Doing Business with Joziasse

Page 1

Doing business with

Bouwbedrijf Joziasse Provinciaal bestuur koestert kernwaarden van Zeeland

60 jaar jong en nog steeds bij de tijd!

Praktijkgericht onderwijs verdient veel meer waardering


Logus Goo.indd 1

13-12-21 07:46

KOCHS brengt de toekomst in uw huis. 60 jaar Bouwbedrijf Joziasse! Als langdurige partner van Joziasse willen we ook graag van de gelegenheid gebruik maken om onszelf kort voor te stellen. Wij van KOCHS brengen de toekomst in uw huis met onze kozijnen en deuren. KOCHS produceert kozijnen en deuren in Duitsland. Klimaatbescherming, duurzaamheid en energie-efficiëntie zijn voor ons bijzonder belangrijk en zijn daarom terug te vinden in al onze producten. We zijn trots dat we al meer dan tien jaar met Joziasse samenwerken en kijken samen uit naar de toekomst!

Kochs GmbH Am Boscheler Berg 5 | 52134 Herzogenrath Tel. +49 (0) 2406 98 55-0 | info@kochs.de

Kochs Goo.indd 1

kochs.nl 24-01-22 14:13


Inleiding De bouwsector in Nederland is momenteel volop in beweging. Er is een groot tekort aan woningen en in verband met de klimaateisen dient de huidige woningvoorraad in ons land de komende jaren flink verduurzaamd te worden. Voeg daarbij het ontbreken van voldoende bouwvakkers, de flinke vertraging bij de levering van materiaal en enorme kostenstijging van bouwmaterialen en je begrijpt welke uitgagingen er zijn voor alle betrokken partijen. In deze uitgave van Doing Business With kijken we hoe men hier in de provincie Zeeland mee omgaat. De directie van Bouwbedrijf Joziasse uit Vlissingen neemt het voortouw. De gerenommeerde bouwonderneming viert dit jaar haar 60-jarig jubileum. Tevens laten we diverse andere insiders, die direct of indirect bij het bouwen en wonen in Zeeland betrokken zijn, aan het woord. Zoals u kunt lezen bouwt men met een gezonde dosis Zeeuwse nuchterheid en onverzettelijkheid met elkaar aan een mooie toekomst. De spreuk Luctor et Emergo (Ik worstel en kom boven) staat immers niet voor niets in het wapen van Zeeland.

Doing business with Doing business is een uitgave van Goo Media BV T 071 - 70 70 161 E redactie@goomedia.nl I www.goomedia.nl

Coördinatie Peter Molenaar

Productie Ellen van Vliet

Realisatie Paula Meijer

Vormgeving Rachelle de Boer

© Goo Media BV 2022 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: Bouwbedrijf Joziasse T 0118 417 873 I www.bouwbedrijfjoziasse.nl Blauwbroek Techniek • Bouwmensen Zuidwest • Covebo • De Koeijer Schilders • Intec Installatietechniek • Kochs GmbH • Leys Middelburg • Logus • Luijten-Vvz • Kraanverhuur Melis Middelburg • Pit-Beton Heipalenfabriek Kamperland • Pontmeyer • Raab Karcher • S.p.r. Coatings • Sturm en Dekker Saneringen • Techno West Verhuur • Thermecon E-Project • Timmerfabriek De Mol • Van Damme Asbestsanering • Van Doorn Dakspecialist • Vlissingse Transportbeton Onderneming bv • Transport- En Containerbedrijkf Wielemaker • Wilhelm

Doing business with

1


Inhoud

4 Bouwbedrijf Joziasse: 60 jaar jong en nog steeds bij de tijd!

9 Raab Karcher is een waardevolle bouwpartner

9 Blauwbroek Techniek levert gemotiveerde vaklieden

10 Provinciaal bestuur koestert kernwaarden van Zeeland

2

Doing business with


12

Voldoen aan klimaateisen vraagt veel van woningcorporaties

16

Praktijkgericht onderwijs verdient veel meer waardering

18

Communicatie is essentieel bij innovatief en duurzaam bouwen

23

Woningmarkt zou gebaat zijn bij versoepelde regelgeving

Doing business with

3


Roel Rommens (l) en Johan de Visser (r)

4

Doing business with


Bouwbedrijf Joziasse

60 jaar jong en nog steeds bij de tijd! Toen oprichter Jan Joziasse in 1962 als zelfstandig aannemer in Vlissingen begon, kon hij waarschijnlijk niet bevroeden dat zijn bedrijf zou uitgroeien tot wat het nu is. Met de huidige directieleden Johan de Visser en Roel Rommens kijken we aan de vooravond van het 60-jarig jubileum van Bouwbedrijf Joziasse naar het verleden, heden en de toekomst van hun onderneming.

Traditioneel Zeeuws bouwbedrijf In de jaren zestig, zeventig en tachtig bouwde Joziasse in Vlissingen en omstreken een goede naam op als traditioneel bouwbedrijf. Steeds meer particuliere en zakelijke klanten lieten hun woning of bedrijfspand door Bouwbedrijf Joziasse bouwen, verbouwen of renoveren. “In die periode begon ook de samenwerking met diverse woningcorporaties. Er werden veel huurwoningen en -huurappartementen gebouwd en er was ook continu behoefte aan bouwkundig onderhoud en service. Al die ontwikkelingen zorgden voor een gestage groei van het bouwbedrijf”, vertelt Johan de Visser. De inmiddels 68-jarige financieel directeur nam in 1995 het stokje van Jan Joziasse over. Van leerling-timmerman tot algemeen directeur Algemeen directeur Roel Rommens kwam in 2000 bij Bouwbedrijf Joziasse binnen. Hij zocht als leerlingtimmerman een werkgever waar hij zich verder op kon werken en die kans kreeg

hij. In 2009 werd Roel naast Johan de Visser mede-eigenaar van Bouwbedrijf Joziasse. “Het is hier geen familiebedrijf, maar zo voelt het vanaf dag 1 wel aan. We zitten in een groot en modern kantoor aan de Industrieweg in Vlissingen en we werken ondertussen met 115 vaste medewerkers met daaromheen nog eens zo’n 30 ZZP-ers waar we altijd op terug kunnen vallen. Ondanks de sterke groei die het bedrijf heeft doorgemaakt is de manier waarop wij met elkaar en met onze klanten omgaan volgens mij niet veel anders dan in de beginjaren. Wij koesteren het persoonlijk contact en geven iedereen graag de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Ik ben daar zelf wel een mooi voorbeeld van”, stelt Roel.

“Het komt nu meer dan ooit aan op innovatief en duurzaam bouwen” Overdracht van kennis en ervaring De nu 39-jarige Rommens heeft in de tijd dat hij bij Joziasse werkt naar eigen zeggen enorm veel geleerd. “Van timmerman tot werkvoorbereiding, van projectleiding tot planning en calculatie en uiteindelijk directievoering. Daarbij krijg ik veel steun van Johan. Hij draait hier al zolang mee en kent de bouwwereld in Zeeland op zijn duimpje. Wij vullen elkaar prima aan. Johan is de financiële man en ik richt me vooral op de organisatie en uitvoering. Samen geven wij sturing aan een heel mooi bedrijf en leggen we de basis voor de komende 60 jaar”, lacht Roel.

