Urtekaria Goierri 2022

Page 1

URTEKARIA

Goierri 2022

GIZARTEAK KALEA BERRESKURATU DU

Pandemiaren seigarren olatuaren gorenean hasi zen urteaBehin pasata, osasun larrialdia atzean utzi eta neurri murriztaileak arindu dira. Horri esker, azoka, festa eta ekitaldi eta abarrak lege zaharrean egin dira 2022an

GOIERRI.HITZA.EUS
OSTIRALA, 2022KO ABENDUAREN 23A XIX URTEA, 3 912 ZENBAKIA
K
E R M A N G A R R A L D A Z U B I M E N D I
TESTUAK: JOSUNE ZARANDONA KERMAN GARRALDA ZUBIMENDI

Urtekaria Koronabirusa

COVID-19ak harrotuta hasi zuen urtea, eta bigarren lerroan amaituko du

2022a pandemia atzean gelditu den urtea izango da . seigarren olatua guztien artean gogorrena izan da . Etzetik ekarri duen barealdiak neurriak arindu ditu eta gaixotasuna ahaztu egin da

Aurreko bi urteetan ia gai bakarra izan ostean, COVID-19aren pandemiak atsedena eman du Gaitza ez da desagertu, oraindik ere kutsatu egiten dira herritarrak, baina eguneroko bizitza ez du hainbeste baldintzatu aurten, indargabetu egin direlako hari aurre egiteko neurriak: gaixotu ostean, zenbait egunez konfinat u t a e g o t e a e z d a n a h i t a e z k o a jada; maskara osasun zentroetan, adinekoen egoitzetan eta garraio publikoan bakarrik da derrigorrezkoa; ez dago mugarik nahi adina jenderekin elkartzeko; ikasturtea burbuilatan antol a t u b e h a r r i k g a b e h a s i z u t e n ikasleek irailean; eta herrietako jaiak egiteko aukera egon da Urtea hazita hasi zuen birusak, oso hazita Seigarren olatua guztien artean handiena izan zen. Urtarrilaren 11an jo zuen goia,

eta eskualdeko intzidentzia tasa 3.000tik gorakoa zen. Hau da, 1 0 0 g o i e r r i t a r r e t i k h i r u g a i x o zeuden Handik, behera egin zuen int z i d e n t z i a k D a t u a k n e u r t z e n hasi zirenetik intzidentziarik bazuena izan zen udan Horri esker, neurri murriztaileak kendu egin ziren

Ezin amaitu

Azken asteetan gaixotasuna zabaldu egin da. Eskualdeko osasun eremuan, abenduko bigarren astean, egunero 20 lagunek eman dute positibo, bataz beste Adituek diote sekula ez dela gaixotasuna erabat desagertzea lortuko, eta kopuru hauetara ohitu behar dela gizartea

B e s t e l a k o e r a g i n b a t z u k e r e utzi ditu pandemiak. Badira COVID-19a gainditzea lortu ez du-

t e n h e r r i t a r r a k e r e : C O V I D iraunkorra dute, eta osasun sistemak abandonaturik dituela sal a t u i z a n d u t e s a r r i t a n M a i t e M u g a d a h o r i e t a k o b a t I a z k o a p i r i l e a n k u t s a t u z e n C O V I Da r e k i n . « E z n i n t z e n o s o l a r r i

Pasaportearen aurkako mozioak, babesik

gabe

Seigarren olatua hazten hasi bezain pronto, orain urtebete, COVID Pasaportea ezarri zuen Eusko Jaurlaritzak toki itxietara sartzeko. Ziurtagiria lortzeko ezinbesteko baldintza da txertatuta egotea.

Txertatu gabeko hainbat herritarrek, euren eskubideak urratzen dituela argudiatuta, pasaportearen aurkako mozioak txertatu zituzten Goierriko udalbatzetan Besteak beste, ziurtagiria baliogabetzeko eta etorkizunean halakorik sekula ez ezartzeko eskatzen zieten administrazioei Mozio bakar batek ere ez zuen behar adinako babesik jaso

Otsailaren 4an baliogabetu zen pasaportea, jarri eta bi hilabete baino gutxiagora Epaitegiek ez zela legala ebatzi zuten.

h i l a b e t e r a a s k o z e r e o k e r r a g o nengoen» Espezialistarengana b i d a l i z u t e n , e t a o r d u a n d i a gnostikatu zuten COVID iraunkorrarekin.

Musukoak kendu eta aurpegiak azalerazi dira, bi urteren ondoren

Apirilaren 20an kendu zen maskaren derrigortasuna, salbuespen batzuen kasuan izan ezik. Ia bi urte ziren maskarak jartzeko derrigortasuna onartu zenetik. Maskara COVIDaren aurka hartutako neurri sinbolikoena izan da

A s t e S a n t u k o o p o r r e t a t i k bueltan kendu nahi zuten agintariek toki itxietan maskara eramateko derrigortasuna. Halere, datuen bilakaera egokiak eta giz a r t e a r e n p r e s i o a k e r a b a k i a egun batzuk aurreratzea hobetsi z u t e n D e r r i g o r t a s u n a e z a b atzen Europar Batasuneko azken herrialdeetako bat izan zen Espainiar Estatua. Maskararen inguruko erabakiak Madrilen hartu ziren. Ez zegoen udalen esku.

egon, aurreko martxoan lehen txertoa jaso nuelako», gogoratu du. Behin berrogeialdia gainditutakoan eta medikuak kalera ateratzeko baimena eman zion arren, «egunak pasa ahala oso nekatuta jarraitzen nuen, eztula ez nuen kentzen, sukarra eta buruko mina ere ez aurrera egin ordez atzera egiten nuen. Hiru

B a j a n e g o n d a l u z e z , b a i n a pasa ekainaren 29an alta eman zioten «Hobetzeko aukerarik ez dudala, eta horrela bizitzen ohitu behar naizela esan zidaten» Ikastetxe bateko jangelako laguntzailea da, «eta ez da oso astuna, baina ni ez naiz gai sentitzen lan hori egiteko». Gaixo bat z u k e s z e d e n t z i a k e s k a t u , e t a beste batzuk lana utzi behar izan dutela azaldu du Long COVID Euskal Herria elk a r t e a n b i l d u d i r a g a i x o t a s u n i r a u n k o r r a d u t e n b a t z u k , e t a hainbat arlotako espezialistekin «arreta osoa» jasotzeko aukera eskatu diote Osakidetzari. Nekea, artikulazioetako mina, laino moduko bat buruan, gauzak ahazteko joera eta beste hainbat sintoma dituzte gaixoek Beste adibideetako bat buru osasuna da Hainbat ikerketak adierazi dute haur, gazte eta nerabe askoren oreka emozionalari eta buru osasunari erasan ziela: l e h e n d i k z e u d e n g a i t z b a t z u k gehitu egin ziren, eta patologia b e r r i a k a z a l e r a t u O h a r t a r a z i izan dute gora egin dutela elikadura nahasmenduek, autolesioek eta depresio kasuek

Txertoa

Maskararen derrigortasuna kentzeko beste argudio bat txertaketa tasa handiak izan ziren Txert a t z e k a n p a i n e k i z a n d u t e n erantzun onari esker hartu ahal i z a n d e l a e r a b a k i a e s a n z u e n Osasun Ministroak. 12 urtetik gorako herritarren hamarretik bed e r a t z i b a i n o g e h i a g o d a u d e txertatuta Horri esker, pazienteek, oro har, gero eta sintoma arinagoak dituzte

Herritarren gehiagoak 2022an txertoaren hirugarren edo indart z e d o s i a j a s o d u t e H o r r e k i n pauta amaitu dute. Halere, zaurgarrienean kasuan, adinekoek esaterako, urtero hartu beharko d u t e t x e r t o a , g r i p e a r e n a r e k i n egiten den bezala

2 //
GOIERRIKO HITZA Ostirala, 2022ko abenduaren 23a
Herritarrak, pilatuta eta musukorik gabe, kutsatzeko beldurrik gabe. ARIANE VIERBÜCHER
Osasun larrialdia gainditu arren, birusa sekula ez da erabat desagertuko
Haur bat, maskararekin K G Z

Osasun sistema indartzeko protestak egin dituzte langileek eta erabiltzaileek

Z

Pandemiak osasun sistema indartsu eta eraginkor baten beharra agerian utzi zuen. Hori aldarrikatuz, protestak egin dira eskualdean, urte osoan zehar Mobilizazio jendetsuenak Zum a r r a g a U r r e t x u n e g i n d i r a Pandemia aurretik etengabeko zerbitzua eskaintzen zuen, baina osasun larrialdiari erantzuteko Osakidetzak egindako berregituraketan ordutegia murriztea erabaki zuten Behin osasun larrialdia baretuta, atzera lehengo ordutegia berreskuratzeko hainbat manifestazio eta elkarretaratze egin dituzte. Are, 8.000 sinaduratik gora bildu dituzte Zumarraga Urretxuko biztanleen erdia da hori, gutxi gorabehera Eskakizuna Legebiltzarreraino iritsi da EH Bilduko ordezkariek Jaurlaritzari galdegin zieten ea zer asmo duten Gobernuak erantzun zien osasun sisteman ez dela murrizketarik egin eta behin behineko erabakia dela

Langileak, haserre

Osakidetzako langileak ere atera dira protestan Osasun sistema « d e s e g i t e n » a r i d i r e l a s a l a t u dute, eta langileen lan baldintzak «prekarioak» direla Ondor i o z , e s k a i n t z e n d u t e n z e r b itzuak «okerrera» egin duela azpim a r r a t u d u t e , e t a k a l t e t u a herritarra dela

«Gure osasun-sistema publikoaren desegitearen eta prekarizazioaren aurrean, langileen eta herritarren gogaitasunaren isla d i r a m o b i l i z a z i o h a u e k H a l a ere, Osasun Sailak bere bidea ja-

rraitzea erabaki du, eta Osakidetzaren arazo larriei irtenbide bakar bat ere ez planteatzeaz gain, m u r r i z k e t a b e r r i a k a b i a r a z i ditu», da langileek egiten dute irakurketa COVID-19ak zerbitzu honetan lan egiten duten langileek bizi duten egoera «larriagotu» duela berretsi dute: «Osakidetzak pandemiarekin estaltzen jarraitzen du zerbitzuaren egiturazko defizita, eta premiazkoa da berregitea» Kontratazioak handitzeko eskatu dute, langile bakoitzari dagokion gaixoen ratioa txikitzeko. Behin behinekotasuna amaitzea ere eskatu dute.

Urtekaria Koronabirusa

Gizartea, egunez egun

URTARRILA

13, Goierri Tuterako erahilketa matxista salatzeko protestak deitu dituzteElkarretaratzeak egin dituzte Lazkaon, Ataunen eta Beasainen

14, Goierri. Goierriko sagardogileek denboraldiaren irekiera ofiziala egin dute Altzagako Olagi sagardotegian Goiturrek antolatuta

15, Legazpi. Jose Luis Vega errondailako kidea hil da 73 urte zituela 15, Goierri 78 herritarrek aitortza jaso dute 25, 40, 50, 60, 70, 80 eta 100 alditan odola emateagatik. Ekitaldiak egin dituzte Zumarragan, Ordizian, Legorretan, Ormaiztegin, Lazkaon, Olaberrian eta Zegaman 18, Ezkio-Itsaso Udalak hitzarmena sinatu du Oinherri Herri Hezitzaileen Sarearekin, elkarlanean heziketa proiektuak garatzeko

19, Beasain Kontseilu Sozialista Goierrik elkarretaratzea egin du familia batenemakume bat eta hiru seme-alabaetxegabetzea ekiditeko

21, Ordizia. San Jose egoitza COVID-19 zentroa izango da berriro. Adineko egoitzetan intzidentziak gora egin duelako hartu du erabakia Gipuzkoako Foru Aldundiak

23, Lazkao Lazkaoko 52 urteko gizonezko bat hil da Amasa-Villabonan, N-1 errepidean motoz zijoala istripua izan eta gero 25, Goierri Goierriko Itaia Emakumeen Antolakunde Sozialistak inkesta egingo du eskualdean indarkeria matxistak duen presentzia eta nolakotasuna ikertzeko

OTSAILA

1, Beasain. Kontziliazio erantzukidea sustatzeko proiektu pilotua jarri dute martxan, Herrilab egitasmoaren baitan

// 3
GOIERRIKO HITZA Ostirala, 2022ko abenduaren 23a
Zumarraga Urretxun egindako manifestazioa, anbulatorioaren etengabeko irekiera eskatuz A VIERBÜCHER Osasun zentroen atarietan egindako elkarretaratze bat. K G Z
umarraga Urretxuko anbulatorioa etengabe zabaltzeko eskakizunak Legebiltzarrera iritsi dira . Osasun sistemako langileek ere protesta egin dute euren egoeragatik
4 // Urtekaria Azokak GOIERRIKO HITZA Ostirala, 2022ko abenduaren 23a Zegama Erlezain eguna martxoaren 13anA GARMENDIA Segura Udaberriko XXLore eta landare azokaA G Legazpi. Asteburu Mikologikoa, urriak 15 eta 16M I Ataun. Ohitura Zaharren eguna, urriaren 23anM I Zaldibia. Ardiki eguna egin zuten urriaren 30eanM I Idiazabal Baserritarren egunaM I Ezkio Bigarren eskuko merkatua egin dute lehenengoz, urriaren 2anMAIDER INSAUSTI KALEAK BERRIZ JENDEZ BETE DIRA Pandemiaren hotzaldia atzean utzita, kaleak jendearen beroaz bete dira aurten. Goierrin egun seinalatuetan ohikoak diren azoka, feria eta txapelketak itzuli dira atzera. Zerain Azoka ekologikoaM I Mutiloa Txerri azokaren hamalaugarren edizioa egin zuten azaroaren 6anMAIDER INSAUSTI Zegama San Martin feria egin dute azaroaren 12anMAIDER INSAUSTI

Koronabirusaren bi urteak atzean utzita, aurten, ohiko Euskal J a i e t a k o a p a r t e k o a z o k a e g i n ahal izan dute Ordizian. Betiko formatura itzulita, azokak bere o n e n a e r a k u t s i d u O r d i z i a n . Azokaren bereizgarri den ardi lat x a r e n e d o k a r r a n t z a k o a r e n e s n e g o r d i n e z e g i n d a k o g a z t a lehiaketa La Leze gaztandegiko (Illardui, Araba) Eli Gorrotxategi beasaindarrak eta Jose Mari Jauregi lazkaotarrak irabazi dute. Hunkituta eta pozik hartu dute saria. Aurretik ere sari andana irabazitakoak diren arren, Ordiziako falta zuten

Bigarren saria Aixtra gaztandegiarentzat (Araia, Araba) izan da; hirugarrena, Ordiziako Otatza gaztandegiarentzat; laugarrena, Idiazabalgo Gaztañadit x u l o b a s e r r i a n g e r a t u d a e t a b o s g a r r e n a , A n g e l L i z o a i n e k ( I r a g i , N a f a r r o a ) e r a m a n d u Aurtengoa, 49 edizioa izan da e t a g u z t i r a 4 8 g a z t a a u r k e z t u dira txapelketara

Bestelako azokak ere bai Bastidako (Araba) Mitarte upategiak 9 600 euro ordaindu ditu enkantean gazta erdiagatik,

Gizartea, egunez egun

16, Ordizia. Anjel Lasa Jauregi Anjeltxo zendu da 72 urte zituela 20, Zaldibia Gailurrerantz mendi elkarteak, Lardizabal herri eskolak eta udalak antolatuta zuhaitz landaketa herrikoia egin dute 23,Legorreta. Udalak Oinherri elkartearekin hitzarmena sinatu du, herri hezitzaileen filosofia

‘Betiko’ azokak bueltan

Goierriko jatorria duen La Leze gaztandegiak irabazi du gazta txapelketa Ordiziako Euskal Jaian . 9600 euro ordaindu dira gazta erdiagatik enkantean . Jende andanak hartu ditu kaleak

i a z b a i n o 2 0 0 e u r o g e h i a g o Dirua Ordiziako Lagunkiro elkartearentzako izan da Bi urte herrenen ondoren, ganadu azoka eta lehiaketa, euskal oiloak, gaztaren presentzia no-

Legorretan ere txertatzeko helburuarekin.

MARTXOA

1, Urretxu. Urretxuko Adinekoen Mahaia aurkeztu dute, 65 ur-

tetik gorakoen beharrak eta nahiak asetzeko helburuz

13, Legazpi. Gipuzkoako Atzegik antolatuta 10Kirola Elkarrekin jardunaldia egin dute.

16, Beasain. CAF eta Urbino

C P ren sendiaren arteko epaike-

nahi, eta barazki, fruta eta perretxiko eskaintza zabala berreskuratu ziren Ordiziako kaleetan, bai ohikoa plaza nagusian, bai gehigarria Barandiaran plazan Garagartza plazan Gipuzkoako

ta egin dute DonostianFamiliak 148.311,25 euroko kalte ordainak eskatzen dizkio multinazionalari Urbino amiantoaren eraginez hil zela argudiatuta 24, Goierri Ikasle Abertzaleakek deituta ikasleek greba egin dute LOSU, LOMLOE eta Lanbide Heziketako erreformen aurka protesta egiteko 25, Mutiloa eta Zerain. Aizpea meatzeko kiskaltze labeak inauguratu dituzte

23 Pirenaika Lehiaketa jokatu da berriz.

Normaltasunaren ispilu

Bestelako gaiak ere franko: kale ertzetan mota guztietako saltzai-

29, Ordizia Maite Goñik EITBko Audio eta Digitaleko zuzendari kargua hartu du 30, Zaldibia Emakume bat eta 17 hilabeteko umea hil dira monoxidoa arnastuta 31, Legazpi. Udanako mendatea ireki dute lau hilabetez itxita egon eta gero

APIRILA

1, Legazpi. Maria Jesus Abanda eta Antonio Leza senar-emazte-

Gipuzkoako Artzain Eguna eta Santa Lutzi

Ohiko formatuarekin ospatu zen Gipuzkoako Artzain Eguna Legazpin, iraileko lehenengo igandearekin Ardi gazta lehiaketa Ordiziako Otatza gaztandegiko Joseba Intsaustik irabazi zuen. Artzain izandakoei egindako omenaldia ere egin da, besteren artean Bi urteko geldialdiaren ondoren, aurten ospatu dute Santa Lutzi feria Urretxun eta Zumarragan Jendea feria gogoz zegoen, baina aurrekoetan baino gutxiago ibili da Abere erakusketan 193 abelburu izan dira eta horietatik 25 saldu dituzte Barazki eta fruta sariketak izan dira, hegaztienik ez, gripeagatik

leak, artisauak, txorizo, gazta eta eltzekari mahaikadak, gozoa eta euskal pastelak, musika normaltasunaren ispilu. Ordiziako kaleetan pilatutako jendetza ere horren adierazle izan zen.

ek eta Manuel Fernandezek jaso dituzte Legazpiko Udalaren lehendabiziko Gizarte Sariak 20, Ordizia Tolosako Ama tabernako Javi Rivero eta Gorka Rico sukaldariek ebaki dute aurtengoIdiazabal gazta berria, Ordizian ospatu den Artzain Egunean 20, Beasain CAFeko enpresa batzordeak amiantoaren biktimak omentzeko mobilizazioak egin ditu

// 5 Urtekaria Azokak GOIERRIKO HITZA Ostirala, 2022ko abenduaren 23a
La Leze gaztandegiak Goierriko jatorria du Arduradunak Beasain eta Lazkaokoak dira I GURRUTXAGA

Urtekaria Gizartea

Emakumeen ahotsa entzun da

Martxoaren 8an berdintasunaren aldeko aldarriak egin dira . Hamaika mobilizazio egin dira, beste behin, Goierrin . Konpromiso sozial handiagoa exijitu dute talde feministek

M o r e z j a n t z i d a G o i e r r i , b e s t e urte batez, martxoaren 8an, eta emakumeek jasaten duten biolentzia matxistaren aurkako aldarriek hartu dituzte kaleak azaroaren 25ean. Goierriko emakumeen ahotsa berdintasunaren alde goratu da beste behin. Elkartuta mobilizatzeko egunak izan diren arren, zatiketa nabaria izan da, eta ez da lortu orain urte batzuetako indar erakustaldi bateratua errepikatzea.

