__MAIN_TEXT__

Page 1

Magasin for Fana og Ytrebygda

Endelig en diakon til Fana! Side 3 Pilgrimstur til Irland Side 4 Nostalgisk gospelnight i Fana kirke Side 8

Nr 1/20 ĂĽrgang 57 fanamenighet.no


«Hvem er vår neste ?» Tekst: Anette-Emilie Tøndel Foto: llustrasjon: Pelegrín Clavé y Roqué (1838) “Den barmhjertige samaritan”

For endel år siden skrev jeg en avhandling innen diakoni, med fokus på vår relasjon til Gud, og om hvordan små barn er forbilde for oss i dette. Utgangspunktet hadde sin rot i min egen barndom, da jeg som et lidende barn på 7-8 år fikk en erfaring sammen med Gud som har vært mitt fundament i møte med Gud gjennom hele livet siden den gang. Historien står beskrevet i Torborg Aalens Leenderts bok «Gud og det vonde» i kap. 11. Fundamentet for meg var at Gud var en levende realitet, min himmelsk Far. Ikke en som var lik min egen far som ikke strakk til. Ingen lærte meg dette utenfra, men Gud i sin nåde åpenbarte dette for meg som et lite barn ved sin Ånd. Fordi jeg som voksen husker mye fra min barndom og relasjonen mellom Gud og meg, så preger dette grunnlaget i meg og i mitt møte med bibelen, mennesker, menighetsarbeid og hvordan Gud forholder seg til barn. Derfor hender det mang en gang for meg, at jeg henvender meg til barna selv, for å høre deres tanker om Guds rike og det Bibelen lærer oss. For Gud taler også til barna og ønsker felles-

2

skap med dem. Etter flere års studier var jeg ferdig som diakon og hadde lært mye om hva diakoni er og hva som ligger i dette både for menigheter og det som tjenestegjerningen diakon innebærer. De aller fleste vet lite om det og hva en diakon gjør. Jeg befant meg ofte i den situasjon når folk spurte hva en diakon var, at jeg svarte: «Det er evangeliet i handling. Vi arbeider for å vise evangeliet i praktisk handling, og ofte spesielt for de som lider på ulike måter». Hilde Merete Nordhagen beskriver noe av den lengsel som vi som enkeltmennesker kan møte gjennom slik praktisk handling. Hun skriver: I DISSE TIDER Gi meg ikke flere ord om lys i mørket og håp i håpløsheten. Vis meg heller inn i et gjestfritt hus og et kjøkkenbord dekket

med enkel kveldsmat. Gi meg et håndtrykk og si: Velkommen! Bibelens hovedtekst som mye av diakonien er fundamentert på, er i Jesu lignelse om «Den barmhjertige samaritan». Bakgrunnen for at Jesus forteller denne lignelsen, er for å forklare hvem vår neste er i det store dobbelte kjærlighets bud om å elske Gud og vår neste som oss selv. Vi sliter med å få svar på hvem vår neste er. I en dialog jeg hadde med noen barn for noen år siden, snakket vi om hvem vår neste er, med utgangspunkt i nettopp den barmhjertige samaritan. Madeleine på 8 år gav svaret som var så dypt, så enkelt og så slagkraftig. Enhver andakt og undervisning utdankes etter min mening av 8- åringens svar på hvem som er vår neste? Madeleine sitt svar står for seg selv: «Det er den neste vi møter på».


Gladmelding: endelig en diakon til Fana! Tekst: Marianne Nordby og Kari Botnedal

med lys, fellesskap med kolleger, venner og familie, gaver og pynting til fest. De som er i jobb får mindre skatt i desember for å ha økonomisk mulighet til å skaffe det som trengs til en vellykket julefeiring.

Fana og Ytrebygda menigheter ansetter snart en diakon. Mange i menighetene våre har i flere år bedt for, jobbet for, og samlet inn penger for å ansette en diakon. Det har tatt mange år uten at dette har skjedd, men nå åpnet muligheten seg. Det er en utrolig mulighet der vi som menighet får en person som kan organisere det diakonale arbeidet som i dag utføres av mange aktører. Diakoni - kirkens omsorgstjeneste Jesus brukte begrepet diakonos (tjener) om seg selv. Jesus brydde seg om menneskene. Han forkynte og han hjalp mennesker. Han helbredet syke og han ga utstøtte en plass i fellesskapet. Diakoni er evangeliet i handling. Det dreier seg om nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Spennet er stort fra den hverdagslige omsorgen for naboen via arbeid for klima til internasjonalt engasjement mot fattigdom og nød. Diakonien ønsker å fremme respekt og verdighet og vil bidra til at mennesker kan leve i forsoning med seg selv og andre. Det dreier seg om å bidra til medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Vi har nettopp feiret jul –en høytid som for mange lyser opp midt i mørketiden

GOD HELG Utgis av soknerådet. Bladet er et informasjonsorgan som sendes alle hjem i menigheten og regnes ikke som uadressert reklame. LEVERING AV STOFF: Leveres menighetskontoret el. sendes til fana.menighet.bergen@kirken.no

Før jul ble vi i en artikkelserie i BT minnet om at midt i vår velstand og rikdom finnes det flere fattige som gruer seg til jul. Det er også mange ensomme, og flere sliter med psykiske utfordringer. Disse får det ekstra vanskelig når det blir fokus på å bruke penger som de har for lite av, fokus på samvær med familie som de ikke har eller har et konfliktfylt forhold til, fokus på samhold og fellesskap. 1.juledag ble vi igjen rykket ut av familieidyllen vår da det ble kjent at Ari Behn hadde tatt sitt liv. Hvordan i all verden kunne det skje ? Han som var så flott…, kunstner og forfatter, som hadde både vunnet og senere tapt prinsessen og halve kongeriket. Ari Behns bortgang satte mer fokus på selvmord og om å bry oss om hverandre, se og lytte til hverandre, ta vare på hverandre og de som sliter blant oss. 2.juledag er merkedag for helgenen Stefanus, kristendommens første martyr og diakon. Men marker ingen havner ofte i skyggen av julehøytiden. Noen husker at vi feiret denne dagen tidligere da det var tradisjon med ungdommens julegudstjeneste i Fana kirke 2.juledag. I Bryn menighet i Bærum markerer de denne dagen der de setter søkelys på et samfunn

med plass til alle – også religiøse minoriteter. Hvem er der for deg hvis du sliter, går med selvmordstanker, sliter med dårlig økonomi, mister jobben, blir syk, mister familien din? Hvem går du til, hvem er der for deg? Hvis du føler en tomhet i livet, du trenger noen å snakke med – hvem skulle det være? Kanskje du har barn som føler seg alene som du ikke har råd til å gi de samme klær og utstyr som vennekretsen. Ville du tenkt at kirken var et sted du kunne oppsøke? Og at det var gratis å få hjelp der? Noen som tok imot deg med åpne armer uten å møte deg med fordommer? Vi har alle et ansvar for å være tilstede for hverandre, for de vi kjenner og de vi ikke kjenner. Med en diakon får vi en person som kan organisere dette arbeidet og gi oss alle en motivasjon for å gå ut til folk der de er, og invitere til inkluderende fellesskap for de som ønsker det. Ha åpenhet for mennesker med andre livssyn og raushet for de vi nødvendigvis ikke møter i kirken. Det trengs hender og føtter som kan trå til med ulike praktiske oppgaver, det trengs mange som bidrar økonomisk i form av givertjeneste, det trengs noen som kan planlegge og noen som kan be for arbeidet. Hva ønsker du å bidra med? Kanskje du allerede er engasjert i noe diakonalt arbeid eller du har lyst å bruke dine evner og din tid på å bety noe for noen på en eller annen måte. La oss ta imot vår nye diakon med åpne armer, med glede og engasjement, la oss omslutte diakonen med bønn og gi penger til dette viktige arbeidet. Les mer om givertjenesten i Fana på s. 14.

