Familybusiness Hoogmartens

Page 1

Hoogmartens Derde generatie laat familiebedrijf Hoogmartens bloeien

Tevreden klanten

Hoogmartens krijgt label ‘Ambassadeur Excellent Familiebedrijf’


TOPOFF

sordoff

FOR A SAFE TAKE-OFF

Top-Off N.V. Europark 2015 | 3530 Houthalen-Helchteren | België T +32 11 39 73 00 | F +32 11 39 73 01 BTW BE 0836 164 249 info@topoff.eu | www.topoff.eu

TdeuxR S.A. 1ère Avenue 22 B40 | 4040 Herstal | Belgique T +32 4 240 20 53 | F +32 4 240 25 35 TVA BE 0444 213 478 info@t2r.be | www.t2r.be


Beste lezer, De laatste jaren zien we een duidelijke herwaardering van het

bedrijf biedt een totaalpakket van producten en diensten aan in

familiebedrijf. Het zakenblad familybusiness spoort mooie

de wegenbouw, van onder meer asfalt tot beton. Hoogmartens

familiebedrijven op om te beschrijven. Prachtige parels in alle

zorgt voor heel wat tevreden klanten. Ook hun getuigenissen

takken sport. Hiermee bieden we een inkijkje in de ruggengraat

laten we aan bod komen.

van onze economie. Familiebedrijven worden gekenmerkt door een hechte keten gefundeerd op gedegen bedrijfsvoering, pas-

Hoogmartens bestaat meer dan 50 jaar. Het familiebedrijf werd

sie, hoge betrokkenheid van de medewerkers en een directie die

opgericht door grootvader Jaak Hoogmartens in 1963. Vandaag

het langetermijnbelang voorop stelt. Familybusiness portret-

staat de derde generatie aan het roer van het bedrijf, onder

teert het familiebedrijf, interviewt directeur-eigenaren, klanten,

leiding van kleinzoon Tom Hoogmartens. Eind 2018 werd

leveranciers en andere betrokkenen.

Hoogmartens nog bekroond met het label “Ambassadeur Excellent Familiebedrijf’.

In deze editie gaan we langs bij wegenbouwer Hoogmartens, met vestigingen in Oudsbergen en Maasbree. Het bedrijf is de

Veel leesplezier,

afgelopen jaren uitgegroeid tot een allround wegenbouwer. Het

Redactie familybusiness

familybusiness familybusiness is een uitgave van Goo Media BV

T +31 (0)71 - 70 70 161 E redactie@goomedia.nl I www.goomedia.nl Coördinatie Milco Sprink

Realisatie Bianca van Essen Cristel van Laar Nima Larkani Productie Ellen van Vliet

Vormgeving Inge klein Gunnewiek Rachelle de Boer Tekstproductie Matthias Vanheerentals

© Goo Media BV 2019 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

Bekijk en lees dit magazine ook online en deel de inhoud via internet, email en social media: familybusiness.goomedia.nl/hoogmartens

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: Hoogmartens T +32 (0)89 81 02 30 I www.hoogmartens.be Autostuc nv • ESHA Infra Solutions BV • Paesen Trucks Peer NV • Qteam • Top-Off N.V. • De Rycke Gebr nv

Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd

1


4

6

10

2

familybusiness

8

14


Inhoud 4

Derde generatie laat familiebedrijf Hoogmartens bloeien

6

Hoogmartens opnieuw een op en top familiebedrijf

8

Een familiebedrijf dat streeft naar professionalisering

10 Hoogmartens krijgt label

‘Ambassadeur Excellent Familiebedrijf’

14

Tevreden klanten

3


Management Hoogmartens

Derde generatie laat familie­ bedrijf Hoogmartens bloeien Enkele jaren terug heeft de door Tom Hoogmartens geleide derde generatie het management van het familiebedrijf Hoogmartens overgenomen. Onder zijn leiderschap verdubbelde het personeelsbestand, breidde het productgamma uit en werd een vestiging in Nederland geopend. Als kers op de taart kreeg de wegenbouwer eind vorig jaar het label ‘Ambassadeur Excellent Familiebedrijf’, uitgereikt door de werkgeversorganisatie VKW Limburg. We hadden hierover een diepgaand gesprek met Tom Hoogmartens.

Hoogmartens is gespecialiseerd in de aanleg en onderhoud van buitenverhardingen en openbare wegen. Het bedrijf heeft uiteenlopende klanten, gaande van overheden, zorginstellingen, industriële en particuliere ondernemingen. Grootvader Jaak Hoogmartens richtte het bedrijf in 1963 op in het Limburgse Meeuwen. In de tijd van de golden sixties, een periode die gekenmerkt werd door een snel groeiende economie, was er een grote vraag naar bouw- en wegenbouw­ activiteiten. Al vrij snel specialiseerde het jonge bedrijf zich in de aanleg en onderhoud van wegen. Met de komst van de tweede generatie, onder leiding van vader Stefan Hoogmartens, werd het dienstengamma uitgebreid met freesactiviteiten. Onder zijn impuls verhuisde het bedrijf naar hun huidige locatie in Oudsbergen. Vandaaruit werd

4

fors geïnvesteerd in ambitieuze medewerkers en performante en innovatieve machines.

