ทองคำ Vol.35

Page 1

www.goldtraders.or.th

ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2555

บท บ.ก. 5 คุยกับนายกสมาคมฯ : จับตาการเคลื่อนไหวราคาทองใกล้ชิด 7 หวั่นเกิดมรสุมลูกใหม่มาทดสอบตลาด : - อลังการ Money Expo 2012 10 แวดวงทองคำ - จับมือสภาทนายฯร่วมเอาผิดกลุ่มมิจฉาชีพ 11 - ชี้เบื้องลึกเบื้องหลังทองคำ 11 - เยี่ยมสมาชิกเมืองชลบุรี 11 เรื่องจากปก : เตรียมชง ปปง. ยึดทรัพย์ สมาคมฯ เดินหน้ากวาดล้างแก๊งทองปลอม : รายงานผลงานประจำปี 26 อัพเดทวงการ ชี้แจงผลงานสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ลุยงานบริการสมาชิกพร้อมยกระดับการค้าทอง : นวัตกรรมการตรวจสอบอัญมณี 30 บทความ ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง Gold Futures : วิเคราะห์สถานการณ์ทองคำกับ 5 โบรกเกอร์ 32 รายงาน : ประกาศรายชื่อร้านทองที่ผ่านมาตรฐาน สคบ. 42 สะเก็ดทอง : แก้วิกฤติด้วยสภาพคล่อง...ดันราคาทองขึ้นฟ้า 48 เล่าขานตำนานทอง : ตุตันคาเมนกับโลงพระศพและหน้ากากทองคำ 50 ความเชื่อแห่งการเก็บรักษาพระศพด้วยทองคำ

14

“ให้”

ระเบียงทองคำ : เคล็ดความสำเร็จของ 54 “สุริยัน” แห่งห้างทองแท้ จ.ชลบุรี ยกนิ้วให้ : ร่วมอนุรักษ์ หนังใหญ่วัดขนอน สมบัติทางวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่า บทความพิเศษ : เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ เทคโนโลยีล้ำสมัย 62 ในการวิเคราะห์ทองและโลหะผสม ตอนที่ 5 คุยกับสมาคมฯ 66

59หลังจากที่ราคาทองได้นิ่งเงียบมาอยู่ระยะหนึ่ง ก่อนที่จะดิ่งฮวบลงอย่างแรง ทำให้นักลงทุนผวากันถ้วนหน้า เพราะกลัวที่จะหลุดแนวรับสำคัญ ซึ่งเป็นจุดราคาต่ำสุดในปีที่ผ่านมา ก่อนที่ราคาจะดีดตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อย

ซึ่งนับจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่นักลงทุนจะกะพริบตาไม่ได้เด็ดขาด โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

จากเศรษฐกิจของหลาย ๆ ประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งล้วนแต่น่าเป็นห่วงทั้งสิ้น โดยเฉพาะประเทศกรีซ ขณะที่

อีกหลายประเทศก็ส่งสัญญาณไม่สู้ดีออกมา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้น่าจะส่งผลกระทบต่อราคาทองโดยตรง เพราะฉะนั้น เรื่องการเกาะติดข่าวสารความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ ย้อนกลับมาดูความเคลื่อนไหวตลาดทองคำในบ้านเรากันบ้าง หลังจากที่สมาคมค้าทองคำได้เอาจริงกับ

การแก้ไขปัญหากลุ่มมิจฉาชีพที่ได้นำทองปลอมมาหลอกลวงร้านค้า ทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหา นี้ถือเป็นมะเร็งร้ายในธุรกิจค้าทองที่ต้องถูกกำจัดไปโดยเร็ว และนับจากนี้ไปก็จะได้เห็นมาตรการและการร่วมมือ จากฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการกับปัญหานี้ ที่สำคัญก็คือ การยกระดับคดีเรื่องการหลอกลวงเป็นมูลฐานในการ

ยึดทรัพย์ด้วย ซึ่งทาง ปปง. ได้เห็นชอบแล้ว เหลือเพียงแค่ขั้นตอนทางเอกสารเท่านั้น ดังนั้นหากร้านค้าทองที่ถูกหลอกลวง รวมถึงบริษัทผู้ผลิตทองได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมฯ ในการดำเนินคดี กับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้อย่างจริงจัง เชื่อได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะค่อย ๆ ลดลงและจะหมดไปในท้ายที่สุด ขณะ เดียวกันเรื่องของการปราบปรามแหล่งผลิต ทางตำรวจได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมฯในการกวาดล้างและจับกุมผู้ ผลิตอีกทางหนึ่งด้วย เราจะพยายามนำเสนอเรื่องราวของการกวาดล้างแก๊งทองปลอมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เห็นถึงความ คืบหน้าในการดำเนินงานแต่ละห้วงเวลา ขณะเดียวกันเนื้อหาในส่วนอื่น ๆ ก็คงยังมีให้ติดตามในคอลัมน์ต่าง ๆ เช่นเคย

เจ้าของ : ดำเนินการโดย : ออกแบบรูปเล่ม :

สมาคมค้าทองคำ เลขที่ 889 ห้อง 207 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488 บริษัท วิเสจ จำกัด 23/1 ซอยอินทามระ 3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2616-6749-50 โทรสาร 0-2615-4941 บริษทั แอร์บอร์น พรินต์ จำกัด 1519/21 ซอยลาดพร้าว 41/1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2939-9700 โทรสาร 0-2512-2208GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คุยกับนายกสมาคมฯ

จับตาการเคลื่อนไหวราคาทองใกล้ชิด หวั่นเกิดมรสุมลูกใหม่มาทดสอบตลาด

วารสารทองคำ 7


คุยกับนายกสมาคมฯ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คุณจิตติ ตัง้ สิทธิภ์ กั ดี 8 วารสารทองคำ

หลังจากที่ราคาทองคำในประเทศค่อนข้างจะเงียบเหงา

มาตั้งแต่ช่วงต้น โดยราคามีการปรับตัวขึ้นลงอยู่ในช่วงแคบ ๆ จนกระทั่ ง ในช่ ว งต้ น เดื อ นพฤษภาคม ราคาทองคำได้ ร่ ว ง

ลงมาแตะที่ระดับราคา 1,530 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจาก กองทุ น ในตลาดโลกขาย จากที่ ไ ด้ ก ำไรราคาทองคำที่

ปรับตัวสูงขึ้นมาก่อนหน้านี้ ราคาจึงอยู่ระหว่างการปรับฐาน เพื่อหาทางปรับราคาขึ้น อีกทั้งยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่สนับสนุน อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำก็ ไ ด้ ข ยั บ ขึ้ น มาอี ก รอบแต่ ยั ง ไม่

มากนัก ทั้งนี้ มองว่าการเคลื่อนไหวของทองคำในตลาดโลก ระยะสั้ น ยั ง เป็ น ขาลง และมี โ อกาสปรั บ ลดลงหลุ ด ระดั บ

ต่ำสุดของปีก่อน ที่ 1,522 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากนักลงทุน

จะเข้าสะสมทองคำ สามารถรอเข้าสะสม เมื่อระดับราคาลดลง มาถึง 1,520 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือราคาทองคำในประเทศ

ทีต่ ำ่ กว่า 23,000 บาท หรือไม่ก็ควรจะเน้นการลงทุนในช่วงสั้น เข้าออกเร็ว อย่างไรก็ตาม หากมองภาพรวมของราคาทองคำในไทย

ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ราคาจะนิ่ง ๆ ไม่ค่อยขยับ แต่หาก

จะมองราคาในต่ า งประเทศนั้ น มี ก ารขึ้ น ลงเป็ น ร้ อ ยเหรี ย ญ

แต่ ร าคาเมื อ งไทยไม่ ข ยั บ มาก เพราะตอนช่ ว งราคาทองขึ้ น

ค่าเงินบาทก็อ่อนค่า มันเลยทำให้เหมือนกับว่าไม่ได้เปลี่ยน

ไปมาก ซึ่ ง จะต่ า งจากช่ ว งปลายปี 54 ที่ ร าคาผั น ผวนมาก

จนทำให้ นั ก ลงทุ น ที่ เ ข้ า มาเล่ น ในตลาดฟิ ว เจอร์ ส ขาดทุ น ไป


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

หลายราย ทำให้หลายคนเริ่มขยาด แต่ก็จะเป็นผลบวกต่อ ตลาดในแง่การพัฒนาความเข้าใจ เพราะคนที่เข้ามาจะต้องมี ความรูแ้ ละมีความเชีย่ วชาญจริง ๆ รวมถึงผูท้ เี่ ข้ามาในตลาดนี ้ จะเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์จากตลาดฟิวเจอร์สอย่างแท้จริง ส่วนเรื่องของอีทีเอฟยิ่งแย่ใหญ่ เพราะดูเหมือนนักลงทุน จะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ หรือว่านักลงทุนยังไม่ค่อยรู้จักตลาด

ซึ่งต้องประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ทั้งนี้ อีทีเอฟ ในประเทศไทย มี 2 ชนิด ชนิดแรกซื้อทองและลงทุนในต่างประเทศ อีกชนิด คือซื้อทองในเมืองไทยแล้วอ้างอิงราคาทองสมาคมฯ แต่ทั้ง 2

ชนิด ยังคงเงียบเหงา อาจจะเป็นเพราะช่วงนี้ตลาดซบเซาลง

ก็เป็นได้ สุ ด ท้ า ยแล้ ว คนไทยก็ ยั ง นิ ย มตลาดทองแท่ ง มากกว่ า เพราะถ้ า ขาดทุ น ก็ เ ก็ บ ไว้ ร ะยะยาวได้ ไม่ เ หมื อ นฟิ ว เจอร์ ส แม้ว่าปัจจุบันจะลดค่าธรรมเนียมลง เพื่อจูงใจนักลงทุนแต่ก็ไม่ เป็นผล เพราะนักลงทุนหลายคนเริ่มกลัวเพราะมีความเสี่ยงสูง ถ้าซื้อผิดข้างก็ต้องจ่ายหลายเท่า ตลาดฟิวเจอร์สอาจจะมอง

ได้ว่าที่ผ่านมามันโตเพราะความหวือหวา แต่ปัจจุบันต้องเป็น

นักลงทุนจริง ๆ ถึงจะเข้ามาลงทุนในฟิวเจอร์ส ไม่ใช่วา่ เข้ามา เล่นเก็งกำไรอย่างเดียว ส่วนตลาดโกลด์ออนไลน์นั้น ปัจจุบันมีหลายบริษัทที่เข้า

มาดำเนินการ ซึ่งเราก็เป็นห่วงว่าหากเกิดมีมิจฉาชีพต่างชาติ เข้ามาในตลาด ถ้าไม่มีมาตรการดูแลควบคุมจะทำให้ผู้ที่มา

คุยกับนายกสมาคมฯ

ลงทุ น เสี ย หาย เพราะฉะนั้ น หากต้ อ งการจะลงทุ น ทองคำ

ขอแนะนำให้ลงทุนกับร้านทอง เพราะมีความมั่นคงมากกว่า และขณะนี้หลายร้านก็ได้เปิดให้บริการแล้ว ขณะที่ ต ลาดทองรู ป พรรณยั ง ไม่ ก ระเตื้ อ ง ด้ ว ยเหตุ ผ ล

ที่ว่า 1. ทองแพงขึ้น 2. ใส่แล้วอันตราย กลัวถูกกระชากสร้อย กลั ว ถู ก จี้ แล้ ว ราคาทองขึ้ น คนที่ ส วมใส่ ไ ปข้ า งนอกก็ ต้ อ ง ระมัดระวัง ไม่กล้าโชว์เท่าไหร่ว่าเรามีฐานะ ใส่เส้นใหญ่ ๆ กลั ว กั น หมด เป็ น อุ ป สรรค คนที่ ซื้ อ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การซื้ อ

เก็บออม ซื้อมาเก็บไว้สะสม ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากซื้อ ส่ ว นราคาทองในช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลั ง คาดว่ า จะดี ขึ้ น โดย

ราคาในไตรมาสที่ 2 และ 3 น่าจะมีการสวิง เพราะที่ผ่านมา ดู ต ลาดปี นี้ เ หมื อ นจะนิ่ ง แต่ สุ ด ท้ า ยก็ มี ก ารสวิ ง เยอะมาก

และนั ก ลงทุ น ที่ เ ข้ า มาเก็ ง กำไรทองคำขาดทุ น ไปพอสมควร ทำให้พวกที่มาลงทุนต้องระมัดระวัง เพราะฉะนั้นช่วงนี้กองทุน ใหญ่ ๆ อยากจะให้ราคาทองสูงขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ต้อง

สลัดกลุ่มที่ถือทองในราคาสูงออกก่อน อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง ไม่ มี ข่ า วที่ น่ า สนใจและน่ า ตื่ น เต้ น ที่

จะเข้ า มาสนั บ สนุ น แต่ เ ชื่ อ ว่ า จากนี้ ไ ปจะต้ อ งมี เ หตุ ก ารณ์

ราคาทองขึ้ น ลงแรงเกิ ดขึ้ น อี ก จึ งอยากให้นักลงทุนใช้ความ ระมัดระวังอย่างสูงในการลงทุน และควรจะติดตามข่าวสาร

และสถานการณ์การเคลื่อนไหวในตลาดทองคำ ทั้ ง ในและ

ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด วารสารทองคำ 9


แวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

อลังการ Money Expo 2012

บริษัท ผู้ค้าทองคำ และโกลด์ ฟิวเจอร์ส เข้าร่วมงาน Money Expo 2012 ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2555

ณ ชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพค เมืองทองธานี โดยงานจัดภายใต้แนวคิด “Unlimited Future : อนาคตไร้ขีดจำกัด” ภายในงานให้บริการด้านการ เงินและการลงทุนที่ครบวงจร ทั้งสินเชื่อ เงินฝาก ประกัน หุ้น กองทุน และทองคำ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานสามารถตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ บริการทางการเงินที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง 10 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

จับมือสภาทนายฯร่วมเอาผิดกลุ่มมิจฉาชีพ

นายจิตติ ตัง้ สิทธิภ์ กั ดี นายกสมาคมค้าทองคำ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะอนุ ก รรมการแก้ ปั ญ หาทองปลอมได้ เ ข้ า พบนายสั ก กอแสงเรื อ ง

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะผู้บริหารสภาทนายความ เพื่อหารือถึงความ ร่ ว มมื อ ในการแก้ ปั ญ หาทองปลอมและดำเนิ น คดี กั บ กลุ่ ม มิ จ ฉาชี พ ทั้ ง นี้

ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการร่ ว มกั บ ของทั้ ง สองหน่ ว ยงานเพื่ อ หา แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

ชี้เบื้องลึกเบื้องหลังทองคำ

นายสมบูรณ์ ภุชงโสภาพันธุ์ กรรมการ สมาคมค้าทองคำ ได้ไปบรรยายให้ความรู้ เรื่ อ งทองคำในหั ว ข้ อ “เบื้ อ งลึ ก เบื้ อ งหลั ง ทองคำ” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ภายใน งานสัมมนาของทางสถาบันวิจัยและพัฒนา อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

เยี่ยมสมาชิกเมืองชลบุรี

ตัวแทนจากสมาคมค้าทองคำได้ออกเยี่ยมเยือนสมาชิกของสมาคมฯ และบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าทองคำในพื้นที่จังหวัดชลบุร ี เพื่อพูดคุยถึงการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการค้าขาย รวมถึงการให้บริการของสมาคมฯ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้ตรงกับ ความต้องการของผู้ประกอบการ วารสารทองคำ 11
เรื่องจากปก

14 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เรื่องจากปก

เตรียมชง ปปง. ยึดทรัพย์ สมาคมฯ เดินหน้ากวาดล้างแก๊งทองปลอม หลั ง จากที่ เ กิ ด ปั ญ หากลุ่ ม มิ จ ฉาชี พ ได้ น ำทองปลอม

ไปหลอกขายตามร้ า นค้ า ทองต่ า ง ๆ ทำให้ เ กิ ด ความ

เสี ย หายต่ อ ธุ ร กิ จ การค้ า ทองคำของประเทศไทย ไม่ ว่ า

จะเป็ น ในส่ ว นของผู้ ป ระกอบการและผู้ ผ ลิ ต ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมา

ทางสมาคมค้ า ทองคำได้ เ ห็ น ความสำคั ญ ของปั ญ หา

ดั ง กล่ า ว และพยายามแก้ ไ ขมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ปั ญ หา

ก็ยังไม่หมดไป จนกระทั่งได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา ทองปลอม พร้ อ มระดมเงิ น จากร้ า นผู้ ผ ลิ ต ในการจั ด ตั้ ง “กองทุนแก้ไขปัญหาทองปลอม” เพื่อดำเนินการอย่างจริงจัง โดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ได้มีการเข้าจับกุมทลายแหล่งผลิต ทองปลอม โดยสมาคมค้าทองคำ ร่วมกับตำรวจนครบาล เข้า จับกุมโรงงานผลิตทองปลอม ภายในทาวน์เฮ้าส์เลขที่ 69/16 ซอยจรัญวิลล่า 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ ที่ดัดแปลง เป็นโรงงานทำทองรูปพรรณ มีโต๊ะสำหรับประกอบทอง 9 ตัว อุ ป กรณ์ ห ลอมทอง และตราสั ญ ลั ก ษณ์ ร้ า นทองในสมาคม

ค้าทองคำที่ถูกดัดแปลงขึ้นมา โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าใช้ ทองคำแท้แค่ 10 เปอร์เซ็นต์หุ้มเงิน ซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่รู้ และนำไปฝากขายตามร้านขายทอง ย่านบางลำพู ประชาอุทิศ สะพานควาย และบางกรวย หรือขายฝากตามโรงรับจำนำ เนื่ อ งจากไม่ เ ผาไฟเพื่ อ ตรวจสอบทอง ทำให้ ย ากต่ อ การถู ก วารสารทองคำ 15


เรื่องจากปก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

จับกุม ทั้งนี้ ตำรวจเชื่อว่าผู้ต้องหาทำเป็นขบวนการ สำหรับ ร้านทองที่เคยถูกผู้ต้องหากลุ่มนี้หลอก สามารถแจ้งความได้ที่ สน.บางเสาธง จากการจับกุมดังกล่าว ทำให้ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาด ทองปลอมลดน้อยลง แต่ทางสมาคมฯได้ดำเนินการแก้ปัญหา

ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทลายแหล่ง ผลิตหรือการดำเนินการกับผู้ที่นำทองปลอมมาจำหน่ายให้กับ ร้านค้า ซึ่งล่าสุดได้มีการจับกุมและดำเนินคดีหลายราย โดย นายสมศักดิ์ ตัณฑชน กรรมการสมาคมค้าทองคำ ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการการแก้ไขปัญหาทองปลอม เปิดเผยว่า ได้มีการจับกุมแก๊งทองปลอมอีก 3 จุด คือที่ อ.ฝาง จ.ลำพูน ที่ จ.เชียงใหม่ และที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งทางสมาคมฯได้ส่งทนาย ขึ้นไปดำเนินการอย่างถึงที่สุด ซึ่งทั้ง 3 รายส่วนใหญ่พยายาม แสดงตัวว่าเป็นชาวบ้านแต่เท่าที่ทราบแก๊งที่ อ.ฝาง น่าจะเป็น แก๊งใหญ่ ส่วนที่ จ.ลำพูน ก็เคยโดนดำเนินคดีมาแล้วหนึ่งครั้ง ก่อนที่จะมาถูกจับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา 16 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เรื่องจากปก

การดำเนินงานของสมาคมฯจากนี้ไป จะเริ่มประสานงาน ต่ออย่างจริงจัง โดยจะไปเข้าพบกับทางตำรวจเพื่อดูหน่วยงาน ที่จะเข้ามาประสานงานเรื่องของการกวาดล้างจับกุม จากนั้นจะ เข้าไปพูดคุยกับสภาทนายความ เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่อง ของทนายที่จะเข้ามาฟ้องร้องคดี เนื่องจากในบางคดีอยู่ในพื้นที่ ห่างไกล กว่าทีท่ นายจากส่วนกลางจะไปถึงก็อาจจะไม่ทนั การณ์ จึงอาจจะต้องใช้ทนายในพื้นที่เข้าดำเนินการ นายสมศักดิ์ได้กล่าวถึงปัญหาในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นว่า ประการแรกคือ ผูผ้ ลิตไม่ยอมจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า ซึ่ง สมาคมฯ อยากให้ร้านค้าไปจดทะเบียนไว้ เพราะถือเป็นส่วน สำคั ญ ที่ จ ะเข้ า ไปเอาผิ ด กั บ กลุ่ ม มิ จ ฉาชี พ เพราะโทษใน

