__MAIN_TEXT__

Page 1

GOD HELG Magasin for Fana og Ytrebygda

Bispevisitas Side 4-6 Reisebrev fra Aberdeen Side 7 DĂĽp i Fana og Ytrebygda kirker Side 10

Nr 5/18 ĂĽrgang 55 fanamenighet.no


En hilsen til Fana sokn

For noen år siden var jeg i Italia på studietur. Nærmere bestemt i San Gimingnano like ved Firenze. Der bodde vi i et augustinerkloster, ba, spiste og ba igjen, sammen med de tre munkene. Brian, den eldste av munkene, viste oss kirken. Han fortalte om kunsten med glød og humor. Hele korpartiet er dekket av fargerike fresker (et annet ord for veggmalerier) om Augustin sitt liv, malt rundt 1460 av ingen ringere enn Benozzo Gozzoli. «Men nå», sa Brian, «skal jeg vise dere en stor skatt.» Vi ble tatt med bak i kirken. Over et lite alter var et veggmaleri. Duse farger. Jesu fødsel. Jeg kan huske stemningen. Lyset kom skrått inn i rommet. Vi sto foran bildet stille og andektig. Brian fortalte om fresken som ble malt rundt år 1350. På slutten av 1800 tallet ble den dekket over, for å gi plass til et stort maleri. De duse fargene og den enkle stilen var blitt umoderne. Skatten ble skjult og menigheten glemte den. I 1999, da kirken skulle restaureres, var det en ung konservator som brukte kniven sin og skrapte vekk litt av pussen. Han var nysgjerrig. Han fant en hånd. Høyere oppe fant han et fjes. Til høyre et annet fjes. Da ba han om tillatelse til å fortsette å avdekke hele bildet. Det som kom frem var den vakre fødselsscenen på bildet. I midten står Kristus. Han blir badet av to unge kvinner. Maria og Josef sitter på hver sin side. Okse og esel i bakgrunnen. To hyrder og en hund. For en skatt! Veggmaleriet hadde vært der hele tiden, men skjult for menigheten, helt til en ung nysgjerrig mann begynte å skrape

2

litt i pussen. Kunne det være noe bak? Noe han ikke hadde sett? Har du prøvd det? Skrape litt? Fundere, lete, spørre og grave? Jeg syns konfirmanter er flinke til det. Spørre og undre seg. Ikke være redd for å stille de vanskelige og ubehagelige spørsmålene. Jeg håper de vil fortsette med det, for det er mange som ønsker å dekke til skatten, male over og plassere noe annet der i stedet. Ordet ble menneske. Det er julens budskap. Hva betyr det? Kanskje bildet kan hjelpe oss? Det er noen ting som overrasker meg med veggmaleriet. Jesusbarnet ligger ikke svøpt i en krybbe – slik de aller fleste malerier fremstiller ham. Nei han står oppreist, i et vaskefat og to kvinner vasker ham. Hvem er de? Kanskje jordmødre? Flere kilder viser at jordmødre var like viktige da – som nå. Og vannet – som flommer ut av muggen - glemte Lukas å fortelle om det, da han skrev juleevangeliet? Vann. Hva ville kunstneren si med dette? På 1300-tallet kunne ikke folk flest lese. Kunstnerne var de som formidlet Ordet til menigheten – som tolket Guds

ord og ga det videre. Her viser kunstneren en nybadet Kristus. Guds eget skaperord som ble menneske og samtidig var Gud. Helt og fullt. Begge deler. Helt menneske uten synd – helt ren. Vannet flommer ut av muggen, som om det aldri tar slutt. Det er som om Jesus sier: «Jeg er det levende vann. Den som drikker av det vann jeg vil gi ham skal aldri mer tørste.» For en skatt! Kunstneren viser oss en oppreist Jesus Kristus, som ser ut som han er på vei ut av bildet og bort til meg som står og ser på. Åpne armer. Fast i blikket. Voksen kropp i liten størrelse. Naken og sårbar. «I begynnelsen var Ordet, Ordet var hos Gud og Ordet var Gud» - fra evighet av. Ikke rart kunstneren gir ham voksen kropp. Samtidig: «Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss.» Et menneske, like sårbar som ethvert menneskebarn som fødes – helt avhengig av å bli tatt imot og elsket. I dette bilde sprenges tid og rom. Vi aner at Ordet som ble menneske, er mye større enn vi kan fatte – det er Guds eget skaperord. Og samtidig akkurat like nært, begripelig og vidunderlig som et nybadet og duftende spebarn. I dette ligger mysteriet. Ordet ble menneske. Det var skjult og er blitt åpenbart. En skatt.

KRISTIN SÆVIK LITLERE Prost i Fana

GOD HELG Utgis av soknerådet. Bladet er et informasjonsorgan som sendes alle hjem i menigheten og regnes ikke som uadressert reklame.


Besøk av Ten Sing Norway 18/19 Mandag 5. november var vi så heldige å få besøk av årets Ten Sing Norway.

ÅPEN BARNEHAGE Velkommen til åpen barnehage i kjelleren i Fana menighetssenter. Fana KFUK-KFUMs tilbud er for barn i alderen 0-6 år sammen med en voksen omsorgsperson. Åpen barnehage er et møtested for barn og voksne, der vennskap, fellesskap, lek og læring står i fokus.

Bilde: Christian Svabø

Årets gruppe består av 19 ungdommer fra hele landet, og to av disse er fra KFUKKFUM Fana! Blessing og Ytrebygda Ten Sing slo øvingene sine sammen, og fikk undervisning fra Ten Sing Norway (TSN). Det var felles middag, felleskor og seminarer i drama, dans og showproduksjon.

Gjennom musikk, dans, drama og video snakket TSN om kristen tro på en måte unge kan relatere til; preget av humor, alvor og ungt pågangsmot. Showet stod til terningkast 7, og et fullsatt kirkerom i Ytrebygda kirke jublet og gråt av glede og lykke.

Senere på kvelden kom høydepunktet: årets TSN-show! Showet har fått tittelen «24/7», med undertittel: ”Eller bare når det passer seg? Hvor stor plass får tro i din hverdag?”, og handler om å bruke troen sin som en ressurs i hverdagen.

Vi i KFUK-KFUM Fana er utrolig stolte over våre to representanter på årets TSN, Marianne og Sabina, og ønsker dem lykke til videre med den viktige jobben TSN gjør for unge i Norge, Europa og resten av verden.

Showet viste at troen kan styrke oss ved å gi oss en retning i livet, og samtidig i det nære og hverdagslige, i møter mellom mennesker og i møte med seg selv.

Vi gleder oss allerede til å oppleve neste års TSN-show. Kanskje med representanter fra KFUK-KFUM Fana da også?

Åpningstider: Mandag: 09.00 - 15.00 Tirsdag: 09.00 - 14.00 Torsdag: 09.00 - 14.00 Dette gjør vi: - Lek og samlingsstund - Felleslunsj - Aktiviteter/turer - Babysang annenhver torsdag. kl 13.00 Tilbudet er gratis. Du betaler kun for mat hvis dere spiser lunsj med oss. Det koster 30,- for voksen og 15,- for barn. Åpen barnehage har ingen påmelding. Kom og gå når du vil innenfor barnehagens åpningstid. Vi følger skoleruten for ferier og fridager. Adresse: Fanaveien 320, 5244 Fana, Tlf: 959 54 606 e- post: post@openbarnehage.no Facebook: Fana Åpen Barnehage

NYTT FRA:

TSN leverte et show som ønsket å sette fokus på individets tro og at man kan bruke troen som en byggestein i livet. Gjennom showet viste de også hva Ten Sing er og hva det kan bety for unge i dag.

