ทองคำ Vol.23

Page 1

ระวัง!...

ลงทุนทองคำปีเสือราคาสุดผันผวน

อภิมหาขุมทรัพย์ ใต้ผืนดินไทย พระมหามณฑปหลวงพ่อทองคำ

www.goldtraders.or.th

สารบัญ

Contents ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บท บ.ก. เยี่ยมชมเครื่องทองโบราณ งานสัมมนา การลงทุนทองคำ YLG เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากประเทศออสเตรเลีย

ระวัง!

14

5 8 10 11

คุยกับนายกสมาคม : ลงทุนทองคำปีเสือราคาสุดผันผวน

12

รายงานพิเศษ : กูรูฟันธง Gold Never Dies หลังวงการค้าทองคำเตรียมขยับตัวรับการเปลี่ยนแปลง Talk of the Town :

อภิมหาขุมทรัพย์ ใต้ผืนดินไทย

20

แวดวงทองคำ : มินิโกลด์ ฟิวเจอร์ ไฟเขียวทองออนไลน์ โกลบอลโกลด์ : ข่าวคราวความเคลื่อนไหวแวดวงทองคำในต่างประเทศ โกลด์ ฟิวเจอร์ส : วิเคราะห์สถานการณ์ทองคำกับ 5 โบรกเกอร์

50

48

24 28 30 38

คนทองคำ : LIFE

STYLE THE MILLIONAIRESS

กับคุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์

เล่าขานตำนานทอง : พระมหามณฑปหลวงพ่อทองคำ 58 ระเบียงทองคำ : พิษราคาทองสูง ซัดการค้าทองเมืองจันทบุรีซบเซา หวังปาฏิหาริย์ ศก.ฟื้น กระตุ้นยอดขายกลับคืน 62 Q&A 66การ

เปลี่ยนแปลงในวงการค้าทองคำนับวันจะเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มจากการขยับขึ้นของ

ราคาที่เชื่อว่าหลายคนก็ไม่คาดคิดว่าราคาทองคำจะเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงขนาดนี้ ทำให้โครงสร้างการค้าขายทองคำในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไป จากที่ทองรูปพรรณครองตลาดหลัก กลายมา เป็นทองแท่งเข้ามาครองตลาดส่วนใหญ่แทน ขณะเดียวกันรูปแบบของการลงทุนในวงการทองคำก็ได้เกิดโกลด์ ฟิวเจอร์ส เข้ามาเป็นอีกทางเลือก ทำให้ นักลงทุนทองคำแท่งบางส่วนได้หันไปลงทุนในตลาดโกลด์ ฟิวเจอร์ส และยิ่งทาง TFEX เตรียมที่จะ เปิดให้เทรดมินิโกลด์ ฟิวเจอร์ส ด้วยแล้ว เชื่อว่าวงการทองคำในประเทศจะต้องกระเทือนอย่าง แน่นอน แม้ว่าในท้ายที่สุดแล้ว การเปิดให้เทรดมินิโกลด์ ฟิวเจอร์ส จะเลื่อนออกไป แต่ที่สุดแล้วก็ ต้องเปิดให้เทรดอยู่ดี นอกจากนั้นในช่วงปลายปีก็จะมี อีทีเอฟ คลอดออกมาอีกหนึ่งตัว คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ บรรดาช่องการลงทุนแบบใหม่เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ทองคำมากน้อยเพียงไร แล้วผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับกระแสการค้าการ ลงทุนในรูปแบบใหม่ ๆ อย่างไร ซึ่งถือเป็นคำถามใหญ่ที่ทุกคนในวงการค้าทองคำกำลังเป็นห่วง ซึ่งเราก็หาคำตอบบางส่วนมานำเสนอในฉบับนี้แล้ว ส่วนเนื้อหาอื่น ๆ ก็ยังมีให้ติดตามอย่างครบครันเช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความงดงามของพระมหามณฑปหลวงพ่อทองคำ จากคอลัมน์ เล่าขานตำนาน ทอง คอลัมน์ ทอล์คออฟเดอะทาวน์ จะเปิดลายแทงขุมทองในประเทศ ไทย และในคอลัมน์ ระเบียงทองคำ ก็จะพาไปชมบรรยากาศการค้า ทองคำที่จังหวัดจันทบุรี

เจ้าของ : สมาคมค้าทองคำ เลขที่ 9/1 อาคาร 3 ชั้น 2 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศั พ ท์ 0-2623-2301-3 โทรสาร 0-2623-2305 ดำเนิ น การโดย : บริ ษั ท วิ เ สจ จำกั ด 23/1 ซอยอิ น ทามระ 3 ถนนสุ ท ธิ ส ารวิ นิ จ ฉั ย

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2616-6749-50 โทรสาร 0-2615-4941 ออกแบบรูปเล่ม : บริษัท แอร์บอร์น พรินต์ จำกัด 1519/21

ซอยลาดพร้าว 41/1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2939-9700 โทรสาร 0-2512-2208
GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ 1

2 8

4 5 6

3

7

8 วารสารทองคำ

9

10 11 12

1-2. คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณีฯ สมาคมค้าทองคำ คณะอาจารย์วิทยาลัยช่างทองหลวง และนักธุรกิจทองคำ ร่วมเสวนา เรื่องการอนุรักษ์เครื่องทองโบราณ 3. เยี่ยมชมการทำเครื่องทองโบราณบ้านป้าสมจิตร 4-5. สาธิตวิธีการเชื่อมทอง 6. สร้อยทองทำมือ ฝีมือป้ามณฑา 7. ป้ามณฑา ช่างทำทองโบราณ 8-9. ประธานโครงการชมวิธีการทำและผลงานที่ทำสำเร็จแล้ว 10. ลวดลายทองโบราณของป้าสมจิตร 11. สาธิตการตีทองแท่ง 12. เครื่องไม้เครื่องมือของช่างทองโบราณ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

เยี่ยมชมเครื่องทองโบราณ นายปรีชา ผ่องเจริญกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการพั ฒ นาธุ ร กิ จ อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ไทย ร่ ว มกั บ สมาคม

ค้าทองคำ จัดทำโครงการเดินทางเยี่ยมชมเครื่องทองโบราณ โดยนำคณะสื่อมวลชน

และนักธุรกิจทองคำ เครื่องประดับและอัญมณี เยี่ยมชมขั้นตอนการทำเครื่องทองโบราณ ของ ป้าสมจิตร อรรถวรรธน และ ป้ามณฑา แฝงสีคำ 2 ช่างทองชื่อดัง และเข้าชม

เครื่องทองโบราณจากฝีมือช่างทองเมืองเพชรที่มีความวิจิตรงดงาม ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยช่างทองหลวง จ.นครปฐม สถาบันการศึกษาที่เปิด การเรียนการสอนด้านการผลิตเครื่องประดับทองคำทั้งแบบโบราณและสากล แห่งเดียว ของไทย 2 1

3

1. ผลงานนักเรียนวิทยาลัยช่างทองหลวง 2. สร้อยทองสไตล์โมเดิร์น 3. นักเรียนสาธิตวิธีการตอกลายบนแผ่นทองเหลือง 4. ลวดลายวิจิตรบนแผ่นเงิน

4 วารสารทองคำ 9


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

1

2

3

4

5

6

7

สมาคมค้าทองคำ จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจจะลงทุนในทองคำ ภายใต้หัวข้อ “ทองคำ..กระแสใหม่การลงทุน” เมื่อวันที่ 6 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ รร.แกรนด์ เดอ วิลล์ โดยมีคุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ มา กล่าวเปิดงาน พร้อมกันนั้นได้รับเกียรติจาก คุณพรชัย สุดายุวร กรรมการ สมาคมค้าทองคำ คุณสาธิต วรรณศิลปิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด และคุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้า

ร่วมสัมนา

1. คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ กล่าวเปิดงานสัมมนา 2. คุณพรชัย สุดายุวร กรรมการสมาคมค้าทองคำ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวงการทองคำ 3. คุณสาธิต วรรณศิลปิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน 4. ผู้เข้าร่วมสัมมนา 10 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ทองคำแท่ง 96.5% ขนาดแท่งละ 10 บาท จากเพิร์ธมินต์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีมาตรฐาน สากล ได้ รั บ การยอมรั บ จาก LBMA และเป็ น ที่ ย อมรั บ

ในตลาดโลก เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการลู ก ค้ า ในทุ ก

กลุ่ม ขณะเดียวกันได้เปิดเผยแผนการดำเนินงานในปี 2553 ตั้งเป้าส่งออกทองคำแท่ง 170 ตัน และปรับกลยุทธ์การ

ทำงานทุ ก หน่ ว ยเพื่ อ สามารถขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รได้ ต าม

เป้าหมาย พร้อมปรับภาพลักษณ์องค์กรเพื่อสร้างความน่า เชื่อถือทั้งตัวบริษัทและผลิตภัณฑ์ในฐานะแบรนด์วายแอลจี 1. คุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตอบคำถามพิธีกรถึงที่มาที่ไปในการนำเข้าทองคำแท่ง 96.5% จากออสเตรเลีย 2. Presentation แนะนำบริษัท YLG ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักมากขึ้น 3. กองทัพสื่อมวลชนมาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างคับคั่ง 4-5. ทองคำแท่ง 96.5% การันตีคุณภาพโดย LBMA ถูกนำมาโชว์ภายในงาน 6. สองผู้บริหารคนเก่ง อวดโฉมผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท YLG 7. คุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ถือทองคำแท่งให้สื่อมวลชนถ่ายภาพ 8. ทองคำแท่งวางเรียงรายอย่างสวยงาม ให้ผู้ร่วมงานได้ชม

1

2

3

4

5

6 8

7

วารสารทองคำ 11


คุยกับนายกสมาคมฯ

12 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

! ง ั ระว

คุยกับนายกสมาคมฯ

ลงทุนทองคำปีเสือ ราคาสุดผันผวน

ปีเสือไฟเพิ่งผ่านพ้นไปไม่กี่วัน ราคาทองคำในเมืองไทย และในตลาดโลกก็ ได้ส่งสัญญาณเตือนนักลงทุนระมั ด ระวั ง อย่างหนักในการลงทุนในปีนี้ โดยราคาทองคำได้มีการสวิง

ขึ้นลงตลอดเวลา และก่อนตรุษจีนไม่กี่วันก็ได้ทรุดตัวลงมา อย่างหนัก โดยราคาได้ปรับลดลงมาระดับ 16,000 ปลาย ๆ ทำให้นักลงทุนได้เข้าซื้อกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต่างจากปี

ที่แล้ว ซึ่งในตรุษจีนราคาได้ดีดตัวขึ้นแรงจนทำให้ร้านทองรับ ซื้อกันแทบไม่ทัน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมแล้ว เชื่อว่าการปรับตัวของ ราคาทองในปีนี้น่าจะส่งผลดีต่อทั้งนักลงทุนและผู้ขาย ซึ่งจะ ต่างจากปีที่ผ่านมาที่ราคาทองได้ปรับตัวขึ้นโดยตลอด และได้ ไปทำนิวไฮที่บาทละ 19,200 แต่เชื่อว่าจะไม่มีการทำลายสถิติ ในเร็วๆนี้ และขอย้ำว่าราคาทองคำในเมืองไทยยังไม่ถึงเวลาที่ จะไปแตะบาทละ 20,000 อย่างแน่นอน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าจากช่วงปลายเดือนธันวา 52 ราคาก็

ได้ปรับตัวลดลงมาในระดับบาทละประมาณ 17,000 บาท

ก็ทำให้มีแรงซื้อเข้ามา โดยนักลงทุนเชื่อว่าการปรับลดไปใน ระดั บ ราคาบาทละ 14,000-15,000 คงจะยากสั ก หน่ อ ย อย่ า งไรก็ ต ามหากซื้ อ เข้ า มาแล้ ว ราคาดิ่ ง ลงก็ ยั ง เก็ บ ไว้ ไ ด้ เพราะเชื่ อ ว่ า ราคาจะมี ก ารดี ด ตั ว ปรั บ ขึ้ น ได้ อี ก ซึ่ ง จาก สถานการณ์เช่นนี้เชื่อว่าในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ ยังน่า ลงทุนอยู่ ส่วนตลาดโกลด์ ฟิวเจอร์ส ก็จะมีทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้การคาดการณ์ดังกล่าวมีเหตุผลรองรับ โดยจะ

ดูได้จากมาตรการที่รัฐบาลของแต่ละประเทศได้ออกมา

คุ ม เข้ ม เรื่ อ งการเงิ น การลงทุ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ในส่ ว นของ สหรัฐอเมริกา หรือจีน ที่จะเข้ามาควบคุมทันทีหากเห็น เหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากล หรือจะระมัดระวังการปล่อย สินเชื่อที่จะใช้ในการลงทุน ซึ่งน่าจะช่วยให้เศรษฐกิจใน

ภาพรวมค่อย ๆ ดีขึ้น สิ่งที่ทั่วโลกจับตาและให้น้ำหนัก มาก ก็คือเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งหากแข็งค่าขึ้น เชื่อ ว่าราคาทองก็จะปรับตัวลงเยอะ อย่างไรก็ตาม จากสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกขณะนี้ยัง ยากที่จะฟันธงลงไปว่าดีขึ้นจริงหรือไม่ ส่วนตัวแล้วเชื่อว่า หลังจากกลางปีนี้ไปแล้ว จะค่อย ๆ ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ใน

ช่วงปลายปีราคาทองอาจจะลง เพราะเมื่อสหรัฐเศรษฐกิจดีขึ้น ก็ต้องปรับดอกเบี้ยสูงขึ้น ทองคำจะลดบทบาทลง แต่ตอนนี้ยัง ไม่ชัดเจน ขณะที่เศรษฐกิจภาพรวมของไทยในปีนี้ คาดว่าน่าจะดูดี ขึ้นเล็กน้อย แต่สิ่งที่ต้องจับตาเป็นเรื่องหลักน่าจะเป็นเรื่อง การเมืองมากกว่า เพราะยังคลุมเครืออยู่มาก ถ้าการเมืองเรา เรียบร้อยเป็นปกติก็เชื่อว่าเศรษฐกิจน่าจะเริ่มดีขึ้น และน่าจะ ทำให้ประชาชนหันกลับมาซื้อทองมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะ ทองรู ป พรรณที่ ต ลาดซบเซาไปนาน ทั้ ง นี้ เ ชื่ อ ว่ า คนไทยกั บ ทองคำก็ยังเป็นของคู่กันอยู่ดี ประชาชนจะเริ่มปรับตัวได้กับ ราคาทองคำที่เพิ่มสูงขึ้นจนถึงราคาขนาดนี้ มีอีกเรื่องที่ต้องพูดถึง ก็คือ มินิโกลด์ ฟิวเจอร์ส หลัง จากที่ทางทีเฟ็กซ์ ได้ยืดเวลาการเปิดดำเนินการออกไปอีก ประมาณ 6 เดือน ทั้งที่เราอยากได้ 1 ปี เพื่อที่จะได้ให้ทั้ง สองฝ่ายได้ไปหาข้อมูลและศึกษาผลกระทบรอบด้านก่อนที่

จะมาสรุปร่วมกัน ซึ่งการดำเนินงานในฝั่งของสมาคมฯ เราก็ เร่ ง ไปสอบถามความเห็ น ของร้ า นค้ า ทองทั่ ว ประเทศถึ ง ผล กระทบที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าเราจะเห็นแก่ตัวว่าจะกระทบร้าน ทองแล้วออกมาคัดค้าน เราก็เห็นว่ามันมีผลกระทบอาจจะ กว้าง ไม่ใช่แค่ร้านทองอย่างเดียว อาจจะมีผลต่อสังคมด้วย ก็ ให้ไปศึกษาข้อดีข้อเสียบ้าง และเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วก็จะได้ ข้อสรุปซึ่งจะเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย วารสารทองคำ 13


รายงานพิเศษ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

กูรูฟันธง

14 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

รายงานพิเศษ

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดการ เปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายอย่างในวงการ ค้าทองคำในประเทศไทย และสิ่งเหล่านั้นกำลัง จะเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การปรับตัวครั้งใหญ่ ของธุรกิจค้าทองคำ เริ่มตั้งแต่การปรับตัวขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องของราคาทองคำ ทำให้โครงสร้างการจำหน่าย ทองคำได้ปรับเปลี่ยน จากทองรูปพรรณมาสู่ทองคำแท่ง อย่างเต็มตัว และได้มีนักลงทุนหันมาซื้อทองคำแท่งมากขึ้น หลั ง พบว่ า เป็ น การลงทุ น ที่ ป ลอดภั ย และทำกำไรงดงาม ขณะ เดียวกันการที่ราคาได้สูงเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนได้นำทองคำที่เก็บ ออมมาเทขายทำกำไร ส่งผลให้ยอดการส่งออกทองคำมีปริมาณสูงกว่า การนำเข้าและจนถึงขณะนี้แรงซื้อกลับยังมีน้อยมาก ขณะเดียวกันได้เกิดทางเลือกใหม่ ๆ ในการลงทุนทองคำ เพื่อสนองตอบความต้องการของนักลงทุน และเพื่อให้เป็น

ไปตามตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดซื้อขายทองคำผ่านอินเตอร์เน็ต หรือทองออนไลน์ ล่าสุดทางสมาคมฯได้ประชุมร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบว่าติดขัดข้อกฎหมายหรือไม่ ซึ่งก็ผ่านพ้นไปด้วยดี และทองออนไลน์จะช่วยให้การซื้อขาย ทองคำมีความคล่องตัวมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการส่งมอบการจ่ายเงิน และระยะเวลาทำการ ส่วนของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ทีเฟ็กซ์ ก็ได้เปิดซื้อขายสัญญาการซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง

ราคาทองคำ หรือโกลด์ ฟิวเจอร์ส เบื้องต้นจะเป็นสัญญาขนาด 50 บาททองคำ โดยเปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

ปี 52 ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตอันใกล้ ทางทีเฟ็กซ์ก็จะเปิดให้มีการซื้อขายมินิโกลด์ ฟิวเจอร์ส ในขนาดสัญญา 10 บาท ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าจะส่งผลกระทบต่อร้านค้าทองโดยตรง พร้อมกันนั้นทางทีเฟ็กซ์

วารสารทองคำ 15


รายงานพิเศษ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ก็เตรียมที่จะขยายเวลาการซื้อขายในตลาดโกลด์ ฟิวเจอร์ส ออกไปถึ ง สี่ ทุ่ ม รวมถึ ง ในช่ ว งปลายปี ค าดว่ า จะมี ก ารเปิ ด กองทุนทองคำ หรืออีทีเอฟ ออกมาด้วย ทุกอย่างที่กล่าวมาในข้างต้น ถือว่าเป็นของใหม่ในวงการ ค้าทองคำ และจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยยกระดับให้ธุรกิจ ค้าขายทองคำในประเทศได้พัฒนาเทียบเท่าในระดับสากล

แต่ก็มีคำถามตามมาว่า สิ่งที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อร้านค้า ทองที่มีอยู่กว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศเพียงไร และถึงเวลา หรือยังที่ร้านค้าทองจะต้องปรับตัวเพื่อรับกับการแข่งขันใน อนาคต นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ กล่าว ว่ า สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในวงการค้ า ทองคำในขณะนี้ แ ละที่ ก ำลั ง จะ

เกิดในอนาคต ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการปรับตัว และปรับแนวคิดในการดำเนินงาน แม้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้น

ในขั้นต้นจะจำกัดอยู่ในเฉพาะเมืองหลวง หรือหัวเมืองใหญ่ ๆ ที่ มี ก ารลงทุ น สู ง แต่ เ ชื่ อ ว่ า ในอนาคตจะขยายวงเพิ่ ม ขึ้ น

เรื่อย ๆ ซึ่งเท่าที่ทราบ ขณะนี้ร้านค้าใหญ่ ๆ ได้ทยอยปรับตัว 16 วารสารทองคำ

ไปบ้ า งแล้ ว เพราะรายได้ จ ากการขายทองรู ป พรรณลดลง

โดยมียอดขายจากทองคำแท่งมาทดแทน แม้ว่ากำไรจะเทียบ กันไม่ได้ แต่ก็ยังดีกว่าไม่มี ขณะเดียวกันเมื่อมีทางเลือกใน

การลงทุนใหม่ ๆ อย่างโกลด์ ฟิวเจอร์ส หรือทองออนไลน์ เข้ า มา ร้ า นค้ า ก็ ต้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ รั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลง หรือแสวงหากำไรจากสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติม “ต้องยอมรับว่า ในอนาคตร้านค้าย่อยก็ต้องเหนื่อยเพิ่ม หากยังอยู่เฉย ๆ ผู้ประกอบการคงจะต้องหากลยุทธ์การทำ ธุรกิจเพื่อรองรับกับการแข่งขันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะมีรูปแบบ

ที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ ยอมรับว่าในอนาคตร้านขนาดใหญ่ หรื อ ร้ า นที่ ป รั บ ตั ว ก่ อ นจะได้ เ ปรี ย บคู่ แ ข่ ง อย่ า งแน่ น อน”

นายจิตติ กล่าว ด้ า น นายบุ ญ เลิ ศ สิ ริ ภั ท รวณิ ช ประธานบริ ษั ท ที.ซี.ออสซิริส ฟิวส์เจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า สิ่งที่เกิดขึ้น

กั บ วงการทองคำ ถื อ เป็ น จุ ด เปลี่ ย นครั้ ง สำคั ญ โดยเชื่ อ ว่ า

การแข่งขันของร้านทองในอนาคตจะมีหลายมิติ และจะไม่มี ใครเป็นเบอร์หนึ่งได้ตลอดกาล เนื่องจากโลกปัจจุบันที่เป็น


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

รายงานพิเศษ

การแข่งขันแบบเสรี ทุกร้านทุกบริษัทจะต้องพัฒนาต่อเนื่อง โดยลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกว่าจะใช้บริการของใคร ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจร้านทองในอนาคต ผู้ประกอบการจำเป็นต้อง

มีวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจที่กว้างไกล และจะต้องเตรียมความ พร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร การจัดวางโครงสร้าง การบริหารงาน การเพิ่มเติมความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ทองคำ หรื อการค้ าการลงทุน เนื่อ งจากการค้ ายุ คเสรีจะมี

สิ่งใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา และหากว่าไม่สามารถปรับตัวหรือ รองรับได้ทัน อาจจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ หรือการพัฒนา ในอนาคตได้ “หลาย ๆ อย่างจะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง แม้ว่าในช่วงต้น บางพื้นที่จะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่ท้ายสุดเหมือนกับ โยนก้อนหินไปที่บ่อน้ำ แรงกระเพื่อมใหญ่สุดก็คือคนที่กระทบ โดยตรง แต่แล้วท้ายที่สุด ลูกคลื่นมันก็จะเคลื่อนตัวไปกระทบ ฝั่งอยู่ดี ดังนั้นจึงอยากจะชี้ให้เห็นว่าร้านค้าปลีกอย่างน้อย ต้องค่อย ๆ เรียนรู้ และต้องเปิดใจที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลง และรอเวลาที่ จ ะต้ อ งสู้ กั บ มั น แม้ ว่ า พฤติ ก รรมของผู้ ซื้ อ ใน

ต่างจังหวัดจะไม่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อความรู้และความ เจริญเข้าไปถึงก็ย่อมจะหนีความเปลี่ยนแปลงไปไม่พ้น แม้ว่า ขณะนี้ลูกค้ายังคงซื้อสร้อยทอง แต่อาจจะเลือกแบบมากขึ้น เราก็ต้องหาสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา รวมถึงอาจจะมีการแนะสิ่งใหม่ สิ่งที่ดีกว่าให้ลูกค้า ซึ่งวิธีการขายอาจจะต้องปรับเปลี่ยนใน เชิ ง กลยุ ท ธ์ ม ากขึ้ น โปรโมชั่ น แบบก่ อ นอาจใช้ ไ ม่ ไ ด้ แ ล้ ว ก็ ต้องหาแรงจูงใจแบบอื่นมาทดแทนไป” ประธานบริษัท ที.ซี. ออสซิริส ฟิวส์เจอร์ส จำกัด กล่าวและว่า การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจค้าทองคำขณะนี้ถือเป็นอีก ก้าวที่สำคัญ เพราะตลาดได้เปิดเข้าสู่โลกแห่งการลงทุนเต็มตัว วารสารทองคำ 17


รายงานพิเศษ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ไม่มีวันตาย หรือ โกลด์ เนฟเวอร์ดาย” ประธานบริษัท ที.ซี.

