Правописен речник на македонскиот литературен јазик

Page 1

а.а. (за лат. аЛ асШ - во актите) аба абажур абаџија, абаџии абаџиски абдикација

абдицира, абдицираат абен (од аба), абениот

абер аберација абецеда абецедар

абецеден, абецедниот аби, абат

Абисинија (сега Етиопија) абисински

абнормален, абнормалниот абнормалност, абнормалноста аболира, аболираат

аболиција А-бомба (атомска бомба) абонент абонентски абонира, абонираат

абонос (дрво)

Абориџин (домородец на Австралија), Абориџини абортира, абортираат абортус абревијатура аван авангарда авангарден, авангардниот авангардизам, авангардизмот авангардист авангардистички аванс авансира, авансираат авансцена

авантура авантуризам, авантуризмот авантурист авантуристички авантуристка Авари (народ) аварски Авганистан Авганистанец, Авганистанци Авганистанка авганистански Авгиев, Авгиевиот; Авгиеви коњушници Авгиј (во митологијата) август (месец) Август (име) августовски (од август) авенија, авении аверзија авијатика авијатичар авијатичарка авијатичарски авијатички авијација Авињон (град) авиокомпанија авиоконструктор авиоматеријал авиомеханичар авион авионски А-витамин и витамин А авитаминоза авитаминозен, авитаминозниот авка, авкаат авлија, авлии авлиски АВНОЈ (Антифашистичко веќе


агитаторски

агитација

автомобилизам, автомобилизмот

агитација

Аврелиј

на народното ослободување на Југославија) Аврелиј: Марк Аврелиј Аврора

Австралиец, Австралијци Австралија Австралијка австралиски Австриец, Австријци Австрија Австријка австриски Австро-Унгарија австроунгарски (од Австро-Ун-

гарија) австро-унгарски (од Австрија и Унгарија)

автаркија (самодоволност) автарх

автархија (самовластие) автархиски автентичен, автентичниот автентичност, автентичноста автобиографија, автобиографии автобиографски автобус автобуски автогол, автоголови автограм автограф автографски автодром автоелектричар автоиндукција

автокефален, автокефалниот автокефалност, автокефалноста автоклуб, автоклубови автократ автократизам, автократќзмот автократија автократски автомат автоматизам, автоматизмот автоматизациј а автоматизира, автоматизираат автоматски автомеханика автомеханичар автомеханички автбмобил

автомобилист автомобилистика автомобилистички автрмрбилски

автономен, автономниот автономија автономист автономистички

автопат, автопатишта автопортрет автор

авторемонт авторемонтен, авторемонтниот авторизација авторизира, авторизираат авторитарен, авторитарниот авторитативен, авторитативниот авторитет авторитетен, авторитетниот авторка авторски авторство автостоп автостопер автостоперка автострада автосугестија автотранспорт

автотранспортен, автотранспортниот автохипноза

автохтон, автохтониот автохтоност, автохтоноста автоцензура

ага (со лични имиња: Мустафа-ага, Селим-ага) агалак агенда агенс агент агентски агентура агенција, агенции агенциски

агилен, агилниот агилност, агилноста агитатор агитаторка агитаторски

адски

ад (пекол)

агитационен, агитациониот

Адам

агитира, агитираат агитпроп (агитација и пропаганда) агица (наспрема ага) аглест, аглестиот

адаптација адаптер

агитациски

агломер агломерат агломерација

аглутинативен, аглутинативниот аглутинација

аглутинационен, аглутинациониот

аглутинациски

агностик, агностици

агностика агностички

агностицизам, агностицизмот агов, аговиот (со лични имиња: Мустафа-агов, Селим-агов ) аговина аговски агол, аголот, агли аголен, аголниот агонија аграр

аграрен, аграрниот агрегат агрегатен, агрегатниот агреман агресивен, агресивниот агресивност, агресивноста агресија, агресии агресор агрикултура агрикулту^рен, агрикултурниот агробиолог, агробиолози агробиологија агробиолршки агрогеолог, агрогеолози агрогеологија агрогеолошки агроном агронрмија, агрономии агрономка агронбмски агротехника агротехнички агува, агуваат а.д. (акционерско друштво)

Адамов, Адамовиот; Адамово јаболко

адаптира, адаптираат адаџо, адаџото адвент адвентизам, адвентизмот адвентист адвентистички адвентистка адверб адвербијален, адвербијалниот

адвокат

адвокатски адвокатура адекватен, адекватниот адекватност, адекватноста адет адитив адитивен, адитивниот адјектив

адјективен, адјективниот адјункт

административен, административниот административец, административци

администратор администрација администрира, администрираат адмирал адмиралитет адмиралски адолесцент адолесцентка адолесценција адреналин адреса адресант адресар адресат

адресира, адресираат; адресирај, адресирајте; адресирав, адресираа; адресирал; адресиран; адресирајќи; адресирање Адрија адски (од ад)


адут адут аѓутант аѓутантски аѓутантство аеробик аеродинамика аеродинамичен, аеродинамичниот аеродинамичност, аеродинамичноста аеродром аероклуб, аероклубови аеролит аеролог, аеролози аерологија аеролошки аерометар, аерометарот, аерометри аеромеханика аеромеханичар аеромеханички аеромитинг, аеромитинзи аеронавигација аеронаут аеронаутика аеронаутички аероплан аероплански аеростат аеростатика аеростатичен, аеростатичниот аеротерапија аеротераписки аеротранспорт аерофобија аждер ажурен, ажурниот ажурира, ажурираат ажурност, ажурноста азбест азбестен, азбестниот азбука азбучен, азбучниот азбучник, азбучници Азербејџан Азербејџанец, Азербејџанци Азербејџанка азербејџански Азиец, Азијци Азија; Мала Азија, Средна Азија Азијат

аквариум азијатски Азијка азил азилант азимут азиски азна и азно азот Азот (област) азотен (од азош), азотниот азотски (од Азош) азур азурен, азурниот аир аирлија ајатолах, ајатоласи ајван ајвар ајдук, ајдуци и ајдут(ин), ајдути ајдуков, ајдуковиот ајдукува, ајдукуваат ајдутство и ајдуштво ајдучица и ајдучка ајдучиште ајдучки ајкула ајљаз Ајнеида и Енеида Ајнеја и Бнеја Ајнштајн: Алберт Ајнштајн ајнштајниум Ајова Ајсоп и Езоп Ајсопов, Ајсоповиот и Езопов, Езоповиот ајсоповски и езоповски Ајсхил и Есхил академец (ученик во академија), академци

академизам, академизмот академија, академии академик (член на академија на науките), академици академиски академски акација (растение), акации акварел акварелен, акварелниот акварелист аквариум

акведукт акведукт аквизитер

акламација, акламации акламира, акламираат аклимап изаци ја аклиматизационен, аклиматизациониот аклиматизациски аклиматизира, аклиматизираат акне, акнат; акни, акнете; акнав, акнаа; акнал; акнат; (ќе) акнев, (ќе) акнеа; (ќе) акнел акнува, акнуваат акомодација акомодира, акомодираат акомпанира, акомпанираат аконтација, аконтации аконто акорд акордант акредитив акредитивен, акредитивниот акредитира, акредитираат акреп акрибија акрибичен, акрибичниот акробат акробатика акробатка акробатски акробација, акробации акропол акростих аксиом и аксиома акт, акти (во администрацијата), актови (во сликарството) актер актерка актерски актив актива активен, активниот активизира, активизираат активира, активираат активист активистички активистка активност, активноста актовка акт-студија, акт-студии

алатка актуализација актуализира, актуализираат актуелен, актуелниот актуелност, актуелноста акузатив акузативен, акузативниот акумулатор акумулаторски акумулација акумулационен, акумулациониот акумулациски акумулира, акумулираат акуратен, акуратниот акуратност, акуратноста акустика

акустичен, акустичниот акустички акустичност, акустичноста акутен, акутниот акушер акушерка акушерски акушерство акушира, акушираат акцелератор акцент акцентира, акцентираат акцентски акцентуација акцепт акцептен, акцептниот акцептира, акцептираат акција, акции акционен, акциониот акционер акционерски акциски акчиица акчија, акчии акчилница ала (аждер) алабастер алабастерски алајка аларм алармантен, алармантниот алармира, алармираат алат алатен, алатниот алатка


алтруист

алатница алатница алатничар

Алах (муслимански бог)

Албанец, Албанци Албанија Албанка

албанолог, албанолози

албанологија албанолошки албански албум албумин

албуминозен, албуминозниот

албумински

алва; таан-алва

алваџија, алваџии алваџиски

алга (растение) алгебарски алгебра

алгоритам, алгоритамот, алгоритми алегорија, алегории,

алегоричен, алегоричниот алегоричност, алегоричноста алегро алеја, алеи

Александар; Александар Велики (Македонски) александриец (жител на Алексан-

дрија), александријци Александрија (град) александринец (стих) александриски (од Александрија) Алексеј ален, алениот алергија

алергичен, алергичниот алест, алестиот Алжир (земја и град) Алжирец (жител на земјата), Алжирци алжирец (жител на градот), алжирци Алжирка (наспрема Алжирец) алжирка (наспрема алжирец) алжирски Алзас Алзашанец, Алзашани Алзашанка алзашки

Алибаба алиби, алибито аливце (од алшите), аливца Алигиери: Данте Алигиери алиенација

алијанса; Света алијанса

алиментација алиментационен, алиментацио-

ниот

алиментациски алинеја, алинеи алитерација, алитерации алиште, алишта алиштенце Алјаска алјаски алка алкален, алкалниот алкалии (само во мн.) алкалиум алкалиумски алкалоид алкалоиден, алкалоидниот алкотест, алкотестови алкохол алкохолен, алкохолниот алкохолизам, алкохолизмот алкохоличар алкохоличарка алманах, алманаси ало! (телефонски повик) алов, аловиот аловина алоса, алосаат алосан, алосаниот Алпи(те) алпинизам, алпинизмот алпинист алпинистички алпинистка алпски алт, алтови алтан алтанче, алтанчиња алтернатива алтерантивен, алтернативниот алтернација, алтернации алтица и латица алтруизам, алтруизмот алтруист

амфибрах

алтруистички алтруистички алтруистка алувијален, алувијалниот алувиум

алудира, алудираат алузија, алузии алуминиум алуминиумски

алунира, алунираат алфа; алфа-зраци, а-зраци; алфа-

-честички, а-честички алфабет алфабетски алхемија алхемиски алхемичар

алче (од алка), алчиња алчен, алчниот алчност, алчноста Амазон (река) амазонка (во митологијата) амазонски (од Амазон) амајлија, амајлии амал амалгам

амалгамира, амалгамираат амалски амам аман! амандман аманет аматер аматеризам, аматеризмот аматерски амбалажа амбалажен, амбалажниот амбар амбарски амбасада амбасадор амбасадорка амбасадорски амбер амбивалентен, амбивалентниот амбивалентност, амбивалентноста амбиент амбис амбиција, амбиции амбициозен, амбициозниот амбициозност, амбициозноста

амбицира, амбицираат амблем амбуланта

амбулантен, амбулантниот

амвон амеба

амебен, амебниот Америка; Северна Америка, Јужна Америка

Американец, Американци американизира, американизираат Американка американски аметист амин аминува, аминуваат амнестија

амнестира, амнестираат амонијак амонијаков, амонијаковиот и амо-

нијачен, амонијачниот амониум амониумо.в, амониумовиот амониумски аморален, аморалниот аморалност, аморалноста, амортизација амортизацибнен, амортизациони-

от

амортизациски амортизер

амортизира, амортизираат аморфен, аморфниот аморфност, аморфноста ампер (во физиката, знак А); ампер-час (А-час), ампер-часот, ампер-часови; ампер-секунда (А-секунда), ампер-секундата, ампер-секунди Ампер: Андре-Мари Ампер амперметар, амперметарот, ам-

перметри амплитуда ампула ампутација ампутира, ампутираат амут амфибија, амфибии амфибиски амфибрах


амфитеатар амфитеатар, амфитеатарот, амфитеатри амфитеатрален, амфитеатралниот амфора ан, анови анабаптизам, анабаптизмот анабаптист анабаптистички Анадол и Анадолија Анадолец, Анадолци Анадолка анадолски Анакреон анакреонски анали (само во мн.) анализа анализатор анализира, анализираат аналитика аналитичар аналитичен, аналитичниот аналитички аналоген, аналогниот аналогизам, аналогизмот, аналогизми аналогија, аналогии аналфабет аналфабетизам, аналфабетизмот аналфабетски анама анамнеза ананас ананасов, ананасовиот анапест анархизам, анархизмот анархија анархист анархистичен, анархистичниот анархистички анархичен, анархичниот анархичност, анархичноста анархолиберализам, анархолиберализмот анархолибералист анархолибералистички анархосиндикализам, анархосиндикализмот анархосиндикалист анархосиндикалистички

анголски анасон анасонка Анастазија и Анастасија анатема анатемник, анатемници анатемоса, анатемосаат Анатолиј анатом анатомија анатомски анафора анахронизам, анахронизмот, анахронизми анахроничен, анахроничниот анационален, анационалниот ангажира, ангажираат ангажираност, ангажираноста ангажман ангарија ангел Ангел (име) Ангеле Ангелина ангелски ангелче, ангелчиња ангина Англија англиканец, англиканци англиканка англикански англиски англист англистика англистички англистка Англичанец, Англичани Англичанка англо-американски (односи) Англосаксонец, Англосаксонци англосаксонски англос )ил англо( шлски англо! )илство англо( )6б англос )6пка англо( |6пски Ангола Анголец, Анголци Анголка анголски

Ангора Ангбра ангорка (мачка) ангорски ангро Андалузиец, Андалузиски Андалузија Андалузијка андалузиски андерграунд Андерсен: Ханс Кристијан Андерсен Анди(те) Андора Андорец, Андорци Андорка андорски Андреев, Андреевиот Андреј Андреја Андрија Андромаха . Анѓа Анѓеле анегдота анегдотичен, анегдотичниот анексија анексионистички анектира, анектираат анемија анемичен, анемичниот анемичност, анемичноста анестезија анестезира, анестезираат анестетика анестетичар анестетичен, анестетичниот анилин анилински анимален, анималниот анималист анимизам, анимизмот анимира, анимираат анимозен, анимозниот анимозитет анимозност, анимозноста анјон (во хемијата) Анкара анкарец, анкарци анкарка анкарски

антилопа анкета анкетен, анкетниот анкетира, анкетираат Анкона (град) анода аноден, анодниот аномалија, аномалии анонимен, анонимниот анонимност, анонимноста аноргански анормален, анормалниот анормалност, анормалноста ансамбл, ансамблот, ансамбли антагонизам, антагонизмот антагонист антагонистичен, антагонистичниот антагонистички антанта; Голема антанта, Мала антанта Антарктида Антарктик(от) антарктички Антеј (во митологијата) антена; ТВ-антена антерија, антерии антиалкохолизам, антиалкохолизмот антиалкохоличар антиамерикански антибиотик, антибиотици антибиотички антидемократски антидржавен, антидржавниот антиимперијалист антиимперијалистички антиинфлационен, антиинфлациониот антиинфлациски антика антиквар антикварен, антикварниот антикварница антикварски антиквитет антикомунистички Антили(те) антилски антилоп (кожа) антилопа (животно)


антимарксистички

10

аполитичен ануитет

антимарксистички антимилитаризам, антимилита-

анулира, анулираат

антимилитарист антимилитаристички антимон

анџија, анџии аорист аористен, аорисниот

ризмот

антимонов, антимоновиот антинационален, антинационалниот

антиневралгик, антиневралгици антиневралгичен, антиневралгич-

ниот

автиномија, антиномии антипатија, антипатии антипатичен, антипатичниот антипатичност, антипатичноста антипирин антипод антисемит антисемитизам, антисемитизмот антисемитски антисептичен, антисептичниот антисоцијален, антисоцијалниот антисоцијалистички антитеза антитоксин антитуберкулозен, антитуберку-

лозниот

антифашизам, антифашизмот антифашист антифашистички антифашистка антихрист антициклон антиципација антички антологија, антологии антоним антракс антрацен антрацит антрацитен, антрацитниот антре, антрето, антреа антропогеографија антропографија антрополог, антрополози антропологија антрополошки антропоморфизам, антропомор-

физмот

анџар

аорта

ап, апови

аполитички

аполитички

аполитичност, аполитичноста апологет

апологетски апологија, апологии Аполон (бог)

апоплексија, апоплексии апоплектичар

апарат апаратура апартман апатија

апоплектички апостол

апаш апашки

апострофа (стилска фигура) апострофира, апострофираат

апатичен, апатичниот апатичност, апатичноста

апе, апат; апи, апете; апев, апеа; апел; апен; апејќи; апење апеж, апежот апел

апелативен, апелативниот апелација, апелации апелационен, апелациониот апелира, апелираат Апенини(те) апенински; Апенински Полуост-

ров

аперитив аперцептивен, аперцептивниот аперцепција, аперцепции апетит апетитсн, апетитниот аплаудира, аплаудираат аплауз

апликација, апликации аплицира, аплицираат апне, апнат; апни, апнете; апнав, апнаа; апнал; апнат; (ќе) апнев, (ќе) апнеа; (ќе) апнел апнува, апнуваат апогеј, апогејот, апогеи аподиктичен, аподиктичниот апоен апозиција, апозиции апокалипса апокалиптичен, апокалиптичниот апокалиптички апокриф

апокрифен, апокрифниот аполитичен, аполитичниот

апоплектичен, апоплектичниот

апостолски апостолство апостроф

апотеоза април априлски

11

Аргентинец апсцес апсциса аптека аптекар аптекарка аптекарски аптекарство

апче, апчиња ар (за добиток), арови ар (мера за површина), ари арабаџија, арабаџии арабаџиски арабеска арабизам, арабизмот, арабизми

Арабија

арабика (арапско писмо)

априоризам, априоризмот

арабиски арабист арабистика арабистички Арабјанец, Арабјани Арабјанка

априорност, априорноста

арам

априорен, априорниот априори

априористички

апс апсана апсанџија, апсанџии апси, апсат апсида апсолвент апсолвентка апсолвентски

апсолвира, апсолвираат апсолутен, апсолутниот апсолутизам, апсолутизмот апсолутизира, апсолутизираат

апсолутист апсолутистички

апсорбира, апсорбираат апсорпција апстинент

апстиненција

апстинира, апстинираат апстрактен, апстрактниот апстрактност, апстрактноста апстракција, апстракции апстрахира, апстрахираат

апсурд

апсурден, апсурдниот апсурдност, апсурдноста

арак, аракот, араци

арамбаша, арамбаши и арамбе шија, арамбашии арамија, арамии арамилак, арамилаци арамиски арамиство арамолебец, арамолепци аранжер

аранжира, аранжираат аранжман аранија, арании арап (црн, црнец) Арап(ин), Арапи Арапка арапски; Арапска куќа арач арбитср, арбитерот, арбитри арбитража арбитражен, арбитражниот арбитрира, арбитрираат аргат(ин), аргати аргатинка и аргатка аргатски аргатува, аргатуваат Аргентина Аргентинец, Аргентинци


Аргентинка Аргентинка аргентински аргумент аргументација, аргументации аргументира, аргументираат Ардени(те)

арен, арниот

арена аренда арендатор арендаторски

ареометар, ареометарот, ареометри

ареопаг, ареопази Арес (бог) ариевец, ариевци ариевка ариевски Ариец, Аријци арија, арии Аријка Ариосто: Лодовико Ариосто ариски Аристарх Аристид и Аристејд аристократ аристократизам, аристократиз-

мот

аристократија аристократка артистократски Аристотел Аристотелов, Аристотеловиот аристотелски Аристофан аритметика аритметичар аритметички арка аркада Арктик(от) арктички армада арматура армија; Армија на Република Ма-

кедонија

армира, армираат армиски

арогантсн, арогантниот арогантност, арогантноста

12

археолог ароганција арома Ароманец, Ароманци Ароманка аромански аромат ароматен, ароматниот и арома-

тичен, ароматичниот ароматичност, ароматичноста и

ароматност, ароматноста арпа арпаџик арсен арсенал арсенат арсеник арсеников, арсениковиот арсенов, арсеновиот арслан арсланица и арсланка арслански Артемида (во митологијата) артерија, артерии артериосклероза артериосклеротичен, артериосклеротичниот артериски артески (бунар) артефакт артикл, артиклот, артикли артикулација, артикулации артикулационен, артикулациониот

артикулациски артикулира, артикулираат артилерец, артилерци артилерија, артилерии артилериски артист артистички артистичност, артистичноста артистка артифициелен, артифициелниот артичока, артичоки артритис архаизам, архаизмот, архаизми архаичен, архаичниот архаичност, архаичноста архангел археолог, археолози

археологиЈа археологија археолошки архетип архив архива архивар архиварка архиварство архивист

архивистка архивски архиѓакон архиепископ архиепископија, архиепископии архиепископски архијереј, архијерејот, архијереи архијерејски архимандрит архимандритски Архимед

Архимедов, Архимедовиот; Ар-

химедов закон архипелаг, архипелази архитект архитектоника архитектонски архитектски архитектура

архитектурен, архитектурниот архонт арч, арчови арчи, арчат ас, асови

асамблеја, асамблеи асанација асанацибнен, асанациониот асанациски асе асеизмичен, асеизмичниот асеизмички асеизмичност, асеизмичноста асен (од асе), асениот асептичен, асептичниот асептички асигнатор асигнација, асигнации асигнационен, асигнациониот асигнациски асиметрија асиметричен, асиметричниот

13

Астрахак асиметричност, асиметричноста

асимилатор асимилаторски асимилација

асимилациоцен, асимилациониот асимилациски

асимилира, асимилираат

асиндет и асиндетон асиндстски и асиндетонски

асинхрон, асинхрониот

Асирец, Асирци Асирија Асирка асирски асистент асистентка асистентски

асистира, асистираат

аскеза аскер аскет

аскетизам, аскетизмот аскетски АСНОМ (Антифашистичко собрание на народното ослободу-

вање на Македонија) асонанција, асонанции асортиман асоцијален, асоцијалниот асоцијалност, асоцијалноста асоцијативен, асоцијативниот асоцијација, асоцијации асоцира, асоцираат аспект аспирант аспирантка аспирантски аспиратор аспирација, аспирации аспирин аспра астар Астек, Астеци астечки астма астматичар астматичен, астматичниот астраган (крзно) астрагански Астрахањ (град)


астрахањски астрахањски

астролог, астролози астрологија астролошки астронаут

астронаутика астронаутички астроном астрономија астрономски астрофизика астрофизичар астрофизички асура асфалт

асфалтен, асфалтниот асфалтира, асфалтираат ат, атови

атавизам, атавизмот атавистички атака атакува, атакуваат атаман

аташе, аташето, аташеи атеизам, атеизмот атеист

атеистичен, атеистичниот атеистички атеистка ателје, ателјето, ателјеа Атена (божица) атентат атеитатор атентаторка атентаторски атер атерџија атест и атестат Атика Атина атињанец, атињани атињанка атински

атипичен, атипичниот атички

атлаз (свилена ткаенина)

атлазен, атлазниот Атлант (во митологијата) Атлантида Атлантик(от)

аутодафе

14

атлантски; Атлантски Океан Атлас (во митологијата) атлас (збирка географски карти) атлет атлетика атлетичар атлетичарка атлетски атмосфера атмосферски

атоксичен, атоксичниот атом

атомизам, атомизмот атомизација

атомизира, атомизираат атомист

атомистика атомистички атомски атоничен, атоничниот атрактивен, атрактивниот атрактивност, атрактивноста атракција, атракции атрибут атрибутски атриум атрофија

атрофира, атрофираат

атрофиран, атрофираниот

атрофичен, атрофичниот атсорбира, атсорбираат атсорпција атхезија

атхезионен, атхезиониот атхеренција аугментатив

аугментативен, аугментативниот

Аугуст (име) аудиенција, аудиенции

аудиовизуелен, аудиовизуелниот аудиотехника

аудитивен, аудитивниот аудиториум аудиција, аудиции аукцнја, аукции аукциски аула

аут, аути

аут-линија, аут-линии аутодафе

аутопсија аутопсија, аутопсии аутсајдер а( »азија

ас ттичен, афатичниот

а( »скт

а( )ектација, афектации

ас »ектен, афектниот

ас )ективсн, афективниот

[ »ектира, афектираат ас )ера ас )ерист

инитст афион Јионар афионарка афионски

1

а« шрмативен, афирмативниот

ас «ирмација

ас шрмира, афирмираат ас шрмиран, афирмираниот ас )иш и афиша

ас )оризам, афоризмот, афоризми ас шристика

ае (ористичен, афористичниот

ас «ористичност, афористичноста

15

аџиски афористички Африка Африканец, Африканци Африканка африкански африкат Афродита

Ахаец, Ахајци и Ахеец, Ахејци

Ахаја и Ахеја Ахајка и Ахејка ахајски и ахејски Ахил

Ахилов, Ахиловиот; Ахилова петица

ацетилен ацетон

аџамија, аџамии аџамилак, аџамилаци аџамиски аџи и хаџи (во презимиња); Аџи

Василев, Аџи-Василев, Аџива-

силев аџиица аџија, аџии аџиски


баздриѓански

баба Баба (планина) бабалак, бабалаци бабешки

бабин, бабиниот бабински

бабиње (трета вечер) бабица бабичка бабнатина бабне, бабнат; бабни, бабнете; бабнав, бабнаа; бабнал; бабнат; (ќе) бабнев, (ќе) бабнеа; (ќе) бабнел баботало баботи, баботат бабри, бабрат бабува, бабуваат бабуле, бабулиња бабун бабуњоса, бабуњосаат бабуњосан, бабуњосаниот бабуњосува, бабуњосуваат бабушка (пиперка) Баварец, Баварци Баварија Баварка баварски бавеж, бавежот бавен, бавниот бави, бават бавност, бавноста бавта, бавтаат бавча бавчанџија, бавчанџии бавчанџика бавчанџилак бавчанџиски бавчанџиство

багаж, багажот багажен, багажниот багажник, багажници багатела багателен, багателниот Багдад багдадски, багдадскиот багер багерист багра (боја) багрем, багреми, багремје багрсмник, багремници багри, баграт бадем бадемлија бадемов, бадемовиот бадијала бадијалџија, бадијалџии бадминтон бадник (дрво) Бадник (празник) бадникар баднички бае, баат; бај, бајте; баев, баеја; баел; баен; баејќи; баење; бајав, бајаа; бајал; бајан баеги баждар баждари, баждарат баждарина баждарница баждарџија, баждарџии баз, базот, базје база базалт базалтов, базалтовиот базар базди, баздат баздриѓан

баздриѓански Базедов: Карл Базедов; Базедова болест базен базилика базира, базираат базичен, базичниот базука баир бајалец, бајалци бајат, бајатиот бајати, бајатат бајач бајачка бајка бајонет бајрак, бајраци бајрактар бајрактарка Бајрам; Курбан-бајрам, Рамазан-бајрам бајрамски Бајрон: Џорџ Гордон Бајрон бајронизам, бајронизмот . бајче, бајчиња бакал бакалар бакалка бакаллак бакалница бакалски бакам (растение) бакар, бакарот бакарен, бакарниот и бакрен, бакрениот бакариса, бакарисаат бакарник, бакарници бакелит бакелитен, бакелитниот Бакингем бакингемски; Бакингемска палата бакла баклава баклавар баклавен, баклавениот баклица бакне, бакнат; бакни, бакнете; бакнав, бакнаа; бакнал; бакнат; (ќе) бакнев, (ќе) бакнеа; (ќе) бакнел

17

Балканка бакнеж, бакнежот бакнува, бакнуваат бакрдан и бакрданик бакрен, бакрениот и бакарен, бакарниот бакрорез бакрорезец, бакроресци бакрорезечки баксуз баксузен, баксузниот бактерија, бактерии бактериолог, бактериолози бактериологија бактериолошки бактериски Бакунин: Михаил Александрович Бакунин бакунинист бакшиш бал, балови бала, бали и бале, балиња балада балалајка баланс балансира, балансираат баласт балван балвански балган балдахин бале, балиња и бала, бали балерина балет балетан балет-мајстор балетски Балзак: Оноре де Балзак Балзаков, Балзаковиот балзаковски балистика балистичар балистички Балкан(от) Балканец, Балканци балкаиизам, балканизмот, балканизми

балканизација балканизира, балканизираат балканијада Балканка


балканолог балканолог, балканолози балканологија балканолошки

балкански; Балкански Полуостров балкон балконски балон балсам балсамира, балсамираат балски балтија, балтии Балтик(от) балтички; Балтичко Море балтословенски балчак, балчаци бамбус (растение) бамбусов, бамбусовиот бамја

бан, банови банален, баналниот банализира, банализираат баналност, баналноста банана (растение) бананов, банановиот Банат банатски Банаќанец, Банаќани Банаќанка банда бандаж бандера бандерола бандит бандитизам, бандитизмот бандитски бандори, бандорат Бандунг бандуншки баница (пита) баничка банка банкар банкарски банкарство банкет банкина банкнота банковен, банковниот банкократ

барикадира

18 банкократија банкрот

банкротира, бакротираат банкротство бановина бански (од бан и од Банско) Банско (село) банство

банува, бануваат бања

бања, бањаат бањар бањарка бањач бањски бапка

бапне, бапнат; бапни, бапнете; бапнав, бапнаа; бапнал; бапнат; (ќе) бапнев, (ќе) бапнеа; (ќе) бапнел бапски баптизам, баптизмот баптист баптистички баптистка бар, барови бара бара, бараат барабан барабани, барабанат барабанче, барабанчиња барабанџија, барабанџии барака Барања барање, барања барањски барач Барбара Барбис: Анри Барбис бардак, бардаци бардакчија, бардакчии барде, бардиња барем барелјеф баретка бари, барат бариера барикада

барикаден, барикадниот барикадира, барикадираат

баритон баритон баритонски бариум

бариумов, бариумовиот баричка бармен барок барокен, барокниот барометар, барометарот, барометри

барометарски барон баронеса бароница баронски баронство Барселона барселонец, барселонци барселонка барселбнски барски (од бар и од бара) барут барутана барутен, барутниот барутница барџав, барџавиот бас, басови баса, басаат басамак, басамаци басен басист Баск(исц), Баски(јци) Баскијка баскиски; Баскиски Залив басма басмар басмен, басмениот басна баснар баснарка баснописец, баснописци баснословен, баснословниот баста, бастаат Бастилја бастион бастун

батак, батаци батаклив, батакливиот батакчија, батакчии батакчилак, батакчилаци

19

бега батакчиски

баталјон баталјонски бате, батиња

батерија, батерии батериски батист

батка, баткаат батко, батковци

Бахамец, Бахамци Бахами(те) Бахамка

бахамски; Бахамски Острови баханалија (обично во мн.), баха-

налии Бахреин бахреински Бахус (бог) баца се, се бацаат баци, бацат бацил бацилен, бацилниот бацилоносец, бацилоносци бацла бацло, бацловци бацува, бацуваат бацувачка бацувка бач, бачови бачиларка бачило

бачовски (од бач) бачува, бачуваат баџа баџанак, баџанаци баш

башибозук башибозучки бдее, бдеат; бдеј, бдејте; бдеев,

бдееја; бдеел; бдеен; бдеејќи; бдеење; бдеав, бдеаја; бдеал; бдеан бдение, бденија Беатриче бебе, бебиња бебенце, бебенца бебешки бев, беа (од сум) бег, бегови бега, бегаат; бегај, бегајте; бегав,


бегалец

бегаа; бегал; беган; бегајќи; бегање

бегалец, бегалци бегалка беганица беглак, беглаци беглик, беглици бегликчија, бегликчии беглички бегло бегов, беговиот беговина беговски бегол, беглиот бегство бегува, бегуваат бегум беда бедевија, бедевии бедем беден, бедниот беди, бедат Бедни: Демјан Бедни бедник, бедници беднотија, беднотии бедрен, бедрениот бедреница бедро бедство бедствува, бедствуваат Бедуин Бедуинка бедуински бежица (од бег) без безалкохолен, безалкохолниот безбеден, безбедниот безбедност, безбедноста безбоен, безбојниот безбожен, безбожниот безбожник, безбожници безбожница безбожнички безбожност, безбожноста безбојност, безбојноста безболен, безболниот безболност, безболноста безбрачен, безбрачниот безбрачност, безбрачноста безбрежен, безбрежниот

20

бездетен безбрежност, безбрежноста безброден, безбродноста безброен, безбројниот безброј (им.), безбројот безброј (прил.) и безбројно безбројност, безбројноста безверен, безверниот безверие и безверје безверник, безверници безверница безветрен, безветрениот безветрина безвкусен, безвкусниот безвкусност, безвкусноста безвластен, безвласниот безвластие безводен, безводниот безводност, безводноста безвоздушен, безвоздушниот безволен, безволниот безволие безволник, безволници безвремен, безвремениот безвучен, безвучниот безвучност, безвучноста безглав, безглавиот безглавост, безглавоста безгласен, безгласниот безгласност, безгласноста безграничен, безграничниот безграничност, безграничноста безгрешен, безгрешниот безгрешник, безгрешници безгрешница безгрешност, безгрешноста безгрижен, безгрижниот безгрижник, безгрижници безгрижност, безгрижноста безгробен, безгробниот бездарен, бездарниот бездарник, бездарници бездарница бездарност, бездарноста бездеен, бездејниот бездејност, бездејноста безделник, безделници безделница безделничи, безделничат безделништво бездетен, бездетниот

бездетка бездетка

бездетност, бездетноста бездимен, бездимниот

бездна бездожден, бездожниот бездомен, бездомниот бездомник, бездомници бездомница бездомнички бездомништво

бездрвен, бездрвниот бездржавен, бездржавниот

бездруго

бездушен, бездушниот бездушник, бездушници бездушница бездушнички

бездушност, бездушноста безел (растение), безелот

безживотен, безживотниот безживотност, безживотноста безжитен, безжитниот безжичен, безжичниот

безжолчен, безжолчниот безжолчност, безжолчноста беззабен, беззабниот

беззабност, беззабноста беззаветен, беззаветниот беззаветност, беззаветноста беззаконие, беззаконија

беззаконски беззаштитен, беззаштитниот беззаштитност, беззаштитноста безземјаш

безземјен, безземјениот беззимен, беззимниот безѕвезден, безѕвездниот безидеен, безидејниот безидејност, безидејноста безизлезен, безизлезниот безизлезност, безизлезноста

безизразност, безизразноста

безимен, безимениот безименост, безименоста безимотен, безимотниот безимотност, безимотноста безистен

безлебен, безлебниот безлистен, безлисниот безличен, безличниот

21

безумен

безличност, безличноста безлобен, безлобниот безлобност, безлобноста безмерен, безмерниот безмерност, безмерноста безмесен, безмесниот безмилосен, безмилосниот безмилосност, безмилосноста безмирисен, безмирисниот безнадежен, безнадежниот безнадежност, безнадежноста безначаен, безначајниот безначајност, безначајноста безобѕирен, безобѕирниот безобѕирност, безобѕирноста безоблачен, безоблачниот безоблачност, безоблачноста безобличен, безобличниот безобличност, безобличноста безобразен, безобразниот безобразие, безобразија безобразник, безобразници безобразница

безобразност, безобразноста безогледен, безогледниот безогледност, безогледноста безопасен, безопасниот безопасност, безопасноста безосновен, безосновниот безосновност, безосновноста безочен, безочниот безочност, безочноста безработен, безработниот безработица

безразборен, безразборниот безразборност, безразборноста безразличен, безразличниот безразличност, безразличноста безрасуден, безрасудниот безрасудност, безрасудноста безрбетник, безрбетници безреден, безредниот безредие, безредија безрезервен, безрезервниот безрезервност, безрезервноста безрезултатен, безрезултатниот безрезултатност, безрезултатноста безропотен, безропотниот безумен, безумниот


безуми се

безуми се, се безумат

безумие и безумје

безумник, безумници

безумница безумнички

безумност, безумноста безумство

безумствува, безумствуваат безусловен, безусловниот безусловност, безусловноста безуспешен, безуспешниот безуспешност, безуспешноста безутешен, безутешниот безутешност, безутешноста беј, бејот, бејови бејзбол (игра) и безбол

Бејџинг и Пекинг бејџиншки и пекиншки

бекграунд

бекне, бекнат; бекни, бекнете; бекнав, бекнаа; бекнал; бекнат; (ќе) бекнев, (ќе) бекнеа; (ќе) бекнел бекнува, бекнуваат

бековски (од бек) бскрија, бекрии бекриски

бел, белиот бел. и забел. (белешка, забелешка)

Беласица беласички белвица (риба) Белгиец, Белгијци Белгија Белгијка белгиски Белград; Нов Белград белградски

белграѓанец, белграѓани белграѓанка белег, белези белегија, белегии белее, белеат; белеј, белејте; белеев, белееја; белеел; белеен; белеејќи; белеење; белеав, белеаја; белеал; белеан бележан, бележаниот бележи, бележат; бележи, бележете; бележев, бележеа; бележел; бележен; бележејќи; беле-

22

Белорусинка

жење; бележив, бележија и бележав, бележаа; бележил и бе-

лежал; бележан бележит, бележитиот бележитост, бележитоста бележник (нотес), бележници белезица белетрист белетристика белетристички белец, белци белешка бели, белат Бели Дрим белило белина Белини: Винченцо Белини Белински: Висарибн Григорјевич

Белински

белич (прекар за бел човек) белка белкантист белкантистички белканто белковина

белобрад, белобрадиот белобрадец, белобрадци беловина белогардеец, белогардејци белоглав, белоглавиот белоглавец, белоглавци белогрив, белогривиот белогрлест, белогрлестиот белоденски белодробен, белодробниот бело-жолт (со бело и со жолто), бело-жолтиот белокор, белокориот белокос, белокосиот белокрил, белокрилиот белокрилест, белокрилестиот белолик, белоликиот Бело Море беломорски

белоног, белоногиот, белоноги белоперка (риба, птица) белорун, белоруниот Белорусија Белорусин, Белоруси Белорусинка

белоруски белоруски белосветски белотија белоушка (змија)

бело-црвен (со бело и со црвено), бело-црвениот белоцветен, белоцветниот белузлав, белузлавиот белутрак, белутраци Белуџистан

Белуџистанец, Белуџистанци Белуџистанка белуџистански белушина белчо Белчо (име) беља, бели Бенгал Бенгалец, Бенгалци Бенгалка бенгалски; бенгалски оган бенд, бендови бендиса, бендисаат бендисува, бендисуваат беневреци (само во мн.) бенефиција, бенефиции бенефициран, бенефицираниот бензин бензински бензол бениген, бенигниот бенка бенкичав, бенкичавиот бенџо берач берачка берачки берба бербер берберница берберски берберство бере, берат; бери, берете; берев,

береа; берел; берен; берејќи; берење; брав, браа; брал; бран;

брање берза берзански берзијанец, берзијанци берибери

23

бескрајност

берилиум берилиумов, берилиумовиот бериќет

бериќетен, бериќетниот

Берлин

берлинец, берлинци берлинка берлински Берн бернски беровец, беровци беровка Берово беровски

берокуќник, берокуќници

берокуќен, берокуќниот берокуќница бес, бесови

Бесарабиец, Бесарабијци Бесарабија Бесарабијка бесарабиски бесач

бесвесен, бесвесниот бесвесност, бесвесноста бесвест, бесвеста

беседа

беседник, беседници беседнички беседништво бесеже

бесен, бесниот беси, бесат бесилка

бескаматен, бескаматниот бескарактерен, бескарактерниот бескарактерност, бескарактерноста

бескласен, бескласниот бескомпромисен, бескомпромисниот бескомпромисност, бескомпро-

мисноста бесконечен, бесконечниот бесконечност, бесконечноста бескорисен, бескорисниот бескорисност, бескорисноста бескраен, бескрајниот бескрај, бескрајот бескрајност, бескрајноста


бескрвен бескрвен, бескрвниот бескрвност, бескрвноста бескрилен, бескрилниот бескрупулозен, бескрупулозниот бескрупулозност, бескрупулоз-

носта

бескуќен, бескуќниот бескуќник, бескуќници бескуќница бескуќнички бесмислен, бесмислениот бесмисленост, бесмисленоста бесмислица бесмртен, бесмртниот бесмртник, бесмртници бесмртност, бесмртноста беснее, беснеат; беснеј, беснејте;

беснеев, беснееја; беснеел; беснеен; беснеејќи; беснеење; беснеав, беснеаја; беснеал; беснеан бесник, бесници беснило

беснотија, беснотии беспарица беспатен, беспатниот беспатица бесперспективен, бесперспективниот бесперспективност, бесперспекти-

вноста бесплатен, бесплатниот бесповратен, бесповратниот бесповратност, бесповратноста беспогрешен, беспогрешниот беспогрешност, беспогрешноста беспокоен, беспокојниот беспокои, беспокојат; беспокој, беспокојте; беспокоев, беспокоеја; беспокоел; беспокоен; беспокоејќи; беспокоење беспокојност, беспокојноста беспокојство беспокојува, беспокојуваат бесполезен, бесполезниот бесполезност, бесполезноста бесполов, бесполовиот бесполовост, бесполовоста беспомошен, беспомошниот беспомошност, беспомошноста беспорен, беспорниот

24

бестрашност

беспорност, беспорноста беспорочен, беспорочниот беспорочност, беспорочноста беспоштеден, беспоштедниот беспоштедност, беспоштедноста бесправен, бесправниот бесправност, бесправноста беспределен, беспределниот беспредметен, беспредметниот беспредметност, беспредметноста беспрекорен, беспрекорниот беспрекорност, беспрекорноста беспризорен, беспризорниот беспримереи, беспримерниот беспринципен, беспринципниот беспринципност, беспринципноста беспристрасност, беспристрасноста

беспристрастен, беспристрасниот беспричински бесрамен, бесрамниот бесрамник, бесрамници бесрамница бесрамност, бесрамноста бессемеен, бессемејниот бессемен, бессемениот бессеменост, бессеменоста бессилен, бессилниот бессилие

бессилност, бессилноста бессовесен, бессовесниот бессовесник, бессовесници бессовесност, бессовесноста бессодржаен, бессодржајниот бессодржајност, бессодржајноста бессолен, бессолниот бессолзен, бессолзниот бессонен, бессониот бессоница бессочен, бессочниот бессочност, бессочноста бестелесен, бестелесниот бестелесност, бестелесноста бестија, бестии бестијален, бестијалниот бестијалност, бестијалноста бестрасност, бестрасноста бестрастен, бестрасниот бестрашен, бестрашниот бестрашност, бестрашноста

бесформен

бесформен, бесформениот бесформеност, бесформеноста бесцветен, бесцветниот бесцветница (растение)

бесцелен, бесцелниот бесцелност, бесцелноста бесценет, бесценетиот бесцутен, бесцутниот бесчаден, бесчадниот

бесчеден, бесчедниот бесчесен, бесчесниот бесчесност, бесчесноста бесчести, бесчестат бесчестие, бесчестија бесчестува, бесчестуваат бесчувствен, бесчувствениот бесчувственост, бесчувственоста бесшеќерен, бесшеќерниот бесшумен, бесшумниот бесшумност, бесшумноста бета; бета-зраци, (3-зраци бетон бетонира, бетонираат

бетонски

бетономешалка беќар беќарски беќарство

беќарува, беќаруваат бечви (само во мн.) беџ, беџови бихевиоризам, бихевиоризмот

бихевиорист бихевиористички библија (општа им.), библии; Библија (Свето писмо) библиограф библиографија, библиографии библиографски библиотека библиотекар бвблиотекарка библиотекарство библиотечен, библиотечниот библиофил библиски бивак, биваци бивакува, бивакуваат бивачен (од бивак), бивачниот бивол

билион

25 биволар биволарка биволарски биволица биволски

биволче, биволчиња бивш(и), бивша, бившо, бившиот бигамија бигамист бигор

бигорен, бигорниот

бигорлив, бигорливиот

бигорливост, бигорливоста бигороса, бигоросаат бигоросува, бигоросуваат

биде, бидат; биди, бидете

бидејќи бидермаер

бидува, бидуваат бидувачка

бие, бијат; биј, бијте; биев, биеја;

биел; биен; биејќи; биење биенале, биеналето бижутерија бизарен, бизарниот бизарност, бизарноста бизмут бизнис бизнисмен бизон бијач бик, бикови бикарбонат бикини (вид костим за капење) Бикини (остров) биковски бикче, бикчиња билабијал билабијален, билабијалниот биланс билансен, билансниот билансира, билансираат билатерала билатерален, билатералниот билет билетарница билијарда (број) билингвален, билингвалниот билингвизам, билингвизмот билион


билионски билионски Билјана

Билјанин, Билјаниниот

билјар билјард билјарка билјарски билје

билјоса, билјосаат билјосува, билјосуваат

билка

било (планински гребен) билтен

биљбиљ, биљбиљот, биљбили

Биљуш бимбашија, бимбашии бина

бинлак, бинлаци бинокл, биноклот, бинбкли бином (во математиката) биномен, биномниот

бинт био-библиографија (биографија и

библиографија) биограф

биографија, биографии биографски биоенергија биолог, биолози биологија биолошки биопсија биосфера биохемија биохемиски биохемичар биро, бирото, бироа бирократ бирократија бирократски бисер бисерен, бисерниот бисерница бисквит бисквитен, бисквитниот бискуп бискупија, бискупии бискупски биста бистар, бистриот

26

благодат

бистри, бистрат

бистрина бистрота

бистроумен, бистроумниот бистроумност, бистроумноста бит, битот битен, битниот битие, битија битиса (заврши, скончи), битисаат битисува (од битиса), битисуваат

битка

битност, битноста битов, битовиот

Битола битолски Битолско битолчанец, битолчани битолчанка бит-пазар битумен битуменски

бифе, бифето, бифеа и бифе, бифето, бифиња

бифеџија, бифеџии

бифтек, бифтеци

Бихаќ бихаќски

бич, бичеви и бичови биче (од бик), бичиња бичи, бичат

бичкиџија, бичкиџии бичкиџиски

бичува, бичуваат благ, благиот, благи благајна

благајник, благајници

благајничка благајнички

Благовец, Благовештение благогласен, благогласниот благогласност, благогласноста благодарен, благодарниот благодари, благодарат; благодари, благодарете; благодарев, благодареа; благодарел; благодарен; благодарејќи; благодарење; благодарив, благодарија; благодарил благодарност, благодарноста благодат, благодатот и благодатта

благодатен благодатен, благодатниот благодушен, благодушниот благодушност, благодушноста Благоевград благоевградски благоевграѓанец, благоевграѓани благоевграѓанка благозвучен, благозвучниот благозвучност, благозвучноста Благој; Благоја благонаклонет, благонаклонетиот благонаклонетост, благонаклоне-

тоста

благопријатен, благопријатниот благоразумен, благоразумниот благоразумност, благоразумноста благороден, благородниот благородник, благородници благороднички благородништво благородност, благородноста - благородство благослов благословен, благословениот благослови, благословат благослрвува, благословуваат благосостојба благост, благоста благота

благотворен, благотворниот благотворност, благотворноста благува, благуваат благун

блада, бладаат блажен, блажениот блаженство блажи, блажат блажина

блазиран, блазираниот блазираност, блазираноста блазни, блазнат бламира, бламираат бланкет бланко; бланко-меница, бланко-

-пбтпис бласфемија блатен, блатниот блатиште блато блед, бледиот

27

блиска бледило

бледнее, бледнеат; бледнеј, бледнејте; бледнеев, бледнееја; бледнеел; бледнеен; бледнеејќи; бледнеење; бледнеав, бледнеаја; бледнеал; бледнеан бледникав, бледникавиот бледникавост, бледникавоста бледнота бледнотија

бледожолт, бледожолтиот бледолик, бледоликиот блее, блеат; блеј, блејте; блеев, блееја; блеел; блеен; блеејќи; блеење; блеав, блеаја; блеал; блеан блека, блекаат блекне, блекнат; блекни, блекнете; блекнав, блекнаа; блекнал; блекнат; (ќе) блекнев, (ќе) блекнеа; (ќе) блекнел блеска, блескаат блескав, блескавиот блескот, блескотот блескоти, блескотат блесне, блеснат; блесни, блеснете; блеснав, блеснаа; блеснал; блеснат; (ќе) блеснев, (ќе) блеснеа; (ќе) блеснел блеснува, блеснуваат блеф, блефови блефира, блефираат ближен, ближниот ближи се, се ближат близина

близнак, близнаци близначе, близначиња близначка

близни, близнат близок, блискиот близост, близоста близу

блик, бликови блика, бликаат бликне, бликнат; бликни, бликнете; бликнав, бликнаа; бликнал; бликнат; (ќе) бликнев, (ќе) бликнеа; (ќе) бликнел бликнува, бликнуваат блиндиран, блиндираниот блиска, блискаат


Блиски(от) Исток

28

бодинаница

Блиски(от) Исток

Богдан

блиску

Богданци богданчанец, богданчани богданчанка

блискост, блискоста блисне, блиснат; блисни, блиснете; блиснав, блиснаа; блиснал; блиснат; (ќе) блиснев, (ќе) блиснеа; (ќе) блиснел блиснува, блиснуваат блок, блокови блокада

блокира, блокираат блоковски блостур (растение) блуд, блудот блуден, блудниот блудец, блудецот, блудци блуди, блудат . блудник, блудници блудница блуднички блудство блудствува блуе, блујат; блуј, блујте; блуев,

блуеја; буел; блуен; блуејќи; блуење; блув, блуја; блул блуз блуза блујавица блуска (од блуза) блуткав, блуткавиот блуткавост, блуткавоста бљудо

боа (змија), бои бобинка боболка боболкница бовча

бовчалак, бовчалаци бог (општа им.), боже, богови Бог (христијански) богами богат, богатиот богатее, богатеат; богатеев, богатееја; богатеел; богатеен; бога-

теејќи; богатеење богати, богатат богатник, богатници богатница богатски богатство

богдански (од Богданци)

богобојазлив, богобојазливиот

богобојазливост, богобојазливос-

та

боговски Богојавление (Водици) богојавленски богољубен, богољубниот богољубец, богољупци богољубив, богољубивиот богомил Богомил (име) богомилски богомилство богомолец, богомолци богомолка богомолство Богородица; Голема Богородица,

Мала Богородица богородичен, богородичниот Богородичин, Богородичиниот богослов богословец, богословци богословие

богословија, богословии богословски богослужба богослужение, богослуженија боготвори, боготворат богоугоден, богоугодниот богоугодник, богоугодници богохулен, богохулниот богохулник, богохулници богохулница богохулство богочовек бод, бодови бодар, бодриот боде, бодат; боди, бодете; бодев,

бодеа; бодел; боден; бодејќи; бодење

бодеж, бодежот бодибилдинг бодило бодина, бодинаат бодинаница

Бодлер

Бодлер: Шарл Бодлер бодлест, бодлестиот бодлец, бодлеци бодлив, бодливиот бодне, боднат; бодни, боднете; боднав, боднаа; боднал; боднат; (ќе) боднев, (ќе) боднеа; (ќе) боднел боднува, боднуваат бодовен (од бод), бодовниот бодри, бодрат бодрост, бодроста боем боемски боен, бојниот боенка (книшка со слики) божевен, божевниот божевност, божевноста божем

божемен, божемниот божествен, божествениот божественост, божественоста божество Божигроб (Ерусалим) божигропски Божик и Божиќ (Рождество Хри-

стово) божикен, божикниот и божиќен, божиќниот божица божјак, божјаци божјачи, божјачат божјачка божји (од бог), божја, божје и божјо, божјиот Божји (од Боѓ), Божја, Божје и Божјо, Божјиот божур божурига божуриште божуров, божуровиот боз, бозот и бозел, бозелот боза

бозаџија, бозаџии бозаџилак бозаџилница бозаџиски боздоган бои се, (се плаши), се бојат; бој се,

бојте се; се боев, се боеја; се боел; боејќи се; боење

29

болјар боичка боиште

бој, боеви и бојови боја, бои

бојадиса, бојадисаат; бојадисај, бојадисајте; бојадисав, бојадисаа; бојадисал; бојадисан бојадисува, бојадисуваат бојазлив, бојазливиот бојазливост, бојазливоста Бојан

бојаџија, бојаџии бојаџилак бојаџилница бојаџиски бојаџиство бојкот бојкотира, бојкотираат бојлер бојоса, бојосаат бојосува, бојосуваат бок, бокови Бока Которска бокал

Бокачо: Џовани Бокачо бококоторски; Бококоторски Залив бокс, боксови боксер боксерски боксира, боксираат боксит

бокситен, бокситниот бокс-меч, ббкс-мечеви и бокс-мечови боксува, боксуваат болва

боледува, боледуваат боледување болен, болниот болест, болеста болешлив, болешливиот болештина боли (ме), (ме) болат боливач Боливиец, Боливијци Боливија Боливијка боливиски болјар


болјарка болјарка болјарски болка болник, болници болникав, болникавиот болница болничар болничарка болничарски болничен, болничниот болнички Болрња болоњски болска, болскаат болскав, болскавиот болскот, болскотот болсне, болснат; болсни, болснете; болснав, болснаа; болснал; болснат; (ќе) болснев, (ќе) болснеа; (ќе) болснел болшевизам, болшевизмот болшевизација болшевизира, болшевизираат болшевик, болшевици болшевички бољме бомба бомбардер бомбардира, бомбардираат бомбастичен, бомбастичниот бомбаш бомбашки бон, бонови Бонапарта: Наполеон Бонапарта бонапартизам, бонапартизмот бонапартист бонапартистички бонбон и бонбона бонбониера бонвиван бонитет бонтон

бор, борови, борје бор (хемиски елемент) боранија борач борачка

борачки (од борач) борба борбен, борбениот

Бохињ

30

борбеност, борбеноста бордел Бордо борење боречки (од борец) бори се, се борат; бори се, борете се; се борев, се бореа; се борел; борен; борејќи се; борење борина боринар бориновина Борис Борнеец, Борнејци Борнејка борнејски Борнео (остров) боров, боровиот боровина боровинка бос, босиот бос, босови Босанец, Босанци Босанка босански; Босанска Краина босанско-херцеговски босилек босилков, босилковиот босилковина Босна босоног, босоногиот, босоноги босота босотија бостан бостаниште бостански бостанџија, бостанџии бостанџиски Босфор босфорски ботаника ботаничар ботаничарка ботанички ботее, ботеат; ботеј, ботејте; боте-

ев, ботееја; ботеел; ботеен; ботеејќи; ботеење; ботеав, ботеаја;

ботеал; ботеан бофл, бофлот бофл-стока Бохињ

бохињски бохињски; Бохињско Езеро боца; плинска боца боцка

боцка, боцкаат боцкав, боцкавиот боцкалка

боцне, боцнат; боцни, боцнете; боцнав, боцнаа; боцнал; боцнат; (ќе) боцнев, (ќе) боцнеа; (ќе) боцнел боцнува, боцнуваат бочва бочвар бочварница бочварски бочварство бочве, бочвиња бочен, бочниот бр. (број) брав, брави и бравови брава бравар браварница браварски бравски браво! бравура бравурозен, бравурозниот бравче, бравчиња брада брадавица брадавичав, брадавичавиот брадат, брадатиот брадва брадест, брадестиот брадичка брадоса, брадосаат брадосува, брадосуваат Брадфорд брадфордски браздест, браздестиот бразди, браздат Бразил (држава) Бразилец, Бразилци Бразилија (град) бразилиец, бразилијци бразилијка бразилиски Бразилка бразилски

31

братство бразлетна Брај: Луј Брај Брајов, Брајовиот; Брајова азбука брак, бракови браколомен, браколомниот браколомник, браколомници браколомница браколомство бракоразвод бракоразводен, бракоразводниот Брама (бог) браман браманец, браманци браманизам, браманизмот бран, бранови брана Бранденбург бранденбуршки браненик, браненици браненица бранест, бранестиот брани, бранат; брани, бранете; бранев, бранеа; бранел; бранет; бранејќи; бранење браник, браници бранител бранов, брановиот; бранова должина брановит, брановитиот браноса, браносаат браносува, браносуваат бранува се, се брануваат брат, браќа братец братија, братии братими се, се братимат Братислава братиславец, братиславци братиславка братиславски братко, братковци братов, братовиот братовина братољубив, братољубивиот братољубивост, братољубивоста братоубиец, братоубијци братоубиствен, братоубиствениот братоубиство братски братство


братучед братучед братучеда братучетка

братче, братчиња браќа (мн. од браш) брачен, брачниот брашенце брашнар брашнарка брашнарница брашнарски брашнарство

брашнен, брашнениот брашненик, брашненици брашно

брашноса, брашносаат брашносува, брашносуваат брбешка, брбешкаат брбешкав, брбешкавиот брблавица

брблив, брбливиот

брбливец, брбливци

брбливост, брбливоста брбло, брбловци брбне, брбнат; брбни, брбнете; брбнав, брбнаа; брбнал; брбнат; (ќе) брбнев, (ќе) брбнеа, (ќе) брбнел брбори, брборат; брбори, брборете; брборев, брбореа; брборел;

брборен; брборејќи; брборење брборко, брборковци брбушка брго и бргу брго-брго бргу-бргу

брдило (обично во мн.), брдила брдо; Голо Брдо брдски брева, бреваат бревта, бревтаат брег, брегови

Брег(от) на Слоновата Коска Брегалница брегалнички бреговит, бреговитиот брее (за елен), бреат; бреј, брејте;

бреев, брееја; бреел; бреејќи; бреење бреже, брежиња

32

брзопис

брез, брезиот бреза (растение) бреза (бела дамка) брезак, брезаци брезов, брезовиот Брезово

брекне, брекнат; брекни, брекнете; брекнав, брекнаа; брекнал; брекнат; (ќе) брекнев, (ќе) брекнеа; (ќе) брекнел брекче (од брег), брекчиња бреме, бремиња бремен, бремениот бременост, бременоста бренди, брендито, брендија бреслика брест, брестови, бресје Брест-Литовск (град) брестлитовски; Брестлитовски мир брестов, брестовиот Бретања Бретонец, Бретонци Бретонка бретонски бреца, брецаат брецка, брецкаат брецлив, брецливиот брецне, брецнат; брецни, брецне-

те; брецнав, брецнаа; брецнал; брецнат; (ќе) брецнев, (ќе) брецнеа; (ќе) брецнел бречи, бречат брешко, брешковци Брешко (име) брз, брзиот брза, брзаат брзак, брзаци брзаница брзга, брзгаат брзина брзица (пченка) брзне, брзнат; брзни, брзнете; брзнав, брзнаа; брзнал; (ќе) брзнев, (ќе) брзнеа; (ќе) брзнел брзнува, брзнуваат брзо-брзо брзометен, брзометниот брзометка (пушка) брзоног, брзоногиот, брзоноги брзопис

брзописец брзописец, брзописци

брзотечен, брзотечниот бригада; Прва пролетерска бригада, 1. пролетерска бригада бригаден, бригадниот

бригадир бригадирка брикет

брикетира, брикетираат

брилијант

брилијантен, брилијантниот

брилијантски

брилира, брилираат

Бриндизи бринет бринетка Бриони брибнски Брисел бриселец, бриселци бриселка 'бриселски Британец, Британци

Британија: Велика Британија

Британка британски

брич, бричеви и бричови бричи, бричат бриџ

бришалка

брише, бришат; бриши, бришете; бришев, бришеа; бришел; бришен; бришејќи; бришење; бришав, бришаа; бришал; бришан бришка брка, бркаат брканица бркне, бркнат; бркни, бркнете; бркнав, бркнаа; бркнал; бркнат; (ќе) бркнев, (ќе) бркнеа; (ќе) бркнел

бркнува, бркнуваат бркотија, бркотии бркотница брлив, брливиот брливи се, се брливат брливка

брливко, брливковци брливост, брливоста брлог, брлози

33

бронза

брмка, брмкаат брмне, брмнат; брмни, брмнете; брмнав, брмнаа; брмнал; брмнат; (ќе) брмнев, (ќе) брмнеа; (ќе) брмнел брмнува, брмнуваат брмчи, брмчат

брненец, брненци брненка Брно брнски

брод (премин во вода) брод (кораб), бродови Брод (град)

бродар бродарски бродарство

броди, бродат

бродоградба бродоградилиште бродолом

бродоломен, бродоломниот бродоломник, бродоломници бродосопственик, бродосопственици

