


GORENJE PININFARINA STEEL

Paolo Pininfarina — maģiskā itāliešu dizaina ikona Paolo Pininfarinas vadītā Pininfarina Group ir iemantojusi plašu slavu kā klasiska, taču vienlaikus arī inovatīva dizaina izstrādātāja. Pininfarina ir vislabāk pazīstama ar automašīnu — Ferrari, Maserati, Alfa Romeo u. c. — dizaina radīšanu. Bez vairāk nekā 80 gadu ilgās vēstures Pininfarina burvestība slēpjas arī tās tēlā, kas savā ziņā ir pretrunīgs

Gorenje Pininfarina steel kolekcijas

un tehnoloģijas nevainojamību, lai rad ītu

— klasisks, tomēr inovatīvs; grezns, tomēr

dizaina pamatā ir uzmundrinoša pretstatu

nākotni, kuru varat baudīt jau šodien.

pieejams; māksliniecisks, tomēr industriāls;

vienotība. Trad īcija un izturība savijas

Pārsteidzošā materiālu kombinācija

itāliešu, tomēr starptautisks. Gorenje un

ar mirdzoši spožu un neparedzamu

apburs un vilinās. Lietošanas vienkāršība

Pininfarina vieno ilgas un stipras attiecības,

nākotni. Neapturamā elegance un formas

pārliecinās un saviļņos.

kuru pamatā ir kopīgas vērtības — dizaina

izsmalcinātība tiek apvienotas ar kvalitāti

centriskums, funkcionalitāte, kvalitāte, jauninājumi, izturīgums un ilgtermiņa pieeja.

Tvaika nosūcējs Modernajā virtuvē tvaika nosūcējs ir dizaina galvenais elements un vispievilcīgākā iekārta telpā. Tvaika nosūcēja loma ir daudz lielāka nekā pirmšķirīgu materiālu un formu demonstrēšana — tā ir efektīva un īpaši klusa iekārta, kas jūsu virtuvē attīra gaisu. Rūpīgu pētījumu rezultātā noteikts paneļa novietojums uz vertikālas stikla joslas ļauj viegli iestatīt vienu no četriem nosūkšanas jaudas režīmiem.

Saskanīgs mikroviļņu krāsns dekoratīvais panelis Augstā tehnoloģija, kurā patveras cēli tērauda atspulgi un bezgalīgs stikla caurspīd īgums. Nenovecojošas elegances un tehnoloģiskās perfekcijas unikālā kombinācija, kas atver durvis uz jaunu dzīvesveidu. Drosmīgas līnijas, kas maigi sakustina sajūtas, saskan ar ideju par izcila dizaina saplūšanu ar tā organisko papildinājumu.

9


GORENJE PININFARINA steel

Skārienvadības ekrāns Ledusskapja elegantajā siluetā iestrādāta vertikāla melna stikla josla ar interaktīvu skārienekrānu. Lietotājiem draudzīgs displejs paplašina ledusskapja funkcionalitāti, pārvēršot to par virtuves centrālo sakaru mezglu. Papildus ledusskapja pamatfunkcijām tas ļauj ierakstīt un atskaņot balss ziņojumus, lasīt padomus par pārtikas produktu uzglabāšanu un pārlūkot garšīgu ēdienu receptes.

QuickView Melna stikla panelis ir novietots vertikāli priekšpusē. Aktivizējot vidū novietoto pelēkā stikla kvadrāta laukumu ar skārienjutīgā ekrāna palīdzību, tas pārvēršas caurspīd īgā logā, kas paver praktisku un aizraujošu skatu ledusskapja iekšienē.

NRK6P2X

310856

Ledusskapis/saldētava

A+

ServeTray Tumša dabīgā koka, izturīga alumīnija un mīkstu formu kombinācija apliecina cieņu pagātnei, lai gan raugās nākotnē. Izbīdāmu daudzfunkcionālo plauktu var izmantot kā servēšanas paplāti.

DFG70P2X

Ÿ Piegādā ar rokturi Ÿ Piemērojams: GV61124, GV63324X, GV65324XV Ÿ Priekšējais panelis tiek piegādāts nepiemontētā veidā

Izmēri (AxPxDz): 70 × 59,6 × 5 cm

10

314189

Trauku mazgājamās mašīnas priekšējais panelis

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 338 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 245 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 75 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 18 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 10 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 42 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 2 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Digitālais temperatūras indikators ledusskapim Ÿ Digitālais temperatūras indikators saldētavai Ÿ Durvis atveramas no labās puses Ÿ Skārienvadības displejs Ÿ Ritenīši aizmugurē Ÿ Elektrības zuduma gadījumā visi iestatījumi tiks saglabāti

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 3 stikla plaukti Ÿ 1 paplātes plaukts, izņemams Ÿ 6 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 2 plaukti dārzeņiem Ÿ 1 tūbiņu turētājs Ÿ 1 olu plaukts (12×) Ÿ 0°C - atvilktne ar diviem konteineriem ZeroZone Ÿ Ātrā dzērienu atvēsināšana ledusskapī Ÿ Ātrā dzesēšana Ÿ Atvaļinājuma režīms Go’n’Save Ÿ Eco taupības režīms Saldētava Ÿ Automātiskā atsaldēšana - No Frost Ÿ Izņemama atvilktne Big’n’Freeze Ÿ 1 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ 2 ledus paplātes Ÿ 2 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai

Izmēri (AxPxDz): 200 × 60 × 64,5 cm


GORENJE PININFARINA STEEL

BO6P2X

313996

Iebūvējamā cepeškrāsns

Ÿ Teleskopiskās cepeškrāsns vadīklas - 3 complete Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Stikla cepešpanna Ÿ Elektronisks taimers ar termozondi Ÿ Cepeša termozonde Ÿ Tradicionāla sildīšana, Augšējs sildelements, Infrasarkanais deglis, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Infrasarkanais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, AquaClean

IS7P2

DK9P2X

310752

Tvaika nosūcējs Montējams pie sienas Metāliska

Enerģijas patēriņa klase

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Ÿ Piegādā ar rokturi

Ÿ Platums: 80,7 cm Ÿ Kontroles tips: Ÿ elektroniskā Ÿ Skārienvadība Ÿ Darbības indikators Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ Taimera funkcija Ÿ Jaudas pastiprinājuma funkcija: 290 W maks. Ÿ P.A.E. sistēma Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: 2 × 20 W maks., halogēns Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 4 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 633 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 59 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Filtra tīrības indikators Ÿ Mazgājams metāla filtrs

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 507602 Ÿ Ogļu filtrs: 185778

Izmēri (AxPxDz): 46,3 × 59,6 × 5,8 cm

311141

Indukcijas virsma

IS6P2

311139

Indukcijas virsma

Slīpleņķa virsmas mala Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 7,4 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 210 mm, 2,3/3,7 kW, indukcija, Priekšpusē pa labi: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,4/2,2 kW, indukcija, Aizmugurē pa labi: 280×180 mm, 2,3/3,7 kW, indukcijas-ovāla

314185

Paceļamās durvis mikroviļņu krāsnīm

A-20% Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase3: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 47 dB(A) Ÿ Gatavošanas veidi6: 49,3 min (ar ventilatoru), 51,5 min (tradicionālā sildīšana) Ÿ Lielākās pannas laukums: 1316 cm² Ÿ Nominālā jauda: 3,3 kW Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Iekšējās durvis pilnībā ir no stikla Ÿ Īpaši vēsās durvis - UCD Ÿ Durvju slēdzis Ÿ Ekoemalja Ÿ Nolaižams augšējs sildelements vieglākai tīrīšanai Ÿ Mehāniska

DFP6P2X

GT7P2

333222

Gāzes stikla keramikas virsma

Slīpleņķa virsmas mala Ÿ SliderTouch Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Taimera funkcija Ÿ SoftMelt Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība Ÿ StayWarm

Izmēri (AxPxDz): 4,6 × 77 × 52 cm

Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 7,4 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 210 mm, 2,3/3,7 kW, indukcija, Priekšpusē pa labi: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,4/2,2 kW, indukcija, Aizmugurē pa labi: 280×180 mm, 2,3/3,7 kW, indukcijas-ovāla

Ÿ SliderTouch Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Taimera funkcija Ÿ SoftMelt Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība Ÿ StayWarm

Izmēri (AxPxDz): 4,7 × 60 × 51 cm

Vispārējā informācija Ÿ Pieslēguma jauda: 11,3 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 1 kW, taupības deglis, Vidū: 3,8 kW, dubultdeglis, Priekšpusē pa labi: 1,75 kW, taupības deglis, Aizmugurē pa kreisi: 3 kW, lielais deglis, Aizmugurē pa labi: 1,75 kW, taupības deglis

Ÿ Gāzes degļiem elektriskā iededze Ÿ Čuguna režģi Ÿ Skārienjutīgā vadība Ÿ Taimera funkcija Ÿ Bērnu aizsardzība

Izmēri (AxPxDz): 5,5 × 68 × 51 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A++ (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 2 Enerģijas patēriņš vienā gadā, pamatojoties uz standarta testiem. Reālais patēriņš ir atkarīgs no iekārtas novietojuma un no tā, kā tā tiek lietota. 3 Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 6....pamatojoties uz EN 50304 standarta testu: 52,6 min (tradicionāli) 1

11


GORENJE ORA-ÏTO

MŪSDIENU KLASIKA RĪTDIENAS VIRTUVEI

www.gorenje-oraito.com Minimālistisks un elegants. Ideāla harmonija starp elegantām, gludām stikla virsmām un matētiem alumīnija rokturiem. Paredzēts mūsdienu patērētājiem, kuri novērtē teicami projektētas, tehnoloģiski pilnveidotas, tomēr par saprātīgu cenu pieejamas un ultramodernas sadzīves ierīces. DESIGNED BY

12


GORENJE ORA-ÏTO

E n fant T errible of design

Ora-Ïto: harizmātiskais provokators Aiz Ora-Ïto zīmola stāv jauns, radošs franču

Lai mūsdienu patērētājam piedāvātu

atrašanos dizaina pasaules virsotnē.

dizaineris, kura provokatīvās idejas ir ļāvušas

teicami projektētas, tomēr par saprātīgu

Viņa koncepcijas ir futūristiskas un

viņam ātri sasniegt pašas augstākās dizaina

cenu pieejamas ierīces, ko var atļauties

ierosinošas. Šīs sadarbības rezultātā tapa

pasaules virsotnes. Karjeras sākumā viņš

plašāks patērētāju loks, Gorenje apvienoja

ultramoderns tehnoloģiski pilnveidotu

savā tīmekļa vietnē piedāvāja dizaina darbus

pūliņus ar pasaulē pazīstamo jaunākās

sadzīves ierīču klāsts – Gorenje Ora-Ïto

un idejas virtuālajiem produktiem, piešķirot

paaudzes franču dizaineri Ora-Ïto. Viņa

kolekcija. Ierīces pieejamas melnā un

tiem pazīstamu zīmolu nosaukumus. Cilvēki

bezbailīgās idejas ir nodrošinājušas

baltā krāsā.

sāka pasūtīt izstrādājumus, kas neeksistēja! Lielie uzņēmumi, piemēram, Louis Vuitton, Nike, Gucci, Swatch, Apple un Levi’s, varēja iesūdzēt tiesā jauno viltvārdi, taču tos tik ļoti iespaidoja viņa veikums, ka ar Ora-Ïto tika uzsākta sadarbība. Ora-Ïto savu atpazīstamo stilu raksturo ar jēdzienu “simplexity”, kas radīts, savienojot vārdus “simple” un “complex” (no angļu val. – vienkāršs un sarežģīts). Viņa koncepti ir futūristiski un provokatīvi.

Stikla apdare izsmalcināti greznam izskatam

Skaistums un jauda

Ēdiena gatavošana ar pirkstu galiem

Smalkā tvaika nosūcēja darbu kontrolē ar Elegantas melna un balta stikla virsmas,

prasmīgi noslēpta elektroniskās vad ības

Iebūvējamās cepeškrāsns darbību var

kas sedz visu katras kolekcijā iekļautās

displeja palīdzību. Halogēna spuldzes

viegli vad īt ar skārienjutīgā ekrāna

ierīces priekšpusi, rada ideālu harmoniju

nodrošina ideālu apgaismojumu tieši tur,

palīdzību, kas ir glīti noslēpts stiklā virs

ar platiem matēta alumīnija rokturiem.

kur tas nepieciešams. Nosūcēju raksturo

cepeškrāsns durvīm un ļauj kontrolēt

arī klasē lielākā jauda.

vairākas cepeškrāsns funkcijas.

13


GORENJE ORA-ÏTO

BOP88ORAX

300931

Iebūvējamā cepeškrāsns - pirolīzes

BO71ORAX

242083

Iebūvējamā cepeškrāsns

A

Enerģijas patēriņa klase

A-20% Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase3: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 47 dB(A) Ÿ Gatavošanas veidi6: 49,3 min (ar ventilatoru), 51,5 min (tradicionālā sildīšana) Ÿ Nominālā jauda: 3,3 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Iekšējās durvis pilnībā ir no stikla Ÿ Iespiežamas pogas Ÿ Nesakarstošās Ÿ Ekoemalja Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s)

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

303817

Indukcijas virsma

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, AquaClean

173151

Ÿ Platums: 59,8 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Slēdzis Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: 2 × 28 W maks., halogēns Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 4 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 410 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 61 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 11,9 cm Ÿ 2 motori Ÿ Mazgājams metāla filtrs

DKG552-ORA-S Montējams pie sienas Melns

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 366534 Ÿ Ogļu filtrs: 646783 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Ÿ Platums: 55 cm Ÿ Kontroles tips: elektroniskā Ÿ Slēdzis Ÿ Darbības indikators Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ P.A.E. sistēma Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: 2 × 20 W maks., halogēns Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 600 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 64 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 14,9 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

Izmēri (AxPxDz): 4,7 × 60 × 51 cm Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A++ (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). Enerģijas patēriņš vienā gadā, pamatojoties uz standarta testiem. Reālais patēriņš ir atkarīgs no iekārtas novietojuma un no tā, kā tā tiek lietota. 3 Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 6....pamatojoties uz EN 50304 standarta testu: 52,6 min (tradicionāli) 1

14

2

173147

Tvaika nosūcējs

Iebūvējams tvaika nosūcējs Melns Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Taimera funkcija Ÿ SoftMelt Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība Ÿ StayWarm

Ÿ Vadības tips: elektroniskā vadība Ÿ Krāsns ietilpība: 25 l Ÿ Mikroviļņu jauda: 900 W maks. Ÿ Grila jauda: 1000 W maks. Ÿ Jaudas pakāpes: 5 Ÿ Iepriekš iestatītās programmas: 6 Ÿ Easy Cook funkcija Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ Šķīvja diametrs: 28 cm Ÿ Bērnu piekļuves bloķēšana

Izmēri (AxPxDz): 30,3 × 51 × 41 cm

Tvaika nosūcējs

Slīpleņķa virsmas mala Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 7,4 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 210 mm, 2,3/3,7 kW, indukcija, Priekšpusē pa labi: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,4/2,2 kW, indukcija, Aizmugurē pa labi: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija

DFG602-ORA-S

245496

Mikroviļņu krāsns ar grilu

Ÿ Tradicionāla sildīšana, Vispārējā informācija Sildīšana ar ventilatoru, Ÿ Enerģijas patēriņa ventilatora sildīšana, klase3: A Apakšējais sildelements un Ÿ Enerģijas patēriņš: ventilators, 0,79 kWh (ar ventilatoru), Apakšējais sildelements ar 0,87 kWh (tradicionālā apļveida sildelementu un sildīšana) ventilatoru, Ÿ Gatavošanas veidi6: Ātrā iepriekšējā 49,3 min (ar ventilatoru), uzkarsēšana, 51,5 min (tradicionālā Parasta izmēra grils, sildīšana) Liela izmēra grils, Ÿ Nominālā jauda: 3,3 kW Grils ar ventilatoru, Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. Porcelāna trauku sildīšana, aizmugurē uztur siltumu , Cepeškrāsns Pirolītiskā pašattīrīšanās Ÿ Daudzfunkcionāla programma cepeškrāsns - 60 l Super-size vārīšanas zona Ÿ UCDQ - Ultra Cool Door Quadro Ÿ Gaļas gatavības sensors Ÿ Durvju slēdzis Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ DirecTOUCH displejs

IT641ORA

GMO25ORAITO

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 293735 Ÿ Ogļu filtrs: 241850 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē


GORENJE ORA-ÏTO

DPM-ORA-E

171401

Paceļamās durvis mikroviļņu krāsnīm

NRK-ORA-E-L

235018

Ledusskapis/saldētava

228839

Ledusskapis/saldētava

A+ Ÿ Piegādā ar rokturi

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 278 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 200 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 60 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 13 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 7,5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 42 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Iespēja atsevišķi izslēgt saldētavu Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Digitālais temperatūras indikators ledusskapim Ÿ Digitālais temperatūras indikators saldētavai Ÿ Pa kreisi Ÿ Dzesēšanas ventilators Ÿ Gaismas signalizācija gadījumā, ja pārāk augsta temperatūra saldētavā

Izmēri (AxPxDz): 46,3 × 59,6 × 5,8 cm

Izmēri (AxPxDz): 179,5 × 54 × 54,5 cm

DPP-ORA-E

NRK-ORA-E

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Elektrības zuduma gadījumā visi iestatījumi tiks saglabāti Ÿ Skaņas signalizācija atvērtu durvju gadījumā Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ FreshZone Ÿ 1 stikla plaukts Ÿ 2 ledusskapja plaukti: stikls – noņemams Ÿ 1 dalāms plaukts Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ 1 plaukts piena produktiem Ÿ 1 olu plaukts (12×) Ÿ Ātrā dzesēšana Saldētava Ÿ Automātiskā atsaldēšana - No Frost Ÿ 1 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 2 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 278 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 200 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 60 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 13 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 7,5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 42 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Iespēja atsevišķi izslēgt saldētavu Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Digitālais temperatūras indikators ledusskapim Ÿ Digitālais temperatūras indikators saldētavai Ÿ Durvis atveramas no labās puses Ÿ Dzesēšanas ventilators Ÿ Gaismas signalizācija gadījumā, ja pārāk augsta temperatūra saldētavā

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Elektrības zuduma gadījumā visi iestatījumi tiks saglabāti Ÿ Skaņas signalizācija atvērtu durvju gadījumā Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ FreshZone Ÿ 1 stikla plaukts Ÿ 2 ledusskapja plaukti: stikls – noņemams Ÿ 1 dalāms plaukts Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ 1 plaukts piena produktiem Ÿ 1 olu plaukts (12×) Ÿ Ātrā dzesēšana Saldētava Ÿ Automātiskā atsaldēšana - No Frost Ÿ 1 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 2 plastmasas atvilktnes saldētas pārtikas uzglabāšanai

Izmēri (AxPxDz): 179,5 × 54 × 54,5 cm

182883

Trauku mazgājamās mašīnas priekšējais panelis

Ÿ Piegādā ar rokturi Ÿ Piemērojams: GV61124, GV63324X, GV65324XV Ÿ Priekšējais panelis tiek piegādāts nepiemontētā veidā

Izmēri (AxPxDz): 70 × 59,6 × 5,5 cm Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A++ (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 2 Enerģijas patēriņš vienā gadā, pamatojoties uz standarta testiem. Reālais patēriņš ir atkarīgs no iekārtas novietojuma un no tā, kā tā tiek lietota. 3 Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 6....pamatojoties uz EN 50304 standarta testu: 52,6 min (tradicionāli) 1

15


GORENJE ORA-ÏTO

BOP88ORAW

300935

Iebūvējamā cepeškrāsns - pirolīzes

BO71-ORA-W

259558

Iebūvējamā cepeškrāsns

A

Enerģijas patēriņa klase

A-20% Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase3: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 47 dB(A) Ÿ Gatavošanas veidi6: 49,3 min (ar ventilatoru), 51,5 min (tradicionālā sildīšana) Ÿ Nominālā jauda: 3,3 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Cepeškrāsns Ÿ Maksimālā cepeškrāsns temperatūra: 275 °C Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Iekšējās durvis pilnībā ir no stikla Ÿ Iespiežamas pogas Ÿ Nesakarstošās Ÿ Ekoemalja Ÿ Mehāniska

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

265888

Gāzes stikla keramikas virsma

Ÿ Gāzes degļiem elektriskā iededze Ÿ Aizsargāti gāzes degļi Ÿ Čuguna režģi

Izmēri (AxPxDz): 10,5 × 60 × 51 cm

Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, AquaClean

Slīpleņķa virsmas mala Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 7,4 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 210 mm, 2,3/3,7 kW, indukcija, Priekšpusē pa labi: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,4/2,2 kW, indukcija, Aizmugurē pa labi: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija

Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Taimera funkcija Ÿ SoftMelt Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība Ÿ StayWarm

Izmēri (AxPxDz): 4,7 × 60 × 51 cm

274961

Tvaika nosūcējs

DPM-ORA-W

Paceļamās durvis mikroviļņu krāsnīm

Ÿ Platums: 55 cm Ÿ Kontroles tips: elektroniskā Ÿ Slēdzis Ÿ Darbības indikators Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ P.A.E. sistēma Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: 2 × 20 W maks., halogēns Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 600 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 64 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 14,9 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 293735 Ÿ Ogļu filtrs: 241850 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Ÿ Piegādā ar rokturi

Izmēri (AxPxDz): 46,3 × 59,6 × 5,8 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A++ (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 2 Enerģijas patēriņš vienā gadā, pamatojoties uz standarta testiem. Reālais patēriņš ir atkarīgs no iekārtas novietojuma un no tā, kā tā tiek lietota. 3 Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 6....pamatojoties uz EN 50304 standarta testu: 52,6 min (tradicionāli) 1

16

Enerģijas patēriņa klase

Montējams pie sienas Balts

Mīkstie stūri Vispārējā informācija Ÿ Pieslēguma jauda: 7,5 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 90 mm, 3 kW, lielais deglis, Priekšpusē pa labi: 50 mm, 1 kW, taupības deglis, Aizmugurē pa kreisi: 60 mm, 1,75 kW, standarta deglis, Aizmugurē pa labi: 60 mm, 1,75 kW, standarta deglis

DKG552-ORA-W

303818

Indukcijas virsma

Ÿ Tradicionāla sildīšana, Vispārējā informācija Sildīšana ar ventilatoru, Ÿ Enerģijas patēriņa ventilatora sildīšana, klase3: A Apakšējais sildelements un Ÿ Enerģijas patēriņš: ventilators, 0,79 kWh (ar ventilatoru), Apakšējais sildelements ar 0,87 kWh (tradicionālā apļveida sildelementu un sildīšana) ventilatoru, Ÿ Gatavošanas veidi6: Ātrā iepriekšējā 49,3 min (ar ventilatoru), uzkarsēšana, 51,5 min (tradicionālā Parasta izmēra grils, sildīšana) Liela izmēra grils, Ÿ Nominālā jauda: 3,3 kW Grils ar ventilatoru, Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. Porcelāna trauku sildīšana, aizmugurē uztur siltumu , Cepeškrāsns Pirolītiskā pašattīrīšanās Ÿ Daudzfunkcionāla programma cepeškrāsns - 60 l Super-size vārīšanas zona Ÿ UCDQ - Ultra Cool Door Quadro Ÿ Gaļas gatavības sensors Ÿ Durvju slēdzis Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ DirecTOUCH displejs

GHS64ORAW

IT641ORA-W

248315


GORENJE ORA-ÏTO

NRK-ORA-W-L

265345

Ledusskapis/saldētava

243849

Ledusskapis/saldētava

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 278 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 200 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 60 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 13 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 7,5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 42 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Iespēja atsevišķi izslēgt saldētavu Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Digitālais temperatūras indikators ledusskapim Ÿ Digitālais temperatūras indikators saldētavai Ÿ Pa kreisi Ÿ Dzesēšanas ventilators Ÿ Gaismas signalizācija gadījumā, ja pārāk augsta temperatūra saldētavā saldētavā

NRK-ORA-W

Izmēri (AxPxDz): 179,5 × 54 × 54,5 cm

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 278 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 200 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 60 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 13 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 7,5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 42 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Iespēja atsevišķi izslēgt saldētavu Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Digitālais temperatūras indikators ledusskapim Ÿ Digitālais temperatūras indikators saldētavai Ÿ Durvis atvera-mas no labās puses Ÿ Dzesēšanas ventilators Ÿ Gaismas signalizācija gadījumā, ja pārāk augsta temperatūra

248314

Trauku mazgājamās mašīnas priekšējais panelis

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Elektrības zuduma gadījumā visi iestatījumi tiks saglabāti Ÿ Skaņas signalizācija atvērtu durvju gadījumā Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ FreshZone Ÿ 1 stikla plaukts Ÿ 2 ledusskapja plaukti: stikls – noņemams Ÿ 1 dalāms plaukts Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ 1 plaukts piena produktiem Ÿ 1 olu plaukts (12×) Ÿ Ātrā dzesēšana Saldētava Ÿ Automātiskā atsaldēšana - No Frost Ÿ 1 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 2 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai

DPP-ORA-W

Enerģijas patēriņa klase

saldētavāElektrības zuduma gadījumā visi iestatījumi tiks saglabāti Ÿ Skaņas signalizācija atvērtu durvju gadījumā Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ FreshZone Ÿ 1 stikla plaukts Ÿ 2 ledusskapja plaukti: stikls – noņemams Ÿ 1 dalāms plaukts Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ 1 plaukts piena produktiem Ÿ 1 olu plaukts (12×) Ÿ Ātrā dzesēšana Saldētava Ÿ Automātiskā atsaldēšana - No Frost Ÿ 1 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 2 plastmasas atvilktnes saldētas pārtikas uzglabāšanai

Izmēri (AxPxDz): 179,5 × 54 × 54,5 cm

Ÿ Piegādā ar rokturi Ÿ Piemērojams: GV61124, GV63324X, GV65324XV Ÿ Priekšējais panelis tiek piegādāts nepiemontētā veidā

Izmēri (AxPxDz): 71,7 × 59,6 × 5,5 cm

17


GORENJE RETRO COLLECTION

NO VIENKĀRŠI AUKSTA LĪDZ TIKAI VĒSAM

Augstākā tehnoloģija ar pilnīgi jaunu tēlu un šarmantu nostaļģijas pieskārienu. Noapaļotais liekto līniju dizains raksturo visu teicami projektēto, ekonomisko un videi draudzīgo moderno iekārtu kolekciju. Atklājiet savu retro stilu! Chic, Vintage vai Funky? DESIGNED BY Gorenje Design Studio www.gorenje.com/retro 18


GORENJE RETRO COLLECTION

19


GORENJE RETRO COLLECTION

Bordeaux OR

Silver OA

Black OBK

Chic Gorenje Retro Chic Collection piesaistīs tos, kuri novērtē moderno klasiku, minimālismu ar izmeklētām elegantām mēbelēm, –apņēmīgus sapņotājus, kuri apgalvo, ka “labāk mazāk, toties labāk”, un meklē ideālu harmoniju. Fire Red ORD

Snow White OW

Vintage Gorenje Retro Vintage Collection ieintriģēs nostalģiski noskaņotus romantiķus, kuriem patīk dabiskas krāsas. Kolekcija piesaistīs to cilvēku uzmanību, kuri ļaujas klasiskās mākslas baudām un kam patīk jauni tēli ar senatnīgu raksturu.

Dark Chocolate OCH

Royal Coffee OCO

Funky Gorenje Retro Funky Collection tika rad īta rotaļīgiem mūžīgajiem optimistiem un zinātkāriem ceļotājiem, kas vienkārši mīl savu brīvību, – adrenalīna cienītājiem, kuri neapstājas pie sasniegtā. Lime Green OGR

20

Raspberry Pink OP

Juicy Orange OO

Champagne OC


GORENJE RETRO COLLECTION

Retro izskats – mūsdienīgs interjers

A++ enerģijas patēriņa klase

Neskatoties uz ultramodernu retro

Gorenje ledusskapjiem un saldētavām

izskatu, Gorenje iekārtu interjeri ir

ir uzlabots durvju blīvējums, kā arī

pielāgoti visprasīgākā mūsdienu

modernas dzesēšanas sistēmas

patērētāja vajadzībām, tostarp ērtas

sastāvdaļas un saldēšanas elektronika.

un pienācīgas pudeļu uzglabāšanas

Tas viss ir projektēts, lai līdz minimumam

individuālām vēlmēm. Optimālu

samazinātu enerģijas patēriņu. Gorenje

uzglabāšanas telpas izmantošanu

dzesēšanas iekārtas ar enerģijas patēriņa

nodrošina tieši šim nolūkam paredzētais

klasi A++ vai A+ var ietaupīt līdz pat 25

pudeļu turētājs.

% enerģijas. 15 gadus vecas un vecākas iekārtas patērē līdz pat trim reizēm vairāk enerģijas nekā jaunas.

OR - 444689 OA - 444685 OBK - 444687 OCH - 444690 OCO - 444686 OC - 444688 OR-L - 444704 OA-L - 444705 OBK-L - 444703 OCH-L - 444707 OCO-L - 444706 OC-L - 444702

RK60359

OR - 444692 OBK - 444696 OCH - 444694 OCO - 444695 OC - 444693 OR-L - 444713 OBK-L - 444715 OCH-L - 444717 OCO-L - 444716 OC-L - 444712

RF60309

Ledusskapis/saldētava

RB60299

Ledusskapis/saldētava

Ledusskapis

++ Enerģijas

A Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A++ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 229 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 229 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 92 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 18 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 4 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 41 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvis atvera-mas no labās puses Ÿ Dzesēšanas ventilators Ÿ Iespējams gan labais, gan kreisais durvju vēršanas virziens. Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Izmēri (AxPxDz): 188,7 × 60 × 64 cm 1 2

++ Enerģijas

A

patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 4 stikla plaukti Ÿ 2 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ 1 plaukts piena produktiem Ÿ Dziļš divu nodalījumu pudeļu plaukts durvīs Ÿ 1 olu plaukts (12×) Ÿ Ātrā dzesēšana Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 2 plastmasas atvilktnes saldētas pārtikas uzglabāšanai Piegādes laiks Ÿ Piegādes laiks var būt aptuveni 8 nedēļas

ORD - 444898 OW - 444940 OR - 444761 OA - 444765 OC - 444760 OGR - 444763 OP - 444762 OO - 444764 OBK - 444769 ORD-L - 444913 OW-L - 444939 OR-L - 444785 OA-L - 444789 OC-L - 444784 OGR-L - 444787 OP-L - 444786 OO-L - 444788 OBK-L - 444790

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A++ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 213 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 229 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 65 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 22 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 4,5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 39 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvis atvera-mas no labās puses Ÿ Dzesēšanas ventilators Ÿ Iespējams gan labais, gan kreisais durvju vēršanas virziens. Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 4 stikla plaukti Ÿ 2 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ 1 plaukts piena produktiem Ÿ Dziļš divu nodalījumu pudeļu plaukts durvīs Ÿ 1 olu plaukts (12×) Ÿ Ātrā dzesēšana Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 1 metāla restīšu plaukts Ÿ 1 saldēšanas paplāte Ÿ Ātrās sasaldēšanas režīms Piegādes laiks Ÿ Piegādes laiks var būt aptuveni 8 nedēļas

Izmēri (AxPxDz): 173,7 × 60 × 64 cm

A++

patēriņa klase

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A++ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 196 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 255 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 26 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 18 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 2 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 42 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvis atvera-mas no labās puses Ÿ Dzesēšanas ventilators Ÿ Iespējams gan labais, gan kreisais durvju vēršanas virziens. Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 4 stikla plaukti Ÿ 2 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ 1 plaukts piena produktiem Ÿ Dziļš divu nodalījumu pudeļu plaukts durvīs Ÿ 1 olu plaukts (12×) Ÿ Ātrā dzesēšana Saldētava Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 1 saldēšanas paplāte Piegādes laiks Ÿ Piegādes laiks var būt aptuveni 8 nedēļas

Izmēri (AxPxDz): 154 × 60 × 64 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). Enerģijas patēriņš vienā gadā, pamatojoties uz standarta testiem. Reālais patēriņš ir atkarīgs no iekārtas novietojuma un no tā, kā tā tiek lietota. ++

21


GORENJE MONARQUE

IZSMALCINĀTAS LIETAS AR LAIKU KĻŪST PAR VĒRTĪGIEM DĀRGUMIEM

Vīna skapja parādīšanās ievērojami uzlabo vīna uzglabāšanas kvalitāti. Ergonomiskais dizains padara iekārtu viegli lietojamu. Līdzenās metāla un stikla virsmas veido tikai vienkāršu formu, ko vietām akcentē slīpās malas. Vienkāršais un diskrētais iekārtas dizains ir izsmalcināts, pateicoties tā klasiskajai elegancei. Visas kompozīcijas harmonija rada relaksētu modernās dzīves atmosfēru.

22


GORENJE MONARQUE

Ideāla forma Matēta alumīnija un sudraba krāsas virsmas eleganti saskanēs ar jebkuras virtuves mēbeles dizainu un, pateicoties patīkamām un kvalitatīvām pārmaiņām, ienesīs jūsu dzīvē kolorītu.

Labākie vīna uzglabāšanas apstākļi Vīna skapī radīti labākie apstākļi 48 jūsu iecienītākā vīna pudeļu vienkāršai uzglabāšanai. Temperatūras diapazons nodrošina ideālu vidi gan sarkanvīniem, gan arī baltvīniem. Augstais mitruma līmenis novērš korķu deformēšanos, un rūpīgi pārdomātais dizains aizsargā pudeles pret nevēlamu vibrāciju.

