Page 1

ëî>7,9/4

8&01%ÈÅ6+

+30*ÂÅ70%2(-1%Å

9@I>@IC<@=LI 9PIA8IM<C

>FC=JLD8I@)''. ?<=JKÝ8BI8E<J@ !¦ALSAMSTARFSA¦ILI'3¶


     

KBBANKI

 =

!(* %-+("!-.!-'(C0-.!)0;1!( -)!;(%)0);(!##& ./0* >@:-A//.@*>1B((0)!-(!* %.?(#-">;#*#;.?-./B'0) /%(+;.'&B-0)+##!/!%**%#"!-;./A/')-';)!;!(* %- >*:!..;#-!%;.?-./'/#&( "3-%-#+(".!//%; 9<   4!%)%( /%(;"!-;./)!;#+(".!//((/;'#>>7/(0*-(!%;0) !(* %->*!* 0-#&( . 4?(#'+-/#%( %->-.!)1!%/%-".(>//$&>D).0).)./-".;%(0) 4**#*#@'(C%**1!%/%-%( -,0*'/ 4+(/-@ >.0) 4!-'&'+-/"3-%-#+(",+'** 4&B""->!(* %-+("!-. '->*%*#+#*>*-%0,,(D.%*#->222%!(* %-#+("!-.%.

ö

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû


   

4 :;2

 (=

,30 ''$

 %?)=

*,+?'!--.30 ''$

 %?)=

>'(-0 ''$= $,/

  %?'=

9-')-(>.0' 1,,0 ''$

  <"?-. 9-')-(>.=#*'/& ++)$,,$30 ''$  - +. -.()) 1%0 ''$ - +. *&(>.'',!'*&&,!,#*'.$

/+5$)" ,3'-(-.,!-3$'$*'!-()-9-')-

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

÷


ME¦ALEFNISÓ¡ESSUBLA¦I (EIMAVÚLLUR4IGERS

'OLFȶSLANDILÏKVÚLLINNSEM HEITIR)SLEWORTH3IGGI0ALLIHJÈ0ING 3IGURPÈLL'EIR3VEINSSON HEIMSØTTI0ING!NDERS&ORSBRAND %INNBESTI3VÓAKYLFINGUR SÚGUNNARȶSLANDI.¶.!"*½2+ ӏFINGAFER¦ME¦4EAM )CELAND2IGNINGOGSÞLD ӏFINGAFER¦'+*OG'3Ó EY¦IMÚRKINNI"REYTINGARÈ*A¦RI -IKILUPPBYGGINGERÈ*A¦ARS VELLIÈ!KUREYRI'OLFBORGIR'RÓMSNESI .âGOLFA¦STA¦AERA¦RÓSAVI¦ "ORGÓ'RÓMSNESI(AFLI¦IÈ3T!NDREWS

(AFLI¦I3KÞLASONHLAUT¦STU VI¦URKENNINGU2!2IKKIÈ+RØKNUM 2ÓKHAR¦UR(RAFNKELSEILÓF¦AR FORMA¦URÈ+RØKNUMø

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

3EVE"ALLESTEROS

ÓEINLGUVI¦TALIUMFERILINN OGFLEIRA

3ERGIO'ARCIAHVERNIGSLRHANNÓKRINGUM FLATIRNAR4ÓUBESTUHÚGG GOLFSÚGUNNARA¦MATI(ALLA (EIMISSTØRKYLFINGS
   

   

 : 

D   C

 : 

     

D

    E

C    G     C D C

  

F ?  BF     M742&%1A3),3 .$1%62@!12%-')235%1A41H().4(%)-2@%++3!,$ /412%/3%,/'20),!AH./++14-!&@%++342345L,,4.4-J3 .$1%62 3 .$1%624"),%%).'2"!1.2(% 4+%92I1%14-%).23!+33=+)&=1) !A1=A!/'!A%).2./++412=3)J"/A) %1A)1%14!A!,2!-23!1&2!A),)#%,!.$!)1/,&%12J'/,&&%1A4-)+,!1 +1L&41%14'%1A!1&81)1(L.$5)A2+)03!5).!/'!A%).2@!A"%23!%1J"/A)H (5%1*4-23!AL'A%1H(%12,!H!A"*KA!M15!,2(K3%,2%-23!.$!5)A '/,&5%,,)8,&).'!1H5%'4- %1A!.*K3!N-)22!(,4..).$!  

 !      

%1A!H5J24.'),$)1

 ?,4'&,4'5!,,!12+!33!1&%1A)13),/'&1H&,4'5%,,)')23).'J.=341-%A-/1'4.5%1A)H,$ /412%/3%,J3 .$1%62 '/,&(1).')1!A'!.'41!A(%),24,).$(K3%,2).2J2,%.2+&!1!123*K1.J(L.$4-%)-)2!1,22/.!1

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

ù


FORSETAPISTILL

6œÀˆsʜ}Ê}œvˆs

ú

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

)WFSOJHWFJUNB£VSIWFOŽSTVNBSJ£ FSLPNJ£BGJ -ÎUJMTUÙMLBTQVS£JNJHB£ ŸFTTVGZSJSTLÕNNVšFUUBWBLUJNJH UJMVNIVHTVOBSVNWPSCP£BOBPHŸBV LFOOJMFJUJTFNCP£BWPSPHTVNBSLPNV ,ZMGJOHBSCΣBTVNBSTNF£FGUJSWŽOUJOHV PHΟFJSSBIVHVNFSFLLFSUTFNKBGOBTU ÃWJ£B£WFSBÃJ£BHSŽOVNPHGBMMFHVN HPMGWFMMJÎIMÝSSJTVNBSHPMV¦WPSNÃO V£VNÎLSJOHVNQÃTLBGFSKBGOWFMGKÕMEJ LZMGJOHBFSMFOEJTUJMHPMGJ£LBOB TWPOBUJM ŸFTTB£UBLBGPSTLPUÃTŽMVOBPHMJ£LB BYMJSPHNKB£NJSGZSJSTVNBSJ£ &OWPSJ£LFNVSIŽHUPHTÎHBOEJ 7J£WFS£VNŸFTTWÕSÎWF£SJOV NF£ LPNVGBSGVHMBOB PHMFJLCBSOBOBÙUJWJ£ &JMÎGISJOHSÃTMKÓTTPHTLVHHBTFNTLJQUBTU à IFGVSOÙŸPLB£NZSLSJOVUJMIMJ£BSà NF£BOCJSUBOOŽSZGJSIÕOEJOOJ ¦ŸFTTVNUÎNBQVOLUJOŽSFGUJSWŽOUJOH LZMGJOHTJOTIÃNBSLJ)BOOŽUMBSTÊSB£ TQJMBWFMÎTVNBS MŽLLBTJHÎGPSHKÕGPH WFSBEVHMFHVSB£ŽGBTJH)ÃMFJUNBSLNJ£ FSVPLLVSÕMMVNOBV£TZOMFHUJMŸFTTB£ OÃÃSBOHSJ¸MMB£TUB£BUJMHPMGJ£LVOBSFS TÎGFMMUB£CBUOB(PMGWFMMJSPHLMÙCCBSFSV OÙUBMTJOT.JLMBSGSBNGBSJSIBGBPS£ J£ÎVNIJS£VPHGBHNFOOTLVWBMMBSTUBSGT NBOOBPLLBS'KÕMHVOÃNFOOUV£VNWBMM BSTUKÓSVNIFGVSMFJUUBGTÊSCFUSJHPMGWFMMJ 'MFJSJNFOOUB£JSHPMGLFOOBSBSMFJ£BBGTÊS CFUSJLFOOTMVIŽUUJPHNBSLWJTTBSJÃSBOH VS5ŽLOJGSBNGBSJSÎGSBNMFJ£TMVHPMGÙU CÙOB£BSHFSBPLLVSMÎLBLMFJGUB£WFS£B CFUSJLZMGJOHBS #FTUVLZMGJOHBSPLLBSWFS£BÎTWJ£TMKÓTJOV ÎWPSPHTVNBSPHFLLJFSB£FGBB£ÎT MFOTLJSΟSÓUUBÃIVHBNFOONVOJGZMHKBTU TQFOOUJSNF£GSBNNJTUÕ£VŸFJSSB7J£ ÓTLVNŸFJNWFMGBSOB£BSFJOTPHZLLVS MFTFOEVSHÓ£JS (MF£JMFHUHPMGTVNBS B +ÓO¦THFJS&ZKÓMGTTPO 'PSTFUJ(4±
2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

û


RITSTJØRAPISTILL

ˆÀ}ˆÀÊ?Ê덟`Ê}œvß}՘˜>À šB£FSÓIŽUUB£TFHKBB£#JSHJS-FJGVSIBGJWFSJ£TUPMUPLLBS±TMFOEJOHBÃTUŽSTUVBUWJOOV NBOOBNÓUBSÕ£HPMGTJOTÎWFUVSNF£GSÃCŽSSJGSBNNJTUÕ£VTJOOJ #JSHJSIFGVSÎSÙNBOÃSBUVHTUFGOUB£ŸWÎB£LPNBTUÎIÓQCFTUVLZMGJOHB&WSÓQVPHPGUWFS J£OÃMŽHUŸWÎ/ÙFSIBOOLPNJOOŸBOHB£PHÎNÓUVOVNÎWFUVSIFGVSIBOOCŽUUTUÕ£VHU ÃSBOHVSTJOO)BOOTFHJSÎWJ£UBMJWJ£(PMGñTMBOEJB£ŸÓESBVNVSJOOIBGJMPLTJOTSŽTUŸÃ IBGJIBOOFLLJVOOJ£OFJUUFOOŸÃFOIBGJŸÓUSÙßWÎB£IBOOFJHJFGUJSB£HFSBFOOCFUVS ±NÓUJOVñUBMÎVÎCZSKVONBÎFOEB£JPLLBSNB£VSB£FJOTŸSFNVSIÕHHVNGSÃFGTUBTŽUJ #JSHJS OFGOJS Î WJ£UBMJOV B£ ŸB£ TÊ ÃOŽHKVMFHU IWF GPSSãBNFOO &WSÓQVNÓUBSB£BSJOOBS TÝOJGKÕMTLZMEVŸŽUUJOVNNJLJOOTLJMOJOHPHHFSJSãGZSJSŸWÎB£MFJLNFOOTÊVGKÕMTLZMEV NFOOšFJSIWFUBLPOVSMFJLNBOOBUJMB£IJUUBTUPHÃNÓUVOVNFSCP£J£VQQÃCBSOBQÕTT VO t)JOHB£ IFG ÊH TUFGOU PH ÊH IFG TÝOU B£ ÊH à IFJNB NF£BM ŸFJSSB CFTUV ­H ŸBSG B£ TBOOBŸB£CFUVSPHŽUMBNÊSŸB£i TFHJS#JSHJSPHŸBLLBSÎWJ£UBMJOVTÊSTUBLMFHBŸFJN4UBGG BO+PIBOOTTPO MBOETMJ£TŸKÃMGBSBTFNIBOOTFHJSB£TÊGSÃCŽSÎTÎOVTUBSGJPHIBGJIKÃMQB£ TÊSNJLJ£PHFJOT"OESÊTJ(V£NVOETTZOJ ŸKÃMGBSBTÎOVNVOEBOGBSJOÃS 7J£TFHKVNCBSBIÊSIFJNBÃ'SÓOJ(BOHJŸÊSWFM#JSHJS-FJGVS7J£FSVNTUPMUBGŸÊS 7J£WPOVNB£ŸFTTJÃSBOHVS#JSHJTTÝOJB£ŸFUUBFSIŽHU FJUUIWB£KBGOWFMTFNNFOOWPSV GBSOJSB£IBMEBB£WŽSJÓNÕHVMFHUGZSJSÎTMFOTLBLZMGJOHB)FJ£BS%BWΣ#SBHBTPOPH4JH VSQÃMM(FJS4WFJOTTPONVOVLFQQBÃNJOOJNÓUBSÕ£VNÃ/PS£VSMÕOEVNÎTVNBSPHWJ£ TFOEVNŸFJNFJOOJHIWBUOJOHBSLWF£KVSšFJSIBGBCãJSTÝOUB£ŸFJSHFUBLPNJTUMBOHU 7J£IÊSIFJNBHFUVNMÎLBHMB£TUŸWÎTKBMEBOF£BBMESFJIBGBÎTMFOTLJSHPMGWFMMJSLPNJ£CFUVS VOEBOWFUSJFOÎÃSPHTVNJSIBGBNFJSBTFHKBTBHUB£HPMGUÎNBCJMJ£IBGJGFOHJ£BVLBNÃO V£'MFJSJHPMGWFMMJSFOãVSPQOV£VGZSSÃTVNBSGMBUJSšFUUBFSÃOŽHKVMFHUPHŸÃUUUBLBÎ WPSNÓUVOVNIFGVSTÝOUB£ÃIVHJLZMGJOHBÃΟSÓUUJOOJIFMEVSÃGSBNB£WBYB šB£FSWJ£IŽGJB£ÓTLB,FJMJTNÕOOVNÎ)BGOBSGJS£JUJMIBNJOHKVNF£OÝKBŽGJOHBB£TUÕ£V TFNWÎH£WBSÃÃSBBGNŽMJTEBHJOOBQSÎMšB£FSÓIŽUUB£TFHKBB£WFMIBGJWFSJ£B£ WFSLJTUB£J£PHMKÓTUB£B£TUB£BGÊMBHTNBOOBÎ(,FSGSÃCŽSŸBSTFNOÙFSIŽHUB£TUVOEB HPMGBMMUÃSJ£VNLSJOH

0NzWQ]RHMV:EPYV.zREXERWWSR,ERW +YëQYRHWWSR,MPQMV,0YRHIZMO4jPP /IXMPWWSR,MPQEV&&jVëEVWSRSKJPIMVM

*VEQOZŸQHEWXNzVM ,}VëYVîSVWXIMRWWSRJVEQOZŸQHEWXNzVM LSVHYV$KSPJMW

+SPJjÈWPERHMIVQIëWEQWXEVJWWEQRMRKZMë +SPJ1SRXLP]YQFMVXMRKYXI\XESKQ]RHE

6MXWXNzVM 4jPP/IXMPWWSRTOIX$ZJMW 8I\XEL}JYRHEV:EPYV.zREXERWWSR4jPP/IXMPWWSR ,EVEPHYV,MPQEV,IMQMWWSRSKJPIMVM îíëMRKjIVPIRHYIJRM&N}VR1EPQUYMWXSK+IMV 7ZERWWSR

ü

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

*2/) ëî>7,9/4

ÏXKIJERHMjF]VKëEVEëMPM +SPJWEQFERHÈWPERHW0EYKEVHEP 6I]ONEZuO

8&01%ÈÅ6+

(MF£JMFHUHPMGTVNBS 1ÃMM,FUJMTTPO SJUTUKÓSJ

9@I>@IC<@=LI 9PIA8IM<C

ÏXPMXSKYQFVSX:uOYVJVqXXMVILJ %YKPíWMRKEV/EXVuR(}KK,MPQEVWHzXXMVSK WOVMJWXSJE+SPJWEQFERHÈWPERHW &PEëMRYIVHVIMJXMRRj}PPLIMQMPM JqPEKWFYRHMRREO]PJMRKEjÈWPERHMuïW IMRX}OYQ +SPJjÈWPERHMOIQYVXJMQQWMRRYQjjVM 2ŸWXEX}PYFPEëOIQYVXuNRu

>FC=JLD8I@)''. ?<=JKÝ8BI8E<J@ !¦ALSAMSTARFSA¦ILI'3¶


*ROI E~ĸLQ

#(0#4(+4ã+

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôûý


‰VINTâRI¦ER RÏTTA¡BYRJA HJÉ"IRGI,EIF

"

IRGIR ,EIFUR (AF©˜RSSON ATVINNU KYLFINGUR ¢R '+' HEFUR NÕ¹ A¹ STIMPLASIGINNÕ%VR˜PUM˜TARš¹ INNI ENHANNVAR¹SLHAUSTFYRST URÙSLENDINGATILA¹TRYGGJAS£R©ÕTTTšKUR£TT ©AR (ANN HAFNA¹I ¤ STI Õ /PNA ¤TALSKA M˜TINU ¤ BYRJUN MA¤ OG F£KK  MILLJ˜NIR KR˜NA ¤ VER¹LAUNAF£ SEM ER ©A¹ HSTA SEM ÙSLENDINGURHEFURUNNI¹S£RINNÕGOLFM˜TI (ANNSEGIST¤VI¹TALIVI¹'OLFÕÙSLANDIFYRIR M˜TI¹Õ3PÕNI MA¤ A¹N¢HAFIHANN S«NTOGSANNA¹A¹HANNEIGIHEIMAÕME¹AL ©EIRRA BESTU ¤ %VR˜PU àETTA S£ A¹EINS BYRJ UNINÕ©V¤SEMKOMASKAL ENMARKMI¹I¹HJÕ HONUM ¤ ÕR ER A¹ HALDA KEPPNISR£TTI S¤NUM Õ NSTA ÕRI EN TIL ©ESS ©ARF HANN A¹ VERA ¤ EINU AF EFSTU STUNUM Õ PENINGALISTA EVR˜PSKU M˜TARA¹ARINNAR %FTIR SJš M˜T ER HANN¤STIOGÕ©V¤ENNNOKKU¹¤LAND 4ALI¹ERA¹HANN©URFIA¹©£NAUMMILLJ ˜NIR¤SLENSKRAKR˜NATILA¹TRYGGJA©ÕTTTšKU R£TTSINNÕNSTAÕRI"YRJUNINLOFARALLAVEGA G˜¹UHJÕ¤SLENSKAKYLFINGNUM

õô

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

#JSHJS -FJGVS GMVUUJ ÃTBNU GKÕMTLZMEV TJOOJ UJM -ÙYFNCPSHBS Î GZSSB PH TFHJS IBOO ŸB£ IBGBWFSJ£IFJMMBTLSFGGZSJSTJHÎTBNCBOEJWJ£ HPMGJ£.VOBV£WFMEBSBFSGZSJSIBOOB£TŽLKB NÓUÃ&WSÓQVNÓUBSÕ£JOOJPHB£TUŽ£VSBMMBS NKÕH HÓ£BS UJM ŽGJOHB Î -ÙYFNCPSH šÃ HFUJ IBOO UFLJ£ GKÕMTLZMEVOB NF£ TÊS à NÓU FG ŸB£ IFOUBS #ÕSOJO FSV Î TLÓMB Î -ÙYFNCPSH PHMÎLBSWFMPHŸÃFSLPOBOIBOT &MÎTBCFU)BMM EÓSTEÓUUJS ÎGKBSOÃNJÎWJ£TLJQUBGSŽ£JWJ£)à TLÓMBOOÎ3FZLKBWÎLtšFUUBIFGVSHFOHJ£NKÕH WFM IKà PLLVS PH FSVN WJ£ ÕMM NKÕH ÃOŽH£ Î -ÙYFNCPSH 7J£ FJHVN HÓ£B WJOJ Î -ÙYFN CPSH TFN IBGB SFZOTU PLLVS HSΣBSMFHB WFM -ÎGJ£ IFGVS OÃOBTU MFJLJ£ WJ£ PLLVS TΣBO WJ£ GMVUUVNi

2P]_]ÇQd]T]LVdWQTYRL]PTRTQUÕW^VdWO`] )BOOTFHJSB£ŸB£IBGJWFSJ£TUÓSUTUÕLLGZSJS TJH B£ LFQQB à &WSÓQVNÓUBSÕ£JOOJ F£B FJOT PH WFSB LPNJOO Î FGTUV EFJME Î LOBUUTQZSOV 6NHKÕS£JOÎLSJOHVNNÓUJOFSZGJSMFJUUGZSTUB GMPLLT PH BMMU HFSU GZSJS LFQQFOEVS tšB£ FS

CÙJ£ ŸBOOJH VN IOÙUBOB à &WSÓQVNÓUBSÕ£ JOOJB£ŸB£FSHFSUSãGZSJSB£LZMGJOHBSFJHJ GKÕMTLZMEVS 7J£ HFUVN IBGU GKÕMTLZMEVOB NF£ PLLVS à NÓUJO FG WJ£ LKÓTVN TWP 4ÊSTUÕL EBHTLSà FS GZSJS CÕSOJO PH FJHJOLPOVSOBS Gà UŽLJGŽSJUJMB£IJUUBTUPHLZOOBTUšFUUBFSBMMU NKÕHKÃLWŽUUPHGKÕMTLZMEVWŽOUi #JSHJS -FJGVS TFHJTU WFSB OPLLV£ TÃUUVS WJ£ ÃSBOHVSJOOTFNBGFSLFQQOJTUÎNBCJMJ FOBV£ WJUB£ WJMKB NFOO BMMUBG B£FJOT NFJSB t­H IFG TÝOUPHTBOOB£B£ÊHÃIFJNBßFTTBSJNÓUB SÕ£7FJUB£ÊHHFUCMBOEB£NÊSÎUPQQCBSÃUU VOB à GMFJSJ NÓUVN šB£ IFGVS NBSHU KÃLWŽUU WFSJ£B£HFSBTUÎMFJLNÎOVNPHNB£VSFSBMMUBG B£MŽSB­HUFLFJUUTLSFGÎFJOV PH FS FLLJ B£ IVHTBPGMBOHUGSBNÎUÎNBOOšB£WBSIÃMGHFS£ ŸSBVUBSHBOHB B£ LPNBTU JOO à NÓUBSÕ£JOB FOÊHIBG£JBMMBOUÎNBOOUSÙßWÎB£ÊHOŽ£J ŸBOHB£4KÃMGTBHUIFG£VFJOIWFSKJSWFSJ£CÙOJS B£ HFGBTU VQQ FG ŸFJS IFG£V WFSJ£ Î NÎOVN TQPSVNšB£WPSVMÎLBNBSHJSÎLSJOHVNNJH TFNIWÕUUVNJHÃGSBNPHIÕG£VUSÙÃNÊSPH HÃGVNÊSTUVOEVNTQBSLÎSBTTJOO­HFSŸBLL


-T]RT]ÞRØ]T^aPTQW`#?TW aTY^_]TXÇ^UÇ^VZ]_ÕQW`YLZR SLY^YLQYZQL]WPRL#>UØY^PX aTaZY`X^__TWL^UÇ^PX ZQ_L^_ÇYˆ^_`Ç]`X#

0TY^ZRQWP^_T]VdWQTYRL]aT_LÇYÇT-T]RT]7PTQ`]^ÞY`X MP^_LÇ]LYR]TÇPa]Ø[^V`XØ_L]ÕTYYTXPaÞL PYOLULQYÞõõ#^ˆ_TÇ?PWPNZX4_LWTL:[PYXØ_TY`#ë ^LXLOPRT!STY`XXPRTYaT,_WLY_^SLQTaL]?TRP] BZZO^LWLYOL^ÞY`X]TUL_T_WTÇP^^`_ÞXLMTWTÇ BLNSZaTL.SLX[TZY^ST[XØ_TY`Ç;2,XØ_L]ÕTYYT# PRL]^Vˆ]L^_L^_UL]YLZVVL]î^WPYOTYRLZR^aZLQ_`] ÇXØ_T^Vˆ]L^_L^_UL]YLRZWQ^TY^P]`L^[TWLaPWRˆ_T aP]T^VPXX_TWPR_LMP]LP^^L]_aˆ]^_UÕ]Y`]^LXLYÇ YZVV]`X^aT`XÞ]Ø__L]TYYL]#

 -T]RT]7PTQ`] ?TRP]BZZO^ 3ˆ õüùNX õü÷NX dYRO üõVR üøVR ,WO`] ÷õÇÇ]TY` ÷öÇÇ]TY` 8PLW^VZ] ûõ!ùû úü!÷ü 9ÇVaˆXYTÞ_PTRSÕRR`X  ùü!üö ù÷!ý÷ 1WL_T]Þ]Ð__`XSÕRRLQUÕWOL  ûø!öø ûô!öü 8PLWQUÕWOT[Ò__LÇS]TYR  ÷ô!ûû öý!õù 8PLWQUÕWOT[Ò__LÇQWÕ_`XST__`XÞ]Ð__`XSÕRRLQUÕWOL  õ!üø õ!û÷ù 7PYROÇ_PTRSÕRR`XdL]O^  öüý!÷õ öýø!ö @[[ZRYT`]Ò]RWZX[`  ÷ù!ûõ úø >LXLYWLR_^VZ]Ç[L]ùSZW`XXTLaT[L]  "öú "÷ý >LXLYWLR_^VZ]Ç[L]øSZW`XXTLaT[L]  õø "÷ >LXLYWLR_^VZ]Ç[L]÷SZW`XXTLaT[L]  ü õô ?PVU`]ÇP^^`Ç]TÞ^W#V]ØY`]  ÷#ûýö#õøû öúö#ûý÷#öüù

ë]LYR`]-T]RT^7PTQ^Ç0a]Ø[`XØ_L]ÕTYYT ÇP^^`VP[[YT^_ÞXLMTWT% ú#XLÞ%?PWPNZX4_LWTL:[PY%õõ#^ˆ_T"úû"úû"úý"õ÷( öýöýú#úû õ#L[]ÞW%0^_Z]TW:[PYOP;Z]_`RLW%üõ#^ˆ_T"ûü"ûô ú"VZX^_PVVTÞRPRY`XYT`]^V`]TYY öù#XL]^%8LOPT]L4^WLYO^:[PY-;4%ø÷#^ˆ_T"ûø"ûô"ûõ"û÷[L](" ÷ýöô#ôô õü#XL]^%?.7.WL^^TNÞ6ÞYL%öù#^ˆ_T"úü"ûô"ûö"úü"õô( ûôõ÷#öù õü#QPM]ÒL]%0YUZa5LVL]_L,^_]Z4YOZYP^TL:[PY%ùý#^ˆ_T"ûõ"ûö"ûø"ûö ù( ö÷ôõ#ôø õû#OP^PXMP]%>Z`_S,Q]TNLY,T]bLd^:[PY%üö#^ˆ_T"ûø"úý"ûô"ûù[L]( õ÷üù#ôô û#OP^PXMP],WQ]PO/`YSTWW.SLX[TZY^ST[%õõü#^ˆ_T"ûû"ûù ü"VZX^_PVVTÞRPRY`XYT`]^V`]TYY# -T]RT]7PTQ`]aL]Þõú÷#^ˆ_TÇPa]Ø[^VL[PYTYRLWT^_LY`XPQ_T] ^UÕXØ_XP^LX_LW^ ø÷!ýõú÷!üXTWWUØYT]V]ØYL#

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

õõ
MÃUVSGZSJSB£IBGBGFOHJ£ŸFUUBUŽLJGŽSJPHOÙ FSCBSBB£OÝUBŸB£WFMi 3PQPVVT`YYTYPT__PYY t­H WFJU B£ ŸB£ FS MBOHVS WFHVS GSBNVOEBO IKà NÊS B£ TFUUV NBSLJ ­H IFG FLLJ VOOJ£ OFJUU FOO šB£ FJHB FGMBVTU FGUJS B£ LPNB FJO IWFSKBS UPSGŽSVS à MFJ£ NJOOJ ŸBOHB£ TFN ÊH ŽUMB NÊS B£ LPNBTU FO WPOBOEJ WFS£ ÊH à SÊUUVN ÃGBOHBTUB£ ŸFHBS LFQQOJTUÎNBCJM JOVMÝLVSÎIBVTU4KÃMGTUSBVTUJ£FSÎHÓ£VMBHJ ÊH FS TUB£SãJOO Î B£ HFSB NJUU BMMSB CFTUB à IWFSKV NÓUJ PH ŸB£ WFS£VS CBSB B£ LPNB Î MKÓTIWB£ŸB£GMFZUJSNÊSMBOHU(PMGJ£FSCBSB ŸBOOJH ΟSÓUU B£ ŸB£ FS FLLFSU HFGJ£ Î ŸFTTV GZSJSGSBNi #JSHJS -FJGVS TFHJS B£ IBOO IBGJ PGU WFSJ£ B£ MFJLB ÃHŽUM FHB à ¦TLPSF OEBN ÓUBSÕ£J OOJ Î GZSSB FO ŸÃ IBGJ WBOUB£ TNà TUÕ£VHMFJLB FO ŸB£ FS NKÕH NJLJMWŽHU Î TWP IBS£SJ LFQQOJ FJOT PH à FWSÓQTLV NÓUBSÕ£JOOJ &JUU UBQB£ IÕHHHFUVSSFZOTUEÝSLFZQUFJOTPHIBOOGÊLL B£ LZOOBTU à 0QOB ÎUBMTLB NÓUJOV Î .ÎMBOÓ šFHBSIBOOLPNB£MPLBIPMVOOJÎNÓUJOVWBS IBOOÎTŽUJÃTBNUBMTIÕHHVNVOEJSQBSJ FOUBQB£JIÕHHJŸBSPHŸVSGUJB£TŽUUBTJHWJ£ TLPMMBPHGÊMMWJ£ŸB£OJ£VSÎTŽUJ&GŸFUUB TΣBTUB QÙUU SÙNMFHB UWFJS NFUSBS GZSJS QBSJ IFG£J EPUUJ£ Î IPMV IFG£J IBOO IBGU SÙNMFHB NJMMKÓOLSÓOVNNFJSBVQQÙSLSBGTJOV L]QXTVWLZWTYXˆT t­HFSFLLFSUB£IPSGBPGNJLJ£ÃQFOJOHBMJTU BOOÃ&WSÓQVNÓUBSÕ£JOOJ FGÊHHFS£JŸB£ŸÃ WŽSJ ÊH PS£JOO HF£WFJLVS šB£ FJOB TFN ÊH HFUHFSUFSB£MFJLBNJUUHPMGPHHFSBŸB£FJOT WFM PH ÊH HFU 4WP WFS£VS CBSB B£ LPNB Î MKÓT IWB£ŸB£TLJMBSNÊSIÃUUÃQFOJOHBMJTUBOVNÎ MPLUÎNBCJMTšB£ŸBSGŸPMJONŽ£JΟFTTVFJOT PHÕ£SV­HWŽSJMÕOHVIŽUUVSÎHPMGJFGÊH PH ŸFJSTFNTUBOEBNÊSOŽTU IFG£VFLLJUSÙßWÎ B£ÊHHŽUJŸFUUBi /Ù Nà TFHKB B£ ŸÙ IBGJS SVUU CSBVUJOB GZSJS ÎTMFOTLB LZMGJOHB NF£ ŸWÎ B£ LPNBTU JOO à &WSÓQVNÓUBSÕ£JOB&JHVNWJ£FGUJSB£FJHOBTU GMFJSJLFQQFOEVSÃ&WSÓQVNÓUBSÕ£JOOJ t+à ÊHFSTBOOGŽS£VSVNŸB£­HFSCÙJOOB£

0WÞ^LMP_ZR-T]RT]7PTQ`] XPMÕ]YTY_aÕ!4YRL =ÒYL]ZR-T]RT__`#, YPLYRPQ`]-T]RT] PTRTYSLYOL]Ç]T_LYT]Ç î_LWÞ`#

HBOHB MBOHBO WFH NŽUU NÓUMŽUJ PH PGU WFSJ£ B£ŸWÎLPNJOOB£HFGBTUVQQPHIŽUUB/ÙIFG ÊH TÝOU B£ ŸFUUB FS IŽHU ˆGJOHBB£TUB£BO à ±TMBOEJFSPS£JONVOCFUSJFOŸFHBSÊHWBSB£ CZSKBΟFTTVšB£FSNBSHJSFGOJMFHJSLZMGJOHBS à ±TMBOEJ PH FG WFM FS IBMEJ£ à TQJMVOVN FJOT PHÊHWFJUB£FSWFSJ£B£HFSBOÙOBIKÃLMÙCC VOVN PH (4± FJHB FJOIWFSKJS ŸFJSSB FGUJS B£ WFSBÎTÕNVTQPSVNPHÊHFSÎOÙOB­HIFME B£(PMGTBNCBOEJ£TÊMÎLBB£HFSBHÓ£BIMVUJÎ TBNCBOEJWJ£MBOETMJ£J£PHBGSFLTIÓQBOOBPH ŸB£FJHJFGUJSB£TLJMBTÊSÎGSBNUΣJOOJ (4±NßBLLBGZSJSB£IBGB4UBGGBO+PIBOTTPO TFNMBOETMJ£ŸKÃMGBSB)BOOFSGSÃCŽSΟWÎTFN IBOO FS B£ HFSB (4± Nà ŸBLLB GZSJS B£ IBGB IBOO 4UBGGBO IFGVS IKÃMQB£ NÊS NJLJ£ PH ÊH TQKBMMB PGU WJ£ IBOO FOEB WFJU IBOO BMWFH ÙU à IWB£ ŸFUUB HFOHVS ±TMFOEJOHBS FJHB GSBNUΣ GZSJSTÊSÎHPMGJOVFJOTPHÕ£SVTFNŸFJSUBLB TÊSGZSJSIFOEVS7J£FSVNŸBOOJHŸKÓ£B£WJ£ WJMKVNWFSBCFTUJSÎÕMMVIÕGVNNFUOB£ÎŸWÎ TFNWJ£FSVNB£HFSBPHŸB£ÃFJOOJHWJ£VN HPMGJ£šFUUBHFSJTUŸÓFLLJÃFJOOJOÓUUV ŸB£ HFUVSUFLJ£ÃSB£CÙBUJMBGSFLTLZMGJOHi #JSHJSIFGVSOPUJ£MFJ£TBHOBS"OESÊTBS%BWΣT TPOBS HPMGLFOOBSB VOEBOGBSJO ÃS t7J£ FSVN NKÕH HÓ£JS WJOJS PH UÕMVN PGU TBNBO )BOO

IFGVSIKÃMQB£NÊSNJLJ£PHÊHHFUBMMUBGMFJUB£ UJMIBOT7J£SFZOVNB£GJOOBÙUÙSŸWÎTBNBO IWB£NÃCFUVSGBSBÎMFJLNÎOVN)BOOÃNJL JOOŸÃUUΟWÎIWBSÊHFSTUBEEVSÎHPMGJOVÎEBH .B£VS WFS£VS B£ IMVTUB à BMMB TFN IBGB FJUU IWB£ GSBN B£ GŽSB PH ŸB£ FS FOEBMBVTU IŽHU B£MŽSB­HFSFLLJB£GJOOBVQQIKÓMJ£ÎŸFTTV MFJUB ŸWÎ UÕMVWFSU Î SFZOTMVCBOLB ŸFJSSB TFN IBGBGBSJ£ŸFTTBMFJ£ãVSi 8Ø_Wˆ_TSP]T]XLYY )BOOTBH£JTUOKÓUBIWFSSBSNÎOÙUVTFNIBOO FS B£ MFJLB à &WSÓQVNÓUBSÕ£JOOJ tšB£ WBS CÙJ£B£WFSBESBVNVSNJOOTWPMFOHJB£LPN BTUJOOÃNÓUBSÕ£JOBPHŸWÎOÝUÊHŸFTTBMWFH Î CPUO šB£ FS GPSSÊUUJOEJ B£ WFSB LFQQBOEJ à &WSÓQVNÓUBSÕ£JOOJ PH ÊH WFJU B£ ŸB£ FSV NBSHJSTFNWJMEVWFSBÎNÎOVNTQPSVN TÊS TUBLMFHB ŸFHBS WFM HFOHVS &O ŸB£ FSV TWBSUJS EBHBS Î ŸFTTV FJOT PH Õ£SV PH NB£VS WFS£VS B£ MŽSB B£ UBLBTU à WJ£ NÓUMŽUJ£ MÎLB ŸB£ IFS£JSNBOO­HFSB£TUÎHBGZSTUVTLSFGJONÎO ÎFGTUVEFJMEÎ&WSÓQVPHŸB£UFLVSUÎNBB£Oà B£GÓUBTJHŸBS­HFSŸFTTGVMMWJTTB£ÊHÃFGUJS B£ GFTUB NJH Î TFTTJ Î ŸFTTBSJ EFJME ­H IFG OÙ ŸFHBSGFOHJ£TNKÕSŸFGJOOBGŸWÎB£WFSBÎUPQQ CBSÃUUVOOJ PH ŸBS FS TQFOOVTUJH TFN ÊH WJM LPNBTUÎTFNPGUBTUi >_ZW_`]LQaÞLVZXLî^WLYOTÇVZ]_T &JOT PH ãVS TFHJS GÊLL  NJMMKÓOJS LSÓOB Î WFS£M BVOBGÊ GZSJ S ÃSBOHV SJ OO à NÓUJ OV Î .ÎMBOÓ Î CZSKVO NBÎ PH WBS ŸB£ MBOHTUŽSTUB ÃWÎTV O TFN IBOO IFGV S GFOHJ £ ÙU ÙS FJOV NÓUJ tšFUUB WBS OÝ SFZOTMB GZSJS NJH B£ WFSB ÎUPQQCBSÃUUVOOJÃMPLBISJOHOVN­HWBSNF£ TNà GJ£SJOH Î NBHBOVN GZSTUV IPMVSOBS FO TΣBOMFJ£NÊSCBSBNKÕHWFM­HSFZOEJOÃO BTU BMMUBG B£ TMà CFJOU à QJOOB PH TQJMB£J UJM TÓLOBSšB£ŸÝ£JSFLLFSUB£MFHHKBTUÎWÕSOWJ£ ŸFTTBS B£TUŽ£VS šFUUB WBS HSΣBSMFHB HBNBO FOEB VNHKÕS£JO FJOT PH CFTU HFSJTU 'VMMU BG ÃIPSGFOEVNPHŸÃGÊLLÊHNJLMBBUIZHMJGZSJS ŸB£FJUUB£WFSBGSÃMJUMB±TMBOEJ.BSHJSIÊMEV SFZOEBS B£ ÊH WŽSJ GSà ±SMBOEJ ­H FS TUPMUVS BG ŸWÎ B£ LPNB ±TMBOEJ à LPSUJ£ Î HPMGJOV PH WPOBOEJÃÊHFGUJSB£HFSBŸB£FOOCFUVSšFUUB ŽWJOUÝSJFSWPOBOEJCBSBSÊUUB£CZSKB iTBH£J #JSHJS-FJGVS

õö

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû


 

       7D\ORU0DGH*DOYLQ*UHHQ &DOODZD\&URVV 7LWOHLVW $GDPV/\OH 6FRWW 3LQJ5|KQLVFK .LQJ&REUD*OHQPXLU %HQ5RVV$GLGDV 5DP1LNH 6UL[RQ&KLOOLZHDU 1LNH*ROINQLFNHUV 0L]XQR3XPD 3UHVWLJH/DQQHU <(6)RRWMR\ +HDY\3XWWHU6XQ0RXQWDLQ 6FRWW\&DPHURQ2JLR 2G\VVH\0D[รL 

2:71รซรฎ>7,9/4o8,รฎรถรดรดรป

รตรท


(EI¡AR$AVÓ¡ GERIRÞTFRÈ ,UNDIÓ3VÓ¡Jئ

àA¹ HAFA MIKLAR BREYTINGAR VERI¹ Õ L¤FI ATVINNUKYLFINGSINS (EI¹ARS $AV¤¹S "RAGASONAR Õ UNDAN FšRNUMMÕNU¹UM(ANNEIGNA¹ISTSON¤DESEMBER GIFTISIG¤MARSOGFLUTTIME¹FJšLSKYLDUS¤NA TIL3V¤©J˜¹ARUMMI¹JANAPR¤LàA¹ANTLARHANNA¹GERA¢TÕSNSKU4ELIAM˜TARš¹INAOGDšNSKU 3CANPLANM˜TARš¹INA(ANNHEFURSETTSTEFNUNAÕ¢RTšKUM˜TINFYRIR%VR˜PUM˜TARš¹INA¤HAUST ©ARSEMHANNFREISTAR©ESSA¹TRYGGJAS£R©ÕTTTšKUR£TTÕ%VR˜PUM˜TARš¹INNIÕNSTAÕRIOGFETA ©ANNIG¤F˜TSPOR"IRGIS,EIFS(AF©˜RSSONAR

õø

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû
2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

õù


²GMUNNOTA4ELIAMØTARÚ¦INATILA¦ KOMAMÏRÓLEIKFINGUOGSTEFNIA¦¡VÓ A¦VERAÓMÓNUBESTAFORMIÓHAUST¡EGAR ÞRTÚKUMØTINFARAFRAM

(EI¹AR BYRJA¹I KEPPNIST¤MABILI¹ ¤ ÕR ME¹ ©ÕTTTšKU¤©REMURM˜TUMÕ3CANPLANM˜TA Rš¹INNI SEM FRAM F˜RU ¤ 0ORT¢GAL ¤ FEBR¢ AR OG MARS 3¤¹AN T˜K HANN ©ÕTT ¤ TVEIMUR M˜TU M Õ SšMU M˜TAR š¹ ¤ $ANM šRKU ¤ APR¤L(ANNKOMST¤GEGNUMNI¹URSKUR¹INN ¤šLLUMM˜TUNUM NEMAEINU©ARSEMHANN F£KK FRÕV ¤SU N ©AR SEM HANN GLEYMDI A¹ SKRIFAUNDIRSKORKORTI¹SITT(ANNNÕ¹IBEST STIÕ"ACKTEE#HAMPIONSHIP¤0ORT¢GAL OGSTIÕ$ANFOSSM˜TINU¤$ANMšRKU¤ APR¤L-E¹ALSKORHANS¤©ESSUMM˜TUMVAR HšGGÕHRING"ESTIHRINGURHANS¤ÕR VAR HšGG  Õ "ACKTEE M˜TINU Õ 2IBA

õú

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

)) VELLINUM ¤ 0ORT¢GAL (ANN VAR EFTIR ©ESSI M˜T ¤ STI Õ .ORDIC ,EAGUE LISTANUM ME¹STIGOG¤STIÕ3ANCPLAN4OUR ME¹STIG (EI¹AR TLAR A¹ LEGGJA ÕHERSLU Õ SNSKU 4ELIA M˜TARš¹INA ¤ SUMAR OG REIKNAR ME¹ A¹ TAKA ©ÕTT ¤ FLESTUM M˜TUM Õ M˜TARš¹ INNIàARSEMHANNB«RN¢¤,UNDI¤3V¤©J˜¹ TTUA¹VERAHGHEIMATšKINFYRIRHANNA¹ SKJAM˜TIN uàETTA VER¹UR šRUGGLEGA FRÕBRT SUMAR ›G GET N¢ KEYRT ¤ šLL M˜TIN ¤ 3V¤©J˜¹ OG $AN MšRKU OG KOMI¹ S¤¹AN HEIM ¤ FA¹M FJšL SKYLDUNNAR©ESSÕMILLI6I¹HšFUMKOMI¹

OKKUR VEL FYRIR ¤ ,UNDI ME¹ G˜¹A ©RIGGJA HERBERGJA¤B¢¹OGALLTTILALLSàA¹ERUG˜¹IR VELLIR OG FINGASV¹I ALLT ¤ KRINGUM OKKUR SEM EIGA EFLAUST EFTIR A¹ N«TAST M£R VEL h SAG¹I(EI¹AR$AV¤¹ u›GMUNNOTA4ELIAM˜TARš¹INATILA¹KOMA M£R ¤ LEIKFINGU OG STEFNI A¹ ©V¤ A¹ VERA ¤ M¤NUBESTAFORMI¤HAUST©EGAR¢RTšKUM˜T INFARAFRAM›GHEFEKKIÕKVE¹I¹MIGHVA¹A ¢RTšKUM˜T £G SKI UM EN L¤KLEGA REYNI £G AFTURA¹FARA¤M˜TI¹ÕÙTAL¤UEINSOG£GGER¹I ¤ FYRRA h SAG¹I (EI¹AR $AV¤¹ ¤ SAMTALI VI¹ 'OLFÕÙSLANDI


 $  #   "

   "   # $ "  ! $ ! "        2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

õû


8LRYÒ^7Ç]`^^ZY ^P__TaLWWL]XP_ Ç2L]LaPWWTÞ Qd]]LZR^TR]LT ULQYQ]LX_Ç XØ_TY`#

&YRSTASTIGAMØT ÉRSINSFERFRAM É'AR¡AVELLI

&

YRSTA STIGAM˜T ÕRSINS Õ +AUP©ING M˜TARš¹INNI FER FRAM Õ 'AR¹AVELLI Õ!KRANESI  MA¤ OG MÕ B¢AST VI¹ G˜¹RI ©ÕTTTšKU 'AR¹AVšLLUR KEMUR YFIRLEITT VEL UNDAN VETRI OG ER FLJ˜TURTILÕVORIN¸ST¹ANERS¢ A¹ VšLLURINN ER VEL UPPBYGG¹UR OG LIGGUR NÕLGT SJÕVARMÕLI 3PILA¹AR VER¹AHOLURÕTVEIMURDšGUM+EPPTER¤FLOKKIKARLAOGKVENNAàÕTTTšKUR£TT ¤ STIGAM˜TUM HAFA KYLFINGAR ÕHUGAMENN SEM ATVINNUMENN SVO OG F£LAGAR ¤ )0'! SEMHAFA E¹ALGRA¤GRUNNFORGJšFHJÕKšRLUMOG OGLGRAHJÕ KONUM%NGINALDURSMšRKERU+EPPENDURSKULUVERAME¹LIMIR¤GOLFKL¢BBIINN ANV£BANDA'3Ù 6ALLARMETI¹Õ'AR¹AVELLIVARTV¤VEGISSLEGI¹ÕFYRRIKEPPNISDEGIÕ+"BANKAM˜TARš¹ INNIÕ!KRANESI¤FYRRA3IGMUNDUR%INAR-ÕSSONBTTIMET"IRGIS,EIFS(AF©˜RSSON ARFRÕUMEITTHšGGERHANNL£KÕHšGGUM3¤¹ARUMDAGINNBTTI-AGN¢S ,ÕRUSSONMETI¹UMEITTHšGG L£KÕHšGGUM &YRSTASTIGAM˜TI¹HJÕUNGLINGUNUMFERFRAMÕ3TRANDAVELLIVI¹(ELLU MA¤

1d]^_L`YRWTYRLXØ_TQP]Q]LXÇ >_]LYOL]aPWWTÇ3PWW`#

õü

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

8LÞ õý"öô 6L`[TYR^XØ_L]ÕTYõ!27 öú"öû >_TRLXØ_`YRWTYRLõ!23= 5ÒYÞ ö"÷ 6L`[TYR^XØ_L]ÕTYö!2= ý"õô >_TRLXØ_`YRWTYRLö 26 öô"öù ,WUØLWPTVL]`YRXPYYL!-Z]RL]W# 2= ö÷"öø 6L`[TYR^XØ_L]ÕTY÷!2> öü"õ$û î^WLYO^XØ_÷ùÇ]LZRPWO]T!21 öý"õ$û >_TRLXØ_`YRWTYRL÷î^WLYO^XØ_ ÞSZW`VP[[YT!2# 5ÒWÞ ÷"û 08VL]WLWTL ù"ü 7LYO^XØ_@81îRZWQ!262 ü"õù 8PT^_L]LXØ_!,WWT]VWÒMML] õô"õø 08^_ÒWVYL õô"õø 08VaPYYLWTL öô"öö >aPT_LVP[[YT`YRWTYRLõùÇ]LZRdYR]T!262 öô"öö >aPT_LVP[[YT`YRWTYRLõú"õüÇ]L!2> öô"öö î^WLYO^XØ_PWO]TVdWQTYRL!2: öú"öý î^WLYO^XØ_ÞSÕRRWPTV"6L`[TYR^XØ_L]ÕTYø!26 ëRÒ^_ ÷"ù 98/LYXÕ]V` õô"õö >aPT_LVP[[YT2>î!õ#OPTWOVL]WL!2A õô"õö >aPT_LVP[[YT2>î!ö#OPTWOVL]WL!23= õô"õö >aPT_LVP[[YT2>î!÷#OPTWOVL]WL!22 õô"õö >aPT_LVP[[YT2>î!ø#OPTWOVL]WL!2î õô"õö >aPT_LVP[[YT2>î!õ#ZRö#OPTWOVaPYYL!2, õû"õý >_TRLXØ_`YRWTYRLøî^WLYO^XØ_ÞSÕRRWPTV!2> öù"öú 6L`[TYR^XØ_L]ÕTYùî^WLYO^XØ_ÞSZW`VP[[YT!2: öö"öù 08PTY^_LVWTYRLVL]WL öý"õ$ý 08PTY^_LVWTYRLVaPYYL >P[_PXMP] õ"ö >_TRLXØ_`YRWTYRLù!2, õ"ö >aPT_LVP[[YT2>îÕWO`YRLQWZVVT!2= û"ý 6L`[TYR^XØ_L]ÕTYú!2A õù"õú >_TRLXØ_`YRWTYRLú!26M öö"ö÷ 6L`[TYR^XØ_L]ÕTY!WZVLXØ_LWW]LQWZVVL!2=
2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

õý


öô

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû


<>VŽÊߎŽÊ ۜ˜Õ“Ê/ˆ}iÀÃ

:

