Page 1

Formularz 1

PUP GOLUB-DOBRZYŃ

ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN stan w końcu miesiąca sierpnia 2012 roku L.p

Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych Ogółem

1 Miasto Golub-Dobrzyń 2 Miasto Kowalewo Pomorskie obszar wiejski 3 Gmina Ciechocin 4 Gmina Golub-Dobrzyń 5 Gmina Radomin 6 Gmina Zbójno Ogółem PUP Zamieszkali na wsi w PUP

1 228 352 560 257 706 323 441 3867 2287

Kobiety

707 184 313 145 406 201 240 2196 1305

Bezrobotni z prawem do zasiłku Razem Kobiety

241 77 94 41 104 48 43 648 330

132 41 52 25 44 25 19 338 165

Sierpień%202012201209181005  

http://golub-dobrzyn.pup.info.pl/getattachment/a4664cff-f294-47af-8323-48a4f358d853/Sierpień%202012201209181005.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you