“De uitbreiding naar Nederland betekent een verdubbeling van ons werkgebied en een vergroting van onze actieradius” Derde generatie kleinzoon Tom Hoogmartens kwam in 2006 in het bedrijf. “Het familiebedrijf en de wegenbouw interesseren me enorm en ik heb echt affiniteit en liefde voor dit vak. Ik ben onderaan de ladder begonnen en heb me vanaf dag 1 wel moeten bewijzen. Vanaf 2015 kreeg ik meer voeling met het dagelijks bestuur. Het feit dat ik in 2016 werd uitgeroepen tot Jonge Vlaamse Aannemer door de Confederatie Bouw, gaf mijn zelfvertrouwen een boost. Een jaar later heb ik het bedrijf overgenomen en ben ik algemeen directeur geworden. Onder het nieuwe bewind is de omzet de afgelopen drie jaar verdubbeld en zijn we gegroeid van 40 naar


90 werknemers. We hebben een professionele governance opgezet door te investeren in een managementteam. We hebben fors geïnvesteerd in kennis en materieel. We hebben de laatste jaren ons dienstengamma geprofessionaliseerd en uitgebreid. We hebben ook geïnvesteerd in middelen om de voorbereidende werken van de wegeniswerken zelf in handen te kunnen nemen.”

Beton Vroeger was Hoogmartens vooral een asfaltverwerkend bedrijf. Onder impuls van Tom is het bedrijf kunnen uitgroeien tot een allround wegenbouwer die vandaag een totaalpakket van producten en diensten kan aanbieden. Tom heeft de activiteiten ook uitgebreid naar betonverwerking. “We bieden oplossingen met uitgewassen, glijen printbeton. Zo kunnen we stoepranden, watergoten, rijwegen en fietspaden ter

plaatse vervaardigen. Het biedt veel voordelen naar flexibiliteit. Bij printbeton wordt het beton ter plaatste gestort. Er wordt een motief van bijvoorbeeld een kassei in geprint terwijl het beton uithardt.” Bij Hoogmartens kan je terecht voor een waslijst aan betonproducten, zoals pleinen, wegen, middenbermen, rotondes, kruispunten, fietspaden, parkeerplaatsen, terrassen en opslagplaatsen. Hoogmartens heeft de nieuwe betonontwikkelingen kunnen realiseren dankzij de overname in 2017 van H3Beton, een familiebedrijf in het Nederlandse Helmond. “Het bedrijf telt een twaalftal werknemers. Zo hebben we de kennis in huis gehaald. Door deze strategische overname beschikken we nu over een state of the art betonafdeling waarmee we duidelijk verder inzetten op duurzaamheid en innovatie. De dag van vandaag kunnen we zowel asfalt als beton aanbieden. Beton was vroeger onze grote concurrent. Vroeger haalden we sommige bestellingen niet binnen omdat de klant uiteindelijk voor beton koos.”

“Veel klanten hebben bouwdromen, maar weten niet altijd hoe die te realiseren” Maasbree Vroeger werkte Hoogmartens vooral in Vlaanderen tot aan de as Antwerpen-Brussel. Om de verdere groei te realiseren, besliste Hoogmartens om de grens met Nederland in 2016 over te steken en een tweede vestiging in het Nederlandse Maasbree (Venlo) te openen. “We hebben altijd zeer dicht tegen de Nederlandse grens gewerkt, dus het was een logische stap om die over te steken. De uitbreiding naar Nederland betekent een verdubbeling van ons werkgebied en een vergroting van onze actieradius. Geografisch spreiden onze activiteiten zich nu hoofdzakelijk uit over een straal van 100 km. Vanuit onze vestiging in Maasbree bieden we dezelfde activiteiten aan als in onze Belgische vestiging. Het voordeel is dat kennis en innovatie tussen de twee vestigingen kunnen gedeeld worden. Op termijn zal de vestiging in Nederland ons meer stabiliteit en ruggensteun moeten geven.”

Probleemoplosser Naast de uitbreiding van hun productaanbod, heeft Hoogmartens ook hun dienstenaanbod naar hun klanten uitgebreid. Vandaag wil Hoogmartens vooral een probleemoplosser voor hun klanten zijn. “We willen onze klanten bijstaan met deskundig advies. Veel klanten hebben bouwdromen, maar weten niet altijd hoe die te realiseren. We bieden klaarheid in de waaier van grondstoffen en producten die er vandaag allemaal op de markt bestaan. We helpen hen kiezen tussen asfalt en beton. We denken ook mee over het thema water, zoals regenwater en wateropvang. We denken steeds na over de best mogelijke oplossing. We werken een nieuw actieplan uit om onze klanten beter te adviseren en hen meer dan ooit wegwijs te maken. We willen meer rond de klant werken en met hen meedenken. Zo willen we nog een groter vertrouwen van onze klanten verkrijgen.”

