Page 1

GOD HELG Magasin for Fana og Ytrebygda

HVA ER OLSOK side 4 NYTT FRA KFUK-KFUM FANA side 5

Samtale med en konfirmant SIDE

3

Nr 3/18 årgang 55 fanamenighet.no


Folkekirken – en kirke for folket, eller et folk for kirken? Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke – slik står det i Grunnlovens §16. Men hva er en folkekirke? Er det folket som har en kirke – eller er det kirken som har et folk? Siden denne grunnlovsbestemmelsen er vedtatt av Stortinget – som igjen er valgt av folket – er det faktisk folket som har valgt Den norske kirke til å være folkets kirke. Men er det så enkelt? Kan virkelig Stortinget bestemme hvilken kirke folket skal tilhøre? Nei! Ingen tilhører Den norske kirke gjennom sitt statsborgerskap. Bare de som er døpt inn i kirken er medlemmer - i tillegg til dem som er døpt i en annen kristen kirke og har meldt seg inn. Da reformasjonen ble innført i Norge i 1537, bestemte den dansk-norske konge at alle som bodde i riket skulle tilhøre Den lutherske kirke. Folket og kirken var ett. Dette ble på mange måter også stadfestet gjennom grunnloven i 1814. Andre troende var uønsket i riket. Men mye av dette er historie, selv om Den norske kirke fortsatt er definert som en folkekirke. Så lenge flertallet av dem som bor i Norge tilhører Den norske folkekirke, kan vi kanskje med en viss rett si at kirken i realiteten er folkets kirke – eller en majoritetskirke. Men hvor sterk oppslutning må kirken ha for å bære sitt navn med rette. Den kan i alle fall ikke være en minoritetskirke! Kirken kan bare være folkekirke så lenge folket slutter opp om den. En kirke for folk flest Kan Den norske kirke kalle seg folkekirke av andre grunner? Ja, den kan kalle seg folkekirke fordi den vil være en kirke for folk flest. Den vil være åpen og inkluderende. Den ønsker at alle mennesker uavhengig

SIDE

2

av hudfarge, bakgrunn, sosial status, språk, sivilstatus, kjønn, legning og alder skal føle seg velkommen og godtatt i kirkens fellesskap. Da må kirken gjøre seg fortjent til å være folkekirke. Uten å være inkluderende kan den ikke være en folkekirke. Det er på denne måten Fana og Ytrebygda kirker vil være folkekirkemenigheter. Her skal det være plass for alle. Vi vet det er lettere sagt enn gjort – det skal mye til for at hvem som helst føler seg hjemme i kirken. Det er så lett å tenke at «dette er ikke noe for meg». Mange velger kirken Hvorfor døper flertallet av foreldrene sine barn i menighetene våre? Hvorfor er de fleste 14-15 åringer konfirmanter hos oss? Hvorfor vier mange seg i Fana kirke – og hvorfor blir svært mange begravet i kirken? Er det rart om vi tenker at vi er en folkekirkemenighet – at vi vi gleder oss over at så mange velger å komme til kirkene våre på viktige dager i livet? Men kirken vil være mer enn stedet for de store og sjeldne anledninger. Den vil være en mangedagerskirke. En kirke som er folkelig og alminnelig hver eneste dag i uken. Vi tror vi er det – når vi samler mennesker både i helger og på hverdager. Men det er plass til mange flere. Det er når mange søker kirken i hverdagen vi er folkekirke. Folket har formelt sett valgt Den norske kirke som sin Folkekirke

ved et Stortingsvedtak og en grunnlovsparagraf. Men folk må velge kirken til å bety noe for dem, hvis den skal være en virkelig folkekirke! Så til folk flest: Det er bare å komme! Folkekirken er her for dere!

HJERTELIG TAKK Takk til alle frivillige medarbeidere for innsatsen dette semesteret. Din hjelp gjør en forskjell! Hilsen Fana sokn v/ sokneråd og stab

Gunnar Nesse Sokneprest i Fana

GOD HELG Utgis av soknerådet. Bladet er et informasjonsorgan som sendes alle hjem i menigheten og regnes ikke som uadressert reklame.


SAMTALE MED EN KONFIRMANT Tekst: Ragnhild Grov Nilsen

Søndag 12. mai sto Marie konfirmant i Ytrebygda kirke, men det er et helt år siden hun bestemte seg for at hun ville være konfirmant. - Jeg hadde hørt at det var en fin markering. I tillegg så ville jeg gjerne være med på aktiviteter i kirken, med andre på min egen alder. Dette var en fin mulighet.

jonsåret ditt? Marie trekker først frem opplevelsene med å få sove ute i skogen, før hun begynner å le og kommer til å tenke på da popcorngryten sto i full fyr.

Som konfirmant i Fana sokn deltar man på temasamlinger, følger en aktivitet, går på gudstjenester og blir invitert til supermandager med middag i kirken. Husker du hvilke forventninger du hadde til konfirmasjonsåret?

-Det rareste jeg har lært dette året tror jeg må være at man må være forsiktig når man skal poppe popcorn på bål. Ikke for mye olje, for da kan det ta fyr. Det skjedde på den første overnattingsturen vi var på i høst.

-Jeg så for meg at konfirmasjonstiden kom til å bli gøy og at jeg skulle lære litt mer om kirken og kristendom. Jeg håpet også på nye opplevelser og nye venner. Vi var veldig spente på hvilke grupper vi ville komme på. Jeg håpet å komme på SkogOgSånn (SOS) siden jeg er glad i friluftsliv. Førstevalget mitt ble innfridd, smiler Marie og forteller videre at SOS er en gruppe som for det meste er ute i skogen på tur. Vi har vært på overnattingsturer og turer i nærområdet. Vi har gjort mye gøy hver gang og hatt det veldig kjekt med alle de andre på gruppen. På overnattingsturene fikk vi sove ute. Det var spennende fordi det var noe ikke alle hadde gjort før. På SOS var alle motivert til å gå på tur og flinke til å samarbeide, men lederne mener vi var ganske dårlige til å lage mat, ler Marie mens hun mimrer tilbake til svidde pølser og svarte hamburgerbrød.