REDAKSJON: Audun Mæland, Gunnar Nesse, Linda Lindås, Rune Kroken, og Lars Martin Hol

DEADLINE NESTE UTGAVE: deadline: 5. mars 2020 distribueres innen 3. april 2020

GRAFISK PRODUKSJON Fana sokn /Krealogen.no

FORSIDEBILDE: Atle Skjerlie

TRYKK: Molvik grafisk AS Miljømerket trykksak 2041 0960 | Molvik Grafisk

3


Julekonsert med YTS Av Andrea Rønning Skage

Mandag 9. desember hadde Ytrebygda Ten Sing konsert i Ytrebygda kirke. Da fikk både konfirmanter og ledere utfolde seg kreativt på scenen gjennom sang, dans og drama. Dette halvåret har YTS hovedsakelig brukt til å forberede denne konserten, men det ble lagt ned spesielt mye arbeid lørdag 7. desember og søndag 8. desember. I dramastykket fikk vi møte Gretchen, en klar parallell til Grinchen, som hater jul og

alt som følger med den. En engel prøver å endre dette og tar Gretchen med på en reise gjennom julekalendre, julefilmer og andre ting som gir julestemning. YTSerne strålte på scenen. Humor var sentralt i julestykket, og blant annet ble det vist parodier på «Tre nøtter til askepott» og tv-programmet «Kvelden før kvelden». «Tre nøtter til askepott» var justert etter vår moderne tidsalder, og prinsen var ikke lengre på leting etter skoens rette eier, men etter Iphonens rette fingerprint. I Knut Risans fravær tok dirigent Anne jobben med å lose publikum trygt gjennom handlingen med sin eminente voiceover. Ellers fikk vi møte persongalleriet fra «Jul i svingen» og vi var innom både Blåfjell og Skomakergata. Solister og kor sang blant annet «I en natt» og «Jul i svingen». Dette hjalp godt på julestemningen til både publikum og Gretchen, som til slutt fant julegleden sin. Stykket startet og sluttet med en felles juledans, der alle skuespillerne var på scenen. Så senket julefreden seg med fellessang: «Deilig er jorden».

Julebord unge voksne

ÅPEN BARNEHAGE Velkommen til åpen barnehage i kjelleren i Fana menighetssenter. Fana KFUKKFUMs tilbud er for barn i alderen 0-6 år sammen med en voksen omsorgsperson. Åpen barnehage er et møtested for barn og voksne, der vennskap, felles-skap, lek og læring står i fokus. Åpningstider: Mandag: 09.00 - 15.00 Tirsdag: 09.00 - 14.00 Torsdag: 09.00 - 14.00 Dette gjør vi: - Lek og samlingsstund - Felleslunsj - Aktiviteter/turer Tilbudet er gratis. Du betaler kun for mat hvis dere spiser lunsj med oss. Det koster 30,- for voksen og 15,- for barn. Åpen barnehage har ingen påmelding. Kom og gå når du vil innenfor barnehagens åpningstid. Vi følger skoleruten for ferier og fridager. Adresse: Fanaveien 320, 5244 Fana, Tlf: 959 54 606 e- post: post@openbarnehage.no Facebook: Fana Åpen Barnehage

NYTT FRA:

Av Renate Hamm

Fredag 6. desember ble det arrangert julebord for unge voksne i Fana. “Unge voksne” betyr i denne sammenhengen alle som har gått ut av videregående, så det var folk alle aldre rundt bordet denne kvelden. Julebordet er åpent for alle voksne i hver enhet for trosopplæring i Fana, og gir dermed frivillige og ansatte voksne – som gjerne ikke ser hverandre så ofte – til å treffes igjen og bli godt kjent på tvers av enhetene. Årets julebord ble arrangert hjemme hos barne- og ungdomsmusiker Ragnhild Grov Nilsen. Selv om det regnet ganske heftig fredag kveld,

4

var det ingenting å si på stemningen da gjestene ankom julebordet. Bordet var allerede dekket til de i underkant av 20 gjestene som hadde trykket på “Skal” på arrangementet på Facebook. Ved ankomst fikk hver gjest beskjed om å hente ned et lite hjerte av papir fra den ene veggen, og om å si til noen andre hva som sto på sitt hjerte. Disse skulle vise seg å være relevante seinere. Som et hvert julebord med respekt for seg selv ble det servert pinnekjøtt med tilbehør. Samtalen gikk lett rundt bordet, og etter middag ble det servert både kake og is til dessert. Da alle var ferdig å spise, kunne Anna Marte Helgesen og Ragnhild fortelle at ordet på hjertet man fikk tidligere betydde hvilket lag man nå var på. Team Juletre, Team Jesus, Team Engel og Team Nisselue skulle konkurrere mot hverandre i “Jeopardy!” – et slags quizspill inspirert av det amerikanske TV-programmet. Temaet for spørsmålene var jul og alt rundt,

Fana

og deltakerne kunne selv velge vanskelighetsgrad etter hvor mange poeng de ønsket å satse. Kategoriene for spørsmålene inkluderte alt fra Juleevangeliet til julekaker, og sistnevnte var muligens den som skapte mest uenighet blant både deltakere og dommere. Det viste seg blant annet at det er svært ulike oppfatninger om hvordan en sandkake ser ut, og man merket virkelig at voksne i Fana kommer fra mange ulike deler av landet. Til slutt var det Team Nisselue som gikk av med seieren, og ble premiert med medaljer lager av sjokolade. Kvelden ble avsluttet med visning av “Hjemme Alene”, og alle julebordgjester kunne dra derfra i godt humør og med god julestemning.


Fana på Nattcup! Av Kari Lie Totland

Blessing Ten Sing, Ytrebygda Ten Sing og Explore stilte sterkt og samlet på Nattcup i Haukelandshallen natt til lørdag 23. november. Under navnet Blyx stilte soknet lag i flere klasser i årets Nattcup, der det ble spilt fotballkamper hele natten. I klassen 15+ endte det med kvartfinale mellom to av lagene våre, og det var god stemning på både banen og tribunen! Blyx tapte dessverre semifinalen, til tross for formidabel innsats! Men det var ikke bare fotball på nattcup. Det var kos på tribune, kafé, kahoot, fellesdans, spennende aktiviteter og konkurranser! Også litt morgentrim må til på slutten av en lang natt. Trøtte men glade gleder vi oss til nattcup neste år!