5


Hoogmartens opnieuw een op en top familiebedrijf Het jaar 2010 was ongetwijfeld een mijlpaal in de geschiedenis van Hoogmartens. Vader Stefan Hoogmartens heeft het familiebedrijf toen verkocht aan de externe aandeelhouder Vectis Participaties. Maar 7 jaar later voelde Tom Hoogmartens zich sterk genoeg om het bedrijf terug te kopen en weer in familiale handen te brengen. We blikken terug op deze scharniermomenten.

Stefan Hoogmartens

In 2010 besliste vader Hoogmartens af te zwaaien als directeur en het bedrijf over te laten. Daarvoor keek hij in eerste instantie naar zijn familie. “Mijn vader heeft eerst bij mij en mijn zus gepolst. Hij vroeg ons of we de ambitie hadden om het bedrijf over te nemen. Mijn zus had geen interesse in het zakenleven en voor mij kwam de vraag veel te vroeg. Ik was toen nog maar 23 jaar oud en nog maar een drietal jaar actief in de wegenbouwsector. Dat was te jong om het bedrijf over te nemen en te leiden. Vervolgens kreeg mijn vader een aanbod van de West-Vlaamse investerings­ maatschappij Vectis Participaties om in ons

6

bedrijf te investeren om zo een meerwaarde te creëren. Deze maatschappij investeert altijd gedurende een periode van gemiddeld 7 tot 10 jaar in een bedrijf om er nadien weer uit te stappen. Vectis heeft in ons bedrijf geïnvesteerd via een zogenaamde -leveraged buy-out. Een gedeelte van het familiekapitaal wordt opnieuw in het bedrijf geïnvesteerd in de vorm van een achtergestelde lening.”

Beslissing Vader Hoogmartens is op het aanbod van Vectis Participaties ingegaan om diverse redenen. “Hij wilde het familiebedrijf en het familiekapitaal veilig stellen. En daar is hij ook in geslaagd. Het heeft mijn vader en mezelf ademruimte gegeven om op een gezonde manier te kunnen groeien. Het heeft ons familiebedrijf de kans gegeven kostbare tijd te creëren om mij als opvolger


klaar te stomen en me het vak grondig aan te leren.” Vectis Participaties realiseerde heel wat positieve zaken bij Hoogmartens. “De maatschappij zorgde voor professionele structuren in ons bedrijf en integreerde een zeer goede financiële rapportage. We hebben veel geleerd van hun manier van zakendoen en het ondernemen vanuit een financiële insteek. Maar ze hielden zich niet bezig met het dagelijks bestuur en ze zetelde ook niet in management of operationele functies. De dagdagelijkse leiding bleef in de handen van mijn vader en mij. Dat heeft me geholpen om te kunnen groeien. Zo heb ik de ruimte gekregen om te kunnen ondernemen en op te klimmen tot de operationele functies binnen het bedrijf. De dag van vandaag heb ik de algemene leiding van het bedrijf in handen en heb ik veel voeling gekregen met de noden en behoeften van onze werknemers. En zo heb ik het vak geleerd dat ze dagelijks met passie uitoefenen.”

“We hebben de betrokkenheid en het enthousiasme van de medewerkers weer naar boven gehaald”

Verkopen In 2017, ruim 7 jaar later na hun intrede, kwam het moment dat Vectis Participaties het wegenbouwbedrijf weer wilde verkopen. Ze zochten een koper en die hebben ze bij Tom snel gevonden. “Mijn vader heeft me nooit gepushed om het bedrijf weer over te nemen. Maar vanuit het bedrijf werd er toen toch wel naar mij gekeken. Er werden vragen gesteld: gaat de zoon verder doen of niet? Dat daagde me echt wel uit. Ik wilde niet op mijn eentje beslissen. Vanaf het moment dat ik de volle steun voelde, ben ik er wel voor gegaan. Ik had vooral veel goesting om te ondernemen. Ik heb me dan kandidaat gesteld om het bedrijf over te nemen en heb vervolgens de aandelen voor 100 procent teruggekocht. Dankzij het feit dat ik het belangrijkste deel van de bedrijvengroep teruggekocht heb, is Hoogmartens opnieuw een op en top familiebedrijf geworden. Doordat ik van een externe partij kocht, zorgde dit voor een objectieve waardering. Het voordeel was dat dit niet voor discussies over de prijszetting binnen de familie zorgde.”

handen kreeg, zorgde dat vooral voor een duidelijk toekomstperspectief bij het personeel. “Onze werknemers vroegen zich weleens af wat er zou gebeuren als de investeerder het bedrijf zou verkopen. Toen we het bedrijf opnieuw overnamen wisten onze mensen dat het bedrijf ging blijven bestaan en dat er weer een lange termijnsvisie was. De werknemers werden gerustgesteld dat het bedrijf verder ging en verder kon. We hebben opnieuw de koers bepaald die gevaren moest worden. We hebben richtlijnen uitgezet naar waar we naartoe wilden gaan. Er was een nieuwe strategische visie op lange termijn. We hebben onze mensen kunnen enthousiasmeren met het lange termijnsverhaal. We hebben de betrokkenheid en het enthousiasme van de medewerkers weer naar boven gehaald. Dat versterkte de familiale banden bij het personeel. Onze mensen staan weer veel korter bij elkaar.”

