__MAIN_TEXT__

Page 1

Magasin for Fana og Ytrebygda

r ande Alex Foto

Ham

m

Gunnar Nesse takkes av. Ny sokneprest på plass Side 4-5 Konfirmanter 2019 Side 6 Ønske om diakonstilling Side 8

Nr 2/19 årgang 56 fanamenighet.no


Påsketanker desember og juni/juli – dette er en overgang for meg. Men jeg har kjøpt meg regnbukse! Det har jeg ikke hatt siden jeg gikk på barneskolen, så jeg er beredt. Og ja, den har vært i bruk, mange ganger! Påsken viderefører rituelle tradisjoner fra romersk feiring av våren med fokus på ny vekstperiode og nytt liv. Dette temaet fant gjenklang i det kristne påskebudskapet om Jesu død og oppstandelse. Jeg oppfordrer med dette alle til å kjenne på våren og å gå i kirken, spesielt 1. påskedag. Der får vi en god påminnelse om at det våkner liv til igjen på denne måten også. Lag en fin vår! VÅRKJENNING Jeg så våren i dag. Et lys av grønt gjennom snøen i søkket der en elg hadde kvilt i nattebeita Et kvast av tyttebærlyng

Det er en overgang, tenker jeg. I en overgang mellom vinter og sommer – oppstart på vår. Alt som har vært gjemt under et godt lag med snø (der jeg kommer fra), kommer sakte men sikkert fram. Det begynner å spire og gro, småfuglene kvitrer og synger fra busker og trær. Dagene blir lengre og varmere, – hele naturen våkner til liv. Dette gir en lykkefølelse inni meg, en skikkelig godfølelse! Samtidig gjør det meg ydmyk. Jeg får en ny start og nye muligheter. Jeg får utdelt blanke ark og fargestifter og det er opp til meg hva og hvordan jeg bruker dem. Dette skjer hvert år – igjen og igjen – uten at jeg behøver å tenke på det. Det er helt fantastisk! Våren i Bergen kommer tidligere enn på Hedemarken. Mars er en ordentlig vinter-

GOD HELG Utgis av soknerådet. Bladet er et informasjonsorgan som sendes alle hjem i menigheten og regnes ikke som uadressert reklame. LEVERING AV STOFF: Leveres menighetskontoret el. sendes til fana.menighet.bergen@kirken.no

2

måned der. Her har jeg allerede sett krokus og snøklokker i blomst, og det i første uka i mars. Påsken i Fana og Bergen er fantastisk, - som livet! Se på krokus og snøklokkene, som kommer igjen år etter år. Uansett vær! Etter å ha landet i Bergen? for ett år siden har jeg lært mye om vær og hørt mye mer værsnakk enn de femti foregående år i livet mitt. Så langt har det egentlig bare vært to typer vær - helt av eller helt på (vår og sommer var kranene av, høst og vinter på).

Dyret hadde brånt den fram med varmen av sitt blod Jeg dekket den til med snø igjen Varsomt. Slik du breier over et barn som har sparket av seg dynen i søvne Hans Børli

KARIN SKOLSEG Administrasjonsleder

Årstidene er ikke så markante her som på Hedemarken. De to værtypene jeg ser her, på og av, skiller ikke på november/ REDAKSJON: Audun Mæland, Gunnar Nesse, Linda Lindås, Rune Kroken, Åsmund Ulvedal og Ragnhild Grov Nilsen GRAFISK PRODUKSJON Fana sokn /Krealogen.no TRYKK: Molvik grafisk AS Miljømerket trykksak 2041 0960 | Molvik Grafisk

DEADLINE NESTE UTGAVE: 16.5.2019 Distribueres innen 21.6.2019 FORSIDEBILDE: Alxander Hamm


God stemning på festival! Tekst: Åsmund Ulvedal

Tradisjonen tro, deltok alle ungdomsenhetene i KFUK-KFUM Fana, ved den årlige Vinterfestivalen på Voss, som er i regi av KFUK-KFUM Bjørgvin. Av totalt 400 deltakere og medarbeidere på festivalen, var nærmere 90 av dem fra KFUK-KFUM Fana.

ÅPEN BARNEHAGE Velkommen til åpen barnehage i kjelleren i Fana menighetssenter. Fana KFUK-KFUMs tilbud er for barn i alderen 0-6 år sammen med en voksen omsorgsperson. Åpen barnehage er et møtested for barn og voksne, der vennskap, fellesskap, lek og læring står i fokus. Åpningstider: Mandag: 09.00 - 15.00 Tirsdag: 09.00 - 14.00 Torsdag: 09.00 - 14.00

postene under festivalens hallprogram. Deltakere fra Blessing og YTS var å se på scenen som konferansier, medlemmer av festivalbandet og dansere. Uansett hvor man snudde seg under denne festivalen, traff man på en Fanabu.

Andre helgen i februar var det nok en gang duket for kretsen sitt årlige høydepunkt, Vinterfestivalen på Voss. Vi var i underkant av 90 personer som dro fra Fana. Dette var deltakere fra Blessing, YTS, FKU-Teknikk, SkogOgSånn og Explore. Frivillige, unge voksne reiste sammen med og hadde ansvar for enhetene. KFUKKFUM Fana vil rette en stor takk til alle de frivillige som var med, og gjorde en fantastisk innsats. I tillegg til deltakelse fra ungdommene og de unge voksne, deltok også representanter fra stab i KFUK-KFUM Fana og Fana sokn. FKU-teknikk hadde også denne gangen ansvaret for alt av lyd, lys og video. Fana var også godt representert ved de andre

Festivalen var fylt opp med hallshow, soveposesamlinger, korte netter på liggeunderlag, globalløp og globalmarked, kanonballturnering (som vi for øvrig vant!), konsertopptredener og seminarer med innhold som strakk seg fra tur i alpinbakken til dans og sjekking. På søndagen feiret vi Gudstjeneste inne i hallen, sammen med Voss kyrkjelyd, som en avslutning på festivalen. Vel, for de fleste av oss. For FKU-teknikk avsluttet festivalen mange timer etter Gudstjenesten. De var igjen og gjorde en enorm innsats med nedriggingen av alt utstyret. På bussene, på vei hjem til Bergen, var det mange trøtte, men glade mennesker. Vi gleder oss allerede til neste års Vinterfestival på Voss. Og da håper vi på å være over 100 deltakere fra Fana!

