__MAIN_TEXT__

Page 1

GOD HELG Magasin for Fana og Ytrebygda

Seniortur til Osterøy Side 3 Nytt fra KFUK-KFUM FANA Side 4-5 -I natt redda du livet mitt! Side 6 Nr 4/18 årgang 55 fanamenighet.no


Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Hebr. 13:8 Denne bibelteksten frå Hebrearbrevet helsa Ten Sing-gudfaren Kjell Grønner oss med, på den store 50 årsjubileumsfesten for Ten Sing under årets Spekter/ Europeisk Ten Sing Festival på Kalvøya. Jesus Kristus er i går og i dag den same, ja, til evig tid. Han er den same som tente gnisten til Bergen Ten Sing i 1967, den same som tente gnisten til at det i 1968 blei starta Ten Sing-grupper over heile Norges land. Han er den same som opna auga til leiinga i Ungdomsforbundet som det heitte då, som tore å ta sjansen på noko så radikalt. Han er den same som tende gnisten slik at Ten Sing spreidde seg frå stad til stad, frå land til land.

Forma på Ten Sing, sjølv om den alltid har bygd på pilarane Kreativitet, Kultur og Kristus, så er ikkje Ten Sing i dag, heilt likt Ten Sing for 50 år sidan. Men sjølv om songane har forandra seg, og uttrykksformene ikkje er heilt dei same, så er sjølve drivkrafta den same i dag som for 50 år sidan. Gleda er den same. Evangeliet er det same. Evangeliet fortel oss at Jesus stadig er på veg inn der vi menneske bur og lever. I Ten Sing skjer det stadig på nytt at Gud kjem ungdom i møte, midt i deira verkelegheit og på deira språk. Jesus lever i dag.

Med visse mellomrom har alle sokn i Den norske kirke bispevisitas. Det er 15 år siden vi hadde bispevisitas i Fana sokn – i 2004. Så nå begynte vi å lure på om Biskopen hadde glemt oss. Men det hadde han heldigvis ikke! Bispevisitasen starter mandag 29. oktober og avsluttes søndag 4. november med visitasgudstjeneste i Fana kirke. I løpet av denne uken skal Biskopen møte både ansatte, frivillige, ungdommer og voksne, lag og foreninger i Fana sokn. I tillegg skal han besøke Stend

2

ÅSMUND ULVEDAL Foreiningssekretær KFUK-KFUM Fana

Ved si kyrkje og gjennom Ten Sing vil Gud vere til stades med si frelse og sitt

Bispevisitas i Fana sokn

Tekst: Gunnar Nesse. Bilde: Bjørgvin Bispedømmekontor.

kall til etterfølgelse. For Jesus Kristus er i går og i dag den same, ja, til evig tid.

Videregående skole og Fanaposten i deres lokaler på Nesttun. Et møte med rektorene i grunnskolen prøver vi også å få til. Vi vil at Biskopen skal få et innblikk i hvordan en alminnelig uke er i våre menigheter. Selvsagt vil vi vise oss fra vår beste side når Biskopen er på besøk – men vi vil først og fremst vise at våre menigheter er best i det daglige arbeidet som drives fra uke til uke gjennom året. Og så håper vi at Biskopen skal inspirere oss til å stå på videre – og at nye får lyst til å stå på sammen med dem som allerede står på! Det er kanskje det aller viktigste med en slik visitas. Biskopen liker å inspirere – det vet vi – og vi liker å bli inspirert! Selvsagt blir det stas også – og visitasen avsluttes med en festgudstjeneste – som er på en av kirkens store festdager, Allehelgensdag. Da håper vi på stor oppslutning og fullsatt kirke. Vi ønsker Biskopen velkommen til Fana og Ytrebygda menigheter! Mer om programmet for Bispevisitasen blir lagt ut på vår hjemmeside.

Bibeltimer i Fana menighetssenter Bibeltimene i Fana Menighetssenter fortsetter. For tiden går vi gjennom Matteusevangeliet. Det er inspirerende og spennende å få mer innblikk i Bibelens tekster – og særlig når vi ikke bare tar ut enkelte tekster, men går gjennom tekstene i sammenheng. Det gir et helt annet innblikk i tekstene – og ikke minst i hvert enkelt skrift. Bibeltimene åpner med kveldsmat kl. 19.00. Da dekker vi på med masse god mat. Deretter synger vi sangen – før vi starter med bibeltekstene. Det er mulig å komme etter kveldsmaten. Den varer gjerne tre kvarter. Sokneprest Gunnar Nesse leder bibeltimene – som er en mellomting mellom undervisning og samtale. Vi slutter av ca. kl. 21.30. Datoene i høst er: • 26. september • 10. oktober • 24. oktober • 7. november • 21. november • 5. desember


Seniortur til Osterøy Tekst: Arvid Grostøl

Tirsdag 29. mai reiste seniortreffet i Ytrebygda kirke med buss til Osterøy.

Første stopp var Ole Bulls villa på Valestrand. Der ble vi guidet i den delen av villaen som er åpen for publikum. Ole Bull var en fascinerende person; en nokså egosentrisk kunstner som etterlot sin franske kone hjemme mens han turnerte verden rundt med musikken sin. Et oldebarn eier stedet i dag. I år stenges villaen av for publikum i juni og juli, så vi var de siste som fikk oppleve huset i sommer. Deretter gikk turen til Osterøy museum på Gjerstad, hvor vi i skyggen av bjør-

Seniortreff i Ytrebygda kirke

ketrærne kunne nyte medbrakt lunsj forberedt av vår trofaste kjøkkengjeng. Neste stopp var Hamre kirke. Det var en stor opplevelse å besøke denne unike kirken. Olav den Hellige bestemte allerede i år 1024 at hovedkirken for Nordhordland skulle ligge her. Noe av det spesielle var alle de synlige restene etter tidligere epokers utsmykking og dekor; bl.a. en døpefont i kleberstein fra ca. år 1250. Siste stopp var Ole Bull kro i Valestrand for middag før hjemreise.