ACH *OHNSON VANN ˜VNTAN SIGUR Õ BANDAR¤SKA -ASTERSM˜TINU SEM FRAM F˜R Õ !UGUSTA VELLINUM UM PÕSKAHELGINA àETTA VAR FYRSTI SIG URHANSÕST˜RM˜TIàETTAVARA¹EINS¤©RI¹JA SINN SEM *OHNSON T˜K ©ÕTT ¤ -ASTERSM˜T INU OG ENDA¹I HANN ¤ STI Õ S¤¹ASTA ÕRI *OHNS ON VAR A¹ SJÕLFS šG¹U ÕNG¹U R ME¹ ÕRA NGU RI NN ©EGA R 0HIL -ICKELS ON KLDDI HANN ¤ GRNA SIGU RJ AKKA NN ¤ M˜TSL OK EN ©A¹ERVENJAA¹SIGURVEGARIS¤¹ASTAÕRSKL¹I N«KR«NDAN SIGURVEGARA ¤ JAKKANN G˜¹A àA¹ KOM¤HLUT0HIL-ICKELSONA¹SETJA*OHNSON¤ JAKKANNA¹©ESSUSINNI *OHNSON L£K LOKAHRINGINN Õ HšGUM E¹A HšGGUMUNDIRPARI(ANNL£KÕHšGGIFYRSTA KEPPNISDAGINN ÕHšGGUM՚¹RUMKEPPN ISDEGIOGFÕIRÕTTUVONÕ©V¤A¹*OHNSONMYNDI

BLANDA S£R ¤ BARÕTTUNA UM SIGURINN EFTIR A¹ HANNL£KÕHšGGUMÕ©RI¹JAOGNSTS¤¹ASTA HRING4IGER7OODS 2ORY3ABBATINIOG2ETIEF 'OOSENDEILDUME¹S£Rš¹RUSTIÕSAMTALS HšGGUMYFIRPARIVALLAR u›GHEFALLTAFHAFTTR¢ÕSJÕLFUMM£ROG£GF£KK STU¹NING FRÕ ÕHORFENDUM ©EGAR M£R VAR¹ Õ ¤ MESSUNNI ›G REYNDI A¹ HALD R˜ MINNI ALLAN LOKAHRINGINNOGS«NAEKKITILFINNINGAR EN©A¹ VAREITTAFMARKMI¹UMDAGSINSàA¹EINASEM SKIPTIMÕLIVARA¹HALDAÕFRAMA¹FRAMKVMA ©A¹SEM£GKANNOGGET›GFANN©A¹©EGAR£G H˜FLEIKA¹£GVARVELUNDIRB¢INNOGHAF¹ITR¢ Õ©V¤A¹£GGTISIGRA¹ÕST˜RM˜TI hSAG¹I*OHN SONENHANNF£KKR¢MLEGAMILLJ˜NIRKR˜NA FYRIRSIGURINN :ACH *OHNSON ER FDDUR ÕRI¹ ¤ )OWA ¤ "ANDAR¤KJUNUMOGSEMBARNOGUNGLINGURL£K

HANNÕ%LMCREST GOLFVELLINUM¤#EDAR2APIDS ¸RI¹ENDA¹IHANN¤EFSTASTIPENINGALIST ANS Õ .ATIONWIDE M˜TARš¹INNI OG TRYGG¹I S£R ©ANNIG KEPPNISR£TT Õ 0'! M˜TARš¹INNI ¸RI¹ SIGRA¹I HANN Õ "ELL 3OUTH MEISTARAM˜T INUOGVAR©A¹EINAM˜TI¹Õ0'! M˜TARš¹INNI SEM HANN HEFUR UNNI¹ ©EGAR HANN MTTI Õ -ASTERS¤ÕR àEIR KYLFINGAR SEM SIGRA Õ 0'! M˜TI Õ ©ESSU ÕRI FÕ SJÕLFKRAFA KEPPNISR£TT Õ -ASTERSM˜TINU ÕRI¹ ¸ ÕRUM Õ¹UR VAR ©ESSI REGLA ¤ GILDI FYRIR-ASTERSM˜TI¹ENÕRI¹VARREGLUNUM BREYTT!¹RARBREYTINGARSEMGER¹ARHAFAVERI¹ ERU©RA¹A¹EINSEFSTUÕPENINGALISTAÕRSINS FÕSJÕLFKRAFAKEPPNISR£TT ENÕ¹URFENGU EFSTUÕPENINGALISTANUMKEPPNISR£TT

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôûöõ


0T__LQXÕ]R`X^VÒW[_Ò]aP]V`XÇ4^WPbZ]_S aPWWTY`X#L`P]`ÕWWXP_TYÇ^_Ø]L] `[[SˆT]#P__LaP]VÇXdYOTYYTSPT_T] ¨8L`]TYYXP^VULWL_Õ^V`YL™ZRP]^_L^P__ Qd]T]Q]LXLYVWÒMMSÒ^TZRõô#_PTR#

'OLFÉ ·SLANDI

­

0>sÊ iÀÊ ÃjÀÃ̟ŽÊ ̈vˆ˜˜‡ ˆ˜}Ê >sÊ ÛiÀ>Ê ?Ê iˆsˆ˜˜ˆÊ ?Ê …iˆ“>۟Ê /ˆ}iÀÃ°Ê /ˆÊ >sÊ iˆŽ>Ê Í>ÀÊ Í>ÀvÊ “>s‡ ÕÀÊ >sÊ ÍiŽŽ>Ê iˆ˜…ÛiÀ˜Ê ‰LÖ>Ê ‰Ê ÏiܜÀÌ…Ê …ÛiÀv‡ ˆ˜ÕʉÊ"À>˜`œÊi˜Ê۟ÕÀ‡ ˆ˜˜Ê LiÀÊ Ã>“>Ê …iˆÌˆ°Ê "}Ê Í>sÊ iÀÊ iŽŽˆÊ ‰Ži}ÌÊ >sÊ “>sÕÀÊ ÍiŽŽˆÊ iˆ˜…ÛiÀ˜Ê ‰ÊÏiܜÀ̅ÊÍۉÊÍ>ÀÊLÖ>Ê >s>i}>Ê Ã̝ÀÃ̍ŸÀ˜ÕÀÊ ÖÀÊ ‰ÍÀÌÌ>…iˆ“ˆ˜Õ“Ê œ}Ê ÍiŽŽÌÊ is>Ê “Ÿ}Ê iv˜‡ >sÊ vŽ°Ê ˜Ê ۈsÊ Ïi˜`‡ ˆ˜}>ÀÊ iˆ}Õ“Ê Í>sÊ ÌˆÊ >sÊ }iÌ>Ê >Փ>sÊ œŽŽÕÀÊ ˆ˜˜Ê ?ʝ‰Ži}ÕÃÌÕÊÃÌ>sˆ°Ê ˆsÓi˜˜Ê œvÃÊ ?Ê Ç >˜`ˆ]Ê Ã?vÕÀÊ ÀˆÌÃ̍À‡ ˆ˜˜Ê œ}Ê vÀC˜`ÕÀÊ …>˜Ã]Ê ÌÀˆˆsÊ -Û>˜ÕÀ]Ê >À}iˆÀÊ œ}Ê >Às>ÀÊ 6ˆ…?“Ç ÃޘˆÀÊ ÛœÀÕÊ “CÌ̈ÀÊ ÌˆÊ ÏiܜÀÌ…Ê ‰Ê LœsˆÊ …ˆ˜ÃÊ L>˜`>À‰ÃŽ>Ê }œv>ÀŽˆ‡ ÌiŽÌÃÊ -ÌiÛiÊ -“ÞiÀÃÊ i˜Ê …>˜˜Ê …ivÕÀÊ ‰Ê Ã>“Ûˆ˜˜ÕÊ ÛˆsÊ ˆVŽÊ >`œÊ …>˜˜>sÊ >VŽÊ->˜`Ê۟ˆ˜˜ÊÃi“Ê LÞ}}>Ê?ʉÊ0œÀ?ŽÃ…Ÿv˜°Ê öö

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû


?TRP]Xˆ__TLjQTYRL^aˆT]Ð__ÇPQ_T]ZVV`]î^WPYOTYR`Y`X!Þ ^_`__M`^`Y`X!LVLYOTÇRZWQMÞWY`X^ÞY`X^UÇTTV]ØXQPWR`]YL]% ZR^_TWW_T^Ð]`[[aTSWTTYLÇë^_]LWLY`X9TNV:u3P]Y^PXSLYY SLQT_L[LQd]T]^VÕXX`Ç`]ÞSPTX^XØ_TY`ÞSZW`VP[[YT#

HEIMAVELLI

4IGERS 4NZFSTIFGVSIBOOB£NBSHBHPMGWFMMJÎ#BOEB SÎLKVOVNNBŸFLLUBWFMMJÃCPS£WJ£0ME .FNPSJBMFOIBOOLPNGZSTUB£CSFZUJOHVN Ã*TMFXPSUIWFMMJOVNFOOPLLSVNÃSVN TΣBSFOEVSIBOOB£JIBOO*TMFXPSUIWÕMMJOO NBNF£IMJ£TKÓOBGŸWÎB£OPLLSJSUVHJS 1("LZMGJOHBCZHHKVÃTWŽ£JOV ŸBSÃNF£BM 5JHFSOPLLVS8PPET4NZFSTIFGVSIBOOB£ GMFJSJWFMMJNF£/JDL'BMEPNB$IBSU)JMMT

WÕMMJOOÎ,FOUÎ&OHMBOEJFOŸFTTBTUVOEJOB WJOOVSIBOOB£OPLLSVNWÕMMVN NBÎ %VCBJ *TMFXPSUIWBSVQQIBGMFHBIBOOB£VSBGHÕNMV LFNQVOOJ"SOPME1BMNFSFOIBOOGMBVH TKÃMGVSZGJSTWŽ£J£TFNWBSVNMVLJ£BQQFM TÎOVUSKÃNÃFLSVNÃSJ£PHÃLWB£B£ ŸBSOBTLZMEJCZHH£VSHPMGWÕMMVS

7ÕMMVSJOOFSFSGJ£VSFGUJSCSFZUJOHBSOBSIKà 4UFWF4NZFSTšB£FSNJLJ£MBOETMBHÎGMÕU VOVNÃWFMMJOVN TMBUUJBGUSKÃNPHNJLJ£BG HMPNQVNFOŸB£WBSTÊSTUBLMFHBIVHB£B£ IÕOOVOŸFJSSB¦CSBVUNÃUJMEŽNJTTKà ŸSKÃSCSBVUBSHMPNQVSNZOEBPS£J£tTFYi šB£FSŸÓFLLJIŽHUB£TKßB£WFMOFNBÙS MPGUJšÃFSVTKÕWÕUOÃPHÎLSJOHVNWÕMMJOO FOŸBVSFOOBBMMBMFJ£Î"UMBOUTIBGJ£

 =T^LaLcTVWÒMMSÒ^TP] RWˆ^TWPR_L`_LY^PXTYYLY#

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

ö÷


6Õ]Q`MZW_L^_UL]YLY>SL\:u9PLWÇPTYL ^_ˆ]^_`aTWW`YLÞ4^WPbZ]_SSaP]QTY`# ATSLYLP]PTYVLML^_]ÕYO#0YRTY aPWVZXTY!_LVVQd]T]#

>aLY`]ATWSUÇWX^^ZY [Ò__L]Çû#QWÕ_TYYT#

2WZX[`]YL]]UÇ]Çú# M]L`_TYYTXdYOLZ]T ¨^Pc™PYL^Ð^_PVVTaPW YPXLÒ]WZQ_T# t7J£VS£VNB£UBLBUJMMJUUJMŸFTTB£IÊSFSVOPLLSJS UVHJSLZMGJOHBTFNMFJLBÃ1("NÓUBSÕ£JOOJ CŽ£J IWB£WBS£BSB£ŸFUUBWBSŸFJSSBIFJNBWÕMMVSPHTWP ŸVSGUJB£IVHBTÊSTUBLMFHBB£ŽGJOHBB£TUÕ£VOOJi TBH£J4UFWF4NZFSTVNCSFZUJOHBSOBSÃ*TMFXPSUI HPMGWFMMJOVN±0SMBOEPFSBOOB£IWFSGJNF£ ŸFLLUVNHPMGPHΟSÓUUBTUKÕSOVN OPLLVSTLPOBS TZTUVSIWFSGJFOŸB£IFJUJS-BLF/POBFOFJHFOE BOEJCFHHKBIWFSGBOOBFSGZSJSUŽLJ£5BWJTUPDLFO TBNOFGOUNÓUTFNIBMEJ£IFGVSWFSJ£VOEBOGBSJO ÃSFSNJMMJIFJNTŸFLLUSBLZMGJOHBTFNNZOEBMJ£ *TMFXPSUIPH-BLF/POBšBSGBSB5JHFSPH&SOJF&MT GSFNTUJSÎGMPLLJFOŸBSNÃMÎLBOFGOB4FSHJP(BSDJB +VTUJO3PTF *BO1PVMUFS .BSL0{.FSB -FF+BO[FO PHGMFJSJ.ÓUJ£FSIBMEJ£UJMTLJQUJTÎ-BLF/POBPH *TMFXPSUI šB£FSTÊSTUÕLVQQMJGVOB£MFJLB*TMFXPSUIWÕMMJOO 7J£IBOOFSVNÕSHTLÙMQUÙSMJTUBWFSLTFNFSVUJM TÕMVGZSJSNBSHBUVHJF£BIVOESV£NJMMKÓOBLSÓOB¦ IWFSKVÃSJTFMKBTUWFSLGZSJSNBSHBSNJMMKÓOJSEPMMBSB )ÙTBLZOOJÎCÙBOOBFSVHMŽTJMFHPHGMFTUSJTBWBYJO NKÕHBMHFOHUB£TKÃIÙTGSßÙTVOEUJMGFS NFUSBPHFOOTUŽSSJ PHLPTUBMÎLBNBSHBSNJMMKÓOJS EPMMBSB&JUUŸFTTBSBHMŽTJIÝTBFSÎFJHVLÕSGVCPMUB TUKÕSOVOOBS4IBR0/FBM7J£HÃUVNTÊ£ŸB£GSà GMÕUJOOJ7J£WJMMVOBFSFJOLBCB£TUSÕOEGZSJSLÕSGV CPMUBSJTBOO *TMFXPSUIFSKBSEBSF£BVNNFUSBSBG 5JHFSUFJHVN7ÕMMVSJOOWBSÙUOFGOEVSTFNFSGJ£BTUJ PHMFOHTUJWÕMMVSJOOÎ'MÓSÎEBBGHPMGTBNCBOEJGZML JTJOTšBSFSVNBSHBSHMŽTJMFHBSHPMGIPMVSFOPLLBS GBOOTUNJLJ£UJMLPNBCSBVUBSTFNFSNFUSBS QBS ZGJSFJUUBGTKÕWÕUOVNWJ£WÕMMJOOšSJ£KB CSBVUFSMFOHTUBCSBVUWBMMBSJOTVNNFUSBSPH B£FJOTGZSJS5JHFSF£B&MTPHGÊMBHBB£TMÃJOOÃÎ UWFJNVSIÕHHVN/ÎVOEBCSBVUJOFSMFJLJONF£GSBN FJOVWBUOJOVPHŸB£FSUÓMGUBIPMBOMÎLBB£IMVUBUJM PHNF£tCMJOEViVQQIBGTIÕHHJÎLBVQCŽUJ4BVUK ÃOEBFSHSΣBSFSGJ£QBSPHMPLBIPMBO TÙÃUKÃOEB 

öø

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

FSŸB£MÎLBFOŸBSTMÓ+#)PMNFT QHBLZMGJOHVS NF£ESŽWFSPHTUZUUJTÊSMFJ£ZGJSIMVUBBGWBUOJOV WJ£CSBVUJOBPHCPMUJOOMFOUJTUVUUGSÃGMÕUà NFUSBMBOHSJIPMVOOJ5JHFSUFLVSWBOBMFHBKÃSOPH LFNVSTÊSÎWŽOMFHBTUÕ£VÃCSBVUJOOJ UFLVSFLLJ TWPOBÃIŽUUV 5JHFSCÝSWJ£IMJ£JOBÃŽGJOHBTWŽ£JOVPHFJOTPH BMMJSBMWÕSVLZMGJOHBSŸÃGÓSVNWJ£PHIJUV£VNVQQ ŸBSãVSFOWJ£IÊMEVNÙUÃWÕMM¶LVNÃHPMGCÎMVO VNGSBNIKÃOPLLSVNQHBMFJLNÕOOVN UE/JDL 0)FBSOTFNIBG£JOÝMFHBVOOJ£5JHFSÎIFJNTNÓU JOVÎIPMVLFQQOJšÃIFJMTV£VNWJ£VQQÃ-FF+BO[ FOFOIBOOIFGVSUWÎWFHJTTJHSB£Ã0QOBCBOEBSÎTLB NÓUJOV 640QFO FOIBOOFSFJOONBSHSBŸFLLUSB LZMGJOHBTFNCÙBÎ*TMFXPSUI4NZFSTŸFLLJS+BO[FO WFMPHTBH£JIPOVNIWB£ŸB£WŽSJBV£WFMUB£GMKÙHB UJM±TMBOETGSÃ#BOEBSÎLKVOVNšFHBSWJ£IÕG£VN TMFHJ£ÎOPLLSBTUVOELPNLVOOVSLBQQJÃHPMGCÎMO VNTÎOVNPHCZSKB£JB£TWFJGMBPHTMÃ+Ù 5JHFSJOO WBSNŽUUVSÃŽGJOHBTWŽ£J£PHTMÓNF£KÃSOVOVNÎ HSΣPHFSH LMŽEEVSTUVUUCVYVNPHHPMGQFZTV7J£ MBVNV£VNTUUJMB£TLKÓUBOPLLSVNMKÓTNZOEVN BG5JHFSFOWPSVNCF£OJSB£WFSBFLLJNF£OFJOB tQBQQBSBTTJiUBLUB¦TUŽ£BGZSJSŸWÎB£TUÓSTUKÕSO VSOBSWJMKBFJHBIFJNBÎ*TMFXPSUIFSTÙB£ŸŽSGà GSJ£PH5JHFSFSFJHJOMFHBGSJ£IFMHVSŸBSOB4WPWJ£ MÊUVNPLLVSOŽHKBB£IPSGBÃIBOOTMÃOPLLSBUVHJ NFUSBGSÃPLLVS&LLJNKÕHMFJ£JOMFHUB£WFSBB£ ŽGBÃTBNBUÎNBPHHP£J£PHMFJLBTWPIFJNBWÕMM JOOIBOTÃFGUJS0HFGNB£VSWBSÎTUV£JPHNF£ GVMMUWFTLJBGHSBTHSŽOVNEPMMVSVNŸÃWBSIŽHUB£ GKÃSGFTUBÎTLÙMQUÙSWFSLVNTFNWPSVWΣBVNWÕMMJOO UJMTÝOJTPHTÕMVšBVLPTUBGMFTUZGJSNJMMKÓOEPMMBSB TUZLLJ£FOŸBVTFMKBTUÕMMPHÃSMFHBFSTLJQUÙU/Ý WFSLLPNBÎTUB£JOO0HŸBVTFMKBTUMÎLB šB£FSFLLJMBVTUWJ£B£IPMBOFGUJSŸFOOBOISJOH IBGJWFSJ£MKÙG"NFSÎTLVSCÕEEWŽTFSNVOGSBNWFHJT NJOOBNBOOÃIFJNBWÕMM5JHFST


0T__LQ ^VÒW[_Ò]aP]V`Y`X#

3ÕYY``]TYYÇõû#QWÕ_TYYÞVaÕWO^ØWTYYT# ,YPLY^Wˆ]SLYYÇö#M]L`_TYYT^PXP] RWˆ^TWPRPYP]QTöôôXP_]L[L]÷SZWL#

1WL_T]YL]P]`QWP^_L] XPXTVW`WLYO^WLRTZR RWZX[`]P]`aÞL#

>V]TQLÞ^V½TYÒ]QW`RaÐWTYYTMPTY_Qd]T]ZQLY î^WPYOTYRLYL#>PYYTWPRLVaPULQ]Ç?TRP]2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

öù


isÊÌ۟vŸ`Õ“Ê 1-Ê"* Ê “iˆÃÌ>À>t ATWSUÇWX^M]ˆ`]!Q#a#2L]L]!>aLY`]ZR8L]RPT]WPYR^__TWSˆR]TXP >_PaP>XdP]^!RZWQaLWWL]SÕYY`TZR7PP5LYePYÞXTU`_aÕQÕWO`X XPT^_L]LÇ:;9,MLYOL]Þ^VLXØ_TY`@>:;09LjQTYRL^aˆTY`Þ 4^WPbZ]_S#?TWSWTL]XÇ^UÇSTYYÕ]aSPY_Lë^_]LWL!9TNV:u3PL]YZR QUˆ]-LYOL]ÞVULXLYYTYY=ZMP]_/LX]ZYLjQTYRL^aˆTY`#

LP]PVVTZQ_^PXaT^UÇ`X^Pc ^_L]Q^XPYYaTaTYY`ÞPTYYTZR^ÕX` RWZX[`YYTPYLP]LWRPYR_Þ4^WPbZ]_S#

öú

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû
2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

öû


>ÀiÞÊ }œvL‰ 3L]WPd/LaTO^ZYP]PVVTPVV_`] LTWTÇRZWQXL]VLY`XSPWO`] ÇXØ_Z]SUØWL^aTTPTY^ZRQWP^_T] PVVUL#>aZP]`L`aT_L_TW VdWQTYRL]^PXP]`3L]WPd/LaTO^ZY LOÇPYO`]ZRPTYYPT]]L_ØVP^^L XdYOLQRWˆ^TWPR`X3L]WPdRZWQMÞW ÞXØ_Z]SUØWLMˆY`X/Ld_ZYL Qd]]ÞaP_`]#P^^Taˆ]TÕ]`RRWPRL RØ`]ÇSˆØ__LRZWQaPWWTL] ^PXYL`^dYWPR_P]LaP]LaPW OPVVUL`]#

/ˆÊ}iÀʜ}ÊœÀÊ`‡ >˜ÊjŽÕÊÃ>“Ê>˜

?aPT]LQQ]ˆR`^_`Þ]Ø__LXÕYY`X^ÕR`YYL]!VÕ]Q`MZW_LXL`]TYY8TNSLPW5Z]OLYZR ?TRP]BZZO^!WÐV`^LXLYÞWTTÞ;Z]$,XXØ_T^PXQ]LXQØ]Ç<`LTW3ZWWZbaPWWTY`X Þ.SL]WZ__PÞ9Z]`]"6L]ØWÞY`ÞMd]U`YXLÞ#8Ø_TaL]`[[ST_`YL]XØ_Qd]T]BLNSZaTL" XPT^_L]LXØ_TPY?TRP]^TR]LT^ÞLYÞXØ_TY`#=ÒXWPRL÷ôÒ^`YOÇSZ]QPYO`]Xˆ__` _TWLQdWRUL^_XP?TRP]ZR5Z]OLYWPTVLRZWQ^LXLY!PYLSÕQ`PT]PVVTRP]_Ç`]Þ Z[TYMP]`XØ_T# ?TRP]ZR5Z]OLYP]`RØT]aTYT]ZR^LRT?TRP]L5Z]OLYaˆ]TPTY^ZR^_Ø]TM]ØT]^TYY# ¨LP]`PVVTXL]RT]Þ]Ø__LXPYY^PXSLQLQPYRTPTY^XTVWLL_SdRWTZR5Z]OLYQÐVVÇ ^ÞY`X_ÞXL#ÃRSPQaÞRP_LWPT_L]ÇLSUÇSZY`X!SaP]YTRMP^_aL]LM]PRL^_aT ½X^`XSW`_`XPRL]XTYYQP]TWWaL]LSPQUL^_#ÃRWˆ]TXL]R_LQPT]]T]PdY^W`ZRPVV" TYR`^PX5Z]OLYM½]dQT]!™^LRT?TRP]#

öü

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû
2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

öý


Cȏi}ÌÊCvˆ˜}>ÃÛCsˆ]ÊÀ>՘ŽœÌ]Ê Û‰}ÌÊ?Ê{äÊ?À>Ê>v“CˆÊŽÖLLȘÃ

À>vÌÕÀʉÊviÀÌÕ}ՓÊœvŽÖLLÕÀˆ˜˜ÊiˆˆÀÊv>}˜>sˆÊ{äÊ?À>Ê>v“CˆÊɘÕÊÓx°Ê>«À‰Ê“isÊ}Cȏi}ÀˆÊ ÛiˆÃÕʉÊÎ?>ʎÖLLȘÃÊ?ÊÛ>iÞÀˆ°ÊiˆˆÃ“i˜˜Ê…ŸvsÕÊÀ‰Ž>Ê?ÃÌCsÕÊ̈Ê>sÊ v>}˜>ÊÍۉÊՓʏiˆsÊÛ>ÀÊÌiŽˆsÊvœÀ“i}>ʉʘœÌŽÕ˜Ê˜ßÌÌÊCvˆ˜}>ÃÛCsˆÊŽÖLLÇ ˆ˜Ã°Ê v˜ÌÊ Û>ÀÊ ÌˆÊ Ã>“Ži««˜ˆÊ Õ“Ê ˜>v˜Ê ?Ê ÃÛCsˆ˜ÕÊ œ}Ê Û>ÀÊ Í>sÊ Õs“Õ˜`ÕÀÊ ŸÀiˆvÃܘÊÃi“Ê?Ì̈ʅ>˜>°ÊÀ>՘ŽœÌÊiÀʘ>v˜ˆsʜ}Ê̈Ê>sÊۉ}>ÊCvˆ˜}>ÃÛCsˆsÊϝ}ÕÊ vœÀ“>sÕÀÊ œ}Ê vÞÀÀÛiÀ>˜`ˆÊ vœÀ“i˜˜Ê iˆˆÃÊ ?Ã>“ÌÊ vœÀÃiÌ>Ê -Ê œ}Ê LC>ÀÃ̍À>Ê >v˜>À‡ v>Às>ÀÊ LœÌ>Ê ÖÀÊ L?ÃÕ“Ê ­ŽœÌՓ®Ê ?Ê Cvˆ˜}>ÃÛCsˆ˜ÕÊ iv̈ÀÊ >sÊ ÃÀ°Ê À>}ˆÊ ˜}ˆLiÀ}ÃÜ˜Ê …>vsˆÊLiÃÃ>sÊÃÛCsˆs° !FREKSKYLFINGARNIR "JšRGVIN 3IGURBERGSSON OG !U¹UNN %INARSSON S«NDU K¢NSTIR ME¹ GOLFKYLFURNAR Õ FINGASV¹INU Õ¹UR EN HALD I¹ VAR INN ¤ (VALALAUGINA àAR SKRIFU¹U ©EIR ,¢¹V¤K 'EIRSSON BJARSTJ˜RI OG "ERGSTEINN (JšRLEIFSSON FORMA¹UR +EILIS UNDIR LOKAUPP GJšRSAMNINGSUPPÕMILLJ˜NIRSEMGER¹UR VAR ÕRI¹ ,OKAUPPGJšRI¹ HLJ˜¹AR UPP Õ MILLJ˜NIRKR˜NAOGA¹©V¤LOKNUHÕ¹U,¢¹ V¤K'EIRSSONOG(ARALDURà˜RÊLASON ODDVITI

÷ô

3JÕLFST¹ISMANNA¤(AFNARFIR¹I P¢TTKEPPNIOG F˜R,¢¹V¤KME¹SIGURAFH˜LMI *˜N ¸SGEIR %YJ˜LFSSON FORSETI '3Ù SMDI ©Õ (ÕLFDÕNà˜R+ARLSSON 'U¹J˜Nà˜R3VEINSSON 3VEIN 3IGURBERGSSON OG ¸G¢ST (¢BERTSSON GULLMERKI 'OLFSAMBANDSINS àÕ VEITTI HANN SILFURMERKI'3ÙTIL©EIRRA"JšRGVINS3IGURBERGS SONAROGà˜RD¤SAR'EIRSD˜TTURSEMB¹IHAFA KEPPTFYRIRÙSLANDSHšNDÕERLENDRIGRUNDOG UNNI¹TILFJšLMARGRAVER¹LAUNAH£RHEIMA

2WLMPT__T]ÇRØ]T^_`YO!ëRÒ^_ 3ÒMP]_^^ZY!Q]LXVaˆXOL^_UØ]T26! 3ÇWQOÇY6L]W^^ZY!Qd]]a#QZ]XL`]ZR ñWLQ`]Ø]ëRÒ^_^^ZY!aLWWL]^_UØ]T26# 2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

8P^_LQ]LXVaˆXOL]Ç]Þ^ÕR`6PTWT^ "ERGSTEINN (JšRLEIFSSON FORMA¹UR '+ SAG¹I ¤ R¹U SINNI A¹ S¤¹ASTA ÕR OG ©A¹ SEM AF ER ©ESSU ÕRI TELJAST ME¹ MESTU FRAMKVMDARÕR UM ¤ SšGU GOLFKL¢BBSINS FRÕ UPPHAFI EF EKKI ©A¹ MESTA

%ITT AF MšRGU SEM HEFUR GLATT +EILISHJšRTUN ER ©EGAR HAFIST VAR HANDA UM ÕRAM˜TIN VI¹ VšRN (VALEYRARINNAR OG ER ©A¹ MIKI¹GLE¹IEFNIFYRIROKKURKYLFINGAOGÕHUGA MANNA UM SšGU (VALEYRARINNAR ¸RI¹ 

ñWLQÞL >TR`]MUÕ]Y^OØ__T]! 7ØL!SPQ`]^LQYLRZWQ Ò]VWT[[`XÞøôÇ]ZR SPQ`]Qˆ]_26LWWL] QUÕ]_Þ`XÕ[[`]YL]#


1d]]aP]LYOTQZ]XPYY^WØR` Qd]^_LSÕRRTYÞ3]L`YVZ_T#

7ÒaÞV2PT]^^ZY!MˆUL]^_UØ]T 3LQYL]QUL]L]ZR-P]R^_PTYY 3UÕ]WPTQ^^ZY!QZ]XL`]26 VWT[[_`ÇMZ]LÞ_TWPQYT OLR^TY^#

Ê -& H˜FUST FRAMKVMDI RÕ FINGASV¹INU .¢ TVEIMUR ÕRUM SEINNA ER ©ESSUM ÕFANGA A¹ LJ¢KA‰FINGASV¹I¹OGA¹STA¹ANEREITTA¹©V¤ BESTA SEM ©EKKIST6I¹ ERUM N¢ ME¹ Õ EINU SV¹I FULLKOMNA INNIA¹STš¹U FYRIR P¢TT OG VIPPFINGAR AUK FULLKOMINS FINGASV¹IS TILA¹FASVEIFLUNAFYRIRLENGRIHšGG©ARSEM HGT ER A¹ LOKA HVERJU KOTI FYRIR SIG 3T˜R OG R¢MG˜¹A¹STA¹AERFYRIRKENNARA©ARSEM©EIR GETALOKA¹A¹S£ROGEINBEITTS£RA¹KENNSLU v SAG¹I"ERGSTEINN

NAFNI¹ÕKL¢BBNUMSAG¹I*˜NAS!¹ALSTEINSSON A¹+EILISNAFNI¹HEF¹IVERI¹REISTÕ©EIRRIHUG MYNDA¹FJALLI¹+EILIRSISTVEL¢RšLLUMSVEIT

3TOFNFUNDUR¤+˜PAVOGI àANN FEBR¢AR ÕRI¹ VAR FYRSTI FUNDUR UMSTOFNUNGOLFKL¢BBSHALDINN¤&£LAGSHEIM ILI +˜PAVOGS +L¢BBURINN VAR SVO FORMLEGA STOFNA¹UR©ANNAPR¤L©A¹SAMAÕRÙFYRSTU STJ˜RN KL¢BBSINS ÕTTU STI *˜NAS !¹ALSTEINS SON FORMA¹UR 3IGURBERGUR 3VEINSSON OG 3IG UR¹UR (ELGASON 4VEIR ME¹STJ˜RNENDUR VORU OGKJšRNIREN©A¹VORU©EIR(AFSTEINN(ANS SONOG2¢NAR'U¹MUNDSSON!¹SPUR¹URUM

1 ARF£LšGUNUM SEMMENNVILDU©ÕA¹ST¹UA¹ KL¢BBNUM (AFNARFIR¹I 'AR¹AB +˜PAVOGI OG"ESSASTA¹AHREPPI

1Z]^P_T2>î!5ØYë^RPT] 0dUØWQ^^ZY!Qˆ]T26 SÇ__aÞ^TMTVL]2>î#

 1UÕWXL]RT]RP^_T] ^LXQÕRY`` 6PTWT^XÕYY`XÇ LQXˆWT^OLRTYY#

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

÷õ


-̍ŸÀ˜Õ}œvÊ ?ÊœÀ«Õ˜˜ˆt >_UÕ]Y`RZWQP]^VPXX_TWPR_XØ_L]^PXPVV_T]PTY^_LVWTYRL]]PdYLQd]T] ^Ð]ÇRZWQaPWWTY`X#1UØ]LXØ_TaP]`]Þ^`XL]ZRYÒaP]`]WPTVTÇ 6Z][ÒWQ^_LLaPWWT#,WW`]ÇRØTX`Y]PYYL_TWV]LMMLXPTY^^UÒV]LML]YL# 8PLWÇ___LVPYOLÞQd]]LaL]>TRQÒ^SLYOMZW_LWÞY`XL`]^PX^Ð^_SÐ] [Ò__LÇõõ#QWÕ_TYYTÞ2]LQL]SZW_TY`ÞQd]]L#

UHIîDêHUXP QD XQ LN Y JD GD OD UDO )HUVNDUJROIIUpWWL KYHUIRUJM|ILQHU PD VD JL LQ OI .\ i JROIîiOHVWXîDê

÷ö

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû


///%0#"+

    

   

* "**-!,"*9+9'- % %9". '.*$#9!'#7&3,,7+,' (*+$+,&5%''*+%9$&% *"5-&."''-5+,25-& 94*:,,&"5+%-&5. '4*:-'*+%", " ,* 4"&+;$-&4#7"+, #;%"&''+&"*'!''40*,"%-(&*'=,,%0'(,5,"%5 * <*"'$''-&.2 **,"%&5%+.2+"''*+%", " ,*9!'#7& 0"5"''"!%-* %<$:+&9'+&*'7,,<*-% ,'"9%"5-&

2,+$%.*<5*."5'(,$-'%-(&4<4(%"*"%% %<$:+4< *,&5.'+,*+&"9'=*-&5%"-*#<$%"' -&&54$$,' 7!2,,-47,,0*"*!#*,( 25+#<$:&-&**75% ,50% #+,&5 "%-&",-'9%:5"4*+&.*,!-*(*5"5."5$:%+,*:%!2$$-' 9%:5"97"'-&,"%."$-&!#7+#<$%"' -&+&' - %<$:+&9' +"5.'% %"5"'"' *70% "+5%"0&"54*+&;*'!.(*$" '7,"%'8+#7

  4<*,&5('2&"0*"* %<$:+&9'""'!.*#-;5*-"''"!%+'-'-& 5+$%"+$"4<*,-'"* 7*4<*,4-' -55&5*'7*#:+,"

 .2*,;%-* & "'-+"''"7 ,"%5* <*"'$''-&

" 7 &<%"&7*,(* - . -*&7*%"');' "'*5,(* ,* %.9$*"'.9$%(++- *7+ (* *'+,0$$"+!:%&-**-'*#;*5-* <5*%-*6+#;*5-* (%-' *.9$,*$+#;*5-*-57*$*:$-* %;'-:+.&&+,' "$ +,*;'<+.9$:)+$*-*!;'3:*+!;' "%++,5"*05"+#;*5-* 7+$*<5+#;*5-*;'+$-)+,5-*05*#;*5-*+$"#;*5-* "! **.( -*:% *5-*$"' $-*0*"

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

÷÷


     

   

÷ø

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû
2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

÷ù


>TR`][ÇWWÞSPTX^ØVYSUÇ

>TR`][ÇWW2PT]>aPTY^^ZY!L_aTYY`VdWQTYR`]Ò]265!SPTX^Ø__T;TYRaP]V^XTU`YLÞ2LTY^MZ]Z`RSÞ0YRWLYOT ÞaP_`]#L]aL]SLYYXˆWO`]`[[ZRQÐVVL[]ØQLVdWQ`]ZRQdWRUL^_XPQ]LXWPT^W`QP]WTY`#3LYYaL]^Þ" LYWPd^_`]Ò_XPVdWQ`X^PXSPY_LSZY`X^Ð]^_LVWPRL#3Ð]ÇPQ_T]QP]QP]L^LRL>TR`][ÇW^%

›

GFLAUGTIL,ONDONOGKEYR¹ISVOUPPTIL'AINSBOROUGHàEGAR£G KOM©ANGA¹BEI¹M¤NFLOTT¤B¢¹TILAFNOTAÕGOLFVELLINUMHJÕ0ING ¤'AINSBOROUGH+LUKKANUMMORGUNINNHITTI£G'EOFF7ADD INGTON SEMS£RUMA¹MLA¢TALLAATVINNUMENN¤%VR˜PUSEMSPILA ME¹0INGKYLFUM›GBYRJA¹IÕA¹SLÕFYRIRHANNNOKKURHšGGME¹ M¤NU JÕRNI(ANNVARFLJ˜TURA¹SJÕA¹£GVAREKKIME¹BESTASKAFTI¹ FYRIRM¤NASVEIFLU%FTIRA¹HAFAPR˜FA¹TVRTEGUNDIRAFSKšFTUMVAR NI¹URSTA¹ANS¢A¹£GF£KK$YNAMICGOLDSUPERLIGHTX TRASTIFF¤šLL JÕRNIN %FTIR©ETTAPR˜FA¹I£GUMDRVERA ALLA2APTUREME¹MISMUNANDI SKšFTUM%FTIRMIKLARPLINGARÕKVÕ¹UMVI¹A¹!LDILAPROTOX TRA STIFFVRIR£TTASKAFTI¹¤DRVERINN TR£¹OGTR£¹àEGAR©ETTAVAR

÷ú

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

ÕKVE¹I¹FENGUMVI¹,UNCH MONITORINNTILAFNOTAàETTAVARGEGGJU¹ GRJA›GSL˜¢TÕSV¹IOGMONITORINNFYLGDIK¢LUNNIEFTIR©ANGA¹ TILH¢NSTOPPA¹IOGGAFSVOALLARUPPL«SINGARSEMHGTERA¹BI¹JA UMàETTALAS£GAFFLATSKJÕÕSAMTGRAF¤SKRIMYNDAFFLUGINU›GFULL YR¹IA¹©ETTAFYLGDIBOLTANUMR£TTEFTIR6I¹VORUMEKKILENGI ¤LUNCH MONI TORNUM ©V¤ÕBENDINGAR'EOFFSVORUALLARR£TTAR BARA GAMANA¹FÕ©A¹STA¹FEST¤GRJUNNI %FTIR©ESSAKLUKKUT¤MAME¹'EOFFBRUNA¹I£GBEINTÕ(EATHROWFLUG VšLLOGFLAUGHEIMUMKVšLDI¹2¢MLEGAS˜LAHRINGSFER¹SEMÕVON ANDIEFTIRA¹HJÕLPAM£RA¹NÕSETTUTAKMARKI¤HAUST A¹KOMASTINNÕ %VR˜PUT¢RINNh


L]YLP]MÒTL^VPWWLSL`^`Y`XÇ^VÕQ_TYZRP^^TST_LaÐW`]]VL] WÞXTÇõô"õùXÞYÒ_`X#

ÅWW^P__SUÇ;TYRP]`XP^P]TL WYÒXP]T!LYYTRLPQPT__SaL_½YT^_PLPdTWPRR^_ P]SˆR_L^VZLYÒXP]TZRQ]LXWPTLLYYLPTY^ÇXUÕR^VÕXX`X_ÞXL#

P^^TXL`]^LRL]LWWL]VdWQ`]Þ]Ð__L]WPYROT]#LaL]Ø_]ÒWPR_L^UÇSLYY!SLYY aL]`Xö"÷XÞYÒ_`]L^LRLSPTW_UÇ]YL^P__Þ]Ð__L]WPYROT]#

L]YLP]`^_]ÇVL]L^P_ULWÞXMLYO`YOT]R]T[TY#

 P^^TP]PVVTXPYY^V`]! SLYY^VPWWT]R]T[`Y`XÇZR^_TWWT]L`Çô#ý^PV

L]YLP]WZQ_ZRWPRLL_S`R`ÇSaP]]TPTY`^_`VdWQ`#

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

÷û


>TR`][ÇWWÞSPTX^ØVYSUÇ;TYRÞ2LTY^MZ]Z`RS

L]YLP]VdWQLYaTR_`ZRL_S`RLSaP]^`XTVWLdYRTYR` L]QÞVdWQ`YL_TWLSÒY^ÐLVVÒ]L_]Ð__#

L]YL^Ð^_^aZLXT^X`YLYOT`YRT][WL__L]P]` ^P__T]Þ^aZL^aPTQW``YRTYY^Ð]Ð__`]#

L]YLP]SW`_TLQPTXO]ˆaP]`XZRM]L`_L]_]UÇX^PXÐR[]ØQLT#

L]YLP]^aZ^XÇ^LQYLQO]ˆaP]`X^PXMÒT P]LQ]LXWPTLZRP]`ÇWPTÒ_ÞSPTX#

3IGURPÕLLSEGIRA¹©A¹S£GAMANA¹SEGJAFRÕ©V¤ uA¹£GVARA¹SLÕME¹ (Y BRIDGRÕ¹UՏFINGASV¹INUOG'EOFFÕTTIEKKISKAFTI¹SEMHENT A¹IM£R(ANNHRINGDIUPP¤VERKSMI¹JUAFFINGASV¹INUOGKYLFAN VARFRAMLEIDDUMLEI¹M¤N¢TUMSEINNAVARH¢NSVOKOMINÕSV¹ I¹àETTAVAR˜TR¢LEGASKEMMTILEGREYNSLAOGS«NIRMANNIHVA¹©A¹ER MIKILVGTA¹VERAME¹R£TTÕHšLD›GSKORAÕALLASEMERUA¹SPÕ¤A¹ KAUPAS£RSETTA¹LÕTAGOLFB¢¹IRNARMLASIGFYRST hSEGIR3IGURPÕLL

u%VR˜PUM˜TARš¹INERST˜RAMARKMI¹I¹h (ANNHEFURVERI¹ÕFULLUA¹UNDIRB¢ASIGFYRIRGOLFVERT¤¹INA&YRSTA M˜TI¹SEMHANNTEKUR©ÕTT¤VER¹URÕSNSKU4ELIAM˜TARš¹INNI 3T )BBS/PENSEMFRAMFER MA¤(ANNHYGGSTTAKA©ÕTT¤SEXM˜T UMÕSNSKUM˜TARš¹INNI¤SUMAROGSVOER©A¹ST˜RAMARKMI¹I¹ ¢RTšKUM˜TI¹FYRIR%VR˜PUM˜TARš¹INA¤HAUST -ARKMI¹I¹HJÕM£R¤ÕRERHÕTT›GTLAM£RINNÕ%VR˜PUM˜TARš¹INA ¤HAUSTOGMI¹ASTALLARM¤NARFINGARVI¹A¹VERA¤TOPPFORMI©ÕàETTA

֟

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

ERRAUNHFTMARKMI¹ S£RSTAKLEGAEFM£RTEKSTA¹FÕG˜¹ANFJÕRHAGSLEG ANSTU¹NINGàAUMÕLHAFAA¹V¤SUDREGISTA¹EINSOGMUNNLEGJÕHAFA BRUG¹IST›GERSAMTJÕKV¹URÕA¹©ETTAVER¹IKOMI¹ÕHREINTUM MI¹JANJ¢N¤OG©ÕERUM£RALLIRVEGIRFRIR hSAG¹I3IGURPÕLL

-˜TAPLANI¹HJÕ3IGURPÕLI¤SUMARER©ANNIG

sMA¤ 3T)BBSOPEN34)BBS sMA¤ 'AMBRO/PEN,UND sJUN¤ 4ELIA/PEN3ALEM sJUN¤ (USQVARNA*šNKšPING sJ¢L¤ -EISTARAM˜T'+* sJUL¤ ,ANDSM˜T'+ sÕG¢ST 3VEITAKEPPNI'3Ù sÕG¢ST6ESTER»S/PEN sSEPT 4ELIA#HALLENGE7AXHOLME


       "          !        !     "        2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû÷ý


&/23"2!.$

FLOTTURME¦

&,%9'*«2.)™ 3

V¤INN!NDERS&ORSBRANDKOM¤HEIMS˜KNHINGA¹TILLANDS¤MARSOG H£LTFYRIRLESTURFYRIRKYLFINGA¤Ù©R˜TTAAKADEM¤UNNI¤2EYKJANESB àETTAER¤ANNA¹SINNSEMHANNKEMURTILÙSLANDS ¤FYRRASKIPTI¹L£K HANNH£R¤.OR¹URLANDAM˜TIUNGLINGAÕRI¹

øô

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû


(

ANNVANNTILFJšLMARGRA TITLAÕJAÕRAATVINNU MANNAFERLIS¤NUM MASJš SINNUMÕ%VR˜PUM˜TARš¹INNI ¸RI¹VARHANNA¹STO¹AR FYRIRLI¹I¤2YDERBIKARNUMME¹ àJ˜¹VERJANUM"ERNHARD,ANGER ¤FARARBRODDI,I¹©EIRRASIGRA¹I šRUGGLEGA(ANNBYRJA¹IA¹FA GOLF©EGARHANNVARSJšÕRAGAM ALL&LUTTISTTIL3PÕNAR©EGAR HANNGER¹ISTATVINNUKYLFINGUROG S¤¹ANTIL&L˜R¤DAFYRIRSJšÕRUM ©ARSEMHANNB«RN¢ME¹FJšL SKYLDUSINNI(ANNERN¢LANDS LI¹S©JÕLFARI!USTURR¤KIS &ORSBRANDF˜RV¤TTOGBREITTYFIR SVI¹I¹¤FYRIRLESTRIS¤NUM(ANN LAG¹IÕHERSLUÕA¹KYLFINGAR TTUA¹EINBEITAS£RMEIRAA¹ TKNIFINGUMTILA¹NÕÕRANGRI %FTIRFYRIRLESTURINNVARFARI¹¢T ¤2EYKJANESHšLLINAOG©ARS«NDI HANNSNILLIS¤NAME¹FLEYGJÕRNI¹ àA¹DULDISTENGUMSEM©ARVAR A¹HANNERALGJšRGALDRAMA¹UR ME¹FLEYGJÕRNI¹ ENDATALINNEINN BESTIFLEYGJÕRNSKYLFINGURHEIMS

&LEYGJÕRNI¹ MIKILVGASTAKYLFAN (ANNSEGIRA¹FLEYGJÕRNI¹S£MIK ILVGASTAKYLFAN¤GOLFPOKANUM +YLFINGARÕ0'! M˜TARš¹INNI ERUFLESTIRME¹FJšGURFLEYGJÕRN ¤POKANUMS¤NUM¤M˜TUM -ESTRINÕKVMNIERHGTA¹ NÕME¹FLEYGJÕRNUNUMOG©V¤ ERU©AUSVOMIKILVGOGN«TAST VELAFINNANVI¹METRAFRI (ANNSEGIRFLEYGJÕRNI¹OFTVAN METI¹HJÕKYLFINGUM S£RSTAKLEGA HJÕ©EIMSEMERUEKKIOR¹NIR ATVINNUMENNuàA¹GETAFLEST ALLIRSLEGI¹LANGTME¹DRVEROG JÕRNUM ENDASKIPTIR©ÕKANNSKI EKKIšLLUMÕLIA¹VERA©RÕ¹BEINN ÕBRAUT-E¹FLEYGJÕRNINU©ARF NÕKVMNIàA¹ERUHšGGINSEM TELJA¤STUTTASPILINUàEIRBESTU ERUME¹NÕKVMNIME¹FLEYG JÕRNINUUPPÕEINNMETRAAF METRAFRIàEIRVITANÕKVMLEGA HVA¹©EIRSLÕLANGTME¹HVERJU FLEYGJÕRNI hSAG¹I&ORSBRAND

-IKILVINNAOGF˜RNIR u+YLFINGAR©URFAA¹FAMARK VISST SETJAS£RMARKMI¹OGNÕ ©EIM‰FAEITTATRI¹I¤DAGOG ANNA¹ÕMORGUN'OLFI¹EREINS OGA¹RAR¤©R˜TTIR ©A¹KOSTAR MIKLAVINNUOGF˜RNIREFÕRANGUR ÕA¹NÕST3EMDMIUM©A¹FA BESTUKYLFINGARHEIMSUM KLUKKUSTUNDIRÕVIKU EF©EIRERU EKKI¤M˜TUM hSAG¹I&ORSBRAND (ANNTALA¹IL¤KAUMMIKILVGI ©ESSA¹B¢AS£RTILLEIKSKIPULAG FYRIRM˜T-ARGIRTLAS£RA¹

