Page 1

NUMMER 2-2007 • ÅRGÅNG 6

Cramo expanderar inom byggbodar

s. 8

Nya T140 från Bobcat

s. 12

Sverigepremiär för AUSA

s. 14

Ny produktlinje från HCP

s. 14

Lätt mätt med världens minsta laseravståndsmätare s. 18 Effektiv materialhanteringsmaskin med säker hytt

s. 18

Case Teleskoplastare: liten plats och stor kapacitet

s. 20

Svensk sorteringsgrip går ned i spagat

s. 20

s. 26

Nätt minigrävare på lätta gummilarvfötter s. 26 Norskt upptiningssystem på Maskinexpo s. 27 Nästa generations planeringsskopa

Sidan: 46

Sverigepremiär för AUSA Sidorna: 14

Ny Zero Turn-klippare från Simplicity s. 24 Tåligt markskydd med lång livslängd

Topcons gröna ljus

Rentalkalaset i Göteborg Sidan: 32

Maskinexpo viker inte för tuff konkurrens Sidan: 36

”Pumps, a necessary evil?” Sidan: 48

s. 28

Utvidgning av Hitachis maskinprogram s. 28 BOSCH lanserar ny effektiv bilningshammare s. 40 Bauma 2007

s. 42

Ett steg närmare ROT-avdraget

s. 58

Vem bygger i framtiden? s. 58

Renässans för byggbodar Sidan: 52 Sidan: 43


Du vet v채l om att Du kan l채sa Svensk ` Rental digitalt p책 webben?


5

56

37 år i kranoch liftbranschen EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Bengt-Åke Bengtsson, som äger Autokrancentret, är en av de som varit med och utvecklat den mobila kran- och liftbranschen ända sedan 1970. Bengt-Åke känner de flesta märken mycket väl och har sedan ett antal år tillbaka agenturen i Sverige för Manitous liftar, Dexter släpvagnsliftar och Bison-Palfingers lastbilsliftar. SRT fick möjlighet att prata med Bengt-Åke på mässan Byggmaskiner i Göteborg.

48 Pumpar, ett nödvändigt ont?

46

Topcons gröna ljus

För branschfolk är Topcon ett känt begrepp. Bolaget är ledande leverantör av laserprodukter och de flesta som jobbar inom bygg och anläggning vet vad Topcon och deras produkter går för. Topcon är ett japanskt multinationellt företag och laserprodukter bara är en del av företagets verksamhet.

Riktigt så illa är det väl inte utan det onda i sammanhanget är ovälkommet vatten och skräcken för att inte ha en ordentlig dräningspump att använda. I den här utgåvan tar SRT en titt på vilka leverantörer som finns på den svenska marknaden.

INNEHÅLL 5

Ledare

7

Kommentar Hyrex

8

Business

9

Kommentar SRA

10

Business

12

Nyheter

14

Nyheter

16

Nyheter

18

Nyheter

20

Nyheter

22

Konjunkturbarometern

24

Nyheter

26

Nyheter

28

Nyheter

32

Mässor: Byggmaskiner

34

Mässor: Byggmaskiner

36

Mässor: Maskin-Expo

38

Mässor: Maskin-Expo

41

Nyheter

42

Mässor: Bauma

43

Mässor: Bauma

46

Reportage: Topcons gröna ljus

48

Tema: “Pumps, a necessary evil?”

53

Tema: Renässans för Byggbodar

56

Reportage: En av dom äldsta i branschen

58

Nyheter

”Intensitet och kapprustning” Två ord som jag tycker ganska väl beskriver den tid vi lever

tegrerat globalt samhälle. Där förhållandevis för oss fjärran

i idag. Byggsektorn och de flesta andra sektorer i det

beslut kan skapa stora och snabba effekter på oss här i

svenska samhället går för fullt, kolla in konjunkturbarome-

Sverige. Man kan säga, lite tillspetsat, att vändningarna idag

tern på sidan 22. Högkonjukturen har i princip spridit sig till

kommer som en tjuv om natten. Mer lokala problem kan

alla delar av landet med undantag för några distrikt. Det

också påverka konjunkturen som det växande problemet

investeras för glatt livet inom de flesta sektorer vilket även

med kapacitetsbristen (se artikel sidan 16) vilket på sikt

gäller den privata sfären. Många bygger och bygger ut.

kommer att ställa till stora problem.

Intesiteten är oerhört hög. Samtidigt vill så många aktörer

Men låt oss inte vara pessimistiska utan ta vara på de

som möjligt vara med när tåget rullar. Våra leverantörer

möjligheter som det nuvarande ekonomiska klimatet ska-

i år. Vår branschen har också nyligen tagit ytterligare ett

satsar med all riktighet stort för att svara upp på den enorma

par. Men det är viktigt att vi är på våra vakt. Vi vill inte ha ett

steg närmare en gemensam branschförening vad gäller

efterfrågan just nu. Även tidningsbranschen upplever ett

samhälle och ekonomiskt klimat som i början på 90-talet.

landets rentalbolag. Vid senaste Hyrex-stämman röstade

stort tryck. Många tidningar ökar antalet utgivningar och

Denna utgåva av SRT förmedlar mycket av läget i bran-

en majoritet ja för ett samgående med Swedish Rental As-

upplagan. Vi kapprustar för att klara behovet just nu och för

schen just nu. En bra barometer på detta är våra bransch-

sociation. Nu behövs en omröstning till med ja-majoritet

att hänga med under de närmaste åren. För visst tror vi på

mässor. I tidningen hittar du reportage från mässorna Bygg-

vilken beräknas hållas under hösten.

en fortsatt uppgång eller i alla fall ett bibehållande av det

maskiner och Bauma samt en mängd artiklar om nya pro-

Vid SRAs senaste stämma valdes Ramirents Kenth

nuvarande läget? Många undersökningar pekar på att det

dukter som kommer att visas på mässan Maskin-Expo som

Sturesson till ny ordförande i föreningen. Kenth har ett ge-

kommer att hålla i sig både detta och nästa år och längre.

går av stapeln i slutet av maj.

nuint kunnande inom rental och vi önskar honom lycka till

Men samtidigt måste vi komma ihåg att vi lever i en ny

Vi har också två intressanta temaartiklar om pump-

värld. Borta är tiden med de tröga och relativt långsamma

branschens aktörer samt vilka som tillverkar och levererar

konjunktursvängningarna. Vi lever i ett kraftigt politiskt in-

de omkring 1500 nya bodar som säljs och hyrs ut i Sverige

i sin nya position inom SRA. Läs också Keths ledare på sidan 9. Jan Hermansson, Redaktör

www.SvenskRental.se • 2-2007 • Svensk Rental Tidning


7

MÄSS KALENDER

”Årsmötet röstade ja” Hyrex-Kedjans årsmöte avhölls i samband med mässan Byggmaskiner 2007 i Göteborg den 15:e mars. Vid mötet genomfördes en andra omröstning gällande samgåendet med Swedish Rental Association. Denna gång utföll omröstningen med en majoritet för ja-sidan. Under sommaren kommer en speciellt tillsatt arbetsgrupp att arbeta vidare med frågan om eventuell sammanslagning av Hyrex-Kedjan och SRA samt vilka former en sammanslagen förening skulle tänkas ha. Arbetsgruppens arbete och förslag kommer att diskuteras grundligt på Hyrex kommande höstmöte för att sedan genomföra en tredje avgörande omröstning. På årsmötet i mars hölls också den traditionsenliga middagen med tillhörande underhållning i god Hyrex-anda. Vi hade rekordmånga deltagare från såväl uthyrare, leverantörer och inbjudna gäster. Som vanligt var humöret på topp och vi hade en mycket trevlig kväll tillsammans. Mässan som i år var större än tidigare anses vara mycket lyckad med nöjda såväl besökare som utställare. I övrigt kan vi konstatera att byggmarknaden är fortsatt på en mycket hög nivå och ser väl ut att hålla i sig under innevarande år vilket i sin tur innebär att även uthyrningsbranschen har bråda dagar. Under våren har Hyrex-Kedjans medlemsantal dessutom ökat i antal, vilket glädjer oss.

Maskin-Expo 2007 31 maj - 2 juni Barkaby Flygfält, Stockholm www.maskinexpo.se

Låt oss hoppas på en aktiv sommar på många olika sätt och dessutom tid för semester och ro. Besök gärna vår hemsida www.hyrex.org. Glad och trevlig sommar! Roger Sturesson Ordförande Hyrex-Kedjan

Roger Sturesson Ordförande HYREX - Kedjan

ConExpo Asia 2007 4-7 december, 2007 Chinese Export Commodities Fair (CECF) Pazhou Complex, Guangzhou, Kina www.conexpoasia.com ConExpo Con/Agg 2008 11-15 mars Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, USA www.conexpoconagg.com Nordbygg 2008 1-4 april Stockholmsmässan Älvsjö, Stockholm www.nordbygg.se Redaktionsadress Box 786, SE-191 27 Sollentuna Tel. 08 585 700 46, Fax: 08 585 700 47

Anita do Rocio Hermansson, Mikael Karlsson Ansvarig utgivare: Jan Hermansson

Besöksadress Skillingevägen 14A, 192 71 Sollentuna info@pdworld.com, www.ByggRental.com

BYGGRENTAL - EN TIDNING FÖR OCH OM DEN SVENSKA MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

SAIE 2007 24-28 oktober Bolognamässan Bologna, Italien www.bolognafiere.it

Utges av: SCOP AB REDAKTION Jan Hermansson, jan.hermansson@pdworld.com

KORRESPONDENTER Örjan Arvidsson, Ulrika Träff, Jim Parsons ANNONSER Kontakta Johan Hedman på telefon 08-621 16 90 eller Svensk Rental Tidnings redaktion på telefon 08-585 700 46 alt. maila sales@pdworld.com Omslag: ©Bauma 2007, Messe München

ByggRental distribureas i drygt 17.000 ex till läsare i Sverige. För beställning av tidning kontakta redaktionen eller vår annonschef. Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att alltid få ditt exemplar kostar en helårsprenumeration 385 kr. Prenumerationsavgiften sätter du in på bankgiro 5435-9443 eller postgiro 636 76 69-6, SCOP AB. ByggRental produceras av SCOP AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. Copyright 2005 innehas av SCOP AB. Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar som skett under och efter detta nummers produktion. Utgivaren ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktighet. Eftertryck helt eller delvis, utan utgivarens godkännande förbjudes. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna att sända in textförslag och bilder till tidningen. Att det som insänds ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material skall återsändas skall sändaren noga ange detta.

World of Concrete 1-4 april Stockholmsmässan Älvsjö, Stockholm www.nordbygg.se

www.SvenskRental.se • 2-2007 • Svensk Rental Tidning


8 Ahlsell förvärvar fyra återförsäljare av Verktyg Maskiner i Finland Ahlsell AB har ingått avtal om att förvärva de fyra finska företagen Pohjan Laakeri Oy, Savon Hitsauskeskus Oy, Työkalupari Oy och Pohjan Tarvike Oy. Familjeföretagen, som ägs av familjen Virkkunen, etablerades under 1990-talet och är ledande återförsäljare på den finska marknaden inom produktområdena verktyg och maskiner samt andra industriella förnödenheter. Företagen har en sammantagen årlig omsättning om ca 75 MSEK och ca 25 anställda.

www.ahlsell.se

Kraftigt ökad vinst för SSAB SSAB har redovisat sitt resultat för det första kvartalet 2007. Resultatet efter finansnetto ökade med 38% och uppgick till 2147 (1558) Mkr. — Jag är stolt över att återigen presentera ett starkt kvartal, faktiskt det bästa någonsin. Efterfrågan på våra spetsprodukter är fortsatt stark. Leveranserna av extra och ultra höghållfast tunnplåt ökade under kvartalet med 25% jämfört med i fjol och leveranserna av kylda stål, som fortsatt begränsas av tillgänglig produktionskapacitet, ökade med 8%, säger verkställande direktören Olof Faxander i en kommentar till årsrapporten.

www.ssab.se

Ny divisionschef på Banverket Niclas Reinikainen har tillträtt som ny chef för den enhet som blir resultatet av sammanslagningen av Banverket Produktion och Banverket Industridivisionen. — Nu gäller det att så effektivt som möjligt fortsätta arbetet med sammanslagningen så att vi kan leverera mer värde för våra kunder, säger Niclas Reinikainen. Det var i oktober 2006 som Banverkets styrelse beslutade att slå ihop de båda enheterna för att på så sätt stärka konkurrenskraften och öka affärsmöjligheterna på den svenska järnvägsmarknaden där flera stora internationella företag sedan några år har etablerat sig.

www.banverket.se

Cramo expanderar inom byggbodar Uthyrningskoncernen Cramo, som noteras på Helsingforsbörsen, har genom sin svenska verksamhet förvärvat uthyrningsföretaget Göby i Sundsvall som är specialiserat på uthyrning av byggbodar, liftar och elkraft. Förvärvet innebär en strategiskt viktig utökning av Cramos verksamhet - såväl inom produktområdet som i regionen. Göby är ett välkänt familjedrivet företag med stor kundbas, framför allt i norra Sverige, men även bland uthyrningsföretag över hela landet som hyr in kompletterande bodar från Göby. Beståndet på över 500 byggbodar är mycket välhållet och personalen kunnig. — För Cramo är tillskottet mycket välkommet; det råder brist på byggbodar i nära nog hela Sverige, säger Magnus Rosén, VD för Cramo Sverige AB. Göbys verksamhet vid två depåer i Sundsvall kommer helt att integreras i Cramos verksamhet i Sundsvall. Förvärvet väntas bidra med cirka 30 MSEK till Cramo årliga omsättning.

ww.cramo.se

Cramo får ny stor order och håller ställningarna hos LKAB Cramo Sverige AB har fått i uppdrag av LKAB att ansvara för alla ställningsentreprenader inom LKABs arbetsområde KA3/KK4 i Kiruna. Uppdraget innebär att Cramo tillsammans med underleverantören Brinkab AB ansvarar för uppförandet av all tyngre ställning för installationer i LKABs nya pelletsverk i Kiruna. Cramo har sedan tidigare ett totalansvar för maskinförsörjning och bodetablering samt har levererat ett provisoriskt värmesystem under uppförandet av pelletsverket. Tillsammans med Brinkab har Cramo skapat en lösning för uppförande av ställningar för installationer i pelletsverket.

www.cramo.se

Cramo säljer sin holländska verksamhet Cramo har beslutat avyttra Cramo Nederland B.V. Verksamheten som är inriktad på uthyrning av

Vi ses på: Maskin-Expo Monter nr. 242

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se

maskiner och annan utrustning för främst byggindustrin har 90 anställda och omsätter 12,7 MEUR genom tio uthyrningsdepåer i Nederländerna. Köpare är det holländska uthyrningsbolaget Jaston B.V. Cramo har funnits i Nederländerna sedan 2000 då man övertog en mindre uthyrningsverksamhet från sin dåvarande ägare. Sedan 2002 har verksamheten bedrivits under varumärket Cat Rental Store. Försäljningen av Cramo Nederland beräknas ge en kapitalvinst på cirka 4 miljoner EURO.

www.cramo.se

Svenska Mätcenter AB köper Örebro Mätservice AB Mätteknikföretaget Svenska Mätcenter AB fortsätter att expandera. I början av mars så har man förvärvat mätföretaget Örebro Mätservice AB med fyra anställda. Mätcenter har under flera år byggt upp kompetensen inom mätteknik. Inom sektorn mätning i spår och järnvägsmiljö så har Mätcenter inte tidigare aktivt positionerat sig. Örebro Mätservice AB är nationellt erkänt duktiga inom detta. Förvärvet betyder att Mätcenter med sina stora resurser och nu med spetskompetens inom mätning i spår- och järnvägsmiljö blir en stor aktör inom sektorn. – Det här är en bra lösning för alla! Vi får många förfrågningar, men har inte haft tillräcklig kapacitet för alla uppdrag. Vidare så kan nu Mätcenters befintliga kunder fä hjälp med detta av kompetent personal, säger Kent Andersson, affärschef Mätservice. – Vi ser detta som en viktig del i vår expansion och vi tror att våra kunder ser positivt på vår breddade kompetens. Vi blir med detta en totalleverantör av mättjänster, tillägger Jacob Strömberg, marknadschef.

www.maetcenter.se

Svenska företag erbjuds ett kostnadsfritt dotterbolag i England Svenska entreprenörer erbjuds en möjlighet att etablera ett dotterbolag i West Midlands regionen nordväst om London utan kostnad under ett initiativ som betraktas som det första i sitt slag i världen. Företagen erbjuds ett färdigetablerat och kostnadsfritt Limited-bolag (inkl. minimum aktiekapital), kontor under sex månader, marknads-föringstjänster, viss juridisk assistans, etc. under ett initiativ som går under namnet ”Bridge-to-Growth”. Projektet hanteras och drivs av Scan-Alliance (www.scanalliance.com) som representerar AWM i Norden, i samarbete med flera partners bl.a. Handelsbanken, Scandinavian Airlines, Radisson SAS Hotels, ALMI Västernorrland och Euro Info Centre Nord.

Lindab har startat produktion i Ryssland Lindab, ventilations- och byggsystemföretag, satsar i Ryssland. En tillverkningsenhet i St Petersburgsområdet för affärsområde Ventilations verksamhet har nu slagit upp dörrarna. För att möta den ökande efterfrågan på den ryska marknaden förstärker Lindab verksamheten med lokal produktion. St Petersburgsenheten är ett första steg i Lindabs satsning på lokal produktion i Ryssland. Affärsområde Profil följer med en produktionsenhet för Building Systems (prefabricerade stålbyggnader) som beräknas stå klar under andra kvartalet 2008.

www.lindab.com

Michelin har förnyat ett långsiktigt, globalt kontrakt med Volvo Det tidigare kontraktet tecknades i december 2003. I enlighet med det nya kontraktet erbjuder Michelin lastbils- och bussdäck för originalmontering på fordon konstruerade av Volvo i Europa, Nordamerika och Sydamerika under varumärkena Volvo Trucks, Volvo Buses, Renault Trucks och Mack Trucks. Volvos kunder erbjuds däck som bygger på Michelin Durable Technologies, ett samlingsnamn för flera nya tekniker som ger längre livslängd, större lastkapacitet och därmed högre säkerhet och bättre ekonomi för åkerier.