Vi hadde nydelig sommervær på turen. Det var noen som bekymret seg litt på forhånd om det ville bli for varmt i bussen. Men den var behagelig kjølig i forhold til utetemperaturen. Det var jo en opplevelse å kjøre rundt på de til dels svært smale og svingete veiene. Men Tide-sjåføren taklet dette på beste måter. Da vi var tilbake ved Ytrebygda kirke, var det godt fornøyde turdeltakere som takket for turen.

Velkommen til seniortreff i Ytrebygda kirke siste tirsdag i måneden fra kl. 12.00. Datoer for høsten 2018 er:

Du er velkommen - godt å være sammen!

25. september 30. oktober 27. november

GOD HELG Utgis av soknerådet. Bladet er et informasjonsorgan som sendes alle hjem i menigheten og regnes ikke som uadressert reklame. LEVERING AV STOFF: Leveres menighetskontoret el. sendes til fana.menighet.bergen@kirken.no

REDAKSJON: Audun Mæland, Gunnar Nesse, Linda Lindås, Rune Kroken, Åsmund Ulvedal og Mette Franck Johnsen GRAFISK PRODUKSJON Fana sokn /Krealogen.no

Ta gjerne med brukte briller! Vi tar imot og leverer dem videre til andre trengende!

DEADLINE NESTE UTGAVE: 07.11.2018 Distribueres innen 30.11.2018 FORSIDEBILDE: Christian Svabø

TRYKK: Molvik grafisk AS Miljømerket trykksak 2041 0960 | Molvik Grafisk

3


FANA PÅ SPEKTER 2018 Bilder: Christian Svabø

I sommer arrangerte Norges KFUKKFUM nok en gang SPEKTER-festival på Kalvøya i Sandvika. I år var denne festivalen også slått sammen med Europeisk Ten Sing Festival, og samlet 2000 ungdommer fra store deler av verden. Blant disse befant det seg også ungdommer fra KFUK-KFUM Fana. Deltakere og medarbeidere fra både FKU-Produksjon, Blessing Ten Sing, Ytrebygda Ten Sing og Explore! Vi var nærmere 60 stykker som reiste på en eller annen måte for å delta på denne festivalen. Dagene var lange og innholdsrike – og inntrykkene mange! For mange var lørdagen et utvilsomt høydepunkt, med både storstilt 50-årsfeiring for Ten Sing-bevegelsen, og et vel gjennomført Globalløp på festivalområdet på øya. Vi har lyst å rette en stor takk til festivalledelsen for å stelle i stand en fin festival, som gav oss alle et minne for livet. Vi gleder oss kjempemasse til ny SPEKTER-festival i 2020!

4


LØFT 2018

Helgen 24.-26. august arrangerte KFUK-KFUM Fana i samarbeid med Fana Sokn, sin årlige KickOff-helg for nye og gamle ungdomsledere.

ÅPEN BARNEHAGE Velkommen til åpen barnehage i kjelleren i Fana menighetssenter. Fana KFUK-KFUMs tilbud er for barn i alderen 0-6 år sammen med en voksen omsorgsperson. Åpen barnehage er et møtested for barn og voksne, der vennskap, fellesskap, lek og læring står i fokus. Åpningstider: Mandag: 09.00 - 15.00 Tirsdag: 09.00 - 14.00 Torsdag: 09.00 - 14.00

12 helt ferske MILKere hadde denne helgen sin første opplevelse av det gode fellesskapet mellom ungdomsledere, da de fikk en artig og lærerik helg sammen med 20 av våre eldre ungdomsledere. Det var ungdomsledere representert fra alle våre ungdomsenheter i Fana sokn, både fra KFUK-KFUM og fra Karmel Bedehus. Fredagen brukte vi til å bli litt kjent, og så hadde vi en heidundrende underholdningskveld, med Jeopardy! Lørdagen ble brukt til undervisning og forberedelser til presentasjonsgudstjenestene. Først hadde vi en bolk med undervisning som er utviklet av Kirkelig ressurssenter. Her hadde vi mange øvelser som gikk på hvordan man som ungdomsledere skal oppføre seg i møte med medmennesker. Deretter hadde vi seminarer, der vi fordelte oss på gudstjenesteverksted, direksjon og dans. Mens ungdommene hadde seminarer, hadde vi en egen samling for de voksne frivillige lederne i våre grupper, der Fana sokn gikk igjennom de nye prosedyrene for beredskap og fraværsføring i gruppene, før de samles med nytt konfirmantkull.

prøve seg som korsangere for første gang – og stod med glans. Søndagen samlet vi oss tidlig i dåpssakristiet i Fana kirke, og fikk servert ferske muffins som Maren F. Tischendorf hadde laget for anledningen. Med Marens Muffins innabords, så kunne ikke presentasjonsgudstjenestene i Fana og Ytrebygda gå noe annet enn perfekt. Klokken 16 på søndag var det en sliten, men fornøyd gjeng med ungdomsledere som avsluttet årets LØFT-helg. Med ny giv og engasjement, for å lage det beste konfirmantåret for de nye konfirmantene som de snart blir bedre kjent med.

Dette gjør vi: - Lek og samlingsstund - Felleslunsj - Aktiviteter/turer - Babysang annenhver torsdag. kl 13.00 Tilbudet er gratis. Du betaler kun for mat hvis dere spiser lunsj med oss. Det koster 30,- for voksen og 15,- for barn. Åpen barnehage har ingen påmelding. Kom og gå når du vil innenfor barnehagens åpningstid. Vi følger skoleruten for ferier og fridager. Adresse: Fanaveien 320, 5244 Fana, Tlf: 959 54 606 e- post: post@openbarnehage.no Facebook: Fana Åpen Barnehage

NYTT FRA: Fana

Intet LØFT uten LØFT-kor og taco! Heller ikke å år, kunne vi gjennomføre LØFT uten å ha felleskor. Og også i år ble det innøving av nordnorsk sang, med vår Barne- og ungdomsmusiker Ragnhild Grov Nilsen. Sangvalget i år var Sondre Justad sin sang «Ingenting». Her fikk de ferske ungdomslederne i Explore-gruppa

5


-I natt redda du livet mitt!