Emakume Langilearen Nazioarteko egunaren harira makina

b a t i z a n d i r a , b e s t e b e h i n , e skualdean antolatu diren ekintzak Egunean bertan, elkarretaratzeak egin dituzte Ordizian, Zaldibian eta Urretxun eta Zumarragan, besteak beste. Keinu bereziagorik ere izan du aurten martxoaren 8ak; Ataungo udal a k j a i e g u n a i z e n d a t u b a i t u egun hori, eta haren ordez, abenduaren 6an lan egin dute

Morea protagonista izan da berriz aurten ere, baina ez da batasunaren kolorea izan Eskualdeko eragile nagusienek bakoi-

tzak bere aldetik deitu dituzte arratsaldeko mobilizazio nagusiak Hala, Goierriko Mugimendu Feministak Ordizian egin du eskualdeko manifestazio nagusia. Ordu berean beste bi deialdi egin dituzte Beasainen: bat, Itaia Goierrik egindakoa, eta bestea; udalak Asmubek eta Oriako Lamiakek ere bat egin zuten deitutako elkarretaratzea

Konpromiso soziala Azaroaren 25a aldarrikapenen eguna izan da. Emakumeek jasa-

ten duten indarkeriari nahikoa da esateko eguna Goierriko herri guztietan antolatu dira ekintzak

Indarkeria matxista gaitzetsi eta biktimei babesa adieraztearekin batera «erakundeen eta gizartearen konpromiso sozial aktiboagoa beharrezkoa» dela aldarrikatu dute talde feministek Emakundeko zuzendari izendatu berri Miren Elgarresta zumarragarrak «maskulinitate berriak e r a i k i t z e a » e z i n b e s t e k o t z a t j o du.

Gizartea, egunez egun

MAIATZA

1, Goierri Enirio-Aralar Mankomunitateko larreak irekitzeko festa egin duteAbeltzainek, ENBAk eta EHNEk ez dute ekitaldian parte hartu mankomunitatearekin dituzten ezadostasunak tarteko

1, Ordizia. Ertzaintzak 24 eta 28 urteko bi gizonezko atxilotu ditu, labana batekin gizonezko bat hiltzea leporatuta

4, Beasain Leire Artola Beasaingo alkatea eta Adur Ugartemendia Lurraldea saileko zinegotzia Okzitaniako eta Kataluniako ordezkariekin batzartu dira Irungo mugikortasunaren arlogo Go Mobility kongresuan

5, Goierri Zaldibia, Arama, Altzaga eta Gaintzako udalerrietan gizarte zerbitzuen elkarte bat eratzeko hitzarmena onartu dute Zaldibiako udaletxean egin den ezohiko udalbatzan.

5, Ordizia. 677 liztor beltz bildu ditu udalak Babes Zibilarekin elkarlanean

8, Goierri Gipuzkoako lehen Errota Eguna egin daGoierriko 18 errotek egin dute bat ekimenarekin

9, Urretxu Gas isuria egon da Labeaga kalean eta larrialdi zerbitzuek kalea moztu duteEz da zauriturik gertatu

19, Legorreta. Eguneko Arreta Zerbitzu berria aurkeztu dute 31, Beasain. Beasaingo, Idiazabalgo, Ordiziako, Zaldibiako eta Zegamako talde lagunkoiak Beasainen batzartu dira Euskadi Lagunkoia egitasmoaren hamar urteetako balantzea egiteko

EKAINA

2, Beasain CAFen hidrogenozko trena Zaragozako (Espainia) fabrikan lehendabiziko probak egiten hasi da, aurreikusitakoa baino hilabete beranduago 5, Goierri. Aizaleku gailurrean festa egin dute bosgarrenezAztiriako lagunek antolatuta legazpiarrak, gabiriarrak eta inguruko beste herri batzuetako herritarrak bildu dira bertan

5etik 6ra, Zegama Arantzazura ohiko erromesaldia egin dute zegamarrek

8, Beasain Aranzadi Zientzia elkarteabeasaindarren laguntzarekinherriko enara habiak lokalizatzen dabil, hegazti hauen populazioa neurtzeko helburuarekin

1o, Legazpi Haztegi ikastolak Eskola Jasangarriaren ziurtagiria jaso du Iñigo Urkullu lehendakariaren eskutik

6 //
GOIERRIKO HITZA Ostirala, 2022ko abenduaren 23a
Emakumeek pairatzen duten biolentziaren aurkako protesta. H Ke morez bete zuten Legazpiko Plaza Nagusia TERE MADINABEITIA Itaiak talde feministak Beasainen deitutako manifestazioa. K G

Urtekaria Gizartea

Hamabi urteko kartzela zigorra ezarri diote Beasaingo bortxatzaileari

2019an Beasainen neska bat bortxatu zuen gizonezkoari hamabi urteko kartzela zigorra ezarri dio G i p u z k o a k o L u r r a l d e A u z i t egiak Hasiera batean hamabost urtera kondenatu bazuten ere, hiru urtetan murriztu diote zigorra Zigorrak batu egin zizkiotela eta helegitea aurkeztu zuen auzipetuak eta epaileak arrazoia eman zion, zati batean behintzat

Beasainen 2019ko uztailean jazotako bortxaketaren inguruk o e p a i k e t a u r t a r r i l a r e n 2 4 t i k o t s a i l a r e n 1 e r a g a u z a t u z e n . E p a i a r e n z a i n g e r a t u o s t e a n , martxoaren 8an eman zuen azken erabakiaren berri Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak. Auzipet u a k e g o z t e n z i t z a i z k i o n d e l ituak onartu zituen epaiketan, ezustean, ordura arte deklaratzeari uko egin baitzion

Kloroformoz erasotua Emakumea etxetik irteterakoan a k u s a t u a k a t a r i a n e r a s o e g i n z i o n k l o r o f o r m o a z b a l i a t u t a bizilagunak ziren Emakum e a k k o n o r t e a g a l d u o s t e a n , akusatuak etxera igo eta ohera lotu zuen bortxatzeko

A i p a t u t a k o k a s u a z g a i n e r a , poliziak uste du akusatua sailek o b o r t x a t z a i l e b a t d e l a , e t a 2012an geroztik Gipuzkoan izandako ustezko eraso batzuk ere leporatu dizkiote Beste 28 urteko kartzela zigor bat eskatzen diote ustezko bortxaketa batengatik e t a b i e r a s o r e n s a i a k e r a g a t i k Hamaika urteko kartzela zigorra ere eskatzen diote beste ustezko b o r t x a k e t a b a t e n g a t i k . B e s t e eraso bat ere ikertzen dabiltza

Sexu erasoak salatu dituzte Beasain, Zumarraga eta Ormaiztegiko jaietan

O

di

i

Azken bi urteetako debeku eta murrizketen ondotik, Goierriko festa nagusiak ohiko egitarauarekin itzuli dira Festarako gogoa zegoen eta jende andana bildu d a G o i e r r i k o f e s t a g u z t i e t a n Hainbat herritan festak aldarte ilunagoarekin amaitu dira, ordea, Beasaingo Loinatz jaietan, Zumarragako santaisabeletan eta Ormaiztegiko sanandresetan sexu erasoak salatu baitituzte. Ekainaren 5ean emakume batek sexu erasoa jasan zuela salatu zuen Beasainen Herriak irmoki erantzun zuen eta jendetza bildu zen, egun berean Itaiak, emakume langileen antolakunde sozialistak, Bideluze plazan deitutako elkarretaratzera Indarkeria matxistari aurre egin oihu eta txalo artean amaitu zen mobilizazioa. Beasaingo Asanblada Feministak ekainaren 6an deitu zuen elkarretaratzea, Oriako Lamiek, Asmubek, Beasaingo Udalak, Goierriko Neska Gazteek eta haimaka herritarrek bat egin zuten deialdiarekin

Eraso orori aurre egin

Zumarragako Santa Isabel jaiet a k o i g a n d e a n u z t a i l a r e n 3an emakume bat erasotu zuten txosna gunean Itaiak jaietar a k o p r e s t a t u t a k o p r o t o k o l o a abiarazi zuten eta txosnak itxi zituzten Uztailaren 5ean, erasoa salatzeko elkarretaratzea deitu

oak «irmoki» salatu dituzte

Gizartea, egunez egun

1o, Urretxu eta Zumarraga. Eguzki talde ekologistak Zumaguzki talde ekologistak Zumarragako Etxeberri auzoan eta Urretxuko Matxinporta industrialdearen parean Urola ibaira zaborra bota dutela salatu du 10, Urretxu. Urretxuko Udalak Piztu Gazte mahaia aurkeztu du. Mahaia Urretxuko eta Zumarragako hiru ikastetxeetako ikasleekin osatu dute 14, Beasain. Etxegabetzeko arriskuan dagoen emakume beasaindar baten kasua ebazteko mobilizazioak hasi ditu Goierriko Kaleratzeak Stop taldeak. 15, Itsasondo. Harrera Eguna egin dute, azken urtean erroldatu diren 30 herritarrei ongi etorria egiteko 28, Goierri. Harrotasunaren egunarekin bat egin dute Goierrin

UZTAILA

8, Lazkao. Justizia sozialaren alde eta paperik gabeko migranteen erregulazioa eskatzeko sinadura bilketa egin dute Lazkaoko Talde Feministak eta Malen Etxeak antolatuta

zuten erasoa gertatu zen leku berean Zumarragako Udalak boz e r a m a l e e n b a t z o r d e a k « g a itzespen irmoa» egin zuen gertakariaren aurrean

Ordiziako Santa Ana jaietan, Matutina gauean emakume bat bortxatu zutenaren albistea zabaldu zen Goierriko Itaiak gertaera argitu zuen eta «indarkeria zantzuak zituen lapurreta bat» izan zela baieztatu zuen.

Salatu duten sexu erasoetan azkena, Ormaiztegiko San Andres jaietan izan da, lehendabiziko asteburuan Emakume batek bortxatu izanaren salaketa a u r k e z t u z u e n I t a i a k d r o g a t u egin zutela salatu zuen.

Berdintasunaren aldeko apustua administrazioetan

Berdintasunaren aldeko apustua sendotzeko hainbat ekintza egin dituzte Goierriko administrazio publikoek. Urola Garaiko Mankomunitateak, Urola Garaiko III Berdintasun Plana ondu du. Martxoan, Idiazabalgo Ahalduntze eskola martxan jarri zuten, «emakumeen jabetze eta ahalduntze prozesuan eragiteko». Beasaingo Udalak, bere aldetik, berdintasun kontseiluaren araudia behin betiko onartu du

14, Goierri. Beasain eta Zumarraga arteko GI-2632 errepidean bi autok elkar jo dute. Istripua Zumarragako herri irteeran izan daKolpea arina izan da eta ez da zauriturik izan

17, Olaberria Olargi oroimen historikoaren aldeko taldeak proposatuta Bujanda eta Lasa plaza izena jarri diote Plaza TxikiariBujanda eta Lasa olaberritarrak1936ko abuztuan fusilatu zituzten faxistek

29, Ataun Aste betez mediku gabe egon direla salatu du udalakUrte osoan egunero Ataunen medikua izatea eskatu dio Osakidetzari

29, Goierri. Saharar gazte bakarra etorri da Oporrak Bakean programaren bitartez Goierrira.

ABUZTUA

30, Ordizia. Ordiziako Euskal Jaien egitaraua aurkeztu dute udalak eta herriko eragileek

IRAILA

1etik 4ra, Idiazabal. Herriko 18 Garagardo Festa egin dute 2,Beasain. Abuztuaren 11n Santorini uhartean (Grezia) jipoitu eta zauritu zuten beasaindarrak hobera egin du eta Zaintza Intentsiboen Unitatetik atera da 5, Goierri Asteroko mobilizazioak hasi dituzte berriz Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak deituta

r
z
ako Santa Ana jaietan indarkeria zantzuak zituen lapurreta bat ere salatu dute . Herritarrek, elkarte feministek eta tokian tokiko udalek sexu eras
Beasaingo asanblada feministak deitutako manifestazioa ekainean
8 //
GOIERRIKO HITZA
abenduaren 23a
Ostirala, 2022ko

Arastortz mendiak su hartu eta Aralarko 25 hektarea erre dira

E k a i n a r e n 1 8 g o i z e a n A t a u n , Lazkao eta Zaldibia artean dagoen Arastortz mendiak su hartu zuen Eguraldiaren beroak eta lurraren lehorrak sua itzaltzeko l a n a k z a i l d u z i t u e n , e t a s u h i ltzaileek 36 ordu behar izan zituzten sua guztiz itzaltzeko. Ekainar e n 1 9 a n , 2 0 : 0 0 e t a n , s u a k o ntrolpean zegoela adierazi zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak

Suteak Ataungo, Lazkaoko eta Zaldibiako lurrei eragin zien eta Aralarko Parke Naturalean ere kalteak sortu zituen guztira 25 hektarea erre ziren Harkaiztiak, otadiak nahiz landaketa eta hostozabalen zenbait baso erre ziren. Aralar Bizirik plataformak «sekulako hondamenditzat» jo zuen gertakaria Erretako eremua «balio ekologiko handiko g u n e a e t a e r r e s e r b a b a r r u t i a » dela gogorarazi zuen eta ezbeharra «hegaztien kumatze garai betean» gertatu zela azpimarratu.

«Baliabide gabezia» auzitan Ataungo eta Zaldibiako udalek «baliabide gabezia» eta «antolamenduan eta protokoloan hobetu beharreko puntu dezente» salatu zituzten ezbeharraren egunean bertan Hala berretsi zuten, egun batzuk beranduago bi uda-

lek modu bateratuak argitaratu zuten ohar batean Helikopteroa mobilizatu ez izanaz kexu ziren, eta kalteak txikitu zitezkeela sinetsita daude

Ataungo Udalak «komenigarritzat» jo zuen «muturreko beroaldiak iragartzen dituztenean baliabide gehiago prest izatea eta hobeto antolatuta egotea».

Zaldibiakoak bere aldetik, «prestutasun osoa» agertu zuen «hobetu beharreko puntuak lantzeko» baita ekarpenak egiteko ere

60 pertsona suaren aurka Natur baliabideei dagokionean kalteak handiak izan ziren, baina gainontzean ez zen aparteko ezbeharrik gertatu Sutea piztu zen egunean suhiltzaile bat artatu behar izan zuten bero kolpe batengatik, baina osasun arreta jaso ondoren egoera onean zen.

Guztira, 60 pertsona aritu ziren suaren aurka. Mendi eta Natur Inguruneko foru zuzendaritzako hiru teknikari eta sei basoz a i n , b a s o s u t e e n a u r k a k o brigadako 30 lagun eta Ordiziako eta Legazpiko parkeetako 25 suhiltzaile, hiru sarjentu eta ofizial bat. Lau kamioi, bost ibilgailu eta bi uraska ere mobilizatu zituzten.

Urtea lehorra izan da eta urtegiek sekula baino ur gutxiago izan dute

2022 urtea lehorra izan da orok o r r e a n , u d a b e r r i e t a u d a s asoiak bereziki Euskalmet Meteorologia Agentziak birritan, gutxienez, abisu horia eman zuen Goierrin, ekainean eta uztailean Tenperatura altuak protagonista izan ziren Ekainaren 17an 40 gradutik gertu izan ziren termometroak eta uztailaren 15ean ere 37 gradu markatzera iritsi ziren Giro lehorrak eskualdeko urtegietan ere izan du eraginik Udaberriko eta udako joerari jarrai-

tuz, udazkena ere lehorretik hasi zen Euri eskasiaren eraginez, B a r r e n d i o l a ( L e g a z p i ) , L a r e o (Atun) eta Arriarango (Beasain) urtegiak azken urteetako mailarik baxuenean zeuden azaroaren hasieran.

Egoerari aurre egiteko azaro hasieran hainbat neurri hartu behar izan baziren ere, kezkatzeko arriskurik ez zegoela azpimarratu zuten adituek. Azaroko euriteek urtegien egoera hobetzeko balio izan dute.

%77,2

BEREIZITAKO HONDAKINAK Goierriko 22 herrietan Sasietak jasotako ia 22 milioi kilo hondakinetatik 20 milioi kilo bereizita jaso diraHau da, jasotako hamar kilotatik ia zortzi behar den edukiontzira bota dira, berziklatuak izan daitezen. Sailka. Etxeko biohondakina hondakin guztien %28,8 da; ontzi arinak %15,8; papera eta kartoia %11,13; beira %11,1; inausketa lorezaintza hondarrak %2,7 eta besteak (arropa, pilak, olioa, etxetresnak...) %5,16.

Ukrainako herriari elkartasuna adierazi dio Goierrik

UKRAINAKO GERRA // Otsailaren 24an Errusiak Ukrainaren inbasioa gauzatu zuenetik, asko izan dira Goierrin, Ukrainako herriari elkartasuna adierazteko ekimenak Janari, arropa eta beharrezko materialen bilketak burutu dira herri askotan. Elkarretaratzeak eta hitzaldiak ere antolatu dira eta errefuxiatuei babesa ere eman zaie

Guridi

// 9 Urtekaria Gizartea GOIERRIKO HITZA Ostirala, 2022ko abenduaren 23a
«Gehienek ez zuten gerra espero Bizitza oso era bortitzean aldatu zaie. Bizi guztirako markatuko ditu»
Iñaki
Ukrainako gerran egon den Euskadi Irratiko kazetari legazpiarra
‘‘
Ekainaren 18an gertatu zen sutea Ataun, Lazkao eta Zaldibia inguruan . 36 ordu egin zituen suak bizirik . Udalek baliabide gehiago eskatu dituzte
Arastortz mendia, Ataunen, sutea gertatu eta aste betera M ALBISU

Urtekaria Gizartea

Urola Garaiko

Lanbide Eskolak 25 urte bete ditu

ZUMARRAGA // Urola Garaiko

Lanbide Eskolak, UGLEK, 25 urteurrena ospatzeko ekitaldi instituzionala egin zuen irailaren 22an Batis Maiz legazpiarra omendu zuten, bera izan zen eskolako lehendabiziko zuzendaria eta proiektuaren sustatzaile nagusietako bat Etorkizuneko erronkei aurre egiteko prest daudela azpimarratu zuten ekitaldian eta UGLEK «etorkizun oparoa» duela azpimarratu zuten

Balluerkak Euskadi Ikerkuntza saria irabazi du

ORDIZIA // Nekane Balluerkak irabazi du Euskadi Ikerkuntza Saria Balluerka Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Klinikoa eta Osasunaren Psikologia eta Ikerketa Metodologikoa Saileko katedraduna da Uztailaren 14an izan zen sari banaketa Bere lanaren ardatz da ebaluazio psikologikorako tresnak lantzeko metodologiak garatzea. Balluerka, formazioaz, psikologoa da.