Ramirent expanderar igen Ramirent fortsätter att expandera och stärker sin position i södra Sverige genom att öppna ett kundcenter i Trelleborg. Nyetableringen i Trelleborg är det senaste tillskottet på den svenska maskinuthyrningsmarknaden och innebär ytterligare ett steg i satsningen på att förstärka den lokala närvaron hos kunderna. Trelleborg är ett expansivt område som med sin närhet till Öresundsbron lockar allt fler att bygga. Genom etableringen förtätar Ramirent sin placering i södra Sverige och blir därmed mer tillgängliga kunderna i denna region. Ramirent har haft en stadig tillväxt under de senaste åren och har under en tvåårsperiod etablerat 14 nya kundcenter, vilket är en ökning med hela 30 procent sedan 2005. — Expansionen ligger helt i linje med vår strategi att öka närvaron på utvalda orter, säger Ramirent ABs vd Mikael Öberg. Vi arbetar målmedvetet att finnas så nära våra kunder som möjligt för att kunna ge dem bästa tänkbara service. Vår styrka i ligger förmågan att anpassa oss till lokala förhållanden samtidigt som vi erbjuder våra kunder ett komplett sortiment och ett gediget tjänsteutbud. Det är just tack vare företagets storlek och kapacitet i kombination med en småskalig och serviceinriktad organisation som gör oss till en mycket stark aktör på den svenska maskinuthyrningsmarknaden.

www.ramirent.se


9

“Nu är tiderna ljusa!” Man säger ofta att vi går mot ljusare tider men nu är tiderna ljusa. Försommaren är här och kvällarna är ljusa. De kommer att bli ännu ljusare under en period fram till midsommar. Tiderna är också ljusa för vår bransch. Högkonjunkturen inom byggsektorn och därmed också vår bransch är stark och mycket tyder på att den kommer att bli ännu starkare en tid till. En del prognosmakare börjar tala om en ”superkonjunktur” som kommer att vara i minst fem år till och andra spår att nedgången kommer om två till tre år. Vilka som får rätt får framtiden utvisa. Alla som arbetar med prognoser är dock överens om att den kraftiga ökningstakten håller på att mattas av. Martin Holmgren har tidigare aviserat att han lämnar ordförandeskapet i SRA i samband med årsstämman som var i mars. På samma stämma fick jag förtroendet att efterträda honom. Martin har gjort en stor insats när han lett organisationen och drivit många viktiga frågor framåt. Vem är då Kenth Sturesson som blivit ny ordförande? Jag är 47 år gammal, är gift med Annette och har två barn. Barnen är 15 och 12 år gamla, de är mycket aktiva inom kappsegling vilket gör att större delen av min fritid hamnar inom seglingen. Jag arbetar som marknadschef på Ramirent och har varit i rentalbranschen sedan 2002. Dessförinnan jobbade jag inom byggbranschen. Som byggare har jag sett många av både styrkorna och svagheterna inom maskinuthyrnings-

Kenth Sturesson, ordförande i Swedish Rental Association

sektorn. Jag tycker att det är viktigt att jobba vidare med de frågor som framgångsrikt utvecklas i arbetsgrupper inom SRA men vill också att vi ännu aktivare börjar driva PRfrågor för att göra branschen mer känd och få fler att välja hyresalternativet framför att äga egna maskiner. Jag tycker också att det är viktigt att vi definierar vår marknad och storleken på denna. Detta har mig veterligen inte gjorts tidigare och för en bransch i en mognadsprocess är det viktigt att veta vilka produkt- och tjänstesortiment som ingår samt hur stora dessa är. När det gäller samarbetet med Hyrex och ett eventuellt samgående hoppas jag att även nästa stämma inom Hyrex kommer att rösta ja så att en sammanslagning blir verklighet och vi kan få en förening som kan representera hela branschen. Avslutningsvis vill jag bara säga: utnyttja de ljusa tiderna både årstidsmässigt och konjunkturmässigt. Kenth Sturesson Ordförande Swedish Rental Association

www.SvenskRental.se • 2-2007 • Svensk Rental Tidning


10 Moelven mer än dubblar 2006 års resultat jämfört med året innan Moelven har för år 2006 ökat rörelseresultatet med 214 MNOK från året innan och satte resultatrekord med mer än 370 (159) MNOK för år 2006. Detta är mer än en fördubbling av resultatet jämfört med 2005. Koncernen hade en nettoomsättning på 6.692 MNOK för 2006 jämfört med 6.005 MNOK året innan. Resultat före skatt uppgick till 336 MNOK (113). Detta är historiskt sett koncernens bästa år.

Werners Maskin firar 125-årsjubileum År 1882 startade bolaget Jönköpings Snickerifabrik som idag 125 år senare är känt som Werners Maskin AB ett av Smålands ledande uthyrningsföretag. Verksamheten har förändrats en del under åren från snickerifabrik till byggmaterialhandel till dagens uthyrning av byggmaskiner men drivs fortfarande av samma familj sedan starten. Idag är det Adam Werner den femte generationen som är VD. — Det är en stor förmån och glädje att få vara med och föra företaget framåt, tycker Adam. — Idag då det byggs mer än någonsin står alla möjligheter öppna, det gäller att hänga med och hela tiden utvecklas för vår och kundernas skull. Huvudkontor ligger på Ljungarum i Jönköping med filial i Tranås. Man hyr ut byggmaskiner, liftar, ställningar, tillfälliga lokaler i form av bodar och moduler till byggbranschen, kommuner och industrin i framför allt Småland. Werners har även maskinserviceverkstäder där man servar både våra egna och kundernas maskiner. 125-årsjubiléet firas med en stor fest för alla kunder. Man kommer i samband med det att ha en liten utställning om företagets historia där man b l a visar en del gamla bilder.

www.wernersmaskin.se

Bättre byggflöden och mindre slitage med Starke Arvid För att uppnå detta tillverkar Starke Arvid nu ergonomiskt anpassade produkter för det dagliga arbetet på byggarbetsplatser. På Byggmässan i Göteborg i mars visade företaget sina två revolutionerande produkter för gipshantering, El-8:an och

Vi ses på: Maskin-Expo Monter nr. 242

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se

Chippern. — Tänk bara vilket resursslöseri det är när dyrbar tid går åt till vänta eller leta efter saker. Processer måste effektiviseras så att företagen kan använda överbliven tid till värdeskapande aktiviteter, säger Jan-Erik Bark, VD på Starke Arvid. Gipshanteringen inbegriper att ta in gips till bygget, hantera gipset och att ta ut det i form av avfall. El-8:an är en vagn som enkelt kan frakta över ett ton gips. Med hjälp av vagnen hamnar gipsbuntarna på rätt plats inför monteringen. En person kan därmed göra det som tidigare krävde tre personer. Chippern strimlar ner gipsspillet vilket ger en effektiv process och lägre kostnader. Den reducerar även skadlig miljöpåverkan genom att den bidrar till färre transporter från bygget. — Kortare ledtider och jämna flöden blir effekten av bra verktyg, maskiner och arbetssätt. El8:an och Chippern är två exempel på produkter som tagits fram för att ta bort flaskhalsar och på ett positivt sätt förändra byggarens vardag, säger Jan-Erik Bark. Nu kan personalen göra det de är bra på, istället för att bära, släpa och sortera bland avfall som uppstår på byggen Starke Arvid har själva gjort en dynamisk resa och lycktas växa utan att rationalisera bort personal eller flytta sin verksamhet till låglöneländer. Företaget har satsat på att jobba enligt Lean Produktion, det system som utvecklats av Toyota och som revolutionerat bland annat bilindustrin. Det handlar om att planera för jämna flöden och en jämn arbetsbelastning. Starke Arvid har med hjälp av detta synsätt lyckats växa sett till både omsättning och resultat med så mycket som 30 procent årligen de senaste tre åren. Förutom produktionseffektivitet och produktutveckling står frågor som medarbetarstolthet, kundnöjdhet och marknadsutveckling högt på agendan hos Starke Arvid. Man lägger tonvikt på värdeskapande arbetsmoment och ständig förbättring inom olika delar av företaget. Och det är inte bara siffror som räknas. — Vi drivs av mer än pengar för att behålla jobben i landet. Vi arbetar hårt med kundnöjdhet, medarbetarstolthet och leverantörsengagemang, säger Jan-Erik Bark. Det är dessa frågor som bidrar till att skapa vinsten. Självfallet har vi alltid en noggrann koll på soliditet och andra viktiga finansiella mått, även om vi inte målformulerar just våra nyckeltal.

www.starkearvid.se


12

Nya T140 från Bobcat

Ny läggarserie från Vögele

finns i SEMABs monter med nummer 817 på Maskin-Expo 2007.

www.semab.org

Med 30 cm breda gummilarver, 123 cm bandlängd och en fyrcylindrig Kubotadiesel tar sig Bobcat T140 fram på de mest svårforcerade ställen. Bobcat T140 gör entré på årets upplaga av Maskin-Expo. Den fyrcylindriga tvärmonterade dieselmotorn från Kubota är på 46 hk. Hydraulflödet ligger på 64 liter per minut vid ett tryck på 190 bar. Till T140 finns manöversystemen pedal, AHC, ACS och SJC. Bobcat T140

Tekniska data Bobcat T140 Nominell driftskapacitet: 658 kg Tipplast: 1879 kg Marktryck: 28,3 kPa Hydraulpumpskapacitet: 64 l/min Systemtryck vid snabbkoppl.: 189,6 bar Körhastighet: 11,8 km/h Tipphöjd med standardskopa: 2104 mm Höjd vid skop. gångjärnstapp: 2783 mm Höjd: 1967 mm Längd med standardskopa: 3153 mm Bredd med standardskopa: 1422 mm Motor: Kubota Modell: V2203-M-DI-E2B-BC-3 Bränsle: Diesel Kylning: Vatten Effekt: 34,3 kW Antal cylindrar: 4 Bränsletankens volym: 50,4 l Transportvikt: 2920 kg

Top 10 i kompaktklassen Lagom till årets Maskinexpo presenterar Hamm sitt kompletta program vältar i kompaktklassen. Det betyder också att det blir Sverigepremiär för de helt nya modellerna HD10VV och HD12VV. I Hamms program för kompaktvältar ingår 10 modeller i vikter från 1 500 till 4 200 kg. Samtliga modeller har enhetlig design samt god sikt från förarplatsen. De två nya modellerna HD10VV och HD12VV väger in på 2 400 respektive 2 700 kg. Hamm lägger ner mycket arbete på att göra maskinerna så användarvänliga som möjligt för att kunna tillgodose den allt viktigare uthyrningsmarknaden.

Till årets Bauma-mässa presenterade Vögele sina nya läggarmodeller SUPER 1100-2 samt 13002. Båda modellerna är bandgående och kommer att kompletteras med motsvarande hjulmodeller i augusti.

1100-2 har en max läggningsbredd på 4,2 m och 56 KW effekt. 1300-2 har en max läggningsbredd på 4,5 m och 65 KW effekt. Båda modellerna har en basbredd på 1,8 m, längd endast 4.95 m och elskrid. Modellerna har Vögele´s nya handhavandekoncept Ergo-Plus som reducerar ingångkörningstiden för nya maskinister. I Ergo-Plus konceptet har man samtliga viktiga parametrar lätt tillgängliga. Ett exempel på det enklare handhavandet är de inbyggda nivelleringssystemet.

www.wirtgen.se

Effektiv och lätt kap- och geringssåg från BOSCH Låg vikt och god precision är utmärkande för BOSCH nya kap- och geringssåg GCM 8 S Professional. Med en vikt på bara 15 kilo och en kraftig 1 400 W motor är den nya sågen både flexibel och effektiv. BOSCH nya kap- och geringssåg är med sin låga vikt och höga kraft det perfekta verktyget för hantverkare som till exempel arbetar med golvläggning och inomhussnickerier. Sågen arbetar utan problem med material som trä, aluminium och plast. GCM 8 S utmärker sig med sin kompakta och praktiska design. Sågen är utrustad med två bärhandtag med Softgrip för bekväm transport. Sågen har även en integrerad laser som gör sågandet mer precist. Lasern ger en stråle där klingan sågar, vilket gör det betydligt lättare att utföra precisionssågning.

Sågen har en spindellåsning, vilket ger smidiga sågklingsbyten. Bord och anslag består av en pressgjuten aluminiumkonstruktion av hög kvalitet. En inbyggd lampa i sågen gör att det även går att arbeta under svåra ljusförhållanden. Kap- och geringssågen har en kapacitet på 60 x 270 mm, vilket gör den speciellt anpassad för att såga i laminatskivor och parkettgolv. GCM 8 S är den senaste medlemmen i Bosch serie av stationära verktyg som omfattar kap- och geringssåg, kapsåg, bordssåg samt metallsåg. Utmärkande för GCM 8 S är låg vikt på 15 kg, hög effekt med 1 400 W, god precision vilket möjliggörs med integrerad laserstråle m m. BOSCH GCM 8 S har en bredd på 61 cm, längd 45 cm och en höjd på 50 cm. Den är avsedd för sågklingor med dimensionerna 216 x 30 mm.

www.wirtgen.se

Briggs & Stratton startar produktion i ny europeisk fabrik i Tjeckien Briggs & Stratton, världens största tillverkare av bensinmotorer för utomhusbruk, har tagit i drift sin första motorfabrik i Europa. Fabriken, som ligger i industriområdet Hrabova nära Ostrava i Tjeckien, tillverkar bensinmotorer för trädgårdsredskap och gräsklippare. — Briggs & Stratton vill säkerställa positio-

nen som världsledande tillverkare av bensindrivna kvalitetsmotorer. Investeringen i den nya fabriken förbättrar våra möjligheter att klara de säsongsmässiga variationerna av efterfrågan på motorer för gräsklippare och trädgårdsmaskiner i Europa, säger Mike Schoen, VD för Briggs & Strattons internationella division för Power Products.

Vi ses på: Maskin-Expo Monter nr. 242

Leif Stridh, ny ordförande i Sveriges Byggindustrier Vid Sveriges Byggindustriers (BI) förbundsstämma den 9 maj valdes Leif Stridh till ny styrelseordförande efter Olle Ehrlén. Leif Stridh är till vardags vice VD på Stabledningsteamet Skanska Sverige AB.

www.bygg.org

Magnus Täljemark ny Area Sales Manager för Ammann-Yanmar Efter 10 år med Bobcat Europe har Magnus Täljmark utsetts av Ammann-Yanmar till Area Sales Manager för Norden och de baltiska staterna. Magnus kommer att vara stationerad i Malmö och arbeta nära Ammann-Yanmars återförsäljarnät och en av hans arbetsuppgifter är att förstärka företagets representation och återförsäljarnät i de nordiska och baltiska länderna.

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se

www.ammann-yanmar.com


14

Sverigepremiär för AUSA Entreprenad Maskin Specialisten (EMS) har tagit upp en ny agenturprodukt i sitt sortiment. Det handlar om hjulburna dumprar från spanska AUSA. EMS kommer att koncentrera sig på dumprar från 1 ton upp till 9 ton, men AUSA har även ett brett sortiment av bl.a. gaffeltruckar och cementblandare. AUSA startades 1956 i Manresa, Spanien där huvudkontoret ligger och de har även etablerade dotterbolag i England, Frankrike, Tyskland, Kina och USA. Idag har AUSA 224 återförsäljare i totalt 69 länder och det innebär att 35% av deras tillverkning går på export. Det är ett ledande företag i sin bransch och omsatte över 70 miljoner Euro förra året vilket placerar dom som världsledande inom sitt område. 1961 introducerades den första AUSA-dumpern och sedan dess har verksamheten exploderat. Under 2006 sålde man sin 100.000:e maskin samt att de samtidigt lanserade sin ”värsting” modell D 1000 AP som innehar den största lastkapaciteten på 10 ton som AUSA producerat hittills.

till 4000 kg med 4-hjulsdrift. • Midjestyrda kompakta dumprar från 6000 kg till 9000 kg.

AUSAs värsting D 1000 AP som har en lastningskapacitet på 10 ton och introducerades på Bauma i april.

JLG Sverige presenterar en ny återförsäljare, Liftbolaget AB, på Byggmaskiner 2007 JLG Industries, Inc., ett dotterbolag till Oshkosh Truck Corporation presenterade på Byggmaskiner 2007 sitt samarbetet med Liftbolaget AB som ny återförsäljare i Sverige. Liftbolaget AB har mer än 30 års erfarenhet från att representera ett utbud av olika leverantörer av arbetsplattformar. Med huvudkontor i Gävle och filial i Falkenberg, kompletterar Liftbolaget AB utmärkt JLG Sverige avseende försäljning av maskiner samt med service och kundsupport. — Vi är väldigt glada över att kunna väl-

AUSA i EMS sortiment EMS kommer att kunna presentera fem olika produktgrupper av dumprar: • Midjestyrda dumprar från 850 kg till 1500 kg som är kompakta och mycket robusta. AUSA-dumpern har en mycket bra kapacitet för att ta sig fram i tuffa förhållanden, tack vare sin 4-hjulsdrift. Dumpern är givetvis utrustad med hydrostatisk transmission och går även att beställas med högtippande flak (upp till 1720 mm höjd beroende på modell) eller på vissa modeller med 180° vridbart flak. • Stela dumprar från 1000 kg - 1750 kg med antingen 2 eller 4-hjuls drift. • Stela dumprar från 2000 kg - 3000 kg som utrustas med en pålitlig mekanisk transmission eller med en näst intill underhållsfri hydrostatisk transmission. Dessa dumprar kan man antingen få med stelt eller 180° vridbart flak eller med en själv lastande skopa. • Midjestyrda kompakta dumprar från 3000 kg

komna Liftblaget AB till vårt team, säger Thomas Wolke, General Manager för JLG Sveige. — Vi är övertygade om att dom med sin stora erfarenhet, gedigna kontaktnät och goda rykte, kommer att starkt bidra till att ytterligare öka JLG’s marknadsandelar på den svenska marknaden, både vad gäller liftar såväl som på nya produktgrupper som teleskoplastare.

www.jlg.se www.liftbolaget.se

Ny produktlinje från HCP Nu kompletterar Husqvarna Construction Products sin produktportfölj med en helt ny linje maskiner för ytbehandling. Tre modeller slip- och polermaskiner för sten och betong, samt två kraftfulla industridammsugare, är det senaste tillskottet i sortimentet. Efter förvärvet av ett australiensiskt företag tar sig HCP nu in på ett nytt område – den snabbväxande betongslipningsmarknaden. Köpet, som skedde i slutet av februari, innebär att produktportföljen uppdateras och utökas med totalt sex maskiner plus tillhörande diamantverktyg. — Marknaden för slipning av betonggolv har växt betydligt under de senaste åren och lanseringen av dessa nya produkter är därför ett naturligt steg i HCPs utveckling och kommer att stärka vår position som ledande leverantör av

Vi ses på: Maskin-Expo Monter nr. 242

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se

maskiner och relaterade diamantverktyg för byggindustrin, säger Alexander Wennergren-Helm, huvudansvarig för Construction Equipment. Husqvarna PG 530, PG 680 och PG 820 är namnen på de nya slip- och polermaskinerna som alla kan fås med Husqvarnas revolutionerande Dual Drive Technology™. Den nya tekniken bygger på ett dubbelt motorsystem utan växellåda och remkonstruktion som ger användaren total kontroll över resultatet. Med Dual Drive kan exempelvis varje enskilt sliphuvud ställas till att rotera i motsatt riktning gentemot vridskivan de sitter på. — Dual Drive ger inte bara en otrolig kraft utan dessutom en enorm flexibilitet. Maskinerna kan anpassas efter varje uppgift, berättar Alexander Wennergren-Helm. Kombinationen av Husqvarnas Hiperfloorsystem och patenterade Dual Drive Technology gör den nya linjen av ytbehandlingsmaskiner lika ekonomisk som miljövänlig.