бродосопственички бродски броѓанец, броѓани броѓанка

броен, бројниот брои, бројат; број, бројте; броев, броеја; броел; броен; броејќи; броење; бројав, бројаа и броив, броија; бројал и броил; бројан броител (во математиката) број, бројот, броеви бројач бројачка бројка бројник, бројници бројници (само во мн.) бројче, бројчиња бројченик, бројченици брокат

брокатен, брокатниот брокер брокерски бром бромен, бромниот бронза


бронзен

бронзен, бронзениот бронзов, бронзовиот бронка

бронкав, бронкавиот бронкичав, бронкичавиот бронхи (во мн.) бронхијален, бронхијалниот бронхиола бронхитис

броќ и брошт (растение) брош, брошови брошира, брошираат брошт и броќ (растение) брошура

Брсјак, Брсјаци брст, брстот брсти, брстат Брунеец, Брунејци Брунеј Брунејка брунејски

брут, брутови, бруќе брутален, бруталниот бруталност, бруталноста бруто бруто-доход бруто-тежина

брца, брцаат брцка, брцкаат брцне, брцнат; брцни, брцнете; брцнав, брцнаа; брцнал; брцнат; (ќе) брцнев, (ќе) брцнеа; (ќе) брцнел брцнува, брцнуваат брчалка брчи, брчат брчка

брчка, брчкаат брчкав, брчкавиот брчне, брчнат; брчни, брчнете; брчнав, брчнаа; брчнал; брчнат; (ќе) брчнев, (ќе) брчнеа; (ќе) брчнел

бршлан и бршлен бршланов, бршлановиот и бршле-

нов, бршленовиот буба бубалка бубар бубарство

будоар

34 бубаќ бубаќерен, бубаќерниот бубачка

бубин, бубиниот буботи, буботат бубрег, бубрези бубреже, бубрежиња бубрежен, бубрежниот був, бувови бува, буваат бувалка бувка, бувкаат бувне, бувнат; бувни, бувнете; бувнав, бувнаа; бувнал; бувнат; (ќе) бувнев, (ќе) бувнеа; (ќе) бувнел бувнува, бувнуваат бувта, бувтаат бувтаница бугарија (музички инструмент), бугарии Бугарија Бугарин, Бугари Бугарка бугарски бугарско-македонски (односи) бугарштица (песна) бугивуги Буда будала

будалест, будалестиот будалетинка

будали се, се будалат будаличок, будаличкиот будалиште будалски будалштина

буден, будниот буди, будат будизам, будизмот будилник, будилници

Будимпешта будимпештанец, будимпештани будимпештанка будимпештански будист

будистички будистка будител

будност, будноста будоар

буен^^^^^^^^^^^^^ 35

буен, бујниот буи, бујат; буј, бујте; буев, буеја; буел; буејќи; буење

буица

бујак, бујаци бујност, бујноста бука (дрво)

буква

буквален, буквалниот буквар букварче, букварчиња

букет Букефал буклија, буклии

букне, букнат; букни, букнете; букнав, букнаа; букнал; букнат; (ќе) букнев, (ќе) букнеа; (ќе) букнел букнува, букнуваат буков, буковиот

буковина Буково

букоглав, букоглавиот

букурешки Букурешт букурештанец, букурештани букурештанка була

булдог, булдози булдожер булевар; булевар 11 Октомври; Бу-

левар на Револуцијата булеварски булјон було

булук, булуци и буљук, буљуци буљукбаша, буљукбаши и буљук-

башија, буљукбашии бумбар бумбарест, бумбарестиот бумбарник, бумбарници бумбаров, бумбаровиот бумеранг бумка, бумкаат бумтеж, бумтежот бунар бунарски бунарџија, бунарџии бунгалов бунгур

бурлеска бунда

буни, бунат бунило

Бунин: Иван Алексеевич Бунин буништарец (инсект), буништарци

буниште, буништа бункер

бунт, бунтови

бунтовен, бунтовниот бунтовник, бунтовници бунтовница бунтовнички бунтовништво бунтува, бунтуваат

бунџав, бунџавиот

бунџавица

Буњевец, Буњевци буњевечки и буњевски Буњевка бура Бургас бургаски бургија, бургии бургундец (вино) Бургундија бургундски

буре, буриња бурек, буреци бурекчија, бурекчии бурекчилница бурен, бурниот буржоазија буржоаски буржуј, буржујот, буржуи

буржујка бурило бурилце, бурилца

буричка, буричкаат

буричканица

буричне, буричнат; бурични, буричнете; буричнав, буричнаа; буричнал; буричнат; (ќе) буричнев, (ќе) буричнеа; (ќе) бурич-

нел бурјан бурјаниште, бурјаништа бурјаноса, бурјаносаат бурјаносува, бурјаносуваат Буркина Фасо бурлеска


бурлескен бурлескен, бурлескниот бурма (прстен) Бурма (држава) Бурманец, Бурманци Бурманка бурмански бурмут бурмутница бурност, бурноста буроносен, буроносниот бут, бутови бута, бутаат бутан; бутан-гас бутаница бутен, бутниот бутин

бутка, буткаат бутне, бутнат; бутни, бутнете; бутнав, бутнаа; бутнал; бутнат; (ќе) бутнев, (ќе) бутнеа; (ќе) бутнел бутнува, бутнуваат

36

бушарест бутур бутуриса, бутурисаат бутче, бутчиња буца, буцаат буцка, буцкаат буцкало буцне, буцнат; буцни, буцнете; буцнав, буцнаа; буцнал; буцнат; (ќе) буцнев, (ќе) буцнеа; (ќе) буцнел буцнува, буцнуваат бучава бучавица бучало бучи, бучат буџет буџетира, буџетираат буџетски бушав, бушавиот бушави, бушават бушавост, бушавоста бушарест, бушарестиот

в в. (век, весник, види) в, во ваби, вабат Вавилон (град) вавилонец (од Вавилон), вавилонци Вавилонец (од Ѕ«вмлонм/«),Вавилонци Вавилонија (држава) вавилонка (наспрема вавилонец) Вавилонка (наспрема Вавилонец) вавилонски вага Вага (соѕвездие) вагабонт вагабонтски ваган вагина вагинален, вагиналниот вагон вагон-ресторан вагонетка вагонски вада вадар вадарина вадачка вади, вадат важен, важниот важечки важи, важат важност, важноста ваза и вазна вазал вазален, вазалниот вазалство вазелин ваја, вајаат; вајај, вајајте; вајав, вајаа; вајал; вајан; вајајќи; вајање Вајан: Андре Вајан

вајар вајарка вајарски вајарство Вајлд: Оскар Вајлд вака ваканција, ваканции вакаф, вакафот вакафски ваков, ваквиот вакуум вакцина вакцинација, вакцинации вакцинира, вакцинираат вала, валаат валавица валавичар валалница Валандово валандовски валандовчанец, валандовчани валандовчанка валанка валенција валеријан валеријанов, валеријановиот валидсн, валидниот валидност, валидноста валија, валии валиски валјак, валјаци валка, валкаат валмест, валместиот валмо

валог, валози

валоризација валоризира, валоризираат валс, валсови валта


валута валута

валутен, валутниот валчест, валчестиот валчи, валчат вам, Вам в. вие

вампир

вампири се, се вампират вампирка

вампироса се, се вампиросаат вампиросува се, се вампиросуваат

вампирски ваму вамутаму и ваму-таму

ван: Бетовен, Ван Бетовен, Лудвиг ван Бетовен; Ван Гог, Винцент

ван Гог ванадиум вангелоса се, се вангелосаат вангла Ван-Дајк: Антон Ван-Дајк вандал (варвар) Вандали (племе) вандализам, вандализмот вандалски вандалство вандалштина Вандеја вандејски ванила (растение) ванилин Вања

вапса, вапсаат вапсило

вапсува, вапсуваат вапсувач

вар, варот и варта варвар(ин), варвари Варвара варваризам, варваризмот, варваризми варварски варварство варварштина Вардар

вардарец (ветар) вардарец (навивач на „Вардар"), вардарци Вардарија, Вардаријата вардарка (пченица) вардаров (од „Вардар"), вардарови-

38

39

Васка

от вардарски; Вардарска Долина вардач варди, вардат варен (од вар), варниот и варов, варовиот вареница варзило (дрво) варзилов, варзиловиот вари, варат вариете, вариетето, вариетеа вариетет (разлика) варијабила

варијабилен, варијабилниот варијабилност, варијабилноста варијабла варијанта

варијација, варијации варило вариометар, вариометарот, вариометри варира, варираат Варна варненски варница (од вар)

варов, варовиот и варен, варниот варовит, варовитиот варовитост, варовитоста варовник, варовници вароса, варосаат; варосај, варосајте; варосав, варосаа; варосал; варосан варосува, варосуваат Вартоломеев, Вартоломеевиот Вартоломеј вартоломејски; Вартоломејска ноќ варџија, варџии варџилница варџиски Варшава варшавјанец, варшавјани варшавјанка варшавски вас, Вас в. вие Васил Василе Василиј Василица Василка Васка

ват (во физиката, знак XV), ватот, вати; ват-час (Х^-час), ват-часот, ват-часови; ват-секунда (\У-секунда), ват-секундата, ват-секунди Ват: Џемс Ват

вата ватерполист ватерполистички ватерполо Ватикан ватикански

ватира, ватираат ватметар, ватметарот, ватметри вафла

ваш, вашиот; Ваш (од почит), Вашиот

Вашингтон вашингтонски вашинец, вашинци вашинка вашински

вброи, вбројат; вброј, вбројте; вбројав, вбројаа и вброив, вброија; вбројал и вброил; вбројан и вброен; (ќе) вброев, (ќе) вброеја; (ќе) вброел вбројува, вбројуваат вглави, вглават вглавува, вглавуваат вгледа се, се вгледаат вгледува се, се вгледуваат вгнезди се, се вгнездат вгнездува се, се вгнездуваат вгради, вградат вградува, вградуваат в.д. (вршител на должноста) вдава се, се вдаваат вдаде се, се вдадат; вдај се, вдајте се; се вдадов, се вдадоа; се вдал; (ќе) се вдадев, (ќе) се вдадеа; (ќе) се вдадел; вдаден вдахне, вдахнат; вдахни, вдахнете; вдахнав, вдахнаа; вдахнал; вдахнат; (ќе) вдахнев, (ќе) вдахнеа; (ќе) вдахнел вдахновен, вдахновениот вдахновение, вдахновенија вдахновеност, вдахновеноста вдахновител

ведне

вдахнува, вдахнуваат вдене, вденат; вдени, вденете; вденав, вденаа; вденал; вденат; (ќе) вденев, (ќе) вденеа; (ќе) вденел вденува, вденуваат вдесно

вдише, вдишат; вдиши, вдишете; вдишав, вдишаа; вдишал; вдишан; (ќе) вдишев, (ќе) вдишеа; (ќе) вдишел вдиши, вдишат; вдиши, вдишете; вдишив, вдишија; вдишил; (ќе) вдишев, (ќе) вдишеа; (ќе) вдишел

вдишува, вдишуваат

вдлаби, вдлабат вдлабнатина вдлабнатост, вдлабнатоста вдлабочен, вдлабочениот

вдлабоченост, вдлабоченоста вдлабочи се, се вдлабочат вдлабочува се, се вдлабочуваат вдлабува, вдлабуваат вдовец, вдовци вдовечки вдовица вдовички вдовство вдовува, вдовуваат

ве, Ве в. вие веалка

вегетаријанец, вегетаријанци вегетаријанка вегетаријански вегетаријанство

вегетативен, вегетативниот вегетација

вегетационен, вегетациониот вегетациски

вегетира, вегетираат веда (молња) ведар, ведриот

веде, ведат; веди, ведете; ведев, ведеа; ведел; веден; ведејќи; ведење; ведов, ведоа; вел веднаш ведне, веднат; ведни, веднете; веднев, веднеа; веднел; веднет; веднејќи; веднење; веднав, веднаа; веднал; веднат


ведри се

велур

40

ведро (дрвен сад) ведрост, ведроста

велешанец, велешани велешанка велешки Велешко

веѓест, веѓестиот

Веливторник

ведри се, се ведрат ведрина

веѓа, веѓи веѓица

вее, веат; веј, вејте; веев, вееја; веел; веен; веејќи; веење; веав, веаја; веал; веан вежба

вежба, вежбаат вежбалиште, вежбалишта вежбалница вежбач вежбачки вежбовен, вежбовниот вез, везови везач везачка везба везден везе, везат; вези, везете; везев,

везеа; везел; везен; везејќи; везе-

ње; везав, везаа; везал; везан везилка везир везирка везирски везирство везник, везници Везув (вулкан) вејач вејачка вејка век, векови; стариот век, средни-

от век, новиот век векна вековен, вековниот вековечен, вековечниот вековечност, вековечноста вековит, вековитиот вековитост, вековитоста векот (прил.) вектор (во математиката); радиус-вектор, радиус-векторот, радиуе-вектори векува, векуваат веленце, веленца Велес

вели, велат

Велигден (Воскресение Христово) велигденски

велигденче (растение), велигденчиња велик(и), великиот; Александар Велики

Велика Британија великан великански велики пости и велици пости великобритански великобугарин, великобугари великобугарски великобугарство великодушен, великодушниот великодушност, великодушноста великомаченик, великомаченици великомаченица великосрбин, великосрби векосрпски великосрпство Велипеток Велипонеделник велици пости и велики пости велича, величаат величествен, величествениот величественост, величественоста величество (титула); Величество (од почит) Величетврток величие, величија величина (во духовна смисла) Велјан Велјанедела Велјасабота Велјасреда Велјуса (село) велможа велосипед велосипедизам, велосипедизмот велосипедист велосипедски Велс (полуостров) велур

Велшанец

Велшанец (од Велс), Велшани

Велшанка велшки вена

вене, венат; вени, венете; венев, венеа; венел; венет; венејќи; венење; венав, венаа; венал; венат венее, венеат; венеј, венејте; венеев, венееја; венеел; венеен; венеејќи; венеење; венеав, венеаја; венеал; венеан Венера (божица, планета) венеричен, венеричниот венеролог, венеролози венец, венци Венеција (држава и град) Венецијанец (жител на државата),

Венецијанци Венецијанка венецијански венециец (жител на градот), венецијци венецијка венециски Венецуела Венецуелсц, Венецуелци Венецуелка венецуелски венозен, венозниот венски вентил вентилатор вентилација

вентилационен, вентилациониот вентилациски вентилира, вентилираат венча, венчаат; венчај, венчајте; венчав, венчаа; венчал; венчан венчава, венчаваат; венчавај, венчавајте; венчавав, венчаваа; венчавал; венчаван; венчавајќи; венчавање венчавка

венчален, венчалниот венчаник, венчаници венчаница венчање венче, венчиња венчило вепар, вепарот, вепри

41

вероломница

вепров, вепровиот

вепровина вера веранда верба

вербален, вербалниот вербализам, вербализмот

вербалистички верверица верверичин, верверичиниот

Вергилиј: Публиј Вергилиј Марон вергл, верглот, вергли вергла, верглаат Верди: Џузепе Верди верен, верниот

вересија верзал

верзален, верзалниот верзија, верзии

верзира, верзираат верзиран, верзираниот верзираност, верзираноста

верига, вериги

верижен, верижниот

верификатор верификација верификационен, верификациони-

от

верификациски верификува, верификуваат верифицира, верифицираат веришка Верлен: Пол Верлен вермут верник, верници верница и верничка вернички верност, верноста веровит, веровитиот веродостоен, веродостојниот веродостојност, веродостојноста вероисповед, вероисповедта вероисповеден, вероисповедниот веројатен, веројатниот веројатно веројатност, веројатноста вероломен, вероломниот вероломец, вероломци вероломник, вероломници вероломница


ветувач

вероломност, вероломноста вероломство веронал веронаука

вероотстапник, вероотстапници вероучител

верс, верси Версај

версајски; Версајски мир версификатор версификација верски вертикала

вертикален, вертикалниот верува, веруваат верување верују

весел, веселиот веселба

весели, веселат веселко, веселковци веселник, веселници веселница

веселост, веселоста весла, веслаат веслач веслачка веслачки весло

весник, весници весникар (продавач на весници) весникарница весникарски Веспазијан и Веспасијан

вест, веста, вести вестерн

вестерн-филм, вестерн-филмови вестибил

ветар, ветрот и ветер, ветерот, ветрови ветарлив, ветарливиот и ветерлив, ветерливиот ветвар ветварница ветварски

ветвее, ветвеат; ветвеј, ветвејте; ветвеев, ветвееја; ветвеел; ветвеен; ветвеејќи; ветвеење; ветвеав, ветвеаја; ветвеал; ветвеан ветви, ветват

ветвотија, ветвотии

ветеник, ветеници ветер, ветерот и ветар, ветрот, ветрови ветеран ветерански ветерен, ветерниот ветерина ветеринар ветеринарен, ветеринарниот ветеринарски ветеринарство ветерлив, ветерливиот и ветарлив,

ветарливиот ветерница

ветерничав, ветерничавиот ветерничавост, ветерничавоста ветерчок вети, ветат ветка вето (забрана) ветов, ветвиот ветошар ветошина ветре

ветрее, ветреат; ветреј, ветрејте; ветреев, ветрееја; ветреел; ветреен; ветреејќи; ветреење; ветреав, ветреаја; ветреал; ветреан

ветреник, ветреници ветрец ветри, ветрат ветрило ветрина (ладовина) ветриште, ветришта ветробран ветровен, ветровниот ветровит, ветровитиот ветровитост, ветровитоста ветровка ветрогон ветроказ ветромер ветромет ветроштина (обично во мн.), вет-

роштини, ветроштиње ветрушка (птица) ветува, ветуваат ветување

ветувач ветувачка

ветчест, ветчестиот веќава, веќаваат

веќавање веќавач веќавачка веќе

вехементен, вехементниот вехементност, вехементноста вехеменција, вехеменции

веце, вецето, вециња и ве-це. ве-цето, ве-цеа (наспрема И^.С.) вечен, вечниот вечер, вечерта, вечери; Струшки вечери на поезијата вечера

вечера, вечераат вечерава вечерашен, вечерашниот вечерва

вечерен, вечерниот вечерна (црковна служба) вечерник (ветар) Вечерница (ѕвезда) вечерум

вечност, вечноста вешт, вештиот вештак, вештаци вештачење вештачи, вештачат вештачки вештер

вештери се, се вештерат вештерка вештина вештица вжари, вжарат вжарува, вжаруваат вжеже, вжежат; вжежи, вжежете; вжежав, вжежаа; вжежал; вжежан; (ќе) вжежев, (ќе) вжежеа; (ќе) вжежел; вжежен вжежува, вжежуваат вжештеност, вжештеноста вжешти, вжештат вжештува, вжештуваат вживи се, се вживат вживува се, се вживуваат вжили се, се вжилат

видски

43

вжилува се, се вжилуваат

вземи взори

вѕида, вѕидаат вѕидува, вѕидуваат вѕира се, се вѕираат ви, Ви в. вие

вибратор вибрација, вибрации

вибрационен, вибрациониот вибрациски

вибрира, вибрираат вивка

вивне, вивнат; вивни, вивнете; вивнав, вивнаа; вивнал; вивнат; (ќе) вивнев, (ќе) „вивнеа; (ќе) вивнел вивнува, вивнуваат вигна вид (очен вид), видот вид, видови виделен, виделниот виделина видело; на видело виделце, виделца виден, видниот видео видеокамера видеокасета видеокасетофон видеоклуб, видеоклубови видеолента видеоматериј ал видеопрограма видеорикордер видеоспот видеотека видеотехника видеофилм, видеофилмови видеофон види, видат; види, видете; видов, видоа; видел; виден; (ќе) видев, (ќе) видеа; (ќе) видел видик, видици видлив, видливиот видливост, видливоста видовит, видовитиот видовитост, видовитоста видра видрест, видрестиот видски (од вид)


видрин

видрин, видриниот видува, видуваат видување; до видување видувачка

виѓа, виѓаат виѓава, виѓаваат виѓавачка

вие (читате); вам, вам ви, ви (реков); вас, вас ве, ве (видов); Вие; Вам, Вам Ви, Ви; Вас, Вас Ве, Ве (од почит) вие, вијат; виј, вијте; виев, виеја;виел; виен; виејќи; виење виеж, виежот Виена виенски

виенчанец, виенчани виенчанка Виетнам Виетнамец, Виетнамци Виетнамка виетнамски виза визави Византија Византиец, Византијци Византијка византиски византолог, византолози византологија византолошки визба визија, визии визионер визионерка визионерски визионерство визира, визираат визита визитација, визитации визитен, визитниот визит-карта визуелен, визуелниот вијадукт Вијареџо (град) вик, викови вика, викаат викало викач викенд

виола

44

викендичка

викинг, викингот, викинзи викиншки

викне, викнат; викни, викнете; викнав, викнаа; викнал; викнат; (ќе) викнев, (ќе) викнеа; (ќе) викнел викнува, викнуваат виконт

викот, викотот

викотница викум

вила (орудие), вили вила (куќа) вилает вилаетски

вилест, вилестиот вилица

виличен, виличниот виличест, виличестиот виличи се, се виличат вилјак (стог), вилјаци виљувче, виљувчиња виљушка

виме, вимиња вимест, виместиот

вина винар винарка винарница винарски винарство виндјакна

винен, винениот Виница

виничанец, виничани виничанка винички вино

винов, виновиот виновен, виновниот вииовник, виновници виновница

виновност, виновноста виножито

винопиец, винопијци винороден, винородниот вински

винт, винтови вињета виола

виолетен

виолетен, виолетниот виолетов, виолетовиот

виолина виолинист виолинистка виолински виолист виолистка виолончелист виолончелистка виолончело виор

виорен, виорниот виори се, се виорат вир, вирови вирее, виреат; виреј, вирејте; виреев, вирееја; виреел; виреен; виреејќи; виреење; виреав, виреаја; виреал; виреан

вирман

вирманиса, вирманисаат ' вирманисува, вирманисуваат вирмански виртуелен, виртуелниот виртуоз виртуозен, виртуозниот виртуозност, виртуозноста вирус вирусен, вирусниот Вирџинец, Вирџинци Вирџинија вирџинија (тип тутун) Вирџинка вирџински виршла вис, висови висечки виси, висат висина висински виска, вискаат виски, вискито, вискија вискоза вискозитет

висне, виснат; висни, виснете; виснав, виснаа; виснал; виснат; (ќе) виснев, (ќе) виснеа; (ќе) виснел висок, високиот високоградба висококвалификуван, висококва-

витли

45

лификуваниот високонапонски високопарен, високопарниот високопарност, високопарноста високопреосвештен, високопреосвештениот високопреосвештенство високопродуктивен, високопро-

дуктивниот

високороден, високородниот високосен, високосниот високоучен, високоучениот високоученост, високоученоста високофреквентен, високофреквентниот висорамнина висост висота височество (титула); Височество (од почит) височина височинка височински височок, височкиот вистина

вистинит, вистинитиот вистинитост, вистинитоста вистинољубив, вистинољубивиот вистинољубивост, вистинољубивоста вистински висулец, висулци вит, витиот витален, виталниот виталност, виталноста витамин; А-витамин и витамин А, В-витамин (бе-витамин) и витамин В (витамин бе), и др. витамински Витебск (град) витез

вител, вителот, витли витешки витештво витка

витка, виткаат виткав, виткавиот виткалник (вид пита), виткалници Витлеем витли, витлат


виторог

виторог, виторогиот витоса, витосаат витосник, витосници витост, витоста

витосува, витосуваат

витраж

витражен, витражниот витрина витриол виулица виуличав, виуличавиот вихрогон, вихрогониот виц, вицеви и вицови вицеадмирал вицегувернер вицеканцелар вицеконзул и вицеконсул вицепремиер вицепретседател вицешампион виш(и), виша, вишо, вишиот вишен, вишниот виши, вишат вишина вишист вишистка вишна вишнов, вишновиот вишновка вишок, вишоци вјаса, вјасаат вјасана; на вјасана вјасаница вјасне, вјаснат; вјасни, вјаснете; вјаснав, вјаснаа; вјаснал; вјаснат; (ќе) вјаснев, (ќе) вјаснеа; (ќе) вјаснел вкалапен, вкалапениот вкалапеност, вкалапеноста вкалапи, вкалапат вкалапува, вкалапуваат вкаменет, вкаменетиот вкаменетост, вкаменетоста вкамени, вкаменат вкаменува, вкаменуваат вклешти, вклештат вклештува, вклештуваат вклопен, вклопениот вклопеност, вклопеноста вклопува, вклопуваат

владетел

46

вклучен, вклучениот вклученост, вклученоста вклучи, вклучат вклучително вклучува, вклучуваат вкованост, вкованоста вкове, вковат; вкови, вковете; вковав, вковаа; вковал; вкован; (ќе) вковев, (ќе) вковеа; (ќе) вковел вковува, вковуваат вкожуреност, вкожуреноста вкожури се, се вкожурат вкожурува се, се вкожуруваат

вкопа, вкопаат вкопува, вкопуваат вкоравеност, вкоравеноста вкорави, вкорават вкоравува, вкоравуваат вкоренетост, вкоренетоста вкорени, вкоренат вкоренува, вкоренуваат вкостенетост, вкостенетоста вкостени се, се вкостенат вкостенува се, се вкостенуваат вкочанетост, вкочанетоста вкочани, вкочанат вкочанува, вкочануваат вкрај вкуп вкупен, вкупниот

вкупно

вкупност, вкупноста вкус, вкусови вкусен, вкусниот вкуси, вкусат вкусност, вкусноста вкусува, вкусуваат вкуќи Влав, Власи Влавче, Влавчиња влага влагомер влада владее, владеат; владеј, владејте; владеев, владееја; владеел; владеен; владеејќи; владеење; владеав, владеаја; владеал; владеан владејач владејачки владетел

владетелка владетелка владетелски владика, владици владиков, владиковиот владикува, владикуваат владин, владиниот владичество владичи, владичат владичица владички Влае (населба) влажен, влажниот влажи, влажат влажникав, влажникавиот влажност, влажноста Влаинка

влакнав, влакнавиот влакнавост, влакнавоста влакнен, влакнениот влакненце, влакненца влакнест, влакнестиот влакно

влакноса, влакносаат влакносува, влакносуваат влас, власот власеница власест, власестиот власи, власат власт, власта властелин властодавец, властодавци властодржец, властодршци властољубец, властољупци властољубив, властољубивиот властољубивост, властољубивоста властољубие и властољубје Влатко влачар влачарка влачарница влачи, влачат влачило влашки Влашко (историски, за јужна Романија) влева, влеваат; влевај, влевајте; влевав, влеваа; влевал; влеван; влевајќи; влевање влево влегува, влегуваат

47

вметне

вледени, вледенат вледенува, вледенуваат влее, влеат; влеј, влејте; влеав, влеаја; влеал; влеан; (ќе) влеев, (ќе) влееја; (ќе) влеел; влеен влез, влезови влезе, влезат; влези, влезете; влегов, влегоа; влегол, влегле; (ќе) влезев, (ќе) влезеа; (ќе) влезел; влезен влезен, влезниот влезница влекач влепи, влепат влепува, влепуваат влета, влетаат влече, влечат; влечи, влечете; влечев, влечеа; влечел; влечен; влечејќи; влечење; влеков, влекоа; влекол, влекле влечешкум влечигора влечипола влечка, влечкаат влечка (обично во мн.), влечки влечкар влечко, влечковци влечуга (животно) влијае, влијаат; влијај, влијајте; влијаев, влијаеја; влијаел; влијаејќи; влијаење влијание, влијанија влијателен, влијателниот влијателност, влијателноста влог, влогови вложи, вложат вложува, вложуваат вложување, вложувања вложувач влоши, влошат влошка влошува, влошуваат вљубен, вљубениот вљубеник, вљубеници вљубеност, вљубеноста вљуби се, се вљубат вљубува се, се вљубуваат вметне, вметнат; вметни, вметнете; вметнав, вметнаа; вметнал; вметнат; (ќе) вметнев, (ќе) вметнеа;


вметнува

(ќе) вметнел вметнува, вметнуваат вмеша, вмешаат вмешува, вмешуваат ВМРО (Внатрешна македонска револуционерна организација) внатре

внатрешен, внатрешниот внатрешнина

внатрешност, внатрешноста внедри, внедрат внедрува, внедруваат внесе, внесат; внеси, внесете; внесов, внесоа; внел и внесол, внесле; (ќе) внесев, (ќе) внесеа; (ќе) внесел; внесен внесува, внесуваат вникне, вникнат; вникни, вникнете; вникнав, вникнаа; вникнал; вникнат; (ќе) вникнев, (ќе) вник-

неа; (ќе) вникнел вникнува, вникнуваат внимава, внимаваат внимание внимателен, внимателниот внимателност, внимателноста внук, внуци внука внуков, внуковиот внуче, внучиња внучка

внучко, внучковци внуши, внушат внушува, внушуваат во, в воал вовед воведе, воведат; воведи, воведете; воведов, воведоа; вовел; (ќе) воведев, (ќе) воведеа; (ќе) воведел; воведен воведува, воведуваат вовира, вовираат вовлекува, вовлекуваат вовлече, вовлечат; вовлечи, вовлечете; вовлеков, вовлекоа; вовлекол, вовлекле; (ќе) вовлечев, (ќе) вовлечеа; (ќе) вовлечел; вовлечен вовре, воврат; воври, воврете; во-

48

водоинсталација

врев, вовреа; воврел; воврен вовче (од воз), вовчиња вовче (од вошка), вовчиња вод, водови вода, води, воѓе водар водарина водарка (жена што носи вода) водач водвиљски

водвиљ, водвиљот, водвили воден, водениот воден, водниот Воден

водени, воденат воденица воденичар воденичарка воденичаров, воденичаровиот воденичарски воденичен, воденичниот воденички воденка (круша, диња) воденски воденчанец, воденчани воденчанка водечки води, водат водило водител водителка

Водици (Богојавление) водич

водлест, водлестиот водник, водници водникав, водникавиот воднички водовод водоводен, водоводниот водоводски водоводџија, водоводџии водоврат

водоврик, водоврици водовричав, водовричавиот и во-

доврнчен, водовричниот водовртеж, водовртежот вододелница водоземец, водоземци водоинсталатер водоинсталација

водоинсталациски водоинсталациски Водокрст водомер водоносец, водоносци водоодвод

водоодводен, водоодводниот водопад

водопиец, водопијци водород

водороден, водородниот водоскок, водоскоци

водостој водство

воѓе (од вода) воен, воениот воз, возови

возарина возач возачки возбуда

возбуден, возбудениот

'возбуденост, возбуденоста

возбуди, возбудат возбудлив, возбудливиот возбудливост, возбудливоста возбудува, возбудуваат

возбудувачки

возбунтува, возбунтуваат

возвишен, возвишениот

возвишеност, возвишеноста возвиши, возвишат возвишува, возвишуваат

возврат возврати, возвратат возвраќа, возвраќаат воздејство

воздејствува, воздејствуваат воздивне, воздивнат; воздивни, воздивнете; воздивнав, воздивнаа; воздивнал; воздивнат; (ќе) воздивнев, (ќе) воздивнеа; (ќе) воздивнел воздивнува, воздивнуваат воздига, воздигаат

воздигне, воздигнат; воздигни, воздигнете; воздигнав, воздигнаа; воздигнал; воздигнат; (ќе) воздигнев, (ќе) воздигнеа; (ќе) воздигнел

воздишка

49

војводински

воздржан, воздржаниот воздржаност, воздржаноста воздржи се, се воздржат; воздржи се, воздржете се; се воздржав, се воздржаа; се воздржал; воздржан; (ќе) се воздржев, (ќе) се воздржеа; (ќе) се воздржел воздржлив, воздржливиот воздржливост, воздржливоста воздржува се, се воздржуваат воздух

воздухопловен, воздухопловниот

воздухопловец, воздухопловци воздухопловство

воздушен, воздушниот возен, возниот вози, возат возило

возлен, возлениот возли се, се возлат возможен, возможниот возможно

возможност, возможноста вознемирен, вознемирениот вознемиреност, вознемиреноста вознемири, вознемират вознемирува, вознемируваат вознесе, вознесат; вознеси, вознесете; вознесов, вознесоа; вознел и вознесол,вознесле; (ќе) вознесев, (ќе) вознесеа; (ќе) вознесел; вознесен

Вознесение Христово (Спасовден)

вознесува, вознесуваат возникне, возникнат; возникна, возникнаа; возникнал; возникнат; (ќе) возникнеше, (ќе) возникнеа; (ќе) возникнел возникнува, возникнуваат возрасен, возрасниот возраст, возраста

воин воински

воинствен, воинствениот воинственост, воинственоста воинство Воислав војвода Војводина

војводински (од Војводина)


1ОЈВОДОВ

војводов, војводовиот војводски војводство Војвоѓанец, Војвоѓани Војвоѓанка војвотка војна; Втора светска војна војник, војници војниклак војников, војниковиот војникува, војникуваат војнички војска

војсководец, војсководци војува, војуваат; војувај, војувајте; војував, војуваа; војувал; војуван; војувајќи; војување војувач војувачки вокабулар вокал

вокален, вокалниот вокализам, вокализмот вокализација

вокализира, вокализираат вокатив

вокативен, вокативниот воки-токи

вол, волови

волан Волгоград волгоградски

воле, волиња волев, волевиот волеј, вблејот, волеи волеј-удар волја

волк, волци

волна волнар волнарница волнарство

волнен, волнениот волнест, волнестиот

волница воловар воловарка воловарник, воловарници воловарски воловски

вообразен

50 волонтер волонтерски волски Волстрит

волт (во физиката, знак V), волти Волта: Алесандро Волта волтажа вблт-ампер (знак УА)

Волтер: Франсоа Мари Аруе Вблтер волтеријанец, волтеријанци

волтеријанизам, волтеријанизмот Волтеров, Волтеровиот волтеровски

волтметар, волтметарот, волтметри волумен

волуменозен, волуменозниот волунтаризам, волунтаризмот волунтарист волунтаристички волфрам

волчарник, волчарници волче (од волк), волчиња волчешки и волчи волчица

волчјак, волчјаци волшебен, волшебниот волшебник, волшебници волшебница волшебнички

волшебност, волшебноста волшепство вонблоковски

вонбрачен, вонбрачниот вонбрачност, вонбрачноста вонматеричен, вонматеричниот вонпартиец, вонпартијци вонпартиски

вонреден, вонредниот воншколски

вообичаен, вообичаениот вообичаеност, вообичаеноста вообичаи, вообичаат; вообичаив, вообичаија; вообичаил; (ќе) вообичаев, (ќе) вообичаеја; (ќе) вообичаел; вообичаен вообичајува, вообичајуваат вообразба вообразен, вообразениот

вообразеност

вообразеност, вообразеноста вообрази, вообразат вообразува, вообразуваат воодушеви, воодушеват воодушевува, воодушевуваат

воопшто

вооружен, вооружениот вооруженост, вооруженоста вооружи, вооружат; вооружи, вооружете; вооружив, вооружија; вооружил; вооружен; (ќе) вооружев, (ќе) вооружеа; (ќе) вооружел вооружува, вооружуваат

вооружување воплоти, воплотат воплотува, воплотуваат Воронеж (град) воронешки

воскоса, воскосаат воскосува, воскосуваат воскресе, воскресат; воскреси, воскресете; воскресов, воскресоа; воскресол, воскресле; (ќе) воскресев, (ќе) воскресеа; (ќе) воскресел; воскресен

воскресение (општа им.) Воскресение Христово (Велигден)

воскресне, воскреснат; воскресни, воскреснете; воскреснав, воскреснаа; воскреснал; воскреснат; (ќе) воскреснев, (ќе) воскреснеа; (ќе) воскреснел воскреснува, воскреснуваат воскресува, воскресуваат восок, восокот, восоци восоклив, восокливиот восочен, восочниот воспаление, воспаленија воспаленост, воспаленоста воспали, воспалат воспалува, воспалуваат воспева, воспеваат воспее, воспеат; воспеј, воспејте; воспеав, воспеаја; воспеал; воспеан; (ќе)воспеев, (ќе) воспееја; (ќе) воспеел; воспеен воспита, воспитаат воспитан, воспитаниот воспитание

51

воштен

воспитаник, воспитаници

воспитаница и воспитаничка

воспитаност, воспитаноста

воспитен, воспитниот воспитност, воспитноста

воспитува, воспитуваат

воспитувач воспитувачка воспитувачки

воспостави, воспостават воспоставува, воспоставуваат восприма, воспримаат восприми, воспримат; восприми, воспримете; воспримив, воспримија; воспримил; воспримен; (ќе) воспримев, (ќе) воспримеа; (ќе) воспримел воспримлив, воспримливиот воспримливост, воспримливоста востане, востанат; востани, востанете; востанав, востанаа; востанал; востанат; (ќе) востанев, (ќе) востанеа; (ќе) востанел востание, востанија востаник, востаници

востанички

востанови (обнови), востановат востановува, востановуваат востанува, востануваат восхит

восхитеност, восхитеноста восхити, восхитат восхитува, восхитуваат вотина, вотинаат вотка (пијалак) вотка, воткаат вотне, вотнат; вотни, вотнете; вотнав, вотнаа; вотнал; вотнат; (ќе) вотнев, (ќе) вотнеа; (ќе) вотнел вотнува, вотнуваат

вошка вошкар вошла

вошле, вошлевци вошлив, вошливиот

вошливост, вошливиста

вошло, вошловци вошлоса, вошлосаат вошлосува, вошлосуваат воштен, воштениот


воштеница воштеница вошти, воштат воштинар воштиње

В.П. (воена пошта) впери, вперат вперува, вперуваат впечатлив, впечатливиот впечатливост, впечатливоста впечаток, впечатоци впива, впиваат; впивај, впивајте; впивав, впиваа; впивал; впиван; впивајќи; впивање впие, впијат; впиј, впијте; впив, впија; впил; (ќе) впиев, (ќе) впиеја; (ќе) впиел; впиен впика, впикаат впише, впишат; впиши, впишете; впишав, впишаа; впишал; впишан; (ќе) впишев, (ќе) впишеа; (ќе) впишел вплете, вплетат; вплети, вплетете; вплетов, вплетоа; вплел; (ќе) вплетев, (ќе) вплетеа; (ќе) вплетел; вплетен вплетка, вплеткаат вплеткува, вплеткуваат вплетува, вплетуваат впрега, впрегаат впрегне, впрегнат; впрегни, впрегнете; впрегнав, впрегнаа; впрегнал; впрегнат; (ќе) впрегнев, (ќе) впрегнеа; (ќе) впрегнел впрегнува, впрегнуваат впреде, впредат; впреди, впредете; впредов, впредоа; впрел; (ќе) впредев, (ќе) впредеа; (ќе) впредел; впреден впредува, впредуваат впрочем впушта се, се впуштаат впушти се, се впуштат врабец, врапци врабечки и врабешки врабица

вработен, вработениот вработеност, вработеноста вработи, вработат вработува, вработуваат вработување, вработувања

врашки

52 врав, вравот, вравови враг, врагови, врази враговштина

врагува, врагуваат вража, вражаат вражалец, вражалецот вражалка вражач вражачка вражба

враже (од враг), вражиња вражји, вражја, вражјо, вражјиот вразуми, вразумат вразумува, вразумуваат врами, врамат врамува, врамуваат вран, враниот врана (птица) вранест, вранестиот вранец, вранци Врање

врањски; Врањска Бања врапит, врапитиот врапчар врапчарник, врапчарници врапче, врапчиња врапчешки

врасне, враснат; врасни, враснете; враснав, враснаа; враснал; враснат; (ќе) враснев, (ќе) враснеа; (ќе) враснел врат, вратови врата, врати, враќе вратар вратарка вратарски вратен, вратниот врати, вратат вратика (растение) вратило

вратиче (од врата), вратичиња вратка

вратник, вратници вратоломен, вратоломниот враќа, враќаат врач, врачеви и врачови врачи, врачат врачува, врачуваат враџба врашки

врба врба

врбјак, врбјаци

врбов, врбовиот врбовина врбува, врбуваат врбушка врв, врвови врвеж, врвежот врвен, врвниот врви, врват врвица врвка врвлест, врвлестиот врволица

врволка се, се врволкаат врвца

врвче, врвчиња врева вревач вреви, вреват вреден, вредниот вреди, вредат вредносен, вредносниот вредносница

вредност, вредноста вреднотија

вреднува, вреднуваат вреднување

вреж (растение), врежот вреже, врежат; врежи, врежете; врежав, врежаа; врежал; врежан; (ќе) врежев, (ќе) врежеа; (ќе) врежел; врежен врежува, врежуваат врека, врекаат врекало

врекло, врекловци врекне, врекнат; врекни, врекнете; врекнав, врекнаа; врекнал; врекнат; (ќе) врекнев, (ќе) врекнеа; (ќе) врекнел врекнува, врекнуваат врел, врелиот врелец, врелци врелина време, времиња временски временце времетраење вреска, врескаат

Врњци

53

врескало вресканица врескач врескот, врескотот врескоти, врескотат врескотница

вресне, вреснат; вресни, вреснете; вреснав, вреснаа; вреснал; вреснат; (ќе) вреснев, (ќе) вреснеа;

(ќе) вреснел вреснува, вреснуваат вресок, вресоци вретенар вретенарка вретенарски вретенест, вретенестиот вретено вреќа, вреќи вреќиче, вреќичиња вреќичка вреќиште

вреќуле, вреќулиња врз врзалка врзе, врзат; врзи, врзете; врзав, врзаа; врзал; врзан; (ќе) врзев, (ќе) врзеа: (ќе) врзел врзоглавка врзува, врзуваат; врзувај, врзувајте и врзуј, врзујте; врзував, врзуваа; врзувал; врзуван; врзувајќи; врзување врзувач врзувачка врзулец, врзулци врие, вријат; вриј, вријте; вриев, вриеја; вриел; вриен; вриејќи; вриење вриеж, вриежот вријавец врл, врлиот врлеж, врлежот врловит, врловитиот врне (дожд), врнат; врнеше, врнеа; врнел; врнет; врнејќи; врнење; врна; врнаа; врнал; врнат врнеж, врнежот врнежлив, врнежливиот врњачки; Врњачка Бања Врњци


вроден

вроден, вродениот вроденост, вроденоста врска врска, врскаат врсне, врснат; врсни, врснете; врснав, врснаа; врснал; врснат; (ќе) врснев, (ќе) врснеа; (ќе) врснел врсник, врсници врсница и врсничка врснува, врснуваат врст (возраст), врста врталиште, врталишта вртеж, вртежот вртелешка вртешка врти, вртат

вртикуќа

вртикуќник, вртикуќници

вртикуќница

вртка, врткаат вртканица

вртлив, вртливиот

вртоверец, вртоверци

вртоглав, вртоглавиот

вртоглавица

вртоглавост, вртоглавоста Вртолом (празник)

вртоперка вртушка

вруток, врутоци врховен, врховниот врховизам, врховизмот

врховист врховистички

врцка, врцкаат

врчва вршалка вршач вршачка врши, вршат вршидба вршител вршка вршник, вршници

всади, всадат всадува, всадуваат всали се, се всалат всалува се, се всалуваат вселена

вселенски; Вселенски собор

54

втурне се всели, вселат вслуша се, се вслушаат вслушува се, се вслушуваат

всоне встрана всушност

втаса, втасаат; втасај, втасајте; втасав, втасаа; втасал; втасан втасува, втасуваат втемели, втемелат втемелува, втемелуваат втемелувач втера, втераат втерува, втеруваат втисне, втиснат; втисни, втиснете; втиснав, втиснаа; втиснал; втиснат; (ќе) втиснев, (ќе) втиснеа; (ќе) втиснел втиснува, втиснуваат вткае, вткаат; вткај, вткајте; вткав, вткаа; вткал; вткан; (ќе) вткаев, (ќе) вткаеја; (ќе) вткаел; вткаен вткајува, вткајуваат втор(и), вториот; Втора светска

војна вторак, втораци втораче, вторачиња вторичен, вторичниот вторник, вторници вторничен, вторничниот второженец, второженци второкатегорник, второкатегорници второкласен, второкласниот второкласник, второкласници второлигаш второлигашки второобвинет, второобвинетиот второстепен, второстепениот вторпат и втор пат втренчен, втренчениот втренчи се, се втренчат втренчува се, се втренчуваат втрештеник, втрештеници втрешти, втртештат втрештува, втрештуваат втрча се, се втрчаат втрчува се, се втрчуваат втури се, се втурат втурне се, се втурнат; втурни се,

втурнува се

втурнете се; се втурнав, се втурнаа; се втурнал; втурнат; (ќе) се втурнев, (ќе) се втурнеа; (ќе) се втурнел

втурнува се, се втурнуваат

вудве

вудвоса, вудвосаат вудвосува, вудвосуваат вујко, вујковци

вујков, вујковиот

вујна вујнин, вујниниот

вујче, вујчевци

вујчо, вујчовци

вујчов, вујчовиот вулгарен, вулгарниот вулгаризам, вулгаризмот, вулгаризми

вулгаризатор вулгаризаторски вулгаризација, вулгаризации вулгаризира, вулгаризираат вулгарност, вулгарноста вулкан Вулкан (бог)

вулканизам, вулканизмот

вулканизација вулканизер

вулканизира, вулканизираат

вулканист вулканистички вулкански вутри

вцица, вцицаат вцицува, вцицуваат вцрви, вцрват

55

вшмукува вцрвува, вцрвуваат вчади, вчадат вчадува, вчадуваат

вчас вчекани, вчеканат вчеканува, вчекануваат вчепи, вчепат вчепува, вчепуваат

вчера вчеравечер вчераноќ вчераутро

вчерашен, вчерашниот вчудовиденост, вчудовиденоста вчудовиди се, се вчудовидат; вчудовиди се, вчудовидете се; се вчудовидов, се вчудовидоа; се вчудовидел; вчудовиден; (ќе) се вчудовидев, (ќе) се вчудовидеа; (ќе) се вчудовидел вчудовидува се, се вчудовидуваат вџасен, вџасениот и вџашен, вџашениот вџасеност, вџасеноста и вџашеност, вџашеноста вџаси се, се вџасат и вџаши се, се вџашат вџасува се, се вџасуваат и вџашува се, се вџашуваат вшива, вшиваат вшие, вшијат; вшиј, вшијте; вшив, вши, вшија; вшил; (ќе) вшиев, (ќе) вшиеја; (ќе)вшиел; вшиен вшмука, вшмукаат вшмукува, вшмукуваат


галантериски

г (грам) г. (господин, година) габа габардин габардиса, габардисаат габардисува, габардисуваат габарит габер (дрво), габерот, габри габерлив, габерливиот габеров, габеровиот и габров, габровиот габичка габичен, габичниот габрак, габраци Габриел Габриела габровица габрушка гаваз(ин), гавази гавран гавранов, гаврановиот гад, гадови гаден, гадниот гадиика гадлив, гадливиот гадливост, гадливоста гадост, гадоста гадотија, гадотии гадулар гадулка (народен гудачки инструмент) гаѓа, гаѓаат гаѓањс гаѓач гаѓачки Гаев (од Гај), Гаевиот газа газалиштс газда

газдарица газела газер гази,газат газија газира, газираат газне, газнат; газни, газнете; газнав, газнаа; газнал; газнат; (ќе) газнев, (ќе) газнеа; (ќе) газнел газоза газолин газометар, газометарот, газометри Гај: Људевит Гај гајба Гајгер: Ханс Гајгер Гајгсров, Гајгеровиот; Гајгеров (Гајгер-Милеров) бројач гајда гајдар гајдарски гајле, гајлиња гајтан гајтанџија, гајтанџии гајтанџиски гака, гакаат гакне, гакнат; гакни, гакнете; гакнав, гакнаа; гакнал; гакнат; (ќе) гакнев, (ќе) гакнеа; (ќе) гакнел гакнува, гакнуваат Гал, Гали гала; гала-вечера, гала-претстава галаксија, галаксии галактички галактометар, галактометарот, галактометри галантсн, галантниот галантерија галантерист

галантериски галантност, галантноста Галапагос галапагоски Галвани: Луиџи Галвани галванизам, галванизмот галванизациј а галванизира, галванизираат галваноакустика галваноакустички галванографија галванометар, галванометарот, галванометри галванопластика галванопластички галваноскоп галванотерапија галванотераписки галванотехника галванотехнички галванотипија галвански галеб галебов, галебовиот галеж, галежот галежен, галежниот галежност, галежноста гален, галениот галеник, галеници галеница и галеничка галениче, галеничиња галерија, галерии гали, галат галија, галии Галилеј: Галилео Галилеј Галилеја галилејски галиматијас галицизам, галицизмот галичанец, галичани галичанка галички Галичник галовен, галовниот галовност, галовноста галон галоп галопира, галопираат галски гама

57

гас-генератор гама-зраци, у-зраци гама-спектар, гама-спектарот, гама-спектри гама-честичка гамаши (само во мн.) Гамбиец, Гамбијци Гамбија Гамбијка гамбиски гамбит гамен, гамени гаменски Гана ганглија, ганглии ганголи, ганголат ганголив, ганголивиот ганголивост, ганголивоста гангрена гангренозен, гангренозниот гангстер гангстерски Ганди: Махатма Ганди гандизам, гандизмот Ганец, Ганци ганѕа се, се ганѕаат ганѕало ганѕлив, ганѕливиот Ганка (според Ганец) гански гаража гарант гарантен, гарантниот гарантира, гарантираат гаранција, гаранции гаргара гарда гардероба гардеробер гардероберка гардиски гардист гармонд гарнизон гарнизбнски гарнир гарнира, гарнираат гарнитура гарсониера гас, гасот, гасови гас-генератор


гасен

гасен, гасениот; гасена вар гасен, гасниот

гасеница

гасеничав, гасеничавиот гасеничен, гасеничниот гасеничар

гаси, гасат

гасификација Гасконец, Гасконци Гасконка гасконски Гаскоња гас-маска

гасне, гаснат; гасни, гаснете; гаснев, гаснеа; гаснел; гаснет; гаснејќи; гаснење; гаснав, гаснаа; гаснал; гаснат гасовит, гасовитиот гасовод

гасометар, гасометарот, гасометри гаста^бајтер гастритис гастроном гастрономија гата, гатаат гаталец, гаталци гаталечки гаталка гатанка гатер гатерист гатка гаќар (гулаб) гаќарка (кокошка) гаќарко, гаќарковци гаќерест, гаќерестиот гаќешко, гаќешковци гаќи гаќиња гаќички гаќник, гаќници и гашник, гашни-

ци

гаф, гафови Гвајана (исто и Гијана) Гвајанец, Гвајанци Гвајанка гвајански Гватемала Гватемалец, Гватемалци Гватемалка

58

генетика гватемалски

Гвинеец, Гвинејци Гвинеја Гвинејка

гвинејски; Гвинејски Залив Гдањск (град) гдањски

г-ѓа (госпоѓа)

Гевгелија гевгелиски гевгеличанец, гевгеличани гевгеличанка гег, гегови гејзир гејзирски

Геј-Лисак; Жозеф-Луј Геј-Лисак Геј-Лисаков, Геј-Лисаковиот; ГејЛисаков закон гејша

гем, гемови гемија, гемии гемиџија, гемиџии ген, гени Генади Генадија генеалогија генеалошки генеза генерал генерал-мајор генерал-полковник, генерал-полковници генерал-потполковник, генерал-потполковници генерален, генералниот генерализација, генерализации генерализира, генерализираат генералии генералисимус генералитет генералски генералштаб, генералштабови гснералштабен, генералштабниот генератор генерација, генерации генерациски генерира, генерираат генеричен, генеричниот генерички генегика

генетички

генетички (од генетика) генетски (од генеза) гениј, генијот, гении генијален, генијалниот генијалност, генијалноста генитален, гениталниот гениталии (во мн.) генитив (во граматиката) геноцид

геноциден, геноцидниот геоботаника геоботаничар геоботанички географ

географија географски геодезија геодет геодетски

геолог, геолози

гимназист

59

германиум (хемиски елемент)

Германка германос »ил германос «илка германос )илски германос )6б гсрманос )обија германос шпски германос »6пка

геронтолог, геронтолози геронтологија

гест, гестови

Гестапо гестаповец, гестаповци гестаповски гестикулација, гестакулации

гестикулира, гестикулираат Гете: Јохан Волфганг Гете Гетеов, Гетеовиот

геологија геолошки

гетеовски Гетинген гетингенски

геометрија геометриски геополитика геополитички Георги геофизика геофизичар геофизички

гибел, гибелта гибелен, гибелниот гибне, гибнат; гибни, гибнете; гибнав, гибнаа; гибнзл; гибнат; (ќе) гибнев, (ќе) гибнеа; (ќе) гибнел

геометар, геометарот, геометри

геоцентризам, геоцентризмот геоцентричен, геоцентричниот

гераниум геријатрија геријатриски герила герилец, герилци герилски Герман (име) Германец, Германци

германизам, германизмот, германизми

германизација германизира, германизираат Германија германист германистика германистички германистка

гето, гетото, гета ги в. тие гиба, гибаат гибач

гибнува, гибнуваат Гибралтар

гибралтарски; Гибралтарска Теснина

гигант гигантски

гиздав, гиздавиот

гиздавец, гиздавци гиздавица

гиздавост, гиздавоста гиздало гизди, гиздат Гијана в. Гвајана гилотина

гилотинира, гилотинираат гимн. (гимназија) гимназија, гимназии гимназиски гимназист


гимназистка гимназистка гимнастика

гимнастицира, гимнастицираат

гимнастичар гимнастичарка гимнастички

гине, гинат; гини, гинете; гинев, гинеа; гинел; гинет; гинејќи; гинење; гинав, гинаа; гинал; гинат гинее, гинеат; гинеј, гинејте; гинеев, гинееја; гинеел; гинеен; гинеејќи; гинеење; гинеав, гинеаја; гинеал; гинеан гинеколог, гинеколози

гинекологија гинеколошки Гинисова книга на рекорди гипс

гипсен, гипсениот гипсира, гипсираат

гипсотека гитара гитарист глава главар главарски

глават, главатиот главест, главестиот главечки главешина

глави, глават главина главица

главник, главници

главнина

главоболие, главоболија главоболка

главоломен, главоломниот главоног (во зоологијата, обично во мн.), главонози

главорез

главува, главуваат главуч и главуш

главче, главчиња глагол (во граматиката)

глаголаш глаголашки

глаголи, глаголат глаголив, глаголивиот глаголивост, глаголивоста

60

глскав

глекавост

глаголица глаголски

глекавост, глекавоста

гладија гладијатор гладијаторски гладило гладиола

глиб, глибот, глибови глибав, глибавиот

глад, гладот гладен, гладниот

гладник, гладници гладница

гладува, гладуваат глазира, глазираат

глазура гламна гламница гламновица

гламноса, гламносаат гламносува, гламносуваат глас, гласови, гласје гласа, гласаат

гласач гласачки

гласеж, гласежот гласен, гласниот гласец

гласи, гласат гласилка

гласник, гласници гласноговорник, гласноговорници гласовен, гласовниот гласовит, гласовитиот гласче, гласчиња

глауком глацијал

глацијален, глацијалниот гледа, гледаат гледалиште, гледалишта гледан, гледаниот гледање; до гледање (поздрав)

гледач гледачка

гледен, гледниот гледиште, гледишта гледник, гледници глеѓ, глеѓот и глеѓта глеѓоса, глеѓосаат глеѓосува, глеѓосуваат глека, глекаат глекав, глекавиот

глетка глечер глечерски

глибавица Глигор гликоза

гликозен, гликозниот глина

глинен, глинениот глиновит, глиновитиот глисер

глиста, глисти, глисје глицерин

глицерински гличав, гличавиот глоб, глобот, глобови глоба

глобален, глобалниот глоби, глобат Глобочица

глобува, глобуваат глобулин глобус

глог, глогови глогинка

глогов, глоговиот глода, глодаат глодалка

глодач (животно) глоѓе

глокче, глокчиња глорификатор глорификација

глорификува, глорификуваат глорифицира, глорифицираат глоса глосариум

глотеж, глотежот глотен, глотниот глоти, глотат глотка

глотка, глоткаат глув, глувиот глуварче (растение), глуварчиња глувее, глувеат; глувеј, глувејте; глувеев, глувееја; глувеел; глувеен; глувеејќи; глувеење; глу-

61

гнида

веав, глувеаЈа; глувеал; глувеан глувичок, глувичкиот глувонем, глувонемиот глувонемост, глувонемоста глувост, глувоста глувота глувотија глувчарник, глувчарници глувче (од глушец), глувчиња глувчев, глувчевиот и глувчов,

глувчовиот глувчица глувчовина глужд, глуждови глуждлив, глуждливиот глуждовит, глуждовитиот глуждовитост, глуждовитоста глуп, глупиот и глупав, глупавиот глупавост, глупавоста и глупост, глупоста глупак, глупаци глупачка глупачки глупчо, глупчовци глутница глушец, глувци глушина гмечало гмечач

гмечи, гмечат гнас (во: ми е гнас и сл.) гнаса

гнасен, гнасниот гнаси, гнасат гнаслив, гнасливиот гнасник, гнасници гнасница гнасота

гнасотија, гнасотии гнев, гневови гневен, гневниот гневи, гневат гнездест, гнездестиот гнезди се, се гнездат гнездо гнет, гнетот гнете, гнетат; гнети, гнетете; гнетев, гнетеа; гнетел; гнетен; гнетејќи; гнетење; гнетов, гнетоа; гнел гнида


гнидав гнидав, гнидавиот

гнидоса, гнидосаат гнидосува, гнидосуваат гние, гнијат; гниј, гнијте; гниев; гниеја; гниел; гниен; гниејќи; гниење; гнив, гни, гнија; гнил гниеж, гниежот гнил, гнилиот гнилеж, гнилежот гнилец, гнилци гноен, гнојниот гнои, гнојат; гној, гнојте; гноев, гноеја; гноел; гноен; гноејќи; гноење; гнојав, гнојаа и гноив, гноија; гнојал и гноил; гнојан гној, гнојот гнојарник, гнојарници гнојлив, гнојливиот гнојница

гнојоса, гнојосаат гиојосува, гнојосуваат гнома гномски гносеологија гносеолошки гностик, гностици гностицизам, гностицизмот гну (животно), гнуто, гнуа го в. тој гоблен говедар говедарка говедарник, говедарници говедарски говедарство говедарче, говедарчиња говедо говедски говедце, говедца говор говорен, говорниот говори, говорат говорник, говорници говорница говорничка говорнички говорништво Гоголев, Гоголевиот Гогољ: Николај Василевич Гогољ год. и г. (година)

62

голиштарче

годи, годат

Годивје (село)

година, години, годиње; Нова година годинава

годинак, годинаци годиначе, годиначиња годинашен, годинашниот годинешен, годинешниот годишен, годишниот годишник, годишници годишнина

гоен, гојниот

гозба

гои, гојат; гој, гојте; гоев, гоеја; гоел; гоен; гоејќи; гоење; гојав, гојаа и гоив, гоија; гојал и гоил; гојан Гоја: Франциско Гоја гол, голиот гол, голови голак, голаци

голгетер Голгота голготски

голее, голеат; голеј, голејте; голеев, голееја; голеел; глеејќи; голеење; голеав, голеаја; голеал; голеан голеж, голежот голем, големиот големее, големеат; големеев, големееја; големеел; големеен; големеејќи; големеење; големеав, големеаја; големеал; големеан

големец, големци

големи, големат големина

големок, големкиот

големство големџија, големџии големџица

голи, голат голијат (силен човек)

Голијат (име) голина

голич (голтак) голич (полжав)

голиштарец, голиштарци

голиштарче, голиштарчиња

голман голман голмански

голобрад, голобрадиот головрат, головратиот гологлав, гологлавиот гологлавечки

голоград, голоградиот голомразен, голомразниот голомразица

голорак, голоракиот голота голотија гол-разлика

голта, голтаат голтак, голтаци

голтар голтарка голтачка голтка

голтне, голтнат; голтни, голтнете; голтнав, голтнаа; голтнал; голтнат; (ќе) голтнев, (ќе) голтнеа; (ќе) голтнел голтнува, голтнуваат голушка (ковче од плод) голф (игра) голфски; Голфска струја гомбел (растение), гомбелот, гомбели

гонг, гонгови гондола гондолиер гони, гонат гонител гониометар, гониометарот, гонио-

метри

гониометрија гониометриски гонореја гора

Гора (област) горд, гордиот гордее се, се гордеат; гордеј се, гордејте се; се гордеев, се гордееја; се гордеел; гордеејќи се; гордеење; се гордеав, се гордеаја; се гордеал; гордеан горделив, горделивиот горделивец, горделивци горделивост, горделивоста

63

горчина

Гордиев, Гордиевиот; Гордиев јазол гордост, гордоста горе

горе- (во сложени зборови: гореизложен, горепосочен, гореспо-

менат и сл.) горедолу и горе-долу горен и горни, горниот гореспоменат, гореспоменатиот горешт, горештиот горешти се, се горештат горештина гори, горат горивен, горивниот гориво

горила (мајмун), горили горјанин, горјани Горки: Максим Горки горлив, горливиот Горна Лужица

Горна Џумаја (сега Благоевград) горненец, горненци горненка горни и горен, горниот горник, горници Горни Полог горница (круша) горноземец, горноземци горноземка горноземски горнокраец, горнокрајци горнокрајка горнокрајски горнолужички горномаалец, горномаалци горномаалка горномаалски горнополошки горноџумајски горњак (ветар) горовит, горовитиот горовитост, горовитоста горолом гороломен, гороломниот гороломник, гороломници гороцвет горски горчи, горчат горчило горчина


горчлив

горчлив, горчливиот

господ (општа им.), господе и господи; Господ (Бог) господар

господари, господарат господарка господарски господарство господин, господа господов, господовиот господски господствен, господствениот господственост, господственоста господство господствува, господствуваат господствувачки госпоѓа госпоѓица госпоштина гости, гостат; гости, гостете; гос-

тев, гостеа; гостел; гостен; гостејќи; гостење; гостив, гостија;

гостил Гостивар гостиварец, гостиварци гостиварка гостиварски гостилница гостилничар гостилничарски гостин, гости гостинка гостински гостољубив, гостољубивиот гостољубивост, гостољубивоста гостопримлив, гостопримливиот гостопримство гостува, гостуваат Гот, Готи готварски готварство готвач готвачка готвачница готвен, готвениот готви, готват

готика (стил во уметноста) готица (азбука) готов, готовиот готован

64

градежник

готованка готовански готованство готовина

готовност, готовноста готски; готски стил гоштава, гоштаваат гоштавка

гр. (град) граба, грабаат грабадина, грабадинаат грабач грабачка грабачки

грабеж, грабежот граби, грабат; граби, грабете; грабев, грабеа; грабел; грабен; грабејќи; грабење; грабив, грабија; грабил граблив, грабливиот грабливец, грабливци грабливка

грабливост, грабливоста грабне, грабнат; грабни, грабнете; грабнав, грабнаа; грабнал; грабнат; (ќе) грабнев, (ќе) грабнеа; (ќе) грабнел грабнува, грабнуваат грав, гравот гравер гравидна

гравидност, гравидноста

гравидитет

гравира, гравираат гравитација

гравитационен, гравитациониот гравитациски

гравитира, гравитираат

гравура гравушка

гравче, гравчиња грагор

грагорест, грагорестиот грагоровит, грагоровитиот град, градови, градишта градација градба

градеж, градежот градежен, градежниот градежник, градежници

градежништво градежништво

граден, градниот градест, градестиот

градец

гради (мн.) гради, градат

градилиште, градилишта

градина градинар градинарка градинарски градинарство градинка градински градител градителка

градителски

градиште, градишта

65

грб грам-атом грам-еквивалент грам-молекул грамота грамофон грамофонски граната

гранатира, гранатираат грандиозен, грандиозниот грандиозност, грандиозноста

грандоман

грандоманија грандомански гранит

гранитен, гранитниот

граница граничар граничарски

градник, градници градобитен, градобитниот

граничен, граничниот граничи, граничат

градоболен, градоболниот градоначалник, градоначалници

грановит, грановитиот

градобитнина

гранка

градоначалнвчки

гранулат гранулација

градски Градско

гранулом

градус граѓа

граор граорика граорица граориште, граоришта граорка

градоносен, градоносниот

градуален, градуалниот градуира, градуираат

граѓанец (жител на град), граѓани граѓанин (жител на држава), граѓани

граѓанка граѓански граѓанство

граѓанче, граѓанчиња грака, гракаат гракне, гракнат; гракни, гракнете; гракнав, гракнаа; гракнал; гракнат; (ќе) гракнев, (ќе) гракнеа; (ќе) гракнел гракнува, гракнуваат гракот, гракотот грам, грамови грамада, грамади, грамаѓе граматика граматичар граматички

гранулозен, гранулозниот

гранче, гранчиња

гратче, гратчиња

гра« )ика гра( )икон гра( шконски

гра( шт (минерал) грас »ит (обично во мн.), графити (натписи и цртежи на ѕидови) гра( шчар грас )ички

гра( тлог, графолози грас (ологија грас (олошки грациозен, грациозниот грациозност, грациозноста грачи, грачат грашок

грб (на човек), грбови грб (државен), грбови


грбав^^^^^^^^^^^^^

66^гривна

грбав, грбавиот грбавее, грбавеат; грбавеев, грбавееја; грбавеел; грбавеен; грбавеејќи; грбавеење; грбавеав, грбавеаја; грбавеал; грбавеан грбави, грбават грбавост, грбавоста

грбач грбен, грбниот грбечки

грби се, се грбат грбник, грбници

грвала, грвалаат грвалица

грга, гргаат гргне, гргнат; гргни, гргнете; гргнав, гргнаа; гргнал; гргнат; (ќе) гргнев, (ќе) гргнеа; (ќе) гргнел гргнува, гргнуваат гргор

гргори, гргорат

грготавица грготен, грготниот

грготи, грготат

грготница гргулав, гргулавиот гргуле, гргулиња грд, грдиот грди, грдат грдомазен, грдомазниот грдост, грдоста грдотија, грдотии греалка гребалка гребало гребаница гребе, гребат; греби, гребете; гребев, гребеа; гребел; гребен; гребејќи; гребење; гребав, гребаа; гребал; гребан гребен (планински), гребени гребен (за влачење волна), гребни гребенар грбенарка гребенарски гребеница гребло гребне, гребнат; гребни, гребнете; гребнав, гребнаа; гребнал; (ќе) гребнев, (ќе) гребнеа; (ќе) греб-

нел гребнува, гребнуваат грев, гревови гревовен, гревовниот гревовник, гревовници гревота гревотен, гревотниот гревотичка гревче, гревчиња Грегориј грегоријански; грегоријански ка-

лендар греда грее, греат; греј, грејте; греев, грееја; греел; греен; греејќи; греење; греав, греаја; греал; греан грејач грејне, грејнат; грејни, грејнете; грејнав, грејнаа; грејнал; грејнат; (ќе) грејнев, (ќе) грејнеа; (ќе) грејнел грејнува, грејнуваат грејпфрут Гренада гренадски гренадир гренадирски Гренланд гренландски Гренобл (град) грепка, грепкаат грешава, грешаваат грешавачка грешен, грешниот греши, грешат; греши, грешете; грешев, грешеа; грешел; грешен; грешејќи; грешење; грешив, грешија; грешил; грешен грешка грешник, грешници грешница

грешност, грешноста грибла, гриблаат грибло Грибоедов: Александар Сергеевич Грибоедов грива гривест, гривестиот гривјак (вид гулаб), гривјаци гривна

Григор^^^^^^^^^^^^^^ 67 грознее Григор; Григор Прличев грмне, грмнат; грмни, грмнете; грижа грмнав, грмнаа; грмнал; грмнат; грижен, грижниот (ќе) грмнев, (ќе) грмнеа; (ќе) грижи се, се грижат грмнел грижлив, грижливиот грмнува, грмнуваат грижливост, грижливоста грмотрн, грмотрње

грижник, грижници грижница гриз (храна)

гризе, гризат; гризи, гризете; гризев, гризеа; гризел; гризен; гризејќи; гризење; гризав, гризаа; гризал; гризан гризлив, гризливиот гризне, гризнат; гризни, гризнете; гризнав, гризнаа; гризнал; гризнат; (ќе) гризнев, (ќе) гризнеа; (ќе) гризнел гризнува, гризнуваат грим гримаса

гримира, гримираат Гринич гринички грип, грипови грипбзен, грипозниот грицка, грицкаат Грк, Грци Гркинка грклан гркокатолик, гркокатолици гркокатолички гркоман гркоманство грлат, грлатиот грлатост, грлатоста грлен, грлениот грлест, грлестиот грли (припокрие со земја: пченка, компири и сл.), грлат грлица (птица) грлниче, грлничиња грло грлобол

грлушник, грлушници грлце (од грло), грлца грмеж, грмежот грмежлив, грмежливиот грми (безлично); грмеше; грмело грми (за оружје, за глас), грмат

грмушка грне, грниња грнец, грнци грнчар грнчарница грнчарски грнчарство

гро, грото; гро-план гроб, гробови, гробје

гробар гробарски

гробен, гробниот гробишта (само во мн.)