ออสซิริส ฟิวส์เจอร์ส จำกัด กล่าว ขณะที่ นางพวรรณ์ นววั ฒ นทรั พ ย์ รองประธาน กรรมการบริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลียน อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า จากนี้ไปจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ของร้านค้าทองเป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้มีนวัตกรรมด้าน การลงทุนทองคำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็น ต้องปรับตัว และเรียนรู้ เพื่อให้สามารถรองรับกับสิ่งใหม่ ๆ ที่ จะเกิดขึ้นตามมาอีกมากมาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสัดส่วนการ ลงทุนในขณะนี้จะอยู่ใน กทม. และหัวเมืองหลัก ๆ แต่เชื่อว่า อีกประมาณ 5 ปี สัดส่วนการลงทุนระหว่าง กทม. กับต่าง จังหวัดจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน “เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการทองคำขณะนี้จะเหมือนกับ

ธุรกิจค้าปลีก ที่ในช่วงแรกหลายคนอาจจะประมาทการดำเนิน ธุ ร กิ จ ในลั ก ษณะของโมเดิ ร์ น เทรด อย่ า งเซเว่ น -อี เ ลฟเว่ น

ว่าจะไม่สามารถกลืนกินวัฒนธรรมการค้าขายของไทยได้ แต่ ในท้ายที่สุดแล้วก็ต้านทานไม่ไหว ต้องยอมคล้อยตาม จะมี เพียงบางแห่งเท่านั้นที่ยังสามารถยืนหยัดต่อสู้ได้ และหาก

มี เ ครื่ อ งมื อ เกิ ด ขึ้ น มากมายให้ นั ก ลงทุ น ได้ เ ลื อ กใช้ เงื่ อ นไข

การซื้อขายได้เปลี่ยนไป ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ก็ต้องค่อย ๆ พัฒนาไปทีละนิด หากใครหยุดนิ่ง โอกาสที่

จะถูกคู่แข่งทิ้งห่างไปย่อมมีสูง ทั้งนี้ คาดว่าในช่วง 2-3 ปีจาก นี้ ไ ป จะได้ เ ห็ น การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมากมายในธุ ร กิ จ ค้ า ทองคำ นายบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ดีอยากจะบอกให้ คนที่เป็นเจ้าของร้านทองได้ภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจร้าน ทองให้มาก ๆ เพราะเรากำลังอยู่ในธุรกิจที่มั่นคงและถาวร

ที่ ส ำคั ญ ธุ ร กิ จ ตรงนี้ ยั ง สามารถต่ อ ยอดที่ จ ะพั ฒ นาธุ ร กิ จ อี ก มากมาย เนื่องจากทองคำในแง่ของมูลค่าสินทรัพย์ไม่เคยด้อย มูลค่า แม้ราคาทองในช่วงหลังจะแกว่งขึ้น-ลง ธุรกิจมีกำไร หรื อ ขาดทุ น สลั บ กั น ไป แต่ ท้ า ยที่ สุ ด มั น พิ สู จ น์ ว่ า ธุ ร กิ จ นี้ สามารถส่งต่อไปยังลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไปได้ หากมีการเตรียม ความพร้อมไว้รองรับ “ผมกล้ายืนยันในสิ่งที่คิด เพราะธุรกิจที่ผมทำอยู่ ก็ 3

ชั่วอายุคน และผมก็มองว่าอีก 3 ชั่วอายุคน 5 ชั่วอายุคน

ผมก็ยังอยู่ในธุรกิจทองคำ และยังเชื่อว่าธุรกิจค้าทองคำยังไงก็

18 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS จะมองจากการดำเนินธุรกิจร้านทองในประเทศอินเดีย ก็จะ คล้ายกัน ในอดีตมีร้านค้าทองเป็นจำนวนมากนับแสนราย

แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ปัจจุบันต้องปิดตัวไปแล้ว

กว่าครึ่ง” คุณพวรรณ์ กล่าว หลังจากที่ได้ฟังความเห็นของบรรดาผู้ประกอบการที่เป็น รายใหญ่ในวงการค้าทองคำไปแล้ว ลองมาฟังผู้ประกอบการ ในต่างจังหวัดกันบ้าง นายชุมพล พิทยานนท์ ประธานชมรม

ผู้ ค้ า ปลี ก ทองคำแห่ ง ประเทศไทย กล่ า วว่ า ขณะนี้ ไ ด้ ใ ห้ กรรมการของชมรมฯช่วยกันศึกษาข้อมูลผลกระทบต่าง ๆ ที่ จะเกิดขึ้นกับค้าปลีก เพื่อจะได้มาวิเคราะห์และสามารถชี้ให้ เห็นถึงทิศทางการปรับตัวในอนาคตได้ แต่ทว่าเมื่อพิจารณา จากสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้แล้ว เชื่อว่าในบางพื้นที่เริ่มได้รับผล กระทบบ้างแล้ว แต่จะรุนแรงถึงขั้นปิดตัวลงไปเลยนั้นยังไม่ อยากสรุป เพราะจะต้องดูจากเหตุผลที่แท้จริง ขณะเดียวกันมองว่า ร้านค้าแต่ละแห่งจะต้องเร่งประเมิน การแข่ ง ขั น ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ว่ า จะต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นอะไร

บ้ า งที่ จ ะสามารถแข่ ง ขั น กั บ รายอื่ น ได้ เพราะในปั จ จุ บั น มี

ร้านค้าหลายแห่งเริ่มที่จะปรับตัวด้วยการเข้าสมัครเป็นตัวแทน

รายงานพิเศษ

ของโบรกเกอร์กันบ้างแล้ว และเชื่อว่าจากนี้ไปจะเริ่มเห็นมาก ขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่ คุณธวัชชัย สัจจาภรณ์รัตน์ เจ้าของห้างทอง

สัจจาภรณ์ จ.จันทบุรี หนึ่งในเอเยนต์ของเอ็มทีเอส กล่าวว่า หลั ง จากที่ ท องคำแท่ ง มี ผ ลตอบแทนที่ ดี ใ นระยะ 2-3 ปี

ที่ ผ่ า นมา ก็ มี ลู ก ค้ า เข้ า มาลงทุ น ในทองคำแท่ ง เพิ่ ม ขึ้ น พอ สมควร และเมื่อเปิดซื้อขายโกลด์ ฟิวเจอร์ส ลูกค้าส่วนหนึ่ง จากที่เคยลงทุนทองแท่งก็คือย้ายมาตรงนี้ แม้ว่าขณะนี้จำนวน นักลงทุนจะยังมีไม่มาก แต่เชื่อว่าหากราคาทองยังคงแกว่งตัว และยังสามารถทำกำไรได้ ปริมาณนักลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นตาม และยิ่งนักลงทุนได้เข้าใจทั้ง 2 ตลาด จะเป็นประโยชน์มาก เพราะต่างมีข้อดีของแต่ละฝ่าย ส่วนการเกิดขึ้นของมินิโกลด์ ฟิวเจอร์ส เชื่อว่าจะส่งผลดีสำหรับลูกค้ารุ่นใหม่ที่เริ่มสนใจ

เข้ามาลงทุน แม้ว่าเราอาจจะสูญเสียลูกค้าในฝั่งทองคำแท่ง

ไปบ้าง แต่มันเป็นการพัฒนาของตลาดการลงทุน “การเกิดขึ้นของนวัตกรรมการลงทุนแบบใหม่ ๆ ผมว่ามัน ค่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจของร้านค้าเดิมบ้าง แต่ เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง มี พัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ไม่ดี มันดี เพียงแต่เราต้อง เรียนรู้แล้วก็ให้ทันกับมัน ขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้พฤติกรรม ของผู้ซื้อที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ทำให้การดำเนินธุรกิจในบาง ครั้งต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ช่วงนั้น ๆ”

คุณธวัชชัย กล่าวและว่า การค้าทองคำในขณะนี้ แม้วา่ ยอดการซือ้ ขายทองรูปพรรณ มันคงจะตกลง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาทองที่สูงขึ้น และภาวะ เศรษฐกิจที่ยังไม่สู้ดี ประกอบกับผู้บริโภคเป็นห่วงเรื่องของ ความปลอดภัย แต่ผู้ประกอบการก็ต้องปรับกลยุทธ์ ด้วยการ หาสินค้าตัวอื่นมาช่วยเสริม บางแห่งอาจจะต้องมีการปรับ เปลี่ ย นหน้ า ร้ า นให้ เ ข้ า กั บ ยุ ค สมั ย อาจจะมี ก ารเพิ่ ม การให้ บริการในรูปแบบอื่น ๆ เข้ามา แต่ทนี่ า่ หนักใจแทนก็คอื รายย่อย เพราะขณะนีผ้ ปู้ ระกอบการ รายใหญ่ได้เริ่มขยายฐานออกมาต่างจังหวัด โดยมีเทคโนโลยี ใหม่ ๆ เข้ามาเสริม โดยเฉพาะเรือ่ งของการซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ร้านค้าในท้องถิ่นสู้ไม่ไหว เพราะต้นทุนมันผิดกัน เพราะ ฉะนั้นจะต้องงัดทุกกลยุทธ์ที่มีอยู่ออกมาสู้ อะไรที่ทำรายได้ให้ กับร้านก็ต้องทำให้ดีที่สุด “สิ่งสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจร้านทองคือความเชื่อมั่น และความซือ่ สัตย์ตอ่ ลูกค้า ถ้ามีสองอย่างนีเ้ ชือ่ ว่าจะยังสูไ้ ด้ตอ่ ทีส่ ำคัญมองว่า ทองคำมักจะมีปาฏิหาริยเ์ สมอ” คุณธวัชชัยกล่าว วารสารทองคำ 19


TALK OF THE TOWN GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

20 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS TALK OF THE TOWN

ทองคำ 9 แสนล้าน

อภิมหาขุมทรัพย์ ใต้ผืนดินไทย อดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ประกาศของกรมทรัพยากรธรณี ถึงการค้นพบสายแร่ ทองคำกว่า 700 ตัน กระจายใน 31 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยทองคำปริมาณขนาดนี้ หากสกัดเป็นทองคำบริสุทธิ์แล้ว ในยุคที่ทองคำมีราคาสูงลิบลิ่วกว่าบาทละ 17,000 บาท จะคิด เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 9 แสนล้านบาท นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ให้ สัมภาษณ์พิเศษกับ “วารสารทองคำ” ว่า กรมทรัพยากรธรณี ได้มีการสำรวจ ประเมินศักยภาพหินและแร่ขั้นพื้นฐานของ ประเทศอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการมาตั้งแต่ ปี 2528 เริ่มจากการสำรวจธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ เพื่อทราบ ถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพ จากนั้นเป็นการสำรวจทางธรณีวิทยาใน พื้นที่บริเวณนั้น เพื่อให้ทราบชนิดของหิน ว่ามีความเหมาะสม ที่ จ ะเกิ ด แร่ ท องคำหรื อ ไม่ จากนั้ น เป็ น การสำรวจธรณี เ คมี

ในบริเวณกว้าง เก็บตะกอนท้องน้ำนำมาวิเคราะห์ทางเคมี

วารสารทองคำ 21


TALK OF THE TOWN GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เพื่อหาปริมาณทองคำ และยังต้องสำรวจธรณีเคมี ธรณีวิทยา รวมทั้ ง ธรณี ฟิ สิ ก ส์ ซ้ ำ อี ก โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ สำรวจ วั ด ความ ต้านทานไฟฟ้าของชั้นดิน ความเข้มของสนามแม่เหล็กบริเวณ นั้ น แล้ ว นำมาแปลความหมายข้ อ มู ล ร่ ว มกั น ว่ า มี ศั ก ยภาพ เหมาะสมหรื อ ไม่ ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เ วลาและวิ ท ยาการหลายด้ า น

ร่วมกันศึกษา ก่อนจะกำหนดพื้นที่เพื่อเจาะสำรวจหาปริมาณ ทองคำ รวมทั้งประเมินความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ การค้นพบแหล่งแร่ทองคำในประเทศไทยครัง้ นี้ ครอบคลุม พืน้ ทีใ่ น 31 จังหวัด และพบมากตามแนวเทือกเขาทิศตะวันออก รวมถึงภาคกลาง และภาคตะวันตก ทีร่ าบสูงโคราช โดยเฉพาะ ที่จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ ชลบุรี ชุมพร ทั้งนี้ การสะสมตัวของแหล่งแร่ทองคำมี 2 ลักษณะด้วย กัน คือ การสะสมตัวแบบปฐมภูมิ การสะสมตัวของแร่ทองคำ ในหินชนิดต่าง ๆ ทั้งหินอัคนี หินชั้น และหินแปร ทองคำที่ เกิ ด อาจจะฝั ง ปะปนอยู่ ใ นเนื้ อ หิ น หรื อ สายแร่ ที่ แ ทรกในหิ น

แต่ส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งมีปริมาณแร่ทองคำ ประมาณ 600 กว่ า ตั น กระจายอยู่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด ต่ า ง ๆ

ถึง 76 แห่ง การสะสมตัวแบบทุติยภูมิ เกิดจากการผุพังของหินที่มีแร่ ทองคำลักษณะแรก แล้วสะสมตัวในที่เดิม หรือถูกนํ้าชะล้าง พาไปสะสมตัวในที่ใหม่ เช่น เชิงเขา ลำห้วย หรือในตะกอน กรวดทรายในลำน้ำ เมื่อขุดร่อนดิน หากดินเหนียวมีลักษณะ เป็นสีแดง ๆ แดงปนน้ำตาลหรือน้ำตาลไหม้ กรวดเป็นสีขาว ขุ่น สีน้ำนม หรือสีงาช้างปะปนกับกรวดสีเขียว เขียวเทาและ เทาดำจำนวนมาก และหากบริเวณนัน้ เป็นแหล่งแร่กจ็ ะสามารถ พบทองได้ คาดว่ า การสะสมตั ว แบบนี้ จ ะมี ป ริ ม าณอยู่ ที่ ประมาณ 100 ตัน ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่จังหวัดลำปาง และตาก ซึ่งมีแร่ทองคำอยู่ถึง 24 ตัน 22 วารสารทองคำ

อธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรธรณี กล่ า วว่ า “การค้ น พบของ

กรมทรัพยากรธรณีครั้งนี้ เป็นการสำรวจเบื้องต้นถึงปริมาณ แหล่ ง แร่ ท องคำที่ มี อ ยู่ ใ นประเทศไทย เพื่ อ ให้ ผู้ ส นใจหรื อ

นั ก ลงทุ น ใช้ ป ระเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น เหมื อ งแร่ ท องคำต่ อ ไป คาดว่าน่าจะมีมากกว่า 700 ตัน เพราะยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยัง ไม่ได้ทำการสำรวจ” อธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรธรณี เปิ ด เผยถึ ง พื้ น ที่ ที่ มี ป ริ ม าณ แหล่งแร่ทองคำหนาแน่น เหมาะสมกับการพัฒนาไปสู่การ

ทำเหมืองแร่ทองคำ ใน 5 พื้นที่ ประกอบด้วย แหล่งแร่ทองคำ

ในจังหวัดเชียงราย บริเวณบ้านผาฮี้ ดอยตุง อำเภอแม่สาย จั ง หวั ด เชี ย งราย จากผลการสำรวจพบว่ า มี ท องคำแบบ

ปฐมภู มิ เ กิ ด อยู่ ใ นสายแร่ ค วอตซ์ โดยมี แ ร่ ไ พไรต์ เ กิ ด ร่ ว ม

แร่ ท องคำมั ก เกาะติ ด อยู่ ใ นช่ อ งว่ า งหรื อ รู พ รุ น ที่ เ กิ ด จาก

การผุพังของแร่ไพไรต์ ในสายแร่ควอตซ์ ซึ่งจะแทรกตัวอยู่

ในหินแกรนิตจากกระบวนการน้ำแร่ร้อน คาดว่าความหนา แน่นของแร่ทองคำในหินและตะกอนในพื้นที่นี้ จะอยู่ที่ 2-5 กรั ม ต่ อ ตั น และปริ ม าณสำรองทองคำที่ มี ก ารคาดการณ์

เบื้องต้น 40 ตัน แหล่ ง แร่ ท องคำแหล่ ง ที่ ส อง อยู่ ใ นอำเภอวั ง ชิ้ น จังหวัดแพร่ เป็นแหล่งแร่ทองคำแบบปฐมภูมิที่แทรกตัวใน สายแร่ควอตซ์ แทรกอยู่ในหินทัฟพ์ และไรโอไลต์ สำรวจ

พบบริเวณห้วยคำอ่อน บ้านแม่กระต๋อม ตำบลสรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยแร่ทองคำที่พบมีลักษณะทั้งเป็นเม็ด และเกล็ ด ขนาดเล็ ก มาก ฝั ง ปะปนอยู่ ใ นหิ น ภู เ ขาไฟ ความ

หนาแน่นของแร่ทองคำในแหล่งนี้อยู่ที่ประมาณ 4-10 กรัม

ต่อตัน และปริมาณสำรองทองคำที่มีการคาดการณ์เบื้องต้น 154 ตัน แต่แหล่งแร่นี้ติดกับอุทยานแห่งชาติ จึงยากจะพัฒนา เป็นเหมืองได้


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS TALK OF THE TOWN แหล่ ง แร่ ท องคำในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เลย อุ ด รธานี และ หนองคาย เป็นพื้นที่ศักยภาพแร่ทองคำที่สำคัญแห่งหนึ่งของ ประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6,900 ตารางกิโลเมตร มีการพบแร่ทองคำทั้งในหินแข็งและในตะกอนท้องน้ำหลาย แห่ง กระจายทั่วไปในพื้นที่ศักยภาพทั้ง 3 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และพื้นที่ บริเวณรอยต่อ 3 จังหวัด ลักษณะของทองคำจะเป็นเม็ดแร่ เล็ก ๆ ฝังปะปนอยู่ในเนื้อหินและสายแร่บางชนิด บางพื้นที่

มีปริมาณมากพอจะเปิดเหมืองได้ คาดว่าแหล่งแร่ทองคำนี้

มี ค วามหนาแน่ น ของแร่ ท องคำในหิ น และตะกอนประมาณ

4-10 กรัมต่อตัน และปริมาณสำรองทองคำที่มีการคาดการณ์ เบื้องต้น 82 ตัน

แหล่งแร่ทองคำในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และ ลพบุ รี พื้ น ที่ นี้ มี ศั ก ยภาพเหมาะในการพั ฒ นาเป็ น เหมื อ ง ปัจจุบันมีอยู่ 2 แหล่ง คือ แหล่งแร่ทองคำ เขาหม้อ-เขาโป่ง และแหล่งแร่ทองคำ เขาพนมพา แหล่งแร่เขาหม้อ-เขาโป่งนั้น เป็นแร่แบบปฐมภูมิที่เกิดอยู่ในสายแร่ควอตซ์-คาร์บอเนตที่มี แร่ทองคำปน ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า มีความหนา แน่นของแร่ทองคำในหินและตะกอน เฉลี่ย 2.6 กรัม และเงิน

13.3 กรัม ต่อหิน 1 ตัน และปริมาณสำรองทองคำที่มีการ

คาดการณ์ เ บื้ อ งต้ น 146 ตั น มู ล ค่ า รวมประมาณ 10,600

ล้านบาท ส่วนในแหล่งเขาพนมพา เป็นแร่แบบปฐมภูมิที่เกิด ร่วมกับสายแร่ควอตซ์เช่นเดียวกัน และเกิดอยู่ในหินไดโอไรต์

ที่มีเนื้อละเอียด แร่ทองคำในแหล่งนี้ สามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจนด้วยตาเปล่า สุดท้าย คือ แหล่งแร่ทองคำในพื้นที่ภาคตะวันออก พื้ น ที่ นี้ มี ก ารสำรวจแหล่ ง แร่ ท องคำ 5 พื้ น ที่ คื อ แหล่ ง กบินทร์บุรี-สระแก้ว แหล่งชลบุรี แหล่งสระแก้ว-วัฒนานคร แหล่งฉะเชิงเทรา แหล่งระยอง พื้นที่ที่มีการค้นพบว่ามีสายแร่ ทองคำหนาแน่ น ที่ สุ ด คื อ แหล่ ง กบิ น ทร์ บุ รี - สระแก้ ว โดยมี

การเกิดสายแร่อยู่ในแร่ควอตซ์ มีความหนาแน่นของแร่ทองคำ ในหินและตะกอนประมาณ 4-10 กรัมต่อตัน และปริมาณ สำรองทองคำที่มีการคาดการณ์เบื้องต้น 146 ตัน ปัจจุบันพื้นที่ที่มีการพัฒนาเป็นเหมืองแร่ทองคำ โดยได้ รับสัมปทานจากกระทรวงอุตสาหกรรม มีอยู่ 3 แห่งคือ บริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด บริเวณรอยต่อระหว่างตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ มี ค วามหนาแน่ น ของแร่ ท องคำเฉลี่ ย

1.5-2.5 กรัมต่อตัน บริษัท ทุ่งคำ จำกัด บริเวณพื้นที่ตำบล

เขาหลวง อำเภอวั ง สะพุ ง จั ง หวั ด เลย มี ค วามหนาแน่ น

แร่ ท องคำเฉลี่ ย 5 กรั ม ต่ อ ตั น และเหมื อ งแร่ ท องคำ

เขาพนมพาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด พิ จิ ต ร บริ เ วณ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร มีความหนาแน่นแร่ทองคำ เฉลี่ย 100 กรัมต่อตัน แต่มีอยู่ในพื้นที่จำกัดและอยู่ตามผิวดิน เท่ า นั้ น ในขณะที่ แ ร่ ท องคำของเหมื อ งอั ค รา และทุ่ ง คำจะ กระจายตัวอยู่ในชั้นดินเป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ สู่การเป็นเหมืองแร่ ทองคำของไทย ยังมีปัญหาด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ รัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณีจัดทำ แผนหลั ก การจั ด การทรั พ ยากรแร่ อ ย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ให้

