__MAIN_TEXT__

Page 1

GOD HELG Magasin for Fana og Ytrebygda

NYTT FRA KFUK-KFUM FANA side 4-5 PÅSKEUTSTILLING side 11

Intervju med Gunvor Bleiklie SIDE

6

Nr 2/18 årgang 55 fanamenighet.no


PÅSKENS HEMMELIGHET – ET KORN SOM DØR I JORDEN! – SPIRER TIL NYTT LIV! Hva er hemmeligheten med Påsken? Har vi forstått hva Påsken betyr? Hemmeligheten er forbundet med hvetekornet. Jesus forbinner seg selv med hvetekornet når han omtaler det forestående som skal skje med ham i påsken. Når hvetekornet dør i jorden, det er da det kan spire til nytt liv. Vi vet ikke hvordan det skjer, det er en hemmelighet for oss, vi bare ser at det skjer. Når vi sår et korn i den sorte jord – da kan det spire til nytt liv. Jesus sier: ”Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.” (Joh. 12,24) Det er et mysterium hvordan det går til. Vi fatter det ikke. Vi kan undersøke mye her i verden og studere hva det måtte være sånn rent fysiologisk. Men hvordan Skaperen får et korn i jorden til å spire – det klarer vi mennesker ikke å fortelle. Vi kan forklare hva som skjer. Det er så langt vi mestrer. Hvordan det skjer, har vi ikke innsyn i. Et mysterium er noe som er skjult eller noe som er hemmelighetsfullt. Det er Påskens budskap. At Jesus Kristus kom til jord og døde og sto opp igjen til nytt liv første Påskedag! I Ytrebygda kirke henger det et krusifiks i alterpartiet, (se bildet). Dette motivet viser den korsfestede Kristus, med delt midte etter sverdstikket. Ikke noe særlig vakkert bilde. Jesus omtales i Jesajas kap. 53 slik: ”Han hadde ingen herlig skikkelse”. ”Han var…[…]… en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for.” Han ble et skyldoffer. Skylden vi alle hadde ble lagt på ham. Derfor er det ikke et vakkert krusifiks, det som henger i Ytrebygda kirke. Den lidende Kristus med tornekrone naglet til et kors, er ikke vakkert. Men

SIDE

2

vi stopper ikke der. Livet stoppet ikke der. Jesus sprengte dødens grense – han sto opp av graven Påske morgen! Han vant over døden og dødsriket én gang for ALLE. Det er ufattelig men sant, like sant som at hvetekornet når det dør i jorden – det er da det nye livet kan spire på våren. Det er troens mysterium, og så ufattelig. Men så uendelig bra for oss. Vi alle inviteres inn i fellesskap med den oppstandne Kristus. Ingen er unntatt. Han som eier LIVET, vil dele sitt liv med oss. Han er kilden til nytt liv til alle tider. Det livet som har lyset i seg og ikke mørke. Gud er selve lyset. Idet mørkets krefter ble sonet, fikk alle mennesker til alle tider tilgang til den frihet Jesus Kristus gir i troen på ham. Han vil gi lys til alle som tar imot ham. Han som er herre over døden og livet og lyset – vil gi sitt lys og liv til deg. Det er Påskens hemmelige budskap, som ikke skal forbli hemmelig men forkynt for alle mennesker.

ÅRSMØTE FOR FANA SOKN Fana sokn avholder sitt årsmøte tirsdag 10. april 2018 kl. 18.00 menighetssalen i Fana menighetssenter. Vel møtt!

God helg! God påske og nytt liv!

Kirsten Lind Prest i Fana sokn

GOD HELG Utgis av soknerådet. Bladet er et informasjonsorgan som sendes alle hjem i menigheten og regnes ikke som uadressert reklame.


Skulptur i Ytrebygda kirke – Jesus: Veien inn i fellesskapet Kunstner: Per Odd Aarrestad.

HVA FEIRER VI I PÅSKEN? Tekst: Gunnar Nesse, sokneprest

Det er kanskje et litt merkelig spørsmål – for de fleste vet jo at det er til minne om at Jesus red inn i Jerusalem (palmesøndag), innstiftet nattverden (skjærtorsdag), led og ble korsfestet (langfredag) og stod opp igjen (påskedag). Men påskefeiring er jo mye mer enn å minnes noe som skjedde for et par tusen år siden. Andre store hendelser minnes vi først og fremst for at de ikke skal gå i glemmeboken. Både fordi vi kan lære av fortiden og fordi kunnskap om fortiden gir oss dypere forståelse av nåtiden. Slik er det også med det som skjedde i påsken. Det er kanskje ingen hendelse i verden noen gang som har fått slike historiske følger som det som skjedde i påsken i Jerusalem. Kristendommens fremvekst og utbredelse har sitt utgangspunkt i Jesus død og oppstandelse. Uten denne utbredelsen hadde i alle fall den europeiske og vestlige kultur sett helt annerledes ut enn i dag. I stor grad har kristendommen preget resten av verden også – både direkte og indirekte. Uten å kjenne

til påsken, er det vanskelig å forstå nåtiden fullt ut. Samtidig er påsken mer enn å ferie noe som har skjedd – det er å feire noe som skjer. Når vi feirer gudstjenester i påsken, er det ikke bare til minne om noe som har stor betydning for hele vår kulturbakgrunn. Det er samtidig å feire noe som er nærværende. Påsken har ikke bare hatt betydning i fortiden – påsken er en del av vår nåtid – og den peker framover mot fremtiden. Gudstjenestene i kirkene våre i påsken er hendelser der påsken er nåtid. Vi minnes ikke bare at Jesus innstiftet nattverden. Når vi feirer nattverd, er han til stede som den korsfestede og oppstandne. Når vi døper barn, blir barna forenet med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Når vi bekjenner

troen på ham som både ble pint, korsfestet, begravet og stod opp igjen, bekjenner vi troen på en levende Frelser som er midt i blant oss. Når vi bekjenner at vi tror på legemets oppstandelse, gjør vi Jesu seier over døden til en seier for oss alle. Å feire påsken i kirken, er å gjøre den nærværende i våre liv. Gud står opp imot alt det onde og ødeleggende i dag også, han lar oss kjenne sin kjærlighet her og nå, han tilgir oss og fornyer oss – og han gir oss et levende håp om at også vår død skal overvinnes. Det gir absolutt grunn til storstilt og storslagen feiring. Det er rikelig anledning til å feire påske i kirkene våre i påsken. Og påskedag er det svært god grunn til å la flagget gå til topps!