XWC660EF

374135

Vīna skapis

Ÿ Ideāli piemērots vīna uzglabāšanai pareizā temperatūrā Ÿ Kopējā bruto/neto ietilpība: 156 / 155 l Ÿ Ietilpība: 48 pudeles Ÿ Vadības panelis ar temperatūras izvēli Ÿ Dzesēšanas ventilators Ÿ 5 teleskopiski plaukti - liels Ÿ 2 teleskopiski plaukti mazs Ÿ Iekšējais apgaismojums iekārtas griestos

Aizsardzība un ērtība Stikla durvis ir apstrādātas ar īpašu pārklājumu, lai aizsargātu vīnu pret kaitīgajiem ultravioletajiem stariem, un eleganti bīdāmie plaukti ļauj paņemt jebkuru pudeli, necilājot pārējās. Viena no vīna skapja daudzajām priekšrocībām ir dzesēšanas ventilatora bloks, kas darbojas neatkarīgi no papildu ventilācijas. Tas ļauj uzstādīt iekārtu zem darba virsmas. Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm

23


Gatavošana

- THE INSIDE STORY

Jūsu mājas stāsti. Daudzi novatoriski risinājumi, izcilākie no kuriem ir vienkāršā kontrole ar HomeCHEF funkciju, izmantojot lielu skārienjutīgo LCD ekrānu, un efektīvā cepeškrāsns dobuma forma HomeMADE, nodrošina izcilus gatavošanas, cepšanas un apcepšanas rezultātus un ierindo Gorenje iebūvējamās cepeškrāsnis un plītis starp labākajām piedāvājuma klāstā Eiropā. Un pēc gatavošanas pirolītiskā cepeškrāsns HomeMADE tagad iztīra gan pašu cepeškrāsni, gan pannas. Gorenje ēdienu gatavošanas iekārtas kalpo par ideālu vidi, kur raisīties jūsu stāstam.

24


Iebūvējamās cepeškrāsnis

Unikāla inovācija, kas radīta pēc tradicionālo ar malku kurināmo maizes krāšņu parauga Lieliska atklāsme – velvēta cepeškrāsns

Rezultāts? Vienmērīgi izcepti, sulīgi un

nepārspējamiem cepšanas rezultātiem,

vienlaicīgi arī kraukšķīgi ēdieni, mīksta

kas parasti raksturīgi tradicionālajām

maize ar ideālu garoziņu. Daudzi no jūsu

ar malku kurināmajām maizes krāsnīm!

iemīļotākajiem ēdieniem tiek pagatavoti

Gorenje iebūvējamām cepeškrāšņu

nevainojami – par to līdz šim varējāt tikai

novatoriskais dizaina risinājums sevī

sapņot! Gorenje oriģinālā un vērīgā pieeja

ietver precīzu sildelementu izvietojumu,

cepeškrāsns dizainam apliecina cieņu

kas ļauj panākt ideālu cepšanu.

pret tradicionālo pieredzi un ir auglīgas

Aizmugures paneļa līdzenie, noapaļotie

sadarbības ar slavenām pētniecības

stūri un velvētā iekšpuse nodrošina karstā

iestādēm rezultāts. Unikāls jaunums ar

gaisa efektīvāku cirkulāciju un vienmērīgu

senas gudrības nokrāsu!

sadali cepeškrāsnī.

Līdz galam pagarināmas teleskopiskās vadīklas drošībai un labākai pārskatāmībai. Teleskopiskās vad īklas var pilnībā izvilkt, tādēļ cepešpannas ir vieglāk ielikt

FastPreheat – 200 °C sešās minūtēs

cepeškrāsnī un izņemt no tās, vienlaicīgi nodrošinot arī labāku pārskatāmību cepšanas laikā. Tādējādi risks piededzināt

Enerģijas patēriņa klase: A-20%

Pateicoties cepeškrāsns īpašajam

ēdienu tiek ievērojami samazināts. Visi

velvētajam dizainam un sildelementu

mūsu jaunākie cepeškrāšņu standarta

Gorenje jaunās paaudzes ēdienu

vienlaicīgai darbībai, ir nepieciešamas

modeļi ir aprīkoti ar šādām sliedēm, taču

gatavošanas iekārtas atbilst A-20%

tikai 6 minūtes, lai krāsns temperatūra

tās var uzstādīt katrā modernā Gorenje

enerģijas patēriņa klasei. 90 % no

sasniegtu 200 °C. Vismaz 30 % laika

cepeškrāsnī, nodrošinot tai papildu

Gorenje ēdienu gatavošanas iekārtās

ekonomija nozīmē to, ka jūs ātrāk kā

priekšrocību.

izmantotajiem materiāliem var atkārtoti

jebkad varat pasniegt picu, kūkas un citus

pārstrādāt.

ēdienus, kuriem nepieciešama iepriekš

Līdz galam pagarināmas teleskopiskās vadīklas 3 līmeņi - 242140 Teleskopiskās vadīklas 3/4 2 līmeņi - 242177

sasild īta krāsns.

25


Iebūvējamās cepeškrāsnis

Īpaši dziļa XXL izmēra cepešpanna

Īpaši ietilpīgā cepšanas zona

PerfectGrill ideālai garoziņai

Gardēžiem, kuri augstu vērtē pašceptu

Cepeškrāsns 46 cm platums sniedz par

HomeMADE cepeškrāsns formai

maizi, mājās gatavotu lazanju, sāļos pīrāgus

15 % lielāku cepšanas virsmu, par ko ir

pielāgotie – liels augšējais un mazāks

un tamlīdzīgus gardumus, esam izstrādājuši

jāpateicas jaunajai pieejai cepeškrāsns

apakšējais – infrasarkanie sildelementi

speciālu, īpaši dziļu (5 cm) cepešpannu.

dizainam. Iegūstot maksimālu labumu

2 līmeņos ir droši noslēpti cepeškrāsns

Cepešpannas virsma ir pārklāta ar EcoClean

no pieejamā cepeškrāsns platuma,

velvētā dobuma nišās, un relatīvā to

emalju, kas atvieglo tās tīrīšanu ar parastu

vienā cepešpannā ir iespējams izvietot

augstumu starpība nodrošina, ka ēdiens

tekošu ūdeni bez kaitīgu ķīmisko līdzekļu

lielāku ēdiena daudzumu gan tad, kad

ik reizi tiek pagatavots vienmērīgi,

lietošanas. Turklāt cepeškrāsns sienas tik

tiek gatavots uz viena režģa, gan tad,

sasniedzot ideālu rezultātu. Dažos

ātri nenosmērējas, jo stāvās pannas malas

kad izmanto vairākus režģus. Augšējā

modeļos augšējo sildelementu var noliekt

aizkavē tauku izšļakstīšanos. Mūsu plašajā

sildelementa īpaši efektīvais dizains

uz leju, kas atvieglo cepeškrāsns tīrīšanu.

cepešpannu klāstā ietilpst arī parasta

nodrošina vienmērīgu karstuma sadali pa

izmēra emaljētas un stikla cepešpannas.

visu cepešpannas virsmu, par ko liecina

Pēdējās var izmantot arī ēdiena

ideāli cepšanas rezultāti.

pasniegšanai.

242177

Cepšana vairākos plauktos dažādos līmeņos

OpenView – izcila redzamība

Gaļas termozonde

Atsevišķos modeļos HomeMADE

Atsevišķu Gorenje modeļu komplektācijā

Pateicoties HomeMADE sistēmai,

cepeškrāsns īpaši lielo ietilpību

ietilpst gaļas termozonde, kas ļauj

Gorenje cepeškrāsnī jūs varat cept

papildina dubultais apgaismojums.

tieši uzraudzīt un kontrolēt gaļas

biskvītus trīs līmeņos vienlaicīgi.

Apvienojumā ar cepeškrāsns durvīm,

cepšanas procesu. Jums tikai jāiedur

Ventilators cepeškrāsns aizmugurē

kas pilnībā izgatavotas no stikla, tas

gaļā termozondes gals un jāiestata

nodrošina vienmērīgu un ātru karstuma

nodrošina labāku cepeškrāsns iekšpuses

nepieciešamā cepšanas temperatūra.

sadali. Tas nodrošina efektīvāku karstā

pārskatāmību, atvieglojot gatavošanas

Indikators uz vadības paneļa brīdinās, kad

gaisa cirkulāciju un nodrošina izcilus

procesa uzraudzīšanu no droša attāluma.

gaļa būs pagatavota tieši tā, kā jums patīk.

gatavošanas un cepšanas rezultātus,

Ar gaļas termozondi jūs ikreiz varat baudīt

vienlaikus ietaupot vērtīgo laiku un

nevainojamu cepeti!

enerģiju.

26


Iebūvējamās cepeškrāsnis

Cepeškrāsns durvis UltraSafe UltraSafe tipa durvīs iestrādāts četrkāršs stiklojums, kas atstaro karstumu. Apbrīnojamā durvju izolācija uzlabo cepeškrāsns veiktspēju un ietaupa enerģiju, kamēr durvju ārpuses zemā temperatūra aizsargā lietotāju pret jebkādiem apdegumiem, it īpaši laikā, kad tiek veikta pirolīzes tīrīšanas funkcija un temperatūra cepeškrāsns iekšpusē ir ārkārtīgi augsta.

GentleClose

Tagad jaunajos Gorenje cepeškrāšņu

tās netraucēs nedz ēdienam cepeškrāsnī,

un plīšu modeļos ir iestrādāta īpaša

nedz arī jums. Elegance un greznība, ar

GentleClose sistēma aizvēršanai bez

ko pazīstama mēbeļu nozare, tagad ir

trokšņa. Pietiek ar vieglu grūdienu, lai

pieejama arī Gorenje cepeškrāsnīs un plītīs.

viegli, eleganti un klusi aizvērtu durvis –

Cepeškrāsns durvju zemā temperatūra Gorenje cepeškrāsnis ir aprīkotas ar drošām un energoefektīvām CoolDoors (CD) tipa durvīm. Izsmalcinātākie modeļi piedāvā trīskārša stikla karstumu atstarojošās UltraCoolDoors (UCD) tipa durvis. Pirmšķirīga durvju izolācija apvienojumā ar īpaša atstarojošā stikla kārtām uzlabo cepeškrāsns veiktspēju un ievērojami samazina enerģijas patēriņu. Pieskaroties cepeškrāsns durvīm, esat aizsargāti pret apdegumiem, pateicoties to zemajai temperatūrai.

27


Iebūvējamās cepeškrāsnis

R E VO LU C I O N Ā R A Ē D I E N A G ATAVO Š A N A A R S K Ā R I E N J U T Ī G A E K R Ā N A PA L Ī DZ Ī B U

Globāla inovācija – cepšana vairākos posmos Gorenje HomeCHEF cepeškrāsns ir

SIMPLEbake funkcija piedāvā īsāko ceļu

revolucionārs jaunums sadzīves tehnikas

viena no 9 visbiežāk gatavoto ēdienu

pasaulē. Tās unikālais vad ības režīms

pagatavošanai.

un efektīvā darbība garantē lieliskus gatavošanas rezultātus. Galvenā jaunā

MYbake funkcija paredzēta visiem

iespēja cepeškrāšņu piedāvājumā ir

radošajiem prātiem, kuri izdomā savas

gatavošana vairākos posmos, izmantojot

receptes. Ar tās palīdzību var viegli

oriģinālo iepriekš iestatīto STEPbake

mainīt vai ievad īt pilnīgi jaunas receptes.

STEPbake

funkciju. Daudzu ēdienu pagatavošanas procesā ir nepieciešama temperatūras

HomeCHEF cepeškrāsns ir teicama izvēle

režīma maiņa, atšķirīgu sildelementu

iesācējiem un arī rūd ītiem pavāriem.

izmantošana vai arī abu apvienojums. Strādājot ar HomeCHEF cepeškrāsni, jūs

Papildfunkcijas

varat pašrocīgi sastādīt šādas iepriekš iestatāmas programmas.

Izvēlieties PRObake režīmu, kas pavāram

FastPreheat – ātra iepriekšējā cepeškrāsns sasild īšana. uztur ēdienu vajadzīgā temperatūrā.

ļaus pilnā mērā radoši izpausties, vienlaikus uzlabojot visu procesu

• •

AUTObake funkcija piedāvā 65 iepriekš

FoodDefrost – atlaidina sasaldētu ēdienu.

MeatProbe – gaļas termozondes izmantošanas opcija.

tostarp arī tādas, kurās jāpielieto vairāki gatavošanas posmi.

WarmPlate – šķīvju sasild īšana pirms silta ēdiena pasniegšanas.

drošumu un precizitāti.

iestatītas receptes ar fotogrāfijām,

AquaClean – cepeškrāsns tīrīšana ar ūdeni.

28

PRObake

StayWarm – pēc pagatavošanas

AUTObake


Iebūvējamās cepeškrāsnis

HomeCHEF VADĪBAS PRIEKŠROCĪBAS Ātra un vienkārša vadība, kuras pamatā ir:

Krāsainas ēdienu fotogrāfijas un

Patentētā STEPbake inovācija – ļoti

Jaunākā tehnoloģija un atzīti mūsdienu

norādījumi to pagatavošanai – atlasītas,

vienkāršā formā ienes profesionālisma

dizaina sasniegumi. Skārienvadība

iepriekš iestatītas 65 starptautiski

vēsmas jūsu virtuvē. Izvēlieties vienīgo

ir uzlabota, izmantojot vad ības ar

populāras receptes, kas papildinātas

cepeškrāsni, kas ļauj iestatīt pakāpenisku

slidināšanu iespēju. Programmas un

ar pievilcīgām, skaidrām un krāsainām

ēdiena gatavošanas procesu saskaņā ar

funkcijas tiek izvēlētas, slidinot ar pirkstu

fotogrāfijām.

jūsu vēlmēm.

vienkāršu un skaidru visu iestatījumu un

Saites uz jūsu iemīļotākajiem vai

Pilnībā integrēto ekrānu aizsargā

loģisko izvēlnes vienumu pārskatu.

visbiežāk gatavotajiem ēdieniem –

stikls – cita nozīmīga inovācija sadzīves

vienkārša piekļuve pārbaud ītu procedūru

iekārtu tehnoloģijā! HomeCHEF var vad īt,

Krāsainais, interaktīvais TFT ekrāns –

aprakstiem, kurus vēlaties atvērt vēl

vienkārši pieskaroties stiklam vai velkot

HomeCHEF cepeškrāsns lepojas

ātrāk.

ar pirkstu pa stikla virsmu, kas sedz

pa ekrānu. Krāsainais ekrāns sniedz

ar unikālu skārienjutīgo vad ību, ko

ekrānu. Risinājums, ko iepriekš izmantoja

nodrošina ar lielā, krāsainā, interaktīvā

Automātiskā cepšana vairākos posmos

automobiļu rūpniecībā, mobilo tālruņu un

TFT ekrāna palīdzību. Tā pamatā esošais

– gatavošana rūpīgi pārdomātos,

citu modernu ierīču ražošanā, pirmo reizi

tehnoloģijas risinājums faktiski ir augstas

pārbaudītos posmos. Varat paļauties

tiek pielietots virtuvē. Tas ļauj samazināt

veiktspējas mikrokontrolleris, kas

uz ieteikto procedūru vai pašrocīgi

kļūdu un bojājumu skaitu un nodrošina

darbojas kā atsevišķs dators.

iestatīt sildelementa darbības režīmu,

vieglu tīrīšanu, kā arī spīd īgu izskatu.

temperatūru un ilgumu līdz pat trim Skaidra un aizraujoša loģika

posmiem. Izmantojot novatorisko,

Izvēlieties vienu no 30 pieejamajām

ir vad ības pamatā, kas ir unikāla visā

profesionālo tehnoloģiju, varat arī

valodām!

sadzīves tehnikas piedāvājumā. Ekrānu

saglabāt posmu secību procedūrā.

aizsargā stikls. Pieskaroties stikla virsmai, kļūst pieejamas daudzas izvēles iespējas

Loģiska un vienkārša izvēle iesācējiem

un kombinācijas.

un pieredzējušiem pavāriem, kuri noregulē pielāgotus iestatījumus.

29


Iebūvējamās cepeškrāsnis

PIROLĪTISKĀ CEPEŠKRĀSNS PI RM ŠĶ I RĪGĀ C EPEŠ K R Ā SN S U N PAN N U TĪ RĪŠANA S K VALITĀTE

Augstas efektivitātes tīrīšana ar pirolītiskajām cepeškrāsnīm Gorenje pirolītiskajās cepeškrāsnīs

sildelementu un ventilatora radītās gaisa

ideālas automātiskās tīrīšanas

cirkulācijas kombināciju rada optimālu

nodrošināšanai izmantota pirolīzes

tīrošu iedarbību pat vistālākajos stūros.

koncepcija. Cepeškrāsns iekšpuse,

Cepeškrāsns augšdaļā ir uzstādīts īpašs

cepampaplātes, cepešpannas un stiepļu

katalītisks slānis, kas neitralizē smakas

vadīklas ir pārklātas ar īpašu, pret augstu

un dūmus, kuri rodas tīrīšanas procesa

temperatūru noturīgu pirolīzes emalju,

laikā. Lietotājs var izvēlēties vienu no trim

tāpēc pirolīzes laikā tos var atstāt

tīrīšanas līmeņiem atkarībā no tā, cik netīra

cepeškrāsnī. Pirolīzes tīrīšanas laikā

ir cepeškrāsns iekšpuse. 30 minūtes pēc

cepeškrāsns uzkarsīs līdz aptuveni 500 °C.

programmas beigām cepeškrāsns durvis

Kad temperatūra sasniedz 250 °C, lietotāja

atkal tiek atbloķētas. Tad cepeškrāsni var

drošībai durvis tiek automātiski bloķētas.

vienkārši izslaucīt ar mitru drānu, lai iztīrītu

Augsta temperatūra apvienojumā ar

pelnus. Tīrīšana ir pabeigta.

Cepeškrāsnis un cepešpannas ar augstākās kvalitātes EcoClean emaljas pārklājumu

Viegla uzturēšana ar AquaClean Visos cepeškrāšņu modeļos papildus ir pieejama īpaši ērtā AquaClean opcija.

Cepeškrāsns iekšpuse ir pārklāta ar

Vienkārši ielejiet cepešpannā puslitru

EcoClean emaljas pārklājumu, kas ir

krāna ūdens, ievietojiet to cepeškrāsnī un

tik gluds un necaurlaidīgs, ka karstums

izvēlieties AquaClean opciju. Automātiskā

tiek atstarots uz dobuma centru, nevis

karsēšanas programma radīs tvaiku

absorbēts paneļos un cepešpannās.

(70 °C), kas mīkstinās netīrumus uz

Šis inovatīvais risinājums nodrošina

cepeškrāsns sienām. Pēc aptuveni

vienmērīgu karstuma sadali cepeškrāsns

pusstundas vienkārši izslaukiet cepeškrāsni

iekšpusē, elektroenerģijas ekonomiju, kā

ar mīkstu drānu. Rezultāts ir apbrīnojams

arī nevainojamus cepšanas rezultātus.

un dabai draudzīgs bez jebkādiem

Nelīpošais Eco Clean emaljas pārklājums

tīrīšanas līdzekļiem!

aizkavē tauku pielipšanu pie cepeškrāsns paneļiem un cepešpannām.

30


Iebūvējamās cepeškrāsnis

323870

PRIEKŠROCĪBAS, KAM IR NOZĪME DirecTOUCH – LCD skārienekrāns

Atkausēšana

HomeMADE – inovatīva cepeškrāsns dobuma forma

Augšējais un apakšējais sildelements

StayWarm – neļauj ēdienam cepeškrāsnī atdzist WarmPlate – šķīvju sildīšana

HomeCHEF– unikāls, krāsains skārienjutīgais vadības displejs BigSpace – ļoti liela cepeškrāsns ietilpība (65 l)

Apakšējais sildelements un ventilators

AquaClean – tīrīšana ar 0,5 l ūdens

Gatavošana, izmantojot apakšējo sildelementu un ventilatoru Gatavošana, izmantojot ventilatoru

PyrolysSupreme – automātiskā cepeškrāsns un šķīvju tīrīšana GentleClose

FastPreheat – ātra cepeškrāsns sasilšana – 200 °C 6 minūtēs PerfectGrill – sildītājs vienmērīgai ēdiena gatavībai DynamiCooling – nesakarstošas cepeškrāsns sānu sienas Gaļas gatavības sensors

Lielais grils Mazais grils Lielais grils un ventilators

31


Iebūvējamās cepeškrāsnis

BO9950AX

323870

Iebūvējamā cepeškrāsns

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 47 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 3,3 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Nesakarstošās Ÿ Gaļas gatavības sensors Ÿ Durvju slēdzis Ÿ Durvju aizvēršana: GentleClose Ÿ nolaižams augšējs sildelements vieglākai tīrīšanai Ÿ Mehāniska Ÿ Teleskopiskās cepeškrāsns vadīklas - 3 complete Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s)

323891

Iebūvējamā cepeškrāsns

A-20%

Pure

BO9950AB

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Stikla cepešpanna Ÿ HomeChef - Touch display Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Ātrā iepriekšējā uzkarsēšana, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, Porcelāna trauku sildīšana, uztur siltumu , AquaClean

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

232192

Iebūvējamā cepeškrāsns

A-20% Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 47 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 3,3 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Nesakarstošās Ÿ Gaļas gatavības sensors Ÿ Durvju slēdzis Ÿ Durvju aizvēršana: GentleClose Ÿ nolaižams augšējs sildelements vieglākai tīrīšanai Ÿ Mehāniska Ÿ Teleskopiskās cepeškrāsns vadīklas - 3 complete Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ sekla(s) cepešpanna(s)

BO8730AX

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Stikla cepešpanna Ÿ HomeChef - Touch display Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Ātrā iepriekšējā uzkarsēšana, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, Porcelāna trauku sildīšana, uztur siltumu , AquaClean

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Pure Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 47 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 3,3 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Nesakarstošās Ÿ Gaļas gatavības sensors Ÿ Durvju aizvēršana: GentleClose Ÿ Mehāniska Ÿ Teleskopiskās cepeškrāsns vadīklas Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ DirecTOUCH displejs

A-20%

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Ātrā iepriekšējā uzkarsēšana, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, Porcelāna trauku sildīšana, uztur siltumu , AquaClean

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

JAUNUMS

BO7500AX

382491

Iebūvējamā cepeškrāsns

261280

Iebūvējamā cepeškrāsns

A-20%

Pure

BO7510AW-1

Enerģijas patēriņa klase

Pure

A-20%

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 47 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 3,3 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Iespiežamas pogas Ÿ Nesakarstošās Ÿ Gaļas gatavības sensors Ÿ Durvju aizvēršana: GentleClose Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Sensora vadības displejs un gaļas termozonde

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

32

420366

Iebūvējamā cepeškrāsns

Ÿ Tradicionāla sildīšana, Vispārējā informācija Sildīšana ar ventilatoru, Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: ventilatora sildīšana, A-20% Apakšējais sildelements un Ÿ Enerģijas patēriņš: ventilators, 0,79 kWh (ar ventilatoru), Apakšējais sildelements ar 0,87 kWh (tradicionālā apļveida sildelementu un sildīšana) ventilatoru, Ÿ Trokšņa līmenis: 47 dB(A) Ātrā iepriekšējā Ÿ Nominālā jauda: 3,3 kW uzkarsēšana, Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. Parasta izmēra grils, aizmugurē Liela izmēra grils, Cepeškrāsns Grils ar ventilatoru, Ÿ Daudzfunkcionāla AquaClean cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Iespiežamas pogas Ÿ Nesakarstošās Ÿ Gaļas gatavības sensors Ÿ Durvju aizvēršana: GentleClose Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Sensora vadības displejs un gaļas termozonde

1

BO7321AWG

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Ātrā iepriekšējā uzkarsēšana, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, AquaClean

A-20% Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 47 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 3,3 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Iespiežamas pogas Ÿ Nesakarstošās Ÿ Durvju aizvēršana: Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Sensora vadības displejs

Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, AquaClean

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 6....pamatojoties uz EN 50304 standarta testu: 52,6 min (tradicionāli)

Enerģijas patēriņa klase


Iebūvējamās cepeškrāsnis

JAUNUMS

BO7321ABG

420365

Iebūvējamā cepeškrāsns

Pure

BO7310BX

232198

Iebūvējamā cepeškrāsns

A-20%

Enerģijas patēriņa klase

Allure

A-20%

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 47 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 3,3 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Iespiežamas pogas Ÿ Nesakarstošās Ÿ Durvju aizvēršana: Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Sensora vadības displejs

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

407156

Pure

1

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, AquaClean

JAUNUMS

Iebūvējamā cepeškrāsns Enerģijas patēriņa klase

Pure Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 47 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 3,3 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Nesakarstošās Ÿ Durvju aizvēršana: Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Sensora vadības displejs

A-20%

Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, AquaClean

JAUNUMS

BO7120AW Pure

Enerģijas patēriņa klase

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

407144

Iebūvējamā cepeškrāsns

A-20%

232156

Iebūvējamā cepeškrāsns

Ÿ Tradicionāla sildīšana, Vispārējā informācija Sildīšana ar ventilatoru, Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: ventilatora sildīšana, A-20% Apakšējais sildelements un Ÿ Enerģijas patēriņš: ventilators, 0,79 kWh (ar ventilatoru), Apakšējais sildelements ar 0,87 kWh (tradicionālā apļveida sildelementu un sildīšana) ventilatoru, Ÿ Trokšņa līmenis: 47 dB(A) Parasta izmēra grils, Ÿ Nominālā jauda: 3,3 kW Liela izmēra grils, Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. Grils ar ventilatoru, aizmugurē AquaClean Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Iespiežamas pogas Ÿ Nesakarstošās Ÿ Durvju aizvēršana: Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Sensora vadības displejs

BO7120AX

BO7310AX

JAUNUMS

BO7120AB

407158

Iebūvējamā cepeškrāsns

A-20%

Ÿ Tradicionāla sildīšana, Vispārējā informācija Sildīšana ar ventilatoru, Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: ventilatora sildīšana, A-20% Apakšējais sildelements un Ÿ Enerģijas patēriņš: ventilators, 0,79 kWh (ar ventilatoru), Apakšējais sildelements ar 0,87 kWh (tradicionālā apļveida sildelementu un sildīšana) ventilatoru, Ÿ Trokšņa līmenis: 47 dB(A) Parasta izmēra grils, Ÿ Nominālā jauda: 3,3 kW Liela izmēra grils, Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. Grils ar ventilatoru, aizmugurē AquaClean Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Iespiežamas pogas Ÿ Nesakarstošās Ÿ Durvju aizvēršana: Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 47 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 3,3 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Iespiežamas pogas Ÿ Nesakarstošās Ÿ Durvju aizvēršana: Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, AquaClean

A-20% Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 47 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 3,3 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Iespiežamas pogas Ÿ Nesakarstošās Ÿ Durvju aizvēršana: Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, AquaClean

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 6....pamatojoties uz EN 50304 standarta testu: 52,6 min (tradicionāli)

33


Iebūvējamās cepeškrāsnis

BOP8858AX

303635

Iebūvējamā cepeškrāsns - pirolīzes

303610

Iebūvējamā cepeškrāsns - pirolīzes

A

Pure

BOP7558AX

Enerģijas patēriņa klase

A

Pure

Ÿ Tradicionāla sildīšana, Vispārējā informācija Sildīšana ar ventilatoru, Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A ventilatora sildīšana, Ÿ Enerģijas patēriņš: Apakšējais sildelements un 0,79 kWh (ar ventilatoru), ventilators, 0,87 kWh (tradicionālā Apakšējais sildelements ar sildīšana) apļveida sildelementu un Ÿ Trokšņa līmenis: 47 dB(A) ventilatoru, Ÿ Nominālā jauda: 3,3 kW Ātrā iepriekšējā Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. uzkarsēšana, aizmugurē Parasta izmēra grils, Cepeškrāsns Liela izmēra grils, Ÿ Daudzfunkcionāla Grils ar ventilatoru, cepeškrāsns - 60 l Porcelāna trauku sildīšana, Super-size vārīšanas zona uztur siltumu , Ÿ UCDQ - Ultra Cool Door Pirolītiskā pašattīrīšanās Quadro programma Ÿ Gaļas gatavības sensors Ÿ Durvju slēdzis Ÿ Durvju aizvēršana: Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ DirecTOUCH displejs Ÿ Rotējošie grila iesmi

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 47 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 3,3 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 60 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Iespiežamas pogas Ÿ UCDQ - Ultra Cool Door Quadro Ÿ Gaļas gatavības sensors Ÿ Durvju slēdzis Ÿ Durvju aizvēršana: Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Sensora vadības displejs un gaļas termozonde Ÿ Rotējošie grila iesmi

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

BC7310AX

261278

Iebūvējamā ceperškrāsns

Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Ātrā iepriekšējā uzkarsēšana, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, Pirolītiskā pašattīrīšanās programma

ECD615EX

Enerģijas patēriņa klase

Nerūsējoša tērauda rāmis

Ÿ Tradicionāla sildīšana, Vispārējā informācija Sildīšana ar ventilatoru, Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: ventilatora sildīšana, A-20% Apakšējais sildelements un Ÿ Enerģijas patēriņš: ventilators, 0,79 kWh (ar ventilatoru), Apakšējais sildelements ar 0,87 kWh (tradicionālā apļveida sildelementu un sildīšana) ventilatoru, Ÿ Trokšņa līmenis: 47 dB(A) Parasta izmēra grils, Ÿ Nominālā jauda: 10,4 kW Liela izmēra grils, Ÿ Paredzēts izmantošanai Grils ar ventilatoru, tikai kopā ar: ECD615EX AquaClean Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Īpaši vēsās durvis - UCD Ÿ Durvju aizvēršana: Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Sensora vadības displejs

Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 7,1 kW Ÿ Paredzēts izmantošanai tikai kopā ar: BC7310AX Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 210 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Priekšpusē pa labi: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa labi: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Atlikušā siltuma indikators

Izmēri (AxPxDz): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Izmēri (AxPxDz): 4,9 × 59,4 × 51 cm

1

34

236933

Stikla keramikas virsma

A-20%

Pure

Enerģijas patēriņa klase

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 6....pamatojoties uz EN 50304 standarta testu: 52,6 min (tradicionāli)


Virsmas

GARDĒŽU IZPRIECAS "A LA CARTE"

Modernā indukcijas tehnoloģija sniedz papildu jaudu dažādu modeļu un izmēru ēdienu gatavošanas zonām. Īpašas funkcijas uzlabo pamatrisinājumu, nodrošinot ļoti vienkāršu pielietojumu, kā arī lielisku ēdiena gatavošanas procesu skaidrību un kontroli. • • • •

XtremePower – ievērojama indukcijas virsmu jauda Plaša izvēle – indukcijas, “Hi-Light” vai gāzes plītis, dažādi izmēri Atjautīgas, lietotājam pielāgotas kombinācijas Kvalitatīvi materiāli un sastāvdaļas

35


Virsmas

XtremePower indukcijas virsmas – īstens jaudas pastiprinājums! Gorenje XtremePower indukcijas virsmas piedāvā neticamu jaudu. Iedarbinot PowerBoost funkciju, lielas veiktspējas indukcijas spoles, kas ražotas no moderniem materiāliem, un divi dzesēšanas ventilatori ar divkāršu jaudu piešķir sildvirsmai papildu jaudu. Teicami izstrādātā elektroniskā enerģijas sadale starp ēdienu gatavošanas zonām izkliedē enerģiju starp iebūvētajām indukcijas spolēm tā, lai būtu iespējams ar maksimālu jaudu vienlaicīgi gatavot ēdienus visās ēdienu gatavošanas zonās.

Ātra un ekonomiska Laiks, kas nepieciešams, lai 2 litrus ūdens sasildītu no 15 °C līdz 90 °C (minūtēs).

XtremePower indukcija

4,2 min.

XtremePower indukcija bez PowerBoost funkcijas Indukcija ar PowerBoost funkciju Indukcija

5,7 min.

PowerBoost funkcija uzlabotai indukcijai Powerboost funkcija vēl vairāk pastiprina indukcijas virsmas veiktspēju.

6,5 min. 7,1 min.

HiLight plīts

10 min.

Savienojamas un elastīgi izmantojamas indukcijas virsmas Daži indukcijas virsmu XtremePower

izmantot atsevišķi vai arī, ja nepieciešams,

modeļi ļauj apvienot divas gatavošanas

apvienot vienā lielā sildelementā, lai

zonas, izveidojot vienu lielu gatavošanas

uz plīts virsmas varētu novietot lielas,

zonu. Plīts virsmu var noregulēt atbilstoši

ovālas pannas (piemēram, zivju pannas).

trauka izmēram un formai, un apvienotā

Iedarbinot PowerBoost funkciju, ēdienu

lielā sild īšanas zona ļauj pilnībā izmantot

uz šīm gatavošanas zonām varēsiet

indukcijas tehnoloģiju un pieejamo

pagatavot vēl ātrāk.

platību. Tādā veidā sildelementus var

36

Tūlītēja reakcija Indukcijas tehnoloģija ļauj uzkarsēt tikai trauka pamatni, nevis visu virsmu. Tādejādi pārējā virsma, kas nav saskarē ar trauku, saglabājas vēsa un skārienam droša. Trauku noņemot no virsmas vai arī izslēdzot siltumu, virsmas temperatūra strauji pazeminās. Tā kā indukcijas zona reaģē nekavējoties, nepastāv trauka satura pārvārīšanās risks.

Ārkārtīgi viegli notīrīt Tā kā tiek uzkarsēta virsma tikai zem trauka pamatnes, jums nav jāuztraucas par tīrīšanu, ja ēdiens pārvārās pāri katla malai, jo pie plīts virsmas nekas nepielīp un nepiedeg. Ja kaut kas izšļakstās, vienkārši noslaukiet to ar mitru drāniņu un noskalojiet plīts virsmu krāna ūdenī. SuperSilent darbība Atjautīgā pārslēgšanās starp indukcijas spolēm un ultramodernu sastāvdaļu izmantošana samazina indukcijas virsmām raksturīgo dūkoņu.


