Page 1

VEIL . PRISLISTE

2013/2014


OM

GORENJE

Gorenje Group

Gorenje Group Nordic A/S

Gorenje Group er en ledende europeisk

I 1976 ble det danske datterselskapet -

produsent av hvitevarer. De har lever t

med hovedkontor i København, lansert.

teknologisk perfeksjonerte, overlegent

Siden den gangen har G orenje G roup

designede, energieffektive hvitevarer til

Nordic vokst til et multinasjonalt selskap

brukere i sytti land rundt om i verden, og

med ansvar for alle de nordiske og baltiske

forbedret livskvaliteten deres i mer enn

landene. G orenje tilbyr hvitevarer f ra

60 år. Gorenje Group har hovedkontor

følgende fem merker: Gorenje, Gorenje+,

- o g et t av ve rd e ns s t ø r s te o g m e s t

Asko, Atag og Upo. Gjennom en bred,

moderne produksjonsanlegg i Slovenia,

høyt kvalifisert distribusjon i åtte land tar

og sysselsetter over 11 000 mennesker over

Gorenje Group Nordic sikte på å tilby et

hele verden.

bredt spekter av tjenester og innovative,

Gorenje har en ambisiøs visjon om å bli den

designbevisste produkter i alle prisklasser,

mest originale og designbevisste skaper

for sikrer våre kunder enkle løsninger

av hvitevarer, og er dedikert i forhold til

uansett smak og behov.

bærekraftig utvikling.

B E VIS FO R

KVALITET PÅ TOPPNIVÅ For Gorenje er overlegen kvalitet og fremragende design uttrykk for den moderne teknologiens effektivitet, hvilket muliggjør merkets markante, eksklusive karakter. Forvaltning av teknologiske prosesser i henhold til 6 sigma-prinsippet, kvalitetssikring i henhold til ISO 9001-standarden, og overholdelse av de strengeste miljøstandarder (ISO 14001 og EMAS), samt effektive service etter salg, er det beste beviset på kvalitet. Gorenje nyter høy anerkjennelse i vide kretser, hvilket bekreftes av en rekke prestisjetunge internasjonale priser, blant annet: Red Dot Design Award, Plus X AwardTM; Grüner Stecker-prisen; Get Connected Product of the Year Award, Product Innovation Award, Trusted Brand, Superbrands, Icograda Excellence Design Award, ICSID Excellence Design Award, og Innovation of the year.

2


INNHOLDSFORTEGNELSE 6 Designserier 6

Gorenje Classico Collection

10

Gorenje designed by Karim Rashid

12

Gorenje Pininfarina Steel

16

Gorenje Ora-Ïto

21

Gorenje Retro Collection

24

Kjølekabinett for vin

26

Matlaging og baking

33 Innbyggingsovner 37 Platetopper 45 Komfyrer 54 Dampovn 55 Mikrobølgeovner 60 Kjøkkenventilatorer

74

Kjøl og frys

81 Kombiskap 84 Kjøleskap 87 Frysere 88 Innebygd 89 Minikjøkken

90 Oppvask 94 Innebygd

96

Vask og tørk

101 Vaskemaskiner 107 Kondens-tørketromler 108 Utluftings-tørketromler

109 109 110

Teknisk beskrivelse Quality Service Service Commitment

111 Tegninger 119

Modelnummer indeks

S E R V I C E COMMITMENT

3


EN VISJON FOR FREMTIDEN. ERFARINGER FRA FORTIDEN.

DAGENS KREATIVE LØSNINGER.

Innovasjon forskyver grensene. Men dens virkelige verdi går lenger enn som så: det gjelder å skape balanse mellom brukernes forventninger og de mulighetene moderne teknologi gir. Eksklusive, pålitelige og holdbare produkter med en effektivitet som vil overbevise selv brukere med de stengeste krav til standard og kvalitet. Vår nyskapende måte å tenke på, er den grunnleggende rettesnoren i utviklingen av holdbare produkter av høy kvalitet.

Essensen av god design er den totale forståelsen av formen, noe som hever produktenes fundamentale bruksverdi. Vi gir spesiell oppmerksomhet til komfort og sikkerhet, samtidig som den enkeltes sans for estetikk respekteres. Topp-kvalitet med perfekt balanse mellom gedigne materialer, ergonomi og estetikk overgår alt fra tidligere tider, ved en sammensmeltning til dagens originale designløsninger.

4

DESIGN

INNOVATION


D e t s e n t r a l e re t te s n o r p r i n s i p p e t f o r utvikling er dyp innsikt i brukernes behov for kvalitet når det gjelder livsstil. Praktiske løsninger overgår basale forventninger; det er bemerkelsesverdig enkelt å velge de programmer og innstillinger som er best egnet. D e n ko r te s te m u lig e ve i e n til ø n s ket resultat er garanter t, uten å begrense valgmulighetene eller kreve anstrengelser. Vår t mål er å finne rimelige, prak tiske

SIMPLICITY

løsninger som gjør livet enklere.

ECOLOGY Livskvalitet går hånd i hånd med miljøhensyn. Det te krever at vi bruker miljø vennlig t e k n o l o g i o g p r o d u k s j o n s p r o s e s s e r. Produksjonsprosessen omfatter stadig flere resirkulerbare materialer og komponenter. Produktene utmerker seg med funksjoner som gir betydelige besparelser av strøm eller vann i løpet av levetiden. Sammen bevarer vi miljøet for kommende generasjoner.

5


Gorenje Classico collection

MATLAGING MED LIDENSKAP

Kjøkkenet er et hellig sted fylt av kjærlighet og livsglede. Her skapes de herlige og ekte smakene i livet vårt. Gjennom hele menneskets historie har kjøkkenet vært stedet der alle viktige ting skjedde. Himmelske krydderdufter innbyr deg til å gjenoppleve fortidens kulinariske høydepunkter og skape dine egne. God kokekunst er oppskriften på et spennende liv. Dette er innarbeidet i husholdningsapparatene i Gorenje Classico Collection som fås i elfenben og mattsvart.

6


Gorenje Classico collection

Ovnene i Gorenje Classico Collection har

tradisjonelle buede ovner. Ovnens perfekte

Elektronisk programmerbar klokke med analog visning

en rik og dynamisk design med klassisk

linjer avrundes med de karakteriske

Den klassiske analoge utformingen av den

preg. Myke linjer strekker seg harmonisk

bryterne, relieffhåndtaket i patinert

elektroniske klokken er et av de estetiske

fra døren til innsiden av ovnen, og

messingfinish og den elektroniske klokken

høydepunktene i denne produktlinjen.

relieffet og formen på døren minner om

i klassisk design.

Klokken kan brukes som vanlig klokke

Ovner

og kjøkkenklokke, og det går også an å programmere utsatt start og sluttid for tilberedning. Klokken varsler med et signal at maten er ferdig. Den klassiske klokkedesignen med visere og ramme i antikk messing understreker ovnens helhetlige utforming.

Moderne glasskeramisk koketopp med klassisk anstrøk

Retrobrytere sikrer enkel betjening Den patinerte messingfinish en på de

Brytere og håndtak med messingfinish

Den glasskeramiske koketoppen har fire

karakteristiske klassiske bryterne, som

Ventilatoren i utsøkt elfenben eller

kokesoner. En av dem er dobbel og kan

minner om sine keramiske forgjengere,

mattsvart danner en stilig kontrast til det

tilpasses kasseroller og stekepanner av

skjuler moderne teknologi som sørger for

særpregede messingfargede håndtaket.

forskjellig størrelse. En indikatorlampe for

overlegen betjeningskomfort. Bryterne er

Med bryterne kan du betjene alle

hver kokesone fortsetter å lyse så lenge

ergonomisk utformet for å gi et godt grep.

funksjonene på ventilatoren på tradisjonelt

kokesonen er varm. Glatt overflate gir

vis. Det dekorative håndtaket i stil med

enkel rengjøring, og den opphøyde kanten

resten av serien utfyller ventilatorens

hindrer søl.

utseende og fremhever det klassiske preget.

7


Gorenje Classico collection

BO73CLI

423100

Innbyggingsovn

Kr. 5.995,-

BO73CLB

423099

Innbyggingsovn

8

Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 6,4 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Foran høyre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak venstre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak høyre: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Restvarmeindikator

Mål (HxBxD): 9,2 × 59,4 × 51 cm

ECK63CLB

Beskrivelse Ÿ Tilkobling - gass: 7,8 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: forrest i midten: 1,75 kW, normalbrenner, bakerst i midten: 1 kW, sparebrenner, Venstre: 3 kW, Stor brenner, Høyre: 3,8 kW, Trippel brenner

Kr. 3.995,-

423101

Ÿ En-hånds Ÿ Sikrete gassbrennere Ÿ Støpejernsrist Ÿ Låsefunksjon

Mål (HxBxD): 5,5 × 60 × 51 cm

GW65CLB

Kr. 5.495,-

427993

Gasskokeplate

Energiklasse

Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

427990

Gasskokeplate

Glasskeramisk kokeplate

A-20%

GW65CLI

Energiklasse

Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,3 kW Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ CoolDoor Ÿ Uttrekksskinner - 2 levels Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Analog timer

423102

Glasskeramisk kokeplate

A-20% Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,3 kW Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ CoolDoor Ÿ Uttrekksskinner - 2 levels Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Analog timer

ECK63CLI

Kr. 5.995,-

Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 6,4 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Foran høyre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak venstre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak høyre: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Restvarmeindikator

Mål (HxBxD): 9,2 × 59,4 × 51 cm

Beskrivelse Ÿ Tilkobling - gass: 7,8 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: forrest i midten: 1,75 kW, normalbrenner, bakerst i midten: 1 kW, sparebrenner, Venstre: 3 kW, Stor brenner, Høyre: 3,8 kW, Trippel brenner

Kr. 3.995,-

Ÿ En-hånds Ÿ Sikrete gassbrennere Ÿ Støpejernsrist Ÿ Låsefunksjon

Mål (HxBxD): 5,5 × 60 × 51 cm

Kr. 5.495,-


Gorenje Classico collection

EC67CLI

423141

Glasskeramisk komfyr Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Compact ovnsdør med 2 lag glass Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Analog timer Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 60 cm

Veggmontering Hvit Ÿ Bredde: 60 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Kontroll via knapper Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 770 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 69 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Kr. 9.495,-

EC67CLB

423140

Glasskeramisk komfyr

Kr. 4.495,-

DK63CLB

415127

Ventilator

A-20% Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 46 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 10,2 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Foran høyre: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Bak venstre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak høyre: 180/120 mm, 1,7 kW, Hi-Light Ÿ Restvarmeindikator

415129

Ventilator

A-20% Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 46 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 10,2 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Foran høyre: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Bak venstre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak høyre: 180/120 mm, 1,7 kW, Hi-Light Ÿ Restvarmeindikator

DK63CLI

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Compact ovnsdør med 2 lag glass Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Analog timer Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 60 cm

Kr. 9.495,-

Veggmontering Sort Ÿ Bredde: 60 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Kontroll via knapper Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 770 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 69 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Kr. 4.495,-

9


GORENJE DESIGNED BY KARIM RASHID

THE TOUCH OF LIGHT

BabyPink

HotPink

DeepPurple

SkyBlue

LimeGreen

JuicyOrange

www.gorenje.com/karimrashid En moderne kolleksjon preget av dynamisk design, avrundede linjer og en aluminiumfinish av høy kvalitet. Innovativt design og moderne teknologi gir et inntrykk av fargerikhet og allsidighet. Med lett berøring vil MoodLite-teknologien farge verden din i én av seks nyanser. DESIGNED BY

10


GORENJE DESIGNED BY KARIM RASHID

P ink ER DEN NYE SORTE

Karim Rashid: Kongen av farger

TouchControl

MoodLite-teknologi. A touch of light and colour.

Den New York-bosatte designeren Karim

Knapper og brytere hører fortiden

Teknologien skaper et fargespill, og

Rashid er en av de mest produktive

til. I stedet har vi utsøkt enkelhet og

gir hvert øyeblikk en uendelig frihet til

designerne i sin generasjon. Over 3.000

estetikk. Den elektroniske utgaven av

inspirasjon og følelser. En farge for hver

design i produksjon, over 300 utmerkelser

kjøkkenventilatoren er et gjennombrudd

dag. Den gir også mulighet for å se inn i

og utførelser i 35 land vitner om Karims

når det gjelder brukervennlig betjening.

ovnen, mens den røde fargen advarer deg

legendariske arbeid innen design. Stilen hans

Plasseringen av betjeningsområdet

om at ovnen er varm. Den flerfargede,

beskrives best som sensuell minimalisme.

på den LED-opplyste stripen er nøye

LED-opplyste stripen sørger i tillegg for

Ideene hans er tekno-organiske og info-

gjennomtenkt. Det er utrolig enkelt å

at kjøkkenventilatoren visuelt går i ett

estetiske. De kombinerer naturlig myke linjer

skifte mellom de fire mulige nivåene og

med andre husholdningsapparater.

med praktiske løsninger.

endre utsugingseffekten.

BO87KR

280785

Innbyggingsovn

A-20%

Energiklasse

Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Fast preheat, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, Oppvarming av service, StayWarm funksjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 58,9 cm 1

280788

Induksjonsplate

Gorenje designed by Karim Rashid Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,3 kW Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ CoolDoor Ÿ Ovnsdør kontakt Ÿ Nedfeltbar takvarmeelement for lett rengjøring Ÿ Uttrekksskinner Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ DirecTOUCH display

IT641KR

Kr. 14.595,-

Veggmontering Dekselsramme i almuniumsfarge Gorenje designed by Karim Rashid Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Timerfunksjon Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

Mål (HxBxD): 4,7 × 60 × 51,4 cm

Relativt energiforbruk på skalaen fra A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk).

6

280262

Ventilator

Aluminium kanten Gorenje designed by Karim Rashid Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 7,4 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210 mm, 2,3/3,7 kW, induksjon, Foran høyre: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon, Bak venstre: 145 mm, 1,4/2,2 kW, induksjon, Bak høyre: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon

DQGA65KR

Kr. 13.695,-

Ÿ Bredde: 59,5 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 4 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 582 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 54 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Indikator for rensing af filter Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 194499 Ÿ Kullfilter: 163687 Ÿ Mål: Se bakest

Kr. 14.695,-

… basert på standardtest EN 50304: 52,6 min (tradisjonelt).

11


GORENJE PININFARINA STEEL

DESIGN THAT LASTS

www.gorenje.com/pininfarina/steel Gorenje Pininfarina-serien er en perfekt fusjon av teknologisk perfeksjon og fantasifull form: ingen knotter eller håndtak forstyrrer de elegante linjene som trekker øynene dine til seg. Tidløs eleganse med en oksidert metalloverflate og sjarmerende skjørt glass. En ren design som huser de beste materialene. DESIGNED BY

12


GORENJE PININFARINA STEEL

Paolo Pininfarina: Magisk italiensk designikon Pininfarina Group, som ledes av Paolo Pininfarina, berømmes som en klassisk og samtidig innovativ kilde til design. Pininfarina er mest kjent for sine bildesigner – Ferrari, Maserati, Alfa Romeo og andre. Det magiske ved Pininfarina, bortsett fra en over 80 år lang historie, er selskapets image som på mange måter er motsigende: klassisk og nyskapende,

Gorenje Pininfarina Steel Collections

kombinasjon med kvalitet og teknologisk

luksuriøst og rimelig, kunstnerisk og

design er et oppkvikkende samspill av

perfeksjon -resulterer i en fremtid

industrielt, italiensk og internasjonalt. Gorenje

motsetninger. Tradisjon og holdbarhet

du kan nyte i dag. Den overraskende

og Pininfarina har et langt og sterkt forhold

er flettet sammen med en strålende lys

kombinasjonen av materialer vil fortrylle

basert på felles verdier: design i sentrum,

og uforutsigbar fremtid. Den ustoppelige

og lokke deg. Brukervennligheten vil

funksjonalitet, kvalitet, innovasjon, holdbarhet

elegansen og formens finesse - i

overbevise og glede deg.

og langsiktighet.

Ventilator I et moderne kjøkken er ventilatoren et sentralt designelement og en viktig del av rommets visuelle uttrykk. Det er så mye mer enn en fullkommen komposisjon av fantastiske materialer ogformer – det er et effektivt og superstillegående apparat som renser luften i kjøkkenet. Plasseringen av betjeningsområdet på det vertikale glassfeltet er nøye gjennomtenkt. Det er utrolig enkelt å skifte mellom de fire mulige nivåene og endre utsugingseffekten.

Matchende dekorpanel til mikrobølgeovn Høyteknologi skjult av stålets vakre refleksjon og gjennomskinnelige glassflater. En unik kombinasjon av tidløs eleganse og teknologisk perfeksjon som åpner opp for et nytt levesett. Dristige linjer som forfører sansene følger ideen om fremragende design som smelter sammen til en organisk helhet.

13


GORENJE PININFARINA STEEL

Berøringsskjerm En vertikal stripe i svart glass med en interaktiv berøringsskjerm er integrert i kjøleskapets elegante silhuett. Det brukervennlige displayet utvider kjøleskapets funksjoner og blir kjøkkenets kommunikasjonssentrum. I tillegg til de grunnleggende kjøleskapsfunksjonene blir det mulig å ta opp og spille av talemeldinger, vise tips om oppbevaring av mat og bla gjennom spennende matoppskrifter.

QuickView Et panel av sort glass går vertikalt ned foran. Når denne er aktivert, vil et firkantet område i transparent grått glass i midten gi en praktisk og spennende visning inn i kjøleskapet.

NRK6P2X

444735

Kombiskap

A+

Gorenje Pininfarina

DFG70P2X Serveringsbrett Kombinasjonen av mørkt naturlig tre, slitesterk aluminium og myke former er en hyllest til fortiden samtidig som det tar fremtiden i betraktning. Den

314189

Front til integrerbar oppvaskmaskin Gorenje Pininfarina Ÿ Leveres komplett med håndtak Ÿ Passer til: GV61124, GV63324X, GV65324XV Ÿ Front leveres umontert

flerfunksjonelle uttrekkbare hyllen kan

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 338 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 245 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 75 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 18 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 10 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 42 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 2 Ÿ SensoTech - Elektronisk styring av temperatur Ÿ Digital temperatur indikator (kjøl) Ÿ Digital temperatur indikator (fryser) Ÿ Dør åpning: Døren åpnes mot høyre Ÿ Touch-kontrolldisplay Ÿ Hjul bakerst Ÿ Husker innstillingene ved strømbrudd

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 3 glasshyller Ÿ 1 teleskopisk hylle Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 2 grønnsaksskuffer Ÿ 1 tubeholder Ÿ 1 eggbrett (12×) Ÿ ZeroZone - nullsone med 2 uttakbare skuffer Ÿ SuperCool funksjon Ÿ Go’n’Save feriefunksjon Ÿ Eco spareprogram Frys Ÿ Full automatisk avriming No Frost Ÿ Big Box uttakbar skuff Ÿ 1 uttrekksskuffe Ÿ 2 isterningbrett Ÿ 2 helstøpte fryseskuffer

brukes som et serveringsbrett. Mål (HxBxD): 70 × 59,6 × 5 cm

14

Kr. 3.795,-

Mål (HxBxD): 200 × 60 × 64,5 cm

Kr. 26.995,-


GORENJE PININFARINA STEEL

BO6P2X

313996

Innbyggingsovn

A-20%

Energiklasse

Ÿ Stekeautomatikk Ÿ Tradisjonell ovn, Overvarme, Grill, Vifte, Tinefunksjon, Grill med vifte, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, AquaClean

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

IS7P2

Kr. 17.695,-

311141

Induksjonsplate

Ÿ Leveres komplett med håndtak

Ÿ Bredde: 80,7 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Timerfunksjon Ÿ Power boost-funksjon: 290 W Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 4 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 633 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 59 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Indikator for rensing af filter Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Mål (HxBxD): 46,3 × 59,6 × 5,8 cm

IS6P2

Mål (HxBxD): 4,6 × 77 × 52 cm

Kr. 13.495,-

Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 7,4 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210 mm, 2,3/3,7 kW, induksjon, Foran høyre: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon, Bak venstre: 145 mm, 1,4/2,2 kW, induksjon, Bak høyre: 280×180 mm, 2,3/3,7 kW, Induksjon, oval kokesone

310752

Veggmontering Metallfarge Gorenje Pininfarina

Gorenje Pininfarina

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 507602 Ÿ Kullfilter: 185778

Kr. 17.695,-

Kr. 3.795,-

311139

GT7P2

333222

Gass glasskeramisk kokeplate

Fasettslepet kant Gorenje Pininfarina Ÿ SliderTouch Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Timerfunksjon Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

DK9P2X Ventilator

Induksjonsplate

Fasettslepet kant Gorenje Pininfarina Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 7,4 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210 mm, 2,3/3,7 kW, induksjon, Foran høyre: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon, Bak venstre: 145 mm, 1,4/2,2 kW, induksjon, Bak høyre: 280×180 mm, 2,3/3,7 kW, Induksjon, oval kokesone

314185

Liftdoor til mikroovn

Gorenje Pininfarina Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,3 kW Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ UCD - ultra cool door Ÿ Steketermometer Ÿ Ovnsdør kontakt Ÿ scissor Ÿ Nedfeltbar takvarmeelement for lett rengjøring Ÿ Barnesikring Ÿ Uttrekksskinner - 3-delt fullt uttrekk Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Glass langpanne Ÿ Elektronisk ur med steketermometer

DFP6P2X

Gorenje Pininfarina Ÿ SliderTouch Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Timerfunksjon Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

Mål (HxBxD): 4,7 × 60 × 51 cm

Kr. 12.495,-

Relativt energiforbruk på skalaen fra A++ (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 2 Energiforbruk per år på grunnlag av standardtest. Det faktiske forbruket avhenger av apparatets bruk og hvor det plasseres. 3 Relativt energiforbruk på skalaen fra A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 6 … basert på standardtest EN 50304: 52,6 min (tradisjonelt).

Beskrivelse Ÿ Tilkobling - gass: 11,3 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 1 kW, sparebrenner, forrest i midten: 3,8 kW, Trippel brenner, Foran høyre: 1,75 kW, burner-halfspeed, Bak venstre: 3 kW, Stor brenner, Bak høyre: 1,75 kW, burner-halfspeed

Mål (HxBxD): 5 × 68 × 51 cm

Ÿ En-hånds Ÿ Støpejernsrist Ÿ Fingertouch betjening Ÿ Timerfunksjon Ÿ Låsefunksjon

Kr. 16.695,-

1

15


GORENJE ORA-ÏTO

DEN NYE KLASSIKEREN TIL MORGENDAGENS KJØKKEN

www.gorenje-oraito.com Minimalistisk og elegant. En perfekt harmoni mellom elegante, blanke glassoverflater og håndtak i børstet aluminium. Til dagens forbrukere som verdsetter hvitevarer med eksklusiv design og gjennomtenkt teknologi - som samtidig er rimelige og moderne. DESIGNED BY

16


GORENJE ORA-ÏTO

E nfant T erri b le of design

Ora-Ïto: Karismatisk provokatør

For å gjøre eksklusiv design tilgjengelig

i designverdenen. Konseptene hans er

Bak Ora-Ïto merket står det en ung, kreativ

for en bredere befolkning via fornuftige

futuristiske og provoserende. Resultatet

fransk designer med fryktløse ideer som

priser, har Gorenje gått sammen med

av dette samarbeidet er et trendy utvalg

raskt førte ham til topps i designverdenen.

Ora-Ïto, den verdensberømte franske

av teknisk perfeksjonerte hvitevarer –

I begynnelsen av karrieren presenterte han

designeren fra den yngre generasjonen.

Gorenje Ora-Ïto-kolleksjonen. Tilgjengelig

design og ideer på sin egen hjemmeside i

Hans fryktløse ideer har ført ham til topps

i svart og hvit.

form av virtuelle produkter - angivelig fra kjente merkevarer. Og folk begynte å bestille produkter som ikke fantes. Store firmaer som Louis Vuitton, Nike, Gucci, Swatch, Apple and Levi’s, kunne ha saksøkt den unge provokatøren, men var så imponert over designene hans at de ansatte ham i stedet. Ora-Ïto karakteriserer sin gjenkjennelige stil som "simplexity" - en kombinasjon av enkelhet og kompleksitet. Konseptene hans er futuristiske og provoserende.

Overflatebehandling av glass for et utsøkt luksuriøst utseende

Skjønnhet og kraft

Matlaging ved fingertuppene

Den utsøkte kjøkkenventilatoren betjenes

Den innebygde ovnen kontrolleres enkelt

Glassflatene i elegant svart eller hvitt som

via elegant skjulte elektriske kontroller.

via en berøringskjem diskret skjult i

dekker hele fronten av hvert produkt i

Halogenbelysning gir perfekt belysning

glasset over ovnsdøren. Skjermen gir full

kolleksjonen, er i perfekt harmoni med de

akkurat der du trenger det. Ventilatoren

kontroll av de mange funksjonene.

brede håndtakene i børstet aluminium.

er også førende når det gjelder avtrekkskapasitet.

17


GORENJE ORA-ÏTO

BOP88ORAW

300935

Innbyggingsovn - Pyrolyse

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,3 kW Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 60 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ UCDQ - Ultra Cool Door Quadro Ÿ Steketermometer Ÿ Ovnsdør kontakt Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ DirecTOUCH display

Energiklasse

Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Fast preheat, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, Oppvarming av service, StayWarm funksjon, pyrolysis, Pyrolyseprogram

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Kr. 12.395,-

BOP88ORAX

300931

Innbyggingsovn - Pyrolyse

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,3 kW Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 60 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ UCDQ - Ultra Cool Door Quadro Ÿ Steketermometer Ÿ Ovnsdør kontakt Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ DirecTOUCH display

Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Fast preheat, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, Oppvarming av service, StayWarm funksjon, pyrolysis, Pyrolyseprogram

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Timerfunksjon Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

Mål (HxBxD): 4,7 × 60 × 51 cm

IT641ORA

Kr. 10.195,-

303817

Kr. 12.395,-

Ÿ En-hånds Ÿ Sikrete gassbrennere Ÿ Støpejernsrist

Mål (HxBxD): 10,5 × 60 × 51 cm

Kr. 8.695,-

DFG602-ORA-S

173151

Ventilator

Uttrekk Sort Ora-Ïto design

Fasettslepet front Ora-Ïto design Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 7,4 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210 mm, 2,3/3,7 kW, induksjon, Foran høyre: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon, Bak venstre: 145 mm, 1,4/2,2 kW, induksjon, Bak høyre: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon

Beskrivelse Ÿ Tilkobling - gass: 7,5 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 90 mm, 3 kW, Stor brenner, Foran høyre: 50 mm, 1 kW, sparebrenner, Bak venstre: 60 mm, 1,75 kW, normalbrenner, Bak høyre: 60 mm, 1,75 kW, normalbrenner

Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Timerfunksjon Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

Mål (HxBxD): 4,7 × 60 × 51 cm

Ÿ Bredde: 59,8 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Veksle knapp Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 28 W Ÿ Antall trinn: 4 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 410 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 61 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 11,9 cm Ÿ 2 motorer Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Kr. 10.195,-

Relativt energiforbruk på skalaen fra A++ (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 2 Energiforbruk per år på grunnlag av standardtest. Det faktiske forbruket avhenger av apparatets bruk og hvor det plasseres. 3 Relativt energiforbruk på skalaen fra A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 6 … basert på standardtest EN 50304: 52,6 min (tradisjonelt). 1

18

Energiklasse

265888

Soft corners Ora-Ïto design

Fasettslepet front Ora-Ïto design Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 7,4 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210 mm, 2,3/3,7 kW, induksjon, Foran høyre: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon, Bak venstre: 145 mm, 1,4/2,2 kW, induksjon, Bak høyre: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon

GHS64ORAW

Gass glasskeramisk kokeplate

Induksjonsplate

A

Ora-Ïto design

303818

Induksjonsplate

A

Ora-Ïto design

IT641ORA-W

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 366534 Ÿ Kullfilter: 646783 Ÿ Mål: Se bakest

Kr. 3.795,-


GORENJE ORA-ÏTO

DKG552-ORA-W

DPM-ORA-W

274961

Ventilator

Veggmontering Hvit Ora-Ïto design Ÿ Bredde: 55 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Veksle knapp Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 600 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 64 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 14,9 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Ora-Ïto design Tilbehør Ÿ Metallfilter: 293735 Ÿ Kullfilter: 241850 Ÿ Mål: Se bakest

Ÿ Leveres komplett med håndtak

Kr. 8.295,-

DKG552-ORA-S

173147

Ventilator

Mål (HxBxD): 46,3 × 59,6 × 5,8 cm

GMO25ORAITO

245496

Mikroovn m/grill

Veggmontering Sort Ora-Ïto design Ÿ Bredde: 55 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Veksle knapp Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 600 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 64 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 14,9 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

248315

Liftdoor til mikroovn

Kr. 8.295,-

Ora-Ïto design

Ÿ Elektronisk Ÿ Ovnsrom: 25 ltr. Ÿ Mikroeffekt: 900 W Ÿ Grill: 1000 W Ÿ Effekttrinn: 5 Ÿ Ferdigprogrammer: 6 Ÿ Easy cook funksjon Ÿ Auto tinefunksjon Ÿ Tallerkendiameter: 28 cm Ÿ Barnesikring

Mål (HxBxD): 30,3 × 51 × 41 cm

171401

Liftdoor til mikroovn

Ora-Ïto design Tilbehør Ÿ Metallfilter: 293735 Ÿ Kullfilter: 241850 Ÿ Mål: Se bakest

DPM-ORA-E

Kr. 3.795,-

Ÿ Leveres komplett med håndtak

Kr. 3.595,-

Relativt energiforbruk på skalaen fra A++ (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 2 Energiforbruk per år på grunnlag av standardtest. Det faktiske forbruket avhenger av apparatets bruk og hvor det plasseres. 3 Relativt energiforbruk på skalaen fra A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 6 … basert på standardtest EN 50304: 52,6 min (tradisjonelt).