GUDSTJENESTER I PÅSKEN I FANA SOKN 25. mars – Palmesøndag 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Familiegudstjeneste. Utdeling av kirkebok til 4-åringer. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe/ smørelunsj. 29. mars – Skjærtorsdag 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Nattverd. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt i Mali. Barneandakt.

18.00 Fana. Pasjonskonsert ved Marita Lervik. Kollekt. 19.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Nattverd. Takkoffer til sang og musikk i Fana menighet. 20.00 Fana. Kveldsmat og sosialt samvær etter gudstjenesten. 30. mars – Langfredag 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Pasjonsgudstjeneste. Rollefordelt lesing av Jesu lidelseshistorie. Fana kyrkjekor. Takkoffer til diakonalt arbeid i menigheten.

11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Korsvandring for hele familien. Takkoffer til diakonalt arbeid i menigheten. 1. april – Påskedag 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Fana kyrkjekor og blåsere. Dåp og nattverd. Takkoffer til Sjømannskirken. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer til Sjømannskirken.

LEVERING AV STOFF: Leveres menighetskontoret el. sendes til fana.menighet.bergen@kirken.no

GRAFISK PRODUKSJON Fana sokn / Lars Håberg Ottesen

DEADLINE NESTE UTGAVE: 25.05.2018 Distribueres innen 16.06.2018

REDAKSJON: Audun Mæland, Gunnar Nesse, Linda Lindås, Rune Kroken, og Mette Franck Johnsen

TRYKK: Molvik grafisk AS

FORSIDEBILDE: Ytrebygda kirke

Miljømerket trykksak 2041 0960 | Molvik Grafisk SIDE

3


VINTERFESTIVAL PÅ VOSS

Tekst: Renate Hamm

”En mann med mange venner går det ille. Men det finnes venner som henger fastere ved en enn en bror”. Slik står det i Salomos ordspråk 18:24. Og det passer svært godt til en vinterfestival hvor temaet var relasjoner – og ikke minst hvor alle du møter enten er en gammel bekjent eller en ny kompis. Eller til og med en fremmed ved ankomst og venn ved avreise. Helgen 9. – 11. februar ønsket Voss tilreisende – og lokale – velkommen med bare et par røde på termometeret og snø i luften. Ganske vanlig for Voss i februar, og ganske midt på treet for KFUKKFUM-ere som dro på kofferter og bagger fra busser og tog fredag ettermiddag. Men det finnes ikke noe vær som kunne påvirket festivalgleden og stemningen til noen av dem som befant seg på Voss den helgen. Festivalansvarlig Marte Johanne Dahl hadde gjort klar for en forrykende helg for alle festivaldeltakere. Showansvarlige Mari Jakobsen og Amalie Myrmel Gjengedal, og bandleder Knut Erling Gammelsæter, hadde ikke spart på kruttet under åpningsshowet. Etterfulgt av en hardtslående kanonballturnering og en søvndyssende soveposesamling og kveldsavslutning, fikk både unge og voksne en berg-og-dalbane av en fredag og dag 1 av Vinterfestivalen 2018. Lørdag bød på et bredt utvalg seminarer, arrangert av seminaransvarlig Mathilde Flæsland Hoel. Blant annet kunne man velge å tilbringe lørdagen inni en svær plastball på boblefotballseminar, bak kamera på fotoseminar, eller blunkende og blafrende med øyevippene på sjekkeseminar. Seinere var det duket for årets Globalløp og Globalmarked, hvor det kunne annonseres at det ble samlet inn over kr 57 000! Et rekordhøyt beløp, og all ære til deltakere og givere, og ikke minst globalansvarlig Thale Bø. Lørdagskvelden ble toppet med månedens største samling av talenter da alle de deltagende ten sing-korene – deriblant Fana sokns Blessing Ten Sing og Ytrebygda Ten Sing – fikk opptre med korsang. I tillegg fikk man se hva SIDE

4

soloseminarene, felleskorseminaret og danseseminaret hadde brukt formiddagstimene på. Et av kveldens høydepunkt var dog da 11 ungdomsledere sto på rekke, og hver av dem måtte få en kremklatt i ansiktet som representerte kr 5 000 samlet inn under Globalmarkedet og –løpet. Den siste dagen på festivaler er ofte grå, og går i stor grad med til pakking, rydding og reising. Vinterfestivalens søndag er langt ifra like trist. Denne dagen holdt festivalprest Ivar Høyland en nydelig gudstjeneste om relasjoner og søskenkjærlighet – og ikke minst vennskap som føles som søskenkjærlighet. Bønnevandring og

nattverd ble akkompagnert av sang av forsangere Andrea Ådland og Sanne Moesgård. Det ble en plutselig og eksplosivt endring av stemning og energi da hele festivalen ble avsluttet med et fyrverkeri av et show, med festivaldans, allsang og konfettikanoner. Vi gleder oss allerede til neste gang!


LONDON! 14.-18. februar var 64 ungdommer og voksne på tur fra Fana sokn til London. 53 av oss bodde på sjømannskirken og hadde opplegg i samarbeid med dem. 11 ungdommer som går på MILK (MiniLederKurs) bodde på KFUK-hjemmet, men var med oss på sjømannskirken til noe av opplegget. Turen var fantastisk, med Madam Tussaud, London Eye, Westminster Abbey, Buckingham Palace, China Town og sist men ikke minst Les Miserables. Innimellom alt dette var det litt shopping, masse moro og mye gøy underholdning og kos på kveldene.