LEIKAEFTIRFYRIRFRAMÕKVE¹NU PLANI¤M˜TI ENSVO©EGAR¢TÕ VšLLINNERKOMI¹GLEYMISTALLT OG©ÕEREKKIVONÕG˜¹USKORI "ESTUKYLFINGARHEIMSLEIKAYFIR LEITTTVOFINGAHRINGIFYRIRM˜T OGTAKA©Õ¢TVšLLINN SKRÕALLAR LENGDIROGA¹ST¹UR'ERAՏTLUN UMHVARERBESTA¹VERAÕBRAUT INNIOGHVARERNSTBESTA¹VERA OGS¤¹ANMERKJA©ÕSTA¹I©ARSEM ©EIRVILJAALLSEKKIVERAÕ3VO SETJA©EIRNI¹URLEIKSKIPULAGSITT FYRIRM˜TI¹OGFARAS¤¹ANEFTIR©V¤ ¤EINUOGšLLU 'OLFÕÙSLANDISETTISTNI¹URME¹ 3V¤ANUMEFTIRFYRIRLESTURINN¤ Ù©R˜TTAAKADEM¤UNNIOGRAKTI¢R HONUMGARNIRNAR6I¹BYRJU¹UM ÕA¹SPYRJAHANNUMFERILINNSEM ATVINNUMA¹UR u›GGER¹ISTATVINNUMA¹UR OGL£K¤ÕRÕ%VR˜PUM˜TARš¹ INNI6ANNSEXM˜TÕ%VR˜PU M˜TARš¹INNIOGS¤¹ANFJ˜RAA¹RA TITLA¤LI¹AKEPPNI!UK©ESSSEM £GVANNNOKKURM˜T¤3V¤©J˜¹Õ S¤NUMT¤MA›GHTTIA¹KEPPA FYRIR©REMURÕRUMOGT˜KA¹M£R ©JÕLFUNHJÕAUSTURR¤SKALANDSLI¹ INUFYRIRR¢MLEGATVEIMURÕRUM ›GHEFEINNIGVERI¹A¹VINNASMÕ VERKEFNITENGDGOLFINU¤0ONTE 6EDRA¤&L˜R¤DA©ARSEM£GB« N¢NAh

.Õ¹IEKKIN«JU DRVERUNUM ,£KST©¢ALDREIÕBANDAR¤SKU 0'! M˜TARš¹INNI u.EI EN£GT˜K©ÕTT¤NOKKRUM M˜TUMSEMM£RVARBO¹I¹S£R STAKLEGAÕ›GVARALDREIME¹ KEPPNISR£TTÕ0'!h (VERSVEGNAHTTIR©¢A¹ KEPPA u›GVARFARINNA¹GEFAA¹EINSEFT IROG£GFANNA¹SVEIFLANVAREKKI EINSG˜¹OGÕ¹URàA¹ERTILL¤TILS A¹VERA¤KEPPNISGOLFIEFMA¹UR FINNURSJÕLFURA¹FRAMFARIRNAR ERULITLARSEMENGAR›GVAREKKI A¹SLÕEINSLANGTOGHINIRàEGAR £GHTTIVORUA¹KOMA N«JARGER¹IRAFDRVERUMOG MENNF˜RUA¹SLÕLENGRA›GNÕ¹I EKKIA¹TILEINKAM£R©ESSAN«JU DRVERAOGSL˜©V¤MUNSTYTTRA ENHINIR›GFANNA¹£GVARA¹ DRAGASTAFTUR¢ROG©V¤VARKOM INNT¤MITILA¹GERAEITTHVA¹ANN A¹%FTIRA¹£GHTTIKEPPNI©Õ SPILA£GSVONAHRINGIÕÕRIh u'OLFI¹HEFURGERTM£RMJšG GOTT›GÕTTIFRÕBRANFERILSEM ATVINNUMA¹UROGNAUT©ESSA¹ FAOGSPILA›GLAUK©V¤KEPPN ISFERLINUMMJšGSÕTTURàETTAVAR SKEMMTILEGURT¤MIOG£GTELMIG HAFAVERI¹HEPPINNA¹FÕA¹KYNN

¨6dWQTYRL]`]QLLˆQLXL]VaT^^_!^P_UL^Ð] XL]VXTZRYÇPTX#xQLPT__L_]TTÞOLR ZRLYYLÇXZ]R`Y#2ZWQTP]PTY^ZRL]L] Þ]Ø__T]!LVZ^_L]XTVWLaTYY`ZRQØ]YT]PQ Ç]LYR`]ÇLYÇ^_#™ ASTGOLFINU hSAG¹I&ORSBRAND EN SAG¹IA¹©A¹KMIVELTILGREINA A¹REYNASIGÕBANDAR¤SKUE¹A EVR˜PSKUšLDUNGAM˜TARš¹INNI EFTIRFJšGURÕR©EGARHANNVER¹UR FIMMTUGUR

,£K¤šLLUMRISA M˜TUNUMÕSAMAÕRI (VERJIRVORU©¤NUSTRSTUSIGR ARÕATVINNUFERLINUM u‰TLI©A¹HAFIEKKIVERI¹FYRSTI SIGURINNÕ%VR˜PUM˜TARš¹INNI %UROPEAN-ASTERS ¤3VISS ©ARSEM£GL£KLOKAHRINGINNÕ HšGGUMàA¹VARMJšGST˜R STUNDA¹VINNA!LFRED$UNHILL #UPÕ3T!NDREWSOG7ORLD#UP FYRIR3V¤©J˜¹SAMAÕRI¹ àA¹VAREINNIGEFTIRMINNILEGTA¹ SIGRA%OUROPEAN-ASTERS EN©A¹VARJAFNFRAMTS¤¹ASTISIGUR MINNÕ%VR˜PUM˜TARš¹INNI h SAG¹I&ORSBRANDSEMVAR¹ÕRI¹ FYRSTI3V¤INNTILA¹LEIKA ¤šLLUMFJ˜RUMRISAM˜TUNUM -AJOR#HAMPIONSHIP ÕSAMA ÕRINUOGNÕ¹I©ÕMASTIÕ -ASTERS

"YRJA¹ISJšÕRA &ORSBRANDBYRJA¹IA¹FAGOLF ©EGARHANNVARSJšÕRAGAMALL¤

&ILIPSTAD¤3V¤©J˜¹©ARSEMHANN ˜LSTUPPu›GF£KKSTRAXGR¤¹ARLEG ANÕHUGAÕ¤©R˜TTINNI›GVARSTA¹ RÕ¹INN¤©V¤FRÕBYRJUNA¹LEGGJA MIGALLANFRAMOGVILDILÕTAREYNA Õ©A¹HVA¹£GN¹ILANGT¤GOLF INU›GVARME¹KYLFUNA¤HšND UNUMALLADAGA›G©URFTIA¹HAFA FYRIR©ESSU VAREKKIFDDURME¹ SILFURSKEI¹¤MUNNI›G©URFTIA¹ GANGAÕMILLIFYRIRTKJAOGSAFNA STYRKTARA¹ILUMME¹AN£GVARA¹ KOMAM£RINNÕ%VR˜PUM˜TA Rš¹INA&LUTTITIL3PÕNARTILA¹FA VI¹BETRIA¹ST¹UREN¤3V¤©J˜¹ OGVARMAME¹FINGAA¹STš¹UÕ 6ALDERRAMA¤T¤UÕRàA¹HAFAALLIR GOTTAF©V¤A¹BERJASTFYRIRHLUTUN UMOG©A¹HER¹IRMANN¤A¹NÕ ©EIMMARKMI¹UMSEMSTEFNTER A¹$RAUMURINNVARALLTAFA¹GER ASTATVINNUMA¹UROGSÕDRAUMUR VAR¹A¹VERULEIKA EN©A¹KOSTA¹I OFTSVITAOGTÕRh

,£KÕFJ˜RUM¢RTšKUM˜T UM¤Rš¹©ARSEMMUNA¹I A¹EINSEINUHšGGI%RMIKILBREYTINGÕ%VR˜PU M˜TARš¹INNI¤DAGFRÕ©V¤©¢ VARSTA¹BYRJAUPP¢R uàA¹VARš¹RUV¤SI©EGAR£GVAR

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

øõ


1:=>-=,9/17:??@=80µ170D25ë=94µ ¨LP]`XUÕRXL]RT] RZWQaPWWT]Þ>aÞUØ! WÞVWPRLPT]QWP^_`Þ SPTXTY`XXTLaT SÕQL_ÕW`#™

A¹BYRJAàÕVORUA¹EINSEFSTU ¤HVERJUM˜TISEMTRYGG¹US£R ©ÕTTTšKUR£TTÕNSTAM˜TI HINIR ©URFTUA¹FARA¤S£RSTAKT¢RTšKU M˜T¤HVERRIVIKU%FKEPPENDUR KOMUST¤GEGNUMNI¹URSKUR¹INN VORU©EIRšRYGGIRME¹KEPPNIS R£TTÕNSTAM˜TI›GMANA¹£G L£KEINUSINNIÕFJ˜RUM¢RTšKU M˜TUM¤Rš¹©ARSEMMUNA¹I A¹EINSEINUHšGGIA¹£GKMIST INN¤M˜TàA¹VARREGLULEGAS¢RT àA¹VARENGINNPENINGALISTI¤©Õ DAGATILA¹FARAEFTIR EINSOGN¢ ›GTELA¹©A¹S£MUNAU¹VELDARA A¹LEIKAÕ%VR˜PUM˜TARš¹INNI ¤DAG ©A¹ERA¹SEGJA©EGAR©¢ ERTÕANNA¹BOR¹KOMINNME¹ KEPPNISR£TTh 3N¢UMOKKARKV¹I¤KROSS HVA¹FINNST©£RUM4IGER 7OODS u(ANNHEFURGERTST˜RKOSTLEGA HLUTIFYRIRGOLFI¹'OLFI¹ÕHON UMMIKI¹A¹©AKKA(ANNER A¹DRÕTTARAFLI¹OGFYRIRMYNDIN !LLIR¤KRINGUMHANNVER¹ABETRI GOLF¤©R˜TTINEFLISTOGFRMEIRI ATHYGLIENÕ¹UR!LLTVEGNA4IGER 7OODSh -UNDIR©¢SEGJAA¹*ACK.ICK LAUSHAFIVERI¹ÕSVIPU¹UM STALLIOG4IGER©EGARHANNVAR UPPÕSITTBESTA uàA¹ERSVOL¤TI¹ERFITTA¹BERA©Õ SAMAN›GHELDA¹!RNOLD0AL MERHAFIVERI¹L¤KARI4IGER©EGAR HANNVARUPPÕSITTBESTA(ANN VARGR¤¹ARLEGAVINSLLEINSOG 4IGER EN.ICKLAUSVARHL£DRG ARIOGÕTTIERFI¹ARAME¹A¹VERA ¤SVI¹SLJ˜SINU©˜SVOA¹ÕRANGUR HANSÕVELLINUMHAFIEKKIVERI¹ ˜SVIPA¹UROGHJÕ4IGERh

øö

(VERERÕST¹ANFYRIR©V¤A¹ 3V¤ARERUSVOG˜¹IR¤GOLFI B¹I KARLAROGKONUR uàA¹ERUNOKKRARÕST¹UR àA¹ERMJšGMARGIRGOLFVELLIR¤ 3V¤©J˜¹ L¤KLEGA©EIRFLESTU¤HEIM INUMMI¹A¹VI¹HšF¹ATšLUàA¹ ER˜D«RARAA¹FAOGSPILAGOLF ¤3V¤©J˜¹EN¤MšRGUMš¹RUM LšNDUM"šRNEIGA©V¤GREI¹AN A¹GANG¤GOLFI¹ ©A¹©ARFEKKI R¤KIDMITILàA¹ERYFIRLEITTAU¹ VELTA¹KOMASTA¹ÕVšLLUNUM àÕTAKAFORELDRARMIKINN©ÕTT ¤¤©R˜TTASTARFINU¤GOLFKL¢BBUN UMOGA¹STO¹ABšRNINàÕTTUR FORELDRAERMJšGMIKILVGUR OGVEITIRBšRNUNUMSEMERUA¹ FA¤©R˜TTINAMIKINNSTU¹NING OGHVATNINGUàÕERUS£RSTAKAR UNGLINGAM˜TARA¹IR¤GANGIV¤¹S VEGARUM3V¤©J˜¹ SEM©JÕLFAR KRAKKANAUPP¤A¹KEPPAàETTA ALLTGERIR©A¹A¹VERKUMA¹VI¹ NÕUMA¹B¢ATILMARGAG˜¹A AFREKSKYLFINGAh

SESSIÕ%VR˜PUM˜TARš¹INNI6ON ANDINR"IRGIR,EIFURA¹TRYGGJA S£RÕFRAMHALDANDI©ÕTTTšKU EN ©A¹EREKKISJÕLFGEFI¹(ANNVAR B¢INNA¹REYNALENGIA¹KOMAST INNÕM˜TARš¹INAOG©A¹HJÕLPAR HONUMHELD£G(ANNHEFURLENT ¤M˜TLTIOG©A¹HER¹IRMENN YFIRLEITT¤BARÕTTUNNIh (VA¹GETUR©¢RÕ¹LAGTHONUM u(ALDAÕFRAMA¹HAFATR¢Õ©V¤ SEMHANNERA¹GERA&YLGJAS¤NU LEIKSKIPULAGIOGLÕTAUTANA¹KOM ANDIA¹ST¹UREKKITRUFLASIG àA¹EROFTERFITTA¹BYRJAA¹LEIKA ÕSVONAST˜RUMM˜TUMEINSOG Õ%VR˜PUM˜TARš¹INNI©ARSEM MARGTGETURTRUFLA¹EINBEITING UNAàA¹ERENGINTILVILJUNA¹ ST˜RUNšFNIN¤GOLFINUKOMA ALLTAFBEST¢TÕSTRSTUM˜TUN UMàEIR©OLAPRESSUNABETUREN A¹RIROGLÕTAEKKERTKOMAS£R¢R JAFNVGIàETTAERSPURNINGUM HUGARFAROG©OLINM¹Ih &ORSBRANDSAG¹IA¹PENINGAR VRUVISSULEGAMIKILVGIR¤L¤FI ATVINNUMANNSINS EN©A¹VRI A¹EINSTVENNTSEMVRIMIKILVG ASTAFšLLUOG©A¹VRIEKKIHGT A¹KAUPFYRIRPENINGA u©A¹ER HEILSANOGHAMINGJANh

!NDERS&ORSBRANDB«RN¢¤ 0ONTE6EDRA¤&L˜R¤DAÕSAMT EIGINKONUSINNI 3TEWART OG BšRNUNUMTVEIMUR!LEXAND EROG-ARGAUX(£RÕEFTIRER LISTIYFIRHELSTUAFREKHANSÕ GOLFVELLINUM

%UROPEAN4OUR %BEL%UROPEAN-ASTERS 3WISS/PEN 6OLVO/PENDI&IRENZE 6OLVO/PENDI&IRENZE #REDIT,YONNAIS#ANNES/PEN -OROCCAN/PEN -ERCEDES'ERMAN -ASTERS

™NNURM˜T 3WEDISH0ROFESSIONAL #HAMPIONSHIP 3TIAB'03V¤©J˜¹ 3WEDISH)NTERNATIONAL 3TROKE0LAY#HAMPIONSHIP 'EVALIA/PEN3V¤©J˜¹ "ENSON(EDGES4ROPHY ME¹(ELEN!LFREDSSON %QUITY,AW#HALLENGE /PEN.OVOTEL0ERRIER ME¹-ICHAEL*ONZON

3IGRAR¤LI¹AKEPPNI !LFRED$UNHILL#UP 7ORLD#UP

"IRGIVANTARSTš¹UGLEIKA !¹LOKUM TELUR©¢A¹"IRGIR ,EIFUR(AF©˜RSSONNÕIA¹HALDA ©ÕTTTšKUR£TTIS¤NUMÕ%VR˜PU M˜TARš¹INNI u›GVEIT©A¹EKKI(ANNHEFUR MJšGG˜¹ASVEIFLUOGERTKNILEGA G˜¹URKYLFINGUR›GHEFFYLGST SVOL¤TI¹ME¹HONUMOGS£¹A¹ HANNERA¹SPILAGOTTGOLFTVOE¹A ©RJÕHRINGI ENVANTARA¹LEIKA VEL¤FJ˜RADAGA¤Rš¹(ANNHEFUR SKORTSTš¹UGLEIKA¤LEIKS¤NUM EN EFHONUMTEKST©A¹ÕHANNG˜¹A MšGULEIKAÕA¹GERA©A¹GOTT (ANNVER¹URA¹HAFATR¢Õ©V¤A¹ HANNGETILEIKI¹FJ˜RAG˜¹AHRINGI OGNÕ¹G˜¹USKORIàA¹GETUR TEKI¹TVšTILFIMMÕRA¹FESTASIG¤

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

¨ÃRXLYLÐRWÐVPTY`^TYYTÇQUØ]`X Ò]_ÕV`XØ_`XÞ]ÕL]^PXX`YLT LPTY^PTY`SÕRRTLÐRVˆXT^_TYYÞ XØ_#LaL]]PRW`WPRL^Ò]_#™
2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

ø÷


³ê³¦§¯Å·°ê

¹ª¦²®¨ª±¦³© 9½aP]T aZ]` RP]L] M]Pd_TYRL] Ç LQ]PV^SØ[T Þ^WPY^V]L VdWQTYRL# î ^_L P^^ L ^VT[L SPQM`YOTY VL]WL" ZR VaPYYL WLYO^WTaL]ÇVaPTL^P_UL^LXLYSØ[VdWQTYRL^PXdVULMP]LLQÕ]`XZRP]`WÞVWPRT]_TWXTVTWWLLQ]PVLÞÞ]Ø__TYYT# P^^T SØ[` ] VdWQTYRL ^LXL Y^_PYO` ] LQ L_a TYY`V dWQTYR` X ZR ÇS`RLX ÕYY` X Ç ½X^` X LWO]T ZR RP_`^ _TR` X# 6dWQTYRL]YT]SLQLL^LXPTRTYWPR_LˆQLaPW!SLQLXTVTYYXP_YLZRSˆQTWPTVL#>_LQQLY5ZSLY^^ZYWLYO^WT^UÇWQL]TaPW`]PTY" ^_LVWTYRL_TWP^^L^VT[LWTT!aLWTP]^aZPYO`]^VZLÇ]WPRL#8PP^^`Qd]T]VZX`WLRTP]M`YOTYaZY`XLPT]PTY^_LVW" TYRL]^PX^VT[LWTTQÇTYˆRLY^_`YTYRQ]Ç2ZWQ^LXMLYOTY`_TWP^^LYÇXP_YLL]Q`WW`XXL]VXT`X^ÞY`X#3Ø[`]TYYMP] SPT_T¨?PLX4NPWLYO™^PXÒ_Qˆ]T^_^PX¨î^WLYO^WTT™ÇÞ^WPY^V`#

.

¤NA"JšRK'EIRSD˜TTIRÕRA KYLFINGUR¢RGOLFKL¢BBNUM +ILI¤-OSFELLSBEREINN©EIRRA KYLFINGASEMSTUNDARFINGAR ME¹ÙSLANDSLI¹INU"LA¹AMA¹UR 'OLFSÕÙSLANDIRDDIVI¹.¤NU "JšRKUMGOLFFERILHENNAROGÕLIT HENNARÕ©ESSUN«JAFYRIRKOMU LAGI.¤NA"JšRKSAG¹IEINNIGFRÕ ©EIMFINGA OGKEPPNISFER¹UM SEMKYLFINGARÙSLANDSLI¹SINSHAFA FARI¹¤ÕS¤¹USTUMISSERUM EINS RDDIH¢NUM©AUM˜TOGFING ARSEMFYRIRLIGGJA¤VOROGSUMAR .¢HEFUR©¢VERI¹¤LANDSLI¹I ÙSLANDSUMÕRABIL4ELUR©¢ ©ESSABREYTINGUSEMGER¹VAR ÕAFREKSSTARFINUME¹UPPBYGG INGUÙSLANDSLI¹SINSVERAG˜¹A *Õ TV¤MLALAUST-E¹©ESSUER

ùô

VERI¹A¹GEFAOKKUR SEMERUM ¤4EAM)CELAND TKIFRITIL©ESS A¹FÕBETRIKENNSLUOGTILA¹FA MEIRAVI¹BETRIA¹ST¹URÕSAMT ©V¤A¹FÕA¹GANGA¹ALVEGTOPP F˜LKISEMHJÕLPAROKKUR¤A¹©R˜A GOLFI¹OKKARENNFREKAR (VERJIRERUHELSTUKOSTIR©ESS A¹SKIPAAFREKSKYLFINGA¤SL¤KT LI¹ ›GMYNDISEGJAA¹KOSTIRNIR VRUA¹ALLEGA©EIRA¹¤©ESSULI¹I ERUSAMANKOMNIREINSTAKLINGAR ME¹MIKINNMETNA¹FYRIR©V¤A¹ VER¹ABETRIGOLFARARàARAFLEI¹ ANDIERUALLARFINGARHJÕOKKUR MJšGEINBEITTAROGMARKMI¹IN SEMLI¹I¹SETURERUHÕ (VA¹HEFURDRIFI¹ÕDAGA

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

KYLFINGA¤ÙSLANDSLI¹INUUNDAN FARNAMÕNU¹I 3¤¹ANUMÕRAM˜TIN HšFUMVI¹ FARI¹¤FINGARFER¹IR6I¹F˜RUM TIL-ATALASCANASÕ3PÕNI¤BYRJUN FEBR¢AR¤DAGA¤FINGAFER¹ 6I¹TLU¹UMREYNDARA¹FARA¤ M˜T¤0ORT¢GAL¤LEI¹INNI%N©V¤ MI¹URKOMUSTA¹EINSTVEIRAFOKK URINN¤M˜TI¹OG©ALVORUM VI¹HINA¹FAÕ-ATALASCANAS ME¹AN-AGGIOG+RISTJÕNF˜RU A¹KEPPA3VOF˜RUMVI¹TIL,ISSA BON¤0ORT¢GALUMMI¹JANMARS OGVORUM©ARA¹FA¤DAGA

OGSPILUMSVOHOLURÕDAG àANNIGA¹ÕSVONAVENJULEGUM FINGADEGIERUMVI¹A¹FAFRÕ KANNSKITIL OGEFTIR©A¹FšR UMVI¹YFIRLEITT¢TA¹HLAUPAE¹A STUNDUMEINHVERJAA¹RAL¤KAMS RKTÙKEPPNISFER¹UMHINSVEGAR ©ÕFUMVI¹A¹EINSMINNA6I¹ FUMOKKURVELFINGADAGANA FYRIRM˜TI¹ÕSAMT©V¤A¹SPILA FINGARHRINGI3VOKEPPNISDAGA ©Õ¤RAUNOGVERUHITUMVI¹OKK URUPP SPILUMOGFUMSVOEFTIR HRINGINNEN©ÕA¹ALLEGATILA¹SLÕ SIGNI¹UREFTIRDAGINN

(VERNIGERDMIGER¹URFINGA DAGUR¤KEPPNIOGFINGAFER¹ HJÕÙSLANDSLI¹INU ُFINGAFER¹ ©ÕFUMVI¹OFTAST ANNA¹HVORTFYRIRE¹AEFTIRHÕDEGI

(VEREREFTIRMINNILEGASTISTA¹ URINNSEM©¢HEFURFER¹AST TILME¹LANDSLI¹INU¤GEGNUM T¤¹INA ¸NEFAER©A¹3U¹UR !FR¤KASEM


A4µ?,7A4µ9î9@-5Å=6204=>/ñ??@= NSTKOMANDI3VOVER¹UMVI¹ AU¹VITA¹A¹KEPPAH£RHEIMA¤ SUMARÕ+AUP©INGSM˜TARš¹INNI (VA¹AKRšFURGERIR3TAFFANTIL KYLFINGAÙSLANDSLI¹SINSOGHVA¹ ©URFAKYLFINGARA¹AFREKATIL ©ESSA¹KOMAST¤ÙSLANDSLI¹I¹ 3TAFFANGERIR©RKRšFURTILOKKAR A¹VI¹S£UMSKULDBUNDIN ©V¤SEMVI¹ERUMA¹GERAOGA¹ VI¹FUMOKKURVELOGSKIPULEGA %INNIGGERIRHANN©RKRšFURTIL OKKARA¹VI¹S£UMG˜¹IRFULLTR¢AR ¤SLENSKALANDSLI¹SINS©EGARVI¹ ERUMA¹KEPPA B¹IH£RHEIMA OGERLENDIS

:1?9ë7x2?

9ÞYLSPQ`]XÕ]R`YOLYQL]TY Ç]aP]TÞML]Ç__`YYT`X î^WLYO^XPT^_L]L_T_TWTYYÞ VaPYYLQWZVVT#>W#^`XL] `]Q_TSÒYQ`RWL[Ò__Çûö# SZW`_TWLVZXL^_Þ`X^[TW XP3PWPY`ë]YLOØ__`]ZR =LRYSTWOT>TR`]L]OØ__`]PY MZW_TYYaTWOTML]LPVVTZQLY Þ!^_Z[[LTÇM]ÒYTYYT#3Ð] ^UÇ`XaTÇXdYO`Y`X [Ò__TZRaTM]ÕR9ÞY`###

(VERNIGUNDIRB«R¹©¢©IGFYRIR KEPPNIST¤MABILI¹OGHVA¹TEL UR©¢VERALYKILINNA¹G˜¹UM ÕRANGRI¤GOLFI ›GUNDIRB«MIGFYRIRKEPPNIS T¤MABILI¹ME¹©V¤A¹FAB¹I ME¹4EAM)CELANDSVOOGGOLF KL¢BBNUMM¤NUM&YRRIHLUTA VETURFI£GTKNIATRI¹IOGREYNI A¹FESTA©AUINN¤SVEIFLUNNISVO ©EGARA¹NRDREGURKEPPNIST¤MA BILINU©ÕFER£GMEIRA¤©A¹A¹ EINBEITAM£RA¹TARGETFINGUM ©EASA¹SLÕEINNBOLTAÕEITT TARGET TIL©ESSA¹GERAFINGARNAR SEML¤KASTARGOLFSPILINU%INNIG ER£G¤EINHVERSKONARL¤KAMSRKT ALLANVETURINNTIL©ESSA¹HALDA M£R¤FORMI ,YKILLINNA¹G˜¹UMÕRANGRI¤ GOLFIEREINSOG¤FLESTUMEINSTAKL INGS¤©R˜TTUMA¹FASIGVELOG SKIPULEGAOGSETJAS£RRAUNHF MARKMI¹OGVINNASKIPULEGAA¹ ©V¤A¹NÕ©EIM

£GF˜RTILN¢NAS¤¹ASTLI¹INNOKT˜ BERÕHEIMSMEISTARM˜TÕHUGA MANNAàETTAEREITTFALLEGASTA LANDSEM£GHEFKOMI¹TILàARNA ERL¤KAFRÕBRMATUR GOTTVE¹UR OGALVEG˜TR¢LEGAFLOTTIRGOLFVELLIR %INNIGFANNSTM£RSKEMMTILEGT A¹KYNNASTSVONA˜L¤KUMMENN INGARHEIM ©˜SVOA¹3U¹UR !FR ¤KAS£FREKARVESTRNTLAND©Õ ERENN©ÕMIKILST£TTASKIPTINGOG MIKILFÕTKT¤©ESSULANDI

(VA¹EREFTIRMINNILEGAST©EGAR ©¢L¤TURÕGOLFFERIL©INN ›GHELDA¹£GMUNISEINTGLEYMA ©V¤©EGARA¹£GOGSTELPURNAR¤ +ILIUR¹UMÙSLANDSMEISTARAR¤ SVEITAKEPPNIÕRI¹›GVAR EKKINEMAA¹VER¹AÕRA©Õ OGSTELPURNARSEMVORUME¹M£R ¤LI¹INUA¹EINSEINUOGTVEIMUR ÕRUMELDRIàETTAVARALVEG˜TR¢ LEGURSIGUROGVI¹KOMUMHELD £GšLLUMALGJšRLEG՘VARTME¹ ©V¤A¹VINNAOGšRUGGLEGAMEST OKKURSJÕLFUMàA¹VAREINNIG MJšGEFTIRMINNLEGT©EGARA¹£G VANNMITTFYRSTASTIGAM˜TUPPI Õ3KAGA

(VA¹ERFRAMUNDAN¤FING UMOGKEPPNIHJÕME¹LIMUM ÙSLANDSLI¹SINS 6I¹STELPURNAR¤LI¹INUERUMA¹ FARATIL!USTURR¤KISÕ!USTRIAN ,ADIES!MATEUR#HAMPIONSHIP ©ANNMA¤TILMA¤

(VA¹AG˜¹URÕ¹VILTUGEFAUNG UMGOLFKONUMSEMVILJAKOM AST¤ÙSLANDSLI¹I¹©EGARFRAM L¤¹ASTUNDIR ›GMYNDIBARAEINFALDLEGASEGJA A¹FASIGVELOGSKIPULEGAOG EKKIGEFASTUPP2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

ùõ


2IGNINGOGSÞLD ÓEY¡IMÚRKINNI 0TY^ZR^UÇXÇÇXdYO`Y`XaZ]`VdWQTYRL]ÞRØ]T ^_PXXYTYR`ZR]Ç__Qd]T]XTVTRZWQRLQ3PTL]/LaÞ ^Ð]_ÞXL_TWLRPQL^dYT^ÞY`XLO]PVVL#

à

ANNMARSS¤¹ASTLI¹INNLAG¹IMANNA H˜PURKYLFINGAFRÕGOLFKL¢BBUNUM'3 OG'+JLANDUNDIRF˜T&šRINNIVARHEITI¹TIL 3PÕNAR NÕNARTILTEKI¹TIL6ALLE$EL%STE ©AR SEMH˜PURINNTLA¹IA¹DVELJA¤EINAVIKU OGFAOGSPILAAFMIKLUKAPPI-IKILEFTIR VNTINGVAR¤H˜PNUM©EGARLAGTVARAFSTA¹ FRÕ+EFLAV¤KME¹GOLFPOKANAHLA¹NAAFGOLF BOLTUMOGS˜LARVšRNUMAF«MSUTAGI(EYRST HAF¹IA¹GOLFVšLLURINNVRI¤RAUNOGVERU¤ EY¹IMšRKOGHVERFANDIL¤KURVRUÕ©V¤A¹ SK«MYNDIDRAGAFYRIRS˜LU©ESSADAGASEM H˜PURINNTLA¹IA¹DVELJAÕ6ALLE$EL%STE 6I¹FYRSTUS˜LARUPPRÕSHITTUSTKYLFINGARNIR ՏFINGAGR¤NINUTILA¹HITAUPPFYRIRFYRSTA HRINGVORSINSÕSU¹RNA3PÕNI%INSOGSšNN UM6¤KINGUMSMIRVORUFLESTIR¤STUTTBUX UMSVOA¹HV¤TUSP˜ALEGGIRNIRFENGUS¤NNOT I¹TILFULLS JAFNVEL©˜A¹S˜LINVRISPARSšM ÕGEISLANA©ANNDAGINN+YLFINGARNIRGENGU RAKLEI¹ISÕFYRSTATEIGOGLEIKNARVORUHOLUR ME¹MISMUNANDIÕRANGRI!¹LEIKLOKNUM T˜KUVI¹STRANGARFINGAR©ARSEMÕHERSLAN VAR«MISTÕSTUTTASPILI¹E¹ALšNGUHšGGIN %FTIRFYRSTAHRINGINNVORUPOKARKYLFINGATšLU VERTL£TTARIEN¤UPPHAFIFER¹ARINNAR&REGNIR HERMAA¹EINNTILTEKINNLEIKMA¹URHAFITAPA¹ BOLTUMÕFYRSTUHOLUNUMOGA¹ANNAR HAF¹IGERTS£RL¤TI¹FYRIROGSLEGI¹¤H˜TELI¹ ©EGARSTEFNANVARSETTÕGR¤NI¹àESSIFRÕSšGN KENNDIOKKURHINUMA¹UMVRIA¹R¹A

ùö

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

VšLL©ARSEMLEIKA©URFTIEFTIRLEIKSKIPULAGI OGA¹DRVERINN©YRFTISTUNDUMA¹LÕTA¤ MINNIPOKANNFYRIRšRUGGUMJÕRNAHšGGUM ¸©ESSUMVELLISKIPTISTA¹SETNINGHšGGANNA MEIRAMÕLIENLENGD©EIRRA!RNAR-ÕRLANDS LI¹S©JÕLFARISEMFYLGDISTME¹H˜PNUMVI¹ FINGARFYRSTUDAGANAF˜RAFGEFNUTILEFNI GAUMGFILEGAYFIRMIKILVGILEIKSKIPULAGS ME¹H˜PNUM 5MKVšLDI¹ÕTTU¹UNOKKRIRKYLFINGARNIRSIG Õ©V¤A¹KREMI¹SEMBORI¹VARÕHV¤TUSP˜A LEGGINAFYRRUMDAGINN¤©EIMTILGANGIA¹ VERJA©ÕFYRIRS˜LINNIHAF¹IA¹šLLUML¤KINDUM VERI¹uAFTERSUNhENEKKIS˜LARVšRNàESSIR A¹ILAR©URFTU©˜EKKIA¹šRVNTA©V¤BRUNINN F£KKA¹JAFNASIGNSTUTVODAGANA©V¤©Õ RIGNDIEINSOGHELLTVRI¢RFšTU&RESTA©URFTI 2YDERKEPPNILI¹ANNATVEGGJAFRÕ'3OG'+J ¤TV¤GANGVEGNA©ESSA¹VšLLURINNFYLLTISTAF VATNI՚RSKAMMRISTUNDUOGNOKKRUMELD INGUMSL˜NI¹UR¤NSTANÕGRENNIHANS%FTIR ©ESSAUPPLIFUN¤EY¹IMšRK3PÕNAR ©ARSEM A¹SšGNINNFDDRARIGNIRUM©A¹BILDAGA ÕÕRI VARH˜PURINNHELDURNI¹URL¢TUR(ANN H£LT©˜˜TRAU¹URÕFRAM¤STRšNGUMFINGUM OGHL«DDIÕFR˜¹LEGAFYRIRLESTRAUM«MISMÕL EFNITENGDGOLF©JÕLFUN 5NDIRLOKFER¹ARINNARL£TBLESSU¹S˜LINSJÕ SIGA¹N«JUOG©EGARUPPVARSTA¹I¹GÕTULI¹ INSPILA¹2YDERKEPPNINA©ARSEMA¹LI¹'3 L£KÕM˜TILI¹I'+JàA¹ERSKEMMSTFRÕ©V¤

A¹SEGJAA¹LI¹+JALARREI¹EKKIFEITUMHESTI¤ ©EIRRIVI¹UREIGNOGENDU¹ULEIKAR VINNING UR'3GEGN VINNINGI'+J5NDIRLOKFER¹ ARINNARVARSVOSLEGI¹ÕL£TTASTRENGI ©ÕVAR H˜PNUMSKIPTUPP¤NOKKURMANNALI¹OG KEPPNISFYRIRKOMULAGI¹VAR4EXAS3CRAMBLE -ARKMI¹ALLRALI¹AVARA¹LEIKAVšLLINNÕ HšGGUME¹AMINNAOGJAFNA©ANNIGMET !RNAR‰VARSSEMHANNSETTIÕRI¹Õ3T !NDREWS%N™RN‰VARSAG¹IH˜PNUMFRÕ ©EIRRIST˜RKOSTLEGUUPPLIFUNKVšLDI¹Õ¹URVI¹ MIKINNFšGNU¹VI¹STADDRA !LLIRVORUÕEINUMÕLIUM©A¹A¹MANNA 4EXAS3CRAMBLEVRIST˜RSKEMMTILEGTEN©EG ARUPPVARSTA¹I¹NÕ¹UA¹EINSLI¹A¹LEIKA VšLLINNUNDIRHšGGUM%NEITTLI¹I¹GER¹I S£RL¤TI¹FYRIROGL£KVšLLINNÕHšGGUM UNDIRPARI E¹AÕHšGGUMàA¹ERLJ˜STA¹ SÕDRAUMAHRINGURSEM™RN‰VARÕTTIÕ3T !NDREWSUMÕRI¹MUNSEINTGLEYMASTàA¹ ERME¹˜L¤KINDUMA¹EINNMA¹URGETILEIKI¹ HOLURÕHšGGUM©EGARMANNALI¹©AR SEMBESTAHšGGI¹AFFJ˜RUMERALLTAFVALI¹ Õ¤ MESTABASLIME¹©A¹ ,AUGARDAGINNMARSSN£RIH˜PURINNLOKS AFTURHEIMàA¹ERUALLIRÕEINUMÕLIUMA¹ FER¹INHAFIHEPPNASTMJšGVEL©RÕTTFYRIR NOKKRARIGNINGARDROPA¤EY¹IMšRKINNI ENDA ERUMVI¹SANNIRÙSLENDINGAROGOKKURFINNST RIGNINGING˜¹


 $$ # '$   %  $  $ &$ $% ! &#$ *( "    )   % %%$*($%%#"%%#! #"  

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

ù÷


6œV>˜œÊœ«i˜Ê ‰Ê̜««Êxäʅ?Ê ÀiÌՓ AZWNLYZZ[PYPTYYLQùôL_SdRWT^aP]`^_` ÇQLYRL^_Õ`Y`XQd]T]M]P^VLQP]LXPYY

"

RESKA BLA¹I¹ 4HE 'UARDIAN VALDI )CELANDAIR6OLCANO OPEN ¤6EST MANNAEYJUM EINN AF ATHYGL ISVER¹USTU ÕFANGASTš¹UM ÕRSINS FYRIR BRESKA FER¹AMENN àETTA ER G˜¹ AUGL«SING FYRIR M˜TI¹ ¤ %YJUM )CELANDAIR 6OLCANO M˜TI¹ FER FRAM ¤ SINN ¤ SUMAR OG VER¹UR HALDI¹  J¢L¤ ¸ ©EIM T¤MA ER BJšRTN˜TTOGER©V¤HGTA¹LEIKAGOLFALLAN S˜LARHRINGINN 3PILA¹IR ERU TVEIR HRINGIR OG S¤¹ANMIKILLOKAHÕT¤¹ #SFTLJS LZMGJOHBS HFUB LFZQU TÊS GFS£ à NÓUJ£ NF£ *DFMBOEBJS GZSJS 4UFSMJOHTQVOE TFN JOOJIFMEVS GKÓSBS OŽUVS ŸÃUUUÕLV Î NÓUJOV 

ŸSKÃHPMGISJOHJÎ&ZKVNPHGMVHUJMPHGSÃ7FTU NBOOBFZKVN )ŽHU FS B£ CÓLB ŸFUUB Ã WFG *DFMBOEBJS t)J£ ÃSMFHB UWFHHKB EBHB ÃIVHBNBOOBNÓU FS IBMEJ£ Ã FMEGKBMMBFZKVN 7FTUNBOOBFZKB WJ£TV£VSTUSÕOE±TMBOET¦TVNSJOTFTUTÓMJO FLLJ TFNŸÝ£JSB£LZMGJOHBSHFUBTQJMB£BMMBO EBHJOOPHBMMBOÓUUJOB iTFHJSNBÎVNTÕHO ÃWFGÙUHÃGV5IF(VBSEJBO

HPMGñTMBOEJ­HUFMB£ÕMMKÃLWŽ£LZOOJOHFS MFOEJTÃÎTMFOTLVNHPMGWÕMMVNTLJMJTÊSÎIFJME GZSJS BMMB 7J£ IÕGVN WFSJ£ Î TBNTUBSGJ WJ£ *DFMBOEBJSPHFSVNJOOJΟFJSSBNBSLB£TTUBSGJ TFNTLJMBSTÊSHSFJOJMFHBWFM iTBH£J)FMHJ t7J£ IÕGVN GFOHJ£ UBMTWFSU BG GZSJSTQVSOVN CŽ£J IÊS IFJNB PH FSMFOEJT VN NÓUJ£ 7J£ FSVN OPLLV£ WJTTJS VN B£ ŸB£ WFS£VS GVMMU Î ÃS iTBH£JGPSNB£VSJOO

)FMHJ#SBHBTPO GPSNB£VS(7 TFHJSŸB£HÓ£B BVHMÝTJOHVB£LPNBTUΟFOOBOIÓQIKÃWJSUV CMB£J FJOT PH 5IF (VBSEJBO t¸MM LZOOJOH FSMFOEJT IFGVS NJLMB ŸÝ£JOHV GZSJS *DFMBOEBJS 7PMDBOP 0QFO WÕMMJOO PLLBS PH SFZOEBS BMMU

¶SLANDÓ'OLF-ONTHLY 2ZWQQ]Ð__LXL`]TYY;P_P]>PaP]TYVZX_TWî^WLYO^ ÞQd]]LZR_ØVXdYOT]ÇXÕ]R`XRZWQaÕWW`XÇ î^WLYOT#îXL]^SPQ_T2ZWQ8ZY_SWdMT]_T^__Pc_TZR Z[Y`WUØ^XdYOLQQ]ˆR`^_`SZW`î^WLYO^!-P]RaÞVTYYT! ÷#SZW`Þ7PT]`YYTÇ>``]YP^U`X#0TYYTRaL]QULWWL `XRZWQÇî^WLYOTÇLYYL]]TMWL^Þ`ZRXdYOQ]Ç 0dU`XQdWROTXP#

ùø

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû


 

 4*73(5,;Ç

( < : ; < 9 / 9 ( < 5 0  2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû Ç    . ( 9 ð ( ) ”  Ç  : Ð 4 0  ùù 


5LL]^aÕWW`]Ç,V`]Pd]T

30%..!.

ùú

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû


":HEhiŽÂj\aZ^`VhiÅg^c\ "I8Hhe‹akŽgc "67HbZÂ:79WgZbhj_Ž[cjc ";_‹g]_‹aYg^[bZÂ*%$*%Yg^[a¨h^c\j "+ad[ieÂVg "=^i^†[gVbh¨ijb "=^i^†[gVbgÂjjcY^ggÂjÄjg`jb "IŽakjhiÅgÂad[i`¨a^c\ "H`g^Âhi^aa^g8gj^hZ8dcigda "&,¹{a[Za\jg ";{VcaZ\jg,bVccV

HVciV;Z!Wh`#'#,A`g#(#,)%#%%%

@g#(,#*.({b{cjÂ^#

IZ`jg)\da[hZii###VjÂkZaYaZ\V# HVciV;ZZgbZÂb^`^ÂgÅb^d\ZgÄk†Z^chd\hc^Â^cc[ng^g [‹a`bZÂa^[VcY^{]j\Vb{a#H_{a[i[VgVc\jghgÅb^ÂZg.+.aig d\iZ`jgÄk†aZ^`VcY^[_Ž\jg\da[hZii†Z^cj!bZÂbZ^gj#Ã{Zg ÄZhh^kZ\aZ\^hedgi_Zee^VÂZ^chW^cc[nghiV[ad``hĨ\^cYjb d\`gV[ib^`ajb_ZeeVZ^\^caZ^`jbVÂVj`^#

=njcYV^]Z[jg\¨Â^c

;g{`g#(#,)%#%%%

=njcYV^!hing`iVgVÂ^a^<HÏ#

7†aa{gh^ch'%%, †[ad``^_ZeeVd\ _Zeea^c\V#lll#]njcYV^#^h

7A"<g_‹i]{ah^&"&&%GZn`_Vk†`"*,*&'%%"lll#Wa#^h

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

ùû


5LL]^aÕWW`]Ç,V`]Pd]T

@[[SLQ^SÕRRTSPQ`]LWW_LQ aP]T^VPXX_TWPR_Çù#M]L`_TYYT PYQWÕ_TYP]PTYXL]R]L^PX SLQLQPYRTLYOWT_^WdQ_TYR`Ç `YOLYQÕ]Y`XÇ]`X#

3

KRIFA¹VARUNDIRUPPBYGGINGARSAMNING MILLI!KUREYRARBJAROG'OLFKL¢BBS !KUREYRAR¤LOKMARS3AMNINGURINN TEKURTILNAU¹SYNLEGRABREYTINGAÕ*A¹ARSVELLI VEGNALAGNINGAR-I¹H¢SABRAUTAR ALMENNRAR ENDURN«JUNARÕGOLFVELLINUMSJÕLFUM UPP BYGGINGUN«SFINGASV¹ISOGHOLUFINGA VALLAR%INNIGTEKURSAMNINGURINNTIL©EIRRA MšGULEGUSAMLEG¹ARÕHRIFASEMMYNDASTVI¹ FRAMKVMDIRBEGGJAA¹ILAOGER©ÕEINKUM HORFTTILFRAMKVMDAVI¹-I¹H¢SABRAUT .AUSTAHVERFIOGGOLFVšLLINNSJÕLFAN &RAMLAGBJARINSÕÕRUNUM NEMURMILLJ˜NUMKR˜NA'!LEGGURTIL MILLJ˜NIRÕÕRINUOGMILLJ˜NIRÕ ÕRINU

-ARKMI¹SAMNINGSINS àA¹ERSKILNINGURA¹ILAA¹¤FRAMKVMDIR ©ESSARS£RÕ¹ISTTILEFLINGARGOLF¤©R˜TTINNI¤ BNUMOGA¹SEMFLESTUMGEFISTKOSTURÕ©ÕTT TšKU3£RSTAKLEGAERUA¹ILARÕHUGASAMIRUM A¹EFLAÕHUGASKUBJARINSÕGOLF¤©R˜TTINNI OGA¹'!STANDIFYRIRNÕMSKEI¹UMBARNAOG UNGLINGA¤SAMVINNUVI¹BJARF£LAGI¹H£REFTIR SEMHINGA¹TIL%INNIGERHORFTTILA¹BREYTING ARHVETJITILAUKINNAHEIMS˜KNAFER¹AMANNA TIL!KUREYRARTILA¹STUNDAGOLF¤©R˜TTINA &RAMKVMDAՏTLUNSAMNINGSINSMI¹ARS£R STAKLEGAA¹©V¤A¹A¹ALVšLLUR'!VER¹IENDUR GER¹URFYRIRSUMARI¹EN©ÕERFYRIRHUGA¹ A¹ÙSLANDSM˜TI¹¤HšGGLEIKFARIFRAMÕVELLIN UM3AMEIGINLEGTMARKMI¹SAMNINGSA¹ILA ERA¹VšLLURINNVER¹I©ÕKOMINN¤RA¹IRALLRA BESTUGOLFVALLALANDSINSSEMOGA¹VERAVEL TKJUMB¢INN ¸RINOGVER¹URSVORÕ¹IST¤UPP BYGGINGUÕGLSILEGUFINGASV¹ISEMMUN BTAA¹STš¹UKYLFINGATILMUNASEMOGA¹ BYGGJAUPPHOLUFINGAVšLLàESSARA¹GER¹IR MUNUGERA'!KLEIFTA¹TAKAVI¹FLEIRIN«LI¹ UMB¹ITILKENNSLUOGINNÕVšLLSEMHENTAR BETUR©EIMSEMSTYTTRAERUKOMNIR¤¤©R˜TT INNI

ùü

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

%UDXW 6YDUWXU

+YtWXU

*XOXU

%OiU

5DXèXU 3DU Ò7*XOO

    

6LOIXU

    

%URQV

 3DU,11

$//6%UDXW

  

ë_UÇYOLM]L`_TY![L]÷P] ^VPXX_TWPRWZVLSZWLÇ 5LL]^aPWWT#

$//6
2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

ùý


ߍ>Ã̈ʜ}Ê͟՘`ˆÊ۟ÊÕÀÊ -̰ʘ`ÀiÜÃÊvjŽŽÊ˜>v˜ÊˆsÊ

JROI PODU

>WØMZW_LYY_aˆ] XTWWUØYT]VÞWØXP_]L

2¢SSNESKI GEIMFARINN -IKA HA¤L 4YURIN SKRÕ¹I NAFN SITT Õ SPJšLDSšGUNNAR¤VETUR©EGAR HANN SL˜ GOLFHšGG FYRIR UTAN !L©J˜¹LEGUGEIMSTš¹INA)33 (ANNST˜¹ÕSTIGASEMERVI¹ TENGIHLERASTš¹VARINNAROGSL˜ ©A¹AN ©RIGGJA GRAMMA GOLF BOLTA ME¹ JÕRNI 'OLFBOLT INNVARÕSPORBAUGUMHVERFIS JšR¹INA OG FLAUG UM GEIMINN ¤ ©RJÕ DAGA EN Õ ©EIM T¤MA NÕ¹I BOLTI NN A¹ FER¹A ST UM TVRMILLJ˜NIRK¤L˜META +ANAD¤SKUR GOLFFRAMLEI¹ANDI %LEMENT'OLF GREIDDIR¢SS NESKU GEIMF ER¹AS TOFNU NNI ˜TILG REINDA FJÕRH ¹ FYRI R ATHFI¹ àRÕTT FYRIR A¹ ©ETTA S£ EFLAUST LENGDARMET ©Õ ER ©ETTA EKKI FYRSTA SINN SEM GEIMF ARI SVEIFLA R GOLFK YLFU ¤ GEIMNUM"ANDAR¤SKIGEIMFAR INN !LAN 3HEPPARD L£T REYNA Õ GOLFHFILEIKA S¤NA Õ TUNGL INU©EGARHANNVARLEI¹ANGURS STJ˜RI!POLLO GEIMFERJUNN AR ÕRI¹ 5PPÕTKI¹ A¹ ©ESSU SINNI VAR ME¹AL ANNARS GERTTILA¹FAGNAÕRAAFMLI GOLFGšNGU.EILS!RMSTRONGSÕ TUNGLINU 2¢SSAR HAFA VERI¹ DUGLEGIR A¹ TAKA UPP AUGL«SINGAR ¤ GEIM STš¹I NNI TIL A¹ FJÕRM AGNA GEIMF ER¹AÕ  TLU N S¤NA àESS ER SKEMMST A¹ MINNAST ©EG AR ©EIR MÕLU¹U MERKI 0IZZA (UT Õ ELDFLAUG OG L£TU GEIM FARA TAKA MYND AF 0EPSI D˜S ¤ LAUSU LOFTI FYRIR UTAN GEIM STš¹INA

úô

¹-/Ê

.