Lainoek eguzki eklipsea ikustea galarazi dute

GOIERRI // Eguzki eklipsea izan zen urriaren 25ean Euskal Herrian eta Goierrin ez zen eklipsea bere osotasunean garbi ikusteko aukerarik izan, gurean, ilargiak eguzkiaren %10 baino ez baitzuen tapatu Lainoek Goierrin eklipsea ikustea galarazi zuten 1999ko abuztuan izan zen milurteko azken eguzki eklipsea eta Europan ikusiko den hurrengoa 2026ko abuztuaren 12an izango da

Biziola martxan dago

Urtarrilaren 20an irekiko dute Bizigaia denda . Egitarau oparo batekin ospatuko dute ekimena . Auzolanean egingo dituzte, oirain arte bezala, falta diren azken prestaketa lanak

M a r t x o a n B i z i o l a F a b r i k a r e n proiektua aurkeztu ondotik, Biziola Kooperatibaren lehendabiziko batzar nagusia egin zuten maiatzean irudian . Lazkaoko gunea egokitzeko lanak auzolanean egin zituzten ekainean e t a u r r i a n h a i n b a t j a r d u n a l d i egin ziren estreinakoz Biziola Fabrikako Bizigaia dendaren irekiera iragarri dute azkena, abenduan. Datorren urteko urtarrilean irekiko ditu ateak Abenduaren 17an kooperatibaren lehendabiziko batzar orok o r r a e g i n d u t e , o r a i n a r t e k o egindako lanaren balantzea Biziolakideekin egin, urtarrilean martxan jarriko duten fabrikar e n f u n t z i o n a m e n d u a a z a l d u eta aurrera begirako erronkak el-

karrekin eta guztion artean lantzeko

M a i a t z a r e n 1 4 a n h a r t u t a k o konpromisoei jarraituz, Biziola d e n d a u r t e b e r r i a r e k i n b a t e r a irekiko dute Mugarri garrantzitsua izango da eta ekitaldi berezi batekin ospatzeko asmoa daukate Egun horretarako egitaraua prestatzeko lanetan hasita daude dagoeneko

Denda lehenengo mugarria Oraindik, urtarrilaren 20an dend a i r e k i a h a l i z a t e k o l a n a s k o dago egiteko eta horregatik, datozen asteetan egongo diren auzolanetan parte hartzeko deia luzatu diete Biziolatik goierritarrei Azaro guztian zehar aritu dira auzolanean, fabrikako az-

piegiturak egokitzeko lanean, txandaka antolatuta

D e n d a e t a b a n a k e t a g u n e a martxan jartzeak, langileak hartu. beharra ere ekarriko dio Biziolari Lan poltsa ireki dute, bertan lan egin nahi duten interesatuei zuzenduta

Biziolaren dinamikan «berehalakoan» hastea eskaini dute eta dendan, nahiz banaketa lanetan aritzeko langileak behar dituzte Izena eman behar dute interesatuek biziola.eus/lanpoltsa web gunean

B i z i o l a k o k o o p e r a t i b a k 3 6 0 bazkide ditu guztira, momentuz Ekimenera atxiki nahi duten guztientzat irekita jarraitzen du, dena den, bazkidetzaren aukerak.

Gizartea, egunez egun

10, Beasain. Igartzako Dantzarien Kofradiazko ohorezko kide izendatu dute Maria Jesus Alvarez, 16Igartzako Dantzarien Egunean

22, Segura. Udaleko parekidetasun arloak eta Farapik Harizhari sorgindu hadi! unitate didaktikoa aurkeztu dute Ardixarra Etxean.

URRIA

7, Ordizia. Ordizientzia zikloari hasiera eman diote Lemniskata Goierriko Zientzia Sare herrikoiak sustatuta 8tik 14ra, Ezkio. 21. Sagardo Astea egin dute Igartubeitin 30, Legazpi. Ardanbidetako erromeria egin dute Kimu Berri elkarteak antolatuta

AZAROA

1, Goierri. Martxan da Movember kanpaina Beasainen, Lazkaon eta Ordizian, MoHerri taldeak antolatuta 2, Ordizia Lekarozeko (Nafarroa) Kortaria gaztandegiko Julen Arburuak irabazi du Ordizia Txapeldun gazta lehiaketa 3tik 6ra, Urretxu Mineralogia eta Paleontologia Astearen 34 edizioa egin dute

5, Legazpi. Olentzero eta Mari Domingiren familia tailerrak hasi dira Mirandaolan8 000tik gora dira, egindako erreserbak

6, Mutiloa 14Txerri Azoka egin dute

30, Ordizia Beasaingo Olano harategiak irabazi du Ordizian jokatu den Gipuzkoako 23Odolki Txapelketa.

30, Goierri. Eskola publikoek greba egin dute egikaritze bidean dagoen hezkuntza legearen aurka protesta egiteko

ABENDUA

3, Legazpi. Hotz Legazpik Lesbosera (Grezia) bidaltzeko 1 509 kilo elikagai bildu ditu plazan eta Laubiden egindako janari bilketan

5, Ordizia. Donostialdeko ESIaren krisiaren testuinguruan bere dimisioa aurkeztu du Maite Martinez mediku zuzendariorde ordiziarrak.

11, Ataun. Gerra eta haren ondorioak jasandakoei omenaldia egin diete Aian auzoko Erroipe aterpean

14, Ordizia. Haritz Arteaga añorgarrak irabazi du Ordizian jokatu den Euskal Herriko 24txistorra lehiaketa

18, Zumarraga. Made in Urola arte eta artisautza azoka egin dute Euskadi plazan

10 //
GOIERRIKO HITZA
abenduaren 23a
Ostirala, 2022ko
Biziola Kooperatibaren lehendabiziko batzar nagusia egin zuten maiatzean, Lazkaoko fabrikan. AIMAR MAIZ

Z a z p i d i r a 2 0 2 2 a n E s p a i n i a k o kartzeletatik Euskal Herrira lekualdatu dituzten preso goierrit a r r a k A u r r e k o u r t e e t a n b i d e bera egin zuten gainontzekoek e t a o n d o r i o z , E u s k a l H e r r i k o k a r t z e l e t a n d a u d e d a g o e n e k o guztiak. Azpimarratzekoa da Aitor Esnaola preso legorretarraren kasua. Espainiako Auzitegi Nazionaleko Espetxe Zaintzako Epaitegi Zentralak Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak eman zion hirugarren graduaren aurka fiskaltzak jarritako helegitea onartu eta gero Martuteneko espetxera itzuli behar izan baitu azaroaren 2an

Xabier Zabalo (Zumarraga) eta Lierni Armendariz (Beasain) urt a r r i l e a n l e k u a l d a t u z i t u z t e n Martutenera Mikel Otegi (Itsasondo) otsailean Zaballara (Araba), Mikel Azurmendi (Beasain) eta Idoia Mendizabal (Ordizia) apirilean Zaballara, Xabier Makazaga (Segura) uztailean Martutenera eta Ismael Berasategi (Urretxu) azaroan Martutenera Gainontzekoak, Aitor Esnaola ( L e g o r r e t a ) , O s k a r b i J a u r e g i ( Z a l d i b i a ) , J o s e b a S e g u r o l a ( U r r e t x u ) , A i n h o a B a r b a r i n (Urretxu) eta Iban Apaolaza (Beasain) aurretik daude Euskal He-

rriko kartzeletan, Martutenen edo Zaballan

K a r t z e l a t i k a t e r a t z e r a k o o rd u a n G o i e r r i k o p r e s o e n b a t e z besteko adina 40 eta 50 urte ingurukoa da Orain artean, batez beste 19,36 urte daramate preso guztiek.

Presoei elkartasuna

Eusko Jaurlaritzako Justizia Sail a k h i r u g a r r e n g r a d u a e s k a t u zuen Esnaola, Armendariz, Barbarin eta Jauregirentzat Segurolaren kasuan Espainiako Espetxeen Idazkaritza Orokorrak Espainiako fiskaltzak Barbarin eta Armendarizen graduak errekurritu ditu eta epailearen erantzunaren zain daude Esnaolaren kasuan, aipatu bezala, auzitegiak fiskaltzaren helegitea onartu eta gero Martuteneko kartzelan da berriz,azaroaz geroztik

Ohi bezala, asko izan dira presoei elkartasuna adierazteko urtean zehar eskualdean egin diren ekitaldiak. Azkenak, Legor r e t a n i z a n d i r a E s n a o l a kartzelatik ateratzea exijitzeko Urtarrileko ohiko manifestazioak herrietan egin ziren COVID neurriak zirela eta. Gainontzean, Izan Bidea ekimena ere egin zen Lazkaon irailean.

URTARRILA

13, Beasain. Udalak jakitera eman duenez, udaleko zergek ez dute igoerarik izango 2022an 21, Gabiria Gabiria 2030 izenburupean udalerriaren hurrengo hamar urteetarako lan ildoa eta estrategia zehazteko gogoeta prozesua hasi du udalak 25, Zumarraga EH Bildu, EAJ eta Elkarrekin Zumarraga alderdietako bozeramaileek idatzi bat adostu dute alkatearen partetik «etengabeko errespetu faltak» jasaten ari direla salatzeko.

OTSAILA

1, Legazpi. Legazpiko udal gobernu taldeak 2022rako aurreikusi dituen diru kontuak aurkeztu ditu

8, Zumarraga. Zumarragako PSE-EEk oposizioak egindako «errespetu falten» adierazpenen harira, «organoetan parte hartu ez eta ondoren, egindako lana kritikatzen» dutela leporatu dio oposizioari

10, Beasain. Ohiko diru sarreretatik jasoko duenaren %1a Ongizateko saileko lankidetza programetara bideratzea onartu du udalbatzak aho batez.

13, Lazkao. Torturaren Nazioarteko Egunaren harira, Sortu alderdiak deituta elkarretaratzea egin duteErrepresioaren ondorioz, 44 herritarrek torturak jasan dituztela gogorarazi dute

24, Ordizia. Etxezarreta kaleko 11zenbakian kokatuta dagoen lokala lagapen bidez Osakidetzari uztea erabaki du Ordiziako Udaleko udalbatzak egindako osoko bilkuran

25, Legazpi Herritar talde batek COVID pasaportearen aurka aurkeztutako mozioak ez du aurrera egin.

26, Itsaso Itsasoko Batzordeak deituta herri batzarra egin dute Alegiako Zelai-Ondo elkartean

Politika, egunez egun
Esnaola legorretarra kartzelan da berriz, hirugarren gradua atzera bota eta gero . Zazpi dira 2022an Euskal Herrira gerturatu dituzten euskal preso goierritarrak
Goierriko preso guztiak Euskal Herrian daude dagoeneko
Esnaola etxeratzeko eskatu zuten azaroan Legorretan SARE GIPUZKOA Irailean Lazkaon egin zen Izan Bidea ekimena KERMAN GARRALDA
// 11 Urtekaria Politika GOIERRIKO HITZA Ostirala, 2022ko abenduaren 23a
Urtarrilaren 8ko manifestazioa Urretxun eta Zumarragan HITZA

Urtekaria Politika

Karmele Aierbe Ataun

‘‘

«Uste dut berdinzaleagoa izateko grina duela gizarteak»

Miren Elgarresta Emakundeko zuzendaria

Karmelek Aierbe militantea hil egin da

Karmele Aierbe (Ataun 1951-2022) otsailaren 15ean hil da, 70 urterekin eta minbiziarekin gaixorikHerrigintzarekin eta aberrigintzarekin konprometitua izan daIrakasle, EHEko gidari, HBko Mahai Nazionaleko eta Batasunako kide izandakoaAsko izan ziren bere heriotzaren ondotik adierazi ziren arduradun politiko, herrikide eta lagunakAgur jendetsua egin zioten otsailaren 16ean, San Gregorio auzoko frontoianIrudian, 2015ean egin zen Libre eguneanA M

Tomax Etxaniz EzkioItsasoko alkate izandakoa zendu da

EZKIO // Irailaren 28an hil zen Insausti gaixotasun luze baten ondorioz. Hiru legealditan izan zen alkate 2009ko maiatzetik 2011ko ekainera, 2011ko maiatzetik 2012ko urrira eta 2019ko maiatzetik 2021eko irailera Zinegotzi zen Ezkioko udaletxean hil zen unean «Xumea, langilea eta euskararen eta herriaren alde lan asko egindakoa» izan dela esan zuen Joseba Telleria egungo alkateak

BEASAIN // Hirugarren agintaldia ahituko du 2023an Markel Olano Arresek (Beasain, 1965) eta ez da berriz diputatu nagusi kargurako aurkeztuko Hala eman zuen jakitera 2021ean eta emandako hitzari eutsiko dio datorren urteko hauteskundeei begira Politikan 15 urterekin sartu zen, EGIn Beasaingo eta Goierriko suspertzaile EAJn egituretatik igarota, 2007tik lan instituzionaletan aritu da

Aurtengo urrian Eusko Jaurlarit z a r e n g o b e r n u k o n t s e i l u a k Emakundeko zuzendari izendatu zuen Miren Elgarresta (Zumar r a g a , 1 9 6 5 ) 3 5 u r t e b e t e d i t u aurten Emakundek eta Elgarresta bosgarren zuzendaria da Erak u n d e a k d i t u e n e r r o n k a k e t a bere ibilbide pertsonal azaldu zituen Goiberri aldizkarian egindako elkarrizketan Nola hartu zenuen Emakundeko zuzendari izateko proposamena?

Ezustekoa izan zen Hiru hitzetan laburbilduko nuke: errespetua, ardura eta ilusioa. Emakundek daukan mailagatik, izenagatik, ospeagatik, nire aurrekoei Txaro Arteagatik hasi eta Izask u n L a n d a i d a r a b e g i r u n e a Kargu guztiak ardura handiz bizi izan ditut, baina hau beste plaza bat da, erronka handia delako niretzat Ilusioa ere egiten dit, azkeneko zazpi urteetan modu apalean egin dudan lanari aitortza ere badelako.

Aurretik, Gipuzkoako Foru Aldundiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa n z u z e n d a r i l a n e t a n a r i t u zara.

Z a z p i u r t e e m a n d i t u t z e r e g i n horretan eta oso pozik aritu naiz.

Asko ikasi dut eta lan talde ikaragarri ona izan dut alboan, esango nuke ibilbide oso polita egin dugula elkarrekin. Zeintzuk dira Emakunden aurrera begirako erronka nagusiak?

Martxoan onespen handiarekin onartu zen Berdintasun lege ber r i a r e n g a r a p e n a L e g e h o n e k o n d o l o t z e n d i t u e m a k u m e e k eta gizonek eduki ditugun ezberd i n t a s u n a k e t a b i o l e n t z i a , e t a hor erronka handi bat daukagu Lege berri honek aro berri baten aurrean jartzen gaitu eta berdintasunaren belaunaldi berrietara begiratzeko aukera ezin hobea daukagu Uste dut gizarteak berdinzaleagoa izateko grina duela. Oraindik ezberdintasunak daude, baina borondate ona dago.

‘‘

«Emakundeko zuzendari kargua errespetuz, arduraz eta ilusioz hartu dut» «Oraindik ezberdintasunak daude, baina borondate ona dago »

Biolentziari dagokionean, uda honetan zalaparta handia izan da ziztadekin. Zer ondorio atera duzue?

Z o r i o n e z e z d u g u g e h i a g o e ntzun Testuingurua berezia zen; bi urte pandemian bizi eta gero, espazio publikoaren berreskurapen urtea izan da Kasuen jarraipen estua egin genuen, eta kasu gehienetan sustantzia kimikorik gabeko ziztadak izan zirela ikusi d u g u E r a s o a e g i t e k o b e s t e m o d u b a t d a e t a a b i s u b a t d a emakume guztientzat, jaiak kal e a n b i z i t z e k o a s k a t a s u n i k e z dutela, alegia. Uste dut ohartarazi diogula gizarteari horrekin ez gaudela ados, noski!

Politika, egunez egun

MARTXOA

14, Beasain Beasaingo EAJk 2023ko maiatzeko hauteskundeetarako alkategaia Leire Artola izango dela esan du Batzokian egin duten aurkezpenean 22, Beasain. Andoni Ortuzar EAJko lehendakaria, Joseba Egibar GBBeko presidentea eta Xabier Barandiaran EBBren Berrikuntza arduradun ataundarra Beasaingo jeltzaleekin bildu dira Entzunez Eraikiz dinamikaren barruan egin den jardunaldian 25, Goierri Goierriko Ernaik BostEhun eta zutik! Gazte Martxa aurkeztu du Beasainen 26, Legazpi. Entzunez eraiki ekimenaren barruan ingurumena eta klima aldaketari buruzko jardunaldia antolatu du EAJk Bikuña jauregian

APIRILA

1, Lazkao. EH Bildu alderdiak Lazkao garatuz izeneko hitzaldi sortu prestatu duHitzaldiak hilean behingo maiztasunarekin egingo dituzte

MAIATZA

8, Gabiria. Amaiur bataloiko sei gudari gabiriar omendu dituzte Bizkargi (Bizkaia) mendian egindako ekitaldi batean

11, Ordizia Elkarrekin Podemos-Ezker Batuako bozeramaile Miren Gorrotxategi eta Isa Gonzalez eta Iñigo Martinez legebiltzarkideak Urdaneta ikastetxera bisita egin dute eskola publikoa indartu beharra dagoela aldarrikatzeko.

25, Gaintza. 2015etiik Gaintzako alkate izan den Gaizka Balerdik kargua utzi du eta Inazio Javier Garmendiak hartu du haren lekukoa

EKAINA

21, Beasain Ertzaintzak Mikel Karrerari leporatu dizkio ETAk 2001ean Beasainen atentatuz hildako bi agenteen heriotzak

UZTAILA

13, Zumarraga. Udalak elkarretaratzea egin du Migel Angel Blancoren heriotzaren 25. urteurrenaren hariraEspainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioen ekimena izan da

ABUZTUA

29, Zumarraga EAEko PP alderdiak Manuel Indiano omendu du Zumarragan erahil zuteneko 22. urteurrenean. Carlos Iturgaiz EAEko PPko burua bertan izan da, besteak beste

12 //
GOIERRIKO HITZA
abenduaren 23a
Ostirala, 2022ko
Olanok ez da berriz ahaldun nagusiko hautagaitzara

Iaz baino %4 gehiago jasoko dute Goierriko udalek foru funtsetik

U d a l e n t z a t 2 0 2 3 k o e k i t a l d i a k zenbat diru izango duen kalkulatzeko garaia da urria. EAEko Finantza Publikoen Euskal Kontseiluak hiru ogasunek zergetan zenbat jasoko duten aurreikuspen bat zehaztu ondoren egin zituen kalkuluak Gipuzkoako Finantzen Kontseiluak Eta aldeko haizeak jarraituko duela ebatzi du aldundiak, UFFF Udalak Fin a n t z a t z e k o F o r u F u n t s a 2023rako %4 igoko baitu eskualdeko udalentzat; Gipuzkoan, oro har %3,86ko igoera izango da Goierriko udalek sekula foru aldundiaren zuzkidura funtsetik jaso duten kopururik handienar e k i n o s a t u a h a l k o d i t u z t e 2023ko hauteskunde urteko aurrekontuak, urtea bukatu bitart e a n B a i l a r a k o 2 2 u d a l e k 5 7 , 8 milioi jasoko dituzte UFFFtik 2022ko UFFFren itxiera aurreikuspena 55,5 milioian geratuko dela kalkulatu du Finantza Kontseiluak; 2,3 milioi gehiago

2021ean

baino gehiago

Hala eta guztiz, otsailean itxiko du aurtengo foru funtsaren likidazioa aldundiak, aurtengo ekitaldiko behin betiko zerga bilketaren emaitza erreala jakindakoa n . 2 0 2 2 a n G i p u z k o a n 5 . 3 5 6 milioi biltzea bazen aurrekontuan jarritakoa, aurrelikidazioak ia 300 milioi gehiago eman du, ordea: 5 638 milioi

Orokorrean hartuta, Goierriko udalentzat 2021-2022 bitarteko aldakuntza positiboa aurreikusi du aldundiak Baina ez da guztientzat hala izango. Udalerri txi-

kienak iazkoagatik jasotako diru kopurura ez baitira iritsiko Aramak %8,7 negatiboa du bi k o p u r u e n a r t e k o a l d a k u n t z a ; Gaintzak (-8,43), Altzaga (-5,97), Mutiloa (-1,67), Ezkio-Itsaso (1,01) eta Gabiria (-0,29) dira aurreikuspen negatiboa duten her r i t x i k i a k K o z k o r r a g o a k O rm a i z t e g i ( - 0 , 9 6 ) , I d i a z a b a l (-0,36) eta Legazpi (-0,46) dira

Udal aurrekontuak

2286,258989 945

Gabiria 502448 082432 751446 782890466 7974,489308 422

Gaintza 126197 991175 604181 2971 439186 6792,971 4823 368 Idiazabal 2.2811.805.4011.742.3441.798.8357891.859.8633,3981533.554

Itsasondo 658556 011542 903560 505852571 9282,0486910 318

Lazkao 6 0074 456 3794 407 8204 550 7337584 869 5267,0181187 852

Legazpi 8 3676 569 9326 334 4066 539 7857826 835 1394,52817123 314

Legorreta 1 4401 111 5151 082 5891 117 6897761 179 0085,4981921 271

Mutiloa 256278 486265 234273 8331 070280 5832,461 0965 062 Olaberria 938796 783774 753799 873853815 6301,9787014 715 Ordizia 10 4208 114 4617 979 0438 237 7457918 522 2433,45818153 752 Ormaiztegi 1 2481 000 982960 279991 4147941 025 6193,4582218 503 Segura 1.4611.140.7161.129.9421.166.5787981.187.1721,7781321.418

Ezkio-Itsaso 1 272 196 Gabiria 727 686 Gaintza 260 579

Idiazabal 4 018 019

Itsasondo 1.425.000

Lazkao 8 304 865

Legazpi 11 306 961

Legorreta 1 892 000

Mutiloa 537 587 Olaberria 3 498 500 Ordizia 15 562 379

Ormaiztegi 1.588.000 Segura 2 128 000 Urretxu 12.600.000 Zaldibia 2 042 687 Zegama 2 182 511 Zerain 985 296 Zumarraga 12 985 000 GOIERRI

// 13 urtekaria
GOIERRIKO HITZA Ostirala 2022ko abenduaren 23a
Politika
Herria Aurrekontua Altzaga 340 000 Arama 600 000
Ataun 2 143 491 Beasain 18 374 337
1
Iturria: UDALGIDA UFFF. 2022ko itxiera aurreikuspena eta 2023ko aurrekontua Herria Biztanleak likidazioa aurrekontua itxiera preBis €/Biz. aurrekontua aldea (%) € / Biz. defizit 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2022-2023 2023 HelBurua Altzaga 177240 435218 972226 0711 277228 0760,891 2894 115 Arama 200252 793223 525230 7731 154245 2966,
2
4
Ataun 1
7
1
4
Beasain 1
0
0
1
Ezkio-Itsaso 6
4
04 775 094
291
264
25
6971 311 7141 278 8421 320 3067
81 375 0504,158
02
808
3 9491
795 3321
568 13710 910 7847821
341 9083,95813204 622
14528 890502 493518 7858
5551
Urretxu
Zaldibia
Zegama
15
1522
Zerain 282287 315278 033287
481 0
03 7
15
07
48
Zumarraga 9 6687 596 1897 408 1657 648 3577917 86
8
13141 819 Goierri 70.25055 202 90353 841 39555 587 07779157 812 80648231.043.013 Gipuzkoa 726.033581.175.390567.454.045585.852.448807608.475.5113,8683810.977.629 Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ogasuna
6 7735 259 4075 129 7565 296 0777825 508 6904,0181399 383
1 6361 256 7511 241 9031 282 1697841 333 8194,0381524 064
1 5501 197 3381 163 9011 201 6387751 263 91
,188
802
0
183
8
,831
75
1
0
602,788
Aurtengo itxieraren aurreikuspen positiboa egin du aldundiak, eta UFFFk iazko likidazioa gaindituko luke . Balorazio berarekin, datorren urtekoa are gehiago igoko du
Ormaiztegiko udaletxea, berriki margotutako koloreekin AIMAR MAIZ
«Europak argitasun markoa martxan jartzea eskatzen dugu» Jon Altolagirre Politikaria ‘‘

Urtekaria Politika

Pirinioak alderik alde argitu ditu erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarriak

Gure Esku Dago eta Assemblea Nacional Catalanak deituta erabakitzeko eskubidearen aldeko ekintza ikusgarria egin zuten uztailaren 2an. Euskal Herriko eta Herrialde Katalanetako milaka lagunek hartu zuten parte ekitaldian tartean baita goierritar ugarik ere eta Piriniotako 300 tontor argitu zituzten.