การละเมิดเครือ่ งหมายการค้าสูงมาก และประการทีส่ อง ร้านค้า ยอมความกัน ไม่พยายามฟ้องร้องให้สำเร็จ เพราะกลัวเสียเวลา แต่ ข ณะนี้ ต ำรวจได้ ย กให้ ค ดี เ กี่ ย วกั บ ทองคำเป็ น คดี พิ เ ศษ

ทางสถานีตำรวจแต่ละที่ก็อำนวยความสะดวก ทำงานง่ายขึ้น

ไม่ต้องรอเป็นวัน ๆ ส่วนการกวาดล้างแหล่งผลิตนัน้ ต้องยอมรับว่าเป็นเรือ่ งยาก เพราะกลุ่ ม มิ จ ฉาชี พ พยายามเคลื่ อ นไหวอยู่ ต ลอด ไม่ อ ยู่ ใ น

พืน้ ทีใ่ ดพื้นที่หนึ่ง เมื่อจับกุมได้ก็จะไม่มีการซัดทอดไปถึงบุคคล อื่น พยายามที่จะให้คดียุติโดยเร็ว ทำให้ยากต่อการขยายผล สำหรับเทคนิคของกลุ่มมิจฉาชีพที่นำมาใช้ นอกเหนือจาก เรื่องของการยัดไส้เงิน ซึ่งเราสามารถตรวจเช็กได้ตามขั้นตอน ต่าง ๆ แล้ว อีกเทคนิคที่นิยมกันก็คือ เอาของจริงมาพยายาม จะขายหรือขายฝาก เมื่อร้านทองตรวจเช็กเสร็จก็จะขอราคาสูง แต่ไม่สามารถทำได้จึงขอทองคืน จากนั้นก็พยายามหาเรื่องพูด คุยเพื่อเปลี่ยนเป็นของปลอม ก่อนที่จะเจรจาเรื่องราคาอีกรอบ

และตกลงซื้อขาย ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีสมาธิตลอดเวลา เพราะกลุ่มมิจฉาชีพจะสังเกตตลอด หากร้านค้าเริ่มคล้อยตามก็ จะลงมือทันที “การแก้ ปั ญ หา ร้ า นค้ า จะต้ อ งยอมเสี ย สละเวลาในการ ประสานกับสมาคมฯเพื่อส่งทนายเข้าไปดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้กลุ่มมิจฉาชีพเกิดความหวาดกลัว และตัดวงจรในส่วนนี้ ไป ซึ่ ง ทางสมาคมฯก็ พ ร้ อ มที่ จ ะเข้ า ไปช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเต็ ม ที ่ ส่วนเรื่องของการป้องกัน การรวมตัวของผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการตั้งเป็นชมรมก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะได้ช่วยกัน ระมัดระวังและมีการแจ้งข่าวสารกันหากเกิดปัญหาเรื่องของ ทองปลอมระบาดในพื้ น ที่ นั้ น ๆ ซึ่ ง สมาคมฯต้ อ งการจะแก้ ปัญหาเรื่องนี้ให้หมดสิ้น” วารสารทองคำ 17


เรื่องจากปก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ด้ า นนายสมบู ร ณ์ ภุ ช งค์ โ สภาพั น ธุ์ กรรมการสมาคมฯ หนึ่ ง ในคณะอนุ ก รรมการทองปลอม กล่ า วว่ า ปั ญ หาเรื่ อ ง

ของทองปลอมมีมานานแล้ว และกลุ่มมิจฉาชีพก็พัฒนารูปแบบ

การหลอกลวงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะในช่ ว งทองราคาสูง กลุ่มมิจฉาชีพก็จะออกปฏิบัติการมากขึ้น โดยในอดีตอาจจะทำ แค่เพียงไปซือ้ สร้อยเงินมาชุบทองขาย ตอนหลังมีทองโปร่งยัดไส้ ซึ่งรูปแบบการปลอมแปลงก็จะละเอียดมากขึ้น ขณะเดียวกัน เมื่อจับได้ก็ไม่สามารถสาวถึงตัวผู้อยู่เบื้องหลังได้ แต่คดีล่าสุด ต้องขอชื่นชมความสามารถของตำรวจที่ติดตามคดีขยายผล จากคดีเล็กมาเป็นคดีใหญ่ อย่างไรก็ตาม มีการหลอกลวงอีกรูปแบบหนึ่งที่อยากให้ ร้านทองระมัดระวัง ก็คือการทำทองเปอร์เซ็นต์ต่ำให้สีดูสวย เพราะส่ ว นมากร้ า นทองดู ห รื อ ว่ า ไม่ มี เ งิ น ยั ด ไส้ ภ ายใน

ก็รับจำนำ แต่ว่าแนะนำให้ฝนกับหินดู ถ้าทองเปอร์เซ็นต์ต่ำลง มันก็จะสีหม่น ๆ ต้องดูที่หิน บางทีเห็นสภาพดี ๆ นึกว่าทอง อย่าไปดูยี่ห้อ แต่อยากให้ดูปฏิกิริยาของคนร้ายด้วย เพราะหาก เรารู้จักลูกค้าของเราดี ความเสี่ยงก็จะยิ่งลดลง “กลุ่มมิจฉาชีพได้พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อย ๆ แต่เราในฐานะ

ที่ ดู แ ลกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการ ก็ ต้ อ งหาวิ ธี ก ารที่ จ ะดำเนิ น การ

เมื่อกลุ่มมิจฉาชีพเห็นว่าสมาคมฯ มีการจัดตั้งกองทุน มีทีมงาน ที่ทำคดีกับคนร้ายก็อาจจะหยุดการดำเนินงาน หรืออาจจะ 18 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS เพลาการทำงานลงไป ที่สำคัญ ทางสมาคมฯกำลังดำเนินการ

ขอให้ ค ดี ก ารปลอมเครื่ อ งหมายการค้ า เป็ น ความผิ ด ที่ ต้ อ ง

ถูกยึดทรัพย์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับทางเลขาฯ ปปง. แล้ว เหลือเพียงขั้นตอนทางเอกสาร หากการดำเนินงานสำเร็จ เงินที่กลุ่มมิจฉาชีพได้มาจากการหลอกร้านทอง ซึ่งเข้าข่าย เป็นการฉ้อโกงประชาชนก็มีเหตุอันควรที่จะถูกยึดทรัพย์ได้” นายสมบูรณ์ กล่าว นายสมบูรณ์ยังได้กล่าวถึงวิวัฒนาการของทองปลอมใน เมืองไทยว่า มันเหมือนเทคโนโลยีมอื ถือ แรก ๆ ก็เป็นขัน้ พืน้ ฐาน นำทองชุบซื้อตามตลาดนัดมาขาย ร้านทองก็เริ่มระมัดระวังตัว มีการนำวิธีการต่าง ๆ มาพิสูจน์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาไฟหรือ ฝนกับหินทองน้ำกรด จากนั้นก็พัฒนาเรื่อยมา ทองตลาดนัด จะเบาเพราะเป็นทองเหลือง เวลาร้านทองที่มีประสบการณ์จับก็ จะรู้ทันที คนร้ายก็เริ่มพัฒนาเอาซิลเวอร์ชุบทองเป็นการพัฒนา

เรื่องจากปก

ไปอีกขั้น แต่ร้านทองก็ตรวจสอบได้ จึงพัฒนามาถึงขั้นสอดไส้ เข้าไปข้างในทั้งปล้อง พอใส่ในปล้อง ร้านทองก็รู้และสร้อยคอ ที่มีปล้องต้องระวัง พอระวังตอนหลังคนร้ายก็ไม่ใส่ที่ปล้องและ ไปปลอมทีเ่ นือ้ ทองเลย ยุคสุดท้ายทีร่ ะบาดอยู่ ตัวปล้องนีโ่ ปร่งใส แล้วเห็นว่าไม่มีการยัดไส้แต่เนื้อทองทำเปอร์เซ็นต์ต่ำ ขณะเดียวกันกลุ่มมิจฉาชีพก็มักจะจ้างผู้หญิง เด็ก คนสูง อายุ มาเป็นหน้าม้า เพราะเมื่อถูกจับกุมก็ขอความเห็นใจ และ สังคมก็จะมองว่าเป็นคดีคนรวยรังแกคนจน แต่จริง ๆ พวกนี้ คือมีอาชีพรับจ้าง เพราะถ้าเช็กจากประวัติคนร้ายก่อคดีมา หลายจังหวัดเป็นอาชีพเค้าเลย จากนี้ไปสมาคมฯ จะทำป้าย เตือน การรับจ้างเอาทองปลอมมาขายให้มีความผิดรับโทษ

ทางกฎหมาย ทางสมาคมฯจะดำเนินคดีสูงสุด เหมือนไปเปิด บั ญ ชี ธ นาคาร คนไม่ รู้ เ รื่ อ งก็ ต กเป็ น เหยื่ อ หรื อ ว่ า พอรู้ เ รื่ อ ง

แต่ก็เตือนให้รู้ว่าเอาจริง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานงาน

วารสารทองคำ 19


เรื่องจากปก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาทนายความ จัดหาทนาย ให้เมื่อคดีเกิดในจังหวัดไกล ๆ จะได้ไม่ต้องบินจากกรุงเทพฯ พร้อมกันนั้นจะขอความร่วมมือให้ขึ้นแบล็กลิสต์ทนายที่วิ่งคดี ให้คนร้าย นายสมบูรณ์ ยังแนะนำร้านค้าเมื่อมีกลุ่มมิจฉาชีพนำทอง ปลอมมาจำหน่ายว่า ขั้นแรกต้องแจ้งตำรวจให้มาจับคนร้าย

ให้ได้ก่อนเอาตัวไปสถานีตำรวจลงบันทึกประจำวัน จากนั้น

ให้โทร.มายังสมาคมฯ สมาคมฯจะประสานงานหาเจ้าของร้าน เพราะในตัวสร้อยจะมีตรายี่ห้อผู้ผลิต ก่อนที่จะประสานตำรวจ พื้ น ที่ และจั ด ส่ ง ทนายไปดำเนิ น การ โดยร้ า นทองที่ ถู ก

หลอกลวง เซ็นยินยอมให้ดำเนินการแทน ซึ่งจะทำให้ไม่ต้อง เสียเวลา และสมาคมฯ ก็สามารถตัดตอนขบวนการแก๊งทอง ปลอมให้หายไปจากวงการ 20 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ

กับร้านค้าและประชาชนที่มาซื้อขายทองเกี่ยวกับข่าวการแพร่ ระบาดของทองปลอมที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้หลายท่านอาจมีความ กังวลว่า ถ้าไปซื้อทองแล้วจะเจอทองปลอมหรือไม่ หลายครั้งที่ การเสนอข่าวอาจคลาดเคลื่อนจนทำให้เกิดความสับสน ทำให้

ผู้ บ ริ โ ภคเข้ า ใจร้ า นทองแบบผิ ด ๆ ดั ง นั้ น จึ ง ขออธิ บ ายทำ

ความเข้าใจ ดังนี้ 1. ปัญหาทองปลอม คือ การที่คนร้ายผลิตทองปลอมนำ มาขายหรือขายฝากกับร้านทองเท่านั้น ไม่ได้ขายให้กับผู้บริโภค 2. เมื่อร้านทองรับซื้อทองเก่าจากลูกค้า ซึ่งอาจเป็นคนร้าย นำทองปลอมมาหลอกขายนั้น ร้านทองจะไม่มีการนำทองเก่า

ที่รับซื้อจากลูกค้ามาขายซ้ำให้กับลูกค้ารายใหม่ แต่จะนำกลับ ไปหลอมเพื่อผลิตทองรูปพรรณชิ้นใหม่แทนทั้งหมด

เรื่องจากปก

3. ดังนั้น ลูกค้าผู้บริโภคสามารถสบายใจได้เลยว่า หาก ท่านไปซื้อทองกับร้านทองใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะร้านเล็กหรือ ร้านใหญ่ กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด เยาวราชหรือรอบนอก ท่านก็จะได้ทองคำแท้อย่างแน่นอน สำหรั บ รายชื่ อ ร้ า นผู้ ผ ลิ ต ทองรู ป พรรณ ผู้ ร่ ว มก่ อ ตั้ ง “กองทุ น แก้ ไ ขปั ญ หาทองปลอม” (จากการปลอมแปลงของ มิจฉาชีพ นำมาหลอกขายร้านทอง) มีดังนี้ 1. ห้างทองย่งฮะฮวดซุ่นกี่ 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ชั่งเซ้ง 3. บริษัท ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช (สี่แยกวัดตึก) จำกัด 4. บริษัท ห้างขายทองโง้วชั้งเซ้ง จำกัด 5. บริษัท

ชมพู (บ้วนหลี) จำกัด 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองไท้เส็งเฮง

7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเคว่งหลี 8. ห้างทองอั้งเซ่งเฮง

9. ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจำกั ด ห้ า งทองพุ ด เซ้ ง 10. ห้ า งหุ้ น ส่ ว น

วารสารทองคำ 21


เรื่องจากปก

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS จำกัด เอ็งฮงฮวด 11. บริษัท ขายทองแต้จิ้งเส็ง พาณิชย์ จำกัด 12. ห้างหุ้น ส่วนจำกัด จินชอง 13. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองจิบฮุย

14. ห้างทอง ลี้น่ำฮวด 15. ห้างทอง เจี้ยฮั้ว 16. คณะบุคคล ห้างทอง ทองไพโรจน์ ชัยภูมิ 17. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง ก้วยเซ่งเฮง 18. บริษัท ห้างทองหยงเตียน จำกัด 19. บริษัท ทองเปียเซ้ง จำกัด 20. บริษัท ที.พี.เอช (2004) จำกัด 21. บริษัท ห้างทองนำเกียเฮง จำกัด 22. บริษัท โกลด์ สยาม จำกั ด 23. บริ ษั ท ห้ า งขายทองจิ น ฮั้ ว เฮง จำกั ด

24. บริษัท ห้างขายทองโต๊ะกังเยาวราช จำกัด 25. ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง 26. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์ 27.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลง

กิมกี่ 28. บริษทั จูเจียบเซ้ง จำกัด 29. บริษทั หลูชงั่ เฮงเฮงฮวด จำกัด 30. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่งหงษ์ 31. บริษทั ซินคีเชียงค้าส่ง จำกัด 32. บริษทั ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช (1988) จำกัด 33. บริษทั แม่ทองสุก โกลด์สมิท จำกัด 34. บริษัท ห้างขายทองเลี่ยงเซ่งเฮง จำกัด 35. บริษัท ห้างทอง จิ้นไถ่เฮง จำกัด 36. บริษัท ห้างทองเจียบเซ่งเฮง จำกัด 37.บริษัท ไฟน์โกลด์ จำกัด 38. บริษัท ทอง 24 กะรัต จำกัด 39. บริษัท ห้างทองลายกนก จำกัด 40. บริษัท เจริญ ช่างทอง จำกัด 41. บริ ษั ท แต้ จิ บ ฮุ ย จำกั ด 42. บริ ษั ท วิ ท เฮงหลี

2003 จำกัด 43. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง

44. บริษทั ห้างทองซินเจี้ยเชียง จำกัด 45. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองน่ำเชียง 46. บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด 47. ห้าง

หุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง คุณฮั้ว (หล่อ) 48. ห้างทองเพชร ทองคำ 49. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองทองสวย 50. บริษัท ห้างค้าทอง หลูชั้งฮวด (2498) จำกัด 51. บริษัท ประพันธ์ (กิมฮวด) จำกัด 52. ห้างหุ้นส่วน จำกัด ห้างทองย่งใช้ฮวด 53. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเล้งหงษ์ 54. บริษัท ห้างค้าทองหลูยู่ฮวด จำกัด 55. บริษัท ไดนามิค ดี-พลัส จำกัด และ 56. ห้างทอง โอ้วไจ้เซ้ง หากร้านทองใด พบเห็นการปลอมแปลงสินค้า หรือนำทอง รูปพรรณปลอมยี่ห้อผู้ผลิตฯ ตามรายชื่อ (ผู้ร่วมก่อตั้งกองทุนฯ) ด้านล่างนี้ มาขายกับร้านทองของท่าน กรุณาแจ้งข้อมูลมายัง สมาคมฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2675-8000 ทันที เพื่อร่วมมือ ร่วมใจกันจัดการกับปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่ชาวร้านทองทั่วประเทศ

22 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เรื่องจากปก

วารสารทองคำ 23
อัพเดทวงการ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

รายงานผลงานประจำปี

ชี้แจงผลงานสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ลุยงานบริการสมาชิกพร้อมยกระดับการค้าทอง เป็ น ประจำทุ ก ช่ ว งไตรมาสแรกของปี ทางสมาคม

ค้าทองคำ จะรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ต่อบรรดาสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งผลงานในภาพรวมของ สมาคมฯ ได้ ใ ห้ ค วามรู้ ทั้ ง นั ก ลงทุ น ทองคำ และนั ก ศึ ก ษา

ผ่านช่องทางต่าง ๆ พร้อมกันนั้นได้ให้บริการแก่บรรดา สมาชิกในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการค้าทองคำ รวมถึ ง ยั ง ทำให้ ห น้ า ที่ เ ป็ น สื่ อ กลางในการส่ ง ต่ อ ข่ า วสาร

จากทางสมาคมฯ หรื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ไปยั ง สมาชิ ก

ผ่านทางสือ่ ของสมาคมฯทีม่ อี ยู่ ซึง่ ผลงานในปี พ.ศ. 2554 ของสมาคมฯมีดังนี้ สมาคมค้าทองคำเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ในการทำความเข้าใจเรื่องการเปิดซื้อขาย Gold ETF เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อศึกษาถึงผลกระทบต่อ

ร้านทอง และได้เปิดทำการซื้อขายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2554 พร้อมกันนัน้ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการดำเนินการ ติดตามเรือ่ ง Gold ETF โดยอ้างถึงมติทปี่ ระชุมคณะอนุกรรมการ 26 วารสารทองคำ

สมาคมค้าทองคำ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 16 มีนาคม 2554 ซึ่งมี คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เป็นประธาน คณะอนุกรรมการฯ, คุณบุญเลิศ ศิริภัทรวณิช, นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ, คุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์, คุณธนรัตน์ พสวงศ์ กรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นอนุกรรมการฯ ในเรื่องการทำงานร่วมกับ ปปง.ในปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็น อีก 1 เรื่องที่ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น โดยสมาคมฯ ได้ร่วม เป็นวิทยากรในโครงการสัมมนา “ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามกฎกระทรวงใหม่ (พ.ศ. 2554)”

ซึ่งกำหนดการอภิปรายเรื่อง ใครเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงฉบับใหม่ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอ แนะต่อสำนักงาน ปปง. ตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติตาม กฎหมายฟอกเงิน และมาตรการตามกฎหมายฉบับใหม่ เมื่อ

วั น ที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ นอกจากนั้นสมาคมฯ เข้าร่วมลงนามบันทึกความ เข้าใจร่วมกับ 20 ผู้แทนของสถาบันการเงินและผู้ประกอบ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

อาชีพที่มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมทางการเงินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 ในวันสถาปนาครบ รอบ 12 ปี สำนักงาน ปปง. เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 พร้ อ มกั น นั้ น สมาคมฯ ได้ เ ข้ า ร่ ว มให้ ข้ อ มู ล ตอบข้ อ ซั ก ถาม

แก่คณะผู้เชี่ยวชาญจาก IMF เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและ สนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ย (ML/FT) เมื่ อ วั น ที่

4 ตุลาคม 2554 ณ ที่ทำการสมาคมค้าทองคำ ขณะเดียวกันสมาคมค้าทองคำร่วมกับสมาคมเพชรพลอย เงินทอง สมาคมผูค้ า้ อัญมณีไทยและเครือ่ งประดับได้จดั สัมมนา เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินของผู้ค้าทองคำ, เพชร พลอย และอัญมณี” เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ร้านค้า ได้ทราบถึง วิธีปฏิบัติในการรายงานธุรกรรม และการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎกระทรวงฉบั บ ใหม่ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554 โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาการแทนเลขาธิการ ปปง. เข้า ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ส่ ว นการร่ ว มมื อ กั บ สำนั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครอง

ผู้บริโภค ทางสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้อง

อัพเดทวงการ

ปรามการละเมิดสิทธิผบู้ ริโภค ครัง้ ที่ 2/2554 เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อ การรับฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับหลักเกณฑ์การตรวจสอบปริมาณ ความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณและหลักเกณฑ์ร้านทองติดดาว นอกจากนั้นร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง “จัดระเบียบ ทองรู ป พรรณสำคั ญ ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคอย่ า งไร” จั ด โดยสำนั ก งาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554 เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพของการผลิ ต สิ น ค้ า ทอง

รูปพรรณของไทย และได้รับทราบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัด ทำฉลากทองรูปพรรณ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบปริมาณ ความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ ขณะเดียวกันสมาคมฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ออกตรวจมาตรฐานทองรูปพรรณ

ในร้านผู้ผลิตทองรูปพรรณ (ร้านขายส่ง และเยาวราช) เพื่อ เป็นการตรวจสอบมาตรฐานความบริสุทธิ์ และตรวจสอบฉลาก สินค้าทองรูปพรรณให้มีความถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่นให้กับ

ผูบ้ ริโภค โดยเริม่ ทำการสุม่ เก็บตัวอย่างทองรูปพรรณในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 3-25 พฤษภาคม 2554 และใน

ส่วนภูมิภาค เริ่มที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554, อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2554 อีกทั้ง

ยังเข้าร่วมเป็นสักขีพยานรับฟังข้อเท็จจริงกรณีไกล่เกลี่ยข้อร้อง เรียนเกีย่ วกับการค้าขายทองคำ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ทุกครั้งที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ ทองคำไปที่ สคบ. ส่วนเรื่องของการบริหารงานสมาคมฯและการดูแลสมาชิก ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาหลายชุดด้วยกันดังนี้ แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ผู้ ส มั ค รสมาชิ ก สมาคมค้าทองคำ โดยอ้างถึงมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ สมาคมค้าทองคำ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 16 มีนาคม 2554

ซึง่ มีคณ ุ พิชญา พิสทุ ธิกลุ เลขาธิการสมาคมค้าทองคำ เป็นประธาน คณะอนุกรรมการฯ, คุณวิชัย แสงเจริญตระกูล, คุณกีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ, คุณรุง่ สิทธิ์ เอือ้ อำนวยพร, คุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์, คุณเดชนรินทร์ ภัคอธิคม, คุณพรชัย สุดายุวร กรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นอนุกรรมการฯ นอกจากนั้นยังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง ข้อบังคับสมาคมค้าทองคำ โดยอ้างถึงมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ สมาคมค้าทองคำ ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 16 มีนาคม 2554 ซึ่งมี คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เป็นประธาน วารสารทองคำ 27


อัพเดทวงการ

คุณจิตติ ตัง้ สิทธิภ์ กั ดี

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คุณวิฑรู จุฑาวรากุล

คณะอนุ ก รรมการฯ และมี คุ ณ พิ ช ญา พิ สุ ท ธิ กุ ล , คุ ณ วิ ชั ย

แสงเจริญตระกูล, คุณพรชัย สุดายุวร, คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย กรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นอนุกรรมการฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเว็บไซต์และวารสารทองคำ โดยอ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 11 มิถุนายน 2554 ซึ่งมีคุณจักษ์ อัศวานันท์ กรรมการสมาคมค้าทองคำ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ, คุ ณ สมบู ร ณ์ ภุ ช งค์ โ สภาพั น ธุ์ , คุ ณ เดชนริ น ทร์ ภั ค อธิ ค ม,

คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย กรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นอนุกรรมการฯ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาทองปลอม โดยอ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ซึ่งมีคุณสมศักดิ์ ตัณฑชน กรรมการ สมาคมค้ า ทองคำ เป็ น ประธานคณะอนุ ก รรมการฯ และมี

คุ ณ กี ร ติ พ งษ์ คู ห าเปรมกิ จ , คุ ณ รณยุ ท ธ์ วิ จิ ต รรั ต นกิ จ ,

คุ ณ ธี ร เดช สิ น ธพเรื อ งชั ย , คุ ณ สมบู ร ณ์ ภุ ช งค์ โ สภาพั น ธุ ์ กรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นอนุกรรมการฯ ส่วนงานด้านการช่วยเหลือสังคม สมาคมฯ ร่วมบริจาคเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่าน “ครอบครัวข่าว 3” ซึ่งมี

คุณสรยุทธ สุทศั นะจินดา และคุณโก๊ะตี๋ อารามบอย เป็นผูแ้ ทน รับมอบ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ณ สถานีโทรทัศน์ไทย

ทีวีสี ช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ โดยได้รวบรวมเงินบริจาคจาก คณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ จำนวนทั้งสิ้น 1,250,000 บาท นอกจากนั้ น ยั ง ได้ ใ ห้ ก ารต้ อ นรั บ นายสี จิ้ น ผิ ง รอง ประธานาธิ บ ดี จี น ที่ เ ดิ น ทางมาเยื อ นประเทศไทยอย่ า งเป็ น ทางการ ณ หอการค้าไทย-จีน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ขณะเดี ย วกั น ได้ รั บ เชิ ญ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมยิ ง ปื น จากบริ ษั ท เนชั่ น มั ล ติ มี เ ดี ย กรุ๊ ป จำกั ด (มหาชน) จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ 28 วารสารทองคำ

คุณพรชัย สุดายุวร

ป้องกันภัยจากเหล่ามิจฉาชีพไม่ให้เข้ามาประทุษร้ายทั้งร่างกาย และทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554 สมาคมค้ า ทองคำเข้ า ร่ ว มเป็ น ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการ อัญมณีและเครื่องประดับหอการค้าไทย โดยเข้าร่วมประชุม

ในวาระต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ร ะดั บ อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี

และเครื่ อ งประดั บ อยู่ เ สมอ และยั ง ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการ อำนวยการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (Bangkok Gems & Jewelry Fair) ซึ่งมีการประชุมสรุปผล และประเมินผลการจัดงาน ทุกครั้งที่มีการจัดงาน รับเชิญร่วมถ่ายทำรายการ ครบเครื่องเรื่องธุรกิจ ช่อง “เถ้าแก่” ออกอากาศช่อง ASTV, ช่อง 6 และเคเบิลท้องถิ่น

ทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดความรู้วิชาการด้านการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะธุ ร กิ จ SMEs นำไปสู่ ก ารสร้ า งขี ด ความสามารถ

ในการแข่งขันระยะยาว สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการในประเด็น เรื่อง นโยบายสมาคมค้าทองคำปี 2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2554 นอกจากนั้นยังร่วมเป็นวิทยากร บรรยายใน หั ว ข้ อ เรื่ อ ง “รู้ ทั น ทองคำ...รอบโลก” จั ด โดยหอการค้ า ไทย

เพื่อให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนได้รับทราบทิศทางการค้า ทองคำ และทิศทางการเปลี่ยนแปลงการค้าในอนาคต ตลอด จนผลกระทบที่ ไ ด้ รั บ จากความผั น ผวนของราคาทองคำต่ อ อุตสาหกรรมเครือ่ งประดับอัญมณี เมือ่ วันพุธที่ 19 มกราคม 2554 สมาคมค้ า ทองคำเข้ า ร่ ว มออกบู ธ จั ด นิ ท รรศการในงาน

ตรุษจีนเยาวราช 2554 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2554

ในการนี้ได้จัดทำบอร์ดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และ แนะนำผลงานของสมาคมฯ แก่ ผู้ ที่ ม าเยี่ ย มชมบู ธ สมาคม

ค้าทองคำ ได้รับทราบ ขณะเดียวกันได้เข้าร่วมเปิดงานและ ออกบูธแสดงสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมทองรูปพรรณ ในงาน


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GCT (Gems & Jewelry Road Show) ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2554 ณ บริเวณ Life Style Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ด้านการให้บริการแก่สมาชิก สมาคมค้าทองคำได้เพิ่มช่อง ทางการสื่อสาร ส่งข้อมูลราคาทองคำผ่านสื่อออนไลน์ Google Plus เพื่อเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่ง นอกเหนือจาก Twitter, Facebook, Website, SMS เป็นต้น รวมถึงได้จัดทำเอกสาร สรุปราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ จัดส่งให้ แก่สมาชิก เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีและเปรียบเทียบราคาเป็น ประจำทุกเดือน และได้จัดทำเอกสารสาระน่ารู้ ซึ่งเป็นเกร็ด ความรู้ หรือข่าวสารเกี่ยวกับทองคำ โดยจัดส่งให้แก่สมาชิก เป็นประจำทุกเดือน ขณะเดี ย วกั น ยั ง ได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ ในการ สนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตามสมควร ตามที่ได้

มีการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือมายังสมาคมฯ เช่น การให้ขอ้ มูลราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ และกรณีการนำเข้า ส่งออกนอกราชอาณาจักร แก่กองบังคับการสืบสวนคดีเศรษฐกิจ รวมถึงความร่วมมือทางด้านพยานเอกสาร และพยานบุคคล ตามที่ศาลมีคำสั่งเรียก หรือขอความร่วมมือมา และร่วมมือ

กับองค์กรหรือภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานราชการ ในเรือ่ ง การประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานสัมมนา ข้อมูลวิชาการ เรื่อง ร้ อ งเรี ย นจากสมาชิ ก หรื อ บุ ค คลทั่ ว ไป ประกาศ หรื อ คำสั่ ง

กฎระเบียบ ข้อบังคับ สำนวนคดี เป็นต้น นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐแล้ว ทางสมาคมฯ ยังได้ ให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ ในประเด็นสถานการณ์ราคา ทองคำทัง้ ในและต่างประเทศ ทีม่ คี วามผันผวน และให้คำแนะนำ แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป ให้เพิ่มความระมัดระวังใน

การลงทุน และศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจ รวมถึงให้ ข้ อ มู ล อั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา สำหรั บ

การศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับทองคำ ซึ่งได้มีนักศึกษาจาก หลายสถาบัน รวมถึงประชาชนทั่วไปให้ความสนใจขอข้อมูล

ในด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ส่ ว นเรื่ อ งการจั ด ทำวารสารทองคำ เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ ง ทองคำแก่สมาชิก ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้ง

มีการถาม-ตอบ จากสมาชิก เพื่อเป็นสื่อความเข้าใจในธุรกิจ ทองคำ และเป็นการสร้างความสามัคคีร่วมกันระหว่างร้านทอง ทั่วประเทศ รวมถึงเปิดโอกาสให้ชมรมร้านทองต่างจังหวัดได้ แสดงวิสัยทัศน์ในการรวมกลุ่มกันสร้างสรรค์ประโยชน์แก่การ ดำเนินธุรกิจค้าทองคำ ในคอลัมน์ระเบียงทอง ซึ่งขณะนี้ได้มี

คุณสมศักดิ์ ตัณฑชน

อัพเดทวงการ

คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย

การพัฒนาปรับปรุงรูปเล่ม จำนวนหน้าสี และเนื้อหาให้ดีมาก ขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มคอลัมน์ใหม่ ๆ เพื่อความหลากหลายของ เนื้อหา โดยในปี 2554 สมาคมฯ ได้จัดทำวารสารทองคำ จำนวนทั้งสิ้น 5 ฉบับ คือ ฉบับที่ 29-33 ส่วนการให้บริการทางเว็บไซต์ www.goldtraders.or.th ซึง่ มีการประกาศราคาทองคำประจำวันให้ประชาชนทัว่ ไปได้ทราบ ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมีข่าวสารทองคำ บทวิเคราะห์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ สมาคมค้ า ทองคำเผยแพร่ ใ ห้ ส มาชิ ก และบุ ค คลทั่ ว ไปได้ ติดตาม รวมถึงสมาคมฯ ยังมีบริการรับฟังราคาทองอัตโนมัติ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2675-8944 เรื่องสุดท้ายคือ สมาคมฯได้ย้ายที่ทำการ จากเลขที่ 9/1 อาคาร 4 ชั้น 2 ถ.เสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ ศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 มายังสำนักงาน เลขที่ 889 อาคาร ไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 207 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ทั้งนี้ หากท่านผู้อ่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินธุรกิจ ต้องการเสนอแนะ หรือขอข้อมูลเรื่องหนึ่ง เรื่องใด สามารถติดต่อมายังที่อยู่ใหม่นี้ได้ วารสารทองคำ 29


บทความ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

นวัตกรรมการตรวจสอบอัญมณี ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

เครื่องเอนเนอยี ดิสเพอร์สิพ เอกซเรย์ ฟลูออเรสเซนต์ สเปคโตรมิเตอร์

วงการอัญมณีอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้เทคนิคและวิทยาการระดับสูงเข้ามาช่วย เพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง รวดเร็ว มั่นใจ และมี ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะมีผลในการช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยาก ในการตรวจวิเคราะห์ที่กระทำไม่ได้ในอดีต รวมทั้งช่วยในการ ศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอัญมณีอีกด้วย สำหรั บ หลั ก การวิ เ คราะห์ อั ญ มณี โ ดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ขั้ น สู ง

จะเป็ น เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ท างเคมี ที่ ใ ช้ ส เปคโตรมิ เ ตอร์ ซึ่ ง เป็นการตรวจวัดผลจากปฏิกิริยาของแสงรังสีชนิดต่าง ๆ ที่มี

ต่ออัญมณี ต้องเป็นเครื่องมือที่ไม่ทำลายตัวอย่าง วิเคราะห์

หาส่วนประกอบต่าง ๆ ของอัญมณี ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับโครงสร้าง ของโมเลกุล ได้ชนิดและชื่อของอัญมณี ได้สารที่ใช้ในการเพิ่ม คุณภาพอัญมณี เช่น เรซิน อีพอกซี โพลีเมอร์ น้ำมัน เป็นต้น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ระดับสูง ได้แก่ 1. เครื่องเอนเนอยี ดิสเพอร์สิพ เอกซเรย์ ฟลูออเรสเซนต์ สเปคโตรมิเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ส่วนประกอบของอัญมณีว่ามี

เครื่องฟูเรียร์ ทรานสฟอร์ม อินฟราเรด สเปคโตรมิเตอร์

ปัจจุบันในวงการวิทยาศาสตร์ด้านอัญมณี มีการ ประดิษฐ์คิดค้นอัญมณีสังเคราะห์ อัญมณีเทียม อัญมณี เลียนแบบ และการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีขนึ้ มากมาย สร้างความยุง่ ยากสับสนแก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย และห้องปฏิบัติ การตรวจวิ เ คราะห์ อั ญ มณี ซึ่ ง อั ญ มณี ใ นที่ นี้ ห มาย

รวมถึง เพชร เพชรสี และพลอยสีทุกชนิด อาทิ ทับทิม ไพลิ น บุ ษ ราคั ม มรกต หยก สปิ เ นล ควอตซ์ ทัวร์มาลีน อะความารีน และพลอยชนิดอืน่ ๆ อีก 90 กว่าชนิด

ในอดีตการตรวจวิเคราะห์จำแนกชนิดอัญมณีโดยทั่วไป

ใช้วธิ กี ารตรวจด้วยเครือ่ งมือพืน้ ฐาน เช่น เครือ่ งวัดค่าดัชนีหกั เห เครือ่ งโพราไลสโคป เครือ่ งไดโครสโคป เครือ่ งวิชวลสเปคโตรสโคป เครื่องหาค่าความถ่วงจำเพาะ และกล้องตรวจวิเคราะห์อัญมณี ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้มีขีดความสามารถเพียงระดับหนึ่งที่จะใช้ ตรวจวิเคราะห์อัญมณีได้ ดั ง นั้ น ในการตรวจวิ เ คราะห์ เ พื่ อ จะให้ ไ ด้ ผ ลถู ก ต้ อ ง

เชื่อถือได้ และล้ำหน้าการประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ที่เข้ามาใน 30 วารสารทองคำ

เครื่องยูวี วิซิเบิล เนียร์อินฟราเรด สเปคโตรมิเตอร์

เครื่องเลเซอร์ รามาน สเปคโตรสโคป


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ธาตุ อ งค์ ป ระกอบอะไรบ้ า ง มี ป ริ ม าณเท่ า ไร ข้ อ มู ล ทั้ ง หมด

จะประมวลเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจแยกอัญมณี ธรรมชาติและอัญมณีสังเคราะห์ การปรับปรุงคุณภาพ รวมทั้ง การออกใบรับรองแหล่งกำเนิดของอัญมณีชนิดทับทิม ไพลิน แฟนซีแซพไฟร์ และมรกต 2. เครือ่ งฟูเรียร์ ทรานสฟอร์ม อินฟราเรด สเปคโตรมิเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบเชิงลึกระดับโมเลกุลและอะตอมของ อัญมณีในย่านแสงอินฟราเรดว่ามีการจัดเรียงตัวเป็นอย่างไร

มีสารอินทรีย์ธรรมชาติหรือสารอินทรีย์ที่ถูกเติมเข้าไปในอัญมณี รวมทั้ ง ลั ก ษณะการจั ด ตั ว ของระดั บ โมเลกุ ล หรื อ อะตอมที่ เปลีย่ นแปลงไปในอัญมณีบางชนิดเนือ่ งจากการเผาด้วยความร้อน ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดจะประมวลจั ด เก็ บ ไว้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ น

การตรวจสอบอัญมณีที่ผ่านการเพิ่มคุณภาพ 3. เครื่องยูวี วิซิเบิล เนียร์อินฟราเรด สเปคโตรมิเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบเชิงลึกระดับโมเลกุลและอะตอมของ อัญมณีในย่านแสงอัลตราไวโอเลตว่ามีการจับตัวของธาตุองค์ ประกอบแบบไหน เพื่อให้ได้ลักษณะเฉพาะตัวของการจับคู่ของ ธาตุองค์ประกอบในอัญมณีบางชนิดที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก การเผาด้วยความร้อนหรือการย้อมสี ข้อมูลทัง้ หมดจะถูกประมวล และจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเพือ่ ใช้ในการตรวจสอบอัญมณีทผี่ า่ น การเพิ่มคุณภาพ 4. เครื่องเลเซอร์ รามาน สเปคโตรสโคป เพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบเชิ ง ลึ ก ระดั บ โมเลกุ ล และอะตอมของอั ญ มณี ด้ ว ย

แสงเลเซอร์ แล้วจับลักษณะการกระเจิงแสงรามานที่เกิดจาก การยิงแสงเลเซอร์สีเขียวหรือสีแดงจากอัญมณีและมลทินที่อยู่ ภายในอัญมณีนนั้ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำลายตัวอย่าง เพื่อใช้ในการตรวจสอบชนิดของอัญมณี และตรวจสอบชนิด ของมลทินภายในพลอยได้อย่างถูกต้อง ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังสามารถ ใช้ตรวจสอบความเป็นธรรมชาติของสีเพชรแฟนซีอีกด้วย 5. เครื่องเลเซอร์ อินดิวส์ เบรกดาวน์ สเปคโตรสโคป

เพื่อตรวจวิเคราะห์ร่องรอยของธาตุเบริลเลียมได้อย่างถูกต้อง

ในพลอยทับทิมและแซพไฟร์ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วย

การเผา ทั้งนี้ผลจากการใช้เทคนิคการตรวจวิเคราะห์อัญมณีโดย

ใช้เครื่องมือระดับสูง จะสามารถตรวจวิเคราะห์ ชนิด และชื่อ ของอั ญ มณี เพื่ อ ระบุ ชื่ อ และชนิ ด ของอั ญ มณี ในบางกรณี

ที่ ตั ว อย่ า งอั ญ มณี เ หล่ า นั้ น อยู่ ใ นตั ว เรื อ น หรื อ ลั ก ษณะของ ตัวอย่างนั้นเป็นอัญมณีที่ทึบแสง กึ่งโปร่งแสง ทำให้มีขีดจำกัด ในการใช้วิธีตรวจพื้นฐาน ดังนั้น เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือระดับสูงจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ นอกจากนั้นยังสามารถตรวจแยกชนิดอัญมณีแท้ เทียม

บทความ

เครื่องเลเซอร์ อินดิวส์ เบรกดาวน์ สเปคโตรสโคป

สังเคราะห์ เพื่อระบุว่าอัญมณีเหล่านั้นเป็นอัญมณีแท้หรือเทียม ที่ได้ผลดี ถูกต้อง รวดเร็ว การใช้เครื่องมือขั้นสูงสามารถตรวจ วิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณีเม็ดร่วง หรืออัญมณีในตัวเรือน ไม่เพียงเท่านัน้ ยังสามารถตรวจลักษณะ การเพิ่ ม คุ ณ ภาพของอั ญ มณี ส่ ว นใหญ่ ผู้ ป ระกอบการมั ก ทำ