Doing business with

5


“Investeren in gemotiveerde medewerkers zorgt voor loyaliteit” Sterk en veerkrachtig Johan knikt bevestigend. Als oude rot in het vak weet hij als geen ander hoe belangrijk het is om als bouwbedrijf te blijven innoveren. “Wij hebben in 2009 natuurlijk de bankencrisis gehad, nu de coronapandemie en als klap op de vuurpijl moeten we nu vol gas inzetten op het realiseren van de klimaateisen. Als je dit zo op je in laat werken begrijp je hoeveel veerkracht dat van ondernemers vraagt. Wat ik noem heeft immers een enorme impact op de bouwsector gehad en wat de klimaatdoelstellingen betreft staan we nu eigenlijk nog maar aan het begin. Er komt enorm veel extra werk op ons af met nieuwe duurzame technologische ontwikkelingen. Dat vraagt om voldoende goedopgeleide en gemotiveerde vaklieden. Daarnaast hangen de lange levertijden van bepaalde bouwmaterialen en explosief gestegen materiaalkosten als een donkere wolk boven de bouwsector. Binnen ons bouwbedrijf weten we daar gelukkig prima mee om te gaan. De jarenlange ervaring, de goeder naam die wij hebben opgebouwd en het blijven investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers houdt ons scherp en maakt ons sterk.” Bedreigingen bieden kansen In zijn betoog noemt Johan een aantal punten die je als bedreiging voor de bouwsector zou kunnen opvatten. Er moeten de komende jaren enorm veel huizen en appartementen gebouwd en verduurzaamd worden. Maar hoe kom je aan voldoende vaklieden? Hoe houd je

De directieleden Johan de Visser en Roel Rommens geven hun medewerkers alle ruimte om zich door te ontwikkelen en op te klimmen binnen de organisatie. Bouwbedrijf Joziasse heeft zich met deze aanpak – ondanks alle uitdagingen die er binnen de bouwsector liggen – ontwikkelt tot een prima werkgever en solide partner voor bouwen, verbouwen en renoveren in Zeeland.

6

Doing business with

met de sterk stijgende materiaalkosten de bouwkosten in de hand? Is er met de haperende levering van bouwmaterialen nog wel een reële projectplanning te maken? Neem daarbij ook nog eens de tijdsdruk die door de hoge woningnood en voor het voldoen aan de klimaateisen, aan de bouwsector wordt opgelegd. Roel: “Zoals gezegd kijk ik in dit hele verhaal vooral naar de praktische uitvoering en organisatie. Voor wat betreft de personele bezetting hebben wij gelukkig geen klagen. Veel van onze medewerkers werken hier al jaren en zijn een stuk van ons bedrijf geworden. Daarnaast hebben wij een goede samenwerking met diverse scholen uit het mbo en hbo in Zeeland. Wij werken bijvoorbeeld veel samen met Bouwmensen uit Goes. Via hen krijgen wij vaak leerling timmermannen die tijdens hun opleiding bij ons de nodige praktijkervaring op kunnen doen en die met hun diploma op zak bij ons aan het werk kunnen blijven. Wij schenken ook veel aandacht aan het intern opleiden en aanbieden van opleidingsmogelijkheden en cursussen. Zo kun je mensen met ambitie naast een goed salaris nog veel meer bieden. Dat zorgt voor extra binding met het bedrijf. Buiten dat kunnen we dus altijd een beroep doen op een grote flexibele schil met ZZP-ers en we maken ook wel eens gebruik van uitzendkrachten die op detacheringsbasis voor bepaalde functies of projecten worden ingezet.” Transparante afspraken en zorgvuldige communicatie In financieel (bedrijfseconomisch) opzicht is het volgens Johan vooral zaak om extra scherp op de kosten te zitten. ‘Door de huidige ontwikkelingen zien wij ons bijvoorbeeld genoodzaakt om offertes en bouwovereenkomsten anders in te kleden. Door de snel stijgende materiaalkosten moet je je als aannemer wel indekken. Aan het eind van de rit kan een bouwproject zo maar een stuk duurder uitvallen. Kijk bijvoorbeeld naar de prijs van hout, die is in korte tijd verdrievoudigd. Daarnaast is er vanwege de coronapandemie een tekort aan bepaalde grondstoffen en aan containers om het materiaal te verschepen. Ook de handelsoorlog tussen economische grootmachten als Amerika en China en de stijgende aardgasprijs drukt zijn stempel op het calculeren in inplannen van de huidige en toekomstige bouwprojecten. Zonder de benodigde materialen kun je immers niet verder. Het is vooral zaak om hierover open en eerlijk te zijn tegenover opdrachtgevers en om vooraf hele duidelijke en transparante afspraken met elkaar vast te leggen. Die heldere communicatie voor, tijdens en na een bouwproject is enorm waardevol.” Korte lijnen, snel schakelen Bouwbedrijf Joziasse zoekt altijd naar passende oplossingen. Zo werkt het bedrijf als hoofdaannemer liefst met kleine homogene bouwteams. Met hoe minder partijen je te maken hebt des te korter en directer zijn volgens Roel de lijnen. “Je kunt daardoor veel beter het overzicht houden en al het werk dat moet gebeuren is een stuk eenvoudiger in te plannen dan dat je met talloze bedrijven op een bouwplaats bezig bent. Onder onze vaste bouwpartners bevinden zich bedrijven die breed inzetbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bouwmaterialenhandel die ook zelf het tegelzetten en de


“Met kleine bouwteams kun je veel sneller schakelen” montage van keukens en sanitair verzorgt. Of een installatiebureau dat zijn hand er niet voor omdraait om zelf de wanddoorvoeren voor kabels en leidingen te maken. Als het om kostenefficiënt en kwalitatief bouwen gaat is daar veel winst mee te halen. Dat scheelt niet alleen in de bouwkosten, maar ook in bouwtijd. Al het werk is binnen een klein bouwteam gewoon veel makkelijker in elkaar te passen.”

Het belang van innovatief bouwen Naast meer multidisciplinair werken op de bouwplaats is er volgens de directieleden ook op het gebied van geprefabriceerde bouwelementen nog een flinke slag te maken. “Wij zien de voordelen daarvan nu al heel sterk terug bij de renovatieprojecten die wij in opdracht van woningstichtingen uitvoeren. Bij het verduurzamen van oude huurwoningen wordt er als het ware een compleet nieuwe buitenschil aangebracht. Dat zijn goedgeïsoleerde prefab wandpanelen die kant- en klaar worden aangeleverd. Het is een kwestie van monteren. Dat betekent dat je voor de hele buitenafwerking veel minder weersafhankelijk bent en er op de bouwplaats minder vaklieden nodig zijn. Zo zijn er nog talloze voorbeelden van innovaties te noemen die bijdragen aan snel, solide en betaalbaar bouwen, verbouwen en renoveren. Bouwbedrijf Joziasse loopt daarin graag voorop”, aldus Roel Rommens en Johan de Visser.

