Page 1

Formularz 1

PUP GOLUB-DOBRZYŃ

ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN stan w końcu miesiąca października 2011 roku L.p

Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych Ogółem

1 Miasto Golub-Dobrzyń 2 Miasto Kowalewo Pomorskie obszar wiejski 3 Gmina Ciechocin 4 Gmina Golub-Dobrzyń 5 Gmina Radomin 6 Gmina Zbójno Ogółem PUP Zamieszkali na wsi w PUP

1 136 298 483 239 683 292 404 3535 2101

Kobiety

664 183 295 133 399 174 223 2071 1224

Bezrobotni z prawem do zasiłku Razem Kobiety

138 68 92 39 80 25 56 498 292

78 45 55 25 34 16 29 282 159

Pa%C5%BAdziernik%202011201202201445  

http://golub-dobrzyn.pup.info.pl/getattachment/17199bfd-ee4a-44cd-ad0f-3e4c676d49d9/Pa%C5%BAdziernik%202011201202201445.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you