การเผาหรื อ หุ ง ทั้ ง ทั บ ทิ ม และไพลิ น เสมอ เพื่ อ ใช้ ค วามร้ อ น

ในการเพิ่มคุณภาพสี ความโปร่ง และปรากฏการณ์ ซึ่งมักจะ ใส่สารเคมีหรือสารวัตถุบางชนิดที่เป็นที่ยอมรับในตลาดการค้า รวมถึงอัญมณีอกี หลายชนิดทีม่ กี ารเพิม่ คุณภาพ ซึง่ ต้องตรวจสอบ ด้วยการใช้เครื่องมือขั้นสูงเท่านั้น การพยายามรวบรวมและประยุกต์เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง จัดเป็นนวัตกรรมการประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ระดับนาโน เข้ามาใช้ในวงการอัญมณี ถือเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของ

นักอัญมณีที่สามารถเอาชนะเทคนิควิธีการสังเคราะห์ การเพิ่ม คุณภาพ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบและนับวันจะก้าวไปข้างหน้า อย่างรวดเร็ว ดังนั้น นักอัญมณีจะต้องมีหูตากว้างไกล คอย ติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ มีความเป็น

นักวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับการมีศิลปะ และมีวิญญาณของ นักวิจัยใฝ่รู้ เพื่อที่จะสามารถก้าวไปข้างหน้าพร้อม ๆ กับ เทคโนโลยี ข องโลกในยุ ค ปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ น ยุ ค แห่ ง การแข่งขัน ต่อสู้ และเต็มไปด้วยความท้าทาย ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 140,140/1-3,140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 1-4 และชัน้ 6 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2634-4999 โทรสาร 0-2634-4970 Website : www.git.or.th e-mail : jewelry@git.or.th วารสารทองคำ 31


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

QE รอบกับความผั 3 น ผวนของราคาทอง เดือนกุมภาพันธ์ตอ่ เนือ่ งจนถึงเดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา ราคาทองเริ่มปรับฐานลง หลังจากเดือนมกราคม ราคา ดีดตัวขึ้นแรงเกือบ 180 ดอลลาร์ จากระดับปิดของ เดือนธันวาคม ปี 2554 ที่ 1,563 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ราคาทองคำทำจุ ด สู ง สุ ด ที่ บริเวณ 1,790 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนที่จะปรับฐานลง มาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในการ ซื้อขายช่วงกลางเดือนมีนาคม

โดยประเด็นลบที่เข้ามากดดันการเคลื่อนไหวของราคาทอง มาจากเรื่ อ งโอกาสที่ น้ อ ยลงว่ า จะมี ก ารประกาศผ่ อ นคลาย นโยบายการเงิ น เพิ่ ม เติ ม จากธนาคารกลางสหรั ฐ หลั ง จาก รายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยเฉพาะในตลาดแรงงาน ออกมาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคำแถลงของธนาคาร กลางสหรัฐที่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการผ่อนคลายนโยบายการเงิน หรือการทำ QE รอบที่ 3 จนทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

เมื่อเทียบกับเงินหลายสกุลทั่วโลก และกดดันให้ราคาทองคำ

ในตลาดโลกปรับฐานลง แต่สำหรับทองในประเทศนั้น เมื่อเงิน ดอลลาร์ แ ข็ ง ค่ า ขึ้ น ก็ จ ะมี ผ ลให้ เ งิ น บาทอ่ อ นค่ า ลงจนราคา

ในประเทศปรับตัวลงน้อยกว่าปกติ ซึ่งในช่วงที่ราคาทองดีดตัว กลับ หากเกิดจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ก็จะส่งผลให้

เงินบาทแข็งค่าขึ้น จนราคาทองในประเทศปรับขึ้นน้อยกว่า ปกติเช่นกัน นักลงทุนในตลาดการเงินทัว่ โลกต่างเริม่ ประเมินสถานการณ์ ทิศทางการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป โดยในเบื้องต้นเมื่อธนาคารกลางของสหรัฐไม่ได้ส่งสัญญาณ

ใด ๆ เกี่ยวกับการทำ QE รอบ 3 ย่อมมีผลให้เงินดอลลาร์

แข็งค่าขึ้นและกดดันราคาทองคำให้กลับปรับฐานลง แต่สำหรับ ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงดีดตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง จากมุมมองของ

นักลงทุนที่ประเมินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่มีอิทธิพลต่อการ เคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโลกในทางบวก ย่อมทำให้มีการเก็ง กำไรในสิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งโดยเฉพาะหุ้ น ในตลาดสำคั ญ ต่ า ง ๆ

32 วารสารทองคำ

เป็นหลัก รวมทั้งราคาน้ำมันดิบซึ่งมีสถานการณ์ความตึงเครียด ระหว่ า งอิ ห ร่ า นและนานาชาติ เ ป็ น ประเด็ น บวกที่ ท ำให้ราคา น้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเริ่มเคลื่อนไหวสวนทางกับ ราคาทองคำ ซึ่งยังมีแรงขายกลับออกมามาก และราคาทอง

ที่ เ คยขึ้ น ไปเคลื่ อ นไหวสู ง กว่ า ราคาแพลทิ นั ม ตามแรงซื้ อ เก็ ง กำไรจากเรื่อง QE มาตั้งแต่เดือนกันยายนของปี 2554 ก็กลับ ปรับตัวลงแรงและลงมายืนต่ำกว่าราคาแพลทินัมอีกครั้ง ในส่วนนี้คาดว่าเป็นผลจากทองคำถูกมองว่าเป็นเงินอีก สกุลหนึ่งที่นักลงทุนจะเลือกถือครองแทนเงินดอลลาร์ เมื่อเงิน ดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น จึงมีการโยกเงินกลับออกจาก ทองคำเพื่อไปพักไว้ในเงินดอลลาร์ และด้วยส่วนต่างของราคา ทองและแพลทินัมซึ่งโดยเฉลี่ยจะมีส่วนต่างกันราว 300-400 ดอลลาร์ จึ ง ดู เ หมื อ นจะเป็ น สั ญ ญาณที่ ไ ม่ ค่ อ ยดี นั ก สำหรั บ

การลงทุนในทองคำ อย่างไรก็ตาม ด้วยทองคำได้เข้ามามีบทบาท ในการลงทุนมากกว่าโลหะมีค่าชนิดอื่น ๆ จึงคาดว่าราคาทอง คงยากที่จะกลับปรับตัวลงไปต่ำกว่าราคาแพลทินัมในช่วงนี้ สิ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐได้แถลงออกมานั้น หากพิจารณา ในรายละเอียดจะเห็นว่าสิ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ความสนใจ

มี 2 ประเด็น คือ เรื่องของระดับการว่างงานและเงินเฟ้อ ซึ่งที่ ผ่ า นมาธนาคารกลางสหรั ฐ ไม่ เ คยระบุ เ ป้ า หมายที่ ชั ด เจนว่ า ต้องการเห็นระดับเงินเฟ้อว่าควรอยู่ในระดับใด เพราะโดยส่วน ใหญ่เงินเฟ้อที่ก่อให้เกิดปัญหานั้นมักเป็นเงินเฟ้อในระดับสูงที่

ส่งผลต่ออำนาจซื้อของประชาชน แต่ก็มีบางประเทศที่เงินเฟ้อ ในระดับต่ำกำลังสร้างปัญหาต่อภาวะเศรษฐกิจ ดังกรณีของ ญี่ปุ่นซึ่งทั้งรัฐบาลและธนาคารกลางพยายามออกมาตรการเร่ง การใช้จ่ายเพื่อให้เงินเฟ้อของญี่ปุ่นขยายตัวขึ้น เนื่องจากการ

ที่เงินเฟ้อในระดับต่ำ หมายความว่าระดับราคาสินค้าคงที่หรือ ปรับลดลง ซึ่งไม่เอื้อให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าหรือบริการ ออกมาขาย และกระทบต่อการจ้างงานในประเทศในท้ายที่สุด และสำหรับสหรัฐฯเอง รายงานเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่าน มา ปรากฏว่าเงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่รวมราคาน้ำมันและราคา


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS สินค้าในหมวดอาหารปรับขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเพียง 0.1% แสดงให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าจะฟื้น ตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการบริโภคของประชาชน ที่ยังไม่ฟื้นตัว และเนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เคยเติบโตขึ้น มาได้จากแรงผลักดันจากเรื่องการบริโภคของประชาชน ดังนั้น รายงานเงินเฟ้อที่ออกมาในช่วงนี้จึงเป็นปัญหาที่ธนาคารกลาง ต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ และธนาคารกลางของสหรัฐ เองก็ได้ระบุว่าเงินเฟ้อที่ควรจะเป็นของสหรัฐฯนั้น น่าจะอยู่ที่ ราว 2% ซึ่งห่างจากระดับเงินเฟ้อในปัจจุบันมากพอสมควร แต่ในช่วงที่ผ่านมา ดูเหมือนว่านักลงทุนจะตีความว่าอาจ ไม่มีความจำเป็นที่ธนาคารกลางของสหรัฐจะประกาศมาตรการ ผ่ อ นคลายทางการเงิ น เพิ่ ม เติ ม จนทำให้ ร าคาทองปรั บ ตั ว ลงแรงในช่วงปลายเดือนมีนาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนเมษายนที่ ผ่านมา โดยมีรายงานตัวเลขการจ้างงานและอัตราการว่างงาน ซึง่ ล่าสุด ในเดือนมีนาคม อยูท่ ี่ 8.2% เป็นประเด็นหลักทีก่ ดดัน การลงทุนในทองคำ เพราะตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นและ อัตราการว่างงานทีล่ ดลงอย่างต่อเนือ่ ง เป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัวขึ้นจนอาจไม่จำเป็นต้องมีการ ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเพียงตัวเลขดังกล่าวก็อาจ ประเมิ น ได้ ใ นลั ก ษณะนั้ น แต่ ห ากพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ ระดับอัตราการว่างงานที่ธนาคารกลางของสหรัฐมองว่าเป็น ระดับที่เหมาะสม หรือที่เรียกว่าเป็นอัตราการว่างงานธรรมชาติ นั้น อยู่ที่ราว 4-5% ซึ่งยังค่อนข้างห่างไกลกับตัวเลข 8.2%

ในปัจจุบัน รวมทั้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน มีนาคม กลับเพิ่มขึ้นเพียง 120,000 ตำแหน่ง หลังจากหลาย เดือนที่ผ่านมามีระดับการเพิ่มขึ้นมากกว่า 200,000 ตำแหน่ง จึงยังไม่ควรตัดโอกาสว่าจะมีการประกาศมาตรการผ่อนคลาย นโยบายทางการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐที่ยังมีโอกาสเกิดขึ้น ได้อยู่ และในส่วนของระดับอัตราการว่างงานที่ลดลงอย่างต่อ เนื่องนั้น ในความเป็นจริงก็อาจเป็นผลจากแรงงานที่ว่างงาน

อยู่บางส่วนยังไม่ได้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงไม่มีข้อมูลที่

จะนำไปใช้คำนวณเป็นกำลังแรงงานที่ว่างงานอยู่ ประกอบกับ อากาศที่อบอุ่นผิดปกติในสหรัฐฯ ที่ทำให้มีการจ้างงานมากขึ้น ผิดปกติ หากแรงงานที่ยังว่างงานอยู่กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน และอากาศในสหรั ฐ ฯ กลั บ เข้ า สู่ ภ าวะปกติ ก็ จ ะเป็ น ปั จ จั ย ที่ ทำให้อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ปรับตัวลงได้ยาก และหาก

GOLD FUTURES

เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ นลั ก ษณะดั ง กล่ า วขึ้ น ก็ จ ะเป็ น ปั จ จั ย บวกที่ ทำให้ราคาทองกลับฟื้นตัวขึ้นได้อีกครั้ง จากคำแถลงของประธานธนาคารกลางของสหรั ฐ ครั้ ง

หลังสุด แม้ว่าจะไม่มีประเด็นเกี่ยวกับมาตรการใหม่ที่จะนำมา ใช้ต่อจาก Operation Twist ที่กำลังจะหมดอายุในอีกไม่ช้า แต่ในคำแถลงก็ได้ระบุถึงความพร้อมที่จะมีมาตรการรองรับ หากว่ามีเหตุจำเป็น ซึง่ คงยังไม่ใช่ในขณะนี้ โดยคาดว่าธนาคาร กลางของสหรั ฐ คงจะยั ง รอติ ด ตามรายงานตั ว เลขเศรษฐกิ จ

ต่าง ๆ ต่อไปอีกระยะหนึ่งก่อน หากรายงานที่ออกมายังมี สั ญ ญาณชะลอตั ว ต่ อ เนื่ อ งก็ น่ า จะมี ก ารออกมาตรการใน ลักษณะใดลักษณะหนึ่งออกมา ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อการ

ฟื้นตัวของราคาทองคำในภาพรวมต่อไป ส่วนในระยะสั้น ก่อน ที่จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นนี้ ด้วยราคาทองที่ปรับฐาน ลงมาแรงติดต่อกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งคาดว่าได้สะท้อน ปัจจัยลบจากประเด็นนีไ้ ปแล้วในระดับหนึง่ ประกอบกับรายงาน ตั ว เลขเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ ฯ ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ริ่ ม มี สั ญ ญาณการ

ชะลอตัว จนทำให้นักลงทุนคงเริ่มกลับมาประเมินถึงโอกาสใน การผ่อนคลายทางการเงินที่ยังมีอยู่ ดังนั้นราคาทองคงปรับฐาน ลงในกรอบจำกัด แต่การฟื้นตัวก็คงจะยังขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ ๆ ที่ชัดเจน การลงทุ น ในทองคำช่ ว งที่ ต ลาดขาดปั จ จั ย บวกนี้ หาก เป็นการลงทุนทองแท่งเพียงอย่างเดียวก็คงไม่สามารถให้ผล ตอบแทนได้ ใ นช่ ว งที่ ร าคาทองปรั บ ตั ว ลง แต่ ใ นปั จ จุ บั น มี ตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงอยู่บนราคาทองคำ ที่เราสามารถนำมา ใช้บริหารความเสี่ยงในช่วงที่ทองเป็นขาลงได้เป็นอย่างดี หรือ แม้แต่ในช่วงที่ราคาทองแกว่งตัวแคบดังช่วงเดือนมีนาคมจนถึง เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งราคาทองแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ระหว่าง 1,6001,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทำให้การเก็งกำไรผ่านทองคำแท่ง หากไม่ ไ ด้ ซื้ อ ที่ ใ กล้ จุ ด ต่ ำ สุ ด และขายใกล้ จุ ด สู ง สุ ด ก็ ค งมี ผ ล ตอบแทนในระดั บ ที่ ไ ม่ สู ง มาก แต่ ห ากมี ก ารนำเครื่ อ งมื อ ทางการเงินอื่น ๆ เข้ามาใช้ร่วมด้วยก็จะสามารถบริหารความ เสี่ยงหรือสร้างผลตอบแทนในการลงทุนได้เป็นอย่างดี

โดย บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด สอบถามข้อมูลและการเปิดบัญชี ซื้อขาย Gold ETF เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2223-2288 www.hshfutures.com วารสารทองคำ 33


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

มาถึงวันนี้ มีอยูเ่ รือ่ งหนึง่ ทีผ่ มเห็นว่าอาจจะค้างคาใจใครหลาย ๆ คนมาตั้งแต่

ปีทแี่ ล้ว จนมาถึงวันนีห้ ลายคนฟันธงไปแล้ว หลายคนยังมีความหวัง และหลายคน ก็ยังสองจิตสองใจ นั่นก็คือสองคำถามคาใจว่าช่วงปลายปีที่แล้วที่ราคาทองคำขึ้น ไปถึง $1,900/oz นั้น เป็นฟองสบู่หรือเป็น Gold Bubble หรือเปล่า หรือว่า

เป็นธรรมชาติของราคาทองคำที่ไม่แปลกอะไร แล้วราคาปัจจุบันที่ $1,600/oz นี ้ นับว่ายังเป็น Bubble อยูอ่ กี มัย้

ก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนครับว่า ทำไมเรื่องฟองสบู่นี้ถึงได้กลับมาพูดกันกับทองคำ ถ้ายังจำได้ เมื่อหลายปีก่อน ราคาทองคำแกว่งตัวอยู่วันละ $5~$10 เวลาราคาปรับตัวแรง ๆ $20 เราก็จะบอกว่า

มันผันผวน แล้วพอราคาปรับตัวอย่างมีทศิ ทาง เราก็มกั จะบอกว่าเวลาราคาโดนทิง้ ก็จะทิง้ ครัง้ ละ $100 หรือขึ้น ก็ขึ้นครั้งละ $100 จากนั้นก็กลับมาแกว่งตัวแคบ ๆ $5~$10 เหมือนเดิม พอมาปีที่แล้ว ช่วงเดือนสิงหาคม เราเห็นราคาทองปรับตัวบวกอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อน ตั้งแต่ $1,600/oz ไปจนถึง $1,900/oz จากนั้นก็ทิ้ง กลับลงมาที่ $1,700/oz แล้วก็ขึ้นไป $1,900/oz อีกรอบ ก่อนจะทิ้งแรง ๆ กลับลงมาที่ $1,600/oz

อีกครั้งในเดือนกันยายน เราจึงบอกว่าเล่นกันทีละ $300 อย่างนี้ไม่ปกติ น่าจะเป็นฟองสบู่ ในอีกมุมมองหนึ่ง นักลงทุนที่เล่นทองยาว ๆ หน่อยก็อาจมองราคาทองคำช่วงหลายปี

ที่ผ่านมา เห็นว่าราคาทองคำเป็นขาขึ้นมาโดยตลอด แกว่งตัวอยู่รอบ ๆ เส้นแนวโน้ม

เดิม ๆ ที่ลากได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2005 เมื่อเห็นราคาทองคำวิ่งขึ้นไปเหนือเส้น

แนวโน้มที่ลากมาอย่างชัดเจนตามรูปที่ 1 ก็สรุปว่าราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็ว

เกินไปหรือเป็นฟองสบู่ และปัจจุบันที่ราคา $1,600/oz ก็ยังนับว่าสูงเกินกว่าแนวโน้มที ่ ควรเป็น

34 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS เอาละครับ ถ้าเรามองตามทั้งสองมุมมองข้างต้น เราก็คง เห็ น เช่ น เดี ย วกั น ว่ า ราคาทองคำเป็ น ฟองสบู่ เ มื่ อ ช่ ว งปลายปี

ที่แล้วอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองมุมมองข้างต้นนี้ อาศัยความเคยชินบนสมมติฐานว่าทองคำได้รับการลงทุนและ หวังส่วนต่างของราคาหน่วยเป็น $/oz ซึ่งอาจไม่ใช่สมมติฐาน

ที่ ดี นั ก เนื่ อ งจากในโลกของการลงทุ น ที่ เ ป็ น จริ ง แล้ ว ไม่ มี

นั ก ลงทุ น มื อ อาชี พ คนใด วั ด กำไรขาดทุ น ด้ ว ยปริ ม าณเงิ น ที่

เพิ่มขึ้น ทุกคนวัดกำไรขาดทุนโดยใช้หน่วยร้อยละกันทั้งนั้น ในการพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนจริง ๆ แล้วนั้น เราพิ จ ารณาเป็ น ร้ อ ยละ ซึ่ ง มี เ ครื่ อ งมื อ ช่ ว ยเหลื อ ทางภาพที่ สำคัญคือ การใช้สเกลล็อกในการวาดกราฟ โดยจะมีการย่นย่อ แกนตามตัวเลขที่เพิ่มขึ้น โดยใช้คุณสมบัติของเลขยกกำลัง

ซึง่ มีขอ้ ดีคอื ในช่องห่างเท่ากันก็หมายถึงการเปลีย่ นแปลง เป็น ร้อยละที่เท่ากัน ในการวาดกราฟราคาบนสเกลแบบนี้จึงช่วยให้ เราพิ จ ารณาการเปลี่ ย นแปลงของราคาในรู ป ร้ อ ยละได้ ดี ขึ้ น นั่นเอง ซึ่งในที่นี้เราเลือกใช้ค่า e เป็นฐานของเลขยกกำลัง