Selv om hun har hatt mange fine turopplevelser sammen med SOS-gjengen er det nok opplevelsen av at kirken er så mye mer enn bare gudstjenester som har vært den største aha-opplevelsen. Hun forteller om et verdensomspennende arbeid som kirken og tilhørende organisasjoner gjør.

I løpet av året blir konfirmantene kjent med hverandre, kirken og med troen. Hva du har lært når du nå tenker tilbake på konfirmas-

-Det er fint og spennende å være en del av noe som er større og å få være med å påvirke et betydningsfullt arbeid. Jeg tenker at kirken er viktig for ungdommer. Jeg opplever kirken som en plass som er åpen for alle, som har mange ulike aktiviteter og en plass der ingen blir forskjellsbehandlet. Det er fint. Nå er det allerede sendt ut invitasjoner til neste års konfirmanter. Er det noe du ønsker å formilde til dem?

jeg kommer til å huske den siste overnattingsturen aller best fordi vi fikk sove ute i hengekøye, men også leve uten vann og strøm inne på hytten. Nå er endelig den store dagen her,- konfirmasjonsdagen din. Hva gleder du deg aller mest til? -Jeg er spent på hvordan seremonien i kirken er, men ser også frem til å møte familie og spise mye god mat og kaker. Takk for et fint år, Marie, og gratulerer så mye med dagen til alle konfirmantene 2017/2018! Ønsker du å bli konfirmant i Fana sokn? Gå inn på hjemmesiden fanamenighet.no. Vi ser frem til å møte nye konfirmanter til høsten.

-Jeg vil anbefale andre ungdommer å konfirmere seg. Meld dere på! Dette har vært utrolig gøy, tilpasset oss ungdommer, spennende og lærerikt. Jeg synes min konfirmasjonstid har vært fantastisk. Jeg tror

LEVERING AV STOFF: Leveres menighetskontoret el. sendes til fana.menighet.bergen@kirken.no

GRAFISK PRODUKSJON Fana sokn / Krealogen.no

DEADLINE NESTE UTGAVE: 29.08.2018 Distribueres innen 19.09.2018

REDAKSJON: Audun Mæland, Gunnar Nesse, Linda Lindås, Rune Kroken, Åsmund Ulvedal og Mette Franck Johnsen

TRYKK: Molvik grafisk AS

FORSIDEBILDE: Atle Skjerlie

Miljømerket trykksak 2041 0960 | Molvik Grafisk SIDE

3


NOEN AV ÅRETS KONFIRMANTER.

HVA ER OLSOK? Tekst: Gunnar Nesse

Olsok feirer vi Olav Den helliges dødsdag – som var 29 juli 1030. Selve navnet kommer fra det norrøne ólafsvaka. Tilsvarende navn er Jonsok (Jonsvaka) til minne om Johannes døperens dødsdag 23 juni (eller Jon som han het i norrøn tradisjon). Olsok var den viktigste norske kirkefesten i middelalderen, siden St. Olav (Olav Den hellige) ble feiret som helgen. Hans status som helgen var utbredt i store deler av Europa – og særlig i Norden. Etter reformasjonen falt denne dagen bort, siden dette ble regnet som helgendyrkelse. Men etter SIDE

4

hvert ble det fornyet interesse for å feire dagen. I 1930 – i forbindelse med 800-års jubileet – ble dagen igjen offisiell flaggdag i Norge. Men rundt omkring i landet ble dagen feiret før denne tid. Mange steder tente en også bål denne dagen, slik en også gjorde ved Jonsok (St. Hans). Været var viktig på Olsok. Var det vått vær denne dagen, ville høsten bli våt. Godt vær denne dagen, betydde fint vær utover høsten. På primstaven er denne dagen markert med en øks. Det er denne øksen som er en del av Kirkens våpenskjold/logo – som

har to økser og et kors som ligger oppå øksene. Våpenskjoldet har vært i bruk siden 1500 tallet. Også i Norges Riksvåpen er det Olav den helliges øks som holdes av løven.


HEAL THE WORLD

årskonsert med Blessing Ten Sing Fana Klokken var 19.02 på søndag 13. mai. Plassen var gymsalen på Kirkevoll skole. Alle de 88 stolene i salen var opptatt. Voksenleder Hanna hadde ønskt alle velkommen. I gangen var spente og nervøse blessingere. Det eneste som nå manglet, var en strømkilde til en PC, og å få lyd ifra filmen ut på anlegget. Lørdag 12. mai klokken 10.00. FKUteknikk er i gang med å rigge gymsalen, og Blessing er samlet for å finpusse og øve på konserten. Det terpes på danser, det blir gjort opptak og redigert filmer og bandet finpusser på overganger i låtene. Korstemmene blir gått igjennom på nytt og på nytt. Først uten band, så med band. Manuset til dramaet blir gjort litt om på, en ny hovedrolletaker får en rolle grunnet sykdom. Blir vi ferdige til søndag klokken 19.00? Søndag 13. mai klokken 19:09. Videoen begynner endelig å spille, med lyd denne gangen! Alle i publikum har øynene rettet mot TV-skjermen. FKU har stålkontroll. Bak i gangen forstår Blessingerne at, NÅ skjer det. Åpningsfilmen som får publikum til å tenke at det ikke bare hjelper å klage på urettferdighet og miljøproblematikken, man må faktisk gjøre noe selv, er over. Musikken durer ut fra anlegget, og Blessingerne kommer