Nieuwe dynamiek Het moment dat Tom het familiebedrijf weer voor 100 procent in familiale

7


Een familiebedrijf dat streeft naar professionalisering Tom koos ervoor om zich te omringen met een managementteam en een externe adviesraad. Zo heeft hij meteen toegang tot specialistische kennis op diverse vakdomeinen en kan hij onderbouwde beslissingen nemen.

Nadat Tom Hoogmartens de hele operationele leiding in handen kreeg, installeerde hij meteen een managementteam en een externe adviesraad. “We zijn een familiebedrijf dat streeft naar professionalisering. Ik heb ook niet alle kennis in pacht om het bedrijf alleen te leiden en te laten groeien. Om de risico’s te spreiden, heb ik me laten omringen door specialisten. Als bedrijfs­ leider moet ik dagelijks veel grote en moeilijke beslissingen nemen.

“De uitdagingen, vraagstukken, technologieën en mensen zijn enorm veranderd. Deze nieuwe uitdagingen vragen een andere aanpak”

mag zeker een gezonde, opbouwende discussie gevoerd worden om dan nadien een onderbouwde beslissing te kunnen nemen om die dan met zijn allen te kunnen uitdragen naar het hele bedrijf. Familieleden zijn overigens niet automatisch lid van het managementteam en de externe adviesraad. Kennis en kunde primeert. Daar moet niet altijd de familiale hiërarchie in gevolgd worden. Het is belangrijk om een gedeelde visie, missie en strategie te hebben.”

Vader Het is belangrijk dat ik me daarin goed laat adviseren door de juiste mensen die voldoende kennis hebben op het vlak van HR, operations en financiën. Dat geeft me extra zelfvertrouwen. Er

8

Er is een groot verschil tussen het leiderschap van vader en zijn zoon. Terwijl de zoon meer voor extern advies koos,


Familieband Vader Hoogmartens vervult vandaag nog een adviserende rolfunctie. “Hij staat ons met raad en daad bij. Als we zijn advies nodig hebben dan vragen we dat zeker. Ook mijn grootvader komt nog vaak een koffie drinken in het bedrijf.”

“Ons doel is dat het familiebedrijf kan blijven bestaan en verder kan groeien”

Tom Hoogmartens

leidde de vader de hele organisatie op een meer autonome manier. “Toen mijn vader erin stapte was het bedrijf nog kleiner. Hij heeft alle processen en kennis opgebouwd en leidde alles zelf in goede banen. Mijn vader heeft nooit met externe raadgevers gewerkt. Er waren toen ook uitdagingen en problemen, maar die waren anders dan nu. Ondertussen ziet de wereld er heel anders uit. De uitdagingen, vraagstukken, technologieën en mensen zijn enorm veranderd. Deze nieuwe uitdagingen vragen een andere aanpak. En daardoor zijn mijn vader en ik net heel complementair.” Toen Tom in het bedrijf stapte was het al veel groter geworden. “Maar het is minstens een even grote uitdaging om in een bedrijf te stappen dat al een bepaalde schaalgrootte, volumerichting of koers heeft, dan een kleine onderneming opnieuw opstarten waar alle krijtlijnen nog moeten worden uitgezet. Het is vaak moeilijker om een bestaand bedrijf verder te zetten en eventueel nog te verbeteren, dan een klein bedrijf opnieuw starten.”

Tom Hoogmartens zegt dat het meestal wel plezierig is om met familieleden te werken, al zijn er soms ook wel discussies. “Het is altijd belangrijk om op een gezonde en gestructureerde manier te blijven discussiëren. Je moet er wel altijd voor zorgen dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft. Daar moet over de generaties heen een consensus over zijn. Het is belangrijk dat je altijd een gemeenschappelijk doel en visie hebt. Ons doel is dat het familiebedrijf kan blijven bestaan en verder kan groeien. Je moet wel een duidelijke lijn kunnen trekken tussen werk en privé. Als de deur hier ’s avonds dicht gaat, dan moet het werk hier blijven.” En is er al opvolging voorzien? “Ik ben nog maar 32 jaar. Ik heb nog zeker 30 jaar de tijd om erover na te denken. Ik heb wel al drie kinderen. Wie weet hebben mijn kinderen ooit zelf interesse om in dit bedrijf aan de slag te gaan. Maar die vraag zal van hen moeten komen.”