Men Dual Drive är inte den enda nyheten. Den nya produktlinjen är även utrustad med Hiperfloor™, som gör golvbehandling med epoxylim, linolium eller färg passé. Betongytan slipas ned till ett högglansigt, välpolerat golv direkt med längre livstid och mindre behov av underhåll. — Hållbart, lättstädat, låg livscykelkostnad och inte minst estetiskt tilltalande, säger Alexander Wennergren-Helm. Som komplement till ytbehandlingsmaskinerna presenteras samtidigt de nya industridammsugarna Husqvarna DC 3300 och DC 5500. Via tre olika filter, unika uppsamlingspåsar för hälsovådligt material och förmåga att fungera i både våta och torra förhållanden lämnar de inget övrigt att önska. Båda modellerna kan användas separat medan DC 5500 även kan anslutas direkt till de två största ytbehandlingsmodellerna — vilket reducerar näst intill allt slipdamm.

www.husqvarnacp.com


16

Ny konjunkturbedömning:

Tillväxten dämpas på stark byggmarknad Bygginvesteringarna fortsätter att utgöra en viktig faktor bakom Sveriges höga BNP-tillväxt. Efterfrågan visar fortsatt styrka inom de flesta delar av byggmarknaden och ränteläget förblir gynnsamt. Bristande kapacitet i delar av branschen bromsar utvecklingen på vissa håll men stjälper den inte. I år bedöms bygginvesteringarna öka med 7 procent medan investeringstillväxten landar på 3 procent 2008. Förra året var BNP-tillväxten i Sverige bland de högsta sedan 1970talet. Efterfrågan från exportmarknaderna bromsar in det närmaste året. 2006 ökade bygginvesteringarna med hela 12 procent och de totala fasta bruttoinvesteringarna utgör nu, tillsammans med snabbt stigande konsumtionsutgifter

bland hushållen, den främsta drivkraften bakom tillväxten i svensk ekonomi. Det starka konjunkturläget består och BNP väntas öka med 3,9 procent i år och 3,0 procent nästa år. Sysselsättningen fortsätter att öka kraftigt. Trots den höga tillväxten väntas inflationstrycket förbli lågt. Riksbanken fortsätter ändå att gå vidare med räntehöjningarna men i måttlig takt. Prisökningarna på bostadsmarknaden har börjat bromsas till följd av åtstramningen. Beslutet att sänka fastighetsskatten ger på sikt ett tryck uppåt på priserna, och därmed även på efterfrågan på nybyggnation. Prisutvecklingen på bostadsmarknaden fortsätter därmed att vara en av de faktorer som kommer att oroa Riksbanken.

Vi ses på: Maskin-Expo Monter nr. 242

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se

Ränteläget förblir dock förhållandevis lågt, vilket fortsätter att stimulera byggandet de kommande åren. — Efter de senaste årens starka ökning uppgick bygginvesteringarna förra året till nära 8 procent av BNP men de svarade för hela 20 procent av tillväxten. Vi förväntar oss att byggandet fortsätter att spela en viktig roll för ekonomin även de kommande två åren, säger Fredrik Isaksson, prognoschef på Sveriges Byggindustrier (BI).

Ökade investeringar i bostäder och infrastruktur De låga räntorna och stigande sysselsättning bidrar till allt starkare ekonomi hos hushållen, vilket lägger grunden för fortsatt mycket hög efterfrågan på nya bostäder. Bostadsinvesteringarna fortsätter att öka i år efter en stark avslutning 2006. Till denna utveckling hör att de statliga subventionerna för bostadsbyggande slopades vid årsskiftet, vilket medförde att byggstarten för många projekt tidigarelades. För 2008 förutses en utplaning av bostadsinvesteringarna till följd av något färre nybyggda små hyresrättslägenheter som det tar viss tid att kompensera för. — Byggmarknaden är fortsatt stark och tillväxten omfattar alla delar. Det betyder att när bostadsinvesteringarna växer långsammare framöver kompenseras detta av ökat lokal-

byggande och stigande infrastrukturinvesteringar, fortsätter Fredrik Isaksson.

Utländska byggare och effektivisering löser resursproblemen Arbetslösheten bland byggnadsarbetarna fortsätter att minska samtidigt som efterfrågan på arbetskraft i branschen ökar. I vissa delar av landet har det börjat bli svårt för företagen att rekrytera arbetskraft med önskad kompetens. Ett ökat inslag av utländska entreprenörer och rekrytering av arbetskraft från andra länder har hittills varit ett sätt att lösa problemet. På sikt förbättras situationen tack vare de senaste årens ökade intresse för byggutbildning bland ungdomar. — Större byggvolymer och större byggprojekt gör att det dels blir lättare att utnyttja existerande resurser effektivt, dels att det blir lättare att dra nytta av skalfördelar på alla nivåer. Detta har möjliggjort en snabbare produktivitetsökning, vilket dämpar de negativa effekterna av olika typer av resursbrist. Sammantaget bedöms risken för en snabb kostnadsökning vara mindre nu än vid tidigare konjunkturtoppar, säger Lars Jagrén, chefekonom på BI.

www.bygg.org


Uthyrning • Försäljning • Utbildning

www.malarlift.se

Vi förstärker vårt program med tre stycken 41–43 meter bomliftar. Se vår hemsida för mer information och prestanda

021-81 07 00 Västerås

08-19 40 00 Stockholm

026-14 08 00 Gävle


18

Lätt mätt med världens minsta laseravståndsmätare Företaget Mälarsanering Sverige AB arbetar både med sanering och återställning av byggnader till ursprungligt skick. Mälarsanering anlitas av bland annat kommuner, landsting och försäkringsbolag, men även privatpersoner finns bland kunderna. Företaget som idag har cirka 70 anställda grundades 1994 av Claes Westerlund och verkar i Storstockholm, Roslagen och Mälardalen. Under snart ett år har Mälarsanering använt sig av Bosch nya laseravståndsmätare, DLE 50 i sin verksamhet.

Hannes Wolt från Mälarsaneringar gör tidsvinster med DLE 50 från Bosch — I och med att vi ofta gör volym och kvadratmeter mätningar av svåråtkomliga ytor såsom i krypgrundar och på vindar har Bosch laseravståndsmätare verkligen underlättat vårt arbete. Tidigare använde vi oss av tummstock, vilket innebar att vi hade svårt att komma åt och det var betydligt mer komplicerat att göra korrekta mätningar, säger Hannes Wolt, arbetsledare på Mälarsanering.

Effektiva och precisa mätningar Tidigare var lasermätarna betydligt tyngre och större än Bosch nya lasermätare som är liten som en mobiltelefon och endast väger 175 gram med batterier. DLE 50 bygger på den senaste lasertekniken och mäter längd, yta och volym. Den är utrustad med en praktisk minnesfunktion som gör att mätdata lagras när mätaren stängs av. Med DLE 50 kan användaren själv välja om mätresultatet ska beräknas från fram- eller bakkanten av mätaren, från stativ eller från det integrerade stoppstiftet. Lasermätaren använder den relativa mätpunkten som bas för sin beräkning. Med det integrerade stoppstiftet kan mätningar göras på ställen där det är svårt att komma åt exempelvis i trånga hörn. — Vi använder lasermätaren i vårt dagliga arbete. Eftersom vi gör våra tids- och kostnadsberäkningar med hänsyn till yta och volym, vid till exempel avfuktning och borttagning av golvmattor, är vi tack vare DLE 50 mer tidseffektiva och precisa i bedömningen av vårt arbete, säger Hannes Wolt.

Effektiv materialhanteringsmaskin med säker hytt Sennebogen utvidgar programmet med materialhanteringsmaskiner i GreenLine-serien med nya 825 D. Nya Sennebogen 825 D är en robust konstruktion som tack vare den nya maXcabhytten erbjuder en bekväm och säker arbetsmiljö för maskinföraren. Sennebogen 825 D visas upp på Maskin-Expo 2007. Under 10 års tid har Sennebogen utvecklat materialhanteringsmaskiner i Green-

ökad säkerhet och bekvämlighet för maskinföraren. Nya 825 D är designad för att passa inom många branscher. Honnörsorden under utvecklingen har varit hög kvalitet, pålitlighet och prestanda. Därför har Sennebogen lagt stor vikt vid att förenkla servicen av 825 D. Stora sidoluckor med gasdämpning gör det enkelt att serva både motorn och hydraulkylaren. Enkel service ger kortare driftstopp, vilket i sin tur höjer maskinens produktivitet. Nya Sennebogen 825 D visas upp i monter 748 på Maskin-Expo.

Line- serien i nära samarbete med både kunder och leverantörer. Nykomlingen 825 D innebär att en ny standard sätts för alla materialhanteringsmaskiner, bland annat på grund av att 825 D försetts med den nya maXcab-hytten. Den nya maXcab-hytten innebär både

Användarvänlig Hannes är ansvarig för inköp av verktyg för Mälarsanering och betonar även vikten för företaget av att ha ett enkelt och användarvänligt verktyg som går att lita på. — Vi är mycket nöjda med den nya laseravståndsmätaren från Bosch och idag använder alla arbetsledarna DLE 50 i sitt arbete. Det är en ytterst bekväm liten mätare som gör att vi även kan arbeta snabbt vid enklare typer av mätningar, det går helt enkelt mycket snabbare att utföra vårt arbete med DLE 50, säger Hannes Wolt.

Hannes Wolt från Mälarsaneringar gör tidsvinster med DLE 50 från Bosch

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se

Sladdlösa elmaskiner med LEDbelysning från Kamasa Tools — De här elverktygen är perfekta om du behöver mycket kraft och befinner dig utanför verkstaden med långt till tryckluft. LED-belysningen gör också att du tydligt ser vad du arbetar med även i mörker, säger Ola Gustafsson, produktutvecklare på Kamasa Tools. Kamasa Tools lanserar två slående mutterdragare, en för tyngre och en för lättare montagearbeten. Dessutom lanseras en kombinerad borrmaskin/ skruvdragare med 10mm snabbchuck. För att mekanikern ska få ett bra arbetsredskap är maskinerna väl balanserade och har gummerade handtag. — LEDbelysningen aktiveras genom avtryckaren. Elmaskinerna accelererar steglöst och har en effektiv motorbroms. Stabila chassin och

fläktkylda motorer gör också att de har extra lång livslängd, säger Ola Gustafsson. Det tillhörande batteriet har ett så kallat glidfäste för att få bästa kontakt med maskinen. Batteriet är ett miljöanpassat Ni-MH-batteri (2.0 Ah) och ger maskinen både bättre kapacitet och hållbarhet. — Just när det talas så mycket om klimat- och miljöfrågor känns det särskilt bra att våra batterier är miljöanpassade, samtidigt som mekaniker får användarvänliga verktyg, säger Ola Gustafsson. Alla delar - maskin, batteri och snabbladdare - levereras i en praktisk transportväska med extra utrymme för till exempel hylsor och bits. K 6500 Mutterdragare är avsedd för lättare montagearbeten K 6501 Mutterdragare för tyngre montagearbeten (ex. däckbyte) K 6502 Borrmaskin/skruvdragare med 15-stegs moment, låg- och högväxel.


20 26

Metsos stenkross Nordberg GP550 kommer till Sverige

Svensk sorteringsgrip går ned i spagat Indexator har utvecklat en ny grip helt skräddarsydd för Rototilt. Den nya gripen är avsedd för tunga och tuffare uppgifter som stenhantering, sorterings-, rivnings- eller lyftarbeten. Gripen finns i två storlekar med benämningarna SG1600 och SG2000 och visas upp på Maskin-Expo 2007. Den nya sten- och sorteringsgripen bygger på en beprövad konstruktion och finns i två storlekar. Den mindre gripen väger 285 kg och den

Metso Minerals kompletterar sitt redan breda stenkrossprogram med ytterligare en kross i Nordbergs GP-serie. Metso Minerals visar upp nya Nordberg GP550 på årets MaskinExpo. GP550 är en konkross och ingår in Metso Minerals GP-serie som med den nya modellen omfattar 11 krossar.

www.metsominerals.se

Case Teleskoplastare: liten plats och stor kapacitet Med bl.a. 4-hjulsstyrning behöver Case TX-serien bara lite plats på byggplatsen eller andra ställen där den används - ändå lyfter den upp till 4,5 ton och har en lyfthöjd på 17 meter. Teleskoplastare är i dag i princip ett måste på varje byggarbetsplats. Här kan det vara ont om plats vilket dock inte utgör några problem för en TX teleskoplastare från Case. Med fyrhjulsstyrning och en vändradie på endast 3,89 meter tar den sig nämligen runt i stort sett överallt. Dessutom har den stor kapacitet när det gäller såväl höjd som vikt - och man har alltid god sikt från den bekväma hytten. Case TX-serien kan fås i flera modeller. I Sverige rör det sig särskilt om TX170-45 - en teleskoplastare med en lyfthöjd på 17 meter och som lyfter 4,5 ton. Med en sådan kapacitet är det viktigt med god stabilitet. Det har TX-serien med sina väldimensionerade stödben och hydraulisk stabilisering. Den har dessutom såväl visuell varning som ljudsignalvarning. Det ger extra säkerhet under arbeten med maximal last och höjd. Stabiliteten förstärks av extra långt hjulavstånd i kombination med en överdimensionerad motvikt. TX-serien är monterad med motorn på höger sida längsgående och transmissionen i direkt anslutning till motorn. Det här ger enkel åtkomst vid service och underhåll av motor och transmission. Drivningen till fram- och bakaxel leds till maskinens centrum via CASEs patenterade transmissionssystem.

Mycket extrautrustning Bommen har en stark konstruktion, med stort överlapp i teleskopsektionerna. Det är en konstruktion som medverkar till mindre slitage. Man bör även nämna kylsystemet som är placerat längst bak i motorn. Här finns oljekylning till transmissionen, hydraulisk oljekylare, laddluftskylare (inter cooler) i samband med insugning, samt vattenkylning till motorn. Allt är monterat i en enhet som effektivt kyls av den stora fläkten som ger en ovanligt bra luftström - och därmed kylning. För övrigt styrs det hydrauliska systemet med en multifunktionsjoystick. Förutom fyrhjulsstyrning har TX-modellerna även tvåhjuls- och krabbstyrning. Hytten är ergonomiskt rätt inredd - och med en konstruktion som gör att föraren alltid har god överblick över vad som pågår. Det gäller även när bommen är i maximal höjd. Naturligtvis fås TX-modellerna med radiooch fjärrstyrning. Det finns även ett stort urval av tillbehör. Det gäller först och främst korgar i olika storlekar - fasta såväl som svängbara. Dessutom finns skopor i olika storlekar och utformningar, kranarm och betongblandare. Verktyg som gör Case teleskoplastare idealisk för användning i samband med mångsidiga uppgifter på byggarbetsplatser och i lagerhallar, jordbruk och skogar - ja, överallt där det finns behov av lyfthöjd och kapacitet för även tunga föremål.

www.casesverige.se Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se

Jänkarsläp för markentreprenörer Scandinavian Gooseneck lanserar en för Sverige helt ny typ av släpkärra - Lone Star. Den nya släpkärran lastar över 3 500 kilo och får köras i 80 km/h. Premiärvisning är på årets upplaga av Maskin-Expo. Lone Star är framtagen för att de som idag kör till exempel borrigar, minigrävare och minilastare och kör med överlast nu har ett lagligt alternativ. Lone Star kan dras efter amerikanska vans, stadsjeepar och pick-uper. Detta möjliggör billigare, komfortablare och miljövänligare maskintransporter. Till Lone Stars fördelar hör att den har lägre lasthöjd än en lastbil. Detta gör att högre maskiner kan transporteras utan att ekipaget kommer upp i samma totalhöjd som för en lastbil. Lone Star i standardutförande finns i totalvikter om 5 ton, 6,9 ton, 7,5 ton och 8,9 ton. Andra totalvikter kan ordnas vid behov. Lone Star levereras med tryckluftsbromsar och fasta lastramper med markstöd. Som tillval finns bland annat höjdjusterbart drag och ABSbromsar. Lone Stars drag kan anpassas efter kundens behov, det vill säga kan utrustas med Goosenecks drag, VBG:s 57,5 millimetersdrag för att dras efter lastbil eller andra drag för exempelvis traktorer och grävmaskiner. Lone Star kan också fås som semitrailer och kan då köras på BE-körkort. Lone Star som semitrailer kan dras med både amerikanska pickuper och europeiska dragbilar. Gooseneck bygger även om dragbilar för att kunna dra Lone Star-släpen.

www.gooseneck.se

större 370 kg. Båda kan hantera laster upp till 3,1 ton samt är utrustade med utbytbara slitstål. En av de stora fördelarna är gripens goda öppningsegenskaper. I fullt öppnat läge är gripvidden 1 600 mm respektive 2 000 mm beroende på modell. Gemensamt är att gripens centrum går ned så djupt som 70 mm från marken vid full öppning. Detta ger gripen svårslagna arbetsprestanda vid exempelvis rivningsarbete. Gripen är direkt anpassad för Rototilt för att underlätta för användaren. Detta innebär att inga ytterligare anpassningar behöver göras; gripen är lätt att montera, ansluta och serva. Dessutom räcker det att vända sig till en och samma leverantör för både grip och Rototilt. En annan fördel jämfört med andra på marknaden förekommande gripar är att infästningen är löstagbar. Detta ger en större frihet vid till exempel byte från en sorts fästessystem till en annan sorts fästessystem. Vid dessa tillfällen kan gripen behållas, allt som behövs göras är att byta till en infästning som passar maskinens redskapsfäste. Indexator tillverkar Rototilt® samt rotatorer för skogsbruk, styckegodsoch materialhantering. Indexator har en heltäckande organisation för service och distribution och företagets produkter säljs runt om i världen. Indexator finns i Vindeln 50 km väster om Umeå, har 185 medarbetare och omsätter 335 miljoner kronor.

www.indexator.se

TankGuard sätter stopp för bränslestölder HK Innovation meddelar att de lanserar stöldskyddssystemet TankGuard 200 på MaskinExpo 2007, TankGuard 200 är en lösning på det eskalerande problemet med bränslestölder som årligen drabbar mängder av svenska entreprenörer, skogsoch lantbrukare. Unikt med systemet är att det sänks ned och låses fast i maskinen eller tankens påfyllningsrör och förhindrar alla eventuella stöldförsök. — Tankguard är ett enkelt och säkert sätt att minimera risken för bränslestölder, både för maskiner och tankar säger Magnus Rydhult, säkerhetsrådgivare SSF Stöldstopp.

www.tankguard.se


22

KONJUNKTURBAROMETERN På väg upp Byggindustri Handel med motorfordon Partihandel Sällanköpsvaruhandel Livsmedelsindustri Trävaruindustri Maskinindustri

Läget är bra

Svagt läge

Privata tjänstenäringar Livsmedelshandel Massa- och pappersindustri Förlag, grafisk industri Kemisk industri Gummi- och plastvaruindustri Jord- och stenvaruindustri Stål- och metallverk Metallvaruindustri Motorfordonsindustri

Annan transportmedelsindustri

April 2007

Kraftigt ökad optimism Det sammantagna stämningsläget bland företag och hushåll uppvisade en kraftigt ökad optimism i april. Barometerindikatorn steg från 113,0 i mars till 116,4 i april, vilket är det högsta värdet sedan 2000. För sjunde månaden i rad är Barometerindikatorn över 110 vilket motsvaras av att stämningsläget bland aktörerna i den svenska ekonomin sammantaget är mycket starkare än normalt. På senare tid märks framför allt att dessa starka konjunkturomdömen är brett förankrade i svensk ekonomi. Både industrin, byggbranschen, hushållen och detaljhandeln har konfidensindikatorer som signalerar att läget är mycket starkare än normalt. Enda undantaget är tjänstebranschens konfidensindikator som än så länge stannar vid att läget ”bara” är starkare än normalt.