Dette gjør vi: - Lek og samlingsstund - Felleslunsj - Aktiviteter/turer - Babysang annenhver torsdag. kl 13.00 Tilbudet er gratis. Du betaler kun for mat hvis dere spiser lunsj med oss. Det koster 30,- for voksen og 15,- for barn. Åpen barnehage har ingen påmelding. Kom og gå når du vil innenfor barnehagens åpningstid. Vi følger skoleruten for ferier og fridager. Adresse: Fanaveien 320, 5244 Fana, Tlf: 959 54 606 e- post: post@openbarnehage.no Facebook: Fana Åpen Barnehage

NYTT FRA: Fana


Predikanten blir pensjonist, men prekenene glemmer vi ikke Tekst: Dag Vaula. Foto: Ragnhild Grov Nilsen

Når Gunnar Nesse forlater oss for en fredeligere pensjonist-tilværelse, kan han se tilbake på en lang og trofast tjeneste i Fana og Ytrebygda menigheter. I 37 år (fra 1.12.1981 til 26.5.2019) har han vært kapellan og senere sokneprest i Fana. Dette er en enestående lang sammenhengende tjeneste i samme menighet. Som han selv sier, har det gjort at han har kommet nær mennesker på en annen og bedre måte enn hvis han hadde skiftet menighet underveis. Med et lurt smil sier han at han har døpt tre generasjoner av samme familie, bestemor, mor og barn. Det høres ut som en overdrivelse, helt til han innrømmer at bestemoren ble døpt som konfirmant. Videre: «Det å være så lenge på ett sted, høres kanskje veldig statisk ut, men det betyr også mange og store forandringer. Siden jeg ble værende, fikk jeg arbeide sammen med mange ulike medarbeidere. Det lengstvarende samarbeidet var de 25 årene da Per Barnes og jeg hadde et godt og nært samarbeid. Andre prester kom og gikk. Kantorer, kirketjenere, administrasjonsledere, kateketer, trosopplærere og ungdomssekretærer kom og gikk. Men Gunnar ble og ble!! Frivillige medarbeidere kom og gikk. Kirkegjengere kom og forsvant, men noen har vært kirkegjengere i alle år siden jeg kom til Fana!! Det er ufattelig mange ulike mennesker i årenes løp! Så det har vært verken statisk eller kjedelig å være så mange år på samme sted.» Da Gunnar Nesse kom til Fana i 1981, var det særlig ungdomsarbeidet han fant viktig og utfordrende. I 1984 fikk Soknerådet, i samarbeid med KFUK/KFUM Fana, ansatt Stein Rune Ottesen som ungdomssekretær/ungdomsprest i full stilling. Gunnar og Stein Rune var et godt team som sammen med Hovedstyret for KM Fana utviklet mange og varierte aktiviteter for konfirmantene. Noen av disse aktivitetene ble vel oppfattet som litt dristige i kristen sammenheng, men prost Steinar Ihle var raus og sa «Eg tar støyten», hvis det skulle komme kritikk. Ihle var også en inspirerende mentor for Gunnar de første årene. Ikke minst var Ihle en ordkunstner og «hellig skuespiller» som Gunnar lærte mye av. Så er det vel også som predikant Gunnar Nesse er best kjent. Hans prekener har all-

4

tid hatt et personlig preg som har berørt og inspirert mange. Selv understreker han at prekenen bare er en liten del av gudstjenesten. Den bør betraktes som et «hellig skuespill» der salmer, musikk, preken og liturgi henger sammen og styrker budskapet. Noen har spøkefullt sagt at prester er heldige som arbeider om søndagen og har fri hele uken. I virkeligheten har prestene våre et arbeid og et ansvar som kan slite ut de fleste. De kirkelige handlingene følger mennesker fra fødsel til død: Dåp, konfirmasjon, vielser, begravelser. I sin tid i Fana har Nesse hatt omtrent 60 begravelser hvert år. I samtal-

er med de pårørende har han dermed fått innsikt i mer enn 2000 livshistorier. Mange ganger har han vært forundret over hvor lite han har visst om mennesker som han trodde han kjente. Dette har vært både rørende og berikende og har gitt ham en respekt for «vanlige» mennesker, som ofte er helt annerledes enn man tror. Med alle disse pålagte pliktene er det vanskelig å få nok tid til en av de viktigste tjenestene, nemlig personlig sjelesorg. Det har likevel vært en av de mest berikende oppgavene, sier Nesse. Å få komme hjem til syke eller døende med nattverd


Blessing og Ytrebygda ten sing er i full gang med å øve til avskjedsgudstenesten til Gunnar Nesse 26. mai. Fotograf: Alexander Hamm

og noen bibelord eller å følge et søkende menneske med samtaler over tid er noe helt spesielt som man ikke glemmer så lett. Det samme gjelder ledelsen av de såkalte Alfa-kursene (enkel kristendomskunnskap) og bibel-studiegrupper. Der også var det en glede å komme nærmere til enkeltmennesker og selv motta impulser fra dem. Også i bispedømmet utenfor menigheten har Nesse vært aktiv, med tillitsverv i Bergen og omegn presteforening, i Fana

lokallag, medlem av Bjørgvin Stiftsstyre, boligombud for hele bispedømmet, hovedtillitsvalgt for prestene i Bispedømmet, medlem i Hovedstyret og Arbeidsutvalget i presteforeningen sentralt.

Takk for meg

rommet, bygget som har stått her i 866 år er en påminnelse til oss alle om både at menneskelivet er kort, og at vi tilhører det store fellesskapet og den uendelige historien Gud har med oss. Og det å være prest i den nesten nye Ytrebygda kirke – er å være med på å begynne en ny historie som skal tilhøre generasjoner etter oss. Det å være prest på samme sted over så lang tid, gir en følelse av å være med på en stor del av både min egen og andres reise. Jeg kunne skrevet bok – og det hadde blitt en lang bok. Å være prest er en jobb, men det er å få jobbe med livets innholdsside. Å få bruke arbeidstiden til både å leve seg inn i – og formidle videre hva som er den enorme verdien av å leve, være menneske, være en del av både tid og evighet. Hva det er å ha en Allmektig skaper som aldri slutter å være interessert i oss, være nær oss.

1. desember 1981 begynte jeg som residerende kapellan i Fana sokn. 26 mai har jeg min siste gudstjeneste som sokneprest i Fana – det er 13.690 dager til sammen. Det er mange dager, mange oppgaver, mange gudstjenester og samlinger, mange tusen møter med mennesker i glede og sorg. Det er overveldende å tenke tilbake på. Jeg har ønsket å være prest både for flittige kirkegjengere og for dem som sjelden er i kirken, både for gudfryktige og dem som aldri ville sagt noe sånt om seg selv. Når noen sier: «Gunnar er vår prest», gjør det meg glad. Det handler om en relasjon, ikke alltid så omfattende, men at den har vært viktig de gangene vi har møtt hverandre. Takk til alle dere som lot meg være presten deres. Det å være prest i Fana kirke, er å være knyttet til noe som er så uendelig mye større enn meg selv. Bare huset, kirke-

Han har også vært gruppeveileder for prester og andre tilsatte i bispedømmet, og har i flere år vært veileder for andre veiledere. Så er det mye mer vi kunne sagt om Gunnar Nesse. For eksempel Gunnar som

