__MAIN_TEXT__

Page 1

GOODSPORT FOUNDATION ÅRSRAPPORT AVSER VERKSAMHETSÅRET 2018 -INTEGRATION GENOM IDROTT.


inledning ordförande

INNEHÅLL

I den text som jag skrev för ett år sedan konstaterade jag att ”2017 var ett år med enorma prövningar för samhället”. Tyvärr är det en formulering som lika gärna kunde användas för att beskriva 2018. Vi upplever en alltmer polariserad debatt om vårt samhälles svåraste frågor, och också en polarisering som tyvärr gäller både i Sverige och globalt.

Sid 2 Sid 3 Sid 4-5 Sid 6-7 Sid 8-9 Sid 10-11 Sid 12-13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17

På den internationella arenan är det ett allt högre tonläge, och mindre nyanser, i debatter och samtal både i USA mellan republikaner och demokrater, mellan USA och Kina, i Storbritannien mellan Brexit-anhängare och de som förespråkar att landet ska vara kvar i EU. I Sverige har tonläget varit historiskt högt inte minst i processen att bilda regering, för att ta ett exempel. Vad har detta med Goodsport att göra, kan man undra. Jo, min uppfattning är att denna utveckling skapar en uppgivenhet hos både makthavare och medborgare. En uppgivenhet inför de frågor som Goodsport adresserar; att underlätta integration i samhället för ungdomar med olika bakgrunder, såväl socioekonomiska som etniska bakgrunder. Vad kan Goodsport då göra för att lösa, eller åtminstone bidra med att lösa, de frågeställningar som jag inledde den här texten med att beskriva? Det enkla svaret är att vi gör allt vi kan varje dag. Många små steg gör stor skillnad i slutändan. Vi har idag nattfotboll i 11 städer som sysselsätter drygt 4000 ungdomar varje helg. Vi har också genom vårt projekt Skolträffen medverkat till att 4207 ungdomar från olika områden träffat varandra och förhoppningsvis konstaterat att vi människor har fler likheter än olikheter oavsett var vi bor eller kommer ifrån.

Vi har som målsättning att vara motkraften mot passivitet och uppgivenhet i dessa frågor. Vår ambition är att vara en aktiv kraft i samhället med ambitionen att dels aktivt bidra till en ökad integration i samhället, men också en aktör som inspirerar och uppmuntrar andra att ta små steg i taget för att förändra och förbättra samhället. Därför blev jag så glad när Goodsport på Idrottsgalan i Globen fick ta emot utmärkelsen Årets Peppare. Det är ett erkännande och en uppmuntran för det jobb som Patrik, Hannah, Alexander, Andreas, Jan, Monica, Lena, Annika och Marie gör varje dag. Att bli utnämnd till Årets Peppare är för oss ett erkännande att vi är på rätt väg med det vi gör. Tommy Jacobson Ordförande Stiftelsen Goodsport

Inledning ordförande Goodsport Innehållsförteckning Om Goodsport/Nätverket Socioekonomi Redovisning Nattfotboll Redovisning Skolträffen Redovisning Mentorprogram Samarbetspartners Affärsnytta/CSR Kontakt Tack till våra samarbetsparters


OM GOODSPORT Goodsport är en icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom idrott för unga. Vi är nyskapande och lösningsorienterade och agerar förebilder genom att använda våra personliga erfarenheter och visa sårbarhet och ödmjukhet. Vi gör skillnad för unga. Våra aktiviteter drivs tillsammans med ett brett nätverk av representanter från näringsliv, offentlig och ideell sektor som delar vårt uppdrag. Goodsport är partipolitiskt obundna. VAD VI GÖR Goodsport driver sportsliga samhällsprojekt som syftar till att skapa gemenskap, framtidstro och unga som känner sig delaktiga i samhället. Vi skapar viktiga mötesplatser mellan unga som annars inte skulle mötas och kämpar för att motverka segregation, fördomar och utanförskap. Vi stärker unga i deras personliga utveckling genom att bygga självkänsla, ansvarstagande och beredskap inför arbetslivet. Vi ger alla en chans och ställer krav för att vi bryr oss. VÅR MÅLGRUPP Goodsports målgrupper är unga i åldern 10-25 år samt aktörer inom näringsliv, offentlig och ideell sektor som vill verka för integration genom idrott. VÅRA EFFEKTER Genom vår verksamhet bidrar vi till en ökad gemenskap och ett minskat utanförskap för unga. Vi bidrar till ett ökat idrottande och till att unga känner sig som en del av ett sammanhang”. Detta bidrar till tryggare individer och tryggare bostadsområden. Vår verksamhet skapar möten som annars inte hade hänt och bygger kontaktnät som väver samman människor och minskar avstånd till samhälle och yrkesliv.