Årsmøte og nytt hovudstyre i KFUK-KFUM Fana Den 18. mars arrangerte KFUK-KFUM Fana sitt årsmøte i Ytrebygda kyrkje. Det var eit godt årsmøte, med god deltaking frå både vaksne og røynde medlemmer og ungdommar. Nytt av året var at alle ungdomseiningane hadde ein kort presentasjon av si eiga årsmelding på årsmøtet, i tillegg til vanlege årsmøtesaker. Det blei også valt eit nytt hovudstyre på årsmøtet, så Hovudstyret 2018 består av følgande personar.

stormene inn, igjennom publikum og fram til dansegolvet. Fellesdansen er startet – årskonserten er i gang! Blessing Ten Sing Fana hadde en strålende årskonsert, med innslag av korsang, dans, drama og videosnutter. Alt med en tydelig rød tråd om at vi må være flinkere til å tenke oss om rundt etisk handel og miljørettferdighet. Dramaet viste oss at rettighetene til arbeidere som lager både klærne og kaffen vi kjøper billig, ikke får betalt som fortjent. Det var nok ikke en eneste publikumer som dro i fra årskonserten, som ikke tenkte at kanskje skal jeg begynne å tenke litt på rettferdig handel, neste gang jeg shopper. Etter en fantastisk bra konsert, takket voksenleder Hanna Blessingerne for en flott konsert – og det kom tydelig fram at denne konserten var laget av ungdommene i Blessing,- helt selv! Vi i KFUK-KFUM Fana er så stolte over Blessing sin årskonsert – og det gode arbeidet de har gjort igjennom året. I år feirer Ten Sing-bevegelsen 50 år – og Blessing feiret dette jubileumet på ypperlig vis – med å virkelig vise fram et skikkelig Ten Sing-show med mening. Gjort av og for ungdommene! • • • • • • • • •

Ole-Jacob Theis Birkeli (Leiar) Tone Reimers Brakstad (Nestleiar) Anna Marte Helgesen (Styremedlem) Lars Håberg Ottesen (Styremedlem) Lars Grov Nilsen (Styremedlem) Maren Flotve Tischendorf (Preste-representant) Eli Beate Presthus Nilsen (Soknerådsrepresentant) Tord Byrkjeland Berntsen (Vararepresentant) Anne Margrethe Bøe (Vararepresentant)

Om nokon ønsker å få tilsendt årsmeldinga for 2017 til KFUK-KFUM Fana, så er det berre å ta kontakt med dagleg leiar på e-post: aasmundu@kfuk-kfum.no

ÅPEN BARNEHAGE Velkommen til åpen barnehage i kjelleren i Fana menighetssenter. Fana KFUK-KFUMs tilbud er for barn i alderen 0-6 år sammen med en voksen omsorgsperson. Åpen barnehage er et møtested for barn og voksne, der vennskap, fellesskap, lek og læring står i fokus. Åpningstider: Mandag: 09.00 - 15.00 Tirsdag: 09.00 - 14.00 Torsdag: 09.00 - 14.00 Dette gjør vi: - Lek og samlingsstund - Felleslunsj - Aktiviteter/turer - Babysang annenhver torsdag. kl 13.00 Tilbudet er gratis. Du betaler kun for mat hvis dere spiser lunsj med oss. Det koster 30,- for voksen og 15,- for barn. Åpen barnehage har ingen påmelding. Kom og gå når du vil innenfor barnehagens åpningstid. Vi følger skoleruten for ferier og fridager. Adresse: Fanaveien 320, 5244 Fana, Tlf: 413 28 003 e- post: post@openbarnehage.no Facebook: Fana Åpen Barnehage

NYTT FRA: Fana

SIDE

5


VELKOMMEN TIL FØRSTEKLASSES GUDSTJENESTE Vi har akkurat hatt besøk av spente barn i Ytrebygda og Fana kirker. Felles for denne gjengen er at de snart skal begynne i førsteklasse. Det feiret vi med en Førsteklasses samling i kirkene. Vi møttes til en ettermiddagssamling der vi lekte, utforsket, tegnet, sang og ble kjent med kirken vår. Fikk du ikke med deg samlingen, så møtes vi igjen rundt skolestart og feirer med Førsteklasses gudstjeneste. Heng dere på og bli med! Fana kirke Førsteklasses gudstjeneste: 19.august kl. 11.00. Ta med skolesekk og t-skjorten du fikk på samlingen. Etter gudstjenesten er det lunsj til alle sammen. Ytrebygda kirke Førsteklasses gudstjeneste: 12.august kl. 11.00. Ta med skolesekk og t-skjorten du fikk på samlingen. Etter gudstjenesten er det lunsj til alle sammen. Ta kontakt om du lurer på noe: rn375@kirken.no (Ragnhild Grov Nilsen). Vi gleder oss til å møte deg! Velkommen!

KFUK-KFUM Fana på SPEKTER og European Ten Sing Festival! I august så reiser vi en hel gjeng i fra Fana for å delta på Norges KFUK-KFUM sin sommerfestival, SPEKTER. I år er det også samtidig European Ten Sing Festival, så det vil bli en storstilt 50årsfeiring av Ten Sing-bevegelsen. Deltakere fra både Ytrebygda Ten Sing, Blessing, FKU-teknikk og Explore vil dra sammen med Bjørgvin krets, og vi gleder oss masse til SPEKTER og European Ten Sing Festival. Festivalen der kultur, tro og rettferdighet møtes Spekter er en rusfri festival på Kalvøya i Bærum kommune for ungdom og unge voksne mellom 13-30 år. Festivalen ble arrangert for første gang i 2016 og samlet rundt 1500 personer. I år arrangSIDE SIDE

66

eres Spekter fra 7. – 12. august og vil samle 2000 ungdommer fra Norge og Europa. Festivalen drives av KFUK-KFUM som er en økumenisk (tverrkirkelig) kristen organisasjon. Spekter er en festival der kultur, tro og rettferdighet møtes. Festivalen skal gi rom for hele mennesket i et tverrkirkelig og mangfoldig fellesskap. Slagordet er «der kultur, tro og rettferdighet møtes». Spekter har som mål å lage en festival som skal løfte frem unges

engasjement og ta deres drømmer på alvor. Festivalen skal skape åpne og trygge felleskap der unge mennesker deltar og har innflytelse. Dette gjøres gjennom temaene Dialog Og Tro, Samfunnsengasjement, Idrett Og Helse, Forståelse og Frihet Til Å Være Seg Selv. Vi gleder oss utrolig masse til å delta på festivalen, sammen med ungdommer fra hele Norge og Europa!


