__MAIN_TEXT__

Page 1

GOD HELG Magasin for Fana og Ytrebygda

Ny administrasjonsleder Side 3 Alle er velkommen til dåp Side 5 Det hjelper å hjelpe! Side 6 Nr 1/19 årgang 56 fanamenighet.no


«Intet nytt under solen» –

eller: «Det nye er blitt til.» Tekst: Gunnar Nesse

Begge disse uttrykkene står i Bibelen – det første er fra Predikerens bok (1,9) – og det andre er fra ett av Paulus sine brever (2 Kor 5,17). Når vi nå for lengst er gått inn i et nytt år, kan vi nok føle at vi er vi er et sted mellom disse to uttrykkene. Det gamle året er i alle fall borte, men hvor mye nytt er det i året som ligger foran oss? Er det noe som gir oss grunn til å tro at det året vi nå er begynt på blir bedre enn det gamle? Kommer vi ikke til å snakke om klimautslipp, ekstremvær, flyktninger, innvandrere, terrorhandlinger og konflikter også i dette året? Det kan godt være at, når vi har vært gjennom høstens valgkamp, vil si at Predikerens ord passer veldig godt: Intet nytt under solen. Samme saker, samme uenighet som før! Vi blir sikkert ikke enige om hvor bybanen til Åsane skal gå i år heller. Finnes det noe nytt og annerledes som bryter inn i alle problemstillingene og sakene vi er og må være opptatt av også i år? Det er lett å falle i samme grøften som Predikeren – du ser ikke noe nytt! Men hva om du endrer perspektivet litt og sier: «Alltid noe nytt under solen» – og prøver å få øye på det som er nytt og tro at det kan gjøre en forandring.

2

Det skal ikke mye til for å gjøre en forandring i et menneskes liv. I sin nyttårstale sa Kongen at bare det å gi noen et godt smil, kan gjøre dagen helt annerledes for noen. Hver gang du ser noen, eller noen ser deg, hver gang du blir kjent med noen du ikke har kjent før, gjør du noe som er helt nytt. Hver gang du får en ny venn, er det noe helt nytt, en utvidelse av livet. Det skaper alltid noe nytt å bli kjent med noen vi ikke kjenner fra før. Sånn kunne vi fortsette. Veldig mye er faktisk nytt, og ingen dager er en reprise på gårsdagen. Hvis vi er bevisst til stede i hver ny dag når den er der, oppdager vi hvor mye nytt den har med seg. Hvis vi er opptatt av hvor mye som er som før, blir hver nye dag en reprise.

noe nytt til livserfaringen vår. Hver ny bønn, er en ny erfaring. Gud kan aldri bli gammel, vi blir aldri ferdig med å bli kjent med ham på nye måter. Og den gode Paulus sier ikke bare at det å bli kjent med Kristus på en ny måte, er å få ny kunnskap. Han sier at da blir vi en ny skapning. Det er sterke ord. Et smil fra noen, kan forandre dagen vår. Et «jeg elsker deg» fra noen, kan få dagen til å stråle. Hva om vi åpner oss opp og hører Gud sier til oss: «Jeg elsker deg grenseløst»! Da blir livet vårt forandret og fremtiden helt annerledes.

I sitatet fra Andre korinterbrev, handler det også om å bli kjent med noen på en ny måte. Da er det snakk om å bli kjent med Kristus på en ny måte – og at denne nye måten er så overveldende at det kjennes som at alt er blitt nytt. Det tror jeg på! Å bli kjent med Gud, mer og mer, er alltid noe nytt. Gud er i går og i dag den samme, står det i Hebreerbrevet. Det kan høres veldig statisk ut, men det er ikke det. Det ville vært det hvis vi visste alt om Gud, men vi vet ikke alt om Gud. Hver dag er en ny oppdagelse av hvem Gud er. Hver ny dag vi tror på Gud, har vi lagt

GUNNAR NESSE Sokneprest i Fana


Ny administrasjonsleder

med ny regnbukse Tekst: Ragnhild Grov Nilsen

også gjort at hun nå sitter i landsstyret for Kirkens SOS. Karin er ikke helt fersk i rollen som administrasjonsleder i menighet, når hun nå kommer til Fana Sokn. I løpet av det første året i Bergen har hun jobbet som administrasjonsleder i Landås menighet. Likevel er det nye oppgaver, rutiner og nye bekjentskaper som skal etableres i Fana. Det virker ikke som om det bekymrer Karin. Hun oppfattes som nysgjerrig, varm og gleder seg til å ta fatt.

Fra venstre Mette Franck Johnsen og Karin Skolseg

I januar 2019 var den nye administrasjonslederen for Fana Sokn på plass. På kontordøren er allerede skiltet kommet opp. Her blir vi ønsket velkommen til Karin Skolseg. Vi kan vel enda si at Karin er ny i byen mellom de sju fjell. Hun flyttet til Bergen for ett år siden. Den klingende Prøysendialekten forteller oss at hun opprinnelig kommer fra Ringsaker i Hedmark fylke. Jeg henger fra meg jakken og parkerer ett par våte sko. Det er vinter i Bergen, noe som tilsier slaps og et litt ustabilt vintervær. Dette er nytt for Karin. Hun forteller at i hennes hjembygd er det nå ti minusgrader og nysnø. «Jeg har kjøpt meg regnbukse! Det har jeg ikke hatt

GOD HELG Utgis av soknerådet. Bladet er et informasjonsorgan som sendes alle hjem i menigheten og regnes ikke som uadressert reklame. LEVERING AV STOFF: Leveres menighetskontoret el. sendes til fana.menighet.bergen@kirken.no

siden barneskolen», ler Karin og forteller at som friluftsmenneske er regnbuksen flittig i bruk.