Mål (HxBxD): 46,3 × 59,6 × 5,8 cm

Kr. 3.795,-

1

19


GORENJE ORA-ÏTO

NYHET

NRKORA62W

438792

Kombiskap

248314

Front til integrerbar oppvaskmaskin

A++

Linje: Ora-Ïto design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 235 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 221 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 85 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 18 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 42 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Elektronisk styring av temperatur Ÿ Dør åpning: Døren åpnes mot høyre Kjøl Ÿ IonAir: Ioniseringsfunksjon i kjøleskapet Ÿ AdaptCool: Adaptive Intelligent System Ÿ MultiFlow 360°: Multi 3D luftblåser Ÿ Automatisk avriming Ÿ FreshZone Ÿ Egg/isbit-beholder: 1 x 7

DPP-ORA-W

Energiklasse

Ÿ SimpleSlide dørhyller med justerbar høyde: 2 Ÿ 5 glasshyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ MultiBox Ÿ MoistControl for grønnsaksskuff Frys Ÿ Full automatisk avriming No Frost Ÿ SpaceBox 38 ltr. Ÿ 3 uttrekksskuffer

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

Kr. 11.995,-

Ora-Ïto design Ÿ Leveres komplett med håndtak Ÿ Passer til: GV61124, GV63324X, GV65324XV Ÿ Front leveres umontert

Mål (HxBxD): 71,7 × 59,6 × 5,5 cm

Kr. 3.795,-

NYHET

NRKORA62E

438791

Kombiskap

A++

Energiklasse

Ÿ SimpleSlide dørhyller med justerbar høyde: 2 Ÿ 5 glasshyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ MultiBox Ÿ MoistControl for grønnsaksskuff Frys Ÿ Full automatisk avriming No Frost Ÿ SpaceBox 38 ltr. Ÿ 3 uttrekksskuffer

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

Kr. 11.995,-

Ora-Ïto design Ÿ Leveres komplett med håndtak Ÿ Passer til: GV61124, GV63324X, GV65324XV Ÿ Front leveres umontert

Mål (HxBxD): 70 × 59,6 × 5,5 cm

Kr. 3.795,-

Relativt energiforbruk på skalaen fra A++ (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 2 Energiforbruk per år på grunnlag av standardtest. Det faktiske forbruket avhenger av apparatets bruk og hvor det plasseres. 3 Relativt energiforbruk på skalaen fra A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 6 … basert på standardtest EN 50304: 52,6 min (tradisjonelt). 1

20

182883

Front til integrerbar oppvaskmaskin

Linje: Ora-Ïto design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 235 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 221 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 85 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 18 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 42 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Elektronisk styring av temperatur Ÿ Dør åpning: Døren åpnes mot høyre Kjøl Ÿ IonAir: Ioniseringsfunksjon i kjøleskapet Ÿ AdaptCool: Adaptive Intelligent System Ÿ MultiFlow 360°: Multi 3D luftblåser Ÿ Automatisk avriming Ÿ FreshZone Ÿ Egg/isbit-beholder: 1 x 7

DPP-ORA-E


GORENJE RETRO COLLECTION

FRA KALDT TIL KULT

www.gorenje.com/retro Overlegen teknologi med et splitter nytt image og et sjarmerende streif av nostalgi. Den avrundede konvekse designen er kjennetegnet for hele serien av perfekt utformede, økonomiske og miljøvennlige moderne produkter. Oppdag din retrostil! Chic, Vintage, eller Funky? DESIGNED BY Gorenje Design Studio

21


GORENJE RETRO COLLECTION

Bordeaux OR

Silver OA

Black OBK

Chic Gorenje Retro Chic Collection vil fremfor alt appellere til dem som verdsetter moderne klassikere, minimalisme med utvalgte kunstverk av elegant inventar; de fremsynte som hevder at "mindre er mer" og som søker perfekt harmoni. Fire Red ORD

Snow White OW

Vintage Gorenje Retro Vintage Collection vil bergta de nostalgiske romantikerne som elsker naturfarger. Kolleksjonen vil vekke oppmerksomheten til dem som hengir seg til den klassiske kunstens gleder, og som elsker nye bilder med en erfaren karakter. Dark Chocolate OCH

Royal Coffee OCO

Funky Gorenje Retro Funky Collection ble skapt for lekne, evige optimister og nysgjerrige reisende som elsker å være frie, adrenalinelskere for hvem himmelen er grensen. Lime Green OGR

22

Raspberry Pink OP

Juicy Orange OO

Champagne OC


GORENJE RETRO COLLECTION

OR OA OBK OCH OCO OC

- 444689 - 444685 - 444687 - 444690 - 444686 - 444688

RK60359

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 229 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 229 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 92 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 21 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 4 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 41 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren åpnes mot høyre Ÿ Sirkulasjonsvifte Ÿ LED-light

A

klasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 4 glass hyller Ÿ 2 hyller i døren Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ 1 hylle til meieriprodukter Ÿ Todelt dørhylle med fordypning Ÿ 1 eggbrett (12×) Ÿ SuperCool funksjon Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 uttrekksskuffe Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 2 helstøpte fryseskuffer

Kr. 11.995,-

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 4 glass hyller Ÿ 2 hyller i døren Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ 1 hylle til meieriprodukter Ÿ Todelt dørhylle med fordypning Ÿ 1 eggbrett (12×) Ÿ SuperCool funksjon Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 1 tråd hylle Ÿ 1 frysehylle Ÿ Super innfrysing

Mål (HxBxD): 173,7 × 60 × 64 cm

Kr. 11.495,-

A

klasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 4 glass hyller Ÿ 2 hyller i døren Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ 1 hylle til meieriprodukter Ÿ Todelt dørhylle med fordypning Ÿ 1 eggbrett (12×) Ÿ SuperCool funksjon Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 uttrekksskuffe Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 2 helstøpte fryseskuffer

Kr. 11.995,-

A++

Gorenje Retro Collection Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 196 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 255 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 26 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 18 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 2 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 42 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren åpnes mot høyre Ÿ Sirkulasjonsvifte Ÿ LED-light

Mål (HxBxD): 154 × 60 × 64 cm

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 213 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 229 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 65 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 22 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 4,5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 38 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren åpnes mot venster Ÿ Sirkulasjonsvifte Ÿ LED-light

ORD-L - 444913 OW-L - 444939 OR-L - 444785 OA-L - 444789 OC-L - 444784 OGR-L - 444787 OP-L - 444786 OO-L - 444788 OBK-L - 444790

Kjøleskap - Døren åpnes mot venster

A

klasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 4 glass hyller Ÿ 2 hyller i døren Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ 1 hylle til meieriprodukter Ÿ Todelt dørhylle med fordypning Ÿ 1 eggbrett (12×) Ÿ SuperCool funksjon Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 1 tråd hylle Ÿ 1 frysehylle Ÿ Super innfrysing

Mål (HxBxD): 173,7 × 60 × 64 cm

Kr. 9.995,-

RB60299-L ++ Energi-

Gorenje Retro Collection

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 4 glass hyller Ÿ 2 hyller i døren Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ 1 hylle til meieriprodukter Ÿ Todelt dørhylle med fordypning Ÿ 1 eggbrett (12×) Ÿ SuperCool funksjon Frys Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 1 frysehylle

OR-L - 444713 OBK-L - 444715 OCH-L - 444717 OCO-L - 444716 OC-L - 444712

Kombiskap - Døren åpnes mot venster

++ Energi-

Mål (HxBxD): 188,7 × 60 × 64 cm

klasse

RF60309-L

Kombiskap - Døren åpnes mot venster

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 229 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 229 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 92 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 21 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 4 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 41 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren åpnes mot venster Ÿ Sirkulasjonsvifte Ÿ LED-light

A

OR-L - 444704 OA-L - 444705 OBK-L - 444703 OCH-L - 444707 OCO-L - 444706 OC-L - 444702

RK60359-L

Gorenje Retro Collection

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 213 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 229 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 65 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 22 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 4,5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 38 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren åpnes mot høyre Ÿ Sirkulasjonsvifte Ÿ LED-light

Kjøleskap - Døren åpnes mot høyre ++ Energi-

Gorenje Retro Collection

- 444898 - 444940 - 444761 - 444765 - 444760 - 444763 - 444762 - 444764 - 444769

RB60299

Kombiskap - Døren åpnes mot høyre

++ Energi-

Mål (HxBxD): 188,7 × 60 × 64 cm

- 444692 - 444696 - 444694 - 444695 - 444693

RF60309

Kombiskap - Døren åpnes mot høyre

Gorenje Retro Collection

OR OBK OCH OCO OC

ORD OW OR OA OC OGR OP OO OBK

Kr. 11.495,-

A++

Gorenje Retro Collection Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 196 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 255 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 26 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 18 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 2 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 42 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren åpnes mot venster Ÿ Sirkulasjonsvifte Ÿ LED-light

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 4 glass hyller Ÿ 2 hyller i døren Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ 1 hylle til meieriprodukter Ÿ Todelt dørhylle med fordypning Ÿ 1 eggbrett (12×) Ÿ SuperCool funksjon Frys Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 1 frysehylle

Mål (HxBxD): 154 × 60 × 64 cm

Kr. 9.995,-

1

Relativt energiforbruk på skalaen fra A++ (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 2 Energiforbruk per år på grunnlag av standardtest. Det faktiske forbruket avhenger av apparatets bruk og hvor det plasseres.

23


GORENJE MONARQUE

MED TIDEN BLIR UTSØKTE TING DYREBARE SKATTER

En vinkjølers utseende uttrykker kvalitet ved å opfylle sin funksjon; designen er ergonomisk og gjør produktet enkelt å bruke. Glatt metall og glassoverflater utgjør en enkel form som iblant understrekes av fasede kanter. En enkel og diskret design som utstråler sofistikert, klassisk eleganse; det harmoniske helhetsinntrykket speiler den moderne livsstils avslappede atmosfære.

24


GORENJE MONARQUE

Perfekt form Overflater i børstet aluminium og sølv vil smelte elegant inn i enhver kjøkkendesign og krydre livet med velkomne kvalitetsløft.

Overlegne lagringsforhold for vin Vinkjøleren tilbyr førsteklasses forhold for enkel lagring av opptil 48 flasker av favorittvinen din. Justerbar temperatur sikrer at både hvite og røde viner utvikler seg under ideelle forhold. Høy luftfuktighet bevarer korkene, og en nøye gjennomtenkt design beskytter flaskene mot uønsket vibrasjon.

XWC660EF

374135

Wine center Linje: Monark

Ÿ Energiklasse: B Ÿ Perfekt oppbevaring av vin ved korrekt temperatur Ÿ Total brutto kapasitet: 156 / 155 ltr. Ÿ Kapasitet: 48 flasker (0,75 l) Ÿ Betjeningspanel med trinnløs temperatur velger Ÿ Sirkulasjonsvifte Ÿ 5 store uttrekksskuffer Ÿ 2 små uttrekkeskuffer Ÿ Innvendig belysning

Beskyttelse og anvendelighet Glassdøren er behandlet med et spesielt belegg for å beskytte vinen mot skadelige ultrafiolette stråler, og de elegante skyvehyllene lar deg velge flasker uten å måtte flytte på de andre. En av de mange fordelene med vinkjøleren er at den avkjølende vifteenheten ikke er avhengig av ekstra ventilasjon. Den kan derfor plasseres under en alminnelig kjøkkenbenk.

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm

Kr. 15.495,-

25


Matlaging og baking

- THE INSIDE STORY

Historiene fra hjemmet ditt. Tallrike innovative løsninger, blant annet de unike flaggskipene HomeCHEF easy control med en stor LCD berøringsskjerm og HomeMADE med sin effektive utforming av ovnsrommet, gir utmerkede resultater ved tilbereding, steking, og baking, og plasserer Gorenje på toppen av hva som tilbys i Europa innen innebygde ovner og komfyrer. Og etter en kulinarisk opplevelse – vil nå HomeMADE pyrolyseovn rengjøre både ovnen og stekebrettene dine. Gorenjes hjelpemidler for matlaging er en perfekt setting for din egen private historie.

26


Innbyggingsovner

En unik innovasjon inspirert av tradisjonelle vedfyrte brødovner En innsiktsfull, hvelvet utforming av

Resultatet? Jevnt stekt, saftig men

ovnen for overlegne bakeresultater som

sprøtt; mykt brød med perfekt skorpe,

vanligvis forbindes med tradisjonelle

favorittmaten din perfekt tilberedt – slik

vedfyrte brødovner! En innovativ design-

som du inntil nå bare har kunnet drømme

løsning for Gorenjes innbyggingsovner

om. Gorenjes originale og innsiktsfulle

innebærer en presis plassering av varme-

tilnærming til ovnsdesign er en hyllest

elementene for perfekte bakebetingelser.

til tradisjonell erfaring, og et resultat av

Glatte, avrundede kanter på bakveggen

et fruktbart samarbeid med anerkjente

og en hvelvet innside sikrer en mer

forskningsinstitusjoner. En unik nyhet

effektiv sirkulasjon, samt en jevn fordeling

med en nyanse av gammel visdom!

Fullt uttrekkbare teleskopskinner. For sikkerhet og bedre oversikt!

av varmluft inne i ovnen.

Teleskopskinner som kan trekkes helt ut,

FastPreheat, 200 °C på 6 minutter

gjør det enkelt å sette stekebrett inn i ovnen og ta dem ut igjen, og gir i tillegg en bedre oversikt over bakingen din. Risikoen

Energieffektivitet A-20 %

I kraft av ovnens spesielle hvelvede

for å brenne seg er dermed betydelig

design og de simultant arbeidende

redusert. Teleskopskinnene er allerede

Den nye generasjonen med

varmeelementene, tar det kun 6 minutter

inkludert som en del av standardutstyret i

kjøkkenapparatene fra Gorenje er

for ovnen å nå 200 °C. En tidsbesparelse

alle våre avanserte modeller, men har den

tilgjengelig opp til energiklassen A-20%.

på minst 30 % betyr at du kan servere

ekstra fordelen at de kan installeres i alle

Kjøkkenapparatene fra Gorenje er

pizza, kaker og andre retter som krever

sofistikerte ovner fra Gorenje.

laget av materialer som kan være 90 %

en forvarmet ovn raskere enn noen gang

resirkulert.

før.

Fullt utrekksbare teleskopskinner Kr. 1.795,3 nivåer - 242140 Utrekkskinner 3/4 Kr. 1.495,2 nivåer - 242177

27


Innbyggingsovner

Ekstra dyp, XXL langpanne

Superstort bakeområde

PerfectGrill for en perfekt skorpe

For gourmeter som liker å lage hjemmelagd

Med en størrelse på 46 cm har den

De infrarøde varmeelementene på to

brød, lasagne, quiche eller lignende, har

en 15 % større bakeoverflate, noe som

nivåer, store oppe, og mindre nede, er

vi designet en spesiel langpanne med en

er resultatet av en frisk tilnærming til

trygt gjemt i dybden av det innfelte,

ekstra dybde på 5 cm. Langpannen er

ovnsdesign. Ved å gjøre mest mulig ut

hvelvede ovnstaket, og følger formen

overflatebehandlet med EcoClean-emalje,

av den tilgjengelige ovnsbredden er det

på HomeMADE, mens forskjellen på

som gjør det enkelt å rengjøre med vanlig

mulig å tilpasse større mengder mat

de relative høydene sikrer at maten

vann fra springen, uten bruk av skadelige

på ett enkelt brett, både ved bruk av

tilberedes jevnt og perfekt, hver

kjemikalier. I tillegg vil veggene i ovnen

én hylle eller flere hyller samtidig. En

gang . I noen modeller kan det øvre

tilsmusses mindre siden de opphøyde

svært effektiv utforming av det øvre

varmeelementet vippes ned, for en lettere

sidene på langpannen hindrer fettet fra å

varmeelementet sikrer en jevn fordeling

rengjøring av ovnen.

søles ut. Vårt store utvalg av tilbehør har

av varmen over hele brettet, noe som gir

også stekebrett i tradisjonell størrelse i

perfekte bakeresultater.

emalje og glass. Sistnevnte kan også brukes som serveringsbrett.

Å bake/steke på flere brett i forskjellige høyder

OpenView, suveren sikt

Ved å velge en ovn fra Gorenje kan du

Utvalgte modeller av HomeMADE ovner

Utvalgte modeller av Gorenjes ovner

takket være HomeMADE-systemet bake

med superstor kapasiteten er i tillegg

leveres med steketermometer, som gir deg

småkakene dine på opptil tre forskjellige

utstyrt med dobbel belysning. Og

muligheten til å overvåke og kontrollere

nivåer samtidig. Viften bakerst i ovnen

sammen med en ovnsdør helt i glass

stekingen av kjøttet. Alt du trenger å gjøre

sikrer en jevn og rask distribusjon

sikrer denne funksjonen en betydelig

er å sette spissen på termometeret inn i

av varmen. Dette muliggjør en mer

bedre oversikt over innsiden, noe som

kjøttet og stille temperaturen til ønsket

effektiv sirkulasjon av varmluft og gir

gjør det enkelt for deg å følge med

nivå. Indikatoren på betjeningspanelet vil

fremragende steke- og bakeresultater

stekeprosessen fra trygg avstand.

varsle deg når kjøttet er ferdig, akkurat slik

Steketermometer

samtidig som du sparer verdifull tid og

du liker det. Med steketermometer vil du

energi.

få en perfekt stek, hver gang!

28


Innbyggingsovner

UltraSafe ovnsdør Døren UltraSafe har varmereflekterende glass med fire lag. Bemerkelsesverdig isolasjon av døren forbedrer ovnens ytelse og sparer energi, mens en lav temperatur av den ytre overflaten av døren beskytter brukeren mot eventuelle brannskader, spesielt når den pyrolytiske rengjøringsfunksjonen brukes, og temperaturen inne i ovnen er ekstremt høy.

GentleClose

Nye ovner og komfyrer fra Gorenje har nå

blir forstyrret. Den luksuriøse elegansen

det spesielt GentleClose-systemet, som

man kjenner fra møbelindustrien, er nå

sikrer skånsom lukking. Et lett trykk er

også tilgjengelig i Gorenjes ovner og

nok til at ovnsdøren lukker seg stille og

komfyrer.

elegant, så hverken du eller maten i ovnen

Lav temperatur av ovnsdøren Gorenje ovner er utstyrt med sikre og energieffektive CoolDoors (CD). Mer sofistikerte modeller har varmereflekterende UltraCoolDoors (UCD) med tredobbelt glass. En overlegen isolasjon av døren, sammen med spesielle reflekterende lag av glass, forbedrer stekeovnens ytelse, i tillegg til et betydelig lavere energiforbruk. Dørens lave temperatur sikrer at du ikke brenner deg ved berøring av ovnsdøren.

29


Innbyggingsovner

MATLAGING MED EN REVOLUSJONERENDE BERØRINGSSKJERM

Global innovasjon – baking trinn for trinn Gorenjes ovn, HomeCHEF er en

SIMPLEbake er den korteste veien til én

revolusjonerende nyhet innen

av de 9 rettene som hyppigst tilberedes.

husholdningsapparater. Unik

MYbake for alle kreative hoder som kom-

kontrollmodus og effektiv drift

mer opp med egne oppskrifter; disse kan

garanterer oppsiktsvekkende resultater.

enkelt endres eller lagres fra bunnen av.

Den viktigste funksjonen og den største nyheten av ovnstilbudet er den

HomeCHEF ovnen er et utmerket valg,

forhåndsinnstilte tilberedingen i flere

både for nybegynnere og erfarne kokker.

STEPbake

trinn, STEPbake . Ved tilbereding av mange retter kreves det endringer av temperaturen under prosessen, eller bruk av ulike typer varmesystemer, eller

Ekstra funksjoner

begge deler. Med ovnen HomeCHEF, kan du designe slike forhåndsinnstilte

• •

Velg PRObake som gir kokken full frihet i tilberedningen og samtidig en forbedring

inkluderer også noen som allerede omfatter matlaging i flere trinn.

30

WarmPlate – oppvarming av tallerkenene før servering av varm mat

FoodDefrost – tining av frossen mat

MeatProbe – muligheten for å bruke

AUTObake med så mange som 65 forhåndsinnstilte oppskrifter med bilder,

PRObake

StayWarm – holde maten akkurat passe varm etter at den er ferdig

av påliteligheten og nøyaktigheten av alle prosedyrene.

FastPreheat – rask forvarming av ovnen

programmer selv.

steketermometer •

AquaClean – rense ovnen med vann

AUTObake


Innbyggingsovner

FORDELER MED HomeCHEF KONTROLL Rask og enkel kontroll basert på

Fargebilder av retter og anvisninger for

Den patenterte innovasjonen STEPbake

innovativ teknologi og en gjennomtestet

hvordan de tilberedes – hele 65 opp-

introduserer en aura av profesjonalitet til

moderne design! En oppgradert touch-

skrifter valgt ut i forhold til sin popularitet

kjøkkenet ditt på en veldig enkel måte.

betjening med skyvekontroll. Program-

internasjonalt, komplett med attraktive

Velg den eneste ovnen som gjør det mu-

mer og funksjoner velges ved å skyve

og klare fargebilder.

lig å stille inn tilberedingsprosessen steg

fingeren over skjermen. Fargeskjerm gir

for steg, slik som du liker det.

enkel og tydelig visning av alle innstillin-

Lenker til favoritten din eller de rettene

ger og logiske menyvalg.

som oftest tilberedes En enda enklere

Fullt integrert skjerm er beskyttet med

tilgang til prosedyrene du ønsker tilgang

glass – en annen viktig innovasjon for

til.

teknologien av husholdningsapparatene

TFT interaktiv fargeskjerm HomeCHEF ovnen kan skryte av en unik

våre! HomeCHEF styres av en enkelt be-

touch-betjening via en stor interaktiv TFT

Automatisk baking steg for steg – mat-

røring av glasset eller ved å skyve finge-

fargeskjerm. Teknologien i bakgrunnen er

laging gjennom nøye gjennomtenkte

ren over glassflaten som dekker skjermen.

faktisk en høytytende mikrokontroll som

og velprøvde trinn Du kan stole på den

Løsninger som tidligere er anvendt innen

fungerer som en frittstående datamaskin.

foreslåtte prosedyren eller selv stille inn

bilindustrien, for mobiltelefoner og andre

varmeprosedyre, temperatur og varighet

avanserte enheter brukes nå på kjøkkenet

Transparent og underholdende logikk

– inntil tre trinn. Ved bruk av den inno-

for første gang! Dette gir færre feil og

er grunnlaget for en unik kontroll av

vative profesjonelle teknologien, kan du

mindre skader og muliggjør enkel rengjø-

hele tilbudet av husholdningsapparater.

også lagre dine egne trinnprosedyrer.

ring og et elegant utseende.

berøring av glassflaten åpner opp for en

Logiske, enkle valg for nybegynnere og

Velg mellom 30 språk!

rekke valg og kombinasjoner.

for erfarne kokker som ønsker å justere

Skjermen er beskyttet med glass. Direkte

sine egendefinerte innstillinger.

31


Innbyggingsovner

PYROLYSEOVN OVERLEGEN RENGJØRING FOR BÅDE OVN OG STEKEPLATER

Perfekt rengjøring med pyrolyseovner Pyrolyseovner fra Gorenje benytter

av varmesystemer og vifte som driver

pyrolysekonseptet for en perfekt,

luftsirkulasjon, fører til en optimal

automatisk rengjøring. Ovnsrom,

rengjøring selv i de vanskeligste krokene.

langpanne, stekebrett og stiger er

En spesiell katalysator er montert i

belagt med en spesiell varmebestandig

øvre del av ovnen, som nøytraliserer

pyrolyseemalje og kan derfor bli stående

lukt og røyk som genereres under

i ovnen under pyrolysen. Under den

rengjøringen. Brukeren kan velge mellom

pyrolytiske renseprosessen, vil ovnen

tre rensenivåer, avhengig av hvor skittent

varmes opp til omtrent 500 °C. Når

ovnsrommet er. Ovnsdøren vil låses opp

temperaturen når 250 °C, vil døren

igjen 30 minutter etter at programmet

automatisk låses av sikkerhetshensyn

er avsluttet. Deretter kan du enkelt tørke

til brukeren. Kombinasjon av høy

av askerester med en fuktig klut og

temperatur og en innovativ kombinasjon

rengjøring er ferdig.

32

Superior EcoClean emaljebelagte ovner og stekebrett

Enkelt vedlikehold med

Ovnsrommet har EcoClean emaljebelegg,

Alle modellene har i tillegg det svært

som er så glatt og ugjennomtrengelig

praktiske alternativet, AquaClean. Hell en

at varmen reflekteres inn mot midten av

halv liter vann i langpannen, sett den på

hulrommet, snarere enn å bli absorbert

nederste trinn i ovnen og velg AquaClean.

inn i paneler og brett. Denne innovative

Dampen som genereres av programmet

løsningen gir en jevn fordeling av varmen

for auto-varme (70 °C), gjør at skitten

inne i ovnen, noe som gir betydelige

mykner opp på ovnsveggene. Etter

energibesparelser og perfekte resultater

omtrent en halv time er det bare å tørke

ved matlaging. EcoClean-emaljen hindrer

av ovnen med en myk klut. Resultatet er

at fett fester seg til panelene i ovnen eller

forbløffende, og ved at man ikke bruker

brettet,

rengjøringsmidler, er det også miljøvennlig

AquaClean


Innbyggingsovner

323870

FORDELER SOM TELLER DirecTOUCH - LCD fargeskjerm med berøringskontroll HomeMADE - innovativ utforming av ovnsrommet

Tining

StayWarm - holder maten varm i ovnen

Over-/Undervarme

Oppvarming av tallerkener

HomeCHEF- fargeskjerm med unik berøringskontroll

Vifte og undervarme

AquaClean - rengjøring med 0,5 l vann

BigSpace - ekstra stor ovnskapasitet 65 l

Varmluft med undervarme

FastPreheat - rask forvarming av ovnen; - 200 °C på 6 minutter PerfectGrill - infrarød varme for jevne stekeresultater DynamiCooling - dynamisk nedkjøling av ovnen

Varmluft

PyroliseSupreme - enkel rengjøring av ovn og langpanner GentleClose

Steketermometer

Stor grill med ventilator

Stor grill Liten grill

33


Innbyggingsovner

BO9950AX

323870

Innbyggingsovn

A-20%

Energiklasse

Ÿ HomeChef - Touch display Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Fast preheat, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, Oppvarming av service, StayWarm funksjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Kr. 13.495,-

BO7510AW-1

261280

Innbyggingsovn

A-20%

34

Energiklasse

Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Fast preheat, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, Oppvarming av service, StayWarm funksjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Kr. 10.895,-

BO7321AWG

420366

Kr. 6.295,-

A-20% Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,3 kW Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Push pull knobs Ÿ CoolDoor Ÿ GentleClose Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Display med finger touch

6

A-20%

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,3 kW Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Push pull knobs Ÿ CoolDoor Ÿ Steketermometer Ÿ GentleClose Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Display med finger touch og steketermometer

Energiklasse

Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Fast preheat, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Kr. 6.695,-

BO7321ABG

420365

Energiklasse

Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Relativt energiforbruk på skalaen fra A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk).

382491

Innbyggingsovn

Energiklasse

Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Fast preheat, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm 1

A-20%

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,3 kW Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ CoolDoor Ÿ Steketermometer Ÿ GentleClose Ÿ Barnesikring Ÿ Uttrekksskinner Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ DirecTOUCH display

BO7500AX

Innbyggingsovn

Innbyggingsovn

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,3 kW Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Push pull knobs Ÿ CoolDoor Ÿ Steketermometer Ÿ GentleClose Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Display med finger touch og steketermometer

232192

Innbyggingsovn

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,3 kW Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ CoolDoor Ÿ Steketermometer Ÿ Ovnsdør kontakt Ÿ GentleClose Ÿ Nedfeltbar takvarmeelement for lett rengjøring Ÿ Barnesikring Ÿ Uttrekksskinner - 3-delt fullt uttrekk Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Glass langpanne

BO8730AX

Kr. 5.595,-

A-20% Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,3 kW Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Push pull knobs Ÿ CoolDoor Ÿ GentleClose Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Display med finger touch

Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

… basert på standardtest EN 50304: 52,6 min (tradisjonelt).

Energiklasse

Kr. 5.595,-


Innbyggingsovner

BO7310BX

232198

Innbyggingsovn

A-20%

Energiklasse

Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Kr. 6.095,-

BO7120AW

407144

Innbyggingsovn

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Kr. 5.295,-

BO7120AB

407158

Kr. 4.895,-

6

Energiklasse

Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Relativt energiforbruk på skalaen fra A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk).

A-20% Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,3 kW Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Push pull knobs Ÿ CoolDoor Ÿ GentleClose Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne

Energiklasse

Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Kr. 4.995,-

BOP8858AX

303635

Innbyggingsovn - Pyrolyse

A-20% Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,3 kW Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Push pull knobs Ÿ CoolDoor Ÿ GentleClose Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne

407156

Energiklasse

Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Energiklasse

Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm 1

A-20%

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,3 kW Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ CoolDoor Ÿ GentleClose Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Display med finger touch

BO7120AX

Innbyggingsovn

Innbyggingsovn

A-20% Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,3 kW Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Push pull knobs Ÿ CoolDoor Ÿ GentleClose Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne

232156

Innbyggingsovn

Allure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,3 kW Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Push pull knobs Ÿ CoolDoor Ÿ GentleClose Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Display med finger touch

BO7310AX

Kr. 4.895,-

A

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,3 kW Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 60 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ UCDQ - Ultra Cool Door Quadro Ÿ GentleClose Ÿ Steketermometer Ÿ Ovnsdør kontakt Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ DirecTOUCH display Ÿ Roterande grillspett

Energiklasse

Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Fast preheat, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, Oppvarming av service, StayWarm funksjon, pyrolysis, Pyrolyseprogram

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

Kr. 11.295,-

… basert på standardtest EN 50304: 52,6 min (tradisjonelt).

35


Innbyggingsovner

BOP7558AX

303610

Innbyggingsovn - Pyrolyse

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,3 kW Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 60 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Push pull knobs Ÿ UCDQ - Ultra Cool Door Quadro Ÿ GentleClose Ÿ Steketermometer Ÿ Ovnsdør kontakt Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Display med finger touch og steketermometer Ÿ Roterande grillspett

1

36

Energiklasse

Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Fast preheat, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, pyrolysis, Pyrolyseprogram

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

236933

Glasskeramisk kokeplate

A

Pure design

ECD615EX

Kr. 10.795,-

261278

Innbyggingskomfyr

Rustfri kant

A-20%

Pure design

Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 7,1 kW Ÿ Brukes sammen med: BC7310AX Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Foran høyre: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Bak venstre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak høyre: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Restvarmeindikator

Mål (HxBxD): 4,9 × 59,4 × 51 cm

Relativt energiforbruk på skalaen fra A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk).

BC7310AX

6

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 10,4 kW Ÿ Brukes sammen med: ECD615EX Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ UCD - ultra cool door Ÿ GentleClose Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Display med finger touch

Kr. 3.795,-

Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm

… basert på standardtest EN 50304: 52,6 min (tradisjonelt).

Energiklasse

Kr. 5.495,-


Platetopper

GOURMETGLEDER "A LA CARTE"

Avansert induksjonsteknologi gir ekstra kraft til kokesoner på en rekke modeller og størrelser. Spesialfunksjoner oppgraderer den grunnleggende konstruksjonen og sikrer svært enkel bruk, godt overblikk og kontroll over matlagingen. • • • •

XtremePower: induksjonsplater med bemerkelsesverdig effekt Allsidig valg: induksjon, hi-light eller gass, i en rekke dimensjoner Smarte kombinasjoner skreddersydd til brukeren Materialer og komponenter av høy kvalitet

37


Platetopper

XtremePower-induksjonsplater: en virkelig effektøkning Gorenje XtremePower induksjonsplater tilbyr en utrolig kraft! Når PowerBoostfunksjonen er på, vil høyfrekvente induksjonsspoler av avanserte materialer pluss to kjølevifter med dobbel driftseffekt aktiveres. Det gir platetoppen ekstra effekt. Gjennomtenkt elektronisk veksling mellom kokesonene fordeler strømmen mellom de innebygde induksjonsspolene, noe som gjør det mulig å lage mat ved maksimal effekt på alle kokesonene samtidig!