GOD HELG Utgis av soknerådet. Bladet er et informasjonsorgan som sendes alle hjem i menigheten og regnes ikke som uadressert reklame. LEVERING AV STOFF: Leveres menighetskontoret el. sendes til fana.menighet.bergen@kirken.no

Fana REDAKSJON: Audun Mæland, Gunnar Nesse, Linda Lindås, Rune Kroken, Åsmund Ulvedal og Mette Franck Johnsen GRAFISK PRODUKSJON Fana sokn /Krealogen.no TRYKK: Molvik grafisk AS Miljømerket trykksak 2041 0960 | Molvik Grafisk

DEADLINE NESTE UTGAVE: 18.01.2019 Distribueres innen 15.02.2019 FORSIDEBILDE: Ragnhild Grov Nilsen


Visitasforedrag ved bispevisitas i Fana 29. okt - 4. nov 2018 Kjære menighet! Dette har vært en inspirerende visitasuke. Det skjer så mye flott her i Fana og Ytrebygda, disse menighetene er jo på mange vis litt av et flaggskip i bispedømmet. Særlig inntr ykk gjorde det å få være med på Supermandag med ungdommen i Fana og Familiedag i Ytrebygda på torsdag. Tenk å få feire treårsdagen til familiemiddagen med krone på hodet midt i en vrimmel av barn og foreldre, det var stas. Sentralt under visitasen har vært å føre samtaler med staben og menighetsrådet om arbeidet i de to menighetene. Sammen med en fyldig og god visitasmelding har dette gitt meg god innsikt i det som foregår. Det har også vært kjekt å gå være med på seniortreff og lære om orkideer, å få møte rektorer fra skolene, idrettsungdom og Kvardagsliv-klassen på Stend videregående og ha et hyggelig møte med Fanaposten. Etter en visitas skal biskopen gi sine inntrykk fra visitasen. Og da handler det jo nettopp om det som var tema i dagens prekentekst: Hvordan kan vi som kirke være «Lys og salt» i Fana? Gudstjenesten Da Jesus sa at folk skal «se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!» handler det om å være en synlig og relevant kirke som leder inn til møtet med Gud i gudstjenesten. «Å prise vår Far i himmelen!» Det skjer i gudstjenesten. Der ærer vi den treenige Gud, og der blir Kristus forkynt. Guds tjenesten er navet i den kristne menigheten, det som alt det andre arbeidet må være i kontakt med. Oppmøtet er ikke så verst totalt sett, men staben har i visitasmeldingen gjort er interessant regnestykke: Hvor mange møter til gudstjeneste når man trekker fra julaften, konfirmasjon og de som er til stede i forbindelse med dåp? Svaret er gjennomsnittlig ca. 55 i hver kirke. Når man ser på folketallet og vet at de som går ikke de yngste, gir dette grunn til bekymring. Det utfordrer oss på to måter: Vi må

4

skape relevante og gode gudstjenester og vi må delta på dem. Vi må gjøre som kristne alltid har gjort, gå til gudstjeneste fordi det er der vi hører til og fordi vi trenger stadig på nytt å høre evangeliet. Og vi må stadig lage gudstjenester der det er godt å være både for ungdommen, dåpsfølgene og de som vil ha fordyping.

det berømte sølvkorset og var et viktig pilegrimsmål i middelalderen. Nå når Kystpilegrimsleia fra Rogaland til Nidaros er opprettet, er det viktig at Fana kirke kopler seg til dette prosjektet på en god måte.

Trosopplæring Å være lys og salt i Fana betyr at lyset må Kirkemusikk og kultur settes slik at det skinner for neste generPrekenteksten i dag snakker altså om asjon. Det skjer i trosopplæringen. Her er at folk gjennom de gode gjerninger vi jeg imponert. Dere har vært strategiske gjør som kirke skal prise vår Far i him- og kreative og dere har tatt noen nye grep melen. Det handler blant annet om kirke- i trosopplæringen for å nå flere, blant musikken. Sangen og musikken springer annet ved en satsing på tweens og familieut av lovprisningen, og vil føre oss inn i dag med tilbud for mange aldersgruplovprisningen. Og i dag har vi fått merke per. Etter å ha vært med, forstår jeg godt hva kirkemusikken og korsangen betyr at familiedagen ble nominert til trosfor gudstjenesteopplevelsen og lovsangen opplæringsprisen. Hold fram som dere på denne flotte gudstjenesten. stevner. Her i Fana har dere et stort kirkemusikalsk arbeid med to kantorer og Ungdomsarbeid og konfirmantarbeid barne- og ungdomsmusiker og en impoI ungdomsarbeidet har dere tatt et nerende mengde kor. Det er ikke mange lignende grep: Supermandag, der konmenigheter som matcher Fana i bredden firmantene får møte ungdomsarbeidet. i kirkemusikken. På mandag ble jeg imponert over å se Samtidig har det, som mange av dere hvordan barne- og ungdomsmusikeren vil vite, altfor lenge vært en vanskelig fikk konfirmantflokken til å synge samtid for mange i menigheten på grunn men med tensingkorene. Dere skal ha av samarbeidsproblemer innen nettopp skryt for at dere har prioritert å ha en slik kirkemusikken. Dette gir seg bl.a. utslag i stilling. at Fana kirkekor ikke ville synge ved gudDere har en høy konfirmasjonsprosent, stjenesten i dag. Det er en uholdbar situa- så det er tydelig at konfirmantene liker sjon. Fana kirkekor er menighetens kor. seg og at opplegget har et godt rykte. Jeg Den kantoren som snart skal ansettes, vil synes også det er bra at dere legger stor også være den som leder koret. Den sak- vekt på ledertrening. Slik kan dere gi et en er nå avgjort. Jeg håper Fana kirkekor tilbud til ungdommen også etter konsnart igjen vil glede menigheten med sin firmanttiden. sang og lovprising. Samarbeidet med KFUK/KFUM har Sammen med kirkemusikken hører kul- vært Fana menighet sin strategi i mange tursatsingen. Dere har to gode kirker som år. Den strategien bærer frukt, og gir med hver sine styrker er arenaer for ulike menigheten tilgang på gode ressurser kulturarrangement. Dere er bevisste på at som for eksempel ledertrening. Samtidig kirkemusikk og kultur ikke skal bli egne er det bra at menigheten også kan være sektorer, men flettes inn i arbeidet med åpen for det verdifulle i andre arbeidsbarn og unge, og være med å bygge felles- former og tradisjoner. skap og bro mellom generasjoner. Dere skriver i meldingen at dere vil inkludere Skole-kirkesamarbeid Fana kulturpark i soknets kulturprofil Jeg hadde et positivt møte med rektorog arbeide med å utvikle kirkeakademi- er fra flere av skolene her i Fana. Samarideen. Det er gode strategiske valg. beidet er godt, men det kan bli enda bedre Husk også på den skatten dere har i og mer forutsigelig dersom dere lager en denne gamle kirken som en gang huset samarbeidsplan med et årshjul, så det bør