ÅPEN BARNEHAGE Velkommen til åpen barnehage i kjelleren i Fana menighetssenter. Fana KFUK-KFUMs tilbud er for barn i alderen 0-6 år sammen med en voksen omsorgsperson. Åpen barnehage er et møtested for barn og voksne, der vennskap, fellesskap, lek og læring står i fokus. Åpningstider: Mandag: 09.00 - 15.00 Tirsdag: 09.00 - 14.00 Torsdag: 09.00 - 14.00 Dette gjør vi: - Lek og samlingsstund - Felleslunsj - Aktiviteter/turer - Babysang annenhver torsdag. kl 13.00

Foto: Eirik Tufteland Kroken

Årsmøte i KFUK-KFUM Fana Når: Onsdag 21. mars Klokka 18:30 Kvar: Marthas Sal Ytrebygda kirke

Tilbudet er gratis. Du betaler kun for mat hvis dere spiser lunsj med oss. Det koster 25,- for voksen og 15,- for barn. Åpen barnehage har ingen påmelding. Kom og gå når du vil innenfor barnehagens åpningstid. Vi følger skoleruten for ferier og fridager. Adresse: Fanaveien 320, 5244 Fana, Tlf: 413 28 003 e- post: post@openbarnehage.no Facebook: Fana Åpen Barnehage

NYTT FRA:

Det vil vere mulegheit for ein prat, kaffidrikking og kakeeting i frå kl. 18.00. Med venleg helsing Hovudstyret

Fana

SIDE

5


GUNVOR BLEIKLI - 30 ÅR I TAKT Tekst: Audun Mæland

Noen personer har betydd spesielt mye for musikklivet i Fana, og hatt en stor påvirkning på mange unge sitt (musikalske) liv. Gunvor Bleiklie er en av disse personene, hun har akkurat blitt pensjonist, og i den forbindelse har God Helg tatt en prat med Gunvor om hennes lange innsats i musikkens tjeneste.

De fleste forbinder Gunvor med Kirkevoll skole, og da spesielt Kirkevoll skolekor. La oss gå helt tilbake til starten på skolekoret, og forbindelsen mellom koret og musikklivet i Fana menighet. Koret ble startet i 1957, Sigmund Skage og Hilmar Bjånesø var noen av initiativtagere. En av de viktigste grunnene til at koret ble startet, var et ønske om å skape rekruttering til Fana Kyrkjekor og Fana Mannskor. I mange år var opptreden på 17. Mai og julaften i Fana kirke de største begivenhetene for koret, en tradisjon som fortsetter den dag i dag. For mange blir det ikke ordentlig jul, uten å høre Kirkevoll skolekor klokken halv to i Fana kirke på julaften. Gunvor Bleiklie var selv medlem i koret i 1958-68, og ble senere hjelpedirigent. Etter at Gunvor begynte som musikklærer på Kirkevoll i 1983, startet hun i 1985 et eget aspirantkor. Medlemmene i aspirantkoret er fra 2.-4. klasse. Fra 1993 tok Gunvor over hovedkoret, etter Elisabeth Byrkjeland. Tiden på 90-tallet skulle by på mange høydepunkt og prosjekter for skolekoret, og samarbeid både med Fana SIDE

6

menighet og Hordaland Teater. Et av de største var i forbindelse med 1000-års jubileet for kirken i Norge i 1995, der koret bidro til oppsetningen i Fana kirke med både sang og skuespillere. Gunvor og skolekoret har også spilt inn flere CDer, blant annet ble en CD laget før korets 50-års jubileum i 2007. Så spilte koret inn en jule-cd før 60-års jubileumet i 2017, også denne tatt opp i Fana kirke. Samarbeidet med Fana kirke og menighet har vært givende på mange måter. Blessing Ten-Sing har i flere tiår fått gratis påfyll av ungdommer, som allerede har en veldig god musikalsk bakgrunn. Rundt 8-10 ungdommer har blitt rekruttert direkte videre fra skolekoret til Ten-Sing hvert år. 2017 har vært et høydepunkt og samtidig et slags punktum for Gunvor og hennes lange tid i koret. På begynnelsen av året ga organisasjonen Ung i kor henne prisen for «Årets barnekordirigent 2016», da spesielt for sin lange og trofaste tjeneste for Kirkevoll skolekor. På høsten mottok hun Kulturprisen for Fana og Ytrebygda 2017, i Fana Kulturhus. Gratulerer, vel fortjent!

Midt opp i det hele er stafettpinnen gitt videre. Det har vært et naturlig valg for Gunvor, da hun ble pensjonist og sluttet ved Kirkevoll skole. Dirigentstokken ble overbrakt til Jannicke Dam Rusti, som bor på Krokeide. Hun overtok samtidig både stillingen som musikklærer ved skolen og jobben som dirigent. I tillegg dirigerer Dam Rusti også koret Sola Fide. Skal vi gjette, så klarer nok ikke Gunvor Bleiklie å holde seg helt unna, og vil hjelpe til i kulissene når det trengs. Fana menighet vil takke for et flott samarbeid, som har kommet både menigheten og barn og ungdom i bydelen til gode. Kjære Gunvor, takk for at du har brukt over 30 år av livet ditt på skolekoret og musikklivet i Fana!


Aktiviteter for barn i Fana og Ytrebygda kirker Hva skjer for ditt barn? Sjekk kolonne med alder.