Karin overtar som administrasjonsleder i Fana Sokn etter Mette Franck Johnsen, som har hatt stillingen de to siste årene. Vi ønsker å takke Mette for den flotte jobben hun har gjort, for hennes bidrag og for alt hun har lært oss. Vi ønsker henne lykke til videre i stillingen som administrasjonsleder i Bymuseet i Bergen.

Karin har utdannelsen sin fra BI og høyskolen på Lillehammer. Før hun flyttet til Bergen, jobbet hun som ansatt i forskningsbedrift (Graminor), som foredler nyttevekster til norsk jord- og hagebruk. Arbeidsoppgavene hennes innebar blant annet ansvar for regnskap, lønn og personal. Samtidig har hun også fått godt kjennskap til kirken gjennom et mangeårig engasjement i Kirkens SOS. «Her har jeg vært frivillig telefonvakt i over 10 år», sier Karin engasjert. Det er enkelt å forstå at dette er noe som ligger hjertet hennes nært. Engasjementet har

REDAKSJON: Audun Mæland, Gunnar Nesse, Linda Lindås, Rune Kroken, Åsmund Ulvedal og Ragnhild Grov Nilsen GRAFISK PRODUKSJON Fana sokn /Krealogen.no

DEADLINE NESTE UTGAVE: 13.3.2019 Distribueres innen 12.4.2019 FORSIDEBILDE: Atle Skjerlie

TRYKK: Molvik grafisk AS Miljømerket trykksak 2041 0960 | Molvik Grafisk

3


Julenyttårsbord

ÅPEN BARNEHAGE Velkommen til åpen barnehage i kjelleren i Fana menighetssenter. Fana KFUK-KFUMs tilbud er for barn i alderen 0-6 år sammen med en voksen omsorgsperson. Åpen barnehage er et møtested for barn og voksne, der vennskap, fellesskap, lek og læring står i fokus. Åpningstider: Mandag: 09.00 - 15.00 Tirsdag: 09.00 - 14.00 Torsdag: 09.00 - 14.00 Dette gjør vi: - Lek og samlingsstund - Felleslunsj - Aktiviteter/turer - Babysang annenhver torsdag. kl 13.00 Tilbudet er gratis. Du betaler kun for mat hvis dere spiser lunsj med oss. Det koster 30,- for voksen og 15,- for barn. Åpen barnehage har ingen påmelding. Kom og gå når du vil innenfor barnehagens åpningstid. Vi følger skoleruten for ferier og fridager.

Den første laurdagen i 2019 var satt av til ein medarbeidarfest for KFUK-KFUM Fana og Fana sokn sine flotte ungdomsleiarar. Denne kvelden var det samla festkledde ungdomsleiarar frå både Blessing, YTS, SkogOgSånn, FKU og Explore på Fana Menighetssenter. Dette er tredje året på rad, at KFUKKFUM Fana inviterer sine flotte ungdomar på julebord. Dette året, så tok vi det like over nyttår, og gjorde det om til eit nyttårsjulebord. Men innhaldet var framleis det same. Pinnekjøtt, is, godteri, brus, polonese og god stemning til langt over midnatt. For at denne kvelden skal kunne bli gjennomført, så er ein avhengig av gode vaksne frivillige, som heldigvis ikkje er noko problem å få tak i til eit slikt arrangement. Litt før servering av pinnekjøttet, kom det ferdig dampa kjøtt og kålrabistappe frå 4 forskjellege frivillige

4

vaksne i soknet, og som serverings- og kjøkkenpersonale stilte det opp 4 andre frivillige frå kyrkjelyden, der den siste forlot menighetssenteret når klokka var 01.15 – med eit stort smil.

Adresse: Fanaveien 320, 5244 Fana, Tlf: 959 54 606 e- post: post@openbarnehage.no Facebook: Fana Åpen Barnehage

Julenyttårsbordet er ein fin tradisjon for å samle ungdommar i frå alle våre ungdomseiningar i soknet, både for å bygge og styrke venskap, mellom ungdomar frå dei forskjellege plassane og styrke venskap mellom ungdomar og Gud.

NYTT FRA:

Så vi gler oss allereie til neste år, for neste nyttårsjulebord – der ungdomane nok ein gong må danse polonese, før dei for lov å forsyne seg at pinnekjøttet, levert av «Fana sokn firvilligheits Catering».

Fana

KFUK-KFUM Fana og Fana sokn er så utruleg takknemleg over den innsatsen desse unge håpefulle legg ned i vårt kontinuerlege ungdomsarbeid. Og ser fram til eit 2019 ilag med kvar og ein av dei.


Alle er velkommen til dåp i Fana og Ytrebygda kirker Bilde Bo Mathisen

Vi kan ikke lenger sende invitasjon i posten til de av våre medlemmer som har fått barn. Fra 1. oktober får vi ikke lenger melding om fødsel fra Folkeregisteret.