Voksenarbeid. Jeg vil gi dere ros for at det er et godt voksenarbeid med bibeltimer annenhver Diakoni og misjon uke i Fana og hver måned i Ytrebygda, Å være lys og salt – det handler blant Det trengs arenaer som både er diakonannet om diakoni og misjon. Menigheten ale og gir fellesskap, og som samtidig gir støtter et misjonsprosjekt retta mot ung- kunnskap og fordypning i troen. I tillegg dom i Nord-England og dere bruker det er det bibelgrupper, voksenlag i KFUKstrategisk for å skape misjonsinteresse i KFUM og kor og seniorarbeid. Utfordrinungdomsgruppene. Det er bra. gen her er å være åpne og nyskapende så Likedan har dere mange diakonale tiltak, en ny generasjon får lyst til å være med. diakoniplan og et velfungerende diakoniutvalg. I tillegg er dere bevisste på at alle Menighetsblad menighetens aktiviteter har en diakonal Dere har et eget menighetsblad, God side. Derfor er Babysang-kafe og Fami- Helg, og dere klarer å være relevante for liemiddag også diakonale arenaer der det leserne. Det er flott og det er strategisk bygges fellesskap. Og dere stopper ikke viktig. Nå når kirken ikke lenger får meldder, dere vil videre. ing om fødsel, blir menighetsbladet enda Dere skriver i meldingen at dere ønsker viktigere når det gjelder informasjon og dere en diakonstilling med et særlig fokus invitasjon til dåp i hvert eneste nummer. I på «vanskeligstilte ungdommer». Dette er tillegg bruker dere sosiale medier og joben utmerket idé som dere må sende vi- ber med en helhetlig strategi. Kjempebra! dere til fellesrådet her i Bergen. dere gjøre. Se gjerne på andre menigheter i Bergen sine planer.

Givertjeneste Men skal denne diakonstillingen bli realisert, er det nærliggende å tenke at menigheten også selv må bidra økonomisk. Jeg vet at dere er flinke til å samle inn penger i Fana. Her er det er giroer i menighetsbladet, julemesse og innsamling til ungdomsarbeider, og det er bra. Men dere har ennå ikke tatt ut det potensialet som er i fast givertjeneste. Dere har en givertjeneste, og det er bra, men den er ikke imponerende. Utfordringen her er å tenke rekruttering. Hvem er det som ser nytten av en ungdomsdiakon og kan utfordres til å gi øremerket til en slik stilling? Her kan for eksempel konfirmantforeldre utfordres. Dere må forkynne fram givergleden og ha en enkel ordning for autogiro. Her vil dere få god hjelp fra BKF.

Takk Til slutt vil jeg også takke for en god visitas med mange gode opplevelser. Takk til alle som har vært med å forberede visitasen, spesielt prestene, staben med administrasjonsleder og menighetsrådet. Takk for en informativ og velskrevet visitasmelding. Takk også til prost Kristin som har vært med å legge til rette og planlegge dette som er hennes første visitas som prost. Det klarte hun bra! Hun har vært med hele veien og er biskopens utstrakte arm til Fana og Ytrebygda når biskopen ikke er her. Og så noen utfordringer til dere, som oppsummerer denne visitasen. Om et år vil jeg ha en melding om hvordan det har gått med disse utfordringene: • Slutt opp om gudstjenesten, både ved å lage gode gudstjenester og ved å delta på dem, for din egen skyld og for å gi Gud ære. • Fana må igjen få et kirkekor som synger i gudstjenesten. • Lag en Skole-kirke-plan med årshjul sammen med skolen • Fortsett arbeidet for en ungdomsdiakonstilling sammen med BKF • Forkynn fram givergleden og ha som mål en mangedoblet givertjeneste øremerket ungdomsdiakon Med disse utfordringene drar jeg fra Fana. Takk for gode dager og for inspirasjon. Jeg er stolt og takknemlig over alt det gode som skjer hos dere; og jeg ønsker Guds velsignelse over Fana og Ytrebygda menigheter som er lys og salt i verden og i Fana. Bjørgvin bispestol 4. november 2018 Halvor Nordhaug

5


Bispevisitas i Fana sokn Tekst: Gunnar Nesse. Bilder: Ragnhild Grov Nilsen (øverst) og Mette Franck Johnsen (nederst)

I tiden 29. oktober til 4. november hadde vi bispevisitas i Fana sokn. Biskop Halvor Nordhaug skulle se til at menighetene, de frivillige og de ansatte har det bra, og at vi prioriterer arbeidet vårt på en god måte. Han hadde samtaler både med staben samlet og med en og en av de medarbeiderne han har et spesielt tilsyn med. I tillegg hadde han også et samrådingsmøte med soknerådet, staben, og representanter fra Bergen Kirkelige fellesråd og Akasia. I visitasforedraget som er gjengitt i dette nummeret av God Helg, finner dere mer om dette, og ikke minst hva Biskopen mener vi må satse mer på i tiden som kommer. Mandagskvelden fikk han møte mange av ungdomslederne og konfirmantene i Fana sokn. Først var det middag med ledere og konfirmanter. Deretter var det ulike aktiviteter. Biskopen ble særlig imponert over hvor bra konfirmantene kunne synge. Kvelden ble avsluttet med «Grill en biskop», der konfirmantene hadde skrevet ned spørsmål de ville biskopen skulle svare på. Her var det spørsmål om både Gud og tro, hva en biskop gjør (og ikke gjør), hvor mye han tjener, om det er gøy å være biskop, hva han mener om homofili, om bruk av alkohol og sex blant unge. Konfirmantene syntes han svarte bra! Torsdagen fikk biskopen være med på både seniortreff i Fana menighetssenter og Familiedag i Ytrebygda kirke. På seniortreffet var det spennende kåseri i ord og

6

bilder om orkideer i norsk natur. Alle, inkludert biskopen, ble imponert over hva Olav Dahl visste om disse blomstene, og alle de flotte bildene vi fikk se. Biskopen hadde deretter andakt om hvilket håp vi har som kristne. Særlig interessant var det å høre at det beste vi har her på jorden også skal være med i himmelen. Deretter gikk ferden videre til Ytrebygda kirke, der Familiedagen feiret at de er 3 år. Det var både hotdog, kake og bursdagssang. Kirken var fullstappet av barn, unge og voksne, og det var liv og røre i alle rom. Biskopen var begeistret! Det ble også et spennende besøk på Stend videregående skole; med besøk både i en 3. klasse med elever på idrettslinjen og «Hverdagslivsgruppen». Det er imponerende hva skolen gjør for denne gruppen elever. I Fanapostens lokaler på Nesttun fikk vi en fin samtale med redaktør Ståle Melhus og hans medarbeidere. Det var spennende å høre hva Fanaposten tenker om sin rolle

i nærmiljøet og hva en lokalavis kan bety for mennesker i bydelen. Ekstra morsomt var det å lese den aller første utgaven som ble gitt ut for 40 år siden; der var det kirkestoff både fra Søreide og Skjold menigheter. Vi gleder oss over at Fanaposten ofte har med kirkestoff i spaltene sine! Visitasgudstjenesten på Allehelgensdag ble en strålende festgudstjeneste for både barn, unge og voksne. Biskopen holdt en preken med både alvor og humor, og med et budskap vi alle kan ta med oss videre. Like etter gudstjenesten holdt han sitt Visitasforedrag, som er gjengitt annet sted i dette nummeret. Visitasen ble avsluttet med kirkekaffe for alle i menighetssenteret. Der fikk mange håndhilst på biskopen og snakket litt med ham! Vi takker biskop Halvor for noen fine dager i menighetene våre, og ønsker Guds velsignelse over tjenesten hans i bispedømmet.