ภาครัฐหรือเอกชนที่ต้องการพัฒนาแหล่งแร่ทองคำ ใช้เป็น

กรอบในการดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางที่ชัดเจน และเป็น แนวทางในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการศึกษา ผลกระทบการทำเหมืองแร่ในประเทศไทย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โดยกำหนดให้มีการทำรายงานผลกระทบต่าง ๆ ก่อนจะพัฒนาพื้นที่ แผนหลักนี้ คาดว่าจะจัดทำแล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อ นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป วารสารทองคำ 23


แวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เลื่อนเทรด Mini

Gold Futures เร่งศึกษาผลกระทบรายย่อย 24 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

หลังจากที่ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX ได้เปิดให้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อ้างอิงราคาทองคำ หรือ โกลด์ ฟิวเจอร์ส ในขนาดสัญญา 50 บาท มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 ปรากฏว่าได้รับการ ตอบรับจากนักลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจาก การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาทองคำในปีที่ผ่านมา ทำให้ TFEX เตรี ย มจะเปิ ด ขายโกลด์ ฟิวเจอร์ส ขนาดสัญญา 10 บาท

หรือ มินิโกลด์ ฟิวเจอร์ส เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน

รายย่อย หรือนักลงทุนหน้าใหม่ ทั้งนี้ตามกำหนดเดิมจะเริ่ม เทรดในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ท่ามกลางเสียงสนับสนุน และเสียงคัดค้านจากฝ่ายต่าง ๆ สำหรั บ สมาคมค้ า ทองคำแล้ ว ได้ คั ด ค้ า นการซื้ อ ขาย

มินิโกลด์ ฟิวเจอร์ส มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเห็นว่าตลาด ยังไม่มีความพร้อม นักลงทุนยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุน ในตลาดนี้ ม ากพอ และจะส่ ง ผลกระทบต่ อ การดำเนิ น การ

ของผู้ ป ระกอบการร้ า นค้ า ทองคำในประเทศไทย ดั ง นั้ น

นายจิ ต ติ ตั้ ง สิ ท ธิ์ ภั ก ดี นายกสมาคมค้ า ทองคำ จึ ง ได้

ผลประโยชน์ ม หาศาล แต่ ห ากเข้ า ผิ ด จั ง หวะก็ ข าดทุ น หนั ก เหมือนกัน ดังนั้น หากนักลงทุนไม่มีความรู้ที่ดีพอ อาจนำไป

สู่ปัญหาสังคมได้ในอนาคต นอกจากนั้นการเปิดซื้อขายโกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา เห็ น ได้ ว่ า ส่ ง ผลกระทบต่ อ

ผลประกอบการของร้านค้าปลีกทองคำโดยตรง ซึ่งจะเห็นได้ จากการซื้ อ ขายทองคำแท่ ง ได้ ล ดลงในปี ที่ ผ่ า นมา ขณะที่

การซื้อขายทองรูปพรรณได้ลดลงมาโดยตลอดอยู่แล้ว หลัง จากที่ ร าคาทองคำในตลาดโลกได้ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง ทำให้ขณะนี้มีรายงานว่าร้านค้าทองคำได้มีการทยอยปิดตัวไป บ้ า งแล้ ว และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ขณะที่ ช่ า งทำทองก็ ตกงานไปกว่าครึ่งแล้ว

หารือร่วมกับ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ นางภั ท รี ย า เบญจพลชั ย กรรมการและผู้ จั ด การตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการ ผู้จัดการ TFEX ถึงผลกระทบและปัญหาที่จะเกิดขึ้น หากเปิด ให้มีการซื้อขายสินค้าตัวนี้ นายจิตติ กล่าวว่า สิ่งที่สมาคมฯ เป็นห่วงก็คือ เมื่อการ ซื้อขายมีสัญญาขนาดเล็กลง จะทำให้นักลงทุนรายย่อยเข้า

มาเก็งกำไรกันได้ง่ายขึ้น ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อนักลงทุน

และสังคม เพราะตลาดในส่วนนี้หากลงทุนถูกจังหวะก็จะได้

จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ

“เราอยากให้ชะลอการเปิดการซื้อขาย และศึกษาถึงข้อดีข้ อ เสี ย อี ก 1 ปี เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการร้ า นค้ า ทองคำมี ก าร

ปรับตัว เนื่องจากปัจจุบันนี้ตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้าได้ดึง สัดส่วนของผู้ซื้อทองไปแล้วประมาณ 40-50% หากมีการลด สัญญาเริ่มต้นมาอยู่ที่ 10 บาท อาจทำให้ดึงสัดส่วนผู้ซื้อขาย ทองไป 85% ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าทองคำอยู่ไม่ได้ และอาจต้องมีการปิดกิจการเป็นจำนวนมาก” นายจิตติกล่าว วารสารทองคำ 25


แวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ด้ า นนายชุ ม พล พิ ท ยานนท์ ประธานชมรมผู้ ค้ า ปลี ก ทองคำแห่ ง ประเทศไทย กล่ า วถึ ง เรื่ อ งการเปิ ด ซื้ อ ขาย

มิ นิ โ กลด์ ฟิ ว เจอร์ ส ถึ ง ทางชมรมฯ ได้ คั ด ค้ า นเรื่ อ งนี้ ม า

ตั้งแต่ต้น โดยเห็นว่าจะเป็นลักษณะของการเสี่ยงโชคมากกว่า การลงทุ น และยิ่ ง สั ญ ญามี ข นาดเล็ ก ลง ก็ จ ะยิ่ ง เปิ ดทางให้

รายย่อยได้เข้ามาเก็งกำไร ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในอนาคต ทั้งนี้การเปิดซื้อขายมินิโกลด์ ฟิวเจอร์ส ถือเป็นเรื่องละเอียด อ่อน ควรจะต้องศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ก่ อ นที่ จ ะเปิ ด ดำเนิ น การ เนื่ อ งจากจะมี ห ลายส่ ว นเข้ า มา เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของร้านค้าปลีกเอง ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับ

ผลกระทบโดยตรง เนื่ อ งจากการลงทุ น ในตลาดโกลด์ ฟิวเจอร์ส จะใช้เงินน้อยกว่าการลงทุนในทองคำแท่ง แม้ว่า

ที่ผ่านมา ร้านค้าปลีกในต่างจังหวัดจะยังไม่ได้รับผลกระทบ จากการเปิดซื้อขายโกลด์ ฟิวเจอร์ส ในสัญญาขนาด 50 บาท มากนัก เนื่องจากการลงทุนต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง แต่หากเป็นมินิโกลด์ ฟิวเจอร์ส แล้ว เชื่อได้ว่าเป็นเรื่องที่หลีก 26 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS เลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากใช้เงินลงทุนเพียงแค่หมื่นเศษ ๆ เท่านั้น เชื่ อ ว่ า จะมี นั ก ลงทุ น ส่ ว นหนึ่ ง หั น ไปเสี่ ย งลงทุ น ในมิ นิ โ กลด์ ฟิวเจอร์ส อย่างแน่นอน ขณะเดี ย วกั น ต้ อ งศึ ก ษาเรื่ อ งปั ญ หาสั ง คมที่ จ ะตามมา หากนักลงทุนต้องประสบกับภาวะขาดทุน ถึงแม้ว่ามินิโกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส จะลงทุ น เบื้ อ งต้ น แค่ ห ลั ก หมื่ น แต่ ถ้ า ขาดทุ น

ต้องจ่ายเต็มวงเงิน หากว่านักลงทุนไม่เข้าใจส่วนนี้ หรือว่า ต้องการที่จะเสี่ยง ถ้าพลาดพลั้งมาก็อาจจะกลายเป็นปัญหา ใหญ่ขึ้นมาได้ ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันยังมีการให้ความรู้ เรื่องการลงทุนในตลาดโกลด์ ฟิวเจอร์ส เพียงแค่ระดับหนึ่ง เท่านั้น “หากผลการศึกษาออกมาว่าเป็นอย่างไร ก็คงต้องว่าไป ตามนั้น คงจะไม่มีใครกล้าคัดค้าน ซึ่งขณะนี้ทั้งทางสมาคม

ค้าทองคำ และทางชมรมผู้ค้าปลีกฯ อยู่ระหว่างการสำรวจ ความคิดเห็นผู้ประกอบการร้านค้าทองว่ามีความเห็นอย่างไร กั บ เรื่ อ งนี้ รวมถึ ง จะหยั่ ง เสี ย งของสมาชิ ก ชมรมฯ ในการ ประชุมประจำปีที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ จากนั้นก็จะ นำความคิดเห็นทั้งหมดมาสรุป และนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ ไป อย่างไรก็ตาม ในความเห็นส่วนตัวแล้ว คิดว่าควรจะเลื่อน ออกไปอย่างน้อยหนึ่งปี เพื่อให้ตลาดหลักมีความมั่นคงมาก กว่านี้ และเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ศึกษาตลาดโกลด์ ฟิวเจอร์สให้มากกว่านี้” นายชุมพลกล่าว ด้านนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาด อนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชี้แจงเกี่ยวกับการ เลื่ อ นการเปิ ด ซื้ อ ขายโกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส ขนาด 10 บาท ว่ า TFEX ได้หารือกับสมาคมค้าทองคำและชมรมผู้ค้าปลีกทองคำ แห่งประเทศไทย ในประเด็นที่ขอให้ TFEX พิจารณาเลื่อน

การซื้อขายโกลด์ ฟิวเจอร์ส ขนาด 10 บาทออกไป ทั้งนี้ TFEX ได้ชี้แจงให้ทราบถึงเหตุผล และผลการหารือของสมาชิก TFEX โดยทุกฝ่ายล้วนเห็นตรงกันว่า การเปิดซื้อขายโกลด์ ฟิวเจอร์ส ขนาด 10 บาท จะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ที่สนใจลงทุน ในโกลด์ ฟิวเจอร์ส อย่างไรก็ดี เนื่องจากยังมีผู้เกี่ยวข้องบางส่วนที่ยังไม่ได้

รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน TFEX จึงขอให้สมาคมฯ และ ชมรมฯ ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การ เลื่อนเปิดการซื้อขายยังเป็นการให้เวลากับผู้ค้าปลีกทองคำที่ สนใจในการที่จะพิจารณาโอกาสทางธุรกิจและเตรียมความ พร้ อ มในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ โกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ทาง สำนักงาน ก.ล.ต.อนุญาตให้ทำได้ทั้งในรูปแบบของตัวแทน

แวดวงทองคำ

สนับสนุนการซื้อขาย หรือ Selling Agent (SA) และการเป็น

ผู้แนะนำลูกค้าให้กับโบรกเกอร์ หรือ Introducing Agent (IA) “การเปิดซื้อขายโกลด์ ฟิวเจอร์ส ขนาด 10 บาททองคำ นั้น จะเป็นผลดีต่อผู้ลงทุนในตลาดทุน แต่ TFEX เข้าใจใน

แรงกดดั น ของผู้ ป ระกอบการร้ า นทอง ซึ่ ง ได้ รั บ ผลกระทบ

จากทั้งภาวะเศรษฐกิจ ราคาทองคำที่สูงขึ้น การแข่งขันจาก การซื้ อ ขายทองออนไลน์ ไปจนถึ ง พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค

ในการซื้ อ ทองรู ป พรรณที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ดั ง นั้ น การเลื่ อ น

การซื้อขายโกลด์ ฟิวเจอร์ส ขนาด 10 บาท ครั้งนี้ เพื่อให้

เวลาในการทำความเข้าใจและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง จึงน่า จะเป็นทางออกที่สร้างความพอใจให้แก่ทุกฝ่าย และสำหรับ กำหนดการเปิ ด ซื้ อ ขายใหม่ นั้ น TFEX จะหารื อ กั บ สมาชิ ก

และประกาศให้ทราบต่อไป” นางเกศรากล่าวทิ้งท้าย วารสารทองคำ 27


แวดวงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

วิชัย แสงเจริญตระกูล

ไฟเขียวทองออนไลน์

เสนอ 9 กฎเหล็ก ป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้าง ปั จ จุ บั น การค้ า ขายทองคำได้ มี ช่ อ งทางใหม่ เ กิ ด ขึ้ น มากมาย เพื่อช่วยให้การดำเนินงานมีความสะดวก คล่องตัว มากยิง่ ขึน้ ซึง่ ช่องทางการซือ้ ขายทองคำผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรื อ ทองออนไลน์ ได้ มี ก ารพู ด ถึ ง มาตลอด ทั้ ง นี้ เมื่ อ ช่ ว ง

ปลายปี ที่ ผ่ า นมาสมาคมค้ า ทองคำได้ ห ารื อ กั บ กระทรวง พาณิชย์ถึงเรื่องดังกล่าว พร้อมกับได้ตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อออกหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการค้าทองคำออนไลน์ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาส ฉ้อโกงประชาชนได้ 28 วารสารทองคำ

ในฝั่งของสมาคมฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาเรื่อง นี้ และได้มีการพิจารณาแนวทางการคัดกรองคุณสมบัติของ

ผู้ประกอบธุรกิจทองออนไลน์ มีความเห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจ ดังกล่าวควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด 2. มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และ ต้องชำระเต็มทุนจดทะเบียน 3. มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยไม่น้อย กว่า 75% 4. เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ต้องเป็นผู้ ทำธุรกิจด้านทองคำมาก่อนอย่างน้อย 6 ปี 5. จดทะเบียน เป็นผู้นำเข้า-ส่งออกทองคำแท่ง 6. บริษัทต้องเป็นสมาชิก


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

แวดวงทองคำ

ประเภทสามัญของสมาคมค้าทองคำ 7. มีใบอนุญาตค้าของ เก่ า 8. ต้ อ งมี ก ารส่ ง มอบสิ น ค้ า จริ ง และ 9. มี ใ บอนุ ญ าต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ตามเงื่อนไขของกระทรวงพาณิชย์) นอกจากนั้นทางสมาคมฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน ไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศ ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง กระทรวงการคลัง เพื่อร่วมตรวจสอบข้อปัญหาทาง ด้านกฎหมาย หากจะดำเนินธุรกิจการซื้อขายทองออนไลน์ ทั้ ง นี้ นายวิ ชั ย แสงเจริ ญ ตระกู ล จากห้ า งขายทองโต๊ ะ กั ง เยาวราช ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนของสมาคมฯที่เข้าร่วมประชุม เปิ ด เผยว่ า หลั ง จากที่ ต รวจสอบกั บ ทั้ ง 3 หน่ ว ยงานแล้ ว ปรากฏว่าไม่ได้ขัดต่อกฎระเบียบของหน่วยงานนั้น ๆ โดย ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ระบุ ว่ า จะต้ อ งไม่ ท ำธุ ร กิ จ เยี่ ย ง ธนาคาร คื อ การรั บ ฝากเงิ น ต้ อ งไม่ ใ ห้ ด อกเบี้ ย หากจะรั บ

ฝากทองต้องขอใบอนุญาตจากทางแบงก์ชาติก่อน และห้าม เก็บค่าบริการรับฝาก ที่สำคัญห้ามนำเอาทองของลูกค้าไป

ทำประโยชน์ อ ย่ า งอื่ น ในส่ ว นของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ คุ ม

ตลาดโกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส อยู่ ระบุ ว่ า การซื้ อ -ขายจะต้ อ งมี

การส่งมอบทองและจ่ายเงินจริง ซึ่งทางสมาคมฯได้ระบุว่า

การส่งมอบและการจ่ายเงินจะเป็นลักษณะ T บวก 2 ทั้งนี้

ทางฝ่ายกฎหมายของสำนักงานเศรษฐกิจฯ กระทรวงการคลัง

ได้ ต รวจสอบข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งทั้ ง หมดแล้ ว เห็ น ว่ า

การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ในลั ก ษณะดั ง กล่ า วไม่ ขั ด ต่ อ ข้ อ กฎหมาย

ของหน่วยงานใด ก็น่าจะเปิดให้ดำเนินธุรกิจการซื้อขายทอง ออนไลน์ได้ แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องระวังเรื่องข้อกฎหมาย ของหน่วยงานอื่นด้วย อาทิ ปปง. นายวิ ชั ย ยั ง กล่ า วต่ อ ไปว่ า ธุ ร กิ จ ทองออนไลน์ เ ป็ น

การพั ฒ นามาจากการซื้ อ ขายทองคำโดยปกติ ซึ่ ง เป็ น

การอำนวยความสะดวกให้ กั บ ลู ก ค้ า โดยเฉพาะในยุ ค ที่

การค้ า ทองคำยุ ค ใหม่ มี ก ารปรั บ ตั ว อย่ า งรวดเร็ ว ไม่ ว่ า จะ เป็ น การปรั บ ตั ว ขึ้ น -ลงของราคา หรื อ การเปิ ด ซื้ อ ขายนอก เหนือเวลาเปิดทำการของร้านค้าทองต่าง ๆ ซึ่งในระยะหลัง บางแห่งได้ขยายเวลาเปิดการซื้อขายไปจนถึง 22.00 น. หรือ

บางแห่ ง ก็ ส ามารถเปิ ด ซื้ อ ขายได้ ต ลอดเวลา ตามการ เคลื่อนไหวของตลาดทองคำทั่วโลก ซึ่งการเปิดซื้อขายทอง ออนไลน์ก็จะเข้ามาตอบสนองในส่วนนี้ และเชื่อว่าจะส่งผลดี ต่อวงการค้าทองคำในภาพรวม เพราะจะทำให้เกิดการซื้อขาย มากขึ้น เร็วขึ้น เวลาได้รับข้อมูลมาใหม่ๆ ก็สามารถเปลี่ยน แปลงได้ตลอดเวลา วารสารทองคำ 29


GLOBAL GOLD

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

อุปสงค์ของนักลงทุนที่หลากหลายเหตุจาก...

ทองคำแสดงขีดความสามารถ รายงาน Gold Investment Digest ฉบับล่าสุดของสภา ทองคำโลก (World Gold Council) ระบุว่า ทองคำถือเป็น แหล่งรวมของนักลงทุนที่แสวงหาการปกป้องจากการลดค่า ของเงินดอลลาร์ เมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น และจินตนาการที่ น่ากลัวเกีย่ วกับภาวะเงินเฟ้อในอนาคต โดยมีการเปลีย่ นแปลง

ในฝ่ายบริหารของธนาคารกลาง ขณะที่ธนาคารกลางของชาติ ตะวันตกชะลอการขายทองคำ และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เพิ่มทุนสำรองทองคำของตน สนับสนุนขีดความสามารถที่

แข็งขันของทองคำในช่วงปี 2009 เนื้อหาในรายงานฉบับดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ราคา ทองคำเพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันเป็น 1,087.50 ดอลลาร์ สหรั ฐ ต่ อ ออนซ์ ที่ LONDON PM FIX จนถึ ง สิ้ น เดื อ น ธั น วาคม 2009 ซึ่ ง เท่ า กั บ การเพิ่ ม ขึ้ น 25% ในราคาของ ทองคำตลอดช่วงปีที่แล้ว บนพื้นฐานที่มีการปรับตัวให้เข้ากับ ความเสี่ยง ทองคำปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่าทรัพย์สินอื่นใด อย่าง เช่ น หุ้ น สามั ญ ของสหรั ฐ และนานาชาติ เพราะการขึ้ น ๆ

ลง ๆ ที่ค่อนข้างเอื่อยของมัน ส่งผลให้เกิดผลตอบแทนที่สูง กว่ า ต่ อ หน่ ว ยความเสี่ ย ง โดยเฉลี่ ย ทองคำยั ง คงมี ค วาม ผันผวนน้อยที่สุดในบรรดาโภคภัณฑ์ที่ถูกเฝ้าตรวจโดย WGC ยกเว้นกรณีของ S&P GS LIVESTOCK INDEX

ผลผลิตทองคำเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2010 Gold Survey Update ฉบับล่าสุดจากบริษัทที่ปรึกษาด้าน โลหะสูงค่าระหว่างประเทศ GFM ชั้นนำของโลก ซึ่งวิเคราะห์ ระดับการผลิตในประเทศผู้ผลิตทองคำทุกประเทศ ระบุว่าการ ผลิตของเหมืองทองคำโลกเพิ่มขึ้น 6% ในปีที่ผ่านมา สูงที่สุด ในรอบ 6 ปี แต่แอฟริกาใต้ ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นประเทศผู้ผลิต ทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลก ได้มีการผลิตลดลง 5% ทำให้ แอฟริกาใต้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดเป็น อันดับ 3 ของโลก รองจากจีน และออสเตรเลีย ตัวเลขเหล่านี้อยู่ใน Gold Survey Update ฉบับล่าสุด

ซึ่งเนื้อหาได้ระบุว่า แม้ว่าจะยังคงไม่ถึงขีดสูงสุดการผลิต ที่ 30 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ปี 2009

Gold Exchange Traded Funds (ETF) ยังคงดึงดูดกองทุนใหม่ ระหว่างช่วงปี โดยนักลงทุนซื้อทองคำ 30 ตัน ผ่าน ETF ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2009 ซึ่ ง มี ส่ ว นสนั บ สนุ น ต่ อ ยอดรวม 1,762 ตั น ของ GOLD HOLDING ของ ETF มูลค่า 62,000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ราคาสิ้นปี ทั้งนี้ ตามข้อมูลของ GTM ระบุว่ากิจกรรมของนักลงทุนในตลาดที่

ซื้ อ ขายกั น นอกตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ยั ง ดี ขึ้ น มากในไตรมาสที่ 4 โดยมี ตำแหน่งยาวนานมั่นคงแน่นหนาในทองคำแท่ง นอกจากนั้นรายงานยัง พบว่า ส่วนสำคัญของอุปสงค์นี้อยู่ในระยะยาวโดยธรรมชาติ ซึ่งมักจะถูก ผลักดันจากความรู้สึกเชิงบวกต่ออุปทานของทองคำ และข้อมูลต่าง ๆ ของอุปสงค์ และภาพในอนาคตของราคาที่ต้องตรงกัน ฮวน คาร์ลอส อาร์ตีกัส ผู้จัดการฝ่ายการวิจัยการลงทุนของ WGC เสนอแนะว่า ขณะที่เศรษฐกิจโลกเริ่มแสดงสัญญาณการฟื้นตัวในครั้งที่ 2 ของปี 2009 ราคาและอุปสงค์ของทองคำยังคงสูงอยู่ โดยผู้จัดการฝ่าย การวิจัยการลงทุนของ WGC กล่าวเพิ่มเติมว่า นี่ดูเหมือนจะเริ่มดำเนิน ต่อไปตลอดทั้งปี 2010 เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของ ราคา ภาพความน่ากลัวของภาวะเงินเฟ้อในอนาคต และภาพในอนาคต ของเงินดอลลาร์ กำลังหาวิธีที่จะปกป้องความมั่งคั่งร่ำรวยของพวกเขา อย่างไรก็ตาม WGC ประมาณว่า ขณะนี้มีเพียง 1% ของทรัพย์สิน ทั่วโลก ที่จะถูกลงทุนในทองคำ ซึ่งจะปล่อยให้มีขอบเขตเหลือเฟือสำหรับ การเติบโตต่อไปในการจัดสรรของนักลงทุน

บรรลุถึงในช่วงปีแรกของทศวรรษที่ 2000 แต่ GFM ก็คาดคะเนว่า ผลผลิ ต จากเหมื อ งทองคำต่ า ง ๆ ทั่ ว โลกจะเติ บ โตขึ้ น อี ก ครั้ ง