Det er å formidle Guds kjærlighet – først å få ta inn over seg selv hva det er å være elsket av Gud, og så å gi det videre, slik at også andre kan ta inn over seg at de er elsket av Gud. At Guds kjærlighet er en gave som vi

trekkspiller, skuespiller, tekstforfatter, datapioner, humorist og venn. Men det får være til takketalene. Søndag 26. mai har Gunnar Nesse sin avskjedsgudstjeneste i Fana kirke. Etter gudstjenesten blir det utvidet kirkekaffe i menighetshuset. KFUK -KFUM Fana byr på grillpølser og leker for barna. Velkommen!

ikke skal fortjene, men som er ren nåde. En av våre ansatte sier stadig: Jeg har verdens beste jobb! Det kan være slitsomt å være prest, slitsomt med det enorme spennet i oppgavene vi utfører. Men samtidig – i alle fall når jeg tenker på tjenestens innholdsside – verdens mest fantastiske jobb. I begynnelsen av mars var jeg på «pensjonistfest» sammen med en stor gruppe ungdommer. De hadde blåst opp massevis av ballonger, bakt kake og kommet sammen for å øve til avskjedsgudstjenesten 26. mai. For en gjeng! En av ungdommene knipset et flott bilde av samlingen som også ble forsiden til God Helg denne gangen. Og så var Lars Martin Hol der også – den nye soknepresten. Jeg leverer stafettpinnen videre – og ønsker ham lykke til! Menighetene i Fana sokn er heldige! Mvh Gunnar prest

5


Konfirmanter i Fana sokn 2019

4.MAI KL.10.30 FANA

Andreas Pujol Andrine Olette Teigen Ekevold Bjørn Andre Peder Tungodden Christoffer Jordal Moe Elias Juell Andersen Elisa Sofie Bolann Håland Emil Winnem Nestegard Filip Nicolai Hole Falck Helene Kobbeltvedt Haga Hilde Lundetræ Midtøy Johan Midttveit Engeset Kristoffer Tønnesen Mari Mæland Martin De kloe Eikeland Martine Waage Mina Elise Haga Peder Totland Olsen Pia Røtne Sjøstrand Roxanne Vognstølen Remblière Sverre Linné Selvik Thomas Steinegger Thomas Arnold Otterstad

4.MAI KL.12.00 FANA

Simon Hallingstad Sophie Hermine Riise Austbø Thomas Sviggum Ulrikke H. Klevedal Vida Dybevåg Tveit

4.MAI KL.13.30 FANA

Elena Natalie Nymark Anders Seim Tveit Charlotte Louise Lund Daniel Silchenstedt Emma Louise Grasdal Erlend Røssevold Mildestveit Fredrik Botnen Jørgensen Frida Irgens Hallvard Aakre Halvor Haugland Håvard Aldal Hjelmervik Håvard Gaustad Lyngbø Johannes Ottesen Brakstad Karl Erik Lie Malene Løken Maria Elisabeth Grasdal Marthe Elise Nesse Martine Mortensbakke Berge Simon Phillips Heldal Theodor Haugland Tangen

Edith Heggstad Rydland Amalie Heggstad Rydland Athene Aas Tofte Celine Lægreid Christoffer Bolstad Eirik Hæve Holmefjord Eirik Flatlandsmo Erik August Kjetså Hole Håvard Sveine Lepsøy Mari Johannessen Buvik Maria Aga Nordli Mariell Jørgensen Marthine Nipen Olsen Mathea Villanger Tangen Mathilde Jensen Max Steffensen Mia Celine Eide Oskar Sverre Robin Strømblad Tennebekk Sverre Hope Frugård Vega Lovise Birkeland Sletten Vilde Tande Hjermann

Benedicte Olsen Amalie Daae Djuvsland Børdal Andrine Skar Ullestad Camille Solheim Caroline Bontveit Charlotte Fiskeseth Bernes Dina Marie Mork Hanne Brandt Vassenden. Ingrid Cassandra Waag Rydheim Jesper Bartholomay Nytun Johannes Kleppevik Havneraas Julie Wichne Julie Kleppevik Havneraas Lilly Wergeland Liz-Helen Nordvik Bjørndal Marie Aadland Olsen Nathalie Gaarder Nicholas Rundgren Takle Sara Hallingstad

6

5.MAI KL.10.30 FANA


5.MAI KL.12.00 FANA

Anders Monsen Johannesen Ane Kristine Liseth Eirik Leander Johansen Sjo Emma-Sofie Rott Herman Nygaard Håvard Magnus Natland Ingeborg Skretting Solberg Jonas Storli Karsten Johan Moholt Kine Malen Solheim Malin Scherwell Rasmussen Marcus Ohrvik Bø Marie Kristine Bruvoll Midtun Marie Berge Trætteberg Mathias Kaland-Lavik Mattias Berntsen Nikolai Røsvik Sylta Patrick Ytrearne Blomsø Sander Rasmussen Nordtvedt Simon Kvamme Holmesland Thomas Benjamin Brown

11.MAI KL.12.00 YTREBYGDA

Hilde Sofie Hopland Gjerstad Aleksander Njøten Felix Espeland Knudstad Hannah Bruarøy Halvorsen Hedda Ingeborg Høyland Kleppe Jonas Ebbesen June Olsen Steinslid Kari Matilda Børve Lotte Strømmen-Skage Marianne Sæle Mia Gjøsund Patrick Thornquist

11.MAI KL.10.30 YTREBYGDA

12.MAI KL.12.00 YTREBYGDA

Eirik Niclas Nordberg Sjøstrøm Alma Amalie Skiple-Johannessen Andrea Birkeland Johnsen Benjamin Lien-Larsen Emily Nanette Smørås-Skoge Ida Johanna Fossheim Kristina Hodnekvam Grostøl Liam Bertelsen Madeleine Økland Simonsen Nora Klette Tiril Stensrud

12.MAI KL.13.30 YTREBYGDA

11.MAI KL.13.30 YTREBYGDA

Marie Alvheim Steen Berma-Beate Kashafali Eline Schütt Johansen Emil Milde Emily Bolette Swan-Ekeland Helene Hove Rosenlund Ingrid Skålnes Strømme Jonette Matland Julie Longva Thoppil Julie Milde Børs Stina Fimreite Bø Tuva Tianli Borthne Hvidsten

Madelen Skage Fjeldstad Mariell Skage Nils-henrik Lind William Beyer Dræge Hammarstrøm

Amalie Sylta David Kindem Larsen Emilie Prestegård Holemark Frederick Rathe-Øen Henrik Hodne Eliassen Jon Aleksander Myrtvedt Rasten Julie Tvedt Helland Karen Flotve Kristian Mørch Malin Knutsen Hundsnes Markus Raa Engedal Mats Gundersen Lunde Ronja Juuhl-Hansen Håvardstun Sondre Håvardstun Solberg Tobias Draugsvoll

Ulrik Dalland Einar Ulrik Ninnemann Even Johannessen Jakob Eggum-Seim Johan Folvik Hjermann Kari Ingebjørg Birkeland Marckus Torkildsen Oliver Valklev Sandra Adelina Evjen Sarah Emilie Byrkjeland Sebastian Bakke

12.MAI KL.10.30 YTREBYGDA

Lydia Andersen Sletten Albertine Lind Eivind Hjørnevik Henrik Leikvoll Ingrid Falch Andersen Julian Flesland Jørgen Rolfsvåg Landsvik

7


Ønske om diakonstilling til fana sokn Tekst: Kari Botnedal Foto: Bo Mathisen

Diakoniutvalget har det siste året hatt fokus på å få ansatt en diakon i Fana sokn. Dette er en prosess som tar tid. Det handler om å kartlegge behov og satsingsområder i soknet.

Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste er: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Det handler om hvordan vi på ulike måter kan formidle Guds kjærlighet.

8

DET ER ØNSKELIG AT EN DIAKON KAN HA FØLGENDE ARBEIDSOMRÅDER:

Diakoniutvalget i Fana sokn arbeider med utgangspunkt i diakoniplanen i soknet. Planen beskriver det diakonale arbeidet som drives med utgangspunkt i fire satsingsområder: Nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

- Ta vare på frivillige medarbeidere som en ressurs (Inkluderende fellesskap) og rekruttere nye Det vil være en naturlig oppgave for en diakon å ta vare på og organisere de frivillige som ressurs slik at de opplever seg på rett plass og satt pris på som en viktig funksjon i menigheten. Det vil også være behov for å rekruttere flere frivillige medarbeidere.

Diakoniutvalget har lenge sett et behov for å få ansatt en diakon til Fana og Ytrebygda menigheter som kan ha et overordnet ansvar for det eksisterende diakonale arbeidet og som kan utvikle diakonalt arbeid på flere områder der det er behov.

- Besøkstjeneste (Nestekjærlighet) Fana sokn har god oppslutning av eldre personer som aktivt møter opp på gudstjenester og kirkekaffe, aktiviteter i uken; som formiddagskor, seniortreff både i Fana og Ytrebygda med mer. Det er flere eldre

som ikke så lett kommer seg ut på slike sammenkomster. Det vil være behov for å organisere en besøkstjeneste for de som ønsker besøk. Dette organiseres i dag av Skjold menighet. Med en egen diakon vil det være lettere å få oversikt over behov og å påvirke utforming og omfang av en besøkstjeneste i eget sokn. - Arbeid blant ungdommer (Inkluderende fellesskap) Det er flere utfordringer i soknet med ungdommer som er i flyt, som ikke har noe tilholdssted på fritiden, som faller utenfor idrett og andre organiserte fritidsaktiviteter. Videre er det familier med dårlig økonomi – selv i Fana der gjennomsnittsinntekten og levestandarden er høy. Det er uheldig når det rammer barn og unge. Soknets kontakt med konfirmanter og deres familier vil avdekke ulike former


for fattigdom sosialt og økonomisk. En diakon kan bidra med kompetanse på dette området, og bidra sammen med andre i lokalsamfunnet som arbeider med disse gruppene, f.eks. skoler og politi. - Aldersgruppen 25-50 år (Inkluderende fellesskap) – mange av dem småbarnsforeldre – er i stor grad fraværende på gudstjenester og i kirkens øvrige arbeid i Fana kirke og menighetssenter. Det finnes lite tilbud i Fana menighet som fanger opp behov i denne aldersgruppen. Dette er en gruppe i samfunnet som er presset på tid og viktige oppgaver med egne barn, arbeid og samliv. Det er viktig at kirken kan møte også denne gruppen med ulike tilbud som kan ivareta deres behov for tilhørighet, tro, støtte i form av omsorg og samtaler m.m. Familie, samliv og sorg kan også by på utfordringer blant 25-50-åringer, ikke minst knyttet til samlivsbrudd (sorgen det ikke sendes blomster til). Diakoniutvalget har diskutert ulike måter å nå og inkludere mennesker i denne aldersgruppen på; nyinnflyttede, mennesker i boområder med kommunale leiligheter, innvandrere, ungdommer som faller utenfor. De som allerede er engasjert i frivillig arbeid, har ikke kapasitet til å sette i gang mer arbeid. Det vil være lettere å engasjere og koordinere både eksisterende og nytt arbeid dersom det var ansatt en diakon. Et tilbud

om fellesskap og tilhørighet i menigheten for denne aldersgruppen vil være et viktig satsingsområde.

diakoner i menigheter rundt Laguneområdet kunne starte arbeid for denne aldersgruppen i tilknytning til menighetene.

En diakon kan engasjere flere frivillige, og vil dermed engasjere og nå mange, og få store ringvirkninger. Fana og Ytrebygda menigheter kan være viktige bidragsytere i lokalsamfunnet med å forebygge og avhjelpe sosiale problemer ved å være synlig og tilby mennesker i ulike livsfaser møteplasser og fellesskap.

Fana sokn er et stort område med mange utfordringer, som nevnt. Det vil også være naturlig å samarbeide med andre menigheter om diakonalt arbeid der det er felles utfordringer. Det er påvist at i menigheter med diakon, er det lettere å få til et mangfoldig diakonalt arbeid og også å få til samarbeid med andre.

Samarbeidsparter Natteravntjenesten vil være en naturlig samarbeidspart for en diakon, da de fanger opp det som skjer på fredags-og lørdagskvelder i Fanabygden med utgangspunkt i området rundt Kirkevoll skole og ned mot Lagunen.

Nå har vi muligheten. Fana sokn har nettopp fått tildelt en ny diakonstilling. Staten finansierer 50% av stillingen, mens vi lokalt må skaffe ca. 400 000 kr. i året. Nå må vi bare brette opp armene og gripe denne muligheten. Fana Sokneråd satser på at vi får dette til, og at vi i løpet av høsten har finansieringen klar.

Politiet, barneverntjenesten og skolene vil også være naturlige samarbeidsparter for å kunne arbeide effektivt sammen om utfordringer i nærmiljøet blant familier og ungdommer. Lagunen storsenter ligger ikke i Fana sokn, men det grenser til soknet, og senteret er et naturlig samlingspunkt for mennesker i alle aldre. Ungdommer fra Fanabygda som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter vil naturlig trekke til Laguneområdet. Her vil diakonen i samarbeid med andre

Alle kan bidra Fana soknerådet vil sette i gang en egen givertjeneste for å støtte denne stillingen. Både private, organisasjoner og næringsliv kan være med. Tirsdag 23/4 kl 19:30 inviterer vi til møte i Ytrebygda kirke Tema: «Oppstart for prosjekt Diakon i Fana sokn.»