Reisebrev fra Aberdeen Tekst og bilde: Marianne Nordby

Soknerådsleder Marianne Nordby jobber i høst to måneder for Sjømannskirken i Aberdeen. Her er hennes reisebrev om oppdraget. hjemmefra, arbeid, vær og norsk politikk (særlig bompenger). Også samtaler om tro og tvil. Som representant for Sjømannskirken føler jeg at vi sår små frø, som noen etter oss kan høste. Oppnår svart belte i småprat. 

Det var en lettere nervøs Marianne som ankom Aberdeen i slutten av september. Jobbe for Sjømannskirken jeg, kan jeg det da? En gammel drøm som endelig skulle bli virkelighet. Der stod Astrid. En kjempeklem og jeg følte meg ønsket og velkommen. Bilturen fra flyplassen gikk i skravling og latter; skulle tro vi hadde kjent hverandre lenge.  Leiligheten viste seg å være liten og koselig. Til og med uten gasskomfyr, så dette lover bra. Hadde bare noen fortalt meg, at alle stikkontakter har en liten bryter som må stå i på-posisjon... Naboer er gode å ha. Nå skal det sies at min japansk er minimal (selv om jeg har en svigerinne fra Japan), men kroppsspråk og mimikk funker. Naboen var glad for å hjelpe, og bukket seg ut av døren. Var det kanskje jeg som skulle ha bukket?  Første dag på jobb ble jeg  hentet av Astrid. Da kom sjokket. Astrid forteller med sitt alltid  blide ansikt at hun skal være borte de neste tre ukene. Man kommer da fra et møblert hjem, og sier med selvsikker stemme at «det går bra!». På kontoret fikk jeg en rask gjennomgang av prosedyrer, nøkler, alarmkoder, bossdager, åpen kirke og hvordan finne og registrere båtene. «Dette klarer du fint», mener Astrid. «Du er tøff og modig». Akkurat da følte jeg meg like tøff og modig som Ole Brum. «Men», tenkte jeg, «kan vel ikke være så vanskelig, det er jo ikke akkurat robåter jeg skal se etter».  Det  er ikke lett å kjøre på feil side av veien, med ratt  på feil  side og giring med venstrehånd. Alle bilene som liksom kommer mot deg i «ditt» kjørefelt. Men øvelse gjør mester. Etter å ha brukt

vindusviskerne som blinklys, og kjørt over noen fortauskanter, er jeg blitt rene reseren som flyr av sted med Dire Straits på full styrke. Kjøring på kaiområdet er et eventyr i seg selv. Den lille blå bilen min innimellom konteinere, trucker, digre heisekraner og svære trailere. For ikke å glemme eldre viktige menn som vet alt. «Thank you , I am sorry» fungerer godt. Noen ganger er det greit å legge til «sweetheart», særlig på dem 60+. Sikkerheten er på plass; jeg har både refleksvest og hjelm. For ikke å glemme vernesko i størrelse 40 (bruker 38).  Her jobbes det etter mottoet «Kan du ikke komme til kirken, kommer vi til deg». Å få besøke båter er et privilegium, som er helt utrolig. Blir bare møtt med smil og glede. Selv om man i starten føler seg som en mellomting av loddselger og dør-til-dør-predikant.  Det blir mye gåing i trapper og leidere. Er det forresten noen som forstår hvorfor disse leidene skal være så bratte, og nærmest bare være festet med litt tau. Med hull i trinnene, slik at vi ser rett til havs. Absolutt noe for en ekte  landkrabbe. Betryggende da med en liten fyr fra Vietnam (brovakt på 150 høy og 40 kilo), som forteller deg at han hjelper deg uansett. (Jeg er 168 høy og av ukjent kilo). Glade bli man i alle disse brovaktene, som smiler og gjør dagen din helt spesiell.  Vel om bord er det flere trapper, opp til broen. («Nei, det heter ikke styrhuset, Marianne»). Her vanker det ekte Friele kaffe og noen ganger kake. Er jeg riktig heldig blir det lunsj. Praten går. Der er barn, gamle foreldre, handleliste med

Hjem fra kontoret er en flott spasertur. Google map sier det skal ta 19 minutter. Første dag bruke jeg 1 time 50 minutter, andre dag 1 time 20 minutter. Hvor i alle dager ble det av krysset Belmont Street og Union Street? Klok av skade printers det ut et kart, så nå har jeg en nydelig spasertur til og fra jobb på 20 minutter hver vei. Aberdeen er på sin måte en flott by. Her kan det shoppes, spises og drikkes  på flere språk og smaker. Her er flotte parker og gamle trange smug, som gir ro i sjelen. En liten busstur unna finnes naturopplevelser med tur og rekreasjonsopplevelser. Folk er hjelpsomme og serviceinnstilt, og dårlig skoleengelsk funker flott. Byen kan absolutt anbefales. Flotte kirker, museer, gallerier og ikke minst praktfull arkitektur gir mange muligheter.  Når jeg kommer hjem er vi i adventstiden. En tid for lengsel og venting. En tid for forberedelse til julehøytiden. Tenn adventslysene, og la oss tenke på Betlehemsstjernen og hyrdene på marken som var med i underet. Med alle båtene utenfor kontorvinduet, er det lett å tenke på en sang av Ola Bremnes.  Har du fyr. Har du løkter langs din vei. Har du fyr. Et signal i riktig lei.  Ei lampe som  gløde i mørke. Og lose deg ut og frem.  Som tar deg med bort og hjemmefra. Men som også tar deg hjem.    Vi trenger alle fyr som tar oss hjem. Måtte adventstiden gi oss fred og glede. Glede over at vi bare kan rekke hånden frem og få den fylt av Guds nåde.  God advent fra Marianne. 

7


Kirkeskyss til gudstjenester i Ytrebygda kirke

Familiegudstjenester høst 2018

Ytrebygda menighetsutvalg (YMU) ønsker å prøve ut en ordning for kirkeskyss til gudstjenester i Ytrebygda. Det er frivillige som etter avtale henter deg som trenger det. Du får en hånd å holde i og transport, og med det håper vi at du klarer å komme til kirken. Vi ønsker å inkludere alle og håper at ordningen blir brukt. Vær frimodig og ta kontakt med frivillighetskoordinator Liv Marit K. Evjen tlf: 55 59 32 54 innen onsdag før gudstjenestesøndagen.

Vi har familiegudstjeneste i Fana eller Ytrebygda kirke ca. en gang i måneden. På familiegudstjenestene vil det være fokus på at særlig barna skal kunne feire gudstjeneste med hele seg og få kjenne troen på kroppen. Dette skjer blant annet gjennom bevegelse og en fast bønnevandring med ulike stasjoner hvor man kan erfare tro med sansene. Etter hver familiegudstjeneste blir det kirkekaffe med smørelunsj. Vel møtt til familiegudstjenester i Fana og Ytrebygda kirker!

Ta også kontakt om du vil være med å bidra som frivillig til dette. Familiegudstjenester høst 2018 2. desember – Fana kirke 26. desember – Ytrebygda kirke

Vel møtt til gudstjeneste!