Øyeblikkelig respons Med induksjonsteknologi er det kun flaten under kokekaret som blir oppvarmet, ikke hele platetoppen. Dette gjør at området rundt - den del av platetoppen som ikke er i kontakt med kokekaret, er kjølig og trygt å berøre. Så snart kokekaret fjernes , eller kokesonen blir slått av, synker temperaturen på platetoppen raskt. På grunn av induksjonssonens umiddelbare respons, er det ingen fare for at noe koker over.

Raskt og økonomisk Tiden det tar å varme opp 2 liter vann fra 15 ° til 90 °C (i minutter):

XtremePower induksjon

4,2 min

XtremePower induksjon uten PowerBoost-funksjon Induksjon med PowerBoost-funksjon Induksjon Glasskeramisk kokeplate

5,7 min

PowerBoost for bedre induksjon PowerBoost-funksjonen forbedrer induksjonskoketoppens ytelse ytterligere.

6,5 min 7,1 min 10 min

Fleksible induksjonsplater som kan kobles sammen På noen modeller av XtremePower-

plassen optimalt. Sonene kan altså brukes

induksjonsplatetoppene kan to forskjellige

uavhengig, eller kombineres til ett stort

enkelt- kokesoner kombineres til én stor

kokeområde etter behov - for eksempel

kokesone. Derfor kan platetoppen justeres

for å få plass til store, ovale kar som

etter kokekarets størrelse og form. Det

fiskekjeler. Med PowerBoost-funksjonen, vil

utvidede oppvarmingsområdet gjør det

disse kokesonene gi enda raskere koking.

mulig å utnytte induksjonsteknologien og

38

Ekstremt lett å rengjøre Du behøver du ikke bekymre deg om rengjøring hvis en kjele koker over. Siden det bare utvikles varme i feltet direkte under kokekaret, brenner ingenting fast på platetoppen. Hvis man søler, er det bare å tørke det bort med en våt klut, og vaske komfyrtoppen med vann fra springen. SuperSilent drift Intelligent veksling mellom induksjonsspolene og bruk av avanserte komponenter reduserer den karakteristiske summingen fra induksjonsplatene.


Platetopper

Varmesoner med to eller tre ringer, samt ovale ringer Varmesoner med to eller tre ringer gjør

kjøtt eller fisk. Det er enkelt å aktivere de

det mulig å justere kokesonene i forhold

ekstra ringene og utvide kokesonen etter

til ulike kokekar. Den ovale varmesonen

behov, og dermed spare verdifull energi.

er ideell for tilberedning av store stykker

SmartControl enkel å bruke

SoftMelt-funksjon

StayWarm-funksjon

Hver kokesone har sin egen modul og et

Med SoftMelt-funksjonen opprettholder

StayWarm-funksjonen holder maten

touch-kontrollert tidsprogrammering.

kokesonen en konstant temperatur på

varm ved en optimal temperatur

Tilberedningstiden kan innstilles

42 °C, slik at du kan smelte honning,

på 70 °C. Maten bevarer den gode

individuellt for hver enkelt kokesone.

smør og sjokolade uten problemer.

smaken og holder seg varm til den

Programmeringsenheten sørger for at

Denne innstillingen egner seg også til å

skal serveres. Disse innovative

sonen automatisk slås av når tiden har

tine ferdigretter og små mengder frosne

funksjonene forenkler matlagingen,

gått, og varsler samtidig med et pip.

grønnsaker.

sikrer riktig tilberedningstemperatur

Moderne, lett forståelige symboler gjør

og sparer strøm. Et utmerket tillegg til

betjeningen enklere.

matlagingsalternativene dine!

StopGo: sikker matlaging StopGo-funksjonen slår øyeblikkelig av alle kokesonene samtidig som den lagrer alle de aktuelle innstillingene; en enkel berøring vil sette kokeprosessen i gang igjen. Så hvis maten koker over, kan du bruke StopGo-funksjonen - tørke opp og fortsette der du slapp enkelt og greit. StopGo-funksjonen sikrer deg kontroll på matlagingen uansett avbrytelser.

39


Platetopper

Domino, designet for den enkelte Platetopper med to kokesoner tillater skreddersydde kombinasjoner tilpasset individuelle behov. Gorenjes utvalg omfatter glasskeramiske platetopper med HiLight eller induksjon, samt en topp med to gassbrennere. eller en wokbrenner

Domino

144079

Som ekstratilbehør leverer vi en rustfri monteringslist til montering av flere kokesoner.

AC

ASC

AX

Kantene er designet for estetikk og sikkerhet

med tre forskjellige kanter. Man kan

Hver minste detalje teller, både når

velge mellom en klassisk rundslepet kant,

det gjelder sikkerhet og hensynet til

fasettslepet kant, eller stålramme. Det er

en harmonisk sammensmeltning med

mange kombinasjonsmuligheter når det

kjøkkenets helhetlige estetikk. Derfor har

gjelder å sammensette platetopper etter

Gorenje skapt glasskeramiske platetopper

individuelle ønsker og behov.

Gass wok-brenner En ekstra kraftig gassbrenner med en trerings flamme, oppvarmer pannen med mere kraft, og gir mulighet for steking av mat på få minutter.

Gass på glass Platetopper av glass finnes med to eller fire gassbrennere. Rister i støpejern gir god støtte og stabilitet, og best mulig betingelser ved matlagning. Det glatte underlaget sørger for enkel rengjøring.

40


Platetopper

380114

IS648AC

380114

Induksjonsplate Fasettslepet kant

FORDELER SOM TELLER XtremePower - en virkelig effektøkning

StayWarm - holder den tilberedte maten varm

PowerBoost - forbedret induksjon

SoftMelt - smelter mat ved lave temperaturer

SmartControl kokesonene kan innstilles separat BoilControl - forhindrer at maten koker over ved oppkok StopGo - funksjon for sikker matlaging

SuperSilent - forbløffende støysvak drift

Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 7,4 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 190×220 mm, 2,3/3,7 kW, Foran høyre: 190×220 mm, 2,3/3,7 kW, Bak venstre: 190×220 mm, 2,3/3,7 kW, Bak høyre: 190×220 mm, 2,3/3,7 kW

Ÿ SliderTouch Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Timerfunksjon Ÿ StayWarm Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

Mål (HxBxD): 4,9 × 60 × 51 cm

Kr. 10.295,-

41


Platetopper

111 cm

IS1141AC

314252

Induksjonsplate

Fasettslepet kant

Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 7,4 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210 mm, 2,3/3,7 kW, induksjon, Foran høyre: 210 mm, 2,3/3,7 kW, induksjon, Venstre: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon, Høyre: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon Ÿ SliderTouch Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Timerfunksjon Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 11,1 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon, forrest i midten: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon, Bak venstre: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon, bakerst i midten: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon, Bak høyre: 260 mm, 2,6/3,7 kW, induksjon

Mål (HxBxD): 4,3 × 111 × 41 cm

IS741AC

Kr. 10.495,-

337009

Induksjonsplate

IS641AC

337008

Induksjonsplate

Fasettslepet kant

Kr. 10.195,-

Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 7,4 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210 mm, 2,3/3,7 kW, induksjon, Foran høyre: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon, Bak venstre: 145 mm, 1,4/2,2 kW, induksjon, Bak høyre: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon

Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 5 Ÿ Timerfunksjon Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

Mål (HxBxD): 4,8 × 90 × 52 cm

IT712ASC

Kr. 11.895,-

384838

Induksjonsplate

Fasettslepet kant Ÿ SliderTouch Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Timerfunksjon Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

Mål (HxBxD): 4,6 × 77 × 52 cm

42

280132

Induksjonsplate

Fasettslepet kant

Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 7,4 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210 mm, 2,3/3,7 kW, induksjon, Foran høyre: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon, Bak venstre: 145 mm, 1,4/2,2 kW, induksjon, Bak høyre: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon

IT951AC

Soft corners Ÿ SliderTouch Ÿ StopGo Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Timerfunksjon Ÿ SoftMelt Ÿ StayWarm Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

Mål (HxBxD): 4,7 × 60 × 51 cm

Kr. 9.595,-

Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 7,1 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 185 mm, 1,4/2 kW, Foran høyre: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Bak venstre: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Bak høyre: 205 mm, 2/2,3 kW

Ÿ Fingertouch betjening Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Timerfunksjon Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

Mål (HxBxD): 5,5 × 74,8 × 51 cm

Kr. 6.495,-


Platetopper

IT612ASC

385971

Induksjonsplate

Ÿ Fingertouch betjening Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Timerfunksjon Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

ECT680AC

Kr. 5.495,-

231957

Glasskeramisk kokeplate

Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 7,1 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 185 mm, 1,4/2 kW, Foran høyre: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Bak venstre: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Bak høyre: 205 mm, 2/2,3 kW

Ÿ Fingertouch betjening Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Timerfunksjon Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

Mål (HxBxD): 5,6 × 60 × 51 cm

ECT610AX

Kr. 5.795,-

231971

Mål (HxBxD): 5,4 × 60 × 51 cm

Kr. 5.595,-

Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 6,5 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Foran høyre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak venstre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak høyre: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light

Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 7,1 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210/175/120 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Foran høyre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak venstre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak høyre: 265×170 mm, 2,4 kW, Hi-Light

Ÿ Fingertouch betjening Ÿ StopGo Ÿ Timerfunksjon Ÿ StayWarm Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

Mål (HxBxD): 5,4 × 75 × 51 cm

EC630ASC

Kr. 6.895,-

251234

Glasskeramisk kokeplate Soft corners Exclusive design

Rustfri kant Exclusive design Ÿ Fingertouch betjening Ÿ StopGo Ÿ Timerfunksjon Ÿ StayWarm Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

231977

Fasettslepet kant Exclusive design

Glasskeramisk kokeplate

Fasettslepet kant Exclusive design

ECT780AC

Glasskeramisk kokeplate

Fasettslepet kant

Mål (HxBxD): 5,6 × 60 × 51 cm

Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 7,1 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210/175/120 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Foran høyre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak venstre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak høyre: 265×170 mm, 2,4 kW, Hi-Light

384839

Induksjonsplate

Soft corners Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 7,1 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 185 mm, 1,4/2 kW, Foran høyre: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Bak venstre: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Bak høyre: 205 mm, 2/2,3 kW

IT612AC

Ÿ Fingertouch betjening Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

Mål (HxBxD): 5,6 × 59,4 × 51 cm

Kr. 5.095,-

Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 6,4 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Foran høyre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak venstre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak høyre: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Restvarmeindikator

Mål (HxBxD): 9,2 × 60 × 51 cm

Kr. 3.795,-

43


Platetopper

GCS64C-1

695090

Fasettslepet kant

G6N50AX

241693

Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,65 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran: 160 mm, 1,4 kW, induksjon, Bak: 200 mm, 2,3/3 kW, induksjon Ÿ Fingertouch betjening Ÿ PowerBoost: 1 Ÿ Timerfunksjon Ÿ Restvarmeindikator

Kr. 8.695,-

231895

Gasskokeplate

ECT330AC

241650

Glasskeramisk kokeplate

Fasettslepet front

Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 0,001 kW Ÿ Tilkobling - gass: 7,5 kW Ÿ Leveres til bygass (TG) men er omstillbar til naturgass (NG) og flaskegass (FG) Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 90 mm, 3 kW, Stor brenner, Foran høyre: 50 mm, 1 kW, sparebrenner, Bak venstre: 60 mm, 1,75 kW, normalbrenner, Bak høyre: 60 mm, 1,75 kW, normalbrenner Ÿ En-hånds Ÿ Sikrete gassbrennere Ÿ Støpejernsrist

Mål (HxBxD): 10,5 × 60 × 51 cm

IT310AC

Induksjonsplate

Gass glasskeramisk kokeplate

Fasettslepet front Tilbehør Ÿ Ekstra tilbehør: Rustfri samlelist til montering av flere kokeseksjoner (144079)

Mål (HxBxD): 7,2 × 30 × 51 cm

GC340AC

Kr. 6.195,-

241665

Gass glasskeramisk kokeplate

Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 2,9 kW Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran: 180/120 mm, 1,7 kW, HiLight - Duo kokesone, Bak: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light Ÿ Fingertouch betjening Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

Tilbehør Ÿ Ekstra tilbehør: Rustfri samlelist til montering av flere kokeseksjoner (144079)

Mål (HxBxD): 6,6 × 30 × 51 cm

Domino

Kr. 4.295,-

340417

Fasettslepet front Beskrivelse Ÿ Tilkobling - gass: 8,3 kW Ÿ Leveres til bygass (TG) men er omstillbar til naturgass (NG) og flaskegass (FG) Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 69 mm, 1,9 kW, normalbrenner, Foran høyre: 46 mm, 1 kW, sparebrenner, Bak venstre: 69 mm, 1,9 kW, normalbrenner, Bak høyre: 132 mm, 3,5 kW, Trippel brenner Ÿ En-hånds Ÿ Sikrete gassbrennere Ÿ Støpejernsrist

Mål (HxBxD): 10,7 × 58 × 51 cm

44

Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 0,002 kW Ÿ Tilkobling - gass: 4 kW Ÿ Leveres til bygass (TG) men er omstillbar til naturgass (NG) og flaskegass (FG) Ÿ Monteringsmål: Se bakerst Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran: 55 mm, 1 kW, sparebrenner, Bak: 100 mm, 3 kW, Stor brenner Ÿ En-hånds Ÿ Sikrete gassbrennere Ÿ Støpejernsrist

Kr. 4.395,-

Tilbehør Ÿ Ekstra tilbehør: Rustfri samlelist til montering av flere kokeseksjoner (144079)

Mål (HxBxD): 10,7 × 30 × 51 cm

Kr. 4.595,-

Ÿ Nå kan kokeplatene settes sammen etter behov. Ÿ I Gorenjes Domino-serie kan kokesonene med glasskeramisk, induksjon, gass og wok kombineres fritt. Ÿ Som ekstratilbehør leverer vi en rustfri monteringslist til montering av flere kokesoner.

Kr. 795,-


Komfyrer

KOMFYRER SKREDDERSYDD T I L B E H OV E N E D I N E

Komfyrene fra Gorenje regnes for å være blandt de beste i Europa på grunn av de innovative løsningene. Tallrike kombinasjoner av koketopper og effektiv utforming av HomeMade-ovnen sikrer gode resultater når man lager mat. Spesielle brukertilpassede funksjoner og ergonomisk design forenkler arbeidet ytterligere under matlaging og baking. • • • • •

Variert utvalg av modeller HomeMade: effektivt utforming av ovnsrommet inspirert av tradisjonelle vedfyrte ovner Optimal kombinasjon av tilberedningsmuligheter og spesialfunksjoner for et optimalt matlagingsresultat Energieffektivitet i klassen A-20 % Kvalitetsmaterialer og god ergonomi sikrer enkel håndtering, vedlikehold og sikkerhet

45


Komfyrer

Matlaging med induksjon Med induksjonsteknologi er det kun flaten under kokekaret som varmes opp. Det området av komfyrtoppen som ikke er i kontakt med kokekaret, er kjølig og trygt å berøre. Så snart kokekaret fjernes, eller komfyrtoppen slås av, synker temperaturen på overflaten raskt. På grunn av induksjonsplatenes hurtige reaksjonstid er det ingen fare for at det koker over. Det sparer deg for mye irriterende rengjøring. Du kan enkelt justere temperaturen ved tilberedning av temperaturfølsomme retter som for eksempel diverse sauser og smeltet sjokolade. De viktigste fordelene ved induksjonsplater ligger i hastigheten, økonomiske bruk, enkel rengjøring og sikkerheten.

Variert utvalg av komfyrer

Overlegen design av brytere og håndtak

Et bredt utvalg av komfyrer er designet

Ergonomisk design av bryterne, sikrer ikke

for å gi overlegen kulinarisk ytelse. De

bare et fast grep og hindrer at fingrene

nye komfyrene - både elektriske og

sklir, men gjør det også enkelt å beholde

gasskomfyrer, finnes i bredde på 50cm

overblikket og ha kontroll hele tiden. Mer

og 60cm. Brukervennlighet er sikret ved

avanserte modeller leveres med innebygd

gjennomtenkt design, slank, ergonomisk

betjeningskontroll. Når komfyren er

utforming på betjeningsbrytere og

slått av, trekker betjeningen seg inn i

Komfyrene fra Gorenje inkluderer en

elektronisk tidsprogrammering. Mer

kontrollpanelet. Det gir ekstra sikkerhet

praktisk skuff som gir god plass til å

sofistikerte modeller har fingertouch-

og enkel rengjøring, for ikke å nevne den

oppbevare stekebrett og annet tilbehør.

kontroll, noe som gjør matlagingen enda

overlegne estetikken ved en stilren, glatt

enklere.

overflate. Metallhåndtakene på ovnsdørene har en ergonomisk design for et ekstra godt grep.

46

Praktisk oppbevaringsskuff


Komfyrer

326670

FORDELER SOM TELLER A-20% energieffektivitet

PowerBoost - forbedret induksjon

Liten grill med ventilator

BoilControl- forhindrer at maten koker over ved oppkok HomeMADE - innovativ utforming av ovnsrommet

Tining

Stor grill med ventilator

Over-/Undervarme

StayWarm - holder maten varm i ovnen

BigSpace - ekstra stor ovnskapasitet 65 l

Vifte og undervarme

Oppvarming av tallerkener

FastPreheat - rask forvarming av ovnen; 200 °C på 6 minutter PerfectGrill - infrarød varme for jevne stekeresultater Gassovn

Varmluft med undervarme

Pizzaprogram

Varmluft

AquaClean - rengjøring med 0,5 l vann

Steketermometer

Liten grill

Stor grill

47


Komfyrer

EIT67753BX-1

326670

Induksjonskomfyr

Kr. 15.795,-

EI67552AW

386643

Induksjonskomfyr

A-20%

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Push pull knobs Ÿ CoolDoor Ÿ Steketermometer Ÿ GentleClose Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Display med finger touch og steketermometer Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Fast preheat, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm

48

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ CoolDoor Ÿ Steketermometer Ÿ Barnesikring Ÿ Uttrekksskinner Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ DirecTOUCH display Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Fast preheat, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, Oppvarming av service, StayWarm funksjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm

Kr. 15.195,-

EI67322AX

386636

Induksjonskomfyr

Pure design

1

A-20% Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 52 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 10,7 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 145 mm, 1,4/2,2 kW, induksjon, Foran høyre: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon, Bak venstre: 210 mm, 2,3/3,7 kW, induksjon, Bak høyre: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon Ÿ Fingertouch betjening Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Timerfunksjon Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

Kr. 12.495,-

A-20%

6

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ CoolDoor Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Display med finger touch Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm

Relativt energiforbruk på skalaen fra A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk).

386652

A-20%

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 52 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 10,4 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 185 mm, 1,4/2 kW, Foran høyre: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Bak venstre: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Bak høyre: 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Push pull knobs Ÿ CoolDoor Ÿ Steketermometer Ÿ GentleClose Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Display med finger touch og steketermometer Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Fast preheat, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm

Kr. 13.495,-

EI67322AW

386642

Induksjonskomfyr

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 52 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 10,4 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 185 mm, 1,4/2 kW, Foran høyre: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Bak venstre: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Bak høyre: 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

EI67552AX

Induksjonskomfyr

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ CoolDoor Ÿ Steketermometer Ÿ Barnesikring Ÿ Uttrekksskinner Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ DirecTOUCH display Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Fast preheat, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, Oppvarming av service, StayWarm funksjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 52 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 10,4 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 185 mm, 1,4/2 kW, Foran høyre: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Bak venstre: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Bak høyre: 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

326671

Induksjonskomfyr

A-20% Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 52 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 10,7 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 145 mm, 1,4/2,2 kW, induksjon, Foran høyre: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon, Bak venstre: 210 mm, 2,3/3,7 kW, induksjon, Bak høyre: 180 mm, 1,85/3 kW, induksjon Ÿ Fingertouch betjening Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Timerfunksjon Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

EIT67753BW-1

Kr. 12.095,-

A-20%

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 52 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 10,4 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 185 mm, 1,4/2 kW, Foran høyre: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Bak venstre: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Bak høyre: 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ CoolDoor Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Display med finger touch Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm

… basert på standardtest EN 50304: 52,6 min (tradisjonelt).

Energiklasse

Kr. 11.495,-


Komfyrer

EI57166AX

375286

Induksjonskomfyr

A-10%

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjon ovn - 59 ltr. Ÿ Compact ovnsdør med 2 lag glass Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Tradisjonell ovn, Grill, Vifte, Tinefunksjon, Grill med vifte, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, StayWarm funksjon, AquaClean, Pizza funksjon

Mål (HxBxD): 90 × 50 × 60 cm

Kr. 13.495,-

EC67551AW

232279

Glasskeramisk komfyr

A-20%

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Push pull knobs Ÿ CoolDoor Ÿ Steketermometer Ÿ GentleClose Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Display med finger touch og steketermometer Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Fast preheat, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm 1

A-10%

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-10% Ÿ Energiforbruk: 0,71 kWt (varmluft), 0,79 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 53 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 10,5 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 185 mm, 1,4/2 kW, Foran høyre: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Bak venstre: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Bak høyre: 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjon ovn - 59 ltr. Ÿ Compact ovnsdør med 2 lag glass Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Tradisjonell ovn, Grill, Vifte, Tinefunksjon, Grill med vifte, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, StayWarm funksjon, AquaClean, Pizza funksjon

Mål (HxBxD): 90 × 50 × 60 cm

Kr. 12.495,-

EC67321RB

261275

Kr. 9.895,-

A-20%

6

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ CoolDoor Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Display med finger touch Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm

Relativt energiforbruk på skalaen fra A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk).

232280

A-20%

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 46 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 10,2 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Foran høyre: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Bak venstre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak høyre: 180/120 mm, 1,7 kW, Hi-Light Ÿ Restvarmeindikator

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Push pull knobs Ÿ Steketermometer Ÿ GentleClose Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Display med finger touch og steketermometer Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Fast preheat, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm

Kr. 10.495,-

EC67151AX

232283

Glasskeramisk komfyr

Gorenje Retro Collection Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 46 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 9,8 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Foran høyre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak venstre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak høyre: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Restvarmeindikator

EC67551AX

Glasskeramisk komfyr

Glasskeramisk komfyr

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 46 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 10,2 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Foran høyre: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Bak venstre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak høyre: 180/120 mm, 1,7 kW, Hi-Light Ÿ Restvarmeindikator

375285

Induksjonskomfyr

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-10% Ÿ Energiforbruk: 0,71 kWt (varmluft), 0,79 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 53 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 10,5 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 185 mm, 1,4/2 kW, Foran høyre: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Bak venstre: 165 mm, 1,2/1,4 kW, Bak høyre: 205 mm, 2/2,3 kW Ÿ PowerBoost: 4 Ÿ Oppkokingsautomatikk Ÿ Restvarmeindikator Ÿ Låsefunksjon

EI57166AW

Kr. 9.495,-

A-20%

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 46 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 10,2 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Foran høyre: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Bak venstre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak høyre: 180/120 mm, 1,7 kW, Hi-Light Ÿ Restvarmeindikator

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ CoolDoor Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm

Kr. 8.795,-

… basert på standardtest EN 50304: 52,6 min (tradisjonelt).

49


Komfyrer

EC67151AW

232282

Glasskeramisk komfyr

A-20%

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ CoolDoor Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm

Kr. 8.195,-

EC57366AX

337243

Glasskeramisk komfyr

A-10%

50

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjon ovn - 59 ltr. Ÿ CoolDoor Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Elektronisk ur Ÿ Tradisjonell ovn, Grill, Vifte, Tinefunksjon, Grill med vifte, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, StayWarm funksjon, AquaClean, Pizza funksjon

Mål (HxBxD): 90 × 50 × 60 cm 1

A-20%

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 46 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 9,2 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Foran høyre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak venstre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak høyre: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Restvarmeindikator

Energiklasse

Ovn Ÿ BigSpace - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Compact ovnsdør med 2 lag glass Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Tradisjonell ovn, Ventilator, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm

Kr. 8.395,-

EC57366AW

337285

Kr. 8.495,-

A-10%

6

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjon ovn - 59 ltr. Ÿ Compact ovnsdør med 2 lag glass Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Elektronisk ur Ÿ Tradisjonell ovn, Grill, Vifte, Tinefunksjon, Grill med vifte, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, StayWarm funksjon, AquaClean, Pizza funksjon

Mål (HxBxD): 90 × 50 × 60 cm

Relativt energiforbruk på skalaen fra A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk).

232249

A-20%

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 46 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 9,2 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210 mm, 2,3 kW, Hi-Light, Foran høyre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak venstre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak høyre: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Restvarmeindikator

Energiklasse

Ovn Ÿ BigSpace - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Compact ovnsdør med 2 lag glass Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Tradisjonell ovn, Ventilator, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm

Kr. 7.595,-

EC52166AW

337286

Glasskeramisk komfyr

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-10% Ÿ Energiforbruk: 0,71 kWt (varmluft), 0,79 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 50 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 9,6 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Foran høyre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak venstre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak høyre: 140×250 mm, 2 kW, Hi-Light Ÿ Restvarmeindikator

EC65121AW

Glasskeramisk komfyr

Glasskeramisk komfyr

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-10% Ÿ Energiforbruk: 0,71 kWt (varmluft), 0,79 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 50 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 9,6 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Foran høyre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak venstre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak høyre: 140×250 mm, 2 kW, Hi-Light Ÿ Restvarmeindikator

232250

Glasskeramisk komfyr

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 46 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 10,2 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 210/120 mm, 2,2 kW, Hi-Light, Foran høyre: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Bak venstre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak høyre: 180/120 mm, 1,7 kW, Hi-Light Ÿ Restvarmeindikator

EC65121AX

Kr. 8.195,-

A-20%

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (tradisjonell) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 8 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light, Foran høyre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak venstre: 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light, Bak høyre: 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light Ÿ Restvarmeindikator

Ovn Ÿ Konvensjonell - 65 ltr. Ÿ Compact ovnsdør med 2 lag glass Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Tradisjonell ovn, undervarme, Overvarme, Grill, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 50 × 60 cm

… basert på standardtest EN 50304: 52,6 min (tradisjonelt).

Energiklasse

Kr. 7.395,-


Komfyrer

E67121AW

232263

Komfyr

A-20%

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Compact ovnsdør med 2 lag glass Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, Normal grill, Stor grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm

Kr. 5.795,-

E52166AW

337287

Komfyr

A-20%

Energiklasse

Ÿ Tradisjonell ovn, undervarme, Overvarme, Grill, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 50 × 60 cm 1

A-10%

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-10% Ÿ Energiforbruk: 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 33 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 9,7 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 220 mm, 2 kW, standard kokesone med temperatursikring, Foran høyre: 145 mm, 1,5 kW, hurtig kokesone, Bak venstre: 145 mm, 1,5 kW, hurtig kokesone, Bak høyre: 180 mm, 2 kW, hurtig kokesone

Energiklasse

Ovn Ÿ Konvensjonell - 70 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Compact ovnsdør med 2 lag glass Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Tradisjonell ovn, undervarme, Overvarme, Normal grill, Stor grill, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm

Kr. 5.195,-

K66342AX

232290

Kr. 4.495,-

A-20%

6

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ CoolDoor Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Display med finger touch Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Normal grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm

Relativt energiforbruk på skalaen fra A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk).

338164

A-10%

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-10% Ÿ Energiforbruk: 0,71 kWt (varmluft), 0,79 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 50 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 8,9 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 180 mm, 2 kW, hurtig kokesone, Foran høyre: 145 mm, 1 kW, standard kokesone, Bak venstre: 145 mm, 1 kW, standard kokesone, Bak høyre: 180 mm, 1,5 kW, standard kokesone med temperatursikring

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjon ovn - 59 ltr. Ÿ Compact ovnsdør med 2 lag glass Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Elektronisk ur Ÿ Tradisjonell ovn, Grill, Vifte, Tinefunksjon, Grill med vifte, Undervarme og vifte, Undervarme med varmluftelement og vifte, StayWarm funksjon, AquaClean, Pizza funksjon

Mål (HxBxD): 90 × 50 × 60 cm

Kr. 5.695,-

K66342AW

232289

Gasskomfyr med el-ovn

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 46 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 2,2 kW Ÿ Tilkobling - gass: 8,3 kW Ÿ Leveres til bygass (TG) men er omstillbar til naturgass (NG) og flaskegass (FG) Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 69 mm, 1,9 kW, normalbrenner, Foran høyre: 132 mm, 3,5 kW, Trippel brenner, Bak venstre: 69 mm, 1,9 kW, normalbrenner, Bak høyre: 46 mm, 1 kW, sparebrenner Ÿ En-hånds Ÿ Sikrete gassbrennere Ÿ Støpejernsrist

E57366AW Komfyr

Gasskomfyr med el-ovn

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (tradisjonell) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 7,5 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 180 mm, 2 kW, hurtig kokesone, Foran høyre: 145 mm, 1 kW, standard kokesone, Bak venstre: 145 mm, 1 kW, standard kokesone, Bak høyre: 180 mm, 1,5 kW, standard kokesone med temperatursikring Ovn Ÿ Konvensjonell - 65 ltr. Ÿ Compact ovnsdør med 2 lag glass Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne

228953

Komfyr

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 46 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 10,3 kW Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 220 mm, 2 kW, standard kokesone med temperatursikring, Foran høyre: 145 mm, 1,5 kW, hurtig kokesone, Bak venstre: 145 mm, 1,5 kW, hurtig kokesone, Bak høyre: 180 mm, 2 kW, hurtig kokesone

E63121AW

Kr. 9.495,-

A-20%

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 46 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 2,2 kW Ÿ Tilkobling - gass: 8,3 kW Ÿ Leveres til bygass (TG) men er omstillbar til naturgass (NG) og flaskegass (FG) Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 69 mm, 1,9 kW, normalbrenner, Foran høyre: 132 mm, 3,5 kW, Trippel brenner, Bak venstre: 69 mm, 1,9 kW, normalbrenner, Bak høyre: 46 mm, 1 kW, sparebrenner Ÿ En-hånds Ÿ Sikrete gassbrennere Ÿ Støpejernsrist

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ CoolDoor Ÿ GentleClose Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Display med finger touch Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Normal grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm

Kr. 8.995,-

… basert på standardtest EN 50304: 52,6 min (tradisjonelt).