Direkte tilbakemeldinger fra innringerne er kanskje den sterkeste motivasjonen, som for eksempel: I natt har du redda livet mitt. Men også når innringer sier at nå kjennes det lettere. Det er et paradoks at det ofte skal så lite til for å lette et medmenneske sin smerte, bare være til stede som en lytter og samtalepartner. Odd, 66 år og frivillig i Kirkens SOS. Et oppriktig ønske om å hjelpe Felles for de frivillige i Kirkens SOS er at de har et oppriktig ønske om å være til hjelp. De blir inspirert av å bruke fritiden sin til å være et fortrolig medmenneske. Mange opplever at det er både nyttig og fascinerende å erfare hvordan det å være en god samtalepartner kan bidra til å gi håp. I ytterste konsekvens kan en samtale redde liv. Kirkens SOS er en anonym tjeneste, de frivillige vet ikke hvem de prater med og vet ingen ting om innringer eller innskrivers bakgrunn, kun det som blir fortalt der og da. De frivillige i Kirkens SOS er like ulike som dem som tar kontakt! Odd, tidligere rektor og lastebilsjåfør, Jan-Egil, performance kunstner og Per Arne, media og It-mann. Alle er frivillige i Kirkens SOS. De frivillige i Kirkens SOS er fra mange ulike steder i landet og har svært ulik bakgrunn og interesser. Noen har så vidt passert 20 år og andre nærmer seg 80. Noen er studenter og ønsker å lære mer om å møte mennesker i krise, noen er i full jobb og gir likevel av sin knappe fritid til folk som sliter og andre er ressurssterke pensjonister som ønsker å dele av sin livserfaring med andre. Den største døgnåpne krisetjenesten i landet. - Jeg trenger noe i livet mitt som er viktig og større enn meg selv. Kommer jeg fra vakt og har hatt en god samtale, så gir det mening til mitt liv. Per Arne, 52 år og frivillig i Kirkens SOS. Hvert år besvarer Kirkens SOS nesten 200 000 henvendelser på telefon og internett, men en av tre får ikke svar. Flere frivillige trengs for å kunne fortsette det gode arbeidet og hjelpe enda flere. Kirkens SOS ønsker frivillige av begge kjønn velkomne, og håper stadig på at flere menn kunne tenke seg å bidra. Det er langt flere kvinner enn menn blant de frivillige per dags dato. Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Det er nærmere 1000 engasjerte frivillige rundt om i landet som til sammen

6

besvarer alle henvendelser på dagtid, om natten, på hverdager og fridager. Kirkens SOS sin visjon er å gi håp til mennesker i krise og utøve Jesu nestekjærlighet i praksis. Det handler om å være et medmenneske som lytter med respekt og er en god samtalepartner når livet utfordrer. Selvmordstanker er tema i omkring 10 prosent av samtalene på telefon og hele 50 prosent av samtalene på soschat.no. Det handler aller mest om likeverd og respekt - Jeg hadde en sterk barnetro som varte til midten av tenårene. Siden har jeg vært Per Arne ivrig Brann supporter og elsker hunder. Han og søkende og kalte meg budsamboeren har flere gigantiske irske ulvehunder. Bilde: Anne dhist i flere år, men nå anser Birgitte Larsen jeg meg mer som åpen til de store spørsmålene og tror det finnes et større bilde vi bare kan ane eller Oppland, Hordaland og Oslo. Ta en titt på ha følelsen av. Jeg liker mangfoldet. våre nettsider Jan-Egil, 37 år og frivillig i Kirkens SOS. www.kirkens-sos.no/om-kirkens-sos/ Kirkens SOS stiller ingen spesielle krav lokale-sentre og ta gjerne kontakt. til bakgrunn, det er viktig med stort mangfold – like stort som blant dem som Bli kjent med noen av de frivillige i Kirktar kontakt. Noen har en sterk kristen ens SOS. Vi har spurt dem noen oppriktige tro og andre stiller seg mer undrende. spørsmål og har fått ærlige svar tilbake. Vi har også frivillige med andre livssyn enn det kristne. Det aller viktigste er at Les mer om Jan-Egil, Odd og Per Arne. våre frivillige deler våre felles verdier 1. Kan du fortelle litt om deg selv? om frivillighet, åpenhet, tilgjengelighet 2. Hva er det som gjør at du fortsetog anonymitet. De frivillige må også ha ter å være frivillig i Kirkens SOS? avstand til egne kriser og overskudd til 3. Hva har du lært som frivillig i å være en god samtalepartner for andre. Kirkens SOS? Og sist, men ikke minst, er det viktig at alle i Kirkens SOS har respekt for alle JAN-EGIL 37 typer mennesker uansett sosial eller kul- 1. -Jeg er performance-kunstner og turell bakgrunn, religiøs overbevisning, lærer. Nå er jeg 60 % lærer og føler meg kjønn eller seksuell legning. rik etter å ha jobbet bare 20 % mens jeg studerte kunst! I tillegg jobber jeg frivilNoe for deg? lig som kurslærer i meditasjon. Er du nysgjerrig eller ønsker å vite mer om 2. -Å jobbe frivillig definerer meg som hvordan det er å være frivillig i Kirkens person annerledes når jeg ikke tjener SOS? Ta gjerne kontakt med ditt lokale penger på det, jeg gjør det fordi jeg vil, SOS-senter. Vi er til stede i Troms, Trønikke fordi jeg må. Nå har jeg halv vaktdelag, Møre og Romsdal, Rogaland, Agder, turnus, det har jeg tid til, klarer ikke gi Vestfold, Østfold, Telemark, Hedmark og slipp, det er viktig for meg.


meningsfullt å være der. 3. -Jeg er blitt veldig minnet på hvor viktig det er å lytte mer enn jeg snakker. Lytte aktivt, prøve å finne gode spørsmål og evt. gode innspill. Har også lært noe om kvaliteten i det å være frivillig, det er en verdi i seg selv, vi får stor tillit fra mange innringere, det tror jeg har litt med frivilligheten å gjøre. De vet at vi gjør dette ulønna og at vi er der fordi vi ønsker å snakke med dem. Har ikke vært så bevisst på dette før.