Sysselsättningstillväxt på bred front och bristen på arbetskraft ökar Tillväxten i både industri- och tjänstesektorer har varit god under första kvartalet i år. Sysselsättningen har ökat på bred front samtidigt som svårigheterna att hitta lämplig arbetskraft har ökat. Situationen är liksom tidigare besvärligast i byggindustrin, men även inom tillverkningsindustrin och de privata tjänstesektorerna börjar bristen bli kännbar. Också när det gäller förväntningarna inför andra kvartalet är synen samstämmig och man räknar med fortsatt god efterfråge- och sysselsättningstillväxt. Den svenska industrikonjunkturen har förbättrats ytterligare under första kvartalet. Konfidensindikatorn har ökat påtagligt jämfört med mätningen i januari och ligger för närvarande på sin högsta nivå sedan 2000. Såväl orderingång som produktionsvolym har ökat mer än vad före-

tagen hade räknat med. Sysselsättningen har stigit och kapacitetsutnyttjandet ligger kvar på en relativt hög nivå. Samtidigt har bristen på arbetskraft blivit mer kännbar. Lönsamheten inom tillverkningsindustrin är för närvarande mycket god. Företagens förväntningar inför andra kvartalet är optimistiska och man räknar med fortsatt god tillväxt. Temperaturen i byggindustrin har stigit ytterligare under första kvartalet. Orderingången har fortsatt att stiga och inte sedan slutet av 1980-talet har företagen varit lika nöjda med uppdragsvolymen som nu. Även byggande och sysselsättning har ökat betydligt och anbudspriserna har höjts. Bristen på arbetskraft är oförändrat stor och ungefär 60 procent av företagen uppger svårigheter att hitta lämplig arbetskraft som främsta hindret för ytterligare expansion. Branschen räknar med fortsatt god tillväxt under andra kvartalet i år. Däremot är förväntningarna på ett års sikt mer försiktiga. Handeln rapporterar starka försäljningssiffror för första kvartalet i år. Två tredjedelar av företagen redovisar ökad försäljning och läget i sektorn är mycket bra. Bilden är likartad för de olika delarna av handeln. Lönsamheten är mycket god och närmare nio av tio företag är nöjda. Sysselsättningen har stigit och nästan 40 procent av företagen har utökat personalstyrkan. Handeln förutser fortsatt stark försäljningstillväxt och två av tre företag räknar med ökade volymer under andra kvartalet Även sysselsättningen väntas öka och liksom tidigare bedöms utvecklingen bli starkast inom sällanköpsvaruhandeln. Prishöjningarna förutses bli relativt måttliga under perioden.

www.konj.se

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se


24 Premiär för Iveco Daily 4x4 Iveco presenterar nya Daily 4x4 med permanent fyrhjulsdrift på Maskin Expo 2007. Daily 4x4 har en motor på tre liter som utvecklar 176 hästkrafter och har ett vridmoment på 400 Nm. Daily 4x4 levereras med antingen enkelhytt eller dubbelhytt. Permanent fyrhjulsdrift i kombination med den kraftiga F1C-motorn på tre liter borgar för både styrka och god framkomlighet i terrängen. Den permanenta fyrhjulsdriften har tre låsbara differentialer - centralt samt fram och bak - vilket ger möjlighet att fördela motorns kraft vid extrema körförhållanden. Daily kommer som chassi med antingen enkelhytt eller dubbelhytt. Dubbelhytten är speciellt anpassad för uppdrag som kräver transport av arbetskraft, till exempel vid räddningsuppdrag, vägarbete eller skogsarbete. I dubbelhytten finns plats för sex passagerare och en förare.

www.iveco.com

Bobcats nya S100 gör entré miär på årets upplaga av Maskin-Expo. S100 har en fyrcylindrig tvärmonterad dieselmotor från Kubota är på 33,5 hk. Hydraulflödet ligger på 50 liter per minut vid ett tryck på 207 bar. S100 väger in på 1 800 kg, mäter 293 cm på längden med skopa, 188 cm på höjden och 118 cm på bredden utan skopa. Bobcat S100 finns i SEMABs monter med nummer 817 på Maskin-Expo 2007.

www.semab.org Bobcat presenterar S100, ett nytt kraftpaket anpassat för fastighetsskötsel, rivnings- och trädgårdsanläggningsarbeten. Bobcat S100 ersätter gamla Bobcat 553 och gör svensk pre-

Tekniska data Bobcat S100 Nominell driftskapacitet: Tipplast: Hydraulpumpskapacitet:

453 kg 907 kg 50 l/min

Systemtryck,mätt vid snabbkoppling: Körhastighet: Mått Tipphöjd med stand. skopa: Höjd till skop. gångjärnstapp: Höjd: Längd med stand. skopa: Bredd utan standardskopa: Motor: Modell: V1505-E2B-BCZ-1 Bränsle: Kylning: Effekt: Antal cylindrar: Bränsletankens volym: Transportvikt:

207 bar 10,4 km/h 1971 mm 2633 mm 1878 mm 2929 mm 1182 mm Kubota Diesel Vatten 25 kW 4 45 l 1800 kg

Ny Zero Turn-klippare från Simplicity ZT 1842 är en ny Zero Turn-klippare där föraren sitter högt och har god överblick. De två styrspakarna reglerar både hastighet och körriktning, så glöm allt om fotpedaler och växelspak. ZT 1842 är utrustad med en 1-cylindrig Intekmotor från Briggs & Stratton på 18,5 hästkrafter. ZT 1842 har en totallängd på 165 cm och klippare med sidoutkast som är 107 cm breda. Zero Turn-principen innebär enkelt uttryckt en vändradie på 0. Det betyder att maskinerna kan svänga runt sig själva. Zero Turn-klipparna kan således styra runt buskar, träd och andra

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se

hinder utan att backa fram och tillbaka, vilket spar både tid och besvär. Simplicitys klippaggregat är kända för sina utmärkta klippegenskaper. De goda klippegenskaperna beror på att den flytande upphängningen av klippaggregatet är monterad på en rörlig framaxel så att markens konturer följs. Därmed undviks skalperingar och fula ränder. Klippaggregatets design är enkel och robust med en kraftig stålhuv och steglöst inställbar klipphöjd. Knivarna är gjorda av Marbain-stål, en särskilt stark och lätt ståltyp, som ökar knivarnas hållbarhet och minskar belast-

ningen på knivaxlarna. På Maskin-Expo 2007 finns Simplicity ZT 1842 för provkörning på MI:s demofält. ZT 1842 kommer också finnas utställd i MI:s monter med nummer 563.

www.mi-sverige.se


26

Tåligt markskydd med lång livslängd Kör säkert och minimera markrestaureringskostnader. Snart sagt alla inom mark och anläggning, brunnsborrning m fl branscher, har levt länge med nödlösningar i form av ”byggplyfa”, plankor och liknande, för att undvika att slira eller rentav köra fast. Alla lösningar har krävt mer eller mindre grad av uppfinningsrikedom och stort tålamod hos entreprenörerna. Kostnaden för markrestaurering efter utfört arbete är stora och kräver extra arbetsinsatser antingen i form av eget praktiskt arbete, eller planering och administration i samband med extern part. Och i slutet på kedjan sitter en otålig kund och väntar... Micrologistic AB erbjuder en lösning på problemet i form av Ground-Guards prisvärda markskyddande produkter av slittålig polyeten. — Ground-Guards minimerar arbetsinsatsen avseende återställandet av t ex gräsmattan. Vi har fått mycket positivt gensvar från våra kunder. De har äntligen fått en hanterbar, smidig lösning

på hur man minimerar påverkan på underlagettrots mycket tunga fordon och samtidigt kan köra säkert, Björn Carlsson, VD för Micrologistic AB — Ground-Guards har dessutom kunnat glädja sina kunder och uppdragsgivare genom att lämna så få spår efter sig som möjligt när jobbet är utfört, tilläger han. Ground-Guards används världen över, i både vått och torrt, varmt och kallt. Markmattorna är 2,44 m långa och finns i tre bredder; 0,61 m, 0,91 m resp 1,22 m. De kan enkelt fästas samman för att på så sätt skapa avlånga körbanor eller större arbetsytor. De är mycket tåliga och de klarar vikter upp till 60 ton. Mattorna kan bäras/flyttas enkelt av en person. En matta med bredden 0,61 m väger t ex bara ca 21 kg. De skyddar både gräsmattor och stenplattor. Micrologistic lämnar 3 års garanti på markmattorna.

www.micrologistic.se

Komplett program av löstagbara gripar till Rototilt Efter den stora framgången med den första modellen av Indexators nya generation löstagbara gripmoduler lanseras nu fler modeller för större storlekar. Förra året kom G510 och nu lanseras gripmodulerna G710 och G910. De nya gripmodulerna visas upp på Maskin-Expo 2007. Gripmodulen är ett praktiskt tillbehör som används som lyft- och plockverktyg vid dagliga griparbeten, till exempel vid rörläggning, stensättning, eller stolpresning. Modulen kan användas oavsett om ett redskap som skopa eller gaffelställ är monterad eller inte. G510 är utvecklad för RT 20, RT 30 och RT 40, det vill säga att G510 passar för mindre grävare mellan 3 och 6 ton samt grävmaskiner och grävlastare mellan 6 och 15 ton. G710 är avsedd för RT 40 och RT 60B, det vill säga gräv-

maskiner mellan 10 och 24 ton. G910 är utvecklad för RT 60B och RT 80 och används för grävmaskiner upp till 30 ton.

www.indexator.se

Debut för nästa generation av Lokotrack

En ny generation Lokotrack - LT3054 - är på gång. Metso Minerals visar upp den effektiva stenkrossen som är hårdare än de hårdaste bergarterna på Maskin-Expo.

Nätt minigrävare på lätta gummilarvfötter Carlsson & Co AB i Falkenberg utvidgar sitt minigrävarprogram med Messersi M 13. Italiensktillverkade Messersi M 13 är en lätt minigrävare på 1,3 ton med mycket kompakta mått, bra pre-

standa och hög säkerhet. M 13 är en uppgraderad komplettering till M 10 E, vilken varit mycket populär bland entreprenadmaskinsuthyrare. För att höja säker-

Vi ses på: Maskin-Expo Monter nr. 242

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se

heten ytterligare har Messersi M 13 försetts med skyddsbåge. Inklusive skyddsbåge mäter minigrävaren 2330 mm på höjden. För att förbättra framkomligheten, exempelvis vid lägre passager, kan skyddsbågen enkelt demonteras. Totalbredden uppgår till beskedliga 990 mm. Messersi M 13 har ett grävdjup på 1 960 mm och en räckvidd på 3 600 mm utan snabbfäste. Drivkällan är en trecylindrig vattenkyld dieselmotor från Kubota. Motorn är på 20,6 hk / 15,4 kW och uppfyller alla gällande miljökrav. Maskinen är kortsvansad, vilket innebär att motorn sticker ut minimalt åt sidan när den svänger. För att ta sig fram har maskinen försetts med gummilarvfötter. Messersi M 13 finns för omgående leverans. Italienska Messersi är en framgångsrik tillverkare av minigrävare och minidumprar.

Messersi har ett komplett program med minigrävare i storlekar från 1 till 5 ton och minidumprar med lastkapacitet från 500 till 1 550 kg. Minidumprarna levereras med eller utan självlastning, trevägstipp samt svängbar dumperkorg. Sedan 1995 representeras Messersi i Sverige av Carlsson & Co AB i Falkenberg. www.carlsson-co.se • www.minigrävare.nu


28

Utvidgning av Hitachis maskinprogram

Tredje generationens Peugeot Expert på Maskin-Expo Den tredje Expert-generationen är två bilar i en: transportbilen Expert och personbilen Expert Kombi. Till nyheterna hör ökade lastvolymer, högre lastkapa-

Delvator utvidgar Hitachis svenska maskinprogram med tre nya modeller. Nyheterna består av en bandgrävare, en minigrävare och en ny generation hjulgrävare. Alla dessa maskiner och fler därtill kan ses på Maskin-Expo 2007. Hitachis nya generation hjulgrävare, Zaxis3, gör svensk entré på årets upplaga av MaskinExpo. Tre maskiner i den nya Zaxis-3-serien (ZX140WT-3, ZX170WT-3 och ZX190WT-3) kommer finnas på plats för granskning och provkörning. Nya bandgrävaren ZX180LC-3 och nya minigrävaren ZX27U-2 kommer också att finnas på plats.

www.delvator.se

citet och luftfjädring som tillval. Nya Peugeot Expert ställs ut på årets upplaga av Maskin-Expo.

www.peugeot.se

Nästa generations planeringsskopa Uppsala Svets introducerar en ny planeringsskopa med US-tilt. Den nya planeringsskopan är en sluten enhet, helt befriad från hydraulkolvar och länkar. Det innebär att annars vanligt förekommande skador på kolvar, kolvstänger, tappar och bultar undviks helt. Skandinavienpremiären för den nya planeringsskopan blir på Maskin-Expo 2007.

www.uppsalasvets.se

Grävarserie med bl a ny motor och ny hjullastare från Case

Case och svenska återförsäljaren GJ Maskin är aktiva på Maskin-Expo. Många produkter kommer att lanseras på mässa och däribland en ny hjullastarserie. Case nya hjullastarserie E är en

uppföljare till gamla D-serien. Nya E-serien har fått en starkare och miljövänligare motor jämfört med föregångaren. Samtidigt har hytten förbättrats, komforten höjts och underhållet förenklats. E-serien har en Tier III-dieselmotor som mer än väl lever upp till EUs gränsvärden för utsläpp. Hjullastarna 721 E och 821 E har fyra olika arbetsinställningar som kontrolleras via en konsol i hytten. Om ekonomiläget väljs använder motorn minimalt med bränsle. I standardläget ökas effekten med 5,5 procent för 721 E och med 11 procent för 821 E. I autopower-läget ger motorn den mest ändamålsenliga effekten i

Vi ses på: Maskin-Expo Monter nr. 242

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se

förhållande till den belastning maskinen utsätts för. Om tomgångsfunktionen väljs går motorn ner till 600 varv/minut när den inte är i arbete. Grävmaskinerna i Cases CX-serie har fått en ny och starkare motor som klarar alla utsläppskrav. Utöver den miljövänligare motorn har CX-serien blivit bekvämare för föraren och lättare att underhålla. Grävmaskinerna i Cases CX-serie visas upp på MaskinExpo 2007. Den nya dieselmotorn i CX-serien kommer från Isuzu och klarar utsläppskraven enligt Tier III. Trots reducerade utsläpp är den nya motorn starkare än föregångaren. Effekten har ökat med sju procent för CX210 B, tretton procent för CX160, två procent för CX 240 och fjorton procent för CX290. Samtidigt som motoreffekterna ökats har också effekterna i de hydrauliska systemen ökat för samtliga modeller.

www.gjmaskin.se


41


32

Byggmaskiner 2007

Rentalkalaset i Göteborg Att Sverige befinner sig i en högkonjunktur var lätt att avläsa på senaste utgåvan av mässan Byggmaskiner som hölls i mars. Mässan har blivit lite av rentalbranschens egen mässa bl a genom att landets båda branschföreningar för maskinuthyrnings, Hyrex-kedjan och Swedish Rental Association, satt sig prägel på mässan. Byggmaskiner och Scanbyggs arrangörer från höger: projektledare Stefan Sundkvist, Annelie Lundkvist och Kurt Johansson.

Men hur blev utfallet av mässan? Om vi tar en titt på statistiken så var det helt uppenbart att förväntningarna var stora från utställarna. Hela 192 företag ställde ut om man räknar både mässorna Byggmaskiner och ScanBygg, som samkördes. Dessa utställare delade på en total yta av 8445 m2. Detta skall jämföras med mässan 2004 då 171 utställare ställde ut på en yta på 6789 m2.

Fler och rätt besökare Hela 11274 personer besökte mässan varav 369 kom från utlandet. Av dessa 369 var 175 stycken norrmän, 55 från Danmark, 23 från Finland och 116 från övriga världen. Besökarantalet är också det en ökning från 2004 då 10759 personer besökte mässan. Antalet besökare är trots allt en förhållandevis marginell ökning i jämförelse med antalet utställare och ökningen av ytan vid årets mässa. Detta kan nog främst förklaras med att entreprenörerna helt enkelt inte hade tid samt att många valde att istället besöka Bauma nu i april. Bauma uppvisade däremot en kraftig ökning i antalet besökare. Även om antalet besökare inte ökade dramatiskt vid årets mässa så är det fortsatt helt rätt personer som kommer till mässan. Företaget Detector genomförde som vanligt en besöksundersökning under mässan som visade på att nästa 70 procent av besökarna var bygg- och anläggningsarbetar och hela 11 procent kom från maskinuthyrningsbranschen. Nära 80 procent av besökarna beslutar själv eller kan påverka företagets inköp och 42 procent svarade att man säkert kommer att investera efter mässan och ytterligare 30 procent svarade att man troligen kommer att investera i nya produkter efter mässan, vilket är mycket goda resultat. Omkring 65 procent av besökarna kom inte till mässorna förra gången de arrangerades. Det som intresserade besökarna mest på mässan var bearbetningsmaskiner och handverktyg vilka representerade hela 58 procent. Därefter kom byggmaterial på 30 procent och lyftanordningar, ställningar och form på 29 procent. Omkring 70 procent av besökarna kom från västkustlandskapen, Småland och Östergötland. Bara 2 procent kom från norrlandsregionen.

Årets byggare 2006, Allerskog & Krantz AB. Fr.v. Åke Krantz, Ove Allerskog. Foto: Anders Modig

aktiviteter. Enligt tradition utsågs Årets Byggare och vinnande företag i år blev Allerskog & Krantz AB. Priset mottogs av de båda grundarna Åke Krantz och Ove Allerskog. Vidare delades Arbetsmiljöpriset ut. Som vanligt inkom många förslag vilket resulterade i ett antal nomineringar. Förstapriset gick företaget Elbjörn för luftrenaren LR500. Ett hedersomnämnande gick till företaget Starke Arvid för produkter Chippern och likaså ett hedersomnämnande till Kranpunkten för nya Glaslift 250.

Kalasstämning Flera branschorganisationer och företag valde också att anordna olika typer av medlems- och kundarrangemang i samband med mässan. Swedish Rental Association höll sin årstämma på onsdagen den 14:e där Ramirents Kenth Sturesson valdes in som ny ordförande. Efter mässan samma dag anordnade

Konkurrens från Bauma När det sedan gäller nyheter på mässan så var andel inte särskilt högre än vid tidigare mässor. Men betyget blir ändå ett gott nyhetsflöde men få innovationer. Många av de utställare som representerar utländska tillverkare hade antingen valt att inte visa senaste nytt i väntan på introduktionen vid Bauma eller helt enkelt inte kunnat få nyheterna till Sverige, också beroende på Bauma. Bauma börjar få en ställning som märkbart påverkare andra mässor i hela Europa och med lägre flygpriser lockas många att resa.

Prisutdelning De båda mässorna innehöll i vanlig ordning en hel del

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se

Arbetsmiljöpriset 2006. Fr.v. Hedersomnämnande till Christian Nyberg,Magnus Stenberg på Kranpunkten och Janne Bark på Starke Arvid. Förstapriset gick till Magny Enocson på El-Björn. Foto: Jorma Valkonen


34 SRA ett mingel för medlemmar och leverantörer på mässgolvet. Lite olyckligt kolliderade detta arrangemang med sk ”Anläggargruppens” kundarrangemang som hölls på Elfsborgs Fästning. Anläggargruppen är mera ett arbetsnamn och består av tillverkarna Topcon, Grindex och Dustcontrol. Över 100 inbjudna levde medeltidsliv i de märka källarvalven till långt in på natten.