ในการวาดกราฟเพื่ อ ความสะดวกต่ อ การนำกราฟไปใช้ ต่ อ

ได้ผลดังภาพ

GOLD FUTURES

จากภาพเราจะเห็ น ว่ า ตั้ ง แต่ ปี 2005 มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น กราฟราคาทองคำบนสเกลล็อกมีการแกว่งตัวรอบ ๆ เส้นแนวโน้ม ขาขึ้นมาโดยตลอด และไม่ได้มีการกระโดดออกไปไกลกว่าเส้น ดังกล่าวมากนัก โดยเราเห็นได้ว่าขณะที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้น ไปถึงจุดสูงสุดในปีที่แล้ว สูงเกินกว่าเส้นแนวโน้มเพียงเล็กน้อย เท่านั้น ขณะที่ภาพปัจจุบันอาจแสดงถึงราคาที่ต่ำเกินไปด้วยซ้ำ ทำให้เราเห็นว่าราคาทองคำไม่ได้เป็นฟองสบูห่ รือ Gold Bubble รุนแรงดังที่มีการพูดกัน ในทางกลับกัน ราคาปัจจุบันดูต่ำกว่า เส้นแนวโน้มมากเกินไปจนน่ากลัวว่าทองคำจะกลับเป็นขาลง ด้วยซ้ำ หากยังคงอยูใ่ นระดับนีห้ รือเพิม่ ขึน้ ด้วยอัตราช้า ๆ ต่อไป กล่ า วโดยสรุ ป แล้ ว เราเห็ น ว่ า ราคาทองคำที่ ขึ้ น ไปถึ ง $1,900/oz ในปีที่แล้วนั้น อาจเป็นไปได้ว่าเป็นฟองสบู่แต่ว่า

เป็นแบบอ่อน ๆ เท่านั้น ขณะที่ปัจจุบันราคาทองคำที่ระดับ $1,600/oz ดูต่ำกว่าที่ควรจะเป็น จนน่ากลัวว่าราคาทองคำ อาจเริ่มกลับตัวเป็นขาลงได้ในไม่ช้า

โดยฝ่ายวิจัย บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด www.ausirisfutures.com โทรศัพท์ 0-2633-5299

กราฟราคาทองคำตามสเกลล็อก

วารสารทองคำ 35


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ional t a n r e F (Int ี่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง

M I อ ื ศ หร ง ป ร ะ เ ท ศ ท ารจัด ท เ ะ ร ป ว่าง ์ ก ร ร ะ ห ว่ า ลักก็คือ ก ็น

ห ะ ร น ิ งค รเง ที่ห ให้เป า อ า ้ ก ก น น ็ ล น ุ โ ป ห ี เ ง ท ม กอง l i c y ) องโลก ซึ่ง เศรษฐกิจขอ งประเทศ o P y ินข ูแล tar หว่า M o n e ระบบการเง และกำกับด งินสำรองระ ศใดประสบ เ ล ท เพื่อดูแ ระบบการเงิน ทั้งการสร้าง ทศหนึ่งประเ ขอรับความ ย เ บ วม ระเบีย เรียบร้อย ร งินหากมีประ ะเทศไทยที่เค 40 มาแล้ว 5 ร ง รเ ไปอย่า เหลือทางกา อย่างเช่น ป ษฐกิจในปี 2 กี่ยวข้องกับ เ ร ย เพื่อช่ว ฤติเศรษฐกิจ จากวิกฤติเศ ม่พ้นกับการ ไ วิก น ปัญหา ือทางการเงิ IMF คงหลีก ล ช่วยเห บทบาทของ ย และด้ว ์ทองคำ ย สินทรัพ

จุดกำเนิดเริ่มต้นของกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็มี ความเกี่ ย วพั น กั บ สิ น ทรั พ ย์ ท องคำ เนื่ อ งมาจากว่ า กองทุ น

การเงิ น ระหว่ า งประเทศได้ ถู ก สร้ า งขึ้ น เพื่ อ คอยดู แ ลไม่ ใ ห้ ประเทศต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากระบบการเงิน ภาย หลังจากที่มีการล่มสลายของระบบการเงินของโลกอย่างระบบ มาตรฐานทองคำ (Gold Standard) ซึ่งจากชื่อก็บ่งบอกได้ อย่างดีว่า ทองคำได้มีบทบาทสำคัญในระบบการเงินนี้ โดย

ทีเ่ งินตราของประเทศต่าง ๆ จะถูกกำหนดค่าทีแ่ น่นอนเทียบกับ น้ำหนักของสินทรัพย์ทองคำ ซึ่งก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนั่นเอง จากการที่ยังไม่มีเงินสกุลหลักของโลก เหมือนอย่างในปัจจุบัน

ที่สามารถกล่าวได้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสกุลหลักของโลก 36 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS และเรียกอัตราดังกล่าวว่า Mint Parity และได้เปลี่ยนเป็น การกำหนดค่าเสมอภาค (Par Value) ทีก่ ำหนดให้เทียบค่าเงิน ในประเทศเทียบกับน้ำหนักทองคำที่แน่นอน คือ 1 ทรอยออนซ์ (หรือประมาณ 28.349 กรัม) เพื่อให้มีความสะดวกในการ ติดต่อค้าขายกันระหว่างประเทศ แต่ได้กลายเป็นว่าทุกประเทศ ต่างแข่งกันลดค่าเงินของตัวเองเพื่อให้มีความได้เปรียบจาก

การค้าขายในสภาวะสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยังคุกรุน่ สุดท้ายแล้ว ระบบมาตรฐานทองคำก็ได้ล่มสลายไป ความผิดพลาดอย่างหนึ่งของระบบมาตรฐานทองคำก็คือ การขาดผู้ดูแลในการกำกับระบบมาตรฐานการเงินให้เศรษฐกิจ โลกสามารถเคลื่อนไปพร้อมกันได้ ดังนั้นเมื่อระบบเบรตตันวูดส์

(Bretton Woods System) ได้ขึ้นมาทดแทน จึงได้มีการก่อตั้ง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ขึ้นมา โดยมีหน้าที่ หลักในการกำกับให้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ซึ่งทำให้แต่ละประเทศไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าเงินของตัวเอง ได้ตามใจชอบ นั่นคือ กำหนดให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น เพียงประเทศเดียวที่จะสามารถใช้ทองคำในการหนุนหลังค่าเงิน ของตัวเอง และให้ประเทศอืน่ ๆ กำหนดค่าเงินของตัวเองภายใต้ ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอีกที โดยสามารถมีการเปลี่ยนแปลง ได้ไม่เกิน 1% ทั้งกรณีอ่อนค่าและแข็งค่าจากค่าเสมอภาค เพื่อ ให้อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศต่าง ๆ ได้เคลื่อนไปในทิศทาง เดียวกันมากขึ้น ซึ่งแสดงถึงเสถียรภาพทางการเงินของโลกได้ อยู่ ใ นภาวะที่ แ ข็ ง แกร่ ง ดั ง นั้ น แล้ ว อั ต ราแลกเปลี่ ย นของ

GOLD FUTURES

ประเทศจึงเหมือนกับการโดนแทรกแซงไปโดยปริยายจากการ ควบคุมดังกล่าว นอกจากนี้ภารกิจหลักของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ยังต้องคอยช่วยเหลือประเทศสมาชิก เมือ่ ยามทีป่ ระเทศเหล่านัน้ ต้องเผชิญกับการขาดสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ ภายใต้ระบบเบรตตันวูดส์ ก็เปรียบเสมือนการให้อภิสทิ ธิป์ ระเทศ สหรัฐอเมริกาเหนือกว่าประเทศอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม การล่ม สลายของระบบการเงินโลกก็ได้บงั เกิดขึน้ อีกครัง้ จากการใช้จา่ ย เกินตัวในการทำสงครามเวียดนามของประเทศสหรัฐอเมริกาเอง ทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ประสบปัญหาอย่างหนัก ในขณะ

ที่ประเทศอื่น ๆ ได้เริ่มมองเห็นแล้วว่า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

ที่ผูกติดอยู่กับทองคำนั้นอยู่ในภาวะที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น โดยที่ สุดแล้วในปี 2514 ประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของ ประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน (Richard Nixon) ได้มีการ ประกาศยกเลิกการใช้ทองคำหนุนหลังค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และถื อ เป็ น จุ ด จบของระบบเบรตตั น วู ด ส์ เ ช่ น กั น ในขณะที่ ประเทศต่าง ๆ ก็ได้เปลี่ยนจากการกำหนดค่าเงินที่ผูกติดกับ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมาเป็นการกำหนดโดยตลาดอัตราแลก เปลี่ยนด้วย แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมา บทบาทของกองทุนการเงินระหว่าง ประเทศต่อทองคำจะถูกจำกัดในรูปแบบของระบบการเงินของโลก แต่ด้วยความที่ทองคำยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่มีการ สำรองไว้ในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งในกองทุนการเงินระหว่าง ประเทศ ที่มีการสำรองเงินทุนในรูปของทองคำเป็นอันดับ 3 ของโลกในเดือนเมษายน 2555 ประมาณ 2,814.10 ตัน ดังนั้น บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศจึงได้กลายมาเป็น ความสั ม พั น ธ์ ใ นลั ก ษณะของผู้ ถื อ สิ น ทรั พ ย์ ท องคำรายใหญ่

ของโลก นอกจากนี้การดำเนินมาตรการต่าง ๆ ของกองทุน การเงินระหว่างประเทศได้สง่ ผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลีย่ ง ไม่ได้ อาทิ การให้เงินช่วยเหลือแก่ประเทศในยูโรโซน เหตุฉะนี้ แล้วอาจกล่าวได้ว่าบทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ยังมีความสำคัญต่อทองคำสืบเนื่องมายังปัจจุบันด้วย

โดย บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด www.ylgbullion.com สนใจลงทุนทองคำแท่งติดต่อ 0-2677-5520 ลงทุนโกลด์ ฟิวเจอร์ส ติดต่อ 0-2287-1155 วารสารทองคำ 37


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

กราฟทางเทคนิค

เครื่องมือพิชิตการลงทุนทอง สวั ส ดี ส มาชิ ก วารสารทองคำทุ ก ท่ า นครั บ ราคา ทองคำในช่วงไตรมาสแรกของปีถือว่าผันผวนในกรอบ

ที่ค่อนข้างกว้าง (ระหว่าง 1,564–1,790 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อออนซ์) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง และการลงทุ น จำเป็ น ต้ อ งให้ ค วาม ระมัดระวัง การมีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับประกอบ การตัดสินใจลงทุนถือเป็นสิ่งที่สำคัญ

การเลื อ กเครื่ อ งมื อ ในการประกอบการตั ด สิ น ใจลงทุ น

ในทองคำ แนวทางที่ถือเป็นที่นิยมและกำลังเติบโตอย่างมาก จากตลาดภายในประเทศคือการวิเคราะห์จากกราฟทางเทคนิค (Technical Analysis) ซึ่งในมุมมองส่วนตัวประกอบกับการ

ใช้ ง านจริ ง ในการใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ แนะนำการลงทุ น ใน ทองคำและสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) ต้องบอกว่า Technical สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้ดี กว่ า ปั จ จั ย พื้ น ฐาน เนื่องจากทองคำนั้นไม่สามารถหามู ล ค่ า

ที่ เ หมาะสมได้ ราคาทองคำที่ ขึ้ น ลงเป็ น ไปตามอารมณ์ ข อง

38 วารสารทองคำ

ตลาดและอารมณ์ที่ว่านี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ กราฟทางเทคนิคสามารถใช้ประโยชน์ได้ดี ด้วยคุณสมบัติที่ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ วั ด อารมณ์ ข องตลาด นอกจากนี้ ก ารศึ ก ษา Technical ยังใช้เวลาน้อยกว่าและใช้เวลาในการวิเคราะห์น้อย กว่าเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักลงทุนในประเทศ

จะหันมาให้ความสนใจศึกษา Technical อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้า เรากลับไปมองศาสตร์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเมื่อสัก 8-9 ปี ที่แล้ว การหาหนังสือที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคดี ๆ บนแผงหนั ง สื อ อาจจะเป็ น เรื่ อ งยาก แต่ ปั จ จุ บั น มี ก ารเขี ย น

และการตีพิมพ์อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีการใช้กันใน

การวิเคราะห์สินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ค่าเงิน รวมไป ถึงทองคำ ซึ่งแน่นอนว่า Technical ยังเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ ประจำตัวของนักวิเคราะห์เช่นกัน ประโยชน์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีอยู่หลายประการ แต่ส่วนที่สำคัญคือเรื่องของการหาจังหวะในการเข้าซื้อและหา จั ง หวะในการขาย ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะกำหนดกำไรขาดทุ น ของ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS นักลงทุน นอกจากนี้เครื่องมือทางเทคนิคยังบอกถึงแนวโน้ม ของราคาและจุดที่ต้องระมัดระวัง หลายครั้งที่ผ่านมาปัจจัย ทางเทคนิคสามารถบอกสัญญาณได้รวดเร็วกว่าปัจจัยพื้นฐาน ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมากั บ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางเทคนิ ค ผมว่ า 70-80% สามารถบอกได้ ซึ่งสำหรับนักลงทุนก็ถือว่าเพียงพอสำหรับ

การลงทุน ในมุมมองของผู้ค้าทองคำ การบริหารจัดการสต็อก ทองคำที่ ต นเองมี อ ยู่ นั้ น ก็ ถื อ เป็ น หั ว ใจในการดำเนิ น กิ จ การ

ผู้ ค้ า หลายท่ า นสามารถสร้ า งผลตอบแทนเป็ น กอบเป็ น กำ

จากการบริ ห ารสต็ อ กทองคำที่ มี อ ยู่ น อกเหนื อ จากการค้ า

ทองปกติ จากประโยชน์ ดั ง กล่ า วไม่ ว่ า จะเป็ น นั ก ลงทุ น ใน ทองคำหรื อ จะเป็ น ผู้ ค้ า การเรี ย นรู้ เ ครื่ อ งมื อ ในแขนงนี้ ก็ น่ า

จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ การศึ ก ษาการวิ เ คราะห์ ก ราฟทางเทคนิ ค (Technical Analysis) ทำได้หลายวิธี โดยวิธีที่ง่ายคือ การซื้อ หนั ง สื อ มาอ่ า นเองที่ บ้ า น แต่ ห ลายครั้ ง ที่ วิ ธี นี้

ไม่ประสบความสำเร็จนัก เนื่องจากการวิเคราะห์ ทางเทคนิคเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ บางครั้งด้วย เนื้ อ หาอย่ า งเดี ย วอาจจะไม่ เ พี ย งพอ นอกจากนี้

ยังเป็นเรื่องวินัยในการอ่าน อีกวิธีที่ปัจจุบันนี้ก็หาได้ ไม่ยากคือหลักสูตรสัมมนา ซึ่งมีทั้งที่เสียค่าเรียน และที่ ไ ม่ เ สี ย ค่ า เรี ย น ในหลั ก สู ต รที่ เ สี ย ค่ า เรี ย น

ก็ต้องบอกว่า เท่าที่เก็บข้อมูลมาถือว่าราคาค่อน

ข้ า งสู ง เอาการ ส่ ว นที่ เ ปิ ด หลั ก สู ต รสั ม มนาฟรี

ก็มีหลายประเภทตั้งแต่เบื้องต้นถึงขั้นสูง แต่เป็นที่

GOLD FUTURES

น่ า แปลกครั บ ว่ า เท่ า ที่ ส อบถามจากผู้ อ บรมที่ ผ่ า นหลั ก สู ต ร

การวิ เ คราะห์ ท างเทคนิ ค มา มั ก จะบอกว่ า ฟั ง ไม่ ค่ อ ยเข้ า ใจ

ซึ่งอาจจะเกิดจากความรู้พื้นฐานของผู้เรียนและการกำหนด เนื้อหาของผู้สอน เนื่องจากกรอบเวลาที่ใช้อาจจะมีระยะเวลาที่ จำกัดทำให้ต้องพยายามลดขนาดข้อมูลในการสื่อสาร รวมถึง ตัดทอนบางส่วนเพื่อให้กระชับและครอบคลุมในเรื่องการใช้งาน

แต่อย่างไรก็ดี การศึกษาทางเทคนิคเชื่อว่าจะเป็นกระแสที่ติด ไปกั บ ตลาดทุ น ไทยและเหมาะอย่ า งยิ่ ง สำหรั บ ผู้ ที่ ต้ อ งการ

จะเริ่ ม ก่ อ นในการเก็ บ เกี่ ย วประสบการณ์ ก ารนั่ ง วิ เ คราะห์

บนกราฟราคา สำหรับวันนี้ลากันไปก่อน พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด เปิดหลักสูตรสำหรับผู้ ค้ า ทอง หลั ก สู ต รการวิ เ คราะห์ ท างเทคนิ ค โดยมุ่ ง เน้ น ให้

ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้และทักษะในการใช้จริง พร้อมไปกับการ สร้ า งนั ก ลงทุ น ทองคำมื อ อาชี พ กำหนดหลั ก สู ต รเฉพาะสำหรั บ

ผู้ค้าโดยตรง เนื่องจากกลุ่มผู้ค้ามีความรู้ความเข้าใจในตัวทองคำ มาดีพอสมควรแล้ว นอกจากนี้ยังใกล้ชิดกับการขึ้นลงของราคาและ มีลักษณะเฉพาะที่ต่างจากนักลงทุนทั่วไป การกำหนดเป้าหมาย รวมถึงแนวทางในการถ่ายทอดความรู้จึงมีรูปแบบที่ชัดเจน ภายใต้ ชื่อหลักสูตร “วิเคราะห์กราฟทางเทคนิคฉบับผู้ค้าทอง” โดย GT Research การสัมมนาใช้ระยะเวลา 3 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์แรกของ เดื อ น เริ่ ม ต้ น เดื อ นสิ ง หาคม 2555 สำหรั บ ผู้ ค้ า ทองคำที่ ส นใจ สามารถลงทะเบียนสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ 0-2673-9911 ต่อ 250 ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมการสัมมนาจะเป็นเจ้าของกิจการหรือ ตัวแทนของผู้ค้าทองก็ได้ ตลอดการสัมมนาผู้เข้าร่วมจะได้รับความ รู้ ตั้ ง แต่ เ บื้ อ งต้ น ในการวิ เ คราะห์ ท างเทคนิ ค เครื่ อ งมื อ ที่ GT Research เลือกสรรผ่านการใช้จริงสำหรับกราฟราคาทองคำ การ เรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้า ร่ ว มสั ม มนาทุ ก ท่ า นจะได้ รั บ ทั้ ง ความรู้ แ ละประสบการณ์ เ พื่ อ ให้ พร้อมสำหรับการลงสนาม

วารสารทองคำ 39


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

หากจะพูดถึงการลงทุนในทองคำแล้วนั้น นักลงทุน หลายท่านนิยมลงทุนในทองคำ เนื่องจากเห็นว่าทองคำ เป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงจาก ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation Hedging) ความผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยน (Currency Hedging) การตกต่ำ ของภาวะเศรษฐกิ จ (Economic Crisis) และการ เปลี่ยนแปลงทางการเมือง (Political Risk) ซึ่งในวันนี้ เราจะมาดูขอ้ มูลทีจ่ ะช่วยยืนยันว่า “การลงทุนในทองคำ สามารถป้ อ งกั น ความเสี่ ย งและลดผลขาดทุ น จาก วิ ก ฤตการณ์ ท างเศรษฐกิ จ การเงิ น การเมื อ ง และ สงครามได้”

ซึ่ ง นำมาลงไว้ ใ น Website ของ SPDRGOLDSHARE (www.spdrgoldshares.com) พบว่า การถือครองทองคำ

ในพอร์ ต การลงทุ น จะช่ ว ยลดความผั น ผวนของพอร์ ต ลงทุ น และลดความเสี่ยงในการขาดทุนลงได้ ซึ่งหากจัดสรรการลงทุน ทองคำในระดับต่ำระหว่าง 2.5% และ 9.0% จะสามารถช่วย ลดความเสี่ยงได้ 1% และ 2% ตามลำดับ ยกตั วอย่างเช่น ในช่วงปี 1987-2010 ที่มี วิกฤตการณ์ ทางการเงิ น และเศรษฐกิ จ เกิ ด ขึ้ น หลายครั้ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น “Black Monday” ในช่วงเดือน ต.ค. ปี 1987, “วิกฤตการณ์

บริหารเงินทุนระยะยาว (Long-term Capital Management : LTCM)” ช่วง ก.ค. ปี 1998, “Dot Com Crisis” มี.ค. ปี จากการศึ ก ษาของ World Gold Council (WGC) 2000, “Nine One One” ส.ค. ปี 2001, “ตลาดหุ้นตกต่ำ” ในบทความเรื่ อ ง Gold : hedging against tail risk ช่วง มี.ค. ปี 2002 (’02 Downturn) และ “วิกฤตการณ์