51


Komfyrer

K66121AX

232288

Gasskomfyr med el-ovn

A-20%

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Compact ovnsdør med 2 lag glass Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Normal grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm

G61121AW

Kr. 8.795,-

229475

Gasskomfyr med gassovn

52

337288

Energiklasse

Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 65 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Compact ovnsdør med 2 lag glass Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Tradisjonell ovn, Vifte, Tinefunksjon, Undervarme og vifte, Normal grill, Grill med luftsirkulasjon, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm

G51124AW

Kr. 8.195,-

337290

A-10%

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-10% Ÿ Energiforbruk: 0,71 kWt (varmluft), 0,79 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 50 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 2 kW Ÿ Tilkobling - gass: 7,8 kW Ÿ Leveres til bygass (TG) men er omstillbar til naturgass (NG) og flaskegass (FG) Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 69 mm, 1,9 kW, normalbrenner, Foran høyre: 94 mm, 3 kW, Stor brenner, Bak venstre: 69 mm, 1,9 kW, normalbrenner, Bak høyre: 46 mm, 1 kW, sparebrenner Ÿ Elektrisk tenning av bluss Ÿ Sikrete gassbrennere

Ovn Ÿ Multifunksjonsovn - 59 ltr. Ÿ Compact ovnsdør med 2 lag glass Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Tradisjonell ovn, Grill, Grill med vifte, Ventilator, StayWarm funksjon, AquaClean, Pizza funksjon

Mål (HxBxD): 90 × 50 × 60 cm

Støbejernsriste

Energiklasse

Kr. 7.395,-

242174

Pure design Ovn Ÿ Gassovn - 55 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ Compact ovnsdør med 2 lag glass Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ stekebrett Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Termostatsikret ovnbrenner, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm 1

A-20%

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 46 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 2,2 kW Ÿ Tilkobling - gass: 7,8 kW Ÿ Leveres til bygass (TG) men er omstillbar til naturgass (NG) og flaskegass (FG) Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 69 mm, 1,9 kW, normalbrenner, Foran høyre: 94 mm, 3 kW, Stor brenner, Bak venstre: 69 mm, 1,9 kW, normalbrenner, Bak høyre: 46 mm, 1 kW, sparebrenner Ÿ En-hånds Ÿ Sikrete gassbrennere

K55166AW

Gasskomfyr med el-ovn

Gasskomfyr med gassovn

Pure design Beskrivelse Ÿ Tilkobling - gass: 11,3 kW Ÿ Leveres til bygass (TG) men er omstillbar til naturgass (NG) og flaskegass (FG) Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 69 mm, 1,9 kW, normalbrenner, Foran høyre: 94 mm, 3 kW, Stor brenner, Bak venstre: 69 mm, 1,9 kW, normalbrenner, Bak høyre: 46 mm, 1 kW, sparebrenner Ÿ Sikrete gassbrennere

232287

Gasskomfyr med el-ovn

Pure design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A-20% Ÿ Energiforbruk: 0,79 kWt (varmluft), 0,87 kWt (tradisjonell) Ÿ Lydnivå: 46 dB(A) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 2,2 kW Ÿ Tilkobling - gass: 7,8 kW Ÿ Leveres til bygass (TG) men er omstillbar til naturgass (NG) og flaskegass (FG) Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 69 mm, 1,9 kW, normalbrenner, Foran høyre: 94 mm, 3 kW, Stor brenner, Bak venstre: 69 mm, 1,9 kW, normalbrenner, Bak høyre: 46 mm, 1 kW, sparebrenner Ÿ En-hånds Ÿ Sikrete gassbrennere

K66121AW

Kr. 6.895,-

Beskrivelse Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 0,03 kW Ÿ Tilkobling - gass: 11,3 kW Ÿ Leveres til bygass (TG) men er omstillbar til naturgass (NG) og flaskegass (FG) Kokeplate Ÿ Kokesoner: Foran venstre: 69 mm, 1,9 kW, normalbrenner, Foran høyre: 94 mm, 3 kW, Stor brenner, Bak venstre: 69 mm, 1,9 kW, normalbrenner, Bak høyre: 46 mm, 1 kW, sparebrenner Ÿ Sikrete gassbrennere

Ovn Ÿ Gassovn - 53 ltr. Ÿ Compact ovnsdør med 2 lag glass Ÿ Stekerist Ÿ Dyp emaljert langpanne Ÿ Aluminium stekebrett Ÿ Termostatsikret ovnbrenner, AquaClean

Mål (HxBxD): 90 × 50 × 60 cm

Relativt energiforbruk på skalaen fra A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk).

6

Ÿ Ekstra tilbehør for gasskomfyr Ÿ Passer til: G61121AW, G63141AW, K66121AW, K66121AX, K66341AW, K66341AX

Kr. 6.295,-

… basert på standardtest EN 50304: 52,6 min (tradisjonelt).

Kr. 1.595-


KOMPAKTE APPARATER

KOMPAKTE HVITEVARER FOR MER KOMFORT

Gorenjes dampovn og mikrobølgeovne vil styrke din køkkenoplevelse med den luksus, det er hurtigt at kunne tilberede din favoritret. • •

Madlavning i den kompakte dampovn bevarer madens smag, vitaminer og næringsstoffer. Grill, genopvarmning af frosne madvarer med GourmetWave mikrobølgeovnsteknologi

53


DAMPOVN

FULL DAMP ET SKRITT FREM MOT SUNNERE KOSTHOLD Kombinert dampovn Damp kombiovn gjør det mulig å tilberede mat med damp eller varmluft eller en kombinasjon av begge deler! I tillegg til utallige programmeringsmuligheter og mange spesialfunksjoner for tilberedning, utmerker ovnen seg med en enkel, overskuelig betjening via berøringsskjerm. Skjermen kan vise funksjonene på fem forskjellige forhåndsinnstilte språk, mens avanserte innebygde funksjoner forenkler vedlikehold av ovnen maksimalt.

Matlaging med SteamPower Damptilberedning er en sunn måte å tilberede mat på fordi alle næringsstoffer, vitaminer og proteiner bevares. Maten koker aldri i stykker, og beholder både farge, saftighet og smak. Under tilberedningsprosessen, blir ovnen tilført damp fra en spesiell varmtvannsbereder. På grunn av dampkanalenes innovative form, skjer fordampninge jevnt fordelt i hele ovnsrommet. Dampstrømmen styres automatisk i forholdt til valgt program, men kan godt justeres manuellt hvis/når du ønsker det.

SteamCooking Damptilberedning bevarer alle næringsstoffene og vitaminene i maten. Oppfriskingsfunksjon - når du skal varme mat Damp kombinert med varmluft varmer opp ovnen raskere, og sørger samtidig for at maten holder seg saftig og får en ensartet gjennomvarming. Denne funksjonen er spesielt god til oppvarming av ferdigretter, og frostvarer. HotAir tilberedning Dampovnen kan også tilberede maten med konvensjonell tørr-varme. Viften sirkulerer varmluften rundt i ovnen og sørger for at maten blir jevnt tilberedt. CombinedCooking – matlaging med varmluft og damp Denne metoden kombinerer fordelene ved varmluft og damptilberedning. Dampen kan tas i bruk når som helst under tilberedingsprosessen. Etter 10 minutter blir det automatisk slukket for dampfunksjonen – men du kan slå den av før hvis du ønsker det. SlowCooking – matlaging ved lave temperaturer Tilberedning ved lave temperaturer egner seg for mat som trenger lengre steketid. Ved hjelp av det medfølgende termometeret, kan du sikre deg saftige, perfekt stekte kjøttretter.

BOC6322AX

399143

Innbyggingsovn/Damp ovn

A

Premium design Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A Ÿ Energiforbruk: 0,74 kWt (varmluft), 0,78 kWt (tradisjonell) Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3,1 kW Ovn Ÿ Multifunksjon ovn - 34 ltr. SuperSize tilberednings område Ÿ CoolDoor

Ÿ Barnesikring Ÿ Stekerist Ÿ Display med finger touch Ÿ Dampeffekt: 2200 W Ÿ Vannbeholder: 1,4 ltr. Ÿ Vifte, Damp funksjon, Damp og varmluft, Tilberedning med steketermometer, defrost

Mål (HxBxD): 45,8 × 59,4 × 56 cm

54

Energiklasse

Kr. 15.795,-


MIKROBØLGEOVN

MIKROBØLGE

TEKNOLOGI

Ovner med multifunksjon: mikrobølgeovn, varmluft og grill Gorenje kombi-mikrobølgeovner til innbygging gir deg alle fordelene ved mikrobølgefunksjonen - samtidig har du grill og varmluft. Det betyr et utall kombinasjonsmuligheter, og åpner for fantastisk avvekslende

GourmetWave System

kulinariske opplevelser . Det er seks

Monteringsrammer for enkel installasjon

forskjellige nivåinnstillinger som sikrer at

Teknologien i Gourmet Wave-systemet

mikrobølgene får fart på matlaging, mens

sørger for jevn varmefordeling i hele

varmluft sørger for temperatur opp til

ovnsrommet. Det gir raskere og bedre

Installering av mikrobølgeovn er enkelt:

250 °C. Resultat: perfekte resultater hver

resultater - samtidig bevares vitaminer

Monteringsrammen sikrer ventilasjonen,

gang. Kombinasjon av grill og varmluft er

og andre næringsstoffer optimalt. Med

så du kan plassere ovnen hvor som helst

spesielt velegnet for eksempel til stek. Grill

denne teknologien sparer du ikke bare

på en hylle, eller i et åpent skap. Uansett

kombinert med mikrobølger er ideelt til

tid, men oppnår også en energibesparelse

glir mikroovnen gnidningsløst sammen

steking av små-kjøtt, pizza og mye annet.

på opptil 15 %!

med resten av kjøkkenet.

55


Mikrobølgeovner

BM6120AX

238533

Mikroovn m/grill - innbygg Pure design Ÿ Elektronisk Ÿ Ovnsrom: 18 ltr. Ÿ Mikroeffekt: 800 W Ÿ Grill: 1050 W Ÿ Effekttrinn: 5 Ÿ Auto tinefunksjon Ÿ Roterende dreietallerken for jevn oppvarmning Ÿ Tallerkendiameter: 24 cm Ÿ Barnesikring Ÿ Design passer til ovnene Ÿ Innbygningsramme inkludert Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst

Mål (HxBxD): 39 × 59,5 × 32,5 cm

Kr. 7.495,-

238533

BM6340AX

311705

Mikro-/kombiovn - innbygging

Ÿ Elektronisk Ÿ Ovnsrom: 25 ltr. Ÿ Mikroeffekt: 900 W Ÿ Grill: 1000 W Ÿ Varmluft: 1400 W Ÿ Effekttrinn: 10 Ÿ Ferdigprogrammer: 8 Ÿ Easy cook funksjon Ÿ Auto tinefunksjon Ÿ Roterende dreietallerken for jevn oppvarmning Ÿ Barnesikring

FORDELER SOM TELLER Tining

Kombinert program

Varmluft

Mikrobølger

Grill

Mål (HxBxD): 39 × 59,5 × 41,3 cm

56

Kr. 4.995,-


Mikrobølgeovner

BM5120AX

238535

Mikroovn m/grill - innbygg

BM5240AX

311708

Mikroovn m/grill - innbygg

BM2120AX

238537

Mikroovn - innbygging Pure design

Ÿ Elektronisk Ÿ Ovnsrom: 18 ltr. Ÿ Mikroeffekt: 800 W Ÿ Grill: 1050 W Ÿ Effekttrinn: 5 Ÿ Auto tinefunksjon Ÿ Roterende dreietallerken for jevn oppvarmning Ÿ Tallerkendiameter: 24 cm Ÿ Barnesikring

Mål (HxBxD): 39 × 59,5 × 32,5 cm

BM1240AX

Ÿ Elektronisk Ÿ Ovnsrom: 23 ltr. Ÿ Mikroeffekt: 900 W Ÿ Grill: 1000 W Ÿ Effekttrinn: 6 Ÿ Ferdigprogrammer: 6 Ÿ Easy cook funksjon Ÿ Auto tinefunksjon Ÿ Roterende dreietallerken for jevn oppvarmning

Kr. 5.995,-

245203

Mikroovn - innbygging

Mål (HxBxD): 39 × 59,5 × 37 cm

BOC5322AX

Ÿ Elektronisk Ÿ Ovnsrom: 18 ltr. Ÿ Mikroeffekt: 800 W Ÿ Effekttrinn: 4 Ÿ Roterende dreietallerken for jevn oppvarmning Ÿ Tallerkendiameter: 24 cm Ÿ Barnesikring Ÿ Design passer til komfyrene Ÿ Innbygningsramme inkludert Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst

Kr. 4.195,-

231361

Mikro-/kombiovn - innbygging

Mål (HxBxD): 39 × 59,5 × 37 cm

Mål (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 54,2 cm

231378

Pure design

Ÿ Elektronisk Ÿ Ovnsrom: 32 ltr. Ÿ Mikroeffekt: 1000 W Ÿ Grill: 1500 W Ÿ Varmluft: 1500 W Ÿ Effekttrinn: 6 Ÿ Ferdigprogrammer: 3 Ÿ Auto tinefunksjon Ÿ Roterende dreietallerken for jevn oppvarmning Ÿ Tallerkendiameter: 32 cm Ÿ Barnesikring Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst

Kr. 3.495,-

BWD1102AX

Kr. 4.995,-

Varmeskuff

Pure design Ÿ Manuell betjening Ÿ Ovnsrom: 23 ltr. Ÿ Mikroeffekt: 900 W Ÿ Effekttrinn: 6 Ÿ Auto tinefunksjon Ÿ Roterende dreietallerken for jevn oppvarmning Ÿ Tallerkendiameter: 27 cm

Mål (HxBxD): 39 × 59,5 × 32,5 cm

Ÿ Teleskopskuff Ÿ Lyskontakt Ÿ Gummibelegg i skuffen Ÿ Luftsirkulasjon for oppvarming av servise Ÿ Temperaturregulering: 30–70 ºC Ÿ El-tilkopling: 220 – 240 V / 50 Hz Ÿ Kan kombineres med BOC6322AX og BOC5322AX Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst

Kr. 10.995,-

Mål (HxBxD): 14,0 x 59,5 x 54,5 cm

Kr. 4.695,-

57


Mikrobølgeovner

BWD1102X

231372

Varmeskuff

MI281SL

258620

Kombiovn

Mål (HxBxD): 14,0 x 59,5 x 54,5 cm

GMO20DGE

174885

Mikroovn m/grill

58

Mål (HxBxD): 31,1 × 51,3 × 40,1 cm

MI215E

Ÿ Elektronisk Ÿ Ovnsrom: 28 ltr. Ÿ Mikroeffekt: 900 W Ÿ Grill: 1250 W Ÿ Varmluft: 1250 W Ÿ Effekttrinn: 10 Ÿ Ferdigprogrammer: 5 Ÿ Ur Ÿ Easy cook funksjon Ÿ Auto tinefunksjon Ÿ Roterende dreietallerken for jevn oppvarmning Ÿ Tallerkendiameter: 30 cm Ÿ Barnesikring

Kr. 2.295,-

183561

Mikroovn

Ÿ Elektronisk Ÿ Ovnsrom: 20 ltr. Ÿ Mikroeffekt: 800 W Ÿ Grill: 1100 W Ÿ Effekttrinn: 5 Ÿ Ferdigprogrammer: 6 Ÿ Auto tinefunksjon Ÿ Roterende dreietallerken for jevn oppvarmning Ÿ Tallerkendiameter: 24,5 cm Ÿ Barnesikring

Mål (HxBxD): 28 × 47 × 36,7 cm

Hvit

Ÿ Elektronisk Ÿ Ovnsrom: 28 ltr. Ÿ Mikroeffekt: 900 W Ÿ Grill: 1250 W Ÿ Varmluft: 1250 W Ÿ Effekttrinn: 10 Ÿ Ferdigprogrammer: 5 Ÿ Ur Ÿ Easy cook funksjon Ÿ Auto tinefunksjon Ÿ Roterende dreietallerken for jevn oppvarmning Ÿ Tallerkendiameter: 30 cm Ÿ Barnesikring

Kr. 4.695,-

Mål (HxBxD): 28,7 × 46,5 × 37,6 cm

Mål (HxBxD): 31,1 × 51,3 × 40,1 cm

MI 214E

Kr. 2.295,-

183560

Mikroovn

Ÿ Elektronisk Ÿ Ovnsrom: 23 ltr. Ÿ Mikroeffekt: 800 W Ÿ Grill: 1050 W Ÿ Effekttrinn: 10 Ÿ Easy cook funksjon Ÿ Auto tinefunksjon Ÿ Roterende dreietallerken for jevn oppvarmning Ÿ Tallerkendiameter: 25,5 cm

Kr. 2.295,-

258619

Kombiovn

Rustfri Ÿ Teleskopskuff Ÿ Lyskontakt Ÿ Gummibelegg i skuffen Ÿ Luftsirkulasjon for oppvarming av servise Ÿ Temperaturregulering: 30–70 ºC Ÿ El-tilkopling: 220 – 240 V / 50 Hz Ÿ Kan kombineres med CFA9100E Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst

MI281W

Ÿ Elektronisk Ÿ Ovnsrom: 23 ltr. Ÿ Mikroeffekt: 800 W Ÿ Effekttrinn: 10 Ÿ Auto tinefunksjon Ÿ Roterende dreietallerken for jevn oppvarmning Ÿ Tallerkendiameter: 25,5 cm

Kr. 2.195,-

Mål (HxBxD): 28,7 × 46,5 × 36,4 cm

Kr. 1.895,-


Mikrobølgeovner

MO17DE

250720

Mikroovn

MO17DW

250732

Mikroovn

DFM46PAX

242164

Liftdoor til mikroovn Pure design

Ÿ Elektronisk Ÿ Ovnsrom: 17 ltr. Ÿ Mikroeffekt: 700 W Ÿ Effekttrinn: 5 Ÿ Ferdigprogrammer: 8 Ÿ Easy cook funksjon Ÿ Auto tinefunksjon Ÿ Roterende dreietallerken for jevn oppvarmning Ÿ Tallerkendiameter: 24,5 cm Ÿ Barnesikring

Mål (HxBxD): 26,2 × 45,2 × 35,8 cm

Ÿ Elektronisk Ÿ Ovnsrom: 17 ltr. Ÿ Mikroeffekt: 700 W Ÿ Effekttrinn: 5 Ÿ Ferdigprogrammer: 8 Ÿ Easy cook funksjon Ÿ Auto tinefunksjon Ÿ Roterende dreietallerken for jevn oppvarmning Ÿ Tallerkendiameter: 24,5 cm Ÿ Barnesikring

Kr. 1.895,-

Mål (HxBxD): 26,2 × 45,2 × 33,5 cm

Ÿ Leveres komplett med håndtak Ÿ Passer til:: -

Kr. 1.795,-

Mål (HxBxD): 45,8 × 59,5 × 6 cm

Kr. 3.795,-

59


Kjøkkenventilatorer

KJØKKEN TILBEHØR MED EN MISJON

Gorenje har et bredt utvalg kjøkkenventilatorer av forskjellige typer: Integrerte, veggmonterte, fritthengende og takmonterte modeller. I tillegg til høy kapasitet, er disse ventilatorene laget av førsteklasses materialer, f.eks. rustfritt stål - gjerne i kombinasjon med glass. De avanserte modellene har elektronisk berøringskontroll. Hver ventilator har sin helt egne stil, så det er lett å finne en modell som kan gi kjøkkenet ditt ekstra særpreg. Spennende design er et stadig viktigere aspekt, men ventilatoren kan også levere godt arbeidslys mens du bruker komfyr/platetopp. Toppmodellene er ekstremt stillegående.

Følgende punkter er viktige når du skal velge kjøkkenventilator:

Se i ventilatorkatalogen for flere opplysninger og et bredere produktspekter.

6. HVOR VIL DU PLASSERE MOTOREN?

1. HVOR PÅ KJØKKENET KAN ELLER VIL DU PLASSERE VENTILATOREN? 2. HVA ER STØRRELSEN PÅ DIN KOMFYR/KOKETOPP? 3. HVOR STORT ER KJØKKENET DITT? 4. HVOR VIKTIG ER STØYNIVÅET FOR DEG? 5. HVORDAN SKAL DU BLI KVITT MATOSEN?

7. HVORDAN VIL DU UNNGÅ ET TRYKKTAP? 8. HVILKE ANDRE FORDELER ØNSKER DU AT VENTILATOREN DIN SKAL HA?

60


Kjøkkenventilatorer

DESIGN KJØKKENET DITT SOM EN ARKITEK T 1. HVOR PÅ KJØKKENET KAN ELLER VIL DU PLASSERE VENTILATOREN?

Funksjonell design Hovedformålet med en kjøkkenventilator er å skape undertrykk og oppnå effektivl luftsirkulasjon, så en optimal luftkvalitet opprettholdes best mulig. Når dagens forbrukere velger kjøkkenventilator, er de imidlertid ikke bare interessert i kapasitet og utsugningsmetode, men også i design og spesialfunksjoner.

Veggmontert ventilator

Innebygd ventilator

Ventilator til sentralutsug

Fritthengende ventilator

Uttrekkbar ventilator

61


Kjøkkenventilatorer

2. HVA ER STØRRELSEN PÅ 3. HVOR STORT ER KJØKKENET DITT? DIN KOMFYR/KOKETOPP?

HØYDE

90 cm

Bredden av kjøkkenventilatoren er normalt den

DY BD E

samme som bredden av komfyr/platetopp.

Kapasitet

BRE DDE

Hvor stor kapasitet en ny ventilator skal ha, avhenger først og fremst av hvor stort kjøkkenet er. Det blir mer og mer alminnelig

m3/t

med boligløsninger, hvor kjøkkenet er

Kjøkkenets volum avgjør hvor stor utsugningskapasitet som er nødvendig. Volumet på kjøkkenet kan beregnes som følger: bredde x høyde x dybde på kjøkkenet Beregning av nødvendig ventilatorkapasitet: volum på kjøkkenet x 10 Vær oppmerksom på at volumet av møbler og andre kjøkkenelementer skal trekkes fra kjøkkenets volum, samt at beregningen av noen kjøkken i større, åpne rom, ikke kan brukes.

Gass: 65 - 75 cm integrert med med stue/spisestue. Det 65 cm Elektrisk: 55 cm

stiller større krav til kjøkkenventilatorens kapasitet og funksjonalitet. En god tommelfingerregel er at ventilatoren skal kunne erstatte luften 10 til 20 ganger i timen. For eksempel vil et rom på cirka 12 m2 være

Anbefalt avstand mellom ventilator og plate

effektivt ventilert med en ventilator med

er 65 - 75 cm (avhengig av type komfyr/

luftgjennomstrømningskapasitet på minst

platetopp).

300 m3/t.

4. HVOR VIKTIG ER STØYNIVÅET FOR DEG? Her er noen tips for å redusere støynivået: • Ekstern motor • Kontroller utsugsforholdene

120 dB

90 dB

60 dB

30 dB

15 dB

• Kontroller den anbefalte diameteren til ventilasjonsslangen eller -røret

Stillegående drift Kjøkkenet regnes mer og mer som

har en spesiell lydisolering som gjør driften

midtpunktet i en moderne dagligdag.

svært stillegående. Støynivået uttrykkes i

Det har gitt økt oppmerksomhet rundt

desibel (dB).

ventilatorens støynivå . Avanserte modeller

62

• Bruk runde, glatte utløpsrør

• Isoler utløpsslangen eller -røret • De mest stillegående ventilatorene har perimetrisk sugesystem.


Kjøkkenventilatorer

5. HVORDAN SKAL DU BLI KVITT MATOSEN?

6. HVOR VIL DU PLASSERE MOTOREN? Ekstern motor Hva er det beste alternativet – innebygd eller ekstern motor? Hvis du velger en ekstern motor, må den monteres på loftet eller på utsiden av huset. Eksterne motorer har generelt større utsugningskapasitet,

Avtrekk kontra resirkulasjon

og støynivået i kjøkkenet blir mindre fordi motoren er plassert et annet sted.

Med en avtrekksventilatorer blir matos og

luften sendes tilbake ut i kjøkkenet. Ved

Støynivået kan reduseres ytterligere ved å

damp oppsugd gjennom et filter, og ført helt

resirkulasjon sendes luften gjennom et

isolere motoren.

ut via en ventilasjonskanal. Ved resirkulasjon

kullfilter som fjerner matlukt og damp.

oppsuges damp og matos i ventilatoren

Deretter sendes den rensede luften tilbake

og filtreres, hvorpå den ferdigfiltrerte

ut i kjøkkenet.

7. HVORDAN VIL DU UNNGÅ ET TRYKKTAP? Antall meter 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Antall knekker=1 m

Trykktap i m3/t

0

64

1

96

2

128

0

96

1

128

2

160

0

128

1

160

2

192

0

160

1

192

2

224

0

192

1

224

2

256

0

224

1

256

2

288

0

256

1

288

2

320

0

288

1

320

2

352

0

320

1

352

2

384

0

352

1

384

2

416

Færre knekker og bøyer For å utnytte ventilatorens kapasitet maksimalt, er det svært viktig at utløpsslange/rør har så få knekker og bøyer som mulig. Hele utløpskanalen bør ha den samme diameteren som utløpsåpningen på kjøkkenventilatoren. Kontroller hvilken anbefalt utløpsdiameter (Ø) som er spesifisert på ventilasjonsrøret. Hvis mulig, bruk et glatt ventilasjonsrør for å minimere motstanden.

63


Kjøkkenventilatorer

8. HVILKE ANDRE FORDELER ØNSKER DU AT VENTILATOREN DIN SKAL HA?

LED- og halogenbelysning I tillegg til å forbedre kjøkkenets inneklima, er kjøkkenventilatorene også utformet for å sikre optimal belysning av komfyr/platetopp. Noen ganger får hele kjøkkenet et lysmessig løft, fordi mange ventilatorer skaper en fin

P.A.E.-system – ny teknologi

stemningsbelysning. Noen modeller leveres med klassiske lyspærer, mens mer avanserte

Med sitt nye, avanserte perimetriske

ut til kantene. Dette gir bedre og mer

ventilatorer har moderne halogenlyspærer.

sugesystem – PAE-systemet – introduserer

konsentrert avsug, og samtidig reduseres

Disse lyser sterkere og er også mer

Gorenje en helt ny og revolusjonerende

energiforbruket og støynivået.

energieffektive. Toppmodellene har svært

utsugningsteknikk. Med PAE-systemet flyttes sugesonen fra midten av ventilatoren

AutoSense – uvanlig fintmerkende sensorstyrt ventilator AutoSense-ventilatorer bruker sensorteknologi. Når funksjonen Air Quality-Control er koblet til, registreres fall i luftkvaliteten automatisk. Sensorer av høy kvalitet registrerer selv den minste mengde urenhet eller sigarettrøyk og aktiverer ventilatoren. Ved matlagingsinnstilling vil ventilatoren registrere varme- og fuktighetsnivå og justere sugeeffekten fortløpende, avhengig av hvilken komfyr/platetopp du bruker (gass, elektrisk eller induksjon). Ventilatoren tennes og slukkes automatisk for å sikre optimal luftkvalitet.

64

effektive LED-lys.