NATTFOTBOLL I:

NATIONELL SPRIDNING

Sandviken Aktör: Sandvikens IF/Framsteget Nattfotboll - Björksätra och Centrum Malmö Aktör LB07 Nattfotboll Oxie-Lindängen Linköping Aktör: Linköpingsandan Nattfotboll Skäggetorp Norrköping Aktör Assyrsika IF/Norrköping tillsammans Nattfotboll - Hageby och Marielund Stockholm Aktör: IF BP Nattfotboll Grimsta IP Växjö Aktör: Östers IF/Öster i samhället Nattfotboll i Tipshallen Helsingborg Aktör: Helsingborgs kommun Nattfotboll Zonen i Teknikhallen Örebro Aktör: Örebroandan Nattfotboll: Sveaparken, Vivalla, Brickebacken, Oxhagen, Markbacken–Tegelbruket. Gotland Aktör: Visby BOIS Nattfotboll i Södervärnshallen Örnsköldsvik Aktör: Örnsköldsviks kommun. Nattfotboll i Sörliden Karlstad Aktör: Karlstad BK. Nattfotboll i Våxnäs

SKOLTRÄFFEN I: (Under 2018, 34 totalt) Stockholm 9 skolträffar Aktörer: Goodsport och IF BP Göteborg 5 skolträffar Aktörer: Goodsport och Utby IK Falun 3 skolträffar Aktörer: Goodsport och Falu IK Borlänge 2 skolträffar Aktörer: Goodsport och Falu IK Gotland 5 skolträffar Aktörer: Goodsport och Visby BOIS Landskrona 4 skolträffar Aktörer: Goodsport Malmö 2 skolträffar Aktörer: Goodsport och MAI Helsingborg 1 skolträff Aktörer: Goodsport och Helsingborgs kommun Övertorneå 3 skolträffar Aktörer: Goodsport och Övertorneå kommun

GOODSPORTS NÄTVERK Goodsport i tre steg:

Vår vision är att sprida samhällsnyttiga projekt runt om i Sverige genom idrottsföreningar, kommuner och näringslivet. Stiftelsen har tre verksamhetsområden:

ProjektÄGARE

Vi utvecklar och driver egna projekt som syftar till att främja integration genom idrott för unga.

Start-upp-projekt

Vi hjälper aktörer som vill verka för integration genom idrott för unga att starta upp verksamhet lokalt. Vi tillhandahåller struktur, mallar och utbildningar. Efter uppstart driver aktören vidare verksamheten på egen hand alternativ väljer att ingå som en del i Goodsports nätverk.

Goodsports Nätverk

För de som ingår i vårt nätverk står vi för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i samarbete med de lokala aktörerna. Nätverket består av våra lokala samarbetspartners. Dessa utgörs av föreningar, kommuner eller näringslivs som delar vårt uppdrag.


SOCIOEKONOMI

157 MKR i samhällsbesparingar 2018

Syftet med den socioekonomiska rapporten är att mäta värdet av Goodsports samhällsstödjande verksamhet i ekonomiska termer. Att göra den typen av socioekonomiska beräkningar kräver expertis och vi har därför valt att vända oss till expertnätverket Nordic Evolution Group (Nordeg) och IEC som sedan många år arbetar med just den typen av utvärderingar. Ansvarig utredare för Goodsports socioekonomiska uträkningar är forskaren Björn-Anders Larsson.