Omröstning i Hyrex-Kedjan På torsdag höll Hyrex-kedjan sitt årsmöte och genomförde den omtalade omröstningen gällande samgående med SRA. Stämman röstade med god majoritet

ja till ett samgående. Men det krävs ytterligare en omröstning med majoritet för ja-sidan för att beslutet skall gå igenom. Den andra omsröstningen är planerad någon gång under hösten. Hyrex-kedjans ordförande Roger Sturesson omvaldes för en ny mandatperiod. På torsdag kväll genomförde de företag som ställde ut under mässparollen ”Powertool Street” ett bejublat arrangemang med mat och underhållning i direkt anslutning till mässan. Parallellt höll Hyrex-kedjan sin middag i mässans konferensvåning med väl över 100 gäster. Som vanligt var det ”högt i tak” med en rejält tilltagen portion av humor.

”Anläggargruppen”, Grindex, Topco och Dustcontrol höll hov på Älvsborgs Fästning.

Den traditionella Hyrex-middagen blev den största någonsin.

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se

Swepac nya lilla markvibrator visades på Byggmaskiner.


36

Maskinexpo viker inte för tuff konkurrens Tyska mässan Bauma har växt sig så stor att den numera direkt påverkar nationella mässor. Först påverkades utställarna men nu även besökarna. Men det biter inte på Maskin-Expo som för årets upplaga av mässan uppvisar ett rekordstor startfält med inte mindre än 390 utställare. Redan i fjol var man Norden och Skandinaviens största mässa för entreprenadmaskiner med 330 utställare på 52000 m2. Men nu slår man alltså det rekordet med råge och förutom ökningen av an-

talet utställare har även mässområdet ökats på rejält.

Kommer slutkunderna? Nu hänger det bara på besökarna. Det finns trots allt en viss risk att en del entreprenörer väljer jobbet före mässan eftersom många idag har orderböckerna fulla. Sedan var det vädret som alltid har en viss inverkan när det gäller utomhusmässor. Men låt oss inte vara pessimistiska. Så nära som på alla leverantörer i branschen kommer att finns på plats på Barkaby Flygfält den 31 maj till 2 juni och det är en mycket bra start.

Samarbete med MaskinLeverantörerna Maskin-Expo har hela 23 år nacken. Under merparten av dessa år har mässan arrangerats på Täby Galopp och var redan då populär. Men när man flyttade till nya området på Barkaby Flygplats fick mässan ett ordentligt lyft. Ett lyft som skulle ökas ytterligare när man i augusti förra året offentliggjorde att man inlett ett samarbete med MaskinLeverantörerna. Samarbetet var efterfrågat av många och effekten låter inte vänta på sig. Samarbetet mellan Maskin-Expo och MaskinLeverantörerna blev en vitamininjektion för hela branschen. Resultatet blir en stor, levande utomhusmässa i Stockholm. En enda mässa för utställare att visa upp sig på. En enda mässa för kunder att besöka. Ett gyllene tillfälle att göra riktigt bra affärer. Så väl mött på Maskin-Expo.

www.maskinexpo.se

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se

Utställare med monternummer Blinkfyrar Gårdscisterner Abax Produkter Abelco ABL AC Märkesprodukter Agro Maskin Air Liquide Gas Albinsson i Fjelie Alfab Service Alia Trac Allan Bruks Allservice i Koppom Alsike Maskin AMAS SVENSKA Anboni Andersen Contractor Andersson attachm. APEM Aquatech Arctic Machine AS Best Net Ltd ASR-Traffic AT Produktion ATA Bygg- och Mark. Atlas Copco CMT, 415,417,419

435 239 315 801 436, 438 445 200, 229 414 752 739 258 722 762 545 816 214 820 197 2632 401 711 213 410-412 128 424 411,413,

Atlas Copco Comp. 415,417,419

411,413,

ATV Sweden Silverst. Auto-Tools Autokran Centret Automed Scandinavia AxTech B.K:s Kran & Hydr. BA Trading Baltrotors BE-GE Förarmiljö Beck Maskin AS Berggrens Schakt Bergspräng. Entre. Berlex Bertil Franzén Bertil Liljeholm BEWAG Bil & Traktors. i Stigt 535, 536

203 2613 574 105 2612 735 113 139 133 615 512 41 406 619 628 299 534,

Bilradioserv. Örebro Biocare Svenska Boibil Brdr. Holst Sörensen Brodd-Son Broddway Brokk Bronto Skylift BRP Sweden BVM ByggVärmeMa. Bålsta-Släpet Båt o. Trailer i Sthlm Canadian Oil Comp. Caplease Carlsson & Co Central Tyre & Tube Certex Svenska Chronoflex CMT Cargo Modul Combi Wear Parts Containertjänst i Tyresö Contrano Control Sys. Sv. Mätc. Conventum Företagsp. Cordestam Maskin Cormidi Sverige Crafttech Cramo 307, 309

21 312 159 743 453 705 458 430, 432 199 434 163 455 804 44 743 274 195 234 439, 441 754 191 255 241 213 627 818 102 278, 280,

CTE Norden CTS-Fritsche CW Jaktprodukter Dafo Brand Delvator 814, 815

290, 292 2633 181 11 811,

Denada Offroad Diesel Motor Nordic Dino Lift Direkt Kontakt DMC Denmark DnB NOR Finans Drift & Underhållstekn. Drivex Försäljnings Dymatic Industri Dynapac Nordic Dyno Nobel Sweden Egholm Maskiner Eliassons Maskin Emgeve EMS

537, 538 185 431, 433 504 277, 279, 107 319, 321 459 154 701, 703 208 547 602 269 501

engcon Nordic

506-508

Enter Telecom Group Entrack i Stockholm EPOX Maskin EPTON TRADING Ernst Rydahl Bromsb. Etebra Maskin & Vagn ETESIA SAS Excidor EXERO Famico Ferrita Sweden Finans Nord Firma Leif Svarvén FMV Farma Norden Fordonssystem Forshaga Bil & Maskin Friggeråkers Verkst. Frillesås Bil & Traktor Fuktspärrteknik Färmartanken Föreningssparb. Fin. GE Capital Euqip. Fin. Geograf GGP Sweden GJ Maskin GKN Walterscheid GMM Container Swe. Grönlunds Utbildnings. Grönyte Maskiner GT-Center Guard Systems Gullibergs Maskin Gurresta Göransons Fastigh.Götene Constr. Equip. Hagfors Vägstål Hako Ground & Gard. Hassela Skogspr. HBA Fordonsteknik HBA Maskiner HeatWork Helms TMT-centret Henra Trailers HF Service Hi3G Access HillTip/Blizzard Plogar HK Innovation HMF Sverige Holms Industri Huddig Human Miljö Husqvarna Husqvarna Constr Pr. HVL Maskin Hydraulik Leverantören Hydrema Sverige Hydrolub Scandinavia Hydroscand Hüllert Maskin Hypertherm Europe Hägg & Fullerton IDAB Industridiamant IH Maskiner Imenta INAB Automation Indexator Industriverktyg IDG Ingvald Affärspartner IRM Svenska Isringhausen Italienska Bil Italricambi Iveco Sweden Jan Resurs JB Trailer JBW Maskinlayout JLM Ditch Witch JM Plåt & Mek/Conpro JNS Anläggningsmaskiner JOAB Försäljnings JobTop Johs Möller Maskin Jordbruksaktuellt Jupiter Maskin Järfälla Husbilar Järfälla Kommun Kaeser Kompressorer Karnag Kedjan i Östersund Kemppi Sverige Keoj Produkter KG Mekaniska Kleenoil Sverige KP Skyltfabrik KRANLYFT Kyrkvretens Hydraulic Lametal Oy

228 246 242 572 520 286 546 205 181 187 19 218 244 824 2631 223 715, 717 752 408 211 515 ,516 303 505 543 625 313 503 513 544 509 112 232 511 613 444,446 152 557, 558 116 207 577 170 737 172 122 204 206 210 2611 219, 221 271, 273 618 18 541, 542 325 602 126 607 115,117 235 457 414 121, 123 523 426, 428 737 514 327, 329, 331 114 124 455 517 409 275 575 25,27 161 111 746 626 509 158 125 623 1 219 221 171 6, 8 192,190 245 143 414 166 141 118 407 262, 264 61 443


38 Landlord DK Lantmännen Maskin Lantmäteriet - SWEPOS Larssons All Släp Lassinanttis Maskin Last AB VSM Leveranstidn. Entrepre. Liebherr-Sverige Liftbolaget Lindström i Falun - LIFA Lindströms i Lomma Ljungby Maskin Lockia Logosol Lotico Lotstad Filter Cleaner LRF Media Lundaman Instrument Lyft & Surrningsredskap Låångs Lännen Tractors Malte Månson Mascus Maskin Mekano Maskinentreprenörerna Maskinia Materialdepån MC Traktor Meag Genevad Meccanica Breganzese Mellansv. Material & Ma. Metpela Oy Metso Minerals MF Truck Center MI, Maskinhandlar Inköps. Michelin Nordic Micrologistic Minimaskiner Moholms Maskiner Mon.Zon MTT Mähler & Söner Märsta Hydraulik Möre Maskiner N-C Liftteknik NCH-Europe Nokian Däck Nordfarm Maskin

530 629 101 196 301 120 3,5, 500 739,741 576 416, 418, 420 531, 532, 533 805 191 630 23 257 156 35, 37, 39 157 503 813 450 178 719 110 510 2654 733 410, 412 764, 766 509 19 709 175,177,179 563, 564 502 109 621 562 304 452 718 219, 221 272 317 216 226 553, 554, 555, 556 Nordic Battery 317 Nordlinder Reservdelar 201 Norlub 115, 117 Nylunds Maskiner 559 Närlant Import 548,549, 550 Näsström Maskin 165 Oil Quick 611 Olofsfors 275 Olssons i Ellös 193 OP System 748 Orapi Nordic Oy 251 P & T Verktyg 225 P Olssons i Linderöd 524 Painaway Rehab 2651 Panolin Scandivnavia 28, 30 Patria Vammas 270 PEAL 720 personverktyg 212 Petterssons Smide 448 Peugeot Sverige 606 PG Export 17 PG Marketing & Trading 756,758 Polaris Scandinavia 164 Pon Equipment 601 Pon Power 601 Power Tools 253 Preem Petroleum 189 Pritec vaculyft 284 Prodema 168 Quik-Rok International 130 R-G Maskindelar 240 Ramirent 314 Randex 456 Redskaparna 440, 442 Ren Väg 324, 326 RF SYSTEM 460 Ritchie Bros. Auctioneers 311 Robert Bosch 305 Rosendahl Trading 220 Rosenqvist Maskin 266, 268 & 295, 297 Rubber Company Aktiebolag 32,34,36 Rudskoga Svetsmekaniska AB 174 S & H Teknik 806 S. Karosser 760 Safex 2653 Saids Maskin 577 Sandco Maskin 804 Sandvik 605 Sany Sweden 731 Saxtorps Trading 186, 188 SB Grävtillbehör 402, 404

Scan-Agro Scandinavian Gooseneck Scandinavian Pile Driving Scandinavian Tools & Tent Scandinavian Wheel Scandria Scanlaser Scantruck Schweden Splitt Seko Sthlm Väg & Anläg. SEMAB SG Finans AS Norge, SGA Siljum Mekan Sinclairsholm Skand. Teknik & Smörjsys. SLAGKRAFT Slanggrossisten Ekonil SLÄPVAGN.NU SMC SML Lastväxlarflak SMP Parts SMT Hyrcenter Smörjkompaniet.se Snow Dragon, LLC Specma Component Standby Steelwrist STI Tools Stig Machine STIGAB Sthlm Plåt- & Gummiper. Strands Fordonskomp. Ströman Maskin Sundahls Maskinaffär Svea Redskap Swecon Swed Motor Swedmog Swedol SweLog Svenningsens Turf Care Svensk ByggnadsGeodesi Svensk Hytt-Comfort Svenska Effectum Försäljn. Svenska Expander Swepac Svetsmaskinservice Söderberg & Haak Maskin Telfa TEMA Ingenjörsfirman Terräng Maskin Fordon Tesab Svenska Thule Trailers Toba Tojo Maskin Topcon Scandinavia TPS Konsult och Försäljn. Trailer Industrier Traktor AB Sipano Traktor Nord i Uppsala Transportmaterial Gbg TREJON Trimtec Trucking Scandinavia Trygg Hansa Försäkrings Umeå Försäljning Uponor Uppsala Svets Utnäs Industri Wacker Byggmaskiner Vagnsteknik Valla Industrier Veekmas Wemax Verktygsmännen i Sthlm Westlind Wialex Wikers i Filipstad Wiklund Trading Int. Willegruppen i Sverige Vinninga Cementvarufab. Wip AB Wirtgen Sweden Visma Spcs Vretma Högtryck Vretmaskin El & Mekanik VTN Europs srl Vågab Vägverket Produktion Yanmar Sverige Ysta-Maskiner Zip-Up Svenska ÅFA Åkeri & Entreprenad Åkeri & Transport ÄlvestadTanken Älvsby Elvan Ödeshögs Mekaniska

202 249 750 173 274 46, 48 801 625 2591, 2592 10, 12 817 127, 129 182, 184 449, 451 33 135 308, 310 222 294 405 167,169 454 302 224 2655 194 24, 26 254,256, 283,285 247 323 119 306 176 707 617 137 631 243 287 14, 16 603 705 330 13, 15 217 29, 31 328 414 822 7 437 539 721 104, 153 151 448 573 2593 171 551, 552 822 230 713 505 145 112 423, 425 162 522 403 616 524 276 521 108 180 456 209 745 818 453 160 38, 40, 42 248, 250, 252 20, 22 155 427, 429 282 183 609 106 518, 519 291, 293 520 4 2 257 103 561

Nyheter från Pon Equipment Pon Equipment AB fortsätter att leverera nyheter inom entreprenadmaskiner, under Maskin-Expo kan besökarna se och prova ett stort antal. Under 2006 presenterade Pon såväl nya produkter som flertalet vidareutvecklade produkter. Cat-ägarna kan även se fram emot ett intressant 2007 där man bland annat valt att satsa på ett nytt affärssegment, ”Väg”. Caterpillars kompletta serier för väg- och asfaltberedning finns nu tillgängliga på den svenska marknaden. På Maskin-Expo kommer vi bla. visa upp de nya maskinerna. D-seriens hjulgrävare har utrustats med en hydraulik som gör lyftkapaciteten ännu bättre. Maskinstabiliteten gör tunga lyft lätta, även vid full arbetsradie, och Smartboom-funktionen minimerar vibrationer och sänker bränsleförbrukningen samtidigt som kraften fördelas på ett effektivare sätt. Ridecontrol är ytterligare en smart funktion som dämpar ut svängningar när maskinen körs i högre hastigheter på ojämnt underlag. Grävlastaren 444E introducerades förra året i USA och kommer att lanseras i Sverige under 2007. Maskinen har drivning och styrning på alla fyra hjulen, som dessutom är av samma dimension. Detta är en stor fördel på mjuka underlag, exempelvis inom jordbruket. Det innebär också att maskinen får en extremt liten svängradie samt kan parallellköras. Djupgrävningsaggregatet är av grävmaskinstyp och når enkelt över svåra hinder och kommer åt i trånga utrymmen. Den nya C-seriens MTL kompaktlastare(bla 277C, 287C och 297C) är en bandlastare med en exceptionell räckvidd tack vare den vertikala lyftkapaciteten. Underredets utformning gör att maskinen tar sig snabbt fram och kan arbeta effektivt även vid svåra underlag. Reglage för kraftreducering sänker både ljudnivån och bränsleåtgången. Hyttmiljön är bekväm med ergonomiska manöverspakar, stol med många personliga inställningsmöjligheter samt en låg ljudnivå. Kompaktlastarna har många verktygstillval vilket gör den till en av marknadens mest användbara arbetsmaskiner. Cats Väghyvlar kallad M-serien, efterföljaren till H-serien, har bland annat utrustats med ett helt nytt hydrauliskt manöverkontrollsystem som spar på armar och händer och reducerar påfrestningarna med upp till 78 procent. Förarmiljön är ordentligt genomtänkt med vinklade dörrar och bakruta som ger goda siktförhållanden. Materialvalen har antiglidyta och är mattade för att undvika bländning vid körning i mörker. Dessutom är såväl motor som växellåda och hydrauliken isolerad för minimering av ljud och vibrationer. Detta var några samprov från Caterpillar som kommer att visas på Maskin-Expo.

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se

Norskt upptiningssystem på Maskin-Expo

I försommarvärmen på Maskin-Expo sker Sverigepremiären för HeatWorks unika värme- och upptiningskoncept. Norska HeatWork är först i Europa med konceptet som baseras på flexibla värmeslangar, isoleringsmattor, värmepannor och värmevätska. HeatWork har i princip obegränsade tillämpningsområden. Systemet kan användas för upptining av grund, upptining av vatten och avloppsanläggningar, kabeldiken, schakt, socklar och golv arealer likväl som upptining av tak och beläggningar samt röjning av is och snö. Systemet fungerar överallt där man behöver frostfria ytor t ex beläggningsarealer, sandmassor, rörgator och spårväxlare. Det används även för uppvärmning eller torkning av arbetstält, lager, brukshallar, betong och håltäckelement. Förvärmer grundareal för gjutning, gjutformar och betongarbeten. Principen är enkel. Värmeslangar läggs på områden som skall tina eller värmas upp. HW Isolationsmattor med reflekterande aluminiumbeläggning läggs över slangarna. En 70kW värmepanna placeras på maskinen och värmer upp VTV-vätskan till önskad temperatur, allt från 0 - 90 grader. Värmevätskan cirkulerar i ett slutet system och avger värme direkt nere i backen. Maskinen opererar därefter obemannad tills jobbet är färdigt. Konceptet ger maximal värmeöverföring direkt till backen med endast fem procents värmeförlust. Metoden bevarar fuktigheten i backen och ger ett snabbt och effektivt upptiningsresultat på stora och små områden. Värmen från slangarna bevaras och koncentreras direkt ner mot grunden vilket ger en oerhört effektiv och snabb upptiningsprocess. Vi ses på: Maskin-Expo Arealer på 200 kvm ner till 30 Monter nr. 242 40 cm djup tinas på 24 timmar. Premiär för HeatWork sker på Maskin-Expo.

www.heatwork.no


BesĂśk oss pĂĽ Maskinexpo 2007 31 maj - 2 juni Monter 262, 264


Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se


41

BOSCH lanserar ny effektiv bilningshammare Den nya bilningshammaren BOSCH GSH 16 ger professionella hantverkare ett verktyg som är förbättrat på tre väsentliga områden: längre hållbarhet, högre effektivitet och mindre vibrationer. Bilningshammaren används bland annat för att ta bort gatubeläggning, bryta upp armerade betonggolv, avlägsna fundament etcetera. Den nya 16-kilos bilningshammaren sätter nya standarder för effektivitet och kvalitet. BOSCH GSH 16 har utmärkt sig i flera test genom att ha en betydligt längre livslängd än andra liknande maskiner. Den har även visat att den kan arbeta mer än dubbelt så många timmar jämfört med bästa konkurrerande verktyg. BOSCH GSH 16 är därmed en bra investering både när man ser till kraft och hållbarhet.