Virsmas

Divu vai trīs ovālu riņķu sildīšanas zonas gatavošanai. Pēc nepieciešamības varat Divu vai trīs riņķu sild īšanas zonas ļauj

palielināt gatavošanas zonu, vienkārši

precīzi pielāgot plīts virsmu dažādiem

ieslēdzot papildu riņķus. Tādā veidā tiek

traukiem. Ovāla sildīšanas zona ir ideāli

ietaupīta vērtīgā enerģija.

piemērota lielu gaļas gabalu vai zivs

SoftMelt funkcija

StayWarm funkcija

Katra gatavošanas zona ir aprīkota ar

Ar SoftMelt funkciju gatavošanas zona

Ar StayWarm funkciju gatavo ēdienu var

atsevišķu moduli un programmu taimeri

saglabā pastāvīgu 42 °C temperatūru,

uzturēt siltu optimālā 70 °C temperatūrā.

ar skārienvadību. Tādējādi gatavošanas

tādējādi jūs varat izkausēt medu, sviestu

Ēdiens saglabā savu garšu un smaržu

laiku var iestatīt katrai gatavošanas zonai

vai šokolādi tikpat viegli kā jebko citu. Šis

un saglabājas silts vēlākai pasniegšanai.

atsevišķi. Pēc iestatītā laika iztecēšanas

iestatījums ir piemērots arī gatavu ēdienu

Šīs inovatīvās funkcijas atvieglo ēdienu

programmu taimeris automātiski izslēgs

un neliela daudzuma saldētu dārzeņu

gatavošanu, novērš pārkarsēšanu

zonu, un atskanēs skaņas signāls.

atlaidināšanai.

un taupa enerģiju. Perfekts ēdiena

SmartControl vienkāršā darbība

gatavošanas iespēju papildinājums!

Modernie un viegli saprotamie simboli padara skaidrākas vadības ierīču funkcijas.

StopGo – drošas gatavošanas funkcija StopGo funkcija izslēdz uzreiz visas gatavošanas zonas un saglabā visus izvēlētos iestatījumus. Gatavošanas procesu var atjaunot ar vienkāršu pieskārienu. Tādējādi, ja ēdiens pārvārās pāri trauka malai, StopGo funkciju var izmantot, lai satīrītu netīrumus un uzreiz pēc tam turpinātu gatavošanu. StopGo funkcija ļaus kontrolēt gatavošanu pat tad, ja tā jebkāda iemesla dēļ tiek pārtraukta.

37


Virsmas

Domino – paredzēts individuālām vajadzībām Virsmas ar divām sildīšanas zonām ļauj kombinēt, lai pielāgotos individuālām vajadzībām. Gorenje klāsts aptver stikla keramikas virsmas ar “HiLight” un indukcijas riņķiem, kā arī virsmu ar diviem gāzes un vienu vokpannas degli.

Piemērojams izkārtojums

144079

Uzstādot vairākus ēdienu uzsildīšanas plauktus, kā papildu piederumu ir iespējams iegādāties nerūsējošā tērauda savienojuma sloksni.

AC

ASC

AX

Malu dizaina estētika un drošība Labākajās plīts virsmās svarīga ir katra

Klients var izvēlēties starp klasisko uz leju

detaļa. Tas attiecas gan uz drošību, gan

noapaļoto malu, slīpleņķa vismas malu

uz harmonisku iekļaušanu visas virtuves

vai nerūsošā tērauda apdares ietvaru.

estētiskajā koncepcijā. Šī paša iemesla

Atsevišķām plīts virsmām šīs malas un

dēļ Gorenje stikla keramikas virsmas ir

apdares veidus var kombinēt.

pieejamas ar trim dažādām malu apdarēm.

Gāzes plīts stikla virsma Stikla virsmas ir pieejamas ar diviem un četriem gāzes degļiem. Čuguna režģi nodrošina labu atbalstu un stabilitāti, kā arī visoptimālākos ēdienu gatavošanas apstākļus. Pateicoties gludi stikla virsmai, tīrīšana ir ļoti viegla.

38


Virsmas

IS648AC

380114

Indukcijas virsma Slīpleņķa virsmas mala Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 7,4 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 190×220 mm, 2,3/3,7 kW, Priekšpusē pa labi: 190×220 mm, 2,3/3,7 kW, Aizmugurē pa kreisi: 190×220 mm, 2,3/3,7 kW, Aizmugurē pa labi: 190×220 mm, 2,3/3,7 kW Ÿ SliderTouch Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Taimera funkcija Ÿ StayWarm Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība

Izmēri (AxPxDz): 4,9 × 60 × 51 cm

JAUNUMS

380114

111 cm

IS1141AC

314252

Indukcijas virsma Slīpleņķa virsmas mala

PRIEKŠROCĪBAS, KAM IR NOZĪME XtremePower – uzlabota veiktspēja

FishZone – ovāls sildītājs

PowerBoost – papildu jauda

StayWarm – neļauj pagatavotajam ēdienam atdzist SoftMelt – atlaidina ēdienu zemā temperatūrā

SmartControl – atsevišķas vadības ierīces katrai gatavošanas zonai BoilControl – novērš ēdiena pārvārīšanos gatavošanas laikā. StopGo – drošas ēdiena gatavošanas funkcija

SuperSilent – ievērojami klusāka darbība

Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 7,4 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 210 mm, 2,3/3,7 kW, indukcija, Priekšpusē pa labi: 210 mm, 2,3/3,7 kW, indukcija, Kreisā puse: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija, Labā puse: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija Ÿ SliderTouch Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Taimera funkcija Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība

Izmēri (AxPxDz): 4,3 × 111 × 41 cm

39


Virsmas

IT951AC

280132

Indukcijas virsma

IS741AC

337009

Indukcijas virsma

Slīpleņķa virsmas mala

IS641AC

Slīpleņķa virsmas mala

Slīpleņķa virsmas mala

Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 11,1 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija, Vidū: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija, Aizmugurē pa kreisi: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija, aizmugurē vidū: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija, Aizmugurē pa labi: 260 mm, 2,6/3,7 kW, indukcija Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 5 Ÿ Taimera funkcija Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība

Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 7,4 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 210 mm, 2,3/3,7 kW, indukcija, Priekšpusē pa labi: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,4/2,2 kW, indukcija, Aizmugurē pa labi: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija Ÿ SliderTouch Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Taimera funkcija Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība

Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 7,4 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 210 mm, 2,3/3,7 kW, indukcija, Priekšpusē pa labi: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,4/2,2 kW, indukcija, Aizmugurē pa labi: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija Ÿ SliderTouch Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Taimera funkcija Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība

Izmēri (AxPxDz): 4,8 × 90 × 52 cm

Izmēri (AxPxDz): 4,6 × 77 × 52 cm

Izmēri (AxPxDz): 4,7 × 60 × 51 cm

JAUNUMS

IS712ASC

Indukcijas virsma Mīkstie stūri

419976

JAUNUMS

IS612AC

Indukcijas virsma Mīkstie stūri

419975

IT712ASC

Indukcijas virsma Mīkstie stūri

Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 7,1 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 185 mm, 1,4/2 kW, Priekšpusē pa labi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa kreisi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa labi: 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ SliderTouch Ÿ Skārienjutīgā vadība Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Taimera funkcija Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība

Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 7,1 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 185 mm, 1,4/2 kW, Priekšpusē pa labi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa kreisi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa labi: 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ SliderTouch Ÿ Skārienjutīgā vadība Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Taimera funkcija Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība

Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 7,1 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 185 mm, 1,4/2 kW, Priekšpusē pa labi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa kreisi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa labi: 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ Skārienjutīgā vadība Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Taimera funkcija Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība

Izmēri (AxPxDz): 5,5 × 74,8 × 51 cm

Izmēri (AxPxDz): 5,6 × 60 × 51 cm

Izmēri (AxPxDz): 5,5 × 74,8 × 51 cm

40

337008

Indukcijas virsma

384838


Virsmas

IT612ASC

385971

Indukcijas virsma

IT612AC

384839

Indukcijas virsma

Mīkstie stūri

ECT780AC

Slīpleņķa virsmas mala

Slīpleņķa virsmas mala

Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 7,1 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 185 mm, 1,4/2 kW, Priekšpusē pa labi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa kreisi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa labi: 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ Skārienjutīgā vadība Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Taimera funkcija Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība

Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 7,1 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 185 mm, 1,4/2 kW, Priekšpusē pa labi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa kreisi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa labi: 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ Skārienjutīgā vadība Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Taimera funkcija Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība

Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 7,1 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 210/175/120 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Priekšpusē pa labi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa labi: 265×170 mm, 2,4 kW, Hi-Light Ÿ Skārienjutīgā vadība Ÿ StopGo Ÿ Taimera funkcija Ÿ StayWarm Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība

Izmēri (AxPxDz): 5,6 × 60 × 51 cm

Izmēri (AxPxDz): 5,6 × 60 × 51 cm

Izmēri (AxPxDz): 5,4 × 75 × 51 cm

ECT680AC

Stikla keramikas virsma

Slīpleņķa virsmas mala

231957

ECT610AX

Stikla keramikas virsma

Nerūsējoša tērauda rāmis

231977

Stikla keramikas virsma

231971

EC630ASC

251234

Stikla keramikas virsma Mīkstie stūri

Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 7,1 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 210/175/120 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Priekšpusē pa labi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa labi: 265×170 mm, 2,4 kW, Hi-Light Ÿ Skārienjutīgā vadība Ÿ StopGo Ÿ Taimera funkcija Ÿ StayWarm Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība

Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 6,5 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 210 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Priekšpusē pa labi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa labi: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Skārienjutīgā vadība Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība

Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 6,4 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Priekšpusē pa labi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa labi: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Atlikušā siltuma indikators

Izmēri (AxPxDz): 5,4 × 60 × 51 cm

Izmēri (AxPxDz): 5,6 × 59,4 × 51 cm

Izmēri (AxPxDz): 9,2 × 60 × 51 cm

41


Virsmas

JAUNUMS

G6N50AX

231895

Gāzes virsma

IT310AC

241693

Indukcijas virsma

ECT330AC

Slīpleņķa virsmas mala

Slīpleņķa virsmas mala

Vispārējā informācija Ÿ Pieslēguma jauda: 8,3 kW Ÿ Piemērota pilsētas gāzei, bet var pārregulēt dabas gāzei (NG) un sašķidrinātai gāzei (FG) Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 69 mm, 1,9 kW, standarta deglis, Priekšpusē pa labi: 46 mm, 1 kW, taupības deglis, Aizmugurē pa kreisi: 69 mm, 1,9 kW, standarta deglis, Aizmugurē pa labi: 132 mm, 3,5 kW, dubultdeglis Ÿ Gāzes degļiem elektriskā iededze Ÿ Aizsargāti gāzes degļi Ÿ Čuguna režģi

Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 3,65 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē: 160 mm, 1,4 kW, indukcija, Aizmugurē: 200 mm, 2,3/3 kW, indukcija Ÿ Skārienjutīgā vadība Ÿ PowerBoost: 1 Ÿ Taimera funkcija Ÿ Atlikušā siltuma indikators Papildaprīkojums Ÿ Piederumi

Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 2,9 kW Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē: 180/120 mm, 1,7 kW, HiLight – zona divu ēdienu gatavošanai, Aizmugurē: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light Ÿ Skārienjutīgā vadība Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība Papildaprīkojums Ÿ Piederumi

Izmēri (AxPxDz): 10,7 × 58 × 51 cm

Izmēri (AxPxDz): 7,2 × 30 × 51 cm

Izmēri (AxPxDz): 6,6 × 30 × 51 cm

GCS64C-1

Gāzes stikla keramikas virsma

Slīpleņķa virsmas mala

695090

GC340AC

Gāzes stikla keramikas virsma

Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 0,002 kW Ÿ Pieslēguma jauda: 4 kW Ÿ Piemērota pilsētas gāzei, bet var pārregulēt dabas gāzei (NG) un sašķidrinātai gāzei (FG) Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē: 55 mm, 1 kW, taupības deglis, Aizmugurē: 100 mm, 3 kW, lielais deglis Ÿ Gāzes degļiem elektriskā iededze Ÿ Aizsargāti gāzes degļi Ÿ Čuguna režģi Papildaprīkojums Ÿ Piederumi

Izmēri (AxPxDz): 10,5 × 60 × 51 cm

Izmēri (AxPxDz): 10,7 × 30 × 51 cm

42

241665

Piemērojams izkārtojums

Slīpleņķa virsmas mala

Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 0,001 kW Ÿ Pieslēguma jauda: 7,5 kW Ÿ Piemērota pilsētas gāzei, bet var pārregulēt dabas gāzei (NG) un sašķidrinātai gāzei (FG) Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 90 mm, 3 kW, lielais deglis, Priekšpusē pa labi: 50 mm, 1 kW, taupības deglis, Aizmugurē pa kreisi: 60 mm, 1,75 kW, standarta deglis, Aizmugurē pa labi: 60 mm, 1,75 kW, standarta deglis Ÿ Gāzes degļiem elektriskā iededze Ÿ Aizsargāti gāzes degļi Ÿ Čuguna režģi

241650

Stikla keramikas virsma

Ÿ Tagad jūs varat izplānot savu ēdienu gatavošanas zonu atbilstoši savām prasībām. Ÿ Gorenje Domino sērija ļauj brīvi kombinēt ēdienu uzsildīšanas plauktus ar stikla keramikas, indukcijas, gāzes un wok elementiem. Ÿ Uzstādot vairākus ēdienu uzsildīšanas plauktus, kā papildu piederumu ir iespējams iegādāties nerūsējošā tērauda savienojuma sloksni.

144079


Plītis

PLĪTIS, KAS PIELĀGOTAS J Ū S U VA JA DZ Ī B Ā M

Pateicoties inovatīvajiem risinājumiem, piedāvājuma klāstā Eiropā Gorenje plītis ir ierindojamas starp pašām labākajām. Vairākas plīts virsmu kombinācijas un cepeškrāsns "HomeMade" efektīvais dizains nodrošina lieliskus ēdiena gatavošanas rezultātus. Īpašas lietotājam pielāgotas funkcijas un ergonomiskais dizains atvieglo gatavošanas un cepšanas procesu. • • • • •

Daudzveidīgu modeļu izvēle HomeMade – efektīva cepeškrāsns dobuma forma, kas atkārto tradicionālo ar malku kurināmo cepeškrāšņu iekšpuses aprises Optimāls gatavošanas sistēmu un īpašu funkciju apvienojums optimālu rezultātu sasniegšanai Enerģijas patēriņa klase: A-20% Oriģinālie materiāli un ergonomika vieglai izmantošanai, apkopei un drošībai

43


Plītis

Gatavošana ar indukciju Indukcijas tehnoloģija ļauj uzkarsēt tikai trauka pamatni. Pārējā virsma, kas nav saskarē ar trauku, saglabājas vēsa un skārienam droša. Trauku noņemot no virsmas vai izslēdzot plati, virsmas temperatūra strauji pazeminās. Tā kā indukcijas zona reaģē nekavējoties, nepastāv risks, ka trauka saturs varētu pārvārīties, kas pie tam jūs atbrīvo no nepatīkamiem tīrīšanas darbiem. Temperatūru var viegli noregulēt, gatavojot dažādas mērces, kausējot šokolādi vai veicot citus virtuves darbus, kuros ir svarīgi ievērot pareizu temperatūru. Indukcijas virsmu galvenās priekšrocības slēpjas ātrumā, ekonomiskumā, vieglā tīrīšanā un drošībā.

Daudzveidīgu plīšu piedāvājums

Izcilais pārslēgu un rokturu dizains

Lai kulinārijas jomā nodrošinātu iespējami

Ergonomiskais pārslēgu dizains nodrošina

augstāko efektivitāti, tika izstrādāts

stingru satvērienu un novērš pirkstu

plašs plīšu klāsts. Jauno elektrisko,

slīdēšanu, kā arī vienmēr ļauj viegli

gāzes un kombinēto plīšu izmēri ir 50

novērot situāciju un kontrolēt gatavošanas

cm un 60 cm. Darbības vienkāršību

procesu. Progresīvāki modeļi ir aprīkoti ar

nodrošina viegli uztverams dizains, kā

virsmā iestrādātu vadības paneli. Izslēdzot

arī graciozā un ergonomiskā pārslēgu

plīti, vad ības panelis vienkārši tiek ievilkts

Gorenje plīšu komplektācijā ietilpst

forma un elektroniski programmējamais

plīts virsmā, sniedzot papildu drošību

ērta atvilktne, kurā var brīvi uzglabāt

taimeris. Izsmalcinātākie modeļi piedāvā

un novēršot grūtības tīrīšanas laikā.

cepešpannas un citus gatavošanas

skārienjutīgo vadību, kas padara

Nepārspējamu estētisko pievilcību rada

piederumus.

gatavošanu vēl vieglāku.

pilnīgā, līdzenā virsma. Cepeškrāsns durvju metāla rokturi ir ergonomiskā dizaina meistardarbs, kas ļauj tos satvert stingrāk.

44

Ērta uzglabāšanas atvilktne


Plītis

326670

PRIEKŠROCĪBAS, KAM IR NOZĪME A-20% enerģijas patēriņa klase

PowerBoost – papildu jauda

Mazais grils un ventilators

BoilControl – novērš ēdiena pārvārīšanos gatavošanas laikā HomeMADE – novatoriska cepeškrāsns dobuma forma BigSpace – ļoti liela cepeškrāsns ietilpība (65 l)

Atkausēšana

Lielais grils un ventilators

Augšējais un apakšējais sildelements

StayWarm – neļauj ēdienam cepeškrāsnī atdzist WarmPlate – šķīvju sildīšana

FastPreheat – ātra cepeškrāsns sasilšana – 200 °C 6 minūtēs PerfectGrill – sildītājs vienmērīgai ēdiena gatavībai Gāzes cepeškrāsns

Gatavošana, izmantojot apakšējo sildelementu un ventilatoru Gatavošana, izmantojot ventilatoru

Gaļas gatavības sensors

Mazais grils

Apakšējais sildelements un ventilators

Picas programma AquaClean – tīrīšana ar 0,5 l ūdens

Lielais grils

45


Plītis

EIT67753BX-1

326670

Indukcijas plīts

cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Nesakarstošās Ÿ Gaļas gatavības sensors Ÿ Mehāniska Ÿ Teleskopiskās cepeškrāsns vadīklas Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ DirecTOUCH displejs Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Ātrā iepriekšējā uzkarsēšana, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, Porcelāna trauku sildīšana, uztur siltumu , AquaClean

386643

Indukcijas plīts

386636

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 52 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 10,4 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 185 mm, 1,4/2 kW, Priekšpusē pa labi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa kreisi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa labi: 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla

Enerģijas patēriņa klase

cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Iespiežamas pogas Ÿ Nesakarstošās Ÿ Gaļas gatavības sensors Ÿ GentleClose Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Sensora vadības displejs un gaļas termozonde Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Ātrā iepriekšējā uzkarsēšana, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, AquaClean

EI67322AW

386642

Indukcijas plīts

A-20% Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 52 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 10,4 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 185 mm, 1,4/2 kW, Priekšpusē pa labi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa kreisi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa labi: 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla

A-20%

Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm

EI67322AX

Enerģijas patēriņa klase

cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Iespiežamas pogas Ÿ Nesakarstošās Ÿ Gaļas gatavības sensors Ÿ GentleClose Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Sensora vadības displejs un gaļas termozonde Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Ātrā iepriekšējā uzkarsēšana, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, AquaClean

Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm

46

cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Nesakarstošās Ÿ Gaļas gatavības sensors Ÿ Mehāniska Ÿ Teleskopiskās cepeškrāsns vadīklas Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ DirecTOUCH displejs Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Ātrā iepriekšējā uzkarsēšana, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, Porcelāna trauku sildīšana, uztur siltumu , AquaClean

Indukcijas plīts

A-20%

386652

Enerģijas patēriņa klase

Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm

EI67552AW

1

A-20% Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 52 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 10,7 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 145 mm, 1,4/2,2 kW, indukcija, Priekšpusē pa labi: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija, Aizmugurē pa kreisi: 210 mm, 2,3/3,7 kW, indukcija, Aizmugurē pa labi: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija Ÿ Skārienjutīgā vadība Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Taimera funkcija Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla

EI67552AX

Indukcijas plīts

Enerģijas patēriņa klase

Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 52 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 10,4 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 185 mm, 1,4/2 kW, Priekšpusē pa labi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa kreisi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa labi: 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla

326671

Indukcijas plīts

A-20% Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 52 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 10,7 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 145 mm, 1,4/2,2 kW, indukcija, Priekšpusē pa labi: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija, Aizmugurē pa kreisi: 210 mm, 2,3/3,7 kW, indukcija, Aizmugurē pa labi: 180 mm, 1,85/3 kW, indukcija Ÿ Skārienjutīgā vadība Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Taimera funkcija Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla

EIT67753BW-1

Enerģijas patēriņa klase

cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Nesakarstošās Ÿ Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Sensora vadības displejs Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, AquaClean

Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm

A-20% Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 52 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 10,4 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 185 mm, 1,4/2 kW, Priekšpusē pa labi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa kreisi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa labi: 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla

cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Nesakarstošās Ÿ Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Sensora vadības displejs Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, AquaClean

Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 6....pamatojoties uz EN 50304 standarta testu: 52,6 min (tradicionāli)

Enerģijas patēriņa klase


Plītis

EI57166AX

375286

Indukcijas plīts

Ÿ Kompaktas durvis ar 2 stikla kārtām Ÿ Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Tradicionāla sildīšana, Infrasarkanais deglis, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Infrasarkanais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, uztur siltumu , AquaClean, Pizza funkcija

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Kompaktas durvis ar 2 stikla kārtām Ÿ Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Tradicionāla sildīšana, Infrasarkanais deglis, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Infrasarkanais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, uztur siltumu , AquaClean, Pizza funkcija

Izmēri (AxPxDz): 90 × 50 × 60 cm

EC67551AW

232279

Stikla keramikas plīts

A-20%

EC67321RB

261275

Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm

A-20% Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 46 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 9,8 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 210 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Priekšpusē pa labi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa labi: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Atlikušā siltuma indikators

A-20%

Pure Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 46 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 10,2 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Priekšpusē pa labi: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa labi: 180/120 mm, 1,7 kW, HiLight Ÿ Atlikušā siltuma indikators Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Iespiežamas pogas

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Gaļas gatavības sensors Ÿ GentleClose Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Sensora vadības displejs un gaļas termozonde Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Ātrā iepriekšējā uzkarsēšana, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, AquaClean

EC67151AX

232283

Stikla keramikas plīts

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Nesakarstošās Ÿ Gaļas gatavības sensors Ÿ GentleClose Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Sensora vadības displejs un gaļas termozonde Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Ātrā iepriekšējā uzkarsēšana, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, AquaClean

232280

Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm

Stikla keramikas plīts

Pure

1

A Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,9 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 53 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 10,5 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 185 mm, 1,4/2 kW, Priekšpusē pa labi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa kreisi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa labi: 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 53 l

EC67551AX

Stikla keramikas plīts

Enerģijas patēriņa klase

Izmēri (AxPxDz): 90 × 50 × 60 cm

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 46 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 10,2 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Priekšpusē pa labi: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa labi: 180/120 mm, 1,7 kW, Hi-Light Ÿ Atlikušā siltuma indikators Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Iespiežamas pogas

375285

Indukcijas plīts

A Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,9 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 53 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 10,5 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 185 mm, 1,4/2 kW, Priekšpusē pa labi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa kreisi: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Aizmugurē pa labi: 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Sasniedzot vārīšanās temperatūru, tā automātiski pazeminās Ÿ Atlikušā siltuma indikators Ÿ Bērnu aizsardzība Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 53 l

EI57166AW

Enerģijas patēriņa klase

Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Nesakarstošās Ÿ Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Sensora vadības displejs Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, AquaClean

Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm

A-20%

Pure Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 46 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 10,2 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Priekšpusē pa labi: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa labi: 180/120 mm, 1,7 kW, HiLight Ÿ Atlikušā siltuma indikators

Enerģijas patēriņa klase

Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Nesakarstošās Ÿ Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, AquaClean

Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 6....pamatojoties uz EN 50304 standarta testu: 52,6 min (tradicionāli)

47


Plītis

EC67151AW

232282

Stikla keramikas plīts

A-20%

Enerģijas patēriņa klase

Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Nesakarstošās Ÿ Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, AquaClean

Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm

337285

Stikla keramikas plīts

A

Enerģijas patēriņa klase

Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 53 l Ÿ Kompaktas durvis ar 2 stikla kārtām Ÿ Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Elektronisks taimers Ÿ Tradicionāla sildīšana, Infrasarkanais deglis, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Infrasarkanais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, uztur siltumu , AquaClean, Pizza funkcija

Izmēri (AxPxDz): 90 × 50 × 60 cm

48

Enerģijas patēriņa klase

Cepeškrāsns Ÿ BigSpace - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Kompaktas durvis ar 2 stikla kārtām Ÿ Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Tradicionāla sildīšana, Konvencionāla ventilācija, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, AquaClean

EC57366AX

337243

A-20%

Pure Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 46 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 9,2 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 210 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Priekšpusē pa labi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa labi: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Atlikušā siltuma indikators

Enerģijas patēriņa klase

Cepeškrāsns Ÿ BigSpace - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Kompaktas durvis ar 2 stikla kārtām Ÿ Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Tradicionāla sildīšana, Konvencionāla ventilācija, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, AquaClean

EC52166AW

337286

Stikla keramikas plīts

A

Pure Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,9 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 50 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 9,6 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Priekšpusē pa labi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa labi: 140×250 mm, 2 kW, HiLight Ÿ Atlikušā siltuma indikators

232249

Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm

Stikla keramikas plīts

Pure

1

A-20%

Pure Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 46 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 9,2 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 210 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Priekšpusē pa labi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa labi: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Atlikušā siltuma indikators

EC65121AW

Stikla keramikas plīts

Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm

EC57366AW

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,9 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 50 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 9,6 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Priekšpusē pa labi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa labi: 140×250 mm, 2 kW, HiLight Ÿ Atlikušā siltuma indikators

232250

Stikla keramikas plīts

Pure Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 46 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 10,2 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Priekšpusē pa labi: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa labi: 180/120 mm, 1,7 kW, Hi-Light Ÿ Atlikušā siltuma indikators

EC65121AX

Enerģijas patēriņa klase

Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 53 l Ÿ Nesakarstošās Ÿ Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Elektronisks taimers Ÿ Tradicionāla sildīšana, Infrasarkanais deglis, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Infrasarkanais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, uztur siltumu , AquaClean, Pizza funkcija

Izmēri (AxPxDz): 90 × 50 × 60 cm

A

Pure Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Nominālā jauda: 8 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Priekšpusē pa labi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Aizmugurē pa labi: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Atlikušā siltuma indikators

Cepeškrāsns Ÿ Parasto - 57 l Ÿ Kompaktas durvis ar 2 stikla kārtām Ÿ Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Tradicionāla sildīšana, Apakšējais sildelements, Augšējs sildelements, Infrasarkanais deglis

Izmēri (AxPxDz): 90 × 50 × 60 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 6....pamatojoties uz EN 50304 standarta testu: 52,6 min (tradicionāli)

Enerģijas patēriņa klase


Plītis

E67121AW

232263

Plīts ar čuguna riņķiem

228953

Plīts ar čuguna riņķiem

A-20%

Pure Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 46 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 10,3 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 220 mm, 2 kW, standarta vārīšanas zona ar temp. kontroli, Priekšpusē pa labi: 145 mm, 1,5 kW, ātrās gatavošanas zona, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,5 kW, ātrās gatavošanas zona, Aizmugurē pa labi: 180 mm, 2 kW, ātrās gatavošanas zona

E63121AW

Enerģijas patēriņa klase

Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Kompaktas durvis ar 2 stikla kārtām Ÿ Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, Grils ar ventilatoru, AquaClean

Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm

338164

Plīts ar čuguna riņķiem

A-10%

Pure Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-10% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 33 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 9,7 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 220 mm, 2 kW, standarta vārīšanas zona ar temp. kontroli, Priekšpusē pa labi: 145 mm, 1,5 kW, ātrās gatavošanas zona, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1,5 kW, ātrās gatavošanas zona, Aizmugurē pa labi: 180 mm, 2 kW, ātrās gatavošanas zona

E57366AW

Enerģijas patēriņa klase

Cepeškrāsns Ÿ Parasto - 70 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Kompaktas durvis ar 2 stikla kārtām Ÿ Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Tradicionāla sildīšana, Apakšējais sildelements, Augšējs sildelements, Parasta izmēra grils, Liela izmēra grils, AquaClean

A

Pure Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,9 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 50 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 8,9 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 180 mm, 2 kW, ātrās gatavošanas zona, Priekšpusē pa labi: 145 mm, 1 kW, standarta gatavošanas zona, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1 kW, standarta gatavošanas zona, Aizmugurē pa labi: 180 mm, 1,5 kW, standarta vārīšanas zona ar temp. kontroli

Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 53 l Ÿ Kompaktas durvis ar 2 stikla kārtām Ÿ Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Elektronisks taimers Ÿ Tradicionāla sildīšana, Infrasarkanais deglis, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Infrasarkanais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements un ventilators, Apakšējais sildelements ar apļveida sildelementu un ventilatoru, uztur siltumu , AquaClean, Pizza funkcija

Izmēri (AxPxDz): 90 × 50 × 60 cm

Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm

JAUNUMS

E52166AW

337287

Plīts ar čuguna riņķiem

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Nominālā jauda: 7,5 kW Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 180 mm, 2 kW, ātrās gatavošanas zona, Priekšpusē pa labi: 145 mm, 1 kW, standarta gatavošanas zona, Aizmugurē pa kreisi: 145 mm, 1 kW, standarta gatavošanas zona, Aizmugurē pa labi: 180 mm, 1,5 kW, standarta vārīšanas zona ar temp. kontroli

A

Enerģijas patēriņa klase

Cepeškrāsns Ÿ Parasto - 57 l Ÿ Kompaktas durvis ar 2 stikla kārtām Ÿ Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Tradicionāla sildīšana, Apakšējais sildelements, Augšējs sildelements, Infrasarkanais deglis

Izmēri (AxPxDz): 90 × 50 × 60 cm 1

K66341AX

232290

Kombinētā plīts

Pure

JAUNUMS

K66341AW

232289

Kombinētā plīts

A-20%

Pure Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 46 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 2,2 kW Ÿ Pieslēguma jauda: 8,3 kW Ÿ Piemērota pilsētas gāzei, bet var pārregulēt dabas gāzei (NG) un sašķidrinātai gāzei (FG) Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 69 mm, 1,9 kW, standarta deglis, Priekšpusē pa labi: 132 mm, 3,5 kW, dubultdeglis, Aizmugurē pa kreisi: 69 mm, 1,9 kW, standarta deglis, Aizmugurē pa labi: 46 mm, 1 kW, taupības deglis

Enerģijas patēriņa klase

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Gāzes degļiem elektriskā iededze Ÿ Aizsargāti gāzes degļi Ÿ Čuguna režģi Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Nesakarstošās Ÿ Durvju aizvēršana: Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Sensora vadības displejs Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Parasta izmēra grils, Parasta izmēra grils ar ventilāciju, AquaClean

Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm

A-20%

Pure Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 46 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 2,2 kW Ÿ Pieslēguma jauda: 8,3 kW Ÿ Piemērota pilsētas gāzei, bet var pārregulēt dabas gāzei (NG) un sašķidrinātai gāzei (FG) Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 69 mm, 1,9 kW, standarta deglis, Priekšpusē pa labi: 132 mm, 3,5 kW, dubultdeglis, Aizmugurē pa kreisi: 69 mm, 1,9 kW, standarta deglis, Aizmugurē pa labi: 46 mm, 1 kW, taupības deglis

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Gāzes degļiem elektriskā iededze Ÿ Aizsargāti gāzes degļi Ÿ Čuguna režģi Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Nesakarstošās Ÿ Durvju aizvēršana: Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Sensora vadības displejs Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Parasta izmēra grils, Parasta izmēra grils ar ventilāciju, AquaClean

Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 6....pamatojoties uz EN 50304 standarta testu: 52,6 min (tradicionāli)

49


Plītis

K66121AX

232288

Kombinētā plīts

A-20%

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Gāzes degļiem elektriskā iededze Ÿ Aizsargāti gāzes degļi Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Kompaktas durvis ar 2 stikla kārtām Ÿ Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Parasta izmēra grils, Parasta izmēra grils ar ventilāciju, AquaClean

Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm

G61121AW

A-20%

Pure Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 46 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 2,2 kW Ÿ Pieslēguma jauda: 7,8 kW Ÿ Piemērota pilsētas gāzei, bet var pārregulēt dabas gāzei (NG) un sašķidrinātai gāzei (FG) Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 69 mm, 1,9 kW, standarta deglis, Priekšpusē pa labi: 94 mm, 3 kW, lielais deglis, Aizmugurē pa kreisi: 69 mm, 1,9 kW, standarta deglis, Aizmugurē pa labi: 46 mm, 1 kW, taupības deglis

229475

Pure

K55166AW

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Gāzes degļiem elektriskā iededze Ÿ Aizsargāti gāzes degļi Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 65 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Kompaktas durvis ar 2 stikla kārtām Ÿ Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Tradicionāla sildīšana, Sildīšana ar ventilatoru, ventilatora sildīšana, Apakšējais sildelements un ventilators, Parasta izmēra grils, Parasta izmēra grils ar ventilāciju, AquaClean

G51124AW

Cepeškrāsns Ÿ Gāzes cepeškrāsns - 55 l Super-size vārīšanas zona Ÿ Kompaktas durvis ar 2 stikla kārtām Ÿ Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ termostatisks cepeškrāsns deglis, AquaClean

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,9 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 50 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 2 kW Ÿ Pieslēguma jauda: 7,8 kW Ÿ Piemērota pilsētas gāzei, bet var pārregulēt dabas gāzei (NG) un sašķidrinātai gāzei (FG) Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 69 mm, 1,9 kW, standarta deglis, Priekšpusē pa labi: 94 mm, 3 kW, lielais deglis, Aizmugurē pa kreisi: 69 mm, 1,9 kW, standarta deglis, Aizmugurē pa labi: 46 mm, 1 kW, taupības deglis Ÿ Gāzes degļiem elektriskā iededze

Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm 1

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Aizsargāti gāzes degļi Cepeškrāsns Ÿ Daudzfunkciju cepeškrāsns - 53 l Ÿ Kompaktas durvis ar 2 stikla kārtām Ÿ Classic Ÿ Mehāniska Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sekla(s) cepešpanna(s) Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Tradicionāla sildīšana, Infrasarkanais deglis, Infrasarkanais sildelements un ventilators, Konvencionāla ventilācija, uztur siltumu , AquaClean, Pizza funkcija

Izmēri (AxPxDz): 90 × 50 × 60 cm

337290

Gāzes plīts ar gāzes cepeškrāsni

Vispārējā informācija Ÿ Nominālā jauda: 0,03 kW Ÿ Pieslēguma jauda: 11,3 kW Ÿ Piemērota pilsētas gāzei, bet var pārregulēt dabas gāzei (NG) un sašķidrinātai gāzei (FG) Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 69 mm, 1,9 kW, standarta deglis, Priekšpusē pa labi: 94 mm, 3 kW, lielais deglis, Aizmugurē pa kreisi: 69 mm, 1,9 kW, standarta deglis, Aizmugurē pa labi: 46 mm, 1 kW, taupības deglis Ÿ Aizsargāti gāzes degļi

A

Pure

Čuguna režģis

Pure

Vispārējā informācija Ÿ Pieslēguma jauda: 11,3 kW Ÿ Piemērota pilsētas gāzei, bet var pārregulēt dabas gāzei (NG) un sašķidrinātai gāzei (FG) Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 69 mm, 1,9 kW, standarta deglis, Priekšpusē pa labi: 94 mm, 3 kW, lielais deglis, Aizmugurē pa kreisi: 69 mm, 1,9 kW, standarta deglis, Aizmugurē pa labi: 46 mm, 1 kW, taupības deglis Ÿ Aizsargāti gāzes degļi

337288

Kombinētā plīts

Izmēri (AxPxDz): 90 × 60 × 60 cm

Gāzes plīts ar gāzes cepeškrāsni

50

232287

Kombinētā plīts

Pure Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A-20% Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,79 kWh (ar ventilatoru), 0,87 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Trokšņa līmenis: 46 dB(A) Ÿ Nominālā jauda: 2,2 kW Ÿ Pieslēguma jauda: 7,8 kW Ÿ Piemērota pilsētas gāzei, bet var pārregulēt dabas gāzei (NG) un sašķidrinātai gāzei (FG) Gatavošanas virsma Ÿ Gatavošanas zonas: Priekšpusē pa kreisi: 69 mm, 1,9 kW, standarta deglis, Priekšpusē pa labi: 94 mm, 3 kW, lielais deglis, Aizmugurē pa kreisi: 69 mm, 1,9 kW, standarta deglis, Aizmugurē pa labi: 46 mm, 1 kW, taupības deglis

K66121AW

Cepeškrāsns Ÿ Gāzes cepeškrāsns - 53 l Ÿ Kompaktas durvis ar 2 stikla kārtām Ÿ Classic Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Dziļa emaljēta cepešpanna Ÿ Sekla(s) alumīnija cepešpanna(s) Ÿ termostatisks cepeškrāsns deglis, AquaClean

Ÿ Iespējams pasūtīt kā papildaprīkojumu Ÿ Piemērots G61121AW, G63141AW, K66121AW, K66121AX, k66341AW, K66341AX

Izmēri (AxPxDz): 90 × 50 × 60 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 6....pamatojoties uz EN 50304 standarta testu: 52,6 min (tradicionāli)

242174


KOMPAKTAS IERĪCES

KOMPAKTAS IERĪCES LIELĀKAI ĒRTĪBAI

Gorenje tvaika cepeškrāsns, iebūvējamais kafijas automāts un mikroviļņu krāsnis uzlabos jūsu pieredzi virtuvē, jo nodrošina greznību, kas slēpjas jūsu iecienītākā ēdiena ātrā pagatavošanā, vai ļauj baudīt ideāli pagatavotas kafijas tasi. • • •

Gatavošana kompaktajā kombinētajā tvaika cepeškrāsnī ļauj saglabāt ēdiena garšu un smaržu, kā arī vitamīnus un uzturvielas. Grilējiet, uzsildiet un atsaldējiet izmantojot GourmetWave mikroviļņu tehnoloģiju. Pilnīgi automātisks iebūvējamais kafijas automāts ar tīru dizainu un nerūsošā tērauda mirdzumu piedāvā kafijas dzērienus atbilstoši jūsu gaumei.