เปรียบเทียบการลงทุนของพอร์ตการลงทุนที่ไม่ลงทุนในทองคำกับพอร์ตการลงทุนที่ลงทุนในทองคำ ในช่วงวิกฤตการณ์ตั้งแต่ปี 1987-2010 Portfolio using average correlation1 Benchmark** Portfolio gain (loss) in USD’000 w/o gold with gold Diff. in USD (‘000) Diff. in % Black Monday (Aug’87-Dec’87) -1,046 -868 178 17 LTCM Crisis (Jul’98-Aug’98) -1,258 -1,222 36 3 Dot-Com Bubble (Mar’00-Apr’01) -1,420 -1,506 -86 -6 9/11 (Aug’01-Sep’01) -1,174 -1,083 91 8 02 downturn (Mar’02-Jul’02) -534 -463 71 13 Great Recession (Oct’07-Mar’09) -4,049 -3,719 330 8 Gold Weight - 6% Annualized return(%) 8.1 8.0

1 Correlation estimation using all weekly return from Jan’87 to Jul’10 ** Portfolio selection based on allocation that resembled benchmark portfolio of 55% equities, 40% fixed income, and 5% alternative assets. Source : World Gold Council (WGC), LBMA, JP Morgan, Barclays Capital, MSCI Barra, Standard & Poor’s

40 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GOLD FUTURES

ทางการเงินและเศรษฐกิจ (Great Recession)” ช่วงปี 2007–

“Dot-Com Bubble” ที่พอร์ตการลงทุนที่ลงทุนในทองคำ ให้

2009 ซึ่งในช่วงเหตุการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดภาวะตกต่ำของ ตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก แต่สำหรับผู้ที่ถือครองทองคำ

ในพอร์ ต การลงทุ น สามารถช่ ว ยลดผลขาดทุ น อี ก ทั้ ง ยั ง

เพิ่มกำไรให้กับนักลงทุนได้ โดยแสดงในตาราง จากตารางแสดงผลกำไร (ขาดทุน) จากพอร์ตการลงทุนที่ มีมูลค่า 10 ล้าน USD โดยจัดสรรการลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทต่าง ๆ เช่น หุน้ ตราสารหนี้ และสินทรัพย์อนื่ ๆ จาก พอร์ตการลงทุนมาตรฐาน (Benchmark Portfolio) ซึ่งเป็น พอร์ตการลงทุนที่ลงทุนในหุ้นประมาณ 50%-60% ลงทุนใน หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ประมาณ 30%-40% และลงทุนใน สินทรัพย์อื่น ๆ อีกประมาณ 5%-10% ซึ่งหากพิจารณาจาก ตารางที่ 1 นั้น จะพบว่า พอร์ตการลงทุนที่ลงทุนในทองคำใน อัตราส่วน 3%-6% จะมีผลกำไรมากกว่าหรือขาดทุนน้อยกว่า พอร์ตการลงทุนที่ไม่ได้ลงทุนในทองคำ ยกตัวอย่างเช่น ในช่วง วิ ก ฤตการณ์ “Black Monday” พอร์ ต การลงทุ น ที่ ล งทุ น

ในทองคำ 3%-6% ให้ผลตอบแทนมากกว่าพอร์ตการลงทุน

ที่ไม่ลงทุนในทองคำประมาณ 23,000-178,000 USD ส่วน

ในช่ ว ง “Great Recession” ก็ ใ ห้ ผ ลตอบแทนมากกว่ า ประมาณ 132,000–330,000 USD มีแต่เพียงเฉพาะในช่วง

ผลขาดทุนมากกว่าประมาณ 32,000–86,000 USD แม้ ว่ า ผลตอบแทนเฉลี่ ย ของพอร์ ต การลงทุ น ที่ ไ ม่ ล งทุ น

ในทองคำกับพอร์ตการลงทุนที่ลงทุนในทองคำจากการลงทุน

ในระยะยาวจะให้ผลเหมือนกัน คือ ผลตอบแทนเฉลี่ยค่อนข้าง คงที่ แต่พอร์ตการลงทุนทีล่ งทุนในทองคำช่วยป้องกันความเสีย่ ง ทำให้มกี ำไรเพิม่ ขึน้ หรือขาดทุนลดลงจากกรณีทเี่ กิดวิกฤตการณ์ และถ้าย้อนกลับไปในอดีตที่นานกว่านี้ อย่างในช่วงการ ตกต่ำทางเศรษฐกิจต้นยุค 70 (Early’70 Recession), สงคราม ระหว่างอิหร่าน-อิรัก ในช่วงปี 1980 (Iran-Iraq War), การ ตกต่ำทางเศรษฐกิจในยุคปี 1980 และล่าสุดวิกฤตการณ์หนี้ ของยุโรปในปี 2009-2010 (European sovereign debt crisis) จะพบว่า การลงทุนในทองคำช่วยลดผลขาดทุนและเพิ่มกำไร ให้กับพอร์ตการลงทุนได้ในหลายเหตุการณ์ โดยในช่วงการ ตกต่ำทางเศรษฐกิจในต้นยุค 70 พอร์ตการลงทุนที่ลงทุนใน ทองคำ 3%-6% ให้ ผ ลตอบแทนมากกว่ า พอร์ ต การลงทุ น

ที่ไม่ลงทุนในทองคำประมาณ 705,000-1,363,000 USD และใน ช่วงวิกฤตการณ์หนี้ของยุโรปในปี 2009-2010 ให้ผลตอบแทน มากกว่าประมาณ 19,000-81,000 USD ดังนั้น การมีทองคำไว้ในพอร์ตการลงทุน ย่อมถือเป็น

การป้องกันความเสี่ยงที่ดี เพราะไม่เพียงแต่ช่วยลดผลขาดทุน เท่านั้น หากแต่ยังสามารถเพิ่มผลกำไรในช่วงวิกฤตการณ์ได้

อีกด้วย ฉะนัน้ ไม่วา่ นักลงทุนจะเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเงิน และเศรษฐกิจอีกกี่ครั้ง การมีทองคำอยู่ในพอร์ตก็เท่ากับเป็น การเพิ่ ม โอกาสในการลงทุ น ได้ ดี ที เ ดี ย ว ซึ่ ง ในขณะนี้ ก็ เ ป็ น จังหวะที่ดีที่เหมาะสมในการเข้ามาซื้อทองคำสะสมไว้ เพื่อลด ความเสี่ยงจากวิกฤติทางเศรษฐกิจทั้งทางฝั่งยุโรป และอเมริกา เช่นกัน แต่นักลงทุนทุกท่านต้องอย่าลืมว่า ไม่ว่าจะลงทุนใน ทองคำประเภทใดก็ตาม การศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ลงทุนย่อมเป็นสิ่งสำคัญ

“ร่วมสัมมนาฟรี เรื่อง Gold Futures และ Silver Future ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ติดต่อได้ที่ คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส” สามารถติชมหรือเสนอแนะเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : bd_group @classicgoldfutures.co.th กลุ่มบริษัท คลาสสิก โกลด์ อนาคตทอง...เรามองขาด วารสารทองคำ 41


รายงาน

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ประกาศรายชื่อร้านทองที่ผ่านมาตรฐาน สคบ. หลังจากที่สมาคมค้าทองคำ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ได้ตรวจสอบความบริสุทธิ์ทองรูปพรรณ จากร้านผู้ผลิตทองทั่วประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจค้าทองคำ ทำให้ร้านทองค้าปลีกที่ีมารับสินค้าจากผู้ผลิตที่ผ่าน

การรับรองมีความมั่นใจในสินค้าที่จะนำไปขาย และผู้บริโภคก็จะมีความมั่นใจได้ว่าได้ซื้อทองรูปพรรณที่ได้มาตรฐาน ตามที่ สคบ. กำหนด ทั้งนี้ ทางสมาคมและ สคบ.จะได้จัดงานเพื่อมอบโล่และตราสัญลักษณ์ในโอกาสต่อไป สำหรับรายชื่อร้านผู้ผลิตทองรูปพรรณที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความบริสุทธิ์ทองรูปพรรณจาก สคบ. ประจำปี 2555-2557 (ร้านทองขายส่ง และร้านทองเยาวราช) จำนวน 64 ราย มีดังนี ้ ลำดับที่

ผู้ประกอบธุรกิจ

1 บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด 2 หจก.ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง 3 หจก.ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่ 4 หจก.ห้างขายทองโต๊ะกังเยาวราช 5 บจ.ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) 6 หจก.ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง 7 บริษัท ห้างค้าทอง หลูชั้งฮวด (2498) จำกัด 8 บริษัท หลูชั่งเฮงเฮงฮวด จำกัด 9 หจก.ทองเล้งหงษ์ 10 บจ.ห้างขายทองทองใบเยาวราช (สี่แยกวัดตึก) 11 หจก.เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์ 12 บริษัท แต้จิบฮุย จำกัด 13 บริษัท ซินคี่เชียงค้าส่ง จำกัด 14 บริษัท ห้างทองจิ้นไถ่เฮง จำกัด 15 บริษัท จูเจียบเซ้ง จำกัด 16 บริษัท แม่ทองสุก โกลด์สมิท จำกัด 17 หจก.ห้างทอง คุณฮั้ว (หล่อ) 42 วารสารทองคำ

ที่อยู่ 295-297 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2224-0077 608 ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2221-3452 478-488 ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2222-1427 356-358-360 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2223-5884-6 374-378 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2222-4623 401-407 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2225-0202 112-114 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2222-5582 106-108 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2221-5628 151 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2222-9745 152-154-94 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2221-3776 63-63/1 ถนนพาหุรัด เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2221-2544 102-104 ถนนบ้านหม้อ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2221-5428 143 ถนนบ้านหม้อ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2222-4396 412-414 ถนนวรจักร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2223-1787 10, 12, 14 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2221-7521 121/7-9 ถนนพาหุรัด เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2623-6996 1/10-12 ถนนตรีเพชร เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2224-8065


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ลำดับที่ ผู้ประกอบธุรกิจ 18 บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด 19 บริษัท ห้างค้าทองหลูยู่ฮวด จำกัด 20 บริษัท ห้างขายทองเลี่ยงเซ่งเฮง จำกัด 21 หจก.เล่งหงษ์ 22 บริษัท ที.พี.เฮช (2004) จำกัด 23 หจก.จินชอง 24 บริษัท ค้าทองโซวเซ่งเฮง จำกัด 25 บริษัท ทอง 24 กะรัต จำกัด 26 หจก.เล่งหงษ์เยาวราช (2529) 27 บริษัท สยามโกลด์แกลอรี่ จำกัด 28 บริษัท ทองเล่งหงษ์กรุ๊ป จำกัด 29 หจก.ห้างทองย่งใช้ฮวด 30 บริษัท ห้างทองซินเจี้ยเชียง จำกัด 31 หจก.ห้างทองจิบฮุย 32 บริษัท ไฟน์โกลด์ จำกัด 33 บริษัท ห้างทองลายกนก จำกัด 34 บริษัท ห้างทอง เจียบเซ่งเฮง จำกัด 35 บริษัท ประพันธ์ (กิมฮวด) จำกัด 36 หจก.ห้างทองไท้เส็งเฮง 37 ห้างทองเพชรทองคำ 38 หจก.ห้างทองพุดเซ้ง 39 บริษัท วิทเฮงหลี 2003 จำกัด 40 ห้างหุ้นส่วน สามัญนิติบุคคล ชั่งเซ้ง 41 บริษัท ห้างขายทองโง้วชั้งเซ้ง จำกัด

รายงาน

ที่อยู่ 855 ถนนมหาไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2623-7991 504-506 ถนนมหาไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2623-7644 303 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2224-8139 330 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2224-5237 316 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2224-6691 83 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2222-5700 456 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2222-9249 245-247 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2225-9457 318-328 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2224-5345 310 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2622-5303 47 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2221-5111 4 ถนนเยาวราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2623-6900 121/2-3 ถนนพาหุรัด เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2623-9787 203 ถนนพาหุรัด เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2225-6511-3 107 ถนนพาหุรัด เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2224-9812 115/10-13 ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2222-5145 56 ถนนตรีเพชร เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2225-6520 97 ถนนพาหุรัด เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2623-8001-2 113 ถนนพาหุรัด เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2222-9499 24-24/1 ถนนบ้านหม้อ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2225-4915-6 294 ถนนตีทอง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2225-9750 62 ถนนตรีเพชร เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2225-5522 173 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2221-3322 156 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2622-9572 วารสารทองคำ 43


รายงาน

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ลำดับที่ ผู้ประกอบธุรกิจ 42 บริษัท ชมพู (บ้วนหลี) จำกัด 43 หจก.ห้างทองเอ็งฮงฮวด 44 ห้างทองโอ้วไจ้เซ้ง 45 ห้างทองเจี้ยฮั้ว 46 ห้างทองอั้งเซ่งเฮง 47 บริษัท เจริญช่างทอง จำกัด 48 บริษัท ทองเปียเซ้ง จำกัด 49 บริษัท ขายทองแต้จิ้งเส็ง พานิชย์ จำกัด 50 หจก.ห้างทองน่ำเชียง 51 ห้างทองย่งฮะฮวดซุ่นกี่ 52 หจก.ห้างทองก้วยเซ่งเฮง 53 หจก.ห้างทองเคว่งหลี 54 ห้างทองลี้น่ำฮวด 55 คณะบุคคล ห้างทอง ทองไพโรจน์ ชัยภูมิ 56 บริษัท ห้างขายทองนำเกียเฮง จำกัด 57 ห้างทองไล่ฮี่เซ้ง 58 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) 59 ห้างทองตุ้นเฮงหลี 60 หจก.ห้างทองทองสวย 61 บริษัท ไดนามิค ดี-พลัส จำกัด 62 บริษัท โกลด์สยาม จำกัด 63 ห้างทองกิมฮง 64 บริษัท ห้างทองหยงเตียน จำกัด 44 วารสารทองคำ

ที่อยู่ 54-56 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2221-2557 34-36 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2222-2862 254-256 ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2223-0081 97 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2223-5354 400-402 ถนนบริพัตร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2622-6330 166-168 ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2225-5095 210 ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2222-4366 49 ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2221-7972 85-87 ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2221-1202 213-215 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2221-0335 65 ถนนบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2226-1222 85-87 ถนนบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2221-0912 47 ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2222-6900 657 ถนนจักรเพชร เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2226-1885 59 ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2221-4055 340-342 ถนนบริพัตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2222-5315 333 ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2361-3311 9 ถนนสถานี ต.ทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 0-7522-2711 600/24-25 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4332-0758-9 25-25/1 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4327-0976 2-4 ถ.ตรีเพชร เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2623-8856-9 230-232 ถ.เจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2223-5583 7/1 ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7435-5559-60

สะเก็ดทอง

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แก้วิกฤติด้วยสภาพคล่อง... ดันราคาทองขึ้นฟ้า สวัสดีครับท่านผู้อ่านวารสารทองคำทุกท่านครับ เข้าสู่ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี เวลาผ่านไปไวเหมือน โกหก เหมือนเพิ่งจะ Jingle bell กันไปหยก ๆ เวลา ไม่รอใครจริง ๆ ฉบับนี้ว่ากันไปตามกระแสเช่นเคย สำหรั บ ตลาดทองคำในช่ ว งเกื อ บ 6 เดื อ นที่ ผ่ า นมา

ถ้ า ให้ เ ล่ น 20 คำถาม ว่ า ปั จ จั ย ใดที่ ใ ห้ คุ ณ และโทษ

กับราคาทองมากที่สุด??? ให้ทาย 2 ครั้ง แต่ผมว่า

ครั้งเดียวก็ถูก ไม่พ้น QE ครับ

ย้อนอดีตไปช่วงต้นปี ทองขึ้น เพราะคาดหวัง QE3 ของ FED ต่อมาไม่นาน FED บอกยังไม่มีความจำเป็นต้องผ่อนคลาย นโยบายเพิ่ม น้องทองก็หักหัวเอาดื้อ ๆ หลังจากนั้นก็ขึ้น ๆ ลง ๆ ตามความอ่อนไหวของนักลงทุนในตลาด ซึ่งผมเชื่อว่า

48 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คนเหล่านี้ดูซีรีส์เกาหลีแล้วน้ำตานองกันทุกคนแน่ ๆ เพราะ อ่อนไหวถึงไหวมาก พอตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีหน่อยก็คิดว่า FED คงไม่ทำแล้ว QE อย่าไปรอ วันถัดมาตัวเลขเศรษฐกิจ ออกมาดีขึ้นเล็กน้อย (ซึ่งเมื่อก่อนมองกันผ่าน ๆ) เน้นว่ายังดี คือเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ “นักวิเคราะห์” คาด ก็บอก ว่าอย่างนี้ FED ทำ QE แน่ ๆ เป็นดังเช่นคำพระเจ้าตาบอก จริง ๆ “แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำ เหลือกำหนด” ก่อนที่ผมจะไปไกลกว่านี้ ขอเข้าเรื่องดีกว่า มาตรการสภาพคล่ อ งคื อ อะไร? ได้ ยิ น กั น บ่ อ ยแต่

ทราบหรือไม่ครับ ว่ามันคืออะไร แล้วทำไมจึงต้องใช้สภาพ คล่อง เล่าสู่กันฟังพอสังเขป มาตรการสภาพคล่อง (ทางการ เงิน) เกิดขึ้นจากแนวคิดเศรษฐศาสตร์ในแบบ “เคนส์” ซึ่งมี ความเชื่อว่าเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย ธนาคารกลางใน ฐานะกลไกของรัฐจำเป็นที่จะต้องแทรกแซงเพื่อให้ตลาดฟื้นตัว ด้วยการเพิ่มสภาพคล่อง (เงิน) เข้าไปในระบบให้เกิดการไหล เวียนมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มปริมาณเงินเป็นเพียงแนวทางหนึ่งของ

การผ่อนคลายทางการเงิน การผ่อนคลายดังกล่าวยังหมายถึง การดูแลดอกเบี้ยในตลาด ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดดอกเบี้ย นโยบายโดยตรงหรื อ ผ่ า นกลไกในตลาด อย่ า งการเข้ า ซื้ อ พันธบัตร ซึง่ เป็นวิธที ลี่ ะมุนละม่อมกว่า ซึง่ ในช่วงวิกฤติทผี่ า่ นมา ก็ได้เห็นกันไปหลายรอบ โดยสรุปก็คือ เป็นการบิดเบือนกลไก ของรัฐด้วยเจตนาที่ดี เพราะอยากให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ท่านเคย

เห็นคนที่สร้างความวุ่นวายเพราะเจตนาดีไหมครับ??? สภาพคล่ อ งเกี่ ย วอะไรกั บ ราคาทอง ทั้ ง สองอย่ า งไม่ ไ ด้

เกี่ยวดองกันโดยสายเลือดครับ แต่สัมพันธ์กันในสองสาเหตุ

ด้วยกัน ประการแรก การเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณจะส่งผลต่อ มู ล ค่ า ตามหลั ก การของ Supply ซึ่ ง การลดมู ล ค่ า ลงของ

สกุ ล เงิ น จะส่ ง ผลต่ อ อำนาจการซื้ อ ดั ง นั้ น ผู้ อ อมเงิ น ที่ มี

การถือครองสกุลเงินอยู่ก็จะทำการเปลี่ยนการถือครองสกุลเงิน (ที่มีแนวโน้มว่าจะอ่อนมูลค่าลงในอนาคต) มาเป็นสินทรัพย์

สะเก็ดทอง

ที่มีค่าด้วยตัวของมันเองอย่างพวก Real asset รวมถึงทองคำ ด้ ว ยเช่ น กั น ประการที่ ส อง การเพิ่ ม ขึ้ น ของสภาพคล่ อ งใน ตลาดจะส่งผลต่อราคาสินทรัพย์โดยรวมในเชิงบวก ลองคิด ภาพตามนะครั บ เวลาที่ เ งิ น มี จ ำนวนมากขึ้ น ตามหลั ก การ

ในการบริ ห ารเงิ น เราให้ มั น อยู่ เ ฉย ๆ ไม่ ไ ด้ ไม่ เ ช่ น นั้ น

เมื่อเวลาผ่านไป มันจะลดมูลค่าลงเรื่อย ๆ จากอัตราเงินเฟ้อ

ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี ดั ง นั้ น การมี เ งิ น เพิ่ ม ขึ้ น ยิ่ ง เป็ น การทำให้ “แหล่งที่ไปของเงิน” มีการเปลี่ยนแปลง โดยการเพิ่มขึ้น จากเงิ น ที่ ไ หลเข้ า นอกจากนี้ สิ่ ง ที่ ต ามมาคื อ ความผั น ผวน