ในปี 2010 เนื่ อ งจากเหมื อ งใหม่ ๆ กำลั ง เพิ่ ม การผลิ ต ซึ่ ง มี

น้ำหนักมากกว่าการลดลงในบรรดาผู้ผลิตที่โตเต็มที่กว่าประเทศ ต่าง ๆ อย่างแอฟริกาใต้และสหรัฐอเมริกา แม้จะมีการลดลงใน แอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นการลดลงน้อยที่สุดในรอบ 5 ปีของประเทศ ผลผลิตในเขตแอฟริกาทั้งหมดก็เพิ่มขึ้นถึง 4% 4 ใน 10 อันดับ ของการเพิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด ของผลผลิ ต โลกมาจากเขตแอฟริ ก า

ซึ่ ง นำโดยการเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 2 เท่ า ในบู ร์ กี น าฟาโซ ภาพของ แอฟริกาใต้ดีบ้าง เลวบ้าง แม้อุบัติเหตุหลายครั้งที่ทำให้ต้องมี

การปิดเหมืองทองคำซึ่งกระทบต่อการผลิต แต่บางเหมืองกลับ

GLOBAL GOLD

การนำเข้า ทองคำอินเดีย เริ่มสูงขึ้น

หัวหน้ากลุม่ การค้าหนึง่ ของอินเดีย ทำนายว่า การนำเข้าทองคำโดยผู้บริโภคทองคำที่ใหญ่ที่สุด คือ อินเดีย เริ่มเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้ สุเรศ ฮุนเดีย นายกสมาคมทองคำบอมเบย์ หรื อ BBA เปิ ด เผยกั บ บลู ม เบิ ร์ ก ว่ า ปริ ม าณ การนำเข้าทองคำของอินเดียในปี 2010 จะต้อง เกินกว่า 343 เมตริกตัน แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับราคา ทองคำของตลาดโลก โดยการซื้อทองคำสำหรับ เดือนมกราคม คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 20-25 ตัน เพิ่มจาก 9.8 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรั บ สมาคมทองคำบอมเบย์ ตั้ ง ขึ้ น ใน เดือนกันยายน 1948 เพื่อบันทึกการนำเข้าของ ทองคำและเงิน และคงคลังทองคำแท่งที่มีอยู่ใน ประเทศ นอกจากนั้น BBA มีแผนกหลอมและ แผนกตรวจถลุ ง แร่ ซึ่ ง จะออกประกาศนี ย บั ต ร รับรอง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของธนาคารกลางอินเดีย รวมถึงสมาคมฯยังมีแผนจะเริ่มบริการประทับตรา รับรองคุณภาพในอนาคตด้วย

แสดงการเพิ่ ม ขึ้ น ของผลผลิ ต เป็ น ครั้ ง แรกในรอบหลายปีใน ระดั บ นานาชาติ ตั ว เลขผลผลิ ต ที่ เ ติ บ โตเร็ ว ที่ สุ ด มาจาก อินโดนีเซีย แทนซาเนีย และจีน ผลผลิตโลกอยู่ที่ 2,553 ตัน ในปี 2009 เทียบกับ 2,409 ตัน ในปี 2008 การเพิ่มขึ้น 6% ในการผลิตของเหมืองนี้ ถูกแซงหน้า อย่างมากจากการเพิ่มขึ้น 26.6% ในอุปทานของ Gold Scrap เก่า ที่สูงเป็นประวัติการณ์ถึง 1,541 ตัน GFM กล่าวว่า ราคา ทองคำที่ สู ง เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ และวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ เป็ น ตั ว

ผลั ก ดั น ที่ ส ำคั ญ สำหรั บ การเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมากมายเช่ น นี้ เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นใน Scrap Supply ที่มากที่สุดมาจาก ทวีปยุโรปและอินเดีย วารสารทองคำ 31


GLOBAL GOLD

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ทองคำแท่ง

เป็นการลงทุนที่เสี่ยงน้อยที่สุด ปี 2009 โกลด์ คอร์ป. ผลิตทองคำได้สูงสุด เป็นประวัติการณ์ บริษัทเหมืองทองคำ โกลด์ คอร์ป. ประกาศว่า บริษัท สามารถผลิตทองคำได้มากกว่าที่ประมาณการไว้แต่แรกว่า บริ ษั ท ได้ ผ ลิ ต ทองคำตลอดช่ ว งปี 2009 ประมาณ 2.4 ล้านออนซ์ โดย 601,000 ออนซ์ ถูกผลิตในไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา ชัค จีนน์ส กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหารของบริษัท โกลด์ คอร์ป. กล่าวถึงผลประกอบการ ในปี ที่ ผ่ า นมาว่ า เป็ น ทั้ ง สิ่ ง ผิ ด ธรรมดาและน่ า ยิ น ดี เ ป็ น พิเศษ ซึ่งใน 1 ปีที่เริ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทาง เศรษฐกิ จ และจบลงด้ ว ยราคาทองคำที่ สู ง สุ ด เป็ น ประวัติการณ์ เราได้ส่งมอบหลักของความมั่งคั่งร่ำรวยที่ ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นของโกลด์ คอร์ป. ทุกคน กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท โกลด์ คอร์ป. กล่าวว่า เหมืองแร่ทั้งหมดของกลุ่ม ปฏิบัติงานผลิตได้เกินกว่าที่คาดหมายไว้มาก และในปีนี้ บริษัทหวังว่าจะผลิตทองคำได้ประมาณ 2.6 ล้านออนซ์ ทั้งนี้ โกลด์ คอร์ป. เป็นหนึ่งในบริษัทเหมืองทองคำที่ ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีโครงการพัฒนา 14 โครงการอยู่ทั่ว ทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ซึ่งรวมถึงแหล่งพัฒนา ในกัวเตมาลา สาธารณรัฐโดมินิกัน และแคนาดา

32 วารสารทองคำ

สจ๊วร์ต ทอมสัน ได้เขียนแสดงความเห็นในคอมโมดิตี้ ออนไลน์ว่า ทองคำยังคงเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับ นักลงทุน เพราะนโยบายที่ถูกกำหนดของธนาคารกลางจำนวน หนึ่ง ซึ่งก็รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐ ทั้งนี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่า เบน เบอร์แนนคี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด มีแผน 5 ข้ อ ในการต่ อ สู้ กั บ ภาวะเงิ น ฝื ด ซึ่ ง รวมถึ ง การกำหนดค่ า ทองคำใหม่ ใ ห้ สู ง ขึ้ น และการสร้ า งเงิ น จำนวนมาก ซึ่งจะมี

ผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ยิ่งไปกว่านั้น ทอมสัน ยังกล่าวว่า ธนาคารจำนวนหนึ่ง

ทั่วทวีปเอเชีย กำลังอยู่ในกระบวนการของแผนงานซื้อทองคำ กำหนด 10 ปี เพื่อพยายามเสริมทุนสำรองทองคำ ขณะที่ เคนท์ นิโนมียะ นักเศรษฐศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ นิตยสารสไตล์ว่า ทองคำแท่งควรจะเป็นทางเลือกในการลงทุน สำหรับคนที่กำลังหาทางใส่เงินของพวกเขาเข้าไปในทองคำ เป็นครั้งแรก พร้อมกับเสริมว่าเหรียญกษาปณ์ทองคำน้ำหนัก 1 ออนซ์ อย่างเหรียญอเมริกันอีเกิลของโรงกษาปณ์สหรัฐ และเหรียญครูเกอร์แลนด์ของแอฟริกาใต้ เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่าย ที่สุดที่จะเป็นเจ้าของทองคำ เช่นเดียวกับที่พวกมันถูกใช้โดย

ผู้ค้าทุกคน


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GLOBAL GOLD

ทองคำสุดยอดโภคภัณฑ์ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา แพทริก เฮลเลอร์ เจ้าของลิเบอร์ตี คอยน์ เซอร์วิส กล่าวในนูมิสแมสเตอร์ ว่า ทองคำ เป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมา และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 14% ต่อปี ซึ่งถือเป็นการทำกำไรที่งดงาม ที่สำคัญ ผู้ที่ครอบครองจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีสำหรับ

การลงทุน นายเฮลเลอร์ กล่ า วต่ อ ไปว่ า ความหายนะอย่ า งใหญ่ ห ลวงทางการเงิ น ต่ า ง ๆ อย่ า งภาวะ

สินเชื่อโลกตึงตัว เป็นตัวการสำคัญของการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ ขณะที่ สต็ อ ค มาร์ เ ก็ ต รี วิ ว ได้ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ คำกล่ า วของนายเฮลเลอร์ พร้ อ มระบุ ว่ า ทองคำ

เป็นชั้นของทรัพย์สินที่มิอาจขาดได้ ซึ่งทองคำได้แสดงให้เห็นแล้วว่าได้ให้การปกป้องทางการเงินระหว่าง ช่วงเวลาแห่งวิกฤตเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นเครื่องป้องกันการสูญเสียทางการเงินจากเงินเฟ้อที่ดีที่สุด เช่นเดียวกับ เรเชล เบเนเพ ผู้จัดการร่วมของกองทุนเฟิร์สต์ อีเกิล ฟันด์ มูลค่า 1,840 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ กล่าวว่า การใส่เงินลงไปในทองคำเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนในการป้องกันตัวเองจากความเสี่ยง ต่าง ๆ อย่าง เงินเฟ้อ เงินฝืด การลดค่าเงิน และความวิตกกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ โดย เบเนเพ เสนอให้ จัดสรรพอร์ตการลงทุนระหว่าง 5-10% ของรายการการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ มาใช้ลงทุนทองคำเพื่อ ปกป้องอย่างสมบูรณ์ พร้อมกันนั้นได้ตั้งข้อสังเกตว่า แม้จะมีกรณีที่ราคาทองคำถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ มูลฐานต่าง ๆ ของอุปทานและอุปสงค์ก็ยังคงเป็นบวกเดินหน้าเข้าสู่ปี 2010

อุปสงค์สำหรับทองคำของจีนยังคงสูงต่อไปในปี 2010

cctv.com รายงานว่า ชาวจีนกำลังใจจดใจจ่อกับการซื้อ ทองคำ เพราะมั นถู กมองว่า เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ของความโชคดี ความมั่งคั่ง ร่ำรวย โดย cctv.com ตั้งข้อสังเกตว่า ยุคตื่นทอง วันตรุษจีนได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยร้านที่ขายทองคำต่าง ๆ กำลัง เนืองแน่นไปด้วยผู้ที่คิดจะซื้อทองคำ ทั้งนี้ผู้ซื้อส่วนใหญ่มอง ทองคำเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง และเชื่อว่าราคาจะสูงขึ้นอีก ครั้งในปีนี้ ในปีที่แล้ว การบริโภคทองคำโดยประมาณของจีนอยู่ที่ ประมาณ 450 ตัน เพิ่มขึ้นเกือบ 14% ตลอดช่วง 12 เดือนที่

ผ่านมา ดิ อิโคโนมิก ไทม์ส รายงานว่า พลเมืองจีนกำลังหัน ไปหาทองคำมากขึ้นในฐานะทรัพย์สินเพื่อความสงบใจอย่าง หนึ่ง ต่อการลดค่าลงของเงินดอลลาร์ ในปี 2007 นอกจากนัน้ ไชน่า เดลี่ ยังรายงานว่า กระทรวงอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน ได้เปิดเผยผลผลิตทองคำ ของประเทศพบว่า เพิ่มขึ้น 14.6% ในช่วง 11 เดือนแรกของ ปี 2009 เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี 2008 ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น สมาคมทองคำของจี น หรื อ CGA ยั ง เปิ ด เผยว่ า อุ ป สงค์ ทองคำยังอยู่ที่ประมาณ 450 ตัน เมื่อปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 13.8% เทียบกับปี 2008 จั ง ปิ ง หนาน เลขาธิ ก ารทั่ ว ไปของ CGA อธิ บ ายว่ า เนื่องจากรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคจีนจึงกำลังซื้อ เครื่องประดับทองคำมากขึ้น และลงทุนมากขึ้นในทรัพย์สิน ทองคำ ทั้งหมดนี้กำลังกระตุ้นอุปสงค์ทองคำ ทั้งนี้ ประเทศจีนได้แซงหน้าแอฟริกาใต้ ในฐานะผู้ผลิต ทองคำของโลกไปแล้ว

วารสารทองคำ 33


GLOBAL GOLD

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ความกลัวภาวะ ศก.ถดถอย GFM ซึ่งผลิตรายงานเกี่ยวกับตลาดโลหะสูงค่าที่มีความ

ถูกต้องทางประวัติศาสตร์ และเป็นที่ยอมรับอย่างสูงมานาน กว่า 40 ปี กล่าวว่า อุปสงค์นักลงทุนจะถูกผลักดันจากความ กลั ว ภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอยเป็ น เลขสองหลั ก การเดิ น หน้ า

การขาดดุ ล ของรั ฐ บาลอย่ า งมากต่ อ ไป นโยบายการเงิ น ที่ หลวมมาก และความเชื่อที่ว่า ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง แม้จะไม่ เตลิดเปิดเปิง แต่ก็มีแนวโน้มจะกลับมา รายงานที่ ร วบรวมการวิ เ คราะห์ จ ากทั่ ว โลกเข้ า ด้ ว ยกั น ทำนายว่า ราคาทองคำจะสูงเกินกว่า 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ

ต่อออนซ์ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2010 นี้ เทียบกับค่าเฉลีย่ 972 ดอลลาร์สหรัฐ ของปี 2009 ทองคำพุ่งถึงขีดสูงสุดเป็น ประวัติการณ์ที่ 1,218 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงต้นเดือนธันวาคม ปีที่แล้ว แต่ร่วงลงเรื่อยมานับแต่นั้น รายงานระบุว่า เพราะฉะนั้น เครื่องส่งเสริมหรือสิ่งกระตุ้น ที่จะลงทุนในทองคำ ควรจะมีพลังเข้มแข็งในปีนี้ ยิ่งกว่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคาดคะเนราคา

LBMA 2009 ในปี 2009 เป็นปีที่น่าจดจำอีกปีหนึ่งสำหรับตลาดทองคำ เพราะความผันผวนทำให้งานของ LBMA FORECASTERS ต้ อ งกลายเป็ น สิ่ ง ท้ า ทาย และในที่ สุ ด ฟิ ลิ ป แคล็ ป วิ ย์ ค (GFMS) คว้ารางวัลไปทั้งสำหรับทองคำ และซิลเวอร์ โดยการ คาดคะเนราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 970 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับทองคำ โดยราคาเฉลี่ยปี 2009 อยู่ที่ 972 ดอลลาร์สหรัฐ และ 14.40 ดอลลาร์ ส หรั ฐ สำหรั บ ซิ ล เวอร์ ราคาเฉลี่ ย ปี 2009 อยู่ ที่ 14.67 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ เรอเน่ อ็อคไรเทอร์ (ALLAN HOCKREITER PTY LTD.) คว้ารางวัลสำหรับแพลตินัม โดยมี ราคาคาดคะเน 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ โดยค่าเฉลี่ยปี 2009

อยู่ที่ 1,204 ดอลลาร์สหรัฐ

34 วารสารทองคำ

ในการพิ จ ารณาทบทวนผลของการคาดคะเนปี 2009 สจ๊วร์ต เมอร์เรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ LBMA ตั้งข้อ สังเกตไว้ดังนี้ : การคาดคะเน LBMA ปี 2010 ของ ฟิลิป

แคล็ ป วิ ย์ ค ราคาเฉลี่ ย ทองคำ 1,172 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ไฮที่ 1,340 ดอลลาร์สหรัฐ และโลว์ที่ 990 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนอุปสงค์การลงทุนปี 2010 จะได้รับการสนับสนุนเป็น อย่างดีจากอัตราดอกเบี้ยจริง ต่ำไปจนถึงติดลบ นอกจากนั้น ยังมีผลมาจากเงินสกุลดอลลาร์ที่ป่วยไข้ และความกลัวภาวะ เงิ น เฟ้ อ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในสหรั ฐ อเมริ ก า เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายมีปฏิกิริยาต่อภัยคุกคามของภาวะ เศรษฐกิจถดถอยที่ร่วงลงเป็นตัวเลขสองหลัก ด้วยการคงไว้


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GLOBAL GOLD

ทำอุปสงค์ในตลาดทองคำเพิ่ม เรายังรู้สึกว่ามีเงินจำนวนมากกำลังจะเข้าไปในตลาดทองคำ

ในปี 2010 นี้ เ ป็ น การปรั บ แก้ ใ ห้ ทั น สมั ย ครั้ ง ที่ 2 ของการ สำรวจทองคำ หรือ Gold Survey ประจำปีของ GFM ซึ่งเป็น ที่รู้จักกันดี ซึ่งในนั้นมีข้อมูลของทั้งปี 2009 และการคาดคะเน ต่าง ๆ สำหรับปี 2010 GFM จะมองไปที่ แ นวโน้ ม ต่ า ง ๆ ทั้ ง อุ ป ทานและ

อุปสงค์สำหรับทองคำ การวิเคราะห์ของ GFM จะแสดงระดับ

และการคาดคะเนการผลิ ต ของเหมื อ งทองคำจากทั่ ว โลก ตลอดจนระดับของ SCRAP และธุรกรรมของภาคอย่างเป็น ทางการ ในเรื่องอุปสงค์ ตัวเลขจะมองไปที่ทองคำในฐานะ

รูปแบบหนึ่งของการลงทุน ตลอดจนทองคำสำหรับการใช้เป็น เครื่องประดับและการใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ในรายงานยังระบุว่า การผลิตของเหมืองแร่ ทองคำเพิ่มขึ้น 6% อุปสงค์เครื่องทองรูปพรรณลดลง 23% อุปทานของ Gold Scrap เพิม่ ขึน้ 27% การลงทุนโลกพุง่ พรวด

ขึ้นจาก 885 ตัน เป็น 1,820 ตัน GAIN ปีต่อปี 105% อุปสงค์การ ลงทุนโลกมีมากกว่าอุปสงค์เครื่องทองรูปพรรณเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี แอฟริกาใต้ถูกแซงหน้าโดยออสเตรเลีย ที่ก้าวขึ้นมาเป็น

ผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สูงอันดับ 2 ของโลก รองจากจีน ฟิลิป แคล็ปวิย์ค ประธาน GFM กล่าวว่า มีการโต้เถียงกัน มากว่า ราคาทองคำถึงขีดสูงสุดแล้วหรือยัง แต่กรณีฐานของเราคือ ว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะพิสูจน์ว่าเนือย ๆ นี้จะชี้ให้เห็นว่า อาจจะมีเพียงน้อยนิด หรือไม่มีเลยกับการกวดขันนโยบายการ

คลังและการเงินในปีนี้ ระบบเศรษฐกิจสำคัญ ๆ จำนวนหนึ่ง ซึ่ง ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับทองคำ ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกา นั่นจะ ทำให้เกิดคำถามร้ายแรงต่าง ๆ เกี่ยวกับ Creditworthness ของ รัฐบาลประเทศต่าง ๆ และทัศนียภาพสำหรับภาวะเงินเฟ้อที่รออยู่ ข้างหน้า สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่กำลังผลักดันคณะผู้จัดการรายงาน การลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ให้มองหาโอกาสในอนาคตต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ตลาดทองคำ

การซื้อทองคำพุ่งสูงพรวดในปักกิ่ง ซึ่งนโยบายการเงินและการคลังที่หลวมอย่างที่สุด น้ ำ หนั ก ของเงิ น ที่ เ ข้ า มาในตลาดจากบรรดานั ก ลงทุนกลุ่มใหม่ ควรจะช่วยให้ราคาทองคำสูงกว่า ระดับจุดเริ่มต้น 1,300 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับ ที่ควรจะคาดหวังว่า อุปสงค์เครื่องทองรูปพรรณที่ ล่มสลายและอุปทานเศษเล็กเศษน้อยที่สูงขึ้น จะ ช่วยติดเบรกให้กับสิ่งต่าง ๆ เมื่อคำนึงถึงการพึ่งพา ต่ อ การลงทุ น ที่ ม ากมายมหาศาลที่ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ทุ ก ขณะของมัน ทองคำจะอ่อนแอมากต่ออารมณ์ ความรู้สึก หรือการปรับแก้ให้ถูกต้องที่ถูกผลักดัน จากนโยบาย แม้ว่าอันหลังอาจจำเป็นต้องมีภาวะ เงิ น เฟ้ อ ที่ ขึ้ น ถึ ง ระดั บ ที่ น่ า วิ ต กกั ง วล และ/หรื อ ตลาดพันธบัตรสำลักจนหายใจไม่ออกกับจำนวน หนี้สินของรัฐที่มากเป็นประวัติการณ์ที่ถูกออกเป็น อันดับแรก

หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไชน่ า เดลี่ รายงานว่ า ยอดขายเครื่ อ งทอง

รู ป พรรณพุ่ ง พรวดถึ ง กว่ า 30% ในช่ ว งต้ น ปี ที่ ผ่ า นมา เนื่ อ งจาก

ร้านค้าต่าง ๆ กำลังลดราคาเครื่องทองรูปพรรณ ที่ก่อนหน้านี้ถือว่า ราคาแพงเกินไป เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ผู้จัดการฝ่าย

การตลาดของไกไป่ คาดว่ า การลดราคาลงนี้ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ ตัดสินใจของลูกค้า ไม่ทางใดทางหนึ่งอย่างแน่นอน ทั้ ง นี้ ก ารซื้ อ ทองคำของชาวจี น ก็ เ ป็ น เหตุ ผ ลเดี ย วกั น กั บ

ผู้บริโภคจากทั่วโลก ที่เห็นว่าทองคำเป็นเครื่องป้องกันอันตรายจาก โอกาสที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นในปี 2010 ซึ่งผู้จัดการฝ่าย การตลาดของไกไป่ ก ล่ า วว่ า การลงทุ น ทองคำในช่ ว งนี้ ยั ง ถื อ ว่ า ปลอดภัยกว่าที่จะลงทุนในสิ่งอื่น ๆ ด้านบิสซิเนส สแตนดาร์ด รายงาน สมาคมการค้าทองคำ และ เครื่องทองรูปพรรณ กล่าวว่า การบริโภคของจีนกำลังเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความพยายามที่จะส่งเสริมการซื้อทองคำในเขตชนบทของ ประเทศ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ จี น จะแซงหน้ า อิ น เดี ย ขึ้ น มาเป็ น ผู้ บ ริ โ ภค ทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลกในไม่ช้า วารสารทองคำ 35


GLOBAL GOLD

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เครื่องประดับทองรูปพรรณ ความนำสมัยสำหรับฤดูใบไม้ผลิ 2010 ต่างหูห่วงทองคำ และกำไลมือทองคำมีส่วนช่วยเพิ่ม สีสันให้กับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่นำมาแสดงในเทศกาลแฟชั่น เมอร์เซเดส-เบนซ์ นิวยอร์ก เป็นการกำหนดอารมณ์สำหรับ สไตล์ของฤดูใบไม้ผลิ 2010 เนชัน่ แนล จูเอิลเลอร์ รายงานว่า สร้อยคอทองคำยาว ๆ และกำไลมื อ ห่ ว งโซ่ ท องคำที่ ป ระณี ต เข้ า คู่ เ ป็ น อย่ า งดี กั บ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ซึ่งก็รวมถึงกำไลกุญแจมือที่ถูกสวม