Nyttårsball for ungdommen Av Karen Aarland

Det var igjen tid for det årlige Nyttårsballet for ungdomsledere i KFUK-KFUM. KFUK- KFUM Fana og Fana Sokn inviterte til nyttårsballet for alle ungdomsledere i Fana menighetshus. Det årlige nyttårsballet er for alle ledere,- både nåværende og gamle. Nyttårsballet er et arrangement der alle samles i fellesskap for å spise god julemat og for å skape god og positiv stemning for det nye året. I år som i fjor blir de den årlige polonese, mer dans og stemningsfull musikk. På årets nyttårsball entret man ballet på den røde løperen og kom til dekket bord, det ble servert pinnekjøtt til middag etterfulgt med is til dessert. Alt startet med årets polonese, der alle var med for å få ballet i gang. Det ble konkurranser og alle ble delt inni lag. Det var jevnt og det vekket konkurranseinstinktet til mange. Alle så ut til å ha det koselig og

det ble mye humor. Bildeveggen var også på plass, der kunne du ta bilder sammen med hverandre. Bare det å være tilstede og kunne prate sammen er en mulighet, så det at alle som kom og var samlet, bydde på seg selv var et pluss i seg selv og gjorde slik at alle fikk det gøy og kjekt på årets nyttårsball. Folk forteller selv at dette er noe de syns er veldig stas og at det er bra at det blir laget et slikt arrangement. Det er derfor like viktig at så mange som mulig velger å benytte seg av det tilbudet, slik at det kan skapes flere minner om dette. En stor takk KFUK- KFUM som hvert år står på for å få til et slikt nyttårsball for ungdommen.

5


Pilgrimstur til Irland Tekst og foto: Oddvar Skre

Ardmore kyrkjegard og kyrkjeruin

I middelalderen var Fana kyrkje eit sentralt pilgrimsmål på Vestlandet, og folk valfarta til den heilage sølvkrossen på alteret for å bli friske og for å få sælebot for syndene sine. Krykkjehaugen vest for kyrkja er eit minne om dette, og i 2003 blei valfartinga til Fana dramatisert i samband med 850-årsjubileet og med kong Harald til stades. Men kva er pilgrimsvandring eigentleg? Me ser at valfartinga til heilage stader har fått ein renessanse i dei seinare åra, med Santiago de Compostela og apostelen Jakobs grav som det fremste pilgrimsmål i Europa, og Nidarosdomen og Olavs grav som det fremste i Norge. Men i motsetning til i middelalderen då ein valfarta til heilage stader for å få syndsforlating, er det i våre dagar for å finna seg sjøl i møtet med Gud og få ny åndeleg styrke. Gyri og eg var så heldige å få vera med på pilgrimstur til Irland i månadsskiftet september/oktober. Irland står i ein særstilling i Europa når det gjeld kultur og religion. Det var eit av dei første landa som blei kristna, og den keltiske kristendomen har sterk vekt på samspelet mellom kropp og sjel og med Guds nærvær i skaparverket. Alt i førkristen tid trudde dei at sjelene etter døden tok bustad ute i naturen, og dei hadde mange heilage stader der Gud var særleg nærverande, og trua deira bygde på kjærleik og tilgjeving.

6

Historieforskninga har vist at det truleg var keltarane som først gjorde kristendomen kjent her i landet, ved kontakt med dei norske vikingane som slo seg ned i Dublin på 800-talet, lenge før Olav Trygvason bygde den første kyrkja på Moster i 995. Difor arrangerte pilgrimsutvalet i Bjørgvin bispedøme denne turen til Irland, der me var blant 27 turdeltakarar frå Bergens-området og Sogn og Fjordane. Reiseleiarar var Leon Haugsbø, Inger Helene Nordeide og den norske ambassadøren i Irland, Else Berit Eikeland. Ho følgde oss på det meste av turen og gav oss eit inngåande kjennskap til landet sin historie, religion og kultur. Første stopp på bussturen frå Dublin var det økumeniske pilgrimssenteret i Kildare litt lenger sør på austkysten, som blir drive av nonner og vigd til den kvinnelege irske helgenen Brigid, som i førkristen tid blei rekna som guddom. Det regna tett då me var i Kildare, men klarna opp etter kvart som me drog vidare sørover til landsbyen Ardmore, der Sankt Declan etter tradisjonen skal ha landa etter å ha kryssa Irskesjøen frå Wales saman med ein stor stein som framleis var synleg i fjøra. Declan blir saman med Sankt Patrick rekna som Irlands apostel. I Ardmore hadde me ein fin tur rundt på kyrkjegarden og kyrkja til Sankt Declan, med det 20 meter høge og runde utsiktstårnet, før me sjekka inn på Cliff House hotell med utsyn over havet i aust.

Else Berit Eikeland viser rundt på Sankt Declans kyrkjegard, Ardmore. I bakgrunnen det høge utsiktstårnet

Neste morgon gjekk turen tilbake same vegen eit stykke, men svingte så av vestover til Glendalough nasjonalpark, som ligg i Wicklow-fjella, som går opp i nær 1000 meters høgde. På hotellet i Glendalough traff me Michael Rodgers eller Father Michael, ein katolsk pilgrimsprest som hadde vore misjonær i Kenya, men som i 1991 i ein alder av 55 år hadde flytta heim til Irland og Glendalough som pilgrimsprest. Father Michael hadde skrive to bøker om Glendalough og dei 14 heilage stadene i nasjonalparken. Ved Wicklow-passet starta me på ein 12,5 km lang tur nedover dalen tilbake til Glendalough. Vår eigen Berit Andersen, som er leiar i pilgrimsutvalet i Bjørgvin og tidlegare domprost i Stavanger, leia turen saman med Father Michael. Nedover stigen passserte me beitande sauer i lyngheia og ein og annan hjort, og om lag midtvegs måtte me kryssa ein bekk, der deltakarane måtte balansera over på nokre store steinar, og nokre av oss måtte hjelpa kvarandre over. Dette var med og skapte fellesskap og samhald mellom oss, og var ein del av opplegget for pilgrimsvandringa. Då me kom tilbake, var det skriftlesing av keltiske bøner i ruinane av klosterkyrkja i Glendalough, der det og var eit tårn og ein nedlagt kyrkjegard. Neste dag fekk me to alternativ. Dei sprekaste av oss gjekk tur til toppen av Wicklow-fjella, men me som ikkje var fullt så spreke tok ein kortare tur på 4 kilome-


Skriftlesing i Ardmore kyrkjeruin

ter opp til Upper Lake, der me såg over til St. Kevins Cave på sørsida av vatnet. Kevin var ein keltisk helgen som levde på 500-talet og budde i ei hole. Like ved låg ruinane av Reefert-kyrkja, der me hadde nattverdsgudsteneste. Det var eit høgdepunkt på turen. Ved Lower Lake var det informasjonssenter der folk kunne få opplysningar om nasjonalparken og dei heilage stadene, som som omfatta kjelder, elver og skog, kyrkjeruinar og kyrkjegardar. Father Michael fortalde at under den harde britiske okkupasjonen av Irland frå 1801 til 1922, då halvparten av det irske folket svalt i hel eller utvandra til Amerika, var det kyrkja som var det nasjonale samlingspunktet. På alle kyrkjegardane me såg, var det keltiske krossar på gravene til dei meir velståande familiane og små steinheller utan namn på gravene til dei fattige. Det gjorde eit sterkt inntrykk å sjå dette, og det fortalde