Sangen som møtepunkt mellom generasjoner Sangen. Den gjør utvilsomt noe med oss. Både for de eldste og for de som knapt er noen uker gamle. På Mildeheimen Sykehjem møttes babyer og beboere til en hyggelig sangstund i midten av mars. Her ble musikken og kulturarven vår en viktig brobygger og kontaktskaper mellom generasjonene. Tekstene og melodilinjene til kjente sanger som «No livnar det i lundar», «Den fyrste song» og «Oppå Lauvåsen» ble formidlet til stor glede for nye generasjoner. Om lag en gang i semesteret drar Babysang i Fana og Ytrebygda kirke på besøk til et sykehjem. For Fana Sokn er dette samarbeidet noe som også er forankret i Fana Sokn sin strategiplan. Det musiske arbeidet skal nettopp være en brobygger, danne fellesskap og samarbeid.

Per Inge Hove er kantor i Ytrebygda kirke og Ragnhild Grov Nilsen er Barne og ungdomsmusiker i Fana Sokn. Sammen leder de babysangen som vanligvis holder til i Fana og Ytrebygda kirke annenhver uke. Se hjemmesiden til fanamenighet.no om du ønsker mer informasjon.

9


En nydelig stokkand tar til vingenen da vi kommer litt for nær

Grågåsen er staselig den den kommer i plogform på vei nordover mot en ny sommer

Mynteviken i Raunefjorden i vakker solnedgang.

Grågåsen. Voksne fugler når ett vingespenn på opp mot 1,8 m og en vekt opp til5,5 kg

Naturen rundt Fana kirke står i vårskrud

FOTOSAFARI I FANA SOKN

Nøtteliten har funnet seg en matbit mens den nyter vårsolen

10

Atle Skjerlie har funnet frem flere blinkskudd for God Helgs lesere! Her er noen vinter fotografier fra Fanaområdet. Du finner flere flotte Fana-bilder på Facebooksiden «Fanafolket».


Korsvandring i Ytrebygda kirke langfredag. Tekst: Maren Tischendorf. Foto: Per Marius Didriksen

sterkt møte med lidelsesfortellingen og langfredagens mørke. Vandringen starter i Getsemanehagen, disiplene sover og Jesus ber intenst om å få slippe. Vi får et blomsterblad i hånden, det er et sovende øye. Vi kan kjenne og la det berøre oss, sover vi? Vi vandrer til det høye råd, forbi Peter og hanen, tornekronen møter oss i all sin ondskap og vi kan kjenne på den, kjenne tornens spisse smerte, folkemengdens rop «korsfest» ham jaller mot oss før vi toer våre hender i Pilatus vaskevannsfat. Vi nærmer oss korset, på veien dit kan vi plukke med oss en av naglene Jesus korsfestes med, vi bærer den med oss til Golgata. De tre korsene på hodeskallen – dødens sted. Lyset slukkes – døden, mørket og den lange fredagen er.

De siste årene har vi hatt korsvandring på langfredag i Ytrebygda kirke. Korsvandring er en gammel tradisjon der man vandrer gjennom langfredagens fortelling. Vårt fokus har vært at hele kroppen med hele vårt sanseapparat skal få være en del av korsvandringen. I Ytrebygda kirke har vi samarbeidet med keramikk-kunstner Kamilla Sajetz Mathisen. Hun har laget skulpturer til flere av stasjonene og også vært med i utformingen av selve vandringen. Skulpturene gir oss et nytt og

GRAVMINNER

Tlf. 55 92 25 30 • Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen Man- fre kl. 9.00-17.00. Lørdag stengt. www.lovaasnaturstein.no

Dette er en sterk, vakker og dypt meningsfull vandring. Det er musikk, noe sang og fellesskap underveis. Når vandringen er over, mørket har senket seg, blir det korsboller og fellesskap på kirketorget. Vandringen egner seg for barn, voksne og eldre, alle generasjoner kan delta med det de bringer med seg inn i det. Det er mulig å gå vandringen på egenhånd. Kirken er åpen i tilknytning til gudstjenestene og korsvandringen står i kirken fra skjærtorsdag til påskedag, 10.00-13.00. Prosjektet rundt korsvandringen er utarbeidet med støtte fra Hordaland fylkeskommune.


Aktiviteter for barn og familier

i Fana og Ytrebygda kirker

Hva skjer for ditt barn? Sjekk kolonne med alder.

barn og unge i den norske kirke

Alder

Hva

Hvor

Når

0 – 1 år

Babysang

Annen hver uke i Ytrebygda kirke og Fana åpen barnehage

Torsdag kl. 13.00

0 – 5 år

Åpen Barnehage

Fana menighetshus

2 – 3 år

Knøttekafé (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 09.00 Annenhver torsdag fra kl. 16.00

3 – 5 år

MiniSing (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag fra kl. 16.00

4 år

4-årssamling og utdeling av 4-årsbok

Fana kirke og Ytrebygda kirke

4 – 7 år

Barnekoret i Fana kirke

Fana kirke

Ytrebygda: 10/4 + 14/4 Fana: 24/4 + 28/4 Annenhver onsdag kl. 17.30

5 år

Vårslepp

Ytrebygda kirke

Juni 2019

6 år

Førsteklasses samling

Fana kirke og Ytrebygda kirke

Vår 2019

6 år

Førsteklasses skolestartsgudstjeneste

Fana kirke og Ytrebygda kirke

August 2019

6 – 9 år

BaKoY – Barnekoret i Ytrebygda kirke (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag kl. 16.00

10 – 12 år (5. -7.kl)

Tweens (Familiedag)

Ytrebygda kirke

Annenhver torsdag kl. 17.00

17.

Familiegudstjenester vår 2019 Vi har familiegudstjeneste i Fana eller Ytrebygda kirke ca. en gang i måneden. På familiegudstjenestene vil det være fokus på

12

januar

Fana menighetshus/åpen barnehage

24.

januar

Ytrebygda kirke

31.

januar

Fana menighetshus/åpen barnehage

7.

februar

Ytrebygda kirke

14.

februar

Fana menighetshus/åpen barnehage

21.

februar

Ytrebygda kirke

7.

mars

Fana menighetshus/åpen barnehage

14.

mars

Mildeheimen sykehjem NB: kl.12.00

21.

mars

Ytrebygda kirke

28.

mars

Fana menighetshus/åpen barnehage

4.

april

Ytrebygda kirke

11.

april

Fana menighetshus/åpen barnehage

25.

april

Ytrebygda kirke

at særlig barna skal kunne feire gudstjeneste med hele seg og få kjenne troen på kroppen. Dette skjer blant annet gjennom bevegelse og en fast bønnevandring med ulike stasjoner hvor man kan erfare tro med sansene. Etter hver familiegudstjeneste blir det kirkekaffe med smørelunsj. Vel møtt til familiegudstjenester i Fana og Ytrebygda kirker!

Familiegudstjenester våren 2019 14.april: Ytrebygda kirke 28.april: Fana kirke 2.juni: Ytrebygda kirke


Er du førskolebarn?