Men om dere ikke får invitasjon fra kirken, ønsker vi med glede å ta imot alle som ønsker dåp for barnet sitt/barna sine. Alle som ønsker dåp i Fana eller Ytrebygda kirker er velkommen, også de som bor utenfor menighetene, men som gjerne vil ha dåp i en av våre kirker. Det er ikke alltid vi har ledig plass akkurat når dere ønsker, men vi prøver å ha så mange åpne plasser at flest mulig får dåp den dagen de ønsker. For kirken er dåp den mest konkrete måten å gjøre tydelig at kirken er åpen for alle – både barn, ungdommer og voksne. Det er ingen nedre eller øvre

aldersgrense for dåp. Det er fritt valg hvor en vil at dåpen skal skje. Men bostedsmenigheten ønsker at dåpsorienteringen skjer hos dem. Da kan en samtidig opprette kontakt mellom familiene og menigheten der en bor, og få relevant informasjon om hva menigheten har å tilby barn, unge og foreldre der dere bor. I Fana og Ytrebygda kirker er det dåp nesten hver søndag – enten ved gudstjenestene kl 11, eller ved egne gudstjenester en gang i måneden kl 13.

Påmelding til dåp skjer ved nettpåmelding. Dere kan gå inn på hjemmesiden vår - kirken.no/fana og finne veiledning der. Hvis det er fullt på en av dagene dere ønsker dåp, kan dere ta kontakt med vårt kontor (se nedenfor), så vil vi prøve å finne en løsning. Hvis dere er usikker på noe, kan dere ta kontakt med vårt kontor – tlf 55 59 32 50 – eller med «Kirketorget» som er et felleskontor for alle menighetene i Bergen - tlf: 55 59 32 10.

Ved spesielle behov, kan vi også avtale dåp utenfor disse tidene.

5


Det hjelper å hjelpe! Tekst: Liv Marit K. Evjen Bilder: Tine H-E Andreassen Lopes

Søndag 25. november gikk offeret på gudstjenesten i Ytrebygda kirke til senteret Håpet i Brasil. Et dagsenter der det viktigste formålet er å hindre at barn og unge havner på gaten. En engasjert ungdom, Andrea Rønning Skage (15) hadde tatt initiativet til at menigheten på denne måten skulle støtte dette viktige arbeidet. Hun påpekte at pengene vi gir går direkte til arbeidet og ikke til administrasjon. Jeg fikk anledning til en samtale med Tine H-E Andreassen Lopes, (40) fra Milde i Fana som er initiativtaker og leder av senteret, og fikk stille henne noen spørsmål. Kan du si litt om hvordan det hele startet, har du et «kall»? Ja, jeg opplever at jeg har et «kall» Jeg var på ferie i 2001 og da møtte jeg flere gatebarn, blant annet en gutt på ca. 12 år. Han var ruset men plutselig ble han klar i øynene, så på meg og spurte: «Er du kristen?» Ja, sa jeg. «Hva har Gud gjort for deg?» spurte han videre? Jeg svarte:» Han har gitt meg denne reisen». Ordene kom helt spontant, jeg opplevde at Gud snakket gjennom meg. Jeg følte sterkt på urettferdigheten i verden, og at jeg måtte gjøre noe, og jeg begynte etter en tid å jobbe som frivillig på et barnehjem. Der var det et ufattelig stort behov for hjelp,

og barna sa: «hvorfor har ingen hjulpet oss tidligere, før alt gikk så galt.» Det var fra dette min ide om et dagsenter «vokste frem». I dag tar senteret daglig imot ca. 100 barn mellom 3 og 16 år. I tillegg arbeides det med hele familien. Aktiviteter på senteret er: Lese og skrivehjelp, hjelp med problemer barna har på skolen, dataundervisning, ulike språk, kunst og håndverk, idrett, dans/teater/ musikk, capoeira, psykologgrupper, utflukter, lek. Vi har ventelister, og har inntak to ganger i året. Barna er her hver dag utenom lørdag og søndag. Undervisning som er spesielt viktig er seksualundervisningen for de større barna, i et land hvor det ikke er uvanlig at jenter mellom 10 og 14 år blir gravide. Denne undervisningen fortsetter vi å ha for dem som er begynt på videregående, og i tillegg underviser vi for å forhindre narkotikamisbruk. Barna blir kjørt på skolen og de får middag og flere måltider daglig, til sammen serverer vi over 4000 måltider hver måned. Hvor mange barn hjelper dere, og hvor mange er ansatt? Vi har 100 barn/ungdommer hos oss, og totalt får 350 personer hjelp fra senteret på ulike måter. Dette er en plass der barn og ungdom skal få lov å være barn og ungdom, uten de bekymringene de tar med seg hjemmefra. Vi har 13 brasilianske ansatte, og det er veldig positivt at vi på denne måten er med og skaper arbeidsplasser for lokalbefolkningen.

Er du en spesielt modig person og blir du av og til motløs? Jeg er nok ganske uredd som person og er glad i å reise og å oppleve nye ting, men jeg føler sterkt at Gud beskytter meg og at jeg er i hans plan. Ja, jeg kan bli motløs, i «et tiendedels sekund», men så tenker jeg på «kallet» og på Gud som brukte den lille gutten på gaten for å gi meg sitt budskap. Jeg føler meg ofte liten, men så husker jeg på Jesu ord:» Det du har gjort mot en av disse minste, det har du gjort mot meg» Jeg må bare gå videre og ha tro for at Gud ordner opp og at vi får inn pengene vi trenger. Hvordan får dere inn nok penger? Vi har faste givere, det er det beste og gir forutsigbarhet. Vi søker hvert år om offentlige brasilianske midler og har vært heldig og fått bidrag noen år, men det er mange som søker og vi driver ellers bare med innsamlede midler. Om folk gir 200 kr.