Vår 2018 Alder

Hva

Hvor

Når

0 - 1 år

Babysang

Torsdag kl. 13.00

0 – 5 år

Åpen Barnehage

Ytrebygda kirke og Fana Åpen barnehage Fana menighetshus

2 – 3 år

Knøttekafé (Familiedag)

Ytrebygda kirke

3 – 5 år

MiniSing (Familiedag)

Ytrebygda kirke

4 år

Fana kirke og Ytrebygda kirke

4 – 7 år

4-årssamling og utdeling av 4-årsbok Barnekoret i Fana kirke

5 år

Vårslepp

Ytrebygda kirke

6 år

Førsteklasses samling

Fana kirke og Ytrebygda kirke

6 – 9 år

Ytrebygda kirke

10 – 12 år (5. -7.kl)

BaKoY – Barnekoret i Ytrebygda kirke (Familiedag) Tweens (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag kl. 17.00

10 – 12 år

Fanatalentene (barn)

Fana kirke

Onsdag kl. 17.30

Fana kirke

Mandag, tirsdag og torsdag Annenhver torsdag fra kl. 16.00 Annenhver torsdag fra kl. 16.00 21. mars + 25.mars YTB 4.april + 8.april Fana Annenhver onsdag kl. 17.30 27.mai 2018 31.mai Fana 7.juni Ytrebygda Annenhver torsdag kl. 16.00

Familiegudstjenester vår 2018 Vi har familiegudstjeneste i Fana eller Ytrebygda kirke en gang i måneden. På familiegudstjenestene vil det være fokus på at særlig barna skal kunne feire gudstjeneste med hele seg og få kjenne troen på kroppen. Dette skjer blant annet gjennom bevegelse og en fast bønnevandring med ulike stasjoner hvor man kan erfare tro med sansene. Etter hver familiegudstjeneste blir det kirkekaffe med smørelunsj. Vel møtt til familiegudstjenester i Fana og Ytrebygda kirker! Familiegudstjenester vår 2018 25. mars - Ytrebygda kirke 8. april - Fana kirke 27. mai - Ytrebygda kirke

SIDE

7


KONFIRMANTER I FANA SOKN VÅREN 2018

FANA 5.mai kl.10.30

Mattias Pujol Anders Melander Viste Brede Lysvold Dennis Lanesskog Emma Tiffanie Styles Spartveit Helene Martinsen Jovan Radulovic Julie Skrugstad Nielsen June Hovden Eidheim Kjerstine Haarr Maia Sørby Maren Henneli Mia Langli Mia Sandtorv Lussand Silje Torvund Ohma Sofia Nappen Arsua Tine Hovden Eidheim Tommy Vange Rød Tuva Refsahl Iversen Vegard Namtvedt Nordstrøm Vilde Emilie Greve Wihelmsen

FANA 5.mai kl 12.00

Daniel Søviknes Borge Anders Brian Peter Godfrey Carl Stian Hillesøy Berg Christopher Ingvald Vollvik David Roald Andreas Kjeilen Erlend Midttveit Felix Ulrik Losvik Filip Njøten Frotvedt Harald Brown Henrik Lunde Ida Brandshaug Hagenes Jakob Fredrik Losvik Jannike Buschmann Johannessen Mathias Berge Ruben Haugland Fosse Sander Gåssand Koldal Stein-Are Meland Thomas Breili Konglevoll

SIDE

8

FANA 5.mai kl. 13.30

Isak Helland Cathrine Klodvik-Loddengaard Christoffer Hjelmeland Losnedal Dennis Svendal Erlend Ottem Hanna Sol Draveng Røkke Hanne Olsen Henning Øinas Herman Svensen Engedal Isabell Morgan Grimseid Jacob Ørnegård Jakob Mildestvedt Jørgen Vatshelle Halvorsen Mayliss Victoria Seim Hauge Nicolai Falch Revheim Peter Rundgren Sivertsen Stine Førde Bolme Thomas Revheim Johnsen Tobias Hjertholm Øyvind Reinan

FANA 6.mai kl.10.30

Emma Martine Nyheim Haga Camilla Aasheim Casper Fiskeseth Bernes Cathrine Heggnes Leirvåg Celina De Jonge Eirin Meyer Hellevig Erik Xavier Fiksdal Helene Kringstad Lillevik Helle Taraldset Michelsen Håvard Seim Berentsen Jesper Morris Otterstad Katrine Bollmann Salbu Kim André Økland Mathilde Grønsdal Netteland Olav Olsvik Fretheim Patrick Morken Siril Wærnes Siril Søvik Mørkved

FANA 6.mai kl. 12.00

Ingrid Tarlebø Amanda Thunes Ana Isabel Helland Lopez Christina Bosanquet Ulvedal Edvard Andre Furnes Emilie Marthinsen Endre Stene Frida Brandshaug Hanne Bruvik Hanne Sofie Stangeland Sæle Jonas Hansen Ness Kaisa Berentsen Lea Matilde Garrido Nilssen Malene Qvale-Isaksen Roald Qvale-Isaksen Sandra Menes Susanne Andersen Midttun Vegard Westrheim Viktoria Kupca Andersen


YTREBYGDA 12.mai kl. 10.30

Mathilde Bjørkheim Fauske Amalie Førre Brandt Amalie Berntsen Amias Clement Nasser Aspenes Emilie Gullachsen Emma Elise Guldbrandsen Jeanett Clausen Strandos Julian Bjørgo Kristina Sandtorv Kindt Michelle Harkestad Michelle Lie-Larsen Oliver Grønvigh Liseth Paula Eikeland Victoria Sandøy Torsvik Viljar Berntsen

YTREBYGDA 12.mai kl.12.00

Henriette Veiteberg Wollan Christoffer Johannesen Dag Martin Drange Daniel Sveva Dowsett Ida Kristine Jordal Jonas Folgerø Kristoffer Birkeland Ramsvik Marte Haaland Mina Holmefjord Nora Møllerup Norah Tvedt Oline Kvamsdahl Pernille Veiteberg Wollan Renate Saltvik Lyngvær Sidsel Møllerup