9


Hoogmartens krijgt label ‘Ambassadeur Excellent Familiebedrijf’ Eind 2018 viel Hoogmartens in de prijzen. Het bedrijf mag zich gedurende twee jaar ‘Ambassadeur Excellent Familiebedrijf’ noemen. Het label werd toegekend door de werkgeversorganisatie VKW Limburg. Hoogmartens mag gedurende twee jaar het label uitdragen op al hun communicatiekanalen en -dragers. Het label wordt levenslang toegekend. Familiebedrijven die het label willen behalen worden op diverse vlakken beoordeeld, onder meer op de omgang met interne en externe stakeholders. Ook de familiale governance structuur wordt beoordeeld. Hoogmartens werd geselecteerd na een diepgaand onderzoek van een onafhankelijke, gespecialiseerde expertenjury met topnamen uit grote Vlaamse familiebedrijven, onder leiding van professor Wim Voordeckers van de UHasselt (Research Center for Entrepreneurship and Family Firms). “Na een financiële screening beoordeelden we de kandidatuur op alle elementen van het professionalisering­sproces van het familiebedrijf. Hoogmartens is niet alleen financieel gezond, maar slaagt er ook in om de familie en het bedrijf op een succesvolle manier aan elkaar te linken. Het bedrijf installeerde corporate en familiale governance mechanismen en investeerde in goede managementstructuren en een mensgericht beleid. Daarnaast ontwikkelde

10

het een strategische visie om het bedrijf naar een volgende groeifase te brengen. Tom Hoogmartens keek daarbij verder dan de landsgrenzen zonder de lokale markt uit het oog te verliezen. Het familiale karakter werd uitgespeeld als een competitief voordeel. In het traject dat werd afgelegd, vormt professionalisering de rode draad. Het is een mooi voorbeeld van een lerende organisatie waar ideeën met potentieel niet onderaan de prioriteitenlijst blijven hangen.”

“Hoogmartens is niet alleen financieel gezond, maar slaagt er ook in om de familie en het bedrijf op een succesvolle manier aan elkaar te linken” Overdracht Professor Wim Voordeckers is vooral onder de indruk van de overdacht van het familiebedrijf van de tweede naar de derde generatie. “Dat is niet vanzelfsprekend geweest. De derde generatie zat al in het bedrijf wanneer de externe financiële partner er nog inzat. Hij heeft na verloop van tijd die externe partij terug uitgekocht. Zo heeft hij ook de tijd gekregen om het


Organisatie

bedrijf over te nemen en zijn stempel erop te drukken. Tom is er vrij jong ingerold, maar er echt voor gegaan. Een familiebedrijf leiden op jonge leeftijd is toch wel een hele uitdaging. En hij heeft echt zijn ding daarin gevonden. Dat komt niet zo vaak voor. Als we kijken naar de cijfers zijn er niet zo veel familiebedrijven die op een succesvolle manier een generatie­ wissel doen. Vaak krijgen ze die finan­ cierings­overdracht van de tweede naar de derde generatie niet rond, waardoor de zaken vaak stoppen. En dat is jammer, want die leveraged buy-out biedt mogelijkheden. Een familiebedrijf kan maar een familiebedrijf blijven als de volgende generatie interesse toont om de zaken verder te zetten.”

Professor Wim Voordeckers vindt verder dat Hoogmartens erin slaagt om zeer innovatief te zijn, qua organisatie en processen. “Ik ben onder de indruk hoe ze op het vlak van procesinnovatie proberen te innoveren en hun organisatieproblemen aanpakken. Ze hebben ook geïnvesteerd in een verregaande professio­ nalisering van het managementteam. Zo kwam er ook een adviesraad met externe bestuurders en voorzitter. Ook hun internationale groei naar Nederland is bewonderenswaardig en alles behalve vanzelfsprekend. Dergelijke beslissingen komen het bedrijf op lange termijn zeker ten goede. De financiële cijfers van Hoogmartens zijn ook in orde. De bouwwereld blijft wel traditioneel. Op het vlak van productinnovatie heeft Hoogmartens echter niet het grote verschil gemaakt.” De professor vindt het HR-beleid van Hoogmartens wel zeer goed. “In hun beleid staat de hoge betrokkenheid van de werknemers centraal. Ze laten hun werknemers ook meer psychologisch eigenaarschap van het bedrijf en job ontwikkelen. Dat zorgt ervoor dat de werknemers een hoger commitment en een hoger engagement naar het bedrijf geven. Ze gaan zich sterker inzetten voor het bedrijf. Familiebedrijven slagen er makkelijker in hun werknemers aan boord te houden. Een familiebedrijf kan moeilijke periodes uitzweten zonder dat de korte termijnwinst voorop staat. Men denkt op lange termijn. Dat is een belangrijke troef. Bij een externe financiële partner tellen vooral de cijfers. Hoogmartens slaagt er ook in om een goede vertrouwensband op te bouwen met hun klanten en leveranciers. Daar wordt het familiale karakter mooi uitgespeeld. Zelfs met hun concurrenten is de band goed. Die noemen ze steevast hun concullega’s.” Tot slot vindt de professor dat de familiale governance bij Hoogmartens goed is opgebouwd. “De rol van de familie ten opzichte van het bedrijf is goed gedefinieerd. Het bedrijf zorgt ook voor een goede rolafbakening tussen familieleden. Het behouden van de cohesie staat voorop. Ook familieleden die geen aandeelhouder meer zijn worden goed op de hoogte gehouden.”