6


i måneden, betyr det en enorm forskjell for oss. Du kan gange summen med 10 for å beregne kjøpekraften i Brasil. Jeg har nå bodd et år i Norge for å samle inn penger, og for å holde kontakt med dem som støtter oss og prøve å få nye kontakter. Jeg reiser til Brasil i slutten av januar, men kommer tilbake i september og blir her en måned for å jobbe videre med kontakter og innsamling.

HVORDAN KAN JEG HJELPE? Du kan gi pengestøtte – konto 5219.68.33498 eller VIPPS 23339 Donere pantelapp i en rekke butikker i Bergensområdet

Skole/barnehage/forening (innsamlinger) Frivillig i Brasil Frivillig i Norge Ideer

Hva gir deg håp for Håpet og hvor kommer navnet fra? Jeg opplevde at barna ikke følte de hadde noe håp for fremtiden, og jeg fant etter hvert ut at dette var et veldig passende navn. Jeg brenner for å gi håp og livsmot til barn og unge. Jeg føler meg heldig som får jobbe med det jeg ønsker og at jeg ser resultater, det som gir meg trygghet er min kristne tro. Vi ønsker Tine all mulig lykke til videre med dette utrolig viktige arbeidet, og du tenker gjerne:

7


Aktiviteter for barn og familier

i Fana og Ytrebygda kirker

barn og unge i den norske kirke

Hva skjer for ditt barn? Sjekk kolonne med alder.

Alder

Hva

Hvor

Når

0 – 1 år

Babysang

Annen hver uke i Ytrebygda kirke og Fana åpen barnehage

Torsdag kl. 13.00

0 – 5 år

Åpen Barnehage

Fana menighetshus

Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 09.00

2 – 3 år

Knøttekafé (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag fra kl. 16.00

3 – 5 år

MiniSing (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag fra kl. 16.00

4 år

4-årssamling og utdeling av 4-årsbok

Fana kirke og Ytrebygda kirke

Ytrebygda: 10/4 + 14/4 Fana: 24/4 + 28/4

4 – 7 år

Barnekoret i Fana kirke

Fana kirke

Annenhver onsdag kl. 17.30

5 år

Vårslepp

Ytrebygda kirke

Vår 2019

6 år

Førsteklasses samling

Fana kirke og Ytrebygda kirke

Vår 2019

6 år

Førsteklasses skolestartsgudstjeneste

Fana kirke og Ytrebygda kirke

Høst 2019

6 – 9 år

BaKoY – Barnekoret i Ytrebygda kirke (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag kl. 16.00

8 – 9 år 3.-4.kl)

Juleverksted

Ytrebygda kirke

Jul 2019 Ytrebygda

10 – 12 år (5. -7.kl)

Tweens (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag kl. 17.00

Familiegudstjenester vår 2019 Vi har familiegudstjeneste i Fana eller Ytrebygda kirke ca. en gang i måneden. På familiegudstjenestene vil det være fokus på at særlig barna skal kunne feire gudstjeneste med hele seg og få kjenne troen på kroppen. Dette skjer blant annet gjennom bevegelse og en fast bønnevandring med ulike stasjoner hvor man kan erfare tro med sansene. Etter hver familiegudstjeneste blir det kirkekaffe med smørelunsj. Vel møtt til familiegudstjenester i Fana og Ytrebygda kirker!

10. februar: Ytrebygda kirke 17. februar: Fana kirke 10. mars: Ytrebygda kirke 31. mars: Fana kirke

8


BaKoY

deltok på juleåpningen på Blomsterdalen senter

Det er mange som lurer på hva BaKoY betyr? Det kan vi som går i BakoY fortelle dere. Se her! Visst du setter sammen de store bokstavene i BArneKOret i Ytrebygda, -hva blir det da? BaKoY! Vi er en gjeng med barn fra 1.-4. klasse som øver i Ytrebygda kirke annenhver torsdag. Koret har eksistert i to år og vi synes det er stas om det er flere som ønsker være med på øvingene våre.

1.desember deltok vi for første gang på juleåpningen på Blomsterdalen senter. Vi hadde pyntet oss med julehårbøyler, juleluer og noen av oss hadde Familiedag sin t-skjorte på. Vi hadde verdenspremiere på en ny julesang, «Mamma Maria». Denne sangen hadde en mor i koret skrevet til oss. Vi var så stolte av å få lov til å synge den på senteret for så mange folk som hørte på oss.

På julaften opptrådde vi også. Da var vi med på julegudstjenesten i Ytrebygda kirke.

like etter at Jesus og vennene hans har vært der. Vi får gå på palmeblader, over bordet hvor Jesus og vennene spiste det siste måltidet, opp til korset og til slutt

over alle de fine påskeliljene. På duken er det mange rare ting som vi kan utforske – som eselbæsj og kakerlakker!

Du er hjertelig velkommen til å bli med oss i BaKoY! Ta kontakt med dirigent,Ragnhild Grov Nilsen, rn375@kirken.no

Påskevandringer for barnehager I uke 13 ønsker staben og frivillige i Fana Sokn barnehager velkommen til påskevandringer i Fana og Ytrebygda kirke. På barnas påskesamling vil vi snakke om påsken, synge påskesanger og utforske påskeduken. Påskeduken er en 22m lang duk som er rullet oppover midtgangen i kirkene. På duken er det mange fine bilder. Her kan vi gå gjennom og i påskehistorien,

9


Ebbe i Bjørvika ved Hordamuseet.