YTREBYGDA 12.mai kl 13.00 Marie Pryme Hystad Aleksander Økland

Alexander William Amundsen Puetz

Angelica Bjerga Celina Suarez-Birkeland Celine Victoria Berntsen Christopher Heggholmen

Ingeborg Synnøve Bortne Høegh-Krohn

Jens Tjomsland Jonas Bernes Hannisdal Sander Hovland Torstein Vivås Thorsen Ulrik Garberg Olsen Wictor Johan Johnstad Åshild Johannesen Lian

YTREBYGDA 13.mai kl. 10.30

Malin Legreid Auganes Agathe Dalaker Nordvik Andrea Rønning Skage Andreas Teodor Nyegaard Benedicte Nilsen Christina Aarestrup Emilie Farstad Vidme Erlend Børnes Hope Joakim Øyen Louise Isabel Knudsen Nina Martine Borlaug Sebastian-Rene Rio-Berland Ulrick Heggstad Tveit Victoria Celine Talhaug

YTREBYGDA 13.mai kl. 12.00

Øystein Svindland Vågsholm Andrè Sigvathsen Larsen Andreas Haugland Jørgensen Jørgen Solsvik-Eide Sander Cleberson Hansen Sasithon Skulstad William Friis

SIDE

9


FOTOSAFARI I FANA SOKN

Atle Skjerlie deler noen vårlige fotografier fra Fana-området. Du finner flere flotte Fana-bilder på Facebooksiden «Fanafolket».

Øverst: Vårstemning ved Fana kirke Midten t.v: Sikkert vårtegn Midten t.h: Gråspurven blåser fjærdrakten opp til vinterkåpe Nederst: Lammetid

SIDE

10


KORSVANDRING OG PÅSKEUTSTILLING I YTREBYGDA KIRKE

Det er med stor glede vi annonserer at Ytrebygda kirke i år kan presentere en utvidelse av fjorårets korsvandring. I 2017 var korsvandringen knyttet til tre skulpturer av den lokale keramikeren Kamilla Sajetz Mathiesen. I år består vandringen av hele ni skulpturer som til sammen illustrerer Jesu pasjonshistorie fra Getsemane til Golgata. Korsvandringen går fra skulptur til skulptur, og fra skriftsted til skriftsted, på langfredag klokken 11.00, og er åpen for både voksne og barn. Skulpturene vil også være utstilt i kirken i forlengelse av gudstjenestene skjærtorsdag, langfredag og påskedag til klokken 14.30. Lørdag klokken 14.00 er det konsert i kirken ved kantor Per Inge Hove. Han vil improvisere små meditasjoner med inspirasjon fra påskeutstillingen.

Foto:Kobie Nel

Alle er hjertelig velkommen innom til utstilling. Kaffe og samtale i forlengelsen for de som ønsker det. God påske! REKLAME

4-ÅRSBOK

TRYKKERI

MENIGHETSBLADER

Hardangervegen 74, 5224 Nesttun, tlf 55 55 20 20

www.molvik.no

Hver fredag finner dere oversikt over gudstjenester i Fana sokn.

Ytrebygda kirke 21. og 25. mars Fana kirke 4. og 8. april Meld deg på og les mer på www.fanamenighet.no For bestilling av abonnement: www.fanaposten.no Tlf. 55 11 80 10

SIDE

11


•OPPSLAGSTAVLEN• SENIORTREFF I FANA MENIGHETSSENTER Vi samles første hver torsdag i måneden kl.11.30 – 13.30. Velkommen til sosialt samvær med program, bevertning, allsang og andakt. Resten av vårens program ser slik ut: 5. april - Dialogens muligheter i det menneskelige fellesskapet v/Kari Flornes 3. mai - Misjon i Mali, der Fana sokn har sitt misjonsprosjekt, v/Helle L. Kartveit, NMS 7. juni - “Nå er det juni og heggeduft...” Opplesning med musikkinnslag v/ Sverre Trætteberg

Velkommen! Behov for skyss? Kontakt Kari Daae Gjertsen, tlf. 958 08 561

SENIORTREFF I YTREBYGDA KIRKE -siste tirsdagen i måneden

18.

januar

25.

januar

Ytrebygda kirke

1.

februar

Fana menighetshus/åpen barnehage

8.

februar

Ytrebygda kirke

15.

februar

Fana menighetshus/åpen barnehage

22.

februar

Ytrebygda kirke

8.

mars

Fana menighetshus/åpen barnehage

SIDE

Du er velkommen - godt å være sammen!

Fana menighetshus/åpen barnehage

15.

mars

Adventistkirkens sykehjem NB: kl.12.30

22.

mars

Fana menighetshus/åpen barnehage

5.

april

Ytrebygda kirke

12.

april

Fana menighetshus/åpen barnehage

19.

april

Ytrebygda kirke

26.

april

Fana menighetshus/åpen barnehage

BARNEKLUBBEN PÅ KROKEIDE Vi er en kristen barneklubb som har samlinger i biblioteket på Krokeide skole ca. hver 14. dag. Vi tilpasser programmet til barnas alder. Vi synger, har bibelfortelling, tegner, «perler» m.m. Du må gjerne ta med en voksen første gang. Alder er ca. 4 år og oppover.

12

Vi starter kl.12.00

Tidspunkt er kl. 18.30 – 19.30. Før jul er det: 23/11 og 7/12. Kontaktpersoner: Elisabeth M. Jonassen 90 15 91 26, Ingrid Skartveit 48 17 72 03.