Låg vikt och hög kraft Bilningshammaren är ett effektivt och relativt lätt verktyg som snabbt och utan problem kan bryta hård betong. Motorn på 1750 watt klarar omkring 60 procent mer än konkurrenterna. Den pneumatiska hammarmekanismen har en slagkraft på upp till 45 J, vilket gör att slaghammaren bryter omkring 1 700 kilo B25/30 betong på en timme. BOSCH GSH 16 har en låg vibrationsnivå

HardHat Ett skydd för din investering Konstruerad för hårda tider

tack vare Vibration Control. Bilningshammaren är utrustad med ett stort gummihandtag med plats för båda, vilket gör verktyget lätt att arbeta med. Strömbrytaren är lätt att manövrera med ett finger och optimalt placerad för att undvika att verktyget slås av oavsiktligt. Med BOSCH GSH 16 får den professionella hantverkaren ett relativt lätt verktyg som snabbt och effektivt klarar brytning av hård betong. Bilningshammaren levereras i en praktisk transportväska på hjul.

www.bosch.se

Swecon visar många nyheter på Maskin-Expo Swecon Anläggningsmaskiner AB visar upp många nyheter på årets Maskin-Expo i Barkarby. — Vi räknar med att visa drygt 20 maskiner varav 7 kommer att finnas på vår demoyta för provkörning, säger Marie Stenlund som jobbar med utställningar på Swecon. Swecon är den enskilt största utställaren på MaskinExpo med en monter på 3 500 kvm. Där kommer det att finnas möjlighet att både se och provköra de många produktnyheterna från Volvo Construction Equipment. — Det känns väldigt roligt att kunna visa så många nyheter på årets mässa. Vi kommer bland annat att ha med hjullastare i F-serien, band- och hjulgrävare i C-serien och de allra senaste modellerna i kompaktprogrammet, fortsätter Marie Stenlund. På branschmässan Bauma nyligen presenterades hela F-serien som består av nio maskiner, bland annat L350F som är den största hjullastare som Volvo någonsin tillverkat. F-serien har en gemensam teknisk uppbyggnad, baserad på Volvos egentillverkade drivlinor med lågvarviga steg 3-miljömotorer, mjukväxlande helautomatiska transmissioner Full Automatic Power Shift (FAPS) och bakaxlar med underhållsfri upphängning. Komponenterna i drivlinan är

utvecklade för att harmoniera med varandra och ge maximal driftsäkerhet. Samtliga modeller, utom Volvo L350F, har det patenterade lyftarmsystemet TPlänkage. F-serien är dessutom utrustad med Volvos nya Care Cab. Volvos grävare i B-serien blev snabbt en favorit bland förarna och vann flera oberoende tester. Nu kommer C-serien och sätter en ny standard för hur moderna grävare ska vara. Alla maskiner i C-serien är utrustade med Volvos kraftfulla V-ACT-motorer som ger all den styrka och det vridmoment som behövs. En ännu bättre balanserad lastkännande hydraulik gör arbetet enklare. Hög produktivitet i kombination med att motorn är extremt bränslesnål, gör maskinen optimalt lönsam. Alla Volvos hjul- och bandgrävare uppfyller utsläppskraven enligt EU Steg IIIA. Även C-serien är utrustad med Volvos vidareutvecklade Care Cab för maximal komfort och säkerhet. Förutom maskiner kommer man i Swecons monter självklart visa en hel del redskap och utrustningar. Ett 60-tal produktspecialister, servicetekniker och säljare kommer att vara på plats på mässan för att ta hand om besökare. Under Maskin-Expo har Swecon dessutom flera aktiviteter och tävlingar i montern.

Atlas Copcos kompressorer och generatorer står för kvalitet, driftsäkerhet och miljömedvetenhet. Mervärden som gör de till Sveriges mest eftertraktade hyresmaskiner. Det tjänar du på!

Atlas Copco Compressor AB Tel. 08-743 90 00 Fax: 08-644 25 45 www.atlascopco.se

www.swecon.com www.SvenskRental.se • 2-2007 • Svensk Rental Tidning


42

OFATTBART! Bauma, en helt ofattbar företeelse som aldrig slutar att förvåna. Återigen har man satt nytt rekord med över 3000 utställare från 49 olika länder och omkring en halv miljon besökare.

Nu är det äntligen över! För många, i alla fall leverantörer till bygg- och anläggningsindustrin, har det senaste året varit en lång födsloprocess. Mässan Bauma i München ”ställer till” en hel del och när det är baumaår är inget sig likt.

Större än någonsin I år har dom gjort det igen d v s ökat både antalet utställare och antalet besökare. Den här gången har det skett med besked. Omkring en halv miljon personer besökte Bauma mellan den 23 till 29 april på Münchens mässcentrum och dom kom från 190 olika länder. Under Bauma 2004 besöktes mässan av 416000 personer. 3014 (2004: 2805) företag från 49 olika länder ställde ut på en yta på 548000 m2 varav 180000 m2 av invändig yta fördelades på 16 hallar och 360000 m2 utomhus. Totalt ökade utställningsytan för året mässa med knappt 10 procent. Besökssiffrorna ökades med mer än 20 procent och antalet nationaliteter bland besökare ökade med 11 procent.

Internationell byggbom Orsakerna till det enorma genomslaget är många men kan sammanfattas med att hela världen just nu upplever lite av en byggbom. Det är inte så extremt som i Sverige överallt men t ex Tysklands mångåriga lågkonjunktur börjar så sakta vända och det syntes tydligt på Bauma. Totalt besöktes mässan av 360 tusen tyskar. 2004 var denna siffra

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se

300 tusen. Men även besökare från andra länder än Tyskland ökade med drygt 40000 i antal. Hela Europa uppvisar idag en tydligt uppåtgående trend inom bygg- och anläggning vilket även gäller i flertalet länder i Asien, Sydamerika och Afrika. Länder som ökade mest i besöksstatistiken förutom Tyskland var de närmaste grannländerna och då med tyngdpunkt på länder i öst och i syd. Vad gäller skandinaviska besökarna kunde med all säkerhet besöksantalet ökats på ytterligare om SAS inte dragit igång sin strejk mitt under mässveckan. Flera resenärer valde att inte fullfölja sin resa då man fastnat på Kastrup i Köpenhamn.

Dyrt och svåråtkomligt Men presenterades några nyheter på mässan? Ja, en mycket stor mängd nyheter såg dagens ljus på mässan och många affärer avgjordes direkt i montrarna. SRTs utsände plöjde igenom stora delar av mässan och möttes på de allra flesta ställen av belåtna utställare som lovordade det stora köpintresset. — Det var länge sedan vi upplevde detta enorma sug efter nya maskiner på europamarknaden. Detta är ett tydligt tecken på att hjulen snurrar för fullt på de flesta av Europas marknader och behovet av nya effektiva och ekonomiska maskiner är stor, säger en av de svenska utställarna. Men lite kritik bör man ändå kosta på sig. En mässa i Baumas storlek, vilken i nuläget saknar motsvarighet, är på många sätt för stor. Det är praktiskt omöjligt att ta till sig allt på mässan. Dessutom är det mycket ansträngande att täcka in det enorma mässormrådet när man dels måste trängas med hundratusental andra människor och dels i nära 30 graders värme, som var fallet i år. Bauma kan aldrig få den intima stämning


43

som en mera lokal mässa kan erbjuda. Dessutom innebär en halv miljon människor plus eventuella medresenärer ett hårt tryck på München som stad. Om man kom med bil till mässan kunde man räkna med åtskilliga timmar i bilköer. Den som bokade sitt hotell sent fick antingen räkna med att punga ut mella 300 och 600 euro per natt för ett litet enkel rum i München-området eller välja ett par till tre timmars restid in till mässan om man valt ett billigare hotell någonstans på landsbygden.

Många nyheter men få innovationer För att återgå till nyheterna så presenterades som sagt många nya produkter men få verkliga innovationer. I många fall handlade nyheterna om uppgradering av befintliga produkter eller utökning av sortimentet med nya större eller mindre modeller. Ett exempel på detta, som ändå var mycket imponerande för besökarna, var Atlas Copcos nya 10-tons hammare som placerar tillverkare som nummer 1 i världen avseende tunga hammare. Dessutom rankas företaget dessutom av många som världsetta ifråga om antal tillverkade hammare per år. En annan nyhet som offentliggjordes på mässan var att Sandvik förvärAtlas Copco visades sin nya 10-tons hammare som för tillfället är världens tyngsta.

var engelska krosstillverkaren Extec samtidigt som man också köpte de resterande aktierna i irländska Fintec. Volvo Construction Equipment meddelade å sin sida att man förvärvat Ingersoll Rands division för vägmaskiner vilket gör VCE till världsledande inom denna sektor. Lite av ett scoop el- ler innovation var dock

Weyhausens och Deutz samarbetsprojekt AR65. AR65 är en hybridlastare som kombinerar drivkällorna diesel och el. Motorn som utvecklats av Deutz i samarbete med företaget Heinzmann minskar förbrukningen med hela 20 procent. Samtidigt skall sägas att tillverkarna har mycket höga krav på sig och det är svårt att skapa riktigt innovativa produkter idag som verkligen tillför något helt nytt till branschen. Det är heller inte alltid så att dessa innovationer introduceras på en mässa som Bauma eftersom den trots allt bara återkommer vart tredje år. Bauma var väl inte de stora uthyrningskedjornas mässa men däremot fanns naturligtvis samtliga leverantörer till uthyrarna med på mässan. European Rental Association ställde dock ut och representerade alla de stora uthyrarna i Europa. Franska Loxam Rental, som är Europas största maskinuthyrningskedja ställde ut med egen monter och Cat the Rental Store återfanns intill Caterpillars egen hall(!). Med det begränsade utrymme vi har i detta nummer av SRT kan vi omöjligt spegla Baumas enorma nyhetsutbud utan vi kommer att dela upp dessa presentationer i kommande nummer av tidningen.

www.bauma.de www.SvenskRental.se • 2-2007 • Svensk Rental Tidning


Var med och stöd Bengt O När man är frisk får små problem stor betydelse och fjärran är tanken på att drabbas av en allvarlig kronisk sjukdom. Men livet kan förändras i ett ögonblick för oss alla. Då är de tidigare ofta obetydliga problemen som bortblåsta och fokus läggs på ett helt annat plan. För den som inte drabbats av en allvarlig, kronisk och ofta livshotande sjukdom är det omöjligt att sätta sig in i den känslan som det innebär att att vara drabbad. Vad vi däremot kan göra är att försöka leva livet på rätt sätt. Ta vara på varje dag som vi begåvas med och dessutom vara ett aktivt stöd till den foskning och det arbete som be-

drivs på olika plan för att hitta botemedel och öka livskvaliteten för de som drabbats av olika sjukdomar.

Bengt Ohlssons Parkinsonfond En person som vet vad det innebär att vara drabbad av en sjukdom som gör sig påmind varje dag är Bengt Ohlsson på Tidermans Hyrmaskiner. Det är många av våra läsare som känner Bengt väl och hans smittsamt positiva attityd kan vända mungiporna på den mest surmulne. Men Bengt lider också av Parkinsons Sjukdom och har under de senaste åren aktivt arbe-

tat för att förbättra livssituationen för de som drabbats och han är dessutom en av de som stöder forskning för att skapa mediciner och behandlingsmetoder som kan lindra symtomen. Bengt är nu i det närmaste färdig med de formalia som krävs för att bilda en stiftelse till stöd för Parkinsonsdrabbade*.

Spontant givande Under det senaste Hyrex-mötet, som hölls i samband med Byggmaskinmässan i Göteborg, samlades spontant in medel så att totalsumman att införas i den nya stiftelsen ligger på 800 tusen kr. Giva-

Vi stödjer Bengt Ohlssons Stiftelse till förmån för människor som drabbats av Parkinsons Sjukdom

Vi stödjer Bengt Ohlssons Stiftelse till förmån för människor som drabbats av Parkinsons Sjukdom


Ohlssons Parkinsonfond rna är ett stort antal leverantörer och uthyrare inom den svenska rentalbranschen. Bengt Ohlssons mål är att komma upp i en miljon kronor i bidragspengar under 2007. I samband med Hyrex-mötet beslutade Svensk Rental Tidning att också ge sitt stöd och samtidigt bereda möjlighet för andra stödja Bengt Ohlssons Stiftelse till stöd för Parkinsonsjuka. Som företagare kontaktas vi regelbundet av olika typer stiftelser och hjälporganisationer som behöver stöd och ändamålet är oftast seriöst och gott. Men det är svårt att avgöra om och vem man skall stödja. Med Bengt

Ohlssons Parkinsonfond finns en tydlig avsändare vilket underlättar beslutet och som bidragsgivare vet man var pengarna hamnar. Viljan att bidra finns säker hos de flesta men resurserna kan vara olika. På den här sidan finns ett antal annonsrutor. Varje ruta har en minimikostnad på 5000 kr och pengarna går oavkortat till Bengt Ohlssons Parkinsonsstiftelse. Om ni är intresserade att boka en eller flera rutor tar ni direktkontakt med Bengt Ohlsson på telefon 0705-727173. Annonsrutan betalas vid ett tillfälle och kvarstår sedan i tidningen under hela året. * Stiftelsens namn: Stiftelsen Bengt Ohlssons donationsfond för hjärnfoskning.

Fakta om Parkinsons Sjukdom Parkinsons sjukdom resulterar bl.a. i skakningar i armar och ben, muskelstelhet och förlångsammade rörelser. Det beror på brist på signalsubstansen dopamin i centrala delar av hjärnan. Årligen insjuknar cirka 1 500 personer i Sverige, de flesta är 55-60 år eller äldre. Orsaken till sjukdomen är okänd men sannolikt samverkar flera faktorer. Ärftlighet kan ha betydelse liksom exposition för giftiga ämnen.

Symtom

Vi stödjer Bengt Ohlssons Stiftelse till förmån för människor som drabbats av Parkinsons Sjukdom

Det första tecknet på sjukdomen är oftast skakningar i vila i händer, armar och ben. De brukar börja i ena handen eller armen. Därefter drabbas ofta benet på samma sida. Så småningom börjar skakningar också i andra sidans arm och ben. Skakningarna förvärras av oro. Tidigt i sjukdomen får den drabbade svårt att exempelvis skriva, knäppa knappar, knyta skosnören och klä av och på sig. Handstilen blir darrig och förminskad. Alla rörelser blir långsammare och gången blir stel, hasande, och steglängden minskar. Även balansen försämras och kroppshållningen blir alltmer framåtböjd. Mimiken blir stel. Talet förändras och kan bli sluddrigt, monotont och lågmält. Parkinsons sjukdom kan även följas av andra symtom, till exempel diffus värk, lågt blodtryck, förstoppning och ökad känslighet för värme. Depression är vanligt och kan komma tidigt i sjukdomsförloppet. Patienter med Parkinson har en ökad risk att utveckla demens. Det kan dock förklaras av att de flesta insjuknar i relativt hög ålder.

Behandling Det är viktigt att hålla sig i rörelse och vara i god kondition. Sjukgymnastik, gärna i grupp, har stor betydelse, även för det psykiska välbefinnandet. Läkemedlet levodopa har använts under många år. Det omvandlas i hjärnan till dopamin och påverkar främst rörelseförmågan och minskar skakningarna. Levodopa påverkar endast symtomen och förhindrar inte att fler nervceller i hjärnan dör. Ofta kombineras det med nya, effektiva läkemedel, exempelvis s.k. dopaminagonister som bl. a. även minskar behovet av levodopa. Dopaminagonister delas in i två grupper, s.k. ergotta (mjöldrygaderivat) och den nya generationen icke-ergotta, t.ex Sifrol och Requip.

Neurokirurgi Det finns idag ingen botande behandling mot parkinson, utan man måste inrikta sig på att minska symptomen. Det viktigaste läkemedlet är Levodopa. Levodopa omvandlas till dopamin efter att det har passerat blodhjärnbarriären och fyller på mängden dopamin i substantia nigra. Olyckligtvis minskar effekten av levodopa och blir mer kortvarig i takt med att fler dopaminproducerande nervceller dör. Man har därför utvecklat ett flertal läkemedel som jämnar ut koncentrationen av levodopa i blodet. Vissa neurokirurgiska ingrepp kan göras vid svår Parkinsons sjukdom. Försök har även gjorts med att injicera dopaminproducerande celler i substantia nigra med blandad framgång. Sjukgymnastisk behandling är ett viktigt komplement för att bevara muskelstyrka och rörlighet.


46

Topcons g För branschfolk är Topcon ett känt begrepp. Topcon är ledande leverantör av laserprodukter och de flesta som jobbar inom bygg och anläggning vet vad Topcon och deras produkter går för. Topcon är ett japanskt multinationellt företag och laserprodukterna är bara en del av företagets verksamhet. Text: Ulrika Träff Foto: Ulrika Träff & Topcon

Förutom tillverkning och försäljning av laserprodukter har Topcon verksamhet inom många andra områden. Gemensamt är att optik, mekanik och elektronik spelar stor roll. Topcon delar in sina verksamhetsområden i Positionering (Laser, Geodesi, GPS och Maskinkontroll), Medical (optiker och ögonläkare för mätning, kontroll och analys), Industri (LCD-filter), Optiska artiklar och enheter (optiska delar till DVD & LCD-projektorer och skärmar, linser till mobiltelefoner med kamera). Mer än 90 procent av alla linser i DVD och LCD-projektorer kommer från Topcon samt att mer än 70 procent av alla linser i kameramobiler också kommer från Topcon?

Optik, mekanik och elektronik När Topcon startade sin verksamhet var det linser och prismor man tillverkade. Dessa användes till stor del i vinkelinstrument och kikare. Topcon är dessutom uppfinnare av SLR-principen, d v s Spegelreflex-tekniken, som än idag används i de flesta systemkameror. Idag tillverkar inte Topcon några egna kameror, men den teknik man utvecklade lever vidare, både genom andra kameratillverkare och som teknik i andra produkter inom Topcon. Grunden för Topcons alla produkter är optik och mekanik.

Grönt ljus Det är Topcon som har utvecklat det gröna ljuset, det som ögat uppfattar bättre än det röda. Det har fyra gånger bättre synbarhet än det röda ljuset. Det gröna ljuset är betydligt dyrare att ta fram, men fördelarna är stora, framförallt när man arbetar utomhus i dagsljus. Idag när det byggs så mycket nytt, blir kraven på synligt ljus mycket högre. Det gröna ljuset lanserades 1997 och idag 10 år senare är Topcon i stort sett fortfarande ensamma om tekniken.

Ny modell I april lanserades en ny modell av en plan- och vertikallaser. Den har grönt ljus och heter RL-VH4G. För att få ner priset och göra produkten tillgänglig för fler har man valt att ta fram en förenklad modell som inte har så många funktioner men som har det viktiga gröna ljuset. Kvalitetsmässigt är den lika bra som tidigare modeller och den klarar av att göra samma jobb. — Våra kunder söker efter lösningar och inte produkter, säger Joakim Henriksson som är säljchef. Förr tog vi fram produkterna och visade hur man skulle göra. Idag vet kunderna

Laserprodukter En stor del av Topcons verksamhet i Sverige består av positionering. Inom den gruppen finns optiska mätinstrument, GPS+ mätutrustningar, GIS-produkter, Laserprodukter för bygg och anläggning samt maskinstyrning för anläggningsmaskiner. Laserprodukter har den största marknaden och en stor del av dem går till uthyrningsbranschen. Det är planlasrar, lutningslasrar, rörläggningslasrar, plan- och vertikallasrar samt maskinmottagare. Idag är Topcon marknadsledande inom mätutrustningar med laserteknologi och datorstöd.

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se

Till höger Topco Scandinavias affärsområdeschef Mats Berntsson och säljchefen Joakim Henriksson


47

gröna ljus vad de vill ha, vi lyssnar och diskuterar och sen tar vi fram produkterna. Sortimentet växer och kraven ökar.