Kjøkkenventilatorer

DVGA8545AX

239191

Ventilator

Pure design Veggmontering Rustfritt/glass Ÿ Bredde: 80 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Timerfunksjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: LED belysning: 5×1W Ÿ Antall trinn: 4 Ÿ AutoSense Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 669 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 58 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 187926 Ÿ Kullfilter: 180178 Ÿ Mål: Se bakest

Kr. 12.995,-

239191

DVG8565AX

312536

Ventilator

Veggmontering Rustfritt stål og svart glass

FORDELER SOM TELLER Ekstern motor

Sentralutsuging

Sentralutsuging

Ÿ Bredde: 80 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Timerfunksjon Ÿ Power boost-funksjon: 200 W Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 4 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 593 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 62 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Indikator for rensing af filter Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 314145 Ÿ Kullfilter: 322147 Ÿ Mål: Se bakest

Kr. 6.495,-

65


Kjøkkenventilatorer

DVG6565AX

312535

Ventilator

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 314145 Ÿ Kullfilter: 322147 Ÿ Mål: Se bakest

Ÿ Bredde: 80 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Timerfunksjon Ÿ Power boost-funksjon: 200 W Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 4 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 593 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 62 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Indikator for rensing af filter Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

DVG8565XAX

312562

Ventilator

Kr. 6.995,-

66

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 314145 Ÿ Kullfilter: 322147 Ÿ Mål: Se bakest

Ÿ Bredde: 60 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Timerfunksjon Ÿ Power boost-funksjon: 200 W Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 4 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 593 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 62 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Indikator for rensing af filter Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Kr. 6.995,-

DVG6565XAX

312547

Ÿ Bredde: 60 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Drift indikator Ÿ Lufting med utluftningsdrift Ÿ Timerfunksjon Ÿ Power boost-funksjon: 210 W Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 4 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 487 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 53 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ Motoren skal plaseres på loftet Ÿ Ekstern motor medfølger Ÿ 1 motor Ÿ Indikator for rensing af filter Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 314145 Ÿ Kullfilter: 322147 Ÿ Mål: Se bakest

Kr. 6.495,-

IDR4545X

238608

Ventilator

Fritthengende Rustfritt/glass

Veggmontering Rustfritt stål og svart glass Tilbehør Ÿ Metallfilter: 314145 Ÿ Kullfilter: 322147

312537

Veggmontering Rustfritt stål og svart glass

Ventilator

Veggmontering Rustfritt stål og svart glass

DVG6565B Ventilator

Veggmontering Rustfritt stål og svart glass

Kr. 5.995,-

Ÿ Bredde: 80 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Drift indikator Ÿ Lufting med utluftningsdrift Ÿ Timerfunksjon Ÿ Power boost-funksjon: 210 W Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 4 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 487 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 53 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ Motoren skal plaseres på loftet Ÿ Ekstern motor medfølger Ÿ 1 motor Ÿ Indikator for rensing af filter Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

312538

Ventilator

Veggmontering Rustfritt stål og svart glass Ÿ Bredde: 60 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Timerfunksjon Ÿ Power boost-funksjon: 200 W Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 4 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 593 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 62 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Indikator for rensing af filter Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

DVG8565B

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 314145 Ÿ Kullfilter: 322147

Kr. 6.495,-

Ÿ Bredde: 39 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Timerfunksjon Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 4 × 20 W Ÿ Antall trinn: 4 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 629 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 59 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 187926 Ÿ Kullfilter: 180178 Ÿ Mål: Se bakest

Kr. 7.495,-


Kjøkkenventilatorer

IDKG9545E

185989

Ventilator

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 187926 Ÿ Kullfilter: 180178 Ÿ Mål: Se bakest

Ÿ Bredde: 90 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Drift indikator Ÿ Lufting med utluftningsdrift Ÿ Timerfunksjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 4 × 20 W Ÿ Antall trinn: 4 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 455 m³/t Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ Motoren skal plaseres på loftet Ÿ Ekstern motor medfølger Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

DKG9545EX

185988

Ventilator

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 187926 Ÿ Kullfilter: 180178 Ÿ Mål: Se bakest

Ÿ Bredde: 90 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Timerfunksjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 4 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 669 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 58 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Kr. 6.595,-

DKG6545E

182936

Kr. 5.495,-

Ÿ Bredde: 60 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Timerfunksjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 4 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 617 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 58 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 187926 Ÿ Kullfilter: 180178 Ÿ Mål: Se bakest

Kr. 5.095,-

DKG9335E

182959

Ventilator

Veggmontering Rustfri/glass

Veggmontering Rustfri/glass Tilbehør Ÿ Metallfilter: 187926 Ÿ Kullfilter: 180178 Ÿ Mål: Se bakest

182937

Veggmontering Rustfri/glass

Ventilator

Veggmontering Rustfri/glass

DKG9545E Ventilator

Fritthengende Rustfri/glass

Kr. 6.095,-

Ÿ Bredde: 90 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Drift indikator Ÿ Lufting med utluftningsdrift Ÿ Timerfunksjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 4 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 414 m³/t Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ Motoren skal plaseres på loftet Ÿ Ekstern motor medfølger Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

187002

Ventilator

Fritthengende Rustfri/glass Ÿ Bredde: 90 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Timerfunksjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 4 × 20 W Ÿ Antall trinn: 4 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 679 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 58 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

IDKG9545EX

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 184756 Ÿ Kullfilter: 182183 Ÿ Mål: Se bakest

Kr. 4.395,-

Ÿ Bredde: 90 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Kontroll via knapper Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 422 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 57 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 181471 Ÿ Kullfilter: 182192 Ÿ Mål: Se bakest

Kr. 3.695,-

67


Kjøkkenventilatorer

DKG6335E

182958

Ventilator

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 181471 Ÿ Kullfilter: 182192 Ÿ Mål: Se bakest

Ÿ Bredde: 90 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Kontroll via knapper Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 422 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 57 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

DT9545AX

238476

Ventilator

Kr. 5.195,-

68

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 185584 Ÿ Kullfilter: 182192 Ÿ Mål: Se bakest

Ÿ Bredde: 60 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Kontroll via knapper Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 422 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 57 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Kr. 3.595,-

DT6545AX

238475

Ÿ Bredde: 60 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Timerfunksjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 4 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 636 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 61 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 185584 Ÿ Kullfilter: 182192 Ÿ Mål: Se bakest

Kr. 3.195,-

DKR6345B

355357

Kjøkkenhette

Pure design Veggmontering Rustfri/glass Tilbehør Ÿ Metallfilter: 184735 Ÿ Kullfilter: 180177 Ÿ Mål: Se bakest

182960

Veggmontering Rustfri/glass

Ventilator

Pure design Veggmontering Rustfri/glass

DTG6335E Ventilator

Veggmontering Rustfri/glass

Kr. 3.195,-

Ÿ Bredde: 90 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Touch kontroll Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Timerfunksjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 4 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 697 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 57 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

182961

Ventilator

Veggmontering Rustfri/glass Ÿ Bredde: 60 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Kontroll via knapper Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 422 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 57 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

DTG9335E

Veggmontering Sort Tilbehør Ÿ Metallfilter: 184735 Ÿ Kullfilter: 182183 Ÿ Mål: Se bakest

Kr. 4.595,-

Ÿ Bredde: 60 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Kontroll via knapper Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 383 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 53 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 187926 Ÿ Kullfilter: 180178 Ÿ Mål: Se bakest

Kr. 3.195,-


Kjøkkenventilatorer

DK600S

106404

Ventilator

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 127036 Ÿ Kullfilter: 127029 Ÿ Mål: Se bakest

Ÿ Bredde: 60 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Belysning: 2 × 40 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 450 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 58 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbart filter i rustfritt stål

DK450E

662749

Ventilator

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 127036 Ÿ Kullfilter: 127029 Ÿ Mål: Se bakest

Ÿ Bredde: 50 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Belysning: 2 × 40 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 450 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 55 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 12 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbart filter i rustfritt stål

Kr. 2.795,-

DK410E

663091

Kr. 3.095,-

Ÿ Bredde: 50 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Belysning: halogen: 2 × 40 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 450 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 58 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbart filter i rustfritt stål

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 127018 Ÿ Kullfilter: 127031 Ÿ Mål: Se bakest

Kr. 3.095,-

DC12635X

326642

Ventilator

Tak-ventilator Rustfritt/glass

Innsats Rustfritt/glass Tilbehør Ÿ Metallfilter: 127036 Ÿ Kullfilter: 127029 Ÿ Mål: Se bakest

663041

Veggmontering Rustfritt/glass

Ventilator

Veggmontering Rustfritt/glass

DAH550E Ventilator

Veggmontering Hvit

Kr. 3.195,-

Ÿ Bredde: 60 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Belysning: 2 × 40 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 450 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 58 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbart filter i rustfritt stål

662791

Ventilator

Veggmontering Sort Ÿ Bredde: 60 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Belysning: 2 × 40 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 450 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 58 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbart filter i rustfritt stål

DK600W

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 127016 Ÿ Kullfilter: 127029 Ÿ Mål: Se bakest

Kr. 3.395,-

Ÿ Bredde: 120 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Fjernbetjening Ÿ Timerfunksjon Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 4 × 20 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 950 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 73 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ 1 motor Ÿ Indikator for rensing af filter Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 349189 Ÿ Mål: Se bakest

Kr. 13.995,-

69


Kjøkkenventilatorer

DC12635WMX

326647

Ventilator

Tilbehør Ÿ Mål: Se bakest

Ÿ Bredde: 90 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Drift indikator Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Fjernbetjening Ÿ Timerfunksjon Ÿ P.A.E. System Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 3 × 20 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 950 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 73 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ Indikator for rensing af filter Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter Ÿ Ekstern motor er ikke inkludert Ÿ Velg en motor DCM950E eller DCM7000

DF6316BX

406159

Ventilator

Kr. 2.695,-

70

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 349189 Ÿ Kullfilter: 181505 Ÿ Mål: Se bakest

Ÿ Bredde: 59,8 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Kontroll via knapper Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 370 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 64 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 12 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Kr. 13.495,-

DF6315X

406155

Ÿ Bredde: 59,8 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Kontroll via knapper Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 28 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 250 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 56 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 12 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 415600 Ÿ Kullfilter: 416912 Ÿ Mål: Se bakest

Kr. 2.695,-

DF6315W

406156

Ventilator Uttrekk Hvit

Uttrekk Rustfri Tilbehør Ÿ Metallfilter: 415600 Ÿ Kullfilter: 416912 Ÿ Mål: Se bakest

406158

Uttrekk Rustfri

Ventilator

Uttrekk Rustfri

DF6316AX Ventilator

Tak-ventilator Rustfritt/glass

Kr. 13.195,-

Ÿ Bredde: 59,8 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Kontroll via knapper Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 370 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 64 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 12 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

326641

Ventilator

Tak-ventilator Rustfritt/glass Ÿ Bredde: 120 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Fjernbetjening Ÿ P.A.E. System Ÿ Belysning: halogen: 4 × 20 W Ÿ Diameter utløp: 15 cm Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter Ÿ Ekstern motor er ikke inkludert Ÿ Velg en motor DCM950E eller DCM7000

DC9635X

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 415600 Ÿ Kullfilter: 416912

Kr. 2.495,-

Ÿ Bredde: 59,8 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Kontroll via knapper Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 28 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 250 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 56 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 12 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 415600 Ÿ Kullfilter: 416912

Kr. 2.295,-


Kjøkkenventilatorer

DF6316X

406133

DF6316AW

Ventilator

Ventilator

Uttrekk Rustfri

Uttrekk Hvit

Ÿ Bredde: 59,8 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Kontroll via knapper Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 28 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 370 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 64 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 12 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 415600 Ÿ Kullfilter: 416912

Ÿ Bredde: 59,8 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Kontroll via knapper Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 28 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 370 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 64 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 12 cm Ÿ 1 motor Ÿ

Kr. 2.095,-

DF622W Innsats Vit

Veggmontering Hvit

Kr. 3.095,-

Ÿ Bredde: 60 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Belysning: 2 × 40 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 450 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 56 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 12,5 cm Ÿ 2 motorer Ÿ Vaskbart filter i rustfritt stål

274433

Ventilator Innsats Rustfri Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

DAH302HV

Ventilator

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 366534 Ÿ Kullfilter: 127024

DF622X

Ÿ Bredde: 59,8 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Veksle knapp Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Belysning: halogen: 2 × 28 W Ÿ Antall trinn: 4 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 410 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 61 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 12 cm Ÿ 2 motorer Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

527999

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 366534 Ÿ Kullfilter: 127024

Kr. 3.095,-

Kr. 1.895,-

Ventilator

Ÿ Bredde: 59,8 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Veksle knapp Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Belysning: halogen: 2 × 28 W Ÿ Antall trinn: 4 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 410 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 61 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 12 cm Ÿ 2 motorer Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

412118

DAH302RF

602000

Ventilator

Veggmontering Rustfritt/glass Tilbehør Ÿ Metallfilter: 127052 Ÿ Kullfilter: 127024 Ÿ Mål: Se bakest

Kr. 2.095,-

Ÿ Bredde: 60 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Belysning: 2 × 40 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 450 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 56 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 12,5 cm Ÿ 2 motorer Ÿ Vaskbart filter i rustfritt stål

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 127052 Ÿ Kullfilter: 127024 Ÿ Mål: Se bakest

Kr. 2.395,-

71


Kjøkkenventilatorer

DU601W

230766

Ventilator

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 231823 Ÿ Kullfilter: 127033 Ÿ Mål: Se bakest

Ÿ Bredde: 50 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Belysning: 1 × 40 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 310 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 51 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 12 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbart filter i rustfritt stål

DAH301RF

662702

Ventilator

Kr. 1.895,-

72

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 127051 Ÿ Kullfilter: 127024 Ÿ Mål: Se bakest

Ÿ Bredde: 50 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Lufting med utluftningsdrift Ÿ Belysning: 1 × 40 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 290 m³/t Ÿ Diameter utløp: 12 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbart filter i rustfritt stål

Kr. 2.395,-

DF6710W

396441

Ÿ Bredde: 59,9 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Veksle knapp Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 28 W Ÿ Diameter utløp: 12,5 cm Ÿ Vaskbart filter i rustfritt stål

Tilbehør Ÿ Metallfilter: 127067 Ÿ Kullfilter: 127033 Ÿ Mål: Se bakest

Kr. 1.195,-

DC201E

278295

Kjøkkenhette

Uttrekk Hvit Tilbehør Ÿ Metallfilter: 127063 Ÿ Kullfilter: 127033 Ÿ Mål: Se bakest

662701

Veggmontering Hvit

Ventilator

Veggmontering Rustfritt/glass

DAH500W Ventilator

Uttrekk Hvit

Kr. 1.195,-

Ÿ Bredde: 50 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Lufting med utluftningsdrift Ÿ Belysning: 1 × 40 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 290 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 56 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 12 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbart filter i rustfritt stål

662700

Ventilator

Veggmontering Hvit Ÿ Bredde: 60 cm Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Ekstraksjon eller resirkulasjon Ÿ Belysning: 1 × 0 W Ÿ Antall trinn: 3 Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 155 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 56 dB(A) Ÿ Diameter utløp: 12 cm Ÿ 1 motor Ÿ Vaskbar aluminium fettfilter

DAH510W

Veggmontering Tilbehør Ÿ Metallfilter: 408885

Kr. 2.095,-

Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Veksle knapp Ÿ Lufting med utluftningsdrift Ÿ Til sentralutsuging Ÿ On/Off lysbryter Ÿ Belysning: halogen: 2 × 20 W Ÿ Diameter utløp: 12 cm Ÿ synthetic

Kr. 2.595,-


Kjøkkenventilatorer

DCM950E

326645

Motor

DCM700O

326646

Motor

Ÿ Bredde: 30 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 950 m³/t Ÿ Lydnivå (max.): 62 dB(A) Ÿ For montering på loftet / skunken Ÿ Passer for: 326641 - DC9635X 326647 - DC12635WMX

Ÿ Bredde: 45 cm Ÿ Elektronisk Ÿ Maksimum kapasitet ved normal funksjon: 716 m³/t Ÿ For montering på utsiden av veggen Ÿ Passer for: 326641 - DC9635X 326647 - DC12635WMX

Kr. 2.095,-

Kr. 3.295,-

73


Kjøl og frys

FRISK OG SUNN KJØLING

Visste du at en gjennomsnittsfamilie med 2 barn kaster over 220 kg mat hvert år, som regel grunnet dårlige vaner for lagring av mat? Gorenjes nye generasjon kjøleprodukter fremmer bedre ernærings- og helsemessige vaner for oppbevaring. Ved å kombinere øko-vennlig teknologi med nyskapende design, sikrer det nye kjølesysyemet at maten holder seg optimalt så lenge som mulig. Smarte funksjoner som MultiFlow 360° kombinert med IonAir og AdaptTech-funksjoner regulerer det interne klimaet nøyaktig. Dermed skapes ideelle betingelser for å oppbevare alle matvaretyper, så de holder seg friske og sunne.

74


Kjøl og frys

KEEP IT SMART Alle vil ha et sånt kjøleskap som man ser i bladene. Lekkert, oversiktlig med enkel betjening. Vi vet at dette ikke er enkelt å få til. Derfor har vi prøvd å oppnå dette med den nye generasjonen kjøle-/fryseskap fra Gorenje. La oss åpne og se hva som er inni!

• IonAir med MultiFlow 360° Intensivt ventilasjonssystem som gir glimrende kjøling

• MultiBox • Uttrekkbare

3-i-1-boks til egg, isbiter og ømfintlige matvarer

Hyller som lett trekkes ut

• ZeroZone/FreshZone Holder matvarer ferske opp til tre ganger lengre, ved 0o

• SimpleSlide-prinsipp Fleksible dørhyller som er enkle å flytte opp og ned

• CrispZone Optimal til oppbevaring av frukt og grønnsaker

• XtremeFreeze Til hurtig avkjøling av ferske matvarer

• SpaceBox XXL-skuff Til innfrysing av de største matvarene

• Slot in-prinsipp Lett å åpne døren i den rette vinkelen

75


Kjøl og frys

IonAir med MultiFlow 360° EN FANTASTISK KOMBINASJON AV TO AVANSERTE SYSTEMER

Det intensive MultiFlow 360°-ventilasjonssystemet gir glimrende kjøling. Sammen med IonAir gir det kjøling på et helt nytt nivå. MultiFlow leder luft inn gjennom hullene og fordeler luften i hele apparatet, mens IonAir-systemet danner anioner - bitte små luftrensere som frisker opp luften og skaffer oksygen. Ioniseringsprosessen gir fuktighet, noe som hindrer tørr luft. Denne fantastiske kombinasjonen finnes i alle NoFrost-modeller i den nye ION-generasjonen med kjøleskap.

IonAir-teknologi Naturlig mikroklima inni kjøleskapet

MultiFlow 360° Intensivt ventilasjonssystem

Den antibakterielle IonAir Active-tekno-

Fullstendig og jevn fordeling av

logien som er innebygd i kjøleskapets

kald luft i kjøleskapsrommet uten

AirPower-vifte eller MultiFlow 360°-panel,

temperaturforskjeller mellom de ulike

fjerner 95 % av alle bakterier og holder

delene bidrar til at matvarene ikke tørker ut

på den måten luften ren, slik at ferske mat-

så fort, og at de holder seg ferske lengre.

varer kan bevare ferskhet, smak og aroma

Funksjonen er også energisparende. Dette

i inntil 10 dager. IonAir minimerer også

utrolige reguleringssystemet renser luften

effektivt ubehagelig lukt. Slik lukt stammer

og sparer energi.

som oftest fra matvarer med sterk lukt, f.eks. visse typer oster, fisk osv.

76

Alt du ikke visste om ionisering En ion er et positivt eller negativt ladd molekyl. Positivt ladde ioner finnes i røyk, smog og støv, og de fører til luftforurensing. Vi føler ofte ubehag før et uvær - på dette tidspunktet er luften fylt med ioner. Heldigvis er atmosfæren fylt med anioner når det nettopp har regnet. De gir oksygen til kroppen, forfrisker den og bidrar til fysisk og mentalt velvære. Føler du deg også bra når det har regnet? Nå vet du hvorfor.


Kjøl og frys

AdaptTech-TEKNOLOGI DET FØRSTE SELVLÆRENDE KJØLESKAPET I VERDEN

AdaptTech-kjøleskap med det fleksible intelligente systemet bruker forskjellige sensorer for å registrere brukerens livsstil og levere optimal temperaturstyring i kjøleskapet ut fra på brukerens vaner. På denne måten holder matvarene seg ferske og like gode inntil 20 % lengre enn matvarer i tradisjonelle kjøleskap. Det dreier seg om et program med hukommelse, som registrerer hvor ofte døra åpnes i løpet av en uke. Systemet samler og lagrer data kontinuerlig og tilpasser seg brukeren. Ut fra de registrerte dataene tilpasser det driften, slik at temperaturen i kjøleskapet er konstant. Når kjøleskapet "vet" at døren vil bli åpnet oftere, øker den automatisk kjølingen.

Fordeler med AdaptTech-teknologi • Holder konstant temperatur • Hindrer at matvarenes temperatur stiger og unngår på den måten å gi dem "varmesjokk" • Forlenger matens holdbarhet • Sparer energi • Tilpasser sig individuelt til brukeren

Temperatur [˚C]

Illustrasjon av AdaptTech teknologiens fordeler

9˚C 8˚C 7˚C 6˚C

Ved hyppig åpning av døren stiger tempe-

5˚C

raturen i kjøleskapsrommet. Figuren viser

4˚C

forholdet mellom temperatursvingninger

3˚C

i et vanlig kjøleskap og i et Gorenje-kjø-

2˚C

leskap med AdaptTech-teknologi. Større

Døråpningshyppighet

1˚C

svingninger ødelegger maten hurtigere. Tid på dagen

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Kurve over temperatursvingninger i et vanlig kjøleskap Kurve over temperatursvingninger i et kjøleskap med AdaptCool-teknologi

77


Kjøl og frys

LED-lys

EcoMode program

FreshZone-avdeling for ferskvare

Strømsparende LED-lys med ekstra høy

lite bruk - f. eks under ferier, kan

lysstyrke er opp til 10 ganger så effektivt

EcoMode-programmet skape optimal

FreshZone-avdelingen er spesielt designet

og varer opp til 30 ganger så lenge som

temperatur og samtidig spare strøm.

for å bevare friskheten og sikre optimal holdbarhet for ferskvarer. Den er plassert i

standardlys.

nederste, kjøligste del av kjøleskapet hvor temperaturene ligger på 2-3 °C lavere enn i resten av skapet. Resultatet er økt bevaring av friskhet, aroma, farge og kvalitet i frukt, grønnsaker og kjøtt.

SuperCool for nedkjøling av større mengder mat

A+++ energieffektivitet energisparing på opp til 60 %

Når SuperCool fast cooling funksjonen er

Større volum betyr ikke nødvendigvis

et av Gorenjes topp energieffektive

aktivert, intensiveres nedkjølingsprosessen

høyere strømregning. Gorenjes kombiskap

kjøleprodukter med energiklasse

så temperaturen synker til 3 °C. Lav

har toppeffektiv varmeisolasjon,

A+++, A++ eller A+ , kan du oppnå

temperatur kombinert med stor kapasitet

forbedret dørforsegling, state-of-

energibesparelser på opp til 60%

er ideelt for rask nedkjøling av mat etter

the-art kjølesystemkomponenter og

sammenlignet med energiklasse A.

store handleturer.

kjøleelektronikk - alt er minutiøst

Kjølerodukter som er over 15 år gamle

gjennomarbeidet med tanke på å

forbruker opp til tre ganger så mye energi

minimere energiforbruket. Ved å velge

som de nye.

Humidity-controlled grønnsaksskuff CrispZone grønnsaksskuff med et volum på 36 l er blant de største på markedet og tillater justering av fuktighet med. Med HumiditiControl glidebryteren, kan fuktnivået i skuffen justeres til det optimale for frukt og grønnsaker. Fuktighet på opp til 50% er best for lagring av frukt, mens den høye fuktigheten – på opp til 95% – er best for lagring av grønnsaker. Dette gjør at maten holder lenger og bevarer vitaminer og næringsstoffer.

78


Kjøl og frys

IDEELT KLIMA &

PERFEKT OPPBEVARING

FastFreeze rask nedfrysing Bevaring av kvaliteten på frossenvarer avhenger i stor grad av hvor rask fryseprosessen er. Når den går raskere, blir krystallene som formes mindre og unngår å skade cellene i maten slik at den beholder vitaminer, mineraler og næringsstoffer lenger. Velg modeller med FastFreeze funksjonen som fryser maten ved –24 °C eller mindre.

NoFrost

FrostLess

Moderne NoFrost teknologi sikrer effektiv

Sammenlignet med konvensjonelle

sirkulasjon av kaldluft, noe som minimerer

frysere, betyr FrostLess teknologien opptil

utvikling av fukt i fryser og kjøleskap.

50% mindre rimdannelse - både når det

Dermed forhindres rimdannelse både på

gjelder matvarer og skapsinteriør. Mindre

maten og innsiden av skapet. Plassen er

rimdannelse betyr lavere strømforbruk

optimalt utnyttet, og den omstendelige avrimingen og rengjøringen er ikke lenger nødvendig.

fritid!

TYPE MAT

TID

og - fordi du slipper unna med mindre og

Frukt, storfekjøtt

fra 10 til 12 måneder

sjeldnere avriming, betyr det samtidig mer

grønnsaker, kalv, fjerkre

fra 8 til 10 måneder

vilt

fra 6 til 8 måneder

svin

fra 4 til 6 måneder

hakket kjøtt

4 måneder

brød, bakverk, ferdigmat, mager fisk

3 måneder

innmat

2 måneder

røkt pølse, fet fisk

1 måned

NoFrost eller FrostLess – Hva skal du velge? Fordeler med NoFrost: • Du slipper arbeidet med å avrime fryseren • Du slipper at matvarer fryser sammen • Du har alltid maksimal oppbevaringskapasitet, ettersom det ikke dannes is i fryseren.

Anbefalt lagringstid i fryser

Fordeler med FrostLess: • 50 % mindre belegg av rim og is • Du unngår hyppig avriming av fryseren • Lavere strømforbruk

79


Kjøl og frys

419639

FORDELER SOM TELLER

80

A+++energieffektivitet

NoFrost DualAdvance automatisk avrimning

SensoTech - avansert elektronisk kontroll

EcoSave energisparefunksjon

ZeroZone - skuff med optimale betingelser for oppbevaring ved temperatur på rundt 0 °C FastFreeze - effektiv innfrysing av ferske matvarer MultiFlow - dynamisk kjølesystem

FreshZone - avdeling til lett bedervelige matvarer NoFrost - slutt på avriming av fryseren

SpaceBox - stor fryseskuff på teleskopskinner

IonAir - aktiv antibakteriell teknologi holder luften ren, og holder fersk mat som ny i opptil 10 dager. MultiFlow 360o - jevn luftdistribuering

SuperCool - rask nedkjøling av en større mengde mat

AdaptTech - 20 % forlenget holdbarhet av ferske matvarer

CrispZone fuktkontrollert skuff for oppbevaring av frukt og grønnsaker SimpleSlide - hyller med justerbar høyde FrostLess - 50 % mindre rimdannelse i fryseren XtremeFreeze - 50 % raskere frysing i øverste fryseskuff


Kjøl og frys

NYHET

RK6201BX

444833

Kombiskap

A+

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 5 glasshyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 2 grønnsaksskuffer Ÿ 1 eggbrett (8×) Ÿ SuperCool funksjon Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 1 frysehylle Ÿ 2 helstøpte fryseskuffer

Mål (HxBxD): 200 × 60 × 64 cm

Kr. 8.895,-

NRK6192TW

412833

Kombiskap

A+

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 326 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 278 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 92 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 18 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 4 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ Sirkulasjonsvifte

A++

Energiklasse

Kjøl Ÿ IonAir: Ioniseringsfunksjon i kjøleskapet Ÿ AdaptTech: Adaptive Intelligent System Ÿ MultiFlow 360°: Multi 3D luftblåser Ÿ Automatisk avriming Ÿ Egg/isbit-beholder: 1 x 7 Ÿ SimpleSlide dørhyller med justerbar høyde: 2 Ÿ 4 glass hyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ MultiBox Ÿ Rask fryseboks Ÿ Zero zone Ÿ SuperCool funksjon Ÿ MoistControl for grønnsaksskuff Frys Ÿ Full automatisk avriming No Frost Ÿ SpaceBox 38 ltr. Ÿ 3 uttrekksskuffer

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 5 glasshyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 2 grønnsaksskuffer Ÿ 1 eggbrett (8×) Ÿ SuperCool funksjon Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 1 frysehylle Ÿ 2 helstøpte fryseskuffer

Mål (HxBxD): 200 × 60 × 64 cm

Kr. 8.195,-

NRK6192JX

419618

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

Kr. 8.695,-

419639

A+++

Superior Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 156 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 222 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 85 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 18 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 8 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 42 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Elektronisk styring av temperatur Ÿ Digital temperatur indikator (kjøl) Ÿ Digital temperatur indikator (fryser) Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ LED display Ÿ Husker innstillingene ved strømbrudd Ÿ Lyd signal for åpen dør

Energiklasse

Kjøl Ÿ IonAir: Ioniseringsfunksjon i kjøleskapet Ÿ AdaptTech: Adaptive Intelligent System Ÿ MultiFlow 360°: Multi 3D luftblåser Ÿ Automatisk avriming Ÿ Egg/isbit-beholder: 1 x 7 Ÿ SimpleSlide dørhyller med justerbar høyde: 2 Ÿ 4 glass hyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ MultiBox Ÿ Rask fryseboks Ÿ Zero zone Ÿ SuperCool funksjon Ÿ MoistControl for grønnsaksskuff Frys Ÿ Full automatisk avriming No Frost Ÿ SpaceBox 38 ltr. Ÿ 3 uttrekksskuffer

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

Kr. 10.495,-

NRK6192JW

412832

Kombiskap

A++

Advanced Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 235 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 221 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 85 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 18 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 42 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Elektronisk styring av temperatur Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

NRK6193TX Kombiskap

Kombiskap

Superior Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 235 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 222 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 85 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 18 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 12 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 42 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Elektronisk styring av temperatur Ÿ Digital temperatur indikator (kjøl) Ÿ Digital temperatur indikator (fryser) Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ LED display Ÿ Hjul bakerst Ÿ Husker innstillingene ved strømbrudd Ÿ Lyd signal for åpen dør

444748

Kombiskap

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 326 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 278 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 92 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 18 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 4 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ Sirkulasjonsvifte

RK6201BW

Energiklasse

Kjøl Ÿ IonAir: Ioniseringsfunksjon i kjøleskapet Ÿ AdaptTech: Adaptive Intelligent System Ÿ MultiFlow 360°: Multi 3D luftblåser Ÿ Automatisk avriming Ÿ FreshZone Ÿ Egg/isbit-beholder: 1 x 7 Ÿ SimpleSlide dørhyller med justerbar høyde: 2 Ÿ 4 glass hyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ MultiBox Ÿ MoistControl for grønnsaksskuff Frys Ÿ Full automatisk avriming No Frost Ÿ SpaceBox 38 ltr. Ÿ 3 uttrekksskuffer

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

Kr. 7.895,-

Relativt energiforbruk på skalaen fra A++ (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 2 Energiforbruk per år på grunnlag av standardtest. Det faktiske forbruket avhenger av apparatets bruk og hvor det plasseres.