11


Paesen Trucks Peer NV Achterstraat 36 Paesen Trucks Peer NV 3990 Peer Achterstraat 36 63 33 11 T +32 (0)11 3990F Peer +32 (0)11 63 33 15 T +32 (0)11 63 33 11 F +32 (0)11 63 33 15

Paesen Trucks Zolder NV Dellestraat 29 Paesen Trucks Zolder NV 3550 Heusden-Zolder Dellestraat T +32 29 (0)13 53 03 60 3550F Heusden-Zolder +32 (0)13 53 03 69 T +32 (0)13 53 03 60 F +32 (0)13 53 03 69

Service & vertrouwen Service & vertrouwen

Paesen Trucks goo.indd 1

familybusiness

18-06-19 12:28

Uw bedrijf in familybusiness? Familiebedrijven vormen de hoeksteen van de economische samenleving. Het multimedia magazine familybusiness portretteert ondernemende families en schrijft over bedrijfsontwikkelingen, innovatie, groei en leiderschap. Iedere editie bevat inspirerende verhalen, praktijkcases, interviews en achtergrondartikelen over familiebedrijven in de praktijk. Informatie: Milco Sprink Bladmanager familybusiness T : +31 (0)71 70 70 174 E : redactie@goomedia.nl I : www.goomedia.nl

Goo 1-2 FB stopper.indd 1

15-01-19 15:54


Tevreden Tom Hoogmartens heeft er heel wat voor overgehad om deze prijs weg te kapen. “Om deze titel te halen hebben we een uitgebreid dossier moeten indienen. We moesten antwoorden op 11 vragen die opgesteld waren door onderzoekers van de Universiteit Hasselt. Veel thema’s kwamen aan bod, zoals het werken met een raad van advies, de overnameconstructie, onze familiale en corporate governance, de omgang met interne en externe stakeholders.” Voor Tom Hoogmartens is het een blijk van grote erkenning dat ze de titel van Ambassadeur Excellent Familiebedrijf kregen. “We hebben jarenlang aan onze weg gewerkt. Als we dan na jaren een bevestiging van een externe jury krijgen, dan betekent dat enorm veel. Het maakt ons trots te weten dat we een professioneel gerund familiebedrijf zijn. Dat betekent dat we het juiste parcours hebben afgelegd en de goede weg ingeslagen. Dat geeft ook intern veel voldoening. Deze titel geeft me zelfvertrouwen. Als er al eens een discussie is of zaken in twijfel worden getrokken, dan durf ik naar deze titel verwijzen. Dan durf ik zeggen dat we het niet allemaal zo slecht gedaan hebben. Anders waren we ook niet verkozen als excellent familiebedrijf. Het is een mooi visitekaartje, ook als we mensen gaan aanwerven.” Tom Hoogmartens geeft wel toe dat het elke dag een uitdaging is om dat familiaal karakter van zijn bedrijf te behouden. ”Naarmate we groter worden, wordt die uitdaging ook groter. Hoe groter het bedrijf, hoe minder ik iedereen zelf kan zien. Ik kan immers niet elke dag op alle fronten aanwezig zijn. Al probeer ik nog vaak mee de baan op te gaan om een nauwe band met de werknemers te onderhouden en te voelen wat er leeft.”

Familiebedrijf De hoofdzetel van Hoogmartens is gevestigd in Oudsbergen in de Belgische provincie Limburg. 80% van de ondernemingen in deze provincie zijn een familiebedrijf. “Ze vormen meer dan ooit de ruggengraat van onze economie”, zegt Koen Hendrix, directeur van het Expertisecentrum Familiebedrijven van werkgeversorganisatie

VKW Limburg, dat zich al ruim dertien jaar inzet om familiebedrijven te steunen bij hun verdere professionalisering, in samenwerking met het Research Center for Entrepreneurship and Family Firms (RCEF) van UHasselt.

“De rol van de familie ten opzichte van het bedrijf is goed gedefinieerd” “We zien dat familiebedrijven die het goed aanpakken en zich bewust zijn van hun familiale status eigenlijk veel beter presteren dan niet-familiebedrijven in dezelfde sector. We vinden de professionalisering van familiebedrijven zeer belangrijk. Dat is cruciaal voor hun continuïteit. Het zorgt ook voor een vlotte overdracht naar een volgende generatie. Zo worden de familiebedrijven duurzaam verankerd in de provincie Limburg. Daarop speelt ‘Ambassadeur Excellent Familiebedrijf’ in. Maar de lat ligt hoog. We zijn immers op zoek naar parels van familiebedrijven die de nationale toetssteen doorstaan. Met deze onderscheiding willen we de beste familiebedrijven lauweren en neerzetten als inspirerende rolmodellen voor andere familiebedrijven.”