บนข้อมือทั้งสองข้าง กุญแจมือทองคำเดี่ยว ๆ ถูกยกให้เป็นอุปกรณ์ประกอบ ทางเลือก เมื่อเข้าคู่กับดีไซน์จาก ฟิลิป ลิม และ ทอรี่ เบิร์ซ ขณะที่สิ่งที่เรียกว่าสร้อยคอ ซึ่งถูกทำจากการผสมปนเปกัน

ของสายสร้อย เปลือกหอย แร่รัตนชาติ และลูกปัด อาจจะดูดี ที่สุดกับดีไซน์จาก แคทเธอรีน มาลันดรีโน และ ดีแอนด์จี เนชั่นแนล จูเอิลเลอร์ แนะนำว่า ผู้หญิงที่กำลังวางแผน สวมลู ก ไม้ ขณะที่ อ ากาศร้ อ นขึ้ น ควรจะเลื อ กเครื่ อ งทอง

รูปพรรณที่มีขอบนุ่ม เพื่อที่มันจะได้ไม่เข้าไปติดในเนื้อผ้าที่ ละเอียดอ่อนของลูกไม้ เช่นเดียวกับนิวยอร์กไทมส์ ที่เห็นว่า เครื่องทองรูปพรรณหรูหราราคาแพง ยังคงเป็นเครื่องประดับ ยอดนิยมแม้จะมีภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ตาม ทัง้ นี้ แบรนด์แฟชัน่ ชัน้ นำ อย่าง หลุยส์ วิตตอง, ฟาแบร์เช่, เวอร์ ดู ร่ า และบู แ ชร็ อ ง ก็ ไ ด้ เ ปิ ด ตั ว คอลเลกชั่ น ที่ มี อุปกรณ์ ประกอบหรูหราราคาแพงไปเมื่อไม่นานมานี้

มาเรีย ซาราโปวา สวมต่างหูทองคำของทิฟฟานี ลงสู้ศึกออสเตรเลียน โอเพ่น แม้ว่าการแข่งขันเทนนิส ออสเตรเลียน โอเพ่น แกรนด์ สแลมแรกของปีเพิ่งจะผ่านพ้นไป ซึ่งในการแข่งขันดังกล่าว นอกจากจะมียอดนักเทนนิสของโลกลงประชันกันแล้ว เรื่อง ของแฟชั่นการแต่งกายก็มีความน่าสนใจไม่น้อย โดยเฉพาะ

คู่ พี่ น้ อ ง วิ ล เลี ย มส์ และนางฟ้ า วงการลู ก สั ก หลาดอย่ า ง

36 วารสารทองคำ

มาเรีย ซาราโปวา ซึ่งในการแข่งขันปีนี้ เธอได้สวมชุดต่างหู ทองคำ ที่ อ อกแบบโดย ปาโลมา ปี กั ส โซ ให้ กั บ ทิ ฟ ฟานี แอนด์ โค. ทั้ ง นี้ ชุ ด ต่ า งหู ดั ง กล่ า ว จะเป็ น รู ป หยดน้ ำ ทองคำ 18 กะรัต ที่ประดับด้วยควอตซ์สีเหลือง ซึ่งที่ผ่านมา เธอได้สวม ต่างหูของ ทิฟฟานี แอนด์ โค. ในการแข่งขันเทนนิสเฟรนช์ โอเพ่น วิมเบิลดัน และ ยูเอส โอเพ่น ซาราโปวา ได้ แ สดงความเห็ น ต่ อ การสร้ า งสรรค์ ข อง

ปีกัสโซ ว่า ชื่นชมสไตล์และชื่อเสียงของเธอในฐานะบุคคลที่ เป็นกูรูด้านแฟชั่น และรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้สวมต่างหูที่ งดงามเหล่านี้ในสนาม ต่ า งหู เ หล่ า นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของคอลเลกชั่ น เครื่ อ งทอง

รูปพรรณพิเศษหนึ่งที่มีชื่อว่า มาเรีย ซาราโปวา ซึ่งปัจจุบัน

มี ว างจำหน่ า ยตามร้ า นอั ญ มณี ห รู ห ราราคาแพงทั่ ว โลก นอกจากนั้น ซาราโปวา ยังสวมต่างหูอีกคู่หนึ่งซึ่งเป็นต่างหู ทองคำ 18 กะรัต ที่ได้แรงบันดาลใจจากโมร็อกโก ที่ออกแบบ โดยปีกัสโซ ที่การแข่งขันชิงแชมป์เทนนิสวิมเบิลดัน เมื่อปีที่ แล้วอีกด้วยGOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

January Effect ทองกระดาษร้อนแรงรับปีเสือดุ เริ่ ม ปี 2553 อย่ า งน่ า ตื่ น ตาสำหรั บ ตลาดทองคำโลก

จากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะเริ่มกลับมาฟื้นตัว

และเติบโต แต่จะกระจุกตัวในกลุ่มประเทศแถบเอเชียตะวัน ออกและกลุ่ม BRIC (บราซิล, รัสเซีย, อินเดีย และจีน) รวมถึง การกลั บ มาของการหวั่ น เกรงเงิ น เฟ้ อ ที่ เ ริ่ ม ส่ ง สั ญ ญาณให้

เห็นในหลายประเทศ ทำให้ปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จากการอั ด ฉี ด เงิ น เข้าไปในช่วงวิกฤตไหลเข้าไปเก็ง กำไรใน สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ทำให้ในช่วงสัปดาห์แรก ของปี ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สวนทางดอลลาร์

ที่ปรับอ่อนค่าลงตลอดสัปดาห์ แต่การเติบโตแบบก้าวกระโดด ของหลายประเทศเริ่มเป็นที่น่ากังวลว่าจะเกิดภาวะฟองสบู่ ทำให้หลายประเทศเริ่มออกมาตรการในการชะลอความร้อน แรงและควบคุ ม การเก็ ง กำไรที่ จ ะเร่ ง ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในระบบ เศรษฐกิจ โดยเฉพาะจีน ซึ่งถือว่าช่วงที่ผ่านมาจีนเป็นแกนนำ สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ขณะที่ประเทศยักษ์ใหญ่ ทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐ ญี่ปุ่น หรือประเทศในกลุ่มยูโรโซน ประสบปัญหา ในปี 2552 เศรษฐกิจจีนโตถึง 8.7% สูงกว่า คาดการณ์ 0.7% ขณะที่ยอดการปล่อยสินเชื่อในประเทศก็

38 วารสารทองคำ

สูงขึ้น โดยในสัปดาห์แรกของปี ธนาคารพาณิชย์ในจีนปล่อย

สินเชื่อสูงถึง 1.1 ล้านล้านหยวน จนทำให้ท้ายที่สุดธนาคาร กลางจีนต้องเข้าไปควบคุมโดยการเพิ่มเพดานเงินสำรองของ ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงการคุมเข้มการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งส่งผล ต่อประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเงินที่เข้าไป เก็งกำไร ทำให้นักลงทุนหันกลับมาถือดอลลาร์ รวมถึงปรับ พอร์ ต การลงทุ น โดยเข้ า ถื อ สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ ำ กว่ า ทำให้ราคาทองคำในตลาดโลกมีความผันผวนเป็นอย่างมาก

ที่มา : GTWM Research


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ส่วนตลาดทองคำล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) เปิด

ปีเสือคึกคักจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก เดื อ นธั น วาคมปี ที่ แ ล้ ว ถึ ง 54.68% รวมสั ญ ญาทองคำ

ล่วงหน้าที่มีการซื้อขายตั้งแต่ 4–27 มกราคม 53 รวมกันมาก ถึง 61,094 สัญญา โดยเป็นสัญญาสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 45,034 สัญญามีสถานะคงค้างรวม 9,085 สัญญา มูลค่าการ ซื้อขาย 54,545.56 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการก้าวเข้าสู่ขวบปี

ที่ ส องของน้ อ งใหม่ ต ลาดอนุ พั น ธ์ ไ ทยที่ ร้ อ นแรง จากราคา ทองคำโลกที่ยังคงผันผวน ทำให้คาดการณ์ตลาดทองคำล่วง หน้าในประเทศปีเสือดุนี้จะมีผู้ให้ความสนใจลงทุนเพิ่มมากขึ้น แม้ทองคำล่วงหน้าสัญญาเทียบเท่าทองคำสิบบาทยังคงต้อง พิจารณาผลกระทบก็ตาม

ทิศทางการลงทุนทองคำล่วงหน้า ปี 2553

การลงทุนในทองคำล่วงหน้าปีนี้ต้องบอกว่ามีปัจจัยเสี่ยง รอบด้าน ทำให้จำเป็นต้องติดตามข่าวสารประกอบการตัดสินใจ ลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยมีปัจจัยสำคัญดังนี้ ความมีเสถียรภาพของค่าเงินและเศรษฐกิจสหรัฐ ราคา ทองคำในช่ ว งที่ ผ่ า นมามี ค วามผั น ผวน เนื่ อ งจากค่ า เงิ น ดอลลาร์ที่ไร้เสถียรภาพ จากวิกฤตเศรษฐกิจและปริมาณเงินที่ อัดฉีดเข้าสู่ระบบเพื่อให้หลุดพ้นภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ทำให้ ส กุ ล เงิ น ดอลลาร์ อ่ อ นค่ า ลง ส่ ง ให้ ท องคำพุ่ ง ขึ้ น อย่ า ง รวดเร็ว ขณะที่ปัจจุบันการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มที่จะมี สัญญาณให้เห็นชัดเจนขึ้น ประกอบกับทิศทางนโยบายที่เร่ง แก้ไขปัญหาด้านการจ้างงานที่ยังเป็นปัญหาสำคัญที่ฉุดไม่ให้ เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวอย่างยั่งยืน จึงทำให้สกุลเงินดอลลาร์ กลั บ มามี เ สถี ย รภาพอี ก ครั้ ง ซึ่ ง แนวโน้ ม การแข็ ง ค่ า ของ ดอลลาร์จะส่งผลลบต่อราคาทองคำ เศรษฐกิจยูโรโซนที่ดูจะฟื้นช้ากว่าสหรัฐ ซึ่งจะกดดันเงิน

ยูโรให้อ่อนค่าลงเทียบดอลลาร์สหรัฐ แม้หลายประเทศในกลุ่ม ยูโรโซนจะเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวให้เห็น แต่เป็นการฟื้นตัว เพียงบางประเทศ ขณะที่การรวมกลุ่มของ 16 ประเทศในกลุ่ม ยูโรโซน ทำให้ความคล่องตัวในการดำเนินนโยบายทางการเงิน และการแก้ไขปัญหาทำได้ล่าช้ากว่าสหรัฐมาก เนื่องจากต้อง ควบคุ ม ระดั บ หนี้ ส าธารณะและการเกิ น ดุ ล งบประมาณ ประกอบกั บ ความช่ ว ยเหลื อ ที่ จ ะเข้ า ไปสู่ ส ถาบั น การเงิ น ที่ ประสบปัญหาก็ทำได้ยากกว่า จากขนาดของสถาบันการเงินมี ขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ ภาพรวมเศรษฐกิจยูโรโซนยังคงน่าเป็นห่วง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่ง

GOLD FUTURES

ผลลบต่อราคาทองคำ นโยบายการป้ อ งกั น การเก็ ง กำไรของประเทศในแถบ เอเชี ย ซึ่ ง หลายประเทศได้ เ ริ่ ม มี ก ารออกมาตรการในการ ป้องกันการเก็งกำไรจากเงินต่างชาติไปบ้างแล้ว โดยเฉพาะจีน เป็นที่น่าจับตาว่ามาตรการที่ออกมาส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นไป

ที่ ก ารควบคุ ม ปริ ม าณเงิ น เป็ น สำคั ญ เช่ น การเพิ่ ม สำรอง ธนาคารพาณิชย์ การคุมเข้มการปล่อยสินเชื่อ หรือการเพิ่ม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จีน จะออกมาตรการใหม่ ๆ เพื่อป้องกันฟองสบู่ที่นับวันจะยิ่ง สะสมพลังมากขึ้น ซึ่งการชะลอการเติบโตเป็นเรื่องที่รัฐบาลจีน จำเป็นต้องทำ อย่างไรก็ดีการออกมาตรการเหล่านี้กลับส่งผล ลบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน เพราะจะส่งผลให้เศรษฐกิจ จีนอาจจะไม่เติบโตอย่างที่คาด รวมถึงกระทบต่ออุปสงค์ใน การใช้วัตถุดิบและโลหะมีค่า ทำให้เงินทุนไหลออกกลับเข้าถือ ดอลลาร์ หรือเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า

ซึ่งมีผลลบต่อราคาทองคำในตลาดโลก จากปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจะกดดันราคาทองคำโลกให้มี

การปรับฐานลงจนกว่าจะได้รับปัจจัยสนับสนุน อย่างไรก็ดี ราคาทองคำที่ผันผวนอ่อนไหวตามกระแสข่าวยิ่งสร้างโอกาส ให้ ส ามารถเข้ า ทำกำไรในช่ ว งสั้ น ได้ เพี ย งต้ อ งสามารถจั บ จังหวะการลงทุนโดยใช้ปัจจัยทางเทคนิคมาพิจารณาประกอบ การตัดสินใจลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนรับทองคำผันผวน

กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ในการซื้ อ ขายทองคำล่ ว งหน้ าในช่วง

ต้นปีนี้ การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาในภาวะความ ผันผวนทำได้ยาก จึงไม่แนะนำให้ปิดสถานะทิ้งไว้นาน ควร เล่นเป็นรอบตามจังหวะการลงทุน โดยใช้ปัจจัยทางเทคนิค เพื่อหาจังหวะเข้าซื้อและปิดสถานะเมื่อมีกำไร ที่สำคัญต้อง ติดตามข่าวสารที่จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำอย่างใกล้ชิด เมื่อรู้ว่าตัดสินใจผิดต้องปิดสถานะเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่ม เท่านี้นักลงทุนก็จะสามารถลงทุนในสัญญาทองคำล่วงหน้า อย่างมีภูมิคุ้มกัน

โดย บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด www.gtwm.co.th วารสารทองคำ 39


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

มาทำความรู้จัก

Gold Futures กันมากขึ้น หลาย ๆ ท่านคงได้รู้จักการลงทุนใน Gold Futures (โกลด์ ฟิวเจอร์ส) หรือสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้ากันมากขึ้นแล้ว โดยเฉพาะข้ อ ดี แ ละกลยุ ท ธ์ เ กี่ ย วกั บ การลงทุ น ในโกลด์ ฟิวเจอร์ส ที่ได้บอกกล่าวกันไปในฉบับที่แล้ว แต่สำหรับบาง ท่านที่ยังไม่มั่นใจหรือยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในโกลด์ ฟิวเจอร์ส ว่าจะเป็นประโยชน์ในการสร้างกำไรหรือบริหารการ ลงทุนของตนเองอย่างไร สำหรับฉบับนี้ ทางเราก็มีคำแนะนำ และความรู้ดี ๆ มาช่วยสร้างความมั่นใจและเข้าใจเกี่ยวกับ การลงทุนในโกลด์ ฟิวเจอร์ส แก่ทุกท่านมากขึ้น ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับโกลด์ ฟิวเจอร์ส ให้ มากขึ้น เราควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองก่อน ว่าตัวเรา นั้นเป็นนักลงทุนประเภทไหน เพื่อช่วยให้สามารถจัดรูปแบบ กลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้ โดยประเภทของ นักลงทุนแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ 40 วารสารทองคำ

ผู้ถือความเสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยง (Hedger) เป็น

ผู้ที่เข้ามาซื้อขายโกลด์ ฟิวเจอร์ส เพื่อป้องกันหรือถัวความ เสี่ยงของตนเอง โดยไม่หวังทำกำไร ส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุน ประเภทร้านค้าทอง ผู้ค้าทองคำที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง ในตลาดขาลง หรือกองทุน นักลงทุนสถาบัน ซึ่งมีข้อกำหนด กฎเกณฑ์ในการลงทุน นักเก็งกำไร (Speculator) เป็นผู้ที่เข้ามาสู่ตลาดโดยหวัง กำไรจากส่วนต่างของราคาซือ้ กับราคาขาย โดยยอมรับความเสีย่ ง ที่อาจขาดทุนได้ หากทิศทางของราคาไม่เป็นไปตามที่คาด นักค้ากำไร (Arbitrageur) เป็นผู้ที่เข้ามาทำกำไรในความ ไม่เท่าเทียมกันของราคาซื้อขายในตลาดทองและตลาดโกลด์ ฟิวเจอร์ส ซึ่งแน่นอนว่า ในบางจังหวะ ราคาโกลด์ ฟิวเจอร์ส จะวิ่งเร็วกว่า ทำให้นักลงทุนสามารถหากำไรจากส่วนต่างราคา ระหว่างทองจริงกับโกลด์ ฟิวเจอร์ส ได้


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

GOLD FUTURES

เมื่อนักลงทุนเข้าใจแล้วว่าตนเองเหมาะจะเป็นนักลงทุน ประเภทใด หรื อ สถานการณ์ ใ ด ควรลงทุ น แบบนั ก ลงทุ น ประเภทใดแล้ว ก็จะเป็นการช่วยให้ตัวเราจัดการการลงทุนของ ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับนิสัยการลงทุน และสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ได้ ดี ซึ่ ง นั ก ลงทุ น ไม่ จ ำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งเป็ น นั ก ลงทุ น ประเภทใดประเภทหนึ่งเสมอไป ในบางครั้งเราอาจจะเป็น

นักลงทุนทั้งสามประเภทพร้อมกันเลยก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้ เมื่อเราเข้าใจถึงหลักการลงทุนสำหรับนักลงทุนแต่ละประเภท แล้ว เราก็ควรเข้าใจถึงข้อแตกต่างระหว่างโกลด์ ฟิวเจอร์สและ ทองคำเสียก่อน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเกี่ยวกับโกลด์ ฟิวเจอร์ส ที่เราจะลงทุน ข้อควรระวังในการซื้อขาย หากผู้ลงทุนได้กำไร ก็จะเป็นอัตราส่วนที่สูง เมื่อเทียบกับเงิน โกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส ใช้ เ งิ น ทุ น น้ อ ย เนื่ อ งจากผู้ ล งทุ น ไม่ ลงทุน แต่หากขาดทุนก็จะเป็นอัตราส่วนที่สูงเช่นเดียวกัน จำเป็นต้องจ่ายเงินทั้งจำนวนในการซื้อขาย ผู้ลงทุนเพียงแค่ การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำและอัตราแลกเปลี่ยนก็ วางเงินประกันแค่ประมาณ 1 ใน 10 ของมูลค่าสัญญา ดังนั้น เป็ น ปั จ จั ย ที่ ผู้ ล งทุ น ควรคำนึ ง ในการซื้ อ ขาย โดยปกติ แ ล้ ว ราคาทองคำจะเคลื่อนไหวสวนทางกับอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ลงทุนควร ติดตามให้ความสนใจ นอกจากนี้ ฟิวเจอร์สมีอายุจำกัด ซึ่งแตกต่างจากทองคำ จริงที่ไม่มีวันหมดอายุ หากผู้ลงทุนถือโกลด์ ฟิวเจอร์สไปจนถึง วันครบอายุสัญญา ก็จะมีการปิดสถานะของสัญญาให้ผู้ลงทุน โดยอัตโนมัติ ผู้ลงทุนจะได้กำไรขาดทุนเท่ากับส่วนต่างระหว่าง ราคาที่ซื้อหรือขายฟิวเจอร์สไว้ และราคาที่ใช้ชำระราคาวัน สุดท้าย ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรรู้จักระดับความเสี่ยงที่ตนเอง ยอมรั บ ได้ ก่ อ นตั ด สิ น ใจลงทุ น และควรติ ด ตามสถานะการ ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ วันนี้ขอฝากข้อคิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ หวังว่าทุกท่าน จะได้ประโยชน์ไปบ้าง ไม่มากก็นอ้ ยนะคะ ท้ายสุดขอให้ทกุ ท่าน โชคดี ใ นการลงทุ น ได้ ก ำไรจากโกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส กั น อย่ า ง ท่ ว มท้ น และหากท่ า นต้ อ งการทราบทิ ศ ทางราคาทองคำที่

ถูกต้องและแม่นยำ รวมถึงแนวทางในการลงทุนทองคำอย่าง มืออาชีพ

โดย บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด www.ylgbullion.com วารสารทองคำ 41


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

การลงทุนทางการเงิน (หรือสิ่งที่เราเรียกว่าการลงทุน แบบใช้เงินทำงานนั้น) ในตลาดลงทุนใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หุ้น กองทุนรวมต่าง ๆ ผู้ลงทุนทุกท่านนั้น จำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลการลงทุนนั้น ๆ ก่อนเสมอ ว่าการ ลงทุนนั้นมีปัจจัยพื้นฐานเช่นไรที่จะผลักดันให้สินทรัพย์หรือ การลงทุนที่เราถือครองนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นได้อย่างไร มีความ เสี่ยงที่จะทำให้มูลค่าสินทรัพย์ที่เราถือครองลดลงได้อย่างไร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เราจึงควรเห็นความสำคัญของการศึกษาปัจจัยพื้นฐาน และปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ อุ ป สงค์ และอุ ป ทานของ ทองคำ ปัจจัยพื้นฐานของทองคำนั้น พอสรุปโดยสังเขปได้ ดังนี้ (1) อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ตามความหมาย คือ อัตราผลตอบแทน

ปัจจัยที่ควรศึกษา

การลงทุนในทองคำ

จากการถือเงินและถูกจัดให้เป็นอัตราผลตอบแทนที่ไร้ความ เสีย่ ง ดังนัน้ เมือ่ อัตราผลตอบแทนทีไ่ ร้ความเสีย่ งหรือดอกเบีย้ เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้เงินลงทุนต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า ก็ ไหลกลับเข้ามายังอัตราผลตอบแทนไร้ความเสี่ยงตัวนี้ เพราะ ฉะนั้น สินทรัพย์ต่าง ๆ รวมถึงทองคำ จึงมีการขายออกมา ทำให้ราคาปรับตัวลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะเงินฝากประจำจะมีบทบาทมาก เนื่องจากให้ ผลตอบแทนมากสุดในกลุ่มเงินฝาก เมื่อดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น นอกจากจะดึงเงินเข้าไปไม่พอ แถมยังนานเป็นปีอีกด้วย (2) ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ และอัตราการเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศจีนและอินเดีย ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ คือภาวะการขาดความเชื่อมั่น ทางเศรษฐกิจ เช่น ค่า GDP ลดลง การว่างงานเพิ่มขึ้น ภาวะ เงินเฟ้อสูง ภาวะเงินฝืดสูง อัตราแลกเปลี่ยนไม่มีเสถียรภาพ ภาวะการล้มละลายของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภาวะฟองสบู่ แตกในภาคธุรกิจ เป็นต้น เหล่านี้หากเกิดขึ้นในประเทศใด ๆ จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุน หากรุนแรงมาก จะทำให้เงินลงทุนนั้นวิ่งเข้าหาอะไรก็ตามที่ได้รับการการันตี เช่น พันธบัตร การประกัน การค้ำประกันโดยองค์กรที่ได้รับ การยอมรับ รวมถึงทองคำเช่นกันที่ราคาจะสูงขึ้น เนื่องจาก การหนีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ 42 วารสารทองคำ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดีย ประเทศ อินเดียและประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการเติบโตในระดับสูง และเป็นประเทศที่มีการบริโภคทองคำสูงสุดในโลก ประชาชน ของทั้งสองประเทศมีความต้องการซื้อทองคำในฐานะเครื่อง ประดับ ซึ่งอุปสงค์ของทองคำเพื่อเป็นเครื่องประดับมีสัดส่วน สูงที่สุดคือประมาณร้อยละ 70 รองลงมาคืออุปสงค์ทองคำ