51


IEBŪVĒJAMAIS KAFIJAS AUTOMĀTS

PROFESIONĀLA K A F I JA S G ATAVO Š A N A Pilnīgi automātisks iebūvējamais kafijas automāts Gorenje iebūvējamo kafijas automātu izceļ augsta veiktspēja. Šī automāta modernā forma ietver tīras līnijas, ko vēl vairāk izceļ gluds nerūsošais tērauds, kas labi saskan ar visām mūsdienīgas virutves tendencēm. Atjautīgi modernizētie tehnoloģiskie risinājumi ar pogu un LCD displeja palīdzību nodrošina vienkāršu un ērtu automāta lietošanu. Funkciju apraksti displejā ir pieejami astoņās dažādās valodās. Lai gan automāts nodrošina daudzveidīgas kafijas pagatavošanas metodes, no kurām jūs varat izvēlēties piemērotāko savai gaumei, tas var sagatavot arī karsto

AutoCappuccino

ūdeni tējas pagatavošanai. Pateicoties progresīvajām integrētajām funkcijām,

Unikālā funkcija nodrošina izcilas

daudzumu, kas nepieciešams, lai iegūtu

automāta apkope ir ārkārtīgi viegla.

itāliešu kafijas pagatavošanu ar vienu

no kafijas tās dabisko aromātu, tādējādi

Iespēja iestatīt automātiskās ieslēgšanas

vienīgu pieskārienu. Vad ības panelis, uz

saglabājot kafijas autentisko garšu. Ar

laiku un automāta gatavība izpild īt jūsu

kura skaidri parādītas visas pieejamās

iebūvētā slīdņa palīdzību varat regulēt arī

uzdevumus rīta stundās piedāvā vēl

funkcijas, piedāvā īpašu pogu, kas

piena putainības pakāpi, kas ļauj izbaud īt

lielāku izmantošanas ērtību.

nodrošina kapučīno pagatavošanu,

biezas konsistences kapučīno vai kafiju ar

saglabājot visas tā lieliskās īpašības.

pienu. Bauda garantēta, vien nospiežot

Automāts izlaiž caur kafiju tādu ūdens

pogu!

CFA9100E

Kafijas automāts

Sildošā atvilktne Automāta funkcionalitāti papildus uzlabo atsevišķi pieejamā sildošā atvilktne. Tā tiek uzstād īta tieši zem kafijas automāta. Visa kompozīcija ideāli iederas mēbelē, kas paredzēta iebūvējamajai cepeškrāsnij. Atvilktne tiek izmantota galda trauku un arī ēdiena uzsildīšanai. Tā ļaus pasniegt svaigi

196544

BWD1102X

Sildošā atvilktne

Ÿ Iebūvējams modelis – 60 cm Ÿ Ūdens tilpne: 1,8 l: 1,8 l Ÿ Tvertne kafijas pupiņām: 250 g Ÿ Pagatavo 12 dažādus kafijas un tējas veidus Ÿ Paša iestatījumi Ÿ Pielāgojamā kafijas pupiņu malšanas pakāpe Ÿ Automātiska kapučīno pagatavošanas funkcija Ÿ 2 dažādi kafijas veidi Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Ÿ Teleskopiska atvilktne Ÿ Gaismas slēdzis Ÿ Gumijas pārklājums atvilktnē Ÿ Gaisa cirkulācija galda piederumu sasildīšanai Ÿ Temperatūras regulēšana: 30–70 ºC Ÿ Sildošā atvilktne. Noteiktais spriegums: 220 – 240 V / 50 Hz Ÿ Var kombinēt ar CFA9100E Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Izmēri (AxPxDz): 45,5 × 59,5 × 40,5 cm

Izmēri (AxPxDz): 14,0 x 59,5 x 54,5 cm

vārītu kafiju atbilstoši uzsild ītās tasēs.

52

231372


TVAIKA CEPEŠKRĀSNS

AR PILNU TVAIKU! PRE TĪ PILNVĒRTĪGAM UZ TU R AM ! Kombinētā tvaika cepeškrāsns Kombinētā tvaika cepeškrāsns, kas piedāvā iespēju gatavot ēdienu, izmantojot tvaiku, karstu gaisu vai pat abus kopā. Papildus vairākām iepriekš iestatītām programmām un dažādām ēdiena gatavošanas funkcijām cepeškrāsni izceļ arī vienkārša un ērta skārienjutīgā vad ība. Funkciju nosaukumus ekrānā iespējams attēlot piecās dažādās iepriekš iestatītās valodās un uzlabotas iebūvētās funkcijas maksimāli vienkāršo cepeškrāsns apkopi.

Gatavošana ar SteamPower Gatavošana ar tvaiku ir veselīga, jo tās laikā saglabājas visas uzturvielas, vitamīni un olbaltumvielas. Ēdiens nekad netiek pārgatavots, kā arī saglabā savu krāsu, sulīgumu un aromātu. Gatavošanas laikā cepeškrāsnī tvaiku padod no īpaša ūdens sildītāja. Pateicoties tvaika vada inovatīvajai konstrukcijai tvaiks tiek vienmērīgi sadalīts pa visu cepeškrāsni. Tvaika plūsma tiek kontrolēta automātiski saskaņā ar izvēlēto, iepriekš iestatīto programmu. Tomēr, ja vēlaties, atsevišķam ēdienam nepieciešamo tvaika daudzumu varat iestatīt arī manuāli.

JAUNUMS

SteamCooking Gatavojot ar tvaiku, ēdienā saglabājas visas uzturvielas un vitamīni. Regeneration – ēdiena uzsildīšanas funkcija Tvaiks apvienojumā ar karsto gaisu sasilda cepeškrāsni ātrāk, vienlaicīgi saglabājot ēdiena sulīgumu un nodrošinot tā vienmērīgu pagatavošanu. Šī funkcija ir īpaši noderīga, lai uzsildītu iepriekš sagatavotu, gatavotu un sasaldētu pārtiku. Gatavošana ar HotAir Tvaika cepeškrāsns dod iespēju gatavot ēdienu arī tradicionāli – ar konvekciju. Ventilatora iedarbībā karstais gaiss cirkulē pa visu cepeškrāsni un nodrošina, ka ēdiens tiek vienmērīgi pagatavots. CombinedCooking – gatavošana ar karsto gaisu un tvaiku Šī metode apvieno priekšrocības, ko sniedz gatavošana gan ar konvekciju, gan tvaiku. Gatavošanas laikā jebkurā brīdī var pielietot tvaiku. Pēc 10 minūtēm tvaiks tiks automātiski atslēgts, taču, ja vēlaties, varat to atslēgt arī ātrāk. SlowCooking – gatavošana zemā temperatūrā Gatavošana zemā temperatūrā ir piemērota gadījumos, kad nepieciešams ilgāks gatavošanas laiks. Ar cepeškrāsns komplektācijā iekļautās termozondes palīdzību jūs varēsiet pagatavot garšīgu un vienmērīgi izceptu gaļas ēdienu.

BOC6322AX

399143

Iebūvējamā cepeškrāsns/ tvaika krāsns

A Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A Ÿ Enerģijas patēriņš: 0,74 kWh (ar ventilatoru), 0,78 kWh (tradicionālā sildīšana) Ÿ Gatavošanas veidi6: 39,4 min (ar ventilatoru), 44 min (tradicionālā sildīšana) Ÿ Nominālā jauda: 3,1 kW Cepeškrāsns Ÿ Maksimālā cepeškrāsns temperatūra: 250 °C Ÿ Daudzfunkcionāla cepeškrāsns - 34 l Super-size vārīšanas zona

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Nesakarstošās Ÿ Durvju drošības slēdzis Ÿ Cepeškrāsns režģis Ÿ Sensora vadības displejs Ÿ Jauda: 2200 W maks. Ÿ ūdens tvertnes tilpums : 1,4 l Ÿ Sildīšana ar ventilatoru, Tvaiki, Tvaiki un karstais gaiss, Cepšanas termometrs

Izmēri (AxPxDz): 45,8 × 59,4 × 56 cm

53


MIKROVIĻŅU KRĀSNS

M I K R OV I Ļ Ņ U

TEHNOLOĢIJA GourmetWave System Gourmet Wave System tehnoloģija nodrošina vienmērīgu karstuma sadali pa visu krāsns dobumu, sniedzot ātrākus un labākus ēdiena gatavošanas rezultātus un vienlaicīgi arī saglabājot ēdienā vitamīnus un citas uzturvielas. Šī tehnoloģija ne tikai ietaupa jūsu laiku, bet arī nodrošina līdz pat 15 % lielu enerģijas ekonomiju.

Montāžas rāmji vienkāršai uzstādīšanai Mikroviļņu krāsns uzstād īšana nesagādās nekādas grūtības – vienkārši ievietojiet to izvēlētajā skapī, izmantojot īpašu vēdināmo montāžas rāmi, kas nodrošina krāsns saderību ar pārējo virtuves iekārtojumu.

Vairākfunkciju cepeškrāsnis – mikroviļņu, ar konvekciju un grilu Gorenje iebūvējamās mikroviļņu krāsnis sniedz jums visas priekšrocības, kas raksturo gatavošanu mikroviļņu krāsnī un krāsnī ar konvekciju un grila režīmu, turpretim to kombinēta izmantošana paver durvis uz pilnīgi jaunu kulināro

BM6120AX

iespēju un pieredzes pasauli. Lai

238533

Mikroviļņu krāsns ar grilu - iebūvējamā

gatavošana ar mikroviļņu krāsni būtu ātrāka, ir iespējams iestatīt sešus jaudas līmeņus, savukārt aktīvais konvekcijas režīms (cepeškrāsns uzkarsēšana līdz 250 °C) katru reizi nodrošina ideāli vienmērīgu ēdiena gatavošanu. Iespēja vienlaicīgi izmantot grila režīmu un konvekcijas karsēšanu ir īpaši parocīga, gatavojot cepeti, turpretim grila un

BM5120AX

238535

Mikroviļņu krāsns ar grilu - iebūvējamā

Pure Ÿ Vadības tips: Elektroniskā vadība Ÿ Krāsns ietilpība: 18 l Ÿ Mikroviļņu jauda: 800 W maks. Ÿ Grila jauda: 1050 W maks. Ÿ Jaudas pakāpes: 5 Ÿ Automātiskā atkausēšana

Ÿ Rotējošs šķīvis Ÿ Šķīvja diametrs: 24 cm Ÿ Bērnu piekļuves bloķēšana Ÿ Design fits ovens Ÿ Iebūvēšanas rāmis iekļauts Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Izmēri (AxPxDz): 39 × 59,5 × 32,5 cm

Ÿ Vadības tips: Elektroniskā vadība Ÿ Krāsns ietilpība: 18 l Ÿ Mikroviļņu jauda: 800 W maks. Ÿ Grila jauda: 1050 W maks. Ÿ Jaudas pakāpes: 5 Ÿ Automātiskā atkausēšana

Ÿ Rotējošs šķīvis Ÿ Šķīvja diametrs: 24 cm Ÿ Bērnu piekļuves bloķēšana Ÿ

Izmēri (AxPxDz): 39 × 59,5 × 32,5 cm

mikroviļņu režīmu vienlaicīgi un ar lieliskiem panākumiem var izmantot, gatavojot mazākus gaļas gabalus, picu un daudzus citus ēdienus.

BWD1102AX

231378

Sildošā atvilktne

Pure Ÿ Sildošā atvilktne. Noteiktais spriegums: 220 – 240 V / 50 Hz Ÿ Var kombinēt ar BOC6322AX un BOC5322AX Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Izmēri (AxPxDz): 14,0 x 59,5 x 54,5 cm

54

238537

Mikroviļņu krāsns - iebūvējama

Pure Ÿ Teleskopiska atvilktne Ÿ Gaismas slēdzis Ÿ Gumijas pārklājums atvilktnē Ÿ Gaisa cirkulācija galda piederumu sasildīšanai Ÿ Temperatūras regulēšana: 30–70 ºC

BM2120AX

Ÿ Vadības tips: Elektroniskā vadība Ÿ Krāsns ietilpība: 18 l Ÿ Mikroviļņu jauda: 800 W maks. Ÿ Jaudas pakāpes: 4 Ÿ Rotējošs šķīvis Ÿ Šķīvja diametrs: 24 cm

BOC5322AX

231361

Mikroviļņu krāsns - iebūvējama Pure

Ÿ Bērnu piekļuves bloķēšana Ÿ Plītīm atbilstošs dizains Ÿ Iebūvēšanas rāmis iekļauts Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Izmēri (AxPxDz): 39 × 59,5 × 32,5 cm

Ÿ Vadības tips: Elektroniskā vadība Ÿ Krāsns ietilpība: 32 l Ÿ Mikroviļņu jauda: 1000 W maks. Ÿ Grila jauda: 1500 W maks. Ÿ Karstā gaisa jauda: 1500 W maks. Ÿ Jaudas pakāpes: 6

Ÿ Iepriekš iestatītās programmas: 3 Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ Rotējošs šķīvis Ÿ Šķīvja diametrs: 32 cm Ÿ Bērnu piekļuves bloķēšana Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Izmēri (AxPxDz): 45,5 × 59,5 × 54,2 cm


Mikroviļņu krāsnis

MI281SL

258620

Mikroviļņu krāsns Nerūsējošā tērauda Ÿ Vadības tips: elektroniskā vadība Ÿ Krāsns ietilpība: 28 l Ÿ Mikroviļņu jauda: 900 W maks. Ÿ Grila jauda: 1250 W maks. Ÿ Karstā gaisa jauda: 1250 W maks. Ÿ Jaudas pakāpes: 10 Ÿ Iepriekš iestatītās programmas: 5 Ÿ Pulkstenis Ÿ Easy Cook funkcija Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ Rotējošs šķīvis Ÿ Šķīvja diametrs: 30 cm Ÿ Bērnu piekļuves bloķēšana

Izmēri (AxPxDz): 31,1 × 51,3 × 40,1 cm

258620

MI281W

258619

Mikroviļņu krāsns Balts

PRIEKŠROCĪBAS, KAM IR NOZĪME Atkausēšana

Kombinētā programma

Konvekcija

Mikroviļņu režīms

Ÿ Vadības tips: elektroniskā vadība Ÿ Krāsns ietilpība: 28 l Ÿ Mikroviļņu jauda: 900 W maks. Ÿ Grila jauda: 1250 W maks. Ÿ Karstā gaisa jauda: 1250 W maks. Ÿ Jaudas pakāpes: 10 Ÿ Iepriekš iestatītās programmas: 5 Ÿ Pulkstenis Ÿ Easy Cook funkcija Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ Rotējošs šķīvis Ÿ Šķīvja diametrs: 30 cm Ÿ Bērnu piekļuves bloķēšana

Grils Izmēri (AxPxDz): 31,1 × 51,3 × 40,1 cm

55


Mikroviļņu krāsnis

GMO20DGE

174885

Mikroviļņu krāsns ar grilu

MI215E

183561

Mikroviļņu krāsns

MI 214E

Ÿ Vadības tips: elektroniskā Ÿ vadība Ÿ Krāsns ietilpība: 20 l Ÿ Mikroviļņu jauda: 800 W maks. Ÿ Grila jauda: 1100 W maks. Ÿ Jaudas pakāpes: 5 Ÿ Iepriekš iestatītās programmas: 6 Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ Rotējošs šķīvis Ÿ Šķīvja diametrs: 24,5 cm Ÿ Bērnu piekļuves bloķēšana

Ÿ Vadības tips: elektroniskā vadība Ÿ Krāsns ietilpība: 23 l Ÿ Mikroviļņu jauda: 800 W maks. Ÿ Grila jauda: 1050 W maks. Ÿ Jaudas pakāpes: 10 Ÿ Easy Cook funkcija Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ Rotējošs šķīvis Ÿ Šķīvja diametrs: 25,5 cm

Ÿ Vadības tips: elektroniskā vadība Ÿ Krāsns ietilpība: 23 l Ÿ Mikroviļņu jauda: 800 W maks. Ÿ Jaudas pakāpes: 10 Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ Rotējošs šķīvis Ÿ Šķīvja diametrs: 25,5 cm

Izmēri (AxPxDz): 28 × 47 × 36,7 cm

Izmēri (AxPxDz): 28,7 × 46,5 × 37,6 cm

Izmēri (AxPxDz): 28,7 × 46,5 × 36,4 cm

MO17DE

Mikroviļņu krāsns

250720

MO17DW

Mikroviļņu krāsns

250732

DFM46PAX

Paceļamās durvis mikroviļņu krāsnīm Pure

Ÿ Vadības tips: elektroniskā vadība Ÿ Krāsns ietilpība: 17 l Ÿ Mikroviļņu jauda: 700 W maks. Ÿ Jaudas pakāpes: 5 Ÿ Iepriekš iestatītās programmas: 8 Ÿ Easy Cook funkcija Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ Rotējošs šķīvis Ÿ Šķīvja diametrs: 24,5 cm Ÿ Bērnu piekļuves bloķēšana

Ÿ Vadības tips: elektroniskā vadība Ÿ Krāsns ietilpība: 17 l Ÿ Mikroviļņu jauda: 700 W maks. Ÿ Jaudas pakāpes: 5 Ÿ Iepriekš iestatītās programmas: 8 Ÿ Easy Cook funkcija Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ Rotējošs šķīvis Ÿ Šķīvja diametrs: 24,5 cm Ÿ Bērnu piekļuves bloķēšana

Ÿ Piegādā ar rokturi

Izmēri (AxPxDz): 26,2 × 45,2 × 35,8 cm

Izmēri (AxPxDz): 26,2 × 45,2 × 33,5 cm

Izmēri (AxPxDz): 45,8 × 59,5 × 6 cm

56

183560

Mikroviļņu krāsns

242164


Tvaika nosūcēji

VIRTUVES IERĪCES AR MISIJU

Ir pieejams plašs dažādas konstrukcijas virtuves tvaika nosūcēju klāsts, sākot no iebūvējamiem, pie sienas montējamiem, salas tipa un pie griestiem montējamiem modeļiem līdz iebūvējamiem lejupvelkmes nosūcējiem. Šie tvaika nosūcēji lepojas ne tikai ar savu veiktspēju, bet arī ar oriģinālajiem materiāliem, piemēram, nerūsošo tēraudu un tā kombināciju ar stiklu. Progresīvie modeļi piedāvā skārienjutīgo elektronisko vadību. Katrs tvaika nosūcējs atšķiras ar savu stilu. Tāpēc ir viegli izvēlēties modeli, kas jūsu virtuvei piešķirs īpašu pieskaņu. Pievilcīgs dizains kļūst par arvien svarīgāku aspektu. Tomēr tvaika nosūcēji spēj piedāvāt arī īpaši ērtu plīts virsmas apgaismojumu ēdienu gatavošanas laikā. Labākie modeļi ir ārkārtīgi klusi. Lai iegūtu sīkāku informāciju un uzzinātu par plašāku izstrādājumu klāstu, lūdzu, iepazīstieties ar tvaika nosūcēju katalogu.

Izvēloties plīts nosūcēju, ir jāapsver tālāk norādītie jautājumi. 1. KUR VIRTUVĒ VAR NOVIETOT VAI IR JĀNOVIETO TVAIKA NOSŪCĒJS? 2. KĀDI IR JŪSU PLĪTS VIRSMAS / PLĪTS IZMĒRI? 3. KĀDI IR JŪSU VIRTUVES IZMĒRI? 4. CIK SVARĪGS JUMS IR TROKŠŅA LĪMENIS? 5. KĀ TIKSIET VAĻĀ NO DŪMIEM? 6. KUR JŪS VĒLATIES NOVIETOT MOTORU? 7. KĀ IZVAIRĪSITIES NO SPIEDIENA ZUDUMA? 8. KĀDAS PAPILDU PRIEKŠROCĪBAS JŪS VĒLĒTOS REDZĒT SAVĀ TVAIKA NOSŪCĒJĀ?

57


Tvaika nosūcēji

ESIET SAVAS VIRTUVES ARHITEK TS 1. KUR VIRTUVĒ VAR NOVIETOT VAI IR JĀNOVIETO TVAIKA NOSŪCĒJS?

Funkcionāls dizains Galvenais virtuves tvaika nosūcēja uzdevums ir uzturēt virtuvē zemu spiedienu, lai maksimāli efektīvi ierobežotu ēdiena gatavošanas smaržu un smaku izplatīšanos. Taču mūsdienu klienti izvēlas virtuves tvaiku nosūcēju, ņemot vērā ne tikai tehnisko informāciju un jaudu, bet arī papildfunkcijas un dizainu.

Iebūvējams tvaika nosūcējs

Pie sienas montējams tvaika nosūcējs

Tvaika nosūcējs ar velkmes sistēmu

Atsevišķs salas tipa nosūcējs

Izvelkams tvaika nosūcējs

58


Tvaika nosūcēji

2. KĀDI IR JŪSU PLĪTS

3. KĀDI IR JŪSU VIRTUVES IZMĒRI?

VIRSMAS / PLĪTS IZMĒRI?

UMS AUGST

90 cm

Parastivirtuvestvaikanosūcējaplatumssakrītarplīts

PLAT UMS

Jauda

Lēmums par jaunā virtuves tvaika nosūcēja

Gāzes plīts: 65-75 cm

65 cm

Elektriskā plīts: 55 cm

GA RU MS

virsmas platumu.

jaudu lielā mērā ir atkarīgs no virtuves

m3/h

lieluma. Modernās dzīves tendences,

Nepieciešamo jaudu nosaka pēc virtuves kubatūras. Virtuves kubatūru aprēķina pēc šādas formulas: virtuves platums x augstums x garums. Nepieciešamo tvaika nosūcēja jaudu aprēķina, sareizinot virtuves kubatūru ar 10

kas arvien vairāk sapludina virtuvi ar ēdamistabu un dzīvojamo istabu, ir paaugstinājušas virtuves tvaika nosūcējiem izvirzītos veiktspējas standartus. Saskaņā ar pārbaudītu praksi tvaika nosūcējam ir jāspēj apmainīt gaisu 10-20 reizes stundā. Piemēram, telpu ar apmēram 12 m2 lielu

Ieteicamais attālums no virtuves tvaika

platību efektīvi izvēdinās tvaika nosūcējs,

nosūcēja līdz plīts virsmai ir 65-75 cm vai

kura gaisa plūsma ir vismaz 300 m3/h.

mazāk (atkarībā no plīts tipa).

Lūdzu, ievērojiet, ka mēbeļu un citu elementu tilpums virtuvē ir jāatskaita no kopējā tilpuma un aprēķini nav piemērojami noteiktām virtuvēm lielākās atvērtās telpās.

4. CIK SVARĪGS JUMS IR TROKŠŅA LĪMENIS? Daži padomi trokšņa līmeņa samazināšanai: • Ārējais motors. • Pārbaudiet velkmes sistēmas stāvokli.

120 dB

90 dB

60 dB

30 dB

15 dB

Klusa darbība

• Izmantojiet apaļas, gludas velkmes caurules. • Pārbaudiet, kāds ir ieteicamais ventilācijas cauruļu/caurules diametrs.

Tā kā virtuve mūsdienu dzīvokļos ir ieņēmusi

Progresīvie modeļi piedāvā īpašu skaņas

centrālo vietu, vairāk uzmanības ir veltīts

izolāciju, kas padara darbību ļoti klusu.

tvaika nosūcēja radītajam trokšņa līmenim.

Trokšņa līmeni izsaka decibelos (dB).

• Izolējiet ventilācijas caurules/cauruli. • Klusākajos tvaika nosūcējos izmantota nosūkšana pa perimetru.

59


Tvaika nosūcēji

5. KĀ TIKSIET VAĻĀ NO DŪMIEM?

6. KUR JŪS VĒLATIES NOVIETOT MOTORU? Ārējais motors Kāda ir vislabākā izvēle – iekšējais vai ārējais motors? Ja izvēlēsities ārējo motoru, tas būs jāuzstāda pie griestiem vai ēkas ārpusē. Parasti ārējos motorus raksturo lielāka jauda, un to palielinātais attālums līdz virtuves

Nosūkšana vai recirkulācija?

tvaika nosūcējam padara trokšņu līmeni

Tvaika nosūcējs ar vilkmes sistēmu iesūc

smakām piesātināto gaisu un pēc tam

virtuvē zemāku. Trokšņa līmeni var vēl vairāk

ēdienu gatavošanas dūmus un ar filtra

atgriež attīrīto gaisu virtuvē. Šajā gadījumā

samazināt, izolējot motoru.

palīdzību noķer tvaikus, vienlaikus caur

gaiss tiek izsūknēts caur oglekļa filtru, kas

ventilācijas kanālu ārpusē izvadot smaržas

likvidē ēdienu gatavošanas smaržas un

un smakas. Recirkulācijas tipa tvaika nosūcēji

smakas, un tīrais gaiss tiek novadīts atpakaļ

caur filtru iesūc tvaiku un ar smaržām un

virtuvē.

7. KĀ IZVAIRĪSITIES NO SPIEDIENA ZUDUMA? Metri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

60

Samezglojumu skaits uz 1 m

Spiediena zudums, m3/t

0

64

1

96

2

128

Mazāk un samezglojumu un līkumu Lai maksimāli izmantotu tvaika nosūcēju jaudu, ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka ventilācijas caurules/caurule ir pēc iespējas mazāk samezglota vai izliekta.

0

96

1

128

2

160

0

128

1

160

2

192

ventilācijas caurules.

0

160

Ja iespējams, izmantojiet gludu ventilācijas

1

192

cauruli, lai līdz minimumam samazinātu

2

224

pretestību.

0

192

1

224

2

256

0

224

1

256

2

288

0

256

1

288

2

320

0

288

1

320

2

352

0

320

1

352

2

384

0

352

1

384

2

416

Visam ventilācijas kanālam ir jābūt ar tādu pašu diametru kā nosūkšanas atverei plīts nosūcējā. Pārbaudiet ieteicamo nosūkšanas atveres diametru (Ø), kas norādīts uz


Tvaika nosūcēji

8. KĀDAS PAPILDU PRIEKŠROCĪBAS JŪS VĒLĒTOS REDZĒT SAVĀ TVAIKA NOSŪCĒJĀ?

Gaismas diožu un halogēna apgaismojums Papildus vides uzlabošanai jūsu virtuvē tvaika nosūcējs ir paredzēts arī optimāla plīts virsmas apgaismojuma nodrošināšanai. Un dažreiz tas var apgaismot arī telpu, jo daudzi tvaika nosūcēji spēj radīt arī apkārtnes

P.A.S. sistēma – jaunā tehnoloģija

apgaismojumu. Dažos modeļos izmantotas klasiskās spuldzes, turpretī progresīvāki

Ar savu perimetra progresīvo nosūkšanas

zona tiek pārvietota no virtuves tvaika

tvaika nosūcēji piedāvā modernas

sistēmu jeb P.A.S. sistēmu (Perimetric

nosūcēja centrālās daļas uz ārējām malām.

halogēnās spuldzes, kas ir spilgtākas un arī

Advanced Suction System) Gorenje ievieš

Tas nodrošina uzlabotu un koncentrētāku

energoefektīvākas. Labākajos modeļos ir

pilnīgi jaunu, revolucionāru nosūkšanas

nosūkšanu, vienlaikus samazinot enerģijas

uzstādītas īpaši efektīvās gaismas diodes

tehnoloģiju. Ar P.A.S. sistēmu nosūkšanas

patēriņu un trokšņa līmeni.

(LED).

AutoSense – tvaika nosūcējs ar ārkārtīgi jūtīgu sensoru Gaisa kvalitātes kontroles režīmā tvaika nosūcēji AutoSense izmanto sensoru tehnoloģiju, lai automātiski pamanītu gaisa kvalitātes izmaiņas. Augstas kvalitātes sensori reaģēs pat uz vismazāko piesārņojumu vai cigarešu dūmiem, iedarbinot tvaika nosūcēju. Ēdiena gatavošanas režīmā tvaika nosūcējs sajutīs karstuma un mitruma līmeni un atkarībā no izmantotās plīts (gāzes, elektriskās vai indukcijas) atbilstoši pielāgos nosūkšanas jaudu. Tādējādi tvaika nosūcējs tiek automātiski izslēgts un ieslēgts, lai nodrošinātu ideālu gaisa kvalitāti.