Vinterstemning ved naustene til Hordamuseet.

Fullmånen smyger seg over Hamrefjellet.

Iskunst i Kirkefossen, Fana kulturpark.

Oldertrærne ved Klokkervann.

Ivarsbroen ved Grønneviken på Milde

FOTOSAFARI I FANA SOKN

Vinteropplag i Bjørvika inst i Fanafjorden

10

Atle Skjerlie har funnet frem flere blinkskudd for God Helgs lesere! Her er noen vinter fotografier fra Fanaområdet. Du finner flere flotte Fana-bilder på Facebooksiden «Fanafolket».


Julemessen i Ytrebygda Kirke mer enn en inntektskilde! Tekst: Svein Berg Bilde: Kristin Engeberg

men med lefser og flatbrød, syltetøy, saft og fint restaurerte gjenbruksvarer. Nytt av året var en hagebenk i trykkimpregnert tre. Interessen for å kjøpe benken var så stor at det måtte foretas loddtrekning blant de interesserte!

Julemesse i regi av Ytrebygda Kyrkjelag ble avviklet for 52 gang siste lørdag i november. Formen har selvsagt endret seg betydelig siden starten i 1967, men noen trekk har vært gjennomgående. Viktigste kjennemerket har vært den massive dugnaden som ligger bak messedagen. Varespekteret har endret seg betydelig, slik at søm- og strikkeprodukter nå selges sam-

GRAVMINNER

Salget, hovedlotteriet, tombola for barn, åpning med eget prosjektkor og basar med mat og åresalg, alt var preget av blide folk, gode kommentarer og latter. I åpningstalen ble det sagt at julemessen er et felleseie, drevet for å bygge fellesskap i Ytrebygda menighet og bydel. Etter stemningen å dømme var julemessen 2018 godt egnet til å nå dette målet. Og det økonomiske resultatet: Brutto inntekt ca. kr. 85000,-. Årets «tiende», kr. 9000,-, gikk til et nystartet helsesenter i Sierra Leone, initiert av Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Det betyr at en netto på mer enn kr. 70 000,- kan disponeres til arbeidet videre. Bak resultatet ligger et solid lagarbeid fra mange mennesker som bryr seg om menighet og bydel, godt støttet av det lokale næringslivet. Her bygges det fellesskap!

Tlf. 55 92 25 30 • Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen Man- fre kl. 9.00-17.00. Lørdag stengt. www.lovaasnaturstein.no

11


Seniortrim 2019

våren

Pianoelever fra Langhaugen

Sted: Ytrebygda kirke “Marthas sal”

Instruktør fra:

Idrett Bergen Sør

Tirsdager kl. 14.30 - 15.30

Foran fra v: Kei Solvang og Tyra Fosheim EideBak: Sigmund Toppe, Stephen Evanger, Markus Holter og Eskil Nytun. Orsdag 21. februar kl. 18. 00 blir det konsert med pianoelever fra Langhaugen skoles musikklinje og fra miljøet rundt skolen. Elevene vil presentere musikk av J S Bach, Beethoven, Schubert, m. fl. Flere av elevene er prisvinnere fra Ungdommens Musikkmesterskap og den lokale konkurransen Bergen Pianomester, som ble avholdt i november 2018. Vi håper mange vil finne veien til Fana kirke og oppleve vakker musikk fremført på kirkens gode flygel.

Seniortreff i

Fana menighetssenter Velkommen til seniortreff i Fana menighetssenter 1. torsdag i måneden, kl.11.30 – 13.30. Vi møtes til sosialt samvær med program, bevertning, sang og andakt. 7. februar: Kjemikalier før og nå v/Leiv K. Sydnes 7. mars: Kildesortering og gjenbruk v/Tina Sandal, kommunikasjonsrådgiver i BIR 4. april: Langs pilegrimsveien til Santiago de Compostela v/Jostein Buanes 2.mai: Lina Sandell – liv og diktning v/ Åse Kristin Nøkling Aagaard 6. juni: Siljustøl – fra drøm til virkelighet v / Alma Sørbø Sæverud Behov for skyss? Kontakt Kari Daae Gjertsen, tlf. 958 08 561

12

8. jan. 15. jan.

26. febr.

23.april

5. mars

30.april

22. jan.

12. mars

7. mai

29. jan. 5.febr.

19.mars

14. mai

26.mars

21.mai

2. april

28.mai

12. febr. 19.febr.

9. april

Medhjelpere på trimmen : Bella Birkeland tlf 934 54 504

8. jan.

12. febr.

19.mars

30.april

Reidun Knarvik tlf 922 65 197

15. jan.

19.febr

26.mars

7. mai

Inger Margrethe Niel sen tlf. 994 79 025

22. jan

26.febr.

2.april

14. mai

29. jan.