FRA ORGELKRAKKEN Påskemorgen slukker sorgen Denne kjente salmen har på forunderlig vis holdt seg på topp blant de mest sungne påskesalmer gjennom halvannet århundre. Ikke minst blant barn er den svært populær. Det skyldest nok at den både i tekst og melodi har element som stadig blir gjentatt, eller sekvensert, som vi kan kalle det. Spesielt melodien har nærmest det vi kan

mykje om keltisk kultur og den nære samanhengen mellom naturen og det sjelelege i Irland. Siste stopp på turen var Trinity Hotel i Dublin. Nokre av oss tok to dagar ekstra i Dublin, men Gyri og eg reiste heim torsdag 3. oktober saman med Ragna Sofie Grung Moe frå pilgrimsutvalet, Stein Robert Osdal og to andre frå Selje kommune. Dei ønskte oss velkomen til Selje og Sunniva-spelet neste år som kystpilgrim. For oss som var med til Irland, var pilgrimsturen ein stor inspirasjon, som me kjem til å ta med oss vidare i arbeidet med å realisera planane om Fana prestegard som pilgrimsssenter. På idedugnaden 25. september kom det fram mange gode idear om sambruk og korleis prestegarden kan bli ein møteplass for folk innanfor og utanfor Fana menighet, og for pilgrimar som kjem for å læra seg sjøl å kjenna i møtet med Gud, vandra på pilgrimsvegane til Fana kyrkje og møta folk frå

kalle et urmotiv som vi ekesmpelvis kan oppleve i improvisert barnesang. Salmediktaren er den danske Nikolai Frederik Severin Grundtvig, men salmen blir ikke mye brukt i salmedikterens eget hjemland. Hvorfor ikke det? Jo, det har opplagt noe med melodien å gjøre. I Danmark blir en melodi av den danske kirkemusikeren Thomas Laub brukt, mens vi i Norge synger en melodi av den norske organisten Ludvig Mathias Lindeman. Lindeman var organistsønn, født i Trondheim, men var det meste av livet organist ved Vår Frelsers kirke i Oslo, den nåværende domkirken. Han var en stor beundrer av Grundvigs dikning, og de utviklet seg til å bli ett av de mest berømte makkerpar i nordisk sangog salmediktning. Grundvig besøkte Norge en gang, i 1851, og talte blant annet i Vor Frelsers kirke fredag etter pinse. Stortinget tok seg der fri for å høre ham tale, og temaet var trosfriheten. Lindeman var en del av velkomstkomiteen, og ut av et vindu på Karl Johan hang det en yngre nordmann, Bjørnstjerne Bjørnson!

Father Michael og Berit Andersen orienterer oss på pilgrimsvandringa i Glendalough, etter brukryssinga i bakgrunnen

andre land, kristendomsformer og kulturar, slik det kjem til uttrykk i mottoet vårt «Møte Gud – møte hverandre» og i den vakre keltiske velsigninga:

Må din vei komme deg i møte, vinden alltid være bak din rygg, Solens lys leke på ditt kinn, regnet falle vennlig på din jord. Og må Guds gode hånd verne om deg til vi møtes igjen

Lindeman kom til å skrive talløse melodier til Grundvigs salmer, et sted mellom tre og firehundre melodier, ikke minst til Grundtvigs mange bibelviser. Ved min avskjedsgudstjeneste i en full Vestervig kirke i 2013 med biskoppen i spissen, fikk jeg velge en annen yndlingssalme, ukjent i Norge, ”Tør ei nogen ihukomme hjertets søde morgendrøm”, det kunne ikke bli større! De seneste 3-4 årene har jeg opplevd at danskane i økende tall bruker Lindemans melodi til Påskemorgen, tross at den ikke står i den danske koralbok, og tross at noen mener den er noe banal. Og siden vi nå nærmer oss april. Den gode Lindeman har også skrevet en svært populær melodi til Bjørnsons tekst ”Jeg vælger mig april” som blir mye benyttet i Danmark. Visste du for resten at Grundtvig døpte den ene sønnen til Bjørnson? Ivar Mæland

7


«Å lede barnekoret gir meg en stor indre glede» Tekst: Liv Marit K. Evjen. Foto: Atle Skjerlie

Det er onsdagskveld og regn og ruskevær ute, men inne fra kapellsalen hører vi lyse barnestemmer som synger. Det er Fana Kirkes Barnekor som har øving, med Ragnhild Sæle Bergflødt som leder for koret. Ragnhild har bakgrunn som lærer med bl.a. vekt på musikk og direksjon. Hun har dirigert kor fra hun selv var 15 år gammel og sunget i kor fra hun var tre. Hun er en dyktig sanger og har vært med i bl.a. SKRUK i flere år. For tiden synger hun med Fanasolistene, som startet opp i 2013. Med seg i korarbeidet har hun tre flinke hjelpeledere, Madeleine, Oline og Therese. De har alle bakgrunn fra Fanatalentene, som er sangere fra 10 år og oppover og som Ragnhild også dirigerer, sammen med Jan Røshol. Hva var det som gjorde at du fikk lyst til å starte med barnekor i Fana? En venninne av meg savnet et kortilbud i kirken for små barn, deriblant for datteren som var 6 år og som jeg er fadder for. Vi har selv vært med i Korskolen i Åsane kirke og ville bidra med noe av det som har gitt oss den gode opplevelsen med kirkesang. Sammen startet vi barnekoret i Fana i 2017. Jeg har alltid elsket salmer og klassisk musikk, og for å bli god å synge som ungdom, er det lurt å få det inn som barn. Vi har oppvarmingsøvelser og vekt på riktig stemmebruk. Barna tar etter veldig fort og de er gode til å lese på munnen når de skal lære seg nye

8

sanger. Vi synger et variert repertoar, men det er også selvsagt viktig med lek og frukt i pausen. Hvilken aldersgruppe og hvor mange barn er med? Barna er fra ca. 4 – 8 år, det er med både gutter og jenter og vi har en stabil kjerne på 15 barn. Blir dere ofte spurt om å opptre, og opptrer dere andre steder enn i kirken? Vi er med og synger på ca. to familiegudstjenester i halvåret, og vi synger på den første gudstjenesten på julaften. Ellers har vi opptrådt på sykehjem, og i mai skal vi delta på en vårkonsert i Fana kulturhus med bl.a. Fanatalentene og Fanasolistene. Ragnhild forteller videre at koret er tilknyttet organisasjonen Ung Kirkesang.