гробница

гровка, гровкаат гровнат, гровнатиот гровнатост, гровнатоста гровне, гровнат; гровни, гровнете; гровнав, гровнаа; гровнал; гровнат; (ќе) гровнев, (ќе) гровнеа; (ќе) гровнел гровнува, гровнуваат гровта, гровтаат гровче (од грозд), гровчиња гровче (од грош), гровчиња грождинка гроза

грозд, гроздови гроздест, гроздестиот гроздобер (септември) гроздобер (грозјебрање) гроздоберец, гроздоберци гроздоберка гроздов, гроздовиот гроздовица (ракија) грозен, грозниот грози, грозат грозјар грозјарка грозје, фозја грозјебрање

грознее, грознеат; фознеев, грознееја; фознеел; фознеен; фознеејќи; фознеење; грознеав, грознеаја;


грозник

грознеал; грознеан грозник (грд маж), грозници грозница (грда жена) грозота

грозотија, грозотии гром, громови громобран громовит, громовитиот громовитост, громовитоста громовник, громовници громогласен, громогласниот громогласност, громогласноста громок, громкиот громорен, громорниот гропче, гропчиња гросист гросистички гротеска гротескен, гротескниот гротескност, гротескноста грос I, грофови гро( )чца грос швија, грофовии ГрО( 10ВСКИ

гро( швство

грош, грошеви и грошови гроше, грошиња грошец грпка

грст, грсти и грстови грсти се, се грстат

грстум груб, грубиот груби, грубат грубијан грубијанка грубијанство грубичок, грубичкиот грубост, грубоста грубота

грува, груваат Груев; Даме Груев

Грузиец, Грузијци и Грузинец, Грузинци Грузија Грузијка и Грузинка грузински и грузиски Груица грумец, грумци грумулка

68

гугукне

грунец (риба), грунци грунче (риба), грунчиња

група групација, групации групаштво групен, групниот групира, групираат грутка грутче, грутчиња грутчест, грутчестиот

грцизам, грцизмот, грцизми грцнзира, грцизираат Грција

грч, грчеви и грчови

грчав, грчавиот грчави, грчават грчавост, грчавоста грчи (од грч), грчат грчи (од Грк), грчат грчи (при спиење), грчат грчки грчовит, грчовитиот грчовитост, грчовитоста губернатор губернаторски губернија, губернии губерниски губи, губат

губилиште, губилишта

гугут

гугукнеа; (ќе) гугукнел

гугут гугутка и гугучка гудало гудач гудачки

гуде, гудиња гуди, гудат гужва (алка) гука, гукаат гукне, гукнат; гукни, гукнете; гукнав, гукнаа; гукнал; гукнат; (ќе) гукнев, (ќе) гукнеа; (ќе) гукнел гукнува, гукнуваат

гулаб гулабар

гулабарник, гулабарници

гулабица

гулапче, гулапчиња

гулаш гума 'гумарабика

гумен, гумениот гумен (птица) гумира, гумираат гумнар гумнарка

гумнен, гумнениот

гумно гуна и гуња

губитник, губитници губитничка гувеалка гувее, гувеат; гувеј, гувејте; гувеев, гувееја; гувеел; гувеен; гувеејќи;

гурабија, гурабии гурбет гурбетлак

гувеан гувернанта гувернер

гурбетчија, гурбетчии гурбетчиски гурбетчиство

гувеење; гувеав, гувеаја; гувеал;

гувче (од гуска), гувчиња гувче (од ѓуша), гувчиња гуга, гугаат гуганче, гуганчиња гугне, гугнат; гугни, гугнете; гугнав, гугнаа; гугнал; гугнат; (ќе) гугнев, (ќе) гугнеа; (ќе) гугнел гугнува, гугнуваат гугука, гугукаат гугукне, гугукнат; гугукни, гугукнете; гугукнав, гугукнаа; гугукнал;гугукнат; (ќе)гугукнев,(ќе)

гунче, гунчиња и гуњче, гуњчиња

гурбетува, гурбетуваат

гурелав, гурелавиот гурелави, гурелават гурелавост, гурелавоста

гурелка

г-ца

69 гурелко, гурелковци гурман

гусак, гусаци

гусар гусарски гусарство гуска гускар гускарка

гускарник, гускарници гускин, гускиниот

гусла гуслар, гусларски

гусли, гуслат густ, густиот густеж, густежот

густина

густира, густираат Гутенберг: Јохан Гутенберг гутурален, гутуралниот

гуша гушав, гушавиот гушавец, гушавци гушавка (риба)

гушавост, гушавоста гушале, гушалиња гушар (птица) гушест, гушестиот гуши (чисти риба), гушат гушка

гушка, гушкаат гушне, гушнат; гушни, гушнете; гушнав, гушнаа; гушнал; гушнат; (ќе) гушнев, (ќе) гушнеа; (ќе) гушнел гушнува, гушнуваат

гуштер гуштерица

гуштериче, гуштеричиња гуштерче, гуштерчиња г-ца (госпоѓица)


Дамоклов

Дамоклов, Дамокловиот; Дамоклов меч дамски

д да: Да Винчи; Леонардо да Винчи даб, дабови, дабје дабиште

дабјак, дабјаци Даблин (град) даблински

дабов, дабовиот дабовина дабовица

дава, даваат давател

давач (од дава) давачка

давеж, давежот

давеник, давеници давеница

дави, дават даволка се, се даволкаат дага, даги

даговит, даговитиот дадаизам, дадаизмот дадаист дадаистички

даде, дадам, дадат; дај, дајте; дадов, дадоа; дал; (ќе) дадев, (ќе) дадеа; (ќе) дадел; даден дажба дајре, дајриња, дајреџија, дајреџии Дакиец, Дакијци Дакија дакиски дактил дактилограм дактолограф дактилографија дактилографка дактилографски дактилоскоп

дактилоскопија далавера далаверџвја, далаверџии далај-лама

далак, далаци

Д'Аламбер: Жан д'Аламбер далековид, далековидиот далековидост, далековидоста далекоисточен, далекоисточниот далекосежен, далекосежниот далеку

дален, далниот далечен, далечниот; Далечен Исток

далечина далечко дали далјан Далматинец, Далматинци Далматинка даламатински Далмација далновид, далновидиот далновод далтонизам, далтонизмот далтонист дама дамазлак дамар дамаскин дамин, даминиот Дамјан дамка дамкоса, дамкосаат дамла дамлоса, дамлосаат дамна дамнсшен, дамнешниот Дамоклс

дампинг; дампинг-цени дампиншки дамчест, дамчестиот Данаил Данец, Данци Даниел Данка (според Данец) данок, даноци даночен, даночниот дансинг Данска дански

Данте: Данте Алигиери Дантеов, Дантеовиот дантеовски дапче, дапчиња дар, дарови дара •дарба

Дарвин: Чарлс Дарвин дарвинизам, дарвинизмот дарвинист дарвинистички Дарданели дарданелски дарежлив, дарежливиот дарежливост, дарежливоста дари, дарат Дариј дарител дарителка даровен, даровниот даровина

даровит, даровитиот даровитост, даровитоста дарува, даруваат дарувач датив (во граматиката) дативен, дативниот датира, датираат датум дафина (растение) Дафнна (име) дафинов, дафиновиот дахија, дахии два, две дваесет, дваесетте; дваесет и еден;

71

двестегодишнина

дваесет и први; дваесет и петгодишен, дваесет и петгодишниот, 25-годишен; дваесет и петгодишнина, 25-годишнина; дваесет и петмина, дваесет и петтемина; дваесет и четиричасовен, дваесет и четиричасовниот, 24-часовен дваесетгодишен, дваесетгодишниот, 20-годишен дваесетгодишник, дваесетгодишници

дваесетгодишнина, 20-годишнина дваесетина дваесетка

дваесетмина, дваесеттемина дваесетти, дваесеттиот, 20-ти; дваесетти век

дваесеттина (дваесетти дел) двајца дванаесет, дванаесетте дванаесетгодишен, дванаесетгодишниот, 12-годишен дванаесетмина, дванаесеттемина дванаесетпати и дванаесет пати дванаесетти, дванаесеттиот двапати два-три, две-три два-триесет, два-триесетте два-триесетмина, два-триесеттемина

два-тринаесет, два-тринаесетте два-тринаесетмина, два-трина-

есеттемина два-тројца дваш две, два двегодишен, двегодишниот и двогодишен, двогодишниот двеилјадити, двеилјадитиот; двеилјадитата година, 2000-тата година двенеделен, двенеделниот и двонеделен, двонеделниот двери (обично во мн.); црковни двери двесте, двестете двестегодишен, двестегодишниот, 200-годишен двестегодишнина, 200-годишнина


двестемина двестемина, двестетемина двестепати и двесте пати двестотен, двестотниот и двестоти две-три, два-три две-тристотини двигател

движен, движниот движење, движења движечки движи, движат двобој, двобојот, двобои двовалентен, двовалентниот двовалентност, двовалентноста двоглав, двоглавиот двогласен, двогласниот двоглед двогодишен, двогодишниот и двегодишен, двегодишниот дводелен, дводелниот дводневен, дводневниот дводомен, дводомниот двоен, двојниот двозначен, двозначниот двозначност, двозначноста двои, двојат; двој, двојте; двоев, двоеја; двоел; двоен; двоејќи; двоење двоина (во граматиката) двоински

двојазичен, двојазичниот двојазичност, двојазичноста двојанка двојка двојник, двојници двојно двојство двокатен, двокатниот двокатница двоколка двокрак, двокракиот двокрилен, двокрилниот дволистен, дволисниот дволичен, дволичниот дволичник, дволичници дволичница

дволичност, дволичноста двомесечен, двомесечниот двомоторен, двомоторниот двонасочен, двонасочниот

72

дебарчанка

двонасочност, двонасочноста двонеделен, двонеделниот и две-

неделен, двенеделниот двоножен, двоножниот двоножец, двоношци двоосен, двоосниот двопартиски двопек двополов, двополовиот двополовост, двополовоста двопрст, двопрстиот двор, дворови, дворје двореден, дворедниот дворен, дворниот дворец, дворци Дворжак: Антонин Дворжак двориште (голем двор) дворјанин, дворјани дворјанка дворјански дворјанство дворог, дворогиот и дворожен, дво-

рожниот дворски двосед двосложен (во граматиката), двосложниот

двосмислен, двосмислениот двосмисленост, двосмисленоста двостран, двостраниот двостраност, двостраноста двотактен, двотактниот двотомен, двотомниот двотретински двоуми се, се двоумат двоцевен, двоцевниот двоцевка двочасовен, двочасовниот двочинка

двочлен, двочлениот двочленост, двочленоста дг (дециграм) де: Де Гол, Шарл де Гол; Де Со-

сир, Фердинанд де Сосир дебакл, дебаклот, дебакли Дебар дебарски дебарчанец, дебарчани и дебранец, дебрани дебарчанка и дебранка

дебата дебата дебатира, дебатираат дебел, дебелиот

дебелее, дебелеат; дебелеев, дебелееја; дебелеел; дебелеен; дебелеејќи; дебелеење; дебелеав, дебелеаја; дебелеал; дебелеан дебели се, се дебелат дебелина дебеличок, дебеличкиот дебелка, дебелко дебелоглавец, дебелоглавци дебелокожец, дебелокошци дебелокорест, дебелокорестиот дебелокорка дебелушкав, дебелушкавиот деби, дебито, дебија дебитант дебитира, дебитираат дебранец, дебрани и дебарчанец, дебарчани

дебранка и дебарчанка девалвација девалвира, девалвираат деведесет, деведесетте деведесетгодишен, деведесетгодиш-

ниот, 90-годишниот деведесетгодишнина, 90-годишнина

деведесетти девер деверица деверичник, деверичници деверичница деверов, деверовиот деверски деверство

деверува, деверуваат деверче, деверчиња девет, деветте

деветгодишен, деветгодишниот деветгодишнина деветина деветка деветмесечен, деветмесечниот деветмина, деветтемина деветнаесет, деветнаесетте деветнаесетгодишен, деветнаесет-

годишниот, 19-годишен

73

дезертерство

деветнаесетти, 19-ти; деветнаесеттиот век деветпроцентен, деветпроцентниот деветстотен, деветстотниот и де-

ветстоти деветстотини деветти деветтина (деветти дел) девиза (парола) девизен, девизниот девизи (конвертибилна валута) девијантен, девијантниот девијација, девијации Девисов куп девица девојка девојкин, девојкиниот девојче, девојчиња девојченце девојчин, девојчиниот девојчински девојчинство девствен, девствениот девственик, девственици девственица девственост, девственоста дегажира, дегажираат дегенерација дегенерик, дегенерици дегенерира, дегенерираат дегенериран, дегенерираниот деградација деградира, деградираат дегустатор дегустација дегустира, дегустираат дедо, дедовци дедов, дедовиот дедовина дедовски дедуктивен, дедуктивниот дедукција дежура, дежураат дежурен, дежурниот дежурство дезавуира, дезавуираат дезен дезертер дезертерство


дезертира дезертира, дезертираат дезинтересира се, се дезинтере-

сираат

дезинтоксикациј а дезинфекција дезинфекционен, дезинфекцио-

ниот

дезинфекциски дезинфицира, дезинфицираат дезинформација, дезинформации дезинформира, дезинформираат дезодоранс дезодорира, дезодорираат дезорганизација дезорганизира, дезорганизираат дезориентација дезориентира, дезориентираат деизам, деизмот деист деистички дејгиди

дејност, дејноста дејство

дејствува, дејствуваат дејствувачки Дејуре дека (сврз.) декабрист декабристички декаграм, декаграми декада декаден, декадниот декадент декадентски декаденција

декаедар, декаедарот, декаедри декалитар, декалитарот, декалитри декаметар, декаметарот, декаметри декан деканат декар, декарот, декари декември декемприски декламатор декламаторка декламаторски декламација, декламации декламира, декламираат

делне

74

декларативност, декларативноста

делник

декларира, декларираат дскласира, декласираат

делнав, делнаа; делнал; делнат (ќе) делнев, (ќе) делнеа; (ќе) делнел делник, делници

деклинира, деклинираат деколтс, деколтето, деколтеа дсколтира, деколтираат

делничен, делничниот делнува, делнуваат

декларација, декларации

деклинација, деклинации

деконтаминациј а

дсконтаминира, деконтаминираат

деконцентрација

деконцентрира, деконцентрираат декор

декоратер и декоратор декоративен, декоративниот декорација, декорации декорира, декорираат декрет дел, делови Делакроа: Ежен Делакроа

деланка делач делба делегат делегатски делегација, делегации

делегира, делегираат дележ, дележот деленик, деленици

деленица

дели, делат; дели, делете; делев, делеа; делел; делен; делејќи; делење; делив, делија; делил; делен делив, деливиот деливост, деливоста делија, делии деликатен, деликатниот деликатес

деликатесен, деликатесниот деликатност, деликатноста

деликвент деликт делириум делител Делјан

делница делничар

дело

деловен, деловниот деловник, деловници деловност, деловноста деловоден, деловодниот деловодител деловодителка деловодство делокруг делотворен, делотворниот делотворност, делотворноста делта; дблта-зраци, 8-зраци делтоид

делтоидсн, делтоидниот

делувиум делум

делумен, делумниот Делфи делфиски

Делхи: Њу Делхи

делхиски

делче, делчиња делчевец, делечевци

делчевка Делчево делчевски

демагог, демагози демагогија демагошки

демант, демантот, деманти демантира, демантираат демаркација

демаркационен, демаркациониот

демарш

демаскира, демаскираат

делка, делкаат

дембел дембелаво дембелана дембелски

делне, делнат; делни, делнете;

демилитаризација демилитаризира, демилитаризи-

делканица делкач

дембелува, дембелуваат

75

денар раат деминутив деминутивен, деминутивниот Демир Капија демиркаписки Демир Хисар демирхисарец, демирхисарци демирхисарка демирхисарски демисија

демисионира, демисионираат демне, демнат; демни, демнете; демнев, демнеа; демнел; демнет; демнејќи; демнење; демнав, дем-

наа; демнал; демнат демобилизација демобилизира, демобилизираат демографија демографски демодира, демодираат демодиран, демодираниот демократ демократизација демократизира, демократизираат демократија, демократии демократичен, демократичниот демократичност, демократичнос-

та

демократски демон демонски дсмонстрант демонстративен, демонстратив-

ниот

демонстратор демонстрација, демонстрации демонстрира, демонстрираат демонтажа демонтира, демонтираат деморализација деморализира, деморализираат деморализиран, деморализира-

ниот

Демостен демохристијански ден, денот, денови и дни; Ден на не-

зависноста; Ден на Обединетите нации ден. (денар, денари) денар


т депарски денарски денационализација денгуба

денгуби, денгубат денгубица ден-денес и ден-денеска денди, дендито, дендија дендролог, дендролози дендрологија дендролошки дене, денат; дени, денете; денев, денеа; денел; денет; денејќи; денење; денав, денаа; денал; денат денес и денеска денешен, денешниот дени (во мн., стоти дел од денарот) дениноќ Деница (ѕвезда) денк, денкови деновиште деноноќен, деноноќниот деноноќие, деноноќија

денски дента (прил.) дентист дентистички дентистка денува, денуваат денунцијант дену нциј антски денунцијација денунцира, денунцираат денчок дење депанданс департман депилација депилира, депилираат депласиран, депласираниот депласираност, депласираноста депо, депбто, депоа депозит депонент депонија, депонии депонира, депонираат депорт депортација, депортации депортира, депортираат депресија, депресии депримира, депримираат

76

десилитар

депримиран, депримираниот депутат депутација, депутации дерач

дерби, дербито, дербија дервиш дервишки

дере, дерат; дери, дерете; дерев, дереа; дерел; дерен; дерејќи; дерење; драв, драа; драл; дран дериват деривација дерматолог, дерматолози дерматологија дерматолошки десант десен, десниот десерт

десертен, десертниот десет, десетте; Десет Божји заповеди десетар десетарски десетарство десетвековен десетгодишен, десетгодишниот,

10-годишен

десетгодишнина, 10-годишнина десетдневен, десетдневниот десетерец, десетерци десетина десетица, десетици десетка дссеткатнпца десеткува, десеткуваат десетмина, десеттемина десеток десетти десеттина (десетти дел) десеттинка десеттонски десетчасовен, десетчасовниот; 10-

часовен десигнира, десигнираат десиграм, десиграмот, десиграми и дециграм, дециграмот, дециграми десилитар, десилитарот, десилитри и децилитар, децилитарот, децилитри

десиметар

десиметар, десиметарот, десиметри и дециметар, дециметарот, дециметри дескриптивен, дескриптивниот

дескрипција деснак, деснаци десница десничар десничарка десничарски

Де Сосир: Фердинанд де Сосир деспот

деспотизам, деспотизмот

деспотски деспотство дестилат

дестилација дестилационен, дестилациониот дестилира, дестилираат дестинација, дестинации деструктивен, деструктивниот деструктивност, деструктивноста детален, деталниот детализира, детализираат детаљ, детаљот, детали дете, деца детектив детективски детектор детелина детенце, детенца детергент

детерминанта детерминација

детерминизам, детерминизмот детерминира, детерминираат

детерминист

детини се, се детинат детински детинство

детињак, детињаци

детиште детонатор детонација, детонации детски детство де факто дефанзива

дефанзивен, дефанзивниот

дефект

77

дивергенција дефектен, дефектниот дес (етизам, дефетизмот дес »етист ДС( 1СТИСТИЧКИ

дес шле, дефилето, дефилеа де( шлира, дефилираат дес «инира, дефинираат де( шнитивен, дефинитивниот де« шниција, дефиниции ДС1 1ИЦИТ

дв! шцитарен, дефицитарниот и дефицитен, дефицитниот дес (лација де« )лационен, дефлациониот де( шрмација, деформации дес шрмира, деформираат дес фаудант дехидратација и дехидрација деца (едн. дете) деценија, децении децентрализација децентрализира, децентрализираат децибел дециграм, дециграмот, дециграми и десиграм, десиграмот, десиграми

децидиран, децидираниот децидирано

децилитар, децилитарот, децилитри и десилитар, десилитарот, десилитри децимал децимален, децималниот дециметар, дециметарот, дециметри и десиметар, десиметарот, десиметри дечар дечиња дечка се, се дечкаат дешифрира, дешифрираат дибек, дибеци див, дивиот диван дивее, дивеат; дивеј, дивејте; дивеев, дивееја; дивеел; дивеен; дивеејќи; дивеење; дивеав, дивеаја; дивеал; дивеан дивергентен, дивергентниот дивергенција


т дивергира дивергира, дивергираат диверзант диверзантски диверзија, диверзии дивеч, дивечот диви се (од дмв), се диват дивиденда дивизија, дивизии дивизион дивизиски дивина дивјак, дивјаци дивјачка дивјачки дивјаштво дивјаштина дивоградба дивотија, дивотии дивотина дига, дигаат дигалка дигач дигитален, дигиталниот дигитрон

дигне, дигнат; дигни, дигнете; дигнав, дигнаа; дигнал; дигнат; (ќе) дигнев, (ќе) дигнеа; (ќе) дигнел дигнитет дигнува, дигнуваат дигресија, дигресии дидактика дидактичар

дидактичен, дидактичниот дидактички

дидактичност, дицактичноста диета

диеталсн, диеталниот диететика диецеза

Дижон (град) дижбнски дизајн дизајнер

дизајнира, дизајнираат дизгин

дизел; дизел-гориво; дќзел-мбтор Дизел: Рудолф Дизел Дизелов, Дизеловиот дизелски дизентерија

дикција

78

дилбер

79

дискурс

дијабетес дијабетичар дијабетичарка

дилбер дилема дилетант

дијагностика

дилетантски дилижанса

дипломира, дипломираат дипломиран, дипломираниот

дијагностичар диј агностичарка дијагонала

дилувиум дим, димови

дијагонален, дијагоналниот

Дима: Дима Таткото; Дима Синот димен, димниот

дијаграм дејадема дијакритички

димензија, димензии

дими, димат димии (само во мн.)

дирек, диреци директен, директниот директива директивен, директивниот директор директориум директорка директорски директорство дирекција, дирекции дирекциски диригент

дијабетичен, дијабетичниот дијагноза дијагностицира, дијагностицираат

дијалект

дилетантизам, дилетантизмот

дилувијален, дилувијалниот

Димитар Димитри; Димитриј; Димитрија диморфен, диморфниот

дијалектен, дијалектниот дијалсктика двјалектичен, дијалектичниот дијалектичар дијалектички дијалектолог, дијалектолози дијалектологија дијалектолошки

дина, дини динамика динамит динамитен, динамитниот динамитски

дијалог, дијалози

динамички

диморфност, диморфноста

дијализа

динамичен, динамичниот

дијалошки дијамант дијамантски

динамичност, динамичноста динамо

дијаметар, дијаметарот, дијаметри дијаметрален, дијаметралниот Дијана дијанија, дијании дијапазон дијапозитив дијареја дијаспора дијастаза дијафилм, дијафилмови дијафрагма дијахронија дијахрониски дикел, дикелот, дикли диктат диктатор диктаторски диктатура диктафон диктира, диктираат дикција

динамо-машина

динамометар, динамометарот, ди-

намометри династија, династии династичен, династичниот династички динстува, динстуваат диња, дињи Диово Диоген диода Диоклецијан Диоклецијанов, Диоклецијанови-

от; Диоклецијанова палата диоксид

Диониз и Дионис диоптер, диоптерот, диоптри диоптрија, диоптрии диоптрика диоптрички дипл. (дипломиран) дипла дипли, диплат

диплома дипломат дипломатија дипломатски

дипломски

диригентски

диригира, диригираат дисаѓи (само во мн.)

Диселдорф

диселдорфски дисертација, дисертации дисертациски дисидент

дисидснтски дисидентство дисимилација

дисјунктивен, дисјунктивниот дисјункција

диск, дискови

дисквалификациј а дисквалификува, дисквалификуваат дисквалифицира, дисквалифицираат дискета дискоклуб, дискоклубови дисконтинуитет дискотска дискредитира, дискредитираат дискретен, дискретниот дискретност, дискретноста дискреција дискриминација дискриминациски дискурзивен, дискурзивниот дискурс


Јискусија

дно

80

дискусија, дискусии

ди! )теричен, дифтеричниот ди( )тонг, дифтонзи

дискутант

ДИ( 1ТОНШКИ

дискусионен, дискусиониот дискутира, дискутираат диск-џокеј, диск-џокејот, диск-џбкеи

дислокација, дислокации дислоцира, дислоцираат дисонанција диспанзер дисперзивен, дисперзивниот дисперзија диспечер диспечерски диспозитив диспозиција, диспозиции диспропорција, диспропорции диспут дистанца и дистанција, дистанции дистинктивен, дистинктивниот дистинкција, дистинкции дистих, дистиси дистрибунра, дистрибуираат дистрибутер дистрибутивен, дистрибутивниот дистрибуција дистрофија дистрофичен, дистрофичниот дисхармонија дисхармоничен, дисхармоничниот дисхармоничност, дисхармонич-

носта дисциплина дисциплинарен, дисциплинарниот дисциплинира, дисциплинираат дисциплиниран, дисциплинираниот дисциплинираност, дисциплинираноста

дисциплински дитирамб дитирампски диференција, диференции диференцијал диференцијален, диференцијал-

ниот

диференцијација диференцира, диференцираат дифтерија

ди( »узија дихотомија

дише и диши, дишат; диши, дишете; дишев, дишеа; дишел; дишен; дишејќи; дишење дишен, дишниот дишне, дишнат; дишни, дишнете; дишнав, дишнаа; дишнал; дишнат; (ќе) дишнев, (ќе) дишнеа; (ќе) дишнел дишнува, дишнуваат дкг (декаграм) дкл (декалитар) дл (децилитар) длабач длабест, длабестиот длаби, длабат длабина длабински длабнат, длабнатиот длабнатина

длабне, длабнат; длабни, длабнете; длабнав, длабнаа; длабнал; длабнат; (ќе) длабнев, (ќе) длабнеа; (ќе) длабнел длабнува, длабнуваат длабок, длабокиот длабочина длабочко дланка

дланче, дланчиња длапка

длапче, длапчиња длапчест, длапчестиот длето

дм (дециметар) дневен, дневниот дневник, дневници дневница дневничар дневничарка дневничарски

Днепар (река)

днепарски Днестар (река) днестарски дно, дна

81 до крај и докрај доаби, доабат доабува, доабуваат доаѓа, доаѓаат доајен

доарчи, доарчат доарчува, доарчуваат доба; глува доба, никоја доба добаботи, добаботат; добаботи, добаботете; добаботив, добаботија; добаботил; (ќе) добаботев, (ќе) добаботеа; (ќе) добаботел; добаботен добаботува, добаботуваат добае, добаат; добај, добајте; добајав, добајаа; добајал; добајан; (ќе) добаев, (ќе) добаеја; (ќе) добаел; добаен добања, добањаат добар, добриот; добар ден (поздрав), добарденот; добра ноќ (поздрав) добара, добараат добега, добегаат добележи, добележат; добележи, добележете; добележив, добележија и добележав, добележаа; добележил и добележал; добележен и добележан; (ќе) добележев, (ќе) добележеа, (ќе) добележел добележува, добележуваат добели, добелат добере, деберат; добери, доберете; добрав, добраа; добрал; добран; (ќе) доберев, (ќе) добереа; (ќе) доберел; доберен доберува, доберуваат добива, добиваат добивка добие, добијат; добиј, добијте; добив, добија; добил; (ќе) добиев, (ќе) добиеја; (ќе) добиел; добиен

добира се, се добираат добитник, добитници добиток, добици добиче, добичиња доблест доблестен, доблесниот

добродушност

доближи, доближат; доближи, доближете; доближив, доближија и доближав, доближаа; доближил и доближал; доближен и доближан; (ќе) доближев, (ќе) доближеа; (ќе) доближел доближува, доближуваат добојадиса, добојадисаат доболи (ме), (ме) доболат доболува, доболуваат добори се, се доборат добра вечер (поздрав) и добровечер

добразди, добраздат добраздува, добраздуваат добрани, добранат добра ноќ (поздрав) добре дојде (поздрав), добре дојдовте; добре најдов добредојде, добредојдето добредојден, добредојдениот добрза, добрзаат добрина добрикува (и добричува), добрикуваат добричи, добричат; добричи, добричете; добриков, добрикоа и добричив, добричија; добрикол, добрикле и добричил; (ќе) добричев, (ќе) добричеа; (ќе) добричел; добричен добричок, добричкиот добричува (и добрикува), добричуваат добрише, добришат; добриши, добришете; добришав, добришаа; добришал; добришан; (ќе) добришев, (ќе) добришеа; (ќе) добришел; добришен добришува, добришуваат добрка, добркаат добровечер и добра вечер доброволен, доброволниот доброволец, доброволци доброволечки доброволност, доброволноста добродетел, добродетелта доброди, добродат добродушен, добродушниот добродушност, добродушноста


доврши

82 доброи, добројат; доброј, добројте; добројав, добројаа и доброив, доброија; добројал и доброил; добројан и доброен; (ќе) доброев, (ќе) доброеја; (ќе) доброел добројува, добројуваат добронамерен, добронамерниот добронамерност, добронамерноста добрососедски доброта добротвор добротворен, добротворниот добротворка добротворство добро утро (поздрав) Добруџа добруџански довади, довадат довапса, довапсаат доварди, довардат довардува, довардуваат довари, доварат довароса, доваросаат доварува, доваруваат довде и довдека довева, довеваат

доведе, доведат; доведи, доведете; доведов, доведоа; довел; (ќе) доведев, (ќе) доведеа; (ќе) доведел; доведен доведеник, доведеници доведува, доведуваат довее, довеат; довеј, довејте; довеав, довеаја; довеал; довеан; (ќе) довеев, (ќе) довееја; (ќе) довеел; довеен довезе, довезат; довези, довезете; довезав, довезаа; довезал; довезан; (ќе) довезев, (ќе) довезеа; (ќе) довезел; довезен довезува, довезуваат довек и довека доверба доверен, доверениот довери, доверат доверител

доверлив, доверливиот доверливост, доверливоста доверува, доверуваат

довечер

довечера, довечераат до видување довика, довикаат довикне, довикнат; довикни, довикнете; довикнав, довикнаа; довикнал; довикнат; (ќе) довикнев, (ќе) довикнеа; (ќе) довикнел довикнува, довикнуваат довикува, довикуваат довитка, довиткаат довиткува, довиткуваат довјава, довјаваат довјаса, довјасаат довлачи, довлачат довлегува, довлегуваат довлезе, довлезат довлекува (и довлечува), довлекуваат довлече, довлечат; довлечи, довлечете; довлеков, довлекоа; довлекол, довлекле; (ќе) довлечев, (ќе) довлечеа; (ќе) довлечел; довлечен довлечка, довлечкаат довлечува (и довлекува), довлечуваат довод доводен, доводниот довоз

довози, довозат довојува, довојуваат доволен, доволниот доврви, доврват довреви, довреват доврека, доврекаат довреска, доврескаат доврзе, доврзат; доврзи, доврзете; доврзав, доврзаа; доврзал; доврзан; (ќе) доврзев, (ќе) доврзеа; (ќе) доврзел доврзува, доврзуваат доврива, довриваат доврие, довријат; дрвриј, довријте; доврив, доврија; доврил; довријан; (ќе) довриел, (ќе) довриеја; (ќе) довриел; довриен доврти, довртат довртка, доврткаат доврши, довршат

довршок

довршок, довршоци довршува, довршуваат довтаса, довтасаат довтасува, довтасуваат довчерашен, довчерашниот дога (вид пес), доги догази, догазат догледа, догледаат до гледање

догледува, догледување доглода, доглодаат доглодува, доглодуваат догма догматизам, догматизмот догматика догматичар

догматичен, догматичниот догматичност, догматичноста догматски догмечи, догмечат догнаси се, се догнасат догнете, догнетат; догнети, догнетете; догнетов, догнетоа; догнел; (ќе) догнетев, (ќе) догнетеа; (ќе) догнетел; догнетен догнива, догниваат догние, догнијат; догниј, догнијте; догнив, догнија; догнил; догнијан; (ќе) догниев, (ќе) догниеја; (ќе) догниел; догниен догнои, догнојат; догној, догнојте; догнојав, догнојаа и догноив, догноија; догнојал и догноил; догнојан и догноен; (ќе) догноев, (ќе) догноеја; (ќе) догноел договара се, се договараат договарач договор договорен, договорениот договорен, договорниот договори, договорат доголта, доголтаат догони, догонат догонува, догонуваат догори, догорат; догори, догорете; догорев, догореа; догорел; догорен догорува, догоруваат догорче, догорчиња догорчи, догорчат

83

додели

догорчува, догорчуваат доготви, доготват дограба, дограбаат доградба догради, доградат доградува, доградуваат дограпчи, дограпчат догребе, догребат; догреби, догребете; догребав, догребаа; догребал; догребан; (ќе) догребев, (ќе) догребеа; (ќе) догребел; догребен догребува, догребуваат догрева, догреваат догрее, догреат; догреј, догрејте; догреав, догреаја; догреал; догреан; (ќе) догреев, (ќе) догрееја; (ќе) догреел; догреен догрепка, догрепкаат догрибла, догриблаат догризе, догризат; догризи, догризете; догризав, догризаа; доѓризал; догризан; (ќе) догризев, (ќе) догризеа; (ќе) догризел; догризен догрли (в. грли), догрлат догрми, догрмат догрува, догруваат додава, додаваат додавач

додаде, додадат; додај, додајте; додадов, додадоа; додал; (ќе) додадев, (ќе) додадеа; (ќе) додадел; додаден додатен, додатниот додаток, додатоци додвори се, се додворат додворува се, се додворуваат

додворувач додворувачки

додеаност, додеаноста додева, додеваат додевен, додевниот додевност, додевноста додее, додеат; додеј, додејте; додеав, додеаја; додеал; додеан; (ќе) додеев, (ќе) додееја; (ќе) додеел

додека

додели, доделат


елка

84

доделка, доделкаат доделува, доделуваат додере, додерат; додери, додерете; додрав, додраа; додрал; додран; (ќе) додерев, (ќе) додереа; (ќе) додерел; додерен додипли, додиплат додиплува, додиплуваат додлаби, додлабат додои, додојат; додој, додојте; додојав, додојаа и додоив, додоија; додојала и додоила; додојан и додоен; (ќе) додоев, (ќе) додоеја; (ќе) додоела додола (во фолклорот) додоларка додолу додржи, додржат; додржи, додржете; додржив, додржија и додржав, додржаа; додржел и додржал; додржен и додржан; (ќе) додржев; (ќе) додржеа; (ќе) додржел додржува, додржуваат додупи, додупат доѓубри, доѓубрат доенче, доенчиња дожали, дожалат дожд, дождови дожделив, дожделивиот и дождлив, дождливиот дождец дождовен, дождовниот дождовит, дождовитиот дождовница дожегне, дожегнат; дожегни, дожегнете; дожегнав, дожегнаа; дожегнал; дожегнат; (ќе) дожегнев, (ќе) дожегнеа; (ќе) дожегнел дожеже (ми), (ми) дожежат; дожежи (ми), дожежете (ми); (ми) дожежа, (ми) дожежаа; (ми) дожежал; дожежан; (ќе ми) дожежеше, (ќе ми) дожежеа; (ќе ми) дожежел доживее, доживеат; доживеј, доживејте; доживеав, доживеаја; доживеал; доживеан; (ќе) доживеев, (ќе) доживееја; (ќе) доживеел;

доигра

доживеен доживелица доживотен, доживотниот доживува, доживуваат доживување, доживувања дожнева, дожневаат дожнее, дожнеат; дожнеј, дожнејте; дожнав, дожнаа; дожнал; дожнат; (ќе) дожнеев, (ќе) дожнееја; (ќе) дожнеел; дожнеен дожнива, дожниваат дожние, дожнијат; дожниј, дожнијте; дожнив, дожнија; дожнил; дожнијан; (ќе) дожниев, (ќе) дожниеја; (ќе) дожниел; дожниен доза дозбере в. збере дозбира, дозбираат дозборува, дозборуваат дозвола дозволи, дозволат дозволува, дозволуваат доземе, доземат; доземи, доземете; дозедов, дозедоа; дозел; (ќе) доземев, (ќе) доземеа; (ќе) доземел; доземен доземи (прил.) дозиметар, дозиметарот, дозиметри дозира, дозираат дознава, дознаваат дознае, дознам и дознаам, дознаат; дознај, дознајте; дознав, дознаа; дознал;дознат; (ќе) дознаев,(ќе) дознаеја; (ќе) дознаел; дознаен дозоба, дозобаат дозреаност, дозреаноста дозрева, дозреваат дозрее, дозреат; дозреј, дозрејте; дозреав, дозреаја; дозреал; дозреан; (ќе) дозреев, (ќе) дозрееја; (ќе) дозреел; дозреен доѕида, доѕидаат доѕидува, доѕидуваат дои, дојат; дој, дојте; доев, доеја; доела; доен; доејќи; доење; дојав, дојаа и доив, доија; дојала и доила; дојан доигра, доиграа

доизбистри

доизбистри, доизбистрат доизвади, доизвадат доизврти в. изврти доизгази, доизгазат доизгасне в. изгасне доизгледа, доизгледаат доизгние в. изгние

доизгори, доизгорат доизгради, доизградат доизградува, доизградуваат доизеде в. изеде доизѕида, доизѕидаат доизлекува, доизлекуваат доизноси, доизносат доизрази се, се доизразат доизрече в. изрече доизучи, доизучат доилка

доискаже в. искаже доискажува, доискажуваат доистреби, доистребат доистресе в. истресе доисуши, доисушат доисфрли, доисфрлат доисхрани, доисхранат доисцеди, доисцедат доисчисти, доисчистат доита, доитаат дојава, дојаваат дојаде, дојадат; дојади, дојадете; дојадов, дојадоа; дојал; (ќе) дојадев, (ќе) дојадеа; (ќе) дојадел; дојаден дојадува, дојадуваат дојачка

дојде, дојдат; дојди, дојдете; дојдов, дојдоа; дошол, дошле; (ќе) дојдев, (ќе) дојдеа; (ќе) дојдел; дојден

дојденец, дојденци

дојдува, дојдуваат

дојка дојница Дојран дојранец, дојранци дојранка

дојрански; Дојранско Езеро док, докови докажаност, докажаноста докаже, докажат; докажи, докаже-

85

доктрина

те; докажав, докажаа; докажал; докажан; (ќе) докажев, (ќе) докажеа; (ќе) докажел докажува, докажуваат доказ доказен, доказниот докај (предл.); докај мене, докај тебе, докај него до кај и до каде (одиш?) докапе, докапат; докапи, докапете; докапав, докапаа; докапал; докапан; (ќе) докапев, (ќе) докапеа; (ќе) докапел; докапен докапува, докапуваат докати, докатат докачи, докачат докачува, докачуваат доквалификација доквалификува, доквалификуваат докер докине, докинат; докини, докинете; докинав, докинаа; докинал; докинат; (ќе) докинев, (ќе) докинеа; (ќе) докинел докинува, докинуваат доклинка, доклинкаат докове, доковат; докови, доковете; доковав, доковаа; доковал; докован; (ќе) доковев, (ќе) доковеа; (ќе) доковел; доковен доковува, доковуваат доколку и до колку докопа, докопаат докопува, докопуваат докопчи, докопчат докрај и до крај докрепи, докрепат докрепува, докрепуваат докрои, докројат; докрој, докројте; докројав, докројаа и докроив, докроија; докројал и докроил; докројан и докроен; (ќе) докроев, (ќе) докроеја; (ќе) докроел доктор докторанд докторат докторира, докторираат докторски докторува, докторуваат доктрина


доктринер доктринер доктринерство

докубе, докубат; докуби, докубете; докубав, докубаа; докубал; докубан; (ќе) докубев, (ќе) докубеа; (ќе) докубел; докубен документ

документарен, документарниот документарист документаристички документација документира, документираат документиран, документираниот документираност, документира-

носта докупи, докупат докупува, докупуваат докусури, докусурат докусурува, докусуруваат докуца, докуцаат докуцка, докуцкаат дол, долови долае, долаат; долај, долајте; долајав, долајаа; долајал; долајан; (ќе) долаев, (ќе) долаеја; (ќе) долаел долаже, долажат; долажи, долажете; долагав, долагаа и долажав, долажаа; долагал и долажал; долаган и долажан; (ќе) долажев, (ќе) долажеа; (ќе) долажел долази, долазат долазува, долазуваат долама доламче, доламчиња долап долар доларски долг, долгови долг, долгиот, долги Долгавец (село) долгичок, долгичкиот долгманест, долгманестиот и долгнавест, долгнавестиот долговечен, долговечниот долговечност, долговечноста долговремен, долговремениот долгогодишен, долгогодишниот долгоклунест, долгоклунестиот

86

долномаалски

долгокос, долгокосиот долгокрак, долгокракиот долголетен, долголетниот дрлгоног, долгоногиот, долгоноги долгонос, долгоносиот долгорочен, долгорочниот долготраен, долготрајниот долготрајност, долготрајноста долгоушко, долгоушковци

долгунест, долгунестиот долева, долеваат долее, долеат; долеј, долејте; долеав, долеаја; долеал; долеан; (ќе) долеев, (ќе) долееја; (ќе) долеел; долеен долежи, долежат; долежи, долежете; долежав, долежаа; долежал; долежан; (ќе) долежев, (ќе) долежеа; (ќе) долежел; долежен долежува, долежуваат долен и долни, долниот долепи, долепат долепува, долепуваат долет долета, долетаат долетува, долетуваат должен, должниот должи, должат

должина должински должник, должници должница должнички

должност, должноста долиже, долижат; долижи, долижете; долижав, долижаа; долижал; долижан; (ќе) долижев, (ќе) долижеа; (ќе) долижел; долижен долижува, долижуваат долина долинка долински долниште, долништа долноземец, долНоземци долноземка долноземски долномаалец, долномаалци долномаалка долномаалски

долови

долови, доловат доловува, доловуваат доломит доломитски

Доломити(те), Доломитски Алпи долу

долупи, долупат долупотпишан, долупотпишаниот долути, долутат долче, долчиња дом, домови; Горни(от) Дом, Долни(от) Дом

дома

домава, домаваат

домазет домака, домакаат

домал (прст), домалиот домами, домамат домамува, домамуваат домаршира, домаршираат домат

доматен, доматниот

домаќин домаќинка домаќински домаќинство

домачка, домачкаат домачне (ми), (ми) домачнат; домачни (ми), домачнете (ми); (ми) домачна, (ми) домачнаа; (ми) домачнал; домачнат; (ќе ми) домачнеше, (ќе ми) домачнеа; (ќе ми) домачнел; домачнет

домашар домашарка

домашен, домашниот домеле, домелат; домели, домелете; домлев, домлеа; домлел; домлен; (ќе) домелев, (ќе) домелеа; (ќе) домелел; домелен

Доментијан домери, домерат домерува, домеруваат домеси, домесат домесува, домесуваат домеша, домешаат домешува, домешуваат доминанта доминантен, доминантниот

87

дооформува доминација

Доминика (држава) Доминикана (Доминиканска Република)

Доминиканец, Доминиканци Доминиканка доминикански

доминикиски (од Доминика)

доминион доминионски

доминира, доминираат

домино

домороден, домородниот домородец, домородци домородство доморотка домота, домотаат домрда, домрдаат донајаде се в. најаде се

донатор донација, донации донде и дондека донекаде до немајкаде

донесе, донесат; донеси, донесете; донесов, донесоа; донел и донесол, донесле; (ќе) донесев, (ќе) донесеа; (ќе) донесел; донесен донесеник, донесеници донесеница донесениче, донесеничиња донесува, донесуваат донесувач Дон Жуан (име) донжуан (заводник) Дон Кихот донкихотски донкихотство доноси, доносат доносува, доносуваат дообработи, дообработат дообработува, дообработуваат доодбере в. одбере дооден, доодениот дооди, доодат доодува, доодуваат доора, доораат доостри, доострат дооформи, дооформат дооформува, дооформуваат


допадлив

допадлив, допадливиот допадне (ми) се, (ми) се допаднат; допадни (ми) се, допаднете (ми) се; (ми) се допадна, (ми) се допаднаа; (ми) се допаднал; допаднат; (ќе ми) се допаднеше, (ќе ми) се допаднеа; (ќе ми) се допаднел допаѓа, допаѓаат допаѓа (ми) се, (ми) се допаѓаат допасе, допасат; допаси, допасете; допасов, допасоа; допасол, допасле; (ќе) допасев, (ќе) допасеа, (ќе) допасел; допасен допатува, допатуваат допее, допеат; допеј, допејте; допеав, допеаја; допеал; допеан; (ќе) допеев, (ќе) допееја; (ќе) допеел; допеен допере, доперат; допери, доперете; доправ, допраа; допрал; допран; (ќе) доперев, (ќе) допереа; (ќе) доперел; доперен доперува, доперуваат допечати, допечатат допечатува, допечатуваат допече, допечат; допечи, допечете; допеков, допекоа; допекол, допекле; (ќе) допечев, (ќе) допечеа; (ќе) допечел; допечен допешачи, допешачат допива, допиваат допие, допијат; допиј, допијте; допив, допија; допил; (ќе) допиев, (ќе) допиеја; (ќе) допиел; допиен допинг, допинзи допингува, допингуваат допиншки допир

допира, допираат допирен, допирниот допис

дописен, дописниот

дописка

дописник, дописници дописнички дописништво

допише, допишат; допиши, допишете; допишав, допишаа; допишал; допишан; (ќе) допишев,

дораснат

(ќе) допишеа; (ќе) допишел допишува, допишуваат доплата доплати, доплатат доплатува, доплатуваат и доплаќа, . доплаќаат доплеви, доплеват доплеска, доплескаат доплете, доплетат; доплети, доплетете; доплетов, доплетоа; до. плел; (ќе) доплетев, (ќе) доплетеа; (ќе) доплетел; доплетен доплетува, доплетуваат доплива, допливаат доплови, допловат допокрива, допокриваат донокрие в. покрие дополнение, дополненија дополни, дополнат дополнителен, дополнителниот дополнува, дополнуваат дополу доправа, доправаат доправи, доправат допразни, допразнат допраша, допрашаат допраши, допрашат допрашува, допрашуваат допрва допре, допрат; допри, допрете; допрев, допреа; допрел; допрен допреде, допредат; допреди, допредете; допредов, допредоа; допрел; (ќе) допредев, (ќе) допредеа; (ќе) допредел; допреден •допржи, допржат допрочита, допрочитаат допусен, допусниот допуши, допушат допушта, допуштаат допушти, допуштат дораби, дорабат доработи, доработат доработува, доработуваат доразвива, доразвиваат доразвие в. развие доразгледа, доразгледаат дорамни, дорамнат дораскаже в. раскаже дораснат, дораснатиот

дорасне

дорасне, дораснат; дорасни, дораснете; дораснав, дораснаа; дораснал; дораснат; (ќе) дораснев, (ќе) дораснеа; (ќе) дораснел дораснува, дораснуваат дорасте, дорастат; дорасти, дорастете; дорастов, дорастоа; дорастол, дорасле; (ќе) дорастев, (ќе) дорастеа; (ќе) дорастел; дорастен дорастува, дорастуваат дорастура, дорастураат дорастури, дорастурат дореда

дореди, доредат доредува, доредуваат дорече, доречат; доречи, доречете; дореков, дорекоа; дорекол, дорекле; (ќе) доречев, (ќе) доречеа; (ќе) доречел; доречен дорија, дории •дорине, доринат; дорини, доринете; доринав, доринаа; доринал; доринат; (ќе) доринев, (ќе) доринеа; (ќе) доринел дороси, доросат доросува, доросуваат дорски (стил) доруча, доручаат доруши, дорушат дорушува, дорушуваат досада досади (од сади), досадат досадува, досадуваат досврши, досвршат досвршува, досвршуваат досег досега досега, досегаат досегашен, досегашниот досеглив, досегливиот досегне, досегнат; досегни, досегнете; досегнав, досегнаа; досегнал; досегнат; (ќе) досегнев, (ќе) досегнеа; (ќе) досегнел досегнува, досегнуваат доседи, доседат; доседи, доседете; доседов, доседоа; (ќе) доседев, (ќе) доседеа; (ќе) доседел; доседен

89

дособере

доседува, доседуваат досева, досеваат досее, досеат; досеј, досејте; досеав, досеаја; досеал; досеан; (ќе) досеев, (ќе) досееја; (ќе) досеел; досеен доселба доселеник, доселеници досели, доселат доселува, доселуваат досети се, се досетат досетлив, досетливиот досетливост, прсетливоста досетува се, се досетуваат и се досеќава, се досеќаваат досече, досечат; досечи, досечете; досеков, досекоа; досекол, досекле; (ќе) досечев, (ќе) досечеа; (ќе) досечел; досечен досига, досигаат досигне, досигнат; досигни, досигнете; досигнав, досигнаа; досигнал; досигнат; (ќе) досигнев, (ќе) досигнеа; (ќе) досигнел досие, досието, досиеја досипе, досипат; досипи, досипете; досипав, досипаа; досипал; досипан; (ќе) досипев, (ќе) досипеа; (ќе) досипел; досипен досипува, досипуваат Доситеј

доскока, доскокаат доскоро

доскубе, доскубат; доскуби, доскубете; доскубав, доскубаа; доскубал; доскубан; (ќе) доскубев, (ќе) доскубеа; (ќе) доскубел; доскубен доследен, доследниот доследност, доследноста дослужи, дослужат; дослужи, дослужете; дослугав, дослугаа и дослужив, дослужија; дослугал и дослужил; дослуган и дослужен; (ќе) дослужев, (ќе) дослужеа; (ќе) дослужел дослуша, дослушаат дослушува, дослушуваат досмртен, досмртниот дособере в. собере


90 дособира, дособираат дособлече в. соблече досоли, досолат досолува, досолуваат досони, досонат дососа, дососаат досрка, досркаат досркува, досркуваат доста

достави, достават доставен, доставниот доставка

доставува, доставуваат доставувач достага достап достапен, достапниот достапност, достапноста достаса, достасаат достатен, достатниот и достаточен, достаточниот достига, достигаат достигање, достигања достигне, достигнат; достигни, достигнете; достигнав, достигнаа; достигнал, достигнат; (ќе) достигнев, (ќе) достигнеа; (ќе) достигнел достигнува, достигнуваат достижен, достижниот достижност, достижноста достиска, достискаат Достоевски: Фјодор Михајлович Достоевски достоен, достојниот достои, достојат; достој, достојте; достојав, достојаа и достоив, достоија; достојал и достоил; достојан и достоен; (ќе) достоев, (ќе) достоеја; (ќе) достоел достоинствен, достоинствениот достоинственик, достоинственици достоинство достојност, достојноста достори, досторат дострел, дострели достригува (и дострижува), достригуваат достриже, дострижат; дострижи, дострижете; достригов, достри-

доткае гоа и дострижив, дострижија; достригол, достригле и дострижил; достриган и дострижен; (ќе) дострижев, (ќе) дострижеа; (ќе) дострижел дострижува (и достригува), дострижуваат достругува (и достружува), достругуваат доструже, достружат; дистружи, достружете; достругав, достругаа; достругал; доструган; (ќе) достружев, (ќе) достружеа; (ќе) достружел; достружен достружува (и достругува), достружуваат достуди (ми); (ми) достуде; (ми) достудело достудува (ми) досуди, досудат досудува, досудуваат досуши, досушат досушува, досушуваат дотажи, дотажат дотаму дотација, дотации дотегне, дотегнат; дотегни, дотегнете; дотегнав, дотегнаа; дотегнал; дотегнат; (ќе) дотегнев, (ќе) дотегнеа; (ќе) дотегнел дотегнува, дотегнуваат дотежне, дотежнат; дотежни, дотежнете; дотежнав, дотежнаа; дотежнал; дотежнат; (ќе) дотежнев, (ќе) дотежнеа; (ќе) дотежнел дотежнува, дотежнуваат дотекува (и дотечува), дотекуваат дотера, дотераат дотеран, дотераниот дотераност, дотераноста дотерува, дотеруваат дотече, дотечат; дотечи, дотечете; дотеков, дотекоа; дотекол, дотекле; (ќе) дотечев, (ќе) дотечеа; (ќе) дотечел; дотечен дотечува (и дотекува), дотечуваат дотира, дотираат доткае, доткаам, доткаат; доткај, доткајте; доткав, доткаа; доткал;