ที่ ใ ช้ ใ นภาคอุ ต สาหกรรม เช่ น ชิ้ น ส่ ว นคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระมาณร้ อ ยละ 12 ซื้ อ ทองเพื่ อ การลงทุ น

ร้อยละ 18 ลงทุนด้านอื่น ๆ (อ้างอิงข้อมูล ราคาทองคำ : อดีต ปัจจุบัน อนาคต1 รศ.ดร. ถวิล นิลใบ เศรษฐศาสตร์ รามคำแหง 13 กุมภาพันธ์ 2552) ข้อสังเกต คือ ที่ผ่านมาในปีที่แล้ว ราคาทองคำนั้นปรับ ตัวสูงขึน้ จากความเสีย่ งทางเศรษฐกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก Hamburger crisis และขณะเดี ย วกั น ราคาทองคำก็ ป รั บ ตั ว ในแนวโน้ ม เดียวกันกับ GDP ของจีน และอินเดีย ด้วยจีนมีขนาดเศรษฐกิจ เติบโตจนแซงเยอรมนีขึ้นมาเป็นอันดับสาม และมีการคาด การณ์ว่าอาจแซงญี่ปุ่นซึ่งอยู่เป็นอันดับสองขณะนี้ในปีนี้ด้วย (3) เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินดอลลาร์สหรัฐ มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกใน สองลักษณะ นั่นก็คือ เป็นอัตราแลกเปลี่ยนกลางของโลก และ เป็นเงินที่ถูกนำมาใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ ในข้อเท็จ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS จริง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเงินดอลลาร์กับทองคำทาง พื้นฐานนั้นเกิดจากการเริ่มใช้ระบบปริวรรตทองคำ อ้างอิงค่า เงินดอลลาร์ด้วยทองคำ หรือผูกค่าเงินดอลลาร์ไว้กับทองคำ เมื่อเป็นเช่นนี้ ทำให้ประเทศต่าง ๆ ที่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศมาก่อน จึงมีแนวโน้มเข้าถือ ทองคำเมื่อขาดความเชื่อมั่นในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (อ้างอิง ข้อมูล ราคาทองคำ : อดีต ปัจจุบัน อนาคต1 รศ. ดร. ถวิล นิลใบ เศรษฐศาสตร์ รามคำแหง 13 กุมภาพันธ์ 2552) ซึ่งปัจจุบันดอลลาร์สหรัฐนั้นมีแนวโน้มที่จะเสื่อมค่าลง เรื่อย ๆ และมีแนวโน้มที่ประเทศต่าง ๆ จะลดการใช้เงิน ดอลลาร์ ม าเป็ น ทุ น สำรองระหว่ า งประเทศมากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ผ่านมา (4) อัตราเงินเฟ้อ เงิ น เฟ้ อ เป็ น ภาวะการเสื่ อ มค่ า ของเงิ น ซึ่ ง จะมี อ ยู่ เ ป็ น

ปกติธรรมดา เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินในระบบมี

การเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อย ๆ เสมอ ๆ ซึ่งเกิดจากการพิมพ์ธนบัตร การออกพั น ธบั ต ร และการขยายตั ว ของสิ น เชื่ อ ในระบบ เศรษฐกิจ ดังนั้น อย่างน้อยเมื่อปริมาณของทองคำมีจำนวน เพิม่ ขึน้ น้อยกว่า หรือคงที่ เมือ่ เปรียบเทียบกับเงินแล้ว ทองคำ จึงมีแนวโน้มมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามอัตราเงินเฟ้อที่มากขึ้น (เงินลดค่าลงไปเอง โดยทองมีมูลค่าเท่าเดิม) ข้อสังเกต คือ เงินเฟ้อที่มีบทบาทในการกระตุ้นราคา ทองให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น จะต้องเป็นเงินเฟ้อที่เพิ่มความ เสี่ยงทางเศรษฐกิจ เช่น การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันที่รวดเร็ว เกินไป เป็นต้น (5) การเปรียบเทียบความเสี่ยง และผลตอบแทนของ สินทรัพย์ทางการเงิน ตราสารทางการเงินที่ได้รับความนิยม จะสามารถเรียง ลำดับความเสี่ยงและผลตอบแทนได้ดังนี้

ความเสี่ยง

6. ตราสารอนุพันธ์ 5. Commodity 4. ตราสารทุนหรือหุ้น 3. ตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ 2. พันธบัตรรัฐบาล 1. เงินฝากที่รัฐบาลค้ำประกัน ผลตอบแทน

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบจากลำดับแล้วจะเห็นได้ว่าทองคำ นัน้ มีความเสีย่ งทีส่ งู กว่าทัง้ หุน้ ตราสารหนีแ้ ละโกลด์ ฟิวเจอร์ส ก็เป็นตราสารการเงินที่เสี่ยงที่สุด

GOLD FUTURES

แต่ เ มื่ อ มาศึ ก ษารายละเอี ย ดของทองคำแล้ ว จะพบว่ า ทองคำมีปัจจัยพื้นฐานต่างกับคอมโมดิตี้โดยทั่วไป คือ 1. ทองคำอยู่ ใ นฐานะของโลหะมี ค่ า ที่ เ ป็ น อั ต ราแลก เปลี่ยนชนิดหนึ่ง เท่ากับว่าทองมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง น้อยกว่าคอมโมดิตี้ทั่วไป 2. ทองคำจะถู ก ใช้ เ มื่ อ มี ค วามเสี่ ย งทางเศรษฐกิ จ แต่

คอมโมดิตี้ที่เป็นโลหะอย่างอื่นจะมีความต้องการใช้ต่อเมื่อ เศรษฐกิจเติบโต และทองคำก็ ด ำรงข้ อ ดี ข องการเป็ น คอมโมดิ ตี้ โ ลหะ

(เหล็ก เงิน ทองแดง แพลตินัม) ที่ดีที่สุดคือ ทอง จะไม่มีมูลค่า เท่ากับศูนย์เป็นอย่างน้อย ต่อมา ข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงของฟิวเจอร์ส คือ การมีค่า leverage ที่สูง (ระบบ Margin หรือระบบวางหลัก ประกัน จะทำให้ผู้ซื้อฟิวเจอร์สมีกำลังซื้อมากกว่าจำนวนเงินที่ สามารถถือทองคำได้ 10-12 เท่า) แต่สามารถควบคุมได้โดย การกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ที่ถือครองให้มีความเหมาะสมกับ ฐานะการเงินหรือการรับความเสีย่ งได้ของผูเ้ ล่นโกลด์ ฟิวเจอร์ส ครับ ดังนั้น ความเสี่ยงตรงนี้ตัดไป (6) กลุ่ม Hedge Funds จุดที่น่าสนใจคือ เฮดจ์ฟันด์ เป็นกองทุนที่มีทั้งประเภทที่ ลงทะเบียนกับไม่ลงทะเบียน หมายความว่า ประเภทที่ไม่ลง ทะเบี ย นไม่ ต้ อ งรายงานการซื้ อ ขายเหมื อ นกองทุ น อื่ น ๆ

ทั่ว ๆ ไป คือเขาเห็นเราแต่เราไม่เห็น คือ เฮดจ์ฟันด์เป็น

รายย่อยที่มีขนาดมหึมา สร้างความผันผวนให้กับตลาดการ เงินต่าง ๆ โดยการเก็งกำไร ประโยชน์โดยอ้อม ๆ คือ สร้าง สภาพคล่องกับตลาดการเงินให้มีมากขึ้น (7) การซื้อขายของนักลงทุนสถาบันที่สะสมทองคำ

ซึ่งได้แก่ ผู้ผลิตทองคำ กองทุนทองคำต่าง ๆ ธนาคารชาติของ แต่ละประเทศ และ IMF กลุ่มนี้จะถูกจัดเป็นผู้ซื้อผู้ขายราย ใหญ่ของตลาดทองคำ การซื้อขายของรายใหญ่เหล่านี้จะมี บทบาทต่อแนวโน้มราคาทองคำอยู่เสมอ (8) สงครามหรือการขัดแย้งการเมืองระหว่างประเทศ สงครามจัดเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ร้ายแรงที่สุด เพราะ ภาวะสงครามจะก่อให้เกิดการกักตุนพลังงานอย่างมาก ทำให้เกิด เงินเฟ้ออย่างรุนแรง ไปพร้อม ๆ กับทำให้เศรษฐกิจหดตัวอย่าง รุนแรงด้วย ราคาทองที่ปรับตัวสูงขึ้นได้มากที่สุดจากสาเหตุนี้ แต่ขออย่าให้เกิดเลย เพราะถ้าขึ้นแบบนี้ก็ได้ไม่คุ้มเสีย หลั ง จากอธิ บ ายกั น คร่ า ว ๆ คงพอเป็ น ประโยชน์ กั บ

ผู้ลงทุนในทองคำได้ไม่มากก็น้อยนะครับ ขอบคุณครับ โดย บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด www.hshfutures.com วารสารทองคำ 43


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS ทองคำอย่างรุนแรง ผมว่าพวกเราคงจะเริ่มกลับมาสงสัยว่าจีน ทำอะไรอยู่ ทำไปทำไม บางท่านอาจมองว่าจีนทำเพื่อแสดง อานุภาพให้ชาวโลกได้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกยังจำเป็นต้องพึ่งพา จี น ในการฟื้ น ตั ว หรื อ บางท่ า นอาจมองว่ า จี น สร้ า งข่ า วให้ ดอลลาร์ผันผวนเพื่อให้นักลงทุนต้องการเงินสกุลทดแทนมาก

นโยบายการเงินรัดกุม

จีนทำไปทำไม

ถ้ า ท่ า น ๆ ยั ง จำกั น ได้ ฉบั บ ที่ แ ล้ ว ผมได้ ก ล่ า วถึ ง เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าจีนพยายามก้าวมาเป็นผู้นำ ของโลกให้ได้ โดยวิธีการของจีนที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดคือ ต้อง สร้างชื่อว่าจีนเป็นที่พึ่งที่จำเป็นของทั่วโลก ในขณะเดียวกันจีน ก็ ต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เงิ น หยวนของตนมี ส ภาพคล่ อ งสู ง ใน ตลาดโลกอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ พวกเราคงจะได้ยินข่าวหนาหู ว่าจีนเริ่มแสดงท่าทีเตรียมตัวใช้นโยบายการเงินที่รัดกุมมาก ขึ้น โดยเริ่มจากจำกัดการปล่อยกู้ของธนาคารต่าง ๆ อย่าง จริ ง จั ง โดยในแต่ ล ะก้ า วที่ จี น เดิ น ได้ ก ดดั น ทั้ ง ตลาดหุ้ น และ

44 วารสารทองคำ

ขึ้น หรือจีนอาจเริ่มเห็นว่าชาติตะวันตกกำลังฟื้นตัวได้รวดเร็ว จีนจึงพยายามชะลอด้วยการจำกัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของตนเอาไว้ เพราะกลัวว่าชาติตะวันตกจะฟื้นได้เร็วและจะ ไม่มีใครสนใจจีนอีกก็เป็นได้ สำหรับ ผมแล้วผมมองว่าทั้งหมด ข้างต้นเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น โดยวัตถุประสงค์จริง ๆ แล้วคือจีนต้องการมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งนั่นเอง ในการทำความเข้าใจตรงนี้ เราต้องกลับไปดูทรี่ ะบบธนาคาร โดยทั่วไปดังที่เราทราบกันดีว่า กิจการธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ โดยหลักแล้วจะมีการระดมทุนโดยใช้เงินฝากจากประชาชน และนำเงินฝากนั้นไปปล่อยกู้ให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้ใช้ ซึ่งการ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ปล่อยกู้นี้ถือว่าเป็นการสร้างเม็ดเงินเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้ว่า ตัวเลขในบัญชีผู้ฝากเงินยังมีเท่าเดิม ในขณะที่ผู้กู้ก็มีตัวเลขใน บัญชีเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นกำไรส่วนใหญ่ของธนาคารจึงเกิดจาก ผลต่างของอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากและเงินกู้ ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย ถ้าธนาคารนำเงินฝาก ทั้งหมดไปปล่อยกู้ให้ลูกค้าชั้นดี ธนาคารจะมีกำไรจากอัตรา ดอกเบี้ยถึงกว่า 5% ต่อปี โดยที่ธนาคารไม่จำเป็นต้องใช้เงิน ลงทุนแต่อย่างใด เมื่อเจ้าของเงินฝากต้องการใช้เงินธนาคาร พาณิชย์ก็สามารถขอกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น เพื่อนำเงินฝากมาคืนให้ลูกค้าหมุนเวียนไปเช่นนี้ อย่างไรก็ตามหากลูกค้าเงินกู้ไม่สามารถนำเงินมาใช้คืน ธนาคารในเวลาที่กำหนดได้ ระบบธนาคารก็มีโอกาสล้มครืน เป็นลูกโซ่ ดังนั้นรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเข้ามาควบคุม จำกัด ปริมาณเงินที่อนุญาตให้ธนาคารปล่อยกู้ให้ลูกค้า โดยในกรณี ของจีนใช้วิธีกำหนดอัตราเงินทุนสำรองที่แต่ละธนาคารจะต้อง ดำรงไว้เพื่อป้องกันปัญหาสภาพคล่อง ลองมาดูสภาวะจริงของจีนกันบ้าง จากแผนภูมิประกอบ จะเห็นว่า ในอดีตช่วงเศรษฐกิจที่เป็นปกติ ธนาคารพาณิชย์มี การดำรงปริมาณเงินกู้ต่อเงินฝากอยู่ในระดับประมาณ 68% จนถึงเริ่มวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากปัญหาเรื่องสินเชื่อในปี พ.ศ. 2551 ธนาคารได้มีการปล่อยกู้ในอัตราที่ช้าลงอย่างเห็นได้ชัด เมือ่ เทียบกับเงินฝากทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จนทำให้ปริมาณ เงินกู้ต่อเงินฝากลดลงไปอยู่ในระดับ 64% ซึ่งรัฐบาลได้เข้ามา

GOLD FUTURES

ช่วยเหลือด้วยการออกมาตรการกระตุ้นต่าง ๆ เพื่อให้สถาบัน การเงินปล่อยกู้มากขึ้น เนื่องจากเงินกู้นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งก็ประสบผลสำเร็จ เป็นอย่างดี ทำให้ปริมาณเงินกู้ต่อเงินฝากเพิ่มกลับขึ้นมาอยู่ ในระดับใกล้เคียงกับจุดเดิมในปัจจุบัน ถึงจุดนี้ ทุกท่านน่าจะเริ่มแปลความต่อไปได้ว่า ถึงเวลา แล้วที่จีนจะต้องเริ่มชะลอการปล่อยกู้ของตน เพราะจีนเองก็ ไม่ต้องการประสบวิกฤตการณ์สินเชื่อเป็นรอบสอง และจีนก็ ไม่ต้องการให้เกิดฟองสบู่ในราคาสินทรัพย์ด้วย เนื่องจากเงินกู้ เป็นดาบสองคม คือผู้กู้อาจนำเงินไปลงทุนในกิจการหรืออาจ ลงทุนในสินทรัพย์เพื่อเก็งกำไรก็ได้ ซึ่งอย่างหลังนี้ค่อนข้าง อันตราย เนื่องจากไม่เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจแต่ อย่างใด ซึ่งรัฐบาลสามารถลดความเสี่ยงของการใช้เงินกู้อย่าง หลังนี้ได้โดยเพิ่มมาตรการการปล่อยกู้ให้รัดกุมขึ้นดังที่จีนทำ นั่นเอง ดังนั้นผมจึงมองว่าการที่จีนชะลอการปล่อยเงินกู้นั้น จีนได้ทำไปเพื่อประคองให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง เท่านั้น ไม่ได้หวังผลประโยชน์ในทางโลกแต่อย่างใด ในทางกลับกัน หากจีนยังดำเนินการปล่อยกู้มาก ๆ ต่อ ไป เพื่อสร้างชื่อว่าจีนเป็นผู้กระตุ้นให้เศรษฐกิจโลกสามารถฟื้น ได้เร็ว เศรษฐกิจจีนก็จะมีปัญหาอย่างรวดเร็วเช่นกัน ทั้งจาก ปริมาณเงินกู้ที่สูงเกินไป ประกอบกับฟองสบู่สินทรัพย์ต่าง ๆ ที่พร้อมจะนำจีนไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจ ในขณะที่ชาวโลกที่กำลัง ดีใจกับเศรษฐกิจโดยรวมของโลกที่ดีขึ้น อาจไม่เห็นประเทศจีน อยู่ในสายตาอีกต่อไป ดังนั้นจึงไม่น่าสงสัยที่จีนเลือกประคองเศรษฐกิจของตน ให้แข็งแกร่งเพื่อที่จะสู้รบในเวทีโลก มากกว่าจะสร้างชื่อด้วย การเป็ น ฮี โ ร่ ส ละชี พ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นร่ ว มโลก เป็ น การ ตอกย้ำชัดเจนอีกว่า จีนยังต้องการเป็นผู้นำโลกมากกว่าเป็น

ผู้ช่วยโลกอย่างแท้จริง

โดย บริษัท ที.ซี. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด www.tcausiris.com วารสารทองคำ 45


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

มาเริ่มต้น...

ลงทุนทอง

อย่างถูกวิธีกันดีกว่า

ทองคำ เสน่ห์ของการลงทุนทางเลือก มีคำกล่าวว่า การลงทุนที่ดีจะต้องกระจายความเสี่ยง หรื อ อี ก ในหนึ่ ง วลี ที่ นั ก ลงทุ น ที่ ดี เ คยได้ ยิ น คื อ “อย่ า ใส่ ไ ข่ ทั้งหมดที่มีลงในตะกร้าใบเดียว” ในโลกยุคปัจจุบัน กระแสการลงทุนเป็นสิ่งที่คนมีความรู้

ยุคใหม่ใฝ่หา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง ดอกเบี้ยฝาก ธนาคารได้ผลตอบแทนต่ำ เพียง 1% เท่านั้น เงินเฟ้อปีที่แล้ว 4% กว่าๆ ปีนี้อย่างน้อยก็ต้อง 2% ดังนั้น ถ้าไม่ทำอะไรกับ เงินลงทุนของตนเอง ก็จะเท่ากับเงินของท่านมีมูลค่าลดลง

แต่อีกนัยหนึ่ง การลงทุนก็มีความเสี่ยง ก่อนจะลงทุนใด ๆ ก็ ต้องปรึกษาหาความรู้ให้รอบคอบเสียก่อน ทองคำให้ผลตอบแทนปีละประมาณ 8–20% เป็นเวลา มากว่า 5 ปีแล้ว และการลงทุนในทองคำเริ่มเข้าสู่กระแสของ นักลงทุนมากขึ้นในภาวะที่ตลาดหุ้นไทยยังมีตัวเล่นได้น้อย 46 วารสารทองคำ

รวมทั้งความเสี่ยงในตลาดหุ้นที่ยังมีอยู่ค่อนข้างมาก นักลงทุน จึ ง หั น ไปหาพั น ธบั ต ร รวมทั้ ง หุ้ น กู้ ต่ า งๆ อย่ า งไรก็ ดี หาก ต้องการผลตอบแทนที่สูงมากกว่า 5% ขึ้นไปต่อปี นักลงทุน น่าจะเริ่มใฝ่หาการลงทุนทางเลือกที่เรียกว่า “ทองคำ” ใน ตลาดโลก ณ ขณะนี้เป็นที่ยอมรับว่า การลงทุนในทองคำเป็น อีกช่องทางหนึ่งที่น่าลงทุนคล้ายหุ้น มีความเสี่ยงพอประมาณ โดยไม่มีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้น หมายความว่า ถ้าท่าน ลงทุนในหุ้น เวลาตลาดตกมักจะตกตามทั้งตลาด แต่ทองคำ จะไม่มีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้น คือ ไม่เกี่ยวข้องกัน จึงเป็น

การแยกความเสี่ยงของการลงทุนไปสู่อีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง ซึ่ง

ณ ขณะนี้ในประเทศไทย คุณสามารถลงทุนซื้อ-ขาย สัญญา ล่วงหน้าที่มีทองคำเป็นสินค้าอ้างอิงที่เรียกว่า Gold Futures ได้อีกด้วย


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทองคำ นักลงทุนทีด่ จี ะต้องเข้าใจได้วา่ ทองคำเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ชนิดหนึ่ง แต่เป็นสินค้าของคนทั่วโลก มีการซื้อ-ขาย ทองคำ เกือบ 24 ชั่วโมงในโลก โดยทองคำเริ่มจากเป็นโลหะมีค่าที่

คนทั่วโลกใฝ่หามาเป็นเวลากว่า 1,000 ปี ในบ้านเราก็จะเกิด ร้านทองกว่า 7,000 แห่ง โดยในอดีตเริ่มจากการสะสมทองคำ แท่ง แล้วก็เริ่มแปลงมาเป็นการใช้เป็นลักษณะทองรูปพรรณ ในยุ ค 100 ปี ห ลั ง เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งประดั บ หรื อ เป็ น เครื่ อ ง

บ่ ง บอกถึ ง ฐานะของผู้ ส วมใส่ แต่ แ ล้ ว เมื่ อ เศรษฐกิ จ ตกต่ ำ ความปลอดภัยในทรัพย์สินน้อยลง ทองคำเริ่มเปลี่ยนสภาพ ตั ว เองจากตลาดสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ เ ข้ า สู่ ต ลาดทุ น ซึ่ ง มี ส ภาพ คล่ อ งของการซื้ อ -ขายคล้ า ยกั บ เงิ น สกุ ล หนึ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า “ทองคำ” ดังนั้น การที่จะเข้าใจว่าทองคำจะขึ้นหรือลงเพราะ อะไร จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน ภาวะเศรษฐกิ จ การวิ เ คราะห์ ท องคำจะต้ อ งเข้ า ใจถึ ง เศรษฐกิ จ โดยรวมของโลกมากกว่ า ภายในประเทศไทยเอง ซึ่งต่างกับการวิเคราะห์ในหุ้น กล่าวโดยย่อคือ เศรษฐกิจที่ ตกต่ำย่ำแย่ ผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่ดี คนว่างงานมาก ขึ้น สินค้าขายไม่ค่อยดี ภาวะการเงินของโลกมีความไม่มั่นคง เรื่องพวกนี้จะเป็นตัวส่งเสริมให้ทองคำปรับตัวสูงขึ้นได้ ภาวะวิกฤตทางการเงินในระดับโลก (Finance Crisis) ตั ว นี้ เ ป็ น ปั จ จั ย ตรงที่ จ ะทำให้ ร าคาทองคำ ปฏิ บั ติ ตั ว เหมือนในอดีตที่ผ่านมาเป็น Save Haven คือ สวรรค์หรือหลุม หลบภั ย ของนั ก ลงทุ น ก็ จ ะทำให้ ร าคาทองคำปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น