Doing business with

7


Bel voor gratis advies

0111 - 439 400

Thermecon Isolatie,

lekker thuis met meer comfort en een aangenamer binnenklimaat

Als isolatie-partner feliciteren wij Bouwbedrijf Joziasse met haar 60 jarig bestaan. Thermecon voor Spouw- dak-, vloer- en buitengevelisolatie, isolatieherstel en vochtbestrijding

THERMECON ISOLATIE

info@thermecon.nl

www.thermecon.nl

Kw aliteit is een keuze!

Tel. 0111 43 94 00

Thermecon Goo.indd 1

15-11-21 14:26

www.wielemaker.nl Wielemaker Goo.indd 1

22-11-21 11:16

Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal en dank voor de reeds jarenlange samenwerking!

De Poort 77 - 4411 PB Rilland Van Vroonhovenlaan 53 - 5503 CN Veldhoven Postbus 38 - 4410 AA Rilland 0113-557788 info@vandoorndakspecialist.nl www.vandoorndakspecialist.nl Van Doorn Goo.indd 1

13-12-21 15:22


Raab Karcher is een waardevolle bouwpartner Professionals en particulieren die op zoek zijn naar bouwmateriaal, keukens of sanitair van hoge kwaliteit kunnen niet om Raab Karcher heen. “Wij leveren echt alles vanaf de fundering tot en met de dakpannen. Veel van onze opdrachtgevers zien ons meer als bouwpartner dan als leverancier. Dat is ook precies de rol die wij graag willen spelen voor onze klanten”, stelt Ronnie Louwerse, assistent vestigingsleider van Raab Karcher in Middelburg.

Veel meer dan een leverancier van bouwmaterialen Het enorm uitgebreide assortiment bouwmaterialen voor zowel de ruwbouw als afbouw is niet het enige waarin Raab Karcher zich onderscheidt. Naast leverancier van bouwmaterialen, wand- en vloertegels, keukens en sanitair denkt Raab Karcher ook graag mee over materiaalopties en geven zij deskundig advies bij het uitkiezen van een nieuwe keuken, sanitair en tegels. “Men komt bij ons in de showroom producten uitkiezen, maar onze sterke troef is dat wij ook eigen tegelzetters en montagespecialisten voor het plaatsen van keukens en sanitair in huis hebben.

Als je dat allemaal bij elkaar neemt begrijp je ook meteen waarom Raab Karcher door velen als waardevolle bouwpartner wordt gezien.” Meer informatie: www.raabkarcher.nl

Blauwbroek Techniek levert gemotiveerde vaklieden

Raab Karcher Goo.indd 1

23-02-22 10:42

Blauwbroek Techniek is een betrouwbare partner bij de inzet van ervaren en zelfstandig werkende, maar ook zeker jonge, talentvolle technici. Vanuit de vestiging in Middelburg maakt vestigingsmanager Jorn de Vos met zijn team veel ondernemers – die zitten te springen om gemotiveerde mensen die met hun handen kunnen werken – blij door detachering die regelmatig leidt tot een vast dienstverband. “Een mooi voorbeeld is Bouwbedrijf Joziasse in Vlissingen. Daar werken inmiddels heel wat mensen die daar ooit via onze bemiddeling op projectbasis zijn binnengekomen”, vertelt Jorn. Waardevolle partner voor werkgevers en werkzoekenden Via een zeer uitgebreid netwerk, waartoe ook diverse technische opleidingsinstanties en het UWV behoren, heeft het technisch detacheringsbureau uit Middelburg altijd geschikte kandidaten voor het invullen van tijdelijke functies of bepaalde projecten. “Denk aan timmerlieden, metselaars, tegelzetters, stukadoors, elektriciens en loodgieters, maar ook tekenaars, werkvoorbereiders en projectleiders. Bij Bouwbedrijf

Joziasse werken bijvoorbeeld een paar van onze mensen in het onderhoud voor woningstichtingen. Dat zijn allround vakmensen die ook nog eens klant- en servicegericht zijn. Dat opdrachtgevers regelmatig bij ons aankloppen om projectmatig (tijdelijk) ingehuurd personeel vast aan te nemen is feitelijk het grootste compliment dat je als detacheringsbureau kunt krijgen”, aldus Jorn. Ben je als werkgever of werknemer geïnteresseerd, kijk dan op: www.blauwbroek.nl

Jorn de Vos (m) met zijn team

Doing business with

9


Provinciaal bestuur koestert kernwaarden van Zeeland In een uitgave waarin bouwen, wonen, werken en leven in de mooie provincie Zeeland centraal staat, mag de stem vanuit het provinciaal bestuur natuurlijk niet ontbreken. Gedeputeerde Dick van der Velde laat zijn licht schijnen op wat er binnen de genoemde thema’s allemaal op stapel staat en welke rol het provinciebestuur daarin speelt. Verknocht aan Zeeland De 63-jarige Van der Velde is geboren in Den Haag. Toen hij op zijn 18e voor zijn werk als machinist bij de marine naar Goes verhuisde, werd hij op slag verliefd op de provincie Zeeland. “De ruimtelijke kwaliteit en Zeeuwse mentaliteit spreken mij bijzonder aan. Ik woon met mijn gezin nog steeds met heel veel plezier in Goes.” Op bestuurlijk niveau is de gedeputeerde namens de VVD onder meer verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening (inclusief wonen en bedrijven­ terreinen), grondzaken, milieuvergunningen en toerisme en recreatie. Een veelomvattende portefeuille met onderwerpen die direct of indirect in elkaar verweven zijn. “Ik maak me sterk voor een aantrekkelijk Zeeland om te wonen en recreëren, voor onze inwoners en toeristen. Waar we goed en duurzaam omgaan met de schaarse ruimte die we hebben. En niet te vergeten: een gezonde leefomgeving”, vertelt de gedeputeerde.

Foto: Mechteld Jansen

Zeeuwse Woonagenda als kompas Van der Velde benadrukt dat de rol van de provincie in veel opzichten beperkt en vooral controlerend is. “Qua beleid en uitvoering ligt de regie veel meer bij gemeenten. Onder de titel ‘Samen op weg naar een toekomstbestendige woningvoorraad’ hebben de 13 Zeeuwse gemeenten samen met de provincie de

Dick van der Velde

10 Doing business with

Zeeuwse Woonagenda opgesteld. Primair draait het om het aanhouden van één duidelijke lijn op het gebied van met name woningbouw, hergebruik van leegstaande panden en alles wat met een kwalitatieve, gezonde en veilige woonomgeving samenhangt. Zie het als een gemeenschappelijke routekaart voor beleidsmakers en partijen die uitvoering moeten geven aan de concrete uitwerking van alle mooie plannen die er liggen.” Accent op duurzame woonontwikkeling Als je om je heen kijkt dan zou je denken dat er in Zeeland volop ruimte is voor grootschalige nieuwbouw­ ontwikkeling. Maar dat ligt volgens de gedeputeerde toch echt wat genuanceerder. “De kernwaarden ‘rust en ruimte’ moeten we sowieso koesteren. Het zijn kenmerken waar de inwoners uit onze provincie trots op zijn en het zijn ook juist de onderscheidende kwaliteiten die bij toeristen en


recreanten uit binnen- en buitenland tot de verbeelding spreken. Het is veel meer het zoeken naar de juiste balans tussen voldoende kwalitatieve woonruimte, genoeg werkgelegenheid in de directe woonomgeving en dat geldt ook voor andere voorzieningen, zoals scholen, medische zorg, winkels, sportfaciliteiten en culturele mogelijkheden.”