дотлева доткан; (ќе) доткаев, (ќе) доткаеја; (ќе) доткаел; доткаен дотлева, дотлеваат дотлее, дотлеат; дотлеј, дотлејте; дотлеав, дотлеаја; дотлеал; дотлеан; (ќе) дотлеев, (ќе) дотлееја; (ќе) дотлеел; дотлеен дотовара, дотовараат дотовари, дотоварат дотоварува, дотоваруваат дотогаш и дотогај дотогашен, дотогашниот дотолку и до толку дотолчи, дотолчат; дотолчи, дотолчете; дотолчив, дотолчија; дотолчил; дотолчен; (ќе) дотолчев, (ќе) дотолчеа; (ќе) дотолчел дотолчува, дотолчуваат доточи, доточат доточка (ракија) дотрае, дотраат; дотрај, дотрајте; дотрајав, дотрајаа; дотрајал; дотрајан; (ќе) дотраев, (ќе) дотраеја; (ќе) дотраел; дотраен дотрајува, дотрајуваат дотрга, дотргаат дотркала, дотркалаат дотрча, дотрчаат дотука дотур дотура, дотураат дотури, дотурат дотурка, дотуркаат доуми, доумат доучи, доучат доучува, доучуваат до( )ат дсн »ати, дофатат до( »атлив, дофатливиот до« ттливост, дофатливоста дос мќа, дофаќаат до( »рла, дофрлаат дос »рли, дофрлат до( )рлува, дофрлуваат доход доходен, доходниот доходовен, доходовниот дохрани, дохранат дохранува, дохрануваат

91

Драгољуб доцеди, доцедат доцедува, доцедуваат доцен, доцниот доцент доцентски доцентура доцица, доцицаат доцна

доцнежен, доцнежниот доцни, доцнат доцнина

доцрпи, доцрпат; доцрпи, доцрпете; доцрпив, доцрпија; доцрпил; доцрпен; (ќе) доцрпев, (ќе) доцрпеа; (ќе) доцрпел доцрпува, доцрпуваат доцути, доцутат доцутува, доцутуваат дочека, дочекаат дочекува, дочекуваат дочисти, дочистат дочистува, дочистуваат дочита, дочитаат дочитува, дочитуваат дочува, дочуваат дочуди се, се дочудат дочуе, дочујат; дочуј, дочујте; дочув, дочуја; дочул; (ќе) дочуев, (ќе) дочуеја; (ќе) дочуел; дочуен дошари, дошарат дошепне, дошепнат; дошепни, дошепнете; дошепнав, дошепнаа; дошепнал; дошепнат; (ќе) дошепнев, (ќе) дошепнеа; (ќе) дошепнел дошета, дошетаат дошива, дошиваат дишие, дошијат; дошиј, дошијте; дошив, дошија; дошил; (ќе) дошиев, (ќе) дошиеја; (ќе) дошиел; дошиен дошколува, дошколуваат дошлак, дошлаци дошуми, дошумат дошумоли, дошумолат д-р (доктор) др. (другар) драг, драгови драг, драги (во обраќање), драгиот Драгољуб


дренажа

92 драгон драгост, драгоста драгоцен, драгоцениот драгоценост, драгоценоста дразба дразлив, дразливиот дразливост, дразливоста дразни, дразнат драка (растение) драконски дракстор Дракче

драма (литературно дело) Драма (град)

драматизација, драматизации драматизира, драматизираат драматика драматичар драматичарка драматичарски драматичен, драматичниот драматичност, драматичноста драматург, драматурзи драматургија драматуршки

драмски (од драма и од Драма) дрангулии (во мн.) драп (боја) драпа, драпаат драпач драперија, драперии драпне, драпнат; драпни, драпнете; драпнав, драпнаа; драпнал; драпнат; (ќе) драпнев, (ќе) драпнеа; (ќе) драпнел драска, драскаат драсканица драскач драсне, драснат; драсни, драснете; драснав, драснаа; драснал; драснат; (ќе) драснев, (ќе) драснеа; (ќе) драснел драснува, драснуваат драстичен, драстичниот драстичност, драстичноста драхма Драч (град) драчки дрвар дрварина

дрварник, дрварници дрварница дрварски

дрвен, дрвениот дрвен, дрвниот; дрвна индустрија дрвенарија дрвеница дрвесина

дрво, дрва (за употреба), дрвја (што растат) дрводелец, дрводелци дрводелски дрводелство дрвојад (црв), дрвојадот дрворед, дрвореди дрворез, дрворези дрвоса, дрвосаат дрвосечач дрвце, дрвца дрдори, дрдорат дрдорко, дрдорковци дребен, дребниот дребнав, дребнавиот дребнавост, дребнавоста дреболија, дреболии древен, древниот древност, древноста дрезга (растение) дремало дреме, дремат; дреми. дремете; дремев, дремеа; дремел; дремен; дремејќи; дремење; дремав, дремаа; дремал; дреман дремеж, дремежот дремежлив, дремежливиот дремка дремка, дремкаат дремла дремлив, дремливиот дремливка дремливко

дремливост, дремливоста дремло, дремловци дремне, дремнат; дремни, дремнете; дремнав, дремнаа; дремнал; дремнат; (ќе) дремнев, (ќе) дремнеа; (ќе) дремнел дремнува, дремнуваат дрен, дренови, дрење дренажа

дренка

93

другоселка

дренка дренковица (ракија)

дркол, дрколи дрма (ситна шума)

дреновица

дрмлив, дрмливиот дрмоли, дрмолат

дренов, дреновиот дренок, дреноци дренче, дренчиња дрес, дресови

дресер дресерка дресина

дресира, дресираат

дресура дречи, дречат дречлив, дречливиот држава

државен, државниот

државица и државичка државјанин, државјани државјанка државјански државјанство државник, државници државнички државништво државнокапиталистички

државноправен, државноправниот државност, државноста државотворен, државотворниот

државотворност, државотворноста држалје, држалја држалка држанка држач држешлив, држешливиот држи, држат; држи, држете; држев,

држеа; држел, држен; држејќи; држење; држав, држаа; држал; држан дрзне, дрзнат; дрзни, дрзнете; дрзнав, дрзнаа; дрзнал; дрзнат; (ќе) дрзнев, (ќе) дрзнеа; (ќе) дрзнел дрзнува, дрзнуваат дрзок, дрскиот дрибла, дриблаат дриблинг, дриблинзи Дрим; Бели Дрим, Црни Дрим Дримкол дримколски дримски

дрмка

дрмон дрнда, дрндаат

дрндало дрндар

дрнка, дрнкаат

дроб, дробот, дробови дробен, дробниот

дробенка

дроби, дробат

дробилка дроблив, дробливиот дробливост, дробливоста

дроб-сарма дрога дрогерија, дрогерии дрогерист

дрогеристка

дрогира, дрогираат

дрозд, дроздови и дроздален дропка (птица)

дропка (во математиката) дропла (птица) дрочи, дрочат дрпа, дрпаат дрпав, дрпавиот

дрпне, дрпнат; дрпни, дрпнете; дрпнав, дрпнаа; дрпнал; дрпнат; (ќе) дрпнев, (ќе) дрпнеа; (ќе) дрпнел дрпнува, дрпнуваат дрско

дрскост, дрскоста дрт, дртиот друг, другиот, други, другите другар

другарка, другарко и другарке другарски другарство другарува, другаруваат другиден друговерец, друговерци друговерка Другово (село) другоселец, другоселци другоселка


духовенство

94 другпат дружба дружељубив, дружељубивиот дружељубивост, дружељубивоста дружен, дружниот дружи, дружат дружина друм, друмови друмски друса, друсаат друсаница друска, друскаат

друсне, друснат; друсни, друснете; друснав, друснаа; друснал; друснат; (ќе) друснев, (ќе) друснеа; (ќе) друснел друшка друштво (дружба, организација); Друштво за македонски јазик и литература дрча дрчав, дрчавиот дрчен, дрчниот дршка

дуал (во граматиката) дуализам, дуалќзмот дуалист

дуалистички дубара дубиоза дубиозен, дубиозниот дубиозност, дубиозноста Дубл

дубле, дублето дублер дублет

дублира, дублираат Дубровник

дубровнички дубровчанец, дубровчани дубровчанка дува, дуваат дувало дувач дувачки дувка, дувкаат дувло

дувие, дувнат; дувни, дувнете; дувнав, дувнаа; дувнал; дувнат; (ќе) дувнев, (ќе) дувнеа: (ќе) дувнел

дувнува, дувнуваат дудук, дудуци дуе, дујат; дуј, дујте; дуев, дуеја; дуел; дуен; дуејќи; дуење; дув, ду, дуја; дул ДУ.ел дует дужд, дуждови дузена и дузина дукат дуле, дулиња дулец, дулци Дулчинеја думан думани, думанат думдум-куршум думка, думкаат Дунав дунавски ДУВДа дундест, дундестиот дуња, дуњи Дуовден и Духовден дупи, дупат дупка дупликат

дуплира, дуплираат дупне, дупнат; дупни, дупнете; дупнав, дупнаа; дупнал; дупнат; (ќе) дупнев, (ќе) дупнеа; (ќе) дупнел дупнува, дупнуваат дупчалка дупче, дупчиња дупчест, дупчестиот дур (во музиката), дурови; А-дур, С-дур (це-дур) и др. дуралуминиум

дурбин ДУРИ дурија, дурии дурми се, се дурмат дустабан дуќан дуќански дуќанче, дуќанчиња дуќанџија, дуќанџии дух, духови Духовден и Дуовден

духовен, духовниот духовенство

духовит

духовит, духовитиот духовитост, духовитоста

духовник, духовници духовнички духовништво душа

душевен, душевниот душевност, душевноста душек, душеци душен, душниот души, душат

95

душојадец душица и душичка

душка, душкаат душкало

душман, душманот

душманка душмански душник, душници душовадец, душовадци

душовадник, душовадници душогубник, душогубници душојадец, душојадци


Ѓурѓовден^^^^^^^^ Ѓурѓовден ѓурѓовденски Гуро ѓурултаџија, ѓурултаџии

ѓавол

ѓаволест, ѓаволестиот

гомлезец

ѓаволец

ѓон, ѓонови ѓонче, ѓончиња

ѓаволски

Горче; Горче Петров ѓотлук, ѓотлуци

ѓаволи, ѓаволат ѓаволвт, ѓаволитиот ѓаволитост, ѓаволитоста ѓаволов, ѓаволовиот ѓаволува, ѓаволуваат ѓаволче, ѓаволчиња ѓаволштилак, ѓаволштилаци ѓаволштина

ѓак (во манастир), ѓаци

ѓакон ѓаконица ѓаконски ѓаконство

ѓаконува, ѓаконуваат ѓаур(ин), ѓаури ѓаурка ѓаурски

ѓаче, ѓачиња ѓсвгир

ѓеврек, ѓевреци

ѓеврекчија, ѓеврекчии ѓезве, ѓезвиња

ѓем (за коњ), ѓемови ѓеран ѓердан

ѓерданест, ѓерданестиот

Ѓердап ѓердапски ѓерѓсф ѓериз ѓоа ѓоамити

ѓокат (коњ), ѓокатиот Гоко

ѓол, ѓолови

Ѓорѓи Ѓорѓија Ѓоре ,

Ѓошо ѓубрар

ѓубрарник, ѓубрарници ѓубре, ѓубриња ѓубрелив, ѓубреливиот ѓубреџија, ѓубреџии

ѓубри, ѓубрат

ѓубриво ѓубриште, ѓубришта ѓувез

ѓувезен, ѓувезниот

ѓувеч ѓузел

ѓул, ѓулови

ѓулабија (вид трупка), ѓулабии ѓуле, ѓулиња ѓулест, ѓулестиот ѓум, ѓумови ѓуме, ѓумиња ѓумрук ѓумрукана ѓумрукчија, ѓумрукчии

ѓумче, ѓумчиња ѓунделак,ѓунделаци

Гупка ѓупски

Гуптин, Ѓупци

ѓупчи се, се ѓупчат ѓупчува, ѓупчуваат ѓупштилак, ѓупштилаци ѓурѓина (цвеќе)

97

гутуре

гурултија, ѓурултии Гурчин ѓутуре и ѓутурица


Егеец

Егеец, Егејци Егеј Егејка

егејски; Егејска Македонија; Егејско Море

Е е, се; сум; бев, беа; бил ебонит

еволуционсн, еволуциониот еволуционизам, еволуционизмот

евакуационен, евакуациониот

еволуционист еволуционистички еволуцнски

евакуира, евакуираат евангелие, евангелија; Евангелие (одделна книга), Евангелие според Матеја

Евреин, Евреи Еврејка еврејски Еврипид

ебонитен, ебонитниот

евакуација

евакуациски

евангелизам, евангелизмот евангелист евангелистар евангелистички евангелски Евгени Евгениј Евгенија Евдокија еве евентуален, евентуалниот евентуалии (во мн.) евентуалност, евентуалноста евидентен, евидентниот евидентира, евидентираат евидентичар евидентност, евидентноста евиденција евкалиптус Евклид Евклидов, Евклидовиот; Евклидо-

ва геометрија евла

евлов, евловиот евловец евнух, евнуси евокацнја, евокацив еволуира, еволуираат еволуција

евоцвра, евоцираат

евро (европска валута), еврото, евра Евроазија евроазиски Евровизија евровизиски евродолар еврокомунизам, еврокомунизмот Европа

Европеец, Европејци европеизам, европеизмот, европеизми

европеизација европеизира, европеизираат Европејка свропски евроцентризам, евроцентризмот евроцентричен, евроцентричниот Евстахиева труба евтин, евтиниот евтинија

евтинџија, евтинџии Евто Евтушенко: Евгениј Александрович Евтушенко евхаристија (причесна) егализација егализациски еге, егиња

егзактен, егзактниот егзактност, егзактноста егзалтација, егзалтации егзалтира, егзалтираат егзалтиран, егзалтираниот егзарх, егзарси егзархат егзархија, егзархии егзархиски егзархист егзекутива егзекутивен, егзекутивниот егзекутира, егзекутираат егзекутор егзекуција, егзекуции егзекуционен, егзекуциониот егзекуциски егзема егземплар егзерцир егзерцира, егзерцираат егзибиција, егзибиции егзибиционист егзибиционистички егзибиционистка егзил егзистенција сгзистенцијален, егзистенцијалниот егзистенцијализам, егзистенција-

лизмот

егзистенцијалист егзистенцијалистички егзистенцијалистка егзистира, егзистираат егзодус егзоспора егзотика егзотичен, егзотичниот Египет египетски египтолог, египтолози египтологија египтолошки Египќанец, Египќани

99

едначи Египќанка

егоизам, егоизмот егоист

егоистичен, егоистичниот егоистички егоистка егоцентризам, егоцентризмот егоцентрик, егоцентрици егоцентричен, егоцентричниот егоцентричност, егоцентричноста

едвај и одвај Едвард еделвајс (цвеќе)

еден, едниот Еден (рај, во Библијата; област на Блискиот Исток) едикт

единаесет, единаесетте единаесетгодишен, единаесетгодишниот единаесстка единаесетмина, единаесеттемина единаесетпати и единаесет пати единаесетти, единаесеттиот; 11 ок-

томври (датум); Единаесетти октомври (празник), 11 Октомври

единак, единаци единачка Единбург (град) единбуршки единец, единци единица единичен, единичниот единичност, единичноста единка единствен, единствениот единственост, единственоста единство

единче, единчиња Едип Едипов, Едиповиот; Едипов комплекс едитор едиција, едиции едмемоар еднаквост, еднаквоста еднаков, еднаквиот едначење едначи, едначат


ежи се

100 еднаш

еднина (во граматиката) еднипати едничок, едничкиот еднобоен, еднобојниот

еднобожец, еднобошци

еднобоштво едноверен, едноверниот

едноверец, едноверци едноверка едноводруго

едновремен, едновремениот едновременост, едновременоста едноврсен (на иста возраст), едно-

врсниот едногласен, едногласниот едногласност, едногласноста едногодишен, едногодишниот едиогрб, едногрбиот; едногрба камила еднодневен, еднодневниот еднододруго еднодомен, еднодомниот еднодруго еднодушен, еднодушниот еднодушност, еднодушноста едноженец, едноженци едноженство еднозадруго еднозначен, еднозначниот едноимен, едноимениот едноименик, едноименици едноимец, едноимци едноимка еднојазичен, еднојазичниот еднокатен, еднокатниот еднокатница

едноклеточен, едноклеточниот еднокопитар (во зоологијата) еднокопитен, еднокопитниот еднокрак, еднокракиот еднократен, еднократниот еднократност, еднократноста еднокрвен, еднокрвниот еднокрилен, еднокрилниот еднолик, едноликиот едноличен, едноличниот едноличност, едноличноста едномесечен, едномесечниот едноминутен, едноминутниот

едномисленик, едномисленици едномисленост, едномисленоста едномоторен, едномоторниот еднонадруго

еднонасочен, еднонасочниот еднонеделен, еднонеделниот едноног, едноногиот, едноноги еднообразен, еднообразниот еднообразност, еднообразноста едноок, едноокиот, енооки еднопартиски

едноплеменик, едноплеменици едноподруго

еднорак, едноракиот, еднораки еднореден, едноредниот еднорог, еднорогиот, еднороги еднороден, еднородниот еднородност, еднородноста едноселец, едноселци едноселка

едносложен (во граматиката), едносложниот едносложност, едносложноста еднособен, еднособниот едноставен, едноставниот едноставност, едноставноста едностојно (постојано) едностран, едностраниот едностраност, едностраноста едноумен, едноумниот едноумие

едночасовен, едночасовниот едночинка едночлен, едночлениот

едночудо едрилица едриличар едриличарски едриличарство Едуард (име)

едукативен, едукативниот едукација Еѓупка еѓупски Еѓуптин, Еѓупци Еѓупче, Еѓупчиња

еж, ежови ежави се, се ежават еже, ежиња ежи се, се ежат

ежов ежов, ежовиот

езеро; Охридско Езеро

езерски езерце, езерца Езоп и Ајсоп Езопов, Езоповиот и Ајсопов, Ајсоповиот езоповски и ајсоповски еј (извик) ек, екот и екот, екотот Екатерина Еквадор (држава) Еквадорец, Еквадорци Еквадорка еквадорски екватор екваторијал екваторијален, екваторијалниот екваторски; Екваторска Гвинеја еквивалент сквивалентен, еквивалентниот 'еквиваленција еквидистанца и еквидистанција еквилибрист еквилибристика еквилибристички еквилибристка еквиноциум ЕКГ (електрокардиограм) екипа екипаж екипен, екипниот екипира, екипираат еклатантен, еклатантниот еклектизам, еклектизмот еклектика еклектичар еклектички еклер еклиптика еклиптички еклога, еклоги екне, екнат; екни, екнете; екнав,

екнаа; екнал; екнат; (ќе) екнев,

(ќе) екнеа; (ќе) екнел екнува, екнуваат еколог, еколози екологија еколошки економ

101

експлодира

економат економија, економии економика економист

скономисува. економисуваат економичен, економичниот економичност, економичноста

економски екопатрола

екот, екотот и ек, екот екразит екран екселенција, екселенции

ексклузивен, ексклузивниот ексклузивност, ексклузивноста

екскомуникациј а екскомуникациски

екскомуницира, екскомуницираат

екскрал, екскралеви и екскралови екскурзија, екскурзии екскурзијант експанзивен, експанзивниот експанзивност, експанзивноста

експанзија, експанзии

експедира, експедираат експедитивен, експедитивниот експедитивност, експедитивноста експедитор експедиција, експедиции експедиционен, експедициониот

експедициски експеримент експериментален, експерименталниот

експериментатор експериментира, експериментираат експерт експертиза експираторен, експираторниот експираторност, експираторноста експирација експликативен, експликативниот експликација експлицитен, експлицитниот експлоататор експлоататорски експлоатација експлоатира, експлоатираат експлодира, експлодираат


експлозив експлозив

експлозивен, експлозивниот експлозивност, експлозивноста експлозија, експлозии експозе, експозето, експозеа експозитура

експозиција, експозиции експонат експонент

експонира, експонираат експорт

експортен, експортниот експорт-импорт

експортира, експортираат

експортно-импортен, експортно-импортниот експремиер експрес експресен, експресниот експресивен, експресивниот експресивност, експресивноста експресија, експресии експресионизам, експресионизмот експресионист експресионистички експрес-ресторан експропријација експроприра, експроприраат екстаза екстензивен, екстензивниот екстензивност, екстензивноста екстерен, екстерниот екстериер екстериторијален, екстеритори-

јалниот екстериторијалност, екстериторијалноста

екстернира, екстернираат екстра екстравагантен, екстравагантниот екстравагантност, екстравагант-

носта

екстраваганција екстрадира, екстрадираат екстрадиција екстра-добивка екстракција екстра-профит екстрахира, екстрахираат екстрем

102

електроакустика

екстремен, екстремниот екстремизам, екстремизмот екстремист екстремистички екстремитет

екстремност, екстремноста ексхалација ексхумација

ексхумира, ексхумираат ексцентрик, ексцентрици ексцентричен, ексцентричниот ексцентричност, ексцентричноста ексцерпира, ексцерпираат ексцерпција ексцес

ексцесен, ексцесниот ексшампион

ел: Ел Араб, Шат ел Араб

ела (дрво)

елаборат

слаборира, елаборираат

Елада и Хелада елан

еластичен, еластичниот еластичност, еластичноста Елдорадо (сопствена им.) елдорадо (општа им.) елеватор елевација

елевационен, елевациониот елевациски

елегантен, елегантниот елегантност, елегантноста елеганција елегија, елегии

елегичен, елегичниот елегичност, елегичноста елек, елеци електорат електризација

електризира, електризираат електрика електрификација електрификациски

електрифицира, електрифицираат

електрицитет електричар електричен, електричниот електроакустика

електроакустички електроакустички електроанализа електроаналитички електроапаратура електрода

електроден, електродниот

електродинамика електродинамички електродистрибуција електроенерги ј а електроенергетски електроиндукција електроиндустриј а елсктроинженср електроинсталатер електроинсталација електрокардиограм (ЕКГ), електрокардиограми електрокинетички електролиза електролит •електролитен, електролитниот електромагнет електромагнетизам, електромагнетизмот електромагнетски електромашински електромер, електромерот, елек-

тромери и електрометар, елек-

трометарот, електрометри електрометалургија електрометалургиски електромеханика електромеханички електромотор електромоторен, електромоторниот електрон електронски електроскоп електроспроводник, електроспроводници електростатика електростатички електростопанство електротерапија електротехника електротехничар електротехнички електрофор

103

емигрира електрохемија електрохемиски електроцентрала елемент

елементарен, елементарниот елементарност, елементарноста елемија, елемии елен Елена

еленски (од елен) еленче, еленчиња елече, елечиња елидира, елидираат Елизабета елизија еликсир

елиминаторен, елиминаторниот

елиминација

елиминира, елиминираат Елин, Елини

елинизам, елинизмот

елинист елипса елипсоид елиптичен, елиптичниот елиса

елисејски; Елисејски Полиња, Елисејска палата (во Париз) елита елитен, елитниот Елица елка елов (од ела), еловиот елоквентен, елоквентниот елоквенција ем (сврз.) емајл

емајлира, емајлираат еманација еманципација еманципира, еманципираат ембарго, ембаргото ембриологија ембрион

ембрионален, ембрионалниот емигрант емигрантка емигрантски емиграција емигрира, емигрираат


Емилија Емилија

еминентен, еминентниот

еминенција емир емисар емисија, емисии

емисионен, емисиониот емисиски

емитира, емитираат емитува, емитуваат емотивен, емотивниот емотивност, емотивноста емоција, емоции

емоционален, емоционалниот емоционалност, емоционалноста емпиризам, емпиризмот

емпирија, емпирии емпириокритицизам, емпириокритицизмот смпириски емпиричар

ему (вид ној), емуто, емуа емулзија, емулзии емфаза

емфатичен, емфатичниот ендек, ендеци ендем ендемија ендемиски

ендемичен, ендемичниот ендече, ендечиња ене

Енеида и Ајнеида Енеја и Ајнеја енергетика енергетски енергија енергичен, енергичниот енергичност, енергичноста ензим енигма енигматичар енигматичен, енигматичниот

Енисеј (река)

ениссЈСКи енклава енклитика енклитичен, енклитичниот енклитички енорија, енории

104

епископ енормен, енормниот ентериер

енти: на енти степен ентитет

ентомолог, ентомолози

ентомологија ентомолошки

ентузијазам, ентузијазмот

ентузијаст енциклопедизам, енциклопедиз-

мот

енциклопедија, енциклопедии енциклопедиски енциклопедист еозоик (во геологијата) еозојски

еолит (во археологијата) еолитски

еп, епови и епос, епоси епарх, епарси епархија, епархии епархиски епигон епигонство епиграм епиграмски епиграф епиграфика епиграфеки епидемија, епидемии епидемиолог, епидемиолози епидемиологија епидемиолошки епидемичен, епидемичниот епидерм и спидерма епизода епизоден, епизодниот епика епикуреец, епикурејци епикурејски епикурејство епилепсија епилептичар епилептичен, епилептичниот епилог, епилози Епинал епиналски Епир епирски епископ

епископат епископат епископија, епископии епископски епитаф епител епитет епитрафил епитроп епифиза

епицентар, епицентарот, епицентри

епицентричен, епицентричниот еполета епопеја, епопеи епос, епоси и еп, епови споха епохален, епохалниот епохалност, епохалноста епрувета епски ера - ергеле, ергелиња ерген ергенлак ергенски ергенство ергенува, ергенуваат еребица еребичин, еребичиниот Еремиев, Еремиевиот Еремија Еренбург: Илја Еренбург ерес еретик, еретици еретички Еритреја еритрејски еркондишн Ерменец, Ерменци Ерменија Ерменка ерменски ермик Ермитаж ерозивен, ерозивниот ерозија, ерозии Ероним

Ерос (во митологијата) еротизам, еротизмот еротика

естетски

105

еротичен, еротичниот

еротичност, еротичноста ерудит ерудиција

еруптивен, еруптивниот

ерупција, ерупции Ерусалим ерусалимски есеист есеистика есеистички есеистка

есеј, есејот, есеи есен, есента Есенин: Сергеј Есенин есеноска

есеношен, есеношниот

есенски есенција есенцијален, есенцијалниот есесовец, есесовци

есетра (риба)

ескадра ескадрила ескадрон ескалатор ескалација

Еским, Ескими

Ескимка ескимски еснас) сснас »лија, еснафлии есна( »ски еснас )ство еснас )штина

еспадрила (обично во мн.), еспадрили

есперантист есперантистка есперанто есперантски естаблишмент естет естетика естетичар естетичарка естетичен, естетичниот естетички естетка естетски


Естонец Естонец, Естонци Естонија Естонка естонски естрада есхатологија есхатолошки Есхил и Ајсхил

есцајг, есцајгот, есцајзи етаблира, етаблираат

етаж

етажен, етажниот етажерка еталон етапа

етапен, етапниот етатизам, етатизмот

етатизација етатист етатистички ете етер

етеричен, етеричниот

етерски етида етика етикета етикеција етил етилен

етимолог, етимолози

етимологија етимолошки Етиопија Етиопјанец, Етиопјани Етиопјанка

етиопски етичар етичен, етичниот етички етник, етници етнички етногенеза

106

ештерица етногенетски етнограф етнографија етнографски

етнолог, етнолози

етнологија етнолошки Етрурец, Етрурци Етрурија етрурски

еуфемизам, еуфемизмот, еуфемизми

еу( (емистичен, еуфемистичниот еу« (емистички еу( шнија еу( (ониски еус (орија

еуфоричен, еуфоричниот Еуфрат (река) еухологиј, еухологијот, еухологии сс »ект е( )сктен, ефектниот е( (ективен, ефективниот ес 1ективност, ефективноста ес *емерен, ефемерниот ес (емерност, ефемерноста ес |снди и ефендија, ефендии С( 16НДИСКИ

е! )ендица Ефес ефески

ефикасен, ефикасниот ефикасност, ефикасноста

Ефимија Ефрем ехинококус ехо

ечи, ечат ешалон ешарпа

ешко (од еж) ештерица

ж

жабица и жабичка жабиште

жалфија, жалфии жандарм жандармерија, жандармерии жандармериски жандармски жанр, жанрови жапка

жабра

жаргон жаргонски

жаба жабар жабец, жапци жабешки

жабин, жабиниот

жабјак, жабјаци жабок, жабоци жаборок, жабороцв жабуњоса, жабуњосаат жабуњосува, жабуњосуваат жабурка

жабурка, жабуркаат

жабурнак, жабурнаци и жабурник,

жабурници жакет жакетче, жакетчиња жал, жалот и жалта, жалови жала, жалаат жалба

жалбен, жалбениот жален, жалниот жали, жалат жалител жалителка жалник, жалници жалница жаловен, жаловниот жаловит, жаловитиот жаловитост, жаловитоста жалосен, жалосниот жалослив, жалосливиот жалосливост, жалосливоста жалосник, жалосници жало^ница жалост, жалоста жалости, жалостат

жапче, жапчиња жар, жарот и жарта, жарови, жарје жари, жарат

жариште

жаровит, жаровитиот жар-птица

жарче, жарчиња жграмоти, жграмотат ждребе, ждребиња

ждребенце, ждребенца ждребец, ждрепци

ждреби се, се ждребат ждребица ждребна (за кобила), ждребната ждребност, ждребноста ждрепка ждрепче, ждрепчиња ждрига, ждригаат

ждригавица

ждригне, ждригаат; ждригни, ждригнете; ждригнав, ждригнаа; ждригнал; ждригаат; (ќе) ждригнев, (ќе) ждригаеа; (ќе) ждригаел ждригнува, ждригнуваат ждрингот

ждринготи, ждринготат жебурав, жебуравиот жебурка жебуркоса, жебуркосаат жебуркосан, жебуркосаниот


жеволи

жеволи, жеволат жеволка, жеволкаат жег (белег), жегови жега жега, жегаат жегавица Жегљане (село) жегне, жегнат; жегни, жегнете; жегнав, жегнаа; жегнал; жегнат; (ќе) жегнев, (ќе) жегнеа; (ќе) жегнел жегнува, жегнуваат жегол, жеголот, жегли жеголач жегоса, жегосаат жегосува, жегосуваат жед, жедта жсден, жедниот жсднее, жеднеат; жеднеј, жеднејте; жеднеев, жеднееја; жеднеел; жеднеен; жеднеејќи; жеднеење; жеднеав, жеднеаја; жеднеал; жеднеан жедник, жедници жедност, жедноста и жедост, жедоста жеже, жежат жежен, жежениот жежне, жежнат; жежни, жежнете; жежнав, жежнаа; жежнал; жежнат; (ќе) жежнев, (ќе) жежнеа; (ќе) жежнел жежнува, жежнуваат жежок, жешкиот жезол, жезолот, жезли желад, желадот желатин желба желе, желето, желеа желевце, желевца железар железарија, железарии железарница железарски железарство железен, железниот железница железничар железничарски железнички

109

жештина

108 железо

желен, желниот желка

желкин, желкиниот желудник, желудници и желудок, желудоци желудочен, желудочниот желурок, желуроци желче, желчиња жена женачка Женева женевјанец, женевјани женевјанка жсневски женет, женетиот жени, женат женидба женидбен, женидбениот женин, жениниот женира, женираат женица женичка жениште женка женкар женкарски женкарство женољубец, женољупци женомразец, женомрасци женски женско женскост, женскоста женскотија женствен, женствениот женственост, женственоста женче, женчиња жерав жерави се, се жерават жесток, жестокиот жестокост, жестокоста жетва жетвар (жнејач) жетвар (јуни) жетварка жетварски жетвен, жетвениот жетон

жешти се, се жештат жештина

жив, живиот жива (хемиски елемент)

живеалиште

живее, живеат; живеј, живејте; жи-

веев, живееја; живеел; живеен; живеејќи; живеење; живеав, живеаја; живеал; живеан живејачка живин (од жива), живиниот живина живинарник, живинарници живинарство живинка живинче, живинчиња живка, живкаат живкост, живкоста живне, живнат; живни, живнете; живнав, живнаа; живнал; живнат; (ќе) живнев, (ќе) живнеа;

(ќе) живнел живнува, живнуваат живодер живодерски живодерство живожарица Живоин живопис, живописот живописен, живописниот живописец, живописци живописност, живописноста живост, живоста живот, животот животворен, животворниот животворност, животворноста животен, животниот животец, животецот животинка животински животинче, животинчиња животно, животни животодавен, животодавниот животодавец, животодавци животопис

животописен, животописниот животописец, животописци живурка, живуркаат жиг, жигови жиговина жигоса, жигосаат жигосува, жигосуваат

жние

Жид: Андре Жид жижне, жижнат; жижни, жижнете; жижнав, жижнаа; жижнал; жижнат; (ќе) жижнев, (ќе) жижнеа; (ќе) жижнел жижнува, жижнуваат жила жилав, жилавиот жилавец (растение), жилавецот, жилавци жилавина

жилавост, жилавоста жилест, жилестиот жилет жили, жилат жиличка жилка жило жирант жирафа жири, жирито, жирија жири-комисија, жири-комисии жиро; жиро-сметка житар (трговец со жито) житар (август) житарка житарски житарство жител жителка жителство житен, житниот житие, житија житница жито житороден, житородниот житце, житца жица жичарница жичен, жичниот жичка жичница жлеб, жлебови жлезда

жлезден, жлездниот жлездест, жлездестиот жнее, жнеат; жнеј, жнејте; жнеев, жнееја; жнеел; жнеен; жнебјќи; жнеење; жнав, жнаа; жнал; жнат жние, жнијат; жниј, жнијте; жниев,


жовијален

журналистка

110

жниеја; жниел; жниен; жниејќи; жниење; жнив, жнија; жнил жовијален, жовијалниот жовијалност, жовијалноста жожори, жожорат жолна (птица) жолт, жолтиот жолтее, жолтеат; жолтеј, жолтејте; жолтеев, жолтееја; жолтеел; жолтеен; жолтеејќи; жолтеење; жолтеав, жолтеаја; жолтеал; жолтеан жолтеникав, жолтеникавиот жолти, жолтат жолтикав, жолтикавиот жолтило жолтина жолтица жолтичав, жолтичавиот жолтичок, жолтичкиот жолтне, жолтнат; жолтни, жолтнете; жолтнав, жолтнаа; жолтнал; жолтнат; (ќе) жолтнев, (ќе) жолтнеа; (ќе) жолтнел жолтникав, жолтникавиот жолтнува, жолтнуваат жолто-зелен (со жолто и со зелено), жолто-зелениот жолток, жолтоци жолтокос, жолтокосиот жолтолик, жолтоликиот жолтоок, жолтоокиот жолтоса, жолтосаат жолтосува, жолтосуваат жолто-црвен (со жолто и со црвено), жолто-црвениот жолточен, жолточниот жолчен, жолчниот жолчка

жолчност, жолчноста жонглер жонглерски жонглерство

жонглира, жонглираат жоржет

жрец, жреци жртва

жртвен, жртвениот жртвеник, жртвеници жртвува, жртвуваат жуберка, жуберкаат жубори, жуборат жуборка, жуборкаат жугне, жугнат; жугни, жугнете; жугнав, жугнаа; жугнал; жугнат; (ќе) жугнев, (ќе) жугнеа; (ќе) жугнел жугнува, жугнуваат жудлив (со горчливо-киселкав вкус), жудливиот; жудливо грозје жули, жулат жулне, жулнат; жулни, жулнете; жулнав, жулнаа; жулнал; жулнат; (ќе) жулнев, (ќе) жулнеа; (ќе) жулнел жупа жупан жупанија, жупании жупански жупанство жур, журови жури, журат журнал журналист журналистика журналистички журналистка

зааби, заабат заака, заакаат заамбицира се, се заамбицираат заангажира се, се заангажираат заапе, заапат; заапи, заапете; заапав, заапаа; заапал; заапан; (ќе) заапев, (ќе) заапеа; (ќе) заапел заарни се, се заарнат заарнува се, се заарнуваат заарчи, заарчат заб, заби забаботи, забаботат забава забава, забаваат забаваче, забавачиња забавен, забавниот забавв (намали брзина; задоцни), забават забавиште забавник, забавници забавност, забавноста забавта, забавтаат забавтува, забавтуваат забавува, забавуваат забавувач

забавувачка забае, забаат; забај, забајте; забајав, забајаа; забајал; забајан; (ќе) забаев, (ќе) забаеја; (ќе) забаел; забаен забајати, забајатат забан

забандори, забандорат забандорува, забандоруваат забанче, забанчиња забања, забањаат забар забара, забараат забарабани, забарабанат

забарикадира, забарикадираат

забарка забарски забарство

забатали, забаталат забаталува, забаталуваат забега, забегаат забегне, забегнат; забегни, забегнете; забегнав, забегнаа; забегнал; забегнат; (ќе) забегнев, (ќе) забегнеа; (ќе) забегнел забел, забелот, забели забел. или бел. (забелешка, белешка) забелее се, се забелеат; забелеј се, забелејте се; се забелеав, се забелеаја; се забелеал; забелеан; (ќе) се забелеев, (ќе) се забелееја; (ќе) се забелеел; забелеен забележи, забележат; забележи, забележете; забележив, забележија и забележав, забележаа; забележил и забележал; забележен и забележан; (ќе) забележев, (ќе) забележеа; (ќе) забележел забележителен, забележителниот забележителност, забележителноста забележлив, забележливиот забележливост, забележливоста забележува, забележуваат забелешка

забсли, забелат забелува, забелуваат забен, забниот забере, заберат; забери, заберете; забрав, забраа; забрал; забран; (ќе) заберев, (ќе) забереа; (ќе)


^^^^^^ забришува заболекар заберел;заберен заболекарка заберува, заберуваат заболекарство забест, забестиот заболен, заболениот забец, запци заболи, заболат; заболев, заболеа; заби се, се забат заболел; заболен забива, забиваат заболува, заболуваат забие, забијат; забиј, забијте; забив, заболување, заболувања забија; забил; (ќе) забиев, (ќе) заборав, заборавот забиеја; (ќе) забиел; забиен заборава, забораваат забла заборавеник, заборавеници заблагодари, заблагодарат заборавеност, заборавеноста заблагодарува, заблагодаруваат заборави, заборават заблажи, заблажат заборавлив, заборавливиот заблажува, заблажуваат заборавливост, заборавливоста заблазни, заблазнат заборавност, заборавноста заблазнува, заблазнуваат забори, заборат забле, заблевци заборува, заборуваат заблеан, заблеаниот забоцка, забоцкаат заблее, заблеат; заблеј, заблејте; забошоти, забошотат заблеав, заблеаја; заблеал; зазабошотува, забошотуваат блеан; (ќе) заблеев, (ќе) заблеезабради, забрадат ја; (ќе) заблеел; заблеен забрадува, забрадуваат заблеска, заблескаат забразди, забраздат заблескоти, заблескотат забраздува, забраздуваат заблесне, заблеснат; заблесни, зазабрана блеснете; заблеснав, заблеснаа; забранет, забранетиот заблеснал; заблеснат; (ќе) зазабрани, забранат; забрани, забраблеснев, (ќе) заблеснеа; (ќе) занете; забранив, забранија; забраблеснел нил; (ќе) забранев, (ќе) забразаблеснува, заблеснуваат неа; (ќе) забранел; забранет заблест, заблестиот забранува, забрануваат забло, забловци забранува (од бран), забрануваат заблуда забратка заблуди, заблудат забрбори, забрборат заблудува, заблудуваат забревта, забревтаат забобол, забоболот забремени, забременат забогатее, забогатеат; забогатеј, забременува, забременуваат забогатејте; забогатеав, забогазабреца, забрецаат теаја; забогатеал; забогатеан; забрза, забрзаат (ќе) забогатеев, (ќе) забогатеезабрзан, забрзаниот ја; (ќе) забогатеел; забогатеен забрзаност, забрзаноста забогати, забогатат забрзува, забрзуваат забогатува, забогатуваат забрчи, забрчат забоде, забодат; забоди, забодете; забрише, забришат; забриши, зазабодов, забодоа; забол; (ќе) забришете; забришав, забришаа; бодев, (ќе) забодеа; (ќе) забодел; забришал; забришан; (ќе) забризабоден шев, (ќе) забришеа; (ќе) забризабодина, забодинаат шел; забришен забодува, забодуваат забришува, забришуваат заболедува, заболедуваат

забрка 113 завика забрка, забркаат завеаја; завеал; завеан; (ќе) зазабрлави, забрлават веев, (ќе) завееја; (ќе) завеел; зазаброди, забродат веен заброи, забројат; заброј, забројте; завезе, завезат; завези, завезете; завезав, завезаа; завезал; завезабројав, забројаа и заброив, зазан; (ќе) завезев, (ќе) завезеа; броија; забројал и заброил; за(ќе) завезел; завезен бројан и заброен; (ќе) заброев, завејува, завејуваат (ќе) заброеја; (ќе) заброел

забројува, забројуваат

забрсти, забрстат забрчи, забрчат забуботи, забуботат забувта, забувтаат забули, забулат забулува, забулуваат забуна

забуни, забунат забуричка, забуричкаат забута, забутаат забуца, забуцаат забучи, забучат забушави, забушават заваби, завабат завади, завадат завала, завалаат завали (оган), завалат завалка, завалкаат завалува, завалуваат заварди, завардат завардува, завардуваат заварен (за дете во однос на маштеата), заварениот; заварени деца завареник,завареници завареница заварениче, завареничиња завари (спои метални делови), заварат заварува, заваруваат завеан, завеаниот завева, завеваат заведе, заведат; заведи, заведете; заведов, заведоа; завел; (ќе) заведев, (ќе) заведеа; (ќе) заведел; заведен заведен, заведениот заведри се, се заведрат заведува, заведуваат завее, завеат; завеј, завејте; завеав,

завек (прил.)

завене, завенат; завени, завенете; завенав, завенаа; завенал; завенат; (ќе) завенев, (ќе) завенеа; (ќе) завенел завенува, завенуваат завери (препис), заверат завери се, се заверат заверува, заверуваат заверува се, се заверуваат завеса завет (од ветар) завет; Стар завет, Нов завет заветен, заветниот заветува, заветуваат

завечера, завечераат завечери се завечерува се завешта, завештаат

завештава, завештаваат завештание, завештанија завештател завива, завиваат завивка завидели се завиделува се завиден, завидниот завиди, завидат; завиди, завидете; завидов, завидоа; завидел; завиден; (ќе) завидев, (ќе) завидеа; (ќе) завидел завидлив, завидливиот завидливец, завидливци завидливка завидливост, завидливоста завидност, завидноста завидува, завидуваат завие (завитка), завијат; завиј, завијте; завив, завија; завил; (ќе) завиев, (ќе) завиеја; (ќе) завиел; завиен завика, завикаат


завиори се завиори се, се завиорат завира, завираат зависен, зависниот зависи, зависат завислив, зависливиот зависливец, зависливци зависливка зависливост, зависливоста зависник, зависници зависница зависност, зависноста завист, зависта завитка, завиткаат завиткува, завиткуваат завитли, завитлат завладее, завладеат; завладеј, завладејте; завладеав, завладеаја; завладеал; завладеан; (ќе) завладеев, (ќе) завладееја; (ќе) завладеел; завладеен завладичи, завладичат завладува, завладуваат завлачи, завлачат завлачува, завлачуваат завлегува, завлегуваат завлезе, завлезат; завлези, завлезете; завлегов, завлегоа; завлегол, завлегле; (ќе) завлезев, (ќе) завлезеа; (ќе) завлезел;завлезен завлекува (и завлечува), завлекуваат завлече, завлечат; завлечи, завлечете; завлеков, завлекоа; завлекол, завлекле; (ќе) завлечев, (ќе) завлечеа; (ќе) завлечел; завлечен завлечка, завлечкаат завлечкува, завлечкуваат завлечува (и завлекува), завлечуваат завод заводи, заводат заводник, заводници заводница и заводничка заводски завози, завозат завој, завојот, завои завојува, завојуваат завојувач завојувачки

загатне

114 заворна заврати, завратат завратува, завратуваат завраќа, завраќаат заврви, заврват заврвчи се, се заврвчат завреви,завреват заврека, заврекаат завреска, заврескаат заврз

заврзе, заврзат; заврзи, заврзете; заврзав, заврзаа; заврзал; заврзан; (ќе) заврзев, (ќе) заврзеа; (ќе) заврзел заврзок, заврзоци заврзува, заврзуваат заврне (дожд), заврнат; заврни, заврнете; заврна, заврнаа; заврнал; заврнат; (ќе) заврнеше, (ќе) заврнеа; (ќе) заврнел заврнува, заврнуваат заврти, завртат завртка, заврткаат завртува, завртуваат завршен, завршниот заврши, завршат завршница завршок, завршоци завршува, завршуваат завчас завчера завчерашен, завчерашниот загаденост, загаденоста загади, загадат загадочен, загадочниот загадува, загадуваат загадувач загази, загазат загазува, загазуваат загали, загалат загар загаси, загасат загасне, загаснат; загасни, загаснете; загаснав, загаснаа; загаснал;загаснат; (ќе)загаснев,(ќе) загаснеа; (ќе) загаснел загаснува, загаснуваат загатка загатне, загатнат; загатни, загатнете; загатнав, загатнаа; загатнал;

загатнува загатнат; (ќе) загатнев, (ќе) загатнеа; (ќе) загатнел загатнува, загатнуваат загине, загинат; загини, загинете; загинав, загинаа; загинал; загинат; (ќе) загинев, (ќе) загинеа; (ќе) загинел загинува, загинуваат загипсира, загипсираат заглави, заглават заглавие, заглавија заглавка (клин) заглавува, заглавуваат загладни, загладнат; загладни, загладнете; загладнев, загладнеа; загладнел; загладнет загладнува, загладнуваат загледа, загледаат загледува, загледуваат заглиби, заглибат заглибува, заглибуваат заглода, заглодаат заглочка, заглочкаат заглувне, заглувнат; заглувни, заглувнете; заглувнав, заглувнаа; заглувнал; заглувнат; (ќе) заглувнев, (ќе) заглувнеа; (ќе) заглувнел заглупави, заглупават заглупавува, заглупавуваат заглушен, заглушниот заглуши, заглушат заглушлив, заглушливиот заглушува, заглушуваат заглушувачки загмечи, загмечат загнаси, загнасат загнасува, загнасуваат загне се, се загнат; загни се, загнете се; се загнав, се загнаа; се загнал; загнат; (ќе) се загнев, (ќе) се загнеа; (ќе) се загнел загнезди се, се загнездат;загнезди се, загнездете се; се загнездив, се загнездија; се загнездил; (ќе) се загнездев,(ќе) се загнездеа; (ќе) се загнездел; загнезден загнездува се, се загнездуваат загнива, загниваат загние, загнијат; загниј, загнијте;

115

загребе загнив, загнија; загнил; (ќе) загниев, (ќе) загниеја; (ќе) загниел; загниен загнои, загнојат; загној, загнојте; загнојав, загнојаа и загноив, загноија; загнојал и загноил; загнојан и загноен; (ќе) загноев, (ќе) загноеја; (ќе) загноел загнојува, загнојуваат загнува се, се загнуваат заговара, заговараат заговор

заговори, заговорат заговорник, заговорници заговорница и заговорничка заговорнички заголне, заголнат; заголни, заголнете; заголнав, заголнаа; заголнал; заголнат; (ќе) заголнев, (ќе) заголнеа; (ќе) заголнел; заголнет заголнува, заголнуваат заголта, заголтаат загори, загорат; загори, загорете; загорев, загореа; загорел; загорен загорува, загоруваат загорчи, загорчат загорчува, загорчуваат загосподари, загосподарат загосподарува, загосподаруваат загости, загостат заготви, заготват заграб, загработ заграба, заграбаат заграби, заграбат заграбува, заграбуваат заграда загради, заградат заградува, заградуваат заграка, загракаат заграчи, заграчат загргори, загргорат загрготи, загрготат загреан, загреаниот загреаност, загреаноста загреб (болест) Загреб загребе, загребат; загреби, загребете; загребав, загребаа; загребал; загребан; (ќе) загребев, (ќе)


загребува

загребеа; (ќе) загребел; загребен загребува, загребуваат загрева, загреваат загревен, загревниот загрее, загреат; загреј, загрејте; загреав, загреаја; загреал; загреан; (ќе) загреев, (ќе) загрееја; (ќе) загреел; загреен загрепски загрепчанец, загрепчани загрепчанка

загрешв, загрешат загрешува, загрешуваат загрижен, загрижениот загриженост, загриженоста загрижи, загрижат загрижува, загрижуваат загризе, загризат; загризи, загризете; загризав, загризаа; загризал; загризан; (ќе) загризев, (ќе) загризеа; (ќе) загризел; загризен загризува, загризуваат загрли (в. грли), загрлат загрлува, загрлуваат загрми, загрмат загрмува, загрмуваат загрне, загрнат; загрни, загрнете; загрнав, загрнаа; загрнал; загрнат; (ќе) загрнев, (ќе) загрнеа; (ќе) загрнел загрнува, загрнуваат загрози, загрозат загрозува, загрозуваат загруби, загрубат загрубува, загрубуваат загуба загубар

загубен, загубениот загубеност, загубеноста загуби, загубат загубува, загубуваат загуга, загугаат загугука, загугукаат загука, загукаат зад

задава, задаваат задави, задават задавува, задавуваат

116

задои

зададе, зададат; задај, задаЈте; зададов, зададоа; задал; (ќе) зададев, (ќе) зададеа; (ќе) зададел; зададен

задача задвижи, задвижат задвижува, задвижуваат задграничен, задграничниот задгробен, задгробниот задебели, задебелат задебелува, задебелуваат задева, задеваат заден, задниот задене (закачи, обеси), заденат; задени, заденете; заденав, заденаа; заденал; заденат; (ќе) заденев, (ќе) заденеа; (ќе) заденел задени се (осамне) заденува, заденуваат заденува се задими, задимат задимува, задимуваат задира (од задре), задираат задирлив, задирливиот задише и задиши, задишат; задишав, задишаа и задишив, задишија; задишал и задишил; задишан и задишен; (ќе) задишев, (ќе) задишеа; (ќе) задишел задишува, задишуваат задлаби, задлабат задлабочен, задлабочениот задлабоченост, задлабоченоста задлабочи, задлабочат задлабочува, задлабочуваат задлабува, задлабуваат задник, задници заднина заднински

задоволен, задоволниот задоволеност, задоволеноста задоволи, задоволат задоволителен, задоволителниот задоволство

задоволува, задоволуваат задоволувачки

задои, задојат; задој, задојте; задојав, задојаа и задоив, задоија; задојал и задоил; задојан и задоен; (ќе) задоев, (ќе) задоеја;

задојница

(ќе) задоел задојница задојува, задојуваат задолжен, задолжениот задолжение, задолженија задолженост, задолженоста задолжи, задолжат задолжителен, задолжителниот задолжителност, задолжителноста задолжува, задолжуваат задоми, задомат задомува, задомуваат задоцни, задоцнат задоцнува, задоцнуваат задразни, задразнат задрапа, задрапаат задраска, задраскаат задраскува, задраскуваат задрдори, задрдорат задре (гибне, спречка), задрат; задри, задрете; задрев, задреа; задрел; задрен задреме, задремат; задреми, задремете; задремав, задремаа; задремал; задреман; (ќе) задремев, (ќе) задремеа; (ќе) задремел; задремен задремува, задремуваат задржи, задржат; задржи, задржете; задржав, задржаа; задржал; задржан; (ќе) задржев, (ќе) за-

држеа; (ќе) задржел задржува, задржуваат задрнка, задрнкаат задроби, задробат задруга, задруги задругар задругарски задругарство задружен, задружниот задршка задув, задувот задува, задуваат задужбина задутре задутрешен, задутрешниот задуша

задушен, задушниот задуши^ задушат

117

зажние

задушлив, задушливиот задушливост, задушливоста задушница

задушува, задушуваат

заедница заеднички заедно заем

заема, заемаат заемен, заемниот заемка (во лексиката) заемник, заемници заемнички заемно

заемност, заемноста

заемодавец, заемодавци

заесени, заесенат заесенува, заесенуваат Заечар (град)

заечарски

зажабурка, зажабуркаат зажали, зажалат зажалува, зажалуваат зажари, зажарат зажегли, зажеглат зажедни, зажеднат зажеднува, зажеднуваат зажеже, зажежат; зажежи, зажежете; зажежав, зажежаа; зажежал; зажежан; (ќе) зажежев, (ќе) зажежеа; (ќе) зажежел; зажежен зажежува, зажежуваат заживее, заживеат; заживеј, заживејте; заживеав, заживеаја; заживеал; заживеан; (ќе) заживеев, (ќе) заживееја; (ќе) заживеел; заживеен заживи се, се заживат заживува, заживуваат зажнева, зажневаат зажнее, зажнеат; зажнеј, зажнејте; зажнав, зажнаа; зажнал; зажнат; (ќе) зажнеев, (ќе) зажнееја; (ќе) зажнеел; зажнеен зажнива, зажниваат зажние, зажнијат; зажниј, зажнијте; зажнив, зажнија; зажнил; (ќе) зажниев, (ќе) зажниеја; (ќе) зажниел; зажниен


зажолти

зажолти, зажолтат зажолтува, зажолтуваат зажуберка, зажуберкаат зазабица зазбива, зазбиваат зазбира, зазбираат зазборува, зазборуваат зазвучи, зазвучат зазвучува, зазвучуваат заздравее, заздравеат; заздравеј, заздравејте; заздравеав, заздравеаја; заздравеал; заздравеан; (ќе) заздравеев, (ќе) заздравееја; (ќе) заздравеел заздрави, заздрават заздравува, заздравуваат зазеленее, зазеленеат; зазеленеј, зазеленејте; зазеленеав, зазеленеаја; зазеленеал; зазеленеан; (ќе) зазеленеев, (ќе) зазеленееја; (ќе) зазеленеел зазелени, зазеленат зазеленува, зазеленуваат зазема, заземаат заземе, заземат; заземи, заземете; зазедов, зазедоа; зазел; (ќе) заземев, (ќе) заземеа; (ќе) заземел; заземен заземји, заземјат заземјува, заземјуваат заземјување зазими, зазимат зазимува, зазимуваат зазјапа, зазјапаат зазори; се зазори зазорува; се зазорува зазрева, зазреваат зазрее, зареат; зазреј, зазрејте;

зазреав, зазреаја; зазреал; зазреан; (ќе) зазреев, (ќе) зазрееја; (ќе) зазреел; зазреен заѕвекоти, заѕвекотат заѕвери се, се заѕверат заѕверува се, се заѕверуваат заѕвечи, заѕвечат заѕвони, заѕвонат заѕвонува, заѕвонуваат заѕенѕа, заѕенѕаат заѕида, заѕидаат заѕидува, заѕидуваат

118

ЗЗЈДС

заѕуни, заѕунат заѕунува, заѕунуваат заигра, заиграат заигрува, заигруваат заиде, заидат; заиди, заидете; заидов, заидоа; заишол, заишле; (ќе) заидев, (ќе) заидеа; (ќе) заидел заидува, заидуваат заизлегува, заизлегуваат заика, заикаат заинаети се, се заинаетат заинаетува се, се заинаетуваат заинтересира се, се заинтересираат заинтересиран, заинтересираниот заинтересираност, заинтересираноста заинтересува, заинтересуваат заинтересуван, заинтересуваниот заинтересуваност, заинтересуваноста заинтригира, заинтригираат Заир Заирец, Заирци Заирка заирски

заискри, заискрат заита, заитаат зајаде, зајадат; зајади, зајадете; зајадов, зајадоа; зајал; (ќе) зајадев, (ќе) зајадеа; (ќе) зајадел; зајаден зајадлив, зајадливиот зајадливец, зајадливци зајадливост, зајадливоста зајадува, зајадуваат зајази, зајазат зајазува, зајазуваат

зајак, зајаци зајакне, зајакнат; зајакни, зајакнете; зајакнав, зајакнаа; зајакнал; зајакнат; (ќе) зајакнев, (ќе) зајакнеа; (ќе) зајакнел зајакнува, зајакнуваат зајаче (од зајак), зајачиња зајачи, зајачат зајачица зајачки

зајде, зајдат; зајди, зајдете; зајдов, зајдоа; зашол, зашле; (ќе) зајдев, (ќе) зајдеа; (ќе) зајдел; зајден

зајдисонце зајдисонце

зајдува, зајдуваат зајко, зајковци зајми, зајмат зајмува, зајмуваат Закавказје

закади, закадат

закаже, закажат; закажи, закажете; закажав, закажаа; закажал; закажан; (ќе) закажев, (ќе) закажеа; (ќе) закажел закажува, закажуваат закалапи, закалапат закален, закалениот закаленост, закаленоста закали, закалат закалува, закалуваат закалуѓери, закалуѓерат закалуѓерува, закалуѓеруваат закамуфлира, закамуфлираат

закана

закани се, се заканат заканува се, се закануваат заканувачки закапе, закапат; закапи, закапете; закапав, закапаа; закапал; закапан; (ќе) закапев, (ќе) закапеа; (ќе) закапел; закапен закапува, закапуваат закара, закараат закарува, закаруваат закаса, закасаат закастри, закастрат закачалка закачи, закачат закачка закачува, закачуваат закашла се, се закашлаат закашлува се, се закашлуваат заквичи, заквичат закикоти се, се закикотат закине (почне да кине), закинат; закини, закинете; закинав, закинаа; закинал; закинат; (ќе) закинев, (ќе) закинеа; (ќе) закинел закинува, закинуваат закипи, закипат закисели, закиселат закиселува, закиселуваат закисне, закиснат; закисни, закис-

119

законачи

нете; закиснав, закиснаа; закиснал; закиснат; (ќе) закиснев, (ќе) закиснеа; (ќе) закиснел закиснува, закиснуваат закити, закитат закитува, закитуваат заклан, закланиот заклепа, заклепаат заклет, заклетиот заклетва заклешти се, се заклештат заклештува се, се заклештуваат заклинка, заклинкаат заклокоти, заклокотат заклопи, заклопат заклопка

заклопоти, заклопотат заклопува, заклопуваат заклучен, заклучниот заклучи, заклучат заклучно заклучок, заклучоци заклучува, заклучуваат закнижи, закнижат закнижува, закнижуваат закоби, закобат закобува, закобуваат закове, заковат; закови, заковете; заковав, заковаа; заковал; закован; (ќе) заковев, (ќе) заковеа; (ќе) заковел; заковен заковува, заковуваат закожурчи се, се закожурчат закол, заколот заколве, заколват; заколви, заколвете; заколвав, заколваа; заколвал; заколван; (ќе) заколвев, (ќе) заколвеа; (ќе) заколвел заколе, заколат; заколи, заколете; заклав, заклаа; заклал; заклан; (ќе) заколев, (ќе) заколеа; (ќе) заколел; заколен заколне, заколнат; заколни, заколнете; заколнав, заколнаа; заколнал; заколнат; (ќе) заколнев, (ќе) заколнеа; (ќе) заколнел заколнува, заколнуваат заколува, заколуваат закон законачи, законачат


законачува законачува, законачуваат законик, законици законит, законитиот законитост, законитоста законодавен, законодавниот законодавец, законодавци законодавство закоиомерен, закономерниот закономерност, закономерноста законски закоп закопа, закопаат закопнина закопува, закопуваат закопча, закопчаат закопчува, закопчуваат закоравен, закоравениот закорави, закорават закоренет, закоренетиот закоренетост, закоренетоста закорени, закоренат закоренува, закоренуваат закосај, закосајот, закосаи закоси, закосат закосува, закосуваат закотви, закотват закоти, закотат закотува, закотуваат закрвавен, закрвавениот закрвавеност, закрвавеноста закрвави, закрвават закрви се, се закрват закрепи, закрепат закрепне, закрепнат; закрепни, закрепнете; закрепнав, закрепнаа; закрепнал; закрепнат; (ќе) закрепнев, (ќе) закрепнеа; (ќе) закрепнел закрепнува, закрепнуваат закрепости, закрепостат закрепостува, закрепостуваат закрепува, закрепуваат закреска, закрескаат закрива, закриваат закриви, закриват закрие, закријат; закриј, закријте; закрив, закрија; закрил; (ќе) закриев, (ќе) закриеја; (ќе) закриел; закриен закрила