Konserter i Fana og Ytrebygda kirker

Dato

Hva

Hvor

Når

20. mar

Stabat mater av Pergolesi og Schubert messe Fana kammerorkester, Fanatalenter og Fanasolister. Gjestesolist Åsne Kvamme Orgel: Stig W. Holter Dir: Kantor Jan Røshol Kollekt til Fasteaksjonen, Kirkens Nødhjelp Pasjonskonsert Fanasolist: Marita Lervik m.fl. Orgel og flygel: Kantor Jan Røshol Kollekt Påskemeditasjoner v/ kantor Per Inge Hove

Fana kirke

19.30

Fana kirke

18.00

Ytrebygda kirke

14.00

Påskekonsert Dvorak messe utdrag og annen påskemusikk Fana kyrkjekor og Birkeland kantori Dir: Kantor Jan Røshol Orgel: Stig W. Holter Billetter Sigmund Skages minnekonsert Prisvinner for 2018 er tildelt til Solvang (16 år, piano). Fana mannskor og Fana kyrkjekor Sangstund med Barnekoret i Fana kirke, Fanatalenter m.fl. Dir: Ragnhild Sæle Bergflødt Kantor: Jan Røshol «Kor og musikalkafe» Fanasolister, Fana kyrkjekor og gjestekor Søreide Songlag m.fl. Kantor: Per Inge Hove og Jan Røshol Salg av kaker og utlodning

Fana kirke

19.00

Fana kirke

19.00

Fana kirke

18.00

Ytrebygda kirke

20.00

29. mar

31.mar 8. april

22. apr 23. mai 30. mai

Sommerkonserter med Fanasolistene i Fana kirke på tirsdager fra 5. juni til 24. juli kl. 12.00. Med forbehold om programendringer. Flere konserter er med støtte fra Kulturkontoret.

Konserter andre steder Dato

Hva

Hvor

Når

18. mar

Stabat mater av Pergolesi og Schubert messe Fana kammerorkester, Fanatalenter, og Fanasolister Gjestesolist Åsne Kvamme Orgel: Stig W. Holter Dir: Kantor Jan Røshol Billetter

Birkeland kirke

19.00

SIDE

13


GIVERTJENESTEN I FANA SOKN • • • • • • •

Givertjenesten er en del av grunnfjellet i arbeidet vi driver i Fana sokn. Ved å gi en fast månedlig gave er du med å støtte et allsidig arbeid i soknets regi. Vi trenger økonomisk hjelp for å drive et stort barne- og ungdoms-, sang- og musikkarbeid, og til å gi diakonal omsorg for eldre og unge. Myndighetene har lagt til rette for fast givertjeneste med skattefradrag for årlige beløp fra kr 500 til kr 30 000 per person. (Ved utfylling av personnummer vil vi melde inn det årlige totalbeløpet for skattefradrag). Vårt kontonummer er 0532.11.68541. Avtalen kan sies opp når du vil. Vil du bli fast giver ber vi deg fylle ut informasjon nedenfor og sende til menighetskontoret. Adressen er: Fana sokn, Fanaveien 320, 5244 Fana. Du kan også legge slippen i postkassen utenfor menighetskontoret.

Bli en del av GRUNNFJELLET til FANA SOKN – takk for at du vil være med! Automatisk betaling av faste regninger

Jeg ønsker å gi min støtte til FANA SOKN. Org. nr. 976 994 337. Jeg ønsker at min gave går til: Menighetens arbeid (Jeg overlater til Soknerådet å fordele pengene der det er størst behov til enhver tid.) Barne- og ungdomsarbeidet Jeg ønsker å gi: Kr 100,- Kr 200,- Kr 500,Annet beløp Kr: …………… (ved høyere beløp må beløpsgrensen heves i banken din. Dette kan du gjøre i nettbanken selv eller kontakte banken for hjelp.) Jeg ønsker å betale: Månedlig, og at det trekkes den _____ i mnd. Belast min konto nr. Pers. nr. (Må fylles ut ved skattefradrag) KID nr. (Fylles ut av vår regnsk.fører) Navn: (bruk blokkbokstaver) ..…………………………………………………..…… Adresse: …………………………………………..…….……………………..……… Postnr: ……………… Sted: ………………………………… E-post:……..………… Sted/dato: ………………………………………… Underskrift: …………………..………………………

UTLEIE I FANA SOKN

Vi leier ut lokaler til dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, minnesamvær, åremålsdager og andre sammenkomster. Kontakt menighetskontoret

tlf. 55 59 32 50 for bestillingsinfo FANA SOKN

Vi kan hjelpe til med rådgivning og tilrettelegging ved begravelser og bisettelser.

Døgnvakt 55 27 28 29 www.gravferdshjelpen.no Hagerupsvei 32X, 5093 Bergen

• WWW.FANAMENIGHET.NO • WWW.YTREBYGDAMENIGHET.NO FANASOKN

55 13 15 00 (24 timer) 80 års erfaring i Fana www.dahlsbegravelse.no SIDE

14

DIN ANNONSE HER? KONTAKT MENIGHETSKONTORET TLF. 55 59 32 50 E-POST:

fana.menighet.bergen@kirken.no


HVEM-HVA-HVOR i FANA SOKN

Besøk vår hjemmeside: www.fanamenighet.no

Menighetskontoret 55 59 32 50 fana.menighet.bergen@ kirken.no

Frivillighetskoordinator Liv Marit Kvåle Evjen 55 59 32 54 - 920 91 187 le874@kirken.no

Soknerådsleder Marianne Nordby 930 04 763 nordby575@hotmail.com

Økonomiutvalget Rune Kroken 920 95 205 rune-a-kroken@gmail.com

Prost Kristin Sævik Litlere 55 59 32 55 - 906 30 687 kl428@kirken.no

Kantor - Fana Jan Røshol 55 59 32 52 - 489 94 700 jr948@kirken.no

Ytrebygda menighetsutvalg Linda Lindås 975 25 717 linda.lindaas@gmail.com

Dåp, vielse og begravelse Kirketorget: 55 59 32 10 kirketorget.bergen@kirken.no

Sokneprest Gunnar Nesse 55 59 32 56 - 901 70 380 gn229@kirken.no

Kantor - Ytrebygda Per Inge Hove 55 59 32 66 - 976 57 481 pi232@kirken.no

Fana menighetsutvalg Gunnar Nesse 55 59 32 56 - 901 70 380 gn229@kirken.no

Gravplassmyndigheten i Bergen: 55 59 39 00 bergen@gravplass.no

Kapellan Maren Flotve Tischendorf 938 90 490 mt373@kirken.no

Kirketjener Renate Olsen 55 59 32 66 ro429@kirken.no

Trosopplæringsutvalget Kari Flornes 55 29 87 51

KFUK-KFUM:

Prest Kirsten Lind 55 59 32 58 kl574@kirken.no

Undervisningsleder Kristin Engeberg 55 59 32 62 - 936 25 110 ke743@kirken.no

Administrasjonsleder Mette Franck Johnsen 55 59 32 51 - 478 02 095 mj454@kirken.no

Menighetspedagog Trine Lohne tl643@kirken.no

Administrasjonssekretær Grete Smørås 55 59 71 93 - 975 34 813 gs447@kirken.no

Barne- og ungdomsmusiker Ragnhild Grov Nilsen 55 59 32 64 - 970 10 843 rn375@kirken.no

Kultur og kirkemusikkutvalget Ragnhild Sæle Bergflødt ragnhild_saele@hotmail.com Diakoniutvalget Kari Botnedal karibotnedal@hotmail.com Fana kyrkjekor Lisbeth Andal Særvold 55 11 90 07 saervold@online.no

Foreningssekretær Åsmund Ulvedal 959 01 370 aasmundu@kfuk-kfum.no Voksenlaget Rune Kroken 920 95 205 rune.a.kroken@gmail.com Åpen barnehage Styrer Kari Frotvedt 413 28 003 Styreleder Ole-Jacob Theis Birkeli 938 00 004 ole.jacob.birkeli@gmail.com

Ytrebygda Kyrkjelag Svein Berg 907 73 696

«Møte Gud, møte hverandre»

HÅVARDSTUN ELEKTRISKE AS ḄḄᴡ•••••••₆

Elektriker og Lampebutikk Alt på ett sted!

Døgntelefon 55 13 40 04

Et byrå for hele Bergen og omegn - Vi har lang erfaring - Gir personlig oppfølging Kontor på Nesttun • Lundhaugveien 14

www.ff-begravelsesbyraa.no

I Blomsterdalen

Håvardstun Elektriske AS Tlf: 55114750 www.havardstun.no

FAMILIEVAREHUSET – alltid fornuftige priser l sparkjøp.no

Ytrebygdsveien 237 5258 Blomsterdalen

Her finner du oss: Kirkenes

Tromsø l Sveberg l Kristiansund Digerneset Førde Åsane Kokstad l Allehelgensgt l Drotningsvik l Stord l Haugesund l Stavanger l Sandnes l Bryne l Lyngdal l Kristiansand l Arendal l Skien l Mjøndalen l Lørenskog l Hønefoss l Vestby l Halden l

l

l

l

l

SIDE

15


DØPT Viktoria Holmefjord Knudsen Olivia Møller-Hansen Ole Hjertnes Frida Dahle Botnevik Olivia Elin Johansen Rydland Håkon Strøm-Erichsen Elise Waagenes Andersen Håvard Leikvoll Kaarstein Amanda Olivia Mellem Iden Ole Rusti Devik Olivia Sælensminde Avsnes Emily Margrethe Tangerud Søreide Johanne Bondø Andersen Sarah Nordås Pell Leah Isabel Fausa Stakseng Maria Iselin Von Der Ohe Bohnhorst Karen Sofie Samdal Andreassen Selma Sjøstrand Noah Manuel Ervik Jacobsen Mia Smith Hjelle Nellie Nielsen-Gunnestad Kian Gangdal Lukas Amundsen Hennie Gjerde Svabø Hennie Gjerde Svabø Phillip Sjøstrand Nordeide Madelen Yndestad Fjelltveit Lyder Kroken Aksel Kroken Sofie Davanger Eiken Mia Bratshaug Sunniva Velten Eidnes Lucas Pasko Hansen

VIET Trine Lise Isager og Fabian Bruvik

BEGRAVET BOSATT I FANA SOKN Herborg Alida Skudal Anne Berit Albriktsen Anders Skjervheim Nina Karin Nielsen Eikås Turi Kooter Wilson Vemund Smedsvik Monika Margit Zelei Fredrik Faye Elsa Vågenes Eugen Berg Petra Håvardstun Ingeborg Øyjordsbakken Arne Ingvar Jensen Margit Camilla Olsen Liv Kallestad Harry Kåre Eide Arne Kristian Nielsen

GUDSTJENESTER 25. mars – Palmesøndag: Jes 56,68 Rom 3,21-26 Matt 26,6-13 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Familiegudstjeneste. Utdeling av kirkebok til 4-åringer. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe/ smørelunsj. 29. mars – Skjærtorsdag: Jes 31,31-34 Hebr 10,19-25 Luk 22,24-23 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Nattverd. Takkoffer til SIDE

16

«Møte Gud, møte hverandre»