“Zeeuwse Woonagenda is kompas bij duurzame huisvesting voor jong en oud” Gezonde dynamiek in dorpen en steden De sectoren toerisme, recreatie en horeca zijn belangrijke pijlers van de Zeeuwse economie, maar kampen net als andere sectoren met een tekort aan arbeidskrachten. Infrastructurele ontsluitingen, zoals de realisatie van de Westerscheldetunnel, stormvloedkering Neeltje Jans en de aanleg van het ont­ brekende stuk van de A4 tussen Rotterdam en Antwerpen, hebben de Zeeuwse economie een flinke boost gegeven. “Een goede bereikbaarheid en het prima vestigingsklimaat zorgt ervoor dat er steeds meer bedrijven naar Zeeland komen. Het zorgt voor een gezonde dynamiek in de Zeeuwse dorpen en steden. Als we het hebben over leefbaarheid in de kernen dan draait het immers om veel meer dan alleen een plek om te wonen.” Focus op hergebruik leegstaande panden Natuurlijk ziet men ook in het provincie­huis in

Middelburg dat de huizenmarkt flink onder druk staat. Een deel van de oplossing van het woningtekort ligt volgens de gedeputeerde in hergebruik van leegstaande panden. “Als je van een leegstaand kantoorpand bijvoorbeeld appartementen of woonstudio’s maakt, dan snijdt het mes aan meerdere kanten. Het pand knapt er van op, de straat of wijk knapt er van op, er is passende woonruimte voor een groep mensen en het zorgt ook weer voor extra bestaansrecht van lokale winkels en andere openbare voorzieningen. Dit soort zogenoemde inbreidingsplannen staan hoog op de Zeeuwse Woonagenda. Al weten we met elkaar uiteraard heel goed dat er ook extra woningen gebouwd moeten worden. Daar zijn in de diverse gemeenten ook de bestemmingsplannen op ingericht.” Met elkaar bouwen aan de toekomst van Zeeland Bij het lezen van de woonvisie in Zeeland valt het op dat de nadruk wordt gelegd op levensloopbestendige woningen en flexwonen. “Hiermee wordt ingespeeld op het creëren van woonruimte waar nu en ook in de toekomst het meest behoefte aan is. Hoe fijn is het om een huis of appartement te hebben waar je in principe je hele leven lang in kunt blijven wonen omdat alles gelijkvloers en onderhoudsvriendelijk is? Flexwonen is een ideale manier om passende woonruimte te creëren voor bijvoor­ beeld seizoenarbeiders die werkzaam zijn in de visserij of fruitteelt, buiten­ landse medewerkers van Zeeuwse bedrijven, arbeidsmigranten en studenten. Het gaat hier om flexibel (in) deelbare woningen en appartementen. Met dit soort creatieve oplossingen zullen we met elkaar moeten blijven bouwen aan de toekomst van Zeeland. Dat komt met de Zeeuwse mentaliteit van hard werken en nuchter nadenken vast en zeker dik in orde.”

De rol van het provinciaal bestuur mag volgens gedeputeerde Dick van der Velde zeker niet overschat worden. Op het gebied van woon- en bedrijfsontwikkeling ligt de sleutel veel meer bij de 13 Zeeuwse gemeenten. De in Goes woonachtige VVD-er speelt als portefeuillehouder vooral een contro­ lerende en adviserende rol ter borging van de ruimtelijke visie.

Doing business with 11


Voldoen aan klimaateisen vraagt veel van woningcorporaties Uiterlijk in 2050 moet onze samenleving volledig CO2-neutraal zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar bij woningcorporaties is men er al een aantal jaar druk mee bezig om de huidige huurwoningvoorraad flink te verduurzamen en om plannen te smeden voor de bouw van nieuwe woningen die aan alle klimaateisen en latente woonbehoeften voldoen. Jan Leo van Deemter, directeur-bestuurder van l’escaut Woonservice uit Vlissingen legt uit wat er bij deze transitie allemaal komt kijken.

Huurder staat altijd centraal L’escaut Woonservice bezit zo’n 6.000 huurwoningen. Het merendeel van deze huurhuizen en -appartementen staat in Vlissingen en Oost-Souburg. “In veel gevallen gaat het om woningen uit de jaren zestig, zeventig en eerder. Natuurlijk zijn die op zich altijd goed onderhouden, maar door de internationale klimaatafspraken die zijn vastgelegd kunnen wij, net als alle andere woningbezitters, niet volstaan met regulier onderhoud. Vaak staan we nu voor de keuze; gaan we oudere huurwoningen verduurzamen of is het kostentechnisch gezien beter om de oudste huurhuizen te slopen en volledig nieuw te bouwen. Dat zijn soms lastige afwegingen waarbij wij uiteraard altijd de stem van de huurder zwaar mee laten wegen. Hun woongenot, veiligheid en sociaal welzijn staan bij onze woningcorporatie altijd centraal”, stelt Jan Leo.

“Woningcorporaties moeten toekomstgericht denken en handelen” Tijdsdruk en financiering Op de vragen of men bij de woningcorporaties bij deze omvangrijke operatie gebukt gaat onder tijdsdruk en wie er uiteindelijk de rekening betaalt voor het klimaatneutraal maken van alle bestaande en nieuwe huurwoningen, heeft de 67-jarige bestuurder een helder antwoord. “Technisch gezien gaat het ons zeker lukken om deze enorme klus voor 2050 te klaren. Probleem hierbij is vooral het nijpend tekort aan vaklieden die al dat werk uit moeten voeren. Wij hebben gelukkig een aantal solide en uiterst creatieve

12 Doing business with

bouwpartners waar we altijd op kunnen rekenen, maar het personeelstekort kan ons de komende decennia echt nog wel in de weg staan bij het halen van de deadline. De financiële paragraaf van het hele klimaatdossier ziet er voor wat betreft de huurwoningmarkt minstens zo uitdagend uit. De overheid zal sowieso veel meer moeten doen richting zowel de woningcorporaties als richting de huurders. Ze kunnen het niet bij het schrappen van de verhuurdersheffing laten en de rekening voor de rest bij de woningcorporaties en de huurders neerleggen. Wij kunnen die forse kosten niet dragen en het is


Woningcorporaties in Zeeland staan volgens Jan Leo van Deemter, directeur-bestuurder van l’escaut Woonservice uit Vlissingen, de komende jaren voor twee belangrijke uitdagingen. De bestaande huurwoningen en appartementen moeten flink verduurzaamd worden en tevens dienen er voldoende nieuwe huurwoningen bij te komen om de wachttijd voor ingeschreven huurders binnen de perken te houden.

ook een utopie te denken dat de huurders een flinke verhoging van de huurkosten willen en kunnen accepteren. Huren wordt dan simpelweg onbetaalbaar, zeker voor de huurdersgroep met de kleinste beurs zou dat desastreus uit kunnen pakken. Wij zijn ons daarvan bewust en zijn daarom op zoek naar mogelijkheden om goede, duurzame en betaalbare

Jan Leo van Deemter

13


Al jarenlang een fijne en betrouwbare

Wil jij ook goed uit de verf komen?

samenwerking.