För att få ett kostnadsperspektiv kalkylerar Nordeg för ett år (12 månader) för att skapa jämförelsevärden. Kalkylen beräknas på att varje aktiv deltagare förbättrar sin hälsa med 5000kr/år. 1% av deltagarna väljer att gå från grovt kriminell till ostraffad medborgare där beräknad samhällsbesparing med 830 tkr/år per person.

Tidiga sociala förebyggande åtgärder ger på sikt stora samhällsbesparingar. För att få ett kostnadsperspektiv kalkylerar Nordeg för ett år (12 månader) för att skapa jämförelsevärden. Nordeg gör en beräkning om en total samhällsbesparing om 157 mkr under 12 månader för Goodsport Foundations totala verksamhet, nätverkspartners och projekt år 2018. Rapporten presenterar de ekonomiska besparingarna till följd av Goodsports verksamhet och beräknas utifrån inrapporterad statistik för 2018. För mer information om de uträkningar som ligger bakom de redovisade samhällsbesparingarna var god och kontakta Goodsport/Nordeg IEC. Björn Anders Larsson, Nordeg, Idrottsekonomiskt centrum i Lund. Patrik Asplund, VD Goodsport.

Björn Anders Larsson, Nordeg, IEC

10% av deltagarna undviker förseelser som klotter, skadegörelse och andra mindre brott med beräknad kostnadssänkning med 150 tkr/år per person. 4% av deltagarna räknas som ensamkommande och där beräknas samhällskostnaderna minska genom en snabbare integration med 218 tkr per år och person.


nATTFOTBOLL

REDOVISNING nattfotboll

Genom Nattfotbollen förebygger och motverkar vi utanförskap, kriminalitet, och ohälsa genom att erbjuda gemenskap i en meningsfull och trygg mötesplats under aktivt och ansvarsfullt ledarskap. Målgruppen är unga i åldern 13-25 år. Goodsports roll är att sprida, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten samtidigt som våra samarbetspartners är de som driver nattfotbollen lokalt. Under året har Nattfotbollen fortsatt att växa och vi är väldigt glada över att nu även Karlstad (Karlstad BK) och Örnsköldsvik (Örnsköldsviks kommun) ingår i vårt nätverk. De stora hjältarna i Nattfotbollen är ledarna och deras ledarskap och engagemang är helt avgörande för en framgångsrik verksamhet. Därför fokuserar vi särskilt på kompetensutveckling för att ge ledarna de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb. ”Sen så är det för att man vill få bort dem från gatan. Öppna dörrar, ge dem möjligheter. Att de får se en förebild och känna att man kan bli nåt. Det är den största anledningen till att bli ledare.”

Nattfotbollen lockar många ungdomar på fredag och lördagskvällar. Nedan följer enkätsvar från 730 ungdomar.

No More Macho Ett skadligt mansideal bidrar till att män står för en övervägande majoritet av alla våldsbrott och nästan samtliga sexualbrott som begås. För att främja jämställdhet har vi tillsammans med Män för jämställdhet och Machofabriken utvecklat ett utbildningskoncept. Konceptet heter No More Macho och under 2018 har totalt 41 st nattfotbollsledare genomfört utbildningen. 100% av deltagarna upplever att utbildningen ökat deras förståelse för vad killnormer är för något och hur de tar sig uttryck i samhället. 100% av deltagarna anser att påståendet ”utbildningen har inspirerat mig att jobba vidare lokalt med att skapa en mer positiv manlighet genom Nattfotbollen” stämmer mycket bra eller ganska bra. 100% av deltagarna skulle rekommendera andra att gå denna utbildning.