Herrika banatu zituzten tontorrak, eta goierritarrek Nafar Pirinioko Atzurdi, Mendaiur, Oteitzoian, Ekaitza eta Zipuru gainet a r a j o z u t e n G u z t i r a 2 8 0 b a t lagun joan ziren eskualdetik

Zumarragatik, babesa

Santa Isabel eguna izanda Urretxuko eta Zumarragako Gure Eskuko kideek herrian egin zuten Piriniotako Bidea ekimena babesteko ekitaldia. Bentazarreko Mutiko Alaiek L`estaca eta Gure Esku Dagoren ereserkia jo zituzten, bengalak piztuta eta hainbat herritarrek lagunduta

Politika, egunez egun

IRAILA

7, Ordizia. Euskal Jaietako ohiko mobilizazioa antolatu dute Ordiziako Sarek eta Etxerat elkarteak Preso, iheslari eta deportatuak Ordiziako azokara! lemapean giza katea egin dute udaletxeko arkupeetatik abiatuta 12, Goierri Udalsarea 2030Udalerri Jasangarrien Euskal Sareak 20urteurrena ospatu du. Jaurlaritzako eta foru aldundiko agintarien artean Legazpi,

Beasain, Zumarraga eta Ordiziako alkateek ere parte hartu dute

26, Beasain Baketik Fundazioak, Beasaingo Udalaren laguntzarekin, motibazio politikoko gatazkak etikarekin gainditzeko formazio saioak antolatu ditu 27, Lazkao Kepa Zubiarrain izango da 2023ko udal hauteskundeetarako EAJren Lazkaoko alkategaia jeltzaleek jakinarazi dutenez

28, Goierri. Aratzetik Aizkorrirako bidean dagoen Aitor Zabaletaren irudia erasotu dutela salatu du Sare Antifaxistak

URRIA

19, Lazkao Urriaren 12an Espainiako Egunaren aurkako elkarretaratzean parte hartu zuten zenbait lagun identifikatu zituztela jakinarazi du Sortuk 27, Goierri. Ikasle Abertzaleakek deituta greba egin dute hezkuntza ertainean Hezkuntza ofentsiba kapitalista gelditu lelopeanDeialdia Euskal Herri mailakoa izan da 29, Goierri Goierriko Gazte Koordinadora Sozialistak hamabi puntuko proposamen politikoa aurkeztu du Beasainen egindako gazte jardunaldiaren baitan

AZAROA

1, Goierri Goierriko Sortu alderdiak oligopoliorik gabeko trantsizio ekologiko «justua» aldarrikatua du

2, Lazkao Markel Olano Gipuzkoako Ahaldun Nagusia Lazkaon izan da Etorkizuna Eraikiz programaren harira maiatzean jasotako herritarren ekarpenen berri emateko

10, Goierri. Memoriaren Egunaren harira hainbat ekitaldi egin dira eskualdean.

19, Beasain Amets guztiak, borroka guztiak lelopean EH Bildu eguna ospatu dute

ABENDUA

1, Zumarraga 13,4 milioi euroko aurrekontua onartu du udalak 2023rako

1, Urretxu. 12,93 milioi euroko aurrekontua onartu du udalak 2023rako.

1, Beasain. 20,7 milioi euroko aurrekontua onartu du udalak 2023rako

3, Ordizia Gazte Langileon Elkargunea egin dute 10, Beasain Ertzaintzak omenaldia egin die Jose Luis Gonzalez eta Iñaki Mendiluze Txugi zumarragarrari. Itsasondon hil zituzten

14 //
GOIERRIKO HITZA Ostirala, 2022ko abenduaren 23a
Goierritarrak Auñamendiko gaina argitzen. IKER IGARTUA Urretxu Zumarragan Santa Isabel festan adierazi zen babesa HITZA Giro aparta sortu zen tontorretan zein herriguneetan. IKER IGARTUA Lazkao, Ataun eta Olaberriako herritarrak, Atzurdin HITZA

Inoizko daturik onenak

44.749 bisitari izan dira guztira Goierrin . Goierri behean %11,5 egin du gora bisitarien kopuruak . Murrizketarik gabe, atzerritarren presentzia nabaria izan da batez ere, aurten

Pandemiako urteak atzean utzita, neurri berezirik gabeko lehen u d a k o o p o r r a l d i a i z a n d a u d a honetakoa Opor gosea zegoen e t a a u r r e i k u s p e n g u z t i a k b e t e d i r a : b i s i t a r i k o p u r u a k n a b a rmen egin du gora, batez ere, uztailean eta abuztuan jaso diren bisitari kopuruen aldetik Hala baieztatu dute Goiturrek, Goierriko Turismo Agentziak, Urola Garaiko Turismo Bulegoak eta

Ezkioko Igartubeiti baserri-museoko ordezkariek

G o i t u r r e k a u r k e z t u t a k o d atuen arabera, 13 392 pertsona pasatu dira uztailean eta abuztuan Ataungo, Beasaingo, Idiazabalgo, Lizarrustiko, Ordiziako, Ormaiztegiko, Segurako, Zegamako eta Zeraingo turismo bulegoetatik; iaz baino %11,5 gehiago.

Alojamenduei dagokienean ere, datuak «onak» izan dira. Okupa-

zioek behera egin zuten abuztuan landetxe eta nekazalturismoetan; hotelen eta pentsioen k a s u a n « m a n t e n d u » e g i n d a %92 inguruan.

Atzerritarrak ugari

Bisitarien jatorria aintzat hartuta euskaldunak izan dira gehienak uztailean eta Katalunia, Madril eta Valentziakoak abuztuan Deigarria izan da, dena den, mu-

gez gaindiko turisten gorakada Guztira 27 herrialde ezberdinetako bisitariak izan dira Frantzia, Erresuma Batua, Alemania, Italia eta AEB, besteak beste Atzerritarrak %4 izan ziren iaz eta %10, aurten

Urola Garaiko Turismo buleg o t i k j a k i t e r a e m a n d u t e n e z 31 357 bisitari izan dira guztira Goierri garaian. Urrira bitarteko datuak dira hauek Antioko baselizan 11.648, Antioko interpret a z i o z e n t r o a n 7 1 6 , L e g a z p i k o Burdin haranean 14.235, Ezkioko Igartubeitin 4 443 eta Urretxuko Urrelur museoan 315 Urte amaierara bitarte, datuek hober a e g i n g o d u t e l a a z p i m a r r a t u dute azaroa eta abendua urteko

Goiturrek emandako datuen arabera, %11,5 egin du gora bisitarien kopuruak Goierri garaian azaroa eta abendua dira turismo-sasoi onenak

sasoirik onenak baitira: Urrelur Mineralogia eta Paleontogia astearekin eta Olentzero eta Mari Domingiren familia bisitekin Orokorrean Madrildik eta Her r i a l d e k a t a l a n e t a k o a k i z a t e n dira bisitariak, 50 urte ingurukoak eta turismo kulturalean interesa dutenak

Igartubeitin ere gustura Ezkioko Igartubeiti baserri-museoan ere gora egin du, orokorrean, bisitarien kopuruak Ekainean %24 bisitari gehiago izan dira, baina abuztuan eta irailean %9 egin du behera Datuak aletuz, g e h i e n a k , % 5 4 , E A E k o a k i z a n dira, eta %32 Espainiatik etorrit a k o a k . K a t a l u n i a k o t u r i s t e n presentzia bereziki nabarmena izan da. Atzerritik etorri diren bis i t a r i e n k o p u r u a k , a l d i z , % 7 2 egin du gora.

Urtekaria Ekonomia

Langabezia

2.720

LANGABETU

Gora egin du langabeziak GoierrinUrrian urte hasieran baino 34 pertsona gehiago daude langabezianEspainiar Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren arabera, 1 457 lan kontratu berri sinatu dira eskualdean, gehienak industriaren alorrean

HERRIA 2022 2021 Altzaga 55 Arama 54 Ataun 4939 Beasain 528501 Ezkio-Itsaso 1821 Gabiria 1311 Gaintza 22 Idiazabal 5258 Itsasondo 2832 Lazkao 199186 Legazpi 297292 Legorreta 4548 Mutiloa 58 Olaberria 3936 Ordizia 497468 Ormaiztegi 4039 Segura 3232 Urretxu 263277 Zaldibia 5762 Zegama 4347 Zerain 44 Zumarraga 499514

GOIERRI 2 7202 686 Iturria: EEEZP

Fabrikazio lerro mekanizatu berria ireki dute Bellotan

LEGAZPI // Bellota Herramientas enpresak beste fabrikazio lerro mekanizatu bat ireki du, ia lau milioi euro inbertituta Arantxa Tapia sindustria ailburua eta Markel Olano Ahaldun Nagusia Legazpiko enpresa bisitatzen izan dira

// 15
GOIERRIKO HITZA Ostirala, 2022eko abenduaren 23a
Ezkioko Igartubeiti baserri-museoan, Aste Santuan egindako bisitetako bat. UROLA GARAIKO TURSIMO BULEGOA

Urtekaria Ekonomia

MILIOI EURO

Diru kopuru hori inbertituko du CAF-ek garraio sektorearekin lotutako enpresak erosteko 400 milioiko diru sarrerak 2026ra bitarteko estrategia planaren baitan kokatu dute operazioa. Egindako kalkuluen arabera, inbertsio horrek 400 milioi euroko diru-sarrerak ekarriko lizkieke etorkizunean

25 dira ekimen berri sarituak

Zumarragarentzat, Espainiako Merkataritza Saria

SARIKETA // Zumarragak estatu espainiarreko Merkataritza Saria jaso zuen azaroaren 10ean, 25.000 biztanletik beherako udalen sailean Merkataritzaren digitalizazioa bultzatzeagatik eta azoka modernizatzeagatik jaso du saria. Zumarragan bertan egin zen sari banaketa Sailburuak eta ministroak izan ziren, besteak beste

‘‘

Goiekiren Enpresa Ekimen Berrien Sariketak mende laurdena b e t e d u a u r t e n A z a r o a r e n 1 0 egin zuten sari banaketa ekitaldia Goierriko Berrikuntza Gunean, Ordizian.

Bi sari banatu dituzte aurten Enpresa ekimen berriko proiek-

Ekonomia, egunez egun

URTARRILA

26, Beasain. Tecnum ingeniari eskolak industriaren egoeraren inguruko mahai ingurua antolatu du Igartzan, erakundearen Gipuzkoako egoitzaren 60urteurrena ospatzeko.

27, Beasain. LAB sindikatuak

turik onena Iker Markinez sukald a r i i d i a z a b a l d a r r e n K a x o l arentzat izan da Enpresan buruturiko proiektu berritzaile onena Olaberriko Suministros Industriales Gamesarentzat izan da. Kaxolaren kasuan, «herritarrei kalitatezko eta gertuko le-

Kalitatezko enplegu suntsiketaren aurka. Enplegu duinaren defentsan! lemapean elkarretaratzea egin du CAF lantegiaren parean

OTSAILA

1, Olaberria LAB sindikatuak jakinarazi duenez, Arcelor Olaberriako emakume langile bat hil da lantegitik ateratzen ari zela auto batek harrapatuta

2, Goierri Euskal Herriko gehiengo sindikalak mobilizazioak deitu ditu lan erreformaren aurkaGoierrin elkarretaratzeak egin dituzte Ordizian, Urretxun eta Zumarragan, eta Beasainen 10, Goierri Zubillaga hiltegiak 2021ean ekoizpen orokorra handitu duela iragarri du 17, Legazpi. Sidenor lantegia zenaren zenbait instalazio

zaharberritzeko eta beste batzuk eraisteko eta berriz eraikitzeko lanak hasiko dituela iragarri du Sprilur erakunde publikoakProiektuak 13 milioi euroko aurrekontua du

MARTXOA

3, Goierri. Egoera zaurgarrian dauden pertsonen laneratzea sustatzeko programa bat abian jarri du Goiekik, Gipuzkoako

Aurpegi berriak Irizar taldeko zuzendaritzan

ORMAIZTEGI // Irizar Taldeko zuzendaritza batzordean aurpegi berriak sartu dira 2022an Irailean, Irizarreko Kontseilu Errektoreak Imanol Rego izendatu zuen taldeko zuzendari orokor, «konfiantza osoarekin» Urrian, Irizar e-Mobilityko zuzendari berria aurkeztu zuten: Iñigo Etxeberria Taldeak «behar duen bultzada» dela esan zuten

hengaiak eskaintzea eta lehen sektoreari eta bertako produktuei bultzada ematea» baloratu ditu epaimahaiak; bailaran lana eta aberastasuna sortzeko baliabide izan daitekeela argudiatuta Proiektua gauzatzeko 6 000 euroko diru saria jaso du

Berrikuntza, ardatz G a m e s a r e n k a s u a n , e n p r e s a k «kudeaketan, marketinean prozesuetan eta zerbitzuetan berrik u n t z a t x e r t a t z e k o » e g i n d a k o a h a l e g i n a s a r i t u d u e p a i m ahaiak Azken urteetan, «pertsonak erdigunean jartzen dituen» metodologia erabiliz, «eraldaketa berritzaile handia» egin dutela esan zuten. Guztira, 2.000 euroko diru saria eskuratu zuen Gizarte arloko ekimen onenaren saria ez da banatu Ez da proposamenik aurkeztu

Foru Aldundiko Elkare-rkin Lanean estrategiaren barruan. APIRILA

4, Olaberria. Argindarraren garestitzea dela eta, Arcelor Mittal multinazionalak ekoizpena eten eta aldi baterako lana murriztuko duela esan du. Erabakiak Bergara eta Olaberriko 500 langileri eragin die

16 //
GOIERRIKO HITZA Ostirala, 2022ko abenduaren 23a
550
Merkataritza saria. ASIER ZALDUA
«Gazteak pobretzen ari gara eta politikariek ez gaituzte salbatuko Babesgabe gaude»
Eñaut Zeberio, Miren Arratibel Gazte Kontseilu Sozialista
oiekiren Enpresa Ekimen Berrien sariek
urte
rrena bete duteIker Markinez
uka
d
diazabaldarraren ‘Kaxola ’
teng
berritzaileena
G
25.
u
s
l
ari i
proiektua aur
o
Enpresa Ekimen Berrien sari banaketa ekitaldia azaroan LAIDA GOIBURU

Amaitzear dagoen urtea lan baldintza duinak aldarrikatzeko urtea izan da langile askorentzat E r r e g a i e n k r i s i a k , U k r a i n i a k o gerrak eragindako inflazioa eta k o r o n a b i r u s a g a t i k s o r t u t a k o osasun arloko krisiak eragin nabarmena izan dute langile askorengan Grebak eta mobilizazioa k a s k o t a r i k o l a n e s p a r r u e t a n gertatu dira, industrian, gizarte arloan, osasungintzan, garraioan edo hezkuntzan, besteak beste Murrizketak desagertuta kaleak hartu dituzte langile askoren protestek berriro ere

INDUSTRIA

Olaberriko Laser Goiken enpres a n m u g i t u a i z a n z e n o t s a i l a . LAB sindikatuak salatu zuenez, h a u t e s k u n d e s i n d i k a l a k e g i n nahi izateagatik lau langile kaler a t u z i t u z t e n M a n i f e s t a z i o a egin zuten otsailaren 3an LABek eta langile batzordeak deituta Enpresari mugimendurik ez egit e a e g o t z i t a , g r e b a r a j o z u t e n otsailaren 10ean.

Beasaingo CAFeko langileak lanera itzuli ziren martxoaren 30ean bost eguneko geldialdiaren ostean Garraiolarien grebak e r a g i n d a l a n e r a k o m a t e r i a l i k gabe egon ziren

Ormaiztegiko Irizar multinazionalak Adunan duen Irizar Emobility filialeko 180 langilek grebara jo zuten apirilaren 26an

lan baldintzak hobetzeko eskat u z 2 2 e g u n e k o g e l d i a l d i a r e n ondotik, enpresa ituna sinatuta amaitutzat eman zituzten mobilizazioak Irizarreko autobusak garbitzen dituzten langileek ere hilabete pasako greba egin zuten irailean.