Mera mätning Byggbranschen går på fullvarv. Fler jobbar med längre säsong. Detta medför att kraven på produkterna blir högre. Försäljningen av mätinstrument ökar hela tiden. Framgången beror delvis på konjunkturen och att Topcon blivit bättre på marknadssidan. Men framförallt lägger man mycket resurser på utveckling och ligger därför ofta, enligt dom själva, flera år före sina kollegor i branschen. Topcon är lyhörda för vad marknaden har för behov och vara snabba att agera. Tillsammans med kunderna hittar man lösningar för att effektivisera arbetet. — I Sverige ligger vi generellt långt framme, vi påskyndar utvecklingen, dels för att vi har så dyr arbetskraft och dels för att vi har en mörk och kall årstid. Vi måste alltså vara effektiva, säger Joakim.

Organisationen Topcon är ett företag som både utvecklar, tillverkar och säljer. Huvudkontoret ligger i Japan där även den mesta tillverkningen sker. Men företaget finns även representerat med utveckling och tillverkning i Europa, Amerika, Kina, Ryssland och Australien. Huvudkontoret för Topcon Scandinavia ligger i Mölndal. Dessutom finns det tre olika service- och supportkontor i Stockholm, Malmö och Karlstad. Totalt har Topcon 40 anställda i Sverige. Organisationen byggdes upp för att kunna ge kunderna support och service. Eftersom det går sönder mycket i branschen och produkterna får tåla tuffa tag är det viktigt att lösa situationen så snabbt som möjligt när det havererar. Därför arbetar Topcon med ett brett sortiment där det mesta finns i lager och är klart för leverans. 1994 bestämde man sig för att satsa hårt i Sverige och gjorde en intern organisationsförändring. Detta resulterade i en total fokusering på positionering, centralisering av marknadsaktiviteter och en ny försäljningsorganisation med nya försäljningschefer med regionalt ansvar. I Europa finns huvudkontoret i Rotterdam, Holland. Det är därifrån all marknadsföring av varumärket sköts. I Sverige finns en marknadsavdelning som sköter de svenska kundrelationerna. Kunderna är självklart viktiga och Topcon är extra stolta över att vara utvald som leverantörsmedlem i både Swedish Rental och Hyrex.

Planlaser. Rörläggningslasrar från Topcon.

Börsnoterat Topcon Corporation är grundat i Tokyo redan 1932 och ingår som en del i Toshiba-gruppen. Företaget har en omsättning på drygt en miljard dollar. Man är börsnoterat på Nikkei index i Japan. Företaget uppvisar mycket goda resultat och aktien har stigit med 1800 procent under en treårsperiod.

Framtiden — Eftersom företaget firar 75 år så kanske det händer något extra, men det är inget stort firande planerat, det som händer det händer i Japan. Kanske kan det bli så att företaget passar på att lansera en ny produkt i samband med firandet, säger affärsområdeschefen Mats Berntsson. — Vi kommer att fortsätta som vi gör. Vi har en slimmad organisation som fungerar och vi tillverkar robusta saker som håller bra. Topcon satsar mycket pengar på forskning och utveckling och kommer hela tiden försöka hitta bättre och mer noggranna sätt att kunna mäta på. Vi har en fördel gentemot andra, vi är Topcon, avslutar han med ett leende på läpparna. Topcons vision och mål är att bli den ledande leverantören av kvalitativa positionslösningar, som på ett signifikativt vis förbättrar kvalitén och produktiviteten på arbetet som utförs inom bygg och anläggningsverksamheten.

Tål mycket stryk.

Ovan en tvåfallslaser från Topcon och bilden nedan visar Topcon Scandinavias huvudkontor i Mölndal.

www.topcon.se www.SvenskRental.se • 2-2007 • Svensk Rental Tidning


48

“Pumps, a nec ”Pumpar, ett nödvändigt ont?” Kanske inte nödvändigtvis och det onda som avses är inte själva pumparna utan den situation en byggoch anläggningsarbetare kan hamna i om regnet bara öser ner och det finns inget att pumpa bort vattnet med. Men i Sverige har vi det väl förspänt med tre egna tillverkare, alla med starka internationella positioner, samt ett antal andra kända varumärken. SRT ger i denna temaartikeln en samlad bild av den svenska pumpmarknaden.

Vatten är det sista en byggnads- eller anläggningsarbetare vill ha i byggropen. Ovälkommet vatten ställer till enorma besvär, oavsett om det kommer uppifrån eller från marken. Men det finns lösningar, och lösningen är effektiva dränkbara dräneringspumpar som oftast finns på hyllan hos våra maskinuthyrare, såvida inte en översvämningskatastrof slagit till i området. Man kan säga att pumpar är lite av ett nödvändigt ont men det onda i sig är inte själva pumpen utan det faktum att man aldrig riktigt vet när man har användning av den. Och när den behövs kommer det ofta plötsligt, i alla fall inom bygg- och anläggningsbranschen.

Den dränkbara pumpens Mecca Inom bygg- och anläggningsbranschen ställs stora krav på pumparna. För det första är det mycket sällan att man pumpar rent vatten utan det handlar ofta om slam innehållande både större och mindre partiklar. För den typen av material krävs rätt dimensionering på pumpen så att den inte sätter igen hela tiden. En pump som inte fungerar är nästan värre än ingen pump alls. Sedan är tillgängligenheten oerhört viktig. När det finns pumpbehov är läget ofta akut. Vattnet eller slammet stiger och allt står stilla. Sverige har för bygg- och anläggningsanvändning blivit lite av den dränkbara pumpens Mecca men inte för att vi stundtals har ett bedrövligt väder utan för Sveriges expertis och kompetens inom området. Det var också i Sverige som den första eldrivna och dränkbara pumpen utvecklades som inte gick sönder om den kördes torr. Året var 1959 som Börje Kristensson, en av grundarna till Grindex, fick idén att utveckla en elektrisk dränkbar pump för gruv- och anläggningsindustrin. Det fanns dränkbara pumpar dessförinnan men med en annan funktionsprincip. De var dessutom tunga och otympliga samt svåra att underhålla. Som lekman kan man konstatera att Kristenssons och Grähs´pump, som den andra Grindex grundaren heter, har blivit utgångspunkten för de flesta elektriska dränkbara pumpar idag. Men sedan 1959 har en hel del hänt. Principerna och funktionerna har förfinats, pumparna har gjort ännu lättare och underhållsvänliga samt att sortimentet har breddats hos alla våra tillverkare.

Omkring 3300 pumpar per år I Sverige är Grindex störst vad gäller elektriska dränkbara länspumpar för bygg- och anläggningsindustrin. Uppskattningsvis har man mellan 45 till 50 procent av marknaden inom detta produktområde. Bland landets uthyrare är det ett ännu mera vanligt förkommande märke. Men det finns en riktigt stark kon-

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se

kurrent i ABS Pumpex som uppskattningsvis har en marknadsandel på ca 35 procent. Under förra året tillverkades och såldes omkring 3300 pumpar (SRTs uppskattning) på den svenska marknaden. Knappt hälften var pumpar från Grindex och knappa 1200 kom från ABS Pumpex. Resterande ca 650 pumpar kommer i storleksordning från tillverkare som ITT Flygt, Tsurumi, WEDA och ett antal mindre importerade fabrikat. Grindex, ABS Pumpex, ITT Flygt och WEDA är svenska pumpar till sitt ursprung medan Tsurumi kommer från Japan. Utöver dessa märken finns ett antal andra importerade varumärken vilka är danska Grundfos, Prosser, Gomm, JS Pump, Robota, Leo, Pentax och Calpeda.

ITT Flygt och Grindex Som vi nämnt började det hela med att Grindex utvecklade den första elektriska dränkbara pumpen 1959 och som började säljas under 1960-talet. 1966 förvärvades Grindex av Flykt. Trots at Grindex ägs av ITT Flygt har man fram till i år haft helt separata organisationer och förvånande lite samarbete. Men redan i år och under 2008 kommer det att ske ganska stora förändringar. Man kommer att börja samarbete mera på både utveckling och tillverkning och därmed dra nytta av varandra. Grindex utveckling och tillverkningsavdelning flyttas till ITT Flygts fabrik i Lindås medan de centrala funktionerna för marknadsföring och försäljning ligger kvar i Stockholm. Man flaggar också redan nu för lansering av en helt ny pumpgeneration från som kommer att se dagens ljus på Nordbygg nästa år. Tillverkaren Flygt startade redan 1901 som en liten bysmedja i småländska Emmaboda och är idag, som en del av ITT Industries Inc, en av de ledande tillverkarna och leverantörerna av dränkbara pumpar och omrörare. Produkterna används över hela världen i vattenoch avloppsanläggningar, för bevattning och dränering samt i olika industriprocesser. Vid huvudkontoret i Sundbyberg finns företagets forsknings- och utvecklingsavdelning. Från Sundbybergskontoret leds också marknadsföringen, fokuserad på tre affärsområden. Det svenska försäljningsbolaget ITT Flygt Pumpar har sina lokaler i samma byggnad. I Lindås utanför Emmaboda i Småland ligger företagets huvudfabrik. Moderbolaget ITT Industries, Inc. med säte i New York har 45 000 anställda världen över och omsätter


49

cessary evil?” närmare 50 miljarder kronor.

ABS Pumpex ABS Pumpex har en ännu längre historia, i alla fall om vi siktar in oss på moderbolaget ABS. Ursprunget till ABS Pumpex går så långt tillbaka som till 1860. Hela tiden har det handlat om tillverkning av pumpar. Under 1960-talet dyker namnet ABS upp för första gången. Men bolaget skall byta namn och skepnad många gånger innan dagens namn ABS Pumpex växer fram. I mitten av 60-talet då Flygt förvärvar Grindex väljer några av de anställda att hoppa av och bildar istället företaget Pumpex. Det är detta företag som ABS under 2004 förvärvar och bolaget får då namnet ABS Pumpex. ABS-koncernen har idag ett stort utbud av produkter vilket omfattar allt från små lätthanterliga pumpar till stora pumpstationer för pumpning av vatten, avloppsvatten, slam m m, avloppsreningsnät, biologiska reningsanläggningar m m.

Tsurumi Sedan några ord om jätten Tsurumi. Än så länge är de faktiskt försvinnande små i Sverige men företaget är världens största pumptillverkare internationellt. Verksamheten i Sveriges administreras från generalagenten Intech Pumper med säte i Vinterbro i Norge men man har även ett försäljningsbolag i Västra Frölunda. Tsurumi Bolaget grundades redan 1924 i Japan. Huvudkontoret ligger idag i Osaka och man har en stor tillverkningsfabrik i Kyoto. Man tillverkare alla typer av pumpar och har sedan starten utvecklat och marknadsfört mer än 10 000 produkter. Den internationella storleksfördelningen är att Tsurumi är störst. Som god två kommer ITT Flygt med Grindex och på tredje plats ABS Pumpex. Den totala årsproduktionen av den här typen av pumpar uppskattas till nära 100 000.

WEDA-Pumpen En annan pump som de flesta känner till som varit med i branschen ett tag är WEDA-Pumpen, tillverkad av WEDA i Södertälje. Bolaget startade 1919

som ett aluminiumgjuteri och hade bland annat samarbete med Flygt en tid. Redan 1957 utvecklar WEDA en dränkbar pump, alltså två år innan Grindex pump. Konstruktionen kanske inte riktigt är den samma men WEDA-Pumpen blir mycket uppskattad. Under 1992 besluta man dock att lägga ner tillverkning av W E D A Pumpen och satsa på andra pumpapplikation bl a inom p o o l industrin. Övriga v a r u märken sås o m Grundfos, Pro s s e r, Gomm, JS Pump, Robota, Leo, Pentax, Calpeda m fl har vi ganska lite information om men flera av varumärkena såsom framförallt JS Pump, Robota, Leo och Pemtax säljs av olika distributörer i landet.

www.SvenskRental.se • 2-2007 • Svensk Rental Tidning


50

PUMPNYTT Den dränkbara pumpens grundprincip har egentligen inte genomgått några omvälvande förändringar sedan den lanserades i början av 60-talet men effekt, prestanda, servicevänlighet att handhavandet har förbättras ideligen. Under det senaste året har flertalet nya modeller lanserats av tillverkarna.

Nya JT-serien från ABS Den färskaste nyheten ABS nya JT-serie för pumpning av slam och vatten blandat med fasta ämnen. JT-serien möjliggör snabbare och mer kostnadseffektiv länshållning av arbetsplatser. Den robusta gjutjärnskonstruktionen och frittflödeshydrauliken gör JT-pumparna utmärkta till pumpning av slam och vatten blandat med fasta ämnen under svåra förhållanden. JT är en stabil pump, som ändå är tillräckligt smidig för att användas i manlucksapplikationer.

Torrkörningssäker ABS JT 40-250 pumpar har ett slutet kylmantelsystem och automatisk stopp/omstart, som gör att de kan torrkörras utan att de mekaniska tätningarna eller motorn skadas.

Pumpning utan igensättning ABS JT slampump är utrustad med ett frittflödes virvelpumphjul och ett motorhus som medger effektiv pumpning av fasta ämnen.

Bekväm hantering JT-pumpen har ett stativ av segjärn och handtag av rostfritt stål som underlättar borttagning och installation.

Hög tillförlitlighet Alla JT-slampumpar har kiselkarbid i primärtätning och dubbla vinkelkontaktkullager som tryggar säker drift och lång livslängd.

Stora servicemöjligheter Tack vare ABS modulsystem kan samma delar användas till olika pumpar, vilket minskar de totala underhållskostnaderna och ger ökad flexibilitet. ABS JT 40-250-pumpar har mekanisk tätningspatron, som underlättar service, särskilt på plats. ABS slampump JT 15-250 kan levereras i stor-

lekar från 1,3 till 25 kW och kompletterar den redan välkända slampumpserien JS.

www.absgroup.se

Nya 2600-serien från Flygt Under förra året, i samband med mässan Maskinexpo, lanserade ITT Flygt nya dräneringspumpar i 2600-serien. Genom att radikalt minska komponentförslitningen och behovet av underhåll, maximeras driftstiden och därigenom lönsamheten. 2600-serien ersätter Bibo-serien och har tagits fram för att möta dagens allt strängare krav på prestanda och ekonomi. De sex pumparna i serien täcker så gott som samtliga behov för byggarbetsplatser av alla storlekar. Pumparna är helt igenom nykonstruerade. Innovativ hydraulik, färre komponenter och praktisk, ergonomisk design är några av fördelarna. Det patenterade hydrauliksystemet DuraSpin® och det nydesignade pumphjulet ökar motståndskraften mot förslitning och ger bibehållen prestanda över tiden. Pumphjulet är tillverkat av gjutjärn med hög kromhalt för effektivitet och slitstyrka. Det är enkelt att justera pumphjulet för optimal prestanda, med bara en enda justeringsskruv. Packningsslitaget har minskats radikalt, tack vare det patenterade tätningsskyddet Spin-Out®. Resultatet är minskade ägandekostnader. Alla pumpar i den nya serien är enkla och snabba att underhålla. Det går lätt att komma åt kabelboxen och utvändiga oljeoch inspektionspluggar är standard. Den unika tätningen Plug-In® seal består av endast en del och erbjuder dubbel säkerhet samt är enkel att byta. ITT Flygt har redan introducerat 2600-serien i Europa. 2620 och 2670 var de första som fanns till försäljning. Modellen 2610 släpptes i juni 2006, medan försäljningen av 2630-, 2640- och 2660-modellerna började i augusti.

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se

www.flygt.se

Master Inox från Grindex Under hösten förra året lanserade Grindex sin Master Inox som är en dränkbar länspump i rostfritt stål för extrema arbetsmiljöer. Master Inox är den första modellen i företagets nya dränkbara pumpserie Inox. Serien består av tre länspumpar och tre slampumpar, alla i rostfritt stål. De nya pumparna bygger på Grindex välkända röda Proline-pumpar, där alla delar av aluminium ersatts med rostfritt stål. De rostfria pumparna har utvecklats och anpassats för att klara att extremt korrosiva miljöer som exempelvis gruvor, processindustrier, lakvatten och skeppsvarv där pH-värdet ligger mellan två och tio. Länspumpen Master Inox är framtagen för att användas i applikationer där vanliga pumpar snabbt förstörs av korrosion beroende på de extrema pH-värdena i vätskan som pumpas. Medan en Proline-pump är tillverkad i aluminium och anpassad för att hantera ett pHvärde mellan fem och åtta, klarar den nya rostfria Inox-serien att arbeta i miljöer med PH-värden inom intervallen två till tio. Som vi berättade på föregående uppslag flaggar Grindex redan nu för lanseringen av en helt nya generation av pumpar. Den nya generationen är beräknad att lanseras under första hälften av 2008 och en ganska säker gissning är att mässan Nordbygg kommer att bli tillfället då pumparna visas för första gången.

www.grindex.se

LB 1500 från Tsurumi Vad gäller Tsurumi är redaktionen lite dåligt uppdaterad gällande nya produkter. Däremot deltog det japanska företag vid mässan Bauma China i Shanghai förra året och visade en rad ny produkter inklusive nya dräneringspumpen LB-1500. Pumpen har en diameter på 187 mm och passar därmed i mycket trånga utrymmen. Kapaciteten är 1,5 kW och den finns både som en- och trefaspump. LB-1500 har ett inbyggt oljefilter som ser till att stabilisera och smörjer pumpen och därmed förlänger livslängden.

www.pumper.no


65

Renässans för byggbodarna Baracker och bodar förknippas vanligtvis inte med några riktigt bekväma miljöer. Men ett helt nytt tänkande har växt fram under de senaste tre åren med smarta, miljövänliga och ergonomiska bodar och moduler fyllda med alla teknikaliteter man kan önska sig. Och dom är enkla för användaren. Det är nästan som att sätta kontakten i ett eluttag. Byggboden är ett gammalt hederligt hjälpmedel som funnits på våra arbetsplatser sedan mycket länge. På våra breddgrader är byggboden en absolut nödvändighet i synnerhet under vinterhalvåret. De produktmässiga förändringarna på våra byggbodar är utspridda på ganska lång tid och det har gått lång tid mellan innovationerna. Kortfattat och lite tillspetsat kan sägas att de länge var ganska spartanskt inredda och oergonomiska under många år. Från att till en början varit stationära förseddes de med hjul och blev därmed enklare att flytta från arbetsplats till arbetsplats. Sedan kom elen och med den även möjligheten att ansluta belysning, köksutrustning m m. Men några stora förnylesegrepp tog inte under många år förrän i början av 2000talet.

fungerande sanitets- och tvättrum, kontor med telefon, fax och bredbandsaccess, till- och frånluftsventilation, automatisk på- och avslagning av ljus och mycket mera. När de inte behövs längre är det bara att dra ur kontakten och flytta till nästa arbetsplats. Stor hänsyn i utvecklingen av dagens bodar har tagit till ergonomin och arbetsmiljön.