ORGEL I YTREBYGDA KIRKE Tekst: Linda Lindås, leder for Ytrebygda menighetsutvalg.

Et orgel kom inn på midlertidig oppholdstillatelse og hva skjedde så? Ytrebygda kirke har fått prøve ut å ha et orgel i kirken til glede og variasjon i det musikalske uttrykket. Prøveperioden er nå over og orgelet er som planlagt flyttet ut igjen. Det er likevel mulig å oppleve orgellyd i kirken fremover. Kantor Per Inge Hove sammen med kolleger så mulighet til å utbedre lyduttrykket med et Hammondorgel og det skjedde på underkant en måned. Med støtte fra Ytrebyg-

MINNETAVLE - FANA KIRKE Flere har kanskje lagt merke til at minnetavlen over de falne som henger på utsiden av Fana kirke er blitt nærmest uleselig. Dette ønsker vi å få ordnet opp i. Minnetavlen er blitt renset, men det viser seg at selve steinen er forvitret. Det jobbes med å få navnene til de falne hugget inn i en

da kyrkjelag og velvilje fra AU/ Soknerådet til å benytte deler av Lilands-midlene som er øremerket arbeid blant unge i Ytrebygda menighet ble dette realisert. Det viktigste argumentet for å kjøpe dette orgelet var å få mulighet til å variere innholdet i gudstjenesten og berike alt som skjer av musikalske aktiviteter som TenSing, prosjektkor, babysang m.m. Det gir ungdommer mulighet til å utvide samspillet i forskjellige band. Sjømannskirke-gudstje-

nesten 15.april var en god start og eksempel på hvordan orgelet kan benyttes. For musikere i Ytrebygda menighet vil dette berike både arbeidssituasjon og hverdag, noe som vil smitte over på alle andre som kommer innom. Fremtiden vil vise om det også kommer et pipeorgel i Ytrebygda kirke.

ny stein for å erstatte den nåværende minnetavlen. Siden Fana kirke er en middelalderkirke trenger vi godkjenning fra Riksantikvaren. Riksantikvaren har bedt om utredning fra en steinhugger, og dette venter vi nå på. Marianne Nordby, Leder for Fana sokneråd SIDE

7


S ID E Fargelegg!

Tårnagent-kryssord

«Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende», sier Jesus.

I kryssordet skal dere bruke Det nye testamentet. Store tall i Bibelen er kapittel, og små tall er vers. Markus 2,11 betyr altså kapittel 2, vers 11 i Evangeliet etter Markus. Finn løsningsordet i de fargede rutene.

Land i Romerne 15,28

4.

1.

Yrke i Romerne 12,7

2.

Kvinne i Apostlenes gjerninger 16,14

3. Rystelse i Apostlenes gjerninger 16,26

Sko i Markus 6,9

5.

Kvinne i Markus 15,40

6.

Landområde i Markus 16,7 Navn på Jesus i Matteus 16,16

7.

8.

9.

Tegning: Chiara Bertelli

– Naboen var innom og lånte gressklipperen i morges. – Da ser vi den nok aldri igjen. – Å? Hvorfor ikke? – Den var hans.

Vitser

– Søsteren min synes jeg er altfor nysgjerrig. – Hvordan vet du det? – Det stod i dagboken hennes.

Disippel i Matteus 26,75

Gi barnebladet

BARNAS til et barn du er glad i! Disse oppgavene er hentet fra bladet.

Bestill

En ny himmel og en ny serjord r Gud gi d Når jegmel him din med de 10 bu Kult hip-hop!

Koselig

med kan in! side 9

side 9

Aktive Ester!

Jesus og Guds rike den og lamme Skatten n og de små manne Jesus perlen

– Jeg elsker å synge! side 9

hos Marta og Ma

Supersetning

abonnement på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00 5. november

Johannes 3,16

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Finn 5 feil

29.ing oktober Hyttelandsby rsetn Supe Salme 139,14 i skogen!

27. august

Tegning: Chiara Bertelli

De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

SIDE

8

side 9

19. november

17. september

ria

14

2017

Ju jitsuienes

15. oktober

side 9

– lær samura Superse tning svar! selvfor Jesaja 45,3

side 9

Gøy

ball! Jeg gir deg skatter som erbasket med skjult rikdommer gjemt side 9i mørket, og på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn.

Supersetning Matteus 6,33

9

2017 Søklaget. først Guds rike og hans rettferdighet, så underfullt for at jeg er så skal dere få alt det andre i tillegg. godt. Jeg takker deg det vet jeg er dine verk, Underfulle

ning ing Superset rsetn Supe Matteus 6,33 Salme 119,105

rettferdighet, så skal og hans min fot rike for Guds Søk først en lykt Ditt ordalterdet andre i tillegg. dereetfålys for min sti. 17. septe og

mber

12

2017

13

2017

10 15

20172017

Supersetn Matteus

6,33

ing

Søk først Guds rike så skal dere og få alt det hans rettferdighet, andre i tillegg .