120

залева закрили, закрилат закрилник, закрилници закрилница и закрилничка закрилува, закрилуваат закркори, закркорат закрои, закројат; закрој, закројте; закројав, закројаа и закроив, закроија; закројал и закроил; закројан и закроен; (ќе) закроев, (ќе) закроеја; (ќе) закроел закрпи, закрпат закрпува, закрпуваат закрши, закршат закука (за кукавица), закукаат закукурига, закукуригаат закуп

закупен, закупниот закупец, закупци закупи, закупат закупнина

закупнички закупува, закупуваат закупувач закуска закуќи, закуќат залага, залагаат залади, заладат заладува, заладуваат залае, залаам, залаат; залај, залајте; залајав, залајаа; залајал; залајан; (ќе) залаев, (ќе) залаеја; (ќе) залаел залажачка залаже, залажат; залажи, залажете; залагав, залагаа и залажав, залажаа; залагал и залажал; залаган и залажан; (ќе) залажев, (ќе) залажеа; (ќе) залажел залази, залазат залајува, залајуваат залак, залаци залапа, залапаат залаче, залачиња залеби, залебат залебне се (од плачење), се залебнат; се залебнав, се залебнаа; се залебнал; залебнат; (ќе) се залебнев, (ќе) се залебнеа; (ќе) се залебнел залева, залеваат

заледи заледи, заледат заледува, заледуваат залее, залеат; залеј, залејте; залеав, залеаја; залеал; залеан; (ќе) залеев, (ќе) залееја; (ќе) залеел залежи, залежат; залежи, залежете; залежав, залежаа; залежал; залежан; (ќе) залежев, (ќе) залежеа; (ќе) залежел; залежен залежува, залежуваат залез

залекува, залекуваат залелека, залелекаат залепи, залепат залепува, залепуваат залет залета, залетаат залета се, се залетаат залетува се, се залетуваат залив

залиже, залижат; залижи, залижете; залижав, залижаа; залижал; залижан; (ќе) залижев, (ќе) залижеа; (ќе) залижел залипа, залипаат залипне, залипнат; залипни, залипнете; залипнав, залипнаа; залипнал; залипнат; (ќе) залипнев, (ќе) залипнеа; (ќе) залипнел залипнува, залипнуваат заличи, заличат заличува, заличуваат залог, залози заложба заложен, заложниот заложи, заложат заложник, заложници заложница и заложничка заложува, заложуваат залока, залокаат заломоти, заломотат залости, залостат залостува, залостуваат залуден, залудниот залуди, залудат залудно

залудност, залудноста залудо залудува, залудуваат залула, залулаат

121

заменик-министер

залупи, залупат залута, залутаат залути (ми), (ми) залутат; (ми) залути, (ми) залутија; (ми) залутил; (ќе ми) залутеше, (ќе ми) залутеа; (ќе ми) залутел заљубен, заљубениот заљубеност, заљубеноста заљуби, заљубат заљубува се, се заљубуваат замав замава, замаваат замавне, замавнат; замавни, замавнете; замавнав, замавнаа; замавнал; замавнат; (ќе) замавнев, (ќе) замавнеа; (ќе) замавнел замавнува, замавнуваат замавта, замавтаат замаѓленост, замагленоста замагли, замаглат замаглува, замаглуваат замае, замаам, замаат; замај, замајте; замајав, замајаа; замајал; замајан; (ќе) замаев, (ќе) замаеја; (ќе) замаел замазни, замазнат замазнува, замазнуваат замајан, замајаниот замајува, замајуваат замандали, замандалат замандалува, замандалуваат замаскира, замаскираат замати, заматат заматка, заматкаат замачка, замачкаат замачкува, замачкуваат замба Замбија Замбиец, Замбијци Замбијка замбиски замези, замезат замезува, замезуваат замелуши, замелушат замелушува, замелушуваат замена замени, заменат заменик, заменици заменик-министер, заменик-министерот


заменик-претседател заменик-претседател, заменик-

-претседателот заменичка заменка (во граматиката) заменува, заменуваат замеси, замесат замести, заместат заместува, заместуваат замесува, замесуваат замете, заметат; замети, заметете; заметов, заметоа; замел; (ќе) заметев, (ќе) заметеа; (ќе) заметел; заметен заметува, заметуваат замечтае, замечтаам, замечтаат; замечтај, замечтајте; замечтајав, замечтајаа; замечтајал; замечтајан; (ќе) замечтаев, (ќе) замечтаеја; (ќе) замечтаел; замечтаен замеша, замешаат замешува, замешуваат замива, замиваат замига, замигаат замие, замијат; замиј, замијте; замив, замија; замил; (ќе) замиев, (ќе) замиеја; (ќе) замиел; замиен замижан, замижаниот замиже, замижат; замижи, замижете; замижав, замижаа; замижал; замижан; (ќе) замижев, (ќе) замижеа; (ќе) замижел; замижен замижува, замижуваат замили се, се замилат замилува, замилуваат замин замине, заминат; замини, заминете; заминав, заминаа; заминал; заминат; (ќе) заминев, (ќе) заминеа; (ќе) заминел заминува, заминуваат замира, замираат замириса, замирисаат замирисува, замирисуваат замисла

замисленост, замисленоста замисли, замислат замислува, замислуваат замјаука, замјаукаат замка замлачи, замлачат

занемари

122

замлачува, замлачуваат замок, замоци замоли, замолат замолкне, замолкнат; замолкни, замолкнете; замолкнав, замолкнаа; замолкнал; замолкнат; (ќе) замолкнев, (ќе) замолкнеа; (ќе) замолкнел замолкнува, замолкнуваат замолница

замолува, замолуваат замолчи, замолчат замолчува, замолчуваат замоми, замомат замомува, замомуваат замомчи, замомчат замомчува, замомчуваат замор

заморен, заморниот замори, заморат заморува, заморуваат замота, замотаат замотува, замотуваат замрази, замразат замразува, замразуваат замрачи, замрачат замрачува, замрачуваат замрда, замрдаат замре, замрат; замри, замрете; замрев, замреа; замрел; замрен замрежи, замрежат замрежува, замрежуваат замрзне, замрзнат; замрзни, замрзнете; замрзнав, замрзнаа; замрзнал; замрзнат; (ќе) замрзнев, (ќе) замрзнеа; (ќе) замрзнел замрзнува, замрзнуваат замрмори, замрморат замрсен, замрсениот замрсеност, замрсеноста замрси, замрсат замрсува, замрсуваат замука, замукаат занает занаетчија, занаетчии

занаетчиски занаетчиство зандана

занемареност, занемареноста занемари, занемарат

занемарлив

занемарлив, занемарливиот занемарува, занемаруваат занеменост, занеменоста занеми, занемат; занеми, занемете; занемев, занемеа; занемел; (го) занемив, (го) занемија; (го) занемил; занемен занеможе, занеможат; занеможи, занеможете; занеможев, занеможеа; занеможел; занеможен занеможува, занеможуваат занемува, занемуваат занес, занесот занесе, занесат; занеси, занесете; занесов, занесоа; занел и занесол, занесле; (ќе) занесев, (ќе) занесеа; (ќе) занесел; занесен занесен, занесениот занесен, занесниот занесеник, занесеници

занесеност, занесеноста занесува, занесуваат заниже, занижат; занижи, занижете; занижав, занижаа; занижал; занижан; (ќе) занижев, (ќе) занижеа; (ќе) занижел занимава се, се занимаваат

занимање, занимања

занимлив, занимливиот занимливост, занимливоста заниша, занишаат занишува, занишуваат заноктица заноси, заносат

заносува, заносуваат

заноќева, заноќеваат заноќи заноќува

занура, занураат занурка, зануркаат заобиколен, заобиколниот заобиколи, заобиколат заобиколка

заобиколува, заобиколуваат заоблаченост, заоблаченоста заоблачи се, се заоблачат заоблачува се, се заоблачуваат заод (на сонцето) заоди, заодат заодува, заодуваат

123

запаше

заоѓа, заоѓаат заокружен, заокружениот заокруженост, заокруженоста заокружи, заокружат заокружува, заокружуваат заора, заораат заорок, заороци заортачи, заортачат заортачува, заортачуваат заорува, заоруваат заостава, заоставаат заостави, заостават заостанат, заостанатиот заостанатост, заостанатоста заостане, заостанат; заостани, заостанете; заостанав, заостанаа; заостанал; заостанат; (ќе) заостанев, (ќе) заостанеа; (ќе) заостанел заостанува, заостануваат заостреност, заостреноста заостри, заострат заострува, заоструваат заофка, заофкаат запад; Запад (западни земји и народи); Дивиот Запад западен, западниот; Западна Европа; Западно Римско Царство; Западна Сахара западне, западнат; западни, западнете; западнав, западнаа; западнал; западнат; (ќе) западнев, (ќе) западнеа; (ќе) западнел западноевропски западнува, западнуваат запаѓа, запаѓаат запален, запалниот; запална бомба

запали, запалат запалив, запаливиот запаливост, запаливоста запалка

запалува, запалуваат запамети, запаметат запаметува, запаметуваат запат, запатот запати, запатат запаше, запашат; запаши, запашете; запашав, запашаа; запашал; запашан; (ќе) запашев, (ќе)


запашува

запашеа; (ќе) запашел запашува, запашуваат запева, запеваат запее, запеат; запеј, запејте; запеав, запеаја; запеал; запеан; (ќе) запеев, (ќе) запееја; (ќе) запеел запек запекува (и запечува), запекуваат запенетост, запенетоста запени се, се запенат запенува се, се запенуваат запере, заперат; запери, заперете; заправ, запраа; запрал; запран; (ќе) заперев, (ќе) запереа; (ќе) заперел;заперен заперува, заперуваат запетла, запетлаат запетлува, запетлуваат запечати, запечатат запечатува, запечатуваат запече, запечат; запечи, запечете; запеков, запекоа; запекол, запекле; (ќе) запечев, (ќе) запечеа; (ќе) запечел; запечен запечува (и запекува), запечуваат запива, запиваат запие, запијат; запиј, запијте; запив, запија; запил; (ќе) запиев, (ќе) запиеја; (ќе) запиел; запиен запир запира (од запре), запираат запира (од запере), запираат запирка (интерпункциски знак) запис записка записка, запискаат записник, записници записничар записничарка записнички запише, запишат; запиши, запише-

те; запишав, запишаа; запишал; запишан; (ќе) запишев, (ќе) запишеа; (ќе) запишел запишти, запиштат запишува, запишуваат запишувач заплави, заплават заплакне, заплакнат; заплакни, заплакнете; заплакнав, заплак-

124

запознава

наа; заплакнал; заплакнат; (ќе) заплакнев, (ќе) заплакнеа; (ќе) заплакнел; заплакнет заплакнува, заплакнуваат запламти, запламтат заплаче, заплачат; заплачи, заплачете; заплакав, заплакаа; заплакал; заплакан; (ќе) заплачев, (ќе) заплачеа; (ќе) заплачел; заплачен

заплаши, заплашат заплашува, заплашуваат заплашувачки заплеви, заплеват заплена

заплени, запленат запленува, запленуваат заплеска, заплескаат заплет заплете, заплетат; заплети, запле-

тете; заплетов, заплетоа; заплел; (ќе) заплетев, (ќе) заплетеа; (ќе) заплетел; заплетен заплетеност, заплетеноста заплетка, заплеткаат заплетканост, заплетканоста заплеткува, заплеткуваат заплетува, заплетуваат заплива, запливаат заплиска, заплискаат заплискува, заплискуваат заплисне, заплиснат; заплисни, заплиснете; заплиснав, заплиснаа; заплиснал; заплиснат; (ќе) заплиснев, (ќе) заплиснеа; (ќе) заплиснел заплиснува, заплиснуваат заплови, запловат запне, запнат; запни, запнете; запнав, запнаа; запнал; запнат; (ќе) запнев, (ќе) запнеа; (ќе) запнел запнува, запнуваат заповед, заповедта заповеда, заповедаат заповеден, заповедниот заповедник, заповедници заповедница и заповедничка заповеднички заповедништво запознава, запознаваат

запознае

запознае, запознам и запознаам, запознаат; запознај, запознајте; запознав, запознаа; запознал; запознат; (ќе) запознаев, (ќе) запознаеја; (ќе) запознаел; запознаен запомни, запомнат запомнува, запомнуваат запопи, запопат запопува, запопуваат запоставен, запоставениот запостави, запостават запоставува, запоставуваат запости, запостат запостува, запостуваат започне, започнат; започни, започнете; започнав, започнаа; започнал; започнат; (ќе) започнев, (ќе) започнеа; (ќе) започнел започнува, започнуваат заправа, заправаат .заправи, заправат запраша, запрашаат запраши, запрашат запрашува, запрашуваат запре, запрат; запри, запрете; запрев, запреа; запрел; запрен

запрега запрега, запрегаат запрегна, запрегнат; запрегни, запрегнете; запрегнав, запрегнаа; запрегнал; запрегнат; (ќе) запрегнев, (ќе) запрегнеа; (ќе) запрегнел запрегнува, запрегнуваат запреде, запредат; запреди, запредете; запредов, запредоа; запрел; (ќе) запредев, (ќе) запредеа; (ќе) запредел; запреден запредува, запредуваат запрежен, запрежниот запрепасти, запрепастат запрета, запретаат запретува, запретуваат запречи, запречат запржи, запржат запржува, запржуваат заприкаже, заприкажат; заприкажи, заприкажете; заприкажав, заприкажаа; заприкажал; запри-

125

зарасте кажан; (ќе) заприкажев, (ќе) заприкажеа; (ќе) заприкажел заприкажува, заприкажуваат заприлега, заприлегаат запролети се; се запролетило

запролетува се запршка

запука, запукаат запупи, запупат

запурнина запурничав, запурничавиот запустеник, запустеници запустеност, запустеноста запусти, запустат

запустикуќа

запустува, запустуваат запушта, запуштаат запуштен, запуштениот запуштеност, запуштеноста запушти, запуштат запче (од заб), запчиња запчен, запчениот запченик, запченици запчест, запчестиот запчи, запчат зар (прашално)

зар, зарови заработи, заработат заработка

заработува, заработуваат

заработувачка заради

зарадува, зарадуваат зараѓа се, се зараѓаат зараза

заразен, заразниот заразеност, заразеноста зарази, заразат заразност, заразноста заразува, заразуваат зарамни, зарамнат зарамнува, зарамнуваат зарасне, зараснат; зарасни, зараснете; зараснав, зараснаа; зараснал; зараснат; (ќе) зараснев, (ќе) зараснеа; (ќе) зараснел зараснува, зараснуваат зарасте, зарастат; зарасти, зарастете; зарастов, зарастоа; зарастол, зарасле; (ќе) зарастев, (ќе)


зарастува

зарастеа; (ќе) зарастел;зарастен зарастува, зарастуваат зарача, зарачаат зарачува, зарачуваат за'рга, за'ргаат зареди, заредат зареже, зарежат; зарежи, зарежете; зарежав, зарежаа; зарежал; зарежан; (ќе) зарежев, (ќе) зарежеа; (ќе) зарежел зарежува, зарежуваат зарек, зареци зарекува се (и се заречува), се зарекуваат зарече, заречат; заречи, заречете; зареков, зарекоа; зарекол, зарекле; (ќе) заречев, (ќе) заречеа; (ќе) заречел; заречен заречува се (и се зарекува), се заречуваат зарешка за'ржи, за'ржат зарие, заријат; зариј, заријте; зарив, зарија; зарил; (ќе) зариев, (ќе) зариеја; (ќе) зариел; зариен зарика, зарикаат зарине, заринат; зарини, заринете; заринав, заринаа; заринал; заринат; (ќе) заринев, (ќе) зари-

неа; (ќе) заринел заринка, заринкаат заринкува, заринкуваат заринува, заринуваат за'рка, за'ркаат заробеник, заробеници заробеница и заробеничка заробенички заробеништво зароби, заробат заробува, заробуваат зароди се, се зародат зародок, зародоци зародува се, се зародуваат заромони, заромонат зарони, заронат заронува, заронуваат зароси, заросат заросува, заросуваат за'рска, за'рскаат за'рти, за'ртат

126

засенчи

заруменее, заруменеат; заруменеј, заруменејте; заруменеав, заруменеаја; заруменеал; заруменеан; (ќе) заруменеев, (ќе) заруменееја; (ќе) заруменеел зарумени, заруменат заруменува, заруменуваат засади, засадат засадува, засадуваат засака, засакаат засакува, засакуваат засведочи, засведочат засвети, засветат засветка, засветкаат засвири, засвират засвирка, засвиркаат засвирува, засвируваат засводеност, засводеноста засводи, засводат засега (прил.) засега, засегаат засегне, засегнат; засегни, засегнете; засегнав, засегнаа; засегнал;засегнат; (ќе)засегнев, (ќе) засегнеа; (ќе) засегнел засегнува, засегнуваат заседа

заседава, заседаваат заседание, заседанија заседи се, се заседат; се заседов, се заседоа; (ќе) се заседев, (ќе) се заседеа; (ќе) се заседел; заседен заседне, заседнат; заседни, заседнете; заседнав, заседнаа; заседнал; заседнат; (ќе)заседнев,(ќе) заседнеа; (ќе) заседнел заседнува, заседнуваат заседува се, се заседуваат засее, засеат; засеј, засејте; засеав, засеаја; засеал; засеан; (ќе) засеев, (ќе) засееја; (ќе) засеел; засеен засек, засеци засека засекогаш засекува (и засечува), засекуваат засели, заселат засени, засенат засенува, засенуваат засенчи, засенчат

засенчува

засенчува, засенчуваат засече, засечат; засечи, засечете; засеков, засекоа; засекол, засекле; (ќе) засечев, (ќе) засечеа; (ќе) засечел; засечен засечува (и засекува), засечуваат засили, засилат засилува, засилуваат засипе, засипат; засипи, засипете; засипав, засипаа; засипал; засипан; (ќе) засипев, (ќе) засипеа; (ќе) засипел засипнатост, засипнатоста засипне, засипнат; засипни, засипнете; засипнав, засипнаа; засипнал; засипнат; (ќе) засипнев, (ќе) засипнеа; (ќе) засипнел засипнува, засипнуваат засипува, засипуваат засири, засират засирува, засируваат заситеност, заситеноста засити, заситат заситува, заситуваат заскита, заскитаат заскитува, заскитуваат заскока, заскокаат заскокотка, заскокоткаат заслабен, заслабениот заслаби, заслабат; заслаби, заслабете; заслабев, заслабеа; заслабел; заслабен заслабне, заслабнат; заслабни, заслабнете; заслабнав, заслабнаа; заслабнал; заслабнат; (ќе) заслабнев, (ќе) заслабнеа; (ќе) заслабнел; заслабнет заслабнува, заслабнуваат заслабува, заслабуваат заслади, засладат засладува, засладуваат заслепен, заслепениот заслепеност, заслепеноста заслепи, заслепат; заслепи, заслепете; заслепев, заслепеа; заслепел; (го) заслепив, (го) заслепија; (го) заслепил; заслепен заслепува, заслепуваат заслуга заслужен, заслужниот

127

застапи заслужи, заслужат заслужува, заслужуваат заслуша, заслушаат заслушува, заслушуваат засмева, засмеваат засмее, засмеат; засмеј, засмејте; засмеав, засмеаја; засмеал; засмеан; (ќе) засмеев, (ќе) засмееја; (ќе) засмеел; засмеен засмоли, засмолат заснежи, заснежат заснежува, заснежуваат заснова, засноваат заснове, засноват; заснови, засновете; засновав, засноваа; засновал; заснован; (ќе) засновев, (ќе) засновеа; (ќе) засновел засновува, засновуваат засолне, засолнат; засолни, засолнете; засолнав, засолнаа; засолнал; засолнат; (ќе) засолнев, (ќе) засолнеа; (ќе) засолнел; засолнет засолниште

засолнува, засолнуваат заспаност, заспаноста заспива, заспиваат заспие, заспијат; заспиј, заспијте; заспав, заспаа; заспал; заспан; (ќе) заспиев, (ќе) заспиеја; (ќе) заспиел; заспиен засрами, засрамат засрамува, засрамуваат засрклив, засркливиот

засркне, засркнат; засркни, засркнете; засркнав, засркнаа; засркнал; засркнат; (ќе) засркнев, (ќе) засркнеа; (ќе) засркнел засркнува, засркнуваат застакли, застаклат застаклува, застаклуваат застане, застанат; застани, застанете; застанав, застанаа; застанал; застанат; (ќе) застанев, (ќе) застанеа; (ќе) застанел застанува, застануваат застапен, застапениот застапеност, застапеноста застапи, застапат


застапник

128

застапник, застапници застапница и застапничка застапнички застапништво застапува, застапуваат застарен, застарениот застареност, застареноста застари, застарат; застари, застарете; застарев, застареа; застарел; застарен застарува, застаруваат застенка, застенкаат застои, застојат; застој, застојте; застојав, застојаа; застојал; застојан; (ќе) застоев, (ќе) застоеја; (ќе) застоел застој, застојот, застои застојаност, застојаноста застрани, застранат застранува, застрануваат застрашеност, застрашеноста застраши, застрашат застрашува, застрашуваат застрашувачки застрела, застрелаат застругува (и застружува), застругуваат заструже, застружат; застружи, застружете; застругав, застругаа; застругал; заструган; (ќе) застружев, (ќе) застружеа; (ќе) застружел; застружен застружува (и застругува), застружуваат застуди; застуде; застудело застудува засука, засукаат засукува (и засучува), засукуваат засуче, засучат; засучи, засучете; засукав, засукаа; засукал; засукан; (ќе) засучев, (ќе) засучеа; (ќе) засучел; засучен засучува (и засукува), засучуваат засуши, засушат засушува, засушуваат затагува, затагуваат затаеност, затаеноста затажи, затажат затажува, затажуваат затаи, затаат; затај, затајте; затаив

затече

затаија; затаил; (ќе) затаев, (ќе) затаеја; (ќе) затаел; затаен затајува, затајуваат заталка, заталкаат заталкува, заталкуваат затапен, затапениот затапеност, затапеноста затапи, затапат; затапи, затапете; затапев, затапеа; затапел; (го) затапив, (го) затапија; (го) затапил;затапен затапка, затапкаат затапува, затапуваат зататни, зататнат зататнува, зататнуваат затвор затвора, затвораат затворач затвореник, затвореници затвореница и затвореничка затворенички затвореножолт, затвореножолтиот

затвореност, затвореноста затвореноцрвеи, затвореноцрве-

ниот затвори, затворат затворски затврди, затврдат затврдува, затврдуваат затега, затегаат затегнатост, затегнатоста затегне, затегнат; затегни, затегнете; затегнав, затегнаа; затегнал; затегнат; (ќе) затегнев, (ќе) затегнеа; (ќе) затегнел затегнува, затегнуваат затемнение, затемненија затемни, затемнат затемнува, затемнуваат затепа, затепаат затера, затераат затести се, се затестат затестува се, се затестуваат затетерави се, се затетерават затече (сретне некого), затечат; затечи, затечете; затеков, затекоа; затекол, затекле; (ќе) затечев, (ќе) затечеа; (ќе) затечел; затечен

затечува

затечува, затечуваат затина, затинаат затира, затираат затишие и затишје затка заткае, заткаам, заткаат; заткај, заткајте; заткав, заткаа; заткал; заткан; (ќе) заткаев, (ќе) заткаеја; (ќе) заткаел; заткаен заткајува, заткајуваат заткулисен, заткулисниот заткуќи (прил.) затлее, затлеат; затлеј, затлејте; затлеав, затлеаја; затлеал; затлеан; (ќе) затлеев, (ќе) затлееја; (ќе) затлеел затне, затнат; затни, затнете; затнав, затнаа; затнал; затнат; (ќе) затнев, (ќе) затнеа; (ќе) затнел затнува, затнуваат затоа затопи, затопат затопли, затоплат затоплува, затоплуваат затопува, затопуваат заточение заточеник, заточеници заточеница и заточеничка заточенички заточи, заточат заточува, заточуваат затрае, затраам, затраат; затрај, затрајте; затрајав, затрајаа; затрајал; затрајан; (ќе) затраев, (ќе) затраеја; (ќе) затраел; затраен затрајува, затрајуваат затрака, затракаат затре, затрат; затри, затрете; затрев, затреа; затрел; затрен затреба, затребаат затреби, затребат затребува, затребуваат затреви, затреват затревожи, затревожат затрепери, затреперат затреперува, затреперуваат затрепка, затрепкаат затрепкува, затрепкуваат затрепти, затрептат

129

зафатнина

затресе, затресат; затреси, затресете; затресов, затресоа; затресол, затресле; (ќе) затресев, (ќе) затресеа; (ќе) затресел; затресен затресен, затресениот затресеност, затресеноста затреска, затрескаат затресува, затресуваат затрешти, затрештат затрива, затриваат затрие, затријат; затриј, затријте; затрив, затрија; затрил; (ќе) затриев, (ќе) затриеја; (ќе) затриел; затриен затркала, затркалаат затропа, затропаат затропоти, затропотат затруби, затрубат затруе, затрујат; затруј, затрујте; затрув, затруја; затрул; (ќе) затруев, (ќе) затруеја; (ќе) затруел; затруен затруеност, затруеноста затрупа, затрупаат затрупува, затрупуваат затрча, затрчаат затрчува, затрчуваат затскрива, затскриваат

затскрие в. скрие

затупа, затупаат затупка, затупкаат затупоти, затупотат затура, затураат затурка, затуркаат затутули, затутулат затуфка, затуфкаат заќелави, заќелават заудира, заудираат заузди, зауздат зауздува, зауздуваат заусти, заустат заучи, заучат заучува, заучуваат заушен, заушниот; заушни жлезди заушки (само во мн.) зафат зафатеност, зафатеноста зафати, зафатат

зафатнина


зафаќа

130

зас »аќа, зафаќаат за( »рла, зафрлаат зас фленост, зафрленоста за( »рли, зафрлат зас »рлува, зафрлуваат зас »рчи, зафрчат зас »учи, зафучат захарин захрани, захранат захранува, захрануваат зацапа, зацапаат зацапува, зацапуваат зацари, зацарат зацарува, зацаруваат зацврстеност, зацврстеноста зацврсти, зацврстат

зацврстува, зацврстуваат зацеди, зацедат зацели, зацелат зацеп зацепи, зацепат зацепува, зацепуваат зацивка, зацивкаат зацица, зацицаат зацрвени, зацрвенат зацрвенува, зацрвенуваат зацрви, зацрват зацрвува, зацрвуваат зацрни, зацрнат зацрнува, зацрнуваат зацрпи, зацрпат; зацрпи, зацрпете; зацрпив, зацрпија; зацрпил; зацрпен; (ќе) зацрпев, (ќе) зацрпеа; (ќе) зацрпел зацрпува, зацрпуваат зацути, зацутат зачаденост, зачаденоста зачади, зачадат зачадува, зачадуваат зачас зачека, зачекаат зачекори, зачекорат зачекорува, зачекоруваат зачекува, зачекуваат зачепи, зачепат зачепка, зачепкаат зачепува, зачепуваат зачестен, зачестениот зачестеност, зачестеноста зачести, зачестат

зашепоти

зачестува, зачестуваат зачетен, зачетниот зачетник, зачетници зачеток, зачетоци зачеша, зачешаат зачешла, зачешлаат зачешлува, зачешлуваат зачин зачини, зачинат зачинува, зачинуваат зачисти, зачистат зачистува, зачистуваат зачита, зачитаат зачитува, зачитуваат зачкрапа, зачкрапаат зачкрипи, зачкрипат зачкрипува, зачкрипуваат зачкрта, зачкртаат зачкртува, зачкртуваат зачлени, зачленат зачленува, зачленуваат зачмае, зачмаам, зачмаат; зачмај, зачмајте; зачмајав, зачмајаа; зачмајал; зачмајан; (ќе) зачмаев, (ќе) зачмаеја; (ќе) зачмаел; зачмаен зачмаеност, зачмаеноста зачмајува, зачмајуваат зачне, зачнат; зачни, зачнете; зачнав, зачнаа; зачнал; зачнат; (ќе) зачнев, (ќе) зачнеа; (ќе) зачнел зачнува, зачнуваат зачува, зачуваат зачуван, зачуваниот зачувува, зачувуваат зачуди, зачудат зачудува, зачудуваат зачуе, зачујат; зачуј, зачујте; зачув, зачуја; зачул; (ќе) зачуев, (ќе) зачуеја; (ќе) зачуел; зачуен зачука, зачукаат зачури, зачурат заџавка, заџавкаат заџвака, заџвакаат зашари, зашарат зашарок, зашароци зашарува, зашаруваат зашеметеност, зашеметеноста зашемети, зашеметат зашеметува, зашеметуваат зашепоти, зашепотат

зашета

зашета, зашетаат зашеќери, зашеќерат зашеќерува, зашеќеруваат зашиба, зашибаат зашива, зашиваат зашие, зашијат; зашиј, зашијте; зашив, зашија; зашил; (ќе) зашиев, (ќе) зашиеја; (ќе) зашиел; зашиен зашили, зашилат зашилува, зашилуваат зашлака, зашлакаат зашлапа, зашлапаат зашмрка, зашмркаат зашмука, зашмукаат зашрафи, зашрафат зашрафува, зашрафуваат

заштеда

заштеди, заштедат заштедува, заштедуваат

заштита

заштитен, заштитниот заштити, заштитат заштитник, заштитници заштитница заштитничка

заштитува, заштитуваат зашто (сврз.) заштрака, заштракаат заштрека, заштрекаат заштрка, заштркаат зашуми, зашумат зашумоли, зашумолат зашумолува, зашумолуваат зашумува, зашумуваат зашушка, зашушкаат зашушука, зашушукаат збабари се, се збабарат збајати, збајатат збега, збегаат збере, зберат; збери, зберете; збрав, збраа; збрал; збран; (ќе) зберев, (ќе) збереа; (ќе) зберел; зберен збеснатик, збеснатици збесне, збеснат; збесни, збеснете; збеснав, збеснаа; збеснал; збеснат; (ќе) збеснев, (ќе) збеснеа; (ќе) збеснел; збеснет збеснува, збеснуваат збива, збиваат

131

зборне

збивта, збивтаат збигороса, збигоросаат збидне се, се збиднат; збидни се, збиднете се; се збидна, се збиднаа; се збиднал; збиднат; (ќе) се збиднеше, (ќе) се збиднеа; (ќе) се збиднел збиднува се, се збиднуваат збиднување, збиднувања збие (прибере, стисне), збијат; збиј, збијте; збив, збија; збил; (ќе) збиев, (ќе) збиеја; (ќе) збиел; збиен збиеност, збиеноста збир, збирови збира, збираат; збирај, збирајте; збирав, збираа; збирал; збиран; збирајќи; збирање збиралиште збирен, збирниот збирка збирштина збиток, збитоци зближи, зближат; зближи, зближете; зближив, зближија и зближав, зближаа; зближил и зближал; зближен и зближан; (ќе) зближев, (ќе) зближеа; (ќе) зближел зближува, зближуваат збогати, збогатат збогатува, збогатуваат збогум збодне, збоднат; збодни, збоднете; збоднав, збоднаа; збоднал; збоднат; (ќе) збоднев, (ќе) збоднеа; (ќе) збоднел збоднува, збоднуваат зболи (ме), (ме) зболат зболува (ме), (ме) зболуваат збор, зборови зборен, зборниот збори се (од се бори), се зборат зборлест, зборлестиот зборлив, зборливиот зборливост, зборливоста зборне, зборнат; зборни, зборнете; зборнав, зборнаа; зборнал; зборнат; (ќе) зборнев, (ќе) зборнеа; (ќе) зборнел


зборник^^^^^^^^^^^

зборник, зборници зборовен, зборовниот зборува, зборуваат зборува се (од се збори), се зборуваат зборче, зборчиња збратименост, збратименоста збратими, збратимат збратимува, збратимуваат збрден, збрдниот збрева, збреваат збревта, збревтаат збрише, збришат; збриши. збришете; збришав, збришаа; збришал; збришан; (ќе) збришев, (ќе) збришеа; (ќе) збришел збришува, збришуваат збрка, збркаат збркан, збрканиот збрканост, збрканоста збркува, збркуваат збрливи, збрливат збрложи, збрложат збрложува, збрложуваат збрчи, збрчат збрчка, збрчкаат збрчкува, збрчкуваат збрчува, збрчуваат збувне, збувнат; збувни, збувнете; збувнав, збувнаа; збувнал; збувнат; (ќе) збувнев, (ќе) збувнеа; (ќе) збувнел збувнува, збувнуваат збувта, збувтаат збудали, збудала-рзбудалува, збудалуваат збунет, збунетиот збунетост, збунетоста збуни, збунат збунлив, збунливиот збунливост, збунливоста збунува, збунуваат збуричка, збуричкаат збута, збутаат збуца, збуцаат збучи, збучат

звање, звања

звук, звуци и звукови звукомер

звучен, звучниот

132^^^^згоден

звучи, звучат звучник, звучници звучност, звучноста згади (ми) се, (ми) се згадат згадува (ми) се, (ми) се згадуваат згази, згазат згазне, згазнат; згазни, згазнете; згазнав, згазнаа; згазнал; згазнат; (ќе) згазнев, (ќе) згазнеа; (ќе) згазнел згазнува, згазнуваат згазува, згазуваат згасне, згаснат; згасни, згаснете; згаснав, згаснаа; згаснал; згаснат; (ќе) згаснев, (ќе) згаснеа; (ќе) згаснел згаснува, згаснуваат згашти, згаштат згине, згинат; згини, згинете; згинав, згинаа; згинал; згинат; (ќе) згинев, (ќе) згинеа; (ќе) згинел

зглавје, зглавја зглавка

зглавник, зглавници зглибоса, зглибосаат зглоб, зглобови зглобен, зглобниот зглоби, зглобат зглобува, зглобуваат згмечи, згмечат згмечува, згмечуваат згнаси (ми) се, (ми) се згнасат згнасува (ми) се, (ми) се згнасуваат згнете, згнетат; згнети, згнетете; згнетов, згнетоа; згнел; (ќе) згнетев, (ќе) згнетеа; (ќе) згнетел; згнетен згнетува, згнетуваат згнива, згниваат згние. згнијат; згниј, згнијте; згнив, згнија; згнил; (ќе) згниев, (ќе) згниеја; (ќе) згниел; згниен зговара, зговараат зговор

зговорен, зговорниот зговори, зговорат зговорлив, зговорливиот зговорност, зговорноста згода згоден, згодниот

згоди

згоди, згодат згодност, згодноста згодува, згодуваат згои, згојат; згој, згојте; згојав, згојаа и згоив, згоија; згојал и згоил; згојан и згоен; (ќе) згоев, (ќе) згоеја; (ќе) згоел згојува, згојуваат зголеми, зголемат зголемува, зголемуваат згон згора

згора-згора згорен, згорниот згорешти, згорештат згорештува, згорештуваат згорнина згорница згорниште згорчи, згорчат згорчува, згорчуваат 'зготви, зготват зготвува, зготвуваат зграби, зграбат зграбува, зграбуваат зграда

зграпчи, зграпчат зграпчува, зграпчуваат зграчи, зграчат згрбави, згрбават згрбавува, згрбавуваат згрвали, згрвалат згрвалува, згрвалуваат згргори, згргорат згрева, згреваат згрее, згреат; згреј, згрејте; згреав, згреаја; згреал; згреан; (ќе) згреев, (ќе) згрееја; (ќе) згреел; згреен згрешава, згрешаваат згреши, згрешат згрижи, зфижат згрли (опкопа пченка, компири и сл.), згрлат згрми, згрмат згрмува, згрмуваат згрне, згрнат; згрни, згрнете; згрнав, згрнаа; згрнал; згрнат; (ќе) згрнев, (ќе) згрнеа; (ќе) згрнел згровта, згровтаат

133

здобие се

згрози се, се згрозат згрозува се, се згрозуваат згромоли, згромолат згрсти, згрстат згрува, згруваат згруди се, се згрудат згрудува се, се згрудуваат згрутчи се, се згрутчат згрутчува се, се згрутчуваат згрченост, згрченоста згрчи, згрчат згрчува, згрчуваат згура згусне, згуснат; згусни, згуснете; згуснав, згуснаа; згуснал; згуснат; (ќе) згуснев, (ќе) згуснеа; (ќе) згуснел згуснува, згуснуваат згутави се, се згутават згуши, згушат здава се, се здаваат здави, здават здаволка, здаволкаат здавува, здавуваат здаде се, се здадат; здај се, здајте се; се здадов, се здадоа; се здал; (ќе) се здадев, (ќе) се здадеа; (ќе) се здадел;здаден здание, зданија здебели, здебелат здебелува, здебелуваат зделка, зделкаат здене (за сено и др.), зденат; здени, зденете; зденав, зденаа; зденал; зденат; (ќе) зденев, (ќе) зденеа; (ќе) зденел; зденет здив, здивот здива, здиваат здиви, здиват здивне, здивнат; здивни, здивнете; здивнав, здивнаа; здивнал; здивнат; (ќе) здивнев, (ќе) здивнеа; (ќе) здивнел здивнува, здивнуваат здивува, здивуваат здими, здимат здипли, здиплат здиплува, здиплуваат здобива се, се здобиваат здобие се, се здобијат; здобиј се,


здодева (ми) се

здобијте се; се здобив, се здобија; се здобил; (ќе) се здобиев, (ќе) се здобиеја; (ќе) се здобиел; здобиен

здодева (ми) се

здодевен, здодевниот здодевност, здодевноста здодее (ми) се; (ми) се здодеа; (ми) се здодеал; здодеан; (ќе ми) се здодееше; (ќе ми) се здодеел; здодеен здола

здолен, здолниот

здолница здолниште

здрав, здравиот

здравец здравина здравица

здравичок, здравичкиот здравје

здраво (поздрав)

здраво-живо (поздрав)

здравствен, здравствениот

здравство

здравува, здравуваат здраска, здраскаат здрвеност, здрвеноста здрви, здрват здрвува, здрвуваат здржан, здржаниот здржаност, здржаноста здржи, здржат здржува, здржуваат здрмоли, здрмолат здроби, здробат здробува, здробуваат здружен, здружениот здружение, здруженија здружи, здружат здружува, здружуваат здува, здуваат здупи, здупат здуши се, се здушат здушува се, се здушуваат зѓаволи се, се зѓаволат зебло

зебра (животно) зебу (вид говедо), зебуто, зебуа зев, зевот, зевови

134

земјиштен Зевс зејтин Зекир Зеланд зеландски

зелен, зелениот зеленее, зеленеат; зеленеј, зеленејте; зеленееше, зеленееја; зеленеел; зеленеен; зеленеејќи; зеленеење; зеленеа, зеленеаја; зеленеал;зеленеан зелени, зеленат зеленика

зеленикав, зеленикавиот зеленило зеленина зеленинка зелениште зеленушка (птица) зеленушкав, зеленушкавиот зеленчица зеленчук, зеленчуци зелје зелка

зелник, зелници зема, земаат зембиљ, зембиљот, зембили земе, земат; земи, земете; зедов, зедоа; зел; (ќе) земев, (ќе) земеа; (ќе) земел; земен земен, земниот земичка земја, земји; Земја (име на небеско тело) земјак, земјаци земјан, земјаниот и земјен, земјениот земјанин, земјани земјанка замјарина земјачка земјеи, земјениот и земјан, земјан-

иот Земјин (од Земја), Земјиниот; Земјина површина, Земјина тежа,

Земјина топка земјица земјичка земјиште земјиштен, земјишниот

земјовина земјовина земјовладелец, земјовладелци земј овладелски земјовладение, земјовладенија земјовод земјоделец, земјоделци земјоделски земјоделство земјомер земјопосед земјопоседник, земјопоседници земјопоседнички земјоса се, се земјосаат земјотрес земјотресен, земјотресниот земски зенит зеница зеничен, зеничниот зет, зетови зетов, зетовиот 'зетовски зефир зима зимава Зимбабве зиме зимен, зимниот зимница зимовиште зимовник, зимовници зиморка зиморлив, зиморливиот зиморливост, зиморливоста зиморничав, зиморничавиот зиморничавост, зиморничавоста зимоска зимошен, зимошниот зимски

зимува, зимуваат зине, зинат; зини, зинете; зинав, зинаа; зинал; зинат; (ќе) зинев, (ќе) зинеа; (ќе) зинел зинува, зинуваат зифт зјае, зјаам, зјаат; зјај, зјајте; зјаев, зјаеја; зјаел; зјаејќи; зјаење зјапа, зјапаат зјапач зјапло, зјапловци

135

злорадост

зјапне, зјапнат; зјапни, зјапнете; зјапнав, зјапнаа; зјапнал; зјапнат; (ќе) зјапнев, (ќе) зјапнеа; (ќе)

зјапнел злат, златиот златар златарски златарство златен, златниот златест, златестиот златец (ЈУЛИ) злати, златат златник, златници злато

златоглав, златоглавиот златогрив, златогривиот златокос, златокосиот златокрил, златокрилиот златоносен, златоносниот златопер, златопериот златорог, златорогиот, златороги златорун, златоруниот златоткан, златотканиот златоуст, златоустиот злетовец, злетовци злетовка Злетово злетовски зло, злото, зла злоба

злобен, злобниот злоблив, злобливиот злобник, злобници злобност, злобноста злогласен, злогласниот злогласност, злогласноста злокачествен, злокачествениот злокоба злокобен, злокобниот злокобник, злокобници злокобница злокобност, злокобноста злокуќник, злокуќници злокуќница

зломислен, зломислениот зломисленик, зломисленици злонамерен, злонамерниот злонамерност, злонамерноста злорад, злорадиот злорадост, злорадоста


злосторник

злосторник, злосторници

злосторница злосторнички злосторство злоупотреба

злоупотреби, злоупотребат злоупотребува, злоупотребуваат змев, змевови змеј, змејот, змејови змејовски

змејче, змејчиња змиест, змиестиот змиин, змииниот змииште

змија, змијо, змии

змијар

змијарник, змијарници

змијоглав

змијулче (од змија), змијулчиња змијче (од змија), змијчиња змиски

знае, знам и знаам, знаат; знај, знајте; знаев, знаеја; знаел; знаејќи; знаење знаен, знајниот знаење, знаења знак, знаци и знакови зналец, зналци зналечки знаме, знамиња знамение, знаменија знаменит, знаменитиот знаменитост, знаменитоста знаменосец, знаменосци значаен, значајниот значајност, значајноста значенски и значењски значење, значења значи, значат значителен, значителниот значка зоб, зопта зоба, зобаат зобне, зобнат; зобни, зобнете; зобнав, зобнаа; зобнал; зобнат; (ќе) зобнев, (ќе) зобнеа; (ќе) зобнел зобник, зобници зобница зобнува, зобнуваат зовира, зовираат и зоврива, зоври-

136

зурлаџија

ваат зоврие, зовријат; зовриј, зовријте; зоврев, зовреа; зоврел; зоврен; (ќе) зовриев, (ќе) зовриеја; (ќе) зовриел;зовриен зограс)

зограс шса, зографисаат зограс шсува, зографисуваат зограс »ски зограс 1ство Зодијак зодијачки Зоја зокум

зол, зла, зло, зли золва

золвин, золвиниот золвин, золвинот золвиче, золвичиња зона зонски зоолог, зоолози зоологија зоолошки зора зорен, зорниот зорнина

Зорница (ѕвезда) зошто (прашално) зрак, зраци; у-зраци (гама-зраци); 8-зраци (делта-зраци) зрачен, зрачниот зрачи, зрачат зрее, зреат; зреј, зрејте; зреев, зрееја; зреел; зреен; зреејќи; зрее-

ње; зреав, зреаја; зреал; зреан зрел, зрелиот зрелост, зрелоста Зрењанин зрнен, зрнениот зрнест, зрнестиот зрно зрнце зулум зулумќар зулуф зумбул (цвеќе) зурла зурлаџија, зурлаџии

Ѕака Ѕана

ѕангари, ѕангарат Ѕанѕе ѕвезда

ѕвездаллнја, ѕвездаллии Ѕвездан ѕвезден, ѕвездениот ѕвездест, ѕвездестиот ѕвездичка

.ѕвездочатец, ѕвездочатци ѕвездочел, ѕвездочелиот ѕвек, ѕвекови ѕвекне, ѕвекнат; ѕвекни, ѕвекнете; ѕвекнав, ѕвекнаа; ѕвекнал; ѕвекнат; (ќе) ѕвекнев, (ќе) ѕвекнеа; (ќе) ѕвекнел ѕвекнува, ѕвекнуваат ѕвекот, ѕвекотот ѕвекоти, ѕвекотат ѕвер, ѕверови ѕвере (од ѕвер), ѕвериња ѕвери се, се ѕверат ѕверилник, ѕверилници ѕвернштс ѕверка ѕверски ѕверство ѕверчс, ѕверчиња ѕвечалка ѕвечало ѕвсчарка (змија) ѕвсчи, ѕвечат ѕвечка

ѕвечка, ѕвечкаат ѕвечкав, ѕвечкавиот ѕвизак, ѕвизаци ѕвизне, ѕвизнат; ѕвизни, ѕвизнете; ѕвизнав, ѕвизнаа; ѕвизнал; ѕвиз-

нат; (ќе) ѕвизнев, (ќе) ѕвизнеа; (ќе)ѕвизнел ѕвизнува, ѕвизнуваат ѕввска (двегодишна овца) ѕвиска (за коњ), ѕвискаат ѕвисне, ѕвиснат; ѕвисни, ѕвиснете; ѕвиснав, ѕвиснаа; ѕвиснал; ѕвиснат; (ќе) ѕвиснев, (ќе) ѕвиснеа;

(ќе) ѕвиснел ѕвиснува, ѕвиснуваат ѕвон, ѕвонови ѕвонар ѕвонарски ѕвонсц, ѕвонци ѕвони, ѕвонат ѕвонлив, ѕвонливиот ѕвонливост, ѕвонливоста ѕвоно

ѕвонче, ѕвончиња ѕвончест, ѕвончестиот ѕевгар ѕемие, ѕемнат; ѕемни, ѕемнете; ѕемнев, ѕемнеа; ѕемнел; ѕемнет; ѕемнејќи; ѕемнење; ѕемнав, ѕемнаа; ѕемнал; ѕемнат ѕснѕа, ѕенѕаат ѕенѕало ѕенѕер ѕиври (само во мн.) ѕид, ѕидови, ѕидје и ѕидишта ѕида, ѕидаат ѕидар ѕидарски ѕидарство ѕиден, ѕидниот ѕидиште ѕидоса, ѕидосаат ѕидосува, ѕидосуваат ѕинѕурка (обично во мн.), ѕинѕурки


ѕирка^^^^^^^^ ѕирка

ѕирка, ѕиркаат ѕирне, ѕирнат; ѕирни, ѕириете; ѕирнав, ѕирнаа; ѕирнал; ѕирнат; (ќе) ѕирнев, (ќе) ѕирнеа; (ќе) ѕирнел ѕирнува, ѕирнуваат ѕитче, ѕитчиња ѕрнѕурка (обично во мн.), ѕрнѕурки

138

ѕури

ѕрцала (во мн.) ѕрцки (подбивно за очи) Ѕоѕе ѕумба ѕуни, ѕунат ѕуница

ѕунлив, ѕунливиот ѕунливост, ѕунливоста ѕури, ѕурат

и и в. таа

вако (иако знаеше, не кажа); и ако (и ако паднеш, не е страшно) иб., ибид. (за лат. 1Шет , т.е. на

истото место) Ибериец, Иберијци Иберија Иберијка ибериски; Ибериски Полуостров Ибзен: Хенрик Ибзен ибис (птица) ибрик, ибрици ибриче, ибричиња ибришим ива (растение) Иванден иванденски иверица иверка игла иглен, иглениот иглест, иглестиот игличка Игнат игнорант игнорантка игнорантски игноранција игнорира, игнорираат Иго: Виктор Иго Игор игра игра,играат игралиште игранка играч играчица играчка игроорец, игроорци

игроорка игумен игуменија, игумении игуменски

иде, идат; иди, идете; идев, идеа; идел; иден; идејќи; идење; идов, идоа; ишол, ишле идеал

идеален, идеалниот вдеализам, идеализмот идеализатор идеализаторски идеализира, идеализираат идеализиран, идеализираниот идеалист идеалистички идеалистка идеалност, идеалноста идеен, идејниот идеја, идеи идејност, идејноста идејнополитички иден, идниот идентитет идентификација идентификува, идентификуваат идентифицира, идеитифицираат идентичен, идентичниот идентичност, идентичноста идеолог, идеолози идеологија, идеологии идеолошки идила идиличен, идиличниот идиличност, идиличноста идиолатрија ндиом идибт идиотизам, идиотизмот


иднина иднина идност, идноста идол

идолопоклоник, идолопоклоници идолопоклонички идолопоклонство

и др. (и други, и друго) изаби, изабат изабува, изабуваат изарчи, изарчат изарчува, изарчуваат избави, избават

избавител избавителка избавиште

избавник, избавници избакне, избакнат; избакни, избакнете; избакнав, избакнаа; избакнал; избакнат; (ќе) избакнев, (ќе) избакнеа; (ќе) избакнел избања, избањаат избара, избараат избаца, избацаат избаци (избакне), избацат избега, избегаат избегне, избегнат; избегни, избегнете; избегнав, избегнаа; избегнал; избегнат; (ќе) избегнев, (ќе) избегнеа; (ќе) избегнел избегнува, избегнуваат избегнување

избегува, избегуваат избезуми, избезумат избезумува, избезумуваат избелее, избелеат; избелеј, избелејте; избелеав, избелеаја; избелеал; избелеан; (ќе) избелеев, (ќе) избелееја; (ќе) избелеел; избелеен избележи, избележат; избележи, избележете; избележив, избележија и избележав, избележаа; избележил и избележал; избележен и избележан; (ќе) избележев, (ќе) избележеа; (ќе) избележел избележува, избележуваат избели, избелат избелува, избелуваат избербати, избербатат

140

изботее

избербатува, избербатуваат избере, изберат; избери, изберете; избрав, избраа; избрал; избран; (ќе) изберев, (ќе) избереа; (ќе) изберел; изберен избива, избиваат избие, избијат; избиј, избијте; избив, избија; избил; (ќе) избиев, (ќе) избиеја; (ќе) избиел; избиен избира, избираат

избирач избирачка избирачки избирлив, избирливиот избирок, избироци избистри, избистрат избиструва, избиструваат избичи, избичат избледи, избледат избледнее, избледнеат; избледнеј, избледнејте; избледнеав, избледнеаја; избледнеал; избледнеан; (ќе) избледнеев, (ќе) избледнееја; (ќе) избледнеел; избледнеен избледнува, избледнуваат избледува, избледуваат изблик, изблици изблика, избликаат избликне, избликнат; избликни, избликнете; избликнав, избликнаа; избликнал; избликнат; (ќе) избликнев, (ќе) избликнеа; (ќе) избликнел избликнува, избликнуваат избликува, избликуваат изблиска, изблискаат изблуе, изблујат; изблуј, изблујте; изблув, изблуја; изблул; (ќе) изблуев, (ќе) изблуеја; (ќе) изблуел; изблуен избоде, избодат; избоди, избодете; избодов, избодоа; избол; (ќе) избодев, (ќе) избодеа; (ќе) избодел; избоден избор изборен, изборниот избори, изборат изборност, изборноста изботее, изботеат; изботеј, изботејте; изботеав, изботеаја; изботеал;

избоцка изботеан; (ќе) изботеев, (ќе) изботееја; (ќе) изботеел; изботеен избоцка, избоцкаат избразди, избраздат избраздува, избраздуваат избраник, избраници избраница и избраничка избрбори, избрборат; избрбори, избрборете; избрборив, избрборија; избрборил; (ќе) избрборев. (ќе) избрбореа; (ќе) избрборел; избрборен избрза, избрзаат избрзан, избрзаниот избрзаност, избрзаноста избрзува, избрзуваат избрикува (и избричува), избрикуваат избричи, избричат; избричи, избричете; избричив, избричија и избриков, избрикоа; избричил и - избрикол, избрикле; (ќе) избричев, (ќе) избричеа; (ќе) избричел; избричен избричува (и избрикува), избричуваат избрише, избришат, избриши, избришете; избришав, избришаа; избришал; избришан; (ке) избришев, (ќе) избришеа; (ќе) избришел; избришен избришлив, избришливиот избришува, избришуваат избрка, избркаат избрливи се, се избрливат изброи, избројат; изброј, избројте; избројав, избројаа и изброив, изброија; избројал и изброил; избројан и изброен; (ќе) изброев, (ќе) изброеја; (ќе) изброел избрбјува, избројуваат избувлИв, избувливиот избувливбст, избувливосѓГа избувие, избувнат; избувни, избувне/Је; избувнав, избувнаа; избувнал; избувнат; (ќе) избувнев, (ќе) Љбувнеа; (ќе) избувнел избувнува, избувнуваат избудали, -избудалат избуричќа, избур'ичкаат

141

известувач

избуца, избуцаат извади, извадат; извади, извадете; извадив, извадија; извадил; (ќе) извадев, (ќе) извадеа; (ќе) извадел; изваден извадок, извадоци извадува, извадуваат изваја, извајаат; извајај, извајајте; извајав, извајаа; извајал; извајан извала, извалаат извалка, извалкаат извалкува, извалкуваат изварди, извардат извари, изварат изварка изварува, изваруваат извеан, извеаниот извева, извеваат изведба изведбен, изведбениот изведе, изведат; изведи, изведете; изведов, изведоа; извел; (ќе) изведев, (ќе) изведеа; (ќе) изведел; изведен изведреност, изведреноста изведри, изведрат изведрува, изведруваат изведува, изведуваат .изведувач изведувачка извее, извеат; извеј, извејте; извеав, извеаја; извеал; извеан; (ќе) извеев, (ќе) извееја; (ќе) извеел; извеен извежба, извежбаат извежбан, извежбаниот извежбаност, извежбаноста извезе (од везе), извезат; извези, извезете; извезав, извезаа; извезал; извезан; (ќе) извезев, (ќе) извезеа; (ќе) извезел; извезен извезува, извезуваат извејува, извејуваат извесен, извесниот извести, известат известие, известија известител известителка известува, известуваат известувач


изветвен

изветвен, изветвениот изветви, изветват изветреан, изветреаниот изветреаност, изветреаноста изветрее, изветреат; изветреј, изветрејте; изветреав, изветреаја; изветреал; изветреан; (ќе) изветреев, (ќе) изветрееја; (ќе) изветреел; изветреен изветрува, изветруваат швештај, извештајот, извештаи извештачен, извештачениот извештаченост, извештаченоста извешти се, се извештат извив извива, извиваат извиди, извидат; извиди, извидете; извидов, извидоа; извидел, извиден; (ќе) извидев, (ќе) извидеа; (ќе) извидел извидник, извидници извидница извидничка извиднички

извидува, извидуваат извидување извидувач извидувачки

извие, извијат; извиј, извијте; извив, извија; извил; (ќе) извиев, (ќе) извиеја; (ќе) извиел; извиен извик, извици извика, извикаат извикне, извикнат; извикни, извикнете; извикнав, извикнаа; извикнал; извикнат; (ќе) извикнев, (ќе) извикнеа; (ќе) извикнел извикнува, извикнуваат извикува, извикуваат извиличи се, се извиличат извинение, извиненија извини, извинат извинува, извинуваат извинување

извира, извираат извиска, извискаат извитка, извиткаат извиткува, извиткуваат извичник (интерпункциски знак), извичници

изгасне

142

извиши, извишат извишува, извишуваат извлекува (и извлечува), извлекуваат извлече, извлечат; извлечи, извлечете; извлеков, извлекоа; извлекол, извлекле; (ќе) извлечев, (ќе) извлечеа; (ќе) извлечел; извлечен извлечка, извлечкаат извлечкува, извлечкуваат извлечува (и извлекува), извлечуваат извод

изводени, изводенат изводлив, изводливиот изводливост, изводливоста извоз извозен, извозниот извози, извозат извозник, извозници извознички

извозува, извозуваат извојува, извојуваат извонреден, извонредниот извонредност, извонредноста извор

изворен, изворниот изворност, изворноста изворски изворче, изворчиња изврви, изврват изврвува, изврвуваат извргали, извргалат изврива, извриваат изврие, извријат; извриј, извријте; изврив, изврија; изврил; (ќе) извриев, (ќе) извриеја; (ќе) извриел; извриен изврти, извртат извртува, извртуваат извршен, извршниот изврши, извршат извршител

извршува, извршуваат извршувач

изгази, изгазат изгазува, изгазуваат изгасне, изгаснат; изгасни, изгаснете; изгаснав, изгаснаа; изгаснал; изгаснат; (ќе) изгаснев,(ќе)

изгаснува

изгаснеа;(ќе) изгаснел изгаснува, изгаснуваат изгине, изгинат; изгини, изгинете; изгинав, изгинаа; изгинал; изгинат; (ќе) изгинев, (ќе) изгинеа; (ќе) изгинел изгинува, изгинуваат изгладнетост, изгладнетоста изгладни, изгладнат; изгладни, изгладнете; изгладнев, изгладнеа; изгладнел; изгладнет изгладнува, изгладнуваат изгласа, изгласаат изгласи се, се изгласат изгласува, изгласуваат изгласува се, се изгласуваат изглед изгледа, изгледаат изглода, изглодаат изгмечи, изгмечат изгнаник, изгнаиици изгнаница изгнанички изгнанство изгнаси, изгнасат изгнива, изгниваат изѓние, изгнијат; изгниј, изгнијте; изгнив, изгнија; изгнил; (ќе) изгниев, (ќе) изгниеја; (ќе) изгниел; изгниен изговара, изговараат изговор

изговори, изговорат изговорлив, изговорливиот изговорува, изговоруваат изгони, изгонат изгонува, изгонуваат изгор

изгора изгорен, изгорениот изгори, изгорат; изгори, изгорете; изгорев, изгореа; изгорел; изгорен изгорува, изгоруваат изгости, изгостат изграба, изграбаат изградба изгради, изградат изградува, изградуваат изградувач

143

изделува

изгребе, изгребат; изгреби, изгребете; изгребав, изгребаа; изгребал; изфебан; (ќе) изгребев, (ќе) изгребеа; (ќе) изгребел; изгребен изгребува, изгребуваат

изгрев

изгрева, изгреваат изгрес, изгреат; изгреј, изгрејте; изфеав, изгреаја; изгреал; изгреан; (ќе) изгреев, (ќе) изгрееја; (ќе) изгреел; изгреен

изгрејсонце

изгризе, изгризат; изгризи, изгризете; изгризав, изгризаа; изгризал; изгризан; (ќе) изгризев, (ќе) изгризеа; (ќе) изгризел; изгризен изгризува, изгризуваат изгрми, изгрмат изгрмува, изгрмуваат изгруби, изгрубат изгрубува, изгрубуваат изгрува, изгруваат изгуби, изгубат изгуши, изгушат изгушка, изгушкаат издава, издаваат

издавач издавачки издаваштво

издави, издават издаде, издадам, издадат; издај, издајте; издадов, издадоа; издал; (ќе) издадев, (ќе) издадеа; (ќе) издадел; издаден издание, изданија издарува, издаруваат издаток, издатоци издвои, издвојат; издвој, издвојте; издвоив, издвоија; издвоил; (ќе) издвоев, (ќе) издвоеја; (ќе) издвоел; издвоен издвојува, издвојуваат издејствува, издејствуваат издекламира, издекламираат издели, изделат изделка, изделкаат изделкува, изделкуваат изделува, изделуваат


т издемне издемне, издемнат; издемни, издемнете; издемнав, издемнаа; издемнал; издемнат; (ќе) издемнев, (ќе) издемнеа; (ќе) издемнел издемнува, издемнуваат изденгуби, изденгубат издив