«JAST I VšLLU R 3T !NDREWS¤3KOTLANDI SEM ER SÕ SJšUNDI ¤ Rš¹I NNI Õ SV¹I NU HEFUR FENGI¹ NAFNI¹ 4HE #ASTLE #OURS E E¹A +ASTALI NN 3AM KEPPNI VAR UM NAFNI¹ Õ HEIMA S¤¹U 3T!NDREWS FRÕ ©V¤ ¤ N˜V EMBER OG BÕRUST YFIR TIL LšGUR A¹ NAFNI MA FRÕ ÙSLANDI ¸STRA L¤ U 4A¤LANDI !RGENT¤ NU OG+ANADAàA¹VAR"ANDAR¤KJA MA¹URINN %DW IN "URTNETT FRÕ 4AMPA ¤ &L˜R¤DA SEM STAKK UPP Õ4HE#ASTLE#OURSEOGHLAUTVI¹ URKENNINGU FYRIR NAFNI¹ (ANN VER¹UR S£RSTAKUR HEI¹URSGESTUR ER VšLLU RI NN VER¹U R V¤G¹U R Õ

NSTA ÕRI OG FR JAFNFRAMT A¹ LEIKAVšLLINN "URTNETT SEM ER ME¹ ¤ FORGJšF EN VAR FYRIR NOKKRUM ÕRUM ME¹ ¤FORGJšF L£K/LD#OURSEÕ3T !NDREWSFYRIRNOKKRUMÕRUMOG ©˜TTIMIKI¹TILKOMAu3T!NDREWS ER VAGGA GOLFSINS OG ©A¹ ER GAM AN A¹ HAFA VERI¹ FYRSTUR ¤ ÕR TILA¹VELJANAFNÕVšLLÕSV¹INU ME¹ ©ESSUM HTTI ›G TR¢I ©V¤ VARLAENNA¹£GHAFIUNNI¹›GHEF ALLTAF VERI¹ MJšG HEILLA¹UR AF 3T !NDREWS OG ©A¹ VAR MIKIL UPP LIFUN A¹ LEIKA Õ /LD #OURSE .¢ GET £G VARLA BE¹I¹ EFTIR A¹ FÕ A¹ LEIKA 4HE #ASTLE #OURSE h SAG¹I "URTNETT

º &RAMKVMDIR VI¹ N«JA VšLLINN H˜FUSTÕRI¹OGVER¹URHANN FORMLEGA OPNA¹UR Õ NSTA ÕRI (ANN ER HANNA¹UR AF 3KOTANUM $AVID-C,AY+IDDOGERSTA¹SETT UR VI¹ STRšNDINA UM KM FRÕ /LD #OURSE Õ 3T!NDREWS +IDD HEFUR HANNA¹ MARGA A¹RA VELLI V¤¹S VEGA R UM HEIMI NN MA "ANDON$UNES¤/REGON .ANEAÕ (AWAIIOG1UEENWOOD¤3URREY &IMMTEIGARVER¹AÕHVERRIBRAUT OG ER VšLLURINN METRAR AF FREMSTU TEIGUM OG AF šFT USTU TEIGUM (ANN VER¹UR PAR OGOPINNFYRIRALMENNING

œ˜ÊÕÀÊv?ʉÊvÞÀÃÌ>ÊȘ˜Ê>sÊ}>˜}Ê >sʎÖLLʅÖÃʈ˜ÕÊ?Ê-̰ʘ`ÀiÜÃÊ +L¢BBH ¢SI ¹ Õ 3T !NDREWS ¤ 3KOTLANDI VER¹U R ¤ FYRSTA SINN OPNA¹FYRIRKONURÕ/PNABRESKA KVENNAM˜TINU SEM FRAM FER Õ /LD #OURSE ¤ SUMAR A¹ ©V¤ ER FRAMKEMUR¤YFIRL«SINGUFRÕ2! +L¢BBH¢SI¹ERÕRAGAMALTOG HEFURHINGA¹TILA¹EINSVERI¹OPI¹ KšRLUM /PNA BRESKA -EISTARA M˜TI¹ FER FRAM  ÕG¢ST OG FÕ KEPPENDURA¹GANGAA¹KL¢BBH¢S INU

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

u+L¢BBH¢SI¹ VER¹UR OPI¹ FYRIR KEPPENDUR KYLFUSVEINAOG©ÕSEM STARFA ¤ KRINGUM M˜TI¹ h SAG¹I 3TEWART -C$OUGA LL TALSM A¹U R 2!!¹EINSKARLARERUME¹LIM IR ¤ KL¢BBNUM Õ 3T!NDREWS EN ©EIR VORU ME¹ ¤ RÕ¹UM UM A¹ OPNA KL¢BBH¢SI¹ FYRIR KONUNUM SEM TAKA ©ÕTT ¤ M˜TINU ¤ SUMAR -E¹LIMIR ¤ KL¢BBNUM ERU TALSINS ALLSSTA¹ARA¹¢RHEIMIN UM OG ER!NDREW PRINS HERTOGI

AF9ORK FORMA¹UR /PNA BRESKA MEISTA RAM ˜TI ¹ ¤ KVENNAFLOKKI VER¹UR ¤ FYRSTA SINN HALDI¹ Õ HINUM FORNFRGA /LD #OURSE Õ 3T !NDREWS ¤ SUMAR /PNABRESKAKARLAM˜TI¹VARFYRST HALDI¹ Õ VELLINUM ÕRI¹ OG HEFURVERI¹HALDI¹©ARSINNUM àESSIÕKVšR¹UN2!ERTALI¹VERA SPOR¤ÕTTTILJAFNR£TTISOGUMLEI¹ VI¹URKENNINGÕKVENNAGOLFINU
2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

úõ


$AGURINNFULLKOMNA¡UR Ó'OLFBORGUM SEM NÞRÓSAÓ'RÓMSNESI -W½LY_^_PTVYTYR0ObTY^=#=ÕRYaLWO^" ^ZYL]LQù#QWÕ_!^_`__[L]"÷SZWL^PX Wˆ_`]WÞ_TdQT]^Ð]PYP]PTRTL^Þ`] ^_Ø]Sˆ__`WPR

à

EIRSEMEKI¹HAFAGEGNUM'R¤MSNESI¹¤ VETURHAFAFLESTIRHVERJIROR¹I¹VARIRVI¹ ©ÕMIKLUUPPBYGGINGUSEMN¢ÕS£R STA¹ÕSV¹INUVI¹"ORG¤'R¤MSNESIàARHAFA MASTA¹I¹YFIRUMFANGSMIKLARFRAMKVMDIR VI¹GER¹HOLNAGOLFVALLAR¤©V¤LANDISEM Õ¹URTILHEYR¹I-INNI "ORG6ELLINUMERTLA¹ A¹STANDASTALLARSTRšNGUSTUKRšFURKYLFINGA VAR¹ANDIG¹IOGA¹B¢NA¹¸SAMTHONUMER FYRIRHUGA¹A¹REISAST˜RTOGGLSILEGTKL¢BB H¢SÕ©REMURH¹UM©ARSEMMAVER¹UR G˜¹B¢NINGAA¹STA¹A HEITURPOTTUR GUFUBš¹ VEITINGAH¢SOGFUNDARA¹STA¹A!UK©ESSVER¹ URÕSV¹INUREISTFINGAHšLLOGHÕG¹A HEILSÕRSH¢SSEMLEIG¹VER¹A¢T 3AMHLI¹A©ESSUMUMFANGSMIKLUFRAMKVMD UMHEFURSV¹I¹NOR¹AN©J˜¹VEGARINS ©EÕ VINSTRIHšND©EGAREKI¹ER¤ÕTTA¹'EYSI TEK I¹STAKKASKIPTUMàARLIGGURFYRIRUMTALSVER¹ FJšLGUNL˜¹AUNDIR¤B¢¹ARH¢SOGN«LOKI¹ER BYGGINGUN«SSTJ˜RNS«SLUH¢SSFYRIR'R¤MSNES OG'RAFNINGSHREPPSEMOGSUNDLAUGARàAR A¹AUKIHEFUR©EGARVERI¹RÕ¹IST¤BYGGINGU REI¹HALLAR¤NÕGRENNIVI¹GOLFVšLLINN ©ARSEM

úö

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

BO¹I¹VER¹URUPPÕTAMNINGARA¹STš¹UOG HESTALEIGU ¸"ORGERN¢©EGARG˜¹A¹STA¹ATILVEISLU OG FUNDARHALDAOG©EGARFER¹A©J˜NUSTAN-INNI BORGIREHFHEFURLOKI¹SINNIUPPBYGGINGU VI¹NOR¹URJA¹ARGOLFVALLARINSMUNSV¹I¹ HAFATILRÕ¹STšFUNARGISTIR«MIFYRIRÕFIMMTA HUNDRA¹MANNS ¤GšNGUFRIFRÕKL¢BBH¢SINU ©ARSEMHGTVER¹URA¹NJ˜TAG˜¹RAVEITINGA «MISTEFTIRGOLFHRING SUNDSPRETT REI¹T¢RE¹A GšNGUFER¹

Õ¹URHJÕ'OLFKL¢BBI"AKKAKOTS(ANNMUN SJÕTIL©ESSA¹šLLN«RKTFÕIR£TTAME¹HšNDL UNFRÕFYRSTADEGI3TEFNTERA¹©V¤A¹OPNA GOLFVšLLINNFORMLEGA¤ÕG¢ST 6šLLURINNVER¹URPAROGUMMETRA LANGURÕMEISTARATEIGUM6I¹HšNNUNHANS HEFURHšFU¹ÕHERSLAVERI¹LšG¹ÕA¹LEIKURGETI GENGI¹GREI¹LEGAFYRIRSIG TDERGšNGUVEGA LENGDFRÕFLšTÕNSTATEIGS£RSTAKLEGASTUTT "YGG¹VER¹AFJšGURTEIGASETTME¹JšFNUMILLI BILIÕHVERRIBRAUTTILA¹HšF¹ATILKYLFINGAÕ šLLUMGETUSTIGUM

6ALLARSTJ˜RI©EGARRÕ¹INN &RAMKVMDIRVI¹GOLFVšLLINNH˜FUST¤MA¤¤ FYRRA'R˜FM˜TUNHANSERA¹MESTULOKI¹OG ERSTEFNTA¹SÕNINGU¤SUMAR(šNNU¹URGOLF VALLARINSER%DWIN2OALD2šGNVALDSSON GOLF VALLAHšNNU¹UROGF£LAGI¤%UROPEAN)NSTITUTE OF'OLF#OURSE!RCHITECTS(ANNHEFURDVALI¹ ÕSV¹INUSTRSTANHLUTAFRAMKVMDAT¤M ANSOGST«RTFRAMKVMDUM(ANNMUNGERA ©A¹ÕFRAM¤SUMARàÕHEFURVALLARSTJ˜RI©EGAR HAFI¹STšRF EN©A¹ER"JšRNÊLASON SEMVAR

(V¤LDFRÕHVERSDAGSLEIKANUM 'OLFBORGIRERUKMFRÕ2EYKJAV¤KOGTEKUR AKSTURINN©ANGA¹A¹JAFNA¹IUMM¤N¢TUR !¹STANDENDURVERKEFNISINSSEGJAA¹HUG MYNDAFR¹INÕBAKVI¹©A¹BYGGISTÕÕHUGA F˜LKSOG©šRFÕA¹KOMASTBURT¢RHVERSDAGS LEGUUMHVERFIS¤NUOGNJ˜TAHINSFJšLBREYTTA ¢RVALSAF©REYINGARSEMBO¹I¹VER¹URUPPÕ¤ 'OLFBORGUMLEIKAGOLFÕVELLI©ARSEM


PRINTย„ COPYย„SCANย„FAX

รจ$56(0ร‰5(,รค$1/(,.,2* +8*9,76.,37$g//80ร‰/,

 )  /, )( )! * ) ) ) *  &  ) (  )   ) *) & ( ) !  ) +.) ! , "# & / ) )*( )(  )** ) )( ) ! !(!& ) /,  &  &.! )*!. ,-). 0ENNINN TยKNIย„3UรฅURLANDSBRAUTย„2EYKJAVqK

+9/#%2!fร‰SLANDI WWWKYOCERAIS

2:71รซรฎ>7,9/4o8,รฎรถรดรดรป

รบรท


5L]½_LL^_Õ]Q`XÇù#QWÕ_!^PXWTRR`]aT1L]T!PY^aZ YPQYT^_WˆV`]^PX]PYY`]RPRY`X^aˆTZRVPX`] aT^ÕR`ÇSPWXTYRTM]L`_LYYLÞ2ZWQMZ]R`X#-ÇL] WUØ^XdYOT]YL]aZ]`_PVYL]Þ^P[_PXMP]^W#

UMFER¹ERSTILLT¤H˜F STALDRAVI¹OGGERAUPP HRINGINN¤G˜¹RAVINAH˜PIOGGISTA¤G˜¹UM H¢SUM

LANGARTILA¹SKAPAA¹ST¹UR©ARSEMDAGUR INNFULLKOMNAST hSEGIR*˜NAS)NGI+ETILSSON VERKEFNASTJ˜RIHJÕ'OLFBORGUMHF

u6I¹VILJUMGERAMEIRA¢R©EIRRIUPPLIFUN SEMGOLFGETURTV¤MLALAUSTVERI¹!LGENGT ERA¹F˜LKLJ¢KIGOLFINUAF HUGSANLEGAHRING SEMTEKI¹HEFURALLTOFLANGANT¤MA OGA¹HVER ST¤GI©ÕUPP¤SINNB¤LOGAKIÕBROTT/KKUR

(GTA¹EIGNASTHLUT¤'OLFBORGUM 3ALAHLUTABR£FA¤'OLFBORGUMHFH˜FST¤ KRINGUMÕRAM˜TIN5MERA¹R¹AFYRSTA GOLFVALLARVERKEFNI¹H£RLENDISSEMFJÕRMAGNA¹ ERA¹EINHVERJUMHLUTAME¹©ESSUMHTTI

8TVTWaTYYLSPQ`]QL]TÞL½_L`[[SÇ`XS]dRRU`XXPQ]LX>ØWSPTXLaPRTZR-T^V`[^_`YRYLM]L`_# ë]LYR`]TYYSPQ`]PVVTWÇ_TÇ^Ð]^_LYOL#3ÇaLTQ]ÇMÞWL`XQP]SPQ`]^_Ø]XTYYVLZRaÞ`X^LYYVLWWLL ^aPT_L^ˆW`L]ˆLTYYLYP^^L]LY½U`¨aPRRUL™#3Ð]P]UL]½_LLVZXLQd]T]UL]aPRTÞ^WÞVLSØWL]ÕXP" Q]LXõü#M]L`_!PYXdYOTYP]_PVTY¨Ò]VWÒMMSÒ^TY`™Þ^P[_PXMP]^W#

úø

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

EN©ESSIA¹FER¹ERVEL©EKKTERLENDISàV¤VAR ˜NEITANLEGARENNTBLINT¤SJ˜INNA¹VISSULEYTI ENEIGIA¹S¤¹URSEGIR*˜NAS)NGIMARGAHAFA S«NTVERKEFNINUÕHUGAuàARÕME¹ALERUTD FAGFJÕRFESTARSEML¤TAEINGšNGUÕF£LAGI¹SEM FJÕRFESTINGU¤©EIMSKILNINGIA¹BR£FI¹VER¹I MEIRAVIR¹IEN©A¹ER¤DAG©EGARGOLFVšLLUR INNERTILB¢INNh (LUTNUMFYLGJA«MISFR¤¹INDI SEGIR*˜NAS SSFR¤TTF£LAGSGJALD¤GOLFKL¢BBNUMFYRSTU FIMMÕRIN ÕKVE¹INNFJšLDIDAGA¤H¢SUNUMÕ HVERJUÕRIÕNENDURGJALDS S£RKJšRÕUMFRAM DšGUMSEMOGÕVšRUOG©J˜NUSTU¤KL¢BB H¢SI FYRIRSJÕLFANHLUTHAFANNOGGESTI*˜NAS ERSANNFR¹URUMA¹MARGIRKYLFINGARMUNI N«TAS£R©ENNANMšGULEIKAu-E¹HLUTNUM FRF˜LKA¹GENGIA¹GLSILEGUMGOLFVELLIOG VšNDU¹UMH¢SUMOGš¹LAST©ESSUTANMšGU LEIKAÕA¹NJ˜TAAR¹SAFFJÕRFESTINGUNNISEM HLUTHAFAR¤FYRIRTKISEMVI¹BINDUMMIKLAR VONIRVI¹ hSEGIR*˜NAS)NGI+ETILSSON VERK EFNISSTJ˜RIHJÕ'OLFBORGUMHF(GTERA¹FÕ FREKARIUPPL«SINGARUMVERKEFNI¹ÕVEFNUM WWWGOLFBORGIRIS E¹AHAFABEINTSAMBAND VI¹UMSJ˜NARA¹ILA INFO GOLFBORGIRIS


/ˆÊ}iÀÊ7œœ`Ãʘ>v˜‡ ˆsʎœÃÌÊ>ÀÊÓÈʓˆ‡ ˜ÊˆÀÊ`œÊ>À>

4

IGER 7OODS TTI EKKI A¹ LEPJA DAU¹A NN ¢R SKELEFMARKAMÕFULL YR¹I NGA R T¤MAR ITSI NS 'OLFWEEK|S 3UPER. %73 àAR SEGIRA¹4IGERMUNIFÕMILLJ ˜NIR "ANDAR¤KJADALA FYRIR A¹ILD S¤NA A¹ HšNNU N GOLFV ALLA R ¤

$UBAI ¤ 3AME INU ¹U ARA B¤ SKU &URSTAD MU NU M !UK ©ESS MUN4IGERFÕHLUTAAFSšLUVER¹I FASTE IGNA Õ ©ESSU SV¹I SEM VER¹URBYGGTUPPSAMHLI¹AN«J UMGOLFVELLIOGBERNAFNI¹4IGER 7OODS $UBAI SAMF £L AGI ¹ 4ALI¹ERA¹ME¹ALVER¹ÕGLSIH¤ B«LUM Õ ©ESSU SV¹IVER¹IEKKI UNDIRMILLJ˜NUMDOLLARA SVO 4IGER FR EITTHVA¹ ¤ A¹RA HšND FYRIR A¹ILD S¤NA A¹ ©ESSU VERK EFNI "LA¹AMENN T¤MARITSINS SEGJA A¹ ©˜KNUNARF£ 4IGERS S£ ALLT A¹ T¤U SINNU M HRRA EN HJÕ HINU M ST˜RUNšFNUNUM¤©ESSUMHšNN UNARBRANSAOGER©ÕÕTTVI¹MENN ÕBOR¹VI¹.ICKLAUS &ALDO &AZIO OG .ORMAN àEIR HAFA VISSULEGA EKKISAMASLAGKRAFTINNMARKA¹S LEGA S£¹ E¹A SEGULKRAFT Õ ÕHORF ENDUR L¤KT OG 4IG ER ©EGA R ©EIR KOMA TIL A¹ SPILA VELLI SEM ©EIR HAFAHANNA¹¤%VR˜PU

>_LQQLY5ZSLYY^^ZY!WLYO^WT^UÇWQL]T î^WLYO^aL]UÇWQL]T1`WVP^PX^Ð^_SÐ]Ç ˆQTYRL^aˆTY`Þ=dOP]"MTVL]Y`Xöôôö#

ՏʎiʅCÌÌʈÀʎi««˜ˆÊœ}ÊØßÀÊ ÃjÀÊ>sÊ}œvÊÛ>Ê>ÀʅŸ˜˜Ê՘

3

NSKI KYLFINGURINN 0IERRE &ULKE HEFUR LEIKI¹ ¤ 2YDER BIKARNUM SIGRA¹ Õ6OLVO -ASTERS OG NÕ¹ š¹RU STI Õ (EIMSM˜TINU¤HOLUKEPPNI(ANNERA¹EINSÕRAOG HEFURN¢LAGTKYLFURNARÕHILLUNAOGSN¢I¹S£RA¹GOLF VALLARHšNNUN &ULKE SEM ER EINN AF T¤U BESTU KYLFINGUM 3V¤A ¤ GEGNUM ÕRIN GER¹ISTATVINNUMA¹UR(ANNERSONURSNSKSSUNDKAPPAOG VAR EINNIG EFNILEGUR HANDBOLTAMA¹UR Õ¹UR EN HANN VALDI GOLFI¹ (ANNSIGRA¹IÕSKOSKA0'!#HAMPIONSHIPÕ'LENEAGLESOG6OLVO -ASTERSÕRI¹4VEIMURÕRUMS¤¹ARL£KHANNME¹%VR˜PULI¹ INU¤2YDERKEPPNINNIÕ4HE"ELFRYOGFAGNA¹ISIGRI ÙFYRRAMEIDDISTHANN¤BAKIOGGATL¤TI¹LEIKI¹EFTIR©A¹&R¤I¹FRÕ GOLFINU NOTA¹I HANN TIL A¹ HANNA GOLFVELLI ¤ 3V¤©J˜¹ OG N¢HEFUR HANNSN¢I¹S£RALFARI¹A¹©V¤VERKEFNIOGGEFI¹GOLFI¹SEMKEPPNIS ¤©R˜TTUPPÕBÕTINN(ANNSEGISTHAFAS£RSTAKANÕHUGAÕA¹HANNA VšLLSEMERTLA¹URBšRNUMOGUNGLINGUM A¹©V¤ERFRAMKEMUR ÕVEFSNSKAGOLFSAMBANDSINS

    

 

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

úù


DQT]WT_^XdYOQ]ÇYØaPXMP]& DQT]WT_^XdYOLQ2ZWQMZ]R`X# úú

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû
2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

úû


'RINDVÓKINGARVILJASTKKAÓ

%

DWIN2OALD2šGNVALDSSON GOLFVALLA HšNNU¹UR HEFURUNNI¹TEIKNINGAR FYRIR'OLFK¢BB'RINDAV¤KURA¹ STKKUN(¢SAT˜FTAVALLAR¢RHOLUM¤ (ANNHEFURGERTTILLšGURA¹VšLLUMME¹ HINUM«MSUSLAUFUM3¢TEIKNINGSEM F£LAGSMšNNUMLEISTEINNABESTÕERTILLAGA NROGFYLGIRH£RME¹+L¢BBF£LAGARVON ASTTILA¹©A¹VER¹ISTA¹I¹VELVI¹BAKI¹Õ ©EIM¤UPPBYGGINGUHOLUGOLFVALLAR(£R MÕSJÕTEIKNINGU%DWINSÕSTKKUN VALLARINS¤HOLUR

œvÊ«>ÀʈsÊ‰Ê …˜>««Ê…i`Ê՘>

(

E I ¹ A R $ AV ¤ ¹ " R A G A S O N ATV INNUK YLFINGU R ¢R +ILI ¤ -OSF ELLSB  OG 'U¹R ¤¹U R 3VEINSD˜TTIR VORU GEFIN SAM AN ¤ HJ˜NABAND ¤ MARS àAU L£TU EINNIG SK¤RASONSINNOGF£KKHANNNAFNI¹6EIGAR (EI¹ARSAG¹IA¹©AUHAFIBO¹I¹FJšLSKYLDU OG VINUM TIL SK¤RNARVEISLU EN S¤¹AN HAFI GIFTINGIN KOMI¹ šLLUM Õ ˜VART (J˜NIN N«GIFTU FLUTTU TIL 3V¤©J˜¹AR UM PÕSKANA EN ©AR TLAR (EI¹AR A¹ GERA ¢T Õ SNSKU 4ELIAM˜TARš¹INA¤SUMAR

úü

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû
2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

úý


.Æ2 (/,5 GOLFVÚLLUR A¡RÓSAÓ

3+/22!$!,

%

IGNARHALDF£LAGI¹)NDRI¹ASTA¹IREHFER N¢FARI¹AFSTA¹ME¹UPPBYGGINGUÕ HOLUGOLFVELLIÕSAMTFINGASV¹I P¢TT OGVIPPFLšT OGFINGAVELLIME¹ ©REMUR STUTTUM PAR HOLUM!UK ©ESS ER MIKILSUMARH¢SABYGG¹OGMARGSKONARAF©REY ING SSVATNASPORT FJ˜RHJ˜LALEIGAOFL FYRIRHUG U¹OG©EGARSTARFRKT¤LANDI)NDRI¹ASTA¹A¤ 3KORRADAL6šLLURINNERHANNA¹URAF(ANNESI àORSTEINSSYNIOGER¤FALLEGUUMHVERFIH¹ ANNAUNDIR3KAR¹SHEI¹INNIOG¢TS«NIER˜M˜T ST¹ILEGT ME¹ALANNARSBLASIR3NFELLSJšKULL VI¹AFFLšTUNUM6I¹VšLLINNVER¹URHGTA¹FÕ L˜¹IRUNDIRFR¤STUNDAH¢S 6ALLARSTJ˜RIGOLFVALLARINSHEFUR©EGARVERI¹RÕ¹ INN ENHANNHEITIR(ARALDUR-ÕR3TEFÕNSSON GRASVALLAR OG¤©R˜TTAFR¹INGUR SEMÕ¹URSTARF A¹IVI¹OGBYGG¹IUPP+I¹JABERGSVšLLINN(AR ALDUR-ÕRLAUKNÕMI¤GRASVALLARFR¹UM(.# 'OLF#OURSE-ANAGEMENT FRÕ%LMWOOD#OLLEGE ¤3KOTLANDIOGVARHANNMAVER¹LAUNA¹ URAF4HE2OYALAND!NCIENT'OLF#LUBOF3T !NDREWSFYRIRÕRANGURSINN¤NÕMINU

ûô

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

SUMARH¢SAL˜¹IRVER¹AVI¹ VšLLINN -IKILFER¹AMANNA©J˜NUSTAER©EGARTEKINTIL STARFAOGERTEKI¹ÕM˜TIH˜PUM¤Õ¹URNEFNDA ¢TIVIST(LA¹ANVI¹)NDRI¹ASTA¹IHEFURVERI¹ VANDLEGAINNR£TTU¹©ARSEMHGTERA¹TAKAÕ M˜TIST˜RUMH˜PUMTILVEISLUHALDA¸TLA¹ ERA¹U©B SUMARH¢SAL˜¹IRVER¹IÕ OGVI¹VšLLINN AUKANNARRA L˜¹ASEM VER¹AÕSV¹INUšLLUÙ)NDRI¹ASTA¹ALANDIVER¹A ©V¤ L˜¹IR¤HEILDINAOG¤šLLUM3KORRA DALERUՏTLA¹AR FR¤STUNDAL˜¹IR %IGNARHALDSF£LAGI¹)NDRI¹ASTA¹IREHFEREIGANDI LANDSINSOGHELDURUTANUMUPPBYGGINGUNAÕ

SV¹INU™LLVINNAVI¹SKIPULAGOGGER¹SV¹IS INSMI¹ASTVI¹A¹UMFRÕBRA¢TKOMUVER¹IA¹ R¹A(šNNU¹URVALLARINSEREINSOGÕ¹URSEGIR (ANNESàORSTEINSSONOGHANNARHANNVšLLINN ¤SAMVINNUVI¹"ATTER¤I¹ARKITEKTAOGàRÕINN (AUKSSON LANDSLAGSARKITEKT(ANNES©ARFVART A¹KYNNAENDALIGGJAVERKHANSV¤¹AOGMšRG HVERALGERLEGAEINSTšK(ELSTUVELLIRHANSERU MA+ORP¢LFSSTA¹ARVšLLUR'2 'AR¹AVšLLURÕ !KRANESI', OG5RRI¹AVšLLUR'/'/& AUK FJšLDAANNARRAGOLFVALLAOGSMRRIVERKABREYT INGARÕGOLFVšLLUM HšNNUNN«RRAFLATAOFLOFL "ATTER¤I¹ ARKITEKTAR ERULANDSKUNNFYRIRS¤NA VINNU(AFA©AUMAHANNA¹VI¹BYGGING UNAVI¹!L©INGISH¢SI¹ N«JANGOLFSKÕLA'/ +APLAKRIKASV¹I¹¤(AFNARFIR¹IÕSAMT©V¤A¹ VERA¤SAMVINNUUMHšNNUN4˜NLISTAR OG 2Õ¹STEFNUMI¹STš¹VARINNARVI¹!USTURBAKKA ¤2EYKJAV¤KAUKFJšLDAANNARRASKIPULAGS OG HšNNUNARVERKAàRÕINN(AUKSSONLANDSLAGS ARKITEKTEREINNEIGENDA,ANDSLAGSEHF(ANN HEFURSTARFA¹MIKI¹ME¹"ATTER¤INU ARKITEKT UMSEMOGSJÕLFSTTT A¹HINUM«MSUVERKEFN UMOGHLOTI¹FYRIR©A¹MARGSKONARVI¹URKENN INGAR(ELSTUVERKSEMàRÕINNHEFURKOMI¹A¹ ERUMA-ENNINGARH¢SÕ!KUREYRI SKIPULAGA¹ 'ELDINGARNESI SKIPULAGA¹àRASTARSK˜GI 2Õ¹ H¢S2EYKJAV¤KURAUKFLEIRIVERKEFNA


   ¨2ZWQaÕWW`]TYYP]SLYYL`]XPL ÞS`RLLLWWT]VdWQTYRL]YUØ_TP^^L WPTVLaÕWWTYYØSÇRP_`^_TRTSaP]^ZR PTY^#6dWQTYRL]X`Y`YUØ_LXTVTWWL] YÇ__Ò]`QPR`]L]ZRÇ^VZ]`YYL]LQ V]PQULYOTWPR`M]L`_LZR^_L^P_Y" TYR`STYO]LYL#™

ÕFYRSTAHLUTAVALLARINS¤ SUMAR !¹SšGN(ARALDAR-ÕSVALLAR STJ˜RA HEFURHšNNUNÕVELLINUM OGSV¹INUšLLUGENGI¹MJšG VELu5PPBYGGINGÕFYRSTAHLUTA VALLARINSHOLUM ERLANGT ÕVEGKOMINOGMUNUFRAM KVMDIRVI¹STKKUNVALLARINS ¤HOLURHEFJASTEINSFLJ˜TTOG AU¹I¹ER+YLFINGUMVER¹UR HLEYPTINNÕFYRSTAHLUTAVALLAR INS¤SUMARAUK©ESSSEMFINGA SV¹IME¹BOLTASJÕLFSALAVER¹UR OPNA¹¤VOR%FALLTGENGURA¹ ˜SKUMMUNUKYLFINGARFÕSMJšR ©EFINNAFHOLUVELLINUM SEINNIHLUTASUMARS&ORM LEGV¤GSLAÕHOLU)NDRI¹ASTA¹ ARVELLIFERFRAMME¹GLSIBRAG ©EGARVERKINUERA¹FULLULOKI¹ h SEGIR(ARALDUR-ÕR -IKILLMETNA¹URERLAG¹UR¤ SKIPULAGNINGUSV¹ISINS©AR SEMKAPPKOSTA¹ERA¹GERA©A¹ SEMGLSILEGAST¤ALLASTA¹I 'OLFVšLLURINNERHANNA¹UR ME¹©A¹¤HUGAA¹ALLIRKYLFING ARNJ˜TI©ESSA¹LEIKAVšLLINN ˜HÕ¹GETUSTIGIHVERSOGEINS +YLFINGARMUNUNJ˜TAMIKILLAR NÕTT¢RUFEGUR¹AROGÕSKORUNN ARAFKREFJANDILEGUBRAUTAOG STA¹SETNINGUHINDRANA6šLL URINNERHANNA¹URME¹©A¹¤

"#&($%$$  '"+% 

HUGAA¹KREFJABETRIKYLFINGAUM NÕKVMNI ENERUMLEI¹SANN GJARNVI¹HINALAKARIàANNIG EIGAALLIRKYLFINGARA¹GETANOTI¹ LEIKSINSÕSANNGJARNAN SKEMMTI LEGANOGKREFJANDIHÕTT +AUPÕV£LUMOGTKJUMFYRIR SUMARI¹ERUFRÕGENGINOG V£LA©šRFTILÕRSINSLIGGUR FYRIR%FTIR©A¹MUNVER¹AEIN UNGISUMENDURN«JUNA¹R¹A MI¹A¹VI¹HOLUGOLFVšLL ¸VORMÕNU¹UMVER¹URFORM LEGURSTOFNFUNDUR'OLFKL¢BBS 3KORRADALSHALDINNàARMUN FARAFRAM AUKFORMLEGSSTOFN UNNAR KYNNINGÕSV¹INUšLLU AUKALLS©ESSSEMA¹VELLINUMOG GOLFKL¢BBNUMKEMUR´TB¢I¹ HEFURVERI¹ST˜RTL¤KANAFSV¹ INUSEMNOTA¹VER¹URTILA¹ KYNNALEGUGOLFVALLARINNANUM SUMARH¢SABYGG¹INAOGšFUGT .¢ERUNNI¹A¹EINUHEILDAR SKIPULAGI©ARSEMALLTERVI¹KEM URSV¹INUVER¹URHANNA¹OG SETTINN SSMANNVIRKI GšNGU ST¤GAR SMÕBÕTABRYGGJA VEGIR L˜¹IROGALLT©A¹ERVI¹KEMUR SV¹ISEM©ESSU )NDRI¹ASTA¹IRERU¤3KORRADAL VI¹VEGN¢MER INNANVI¹ KLUKKUT¤MAAKSTURFRÕ2EYKJAV¤K OGINNANVI¹M¤N¢TNAAKSTUR FRÕ"ORGARNESI

 

+YLFINGUMHLEYPTINN

' +$ )  $ ' $% " $' &%$#*% ! $ ($ % 

      

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

ûõ


'OLFFYRIRALLA Ù

´THL¤¹¤"ISKUPSTUNGUMHEFUR VERI¹STARFRKTURGOLFVšLLUR S¤¹AN6šLLURINNERHOLU PAROGHANNA¹URAF'¤SLA 3IGUR¹SSYNI ©EKKTUMKYLFINGI BLA¹AMANNIOGLISTMÕLARASEM˜LST UPP¤´THL¤¹3TA¹SETNINGVALLARINS ERÕHOLTINUFYRIRNE¹ANKJARRI VAXI¹HRAUNI¹SEMHL¤¹INDREGUR NAFNSITTAF¸VELLINUMERGLSILEG FJALLAS«NTILALLRAÕTTA ME¹(EKLU¤ AUSTRI (šGNHšF¹A¤NOR¹RIOG 3U¹URLANDSUNDIRLENDI¹TILSU¹URS 6šLLURINNEROPINNÕSUMRINOGER ÕG˜¹UVORIKOMINN¤ÕGTTSTAND ¤LOKMA¤&£LAGAR¤'OLFKL¢BBI ´THL¤¹ARERUN¢R¤FLEGAEITT HUNDRA¹OGFERšRTFJšLGANDI &LESTIRF£LAGANNAERUEIGENDUR SUMARH¢SA¤´THL¤¹OGNÕGRENNI ¸©ESSUSV¹IERMIKILOGVAXANDI SUMARH¢SABYGG¹B¹IÕVEGUM EINSTAKLINGAOGFYRIRTKJAàEIR SEMBYGGJAS£RSUMARH¢SVELJAS£R ¤VAXANDIMLISTA¹I©ARSEMERU FJšLBREYTTIRAF©REYINGARMšGULEIK AR LIFANDISAMF£LAGOGGOTT F£LAGSL¤F ´THL¤¹ARVšLLURERREKINNAF &ER¹A©J˜NUSTUNNI¤´THL¤¹EN©AR

EREINNIGSUNDLAUG VEISLUSALUR FER¹AMANNAVERSLUN VEITINGASTA¹ URINN2£TTIN HESTALEIGAOG TJALDST¹I6ALLARGJšLDERUGREIDD¤ VEITINGASTA¹NUMOG©AREREINNIG HGTA¹KAUPAALGENGUSTU GOLFVšRUROGLEIGJAGOLFSETT &ER¹A©J˜NUSTAN¤´THL¤¹LEIGIR¢T SUMARH¢SAF«MSUMSTR¹UMOG GER¹UMOGERVINSLTAF©EIMSEM LEIGJAH¢SINA¹KAUPAVIKUKORTÕ GOLFVšLLINN¸VIRKUMDšGUMER ©GILEGTFYRIRFJšLSKYLDUROGVINI A¹FARASAMANÕVšLLINN©V¤©ÕER OFTASTMINNIUMFER¹OGEKKISAMA 9ÒaP]LYOTVWÒMMXPT^_L]L]2æ! T¤MAPRESSAOGOFTERTDÕVšLLUMÕ5ØSLYY=ÞVL]^^ZYZR>TR]Þ`]0TYL]^OØ__T]# HšFU¹BORGARSV¹INUà˜©URFA MENNA¹SJÕLFSšG¹U©ARNAEINSOG ANNARSSTA¹ARA¹FYLGJAALMENNUM JAFNANFYRIRNOKKRUMM˜TUMÕ AR&JšLMARGIRG˜¹IRSTYRKTARA¹ILAR GOLFREGLUMOGTEFJAEKKIFYRIR KL¢BBSINSHAFAAFMIKLUM HVERJUSUMRI©ARSEMKEPPTER¤ š¹RUMKYLFING UM KARLA OGKVENNAF LOKKI ME¹OGÕN RAUSNARSKAPGEFI¹GLSILEGA FORGJAFAR¸©ESSUMM˜TUMHEFUR VINNINGA¤M˜TINOGER©A¹MÕL &YRIRTKJUMOGSTARFSMANNAF£LšG JAFNANNÕ¹STUPPSKEMMTILEG MANNAA¹FÕIRFARAT˜MHENTIR UMSTENDURTILBO¹AA¹HALDA HEIM¢RGOLFI¤´THL¤¹ STEMMINGOGKOMAKL¢BBF£LAGAR GOLFM˜TÕ´THL¤¹ARVELLISEMENDA SAMAN¤2£TTINNIA¹LEIKLOKNUM GJARNANME¹G˜¹RIGRILLVEISLU¤ ´THL¤¹ARVšLLURHENTARB¹I OGSLÕÕL£TTASTRENGI¸*˜NSMESS 2£TTINNIàEIRSEMEKKISPILAGOLF VšNUMOG˜VšNUMSPILURUMà˜ UNNIOGBNDAGL¤MUNNIERSNTT GETANOTA¹T¤MANNTILGšNGUFER¹A SAMANOGA¹LOKNUG˜¹UGOLFM˜TI HANNS£EKKIMJšGERFI¹URGETUR ¢TREI¹AT¢RAE¹ASUNDI¹KUNAR HANNREFSA¹G˜¹UMKYLFINGI ERDANSA¹FRAMÕMORGUN ILLILEGAEFEKKIERVARLEGAFARI¹6I¹ 'OLFKL¢BBUR´THL¤¹ARSTENDUR GOLFVšLLINNERFINGASV¹IOG (ÕPUNKTURSUMARSINSER'EIRS EINNIGERBO¹I¹UPPÕGOLFKENNSLU GO¹AM˜TI¹SEMKENNTERVI¹'EIR NOKKRUMSINNUMÕSUMRI GO¹A ENHANNVARFYRSTABARNI¹ SEMFDDIST¤´THL¤¹OGREISTI©AR !LLARNÕNARIUPPL«SINGARERUÕ KIRKJUÕRI¹3IGURVEGARARFÕ WWWUTHLIDIS TILVAR¹VEISLUVEGLEGANFARANDBIK

ÓSVEITA

LUNNI LUNN L  LU UNNI NNI NN 6dWQTYRL]LWUÒVLWPTVÇý#QWÕ_ ÞXPT^_L]LXØ_T2æöôôú ûö

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû


>`XL]Sร’^TYรžรฆ_SWรžP]`LQยฝX^`X^_ยˆ]`XZR RP]`XPYร•WWaPWร’_Mร’TYXPSPT_`X[Z__T#

  $ "% # %  " " !!+#!!--##2!$!+ 2#%"#! !/"! -##2!$"##&! "/%!+" !"#1"%(+ )!-/*!0##"#0!""" " "   $ $ "   ,!!+#-##$"#-+%!+$#". "!"##/"!1+-1$+!!"%(+$ &#$*.!-+-$!!#" $! !%

!

 !+ 

 

&"!$#

%  !

!+#! / ""# +% $ !

# !$

 !

 $

   

 " &/""#+! ! $ % " /""#+ # %# % + +1!

!!+ %#!!+%1$!

-#"%+-##2!$"%(+""#$##/2#%"#! !$!."%(#" $0+!"0!1!&##/2+!+&!! $!"0   3"2"  +2"  13"2"  -(# "#$ $!+!(+$  %!"%(! " $"$"! !%(#%! +(!!%+#!!(!!!1$"#/! -(+%+!!+%#!3###$$"#$

2:71รซรฎ>7,9/4o8,รฎรถรดรดรป

รปรท


>vˆsˆÊ…>ÕÌʹ/…iÊ,EÊ ÕÀœ«iÊ>˜ÊÃV…œÊ>ÀÃʅˆ«ÊÓääǺ

(

AFLI¹I3K¢LASON STARFSMA¹UR'+' SEM¤VETURLAG¹I STUNDÕNÕM¤GOLFVALLAFR¹UMVI¹%LMWOOD#OOEGE ¤ 3KOTLANDI F£KK ¹STU VI¹U RKENNI NGU SEM 4HE 2OYAL AND !NCIENT 'OLFCLUB OF 3T!NDREWS VEITIR NEMANDAÕHVERJUÕRI(ANNVAREINI%UROPEAN3CHOLARSHIPSTYRK ©EGINNSEM2!STYRKIRÕ©ESSUÕRI 6I¹URKENNINGINSEM(AFLI¹AHLOTNA¹ISTERS¢MESTASEMÙSLENDING URHEFURFENGI¹Õ©ESSUSVI¹IOGMUNMERKILEGRIVI¹BUR¹URENBARA STYRKUPPH¹IN SJÕLF àESSI VI¹URKENNING TIL (AFLI¹A S«NIR ©ANN MIKLA METNA¹ SEM R¤KIR ME¹AL FAGMANNA INNAN GOLFSINS Õ ÙSLANDI (AFLI¹IER©RI¹JISTARFSMA¹UR'+'SEMLOKI¹HEFUR©ESSUS£RHF¹A NÕMI(INIRERU'U¹MUNDUR¸RNI'UNNARSSON VALLARSTJ˜RIOG"IRK IR-ÕR"IRGISSON SEMN¢EROR¹INNVALLARSTJ˜RIÕ+I¹JABERGI (AFLI¹I VAR A¹ SJÕLFSšG¹U MTTUR ¤ SKOSKUM KL¹NA¹I 3KOTAPILSI AF "LACK7ATCH GER¹ ©EGAR HANN T˜K VI¹ VI¹URKENNINGUNNI Õ 3T !NDREWS!¹SPUR¹UR SAG¹I (AFLI¹IuàA¹ VAR MAGNA¹ A¹ ST¤GA FTI INN ¤ HELGASTA MUSTERI GOLFSINS +L¢BBH¢S 2OYAL AND!NCIENT %KKI ©A¹A¹£GHAFIS˜STEFTIR©V¤ HELDURVARM£RBARABO¹I¹-YNDATšK URERUSTRANGLEGABANNA¹ARINNANDYRASVOEKKIVORUTEKNARNEINAR MYNDIRNEMAAFINNANB¢¹ARMšNNUMTILNOTKUNAR¤KYNNINGARSTARFI 2!àARNAERLIFANDISAFN›GSÕEKKIBARAFI¹URBOLTANAFRGU GOLF KYLFUR /LD 4OM -ORRIS OG ALLA BIKARANA HELDUR SVO MARGT MARGT ANNA¹(EYR¹IFULLTAFSšGUMàETTAVARMJšGÕHUGAVERTOGSKEMMTI LEGTh

ûø

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

-E¹LIMIR 2OYAL AND!NCIENT ERU TALSINS OG ©AR AF ERU ©EIRRASEMB¢AUTAN"RETLANDSEYJA%NGINNBI¹LISTIER¤KL¢BBINN©AR SEMVNTANLEGUMME¹LIMUMEREINGšNGUBO¹ININNGANGA&LESTIR F£LAGSMENNKOMABARAEINUSINNITILTVISVARÕÕRITIL3T!NDREWS (AFLI¹ISAG¹I©A¹SKR«TNATILFINNINGUA¹VERASTADDUR¤©ESSUMSPOR UMuàA¹VORUNOKKRARR¹URHALDNAR3TEVE)SAAC A¹STO¹ARFORSTJ˜RI 2! STJ˜RNA¹IATHšFNINNIOGVEITTISTYRKINN/KKURVARHLTÕHVERT REIPI OG £G MAN EKKI EFTIR ©V¤ A¹ HAFA VERI¹ MR¹UR EINS MIKI¹ NOKKRUSINNIÕL¤FSLEI¹INNIh &RAMKOM¤R¹U3TEVE)SAACSA¹EINUNGISAFBUR¹ANEMENDURHLYTU ©ESSAVI¹URKENNINGU2!OGA¹©EIRVRUSENDIHERRARHUGMYNDA FR¹I2!©A¹SEM©EIRTTU˜LIFA¹àÕSAG¹IHANNA¹SAMSKIPTA HFNI VRI LYKILATRI¹I STYRK©EGA Õ FRAMT¤¹AR STARFSVETTVANGI S¤NUM 3TEVE )SAAC SAG¹I JAFNFRAMT Õ ©ESSUM T¤MAM˜TUMu!NYBODY CAN LEARNTOCUTASTRAIGHTLINE BUTYOUHAVESOMETHINGMORETHATISSO SPECIAL4HATSWHYYOUWERECHOSENh SEM¢TLEGGJAMTTI(VERSEM ER GETURLRTA¹SLÕ¤BEINAL¤NU EN©¢B«R¹YFIRMIKLUMEIRUEN©V¤ SEMERSVOS£RSTAKTàA¹ER©ESSVEGNASEM©¢ERTVALINNh!¹LOKUM AFHENTI3TEEVE)SAAC(AFLI¹ASTYRKINNSEMHLJ˜¹ARUPPÕ©¢SUND ¤SLENSKARKR˜NUR -YNDIN S«NIR 3TEVE )SAAC A¹STO¹ARFORSTJ˜RA 2! OG STYRKHAFANN (AFLI¹A3K¢LASONFYRIRUTANHI¹FRGAKL¢BBH¢S2!¤3T!NDREWS
2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

ûù


˜ÃŽ>]Ê}œvÊ EʎÛi˜˜>ÊÃÌÊÕs

3

¤¹ASTLI¹INTVšÕRHEFUR%NSKUSK˜LI%RLU !RASTA¹I¹FYRIRVIKUFER¹TIL%NGLANDS FYRIRKONURSEM©ANGA¹SKJATIL©ESS A¹LRAENSKUÕMORGNANAOGGOLFEFTIR HÕDEGI &YRIRHÕDEGIERENSKUNÕMI¹STUNDA¹¤+ENT 3CHOOLOF%NGLISHSEMSTA¹SETTURER¤"ROAD STAIRSÕSU¹AUSTURSTRšND%NGLANDS%FTIR HÕDEGIERHALDI¹Õ.ORTH&ORELANDGOLFVšLL INN©ARSEMGOLFKENNARARKL¢BBSINSKENNA ©EIMOGGOLFSPILA¹¤FRAMHALDIAF©V¤'OLF VšLLURINNERSTA¹SETTURVI¹HV¤TARKLETTASTREND UR+ENTME¹FRÕBRU¢TS«NI¢TYFIRSJ˜INNFRÕ NÕNASTHVERJUMTEIG¸STA¹NUMEREINNIG HOLUPAR©RJ¢VšLLUR TLA¹URBYRJENDUM "ROADSTAIRSERVINALEGUR©¢SUND¤B¢A SJÕVARBROGSUMARLEYFISSTA¹URÕSU¹AUSTUR STRšND%NGLANDS SKAMMTFRÕ#ANTERBURYOG

ûú

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

$OVER-I¹BRINNI¹ARAFMANNL¤FIOGEKKI ERSKORTURÕKRÕMOGVEITINGASTš¹UM+VšLD INERU©V¤NOTU¹TIL©ESSA¹SKO¹ASIGOGSJÕ A¹RAÕSAMT©V¤A¹HEIMSKJASVEITAKRÕRME¹ SK˜LANUM

¸LAUGARDEGINUMERBO¹I¹UPPÕDAGSFER¹OG ©ARSEM©ETTAERUJ¢ALVšRUKONUR ERK¤KT¤ VERSLANIR¤#ANTERBURYOGEFTIR©A¹ERHALDI¹ ¢T¤SVEITINAOGR˜MU¹SVEITA©ORPS˜TTHEIM !LLURT¤MIERN«TTURTILHINS«TRASTAOGBROTT FARARDAGURNOTA¹URTIL©ESSA¹SKO¹ASIGNÕN ARUMÙSEPTEMBERS¤¹ASTLI¹NUMVAR,EEDS KASTALIS˜TTURHEIM(ANN©YKIRME¹©EIM ALFALLEGUSTU¤%NGLANDIOGEKKISKEMMIRA¹¤ LANDIHANSERFALLEGURHOLURVšLLUR©ARSEM STEFNTERÕA¹SPILA¤J¢N¤NSTKOMANDI !¹SšGN%RLU!RAD˜TTURERUKONURNARMJšG

ÕNG¹ARME¹ALLARA¹ST¹UROGTELURH¢NA¹ ©RHAFIHAFTMIKI¹GAGNAFGOLFKENNSLUNNI OGEKKISKEMMIRA¹+RISTJANA!RAD˜TTIRER ME¹¤FšROGBTIRH¢NENNBETURUMME¹ ©V¤A¹GANGAME¹©EIMHRINGINNOGLEI¹BEINA ¤SPILAMENNSKUNNIàÕEREKKERTGEFI¹EFTIR ENDA+RISTJANAALVšN¤©R˜TTAMANNESKJAOG HEFURNMTAUGAFYRIR©V¤SEMMÕBETUR FARAOGKANNSVOSANNARLEGAA¹KOMAOR¹UM A¹©V¤-ESTUMÕLISKIPTIRA¹SJÕTIL©ESSA¹ L£TTLEIKITILVERUNNARS£¤HÕVEGUMHAF¹UROG A¹ALMOTT˜FER¹ARINNARERA¹EFLASIGOGNJ˜TA L¤FSINSTILHINS«TRASTA 3JÕNÕNARÕ WWWENSKAFYRIRALLAIS WWWNORTHFORELANDCOUK WWWKENTSCHOOLOFENGLISHCOM


$`ßÀ>ÃÌÊ>sÊÃÌ՘`>Ê }œvÊÊ?ÊÏ>˜`ˆ

¸.OR¹URLšNDUNUMERUR¢MLEGAGOLFVELLIROGERUÙSLENDINGAR OG3V¤ARME¹FLESTAGOLFVELLIMI¹A¹VI¹HšF¹ATšLU&LESTIRGOLFVELL IR Õ .OR¹URLšNDUM ERU ¤ 3V¤©J˜¹ E¹A EN FSTIR ERU ©EIR Õ ÙSLANDI TALSINS SAMKVMT KšNNUN SEM ENDURSKO¹ENDA OG RÕ¹GJAFAFYRIRTKI¹+0-''OLF"ENCHMARK3URVEY KYNNTIFYRIR SKšMMUàARKEMURFRAMA¹D«RASTERA¹SPILAGOLF¤.OREGIOG ˜D«RASTÕÙSLANDI ÙSLENDINGARERU¤NSTEFSTASTI%VR˜PU©J˜¹AHVA¹VINSLDIRGOLFS INSVAR¹AR-I¹A¹VI¹HšF¹ATšLUERU ÙSLENDINGASEMSTUNDA GOLF¤©R˜TTINA EN 3V¤AÙ.OREGISTUNDA ©J˜¹ARINNARGOLF SEMER HRRAENME¹ALTALANNARRA%VR˜PULANDA 'OLFVšLLUMÕ.OR¹URLšNDUMHEFURFJšLGA¹NOKKU¹HRATTS¤¹USTU ÕRIN¸RI¹VORUGOLFVELLIRÕ.OR¹URLšNDUNUMENÕS¤¹ASTA ÕRIVORU©EIROR¹NIRTALSINSOGTPLEGAHELMINGUR©EIRRAER¤ 3V¤©J˜¹4ALI¹ERA¹EINNAFHVERJUM3V¤UMSTUNDIGOLF &LESTIRF£LAGARERU¤SNSKUMGOLFKL¢BBUM E¹AF£LAGARA¹

ME¹ALTALI¤HVERJUMKL¢BBI ERU¤HVERJUMKL¢BBI¤$ANMšRKU ¤&INNLANDI ¤.OREGIOGFSTIRERU©EIRÕÙSLANDI Ù.OREGIERD«RASTA¹SPILAGOLF EN©ARKOSTARHRINGURINNA¹ME¹ ALTALI EVRUR UM HELGAR SAMKVMT KšNNUN +0-' ¸ ÙSLANDI KOSTA¹IHVERHRINGURA¹ME¹ALTALIEVRUR-E¹ALTALALLRA.OR¹UR LANDANNAEREVRUR 3AMANTEKTÕFJšLDAGOLFVALLAOGF£LAGA¤KL¢BBUMÕ.OR¹URLšNDUN UM ,AND VELLIR F£LAGAR KYLFINGURPRVšLL PR˜SENTA 3V¤©J˜¹   .OREGUR   $ANMšRK   &INNLAND   ÙSLAND   ALLRA GOLFVALLA Õ .OR¹URLšNDUM ERU ME¹ HOLUR ER ME¹HOLUROGGOLFKL¢BBABJ˜¹AUPPÕHOLURE¹AMEIRA

  %  ' #  

 % $& % " !

