Page 1

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax 56 683 52 30 do 33 e-mail: sekretaria@pupcgd.drl.pl http://www.pup-golub-dobrzyn.pl

Golub-Dobrzyń, 15.10.2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu- Dobrzyniu Centrum Aktywizacji Zawodowej ogłasza nabór kandydatów na

szkolenie „ SZUKAM

PRACY”

z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy Szkolenie realizowane w Klubie Pracy Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, w tym w szczególności dla osób, które:  nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy;  utraciły

motywację

do

poszukiwania

pracy

w

związku

z

długotrwałym

niepowodzeniem w jej poszukiwaniu;  chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej Osoby bezrobotne i poszukujące pracy uczestniczące w zajęciach szkolenia Szukam Pracy otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu. Zajęcia są prowadzone w grupach składających się z co najmniej 8 ale nie więcej niż 16 osób w dniach

12.11.2012 r. - 30.11.2012 r. Spotkania od poniedziałku do piątku na terenie miasta Golubia-Dobrzynia. Osoby spoza miasta Golubia-Dobrzynia (dojeżdżające) mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu !!! Szczegółowe informacje pokój nr 5, 6 lub 3

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego „Moja praca – moją szansą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax 56 683 52 30 do 33 e-mail: sekretaria@pupcgd.drl.pl http://www.pup-golub-dobrzyn.pl

Szkolenie%20-%20Szukam%20Pracy201210171349  

http://golub-dobrzyn.pup.info.pl/getattachment/f4630423-a882-4791-9886-34ee3614f1cf/Szkolenie%20-%20Szukam%20Pracy201210171349.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you