Y-klubben Velkommen til Y-klubben og til kveldsgudstjenester våren 2019! Fana Sokn skal ha 6 kveldsgudstjenester i Ytrebygda kirke denne våren. Kveldsgudstjenestene er for alle ungdommer, voksne og eldre. Det blir sang, musikk, fast liturgi med kort preken og «bønnevandring».

På Y-klubben er det alltid sang, musikk og forskjellige aktiviteter på kirketorget. Det er også servering av kaffe, saft, boller, vafler, frukt og lignende. Dette koster kr. 10,pr. person. På Y-klubben er vi 3-4 voksne, noen konfirmanter i «praksis» og presten vår.

Kveldsgudstjenestene starter kl. 19 og varer en knapp time.

Alle ønskes hjertelig velkommen til Ytrebygda kirke

Seniortreff

Tur planlegges for 28. mai.

i Ytrebygda kirke Velkommen til seniortreff i Ytrebygda kirke siste tirsdag i måneden fra kl. 12.00. Datoer for våren 2019 er: 29. januar 26. februar 26. mars 30. april

Seniortreff i Fana menighetssenter Velkommen til seniortreff i Fana menighetssenter 1. torsdag i måneden, kl.11.30 – 13.30. Vi møtes til sosialt samvær med program, bevertning, sang og andakt. Siste samling høsten 2018 blir: 6. desember - Akasia, en sentral samarbeidspart for kirken i Bergen v/adm.dir. Ove-Christian Fredriksen Programmet for våren 2019 ser slik ut: 3. januar Siljuslåtten, nytt sykehjem som skal driftes av Haraldplass v/forstanderinne Rollaug Waaler

8

FØR kveldsgudstjenestene – fra kl. 17.30 – inviteres alle beboere i bofellesskap, brukere av botjenestene og pårørende til Y-klubben.

Du er velkommen - godt å være sammen! Ta gjerne med brukte briller! Vi tar imot og leverer dem videre til andre trengende!

7. februar Kjemikalier før og nå v/Leiv K. Sydnes 7. mars Kildesortering og gjenbruk v/Tina Sandal, kommunikasjonsrådgiver i BIR 4. april Langs pilegrimsveien til Santiago de Compostela v/Jostein Buanes 2.mai Lina Sandell – liv og diktning v/ Åse Kristin Nøkling Aagaard 6. juni Siljustøl – fra drøm til virkelighet v /Alma Sørbø Sæverud Behov for skyss? Kontakt Kari Daae Gjertsen, tlf. 958 08 561

Søndag 6. januar 2019 Søndag 3. februar 2019 Søndag 3. mars 2019 Søndag 7. april 2019 Søndag 5. mai 2019 Søndag 9. juni 2019 OBS! Det kan bli endringer på datoene – følg med i God Helg! For mer informasjon kan Tone Høylandskjær kontaktes på tonehoylandskjaer@gmail.com eller mobil 99 00 57 95.


Aktiviteter for barn og familier i Fana og Ytrebygda kirker barn og unge i den norske kirke

Hva skjer for ditt barn? Sjekk kolonne med alder.

Alder

Hva

Hvor

Når

0 – 1 år

Babysang

Ytrebygda kirke og Fana Åpen barnehage

Annenhver torsdag kl. 13.00 Fana/Ytrebygda

0 – 5 år

Åpen Barnehage

Fana menighetshus

Mandag, tirsdag og torsdag

2 – 3 år

Knøttekafé (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag fra kl. 16.00

3 – 5 år

MiniSing (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag fra kl. 16.00

4 år

4-årssamling og utdeling av 4-årsbok

Fana kirke og Ytrebygda kirke

Vår 2019

4 – 9 år

Fana kirkes barnekor

Fana kirke

Annenhver onsdag kl. 17.30

5 år

Vårslepp

Ytrebygda kirke

Vår 2019

6 år

Førsteklasses samling

Fana kirke og Ytrebygda kirke

Vår 2019

6 år

Førsteklasses skolestartsgudstjeneste

Fana kirke og Ytrebygda kirke

Høst 2019

6 – 9 år

BaKoY – Barnekoret i Ytrebygda kirke (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag kl. 16.00

8 – 9 år (3.-4.kl)

Juleverksted

Ytrebygda kirke

6. desember

10 – 12 år (5. -7.kl)

Tweens (Familiedag)

Ytrebygda kirke

13. september

10 – 12 år (5. -7.kl)

Tweens (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag kl. 17.00

17.

januar

24.

januar

Fana menighetshus/åpen barnehage Ytrebygda kirke

31.

januar

Fana menighetshus/åpen barnehage

7.

februar

Ytrebygda kirke

14.

februar

Fana menighetshus/åpen barnehage

21.

februar

Ytrebygda kirke

7.

mars

Fana menighetshus/åpen barnehage

14.

mars

Mildeheimen sykehjem NB: kl.12.00

21.

mars

Ytrebygda kirke

28.

mars

Fana menighetshus/åpen barnehage

4.

april

Ytrebygda kirke

11.

april

Fana menighetshus/åpen barnehage

25.

april

Ytrebygda kirke

9


Fana sokn har fått en dyktig vikarorganist Irina Blankova har begynt som vikarorganist i Fana sokn. Opprinnelig fra Moskva, hvor hun studerte piano, korledelse, sang og pedagogikk, kom Irina til Bergen for 20 år siden. Her tok hun kantorutdannelse på Griegakademiet. Tidligere har hun vært pianolærer og akkompagnatør på Kulturskolen og Langhaugen videregående skole, samt korleder i en ortodoks menighet i Bergen. Hun bor i Sandviken, og tar buss/bybane til jobb. Irina synes orgel er et fantastisk instrument, og det er en glede å få fylle kirkerommet med orgellyd til konserter og seremonier. De mange registre på orgel gir en kraftig lyd som kan sammenlignes med et orkester. Irina har vokst opp med musikk; hennes foreldre har begge kor-

dirigentutdannelse og de traff hverandre mens de studerte. Da Irina var barn var Grieg og Tsjaikovsky hennes favorittkomponister. Nå liker hun å spille «hva som helst», bare det er god musikk. «Det er en stor ære å få spille i Fana kirke», sier Irina. «Med sin lange historie har kirken en egen stemning, og det er god akustikk i kirkerommet. Ytrebygda kirke har også god akustikk». Irina skal spille til gudstjenester, gravferder, og vielser, og akkompagnerer gjerne kor og solister som opptrer i kirken, både i Fana og Ytrebygda. Ta k o nt a k t m e d h e n n e p å ib334@kirken.no eller tlf 55 59 32 65. Vi ønsker Irina velkommen som vikarorganist i Fana sokn!

Alle er velkommen til dåp i Fana og Ytrebygda kirker

Vår kantor gjennom fem år, Jan Røshol, har sluttet i Fana og gått over i annen stilling i Bergen. Fana sokn takker Jan for det arbeidet han har gjort her og ønsker ham lykke til med nye oppgaver!

VI TRENGER FRIVILLIGE. Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar. Les mer og meld din interesse på kirkens-sos.no

Å snakke med folk om livet gir mening.