  !   $   

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

ûû


3UØYTY=ÞVSL]`]3]LQYVPW^^ZYZR6L]ÞY3P]_L3LQ^_PTY^OØ__T]Þ>_dVVT^SØWXT%

›ARSEM

SNâSTUM

,·&) (

J˜NIN 2¤KHAR¹UR (RAFNKELSSON OG +AR¤N (ERTA (AF STEINSD˜TTIRHAFA˜DREPANDIÕHUGAÕGOLF¤©R˜TTINNI2¤K HAR¹UR HEFUR VERI¹ FORMA¹UR 'OLFKL¢BBSINS -OSTRA ¤ 3TYKKISH˜LMI FRÕ STOFNUN HANS E¹A SAMFLEYTT ¤ ÕR %NGINN ANNAR HEFUR VERI¹ SVO LENGI FORMA¹UR ¤ GOLFKL¢BBI Õ ÙSLANDI(ANNERGAMALLLANDSLI¹SMA¹UR¤KšRFUBOLTA ENEFTIRA¹LANDSLI¹SFERLINUMLAUKT˜KGOLFI¹HUG HANS ALLAN (ANN ER ME¹  ¤ FORGJšF OG +AR¤N (ERTA KONAN HANS ER ME¹  ¤ FORGJšF 2¤KHAR¹URERFDDUR¤3TYKKIS H˜LMIAPR¤LOG˜LST©AR UPPu%FTIRA¹HAFALOKI¹LANDS PR˜FIVARHALDI¹TIL2EYKJAV¤K UROGST¢DENTSPR˜FILOKI¹FRÕ +(Ù!¹ST¢DENTSPR˜FI LOKNUVARHALDI¹¢TÕVINNU MARKA¹INNOGSTARFA¹I 2IKKIMA¤BANKAGEIRAN UM¤NOKKURÕRENFLUTTIAFT URÕSAMTFJšLSKYLDUNNITIL 3TYKKISH˜LMSSUMARI¹ OGHEFURB¢I¹©ARS¤¹AN 3¤¹ASTLI¹INÕRHEFURHANN STARFA¹SEMSKRIFSTOFUSTJ˜RI Õ3T&RANCISKUSSP¤TALA(ANN OG+AR¤N(ERTAHAFAVERI¹GIFT ¤TPÕRàAUEIGATVRDTUR -ARGR£TI(ILDIOG*˜HšNNU-AR¤U àRERUBÕ¹ARGIFTAROGBARNABšRNIN OR¹INFJšGUR

3L˜FYRSTAHšGGI¹Õ(VALEYRINNI 2¤KHAR¹URBYRJA¹I¤GOLFIÕRI¹ SUMARI¹EFTIRA¹HANN KYNNTISTKONUSINNIu›GSL˜MINNFYRSTAGOLFBOLTA¢TÕ(VALEYRI EN FR¢INHAF¹IALIST©ARUPP¤GOLFINU(AFSTEINNàORGEIRSSON TENGDAFA¹IR MINNOGFORFALLINNKYLFINGUR DR˜MIG¢TÕVšLL R£TTIM£RKYLFUOGSAG¹I M£RA¹SLÕ(AFSTEINNVARSTA¹RÕ¹INN¤©V¤A¹GERAKYLFING¢R©ESSUM

ûü

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

w

'/,&

ST¤FAKšRFUBOLTAMANNIOGEF£GTTIA¹VER¹ASAM©YKKTURINN¤FJšLSKYLD UNA©ÕYR¹I£GA¹GETALEIKI¹GOLF›GVAREKKIFYRRB¢INNA¹SLÕFYRSTA BOLTANN A¹(AFSTEINNSELDIM£R ÕMJšGVGUVER¹I GAMLAGOLFSETTI¹SITT ME¹POKA KERRUOGšLLUTILHEYRANDI(ANNTLA¹IS£RA¹GERAALLTSEM¤ HANSVALDIST¹IA¹EIGNASTTENGDASON&RAMA¹©ESSUHAF¹I£GEIN UNGISVITA¹AFGOLFI¢RFJšLMI¹LUMOGTALDI©ETTASPORT EINUNGISFYRIRFEITASKRIFSTOFUKARLAENVARMJšG FLJ˜TURA¹KOMASTÕA¹RASKO¹UNh (EFUR©¢VERI¹¤š¹RUM¤©R˜TTUM uÙ3TYKKISH˜LMI˜LST£GUPPVI¹ KšRFUBOLTA KNATTSPYRNUOG FRJÕLSAR¤©R˜TTIR+šRFUBOLTINN VAR¹FLJ˜TTM¤NA¹AL¤©R˜TT OGEFTIRKOMUNATIL2EYKJA V¤KURH˜F£GFINGAR ME¹6ALOGVANNTVO ÙSLANDSMEISTARATITLAOG ©RJÕBIKARTITLAME¹LI¹ ##_LWOTP__L^[Z]_PTY" INUÕÕRUNUMTIL ›GL£KLEIKIME¹ `YRT^Qd]T]QPT_L^V]TQ" UNGLINGALANDSLI¹IOG LEIKIME¹! LANDS LI¹I ^_ZQ`VL]WLPYaL]XUÕR ÙSLANDS%FTIRKOMUNA ¤(˜LMINNL£K£G QWUØ_`]LVZXL^_Ç KšRFUBOLTAME¹3NFELLITIL L]L^VZ`Y## ›GHEFTEKI¹MIKINN ©ÕTT¤F£LAGSSTARFIINNAN¤©R˜TTA HREYFINGARINNAR¤GEGNUMÕRIN MAHAF¹I£GFORGšNGUUMSTOFN UNGOLFKL¢BBSINS-OSTRAOG HEFVERI¹FORMA¹URFRÕUPPHAFI(EF EINNIGVERI¹¤M˜TANEFND++ÙFRÕ OGFORMA¹URNEFNDARINNARFRÕ ÕRINU6ARSMDURGULLMERKI ++Ù GULLMERKI'3ÙOG SILFURMERKIÙ3Ùh


2¤KHAR¹URSEGISTEKKISTÕTAAF MšRGUMTITLUM¤GOLFINUu›GGET EKKIGROBBA¹MIGAFMšRGUMTITL UM¤GOLFINU¤GEGNUMÕRIN ENDA STUNDA¹GOLFI¹FYRSTOGFREMST M£RTILÕNGJUOGYNDISAUKA6AR ©˜KL¢BBMEISTARI-OSTRA UNNI¹NOKKUROPINM˜TH£RÕ SV¹INU SIGRA¹I¤GOLFM˜TIKšRFU BOLTAMANNAOGGOLFM˜TI 6ALS(£RA¹SMEISTARI(3( OGVARVALINNKYLFINGUR(3( SAMAÕR(EFHALDI¹¢TIGOLFM˜TI KšRFUBOLTAMANNAS¤¹ASTLI¹INT¤U ÕRh (VERERUHELSTUMARKMI¹IN¤ GOLFINU u!¹HALDAHEILSUOGKRAFTITILA¹ GETALEIKI¹GOLFNSTUHÕLFAšLD INAE¹ASVO ¤H˜PIG˜¹RAVINAOG F£LAGA6INNAA¹©V¤A¹KLÕRAUPP BYGGINU6¤KURVALLARSVO¢RVER¹I MJšGG˜¹URN¤UHOLUGOLFVšLLUR INNANTVEGGJATIL©RIGGJAÕRA ©Õ GET£GSÕTTURSKILA¹AFM£RFOR MANNSSTARFINUHJÕ-OSTRAh +AR¤N(ERTAVARSPUR¹HVORT©A¹ VRIEKKIBARATALA¹UMGOLFÕ ©EIRRAHEIMILIu-JšGMIKI¹ EN BARNABšRNIN©RJ¢FÕAFARMIKLA ATHYGLI hSAG¹I+AR¤N %NHEFURH¢NUNNI¹EIGINMANN INN¤GOLFI u*ÕNOKKRUMSINNUMh /GHVERNIGTEKURHANN©V¤ u4ALAR©ÕUMEITTHVA¹ALLTANNA¹ ENGOLFh +AR¤NSEGIRA¹HENNIHAFGENGI¹ ÕGTLEGA¤GOLFM˜TUMu›GHEF NOKKRUMSINNUMUNNI¹KVENNA

FLOKK¤OPNUMM˜TUM UNNI¹ 6ESTURLANDSMEISTARATITILKVENNA OR¹I¹H£RA¹SMEISTARI(3(¤ NOKKURSKIPTIOGSINNUMVERI¹ MEISTARI-OSTRAàRISVARLEIKI¹ 6¤KURVšLLÕHšGGIOG£GER ÕNG¹ME¹©A¹ hSAG¹IH¢N(¢N SEGISTTLAA¹LEIKAGOLFEINSLENGI OGMšGULEGTER uE¹A©ARTILKROPP URINNSEGIRHINGA¹OGEKKILENGRA 6ONANDIGET£GLEIKI¹LENGUREN PABBISEMERENNA¹ ÕTTAT¤UOG EINSÕRSh ¤KHAR¹URVARSPUR¹URA¹©V¤HVA¹ VRI©A¹NEY¹ARLEGASTASEMKOM I¹HEFURFYRIRHANNÕGOLFVELLINUM OG©A¹ST˜¹EKKIÕSVARI uàA¹ERUTVšATVIKSEMKOMAUPP ¤HUGANN B¹IERU©AUFRÕFYRSTU ÕRUMM¤NUM¤GOLFINUOGTENGJ ASTB¹I(AFSTEINITENGDAFš¹UR M¤NUMàA¹FYRRAGER¹ISTÕ(VAL EYRINNIERVI¹L£KUMGOLFSAMAN EINSOGVI¹GER¹UMOFTàANNIG VARA¹(AFSTEINNHAF¹ISLEGI¹ SINNBOLTAVINSTRAMEGININNÕ FLšTINA NOKKU¹FRÕHOLU EN£G HAF¹IMISSTMINNBOLTATšLUVERT TILHGRI(AFSTEINNST˜¹VI¹SINN BOLTAOGBEI¹EFTIR©V¤A¹£GSLGI MINNINNÕFLšTINAOGÕTTIA¹VERA ¢RALLRIHTTUAFM¤NUMBOLTA -¤NTLUNVARA¹LYFTABOLTANUM ¤HÕANBOGAOGLÕTAHANNSTš¹VAST VI¹HOLU ENEKKIVILDIBETURTILEN A¹£GHÕLFBEYGLA¹IBOLTANNSEM FLAUG¤TPLEGATVEGGJAMETRAH¹ ¤ÕTTINAA¹(AFSTEINI©ARSEMHANN ST˜¹OGSKO¹A¹IP¢TTL¤NUNAS¤NA %KKIVILDIBETURTILENA¹BOLTINN HITTIHATTINNSEM(AFSTEINNVAR ME¹ÕHšF¹INU HATTURINNFLAUG

>_`ZR^_PXXYTYRÇ÷ù î^WLYO^XØ_TÞ7PT]`YYTÇ]Töôôö#

BOLTINNSTš¹VA¹IST¤FLATARKANTIN UMOG£GÕTTIENNMšGULEIKAÕ PARIàA¹VAR¹(AFSTEINIOGM£R TILHAPPSHVERSULÕGVAXINNHANN ER EFHANNVRICMHRRI HEF¹IšRUGGLEGAFARI¹ILLA (ITTATVIKI¹VAR¹ÕGOLFVELLINUM ¤™NDVER¹ANESI›GA¹TAKATEIG HšGGME¹M¤NUMuDRVERhOG N¢ÕTTIA¹SLÕLANGT REYNAA¹YFIR

SLÕ©ANNGAMLA(ANNST˜¹¢TUND ANM£RTILA¹GETAS£¹SVEIFLUNA M¤NABETUR ©V¤ALLTAFVARHANNA¹ SEGJAM£RTIL›GSL˜ OGEKKIVILDI BETURTILENA¹£GHITTIBOLTAALGJšR LEGAÕTÕNA BOLTINNF˜RBEINT¢T OGSTRAUKSTVI¹(AFSTEINàARME¹ VAR£GB¢INNA¹GERATVRTILRAUN IRTILA¹KOMAHONUMFYRIRKATTAR NEF ENEKKITEKISTSEMBETURFERh

¨,SLWOLSPTW^`ZRV]LQ_T_TWLRP_LWPTVTRZWQYˆ^_` SÇWQLÕWOTYLPL^aZÞSØ[TRØ]LaTYLZRQÐWLRL#ATYYL LaÞLVWÇ]L`[[MdRRTY`AÞV`]aLWWL]^aZÒ]aP]T XUÕRRØ`]YÞ`SZW`RZWQaÕWW`]TYYLY_aPRRUL_TW]TRRUL Ç]L!ÇRP_ÐR^Ç__`]^VTWLLQXÐ]QZ]XLYY^^_L]QTY`SUÇ 8Z^_]L#™2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

ûý


, 91-Ê,Ê "Ê-Ê,ÊÊ2 Ê 3AM©YKKTARHAFAVERI¹Õ!L©INGIBREYTINGAR Õ T˜B AKSVARNALšGUM SEM FELA ©A¹ ¤ S£R A¹ VEITINGA OG SKEMMTISTA¹IR MEGA EKKI LEYFA REYKINGAR ¤ ©J˜NUSTUR«MI S¤NU INNANH¢SS FRÕ OG ME¹ J¢N¤ 3IV &RI¹LEIFSD˜TTIR HEILBRIG¹IS OG TRYGGINGAMÕLARÕ¹HERRA HEF UR UNDIRRITA¹ REGLUGER¹ UM TAKMARKANIR Õ T˜B AKSREYKINGUM©ARSEMKVE¹I¹ERNÕNAR Õ UM FRAMKVMD REYKINGABANNSINS Ù GREINREGLUGER¹ARUMTAKMARKANIRÕT˜BAKS REYKINGUM STENDUR OR¹R£TTu4˜BAKSREYK INGAR ERU šLLUM ˜HEIMILAR ¤ ©J˜NUSTUR«MI STOFNANA FYRIRTKJA OG F£LAGASAMTAKA SVO SEM Õ VEITINGA OG SKEMMTISTš¹UM OG ©AR SEMMENNINGAR OGF£LAGSSTARFSEMIFERFRAM ©MT¤©R˜TTA OGT˜MSTUNDASTARFh &RÕOGME¹J¢N¤NSTKOMANDIVER¹UR©V¤ HVERGI LEYFT A¹ REYKJA ¤ ©J˜NUSTUR«MI VEIT INGA OG SKEMMTISTA¹A N£ GOLFSKÕLA %KKI VER¹UR LEYFILEGT A¹ SKIPTA ©J˜NUSTUR«MI ¤ REYKINGASV¹IOGREYKLAUSTSV¹IE¹A¢TB¢A S£RSTAKT REYKINGAHERBERGI HANDA GESTUNUM ÙSšMUGREINREGLUGER¹ARINNARSTENDURJAFN FRAMTu&ORRÕ¹AMšNNUM¤©R˜TTASV¹AUTAN H¢SSERHEIMILTA¹TAKMARKAT˜BAKSREYKING

OG šNDUNARFRAVANDAMÕL OG VANDAMÕL ¤ HJARTA OG ¹AKERFI 3AMTšK FER¹A©J˜NUST UNNAROGHAGSMUNASAMTšKSTARFSF˜LKS¤VEIT INGAREKSTRI ERU ME¹AL ©EIRRA SEM HVšTTU TIL LAGABREYTINGANNA

ARÕSV¹INUE¹ABANNA©RME¹šLLUhàA¹ ER©V¤UNDIRSTJ˜RNKL¢BBANNAKOMI¹A¹TAKA ÕKVšR¹UN UM REYKINGAR KYLFINGA Õ VšLLUM LANDSINSFRÕOGME¹J¢N¤NSTKOMANDI !FHVERJUREYKLAUS©J˜NUSTUR«MI (EILSUVERNDSTARFSMANNAOGGESTAERÕST¹ AN ˜BEINAR REYKINGAR ERU MJšG SKA¹LEGAR HEILSUF˜LKSàRGETAHAFTSKAMMT¤MAÕHRIF EINS OG ERTINGU ¤ AUGUM OG HÕLSI EN L¤KA ALVARLEGRI ÕHRIF SS AUKNAR L¤KUR Õ HJARTAÕ FALLI LUNGNAKRABBAMEINI OG HEILABL˜¹FALLI ÊBEINAR REYKINGAR ERU S£RSTAKLEGA SLMAR FYRIR©UNGA¹ARKONUR BšRN F˜LKME¹ASTMA

JROI PODU 9½]BZZO^Q]LXÞ^aT^WUØ^T .AFNI¹4IGER7OODSHEFURVERI¹MIKI¹¤SVI¹SLJ˜SINUUNDANFARINÕR ENDABESTIKYLFINGURHEIMS©ARÕFER¹.¢ERKOMINUNGGOLFKONA FRAMÕSJ˜NARSVI¹I¹SEMHEITIR#HEYENNE7OODSOGERÕRA(¢N ERD˜TTIR%ARL7OODSYNGRI SEMERHÕLFBR˜¹IR4IGERS #HEYENNE ©YKIR MJšG EFNILEGUR KYLFINGUR OG HEFUR MA NÕ¹ A¹ LEIKAHOLURÕHšGGUM(¢NHEFUR©EGARSTIMPLA¹SIGINN¤UNG LINGAGOLFINU¤"ANDAR¤KJUNUMu"¤¹I¹BARA ©A¹EREKKILANGT©ANG A¹TILA¹N«R7OODSLTURA¹S£RKVE¹AÕGOLFVELLINUM hSAG¹I4IGER ÕDšGUNUMàÕÕTTIHANNEKKIVI¹BARNI¹SEMHANNÕ¤VNDUM¤ SUMAR HELDURFRNKUS¤NA #HEYENNE #HEYENNEHEFUR©RISVARSIGRA¹Õ+IDS7ORLD'OLF#HAMPIONSHIP ¤ S¤NUM ALDURSFLOKKI %ARL PABBI 4IGERS GAF AFASTELPUNNI FYRSTA GOLFSETTI¹ ©EGAR H¢N VAR A¹EINS FJšGURRA ÕRA GšMUL OG KENNDI HENNIHVERNIGÕA¹HANDLEIKAGOLFKYLFUR u›GSAG¹IVI¹HANA©A¹SAMAOGPABBIMINNSAG¹IALLTAFVI¹MIG à¢VER¹URFYRSTA¹LRAA¹SIGRASEMÕHUGMA¹URÕ¹UREN©¢FER¹ ¢T ¤ ATV INNUMENNSKUNA h SAG¹I 4IGER 7OOD SEM HEFUR GEFI¹ FRNKUSINNIG˜¹RÕ¹VAR¹ANDISVEIFLUNA àESSMÕGETAA¹#HEYENNENOTAR.IKEKYLFUREINSOGFRNDIHENN AR 4IGER7OODS

üô

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

&YRIRHVERNERULšGIN 3TARFSF˜LKVEITINGA OGSKEMMTISTA¹AEREINN FÕRRAH˜PASEMHEFUR©URFTA¹VINNA¤T˜BAKS REYKÕUNDANFšRNUMÕRUMÙLJ˜SIMIKILLAR OG VAXANDI ©EKKINGAR Õ SKA¹SEMI ˜BEINNA REYKINGAER©ETTAEKKIVERJANDILENGUR3TARFS F˜LK VEITI NGA OG SKEMMTIS TA¹A MUN FRÕ J¢N¤ NSTKOMANDI NJ˜TA SAMA R£TTAR OG A¹RARST£TTIRVINNANDIF˜LKSOG©A¹VARFYRST OGFREMSTME¹VELFER¹©ESS¤HUGASEMLšGUN UMERBREYTT (šFUNDUR "ÕRA3IGURJ˜NSD˜TTIR 6ERKEFNISSTJ˜RIT˜BAKSVARNA ,«¹HEILSUSTš¹ (GT ER A¹ PANTA BKLINGA VEGGSPJšLD OG L¤MMI¹A Õ VEF ,«¹HEILSUSTš¹ARINNAR WWW LYDHEILSUSTODIS


 

 

     2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû üõ  

 


±;Ü7:CAÇD<2CÒ¹JC<=2?5: ¹JC<:C96?52FAA8@=7GÚ==F>ÇEÒF>Ç?FF>

>VÒWT@YYL]>aPTY^^ZY!VdWQTYR`]ZRMWLLXL`]QØ]ÞLQXˆWT^RZWQP]ZRaL]ÇYˆR`]XP?d]VWLYO LaL]PVVTWL`^_aTLLaˆ]T^XÇQT]TYR`]ÞXLRLY`X^YPXXLLXZ]RYTø#L[]ÞW#ë^_ˆLYaL]L`YOT]]T_L`]aL]SÇWQ]L]LWOL]RLXLWW ^YPXXLÇ]^ZRYÒaL]VZXTLaÞL^_LYOLaTPTRTWZQZ]%,QL]LÞ^VT[`WLRLRZWQQP]#1d]T]aLWTY`aL]_Þ`OLRL[Ç^VLQP]_TW?d]VWLYO^!YÇYL] _TW_PVT_TW-PWPVÇ^``]^_]ÕYOWLYO^TY^#0Q_T]_ˆ[WPRL^Pc_ÞXLQW`RQ]Ç6PQWLaÞVaL]WPY_Ç,Y_LWdLQW`RaPWWTPYLLYP]LPTY^`X÷ôXÞYÒ_YLLV^_`]Ç 2WZ]TLSØ_PW^TY^L]^PXSØ[`]TYYRT^_TdQT][Ç^VLSÇ_ÞTYL#

'

LORIAERFYRIRTKISEMFORR¤KUR4YRKIÕ OGHEITIR¤HšFU¹I¹ÕEIGINKONUHANS¸ "ELEK SV¹INUERUTVš'LORIAH˜TEL 'LORIA GOLFOG'LORIA6ERDEOGÕMILLI©EIRRAERUTVEIR ÕTJÕNHOLUGOLFVELLIR N«IVšLLURINNOGSÕGAMLI AUK6ERDE VALLARINSSEMERN¤UHOLU3AMEIGIN LEGTKL¢BBH¢SERFYRIRALLA©RJÕVELLINA

3V¹I¹A¹FYLLASTAFGOLFVšLLUM "ELEKH£RA¹I¹EREKKIST˜RTEN©ARERUN¢ÕTTA ÕTJÕNHOLUGOLFVELLIROG©R¤RN¤UHOLUVELLIR !UK©ESSERVERI¹A¹GERAFIMMÕTJÕNHOLUGOLF VELLITILVI¹B˜TARÕSV¹INU©ANNIGA¹¤HAUST

-PTPQ_T]^UÕ__`QWÕ_TYYT! 3Ò^aÞVTYRL]YT] 8LRYÒ^ZR 6]T^_UÇYL`V;P_P]^>LWXZY^#

üö

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

VER¹A©EIROR¹NIRTALSINSAUKN¤UHOLU VALLANNA©RIGGJA%N©ÕERSV¹I¹L¤KAFULLT àA¹SEMERDÕL¤TI¹MERKILEGTVI¹ALLA©ESSA UPPBYGGINGUERA¹SÕRAFÕIR4YRKIRSPILAGOLFOG FYRIRUTANGOLFVELLINA¤"ELEKH£RA¹IERUTVEIR GOLFVELLIRVI¹)STANB¢LOG©ÕERUGOLFVELLIRNIR ¤4YRKLANDIUPPTALDIR!LLIR©ESSIRVELLIRERU SEMSAGTBYGG¹IRTILA¹LA¹AA¹FER¹AMENNOG VIR¹ISTEKKERTLÕTÕ©V¤OGSEGJAFORRÕ¹AMENN 'LORIAVALLANNAA¹©ARS£UVELLIRNIRMEIRAOG MINNAFULLIRALLTÕRI¹UMKRINGNEMAHELST¤ J¢L¤OGÕG¢STàÕERHITINN©A¹MIKILLA¹VARLA ERHGTA¹SPILA ENMENNLÕTASIG©˜HAFA©A¹

MTASNEMMA¢TÕVšLLOGSPILAN¤UHOLUROG TAKAS¤¹ANS¤¹ARIN¤US¤¹DEGIS-ENNLEGGJAOFT MIKI¹ÕSIGTILA¹SPILAGOLF

'LORIA ©ARSEML¤FI¹ERLEIKUREINN ›GGISTIÕBÕ¹UM'LORIAH˜TELUNUM¤FER¹INNI FYRSTUTVRNTURNARÕ6ERDEENRESTINAAF FER¹INNIÕ'LORIA'OLFH˜TELINU SEMERMUN STRRA6ERI¹ERA¹BYGGJA©RI¹JAH˜TELI¹ÕMILLI HINNATVEGGJAOGHEITIR©A¹'LORIA3ERENITYOG VER¹URGR¤¹ARLEGAFALLEGTOGERTLUNINHJÕ0ET ER3ALMONOG´RVALI´TS«NA¹NOTA©A¹STRAX¤ HAUSTEN©A¹ÕA¹OPNAFORMLEGAN¢NA¤MA¤ (˜TELINTVšERUB¹IMJšGFLOTTOGBYGG¹UPP ¤OGME¹SEMHEILSUH˜TEL©V¤Õ©EIMBÕ¹UM ERUREKNARST˜RAROGMIKLARHEILSULYNDIR©AR SEMGOTTVARA¹FARA¤NUDDEFTIRERFI¹ANDAGÕ GOLFVELLINUM"¹IERUME¹INNISUNDLAUGUM OGGLSILEGUMSUNDLAUGARGšR¹UM©ARSEM HGTVARA¹NJ˜TAG˜¹AVE¹URSINSÕ©GILEG UMS˜LBEKKJUMÙH˜TELGšR¹UNUMEREINNIG MJšGG˜¹A¹STA¹AFYRIRBšRN%FMENNVILDU FARAÕSTšNDINA©ÕERH¢NA¹EINS¤UMTVEGGJA M¤N¢TNAGšNGUFRI©ANNIGA¹©ARNAERALLT TILALLSENDAERSLAGOR¹H˜TELANNA'LORIA ©AR SEML¤FI¹ERLEIKUREINN¸HERBERGJUNUM SEM ERUÕGTLEGAST˜R ER©GILEGURSLOPPURFYRIR GESTIOGINNISK˜RSEMF˜LKGATNOTA¹A¹VILD TIL DMISTILA¹FARANI¹UR¤SUNDLAUGE¹A¤NUDD !NNA¹SEMVAR¤RAUNMJšG©GILEGTVI¹ H˜TELI¹ERA¹VI¹INNRITUNF£KKMA¹URKORT ¤HENDURNAROGNOTA¹I©A¹TILA¹GREI¹AALLA HLUTIÕH˜TELINUOGGOLFVELLINUM3¤¹AN©EGAR HALDI¹VARHEIMVARKORTINUSKILA¹OGREIKN INGURINNGER¹URUPP HGTVARA¹FYLGJAST


ME¹REIKNINGNUMS¤NUMÕSJ˜NVARPSTKINU¤ HERBERGINU

,WW_VWÇ]_Qd]T]WZVLSØQT!3]PQYL! 5ZYYT!,YYLZR>VÒWT@YYL]#

.˜GA¹BOR¹A )NNIFALI¹¤PAKKANUMTIL4YRKLANDSVARMORG UNVER¹URÕH˜TELINUOGEINNIGKVšLDVER¹UR -ORGUNVER¹ARHLA¹BOR¹I¹VARS£RLEGAGLSILEGT OGALVEGšRUGGTA¹©ARFUNDUALLIREITTHVA¹VI¹ SITTHFI+VšLDVER¹ARHLA¹BOR¹I¹VAREINNIG FLOTTOG©ARVARV¤NH¢SSINSOGVATNINNIFALI¹ %FMENNUR¹U©REYTTIRÕA¹BOR¹AÕSAMA STA¹NUMALLANT¤MANNVARHGTA¹PANTA BOR¹ÕEINHVERJUM©EIRRAFIMMu!,A#ARTEh VEITINGASTš¹UMSEMERUÕH˜TELUNUMTVEIM UR EN©ÕGREIDDUMENNFYRIRDRYKKINA EN EKKIMATINN(LA¹BOR¹I¹¤u-¢LAKAFFIhEINS OGHLA¹BOR¹SSTA¹URINNVARKALLA¹URMANNAÕ ME¹AL VARGLSILEGT©V¤AUKMJšGFJšLBREYTTS SALATBARSVORUFJšLMARGIRA¹ALR£TTIR¤BO¹IÕ HVERJUMDEGI FISKUR KJšT RKJUR SKELFISKUR SUSHIOGPASTASVOEITTHVA¹S£NEFNT3¤¹ANMÕ EKKIGLEYMA˜M˜TST¹ILEGUEFTIRR£TTABOR¹I ©ARSEMHVERGLSIR£TTURINNRAKANNAN-ENN HšF¹UÕOR¹IA¹V£LINÕLEI¹INNIHEIMHEF¹I VERI¹©YNGRIENÕLEI¹INNI¢T ENDA©ARFMIK INNVILJASTYRKTILA¹FALLAEKKI¤FREISNI ALT£NT FANNSTMANNIEINSOGFER¹AFšTINHEF¹UHLAUPI¹ L¤TILLEGA

àJ˜NUSTULUNDIN¤LAGI !LLIRGOLFVELLIRNIRÕSV¹INUERU¤TENGSLUMVI¹ H˜TELOG©V¤VANDAVERKA¹VELJAHVA¹AH˜TELOG HVA¹AVELLIÕA¹NOTAÕ©ESSUFRÕBRASV¹I !FSAMTšLUMM¤NUMVI¹GESTIANNARRAH˜TELA VIR¹ISTSEM©J˜NUSTANÕ'LORIAS£MEIRIOG BETRIENGERISTOGGENGURÕHINUMH˜TELUNUM 3EMDMIMÕNEFNAA¹STANSLAUSARR¢TUFER¹IR

VORUMILLIH˜TELSINSOGGOLFSKÕLANS EN©ANGA¹ VARUMFIMMM¤N¢TNAAKSTURÙKL¢BBH¢SINU SEMVAR©GILEGAST˜RTOGNOTALEGT F£KKMA¹ URSKÕPTILAFNOTAOGGEYMDIFšTINS¤N©AR5M LEI¹OGMA¹URHAF¹ILOKI¹LEIKKOMUVIKAPILTAR OGBU¹USTTILA¹HREINSAKYLFURNAROGS¤¹AN GENGU©EIRFRÕSETTINU¤S£RSTAKRIGEYMSLU ©ANNIGA¹MENN©URFTUEKKIA¹TAKASETTI¹ ME¹S£RUPPÕH˜TEL

©EIRUMA¹SKIPTA©EIM¤©RENNT3TRÕKARNIR¤ GOLFSKÕLANUMFENGUEINN©RI¹JA VIKAPILTARN IRÕH˜TELINU©RI¹JUNGOGB¤LSTJ˜RARNIRSEM KEYR¹UMILLIVALLARINSOGH˜TELSINSFENGU©RI¹J UNG-E¹©ESSUFYRIRKOMULAGI©URFTIMA¹UR ALDREIA¹HAFAPENINGAÕS£ROGALLIRVORUHAM INGJUSAMIRME¹©ETTAFYRIRKOMULAG

ÙSLENDINGARERUOFT¤VANDR¹UMME¹©J˜RF£ VITAEKKIHVORT©EIREIGIA¹GEFA©J˜RF£OGEKKI HVEMIKI¹àETTAMÕLVARLEYSTME¹FRÕBRUM HTTI¤©ESSARIFER¹-ENNL£TUFARARSTJ˜RANA HAFA©RJÕT¤UEVRURNSTS¤¹ASTADAGINNOGSÕU

›GSPILA¹IFIMMVELLI¤FER¹INNI 'LORIA VELLINA ©RJÕ 0ACHAVšLLINNOGS¤¹AN#ORNELIA VšLLSEM .ICK&ALDOHANNA¹I!LLIRVORUVELLIRNIRHVER š¹RUMFALLEGRIOGBETRI©ANNIGA¹AFN˜GUER A¹TAKAÕSV¹INU&ALDOVšLLURINNER

'OLFVšLLURÕMÕNU¹UM

 xRTQLR`]_^ØWL]WLRÇ2WZ]TLRZWQaPWWTY`X#

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

ü÷


N«LEGUROGB¹IHANNOG.«IVšLLURINN Õ'LORIAVORUGER¹IRÕT¤UMÕNU¹UM&RÕ ©V¤MENNRUDDUSK˜GINNFYRIRBRAUTIRNAR OG©ARTILFYRSTIHRINGURVARLEIKINNLI¹U A¹EINST¤UMÕNU¹IR %INSOG&ALDOVšLLURINNERFLOTTUR©ÕER KL¢BBH¢SI¹LEI¹INLEGAST˜RTOG¤BUR¹AR MIKI¹!¹KOMA©ARINNEFTIRA¹HAFALEIK I¹HRINGINNVAR˜©GILEGT MANNIFANNST MA¹UR©URFAA¹VERA¤JAKKAFšTUMOGLAKK SK˜MENEKKISTUTTBUXUMOGGOLFSK˜M 'OLFSKÕLINNÕ'LORIAVšLLUNUMERHINS VEGARMJšG©GILEGUR S£RSTAKLEGA©EGAR HGTERA¹SITJA¢TI3TR¹INEREKKIMEIRI ENSVOA¹BEKKURINNERJAFNANNOKKU¹ ©£TTSETINNOG©A¹ERNOTALEGTANDR¢MS LOFT©AR "Õ¹IR'LORIAVELLIRNIRERUF¤NIR SÕGAMLI ©RENGRIOGLOKA¹RIENSÕN«I&ALDOVšLLURINN EREINNIGNOKKU¹OPINNOG0ACHASšMULEI¹ ISàA¹SEMVEKUREFTILVILLMESTAATHYGLIER

?]ÐYaZ]`^_`YO`X LaˆWL^_Qd]T] XLYYT!PY,YYL WPd^_TP__LLQ_ˆ]]T ^YTWWO# HVERSUVELHIRTIRVELLIRNIRERU S£RSTAKLEGA ©EGARHAFTER¤HUGAA¹4YRKIRSPILAEKKIGOLF àA¹ER©V¤GREINILEGTA¹©˜©EIRKUNNIL¤TI¹¤ ¤©R˜TTINNIKUNNA©EIRA¹GERAGOLFVELLIOGVI¹

,WW_VWÇ]_Qd]T]WZVLSØQT PQ_T]aPWSP[[YLLQP]#

HALDA©EIM 'LORIA VELLIRNIRERU©ANNIGA¹©˜SVOMENN FARI¢T¤SK˜G©ÕFINNURMA¹URVENJULEGAST BOLTANNOGGETURKOMI¹S£R¢T¢R˜GšNGUN UMÕNV¤TISOFTASTNR%NENGUA¹S¤¹UR ©URFTUMENNA¹NOTATALSVERTAFBOLTUMÕ VšLLUNUM S£RSTAKLEGAVEGNA©ESSA¹TALSVERT MIKI¹VATNERVI¹BRAUTIRNAR-IKI¹ERL¤KA AFGLOMPUMOGERU©RALLARME¹DšKKUM SANDI&LATIRNARHALDAL¤NUMJšGVELENMENN VORUNOKKU¹LENGIA¹ÕTTASIGÕ©EIM©ARSEM ©RERUHAR¹AROGSNšGGSLEGNARENRENNSLI¹Õ ©EIMMUNHGARAENS«NDISTVI¹FYRSTUS«N %KKIÕHVERJUMDEGISEMÙSLENDINGARP¢TTA ALLTOFSTUTTÕVšLLUMERLENDIS ‰FINGASV¹I¹Õ'LORIAEREINNIGTILFYRIR MYNDAR EINSOGREYNDARALLTÕVELLINUM ‰FINGABÕSARERU©ARSEMSLEGI¹ERAFMOTT UM HGTERA¹FARA¢TFYRIR©ÕOGSLÕAFGRASI EFMENNVILJA6IPPSV¹I¹ERFLOTTOGSAMA MÕSEGJAUMSV¹I¹TILA¹FAGLOMPUHšGG IN‰FINGAFLATIRNARERUEINNIGG˜¹AR

2OCCAMTIRÕ'LORIA FRUMRAUNHANSÕ0'!M˜TARš¹ELDRIKYLFINGA

0

'!M˜TELDRIKYLFINGAVER¹URHALDI¹ÕN«JAVELLINUMÕ'LORIA SV¹INU¤4YRKLANDI¤MA¤OG©ARMUNÙTALINN#ONSTANTINO 2OCCALEIKAÕS¤NUFYRSTAM˜TI¤M˜TARš¹ELDRIKYLFINGAENHANN VAR¹FIMMTUGURÕÕRINU&LEIRI©EKKTNšFNHAFATILKYNNTKOMUS¤NA OGSTANDAVONIRTILA¹3AM4ORRANCEGETIVERI¹ME¹ ENHANNHEFUR VERI¹MEIDDUR!LLSMUNUKYLFINGARLEI¹ASAMANHESTAS¤NAOG KOMA©EIRFRÕLšNDUM ©EIRRAÕME¹ALEFSTUKYLFINGARNIRFRÕ "ANDAR¤KJUNUM6ER¹LAUNAF£I¹ER©¢SUNDEVRURE¹ATPAR MILLJ˜NIRKR˜NA %NGLENDINGURINN4ONY-ARTINEREINN©EIRRASEMER¤FORSVARIFYRIR M˜TI¹ENHANNL£KÕS¤NUMT¤MAÕ0'!M˜TARš¹INNIOGHEFURB¢I¹¤ 4YRKLANDI¤R¢MATVOÕRATUGIuàESSIM˜TARš¹ERREKINME¹NÕKVM LEGASAMAHTTIOG0'!M˜TARš¹INOGAFSAMAF˜LKINU-˜TI¹H£RNA HJÕOKKURVER¹URS«NT¤SJ˜NVARPI¤LšNDUMOG©ETTAERST˜RTOG MIKI¹VERKEFNIFYRIROKKUR hSAG¹I4ONY¤SAMTALIVI¹'OLFÕÙSLANDIÕ DšGUNUM3PUR¹URHVORTGREI¹A©YRFTI©EKKTARIKšPPUMTILA¹TAKA ©ÕTT¤SVONAM˜TUMSAG¹IHANN©A¹STUNDUMKOMAFYRIROGSUMIR VRUHREINLEGAOFD«RIRu!F©EIMSEMKOMAN¢NAEREINNSEMBA¹ UMEINHVERJAFYRIRGREI¹SLU VILDIFÕH˜TELHERBERGIOGVI¹REDDU¹UM ©V¤A¹VITA¹ hSEGIR4ONY %FTIRA¹HANNHTTIA¹KEPPAÕM˜TARš¹INNIGER¹ISTHANNGOLFKENN ARIOGSEGIRA¹ME¹ALKEPPENDA¤M˜TINUÕ'LORIAVER¹ITVEIRKAPPAR SEMHANNKENNDIFYRSTUSVEIFLUNA u©ANNIGA¹©¢S£R¹HVA¹£GEROR¹

üø

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

INNGAMALL hSEGIRHANNGLOTTANDI 5MUPPBYGGINGUGOLF¤©R˜TTARINNARÕ"ELEKSV¹INUSEGIRHANNA¹ R¤KI¹EIGILANDI¹OGSKIPULEGGISV¹I¹uàA¹ERA¹VER¹AFULLTOGN¢ EREKKIHGTA¹BYGGJAFLEIRIN«JAVELLIH£RNA FIMMERU¤BYGGINGU ©ARÕME¹ALEINNFLOTTURSTRANDVšLLUR !NNARSER©A¹DÕL¤TI¹FUR¹ULEGTA¹4YRKIRVIR¹ASTEKKISPILAGOLF HELDURER©ETTAALLTGERT¢TÕFER¹AMENNOGVI¹FÕUMKYLFINGAALLS STA¹ARA¹¢R%VR˜PU NEMAKANNSKES¤STFRÕ3PÕNIOG0ORT¢GAL ENDA ERUSVIPU¹SV¹I©ARSEMHEIMAMENNSKJAE¹LILEGAFREKAR2¢SSAR KOMAMIKI¹HINGA¹OG©A¹FRISTSTš¹UGT¤VšXTA¹©EIRKOMITILA¹ SPILAGOLFh (ANNSEGIRA¹VATNS£EKKIVANDAMÕL¤"ELEKu6I¹FÕUMN˜GAFVATNI OFAN¢RFJšLLUNUMH£RNOR¹URAF EN©A¹EROFMIKI¹SALT¤©V¤TILA¹ VI¹GETUMNOTA¹©A¹TILA¹VšKVA6I¹SETJUM©A¹©V¤¤TILB¢INVšTN ÕVELLINUMOGGEYMUM©A¹©AR©ANGA¹TILVI¹GETUMNOTA¹©A¹¸ N«JAVELLINUMERVATNSYFIRBOR¹I¹FERMETRAROGD«PSTUTJARN IRNARERUALLTA¹SJšMETRADJ¢PAR©ANNIGA¹©A¹ERN˜GVATNÕVELLIN UM hSEGIRHANNOG©URFTISVOSEMEKKIA¹TAKA©A¹FRAM©V¤N˜GF˜R AFBOLTUM¤VšTNIN 4ONYSEGIRA¹©˜SVO4YRKIRHAFIEKKIMIKINNÕHUGAÕGOLFI©ÕS£GOTT A¹FÕSVONAM˜TTIL4YRKLANDSuàA¹KOMAEINHVERJIRHEIMAMENNA¹ FYLGJASTME¹OGSVOERAU¹VITA¹FULLTAFERLENDUMKYLFINGUMH£RÕ ©ESSUMT¤MAOGVI¹EIGUMVONÕA¹©EIRLÕTISJÕSIGÕM˜TINUh
2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

üù


;P_P]5ZSYNVP!RZWQM]PWW`XPT^_L]T^½YOTÇRZWQ^½YTYR`YYTÞ1ÞQ`YYT%

(5'-9.$)26!+.! 5--)*!2.‰452 0

ETER*OHNCKEERKALLA¹URu4HETRICKSHOT MASTERhOGHANNS«NDI©A¹ÕGOLFS«N INGUNNI¤&¤FUNNI0ETERER3V¤IOGNÕ¹I MJšGG˜¹UMÕRANGRISEMÕHUGAMA¹UR¤GOLFI OGREYNDIEINNIGFYRIRS£RSEMATVINNUMA¹UREN LEI¹INLÕS¤¹AN¤©ENNAN©ÕTT TšFRABRšG¹GOLFS INS(ANNHEFURFARI¹¢TUMALLANHEIMOGS«NT BRELLUHšGG 0ETERFLUTTIFRÕHEIMALANDINU3V¤©J˜¹ME¹ FORELDRUMS¤NUMTIL"ANDAR¤KJANNA©ARSEM GOLF¤©R˜TTINNÕ¹IHONUMOGÕRI¹VARHANN FARINNA¹KENNAGOLF(ANNFLUTTITIL%VR˜PU OGSTARFA¹ISEMGOLFKENNARI(ANNKEPPTIÕM˜T UMGOLFKENNARAOGVANNMANOKKURM˜T¸RI¹ VAR¹MIKILBREYTINGÕL¤FIHANS©EGARHANN GREINDISTME¹KRABBAMEINENHANNSIGRA¹ISTÕ SJ¢KD˜MNUMOGF£KKA¹RAS«NÕL¤FI¹OGGOLFI¹ EFTIR©A¹OGVILDIFARAUMHEIMINNSEMGOLF BRELLU KYLFINGUR &YRSTAS«NINGINHANSVAR¤3V¤©J˜¹ENN¢

üú

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

ÕRUMS¤¹ARHEFURHANNFARI¹ME¹S«NINGUNATIL MARGRALANDA¤FLESTUMHEIMSÕLFUM (VERNIGBYGGIR©¢UPPHVERJAS«NINGU ›GREYNIA¹HAFAHVERJAS«NINGU©ANNIGA¹ÕHORF ANDINNFÕITILFINNINGUNAu6Õ HVA¹ERA¹FARAA¹ GERASTH£ROGSETS«NINGUNA©ANNIGUPPA¹F˜LK VER¹IFORVITI¹UMHANAOGMARKMI¹I¹ERA¹ALLIR VILJIKOMAAFTUREFTIRA¹HAFAKOMI¹EINUSINNI (VA¹ERERFI¹AST %RFI¹USTUHšGGINERU©AUSEM£GSL¢RLOFTIE¹A NOKKURRIH¹OGS¤¹ANME¹KE¹JUKYLFU NNI(ÕU T¤INERUEINNIGMJšGVINSLOGEKKIAU¹VELDEN SENNILEGAMYNDI£GSEGJAA¹ERFI¹ASTARAUNIN¤ ©ESSUS£©EGAR£GHENDIGOLFK¢LUYFIRšXLINAÕ M£ROGSLHANAS¤¹AN¤LOFTINU (VERNIRFIR¹UOGFR¹N«JARHUGMYNDIRA¹ BRELLUHšGGUM