61


Tvaika nosūcēji

DVGA8545AX

239191

Tvaika nosūcējs

Pure Montējams pie sienas Nerūsējošā tērauda/stikls Ÿ Platums: 80 cm Ÿ Kontroles tips: elektroniskā Ÿ Skārienvadība Ÿ Darbības indikators Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ Taimera funkcija Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: LED apgaismojums: 5 × 1 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 4 Ÿ Karstuma sensors Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 669 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 58 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 187926 Ÿ Ogļu filtrs: 180178 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

239191

DVG8645AX

339947

Tvaika nosūcējs

Pure Montējams pie sienas Nerūsējošā tērauda/stikls

PRIEKŠROCĪBAS, KAM IR NOZĪME Ārējais motors

Priekš centrālās ventilācijas sistēmas

62

Centrālai ventilācijas sistēmai

Ÿ Platums: 80 cm Ÿ Kontroles tips: elektroniskā Ÿ Slider Touch Ÿ Darbības indikators Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ Taimera funkcija Ÿ P.A.E. sistēma Ÿ Apgaismojuma spilgtums Ÿ Apgaismojums: halogēns: 2 × 18 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 4 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 702 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 57 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 184756 Ÿ Ogļu filtrs: 180177 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē


Tvaika nosūcēji

DVG6645AX

339945

Tvaika nosūcējs

DKG9545E

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 184756 Ÿ Ogļu filtrs: 180177 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

182937

Ÿ Platums: 90 cm Ÿ Kontroles tips: elektroniskā Ÿ Skārienvadība Ÿ Darbības indikators Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ Taimera funkcija Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: halogēns: 4 × 20 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 4 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 679 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 58 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

DKG9545EX

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 187926 Ÿ Ogļu filtrs: 180178 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

185988

Ÿ Platums: 90 cm Ÿ Kontroles tips: elektroniskā Ÿ Skārienvadība Ÿ Darbības indikators Ÿ Ventilācija: gaisa nosūkšana Ÿ Taimera funkcija Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: halogēns: 2 × 20 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 4 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 414 m³/st. Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ Motors jānovieto pie griestiem Ÿ Ārējais motors - iekļauts Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

Ÿ Platums: 90 cm Ÿ Kontroles tips: ektroniskā Ÿ Skārienvadība Ÿ Darbības indikators Ÿ Ventilācija: gaisa nosūkšana Ÿ Taimera funkcija Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: halogēns: 4 × 20 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 4 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 455 m³/st. Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ Motors jānovieto pie griestiem Ÿ Ārējais motors - iekļauts Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

DKG6545E

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 187926 Ÿ Ogļu filtrs: 180178 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

182936

Tvaika nosūcējs Montējams pie sienas Spalva/stikls

Montējams pie sienas Spalva/stikls Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 187926 Ÿ Ogļu filtrs: 180178 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

187002

Montējams pie griestiem Spalva/stikls

Tvaika nosūcējs

Montējams pie sienas Spalva/stikls

IDKG9545EX Tvaika nosūcējs

Montējams pie griestiem Spalva/stikls

Tvaika nosūcējs

Ÿ Platums: 90 cm Ÿ Kontroles tips: elektroniskā Ÿ Skārienvadība Ÿ Darbības indikators Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ Taimera funkcija Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: halogēns: 2 × 20 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 4 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 669 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 58 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

185989

Tvaika nosūcējs

Pure Montējams pie sienas Nerūsējošā tērauda/stikls Ÿ Platums: 60 cm Ÿ Kontroles tips: elektroniskā Ÿ Slider Touch Ÿ Darbības indikators Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ Taimera funkcija Ÿ P.A.E. sistēma Ÿ Apgaismojuma spilgtums Ÿ Apgaismojums: halogēns: 2 × 20 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 4 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 701 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 58 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

IDKG9545E

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 187926 Ÿ Ogļu filtrs: 180178 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Ÿ Platums: 60 cm Ÿ Kontroles tips: elektroniskā Ÿ Skārienvadība Ÿ Darbības indikators Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ Taimera funkcija Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: halogēns: 2 × 20 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 4 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 617 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 58 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 184756 Ÿ Ogļu filtrs: 182183 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

63


Tvaika nosūcēji

DKG6545EX

185987

Tvaika nosūcējs

DTG9335E

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 184735 Ÿ Ogļu filtrs: 180177 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

182961

DTG6335E

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 181471 Ÿ Ogļu filtrs: 182192 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

182960

Ÿ Platums: 60 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Pogu vadība Ÿ Darbības indikators Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: halogēns: 2 × 20 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 422 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 57 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

Ÿ Platums: 60 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Pogu vadība Ÿ Darbības indikators Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: halogēns: 2 × 20 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 422 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 57 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

DT9545AX

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 181471 Ÿ Ogļu filtrs: 182192 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

238476

Tvaika nosūcējs Pure Montējams pie sienas Spalva/stikls

Montējams pie sienas Spalva/stikls Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 185584 Ÿ Ogļu filtrs: 182192 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

182958

Montējams pie sienas Spalva/stikls

Tvaika nosūcējs

Montējams pie sienas Spalva/stikls

64

Ÿ Platums: 90 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Pogu vadība Ÿ Darbības indikators Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: halogēns: 2 × 20 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 422 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 57 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

DKG6335E

Tvaika nosūcējs

Montējams pie sienas Spalva/stikls

Tvaika nosūcējs

Ÿ Platums: 90 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Pogu vadība Ÿ Darbības indikators Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: halogēns: 2 × 20 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 422 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 57 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

182959

Tvaika nosūcējs

Montējams pie sienas Spalva/stikls Ÿ Platums: 60 cm Ÿ Kontroles tips: elektroniskā Ÿ Skārienvadība Ÿ Darbības indikators Ÿ Ventilācija: gaisa nosūkšana Ÿ Taimera funkcija Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: halogēns: 2 × 20 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 4 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 414 m³/st. Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ Motors jānovieto pie griestiem Ÿ Ārējais motors - iekļauts Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

DKG9335E

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 185584 Ÿ Ogļu filtrs: 182192 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Ÿ Platums: 90 cm Ÿ Kontroles tips: elektroniskā Ÿ Skārienvadība Ÿ Darbības indikators Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ Taimera funkcija Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: halogēns: 2 × 20 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 4 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 697 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 57 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 184735 Ÿ Ogļu filtrs: 180177 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē


Tvaika nosūcēji

DT6545AX

238475

Tvaika nosūcējs

DK600W

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 184735 Ÿ Ogļu filtrs: 182183 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

662791

Ÿ Platums: 60 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Pogu vadība Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: halogēns: 2 × 20 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 383 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 53 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

DAH550E

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 187926 Ÿ Ogļu filtrs: 180178 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

663041

Ÿ Platums: 50 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Ventilācija: gaisa nosūkšana Ÿ Apgaismojums: 2 × 40 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 450 m³/st. Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 12 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

Ÿ Platums: 60 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Ventilācija: gaisa nosūkšana Ÿ Apgaismojums: 2 × 40 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 450 m³/st. Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

DK450E

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 127036 Ÿ Ogļu filtrs: 127029 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

662749

Tvaika nosūcējs Montējams pie sienas Nerūsējošā tērauda/stikls

Montējams pie sienas Nerūsējošā tērauda/stikls Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 127036 Ÿ Ogļu filtrs: 127029 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

106404

Montējams pie sienas Melns

Tvaika nosūcējs

Montējams pie sienas Balts

DK600S

Tvaika nosūcējs

Montējams pie sienas Melns

Tvaika nosūcējs

Ÿ Platums: 60 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Ventilācija: gaisa nosūkšana Ÿ Apgaismojums: 2 × 40 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 450 m³/st. Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

355357

Virtuves tvaika nosūcējs

Pure Montējams pie sienas Spalva/stikls Ÿ Platums: 60 cm Ÿ Kontroles tips: elektroniskā Ÿ Skārienvadība Ÿ Darbības indikators Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ Taimera funkcija Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: halogēns: 2 × 20 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 4 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 636 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 61 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

DKR6345B

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 127018 Ÿ Ogļu filtrs: 127031 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Ÿ Platums: 60 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Ventilācija: gaisa nosūkšana Ÿ Apgaismojums: 2 × 40 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 450 m³/st. Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 127036 Ÿ Ogļu filtrs: 127029 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

65


Tvaika nosūcēji

DK410E

663091

Tvaika nosūcējs

DC9635X

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 127016 Ÿ Ogļu filtrs: 127029 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

326641

66

406158

Tvaika nosūcējs

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 349189 Ÿ Ogļu filtrs: 181505 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Ÿ Platums: 59,8 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Pogu vadība Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: halogēns: 2 × 20 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 370 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 64 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 12 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

Papildaprīkojums Ÿ Platums: 120 cm Ÿ Kontroles tips: elektroniskā Ÿ Metāla filtrs: 349189 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. Ÿ Ieguves vai recirkulācija aizmugurē Ÿ Tālvadība Ÿ P.A.E. sistēma Ÿ Apgaismojums: halogēns: 4 × 20 W maks. Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ Mazgājams metāla filtrs

DF6316BX

406159

Tvaika nosūcējs Iebūvējams tvaika nosūcējs Nerūsējošā tērauda

Iebūvējams tvaika nosūcējs Nerūsējošā tērauda

Griestu dekoratīvais nosūcējs Nerūsējošā tērauda/stikls

326647

Griestu dekoratīvais nosūcējs Nerūsējošā tērauda/stikls

Papildaprīkojums Ÿ Platums: 120 cm Ÿ Kontroles tips: elektroniskā Ÿ Metāla filtrs: 349189 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. Ÿ Darbības indikators aizmugurē Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ Tālvadība Ÿ Taimera funkcija Ÿ P.A.E. sistēma Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: halogēns: 4 × 20 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 950 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 73 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Filtra tīrības indikators Ÿ Mazgājams metāla filtrs

DF6316AX

DC12635WMX Tvaika nosūcējs

Griestu dekoratīvais nosūcējs Nerūsējošā tērauda/stikls

Tvaika nosūcējs

Ÿ Platums: 90 cm Ÿ Kontroles tips: elektroniskā Ÿ Darbības indikators Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ Tālvadība Ÿ Taimera funkcija Ÿ P.A.E. sistēma Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: halogēns: 3 × 20 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 950 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 73 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Filtra tīrības indikators Ÿ Mazgājams metāla filtrs

326642

Tvaika nosūcējs

Pilnībā integrējams Nerūsējošā tērauda/stikls Ÿ Platums: 50 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Ventilācija: gaisa nosūkšana Ÿ Apgaismojums: halogēns: 2 × 40 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 450 m³/st. Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 15 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

DC12635X

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 415600 Ÿ Ogļu filtrs: 416912 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Ÿ Platums: 59,8 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Pogu vadība Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: halogēns: 2 × 20 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 370 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 64 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 12 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 415600 Ÿ Ogļu filtrs: 416912 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē


Tvaika nosūcēji

DF610E

174844

Tvaika nosūcējs

DF615W

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 175037 Ÿ Ogļu filtrs: 110575 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

101774

Ÿ Platums: 60 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Ventilācija: gaisa nosūkšana Ÿ Apgaismojums: 2 × 40 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 300 m³/st. Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 12,5 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

DF620E

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 175037 Ÿ Ogļu filtrs: 110575 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

152999

Ÿ Platums: 60 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Ventilācija: gaisa nosūkšana Ÿ Apgaismojums: 2 × 40 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 600 m³/st. Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 12,5 cm Ÿ 2 motori Ÿ Mazgājams metāla filtrs

Ÿ Platums: 60 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Ventilācija: gaisa nosūkšana Ÿ Apgaismojums: 2 × 40 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 390 m³/st. Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 11 cm Ÿ 2 motori Ÿ Mazgājams metāla filtrs

DF620W

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 110576 Ÿ Ogļu filtrs: 110575 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

152997

Tvaika nosūcējs Iebūvējams tvaika nosūcējs Balts

Iebūvējams tvaika nosūcējs Nerūsējošā tērauda/stikls Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 110576 Ÿ Ogļu filtrs: 110575 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

101775

Iebūvējams tvaika nosūcējs Nerūsējošā tērauda/stikls

Tvaika nosūcējs

Iebūvējams tvaika nosūcējs Balts

DF615E

Tvaika nosūcējs

Iebūvējams tvaika nosūcējs Balts

Tvaika nosūcējs

Ÿ Platums: 60 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Ventilācija: gaisa nosūkšana Ÿ Apgaismojums: 2 × 40 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 390 m³/st. Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 11 cm Ÿ 2 motori Ÿ Mazgājams metāla filtrs

174845

Tvaika nosūcējs

Iebūvējams tvaika nosūcējs Nerūsējošā tērauda/stikls Ÿ Platums: 60 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Ventilācija: gaisa nosūkšana Ÿ Apgaismojums: 2 × 40 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 300 m³/st. Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 12,5 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

DF610W

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 113746 Ÿ Ogļu filtrs: 153255 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Ÿ Platums: 60 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Ventilācija: gaisa nosūkšana Ÿ Apgaismojums: 2 × 40 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 600 m³/st. Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 12,5 cm Ÿ 2 motori Ÿ Mazgājams metāla filtrs

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 113746 Ÿ Ogļu filtrs: 153255 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

67


Tvaika nosūcēji

DAH302RF

602000

Tvaika nosūcējs

DAH510W

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 127052 Ÿ Ogļu filtrs: 127024 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

662700

DAH301RF

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 127052 Ÿ Ogļu filtrs: 127024 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

662702

Ÿ Platums: 50 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Ventilācija: gaisa nosūkšana Ÿ Apgaismojums: 1 × 40 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 290 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 56 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 12 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

Ÿ Platums: 60 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Ieguves vai recirkulācija Ÿ Apgaismojums: 1 × 0 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 155 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 56 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 12 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

DAH500W

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 231823 Ÿ Ogļu filtrs: 127033 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

662701

Tvaika nosūcējs Montējams pie sienas Balts

Montējams pie sienas Nerūsējošā tērauda/stikls Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 127051 Ÿ Ogļu filtrs: 127024 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

230766

Montējams pie sienas Balts

Tvaika nosūcējs

Iebūvējams tvaika nosūcējs Balts

68

Ÿ Platums: 60 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Ventilācija: gaisa nosūkšana Ÿ Apgaismojums: 2 × 40 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 450 m³/st. Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 12,5 cm Ÿ 2 motori Ÿ Mazgājams metāla filtrs

DU601W

Tvaika nosūcējs

Montējams pie sienas Balts

Tvaika nosūcējs

Ÿ Platums: 50 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Ventilācija: gaisa nosūkšana Ÿ Apgaismojums: 1 × 40 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 310 m³/st. Ÿ Trokšņa līmenis (maks.): 51 dB(A) Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 12 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

527999

Tvaika nosūcējs

Montējams pie sienas Nerūsējošā tērauda/stikls Ÿ Platums: 60 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Ventilācija: gaisa nosūkšana Ÿ Apgaismojums: 2 × 40 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 450 m³/st. Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 12,5 cm Ÿ 2 motori Ÿ Mazgājams metāla filtrs

DAH302HV

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 127063 Ÿ Ogļu filtrs: 127033 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Ÿ Platums: 50 cm Ÿ Kontroles tips: mehānisks Ÿ Ventilācija: gaisa nosūkšana Ÿ Apgaismojums: 1 × 40 W maks. Ÿ Vēdināšanas pakāpju skaits: 3 Ÿ Maksimālā jauda recirkulācijas režīmā: 290 m³/st. Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 12 cm Ÿ 1 motors Ÿ Mazgājams metāla filtrs

Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 127067 Ÿ Ogļu filtrs: 127033 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē


Tvaika nosūcēji

DC100W

105278

Tvaika nosūcējs

278295

Virtuves tvaika nosūcējs

Iebūvējams tvaika nosūcējs Balts Ÿ Platums: 60 cm Ÿ Kontroles tips: Mehānisks Ÿ Centrālai ventilācijas sistēmai Ÿ Plastmasas ventilis Ÿ Apgaismojums: 2 × 40 W maks. Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 12 cm Ÿ Mazgājams metāla filtrs

DC201E

Montējams pie sienas Papildaprīkojums Ÿ Metāla filtrs: 113746 Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Ÿ Kontroles tips: Mehānisks Ÿ Slēdzis Ÿ Ventilācija: gaisa nosūkšana Ÿ Centrālai ventilācijas sistēmai Ÿ On/Off slēdzis Ÿ Apgaismojums: halogēns: 2 × 20 W maks. Ÿ Ventilācijas atveres diametrs: 12 cm

69


Ledusskapji un saldētavas

SVAIGUMS UN VESELĪGA DZESĒŠANA

Vai zinājāt, ka vidējā ģimene ar 2 bērniem izmet ārā vairāk nekā 220 kg pārtikas gadā? Turklāt vairumā gadījumu tas notiek nepareizu pārtikas uzglabāšanas ieradumu dēļ. Gorenje dzesēšanas iekārtu jaunā paaudze atbalsta labākus uzturvielu saglabāšanas un veselīgas uzglabāšanas ieradumus. Jaunā dzesēšanas sistēma, kas apvieno videi draudzīgu tehnoloģiju un atjautīgu dizainu, ļauj saglabāt pārikas produktus optimālā stāvoklī, cik ilgi vien nepieciešams. Tāda atjautīga iespēja kā MultiFlow 360° apvienojumā ar funkcijām IonAir un AdaptCool ļauj rūpīgi regulēt iekšējo vidi, radot apstākļus, kas ir ideāi piemēroti visu veidu pārtikas uzglabāšanai un to svaiguma, kraukšķīguma un veselīguma saglabāšanai.

70


Ledusskapji un saldētavas

VESELĪGA UZGLABĀŠANA

VAIRS NEKĀDU ATKRITUMU

IonAir antibakteriālā tehnoloģija IonAir Active antibakteriālā tehnoloģija, kas iebūvēta AirPower ventilatorā vai MultiFlow 360° kolonnā, likvidē 95 % baktēriju un tādējādi uztur tīru gaisu, lai svaiga pārtika saglabātu pirmo svaigumu līdz 10 dienām, nezaudējot savu garšu un smaržu. Tāpat IonAir efektīvi līdz minimumam samazina nepatīkamas smakas, kuras visbiežāk izraisa pārtikas produkti ar stipru aromātu, piemēram, īpaši siera veidi, zivis u. c.

Pateicoties ZeroZone, pārtikas produkti savu svaigumu saglabā līdz pat trim reizēm ilgāk

AdaptCool saglabā pārtiku svaigu pat par 20 % ilgāk

ZeroZone atvilktnē kontrolētā temperatūra aptuveni 0 °C līmenī nodrošina ideālu vidi svaigu pārtikas produktu (piemēram, gaļas

AdaptCool ledusskapjos ar adaptīvu intelektisko sistēmu tiek izmantoti dažādi sensori, lai atpazītu lietotāja dzīvesveidu un nodrošinātu optimālu temperatūras pārvaldību ledusskapī, balstoties uz lieto-

tāja ieradumiem. Tādējādi pārtikas produkti saglabā svaigumu un nevainojamu garšu pat par 20 % ilgāk nekā parastajos ledusskapjos.

vai zivju) uzglabāšanai, ļaujot tos uzglabāt līdz pat trim reizēm ilgāk nekā parastajos ledusskapjos. Nemainīgu temperatūru uztur MultiFlow 360° gaisa cirkulācijas sistēma.

71


Ledusskapji un saldētavas

A+++ enerģijas patēriņa klase – līdz pat 60 % ietaupījuma Lielāka ietilpība ne vienmēr nozīmē lielākus elektrības rēķinus. Bez izcilās siltumizolācijas Gorenje ledusskapjiemsaldētavām ir uzlabots arī durvju blīvējums, kā arī iestrādātas modernas dzesēšanas sistēmas sastāvdaļas un saldēšanas elektronika. Tas viss ir projektēts, lai līdz minimumam samazinātu enerģijas patēriņu. Izvēloties vienu no Gorenje īpaši energoefektīvajām dzesēšanas iekārtām ar enerģijas patēriņa klasi A+++, A++ vai A+, jūs varat ietaupīt līdz pat 60 % enerģijas salīdzinājumā ar A enerģijas patēriņa klasi. 15 gadus vecas un vecākas iekārtas patērē līdz pat trim reizēm vairāk enerģijas nekā jaunas.

MultiFlow 360° palēnina pārtikas produktu izžūšanu un uztur to kvalitāti Pilnīgs un vienmērīgs vēsā gaisa sadalījums ledusskapja nodalījumā bez jebkādām temperatūras atšķirībām būtiskākajās daļās palēnina pārtikas

produktu izžūšanu, saglabā tos svaigus ilgāku laiku un ietaupa daudz elektroenerģijas.

FreshZone nodalījums pārtikai ar īsu glabāšanas laiku FreshZone nodalījums ir paredzēts, lai saglabātu pārtikas produktus ar ļoti īsu glabāšanas laiku un uzturētu nemainīgu to svaigumu. Tas atrodas ledusskapja zemākajā – aukstākajā – daļā, kur temperatūra ir par 2-3 °C zemāka nekā pārējā nodalījumā. Rezultātā augļu, dārzeņu un gaļas svaigums, aromāts, krāsa un kvalitāte tiks saglabāta daudz ilgāk.

Dārzeņu atvilktne ar mitruma kontroli CrispZone dārzeņu atvilktne, kuras tilpums ir 36 l, ir viena no lielākajām tirgus piedāvājumā un ar HumidityControl slīdņa palīdzību ļauj noregulēt mitruma līmeni līdz augļu un dārzeņu uzglabāšanai nepieciešamajam līmenim. Augļu uzglabāšanai vispiemērotākais ir 50 % mitrums, savukārt 95 % mitrumā vislabāk glabāt dārzeņus. Tas ļauj uzglabāt pārtikas produktus ilgāk un saglabāt vitamīnus un uzturvielas.

70


Ledusskapji un saldētavas

XtremeFreeze Lai ātri sasaldētu svaigus pārtikas produktus, izmantojiet XtremeFreeze funkciju, kas darbojas vienīgi saldētavas nodalījuma augšējā atvilktnē. Aktivizējot šo funkciju, sākas intensīva -30 °C auksta gaisa pūšana un gaisa cirkulācija tikai norādītajā iekārtas daļā. Ja sasaldēšanas process ir ātrāks, pārtikas produkti ilgāk saglabā vitamīnus, minerālus un uzturvielas. Ar XtremeFreeze funkciju pārtika tiks sasaldēta par 50 % ātrāk nekā parastā sasaldēšanas režīmā. To īpaši novērtēs, piemēram, gardēži, kuriem patīk pagatavot suši mājas apstākļos, vai ogotāji.

Ātrā pārtikas sasaldēšana ar FastFreeze

SuperCool lielāka pārtikas daudzuma atdzesēšanai

Sasaldētas pārtikas kvalitātes saglabāšana

EcoMode programma

lielā mērā ir atkarīga no tā, cik ātri noris

Aktivizējot SuperCool ātrās atdzesēšanas

sasaldēšanas process. Ja tas ir ātrāks,

funkciju, ledusskapis pastiprinās

Periodos, kad ledusskapis tiek lietots

veidojas mazāki kristāli, kas nebojā šūnas

atdzesēšanas procesu, samazinot

(durvis tiek atvērtas) retāk, vai

pārtikā. Tādējādi vitamīni, minerāli un

temperatūru līdz 3 °C. Zema temperatūra

prombūtnes, piemēram, atvaļinājuma,

uzturvielas tiek saglabāti ilgāk. Izvēlieties

apvienojumā ar lielo ietilpību rada ideālus

laikā EcoMode programma var nodrošināt

modeļus ar FastFreeze funkciju, kas sasal-

apstākļus ātrai pārtikas atdzesēšanai pēc

optimālu temperatūru, vienlaikus ietaupot

dē pārtiku -24 °C vai zemākā temperatūrā.

lieliem iepirkumiem.

enerģiju.

71


Ledusskapji un saldētavas

IDEĀLS KLIMATS &

OPTIMĀLA UZGLABĀŠANA

Gaismas diožu apgaismojums Taupīgais gaismas diožu apgaismojums ar īpašu papildu luminiscenci ir līdz pat 10 reizēm efektīvāks un kalpo pat par 30 reizēm ilgāk nekā standarta apgaismojums.

NoFrost – optimāla gaisa cirkulācijas sistēma Modernā NoFrost tehnoloģija liek intensīvi cirkulēt vēsajam gaisam, lai likvidētu mitrumu saldētavā un ledusskapī. Tas novērš apsarmojuma uzkrāšanos uz pārtikas

SimpleSlide – viegli regulējami durvju plaukti produktiem un ledus veidošanos iekārtas iekšpusē. Glabāšanas telpa tiek izmantota efektīvi, un vairs nav nepieciešama darbietilpīgā atkausēšana un tīrīšana.

Regulējami plaukti durvīs ļauj vienkārši uzglabāt pārtikas produktus neatkarīgi no to formas vai lieluma – svarā līdz 5 kg. Plauktu izvietojumu var viegli regulēt, maksimāli ērti pārvietojot tos uz augšu vai uz leju.

FrostLess – par 50 % mazāka apsarmojuma un ledus uzkrāšanās ledusskapju ar saldēšanas kameru saldētavas nodalījumā FrostLess tehnoloģija efektīvi – par 50 %

Ieteicamais glabāšanas laiks saldētavā PĀRTIKAS VEIDS

LAIKS

augļi, liellopu gaļa

no 10 līdz 12 mēnešiem

dārzeņi, teļa gaļa, mājputnu gaļa

no 8 līdz 10 mēnešiem

brieža gaļa

no 6 līdz 8 mēnešiem

cūkgaļa

no 4 līdz 6 mēnešiem

sasmalcināta gaļa

4 mēneši

maize, konditorejas izstrādājumi, gatavi ēdieni, liesās zivis

3 mēneši

subprodukti

2 mēneši

žāvēta desa, treknās zivis

1 mēnesis

– samazina apsarmojuma uzkrāšanos uz pārtikas produktiem un ledus uzkrāšanos saldētavas nodalījuma iekšpusē, salīdzinot ar parastajām saldētavām, kas ļauj panākt zemāku elektroenerģijas patēriņu un, pateicoties ievērojami īsākai un retākai atkausēšanai, sniedz vairāk laika atpūtai.

70


Ledusskapji un saldētavas

444859

PRIEKŠROCĪBAS, KAM IR NOZĪME A+++ enerģijas patēriņa klase

NoFrost DualAdvance – automātiskā atkausēšana

SensoTech – uzlabota elektroniskā vadība

EcoSave – enerģijas taupīšanas režīms

ZeroZone – atvilktne ar klimata kontroli (temperatūra apt. 0 °C) FastFreeze – efektīva svaigas pārtikas sasaldēšana MultiFlow – dinamiska dzesēšanas sistēma

FreshZone – nodalījums pārtikai ar īsu glabāšanas laiku NoFrost – vairs nekādas saldētavas atkausēšanas!

SpaceBox – liela saldētavas atvilktne ar teleskopiskām vadotnēm SuperCool – liela pārtikas daudzuma ātra atdzesēšana

IonAir – aktīva antibakteriālā tehnoloģija saglabā gaisa tīrību, lai svaiga pārtika saglabātu pirmo svaigumu līdz 10 dienām MultiFlow 360o – vienmērīgs vēsā gaisa sadalījums

AdaptCool – par 20 % lielāks svaigu pārtikas produktu uzglabāšanas laiks CrispZone – atvilktne ar mitruma kontroli augļu un dārzeņu uzglabāšanai SimpleSlide – plaukti ar regulējamu augstumu FrostLess – par 50 % mazāka apsarmojuma un ledus uzkrāšanās saldētavā XtremeFreeze – par 50 % ātrāka sasaldēšana saldētavas augšējā atvilktnē

75


Ledusskapji un saldētavas

R6182KX

444859

Ledusskapis

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ FreshZone Ÿ 6 stikla plaukti Ÿ 5 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ Dziļš divu nodalījumu pudeļu plaukts durvīs Ÿ 1 olu plaukts (12×) Ÿ Ātrā dzesēšana Ÿ Eco taupības režīms

445044

Ledusskapis

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ FreshZone Ÿ 6 stikla plaukti Ÿ 5 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ Dziļš divu nodalījumu pudeļu plaukts durvīs Ÿ 1 olu plaukts (12×) Ÿ Ātrā dzesēšana Ÿ Eco taupības režīms

R6181AW

445043

Izmēri (AxPxDz): 180 × 60 × 64 cm

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 155 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 388 l Ÿ Trokšņa līmenis: 38 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A++ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 116 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 388 l Ÿ Trokšņa līmenis: 38 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ LED displejs Ÿ Ritenīši aizmugurē Ÿ Dzesēšanas ventilators

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ FreshZone Ÿ 6 stikla plaukti Ÿ 5 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ Dziļš divu nodalījumu pudeļu plaukts durvīs Ÿ 1 olu plaukts (12×) Ÿ Ātrā dzesēšana Ÿ Eco taupības režīms

R6151BW

444752

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 6 stikla plaukti Ÿ 5 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ 1 olu plaukts (8×)

Izmēri (AxPxDz): 180 × 60 × 64 cm

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 145 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 302 l Ÿ Trokšņa līmenis: 42 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ Dzesēšanas ventilators

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 5 stikla plaukti Ÿ 4 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ 1 olu plaukts (8×) Ÿ Ātrā dzesēšana

Izmēri (AxPxDz): 145 × 60 × 64 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A++ (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 2 Enerģijas patēriņš vienā gadā, pamatojoties uz standarta testiem. Reālais patēriņš ir atkarīgs no iekārtas novietojuma un no tā, kā tā tiek lietota. 1

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapis

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 6 stikla plaukti Ÿ 5 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ 1 olu plaukts (8×)

A++

Izmēri (AxPxDz): 180 × 60 × 64 cm

Ledusskapis

A+

444860

Enerģijas patēriņa klase

Izmēri (AxPxDz): 180 × 60 × 64 cm

R6181AX

76

A++ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A++ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 116 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 388 l Ÿ Trokšņa līmenis: 38 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ LED displejs Ÿ Ritenīši aizmugurē Ÿ Dzesēšanas ventilators

R6182KB

Ledusskapis

Enerģijas patēriņa klase

Izmēri (AxPxDz): 180 × 60 × 64 cm

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 155 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 388 l Ÿ Trokšņa līmenis: 38 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

444858

Ledusskapis

A++ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A++ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 116 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 388 l Ÿ Trokšņa līmenis: 38 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ LED displejs Ÿ Ritenīši aizmugurē Ÿ Dzesēšanas ventilators

R6182KW


Ledusskapji un saldētavas

R4121CX

385458

Ledusskapis

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 6 stikla plaukti Ÿ 3 ledusskapja plaukti: stikls – noņemams Ÿ 2 slaidu stikla plaukti Ÿ 4 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ Ātrā dzesēšana Ÿ Eco taupības režīms

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 134 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 217 l Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ LED displejs Ÿ Skaņas signalizācija atvērtu durvju gadījumā

382823

Ledusskapis

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 1 stikla plaukts Ÿ 3 ledusskapja plaukti: stikls – noņemams Ÿ 1 dalāms plaukts Ÿ 4 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ Ātrā dzesēšana Ÿ Eco taupības režīms

R3091AW

367045

Izmēri (AxPxDz): 103,5 × 54 × 58 cm

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 122 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 134 l Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 131 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 213 l Ÿ Trokšņa līmenis: 41 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 5 stikla plaukti Ÿ 6 plaukti durvīs Ÿ 2 plaukti dārzeņiem Ÿ 2 plaukti piena produktiem Ÿ 2 olu paliktņi (6×)

R4092AW

369126

Ledusskapis

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 4 stikla plaukti Ÿ 4 plaukti durvīs Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ 2 plaukti piena produktiem Ÿ 2 olu paliktņi (6×)

A+

Izmēri (AxPxDz): 123 × 54 × 58 cm

Ledusskapis

A+

385460

Enerģijas patēriņa klase

Izmēri (AxPxDz): 124,5 × 54 × 60 cm

R4101AW

R4121AW

Ledusskapis

Enerģijas patēriņa klase

Izmēri (AxPxDz): 124,5 × 54 × 60 cm

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 124 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 149 l Ÿ Trokšņa līmenis: 39 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

328785

Ledusskapis

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 134 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 217 l Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ LED displejs Ÿ Skaņas signalizācija atvērtu durvju gadījumā

R4121CW

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 3 stikla plaukti Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem

Izmēri (AxPxDz): 85 × 50 × 60 cm

A++ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A++ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 92 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 134 l Ÿ Trokšņa līmenis: 38 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 4 stikla plaukti Ÿ 2 plaukti durvīs Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ 1 plaukts piena produktiem Ÿ 1 olu plaukts (6×)

Izmēri (AxPxDz): 85 × 54 × 60 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A++ (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 2 Enerģijas patēriņš vienā gadā, pamatojoties uz standarta testiem. Reālais patēriņš ir atkarīgs no iekārtas novietojuma un no tā, kā tā tiek lietota. 1

77


Ledusskapji un saldētavas

JAUNUMS

RB4101AW

382874

Ledusskapis

354428

Ledusskapis

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 192 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 120 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 17 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 12 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 2 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 39 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

RB4092AW

Izmēri (AxPxDz): 103,5 × 54 × 58 cm

A++ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A++ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 139 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 103 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 17 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 12 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 2 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

376127

Ledusskapis

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 3 stikla plaukti Ÿ 4 plaukti durvīs Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ 2 plaukti piena produktiem Ÿ 2 olu paliktņi (6×) Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 1 saldēšanas paplāte

RB3091AW

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 3 stikla plaukti Ÿ 2 plaukti durvīs Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ 1 plaukts piena produktiem Ÿ 1 olu plaukts (6×) Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 1 saldēšanas paplāte

Izmēri (AxPxDz): 85 × 54 × 60 cm

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 184 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 101 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 17 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 12 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 2 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 2 stikla plaukti Ÿ 1 viegli izņemams stikla plaukts Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 saldēšanas paplāte

Izmēri (AxPxDz): 85 × 50 × 60 cm

JAUNUMS

RB4061AW

367180

Ledusskapis

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 118 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 88 l Ÿ Trokšņa līmenis: 38 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

412833

A++ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A++ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 235 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 222 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 85 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 18 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 8 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 42 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Digitālais temperatūras indikators ledusskapim Ÿ Digitālais temperatūras indikators saldētavai Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ LED displejs Ÿ Ritenīši aizmugurē Ÿ Gaismas signalizācija par pārāk augstu temperatūru saldētavā Ÿ Elektrības zuduma gadījumā visi iestatījumi tiks saglabāti

JAUNUMS

NRK6192JX

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Skaņas signalizācija atvērtu durvju gadījumā Ledusskapja nodalījums Ÿ IonAir – jonizētājs ledusskapī Ÿ AdaptCool – adaptīva intelektiskā sistēma Ÿ MultiFlow 360°: gaisa pūšana trīs dimensijās Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ ZeroZone Ÿ Olu/ledus grozs: 1 x 7 Ÿ SimpleSlide durvju plaukti ar regulējamu augstumu: 2 Ÿ 4 stikla plaukti Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ Siera un sviesta uzglabāšanas nodalījumu skaits: 1 Ÿ Ātrās sasaldēšanas kaste Ÿ Ātrā dzesēšana Ÿ CrispZone Ÿ Eco taupības režīms Saldētava Ÿ Automātiskā atsaldēšana No Frost Ÿ 3 Ÿ XtremeFreeze

Izmēri (AxPxDz): 185 × 60 × 64 cm

A++ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A++ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 235 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 221 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 85 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 18 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 42 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ IonAir – jonizētājs ledusskapī Ÿ AdaptCool – adaptīva intelektiskā sistēma Ÿ MultiFlow 360°: gaisa pūšana trīs dimensijās Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ FreshZone Ÿ Olu/ledus grozs: 1 x 7 Ÿ SimpleSlide durvju plaukti ar regulējamu augstumu: 2 Ÿ 4 stikla plaukti Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ Siera un sviesta uzglabāšanas nodalījumu skaits: 1 Ÿ CrispZone Saldētava Ÿ Automātiskā atsaldēšana - No Frost Ÿ 3

Izmēri (AxPxDz): 185 × 60 × 64 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A++ (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 2 Enerģijas patēriņš vienā gadā, pamatojoties uz standarta testiem. Reālais patēriņš ir atkarīgs no iekārtas novietojuma un no tā, kā tā tiek lietota. 1

419618

Ledusskapis/saldētava

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Manuālā atkausēšana Ÿ 1 stikla plaukts Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 1 olu plaukts (6×)