Bedrijfsweg 2B · Vlissingen · 0118 - 627 558 Goes · Dordrecht · Terneuzen · Gorinchem Capelle a/d IJssel · Barendrecht · Nieuwe-Tonge

VTO Beton Goo.indd 1

16-11-21 Luijten 10:43 vvz Goo.indd 1

22-12-21 10:24

We dragen graag ons steentje bij aan de mooie projecten van bouwbedrijf Joziasse! Zoals bij het isoleren van de kopwanden in de Goese Polder. Voor

BEPAAL(DE) ZEKERHEID

Na

Pit Beton Heipalenfabriek Kamperland

Voor een efficiënte fundering is ervaring en kennis nodig. Wij zijn dé partner in draagvermogen vanaf funderingsadvies tot heiwerk.

Sint Felixweg 2, 4493 PR Kamperland Voor een efficiënte fundering is ervaring Telefoon: 0113 37 15 53 info@pitbeton.nl en kennis nodig. Wij zijnE-mail: dé partner in . . draagvermogen vanaf funderingsadvies tot heiwerk. w

w

w

p

i

t

b

e

t

o

n

n

l

Pit Beton Heipalenfabriek Kamperland

BEPAAL(DE) ZEKERHEID Sint Felixweg 2 - 4493 PR Kamperland Telefoon: 0113 37 15 53 E-mail: info@pitbeton.nl

Pit Beton Heipalenfabriek Kamperland Sint Felixweg 2, 4493 PR Kamperland Telefoon: 0113 37 15 53 E-mail: info@pitbeton.nl

efficiënte fundering is ervaring s nodig. Wij zijn dé partner in mogen vanaf funderingsadvies k. w

Pit beton Goo.indd 1

w

w

.

p

i

t

b

e

t

o

n

.

n

l

Bedrijvenstraat 1 | 4543 NZ Zaamslag | T 0115-431692 | www.wilhelmbv.nl | info@wilhelmbv.nl

14-12-21 Wilhelm 15:38 Goo.indd 1

29-11-21 10:38


woningen te bouwen. Wij verwachten dat conceptueel bouwen daarbij kan helpen. Daarnaast zal de overheid flink over de brug moeten komen om haar klimaatambities waar te maken.” Toekomstgericht bouwen en renoveren Buiten het hele klimaatverhaal spelen er bij de woningcorporaties nog tal van zaken die nadrukkelijk de aandacht verdienen. Waar kopers op de overspannen huizenmarkt bijna niet aan een woning weten te komen, daar speelt dat probleem ook in het huursegment. Jan Leo: “Ik moet zeggen dat wij het met een gemiddelde wachttijd van circa 1 jaar in onze regio echt niet slecht doen. Zeker als je het vergelijkt met de Randstad waar wachttijden van meer dan 10 jaar gebruikelijk zijn. Toch is een wachttijd voor sommige mensen te lang. Denk daarbij aan ouders die uit elkaar gaan of een jong stel dat gezins­ uitbreiding verwacht en nog bij de ouders inwoont. Corporaties bouwen voor de lange termijn en houden daarbij rekening met de bevolkingsgroei. Toch zijn ook oplossingen voor de kortere termijn nodig zoals flexwoningen die een tijdelijke oplossingen kunnen bieden tot een structureel passende woning is gevonden.”

“Complexe maatschappelijke vraagstukken dienen we met elkaar op te lossen” Levensloopbestendig bouwen Binnen alle afwegingen die woningcorporaties, zoals L’escaut Woonservice, moeten maken blijft volgens Jan Leo één aspect onveranderd. “Wij zullen te allen tijde onze bedrijfseconomische belangen mee moeten laten wegen. In de praktijk betekent dat dat wij woningen bouwen en renoveren die minstens 50 jaar hun waarde moeten behouden. Daar geven wij concrete invulling aan door woningen levensloopbestendig te maken. In levensloopbestendige woningen en appartementen kunnen huurders feitelijk hun hele leven blijven wonen. Dit soort woonruimte is bovendien geschikt voor een hele brede doelgroep, dus ook voor alleenstaanden en ouderen die graag zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen.

Samen werken aan wonen voor de toekomst Om scheefgroei en leegstand van de toch al schaarse woonruimte zoveel mogelijk in te perken is inspelen op de daadwerkelijke behoefte en daar naar handelen vanuit bedrijfseconomisch verantwoorde gedachten volgens Jan Leo essentieel. “L’escaut werkt daarbij prima samen met zorgpartijen, de gemeente, aannemers en andere Zeeuwse woningcorporaties. Samen kun je immers meer bereiken dan alleen. De maatschappelijke vraagstukken zijn soms zo complex waardoor het nu meer dan ooit aankomt op creatief zijn en buiten je kaders denken en handelen.”

Doing business with 15


Praktijkgericht onderwijs verdient veel meer waardering Vrijwel dagelijks hoor en lees je berichten over het groot tekort aan personeel. Ook de bouwsector heeft daar mee te maken. Zeker nu er vanwege de woningnood en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad heel veel werk aan de winkel is, zorgt het personeelstekort voor problemen. Blijkbaar kiezen niet veel (althans niet genoeg) jongeren voor een bouwopleiding. De vraag is: hoe komt dat? Volgens Eric Boerhout, rector-bestuurder bij het Ostrea Lyceum in Goes, heeft dat met name te maken met het imago van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Ruimte bieden aan ontdekken en ontplooien De 62-jarige schoolbestuurder is al zijn leven lang werkzaam in het onderwijs. “Ik heb na mijn studie eerst 15 jaar voor de klas gestaan. Inmiddels heb ik er 25 jaar ervaring in bestuurlijke functies opzitten. Sinds ruim een jaar sta ik als rector-bestuurder aan het hoofd van het Ostrea Lyceum in Goes. Dit is een open Christelijke scholengemeenschap voor het vmbo, mavo, havo en vwo. Door de diversiteit aan opleidingen zie je dat ieder kind op zijn of haar niveau in kan stromen en door kan stromen.”

Eric Boerhout

16

Opstap voor praktisch ingestelde jongeren Op het Ostrea Lyceum volgen gemiddeld zo’n 350 kinderen vmbo-onderwijs. Het gaat hier om basisberoepsopleidingen, kaderberoepsopleidingen en de zogenoemde gemengde leerweg. Na de brugklas maken de leerlingen een keuze voor het vervolg van hun opleiding. In die fase gaan ze dus echt ontdekken welke


Om in de grote vraag naar praktisch ingestelde en technisch geschoolde mensen te kunnen voorzien moet er volgens school­ bestuurder Eric Boerhout veel meer aandacht aan praktijkgericht onderwijs worden besteed. Kinderen en hun ouders moeten het weer veel meer als een voorrecht gaan ervaren om via het vmbo de eerste stappen te zetten naar een mooie loopbaan in bijvoorbeeld de bouwsector.

vakrichting het meest aanspreekt. Daarbij volgen de leerlingen veel praktijklessen op school en stages bij bedrijven. “Met een vmbo-diploma op zak kiezen veel kinderen voor een werk-leertraject of ze stromen door naar een mbo-opleiding. Het vmbo is dus een ideale opstap voor jongeren die graag met hun handen willen werken en die niet alleen maar theoretisch onderwijs willen hebben.”