10

for dåp. Det er fritt valg hvor en vil at dåpen skal skje. Men bostedsmenigheten ønsker at dåpsorienteringen skjer hos dem. Da kan en samtidig opprette kontakt mellom familiene og menigheten der en bor, og få relevant informasjon om hva menigheten har å tilby barn, unge og foreldre der dere bor. Vi kan ikke lenger sende invitasjon i posten til de av våre medlemmer som har fått barn. Fra 1. oktober får vi ikke lenger melding om fødsel fra Folkeregisteret. Men om dere ikke får invitasjon fra kirken, ønsker vi med glede å ta imot alle som ønsker dåp for barnet sitt/ barna sine. Alle som ønsker dåp i Fana eller Ytrebygda kirker er velkommen, også de som bor utenfor menighetene, men som gjerne vil ha dåp i en av våre kirker. Det er ikke alltid vi har ledig plass akkurat når dere ønsker, men vi prøver å ha så mange åpne plasser at flest mulig får dåp den dagen de ønsker. For kirken er dåp den mest konkrete måten å gjøre tydelig at kirken er åpen for alle – både barn, ungdommer og voksne. Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense

I Fana og Ytrebygda kirker er det dåp nesten hver søndag – enten ved gudstjenestene kl 11, eller ved egne gudstjenester en gang i måneden kl 13. Ved spesielle behov, kan vi også avtale dåp utenfor disse tidene. Påmelding til dåp skjer ved nettpåmelding. Dere kan gå inn på hjemmesiden vår kirken.no/fana og finne veiledning der. Hvis det er fullt på en av dagene dere ønsker dåp, kan dere ta kontakt med vårt kontor (se nedenfor), så vil vi prøve å finne en løsning. Hvis dere er usikker på noe, kan dere ta kontakt med vårt kontor – tlf 55 59 32 50 – eller med «Kirketorget» som er et felleskontor for alle menighetene i Bergen - tlf: 55 59 32 10.


Nytt misjonsprosjekt i Fana sokn– «God for all!»

Fana sokn har inngått avtale med Det norske misjonsselskap om å støtte et misjonsprosjekt for ungdommer i Carlisle i Nord-England. Vi har klippet fra informasjonen vi har fått om prosjektet: NMS i England Hva ville skjedd om alle hadde hatt mulighet til å erfare hva Gud ønsker for livene deres? D e t t e er s p ør sm å le t C a rl i s le bispedømme stiller på sin nettside: www. godforall.org.uk/ Bispedømmet har satt seg som mål at alle mennesker som bor i Cumbria distriktet, uansett alder eller bakgrunn, innen 2020 skal komme i kontakt med kirkens arbeid, og få vite hvem Jesus er og bli del av et kristent fellesskap. (oversatt fra engelsk) Kirken i England har ikke bare mistet kontakten med ungdommene, f lere generasjoner er borte fra kirkene. I Carlisle bispedømme, hvor NMS arbeider, består 80% av menighetene av mennesker over 60 år. Tallene viser også at de fleste ungdommene som vokser opp i distriktet, er fjerde og femte generasjons kirkefremmede. En undersøkelse viste også at av de som var i kontakt med lokalt ungdomsarbeid, var det bare 0,5% som opplevde at dette var noe som passet for dem. Denne utfordringen har Den anglikanske kirke og bispedømmet tatt på alvor. NMS har siden 2006 arbeidet sammen med Den anglikanske kirke i England. I starten var hovedfokuset på arbeidet i og ut fra lokale

GRAVMINNER

menigheter i London. Her foregikk det allerede mye bra arbeid, så på utfordring fra biskoper innen kirken ble NMS engasjert i Cumbria distriktet nordvest i England. I samarbeid med Carlisle bispedømme har NMS siden 2010 vært med på å bygge ungdomsmenigheter. Alt arbeidet NMS er en del av skjer i regi av bispedømmet, med full støtte fra biskop og øvrig ledelse. Hovedfokuset for NMS i England er arbeidet blant kirkefremmed ungdom i alderen 11-18 år. Da samarbeidet med Carlisle bispedømme startet i 2010 var det kun 235 ungdommer, av en befolkning på nærmere 500 000, som var i kontakt med lokalt menighetsarbeid en eller flere ganger i løpet av en måned. En stor del av ungdommene er fra tredje til femte generasjons kirkefremmede. De har aldri lest i Bibelen og kjenner ikke til bibelske personer og historier. De har heller ikke hørt noe om Jesus. Men nå har pilen som i mange år bare har pekt nedover, begynt å snu, og vi ser en svakt økning i antall ungdommer som er involvert i arbeidet tilknyttet lokalmenighetene. Antall ungdommer involvert i lokalt menighetsarbeid 2010: 235 2016: 1000 2017: 1700

Tlf. 55 92 25 30 • Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen Man- fre kl. 9.00-17.00. Lørdag stengt. www.lovaasnaturstein.no

11


I fin flyt

Høst rundt Fana kirke

Høst ved Ytrebygda kirke

FOTOSAFARI I FANA SOKN Atle Skjerlie har funnet frem flere blinkskudd for God Helgs lesere! Her er noen høstlige fotografier fra Fanaområdet. Du finner flere flotte Fana-bilder på Facebooksiden «Fanafolket».

12

Kronhjort


KONSERTER I FANA OG YTREBYGDA KIRKER Dato

Hva

Hvor

Når

03. des

Julekonsert med Formiddagskoret

Fana kirke

12.00

04. des

Julekonsert med Kirkevoll skolekor

Fana kirke

18.00

07. des

Julekonsert med Flesland musikklag

Ytrebygda kirke

18.00

12. des

Julekonsert med Kor é Vi og Hjellestad skolekor

Ytrebygda kirke

18.00

16. des

Julekonsert med Fana musikklag, Fana mannskor og Fana kyrkjekor

Fana kirke

19.00

19. des

Julekonsert med mannskoret Stram

Fana kirke

20.00

22. des

Julekonsert med Lambach & Lund og Elisabeth Moberg. Billetter på TicketCo

Ytrebygda kirke

18.30

Med forbehold om programendringer.

KONSERTER ANDRE STEDER Dato

Hva

Hvor

Når

01. des

BaKoY (Barnekoret i Ytrebygda kirke) synger julen inn

Blomsterdalen senter

12.00

Med forbehold om programendringer.

God advent - kirkeåret starter nå! Advent betyr ankomst og er en forberedelsestid for å ta imot Jesus.

Første søndag i advent er kirkens «nyttårsdag». Da begynner et nytt kirkeår. Denne dagen er det den voksne Jesus som står i sentrum. Prekenteksten forteller oss at han er oppfyllelsen av Det gamle testamentets profetier om Messias. Det er han det handler om, når profeten Sakarja forteller om kongen som kommer ridende på et esel. Andre søndag i advent handler om at det skal komme falske profeter som urettmessig kaller seg Messias. Men først når evangeliet er forkynt for alle folkeslag, skal enden komme, det vil si tiden da Jesus kommer synlig tilbake til jorda. Tredje søndag i advent er vi tilbake til spørsmålet om den voksne Jesus fra Nasaret virkelig er den Messias som folk har ventet på. Jesus svarer med å peke på hva som hender der han er: Blinde ser og lamme går, spedalske renses og døve hører. Fjerde søndag i advent lar kirken døperen Johannes komme til orde. Han sier noe om at han selv er uviktig, og at Jesus er den det hele dreier seg om. Han er så enestående, sier Johannes, at jeg er ikke engang er verdig til å løse sandalremmen hans.