Jan-Egil er performancekunstner. Bilde: Petter Lønningen

3. -Det å lytte på flere nivåer samtidig. Det er ikke alltid ordene som blir sagt, som er det eneste budskapet. Følelser uttrykker seg gjennom stemmen og der er det mulig å fange opp mer enn det som blir sagt direkte. Dette føler jeg at jeg er blitt flinkere til. ODD 66 1. -Jeg har jobbet 34 år i skolen, de

Y-klubben Velkommen til Y-klubben og til kveldsgudstjenester høsten 2018! Fana Sokn skal ha 4 kveldsgudstjenester i Ytrebygda kirke denne høsten. Kveldsgudstjenestene er for alle - ungdommer, voksne og eldre. Det blir sang, musikk, fast liturgi med kort preken og «bønnevandring». Kveldsgudstjenestene starter kl. 19 og varer en knapp time.

Seniortreff i Fana menighetssenter Velkommen til seniortreff i Fana menighetssenter første torsdag i måneden, kl.11.30 – 13.30! Vi møtes til sosialt samvær med program, bevertning, allsang og andakt. Samlingene resten av høsten blir slik:

20 siste som rektor. Og så har jeg kjørt lastebil og vogntog på si. Det startet i militæret og jeg var innom ulike jobber, blant annet trailersjåfør, i noen år før jeg begynte på utdanning. 2. -Kan jeg bruke bitte litt av tida mi til at et menneske ikke tar livet sitt, så er det sannelig verdt det. Samtalene gir mye innsyn i hvordan livet kan være. Enda om det kan være tungt, så er det likevel

FØR kveldsgudstjenestene – fra kl. 17.30 – inviteres alle beboere i bofellesskap, brukere av botjenestene og pårørende til Y-klubben. På Y-klubben er det alltid sang, musikk og forskjellige aktiviteter på kirketorget. Det er også servering av kaffe, saft, boller, vafler, frukt og lignende. Dette koster kr. 10,- pr. person. På Y-klubben er vi 3-4 voksne, noen konfirmanter i «praksis» og en av prestene våre.

PER ARNE 52 1. - Jeg har ingen formell utdanning utover ungdomsskole. Jeg har jobbet i klassiske røverbransjer i media- og databransjen – steder som ikke var så opptatt av formalkompetanse, de så etter folk som brant for det de holdt på med. Det har jeg alltid gjort. 2. -Jeg trenger noe i livet mitt som er viktig og større enn meg selv. Kommer jeg fra vakt og har hatt en god samtale, så gir det mening til mitt liv. 3. -Å forholde seg til hverandre som likeverdige mennesker. I det proffe hjelpeapparatet må en kanskje ha skjoldet opp for å klare det, men på SOS er det mulig å ta den garden ned og møtes som jevnbyrdige med de følelser vi har på begge sider.

Alle ønskes hjertelig velkommen til Ytrebygda kirke Søndag 7. oktober 2018 Søndag 4. november 2018 Søndag 2. desember 2018 For mer informasjon kan Tone Høylandskjær kontaktes på tonehoylandskjaer@gmail.com eller mobil 99 00 57 95.

4. oktober: Utenforskap og fellesskap v/Eiel Holten, prest i Kirkens Bymisjon 1. november: Orkidéer langs norske stier v/Olav Dahl 6. desember: Akasia - en sentral samarbeidspart for kirken i Bergen v/ adm.dir. Ove-Christian Fredriksen Behov for skyss? Kontakt Kari Daae Gjertsen, tlf. 958 08 561

7


Aktiviteter for barn og familier

i Fana og Ytrebygda kirker

Hva skjer for ditt barn? Sjekk kolonne med alder.

barn og unge i den norske kirke

Alder

Hva

Hvor

Når

0 – 1 år

Babysang

Ytrebygda kirke og Fana Åpen barnehage

Annenhver torsdag kl. 13.00 Fana/Ytrebygda

0 – 5 år

Åpen Barnehage

Fana menighetshus

Mandag, tirsdag og torsdag

2 – 3 år

Knøttekafé (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag fra kl. 16.00

3 – 5 år

MiniSing (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag fra kl. 16.00

4 år

4-årssamling og utdeling av 4-årsbok

Fana kirke og Ytrebygda kirke

Vår 2019

4 – 9 år

Fana kirkes barnekor

Fana kirke

Annenhver onsdag kl. 17.30

5 år

Vårslepp

Ytrebygda kirke

Vår 2019

6 år

Førsteklasses samling

Fana kirke og Ytrebygda kirke

Vår 2019

6 år

Førsteklasses skolestartsgudstjeneste Fana kirke og Ytrebygda kirke

Høst 2019

6 – 9 år

BaKoY – Barnekoret i Ytrebygda kirke (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag kl. 16.00

8 – 9 år (3.-4.kl)

Juleverksted

Ytrebygda kirke

6. desember

10 – 12 år (5. -7.kl)

Tweens kampkveld

Ytrebygda kirke

13. september

10 – 12 år (5. -7.kl)

Tweens (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag kl. 17.00

Familiegudstjenester høst 2018 Vi har familiegudstjeneste i Fana eller Ytrebygda kirke ca. en gang i måneden. På familiegudstjenestene vil det være fokus på at særlig barna skal kunne feire gudstjeneste med hele seg og få kjenne troen på kroppen. Dette skjer blant annet gjennom bevegelse og en fast bønne-

8

vandring med ulike stasjoner hvor man kan erfare tro med sansene. Etter hver familiegudstjeneste blir det kirkekaffe med smørelunsj. Vel møtt til familiegudstjenester i Fana og Ytrebygda kirker!

16. september – Ytrebygda kirke 23. september – Fana kirke 21. oktober – Fana kirke 28. oktober – Ytrebygda kirke 18. november – Ytrebygda kirke 2. desember – Fana kirke 26. desember – Ytrebygda kirke


«Babettes gjestebod» til Fana kirke

Foto: Thor Brødreskift Karen Blixens novelle Babettes gjestebod er vida kjend som ei forteljing om menneskeleg toleranse. Denne sanselege historia fortel om ein raus kjærleik til livet og medmenneska og den set vårt syn om utanforskap i eit granskande lys. Stoffet har ein opnande kvalitet som stimulerer til refleksjon og glede. Når Hordaland Teater vil ta dette materialet til scenen, er det fordi vi trur denne forteljinga treff oss i dag. At ein så erfaren og utrykksfull skodespelar (og Fanabu) som Ragnhild Gudbrandsen skal formidle dette stoffet, gjev oss tru på at publikum kan vente seg ei sterk

Prosjektkor

Høsten 2017 startet Prosjektkoret i Ytrebygda kirke opp. Det ble suksess og vi er straks i gang med ny runde. Prosjektkoret kommer sammen for musikalske prosjekter to ganger årlig. Vi har da intensiv øving frem mot en fremføring. Denne gangen har vi med oss Anne Marte Lillebø som dirigent og kantor Per Inge Hove som pianist.