“Mensen die goed met hun handen kunnen werken worden steeds waardevoller” Imagoprobleem zit vmbo in de weg Als je dit zo leest zou je denken dat dit veel jongeren als muziek in de oren moet klinken. Toch ligt dat volgens de schoolbestuurder in de praktijk iets anders. “Het vmbo heeft gewoon niet zo’n beste naam. Door sommigen wordt het zelfs als iets minderwaardigs gezien. Waar ouders en kinderen zelf vol trots praten over bijvoorbeeld de

havo en het vwo, daar hoor je op feesten en partijen veel minder vaak enthousiaste verhalen over het vmbo. Natuurlijk is dat onterecht. Je ziet immers nu wel in de praktijk hoe waardevol gemotiveerde praktisch ingestelde mensen zijn om onze economie draaiende te kunnen houden. Je ziet nu dan ook zachtjesaan een kentering en soort van opwaardering van technische opleidingen. In de huidige conjunctuur zou het juist eervol moeten zijn als je via het vmbo klaargestoomd wordt voor een mooie loopbaan in bijvoorbeeld de bouwnijverheid, techniek, transport en logistiek. Maar de gevolgen van het imagoprobleem van het vmbo, dat we als samenleving jarenlang in stand hebben gehouden, zie je terug op de arbeidsmarkt. De overheid en het bedrijfsleven hebben dat ook gewoon te lang onderschat. Daar ontbreekt het in dit opzicht aan een duidelijke lange-termijn-visie. Aan onderwijs zit echter geen knop die je eenvoudig open kunt draaien als de vijver met technisch opgeleide mensen leeg is. Wat de afgelopen decennia is verwaarloosd en als minderwaardig werd beschouwd, heb je nu de nood hoog is niet zomaar 1-2-3 hersteld.” Tijd voor herijking in het voortgezet onderwijs Als je dit leest ontstaat een negatief beeld over de huidige staat en de toekomst van het praktijkgericht onderwijs. Toch ziet Eric Boerhout het niet zo somber in. Voor het nieuwe kabinet ligt er naar zijn mening een schone taak om het voortgezet onderwijs eens goed tegen het licht te houden. Tevens zou het met de regelzucht van de overheid wat hem betreft best een beetje minder kunnen. “Enerzijds is het gewoon goed om alle leerrichtingen en opleidingsprofielen periodiek te herijken. Neem bijvoorbeeld het vmbo. De technische ontwikkelingen staan niet stil. Denk aan de opmars van prefabricage en modulair bouwen, de energietransitie die voor veel innovaties in de installatietechniek zorgt en ga zo maar door. Er ontstaan hierdoor compleet nieuwe bedrijfstakken met functies waar we tot voorkort nog nooit van gehoord hadden. Het moderne onderwijs moet daar wel goed op aansluiten. Daarnaast ben ik persoonlijk een voorstander van het veel flexibeler maken van het eindexamen en de vakkenpakketten. Er is op die vlakken heel veel te winnen.” Structureel investeren in werkend leren Naast een andere mindset in de samenleving, meer respect en waardering voor het praktijkgericht onderwijs en meer flexibiliteit vanuit de overheid ziet de rector-bestuurder van het Ostrea Lyceum in Goes ook een taak voor ondernemers. “Het aanbieden van stageplekken, het bieden van perspectief op een vaste baan met doorgroeimogelijkheden, zou iets structureels moeten zijn. Pas dan ook zal je zien dat er automatisch veel meer animo voor het praktijkgericht onderwijs komt. Daar ben ik van overtuigd.”

Doing business with 17


Communicatie is essentieel bij innovatief en duurzaam bouwen De bouwsector staat de komende jaren voor interessante uitdagingen. Denk aan de inhaalslag die nodig is om de krapte op de woningmarkt weg te werken en aan de energietransitie van de bestaande woningvoorraad. Erik Damen, bedrijfsleider Bouw en Renovatie bij Bouwbedrijf Joziasse uit Vlissingen, heeft hier dagelijks mee te maken. Hij weet als geen ander waar het bij innovatief, duurzaam en toekomstgericht bouwen en renoveren allemaal om draait. “Veel valt of staat bij een goede communicatie met alle betrokkenen.” Korte lijnen Bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten werkt hoofdaannemer bouwbedrijf Joziasse liefst met een zo klein en homogeen mogelijk bouwteam. Daar zijn volgens Erik meerdere redenen voor. “Door te werken met een beperkt aantal vaste bouwpartners zijn de lijnen automatisch kort, kun je sneller schakelen en dicht op de planning en uitvoering zitten. Zo werken wij bijvoorbeeld graag met een installateur die zelf ook de wanddoorvoeren kan maken of met een leverancier van wand- en vloertegels, keukens en sanitair die

18 Doing business with

zelf ook de montage kan verzorgen. Het zorgt ook voor rust, regelmaat en meer efficiëntie op de bouwplaats.” Veel aandacht voor informatievoorziening Zoals men bij Bouwbedrijf Joziasse de korte en directe communicatielijnen binnen het bouwteam koestert, zo is dat ook het geval bij de communicatie met


Innovatief bouwen gaat verder dan alleen nieuwe techno­ logische ontwikkelingen toepassen. De manier waarop bouwbedrijf Joziasse de communicatie met alle betrokkenen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten vormgeeft is daar een mooi voorbeeld van.

externe partijen. Erik noemt als voorbeeld het energietransitieproject Goese Polder. “In die wijk hebben wij recent 194 huurwoningen volledig gerenoveerd en verduurzaamd naar een NOM-ready woning. Zo’n project heeft veel impact op het dagelijks leven en het woongenot van de bewoners. Zeker nu veel mensen vanwege de coronapandemie vaak thuis werken en kinderen niet naar school kunnen. Om zo’n transformatie soepel te laten verlopen moet je de bewoners er van begin af aan bij betrekken. Wij formeren bijvoorbeeld een klankbordgroep, organiseren informatiebijeenkomsten, brengen een magazine met informatie voor alle betrokkenen uit en stellen een routekaart op waarop iedereen kan zien wat wij allemaal gaan doen, waarom we dat doen, hoe we dat gaan doen en wanneer dit werk gepland staat. Het is immers wel zo fijn om vooraf te weten wanneer je woonkamer of slaapkamer leeg moet zijn in verband met onze werkzaamheden. Bij het project de Goese Polder hebben we de routekaart in de vorm van een ganzenbordspel uitgevoerd. Dit met een knipoog naar de ganzestad Goes.”