-

• 89 % av deltagarna svarar att de har varit på Nattfotbollen fler än 4 gånger sedan terminstart. • 80 % av deltagarna uppger att Nattfotbollen har medfört att de idrottar mer än tidigare. • 96 % av deltagarna svarar stämmer bra eller stämmer ganska bra på påståendet ”Nattfotbollen har påverkat mig på ett positivt sätt”. • 85 % av deltagarna upplever att gemenskapen mellan ungdomar i området har blivit bättre genom Nattfotbollen.

• 93 % uppger att de fått nya vänner genom Nattfotbollen. • 95 % av deltagarna upplever ledarnas sätt att leda Nattfotbollen som bra eller mycket bra. • Nedan följer redovisning av områden där det pågår ledarutbildningar mm. Tidigare områden som Goodsport Startups är: Uppsala, Nyköping, och Linköping.


SKOLTRÄFFEN

REDOVISNING SKOLTRÄFFEn

Att sudda ut gränser mellan människor är en allt mer brinnande utmaning för vårt samhälle. I en tid där människor och grupper allt oftare ställs mot varandra är möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter helt avgörande för att skapa de livsviktiga relationer som bygger ett hållbart samhälle.

Under året har vi bedrivit Skolträffar i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Gotland, Övertorneå, Malmö, Falun, Borlänge och Landskrona. Det är en fantastisk upplevele att se fördomar raseras bara genom mötena.

Just de mötena är det vi fokuserar på i Skolträffen. Genom Skolträffen skapar vi möten mellan ungdomar från olika områden med olika bakgrund vad gäller kultur och socioekonomiska förutsättningar. Vi vill få ungdomar till att bygga nätverk och skapa kamratskap över de synliga och osynliga gränser som finns i vårt samhälle. På så sätt kan vi skapa relationer som motverkar fördomar, utanförskap och segregation. Projektet sprids genom samarbete med skolor, men också med lokala idrottsföreningar och andra aktörer som delar vår vision. Skolträffen har finansierats av Allmänna arvsfonden 2016-2018 och i Stockholm även av Gålöstiftelsen, Stiftelsen Lars Hiertas mine och stiftelsen Oscar Hirsch. Citat från Skolträffarna: ”Man lärde känna flera kompisar som man i vanliga fall inte skulle träffa.” ”Skitkul och en speciell upplevelse” ”Mycket roligt och önskar att vi varit här längre” ”Jag tyckte att det var jätteroligt idag. Först trodde jag att det skulle ha varit tråkigt men jag hade så fel.”

Vi är noga med att mäta våra resultat och här följer ett urval från elevernas enkäter.

63% kände ingen från sin vänskolas område före skolträffen. 93% upplevde den första träffen som bra eller mycket bra. 38 % har kontakt med någon från sin vänskola på sociala medier. 68 % upplever att skolträffen har påverkat dem positivt. 39 % av eleverna har fått en bättre uppfattning om den andra skolans. område efter Skolträffen och endast 8 % har fått en sämre uppfattning. 83 % uppskattar att de lärt känna minst en person genom Skolträffen 2018.


mentorprogrammet

FORSKNING

Under 2018 fortsatte vi vårt mentorprogram där ledare från Nattfotbollen getts möjlighet att få en mentor från näringsliv, offentlig sektor eller ideell sektor. Syftet med mentorprogrammet har varit att erbjuda ledarna en möjlighet till personlig utveckling och ett utökat nätverk för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Genom att regelbundet träffa en mentor har ledarna kunnat bolla frågor kring både ledarskap och karriärval.

Utveckling av vår verksamhet och kvalitetssäkring av det vi gör är av stor vikt för oss. Därför strävar vi efter att skapa smarta samarbeten med universitet och andra organisationer som kan hjälpa oss utvärdera vår verksamhet och på så sätt säkerställa att det vi gör verkligen leder till det vi vill.

Citat från Mentorprogrammen: ”Jag har lärt mig otroligt mycket, fått en klarare bild över hur jag ska klara mitt mål.” ”Jag är jätte nöjd med min mentor på flera olika sätt. Hon har varit trevlig att umgås med och man märker att hon gärna vill hjälpa till. Sedan har hon även hjälpt mig, besvarat de frågor hon har kunnat och även gett mig en massa tips”.