Izmēri (AxPxDz): 60,5 × 54 × 58 cm

78

NRK6192TW

Ledusskapis/saldētava

A+

Enerģijas patēriņa klase


Ledusskapji un saldētavas

JAUNUMS

NRK6192JW

412832

Ledusskapis/saldētava

NRK6191CW

419601

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ IonAir – jonizētājs ledusskapī Ÿ AdaptCool – adaptīva intelektiskā sistēma Ÿ MultiFlow 360°: gaisa pūšana trīs dimensijās Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ FreshZone Ÿ Olu/ledus grozs: 1 x 7 Ÿ SimpleSlide durvju plaukti ar regulējamu augstumu: 2 Ÿ 4 stikla plaukti Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ Siera un sviesta uzglabāšanas nodalījumu skaits: 1 Ÿ CrispZone Saldētava Ÿ Automātiskā atsaldēšana - No Frost Ÿ 3

Izmēri (AxPxDz): 185 × 60 × 64 cm

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 314 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 222 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 85 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 18 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 42 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

RK6201BX

444833

Ledusskapis/saldētava

Ledusskapis/saldētava

A++ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A++ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 235 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 221 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 85 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 18 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 42 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

JAUNUMS

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ IonAir – jonizētājs ledusskapī Ÿ MultiFlow 360°: gaisa pūšana trīs dimensijās Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ Olu/ledus grozs: 1 x 7 Ÿ SimpleSlide durvju plaukti ar regulējamu augstumu: 2 Ÿ 4 stikla plaukti Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ 1 olu plaukts (7×) Ÿ CrispZone Saldētava Ÿ Automātiskā atsaldēšana - No Frost Ÿ 3

Izmēri (AxPxDz): 185 × 60 × 64 cm

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 305 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 278 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 86 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 18 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 4 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ Dzesēšanas ventilators

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 5 stikla plaukti Ÿ 4 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 2 plaukti dārzeņiem Ÿ 1 olu plaukts (8×) Ÿ Ātrā dzesēšana Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 1 saldēšanas paplāte Ÿ 2 plastmasas atvilktnes saldētas pārtikas uzglabāšanai

Izmēri (AxPxDz): 200 × 60 × 64 cm

JAUNUMS

RK6201BW

444748

Ledusskapis/saldētava

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 305 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 278 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 86 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 18 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 4 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ Dzesēšanas ventilators

RK6192KX

419566

Ledusskapis/saldētava

A+

Izmēri (AxPxDz): 200 × 60 × 64 cm

A++ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A++ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 230 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 223 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 94 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 25 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 4,5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ Dzesēšanas ventilators Ÿ Elektrības zuduma gadījumā visi iestatījumi tiks saglabāti Ledusskapja nodalījums Ÿ IonAir – jonizētājs ledusskapī

JAUNUMS

RK6192KW

412830

Ledusskapis/saldētava

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 5 stikla plaukti Ÿ 4 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 2 plaukti dārzeņiem Ÿ 1 olu plaukts (8×) Ÿ Ātrā dzesēšana Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 1 saldēšanas paplāte Ÿ 2 plastmasas atvilktnes saldētas pārtikas uzglabāšanai

Enerģijas patēriņa klase

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ AdaptCool – adaptīva intelektiskā sistēma Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ FreshZone Ÿ Olu/ledus grozs: 1 x 7 Ÿ SimpleSlide durvju plaukti ar regulējamu augstumu: 2 Ÿ 4 stikla plaukti Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ Siera un sviesta uzglabāšanas nodalījumu skaits: 1 Ÿ CrispZone Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ FrostLess – mazāka ledus veidošanās saldētavā Ÿ 1 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ 2 plastmasas atvilktnes saldētas pārtikas uzglabāšanai

Izmēri (AxPxDz): 185 × 60 × 64 cm

A++ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A++ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 230 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 223 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 94 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 25 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 4,5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ Dzesēšanas ventilators Ÿ Elektrības zuduma gadījumā visi iestatījumi tiks saglabāti Ledusskapja nodalījums Ÿ IonAir – jonizētājs ledusskapī

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ AdaptCool – adaptīva intelektiskā sistēma Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ FreshZone Ÿ Olu/ledus grozs: 1 x 7 Ÿ SimpleSlide durvju plaukti ar regulējamu augstumu: 2 Ÿ 4 stikla plaukti Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ Siera un sviesta uzglabāšanas nodalījumu skaits: 1 Ÿ CrispZone Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ FrostLess – mazāka ledus veidošanās saldētavā Ÿ 1 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ 2 plastmasas atvilktnes saldētas pārtikas uzglabāšanai

Izmēri (AxPxDz): 185 × 60 × 64 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A++ (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 2 Enerģijas patēriņš vienā gadā, pamatojoties uz standarta testiem. Reālais patēriņš ir atkarīgs no iekārtas novietojuma un no tā, kā tā tiek lietota. 1

79


Ledusskapji un saldētavas

JAUNUMS

RK6193WX

420800

Ledusskapis/saldētava

JAUNUMS

RK6193EW

420831

Ledusskapis/saldētava

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ Olu/ledus grozs: 1 x 7 Ÿ SimpleSlide durvju plaukti ar regulējamu augstumu: 2 Ÿ 4 stikla plaukti Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ CrispZone Ÿ FreshZone Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ FrostLess – mazāka ledus veidošanās saldētavā Ÿ 1 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ 2 plastmasas atvilktnes saldētas pārtikas uzglabāšanai

Izmēri (AxPxDz): 185 × 60 × 64 cm

444921

Ledusskapis/saldētava

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A++ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 205 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 232 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 53 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 20 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 2,5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 42 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ Olu/ledus grozs: 1 x 7 Ÿ SimpleSlide durvju plaukti ar regulējamu augstumu: 2 Ÿ 4 stikla plaukti Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ CrispZone Ÿ FreshZone Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ FrostLess – mazāka ledus veidošanās saldētavā Ÿ 1 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ 2 plastmasas atvilktnes saldētas pārtikas uzglabāšanai

444902

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 309 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 225 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 96 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 25 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 4,5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ Olu/ledus grozs: 1 x 7 Ÿ SimpleSlide durvju plaukti ar regulējamu augstumu: 2 Ÿ 4 stikla plaukti Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ CrispZone Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ FrostLess – mazāka ledus veidošanās saldētavā Ÿ 1 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ 2 plastmasas atvilktnes saldētas pārtikas uzglabāšanai

RK4181AX

354886

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 4 stikla plaukti Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 2 plaukti dārzeņiem Ÿ 1 olu plaukts (8×) Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 1 plastmasas atvilktne sasaldētas pārtikas uzglabāšanai

Izmēri (AxPxDz): 162 × 60 × 64 cm

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 278 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 223 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 61 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 15 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 1 stikla plaukts Ÿ 2 ledusskapja plaukti: stikls – noņemams Ÿ 1 dalāms plaukts Ÿ 5 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 2 plaukti dārzeņiem Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 2 plastmasas atvilktnes saldētas pārtikas uzglabāšanai

Izmēri (AxPxDz): 179,5 × 54 × 60 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A++ (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 2 Enerģijas patēriņš vienā gadā, pamatojoties uz standarta testiem. Reālais patēriņš ir atkarīgs no iekārtas novietojuma un no tā, kā tā tiek lietota. 1

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapis/saldētava

A++ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A++ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 205 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 232 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 53 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 20 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 2,5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 42 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

A+

Izmēri (AxPxDz): 185 × 60 × 64 cm

RK61620W

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 4 stikla plaukti Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 2 plaukti dārzeņiem Ÿ 1 olu plaukts (8×) Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 1 plastmasas atvilktne sasaldētas pārtikas uzglabāšanai

Izmēri (AxPxDz): 162 × 60 × 64 cm

80

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+++ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 229,9 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 225 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 96 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 25 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 5,5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

Ledusskapis/saldētava

A++

419477

A+++ Enerģijas patēriņa klase

Izmēri (AxPxDz): 185 × 60 × 64 cm

RK61620X

RK6191AW

Ledusskapis/saldētava

A+++ Enerģijas patēriņa klase Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+++ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 229,9 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 225 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 96 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 25 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 5,5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

JAUNUMS


Ledusskapji un saldētavas

RK4181AW

328776

Ledusskapis/saldētava

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 1 stikla plaukts Ÿ 2 ledusskapja plaukti: stikls – noņemams Ÿ 1 dalāms plaukts Ÿ 5 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 2 plaukti dārzeņiem Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 2 plastmasas atvilktnes saldētas pārtikas uzglabāšanai

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 222 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 164 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 45 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 14 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 9 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 39 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

367194

Ledusskapis/saldētava

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 4 stikla plaukti Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 2 plaukti dārzeņiem Ÿ 1 plaukts piena produktiem Ÿ 2 olu paliktņi (6×) Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 1 plastmasas atvilktne sasaldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ Ātrās sasaldēšanas režīms

RF3111AW

373978

Izmēri (AxPxDz): 123 × 54 × 58 cm

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 213 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 134 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 36 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 14 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 2,5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 241 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 183 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 49 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 16 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 2,5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 41 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 3 stikla plaukti Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 2 plaukti dārzeņiem Ÿ 1 olu plaukts (6×) Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 1 metāla restīšu plaukts Ÿ 1 saldēšanas paplāte Ÿ Ātrās sasaldēšanas režīms

FN6181OX

418852

Saldētava

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 4 stikla plaukti Ÿ 5 plaukti durvīs Ÿ 2 plaukti dārzeņiem Ÿ 2 plaukti piena produktiem Ÿ 2 olu paliktņi (6×) Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 1 metāla restīšu plaukts Ÿ 1 saldēšanas paplāte Ÿ Ātrās sasaldēšanas režīms

A+

Izmēri (AxPxDz): 144 × 54 × 56,5 cm

Ledusskapis/saldētava

A+

367196

Enerģijas patēriņa klase

Izmēri (AxPxDz): 146,1 × 54 × 60 cm

RF4121AW

RF4141AW

Ledusskapis/saldētava

Enerģijas patēriņa klase

Izmēri (AxPxDz): 179,5 × 54 × 60 cm

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 226 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 145 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 48 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 16 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 2,5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

388587

Ledusskapis/saldētava

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 278 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 223 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 61 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 15 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu

RK4151AW

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 4 stikla plaukti Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 metāla restīšu plaukts Ÿ 1 saldēšanas paplāte

Izmēri (AxPxDz): 113 × 50 × 60 cm

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 297 kWh Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 217 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 15 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 18 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 42 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ LED displejs Ÿ Ritenīši aizmugurē Ÿ Dzesēšanas ventilators Ÿ Gaismas signalizācija par pārāk augstu temperatūru saldētavā

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Izgaismota saldētavas nodalījuma iekšpuse: Standarta apgaismojums pie griestiem Ÿ Viegli atverams Ledusskapja nodalījums Ÿ Eco taupības režīms Saldētava Ÿ Automātiskā atsaldēšana - No Frost Ÿ Izņemama atvilktne Big’n’Freeze Ÿ 1 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 1 saldēšanas paplāte Ÿ 6 plastmasas atvilktnes sasaldētas pārtikas uzglabāšanai

Izmēri (AxPxDz): 180 × 60 × 64 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A++ (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 2 Enerģijas patēriņš vienā gadā, pamatojoties uz standarta testiem. Reālais patēriņš ir atkarīgs no iekārtas novietojuma un no tā, kā tā tiek lietota. 1

81


Ledusskapji un saldētavas

FN6181OW

415896

Saldētava

Ÿ Izgaismota saldētavas nodalījuma iekšpuse: Standarta apgaismojums pie griestiem Ÿ Viegli atverams Ledusskapja nodalījums Ÿ Eco taupības režīms Saldētava Ÿ Automātiskā atsaldēšana - No Frost Ÿ Izņemama atvilktne Big’n’Freeze Ÿ 1 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 1 saldēšanas paplāte Ÿ 6 plastmasas atvilktnes sasaldētas pārtikas uzglabāšanai

367198

Saldētava

Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 2 saldēšanas paplātes Ÿ 6 plastmasas atvilktnes sasaldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ Aukstuma akumulatori: 2

FH401IW

390415

Izmēri (AxPxDz): 60,5 × 54 × 58 cm

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 329 kWh Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 380 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 38 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 26 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 43 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Digitālais temperatūras indikators saldētavai Ÿ LED displejs Ÿ Gaismas signalizācija par pārāk augstu temperatūru saldētavā Ÿ Izgaismota saldētavas nodalījuma iekšpuse: Standarta apgaismojums pie griestiem

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 264 kWh Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 206 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 21 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 18 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ Gaismas signalizācija par pārāk augstu temperatūru saldētavā

Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 1 saldēšanas paplāte Ÿ 5 atvilktnes

FH331IW

390390

Enerģijas patēriņa klase

Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 2 sasaldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījums

Izmēri (AxPxDz): 85 × 130 × 70 cm

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 289 kWh Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 307 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 35 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 19 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 42 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Digitālais temperatūras indikators saldētavai Ÿ LED displejs Ÿ Gaismas signalizācija par pārāk augstu temperatūru saldētavā Ÿ Izgaismota saldētavas nodalījuma iekšpuse: Standarta apgaismojums pie griestiem

Enerģijas patēriņa klase

Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 2 sasaldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījums

Izmēri (AxPxDz): 85 × 110 × 70 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A++ (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 2 Enerģijas patēriņš vienā gadā, pamatojoties uz standarta testiem. Reālais patēriņš ir atkarīgs no iekārtas novietojuma un no tā, kā tā tiek lietota. 1

Enerģijas patēriņa klase

Krūškurvja saldētava

Enerģijas patēriņa klase

Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 sasaldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījums Ÿ 1 sasaldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījums Ÿ Ātrās sasaldēšanas režīms

A+

Izmēri (AxPxDz): 145 × 60 × 64 cm

Krūškurvja saldētava

A+

444755

Enerģijas patēriņa klase

Izmēri (AxPxDz): 180 × 60 × 64 cm

F4061AW

82

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 297 kWh Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 261 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 28 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 25 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 42 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ Gaismas signalizācija par pārāk augstu temperatūru saldētavā

F6151AW Saldētava

Enerģijas patēriņa klase

Izmēri (AxPxDz): 180 × 60 × 64 cm

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 167 kWh Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 53 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 16 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 4 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 41 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ Gaismas signalizācija par pārāk augstu temperatūru saldētavā

444867

Saldētava

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 297 kWh Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 217 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 15 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 18 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 42 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ LED displejs Ÿ Ritenīši aizmugurē Ÿ Dzesēšanas ventilators Ÿ Gaismas signalizācija par pārāk augstu temperatūru saldētavā

F6181AW


Ledusskapji un saldētavas

FH211IW

390385

Krūškurvja saldētava Enerģijas patēriņa klase

Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 sasaldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījums

Izmēri (AxPxDz): 85 × 80 × 70 cm

325567

Integrējamais ledusskapis

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 1 stikla plaukts Ÿ 4 ledusskapja plaukti: stikls – noņemams Ÿ 1 dalāms plaukts Ÿ 6 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 2 plaukti dārzeņiem Ÿ CrispZone

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 1 stikla plaukts Ÿ 3 ledusskapja plaukti: stikls – noņemams Ÿ 1 dalāms plaukts Ÿ 4 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ 1 olu plaukts (12×) Ÿ Ātrā dzesēšana Ÿ Eco taupības režīms

325549

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 293 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 202 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 60 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 13 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 3 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 42 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 139 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 217 l Ÿ Trokšņa līmenis: 41 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ LED displejs Ÿ Skaņas signalizācija atvērtu durvju gadījumā Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 1 stikla plaukts Ÿ 3 ledusskapja plaukti: stikls – noņemams Ÿ 1 dalāms plaukts Ÿ 4 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ 1 olu plaukts (12×) Ÿ Ātrā dzesēšana Ÿ Eco taupības režīms

RKI4181AW

325467

Integrējamais ledusskapis/saldētava Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 5 stikla plaukti Ÿ 2 ledusskapja plaukti: stikls – noņemams Ÿ 2 slaidu stikla plaukti Ÿ 3 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 2 plaukti dārzeņiem Ÿ 1 plaukts piena produktiem Ÿ 1 olu plaukts (12×) Ÿ Eco taupības režīms Saldētava Ÿ Automātiskā atsaldēšana - No Frost Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 1 saldēšanas paplāte Ÿ 2 plastmasas atvilktnes saldētas pārtikas uzglabāšanai

Izmēri (AxPxDz): 177,5 × 54 × 54,5 cm

A+

Izmēri (AxPxDz): 122,5 × 54 × 54,5 cm

NRKI4181CW

Enerģijas patēriņa klase

325568

Enerģijas patēriņa klase

Integrējamais ledusskapis/saldētava

A+

Izmēri (AxPxDz): 122,5 × 54 × 54,5 cm

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 151 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 326 l Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

RI5121CW

Integrējamais ledusskapis

Izmēri (AxPxDz): 177,5 × 54 × 54,5 cm

RI4121CW

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 139 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 217 l Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ LED displejs Ÿ Skaņas signalizācija atvērtu durvju gadījumā Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

325562

Integrējamais ledusskapis

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 231 kWh Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 198 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 34 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 14 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 41 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Digitālais temperatūras indikators saldētavai Ÿ LED displejs Ÿ Gaismas signalizācija par pārāk augstu temperatūru saldētavā Ÿ Izgaismota saldētavas nodalījuma iekšpuse: Standarta apgaismojums pie griestiem

RI4181AW

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 307 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 223 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 61 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 15 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 5 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Mehāniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 1 stikla plaukts Ÿ 2 ledusskapja plaukti: stikls – noņemams Ÿ 1 dalāms plaukts Ÿ 4 plaukti durvīs Ÿ 1 plaukts pudelēm Ÿ 2 plaukti dārzeņiem Ÿ 1 plaukts piena produktiem Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 plastmasas atvilktne saldētas pārtikas uzglabāšanai Ÿ 1 ledus veidne Ÿ 2 plastmasas atvilktnes saldētas pārtikas uzglabāšanai

Izmēri (AxPxDz): 177,5 × 54 × 54,5 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A++ (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 2 Enerģijas patēriņš vienā gadā, pamatojoties uz standarta testiem. Reālais patēriņš ir atkarīgs no iekārtas novietojuma un no tā, kā tā tiek lietota. 1

83


Ledusskapji un saldētavas

RBI4121CW

325582

Integrējamais ledusskapis

A+ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 232 kWh Ÿ Ledusskapja neto ietilpība: 183 l Ÿ Saldētavas neto ietilpība: 17 l Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības: 12 h Ÿ Sasaldēšanas jauda: 2 kg/24h Ÿ Trokšņa līmenis: 40 dB(A) Ÿ Kompresoru skaits: 1 Ÿ Elektroniskā vadība Ÿ Durvju atvēršana: iespēja mainīt durvju atvēršanas virzienu Ÿ LED displejs Ÿ Skaņas signalizācija atvērtu durvju gadījumā Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

1

84

2

403303

MK100S-L4T-1

403301

Enerģijas patēriņa klase

Ledusskapja nodalījums Ÿ Automātiskā atkausēšana Ÿ 1 stikla plaukts Ÿ 2 ledusskapja plaukti: stikls – noņemams Ÿ 1 dalāms plaukts Ÿ 4 plaukti durvīs Ÿ 1 atvilktne dārzeņiem Ÿ 1 olu plaukts (12×) Ÿ Eco taupības režīms Saldētava Ÿ Ar rokas vadību kontrolēta atkausēšana Ÿ 1 ledus veidne

Izmēri (AxPxDz): 122,5 × 54 × 54,5 cm

MK100S-R4T-1

Ēdiena gatavošanas zona Ÿ 2 ātrie sildriņķi Ÿ Priekšējā sildriņķa karsēšanas jauda: 1500 W maks. Ÿ Priekšējā sildriņķa tips: ātrā vārīšanas zona Ÿ Priekšā: 145 mm Ÿ Aizmugurējā sildriņķa karsēšanas jauda: 2000 W maks. Ÿ Aizmugurējā sildriņķa tips: ātrā vārīšanas zona Ÿ Aizmugurē: 180 mm Ÿ Nomināla jauda: 3500 W maks. Ÿ Gatavošanas elementa nominālais drošinātāja strāvas stiprums: 16 A+

Ledusskapis Ÿ Ledusskapi var iegādāties atsevišķi: RB3138MKR - 274389 Ÿ Konstrukcijas tips: Atsevišķi stāvošs Ledusskapja funkcijas Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ 1 kompresoru Ÿ Klimata klase: subtropiskā (no +18 °C līdz +38 °C) Ÿ Klimata klase: normāla (no +16 °C līdz +32 °C) Ledusskapja spodrība Ÿ Izmantojamais tilpums: 118 l Ÿ Neto ietilpība: 121 l Tehniskā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase: A Ÿ Nominālā slodze: 70 W maks. Ÿ Pieslēguma jauda: 230 V Ÿ Nominālais drošinātāja strāvas stiprums: 10 A+

Izmēri (AxPxDz): 87,5 × 100 × 60 cm

Ēdiena gatavošanas zona Ÿ 2 ātrie sildriņķi Ÿ Priekšējā sildriņķa karsēšanas jauda: 1500 W maks. Ÿ Priekšējā sildriņķa tips: ātrā vārīšanas zona Ÿ Priekšā: 145 mm Ÿ Aizmugurējā sildriņķa karsēšanas jauda: 2000 W maks. Ÿ Aizmugurējā sildriņķa tips: ātrā vārīšanas zona Ÿ Aizmugurē: 180 mm Ÿ Nomināla jauda: 3500 W maks. Ÿ Gatavošanas elementa nominālais drošinātāja strāvas stiprums: 16 A+

Ledusskapis Ÿ Ledusskapi var iegādāties atsevišķi: RB3138MKL - 274388 Ÿ Konstrukcijas tips: Atsevišķi stāvošs Ledusskapja funkcijas Ÿ Zvaigžņu skaits: 4 Ÿ 1 kompresoru Ÿ Klimata klase: subtropiskā (no +18 °C līdz +38 °C) Ÿ Klimata klase: normāla (no +16 °C līdz +32 °C) Ledusskapja spodrība Ÿ Izmantojamais tilpums: 118 l Ÿ Neto ietilpība: 121 l Tehniskā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase: A Ÿ Nominālā slodze: 70 W maks. Ÿ Pieslēguma jauda: 230 V Ÿ Nominālais drošinātāja strāvas stiprums: 10 A+

Izmēri (AxPxDz): 87,5 × 100 × 60 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A++ (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). Enerģijas patēriņš vienā gadā, pamatojoties uz standarta testiem. Reālais patēriņš ir atkarīgs no iekārtas novietojuma un no tā, kā tā tiek lietota.


Trauku mazgājamās mašīnas

EFEKTIVITĀTE, LAI PANĀKTU TRAUKU MIRDZUMU

Optimāls ūdens patēriņš un augsta energoefektivitāte ir tas, kas izceļ mūsu trauku mazgājamās mašīnas. Ērtas uz lietotāju orientētas programmas un funkcijas uzlabo iespēju mazgāt traukus, palielinot ietilpību līdz pat 14 trauku komplektiem. Novatoriskā nerūsējošā tērauda iekšpuse sniedz augstu elastību trauku izkārtošanā. • • • •

Augsta energoefektivitāte: A+. Optimāli mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti: AA klase. Ērtas trauku mazgāšanas programmas. Liela ietilpība un daudzveidīgs piedāvājums.

85


Trauku mazgājamās mašīnas

TRAUKU MAZGĀŠANAS EFEKTIVITĀTE

Automātiska programmu izvēle

Higiēnas programma

QuickIntensive – īsā, intensīvā programma

Izsmalcinātākie modeļi piedāvā

Higiēnas programma sevī ietver papildu

Intensīvā programma optimizē visus

automātisku programmu, kas dod iespēju

skalošanas ciklu, kam seko pagarinātā

trauku mazgāšanas cikla posmus,

mazgāt traukus divos temperatūru

mazgāšana ar karstu ūdeni (70 °C), kas

lai ievērojami samazinātu kopējo

diapazonos (viesībām paredzētos stikla

rada sterilizējošu iedarbību. Higiēnas

mazgāšanas ilgumu. Gaid ītie rezultāti tiek

traukus vai smalku porcelānu zemākā

programma likvidēs līdz pat 99,9 %

sasniegti pat tad, ja trauku mazgājamā

temperatūrā un mazāk trauslus traukus

baktēriju. Tā ir īpaši izstrādāta ģimenēm

mašīna ir pilnībā noslogota, – trauki tiek

– augstākā). Sensori pastāvīgi kontrolē

ar maziem bērniem, kur nepieciešams

nomazgāti ātrāk ar nemainīgi lieliskiem

ūdens stāvokli trauku mazgājamajā mašīnā,

nodrošināt augstu higiēnas līmeni bērnu

rezultātiem.

nosakot tā tīrības līmeni un attiecīgi

traukiem un pudelītēm.

pielāgojot mašīnas darbību, lai nodrošinātu ideāli tīrus traukus un saglabātu optimālu ūdens, elektroenerģijas un laika patēriņu.

Programmu tabula TRAUKU MAZGĀŠANAS

TRAUKU VEIDS

TEMPERATŪRA

MĒRCĒŠANA

Katli un pannas tiek sagatavoti mazgāšanai

Priekšmazgāšana aukstā

DELICATE WASH

Mazliet netīri un trausli trauki

Mazgāšana 45 °C temperatūrā

AUTO 60-70 IFC/DIN

Vidēji netīri trauki, tostarp ar sakaltušām ēdiena atliekām

Mazgāšana 60-70 °C

PROGRAMMA

ūdenī

temperatūrā BIO

Vidēji netīri trauki

Mazgāšana 50 °C temperatūrā

SUPER

Ļoti netīri katli un pannas, tostarp ar sakaltušām ēdiena

Mazgāšana 70 °C temperatūrā

atliekām QUICK DELICATE WASH

Mazliet netīri un trausli trauki

QUICK BIO

Vidēji netīri trauki

Mazgāšana 45 °C temperatūrā

QUICK NORMAL

Vidēji netīri trauki, tostarp ar sakaltušām ēdiena atliekām

Mazgāšana 70 °C temperatūrā

QUICK SUPER

Ļoti netīri katli un pannas, tostarp ar sakaltušām ēdiena

Mazgāšana 70 °C temperatūrā

atliekām

86

Mazgāšana 50 °C temperatūrā


Trauku mazgājamās mašīnas

3 in 1

SpeedWash funkcija

Atliktā palaišana

Vienkārši aktivizējot “3 in 1” (“Trīs vienā”)

Kad jāmazgā mazliet netīri trauki,

Dažos Gorenje trauku mazgājamo mašīnu

funkciju, jūsu trauku mazgājamā mašīna

attiecīgās programmas mazgāšanas

modeļos ir iebūvēta arī Delay Start

automātiski noteiks, kādu mazgāšanas

laiku var samazināt uz pusi, vienkārši

funkcija, kas efektīvi ļauj atlikt trauku

līdzekļa veidu izmantojat.

nospiežot SpeedWash pogu. Šī funkcija

mazgāšanu uz laiku līdz 24 stundām. Šī

Ja izmantojat tableti, trauku mazgājamā

automātiski noregulēs temperatūru un

funkcija dod iespēju ietaupīt papildus,

mašīna pielāgos mazgāšanas ciklu,

ūdens daudzumu, lai iespējami īsākā

ļaujot jums pieskaņot trauku mazgāšanas

izlaižot skalošanas līdzekļa lietošanu,

laikā nodrošinātu optimālus tīrīšanas

laiku tai diennakts daļai, kurā tiek

kas padara šo funkciju īpaši ērtu. Ja

un žāvēšanas rezultātus. Tā ir pieejama

piemērots pazemināts elektroenerģijas

izmantojat pulverveida vai gēlveida

kopā ar programmām Super, Auto, Bio un

tarifs.

mazgāšanas līdzekli, skalošanas līdzeklis

Delicate.

tiks lietots, tādējādi ļaujot panākt optimālus trauku mazgāšanas rezultātus un perfektu mirdzumu.

AquaStop pretpārplūdes sistēma

Ekonomisks ūdens patēriņš

AquaStop drošības sistēma

Gorenje trauku mazgājamās mašīnas

ļauj droši atstāt trauku mazgājamo

izceļas arī ar ļoti zemu ūdens patēriņu.

mašīnu darbojamies naktī, kā arī

Izmantojot līdz pat 41 % mazāk ūdens,

jūsu prombūtnes laikā. Noplūdes

šīs mašīnas ļaus jums aktīvi ņemt dalību

vai pārplūšanas gad ījumā AquaStop

dabas resursu atbildīgā izmantošanā.

automātiski atslēdz ūdens padevi,

Labākie modeļi izmantos tikai 9 litrus

kamēr sūknis izsūknē atlikušo ūdeni no

ūdens.

trauku mazgājamās mašīnas rezervuāra. AquaStop funkcionalitāte pilnībā

* attiecas uz Eco programmu.

saglabājas visā iekārtas darba mūža laikā.

Tīrā ūdens sensors Ūdens kvalitātes sensors kontrolē ūdens tīrību, līdz tas tiek pilnībā attīrīts. Tā rezultātā ievērojami samazinās ūdens patēriņš, mazgājot mazliet netīrus traukus. Vienlaikus pastāvīgi tiek nodrošināti ideāli tīrīšanas rezultāti.

87


Trauku mazgājamās mašīnas

PIELĀGOTĀ IEKŠPUSE

SpaceDelux – ārkārtīgi ietilpīgs Ērts trešais grozs palielina trauku mazgājamās mašīnas ietilpību līdz 14 trauku komplektiem. Tajā var ērti salikt galda piederumus, kā arī atsevišķi novietot garākus galda piederumus un kafijas tases. Tāds izkārtojums nodrošina labākus mazgāšanas rezultātus, ļoti vienkāršu lietošanu un optimālu mazgāšanas zonas izmantošanu.

Nerūsošā tērauda iekšpuse Trauku mazgājamās mašīna iekšpuse ir izgatavota no nerūsošā tērauda, kas nodrošina tai ilgu mūžu un vieglu tīrīšanu.

Gari ēdiena gatavošanas piederumi

MultiClack sistēma

Gorenje modeļi piedāvā parocīgu augšējā

Ērts risinājums lielāku katlu, pannu, šķīvju

Gan augšējo, gan apakšējo grozu var

groza atloku, kas paredzēts garu ēdiena

un glāžu mazgāšanai! Gorenje trauku

pielāgot tā, lai tas atbilstu jūsu trauku

gatavošanas piederumu turēšanai. Tas

mazgājamās mašīnas piedāvā izcilu

formai. Plauktus zemākajā grozā var

ļauj optimizēt mazgājamo piederumu

trīslīmeņu grozu augstuma regulēšanas

salocīt, lai atbrīvotu vietu lielākiem

daudzumu un nodrošina piederumu

sistēmu. Pacelt grozus tad, kad tas

piederumiem. Augšējo grozu var pacelt

drošu novietošanu, neļaujot tiem trauku

nepieciešams, tagad ir vēl vienkāršāk,

uz augšu, lai mašīnā varētu ievietot ļoti

mazgāšanas cikla laikā nokļūt trauku

jo augstuma regulēšanas mehānisms ir

liela izmēra šķīvjus. Glāžu turētājs augšējā

mazgājamās mašīnas apakšdaļā.

uzstādīts uz abām groza malām. MultiClack

grozā ir īpaši paredzēts trauslām glāzēm

sistēma nodrošina lielāku elastību trauku

ar kājiņu.

mazgāšanā.