«Gospel»

Tema for Prosjektkoret i høst er gospel. Prosjektkoret vil synge gospelsanger, og Anne Marte Lillebø er en dreven gospeldirgent med lang erfaring innenfor sjangeren. Det blir fire øvelser i løpet

teateroppleving. Vi gler oss til å vitje Fana kirke fredag 19. oktober kl. 19.00. For meir info og billettsal, sjå www.hordalandteater.no Vi har ønska oss å spele denne framsyninga i kyrkjene i Hordaland. Frå vår ståstad utgjer desse romma ei særleg eigna ramme for å samlast om beretninga om Babette, som etter å ha vore prisgjeve andre si barmhjertigheit etter eit langt liv på flukt, får høve til å gje tilbake. Ho vinn i det store lotteriet og i staden for å gripe sjansen til å få eit liv i fridom og komfort, legg ho alle sine ressursar i å gje. Gjennom sin matkunst, sin dedi-

kasjon og dei midlane som uventa tilkjem henne, steller ho i stand eit gjestebod som overgår all fantasi. Hennar løn er gjestane si nyting og forløysing. Det å gjere det gode for kvarandre og gje av dei gåvene ein har oppsummerar hennar oppleving av meining i livet. Stig Amdam har regi på denne inderlege monologframsyninga, og saman med Bjørgvin Bispedømmeråd og Fana kirke inviterer Hordaland Teater deg til kunstnarleg gjestebod 19. oktober.

av høsten og vi ser frem mot en liten opptreden på Julemessen i Ytrebygda kirke 24.november.

under Facebook-gruppen vår, “Prosjektkor i Ytrebygda”.

Vil du være med?

Torsdag 18.oktober Torsdag 1.november Torsdag 15.november Torsdag 22.november Opptreden lørdag 24.november

Vi ønsker å holde en lav terskel for deltakelse i Prosjektkoret. I utgangspunktet er det bare å komme på øvingene som er satt opp. Her er det plass til deg som aldri har sunget i kor før og deg med mye erfaring. For at vi skal vite noen lunde hvor mange stoler vi trenger, og hvor mye kaffe/ te vi skal lage, er det greit om du enten sender en mail med emne «Påmelding til Prosjektkor» til prosjektkory@gmail.com, og/eller klikker “skal” på arrangementet

Øvinger:

Alle øvinger holdes i Ytrebygda kirke kl. 20.00 – 22.00. Vi åpner dørene og har kaffe/te klar fra kl. 19.30 før hver øving. Velkommen!

9


Seminar

Lørdag 29. September 2018 kl. 12.00 - 14.00 i Ytrebygda kirke, Blomsterdalen. Møte med koptisk kristen tro og praksis i Egypt. "Misjon er å utveksle det beste fra to kulturer" - sitat Bjørn Vegge. Møt en av biskop Thomas sine nære medarbeidere, søster Theodora. Bli inspirert av evangeliet formidlet i andre kirkers tro og praksis. Bli mer kjent med begrepet anafora = løfte opp/bli løftet opp. Meningen med å bygge et stort møtested (Anafora Retreat Farm) i en oase ved veien mellom Kairo og Alexandria? Kommer det flere slike sentra? Påmelding: skjold.menighet@bergen.kirken.no.

Det er ingen selvfølge at noen ordner bursdagsgave

Tusenvis av barn i Norge opplever at det knyter seg i magen hver dag. Vil du hjelpe familier som sliter med alkohol- og rusproblemer? Send VIPPS til 13130 (valgfritt beløp) Send SMS ”BK VENN” til 2210 (kr. 100)

Søster Theodora. Foto: Ivar August Bye

Seminaravgift: Påmelding før 15. sept: kr 200, etter 15. sept.: kr 250. Konto: 16442160035, merk innskuddet: «Seminar Anafora». Eventuelt overskudd går til Anafora. Arrangør: Skjold menighet, Bergen, i samarbeid med: Prosten i Fana – Stefanusalliansen Anaforas venner i Norge.

MINDRE ALENE SAMMEN I Norge i dag er det altfor mange som står utenfor. Noen mangler en seng å sove i, andre har ingen å snakke med. Årets TV-aksjon skal åpne dører og invitere flere inn i varmen. Fordi ett møte kan endre et liv - og flere møter kan endre et helt samfunn.

BLI BØSSEBÆRER FOR TV-AKSJONEN NRK 21. OKTOBER

10

BLIMED.NO RING 02025


FOTOSAFARI I FANA SOKN Fotosafari i Fana sokn Atle Skjerlie tar bilder hele året, og her deler vi noen flotte, høstlige bilder han har tatt i Fana-området. Du finner flere Fana-bilder på Facebooksiden «Fanafolket».

11


•OPPSLAGSTAVLEN•

12

6.

september

Fana

13.

september

Ytrebygda

20. september

Fana

27. september

Ytrebygda

4.

oktober

Fana

18.

oktober

Ytrebygda

25. oktober

Fana

1.

november

Ytrebygda

8.

november

Fana

15.

november

Ytrebygda

22. november

Fana

29. november

Ytrebygda


KONSERTER I FANA OG YTREBYGDA KIRKER Dato

Hva

Hvor

Når

21. okt

«Hele menigheten synger» med Fana Kyrkjekor og solister Bergen Politiorkester.

Fana kirke

19.00

11. nov

Pie Jesu, konsert for 100 år for slutt på 1. verdenskrig. Utdrag av Requiem Fana kirke «verk» fra England, Tyskland/Østerrike, Frankrike og Norge mm. Fanasolistene, Fanatalentene og Fana kyrkjekor. Harpe, orgel Stig W. Holter og klaver Ingrid Mostad Braaten.

19.18

25. nov

Konsert med Fanakoret

Ytrebygda kirke

Kveld

07. des

Julekonsert med Flesland musikklag.