издива, издиваат издивне, издивнат; издивни, издивнете; издивнав, издивнаа; издивнал; издивнат; (ќе) издивнев, (ќе) издивнеа; (ќе) издивнел издивнува, издивнуваат издига, издигаат издигне, издигнат; издигни, издигнете; издигнав, издигнаа; издигнал; издигнат; (ќе) издигнев, (ќе) издигнеа; (ќе) издигнел издигнува, издигнуваат издише и издиши, издишат; издиши, издишете; издишав, издишаа и издишив, издишија; издишал и издишил; издишан и издишен; (ќе) издишев, (ќе) издишеа; (ќе) издишел издишен, издишниот издишка

издишува, издишуваат издлабен, издлабениот издлабеност, издлабеноста издлаби, издлабат издлабува, издлабуваат издолжен, издолжениот издолжи, издолжат издолжува, издолжуваат издраска, издраскаат издрдори, издрдорат издржан, издржаниот издржаност, издржаноста издржи, издржат; издржи, издржете; издржав, издржаа; издржал; издржан; (ќе) издржев, (ќе) издржеа; (ќе) издржел издржлив, издржливиот издржливост, издржливоста издржува, издржуваат издрнда, издрндаат издроби, издробат издробува, издробуваат издрпа, издрпаат

иззаврзе

144 издршка

издува, издуваат издудне, издуднат; издудни, издуднете; издуднав, издуднаа; издуднал; издуднат; (ќе) издуднев, (ќе) издуднеа; (ќе) издуднел издуднува, издуднуваат издупи, издупат издупчи, издупчат издуши, издушат изѓаволи се, се изѓаволат изеде, изедат; изеди, изедете; изедов, изедоа; изел; (ќе) изедев, (ќе) изедеа; (ќе) изедел; изеден изедина (прва четвртина од месечината) изедначи, изедначат изедначува, изедначуваат изедник, изедници изедува, изедуваат изеслив, изесливиот изесник, изесници

изжали, изжалат изжедни, изжеднат; изжедни, изжеднете; изжеднев, изжеднеа; изжеднел; изжеднет изжени, изженат изживеан, изживеаниот изживеаност, изживеаноста изживее, изживеат; изживеј, изживејте; изживеав, изживеаја; изживеал; изживеан; (ќе) изживеев, (ќе) изживееја; (ќе) изживеел; изживеен изживува се, се изживуваат изжнева, изжневаат изжнее, изжнеат; изжнеј, изжнејте; изжнав, изжнаа; изжнал; изжнат; (ќе) изжнеев, (ќе) изжнееја; (ќе) изжнеел; изжнеен изжнива, изжниваат изжние, изжнијат; изжниј, изжнијте; изжнив, изжнија; изжнил; (ќе) изжниев, (ќе) изжниеја; (ќе) изжниел; изжниен изжули, изжулат иззаборави, иззаборават иззабради, иззабрадат иззавитка, иззавиткаат иззаврзе в. заврзе

иззагине иззагине в. загине иззагради, иззаградат иззакачи, иззакачат иззаклучи, иззаклучат иззакопа, иззакопаат иззакрпи, иззакрпат иззалепи, иззалепат иззамрзне в. замрзне иззапали, иззапалат иззапознае в. запознае иззатвори, иззатворат иззатне, иззатнат; иззатни, иззатнете; иззатнав, иззатнаа; иззатнал; иззатнат; (ќе) иззатнев, (ќе) иззатнеа; (ќе) иззатнел иззимува, иззимуваат иззоба, иззобаат изѕвони, изѕвонат изѕемне, изѕемнат; изѕемни, изѕемнете; изѕемнав, изѕемнаа; изѕемнал; изѕемнат; (ќе) изѕемнев, ' (ќе) изѕемнеа; (ќе) изѕемнел изѕемнува, изѕемнуваат изѕида, изѕидаат изѕидува, изѕидуваат изѕира се, се изѕираат изигра, изиграат изигрува, изигруваат изискашла се, се изискашлаат изискува, изискуваат изитри се, се изитрат изитрува се, се изитруваат изјава

изјави, изјават изјавува, изјавуваат изјагни, изјагнат изјази се, се изјазат изјалови се, се изјаловат изјаловува се, се изјаловуваат изјари се, се изјарат изјарми, изјармат изјаснение, изјасненија изјасни, изјаснат изјаснува, изјаснуваат изјаснување излага, излагаат излагање, излагања излагач

излади, изладат изладува, изладуваат

145 излае, излаат; излај, излајте; излајав, излајаа; излајал; излајан; (ќе) излаев, (ќе) излаеја; (ќе) излаел; излаен излаже, излажат; излажи, излажете; излагав, излагаа и излажав, излажаа; излагал и излажал; излаган и излажан; (ќе) излажев, (ќе) излажеа; (ќе) излажел излажува, излажуваат излази, излазат излазува, излазуваат излапа, излапаат изласка, изласкаат излачи, излачат излачува, излачуваат излева (од излее), излеваат излегува, излегуваат излее, излеат; излеј, излејте; излеав, излеаја; излеал; излеан; (ќе) излеев, (ќе) излееја; (ќе) излеел; излеен излежи се, се излежат; излежи се, излежете се; се излежав, се излежаа; се излежал; излежан; (ќе) се излежев, (ќе) се излежеа; (ќе) се излежел; излежен излежува се, се излежуваат излез излезе, излезат; излези, излезете; излегов, излегоа; излегол, излегле; (ќе) излезев, (ќе) излезеа; (ќе) излезел; излезен излезен, излезниот излекува, излекуваат излекуван, излекуваниот излекуваност, излекуваноста излепи, излепат излепува, излепуваат излет

излета, излетаат излетник, излетници излетница и излетничка излетнички излечи, излечат излечив, излечивиот излечивост, излечивоста излечува, излечуваат излив излиже, излижат; излижи, излижете;


измолзе

146 излижав, излижаа; излижал; излижан; (ќе) излижев, (ќе) излижеа; (ќе) излижел; излижен излижува, излижуваат излитен, излитениот излитеност, излитеноста излити се, се излитат излишен, излишниот излишност, излишноста излишок, излишоци излови, изловат излог, излози изложба изложбен, изложбениот изложи, изложат изложува, изложуваат изложувач излока, излокаат излоши се, се излошат излупи, излупат излупува, излупуваат измава, измаваат измавне, измавнат; измавни, измавнете; измавнав, измавнаа; измавнал; измавнат; (ќе) измавнев, (ќе) измавнеа; (ќе) измавнел измавнува, измавнуваат измажи, измажат измажува, измажуваат измазни, измазнат измазнува, измазнуваат измајсториса, измајсторисаат измака, измакаат измама

измамен, измамниот измами, измамат измамник, измамници

измамница и измамничка

измамува, измамуваат измати, изматат изматка, изматкаат изматкува, изматкуваат изматува, изматуваат измачи, измачат измачка, измачкаат измачкува, измачкуваат измачува, измачуваат

измачување, измачувања

измеле, измелат; измели, измелете; измлев, измлеа; измлел; из-

млен; (ќе) измелев, (ќе) измелеа; (ќе) измелел; измелен измена измени, изменат изменлив, изменливиот изменливост, изменливоста изменува, изменуваат измери, измерат измерлив, измерливиот измерува, измеруваат измеси, измесат измести, изместат изместува, изместуваат измесува, измесуваат измете, изметат; измети, изметете; изметов, изметоа; измел; (ќе) изметев, (ќе) изметеа; (ќе) изметел; изметен изметиште изметка, изметкаат изметне се, се изметнат изметок, изметоци изметува, изметуваат измеќар измеќарка измеќарски измеќарува, измеќаруваат измеќарче, измеќарчиња измеша, измешаат измешува, измешуваат измива, измиваат измие, измијат; измиј, измијте; измив, измија; измил; (ќе) измиев, (ќе) измиеја; (ќе) измиел; измиен измилува, измилуваат измине, изминат; измини, изминете; изминав, изминаа; изминал; изминат; (ќе) изминев, (ќе) изминеа; (ќе) изминел изминува, изминуваат измисли, измислат измислица измислува, измислуваат измислувач

измитари се, се измитарат измитарува се, се измитаруваат измокри, измократ измокрува, измокруваат измолзе, измолзат; измолзи, измолзете; измолгов, измолгоа;

измолзува

измолгол, измолгле; (ќе) измолзев, (ќе) измолзеа; (ќе) измолзел; измолзен измолзува, измолзуваат измоли, измолат измолкне, измолкнат; измолкни, измолкнете; измолкнав, измолкнаа; измолкнал; измолкнат; (ќе) измолкнев, (ќе) измолкнеа; (ќе) измолкнел измолкнува, измолкнуваат измолува, измолуваат измори, изморат изморува, изморуваат измота, измотаат измотка, измоткаат измоткува, измоткуваат измотува, измотуваат измрда, измрдаат измрдува, измрдуваат измрзне, измрзнат; измрзни, измрз- нете; измрзнав, измрзнаа; измрзнал; измрзнат; (ќе) измрзнев, (ќе) измрзнеа; (ќе) измрзнел измрзнува, измрзнуваат измрзнувачка измрмори, измрморат измрси, измрсат измрсува, измрсуваат измудри, измудрат измудрува, измудруваат измука, измукаат измушне се, се измушнат; измушни се, измушнете се; се измушнав, се измушнаа; се измушнал; измушнат; (ќе) се измушнев, (ќе) се измушнеа; (ќе) се измушнел измушнува се, се измушнуваат изнабања се, се изнабањаат изнабара, изнабараат изнабележи в. набележи изнабели се, се изнабелат изнабере в. набере изнабоде в. набоде изнаболедува се, се изнаболедуваат

изнабоцка в. набоцка изнабрка, изнабркаат изнаброи в. наброи изнабута, изнабутаат

147

изнакубе

изнавади, изнавадат изнавари, изнаварат изнавезе в. навезе изнавика, изнавикаат

изнавитка, изнавиткаат

изнавози, изнавозат изнаврне в. наврне изнагали се, се изнагалат изнагизди се, се изнагиздат изнагледа се, се изнагледаат изнагнете в. нагнете изнаголта се, се изнаголтаат изнагости, изнагостат изнаготви, изнаготват изнаграба, изнаграбаат изнагрее се в. нагрее

изнагризе в. нагризе изнададе в. нададе изнадише се в. надише се изнадиши се в. надиши се изнадојде в. надојде изнадреме се в. надреме се изнадроби, изнадробат изнадрочи, изнадрочат изнаѓубри, изнаѓубрат изназема, изназемаат изназеме в. наземе изназоба се, се изназобаат изнаигра се, се изнаиграат изнајава се, се изнајаваат изнајаде в. најаде изнајде, изнајдат; изнајди, изнајдете; изнајдов, изнајдоа; изиашол, изнашле; (ќе) изнајдев, (ќе) изнајдеа; (ќе) изнајдел; изнајден изнајдува, изнајдуваат изнакаже в. накаже изнакапе в. накапе изнакачи, изнакачат изнакашла се, се изнакашлаат изнакваси, изнаквасат изнакива се, се изнакиваат изнакине в. иакине изнакисне в. накисне изнакити, изнакитат изнакоти се, се изнакотат изнакраде в. накраде изнакрпи, изнакрпат изиакрши, изнакршат изиакубе в. накубе


шкупи

148

изнакупи, изнакупат изнакупува, изнакупуваат изналапа се, се изналапаат изиалежи се в. належи се изналепи, изналепат изналета се, се изналетаат изналути се, се изналутат изнамава, изнамаваат изнамачи, изнамачат изнамачка, изнамачкаат изнамести, изнаместат изнаниже в. наниже изнаоди се, се изнаодат изнаоѓа, изнаоѓаат изнапари се, се изнапарат изнапасе се, се изнапасат изнапати се, се изнапатат изнапее се в. напее се изнапие се в. напие се изнапише в. напише изнаплаче се в. наплаче се изнаполни, изнаполнат изнаправи, изнаправат изнапраша се, се изнапрашаат изнапраши се, се изнапрашат изнапреде в. напреде изнаприкаже, изнаприкажат изнаприкажува, изнаприкажуваат изнараѓа, изнараѓаат изнарече в. нарече изнароди, изнародат изнаруча, изнаручаат изнасее в. насее изнасили, изнасилат изнасилува, изнасилуваат изнасити, изнаситат изиаслуша се, се изнаслушаат изнасмее в. насмее изнаспие се в. наспие се изнасрка се, се изнасркаат изнастине в. настине изнатепа, изнатепаат изнатрупа, изнатрупаат изнатрча се, се изнатрчаат изнаучи, изнаучат изнас шли, изнафалат изнас гати, изнафатат

изнж шќа, изнафаќаат изна« »рли, изнафрлат изнацеди, изнацедат

изоблекува изнацепи, изнацепат изнацица се, се изнацицаат изнацрви се, се изнацрват изнацрпи в. нацрпи изначита се, се изначитаат изначуди се, се изначудат изнашари, изнашарат изнашета се, се изнашетаат изневера изневери, изневерат изневерник, изневерници изневерница изневерува, изневеруваат изненада изненади, изненадат изненадува, изненадуваат изненадување

изнесе, изнесат; изнеси, изнесете; изнесов, изнесоа; изнел и изнесол, изнесле; (ќе) изнесев, (ќе) изнесеа; (ќе) изнесел; изнесен изнесува, изнесуваат изниже, изнижат; изнижи, изнижете; изнижав, изнижаа; изнижал; изнижан; (ќе) изнижев, (ќе) изнижеа; (ќе) изнижел изникне, изникнат; изникни, изникнете; изникнав, изникнаа; изникнал; изникнат; (ќе) изникнев, (ќе) изникнеа; (ќе) изникнел изникнува, изникнуваат изниша, изнишаат изноктен, изноктениот износ износи, износат; износи, износете; износив, износија; износил; (ќе) износев, (ќе) износеа; (ќе) износел; износен износува, износуваат изнуди, изнудат изнудува, изнудуваат изнудувач изобара изобилен, изобилниот изобилие, изобилија изобилност, изобилноста изобилство

изобилува, изобилуваат изоблекува (и изоблечува), изоблекуваат

изоблече

149

израсте

изоблече, изоблечат; изоблечи, изоблечете; изоблеков, изоблекоа; изоблекол, изоблекле; (ќе) изоблечев, (ќе) изоблечеа; (ќе) изоблечел; изоблечен изоблечува (и изоблекува), изоблечуваат изобличи, изобличат изобличува, изобличуваат изоглави, изоглават

(ќе) изотидеа; (ќе) изотидел; изотиден изотоп изофка, изофкаат

изодбере в. одбере изодбира, изодбираат изоди, изодат изодува, изодуваат изолатор изолација изолационен, изолациониот изолационизам, изолационизмот изолациски изолира, изолираат шолиран, изолираниот изолираност, изолираноста изопачен, изопачениот изопаченост, изопаченоста изопачи, изопачат изопачува, изопачуваат изопива, изопиваат изопие в. опие изора, изораат изорува, изоруваат изостава, изоставаат изостави, изостават изостане, изостанат; изостани, изостанете; изостанав, изостанаа; изостанал; изостанат; (ќе) изостанев, (ќе) изостанеа; (ќе) изостанел изостанок, изостаноци изостанува, изостануваат изострен, изострениот изостреност, изостреноста изостри, изострат изострува, изоструваат изотерма изотермичен, изотермичниот изотермички изотиде, изотидат; изотиди, изотидете; изотидов, изотидоа; изотишол, изотишле; (ќе) изотидев,

Израелец, Израелци Израелка израелски израз

изоглоса

изохипса

изработеност, изработеноста изработи, изработат изработка изработува, изработуваат израдува, израдуваат Израел

изразболи, изразболат; изразболи, изразболете; изразболев, изразболеа; изразболел; изразболен изразвика, изразвикаат изразгледа, изразгледаат израздели, изразделат изразен, изразниот изрази, изразат изразит, изразитиот изразитост, изразитоста изразлета, изразлетаат изразност, изразноста изразува, изразуваат изразувач

израмни, израмнат израмнува, израмнуваат израни (нанесе повеќе рани), изранат; израни, изранете; изранив, изранија; изранил; (ќе) изранев, (ќе) изранеа; (ќе) изранел; изранет изранува, изрануваат израси, израсат израсипе в. расипе израсне, израснат; израсни, израснете; израснав, израснаа; израснал; израснат; (ќе) израснев, (ќе) израснеа; (ќе) израснел израснува, израснуваат израсплаче в. расплаче израсте, израстат; израсти, израстете; израстов, израстоа; израстол, израсле; (ќе) израстев, (ќе) израстеа; (ќе) израстел; израстен


израсток израсток, израстоци израстува, израстуваат изреди, изредат изреже, изрежат; изрежи, изрежете; изрежав, изрежаа; изрежал; изрежан; (ќе) изрежев, (ќе) изрежеа; (ќе) изрежел; изрежен изрежува, изрежуваат изрез изрезок, изрезоци

изрека

изрекува (и изречува), изрекуваат изренда, изрендаат изреси, изресат изретчи, изретчат изретчува, изретчуваат изрече, изречат; изречи, изречете; изреков, изрекоа; изрекол, изрекле; (ќе) изречев, (ќе) изречеа; (ќе) изречел; изречен изречен, изречниот

изречно изречува (и изрекува), изречуваат изрешети, изрешетат изрие, изријат; изриј, изријте; изрив, изрија; изрил; (ќе) изриев, (ќе) изриеја; (ќе) изриел; изриен изрине, изринат; изрини, изринете; изринав, изринаа; изринал; изринат; (ќе) изринев, (ќе) изринеа; (ќе) изринел; изринет изринува, изринуваат изрипа, изрипаат изрипува, изрипуваат изркне, изркнат; изркни, изркнете; изркнав, изркнаа; изркнал; изркнат; (ќе) изркнев, (ќе) изркнеа; (ќе) изркнел изрод изроден, изродениот изроденост, изроденоста изроди, изродат изродува, изродуваат изрои, изројат; изрој, изројте; изројав, изројаа и изроив, изроија; изројал и изроил; изројан и изроен; (ќе) изроев, (ќе) изроеја; (ќе) изроел изрони, изронат изронува, изронуваат

150

илегалство изроси, изросат изрошка, изрошкаат изрти, изртат изруча, изручаат изудави, изудават изулави, изулават изум изуми, изумат изумира, изумираат изумре, изумрат; изумри, изумрете; изумрев, изумреа; изумрел; изумрен изурне, изурнат; изурни, изурнете; изурнав, изурнаа; изурнал; изурнат; (ќе) изурнев, (ќе) изурнеа; (ќе) изурнел изусти, изустат изутрина (им. и прил.), изутринава, изутрината изучен, изучениот изучи, изучат изучува, изучуваат изџарка, изџаркаат изџвака, изџвакаат ИК (извршен комитет) ика, икаат икавица икебана икне, икнат; икни, икнете; икнав, икнаа; икнал; икнат; (ќе) икнев, (ќе) икнеа; (ќе) икнел икона иконарник, иконарници иконоборец, иконоборци иконоборство иконографија иконокласт иконолатрија иконопис иконописец, иконописци иконопоклоник, иконопоклоници иконостас иконче, икончиња икра икс-зраци, х-зраци илегален, илегалниот илегалсц, илегалци илегалка илегалност, илегалноста илегалство

или или (сврз.) Илиев, Илиевиот Илија Илијада(та) илика Илинден илинденец, илинденци илинденски; Илинденско востание Илир, Илири илирец (следбеник на Илирското движење), илирци илиризам, илиризмот Илирија Илирка (наспрема Илир) илирски; Илирско движење илјада (изговор: иљјада) илјадагодишен, илјадагодишниот илјадагодишнина, 1000-годишнина илјадамина, илјадатамина илјадарка илјаден, илјадниот илјадници илје Илјушин: Сергеј Илјушин илјушин (тип авион) иловица илузија, илузии илузионизам, илузионизмот илузионист илузорен, илузорниот илузорност, илузорноста илуминација, илуминации илустративен, илустративниот илустратор илустрација, илустрации илустрира, илустрираат иљач (лек) Иљка Иљо Иљчо им в. тие има, имаат имагинарен, имагинарниот имагинација, имагинации имам (муслиманско духовно лице) иманентен, иманентниот имање (добиток) иматен, иматниот имашлив, имашливиот име, имиња

151

импотентен имела (растение) именден, именденот именик, именици именител именка (во граматиката) имено именски именува, именуваат имењак, имењаци имењачка имигрант имиграција имигрира, имигрираат имитатор имитаторка имитација, имитации имитира, имитираат имиџ имот, имотот имотен, имотниот имотност, имотноста имотноправен, имотноправниот императив императивен, императивниот императивност, императивноста

император

императорка императорски империја, империи империјализам, империјализмот империјалист империјалистички имперфект (во граматиката) имперфектен, имперфектниот имперфективен, имперфективниот имперфективност, имперфективноста имплантација имплементација имплементира, имплементираат импликација, импликации имплицира, имплицираат имплицитен, имплицитниот импозантен, импозантниот импозантност, импозантноста импонира, импонираат импорт импортира, импортираат импотентен, импотентниот


импотентност

импотентност, импотентноста

импотенција импрегнација

импрегнира, импрегнираат импресарио, импресариото, импресарија импресивен, импресивниот импресија, импресии импресионизам, импресионизмот импресионира, импресионираат импресионист импресионистички импровизатор импровизаторка импровизација, импровизации импровизира, импровизираат импулс импулсивен, импулсивниот импулсивност, импулсивноста имун имунизација имунизира, имунизираат имунитет имунолог, имунолози имунологија имуност, имуноста инает инаети се, се инаетат инаетчија, инаетчии инаетчика инаков, инаквиот инаку инаугурација инвазија, инвазии инвалид инвалиднина инвалидност, инвалидноста инвалидски инвентар инвентаризациј а инвентаризира, инвентаризираат инвентариса, инвентарисаат инвентарисува, инвентарисуваат инвентивен, инвентивниот инвентивност, инвентивноста инвенција инверзија инвестира, инвестираат инвестиција, инвестиции инвестиционен, инвестициониот

152

индуктор инвестициски ингеренција, ингеренции индекс

индексен, индексниот

индетерминизам, индетерминиз-

мот

индивидуа, индивидуи индивидуален, индивидуалниот индивидуализам, индивидуализ-

мот

индивидуализација индивидуалист индивидуалистички индивидуалност, индивидуалноста индивидуум индигнација

индиго, индигото, индига Индиец, Индијци Индија

Индијанец, Индијанци Индијанка индијански Индијка индикатив (во граматиката) индикативен, индикативниот индикатор индикација, индикации индиректен, индиректниот индиски; Индиски Океан индискретен, индискретниот индискреција индиспониран, индиспонираниот индиспонираност, индиспонира-

носта индиферентен, индиферентниот индиферентност, индиферентноста Индоевропеец, Индоевропејци индоевропски Индокина индокинески индоктринација индолентен, индолентниот индоленција Индонезиец, Индонезијци Индонезија Индонезијка индонезиски индуктивен, индуктивниот индуктор

индукција индукција

индукционен, индукциониот индукциски

Индус, Индуси

индустрија индустријалец, индустријалци индустријализација

индустријализира, индустријализираат

индустриски инервација

инертен, инертниот инертност, инертноста инерција

инж. (инженер)

инженер инженерија инженеринг инженерски иницијал

иницијален, иницијалниот иницијатива

153 инсистира, инсистираат инспектира, инспектираат

инспектор инспекторат инспекторски инспекција, инспекции инспекционен, инспекциониот инспекциски инспиратор инспирација, инспирации

инспирира, инспирираат инспициент инсталатер

инсталација, инсталации инсталационен, инсталациониот инсталациски

инсталира, инсталираат инстанција, инстанции инстинкт

инстинктивен, инстинктивниот институт

иницијативен, иницијативниот

институтски институција

иницира, ииицираат инјектира, инјектираат

инструктор инструкција, инструкции инструмент

иницијатор иницијаторка

инјекција, инјекции инка инкарнација

инкарнира, инкарнираат инкасатор

инкасира, инкасираат

инквизитор инквизиторски инквизиција инкогнито

инкорпорира, инкорпорираат

инкриминира, инкриминираат инкрустација инкубатор

инкубација

инкубационен, инкубациониот иновација, иновации

иновира, иновираат

инсект инсектицид инсерт

инсинуација, инсинуации инсинуира, инсинуираат

инструира, инструираат

инструментал (во граматиката) инструментален, инструменталниот

инсулин инсуфициенција инсценација инсценира, инсценираат интеграл (во математиката) интегрален, интегралниот интеграција интеграционен, интеграциониот интеграциски интегрира, интегрираат интегритет интелект

интелектуален, интелектуалниот интелектуалец, интелектуалци интелектуалка интелигент

интелигентен, интелигентниот интелигенција интендант интендантски


г интендатура интендатура интензивен, интензивниот интензивира, интензивираат интензивност, интензивноста интензитет интензификација интенција, интенции интервал

интервенира, интервенираат интервенција, интервенции интервенционистички интервју, интервјуто, интервјуа интервјуира, интервјуираат интервокален (во лингвистиката), интервокалниот интерен, интерниот интерес интересен, интересниот интересент интересира, интересираат интересност, интересноста интересува, интересуваат интермецо, интермецото, интермеца интернат интернатски интернација интернационала

интернационален, интернационалниот интернационализам, интернационализмот интернационалист интернационалистички интернационалистка Интернет

интернира, интернираат интернист интернистички интернистка

интерпарламентарен, интерпарламентарниот интерпелант интерпелантка интерпелација, интерпелации

интерпелира, интерпелираат интсрпланетарен, интерпланетарниот интерпретатор интерпретаторка

инфузија

154

интерпретација, интерпретации

интерпретира, интерпретираат интерпункција интеррегнум интерференција интима

интимен, интимниот

интоксикација интонација, интонации

интонира, интонираат интрига интригант интригантка интригантски

интригира, интригираат интроспективен, интроспективниот итроспекција интуитивен, интуитивниот

интуиција

инфантилен, инфантилниот инфантилност, инфантилноста инфаркт

инфарктен, инфарктниот инфективен, инфективниот инфекција, инфекции

инфериорен, инфериорниот инфериорност, инфериорноста инфилтрат инфилтрација

инфилтрира, инфилтрираат инфинитив (во граматиката) инфицира, инфицираат инфлација инфлуенција Информбиро

инфорбировец, информбировци информативен, информативниот информатика информатички информатор информаторка информација, информации

информира, информираат инфразвук

инфрацрвен, инфрацрвениот; инфрацрвени зраци инфраструктура инфузија, инфузии

инфузорија инфузорија, инфузории инхалатор инхалација инхибиција инхибира, инхибираат инцидент

инцидентен, инцидентниот инч, инча (со број), инчи Ирак

ирамче, ирамчиња

Иран Иранец, Иранци Иранка ирански ирационален, ирационалниот ирационалност, ирационалноста Ирачанец, Ирачани Ирачанка ирачки

ирвас (животно) иреален, иреалниот - иреалност, иреалноста иредентизам, иредентизмот

иредентист иредентистички иредентистка ирелевантен, ирелевантниот Ирена Ирец, Ирци иригатор иригација

иригационен, иригациониот

иригациски иридиум иритира, иритираат ирис

Ирка (наспрема Ирец) иронизира, иронизираат

иронија ироничен, ироничниот ироничност, ироничноста Ирска ирски Исаија Исак

исвири, исвират исева, исеваат иседи, иседат; иседи, иседете; иседов, иседоа; (ќе) иседев, (ќе) иседеа; (ќе) иседел; иседен

155

искаса исее, исеат; исе), исејте; исеав, исеаја; исеал; исеан; (ќе) исеев, (ќе) исееја; (ќе) исеел; исеен исекне, исекнат; исекни, исекнете; исекнав, исекнаа; исекнал; исекнат; (ќе) исекнев, (ќе) исекнеа; (ќе) исекнел исекнува, исекнуваат исекува (и исечува), исекуваат иселеник, иселеници иселеничка иселенички иселеништво

исели, иселат иселува, иселуваат исече, исечат; исечи, исечете; исеков, исекоа; исекол, исекле; (ќе) исечев, (ќе) исечеа; (ќе) исечел; исечен

исеченица исечка

исечка, исечкаат

исечок, исечоци

исечува (и исекува), исечуваат исили се, се исилат исилува се, се исилуваат исипан (од сипаница), исипаниот исипе, исипат; исипи, исипете; исипав, исипаа; исипал; исипан; (ќе) исипев, (ќе) исипеа; (ќе) исипел; исипен исипува, исипуваат иситни, иситнат иситнува, иситнуваат искаже, искажат; искажи, искажете; искажав, искажаа; искажал; искажан; (ќе) искажев, (ќе) искажеа; (ќе) искажел искажува, искажуваат искажување, искажувања исказ

искалапи, искалапат искалеми, искалемат искапе, искапат; искапи, искапете; искапав, искапаа; искапал; искапан; (ќе) искапев, (ќе) искапеа; (ќе) искапел; искапен искапува, искапуваат искара, искараат искаса, искасаат


искасапи

искасапи, искасапат искасапува, искасапуваат нскастри, искастрат искаструва, искаструваат искачи, искачат искачува, искачуваат искашка, искашкаат искашла, искашлаат искашлува, искашлуваат искива, искиваат искикоти се, се искикотат искилави, искилават искине, искинат; искини, искинете; искинав, искинаа; искинал; искинат; (ќе) искинев, (ќе) искинеа; (ќе) искинел искинува, искинуваат искисне, искиснат; искисни, искиснете; искиснав, искиснаа; искиснал; искиснат; (ќе) искиснев, (ќе) искиснеа; (ќе) искиснел искиснува, искиснуваат искити, искитат искитува, искитуваат искласи, искласат искласува, искласуваат исклепа, исклепаат псклешти, исклештат исклоца, исклоцаат исклучено исклучи, исклучат исклучителен, исклучителниот исклучително

исклучителност, исклучителноста исклучок, исклучоци исклучува, исклучуваат искоби, искобат искове, исковат; искови, исковете; исковав, исковаа; исковал; искован; (ќе) исковев, (ќе) исковеа; (ќе) исковел исковува, исковуваат искока, искокаат искокне, искокнат; искокни, искокнете; искокнав, искокнаа; искокнал; искокнат; (ќе) искокнев, (ќе) искокнеа; (ќе) искокнел искокнува, искокнуваат искокори, искокорат исколве, исколват; исколви, искол-

156

искриви

вете; исколвав, исколваа; исколвал; исколван; (ќе) исколвев, (ќе) исколвеа; (ќе) исколвел исколе, исколат; исколи, исколете; исклав, исклаа; исклал; исклан; (ќе) исколев, (ќе) исколеа; (ќе) исколел; исколен исколне, исколнат; исколни, исколнете; исколнав, исколнаа; исколнал; исколнат; (ќе) исколнев, (ќе) исколнеа; (ќе) исколнел исколува, исколуваат исколчи, исколчат исколчува, исколчуваат искомати, искоматат исконски

исконструира, исконструираат

ископ ископа, ископаат ископачи, ископачат ископина

ископува, ископуваат искорени, искоренат искоренува, искоренуваат искористен, искористениот искористеност, искористеноста искористи, искористат искористува, искористуваат искорне, искорнат; искорни, искорнете; искорнав, искорнаа; искорнал; искорнат; (ќе) искорнев, (ќе) искорнеа; (ќе) искорнел; искорнет искорнува, искорнуваат искоси, искосат искосува, искосуваат искра

искраде, искрадат; искради, искрадете; искрадов, искрадоа; искрал; (ќе) искрадев, (ќе) искрадеа; (ќе) искрадел; искраден искрадува, искрадуваат искрвави, искрвават искрви се, се искрват искрен, искрениот искреност, искреноста искрест, искрестиот искри, искрат искривеност, искривеноста искриви, искриват

искривува искривува, искривуваат искрие, искријат; искриј, искријте; искрив, искрија; искрил; (ќе) искриев, (ќе) искриеја; (ќе) искриел; искриен искричав, искричавиот искричавост, искричавоста искркори, искркорат искрои, искројат; искрој, искројте; искројав, искројаа и искроив, искроија; искројал и искроил; искројан и искроен; (ќе) искроев, (ќе) искроеја; (ќе) искроел искрпи, искрпат искрпува, искрпуваат искрстоса, искрстосаат искрцка, искрцкаат искрши, искршат искршка, искршкаат искршува, искршуваат искубе, искубат; искуби, искубете; искубав, искубаа; искубал; искубан; (ќе) искубев, (ќе) искубеа; (ќе) искубел искуп искупи, искупат искупител

искусен, искусниот искуси, искусат

искуство искусува, искусуваат искуша, искушаат искушение, искушенија искушеник, искушеници искушенички

искушува, искушуваат и сл. (и слично)

ислам исламист исламски Исланд исландски Исланѓанец, Исланѓани Исланѓанка

иследен, иследниот иследи, иследат иследник, иследници иследува, иследуваат ислужи, ислужат ислужува, ислужуваат

157

испива

ислуша, ислушаат ислушува, ислушуваат исмева, исмеваат исмее, исмеат; исмеј, исмејте; исмеав, исмеаја; исмеал; исмеан; (ќе) исмеев, (ќе) исмееја; (ќе) исмеел; исмеен исмејува, исмејуваат испад испади, испадат испадне, испаднат; испадни, испаднете; испаднав, испаднаа; испаднал; испаднат; (ќе) испаднев, (ќе) испаднеа; (ќе) испаднел испадува, испадуваат испаѓа, испаѓаат испазари, испазарат испара, испараат испарение, испаренија испари, испарат испарлив, испарливиот испарливост, испарливоста испартален, испарталениот испартали се, се испарталат испарува, испаруваат испарување, испарувања испасе, испасат; испаси, испасете; испасов, испасоа; испасол, испасле; (ќе) испасев, (ќе) испасеа; (ќе) испасел; испасен испасува, испасуваат испати, испатат испашка, испашкаат испева, испеваат испегла, испеглаат испее, испеат; испеј, испејте; испеав, испеаја; испеал; испеан; (ќе) испеев, (ќе) испееја; (ќе) испеел испекува (и испечува), испекуваат испердаши, испердашат испере, исперат; испери, исперете; исправ, испраа; испрал; испран; (ќе) исперев, (ќе) испереа; (ќе) исперел; исперен испече, испечат; испечи, испечете; испеков, испекоа; испекол, испекле; (ќе) испечев, (ќе) испечеа; (ќе) испечел; испечен испечува (и испекува), испечуваат испива, испиваат


испие

158

исплеви, исплеват ишлеска, ишлескаат исплете, исплетат; исплети, исплетете; исплетов, исплетоа; исплел; (ќе) исплетев, (ќе) исплетеа; (ќе) испијани, испијанат исплетел; исплетен испика, испикаат исплетка, исплеткаат испили, испилат исплетува, исплетуваат испили се, се испилат исплива, испливаат испипа, испипаат испливува, испливуваат исплиска, исплискаат испис исписка, испискаат исплискува, исплискуваат испискува, испискуваат исплови, испловат испловува, испловуваат испит исплука, исплукаат испита, испитаат исплукува, исплукуваат испитаник, испитаници исплуска, исплускаат испитен, испитниот исповед, исповедта испитува, испитуваат исповеда, ишоведаат испитувач исповеден, исповедниот испитувачки испише, испишат; испиши, испиисповедник, исповедници шете; испишав, испишаа; испиисповеднички исповедува, исповедуваат шал; испишан; (ќе) испишев, (ќе) исповрти, исповртат испишеа; (ќе) испишел испогани, испоганат испишува, испишуваат испоганува, испогануваат исплави, исплават исподвлече в. подвлече исплази, исплазат испокара, испокараат исплакне, исплакнат; исплакни, исишокрши, испокршат плакнете; исплакнав, исплакнаа; исползува, исползуваат исплакнал; исплакнат; (ќе) исисполин плакнев, (ќе) исплакнеа; (ќе) исишолински плакнел исполица исплакнува, исплакнуваат исполичар исплакува (и исплачува), исплаку исполни, исполнат ваат исполнува, исполнуваат исплата исполнувач исплати, ишлатат испомачи, испомачат исплатлив, ишлатливиот ишонабере в. набере исплатливост, исплатливоста испонавади, испонавадат исплатува, исплатуваат испонакине в. накине исплаќа, исплаќаат испонакити, испонакитат исплаче, исплачат; исплачи, исплаиспонамачи, испонамачат чете; исплакав, исплакаа; исиспонамести, испонаместат плакал; исплакан; (ќе) исплачев, испонамножи, испонамножат (ќе) исплачеа; (ќе) исплачел; испонасади, ишонасадат исплачен испонаучи, испонаучат исплачува (и исплакува), ишлачуиспорака ваат испорача, испорачаат исплаши, исплашат испорачува, испорачуваат исплашува, исплашуваат

испие, испијат; испиј, испијте; испив, испија; испил; (ќе) испиев, (ќе) испиеја; (ќе) испиел; испиен

испорачувач испорачувач

испореди, испоредат испоседне в. поседне испосее в. посее испосник, испосници испосница испоснички

испостеле, испостелат; испостели, испостелете; испослав, испослаа; испослал; испослан; (ќе) испостелев, (ќе) испостелеа; (ќе) испостелел; испостелен испостен, испостениот испостеност, испостеноста испости, испостат испостува, испостуваат испотепа, испотепаат испоти, ишотат

испотува, испотуваат испошти, испоштат исправа, исправаат исправен, исправниот исправи, исправат исправка

исправност, исправноста исправувач испразни, испразнат испразнува, испразнуваат испрати, испратат испраќа, испраќаат испраќач испраша, испрашаат испраши, испрашат испрашува, испрашуваат испревари, испреварат испреварува, испреваруваат испревитка, испревиткаат испревиткува, испревиткуваат испреврзе в. преврзе испреврзува, испреврзуваат испреврти, испревртат испрега, испрегаат испрегледа, испрегледаат испрегне, испрегнат; испрегни, испрегнете; испрегнав, испрегнаа; испрегнал; испрегнат; (ќе) испрегнев, (ќе) испрегнеа; (ќе) испрегнел испрегрне в. прегрне испреде, испредат; испреди, испре-

159

истанчува

дете; испредов, испредоа; испрел; (ќе) испредев, (ќе) испредеа; (ќе) испредел; испреден испредува, испредуваат испрекине в. прекине испрекинува, испрекинуваат испремести, испреместат испреместува, испреместуваат испренесе в. пренесе испрепише в. препише испрета, испретаат испретува, испретуваат испречи, испречат испречува, испречуваат испржи, испржат испржува, испржуваат исприкаже в. прикаже испришти се, се исприштат испроба, испробаат испробува, испробуваат испровоцира, испровоцираат испродаде в. продаде испроси (измоли), испросат испрочита, испрочитаат испрочитува, испрочитуваат испрпела, испрпелаат испрска, испрскаат испрскува, испрскуваат испружи, испружат испрчи, испрчат испука, испукаат испусти, испустат испуши, испушат испушта, испуштаат испушти, испуштат исрка, исркаат ист, истиот истава, иставаат истави, истават истакнат, истакнатиот истакне, истакнат; истакни, истакнете; истакнав, истакнаа; истакнал; истакнат; (ќе) истакнев, (ќе) истакнеа; (ќе) истакнел истакнува, истакнуваат Истанбул истанбулски истанченост, истанченоста истанчи, истанчат истанчува, истанчуваат


истап

160

истап

истапи, истапат истапува, истапуваат истарски (од Истра) истега, истегаат истегне, истегнат; истегни, истегнете; истегнав, истегнаа; истегнал; истегнат; (ќе) истегнев, (ќе) истегнеа;(ќе) истегнел

истек истекне (ми), (ми) истекнат; (ми) истекна. (ми) истекнаа; (ми) истекнал; истекнат; (ќе ми) истекнеше, (ќе ми) истекнеа; (ќе ми) истекнел истекнува (ми), (ми) истекнуваат истекува (и истечува), истекуваат истепа, истепаат истепува, истепуваат истера, истераат истерува, истеруваат истече, истечат; истечи, истечете; истеков, истекоа; истекол, истекле; (ќе) истечев, (ќе) истечеа; (ќе) истечел; истечен истечен, истечниот; истечна вода истечува (и истекува), истечуваат истимари, истимарат истине, истинат; истини, истинете; истинав, истинаа; истинал; истинат; (ќе) истинев, (ќе) истинеа; (ќе) истинел истинува, истинуваат истиска, истискаат истискува, истискуваат истисне, истиснат; истисни, истиснете; истиснав, истиснаа; истиснал; истиснат; (ќе) истиснев, (ќе) истиснеа; (ќе) истиснел истиснува, истиснуваат истиши се, се истишат исткае, исткаат; исткај, исткајте; исткав, исткаа; исткал; исткан; (ќе) исткаев, (ќе) исткаеја; (ќе) исткаел; исткаен исткајува, исткајуваат истлева, истлеваат истлее, истлеат; истлеј, истлејте; истлеав, истлеаја; истлеал; истлеан; (ќе) истлеев, (ќе) истлее-

истражи ја; (ќе) истлеел; истлеен исто; исто така истовар истовара, истовараат истовари, истоварат истоварува, истоваруваат истоварувач истовремен, истовремениот истовременост, истовременоста истозначен, истозначниот истозначност, истозначноста истоимен, истоимениот исток; Исток (источните земји и народи); Блиски Исток, Далечен Исток, Среден Исток истокми, истокмат истолкува, истолкуваат истолчи, истолчат; истолчи, истолчете; истолчив, истолчија; истолчил; истолчен; (ќе) истолчев, (ќе) истолчеа; (ќе) истолчел истомисленик, истомисленици истопи, истопат истопори се, се истопорат истопува, истопуваат историја, истории историографија историски историчар историчарка истороден, истородниот истородиост, истородноста источен, источниот источи, источат источка, источкаат источник, источници источноевропски источноправославен, источноправославниот источува, источуваат Истра (полуостров) истрага истрае, истраам, истраат; истрај, истрајте; истрајав, истрајаа; истрајал; истрајан; (ќе) истраев, (ќе) истраеја; (ќе) истраел; истраен истраен, истрајниот истражен, истражниот истражи, истражат

истражува истражува, истражуваат истражување, истражувања истражувач истражувачки истрајност, истрајноста истрајува, истрајуваат Истранец (од Истра), Истранци Истранка истрбуши, истрбушат истрга, истргаат истргне, истргнат; истргни, истргнете; истргнав, истргнаа; истргнал; истргнат; (ќе) истргнев, (ќе) истргнеа; (ќе) истргнел истргнува, истргнуваат истреби, истребат истребува, истребуваат истрезни, истрезнат истрезнува, истрезнуваат истрел истрела, истрелаат истрелува, истрелуваат истресе, истресат; истреси, истресете; истресов, истресоа; истресол, истресле; (ќе) истресев, (ќе) истресеа; (ќе) истресел; истресен истресок, истресоци истресува, истресуваат истрива, истриваат истрие, истријат; истриј, истријте; истрив, истрија; истрил; (ќе) истриев, (ќе) истриеја; (ќе) истриел; истриен истриже, истрижат; истрижи, истрижете; истригов, истригоа; истригол, истригле; (ќе) истрижев, (ќе) истрижеа; (ќе) истрижел; истрижен истркала, истркалаат истркалува, истркалуваат истроши, истрошат истрошува, истрошуваат истрпи, истрпат истрпне, истрпнат; истрпни, истрпнете; истрпнав, истрпнаа; истрпнал; истрпнат; (ќе) истрпнев, (ќе) истрпнеа; (ќе) истрпнел истрпнува, истрпнуваат истругува (и истружува), истругу-

161

исцедува

ваат иструе, иструјат; иструј, иструјте; иструв, иструја; иструл; (ќе) иструев, (ќе) иструеја; (ќе) иструел; иструен иструже, истружат; истружи, истружете; истругав, истругаа; истругал; иструган; (ќе) истружев, (ќе) истружеа; (ќе) истружел; истружен истружува (и истругува), истружуваат иструпи, иструпат истрча, истрчаат истрчува, истрчуваат истура, истураат истури, истурат истурка, истуркаат истуркува, истуркуваат истурчи, истурчат истутка, истуткаат истушира се, се истушираат Исус: Исус Христос Исусов, Исусовиот исусовец, исусовци исусовечки исуче, исучат; исучи, исучете; исукав, исукаа; исукал; исукан; (ќе) исучев, (ќе) исучеа; (ќе) исучел; исучен исуши, исушат исушува, исушуваат иа »ати, исс )атат исс »аќа, исс тќаат исс *рка, ис( )ркаат ис« )рла, иа јрлаат исс *рли, ис( )рлат исс (рлува, исфрлуваат исс 1рчи, исфрчат исс »учи, исфучат исхрана исхранет, исхранетиот исхранетост, исхранетоста исхрани, исхранат исхранува, исхрануваат исцапа, исцапаат исцапува, исцапуваат исцеди, исцедат исцедок, исцедоци исцедува, исцедуваат


исцели

иштипе

162

исцели, исцелат исцелител исцелителка исцепи, исцепат исцепува, исцепуваат исцибри се, се исцибрат исцигли се, се исциглат исцимоли, исцимолат исцица, исцицаат исцицува, исцицуваат исцрни, исцрнат исцрнува, исцрнуваат исцрпен, исцрпниот исцрпи, исцрпат; исцрпи, исцрпете; исцрпив, исцрпија; исцрпил; исцрпен; (ќе) исцрпев, (ќе) исцрпеа; (ќе) исцрпел исцрпност, исцрпноста исцрпува, исцрпуваат исцрта, исцртаат исцути, исцутат исчади, исчадат исчанчи, исчанчат исчезне, исчезнат; исчезни, исчезнете; исчезнав, исчезнаа; исчезнал; исчезнат; (ќе) исчезнев, (ќе) исчезнеа; (ќе) исчезнел исчезнува, исчезнуваат исчека, исчекаат исчекува, исчекуваат исчепати, исчепатат исчепи се, се исчепат исчепка, исчепкаат исчепкува, исчепкуваат исчепува се, се исчепуваат исчетка, исчеткаат исчеткува, исчеткуваат исчеша, исчешаат исчешла, исчешлаат исчешлува, исчешлуваат исчипчи се, се исчипчат исчисти, исчистат исчистува, исчистуваат

исчита, исчитаат исчитува, исчитуваат исчува, исчуваат исчуди се, се исчудат исчука, исчукаат исшета, исшетаат исшива, исшиваат исшие, исшијат; исшиј, исшијте; исшив, исшија; исшил; (ќе) исшиев, (ќе) исшиеја; (ќе) исшиел; исшиен исшилчи, исшилчат ита, итаат Италија Италијанец, Италијанци Италијанка италијански итаница итар, итриот итен, итниот

итеративен, итеративниот итн. (и така натаму) итно итност, итноста итрец, итрецот, итреци итрина итрост, итроста итроштина ихтиол

ихтиолог, ихтиолози ихтиологија ихтиолошки ишари, ишарат ишарува, ишаруваат ишијас ишка, ишкаат ишмрка, ишмркаат ишпарта, ишпартаат иштипе, иштипат; иштипи, иштипете; иштипав, иштипаа; иштипал; иштипан; (ќе) иштипев, (ќе) иштипеа; (ќе) иштипел; иштипен

ја в. таа

јабана јабанџија, јабанџии јаболкар јаболкница јаболко

јаболков, јаболковиот

јаболкце, јаболкца јаболче, јаболчиња јаболчест, јаболчестиот јава (спротивно од сон) јава, јаваат Јава (остров) Јаванец, Јаванци

јаваница Јаванка јавански јавач јавачки јаваш јавашлак

јавен, јавниот јави, јават

јавка

јавне,јавнат;јавни,јавнете;јавнав, јавнаа; јавнал; јавнат; (ќе) јавнев, (ќе) јавнеа; (ќе) јавнел јавност, јавноста јавнува, јавнуваат јавор

јаворов, јаворовиот јаврија, јаврии

јавува, јавуваат

јагарец, јагарци

јаглен, јаглење и јаглења; дрвен јаглен, камен(ен) јаглен јагленар јагленарка

јагленарник, јагленарници

јагленарски

јагленов, јагленовиот јагленоса, јагленосаат јагленосува, јагленосуваат јагленче, јагленчиња јаглерод (хемиски елемент) јаглероден, јаглеродниот јаглика (растение) Јаглика (име)

јагличе, јагличиња

јагма

јагне, јагниња

јагненце, јагненца јагнешки јагнешко (месо)

јагни, јагнат

јагнило јагода Јагода (име)

јагодарник, јагодарници јагодов, јагодовиот јаготка

јагуар (животно, тип автомобил)

јагула

јагулест, јагулестиот

јагурида

јад, јадот, јадови

јадало

јадар, јадриот

јадач јадачка

јаде,јадат;јади,јадете;јадев,јадеа; јадел; јаден; јадејќи; јадење; ја-

дов, јадоа; јал јадеж, јадежот јадење, јадења јадец јадица јадлив, јадливиот


г јадовен

јадовен, јадовниот, најјадовен јадовит, јадовитиот, најјадовит јадоса, јадосаат јадосува,јадосуваат Јадран, Јадранот јадрански; Јадранско Море јадро јажар јажарница јажарски јажарство

јаже, јажиња јаженце, јаженца јажица

јаз, јазови јазач

јазди, јаздат јази се, се јазат јазик, јазици јазиче, јазичиња јазичен, јазичниот јазлест, јазлестиот јазлив, јазливиот јазовец, јазовецот, јазовци јазол, јазолот, јазли јајце, јајца јајцевиден, јајцевидниот јајцевод јајчар

јајчест, јајчестиот јајчник, јајчници јак, јакиот, најјак јак (вид говедо), јакови јака јакичка јакна

јакне (од болка, тага), јакнат; јакнав, јакнаа; јакнал; јакнат; (ќе) јакнев, (ќе) јакнеа; (ќе) јакнел јакне (станува појак), јакнат; јакни, јакнете; јакнев, јакнеа; јакнел; јакнет; јакнејќи; јакнење; јакнав, јакнаа; јакнал; јакнат јакнее, јакнеат; јакнеј, јакнејте; јакнеев, јакнееја; јакнеел; јакнеен; јакнеејќи; јакнеење; јакнеав, јакнеаја; јакнеал; јакнеан јакнува (од болка, тага), јакнуваат јакобинец, јакобинци јакобински

ЈЗС

164 Јаков

јакост, јакоста јакуцка јалдаз јалнаш

јалов, јаловиот, најјалов јаловак, јаловаци јалови се, се јаловат јаловина јаловица

јаловост, јаловоста Јалта (град) јалтски јама

Јамајка (остров)

јамајски Јамајчанец, Јамајчани Јамајчанка

јамак (сад), јамаци јамаче, јамачиња јамб, јамбови

јамболлија, јамболлии јамка

јампски (од јамб) јамски (од јама); јамски работник јанѕа јанија, јании јаничар јаничарски јаничарство Јанковец (село) јануари јануарски

јанџик, јанџици

Јапонец, Јапонци Јапонија Јапонка јапонски јарбол

јард, јарди јаре, јариња

јарем јаренце, јаренца јарец, јарци јарешки јарица и јаричка јарма

јарост, јароста јаростен, јаросниот, најјаростен јас (читам); мене; мене ми, ми

јасен (рече); мене ме, ме (виде) јасен, јасниот, најјасен јасен (дрво) јасенов, јасеновиот јасика јасиков, јасиковиот јасиче, јасичиња јасли (само во мн.) јасмин јасни се, се јаснат јасник јаснина јасно јасновиден, јасновидниот јасновидец, јасновидци јасновидност, јасновидноста јасност, јасноста јаснота јаснотија јастак, јастаци јастог, јастози јастреб јастребов, јастребовиот јастрепче, јастрепчиња јатаган јатак, јатаци јатакува, јатакуваат јатка јато јаток, јатоци јатор јатрва јатрвин, јатрвиниот јахта јачи, јачат јачина јачка, јачкаат јачмен, јачменот јачмен, јачмениот јачменик, јачменици јачмениште јачменов, јачменовиот јачменче, јачменчиња јашмак, јашмаци Јегуновце језуит језуитски Јемен Јеменец, Јеменци Јеменка

165

Југославија јеменски Јена (град) Јенки (старо име за жителите на Северна Америка), Јенките јенски (од Јена) јереј, јерејот, јереи Јернеј јеромонах, јеромонаси јог (приврзаник на јога), јоги јога (хиндуска филозофија) јогурт јод

јоден, јодниот јодоводород јодоформ јон, јони јонизација јонизира, јонизираат јоносфера јонски јорган јоргански јорганџија, јорганџии јорганџилница јорганџиски јоргован Јордан (име) Јордан (држава) Јорданец, Јорданци Јорданка (име)

Јорданка (наспрема Јорданец) Јосиф јота јотација јотува, јотуваат Јоханесбург (град) јоханесбуршки ЈП (јавно претпријатие) јубилар јубиларен, јубиларниот и јубилеен, јубилејниот јубилеј, јубилбјот, јубилеи југ; Југ (ЈУЖНИ земји и народи) југо (ветар) југовица (птица) југозапад југозападен, југозападниот југоисток југоисточен, југоисточниот Југославија; Сојузна Република


Југословен^^^^^^^^^^ Југославија Југословен Југословенка југословенски југословенство Јуда (име, еден од Исусовите уче-

ници)

јуда (предавник) Јудеја (историска област) Јудин (од Јуда), Јудиниот Јудово (село)

јужен, јужниот; јужни Словени јужи (станува топло, потопло) Јужна Америка Јужна Африка јужноамерикански јужноафрикански јужнословенски јужовен, јужовниот јузбашија, јузбашии јули Јулија јулијански; јулијански календар Јулиус јулски јунак, јунаци јунаков, јунаковиот јуначен, јуначниот, најјуначен јуначи, јуначат јуначиште јуначки јунаштво јунаштина

166

јуфка

Јуне, јуниња

јунец, јунци јунешки јунешко (месо) јуни јуниор јуниорка јуниорски јуница јуничка јункер јунски

јунче, јунчиња Јупитер (бог, планета) јура (во геологијата) јури, јурат

Јуриј

јурисдикција јурист јуристка јуриш

јуриша, јуришаат јуришен, јуришниот јурне, јурнат; јурни, јурнете; јурнав, јурнаа; јурнал; јурнат; (ќе) јурнев, (ќе) јурнеа; (ќе) јурнел јурнува, јурнуваат Јустинијан

Јустинијанов, Јустинијановиот

Јусуф јута

јутен, јутениот јуфка (обично во мн.), јуфки

к кабардиса, кабардисаат кабаре, кабарето, кабареа кабаретски кабел, кабелот, кабли кабелски кабина кабинет кабинетски каблограм, каблограми

кабриолет

кавадарски Кавадарци кавадарчанец, кавадарчани кавадарчанка кавал Кавала кавалер кавалерија, кавалерии кавалериски кавалерист кавалерски кавалерство кавалкада

кавалски (од Кавала)

кавалџија, кавалџии кавга кавгаџија, кавгаџии кавгаџика кавгаџилак каверна кавијар Кавказ кавкаски кавурма када кадаиф кадана каданка кадар, кадарот, кадри

кадар, кадарниот и кадарен, ка-

дарниот

кадарност, кадарноста каде; каде што кадеж, кадежот кадела каделка кадет кадетски кади, кадат кадија, кадив кадилница Кадино Село кадиноселски кадиски

кадифе, кадифиња кадифен, кадифениот кадмиум (хемиски елемент) кадра и кадрица кадрав, кадравиот кадравост, кадравоста кадри, кадрат кадрица икадра кадровец, кадровци кадровик, кадровици * : кадровски , ,* кае се, се каам, се каат; кај се, кајте се; се каев, се каеја; се каел; каен; каејќи се; каење; се кајав, се кајаа; се кајал; кајан каже, кажат; кажи, кажете; кажав, кажаа; кажал; кажан; (ќе) кажев, (ќе) кажеа; (ќе) кажел кажи-речи кажува, кажуваат казан

казанче, казанчиња казанџија, казанџии казанџилница


казанџиски казанџиски казарница Казахстан казахстански

каздиса, каздисаат

казеин казино казма казна

казнен, казнениот казненик, казненици казненички

казненопоправен, казненопоправниот казни, казнат казнив, казнивиот

казнивост, казнивоста казнува, казнуваат каик, каици

Каин каирец, каирци каирка Каиро каирски каита каиш

кај; кај што и каде што, на кај што и на каде што, до кај што и до каде што; каде и да е, кај било, каде било, каде и да било кајак, кајаци

кајакар кајакарство кајгана кај-годе кајзер кајкавсц, кајкавци кајкавски кајкавштина кајмак кајмакам кајмаклија, кајмаклии Кајсар и Цезар

кајсиичка (од кајсија) кајсија, кајсии

кајче, кајчиња какаду, какадуто, какадуа какао, какаото како; како што

каков, каквиот; каков што; каков

168

калесува

и да е, каков било, каков и да било каков-годе како-годе какол, каколот какофонија какофоничен, какофоничниот кактус кал, калот и калта, калови Калабрија калабриски калаен, калајниот калаиса, калаисаат калаисува, калаисуваат калај, калајот калајџија, калајџии калајџика калајциски каламбур калап калапар калапарка калапи, калапат калауз калаф калвинизам, калвинизмот калвинист калвинистички калдрма калдрмиса, калдрмисаат калдрмисува, калдрмисуваат кале, калиња калеидоскоп калеидоскопски калем калемар калемарски калеми, калемат калемче, калемчиња кален, калниот календар календарски календарче, календарчиња каленица калениче, каленичиња калеса (покани на свадба, веселба), калесаат калесник, калесници калесница калесува, калесуваат

калец

калец, калецот, калци калеш, калешиот кали, калат калибар, калибарот, калибри

калиграф калиграфија калиграфски калина калинка Калиопа

калира, калираат

калиум

калиумов, калиумовиот

калиф калифат

Калифорниец, Калифорнијци

Калифорнија Калифорнијка калифорниски Калјари (град) калкан калкулант калкулатор калкулација, калкулации

калкулира, калкулираат

Калкута

каллив, калливиот калник, калници кало каловит, каловитиот калорија. калории

калориметар, калориметарот, ка-

лориметри калориметриски калориски калорифер калоричен, калоричниот калоричност, калоричноста калоши калпак, калпаци калуѓер калуѓери, калуѓерат калуѓерица калуѓерка калуѓерски калуѓерство калфа калфински калфува, калфуваат калца (од кал)

169

камионски калциум

калциумов, калциумовиот

калчун Каља Каљуш кама камара камарила камата

каматен, каматниот

камбана камбанар камбанарија, камбанарии Камбоџа и Кампучија Камбоџанец, Камбоџанци Камбоџанка камбоџански камгарн камелеон камелеонски камелија, камелии

камен, камење, камења

камен и каменен, камениот каменар каменарка каменарски

каменик, каменици каменит, каменитиот каменлив, каменливиот

каменоделец, каменоделци каменоделство каменолом

каменорезец, каменоресци

каменува, каменуваат

каменче, каменчиња

камењар камера

камерен, камерниот камерман камертон камикаѕе камила камилавка камилар камилица камилски камилче, камилчиња камин камион камионски


камо камо Камоли; а камоли камп, кампови кампања кампањски кампер кампинг, кампинзи кампира, кампираат кампува, кампуваат Кампучиец, Кампучијци Кампучија и Камбоџа Кампучијка кампучиски камуфлажа камуфлира, камуфлираат камушка камфор камфорен, камфорниот камфоров, камфоровиот камче, камчиња ка.мшик, камшици кана канабе, канабиња канава канаваца Канада канадски Канаѓанец, Канаѓани Канаѓанка канал канален, каналниот канализација, канализации канализационен, канализациониот канализациски канализира, канализираат каналски канап канапен, канапниот канаринкаи канариа канач ќанделабар, канделабарот, канделабри кандидат кандидатка кандидатски кандидатура кандидацвја, кандидации кандидационен, кандидациониот кандидациски

170

каолин кандидира, кандидираат кандилка кандилка, кандилкаат кандило кандилце, кандилца канела каненик, каненици кани, канат канибал канибализам, канибализмот канибалски канија, кании канон канонада канонизација канонизира, канонизираат каноник, каноници канонски каноса, каносаат каносува, каносуваат Кант: Имануел Кант канта кантар кантарина кантарион кантарка (круша) кантарница кантарџија, кантарџии кантарџиски кантата кантина Кантов, Кантовиот кантовец, кантовци кантовски кантон

кану, кануто, кануа кануист канцелар

канцеларија, канцеларии канцелариски канцер канцероген, канцерогениот канцерозен, канцерозниот канцеролог, канцеролози канцерологија канцона канцониер канче, канчиња канџа каолин