5.mars

9. april

21.mai

5. febr. 12.mars

23.april

28.mai

Rita Birkeland tlf 971 05 127 Sigrunn Drange Hjellestad tlf 952 65 982

"Trim vår 2019 " - reidun

Kirkeskyss til gudstjenester i Ytrebygda kirke Ytrebygda menighetsutvalg (YMU) ønsker å prøve ut en ordning for kirkeskyss til gudstjenester i Ytrebygda. Det er frivillige som etter avtale henter deg som trenger det. Du får en hånd å holde i og transport, og med det håper vi at du klarer å komme til kirken. Vi ønsker å inkludere alle og håper at ordningen blir brukt. Vær frimodig og ta kontakt med frivillighetskoordinator Liv Marit K. Evjen tlf: 55 59 32 54 innen onsdag før gudstjenestesøndagen. Ta også kontakt om du vil være med å bidra som frivillig til dette. Vel møtt til gudstjeneste!

Seniortreff

i Ytrebygda kirke Velkommen til seniortreff i Ytrebygda kirke siste tirsdag i måneden fra kl. 12.00. Datoene for våren er: 29.jan: Ragnhild Grov Nilsen: Musikkarbeid blant barn og unge. 26. feb: Bjarne Skjold : Allsangprogram. 26. mars: Olav Dahl : Orkideer langs norske stier. 30.april: Annbjørg Barane kåserer.

Konsert

Fana kamerorkesteret. Søndag 17. februar kl. 19.00. i Fana Kyrkje


17.

januar

Fana menighetshus/åpen barnehage

24.

januar

Ytrebygda kirke

31.

januar

Fana menighetshus/åpen barnehage

7.

februar

Ytrebygda kirke

14.

februar

Fana menighetshus/åpen barnehage

21.

februar

Ytrebygda kirke

7.

mars

Fana menighetshus/åpen barnehage

14.

mars

Mildeheimen sykehjem NB: kl.12.00

21.

mars

Ytrebygda kirke

28.

mars

Fana menighetshus/åpen barnehage

4.

april

Ytrebygda kirke

11.

april

Fana menighetshus/åpen barnehage

25.

april

Ytrebygda kirke

13


GIVERTJENESTEN I FANA SOKN Nå kan du gi din gave til givertjenesten med AvtaleGiro - bankenes tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Enkelt

Banken din sørger for at givertjenesten trekkes fra kontoen din på ønsket dato. Dermed slipper du å tenke på dette hver måned. Oversiktlig Før forfall får du en skriftlig oversikt som angir beløp og dato for betaling, slik at du har full oversikt, og har mulighet for å stoppe betalingen før forfall. Gjennom bankens kontofon, nettbank eller kontoutskrift kan du etterpå kontrollere at regningen er betalt. Rimelig AvtaleGiro er rimeligere enn alternative betalingstjenester. Trygt Du kan gå ut av ordningen når du måtte ønske, ved å kontakte banken. Så enkelt er det å bli giver med AvtaleGiro Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut svarkupongen nedenfor, undertegne, og levere arket på menighetskontoret eller i kirken. På svarkupongen er det også et felt for beløpsgrense, hvor du kan skrive inn høyeste beløpsgrense for en belastning, dette i tilfellet du senere ønsker å endre gavebeløp. …….……………………..……………………………………………………………………………………………………….. Gaver til Den norske kirke gir rett til fradrag i inntekten før skatt. En forutsetning for at menigheten skal kunne innrapporter gaven til ligningsmyndighetene, er at personnummer er oppgitt. Personnummer: Ja, jeg ønsker å gi til givertjenesten med AvtaleGiro, og har gjort meg kjent med avtalevilkårene på baksiden av brevet. Jeg ønsker å gi 1 gang pr Jeg ønsker å betale

mnd

den 15.

kvartal

halvår (Kryss av ønsket alternativ)

den 25. i måned. (Kryss av for ønsket dato)

Mottaker Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 1000,- per trekkmåned. Fana menighet 1644 21 60019 ………………kr Belast mitt kontonr: KID-nr:

(KID-nummeret fylles ut av Fana sokn)

Navn:……………………………………..………………

Adresse:……………………………………..…………

Postnr/sted:……………………………………..……..… Sted/dato:……………………………………..………… Underskrift:……………………………………..……..… Fana sokn, Fanavegen 320, 5244 Fana Send svarkupongen til menighetskontoret.

UTLEIE I FANA SOKN

Vi leier ut lokaler til dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, minnesamvær, åremålsdager og andre sammenkomster. Kontakt menighetskontoret

tlf. 55 59 32 50 for bestillingsinfo FANA SOKN

• WWW.FANAMENIGHET.NO • WWW.YTREBYGDAMENIGHET.NO FANASOKN

DIN ANNONSE HER? KONTAKT MENIGHETSKONTORET TLF. 55 59 32 50 E-POST:

fana.menighet.bergen@kirken.no

14


HVEM-HVA-HVOR i FANA SOKN Menighetskontoret 55 59 32 50 fana.menighet.bergen@kirken.no Prost Kristin Sævik Litlere 55 59 32 55 - 906 30 687 kl428@kirken.no

Kantor - Ytrebygda Per Inge Hove 55 59 32 66 - 976 57 481 pi232@kirken.no Kirketjener - Fana Renate Olsen 55 59 32 53 ro429@kirken.no