เช่นเดียวกัน ค่าเงิน US Dollar เนื่องจากทองคำซื้อ-ขายในสกุล US Dollar และเป็นเงินสกุลหลักของโลก ดังนั้น เมื่อ US Dollar อ่อนตัวลงเทียบกับเงินสกุลอื่น หรือมองโดยภาพรวมเรียกว่า US Dollar Index ตกต่ำลง อย่างเช่นปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 76.35 ซึ่งถือว่าเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 1 ปี ของ US Dollar Index หรือจะพูดให้แคบลงไปอีก คือ เงิน Dollar เทียบกับสกุล ยูโร ถ้าหาก Dollar อ่อนลงเมื่อเทียบกับสกุลยูโรก็จะมีผลทำให้ ราคาทองคำแข็งค่าขึ้น หรือปรับตัวสูงขึ้น หรือให้จำไว้เสมอว่า US Dollar กับทองคำจะอยูใ่ นทิศทางทีจ่ ะตรงกันข้ามตลอดเวลา ภาวะการเมืองในระดับโลก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ตราบใดที่ ภ าวะการเมื อ ง หรื อ ความไม่ ส งบในระดั บ โลก

เช่นสงครามอิรกั เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธ ภาวะใดทีค่ กุ คาม ความไม่ ส งบของโลก คนก็ จ ะหนี ไ ปสู่ สิ น ทรั พ ย์ ที่ ป ลอดภั ย

เช่นทองคำ ทองคำก็จะปรับตัวสูงขึ้นอีก เช่นเดียวกัน

GOLD FUTURES

ภาวะอัตราดอกเบี้ยของโลก อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน โดยเฉพาะดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกา (FED RATE) อยู่ในอัตรา 0.25% ต่อปี นั่นหมายความว่า การลงทุนใน

สินทรัพย์อื่นๆ ก็จะมีต้นทุนที่ถูกลง ดังนั้น ยิ่งดอกเบี้ยต่ำอยู่ ในระยะเวลานาน ก็จะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำ ภาวะเงินเฟ้อ อันนี้เป็นสิ่งที่ดูเหมือนกำลังจะเป็นปัจจัย

ที่ผลักดันราคาทองคำในปัจจุบันให้สูงขึ้นตามไปด้วย เนื่องจาก ภาวะเงินเฟ้อที่กำลังคุกคามสหรัฐอเมริกาอย่างมาก รวมทั้ง ราคาน้ำมันที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น จากต้นปีจนถึงปัจจุบัน ราคา น้ ำ มั น ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น เกื อ บ 40 กว่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ แ ล้ ว ย่ อ มจะ คุกคามให้เกิดภาวะเงินเฟ้อตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันจะ ทำให้ ร าคาสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ทุ ก ชนิ ด ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น รวมทั้ ง ทองคำก็จะปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน จึงมีคำกล่าวว่า ทองคำ มีคุณสมบัติเป็นตัวต้านภาวะเงินเฟ้ออีกอันหนึ่งด้วย ภาวะ Demand และ Supply ของตลาดโลก อันนี้ต้อง ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน เพียงแต่ในปัจจุบัน ความสำคัญของ Demand Supply กลับลดลงไป เพราะเป็น เรื่องของการลงทุนมากกว่า หมายความว่า โดยทั่วไปเมื่อพูด ถึง Demand ซึ่งจะเป็นเรื่องของ Jewelry Sector หมายความ ว่า เป็นไปในการใช้ลักษณะสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ปรากฏว่าใน

วารสารทองคำ 47


GOLD FUTURES

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

สรุปได้วา่ ปัจจัยทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดถือว่าเป็นปัจจัยพืน้ ฐาน สำคัญที่จะทำให้มีผลต่อราคาทองคำในตลาดโลก และท่าน

จะต้องเข้าใจด้วยว่าราคาทองคำของไทยก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หลักอยู่ 2 ตัว คือ 1. ราคาทองคำของตลาดโลก 2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และ US Dollar โดยที่อัตราแลกเปลี่ยนมักจะค่อนข้างทรงตัว ดังนั้นปัจจัย หลักโดยส่วนใหญ่จะมาจากราคาทองคำของตลาดโลกเป็น เกณฑ์ อย่างไรก็ดี มีข้อควรคำนึงไว้ว่า หลายๆ ครั้งเราจะเห็น ราคาทองคำของตลาดโลกสู ง ขึ้ น และในขณะเดี ย วกั น ค่ า

เงินบาทก็จะแข็งค่าขึ้นเช่นเดียวกัน ก็เรียกว่า เป็นตัวคานกัน ระหว่างอันหนึ่งขึ้น อีกอันหนึ่งลง แล้วก็จะเกิดแบบนี้ในทุก ขณะนี้ Demand จริงตกลงมา 70% กว่า ทั่วโลก แต่กำลังซื้อ ประเทศทั่วโลกเช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าภาพโดยรวมมักจะไป ที่เกิดขึ้นใหม่ กลายเป็นเรื่องของการลงทุน การป้องกันความ ในทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลก เสี่ยงของค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนต่อเนื่อง รวมทั้งทำการเก็ง กำไรบนราคาทองคำของบรรดากองทุนต่างๆ การลงทุนจึง เป็ น ปั จ จั ยที่ ผ ลั ก ดันให้ราคาทองคำยังทรงตัวได้ในระดั บ สู ง โดย บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี www.mtsgold.co.thคนทองคำ

50 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

คนทองคำ

เชื่ อ ว่ า ในวงการค้ า ทองคำ หากกล่ า วถึ ง คุ ณ พวรรณ์

นววัฒนทรัพย์ แล้ว ใครไม่รู้จักคงเชยสุดๆ เพราะเธอคือ รอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด บริษัทผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับทองคำ และเพชรพลอยรายใหญ่ของไทย และยังเชื่ออีกว่า หลายคนคงจะ เคยเห็นเธอเฉพาะในบทบาทของหญิงเก่งที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ทองคำและเครื่องประดับที่หาตัวจับยาก แต่ใครจะรู้บ้างไหมว่า ใน อีกแง่มุมหนึ่งของชีวิต...เศรษฐีนีที่มีเงินระดับพันล้านผู้นี้มีตัวตน แนวคิด และการใช้ชวี ติ อย่างไร ลองมาทำความรูจ้ กั เธอให้มากกว่านี้ หากลองย้อนอดีตไป 20 ปี จะพบว่า ชื่อของ คุณพวรรณ์

นววัฒนทรัพย์ กลายเป็นที่จดจำในวงสังคมและวงการค้าทองคำ นั บ ว่ า น่ า สนใจมาก เพราะเธอคื อ ผู้ บุ ก เบิ ก กลุ่ ม ธุ ร กิ จ วายแอลจี ร่วมกับสามี คือ คุณธณัณพงศ์ นววัฒนทรัพย์ โดยมีบริษัทแรกคือ บริษัท ยูหลิมโกลด์ แฟคตอรี่ จำกัด ทำการผลิตและส่งออกเครื่อง ประดับทองคำและอัญมณี ซึ่งสมัยนั้นเธอและสามีเป็นผู้ดูแลเอง เกือบทั้งหมด ตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบ ตลอดจนออกทำตลาดใน งานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆ กว่า 20 งานต่อปี ทำให้มียอด ขายดี ขึ้ น ตามลำดั บ จึ ง ขยั บ ขยายธุ ร กิ จ สู่ ก ารค้ า ทองคำแท่ ง ใน ประเทศ ในชื่อ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกั ด ที่ มี ก ารนำเข้ า และซื้ อ ขายทองคำแท่ ง บริ สุ ท ธิ์ 99.99% มาตรฐาน LBMA (London Bullion Market Association) ยี่ห้อ

ชั้ น นำจากทั่ ว โลก เช่ น Perth Mint, Johnson Matthey,

พวรรณ์ นววัฒนทรัพย์

Life style the Millionairess of

วารสารทองคำ 51


คนทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

อะไรที่เราอยากรู้ก็จะไปเรียน เช่น อยากเพิ่มความรู้ด้านการบริหาร ก็ไปเรียนคอร์สสั้น ๆ อยากเก่งภาษาฝรั่งเศส อิตาเลี่ยน ก็ไปเรียนภาษาเพิ่ม รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ

52 วารสารทองคำ

Argor-Heraeus, Valcambi และ Mitsubishi รวมทั้ ง ยั ง

เป็นผู้ผลิตทองคำแท่งรายเดียวของไทยที่มีโลโก YLG ประทับ ลงบนทองคำแท่ ง เป็ น ของตนเอง ซึ่ ง ก็ ไ ด้ รั บ เสี ย งตอบรั บ ดี จวบจนธุ ร กิ จ ของเธอก้ า วขึ้ น เป็ น บริ ษั ท ซื้ อ ขายทองคำแท่ ง

รายใหญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย ที่ มี ที ม งานมื อ อาชี พ ด้ า น

การตลาดที่พร้อมให้คำแนะนำทั้งในด้านการซื้อ ขาย และ

การลงทุ น พร้ อ มทั้ ง วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม ของตลาดทั้ ง ในด้ า น

ของราคาและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้บริการ ซื้อขายทองคำแท่งผ่านระบบออนไลน์ที่ทันสมัย และทุกวันนี้ เธอกำลั ง มี ค วามสุ ข กั บ การเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ ใหม่ แ กะกล่ อ ง คื อ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทตัวแทน (Broker) ซื้อขายสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า ในตลาดตราสารอนุพันธ์ (Gold Futures) ที่เธอคาดว่าธุรกิจนี้ น่าจะเจริญงอกงามได้ดี ไม่แพ้ธุรกิจอื่นๆ ของเธอ เพราะเธอ แอบเปิดเผยว่า มีการซื้อขายเข้ามาเกือบหมื่นสัญญาต่อวัน ความสำเร็จของทุกธุรกิจในกลุ่มวายแอลจีวันนี้ เธอยอมรับว่า มาจากการนำสิ่งที่ไม่มีอยู่ในตลาดมาปรับใช้กับการทำธุรกิจ

ค้าทองคำ นัน่ คือ Service Mind ซึง่ เป็นการบริการลูกค้าด้วยใจ การยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง รวมทั้งการให้คำแนะนำที่น่า เชื่อถือไว้มัดใจลูกค้า ตอนนีค้ ณ ุ คงรูจ้ กั ผลงานของคุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ มากขึ้นบ้างแล้วนะครับ มาดูกันต่อว่า แล้วไลฟ์สไตล์และ กิจกรรมยามว่างของนักธุรกิจคิวทองคนนี้จะเป็นอย่างไร เธอออกตัวก่อนเลยว่า ไลฟ์สไตล์และกิจกรรมยามว่าง แทบจะไม่ มี เ ลย เรี ย กว่ า อาจมี น้ อ ยกว่ า คนธรรมดาด้ ว ยซ้ ำ เพราะเธอมีเวลาว่างน้อยมาก แล้วอีกอย่างเธอก็เป็นคนเรียบง่าย เลยไม่ได้มีไลฟ์สไตล์ที่หวือหวาอะไร แม้กระทั่งการแต่งตัว เรื่ อ งนี้ เ ชื่ อ ครั บ เพราะภาพที่ เ ราได้ พ บเธอ นอกจาก ความมีอัธยาศัยไม่ถือตัวแบบผู้ใหญ่ใจดีแล้ว เรายังพบว่าเธอ แทบจะไม่ใส่เครื่องประดับหรือทองคำเลย ไม่เหมือนนักธุรกิจ หรือคุณหญิงคุณนายคนอื่น ๆ ทั้งที่เธอเป็นผู้ผลิตและขาย ทองคำและเครื่องประดับรายใหญ่ของไทย จะมีก็เพียงแหวน แต่งงานที่นิ้วนางข้างซ้ายเท่านั้น บวกกับชุดที่เธอสวมใส่ที่แม้ ไม่ได้ดูฟู่ฟ่าอลังการ แต่ก็เรียบหรูสมฐานะ เธอบอกว่าชีวิตเธอส่วนใหญ่จะออกกำลังกายในช่วงเช้า วันละ 1 ชั่วโมง กลางวันถ้าสามีหรือลูกๆ ว่างก็รับประทาน ข้าวพร้อมกัน หรือหากมีเวลาหลังเลิกงานหรือสุดสัปดาห์คงจะ ไปสปาเป็นส่วนใหญ่


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS “ถ้ามีเวลาว่างตรงกันกับครอบครัวจะไปเที่ยวต่างจังหวัด กัน ส่วนสถานที่เที่ยว ที่พัก ที่กิน หรือการทำกิจกรรมต่างๆ

จะไม่ ค่ อ ยได้ เ ลื อ ก เพราะสามี แ ละลู ก ๆ จะเลื อ กกั น เอง

โดยสถานที่ที่ชอบส่วนใหญ่จะเป็นทะเลแถวหัวหิน ซึ่งเธอบอก ว่ า เดิ น ทางสะดวกแล้ ว ก็ เ ป็ น การท่ อ งเที่ ย วแบบสบายๆ

ไม่ ล ำบากมาก ได้ มี เ วลานั่ ง ดู ท ะเลและผ่ อ นคลายอยู่ กั บ ครอบครั ว ตอนเช้ า ก็ พ ากั น ไปใส่ บ าตร ช่ ว งเย็ น ออกไปกิ น อาหารนอกบ้านกัน” แม้จะชอบไปเที่ยวทะเลแถวหัวหินบ่อยๆ แต่เธอก็ไม่มี เป้าหมายที่จะมีบ้านพักตากอากาศเหมือนกับคนอื่นๆ เธอ บอกว่า อยากเปลี่ยนสถานที่พักไปเรื่อยๆ ได้เจอสถานที่ใหม่

ก็สร้างความแปลกใหม่ให้กับชีวิต แล้วอีกอย่างการมีบ้านพัก ตากอากาศก็ทำให้ไม่ได้มาพักอย่างแท้จริง เพราะต้องคอยมา ดูแลอยู่เรื่อยๆ หากมีเวลาว่างตรงกันมากกว่า 4-5 วัน ครอบครัวของเธอ จะไปเที่ยวต่างประเทศ จะไปประเทศที่มีวัฒนธรรม ความเป็น อยู่ ลักษณะนิสัยคล้ายเอเชีย โดยเฉพาะเมืองเวนิส ประเทศ อิตาลี แม้จะเป็นประเทศในแถบยุโรป ซึ่งคนยุโรปส่วนใหญ่

มักจะไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับใคร แต่เมืองนี้น่าอยู่ มีวิถีชีวิตที่ ผสมผสานระหว่างยุโรปกับเอเชีย ผู้คนก็ยิ้มแย้มเหมือนคน ไทย แล้วอีกอย่าง ภายในเมืองส่วนใหญ่จะมีแม่น้ำคูคลองสวย ให้ดูเยอะ “ส่ ว นไปที่ กั น ดารหน่ อ ยก็ มี น ะ อย่ า งเช่ น อิ น เดี ย หรื อ แอฟริกา จำได้ว่าตอนไปแอฟริกา เราไปซื้อทัวร์แบบส่วนตัว เฉพาะครอบครัว 4 คน เพื่อไปดูวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ระหว่างทางไกด์เกิดขับรถพาเราหลงอยู่ในแอฟริกาเกือบ 2 ชั่วโมง จนหิวก็พากันลงไปซื้อของกินที่ร้านฟาสต์ฟู้ดในห้าง สรรพสินค้า ซึ่งตอนที่เข้าไปพวกเรากลายเป็นคนแปลกหน้า สำหรับที่นั่นเลย เพราะผิวขาวกันอยู่แค่ 4 คน ส่วนที่เหลือ

เป็นคนพื้นเมืองผิวดำสนิทดูน่ากลัว รู้สึกไม่ปลอดภัย ซื้อเสร็จ ก็ไม่กล้ากิน ต้องเอามานั่งกินกันที่รถแทน นอกนั้นก็มีออกไป ทำบุญบ้าง อย่างเช่น บริจาคโลงศพ บริจาคเลือดบ้าง” แล้วเชื่อไหมครับว่ากิจกรรมยามว่างอีกอย่างหนึ่งของเธอ คือ การชอบเรียนหนังสือเพิ่มพูนความรู้ทั้งที่เธออยากรู้และ เกี่ยวข้องกับงาน “อะไรทีเ่ ราอยากรูก้ จ็ ะไปเรียน เช่น อยากเพิม่ ความรูด้ า้ น การบริหาร ก็ไปเรียนคอร์สสัน้ ๆ อยากเก่งภาษาฝรัง่ เศส อิตาเลีย่ น ก็ไปเรียนภาษาเพิม่ รวมทัง้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่ ง ๆ”

คนทองคำ

ไม่ เ พี ย งแค่ นี้ เมื่ อ 2 ปี ก่ อ น เธอเพิ่ ง คว้ า ปริ ญ ญาโท รัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาอีก 1 ใบ เพราะเธอ ให้ข้อคิดว่า คนเราควรมีการพัฒนาความรู้อยู่ตลอด มิฉะนั้น

จะกลายเป็นคนไร้ค่า รวมทั้งในอีก 10-15 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็น เวลาที่เธอตั้งใจว่าจะเกษียณตัวเอง ถึงตอนนั้นตั้งเป้าไว้ว่าจะ ไปเรียนต่อปริญญาเอกหรือหลักสูตรอื่นๆ ตามที่เธอหวังไว้ นี่คือไลฟ์สไตล์ของเศรษฐีนีพันล้าน แม้ดูแล้วอาจไม่ ได้ฟู่ฟ่าอลังการ แต่เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและ

พอเพียง...ไม่งั้นจะรวยอย่างนี้เหรอ!!!! วารสารทองคำ 53


เล่าขานตำนานทอง

58 วารสารทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เล่าขานตำนานทอง

พระมหามณฑปหลวงพ่อทองคำ พุทธสถาปัตยกรรมงามวิจิตรบนถนนสายทองคำ

ความ

งดงามที่ปรากฏอยู่ต่อหน้า คือ พุทธ สถาปั ต ยกรรมอั น วิ จิ ต รตระการตา ราวเทวานฤมิต ซึ่งเกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ชุ ม ชนชาวไทยเชื้ อ สายจี น ในถิ่ น ถนนเยาวราช ประชาคม

นักธุรกิจเขตสัมพันธวงศ์ และวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เพือ่ ให้เป็นสถานทีป่ ระดิษฐาน “พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร” หรือ หลวงพ่อทองคำ พระพุทธรูปล้ำค่าคูบ่ า้ นคูเ่ มือง

พระมหามณฑป วั ด ไตรมิ ต รวิ ท ยารามวรวิ ห าร ก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ประชาชนทั่วไปได้อิ่มตา อิ่มใจ และอิ่ม บุญกันถ้วนหน้า เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา หลังจากใช้เวลา

ดำเนินการกว่า 2 ปี นับจากปี 2550 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่อง

ในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัวครบ 80 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2550 เพื่ อ รั ง สรรค์ พ ระมหามณฑปให้ มี ค วามงดงามยิ่ ง ใหญ่

ควรคู่ กั บ การเป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานหลวงพ่ อ ทองคำ และการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคล การออกแบบพระมหามณฑปจึงเป็นไปอย่างพิถีพิถัน ด้วยการ รวบรวมอัจฉริยศิลปินระดับชาติหลากหลายสาขามาร่วมกัน โดยมี น.อ.อาวุ ธ เงิ น ชู ก ลิ่ น ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ สาขาศิ ล ปะ สถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรมไทย) อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เป็ น ประธานคณะกรรมการฝ่ า ยออกแบบ สร้ า งสรรค์ พุ ท ธ สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าหลังนี้ โดยยึดถือ 3 หลักปรัชญา

ในการออกแบบ คื อ ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละสง่ า งาม ด้ ว ย โครงสร้างขนาดใหญ่ เพือ่ ให้เกิดความรูส้ กึ สง่างาม น่าเกรงขาม ขณะเดี ย วกั น ก็ รั ก ษาคุ ณ ค่ า ทางสถาปั ต ยกรรมไว้ ค รบถ้ ว น

ทั้งพุทธศิลป์ สถาปัตยศิลป์ และวิจิตรศิลป์ วารสารทองคำ 59


เล่าขานตำนานทอง

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ความมั่นคงถาวร ด้วยมุ่งหวังให้เป็นภูมิสถาปัตยกรรม ใหม่ของย่านเยาวราช และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรง คุ ณ ค่ า สื บ ไปชั่ ว ลู ก หลาน การออกแบบจึ ง คำนึ ง ถึ ง อายุ ก าร

ใช้งานของวัสดุเป็นหลัก โครงสร้างของอาคารจึงเป็นคอนกรีต เสริมเหล็ก และคัดสรรวัสดุที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเรื่องความ คงทนถาวร อาทิ หินอ่อน มาใช้ในการก่อสร้าง ความร่วมสมัย เน้นการออกแบบทีเ่ รียบง่าย แต่สร้างสรรค์ คำนึงถึงความจำเป็น ประโยชน์ใช้สอย และบริบทแวดล้อม เป็ น หลั ก โดยรวมเอาพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยที่ จ ำเป็ น เข้ า ไว้ ใ นอาคาร

หลังนี้ ได้แก่ นิทรรศการพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ศูนย์ ประวัติศาสตร์เยาวราช และพื้นที่จอดรถ ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ พระมหามณฑป เป็นอาคารจัตุรมุขทรงปราสาท ซึ่งโอฬารด้วยขนาดความกว้าง 30 เมตร สูง 60 เมตร โครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตสำเร็จ ผนังภายนอกบุด้วยหินอ่อนไวท์คาร์ราร่า ส่วนประกอบเครื่อง ยอด เช่น บันแถลง เป็นโลหะหล่อปิดทอง ประดิษฐานตรา สั ญ ลั ก ษณ์ พ ระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 80 60 วารสารทองคำ

พรรษา 5 ธั น วาคม 2550 ไว้ ที่ ห น้ า บั น ยอดสู ง สุ ด ของ

พระมหามณฑปเป็นฉัตร 7 ชั้น ภายในพระมหามณฑป มีทั้งหมด 4 ชั้น ชั้นบนสุด เป็น ลานประทั ก ษิ ณ สำหรั บ ประกอบศาสนกิ จ และประดิ ษ ฐาน หลวงพ่ อ ทองคำ ซึ่ ง ย่ า งก้ า วแรกเมื่ อ เข้ า สู่ บ ริ เ วณนี้ มิ ไ ด้ มี

เพียงความยิ่งใหญ่ สง่างาม ตระการตา ที่สายตาได้สัมผัส

แต่ภายในจิตใจของเรา ยังได้สัมผัสกับความงามแห่งความสงบ และความปีติอันลึกซึ้งด้วย เมื่อเดินลงมาสู่ชั้นที่ 3 เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ ของหลวงพ่อทองคำ บอกเล่าเรื่องราวการหล่อองค์พระด้วย แบบจำลอง รวมทั้งเทคนิคการเททอง ซึ่งแสดงถึงความวิจิตร บรรจงของช่างทองสมัยโบราณ ในชั้นนี้ยังมีห้องฉายหนังที่ ตกแต่งภายในอย่างสวยงาม แสดงประวัติพระพุทธรูปในสมัย ต่าง ๆ ภายในจะมืดสนิท มีเพียงเรื่องราวบอกเล่าฉายสะท้อน ขึ้นมาจากจอ โดยมีเสียงบรรยายภาษาจีน และภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าชมชาวต่างชาติด้วย ชั้นที่ 2 เป็นศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช บอกเล่าเรื่องราว