13


Tevreden klanten Hoogmartens realiseerde de afgelopen jaren met succes heel wat mooie projecten bij hun klanten. We bekijken enkele interessante cases van naderbij, met name bij Farm Frites, Colruyt Groep, de stad Hasselt en de gemeente Leudal.

Bij het bedrijf Farm Frites in Sint-Truiden, een producent van frieten en aardappel­ producten, ontstond er een gat in de toegangsweg naar de fabriek. Tot overmaat van ramp had de vorige aannemer geen rekening gehouden met afwatering. Op het terrein van het bedrijf zorgde dat voor grote plassen. Farm Frites contacteerde Hoogmartens om de situatie op te lossen. “We ontwierpen een nieuwe toegangsweg met een goede afwatering via afhelling en goten én een optimaal rijcomfort voor de vrachtwagenchauffeurs”, zegt Tom Hoogmartens. “Het resultaat is een volledig vernieuwde toegangsweg, voorzien van fundering, asfaltering en riolering. Het is een oplossing op lange termijn, waarvan Farm Frites nog lang van zal kunnen genieten.” De grootste uitdaging zat volgens Hoogmartens in de snelheid van uitvoering. “Op één week tijd moesten de afbraakwerken tot en met de oplevering rond zijn. Het bedrijf wilde immers niet dat de hoofdtoegang te lang zou afgesloten zijn. En met reden. De site van Farm Frites draait namelijk de klok rond en dat zeven dagen op zeven. Daardoor moest de hinder

14

van de werken natuurlijk beperkt blijven. Al onze infraploegen werkten in tandem om die deadline te halen.”

“Al onze infraploegen werkten in tandem om die deadline te halen” Tevreden Bij Farm Frites wordt heel tevreden gereageerd op de werkzaamheden van Hoogmartens. “Hoogmartens maakte meteen een professionele indruk”, zegt Peter Claes, technical manager . “Dit bedrijf leverde prima kwaliteit binnen een strakke deadline. Al in de voorbereidingsfase hebben ze met ons meegedacht. Ze hebben een correcte inschatting van de werken gemaakt. Ze hebben vervolgens een team samengesteld op maat van het project. Hun projectleider was goed bereikbaar én volgde de verschillende ploegen goed op. Elk team dat hier passeerde, werd prima gebriefd. Bij Hoogmartens was iedereen mee. Dat vind ik een pijnpunt bij andere aannemers. Die sturen hun eigen mensen soms onvoorbereid naar ons bedrijf.”

Colruyt Group Hoogmartens werd ook betrokken bij de bouw van het nieuwe filiaal van de OKay-keten in het Luikse Waimes. Dat werd


opgetrokken op de locatie van een oud handelspand. Hoogmartens nam de buiteninrichting voor zijn rekening, in onderaanneming van bouwonderneming Jehoul. “We begonnen met de fundering en de aanleg van de toegangswegen naar het gebouw”, zegt Tom Hoogmartens. “Zo kon Jehoul zijn materialen en machines naar binnenbrengen. Daarna begonnen we aan de volgende fases, waarbij we regelmatig extra handen op de werf inschakelden om toch die finale deadline te halen. Snelheid was inderdaad allesbepalend in dit project. Op twaalf weken moesten we alles klaar krijgen. Van aankoop over goedkeuring van de technische fiches tot de uitvoering. Daarom dat de afwerking van het filiaal uitzonderlijk parallel moest gebeuren met de buiteninrichting. De zeer harde ondergrond vormde een extra uitdaging voor onze mannen en machines. Dat maakte de afbraakwerken extra lastig. En dan was er ook nog een laatste spelbreker, namelijk de vriestemperaturen. Daarvoor hebben we de planning geregeld moeten bijsturen.”

Tevreden Brecht Jehoul, zaakvoerder bij Jehoul, blikt erg tevreden op de samenwerking met Hoogmartens terug. “Ik ben onder de indruk dat ze in die beperkte tijd een hele parking hebben ingericht, gaande van riolering, asfalt en klinkers. Wat Hoogmartens hier heeft gedaan, was echt niet simpel. Daarom hebben we ook voor hen gekozen. Ze werken goed en snel. En ze zijn zeer flexibel. Ze hebben alle disciplines in eigen huis en beschikken over voldoende mankracht. En dat was nodig op deze werf. De werken zijn uitgevoerd in de wintermaanden, waardoor

er enkele dagen verloren gingen om het asfalt te leggen. Dan is het als hoofdaannemer geruststellend om te weten dat ze daar mee om kunnen gaan. Ook hun werfleider heeft dat goed gedaan. Het voordeel is dat we zo altijd één aanspreekpunt hadden. Daardoor verliep de communicatie een pak efficiënter. Alles ging sneller vooruit. Vaak wijzen onderaannemers geen werfleider aan voor dit type van werken.”