ของราคาสินทรัพย์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้น การคาดการณ์ว่าจะเกิดหรือไม่เกิด การผ่อนคลายนโยบาย ทางการเงิน (QE) เพิ่มเติมจึงมีผลต่อราคาทองคำอย่างเลี่ยง

ไม่ได้ คำถามคือ จะเกิดอีกไหม มาตรการสภาพคล่องต้องกลับ ไปที่จุดเริ่มต้นว่าวิกฤติหรือการถดถอยทางเศรษฐกิจจบหรือยัง ถ้ า ยั ง โอกาสที่ จ ะกลั บ มาใช้ ม าตรการสภาพคล่ อ งก็ ยั ง มี อ ยู่

ซึ่งในมุมนี้ผมมองว่ายัง โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มยูโรโซนที่ หลายประเทศกำลั ง เข้ า สู่ ภ าวะถดถอยอย่ า งช้ า ๆ ผ่ า น มาตรการรัดเข็มขัด ดังนั้นการผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน อาจจะดำเนินต่อไปในฝั่งยุโรป ขณะที่สหรัฐฯ อาจจะซื้อเวลา ได้นานกว่าจากเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ยังไม่เป็นตัวกระตุ้นให้ FED ต้องหันมา Print เงินใหม่ ซึ่งโอกาสในการทำ QE นั้นก็ยัง ถื อ ว่ า ไม่ ห มดไป ดั ง นั้ น บนเงื่ อ นไขที่ ก ารผ่ อ นคลายนโยบาย ทางการเงินยังมีอยู่ต่อไป ในอนาคตทองคำก็จะยังทะยานได้ อย่างสง่างาม แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าหมดบุญสภาพคล่อง เมื่อใด การเข้าสู่ช่วงขาลงก็คงไม่นานเกินรอ สำหรับวันนี้ลากัน แค่นี้ครับ พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ

จูเก๋อเลี่ยง วารสารทองคำ 49


เล่าขานตำนานทอง

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ตุตันคาเมน กับโลงพระศพ และหน้ากากทองคำ

ความเชื่อแห่งการเก็บรักษาพระศพด้วยทองคำ

50 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เล่าขานตำนานทอง

หลังจากที่คอลัมน์เล่าขานตำนานทองได้นำเสนอ เรื่องราวเกี่ยวกับทองคำในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ในฉบับนี้จะขอเปลี่ยนบรรยากาศพาไปชมเรื่องราวใน ต่างประเทศกันบ้าง โดยจะพาไปรู้จักกับ ‘สุสานตุตัน คาเมน’ ซึ่ ง ภายในมี ส มบั ติ อ ยู่ ม ากมาย โดยเฉพาะ เครื่ อ งใช้ ที่ เ ป็ น ทองคำ ซึ่ ง มี เ รื่ อ งราวและสิ่ ง เร้ น ลั บ

ที่รอการพิสูจน์อยู่มากมาย ‘ตุ ตั น คาเมน’ ซึ่ ง เป็ น ฟาโรห์ แ ห่ ง อี ยิ ป ต์ ครองราชย์ ระหว่างปี 1336-1327 ก่อนคริสต์ศักราช ครั้งที่มีการขุดพบ สุ ส านตุ ตั น คาเมนแห่ ง นี้ เ กื อ บ 90 ปี ก่ อ น ได้ พ บกรุ ส มบั ติ มากมายถึง 5 พันกว่ารายการ รวมถึงพบ ‘หน้ากากทองคำ และโลงศพทองคำ’ จนทำให้กลายเป็นสุสานที่โด่งดังที่สุด

ในหุบเขากษัตริย์แห่งอียิปต์ วารสารทองคำ 51


เล่าขานตำนานทอง

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ในประวัติศาสตร์ของอียิปต์โบราณ ‘ตุตันคาเมน’ เป็น ฟาโรห์ที่ไม่มีบทบาทมากนัก และสิ้นพระชนม์ตั้งแต่พระชนมายุ 18 พรรษา แต่สุสานของพระองค์โด่งดังไปทั่วโลก หลังได้

เปิ ด เผยสู่ ช าวโลกเป็ น ครั้ ง แรกเมื่ อ 89 ปี ก่ อ น พร้ อ มด้ ว ย

หน้ากากทองคำ โลงศพทองคำ และทรัพย์สินของมีค่าต่าง ๆ

ถึง 5,230 รายการ นับว่าเป็นการค้นพบกรุสมบัติมากที่สุด

ตั้งแต่มีการขุดพบหลุมศพของฟาโรห์เลยทีเดียว แม้ว่าตุตันคาเมนครองราชย์เพียง 9 ปี และไม่ได้มีบทบาท โดดเด่ น เท่ า ใดนั ก แต่ ยั ง มี ท รั พ ย์ ส มบั ติ ม ากมายถึ ง

เพียงนี้ หากเปรียบเทียบกับสุสานของฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่ในหุบเขา กษัตริย์อีกหลายพระองค์ ที่สำคัญคือ การขุดพบครั้งนี้เป็น

หลักฐานสำคัญที่ทำให้โลกได้เข้าใจถึงความรู้และสติปัญญา ของคนอี ยิ ป ต์ เ มื่ อ 3 พั น ปี ก่ อ น ว่ า มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า

เพียงใด โฮเวิ ร์ ด คาร์ เ ตอร์ จิ ต รกรชาวอั ง กฤษที่ ก ลายมาเป็ น

นั ก อี ยิ ป ต์ วิ ท ยาผู้ โ ด่ ง ดั ง ได้ ใ ช้ เ วลาถึ ง 7 ปี กว่ า จะค้ น พบ

โดยในช่วงสุดท้ายของการขุดค้น คาร์เตอร์ ได้สั่งให้คนงาน

ขุ ด ลงไปในบริ เ วณที่ พ บกระท่ อ มของคนงานก่ อ สร้ า งสุ ส าน ฟาโรห์รามเสสที่ 6 จนกระทั่งในวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1922 จึงพบปากทางเข้าสุสาน และเมื่อขุดไปเรื่อย ๆ จึงพบ ตราประทับของฟาโรห์ตุตันคาเมน เป็นการยืนยันการค้นพบ สุสานฟาโรห์ครั้งสำคัญที่สุด จากนั้น คาร์เตอร์ เดินลงไปตามทางก็ได้พบห้องสี่ห้อง สามห้องแรกอัดแน่นไปด้วยเครื่องมือ เครื่องใช้จำนวนมาก อาทิ รถศึก พระบัลลังก์ พระแท่นบรรทมทองคำ หีบทอง ประดับด้วยงาช้าง แจกัน คนโท พระแสงชนิดต่าง ๆ ฉลอง พระบาท และสิ่งของอีกจำนวนมาก ส่วนห้องสุดท้ายที่เขาพบ 52 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คือ ห้องบรรจุโลงหิน ฝาโลงทำด้วยหินแกรนิตสีชมพู แกะสลัก นู น สู ง ตรงมุ ม เป็ น รู ป เทพธิ ด าเซลคิ ท สยายปี ก คอยปกป้ อ ง ภายในมีโลงพระศพ 3 ชั้น สองชั้นแรกเป็นหีบพระศพแกะสลัก

จากไม้ท่อนฉาบทองคำ ก่อนที่จะถึงหีบพระศพทองคำมัมมี่

ของฟาโรห์ แต่ละชั้นสลักลวดลายวิจิตรพิสดารงดงามยิ่งนัก สำหรับทรัพย์สมบัติที่ขนย้ายจากสุสานของตุตันคาเมน จำนวน 5 พันกว่ารายการ ไปอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กลางกรุงไคโร สิ่งที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดคือ ‘หน้ากาก ทองคำ’ ที่ ตี เ ข้ า รู ป ของกษั ต ริ ย์ ห นุ่ ม หนั ก ประมาณ 14 กิโลกรัม ยังคงแวววาวเปล่งประกายมาตลอดกว่า 3 พันปี

บนพระนลาฏมีรูปงูเห่าและนกแร้งสัญลักษณ์ของอียิปต์ทั้งสอง อาณาจั ก รที่ ท รงปกครอง ตกแต่ ง ด้ ว ยเพชรพลอยอั ญ มณี

มีค่าเท่าที่จะหาได้

เล่าขานตำนานทอง

ส่วนภายในสุดคือ ห้องเก็บโลงพระศพ มองผ่านกระจก เข้าไปจะเห็น ‘โลงพระศพไม้ฉาบทองคำ’ ฝังด้วยอัญมณี และแก้วหลากสี ทั้งโมราสีแดงและสีฟ้าเทอร์คอยส์ ภายใน

มี มั ม มี่ ข องฟาโรห์ ตุ ตั น คาเมนนอนสงบนิ่ ง อยู่ แตกต่ า งจาก

มัมมี่ของฟาโรห์องค์อื่น ๆ ที่เมื่อถูกค้นพบมักจะไปอยู่ตาม พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งในอียิปต์และต่างประเทศ แต่ฟาโรห์องค์นี้ คาร์เตอร์ต้องให้พระองค์บรรทมสงบนิ่ง เหมือนเมื่อหลายพันปีก่อน ไม่ต้องไปถูกตั้งโชว์อยู่ตามที่ต่าง ๆ โดยโลงพระศพชั้นในสุดทำด้วยทองคำบริสุทธิ์หนักกว่า 100 กิโลกรัม เป็นที่บรรจุมัมมี่ยาว 6 ฟุต พระรูปบรรทม สลัก

เป็นเทพโอซิริส สัญลักษณ์ของฟาโรห์ รอบพระศอทรงสร้อย

2 ชั้ น ทำด้ ว ยทองสี แ ดงและสี เ หลื อ ง พระหั ต ถ์ ที่ ไ ขว้ อ ยู่ บ น

พระอุ ร ะทรงกุ ม แส้ แ ละพระคทาหั ว ขอ สั ญ ลั ก ษณ์ ข องเทพ

โอซิริส ผิวหน้าโลงทองคำทั้งหมดสลักเป็นลวดลายขนนกอย่าง ละเอียดงดงาม แพรวพราวด้วยอัญมณีและแก้วสีนานาชนิด ภายใน ‘โลงพระศพทองคำ’ และบน ‘หน้ า กาก ทองคำ’ ยังจะเห็นเครื่องประดับอีกมากมายที่แสดงถึงความ สามารถ ความประณีต และความคิดสร้างสรรค์ของช่างอียิปต์ โบราณอย่ า งน่ า อั ศ จรรย์ อาทิ กรองพระศอเป็ น รู ป นกแร้ ง

ทำด้วยทองคำชิ้นเล็ก ๆ 256 ชิ้น ฝังเรียงกับแก้วหลากสี กล่องน้ำหอมของฟาโรห์ทำด้วยทองคำและเงิน กำไลพระกร ทั บ ทรวงที่ อ อกแบบอย่ า งวิ จิ ต รพิ ส ดาร ลวดลายหลายชนิ ด

ยังเป็นเครื่องประดับที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันจนทำให้บางคนอด คิดไม่ได้ว่า การออกแบบลวดลายเครื่องประดับต่าง ๆ ใน วงการแฟชั่นที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมีกำเนิดและพัฒนาต่อยอดมา จากศิลปะการออกแบบของคนอียิปต์โบราณนั่นเอง ความเชื่อที่ว่า โลงทองคำจะมีส่วนในการช่วยรักษาสภาพ ศพให้ อ ยู่ ส มบู ร ณ์ ไ ด้ ห รื อ ไม่ นั้ น ยั ง ไม่ มี ข้ อ พิ สู จ น์ ที่ ส ามารถ ยืนยันได้อย่างแน่ชัด แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าศพมัมมี่ที่ค้นพบจะ

ต้ อ งบรรจุ ไ ว้ ใ นโลงทองคำเท่ า นั้ น ซึ่ ง เหตุ ผ ลนี้ อ าจมี เ พี ย ง

ชาวอี ยิ ป ต์ โ บราณเท่ า นั้ น ที่ รู้ ถึ ง คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษของทองคำ

เช่นเดียวกับที่รู้วิธีการรักษาศพด้วยการทำมัมมี่ หลังจากสิ้นสุดอารยธรรมแห่งยุคอียิปต์แล้ว ก็เป็นยุคของ อาณาจั ก รโรมั น ที่ มี บ ทบาทในเรื่ อ งทองคำ โดยมี ห ลั ก ฐาน ปรากฏว่ า ทั่ ว ทุ ก มุ ม โลกมี ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ทองคำเกิ ด ขึ้ น ทั่วไป แม้แต่ทวีปแอฟริกาที่มีความเจริญล้าหลังสุด ยังพบชาว

พื้นเมืองเผ่าต่าง ๆ นำทองคำมาใช้ทำเครื่องประดับร่างกาย เป็นตำนานความเชื่อที่พิสดารเกี่ยวกับทองคำ จึงเกิดขึ้นตั้งแต่ นั้นมา... วารสารทองคำ 53


ระเบียงทองคำ

54 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ระเบียงทองคำ

“ระเบียงทองคำ” ฉบับนีจ้ ะขอปรับเปลีย่ นบรรยากาศ จากการไปพู ด คุ ย กั บ ประธานชมรมร้ า นค้ า ทองตาม จังหวัดต่าง ๆ มาเป็นการพูดคุยกับบรรดาผู้ประกอบ การร้านทองในแต่ละพื้นที่ โดยในครั้งนี้ได้มีโอกาสพูด คุ ย กั บ คุ ณ สุ ริ ยั น สุ ร กิ จ บวร เจ้ า ของร้ า นห้ า งทองแท้ สมาชิ ก สมาคมค้ า ทองคำ ซึ่ ง ได้ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ค้ า ทอง

มานานถึง 13 ปี และได้ปักหลักทำธุรกิจอยู่ที่คิวรถ ชลบุรี-พนัสนิคม สี่แยกเฉลิมไทยมาโดยตลอด

เคล็ดความสำเร็จของ

“สุ ร ย ิ น ั ” แห่งห้างทองแท้ จ.ชลบุรี

คุ ณ สุ ริ ยั น เล่ า ให้ ฟั ง ว่ า ได้ เ ข้ า มาสานงานการค้ า ทอง

ต่ อ จากน้ อ งสาว ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นี้ ท ำธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า ง และถื อ ว่ า ประสบความสำเร็ จ ในระดั บ หนึ่ ง แต่ พ อต้ อ งเข้ า มาคลุ ก คลี

กับวงการค้าทอง ตอนแรกก็ต้องปรับตัว เพราะลักษณะของ ธุรกิจทั้งสองต่างกัน โดยธุรกิจก่อสร้างต้องเดินทางต่อเนื่อง ขณะที่ ธุ ร กิ จ ค้ า ทองต้ อ งอยู่ กั บ ร้ า นเป็ น ประจำ แต่ ห ลั ง จาก

เข้ามาทำได้ระยะหนึ่งก็เริ่มสนุก อาจจะเป็นเพราะมีความรู้

พื้ น ฐาน และชอบเรื่ อ งของเศรษฐศาสตร์ ประกอบกั บ ใน ปัจจุบันการลงทุนผ่านระบบออนไลน์เข้ามา ทำให้การลงทุนมี ความสนุกและสะดวกมากขึ้น “ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งกั บ ธุ ร กิ จ ค้ า ทองมั น ต่ า งกั น มาก ธุ ร กิ จ ก่อสร้างต้องพบกับคนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้าง งาน ทีมงาน ปัญหาเยอะมาก และยิ่งรัฐบาลประกาศปรับ ค่าแรงขึ้นอีก ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมาก แต่ร้านทองเป็นเรื่อง ของการให้ บ ริ ก าร คุ ณ ต้ อ งดู แ ลลู ก ค้ า ให้ ดี เ ท่ า นั้ น เอง และ

เมื่อร้านมีชื่อเสียงติดตลาดแล้ว การค้าขายก็จะง่ายขึ้น สำหรับ การให้ บ ริ ก ารของที่ ร้ า นได้ น ำคอมพิ ว เตอร์ เ ข้ า มาช่ ว ยใน

การบริหารงาน ทำให้การบริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทำให้ ลู ก ค้ า มาใช้ บ ริ ก ารที่ ร้ า นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยกลุ่ ม ลู ก ค้ า ของ

ร้านจะเป็นกลุ่มระดับกลางลงไป ส่วนใหญ่จะเป็นพวกคนงาน จากนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ” คุณสุริยัน ยังได้กล่าวถึงการทำธุรกิจร้านทองในปัจจุบันว่า จากที่ราคาทองคำได้ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้การค้าค่อนข้างจะ ลำบาก เพราะกำไรในส่วนของทองรูปพรรณก็น้อย ขณะที่ ทองคำเพื่อการลงทุนก็มีทางเลือกมากมาย ทั้งโกลด์ ออนไลน์ โกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส ซึ่ ง เป็ น คู่ แ ข่ ง กั บ การค้ า ทองแท่ ง โดยตรง นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายในเรื่องภาษี ทำให้ผู้ประกอบการต้อง บริหารต้นทุนให้ดี

วารสารทองคำ 55


ระเบียงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ส่ ว นเคล็ ด ลั บ การทำธุ ร กิ จ ทองคำ คุ ณ สุ ริ ยั น กล่ า วว่ า พยายามบอกพนักงานว่าต้องให้ความสำคัญกับลูกค้า ทุกฝ่าย ต้องวินวินกันหมด ในส่วนของร้านก็คือขายดี แม้จะกำไรน้อย หน่อยแต่อาศัยขายมาก ลูกค้าก็ได้ของไปในราคาที่เป็นธรรม ออกไปแล้ ว ก็ มี ค วามสุ ข เพื่ อ ที่ จ ะได้ ไ ปบอกในลั ก ษณะปาก

ต่อปาก เมือ่ ร้านมีกำไร พนักงานก็จะได้ผลตอบแทนสูง เพราะว่า ขายดีขึ้น นอกจากนั้นก็มีเรื่องของความซื่อสัตย์ “ที่ ผ่ า นมาเคยเกิ ด กรณี นึ ง นะ เรื่ อ งของการขายฝาก มี ลูกค้านำทองมา 5 บาท มีพระหลวงพ่อโสธรองค์หนึ่ง ให้ไป 40,000 บาท จริง ๆ แล้ว หากรวมมูลค่าพระกับทองกว่า

แสนสอง และเมื่อลูกค้าเลยกำหนดที่จะไถ่ถอนไปเดือนกว่า พนักงานมาปรึกษา ผมก็ให้รอเพราะลูกค้าอาจจะลืม จากนั้น ลูกค้าก็มาเอาคืนไป เราก็ให้คืน ทั้งที่เรามีสิทธิจะยึด ซึ่งก็ทำให้

ทุกฝ่ายมีความสุข” คุณสุรยิ นั กล่าวเพิม่ เติมว่า คติประจำใจของการดำเนินชีวติ และการทำธุรกิจที่ได้ยึดมาโดยตลอดและเชื่อว่าจะเป็นหลัก สำคั ญ ที่ ท ำให้ ชี วิ ต ประสบความสำเร็ จ มาถึ ง ปั จ จุ บั น นั่ น ก็ คื อ การ “ให้” แม้ว่าจะเป็นคำสั้น ๆ แต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งมาก โดยเฉพาะการให้กับครอบครัว ธุรกิจ หรือสังคม อย่างเช่น

ในช่วงที่ทำงาน ก็จะให้ความสำคัญและดูแลลูกน้องเป็นอย่างดี เมื่อทำธุรกิจได้ผลประโยชน์มากก็จะตอบแทนคืนกลับไปมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ ทำให้ลูกน้อง เกิดความรักความผูกพันและพร้อมจะทุ่มเททำงานให้กับเรา และทำให้ผลลัพธ์ออกมาดี ทัง้ เรือ่ งผลประกอบการ การบริหารงาน การทำธุรกิจก็ไหลลื่น เมื่ อ เราประสบความสำเร็ จ ในด้ า นธุ ร กิ จ แล้ ว จากนั้ น

ก็จะให้กับสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา การดูแลรักษาพยาบาล หรืองานด้านความปลอดภัย ซึ่งใน ปั จ จุ บั น ตนก็ เ ป็ น รองประธานชมรมร้ า นทองจั ง หวั ด ชลบุ รี กต.ตร. ตำรวจภูธร จ.ชลบุรี เป็นกรรมการเขตศึกษามัธยมเขต 18 คือ ชลบุรี-ระยอง ซึ่งผลจากการทุ่มเททำงาน ทำให้ในปีนี้ ได้ รั บ รางวั ล “คนดี ศ รี เ มื อ งชล” สาขาพาณิ ช ยการและการ