11

2017


FANA FANA KIRKE KIRKE

Sommerkonserter hver tirsdag kl.12.00-12.45 fra 5/6 til 7/8 FANA KIRKE

ÅSANE KIRKE

Forhåndssalgsbillett

Händels Messias

Summer concert every Tuesday 12.00

Fana Church is marked as number 39 on the “Visit Bergen” guide and is one of Bergen’s Middle Age churches. Some of the soloists will be wearing national costume.

5/6 12/6 19/6 26/6

Elise Hilde Eide Tveit, alt; Arvid Søreide, tenor og Fanatalenter Bente Brudvik, sopran og Arne Nakling, tenor Lin Gloppen, sopran Veronica Stavang, sopran og Peter Wagstaff, baryton Klaver: Ljubov Katerli, Kantor Ottar Arnestad, orgel 3/7 Marita Lervik, sopran og Thea Berge, sopran 10/7 Eline Soltvedt, sopran og Fanatalenter 17/7 Randi Vangen, sopran 24/7 Nina Martinsen, sopran og Camilla Bernt, alt 31/7 Ragnhild Sæle Bergflødt, sopran. Kantor Per Inge Hove 7/8 Cathrine Snipsøyr, sopran og Øystein Skre, bass Kantor Per Inge Hove Kantor Jan Røshol spiller ved de andre konsertene.

Fana kirke søndag 22. mars kl.19.00 Kr 150,–

PROGRAM: Solosanger med variert og et nasjonalt romantisk preg Kantorene spiller orgel og klavermusikk.

Ved inngang Kr 200,–

Med forbehold om programendringer. Etter konsertene er det kaffe og kaker i våpenhuset eller kirkebakken. Flere konserter er med støtte fra Kulturkontoret Fana og Ytrebygda Åpen kirke fram til 13.30. Med forbehold om programendringer. Ved konsertene er det kollekt og de arrangeres med støtte fra Fana og Ytrebygda Kulturkontor og Ung kirkesang. Arr. Fanasolistene

SIDE

9


FANA KYRKJEKOR PÅ SOMMERTUR Tekst: dirigent

Jan Røshol

Fana kyrkjekor reiser til Lübeck og Hamburg i Tyskland 20.-27. juni. Reisefølget på 34 stykker består av 24 sangere. I Lübeck skal koret synge til gudstjeneste i St. Matthäi-kirken. Videre går turen til Schleswig-Holstein; blant annet med besøk i Plön, Travemünde og Eckern-

SIDE

10

förde. Konserthuset Elbpilharmonien besøkes med middag før dagen i Hamburg avsluttes i Planten und Blumen for å oppleve fontene med lysshow. Noen timer til shopping på egenhånd blir det også tid til. Vi håper på fint vær, godt humør og sangerglede - da blir turen bra!


FOTOSAFARI I FANA SOKN Vår «husfotograf» Atle Skjerlie har tatt noen flotte og fargerike sommerbilder fra Fana-området. Du finner flere Fana-bilder på Facebooksiden «Fanafolket».

Øverst: Admiralen - en nydelig fargeklatt i hagen Midten t.v: Blomsterengen på Hordnes lyser smørgult mot oss Midten t.h: Fana kirke omringet av vår Nederst: Kulturparken er for alle

SIDE

11


•OPPSLAGSTAVLEN• SOMMERLEIRER PÅ WALLEMTUNET 2018. Leir er spennende! Bli med på lek og moro, grilling, fjellturer, fotball, volleyball, sporløp, spennende kubbespill-kamper og mye annen moro! På leir treffer du gamle og nye venner. Det er godt fellesskap, aktiviteter og samlinger der vi får høre spennende fortellinger fra Bibelen. Sommerleirene på Wallemtunet er et av årets store høydepunkter, for mange og leirstedet ligger i flotte naturomgivelser på Kvamskogen.

Sommerleir 7-10 år 24. – 26 juni 2018 Pris: 700,-- .

Familieleir.

Fredag 29 juni – Søndag 1 juli 2018 Pris: Voksen kr. 700,-Barn 4-12 år kr. 500,-0-3 år Gratis Meld dere på til: bergen@sondagsskolen.no eller telefon 907 72 703 Påmeldingsfrist er 11 juni 2018

SENIORTREFF I FANA MENIGHETSSENTER Velkommen til seniortreff i Fana menighetssenter 1. torsdag i måneden, kl.11.30 – 13.30. Vi møtes til sosialt samvær med program, bevertning, allsang og andakt. Samlingene høsten 2018 blir slik: 6. september Dialogens muligheter i det menneskelige fellesskapet v/Kari Flornes 4. oktober Utenforskap og fellesskap v/Eiel Holten, prest i Kirkens Bymisjon 1. november Orkidéer langs norske stier v/Olav Dahl 6. desember Akasia - en sentral samarbeidspartner for kirken i Bergen v/adm.dir. Ove-Christian Fredriksen Behov for skyss? Kontakt Kari Daae Gjertsen, tlf. 958 08 561

SIDE

12

SENIORTREFF I YTREBYGDA KIRKE

Velkommen til seniortreff i Ytrebygda kirke siste tirsdag i måneden fra kl. 12.00. Datoer for høsten 2018 er: 28. august 25. september 30. oktober 27. november

VELKOMMEN PÅ DUGNAD I FANA 18. juni Blir du med på dugnad rundt Fana kirke og menighetssenter 18. juni fra kl. 17.00 Kontaktperson Ronny Søvik, tlf. 413 00 126.


AKTIVITETER FOR BARN OG FAMILIER i Fana og Ytrebygda kirker Hva skjer for ditt barn? Sjekk kolonne med alder.