GARRAIOA

G a s o l i o a r e n p r e z i o e n i g o e r a k egoera okertu zuela argudiatuta garraiolariek greba jo zuten martxoan Estatuko garraiolariek jarraitu zitutzen mobilizazioak E u s k a l H e r r i a n H i r u s i n d i k atuak bat egin zuen protestarekin. Kamioi ilarak egin zituzten e r r e p i d e e t a n e t a e r a g i n a i z a n zuen gizarteko hainbat esparrutan Goierriko hainbat fabrika eta establezimendutan genero falta somatu zen

GIZARTEA

Gipuzkoako adinekoen egoitzetako langileek lan baldintza duin a k e s k a t z e n j a r r a i t u d u t e 2022an ere Otsailean, martxoan eta ekainean greba egunak izan zituzten Ia 300 greba egun egin dituzte dagoeneko

Beasaingo etxez etxeko langileek ere protestak egin dituzte, Goxara enpresari lan hitzarmen duin bat eskatzeko Urtarrilean

baldintza duinagoen
protestak ugariak izan
aurten Alorezberdinetakolangileekegindituzteprotestak2022anzehar . Erregaienigoeraketa bizitzarengarestitzeakizanduteeraginik . Murrizketakdesagertutakaleakhartudituzte // 17 Urtekaria Ekonomia GOIERRIKO HITZA Ostirala, 2022ko abenduaren 23a
Lan
aldarrian
dira
Erregaien garestitzeak lan egoera okertu zuela salatzeko greba egin zuten martxoan garraiolariek. HITZA (Hurrengo orrian jarraitzen du)

Urtekaria Ekonomia

eta ekainean greba egunak izan zituzten Ia 300 greba egun egin dituzte dagoeneko

Beasaingo etxez etxeko langileek ere protestak egin dituzte, Goxara enpresari lan hitzarmen duin bat eskatzeko Urtarrilean eta otsailean luzatu ziren protesta ekintzak Martxoaren 16an lan h i t z a r m e n a s i n a t u t a « p o z i k » agertu ziren langileak Z u m a r r a g a k o e t x e z e t x e k o langileek ere zerbitzua Gizatzen enpresak hartu zuenetik lan baldintzek okerrera egin zutela salatu dute

Ordiziako Majori kiroldegiko tabernako langileek lanuzteak amaitutzat eman zituzten azaroaren 4an, lan hitzarmena sinatuta Uztailaren 2an hasita bi hilabetez egon ziren greban, eta beste 20 egun urrian

Goierriko pentsiodunek oarin urte batzuk hasitako borrokarekin jarraitu dute aurten ere. Astero bildu dira pentsio duinak exijitzeko

OSASUNA

Z u m a r r a g a k o a n b u l a t o r i o k o etengabeko arreta gunea egunero eta 24 orduz irekitzearen aldek o p l a t a f o r m a h e r r i t a r r a k e r e protestekin jarraitu du Kanpaldiak, elkarretaratzeak eta manif e s t a z i o a k e g i n d i t u z t e A z k enak, abenduaren 17an, jendetza bildu du Urretxuko eta Zumarragako kaleetan

O s a s u n a r l o k o l a n g i l e e k e r e protestak egin dituzte otsailean eta apirilean lanuzteak egin zituzten kalitateko artaren alde

HEZKUNTZA

E s k o l a p u b l i k o e k h e z k u n t z a lege berriaren aurreproiektuar e n a u r k a g r e b a k e g i n d i t u z t e azaroaren 30ean eta abenduaren 14an

Ekonomia, egunez egun

7, Zumarraga. Udalak 100 000 euro banatuko ditu herriko gazteak kontratatzen dituzten enpresen artean

MAIATZA

1, Beasain GKSk «historiaren aro berri batera» jauzi egiteko garaia dela defendatu du Langileen Nazioarteko Egunean egin duen manifestazioan 19, Zumarraga.Goierri garaiko enpresek Ziurgabetasun garaiak kudeatzen lelopean

foro industriala egin dute Antion

EKAINA

29, Ordizia. Lana bilatzeko oztopoak gainditzen laguntzen duen Emaktiva programan bederatzi emakumek hartu dute parte, Goiekik bultzatuta Orklira egin duten bisitarekin amaitutzat eman dute ekimena

UZTAILA

1, Idiazabal.San Blas arrautzak enpresa itxi dute behin-betiko 14, Idiazabal Laulagun

Bearings enpresak bere test instalazioak handitu ditu Idiazabalgo entseguetarako zentroan

IRAILA

15, Legazpi Herriko denda eta enpresa txiki eta ertainei zuzendutako diru laguntza partida kaleratu du udalak

URRIA

13, Ordizia Hazinnova programaren bitartez berrikuntza proiektua arrakastaz ezarri duten Goierri,

Arcelor Mitallek isuri «ilegalak» egin ditu Zumarragako Kaminpe eremuan

Arcelor Mittal taldeak ez du isuriak egiteko baimenik . Isurien kalteak neurtzeko eskatu dute . Jaurlaritzako txosten batek dio eremua ez delaegonkorra

Arcelor Mittal enpresak Olaberriako lantegiko hondakinak Zumarragako Kaminpe gunera eraman dituela jakin zenetik erreakzioak askotarikoak izan dira E n p r e s a k e z d u h o n d a k i n a k isurtzeko baimenik, baina auzia publiko egin zenetik hilabeteak igaro diren arren, ez da argitu EH Bilduko Mikel Otero parlamentariak atera zuen gaia otsailaren 25eko saioan Arantxa Tapia sailburuari gaiaz galdetu zionean

Urretxu-Zumarraga Bizi plataformak isurien eragina neurtzeko eta kalteak konpontzeko eskatu du azaroan Isuriak «ilegal a k » d i r e l a d i o t e e t a Zumarragako udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren «utzikeria» salatu dute.

Eusko Jaurlaritzako ikuskatzaileek «arau hauste larritzat» jo zituzten ekainean isuriak Geologoen txostenak zabortegiaren egonkortasuna eskasa zela ere ondorioztatu zuen

Urola Kosta eta Debabarrenako 33 entitatek enpresa berritzaileen ziurtagiria jaso dute Goierri Valleyren egoitzan 26, Legazpi. Legazpiko udalbatzak Sprilur egiten ari den Sidenor eremuko obrei interes berezikoak eta udal onurakoak izendapena ematea onartu osoko bilkuran

AZAROA

11, Legazpi Merkatarien erretiroaren eta belaunaldi erreleboaren gaiak lantzeko tailerrak antolatu ditu udalak

Ilinti merkatari elkartearekin 21, Ordizia Goierri Valley-k Hub 4 0 laborategia inauguratu du Goierriko Berrikuntza Poloan, eraldaketa digitala enpresa txiki eta ertainetara gerturatzeko helburuz

ABENDUA

14, Beasain. CAFek 600 milioi euroko akordioa itxi du Herbeheretako trenbide sareko aldiriko eta hirietako zerbitzuak kudeatzen dituen NS operadorearekinUrteko kontratu potoloena du

(Aurreko orritik dator) Adineko egoitzetako langileek protestan jarraitzen dute ELA Azaroan lortu dute lan hitzarmena sinatzea Majoriko langileek A V Isuriak egin diren Kaminpe zabortegia Zumarragan HITZA
18 //
Olaberriko Laser Goiken enpresako manifestazioa otsailena A MAIZ
GOIERRIKO HITZA
abenduaren 23a
Ostirala, 2022ko

Capital Energyk zentral eolikoak jarri nahi ditu Irimon eta Oletan

Capital Energy enpresak Irimon (Urretxu) eta Oletan (Zumarraga) parke eolikoak eraikitzeko a s m o a r e n b e r r i j a k i n d e n e t i k , herritarren artean kezka sortu da Bi herrietako udal gobernuak osatzen dituzten alderdi politiko g u z t i a k p r o i e k t u a r e n a u r k a agertu dira, baita Urretxu-Zumarraga Bizi! taldea ere.

Capital Energy enpresa aurretik proiektua martxan jarri ahal izateko pausoak emanak bazituen ere, urtarrilean jakin zen egitasmoak lehen tramitea gainditu zuela Enpresak sei hilabet e k o e p e a i z a n d u o r d u t i k , proiektua eta ingurumen-eragin deklarazioa aurkezteko. Urretxuko eta Zumarragako udalek proiektua «astakeria» bat dela e s a n d u t e e t a b i e k a l a b i e k , proiektuaren aurka egiteko, «eskura dituzten legezko baliabide guztiak» erabiliko dituztela jakinarazi dute.

Azpiegitura erraldoia

Capital Energyk aurreratu duenez, bi errota jarri nahi ditu Trekutzen, Irimo inguruan eta lau Buruzain, Oletan Urretxuri dagokionez, Irimoko gailurraren atzean jarri nahi dute errotetako

Egunez egun

URTARRILA

4, Urretxu Udalak Gainzuri Komentua proiektua garatzeko hirigintza plana onartu du65 etxebizitza eraikiko dira 5, Legazpi. Udanako mendatean 2021eko abenduan izan zen lur mugimendua konpontzeko lanak hasi ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak 19, Ordizia Ordiziako Udaleko artxibo historikoa Arana kalera lekualdatzeko lanak hasi dituzte

bat (100 metrora) eta Meaka inguruan bestea Zutabeek 115 metroko altuera izango lukete eta palek 83,33 metroko luzera Oinarriak 22 metroko diametroa izango luke, eta guzti hori egiteko bost metroko zabalerako pitsa bat egin beharko litzateke.

Z u m a r r a g a r i d a g o k i o n e a n , Oleta eta Samiño inguruan jarri n a h i d i t u z t e h a i z e e r r o t a k Hauek ere 115 metro lirateke altueran eta palek 77,4 metroko luzera izango lukete Proiektuak

Z u m a r r a g a r i e t a U r r e t x u r i e z ezik, Ezkio-Itsaso, Azpeitia eta Azkoitiari ere eragiten diote. Zumarragako lurretan lau aerosorgailuetako bakarra jartzea aurreikusten bada ere, bertan egingo dira parkeko lur mugimendu gehienak Izazpi, Pagotxeta, Samiño eta Oleta mendietatik igaroko litzateke eta 176 087 metro k u b i k o k o l u r e r a u z k e t a e g i t e a suposatuko luke.

Bi udalek proiektuaren aurkako mozioak aurkeztu zituzten e k a i n e a n , a l d e r d i p o l i t i k o g uzien adostasunarekin UrretxuZ u m a r r a g a B i z i p l a t a f o r m a k , b e r e a l d e t i k , s i n a d u r a b i l k e t a (maiatzean) eta elkarretaratzeak (urrian) ere egin ditu

OTSAILA

10, Ordizia Saiakuntza ez suntsitzaileen gune berria ireki du Goierri EskolakUrtean 200 pertsona trebatuko ditu.

25, Legazpi. Juanastegi kaleko bidegorria egiteko lanak hasi dituzteAurrekontua 48 339,10 eurokoa da

MARTXOA

3, Goierri. Abenduko euriteen ondorioz, Zumarraga eta Gabiria arteko trenbide zatian gertatutako lur jausiak eragindako kalteak

konpontzeko hiru milioi euro inbertituko dituela jakinarazi du Adifek 9, Urretxu Udalak Ekiolarekin hitzarmena sinatu du. IturbeBehekoa baserri alboan eguzki parke bat egingo da eta lehen fasean 475 herritarrek izango dute bazkide egiteko aukera Izen emate epea zabaldu da 25, Goierri Goierri Eskolara doan oinezkoen bidea berritzea hitzartu dute Goierri Fundazioak eta Beasaingo, Lazkaoko, Olaberriako eta Ordiziako udalek

APIRILA

3, Legazpi Udalak beste hiru apartamentu erosi dizkio Bellota Herramientas S A enpresari, bertan tutoretzapeko etxebizitzak egokitzeko

MAIATZA

3, Idiazabal Gipuzkoako Foru Aldundiak Idiazabaldik Altsasura doan Gi 2637 errepidearen hainbat zati birgaitzeko lanak hasiko ditu 18, Zumarraga. Udalak ibilgailu elektrikoentzako karga puntua jarri du geltokian

Goierritarrek ez dutela autopista elektrikorik eraikitzerik nahi berretsi dute

A s p a l d i k o b o r r o k a b i h u r t u d a dagoeneko, baina goierritarrek eskualdean autopista elektrikoa eraikitzearen aurka agertu dira beste behin. Orain arte eraikitakoez gain, REEk, Red Electrica Españolak eta Forestaliak beste 80 dorre eraiki nahi dituzte eskualdean Hori dela eta Autopista Elektrikorik Ez plataformak proiektuaren eragina salatzeko L u r k i d e e g u n a a n t o l a t u z u e n Etxarri Aranatzen, maiatzean Zerainen ere ekimenarekin bat egin zuten

Bi linea eta proiektu ezberdin d i r a , p a r a l e l o a n j a r r i t a e r a i k i nahi direnak Batetik, Muru Artederreta eta Castejonetik Itsasora doan linea dago, REEk eraiki nahi duena. Bestetik, Forestaliaren proiektua legoke,Zaragozatik Gatikara arteko eremua hart u k o l u k e e n a G o i e r r i r e n k asuan, Idiazabal, Segura, Zerain, Mutiloa, Ormaiztegi, Gabiria eta Itsaso zeharkatuko lituzke

Bi proiektu, 80 dorre

Bi proiekturen artean, guztira 80 dorre gehiago eraikitzea aurreikusten da Idiazabalen 32, Seguran 10, Zerainen 4, Mutiloan 3, Gabirian 21 eta Gipuzkoako eta Arabako Partzoneriako lurretan beste 10

Egitasmoaren kontra, Autopista Elektrikorik Ez! plataformaren baitako Lurkide izeneko hitzarmena sinatu dute ibilbide osoko herrietako 192 elkartek P r o i e k t u a « a s u m i t u e z i n e z k o burugabekeria» eta ingurumenarentzako «mehatxu larria» direla salatu dute

EKAINA

8, Lazkao Barandiaran kiroldegia handitzeko eta birmoldatzeko lanak bosgarren fasean sartu dira. 16, Ormaiztegi. Telefonica, Vodafone eta Orange operadoreek jakinarazi dute 4G eta 5G telefonia mugikorreko zerbitzuak ezartzeko prozesuari hasiera emango diotela 24, Goierri. Beasain eta Ormaiztegi arteko A-636 errepidea konpontzeko lanak hasi ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak, Bidegi bidez

// 19 Urtekaria Azpiegiturak
GOIERRIKO HITZA Ostirala, 2022ko abenduaren 23a
P
roiektuaren aurkako mozioak aurkeztu dituzte Urretxuko eta Zumarragako udalek . Egitasmoa gauzatuz gero, Ezkio-Itsasori ere eragingo lioke
Irimoko gurutzearen alboan eraiki nahi da haize errotetako bat C M

Urtekaria Azpiegiturak

Urtarrilaz geroztik ordainpeko bihurtu da A-636 errepidea

Garraiolariaketaherritarrakbidesariarenaurkakoprotestakantolatudituzte . Otsailean Salbatorekoarkuasaboteatuzuten . Bidesariarenaurkakoplataformadesegindute

Aurreikusita zegon bezala, urtarrilaren 18tik aurrera A-636 errepidean bidesaria kobratzen hasi zen Gipuzkoako Foru Aldundia Azken bi urteetan herritarrek eta garraiolariek egindako protestek ez dute eraginik izan, eta ondo-

Egunez egun

UZTAILA

1, Legazpi. Udalak sare metalikoak jarri ditu herriko errekak babesteko eta uretara zaborrik erori ez dadin

6, Ormaiztegi Zeharbideko kale nagusia berritu dute oinezkoen eta ibilgailuen arteko elkarbizitza bermatzeko

11, Beasain CAF-ek, Beasaingo Udalak eta Ura Euskal Uraren Agentziak hitzarmena sinatu dute Oria ibaiaren uholde

rioz, A-636 bidesariaren aurkako p l a t a f o r m a k t a l d e a d e s e g i t e a erabaki zuela eman zuen jakitera bidesaria kobratzen hasi ziren egun berean Izan ere, asko izan dira aldundiak A-636 errepidea ordainpe-

arriskua murrizteko proiektuko obrei ekiteko 12, Goierri. Goierriko meatze guneko azken lanetan Aizpeatik Barnaolarako bidea eginda Zerain, Mutiloa eta Ormaiztegi uztartu dituzteHogei bat kilometroko bidesarea da

ABUZTUA

17, Idiazabal Egoera txarrean dauden espaloiak konpontzeko lanak hasi ditu udalak

IRAILA

9, Olaberria Elizegiberriren

ko bihurtzeko zuen asmoa adierazi zuenetik, neurriaren aurka altxatu diren ahotsak eta horren lekuko izan dira Goierriko kaleak Lehendabizikoa izan ez zen arren, ordura arteko jendetsuena izan zen otsailaren 12an ga-

orubean kultura aretoa eraikitzeko obrak hasi dituzte 19, Goierri. Gipuzkoako Hondakinnen Kontsortzioak transferentzia estazio bat irekiko du Sasieta goeneko eremuan 20, Goierri. Renferen aldiriko trenen eskumena Eusko Jaurlaritzara pasatzeko aukera «inoiz baino gertuago» dagoela esan du Denis ItxasokGoierrin, Legorreta-Brinkola zatiari eragingo lioke aldaketak. .

rraiolarien Hiru sindikatuak eta ordurako deseginda zegoen plataformak elkarrekin Urretxun eta Zumarragan deitu zuten man i f e s t a z i o a E h u n k a p e r t s o n a bildu zituen bidesariaren aurkako aldarriak

Bidesariak garraiolariak «bereziki kaltetzen» dituela gogorarazi zuen Hiruk, eta kamioilariei bidesaria kobratzeko sistemak «bertan behera uzteko» exijitu zion. Plataformak bere aldetik, aldundiaren jarrera salatu zuen

21, Legorreta. Herriko uholdegarritasunaren arazoa aztertu eta pixkanaka hobekuntza neurriak hartzeko lanak hasi dituzte Oria ibaian Ura agentziak eta Legorretako Udalak elkarlanean

AZAROA

10, Beasain. Aintzane Oiarbide Bide Azpiegituretako diputatua Beasainen izan da Beasain eta Ormaiztegi arteko A-636 errepideko lanak aztertzen.

22, Ordizia. Zuhaizti zentroko igogailu berriarekin batera,

Ordiziako eguneko arreta zentroa eraikitzeko lanak hasi dituzte

25, Goierri Gipuzkoako Foru Aldundiak 374.000 euro bideratuko ditu Ezkio-Itsaso, Ataun, Zaldibia, Mutiloa eta Lazkaoko kirol instalazioetara Pilotalekuak eta futbol zelaia egokituko dituzte

ABENDUA

13, Beasain N-1 errepidetik Gi636ra loturako adarra Gasteiz noranzkoak itxita egon da dilatazio junturak berritzeko

20 //
GOIERRIKO HITZA Ostirala, 2022ko abenduaren 23a
Urtarrilaren 18az geroztik ordainpekoa da ibilgailu guztientzat A-636 errepidea Haserrea eta ezadostasuna sprtu ditu neurriak herritarren eta bereziki, garraiolarien artean G G
URRIA

beste behin: «Bidesarien helburua Bidegiren zorra ordaintzea da eta zor hori Goierriko eta Debagoieneko langileok eta ikasleok ordainduko dugu», esan zuten

Sabotajea Salbatoren

Jendetsua izan zen baita otsailaren 19an Goierriko Kontseilu Sozialistak, GKS-k Beasainen deitu zuen manifestazioa ere Bidesariaren eta bizitzaren garestitzearen aurkako ekitaldia izan zen Bidesaria kobratzen hasi zirenetik «gastu bat gehiago gehitu da gure hilabete bukaerako fakturen zerrendara», salatu zuten. Ondorioz, langile klasea «gero eta pobreagoa» dela eta bidesariarena «bizitzaren garestitzear e n b e s t e a s p e k t u b a t g e h i a g o dela» azpimarratu zuten. Protestak ez dira manifestazio ekitaldietara soilik mugatu, or-

dea Otsailaren 14an, ezezagun batzuk aldundiak bidesaria kobratzeko erabiltzen duen arkuetako bat Beasain eta Ormaiztegi artean dagoen Salbatoreko arkua saboteatu zuten, hainbat kable moztuta. Aldundiak, hasieran batean sabotajea gezurtatu arren, galerak onartu eta segituan hasi zituen konponketa lanak eta biharamunean arkuak «normaltasunez» kobratzen hasi zirela eman zuen jakitera

B i d e s a r i a k e z d i t u o n d o r i o ekonomikoak soilik ekarri Kob r a k e t a s i s t e m a m a r t x a n j a r r i eta berehala bigarren mailako errepideetan trafikoak gora egin zuen GKSk orduan adierazi zuen e z , i g o e r a h o r i « n a b a r m e n a » i z a n z e n T r a f i k o a r e n i g o e r a k «bertako bizilagunen eta txirrind u l a r i e n s e g u r t a s u n a j a i s t e a » eragin zuela ohartarazi zuten, besteak beste.