A++

Advanced Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 235 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 221 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 85 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 18 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 42 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Elektronisk styring av temperatur Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

Energiklasse

Kjøl Ÿ IonAir: Ioniseringsfunksjon i kjøleskapet Ÿ AdaptTech: Adaptive Intelligent System Ÿ MultiFlow 360°: Multi 3D luftblåser Ÿ Automatisk avriming Ÿ FreshZone Ÿ Egg/isbit-beholder: 1 x 7 Ÿ SimpleSlide dørhyller med justerbar høyde: 2 Ÿ 4 glass hyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ MultiBox Ÿ MoistControl for grønnsaksskuff Frys Ÿ Full automatisk avriming No Frost Ÿ SpaceBox 38 ltr. Ÿ 3 uttrekksskuffer

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

Kr. 7.395,-

1

81


Kjøl og frys

NYHET

NRK6191CW

419601

Kombiskap

A+

Energiklasse

Kjøl Ÿ IonAir: Ioniseringsfunksjon i kjøleskapet Ÿ MultiFlow 360°: Multi 3D luftblåser Ÿ Automatisk avriming Ÿ Egg/isbit-beholder: 1 x 7 Ÿ SimpleSlide dørhyller med justerbar høyde: 2 Ÿ 4 glass hyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ MoistControl for grønnsaksskuff Frys Ÿ Full automatisk avriming No Frost Ÿ SpaceBox 38 ltr. Ÿ 3 uttrekksskuffer

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

Kr. 6.395,-

RK6193EW

420831

Kombiskap

A+++

Linje: Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 153 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 225 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 94 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 30 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 4,5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ FreshZone Ÿ Egg/isbit-beholder: 1 x 7 Ÿ SimpleSlide dørhyller med justerbar høyde: 2 Ÿ 4 glass hyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ MoistControl for grønnsaksskuff Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ FlostLess: Mindre isdannelse i fryseren Ÿ SpaceBox 38 ltr. Ÿ 1 uttrekksskuffe Ÿ 2 helstøpte fryseskuffer

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

Kr. 7.395,-

A+++

Advanced Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 153 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 223 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 94 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 30 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 4,5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Elektronisk styring av temperatur Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ Husker innstillingene ved strømbrudd

Energiklasse

Kjøl Ÿ IonAir: Ioniseringsfunksjon i kjøleskapet Ÿ AdaptTech: Adaptive Intelligent System Ÿ Automatisk avriming Ÿ DynamiCooling Ÿ FreshZone Ÿ Egg/isbit-beholder: 1 x 7 Ÿ SimpleSlide dørhyller med justerbar høyde: 2 Ÿ 4 glass hyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ MultiBox Ÿ MoistControl for grønnsaksskuff Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ FlostLess: Mindre isdannelse i fryseren Ÿ SpaceBox 38 ltr. Ÿ 1 uttrekksskuffe Ÿ 2 helstøpte fryseskuffer

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

Kr. 8.495,-

RK6192KX

419566

Kombiskap

420800

A+++

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 153 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 225 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 94 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 30 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 4,5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ FreshZone Ÿ Egg/isbit-beholder: 1 x 7 Ÿ SimpleSlide dørhyller med justerbar høyde: 2 Ÿ 4 glass hyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ MoistControl for grønnsaksskuff Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ FlostLess: Mindre isdannelse i fryseren Ÿ SpaceBox 38 ltr. Ÿ 1 uttrekksskuffe Ÿ 2 helstøpte fryseskuffer

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

Kr. 7.995,-

RK6192KW

412830

Kombiskap

A++

Advanced Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 230 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 223 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 94 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 30 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 4,5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Elektronisk styring av temperatur Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ Husker innstillingene ved strømbrudd

RK6193EX

Kombiskap

Energiklasse

Kjøl Ÿ IonAir: Ioniseringsfunksjon i kjøleskapet Ÿ AdaptTech: Adaptive Intelligent System Ÿ Automatisk avriming Ÿ DynamiCooling Ÿ FreshZone Ÿ Egg/isbit-beholder: 1 x 7 Ÿ SimpleSlide dørhyller med justerbar høyde: 2 Ÿ 4 glass hyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ MultiBox Ÿ MoistControl for grønnsaksskuff Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ FlostLess: Mindre isdannelse i fryseren Ÿ SpaceBox 38 ltr. Ÿ 1 uttrekksskuffe Ÿ 2 helstøpte fryseskuffer

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

Kr. 7.195,-

Relativt energiforbruk på skalaen fra A++ (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 2 Energiforbruk per år på grunnlag av standardtest. Det faktiske forbruket avhenger av apparatets bruk og hvor det plasseres. 1

82

419564

Kombiskap

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 314 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 222 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 85 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 21 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 42 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Elektronisk styring av temperatur Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

RK6193KX

A++

Advanced Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 230 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 223 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 94 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 30 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 4,5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Elektronisk styring av temperatur Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ Husker innstillingene ved strømbrudd

Energiklasse

Kjøl Ÿ IonAir: Ioniseringsfunksjon i kjøleskapet Ÿ AdaptTech: Adaptive Intelligent System Ÿ Automatisk avriming Ÿ DynamiCooling Ÿ FreshZone Ÿ Egg/isbit-beholder: 1 x 7 Ÿ SimpleSlide dørhyller med justerbar høyde: 2 Ÿ 4 glass hyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ MultiBox Ÿ MoistControl for grønnsaksskuff Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ FlostLess: Mindre isdannelse i fryseren Ÿ SpaceBox 38 ltr. Ÿ 1 uttrekksskuffe Ÿ 2 helstøpte fryseskuffer

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

Kr. 6.695,-


Kjøl og frys

RK6191AW

419477

Kombiskap

A+

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ Egg/isbit-beholder: 1 x 7 Ÿ SimpleSlide dørhyller med justerbar høyde: 2 Ÿ 4 glass hyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ MoistControl for grønnsaksskuff Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ FlostLess: Mindre isdannelse i fryseren Ÿ SpaceBox 38 ltr. Ÿ 1 uttrekksskuffe Ÿ 2 helstøpte fryseskuffer

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

Kr. 5.495,-

RK61620X

444921

A+

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 278 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 223 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 61 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 15 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

A++

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ Flyttbare glasshyller Ÿ 2 fleksible glasshyller Ÿ 1 delelig hylle Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 2 grønnsaksskuffer Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 uttrekksskuffe Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 2 helstøpte fryseskuffer

Mål (HxBxD): 179,5 × 54 × 60 cm

Kr. 7.195,-

RK61620W

444902

Mål (HxBxD): 162 × 60 × 64 cm

Kr. 7.495,-

A++ Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 205 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 232 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 53 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 20 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 2,5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 42 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

328776

A+

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 278 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 223 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 61 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 15 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ Flyttbare glasshyller Ÿ 2 fleksible glasshyller Ÿ 1 delelig hylle Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 2 grønnsaksskuffer Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 uttrekksskuffe Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 2 helstøpte fryseskuffer

Mål (HxBxD): 179,5 × 54 × 60 cm

Kr. 6.095,-

RK4151AW

388587

Kombiskap

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 4 glass hyller Ÿ 2 grønnsaksskuffer Ÿ 1 eggbrett (8×) Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 uttrekksskuffe Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 1 helstøpt fryseskuff

RK4181AW Kombiskap

Kombiskap

Kombiskap

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 205 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 232 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 53 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 20 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 2,5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 42 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

354886

Kombiskap

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 309 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 225 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 96 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 30 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 4,5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

RK4181AX

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 4 glass hyller Ÿ 2 grønnsaksskuffer Ÿ 1 eggbrett (8×) Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 uttrekksskuffe Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 1 helstøpt fryseskuff

Mål (HxBxD): 162 × 60 × 64 cm

Kr. 6.495,-

Relativt energiforbruk på skalaen fra A++ (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 2 Energiforbruk per år på grunnlag av standardtest. Det faktiske forbruket avhenger av apparatets bruk og hvor det plasseres.

A+ Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 222 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 164 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 45 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 14 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 9 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 39 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 4 glass hyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 2 grønnsaksskuffer Ÿ 1 hylle til meieriprodukter Ÿ 2 eggeholdere (6×) Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 uttrekksskuffe Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 1 helstøpt fryseskuff Ÿ Super innfrysing

Mål (HxBxD): 146,1 × 54 × 60 cm

Kr. 6.695,-

1

83


Kjøl og frys

RF4141AW

367196

Kombiskap

Kr. 5.095,-

RB4101AW

382874

Kjøleskap

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 4 glass hyller Ÿ 2 grønnsaksskuffer Ÿ 2 hyller for meieri produkter Ÿ 2 eggeholdere (6×) Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 1 tråd hylle Ÿ 1 frysehylle Ÿ Super innfrysing

Mål (HxBxD): 123 × 54 × 58 cm

Kr. 5.095,-

RB4092AW

354428

Mål (HxBxD): 103,5 × 54 × 58 cm

Kr. 5.195,-

A++ Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 139 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 103 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 17 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 12 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 2 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 213 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 134 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 36 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 14 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 2,5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 4 glass hyller Ÿ 1 grønnsaksskuff Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 tråd hylle Ÿ 1 frysehylle

Mål (HxBxD): 113 × 50 × 60 cm

Kr. 3.995,-

RB3091AW

376127

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 3 glasshyller Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ 1 hylle til meieriprodukter Ÿ 1 eggbrett (6×) Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 1 frysehylle

Mål (HxBxD): 85 × 54 × 60 cm

Kr. 4.795,-

Relativt energiforbruk på skalaen fra A++ (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 2 Energiforbruk per år på grunnlag av standardtest. Det faktiske forbruket avhenger av apparatets bruk og hvor det plasseres. 1

A+

Kjøleskap

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 3 glasshyller Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ 2 hyller for meieri produkter Ÿ 2 eggeholdere (6×) Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 1 frysehylle

373978

Energiklasse

Kjøleskap

A+

84

A+ Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 226 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 145 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 48 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 16 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 2,5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

RF3111AW Kombiskap

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 3 glasshyller Ÿ 2 grønnsaksskuffer Ÿ 1 eggbrett (6×) Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 1 tråd hylle Ÿ 1 frysehylle Ÿ Super innfrysing

Mål (HxBxD): 144 × 54 × 56,5 cm

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 192 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 120 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 17 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 12 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 2 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 39 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

367194

Kombiskap

A+ Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 241 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 183 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 49 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 16 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 2,5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 41 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

RF4121AW

A+ Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 184 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 101 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 17 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 12 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 2 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 2 glasshyller Ÿ 1 fleksibel glasshylle Ÿ 1 grønnsaksskuff Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 frysehylle

Mål (HxBxD): 85 × 50 × 60 cm

Kr. 3.395,-


Kjøl og frys

RB4061AW

367180

Kjøleskap

Energiklasse

Kjøl Ÿ Manuellavriming Ÿ Flyttbare glasshyller Ÿ 1 eggbrett (6×)

Mål (HxBxD): 60,5 × 54 × 58 cm

444860

Kjøleskap

A++

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ FreshZone Ÿ 6 glasshyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ Todelt dørhylle med fordypning Ÿ 1 eggbrett (12×) Ÿ SuperCool funksjon Ÿ Eco spareprogram

Mål (HxBxD): 180 × 60 × 64 cm

Kr. 7.695,-

R6181AX

445044

Kjøleskap

A++

Advanced Line

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ FreshZone Ÿ 6 glasshyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ Todelt dørhylle med fordypning Ÿ 1 eggbrett (12×) Ÿ SuperCool funksjon Ÿ Eco spareprogram

Mål (HxBxD): 180 × 60 × 64 cm

Kr. 7.695,-

444858

A++

Advanced Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 116 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 388 ltr. Ÿ Lydnivå: 38 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ SensoTech - Elektronisk styring av temperatur Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ LED display Ÿ Hjul bakerst Ÿ Sirkulasjonsvifte

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ FreshZone Ÿ 6 glasshyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ Todelt dørhylle med fordypning Ÿ 1 eggbrett (12×) Ÿ SuperCool funksjon Ÿ Eco spareprogram

Mål (HxBxD): 180 × 60 × 64 cm

Kr. 7.295,-

R6181AW

445043

Kjøleskap

A+

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 155 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 388 ltr. Ÿ Lydnivå: 38 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

R6182KW Kjøleskap

Advanced Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 116 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 388 ltr. Ÿ Lydnivå: 38 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ SensoTech - Elektronisk styring av temperatur Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ LED display Ÿ Hjul bakerst Ÿ Sirkulasjonsvifte

Kr. 4.795,-

R6182KB

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 116 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 388 ltr. Ÿ Lydnivå: 38 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ SensoTech - Elektronisk styring av temperatur Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ LED display Ÿ Hjul bakerst Ÿ Sirkulasjonsvifte

444859

Kjøleskap

A+ Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 118 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 88 ltr. Ÿ Lydnivå: 38 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

R6182KX

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 6 glasshyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ 1 eggbrett (8×)

Mål (HxBxD): 180 × 60 × 64 cm

Kr. 6.595,-

Relativt energiforbruk på skalaen fra A++ (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 2 Energiforbruk per år på grunnlag av standardtest. Det faktiske forbruket avhenger av apparatets bruk og hvor det plasseres.

A+

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 155 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 388 ltr. Ÿ Lydnivå: 38 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 6 glasshyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ 1 eggbrett (8×)

Mål (HxBxD): 180 × 60 × 64 cm

Kr. 6.095,-

1

85


Kjøl og frys

R6151BW

444752

Kjøleskap

A+

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 5 glasshyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ 1 eggbrett (8×) Ÿ SuperCool funksjon

Mål (HxBxD): 145 × 60 × 64 cm

Kr. 5.795,-

R4121AW

385460

Kjøleskap

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 6 glasshyller Ÿ 3 fleksible glasshyller Ÿ 2 slide glasshyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ SuperCool funksjon Ÿ Eco spareprogram

Mål (HxBxD): 124,5 × 54 × 60 cm

Kr. 6.395,-

R4101AW

382823

Kr. 4.695,-

A+ Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 124 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 149 ltr. Ÿ Lydnivå: 39 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

A+

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 134 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 217 ltr. Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ SensoTech - Elektronisk styring av temperatur Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ LED display Ÿ Lyd signal for åpen dør

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ Flyttbare glasshyller Ÿ 3 fleksible glasshyller Ÿ 1 delelig hylle Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ SuperCool funksjon Ÿ Eco spareprogram

Mål (HxBxD): 124,5 × 54 × 60 cm

Kr. 5.795,-

R3091AW

367045

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 4 glass hyller Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ 2 hyller for meieri produkter Ÿ 2 eggeholdere (6×)

Mål (HxBxD): 103,5 × 54 × 58 cm

Kr. 4.895,-

Relativt energiforbruk på skalaen fra A++ (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 2 Energiforbruk per år på grunnlag av standardtest. Det faktiske forbruket avhenger av apparatets bruk og hvor det plasseres. 1

328785

Kjøleskap

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 5 glasshyller Ÿ 2 grønnsaksskuffer Ÿ 2 hyller for meieri produkter Ÿ 2 eggeholdere (6×)

Mål (HxBxD): 123 × 54 × 58 cm

86

A+

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 134 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 217 ltr. Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ SensoTech - Elektronisk styring av temperatur Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ LED display Ÿ Lyd signal for åpen dør

R4121CW Kjøleskap

Kjøleskap

A+ Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 131 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 213 ltr. Ÿ Lydnivå: 41 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

385458

Kjøleskap

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 145 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 302 ltr. Ÿ Lydnivå: 42 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ Sirkulasjonsvifte

R4121CX

A+ Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 122 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 134 ltr. Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 3 glasshyller Ÿ 1 grønnsaksskuff

Mål (HxBxD): 85 × 50 × 60 cm

Kr. 3.395,-


Kjøl og frys

R4092AW

369126

Kjøleskap

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 4 glass hyller Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ 1 hylle til meieriprodukter Ÿ 1 eggbrett (6×)

Mål (HxBxD): 85 × 54 × 60 cm

Kr. 4.995,-

F6181AW

444867

Fryseskap

A+

Advanced Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 297 kWt Ÿ Netto kapasitet frys: 217 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 15 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 18 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 42 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ SensoTech - Elektronisk styring av temperatur Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ LED display Ÿ Hjul bakerst Ÿ Sirkulasjonsvifte Ÿ Opplyst innside i fryseseksjonen: Standardtak

A+

Energiklasse

Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 2 fryseluker Ÿ 6 helstøpte fryseskuffer Ÿ Antall av kuldeakkumulatorer: 2

Energiklasse

Kjøl Ÿ Eco spareprogram Frys Ÿ Full automatisk avriming No Frost Ÿ Big Box uttakbar skuff Ÿ 1 uttrekksskuffe Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 1 frysehylle Ÿ 6 helstøpte fryseskuffer

Mål (HxBxD): 180 × 60 × 64 cm

Kr. 8.595,-

F6151AW

444755

Mål (HxBxD): 180 × 60 × 64 cm

Kr. 6.795,-

415896

A+

Advanced Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 297 kWt Ÿ Netto kapasitet frys: 217 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 15 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 18 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 42 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ SensoTech - Elektronisk styring av temperatur Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ LED display Ÿ Hjul bakerst Ÿ Sirkulasjonsvifte Ÿ Opplyst innside i fryseseksjonen: Standardtak

Energiklasse

Kjøl Ÿ Eco spareprogram Frys Ÿ Full automatisk avriming No Frost Ÿ Big Box uttakbar skuff Ÿ 1 uttrekksskuffe Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 1 frysehylle Ÿ 6 helstøpte fryseskuffer

Mål (HxBxD): 180 × 60 × 64 cm

Kr. 8.395,-

F4061AW

367198

Fryseskap

A+

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 264 kWt Ÿ Netto kapasitet frys: 206 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 21 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 18 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ Advarselslys for høy temperatur i fryseavdelingen

FN6181OW Fryseskap

Fryseskap

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 303 kWt Ÿ Netto kapasitet frys: 270 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 28 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 25 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 42 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ Advarselslys for høy temperatur i fryseavdelingen

418852

Fryseskap

A++ Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A++ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 92 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 134 ltr. Ÿ Lydnivå: 38 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles

FN6181OX

Energiklasse

Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 1 frysehylle Ÿ 5 uttrekkskuffe

Mål (HxBxD): 145 × 60 × 64 cm

Kr. 6.595,-

Relativt energiforbruk på skalaen fra A++ (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 2 Energiforbruk per år på grunnlag av standardtest. Det faktiske forbruket avhenger av apparatets bruk og hvor det plasseres.

A+ Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 167 kWt Ÿ Netto kapasitet frys: 53 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 16 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 4 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 41 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ Advarselslys for høy temperatur i fryseavdelingen

Energiklasse

Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 innfrysningsskuffe Ÿ 1 fryseskuffe Ÿ Super innfrysing

Mål (HxBxD): 60,5 × 54 × 58 cm

Kr. 4.695,-

1

87


Kjøl og frys

FH401IW

390415

Fryseboks

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 329 kWt Ÿ Netto kapasitet frys: 380 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 38 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 26 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 43 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ SensoTech - Elektronisk styring av temperatur Ÿ Digital temperatur indikator (fryser) Ÿ LED display Ÿ Opplyst innside i fryseseksjonen: Standardtak

Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 2 kurver

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 289 kWt Ÿ Netto kapasitet frys: 307 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 35 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 19 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 42 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ SensoTech - Elektronisk styring av temperatur Ÿ Digital temperatur indikator (fryser) Ÿ LED display Ÿ Opplyst innside i fryseseksjonen: Standardtak

Kr. 6.595,-

NRKI4181CW

325549

Integrerbart kombiskap

A+

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ 5 glasshyller Ÿ 2 fleksible glasshyller Ÿ 2 slide glasshyller Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 2 grønnsaksskuffer Ÿ 1 hylle til meieriprodukter Ÿ Eco spareprogram Frys Ÿ Full automatisk avriming No Frost Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 1 frysehylle Ÿ 2 helstøpte fryseskuffer

Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 2 kurver

Mål (HxBxD): 85 × 110 × 70 cm

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 231 kWt Ÿ Netto kapasitet frys: 198 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 34 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 14 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 41 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ SensoTech - Elektronisk styring av temperatur Ÿ Digital temperatur indikator (fryser) Ÿ LED display Ÿ Opplyst innside i fryseseksjonen: Standardtak

Kr. 6.195,-

RKI4181AW

325467

Mål (HxBxD): 177,5 × 54 × 54,5 cm

Kr. 8.995,-

A+

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ Flyttbare glasshyller Ÿ 2 fleksible glasshyller Ÿ 1 delelig hylle Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 2 grønnsaksskuffer Ÿ 1 hylle til meieriprodukter Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 uttrekksskuffe Ÿ 1 isterningbrett Ÿ 2 helstøpte fryseskuffer

Mål (HxBxD): 177,5 × 54 × 54,5 cm

Kr. 7.695,-

Relativt energiforbruk på skalaen fra A++ (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 2 Energiforbruk per år på grunnlag av standardtest. Det faktiske forbruket avhenger av apparatets bruk og hvor det plasseres. 1

390385

Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 innfrysningsskuffe

Mål (HxBxD): 85 × 80 × 70 cm

Kr. 5.495,-

RI4181AW

325562

Integrerbar kjøleskap

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 307 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 223 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 61 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 15 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 5 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst

FH211IW Fryseboks

Integrerbart kombiskap

Essential Line

88

390390

Fryseboks

Mål (HxBxD): 85 × 130 × 70 cm

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 293 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 202 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 60 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 13 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 3 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 42 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ SensoTech - Elektronisk styring av temperatur Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst

FH331IW

A+

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 151 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 326 ltr. Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ Mekanisk betjening Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ Flyttbare glasshyller Ÿ 4 fleksible glasshyller Ÿ 1 delelig hylle Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 2 grønnsaksskuffer Ÿ MoistControl for grønnsaksskuff

Mål (HxBxD): 177,5 × 54 × 54,5 cm

Kr. 7.095,-


Kjøl og frys

RI5121CW

325568

Integrerbar kjøleskap

A+

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ Flyttbare glasshyller Ÿ 3 fleksible glasshyller Ÿ 1 delelig hylle Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ 1 eggbrett (12×) Ÿ SuperCool funksjon Ÿ Eco spareprogram

Mål (HxBxD): 122,5 × 54 × 54,5 cm

MK100S-L4T-1

Kokeområde Ÿ 2 hurtigkokeplater Ÿ Kokeplate front varmeeffekt: 1500 W Ÿ Kokeplate front type: hurtig kokesone Ÿ Foran: 145 mm Ÿ Kokeplate bak varmeeffekt: 2000 W Ÿ Kokeplate bak type: hurtig kokesone Ÿ Bak: 180 mm Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3500 W Ÿ Sikring: 16 A Kjøleskap Ÿ Fridge can be purchased separately MK100S-L Ÿ Konstruksjonstype: Frittstående

325567

Integrerbar kjøleskap

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 139 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 217 ltr. Ÿ Lydnivå: 41 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ SensoTech - Elektronisk styring av temperatur Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ LED display Ÿ Lyd signal for åpen dør Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst

RI4121CW

Kr. 7.095,-

403301

Kjøleskapsfunksjoner Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ 1 kompressor Ÿ Klimaklasse: Subtropisk (fra +18ºC to +38ºC) Ÿ Klimaklasse: Normal (fra +16ºC to +32ºC) Kjøleskapsorden Ÿ Brukbart volum: 118 ltr. Ÿ Netto kapasitet: 121 ltr. Teknisk informasjon Ÿ Energiklasse: A Ÿ Nominell belastning: 70 W Ÿ El-tilkopling: 230 V Ÿ Nominell sikring: 10 A Tekniske karakteristikker/ Dimensjoner Ÿ Mål (BxHxD): 100 × 87,5 × 60 cm Ÿ Foran: 145 mm, 1,5 kW, hurtig kokesone Ÿ bak: 180 mm, 2 kW, hurtig kokesone

Mål (HxBxD): 87,5 × 100 × 60 cm

Kr. 9.195,-

A+

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ Flyttbare glasshyller Ÿ 3 fleksible glasshyller Ÿ 1 delelig hylle Ÿ 1 flaskehylle Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ 1 eggbrett (12×) Ÿ SuperCool funksjon Ÿ Eco spareprogram

Mål (HxBxD): 122,5 × 54 × 54,5 cm

MK100S-R4T-1

Kokeområde Ÿ 2 hurtigkokeplater Ÿ Kokeplate front varmeeffekt: 1500 W Ÿ Kokeplate front type: hurtig kokesone Ÿ Foran: 145 mm Ÿ Kokeplate bak varmeeffekt: 2000 W Ÿ Kokeplate bak type: hurtig kokesone Ÿ Bak: 180 mm Ÿ Samlet tilkoblingseffekt: 3500 W Ÿ Sikring: 16 A Kjøleskap Ÿ Kjøleskapet kan kjøpes separat: RB3138MKL - 274388. RB3138MKR 274389 Ÿ Konstruksjonstype: Frittstående

325582

Integrerbar kjøleskap

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 139 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 217 ltr. Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ SensoTech - Elektronisk styring av temperatur Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ LED display Ÿ Lyd signal for åpen dør Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst

RBI4121CW

Kr. 6.395,-

A+

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 232 kWt Ÿ Netto kapasitet kjøl: 183 ltr. Ÿ Netto kapasitet frys: 17 ltr. Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ Oppbevaringstid ved strømbrudd: 12 t Ÿ Innfrysingskapasitet: 2 kg/24 t Ÿ Lydnivå: 40 dB(A) Ÿ Antall av kompressorer: 1 Ÿ SensoTech - Elektronisk styring av temperatur Ÿ Dør åpning: Døren kan omhengsles Ÿ LED display Ÿ Lyd signal for åpen dør Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst

Energiklasse

Kjøl Ÿ Automatisk avriming Ÿ Flyttbare glasshyller Ÿ 2 fleksible glasshyller Ÿ 1 delelig hylle Ÿ 1 grønnsaksskuff Ÿ 1 eggbrett (12×) Ÿ Eco spareprogram Frys Ÿ Manuell avriming Ÿ 1 isterningbrett

Mål (HxBxD): 122,5 × 54 × 54,5 cm

Kr. 6.395,-

403303

Kjøleskapsfunksjoner Ÿ Antall stjerner: 4 Ÿ 1 kompressor Ÿ Klimaklasse: Subtropisk (fra +18ºC to +38ºC) Ÿ Klimaklasse: Normal (fra +16ºC to +32ºC) Kjøleskapsorden Ÿ Brukbart volum: 118 ltr. Ÿ Netto kapasitet: 121 ltr. Teknisk informasjon Ÿ Energiklasse: A Ÿ Nominell belastning: 70 W Ÿ El-tilkopling: 230 V Ÿ Nominell sikring: 10 A Tekniske karakteristikker/ Dimensjoner Ÿ Mål (BxHxD): 100 × 87,5 × 60 cm Ÿ Foran: 145 mm, 1,5 kW, hurtig kokesone Ÿ bak: 180 mm, 2 kW, hurtig kokesone

Mål (HxBxD): 87,5 × 100 × 60 cm

Kr. 9.195,-

Relativt energiforbruk på skalaen fra A++ (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 2 Energiforbruk per år på grunnlag av standardtest. Det faktiske forbruket avhenger av apparatets bruk og hvor det plasseres. 1

89


Oppvask

EFFEKTIVITET FOR EN SKINNENDE REN OPPVASK

Optimalt vannforbruk og høy energieffektivitet er funksjoner som gjør at våre oppvaskmaskiner utmerker seg. Praktiske, brukervennlige programmer og tilvalgsfunksjoner sikrer enda bedre resultat ved vask av opp til 14 kuverter samtidig. Innvendig er maskinen av rustfritt stål. Den innovative innredningen sikrer stor fleksibilitet i forhold til plassering av oppvasken. • • • •

90

Høy energieffektivitet: A+ Optimal effekt av vasking og tørking: AA Praktiske oppvaskprogrammer Rikelig plass og varierte valgmuligheter


Oppvask

EN EFFEKTIV OPPVASK

Automatisk programvalg

Hygiene program

QuickIntensive – det korte intensive programmet

Toppmodellene har et automatisk

Hygieneprogrammet inkluderer en ekstra

Intensivt program optimerer alle faser

program så du kan velge mellom to

skyllesyklus etterfulgt av en forlenget

av vasksyklusen, og reduserer det totale

temperaturområder: festglass eller fint

vask med varmt vann (ved 70 °C), som

tidsforbruket merkbart. Du får ønsket

porselen ved en lavere temperatur, og mer

gir en steriliserende effekt. 99,9 prosent

resuktat - også når oppvaskmaskin er

robust servise ved en høyere temperatur.

av alle bakterier elimineres ved bruk av

fullastet; oppvasken går fortere - men

Sensorene registrerer kontinuerlig

hygieneprogrammet. Det ble spesielt

med like flott resultat.

vannkvaliteten i oppvaskmaskinen,

designet til småbarnsfamilier med behov

identifiserer urenheter og justerer driften,

for ekstra god hygiene, når flasker og

så oppvasken blir perfekt ren, samtidig

servise til barna skal vaskes.

som forbruk av vann, energi og tid er optimalt.

Programoversikt OPPVASKPROGRAM

TYPE OPPVASK

TEMPERATUR

IBLØTSETTING

Gryter og panner klare til å bli vasket

Kald forvask

SKÅNSOM VASK

Fint porselen, lett skittent

Vasking ved 45 °C

AUTO 60-70

Normalt skitten oppvask med inntørkede matrester

Vasking ved 60 °C eller 70 °C

BIO

Normalt skitten oppvask

Vasking ved 50 °C

SUPER

Svært skitne gryter og panner med inntørkede matrester

Vasking ved 70 °C

QUICK SKÅNSOM VASK

Fint porselen, lett skitten

Vasking ved 50 °C

QUICK BIO

Normalt skitten oppvask

Vasking ved 45 °C

QUICK NORMAL

Normalt skitten oppvask med inntørkede matrester

Vasking ved 70 °C

QUICK SUPER

Svært skitne gryter og panner med inntørkede matrester

Vasking ved 70 °C

91


Oppvask

3i1

SpeedWash-funksjon

Delay (forsinket) start

Ved helt enkelt å aktivere "3 i

Er oppvasken bare litt skitten, kan du

Noen oppvaskmaskinmodeller fra Gorenje

1"-funksjonen, registrerer oppvask-

halvere vasketiden av visse programmer

innlemmer også en Delay start-funksjon

maskinen automatisk hvilken type

med et enkelt trykk på SpeedWash-

som effektivt lar deg angi tidspunktet

vaskemiddel du bruker. Bruker du tablett,

knappen. Denne funksjonen vil automatisk

for oppvasken opptil 24 timer i forveien.

justeres vaskeprogrammet og unnlater å

justere temperatur og vannmengde, for

Med denne funksjonen kan du spare

bruke skyllemiddelbeholderen (rinse aid),

å gi optimale vaske- og tørkeresultater

på strømregningen, hvis du bor i et

noe som gjør denne funksjonen svært

på kortest mulig tid. Funksjonen er

lokalområde med reduserte stømpriser

praktisk. Bruker du pulver eller vaskegel,

tilgjengelig for programmene Super, Auto,

visse tider av døgnet. Du kan simpelthen

utløses skyllemiddel for å gi et optimalt

Bio, og skånsom.

programmere maskinen til å ta oppvasken

vaskeresultat og perfekt glans.

når strømmen er billigst!

AquaStop - effektiv beskyttelse mot lekkasjeskader

Også et økonomisk vannforbruk

Med sikkerhetsfunksjonen AquaStop

Gorenje oppvaskmaskiner skiller seg også

kan oppvaskmaskinen trygt vaske over

ut med et svært lavt vannforbruk! Ved å

natten, eller når du ikke er hjemme. Ved

bruke opp til 41 prosent mindre vann, vil

lekkasje vil AquaStop automatisk stoppe

disse maskinene tillate deg å bidra aktivt til

vannforsyningen, mens pumpen tapper

en ansvarsbevisst bruk av naturressursene.

det gjenværende vannet ut av maskinens

De beste modellene reduserer forbruket

vaskekar. AquaStop er funksjonell under

helt ned til 9 liter vann.

hele maskinens levetid. * gjelder for Eco-programmet.

Clear vannsensor Vannsensoren registrerer vannkvaliteten til vannet er helt fritt for urenheter. Dette gir betydelig redusert vannforbruk ved lett skitten oppvask, og sørger samtidig for perfekte vaskeresultater hver gang.

92


Oppvask

JUSTERBART INTERIØR

SpaceDelux, bemerkelsesverdig romslig En praktisk tredje kurv utvider kapasiteten til hele 14 kuverter! Kurven er velegnet til bestikk, og muliggjør separat plassering av kopper, lange kjøkkenredskaper mm. Denne utformingen sikrer bedre vaskeresultat, enkel betjening og optimal utnyttelse av plassen.

Rustfritt stål-kar Oppvaskmaskinens kar er laget av rustfritt stål. Det sikrer lang levetid og forenkler rengjøringen.

Lengre kjøkkenredskaper

MultiClack-system

Gorenje-modellene har en praktisk klaff

En praktisk løsning for vask av større

Både øverste og nederste kurv kan

på den øvre kurven som passer til lengre

gryter, panner, tallerkener og glass! Gorenje

justeres etter servisets størrelse og form.

kjøkkenredskaper. På denne måten kan

oppvaskmaskiner har et utmerket tre-nivås

Stativene i den nederste kurven kan

du optimalisere lasten, og være trygg på

høydejusteringssystem for kurvene. Å heve

legges ned, så det blir plass til større ting.

at det du setter i oppvaskmaskinen sitter

kurvene når dette trengs er nå enda enklere

Den øverste kurven kan flyttes opp, og

godt fast og ikke sklir ned på bunnen av

siden mekanismen for høydejustering er

skaper ekstra høyde til store tallerkener.

maskinen under oppvaskprogrammet.

utstyrt på begge sider av kurven. MultiClack-

Holderen til festglass i øverste kurv er

systemet tillater større fleksibilitet under

spesielt utformet til spinkle stettglass.

oppvasken.