Hva gir det deg å være leder for koret? Jeg føler en stor indre glede, det er så berikende å få lov å være med på dette. Vi skulle svært gjerne hatt med en som kunne spille piano, så dersom det er noen som kan tenke seg å bidra, er de hjertelig velkommen. Det er god plass til flere i koret, så ta gjerne kontakt! Det er øving annenhver onsdag i kapellsalen i Fana menighetssenter kl. 17:30 – 18:30 Kontakt: Ragnhild Sæle Bergflødt Tlf: 481 89 460 Hjertelig takk til Ragnhild for fantastisk innsats som leder av Fana Kirkes Barnekor og det utrolig viktige arbeidet hun gjør.


Nostalgisk gospelnight i Fana kirke

ng i ss ble YGD B YTRE

AKE TI

70

kunngjøre «gospelnikt» - det var ikke et begrep som var veldig kjent den gangen. Det var som regel nattverd på disse gudstjenestene, og menighetens prester var med. Noen ganger var det en av voksenlederne som holdt andakt, og det var gjerne personlige vitnesbyrd mellom sangene. Kirken pleide å være fullsatt av ungdommer. Mange måtte sitte på gulvet for å få plass. Blessing Ten-Sing hadde eget band som også var husband når det var gospelnight. Disse etablerte seg senere som «Jericho» et kristenrockband med egne tekster og melodier. De hadde noen år egen turnebuss – og holdt konserter flere steder utenom Fana. Det var mye lyd!!! Allerede da hadde ungdommene skaffet seg lydutstyr – og lydteknikerne kunne være ganske uenige om

L

TILB

KL KI 19.0 0 RK E

ET

S AR A 8. M FAN

Gospelnight i Fana kirke er ikke noe nytt. Helt fra tidlig på 1970-taller har det vært gospelnighter i kirken. Da Blessing TenSing ble stiftet i 1972, ble det fort spørsmål om å arrangere gospelnight. Koret vokste fort, og hadde ca. 100 medlemmer på det meste. Da var det inntaksstopp. Den gangen begynte en ikke i koret før etter konfirmasjonen. Tidligere hadde menigheten hatt ungdomsgudstjenester, men dette nye som nå kom var ikke helt det samme. Nå var det band i stedet for orgel, og sangrepertoaret og melodiene var annerledes enn en var vant til. Særlig mye betydde det at Norges KFUK-KFUM hadde gitt ut egen sangbok (Treklang) med en rekke nye salmer beregnet for ungdom – både på norsk og engelsk. Mange av disse ble fort populære i de kristne ungdomsmiljøene. Men også eldre salmer med nye melodier var veldig populære – som f.eks. «Ungdommens frelser» og «Kor mykje stort, kor mykje gildt» - den siste med melodi av Bob Dylan. Ellers ble flere av salmene av Olaf Hillestad populære. Han var prest i Slettebakken fra 1963-1966 og hadde allerede da eksperimentert med «rytmesalmer» for bruk i kirkene. De første gospelnightene i Bergen ble holdt i Korskirken, med stappfull kirke av ungdommer. Dette smittet over til andre menigheter – og Fana var en av disse. Prestene i Fana – Olav & Olav (Olav Alsåker og Olav Fjose) og kantor Sigmund Skage var positive til at ungdommene fikk utfolde seg og prøve nye ting. Dette var jo nytt og fremmed for mange i kirken, men de fleste gledet seg over nye takter. I kunngjøringene i gudstjenesten søndag formiddag, pleide klokkeren å

A TEN TE SI NS NG ING

Tekst: Gunnar Nesse

TAL

L

hvor sterk lyd de skulle ha. Noen mente at en måtte kjenne vibrasjoner i kirkegulvet før det var høyt nok, mens andre ville dempe lyden litt mer. At det av og til falt murpuss fra kirkeveggene, tok en ikke så tungt! Noen av dem som var med på dette helt fra begynnelsen i Fana kirke, vil nå arrangere en «nostalgisk gospelnight» med musikk og salmer fra denne tiden. De prøver å samle sammen både musikere og sangere som kan gi oss en opplevelse av å være nær 50 år tilbake i tid! Begge Ten-Sing korene våre er invitert til å være med. Merk dag og klokkeslett i kalenderen: 8 mars kl. 19.00 i Fana kirke.

9


Et speilblankt Klokkarvann foran det gamle skolehuset på Åsnes en stille vinterdag

Tunge skyer og lett snødrev over Fanafjorden, en gråmåse seiler over “notabuskjæret “ og speider etter frokost.

En kald vinterdag på Fanahammeren, en fisker på vei ut etter garnet.

Litt nostalgi over dette bildet fra Fanahammeren, tatt en vinterdag i 2016.

Ytrebygda Kirke ligger vakkert til, her med et nydelig vinterlandskap rundt.

Et stokkand-par har slått seg ned i Kirkefossen.

FOTOSAFARI I FANA SOKN Atle Skjerlie har funnet frem flere blinkskudd for God Helgs lesere! Her er noen fotografier fra Fanaområdet. Du finner flere flotte Fana-bilder på Facebooksiden «Fanafolket». I Bjørvika, inderst i Fanafjorden står to av Hordamuseet sine hus og lyser opp en fin vinterdag

10


«Veien jeg vil gå» Av Lars Martin Hol

Vinterstormen raser rundt Ytrebygda kirke en mandag kveld i januar. Kirken har vært fylt av ungdom gjennom kvelden. Nå er den i ferd med å tømmes, og på kirketorget sitter Anna Helgesen. 1. mars starter hun opp som daglig leder i KFUK-KFUM Fana. Anna forteller at hun nettopp har begynt å krysse av i en ny rubrikk i spørreskjema når det gjelder alder. Nå krysser hun av for mellom 30 og 40. Dette er aldersspennet hvor de fleste begynner å falle på plass i en karriere. - Nå har jeg funnet veien jeg vil gå, forteller Anna. Etter å ha vært helsefagarbeider har Anna funnet ut hvilken vei hun vil at yrkeslivet skal ta henne i tiden fremover. Hun har alltid vært engasjert i ungdomsarbeid, og hatt en drøm om å få gjort det på fulltid. Det var litt tilfeldig at det ble slik. Hun ble

tilbudt et vikariat, og derfra har den ene stillingen fulgt den andre. Frem til hun nå skal starte som daglig leder i KFUK-KFUM Fana 1. mars. Anna er fra Fana, og begynte i barnekoret Aks i sin tid. I forbindelse med konfirmasjonstiden ble hun med i Blessing, og hun har vært mer eller mindre aktiv i arbeidet siden den gang. Jeg husker opplevelsen av at vi kom og gikk akkurat som vi ville, og at vi styrte mye alene. Vi følte vi fikset mye selv, men det var vel alltid noen voksne i bakgrunnen, minnes Anna om tiden på Fana menighetssenter i konfirmanttiden. Jeg husker det ble skapt en trygghet. Denne tryggheten ønsker jeg å gi videre. Tilliten som skapes av å få ansvar som ung, er noe Anna sitter igjen med etter sin ungdomstid i Fana. Dette er noe hun vil vi-