N-1 errepidea kamioiek bakarrik ordainduko dutela ziurtatu du aldundiak

Datorren urtarrilean N-1 errepidean eta A-15 autobidean martxan jarriko den bidesaria «soilik kamioientzat» izango dela berretsi du Gipuzkoako Foru Aldundiak Herritarren artean sortu diren «zalantzak» argitzeko ohar bat kaleratu zuen pasa den azaroan diputazioak Ohar hartan, bidesari hori «soilik ibilgailu astunentzat» izango dela nabarmendu zuen eta «3,5 tonatik gorako kamioiek bakarrik» ordaind u b e h a r k o d u t e l a b i d e s a r i a

azpimarratu

Bidegi foru agentzia Free Flow edo etengabeko jarioaren teknologian oinarritutako AT sistema muntatzen ari da udaz geroztik bi errepideetako sarrera-irteera g u z t i e t a n . I b i l g a i l u a k g e l d i t u g a b e k o b r a t z e a a h a l b i d e t z e n duen sistema da, matrikulak irakurtzen dituzten arku batzuen bidez Goierrin udan hasi ziren arkuk jartzen, eta zeresana eman zuen herritarren artean

A-636 errepidean bai

Gaur egun, AT sistemaren bidez ibilgailu arinek A-636 autobidean ordaintzen dute bidesaria eta «ez da aurreikusten N-1 eta A-15 e r r e p i d e e t a n p e a j e a j a r t z e a » Goierrin Etzegaraten eta Ordizian biak N-1ean daude kamioientzako arkupe nagusi horiek

Arkupeek ia 30 metroko luzeko egitura eta guztira 16 tonako pisua dute Bakoitzak matrikulak irakurtzeko eta ibilgailuaren jarraipena egiteko argi infragorridun 12 kamera ditu. Garraiolariek euren adostasunik eza adierazi dute bidesariaren inguruan.

// 21
Urtekaria Azpiegiturak
GOIERRIKO HITZA Ostirala, 2022ko abenduaren 23a Hiruk eta plataformak otsailaren 12rako deitutako manifestazioa L A GKS-k otsailaren 19an Beasainen egin zuen manifestazioa A A Uztaila amaierarako jarrita zegoen arkua Ordizia parean A V

Urtekaria Azpiegiturak

AHTren Ezkioko geltokia ere geldituta

Goierrin energia komunitateak sortzeko aukera

GOIERRI // Altzagako, Aramako, Olaberriko eta Ormaiztegiko herritarrek eta negozio txikiren bat dutenek Tokiko Energia Komunitate batean parte hartzeko aukera izango dute. Gipuzkoako Foru Aldundiak 2,8 milioi euro bideratuko ditu herrialdeko hogei udalerritara, tartean, Goierriko lau horietara Edinorrek eta Viuda de Sanz enpresek kudeatuko dituzte aipatutako komunitateak.

Etxebizitza parkea

hainbat inbertsio egingo ditu

Trenbide

Legorretako geltokia herrigunera lekualdatzea, Ordiziako geltokiko irisgarritasuna hobetzea eta Legazpin geltoki berria egitea dira lanik potoloenak. Legazpin lanak iazk o a b e n d u a n h a s i b a z i t u z t e n ere, gaur, urte bete beranduago obrak geldirik daude

Legazpin geltoki berria egiteko obrak abenduaren erdialdean hasi zituzten, irisgarritasuna eta segurtasuna hobetzeko helburuz Aurretik, trenbide gaineko p a s a b i d e a a r r i s k u t s u a z e l a k o

Brinkolara norabidean dagoen n a s a r a i r i s t e k o b e s t e b i d e b a t egin zuten 2018an. Lanak Const r u c c i o n e s M o y u a e t a C y c a s a Canteras y Construcciones enpresa elkartearen ardura dira Berez 13 hilabeteko epean amait u t a b e h a r l u k e t e , b a i n a g a u r gaurkoz obrak geldirik daude Lanek guztira, 3.907.467euroko aurrekontua dute

Eskaera historikoa

Legorretan tren geltokia lekuz aldatzeko oinarrizko proiektua i d a z t e k o l i z i t a z i o a a u r k e z t u zuen apirilean Adifek, 514.855

aurrekontuarekin. Udalak «oso albiste ona» dela esan zuen, eta geltokia herrigunera eramatea «herritarren eskaera historikoa» dela gogorarazi zuten Proiektua a u r r e r a a t e r a k o b a l i t z , g e l t o k i berria eskolaren eta kirol gunearen parean kokatuko litzateke. Bestalde, Adifek maiatzaren amaieran jakitera eman zuenez, Ordiziako geltokiko irisgarritasuna hobetzeko 3.302.610,6 euro inbertituko ditu Obra Europar B a t a s u n a k f i n a n t z a t u k o d u NextGenerationEU laguntzen bidez Altuna y Uriak egingo du, 15 hilabeteko epean.

Iturralde txikiko zentroa. A V

40.000 auto inguru hartuko ditu urtean IAT zentro berriak

BEASAIN // Beasaingo Ibilgailuen Azterketa Teknikoko zerbitzugunearen inaugurazio ofiziala egin dute azaroaren 28an Hamar egun lehenago hasi zen zerbitzua ematen eta Iturralde Txikiko zentrora urtean 35 000 eta 40.000 ibilgailu artean gerturatuko direla aurreikusten da Azken urteetan IAT zentroetan gertatu diren kolapso egoera arintzen lagunduko du, baita lanpostu berriak sortzeko ere

‘‘

+982 711

22 //
GOIERRIKO HITZA Ostirala, 2022ko abenduaren 23a
Ezkio
Lazkao
Legazpi
Legorreta
Mutiloa
Olaberria
Ordizia
Ormaiztegi
Segura
Urretxu
Zaldibia
Zegama
Zerain
Zumarraga
34.259
Goierriko etxebizitza parkeak haziz jarraitzen du, baina motelagoIaz baino 166 etxebizitza gehiago d
HERRIA BARIAZIOA ETXEAK Altzaga +170 Arama =82 Ataun -20886 Beasain +546 607
eta Itsaso -2347 Gabiria +6259 Gaintza =79 Idiazabal -61 219 Itsasondo =332
+184 242
+3724
+2153
+5533
-274 768
-6613
-3743
+93 163
+7868
+4870
+7162
+164 828
ETXEBIZITZA
ago Goierrin Iturria: Eustat Etxebizitzen udal estatistika
«Hemendik hilabete batzuetara Euriborra gehiago igoko balitz, ekonomiaren kolapsoa ekar lezake»
Gotzon Garmendia Ekonomialaria
sareko Brinkola-Irun linean hainbat obra aurreikusi ditu Adifek 2022an.
ADIFek
Goierriko trenbide sarean
AHT Abiadura Handiko Trenaren Goierriko azken azpiegitura, Ezkioko geltokia, ez dute bukatukoEusko Jaurlaritzaren menpeko ETS Eusko Trenbide Sarea enpresa publikoak eten egin du Iparragirre eraikuntzak enpresa goierritarrarekin zuen kontratua, azaro amaieran argitaratu denez. Arrazoia: trenbidea martxan jartzeko falta diren sei urteetan mantentze kostuak saihestea daGOTZON ARANBURU Irudia Ezkio

Inoizko Zegama Aizkorri

azkarrena izan da itzulerakoa

Itzuli da Zegama-Aizkorri mend i m a r a t o i a , e t a n o l a g a i n e r a Baldintza bikainek lagunduta, p r o b a k o e r r e k o r h i s t o r i k o a k h a u t s i d i t u z t e g i z o n e z k o e t a n zein emakumezkoetan Mutiletan, ohiko izen batek lortu du balentria: Kilian Jornetek. Kataluniarrak hamargarren aldiz irabaz i d u Z e g a m a n . E m a k um e z k o e t a n , b e r r i z , N i e n k e Brinkman herbeheretarra izan da azkarrena, alde handiz

Jornetek zortzi minutuan hob e t u d u a u r r e k o m a r k a , 3 36 40ko denbora eginda Iristen ari zela ospatu du garaipena, b a i n a e r r i t m o a m o t e l d u g a b e ; errekorra ezarriko zuela jakitun zegoen «Sinestezina izan da», aitortu du helmugara iritsi bezain pronto kataluniarrak, eta z a l e e i e s k e r t u d i e b e s t e b e h i n emandako berotasuna Bigarren postuan iritsi da Davide Magnini italiarra (3.39.31), eta hirugarren M a n u e l M e r i l l a s e s p a i n i a r r a ( 3 . 4 5 . 4 3 ) . G o i e r r i t a r r i k o n e n a Aritz Egea izan da Emakumezkoetan, Brinkmanek aise gainditu ditu bere aurkariak, eta errekor bikaina ezarri d u ( 4 . 1 6 . 4 3 ) . H o g e i m i n u t u a n hobetu du aurreko errekorra Big a r r e n s a i l k a t u a r i , M a u d e

riko magaletan

Mathysi (4.26.03), ia hamar min u t u a t e r a d i z k i o H i r u g a r r e n helmugaratu da lehen euskaldun a , S a r a A l o n s o d o n o s t i a r r a (4 26 40) Igone Campos izan da lehen goierritarra

Jendetza bildu da bide bazterretan. Herrigunea, Sancti Spirituko maldak eta Aizkorriko tont o r r a , e s a t e r a k o , j e n d e z l e p o egon dira Batek baino gehiagok gaua ere pasa du mendian.

Kilometro bertikala

Oriol Cardona kataluniarra eta Emelie Forsberg suediarra izan dira azkarrenak Zegama-Aizkor r i k o K i l o m e t r o B e r t i k a l e a n Are, Cardonak ere marka ezarri du: 32:59ko denbora behar izan zuen Arrihaunditik Iraulera bitarteko zati kronometratua egiteko Ia bi munutu atera dizkio 2 0 1 7 a n S t i a n A n g e r m u n d - V i k norvegiarrak ezarritako errekorrari.

Forsberger 42 minutu eta 26 segundoko denborarekin nagusitu da Ez du Laura Orgue kataluniarrak 2017tik duen errekorra hobetzerik lortu (41:40)

Junior mailako trail lasterketa Martina Gonfaus kataluniarrak eta Marcos Villamuera espainiarrak irabazi dute.

3.36.40

MARKA BERRIA

Kilian Jornetek Zegama-Aizkorrin jarri duen denbora-errekorraAurrekoa, Stian Angermund-Vikek 2017an zuena, Davide Magnini bigarrenak ere ondu du aurten (3 39 31)Gutxigatik, baina Manuel Merillas hirugarrenak, ez (3 45 43)

4.16.43

MARKA BERRIA

Nienke Brinkmanek ZegamaAizkorrin jarri duen denboraerrekorraAurrekoa, Maite Maiorak zuen,4 34 27ko denborarekin. 2017an ezarri zuen. Maude Mathysek (4 26 03) eta Sara Alonsok (4.26.40) ere gainditu dute

Ainhoa Sanz eta Goierri Garaiak Euskadiko Kros Txapelketa irabazi dute

Ainhoa Sanz urretxuarrak Euskadiko Kros Txapelketa irabazi du. Txapela Donostiako nazioarteko krosaren 66 edizioaren bait a n b a n a t u d a , h i p o d r o m o a n . Euskal Herriko nahiz atzerriko korrikalariak lehiatu dira: Purity Chepkiruik irabazi du sailkapen orokorra, baina Sanz izan denez lehen euskal herritarra, txapela berarentzat izan da Aurretik ere Euskal Herriko txapeldun izandakoa da

Sanzek lasterketa «gogorra» izan zela esan du, baina «oso pozik» amaitu duela «Azken bolada honetan arazo fisikoak izan ditut Hori dela eta, ez diot helbururik jarri nire buruari. Nire helburua osatzea zen», zehaztu du. Gainera, zirkuitua oso lehor zegoen, etahorrek lasterketa azkarra izatea eragin du. Sanzek aitortu du nahiago duela lokaztuta e g o t e a , t e k n i k o a g o a i z a t e k o

Dena den, lehen itzulirako aldea zabaldu du urretxuarrak

Taldekakoa, Goierrira

G o i e r r i G a r a i a k l u b a k e m a k umezkoen taldekako sailkapena irabazi du Korrikalari bakoitzaren postua puntu bilakatu dute: lehendabizikoari bat, bigarrenari bi, hirugarrena hiru Lehen lau korrikalarien puntuak batuta gutxien zituen kluba izan da

garailea

Txindoki atletismo Klubeko ordezkariek ere parte hartu dute Goierri beheko taldeak, gainerakoan, Oinaguko krosa berreskuratu du aurtengoan eta Ordiziak o p i s t a k o a t l e t i s m o i r e k i a . B i lehiaketetan maila handian jardun dute kirolariek.

// 23 Urtekaria Kirola GOIERRIKO HITZA Ostirala,
23a
2022ko abenduaren
maratoi
Zegama Aizkorriko markak birrindu dituzte Kilian Jornetek eta Nienke Brinkmanek . Jendetza bildu da Zegama herrigunean eta Aizkor
Goian, Kilian Jornet; behean, Nienke Brinkman I G / I Q

Urtekaria Kirola

Iraupenaren garaipena

k Ultra Traila, bosgarren saiakeran . 168 kilometroak egiteko ia 29 ordu behar izan ditu . Javier Dominguezek seigarren txapela lortu du

Ehunmilak Ultra Traila beasaindar batek irabazi du: Elena Calvillok Iraupenaren garaipena izan da. 168 kilometroak egiteko ia 29 orduz jo ta ke aritzeaz gain, bosgarren saiakera zuelako. Aurreko denetan bigarren amaitu du «Oso pozik nago Oso lasterketa b e r e z i a d a n e r e t z a t » , a i t o r t u zuen lasterketa bukatu berritan 8 53 28 geldi du kronometroa Eja Mawerren marka hobetu ez arren, Calvillok espero baino azkarrago egin du: «2014an 29 ordu eta erdian egin nuen, eta nire as-

moa orain 34 ordu inguruan ibilt z e a z e n B a i n a o n d o s e n t i t u naiz, indartsu; lurrak eta eguraldiak asko lagundu digute,eta azk e n e a n a t e r a d a O s o p o z i k nago», esan zuen.

Lasterketa hasieratik bukaerara Calvillok menperatu du Kontrol guztietan lehenengo pasatu da, Madarixakoan izan ezik

Probaren erregea

Eguneko beste izen propioa Javi Dominguezena da Ehunmilak s e i g a r r e n a l d i z i r a b a z i d u

(23:04:06) 2011, 2014, 2016, 2017 eta 2018ko garaipenei erantsi die 2022koa Dominguezek, tartean p a n d e m i a g a t i k b i u r t e z u r i a n joan ondoren Bi bigarren postu ere baditu (2013 eta 2019).

Ia egun bete korrika egin ondoren, antolatzaileekiko esker oneko hitzak izan ditu Dominguezek, helmugan Ikusleen eta boluntarioen jarrera txalotu du: « O s o o n d o h a r t z e n g a i t u z t e Txindokiko txalaparta, Xoxoten gero eta jende gehiago egundoko juergarekin...».

Josu Urrestarazu, Euskal Herriko mendi duatloian jaun eta jabe

Iosu Urrestarazu idiazabaldarrak 2022 urteko Euskal Herriko Mendi Duatloi Zirkuituan ez du parekorik izan Parte hartu duen proba guztiak irabazi ditu Hala, Euskal Herriko txapela eta zirkuituko sailkapen nagusia bereganatu ditu.

Irailean, Igantzin (Nafarroa) zirkuituko lehen proba irabazi zuen Lidertzari eutsi eta ez du askatu: Zirkuituko hamar probetatik bederatzi irabazi ditu Eta irabazi ez duenean, ez du parte

G2H, hamar ordu azpitik

Aritz Egea Caceres urretxuarrak irabazi du Goierriko Bi Handiak Orain arte korritu ohi dituen distantzietatik gora ibili arren, beste tekla sorta bat erantsi dio aurrez luzea zeukan pianoari. 88 kilometroko ultratraila irabazi ez ezik, eta probaren errekorra ezarri du: 9 51 45 ordu

Egea zen faborito nagusia, eta 20 kilometrorako berak erakutsi zuen baietz Jon Aizpuru beas a i n d a r r a a t z e a n u t z i z u e n , behin Txindokirako aldapak oinetan sumatu orduko, eta Lizarrustira iristerako (35 km-a) Tofol Castanyer kataluniarra. Bak a r r i k e g i n z u e n g a i n o n t z e k o

bidea, Andraitzen «sekula ikusit a k o e g u n s e n t i r i k p o l i t e n a » ikusteko tentua hartuta «Oso ondo sentitu naiz. 50.etik 6 0 e r a k o m e r i a b a t z u k p a s a t u ditut, baina ultretan normala da, hainbeste ordutan gora-beherak izaten dira. Buelta eman diot, eta gero oso azkar etorri naiz, gustura eta batere sufritu gabe», zioen Aritz Egeak

Eskudero, onenen pare Ioseba Eskuderok egin du hirugarren. Sekulako urtea egin du idiazabaldarrak eta SkyRunner serieko finala jokatzeko aukera izan du

Serrano, Zabalegi eta Estebanez, Goierri Trail kopako garaileak

h

Josu Urrestarazu. A

Igartzakoa, azkena Igartzako Mendi Duatloiaren azken edizioa izan da aurtengoa, hamargarrena Nekea eta laguntasun falta dira arrazoiak Hala e r e , n o r b a i t e k l e k u k o a I g a r l o i taldeari hartuko balie, laguntzeko prest daude

Sergio Serrano idiazabaldarrak, Mikel Zabalegi ordiziarrak eta Lara Estebanez legazpiarrak irabazi dute Goierri Trail Kopa, bakoitzak bere distantzian.

Serranorentzat izan da distantzia luzeko txapela: zazpi probetatik seitan hartu du parte, eta garaipen partzialik lortu ez duen arren, erregularrena bera izan da 189 puntu pilatu ditu denera Jose Talavera zumarragarrari 34 puntu atera dizkio

Sprint modalitatean bi txapelak eskualdean gelditu dira: Zabalegik hiru proba lehiatu eta hiruetan podiumean amaitu du Hala, 140 puntu pilatu ditu.

Estebanezek dozena bat puntu atera dizkio Ainhoa Unanue urretxuarrari Egutegiko lehen p r o b a , U Z T r a i l , b e r a k i r a b a z i zuen, etxean, baina legazpiarra erregularragoa izan da Irati Lar r a ñ a u s u r b i l d a r r a k o s a t u d u emakumezkoen podiuma

a r t u T a r t e a n G o i e r r i k o h i r u lasterketak irabazi ditu: Arriarangoa, Zegamakoa eta Igartzak o a . B e a s a i n e n a m a i t u d a 2022ko zirkuitua
24 //
SIER ZALDUA
GOIERRIKO HITZA
abenduaren 23a
Ostirala, 2022ko
darr
r
z
Elena Calvillo beasain
ak i
aba
i du Ehunmila
Elena Calvillo, ehun mila edo 168 kilometro egin ostean, helmuga pasa berri LOINAZ AGIRRE Goierriko Bi Handiak probako podiuma. Tartean, bi goierritar. A V
Aritz Egea urretxuarrak Goierriko Bi Handiak irabazi du, markarekin .9.51.45ean gelditu du kronometroa . Ioseba Eskudero idiazabaldarra podiumean sartu da

Ekain Imazek debuta egin du Espainiako selekzio nagusiarekin

ERRUGBIA // Ekain Imaz errugbi jokalari beasaindarrak Espainiako selekzio nagusiarekin debuta egin du. Munduko sasi selekzioa den Barbarians taldearen aurka jokatu ditu lehen minutuak.

Caribeños taldeak Gipuzkoako txapela berretsi du

SOFTBOLA // Caribeñosek Gipuzkoako liga irabazi du, bigarrenez jarraian Euskal Herriko txapelketa jokatzeko aukera izan dute, baina nazio mailako txapela ezin izan dute berretsi.

Ampo Ordiziak dolua eta loria bizi izan du denboraldi bakarrean

O r d i z i a R u g b y k l u b a r e n t z a t 2021/2022 sasoia gogorra bezain ederra izan da. Urtea dolu egoer a n h a s i d u : K a w a L e a u m a Ampo Ordizia taldeko jokalaria hil egin da, Gabonetako oporraldian, Herbehereetan, Espainiako selekzioaren deialdian zegoela «Istripua» izan zuela esan du federazioak, eta garaiera handitik erori egin zen Larri zauritu zen. Ezin izan du egoera irauli. Golpe psikologikoa gainditu eta lehen taldeak jokatzen jarrai-

tu du. Eta nola gainera. Ohorezko mailako finaleraino heldu da Zoritxarrez, ezin izan dute Santb o i a n a g a i n d i t u e t a b i g a r r e n postuarekin konformatu behar izan dute

Aldaketak

2 0 2 2 / 2 0 2 3 s a s o i a a l d a k e t e k i n h a s i d u t e : I ñ a k i G a l p a r o s o r o k zuzendaritza utzi eta bere lekua Jon Barandiaranek hartu du. Lehen taldearen gidaritza Federico Galloren esku gelditu da.