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เล่าขานตำนานทอง

ความเป็นมาของถนนเยาวราช การจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ชาวจีนรุ่นแรก ๆ ที่อพยพเข้ามา ด้วยหุ่นขี้ผึ้งขนาดเสมือนจริง ผูกเป็น เรื่องราวบอกเล่าประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษที่นั่งเรือเดินทาง รอนแรมมาอย่างยากลำบาก เริ่มจากการเป็นลูกจ้างแบกหาม รับจ้าง ทำงาน จนสร้างฐานะเป็นเจ้าสัว ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ทั้งยัง จำลองบรรยากาศเหมือนเรือ โดยมีแสง สี เสียง ให้เกิดความรู้สึกว่า กำลังเดินอยู่ในเรือ ซึ่งเป็นบรรยากาศเหมือนที่คนจีนรุ่นแรก ๆ นั่งมา ให้ผู้ที่เข้าชมเกิดจิตนาการคล้อยตามได้อย่างน่าอัศจรรย์ ห้องถัดมามี การสร้างผังแบบจำลองถนนเยาวราชตลอดทั้งสายอย่างละเอียด ชั้ น ที่ 1 จะเป็ น เหมื อ นบทสรุ ป และการรวบรวมสิ่ ง ที่ เ ป็ น เอกลักษณ์ของความเป็นคนจีน เช่น เวที การแสดงงิ้ว ตลาด และ ผังเมืองจำลองของเยาวราชมาไว้ให้ดู ท่านที่มีจิตศรัทธาสนใจไปสักการะหลวงพ่อทองคำ เชิญได้ที่ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดไตรมิตรวิทยา รามวรวิหาร ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ของทุกวัน เฉพาะชั้นที่ 2 และชั้ น ที่ 3 เปิ ด ให้เข้าชมวันอังคาร-วันอาทิตย์ สอบถามราย ละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-2623-3329 โทรสาร 0-2623-1372-3

ระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือหลวงพ่อ ทองคำ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เชื่อ ว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย และได้รับการบันทึกไว้ ใน The Guinness Book of World Records เมื่อ ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) ว่าเป็นพระพุทธรูป ทองคำบริสุทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาด หน้าตักกว้าง 6 ศอก 5 นิ้ว (ประมาณ 2.50 เมตร) ความสูงจากพระเกตุมาลาถึงฐานทับเกษตร (ฐาน ที่ ร องรั บ พระพุ ท ธรู ป ) 7 ศอก 1 คื บ 9 นิ้ ว (ประมาณ 3.04 เมตร) น้ำหนักทองคำ 5.5 ตัน และเป็ น ทองเนื้ อ เจ็ ด น้ ำ สองขา ซึ่ ง จั ด ว่ า เป็ น ทองคำที่มีความบริสุทธิ์สูง ทำให้องค์พระสุกปลั่ง วิจิตรงดงามยิ่งนัก (ความหมายของ “ทองเนื้อ เจ็ด น้ำสองขา” มาจากมาตราทองคำของไทย โบราณตั้ ง ไว้ ตั้ ง แต่ ท องเนื้ อ สี่ คื อ ทองหนัก 1 บาท มีค่า 4 บาท ทองเนื้อเจ็ด คือ ทองหนัก 1 บาท มีค่า 7 บาท เป็นทองที่มีค่าของเนื้อทอง

รองจากทองนพคุณหรือทองเนื้อเก้า ส่วนคำว่า สองขา หมายถึง 2 สลึง) ลำดับเหตุการณ์สำคัญ พ.ศ. 2549 ออกแบบฐานรากพระมหามณฑป มี.ค. 2550 ประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์พระมหามณฑป พ.ค. 2550 - เม.ย. 2551 ก่อสร้างพระมหามณฑป 5 ธ.ค. 2550 เคลือ่ นย้ายพระพุทธ มหาสุวรรณปฏิมากรเข้าสู่พระมหามณฑป ม.ค. - ธ.ค. 2551 ตกแต่งพระมหามณฑป ธ.ค. 2551 พระมหามณฑปเสร็จสมบูรณ์ 25 ธ.ค. 2552 - 1 ม.ค. 2553 สมโภชพระมหามณฑป

วารสารทองคำ 61


ระเบียงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

พิษราคาทองสูง

ซัดการค้าทองเมืองจันทบุรีซบเซา หวังปาฏิหาริย์ ศก.ฟื้น กระตุ้นยอดขายกลับคืน หลังจากที่ระเบียงทองคำได้พาท่านผู้อ่านไปเยี่ยมเยียน ชมรมผู้ค้าทองในจังหวัดแถบภาคกลางมาแล้วหลายจังหวัด ใน ฉบับนี้จะขอเปลี่ยนบรรยากาศไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ชมรมร้านทองในภาคตะวันออกกันบ้าง โดยเราจะเดินทางไป ยังจังหวัดจันทบุรี ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทุก ด้าน ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว อาหารการกิน รวมไปถึงประวัติศาสตร์ อย่างเช่นคำขวัญของจังหวัดที่ว่า น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี 62 วารสารทองคำ

จากความสมบูรณ์ในทุกด้านจึงส่งผลให้ จ.จันทบุรี กลาย เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญในภาคตะวันออก และทำให้ธุรกิจ การค้ า ขายทองคำเฟื่ อ งฟู ต ามไปด้ ว ย ซึ่ ง คุ ณ สมชั ย เอื้ อ ง โชคชัย ประธานชมรมร้านทองจันทบุรี เล่าให้ฟังว่า ร้านค้า ทองในจั ง หวั ด ได้ ร วมตั ว กั น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2525 โดยตนเป็ น ประธานชมรมคนที่ 11 ซึ่งในระยะหลังสมาชิกในชมรมได้มีมติ ว่าอยากให้มีการหมุนเวียนให้แต่ละร้านได้มีโอกาสเข้ามานั่ง บริหารชมรม ซึ่งจริง ๆ แล้วเชื่อว่าสมาชิกทุกคนก็มีศักยภาพที่ จะมานั่งบริหารในจุดนี้ แต่ไม่กล้าแสดงออก


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ระเบียงทองคำ

ในเอเชี ย ในเรื่ อ งของความสวยงาม และที่ ข าดไม่ ไ ด้ ก็ คื อ

เขาคิชฌกูฏ ส่วนการค้าขายพลอย ในปัจจุบันทางจันทบุรีแทบจะไม่มี พลอยที่ขุดได้ตามธรรมชาติแล้ว ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้ามา จากทางแอฟริ ก า ทางแถบซี ล อน ทางแถบมาดากั ส การ์ อย่างไรก็ตาม แต่ก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของพลอย ไม่ว่า จะเป็ น ผู้ ที่ ต้ อ งการขายหรื อ ซื้ อ ก็ จ ะมาที่ นี่ ตลาดพลอยนี่ ก็

จะเปิดเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ ตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ในภาพรวมแล้ว เศรษฐกิจหลักที่ยังคงอยู่ก็คือภาคการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้

ต้ อ งยอมรั บ ว่ า ที่ ผ่ า นมา ประชาชนได้นำทองมาขายใน ช่ ว งที่ ร าคาทองสู ง กั น เป็ น จำนวนมาก ขณะที่ สั ด ส่ ว น การซื้อกลับคืนยังคงมีน้อย อยู่ ซึ่ ง ในขณะนี้ เ ราก็ ห วั ง เพี ย งว่ า เมื่ อ เศรษฐกิ จ ใน

ภาพรวมดี ขึ้ น และประชาชน

มีความเชื่อมั่นมากขึ้น กำลัง ซื้อก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย

การเริ่มต้นของชมรมร้านทองในจันทบุรี ในช่วงเริ่มต้น

มีร้านทองสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่น่าจะเกิน 20 ร้าน แต่หลัง จากนั้นแทบทุกร้านก็ได้ทยอยเข้าร่วม จนถึงปัจจุบันนี้มีอยู่

ถึง 50 ร้าน เหลือเพียง 7- 8 ร้านที่ยังไม่ได้มาเข้าร่วม ซึ่ง

ภาคเศรษฐกิจหลักก็ยังคงอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง ส่วนใน อำเภออื่น ๆ ก็จะอยู่แถว อ.สอยดาว ซึ่งแถวนั้นก็จะปลูก

พื ช พรรณทางการเกษตร นอกจากนั้ น ก็ จ ะมี ที่ อ.ท่ า ใหม่ อ.ขลุง ส่วนเรื่องของภาคอุตสาหกรรมถือว่ามีน้อย เพราะจะมี การต่อต้านเรื่องมลภาวะ ขณะที่เรื่องของท่องเที่ยว ก็จะมี

อยู่บ้างประปราย หลัก ๆ ก็จะอยู่ที่หาดจ้าวหลาว นอกนั้น

ก็ มี น้ ำ ตกพลิ้ ว น้ ำ ตกกระทิ ง น้ ำ ตกคลองนารายณ์ ขณะที่

ในเมืองก็จะมีวัดโรมันคาทอลิก ซึ่งโบสถ์ของที่นี่ติดอันดับ 1

ซึ่ ง ผลไม้ ข องจั น ทบุ รี ถื อ ว่ า มี คุ ณ ภาพสู ง ไม่ ว่ า จะเป็ น เงาะ

ทุ เ รี ย น มั ง คุ ด ลางสาด ผลไม้ ข องที่ นี่ จ ะส่ ง ออกไปขายยั ง

ต่างประเทศ และพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามผลไม้ ของที่ นี่ ห ลั ก ๆ แล้ ว จะออกปี ล ะครั้ ง และจะทำให้ ช่ ว งนั้ น

การค้าขายทองคำจะเฟื่องฟูมาก โดยหากในปีนั้นราคาผลไม้ดี ก็จะยิ่งช่วยให้เศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้นตามไปด้วย ซึ่งรายได้ จากผลผลิตภาคเกษตรถือว่าทำรายได้ให้กับประชาชนมาก ที่สุด รองลงมาจะเป็นการท่องเที่ยว จากนั้นก็จะเป็นพลอย พวกสินค้าประมงก็มีบ้าง แต่ไม่ถึงกับมาก คุณสมชัย ได้กล่าวถึงการตั้งชมรมร้านค้าทองว่า เพื่อ รวบรวมสมาชิ ก มาทำงานร่ ว มกั น เพื่ อ ความเป็ น ปึ ก แผ่ น แน่นแฟ้น กลมเกลียว ซึ่งในช่วงแรกที่เราตั้งชมรมก็เพื่อการ

วารสารทองคำ 63


ระเบียงทองคำ

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

ต่อรอง และการแก้ไขปัญหาเรื่องภาษี ซึ่งช่วงนั้นเศรษฐกิจ

มันเฟื่องฟู เพราะฉะนั้นเรื่องของภาษีมันก็จะขึ้นตามมาด้วย จนบางครั้งอาจจะดูเหมือนว่ามันจะเก็บในอัตราที่สูงเกินไป

จึงได้รวมตัวกันเพื่อไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วน เรื่องของการแจ้งข่าวสารเพื่อป้องกันโจรผู้ร้าย หรือการหลอก ลวง เราก็มีระบบการแจ้งข่าวสารผ่านวิทยุสื่อสาร ซึ่งในภาพ รวมแล้วในพื้นที่ จ.จันทบุรี มีค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะเรื่อง การจี้ปล้น “เมื่อปีที่แล้วมีเพียงแค่ครั้งเดียว แต่ความเสียหายเกิดขึ้น ไม่เยอะ และที่สำคัญมันเกิดขึ้นในห้างด้วย ซึ่งในปัจจุบันนี้ร้าน ค้าทองในห้างก็จะโดนกันเยอะเหมือนกัน เป็นจุดที่ดูเหมือน จะปลอดภัย แต่บางครั้งเนี่ยความปลอดภัยก็คือมันจะแฝงอยู่ กับความที่ว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นในพื้นที่ 64 วารสารทองคำ


GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

เมืองจันทบุรีจะไม่ค่อยมีร้านทองที่ติดลูกกรง เนื่องจากเห็นว่า เป็นเมืองท่องเที่ยว อาจจะทำให้ภาพพจน์เสียได้ ซึ่งสมาชิกก็ ยอมรับ โดยหันมาใช้วิธีการประสานงานไปทางตำรวจให้เพิ่ม กำลังเจ้าหน้าที่มาดูแลเพิ่มขึ้น รวมถึงหาทางป้องกันด้วยการ ติ ด กล้ อ งวงจรปิ ด ซึ่ ง ในพื้ น ที่ จ.จั น ทบุ รี มี ก ารติ ด กล้ อ ง วงจรปิ ด เกื อ บทุ ก ร้ า น หรื อ การจ้ า งคนมาดู แ ลเรื่ อ งความ ปลอดภัยแทน” ประธานชมรมร้านค้าทองจันทบุรีกล่าว ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ก็จะมีการตั้งวงแชร์ เรียกว่าแชร์ชมรม ร้านทอง สมาชิกเรามีทั้งหมด 50 ร้าน มีสมาชิกมาเข้าร่วม เกือบครึ่ง ซึ่งได้นัดกันว่าจะมาพบกันทุกเดือนตามวันที่กำหนด โดยจะมาร่วมสังสรรค์ มารับประทานอาหาร มาร้องเพลงร่วม กั น นอกจากจะเป็ น การสานสั ม พั น ธ์ แ ล้ ว ยั ง เป็ น การแลก เปลี่ยนความรู้ในเรื่องการค้าขาย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่

ระเบียงทองคำ

เริ่มมาได้ประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คือ การร่วมกันเดินขึ้นเขา คิชฌกูฏ ซึ่งช่วยสร้างความสามัคคีให้มากขึ้น คุณสมชัยได้พูดถึงการค้าขายทองคำในปัจจุบันว่า ระยะ หลังต้องยอมรับว่ามีหลาย ๆ ปัจจัยเข้ามาประกอบ ทำให้การ ค้าขายทองคำซบเซาลงต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคา ทองคำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกวัน นอกจากนั้นยังมีเรื่องเศรษฐกิจ ในภาพที่ยังไม่สู้ดีนัก ส่วนเรื่องการเกิดขึ้นของโกลด์ ฟิวเจอร์ส ก็ มี ส่ ว นเหมื อ นกั น ในการที่ จ ะเข้ า มาแบ่ ง กำลั ง ซื้ อ ของ ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการเก็งกำไร ซึ่งในระยะ หลังในส่วนของกลุ่มเก็งกำไรได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เชื่อว่าหาก ราคามีความผันผวนมากขึ้นเท่าไร ปริมาณของกลุ่มนักลงทุน

ก็เพิ่มขึ้นตาม “ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาประชาชนได้นำทองมาขายใน ช่วงที่ราคาทองสูงกันเป็นจำนวนมาก ขณะที่สัดส่วนการซื้อ กลั บ คื น ยั ง คงมี น้ อ ยอยู่ ซึ่ ง ในขณะนี้ เ ราก็ ห วั ง เพี ย งว่ า เมื่ อ เศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้น และประชาชนมีความเชื่อมั่นมาก ขึ้น กำลังซื้อก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย” ประธานชมรมร้านทอง จันทบุรีกล่าวและว่า หลังจากที่ราคาทองคำได้ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงระยะ 2-3 ปี หลัง ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจทองคำหลายอย่าง บางร้านทนรับภาระเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่ไหว ก็หาทางขยับ ขยายไปทำอย่างอื่น รวมถึงยังมีเรื่องความสุ่มเสี่ยงจากการทำ ธุรกิจด้วย ซึ่งทุกวันนี้ผู้ประกอบธุรกิจต้องเร่งปรับตัว บางแห่ง อาจจะใช้วิธีการตัดราคาค่ากำเหน็จ ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องดีต่อการ ทำธุรกิจ เพราะจะทำให้ภาพรวมแย่ลง บางแห่งก็ต้องปรับ ขนาดร้านให้เล็กลง เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน ขณะที่ การเลื อ กลวดลายของทองคำที่ จ ะนำมาขายก็ ต้ อ งมี ค วาม ละเอียด และทันสมัยมากขึ้น “ร้ า นทองจะอยู่ ไ ด้ สำคั ญ มาก ๆ ต้ อ งมี ค วามซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเอง ไม่ใช่ว่า ทองที่เค้าเอามาขายนี่ไป กดราคาเค้ามากจนเกินไป ตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้แล้วนะ เพราะ ปัจจุบันเค้าก็มีทางเลือกเยอะ ร้านทองก็มีค่อนข้างเยอะ ถ้า เค้ า ทราบว่ า ร้ า นของท่ า นไปกดราคาเค้ า ก็ อ าจจะทำให้ เ สี ย ประโยชน์ตรงนี้ไป เพราะฉะนั้นคงต้องถือความซื่อสัตย์เป็น อันดับหนึ่ง ขณะที่เรื่องของต้นทุนในการดำเนินงานก็เป็นเรื่อง สำคัญ ร้านไหนไม่ต้องเสียค่าเช่า ไม่ต้องเสียค่าจ้างเด็กก็อยู่ได้ ทั้งนี้เชื่อว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีปัจจัยที่ต่างกันไป” ประธานชมรม ร้านทองจันทบุรีกล่าว วารสารทองคำ 65


Q&A

GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS GOLDTRADERS

การลงทุนในทองคำควรเลือกลงทุนในทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ ? ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน ว่าต้องการซื้อเพื่อเป็น

การเก็บออม หรือการลงทุน ควรซื้อเป็นทองคำแท่ง เพราะมี ส่ ว นต่ า งซื้ อ เข้ า ขายออกบาทละ 100 บาท ไม่ มี

ค่ากำเหน็จ แต่หากต้องการซื้อเพื่อสวย ใส่เป็นเครื่องประดับ และออมทรั พ ย์ ไ ปในตั ว ควรซื้ อ เป็ น ทองรู ป พรรณ ซึ่ ง จะมี

ค่ากำเหน็จหรือค่าแรง แล้วแต่ลวดลาย ราคาทองของไทยกำหนดจากตลาดใด ? ราคาทองของไทยกำหนดจากราคาทองในตลาดโลก ณ ช่วงเวลานั้น ๆ หรือที่เรียกว่าราคา Gold spot โดยจะอิ ง จากทุ ก ตลาดมารวมกั น แล้ ว จึ ง นำมาคำนวณกั บ

ค่าเงินบาทที่เป็น real time เช่นกัน ดังนั้นการกำหนดราคา ทองจะไม่ได้ยึดตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นราคาอ้างอิง แต่เป็น ราคาตลาดโลก

เชิญสมาชิกสมาคมค้าทองคำ รับข่าวสารผ่านอีเมลฟรี

ปัจจัยใดที่ทำให้ราคาทองขึ้นลง ? ราคาทองในตลาดโลก และค่าเงินบาท ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัย นี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนั้น จะขึ้นอยู่กับภาวะ เศรษฐกิจของโลก อัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน ฯลฯ ราคาทองไม่ยุติธรรม รวมทั้งการตั้งราคาทองของ สมาคมทำกำไรมากเกินไปหรือเปล่า ? เพื่อความเข้าใจอย่างละเอียดและถูกต้องของการตั้ง ราคาทองไทยซึ่งเป็น 96.5 ขออธิบายต่อไปนี้ ราคาทองของไทย การตั้งราคาจะขึ้นกับ 4 ตัวแปรหลักคือ 1) ราคาทองต่างประเทศ 2) อัตราเงินบาทต่อ US Dollar 3) อัตราค่า Premium หรือค่าใช้จ่ายขนส่งต่าง ๆ 4) ภาวะตลาดค้าทองคำในประเทศ ทั้ง 4 ข้อนี้ต้องนำมาคำนวณพร้อม ๆ กัน เพื่อหาราคาที่ เหมาะสม

สมาคมค้ า ทองคำ ขอเรี ย นให้ ท่ า นสมาชิ ก ทราบว่ า สมาคมฯ ได้ ด ำเนิ น การส่ ง อี เ มลข่ า วสาร บทวิ เ คราะห์ ร าคา

ทองคำ รายงาน สรุปราคาทองคำประจำวัน รวมทั้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ผ่านทางอีเมลของสมาชิกมาเป็นระยะเวลา หนึ่งแล้ว ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดี ช่วยสร้างความสะดวกรวดเร็วใน การสื่อสารให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ดังนั้น ทางสมาคมค้าทองคำจึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่ยัง ไม่ได้รับบริการดังกล่าว กรุณาแจ้งความประสงค์ขอรับบริการมา ที่สมาคมค้าทองคำ โดยโทร.มาที่ 0-2623-2301-3 แจ้งชื่อร้าน เลขที่สมาชิก และอีเมลที่ต้องการรับบริการกับเจ้าหน้าที่ (ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย) และหากมีข้อเสนออื่นๆ เพิ่มเติม ท่านสามารถแจ้ง ไว้กับเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เพื่อช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรม

ค้าทองคำของเราให้เข้มแข็งตลอดไป... 66 วารสารทองคำ


เพื่อความรอบรู้แวดวงทองคำ เพื่อทันสถานการณ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลาดทองคำ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มความรอบรู้ในเรื่องสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทองคำ

ขอเชิญผู้ค้าทองคำ ทั้งรายใหญ่ รายเล็ก ที่อยู่ใน กทม. และต่างจังหวัด เข้าร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมค้าทองคำ” เพื่อร่วมกันสร้างบทบาทของสมาคมค้าทองคำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สนใจ รีบสมัครด่วนที่

หมายเหตุ ค่าสมาชิกแรกเข้า 10,000 บาท ค่าบำรุงรายปี 1,200 บาท

สมาคมค้าทองคำ

เลขที่ 9/1 อาคาร 4 ชั้น 2 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2623-2301-3 โทรสาร 0-2623-2305 หรือที่ www.goldtraders.or.th


วารสาร

www.goldtraders.or.th

ใบสัง่ จองลงโฆษณา

ทองคำ สมาคมค้าทองคำ

เลขที่ 9/1 อาคาร 4 ชั้น 2 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 0-2623-2301-3 โทรสาร 0-2623-2305

บริษัท.................................................................................................................................................................. ที่อยู่.................................................................................................................................................................... ผู้ประสานงาน...................................................................................................................................................... โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร........................................................................ มีความประสงค์จะลงโฆษณาในวารสารทองคำของสมาคมค้าทองคำ จำนวน........................เล่ม ในวารสารฉบับที่.....................................ในอัตราโฆษณาดังนี้

ตำแหน่งหน้าในโฆษณา (AD)

ประเภท

Back Cover ปกหลังแยก 4 สี Inside Back Cover ปกหลังใน 4 สี Inside Front Cover ปกหน้าใน 4 สี Facing Inside Back Cover ตรงข้ามปกหลังใน 4 สี Facing Inside Front Cover ตรงข้ามปกหน้าใน (หน้า 3) 4 สี Facing Contents ตรงข้ามหน้าสารบัญ (หน้า 4) 4 สี Regular Page หน้าธรรมดา 4 สี (แทรกตามคอลัมน์ต่าง ๆ) : Regular Page (1/2) แบ่งเป็นครึ่งหน้า ได้จำนวน 10 หน้า

ราคา 23,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 16,000

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

10,500 บาท

ลงชื่อ....................................................................... (..............................................................................) ตำแหน่ง................................................................... วันที่.........................................................................

หมายเหตุ

1. ในการชำระเงิน ทางสมาคมฯจะส่งใบแจ้งหนี้ให้ทางบริษัทฯ พร้อมนำส่งวารสารที่ท่านให้การสนับสนุน 2. สำหรับแบบโฆษณาที่จะตีพิมพ์และตำแหน่งหน้าที่ต้องการ ติดต่อโทร. 0-2623-2301
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.