93


Oppvask

388466

FORDELER SOM TELLER A+energieffektivitet

Clear vannsensor overvåker vannkvaliteten

Vannforbruk

AquaStop - sikring mot vannlekkasje

12 GU62250X

388466

Innbyggings oppvaskmaskin

Automatisk program Hygieneprogram QuickIntensive – det korte intensive programmet Speedwash hurtigvaskfunksjon. Halverer vasketiden på utvalgte programmer MultiClack - kurvsystem - justerbart i tre nivåer Bioprogram - vasker ved 50 oC

14

TotalAquaStop sensorstyrt sikring mot vannlekkasje Antall standard kuverter 3 in 1 - automatisk gjenkjennelse av vaskemiddel SuperSilent+ - stillegående drift StartDelay - utsatt start av oppvaskprogrammet 3 basket

A+ Ÿ Energiklasse1: A+ Energiforbruk ved normal program Ÿ Energibruk4: 0,97 kWt Ÿ Oppvaskeevne3: A Ÿ Tørkeevne3: A Ÿ Kuverter: 12 Ÿ Vannforbruk: 12 ltr. Ÿ Varighet på normalprogram: 160 min Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 273 kWt Ÿ Vannforbruk/år2: 3360 ltr. Ÿ Lydnivå: 49 dB(A) Beskrivelse Ÿ Vasketemperaturer: 40, 45, 50, 65 °C Ÿ Spylearmer: 2 Ÿ Antall av programmer: 4 Ÿ QuickIntensive Ÿ Rask vaskeprogram Ÿ Saltindikator Ÿ Glansemiddelindikator Ÿ Indikator for resterende tid Ÿ Timerfunksjon

Energiklasse

Oppvaskeevne

A

Tørkeevne

Ÿ Visuel-og lydindikator for avsluttet program Ÿ Rustfri stål innvendig Ÿ Skjult varmeelement Ÿ Automatisk glans medium tank for bedre rengjøring resultater Ÿ Feildiagnostikk Ÿ AquaStop Ÿ Variabel øverste kurv Ÿ Høyden justerbar fra front Ÿ Innstillbar høyde: 50 mm

Mål (HxBxD): 81,5 × 59,6 × 59,8 cm

94

A

Kr. 6.695,-


Oppvask

12 GU62250W

388465

Innbyggings oppvaskmaskin

A+ Ÿ Energiklasse : A+ Energiforbruk ved normal program Ÿ Energibruk4: 0,97 kWt Ÿ Oppvaskeevne3: A Ÿ Tørkeevne3: A Ÿ Kuverter: 12 Ÿ Vannforbruk: 12 ltr. Ÿ Varighet på normalprogram: 160 min Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 273 kWt Ÿ Vannforbruk/år2: 3360 ltr. Ÿ Lydnivå: 49 dB(A) Beskrivelse Ÿ Vasketemperaturer: 40, 45, 50, 65 °C Ÿ Spylearmer: 2 Ÿ Antall av programmer: 4 Ÿ QuickIntensive Ÿ Rask vaskeprogram Ÿ Saltindikator Ÿ Glansemiddelindikator Ÿ Indikator for resterende tid Ÿ Timerfunksjon 1

Energiklasse

10

12

GV53223

290138

Integrerbar oppvaskemaskin

A

Oppvaskeevne

A

Tørkeevne

Ÿ Visuel-og lydindikator for avsluttet program Ÿ Rustfri stål innvendig Ÿ Skjult varmeelement Ÿ Automatisk glans medium tank for bedre rengjøring resultater Ÿ Feildiagnostikk Ÿ AquaStop Ÿ Høyden justerbar fra front Ÿ Innstillbar høyde: 50 mm

Mål (HxBxD): 81,5 × 59,6 × 59,8 cm

Kr. 6.195,-

A Ÿ Energiklasse : A Energiforbruk ved normal program Ÿ Energibruk4: 0,93 kWt Ÿ Oppvaskeevne3: A Ÿ Tørkeevne3: A Ÿ Kuverter: 10 Ÿ Vannforbruk: 11 ltr. Ÿ Varighet på normalprogram: 125 min Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 266 kWt Ÿ Vannforbruk/år2: 3080 ltr. Ÿ Lydnivå: 48 dB(A) Beskrivelse Ÿ Vasketemperaturer: 45, 55, 65, 70 °C Ÿ Spylearmer: 3 Ÿ Antall av programmer: 5 Ÿ QuickIntensive Ÿ Avspyling program Ÿ Saltindikator Ÿ Glansemiddelindikator Ÿ Timerfunksjon Ÿ Visuel-og lydindikator for avsluttet program Ÿ Rustfri stål innvendig 1

Energiklasse

GV61124

271883

Integrerbar oppvaskemaskin

A

Oppvaskeevne

A

Tørkeevne

Ÿ Skjult varmeelement Ÿ Automatisk glans medium tank for bedre rengjøring resultater Ÿ Feildiagnostikk Ÿ Full Aqua stopp Ÿ Variabel øverste kurv Ÿ Høyden justerbar fra front Ÿ Innstillbar høyde: 50 mm Ÿ Oppvaskmaskinen leveres uten den viste fronten Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst

Mål (HxBxD): 81,8 × 44,8 × 54,5 cm

Kr. 8.295,-

A+ Ÿ Energiklasse : A+ Energiforbruk ved normal program Ÿ Energibruk4: 1,01 kWt Ÿ Oppvaskeevne3: A Ÿ Tørkeevne3: A Ÿ Kuverter: 12 Ÿ Vannforbruk: 12 ltr. Ÿ Varighet på normalprogram: 150 min Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 289 kWt Ÿ Vannforbruk/år2: 3360 ltr. Ÿ Lydnivå: 50 dB(A) Beskrivelse Ÿ Vasketemperaturer: 45, 55, 65, 70 °C Ÿ Spylearmer: 2 Ÿ Antall av programmer: 5 Ÿ Avspyling program Ÿ Sensitive program Ÿ Super program Ÿ Bio program Ÿ Visuel-og lydindikator for avsluttet program Ÿ Rustfri stål innvendig Ÿ Skjult varmeelement 1

Energiklasse

A

Oppvaskeevne

A

Tørkeevne

Ÿ Automatisk glans medium tank for bedre rengjøring resultater Ÿ Feildiagnostikk Ÿ AquaStop Ÿ Variabel øverste kurv Ÿ Innstillbar høyde: 50 mm Ÿ Oppvaskmaskinen leveres uten den viste fronten Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst

Mål (HxBxD): 81,8 × 59,8 × 54,5 cm

Kr. 7.795,-

14 13 GV63324X

275590

Integrerbar oppvaskemaskin

A+ Ÿ Energiklasse1: A+ Energiforbruk ved normal program Ÿ Energibruk4: 1,03 kWt Ÿ Oppvaskeevne3: A Ÿ Tørkeevne3: A Ÿ Kuverter: 13 Ÿ Vannforbruk: 9 ltr. Ÿ Varighet på normalprogram: 180 min Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 294 kWt Ÿ Vannforbruk/år2: 2660 ltr. Ÿ Lydnivå: 47 dB(A) Beskrivelse Ÿ Vasketemperaturer: 38, 45, 55, 65, 70 °C Ÿ Spylearmer: 3 Ÿ Rensesystem: Orbitalt system Ÿ Antall av programmer: 10 Ÿ QuickIntensive Ÿ Rask vaskeprogram Ÿ Hygiene program Ÿ Avspyling program Ÿ Sensitive program Ÿ Super program

Energiklasse

287672

Integrerbar oppvaskemaskin

A

Oppvaskeevne

A

Tørkeevne

Ÿ Bio program Ÿ Saltindikator Ÿ Glansemiddelindikator Ÿ Timerfunksjon Ÿ Visuel-og lydindikator for avsluttet program Ÿ Rustfri stål innvendig Ÿ Skjult varmeelement Ÿ Automatisk glans medium tank for bedre rengjøring resultater Ÿ Feildiagnostikk Ÿ Clear water sensor Ÿ Full Aqua stopp Ÿ Variabel øverste kurv Ÿ Høyden justerbar fra front Ÿ Innstillbar høyde: 50 mm Ÿ Oppvaskmaskinen leveres uten den viste fronten Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst

Mål (HxBxD): 81,8 × 59,8 × 54,5 cm

GV65324XV

Kr. 9.595,-

A+ Ÿ Energiklasse1: A+ Energiforbruk ved normal program Ÿ Energibruk4: 1,04 kWt Ÿ Oppvaskeevne3: A Ÿ Tørkeevne3: A Ÿ Kuverter: 14 Ÿ Vannforbruk: 9 ltr. Ÿ Varighet på normalprogram: 180 min Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 297 kWt Ÿ Vannforbruk/år2: 2520 ltr. Ÿ Lydnivå: 44 dB(A) Beskrivelse Ÿ Vasketemperaturer: 38, 45, 55, 65, 70 °C Ÿ Spylearmer: 3 Ÿ Rensesystem: Orbitalt system Ÿ Antall av programmer: 9 Ÿ QuickIntensive Ÿ Rask vaskeprogram Ÿ Hygiene program Ÿ Avspyling program Ÿ Sensitive program Ÿ Super program

Energiklasse

242154

Front til integrerbar oppvaskmaskin

A

Oppvaskeevne

A

Tørkeevne

Ÿ Bio program Ÿ Saltindikator Ÿ Glansemiddelindikator Ÿ Indikator for resterende tid Ÿ Timerfunksjon Ÿ Visuel-og lydindikator for avsluttet program Ÿ Rustfri stål innvendig Ÿ Skjult varmeelement Ÿ Automatisk glans medium tank for bedre rengjøring resultater Ÿ Feildiagnostikk Ÿ Clear water sensor Ÿ Full Aqua stopp Ÿ Variabel øverste kurv Ÿ Høyden justerbar fra front Ÿ Innstillbar høyde: 50 mm Ÿ Oppvaskmaskinen leveres uten den viste fronten Ÿ Innbyggingsmål: Se bakerst

Mål (HxBxD): 81,8 × 59,8 × 54,5 cm

DFD70PAX

Kr. 10.495,-

Ÿ Leveres komplett med håndtak Ÿ Passer til: GV61124, GV63324X, GV65324XV Ÿ Front leveres umontert

Mål (HxBxD): 70 × 59,6 × 6 cm

Relativt energiforbruk på skalaen fra A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 3 Oppvask- og tørkeevne på skalaen fra A (høy) til G (lav). 4 Energiforbruk per oppvask på grunnlag av standardtest med normalprogram med maskinen koblet til kaldt vann. Det faktiske forbruket avhenger av hvordan apparatet brukes. 2 Anslått årlig forbruk (220 oppvasker).

Kr. 3.095,-

1

95


VASK OG TØRK

HomeMA D TEKNOLOGI SOM FUNGERER BÅDE FOR DEG OG VASKEN DIN

Topprestasjon, ergonomiske detaljer og logiske valg av riktige innstillinger - den nye generasjon vaskemaskiner og tørketromler er simpelthen fremragende. Intelligent SensorIQ sensorteknologi regulerer automatisk vaske- og tørkeprosessen for å bidra til høy energieffektivitet. Toppmoderne SensoCare-teknologi leverer perfekt vask, ved å ta hensyn til at moderne forbrukere har forskjellige behov. UltraWHITE, et unikt program for hvit-vasken, gir perfekt hvithet ved bare 30 °C. Den patenterte tørketeknologien TwinAir, kombinert med IonTech-fiberglatting, gir også en UltraSOFT pleie-effekt.

96


VASKEMASKINER

SensoCARE F U L L S T E N D I G S K R E D D E R S Y D D VA S K Gorenje vaskemaskiner gir deg muligheten til å velge den vaskemetoden som passer best til dine behov. NormalCARE, EcoCARE, TimeCARE og AllergyCARE er optimert for å gi perfekt vaskeresultat og ta vare på vasketøyet. NormalCARE OPTIMAL UTNYTTELSE AV ENERGI OG TID Forhåndsinnstilt program til daglig normalvask med optimal kombinasjon av tid og energiforbruk.

EcoCARE 46 % ENERGIBESPARELSE* Vask med lavt vann- og

TimeCARE

strømforbruk, uavhengig av

42 % TIDSBESPARELSE*

programmets varighet.

Økt intensitet gir effektiv vask på kortest mulig tid.

AllergyCARE 49 % FORBEDRING I SKYLLEEFFEKTIVITET* Spesielt skånsom vaskefunksjon for alle med sart hud; ekstra vann gir grundigere skylling av vasken. * I forhold til NormalCARE vaskemodus.

UltraWHITE-program UltraWHITE holder hvitt tøy hvitt ved lav temperatur!Programmet er designet til hvite finplagg av silke, nylon og blonder – tekstiler som ikke tåler vask ved høye temperaturer. Tøyet blir vasket skånsomt og effektivt ved en temperatur på bare 30 °C, takket være en spesialinnstilt trommelrytme og ekstra vann. Vanlig hvitvask blir ofte grålig eller gulaktig og mister det friske, hvite skjæret. UltraWHITE-programmet sørger for at hvitvask rent faktisk forblir hvit.

97


VASKEMASKINER

Program tilpasset forskjellige typer klesvask Riktig program til alle typer

9 kg XXL kapasitet

NightWash: dette programmet

klesvask. Gorenje vaskemaskiner

er beregnet på vask i løpet av

har mange vaskeprogrammer og

natten. Spesialprogrammering av

temperaturinnstillinger. De mest brukte

trommelrytme og sentrifugeringen

programmene – bomull, syntetisk, blandet, finvask og ull – ligger på høyre

senker lydnivået. •

side av programvelgeren. På venstre side

vasker favorittplaggene dine ved 30

finner du spesialprogrammer tilpasset en bestemt type klesvask:

QuickWash: dette programmet °C på bare 17 minutter.

MyFavorite: to programinnstillinger er tilgjengelig for brukerdefinerte

BioWash: til alle som foretrekker

programmer. Du velger simpelthen

å vaske tøyet på en naturlig måte,

et passende program, foretar de

f.eks. med BioBall vaskeballer eller

ønskede justeringene og lagrer dem.

Trommelen har stor kapasitet og kan ta opptil 9 kg tøy, slik at du kan optimere vaskemengden. Den ekstra store døren på 34 cm gjør det lettere å få vasken ut og inn av maskinen, også når du vasker tepper, sengetøy eller annen storvask. På toppmodellene er det innebygget lys i trommelen. Lyset tennes automatisk når døren åpnes, noe som gjør det enklere for deg å inspisere innholdet.

med såpenøtter.

Effektiv og miljøvennlig PowerDrive-motor Effektiv, stillegående og kraftig vaskemaskinmotor. Vaskemaskiner med sentrifugering på 1600 opm, kapasitet på 9 kg og en svært effektiv elektronisk styrt motor. Dette betyr mer pålitelig og stillegående drift, enn hos tilsvarende maskiner med alminnelig, elektrisk motor. Minimal bruk av strøm og bedre håndtering av større vaskemengder, gjør at levetiden blir lengre.

98

10

YEARS

WARRANTY ON INDUCTION MOTOR

10 års motorgaranti Gorenje ønsker å gi deg ekstra sikkerhet ved kjøp av ny vaskemaskin. Derfor gir vi 10 års motorgaranti på vaskemaskinens kullfrie induksjonsmotor.


VASKEMASKINER

Enkel betjening God klesvask i bare tre trinn. Et

er ordnet i en logisk rekkefølge, fra

ulike vaskemoduser. Til slutt velger du

ergonomisk utformet, skråstilt

venstre til høyre. Sentralt plassert

eventuelle tilleggsfunksjoner. Dermed

betjeningspanel gir god oversikt og

på betjeningspanelet finner du

gjenstår bare å trykke på startknappen.

kontroll over vaskeprosessen og de valgte

programvelgeren, som gir deg perfekt

På LCD-skjermen kan du velge ditt

innstillingene. Det gjør det også enkelt

grep. Vri den til høyre for å velge de mest

eget språk mellom 33 forhåndsinnstilte

å velge riktig program, vaskefunksjon

brukte programmene. De mest avanserte

alternativer.

og andre spesialinnstillinger. Trinnene

modellene har LCD-skjerm med fire

Intelligente ergonomiske løsninger •

Skrått betjeningspanel

Forståelig symboler

Ergonomisk dørhåndtak – enkel åpning

Logisk valg av innstillinger

Funksjonell dispenser med elegant uttrekk

Stor døråpning og praktisk åpnemekanisme

Lett tilgjengelig filter, enkelt å rense

StainExpert

Hjelp til å fjerne de mest gjenstridige

Fremragende energieffektivitet •

flekkene. Feil vaskemetode kan fiksere flekken, så den blir sittende uansett

hvor mange ganger du vasker plagget.. Gorenjes mest avanserte modeller har en

spesialfunksjon for effektiv fjerning av de vanligste problem-flekkene. For å sikre best mulig resultat, kan du velge mellom fire forskjellige grupperinger.

Frukt: appelsiner, jordbær, bananer,

Innovative løsninger – som OptiDrum

tomatsaus, fruktmos osv.

vaskemaskintrommel og QuickWet

Kaffe: te, kaffe, kakao, sjokolade,

effektivt ibløtsettingsprogram,

yoghurt, pasta, leppestift osv.

kombinert med den intelligente

Vin: rødvin, mørke fruktjuicer,

SensorIQ sensorteknologien, gir høy

blåbær, rødbete, blekk osv.

energieffektivitet. Gorenjes toppmodeller

Økologisk: fett, olje, smør, egg, blod,

kan skilte med en "A -50 %"-klassifisering,

gress osv.

det betyr at de bruker halvparten så mye strøm som et produkt i energiklasse A.

99


VASKEMASKINER

SensorIQ sensorteknologi

SterilTub – Ren maskin for ren klesvask

8 9

Alltid optimal utnyttelse av strøm, vann

Løsningen som gir rent, velduftende

og tid. Gorenje vaskemaskiner har

tøy. Vask ved lav temperatur - med

sensorer som registrerer vaskeprosessen

ikke-aggressive, miljøvennlige

kontinuerlig. Den intelligente SensorIQ-

7

teknologien justerer automatisk

vaskemidler, gjør at det kan forekomme bakterieutvikling i vaskemaskinens kar.

vaskeprosessen i forhold til valgt program,

Disse bakteriene kan føre til at tøy - etter

funksjon og hvor mye klesvasken veier.

normal vask og tørk, lukter ubehagelig

Optimale resultater, betydelige besparelser

så snart det kommer i kontakt med fukt. 1

i strøm-, vann- og tidsforbruk.

SterilTub-programmet sørger for at 2

TotalWeight-kontroll – Automatisk registrering av vekten på klesvasken:

3

5

Ved hjelp av en vektsensor justeres

6 4

vaskemaskinens indre blir fullstendig rent, så klesvasken får optimal pleie.

vaskeprogrammet automatisk, i forhold til den aktuelle mengde tøy i trommelen. I tillegg til besparelser i vann og strøm, betyr det også jevn, stille drift av maskinen.

1 3 5 7

Lastesensor, 2 Stabilitetskontrollsensor, RPM-sensor, 4 Motortemperatursensor, TotalAquaStop-sensor, 6 Temperatursensor, Dørlås, 8 Vanntrykksmåler, 9 Vannivåsensor

Holdbart DuraHeatvarmeelement DuraHeat-varmeelement er belagt med et beskyttelseslag som gjør overflaten veldig glatt. Den unike overflaten sørger for bedre fordeling av varmen og reduserer ansamling av kalk. Sammenlignet med konvensjonelle varmeelementer vil DuraHeat vare lenger og gjøre vaskemaskindriften mer effektiv. Dette gir maskinen et kvalitetsløft og forlenger levetiden.

OptiDrum – Velvære for klesvasken

Total AquaStop – perfekt vannsikring Oversvømmelsesbeskyttelse: ved

Førsteklasses pleie av klesvasken.

vaskemaskiner er utstyrt med

feil på vanndoseringsventilene,

Trommelen av rustfritt stål er utformet

sikkerhetssystemer som hindrer enhver

eller hvis vannstanden blir for høy,

med minutiøs presisjon, for å sikre

vannlekkasje og beskytter elektroniske

aktiveres en pumpe. Den sørger for å

effektiv bevegelse av tøyet under

komponenter mot skader

tømme maskinen til vannstanden for

vaskeprosessen. Stor plass tillater

Total Aqua Stop: de mest avanserte

det aktuelle programmet er tilbake

stor vask - uten at det går ut over

modellene har en spesiell sensor

på optimalt nivå.

resultatet. Trommelperforeringen er

Forhindrer oversvømmelser. Gorenje

montert i bunnen av vaskemaskinen.

nøye gjennomtenkt, slik at størrelsen,

Ved en lekkasje vil sensoren straks

formen og antallet hull gir lavere vann- og

stenge innløpsrørets elektriske ventil,

strømforbruk. Bølgeformede 3D-ribber

og stoppe tilførselen av vann inn i

fører forsiktig tøyet mot den bakre

maskinen.

delen av trommelen og løfter det oppad.

AquaStop: et spesielt mekanisk

Skråformen på det indre dørglasset bidrar

system som stopper tilførselen av

også til denne prosessen. OptiDrum sikrer

vann inn i maskinen, hvis det oppstår

god behandling av tøyet.

en feil på innløpsrøret.

100


Vaskemaskiner

34cm

10

YEARS

WARRANTY ON INDUCTION MOTOR

W9865E

356674

Vaskemaskin Superior Line

A+++(-20%)

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+++(-20%) Ÿ Sentrifugeringsevne3: A Ÿ Restfuktighet5: 44 % Ÿ Sentrifugeringshastighet: 1600 rpm Ÿ Kapasitet (bomull): 9 kg Ÿ Vasketid: 195 min Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 170 kWt Ÿ Årlig vannforbruk: 11470 ltr. Spesial programmer Ÿ Kald vask Ÿ Skyll Ÿ Skyll med skyllemiddel Ÿ Utpumping Ÿ Sentrifugering Ÿ 17 min. quick-program Ÿ 15°C kaldvask

Energiklasse

A

Sentrifugeringsevne

Egenskap Ÿ Stor dør: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ StainExpert Ÿ TotalWeight Ÿ SensoCARE Ÿ 3-D dusjsystem Ÿ Supersilence+ Ÿ Balansekontroll Ÿ LCD panel Ÿ Vann nivå kontroll Ÿ Totalt Aqua Stop Ÿ Barnesikring Ÿ FiberTech Ÿ Lys i trommel Funksjoner Ÿ Ekstra skyll Ÿ Forvask Ÿ Skyllestopp Ÿ Hurtig vask Ÿ SterilTub Ÿ TimeComfort

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 60 cm

Kr. 8.995,-

356674

FORDELER SOM TELLER Energieffektivitet

PowerDrive-kullfri motor

LED-display

AquaStop - sikring mot vannlekkasje TotalAquaStop sensorstyrt sikring mot vannlekkasje SterilTub - program for selvrens av vaskemaskinen

LCD-display SensoCARE - perfekt skreddersydd vask

ColdWash - vaskeprogram ved 15 oC

SensorIQ - sensorteknologi sikrer optimal utnyttelse av strøm og tid TotalWeight - automatisk registrering av vekten på klesvasken StartDelay - utsatt start av vaskeprogrammet

SuperSilent+ - stillegående drift

StainExpert - effektiv flekkfjerning

QuickWash hurtigprogram på 17 min. CarboTech - vaskekar fremstilt av CarboTech

OptiDrum - innivativ trommelkonstruksjon

FiberTech - vaskekar fremstilt av FiberTech

DuraHeat - ekstra holdbart varmeelement

10

34cm

10

YEARS

WARRANTY ON INDUCTION MOTOR

W8765K

386166

Vaskemaskin Advanced Line

A+++(-20%)

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+++(-20%) Ÿ Sentrifugeringsevne3: A Ÿ Restfuktighet5: 44 % Ÿ Sentrifugeringshastighet: 1600 rpm Ÿ Kapasitet (bomull): 8 kg Ÿ Vasketid: 195 min Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 154 kWt Ÿ Årlig vannforbruk: 11030 ltr. Spesial programmer Ÿ Kald vask Ÿ Skyll Ÿ Skyll med skyllemiddel Ÿ Utpumping Ÿ Sentrifugering Ÿ 17 min. quick-program Ÿ 15°C kaldvask

Energiklasse

A

Sentrifugeringsevne

Egenskap Ÿ Stor dør: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ 3-D dusjsystem Ÿ Silent Ÿ Balansekontroll Ÿ LCD panel Ÿ Vann nivå kontroll Ÿ Aqua Stop Ÿ Barnesikring Ÿ FiberTech Ÿ Lys i trommel Funksjoner Ÿ Ekstra skyll Ÿ Forvask Ÿ Skyllestopp Ÿ Hurtig vask Ÿ SterilTub Ÿ TimeComfort

10 års motorgaranti

YEARS

WARRANTY ON INDUCTION MOTOR

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 60 cm

Kr. 7.495,-

101


Vaskemaskiner

34cm

34cm

34cm

7

W8444

352625

Vaskemaskin

Essential Line

W7743LE

7

419729

Vaskemaskin

A+++(-10%)

Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+++(-10%) Ÿ Sentrifugeringsevne3: A Ÿ Restfuktighet5: 44 % Ÿ Sentrifugeringshastighet: 1400 rpm Ÿ Kapasitet (bomull): 8 kg Ÿ Vasketid: 195 min Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 166 kWt Ÿ Årlig vannforbruk: 11280 ltr. Spesial programmer Ÿ Kald vask Ÿ Skyll Ÿ Skyll med skyllemiddel Ÿ Utpumping Ÿ Sentrifugering Ÿ 17 min. quick-program Ÿ 15°C kaldvask

Energiklasse

A

Sentrifugeringsevne

Egenskap Ÿ Stor dør: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ TotalWeight Ÿ SensoCARE Ÿ 3-D dusjsystem Ÿ Silent Ÿ Balansekontroll Ÿ LED display Ÿ Vann nivå kontroll Ÿ Barnesikring Ÿ FiberTech Funksjoner Ÿ Ekstra skyll Ÿ Forvask Ÿ Skyllestopp Ÿ Hurtig vask Ÿ SterilTub

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 60 cm

Advanced Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+++ Ÿ Sentrifugeringsevne3: A Ÿ Restfuktighet5: 44 % Ÿ Sentrifugeringshastighet: 1400 rpm Ÿ Kapasitet (bomull): 7 kg Ÿ Vasketid: 195 min Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 166 kWt Ÿ Årlig vannforbruk: 9960 ltr. Spesial programmer Ÿ Kald vask Ÿ Skyll Ÿ Skyll med skyllemiddel Ÿ Utpumping Ÿ Sentrifugering Ÿ 17 min. quick-program Ÿ 15°C kaldvask

Kr. 6.795,-

W7443LB

405814

Vaskemaskin

A+++

Energiklasse

A

Sentrifugeringsevne

Egenskap Ÿ Stor dør: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ 3-D dusjsystem Ÿ Supersilence Ÿ Balansekontroll Ÿ LCD panel Ÿ Vann nivå kontroll Ÿ Aqua Stop Ÿ Barnesikring Ÿ Carbotech ytterbeholder Funksjoner Ÿ Ekstra skyll Ÿ Forvask Ÿ Skyllestopp Ÿ Hurtig vask Ÿ SterilTub Ÿ TimeComfort

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 60 cm

Kr. 6.295,-

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+++ Ÿ Sentrifugeringsevne3: A Ÿ Restfuktighet5: 44 % Ÿ Sentrifugeringshastighet: 1400 rpm Ÿ Kapasitet (bomull): 7 kg Ÿ Vasketid: 195 min Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 166 kWt Ÿ Årlig vannforbruk: 9960 ltr. Spesial programmer Ÿ Kald vask Ÿ Skyll Ÿ Skyll med skyllemiddel Ÿ Utpumping Ÿ Sentrifugering Ÿ 17 min. quick-program Ÿ 15°C kaldvask

A+++

Energiklasse

A

Sentrifugeringsevne

Egenskap Ÿ Stor dør: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ 3-D dusjsystem Ÿ Supersilence Ÿ Balansekontroll Ÿ LED display Ÿ Vann nivå kontroll Ÿ Aqua Stop Ÿ Barnesikring Ÿ Carbotech ytterbeholder Funksjoner Ÿ Ekstra skyll Ÿ Forvask Ÿ Skyllestopp Ÿ Hurtig vask Ÿ SterilTub

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 60 cm

Kr. 6.795,-

NYHET

44 cm 34cm

34cm

6

6

6

W6443

349228

Vaskemaskin

Essential Line Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+++ Ÿ Sentrifugeringsevne3: A Ÿ Restfuktighet5: 44 % Ÿ Sentrifugeringshastighet: 1400 rpm Ÿ Kapasitet (bomull): 6 kg Ÿ Vasketid: 195 min Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 146 kWt Ÿ Årlig vannforbruk: 9840 ltr. Spesial programmer Ÿ Kald vask Ÿ Skyll Ÿ Skyll med skyllemiddel Ÿ Utpumping Ÿ Sentrifugering Ÿ 17 min. quick-program Ÿ 15°C kaldvask

362008

Vaskemaskin

A+++

Energiklasse

A

Sentrifugeringsevne

Egenskap Ÿ Stor dør: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ TotalWeight Ÿ SensoCARE Ÿ 3-D dusjsystem Ÿ Silent Ÿ Balansekontroll Ÿ LED display Ÿ Vann nivå kontroll Ÿ Barnesikring Ÿ Carbotech ytterbeholder Funksjoner Ÿ Ekstra skyll Ÿ Forvask Ÿ Skyllestopp Ÿ Hurtig vask Ÿ SterilTub

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 60 cm

Kr. 5.895,-

Essential Line Slim-Vaskemaskin Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+++ Ÿ Sentrifugeringsevne3: B Ÿ Restfuktighet5: 51 % Ÿ Sentrifugeringshastighet: 1200 rpm Ÿ Kapasitet (bomull): 6 kg Ÿ Vasketid: 195 min Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 149 kWt Ÿ Årlig vannforbruk: 10270 ltr. Spesial programmer Ÿ Kald vask Ÿ Skyll Ÿ Skyll med skyllemiddel Ÿ Utpumping Ÿ Sentrifugering Ÿ 17 min. quick-program Ÿ 15°C kaldvask

WT63133

427236

Vaskemaskin

A+++

Energiklasse

B

Sentrifugeringsevne

Egenskap Ÿ Stor dør: 34 cm Ÿ Use-logic Ÿ TotalWeight Ÿ SensoCARE Ÿ 3-D dusjsystem Ÿ Silent Ÿ Balansekontroll Ÿ LED display Ÿ Vann nivå kontroll Ÿ Barnesikring Ÿ Carbotech ytterbeholder Funksjoner Ÿ Ekstra skyll Ÿ Forvask Ÿ Skyllestopp Ÿ Hurtig vask Ÿ SterilTub

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 44 cm

Kr. 4.695,-

A+

Fylling: Toppbetjent Beskrivelse Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Sentrifugeringsevne3: B Ÿ Restfuktighet5: 53 % Ÿ Sentrifugeringshastighet: 1300 rpm Ÿ Kapasitet (bomull): 6 kg Ÿ Vasketid: 170 min Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 196 kWt Ÿ Årlig vannforbruk: 9280 ltr. Spesial programmer Ÿ Kald vask Ÿ Skyll Ÿ Skyll med skyllemiddel Ÿ Utpumping Ÿ Sentrifugering

Energiklasse

B

Sentrifugeringsevne

Egenskap Ÿ SoftOpen Ÿ Stor dør: 20 cm Ÿ Use-logic Ÿ Ready-to-open Ÿ Balansekontroll Ÿ LCD panel Ÿ Aqua Stop Ÿ Timerfunksjon Ÿ Carbotech ytterbeholder Funksjoner Ÿ Ekstra skyll Ÿ Forvask Ÿ Skyllestopp Ÿ Hurtig vask Ÿ Bløtlegging

Mål (HxBxD): 85 × 40 × 60 cm

Kr. 6.795,-

Relativt energiforbruk på skalaen fra A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 4 Energiforbruk per vask på grunnlag av standardtest på 60 °C – normalprogrammet for bomull. Det faktiske forbruket avhenger av hvordan apparatet brukes. 3 Vaskeevne og sentrifugeringsevne på skalaen fra A (høy) til G (lav). Hvis du bruker tørketrommel, må du være oppmerksom på at en vaskemaskin som er A-merket med hensyn til sentrifugering, halverer omkostningene for tørking sammenlignet med en vaskemaskin som er G-merket, og at tørking av tøy i tørketrommel normalt bruker mer energi enn selve vaskingen. 5 Restvanninnhold etter sentrifugering (i forhold til tørt tøy). 2 Anslått årlig forbruk av energi og vann for en husstand på 4 personer (200 vasker på 60 °C med normalprogrammet for bomull). 1

102

W6423/S


tørketromler

VERDENS FØRSTE A N T I - A L L E R G I S K E TØ R K E T R O M M E L

GORENJE tørketromler kan skilte med toppmoderne funksjoner som gir fremragende tørking og hindrer at vasken blir krøllete. IonTechteknologiens anti-allergi-fremkallende funksjon og unike metode for mykgjøring av tøyfibrene gjør tøyet enda mykere og glattere ved å fjerne statiskelektrisitet under tørking slik at det blir mindre krøller på tøyet. SensorIQ intelligent sensorteknologi optimerer tørkeprosessen; er mer skånsom mot vasketøyet, samtidig som den holder strømforbruket nede. Du kan velge mellom vanlig NormalCAREtørking og den temperaturjusterte GentleCARE-metoden. Flere innstillingsmuligheter og programmer tilpasset en moderne livsstil, sørger for trygg drift og skånsom behandlinge av tøyet.