(UGMYNDIRNARKOMA«MISTUMMI¹JARNTUR E¹A©EGAR£GERVI¹FINGAR%KKIEFTIRPšNTUN àEGAR£GFN«JAHUGMYNDFI£G¤LAUMI©V¤£G VILEKKIA¹FOLKSJÕIM£RMISTAKASTOFTHAHA (VA¹ERVINSLASTHJÕÕHORFENDUM (ELD©A¹S£FJšLBREYTNIN¤S«NINGUNNIENEINNIG A¹ÕHORFENDURFÕA¹TAKA©ÕTT¤MšRGUMATRI¹ UM ,EIKUR¹UuVENJULEGThGOLFSJÕLFUR (VA¹ER©A¹*Õ EN£GMYNDIVILJAGERAMEIRA AF©V¤ 6ISSIR©¢EITTHVA¹UMÙSLAND ¤GOLFIE¹Aš¹RU ›GVARMJšGSPENNTURFYRIR©V¤A¹KOMATIL ÙSLANDSOGKYNNASTLANDIOG©J˜¹ GOLFIOGMENN INGU OGVAR¹EKKIFYRIRVONBRIG¹UMh


   

 

      ( )  !!0 '&%& !!*$1*(3" &"($0%&(00'$%2$ *#&1!&!'"$"&&&$$%#$ (3%03 "%1 "(5'$!!3%& !!*' $!!%1%& 1!!'%&0%&&'$(0$4%3-5$' ' ($

 #+ (!"( #! ) 4&0($0'$03%& !! *' '$!! 3"%& $0'!($0(&&*$$/$6%&'%"$!1! "$$"/$6%&'%"$!3#'!&##! '!1!$($0'!1#$"'  ##!&'$!0($0'!35 "#'!&##!$1&$

') ,! ))** 2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

üû


JROI PODU

1UÕ]Ç^½YTYR` ;P_P]^Þ1ÞQ`YYT

2=XPMÞWL^_ˆL" SÒ^Qd]T]LWW_ LõôôRZWQMÞWL 'OLFKL¢BBUR 2EYKJAV¤KUR OPN A¹I ¤ MARS B¤LAST¹AH¢S FYRIR ALLT A¹ GOLFB¤LA ¤ GAMLA HAUGH¢SINU A¹ +ORP¢LFSSTš¹ UM!LLSERB¤LAGEYMSLANR¢M LEGA FERMETRAR A¹ G˜LFFLETI OG©ARERUšLLST¹IMERKT6I¹ HVERT B¤LAST¹I ER HLE¹SLUTKI OGERHGTA¹HLA¹AB¤LANAME¹ AN ©EIR ERU ¤ GEYMSLU àÕ ER ©VOTTAA¹STA¹A FYRIR B¤LANA INNI ¤B¤LAST¹AH¢SINU

1UÕWXPYYTÇRZWQ" ^½YTYR`Þ1ÞQ`YYT ¸GT A¹S˜KN VAR A¹ GOLF OG FER¹AS«NINGUNNI SEM HALDIN VAR ¤ &¤FUNNI ¤ LOK APR¤L !LL NOKKRIR A¹ILAR¤GOLFREKSTRIS«NDUHVA¹©EIR HAFAUPPÕA¹BJ˜¹A-YNDINH£R A¹OFANVARTEKINÕS«NINGUNNIEN 'OLFSAMBAND ÙSLANDS VAR ME¹AL ©ÕTTTAKENDA ¤ HENNI OG ST˜¹ MA A¹RÕ¹STEFNU©ARSEM«MSIRFLUTTU FR˜¹LEGERINDI

2L]L]0dWLYO! Q]LXVaˆXOL^_UØ]T2=ÞY½UL MÞWL^_ˆLSÒ^TY`#

¸TLA¹ERA¹GOLFB¤LAEIGNLANDS MANNAS£Õ©RI¹JAHUNDRA¹TALS INSOGMARGIRHAFAVILJA¹MEINA A¹TAKATTIS£RSTAKTGJALDFYRIR ©Õ SEM NOTA GOLFB¤LA 'AR¹AR %YLAND FRAMKVMDASTJ˜RI'2 SEGIRA¹VISSULEGAHAFI©A¹KOM I¹ TIL TALS A¹ RUKKA S£RSTAKLEGA FYRIR GOLFB¤LA Õ GOLFVšLLUM OG L¤KLEGA YR¹I S¢ RAUNIN ¤ FRAM T¤¹INNI

 6$2 %"1+$)7'")$(2- *# 2(#()'+3'%%"

 6$2 - '#$)(*$%&$ "1(")#3$1)*'#4)

,,,- '(%"

%"2.6)"5$*#/ '

('3

"*!!()#$$- '!! $$*'2%" '3!' 0#$$

  

 % "*$%

% "&*$%

"*!!()#$$- '!! ()$2$$4)) )+''2%" '3!' 0#$$

% 

*'*$%

'%!"&&"'$%%&'$!&+$%(!(!&"'$%%

##/%! ,%&.,%& !!* % 

&"'$!"(%& !!*$%)))(%& !!*$% üü

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû
2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

üý


+9,&).'!2·3,!.$3 (%)-3»445&/8(),,3 3Ø[`]TYY¨6dWQTYRL] î^WLYO^"1ZcSTWW^ôû™^_TWW_` ^Ð]`[[_TWXdYOL_ÕV`aT [Ò__aÕWWTYY`_LYaTVWÒMM" SÒ^T&,Q_L]T]ÕQ]ÇaTY^_]T% =ÒYL]8Ç]5ØYL_LY^^ZY! ñWT3LWWOØ]6ZY]Ç^^ZY! ë]XLYY1]#ë]XLYY^^ZY ZR5ØYL^Å]Y5ØYL^^ZY# 9P]T]ÕQ]ÇaTY^_]T%ALW`] -#5ØYL_LY^^ZY!Z]XØ`] 5ØY^^ZY!3PTXT]-P]RXLYY ZR3LWWOØ]=PdVOLW-LWO`]^" ^ZY!^PXaL]^UÇWQ^VT[L`] QL]L]^_UØ]TÞQP]TYYT#

¸

TTAFRKNIRKYLFINGART˜KU SIGSAMANOGF˜RU¤GOLFFER¹ SEMVAR¤SAMSTARFIVI¹)CELANDAIR 'OLFERS Õ&OXHILLS SEMERR£TT UTANVI¹,ONDONàA¹VARFER¹A SKRIFSTOFAN'"&ER¹IRSEMSKIPU LAG¹IFER¹INASEMST˜¹YFIR¤FIMM DAGA¤BYRJUNAPR¤L-ENNVORU SAMMÕLAUM©ETTAYR¹IEKKIS¤¹ ASTAGOLFFER¹IN¢TFYRIRLANDSSTEIN ANA3TEMMNINGIN¤H˜PNUMVAR ALVEGEINSTšK INNANVALLARSEM UTAN,EIKI¹VARGOLFALLAFIMM DAGANAVI¹ÕGTARA¹ST¹URàA¹ ERMIKILLB˜NUSA¹GETALEIKI¹ HOLURBÕ¹AFER¹ADAGANA ©V¤ A¹EINSERUMHÕLFT¤MAAKSTURFRÕ (EATHROWFLUGVELLIOGÕGOLFVšLL INN ¸¹URENLAGTVARUPP¤FER¹INA ©EKKTUSTKYLFINGARNIR¤H˜PNUM MJšGL¤TI¹ EN©A¹VARANNA¹UPP ÕTENINGNUM©EGARHEIMAVAR KOMI¹(˜PURINNHITTISTREYNDAR EINUSINNIÕ¹URENHALDI¹VARTIL %NGLANDS SVONAR£TTTILA¹SJÕ ANDLITINÕHVERš¹RUMàÕVAR ÕKVE¹I¹A¹HANNAMERKIH˜PS INS+YLFINGARÙSLANDS &OXHILLS @ OGVAR©A¹SETTÕPEYSURSEM MENNKLDDUSTER©EIRL£KUOG SETTI©A¹SKEMMTILEGANSVIPÕ H˜PINNUMLEI¹OGSAMHELDNIN VAR¹ENNMEIRIFYRIRBRAG¹I¹ )NNBYR¹ISKEPPNIVARALLANT¤M ANNOGSKAPA¹I©A¹ENNMEIRI STEMMNINGU¤H˜PNUM5PPGJšR DAGSINSF˜RFRAMEFTIRHVERNHRING

OGT¤UNDA¹UMHVERHAFIVERI¹ BESTUR©ANNDAGINN"¹IVAR KEPPT¤PUNKTAKEPPNI HšGGLEIK LI¹AKEPPNIOGHOLUKEPPNI!LLAR ¢TFRSLURAFKEPPNISEMHGTVAR A¹FINNA ENDAALLIRMIKLIRKEPPN ISMENN ¸&OXHILLSERUTVEIRHOLU GOLFVELLIR "ERNARD(UNTOG ,ONGCROSS OGS¤¹ANHOLU FINGAVšLLUROGFINGASV¹I 6ELLIRNIRERUALLIRSTEINSNARFRÕ H˜TELINUOG©V¤EKKIMIKI¹MÕL A¹RšLTAME¹SETTI¹ÕTEIGàAR EREINNIGTENNISVšLLUR SUNDLAUG OGL¤KAMSRKTARSALUR ©˜SVOA¹ S¢A¹STA¹AHAFIEKKIVERI¹MIKI¹ NOTU¹AFÙSLENDINGUNUM¤©ESSARI FER¹(˜TELI¹ERMJšG©GILEGT OG©ARSEMVI¹BJUGGUM¤N«JU ÕLMUNNIERUHERBERGINMJšG R¢MG˜¹OGHUGGULEGàA¹KEM URS£REINNIGVELA¹©RÕ¹LAUST

1d]^_LM]L`_TY###

ýô

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

NETSAMBANDER՚LLUH˜TELINUOG ER©A¹INNIFALI¹¤VER¹INUÕGOLF PAKKANUM àA¹ER«MISLEGTSKEMMTILEGTHGT A¹GERAUTANGOLFVALLARINS3UND GUFAOGL¤KAMSRKTOGS¤¹ANER EKKILANGT¤G˜¹AVEITINGASTA¹I¤ BNUM7ALKING EN©ANGA¹ER A¹EINSM¤N¢TNAAKSTUR¤B¤LFRÕ &OXHILLSàAREREINNIGKJšRI¹A¹ VERSLAFYRIR©ÕSEM©A¹VILJA 6ELLIRNIRVORUREYNDAREKKIEINS OG©EIRGETAVERI¹BESTIR ENDA VORUMVI¹ÕFER¹¤UPPHAFIGOLF T¤MABILSINS¤%NGLANDIàEIRVORU ©V¤NOKKU¹BLAUTIR ENDALENTUM VI¹¤RIGNINGUFYRSTUTVODAGANA %NEFTIR©V¤SEMLEI¹ÕFER¹INA ©ORNU¹UVELLIRNIROGVORUBETRI ME¹HVERJUMDEGINUMSEMLEI¹ 6ORUREYNDAROR¹NIRF¤NIR©EGAR VI¹©URFTUMA¹FARAHEIMA&ORM

ZRõô#M]L`_TYÇ7ZYRN]Z^^#

LEGGOLFVERT¤¹H˜FSTEKKIÕ&OXHILLS FYRRENAPR¤LOG©V¤ÕGTTA¹ HAFA©A¹¤HUGAFYRIR©ÕSEMTLA ¤GOLF©ANGA¹NSTAVOR'OLFB¤L ARVORUEKKILEYF¹IRVEGNA©ESS HVEBRAUTIRNARVORU¤VI¹KVMU ÕSTANDI àA¹ERÕSKORUN¢TAFFYRIRSIGA¹ LEIKAVELLINAÕ&OXHILLS SEMERU MJšGKREFJANDI LANGIR ©RšNGIR OGME¹MIKLULANDSLAGIàAR ERUMARGARFRÕBRARHOLURFYRIR AUGA¹ SANNKALLA¹AUGNAKONFEKT 4EIGARNIRERUYFIRLEITTUPPBYGG¹IR OGTRJÕGR˜¹URALLTUMKRING &ÕIR¤H˜PNUMNÕ¹UA¹LEIKA HRINGÕFORGJšFINNI ENDAÙSLEND INGAREKKIKOMNIR¤LEIKFINGUÕ ©ESSUMÕRST¤MA6ONIRERUHINS VEGARBUNDNARVI¹A¹FORGJšFIN LKKI¤SUMAR EFTIRG˜¹AUPPHIT UNÕ&OXHILLS


3JOPPANVI¹HOLUNAÕ"ERNARD (UNTVELLINUMERL¤TILENALGJšR SNILLD3AMLOKURNARHJÕKERLING UNNI ©ESSARME¹#AMENBERT OSTINUM SALAMIINUOGBEIKONINU VORU˜TR¢LEGAG˜¹AR!¹DREKKAšL Õ.INTEEN"AR'RILLEFTIRHRING INNVARANSILJ¢FTOGALVEGÕGTIS ©J˜NUSTA©˜SVOA¹MATURÕH˜TEL INUHAFIVERI¹FREKARDAPUR u+YLFINGARÙSLANDShF˜RU¢TA¹ BOR¹AÕHVERJUKVšLDIOGALDREIÕ SAMASTA¹INN6ERTERA¹SEGJAFRÕ ¤TALSKASTA¹NUM0ICCOLINO SEMER SKAMMTFRÕH˜TELINUOGERFRÕBR àA¹ERMIKILVGTA¹GESTIR&OX HILLSK¤KI©ANGA¹OGUPPLIFI¤TALSKA STEMMNINGUEINSOGH¢NGERIST BESTàARERFRÕBR©J˜NUSTAOG ¹ISLEGURMATURÕSANNGJšRNU VER¹I (˜PURINNF˜RL¤KATIL,ONDONÕ LAUGARDAGSKVšLDIOG©A¹T˜KUM M¤N¢TUR¤LEIGUB¤LOGKOSTA¹I PUNDàARVARFARI¹ÕEINN FLOTTASTAVEITINGASTA¹SEMFYRIR FINNST¤,ONDON (AKKASAN OG ERHGTA¹MLAME¹HONUM 6ERTERA¹GETA©ESSA¹TILA¹FÕ BOR¹©AR©Õ©ARFHELSTA¹PANTA ME¹©RIGGJAVIKNAFYRIRVARAOGER SNYRTILEGURKL¹NA¹UR ENGARGALLA BUXUR%FTIR¹ISLEGANKVšLDVER¹ VARRšLTUMMI¹BORG,ONDON OGTEKINNP¢LSINNÕNTURL¤FINU àRÕTTFYRIRA¹MENNHAFILENGIVER I¹A¹UMN˜TTINAVORUALLIRMTT IRÕTEIGKLUKKANMORGUNINN EFTIR TILB¢NIRA¹SLÕGOLFBOLTANN LENGRAOGBEINNAENDAGINNÕ¹UR

5ØYL^Å]Y5ØYL^^ZY^Wˆ]SÐ]TYYÇü#QWÕ_" TYL[L]"÷Ç-P]YL]O3`Y_aPWWTY`X#

3PTXT]-P]RXLYY!5ØYL^ Å]YZR=ÒYL]^_TWWL^Ð]`[[ Qd]T]Q]LXLYü#M]L`_TYL ^PXP]XUÕRQWZ__#

+YLFINGARÙSLANDSERU©EGARFARNIR A¹LEGGJADRšGA¹NSTUFER¹ EN ÕFANGASTA¹URHEFUREKKIENDAN LEGAVERI¹ÕKVE¹INN(˜PURINN TLARA¹HITTASTNOKKRUMSINNUM ¤SUMARÕ¤SLENSKUMGOLFVšLLUM TAKAHRINGOGRIFJAUPPG˜¹AR STUNDIRFRÕ&OXHILLS 4EXTIOGMYNDIR 6ALUR"*˜NATANSSON

3Ø_PWMdRRTYRTYP]RWˆ^TWPRPTY^ZR^UÇ XÇÇP^^L]TXdYO#

ñWT3LWWOØ]^Wˆ]SÐ]LQõø#_PTR!PYM]L`_TY P]RWˆ^TWPR[L]"ùSZWLÇ-P]YL]O3`Y_#

=ÒYL]8Ç]^Wˆ]SÐ]TYYÇQWÕ_! 3PTXT]QdWRT^_R]LYY_XP#

ë]XLYY!ñWTZRZ]XØ`]Qd]T]Q]LXLY õö#M]L`_TYLÇ-P]YL]O3`Y_#2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

ýõ


î]TYY2]LPXP8N/ZbPWWYÇTQ]ÇMˆ]`X Ç]LYR]TÞSÇ^VØWLRZWQT#3Ð]P]SLYYÇ_PTRÇ -Ld3TWWaPWWTY`XÇ;2,XØ_L]ÕTYYT#

à

A¹HEFURALDREIVERI¹JAFNMIKI¹AFUNGUMOGEFNILEGUMKYLFING UMÕÙSLANDIOGN¢NAàESSIRUNGLINGARMUNUBRÕTTFARAA¹¤HUGA HVA¹©EIRVILJAGERA©EGARMENNTASK˜LAÕRUNUMERLOKI¹&YRIR©ESSA UNGUKYLFINGAERU"ANDAR¤KINOGHÕSK˜LAM˜TARš¹IN©ARVER¹UGT MARKMI¹OGUMFRAMALLTEINSTšKL¤FSREYNSLASEMVERTERA¹ATHUGAOG FRÕBRTERA¹UPPLIFA &LESTIRUNGIRKYLFINGARH£RÕLANDIDREYMIRUMA¹GERASTATVINNUMENN ¤GOLFI KOMASTÕM˜TARš¹¤"ANDAR¤KJUNUME¹A¤%VR˜PUOGSLÕ¤GEGN àA¹ERUMARGARLEI¹IRTILA¹NÕ©V¤MARKMI¹I3¢LEI¹ERMJšGERFI¹OG ERFULLAFÕHTTUMOGF˜RNUMSEMVI¹KOMANDI©ARFA¹LÕTAAFHENDI TILA¹NÕSETTUMARKIàA¹ERUMšRG©¢SUNDKYLFINGAUMALLANHEIM

ýö

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

SEMHAFASAMADRAUM&˜RNERMIKILVGTHUGTAKSEM©ARFA¹KYNNA S£RÕ¹URENLENGRAERHALDI¹-ARGIRF˜RNAVINNU SK˜LAOGJAFNVELFJšL SKYLDUOGVINUMTILA¹REYNAA¹NÕINNÕM˜TARA¹IRNARàA¹ERHINS VEGARTILšNNURLEI¹ šRUGGARIOGSKYNSAMARILEI¹ TILA¹NÕLENGRA¤ ¤©R˜TTINNI3¢LEI¹ERA¹KOMAST¤HÕSK˜LAGOLF¤"ANDAR¤KJUNUMàAR KYNNASTKYLFINGARKEPPNISGOLFI¤HÕUMG¹AFLOKKIOGSTUNDANÕM SAMSTUNDIS%FTIR ÕR¤HÕSK˜LAGOLFIFÕFLESTIRHUGMYNDUM©A¹SEM ©ARFTILA¹NÕLANGT¤¤©R˜TTINNIOGHVORT©ETTAS£EITTHVA¹SEM©EIR¤ RAUNOGVERUVILJA%F©ETTAEREKKIFYRIRVI¹KOMANDIEREINFALDLEGA HGTA¹HALDAÕFRAMNÕMINU KOMAHEIMME¹HÕSK˜LAGRÕ¹UOGFARA ÕVINNUMARKA¹INNàESSIVALMšGULEIKIEREKKITILSTA¹ARH£RÕLANDIN£ ¤%VR˜PU
 $ "  # $  %# ! 

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

ý÷


+YLFINGARÕRSINS¤HÕSK˜LAGOLFI¤"ANDAR¤KJUNUM ¸R

.AFN

3K˜LI

-E¹ALSKOR0ABLO-ARTIN

/KLAHOMA3TATE

 2YAN-OORE

5.,6

 "ILL(AAS

7AKE&ORES

 (UNTER-AHAN

/KLAHOMA3TATE

 'RAEME-C$OWELL

5!"

 "RYCE-OLDER

'EORGIA4ECH

 #HARLES(OWELL)))

/KLAHOMA3TATE

 ,UKE$ONALD

.ORTHWESTERN

 -ATT+UCHAR

'EORGIA4ECH

 #HRIS(ANELL

!RIZONA3TATE

 4IGER7OODS

3TANFORD

 

-UNI¹A¹HAFAMARGIRÙSLENDINGARVERI¹¤ HÕSK˜LAGOLFINU¤"ANDAR¤KJUNUMàEIRSEM HAFAÕHUGAÕA¹FARA¢TERUEKKIBRAUTRY¹JEND UROG©V¤ERAU¹VELTA¹FÕHJÕLPFRÕ©EIMSEM HAFAVERI¹¢TI$MIUM¤SLENSKAKYLFINGA SEMHAFAVERI¹¤HÕSK˜LAGOLFINUERU™RN‰VAR (JARTARSON (ARALDUR(ILMAR(EIMISSON !NNA,¤SA*˜HANNSD˜TTIR ÊMAR(ALLD˜RSSON ÊLšF-AR¤A*˜NSD˜TTIR ´LFAR*˜NSSON à˜R¹UR %MILÊLAFSSONOG/TT˜3IGUR¹SSON (£RFYRIRNE¹ANERURÕ¹FYRIR©ÕSEMERU A¹ST¤GAS¤NFYRSTUSKREF¤ÕTTA¹HÕSK˜LAGOLFI¤ "ANDAR¤KJUNUM

2Õ¹"¢I¹TILG˜¹AUMS˜KN (£R©ARFA¹HAFAPERS˜NULEGARUPPL«SINGAR ÕRANGUR¤M˜TUM ME¹ALSKOROGNÕMSÕRANGUR -E¹MLIKENNARAOGFLEIRIEREINNIGMIKIL VGT(UGSI¹UMS˜KNINASEMAUGL«SINGUÕ HFILEIKUM©¤NUMà¢ERT¤RAUNA¹SELJA©IG TIL©JÕLFARA¢TI

2Õ¹%KKIBYRJAOFSEINT àA¹ERALDREIHGTA¹BYRJAOFSNEMMA©EGAR LEITA¹ERA¹HÕSK˜LA¤"ANDAR¤KJUNUM´RVALI¹ ERGR¤¹ARLEGT HGTERA¹FINNAEITTHVA¹VI¹ ALLRAHFI(INSVEGAR©EGARMENNVILJASTUNDA GOLFI¹ALLTÕRI¹ MINNKAVALMšGULEIKARNIR UMTALSVERT3TA¹IRNIR¤"ANDAR¤KJUNUMSEM HGTERA¹FAVELALLTÕRI¹ERU#ALIFORNIA !RIZONA .EW-EXIK˜OGSU¹URR¤KIN(UGSI¹ UMHVA¹ASK˜LIMYNDIHENTAVELNÕMSLEGAOG GOLFLEGAS£¹ -UNI¹A¹©A¹ERUUMKYLFINGAR¤ HÕSK˜LAGOLFI¤"ANDAR¤KJUNUM

2Õ¹+ANNI¹MARKA¹INN 3ENDI¹UMS˜KNYKKARÕ©JÕLFARA¤MšRGUM

ýø

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

SK˜LUMàA¹VERSTASEMHVEROGEINNGETUR FENGI¹ERNEITUNOG©¢LRIRÕMARKA¹INNSMÕ SAMANME¹HVERJUBR£FIOGSAMSKIPTUM(AF I¹¤HUGAA¹FLESTIRHÕSK˜LA©JÕLFARAR¤"ANDAR¤KJ UNUMHAFAÕKVE¹I¹UMVORI¹HVERJIRFÕSTYRK OGHVERJIRVER¹A¤LI¹INUÕKOMANDILEIKT¤¹ (INSVEGARERUOFTLAUSSTISEM©JÕLFARARLEYFA MšNNUMA¹KEPPAUMA¹HAUSTITILEN©ÕERU ALLIRSK˜LASTYRKIR¢T¢RMYNDINNIàA¹ERMJšG ÕHTTUSAMTFYRIRKYLFINGA¹FARA¢TOGVERA EKKIME¹šRUGGTSTI¤LI¹INUàA¹A¹©URFAA¹ KEPPAUMSTI¤LI¹INUA¹HAUSTITILERMJšG ERFITTOGTAUGASPENNANDI

2Õ¹6ERTURAUNSR àA¹ER˜©ARFIA¹SENDAUMS˜KNÕBESTUSK˜L ANA¤$IVISION)©EGAR©¢ERTME¹ME¹ALSKOR UPPÕ(INSVEGARÕTT©¢SAMTMšGULEIKA A¹KOMAST¤SK˜LALI¹NE¹ARLEGA¤$IVISION)OG

NOKKU¹AU¹VELDLEGA¤LI¹¤$IVISION))OG))) (ÕSK˜LAGOLFSKIPTIST¤©RJÕRDEILDIRHJÕSTRÕK UM$IVISON) ))OG))) OGTVRDEILDIRHJÕ STELPUM$IVISION)OG)) $IVISION)GERIR MESTUKRšFURNARHVA¹VAR¹ARNÕMSÕRANGUR OGEININGAFJšLDASEMKLÕRA©ARFÕHVERRIšNN TILA¹HALDAKEPPNISR£TTIS¤NUM¤HÕSK˜LAGOLFI %INNIGERME¹ALSKORBETRA¤$IVISION)EN¤HIN UMDEILDUNUM $MIUMSTYRKLEIKA¤DEILDUNUM©REMUR +YLFINGURSEMERME¹ME¹ALSKORSEMERME¹ HšGGA¹ME¹ALTALI¤HÕSK˜LAGOLFIGETURVERI¹ ¤MANNALI¹I¤LI¹ANA¤$IVISION) ¤ $IVISION))OG¤$IVISION)))&YRIRSTELPU SEMERME¹ME¹ALSKORUPPÕGTIH¢NSPIL A¹I¤MANNALI¹I¤LI¹UM¤$IVISION)OG ¤$IVISION))


      

 %##$5 &# 2#$% 4 #4$& !( #8 $&'3& &! &$%& #- 1 &# '3 #8 #$2%%&'$! #8 # 6- 2-# '3# # #& ,+# &! &$%& 2 #- & ! 5- &"" 2 +- *$" ) !*#)#8 &4#8 $$#$% 2 $2%%&2# # !  2 2 5%!#!'6'#

' #  # &

0$# #$% $$! &# '#- #2- % $%# 2 %##$5 $ ,5 &$%&$%5# !#! !'#'3#! & #!#-0$#

" &&

%", +"(':$("*+5"$ ':$' /"()' '2'("4))*+"(-9$'#2$,2 *# ':$("*!'*# (9 $ ($$' ) *$'43("$1$$21'':$' '*) ("4))*+"('9'(8#*'*)'+5" $$ 14 ' 8'*) 2 +"('$' '* ""' /$4!+0#" $( ':$'- (# (!"' (5' 6 8$*# % ""*# ("4))*4'$' $*$( 1' 2 "%( !!$$ #2 !!"2$*'442*'$("4))*+"($$' ':$*'

%##$5 8-&#  #8 $& 2 4& 4 #6$2%%&'3&#5%!#6- / 5-& '- & #8 $&,5 &$% & #-(##$2#'3# #-6&6-#& (%$'!$-$"%7%&"5$& $4& !4& ! 6-#& $ ,6# # 2 '#& $ 

!  & ' '$ 

" % '## 

# - $' $"#5 4 '3'#& ! &   &$5 - '#&% '-$ !'-#-#,5 &$%&2!#!!'#'3& ! & #!4&0$#$%5# # #8 $&,5 &$%&%##$5##- #$'-0$#$# --8$$! # $4 %& 4 !# 6#(%%# 2$- $%##$5& (##'-$"%' $4 .# '#% 4 (#& $# &# !#! $3# +% ,5 &$%& 2$- (## ,5 &$%&$%5# !#!'34 '#5"&0$#'#-&#&%#7/$ $2 ,$$& 2$- 3#%+#2$2,5 &$%&$%5# '4,5-# ! !#$ 2$% 2#& &##$5%%&# #'$% %##$5# 2 $4-$% 2$-$-'#46&-$%6-'&!#! 4 "!$4$# 

#-%##$5#-#2- &0$#$ # - & ,5 &$%& ! '% & !#! !'#'3 ' - ! #2- 6 $ ! %4-$% 2 $6&-& !#! 4 '#5"&! #4& &

        

 &# #% 

 

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû ýù (!"$ .7&+%*'."$.." .+)''(%"(#$)(


-ENNVER¦A ØNMIRFYRIR ÚLLUMSÚGUM UMMISSTPÞTT ØHEPPNIOSFRV 5MFRAMALLT KENNIR¡ESSI HEIMUR¡ÏRA¦ VORKENNAEKKI SJÈLFUM¡ÏR ¡VÓ ENGINNANNAR GERIR¡A¦

,YYL7Þ^L5ØSLYY^OØ__T]ZR Å]YxaL]3UL]_L]^ZY#

(ARALDUR(ILMAR(EIMISSONSKRIFARUMHÈSKØLAGOLFÓ"ANDARÓKJUNUM 2Õ¹ 4AKI¹PR˜FINSEM©ARF A¹TAKA

%FKYLFINGURERME¹L£LEGANNÕMS ÕRANGUR©ARFA¹HAFAMJšGGOTT ME¹ALSKOROGÕRANGUR¤M˜TUM TILA¹KOMAST¤LI¹-JšGMIKIL

VGTERA¹GETAHITT©JÕLFARANNE¹A ¤MINNSTALAGITALAVI¹HANN¤S¤MA SVOHANNFÕIBETRITILFINNINGUFYR IR©£R

àA¹ERUTVšPR˜FSEM©ARFA¹TAKA Õ¹URENFARI¹ER¤NÕM¤"ANDAR¤KJ UNUM 4/%&,4ESTOF%NGLISHASA&OR EIGN,ANGUAGE (EIMAS¤¹ATOEFL ORG 3!43CHOLASTIC!PTITUDE4EST (EIMAS¤¹ACOLLEGEBOARDCOM %INNIGERUHGTA¹NÕLGASTUPPL«S INGARUMNÕM¤"ANDAR¤KJUNUM HJÕ&ULBRIGHTSTOFNUNINNIWWW FULBRIGHTIS ©ARERUTENGLARÕ HELSTUS¤¹URSEMHJÕLPAVI¹VALÕ SK˜LA-UNI¹A¹HGTERA¹TAKA PR˜FINOFTARENEINUSINNIEFILLA GENGUR¤FYRSTASKIPTI¹

ýú

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

àETTAEREKKIDANSÕR˜SUM%F©¢ ERTME¹L£LEGAREINKUNNIR ST˜¹ST ©IGEKKIVEL¤3!4E¹A4/%&,E¹A HEFUREKKIBESTAGOLFÕRANGURINN ©ÕMUNT©¢LENDA¤ERFI¹LEIKUM A¹FINNA©A¹SEM©¢VILTàA¹ERU ©¢SUNDIRUNGRAKYLFINGAÕHVERJU ÕRISEMFARA¤"ANDAR¤KJANNATIL A¹FREISTAGFUNNAR¤HÕSK˜LAGOLFI -ARGIRAF©ESSUMKYLFINGUM NOTAGOLFI¹TILA¹HJÕLPAS£R¤GEGN UMSK˜LANNÕME¹ANA¹RIRNOTA ©ETTASEM©REP¤ÕTTA¹ATVINNU MENNSKUàEGARKOMI¹ER¢TER SAMKEPPNINMILLIOGINNANLI¹A GR¤¹ARLEG-UNDUSAMTA¹©A¹ NÕNASTALLTAFHGTA¹FINNAEITT HVA¹VI¹SITTHFI

2Õ¹ (EIMS˜TTUSK˜LANA EF©¢GETUR

2Õ¹ (UGSI¹UMHVA¹ERMIKIL VGAST¤AUGUM©JÕLFARA .ÕMSÕRANGUR 3!4!#44/%&,EINKUNNIR ¸RANGUR¤M˜TARš¹UM -E¹ALSKOR 6ER¹LAUNVI¹URKENNINGAR ¤©R˜TTAOGNÕMS &ORGJšFKEPPNISREYNSLA -E¹MLIFRÕ©JÕLFURUMKENN URUM

2Õ¹ 5NDIRB¢I¹YKKURUNDIR HAR¹ANHEIM

æWQL]5ØY^^ZY#

ñWÕQ8L]ÞL5ØY^OØ__T]#

&AR¹U¢TEF©¢GETUR HEIMS˜TTU ©JÕLFARAOGKYNNTU©£RA¹ST¹UR àA¹ERMIKILVGTA¹VITAHVA¹©¢ ERTA¹FARA¢T¤à˜SVOA¹ALLTL¤TI VEL¢TÕBLA¹I ©«¹IR©A¹EKKIA¹ UMHVERFI¹MUNIHENTA©£RVEL àA¹ERMJšGMIKILVGTA¹©£RL¤KI VELVI¹©JÕLFARANAOGUMFRAMALLT A¹©¢TELJIR©IGGETABTT©IGB¹I GOLF OGNÕMSLEGANSTUÕRINÕ ©EIMSTA¹SEM©¢ERTA¹KANNA


2Õ¹(ALDASAMBANDIVI¹©JÕLFARANN -UNI¹A¹EF©JÕLFARINNHEFURSAGTA¹HANNHEFURÕHUGAÕA¹FÕ©IG ¤LI¹I¹SITT ERMJšGMIKILVGTA¹©¢SENDIRHONUMREGLULEGAN«JAR FR£TTIRUMSJÕLFAN©IG!NNARSMUNHANNFLJ˜TTGLEYMA©£R%INS OGÕ¹URSEGIRERUSENNILEGATUGIRKYLFINGASEMERUA¹REYNAA¹FÕ SAMASTI¹OG©¢ERTA¹SKJASTEFTIR

2Õ¹4ALA¹UVELUM©ETTAVI¹FORELDRANA +OSTNA¹URINNSEMFYLGIRNÕMI¤"ANDAR¤KJUNUMEREKKI¤ LGRIKANTINUM&ARI¹VELYFIRALLANKOSTNA¹ME¹FORELDR UMOGHVA¹AVALMšGULEIKA©¢HEFUR,Ù.LINIS GETUR HJÕLPA¹ME¹SK˜LAGJšLDINENALLIRSK˜LASTYRKIRSEM©¢ FR¹¢TAFGOLFINUE¹ANÕMINUMUNUHJÕLPAGR¤¹ARLEGA !LLIRSTYRKIR B¹IGOLF OGNÕMSSTYRKIR HJÕLPAMJšG

ME¹SK˜LALI¹INUEN©EIRVER¹AA¹N«TAT¤MANNVEL©EGAR©EIRKOMATIL BAKA VINNAUPP©ANNT¤MASEM©EIRMISSTUOGTAKA©AUPR˜FSEM ©EIRMISSTUAF

(EIMAS¤¹URSEMGOTTERA¹SKO¹A #OLLEGEGOLFCOM 'OLFSTATCOM 'OLFWEEKCOM.#!!ORG

,ISTINNSEM©ARFA¹HAFA¤HUGA s"¢I¹TILG˜¹AUMS˜KN s%KKIBYRJAOFSEINT s+ANNI¹MARKA¹INN s6ERTURAUNSR s4AKTUPR˜FINSEM©ARFA¹TAKA s(UGSI¹UMHVA¹ERMIKILVGAST¤AUGUM©JÕLFARA s5NDIRB¢I¹YKKURUNDIRHAR¹ANHEIM

'OLFLI¹ INGEFA STYRKI¤FORMI B˜KAKAUPA H¢SA LEIGU SK˜LAGJALDAOG

s(EIM S˜TTUSK˜L ANAEF©¢GETUR s(ALDASAMBANDI VI¹©JÕLFARANN s4ALA¹UVELUM©ETTAVI¹ FORELDRANA

.OKKURRÕ¹A¹LOKUM MATARKOSTNA¹SVODMIS£UNEFND !THUGI¹EINNIGVEL©EGARKOMI¹ ER¢THVA¹AMšGULEIKA©¢HEFUR¤ NÕMSSTYRKJUM&LESTIRHÕSK˜LAR GEFASTYRKIFYRIR©ÕNEMENDUR SEMNÕG˜¹UMNÕMSÕRANGRI

0YRWPYOTYR`]TYY7`VP/ZYLWO YLXÞ9Z]_SbP^_P]YSÇ^VØWLY`X ZRYÇTQ]ÇMˆ]`XÇ]LYR]T#

àEGAR¢TERKOMI¹ 3KIPULEGGI¹T¤M

ANNYKKARVEL

àA¹A¹VERA¤GOLFLI¹I A¹ FER¹ASTOGÕFULLU¤SK˜LANUM SETU R GR¤¹A RL EGA T¤MA PRESSUÕVI¹KOMANDIKYLFINGàA¹ MUNUKOMAT¤MAR©EGAR KYLFINGARVER¹AB¢NIRA¹FÕALGJšRLEGA N˜GAFGOLFINU‰FINGAREFTIRSK˜LAÕHVERJUMDEGI HITINN RAKINN L¤K AMSRKTIN M˜TINOGFER¹ALšGINSETJAMIKLAPRESSUÕLRD˜MàA¹ERU EINNIGALLSKYNSFREISTINGARSEMHGTERA¹FARA¤STA¹INNFYRIRA¹LIGGJA YFIRB˜KUNUM-ARGIRSEMFARA¤BR¹RAF£LšGE¹AÕL¤KAME¹GOLFINU LENDAOFT¤MIKLUMVANDR¹UMSK˜LALEGAS£¹3KIPULEGGI¹T¤MANNYKK ARVELANNARSVER¹UR©ETTAMJšGERFITTOGMUNI¹A¹NÕMI¹ÕALLTAFA¹ HAFAFORGANG-UNI¹A¹EF©I¹STANDI¹YKKUREKKINÕMSLEGAEIGI¹©I¹¤ HTTUÕA¹MISSA¤©R˜TTASTYRKINNYKKAROGDETTA¢RSK˜LALI¹INU

'OLFM˜TIN (I¹VENJULEGAHÕSK˜LAGOLFM˜TEREFTIRFARANDIHOLURHOLURÕ MÕNUDEGIOGHOLURÕ©RI¹JUDEGI &LESTLI¹FER¹AST©V¤ÕLAUGARDEGIÕSTA¹INNSEMM˜TI¹ERHALDI¹‰FINGA HRINGURERALLTAFDAGINNFYRIR%FT¤MIGEFST©ÕMUNULI¹INEINNIGFA SMÕÕLAUGARDEGINUMFYRIRM˜TIN!THUGI¹A¹ALLIRKYLFINGARVER¹AA¹ BERAPOKANNSINN¤M˜TUNUM ©A¹©ARFOFTASTLKNISVOTTOR¹TILA¹FÕ A¹NOTAKERRUE¹AB¤L2EYNDARERUOFTNOTA¹IRB¤LARÕVšLLUMSEMERU OFLANGIRFYRIRGšNGU&LESTHÕSK˜LAM˜TERUÕMÕNUDšGUMOG©RI¹JU DšGUMEN©A¹ERUA¹SJÕLFSšG¹UUNDANTEKNINGAR©ARÕ/FTASTKEMUR LI¹I¹AFTURHEIM¤KRINGUMMI¹NTTIÕ©RI¹JUDEGI3K˜LAL¤FI¹HELDUR ÕFRAMDAGINNEFTIR,I¹SMENNMISSA©V¤AMKAFTVEIMURSK˜LADšGUM ¤HVERTSINNSEM©EIRKEPPA¤M˜TUM,I¹SMENNFÕLEYFITILA¹KEPPA

àEIRSEMHAFAGETUNAOGÕHUGANN EIGAA¹KANNAMšGULEIKANNÕ HÕSK˜LAGOLFI¤"ANDAR¤KJUNUM OGLÕTADRAUMINNRTASTàETTA EREKKIDANSÕR˜SUM ©A¹ER MIKILOGERFI¹VINNASEM©ARFTIL A¹ NÕ LANGTB¹IGOLF OGNÕMSLEGA ࢠKEMST ¤ KYNNIVI¹ALVšRUKEPPNISGOLF OG ©AR MUNT©¢ KOMASTA¹©V¤HVORT©¢HAFIR BUR¹ITILA¹KOMAST¤ STRSTUM˜TARA¹IRHEIMSINS %ITT SEM MIKILVGT ER A¹ LEGGJAÕHERSLUÕ©EGAR©¢ ERT¢TIERA¹LÕTASK˜LANNALLTAF GANGAFYRIROGGERAHVA¹ SEM ER A¹ DETTA EKKI AFTUR FYRIR ¤ SK˜LANUM4ILA¹GERA ©A¹ ©ARF OFT A¹ VAKNA ELDSNEMMA Õ MORGNANAE¹ALESALANGT FRAMEFTIR'OLFI¹ERMJšGT¤MAFREKT FINGAROGSPILÕNRHVERJUMDEGI FRÕTILMYRKURS M˜TIN L¤KAMSRKTINOGFER¹ALšGINSETJAMIKI¹ÕLAGÕ NÕMI¹OGGOLFLEIK©INN àETTAERHAR¹URHEIMUROGEINREYNSLUSAGAÕEINKARVELVI¹3VOVARMÕL ME¹VEXTIA¹EINNSTRÕKURINN¤GOLFLI¹IBYRJA¹IA¹VLAYFIRšLLUMP¢TTUN UMSEMHANNMISSTIÕHRINGNUM%FTIRA¹HANNVARB¢INNA¹TALAUM HRAKFARIRNARÕHRINGNUM¤NOKKRARM¤N¢TURSTOPPA¹I©JÕLFARINNHANNAF OGEINFALDLEGASAG¹Iu(TTU©ESSU(ELMINGURINNAFOKKURERALVEGSAMA UM©ETTAOGHINNHELMINGURINNHEF¹IVILJA¹A¹©¢HEF¹IRVERI¹ÕHELMINGI FLEIRIHšGGUMh'OLFVER¹UREKKILENGUREITTHVA¹FR¤STUNDARGAMANHJÕVI¹ KOMANDI©ARNA¢TI ©ETTAVER¹URALVARA-ENNVER¹A˜NMIRFYRIRšLLUM SšGUMUMMISSTP¢TT ˜HEPPNIOSFRV5MFRAMALLTKENNIR©ESSIHEIMUR ©£RA¹VORKENNAEKKISJÕLFUM©£R ©V¤ENGINNANNARGERIR©A¹àA¹ERšLLUM SAMAHVORT©¢S£RTMEIDDUR ©UNGLYNDURE¹AHVA¹EINAANNA¹©EGAR©¢ KEPPIR©V¤EINASEMSKIPTIRMÕLIERSKORI¹SEM©¢SKRIFARUNDIR¤LOKHVERS DAGSOGER©A¹EKKI©A¹EINASEMSKIPTIRMÕLIàA¹ERUMARGIRKYLFINGARSEMHAFAVERI¹¤"ANDAR¤KJUNUMOGGETA©EIR RÕ¹LAGT©EIMSEMÕHUGAHAFAÕA¹FARA¤NÕMOGGOLF¤"ANDAR¤KJUNUM6ON ANDIA¹©ESSIGREINMUNIVEKJAÕHUGAOGHJÕLPATILVONANDI!MER¤KUFšRUM (ÕSK˜LAGOLF¤"ANDAR¤KJUNUM VER¹UGTMARKI¹OGFRÕBRL¤FSREYNSLA

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

ýû


84??2:71 ¨@=:?²@?E8@>6C:6

­6=DEF27C6< ¸TTASINNUMVERI¹EFSTURÕPENINGALISTAEVR˜PSKUM˜TARA¹ ARINNAR (EFURSPILA¹¤ÕTTA2YDER#UPVI¹UREIGNUM (EFURFIMMSINNUMNÕ¹š¹RUSTIÕST˜RM˜TI 3IGURVEGARIÕM˜TIÕEVR˜PSKUM˜TARš¹INNI

­G26CÒA@<2?F>* $RVER#YBERSTAR.ANOSPEEDBRAUTARTR£#YBERSTAR .ANOSPEEDHYBRID#YBERSTAR8#HYBRIDJÕRN#YBERSTAR .ANOSPEED 07 &LEYGJÕRN#YBERSTAR4 TVRKYLFUR P¢TTER#YBERSTAR.ANOSPEEDFRUMGER¹

#

OLIN-ONTGOMERIEERSIG URSLASTIKYLFINGURINNÕ %VR˜PSKUM˜TARš¹INNI(ANN HEFURÕTTASINNUMVERI¹EFSTUR ÕPENINGALISTAM˜TARA¹ARINNAR OGHEFURSAMTALSUNNI¹S£RINN MEIRAENMILLJ˜NIRPUNDAHÕTT ¤MILLJAR¹A¤SLENSKRAKR˜NA -ONTGOMERIEHEFUR¤LANGANT¤MA VERI¹ME¹ALBESTUKYLFINGAHEIMS OG©A¹ER¤RAUNINNI˜SKILJANLEGT A¹HONUMSKULIENNEKKIHAFA TEKISTA¹SIGRAÕST˜RM˜TIàESSI ÕRAGAMLI3KOTIVEITTIOKKURINN S«N¤L¤FSITT 3EG¹UOKKURFRÕVENJULEGRIVIKU ¤©¤NUL¤FI FRÕ©V¤©¢ERTB¢INN A¹SPILAÕSUNNUDAGSKVšLDI©AR TIL©¢ST¤GURÕFYRSTATEIG¤NSTA M˜TIÕFIMMTUDEGI ›GFL«GVENJULEGABEINTHEIMÕ SUNNUDAGSKVšLDIOGB¤LSTJ˜RINN MINNNR¤MIG¢TÕ(EATHROW FLUGVšLL¸LEI¹INNIHEIMN£G ¤POTTAFMJ˜LK¤MATVšRUB¢¹OG SETS¤¹AN¤©VOTTAV£L©EGAR£GKEM HEIM¸MÕNUDEGINUMER£GA¹ ST¢SSASTHEIMAVI¹OGEY¹IVENJU LEGAMESTUMT¤MA¤S¤MANUM 5MKVšLDI¹SET£G¤TšSKUFYRIR NSTUFER¹ OGREYNDARER£GMJšG VANAFASTURME¹©A¹HVERNIG£G PAKKA¤TšSKURNAR%LDSNEMMA Õ©RI¹JUDAGSMORGNIER£GS¤¹AN KOMINN¢TÕFLUGVšLL OG£G GETREYNDARVI¹URKENNTA¹EFTIR TUTTUGUÕRER£GOR¹INNFREKAR LEI¹URÕ©ESSUMFER¹ALšGUM›G ERVENJULEGAKOMINNÕM˜TSSTA¹

ýü

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

EFTIRHÕDEGIÕ©RI¹JUDAG TILA¹ KOMAFRAMÕVEGUM©EIRRASEM STYRKJAM˜TI¹OGÕMI¹VIKUDEGIN UMSPILA£GA¹šLLUJšFNUHRING ME¹ÕHUGAMšNNUMàETTATELUR VENJULEGASEMFINGAHRINGURINN FYRIRM˜TI¹ ENDA©EKKI£GOR¹I¹ VELLINAÕM˜TARš¹INNIFREKARVEL (VERNIGVINNUR©¢ME¹©JÕLFAR ANUM©¤NUM $ENIS0UGH ME¹ ANÕM˜TARš¹INNISTENDUR àA¹ERHELSTÕMÕNUDAGSMORGN UM HAFI£GN˜GANT¤MA A¹£G SKREPP¢TÕ7ISLEYVšLLINN¤ NÕGRENNI,ONDON TILA¹HITTA $ENIS(ANNEREKKIA¹EINS©JÕLF ARIMINN HELDURG˜¹URVINUR ©ANNIGA¹©A¹HJÕLPAROFT BARAA¹ HITTASTOGRABBAA¹EINS%F£GÕ¤ VANDR¹UMME¹SVEIFLUNAEFTIR A¹M˜TERHAFI¹ ©ÕERHINSVEGAR L¤TI¹HGTA¹GERA à¢ERTEKKIEINNAF©EIMKYLFING UMSEMFAMJšGMIKI¹ ER©A¹ EKKIR£TT 2EYNDARFI£GMUNMEIRAEN F˜LKHELDUR ©EGAR£GEREKKIA¹ SPILA¤M˜TUM¸7ISLEYVELLINUM EINBEITI£GM£RA¹STUTTASPILINU OGP¢TTUM E¹A©ÕA¹£GPR˜FA N«JAKYLFUFRÕ9ONEX›GEY¹IL¤KA T¤MA¤A¹MLAHšGGLENGDINA ME¹MISMUNANDIKYLFUM%NÕ ME¹ANÕM˜TUMSTENDUR ©ÕFI £GEKKI HELDURNOTAFINGASV¹ I¹TILA¹HITAUPP