Menighetens misjonsprosjekt i Mali. Barneandakt. 19.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Nattverd. Takkoffer til Sang og musikk i Fana menighet. Konsert i forkant (kl. 18 ved Marita Lervik). Kveldsmat etter gudstjenesten. 30. mars – Langfredag: Joh 18,119,42 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Pasjonsgudstjeneste. Rollefordelt lesing av Jesu lidelseshistorie. Fana kyrkjekor. Takkoffer til Diakonalt arbeid i menigheten. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Korsvandring. Takkoffer til Diakonalt arbeid i menigheten. 1. april – Påskedag: Jes 52,7-10 Rom 14,7-9 Matt 28,1-10 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Fana kyrkjekor og blåsere. Dåp og nattverd. Takkoffer til Sjømannskirken. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer til Sjømannskirken. 2. april – Andre påskedag: Ingen gudstjenester. 8. april – 2. s. i påsketiden: Jer 31,1-6 1. Joh 5,1-5 Joh 21,15-19 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Familiegudstjeneste. Utdeling av kirkebok til fireåringer. Dåp. Fana kirkes barnekor. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kirkekaffe/ smørelunsj. 19.00 Ytrebygda v/ Kirsten Lind. Bønnevandring og nattverd. Takkoffer til Diakonalt arbeid i menigheten. 15. april – 3. s. i påsketiden: Esek 34,23-31 Hebr 13,20-21 Joh 10,1-10 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 13.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåpsgudstjeneste. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Nattverd. Takkoffer til Sjømannskirken. 19.00 Ytrebygda. Fana KFUK-KFUM inviterer til Gospelnight. Lars Martin Hol (prest i Søreide). Kapellmester Per Inge Hove. Kollekt. 22. april – 4. s. i påsketiden: Jes 43,16-21 Åp 2,1-7 Joh 13,30-35 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Offer til Misjonshøgskolen NMS. Kirkekaffe. 11.00 Ytrebygda v/ Kristin Litlere. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer til Menighetsarbeidet. Kirkekaffe/ Smørelunsj. 29. april – 5. s. i påsketiden: 1 Kong 17,8-16 Rom 12,1-3 Luk 13,18-21 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Takkoffer til Kristent Medieforum. Kirkekaffe. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Familiegudstjeneste. Dåp (eller nattverd). Takkoffer til Kristent Medieforum. Kirkekaffe/smørelunsj. 5-6. mai – Konfirmasjonshelg i Fana kirke: Egne tekster. Lørdag 5. mai: Gudstjenester kl. 10.30, 12.00 og 13.30 Søndag 6. mai: Gudstjenester kl. 10:30 og 12 Ved alle gudstjenester: Takkoffer til Fana KFUK-KFUM og Menighetens ungdomsarbeid.

10. mai – Kristi himmelfartsdag: Dan 7,13-14 Rom 10,6-10 Luk 24,46-53 11.00 Ytrebygda v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer til Kirkens SOS. Kirkekaffe/ smørelunsj. 12-13. mai – Konfirmasjonshelg i Ytrebygda kirke: Egne tekster. Lørdag 12. mai: Gudstjenester kl. 10.30, 12.00 og 13.30 Søndag 13 mai: Gudstjenester kl. 10:30 og 12 Ved alle gudstjenester: Takkoffer til Fana KFUK-KFUM og Menighetens ungdomsarbeid.

Ytrebygda kirke

13. mai – Søndag før pinse: Sak 14,6-9 Åp 21,22-27 Joh 3,16-21 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Takkoffer til Kirkens SOS. Kirkekaffe. 17. mai: 1 Krøn 29,10-14 1 Tim 2,14 Matt 22,17-22 10:00 Fana v/ Gunnar Nesse. Fana kyrkjekor. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. 20. mai – Pinsedag: 1 Mos 1,1-5 Apgj 2,1-11 Joh 14,15-21 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Takkoffer til Normisjon. 11.00 Ytrebygda v/ Kirsten Lind. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer til Normisjon. 21. mai – Andre pinsedag. Ingen gudstjenester. 27 mai – Treenighetssøndag: 1 Mos 18,1-8 Rom 11,33-36 Luk 10,21-24 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet 13.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. 11:00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Familiegudstjeneste. Vårslepp. Dåp (nattverd). Takkoffer til Norges KFUK-KFUM global. Grilling etter gudstjenesten. 3. juni – 2. s i treenighetstiden: Salme 67,2-6 Gal 3,23-29 (P) Joh 3,26-30 11.00 Fana amfi v/ Kristin Litlere. Familiegudstjeneste/Skaperverkets dag. Blessing TenSing. Takkoffer til KFUK-KFUM Global. 11.00 Ytrebygda kirke v/ Maren F Tischendorf. Dåp og nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet.

Fana kirke

SALME-QUIZ 1. Jakob Sande er ikke bare julens dikter, han har også en fin pasjonssalme. Hvilken? 2. Hvilken salme inneholder følgende: ”Om verden full av djevler var”? 3. En opprinnelig bergenser har kommet inn med to salmer under Marias budskapsdag. Hva er hans navn? 4. I den danske salmebok står det en norsk salme som heter ”Kornet som dør i jorden”. Hva heter den i vår salmebok? 5. Pasjons/påsketiden har flere bergenske salmediktere enn Skeie. Nevn minst ett navn! 6. En av salmene i pasjonstiden har samme dikter og komponist. Hva heter han? 7. Så til månedens nøtt. Under skjærtorsdag står det en salme med både dansk forfatter og komponist, men hvor komponisten kun får være med i den norske salmeboken. Hvem er det?

10. juni – 3. s i treenighetstiden: Jes 50,4-5 Rom 8,28-30 Joh 1,35-51 11.00 Fana v/ Kirsten Lind. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 13.00 Fana v/ Kirsten Lind. Dåp. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Dåp og nattverd. Takkoffer til Det norske Misjonsselskap. Det kan bli endringer i listen. Sjekk hjemmesiden www.fanamenighet.no eller gudstjenestelisten i BT fredagen før.

Svar 1. 138. Du som låg i natti seine 2. 108. Vår Gud han er så fast en borg 3. Eyvind Skeie 4. Såkorn som dør i jorden 5. Arve Brunvoll 6. Bjørn Eidsvåg 7. 160. Herre hvor skal vi gå hen

RETURADRESSE: FANA SOKN FANAVEIEN 320 5244 FANA

Profile for God Helg

God Helg 2/2018  

Menighetsblad for Fana sokn

God Helg 2/2018  

Menighetsblad for Fana sokn

Profile for godhelg
Advertisement