Ytrebygda kirke

Kveld

16. des

Den store julekonserten: Fana musikklag, Fana mannskor og Fana Kyrkjekor.

Fana kirke

19.00

22. des

Julekonsert med Lambach & Lund. Billetter.

Ytrebygda kirke

Kveld

Med forbehold om programendringer. Flere konserter er med støtte fra Kulturkontoret.

KONSERTER ANDRE STEDER Dato

Hva

Hvor

Når

24. okt

«Glad sang» med Fana kyrkjekor og Fanatalenter. Kollekt.

Skjoldtunet sykehjem

18.00

26. okt

Mannskorkonsert. Serbisk munkekor, Frikirkens mannskor og Fanasolister. Kollekt. I samarbeid med Bergen kirkeautonale.

Birkeland kirke

19.00

18. nov

Kor è Vi fremfører Requiem av John Rutter. Dirigent: Belinda O. Lerøy.

Skjold kirke

19.00

01. des

BaKoY (Barnekoret i Ytrebygda kirke) synger julen inn.

Blomsterdalen senter

12.00

02. des

Julekonsert med Fanasolistene Juleoratoriet til Saint Saëns og julesanger mm. Fanasolister og Fanatalenter, Fana Kammerorkester m.fl.

Åsane kirke

18.00

11. des

Paradur damekor, Fanakoret, Fanasolister, Fanatalenter m.fl. Billetter.

Birkeland kirke

19.00

Julemessen 2018

i Ytrebygda Kirke. Julemessen 2018 går av stabelen lørdag 24.november. Messen følger godt, tradisjonelt spor: Salg av husflidsprodukter, lefser, flatbrød med mer fra kl. 12.00 Opplegg for barn STOR basar med mange fine gevinster

Helsesenter i Sierra Leone. Dette er et stort og viktig prosjekt som er initiert fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Etter at vår egen kirke var ferdig har Ytrebygda Kyrkjelag besluttet å gi en tidel av inntektene fra julemessen videre. Mottakerne har vært organisasjoner eller grupper som arbeider diakonalt. I 2017 mottok Kirkens SOS, Bjørgvin, kr. 10 000,-

Åpning i kirken med korsang og presentasjon av årets «tiende». I år går en tidel av inntektene ved julemessen til

OBS: Lefser og flatbrød som selges på julemessen blir laget på dugnad to lørdager i november. Dette er en flott anledning

til å bidra praktisk. Eventuell opplæring blir gitt på stedet! Se plakater med kunngjøring av tid og sted for dugnaden! Fra oktober er det salg av lodd i Hovedlotteriet. Det er mange og fine gevinster, trekningen blir gjort på julemessen 24.november. Spørsmål kan rettes til Ytrebygda Kyrkjelag ved Svein Berg (tlf. 907 73 696)

13


GIVERTJENESTEN I FANA SOKN Nå kan du gi din gave til givertjenesten med AvtaleGiro - bankenes tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Enkelt

Banken din sørger for at givertjenesten trekkes fra kontoen din på ønsket dato. Dermed slipper du å tenke på dette hver måned. Oversiktlig Før forfall får du en skriftlig oversikt som angir beløp og dato for betaling, slik at du har full oversikt, og har mulighet for å stoppe betalingen før forfall. Gjennom bankens kontofon, nettbank eller kontoutskrift kan du etterpå kontrollere at regningen er betalt. Rimelig AvtaleGiro er rimeligere enn alternative betalingstjenester. Trygt Du kan gå ut av ordningen når du måtte ønske, ved å kontakte banken. Så enkelt er det å bli giver med AvtaleGiro Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut svarkupongen nedenfor, undertegne, og levere arket på menighetskontoret eller i kirken. På svarkupongen er det også et felt for beløpsgrense, hvor du kan skrive inn høyeste beløpsgrense for en belastning, dette i tilfellet du senere ønsker å endre gavebeløp. …….……………………..……………………………………………………………………………………………………….. Gaver til Den norske kirke gir rett til fradrag i inntekten før skatt. En forutsetning for at menigheten skal kunne innrapporter gaven til ligningsmyndighetene, er at personnummer er oppgitt. Personnummer: Ja, jeg ønsker å gi til givertjenesten med AvtaleGiro, og har gjort meg kjent med avtalevilkårene på baksiden av brevet. Jeg ønsker å gi 1 gang pr Jeg ønsker å betale

mnd

den 15.

kvartal

halvår (Kryss av ønsket alternativ)

den 25. i måned. (Kryss av for ønsket dato)

Mottaker Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 1000,- per trekkmåned. Fana menighet 1644 21 60019 ………………kr Belast mitt kontonr: KID-nr:

(KID-nummeret fylles ut av Fana sokn)

Navn:……………………………………..………………

Adresse:……………………………………..…………

Postnr/sted:……………………………………..……..… Sted/dato:……………………………………..………… Underskrift:……………………………………..……..… Fana sokn, Fanavegen 320, 5244 Fana Send svarkupongen til menighetskontoret.

UTLEIE I FANA SOKN

Vi leier ut lokaler til dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, minnesamvær, åremålsdager og andre sammenkomster. Kontakt menighetskontoret

tlf. 55 59 32 50 for bestillingsinfo FANA SOKN

• WWW.FANAMENIGHET.NO • WWW.YTREBYGDAMENIGHET.NO FANASOKN

DIN ANNONSE HER? KONTAKT MENIGHETSKONTORET TLF. 55 59 32 50 E-POST:

fana.menighet.bergen@kirken.no

14


HVEM-HVA-HVOR i FANA SOKN Menighetskontoret 55 59 32 50 fana.menighet.bergen@kirken.no Prost Kristin Sævik Litlere 55 59 32 55 - 906 30 687 kl428@kirken.no Sokneprest Gunnar Nesse 55 59 32 56 - 901 70 380 gn229@kirken.no Kapellan Maren Flotve Tischendorf 938 90 490 mt373@kirken.no