Årskonsert Blessing

KONSERTER i Fana og Ytrebygda kirker

12. april Pergolesi til Påske Stabat Mater av Pergolesi fremføres av 2 solister og kvartett. Fana kirke kl. 19.00

Fana og Ytrebygda kirke inviterer alle førskolebarn til en samling i kirken før sommeren. Her vil du få møte andre som også skal begynne i førsteklasse til høsten. Kanskje du til og med møter noen som skal gå på samme skole som deg? Vi skal synge, leke, tromme på bøtter, få høre en fortelling fra bibelen og vi skal rulle ut papir gjennom hele midtgangen i kirkerommet. På den skal vi tegne oss selv. Alle som skal begynne i førsteklasse vil få en kul t-skjorte og en bok. Derfor er det viktig med påmelding på fanamenighet.no. Når det nærmer seg skolestart i august vil vi igjen møtes i kriken. Da vil vi feire gudstjeneste sammen og spesielt invitere dere som da er blitt førsteklassinger. Da kan du ta med deg skolesekken din, t-skjorten du fikk på samlingen før sommeren, venner og familie! Vi gleder oss til å møte dere!

Kirkeskyss til gudstjenester i Ytrebygda kirke Ytrebygda menighetsutvalg (YMU) ønsker å prøve ut en ordning for kirkeskyss til gudstjenester i Ytrebygda. Det er frivillige som etter avtale henter deg som trenger det. Du får en hånd å holde i og transport, og med det håper vi at du klarer å komme til kirken. Vi ønsker å inkludere alle og håper at ordningen blir brukt. Vær frimodig og ta kontakt med frivillighetskoordinator Liv Marit K. Evjen tlf: 55 59 32 54 innen onsdag før gudstjenestesøndagen. Ta også kontakt om du vil være med å bidra som frivillig til dette. Vel møtt til gudstjeneste!

Seniortreff

i Ytrebygda kirke Velkommen til seniortreff i Ytrebygda kirke siste tirsdag i måneden fra kl. 12.00. Datoen for våren er: 30. april: Annbjørg Barane kåserer.

Velkommen til årskonsert med Blessing 28. april kl. 18.00 i St. Jakob kirke.

Årskonsert Ytrebygda ten sing

19. april Meditasjonskonsert Pianoimprovisasjonar med kantor Per Inge Hove. Gratis inngang. Ytrebygda kirke kl. 12.00 18. – 21. april Åpen kirke med kunstutstilling Kunstutstilling med verker av Kamilla Sajetz Mathisen som forestiller ulike deler av pasjonshistorien. Ytrebygda kirke kl. 10.00 – 13.00 20. april Påskesalongen En løs samtale om påsken fra et historisk, filosofisk, musikalsk og teologisk perspektiv. Kaffe inkludert – gratis inngang. Ytrebygda kirke kl. 18.00

Velkommen til årskonsert med Ytrebygda ten sing søndag 9. juni kl. 19.00 i Ytrebygda kultursenter.

Seniortreff i

Fana menighetssenter Velkommen til seniortreff i Fana menighetssenter 1. torsdag i måneden, kl.11.30 – 13.30. Vi møtes til sosialt samvær med program, bevertning og andakt. Programmet for resten av semesteret slik ut: 2.mai: Lina Sandell – liv og diktning v/ Åse Kristin Nøkling Aagaard 6. juni: Siljustøl – fra drøm til virkelighet v /Alma Sørbø Sæverud Behov for skyss? Kontakt Kari Daae Gjertsen, tlf. 958 08 561

28. april Stipendutdelingskonsert Sigmund Skages minnefond Fana kirke kl. 19.00 4. mai Fiolin-klaver duo Alexey Cherkassov (BFO) og Ljubov Katerli vil spille russiske og norske mesterverk. Vakre melodier av noen av verdens mest kjente komponister. Gratis inngang. Fana kirke kl. 18.00 25. mai Vårkonsert Fana kammerorkester og kantor Irina Blankova Ytrebygda kirke kl. 18.00 28. april Blessing årskonsert Blessing har årskonsert St. Jakob kirke kl. 18.00 9. juni Ytrebygda Ten Sing Årskonsert i Ytrebygda kultursenter kl. 19.00 Det blir også i år sommerkonserter i Fana kirke. Informasjon kommer etter hvert.

Prosjekt Diakon

Med forbehold om programendringer. Det kan også komme flere konserter se oppslag i kirker.

Tirsdag 23/4 kl 19:30 inviterer Soknerådet til møte i Ytrebygda kirke - Tema: «Oppstart for prosjekt Diakon i Fana sokn.» Velkommen!

13


GIVERTJENESTEN I FANA SOKN Nå kan du gi din gave til givertjenesten med AvtaleGiro - bankenes tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Enkelt

Banken din sørger for at givertjenesten trekkes fra kontoen din på ønsket dato. Dermed slipper du å tenke på dette hver måned. Oversiktlig Før forfall får du en skriftlig oversikt som angir beløp og dato for betaling, slik at du har full oversikt, og har mulighet for å stoppe betalingen før forfall. Gjennom bankens kontofon, nettbank eller kontoutskrift kan du etterpå kontrollere at regningen er betalt. Rimelig AvtaleGiro er rimeligere enn alternative betalingstjenester. Trygt Du kan gå ut av ordningen når du måtte ønske, ved å kontakte banken. Så enkelt er det å bli giver med AvtaleGiro Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut svarkupongen nedenfor, undertegne, og levere arket på menighetskontoret eller i kirken. På svarkupongen er det også et felt for beløpsgrense, hvor du kan skrive inn høyeste beløpsgrense for en belastning, dette i tilfellet du senere ønsker å endre gavebeløp. …….……………………..……………………………………………………………………………………………………….. Gaver til Den norske kirke gir rett til fradrag i inntekten før skatt. En forutsetning for at menigheten skal kunne innrapporter gaven til ligningsmyndighetene, er at personnummer er oppgitt. Personnummer: Ja, jeg ønsker å gi til givertjenesten med AvtaleGiro, og har gjort meg kjent med avtalevilkårene på baksiden av brevet. Jeg ønsker å gi 1 gang pr Jeg ønsker å betale

mnd

den 15.

kvartal

halvår (Kryss av ønsket alternativ)

den 25. i måned. (Kryss av for ønsket dato)

Mottaker Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 1000,- per trekkmåned. Fana menighet 1644 21 60019 ………………kr Belast mitt kontonr: KID-nr:

(KID-nummeret fylles ut av Fana sokn)

Navn:……………………………………..………………

Adresse:……………………………………..…………

Postnr/sted:……………………………………..……..… Sted/dato:……………………………………..………… Underskrift:……………………………………..……..… Fana sokn, Fanavegen 320, 5244 Fana Send svarkupongen til menighetskontoret.