“Huizen in bewoonde staat renoveren is in tal van opzichten extra uitdagend” Prefabricage voor snel en kwalitatief bouwen Zorgvuldige communicatie loopt dus als een rode draad door alles wat Bouwbedrijf Joziasse doet. Bij het verduurzamen van oudere woningen komt bouwtechnisch en organisatorisch Erik Damen

Doing business with 19


VERKOOP VERKOOP VERHUUR VERHUUR ONDERHOUD ONDERHOUD Weihoek 6 || 4416 PX Kruiningen Weihoek Weihoek 6 6 | 4416 4416 PX PX Kruiningen Kruiningen 0113 312 186 0113 312 0113 312 186 186 verkoop@technowestservices.nl verkoop@technowestservices.nl verkoop@technowestservices.nl

www.technowestservices.nl www.technowestservices.nl www.technowestservices.nl Sturm en dekker Goo.indd 1

22-11-21 Techno 12:01 west Goo.indd 1

16-11-21 13:50

Leren, werken én verdienen tegelijk!

Onze expertises Elektrotechniek Elektrotechniek, Zonne-energie, Laadsystemen

LEERLINGEN

Sanitairtechniek Sanitair, Gas- en waterleiding, Riolering, Legionellapreventie

GEZOCHT!

Klimaattechniek Koeling, Verwarming, Ventilatie, Meet- en regeltechniek

WIJ LEIDEN JONGEREN OP VOOR EEN TOEKOMST IN DE BOUW!

Service en Beheer Onderhoud, inspectie en (afstands)beheer, All-in servicedesk (24/7), Lekdetectie

Techneuten gezocht! Bekijk onze vacatures op werkenbijintec.nl

InTec Installatietechniek Kloosterweg 16 4421 PV Kapelle 0113 - 783 000 info@intec-kapelle.nl intec-kapelle.nl

www.bouwmensenzuidwest.nl | 0164-213 555 Naamloos-4 1

Intec Goo.indd 1 15-11-21 14:15

06-12-21 08:45


gezien heel wat kijken. Erik: “Wij proberen de overlast voor iedere bewoner tot een minimum te beperken. Om een zo kort mogelijke doorlooptijd te hebben en het risico op vertraging vanwege slecht weer te minimaliseren werken wij steeds meer met prefab bouwelementen. Dat zorgt voor een kortere bouwtijd en omdat de prefab onderdelen onder ideale omstandigheden in een werkplaats vervaardigd zijn is ook de kwaliteit altijd gewaarborgd. Bij innovatief en duurzaam bouwen draait het juist om dit soort op het oog zo voor de hand liggende oplossingen. Je moet er niet teveel over praten, maar het gewoon in de praktijk toepassen.”

“Met goede communicatie kun je veel problemen voor zijn of snel de kop indrukken” Waterstof of andere nieuwe energiebronnen Eind 2021 had men bij Bouwbedrijf Joziasse voor diverse woningcorporaties in Zeeland al zo’n 650 huurwoningen duurzaam gerenoveerd. De meeste

woningen die onderhanden werden genomen gingen van energielabel C, D of E naar A of zelfs naar A+++. “Je kunt wel nagaan wat dat doet met het wooncomfort en de energiekosten voor de bewoners. Bij de realisatie van zogenoemde nul-op-de-meter woningen laten wij overigens vaak de oude gasmeter en het leidingwerk zitten. Nu werkt alles in verduurzaamde woningen elektrisch en wordt een groot deel van de benodigde energie opgewekt door de zonnepanelen die op het dak zijn geplaatst. Achter de schermen wordt echter ook al hard gewerkt aan installaties die werken op waterstof. Het zou dus zomaar kunnen dat de oude gasinstallaties daar in de toekomst voor gebruikt kunnen worden.” Eigen bedrijfspand als het goede voorbeeld Door de harde klimaateisen wordt er op het gebied van innovatie heel veel van de bouwsector gevraagd. Om te onderstrepen dat Bouwbedrijf Joziasse daarin graag het goede voorbeeld geeft vertelt Erik over de omvangrijke verbouwing van het bedrijfspand die twee jaar geleden heeft plaatsgevonden. Het hele pand is destijds voorzien van extra wand- en dakisolatie, het hele dak ligt vol met zonnepanelen en een warmte terugwin installatie (WTW) zorgt voor de energiezuinige temperatuurregeling en ventilatie in het hele pand. Daarnaast zijn we stap voor stap al onze bedrijfswagens aan het vervangen door elektrische auto’s. Op ons parkeerterrein staan diverse laadpalen en daar mogen buiten werktijd ook omwonenden gebruik van maken om hun elektrische auto op te laden. Dit is een mooi voorbeeld van hoe wij graag middenin de samenleving staan en onze verantwoordelijkheid nemen.”

DE VERFSPECIALIST VOOR ZUID-WEST NEDERLAND Paint en nonpaint leverancier van o.a.: Veveo, Relius, Anker-stuy, Sika, Keim, Jotun, Rust-Oleum, Mathijs, Ekotex, Repair Care, Boonstoppel verf en Renovaid.

Voor adressen en meer informatie ga je naar www.sprcoatings.nl

Schiedam

Berkel en Rodenrijs R’dam - Ommoord Capelle ad IJssel Barendrecht Zwijndrecht

Spijkenisse

Zierikzee Middelburg

Breda Roosendaal

Doing business with 21


BETER BOUWEN

BETER BOUWEN MET

PontMeyer Middelburg Fagotweg 4a 4337 RC Middelburg

MET PONTMEYER T 0118 624 442 E middelburg@pontmeyer.nl www.pontmeyer.nl

PontMeijer Goo.indd 1

16-11-21 13:56

www.roegiersglas.nl | 0113 - 577221

www.dekoeijerschilders.nl | 0113 - 577220

De Koeijer Goo.indd 1

16-11-21 15:39

VOOR DUURZAME HOUTEN KOZIJNEN Schouwersweg 104 • 4451 HT Heinkenszand • www.demol.nl De Mol Goo.indd 1

22-11-21 14:15

Schouwersweg 3a ❙ 4451 HS Heinkenszand ❙ Tel. 0113-563542

E-mail: info@vandammeasbest.nl ❙ www.vandammeasbest.nl Van Damme (1) Goo.indd 1

23-11-21 09:27


Woningmarkt zou gebaat zijn bij versoepelde regelgeving Alles en iedereen valt over elkaar heen tijdens de discussie over de oververhitte woningmarkt. Hendrik van Hoeve heeft er als voorzitter van de Zeeuwse afdeling van makelaarsvereniging NVM dagelijks mee te maken. Te vaak blijft het naar de mening van de 59-jarige makelaar uit Terneuzen bij het benoemen van de problemen en blijven oplossingen uit. “De sleutel ligt bij de overheid en dan met name bij de overvloed aan wetten en regels die een duurzame oplossing in de weg staan.” Te lang uitgegaan van krimp Hendrik zit al ruim 25 jaar in de makelaardij. Hij weet nog goed dat er door beleidsmakers in de jaren zestig en zeventig van uit werd gegaan dat het aantal inwoners in de provincie Zeeland geleidelijk aan zou afnemen. “Bij de prognoses verkeek men zich echter op de positieve impact van de infra­ structurele ontsluiting van Zeeland. Denk bijvoorbeeld aan de Westerscheldetunnel, de stormvloed­ kering Neeltje Jans en het doortrekken van de snelweg A4. Al deze ontwikkelingen zorgden voor een nieuwe dynamiek in onze provincie. Steeds meer bedrijven kozen voor een vestiging in Zeeland en ook de sectoren toerisme en recreatie kregen hierdoor een enorme boost. De sterke toename van de werkgelegenheid en aantrekkingskracht van het rustige en ruimtelijke Zeeland op mensen uit de overvolle Randstad is naar mijn mening te lang onderschat. Mede daardoor lopen we nu qua woonruimte achter de feiten aan. Beleidsmatige bijsturing is te laat ingezet en dat dient nu zo snel mogelijk te worden rechtgetrokken”, stelt Hendrik.