dereføre til dagens ungdomsgrupper. Det å gi ansvar, skaper tillit. Samtidig skal det være trygt, med gode støttespillere i bakgrunnen. Samtalen kretser rundt hvordan man vokser inn i et arbeid i kirken. Anna forteller at da hun var konfirmant, tenkte hun at kirken var selve bygget hvor menigheten samlet seg kl. 11 på søndager. Etter hvert som hun vokste inn i arbeidet, forstod hun at det var få andre som brukte like mye tid i kirken som henne. Nå tenker jeg ikke lenger at kirken er et bygg. Kirken er de som samles. Enten det er søndag formiddag eller mandag kveld, smiler Anna. Ved siden av jobben i KFUK-KFUM Fana studerer hun praktisk teologi og ledelse. Dette er et bachelorprogram som hun tar ved NLA høgskolen her i Bergen, og studiet er beregnet for at man skal ta det ved siden av å jobbe i kirken. Studiet skal føre frem til å bli menighetspedagog. Det er noe med tiden vi lever i, hvor det for mange er vanskelig å si ja til å være med på ting. Ingen ønsker å binde seg. Man må ha alle valgmulighetene åpne, i tilfelle det dukker opp noe. Dette tror jeg kan være uheldig, fordi det gjør at man ikke forplikter seg til noe. Anna forteller videre om hvordan det å forplikte seg til et arbeid skaper tilhørighet. Gjennom det å ta ansvar, skapes det mening. - “Kirken er de der borte”. Slik tror jeg mange tenker. Det samme gjelder Bibelfortellingene. Det skjedde for lenge siden. Anna tenker seg om, og forteller videre om det å bli en del av den store fortellingen. - Jeg tror. man mister fremtidstroen, når man mister sin plass i den store fortellingen. Det å ta ansvar, gir tilhørighet. Jeg ønsker å formidle tilhørighet til den store fortellingen. Samtalen blir stadig avbrutt av forskjellige ungdommer og voksne som kommer innom kirketorget. Stillingen som daglig leder i KFUK – KFUM Fana fylles ikke i ensomhet, men skjer i tett relasjon til alle som er kirken i Fana og Ytrebygda. Vi ønsker Anna Helgesen velkommen i stillingen og lykke til i arbeidet.

11


barn og unge i den norske kirke

Torsdager 13.00-13.30 fanamenighet.no 23. 30. 6. 13. 20. 27. 5. 12. 19. 26. 2. 9. 16. 23. 30.

0 – 5 år Åpen Barnehage Fana menighetshus Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 09.00

0 – 3 år Knøttekafé (Familiedag) Ytrebygda kirke Annenhver torsdag fra kl. 16.00

3 – 5 år MiniSing (Familiedag) Ytrebygda kirke Annenhver torsdag fra kl. 16.00

4 år 4-årssamling og utdeling av 4-årsbok Fana kirke og Ytrebygda kirke Vår 2020

januar januar februar februar februar februar mars mars mars mars april april april april april

Ytrebygda kirke Fana menighetshus Ytrebygda kirke Fana menighetshus Ytrebygda kirke VINTERFERIE Ytrebygda kirke Fana menighetshus Ytrebygda kirke Fana menighetshus Ytrebygda kirke PÅSKEFERIE Ytrebygda kirke Fana menighetshus Ytrebygda kirke

Invitasjon til 4- årssamling (de som er født i 2016)

4 – 7 år Barnekoret i Fana kirke Fana kirke Annenhver onsdag kl. 17.30

5 år Vårslepp Ytrebygda kirke Vår 2020

6 år Førsteklasses samling Fana kirke og Ytrebygda kirke Vår 2020

6 år Førsteklasses skolestartsgudstjeneste Fana kirke og Ytrebygda kirke Høst 2020

6 – 9 år BaKoY – Barnekoret i Ytrebygda kirke (Familiedag) Ytrebygda kirke Annenhver torsdag kl. 16.00

6- 13 år Barnekorfestival i Ytrebygda Ytrebygda kirke 18. januar, 2020

12

Nå er det snart 4 år siden du ble døpt. Det ønsker vi å feire med en samling i kirken din. Der skal vi døpe en dukke, spille bingo, lese og synge sammen. Vi skal også møtes på gudstjeneste søndagen etter samlingen.

Da vil du få utdelt 4-årsboken. Det blir en fin gudstjeneste som passer for store og små, så da kan du invitere med deg hele familien, besteforeldre og faddere. Siden alle 4-åringene skal få en bok i gave, så trenger vi påmelding. Se fanamenighet.no I Ytrebygda kirke:


Seniortreff - kva er det? Av Per Barsnes Kva er det som skjer på menighetshuset i Fana kvar første torsdag i månaden? Når klokka går mot 11.30 er det eit tilsig av folk under vegs dit. Dei skal på Seniortreff. Menighetssalen fyllest. Hei! Takk for sist. Vel møtt. Står til? Kjekt å sjå deg! Vi sakna deg sist. Praten går livleg. Smilet om munnen er ikkje til å ta feil av. Stundom glir det over i høglydt rungande latter! Men har ikkje seniortreff noko med alder å gjere? Både ja og nei. Det er sjølvsagt ikkje noko tenåringstreff. Men godt vaksne i alle aldrar har stor glede av å delta. For det handlar mykje meir om vitalitet enn om leveår. Etter ei enkel opning tek programansvarlege oss med inn i dagens hovudtema. Som regel ligg hovudtemaet i skjeringspunktet mellom kyrkje og kultur. Slik blir samværet ei nærinskjelde for både tru og tanke. Apropos næringskjelde. Måltidet er umåteleg viktig. Og praten rundt matbordet ikkje minst. Til sist blir samværet runda av med ein kort andakt. Under vegs i programmet høyrer god allsong med. Med aukande oppslutning om seniortreffet er det lurt å vere ute i god tid for å få ein god plass.

Ytrebygda kirke Fana sokn

HJERTELIG VELKOMMEN TIL

PÅSKEBASAR SØNDAG 29. MARS KL.12.00 - etter gudstjenesten • Lunsj til alle • Sang av Bakoy • To åresalg med flotte gevinster • Inntekten går til diakonale formål i Fana sokn deriblant tiltak for utviklingshemmede!

Seniortreffet i Fana Første torsdag i måneden kl.11.30 - 13.30 * møtes vi i Fana menighetssenter. Det blir sosialt samvær med program, sang, bevertning og andakt. Programmet for våren ser slik ut: 6. februar Ungdom i England, et unådd folkeslag v/Roar Hallesby Evjedal 5. mars På farten etter fugler v/Bjarne Andersen 2. april Erfaringer fra Helgetun, et alternativt boligprosjekt for seniorer v/Kristi Odeen 7. mai Liv på biblioteket - om våre tjenester i dag v/Hildebjørg Gysland 4. juni Kantoren vår tar for seg årstidene vår og sommer i salmeboken vår v/Ann Toril Lindstad Behov for skyss? Kontakt Kari Daae Gjertsen tlf. 958 08 561

Seniortreff

i Ytrebygda kirke -siste tirsdagen i måneden 28.januar 25.februar 31.mars 28.april 26.mai - tur25.august 29.september 27.oktober 24.november Vi starter kl.12:00 Du er velkommen godt å være sammen!