13


GIVERTJENESTEN I FANA SOKN Nå kan du gi din gave til givertjenesten med AvtaleGiro - bankenes tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Enkelt

Banken din sørger for at givertjenesten trekkes fra kontoen din på ønsket dato. Dermed slipper du å tenke på dette hver måned. Oversiktlig Før forfall får du en skriftlig oversikt som angir beløp og dato for betaling, slik at du har full oversikt, og har mulighet for å stoppe betalingen før forfall. Gjennom bankens kontofon, nettbank eller kontoutskrift kan du etterpå kontrollere at regningen er betalt. Rimelig AvtaleGiro er rimeligere enn alternative betalingstjenester. Trygt Du kan gå ut av ordningen når du måtte ønske, ved å kontakte banken. Så enkelt er det å bli giver med AvtaleGiro Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut svarkupongen nedenfor, undertegne, og levere arket på menighetskontoret eller i kirken. På svarkupongen er det også et felt for beløpsgrense, hvor du kan skrive inn høyeste beløpsgrense for en belastning, dette i tilfellet du senere ønsker å endre gavebeløp. …….……………………..……………………………………………………………………………………………………….. Gaver til Den norske kirke gir rett til fradrag i inntekten før skatt. En forutsetning for at menigheten skal kunne innrapporter gaven til ligningsmyndighetene, er at personnummer er oppgitt. Personnummer: Ja, jeg ønsker å gi til givertjenesten med AvtaleGiro, og har gjort meg kjent med avtalevilkårene på baksiden av brevet. Jeg ønsker å gi 1 gang pr Jeg ønsker å betale

mnd

den 15.

kvartal

halvår (Kryss av ønsket alternativ)

den 25. i måned. (Kryss av for ønsket dato)

Mottaker Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 1000,- per trekkmåned. Fana menighet 1644 21 60019 ………………kr Belast mitt kontonr: KID-nr:

(KID-nummeret fylles ut av Fana sokn)

Navn:……………………………………..………………

Adresse:……………………………………..…………

Postnr/sted:……………………………………..……..… Sted/dato:……………………………………..………… Underskrift:……………………………………..……..… Fana sokn, Fanavegen 320, 5244 Fana Send svarkupongen til menighetskontoret.

UTLEIE I FANA SOKN

Vi leier ut lokaler til dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, minnesamvær, åremålsdager og andre sammenkomster. Kontakt menighetskontoret

tlf. 55 59 32 50 for bestillingsinfo FANA SOKN

• WWW.FANAMENIGHET.NO • WWW.YTREBYGDAMENIGHET.NO FANASOKN

DIN ANNONSE HER? KONTAKT MENIGHETSKONTORET TLF. 55 59 32 50 E-POST:

fana.menighet.bergen@kirken.no

14


HVEM-HVA-HVOR i FANA SOKN Menighetskontoret 55 59 32 50 fana.menighet.bergen@kirken.no Prost Kristin Sævik Litlere 55 59 32 55 - 906 30 687 kl428@kirken.no

Kantor - Ytrebygda Per Inge Hove 55 59 32 66 - 976 57 481 pi232@kirken.no Kirketjener - Fana Renate Olsen 55 59 32 53 ro429@kirken.no

Sokneprest Gunnar Nesse 55 59 32 56 - 901 70 380 gn229@kirken.no

Kirketjener – Ytrebygda Ann Kristin Hovland 454 16 158 ah848@kirken.no

Kapellan Maren Flotve Tischendorf 938 90 490 mt373@kirken.no

Undervisningsleder Kristin Engeberg 55 59 32 62 - 936 25 110 ke743@kirken.no

Prest Kirsten Lind 55 59 32 58 kl574@kirken.no

Menighetsarbeider (permisjon) Trine Lohne tl643@kirken.no

Administrasjonsleder Mette Franck Johnsen 55 59 32 51 - 478 02 095 mj454@kirken.no

Menighetsarbeider (vikar) Anna Marte Helgesen 954 30 495 al583@kirken.no

Frivillighetskoordinator Liv Marit Kvåle Evjen 55 59 32 54 - 920 91 187 le874@kirken.no

Barne- og ungdomsmusiker Ragnhild Grov Nilsen 55 59 32 64 - 970 10 843 rn375@kirken.no

Vikarkantor – Fana Irina Blankova 55 59 32 65 ib334@kirken.no

Soknerådsleder Marianne Nordby 930 04 763 nordby575@hotmail.com

Besøk vår hjemmeside: www.fanamenighet.no Ytrebygda menighetsutvalg Annbjørg Helland Vik ahvik@pjvik.com Fana menighetsutvalg Gunnar Nesse 55 59 32 56 - 901 70 380 gn229@kirken.no Trosopplæringsutvalget Kari Flornes 55 29 87 51 Kultur og kirkemusikkutvalget Oddvar Skre 909 64 834 oddvar@nmvskre.no Diakoniutvalget Kari Botnedal karibotnedal@hotmail.com Fana kyrkjekor Sickan Bersaas 911 77 398 sickanbersaas70@gmail.com Ytrebygda Kyrkjelag Svein Berg 907 73 696 sveber5@gmail.com

Dåp, vielse og begravelse Kirketorget: 55 59 32 10 kirketorget.bergen@kirken.no Gravplassmyndigheten i Bergen: 55 59 39 00 bergen@gravplass.no

KFUK-KFUM:

Foreningssekretær Åsmund Ulvedal 959 01 370 aasmundu@kfuk-kfum.no Voksenlaget Rune Kroken 920 95 205 rune.a.kroken@gmail.com Åpen barnehage Styrer Kari Frotvedt 959 54 606 post@openbarnehage.no Styreleder Ole-Jacob Theis Birkeli 938 00 004 ole.jacob.birkeli@gmail.com

Økonomiutvalget Rune Kroken 920 95 205 rune.a.kroken@gmail.com

«Møte Gud, møte hverandre»

HVORFOR BETALE MER FOR SAMME TJENESTER? VI HAR FASTPRIS PÅ GRAVFERD MED SEREMONI

29.500,- INKLUDERER ALT DU TRENGER.

BERGEN

GRAVFERDSHJELP DØGNVAKT 55 98 80 00 BERGENGRAVFERDSHJELP.NO LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN

FANA & FYLLINGSDALEN HVORFOR BETALE MER FOR SAMME TJENESTER? VI HAR FASTPRIS PÅ GRAVFERD MED SEREMONI 29.500,- INKLUDERER ALT DU TRENGER.