Sokneprest Gunnar Nesse 55 59 32 56 - 901 70 380 gn229@kirken.no

Kirketjener – Ytrebygda Ann Kristin Hovland 454 16 158 ah848@kirken.no

Kapellan Maren Flotve Tischendorf 938 90 490 mt373@kirken.no

Undervisningsleder Kristin Engeberg 55 59 32 62 - 936 25 110 ke743@kirken.no

Prest Kirsten Lind 55 59 32 58 kl574@kirken.no

Menighetsarbeider (permisjon) Trine Lohne tl643@kirken.no

Administrasjonsleder Karin Skolseg 55593251 - 974 23 167

Menighetsarbeider (vikar) Anna Marte Helgesen 954 30 495 al583@kirken.no

Frivillighetskoordinator Liv Marit Kvåle Evjen 55 59 32 54 - 920 91 187 le874@kirken.no

Barne- og ungdomsmusiker Ragnhild Grov Nilsen 55 59 32 64 - 970 10 843 rn375@kirken.no

Vikarkantor – Fana Irina Blankova 55 59 32 65 ib334@kirken.no

Soknerådsleder Marianne Nordby 930 04 763 nordby575@hotmail.com

Besøk vår hjemmeside: www.fanamenighet.no Ytrebygda menighetsutvalg Annbjørg Helland Vik ahvik@pjvik.com Fana menighetsutvalg Gunnar Nesse 55 59 32 56 - 901 70 380 gn229@kirken.no Diakoniutvalget Kari Botnedal karibotnedal@hotmail.com Fana kyrkjekor Sickan Bersaas 911 77 398 sickanbersaas70@gmail.com Ytrebygda Kyrkjelag Svein Berg 907 73 696 sveber5@gmail.com

KFUK-KFUM:

Foreningssekretær Åsmund Ulvedal 959 01 370 aasmundu@kfuk-kfum.no Voksenlaget Rune Kroken 920 95 205 rune.a.kroken@gmail.com Åpen barnehage Styrer Kari Frotvedt 959 54 606 post@openbarnehage.no Styreleder Ole-Jacob Theis Birkeli 938 00 004 ole.jacob.birkeli@gmail.com

Økonomiutvalget Rune Kroken 920 95 205 rune.a.kroken@gmail.com Dåp, vielse og begravelse Kirketorget: 55 59 32 10 kirketorget.bergen@kirken.no Gravplassmyndigheten i Bergen: 55 59 39 00 bergen@gravplass.no

«Møte Gud, møte hverandre»

HVORFOR BETALE MER FOR SAMME TJENESTER? VI HAR FASTPRIS PÅ GRAVFERD MED SEREMONI

29.500,- INKLUDERER ALT DU TRENGER.

BERGEN

GRAVFERDSHJELP DØGNVAKT 55 98 80 00 BERGENGRAVFERDSHJELP.NO LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN

FANA & FYLLINGSDALEN HVORFOR BETALE MER FOR SAMME TJENESTER? VI HAR FASTPRIS PÅ GRAVFERD MED SEREMONI 29.500,- INKLUDERER ALT DU TRENGER.

BEGRAVELSESBYRÅ DØGNVAKT 55 13 40 04 FF-BEGRAVELSESBYRAA.NO LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN

15


«Møte Gud, møte hverandre»

DØPT

GUDSTJENESTER

Victoria Børsheim Aksel Sørensen Hope Sverre Børretzen Harald Bogen Skogstrand Benjamin Tuft Tvedt Hasse Tvedt Isak Storetvedt Iversen Noah Bakke Hamre Caspian Lund Sørstrønen Noor Sayed Nøstdahl Leo Vågenes Rong Olivia Gandrud Mathilde Urnes Sætre Nora Haugsdal Andersen Aria Monik Tjøsvoll-Eriksson Sverre Tornes Sigvartsen Sander Karlsen Reimers Johan Solheim Ylva Schjei Simpson Tobias Smedvik-Olsen Lilly Solberg Johannessen Linnea Ekren Eikeland Stella Fredriksen Eikemo Amalie Viken Høllesli Eskil Johannesen Tiege Ella Herø Reksten Mathias Mikkonen Henriksen Leon Haugland

10. febr. – 6.s. i åpenbaringstiden: Ordspr 4,18-27 Åp 22,12-17 Mark 13,21-27 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Nattverd. Takkoffer til Blå Kors. Kirkekaffe. 13.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Familiegudstj. Dåp eller nattverd. Takkoffer til barneog ungdomsarbeidet.

BEGRAVET BOSATT I FANA SOKN Olav Johan Botnedal Øistein Ingmar Davidsen Olga Maria Breivik Edith Hauge Marthinussen Bente Rokne Johannes Andreas Opstvedt Kjell Richard Aase Oliver Calderon Fugleberg Olav Karenus Ottesen Kjelby Anne Karin Stavang Kirsten Svendsen Gunnar Frank Remme Aud Ragnhild Bakke Svanhild Didriksen Olav Elias Skeie Bjarne Kleiven Sigmund Bjarne Kleiven Martha Schjelderup Knut Bjørnsen Malvin Karstein Økland TRØSTEBØNN Du min Gud, rør ved meg og gi meg mot, finn en vei og led min fot. La en trøsteengel gå rett ved siden av meg nå. La meg få leve livet mitt tett og nært mot hjertet ditt. Hold meg godt og la meg bli, gi oss to alenetid. Ragnhild Bakke Waale