13


GIVERTJENESTEN I FANA SOKN Bli med på et løft. Flere faste givere til diakoniarbeidet i Fana! Er du den nye giveren? Fana menighet har økonomisk ansvar for 50 % av diakonstillingen. Det er opprettet en givertjeneste til formålet. Det er her vi trenger DIN hjelp. Vi trenger forutsigbare inntekter og vil øke givertjenesten til formålet.

KAN VI UTFORDRE DEG?

Kan du avse noen hundrelapper hver måned? Vil du være med på et spleiselag for diakonstillingen og støtte Fana sitt engasjement i nærmiljøet? Det hjelper oss å holde oppe et levende diakoniarbeid. AvtaleGiro gir deg følgende fordeler: • AvtaleGiro er en trygg måte å gi på. Du vil aldri bli trukket for mer enn det avtalte gavebeløpet. • Avtaler om fast givertjeneste til Den norske kirke gir rett til skattefradrag for inntil kr. 25.000.

SKATTEFRADRAG

Gaver til Den norske kirke gir rett til fradrag i inntekten før skatt. En forutsetning for at soknet skal innrapportere gaver til likningsmyndighetene er at personnummeret er oppgitt. Gaven må være på minst på kr 500 i hele inntektsåret. I januar rapporterer vi inn til skatteetaten hvor mye du har gitt, og du får skattefradrag.

VIL DU VÆRE MED?

Du bestemmer selv måten du vil gi på, men vi vil spesielt oppfordre deg til å bruke avtalegiro via Profundo portalen. Dette er en enkel måte å administrere givertjeneste på for både deg og oss. Bruk linken og registrer deg som giver, du kan velge hvilket beløp du ønsker å gi og om du ønsker å et engangsbeløp, eller bli fast giver: https://kirken.profundo.no/fana-sokn. Vi håper at du ser nødvendigheten av det arbeidet som soknet gjør, og kan tenke deg å støtte opp om dette. Soknets kontonummer for givertjenesten er: 0532.11.68541. Ønsker du å gi via Vipps er vårt Vippsnummer 10201 Fana sokn/103637 Ytrebygda nærkirke Vi vil utfordre deg som ser verdien av arbeidet vi gjør i soknet! Ta kontakt med oss for mer info om hvordan du kan bli fast eller engangsgiver.

ANNONSERING I GOD HELG

Du som driver eller er ansatt i en virksomhet her i soknet vårt: Velkommen som annonsør i menighetsbladet vårt. Du bestemmer hvor stor annonsen din skal være, ta kontakt med menighetskontoret, og vi finner den løsningen som passer deg best.

UTLEIE I FANA SOKN

Vi leier ut lokaler til dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, minnesamvær, åremålsdager og andre sammenkomster. Kontakt menighetskontoret

tlf. 55 59 32 51 for bestillingsinfo FANA SOKN

• WWW.FANAMENIGHET.NO • WWW.YTREBYGDAMENIGHET.NO FANASOKN

55 13 15 00 (24 timer) 85 års erfaring i Fana www.dahlsbegravelse.no 14

DIN ANNONSE HER? KONTAKT MENIGHETSKONTORET TLF. 55 59 32 50 E-POST:

fana.menighet.bergen@kirken.no


HVEM-HVA-HVOR i FANA SOKN Menighetskontoret 55 59 32 51 fana.menighet.bergen@kirken.no Prost Kristin Sævik Litlere 55 59 32 55 - 906 30 687 kl428@kirken.no Sokneprest Lars Martin Hol 99603671 lh598@kirken.no Prest Anette- Emilie Tøndel 45280278 at826@kirken.no Prest Jermod Hausberg 40016575 jh937@kirken.no Kapellan Maren Flotve Tischendorf 938 90 490 mt373@kirken.no Administrasjonsleder Karin Skolseg 55593251 - 974 23 167 ks335@kirken.no Frivillighetskoordinator Liv Marit Kvåle Evjen 55 59 32 54 - 920 91 187 le874@kirken.no

Besøk vår hjemmeside: www.fanamenighet.no

Kantor – Fana Ann Toril Lindstad al492@kirken.no Tlf 55 59 32 65

Fana menighetsutvalg Diakoniutvalget Kari Botnedal karibotnedal@hotmail.com

Kantor - Ytrebygda Per Inge Hove 55 59 32 66 - 976 57 481 pi232@kirken.no

Fana kyrkjekor Sickan Bersaas 911 77 398 sickanbersaas70@gmail.com

Kirketjener - Fana Sokn Renate Olsen 55 59 32 53 ro429@kirken.no

Ytrebygda Kyrkjelag Svein Berg 907 73 696 sveber5@gmail.com

Kirketjener – Ytrebygda Ann Kristin Hovland 454 16 158 ah848@kirken.no

Økonomiutvalget Rune Kroken 920 95 205 rune.a.kroken@gmail.com

Undervisningsleder Kristin Engeberg 55 59 32 62 - 936 25 110 ke743@kirken.no

Dåp, vielse og begravelse Kirketorget: 55 59 32 10 kirketorget.bergen@kirken.no

Barne- og ungdomsmusiker Ragnhild Grov Nilsen 55 59 32 64 - 970 10 843 rn375@kirken.no

Gravplassmyndigheten i Bergen: 55 59 39 00 bergen@gravplass.no

KFUK-KFUM:

Daglig leder KFUK-KFUM Fana Anna Marte Helgesen 954 30 495 al583@kirken.no Voksenlaget Hildegunn Gjerald 992 45 107 Åpen barnehage Styrer Kari Frotvedt 959 54 606 post@openbarnehage.no Styreleder Andreas Tufteland Kroken 452 71 030 anderastkroken@gmail.com

Soknerådsleder Rune Kroken 92095205 rune.kroken@gmail.com Ytrebygda menighetsutvalg Annbjørg Helland Vik ahvik@pjvik.com

«Møte Gud, møte hverandre» HVORFOR BETALE MER FOR SAMME TJENESTER? VI HAR FASTPRIS PÅ GRAVFERD MED SEREMONI

29.500,- INKLUDERER ALT DU TRENGER.

BERGEN

GRAVFERDSHJELP DØGNVAKT 55 98 80 00 BERGENGRAVFERDSHJELP.NO LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN

FANA & FYLLINGSDALEN HVORFOR BETALE MER FOR SAMME TJENESTER? VI HAR FASTPRIS PÅ GRAVFERD MED SEREMONI 29.500,- INKLUDERER ALT DU TRENGER.