Cramo och Ramirent dominerar

Försäljningen av byggbodar och moduler direkt till slutanvändaren är försvinnande liten. De stora användarna eller köparna är maskinuthyrningsbranschen och förhållandevis många maskinuthyrare har byggbodar i sitt sortiment men ganska få kan erbjuda de nya moderna Smart, plug and play versionerna som beskriUnder framförallt de senaste Den gamla byggbaracken som vi kommer ihåg den. vits. Orsaken är kostnaden. En modern byggbod eller moduler är en stor tre åren har väldigt mycket hänt på bodsidan. Idag investering för maskinuthraren men priset för att pratar vi inte lika mycket och regelrätta byggbodar hyra en sk ”smart bod” har inte stigit så mycket i utan mera om olika typer av moduler som smidigt förhållande till vad de kan utföra. En stor fördel för kan byggas samman för olika typer av användning. hyrestagaren alltså. Dessutom är de smarta bodarna Bodarna är inte längre bara kopplade till bygg- och gjorts betydligt mera ekonomiska än de tidigare. Så anläggningsindutrin utan nu handlar det om temom hyrespriset stigit en aning kan detta tas igenom porära lokaler som kan sättas upp och plockas ner på lägre omkostnader. De helt dominerande aktösnabbt och som erbjuder en standard som ligger rerna om vi pratar uthyrning är Cramo och Ramimycket nära en verklig stationär byggnad. rent. Båda två har även egen tillverkning av bodar För fanns egentligen bara byggboden som temoch moduler men köper merparten av tillverkning porär lokal. Men idag finns en mängd olika varianter på temporära lokaler avsedda för olika användingsområden. Det är egetligen bara fantasin som sätter gränserna. De vanligaste typerna förutom bodar och moduler för bygg- och anläggning är kontorsmoduler, skolpaviljonger, bostadsmoduler m m. Om vi begränsar oss till bod- och modulanvändningen inom bygg- och anläggningsindustrin, som fortsatt klart dominerar, så levereras och hyrs ut ungefär lika delar personalbodar som kontorsbodar. Med personalbodarna menas bodar för omklädning, tvättrum och matrum. Dagens bodar levereras helt integrerade med alla vad man kan tänkas sig ifråga om utrustning både på personal- och kontorssidan. Kort sagt är det bara Cramos flyttbara lokaler anpassade för underatt plugga i kontakten i väggen så har man en fullt visningsändamål. fungerande bod med moderna köksmaskiner, väl www.SvenskRental.se • 2-2007 • Svensk Rental Tidning


50 från ett fåtal tillverkare. För Cramos del finns den egna tillverkningen i Finland som en del av moderbolaget RK. Nyligen förvärvade Cramo dessutom uthyraren Göby som är ett startkt namn inom bodoch moduluthyrning med ett sortiment på 500 bodar. Förutom Cramo och Ramirent är även Skanska och Lambertsson starka stora uthyrare. I Sverige finns en knapp handfull tillverkare av bodar. Den störta av dem är norska företaget Moelven som i Sverige har tillverkning i Kil och Säffle. Andra tillverkare är Flexator, Lyckselebodarna, Remodul m fl. Bodar köps också från andra tillverkare i Norden samt att en del kommer ifrån Baltikum. Det börjar t o m dyka upp kinesiska bodar på marknaden. För Cramos del startade hårdsatsningen på smarta bodar och moduler för dryga tre år sedan. — Jag vill definitivt beteckna Cramo som föregångar när det gäller den nya typen av ergonomiska och miljövänliga bodar och moduler. Vi har lagt ner mycket energi och pengar på att utveckla ett helt nytt bod- och modultänkande, säger Hans Gromell, som arbter med bodar inom Cramo Sverige AB. Cramo tog för tre år sedan ett helhetsgrepp vad gäller sina bodar och moduler, eller flyttbara lokaler som man kallar dom. De smarta och flyttbara lokalerna är ofta mera optimerade än en modern statio-

när byggnad. Cramo har idag totalt 14000 enheter om man även räknar in modulerna. Förutom uthyrning säljer man dessutom en hel del flyttbara lokaler. Den andra stora aktören på bodsidan är Ramirent som också infört ett nytt bod- och modultänkande sedan en tid tillbaka. Ramirents smarta bodar kallas ”Exklusive” och tillverkas för Ramirents räkning främst av Moelven och Remodul. Sedan förra året har Ramirent även inredda stålmoduler i sitt sortiment som kan staplas och fraktas enligt containerprincipen. — Vår Exklusiv-serie började introducerades i slutet av 2005 men utvecklingen av vårt nya bod-koncept påbörjades långt dessförinnan. Ramirents bodar erbjuder en optimal lösning för kunden oavsett vad det jobbar med och skapar också kostnadseffektivitet, Bertil Börjeson på Ramirent.

1500 enheter per år Den svenska bod- och modulmarknaden är inne i en expansiv fas. Idag tillverkas omkring 1500 enheter per år. Utan att hävda att siffrorna verifierats så tillverkar Moelven omkring 1000 till 1100 av dessa och resterande kommer från de andra tillverkarna. Uppskattningsvis står Cramo och Ramirent tillsam-

mans för uppköp av omkring 1000 bodar och resterande är fördelade på Lambertsson, Skanska och en rad andra uthyrare samt andra kunder med behov av bodar. Uppskattningsvis är mellan 50 till 60 procent av enheterna avsedda för använding inom bygg- och anläggningsindustrinoch det handlar främst om personalbodar. Resterande omkring 40 procent av tillverkningen går till olika typer av industri, till kommuner m m.

SRAs bodgrupp Inom branschföreingen Swedish Rental Association arbetar man sedan en tid tillbaka mycket aktivt med frågor rörande bodar och moduler. Man har tillsatt ett speciell bodgrupp som arbetar med dessa frågor. En viktig del i bodgruppens arbete är att skapa koder som bl a anger vad en speciell bod eller modul är avsedd för, hur den är utrustad o s v. Allt för att underlätta arbetet både för uthyraren och hyrestagaren. De som ingår i SRAs bodgrupp är Bertil Börjeson från Ramirent AB, Hans Gromell från Cramo Sverige AB,Hans Larsson och Ingemar Andersson från Lambertsson Sverige AB samt T h o mas Göthe från Skanska Maskin AB. Mer information om bodar och moduler hittar du hos din maskinuthyrare eller på SRAs hemsida www.swedishrental.se.

Dieci Maskinprogram omfattar 34 teleskoplastarmodeller Minstingen Dieci Apollo Motor:

Yanmar 4TNV08 - 52 kW Transmission: Hydrostatiskt Hydrualiksyst.: Proprotionell joystick (3:1) Lyfthöjd: 5,78 m

Lyftkapacitet: Maskinhöjd: Maskinlängd: Maskinbredd: Maskinvikt: Axlar:

2500 kg 1,91 m 4,10 m 1,8 m 4800 kg Clark/Hurt

Våra servicepartners: Boden: WB Hydraulik 0921-50650. Falun/Borlänge: Roxnäs Maskin AB, 023-33190. Gällivare: Holmgrens Truck & Motor, 0970-14540. Gävle/Sandviken: Kenneth Westblom Lastmaskiner AB,026-100153. Göteborg/Kungälv: JKT Service, Jonny Karlsson, 0303-223872. Hörnefors: Svetskonsult, 070-5519439. Jokkmokk: Sandberg & Forsén i Jokkmokk AB, 097155264. Jönköping: ALWO Maskin AB, 036-100140. Karlskoga: Nikar Fordonsservice AB, 0586-15388. Karlstad: KN Maskinteknik, 054-521338. Kiruna/Gällivare: Eriksson Bil AB, 0980-77163. Kristinehamn: Hesselius Entr. AB, 0550-83150. Krylbo: Sandbergs Fordonsrep. 070-4667071. Kåge/Skellefteå: Person Maskin AB, 0910-91150. Köping: HBV Service AB, 0221-29690. Linköping: ÅMA Makinservice, 013-137278. Malmö: Vikanit AB, 040-5792230. Norrköping: Häggbergs Traktor & Maskin, 011-100430. Stallarholmen: Maskintjänst HB, 0152-43374. Stensele: Traktorcity, 0951-20320. Stockholm: Dumperjakob, 08-999800. Strömsund: Maskin & Motor, 0670-611169. Sundsvall: Töva Maskinservice AB, 070-5641391. Sävsjö: Bil & Lastvagnsservice i Sävsjö AB, 038213580. Timrå: Staffare AB, 060-575590. Trelleborg/ Ystad: 0410-27036. Trollhättan: TSAB, 0520-12700. Töreboda: CJ Maskinservice, 0506-47474. Umeå: Traktorcity i Umeå AB, 090-189315. Uppsala: AGRIMEK, 070-3513500. Vemdalen/Sveg: Vemservice AB, 0684-30425. Vollsjö/Ystad: Vollsjö Lantbruksservice, 0416-30960. Växjö: Norremarks Entreprenadservice, 0470-40127. Älvsbyn: Allmecanservice i Älvsbyn AB, 0929-55400. Ödåkra: WBM AB, 042-204900. Örebro: Sernanders Maskinservice, 070-6731525. Örnsköldsvik: Hallin & Söner, 0660-260244.

Cordestam Maskin AB 893 39 Bjästa • Tel: 0660-22 82 05 • www.cordestam.se

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se


50

Bengt-Åke Bengtsson på Autokrancentret:

En av dom äldsta i branschen Med “en av dom äldsta i branschen” syftas inte på Autokrancentrets Bengt-Åke Bengtssons ålder utan på den tid han sysslat med mobila kranar och liftar. Sedan 1970 har Bengt-Åke varit i branschen och det är få som kan slå honom på fingrarna när det gäller dessa produkter. Företaget har en bra produktmix i Manitou, Dexter och BisonPalfinger.

Bengt-Åke Bengtsson är en av branschen verkliga veteraner när det gäller mobila liftar och kranar. Redan 1970 kom han in i branschen och det är 37 år sedan.

I förra numret av SRT, i samband med temaartikeln om ”accessutrustning”, missade tidningen tyvärr att rapportera om en av lift- och kranbranschens äldsta aktörer, nämligen Bengt-Åke Bengtsson.

Många turer... Bengt-Åke har arbetat med kranar och liftar sedan 1970 och är nog den som kan den här branschen allra bäst. Först sålde han Lokomos mobilkranar under fem år. Därefter arbetade han under många år med Björnkranar i Lidköping. Björnkranar tillverkade bl a terränggående arbetsplattformar upp till 23 m höjd. Under sin tid hos Björnkranar sålde Bengt-Åke även Simon lastbilsliftar. Året 1981 grundade Bengt-Åke och Sune Carlsson (grundare av Carlsson & Co AB) företaget Maskinforum AB och började sälja släpvagnsliftarna Omme som tillverkas i Danmark. Men man använde inte Omme-namnet utan sålde liftarna under namnet Sunett. Konkurrenter på den tiden var K-Lift, Denka och Topper. I slutet av 1980-talet fick liftbranschen ett ordentligt uppsving i Sverige. Grove, Kranlyft och Liftbolaget var stora konkurrenter. I samband med detta tog Sune Carlsson över Bengt-Åkes del i bolaget och Bengt-Åke i sin tur köpte Autokrancentret från ett företag i Markaryd. I köpet ingick agenturen Herkules släpvagnsliftar, som också är ett danskt fabrikat. Under ett antal år sålde Bengt-Åke Herkules-liftar och 1993 blev han även agent för Haulotte i Sverige.

Från Haulotte till Manitou, Dexter och Bison Palfinger Men ganska snart skulle förändringar ske och Autokrancentrets verksamhet såldes till Haki Maskin AB. Bengt-Åke anställdes i verksamheten och arbetade vidare fram till 2001 då Haki beslutade att avveckla den här verksamheten. Bengt-Åke fortsatte då i Autokrancentret. Men i samband med detta startade Haulotte ett dotterbolag i Sverige så Bengt-Åke förlorade Haulotte-agenturen. Men det skulle inte dröja länge förrän han istället fick erbjudandet att sälja

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se

Manitous liftar i Sverige. Vid detta tillfälle sålde bolaget redan det finska släpvagnsliften Dexter. Tre år senare, 2004, fick Autokrancentret erbjudandet att även sälja lastbilsliftarna Bison Palfingers vilket man hoppade på. Detta är även den status som gäller idag för Autokrancentret, Manitou, Dexter och Bison- Palfinger. — Vi har idag ett mycket bra sortiment i våra varumärken. Manitous bom- och saxliftar har en mycket hög kvalitet med en hel del intressant teknik. Dexter släpvagnsliftar är en enkel och lättarbetad konstruktion och dessutom prisvärd. Bison-Palfingers lastbilsliftar är lite av ”Rolls Royce-kvalitet” eller ska jag säga Mercedes eftersom de kommer från Tyskland, säger Bengt-Åke Bengtsson.

En bra mix Manitous liftsortiment är omfattande och de modeller som Bengt-Åke vill lyfta fram särskilt är Manitou 180 ATJ som har en arbetshöjd på hela 18 m. Den finns också som 16 m. En annan intressant bomlift är Manitou 150 AETJC 3D med vridbar jibb. Denna modell finns i tre höjder, 12, 15 och 17 m. På Bauma-mässapdwn introducerades dessutom en terränggående arbetsplattform med en räckvidd på 15 m. Modellen klarar hela 1 tons maxlast. På Bauma rönte produkten ett mycket stort intresse. När det gäller Dexter släpvagnsliftar så marknadsför Autokrancentret fyra olika höjder, 12, 15, 19 och 25 m. Den som är mest populär är 15-meterliften. — Dexters 15-meterslift är mycket populär. Den är enkel att arbeta med, bra kvalitet och inte så tung. Dessutom har den ett konkurrenskraftigt pris, säger Bengt-Åke. När det gäller lastbilsliftarna så handlar dom om lite större investeringar. Bison Palfinger är kända för sin höga kvalitet som placerar dom prismässigt i den övre skalan. — De är kanske lite dyrare men man får mycket för pengarna. Bison-Palfingers sortiment är stort och den största lastbilsliften som Autokrancentret säljer mäter hela 61 m. Autokrancentret upplever, som många andra, mycket bråda dagar. Intresset för produkterna är rekordstort.

www.autokrancentret.se


58

Här är länderna där man får snabbast betalt för sina fakturor 2007 års Grant Thornton-rapport har undersökt den genomsnittliga betalningstiden för företag att få betalt för sina fakturor. I Sverige får man nu betalt på 40 dagar, en liten förbättring jämfört med förra årets 42 dagar. Allra snabbast bland de 32 undersökta länderna är Armenien, där företag betalar på bara 23 dagar och Ryssland där man bara behöver vänta 25 dagar på att få betalt. I botten av listan hittar vi Spanien (73), Italien (78) och Grekland (83).

www.lindebergs.se Hela listan Armenien 23 Ryssland 25 Kina 25 Filipinerna 31 Indien 33 Nya Zeeland 35 Polen 36 Tyskland 37 Mexiko 39 Nederländerna 39 Australien 39 Argentina 40 Sverige 40 Kanada 40 Brasilien 41 USA 41

Thailand Storbritannien Botswana Luxemburg Sydafrika Turkiet Hong Kong EU-snitt Irland Singapore Japan Frankrike Malaysia Taiwan Spanien Italien Grekland

44 47 49 50 50 53 53 54 56 57 58 58 64 68 73 78 83

Ett steg närmare ROT-avdraget I samband med att vårbudgeten presenterades, gläntade finansminister Anders Borg på dörren

för ett ROT-avdrag. Men någon skatterabatt anser han inte behövas förrän byggkonjunkturen vänder nedåt igen. Sveriges Byggindustrier (BI) anser dock att svartarbete bör bekämpas oavsett rådande konjunkturläge. — Det är mycket positivt att finansministern har ROT-avdrag i tankarna, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI. Men han gör samma misstag som sina företrädare på posten, när han kopplar frågan till sysselsättning. Frågan ska i stället ses utifrån perspektivet att bekämpa svartarbete. — Ett höjt och permanent ROT-avdrag är en åtgärd som motverkar svartarbete inom hushållssektorn. Det är den effektivaste åtgärden för att omvandla svart arbete till vitt när privatpersoner är inblandade, fortsätter Björn Wellhagen. Undersökningar visar att två miljarder per år har förts över från den svarta sektorn till den vita med hjälp av tidigare ROT-avdrag. Ett starkt skäl för finansministern att införa ROT-avdraget är dessutom att statens intäkter överstiger kostnaderna tre gånger om. Anders Borgs kollega med ansvar för bostadsfrågor, Mats Odell, har tidigare i år kommenterat ROT-avdraget. I februari sade Odell att ”Vi ser inget reformutrymme nu men jag tror att ett ROT-avdrag kommer senare. Alla inser att det skulle ha en gynnsam effekt i frågan om att göra svarta jobb vita.” — Vi är naturligtvis glada för att allt fler framträdande företrädare för regeringen ser fördelarna med ett ROT-avdrag. Vi önskar att införandet kunde komma snabbare, men har samtidigt

Svensk Rental Tidning • 2-2007 • www.SvenskRental.se

förståelse för regeringens rädsla för att ytterligare späda på efterfrågan i ekonomin. Det borde dock inte behövas en lågkonjunktur för att effektivt kunna bekämpa förekomsten av svartarbete i hushållssektorn, avslutar Björn Wellhagen.

www.bygg.org

Svenska företag till salu En allt högre andel svenska företag är till salu visar revisions- och konsultföretaget Lindebergs Grant Thorntons undersökning Grant Thorntonrapporten. 33 procent av de svenska medelstora företagen mellan 50 och 499 anställda räknar med ett ägarskifte de närmsta tio åren och av dessa är det hela 57 procent som räknar med att företaget kommer att säljas. — Allt fler räknar med att sälja bolaget till ett annat företag eller att låta notera bolaget, medan ägarskifte inom familjen eller genom så kallad management buy out (MBO) minskar, säger Pär Ekengren, chef för Lindebergs Grant Thorntons corporate financeavdelning. För tre år sedan var det bara 28 % som räknade med att sälja sitt bolag. Den andelen är hela 57 % idag. Samtidigt ser vi att generationsskifte inom familjen långsamt minskar år från år. Detta är en verklighet vi också ser tydligt hos våra kunder. Idag är det långt ifrån en självklarhet att barnen tar över. Rapporten som gjorts i 32 länder bland 7200 företag visar att Sverige är det land med den högsta andelen försäljning bland samtliga undersöka länder.

Notering populärt alternativ i högkonjunktur Att låta ägarskifta genom att ta in private equity är det bara tre procent som räknar med enligt rapporten, medan 13 procent tänker sig en marknadsnotering. Andelen företag som avser att notera har ökat kontinuerligt sedan 2003, då bara en procent såg detta som ett alternativ. — Noteringsviljan står i en direkt korrelation med konjunkturen, säger Pär Ekengren. Det råder optimism i svenska företag och det avspeglar sig i såväl noteringsvilja som att sälja sitt bolag.

www.lindebergs.se

Vem ska bygga våra hus, vägar och järnvägar i framtiden? Det börjar bli svårt att täcka det framtida rekryteringsbehovet av högskoleutbildade medarbetare inom bygg- och fastighetssektorn. Personalbrist hotar redan idag efter ökande pensionsavgångar. I monter 336 på studentmässan Nolia Utbildning & Framtid i Östersund den 23 februari informerar studenter, lärare och företag om utbildningsvägar och arbetsmarknad inom byggoch fastighetssektorn. Organisationerna Sveriges Byggindustrier (BI), STD Svensk Teknik och Design, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Banverket och Lantmäteriet gör nu gemensam sak på ett antal studentmässor landet runt för att öka ungdomarnas intresse för bygg- och fastighetsrelaterade utbildningar.


AVS. Svensk Rental Tidning c/o SCOP AB Box 786 • SE-191 27 Sollentuna, Sverige

B

Porto betalt

SRT%202-2007  

http://www.svenskrental.se/document/SRT%202-2007.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you