Alder

Hva

Hvor

Når

0 – 1 år

Babysang

Ytrebygda kirke og Fana Åpen barnehage

Torsdag kl. 13.00

0 – 5 år

Åpen Barnehage

Fana menighetshus

Mandag, tirsdag og torsdag

2 – 3 år

Knøttekafé (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag fra kl. 16.00

3 – 5 år

MiniSing (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag fra kl. 16.00

4-årssamling og utdeling av Fana kirke og Ytrebygda kirke 4-årsbok

Vår 2019

Barnekoret i Fana kirke

Fana kirke

Annenhver onsdag kl. 17.30

5 år

Vårslepp

Ytrebygda kirke

Vår 2019

6 år

Førsteklasses samling

Fana kirke og Ytrebygda kirke

31.mai Fana 7.juni Ytrebygda

6 år

Førsteklasses skolestartsgudstjeneste

Fana kirke og Ytrebygda kirke

12.august Ytrebygda 19.august Fana

6 – 9 år

BaKoY – Barnekoret i Ytrebygda kirke (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag kl. 16.00

8 – 9 år (3.-4.kl)

Juleverksted

Ytrebygda kirke

6.desember Ytrebygda

10 – 12 år (5. -7.kl)

Tweens kampkveld

Ytrebygda kirke

13.september Ytrebygda

10 – 12 år (5. -7.kl)

Tweens (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag kl. 17.00

10 – 12 år

Fanatalentene (barn)

Fana kirke

Onsdag kl. 17.30

4 år 4 – 7 år

Familiegudstjenester høst 2018

Vi har familiegudstjeneste i Fana eller Ytrebygda kirke ca. en gang i måneden. På familiegudstjenestene vil det være fokus på at særlig barna skal kunne feire gudstjeneste med hele seg og få kjenne troen på kroppen. Dette skjer blant annet gjennom bevegelse og en fast bønnevandring med ulike stasjoner hvor man kan erfare tro med sansene.

Etter hver familiegudstjeneste blir det kirkekaffe med smørelunsj. Vel møtt til familiegudstjenester i Fana og Ytrebygda kirker! 12. august – Ytrebygda kirke 19. august – Fana kirke 16. september – Ytrebygda kirke 23. september – Fana kirke 21. oktober – Fana kirke 28. oktober – Ytrebygda kirke 18. november – Ytrebygda kirke 2. desember – Fana kirke 26. desember – Ytrebygda kirke

SIDE

13


GIVERTJENESTEN I FANA SOKN Nå kan du gi din gave til givertjenesten med AvtaleGiro - bankenes tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Enkelt

Banken din sørger for at givertjenesten trekkes fra kontoen din på ønsket dato. Dermed slipper du å tenke på dette hver måned. Oversiktlig Før forfall får du en skriftlig oversikt som angir beløp og dato for betaling, slik at du har full oversikt, og har mulighet for å stoppe betalingen før forfall. Gjennom bankens kontofon, nettbank eller kontoutskrift kan du etterpå kontrollere at regningen er betalt. Rimelig AvtaleGiro er rimeligere enn alternative betalingstjenester. Trygt Du kan gå ut av ordningen når du måtte ønske, ved å kontakte banken. Så enkelt er det å bli giver med AvtaleGiro Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut svarkupongen nedenfor, undertegne, og levere arket på menighetskontoret eller i kirken. På svarkupongen er det også et felt for beløpsgrense, hvor du kan skrive inn høyeste beløpsgrense for en belastning, dette i tilfellet du senere ønsker å endre gavebeløp. …….……………………..……………………………………………………………………………………………………….. Gaver til Den norske kirke gir rett til fradrag i inntekten før skatt. En forutsetning for at menigheten skal kunne innrapporter gaven til ligningsmyndighetene, er at personnummer er oppgitt. Personnummer: Ja, jeg ønsker å gi til givertjenesten med AvtaleGiro, og har gjort meg kjent med avtalevilkårene på baksiden av brevet. Jeg ønsker å gi 1 gang pr Jeg ønsker å betale

mnd

den 15.

kvartal

halvår (Kryss av ønsket alternativ)

den 25. i måned. (Kryss av for ønsket dato)

Mottaker Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 1000,- per trekkmåned. Fana menighet 1644 21 60019 ………………kr Belast mitt kontonr: KID-nr:

(KID-nummeret fylles ut av Fana sokn)

Navn:……………………………………..………………

Adresse:……………………………………..…………

Postnr/sted:……………………………………..……..… Sted/dato:……………………………………..………… Underskrift:……………………………………..……..… Fana sokn, Fanavegen 320, 5244 Fana Send svarkupongen til menighetskontoret.

UTLEIE I FANA SOKN

Vi leier ut lokaler til dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, minnesamvær, åremålsdager og andre sammenkomster. Kontakt menighetskontoret

tlf. 55 59 32 50 for bestillingsinfo FANA SOKN

• WWW.FANAMENIGHET.NO • WWW.YTREBYGDAMENIGHET.NO FANASOKN

DIN ANNONSE HER? KONTAKT MENIGHETSKONTORET TLF. 55 59 32 50 E-POST:

fana.menighet.bergen@kirken.no SIDE

14


HVEM-HVA-HVOR i FANA SOKN

Besøk vår hjemmeside: www.fanamenighet.no

Menighetskontoret 55 59 32 50 fana.menighet.bergen@ kirken.no

Frivillighetskoordinator Liv Marit Kvåle Evjen 55 59 32 54 - 920 91 187 le874@kirken.no