Klasikoak, ehun urte

Ordiziako Klasikoak ehun urte bete ditu. 1922an lehen proba jok a t u z e n e t i k , m e n d e b a t i g a r o da. Halere, tartean ez dira ehun k l a s i k o j o k a t u : a u r t e n g o a 9 9 edizioa izan da Simon Yatesek irabazi du Bigarren txapela du, 2016an ere bereganatu baitzuen. Plana orduko hartan ongi irten bazen zertarako aldatu: «Ondo ezagutzen dut ibilbidea eta nire unea aukeratu dut. Duela sei urte erasoa jo nuen toki berean jo dut», azaldu du txirrindulari britainiarrak A b a l t z i s k e t a k o a z k e n i g o e r a n egin du erasoa, hamar kilometroren faltan. Historiako igoerarik azkarrena egin du 5 37 behar izan du. Ezin izan dio inork jarraitu Bakarrik helmugaratu da,

2016an bezala «Itzuliko naiz», aitortu du.

99 Ordiziako Klasikoak lehen mailako parte hartzea izan du. World Tour mailari eusteko puntuak banatu ditu eta horrek jaitsiera arriskuan dauden taldeak erakarri ditu Punta puntako txirrindulariak ekarri dituzte.

Omenaldiak

Vincenzo Nibali izan da, esaterako. Hiru itzuli handiak eta bi monumentu irabazi ditu Ordiziako f e s t e t a k o z a p i a o p a r i t u d i o t e oroigarri gisa

Ez da omendu bakarra izan Txapel Gorri elkarteak Francisco Sarasola lehen edizioko garailea eta Txomin Perurena hiru aldiz txapelduna omendu ditu

Olatz Marquet, emakumezkoen historiako lehen probako garailea

Urretxuko Goierri Kirol Elkarteko Zatika taldeko Olatz Marquet donostiarra Emakumeen Ordiziako Klasikako hitsoriara pasako da, lehen edizioa berak irabazi duelako. Lehen itzulian beste txirrindulari batzuekin ihes egin du eta bigarrengoan, iheskideak utzi ditu atzean Bakarrik helmugaratu da «Oso pozik nago egindako lanarekin eta lortutako garaipenarekin», aipatu duMarquetek lasterketa amaitu berritan Mendiko saria ere beretzat izan da.

Beroak are gogorragoa egin du 60 kilometro pasako ibilbidea: Alegia, Amezketa, Abaltzisketa, Zalbidia eta Ordizia lotu behar i z a n d i t u z t e 3 5 g r a d u t i k g o r a i z a n d i t u z t e . O n d o r i o z , i z e n a emanda zeuden txirrindulari batzuk ez irtetea erabaki dute. Eta ekin dioten erdiek, gutxi gorabehera, ezin izan dute amaitu Gazte mailako garailea Olatz Camino izan da Sailkapen nagusian bigarren izan da, gainera, M a r q u e t e n a t z e t i k P o d i u m a Andrea Soldevillak osatu du.

Simon Yates, helmugan A A Olatz Marquet, podiumean. M I Ampo Ordiziako taldekiak, atzean Leaumaren irudiarekin. A V
Ordiziako Klasikoaren lehen edizioa jokatu zela mendea bete da aurten . Simon Yates izan da azken garailea;lehendabizikoa, Francisco Sarasola . Txapel Gorrik bere sendia omendu du // 25
HITZA Ostirala, 2022ko abenduaren 23a
Urtekaria Kirola GOIERRIKO

Urtekaria Kirola

Aurten lortutako emaitzei erreparatuz gero, kirolari goierritarren uzta oparoa aurreikusten da etorkizunean Bai kantitatez eta bai kalitatez 2022an, esaterako, Beñat Turrientes futbolaria eta Xabier Isasa txirrindularia lehen taldeetara iritsi dira Urretxuarrak, gainera, 2023an beste goierritar bat izango du taldekide Xabier Berasategi ere iritsi da elitera

Elene Lete eta Ane Etxezarreta Realeko kideek Txapeldunen Liga jokatu dute lehen aldiz, Espainiako Lehen Mailan bigarren egin ostean

Lete, gainera, 2021/2022 denboraldiko atezainik onena izateaz gain, 20 urtez azpikoen Munduko Txapelketa jokatzekoa zen. Lesio baten erruz ezin izan zuen minuturik jokatu Txapeldun amaitu zuten

Etorkizuna emakumeena izango da Nahia Garrido igerilariak ere sekulako urtea egin du Domina eta marka ugari lortu ditu, igerileku laburrean zein luzean, diziplina ugaritan. Gazte Mailako Europako Olinpiar Jaialdian bi urre irabazi zituen

Txindoki Atletismo Taldeko Nora Tobar Espainiako Txapeldun izendatu da, altuera jauzian, 23 urtez azpikoen mailan. Maila nagusian dominetatik gertu egon da, baina laugarren amaitu du Mediterraneoko Atletismo Txapelketan ere laugarren amaitu zuen

Irenia Apaolaza taldekiak ere emaitza gogoangarriak lortu ditu Espainiako Txapelketako 400 metroko finalean sartu da eta 200 metrokoan lehen hamarretan amaitu du Pista estaliko Euskadiko txapeldun izan da.

Kirola, egunez egun

URTARRILA

2, Ormaiztegi Gorka Izagirrek irabazi du Ormaiztegiko 50Ziklo Krosa

19, Beasain. Irati Zubizarretak mendiko lasterketak alboratuko dituela iragarri du. Besteak beste, bost bider izan da Espainiako txapeldun eta behin, mundukoa

OTSAILA

4, Legazpi Ilintxa Kirol Elkarteak 75. urteurreneko ekitaldiak hasi ditu

5, Goierri Eskualdeko Bola Txapelketa hasi da 20, UrretxuMayi Mujikak LezoJaizkibel irabazi du 24, Urretxu - ZumarragaGoierri Kirol Elkarteak emakumezkoen elite mailako txirrindulari taldea sortu du.

6, Goierri. Goierri Trail Kopa hasi da, UZ Trail lasterketarekin 6, GoierriGabiria-Legazpi rallysprinta jokatu da 19, BeasainArriarango Mendi Lasterketa berreskuratu dute APIRILA

7, Goierri ‘Zatoz kirolera!’ ekimena antolatu dute Zegamako, Segurako, Mutiloako, Zerango eta Idiazabalgo udalek

13, GoierriEkhi Irribarriak Goñi txapelketa irabazi du

20, OrdiziaBeti Alai pilotalekua berritu dute

23, Beasain. Aritz Imaz Ixku omendu du Beasain Kirol Elkarteak

23, UrretxuAritz Egea, Ultratrail distantziako Espainiako txapeldun

MAIATZA

7, Urretxu - Zumarraga Goierri

Kirol Elkartearen areto futbol taldea Hirugarren Mailara igo da

22, Beasain. Beasain Kirol Elkartea EFFren 2mailara igo da

EKAINA

7, Urretxu - Zumarraga Goierri Kirol Elkartearen areto futbol taldea Hirugarren Mailara igo da. 22, BeasainBeasain Kirol Elkartea EFFren 2. mailara igo da.

EKAINA

11, Goierri. Almintza Segalari Elkarteak antolatutako Euskal Herriko Sega Liga amaitu da Josu Mendizabal, gazte mailako txapeldun.Gipuzkoako Txirrindulari Elkargoko lehendakari kargua Santi Osorok hartu du, Juanjo Gozaloren ordez 18, Urretxu - ZumarragaUrola Kirol Elkarteak 50 urte bete ditu 23, OlaberriaXabier Berasategik Euskal Euskadira jauzi egin du 24, Beasain. Iñigo de la Herak Gipuzkoa Basket taldearekin fitxatu du

UZTAILA

1, Goierri. Goilurrak rallya jokatu da

UZTAILA

2, Goierri. Goilurrak rallya jokatu da

ABUZTUA

19, Ezkio. Alex Aranburuk Limousingo Tourra irabazi du

IRAILA

7, Ormaiztegi ‘Aketegiko Mari, alpinismoa eta mitologia uztartzen ’ izeneko ikus-entzunezkoa egin du Koke Lasak.

24, OrdiziaOrdizia Saskibaloi Taldeak 50urteurrena bete du

URRIA

8, Idiazabal. Ioseba Eskuderok Skyrunning txapelketako finala jokatu du 15, IdiazabalJon Aranburuk Kulturismo Naturaleko Espainiako Txapelketa irabazi du Mens Fitness kategorian

16, Beasain. Aritz Aranbururen SGC Anubis zaldiak Espainiako Txapelketa irabazi du 21, BeasainBeasaingo Ziklo Krosa galdu egin da, toki faltagatik

AZAROA

6, Goierri. Josema Garrido eta Patxi Ropero, Gipuzkoako txapeldun.

18, ZaldibiaXabier Murielek Movistar taldearekin fitxatu du 27, LegazpiDanantzako, Gipuzkoako gizonezkoen bola txapeldun

ABENDUA

3, Zaldibia. Migel Mari Jauregi ‘Altzo ’k 1 07 10 denbora egin du Hiru-Ekin erronkan 8, LegazpiOliver Galvezek Euskadiko Trial Txapelketako garaile

11, GoierriIraia Mendiak taldekako Europako Kros Txapelketa irabazi du.

13, ZumarragaElene Lete Gipuzkoa saria jaso du zz

HITZA Beñat Turrientesek 22 dortsala hartu du REAL SOCIEDAD GAZTEAK,
Goierriko kirolari gazteek aurrerapausoa eman dute 2022an Debutak, dominak, markak etorkizua bermatuta dago
Nahia Garrido, urrezko dominarekin
AURRERA
Elene Lete, atezain onenaren sariarekin REAL SOCIEDAD
26 //
Xabier Isasak Euskal Herriko Itzulia lehiatu du E EUSKADI
GOIERRIKO HITZA
abenduaren 23a
Ostirala, 2022ko
MARTXOA

32 liburu argitaratu dira 2022an

Barandiaran Katedra sortu dute EHUk, Aldundiak eta Ataungo Udalak

G oierrin, Goierriri buruz edo esk u a l d e k o g a i e z n a h i z p e r t s onaiez 32 liburu idatzi dira, bukat z e a r d e n 2 0 2 2 u r t e h o n e t a n Aurreko urteetan ere ohikoa den bezala, genero aldetik ikerlanek eta azterketa historikoek hartu dute kopuruz Goierriko bibliografia berriaren zati handiena: 10 titulu.

Literaturari dagokionez, narratibak 14 liburu gehiago batu dizkio eskualdeko ekoizpenari, eta poesia edo saiakerakoak bi izan dira Beste hiru didaktikoak edo auto-laguntzakoak

H i z k u n t z a r i d a g o k i o n e z , gehienak euskaraz argitaratu dituzte, 19 lan. Narratibakoak dira

bederatzi liburu, tartean haur eta gazte literaturako ipuintxoak nahiz itzulitako obrak sartuta. Beste zortzi gaztelaniaz, bost eleb i t a n , e t a b a t f r a n t s e s e z a t e r a dira (Idiazabalgo Sebastian Elortza fraideari buruzko biografia)

Lehen aldiz liburua argitaratu dutenen artean aurkitzen dira M i k e l A l v a r e z b e a s a i n d a r r a (Euskalia), Maialen Akizu urretxuarra (Eszenatokia ipuin luzea) eta Ekaitz Goikoetxea beasaindarra (Balio erantzia aforismo bilduma)

Herrika, Beasainen bederatzi liburu atera dira, Legazpin bost, edo Ezkion eta Ordizian hiruna

Goierriko liburuak 2022

NARRATIBA EUSKARAZ

Beasain. Maddi Ane Txoperena, ‘Ez erran inori’Igartza Beka Beasain. Mikel Alvarez, ‘Euskalia ’ Idiazabal Amaia Telleria, ‘Zuhara, Clionaren kanpaiak’ Lazkao. Iker Sancho (itzultz ), Anton Txekhoven31 ipuin Legorreta. Betzaida Urtatza, ‘Korapiloak’ Ordizia. Irati Garmendia, ‘Patata eta tomatea, tripontzi parea; ‘Tipula eta erremolatxa, hau pagotxa ’ ; ‘27 egunez jira eta buelta ’ ; eta ‘Zer du zeruak gure aurka?. Haur literatura. Ordizia. Patxi Zubizarreta, ‘Zerria ’ Ormaiztegi Aitor Azpiazu (itz ), ‘Doryan Grayñ erretratue ’ Urretxu Maialen Akizu, ‘Eszenatokia ’

NARRATIBA GAZTELANIAZ

Beasain Kristina Galarraga: ‘La mirada de Mikel ; etaPaula, la aviadora de las estrellas ’ Beasain Marcos Huarte, ‘Genesis de una especie ’ Legazpi Oier Nuñez, ‘Un verano increible ’ Legazpi Mari Romero, ‘Etxetorre goikoaDonde no existe el olvido ’

POESIA ETA SAIAKERA

Beasain. Ekaitz Goikoetxea, ‘Balio erantzia ’ , aforismoak Zaldibia. Tere Irastortza, ‘Llenabais el mundoMundua betetzen zenuten ’

IKERLANAK - HISTORIA

Beasain Eraitz Saez de Egilaz eta Lur Albizu.Gureak ere badiraDesira, boterea eta epika ’

Beasain Joseba Alonso eta Lemniskata elkartea,Goierri mugarriz mugarri’Seigarren kaiera Beasain. M Dorronsoro, J AlonsoM Garcia ‘Gudugarretako etxeak eta biztanleak’ Ezkio Ezkioko errolda grafikoa Ezkio. Alvaro Bermejo eta Joseba Urretabizkaia (argazk ), Bi buruzko aizkora. Iturbe anaiak aizkoragileak’ Ezkio Maribel Pagola, ‘Ezkiogako Amabirjina ’ Idiazabal ‘Le Portier de la Treille ’ , Sebastian Elortza fraidearen biografia Legazpi. Burdinola, Arkeolan. ‘Urbia eta Altzaniako mortuak’ Legazpi Felix Ibargutxi, ‘Legazpiko bertsolaritza pausoz pauso ’ Legazpi Hik Hasi elkartea, ‘Euskal pedagogoa lokatzetan Joxe Mari Auzmendi, ‘Hik Hasiren arima, A-tik Z-ra ’ Olaberria Olargi, ‘Olaberria argazkietan, 1890 – 1970 Ordizia. Jose Miguel Unanue ‘Blancos y negrosEl Trienio Liberal en Ordizia (1820-1823)’ Zumarraga Urola Kirol Eelkartea– Gattiken, taldearen 50urteurrenaz ‘SD Urola KE Istorio ederrez jositako historia Trazos de una bonita historia ’

DIDAKTIKOAK

Gabiria Ana Santiago eta Lurdes Ulazia, ‘Txokomates, Txokolate zaporeko mate laborategia’Matematika Segura Maider Mujika, ‘Hija de la causalidad’ . Yoga

Urretxu Aniztasun Mahaia, Sukaldanitzak: aniztasuna lapiko artean’Gastronomia

E u s k a l k u l t u r a r e n e t a e u s k a l identitatearen gogoetarako eta transmisiorako Jose Migel Barandiaran Katedra sortuko du Euskal Herriko Unibertsitateak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Ataungo Udalarekin, Eusko Ikaskuntzarekin eta Jose Migel Barandiaran Fundazioarekin elkarlanean. Ataungo Sara etxean, Barandiaran zenaren bizitok i a n s i n a t u z u t e n a k o r d i o a , abenduan Elkarlan akordio honen bitartez, katedra sortzeko, garatzeko eta mantentzeko konpromisoa hartu dute erakunde guztiek

Katedraren helburu nagusietako bat, Jose Migel Barandiaran A i e r b e r e n ( A t a u n , 1 8 8 9 - 1 9 9 1 ) «izena eta izana bultzatzea» da, haren obraren, ondarearen eta hark landutako ikerketa esparruen azterketa zientifikoa sustatuz eta egindako ekarpenak aitortuz

Bestetik, euskal kulturari eta euskal identitateari buruzko gogoeta eta transmisioa sustatzea n a h i d a K a t e d r a b e r r i a r e k i n , «aita Barandiaranek ezarritako nortasun oinarriak ezagutaraziz, eta oinarri horiek gaur egungo gizartearekiko elkarrekintzaren bidez eguneratuz»

Katedraren jardunerako abiapuntu gisa, Gipuzkoako Foru Aldundiak 100 000 euroko ekarpena egin du 2022ko aurrekont u e n b i t a r t e z , e t a A t a u n g o Udalak, 10 000 euroko ekarpena

Martin Aramendi Ataungo alkatea pozik agertu da Katedraren sorrerarekin. Barandiarani «dagokion balioa» emango diolakoan dago.

// 27 Urtekaria Kultura GOIERRIKO HITZA Ostirala, 2022ko abenduaren 23a
Mikel Alvarez, litaratur munduan estreinatu da. K GARRALDA ZUBIMENDI
Askotariko 32 liburu argitaratu dituzte 2022. urtean Goierrin . Generoz, ikerlanak eta historikoak izan dira ugarienak, beste behin . Euskaraz hemeretzi lan argitaratu dira

Urtekaria Kultura

Iñaki Muruak jantzi dio txapela Maialen Lujanbiori

B

gin duelako bertsolaritzaren alde . «Ilusioa egiten duen zerbait da» , dio

Iñaki Murua gabiriarrak jantzi zion txapela Maialen Lujanbiori Euskal Herriko Bertsolari Txap e l k e t a n g a r a i p e n a b e r r e t s i zuen hernaniarrak eta hori frog a t z e n d u e n t x a p e l a M u r u a k eman zion

Bertsolaritzan egindako «ageriko nahiz isilpeko lan handia» eskertu nahi dio Bertsozale Elkarteak Muruari «Bertsolaria ez ezik, bertsolaritza mugimenduko eragile handia izan da Eragiletzan etengabeko lana egin du: Gabirian bertan hasi eta Euskal Herri osoan ere bai»

Murua, Gabiriako Agerretxemendi baserrian jaioa, herrian hasi zen bertsotan, elkarteko giroan eta lagun artean Bertsolari modura, 1982an aurkeztu zen lehen aldiz Bertsolari Txapelketa

N a g u s i r a , e t a 1 9 8 6 k o a n e t a 1989koan finalera iritsi zen. Fin a l i s t a i z a n z e n G i p u z k o a k o 1991ko eta 1995ko txapelketetan ere 2005etik 2018ra, ia hamab o s t u r t e t a n , E u s k a l H e r r i k o Bertsozale Elkarteko lehendakaria izan zen

« L e h e n d a k a r i i z a n d e n e a n z e i n e z , b e r t s o m u n d u a n o s o

presente egon da Iñaki beti. Gaur egun ere, figura oso garrantzitsua izaten jarraitzen du Bertsozale Elkartean Maitasunetik eta z a i n t z a t i k a r i t z e n d a b e t i , e t a bertso munduko gazte, heldu, boluntario, langile, zein gertuko guztiek estimu handian daukagu», esan du Bertsozale Elkarteak.