Besøk vår hjemmeside: www.fanamenighet.no

Kantor - Ytrebygda Per Inge Hove 55 59 32 66 - 976 57 481 pi232@kirken.no

Ytrebygda menighetsutvalg Linda Lindås 975 25 717 linda.lindaas@gmail.com

Dåp, vielse og begravelse Kirketorget: 55 59 32 10 kirketorget.bergen@kirken.no

Kirketjener - Fana Renate Olsen 55 59 32 66 ro429@kirken.no

Fana menighetsutvalg Gunnar Nesse 55 59 32 56 - 901 70 380 gn229@kirken.no

Gravplassmyndigheten i Bergen: 55 59 39 00 bergen@gravplass.no

Kirketjener – Ytrebygda Ann Kristin Hovland 454 16 158 ah848@kirken.no

Trosopplæringsutvalget Kari Flornes 55 29 87 51

Foreningssekretær Åsmund Ulvedal 959 01 370 aasmundu@kfuk-kfum.no

Undervisningsleder Kristin Engeberg 55 59 32 62 - 936 25 110 ke743@kirken.no

Kultur og kirkemusikkutvalget Oddvar Skre 909 64 834 oddvar@nmvskre.no

Menighetsarbeider (permisjonTrine Lohne tl643@kirken.no

Diakoniutvalget Kari Botnedal karibotnedal@hotmail.com

Administrasjonsleder Mette Franck Johnsen 55 59 32 51 - 478 02 095 mj454@kirken.no

Menighetsarbeider (vikar) Anna Marte Helgesen 954 30 495 al583@kirken.no

Fana kyrkjekor Sickan Bersaas 911 77 398 sickanbersaas70@gmail.com

Frivillighetskoordinator Liv Marit Kvåle Evjen 55 59 32 54 - 920 91 187 le874@kirken.no

Barne- og ungdomsmusiker Ragnhild Grov Nilsen 55 59 32 64 - 970 10 843 rn375@kirken.no

Ytrebygda Kyrkjelag Svein Berg 907 73 696 sveber5@gmail.com

Kantor - Fana (permisjon) Jan Røshol 55 59 32 52 489 94 700 jr948@kirken.no

Soknerådsleder Marianne Nordby 930 04 763 nordby575@hotmail.com

Økonomiutvalget Rune Kroken 920 95 205 rune-a-kroken@gmail.com

Prest Kirsten Lind 55 59 32 58 kl574@kirken.no

KFUK-KFUM:

Voksenlaget Rune Kroken 920 95 205 rune.a.kroken@gmail.com Åpen barnehage Styrer Kari Frotvedt 959 54 606 Styreleder Ole-Jacob Theis Birkeli 938 00 004 ole.jacob.birkeli@gmail.com

«Møte Gud, møte hverandre»

15


DØPT Lykke Aleksandra Larm Erdal Aksel Simpson-Hetlevik Sigurd Myhre Elvsås August Nornes Mia Berentzen Fløysand Mari Gjertsen Boge Mikal Håvardstun Kevin Sætre Gjesdal Odin Sætre Gjesdal Per Ingolf Aspaas Isak Føleide Hellen Emilia Catalina Nymark Henrik Øksnes Karlsen Kenjika Noel Ogazi Edvard Gilja Høyvik Kristian Matre Helene Grøtte Runningen Simon Bialach Matilde Ottesen Davidsen Olivia Larsen Torkil Helland Phillip Enrique Oglivie Birkeland Thea Emilie Stavang Jonathan Bruåsdal Müller Melina Børkje Rosvold Herman Amundsen Fredrik Krokeide Leah Jansen Meidell Henrik Bakke Gullestad Noah Thorstensen Ingrid Marie Tresland Tøsdal Eva Drengenes Langhelle Selma Botnevik Lindgren

VIET Helene Dahle og Jørgen Enæs Linn-Cecilie Jørgensen og Christer Oestreich Beate Fauske og Chris Tore Grinde Katrine Moe og Erik Gjelsvik Charlotte Tangedal og Erlend Waagbø Charlotte Solberg og Andrè Krüger Ida Marie Nordseth og Dan-Inge Eikås Silje Dykolbotn og Arne Magnus Hægland Kjersti Malene Knudsen og Tormod Vassel Annelin Jensen og Espen Iversen Tina Gammersvik og Andreas Lerum Julia Fossberg og Hallgeir Buhaug Silje Beate Nilsen og Ole Kristian Førsund Live Christine Brandal og Eirik Tjervåg Eiline Sivertsen og Simon Stava Irene Stolt-Larsen og Erik Bohnhorst Ingrid Nabben og Jonatan Sætre Line Skeie og Espen Schytte Kristianne Havsgård og Sveinung Havsgård Cahtrine Storøy og Alf-Henning Meidell May-Tove Folkestad og Bjørn Ove Thune Malin Carlson og Jan Andreas Sælemyr Linda Hansen og Jan Otto Solberg Ida Marie Ersland og Magnus Olsen Benedicte Bjørkbom og Thomas Martinsen

BEGRAVET BOSATT I FANA SOKN Delia Melchora Castaneda Jarle Raa

«Møte Gud, møte hverandre»

Frida Kristine Bjørkhaug Aksel Moster Ingjerd Johanne Håvardstun Alf Botnevik Kolbjørn Salamon Ommang Erik Holck Samantha Valcheva Elna Nødtvedt Kristine Matland Aud Lila Vatnedal Per-Ove Sletvik Ida Augusta Wilson Åge Mikal Duesund Bjørn Hannisdal Pernhild Flatholm Margrete Kaland Martha Karine Hovda Tore Gustav Thorbjørnsen Margrethe Sognefest Marit Ingebrigtsen Margrete Lekven Haugland Andreas Stokke Knut Sigurd Aune Terje Steinsvik Gunnar Ingvald Steiner Egil Mollekleiv Sonja Raa Monica Kristin Sveen Lilly Matilde Aadland

GUDSTJENESTER 16. sept. – 17. s. i treenighet: 1 Kong 17,17-24 1 Kor 15,35-45 Luk 7,11-17 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Nattverd. Offer til Misjonshøyskolen (VID). Kirkekaffe 13.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp. Offer til Menighetens barne- og ungdomsarbeid. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Familiegudstjeneste. Dåp. Offer til Søndagsskolen i Norge. Kirkekaffe/ smørelunsj. 23. sept. – 18. s. i treenighet: 1 Kong 8,41-43 Rom 15,25-33 Matt 8,5-13 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Familiegudstjeneste. Dåp. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Smørelunsj 11.00 Ytrebygda v/ Maren F. Tischendorf . Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer til Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 30 sept. – 19. s. i treenighet: 5 Mos 30,11-15 Rom 2,13-16 Joh 7,14-17 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F. Tischendorf. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer til Menighetens misjonsprosjekt i England. Kirkekaffe/smørelunsj. 20.00 Fana v/ Gunnar Nesse m.fl. Tomasmesse. Nattverd, bønnevandring, forbønnstjeneste. Takkoffer til Diakonalt arbeid i menigheten. Kirkekaffe. 7. okt. – 20. s. i treenighet: 1 Mos 2,18-25 Ef 5,31-33 Mark 10,2-9 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Takkoffer til Kirkens SOS. Kirkekaffe. 19.00 Ytrebygda v/ Maren F. Tischendorf. Nattverd. Bønnevandring. Takkoffer til diakonalt arbeid i menigheten.