leggen. Er liggen in Zeeuwse steden en dorpen bijvoorbeeld talloze mogelijkheden voor herbestemming van leegstaande panden. Geef initiatiefnemers alle medewerking om op dit soort locaties passende en betaalbare woonruimte te creëren. Soepel (meer pragmatisch) omgaan met wet- en regelgeving en versnelde procedures voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en financiering zijn essentieel om een inhaalslag te kunnen maken. Je hoeft woningzoekenden echt niet meer te wijzen op de voordelen van duurzaam en levensloopbestendig bouwen of verbouwen. Dat belerende en betuttelende werkt allen maar vertragend en het frustreert goede plannen om extra woningen te bouwen en de bestaande woonruimte in Zeeland nog beter te benutten. Kijk nu eens wat het doet als je alle regels vanuit de overheid tijdelijk versoepelt. De succesvolle invoering van vergunningsvrij bouwen zou daarbij een inspirerend voorbeeld moeten zijn.”

“Hergebruik van leegstaande panden en flexbouwen biedt volop kansen” Vergunningsvrij bouwen als voorbeeld De in Biervliet (Zeeuws-Vlaanderen) woonachtige makelaar en taxateur ziet als één van de oplossingen het tijdelijk versoepelen van allerlei wetten en regels die de woningmarkt in de weg zitten. “Je moet eens kijken wat voor gunstige werking er is uitgegaan van het vergunningsvrij bouwen. De overheid vindt het blijkbaar lastig om veel meer de verantwoording bij de burgers zelf te

Hendrik van Hoeve

Doing business with 23


Zorg dat doorstroming op gang komt Natuurlijk ziet Hendrik ook andere oorzaken voor het tekort aan woonruimte. “De doorstroming op de woningmarkt stagneert. Dat houdt in dat ouderen waarvan de kinderen al lang de deur uit zijn in hun gezins­ woning blijven zitten, terwijl talloze jonge gezinnen juist zitten te springen om een groter huis. Ik merk dat sommige mensen er op emotionele gronden moeite mee hebben om het huis waar ze een groot deel van hun leven gewoond hebben te verlaten. Die stap willen zij alleen maken als er een goed alternatief beschikbaar is. Vandaar dat er zoveel behoefte is aan levensloopbestendige (grondgebonden) woningen. Kleiner,

De regelzucht van de overheid zit de bouwsector en daarmee de woningmarkt flink in de weg, stelt de Zeeuwse makelaar en NVM-afdelingsvoorzitter Hendrik van Hoeve. Het frustreert en vertraagt allerlei mooie plannen voor hergebruik van leegstaande panden, flexwonen en nieuwbouw­ontwikkeling. Met een al dan niet tijdelijke versoepeling van allerlei regels en wetten en het sneller afgeven van vergunningen is volgens Van Hoeve veel (tijd)winst te halen.

24 Doing business with

comfortabel wonen met weinig onderhoud en lage vaste woonlasten. Bij gebrek aan een goed alternatief in een gezellige sociale woonomgeving, blijft iedereen lekker zitten waar hij zit en dat is niet meer dan logisch.” Nu vaart maken met inhaalslag Als er daadwerkelijk een inhaalslag gemaakt wordt door het bouwen van extra woningen in het courante segment en herbestemming van leegstaande panden of braakliggende kavels in Zeeuwse dorpen en steden, zal dat volgens Hendrik van Hoeve gaandeweg voor meer rust op de woningmarkt zorgen. “Schaarste zorgt voor prijsverhoging. Dat geldt voor alles, dus ook voor huizen en appartementen. De koper is daarbij overigens de enige die uiteindelijk bepaalt wat hij of zij voor een bepaalde woning wil betalen. Soms hoor je geluiden over oneerlijke concurrentie van bijvoorbeeld mensen uit de Randstad, Belgen en Duitsers. Voor hen zijn de woningen hier relatief goedkoop. Zeker in de Zeeuwse kustgemeenten en op Zeeuws-Vlaanderen speelt dat momenteel. Eigen inwoners voorrang geven is feitelijk strijdig met de grondwet. Er zijn naar mijn mening wel andere knoppen waaraan gedraaid kan worden. Denk aan speciale subsidieregelingen, bepaalde belastingvoordelen en het verstrekken van een gemeentelijk krediet bovenop de hypotheek voor lokale woningzoekenden. En uiteraard het ontmoedigen van woningaankoop door investeerders en voor puur recreatieve doeleinden. Zo voorkom je dat hele straten en wijken een groot deel van het jaar onbewoond zijn en de levendigheid uit een dorp verdwijnt. Kortom, er liggen kansen en uitdagingen genoeg maar het is wel de hoogste tijd om nu die inhaalslag te maken.”


Uw bouwpartner voor ieder project

Gefeliciteerd!

MIDDELBURG Laan der VN 1g T 088 7651 140 E verkoop.middelburg@leys.nl

Wij willen Joziasse feliciteren met hun 60-jarige bestaan. Een ‘diamanten’ jubileum waar iedereen die Bouwbedrijf Joziasse een warm hart toedraagt enorm trots op mag zijn. Vanuit Covebo streven wij ernaar een betrouwbare partner te zijn en blijven.

TERNEUZEN Patentweg 4 T 088 7651 060 E verkoop.terneuzen@leys.nl

Openingstijden: ma t/m do 7.30 - 17.00 uur; vrij 7.30 - 16.00 uur. Terneuzen op zaterdag gesloten. MIddelburg op zaterdag geopend van 8.30 - 12.00 uur.

www.leys.nl

Leys Goo.indd 1

Eind 2018 opende Covebo de vestiging in Goes. Het uiteindelijke doel: bedrijven ondersteunen bij het invullen van het (flexibele) personeelsbestand. In 2019 volgde een eerste samenwerking tussen Bouwbedrijf Joziasse en Covebo. Nu grofweg 2,5 jaar later is dit uitgegroeid tot een duurzame samenwerking tussen beide partijen.

22-11-21 11:10 Kraanverhuur Melis Middelburg BV Ampèreweg 39, 4338 PT Middelburg 0118-650688 | info@meliskraanverhuur.nl meliskraanverhuur.nl

DE ZEEUWSE SPECIALIST VOOR AL UW HIJSWERKEN

Op de website van Joziasse staat: “Bouwbedrijf Joziasse is een allround bouwbedrijf dat kwaliteit en flexibiliteit combineert met veelzijdigheid.” Vanuit Covebo kunnen wij dit beamen. Binnen onze samenwerking is er altijd sprake van open communicatie die uiteindelijk resulteren in een kwalitatieve dienstverlening.

T +31 113244390 - Albert Plesmanweg 1F - 4462 GC Goes

Covebo Goo.indd 1

Telescoopkranen | Mobiele torenkranen | Verreikers | Transport | Autolaadkranen

13-12-21 09:19Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.