ท่องเที่ยว คุณสุริยัน กล่าวทิ้งท้ายว่า การ “ให้” ต้องให้กับคนที่

ใกล้ชิดมากที่สุดก่อน จากนั้นก็ขยายออกไปยังคนรอบข้าง และ ค่อย ๆ ขยายให้กว้างขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว จะทำให้ คนในทุกส่วนมีความสุขจากการให้ของเราไปด้วย

56 วารสารทองคำ
GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ยกนิ้วให้

ร่วมอนุรักษ์หนังใหญ่วัดขนอน สมบัติทางวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่า หนั ง ใหญ่ เป็ น สมบั ติ ท างวั ฒ นธรรมไทยที่ ร วม ศิ ล ปะทรงคุ ณ ค่ า ไว้ ห ลายแขนง ทั้ ง การออกแบบ ลวดลายไทยเชิ ง จิ ต รกรรม ฝี มื อ แกะสลั ก ที่ ป ระณี ต นาฏศิลป์การละครประกอบบทพากย์ บทขับร้องและ ดนตรีปี่พาทย์ ซึ่งให้อรรถรสทางศิลปะอย่างสมบูรณ์ ตามประวัติการละเล่นหนังใหญ่ พบว่ามีมาตั้งแต่ครั้ง กรุงสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะหาชมได้ยาก แต่ก็ยังมีแหล่งรวบรวมและมีการจัดแสดงหนังใหญ่ให้

ผู้ที่สนใจได้ชมกันเป็นประจำ อย่างเช่นที่ วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้เริ่มจัด สร้างหนังใหญ่ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รวม 9 ชุด มีตัวหนังทั้งหมด 313 ตัว เป็นสมบัติที่ วัดรักษาสืบทอดมา และวัดแห่งนี้เป็นเพียงวัดเดียวที่มีมหรสพ เป็ น ของวั ด มี ตั ว หนั ง และคณะหนั ง ใหญ่ ที่ ส มบู ร ณ์ และมี

การนำหนั ง ใหญ่ วั ด ขนอนไปแสดงเผยแพร่ ทั้ ง ในประเทศ

และต่างประเทศหลายครั้ง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงเห็ น คุ ณ ค่ า การแสดงและศิ ล ปะ

หนังใหญ่ จึงทรงมีพระราชดำริให้ทางวัดอนุรักษ์หนังใหญ่นี้ไว้ และจัดทำหนังใหญ่ชุดใหม่ขึ้นแสดงแทน วารสารทองคำ 59


ยกนิ้วให้

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ภายในวัดขนอน มีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ลักษณะ เป็นเรือนไทย เก็บรักษาหนังใหญ่ทั้ง 313 ตัว ที่อยู่ในสภาพ สมบูรณ์ นับจากหนังใหญ่ชุดแรกคือ ชุดหนุมานถวายแหวน ริเริ่มโดย “พระครูศรัทธาสุนทร” หรือ “หลวงปู่กล่อม” ที่ชาว บ้านเรียกขาน จนปัจจุบันพระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาส

วั ด ขนอน ยั ง ต่ อ สู้ แ ละฟื้ น ฟู น าฏศิ ล ป์ แ ขนงนี้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง

ชุบชีวิตคณะหนังใหญ่วัดขนอนให้มีลมหายใจ โดยใช้วัดขนอน เป็นโรงเรียนหนังใหญ่เพาะพันธุ์นักเชิดหนัง ไม่ยอมให้หนังใหญ่ ซบเซาไปตามยุ ค สมั ย ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เป็ น แบบอย่ า งการ อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมโดยวัดและชุมชน การแสดงเชิดหนังใหญ่ จะมีทุกวันเสาร์ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม “เทศกาลหนังใหญ่ วัดขนอน” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ภายในงานจะมีการเล่นหนังใหญ่แบบโบราณ ด้วยการเผากะลา เล่ น ไฟ ใช้ แ สงไฟจากกะลาในการแสดง และการแสดง วัฒนธรรม 4 ภาค อาทิ โขนล้านนา การแสดงหุ่นละครเล็ก หุ่นคน ดิเกร์ฮูลู นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะด้านงานฝีมือ จากกลุ่มคนราชบุรี เช่น ช่างสิบหมู่ การปั้นหัวโขน การปั้นปูน การแกะสลักไม้ การปั้นโอ่ง ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกซื้อ สินค้าไว้เป็นที่ระลึกได้ การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านและ ขนมหวาน พร้ อ มอร่ อ ยกั บ อาหารไทยพื้ น บ้ า นของชาวไทย-

ชาวมอญ อาทิ ข้าวแช่ การกวนกาละแม

60 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ยกนิ้วให้

พระครู พิ ทั ก ษ์ ศิ ล ปาคม เจ้ า อาวาสวั ด ขนอน กล่ า วว่ า ปัจจุบันทางวัดได้จัดทำพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนขึ้นเพื่อเปิด เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาหนังใหญ่ ที่สำคัญ ได้เปิดฝึกสอนให้กับเยาวชนและคนในพื้นที่ได้มีโอกาส เข้ามาเรียนรู้ และเป็นส่วนหนึ่งของคณะเชิดหนังใหญ่วัดขนอน ซึ่งการอนุรักษ์หนังใหญ่ของวัดขนอน ทำให้ได้รับการยกย่องให้ เป็น 1 ใน 6 ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟู มรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม จากศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย และแปซิ ฟิ ก เพื่ อ ยู เ นสโก ACCU: Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO และเมื่ อ ปี 2553 ยั ง ได้ รั บ รางวั ล Thailand Tourisms Award ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมภาคกลาง ของ ททท. อีกด้วย ขณะเดี ย วกั น วั ด ขนอนได้ รั บ ผู้ ที่ มี ค วามสนใจในศิ ล ปะ

การแสดงหนั ง ใหญ่ เ ข้ า มาฝึ ก หั ด โดยมี อ าจารย์ วิ ท ยากรที่ มี ความรู้ ค วามสามารถหรื อ ปราชญ์ ช าวบ้ า นถ่ า ยทอดศิ ล ป วัฒนธรรมให้ สำหรับการแสดงโรงมหรสพเปิดให้บุคคลทั่วไป ชมทุ ก วั น เสาร์ เวลา 10.00 น. และการแสดงรอบพิ เ ศษ

เมื่อมีคณะทัวร์หรือคณะศึกษาดูงาน แล้วยังมีงานแสดงนอก สถานที่ การจัดเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน เพื่อให้หนังใหญ่ ศิลปะการแสดงขั้นสูงได้คงอยู่ตลอดไป ผู้ ที่ ส นใจสามารถไปชมความงามของตั ว หนั ง ใหญ่ ไ ด้ ภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ตั้ ง อยู่ ภ ายในวั ด ขนอน ซึ่ ง เปิ ด ให้ เ ข้ า ชม

ทุกวัน แต่หากจะชมการแสดงก็ต้องไปเช้าวันเสาร์ แล้วก็

ไม่อยากให้พลาดชมการแสดงหนังใหญ่แบบโบราณด้วยการ

เผากะลาเล่นไฟ ใช้แสงไฟจากกะลาในการแสดง ใน “เทศกาล หนังใหญ่วัดขนอน” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงวันสงกรานต์ ของทุ ก ปี ซึ่ ง บรรยากาศและภาพที่ ป รากฏจะแตกต่ า งจาก

หนังใหญ่ที่เคยเห็นมา รับรองได้ว่าดูแล้วต้อง “ยกนิ้วให้” วารสารทองคำ 61


บทความพิเศษ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เอกซเรย์ฟลูออ

เทคโนโลยีล้ำสมัย ในการวิเคราะห์

การวัด/วิเคราะห์ทองเปอร์เซ็นต์ต่ำ ที่ผสมด้วยโลหะที่คล้ายทองคำด้วยเอกซเรย์ (X-Ray) บทความตอนที่แล้วได้นำเสนอการวิเคราะห์ทองคำปลอม ประเภททองหุ้ ม ในฉบั บ นี้ จ ะแนะนำการวั ด และวิ เ คราะห์ ทองคำที่ผสมด้วยโลหะบางชนิด ที่จะทำให้เครื่องอ่านค่าแล้ว แสดงผลผิด โดยคิดว่าเปอร์เซ็นต์ของทองคำ ค่าที่ได้นั้นอยู่

ในค่ า มาตรฐานที่ ก ำหนด แต่ แ ท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว เป็ น เพี ย งการ พยายามหลอกเครื่อง ทำให้อ่านแล้วเข้าใจผิดว่าเป็นปริมาณ ทองคำ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการพยายามทำทองประเภทนี้

ในลั ก ษณะของทองคำแท่ ง 99.99% ด้ ว ยเหตุ ผ ลเดี ย ว คื อ

ซื้อ-ขายง่าย ให้ราคาสูง คุ้มค่าที่จะปลอม และง่ายในการ

ทำมากกว่าทองหุ้ม และยากที่จะตรวจเจอในเวลาที่จำกัดเพียง ไม่กี่นาที และส่วนใหญ่โลหะที่จะนำมาผสม ได้แก่ ตะกั่ว (Pb)

62 วารสารทองคำ

อิริเดียม (Ir) ผงไทเทเนียม (Ti2O) ดีบุก (Sn) แมงกานีส (Mn) หรือปรอท (Hg) สังกะสี (Zn) และโลหะอื่น ๆ ซึ่งหาซื้อได้ใน ตลาดขายอัลลอย (Alloy) โดยเฉพาะโลหะ Pb นั้น สามารถหาได้ง่ายมากและราคา ไม่ แ พง ส่ ว นโลหะ Ir ก็ ห าได้ ง่ า ยในอุ ต สาหกรรมรถยนต์

เพราะเป็นโลหะที่ใช้ทำชิ้นส่วนหัวเทียน หากมีการนำโลหะนี้ ผสมทองคำในปริมาณที่เหมาะสม จะทำให้ได้ทั้งน้ำหนัก และ เปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้น เพราะโลหะ Ir จะไม่ละลายในอุณหภูมิ

ที่ ห ลอมทองคำทั่ ว ไป แต่ จ ะหลอมละลายที่ อุ ณ หภู มิ 2,454 องศาเซลเซียส ตามที่แสดงดังรูปที่ 4.1 จากรูปดังกล่าวได้ แสดงสัญญาณของโลหะทองคำ และโลหะอิริเดียม ที่ผสมใน


บทความพิเศษ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เรสเซนต์

ทองและโลหะผสม ทองคำ ซึ่ ง ลั ก ษณะของทองคำดั ง กล่ า วคล้ า ยกั บ ทองแท่ ง 99.99% แต่ในความเป็นจริงแล้วมีทองคำเพียง 99.44% เท่านั้น ที่ เ หลื อ เป็ น Alloy ผสมในทองคำ เนื่ อ งจากอิ ริ เ ดี ย มนั้ น

มีสัญญาณใกล้เคียงทองคำมาก ๆ สังเกตได้จากเส้นปะวงรีใน

่ ี ท น ตอ 5

รูปที่ 4.1 จึงเป็นเหตุผลส่วนใหญ่ทำให้ค่าทองคำสูงกว่าค่าจริง ดังนั้นปริมาณส่วนใหญ่ของโลหะ Ir จะอยู่ในแกนกลางของ ทองคำแท่ง หากไม่ตัดหรือผ่านำแกนกลางมาวัดจะไม่สามารถ ตรวจเจอได้ 77 2,3,4,6 Bw iridium 22,5 5000 2454 192,22 1,36 9,1 2,2

Ir

รูปที่ 4.1 ข้างบนรูปแบบสัญญาณของทองคำผสมด้วย Ir ที่วัด ด้วยตัวจับพลังงานชนิด Silicon-Detector (Si-D) และรูปภาพของ

ชิ้นทองคำ และคุณสมบัติโดยทั่วไปของโลหะ Ir

ผลการวิเคราะห์ทองคำแท่ง 99.99% ที่มีโลหะอื่นปลอมปนอยู ่ Au % 99.440 0.127

Ir % 0.071 0.017

Zr % 0.007 0.004

Mn % 0.058 0.015

Co % 0.003 0.008

Cu % 0.003 0.008

Ti % 0.266 0.125

Ag % 0.058 0.009

ดังนั้นในการวิเคราะห์ค่าทองคำแท่ง 99.99% ควรจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นในปัจจุบัน

ผู้เขียน/เรียบเรียง/ทดสอบ ดอกคูณ บุญเดช DKSH Technology (Thailand) Limited Tel +66 2652 7901-10 ext 477 Fax +66 2652 9417-18, www.dksh.com Mobile +668 1 909 5359 email dokkun.b@dksh.com วารสารทองคำ 63


เพื่อความรอบรู้แวดวงทองคำ เพื่อทันสถานการณ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลาดทองคำ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มความรอบรู้ในเรื่องสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทองคำ

ขอเชิญผู้ค้าทองคำ ทั้งรายใหญ่ รายเล็ก ที่อยู่ใน กทม. และต่างจังหวัด

เข้าร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมค้าทองคำ” เพื่อร่วมกันสร้างบทบาทของสมาคมค้าทองคำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สนใจ รีบสมัครด่วนที่

หมายเหตุ ค่าสมาชิกแรกเข้า 10,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ค่าบำรุงรายปี 1,800 บาท

สมาคมค้าทองคำ

เลขที่ 889 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 207 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488

www.goldtraders.or.th


วารสาร เลขที่ 889 ห้อง 207 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2675-8000 โทรสาร 0-2675-8488

บริษัท.................................................................................................................................................................. ที่อยู่.................................................................................................................................................................... ผู้ประสานงาน...................................................................................................................................................... โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร........................................................................ มีความประสงค์จะลงโฆษณาในวารสารทองคำของสมาคมค้าทองคำ จำนวน........................เล่ม ในวารสารฉบับที่.....................................ในอัตราโฆษณาดังนี้

ตำแหน่งหน้าในโฆษณา (AD) ประเภท

ราคา

Back Cover ปกหลังแยก Inside Back Cover ปกหลังใน Inside Front Cover ปกหน้าใน Facing Inside Back Cover ตรงข้ามปกหลังใน Facing Inside Front Cover ตรงข้ามปกหน้าใน (หน้า 3) Facing Contents ตรงข้ามหน้าสารบัญ (หน้า 4) Regular Page (1/2) แบ่งเป็นครึ่งหน้าได้จำนวน 10 หน้า Facing inside President column ตรงข้ามคุยกับนายกสมาคมฯ Facing inside GTA ตรงข้ามคุยกับสมาคมฯ Regular Page หน้าธรรมดา (แทรกตามคอลัมน์ต่าง ๆ) :

4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี 4 สี

23,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10,500 20,000 20,000 16,000

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ลงชื่อ....................................................................... (..............................................................................) ตำแหน่ง................................................................... วันที่.........................................................................

หมายเหตุ

1. ในการชำระเงิน ทางสมาคมฯ จะส่งใบแจ้งหนี้ให้ทางบริษัทฯ พร้อมนำส่งวารสารที่ท่านให้การสนับสนุน 2. สำหรับแบบโฆษณาที่จะตีพิมพ์และตำแหน่งหน้าที่ต้องการ ติดต่อ โทร. 0-2675-8000


คุยกับสมาคมฯ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สวัสดีครับ ท่านสมาชิก ในช่วงทีผ่ า่ นมา สมาคมค้าทองคำได้เร่งดำเนินการเกีย่ วกับการแก้ไขและปราบปราม ปัญหาทองปลอมระบาด ซึง่ ถือได้วา่ มีความคืบหน้าไปมาก โดยเฉพาะเรือ่ งการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งตำรวจ

กองปราบฯ ตำรวจนครบาลฯ ที่ส่งผลให้การดำเนินคดีมีความชัดเจนและเป็นไปใน ทิศทางเดียวกันทัว่ ประเทศ โดยในขณะนีม้ คี ดีความทีอ่ ยูร่ ะหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดี หลายคดีด้วยกัน ซึ่งสมาคมฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หลังจากที่สมาคมฯได้ ดำเนินการดังกล่าว และได้สอบถามไปยังสมาชิกร้านทองหลาย ๆ แห่งทราบว่า ปัญหาทองปลอมดูจะมีปริมาณที่ลดลง นอกเหนือจากนั้น สมาคมฯ ยังได้เล็งเห็นว่า รายละเอียดขั้นตอนในการฟ้องร้องดำเนินคดีนั้นเป็นส่วนที่สำคัญเช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิด การต่อสู้คดี และออกมาทำผิดซ้ำอีก สมาคมฯ โดยคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา

ทองปลอม จึงได้เข้าพบคุณสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ เพื่อหารือถึงขั้นตอนการดำเนินคดีกับบรรดามิจฉาชีพ เหล่านี้ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอน เพื่อใช้กฎหมายสูงสุดเข้ามาดำเนินการ รวมถึงการจัดทำเครือข่ายทนายความ เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมทั่วประเทศ โดยในที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกัน ระหว่างสภาทนายความ และสมาคมค้าทองคำ โดยมีแนวนโยบายหลักดังนี้ คือ 1. คนทีก่ ระทำความผิด จะต้องได้รับโทษ และ 2. คนบริสุทธิ์จะต้องได้รับการปกป้อง ทั้งนี้จะได้มีการหารือถึงรายละเอียดของความร่วมมือระหว่างสององค์กรใน โอกาสต่อไป ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้สมาคมฯ กำลังดำเนินการจัดทำป้ายโปสเตอร์ติดที่ร้านทองทั่วประเทศ แจ้งเตือนถึงบทลงโทษของคดี การนำทองปลอมมาขายร้านทอง เพื่อเป็นการป้องปรามบรรดาหน้าม้า หรือผู้ที่รับจ้างนำทองปลอมมาขาย โดยจะแจกให้ ท่านสมาชิกทั่วประเทศในเร็ว ๆ นี้ สำหรั บ ฉบั บ นี้ อยากย้ ำ ถึ ง ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ เ มื่ อ ท่ า นสมาชิ ก พบมิ จ ฉาชี พ นำทองปลอมมาขายหรื อ ฝากที่ ร้ า น

ของท่าน ดังนี้ 1. แจ้งตำรวจในท้องทีน่ นั้ ๆ เพือ่ จับกุมดำเนินคดีขอ้ หาฉ้อโกง โดยแนบเอกสารบันทึกข้อความของท่านฯ รอง ผบตร. เรื่อง กำชับการดำเนินคดีกับผู้ต้องหากลุ่มมิจฉาชีพปลอมแปลงทองคำมาหลอกขายร้านทอง (ตร.0011.26/415) ให้

เจ้ า หน้ า ที่ ต ำรวจในท้ อ งที่ ใช้ เ ป็ น เอกสารประกอบในการดำเนิ น คดี (ดาวน์ โ หลดได้ ที่ www.goldtraders.or.th/ Downloads.aspx) 2. แจ้งสมาคมฯ ให้ทราบ โดยส่งสำเนาบันทึกประจำวัน, ชื่อร้อยเวรที่ดูแลคดีพร้อมเบอร์โทร.ติดต่อร้อยเวร, แจ้งยี่ห้อ ร้านผู้ผลิตที่ถูกปลอมแปลง และรายละเอียดต่าง ๆ ให้สมาคมทราบ (ทันที) 3. สมาคมฯ ดำเนินการประสานงานในส่วนต่างๆ ดังนี้ 3.1 สมาคมฯ ประสานงานตำรวจท้องที่ เพื่อแจ้งให้ทราบว่า จะมีการมอบอำนาจไปแจ้งความดำเนินคดีเรื่อง เครื่องหมายการค้าเพิ่มเติม และมิให้มีการประกันตัวผู้ต้องหา 3.2 สมาคมฯ ประสานงานตำรวจผู้มีอำนาจสั่งการในท้องที่นั้น ๆ เพื่อพิจารณาคดีดังกล่าวเป็นพิเศษ 3.3 สมาคมฯ ประสานร้านผู้ผลิตที่ถูกปลอมแปลงให้ทราบเรื่อง และเตรียมเอกสารมอบอำนาจทนายความไป ดำเนินคดีในท้องที่นั้น ๆ ทันที 4. สมาคมฯ ส่งทีมทนายลงพื้นที่ ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถึงที่สุด ทั้งนี้ ท่านสมาชิกสามารถแจ้งข้อมูลทองปลอมเข้ามาได้ที่ 0-2675-8000 หรือโทร.มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผม โดยตรงที่ 08-5560-3131 ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนะครับ เพราะมิจฉาชีพก่อเหตุโดยไม่มีวันหยุดเช่นกัน ฉบับนี้ขอจบแค่นี้ สวัสดีครับ 66 วารสารทองคำ