Horregatik guztiagatik, «omen a l d i b e r e z i a » e g i n g o d i o t e I r u ñ e k o f i n a l e a n , « e g i n d a k o lana itzulezina bada ere, ikusgarri egin eta merezimenduaren aitortza moduan»

«Ilusioa egiten duen zerbait d a N i r e t z a k o o h o r e a b a i n o gehiago kontsideratzen dut, bertsotan eta elkartean sartu ditudan orduak sartu ahal izateko, nire ingurukoek egin behar izan duten esfortzuaren errekonozimendu bezala. Horiei esker, familiari esker, eta ingurukoei harrapatutako orduak izan direla kontsideratzeen dut Ni han egotea [finalean txapela janzten], orduak faltan izan dituzten horiei denei egiten zaien omenaldi edo ohore emate bat dela pentsatzen dut», aitortu du Muruak

Osinalde sariketak 50. urtemuga ospatu du

Hara ordua heldu da eta / ekin beharko lanari / Bestela zeinek aintzakotz hartu / hartara etorri danari / Lenago ere bi edo hirutan / bisitatu det Gabiri. / Apaiak ondo ein deigula ta / gabon jainkoak denori. Lehen agurreko bertso horrekin ekin zion Patxi Iraolak Gabirian 1971ko martxoaren 6 batean Osinalde Sariari Erbie soziedadean izan zen lehen saioa, eta irabazle aterako zen zaldibiarra. 50 urte iaz eta 50 ekitaldi aurten beteta, pandemiak atzerarazitako mende erdia aurten ospatu dute, irailean 42 bertsolari elkartu ziren Denak ere lehenago Gabirian izanak dira, eta garaile ateratakoak. Osinalde bertsolari gazteen sariketa inoiz irabazitakoak. Bertan izan ziren, besteak beste, Maialen Lujanbio, Nerea Ibartzabal edota Joanes Illarregi, Euskal Herriko zortzi bertsolaririk onenetariko batzuk. Nerea Elustondo, Aitor Sarriegi eta Amaia Iturriotz goierritarrak ere izan ziren. Baita ere Xabier Zeberio, bizirik den garaile zaharrena.

Bost bertsolari lehiatu dira txapelketa nagusian

Goierriko bost bertsolari aritu dira Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusian: Maialen Akizu urretxuarra, Iñaki Apalategi beasaindarra, Nerea Elust o n d o l e g a z p i a r r a , A m a i a I t urriotz urretxuarra eta Iban Urdangarin ataundarra Apalategi eta Elustondo iritsi dira urrutien Legazpiarrak txapelketako lehen saioan abestu

d u , e t a o s o l a n o n a e g i n d u I a 700 puntu lortu ditu Nahiz eta ez zuen saioa irabazi, lehen faseko azken saioaren faltan lortu du finalerdietarako txartela Apalategi larriago pasa da. 664 punturekin berak markatu du muga Urdangarin izan da kanpoan g e l d i t u d e n l e h e n a E z d u e l a pena handirik hartu aitortu du, k a r t z e l a k o s a i o t x u k u n a e g i n

d u e n e z g u s t u r a a m a i t u b a i t u Akizuk eta Iturriotzek ere konforme amaitu dute euren lehen txapelketan.

Lehen itzulian, akabo

F i n a l e r d i e t a k o l e h e n i t z u l i a n a m a i t u d a E l u s t o n d o r e n e t a Apalategiren ibilbidea Beasaindarrak 623 puntu lortu ditu eta E l u s t o n d o k , 6 2 8 . A u r k a r i e n

e m a i t z e n b a i t a n g e l d i t u d i r a biak, eta ez dute zorterik izan Ezin izan dute finalerdietako bigarren faserako galbahea pasa.

Egindako lanarekin konforme g e l d i t u d i r a b a t a z e i n b e s t e a . Bien helburua lehen fasea gainditzea eta maila ona ematea zen Aitor Sarriegi beasaindarrak ez du parte hartu txapelketan Azken edizioan finalista izanda-

koak esana zuen honetan ez zela

Saroi Jauregi zaldibiarrak ere « e r a b a t k a n p o t i k » j a r r a i t u d u txapelketa BECen jokatutako finaletako gai jartzaileetako bat izan da Erreleboa ematea erabaki du.

ertsozale elkarteak Murua hautatu du lan horretarako «ageriko nahiz isilpeko lan handia» e
Maialen Lujanbio eta Iñaki Murua, agurtzen GARI GARAIALDE l e h i a t u k o , e t a e z d a d a m u t u «Utzi nezakeen tokirik onenean utzi nuen», esan dio GOIBERRI aldizkariari Maialen Akizu, Iñaki Apalategi, Nerea Elustondo, Amaia Iturriotz eta Iban Urdangarin, Bertsolari Txapelketa Nagusian kantatzen BERTSOZALE ELKARTEA
28 //
GOIERRIKO HITZA Ostirala,
abenduaren 23a
2022ko

Beasain, Euskal Herriko eskulturaren hiriburua

Euskal Herriko ia 100 eskulturgilek topo egin dute Igartza jauregian, otsaileko bigarren hamabostaldian, Gaurko euskal eskultura izenburupean, Azken Muga elkartearen eskutikAlberto Torres Aierdi beasaindarra –irudian– da ehun eskulturgileetako batEskulturgileek euren lana ikustarazi nahi izan zutenK GARRALDA ZUBIMENDI

Irudia Lazkao

Ane Negeruela Nogen taldera itzuli da

Nogen taldeko ahotsa aldatu egin da 2022anEider Saezek urte hasieran iragarri zuen taldea utziko zuela, eta atzera ere Ane Negeruelak hartu du mikrofonoaAurrez Nogenen aritutakoa da Negeruela Hasierako urteetan aritu zen zehazki, 2016 eta 2018. Hurrengo lau urteetan Saezek hartu zuen bere lekuaTOM H

Kultura, egunez egun

URTARRILA

6, Beasain ‘Molaphone ’ film laburrak irabazi du Goienizen Gau Laburra 10, Idiazabal Musika Eskola mediku etxe zaharreko eraikinera lekualdatu dute 12, Ataun Leizeetako labar artea parametro espazialekin ikertuko dute J M BBekan 14, Goierri Antzerki Garaia zikloa hasi da 19, Urretxu Carlos Mediavillak Kirolgi fundazioaren kirol argazki lehiaketa irabazi du 28, Goierri. Unai Arnazen Bapatean argazkiak irabazi du Matematika argazki lehiaketa.

OTSAILA

18, Beasain. Euskal Herriko ia 100 eskulturgilek topo egin dute Igartza jauregian, Gaurko euskal eskultura izenburupean 18, Ormaiztegi. Gazte irakurle taldea eratu da 24, Beasain Lokatza podcast feministari Ondas saria esleitu diote

MARTXOA

4, Urretxu-Zumarraga. Iparragirre sariak banatu dira 12, Legazpi. Kuntuz! erromeriak jarduna eten du 21, Lazkao Lazkao Txiki Musika Eskolak 25 urte bete ditu 22, Goierri Toberaren musika hamabostaldia hasi da 25, Goierri Errotatxo eta Aizpeako labeak inauguratu dituzte 25, Ordizia Ahoz Aho lehiaketa Imanol Arabaolazak irabazi du. 29, Ordizia. Ane Zuazubiskar gailendu da Argi Berri sariketan

APIRILA

2, Goierri. Dantzari helduen topaketa egin dute Idiazabalen 2, Lazkao. Lazkao Txikiren jaiotetxean oroigarria jarri dute 2, Legazpi. Unai Agirrek irabazi du Aztiri Bat saria

9, Zaldibia. Xabat Illarregik irabazi du Osinberde Saria 23, Gabiria. Ane Zuazubiskarrek irabazi du 50Gabiriako Osinalde sariketa 28, Goierri. CAF-Elhuyar sariak banatu dituzte 30, Beasain. June Aiestaranek Gipuzkoako Eskolarteko Txapelketa irabazi du

MAIATZA

3, Beasain. Mikel Alvarezek ‘Bekaduna ’ websaila zuzendu du 18, Zumarraga. Ane Legarreta, bandako zuzendari berria 28, Altzaga. Liburutegia zabaldu dute

EKAINA

4, Goierri. Arterialdia egin dute. 5, Beasain. Beasain Hiria lehiaketa Oskar Mansok irabazi du 9, Goierri. Ane Odriozolak Kimetz lehiaketa irabazi du 11, Goierri. Irakurle taldeek Laura Mintegi omendu dute, Ataunen egindako topaketan. 11, Goierri. Potto eta pottokumeek irabazi dute Herrimatuz txapelketa 11, Lazkao Batukada topaketa egin dute 11, Legorreta Legoreggae jaialdia berreskuratu dute 20, Goierri Txindata Musika Eskola itxi dute. 25, Ataun. Mitoaldia hasi da 28, Beasain Bear elkarteko zuzendaritza berritu da

UZTAILA

2, Zumarraga Migel Urkiagak azkenekoz jo du Santa Isabel egunean 4, Goierri. Goierriko Jazzaldia hasi da 5, Beasain Beasain Hiria lehiaketa Oskar Mansok irabazi du 8, Zumarraga Europako eta Espainiako retro dantza txapelketa jokatu da

ABUZTUA

4, Beasain. Kattalin erretegiak Jakitea saria jaso du

IRAILA

15, Ordizia Noir Sochak Pasion Rock jaialdia irabazi du. 17, GabiriaOsinalde sariketaren 50urteurrena ospatu dute 28, Gabiria. Gabiriako bertsolaritzaren garapena ikertuko du KMK Bekak

URRIA

2, Zaldibia Koldo Zubeldia hil da.

15, Urretxu-Zumarraga. ZZ Rock jaialdia egin dute 17, Zumarraga. Zelai Ariztu kultur etxeak 15 urte bete ditu 21, Ordizia. Ordiziarock jaialdia egin dute 22, Segura. Saioa Galarragak eta Julen Murgiondo bikoteak irabazi du Seguran jokatutako 46 Euskal Herriko Dantza Txapelketa

AZAROA

2, Zaldibia. Koldo Zubeldia hil da 12, Beasain. Ez bultza egin! proiektua aurkeztu du Igor Rezolak 22, Legazpi. Telleriarteko Nekazarien Anaidia elkarteak bete dituen 50 urte bete ditu 25, Ezkio Asier Zabaletak ‘Otempodiz ’ proiektua herritarrei aurkeztu die 26, Urretxu-Zumarraga. Goiargi abesbatzak 40 urte bete ditu 27, Ataun Zinuema ekimena hasi da 30, Goierri Rikardo Arregi Sariketak Elixabete Garmendia eta Patxi Baztarrika omendu ditu

ABENDUA

2, Goierri. Lazkaoko eta Segurako udal artxibo historikoak digitalizatu ditu Euskadiko Artxibo Historikoak

2, Beasain Ekaitz Goikoetxeak San Andres sariketa irabazi du Bertso paper lehiaketa guztietan atera du saria.

16, Goierri Liburu azokak egin dituzte Ataunen, Seguran eta Lazkaon

// 29
GOIERRIKO HITZA Ostirala, 2022ko abenduaren 23a
Urtekaria Kultura
Irudia Beasain

Hitzekin Horixe izan du Amur r i o n ( A r a b a ) m a r t x o a r e n 3 1 n h a s i e t a D o n o s t i a n a p i r i l a r e n 10ean bukatu den 22 Korrikak Hitz eta ekin Euskaraz eta korrika Horixe behar baitu euskarak, egitea. Goierrira hilaren 8an iritsi zen Korrika, Aizpurutxotik barrena (15:15 aldera), eta Legorretatik atera zen sei orduren ond o r e n . 6 0 k i l o m e t r o o s a t u z ituen, eta dozenaka lekuko aldak e t a J e n d e t z a b a t u z e n segidara, plana erakargarria baitzen: euskararen aldeko aldarria, Aste Santuko oporren hasiera, o r d u t e g i a p r o p o s a , e g u r a l d i atsegina nahiz eta tarte batzuetan euri apur bat egin

Herri gogoa hauspotu du Eta etorri bezala joan zen Korrika Tolosalderantz, giro jator eta a l a i a n , e t a , j e n d e t s u I g a n d e eguerdian iritsi zen Korrikazalez lepo zegoen Donostiara Karmele Jaiok idatzi du aurtengo mez u a : « S i n i s t u d e z a g u n e z d e l a daukagun zerbait, garen zerbait baizik» Horixe idatzitik nabarmendutako pasarte bat Korrikaren arduradunek, berriz, balorazio positiboa egin dute: «Korrikaren helburuetako bat guztiz lortu da: euskararen aldeko kontzientzia, herri gogoa, hauspotzea» Administrazioei ere deia, euskara ikasteko doakotasunaren alde egin dezatela Euskaldeko herri nagusien artean Legazpitik ez da pasa lekukoa, eta horrek hainbat herritarren heserrea eragin du.

Azaroaren 18tik abenduaren 2ra bitartean Euskaraldiaren hirugarren edizioan parte hartu dute ehundaka goierritarrek Pandemia atzean utzita, duela lau urteko martxa hartu du ekimenak

Hamabost egunetan, norberarak bere hizkuntza ohiturak berrikusi ditu Antolatzaileek joerari eusteko eskatu dute, eta euskarara hurbiltzeko

hitzez eta ekinez Apirilaren8koarratsalde-iluntzeparteanigaroda22.KorrikaGoierr
Euskaraz,
itikUrretxunsartuz etaLegorretanateraz . Bidean60kilometroegindirakorrika,etadozenakalekukoaldaketa
Beasain. Jendetza Oriamendi kalean behera, Goierriko Hedabideen kilometroan. Beasaini bi itzuli eman dizkio lekukoak. KORRIKA Zumarraga. Lekukoa, Urolako trenaren tuneletan barrena. G A Segura Adineko egoitzako egoiliarrek eraman dute lekukoa KORRIKA
Euskaraldiak lehen edizioko izpiritua berrartu du
30 // Urtekaria Euskara GOIERRIKO HITZA
23a
Lazkao Maizpideko ikasle eta irakasleak, Euskaraldian MAIZPIDE Beasain 40 eragilek baino gehiago batu dira Euskaraldira K G Z
Ostirala, 2022ko abenduaren

Euskara gutxiago entzuten da Goierrin, nahiz eta gehiagok jakin

Idiazabal, UEMAko 94. herria

Idiazabal UEMAko 94. herria bilakatu da Iazko abenduan egindako urteko batzarrean aho batez onartu zuten Idiazabalgo Udalak egindako eskaria Iñaki Alberdi alkateak aipatu duenez, «hainbat arlotan lan asko dago oraindik egiteko, eta Uemaren esperientziari eta laguntzari helduko diogu horretarako» Goierriko dozena bat herri daude UEMA sarean: Altzaga, Arama, Ezkio eta Itsaso, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Legorreta, Segura, Zaldibia eta Zerain

Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia

Herri euskaldunenetan ere euskararen erabilera galtzen ari da U E M A U d a l e r r i E u s k a l d u n e n Mankomunitateak argitaratutako soziolinguistikoaren azterketa, urrian Eustatek kaleratutako Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuan oinarrituta Ondorioa, garbia bezain gordina da euskararentzat: atzeraka segitzen du G o i e r r i k o j o e r a o r o k o r r a r e n antzeko bilakaera darama, datu nagusiak kontuan hartuta, bailarako herrietakoak ere. Euskara dakitenen kopurua handitu egin da 1981etik 2021ra; euskaldunak eta ia-euskaldunak %62,5 izatet i k , % 7 8 , 8 r a i g a r o d i r a 4 0 u r t e horietan

Lehen hizkuntzatzat euskara duten goierritarren portzentaiak beherantzko joera darama, etenik gabe, 1991tik 2021era. Duela 30 urte, %48,3k zuten euskara aurrenekotzat, %47k gaztelania, e t a % 3 , 7 k b i a k I a z , e u s k a r a %40,4k zuen euskara lehen hizkuntza modura, %44,2k gaztelania (2011n jada gain hartu zion euskarari), eta biak %9,4k.

Etxeko erabileran ere galtzen a r i d a : 1 9 9 1 n % 3 5 , 6 k e u s k a r a z egiten zuen, 2021ean %31,2k

G o i e r r i k o a r g a z k i a r i b u r u z , Uemaren teknikari Eneritz Albizuk ezagutzan ere moteltze bat ikusten du. «Ezagutzari dagokionez, udalerri euskaldunetan, beste eremuetan ez bezala, mo-

Erabilera

HERRIA

1991 2001 2011 2021

Altzaga 95,790,672,876,2 Arama 86,784,473,462,0

Ataun 94,990,876,471,4

Beasain 35,136,732,332,3 Ezkio-Itsaso 83,687,972,168,1

Gabiria 96,492,478,274,6

Gaintza 99,691,081,279,1

Idiazabal 77,882,572,763,6

Itsasondo 75,266,357,250,5

Lazkao 43,147,442,841,9

Legazpi 37,335,033,536,5

Legorreta 62,465,350,047,2

Mutiloa 87,581,666,963,1

Olaberria 39,540,238,534,1

Ordizia 36,238,937,235,3

Ormaiztegi 68,366,254,652,0

Segura 85,781,367,867,6

Urretxu 33,437,734,436,0

Zaldibia 84,281,771,967,0

Zegama 74,084,963,562,4

Zerain 96,088,883,884,6

Zumarraga 23,623,922,127,8

teltze bat ikusten da, eta kasu batzuetan beherakada ere bai. Askoz nabarmenagoa da lehen hizkuntzan eta erabileran. Gero eta euskaldun gehiago gaudela esaten digute, eta hori positiboa da, n o s k i B a i n a g a r r a n t z i t s u a d a erabileran ere erreparatzea Geroz eta jende gehiagok daki euskaraz, baina gehienentzat euskara ez da jada lehenengo hizkuntza, eta besteetan erosoago sentitzen dira. Horrek erabileran eragiten du Asmatu beharko genuke ezagutza hori aprobetxat z e n , e t a h e r r i t a r r a k m o t i b atzen»

Kale erabilera

Kale erabileraren datuek berret s i e g i t e n d u t e U E M A k o n d orioztatutakoa. Herri nagusienetan euskarazko elkarrizketa gut x i a g o e n t z u n d i t u Soziolinguistika Klusterrak Ordizia da sabuespen bakarra: bost puntu egin du gora Ia bi elkarrizketatik bat euskaraz da Datu kezkagarrienak Urretxu Zumarragakoak dira Ia sei puntu egin du behera. Neurtutako elkarrizketen %15a besterik ez da euskaraz

Beasaini eta Legazpiri dagokionez, hiru elkarrizketatik bat da euskaraz. Beasainen joerak behera egin duen arren, Legazpin gora egin du.

Idurre Eskisabel izango da Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi berriaKontseiluak, 25 urteotan, hiru idazkari izan ditu eta bi beasaindarrak izan diraXabier Mendiguren izan zen lehen idazkaria Kazetaritzan eta antropologian lizentziaduna da Eskisabel, kazetaritzan ibilbide luzea egindakoaEuskaldunon Egunkarian eta Berrian, esaterakoHorrez gain, hedabide askotan kolaboratzaile ibili izan da, eta, egun, pentsamendu feministari eskainitako Eskafandra bildumako kontseilu editore taldeko kidea da, baita Lokatza podcastaren egileetako bat ereEusko Jaurlaritzako Euskararen Aholku Batzordeko kide ere bada, Hizkuntza eta Genero atalekoaEHUko Kazetaritza graduan irakasle izan da oraintsu arte Eskisabelek adierazi du «erantzukizunez eta lanerako gogoz» eman diola baiezkoa kargua hartzeko proposamenariHizkuntzaren auzia «gizartearen lehentasunetara» eramatea eta aliantzetan sakontzea jarri ditu helburutzat, euskalgintzako eragileekin nahiz euskalgintzatik kanpo aritzen direnekin. Hikzuntzaren auziak gizartearen alor denei eragiten diela gogorarzi du

UEMAren soziolinguistika txostenaren arabera, goierritar gehiagok menperatzen dute euskara baina gutxiagok erabiltzen dute . Kale neurketek
berretsi egin dute joera
Haur batzuk, kontu kontari Haurrek egiten dute gehien euskaraz A
// 31
Euskara GOIERRIKO HITZA Ostirala, 2022ko abenduaren 23a
Urtekaria
32 // Urtekaria Festak GOIERRIKO HITZA Ostirala, 2022ko abenduaren 23a Santa Ana jaiak. Kuadrillak, suziria botatzeko zainA A
San Prudentzio jaiak. Bakailao LehiaketaAIMAR MAIZ Lazkao San Joan jaiak. Haurren danborradaMAIDER INSAUSTI Segura Santiktz jaiak. Erraldoien konpartsaTERE MADINABEITIA Legazpi San Bartolome jaiak. Mozorro egunaMAIDER INSAUSTI Zegama San Andres jaiak. Gazteak, mozorrotutaA VIERBÜCHER Ormaiztegi Loinatz jaiak. Haurren sokadantzaK GARRALDA ZUBIMENDI Beasain Santa Anastasia jaiak. Euskal Jaietako karroza lehiaketa Barunba kuadrillak irabazi duM INSAUSTI Urretxu
Ordizia
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.