BEGRAVELSESBYRÅ DØGNVAKT 55 13 40 04 FF-BEGRAVELSESBYRAA.NO LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN

15


RETURADRESSE: FANA SOKN FANAVEIEN 320 5244 FANA DØPTE I FANA OG YTREBYGDA

Ingrid Addintgton Krokeide Maja Michelsen Hessen Tuva Reksta Harvey Heggnes Madsen Alvin Gulbrann Eikenes Jacob Eide Nilsen Hennie Engeline Egge Mellin-Olsen Nicole Tachie Effah-Kroken Oliver Strande Orla May Pelly Thale Anna Rysst Bergås Aron Brandal Elvira Fuhr Kian Theodoraki Årset-Massoumi Phillip Bakke Kleppe Gard Sleire Marcus Holm Rong Mikkel Villanger Isak Moster Ine Tronstad Adelen Myrseth-Rundgren Aksel Riise Bjørnstad Adelin Hovlandsdal Fosse Leander Førland Bjørkelund Sofia Pedersen Buck Nicholas Christopher Burford-Tangen Lars Storeide Øyri Jonathan Sekse Nydal Abel Engeberg Lilja Håvardstun Kleivedalen Arvid Gundersen Alfred Gundersen Martin Hordnes Nødtvedt John Elias Osland Lars Olsvik Fretheim Silje-Sofie Gilja Ada Krohnsminde Hagen Haldor Kjellerød Kollen Hanna Brandt Målsnes Linnea Louise Bartholomay Knudsen Hugo Schjøtt Skulstad Julie Håberg Ottesen Theodor Hellen Ravnan Bella Vik Brandtun Johannes Fly Vaagsbø Jonah Nilsen Remme Tiril Nygaard Årdal Leah Noelle Thorstensen

BEGRAVET BOSATT I FANA SOKN Norvald Gjelsvik Karin Slottholm Anne Grete Austevoll Hjalmar Uglehus Kurt Magnus Iversen Olaf Andreas Eidevik Åshild Maria Gjersvik Tom Magnus Grindheim Styrk Ersvær Greta Sandmoe Inger Johanne Bjellan Peder Martin Mikalsen Ingebjørg Karin Hernar Stein Skibenes Arne Haugland Magnhild Otilie Tveit

«Møte Gud, møte hverandre»

Eirik Ragnar Skage Kari Fauske Ragnhild Maria Krokeide Håvard Jonassen Birgith Johanne Opdahl Bjørn Flesland Odd Eugen Birkhaug Roald E. Berntsen Nils Harald Øye Annie Liv Skibenes

VIET I FANA SOKN

Hilde Therese Hovlandsdal og Henning Mikkelsen Tea Løseth og Markus Austevoll Kari Helene Garlung og Arne Holt

GUDSTJENESTER

2. februar – 5. s. i åpenbaringstiden: 1 Mos 15,1-6 Rom 4,1-8 Mark 2,1-12 11.00 Fana v/ Anette-Emilie Tøndel. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. 19.00 Ytrebygda v/Lars Martin Hol. Kveldsgudstjeneste med nattverd og bønnevandring. Takkoffer til menighetens diakonale arbeid. 9. februar – Såmannssøndag: Jes 55,8-13 Hebr 4,12-13 Luk 8,4-15 11.00 Fana v/ Anette-Emilie Tøndel. Gudstjeneste med nattverd. Takkoffer til Det Norske Bibelselskap. 11.00 Ytrebygda v/Maren Tischendorf. Familiegudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer til Det Norske Bibelselskap. 13.00 Fana kirke v/ Anette-Emilie Tøndel. Dåpsgudstjeneste. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid 16. februar – Kristi forklarelsesdag: 5 Mos 18,15-18 Åp 1,9-18 Matt 17,1-9 11.00 Fana v/ Kristin Sævik Litlere. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer til Blå Kors i Norge. 11.00 Ytrebygda v/ Maren Tischendorf. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. 23. februar – Fastelavenssøndag: Høys 8,6-7 1 Kor 13,1-7 Joh 17,20-26 11.00 Fana v/ Anette-Emilie Tøndel. Familiegudstjeneste. Takkoffer til menighetens diakonale arbeid. 11.00 Ytrebygda v/Lars Martin Hol. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer til Det teologiske Menighetsfakultet. 1. mars – 1. s. i fastetiden: 1 Mos 2,89; 3,1-8 Jak 1,12-16 Matt 4,1-11 11.00 Fana v/ Anette-Emilie Tøndel. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet 19.00 Ytrebygda v/ Lars Martin Hol. Kveldsgudstjeneste med nattverd og bønnevandring. Takkoffer til menighetens diakonale arbeid. 8. mars – 2. s. i fastetiden: 1 Mos 32,24-30 Jak 1,2-8 Matt 15,21-28 11.00 Fana v/ Jermod Hausberg. Gudstjeneste med nattverd. Takkoffer til

menighetens diakonale arbeid. 11.00 Ytrebygda v/Kristin Sævik Litlere. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. 13.00 Fana kirke v/ Jermod Hausberg. Dåpsgudstjeneste. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid 19.00 Fana. Gospelnight. Kveldsgudstjenestene med sang og musikk fra oppstarten av gospelnighter på 70- og 80 – tallet. 15. mars – 3. s. i fastetiden: 1 Sam 18,6-14 Ef 5,1-2.8-11 Luk 11,14-28 11.00 Fana v/Lars Martin Hol. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer til Det teologiske Menighetsfakultet. 11.00 Ytrebygda v/Maren Tischendorf. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. 22. mars – Maria budskapsdag: Jes 7,10-14 Gal 4,4-7 Luk 1,26-38 11.00 Fana v/Anette-Emilie Tøndel. Familiegudstjeneste. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. 11.00 Ytrebygda v/Lars Martin Hol. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer til KFUK-KFUM Fana. 29. mars – 4. s. i fastetiden: 1 Mos 22,1-14 Hebr 4,14-16 Joh 11,45-53 11.00 Fana v/Jermod Hausberg. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer til Menighetens misjonsprosjekt. 11.00 Ytrebygda v/Maren Flotve Tischendorf. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt. 5. april – Palmesøndag: 2 Mos 12,21-28 Ef 2,12-18 Joh 12,12-24 11.00 Fana v/Kristin Sævik Litlere. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. 11.00 Ytrebygda v/Anette-Emilie Tøndel. Familiegudstjeneste. Takkoffer til menighetens arbeid. Det er kirkekaffe eller smørelunsj (når det er familiegudstjeneste i Ytrebygda kirke) ved de aller fleste gudstjenestene i begge kirkene. Det er barneandakt ved formiddagsgudstjenestene i Ytrebygda kirke – bortsett fra når det er familiegudstjeneste. Det kan bli endringer i listen. Sjekk hjemmesiden https://kirken.no/fana Facebook: https://www.facebook. com/fanasokn/, Fanaposten eller Gudstjenesteliste i BT.

Ytrebygda kirke

Fana kirke

Sinnsrobønnen

Gud, gi meg sinnsro til å akseptere de ting jeg ikke kan forandre, mot til å forandre de ting jeg kan, og forstand til å se forskjellen. Bønnen er skrevet av den amerikanske teologen Reinhold Niebuhr (1892-1971). Niebuhr arbeidet som pastor i Bethel evangeliske kirke i Detroit fra 1915 til 1928. Fra 1928 og frem til han gikk av med pensjon, underviste han ved Union Theological seminary i New York. Niebuhr var en teolog som engasjerte seg politisk, og som stod midt i de kraftige omveltningene i mellomkrigstiden. Han hadde alltid troen på mennesket, så lenge de ikke startet med å tenke at de hadde absolutte løsninger på historiske problemer som de kunne kontrollere.

Profile for God Helg

God Helg 1/2020  

God Helg 1/2020  

Profile for godhelg
Advertisement