Under året har vi haft flera värdefulla samarbeten. Genom ett samarbete med Uppsala universitets innovationsavdelning har en studie undersökt Nattfotbollen för att analysera potential för att skala upp verksamheten. Till Delegationen mot segregation har vi under året genomfört en omfattande kartläggning av ungas livsvillkor i de områden vi verkar i och på så sätt stärkt vår kunskap om de ungas behov så som de själva uttrycker dem. Vill ni veta mer vänligen kontakta: hannah@goodsport.se


SAMARBETSPARTNER Som partner får du synas i samband med Goodsports aktiviteter och kommunikation som exempelvis hemsida, mail, årsrapporter. När ni är partner till Goodsport Foundation samarbetar vi för långsiktig social hållbarhet i samhället. Som huvudpartner tillhör ni en exklusiv grupp av långsiktiga partners till Goodsport Foundation. Ni väljer antingen att stödja hela verksamheten eller rikta ert stöd till ett särskilt område, exempelvis Skolträffen där unga möts över gränserna för integration. Ni får regelbunden återkoppling om hur ert stöd används och hur olika insatser gör skillnad för människor.

vill ni vara med och GÖRA SKILLNAD?

AFFÄRSNYTTA/CSR Som samarbetspartner arrangerar vi en aktivitet för er personal kombinerat med en föreläsning om Goodsport. Som samarbetspartner kan ni använda er av vårt nationella nätverk bland ungdomar och företag. Som samarbetspartner får ni använda er av Goodsport nyheter i era sociala mediakanaler som avsändare till era kunder och samarbetsparters. Som samarbetspartner får ni besöka verksamheterna och träffa ungdomar och ledare i våra projekt och samarbetsparters. Som samarbetspartner erbjuder vi inspirerande föreläsningar om integration och om hur vi tillsammans kan göra en skillnad i samhället. Som samarbetspartner har ni obegränsad assiationsrätt för de projekt och verksamheter som Goodsport bedriver. Som samarbetspartnerer erbjuder vi er ett mentorprogram för er och unga ledare i Goodsports projekt. Integration är att bygga relationer mellan individer. Som samarbetspartner får ni löpande nyheter från Goodsports projekt och verksamheter.


KONTAKT PAtrik Asplund vd

patrik@goodsport.se

Hanna aNdrén KANSLICHef hannah@goodsport.se

Alexander östlund nattfotboll alex@goodsport.se

andreas axelsson mentorprogram & skolträffen andreas@goodsport.se

www.goodsport.se

Tack till våra partners !


Vinnare av Årets Peppare 2019 stiftelsen Goodsport Foundation Hans Kungliga Höghet Prins Daniel, som även sitter i juryn, delade ut priset som bestod av följande motivering: ”​ Genom sitt personliga och uthålliga engagemang har Patrik Asplund genom sin stiftelse Goodsport lyckats peppa och motivera tusentals unga att hitta rörelseglädje runt om i hela Sverige. På kort tid har Goodsport vuxit till en landsomfattande verksamhet som skapar integration genom nya mötesplatser där barn och unga kan inspirera varandra och känna gemenskap. Stiftelsens strategiska och långsiktiga arbete skapar hela tiden bättre förutsättningar för fysisk rörelse och en positiv utveckling för såväl den enskilda individen som för samhället i stort. För sitt genuina engagemang, trovärdiga ledarskap och för en verksamhet som skapar skillnad för barn och unga varje dag tilldelas Patrik Asplund grundare av stiftelsen Goodsport priset Årets Peppare 2019 tillgängligt sätt lyckats få barn och unga i Sverige att röra på sig”

Profile for goodsport7

Goodsport Foundation Årsrapport avser år 2018.  

www.goodsport.se Integration genom idrott Goodsport är en allmännyttig, partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som verkar...

Goodsport Foundation Årsrapport avser år 2018.  

www.goodsport.se Integration genom idrott Goodsport är en allmännyttig, partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som verkar...

Advertisement