Albertkanaalstraat Heel wat openbare instellingen, zowel in België als Nederland, doen een beroep op de expertise van Hoogmartens. Zo werd de wegenbouwer betrokken bij een openbare aanbesteding van de Hasselt. Hoogmartens nam de bovenbouw van de werken voor hun rekening “In totaal vernieuwden we langs het Hasseltse kanaal 3500 meter rijweg”, zegt Tom Hoogmartens. “In het midden van het project legden we nog een rotonde aan, waar we nog het meest trots op zijn. We hebben die uitgevoerd in gewapend beton. Om voldoende stroefheid te halen hebben we het beton nog eens uitgewassen.” Volgens Hoogmartens kwam al hun expertise voor dit project samen. “We schakelden onze asfaltploegen in voor de onderlaag in asfalt. De glijbekisting hebben we ingezet voor de lijnvormige elementen. Voor de fietspaden hebben we hand gestort en uitgewassen beton gebruikt. Voor de rotonde zelf gebruikten we printbeton. Onze infraploegen verzorgden tot slot de plaatsing van de klinkers en het aansluiten van de waterafvoer.”

15


Riolering Voor de rioleringswerken werden de krachten gebundeld met Baldewijns, een bedrijf gespecialiseerd in grond- en afbraakwerken. “Voeg daar de nutsmaatschappijen nog aan toe, en het aspect planning wordt nog belangrijker”, zegt Tom Hoogmartens. “Drie agenda’s, drie verschillende belangen en één gemeenschappelijke deadline: daar moeten we elkaar vinden om alles goed af te stemmen. Een goede planning begint voor ons met de juiste aanpak. We namen het voorgestelde tijdschema onder de loep en optimaliseerden het. Dankzij onze eigen ploegen en machinepark blijven we altijd baas van onze eigen planning en kunnen we indien nodig een versnelling hoger schakelen. Dankzij de planning hebben we de scherpe deadlines gehaald en zo de hinder voor de buurtbewoners beperkt. We hebben natuurlijk ook voor voldoende communicatie gezorgd. Zo was het voor iedereen altijd duidelijk wat er te gebeuren stond. Hierdoor wist iedereen hoe en wanneer alles ging gebeuren.”

“Dankzij onze eigen ploegen en machinepark blijven we altijd baas van onze eigen planning en kunnen we indien nodig een versnelling hoger schakelen” Leudal Ondertussen kennen ook heel wat overheidsdiensten de weg naar Hoogmartens, zelfs tot in Nederland. De gemeente Leudal, een gemeente in Nederlands Limburg, deed een beroep op Hoogmartens voor klinkerwerken en de reconstructie van verschillende wegen. “Al van in de ontwerpfase dachten de mensen van Hoogmartens met ons mee”, vertelt John Janssen, projectleider in Leudal. “Ze denken eerst goed na en beginnen er niet domweg aan. Zo schoven ze bijvoorbeeld een alternatief systeem naar voren voor de waterinfiltratie. Dat deden ze aan dezelfde prijs, maar het was kwalitatief gewoon veel beter in hun job. Ook hun planning was duidelijk en goed opgesteld. Ik merk dat de medewerkers bij Hoogmartens enorm veel plezier in hub job hebben. Ze stralen dat ook op de werf uit. Dat doet de werken vooruit gaan, wat natuurlijk leuk is voor omwonenden.”

16


Bewezen oplossingen voor elke asfaltverharding Esha heeft ruim 90 jaar ervaring in de ontwikkeling, productie en verwerking van bitumen producten. Dat zie je terug in onze oplossingen voor aanleg en onderhoud van asfalt. Functioneel, innovatief en duurzaam. Altijd topkwaliteit en snel geleverd. Wij adviseren u graag over: • • • • • • •

Oppervlakbehandeling Kleeflagen SAMI systemen /Brugdeksystemen Asfaltmodificaties Verjongen en Sealen Reparatie- en onderhoudsproducten Leveren en aanbrengen asfaltwapening

www.eshainfrasolutions.nl

Autostuc Goo.indd 1

06-06-19 Esha10:14 Goo.indd 1

WIJ ZIJN EXPERTS IN VRACHTWAGENBANDEN

29-04-19 10:50

GEBROEDERS DE RYCKE LICHT HET ANKER VOOR EEN SLIMMERE MOBILITEIT MEER INFO OP WWW.DERYCKE.BE

EN BEWIJZEN DAT 7 DAGEN OP 7, 24U OP 24!

QTEAM.BE

Qteam Goo.indd 1

Part of BMI Group

St.Stevensweg 3, kaai 1109 9120 Kallo T 03 570 90 50 beton@derycke.be

WitteBeton Goo.indd 1 29-04-19 14:23 DR-Advertentie_A6.indd 1

Vesten 57-59 9120 Beveren T 03 750 99 20 info@derycke.be

25-06-19 12:29 16/01/18 09:14Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.