(VA¹AKYLFINGARERUME¹FALLEG USTUSVEIFLUNAA¹©¤NUMATI àEIRKYLFINGARSEM£GDÕISTA¹ EIGA©A¹ALLIRSAMEIGINLEGTA¹ HAFAMJ¢KASVEIFLUOGG˜¹ANTAKT KYLFINGARÕBOR¹VI¹%RNIE%LS 2ETIEF'OOSENOG,UKE$ONALD -£RFINNSTL¤KAGOTTA¹SPILAME¹ ©ESSUMKYLFINGUM EINMITTVEGNA ©ESSHVERSUMJ¢KIR©EIRERU¤SVEIFL UNNIàA¹HEFURÕHRIFÕMINNTAKT SEMHEFURREYNDAR¤GEGNUMT¤¹ INAVERI¹EINNAFBESTU©ÕTTUNUM ¤MINNIEIGINSVEIFLU!NNARSDÕIST £GA¹šLLUSEMKYLFINGARGERAS£R STAKLEGAVEL EINSOGSTUTTASPILINU HJÕ-ICKELSONE¹AHVERNIG4IGER P¢TTAR ,«STUFYRIROKKURMEGIN©ÕTTUN UM¤©INNIEIGINSVEIFLU ›GSLVABOLTANNOG©A¹HJÕLP ARM£RB¹IA¹STš¹VAHANNOG VI¹HALDASTJ˜RNÕFLUGINU›G STILLIM£RUPP©ANNIGA¹FTUR MJA¹MIROGAXLIRMI¹AVINSTRA MEGINVI¹SKOTMARKI¹ OG£GKLÕRA ALLTAFAFTURSVEIFLUNA-£RFINNST¤ LAGIA¹FARAA¹EINSOFLANGT¤AFTUR SVEIFLUNNI ©ARSEM©A¹GEFURM£R MEIRIT¤MATILA¹SLÕBOLTANN!¹ šLLUJšFNUER£GA¹NOTA©ETTA AFAFLINU¤HVERRISVEIFLUA¹EINS

MINNAFYRIRLÕGABOLTAOGA¹EINS MEIRAFYRIRHÕABOLTA›GERFREKAR HÕVAXINN ©ANNIGA¹SVEIFLANER BRšTT OG©A¹HJÕLPARM£RA¹HALDA KYLFUHAUSNUM¤SVEIFLUFERLINU¤ GEGNUMBOLTANN¸KVE¹INFRAM SVEIFLAERS¤¹ANLYKILATRI¹I TILA¹

LJ¢KA©ESSUFERLI (VA¹AA¹FER¹IRNOTAR©¢TILA¹ R˜AHUGANN¤ERFI¹UMM˜TUM ›GNOTANOKKRARA¹FER¹IRTILA¹NÕ ©ESSUTAKMARKIB¹IšNDUNARF

¨ÃR^WˆaLMZW_LYYZRLSUÇW[L]XÐ]MˆTL ^_ÕaLSLYYZRaTSLWOL^_UØ]YÇQW`RTY`# ÃR^_TWWTXÐ]`[[LYYTRLQˆ_`]!XULXT]ZR LcWT]XTLaTY^_]LXPRTYaT^VZ_XL]VT!ZRÐR VWÇ]LLWW_LQLQ_`]^aPTQW`YL#™

INGAROGSVOREYNI£GA¹SKAPA ÕKVE¹NARA¹ST¹UR¤HUGANUM àEGAR£GKEMST¤A¹ST¹URSEM TAKAVIRKILEGAÕTAUGARNAR ©ÕEIN BEITI£GM£RA¹©V¤A¹HAFASTJ˜RN ՚NDUNINNI ©A¹ERGRUNDVALLARAT RI¹IFYRIRMIG ,EGGUR©¢UPPME¹FYRIRFRAM ÕKVE¹I¹LEIKSKIPULAG E¹AERTU S¤FELLTA¹BREG¹ASTVI¹A¹ST¹UM SEMKOMAUPP ›GERVISSULEGAA¹BREG¹ASTVI¹ A¹ST¹UMEFTIR©V¤SEML¤¹URÕ HRINGINN ©V¤STUNDUMGENGUR EKKERTUPPAF©V¤SEMMA¹URHEF URÕKVE¹I¹àEGAR£GERTILDMIS A¹SPILAEINSTAKLEGAVEL ©ÕHNEIG IST£GOFTARENEKKITILA¹SPILAVARN ARGOLFÕS¤¹ARIHLUTAHRINGSINS (VERNIGERBESTA¹VINNA¢R SLMUMHRING ›GEROR¹INNBETRIME¹A¹GERA ©A¹(£RÕ¹URFYRRÕTTI£G©A¹TIL A¹SVEKKJAMIG ENN¢NAGET£G SETT©ETTA¤EITTHVA¹SAMHENGIOG HUGSA¹M£RA¹SVONASLMAN HRINGEIGI£GEKKIEFTIRA¹SPILA AFTUR

 7H[WtO*DOOHUæ 6NLSKROWL 5H\NMDYtN 

6LJJD2J7LPR 6WUDQGJDWD +DIQDUIM|UäXU 

1RUGLFD+RWHO 6XäXUODQGVEUDXW 5H\NMDYtN 

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

ýý


!FHJARTA 

SÉL

AT_LWaT>PaP]TLYZ-LWWP^_P]Z^ 0Q_T]-TWW0WWTZ__

A

TYÇ__L-TWW0WTZ__^ZR>PaP]TLYZ-LWWP^_P]Z^Yˆ]dQT]]UÇÇ]L_`RT# î]Ø__LQ]Ð__L]T_L]TYYWÞ_`]dQT]QL]TYYaPRZR^[d]^[ˆY^VLPLWVdWQTYR" TYY`XQ]LX_ÞL][WÕY# >ÇRLXWT^YˆOOTÇPYOLY`XPVVTXPZVV`]PTY^ZR_TWSLQT^_LT#î WUØ^VZXL>PaP-LWWP^_P]Z^SLQTPVT1P]]L]dMTQ]PT^TYYT_TW8LO]ÞOL] Þ^X`]YTYR`ZRPQ_T]WT_PY^aZaTWW^_ÞPYOLWL`^`X]LYRÕW`X^_Ø]MZ]RL]" TYYL]#>LXLOLRSLQTSLYY^aZQWZRTQ]ÇMZ]RTYYT_TW/dQWTYYL]Çî]WLYOT ZRaP]TPVTÞMdWULYOT]TRYTYR`ÇQTXX^_UÕ]Y`SØ_PWTZRSPTW^`WTYOTYL 3P]T_LRP2ZWQ>[L=P^Z]_Þ7LZT^"^½^W`#3TYRLaL]SLYYXˆ__`]^PX _LW^XL`]>PaP?]Z[Sd"WTLVP[[YTYL]^PXQP]Q]LXÇaPWWTY`XÞ^P[_PX" MP]ÇP^^`Ç]T#

`YRPL`YR`]_TWLSLQLS`RXdYO`XSaP]YTRLaL]LQdWRUL^_XP >PaPPRL]SLYYaL]Ç_Z[[TY`X!VL`[_`ÇY½U`^_`MØV=ZMP]_2]PPY^# 2]PPYPVVT]aPW_TWXLYY^TY^ZRSPQ`]_PVT^_LQM]LR^aPWLQLYRLQUÕW" M]Pd__LY[P]^ØY`WPTVLP^^LXTVTWXPYYT^RZWQÞ]Ø__L]TYYL]#>PaPSPQ`] LWO]PTaP]TdQT]RLRY]½YTSLQTYYZR2]PPYLQSUÒ[L]OÕVVL]SWTL]Ç[P]" ^ØY`WPTVL^PXSPQ`]`[[WUØXLQWPT]TVP[[YT]PYLWWT]STYT]^LXLYWLR_#

/ÕVVL]SWTL]

AÕWW`]TYY^PXWTL^_`XWLYOL]PTRYTYLQd]T]`_LYRW`RRLYLÞ^aÞ_`YYTP] ^VÕ[`YL]aP]V>PaP^Þ^LX^_L]QTaTL]L#3P]T_LRPaÕWW`]TYYP]ú#úýö XP_]L]!P]XPýü^LYORWZX[`]!QTXX_UL]YT]ZRWˆV#AL_YVPX`]TYY ÞWPTVÇ_Þ`SZW`X#,`aPWO`]P]aÕWW`]TYYPVVTPYM]Ç^VPXX_TWPR`]# >aZYLOÇWÞ_TPTY^ZR>PaP^UÇWQ`]#

ÃRSPQZ]TaT_YTLP^^`XLYYXÕ]V`XÇ[P]^ØY`WPTVL>PaP^YZVV]`X ^TYY`XÞRPRY`X_ÞTYL#0T__^TYYÇî]WLYOTSÐW_ÐRLSLYYˆ_WLTS]PTY" WPRLLRPQLXÐ]ÇSLYY#8Ð]aL]ÇL^[d]ULSLYYÒ_ÞOPTW`]SLY^ZR QZ]^P_LRZWQ^LXMLYO^MLYOL]Þ^V]LL_aTYY`VdWQTYRL!/PLYP-PXLY#>Ç SPTX_LTL-LWWP^_P]Z^WÐVTZQ_L]ÇMLYOL]Þ^V]TR]`YOPYSLYYaL]_TWMÒ" TYYLRP]L"_TWL^Ç^[ˆY^VTSÐWOTÇ___ÕV`]Ð__T^ÞY`XÇ;2,XØ_L]Õ" TYYTL]ÞWLYOT#9ÒSUÇW[LTL^L__L^PRULPVVTLaTaZ]`X^_LOOT] Ç:[YLÞ]^VLXPT^_L]XØ_TY`4]T^S:[PYZRL-PXLY!^PXaL]RLXLWW L_aTYY`XL`]ÞRZWQT!SLQTaP]TMZTYÇ___LVL#

3Ð]ˆ__TÐRL`aT_L^_]LcLRLYRL^_aTÇOÇ`YXÞYLÇXLYYTY`X#7T" TYP]`]UÇ_Þ`Ç]Q]ÇaÞLaTST__`X^_Qd]^_ZRÞYˆ]öôÇ]LQPTX÷ôaL] SLYYPTYYXLRYLL^_TÞ]Ø__LXL`]SPTX^#6L]WLO]PdXOT`XLaP]L PTY^ZRSLYYZRVZY`]VTVY``ÞSYUÇY`XÞYˆ]aP]`SLY^#3LYYRP_`] aP]TSPTWWLYOT!ØZWLYOT!ÇVaPTYY!RULQXTWO`]!aL]Qˆ]TYY!_TWQTYYTYRL" ^LX`]!QÞQWOUL]Q`]!VWØV`]ZRXL]R_QWPT]L#

AT^_Ø`XL]YL]Þ]!ÐR!-LWWP^_P]Z^ZR]PVTYYÕ]dRRT^aÕ]`]PRL] ^[ULWWTÇ__T^Ð]^_LZR>PaP^[]LVV`XWPTZRÐRYPQYOT-PXLYÇYLQY# ¨,QSaP]`ÞLYO^V#####P]_`L^[d]ULXTRÒ_Þ-PXLY*,QSaP]U`ÞLYO^V##### P]_`L]PdYLLVZXLXÐ]Ò]ULQYaˆRT*ÃR^PQPVVTÒ_LQP^^`X LYO^V####-PXLY#:RYÒaTW_`LÐRQL]LL_LWL`XSLYY#,WW_ÞWLRT!/PL" YP-PXLYP]cccccccccccccccc#

0T__SPQ`]SZY`XØLWO]PTYZVV]`^TYYT_PVT^_ÞL`]UÇ_Þ`Ç]^PXÐR SPQPVV_SLYY"LaP]LWPTTYWPR`]#:RLRTWOT]PYY%>PaP-LWWP^_P]Z^ VLYYPTYQLWOWPRLPVVTLaP]LWPTTYWPR`]#3LYYaP]`]QTXX_`R`]#ý# L[]ÞWYV#aT_LWTaL]_PVTQd]]ÞaP_`]!TYY^V#2ZWQÇî^W#ZRaÞ^_P]LPWWT VP]WTYR`P]PVVTMZTÞaPT^W`YL&SLYYX`Y^_]PT_L^_RPRYSPYYTLQLWPQWT ZRÇ^_]Þ`PTY^ZRSZY`XPTY`XP]WLRT#>PaPP]ÇRˆ_WPRLÇ^TRVZXTYY Ø__SÇ]TdYYT^_ØQW`RLZRL`R`YRYPT^_TPVVTULQYULQY^_P]V_ZRÇ`]#

AÕ]`]TYYSLQTSZ[L`YOLY!_aÕ^V]PQPL^aZ!ZRPQLYOWT_>PaP^SPQT aP]TYˆ]XÞY`PYLaL]SPQ`XaT`]Q_S`RLLaÞW½^LdQT]_]Ò" WZQ`YZVVL]Z[TYMP]WPRL#,WZV`XSˆ__TSLYYL`^LZRaT^_Ø`X ^_UL]QT]LYO^[ˆYT^SaZ]Õ]`X#ÃR^LRTPVVP]_#>PaPV]P[[_TSYPQLZR ]Ð__T^aZSˆR_Ò]QTYR]`Y`X#>aZ^YP]T^_SLYYÇSˆWTZR^_]`Y^LTM`]_# Å]dRRT^aÕ]`]TYYLYOaL][LTZRLRP]TÐRWÞVL#

>PaPP]aL_Y^PV_L^_UL]YLPQPVVTRZ^ÕRYZRPQÒ!^PXP__LWP^_!P]_ZQ õôô

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

/LRTYYPQ_T]Xˆ__T>PaPÇMWLLXLYYLQ`YO#ÃRaL]PYYPVVTMÒTYYL ULQYLXTR#ÃRSLQTSLWOTLaTaˆ]`XaTYT]#ÃR^[`]TPYR]L^[`]YTYRL
2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

õôõ


PRL]aTVZX`XL^Þ`^_`PYSLYYYÇTSPYYTZRaTPYO``XULQYT]# 3LYYQØ]PYR`L^Þ`]_TWSÇ]^VP]LY^#™

0YRL]ÇSdRRU`]!ÐRSPQLQÞY_ :RSLYYSWØ#LaL]RZ__LSPd]L#@YOLYQL]TYÇ]SLQLaP]TSZY`X `YRZRPVVTRPQTXÕ]R_TWPQYT_TWLSWˆUL#>VTWYL`]SLY^ZRPTRTYVZY" `YYL].L]XPY^ˆ]TSLYYOUÒ[_ULQYaPWØ__LWÞ_TÒ_Qd]T]LSLYYRP_T VPYY_^Ð]^UÇWQ`X`XSaP]YTRQØ]#Ø__SLYYMP]T^TRaPWÇSLYYÞ^_Õ`R]T ML]Ç__`aTWÞVLXLYYÇ^Ð]!RTV_ÞMLVTZRWÐWPRSYÐTY^PXSLQLÇS]TQÇ RZWQT#3LYY^LVYL]^aT^WUØ^^TY^ZRÇSZ]QPYOL#3LYYP]QˆOO`]^VPXX_T" V]LQ_`]^PXÇSZ]QPYO`]QLWWLQd]T]ZRLSPQ`]^ˆ]_SLYYLSLQL`]Q_ LdQT]RPQL^aTT#3LYYP]ØQL]TYYL^ˆ__L^TRaTL# ¨ÃRSPQÇ__Q]ÇMˆ]LYQP]TW!MÕ]YTYP]`SPTWM]TRZRdQT]SaP]U`SPQÐRÇ LVaL]_L*3LQ`PYRL]ÇSdRRU`]!ÐRSPQLQÞY_!™^PRT]SLYY^VˆWM]Z^" LYOT#:RÞQd]^_L^TYYÞWLYRLY_ÞXL_]ÒTÐRaÞLSLYYXPTYTP__L#¨,`" aT_LWLYRL]XTRLWPTVLLWaÕ]`RZWQLQ_`]!PQÐRXÕR`WPRLRP_#LP]` PVVT[PYTYRL]YT]^PXÐR^LVYLSPWO`]VP[[YTY#™

PYSLWWLTXÐ]LQ_`]Þ^ˆ_TY`ZRSW`^_LT#PRL]Q`YOTY`XWL`V^_ØÐR `[[ZRaL]ÇWPTTYYT_TWOd]LPRL]ÐRSPd]TYLQYXT__VLWWL#LaL] >PaP#¨-ÞW!-ÞWPTY^ZRSLYYML]Q]LX^VÞ]YL]YLQYXT__!ÐRL]QL]ˆL LPTY^aTTR`YOT]QUÕR`]L`R`!™^LRTSLYY#5ˆUL!Md]UL]ÇMLWWTLQ_" `]!S`R^LTÐR#îPTY]ÒXT_ØVSLYY`XSÕYOXÞYLZRML^_Qd]T]RPQYTYRL] ÇSPR`Y^TYYTOPRTY`XÇ`]# ,YOWT_TÇSZY`XaL]PYYÇY½`[[aTXT__PYÞP__L^VT[_TÞQ`WW]TaTY" ^PXO#ÃRSÐW_SLYYˆ_WLTLM]dYYLXÒ^`X#ÃRaL]LaÞVZXTYYL RP]LL^LXL#îPTX_TWRLYRTL^WÇÇWÐ__L]T^_]PYRTM]Z^_TÐRZRML SLYYPVVTLSLQLÇSdRRU`]!VZYLYXÞYWÐ_TXTRSPd]LL]PRW`WPRL# 3LYY_ØVLQ_`]`XSÕYOXÞYLZR^LRTLWaL]WPR`]ÞM]LRT%¨6ZYLYÞY XÇLWaPR^VLXXLTRPYLXÇÐRPVVT#0QÐR_LWLPTYSaP]Y_ÞXLYY ^aZYLaTTRLQ_`]ÇXÇ__`^WÇXTR`_LY`YOT]#™:RaTQÐWW`X^_ÞQLXL# 3aP]YTRRP_`]XL`]LYYLPYPW^VL^aZYLXLYY*™ 5ˆUL!YÒaZ]`XaT^PX^LR_LQ_`]^_LOOT]Çî]WLYOTXPLWUØL]^PX >PaPOÇT^_L"ZR^PXO½]VL]SLYY#3LYYSLQTYÇRØ`X^aPQYTZR^L_ YÒRWL`]ÞM]LRTQd]T]^aÕ]`XÞ^_Ø]`^aÞ_`YYT^TYYT#3LYYaT^^TPVVTL ÐRaL]Ç^_LY`XPYPRL]ÐRRPVV`[[L[LWWMZ]TY`WUØXLTSLYY LWW`]ZRPYYÇY½QÐWW`X^_aTÞQLXL#3ZY`XSPQ`]LWW_LQØ__aˆY_`X M]P^V`[]P^^`YLPYPT]ZVVL]^PXaZ]`^aZSP[[YT]LSLQLQdWR^_XP ^V]L`_WPR`XQP]WTY`XÞYÇaÞRT^VT[`X^Ð]^_LVLY^P^^ÞS`RLSLY^ZRL P]RLRYVaˆX_# >PaPWPTOOTXTRÒ_L^_Ø]`XRW`RRLZRMPY_TÒ_ÇaÕWWTYY#¨0VVT^WˆX`]* PT]^_LYOL^TRLWaPRQ]ÇMˆ]WPRLSÐ]YL#P__LaP]`]Q]ÇMˆ]>PaP?]Z[Sd" VP[[YT#î]^V`ÇSZ]QPYO`]YT]X`Y`^UÇ_TWP^^LXØ_TaP]`]^Ð]^_LV_ LWaPRPTY^ZRPT]RP]`Þ=dOP]"MTVL]Y`X#™>aZ_dWW_`XaTZVV`]ZR ^[UÕWW``X`XRÕXW`RØ`OLRLYLPYWÞVLÇY½U`&SaL]SLYYP]^_LOO`] P^^LOLRLYLZRSaP]_SLYY^_PQYT]# LVZXÞWUØ^LSLYYaL]PYYLWPT_LLÇQLYRL^_LÞQ]LX_ÞTYYT#¨L WÞ`]LaÞLÐR`]QTL_LVLXTVTWaˆRLÇVaÕ]`Y!™^PRT]SLYY#¨ÃR L]QLÇVaPLSaZ]_ÐR]PdYTLWPTVLRZWQLQ_`]PL^YÒTXÐ]LPTY" SaP]U`Õ]`#P^^L^_`YOTYLaPT_ÐRLPVVTLWaPR# ¨7ÞVLXWPRLP]ÐRÞQÞY`WLRT#-LVTP]RZ__#ÃRaP]LWO]PTLWaPRRØ`] ÞaÞPYYÒYLP]ÐRRØ`]#ÃRRP_WPTVT#ÃR^[TWLaT^dYTXÞYL#>ÇPW^_T -LWOZXP]ZP]XPYÒWWÞQZ]RUÕQZRaPT_T]XÐ]SL]LVP[[YT#>_`YO`X aTYY`]SLYY#>ÞL^_PRL]ÐRWÐVaTSLYYQLYY^_XÐ]W`MMTYYÇSZY`X PTY`XZQ^Þ`]ZRWÐV`XaÞ`XSÇ]^VP]TYR`#ÃRaL]PTYLSZW``[[ õôö

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

L]Yˆ^_ML]=dOP]"MTVL]TYYÇRØXLPYXPSPYYTSLQTSLYYQdWR^_XP Þ^UØYaL][T#3LYYSLQTL`aT_LWTQL^TRTYYÞSaP]U`XÞYÒ_`LQVP[[Y" TYYT!WÐVSaP]_[Ò__ÞS`RLY`X!Q`^^LTdQT]^`X`XSÕRRLYYLZRQLRYLT Õ]`X#>PaPÇ__TÕ]`XQ]PX`]Ç__ÞaÞLMWÇ^LWÞQTÞRWˆ`]YL]Ç Ò_M]`YYTYYTVP[[YT%LaL]SLYY^PXSWPd[_TÞVP[[YTYLÇ^_]Þ`ZRPTY" O]ˆRYTPRL]=dOP]"MTVL]TYYaL]Yˆ]SˆR_LMØVLÞaL^L aL^L-LYOL]ÞVULXLYYL#>LXLYWÕYO``SLYYZR?ZYd5LNVWTY^TR]TÞ VP[[YTYYT# ¨0a]Ø[LaL]XÕRY`#1]ÇMˆ]#LaL]LPTY^PT__WTÇ6.W`MaPWWTY`X ZRLaZ]`0a]Ø[`MÒL]#PT]SÕQ`R]PTYTWPRLÇ^_]Þ`YLZRLWWT]aZ]`

3ZW`VP[[YT^XL`]% >PaP?]Z[Sd"VP[[YTY SPQ`]aP]TQL^_`]WT" `]ÇRZWQaP]_ÞTYYTQ]Ç Ç]TY`öôôô#


PTYMPT__T]ZRSL]ÇVaPYT]LWWLOLRLVP[[YTYYL]#BZZ^TPaL]Q]ÇMˆ] Qd]T]WTT#-LYOL]ÞVULXPYY*Ç^VZ]_TÇ^_]Þ`#3ÕQ`PYRLWÕYR`Y#ÃRaL] SPYYL]LXTYY^_LVZ^_TPVVTaL]#PT]aZ]`ML]LPVVTWT^SPTWO#P__LRP]" T]Ç]LYR`]0a]Ø[`MÒLPVVP]_XTYYTPYLP]L`RWUØ^_L^Ç?TRP]BZZO^ ^PXWPTV`]Þ=dOP]"MTVL]Y`XP]LWW_LYYL]XL`]PY^Ç^PX]ÒWWL]ÕWW` `[[aTÕYY`]_ˆVTQˆ]T#™

¨0QÐRRP_!WLYRL]XTR _TWLWPTVLLWaÕ]`RZWQ LQ_`]#ÃR^LVYLPVVT [PYTYRLYYLSPWO`] VP[[YTYYL]#™

PRL]SÐ]aL]VZXTÞ^LX_LWTY`aL]ZVVL]XL`]QL]TYYLWUØXLÞQ]LX" LYaTL]TQUL`[[RLXWL_ÞXL#3T__ZRP__LML]ÇRØXL!aLYRLaPW_`]`X WTYL_ÞZRSPW^_`WPTVPYO`]PT]]L_ÞXL#3LYY^PRT^_PVVTPTRL`[[ÞYPQ" TÇ^Ð]dQT]`[[Sˆ`Y`X^PX^_UÕ]Y`]YL]]ÕV``TYYP^^LOLRLYLZR aT]_T^_PTYWˆR`]PRL]SLYY^LRT¨,WW_ZQXTVT!LWW_ZQXTVT™# 9ÒR]PT[LWXPYYTYR^_PYR^WLXL`]TYYÞ^[ULWWZVVL]ZR>PaPaL]aÞ LSLWOLÇQ]LXXPVdYYTYRL]SP]QP]TYL#-WLLXPYYZRQUÕWXTWLQØWV QdWROT^_^ÞLYXPaÞPRL]SLYY]ˆOOTaT9TNV1LWOZXPQUL]Q`YOL]" _ˆVYT#1LWOZP]Qd]T]WTT-]P_LWLYO^PdULZRî]WLYO^^PXXˆ_T]VdWQTYR`X XPRTYWLYO^TY^`YOT]QZ]d^_`>PaP^#1LWOZ^LRTYÇVaˆXWPRLL^PX `]Q_T# 3LYYMPY_TÇL^ÞLYVP[[YTYYT`X>PaP?]Z[SdMTVL]TYYaL]VZXTÇ WLRRT]YL]Ç]TöôôôSPQ`]0a]Ø[L`YYTSaP]YPTYL^_L=dOP]"MTVL]&L VP[[YTYaˆ]TQ]ÇMˆ]_TWP^^L]ˆV_LWT^LYOLZR"SPTWO&L^PXQd]T]WTT =dOP]WT^TY^aˆ]TSLYYLQL]SP[[TYYLQÇ_ˆVTQˆ]T_TWL^_½]LWTTY`Þ ^P[_PXMP]_TWL`YOT]MÒL^TRQd]T]LWaÕ]`YLÞ-LYOL]ÞVU`Y`XÇYˆ^_L Ç]T# P__LaL]PTRTYWPRLLWW_ZR^`X_#3ÇWQ`XXÇY`T^ÞL]MÇ]`^_ˆ]Q]Ð__T] Q]Ç>[ÇYTL>PaPSLQT_PVT^_Ø]`ÇVÕ]`YTYL#¨ÃRˆ_WLXÐ]LWPTVLÞ 8L^_P]^"VP[[YTYYTZRÞXØ_L]ÕÕWO`YRL!™^LRTSLYY# ¨ÃRaL]WPYRT_aÞ^_ÞRLYOTPYPQ_T]LSLQLWPTVTÞ:[YLM]P^VLXPT^_L]L"

XØ_TY`Ç3ZdWLVPL]^PXÇSZ]QPYO`]SaÕ__`XTR_TWOÇLZRÇ]LYR`]TYY aL]X`YMP_]TPYÐRSLQTÇ__aZYÇ!SPQ`]VP[[YT^^VL[TaLVYLÒ] OaLWL#LaP]`]RLXLYLST__LLWWLRÕXW`aTYTYLZR_PYRUL^_ÇSZ]QPYO" `XÇXØ_L]ÕLQ]PV^XLYYL#™ ÃRØ^VLSZY`XL`aT_LLWW^STY^MP^_LPYM½^_PVVTaTYPTY`XV]LQ_L" aP]V`X#>PaPVZX^_^ÞL^_ÞRPRY`XYT`]^V`]ÇLWaÕ]`XØ_TÞ8L^_P]" ^VP[[YTYYTõýýú#?ÞXTYYaT]T^_QWUÒRL!ULQYaPWØ__XLYYT^ÐPVVTLWW_LQ ^VPXX_#

0a]Ø^_UL]YL 1TXX_Z[[L]ÇQP]WT>PaP-LWWP^_P]Z^% õýûý:[YLM]P^VLXPT^_L]LXØ_T#>PaPPYOLTÞÕ]`^ˆ_TÇ-T]VOLWP" aPWWTY`XÇ]Tõýûú!LPTY^õýÇ]LRLXLWW!PYMˆ__T^aZ`XMP_`]Ç=ZdLW 7d_SLX"aPWWTY`XõýûýZRaL]Qd]^_T^TR`]aPRL]TXØ_^TY^LQXPRTYWLYOT 0a]Ø[`ÞûöÇ]#ñ_]ÒWPRRP_LSLY^_TWLVZXL^Ð]Ò]aLYO]ˆ`XZRPTY" ^_LV_^_`__^[TWTWLRTR]`YOaÕWWTYYL^TR]TY`X# õýüô8L^_P]^VP[[YTY#?`__`R`ZR]TRRULÇ]LRLXLWWaL]-LWWP^_P]Z^ dYR^_T^TR`]aPRL]T8L^_P]^VP[[YTYYL]Q]Ç`[[SLQT#3LYY]`OOTL]XP M]L`_TYLQd]T]0a]Ø[`MÒL^PXYˆ^_LÇ]L_`RTYYSÕQ`_ÕRWZRSLRWOT]Ç ,`R`^_L"aPWWTY`X# õýü÷=dOP]"MTVL]TYY#>PaP^WØPT__XLRYLL^_LSÕRR^PXYZVV]`^TYYT SPQ`]^Ð^_ÇRZWQaPWWTPRL]SLYYYÇTLULQYLÇõü#SZW`ÞPTY^_LVWTYR^" WPTV^ÞY`XÇ;2,"9L_TZYLW"aPWWTY`X#-ZW_T>PaP^aL]Þ^LYORWZX[`ö÷ô XP_]LQ]Ç^_ÕYRPYSÕRRSLY^!XPM]L`_L]VdWQ`YÒXP]÷!PYOLT`Xú XP_]LQ]ÇSZW`#0a]Ø[L_L[LTXPPTY`^_TRTPYML]Ç__`LYOT>PaP^^WØ_ØY" TYYQd]T]Yˆ^_`PTYaÞRTaT-LYOL]ÞVULXPYY# õýüø:[YLM]P^VLXPT^_L]LXØ_T#L^VT[_T-LWWP^_P]Z^XTVW`XÇWTL MP]L^TR`]Ò]M½_`XÞSÕ]V`VP[[YTaT?ZXBL_^ZY#-TVL]TYYaL]SLY^ ÞLYYL^TYYZRL]XPSLQTSLYY^TR]LÇQUØ]`X^_Ø]XØ_`X#ëPT]]T ^_`YO`RL_SLYY_LWT^_MP^_TVdWQTYR`]ÞSPTXT#>TR`]TYYaL]SLY^Ç>_# ,YO]Pb^"aPWWTY`XÞ>VZ_WLYOTZRQÕRY``]SLY^Çõü#SZW`SÐ]_TWSˆR]T SPQ`]^ÞLYZ]TYZVV`]^VZYL]SPWRTXdYOÞ^ÕR`RZWQ^TY^# õýýû=dOP]"MTVL]TYY#2P_L-LWWP^_P]Z^ÇaPWWTY`XSLQTOaÞYLPYSLYY aL]PTY]ØXLaLWTYYQd]T]WTT0a]Ø[`ÞQd]^_L^TYY^PXVP[[YTYaL]SLWOTYÇ XPRTYWLYOT0a]Ø[`#>PaPWÐ_^Ð]PVVP]_ØaTVZXLYOTÇALWOP]]LXL"aPWWTY" `XZRWPTOOTWT^T___TWÇ^_]Þ`Q`WW^^TR`]^dQT]-LYOL]ÞVULXÕYY`X# 2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

õô÷
õôø

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû


>0=24:2,=.4, >[TWL]XP?LdWZ]8LOPVdWQ" `X!ÞQL_YLTQ]Ç,OTOL^#3LYY P]PTYYLQMP^_`VdWQTYR`X SPTX^ZRSPQ`]aP]TXPLW _Þ`MP^_`ÇSPTX^WT^_LY`X `YOLYQL]TYÇ]#

&,!4!2-­,

'!2#)! Ì

>P]RTZ2L]NTL^½YOTLZR^LYYLTÞ^Þ`^_`=dOP]VP[[YT!LSLYY P]PTYYLQSˆ£WPTVL]ÞV`^_`VdW£YR`X^PX^[TWL`XP^^L]X`YOT]# P^^T]Sˆ£WPTVL]VZXLMP^_ÞWUØ^PRL]2L]NTLL]QLVWUÇ^_aT P]£SÕRRÞV]TYR`X¤L_T]YL]#ëYˆ^_`^Þ`XÒ_^V½]T]>[ÇYaP]UTYYSaP]YTR SLYY^Ð]P^^TSÕRRZRSaLSLYY_PV`]_TW]Ç^_TWLMUL]RL[L]TY`# P^^TXdYOL]ÕaL]_PVTYÇ9Z]_SbTNV;L]VRZWQaPWWTY`XYZ]_bTNV[L]V#NZX2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

õôù


/x849æ80=ö%

>_`__ZRSÇ__aT[[YT`]Ç aTÒ]dVV`R]L^T#

>_LLYP]WdVTWWTYY ATP^^L]V]TYR`X^_ˆ`]P]XTVTWaˆR_L aP]L^_Õ`R`]dQT]MZW_LY`X!_TWLRP_L ^aPTQWLQ]UÇW^WPRLLQ_`] ZRQ]LXÞRPRY`X MZW_LYY#AÞVVL` QØ_L^_Õ`YLPTY^ZRÒ XdYOT]RP]LÞRWZX[`" SÕRRTZRQˆ]``YRLYYÇaTY^_]TQØ_# P__LSUÇW[L]Ð]LYÇRØ`SÕRRT#

:[YL`VdWQ`YL >YÒ`VdWQ`^VLQ_TY`Õ]WÞ_TÇ`]PYÒ _PV`]R]T[T!_TWL _]dRRULLÒZ[YT] VdWQ`YLQd]T]SÕRRT# P__LP]YL`^dYWPR__TW LL`VLQWPdRTYYÇ VdWQ`YYT!^aZMZW_TYY^_Z[[TYÇWˆR_ QWLRRTY`#?LV_`XUÒVL^aPTQW`ÞRPRY`X MZW_LYYZRLYYTRˆ__T]ÒLRP_LYÇ SZY`X`[[ZRYT`]Qd]T]XUÒVLWPYOTYR` ÇQWÕ_TYYT#

õôú

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû


1WL_L]XÇW2L]NTL /x849æ80=õ%

>_`__SÕRR`[[Ç]Þ^VT[_L¤Õ_!L]^PXSZWLYP]ÇPQ^_`Sˆ#

9ÇYL]T`[[W½^TYRL]

AT[[LXP^YÒYTYR ÃR^WˆP__LSÕRRXPQWPdRUÇ]YTZR^_PQYTLaÞLMZW_TYYWPYOTÇXT]T QWÕ_#0QÒST__T]MZW_LYYaPWˆ__TLXdYOL^_YˆRTWPR`]MLV^YÒYTYR`]_TWL SLYY^_Z[[TYÇWˆR_QWLRRTY`#3LQ`MZW_LYYLQ_L]WPRLÞ^_Õ`YYTZR^P__` `YRLYYÇaTY^_]TQØ_&P__Lˆ__TLSUÇW[LÐ]LVWT[[LMZW_LYYS]PTYWPRLLQ R]L^TY`!LYYTRLLVZXT^YÒYTYR`]ÇSLYY#;L^^L`LMPdRULPVVT ÒWYWTTYLÞMLV^aPTQW`YYT&SLW_`^_Õ`SLYOLYYLZRLj__T]`LQÇWÇR_QW`RÇMZW_LYYZR YˆRTWPRLY^YÒYTYR_TWLRP_LSLQ_SPXTWÇMZW_LY`XPRL]SLYY]ÒWWL]`[[ÇPQ^_`Sˆ

/x849æ80=÷%

?TWLMUL]RLRØ`^VZ]T! L]Q_`LVZXL^_Ò] RWZX[`YYTZR`[[ÇQWÕ_#

1`WW^aPT¤L

LXTVTWaˆRL^_LP]L YˆR`]S]LT^ÐÇ VdWQ`SL`^Y`XÞRPRY`X SÕRRT#0QÒYˆ] P^^`ZRQP]Þ^LYOTYY ]Ð__LQ_LYaTMZW_LYY!ÇP]_`SØW[TYY#0Q ÒP]_LVP[[LÞXØ_TZRWPYOT]ÞP^^`X L^_ˆ`X!PVVTS`R^L`X_ˆVYTWPR L_]TTaL]LYOTSÕRRT!SPWO`]PTYMPT__` Ð]LaÞLYÇQ`WW]T^aPTQW`aPWÞRPRY# P__Lˆ__TL_]dRRULLÒSˆRT]PVVTÇ VdWQ`YYTÞRPRY`XMZW_LYY!ZRVZXT] SZY`X`[[ÇQWÕ_#

2L]NTLP]XP]UÒ?LdWZ]8LOP]LN-WLNV ?;QWPdRUÇ]YÞ[ZVLY`XSUÇ^Ð]#L`P]` SÕYY`XPLÞS`RLL_]dRRULXPT]T ^YÒYTYRZRWˆR]LQW`RMZW_LY^#>ØWTYYÇ P^^`XVdWQ`XP]]ÒYL`]ÇMLVSWTTYYT ZR_TWMPRRULPYOL!^PX½T]LL SˆR_LZ[YLVdWQ`YLXPT]LQd]T]SÇ^T[[ ZRaT[[NST[^LYO[T_NSP^#,YPLYXÇ ^UÇWT^_LdQT]ˆ]VdWQ`]^PX2L]NTLYZ_L]Þ aTYY`YYT# o/=xA0=—?LdWZ]8LOP]û?;øöùý#ù° XP8T_^`MT^ST=0,C?;R]LQÞ_^VLQ_T# o-=,@?,=?=×?LdWZ]8LOP]û÷LYOù_]Ð õù°LYOõû°MˆTXP8T_^`MT^ST=0,C ?;úøR]LQÞ_^VÕQ_`X o5ë=96D71@=—?LdWZ]8LOP]LN?;8- ÷"ýXP;]PNT^TZY;]ZUPN_C^VÕQ_`X o170D25ë=9—?LdWZ]8LOP]LN-WLNV ?;øü°!ùö°ZRúô° o;æ??0=—?LdWZ]8LOP=Z^^L,2>4 o-:7?4—?LdWZ]8LOP?;=PO

1P]TWWTYY >P]RTZ2L]NTLaL]LPTY^õýÇ]LRLXLWWPRL]SLYY aLYY^TYYQd]^_L^TR`]Ç0a]Ø[^V`XØ_L]ÕTYYT!Ç :[YLî]^VLXPT^_L]LXØ_TY`Ç]Tõýýý#>ÞLYÇ SPQ`]SLYYQP^_^TRÞ^P^^TXPLWMP^_`VdWQTYRL SPTX^!XPaÞL^TR]LÇPWWPQ`XØ_`XMPRRUL aPRYL,_WLY_^SLQ^TY^#8PLWP^^L]LLQ]PVLXÇ _PWUL^TR`]SLY^Þ:XPRL0`]Z[PLY8L^_P]^ XØ_TY`öôôù^UÇXdYO#2L]NTLP]LPTY^öúÇ]L RLXLWW!PY]Ç__Qd]T]`YRLYLWO`]!SPQ`]SLYY QUØ]`X^TYY`XaP]TÞ=dOP].`[WTT0a]Ø[`" XLYYL"ZRLP]]PdYOL]ÞPT]]TVP[[YT^PX LWW_LQP]SˆR_L]PTL^TRÇQ]LXXT^_Õ` >[ÇYaP]ULY^# 9ÇTSLYYL ^[TWLULQYaPWÞ ^_Ø]XØ_`X ^`XL]^TY^ZR SLYYRP]TÇ6 .W`MaPWWTY`XÞ Qd]]L!XÇMÒL^_ aTRØ]T Q]LXXT^_Õ` 2L]NTL#

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôûõôû


2ZWQVPYY^WL

842@07 ,9207548090E P^^T^[ˆY^VT]PdY^W`MZW_T SPQ`]^TR]LÇ]P__ÇYXØ_`X Ç0a]Ø[^V`XØ_L]ÕTYYT

"JARGA¡U¤ÏROFTAR

Â2',/-05..) 70D9/,=8ë7,?A499@8,99,99, L^PXLQP]P^^`Ç]TSPQ`]8TR`PW,YRPW5TXPYPe^_LT^TRaPWPRL]SLYYSPQ`]WPY_ÞQWL_L]RWZX[`X&^aZaPWLÞûö[]Ø^PY_ _TWaTVLSPQ`]SLYY^WZ[[TXP_aÕSÕRRÒ]RWZX[`ZRZQLYÞSZW`#2WZX[`^[TWP]WT^_!ZRLÇaPWaTLWT^_LXL`]TYY5TXPYPe RPQTRØ]Ç#

7UØ^XdYOT]%?ZX8TWP^

8dYOL_LVLYQØ]Q]LXÇ3LNTPYOLOPW,WLXZaPWWTY`X# SOLRZWQ#NZX

õôü

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû
2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

õôý


2ZWQVPYY^WL2WZX[`WPTV`]

2`^LY `[[Ò] RWZX[`

õõô

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

>VTWO`P__LSÕRR

ÎPRL]MZW_TYYP]^WPRTYY`[[Ò]RWZX[`aTQWÕ_!

ÇMd]ULQWP^_T]VdWQTYRL]ÇaÞLZ[YL^_Õ`YLZRVdWQ" `YL!_TWLYÇSÇ`QW`RTMZW_LY^#3TY^aPRL]P]PTYYTR XTVTWaˆR_L^aPTQWLVdWQ`YYTÞ^LX]ˆXTaT^_Õ` QØ_LYYL#>UÇTSÐ]SaP]YTRVdWQLYXÞYQØ]ÞRPRY`X MZW_LYY^PXP]VZXTYYLQ^_LÞÇ__TYLLQWLRRTY`# 0VVTRP]LL`XT^_ÕVLZ[YL^_Õ`YLZR^aPTQWL^ÞLY ÞÇ__LQWLRRTY`#


-P_]TQØ_^_LL

ÃRSPQLQd]T]]PRW`L R]LQL^VØYLÞ^LYOTY`X PRL]ÐR^Wˆ`[[Ò] RWZX[`#LP]`_aˆ] Ç^_ˆ`]Qd]T]P^^`#îQd]^_L WLRTQˆÐR_TWQTYYTYR`Qd]T] aÞSaP]^`SL]`] ^LYO`]TYYP]ZRLSUÇW[L] XÐ]LÇVaPLSaP]^` XTVTYYV]LQ_ÐRL]QL ^P_ULÞSÕRRT#îÕ]`WLRT YˆÐRPTYYTR_]L`^_]T QØ_L^_Õ`"^PXP] WdVTWL_]TT_TWLRP_L ^aPTQWLXUÒV_ZRÇVaPTÞ RPRY`XMZW_LYY#

2]T[T LP]WdVTWL_]TTL R]T[T^ÐPVVTZQQL^_Þ RWZX[`SÕRR`X# ÒaP]`]LSLWOL YØR`QL^__TWL^_UØ]YL VdWQ`YYTÞRPRY`X^LYO" TYY!PYYØR`WL`^__TWL _]dRRULL^aPTQWLY aP]TXUÒV# 0QÒV]PT^_T]VdWQ`YL! ÇL`VL^_WÞV`]YL]ÇL ^aPTQWLYaP]TØUÕQY" ^PX½T]LSÕRRT aP]`]PVVTPTY^RZ__ ZRLaP]`]P]QT__ Qd]T]TRLSLQL^_UØ]Y ÇaÞSaP]^`WLYR_ MZW_TYYQP]#

-LVTZRMZW_TYY PRL]ÐR^_TWWTXÐ]`[[Qd]T]RWZX[`" SÕRR!ÇSPQ`]L]PdY^_XÐ]aPWL MPdRULXTRLPTY^XPT]LPYaPYU`WPRL dQT]MZW_LYY#P__LWˆVVL]^aPTQW`QP]TWTYY ZR_]dRRT]LVdWQ`SL`^TYYQP]Qd]^_Þ ^LYO!PYPVVTÞMZW_LYY#>aPTQW`QP]WTYY M]Pd_T^_LPTY^&VdWQ`SL`^TYYQP]R]`YY_ Þ^LYOTYYZRÒQˆ]P^^LXUÒV` ^YP]_TYR`^PX^VTWL]RØ`XSÕRR`XÒ] RWZX[`YYT#ÃR]PdYTPTYYTRLSLQL MZW_LYYQ]LXL]WPRLÞ^_Õ`YYT!_TWL PTRLMP_`]XPL^aPTQWLVdWQ`YYTQd]^_Þ RPRY`X^LYOTYY#2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

õõõ


%2&)

500(!&3(¾''

Ì

LP]QÇ__PTY^ØRYLYOTQ]Ç_PTRPYWÕYRZR]ÕYR[L]øM]L`_#8L]VXTTP]PTYQLW_&LL]Q LST__LRZ__ZRYÇVaˆX_`[[SLQ^SÕRRXPO]ˆaP]Y`X#,YYL]^RP_`]MPTXLYY^SÇ__^VZ] ÇSZW`YYT!PVVTQWØVYL]LPYL#=dOP]^_UL]YLY3PY]TV>_PY^ZY^PRT]ZVV`]Q]ÇaÞSaP]YTRMP^_P]LÒ_" S½^LaZYO`XS`R^`Y`XZRSaP]YTRMP^_LWPTTYP]LQTYYLM]L`_TYLÞP^^`XTVTWaˆR``[[SLQ^SÕRR`X#

õõö

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

309=46>?09>:9 >aÞTYYSPQ`]^TR]L_aÞaPRT^ ÇP^^`Ç]TZRVZXTYYÞSØ[ _Þ`MP^_`VdWQTYRLÞSPTXT# ÇÇ__TSLYYaTYYTYR^[Ò__TÞ 0a]Ø[`^TR]TY`XÞ=dOP]Y`X#


3AAB

7IKìY7EEF îEëWqWXVQuPYJNEVPŸKëïIKEV7EEFIVjJIVëMRRMîZuïEëWIKMVIMRJEPHPIKE 7EEF,ZEëWIKMVï#&VSWXYXEëI]VYQSKWIKëY7EEFîjWqWXEëïIVX QERRIWONEQIëKzëERWQIOOJ]VMVZERHEëVMZ}VYKŸëYQOPEWWEîEëWqWXEë ï PŸXYV IOOM FNzëE ïqV LZEë WIQ IV îEë WqWX Eë ï LIJYV WXuP .j ï IVX QERRIWONEWIQWIKMV7EEF7EEF%VGIVWEQLIMXM]JMVOPEWWuWOXXPMXJjKYR SK WQIOO KŸëM }V]KKM SK XŸORM ,ERR IV VQKzëYV ïŸKMPIKYV LPNzQïuëYV PMTYVQNOYV}VYKKYVQIëKPŸWMPIKVMPIëYVMRRVqXXMRKYQIëQNOYQLIQPYQ WNjPJWOMTXYVWOIQQXMPIKELERREëYVVuOYPIKEFMRRuIMRYSVëMWEKX7EEF 7IKëY7EEF7EEF%VG

&REëYVWIQWIKMV7EEF ˆ8}PZYWXíVëPSJXOŸPHQMëWX}ë %'' ˆ7%,6ZMVOL}JYëZ}VREëJVEQER 7EEF%GXMZI,IEH6IWXVEMRX ˆ8}PZYWXíVëWTzPZ}VR ˆ7X}ëYKPIMOEOIVJM ˆ<IRSRPNzWEFREëYVWIQWXMPPMVWMKWNjPJYV ˆ%OWXYVWX}PZE ˆ7EEF7IRXVSRMGWNjPJWOMTXMRK:IVë OV

H¨kVg]Ž[V'H†b^*'*-%%%lll#^]#^h JbWdhbZcc jbaVcYVaai

6`jgZng^ )+),.)%

=Ž[c†=dgcV[^g^ ),-&..%

De^/B{cjYV\V¶[ŽhijYV\V`a#.#%%"&-#%%d\aVj\VgYV\V`a#&'#%%"&+#%% C_Vgk†` )'&--%-

GZnVg[^g^

),)&)*( 2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

õõ÷

8AA8@@ " FÜ4 " A@*(+%

7EEF%VGXYVFSWNjPJWOMTXYVLIWX}JP


4%)+.!5,·.5 Î8TVTWaˆRWPTÞ`YOT]MÒYTYRTXÞY`XÇ_PTRP]LÇVaPL[`YV_PLXTÇM]L`_TYYT#ÃR

^ÐQd]T]XÐ]_#O#RL_ÇXTWWT_]UÇLaTPYOLYYÇM]L`_TYYT#3`RXdYOTYXPP^^`P]L PTYMPT_LXÐ]PTYRÕYR`LP^^`X[`YV_TPL^aˆT"ZRP]RØLQP]_TWL½_LM`]_` YPTVaˆ`XS`R^`Y`XÞP^^`P]QTLSÕRRT#îXdYOL`Ð]WÞY`Q]ÇMZW_LY`XÇ^aˆT^PX ÒaL]^_MÒTYYL^UÇQd]T]Ð]MZW_LYYWPYOLÇZRS`R^L`PVVT`XYPT__LYYL#