Soknerådsleder Marianne Nordby 930 04 763 nordby575@hotmail.com

Økonomiutvalget Rune Kroken 920 95 205 rune-a-kroken@gmail.com

Prost Kristin Sævik Litlere 55 59 32 55 - 906 30 687 kl428@kirken.no

Kantor - Fana Jan Røshol 55 59 32 52 - 489 94 700 jr948@kirken.no

Ytrebygda menighetsutvalg Linda Lindås 975 25 717 linda.lindaas@gmail.com

Dåp, vielse og begravelse Kirketorget: 55 59 32 10 kirketorget.bergen@kirken.no

Sokneprest Gunnar Nesse 55 59 32 56 - 901 70 380 gn229@kirken.no

Kantor - Ytrebygda Per Inge Hove 55 59 32 66 - 976 57 481 pi232@kirken.no

Fana menighetsutvalg Gunnar Nesse 55 59 32 56 - 901 70 380 gn229@kirken.no

Gravplassmyndigheten i Bergen: 55 59 39 00 bergen@gravplass.no

Kapellan Maren Flotve Tischendorf 938 90 490 mt373@kirken.no

Kirketjener Renate Olsen 55 59 32 66 ro429@kirken.no

Trosopplæringsutvalget Kari Flornes 55 29 87 51

KFUK-KFUM:

Prest Kirsten Lind 55 59 32 58 kl574@kirken.no

Undervisningsleder Kristin Engeberg 55 59 32 62 - 936 25 110 ke743@kirken.no

Administrasjonsleder Mette Franck Johnsen 55 59 32 51 - 478 02 095 mj454@kirken.no

Menighetspedagog Trine Lohne tl643@kirken.no

Administrasjonssekretær Grete Smørås 55 59 71 93 - 975 34 813 gs447@kirken.no

Barne- og ungdomsmusiker Ragnhild Grov Nilsen 55 59 32 64 - 970 10 843 rn375@kirken.no

Kultur og kirkemusikkutvalget Ragnhild Sæle Bergflødt ragnhild_saele@hotmail.com Diakoniutvalget Kari Botnedal karibotnedal@hotmail.com Fana kyrkjekor Lisbeth Andal Særvold 55 11 90 07 saervold@online.no Ytrebygda Kyrkjelag Svein Berg 907 73 696

Foreningssekretær Åsmund Ulvedal 959 01 370 aasmundu@kfuk-kfum.no Voksenlaget Rune Kroken 920 95 205 rune.a.kroken@gmail.com Åpen barnehage Styrer Kari Frotvedt 413 28 003 Styreleder Ole-Jacob Theis Birkeli 938 00 004 ole.jacob.birkeli@gmail.com

«Møte Gud, møte hverandre»

SIDE

15


DØPT Hedda Baardson Kalland Sofia Gildernes Sandtorv Hennie Markestad Helle Helset Gullesen Jennifer Isabelle Wingaard Carter Oscar Eide Knudsen Morstøl Elias Mahatia Pehrson Mateo Bjørkbom Ingrid Austrheim Lindebotten Johannes Hauge Ruud Klara Nordvik Hollup Hans Elias Raa-Øygard Oline Louise Solheim Ivarsen Mathias Lundekvam Amalie Walter-Johannesen Linnéa Solberg Bjørnestad Liam Lothe Erikson Esther Birgitte Bye Amalie Belle Garmann Emma Akselberg Bø Live Svanevik-Røren Nora Heibø Flesland Olivia Emilie Dyngeland Larsen Lillian Strand Thomsen Linnea Kobbeltvedt Larsen Julia Leiknes Ulrik Jensen Kvinge Birk Sagstad Mogens Pettersen Gustav Wiik Grimseid Isak Andahl-Myntevik Emil Andahl-Myntevik

VIET Tonje Søfteland og Kenneth Tjøstheim Linn Jones og Dan Sander Soltwedel

BEGRAVET BOSATT I FANA SOKN Kirsten Kvamme Arne Kristian Nielsen Aslaug Vie Korsmo-Baugstø Eldbjørg Norheim Grete Olaug Kronheim Elisabet Byrkjeland Målfrid Kristina Breistein Borgny Hjørdis Grønhaug Nils Jørgen Fogge Einar Lundgreen Hansen Rannveig Anny Myhr Erichsen Bjarne Erling Halvorsen Magnus Paul Johansen Rune Aslak Hordnes Anne Marie Gullachsen Vidar Berg-Hansen Vermund Lunde Jorunn Sørstrønen Jan Sigvald Ludvigsen Aksel Øyjordsbakken Kari Helene Sævareid Signe Magnhild Krokeide Rolf William Johansen Anne Margrete Berg Edith Strand Aud Ytre-Arne Sonja Korsvold Alma Marie Petrine Engesæth Asbjørn Johan Stavang

GUDSTJENESTER 10. juni – 3. s i treenighet: Jes 50,4-5 Rom 8,28-30 Joh 1,35-51 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. SIDE

16

«Møte Gud, møte hverandre»