капа капа капавица капак, капаци капама капан капар капари, капарат капароса, капаросаат капаросува, капаросуваат капарува, капаруваат капацитет капаче, капачиња капе, капат; капи, капете; капев, капеа; капел; капен; капејќи; капење; капав, капаа; капал; капан

капела капелан

капелник, капелници капетан капетанија, капетании капетански капец, капци капилар капиларен, капиларниот капиларност, капиларноста капина капинка капинов, капиновиот капињак, капињаци капира, капираат каписла капитал капитален, капиталниот капитализам, капитализмот капитализација капитализира, капитализираат капиталист капиталистички капиталистка капител капитен Капитол капитулант капитулантски капитулантство капитулација капитулира, капитулираат капиџик, капиџици капка капладиса, капладисаат

171

карантин

капладисува, капладисуваат каплама каплар капларски капнат, капнатиот капнатост, капнатоста ' капне, капнат; капни, капАете; капнав, капнаа; капнал; капнат; (ќе) капнев, (ќе) капнеа; (ќе) капнел капнува, капнуваат капнувачка калрис и каприц каприциозен, каприциозниот каприциозност, каприциозноста каприцира се, се канрицираат капричо капсула каптажа каптира, каПтираат капут . капучино . капче (од капа И бд капка), капчиња капчест, капчестиот кара, караат ' . карабин , --" '' . карабина карабоја ' ' каравана (плиток сад) караванче, караванчиња Каракачанин, Каракачани Каракачанка каракачански каракол караконџол карактер карактерен, карактерниот карактеризациј а карактеризира, карактеризираат карактеристика карактеристичен, карактеристичниот карактерност, карактерноста карактерологија каракуш (за коњ) караман карамбол карамела караница карантин


карантински карантински каранфил карат карате

каратен, каратниот; десеткаратен,

10-каратен каратист каратистички караула карбид карбидски карбол карболен, карболниот карбон карбонат карбонизација карбонизира, карбонизираат карбонит карбонски карбуратор карван карвански карванџија, карванџии кардинал кардинален, кардиналниот кардиналски кардиоваскуларен, кардиоваскуларниот кардиограм кардиограф кардиографија кардиографски кардиолог, кардиолози кардиологија кардиолошки кардиохирургија каре, карето, кареа; свинско каре Кариби(те) кариер (најбрз галоп) кариера кариеризам, кариеризмот кариерист кариеристички кариеристка кариес каријатида карикатура карикатурен, карикатурниот карикатурист карикатуристички

172

касај карикатуристка

карикира, карикираат карипски (од Кариби) карира, карираат

кариран, карираниот карлица

карличен, карличниот кармин

карминира, карминираат карминиса, карминисаат карминисува, карминисуваат карневал карневалски

каро (во картите)

каросерија, каросерии карпа Карпати(те) карпатски

карпест, карпестиот Карпош; Карпошово востание карст

карстен, карсниот карта Картагина картагински

картал картаџија, картаџии картел картер картеч картечен, картечниот картечница картица картичка картограф картографија картографски картон картонажа картонира, картонираат картонски картонче, картончиња картотека картотсчен, картотечниот карфиол карцер карцинбм

каса

каса, касаат касај, касајот, касаи

касап касап касапи, касапат касапница касапски касарна касарнски касација касационен, касациониот касета касетофон касиер касиерка касира, касираат каскада каскадер

каско; каско-осигурување касмет касметлив, касметливиот касметлија, касметлин касне, каснат; касни, каснете; каснав, каснаа; каснал; каснат; (ќе) . каснев, (ќе) каснеа; (ќе) каснел каснува, каснуваат касов, касовиот касписки; Касписко Море каста

кастанети (во мн.) Кастилија Кастилијанец, Кастилијанци Кастилијанка кастилијански кастовски кастрат

кастрација, кастрации кастреж, кастрежот кастри, кастрат кастрира, кастрираат кат, катови

катадневен, катадневниот катаклизма катакомба каталепсија каталептичен, каталептичниот катализа катализатор каталог, каталози каталогизација каталогизира, каталогизираат Каталонец, Каталбнци Каталонија

173

катунка Каталонка каталонски катанец, катанци катаплазма катапулт

катапултира, катапултираат

катар катаракт

катарален, катаралниот

катарза Катарина катарка

катастар, катастарот, катастри

катастарски катастрофа

катастрофален, катастрофалниот

катафалка категоризација

категоризира, категоризираат категорија, категории

категоричен, категоричниот

категорички катедра катедрала

катедрален, катедралниот катен, катниот катета

кати, катат катиљ, катиљот, катили

катихет катихизис катјон Катланово

катлановски; Катлановска Бања катник, катници

катода

катоден, катодниот католизација

католик, католици католицизам, католицизмот католичка (наспрема католик) католички катран катраник, катраници

катраноса, катраносаат катраносува, катраносуваат катрански катранџија, катранџии катун катунка


катунски катунски

каубој, кауббјот, каубби каубојски кауза

каузален, каузалниот каузалитет

каузалност, каузалноста каурин, каури каурка каурски каустика

каустичен, каустичниот кауција, кауции кауч каучук

кас »е, кафиња ка( »еав, кафеавиот ка« )еана

ка( »еанче, кафеанчиња кас (сз кас »ен, кафениот ка( )еникав, кафеникавиот ка« »енушкав, кафенушкавиот ка( (етерија, кафетерии кас шџија, кафеџии ка( «еџика кас *еџиски кас )тан

квартет

174

кашира, кашираат кашка, кашкаат кашкав, кашкавиот кашкавал кашла, кашлаат кашлица кашличав, кашличавиот кашмир (вид ткаенина) Кашмир (држава) Кашмирец, Кашмирци Кашмирка кашмирскн Кашуб, Кашуби Кашупка кашупски квадрант квадрат квадратен, квадратниот квадратура квадратче, квадратчиња квазинаука квазинаучен, квазинаучниот квака квака, квакаат

кација, кации

квакне, квакнат; квакни, квакнете; квакнав, квакнаа; квакнал; квакнат; (ќе) квакнев, (ќе) квакнеа; (ќе) квакнел квалитативен, квалитативниот квалитет квалитетен, квалитетниот

качар качарница качарски качачки

квалис шкационен, квалификациониот

кафуле, кафулиња каца

качак, качаци качамак, качамаци

каче, качиња качествен, качествениот качество

качи, качат качкет качор

качува, качуваат качулка качунка каша

кашав, кашавиот кашен, кашениот кашест, кашестиот

квалш шкатив квалис шкатор квали* шкаторка квалис шкација, квалификации квалификациски

квалификува, квалификуваат квалификуван, квалификуваниот квалифицира, квалифицираат квант, кванти квантен, квантниот квантитативен, квантитативниот квантитет квантум

кварт, квартови квартал

квартален, кварталниот квартет

кварц кварц кварцит квас

квасец, квасецот кваси, квасат квачи, квачат квачка Квачка (соѕвездие)

Квебек Квебечанец, Квебечани Квебечанка квебечки квекер квекерски квестионар квестор квечер квечерина квечерум квиз, квизови; квиз-емисија квикне, квикнат; квикни, квикнете; квикнав, квикнаа; квикнал; квикнат; (ќе) квикнев, (ќе) квикнеа; (ќе) квикнел квикнува, квикнуваат квинта (во музиката) квинтал квинтесенција квинтет квислинг, квислинзи квислиншки квитанција, квитанции квичи, квичат кворум квота

квоциент (во математиката) кг (килограм) кегла (во куглањето) кедар, кедарот, кедри кедров, кедровиот кеј, кејот, кејови кекс келнер

келнерај, келнерајот, келнераи келнерка келнерски Келт, Келти келтски кељ, кељот кембрички

175

Киев Кембриџ кенгур

кенка, кенкаат кенкало

кенозоик (во геологијата) кенозојски

кентавр, кентаврот Кеопс (фараон)

Кеопсов, Кеопсовиот; Кеопсова пирамида

кепенок, кепенци кепец, кепеци кепечки

Кеплер: Јохан Кеплер Кеплеров, Кеплеровиот; Кеплеро-

ви закони керамика керамичар керамичарка керамички Кербер керевиз кермес керозин керубин кеса кесе, кесиња кесон кесонски кефалопод (обично во мн.), кефалоподи кече, кечиња кеш (во готово) кибернетика кибернетички кибрит кибритен, кибритниот кибритче, кибритчиња кива, киваат кивавица

кивавичав, кивавичавиот киви, кивито, кивија кивне, кивнат; кивни, кивнете; кивнав, кивнаа; кивнал; кивнат; (ќе) кивнев, (ќе) кивнеа; (ќе) кивнел кивнува, кивнуваат кивче (од киска), кивчиња киднапер

киднапира, киднапираат Киев


киевјанец

176

киселец

киевјанец, киевјани киевјанка киевски кикбокс Кикерон и Цицерон кикиритка кикиришка киклоп киклопски

кине, кинат; кини, кинете; кинев, кинеа; кинел; кинет; кинејќи; кинење; кинав, кинаа; кинал; кинат

кикотница

кинески; Кинески ѕид

кикот, кикотот кикоти се, се кикотат кикс, киксови киксира, киксираат кила (болест) килав, килавиот килави се, се килават килавост, килавоста килер килибар килибарски килим килимар килимарка килимарница килимарски килимарство

килимче, килимчиња кило (килограм) килобајт

киловат; киловат-час, киловатчасот, киловат-часови киловолт; киловолт-ампер килограм, килограми километар, километарот, километри километарски километража килотон, килотони килце (од кило), килца ким (растение и плод) кима, кимаат кимка, кимкаат кимне, кимнат; кимни, кимнете; кимнав, кимнаа; кимнал; кимнат; (ќе) кимнев, (ќе) кимнеа; (ќе) кимнел кимнува, кимнуваат кимоно Кина

Кинез

кинемаскоп; кинемаскоп-филм кинематика кинематограф кинематографија кинематографски Кинеска

кинетика кинетички кинин кинински кино, кина кинооператор кинопретстава кинопроектор кинореклама киносала кинотека кинофикација

кинофицира, кинофицираат киоск, киосци

Кипар кипарис кипарски кипер, кипери Кипранец, Кипрани Кипранка кираџија, кираџии кираџика кираџиски кираџиство

Киргиз, Киргизи киргиски Киргистаи киргистански

Кири: Марија Кири кири (мерна единица), кирија кирија, кирии Кирил кирилица кирилски Киро

кисел, киселиот киселачка (јаболко)

киселец, киселци

кисели

кисели, киселат

киселина киселица

киселкав, киселкавиот киселост, киселоста киска (китка)

кислород

кислороден, кислородниот кислоса, кислосаат кислосува, кислосуваат кисне, киснат; кисни, киснете; киснев, киснеа; киснел; киснет; киснејќи; киснење; киснав, киснаа; киснал; киснат кит, китови китен, китениот китен, китниот китест, китестиот кити, китат китка

китност, китноста китоловец, китоловци китче, китчиња кифла кич кичевец, кичевци и кичевчанец, кичевчани кичевка и кичевчанка Кичево кичевски кичер кичест, кичестиот кл (килолитар) клава, клаваат Клавдиј (име кај Римјаните) клавијатура клавир клавирист клавиристка клавирски клавичембало клавиш

клавче (од клас), клавчиња клада кладе, кладам, кладат; клај, клајте; кладов, кладоа; клал; (ќе) кладев, (ќе) кладеа; (ќе) кладел; кладен кладенец, кладенци кладенче, кладенчиња

177

клекавост

кланик (пред огниште), кланици кланица клања се, се клањаат клање (од коле) клапа, клапаат клапка, клапкаат клапнат, клапнатиот клапне, клапнат; клапни, клапнете; клапнав, клапнаа; клапнал; клапнат; (ќе) клапнев, (ќе) клапнеа; (ќе) клапнел клапнува, клапнуваат клапушест, клапушестиот кларинет

кларинетист

клас (жито), класови, класје клас (одделение), класови класа класатка

классн, класниот класест, класестиот класи, класат класик, класици

класика класина

класира, класираат

класификација, класификации

класификува, класификуваат класифицира, класифидираат класицизам, класицизмот класичар

класичарка класичен, класичниот класичност, класичноста клаузула клацка, клацкаат клацкалка клашеник, клашеници

клашна клашнар

клашнен, клашнениот

клевета

клевети, клеветат клеветник, клеветници клеветница клеветнички клед, кледот, кледови

клек (растение), клекови клекав (слаб), клекавиот клекавост, клекавоста


^^^^

клопне

нат; (ќе) кликнев, (ќе) кликнеа; клекне, клекнат; клекни, клекне(ќе) кликнел те; клекнав, клекнаа; клекнал; клима; клима-уред клекнат; (ќе) клекнев, (ќе) клекклимактериум неа; (ќе) клекнел климактеричен, климактеричниот клекнува, клекнуваат климатизација клен (дрво), кленови климатологија клен (риба), кленови климатски кленов, кленовиот клин, клинови Кленовец клинест, клинестиот кленовина клинец, клинци клепа, клепаат клиника клепало клинички клепач клинка, клинкаат клепка, клепки клиновиден, клиновидниот клепне, клепнат; клепни, клепнеклиичар те; клепнав, клепнаа; клепнал; клинчарница клепнат; (ќе) клепнев, (ќе) клепклинчарски неа; (ќе) клепнел клинче, клинчиња клепнува, клепнуваат клинчи, клинчат клептоман клинчорба клсптоманија клиринг клептомански клириншки клер клирос клерик, клерици клисар клерикален, клерикалниот клисарски клерикалец, клерикалци клистир клерикализам, клерикализмот клистира, клистираат клет, клетиот клисура клетва клише, клишето, клишеа и клише, клетвен, клетвениот клишето, клишиња клетвеник, клетвеници клишира, клишираат клетвопрестапник, клетвопрестапклобаре, клобариња ници клободан клетка клобурец, клобурци клетник, клетници клобучи, клобучат клетница и клетиичка кловн, кловнови клеточен (од клетка), клеточниот кловновски клечешкум клозет клечи, клечат клозетски клешта и клешти клокот, клокотот клешти се, се клештат клокоти, клокотат клештиче, клештичиња кломпа (обично во мн.), кломпи кливка, кливкаат клони, клонат клиент клонира, клонираат клиентела клопа, клопаат клиентка клопак, клопаци клика клопец, клопци клика, кликаат клопне, клопнат; клопни, клопнекликне, кликнат; кликни, кликнете; те; клопнав, клопнаа; клопнал; кликнав, кликнаа; кликнал; клик-

клопот

клопнат; (ќе) клопнев, (ќе) клопнеа; (ќе) клопнел клопот, клопотот клопотарец, клопотарци клопоти, клопотат клопотка, клопоткаат клопче, клопчиња клопчест, клопчестиот клоца клоца, клоцаат клоцне, клоцнат; клоцни, клоцнете; клоцнав, клоцнаа; клоцнал; клоцнат; (ќе) клоцнев, (ќе) клоцнеа; (ќе) клоцнел клоцнува, клоцнуваат клуб, клубови клука, клукаат клукајдрвец, клукајдрвци клукало клукне, клукнат; клукни, клукнете; клукнав, клукнаа; клукнал; клукнат; (ќе) клукнев, (ќе) клукнеа; (ќе) клукнел клукнува, клукнуваат клумка, клумкаат клумне, клумнат; клумни, клумнете; клумнав, клумнаа; клумнал; клумнат; (ќе) клумнев, (ќе) клумнеа; (ќе) клумнел клун, клунови клунар (животно) клунест, клунестиот клунче, клунчиња клупа клупски (од клуб) клуч, клучеви и клучови клучалка клучар клучарка клучарски клуче, клучиња клучен, клучниот клучка кљаќа, кљакаат км (километар) кмет, кметови кметица кметски кметство кметува, кметуваат

179

кобен кн. (книга) кнегиња кнедла кнежевина

кнежество

кнез, кнезови кнезов, кнезовиот

кнезовски

кнезува, кнезуваат книвче (од книга), книвчиња

книга книговезец, книговесци книговезечки кноговезница

книговодител книговодителка книговодителски книговодство книгоиздавач книгоиздавачки

книгољубец, книгољупци

книжар книжарка

книжарница книжарски

книжарство

книже, книжиња

книжевен, книжевниот книжевност, книжевноста книжен, книжниот

книжи, книжат книжиште книжнина книжница книжничар

книжност, книжноста книшка

коавтор

коавторка

коалира се, се коалираат коалиција, коалиции коалиционен, коалициониот коалиционер коалициски коба кобалт

кобалтен, кобалтниот; кобалтна бомба кобел, кобелот, кобли кобен, кобниот


кобец кобец, копци

коби, кобат кобила кобилица кобилски кобле (од кобел), коблиња кобник, кобници кобница кобра (змија) ков ковало кован, кованиот кованица (новообразуван збор) коварен, коварниот коварство ковач ковачки ковачница кове, коват; кови, ковете; ковев, ковеа; ковел; ковен; ковејќи; ковење; ковав, коваа; ковал; кован коверт, ковертот, коверти ковертира, ковертираат ковил (растение) ковне, ковнат; ковни, ковнете; ковнав, ковнаа; ковнал; ковнат; (ќе) ковнев, (ќе) ковнеа; (ќе) ковнел ковнува, ковнуваат ковче (од коска), ковчиња ковчег, ковчези ковчеже, ковчежиња ковчен, ковчениот ковчест, ковчестиот кога; кога што кога-годе когашен, когашниот кого (од кој); когошто кого-годе код, кодови кодсин кодекс кодик, кодици кодира, кодираат кодификација кодификува, кодификуваат кодифицира, кодифицираат кое в. кој коегзистенција коегзистира, коегзистираат

180

КОЈ

кое-годе коефициент коешто кожа кожар кожарница кожарски кожарство

кожен, кожениот кожен, кожниот кожест, кожестиот кожинка кожичка кожлест, кожлестиот кожодер кожодерство кожув, кожуви кожувар кожуварница кожувче, кожувчиња кожурек (кај млекото) кожурец, кожурци коза Козак, Козаци козар козарник, козарници козарски козарство Козачка козачки козер козерија, козерии кози се, се козат козина козинав, козинавиот козирог (растение) козји, козјиот, козја, козјо козле, козлиња Козма козметика козметичар козметичарка козметички кои-годе коиициденција коинцидира, коинцидираат коишто кој, која, кое, кои; кого, кому; кој било, кој и да било; кој да е, кој и дае

кој-годе

кој-годе, која-годе, кое-годе, коигоде којзнае

којот (вид волк), којотот којшто, којашто, коешто, коишто кокаин кокаинизам, кокаинизмот кокаинист кокаиноманија кока-кола (пијалак) Кока-Кола (фабрика, фирма) кокар кокарда кокер (вид куче) кокетен, кокетниот кокетерија кокетира, кокетираат кокетка кокетство кокиче, кокичиња коковче (од кокошка), коковчиња кокона кокорави, кокорават кокори, кокорат кокос кокосов, кокосовиот кокошарник, кокошарници кокошка кокошкар кокошкарски кокошкин, кокошкиниот кокс коктел кол, колови, колје кола

колабира, колабираат колаборација колаборационист колаборира, колаборираат колаж колак, колаци колан коланче, коланчиња колапс колар коларница коларски коларство колач (вид леб) колач (што коле)

181

коленичи

колаче, колачиња колба колбавче (од колбас), колбавчиња колбас колбасар колбасарница колбасарски -^колве, колват; колви, колвете; кол-

вев, колвеа; колвел; колвен; колвејќи; колвење; колвав, колваа; колвал; колван колвне, колвнат; колвни, колвнете; колвнав, колвнаа; колвнал;

колвнат; (ќе) колвнев, (ќе) колвнеа; (ќе) колвнел коле, колат; коли, колете; колев, колеа; колел; колен; колејќи; колење; клав, клаа; клал; клан; кла-" ње

колеба, колебаат колебање колеблив, колебливиот колебливец, колебливци колебливост, колебливоста колега колегијален, колегијалниот колегијалност, колегијалноста колегиум коледар коледарка коледарски коледачка коледе коледува, коледуваат колеж (клање), колежот колеж (школа) колектив колективен, колективниот колективизам, колективизмот колективизација колективизира, колективизираат колективистички колективност, колективноста колектор колекција, колекции колекционер колекционерски коленест, коленестиот коленица коленичи, коленичат


коленички коленички колено ' коленце, коленца колепка колера колеричен, колеричниот колесник, колесници колесница ќолец, колци колеџ колешка колиба колибар колибарски колибри, колибрито, колибрија коливо колизија, колизии колипка количествсн, количествениот количество и количина количка количник, количници колк, колкови колка, колкаат колкав, колкавиот ;'»ѕ колку; до колку; колку било, колќу и да било; колку да е, колку и да е; колку што колку-годе колкумина колкунѕа колкунѕав, колкунѕавиот колкупати и колку пати колкуцка ,» колкуцкав, колкуцкавиот . ;/ колне, колнат; колни, колнете; колнев, колнеа; колнел; колнет; колнејќи; колнење; колнав, колнаа; колнал; колнат колнатик, колнатици коло (во некои терминолргии) коловоз коловозник, коловозници колодиум коложег (јануари) колоид колоквијален, колоквијалниот колоквира, колоквираат колоквиум колона

182

Кољо

колонада колонизатор колонизаторски колонизација колонизира, колонизираат колонија, колонии колонијал колонијален, колонијалниот колонијализам, колонијализмот колонист колонистички колонистка колонски; колонска вода колор Колорадо -колоратура колоратурен, колоратурниот колорист колорит колоритен, колоритниот колоритност, колоритноста колос колоса, колосаат колосален, колосалниот колосан, колосаниот колосек, колосеци колосеум колосува, колосуваат колофониум колпортажа колпортер колпортерски колски Колумбиец, Колумбијци Колумбија Колумбијка колумбиски Колумбо: Христофор Колумбо колумна колумнист колумнистка колхоз колхозен, колхозниот колхозник, колхозници колхозница и колхозничка колце, колца, колциња колче, колчиња колчиште колџија, колџии Кољо

команда

183

компензира

комеморација, комеморации коментар коментатор коментира, коментираат комерцијален, комерцијалниот комерцијалец, комерцијалци комерциј ализациј а комерцијализира, комерцијализи-

комика комина, комиње коминарка (ракија) и комовица коминике, коминикето, коминикеа Коминтерна (Комунистичка интернационала) комисија, комисии комисион комисионен, комисиониот комисионер комисионерски комисиски комита комитент комитет комитетски комитски комитува, комитуваат комичар комичарка комичен, комичниот комичност, комичноста комов, комовиот комовица (ракија) и коминарка комода комодитет комора коморџија, коморџии коморџиски компактен, компактниот компактност, компактноста компанија, компании компањон компањонка компаратив компаративен, компаративниот компарација, компарации компарира, компарираат компас компатибилен, компатибилниот компатибилност, компатибилноста

комерцијалист комесар комесаријат комесарски комесарство комета

компензациски компензира, компензираат

команда командант командантски командантство

команден, командниот командир, командирот командитен, командитниот командува, командуваат комар

комарец, комарци комарник, комарници комарџија, комарџии комарџиски комасација комасира, комасираат комат комбајн комбајнер комбе, комбето, комбиња и комби, комбито, комбија комбинат комбинатор комбинаторен, комбинаторниот комбинаторика комбинација, комбинации комбине, комбинето, комбинеа комбинезон комбинира, комбинираат комедија, комедии комедијант комедијантски комедиограф комедиографски комеморативен, комеморативни-

от

раат

компендиум компензатор компензација, компензации компензационен, компензациони-

от


г компетентен

компетентен, компетентниот компетентност, компетентноста

компетенција, компетенции

компилативен, компилативниот компилатор компилација, компилации

компилира, компилираат компир

компирен, компирниот компириште

компирно (јадење) компиров, компировиот компјутер компјутеризација

компјутеризира, компјутеризираат компјутерски комплекс комплексен, комплексниот комплексност, комплексноста комплементарен, комплементарниот комплет комплетен, комплетниот комплетира, комплетираат компликација, компликации компликува, компликуваат комплимент

комплицира, комплицираат комплицираност, комплицираноста

комплот комплогира, комплотираат композитор композиторка композиторски композиција, композиции композиционен, композициониот композициски компонента компонира, компонираат компот компрес компресија компресор компримира, компримираат компромис компромисен, компромисниот компр омитациј а компромитира, компромитираат

184 ^конверзија компромитиран, компромитира-

ниот

Комсомол комсомолец, комсомолци комсомолка комсомолски кому; комушто кому-годе

комуна; Париска комуна комунален, комуналниот комуналец, комуналци комуналии (само во мн.) комунар (учесник во Париската

комуна) комунарка комунарски комунизам, комунизмот комуникативен, комуникативниот комуникација, комуникации комуникационен, комуникациони-

от

комуникациски комунист комунистка комунистички; Комунистички ма-

нифест

комуницира, комуницираат комфор комфорен, комфорниот конак, конаци конвеер конвексен, конвексниот конвексно-конкавен, конвексно-

конкавниот

конвексност, конвексноста конвектор конвенира, конвенираат конвенција, конвенции конвенционален, конвенционалниот конвенционалност, конвенционал-

носта

конвергентен, конвергентниот конвергенција конвергира, конвергираат конверзација, конверзации конверзационен, конверзациони-

от

конверзациски конверзија

конверзира конверзира, конверзираат конвертибилен, конвертибилниот конвертибилност, конвертибил-

носта

конвертира, конвертираат конвој, конвојот, конвои конвулзивен, конвулзивниот конвулзија, конвулзии конгенијален, конгенијалниот конгенијалност, конгенијалноста конгломерат конгломерација Конго Конгоанец, Конгоанци Конгоанка конгоански конгрегација конгрес конгресен, конгресниот конгресист конгресмен конгруентен, конгруентниот конгруентност, конгруентноста конгруенција кондензатор кондензација кондензира, кондензираат кондензиран, кондензираниот кондитор кондиторски кондиција кондиционал кондиционален, кондиционалниот кондиционалност, кондиционал-

носта

кондоминиум кондор кондуктер кондуктерка кондуктерски конец, конци конечен, конечниот конечно конзерва конзерванс

конзервативен, конзервативниот конзервативец, конзервативци конзервативизам, конзервативизмот конзервативност, конзервативнос-

185

консеквентен

та

конзерватор конзерваториум конзерваторски конзервација конзервира, конзервираат конзилиум конзистентен, конзистентниот конзистенција конзола конзорциум конзул и консул конзуларен, козуларниот и консуларен, консуларниот конзулат и консулат конзулски и консулски конзулство и консулство коничеМ, коничниот коничност, коничноста конјугација, конјугации конјугира, конјугираат конјунктив (во граматиката) конјунктивен, конјунктивниот конјунктивитис коијунктура конјунктурен, конјунктурниот конкавен, конкавниот конкавно-конвексен, конкавно-

-конвексниот конкавност, конкавноста конклузивен, конклузивниот конклузија, конклузии конкордат

конкретен, конкретниот конкретизација конкретизира, конкретизираат конкретност, конкретноста конкубинат конкурент конкурентен, конкурентниот конкурентка конкурентски конкуренција конкурира, конкурираат конкурс

конкурсен, конкурсниот коноп, конопот и конопта конопен, конопниот конопиште консеквентен, консеквентниот


г консеквентност

консеквентност, консеквентноста консеквенција, консеквенции консекутивен, консекутивниот консекуција консензус консигнација консигнационен, консигнациони-

от

консигнациски консолидација консолидира, консолидираат консонант консонантен, консонантниот консонантизам, консонантизмот консонантски конспект конспектен, конспектниот конспиративен, конспиративниот конспиративност, конспиратив-

носта

конспиратор конспираторка конспирација конспирира, конспирираат константа константен, константниот Константин Константинопол константност, константноста констатација, констатации констатира, констатираат констелација конституант конституанта конституира, конституираат конститутор конституција, конституции конституционализам, конституционализмот конституционалист конституционен, конституциони-

от

конституциски конструира, конструираат конструктивен, конструктивниот конструктивност, конструктив-

носта конструктор конструкторка конструкторски

186

контрабас конструкција, конструкции консул и конзул

консуларен, консуларниот и конзуларен, конзуларниот консулат и конзулат консулство и конзулство консултант консултантка консултативен, консултативниот консултација, консултации консултационен, консултациониот

консултира, консултираат консум консумативен, консумативниот консуматор консумација консумент консумира, консумираат контакт контаминација контаминира, контаминираат конте, контето, контиња контејнер контекст контемплативен, контемплатив-

ниот контемплација контеса контешки конти, контат контингент континент континентален, континенталниот континенталец, континенталци континуација континуира, континуираат континуиран, континуираниот континуираност, континуираноста континуитет конто контра контраадмирал контраакција контраатака контрабанда контрабанден, контрабандниот контрабандира, контрабандираат контрабандист контрабас

контрабасист контрабасист

контрадикторен, контрадикторниот

контрадикција, контрадикции контраиндикација, контраиндика-

ции

контракт контрактуален, контрактуалниот контракција, контракции контраофанзива контраофанзивен, контраофанзивниот контрапункт коитраразузнавање коитраразузнавачки контрареволуција, контрареволу-

ции

контрареволуционер контрареволуционерен, контраре-

волуционерниот .контраст

контрастен, контрастниот контрастивен, контрастивниот контрастира, контрастираат контратеза контрахира, контрахираат контрацепција контрацепциски контрашпионажа контрибуција контроверзеи, контроверзниот контроверзија контролен, контролниот контролира, контролираат контролор контролорски контузија, контузии контузува, контузуваат контумација контура контурен, контурниот конус конусен, конусниот конфедеративен, конфедератив-

ниот

конфедерација, конфедерации кон( (екција кош )екционер конс (скциски кон( *еранса

187

коњаник конферансие, конферансието, конферансиеја

конференција, конференции конферира, конферираат конфесија, конфесии конфесионален, конфесионални-

от

КОНС 1СТИ

конс шгурација конс (идент конс шрмација конс )искација

мскува, конфискуваат

КОН( )ЛИКТ КОН( ликтен,

конфликтниот кош ормизам, конформизмот кош |Ормист кош ормистички конс (ронтација кош ^ронтира, конфронтираат конс |узен, конфузниот конс |узија

конфузност, конфузноста

коицентрат концентрација, концентрации концентрационен, концентрацио-

ниот

концентрира, концентрираат концентричен, концентричниот концентричност, концентричнос-

та

концепт

концептира, концептираат концепција, концепции концепциски концерн концерт

концертен, концертниот концертира, концертираат концесивен, концесивниот концесија, концесии концесионер концизен, концизниот концизност, концизноста концил конципира, конципираат кончен, кончениот коњ, коњот, коњи коњак, коњаци коњаник, коњаници


коњанички

188

коравост

коњанички коњар коњарски коњарство коњица коњички

копиден копија, копии копиларка копилачка копиле

коњоштип коњски коњушар коњушница

копитар копитен, копитниот копито копјаник, копјаници

коњокрадец, коњокрадци

конилјак, копилјаци копира, копираат

коњче, коњчиња

копје, копја

кооперативен, кооперативниот

копјест, копјестиот копка, копкаат копне, копнат; копни, копнете; копнав, копнаа; копнал; копнат; (ќе) копнев, (ќе) копнеа; (ќе) копнел копнее, копнеат; копнеј, копнејте; копнеев, копнееја; копнеел; копнеен; копнеејќи; копнеење; копнеав, копнеаја; копнеал; копнеан копнеж, копнежот

кооператива

кооператор кооперација, кооперации

кооперира, кооперираат кооптација

кооптира, кооптираат координата

координатен, координатниот

координатор координаторка координација координационен, координациони-

от

координира, координираат коп (во рудник), копови копа (сено) копа, копаат копалиште копало копан копана копаница копаничар копаничарство копанка копарок, копароци копач копачи, копачат копачина копачка копачки копејка копелка, копелкаат Копенхаген

Коперник: Никола Коперник Коперников, Коперниковиот копец, копци

копјеносец, копјеносци

копнежен, копнежниот копнежлив, копнежливиот копнен, копнениот копно

копнува, копнуваат копра коприва

копривак, коприваци копривалник, копривалници копривен, копривниот копродукција

копродукционен, копродукциониот копродукциски копула копулативен, копулативниот копчар копче, копчиња кор; дипломатски кор кора кораб корабар

корабен, корабниот корав, коравиот коравица

коравост, коравоста

корал корал

189

корпус

корален, коралниот

Корзиканка корзикански

Коран (исламска верска книга) и

корзо

коралски

Куран корбач корвета корветен, корветниот кордон Кореец, Корејци Кореја Корејка корејски коректен, коректниот коректив коректност, коректноста коректор коректорка коректорски коректура коректурен, коректурниот корекција, корекции корелат корелативен, корелативниот корелација

корен, корени, корење, корења корени се, се коренат коренит, коренитиот коренов, кореновиот коренски коренува (во математиката), коренуваат

коренче, коренчиња кореограф кореографија кореографски корепетира, корепетираат корепетитор корепетиторка корепетиција кореспондент кореспондентка кореспондентски кореспондеиција кореспондира, кореспондираат кореферат кореферент кореферира, кореферираат Корзика Корзиканец, Корзиканци

корзира се, се корзираат

кори, корат коригира, коригираат коригиран, коригираниот

коридор корија, кории Коринт коринтски

корисен, корисниот корисник, корисници

корисница и корисничка

корисност, корисноста корист, користа користи, користат користољубец, користољупци користољубив, користољубивиот користољубивост, користољубивоста

користољубие и користољубје коритар корито коритце, коритца

корифеј, корифејот, корифеи

корица коричи, коричат корка кормилар кормило

корне, корнат; корни, корнете; корнев, корнеа; корнел; корнет; корнејќи; корнење; корнав, корнаа; корнал; корнат корнер корнерски корнет корниз корнишон кородира, кородираат корозивен, корозивниот корозија корона корпоративен, корпоративниот корпорација, корпорации корпулентен, корпулентниот корпулентност, корпулентноста корпуленција корпус


корпусен

корпусен, корпусниот корсет кортеш

корумпира, корумпираат корумпиран, корумпираниот корумпираност, корумпираноста корупка корупција корупционер

кос, косови и ќос, ќосови

коса

косар (мај) косач косачка косачки

косеж, косежот косеница

косест, косестиот коси, косат косидба косило косинус

косинусен, косинусниот косир косичка коска

коскен (што е од коска), коскениот

косма космат, косматиот космест, косместиот космички космобиологија космобиолошки космодром космолог, космолози космологија космолошки космонаут космонаутика космонаутски космополит космополитизам, космополитиз-

мот

космополитски космос Косово; Косово Поле косовски косопасец Костарика

190

кохабитација Костариканец, Костариканци Костариканка костарикански

костелив, костеливиот костен, костени, костење костен, косниот; косна туберулоза

костенар костенов, костеновиот костим костимер костимерка костимира, костимираат костимограс I костимограс шја костимограс жа костимограе »ски костобол кострец (риба) костреши се, се кострешат костум (за маж) костур Костур (град) костурница костурски (од Костур) костурчанец, костурчани костурчаика кот, котот (само во едн.) кота котангенс котар котва котел, котли котелец, котелци котерија, котерии коти, котат котизација котило котира се, се котираат котлар котларница котларски котле, котлиња котлет котлина кофа кофеин

кофиче, кофичиња Кох: Роберт Кох кохабитација

КОХСЗИЈЗ кохезија

кохерентен, кохерентниот

191

Краков

краба (вид рак)

кохеренција

крава кравај, кравајот, краваи

коцел, коцли Коцељ коцка

кравар краварка

Кохов, Коховиот; Кохови бацили

коцка се, се коцкаат

коцкар коцкарница

коцкест, коцкестиот коцори се, се коцорат

кочан Кочани кочанка кочански кочанчанец, кочанчани кочанчанка кочија, кочии кочијаш кочина коџобашија, коџобашии

кош, кошеви и кошови кошава (ветар)

кошар кошара

кошарест, кошарестиот кошарка (спортска игра)

кошаркар кошаркарка кошаркарски коше, кошиња кошка, кошкаат кошмар

кошмарен, кошмарниот кошне, кошнат; кошни, кошнете; кошнав, кошнаа; кошнал; кошнат; (ќе) кошнев, (ќе) кошнеа; (ќе) кошнел кошница кошничар кошничарка кошничарски кошнува, кошнуваат кошула кошулка

кошулче, кошулчиња кошута

КПМ (Комунистичка партија на Македонија)

кравајче, кравајчиња

краварник, краварници

краварски краварство

кравји, кравјиот, кравја, кравјо кравче, кравчиња

Крагуевац крагуевачки

крагуј, крагујот, крагуи

крадач крадачка

краде, крадат; кради, крадете; крадев, крадеа; крадел; краден; крадејќи; крадење; крадов, крадоа; крал крадеж, крадежот

крадец, крадци крадечки крадешкум

крадлив, крадливиот крадливост, крадливоста крадум

краен, крајниот

краешник, краешници кражба краина краиште, краишта

крај, крајот, краеви и крајови, краишта крај (предл.); крај мене, крај тебе, крај него

крајбрежен, крајбрежниот крајбрежје крајморје крајморски крајник, крајници крајнина крајност, крајноста крајречен, крајречниот крајселски крајче, крајчиња крак, краци крака, кракаат кракел, кракли Краков


т

краковјанец краковјанец, краковјани краковјанка краковски

краклсст, краклестиот крал, кралеви и кралови кралев, кралевиот кралица краличин, краличиниот кралски кралство кралува, кралуваат кралче, кралчиња кралчиче (бел багрем), кралчичиња кралштина

крвче

192

крамп, крампови кран, кранови кранист кранта Крањ (град) крањски; Крањска Гора крап, крапови крапче, крапчиња красат, красатиот красатка, красатко красен, красниот краси, красат краснопис краснописеи, краснописниот краснописец, краснописци красноречив, красноречивиот красноречивост, красноречивоста красноречие красота краста крастав, краставиот краставица краставиче, краставичиња краставичен, краставичниот крастоса, крастосаат крастосува, крастосуваат кратенка кратер кратерски крати, кратат кратковечен, кратковечниот кратковид, кратковидиот кратковидост, кратковидоста кратковремен, кратковремениот кратковременост, кратковреме-

носта краткодневица краткометражен, краткометражниот

краткорочен, краткорочниот краткост, краткоста краткотраен, краткотрајниот краткоумен, краткоумниот краткоумност, краткоумноста Кратово кратовец, кратовци кратовка кратовски краток, краткиот краул (во пливањето) крах, крахот крахира, крахираат крачест, крачестиот крбла крв, крвови, крвје крвав, крававиот крвавење крвави, крвават крвавица крвен, крвниот

крви се, се крват крвјоса, крвјосаат крвјосува, крвјосуваат крвник, крвници крвнина крвничка крвнички крводарител крводарителка крводарителство крвожеден, крвожедниот крвожедност, крвожедноста крвоизлив крволок, крволоци крволочен, крволочниот крволочник, крволочници крволочност, крволочноста крвоносен, крвоносниот крвопиец, крвопијци крвопролевање, крвопролевања крвопролитие, крвопролитија крвотворен, крвотворниот крвотек и крвоток

крвца (од крв) крвче (од крсш), крвчиња

крдар„^^^^^^^^^^ 193 ^^^^^^^^^^^кривне крдар крене, кренат; крени, кренете; крекрди, крдат нав, кренаа; кренал; кренат; (ќе) креативен, креативниот кренев, (ќе) кренеа; (ќе) кренел креативност, креативноста креп (ткаенина) креатор крепи, крепат креатура крепкост, крепкоста креација, креации крепне, крепнат; крепни, крепне-

крева, креваат кревет креветен, креветниот креветски креветче, креветчиња кревок, кревкиот креда кредеи, кредниот креденец, креденци кредибилен, кредибилниот кредибилитет кредит кредитен, кредитниот кредитира, кредитираат кредитор

кредиторски кредитоспособен, кредитоспособниот кредитоспособност, кредитоспособноста кредо Крез и Кроиз крезол креира, креираат крек (крекање) крека, крекаат креклив, крекливиот крскне, крекнат; крекни, крекнете; крекнав, крекнаа; крекнал; крекнат; (ќе) крекнев, (ќе) крекнеа; (ќе) крекнел крекнува, крекнуваат крем, кремови крематориум кремен, кремени, кремење кремен, кремениот кременадла кременарка (пушка) кременче, кременчиња кремењак, кремењаци Кремљ кремљски кренвиршла

те; крепнев, крепнеа; крепнел; крепнет; крепнејќи; крепнење; крепнав, крепнаа; крепнал; крепнат крепок, крепкиот крепон

крепосник, крепосници крепостен, крепосниот креска, крескаат крескав, крескавиот крескало креслив, кресливиот Кресна (село) кресненски; Ќресненско востание кретен

кретенизам, кретенизмот кретенка кретенски креч (на нога) кречетало крешендо крзнар крзнарски крзнарство крзнен, крзнениот крзно

крив, кривиот Крива Паланка Крива Река кривда кривец, кривци криви, криват кривина кривица кривичен, кривичниот кривичноправен, кривичноправнирт

кривичност, кривичноста кривка, кривкаат кривне, кривнат; кривни, кривнете; кривнав, кривнаа; кривнал; кривнат; (ќе) кривнев, (ќе) кривнеа; (ќе) кривнел


кривнува

кривнува, кривнуваат кривоверен, кривоверниот кривоверец, кривоверци кривоверка кривоверство

кривоврат, кривовратиот кривоглед, кривогледиот кривогледост, кривогледоста кривоклетник, кривоклетници кривоклетница кривоклетство криволево и криво-лево криволиниски

кривоног, кртивоногиот

кривонос, кривоносиот кривопаланечки кривопаланчанец, кривопаланча-

ни

кркоти

194

кривопаланчанка криворог, криворогиот кривоуст, кривоустиот кривошија, кривошии кривулест, кривулестиот кривули, кривулат кривулица кривуличав, кривуличавиот кривуличи, кривуличат кривулка, кривулкаат кригла крие, кријат; криј, кријте; криев, криеја; криел; криен; криејќи; криење; крив, крија; крил криеница криза кризен, кризниот крик, крикови крикне, крикнат; крикни, крикнете; крикнав, крикнаа; крикнал; крикнат; (ќе) крикнев, (ќе) крикнеа; (ќе) крикнел крилат, крилатиот крилатица крилен, крилниот крилест, крилестиот крили, крилат крило, крила, крилја крилце, крилца криминал криминален, криминалниот криминалец, криминалци

криминалист криминалистика криминалистички криминалитет криминалка криминалност, криминалноста крин, кринови кринолин крипта криптограма криптограф криптографија криптолог, криптолози криптологија кристал кристален, кристалниот кристализација кристализира, кристализираат кристалност, кристалноста кристалографија Крит (остров) критериум критизер критизерски критизерство критизира, критизираат критика

критикува, критикуваат критицизам, критицизмот критичар критичарка критичарски

критичен, критичниот

критички критичност, критичноста критски (од Криш) Криќанец, Криќани Криќанка кришен, кришниот кришум крка, кркаат кркач (вид жаба) кркач (на грб) кркма (козина) кркне, кркнат; кркни, кркнете; кркнав, кркнаа; кркнал; кркнат; (ќе) кркнев, (ќе) кркнеа; (ќе) кркнел кркнува, кркнуваат кркори, кркорат кркоти, кркотат

крлеж крлеж крлук, крлуци крлушка (кај рибата) крма крмен, крмниот крми, крмат

крмнак, крмнаци крни, крнат крнорог, крнорогиот крнорога (коза), крнороги

крнтија, крнтии кроасан кроеж, кроежот крои, кројат; крој, кројте; кроев, кроеја; кроел; кроен; кроејќи; кроење; кројав, кројаа и кроив, кроија; кројал и кроил; кројан Кроиз и Крез крој, кројот, кроеви кројач кројачка кројачки кројачница кројка крокет кроки, крокито, крокија крокира, крокираат крокодил крокодилски кромид кромидарник, кромидарници кромидов, кромидовиот кромидушка кромитче, кромитчиња крос; крос-контри кросно

кроти, кротат кроткост, кроткоста кроток, кроткиот

крофна кроце

кроше, крошето, крошеа

крошна крпа крпач крпачка

крпеж, крпежот

крпеница

крпи, крпат

крпче, крпчиња

195

крушевчанка

крснозе крст, крстови; Црвен крст крстат, крстатиот крстатен, крстатниот крстач (орел) крстачка (вид оро) крстен, крстениот крстен, крсниот; крстен знак крсти, крстат; крсти, крстете; крстев, крстеа; крстел; крстен; крстејќи, крстење; крстив, крстија; крстил; крстен крстина крстител крстица (снопје) Крстовден крстовденски крстовиден, крстовидниот крстозбор, крстозбори крстоносен, крстоносниот крстоносец, крстоносци крстообразеи, крстообразниот крстопат, крстопати крстоса, крстосаат крстосува, крстосуваат крстосувач крстум крт, кртови кртечина крти, кртат крувче (од круша), крувчиња круг, кругови кружен, кружниот кружи, кружат кружок, кружоци крукче, крукчиња круна

круниса, крунисаат крунисува, крунисуваат

крунски крупен, крупниот крупие, крупието, крупиеи крут, крутиот крутост, крутоста круша крушарник, крушарници Крушево крушевски; Крушевска Република крушевчанец, крушевчани крушевчанка


крушец

196^^^^^^куклест

крушец, крувци крушов, крушовиот крушовиден, крушовидниот крушовица (ракија) крцка, крцкаат крцкав, крцкавиот крцкот, крцкотот крцне, крцнат; крцни, крцнете; крцнав, крцнаа; крцнал; крцнат; (ќе) крцнев, (ќе) крцнеа; (ќе) крцнел крцнува, крцнуваат крчма крчмар крчмарица и крчмарка крчмарски крчми, крчмат Крчовски: Јоаким Крчовски крџалија, крџалии крџалиски крш, кршот кршен, кршниот крши, кршат

кршјак (млад зајак), кршјаци кршка, кршкаат кршкало кршлив, кршливиот кршливост, кршливоста кршне, кршнат; кршни, кршнете; кршнав, кршнаа; кршнал; кршнат; (ќе) кршнев, (ќе) кршнеа; (ќе) кршнел крштава, крштаваат крштавање крштавка

кршталник, кршталници крштелен, крштелниот крштелница

крштеник, крштеници крштениче, крштеничиња крштенка крштење ксеноманија ксенофобија ксерокс ксилограф ксилографија ксилографски ксилофон ктитор ктиторски

куб Куба Кубанец, Кубанци Кубанка кубански кубатура кубе, кубиња

кубе, кубат; куби, кубете; кубев, кубеа; кубел; кубен; кубејќи; кубење; кубав, кубаа; кубал; кубан кубелија, кубелии кубен (од куб), кубниот кубест, кубестиот кубизам, кубизмот кубик, кубици кубира, кубираат кубист кубистички кубне, кубнат; кубни, кубнете; кубнав, кубнаа; кубнал; кубнат; (ќе) кубнев, (ќе) кубнеа; (ќе) кубнел Кувајт кувајтски Кувајќанец, Кувајќани Кувајќанка кугла кугла се, се куглаат куглање кугларница куглица и кугличка кудач

куди, кудат Кузман; Кузман Јосифовски-Питу кујна кујнски кујунџија, кујунџии кујунџиски кука кука, кукаат кукавица кукавичин, кукавичиниот кукавички кукалка кукачка кукиче, кукичиња кукла куклар

куклен, куклениот куклест, куклестиот

кукне

кукне, кукнат; кукни, кукнете; кукнав, кукнаа; кукнал; кукнат; (ќе) кукнев, (ќе) кукнеа; (ќе) кукнел кукул кукумјавка кукурек, кукуреци кукурига, кукуригаат Кукуш

кукушанец, кукушани кукушанка кукушки кула кулак, кулаци кулачки кулинар кулинарка кулинарски кулинарство кулиса кулминација

кулминационен, кулминациониот кулминациски кулминира, кулминираат кулоар (обично во мн.), кулоари кулон (мерна единица, знак С) Кулон: Шарл Кулон Кулонов, Кулоновиот; Кулонов за-

кон култ култиватор култивација култивира, култивираат култура културен, културниот културно-политички културно-просветен, културно-про-

светниот

културност, културноста културтрегер кулук, кулуци кулукува, кулукуваат кулучар кум, кумови кума кумановец, кумаиовци кумановка Куманово кумановски кумаш кумашен, кумашниот

197

курдски кумашин кумашинка

куми, кумат кумир

кумов, кумовиот

кумство

кумува, кумуваат кумулативен, кумулативниот кумулација

кумулира, кумулираат кумче, кумчиња куна и кунатка

кундак, кундаци куп, купови куп (пехар), купови купе, купето, купеа

купен, купениот купец, купци купечки

купи, купат

Купидон купиште, купишта

куплерај, куплерајот, куплераи

куплет куплетист

куплунг, куплунзи куповен, куповниот

купола купон купонски купопродажба

купопродажбен, купопродажбениот

купува, купуваат купувач купувачка купче, купчиња купчи се, се купчат кураж, куражот куражен, куражниот куражи, куражат куражност, куражноста Куран и Коран куратива куративен, куративниот куратор

курбан; Курбан-бајрам Курди (народ) курдиса, курдисаат курдски


г курентен

курентен, курентниот курешница курзив

курзивен, курзивниот курија, курии

Курили(те) (острови); Курилски

Острови курилски куриозен, куриозниот куриозитет курир курирски курс, курсеви и курсови курсист курсистка куртизана куртоазен, куртоазниот куртоазија куршум

куршумен, куршумниот кус, кусиот кусак, кусаци кусе, кусиња куси, кусат кусичок, кусичкиот кусовечен, кусовечниот кусоглед, кусогледиот кусогледост, кусогледоста кусок, кусоци кусок, кускиот кусоумен, кусоумниот кусоумност, кусоумноста кустос кусур кутар и кутри, кутриот кутел, кутелот, кутли кутија, кутии кутина, кутинаат кутиче, кутичиња кутка, куткаат

198

кушет кутканица

кутне, кутнат; кутни, кутнете; кутнав, кутнаа; кутнал; кутнат; (ќе) кутнев, (ќе) кутнеа; (ќе) кутнел кутре (кученце), кутриња

кутурица куќа, куќи куќарина куќарка

куќарче, куќарчиња куќен, куќниот куќи, куќат куќиче, куќичиња

куќичка куќиште куќник, куќници куќнина куќница

куќовен, куќовниот куќовртник, куќовртници

куќурка куфер

л л (литар)

лага

лабавина

лагуна

лабав, лабавиот лабави, лабават лабавичок, лабавичкиот лабавко

лабавост, лабавоста лабијал (во фонетиката) лабијален, лабијалниот лабијализација

лабилен, лабилниот лабилност, лабилноста

лаборант лаборантка лабораторија, лаборатории лабораториски лабурист лабуристички

куферче, куферчиња куц, куциот куца, куцаат куцка, куцкаат куцне, куцнат; куцни, куцнете; куцнав, куцнаа; куцнал; куцнат; (ќе) куцнев, (ќе) куцнеа; (ќе) куцнел Куцовлав, Куцовласи

лава

куче, кучиња

лавина

кучи се, се кучат

лавиринт лавица

кучкарник, кучкарници кучкин, кичкиниот кушет; кушет-вагон

Лавоазје: Антоан Лавоазје

куцовлашки

кученце, кученца кучешки кучило кучка

лав, лавови

лавабо, лавабото, лавабоа лавира, лавираат лавне, лавнат; лавни, лавнете; лавнав, лавнаа; лавнал; лавнат; (ќе) лавнев, (ќе) лавнеа; (ќе) лавнел лавнува, лавнуваат

Лавов (град) лавовски (од лав) лавовски (од Лавов) лавор (растение), лаворот, лаври лаворов, лаворовиот и лавров, лавровиот лавра (манастир) лавче, лавчиња лаг, лагови

лагер; на лагер лагум (поткоп) лад, ладот

ладало

ладен, ладниот лади, ладат

ладилник, ладилници ладнина

ладнокрвен, ладнокрвниот ладнокрвност, ладнокрвноста ладовен, ладовниот ладовина ладовинка ладовиште лаѓа, лаѓи

лае, лаат; лај, лајте; лаев, лаеја; лаел; лаен; лаејќи; лаење; лајав, лајаа; лајал; лајан лаеж, лаежот лаж, лажови лажга лажго, лажговци лаже, лажат; лажи, лажете; лаже, лажеа; лажел; лажен; лажејќи; лажење; лагав, лагаа; лагал; лаган лажен, лажниот лажира, лажираат лажица лажичар лажичарник, лажичарници лажиче, лажичиња лажичка

лажлив, лажливиот лажливец, лажлпвцп лажливост, лажливоста лажност, лажноста


лажовен лажовеи, лажовниот лажовит, лажовитиот лажовник, лажовници лажовница лаз, лазови, лазје Лазар лазарет (болница) лазарица (песна, игра) лазарка (девојка) Лазарополе лазарополец, лазарополци лазарополка лазарополски лазарски лазач лазаче (дете), лазачиња лази, лазат лазиште (од лаз) лазне, лазнат; лазни, лазнете; лазнав, лазнаа; лазнал; лазнат; (ќе) лазнев, (ќе) лазнеа; (ќе) лазнел лазур лазурен, лазурниот лаик, лаици лаички лај, лајот лајач лајачка Лајбниц: Готфрид Вилхелм Лајбниц Лајбницов, Лајбницовиот Лајпциг лајпцишки лајтмотив лајт-шоу лак (лак и стрела), лакови лак (за лакирање), лакови лака Лакавица лакати, лакатат лакеј, лакејот, лакеи лакејски лакејство лакира, лакираат лакмус лакмусов, лакмусовиот лаком, лакомиот лакомец, лакомци лакоми се, се лакомат лакомија

200

лаплив

лакомник, лакомници лакомница лакомост, лакомоста лакомство лакомштина лаконизам, лаконизмот, лаконизми лаконски лакот, лакотот, лакти лакрдија, лакрдии лактометар, лактометарот, лактометри лале, лалиња лама (вид камила) Ла Манш ламарина ламаринен, ламаринениот ламба ламбада ламбиче, ламбичиња ламела ламја, ламји ламперија, ламперии лампион ламтеж, ламтежот ламти, ламтат ландон лани ланизима ланилето ланолин лансира, лансираат лански Лаокон (во митологијата) Лаос лаоски Лаошанец, Лаошани Лаошанка лапа (шепа) лапа, лапаат лапавица лапавичав, лапавичавиот лапало лапач лапачка лапе, лапиња лапидариум Лаплас: Пјер Симбн Лаплас Лапласов, Лапласовиот лаплив, лапливиот

лапне лапне, лапнат; лапни, лапнете; лапнав, лапнаа; лапнал; лапнат; (ќе) лапнев, (ќе) лапнеа; (ќе) лапнел

лапниголтни

лапнува, лапнуваат Лапонец, Лапонци Лапонија Лапонка лапонски лапсус ларва ларингитис ларинголог, ларинголози ларингологија ларинголошки ларинкс

ларпурлартизам, ларпурлартќзмот ларпурлартистички ласер ласерски ласица ласка (ласкање) ласка (ми), (ми) ласкаат ласкав, ласкавиот ласкавец, ласкавци ласкавост, ласкавоста ласкоти, ласкотат ласне, ласнат; ласни, ласнете; ласнав, ласнаа; ласнал, ласнат; (ќе) ласнев, (ќе) ласнеа; (ќе) ласнел ласо, ласото, ласа ластар ластарен, ластарниот ластарест, ластарестиот ластегарка ластик, ластици ластовечки ластовица ластовиче, ластовичиња ластовичка ластовички ластунка

Латвиец, Латвијци и Летонец, Летонци Латвија и Летоиија Латвијка и Летонка латвиски и летонски латентен, латентниот латентност, латентноста

201

левичарка

Латин, Латини латинизира, латинизираат латинист латинистика латинистка латиница Латинка латински; Латинска Америка латинскоамерикански латифундија, латифундии латица и алтица лауреат лаута Лафајст: Мари-Мадлбн Лафајет лафет Лафонтсн: Жан Лафонтен лачен (од лак, лакира), лачениот лачи, лачат лашка лашко, лашковци леа, леи леан, леаниот; леано железо леар леарница леарски леарство леб, лебови лебар лебарка (жена) лебарка (инсект) лебарник, лебарници лебарница лебати лебед лебедов, лебедовиот лебен, лебниот лебец, лебецот леблебија, леблебии леблебиџија, леблебиџии леблебиџилница леблеби-шеќер лебороден, лебородниот лев, левови лев, левиот левак, леваци Левант (Исток) левантски левица левичар левичарка


левичарски левичарски левичарство лево лево-десно

левтерен, левтерниот левучар левучарка

легален, легалниот

легализација

легализира, легализираат легалност, легалноста легало легат легација, легации легач

легачи, легачат

легачка легенда

легендарен, легендарниот легендарност, легендарноста легија, легии; Легија на честа (одликување) легион легионер легислатива

легислативен, легислативниот легитимација, легитимации легитимен, легитимниот легитимира, легитимираат легитимност, легитимноста легло легне, легнат; легни, легнете; легнав, легнаа; легнал; легнат; (ќе) легнев, (ќе) легнеа; (ќе) легнел легнува, легнуваат легура лед, ледот леден, ледениот леден, ледниот леди (жена, англиски) ледина ледник, ледници ледоломец, ледоломци леѓен лее, леат; леј, лејте; леев, лееја; леел; леен; леејќи; леење; леав, леаја; леал; леан лежарина лежерен, лежерниот лежерност, лежерноста

202

лелека лежечки

лежи, лежат; лежи, лежете; лежев, лежеа; лежел; лежен; лежејќи; лежење; лежав, лежаа; лежал;

лежан лежиште лезбијка лезбиски леичка (од леа) лејка лек, лекови лек, лекиот лека-полека лекар лекарка лекарски лекарство лековерен, лековерниот лековерност, лековерноста лековит, лековитиот лековитост, лековитоста лекокрил, лекокрилиот лекокрилен, лекокрилниот лекомислен, лекомислениот лекомисленост, лекомисленоста лекоумен, лекоумниот лекоумност, лекоумноста лексика лексикограф лексикографија лексикографски лексиколог, лексиколози лексикологија лексиколошки лексикон лексички лектира лектор лекторат лекторира, лекторираат лекторски лектура

лекува, лекуваат лекција, лекции лелее, лелеат; лелеј, лелејте; лелеев, лелееја; лелеел; лелеен; лелеејќи; лелеење; лелеав, лелеаја; лелеан лелек, лелеци лелека, лелекаат

лелекне лелекне, лелекнат; лелекни, лелекнете; лелекнав, лелекнаа; лелекнал; лелекнат; (ќе) лелекнев, (ќе) лелекнеа; (ќе) лелекнел лемеш лен (растение) ленен, ленениот Ленинград (в. Санкт Петербург) ленинградски ленинграѓанец, ленинграѓани ленинграѓанка

лснинизам, ленинизмот

ленинистички лениште лента Леонардо да Винчи леопард

леопардски лепавица лепач лепеж, лепежот лепенка лепи, лепат лепило леплив, лепливиот лепливост, лепливоста лепне, лепнат; лепни, лепнете; лепнав, лепнаа; лепнал; лепнат; (ќе) лепнев, (ќе) лепнеа; (ќе) лепнел лепра

лепрозен, лепрозниот лепче, лепчиња Лерин лерински леринчанец, леринчани леринчанка леса

203

леснота леснотија, леснотии лествица лет, летови лета, летаат летало летаргија летаргичен, летаргичниот летач летачка летачки летва летвичка лете летен, летниот летка, леткаат летне, летнат; летни, летнете; летнав, летнаа; летнал; летнат; (ќе) летнев, (ќе) летнеа; (ќе) летнел летнина летница (риба) летнува, летнуваат лето летовиште летово леток, летоци Летонец, Летонци и Латвиец, Латвијци Летонија и Латвија Летонка и Латвијка летонски и латвиски летопис летописец, летописци летоска летошен, летошниот летува, летуваат

леска

летувалвште летување летувач леќа

лесковечки

леукемија леунка лешник, лешници лештарка (птица)

лесен, лесниот

лескарник, лескарници лесков, лесковиот Лесковец (село) леснак (лекоумен човек), леснаци леснее, леснеат; леснеј, леснејте; леснеев, леснееја; леснеел; леснеен; леснеејќи; леснеење; леснеав, леснеаја; леснеал; леснеан леснина

лесничок, лесничкиот

Либанка

леќеница (кожна болест)

лештарник (од леска), лештарници либаде, либадиња Либан

Либанец, Либанци Либанка


либански либански либела либерал

либерален, либералниот либерализам, либерализмот либералност, либералноста Либериец, Либеријци Либерија Либеријка либериски