BEGRAVELSESBYRÅ DØGNVAKT 55 13 40 04 FF-BEGRAVELSESBYRAA.NO LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN

15


«Møte Gud, møte hverandre»

DØPT

GUDSTJENESTER

Oliver Edvardsen Viken Andreas Stavenes Lilleskare Henry Theis Birkeli Emrik Thune Magnus Sedal Leah Dahl Flesland Luke Andre Heistad Hjellestad Christian Lorentz Røskeland Hansen Magnus Fredheim Refvik Isabella Sandven Sæthre Kasper Tveranger Kleven Jenny Sandviknes Strand Emilie Ringkjøb Jargren Linnea Marie Nyberg Fredriksen Henrik Giske-Nesslin Storm Aleksander Dahle Wiklund Amanda Lorang Frida Bjørkly Børve Oliver Larsen Rekdal Lilly Aurora Gjertsen Skaflestad Tilde Sandvik Klungland Hannah Nygaaard Karoline Natterøy Urang Einar Bjørkhaug Tveit Martin Fridasson Hæve Jakob Sverdrup Sannes Kristoffer Wiik Krossøy Hanne Floor Mackay Anna Nordaas Berger Oliver Bergesen Pernille Engevik Magnus Rebnor Mikkel Helland-Jooste Ulrik Edvardsen Vabø Kristine Eriksen Julia Rabbevåg Freja Felicia Thon Flintberg- Gundersen Amalie Heggstad Rydland Edith Heggstad Rydland Hallvard Aakre

2. des. – 1. søndag i advent: Jes 12,1-6 Åp 3,19-22 Matt 21,10-17 11.00 Fana v/ Ivar Braut. Familiegudstjeneste. Dåp. Takkoffer til Menighetens barne- og ungdomsarbeid. Fana kirkes barnekor deltar. Julemessen for Fana KFUK-KFUM i Menighetssenteret åpner etter gudstjenesten. 19.00 Ytrebygda v/ Maren F. Tischendorf. Bønnevandring og nattverd. Takkoffer til diakonalt arbeid i menigheten.

VIET Charlotte Ryngøye og Marius Nesse Persson. Elise Hammer og Håkon Eikefet Regine Johnsen og Anders Nygaard

9. des. – 2. søndag i advent: Jes 2,1-5 Hebr 10,35-39 Joh 16,21-24 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Nattverd. Takkoffer til Samtalesenteret – Haraldsplass. Kirkekaffe. 13.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Takkoffer til Samtalesenteret – Haraldsplass. Kirkekaffe – smørelunsj. 16. des. – 3. søndag i advent: Mal 4,4-6 2 Pet 1,19-21 Joh 5,31-36 11.00 Fana v/ Kristin Litlere. Dåp og nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe/ Smørelunsj. 23. des. – 4. søndag i advent: Ingen gudstjenester 24. des. – Julaften: Jes 9,1a-2. 6-7 1 Joh 1,1-4 Luk 2,1-20 11.30 Fana v/ Kristin Litlere. Fana kirkes barnekor. 13.30 Fana v/ Kristin Litlere. Kirkevoll skolekor. 16.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Felleskor. 14.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. BaKoY 16.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Ved alle gudstjenestene på julaften er takkofferet til Kirkens Nødhjelp.

BEGRAVET BOSATT I FANA SOKN

25. des. – Juledag: Ordspr 8,1-2. 22-31 12.00 (merk tiden) Fana. Nattverd. Takkoffer til Det norske misjonsselskap.

Frid Sidsel Lund Nils Nordvik Ragnar Tveit Mikal Torleiv Eide Siren Karlsen Solveig Holm John Frøyland Rolf Guldbrandsen Ida Alvilda Lyngbø Hjørdis Elise Stokken Kristine Lekve Elisabeth Vatnøy Ragnar Bakka

26. des. – Andre juledag: Klag 3,52-57 Fil 1,27-30 Joh 16,1-4a 11.00 Ytrebygda. Familiens julegudstjeneste. Takkoffer til KFUK-KFUM Fana. 30. des. – Romjulssøndag: Jes 66,10-13 Rom 11,33-36 Luk 2,25-35 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet. 1. jan. – Nyttårsdag/Jesu navnedag: Salme 72,17-19 Rom 10,8b-13 Matt 18,19-20 12.00 Ytrebygda v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet. 6. jan. – Kristi åpenbarings dag: Jes 51,4-8 2 Kor 4,1-6 Joh 12,42-47 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

19.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Bønnevandring og nattverd. Takkoffer til diakonalt arbeid. 13. jan. – 2. s. i åpenbaringstiden: Jes 53,6-9 Kol 1,15-20 Joh 1,29-34 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Takkoffer til Kirkelig pedagogisk senter. Kirkekaffe. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Juletrefest etter gudstjenesten. Kirkekaffe. 20. jan. – 3. s. i åpenbaringstiden: 2 Mos 3,13-15 1 Kor 8,5-6 Joh 1,15-18 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Familiegudstjeneste. Nattverd. Takkoffer til Barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe/ smørelunsj. 13.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåpsgudstjeneste. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 11.00 Ytrebygda v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Takkoffer til kirkelig pedagogisk senter. 27. jan. – 4. s. i åpenbaringstiden: Ordspr 14,21-22. 25.31 (P) Fil 1,20 Luk 13,10-17 11.00 Fana v/ Ivar Braut. Dåp og nattverd. Takkoffer til Norsk Gideon. Kirkekaffe. 11.00 Ytrebygda v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Takkoffer til Norsk Gideon. Barneandakt. Kirkekaffe/smørelunsj. 3. febr. – 5. s. i åpenbaringstiden: Salme 103,1-6 Jak 5,13-16 Joh 5,1-15 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 19.00 Ytrebygda v/ Gunnar Nesse. Bønnevandring og nattverd. Takkoffer til diakonalt arbeid. 10. febr. – 6.s. i åpenbaringstiden: Ordspr 4,18-27 Åp 22,12-17 Mark 13,21-27 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Nattverd. Takkoffer til Blå Kors. Kirkekaffe. 13.00 Fana v/ Kirsten Lind. Dåp. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Familiegudstj. Dåp eller nattverd. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. Det kan bli endringer i listen. Sjekk hjemmesiden www.fanamenighet.no eller gudstjenestelisten i BT.

Ytrebygda kirke

Fana kirke

SALMEQUIZ – advents- og julesanger 1. En salme som sier at vi tåler en del, akkurat som Gud. 2. Ikke himmelbarn, men noe lignende om barn. 3. Noen blomster blomstrer om vinteren. 4. Det handler om en stjerne og et speil 5. I en påskesalme synger vi: «Korset er tomt og graven er tom», men i en julesang står det grav og krybbe var tom. 6. I denne salmen var det en som lo. 7. I en julesalme er ordene «Guds fred» brukt i alle 8 versene. Hvilken salme? 8. I en julesalme sies det om sjelen at den både går og synger. 9. En julesang skriver om «dåpens bad» 10. En julesalme inneholder ordene «lille Jesus» Svar 1. Nr 24: Velsigna du dag over fjordan v2. «Vi e hardhausa vi som Du. 2. Nr 26: «Stjernebarn stig ned» 3. Nr 33: Det hev ei rosa sprunge – «var ein blome blid midt i den kalde vinter.» 4. Nr 72: Ven gar tänt den stjärna som speglas i ditt øga? 5. Nr 69: I en natt så klar og kald: «Nå er grav og krybbe tom». 6. Nr 64: Nå har vi vaske golvet: «og mor hass dreiv og stetle,n og far hass stod og lo». 7. Nr 54: No koma Guds englar med helsing i sky 8. Nr 48: Deilig er jorden (sjelenes pilgrimsgang v1 og sjelens glade pilgrimssang v2) 9. Jeg er så glad hver julekveld (v8 … for jeg jo også ble Guds barn engang i dåpens bad) 10. Du grønne glitrendre tre, god dag! (v2 – den lille Jesus til verden sendte)

RETURADRESSE: FANA SOKN FANAVEIEN 320 5244 FANA

Profile for God Helg

God Helg 5/2018  

Menighetsblad for Fana sokn

God Helg 5/2018  

Menighetsblad for Fana sokn

Profile for godhelg
Advertisement