13.00 Fana v/ Kirsten Lind. Dåp. Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Dåp og nattverd. Barneandakt. Offer til Menighetsarbeidet. 17. juni – 4.s. i treenighet: Josva 24,19-24 Ef 2,1-10 Matt 16,24-27¨ 11.00 Ytrebygda v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Offer til Det norske misjonsselskap. Kirkekaffe. 24. juni – 5.s. i treenighet: Ordsp 7,1-3 1 Kor 3,10-18 Matt 7,21-29 11.00 Fana v/ Maren F Tischendorf. Dåp og nattverd. Offer til Det norske misjonsselskap. 1. juli – 6.s. i treenighet: Jer 1,4-10 Apgj 20,24-32 Matt 16,13-20 11.00 Ytrebygda v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Barneandakt. Offer til Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 8. juli – 7.s. i treenighet: Ordspr 30,7-9 1 Tim 6,17-19 Luk 19,1-10 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Offer til Menighetsarbeidet. 15. juli – 8.s. i treenighet: 2 Mos 36,2-7 2 Kor 8,9-15 Mark 12,37b-44 11.00 Ytrebygda v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Barneandakt. Offer til Norges KFUK-KFUM speidere. Kirkekaffe. 22. juli – 9.s. i treenighet: Salme 145,9-16 1.Kor 4,3-5 Joh 8,2-11 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Offer til Norges KFUK-KFUM speidere. 29. juli – Olsok/ 10.s. i treenighet: 1 Mos 50,14-21 1 Kor 13,11-13 Matt 18,21-35 11.00 Ytrebygda v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Barneandakt. Offer til Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 18.00 Fana v/ Kirsten Lind. Olsok-gudstjeneste. Offer til fellestiltak i prostiet. Korgafest i Fana Amfi etter gudstjenesten – Hvis været blir dårlig, flyttes korgafesten til Menighetssenteret. 5. aug. – 11.s. i treenighet: 2 Mos 20,1-17 Gal 5,1-6 Mark 2,23-28 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Offer til Menighetsarbeidet. 12 aug. – 12.s. i treenighet: Jes 49,13-16 2 Kor 9,1-8 Luk 8,1-3 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Familiegudstjeneste. 6-åringer spesielt invitert. Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kirkekaffe/smørelunsj. 19. aug. – 13. s. i treenighet: 2. Krøn 1,7-12 Ef 4,11-16 Luk 12,41-48 11.00 Fana v/ Maren F Tischendorf. Familiegudstjeneste. 6-åringer spesielt invitert. Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kirkekaffe/smørelunsj. 13.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp. Offer til Menighetens barne- og ungdomsarbeid. 11.00 Ytrebygda v/ Kristin Litlere. Dåp og nattverd. Barneandakt. Offer til Normisjon. Kirkekaffe. 26 aug. – Vingårdssøndag: 5 Mos 8,7.11-18 1 Kor 3,4-11 Luk 17,7-10 11.00 Fana v/ Maren F Tischendorf. Konfirmantpresentasjon. Offer til Menighetens barne- og ungdomsarbeid.

15.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Konfirmantpresentasjon. Offer til Menighetens barne- og ungdomsarbeid. 2. sept. – 15. s. i treenighet: 2 Mos 19,1-6 Fil 4,10-14 Luk 10,38-42 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Offer til Normisjon. Kirkekaffe. 19.00 Ytrebygda v/ Gunnar Nesse. Bønnevandring og nattverd. Offer til Diakonalt arbeid.

Ytrebygda kirke

9. sept. – 16. s. i treenighet: Salme 13,2-6 1.Pet 4,12-19 (P) Matt 5,10-12 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Festgudstjeneste. Fana kyrkjekor. Nattverd. Offer til Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 11.00 Ytrebygda v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Barneandakt. Offer til Misjonshøyskolen (VID). Kirkekaffe. 16. sept. – 17. s. i treenighet: 1 Kong 17,17-24 1 Kor 15,35-45 Luk 7,11-17 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Nattverd. Offer til Misjonshøyskolen (VID). Kirkekaffe 13.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp. Offer til Menighetens barne- og ungdomsarbeid. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Familiegudstjeneste. Dåp. Offer til Menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kirkekaffe/smørelunsj.

Det kan bli endringer i listen. Sjekk hjemmesiden www.fanamenighet.no eller gudstjenestelisten i BT fredagen før.

Gå i fred! Når dagen er lys, er Gud med deg. Når dagen er mørk, er han også der. Han gir deg en himmelsk berøring. Han elsker deg slik som du er. Gå i fred! Ragnhild Bakke Waale

Fana kirke

SALME-QUIZ 1. I Fader Vår ber vi: «For ditt er riket,

makten og æren. Hvilken salme har de samme orene i akkurat samme rekkefølge? 2. I en salme defineres hva som menes med «alt» - hvilken salme? 3. I en salme står det om en «som nok har fuglens lyster» - hvilken skapning er det, og hva heter salmen? 4. Alle får synge med det nebbet de har, sier vi gjerne. Men med hvilket nebb kan fjellet synge – og i hvilken salme står det at fjellet synger? 5. Det er kirketjeneren som tenner lysene i kirken. Men i en salme står det at det er en helt annen som gjør det – hvem, og hvilken salme. 6. En salme har et litt komplisert bilde – det er mulm (mørke) og samtidig skygger! Hvilken salme tenker vi på? 7. Noen skapninger trenger bare gi lyd fra seg så får de mat. Hvilke – og hvilken salme? 8. Hvem kan tenne et høyt antall stjerner? 9. I en av salmene – som også referer til en salme i Bibelen - er det en setning som vi også hører i dåpsritualet. Hvilken? 10. Hva er det som er skrevet hvor – og er permanent?

1. Gladelig vil vi halleluja kvede – vers 2: «han som har riktet, og makten og æren» 2. Hellig, hellig, hellig – vers 4: jord og hav og himmel, se ALT skal prise deg. 3. En sommerfugl. Salmen heter: Den prektig kledde sommerfugl. 4. Syng for Herren, sol og måne. Vers 3: Syng for Herren fjell og vidder. 5. Det er universets Herre – salmen heter: Se universets Herre. Vers 2: Se han som tenner lyset i rommets kirkesal. 6. Til himlene rekker din miskunnhet Gud. V3: I mulm er kjærlighetsvinger bredt ut, vi skjuler oss i deres skygger. 7. Himmelske Fader, herleg utan like. V2: Ramnungar ropar og du gjev dei mette. 8. Lær meg å kjenne dine veier v3: Guds grenseløse kjærlighet som kan tusen stjerner tenne. 9. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: «Herren skal bevare din utgang og din inngang, fra nå av og til evig tid». 10. Skriv deg, Jesus på mitt hjerte …. At ei lyst, ei heller smerte, deg formår å slette ut.

RETURADRESSE: FANA SOKN FANAVEIEN 320 5244 FANA

God Helg 3/2018  

Menighetsblad for Fana sokn.

God Helg 3/2018  

Menighetsblad for Fana sokn.

Advertisement