UTLEIE I FANA SOKN

Vi leier ut lokaler til dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, minnesamvær, åremålsdager og andre sammenkomster. Kontakt menighetskontoret

tlf. 55 59 32 50 for bestillingsinfo FANA SOKN

• WWW.FANAMENIGHET.NO • WWW.YTREBYGDAMENIGHET.NO FANASOKN

55 13 15 00 (24 timer) 85 års erfaring i Fana www.dahlsbegravelse.no 14

DIN ANNONSE HER? KONTAKT MENIGHETSKONTORET TLF. 55 59 32 50 E-POST:

fana.menighet.bergen@kirken.no


HVEM-HVA-HVOR i FANA SOKN Menighetskontoret 55 59 32 50 fana.menighet.bergen@kirken.no Prost Kristin Sævik Litlere 55 59 32 55 - 906 30 687 kl428@kirken.no

Kantor - Ytrebygda Per Inge Hove 55 59 32 66 - 976 57 481 pi232@kirken.no Kirketjener - Fana Renate Olsen 55 59 32 53 ro429@kirken.no

Sokneprest Gunnar Nesse 55 59 32 56 - 901 70 380 gn229@kirken.no

Kirketjener – Ytrebygda Ann Kristin Hovland 454 16 158 ah848@kirken.no

Kapellan Maren Flotve Tischendorf 938 90 490 mt373@kirken.no

Undervisningsleder Kristin Engeberg 55 59 32 62 - 936 25 110 ke743@kirken.no

Prest Kirsten Lind 55 59 32 58 kl574@kirken.no

Menighetsarbeider (permisjon) Trine Lohne tl643@kirken.no

Administrasjonsleder Karin Skolseg 55593251 - 974 23 167 ks335@kirken.no

Menighetsarbeider (vikar) Anna Marte Helgesen 954 30 495 al583@kirken.no

Frivillighetskoordinator Liv Marit Kvåle Evjen 55 59 32 54 - 920 91 187 le874@kirken.no

Barne- og ungdomsmusiker Ragnhild Grov Nilsen 55 59 32 64 - 970 10 843 rn375@kirken.no

Vikarkantor – Fana Irina Blankova 55 59 32 65 ib334@kirken.no

Soknerådsleder Marianne Nordby 930 04 763 nordby575@hotmail.com

Besøk vår hjemmeside: www.fanamenighet.no Ytrebygda menighetsutvalg Annbjørg Helland Vik ahvik@pjvik.com Fana menighetsutvalg Gunnar Nesse 55 59 32 56 - 901 70 380 gn229@kirken.no Diakoniutvalget Kari Botnedal karibotnedal@hotmail.com Fana kyrkjekor Sickan Bersaas 911 77 398 sickanbersaas70@gmail.com Ytrebygda Kyrkjelag Svein Berg 907 73 696 sveber5@gmail.com

KFUK-KFUM:

Foreningssekretær Åsmund Ulvedal 959 01 370 aasmundu@kfuk-kfum.no Voksenlaget Hildegunn G. Birkeli 992 45 107 Åpen barnehage Styrer Kari Frotvedt 959 54 606 post@openbarnehage.no Styreleder Andreas Tufteland Kroken 452 71 030 anderastkroken@gmail.com

Økonomiutvalget Rune Kroken 920 95 205 rune.a.kroken@gmail.com Dåp, vielse og begravelse Kirketorget: 55 59 32 10 kirketorget.bergen@kirken.no Gravplassmyndigheten i Bergen: 55 59 39 00 bergen@gravplass.no

«Møte Gud, møte hverandre»

HVORFOR BETALE MER FOR SAMME TJENESTER? VI HAR FASTPRIS PÅ GRAVFERD MED SEREMONI

29.500,- INKLUDERER ALT DU TRENGER.

BERGEN

GRAVFERDSHJELP DØGNVAKT 55 98 80 00 BERGENGRAVFERDSHJELP.NO LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN

FANA & FYLLINGSDALEN HVORFOR BETALE MER FOR SAMME TJENESTER? VI HAR FASTPRIS PÅ GRAVFERD MED SEREMONI 29.500,- INKLUDERER ALT DU TRENGER.

BEGRAVELSESBYRÅ DØGNVAKT 55 13 40 04 FF-BEGRAVELSESBYRAA.NO LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN

15


DØPT Amelia Kindem Birkeland Milla Cecilie Nødtvedt Sjøstrøm Balder Krokli Midtun Emma Opdal Godø April Olivia Gytre Nora Louise Frøland Kaastad Madelen Hartvedt Idland Theo Romfo Fyllingsnes Christian Furnes Fjellby Jesper Andreas Johannessen Sjurseth Mathias Brandshaug Sofie Tenden Schjelderup Iben Wembstad-Bernes Tobias Sande Kallekleiv Amalie Elissa Vindheim Leonora Eriksen Stadheim Millie Julia Elisabeth Erikson Kaspian Hodneland Gausdal Henrik Nygaard Matre Nathan Alexander Fulton Oscar André Tysse Matilde Selvåg Jakobsen Oliver Kversøy Enge Noah Hjellestad William Hope Kevin Ledang Hansen Eline Maria Nordvik Claessen Kaja Kartveit Våge Noah Gåssand Lyngsgård

BEGRAVET BOSATT I FANA SOKN Solveig Heggernes Helga Valle Ingrid Elfrida Frantzen Aksel Gunnar Borge Steen Ivar Mjåtvedt Egil Bø Tore Per Steene Magne Pedersen Gunvor Margrethe Moberg Sverre Berg Yndestad Gunnar Rougne Kristoffer Sæhlen-Rustan

VIET I FANA SOKN Ingrid Fossberg og Rijk Van De Sluis Anne Sofie Flatebø og Roar Hovland

GUDSTJENESTER

14. april – Palmesøndag: Sak 9,9-10 Fil 2,5-11 Joh 12,1-13 11.00 Fana v/ Ivar Braut. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. 13.00 Fana v/ Ivar Braut. Dåp. Takkoffer til Barne- og ungdomsarbeidet. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Familiegudstjeneste. Utdeling av kirkebok til 4-åringer. Takkoffer til Barne- og ungdomsarbeidet.