88


Trauku mazgājamās mašīnas

388466

PRIEKŠROCĪBAS, KAM IR NOZĪME A+ enerģijas patēriņa klase

Tīra ūdens sensors – uzrauga ūdens kvalitāti

Ūdens patēriņš

AquaStop – pretapplūšanas sistēma

Automātiskā programma Higiēnas programma QuickIntensive – īsā, intensīvā programma Speedwash – atlasītās programmas tiek izpildītas uz pusi īsākā laikā MultiClack – elastīga grozu sistēma Ekoprogramma – mazgāšana 50 oC

14

TotalAquaStop – pretapplūšanas sistēma ar sensoru Standarta vietas iestatījumu skaits Trīs vienā – automātiska mazgājamā līdzekļa atpazīšana Super Silent+ – klusa darbība StartDelay – trauku mazgāšanas programmas palaides aiztures funkcija 3 grozs

12 GU62250X

388466

Iebūvējamā trauku mazgājamā mašīna

A+

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Normālā programma Ÿ Enerģijas patēriņš - normāla programma4: 0,97 kWh Ÿ Mazgāšanas klase3: A Ÿ Žāvēšanas klase3: A Ÿ Standarta komplektu skaits: 12 Ÿ Ūdens patēriņš: 12 l Ÿ Normāla mazgāšanās cikla ilgums: 160 min Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 273 kWh Ÿ Vidējais ūdens patēriņš gadā2: 3360 l Ÿ Trokšņa līmenis: 49 dB(A) Vispārējā informācija Ÿ Mazgāšanas temperatūra(s): 40, 45, 50, 65 °C Ÿ Izsmidzinātāji: 2 Ÿ Programmu skaits: 4 Ÿ QuickIntensive Ÿ Sāls indikators Ÿ Skalojamā līdzekļa indi-

A

Mazgāšanas klase

A

Žāvēšanas klase

kators Ÿ Atlikušā laika indikators Ÿ Atliktā starta iestatīšana Ÿ Vizuālais un skaņas ziņojums par pabeigtu mazgāšanas procesu Ÿ Iekšējais slānis no nerūsējošā tērauda Ÿ Paslēpts sildelements Ÿ Automātiskais skalojamā līdzekļa dozators, lai nodrošinātu labākus Ÿ mazgāšanas rezultātus Ÿ Servisa diagnostika Ÿ Daļēja pretpārplūdes aizsardzība Ÿ Bērnu aizsardzība Ÿ Regulējams augšējais grozs Ÿ Regulējamas priekšējās kājas Ÿ Iestatāmais augstums: 50 mm

Izmēri (AxPxDz): 80 × 59,6 × 59,8 cm

89


Trauku mazgājamās mašīnas

12

10

GU62250W

388465

Iebūvējamā trauku mazgājamā mašīna

A+

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Enerģijas patēriņa klase : A+ Normālā programma Ÿ Enerģijas patēriņš - normāla programma4: 0,97 kWh Ÿ Mazgāšanas klase3: A Ÿ Žāvēšanas klase3: A Ÿ Standarta komplektu skaits: 12 Ÿ Ūdens patēriņš: 12 l Ÿ Normāla mazgāšanās cikla ilgums: 160 min Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 273 kWh Ÿ Vidējais ūdens patēriņš gadā2: 3360 l Ÿ Trokšņa līmenis: 49 dB(A) Vispārējā informācija Ÿ Mazgāšanas temperatūra(s): 40, 45, 50, 65 °C Ÿ Izsmidzinātāji: 2 Ÿ Programmu skaits: 4 Ÿ QuickIntensive Ÿ Sāls indikators Ÿ Skalojamā līdzekļa indi1

A

Mazgāšanas klase

12

GV53223

290138

Integrējamā trauku mazgājamā mašīna

A

Žāvēšanas klase

kators Ÿ Atlikušā laika indikators Ÿ Atliktā starta iestatīšana Ÿ Vizuālais un skaņas ziņojums par pabeigtu mazgāšanas procesu Ÿ Iekšējais slānis no nerūsējošā tērauda Ÿ Paslēpts sildelements Ÿ Automātiskais skalojamā līdzekļa dozators, lai nodrošinātu labākus mazgāšanas rezultātus Ÿ Servisa diagnostika Ÿ Daļēja pretpārplūdes aizsardzība Ÿ Bērnu aizsardzība Ÿ Regulējamas priekšējās kājas Ÿ Iestatāmais augstums: 50 mm

A

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Enerģijas patēriņa klase : A Normālā programma Ÿ Enerģijas patēriņš - normāla programma4: 0,93 kWh Ÿ Mazgāšanas klase3: A Ÿ Žāvēšanas klase3: A Ÿ Standarta komplektu skaits: 10 Ÿ Ūdens patēriņš: 11 l Ÿ Normāla mazgāšanās cikla ilgums: 125 min Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 266 kWh Ÿ Vidējais ūdens patēriņš gadā2: 3080 l Ÿ Trokšņa līmenis: 48 dB(A) Vispārējā informācija Ÿ Mazgāšanas temperatūra(s): 45, 55, 65, 70 °C Ÿ Izsmidzinātāji: 3 Ÿ Programmu skaits: 5 Ÿ QuickIntensive Ÿ Mērcēšanas programma Ÿ Sāls indikators Ÿ Skalojamā līdzekļa indi1

A

Mazgāšanas klase

271883

Integrējamā trauku mazgājamā mašīna

A

Žāvēšanas klase

kators Ÿ Atliktā starta iestatīšana Ÿ Vizuālais un skaņas ziņojums par pabeigtu mazgāšanas procesu Ÿ Iekšējais slānis no nerūsējošā tērauda Ÿ Paslēpts sildelements Ÿ Automātiskais skalojamā līdzekļa dozators, lai nodrošinātu labākus mazgāšanas rezultātus Ÿ Servisa diagnostika Ÿ Pilnīgā pretpārplūdes aizsardzība (Total Aqua Stop) Ÿ Regulējams augšējais grozs Ÿ Regulējamas priekšējās kājas Ÿ Iestatāmais augstums: 50 mm Ÿ Trauku mašīna tiek piegādāta bez priekšējā dekoratīvā paneļa Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Izmēri (AxPxDz): 81,8 × 44,8 × 54,5 cm

Izmēri (AxPxDz): 80 × 59,6 × 59,8 cm

GV61124

A+

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Enerģijas patēriņa klase : A+ Normālā programma Ÿ Enerģijas patēriņš - normāla programma4: 1,01 kWh Ÿ Mazgāšanas klase3: A Ÿ Žāvēšanas klase3: A Ÿ Standarta komplektu skaits: 12 Ÿ Ūdens patēriņš: 12 l Ÿ Normāla mazgāšanās cikla ilgums: 150 min Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 289 kWh Ÿ Vidējais ūdens patēriņš gadā2: 3360 l Ÿ Trokšņa līmenis: 50 dB(A) Vispārējā informācija Ÿ Mazgāšanas temperatūra(s): 45, 55, 65, 70 °C Ÿ Izsmidzinātāji: 2 Ÿ Programmu skaits: 5 Ÿ Mērcēšanas programma Ÿ Jutīgā Ÿ Super programma 1

A

Mazgāšanas klase

A

Žāvēšanas klase

Ÿ BIO programma Ÿ Vizuālais un skaņas ziņojums par pabeigtu mazgāšanas procesu Ÿ Iekšējais slānis no nerūsējošā tērauda Ÿ Paslēpts sildelements Ÿ Automātiskais skalojamā līdzekļa dozators, lai nodrošinātu labākus mazgāšanas rezultātus Ÿ Servisa diagnostika Ÿ Daļēja pretpārplūdes aizsardzība Ÿ Regulējams augšējais grozs Ÿ Iestatāmais augstums: 50 mm Ÿ Trauku mašīna tiek piegādāta bez priekšējā dekoratīvā paneļa Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Izmēri (AxPxDz): 81,8 × 59,8 × 54,5 cm

13 14

GV63324X

275590

Iebūvējamā trauku mazgājamā mašīna

A+

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Normālā programma Ÿ Enerģijas patēriņš - normāla programma4: 1,03 kWh Ÿ Mazgāšanas klase3: A Ÿ Žāvēšanas klase3: A Ÿ Standarta komplektu skaits: 13 Ÿ Ūdens patēriņš: 9 l Ÿ Normāla mazgāšanās cikla ilgums: 180 min Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 294 kWh Ÿ Vidējais ūdens patēriņš gadā2: 2660 l Ÿ Trokšņa līmenis: 47 dB(A) Vispārējā informācija Ÿ Mazgāšanas temperatūra(s): 38, 45, 55, 65, 70 °C Ÿ Izsmidzinātāji: 3 Ÿ Programmu skaits: 10 Ÿ QuickIntensive Ÿ Higiēnas programma Ÿ Mērcēšanas programma Ÿ Jutīgā Ÿ Super programma Ÿ BIO programma

A

Mazgāšanas klase

A

Žāvēšanas klase

A+

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Normālā programma Ÿ Enerģijas patēriņš - normāla programma4: 1,04 kWh Ÿ Mazgāšanas klase3: A Ÿ Žāvēšanas klase3: A Ÿ Standarta komplektu skaits: 14 Ÿ Ūdens patēriņš: 9 l Ÿ Normāla mazgāšanās cikla ilgums: 180 min Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 297 kWh Ÿ Vidējais ūdens patēriņš gadā2: 2520 l Ÿ Trokšņa līmenis: 44 dB(A) Vispārējā informācija Ÿ Mazgāšanas temperatūra(s): 38, 45, 55, 65, 70 °C Ÿ Izsmidzinātāji: 3 Ÿ Programmu skaits: 9 Ÿ QuickIntensive Ÿ Higiēnas programma Ÿ Mērcēšanas programma Ÿ Jutīgā Ÿ Super programma Ÿ BIO programma Ÿ Sāls indikators

A

Mazgāšanas klase

242154

Trauku mazgājamās mašīnas priekšējais panelis

A

Žāvēšanas klase

Ÿ Skalojamā līdzekļa indikators Ÿ Atlikušā laika indikators Ÿ Atliktā starta iestatīšana Ÿ Vizuālais un skaņas ziņojums par pabeigtu mazgāšanas procesu Ÿ Iekšējais slānis no nerūsējošā tērauda Ÿ Paslēpts sildelements Ÿ Automātiskais skalojamā līdzekļa dozators, lai nodrošinātu labākus mazgāšanas rezultātus Ÿ Servisa diagnostika Ÿ Tīra ūdens sensors Ÿ Pilnīgā pretpārplūdes aizsardzība (Total Aqua Stop) Ÿ Regulējams augšējais grozs Ÿ Regulējamas priekšējās kājas Ÿ Iestatāmais augstums: 50 mm Ÿ Trauku mašīna tiek piegādāta bez priekšējā dekoratīvā paneļa Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Izmēri (AxPxDz): 81,8 × 59,8 × 54,5 cm

DFD70PAX

Ÿ Piegādā ar rokturi Ÿ Piemērojams: GV61124, GV63324X, GV65324XV Ÿ Priekšējais panelis tiek piegādāts nepiemontētā veidā

Izmēri (AxPxDz): 70 × 59,6 × 6 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 3 Mazgāšanas un izgriešanas jauda skalā no A (liela) līdz G (zema). 4 Enerģijas patēriņš vienā mazgāšanas reizē, pamatojoties uz standarta testiem un lietojot parastu programmu, ja mašīna ir pievienota aukstā ūdens padevei. Reālais patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiek lietota. 2 Lēstais ikgadējais patēriņš (220 mazgāšanas reizes). 1

90

287672

Iebūvējamā trauku mazgājamā mašīna

Ÿ Sāls indikators Ÿ Skalojamā līdzekļa indikators Ÿ Atliktā starta iestatīšana Ÿ Vizuālais un skaņas ziņojums par pabeigtu mazgāšanas procesu Ÿ no nerūsējošā tērauda Ÿ Paslēpts sildelements Ÿ Automātiskais skalojamā līdzekļa dozators, lai nodrošinātu labākus mazgāšanas rezultātus Ÿ Servisa diagnostika Ÿ Tīra ūdens sensors Ÿ Pilnīgā pretpārplūdes aizsardzība (Total Aqua Stop) Ÿ Regulējams augšējais grozs Ÿ Regulējamas priekšējās kājas Ÿ Iestatāmais augstums: 50 mm Ÿ Trauku mašīna tiek piegādāta bez priekšējā dekoratīvā paneļa Ÿ Iebūvēšanas izmēri: sk. aizmugurē

Izmēri (AxPxDz): 81,8 × 59,8 × 54,5 cm

GV65324XV


Mazgāšana un žāvēšana

HomeMA D TEHNOLOĢIJA, KAS

STRĀDĀ JŪSU UN JŪSU VEĻAS LABĀ

Apbrīnojama veiktspēja, detaļu ergonomika un loģiska pareizo iestatījumu izvēle liecina par jaunās paaudzes veļas mazgājamo mašīnu un žāvētāju izcilību. Intelektiskā SensorIQ sensoru tehnoloģija automātiski regulē mazgāšanas un žāvēšanas procesus, lai veicinātu augstu energoefektivitāti. Modernā SensoCare tehnoloģija sniedz ideālu veļas apstrādi, jo respektē mūsdienu patērētāju atšķirīgās vajadzības. UltraWHITE ir unikāla programma baltas, delikātas veļas mazgāšanai, kas nodrošina ideālu baltumu ne vairāk kā 30 °C temperatūrā. Patentētā TwinAir žāvēšanas tehnoloģija apvienojumā ar šķiedru izlīdzināšanu, izmantojot IonTech tehnoloģiju, palielina apstrādes ar UltraSOFT metodi efektivitāti.

91


Veļas mazgājamās mašīnas

SensoCARE P I L N Ī B Ā P I E L ĀG OTA M A ZG Ā Š A N A Gorenje veļas mazgājamās mašīnas piedāvā iespēju izvēlēties jūsu vajadzībām visatbilstošāko mazgāšanas metodi. NormalCARE, EcoCARE, TimeCARE un AllergyCARE funkcijas ir optimizētas, ļaujot sasniegt izcilus mazgāšanas rezultātus un ideālu veļas apstrādi. NormalCARE OPTIMĀLA ENERĢIJAS UN LAIKA IZMANTOŠANA Iepriekš iestatīts mazgāšanas režīms izmantošanai ikdienā, kas apvieno optimālu enerģijas un laika patēriņu.

EcoCARE 46 % liels ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS* Veļas mazgāšana, patērējot mazu ūdens

TimeCARE

un enerģijas daudzumu neatkarīgi no

42 % liels LAIKA IETAUPĪJUMS*

programmas ilguma.

Palielināta intensitāte efektīvai mazgāšanai iespējami īsākā laikā.

AllergyCARE SKALOŠANAS EFEKTIVITĀTES UZLABOŠANĀS par 49 %* Īpaši draudzīgs mazgāšanas režīms tiem, kam ir jutīga āda. Vairāk ūdens rūpīgākai veļas skalošanai. * Salīdzinot ar NormalCARE mazgāšanas režīmu.

UltraWHITE programma Saglabā delikātās veļas baltumu! UltraWHITE programma ir paredzēta baltas delikātās veļas – piemēram, no sintētiska auduma, zīda, neilona, ar mežģīnēm – apstrādei, kuru tās īpašās šķiedru struktūras dēļ nedrīkst mazgāt augstā temperatūrā. Pateicoties regulētajam apvēršanas ritmam un lielākam ūdens daudzumam, veļa tiks lieliski izmazgāta ne vairāk kā 30 °C temperatūrā. Parasti baltā veļa kļūst pelēcīga vai dzeltenīga un zaudē savu balto mirdzumu. UltraWHITE programma nodrošinās, ka jūsu baltā veļa patiešām saglabā savu baltumu.

92


Veļas mazgājamās mašīnas

Veļas veidam pielāgota programma Pareizā programma jebkuram veļas veidam! Gorenje veļas mazgājamās mašīnas piedāvā vairākas mazgāšanas programmas un temperatūras iestatījumus. Visbiežāk izmantotās programmas kokvilnas, sintētikas, jauktās veļas un vilnas izstrādājumu mazgāšanai atrodamas programmu selektora labajā pusē. Savukārt kreisajā pusē piedāvātas īpašas programmas, kas pielāgotas noteiktiem veļas veidiem. •

BioWash – paredzēta katram, kurš dod priekšroku veļas mazgāšanai dabiskā veidā, piemēram, izmantojot BioBall veļas bumbas vai ziepju riekstus.

NightWash – šī programma ir paredzēta mazgāšanai nakts laikā.

Izcila energoefektivitāte

XXL ietilpība – 9 kg

Tās pielāgotais apvēršanas ritms un centrifugēšanas cikls padara mašīnas

Daudzi inovatīvi risinājumi, piemēram,

darbību klusu.

efektīvi programmu algoritmi, OptiFrum

QuickWash – šī programma izmazgās

cilindrs un efektīvā QuickWet mērcēšanas

jūsu mīļākās drēbes 30 °C temperatūrā

sistēma, apvienojumā ar intelektisko

tikai 17 minūtēs!

SensorIQ sensoru tehnoloģiju nodrošina

MyFavorite Ir iespējams izveidot

izcilu energoegektivitāti. Gorenje vadošie

divas lietotāja noteiktas programmas.

modeļi lepojas ar piederību A -50%

Izvēlieties atbilstošu programmu,

enerģijas patēriņa klasei – tas nozīmē, ka

noregulējiet citus vēlamos iestatījumus

tie izmanto uz pusi mazāk enerģijas nekā

un vienkārši saglabājiet tos.

A enerģijas patēriņa klases ierīce.

Liela tilpuma cilindrā var ielādēt līdz pat 9 kg veļas, kas ļauj optimizēt liela veļas daudzuma mazgāšanu. Īpaši lielā, apaļā 34 cm diametra ielādes lūka ievērojami atvieglo cilindra ielādi un iztukšošanu, mazgājot segas vai citus lielākus veļas gabalus. Vadošajos modeļos, atverot durvis, cilindra iekšpusē ieslēdzas apgaismojums, kas atvieglo tā satura apskatīšanu.

Veļas mazgāšana tikai trīs soļos.

ir izkārtoti loģiskā secībā – no kreisās

dažādus mazgāšanas režīmus. Beigās tiek

Ergonomiski projektēts slīps vad ības

uz labo pusi. Vad ības paneļa centrā

piedāvātas papildfunkcijas. Pēc to izvēles

panelis ļauj lieliski pārskatīt un pārvald īt

esošais programmu selektors nodrošina

atliek vien nospiest palaišanas pogu.

mazgāšanas procesu un atlasītos

nevainojamu satveršanu. Pagriežot

Šķidro kristālu displejs piedāvā iespēju

iestatījumus. Turklāt tas piedāvā

selektoru pa labi, varat piekļūt visbiežāk

iestatīt vēlamo valodu, izvēloties no 33

vienkāršu atbilstošākās programmas,

izmantotajām programmām. Augstākās

iepriekš iestatītajām opcijām.

mazgāšanas režīma un citu īpašu

klases modeļos palīdzību sniedz arī

iestatījumu izvēli. Mazgāšanas posmi

šķidro kristālu displejs, kas piedāvā četrus

Vienkārša vadība

93


Veļas mazgājamās mašīnas

Atjautīgi ergonomiskie risinājumi •

Ieslīps vad ības panelis

Saprotami simboli

Ergonomisks ielādes lūkas rokturis – viegli atvērt!

Loģiska iestatījumu izvēle

Funkcionāls un eleganti izvelkams dozators

Liela ielādes lūkas atvere un ērta atvēršana

Viegli pieejams un vienkārši tīrāms filtrs

StainExpert

Palīdzība nepiekāpīgāko traipu

likvidēšanā! Bieži gadās, ka nepareizas mazgāšanas metodes izmantošanas

tomātu mērce, augļu biezeņi u. c. •

rezultātā traips vēl vairāk ieēdas šķiedrās, kas samazina iespēju tos izmazgāt

funkciju efektīvai visbiežāk sastopamo,

Kafija: tēja, kafija, kakao, šokolāde, jogurts, makaroni, lūpu krāsa u. c.

nākamajās mazgāšanas reizēs. Gorenje augstākās klases modeļi piedāvā īpašu

Augļi: apelsīni, zemenes, banāni,

Vīns: sarkanais vīns, tumšo augļu sulas, mellenes, galda bietes, tinte u. c.

Organiskie traipi: tauki, eļļa, sviests, olas, asins, zāle u. c.

stūrgalvīgo traipu likvidēšanai. Izvēlieties vispiemērotāko no četrām piedāvātajām traipu grupām, lai nodrošinātu efektīvu veļas mazgāšanu.

OptiDrum – labturība jūsu veļai Nevainojami pasargāta veļa! Novatoriski veidota cilindra iekšpuse no nerūsoša tērauda ir pilnībā pielāgota veļas efektīvai kustībai mazgāšanas procesa laikā. Lielā ietilpība ļauj ērti izmazgāt pat lielu veļas daudzumu. Cilindra perforējums ir rūpīgi pārdomāts, lai atveru izmērs, forma un skaits nodrošinātu mazāku ūdens un enerģijas patēriņu. Viļņveida formas telpiskas ribas uzmanīgi pārvieto veļu cilindra aizmugures daļas virzienā un paceļ uz augšu. Šo procesu veicina arī ielādes lūkas stikla iekšējās virsmas slīpums. OptiDrum nodrošinās, ka jūsu veļa tiek aprūpēta iespējami labākajā veidā.

94


Veļas mazgājamās mašīnas

SensorIQ sensoru tehnoloģija

SterilTub – tīra mašīna tīrai veļai

8 9

Nemainīgi optimāls enerģijas, ūdens un

Risinājums, kas ļauj iegūt patīkami

laika patēriņš! Gorenje veļas mazgājamajās

smaržojošu veļu. Mazgāšana zemā

mašīnās ir uzstād īti sensori, kas pastāvīgi

temperatūrā, izmantojot neagresīvus,

uzrauga mazgāšanas procesu. Intelektiskā

videi draudzīgus mazgāšanas līdzekļus, 7

tehnoloģija SensorIQ automātiski regulē

baktērijām ļauj slēpties un vairoties

mazgāšanas procesu atbilstoši izvēlētajai

veļas mazgājamās mašīnas cilindrā. Šīs

programmai, veļas veidam un svaram.

baktērijas var izraisīt izmazgātas un

Tādējādi tiek panākts ievērojams enerģijas,

izžāvētas veļas nepatīkamu smakošanu,

ūdens un laika ietaupījums!

tiklīdz tā nonāk saskarē ar mitrumu.

1 2

TotalWeight vadība – automātiska veļas svara noteikšana. Izmantojot

5

svara sensoru, veļas mazgājamā mašīna automātiski pielāgo mazgāšanas programmu faktiskajam veļas daudzumam cilindrā. Bez ūdens un enerģijas ietaupījuma tas nodrošina arī klusu mašīnas darbību.

3

6 4

SterilTub programma nodrošinās, ka jūsu veļas mazgājamās mašīnas iekšpuse ir nevainojami tīra, ļaujot iespējami labi rūpēties par veļu.

1 ielādes sensors; 2. stabilitātes kontroles sensors; 3 motora apgriezienu sensors; 4. motora temperatūras sensors; 5 TotalAquaStop sensors; 6. temperatūras sensors; 7 lūkas slēdzis; 8. hidrostats; 9. ūdens līmeņa sensors.

Izturīgais DuraHeat sildītājs

Efektīvs un videi draudzīgs PowerDrive motors

DuraHeat sildelements ir pārklāts ar

Efektīvs, kluss un jaud īgs veļas

aizsargkārtu, kas padara tā virsmu ļoti

mazgājamās mašīnas motors. Veļas

gludu. Unikālā virsma nodrošina labāku

mazgājamo mašīnu paaudze, kas piedāvā 1

siltuma sadali un samazina kaļķakmens

600 apgr./min lielu centrifūgas ātrumu un

nogulšņu uzkrāšanos. Salīdzinot ar

9 kg ielādi, izmanto īpaši efektīvu motoru

tradicionālajiem sildelementiem,

ar elektronisko vadību, kas salīdzinājumā

DuraHeat kalpos ilgāk un padarīs veļas

ar univerālu elektrisko motoru ir drošāks

mazgājamās mašīnas darbību efektīvāku.

un ļoti kluss. Minimāls enerģijas patēriņš

Tas kalpo par veļas mazgājamās mašīnas

un spēja vieglāk tikt galā ar lielākām

kvalitātes garantu un pagarina tās mūžu.

slodzēm nozīmē ilgāku kalpošanas mūžu.

TotalAquaStop – ideāla aizsardzība pret ūdeni Novērš ūdens pārplūšanu. Gorenje veļas

mazgājamās mašīnas ir aprīkotas ar

sistēma, kas noslēdz ūdens padevi

drošības sistēmām, kas novērš jebkādu ūdens noplūdi un aizsargā elektroniskās

AquaStop – īpaša mehāniska cilindrā, ja ir bojāta ieplūdes caurule.

Pārplūdes aizsardzība – ja ūdens

detaļas pret bojājumiem.

dozēšanas vārsti nedarbojas pareizi

TotalAquaStop – augstas kvalitātes

vai ūdens līmenis ir pārāk augsts,

modeļos ir īpašs sensors, kas

sūknis sāk sūknēt ūdeni no cilindra,

uzstād īts veļas mazgājamās mašīnas

līdz tiek sasniegts izvēlētajai

apakšējā daļā. Noplūdes gadījumā

programmai optimāls ūdens līmenis.

sensors nekavējoties izslēgs ieplūdes caurules elektrisko vārstu, lai noslēgtu ūdens padevi iekārtā. Sensors nekavējoties izslēgs ieplūdes caurules elektrisko vārstu, lai noslēgtu ūdens padevi iekārtā.

95


Veļas mazgājamās mašīnas

356674

PRIEKŠROCĪBAS, KAM IR NOZĪME Enerģijas patēriņa klase

PowerDrive bezogļu motors

Gaismas diožu displejs

AquaStop – pretapplūšanas sistēma

LCD displejs

TotalAquaStop – pretapplūšanas sistēma ar sensoru SterilTub – veļas mašīnas bākas pašattīrīšanās programma ColdWash – mazgāšanas programma 15 oC

SensoCARE – pilnībā individuāli pielāgota mazgāšana SensorIQ – sensoru tehnoloģija optimālai elektrības un laika izmantošanai TotalWeight – automātiska veļas svara atpazīšana

SuperSilent+ – klusa darbība

StartDelay – mazgāšanas programmas palaides aiztures funkcija StainExpert – efektīva traipu likvidēšana

QuickWash – ātra 17 min. programmma

OptiDrum – inovatīvas konstrukcijas cilindrs

FiberTech – cilindrs no “FiberTech”

DuraHeat – sildelements ar papildu izturību

CarboTech – cilindrs no “CarboTech”

34cm

W9865E

356674

Veļas mazgājamā mašīna

A+++(-20%) Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+++(-20%) Ÿ Centrifugēšanas klase3: A Ÿ Pēc centrifugēšanas atlikušais5: 44 % Ÿ Centrifūgas ātrums: 1600 apgr./min Ÿ Ielādes ietilpība: 9 kg Ÿ Mazgāšanas laiks: 195 min Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 174 kWh Ÿ Gada ūdens patēriņš: 11470 l Papildprogrammas Ÿ Aukstā mazgāšana Ÿ Skalošana Ÿ Mīkstināšana Ÿ Ūdens izvadīšana Ÿ Centrifugēšana Ÿ 17 minūšu programma Ÿ 15°C vēss ūdens

Enerģijas patēriņa klase

Centrifugēšanas klase

Funkcijas Ÿ Liela ielādes lūka: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ StainExpert Ÿ TotalWeight Ÿ SensoCARE Ÿ 4-D mitrināšanas sistēma Ÿ Super Silence+ Ÿ Stabilitātes kontrole Ÿ Elektroniskā vadība ar LCD displeju Ÿ Ūdens līmeņa kontrole Ÿ Pilnā Aqua STOP sistēma Ÿ Bērnu aizsardzība Ÿ Atliktā starta iestatīšana Ÿ FiberTech Ÿ Tilpnes apgaismojums Iekārtas funkcijas Ÿ Papildu skalošana Ÿ Priekšmazgāšanas funkcija Ÿ Sūkņa apturēšana Ÿ Ātrās mazgāšanas programma Ÿ SterilTub

Izmēri (AxPxDz): 85 × 60 × 60 cm

96

A


Veļas mazgājamās mašīnas

JAUNUMS

34cm

34cm

34cm

7

W8765K

386166

Veļas mazgājamā mašīna

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+++(-20%) Ÿ Centrifugēšanas klase3: A Ÿ Pēc centrifugēšanas atlikušais5: 44 % Ÿ Centrifūgas ātrums: 1600 apgr./min Ÿ Ielādes ietilpība: 8 kg Ÿ Mazgāšanas laiks: 195 min Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 158 kWh Ÿ Gada ūdens patēriņš: 11030 l Papildprogrammas Ÿ Aukstā mazgāšana Ÿ Skalošana Ÿ Mīkstināšana Ÿ Ūdens izvadīšana Ÿ Centrifugēšana Ÿ 17 minūšu programma Ÿ 15°C vēss ūdens

352625

Veļas mazgājamā mašīna

Enerģijas patēriņa klase

A+++(-20%)

W8444

A

Centrifugēšanas klase

Funkcijas Ÿ Liela ielādes lūka: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ 4-D mitrināšanas sistēma Ÿ Silent Ÿ Stabilitātes kontrole Ÿ Elektroniskā vadība ar LCD displeju Ÿ Ūdens līmeņa kontrole Ÿ Daļēja Aqua Stop sistēma Ÿ Bērnu aizsardzība Ÿ Atliktā starta iestatīšana Ÿ FiberTech Ÿ Tilpnes apgaismojums Iekārtas funkcijas Ÿ Papildu skalošana Ÿ Priekšmazgāšanas funkcija Ÿ Sūkņa apturēšana Ÿ Ātrās mazgāšanas programma Ÿ SterilTub

Izmēri (AxPxDz): 85 × 60 × 60 cm

A+++(-10%) Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+++(-10%) Ÿ Centrifugēšanas klase3: A Ÿ Pēc centrifugēšanas atlikušais5: 44 % Ÿ Centrifūgas ātrums: 1400 apgr./min Ÿ Ielādes ietilpība: 8 kg Ÿ Mazgāšanas laiks: 195 min Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 169 kWh Ÿ Gada ūdens patēriņš: 11280 l Papildprogrammas Ÿ Aukstā mazgāšana Ÿ Skalošana Ÿ Mīkstināšana Ÿ Ūdens izvadīšana Ÿ Centrifugēšana Ÿ 17 minūšu programma Ÿ 15°C vēss ūdens

W7743LE

419729

Veļas mazgājamā mašīna Enerģijas patēriņa klase

A

Centrifugēšanas klase

Funkcijas Ÿ Liela ielādes lūka: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ TotalWeight Ÿ SensoCARE Ÿ 4-D mitrināšanas sistēma Ÿ Silent Ÿ Stabilitātes kontrole Ÿ LED displejs Ÿ Ūdens līmeņa kontrole Ÿ Bērnu aizsardzība Ÿ Atliktā starta iestatīšana Ÿ FiberTech Iekārtas funkcijas Ÿ Papildu skalošana Ÿ Priekšmazgāšanas funkcija Ÿ Sūkņa apturēšana Ÿ Ātrās mazgāšanas programma Ÿ SterilTub

Izmēri (AxPxDz): 85 × 60 × 60 cm

A+++ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+++ Ÿ Centrifugēšanas klase3: A Ÿ Pēc centrifugēšanas atlikušais5: 44 % Ÿ Centrifūgas ātrums: 1400 apgr./min Ÿ Ielādes ietilpība: 7 kg Ÿ Mazgāšanas laiks: 195 min Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 169 kWh Ÿ Gada ūdens patēriņš: 9960 l Papildprogrammas Ÿ Aukstā mazgāšana Ÿ Skalošana Ÿ Mīkstināšana Ÿ Ūdens izvadīšana Ÿ Centrifugēšana Ÿ 17 minūšu programma Ÿ 15°C vēss ūdens

Enerģijas patēriņa klase

A

Centrifugēšanas klase

Funkcijas Ÿ Liela ielādes lūka: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ 3-D mitrināšanas sistēma Ÿ Super Silence Ÿ Stabilitātes kontrole Ÿ Elektroniskā vadība ar LCD displeju Ÿ Ūdens līmeņa kontrole Ÿ Daļēja Aqua Stop sistēma Ÿ Bērnu aizsardzība Ÿ Atliktā starta iestatīšana Ÿ Carbotech tvertne Iekārtas funkcijas Ÿ Papildu skalošana Ÿ Priekšmazgāšanas funkcija Ÿ Sūkņa apturēšana Ÿ Ātrās mazgāšanas programma Ÿ SterilTub

Izmēri (AxPxDz): 85 × 60 × 60 cm

JAUNUMS

44 cm

34cm

34cm

6

6

34cm

7

W7443LB

405814

Veļas mazgājamā mašīna

A+++ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+++ Ÿ Centrifugēšanas klase3: A Ÿ Pēc centrifugēšanas atlikušais5: 44 % Ÿ Centrifūgas ātrums: 1400 apgr./min Ÿ Ielādes ietilpība: 7 kg Ÿ Mazgāšanas laiks: 195 min Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 169 kWh Ÿ Gada ūdens patēriņš: 9960 l Papildprogrammas Ÿ Aukstā mazgāšana Ÿ Skalošana Ÿ Mīkstināšana Ÿ Ūdens izvadīšana Ÿ Centrifugēšana Ÿ 17 minūšu programma Ÿ 15°C vēss ūdens

W6443

349228

Veļas mazgājamā mašīna

Enerģijas patēriņa klase

A

Centrifugēšanas klase

Funkcijas Ÿ Liela ielādes lūka: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ 3-D mitrināšanas sistēma Ÿ Super Silence Ÿ Stabilitātes kontrole Ÿ LED displejs Ÿ Ūdens līmeņa kontrole Ÿ Daļēja Aqua Stop sistēma Ÿ Bērnu aizsardzība Ÿ Atliktā starta iestatīšana Ÿ Carbotech tvertne Iekārtas funkcijas Ÿ Papildu skalošana Ÿ Priekšmazgāšanas funkcija Ÿ Sūkņa apturēšana Ÿ Ātrās mazgāšanas programma Ÿ SterilTub

Izmēri (AxPxDz): 85 × 60 × 60 cm

A+++ Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+++ Ÿ Centrifugēšanas klase3: A Ÿ Pēc centrifugēšanas atlikušais5: 44 % Ÿ Centrifūgas ātrums: 1400 apgr./min Ÿ Ielādes ietilpība: 6 kg Ÿ Mazgāšanas laiks: 195 min Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 150 kWh Ÿ Gada ūdens patēriņš: 9840 l Papildprogrammas Ÿ Aukstā mazgāšana Ÿ Skalošana Ÿ Mīkstināšana Ÿ Ūdens izvadīšana Ÿ Centrifugēšana Ÿ 17 minūšu programma Ÿ 15°C vēss ūdens

W6423/S

362008

Veļas mazgājamā mašīna Enerģijas patēriņa klase

A

Centrifugēšanas klase

Funkcijas Ÿ Liela ielādes lūka: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ TotalWeight Ÿ SensoCARE Ÿ 3-D mitrināšanas sistēma Ÿ Silent Ÿ Stabilitātes kontrole Ÿ LED displejs Ÿ Ūdens līmeņa kontrole Ÿ Bērnu aizsardzība Ÿ Atliktā starta iestatīšana Ÿ Carbotech tvertne Iekārtas funkcijas Ÿ Papildu skalošana Ÿ Priekšmazgāšanas funkcija Ÿ Sūkņa apturēšana Ÿ Ātrās mazgāšanas programma Ÿ SterilTub

Izmēri (AxPxDz): 85 × 60 × 60 cm

Slim

A+++

Vispārējā informācija Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+++ Ÿ Centrifugēšanas klase3: B Ÿ Pēc centrifugēšanas atlikušais5: 51 % Ÿ Centrifūgas ātrums: 1200 apgr./min Ÿ Ielādes ietilpība: 6 kg Ÿ Mazgāšanas laiks: 195 min Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 153 kWh Ÿ Gada ūdens patēriņš: 10270 l Papildprogrammas Ÿ Aukstā mazgāšana Ÿ Skalošana Ÿ Mīkstināšana Ÿ Ūdens izvadīšana Ÿ Centrifugēšana Ÿ 17 minūšu programma Ÿ 15°C vēss ūdens

Enerģijas patēriņa klase

B

Centrifugēšanas klase

Funkcijas Ÿ Liela ielādes lūka: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ TotalWeight Ÿ SensoCARE Ÿ 3-D mitrināšanas sistēma Ÿ Silent Ÿ Stabilitātes kontrole Ÿ LED displejs Ÿ Ūdens līmeņa kontrole Ÿ Bērnu aizsardzība Ÿ Atliktā starta iestatīšana Ÿ Carbotech tvertne Iekārtas funkcijas Ÿ Papildu skalošana Ÿ Priekšmazgāšanas funkcija Ÿ Sūkņa apturēšana Ÿ Ātrās mazgāšanas programma Ÿ SterilTub

Izmēri (AxPxDz): 85 × 60 × 44 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 4 Enerģijas patēriņš vienā mazgāšanas reizē, pamatojoties uz standarta testiem 60°C temperatūrā – standarta programma kokvilnai. Reālais patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiek lietota. 3 Mazgāšanas un izgriešanas jauda skalā no A (liela) līdz G (maza). Ja lietojat veļas žāvētāju, lūdzu, ņemiet vērā, ka salīdzinājumā ar G kategorijas veļas mazgāšanas 97 mašīnu A kategorijas (veļas izgriešanas ziņā) veļas mašīna samazina žāvēšanas izmaksas uz pusi, kā arī to, ka apģērbu žāvēšana žāvētājā parasti patērē vairāk enerģijas nekā faktiskā mazgāšana. 5 Atlikušais ūdens saturs pēc veļas izgriešanas (salīdzinājumā ar sausu apģērbu). 2 Lēstais ikgadējais enerģijas un ūdens patēriņš vienā 4 cilvēku mājsaimniecībā (200 mazgāšanas reižu, lietojot 60° standarta programmu kokvilnai) 1


žāvētāji

PASAULĒ PIRMAIS P R E TA L E R Ģ I S K A I S Ž ĀV Ē TĀ J S

Gorenje žāvētāji lepojas ar modernākajiem žāvēšanas un burzīšanās novēršanas procesiem. Intelektiskā SensorIQ sensoru tehnoloģija optimizē žāvēšanas procesu un līdz ar to arī teicami pasargā veļu, vienlaikus saglabājot ļoti zemu enerģijas patēriņu. Varat izvēlēties starp parastu žāvēšanu NormalCARE režīmā uni atbilstoši temperatūrai regulējamo GentleCARE metodi. Modernajam dzīves veidam pielāgotās programmas un papildiestatījumi nodrošinās darbības drošību un teicami pasargās jūsu veļu.