103


tørketromler

IonTech-teknologiens anti-allergifremkallende funksjon og unike metode for mykgjøring av tøyfibrene gjør tøyet enda mykere og glattere ved å fjerne statiskelektrisitet under tørking slik at det blir mindre krøller på tøyet. IonTechteknologi i kombinasjon med det mest effektive filtersystemet på markedet, FiltrationSupreme, fjerner bakterier, virus og støvmidd. I tillegg frisker den effektivt opp tøyet, og fjerner ubehageliglukt av mat og tobakk. Du trenger ikke bekymre deg for å huske å slå på IonTech, for den innebygde ionisatoren skrur seg automatisk på, når du tørker klærne dine i en Gorenjetørketrommel.

IonTech

96,79 % 60 % Effektiv mot allergener*

Mindre stryking*

99 %

Nøytraliserer statisk elektrisitet*

99 %

Fjerner ubehagelig lukt*

En unik funksjon på markedet I løpet avioniseringsprosessen fjerner IonTech-teknologien allergener, mykgjør tøyfibrer, tar bort krøller på tøyet og fjerner statisk elektrisitet.

FiltrationSupreme Det største og mest effektive filteret på markedet Filteret har en optimal plassering og størrelse som gir 40 % høyere effektivitet. Fanger opp selv de minste stoffpartiklene.

* Testet av bioteknologisk fakultet i Ljubljana, Slovenia. 104


tørketromler

MYKT OG SKÅNSOMT

Varmepumpe

Kompressor

10

YEARS

WARRANTY ON INDUCTION MOTOR

Kondenstørketrommel med varmepumpe

10 års motorgaranti

Eksepsjonelt økonomisk tørking.

eneste produktet til hjemmebruk som

Gorenje ønsker å gi deg ekstra sikkerhet

Kondenstørketrommel med varmepumpe

bruker både kjøle- og oppvarmingsdelen

ved kjøp av ny tørketrommel. Derfor gir vi

tørker klesvasken ved lavere temperatur

av varmepumpen. Optimal utnyttelse

10 års motorgaranti på tørketrommelens

enn konvensjonelle modeller, noe som

fører til opptil 40 % reduksjon av

kullfrie induksjonsmotor.

er mer skånsomt mot klærne. Det er det

energiforbruket i forhold til A-klassen.

SteamTech – perfeksjon uten stryking Ny klesvaskteknologi bruker damp for å rette ut hver eneste krøll og rynke. Nå

SteamTech-programmer

Programbeskrivelse

Skjorter

Dette programmet kan tørke opptil 5 nyvaskede skjorter og behandle dem med damp, slik at de kan henges rett inn i skapet etter tørking.

Bomull

Oppfrisking av tørt bomullstøy med utglatting av skrukker.

Blanding

Oppfrisking og utglatting av skrukker på tørre blandingstekstiler.

Syntetiske stoffer

Oppfrisking og utglatting av skrukker på klesvask med syntetiske fibre.

Sengetøy

Oppfrisking av sengetøy med utglatting av skrukker.

Oppfriskning

Dampbehandling av tøy som ikke er skittent, men trenger en liten oppfriskning (f.eks. sesongbestemte plagg som har ligget i skapet en stund).

blir det mye lettere å stryke bomull og blandingstekstiler – hvis du i det hele tatt får bruk for strykejernet! Et uavhengig, helt enestående damptørkeprogram spesielt til skjorter, er genialt for alle som ikke kan fordra å stryke. Man legger simpelthen opptil fem rene skjorter i tørketrommelen. På bare 20 minutter er skjortene tørre, og alle krøller glattet ut ved hjelp av damp. Oppfriskingsprogrammet er både perfekt til klær som er brukt for nylig, men ikke trenger vask enda - og til klær som har ligget i skapet en stund.

105


tørketromler

Enkel kontroll Ønskede resultater i bare tre trinn. Ergonomisk utformet betjeningspanel gjør det lett å kontrollere tørkeprosessen; trinnene går fra høyre til venstre. De mest brukte tørkeprogrammene er plassert på venstre side av styrehjulet. Ved siden av hjulet finner du en LCD-skjerm med LED-markeringer. Her kan du velge spesialinnstillinger; for eksempel forsinket start av tørkeprogram eller tørking ved lav temperatur. Helt ute til venstre på maskinen ligger start- og pause-knappen i kanten av betjeningspanelet. Utforming av betjeningspanelet sikrer en god, overskuelig brukeropplevelse.

SensoCARE-teknologi

9

SensorIQ

Med Gorenjes tørketromler kan

SensorIQ intelligent teknologi justerer

du skreddersy kombinasjoner og

automatisk tørkeprosessen i henhold til

få tørkeprogram som passer for

valgt program, tøy kategori og ønsket

deg. NormalCARE har optimerte

tørkenivå. Fuktighetsmåler justerer

tørkeprogrammer for alle typer klesvask.

kontinuerlig tørketiden ut fra tøyets

For å oppnå enda mer skånsom

fuktinnhold. Når sensoren registrerer at

behandling, kan du velge GentleCARE,

det valgte tørkenivået er nådd, stoppes

så du kan tørke ved lavere temperatur og

trommelen automatisk. Tøyet er nå

bevare plaggene dine lenger.

akkurat sånn som du vil ha det – akkurat passe til strykejern og rulle, eller klart til skap og skuffer.

1

8

2 7

4

6 3

5

1 Termostat sikring, 2 Termostat med resetfunksjon, 3 Temperatursensor for varmeveksler, 4 Motortemperatursensor, 5 Lufttemperatursensor, 6 Kompressortemperatursensor, 7 Fuktighetssensor, 8 Døråpner, 9 Vannivåsensor

Stort volum med kapasitet på opptil 9 kg tøy

120 l

Gorenje tørketromler har et volum

Slutt på manuell tømming av

på 120l og kan håndtere opp til 9

kondenstanken. Hvis du velger en

kg. Det gir optimal tørking av større

kondenstørketrommel i stedet for

mengder klesvask, og sikrer Gorenje

utluftningsmodeller, er det ikke nødvendig

tørketromler topplassering i forhold til

med luftuttak for å fjerne fuktighet fra

sammenlignbare produkter på markedet.

rommet. I denne typen tørketrommel,

Døren kan åpnes hele 180 grader og er

kondenseres dampen i en nesten 5 liter

komfortabelt stor. En praktisk 35 cm bred

stor kondenstank som lett tømmes etter

døråpning gjør det lett å få tøyet ut og

hver tørkesyklus. Hvis kondenstanken

inn av maskinen. Noen modeller er også

kobles til et avløp gjennom AutoDrain-

utstyrt med LED-lys inne i trommelen.

røret, slipper du å tømme tanken manuelt.

Dette gir deg bedre oversikt og gjør det enda lettere å håndtere tørketøyet.

106

AutoDrain – direkte utledning av kondensvann


tørketromler

347375

10

YEARS

WARRANTY ON INDUCTION MOTOR

FORDELER SOM TELLER

D9864E

347375

Kondenstørketrommel

StartDelay - utsatt start av tørkeprogrammet

Energieffektivitet SteamTech oppfriskende, antikrøll tørkeprogram med damp IonTech - perfekt glatt og oppfrisket vask

Stort trommelvolum på 120 l

SensoCARE skreddersydd tørking

LCD-display

SensorIQ - optimal utnyttelse av tid, strøm og vann via sensorteknologi FiltrationSupreme

LED-display

Varmepumpeteknologi

10

Elektronisk Superior Line Ÿ Energiklasse1: A+ Ÿ Kapasitet (bomull): 9 kg Ÿ Trommelvolum: 120 ltr. Ÿ Tørketid: 210 min Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 262 kWt Ÿ Type av tørketrommel: Kondens Ÿ Reverserende trommelgang Ÿ Stor dør: 35 cm Programmer Ÿ Bomull: 4 nivåer Ÿ Finvask: 1 SensoCARE Ÿ Syntetisk: 2 nivåer Ÿ Ull Ÿ Mix

A+

Energiklasse

Beskrivelse Ÿ Anti-allergisk tørketrommel med IonTech teknologi Ÿ FiltrationSupreme Ÿ TwinAir Ÿ SteamTech Ÿ Mulighet for lavere tørketemperatur Ÿ Antikrøllfunksjon etter programslutt Ÿ Lys i trommel Ÿ LCD panel Ÿ Integrert vannbeholder (4,95 ltr.) Ÿ Signal for full vannbeholder Ÿ Alarm ved program slutt Ÿ Fuktsensor Ÿ Slukker automatisk når døren åpnes

10 års motorgaranti

YEARS

WARRANTY ON INDUCTION MOTOR

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 60 cm

Kr. 11.195,-

107


tørketromler

7

10

10

10

INDUCTION MOTOR

INDUCTION MOTOR

INDUCTION MOTOR

YEARS

YEARS

WARRANTY ON

D8764N

386171

Kondenstørketrommel

Ÿ Energiklasse : A+ Ÿ Kapasitet (bomull): 8 kg Ÿ Trommelvolum: 120 ltr. Ÿ Tørketid: 180 min Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 239 kWt Ÿ Type av tørketrommel: Kondens Ÿ Reverserende trommelgang Ÿ Stor dør: 35 cm Programmer Ÿ Bomull: 4 nivåer Ÿ Finvask: 1 SensoCARE Ÿ Syntetisk: 2 nivåer Ÿ Ull Ÿ Mix Ÿ Oppfriskning (20 min.)

WARRANTY ON

D8465N

419727

Kondenstørketrommel

Elektronisk Advanced Line 1

YEARS

WARRANTY ON

A+

Energiklasse

Beskrivelse Ÿ Anti-allergisk tørketrommel med IonTech teknologi Ÿ FiltrationSupreme Ÿ TwinAir Ÿ Mulighet for lavere tørketemperatur Ÿ Antikrøllfunksjon etter programslutt Ÿ Lys i trommel Ÿ LCD panel Ÿ Integrert vannbeholder (4,95 ltr.) Ÿ Signal for full vannbeholder Ÿ Alarm ved program slutt Ÿ Fuktsensor Ÿ Slukker automatisk når døren åpnes

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 60 cm

Kr. 9.695,-

A++

Ÿ Energiklasse : A -20 % Ÿ Kapasitet (bomull): 8 kg Ÿ Trommelvolum: 120 ltr. Ÿ Tørketid: 180 min Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 218 kWt Ÿ Type av tørketrommel: Kondens Ÿ Reverserende trommelgang Ÿ Stor dør: 35 cm Programmer Ÿ Bomull: 4 nivåer Ÿ Finvask: 1 SensoCARE Ÿ Syntetisk: 2 nivåer Ÿ Mix

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 60 cm

Kr. 9.195,-

346604

D622CM

B

Energiklasse

Ÿ Energiklasse : A -20 % Ÿ Kapasitet (bomull): 7 kg Ÿ Trommelvolum: 117 ltr. Ÿ Tørketid: 155 min Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 199 kWt Ÿ Type av tørketrommel: Kondens Ÿ Reverserende trommelgang Ÿ Stor dør: 35 cm Programmer Ÿ Bomull: 4 nivåer Ÿ Finvask: 1 SensoCARE Ÿ Syntetisk: 2 nivåer Ÿ Mix

Beskrivelse Ÿ FiltrationSupreme Ÿ Mulighet for lavere tørketemperatur Ÿ Nedkjøling (10 min.) Ÿ Antikrøllfunksjon etter programslutt Ÿ Lys i trommel Ÿ LED display Ÿ Integrert vannbeholder (4,95 ltr.) Ÿ Signal for full vannbeholder Ÿ Alarm ved program slutt Ÿ Fuktsensor Ÿ Slukker automatisk når døren åpnes

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 60 cm

Kr. 6.195,-

Ÿ Energiklasse1: C Ÿ Kapasitet (bomull): 6 kg Ÿ Trommelvolum: 117 ltr. Ÿ Tørketid: 95 min Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 433 kWt Ÿ Type av tørketrommel: Utluftning Ÿ Reverserende trommelgang Ÿ Stor dør: 35 cm Programmer Ÿ Bomull: 4 nivåer Ÿ Finvask: 1 SensoCARE Ÿ Syntetisk: 2 nivåer Ÿ Ull Ÿ Mix

C

Energiklasse

Beskrivelse Ÿ FiltrationSupreme Ÿ Mulighet for lavere tørketemperatur Ÿ Nedkjøling (10 min.) Ÿ Antikrøllfunksjon etter programslutt Ÿ Avløpsdiameter 110 mm på bakside/venstre Ÿ Fuktsensor Ÿ Slukker automatisk når døren åpnes

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 60 cm

Kr. 4.395,-

Relativt energiforbruk på skalaen fra A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 4 Energiforbruk i kWh per mengde med programmet Skaptørt bomull. Det faktiske forbruket avhenger av hvordan apparatet brukes. 2 Anslått årlig forbruk for en husstand på fire personer der det normalt brukes tørketrommel. 1

Energiklasse

Beskrivelse Ÿ Anti-allergisk tørketrommel med IonTech teknologi Ÿ FiltrationSupreme Ÿ TwinAir Ÿ Mulighet for lavere tørketemperatur Ÿ Antikrøllfunksjon etter programslutt Ÿ Lys i trommel Ÿ LED display Ÿ Integrert vannbeholder (4,95 ltr.) Ÿ Signal for full vannbeholder Ÿ Alarm ved program slutt Ÿ Fuktsensor Ÿ Slukker automatisk når døren åpnes

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 60 cm

345983

Elektronisk primary_line

A++ 1

Utluftningstørketrommel

Elektronisk Essential Line

108

Elektronisk Essential Line

6

Kondenstørketrommel

Ÿ Energiklasse1: B Ÿ Kapasitet (bomull): 7 kg Ÿ Trommelvolum: 117 ltr. Ÿ Tørketid: 120 min Ÿ Energiforbruk kWh/år2: 504 kWt Ÿ Type av tørketrommel: Kondens Ÿ Reverserende trommelgang Ÿ Stor dør: 35 cm Programmer Ÿ Bomull: 4 nivåer Ÿ Finvask: 1 SensoCARE Ÿ Syntetisk: 2 nivåer Ÿ Ull Ÿ Mix

Energiklasse

Beskrivelse Ÿ Anti-allergisk tørketrommel med IonTech teknologi Ÿ FiltrationSupreme Ÿ TwinAir Ÿ Mulighet for lavere tørketemperatur Ÿ Antikrøllfunksjon etter programslutt Ÿ Lys i trommel Ÿ LED display Ÿ Integrert vannbeholder (4,95 ltr.) Ÿ Signal for full vannbeholder Ÿ Alarm ved program slutt Ÿ Fuktsensor Ÿ Slukker automatisk når døren åpnes

7

D744BJ

405094

Kondenstørketrommel

Elektronisk Essential Line 1

D7465NB

Kr. 9.495,-


AFTER SALES

QUALITY SERVICE

10

YEARS

WARRANTY ON INDUCTION MOTOR

10 års motorgaranti Gorenje tilbyr Quality Service på

med produktet. Gorenje har stått for

Gorenje ønsker å gi deg ekstra sikkerhet

alle Gorenje-produkter. Se detaljer i

kvalitetsprodukter i over 60 år. Kvalitet er

ved kjøp av ny vaskemaskin og/eller

kvalitetsservice-brosjyren som følger

rettesnoren vår. Det forsikrer vi.

tørketrommel. Derfor gir vi 10 års motorgaranti både på vaskemaskinens og tørketrommelens kullfrie induksjonsmotor.

After Sales Support Når du kjøper et Gorenje produkt, kan du slappe helt av i visshet om Gorenje tar helt hånd om ditt produkt. Om du mot formodning skulle oppleve et problem med ditt Gorenje produkt, kan teknisk service bestilles direkte via det lokale serviceverksted. På hjemmesiden www.gorenje.no kan man se hvilke serviceverksted som finnes i ditt område.

109


AFTER SALES

SERVICE COMMITMENT BY GO REN J E

Hos Gorenje har topp kundeservice førsteprioritet. Vi gjør alt vi kan for å gi kundene våre en god opplevelse, når de kontakter oss. Vi vet at et godt omdømme er noe man må gjøre seg fortjent til hver eneste dag. Derfor arbeider vi målrettet for å holde et

S E R V I C E COMMITMENT

ekstremt høyt servicenivå: •

Vi driver kontinuerlig opplæring - både av våre egne medarbeidere og ansatte hos våre mange samarbeidspartnere. Målet er å levere topp profesjonell kundeservice hver gang!

Vi har et nordisk service-senter med egen avdeling for hvert av de nordiske landene.

Vi tilbyr teknisk rådgivning og støtte fra erfarne, velutdannede medarbeidere.

Vi tar ethvert problem du måtte ha alvorlig, og gir deg gjerne oppdateringer.

Vi besvarer korrespondanse så hurtig og effektivt som mulig.

Hvis du trenger service, blir du kontaktet av en av våre reparatører.

Hvis/når det er behov for det, kommer en av våre reparatører gjerne hjem til deg.

110

Vi vil gjøre alt vi kan for å løse problemet ved første forsøk.

Vi bruker bare originale reservedeler.


Tegninger

RI4121CM RBI4121CW

RI4181AW

RKI4181AW

NRKI4181CW

RI5121CW

DPM-ORA-E DPM-ORA-W

R6182KX R6182KW R6182KB R6181AX R6181AW R6151BW RK61620X RK6162OW RK6201BX RK6201BW F6181AW F6151AW FN61810W FN61810Xvv 111


Tegninger

MK100SR4T MK100SL4T

BC7310AX

BO7120AW BO7120AX BO7120AB BO7310AX BO7310BX BO7321AWG BO7321ABG BO7510AW BO7500AX BO8730AX BO9950AX BO87KR BO6P2X

BWD1102AX BWD1102X

BOP7558AX BOP8858AX BOP88ORA-X BOP88ORA-W

BO73CLI BO73CLB 112

BO71ORA-W BO71ORA-X BO87ORA-W BO87ORA-X

BM6120AX BM5120AX BM2120AX


Tegninger

BOC5322AX GU62250X GU62250W

BOC6322AX GV53223

GV61124 GV63324X GV65324XV

113


Tegninger

IS648AC

IS1141AC

IT951AC

IS741AC

IS641AC IT641ORA IT641ORAW

IT712ASC

IT612ASC IT612AC

ECT780AC

ECT680AC

ECT610AX

EC630ASC

GCS64C

G6N50AX

IT310AC

ECT330AC GC340AC

ECD615EX

GHS64 ORA-W

IT641KR

114


Tegninger

IS7P2

IS6P2

ECK63CLI ECK63CLB

GW65CLI GW65CLB

GT7P2

115


Tegninger

DVGA8545AX

DVG6565AX DVG6565B

DVG8565AX DVG8565B

220

237

700 - 890 ø 390

DVG8565XAX

IDR4545X

DVG6565XAX

260

70

490

855-1030

min 295 max 470

335

500

900

IDKG9545E IDKG9545EX

DKG9545E DKG9545EX

DKG6545E

DKG9335E DKG6335E   

DTG9335E DTG6335E

DT9545AX

116


Tegninger

DT6545AX

DK600W DK600S

DKR6345B

165 220

850

00

- 11

30

0)

4 0 (2

25

600

500

DAH550E

DK450E

DK410E

DC12635X DC12635WMX

D9635X

DF6315X/W DF6316AX/BX/X/AW

600 0

150

505

ø12

340 20

DF622X DF622W

DAH302RF DAH302HV

DU601W 117


DK9P2X

118

DQGA65KR

DKG552-ORA-S DKG552-ORA-W 520

370

550

254

254

Ø 150

Ø 150 510

610

610

337

510

250

550

610 510

DC201E

550

520

Filtr. Min. 1055 - Max. 1400

Aspir. Min. 970 - Max. 1400

550

520

850

82

Ø 150

Filtr. Min. 1055 - Max. 1400

DAH500W

82

254

Aspir. Min. 970 - Max. 1400

370

82

175

DFG602-ORA-S 82

550

82

175

Aspir. Min. 970 - Max. 1400

DF6710W Filtr. Min. 1055 - Max. 1400

DAH510W

82

175

Tegninger

DAH301RF 165 220

- 11 00

0) (24 30

500 600

337

DK63CLI DK63CLB

337

387

550 370

387 387


modelnummer indeks

Modelnummer indeks BC7310AX................................................................................36 BM1240AX...............................................................................57 BM2120AX...............................................................................57 BM5120AX...............................................................................57 BM5240AX..............................................................................57 BM6120AX...............................................................................56 BM6340AX..............................................................................56 BO6P2X...................................................................................... 15 BO73CLB.....................................................................................8 BO73CLI.......................................................................................8 BO87KR........................................................................................11 BO7120AB................................................................................35 BO7120AW..............................................................................35 BO7120AX................................................................................35 BO7310AX...............................................................................35 BO7310BX................................................................................35 BO7321ABG............................................................................34 BO7321AWG...........................................................................34 BO7500AX..............................................................................34 BO7510AW-1..........................................................................34 BO8730AX..............................................................................34 BO9950AX..............................................................................34 BOC5322AX...........................................................................57 BOC6322AX...........................................................................54 BOP88ORAW......................................................................... 18 BOP88ORAX.......................................................................... 18 BOP7558AX...........................................................................36 BOP8858AX...........................................................................35 BWD1102AX............................................................................57 BWD1102X................................................................................58 D622CM...................................................................................108 D744BJ....................................................................................108 D7465NB................................................................................108 D8465N...................................................................................108 D8764N...................................................................................108 D9864E....................................................................................107 DAH301RF...............................................................................72 DAH302HV.............................................................................. 71 DAH302RF............................................................................... 71 DAH500W...............................................................................72 DAH510W.................................................................................72 DAH550E.................................................................................69 DC201E.......................................................................................72 DC9635X..................................................................................70 DC12635WMX........................................................................70 DC12635X.................................................................................69 DCM700O................................................................................73 DCM950E.................................................................................73 DF622W..................................................................................... 71 DF622X....................................................................................... 71 DF6315W..................................................................................70 DF6315X....................................................................................70 DF6316AW............................................................................... 71 DF6316AX................................................................................70 DF6316BX.................................................................................70 DF6316X..................................................................................... 71 DF6710W..................................................................................72 DFD70PAX..............................................................................95 DFG70P2X................................................................................14 DFG602-ORA-S.................................................................... 18 DFM46PAX.............................................................................59 DFP6P2X................................................................................... 15 DK9P2X...................................................................................... 15 DK63CLB.....................................................................................9 DK63CLI.......................................................................................9 DK410E......................................................................................69 DK450E.....................................................................................69 DK600S.....................................................................................69 DK600W..................................................................................69 DKG552-ORA-S....................................................................19 DKG552-ORA-W..................................................................19 DKG6335E...............................................................................68 DKG6545E...............................................................................67 DKG9335E...............................................................................67 DKG9545E...............................................................................67 DKG9545EX...........................................................................67 DKR6345B...............................................................................68 Domino..................................................................................... 44 DPM-ORA-E.............................................................................19 DPM-ORA-W..........................................................................19 DPP-ORA-E............................................................................20 DPP-ORA-W..........................................................................20

DQGA65KR................................................................................11 DT6545AX...............................................................................68 DT9545AX...............................................................................68 DTG6335E...............................................................................68 DTG9335E...............................................................................68 DU601W....................................................................................72 DVG6565AX...........................................................................66 DVG6565B..............................................................................66 DVG6565XAX.......................................................................66 DVG8565AX...........................................................................65 DVG8565B...............................................................................66 DVG8565XAX.......................................................................66 DVGA8545AX.......................................................................65 E52166AW................................................................................ 51 E57366AW............................................................................... 51 E63121AW.................................................................................. 51 E67121AW.................................................................................. 51 EC67CLB.....................................................................................9 EC67CLI........................................................................................9 EC630ASC..............................................................................43 EC52166AW............................................................................50 EC57366AW..........................................................................50 EC57366AX............................................................................50 EC65121AW.............................................................................50 EC65121AX...............................................................................50 EC67151AW.............................................................................50 EC67151AX...............................................................................49 EC67321RB..............................................................................49 EC67551AW............................................................................49 EC67551AX..............................................................................49 ECD615EX................................................................................36 ECK63CLB..................................................................................8 ECK63CLI....................................................................................8 ECT330AC.............................................................................. 44 ECT610AX................................................................................43 ECT680AC..............................................................................43 ECT780AC...............................................................................43 EI57166AW..............................................................................49 EI57166AX................................................................................49 EI67322AW.............................................................................48 EI67322AX...............................................................................48 EI67552AW.............................................................................48 EI67552AX...............................................................................48 EIT67753BW-1.......................................................................48 EIT67753BX-1.........................................................................48 F4061AW.................................................................................87 F6151AW....................................................................................87 F6181AW...................................................................................87 FH211IW......................................................................................88 FH331IW....................................................................................88 FH401IW...................................................................................88 FN6181OW...............................................................................87 FN6181OX.................................................................................87 G6N50AX................................................................................ 44 G51124AW................................................................................52 G61121AW..................................................................................52 GC340AC................................................................................ 44 GCS64C-1................................................................................ 44 GHS64ORAW......................................................................... 18 GMO20DGE............................................................................58 GMO25ORAITO.....................................................................19 GT7P2.......................................................................................... 15 GU62250W.............................................................................95 GU62250X...............................................................................94 GV53223...................................................................................95 GV61124.....................................................................................95 GV63324X...............................................................................95 GV65324XV............................................................................95 GW65CLB...................................................................................8 GW65CLI.....................................................................................8 IDKG9545E..............................................................................67 IDKG9545EX..........................................................................67 IDR4545X.................................................................................66 IS6P2............................................................................................ 15 IS7P2............................................................................................. 15 IS641AC.....................................................................................42 IS648AC.....................................................................................41 IS741AC......................................................................................42 IS1141AC.....................................................................................42 IT310AC.................................................................................... 44 IT612AC......................................................................................43 IT612ASC...................................................................................43

IT641KR.........................................................................................11 IT641ORA.................................................................................. 18 IT641ORA-W........................................................................... 18 IT712ASC...................................................................................42 IT951AC......................................................................................42 K55166AW...............................................................................52 K66121AW................................................................................52 K66121AX..................................................................................52 K66342AW.............................................................................. 51 K66342AX................................................................................ 51 MI 214E.......................................................................................58 MI215E.........................................................................................58 MI281SL......................................................................................58 MI281W.......................................................................................58 MK100S-L4T-1........................................................................89 MK100S-R4T-1.......................................................................89 MO17DE.....................................................................................59 MO17DW...................................................................................59 NRK6P2X...................................................................................14 NRK6191CW............................................................................82 NRK6192JW............................................................................. 81 NRK6192JX............................................................................... 81 NRK6192TW............................................................................ 81 NRK6193TX.............................................................................. 81 NRKI4181CW...........................................................................88 NRKORA62E..........................................................................20 NRKORA62W........................................................................20 R3091AW.................................................................................86 R4092AW................................................................................87 R4101AW...................................................................................86 R4121AW...................................................................................86 R4121CW...................................................................................86 R4121CX.....................................................................................86 R6151BW....................................................................................86 R6181AW...................................................................................85 R6181AX.....................................................................................85 R6182KB....................................................................................85 R6182KW..................................................................................85 R6182KX....................................................................................85 RB3091AW..............................................................................84 RB4061AW..............................................................................85 RB4092AW............................................................................84 RB4101AW...............................................................................84 RB60299...................................................................................23 RB60299-L..............................................................................23 RBI4121CW...............................................................................89 RF3111AW..................................................................................84 RF4121AW................................................................................84 RF4141AW................................................................................84 RF60309..................................................................................23 RF60309-L..............................................................................23 RI4121CW..................................................................................89 RI4181AW..................................................................................88 RI5121CW...................................................................................89 RK4151AW................................................................................83 RK4181AW................................................................................83 RK4181AX..................................................................................83 RK6191AW................................................................................83 RK6192KW...............................................................................82 RK6192KX.................................................................................82 RK6193EW...............................................................................82 RK6193EX.................................................................................82 RK6193KX.................................................................................82 RK6201BW............................................................................... 81 RK6201BX................................................................................. 81 RK60359...................................................................................23 RK60359-L..............................................................................23 RK61620W...............................................................................83 RK61620X.................................................................................83 RKI4181AW..............................................................................88 Støbejernsriste......................................................................52 W6423/S................................................................................102 W6443.....................................................................................102 W7443LB...............................................................................102 W7743LE................................................................................102 W8444.....................................................................................102 W8765K................................................................................... 101 W9865E................................................................................... 101 WT63133.................................................................................102 XWC660EF.............................................................................25

119


GORENJ E Brennaveien 4 N-1481 Hagan www.gorenje.no

Som en del av vårt engasjement i å ta vare på miljøet, har vi valgt å skrive ut denne brosjyren på FSC-godkjent papir. NO 11/2013. Vi forbeholder oss retten til endringer i teknikk og design, og tar forbehold for bilde- pris, trykkfeil og manglende levering.

Catalogue autumn 2013 no  
Catalogue autumn 2013 no  
Advertisement