&)..$5,·4)-) Î@XWPTZRÐR^_TWWTXÐ]`[[Qd]T]P__LØRYLYOTZRP]QTL

SÕRRÇQTYYÐR[`YV_Qd]T]Q]LXLYXTRÞ^aPTQW`QP]WTY`# 8L]VXTTP]L^aPTQWLZRST__LMZW_LYYdQT]PYYLY[`YV_Þ Q]LX^aPTQW`YYT#0QXÐ]_PV^_P__LP]ÐRYZVV`aT^^`XLÐR ST__TÇM]L`_TYL#-ˆ__`XP^^`Xˆ__TaTÞˆQTYRL^aPTQW`QP]WT ^aZÒRP_T]Mˆ__YÇVaˆXYTÞYLÞ`[[SLQ^SÕRR`Y`X#

õõø

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû


%2&)500(!&3(¾'' 4¾,654‰+.). ./45

34!!. Î>_LLQØ_LYYLSPQ`]XTVTL

^PRULSaP]^`V]LQ_XTVW`ZRRØ` `[[SLQ^SÕRRTÒYˆ]#8PaÞL PTRLXP^_LXÕR`WPTVLÇLYÇS]PTYYT ^YP]_TYR`ZRSÇ`QW`RTÇMZW_LYY ^VLW_`_ÞLMZW_LYYSÇ__#3LQ`MZW_LYY Õ]WÞ_TQ]LXL]Þ^_Õ`YYTYˆ]aTY^_]T _ÇYYTZR`YRLYYLPTY^XPT]LÇ SˆR]LQˆ_Túô#

úô

øô

Î(ENRIK3TENSONNâTIR SÏRTÚLVUTKNINAME¦ A¦STO¦#ALLAWAYSEM HANNERME¦SAMNINGVI¦ VAR¦ANDIKYLFUR ӏFING UMSÓNUM ALLTTIL¡ESSA¦ FINNARÏTTU¡TTINAÓTD VALIÈKYLFUM STÓFLEIKAÓ SKAFTI H¦ÈBOLTAFLUGINU ME¦DRVERNUMOGMARGT FLEIRA

·50036%)&,5..) Î8PP^^`XÕ]WT_W`M]Pd_TYR`XÇ^_Õ`MZW_LY^ZR`YRLQW`_YTYRTRPQ`]Ò

Ð]MP_]TWPT_TWLST__LMZW_LYYÞ`[[^aPTQW`YYT#6dWQ`SL`^TYYST__T]XPP^^L]T ^aPTQW`ZQL]WPRLÞMZW_LYY#P^^TLQP]RP]T]XÐ]L`aPWOL]LLYÇQ]LXXPT]T V]LQ_TÞ^aPTQW`YL#/]ˆaP]L]YÒ_TWOLR^P]`RP]T]_TWLVZXLMZW_LY`XWPYR]TWPT PYÇ`]^aZL_S`RL`aPWLaP]LXP]Ð__L^_Õ`ZR`YRLÇQØ_`Y`X#LRP_`] SUÇW[L_TWLYÇMP_]TZRWPYR]TSÕRR`X#2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

õõù


"%345

ALLRA

รตรด#^ยˆ_T%.ZY^_LY_TYZ=ZNNL >_L`]ZR^_`YO%รตรผ#M]L`_TYร‡>_#,YO]Pb^ร‡WZVLOPRT-]T_T^S:[PYรตรฝรฝรน

รฝ#^ยˆ_T%>SL`Y8TNSPPW >_L`]ZR^_`YO%รตรผ#M]L`_TYร‡-Ld3TWWร‡WZVLOPRT;2,.SLX[TZY^ST[ร‡]Tรถรดรดรท#

#ONSTANTINO2OCCAยฉARFFUGLร•BRAUTTILAยนKNยซJAFRAMBRร•ยนABANA GEGN*OHN$ALY%FTIRGOTTTEIGHยšGGร•2OCCAUMMETRAVIPPEFTIRยคANN AยนHยšGG!NNAยนHยšGGIยนMISHEPPNAST ALGJยšRLEGAOGร•HANNUMMETRA PยขTTEFTIRYFIRuTHEVALLEYOFSINhTIL AยนJAFNAVIยน$ALY&YRIRFRAMANHEIM ILIGOLFSINSNยR2OCCAร•ย˜TRยขLEGAN Hร•TTAยนSETJAPยขTTIยนOFANยค6IยนBRยšGยน HANSERUMEยนยฉEIMFRยGARIยคSยšGU GOLFINS&LESTIRHยฃLDUAยน2OCCAHEFยนI UNDIRHยšNDINAFYRIRBRร•ยนABANANN EN$ALYSIGRAยนILOKSNOKKUยนยšRUGG LEGAยคFJยšGURRAHOLUBRร•ยนABANANUM (EFยนI2OCCASIGRAยนยคBRร•ยนABANANUM HEFยนIยฉETTAHยšGGSENNILEGAร•TTHEIMAHยRRAร•LISTANUM

ยธRIยนVORUTVEIRFREKARย˜KUNNIRKYLFINGAR #HAD#AMPBELLOG 3HAUN-ICHEEL AยนBERJASTUMSIGURร•0'!MEISTARAMย˜TINUยคGOLFI 4VยคMENNINGARNARVORUJAFNIRFYRIRLOKAHOLUNABRAUTINERMEยนERFIยน ARILOKAHOLUMร•Mย˜TARยšยนINNI3HAUN-ICHEELSLย˜ANNAยนHยšGGIยนยคSVEIG FRร•HยGRITILVINSTRIFRร•VINSTRIHLUTABRAUTARINNAROGENDAยนIBOLTINN UMCMFRร•HOLUNNI3HAUN-ICHEELHAFยนITRYGGTSยฃRSINNFYRSTASIGUR ร•Mย˜TARยšยนINNIOGยฉAยนร•0'!#HAMPIONSHIP-ICHEELHEFUREKKINร•ยน AยนSLร•ยคGEGNEINSOGMARGIRBJUGGUSTVIยน#HAD#AMPBELL SEMENDAยนI EINUHยšGGIร•EFTIR-ICHEELยฉENNANSUNNUDAG HEFURHINSVEGARNร•ยนAยน HASLASยฃRVยšLLMEยนALHINNABESTUร•BANDARยคSKUMย˜TARยšยนINNI

รตรตรบ

2:71รซรฎ>7,9/4o8,รฎรถรดรดรป

รผ#^ยˆ_T%>PaP-LWWP^_P]Z^ >_L`]ZR^_`YO%รตรผ#M]L`_TYร‡;2,9L_TZYLWร‡WZVOPRT=dOP].`[รตรฝรผรท %VRย˜PUMENNERUยคFYRSTASKIPTIยนVIยนยฉAยนAยนSIGRA"ANDARยคKJAMENNยค 2YDERBIKARNUMยค"ANDARยคKJUNUM&YRSTILEIKURDAGSINSKEMURUPP BRAUTINA&UZZY:OELLERERVIยน ยฉAยนAยนVINNA3EVE"ALLESTEROS STERKASTAKYLFING%VRย˜PUMANNA ย˜SIGUR"ALLESTEROSMYNDIร•NEFA DRAGAALLANKRAFTยขR%VRย˜PULIยน INUSEMFร•IRHยฃLDUAยนGยTIUNNIยน "ANDARยคKJAMENN HVAยนยฉร•ร•ยขTIVELLI ,EIKUR:OELLERSOG"ALLESTEROSER JAFNFYRIRSยคยนUSTUHOLUNA"ALLESTER OSERยคMIKLUMVANDRยยนUMEFTIR TEIGHยšGGIยนOGANNAยนHยšGGIยนENDAR VIยนGLOMPUBRยขNUMMETRAFRร• HOLU:OELLERERร•FRร•BยRUMSTAยน OGร•AUยนVELTMETRAHยšGGEFTIR INNร•FLยšTร•ยฉESSARIPARBRAUT%VR ย˜PULIยนIยนMร•HREINLEGAEKKIVIยนยฉVยค AยนSJร•SPยNSKUHETJUNASยคNATAPA "ALLESTEROSTEKURUPPTRยฃยนOGSLยR


'/,&(¾''

6

TÓMA

AFMIKLUMKRAFTI¤BOLTANN"OLTINNFL«GURHÕTT¤ GR¤¹ARMIKLUMSVEIGFRÕVINSTRITILHGRIOGEND AR˜TR¢LEGAUMMETRAFRÕHOLU"ALLESTEROSOG :OELLERFENGUBÕ¹IRPAROGENDA¹I©V¤LEIKURINN ˜TR¢LEGA ME¹JAFNTEFLI6ONIR%VR˜PUMANNA VORU©V¤ENNÕL¤FIEN©A¹VAR,ANNY7ADKINS SEMTRYGG¹ILOKSNAUMANSIGUR"ANDAR¤KJA MANNAEFTIRSIGURÕ*OSE-ARIA#ANIZARES 2YDER#UPVARHINSVEGART¤MAM˜T¤SšGU KEPPNINNAR EINOKUN"ANDAR¤KJAMANNAVARN¢ HORFIN¸HORFENDURHREINLEGAHL˜GUEFTIRA¹"ALL ESTEROSSL˜©ETTAHšGG ©ETTAÕTTIÕA¹VERAALGJšRLEGA˜MšGULEGT*ACK .ICKLAUSSAG¹IA¹©ETTAVERABESTAHšGGSEMHANNHEF¹INOKKRUSINNI S£¹

Õ¹URÕ4HE#OUNTRY#LUB!ZINGERVER¹URA¹VINNALOKAHOLUNATILA¹ HALDA¤VONINA(ANNER¤FLATARGLOMPUNNIÕME¹ANM˜THERJIHANS .ICLAS&ASTH ERUMMETRAFRÕHOLUINNÕFLšT!ZINGERÕUMMETRA GLOMPUHšGGTILA¹HALDAVONUM"ANDAR¤KJAMANNAÕL¤FIOGVONAA¹ &ASTHMISSIRP¢TTI¹SITT!ZINGERSL˜OGF˜RBOLTINNBEINTOFAN¤HOLUNA &ASTHMISSTIS¤¹ANP¢TTI¹OGLEIKURINNENDA¹IJAFN$RAUMUR"ANDA R¤KJAMANNAUMA¹HALDABIKARNUMVARENNÕL¤FI©šKKS£SNILLI!ZIN GERS5MM¤NUTUMS¤¹ARÕTTI*IM&URYKSAMAHšGGENBOLTINNR£TT SLEIKTIHOLUNA 0AUL-C'INLEYRAKS¤¹ASTASMI¹SHšGGI¹¤VONARGNEISTA "ANDAR¤KJAMANNA©EGARHANNTRYGG¹I%VR˜PUMšNNUMSTIGI¹ (EF¹U"ANDAR¤KJAMENNNÕ¹A¹KN«GJAFRAMJAFNTEFLIHEF¹IHšGG!ZIN GERSJAFNVELOR¹I¹HRRAÕLISTANUM(VERVEITNEMALI¹I¹HANSNÕIA¹ FYLGJA©ESSUHšGGIEFTIRÕNSTAÕRI©EGAR"ANDAR¤KJAMENNREYNAA¹ VINNA2YDERBIKARINNAFTUR

û#^ˆ_T%=ZMP]_2LXPe >_L`]ZR^_`YO%õü#M]L`_TYÇ-Ld3TWWÇWZVLOPRT9P^_WP4YaT_L_TZYLWÇ]T õýýô BRAUTINÕ"AY(ILLERÕNEFAEINAFFRGUSTULOKAHOLUM¤GOLFHEIMIN UMÕMYNDUMEFSTÕS¤¹UNNI ¸RI¹VAR2OBERT'AMEZEINNAF EFNILEGUSTUKYLFINGUMÕM˜TARš¹INNI¸S¤NUFYRSTAÕRIÕM˜TARš¹INNI HAF¹IHANN©EGARSIGRA¹Õ4UCSON/PENOGVARA¹HASLAS£RVšLLÕME¹AL ©EIRRABESTUàENNANSUNNUDAG¤/RLANDOVAR'AMEZEINUHšGGIÕEFTIR 'REG.ORMANFYRIRLOKABRAUTINA(ANNSL˜GOTTTEIGHšGGOGÕTTIJÕRN EFTIR¤ANNA¹HšGG0INNASTA¹SETNINGINVARAFTASTHGRAMEGINÕFLšT INNIEINSOGVENJAERÕSUNNUDEGIÕ"AY(ILL'AMEZSL˜OGF˜RBOLTINN FLAUGBEINTOFAN¤HOLUNA'AMEZVAR¹ME¹EINUHšGGIST˜RSTJARNAOG ENNEINUSINNIVAREINSOGBšLVUNVRIYFIRHV¤TAHÕKARLINUM-ARGIR TšLDUA¹H£RVRIÕFER¹NSTAST˜RSTJARNAN¤GOLFHEIMINUMENVI¹©URFT UMA¹B¤¹AÕR©ARTIL'AMEZVANNNSTAM˜Tú#^ˆ_T%;L`W,eTYRP] >_L`]ZR^_`YO%õü#M]L`_TYÇ-PWQ]dÇWZVLOPRT=dOP].`[öôôö# "ANDAR¤KJAMENNERUA¹MISSABIKARINNSEM©EIRUNNU©REMÕRUM

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

õõû


"%345'/,&(¾''!,,2!4·-! ù#^ˆ_T%-ZM?bLd >_L`]ZR^_`YO%õü#M]L`_TYÇ4YaP]YP^^ÇWZVLOPRT;2,.SLX[TZY^ST[õýüú

÷#^ˆ_T%7L]]d8TeP >_L`]ZR^_`YO%õõ#M]L`_TYÇ,`R`^_L9L_TZYLWÞM]ÇLMLYLÇ8L^_P]^õýüû

"OB4WAYOG'REG.ORMANVORUA¹BERJASTUMSIGURàEGAR©EIRSTANDA ÕTEIGERU©EIRJAFNIRÕHšGGUMUNDIRPARI4WAYSLRTEIGHšGGI¹ SITT¢T¤HÕTTGRASÕME¹AN.ORMANHITTIRBRAUTINAME¹G˜¹UTEIGHšGGI 4WAYSLR¢RERFI¹RILEGU¤KARGANUM¤GLOMPUFYRIRFRAMANFLšTINA Õ MJšGERFI¹ANSTA¹ÕME¹AN.ORMANSLRJÕRNIS¤NUUMMETRAFRÕ HOLUNNI4WAYÕNR˜MšGULEGTHšGGEFTIR¢RGLOMPUNNIENDAL¤TI¹ SV¹IA¹VINNAME¹&LESTIRTELJASIGUR¸STRALANSNRšRUGGAN4WAY SLR BOLTINNLENDIRR£TTINNÕFLšTINNIOGHTTIREKKIA¹R¢LLAFYRREN HANNHITTIRSTšNGINAOGDETTUR¤HOLUNA.ORMANMISSTIP¢TTI¹SITTOG NÕ¹I4WAY¤SINNFYRSTAOGEINARISATITIL4WAYVAR¹EINNIGKYLFINGURÕRS INS©ETTAÕRI¹ÕM˜TARš¹INNIOGMÕSEGJAA¹©ETTAHšGGHAFIGERT¢TSLAG I¹¤BARÕTTUNNIVI¹.ORMANUM©ANNTITILEINNIG

,ARRY-IZEOG'REG.ORMANERUA¹BERJASTUMSIGURÕ-ASTERS3EVE "ALLESTEROSHAF¹IDOTTI¹¢RLEIKÕ FYRSTUHOLUBRÕ¹ABANANS"Õ¹IR KYLFINGARÕTTUG˜¹TEIGHšGGÕHINNI ERFI¹UBRAUTÕ!UGUSTA.ATIONAL -IZESL˜ANNA¹HšGGI¹SITTLENGSTTIL HGRI HRDDURUMA¹SLÕ¤TJšRNINA VINSTRAMEGINVI¹FLšTINA OGÕTTI UMMETRAVIPPEFTIR.ORMAN SL˜AFMIKLUšRYGGIUMMETRAFRÕ HOLUOGVAR¤FRÕBRISTš¹UTILA¹ SIGRA&LESTIRTšLDUMšGULEIKA-IZE LITLASEMENGATILA¹HALDAJšFNU HVA¹©ÕVINNA-IZE SEMERFDDUR OGUPPALINN¤!UGUSTA VIPPA¹IBOLT ANUMFULLKOMLEGAOGR¢LLA¹IBOLT INNÕG˜¹UMHRA¹A¤MI¹JAHOLUNA .ORMANGATEKKERTNEMAHORFTÕ -IZEOGÕHORFENDURTRYLLASTAFFšGN U¹I-IZEHAF¹ISKOTISTUPPÕSTJšRNUHIMININNME¹EINUAF˜TR¢LEGUSTU GOLFHšGGUMGOLFSšGUNNAR ö#^ˆ_T%?ZXBL_^ZY

>_L`]ZR^_`YO%õû#-]L`_TYÇ;PMMWP-PLNSÇ@#>#:[PYõýüö 4OM7ATSONOG*ACK.ICKLAUSERUA¹BERJASTUMSIGURÕ53/PEN*ACK .ICKLAUSKLÕRAR¢TÕBRAUTOGENDARÕHšGGUMUNDIRPARI4OM 7ATSONEREINNIGÕFJ˜RUMHšGGUMYFIRPARIENER¤MJšGERFI¹RISTš¹U ÕBRAUT4EIGHšGGI¹HANSÕPARBRAUTINNIENDA¹IYFIRFLšTINNIOG

ø#^ˆ_T%?TRP]BZZO^ZR0]YTP0W^ >_L`]ZR^_`YO%-]ÇLMLYT`X^TR`]Ç;]P^TOPY_^.`[Ç]Töôô÷Ç 1LYNZ`]_aPWWTY`XÞ>``],Q]ÞV` %FTIRMIKLABARÕTTU¤©RJÕDAGAGATEKKERTSKILI¹LI¹"ANDAR¤KJAMANNAOG HEIMSLI¹I¹¤SUNDUR'ARY0LAYEROG*ACK.ICKLAUSÕKVA¹UA¹©A¹©URFTI A¹FÕ¢RSLITOGVARÕKVE¹I¹A¹LI¹STJ˜RARNIRMYNDUVELJAEINNKYLFING SEMMYNDISPILAFYRIRLI¹SITT¤BRÕ¹ABANAUMSIGUR.ICKLAUSVALDI4IGER 7OODSEN'ARY0LAYERVALDI%RNIE%LS&YRSTUTVRHOLURNARF£LLUOG VARN¢KOMI¹A¹©RI¹JUHOLUNNI PARBRAUT%LSOG7OODSVORUBÕ¹IR ¤VANDR¹UMEFTIRTEIGHšGGIN7OODSÕTTIMETRAP¢TTEFTIRFYRIRPARI EN%LSÕTTIUM METRAP¢TTFYRIRPARI3˜LINVARVI¹©A¹A¹SETJASTOG VARLJ˜STA¹©ETTAMYNDIVER¹AS¤¹ASTAHOLADAGSINS-E¹VONIR©J˜¹AR OGHEIMSÕHER¹UM©EIRRA NÕ¹UBÕ¹IRA¹SETJAP¢TTIN¤&YRST7OODS OGSVO%LS*AFNTEFLIVARNI¹URSTA¹ANOGF£LLUSTLI¹STJ˜RARNIRÕA¹B¹I LI¹INMYNDUHALDABIKARNUMNSTUTVšÕRIN0RESIDENTS#UPVAR FRÕBRS«NINGÕ¤©R˜TTAMENNSKUOG©EIRRIMIKLUOGHEI¹ARLEGUKEPPNI SEMGOLF¤©R˜TTINER

õõü

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû


(ARALDUR(ILMAR(EIMISSONRIFA¦IUPPTÓUBESTUHÚGGGOLFSÚGUNNAR ©ARFFRÕBRTHšGGTILA¹EIGAMšGULEIKAÕA¹KOMA¤ VEGFYRIRFIMMTASIGUR'ULLBJARNARINSÕ53/PEN 7ATSONSLRNI¹URÕBOLTANN¤©YKKAKARGANUM HANNLENDIRR£TTINNÕFLšTINNIOGR¢LLARBEINTOFAN ¤HOLUNA7ATSONHAF¹IN¢YFIRHšNDINAOGKLÕRA¹I SVOM˜TI¹ME¹GLSIBRAGME¹FUGLIÕLOKAHOLUNNI 4VEGGJAHšGGASIGUR7ATSONVAR¤HšFNEN©ETTAVAR¤ EINASKIPTI¹SEMHANNSIGRA¹IÕ53/PEN

õ#2PYP>L]LePY >_L`]ZR^_`YO%õù#M]L`_TYÇ,`R`^_L9L_TZYLWÇWZVL" OPRT8L^_P]^Ç]Tõý÷ù ¸RI¹ VAR-ASTERSM˜TI¹ENN©ÕA¹HASLAS£RVšLL SEMEITTAFSTRSTUM˜TUMHEIMS-ÕSEGJAA¹M˜T I¹HANS"OBBY*ONESHAFIOR¹I¹HEIMSFRGTÕEINU HšGGI'ENE3ARAZENKOMÕBRAUT©REMHšGGUM ÕEFTIRFYRSTASTI-šGULEIKAR3ARAZENSVORU©V¤ HARLAMIKLIR3ARAZENÕTTIGOTTTEIGHšGGOGVARUM METRAFRÕHOLU¸N©ESSA¹TAKAFINGASVEIFLU SL˜3ARAZENME¹TR£NU"OLTINNFLAUGYFIRTJšRNINA FYRIRFRAMANFLšTINAOGR¢LLA¹IBEINTOFAN¤HOLUNA ÊTR¢LEGTHšGGSEMHEFURALLAT¤¹S¤¹ANVERI¹KALLA¹ uTHESHOTHEARDROUNDTHEWORLDhHšGGI¹SEM HEYR¹ISTUMHEIMALLAN à˜A¹šLLHšGGINH£RÕUNDANHAFIVERI¹FRÕBR SLEG INUNDIRGR¤¹ARLEGUÕLAGIOGS«NT©ÕGR¤¹ARLEGUHFI LEIKASEMBESTUKYLFINGARHEIMSINSHAFAàÕEREKKERT HšGG¤SšGU¤©R˜TTARINNARSEMHEFURHAFTJAFNMIKIL ÕHRIFOGHšGGI¹HANS3ARAZENÕRI¹ÊUMDEILAN LEGAER©ETTABESTAHšGGALLRAT¤MA2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

õõý


Ê

*ÀœÊœvʜ«˜>ÀÊvÀ?LCÀ>ÊCvˆ˜}>>sÃ̟sÕʉÊ>Às>LC

œ}ʏiˆ}ˆÀÊÀiŽÃÌÕÀÊ ?Ã>

0

RO'OLFHEFURKOMUPP¤VETURFRÕ BRRI FINGAA¹STš¹U INNANH¢SS ¤ 'ILSB¢¹¤'AR¹AB(¢SN¹I¹ER FERMETRAR Õ TVEIMUR H¹UM ¸ NE¹RI H¹INNI ERU SKRIFSTOFUR FUNDARHER BERGIOGSALERNIOGÕEFRIH¹INNIERGOLFA¹ STA¹AN AUK SALERNA àAR ER TKNIB¢NA¹UR EINSOGHANNGERISTBESTUR¤HEIMINUM¤DAG (¢SN¹I¹ ER ¤ EIGU 0RO 'OLFS SEM ER ¤ EIGU )NGIMUNDAR(ELGASONAR 'UNNARS'UNNARS SONAR "RYNJARS 'EIRSSONAR OG ÊLAFS -ÕS 3IGUR¹SSONAR 0RO 'OLF MUN SAMN«TA A¹STš¹UNA ¤ 'ILSB¢¹ ME¹ "ÕSUM ¤ 'RAFARHOLTI ¤ SINNI KENNSLU EN FYRIRTKI¹ T˜K REKSTUR "ÕSA Õ LEIGU AF 'OLF KL¢BBI 2EYKJAV¤KUR UM S¤¹USTU ÕRAM˜T 3TARF SEMI OG A¹STA¹A FYRIR HINN ALMENNA KYLFING MUN HALDAST ˜BREYTT FYRST UM SINN ¤ "ÕSUM EN 0RO 'OLF HEFUR MIKINN HUG OG VILJA TIL A¹ KOMA «MSUM HUGMYNDUM SMÕTT OG SMÕTT ¤ FRAMKVMD SEM FYRIRTKI¹ TELUR A¹ MUNI BTA©J˜NUSTUNA¤"ÕSUMENNFREKAR0RO'OLF STOFNA¹I¤VETURGOLFSK˜LATILA¹HAFAYFIRUMSJ˜N ME¹ALLRIGOLFKENNSLU¤"ÕSUM ÙSAMNINGI'2OG0RO'OLFFELSTA¹0RO'OLF TEKUR A¹ S£R REKSTUR "ÕSA *AFNFRAMT MUN REKSTRARA¹ILINNSJÕUMEFTIRLITOGSšLUA¹GANGS A¹ 'RAFARKOTSVELLINUM N«JA FINGASV¹INU VI¹"ÕSA"REYTINGARÕVER¹IUMFRAMALMENNAR VER¹LAGSBREYTINGAR ERU ˜HEIMILAR NEMA ME¹ SAM©YKKI STJ˜RNAR '2 à˜TT KENNSLU©ÕTTURINN

VER¹I R¤KARI ¤ STARFSEMI "ÕSA EN VERI¹ HEFUR ER SAMTMI¹A¹VI¹A¹ÕANNAT¤MUMS£UALLTAF BÕSANNAOPNIRALMENNUMKYLFINGUM 'OLFSK˜LINNMUNBJ˜¹A˜TALMšGULEIKA¤NÕM SKEI¹UM FYRIR ALLA KYLFINGA ALLT FRÕ BYRJEND UMTILAFREKSKYLFINGA ¤EINKAKENNSLUE¹AH˜P KENNSLU (GT ER A¹ KYNNA S£R NÕMSKEI¹IN Õ HEIMAS¤¹U 0RO 'OLF ÊLAFUR -ÕR 3IGUR¹SSON ATVINNUKYLFINGUR ER SK˜LASTJ˜RI GOLFSK˜LANS !UK HANS MUNU ©EIR $AVID "ARNWELL 0'! KENNARIOGLEI¹BEINENDURNIR*˜HANN+(JALTA SONOG(LYNURà˜R(ARALDSSONSTARFAVI¹GOLF SK˜LANN3K˜LINNVER¹URREKINN¤MJšGNÕNUM TENGSLUMVI¹'2 %DDA'UNNARSD˜TTIRERFRAMKVMDASTJ˜RI0RO

'OLF EHF (¢N STARFA¹I Õ¹UR HJÕ &LUGLEI¹UM ¤ ÕR OG F˜R S¤¹AN ¢T ¤ VERSLUNARREKSTUR OG VAR FRAMKVMDASTJ˜RI FYRIRTKISINS TIL FJšLDA ÕRA E¹A ©AR TIL H¢N ÕKVA¹ A¹ Sš¹LA UM OG FARA ¤ HÕSK˜LANÕM(¢N¢TSKRIFA¹ISTME¹"3GRÕ¹U ¤ FER¹AMÕLAFR¹UM FRÕ (ÕSK˜LA ÙSLANDS %DDA ER GIFT 3VEINI ¸SGEIRI "ALDURSSYNI RAFVIRKJA OG EIGA ©AU ©RJ¢ BšRN %DDA ER MIKIL GOLFÕHUGA MANNESKJAOGSPILARGOLFVI¹HVERTTKIFRI ;]Z2ZWQXPVPYY^W`Qd]T]QL_WLL 0RO 'OLF OG 'OLFSAMTAKA FATLA¹RA Õ ÙSLANDI '3&Ù HAFAGERTSAMNINGUMGOLFKENNSLUFYRIR FATLA¹AÕÕRINU0RO'OLFMUNSJÕUMF INGARFYRIRFATLA¹AEINUSINNI¤VIKUALLTÕRI¹UM KRING+ENNSLANFERFRAM¤"ÕSUMALLASUNNU DAGAMILLIOG uàA¹ ER MIKILL HEI¹UR FYRIR 0RO 'OLF A¹ FÕ TKIFRI TIL A¹ KENNA FšTLU¹UM EINSTAKLING UMGOLF ENUMLEI¹MJšGKREFJANDIVERKEFNI A¹ TAKAST Õ VI¹ -ARKMI¹ 0RO 'OLF OG '3&Ù ER A¹ EFLA OG AUKA GOLFI¹KUN ME¹AL FATLA¹RA OG SAMSKIPTI ©EIRRA Õ MILLI %INNIG A¹ GERA FšTLU¹UF˜LKIKLEIFTA¹FA¤©R˜TTINAOGKEPPA ¤HENNI6I¹VILJUMMEINAA¹GOLFS£FYRIRALLA ALLTÕRI¹ hSAG¹IÊLAFUR-ÕR

-T]RT]7PTQ`]3LQØ]^^ZY[]ØQLTL^_Õ`YLSUÇ;]Z 2ZWQÞaP_`]#8PSZY`XÇXdYOTYYTP]`ñWLQ`]8Ç] >TR`]^^ZY!-]dYUL]2PT]^^ZYZR:__Ø>TR`]^^ZY#

õöô

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

>UÇ`XRZWQVPYY^W`SUÇ2A ÙLOKMARSVARUNDIRRITA¹URSAMSTARFSSAMNING URMILLI0RO'OLFOG'OLFKL¢BBS6ESTMANNA EYJA'6 0RO'OLFMUNSJÕUMGOLFKENNSLU FYRIR '6 ©MT UNGLINGA OG AFREKSKYLFINGA KL¢BBSINS!¹ALKENNARIFYRIR'6VER¹UR$AV ID "ARNWELL !UK ©ESS MUN 0RO 'OLF KOMA A¹ STEFNUM˜TUNARVINNU VEGNA UNGLINGA OG AFREKSSTARFS OG VEITA RÕ¹GJšF OG TAKA ©ÕTT ¤ KENNSLU OG UNDIRB¢NINGI Õ 'OLFVINT«RI 'LITNIS¤%YJUM 5NGLINGAROGAFREKSKYLFINGAR'6MUNUHAFA A¹GANG A¹ ©EIRRI ©EKKINGU OG B¢NA¹I SEM 0RO 'OLF HEFUR UPP Õ A¹ BJ˜¹A 3TEFNAN ER A¹'6UPPFYLLISTRAXÕÕRINUSKILYR¹IÙ3ÙUM FYRIRMYNDARF£LAG+ARL(ARALDSSONHEFURVER I¹RÕ¹INNUNGLINGA©JÕLFARI'6 ENHANNMUN SAMHLI¹A©V¤STUNDAGOLFKENNARANÕM
2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

õöõ


,WWLY;L__P]^ZY!aLWWL]^_UØ]TÇ.L^_WP.Z`]^P!=TNSL]O-]ZbY! ^ÕW`XL`]SUÇ-]T_T^S>PPO3Z`^P^ZR/L]]PY-LWObTY!aLWWL]" ^_UØ]TÇBST_P3L]_7LYP!SPTXLaPWWT?Z__PYSLX#

iˆ“>۟ÕÀÊ/œÌÌi˜…>“Êœ}Ê >ÃÌ>>۟ÕÀˆ˜˜Ê‰Ê-̰ʘ`ÀiÜà VORUA¦ALMÈLEFNINÈVORFUNDI3¶'¶SEMVARVELSØTTURENDAGئIRGESTIRMTTIR

à

ANN MARS S¤¹ASTLI¹ INN ST˜¹ 3Ù'Ù SAMTšK ¤©R˜TTA OG GOLFVALLA STARFSMANNA Õ ÙSLANDI ÕSAMT -(' VERSLUN FYRIR VOR FUNDI SEM FRAM F˜R ¤ GLSILEGU KL¢BBH¢SI '/ MANNA Õ 5RRI¹A VELLI !UK FUNDARINS VAR -(' ME¹ V£LAS«NINGU Õ šLLU ©V¤ N«JASTA SEM ©EIR FLYTJA INN FYRIR ¤©R˜TTAVALLAMARKA¹INN2¢MLEGA MANNS S˜TTU FUNDINN SEM ©˜TTITAKASTMJšGVEL¸G¢ST*ENS SON VALLARSTJ˜RIHJÕ'2 SATFUND INN OG SEGIR H£R FRÕ ©V¤ HELSTA SEM©ARKOMFRAM &ENGNIR VORU ©R¤R FYRIRLESARAR ERLENDIS FRÕ ©EIR VORU 2ICHARD "ROWN SEMERSšLUMA¹URHJÕ"RIT

ISH3EED(OUSES $ARREN"ALDWIN VALLARSTJ˜RI Õ 7HITE (ART ,ANE HEIMAVELLI 4OTTENHAM OG !LLAN 0ATTERSON VALLARSTJ˜RI Õ #ASTLE #OURSE SEM ER N«JASTI VšLLURINN HJÕ3T!NDREWS,INKS4RUST 2ICHARD"ROWNVARME¹FYRIRLEST UR UM MIKILVGI ©ESS A¹ STANDA R£TT A¹ VERKI ©EGAR SÕ¹ ER GRASI 'RASFRERMJšGD«RVARAOG©ESS VEGNA ER MIKILVGT A¹ FARI¹ S£ EFTIR R£TTUM A¹FER¹UM TIL ©ESS A¹ HÕMARKS N«TING NÕIST ¢R HVERRI SÕNINGU2ICHARDKOMME¹ATHYGL ISVER¹AHLUTISEMVERTERA¹SKO¹A TD ©A¹ A¹ ©A¹ ERU MENN ¢T UM ALLANHEIMA¹LEITAA¹GRšSUMSEM EKKI HAFA FUNDIST Õ¹UR OG SENDA ©AU ¤ RANNS˜KN TIL "RITISH 3EED (OUSES6I¹ H£R Õ ÙSLANDI TTUM KANNSKIA¹FARAA¹LEITAA¹GRšSUM SEM HAFA DAFNA¹ VEL H£R Õ LANDI ¤ HUNDRU¹ ÕRA OG LÕTA ©Õ RANNSAKA ©AU OG ATHUGA HVORT EKKI FINNIST HAR¹GER¹PLANTASEM©OLIR¤SLENSKT VE¹URFAR OG ©OLIR LÕGA SLÕTTUH¹ OGÕLAGàANNIGPLANTAMYNDIN«T ASTVELÕFLATIRH£RÕLANDIOGšRUGG LEGAAUKAG¹I©EIRRA

3PTXLaÕWW`]?Z__PYSLXQd]T]ZRPQ_T]M]Pd_TYRL]#

õöö

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

##2]L^Q]ˆP]XUÕR O½]aL]LZRP^^ aPRYLP]XTVTWaˆR_ LQL]T^ÐPQ_T]]Ð__" `XLQP]`X_TW P^^LSÇXL]V^Y½_" TYRYÇT^_Ò]SaP]]T ^ÇYTYR`##

$ARREN "ALDWIN F˜R YFIR ©A¹ ¤ MÕLI OG MYNDUM HVERNIG ©EIR T˜KU7HITE(ART,ANE¤GEGNFYRIR NOKKRUM ÕRUM OG BYGG¹U HANN UPPAFTURàEIRVORUB¢NIRA¹VERA ¤ VANDR¹UM ME¹ VšLLINN OG ©V¤ VARÕKVE¹I¹A¹RÕ¹AST¤ENDURGER¹ HANS àA¹ ER MARGT SEM ©ARF A¹ HUGA A¹ ¤ VI¹HALDI VALLA ¤ DAG OG EREITTA¹ALVANDAMÕLI¹A¹ST¢KURN AR ERU OR¹NAR SVO ST˜RAR A¹ ©A¹ SK¤NEKKIS˜LÕALLAPARTAVALLARINS SEM GERIR ©A¹ A¹ VERKUM A¹ GRAS VEX EKKI E¹A ILLA ©AR4IL A¹ LAGA ©ETTAVANDAMÕLERU©EIRB¢NIRA¹ FJÕRFESTA ¤ LJ˜SUM SEM KEYRA YFIR VšLLINN OG KOMA ¤ STA¹ S˜LARLJ˜SS àA¹ HEFUR SKILA¹ ©EIM MJšG G˜¹ UMÕRANGRIOGN¢NAFYRIREKKISVO LšNGUS¤¹ANVAR$ARRENVALINNVALL ARSTJ˜RIÕRSINS¤ENSKU¢RVALSDEILD INNI ¤ KNATTSPYRNU ¸ ME¹FYLGJ ANDIMYNDUMMÕSJÕ7HITE(ART ,ANE EFTIR A¹ ©EIR MOKU¹U šLLU GRASINUAFHONUMOGSVOHVERNIG HANNLEIT¢TFYRIRFYRSTALEIK !LLAN 0ATTERSON F˜R YFIR UPPBYGG INGU #ASTLE #OURSE ALVEG FRÕ ©V¤ A¹©ETTAVARSL£TTGRASLENDIOGALLT TIL DAGSINS ¤ DAG ©AR SEM ©ETTA ER OR¹INN GLSILEGUR GOLFVšLLUR SEM MUN OPNA Õ NSTA ÕRI àA¹ VAR


   

 % $ # $($& $"   &'($ #  $ $  $'"$  &&  2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

õö÷


MARGTMJšGATHYGLISVERTSEMKOMFRAM¤MÕLI!LLANS TDA¹©EGARVERI¹VARA¹ ÕKVE¹AHVERNIGHVERBRAUTTTIA¹L¤TA¢T©ÕBJUGGU©EIRTILL¤KAN¤LITLUMSAND KASSAàANNIGGÕTU©EIRS£¹HVERNIGBRAUTINLITI¢TàA¹VORUFLUTTIRALLS©¢S UND R¢MMETRAR AF EFNI FRAM OG TIL BAKA Õ SV¹INU TIL ©ESS A¹ MYNDA LANDSLAG AUK©ESSSEMFLUTTVARINNÕSV¹I¹MEIRAEFNI¸ME¹FYLGJANDIMYNDUMMÕSJÕ NOKKRAR BRAUTIR EINS OG ©R VORU ©EGAR BYRJA¹ VAR A¹ VINNA Õ SV¹INU OG SVO HVERNIG©RL¤TA¢TFULLKLÕRA¹ARàA¹S£STVELÕ©ESSUMMYNDUMA¹©ESSIVšLLURER ST˜RKOSTLEGUROG©A¹ERUEFLAUST˜FÕIRÙSLENDINGARSEMEIGAEFTIRA¹LEGGJALEI¹S¤NA ÕHANNEFTIRA¹HANNOPNAR

ë__`YOLM]L`_TYÇ6L^_LWLaPWWTY`XÞ>_#,YO]Pb^Qd]T] ^ÇYTYR`ZRPQ_T]^ÇYTYR`ZRRP]M]L`_L]TYYL]#

3Ð]^Ð^_X`YTYYÇú#M]L`_TYYT Qd]T]ZRPQ_T]^ÇYTYR`#

>L`_UÇYOLM]L`_TYQd]T]^ÇYTYR` ZRPRL]SÒYaL]_TWMÒTY#

õöø

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû


 

             2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

õöù


ÈRASTÞLKAÞR'2 3UNNA6Ó¦ISDØTTIR HEFURNȦSKJØTUMÈRANGRIÓGOLFINU

.âTTUNDRABARNÉLEI¡INNI

¸

RANGUR 3UNNU6¤¹ISD˜TTUR ¢R '2 ÕINNANF£LAGSM˜TI'2Õ+ORP¢LFS STA¹AVELLI¤BYRJUNMA¤HEFURVAK I¹ MIKLA ATHYGLI %KKI A¹EINS FYR IR ©A¹ A¹ HAFA NÕ¹ PUNKTUM OG SIGRA¹ ME¹GLSIBRAG HELDURVEGNA©ESSA¹H¢NER A¹EINS ÕRA GšMUL OG BYRJA¹I A¹ FA GOLF SEMALGJšRBYRJANDI FYRIRR¢MLEGAÕRIS¤¹AN

(¢NL£KHRINGINNÕHšGGUM L£KFYRRIN¤U Õ HšGGI E¹A HšGGUM YFIR PARI OG SEINNI N¤UÕHšGGUM(¢NF£KKPUNKTAÕFYRRI N¤U OG PUNKTA Õ SEINNI N¤U àESS MÕ GETA A¹VE¹RI¹VAREKKIHAGSTTT©V¤©A¹BL£SHRESSI LEGAÕKEPPENDUR3UNNABYRJA¹IA¹FAGOLF¤ JAN¢AR UNDIR HANDLEI¹SLU GOLFKENNARANS $AVID"ARNWELL&YRSTAM˜THENNARVAR-EIST ARAM˜T'2¤J¢L¤FYRRAOGNÕ¹IH¢N©ÕSTI ¤ FLOKKI ÕRA OG YNGRI L£K ©Õ Õ  OG HšGGUMàÕT˜KH¢N©ÕTT¤ÙSLANDSM˜TINU ¤HšGGLEIKÕ!KRANESIOGHAFNA¹I¤STI L£K HRINGINAÕ OGHšGGUM(¢NVAR S¤¹ANME¹ÕLOKAM˜TINUÕSTIGAM˜TIUNGLINGA Õ5RRI¹AVELLI¤SEPTEMBER¤FYRRAOGHAFNA¹I©Õ ¤ STI L£K Õ OG HšGGUM (¢N ER ¤ FRAMT¤¹ARH˜PI UNGLINGA HJÕ '2 OG HEFUR FT NRDAGLEGA¤ALLANVETURàÕF˜RH¢NME¹FOR ELDRUMS¤NUM¤.EVEDA"OBFER¹TIL%L2OMP IDO Õ 3PÕNI ¤ OKT˜BER ©Õ ME¹  ¤ FORGJšF 3PILA¹I ©AR S¤¹ASTA DAG Õ .EVADABOB M˜TINU Õ HšGGUM OG LKKA¹I SIG ¤ FER¹INNI NI¹ UR ¤  ¤ FORGJšF &£KK S£RSTšK VER¹LAUN FRÕ .EVADA "OB ¤ FER¹INNI FYRIR G˜¹AN ÕRANGUR 3UNNA VAR ME¹  ¤ FORGJšF FYRIR M˜TI¹ Õ +ORPUNNI OG F£KK ¤ VALLARFORGJšF SEM VAR HÕMARKSFORGJšF¤M˜TINU ENÕA¹HAFA¤VALL ARFORGJšF SAMKVMT N«JU VALLARMATI Õ +ORP UNNI (¢N F£KK ©V¤ PUNKTA MI¹A¹ VI¹ 

¤ VALLARFORGJšF EN PUNKTA MI¹A¹ VI¹ FULLA VALLARFORGJšF%FTIRM˜TI¹LKKA¹IH¢NFORGJšF INAS¤NA¢R ¤ (RINGURINNERSÕBESTI SEMH¢NHEFURSPILA¹ÕS¤NUMSTUTTAGOLFFERLI 3ANNARLEGAFRÕBRÕRANGURHJÕ©ESSARIEFNILEGU GOLFKONU

6iÌÀ>ÀÌÀ>sŽÊ‰ÊÀ>v>ÀŽœÌˆÊ …ivÕÀÊÎi““ÌÊ«ÖÌÌvŸÌˆ˜> 0TY^ZR^UÇXÇÇP^^`XXdYO`X^_Ø]^Ð]Ç[Ò__QWÕ_TYYTÞ2]LQL]VZ_TPQ_T]L VdWQTYRL]SLQLaP]TÇSPYYTÞaP_`]#>aZYLÇ_]ZYTYR`]ÞÞ^WPY^V`XaP_]TRPQ`] PVVTRØLYL]ZRWUØ^_L^Ç]TYÞ[Ò__QWÕ_TYYYTP]`XTVTWPYP__LRP]T^_PRL] SÐWLP]ÇQWWÕ_TYYT#>Ç]TYaP]LÇYPQLYZVV`]Y_ÞXLLULQYL^TR#

õöú

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû
2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

õöû


iˆÀՓˆ˜ŽÕÀÊÃÌiˆ˜?Ê iv̈ÀÊÛiÊ…ˆÌÌÊ·?À˜

à

A¹ HLJ˜P HELDUR BETUR Õ SNRI¹ HJÕ SKIPSTJ˜RANUM )BSEN !NGANT«SSYNIERHANNVARA¹SPILAGOLFÕ(˜LMSVELLI¤,EIRU ¤ GR (ANN SÕ ©AR MINK VI¹ TEIG OG DRAP HANN ME¹ JÕRNIu›GHELDA¹£GHAFIALDREIÕ¹URHITTEINSVELME¹ JÕRNINUOG¤©ESSUHšGGI›GHEFYFIRLEITTALLTAFVERI¹¤SVOLITLUMVAND R¹UMME¹A¹SLÕME¹ JÕRNI ENLOKSINSKOMGOTTHšGGFYRIRMIG ENEKKIFYRIRD«RI¹ hSAG¹I)BSEN¤SAMTALIVI¹+YLFINGIS )BSEN SAG¹I A¹ MINKURINN HAFI VERI¹ A¹ FLKJAST VI¹ TJšRNINA SEM ER VI¹LITLASKÕLANNVI¹TEIGu(ANNVARUPPÕPALLINUMVI¹SKÕLANNA¹ ©URRKAS£REFTIRA¹HAFASTUNGI¹S£RTILSUNDS¤TJšRNINNIVI¹HLI¹INAàEG AR£GKOMFYRIRHORNI¹ÕSKÕLANUMME¹KYLFUNABRÕHONUMTšLUVERTOG £GT˜KG˜¹ABAKSVEIFLUOGSL˜TILHANSOGFELLDIHANN¤FYRSTAHšGGI›G VORKENNDIN¢GREYINU ENHANNERALGJšRSKA¹VALDUR¤FUGLAL¤FINU›GVAR B¢INNA¹SJÕHANNÕ¹UR¤LKNUMSEMLIGGURME¹BRAUTINNIOGFUGL ARNIR SVEIMU¹U YFIR HONUM OG ©A¹ F˜R EKKERT Õ MILLI MÕLA HVAR HANN VARA¹©VLAST hSAG¹I)BSEN (ANNSAG¹ISTOFTHAFAS£¹MINKVI¹VšLLINNOGS£¹D«RI¹DREPAMARGA UNGA SEM HAFA VERI¹ A¹ KOMAST Õ LEGG ¤ KRINGUM VšLLINNu›G HEF S£¹ MIKI¹ AF MINK ¤ VOR (ANN HELDUR SIG A¹ALLEGA ¤ KRINGUM TJARNIRNAR Õ VELLINUMOG¤FJšRUNNIh )BSEN SAG¹IST HAFA GEFI¹ KL¢BBNUM SKOTTI¹ Õ MINKNUM ©V¤ HANN VISSI A¹D«RI¹HAF¹IEKKIVERI¹B¢I¹A¹GREI¹AVALLARGJALD EINSOGALLIR©URFA A¹GERASEMLEIKAS£RÕVELLINUMu+L¢BBURINNFRKANNSKIA¹EINSUPP¤ VALLARGJALDI¹ME¹©V¤A¹SELJASKOTTI¹ £GHELDA¹©A¹FÕISTEINHVERJIR©¢S UNDKALLARFYRIR©A¹h )BSENERÕRAGAMALLSKIPSTJ˜RI VARMAÕ¸SGEIRI2%OGÊSKARI(ALL D˜RSSYNI Õ S¤NUM T¤MA (ANN ER N¢ HAFNSšGUMA¹UR ¤ 2EYKJANESB )BSENHEFURSTUNDA¹GOLF¤ÕROGERME¹ ¤FORGJšF(ANNHEFUR TVISVARFARI¹HOLU¤HšGGI(ANNSEGIRA¹©A¹HAFIVERI¹SVOL¤TI¹šNNURTIL FINNINGA¹FARAHOLU¤HšGGI ENA¹ENDAL¤FMINKSINS¤,EIRUNNI

3Ð]aL]XTYV`]TYYÇaL[[T!aT _UÕ]YTYLZR^VÇWLYYaTõô#_PTR

õöü

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

4M^PY,YRLY_½^^ZYXP M]ÇTYLZR÷"UÇ]YTRØL ^PXSLYYYZ_LT_TWL O]P[LO½]T#


  ,  )+ ##-  # #*$ &%.!#!$!&""%# $&"$%/*&!$-"-"#-'''%#$&"#(*$ % '''%#$$.!

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

õöý


THnTH3EPTEMBER(ALMSTAD 3WEDEN "ETSY+ING #APTAIN53!3OLHEIM#UP4EAM

(ELEN!LFREDSSON #APTAIN%UROPEAN3OLHEIM#UP4EAM

"/+!"),*%44%2"//+4)#+%43

,0'!2ICK3HARP

 WWWSOLHEIMCUPCOM WWWSOLHEIMCUPGOLFSE

/FlCIAL6ENUE

õ÷ô

2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

/FlCIAL(OST

#O(OST

3ANCTIONING"ODIES


   +*0

(  /. % !6!"#4-$"4-,4#!"#-!"-4 $--13""$-# #1$#$-!3!" $ -% 1 !#15#$5#"4! $! 5!%#!5 #" #!"#5 -,!!,# " % -$ 3-## #!2 !"1 6!5##!"#$3-")#!"#" %#!$5 1   

  

! "  $  # # 2:71ëî>7,9/4o8,îöôôû

õ÷õ


!  !"     

! #

golfaislandi_1_tbl_2007  

Golf á Íslandi fjallar um golf frá A-Ö, byrjendur jafnt sem lengra komnir ættu að finna efni við sitt hæfi, lögð er áhersla á upplýsingagjöf...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you