17. febr. – Såmannssøndagen: 5 Mos 6,1-9 2 Tim 1,1-5; 3,14-17 Matt 13,24-30 11.00 Fana v/ Kristin Litlere. Familiegudstjeneste. Dåp. Takkoffer til Bibelselskapet/bibelmisjonen. Smørelunsj. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer til Bibelselskapet/bibelmisjonen. Kirkekaffe/ smørelunsj. 24. febr. – Kristi forklarelses dag: 2 Mos 34,27-35 2 Kor 3,12-18 Luk 9,28-36 11.00 Fana v/ Harald Fylling. Dåp og nattverd. Takkoffer til MF – vitenskapelig høyskole. Kirkekaffe. 11.00 Ytrebygda v/ Ivar Braut. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer til MF – vitenskapelig høyskole. Kirkekaffe/ smørelunsj. 3. mars – Fastelavnssøndag: Jes 52,13-15 1 Tim 2,1-6a Luk 18,3134 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 19.00 Ytrebygda v/ Gunnar Nesse. Bønnevandring. Nattverd. Takkoffer til diakonalt arbeid. 10. mars – 1. s. i fastetiden: 2 Sam 12,1-10 Hebr 5,7-9 Matt 26,36-45 11.00 Fana v/ Kristin Litlere. Dåp og nattverd. Takkoffer til Kirkens SOS. Kirkekaffe. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Familiegudstjeneste. Dåp eller nattverd. Takkoffer til Menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kirkekaffe/ smørelunsj. 17. mars – 2. s. i fastetiden: Jes 55,17 2 Kor 6,1-10 Luk 13,22-30 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Kirkekaffe. Takkoffer til menighetsarbeidet. 13.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Dåp eller nattverd. Barneandakt. Takkoffer til Sjømannskirken. Kirkekaffe/ smørelunsj. 24. mars – Maria budskaps dag: 1 Sam 1,21-28 Apgj 16,12-15 Luk 1,39-45 11.00 Fana v/ Vikar. Dåp og nat-

tverd. Takkoffer Misjonshøyskolen. Kirkekaffe. 11.00 Ytrebygda v/ Ivar Braut. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer Menighetsarbeidet. Kirkekaffe/ smørelunsj. 31. mars – 3. s. i fastetiden: Sak 3,15 2 Kor 12,7-10 Luk 22,28-34 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Familiegudstjeneste. Dåp. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Smørelunsj. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Dåp og nattverd. Barneandakt. Takkoffer Kirkens SOS. Kirkekaffe/ smørelunsj. 7. april – 4. s. i fastetiden: 5 Mos 8,2-3 1 Kor 10,16-17 Joh 6,24-36 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåp og nattverd. Takkoffer til De fire diakoniinstitusjoner. Kirkekaffe. 19.00 Ytrebygda v/ Ivar Braut. Bønnevandring og nattverd. Takkoffer til diakonalt arbeid. 19.00 Fana. Gospelnight v/ Fana KFUK-KFUM og Gunnar Nesse. Nattverd. 14. april – Palmesøndag: Sak 9,9-10 Fil 2,5-11 Joh 12,1-13 11.00 Fana v/ Ivar Braut. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 13.00 Fana v/ Ivar Braut. Dåp. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Familiegudstjeneste. Utdeling av kirkebok til 4-åringer. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. Det kan bli endringer i listen. Sjekk hjemmesiden www.fanamenighet. no eller gudstjenestelisten i BT.

Ytrebygda kirke

Fana kirke

SALMEQUIZ – hvilke salmer har vi her? 1.Salmen handler ikke om fotball – men det står om å skyte friske skudd. 2.I en nyere salme står det om en stjerne som gjør oss fri. 3.I en salme finner vi ordene: «Dei valde minste motstands vei.» 4.I denne salmen står det om en som «bøyer seg i tro og tillit». 5.Luksus er ikke noe vi forbinder med Jesus, men i en salme står det at han har spent et belte om livet som ligner et belte gjort av gull. 6.Denne salmen handler om et merkelig sted å skrive et navn. 7.Livet kan beskrives på mange måter, men i denne salmen blir livet beskrevet som en stråle. 8.Hvilken salme sier at vi kan tenne sjeler? 9.Vanligvis kommer sangen fra munnen. Men i en salme står det at sangen kan komme fra hele kroppen. 10.Mange gleder seg til at vinteren skal bli til vår. Det står også i en salme om vinteren som skal bli til en herlig vår. Hvilken? ‘‘

VELKOMMEN TIL DÅP

Foto: Bo Mathisen

I Fana og Ytrebygda kirker er det dåp nesten hver søndag – enten ved gudstjenestene kl 11, eller ved egne gudstjenester en gang i måneden. Les mer på side. 5 ‘

Svar 1.Nr. 86: Navnet Jesus blekner aldri (v1 «skyter stadig friske skudd»). 2.Nr. 92: Den store stjerna som steig i aust (v1) 3.Nr 144: Du låg og skalv i angst på kne (v1) 4.Nr. 130: Alle kilder bryter frem i glede (v1) 5..Nr. 102: Vi skal se deg Herre Jesus i din herlighet en gang (v2) 6.Nr. 339: Skriv deg Jesus, på mitt hjerte. 7.Nr. 345: Å, kor djup er Herrens nåde (v2) 8.Nr. 354: O Jesus, du som fyller alt i alle (v2: så jeg igjen kan andre sjeler tenne) 9.Nr 371: Om alle mine lemmer var fylt av bare sang. 10.Nr 375: Å, at jeg kunne min Jesus prise v3)

RETURADRESSE: FANA SOKN FANAVEIEN 320 5244 FANA

Profile for God Helg

God helg 1/19  

God helg 1/19  

Profile for godhelg
Advertisement