98


žāvētāji

Unikālā IonTech tehnoloģijā ietvertā šķiedru izlīdzināšanas metode ar pretalerģisku iedarbību padara jūsu izmazgāto veļu vēl mīkstāku un gludāku, jo ar tās palīdzību, kontrolējot statisko enerģiju, kas rodas mazgāšanas laikā, tiek iztaisnoti saburzījumi. IonTech tehnoloģija apvienojumā ar visefektīvāko tirgū pieejamo filtrācijas sistēmu FiltrationSupreme likvidē baktērijas, vīrusus un putekļu ērcītes. Bez tam tā efektīvi atsvaidzina veļu un atbrīvo to no nepatīkamām ēdienu un tabakas smakām. Jums nav jāatceras par IonTech ieslēgšanu. Iebūvētais jonizētājs tiks automātiski ieslēgts katru reizi, kad jūs žāvēsiet savas drēbes Gorenje veļas žāvētājā.

IonTech

96,79 % 60 % Efektīva cīņā pret alergēniem*

Nepieciešama mazāka gludināšana*

99 %

Neitralizē statisko lādiņu*

99 %

Atbrīvo no nepatīkamām smakām*

Tirgū unikāla funkcija

Jonizācijas laikā ar IonTech tehnoloģijas palīdzību tiek likvidēti alergēni un statiskā enerģija, izlīdzināta šķiedra un iztaisnoti saburzījumi.

FiltrationSupreme Lielākais un efektīvākais filtrs tirgū Optimāls filtra novietojums un izmērs nodrošina par 40 % lielāku efektivitāti. Uztver pat vissīkākās šķiedras daļiņas.

* Pārbaude veikta Ļubļanas Universitātes Biotehniskajā fakultātē (Slovēnija)

99


žāvētāji

MĪKSTA UN PASARGĀTA

Siltumsūknis

Kompresora

Kondensācijas tipa žāvētājs ar siltumsūkni Izcili ekonomiskais kondensācijas tipa

kas izmanto gan siltumsūkņa dzesēšanas,

žāvētājs ar siltumsūkni izžāvē veļu

gan sild īšanas funkciju. Pilnībā izmantojot

zemākā temperatūrā nekā tradicionālie

šo žāvētāju, enerģijas patēriņš, salīdzinot

modeļi, kas ļauj vēl vairāk saglabāt

ar A klases modeļiem, samazinās par līdz

apģērbu. Tā ir vienīgā sadzīves iekārta,

pat 40 %.

SteamTech – pilnība bez gludināšanas Jaunā tehnoloģija izmazgātās veļas

SteamTech programmas Krekli

Ar šo programmu var izžāvēt vienlaicīgi līdz pat 5 izmazgātiem krekliem, kā arī apstrādāt tos ar tvaiku. Tas ļauj kreklus likt skapī uzreiz pēc žāvēšanas!

Kokvilna

Izžāvētas kokvilnas veļas atsvaidzināšana un burzījumu izlīdzināšana.

Jauktā veļa

Izžāvētas jauktas šķiedras veļas atsvaidzināšana un burzījumu izlīdzināšana.

Sintētika

Sintētiska materiāla veļas atsvaidzināšana un burzījumu izlīdzināšana.

Lina gultas veļa

Gultas piederumu atsvaidzināšana un burzījumu izlīdzināšana.

Atsvaidzināšana

T īras veļas, kuru nepieciešams atsvaidzināt, tvaikapstrāde (piemēram, sezonālam apģērbam, kas ir ilgstoši glabāts skapī).

apstrādē katras krokas un saburzījuma iztaisnošanai izmanto tvaiku. Tagad būs daudz vieglāk izgludināt kokvilnas un jauktas šķiedras veļu. Varbūt gludināt nevajadzēs vispār! Neatkarīga un pārsteidzoša kreklu žāvēšanas programma, kurā izmantots tvaiks, īpaši iepriecinās tos, kuriem gludināšana sagādā galvassāpes. Vienkārši ielieciet žāvētājā ne vairāk kā piecus tīrus kreklus. To žāvēšana aizņems tikai 20 minūtes, un ar tvaika palīdzību tiks likvidēti visi burzījumi. Atsvaidzināšanas programma ir ideāli piemērota apģērbiem, kas nesen ir valkāti, taču mazgāšana tiem vēl nav nepieciešama, vai arī drēbēm, kas kādu laiku ir glabātas skapī.

100

Programmas apraksts


žāvētāji

Vienkārša vadība Vēlamais rezultāts tikai trīs soļos. Ergonomiski projektēts vad ības panelis ļauj vienkārši vad īt žāvēšanas procesu – izpildāmie posmi izkārtoti secībā no labās uz kreiso pusi. Vizbiežāk izmantotās žāvēšanas programmas ir izvietotas vadības ripas kreisajā pusē. Līdzās ripai ir sekcija ar papildiestatījumiem, piemēram, žāvēšanas cikla atliktā palaišana vai žāvēšana zemā temperatūrā, ko vieglāk saprotamus padara gaismas diožu indikatori un šķidro kristālu displejs. Vad ības paneļa palaišanas un pauzes poga atrodas žāvētāja kreisajā pusē. Šāds vadības paneļa dizains ļauj lietotājam veikt žāvēšanu vienkārši un ērti.

SensoCARE tehnoloģija

Gorenje žāvētāji ar iespēju pielāgot

Intelektiskā SensorIQ tehnoloģija

žāvēšanas procesu ļauj jums izvēlēties

automātiski regulē žāvēšanas procesu

visērtāko zāvēšanas metodi. NormalCARE

atbilstoši izvēlētajai programmai, veļas

režīms sevī ietver optimizētas žāvēšanas

veidam un vēlamajam sausuma līmenim.

programmas visiem veļas veidiem. Vēl

Mitruma sensors pastāvīgi pieregulē

ērtākai izmazgātās veļas apstrādei varat

žāvēšanas laiku, ņemot vērā mitruma

izvēlēties GentleCARE metodi, kas ļauj

līmeni veļā. Kad sensors uztver, ka

žāvēt zemākā temperatūrā, tādējādi

izvēlētais sausuma līmenis ir sasniegts,

pasargājot jūsu apģērbu.

tas automātiski aptur žāvētāju. Drēbes būs izžāvētas tā, lai tās varētu gludināt, sausas, uzreiz glabājamas skapī vai ļoti sausas – kā vien vēlēsieties.

Liels apjoms un līdz pat 9 kg ielāde

120 l

9

SensorIQ

1

8

2 7

4

6 3

5

1 termodrošinātājs; 2. pašatgriezes termostats; 3 siltummaiņa temperatūras sensors; 4. motora temperatūras sensors; 5. gaisa temperatūras sensors; 6. kompresora temperatūras sensors; 7. mitruma sensors; 8. lūkas slēdzis; 9. ūdens līmeņa sensors.

AutoDrain – kondensāta tieša izvadīšana

Gorenje žāvētājos var ielādēt līdz 9 kg

Vairs nekādas manuālās kondensāta

veļas. Ietilpības (120 l) ziņā tie ir pārāki

tvertnes iztukšošanas! Ja izvēlēsieties

par citiem salīdzināmiem izstrādājumiem

kondensācijas tipa žāvētāju, nevis

tirgū un nodrošina lielāka veļas apjoma

modeli ar ventilācijas atveri, vairs

optimālu žāvēšanu. Ielādes lūka, kas

nebūs nepieciešams kanāls tvaiku

atveras par 180 grādiem, un ērta,

izvad īšanai no telpas. Šajā žāvētāju tipā

liela, 35 cm plata lūkas atvere atvieglo

tvaiks kondensējas īpašā aptuveni 5

ielādi cilindrā un tā iztukšošanu. Daži

litru kondensāta tvertnē, kas pēc katra

modeļi ir aprīkoti arī ar gaismas diožu

žāvēšanas cikla tiek vienkārši iztukšots. Ja

apgaismojumu cilindra iekšpusē, kas ļauj

kondensāta tvertne ar AutoDrain caurules

labāk pārskatīt to un bez pūlēm ielādēt

palīdzību ir pievienota kanalizācijas

un izņemt veļu.

sistēmai, tvertnes manuāla iztukšošana vairs nav nepieciešama.

101


Žāvētāji

347375

PRIEKŠROCĪBAS, KAM IR NOZĪME Enerģijas patēriņa klase SteamTech – atsvaidzinoša žāvēšana un burzījumu novēršana ar tvaiku IonTech – ideāli gluda un svaiga veļa

D9864E StartDelay– žāvēšanas programmas palaišanas aiztures funkcija Liela bākas ietilpība – 120 l Siltumsūkņa tehnoloģija

SensoCARE – individuāli pielāgota žāvēšana

LCD displejs

SensorIQ – sensoru tehnoloģija optimālai elektrības un laika izmantošanai FiltrationSupreme

Gaismas diožu displejs

347375

Kondensācijas tipa žāvētājs

A+

Elektronisks Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: A+ Ÿ Ielādes ietilpība: 9 kg Ÿ Cilindra ietilpība: 120 l Ÿ Žāvēšanas laiks: 210 min Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 262 kWh Ÿ Žāvētāja tips: kondensācijas Ÿ Virzienu mainošs cilindrs Ÿ Liela ielādes lūka: 35 cm Programmas Ÿ Kokvilna: 4 mitruma pakāpes Ÿ Smalkā veļa: 1 SensoCare Ÿ Sintētika: 2 mitruma pakāpes Ÿ Vilnas programma Ÿ Jauktās veļas programma Īpašības Ÿ Anti-alerģisks veļas žāvētājs ar IonTech tehnoloģiju Ÿ FiltrationSupreme Ÿ TwinAir Ÿ SteamTech

Ÿ Zemāka žāvēšanas temperatūra Ÿ Burzīšanās novēršanas funkcija Ÿ Tilpnes apgaismojums Ÿ Iespējams atliktais žāvēšanas sākums Ÿ Elektroniskā vadība ar LCD displeju Ÿ Integrējamā kondensāta tvertne (4,95 l) Ÿ Brīdinājums par pilnu kondensāta tvertni Ÿ Programmas beigu skaņas signāls Ÿ Mitruma sensors Ÿ Automātiskā izslēgšanās pēc durtiņu atvēršanas

Izmēri (AxPxDz): 85 × 60 × 60 cm

102

Enerģijas patēriņa klase


Žāvētāji

JAUNUMS

JAUNUMS

7

D8764N

386171

Kondensācijas tipa žāvētājs

Ÿ Enerģijas patēriņa klase : A+ Ÿ Ielādes ietilpība: 8 kg Ÿ Cilindra ietilpība: 120 l Ÿ Žāvēšanas laiks: 180 min Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 239 kWh Ÿ Žāvētāja tips: kondensācijas Ÿ Virzienu mainošs cilindrs Ÿ Liela ielādes lūka: 35 cm Programmas Ÿ Kokvilna: 4 mitruma pakāpes Ÿ Smalkā veļa: 1 SensoCare Ÿ Sintētika: 2 mitruma pakāpes Ÿ Vilnas programma Ÿ Jauktās veļas programma Ÿ Atsvaidzināšanas režīms (20 min.) Īpašības Ÿ Anti-alerģisks veļas žāvētājs ar IonTech tehnoloģiju Ÿ FiltrationSupreme Ÿ TwinAir 1

419727

Kondensācijas tipa žāvētājs

A+

Elektronisks

D8465N

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Zemāka žāvēšanas temperatūra Ÿ Burzīšanās novēršanas funkcija Ÿ Tilpnes apgaismojums Ÿ Iespējams atliktais žāvēšanas sākums Ÿ Elektroniskā vadība ar LCD displeju Ÿ Integrējamā kondensāta tvertne (4,95 l) Ÿ Brīdinājums par pilnu kondensāta tvertni Ÿ Programmas beigu skaņas signāls Ÿ Mitruma sensors Ÿ Automātiskā izslēgšanās pēc durtiņu atvēršanas

Izmēri (AxPxDz): 85 × 60 × 60 cm

Ÿ Enerģijas patēriņa klase : A -20 % Ÿ Ielādes ietilpība: 8 kg Ÿ Cilindra ietilpība: 120 l Ÿ Žāvēšanas laiks: 180 min Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 218 kWh Ÿ Žāvētāja tips: kondensācijas Ÿ Virzienu mainošs cilindrs Ÿ Liela ielādes lūka: 35 cm Programmas Ÿ Kokvilna: 4 mitruma pakāpes Ÿ Smalkā veļa: 1 SensoCare Ÿ Sintētika: 2 mitruma pakāpes Ÿ Jauktās veļas programma Īpašības Ÿ Anti-alerģisks veļas žāvētājs ar IonTech tehnoloģiju Ÿ FiltrationSupreme Ÿ TwinAir Ÿ Zemāka žāvēšanas temperatūra 1

Ÿ Burzīšanās novēršanas funkcija Ÿ Tilpnes apgaismojums Ÿ Iespējams atliktais žāvēšanas sākums Ÿ LED displejs Ÿ Integrējamā kondensāta tvertne (4,95 l) Ÿ Brīdinājums par pilnu kondensāta tvertni Ÿ Programmas beigu skaņas signāls Ÿ Mitruma sensors Ÿ Automātiskā izslēgšanās pēc durtiņu atvēršanas

346604

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Burzīšanās novēršanas funkcija Ÿ Tilpnes apgaismojums Ÿ Iespējams atliktais žāvēšanas sākums Ÿ LED displejs Ÿ Integrējamā kondensāta tvertne (4,2 l) Ÿ Brīdinājums par pilnu kondensāta tvertni Ÿ Programmas beigu skaņas signāls Ÿ Mitruma sensors Ÿ Automātiskā izslēgšanās pēc durtiņu atvēršanas

D622CM

345983

Žāvētājs ar ventilācijas atveri

B

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Iespējams atliktais žāvēšanas sākums Ÿ LED displejs Ÿ Integrējamā kondensāta tvertne (4,2 l) Ÿ Brīdinājums par pilnu kondensāta tvertni Ÿ Programmas beigu skaņas signāls Ÿ Mitruma sensors Ÿ Automātiskā izslēgšanās pēc durtiņu atvēršanas

Izmēri (AxPxDz): 85 × 60 × 60 cm

Ÿ Enerģijas patēriņa klase : A -20 % Ÿ Ielādes ietilpība: 7 kg Ÿ Cilindra ietilpība: 117 l Ÿ Žāvēšanas laiks: 155 min Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 199 kWh Ÿ Žāvētāja tips: kondensācijas Ÿ Virzienu mainošs cilindrs Ÿ Liela ielādes lūka: 35 cm Programmas Ÿ Kokvilna: 4 mitruma pakāpes Ÿ Smalkā veļa: 1 SensoCare Ÿ Sintētika: 2 mitruma pakāpes Ÿ Jauktās veļas programma Īpašības Ÿ Anti-alerģisks veļas žāvētājs ar IonTech tehnoloģiju Ÿ FiltrationSupreme Ÿ TwinAir Ÿ Zemāka žāvēšanas temperatūra 1

6

Kondensācijas tipa žāvētājs

Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: B Ÿ Ielādes ietilpība: 7 kg Ÿ Cilindra ietilpība: 117 l Ÿ Žāvēšanas laiks: 120 min Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 504 kWh Ÿ Žāvētāja tips: kondensācijas Ÿ Virzienu mainošs cilindrs Ÿ Liela ielādes lūka: 35 cm Programmas Ÿ Kokvilna: 4 mitruma pakāpes Ÿ Smalkā veļa: 1 SensoCare Ÿ Sintētika: 2 mitruma pakāpes Ÿ Vilnas programma Ÿ Jauktās veļas programma Īpašības Ÿ FiltrationSupreme Ÿ Zemāka žāvēšanas temperatūra Ÿ Dzesēšanas fāze (10 min) Ÿ Burzīšanās novēršanas funkcija Ÿ Tilpnes apgaismojums

A++

Elektronisks

Izmēri (AxPxDz): 85 × 60 × 60 cm

7

Elektronisks

Enerģijas patēriņa klase

Izmēri (AxPxDz): 85 × 60 × 60 cm

D744BJ

405094

Kondensācijas tipa žāvētājs

A++

Elektronisks

D7465NB

C

Elektronisks Ÿ Enerģijas patēriņa klase1: C Ÿ Ielādes ietilpība: 6 kg Ÿ Cilindra ietilpība: 117 l Ÿ Žāvēšanas laiks: 95 min Ÿ Enerģijas patēriņš kWh/ gadā2: 433 kWh Ÿ Žāvētāja tips: ar ventilācijas atveri Ÿ Virzienu mainošs cilindrs Ÿ Liela ielādes lūka: 35 cm Programmas Ÿ Kokvilna: 4 mitruma pakāpes Ÿ Smalkā veļa: 1 SensoCare Ÿ Sintētika: 2 mitruma pakāpes Ÿ Vilnas programma Ÿ Jauktās veļas programma Īpašības Ÿ FiltrationSupreme Ÿ Zemāka žāvēšanas temperatūra Ÿ Dzesēšanas fāze (10 min) Ÿ Burzīšanās novēršanas funkcija

Enerģijas patēriņa klase

Ÿ Ventilācijas atvere uz aizmuguri/kreiso pusi 110mm Ÿ Iespējams atliktais žāvēšanas sākums Ÿ Mitruma sensors Ÿ Automātiskā izslēgšanās pēc durtiņu atvēršanas

Izmēri (AxPxDz): 85 × 60 × 60 cm

Relatīvais enerģijas patēriņš skalā no A (mazs patēriņš) līdz G (liels patēriņš). 4 Enerģijas patēriņš kWh uz vienu porciju, lietojot skapī liekama sausuma kokvilnas programmu. Reālais patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiek lietota. 2 Lēstais ikgadējais patēriņš četru cilvēku mājsaimniecībā, kurā parasti lieto veļas žāvētāju. 1

103


AFTER SALES

QUALITY SERVICE

Gorenje piedāvā visu savu izstrādājumu Quality Service 2 gadu garumā. Lūdzu, iepazīstieties ar informāciju, kas sniegta izstrādājumam pievienotajā brošūrā ar nosaukumu “Kvalitatīvs serviss”. Tas parāda mūsu pārliecību par savu tehnoloģiju un izcilo izstrādājumu kvalitāti, ko Gorenje ir pierād ījis jau vairāk nekā 60 gadus. Mūs vada kvalitāte. To mēs garantējam!

After Sales Support Pēc Gorenje ierīces iegādes jūs varat justies mierīgi, zinot, ka maz ticamas kļūmes gad ījumā varat paļauties uz mums un mēs parūpēsimies par jūsu ierīci. Ja jums rod as problēmas un ir nepieciešams atbalsts, kādu sniedzam saviem klientiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas dienestu. Lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu rīcībā ir visa ar attiecīgo ierīci saistītā informācija un atceraties tās iegādes datumu, lai mēs varētu efektīvi sniegt palīdzību.

104


AFTER SALES

SERVICE COMMITMENT BY GO REN J E

Mums uzņēmumā Gorenje galvenā prioritāte ir nodrošināt saviem klientiem augstākās kvalitātes servisu. Mēs esam apņēmušies padarīt jūsu pieredzi maksimāli patīkamu un apzināmies, ka izcilas kvalitātes reputācija ir jāpelna katru dienu. Tādēļ mēs esam

S E R V I C E COMMITMENT

apņēmušies nodrošināt turpmāk aprakstīto klientu apkalpošanas līmeni: •

Mēs pastāvīgi apmācām visu uzņēmuma un uzņēmējdarbības partneru

Esam izveidojuši Ziemeļvalstu kontaktu un atbalsta centru, kas piedāvā

personālu, lai vienmēr nodrošinātu izcilu un profesionālu klientu servisu. nacionālu pārklājumu. •

Mēs piedāvājam tehniskas konsultācijas un atbalstu, ko sniedz pieredzējis un zinošs personāls.

Mēs ņemsim savās rokās jebkuras problēmas, kas jums var rasties, risināšanu un apņemamies regulāri informēt jūs par jaunākajām tendencēm.

Mēs nekavējoties un kvalificēti atbildēsim uz jūsu tālruņa zvaniem un korespondenci.

Ja nepieciešams servisa izsaukums, 24 stundu laikā pēc sākotnējā izsaukuma

Mēs centīsimies novērst problēmu jau pirmajā reizē.

Mēs izmantojam tikai oriģinālās rezerves daļas.

pieņemšanas viens no mūsu tehniķiem sazināsies ar jums.

105


Rasējumi

RI4121CM RBI4121CW

RI4181AW

RKI4181AW

NRKI4181CW

RI5121CW

DPM-ORA-E DPM-ORA-W

R6182KX R6182KW R6182KB R6181AX R6181AW R6151BW RK61620X RK6162OW RK6201BX RK6201BW F6181AW F6151AW FN61810W FN61810X FN61810B 106

NRKI ORA-E


Rasējumi

MK100SR4T MK100SL4T

BC7310AX

BO7120AW BO7120AX BO7120AB BO7310AX BO7310BX BO7321AWG BO7321ABG BO7510AW BO7500AX BO8730AX BO9950AX BO9950AB BO87KR BO6P2X

BWD1102AX BWD1102X

BOP7558AX BOP8858AX BOP88ORA-X BOP88ORA-W

CFA9100E

BO71ORA-W BO71ORA-X BO87ORA-W BO87ORA-X

BM6120AX BM5120AX BM2120AX 107


Rasējumi

BOC5322AX

BOC6322AX

GIC63140AX

GV53223

GV63424

GV61124 GV63324X GV65324XV

IT310AC

ECT330AC GCS340AC

108


Rasējumi

G6N50AX

GCS64C

GHS64 ORA-W

ECT780AC

EC630ASC

ECT610AX

ECT680AC ECS680AX

IT951AC

IS648AC

IT641ORA IT641ORAW IS641AC IS644AC

IT612ASC IT612AC IS612AC

IT712AC IS712ASC

IS6P2

IS7P2

IS741AC

ECT680-ORA-E ECT680-ORA-W

IT641KR 109


Rasējumi

600 0

150

505

ø12

340 20

DAH301RF

DAH302RF DAH302HV

DAH500W

DAH510W

DC100W

DU601

87

119

520

110

173

173

40

40

275-430

275 598

600

155

DF610W DF610 E

20

DAH550E

DF615W DF615E

DF6316AX/AB

DC201E

DK410E

DK600W DK600S

DKR6345X

165 220

850

00

- 11

250

30

0) (24

500

DK450E 110

600


370 550

370370

387

550550

254

82

82

175

82

175 175

82 82

DKG552-ORA-S DKG552-ORA-W

DFG602-ORA-S

275

82

Ø 150 Ø 150

254 254

DF620W   DF620E

387

Ø 150

263 50 425

650

475705 900

980

80

DKG6335E   DKG9335E

KD811G-Insel

KD811G

DTG6335E DTG9335E

DT6545AX

DT9545AX

260

70

490

855-1030

min 295 max 470

335

500

DKG6545E DKG6545EX

DKG9545E DKG9545EX

900

IDKG9545E IDKG9545EX 111

610

510

550

520 510

610

550

510 610

Aspir. Min. 970 - Max. 1400

Filtr. Min. 1055 - Max. 1400

337

520 550

337 337

520

Aspir. Min. 970 - Max. 1400 Aspir. Min. 970 - Max. 1400 Filtr. Min. 1055 - Max. 1400 Filtr. Min. 1055 - Max. 1400

Rasējumi


Rasējumi

DVG6645AX

DVG8645AX

DVGA8545AX

DVG6545XAX

DVG8545XAX

DVG8565AX DVG8565B

220

237

700 - 890 ø 390

DVG6565AX

IDR4545X

D9635X

DK9P2X

DQGA65KR

DC12635X DC12635WMX

112


modelnummer indeks

Modelnummer indeks BC7310AX................................................................................34 BM2120AX...............................................................................54 BM5120AX...............................................................................54 BM6120AX...............................................................................54 BO6P2X........................................................................................11 BO71-ORA-W..........................................................................16 BO71ORAX...............................................................................14 BO87KR........................................................................................7 BO7120AB................................................................................33 BO7120AW..............................................................................33 BO7120AX................................................................................33 BO7310AX...............................................................................33 BO7310BX................................................................................33 BO7321ABG............................................................................33 BO7321AWG...........................................................................32 BO7500AX..............................................................................32 BO7510AW-1..........................................................................32 BO8730AX..............................................................................32 BO9950AB..............................................................................32 BO9950AX..............................................................................32 BOC5322AX...........................................................................54 BOC6322AX...........................................................................53 BOP88ORAW.........................................................................16 BOP88ORAX..........................................................................14 BOP7558AX...........................................................................34 BOP8858AX...........................................................................34 BWD1102AX............................................................................54 BWD1102X................................................................................52 CFA9100E................................................................................52 Čuguna režģis........................................................................50 D622CM...................................................................................103 D744BJ....................................................................................103 D7465NB................................................................................103 D8465N...................................................................................103 D8764N...................................................................................103 D9864E....................................................................................102 DAH301RF...............................................................................68 DAH302HV.............................................................................68 DAH302RF..............................................................................68 DAH500W...............................................................................68 DAH510W.................................................................................68 DAH550E.................................................................................65 DC100W....................................................................................69 DC201E.......................................................................................69 DC9635X..................................................................................66 DC12635WMX........................................................................66 DC12635X.................................................................................66 DF610E.......................................................................................67 DF610W.....................................................................................67 DF615E.......................................................................................67 DF615W.....................................................................................67 DF620E.....................................................................................67 DF620W...................................................................................67 DF6316AX................................................................................66 DF6316BX.................................................................................66 DFD70PAX............................................................................. 90 DFG70P2X................................................................................10 DFG602-ORA-S....................................................................14 DFM46PAX.............................................................................56 DFP6P2X.....................................................................................11 DK9P2X........................................................................................11 DK410E......................................................................................66 DK450E.....................................................................................65 DK600S.....................................................................................65 DK600W..................................................................................65 DKG552-ORA-S....................................................................14 DKG552-ORA-W..................................................................16 DKG6335E...............................................................................64 DKG6545E...............................................................................63 DKG6545EX...........................................................................64 DKG9335E...............................................................................64 DKG9545E...............................................................................63 DKG9545EX...........................................................................63 DKR6345B...............................................................................65 DPM-ORA-E............................................................................. 15 DPM-ORA-W..........................................................................16 DPP-ORA-E............................................................................. 15

DPP-ORA-W........................................................................... 17 DQGA65KR................................................................................7 DT6545AX...............................................................................65 DT9545AX...............................................................................64 DTG6335E...............................................................................64 DTG9335E...............................................................................64 DU601W....................................................................................68 DVG6645AX..........................................................................63 DVG8645AX...........................................................................62 DVGA8545AX.......................................................................62 E52166AW...............................................................................49 E57366AW..............................................................................49 E63121AW.................................................................................49 E67121AW.................................................................................49 EC630ASC...............................................................................41 EC52166AW............................................................................48 EC57366AW..........................................................................48 EC57366AX............................................................................48 EC65121AW.............................................................................48 EC65121AX...............................................................................48 EC67151AW.............................................................................48 EC67151AX...............................................................................47 EC67321RB..............................................................................47 EC67551AW............................................................................47 EC67551AX..............................................................................47 ECD615EX................................................................................34 ECT330AC...............................................................................42 ECT610AX.................................................................................41 ECT680AC...............................................................................41 ECT780AC................................................................................41 EI57166AW..............................................................................47 EI57166AX................................................................................47 EI67322AW.............................................................................46 EI67322AX...............................................................................46 EI67552AW.............................................................................46 EI67552AX...............................................................................46 EIT67753BW-1.......................................................................46 EIT67753BX-1.........................................................................46 F4061AW.................................................................................82 F6151AW....................................................................................82 F6181AW...................................................................................82 FH211IW......................................................................................83 FH331IW....................................................................................82 FH401IW...................................................................................82 FN6181OW...............................................................................82 FN6181OX.................................................................................. 81 G6N50AX.................................................................................42 G51124AW................................................................................50 G61121AW..................................................................................50 GC340AC.................................................................................42 GCS64C-1.................................................................................42 GHS64ORAW.........................................................................16 GMO20DGE............................................................................56 GMO25ORAITO.....................................................................14 GT7P2............................................................................................11 GU62250W............................................................................ 90 GU62250X...............................................................................89 GV53223.................................................................................. 90 GV61124.................................................................................... 90 GV63324X.............................................................................. 90 GV65324XV........................................................................... 90 IDKG9545E..............................................................................63 IDKG9545EX..........................................................................63 IS6P2..............................................................................................11 IS7P2...............................................................................................11 IS612AC..................................................................................... 40 IS641AC.................................................................................... 40 IS648AC....................................................................................39 IS712ASC.................................................................................. 40 IS741AC..................................................................................... 40 IS1141AC.....................................................................................39 IT310AC.....................................................................................42 IT612AC.......................................................................................41 IT612ASC....................................................................................41 IT641KR.........................................................................................7 IT641ORA..................................................................................14 IT641ORA-W...........................................................................16

IT712ASC.................................................................................. 40 IT951AC..................................................................................... 40 K55166AW...............................................................................50 K66121AW................................................................................50 K66121AX..................................................................................50 K66341AW...............................................................................49 K66341AX................................................................................49 MI 214E.......................................................................................56 MI215E.........................................................................................56 MI281SL......................................................................................55 MI281W.......................................................................................55 MK100S-L4T-1........................................................................84 MK100S-R4T-1.......................................................................84 MO17DE.....................................................................................56 MO17DW...................................................................................56 NRK6P2X...................................................................................10 NRK6191CW............................................................................79 NRK6192JW............................................................................79 NRK6192JX..............................................................................78 NRK6192TW...........................................................................78 NRKI4181CW...........................................................................83 NRK-ORA-E............................................................................. 15 NRK-ORA-E-L........................................................................ 15 NRK-ORA-W........................................................................... 17 NRK-ORA-W-L...................................................................... 17 Piemērojams izkārtojums...............................................42 R3091AW.................................................................................77 R4092AW................................................................................77 R4101AW...................................................................................77 R4121AW...................................................................................77 R4121CW...................................................................................77 R4121CX.....................................................................................77 R6151BW....................................................................................76 R6181AW...................................................................................76 R6181AX.....................................................................................76 R6182KB....................................................................................76 R6182KW..................................................................................76 R6182KX....................................................................................76 RB3091AW..............................................................................78 RB4061AW..............................................................................78 RB4092AW............................................................................78 RB4101AW...............................................................................78 RB60299.................................................................................... 21 RBI4121CW...............................................................................84 RF3111AW................................................................................... 81 RF4121AW................................................................................. 81 RF4141AW................................................................................. 81 RF60309................................................................................... 21 RI4121CW..................................................................................83 RI4181AW..................................................................................83 RI5121CW...................................................................................83 RK4151AW................................................................................. 81 RK4181AW................................................................................. 81 RK4181AX................................................................................. 80 RK6191AW............................................................................... 80 RK6192KW...............................................................................79 RK6192KX.................................................................................79 RK6193EW.............................................................................. 80 RK6193WX.............................................................................. 80 RK6201BW..............................................................................79 RK6201BX................................................................................79 RK60359.................................................................................... 21 RK61620W.............................................................................. 80 RK61620X................................................................................ 80 RKI4181AW..............................................................................83 W6423/S..................................................................................97 W6443.......................................................................................97 W7443LB.................................................................................97 W7743LE..................................................................................97 W8444.......................................................................................97 W8765K....................................................................................97 W9865E....................................................................................96 XWC660EF.............................................................................23

113


notes

114


notes

115


GORENJ E www.gorenje.lv

Apliecinot savu apņemšanos rūpēties par apkārtējo vidi, mēs esam izvēlējušies rukāt šo brošūru uz papīra, kura izmantošanu ir apstiprinājusi organizācija FSC. LV - 03/2013. Mēs saglabājam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt katalogā iekļauto informāciju un nenesam nekādu atbildību par iespējamajām kļūdām un informācijas nepilnībām.

Sadzīves Tehnikas Katalogs  

Gorenje uzskata, ka augstākā kvalitāte un dizaina izcilība ir modernās tehnoloģijas efektivitātes izpausme, kas zīmolam piešķir īpašu izcilī...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you