«Møte Gud, møte hverandre»

18. april – Skjærtorsdag: Salme 116,1-14 1 Kor 11,23-26 Joh 13,1-17 11.00 Ytrebygda v/ Gunnar Nesse. Nattverd. De fire diakoniinstitusjoner. 19.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Nattverd. Offer til sang- og musikkarbeid i menigheten. 19. april – Langfredag: Matt 26,3027,50 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Pasjonsgudstjeneste. Rollefordelt skriftlesning av Jesu lidelseshistorie. Kyrkjekoret deltar. Takkoffer til Diakonalt arbeid i Fana. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Korsvandring. Takkoffer til diakonalt arbeid i Ytrebygda. 21. april – Påskedag: 2 Mos 15,1-3 Kol 2,12-15 Joh 20,1-20 11.00 Fana v/ Kristin S Litlere. Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Kyrkjekoret deltar. Takkoffer til Sjømannskirken. 11.00 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Høytidsgudstjeneste, Nattverd. Takkoffer til Sjømannskirken. 28. april – 2. søndag i påsketiden: Jes 45,5-8 1 Pet 1,3-9 Joh 20,24-31 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Familiegudstjeneste. Utdeling av kirkebok til 4-åringer. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 11.00 Ytrebygda v/ Ivar Braut. Dåp og nattverd. Takkoffer til Menighetens misjonsprosjekt. 4. mai – lørdag: Egne tekster for konfirmasjon Fana 10.30 12.00 og 13.30 v/ Maren F Tischendorf. Konfirmasjonsgudstjenester. Takkofferet på deles mellom Fana KFUK-KFUM og Menighetens barne- og ungdomsarbeid. 5. mai – 3. søndag i påsketiden: Salme 23,1-6 1 Pet 5,1-4 Mark 6,30-44 Egne tekster for konfirmasjon. 10.30 og 12.00 Fana v/ Maren F Tischendorf. Konfirmasjonsgudstjenester. Takkofferet på deles mellom Fana KFUK-KFUM og Menighetens barne- og ungdomsarbeid. 19.00 Ytrebygda v/ Gunnar Nesse. Kveldsgudstjeneste. Bønnevandring og nattverd. Takkoffer til diakonalt arbeid i Ytrebygda. 11. mai – lørdag: Egne tekster for konfirmasjon 10.30 12.00 13.30 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Konfirmasjonsgudstjenester. Takkoffer til Fana KFUK-KFUM og Menighetens barne- og ungdomsarbeid. 12. mai – 4. søndag i påsketiden: Jes 40,26-31 (P) 2 Kor 4,14-18 Joh 14,1-11 Egne tekster for konfirmasjon. 10.30 12.00 13.30 Ytrebygda v/ Maren F Tischendorf. Konfirmasjonsgudstjenester. Takkoffer til Fana KFUK-KFUM og menighetens barneog ungdomsarbeid. 11.00 Fana v/ Kristin S Litlere. Dåp og nattverd. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt.

17. mai – Grunnlovsdagen: 5 Mos 8,11-14 1 Kor 4,7 Luk 17,11-19 10.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Festgudstjeneste. Kyrkjekoret deltar. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. 19. mai – 5. s i påsketiden: 1 Kong 8,12-13.27-30 (P) Ef 2,17-22 Joh 17,6-11 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Nattverd. Takkoffer til Kirkens ressurssenter mot overgrep. 13.00 Fana v/ Gunnar Nesse. Dåpsgudstjeneste. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. 11.00 Ytrebygda v/ vikar. Dåp og nattverd. Takkoffer til Kirkens ressurssenter mot overgrep. 26 mai – 6. s i påsketiden: 1 Kong 3,5-14 Ef 3,14-21 Matt 6,7-13 11.00 Fana v/ Gunnar Nesse, Maren F Tischendorf, Kristin S Litlere m.fl. Avskjedsgudstjenestene for Gunnar Nesse som sokneprest i Fana. Nattverd. Felleskor med både barn, unge og voksne. Kirkekaffe for både barn og voksne. Takkoffer til Fana KFUK-KFUM. 2. juni – søndag før pinse: 1 Kong 19,3b-13 1 Joh 5,6-12 Joh 16,12-15 11.00 Fana Amfi v/Kristin S Litlere. Skaperverkets dag. Takkoffer til KFUK-KFUM Global. 19.00 Ytrebygda v/Kristin S Litlere. Kveldsgudstjeneste. Nattverd. Takkoffer til Diakonalt arbeid. 9. juni - Pinsedag: 1. Mos 11,1-9 Apgj 2,1-11 Joh 14,23-29 11.00 Fana Kirke v/ Dåp og nattverd. Takkoffer til Normisjon 11.00 Ytrebygda v/Maren F Tischendorf. Dåp og nattverd. Takkoffer til Normisjon. 16. juni – Treenighetssøndag: Jes 6,1-8 Apgj 17,22-34 (P) Luk 24,4548 11.00 Fana v/ vikar. Nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet. 13.00 Fana v/ vikar. Dåpsgudstjeneste. Takkoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. 11.00 Ytrebygda v/Maren F Tischendorf. Dåp og nattverd. Takkoffer til Kristent medieforum. 23. juni – 3. søndag i treenighetstiden: Esek 36,25-29a Rom 6,3-8 Joh 3,1-13 11.00 Fana v/Maren F Tischendorf. Dåp og nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet. Det er kirkekaffe eller smørelunsj (når det er familiegudstjenester) ved de aller fleste gudstjenestene i begge kirkene. Det er barneandakt ved formiddagsgudstjenestene i Ytrebygda kirke – bortsett fra når det er familiegudstjeneste. Det kan bli endringer i listen. Sjekk hjemmesiden https://kirken.no/fana Facebook: https://www.facebook. com/fanasokn/, Fanaposten eller Gudstjenesteliste i BT.

Ytrebygda kirke

Fana kirke

SALMEQUIZ – hvilke salmer har vi her? Salmene i denne quizen er hentet fra salmene i pasjonstiden og påsketiden 1. Det var mange soldater og bevæpnede i påskedramaet. Men i en av salmene blir også Jesus betegnet som en soldag – riktignok et litt annet uttrykk 2. I en annen salme løfter Jesus høyt opp et symbol på makt og myndighet. 3. I en av salmene er det ikke snakk om at Gud gir oss troen, men at vi får troen tilbake. 4. Når det lyner, blir det også torden, men sjelden jordskjelv. I en av salmene står det at lynet får jorden til å beve. 5. At det er glede i himmelen, vet vi. Men i «helvede» er det alt annet enn glede. Hvilken salme? 6. I en annen salme er det også noe som bever – og som heller ikke har noe himmelsk med seg. Hvilken salme tenker jeg på? 7. I en av påskesalmene kan tittelen med en bokstav i tillegg lett bli noe helt annet – og samtidig veldig meningsfylt. 8. Så har vi blomsterhandlernes påskesalme.

1. Nr 138: Du som låg i natti seine: v1: «Stridsmann frå Getsemane». 2. Nr 153: Til Lammets måltid får vi gå v6: «Og løfter høyt sin herskerstav». 3. Nr 163: Såkorn som dør i jorden v1: Gud gi oss troen tilbake. 4. N3 194: Jesus lever, graven brast v1: «Lynet blinker, jorden bever». 5. Nr 196: Påskemorgen slukker sorgen v2: «Helvede grede». 6. Nr 197: Deg være ære v2: «Mørkets makter bever». 7. Nr 199: Å salige stund uten like(t). 8. Nr 206: Dine hender er fulle av blomster.

RETURADRESSE: FANA SOKN FANAVEIEN 320 5244 FANA

Profile for God Helg

God helg 2/2019  

God helg 2/2019  

Profile for godhelg
Advertisement