14. okt. – 21. s. i treenighet: 5 Mos 15,7-8.10-11 1 Joh 3,16-18 Luk 16,19-31 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 13.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåpsgudstjeneste. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 11.00 Ytrebygda v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Takkoffer til Kirkens SOS 21. okt. – 22.s. i treenighet: Ordsp 6,20-23a (P) Fil 2,1-4 Joh 12,35-36 11.00 Fana v/ Kristin Litlere. Familiegudstjeneste/høsttakkefest. Dåp. Fana kirkes barnekor deltar. Takkoffer til TV-aksjonen/Kirkens Bymisjon. Kirkekaffe/smørelunsj. 11.00 Ytrebygda v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer til TV-aksjonen/Kirkens Bymisjon. Kirkekaffe/smørelunsj. 28. okt. – Bots og bønnedag: Jes 59,1-4 1 Joh 1,8-2,2 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Skriftemålsgudstjeneste. Takkoffer til Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F. Tischendorf. Familiegudstjeneste/sansegudstjeneste. Dåp. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kirkekaffe/ smørelunsj. 4. nov. – Alle helgens dag: Salme 84,2-8 Hebr 12,1-3 Matt 5,13-16 11.00 Fana v/ Biskop Nordhaug og menighetens prester. Kyrkjekoret deltar. Takkoffer. Kirkekaffe/ Visitasforedrag 18.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Minnemarkering for døde i Fana sokn i året som gikk. Kollekt. 19.00 Ytrebygda v/ Maren F. Tischendorf. Dåp. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. 11. nov. – 25. s. i treenighet: Salme 127,23-32 2 Kor 1,8-11 Matt 14,22-34 11.00 Fana v/ Maren F. Tischendorf. Nattverd. Takkoffer til Stefanusalliansen. Kirkekaffe. 13.00 Fana v/ Maren F. Tischendorf. Dåpsgudstjeneste. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. 11.00 Ytrebygda v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer til Stefanusalliansen. Kirkekaffe/ smørelunsj. 18. nov. – 26. s. i treenighet: 2 Mos 3,10-12; 4,10-16 Rom 9,20-24 Joh 9,1-7.35b-38 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 11.00 Fana v/ Kristin Litlere. Familiegudstjeneste. Dåp eller nattverd. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kirkekaffe/smørelunsj 25. nov. – Kristi kongedag: Job 28,20-28 Kol 1,9-14 Matt 25,1-13 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Takkoffer til Kirkens sosialtjeneste. Kirkekaffe. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F. Tischendorf. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer til Kirkens sosialtjeneste. Smørelunsj/kirkekaffe.

2. des. – 1. søndag i advent: Jes 12,1-6 Åp 3,19-22 Matt 21,10-17 11.00 Fana v/ Maren F. Tischendorf. Familiegudstjeneste. Dåp. Takkoffer til Menighetens barne- og ungdomsarbeid. Fana kirkes barnekor deltar. Julemessen for Fana KFUK-KFUM i Menighetssenteret åpner etter gudstjenesten. 19.00 Ytrebygda v/ Maren F. Tischendorf. Bønnevandring og nattverd. Takkoffer til diakonalt arbeid i menigheten. Det kan bli endringer i listen. Sjekk hjemmesiden www.fanamenighet.no eller gudstjenestelisten i BT.

SALME-QUIZ 1. I Fader Vår ber vi: «For ditt er riket, makten og æren. Hvilken salme har de samme orene i akkurat samme rekkefølge? 2. I en salme defineres hva som menes med «alt» - hvilken salme? 3. I en salm e står det om en «som nok har fuglens lyster» - hvilken skapning er det, og hva heter salmen? 4. Alle får synge med det nebbet de har, sier vi gjerne. Men med hvilket nebb kan fjellet synge – og i hvilken salme står det at fjellet synger? 5. Det er kirketjeneren som tenner lysene i kirken. Men i en salme står det at det er en helt annen som gjør det – hvem, og hvilken salme. 6. En salme har et litt komplisert bilde – det er mulm (mørke) og samtidig skygger! Hvilken salme tenker vi på? 7. Noen skapninger trenger bare gi lyd fra seg så får de mat. Hvilke – og hvilken salme? 8. Hvem kan tenne et høyt antall stjerner? 9. I en av salmene – som også referer til en salme i Bibelen - er det en setning som vi også hører i dåpsritualet. Hvilken? 10. Hva er det som er skrevet hvor – og er permanent? Svar Svar: Salme 378: Da Jesus satte sjelen fri. Svar: Nr. 204: Han er oppstanden. Halleluja! Svar: Nr. 898: Hjemme i himlen. Svar: Nr. 3: Å kom, å kom, Immanuel Svar: Nr. 14: Gå, Sion, din konge i møte. Svar: Nr. 206: Dine hender er fulle av blomster. Svar: Nr. 539. Dine løfter er mange Svar: Salme 490: Salige vishet. Svar: Salme 361: Tett ved sida mi går Jesus. Svar: Nr. 543: Vi kommer til deg i bønn, du vår Far.

RETURADRESSE: FANA SOKN FANAVEIEN 320 5244 FANA

Profile for God Helg

God Helg 4/2018  

Menighetsblad for Fana sokn

God Helg 4/2018  

Menighetsblad for Fana sokn

Profile for godhelg
Advertisement