Либиец, Либијци

Либија Либијка либиски либретист либретистка

либрето, либретото, либрета лив (од лие), ливови ливада, ливади, ливаѓе

ливадиште ливадски ливатка

ливатче, ливатчиња Ливерпул

ливерпулски

ливка се, се ливкаат ливне, ливнат; ливни, ливнете; ливнав, ливнаа; ливнал; ливнат; (ќе) ливнев, (ќе) ливнеа; (ќе) ливнел ливра ливреја, ливреи

ливче (од лисш), ливчиња лига (сојуз, друштво) лига

лигав, лигавиот лигави, лигават лигавица

лигавче, лигавчиња

лигла

лигло, лигловци

лигна, лигни лигнит

лигувче, лигувчиња

лигуш лигушка

лигушко, лигушковци лида (скита), лидаат лидер, лидери лидерски лидерство

204

лимба

лие, ЛИЈЗТ; ЛИЈ, лијте; лиев, лиеја; лиел; лиен; лиејќи; лиење Лиеж (град и покраина) лиешки лиже, лижат; лижи, лижете; лижев, лижеа; лижел; лижен; лижејќи; лижење; лижав, лижаа; лижал; лижан лизарче, лизарчиња лизга се, се лизгаат лизгав, лизгавиот лизгавица лизгалиште лизгалка (обично во мн.), лизгалки лизгач лизгачка лизне, лизнат; лизни, лизнете; лизнав; лизнаа; лизнал; лизнат; (ќе) лизнев, (ќе) лизнеа; (ќе) лизнел лизнува, лизнуваат лик, ликови лика (лик, лице) Лика (област) ликвидатор ликвидаторка ликвидаторски ликвидација ликвидационен, ликвидациониот ликвидациски ликвиден, ликвидниот ликвидира, ликвидираат ликвидност, ликвидноста ликер лико

ликов (од лико), ликовиот ликовен, ликовниот; ликовна уметност

ликува, ликуваат лила (боја) лилав, лилавиот лилија (растение), лилии Лилипут (замислен остров) Лилипутанец (џуџе), Лилипутанци Лилипутанка лилипутански лилјак, лилјаци Лилјана лим, лимови лимба

лимен

лимен, лимениот

лименка лимит

лимитира, лимитираат

205

лифт

лиса (лисица) Лисабон лисабонски

лисест, лисестиот

лимон лимонада лимонит

лисец, лисци лисица

лимузина лимфа

лисиче, лисичиња лисичин, лисичиниот лисичина (вид грозје)

лимонов, лимоновиот лимонтуз, лимонтузот

лимфатичен, лимфатичниот лимфен, лимфниот

лингвист лингвистика лингвистички лингвистка

линеарен, линеарниот линее, линеат; линеј, линејте; линеев, линееја; линеел; линеен; линеејќи; линеење; линеав, линеаја; линеал; линеан линија, линии линијар линиски линолеум линч, линчови линчува, линчуваат Лион (град) лионски липа липа, липаат липак, липаци липало (на гајда) липицанер (коњ), липицанери липне, липнат; липни, липнете; липнав, липнаа; липнал; липнат; (ќе) липнев, (ќе) липнеа; (ќе) липнел липов, липовиот липовина липот

липта, липтаат лира лиризам, лиризмот лирика лиричар лиричен, лиричниот лиричност, лиричноста лирски

лисици (рачни окови, само во мн.) лисичар

лиска лискавица

лисне, лиснат; лисни, лиснете; лиснав, лиснаа; лиснал; лиснат; (ќе) лиснев, (ќе) лиснеа; (ќе) лиснел лисник, лисници лист, листови, лисје, лисја листа (список) листен, лисниот листец (од лисш)

листи, листат листов, листовиот листовиден, листовидниот листокап листопад (октомври) лит, литиот

литанија, литании

литар, литарот, литри

Литва и Литванија Литванец, Литванци Литванка литвански литерат и литератор литература

литературен, литературниот лити се, се литат литија, литии

литиум (хемиски елемент) литмара (инсект)

литограф литографија литографира, литографираат литографски литургија, литургии литургиски лиферант лиферација, лиферации

лиферува, лиферуваат

лифт, лифтови


лифт-бој

лифт-бој, лифт-бојот, лифт-бои

лихва лихвар лихвари, лихварат лихварски лихварство Лихтенштајн лихтенштај нски лице, лица

лицеј, лицејот, лицеи лицејски лицемер лицемерен, лицемерниот лицемери, лицемерат лицемерка

лицемерски лицемерство лиценца и лиценција, лиценции лицитација, лицитации

лицитира, лицитираат Личанец (од Лика), Личани Личанка

личен, личниот личи, личат лички (од Лика) личнее, личнеат; личнеј, личнејте; личнеев, личнееја; личнеел; личнеен; личнеејќи; личнеење; личнеав, личнеаја; личнеал; личнеан лично

личност, личноста личота личотија, личотии лиџба

лишав, лишавиот лишави се, се лишават лишај, лишајот, лишаи лишајче, лишајчиња лиши, лишат лишка

лишува, лишуваат лоби, лобито, лобија

лобист лобистички лобода

лободарник, лободарници лов, ловот ловен, ловниот ловец, ловци

локализира

206 ловечки

лови, ловат ловидба ловиште

Ловќен (планина) ловчок (од лов)

ловџија, ловџии ловџиски ловџиство

логаритам, логаритамот, логаритми

логаритамски логика логистика логистички логичен, логичниот логички логичност, логичноста логор логорски

логорува, логоруваат Лоѓ (град) лоѓски лоен, лоениот лоен, лојниот лоец (од лој) ложа

ложи, ложат ложник, ложници лоз, лозови лоза лозар лозарски лозарство лозинка (од лоза) лозинка (договорен знак) лозиште лозје, лозја лозјенце, лозјенца лозница лозов, лозовиот лозунг, лозунзи лој, лојот лојален, лојалниот лојалност, лојалноста лојоса, лојосаат лока, локаат локал

локален, локалниот локализира, локализираат

локалистички локалистички локалност, локалноста локалпатриот

локатив (во граматиката)

локатор локаут локација, локации локач локва локвиште локна

локне, локат; локни, локнете; локнав, локнаа; локнал; локнат; (ќе) локнев, (ќе) локнеа; (ќе) локнел

локомобил локомотива локум

локумче, локумчиња

локум-шеќер

лом, ломот, ломови

Ломбардиец, Ломбардијци . Ломбардија Ломбардијка ламбардиски

ломен, ломниот ломи, ломат ломоти, ломотат Лондон

лондонец, лондонци и лондончанец, лондончани лондонка и лондончанка лондонски лонец, лонци лопата лопатка лопатче, лопатчиња лопка (за снег)

207

луксузност лотос

лоцира, лоцираат лочка

лочка, лочкаат лоџа

лош, лошиот лоши се, се лошат Лошињ (остров)

лошињски лошотија, лошотии

лошотилак, лошотилаци луб, лубови

лубеница лубеничар

лубениче, лубеничиња Лувр

луд, лудиот лудак, лудаци лудачки Лудвиг ван Бетовен лудило лудичок, лудичкиот лудница

лудост, лудоста лудува, лудуваат луѓе (едн. човек)

лужина

Лужица; Горна, Долна Лужица

Лужичанец, Лужичани Лужичанка

лужички; Лужички Срби

лужичкосрпски лузна лук

Лука; Евангелие според Лука

лукав, лукавиот лукавост, лукавоста

лопув (растение), лопуви лорд, лордови

лукавство лукавштина

лос (вид елен), лосови Лос Анџелес лосос (риба) лост, лостови

Луково (село) лукративен, лукративниот лукративност, лукративноста

Лорелај лорнет

лотарија, лотарии Лотарингија лотарингиски лотка лоткар

луков (од лук), луковиот луковина

Лукретиј и Лукрециј Луксембург луксембуршки луксуз

луксузен, луксузниот луксузност, луксузноста


лула^^^^^^^^^^^^^

лула, лулаат луле, лулиња лулее, лулеат; лулеј, лулејте; лулеев, лулееја; лулеел; лулеен; лулеав, лулеаја; лулеал; лулеан луленце, луленца лулка лулка, лулкаат лулне, лулнат; лулни, лулнете; лулнав, лулнаа; лулнал; лулнат; (ќе) лулнев, (ќе) лулнеа; (ќе) лулнел лумбаго, лумбагото лумбален, лумбалниот

луминисценциј а лумпенпролетер лу мпенпро летариј ат лумпенпролетерски

лумпува, лумпуваат лумпувач

Луна (вештачки објект, сателит) луна (поетски, за месечина) луничав, луничавиот

луња лупа лупеница лупешка

лупи, лупат лупинг, лупинзи лусне, луснат; лусни, луснете; лус-

208^^^^^лушпа

нав, луснаа; луснал; луснат; (ќе) луснев, (ќе) луснеа; (ќе) луснел

лустер лустро

лустроса, лустросаат лут, лутиот лута, лутаат лутеница

љ

Лутер: Мартин Лутер

лутеран лутеранка лутерански лутеранство

Лутеров, Лутеровиот

лутеровски

лути, лутат лутина

лутица (змија) лутиче (растение), лутичиња лутичок, лутичкиот лутникав, лутникавиот луто луцерка

луцерков, луцерковиот луциден, луцидниот

Луција Луцифер лучница лушпа

Љатиф

љуба (жена, љубена) Љуба (име)

Љубанци (село) Љубе

љубезен, љубезниот љубезност, љубезноста

Љубен љубен, љубениот

љуби, љубат љубим, љубимиот

љубимсц, љубимци љубимка

љубимче, љубимчиња

љубител љубителка љубителски љубителство Љубица љубичица Љубљана љубљански љубљанчансц, љубљанчани љубљанчанка

љубов љубовен, љубовниот љубовник, љубовници

љубовница љубовничар љубовџија, љубовџии љубовџика Љубојно Љубомир љубомора љубоморен, љубоморниот

љубоморност, љубоморноста

љубоморство

љубопитен, љубопитниот љубопитност, љубопитноста

љубопитство

љубопитствува, љубопитствуваат Љуботен

љубува се, се љубуваат

Људмил Људмила Љупка Љупчо Љутфи


Мадрид Мадрид мадридски мадриѓанец, мадриѓани мадриѓанка мадро и мадру

маѓспса, маѓепсаат и маѓоса, маѓосаат маѓепсник, маѓепсници и маѓосник, маѓосници

м м (метар)

маалец, маалци маалка маало маалски

мава, маваат Мавар, Маварот, Маври Маварка маварски

мавзолеј, мавзолејот, мавзолеи мавка, мавкаат мавне, мавнат; мавни, мавнете; мавнав, мавнаа; мавнал; мавнат; (ќе) мавнев, (ќе) мавнеа; (ќе) мавнел мавнува, мавнуваат Мавританец, Мавританци Мавританија Мавританка мавритански Мавровец, Мавровци Мавровка Маврово мавровски мавта, мавтаат мавца (од маст) мавче (од маска), мавчиња магазин магаре, магариња магарешки магарица магаричар магаричин, магаричиниот магарштилак, магарштилаци магарштина магацин магацински магационер Магдалена

магдонос магија, магии магиски

магистср, магистерот, магистри

магистерски магистрала магистрален, магистралниот магистранд (оној што се подготвува за магистер) магистрат (управа) магистратски магистратура магистрира, магистрираат магичар магичен, магичниот магичност, магичноста магла маглив, магливиот магливост, магливоста магличав, магличавиот маглоса, маглосаат маглосува, маглосуваат магма магнат магнезит магнезиум магнезиумов, магнезиумовиот магнет магнетен, магнетниот магнетизам, магнетизмот магнстизира, магнетизираат магнетоскоп магнетофон магнетофбнски магнетски магнолија, магнолии мадрац мадригал мадригалист

маѓепсница и маѓосница маѓепснички и маѓоснички маѓер маѓерница маѓија, маѓии

мае, маат; мај, мајте; маев, маеја; маел; маен; маејќи; маење; мајав, мајаа; мајал; мајан

маестро

маж, мажот, мажи мажачка

маже (од маж), мажиња мажествен, мажествениот мажественост, мажественоста мажи, мажат; мажи, мажете; мажев, мажеа; мажел; мажена; мажејќи; мажење; мажив, мажија; мажил мажле, мажлиња мажов, мажовиот мазен, мазниот

мазиво мазилка мазило

мазни, мазнат мазник, мазници

мазникар мазнина

мазноглав, мазноглавиот мазурка мазут маица

маичка (од маица и од маја) мај; Први мај, 1 Мај (празник) Маја (име)

маја

мајалник, мајалници

мајалница мајасил

Мајер (презиме) мајка

211

макијавелист

мајкин, мајкиниот

мајковина мајмун

мајмунест, мајмунестиот

мајмуница и мајмунка мајмунски

мајмунче, мајмунчиња

мајонез мајор мајоризација

мајоризира, мајоризираат

мајоритет мајорка мајорски мајски мајстор мајсторија, мајстории

мајсториса, мајсторисаат мајсторисува, мајсторисуваат

мајсторица мајсторка

мајсторлак, мајсторлаци

мајсторски мајсторство мајчин, мајчиниот мајчинија мајчински мајчинство мајчица мајчичка

мак, макови

мака

мака, макаат

Макавеи(те) макадам

макар; макар што

макара макарони Македонец, Македонци

Македонија; Република Македонија

македонист македонистика македонистка Македонка македонски макета Макијавели: Николо Макијавели макијавелизам, макијавелизмот макијавелист


макијавелистички макијавелистички

макне, макнат; макни, макнете; макнав, макнаа; макнал; макнат; (ќе) макнев, (ќе) макнеа; (ќе) макнел макотрпен, макотрпниот макро, макрото, макрби макробиотика макробиотички макси (во модата); макси-здолниште

Максим; Максим Горки максима максимален, максималниот максималистички максимира, максимираат максимум мал, малиот Мала Азија Малаец, Малајци Малаја Малајка малајски маларија

маларичен, маларичниот маларичност, маларичноста малверзација, малверзации малее, малеат; малеј, малејте; малеев, малееја; малеел; малеен; малеејќи; малеење; малеав, ма-

леаја; малеал; малеан Малезиец, Малезијци Малезија Малезијка малезиски малер

малерозен, малерозниот малерозност, малерозноста малецкав, малецкавиот малецок, малецкиот малечкав, малечкавиот малечок, малечкиот малиган

малиген, малигниот малина (растение) малинка (плод) малинов, малиновиот малициозен, малициозниот малициозност, малициозноста малку и малу малкумина, малкутемина

мамеж

212 малку-многу малку-нешто малкуцка малоазиски

малоброен, малобројниот малобројност, малобројноста маловажен, маловажниот маловерен, маловерниот маловоден, маловодниот малограѓанин, малограѓани малограѓанка малограѓански малограѓанство малограѓанштина

малодушен, малодушниот малодушност, малодушноста малоимотен, малоимотниот малокалибарски

малокрвен, малокрвниот малокрвност, малокрвноста малолетен, малолетниот малолетник, малолетници

малолетница и малолстничка

малолетност, малолетноста малолетство

малолитражен, малолитражниот

малопродажба

малопродажен, малопродажниот малост, малоста малоумен, малоумниот малоумност, малоумноста Малро: Андре Малро Малроов, Малроовиот Малта (остров) Малтежанец, Малтежани Малтежанка малтежански и малтешки малтер

малтериса, малтерисаат малтерисува, малтерисуваат малтерџија, малтерџии

малтретира, малтретираат малу и малку малу-многу малу-нешто малцина малцински малцинство

мама (мајка), мамо мамеж, мамежот

маменица маменица мами, мамат мамин, маминиот мамица мамичка мамка (за мамење) мамлив, мамливиот мамуза мамурен, мамурниот мамурлак мамурлив, мамурливиот мамурливост, мамурливоста мамут мана (недостаток; болест кај растенијата)

мана (јадење, според Библијата) манастир манастирски мангал манган мангански мангуп мангупски мандало мандарин

мандарина (дрво и плод) мандат мандатар (оној што добива мандат) мандатен, мандатниот мандатор (оној што дава мандат) мандолина мандолински маидра маневар, маневарот, маневри и маневра маневарски и маневрен, маневре-

ниот маневрира, маневрираат манеж манекен манекенка манжетна манија, мании манијак, манијаци манијачки маникер маникерка маникир маникира, маникираат

213

маратонка манипулант манипулатор манипулација, манипулации манипулира, манипулираат манир маниризам, маниризмот

манирист манифест манифестант манифестација, манифестации

манифестира, манифестираат манихеец, манихејци манихеизам, манихеизмот

манихејски

манлив, манливиот манливост, манливоста манлија, манлии

манометар, манометарот, манометри мансарда мантија, мантии мантил МАНУ (Македонска академија на науките и уметностите) мануелен, мануелниот манускрипт мануфактура

мануфактурен, мануфактурниот мануфактурист Манчестер манчестерски маиџа манџија, манџии Манџурец, Манџурци Манџурија Манџурка манџурски Мао Ѕедунг маоизам, маоизмот маоист маоистички мапа

марабу (птица), марабуто, марабуа марама

марамче, марамчиња мараска (вид вишна) мараскино (ликер) маратон маратонец, маратбнци маратонка


маратонски маратонски маргарин

маргинален, маргиналниот маргиналии маржа Марија, Маријо

марина (морнарство) маринец, маринци

маринизам, маринизмот

марински Мариовец, Мариовци Мариовка Мариово мариовски марионет марионетка марионетски марифет марифетчија, марифетчии марихуана марка

маркантен, маркантниот маркација, маркации маркет маркетинг маркетиншки маркиз маркиза

маркира, маркираат маркирант маркичка

Маркс: Карл Маркс марксизам, марксизмот

марксист марксистички маркснстичко-ленинистички

Марксов, Марксовиот

мармалад мародер мародерски мародерство Мароканец, Мароканци Мароканка марокански Мароко Марс

марсеец, марсејци Марсеј марсејка марсејски

214

маснотија Марселеза Марсовец, Марсовци

марсовски март; Осми март, 8 Март (празник) мартинка мартовски марула и марулка марципан марш, маршеви и маршови маршал маршалат маршалски

маршира, маршираат маршрута

маса (дел од мебелот) маса (множество) маса (во физиката) масажа

масакр, масакрот, масакри масакрира, масакрираат масер масерка масив

масивен, масивниот масивност, масивноста масин, масиниот; масин спектар масира, масираат масиче, масичиња

маска (животно) маска (за маскирање) маскар

маскара (шега, подбив) маскара (дел од шминка) маскарада

маскенбал, маскенбалови маскира, маскираат маскирен, маскирниот маскота маслар

маслен, маслениот

маслина и маслинка

маслинен, маслинениот маслинест, маслинестиот маслинов, маслиновиот масло

маслодаен, маслодајниот маслоса, маслосаат маслосува, маслосуваат мас-медиум маснотија, маснотии

масовен масовен, масовниот

масовизира, масовизираат масовка (масовна сцена) масовност, масовноста масолник, масолници

масолце масон масонски масонство маст, маста, масти мастика мастилен, мастилниот мастилница мастило мастодбнт мастраф

мастрафи се, се мастрафат

мастрафчија, мастрафчии мастрафчика

мат (во шахот); мат-позиција

215

мачителка

матка (матица; материца) матка, маткаат матканица

матне, матнат; матни, матнете; матнав, матнаа; матнал; матнат; (ќе) матнев, (ќе) матнеа; (ќе) матнел матникав, матникавиот матов, матовиот маток, матоци

матор маторица

маторник, маторници матријархален, матријархалниот матријархат матрица

матув (само во м.р.), матувиот матуви се, се матуват

матура матурант матурантка

матадор •матало матарка матежина математика математичар математичарка математички матен, матниот матеница и маштеница материја, материи материјал

матурски маќеа и маштеа маузер маузерка мафија, мафии Махабхарата махагон(и) махарана махараџа махер

материјалист материј алистички материјалистка материца

маца, мацаат мацне, мацнат; мацни, мацнете; мацнав, мацнаа; мацнал; мацнат; (ќе) мацнев, (ќе) мацнеа; (ќе) мацнел маче, мачиња мачен, мачниот маченик, маченици маченица маченички

материјален, материјалниот материјализам, материјализмот материјализира, материјализираат

материчен, материчниот матерка (трева) мати, матат

матине, матинето, матинеа матира, матираат матица матичар

матичен, матичниот матичина (растение) матичник, матичници

матурира, матурираат

махинален, махиналниот махинација, махинации

мачеништво мачешки

мачи, мачат мачилиште

мачило (од мака) мачило (кот од мачка)

мачител мачителка


мачка мачка

мачка, мачкаат мачканица мачкарник, мачкарници мачкин, мачкиниот мачник, мачници мачнина мачница мачнички

мачнотија, мачнотии мачор мачорски

Маџари (село)

маџун маша машина машин-бравар машинерија, машинерии машинист машинка машиноградба машински машинство машки

машко (дете), машки машкост, машкоста

машкотија машкуданка маштеа и маќеа маштеница и матеница маштија маштина мг (милиграм) ме в. јас меана меански меанџија, меанџии меанџика меанџиски

мебел, мебелот мебелира, мебелираат мебел-штоф, мебел-штбфови мев, мевот, мевови

мевлем и мевлен мевце, мевца мегават мегаломан мегаломанија мегаломанка мегаломански

216

мегучовечки мегафон мегахерц мегдан мегданџија, мегданџии

мед (од пчели) медал; Медал за храброст

медалјон медалјонче, медалјончиња медар мсдарка медарница

Медеја (во митологијата) меден, медениот

медијатор медијација медикамент медиокритет медитација, медитации

Медитеран, Медитеранот

медитерански

медитира, медитираат

медиум медицина медицинар медицинарка медицински медовина

медоносен, медоносниот

медреса медуза меѓа, меѓи меѓник, меѓници и межник, меж-

ници меѓу

меѓувреме меѓувремен, меѓувремениот меѓуградски

меѓудржавен, меѓудржавниот меѓукат, меѓукатови меѓународен, меѓународниот меѓунационален, меѓунационални-

от меѓурегионален, меѓурегионални-

от

меѓурек, меѓуреци меѓуречен, меѓуречниот меѓусебен, меѓусебниот меѓусебност, меѓусебноста меѓутоа меѓучовечки

межник

межиик, межници и мегник, мегници мезанин, мезанини мездра и мездре, мездриња

мезе, мезиња мези се, се мезат мезозоик (во геологијата)

мезозојски

мек, мекиот мека, мекаат

мекица мекичар мекичарница

мекичок, мекичкиот мекнее, мекнеат; мекнеј, мекнејте; мекнеев, мекнееја; мекнеел; мекнеен; мекнеејќи; мекнеење; мекнеав, мекнеаја; мекнеал; мекнеан мекоглавец, мекоглавци

мекост, мекоста

мекота 'мекотија, мекотии Мексиканец, Мексиканци Мексиканка мексикански Мексико мекуш

мекушав, мекушавиот мекушавост, мекушавоста мекушка

мекушко, мекушковци мекушлав, мекушлавиот мекушлавка мекушлавко, мекушлавковци мекушлавост, мекушлавоста меланхолија меланхоличар меланхоличен, меланхоличниот меланхоличност, меланхоличноста Мелбурн мелбурнски

меле, мелат; мели, мелете; мелев, мелеа; мелел; мелен; мелејќи; мелење; млев, млеа; млел; млен мелез

мелези се, се мелезат мелиоративен, мелиоративниот мелиорација, мелиорации мелиорациски

217

мента

мелиорира, мелиорираат мелица (за коноп) меличник, меличници мелник, мелници мелница мелничар мелничарка мелодија, мелодии мелодика мелодиски мелодичен, мелодичниот мелодичност, мелодичноста мелодрама мелодрамски мелос Мелпомена мембрана

мемоар; едмемоар мемоари

мемоли, мемолат меморандум меморија меморијал

меморира, меморираат

мена менажа менажерија, менажерии менаџер менаџерски менаџерство менаџмент

менгеме, менгемиња Менделеј: Дмитриј Иванович Менделеј Менделеев, Менделеевиот; Менделеева таблица мене в. јас менза

мени, менито, менија мени, менат; мени, менете; менив, менија; менил; (ќе) менев, (ќе) менеа; (ќе) менел; менет менингитис менискус меница меничен, меничниот менлив, менливиот менливост, менливоста менструација мента (растение)


ментален ментален, менталниот

менталитет ментол ментор

менува, менуваат менувач менувачка (менување) менувачница менует меншевик, меншевици меншевички мера мерач мерачка мерачки

мерен, мерниот; мерни инструменти мери, мерат; мери, мерете; мерев, мереа; мерел; мерен; мерејќи; мерење; мерив, мерија; мерил меридијан меридијански мерило меринизација

меринизира, меринизираат мерино; мерино-овца меритбрен, мериторниот мерка

мерка, меркаат мерка се, се меркаат меркантилен, меркантилниот меркантилизам, меркантилизмот меркантилист меркантилистички

мерлив, мерливиот мерливост, мерливоста мермер

мермерен, мермерниот мерне се, се мернат; мерни се, мернете се; се мернав, се мернаа; се мернал; мернат; (ќе) се мернев, (ќе) се мернеа; (ќе) се мернел мерник, мерници меродавен, меродавниот меродавност, меродавноста мерџан месар месарија, месарии месарка месарница

218

метар месарски месач месачка

метарски метарски метастаза

метастазира, метастазираат

метас шричен, метафоричниот

Метохија Метохијка метохиски метража метреса

месец месечар месечарка месечарство

месечински

метафорски метач метачка

месечен, месечниот месечина (општа им.) Месечина (име на небеско тело)

месечник, месечници меси, месат; меси, месете; месев, месеа; месел; месен; месејќи; месење; месив, месија; месил мссија, месии

месијанизам, месијанизмот месијански месинг

месингов, месинговиот месници (само во мн.) месност, месноста

месо месојад и месојадец, месојадци Месопотамец, Месопотамци Месопотамија Месопотамка месопотамски ^

местен (од место), месниот

местенце, местенца

мести, местат

место

место (место мене) метаболизам, метаболизмот метал

метален, металниот металец, металци металоид металски

металург, металурзи металургија металургиски металуршки метаморфбза метан метанија, метании

метанисува, метанисуваат метар, метарот, метри

мечтател методски метонимија метонимиски

метатеза мета( )изика мета( (изичар метас )изички мета( шра мета( шрика

месен (од месо), месниот месест, месестиот

219

мете, метат; мети, метете; метев, метеа; метел; метен; метејќи; метење; метов, метоа; мел . метеж, метежот метежен, метежниот метежник, метежници метеор метеорит метеоролог, метеоролози метеорологија метеоролошки метеорски метил (во хемијата) метил (вид паразит) метилав, метилавиот; метилава овца метилавост, метилавоста метилалкохол метилоса, метилосаат метка, меткаат метла метлар метларка метларница метларски метле, метлиња метне, метнат; метни, метнете; мет-

нав, метнаа; метнал; метнат; (ќе)

метнев, (ќе) метнеа; (ќе) метнел метод и метода Методи; Методиј; Методија методика методичар

методичен, методичниот методичност, методичноста методологија, методологии методолошки

метох, метоси Метохиец, Метохијци

метри, метрат метрика метрички

метро, метрото, метроа

метроном метропола

Метузалем (од Библијата) метузалем (многу стар човек)

меќава меур

меурав, меуравиот меурче, меурчиња механизам, механизмот, механизми

механизација механизира, механизираат механика механичар механички мецена меценски меценство мецосопран меч, мечеви и мечови мечар мече, мечиња меченце, меченца мечешки мечка; Голема Мечка, Мала Меч-

ка (во астрономијата) мечкар мечкин, мечкиниот; Мечкин Камен мечок, мечоци мечоносец, мечоносци мечта мечтае, мечтаат; мечтај, мечтајте; мечтаев, мечтаеја; мечтаел; мечтаен; мечтаејќи; мечтаење мечтател


мечтателен мечтателен, мечтателниот мечтателка мечтателност, мечтателноста мечува се, се мечуваат мечувалиште мечување мечувач мечувачки меџидија, меџидии меџлис (собрание) меша, мешаат мешалка мешаница мешач мешачка меше (од мев), мешиња мешечки мешин (вид кожа) мешина мешлест, мешлестиот мешло, мешловци мешница мешунка МЖ (Македонски железници) ми в. јас мивка миг, мигови мига, мигаат мигач мигла мигло, мигловци мигне, мигнат; мигни, мигнете; мигнав, мигнаа; мигнал; мигнат; (ќе) мигнев, (ќе) мигнеа; (ќе) мигнел мигновен, мигновениот мигнува, мигнуваат миграција, миграции мигрена мигрира, мигрираат мидер, мидери миди (во модата) мие, мијат; миј, мијте; миев, миеја; миел; миен; миејќи; миење; мив, ми, мија; мил мижав, мижавиот миже, мижат; мижи, мижете; мижев, мижеа; мижел; мижен; мижејќи; мижење; мижав, мижаа; мижал; мижан мижсчки

220

милениче мижитатара мижла мижло, мижловци мижурка, мижуркаат мижуркав, мижуркавиот мижурлав, мижурлавиот мизансцена мизантроп мизантропија мизантропски мизерен, мизерниот мизерија, мизерии мизерност, мизерноста мизерува, мизеруваат Мијак, Мијаци мијалник, мијалници мијалница мијач Мијачка (наспрема Мијак) мијачка мијачки (од Мијак и од мијач) Микеланџело микроб микробиологија микробиолошки микробран, микробранови микробранов, микробрановиот микроклима микрометар, микрометарот, микрометри микрон микроорганизам, микроорганизмот, микроорганизми микропроцесор микроскоп микроскопски микрофилм, микрофилмови микрофон микрочестичка миксер мил, милиот Милаио милански; Миланска скала милее, милеат; милеј, милејте; милеев, милееја; милеел; милеен; милеав, милеаја; милеал; милеан милен, милниот миленик, миленици милениум милениче, миленичиња

миленичка миленичка мили се, се милат милиампер милиграм, милиграми милијарда милијардер милијардерка мшшјардерски милијардски милилитар, милилитарот, милилитри милиметар, милиметарот, милиметри

милина милион милионер милионерка милионерски

милионити, милионитиот

милионски

милитантен, милитантниот милитаризам, милитаризмот милитаризација милитаризира, милитаризираат милитарист милитаристички милиција, милиции милиционер милициски миличок, миличкиот милја Милјана милје, милјето, милјеа милка се, се милкаат Милка Милкин, Милкиниот милне, милнат; милни, милнете; милнав, милнаа; милнал; милнат; (ќе) милнев, (ќе) милнеа; (ќе) милнел милно миловиден, миловидниот миловидност, миловидноста милогласен, милогласниот милозвучен, милозвучниот милозвучност, милозвучноста милолик, милоликиот милосен, милосниот милослив, милосливиот милосник, милосници

221 ^^^^^^^^^^ ^^^министер милосница милосрден, милосрдниот милосрдие милосрдност, милосрдноста милост, милоста милостив, милостивиот

милостина

милува, милуваат милувка мимика мимикрија мимичен, мимичниот мимоза мимолетен, мимолетниот мимолетност, мимолетноста мина минаре, минариња минат, минатиот

минато

минатогодишен, минатогодишниот минатонеделен, минатонеделниот минатост, минатоста миндер миндерлак, миндерлаци мине, минат; мини, минете; минев, минеа; минел; минет; минејќи; минење; минав, минаа; минал; минат минеј, минејот, минеи минер минерал минерален, минералниот минералог, минералози минералогија минералошки Минерва (во митологијата) минерски мини (во модата); мини-здолниште минибус минијатура минијатурен, минијатурниот минијатурист минимален, минималниот минималист минималистички минимизира, минимизираат минимум минира, минираат министер, министерот, министри


министерка министерка министер-претседател министерски министерство миноносец, миноносци минорен, минорниот минофрлачка Минск (град)

мински (од мина); минско поле мински (од Минск) минтан

минува, минуваат минувалиште минувач минувачка минувачки минус минута минутажа минутен, минутниот минуциозен, минуциозниот минуциозност, минуциозноста Минхен минхенски миоцен (во геологијата) мир мираз миразлика мирба мирен, мирниот мири, мират миризба

мирис, мирисот, мириси мириса, мирисаат мирисен, мирисниот мирислив, мирисливиот мирисне, мириснат; мирисни, мириснете; мириснав, мириснаа; мириснал; мириснат; (ќе) мириснев, (ќе) мириснеа; (ќе) мириснел мирјанин, мирјани мирјанка мирничок, мирничкиот мирновременски мирнотија миро (во црквата) мировен, мировниот мирољубец, мирољупци мирољубив, мирољубивиот мирољубивост, мирољубивоста

мит

222

мироносен, мироносниот мироносец, мироносци

миропомазаник, миропомазаници мироса, миросаат миросува, миросуваат миротворен, миротворниот миротворец, миротворци миротворство мирски мирта

мирува, мируваат

мирудија, мирудии

мис (неменливо) мисија, мисии мисионср

мисионерски мисионерство мисир мисирка мисиркин, мисиркиниот мисирче, мисирчиња Мисисипи (река) мисисипски миск

мискет (грозје, вино) мисковина мисла

мислен, мислениот

мислење, мислења мисли, мислат мислител мислитслка мислителски мисловен, мисловниот мисловност, мисловноста мистерија, мистерии

мистериозен, мистериозниот мистериозност, мистериозноста мистик, мистици мистика миспн •икатор мистш шкација, мистификации

мистш шкува, мистификуваат мистш шцира, мистифицираат мистицизам, мистицизмот мистичар

мистичен, мистичниот мистичност, мистичноста мистрија, мистрии мит, митови

митари се митари се, се митарат митарство митесер митинг, митинзи митингар

митингува, митингуваат митка се, се миткаат миткач мито

митологија митолошки митра митралез митралезец, митралесци митралески митралира, митралираат Митровден

митровденски митрополија, митрополии

митрополит митрополитски митски Михаил

Мицкјевич: Адам Мицкјевич мишка; под мишка мјаука, мјаукаат мјаукне, мјаукнат; мјаукни, мјаукнете; мјаукнав, мјаукнаа; мјаукнал; мјаукнат; (ќе) мјаукнев, (ќе) мјаукнеа; (ќе) мјаукнел мјузикл, мјузиклот, мјузикли мјузик-хол, мјузик-холови мл (милилитар) млад, младиот младее, младеат; младеј, младејте; младеев, младееја; младеел; младеен; младеејќи; младеење; младеав, младеаја; младеал; младеан младеж, младежот

младенец, младенци

младенци (млади брачни двојки) Младенци (празник) младенче, младенчиња

младешки младина младинец, младинци

младини; на младини

младинка младински младич

223

многуженство младички

младичок, младичкиот младоженец, младоженци младоженски младолик, младоликиот младоликост, младоликоста младост, младоста младотурски; Младотурска револуција

младотурци (во мн.) млак, млакиот млака млакост, млакоста мласка, мласкаат млачи, млачат млачиште млекар млекарка млекарник, млекарници млекарница млекарски млекарство млеко

млекце, млекца млеч, млечот млечен, млечниот; Млечен Пат млечка

млечник, млечници млечност, млечноста мливо

мливце, мливца мм (милиметар) мнсние, мненија многу многуаголен, многуаголниот многуаголник, многуаголници многубожец, многубошци многубожечки многубоштво

многуброен, многубројниот многубројност, многубројноста многуводен, многуводниот многуводност, многуводноста многуглав, многуглавиот многуглаголив, многуглаголивиот многугласен, многугласниот многугодишен, многугодишниот многугрешен, многугрешниот многудетен, многудетниот многуженство


многузначен многузначен, многузначниот

многузначност, многузначноста многукатен, многукатниот многукатница

многукратен, многукратниот многумина

многупати и многу пати многупочитуван, многупочитува-

ниот

многустран, многустраниот многустраност, многустраноста множеник (во математиката), мно-

женици множење множество множи, множат множина (во граматиката) множински (од множина) множител (во математиката) мнозина мнозински мнозинство МНТ (Македонски народен театар) мобилен, мобилниот мобилизатор мобилизаторски мобилизација мобилизационен, мобилизациони-

от мобилизациски мобилизира, мобилизираат мобилност, мобилноста мов, мовта и мовот мовлив, мовливиот мовливост, мовливоста мовче (од мосш), мовчиња могила мода

модален (во граматиката), модалниот модалитет

модалност (од модален), модалноста модар, модриот модел моделар моделарство

моделира, моделираат моден, модниот модерен, модерниот

молба

224

модерна (книжевен правец) модернизам, модернизмот модернизација

модернизира, модернизираат

модернист модернистички модистка моди( шкатор мод1К шкација, модификации

моди( шкува, модификуваат модис шцира, модифицираат модрее, модреат; модреј, модрејте; модреев, модрееја; модреел; модреен; модреав, модреаја; мод-

реал; модреан модри, модрат модрикав, модрикавиот модрило модрина модринка модроок, модроокиот, модрооки модул модулатор модулација модулира, модулираат модус може, можат; можев, можеа; мо-

жел; можејќи; можење; могов,

могоа; могол, могле може и можеби можен, можниот можност, можноста мозаик, мозаици мозаичар мозаички Мозамбик мозамбички мозок, мозокот, мозоци мозол и мозолка мозолест, мозолестиот мозолче, мозолчиња мозочен, мозочниот мој, мојот, моја, мое, мои Мојсеј

Мојсеев, Мојсеевиот мокасинка (обично во мн.), мокасинки

мокри, мократ мол (во музиката), молови молба

молбен

молбен, молбениот Молдавец, Молдавци

Молдавија Молдавка молдавски

молежлив, молежливиот молежливост, молежливоста молекул

молекуларен, молекуларниот молекулски молер

молериса, молерисаат молерисува, молерисуваат

молерски молец, молци молзач

молзе, молзат; молзи, молзете; молзев, молзеа; молзел; молзен; молзејќи; молзење; молгов, мол-

гоа; молгол, молгле молзен, молзниот 'молзница молзничар молзничарка моли, молат молибден молибденов, молибденовиот молибденски молив Молиер: Жан Батист Поклен Мо-

лиер Молиеров, Молиеровиот молиеровски молика (вид бор) молитва

молитвен, молитвениот молитвеник, молитвеници молитви, молитват молител молителка молк молкне (замолчи), молкнат; молк-

ни, молкнете; молкнав, молкнаа; молкнал; молкнат; (ќе) молкнев, (ќе) молкнеа; (ќе) молкнел молкне (влече, трга), молкнат; молкни, молкнете; молкнев, молкнеа; молкнел; молкнет; молкнејќи; молкнење; молкнав, молкнаа; молкнал; молкнат

225

монархофашистички

молкнува, молкнуваат

молкома и молкум молња, молњи

молска, молскаат молскавица

молскавичен, молскавичниот молскот, молскотот молскотен, молскотниот молскоти, молскотат молсне, молснат; молсни, молснете; молснав, молснаа; молснал; молснат; (ќе) молснев, (ќе) молснеа; (ќе) молснел молснува, молснуваат молчалив, молчаливиот молчаливец, молчаливци молчаливост, молчаливоста молчешкум молчи, молчат мома

моме, момиња момент моментален, моменталниот и моментен, моментниот момин, моминиот момински моминство момирок

момиче, момичиња момичка момок, момоци (слуги), момци

(момчиња) момоче, момочиња момува, момуваат момчак, момчаци момче, момчиња момчев, момчевиот момчетија момчешки момчештво монарх, монарси монархизам, монархизмот монархија, монархии монархиски монархист монархистички монархофашизам, монархофашиз-

мот

монархофашист монархофашистички


^^^^^^ морници монах, монаси монахиња монашки монаштво Мон Блан монблански Монголец, Монголци; Монголи (народи) Монголија Монголка монголски монден монденка монденски монета монетарен, монетарниот монизам, монизмот монист монистички монисто, мониста монитор моногамен, моногамниот моногамија моногамист монограм монографија, монографии монографски монодрама

монокл, монбклот, монокли монокотиледони монолит монолитен, монолитниот монолитизам, монолитизмот монолитност, монолитноста монолог, монолози монолошки

моном (во математиката) монопол монополец, монополци

монополизам, монополизмот монополизација монополизира, монополизираат монополист монополистички монополка монополски монотеизам, монотеизмот монотеист монотеистички монотон, монотониот

монотонија монофазен, монофазниот монструм монструбзен, монструозниот монструозност, монструозноста монтажа монтажен, монтажниот монтажер монтер монтира, монтираат монумеит монументален, монументалниот монументалност, монументалноста мопед

мор (помор), морот мора мора, мораат морав, моравиот Морава моравски Моравско-вардарска долина морал

морален, моралниот морализатор морализаторски морализира, морализираат моралист моралистка моралност, моралноста мораториум морбиден, морбидниот морбидност, морбидноста море, мориња; Егејско (Бело) Море морен, морниот морепловец, морепловци морепловство морж, моржови Морзе: Семјуел Морзе Морзеов, Морзеовиот; Морзеова азбука мори, морат морија (помор) морков морнар морнарица морнарски морнарство морници (само во мн.)

морничав морничав, морничавиот морничавост, морничавоста морски мортадела морталитет моруна (риба) мор^ »ема (во граматиката) морс )инизам, морфинизмот МОр( 1ИНИСТ

мор( шнистка морс (иум мор( шлогија морс )олошки морс 1осин гакса Москва москвич (автомобил) московјанец и московјанин, московјани московјанка московски мост, мостови; Мост„Гоце Делчев" мостарина мостобран мостра мота, мотаат мотаница мотач мотачка мотел мотелски мотив мотивација, мотивации мотивира, мотивираат мотивиран, мотивираниот мотивираност, мотивираноста мотивски мото (мисла, изрека) мотовило мото-крос мотор моторен, моторниот моторизација моторизира, моторизираат моторист мотористика мотоцикл, мотоциклот, мотоцикли мотоциклизам, мотоциклизмот мотоциклистички моќ, моќта

227

мрглави се

моќен, моќниот моќник, моќници моќност, моќноста мохер

Мохиканец, Мохиканци Мохиканка мохикански Моцарт: Волфганг Амадеус Моцарт Моцартов, Моцартовиот моч, мочта мочовод мочоводен, мочоводниот мочур мочурен, мочурниот мочуриште мочурлив, мочурливиот мочурливост, мочурливоста

мошне

мошоли, мошолат мошори, мошорат мошти (само во мн.) МПЦ (Македонска православна црква) м-р (магистер) мрава мравјалник, мравјалници мравји, мравјиот, мравја, мравјо мравка мравојад мравски мравуњак, мравуњаци мраз, мразеви и мразови мразарник, мразарници мразарница мразен, мразниот мрази, мразат мразовит, мразовитиот мразулец, мразулци мрак мракобесие мракобесник, мракобесници мраморец, мраморци мранѕулец, мранѕулци мрачен, мрачниот мрачи се, се мрачат мрачнина мрвка мрглав, мрглавиот мрглави се, се мрглават


мрда

мрда, мрдаат мрднат, мрднатиот мрдне, мрднат; мрдни, мрднете; мрднав, мрднаа; мрднал; мрднат; (ќе) мрднев, (ќе) мрднеа; (ќе) мрднел

мрднува, мрднуваат мрежа мрежав, мрежавиот мрежар мрежест, мрежестиот мрежи, мрежат мрежичка мрежница мрена (риба) мрести се, се мрестат мрестилиште мрза мрзи (ме), (ме) мрзеше, (ме) мрзе-

ло

мрзла мрзлив, мрзливиот мрзливец, мрзливци мрзливко, мрзливковци мрзливка

мрзливост, мрзливоста мрзло, мрзловци мрзне, мрзнат; мрзни, мрзнете; мрзнев, мрзнеа; мрзнел; мрзнет; мрзнејќи; мрзнење; мрзнав, мрзнаа; мрзнал; мрзнат мркушлав, мркушлавиот мрморец, мрморци мрмори, мрморат мрморка мрморко, мрморковци мрсен, мрсниот мрси, мрсат мрсотија, мрсотии мрсул мрсулав, мрсулавиот мрсулави се, се мрсулават мрсулка мрсулко, мрсулковци мртвен (ден), мртвениот мртвенски мртвило мртвица

мртвороден, мртвородениот мртвороденче, мртвороденчиња

мука

228

мртов, мртвиот; Мртво Море мртовец, мртовци мртовечки мртовечница

мрцка, мрцкаат мрцкало

мрцлав, мрцлавиот мрцне, мрцнат; мрцни, мрцнете; мрцнав, мрцнаа; мрцнал; мрцнат; (ќе) мрцнев, (ќе) мрцнеа; (ќе) мрцнел мрчка, мрчкаат мрџгали, мрџгалат мрша

мршојад и мршојадец, мршојадци мршојаден, мршојадниот му в. тој мува мувла мувлив, мувливиот мувлоса, мувлосаат мувлосува, мувлосуваат мугра

мудар, мудриот, мудра, мудро мудрец, мудрецот, мудреци мудрост, мудроста мудроштина, мудроштини, мудроштиње мудрува, мудруваат муезин (кај муслиманите) муза музеј, музејот, музеи музејски музеолог, музеолози музеологија музеолошки музика музикален, музикалниот музикалии музикалност, музикалноста музикант музикантски музиколог, музиколози музикологија музиколошки музицира, музицираат музичар музички мук (на говедо) мука, мукаат

мукне

мукне, мукнат; мукни, мукнете; мукнав, мукнаа; мукнал; мукнат; (ќе) мукнев, (ќе) мукнеа; (ќе) мукнел

мулат мулатка муле, мулиња мулешки

мултикултурен, мултикултурниот мултилатерален, мултилатералниот

мултимилионер мултинационален, мултинационалниот мултипликатор мултипликација мултиплицира, мултиплицираат мумија, мумии мумифицира, мумифицираат мунгос, мунгоси мундир мунѕа

мунѕоса, мунѕосаат мунѕосува, мунѕосуваат

муниција мунициски мургав, мургавиот мургавина

мургавост, мургавоста мурго (што е мургав)

муренка мурти се, се муртат мурџо (мурго) мусака мусандра мускул мускулатура

мускулен, мускулниот мускулест, мускулестиот мускулозен, мускулозниот мускулозност, мускулозноста муслиман муслиманка

229

муштерика муслимански муслиманство

муслин (ткаенина) Мусоргски: Модест Петрович Мусбргски мустак (обично во мн.), мустаци и мустаќ, мустаќи мустаклија, мустаклии и мустаќлија, мустаќлии мустанг (коњ), мустанзи мутав (постилка од козина) мутавџија, мутавџии мутавџиски мутант

мутација, мутации мутира, мутираат муфлон (дива овца) муфтија, муфтии Мухамед мухамеданец, мухамеданци мухамеданка мухамедански мухамеданство муцка

муцка, муцкаат муцкало муцне, муцнат; муцни, муцнете; муцнав, муцнаа; муцнал; муцнат; (ќе) муцнев, (ќе) муцнеа; (ќе) муцнел мучник (во воденица) муџахедин мушама муши (боде, дене), мушат мушичка мушмула мушне, мушнат; мушни, мушнете; мушнав, мушнаа; мушнал; мушнат; (ќе) мушнев, (ќе) мушнеа;

(ќе) мушнел муштерија, муштерии муштерика


набобрува

н набабне, набабнат; набабни, набабнете; набабнав, набабнаа; набабнал; набабнат; (ќе) набабнев, (ќе) набабнеа; (ќе) набабнел набабнува, набабнуваат набабри, набабрат набабрува, набабруваат набавен, набавниот набави, набават набавка набавта, набавтаат набавува, набавуваат набавувач набае, набаам, набаат; набај, набајте; набајав, набајаа; набајал; набајан; (ќе) набаев, (ќе) набаеја; (ќе) набаел; набаен набања, набањаат набара, набараат набастиса, набастисаат набеди, набедат набедува, набедуваат набележи, набележат; набележи, набележете; набележив, набележија и набележав, набележаа; набележил и набележал; набележен и набележан; (ќе) набележев, (ќе) набележеа; (ќе) набележел набележува, набележуваат набели, набелат набере, наберат; набери, наберете; набрав, набраа; набрал; набран; (ќе) наберев, (ќе) набереа; (ќе) наберел набеќарува се, се набеќаруваат набива, набиваат набие, набијат; набиј, набијте; набив, набија; набил; (ќе) набиев,

(ќе) набиеја; (ќе) набиел; набиен набиен, набиениот набиеница набира, набираат наблажв, наблажат наблажне (ми), (ми) наблажнат; (ми) наблажна, (ми) наблажнаа; (ми) наблажнал; (ќе ми) наблажнеше, (ќе ми) наблажнеа; (ќе ми), наблажнел наблажнува (ми), (ми) наблажнуваат

наблажува, наблажуваат наближи, наближат; наближи, наближете; наближив, наближија и наближав, наближаа; наближил и наближал; наближен и наближан; (ќе) наближев, (ќе) наближеа; (ќе) наближел наближува, наближуваат наблизу наблиска, наблискаат наблуе, наблујат; наблуј, наблујте; наблув, наблуја; наблул; (ќе) наблуев, (ќе) наблуеја; (ќе) наблуел;наблуен набљудува, набљудуваат набљудување набљудувач набљудувачка набљудувачки набобне, набобнат; набобни, набобнете; набобнав, набобнаа; набобнал; набобнат; (ќе) набобнев, (ќе) набобнеа; (ќе) набобнел набобнува, набобнуваат набобри, набобрат

набобрува, набобруваат набоде, набодат; набоди, набодете; набодов, набодоа; набол; (ќе) набодев, (ќе) набодеа; (ќе) набодел; набоден набодна набодува, набодуваат набожен, набожниот набожност, набожноста набој, набојот, набои набојадиса, набојадисаат наболедува се, се наболедуваат иаболува (ме), (ме) наболуваат набор

набори се, се наборат

набосо набоцка, набоцкаат набразди, набраздат набрашни, набрашнат набрбори, набрборат набргу набрдила (дел од разбојот, само во мн.) набрекне, набрекнат; набрекни, набрекнете; набрекнав, набрекнаа; набрекнал; набрекнат; (ќе) набрекнев, (ќе) набрекнеа; (ќе) набрекнел набрекнува, набрекнуваат набреца, набрецаат набрзана и набрзина набрзо

набрка, набркаат наброи, набројат; наброј, набројте; набројав, набројаа и наброив, наброија; набројал и наброил; набројан и наброен; (ќе) наброев, (ќе) наброеја; (ќе) наброел набројува, набројуваат набрчка, набрчкаат наваби, навабат навабува, навабуваат навади, навадат навадува, навадуваат навала (во спортот) навала, навалаат навален, навалниот навали, навалат навалица навалка, навалкаат

231

навик навалува, навалуваат наваму

навапса, навапсаат навари, наварат навев навева, навеваат наведе, наведат; наведи, наведете; наведов, наведоа; навел; (ќе) наведев, (ќе) наведеа; (ќе) наведел; наведен наведне, наведнат; наведни, наведнете; наведнав, наведнаа; наведнал; наведнат; (ќе) наведнев, (ќе) наведнеа; (ќе) наведнел наведнува, наведнуваат наведува, наведуваат навее, навеат; навеј, навејте; навеав, навеаја; навеал; навеан; (ќе) навеев, (ќе) навееја; (ќе) навеел; навеен навезе, навезат; навези, навезете; навезав, навезаа; навезал; навезан; (ќе) навезев, (ќе) навезеа; (ќе) навезел; навезен навеиште навек навекува се, се навекуваат навесели се, се навеселат навести, навестат навестува, навестуваат навестување, навестувања наветар наветво навечер навечера, навечераат навива, навиваат навивалка навивач навивачки навивка навигатор навигација навигационен, навигациониот навигациски навиди, навидат

навидум навие, навијат; навиј, навијте; навив, навија; навил; (ќе) навиев, (ќе) навиеја; (ќе) навиел; навиен навик, навици и навика, навики


навика

навика, навикаат навикне, навикнат; навикни, навикнете; навикнав, навикнаа; навикнал; навикнат; (ќе) навикнев, (ќе) навикнеа; (ќе) навикнел навикнува, навикнуваат навилец, навилци навили, навмлат навира, навираат навири, навират нависне, нависнат; нависни, нависнете; нависнав, нависнаа; нависнал; нависнат; (ќе) нависнев, (ќе) нависнеа; (ќе) нависнел нависнува, нависнуваат нависоко навистина

навитка, навиткаат навиткува, навиткуваат навлажи, навлажат навлажни, навлажнат навлажнува, навлажнуваат навлажува, навлажуваат навлака

навлачи, навлачат навлегува, навлегуваат навлезе, навлезат; навлези, навлезете; навлегов, навлегоа; навлегол, навлегле; (ќе) навлезев, (ќе) навлезеа; (ќе) навлезел; навлезен навлекува (и навлечува), навлекуваат навлече, навлечат; навлечи, навлечете; навлеков, навлекоа; навлекол, навлекле; (ќе) навлечев, (ќе) навлечеа; (ќе) навлечел; навлечен навлечува (и навлекува), навлечуваат

навнатре навод

наводни, наводнат наводници (само во мн., во интерпункцијата) наводнува, наводнуваат наводнување

навози, навозат навој, навојот, навои наврапито

232

нагледен

наврат (навраќање) наврати, навратат навратува, навратуваат навраќа, навраќаат наврви, наврват навре, наврат; наври, наврете; наврев, навреа; наврел; наврен навреда

навреди, навредат навредлив, навредливиот навредливост, навредливоста навредува, навредуваат навредувач наврека се, се наврекаат наврекнато навреме

навремен, навремениот навременост, навременоста наврзалка наврзе, наврзат; наврзи, наврзете; наврзав, наврзаа; наврзал; наврзан; (ќе) наврзев, (ќе) наврзеа; (ќе) наврзел наврзок, наврзоци наврзува, наврзуваат наврне, наврнат; наврни, наврнете; наврнав, наврнаа; наврнал; наврнат; (ќе) наврнев, (ќе) наврнеа; (ќе) наврнел наврти, навртат навртка

навртува, навртуваат наврши, навршат навршува, навршуваат навтаса, навтасаат навтера, навтераат навчас нагаѓа, нагаѓаат нагази, нагазат нагазува, нагазуваат нагалено нагизди, нагиздат наглави, наглават наглавува, наглавуваат нагладува се, се нагладуваат наглас

нагласи, нагласат нагласува, нагласуваат нагледа, нагледаат нагледен, нагледниот

нагледност

нагледност, нагледноста нагледува, нагледуваат

нагледувач нагледувачка нагло

наглост, наглоста наглоти, наглотат наглув, наглувиот нагмечи, нагмечат нагнете, нагнетат; нагнети, нагнетете; нагнетов, нагнетоа; нагнел; (ќе) нагнетев, (ќе) нагнетеа; (ќе) нагнетел; нагнетен нагнива, нагниваат нагние, нагнијат; нагниј, нагнијте; нагнив, нагнија; нагнил; (ќе) нагниев, (ќе) нагниеја; (ќе) нагниел; нагниен нагнои, нагнојат; нагној, нагнојте; нагнојав, нагнојаа и нагноив, нагноија; нагнојал и нагноил; нагнојан и нагноен; (ќе) нагноев, (ќе) нагноеја; (ќе) нагноел нагнојува, нагнојуваат нагнојување наговара, наговараат наговори, наговорат нагоди, нагодат нагодува, нагодуваат нагодувачка наголеми, наголемат наголемо (се крева); на големо (продава)

наголемува, наголемуваат наголта се, се наголтаат нагон нагонскв нагоре

нагорен, нагорниот нагоре-надолу нагори, нагорат; нагори, нагорете; нагорев, нагореа; нагорел; нагорен

нагорнина нагорниште нагорува, нагоруваат нагорчи, нагорчат нагорчува, нагорчуваат нагости, нагостат наготви, наготват

233

надареност

награба, награбаат награбок, награбоци награбува, награбуваат награда

награди, наградат наградник, наградници наградува, наградуваат награмади, награмадат награни, награнат награнува, награнуваат нагрби, нагрбат нагрбува, нагрбуваат нагрвали, нагрвалат нагрвалува, нагрвалуваат нагрден, нагрдениот нагрденост, нагрденоста нагрди, нагрдат нагрдува, нагрдуваат нагребе, нагребат; нагреби, нагребете; нагребав, нагребаа; нагребал; нагребан; (ќе) нагребев, (ќе) нагребеа; (ќе) нагребел; нагребен нагребок, нагребоци нагребува, нагребуваат нагрева, нагреваат нагрее, нагреат; нагреј, нагрејте; нагреав, нагреаја; нагреал; нагреан; (ќе) нагреев, (ќе) нагрееја; (ќе) нагреел; нагреен нагризе, нагризат; нагризи, нагризете; нагризав, нагризаа; нагризал; нагризан; (ќе) нагризев, (ќе) нагризеа; (ќе) нагризел; нагризен нагризува, нагризуваат нагрли (в. грли), нагрлат нагрсти се, се нагрстат нагруби, нагрубат нагрубува, нагрубуваат нагрува, нагруваат над

надава, надаваат нададе, нададам, нададат; надај, надајте; нададов, нададоа; надал; (ќе) нададев, (ќе) нададеа; (ќе) нададел; нададен

надалеку

надарен, надарениот надареност, надареноста


надари

надари, надарат надбега, надбегаат надбере, надберат надберува, надберуваат надбива, надбиваат надбие, надбијат; надбиј, надбијте; надбив, надбија; надбил; (ќе) надбиев, (ќе) надбиеја; (ќе) надбиел; надбиен

надбискуп надбискупија, надбискупии

надбодина, надбодинаат надбори, надборат надбрза, надбрзаат надброи, надбројат; надброј, надбројте; надбројав, надбројаа и надброив, надброија; надбројал и надброил; надбројан и надброен; (ќе) надброев, (ќе) надброеја; (ќе) надброел надбројува, надбројуваат надваса, надвасаат надвасува, надвасуваат надве

надведе се, се надведат; надведи се, надведете се; се надведов, се надведоа; се надвел; (ќе) се надведев, (ќе) се надведеа; (ќе) се надведел; надведен надведува се, се надведуваат надвс-натри

надвива, надвиваат надвие, надвијат; надвиј, надвијте; надвив, надвија; надвил; (ќе) надвиев, (ќе) надвиеја; (ќе) надвиел; надвиен надвика, надвикаат надвикува, надвикуваат надвисне, надвиснат; надвисни, надвиснете; надвиснав, надвиснаа; надвиснал; надвиснат; (ќе) надвиснев, (ќе) надвиснеа; (ќе) надвиснел надвиши, надвишат надвладее, надвладеат; надвладеј, надвладејте; надвладеав, надвладеаја; надвладеал; надвладеан; (ќе) надвладеев, (ќе) надвладееја; (ќе) надвладеел надвладува, надвладуваат

234

надживее

надводен, надводниот надвозник, надвозници

надвојвода надвор

надворешен, надворешниот надворешнополитички

надворешност, надворешноста надворешнотрговски

надгласа, надгласаат надгласува, надгласуваат надгледува, надгледуваат надгледувач надгледувачка надгледувачки надградба

надгради, надградат надгробен, надгробниот наддава, наддаваат наддавање наддавач наддаде, наддадат; наддај, наддајте; наддадов, наддадоа; наддал; (ќе) наддадев, (ќе) наддадеа; (ќе) наддадел; наддаден надебелее, надебелеат; надебелеј, надебелејте; надебелеав, надебелеаја; надебелеал; надебелеан; (ќе) надебелеев, (ќе) надебелееја; (ќе) надебелеел; надебелеен надебели, надебелат надева се, се надеваат надеж, надежта надежен, надежниот наделка, наделкаат надене, наденат; надени, наденете; наденав, наденаа; наденал; наденат; (ќе) наденев, (ќе) наденеа; (ќе) наденел; наденет наденува, наденуваат надере, надерат; надери, надерете; надрав, надраа; надрал; надран; (ќе) надерев, (ќе) надереа; (ќе) надерел надесно надживее, надживеат; надживеј, надживејте; надживеав, надживеаја; надживеал; надживеан; (ќе) надживеев, (ќе) надживееја; (ќе) надживеел; надживеен

надживува

надживува, надживуваат наджнева, наджневаат наджнее, наджнеат; наджнеј, наджнејте; наджнав, наджнаа; наджнал; наджнат; (ќе) наджнеев, (ќе) наджнееја; (ќе) наджнеел; наджнеен наджнива, наджниваат

наджние, наджнијат; наджниј, наджнијте; наджнив, наджнија; наджнил; (ќе) наджниев, (ќе) наджниеја; (ќе) наджниел; наджниен надзборува, надзборуваат надзема, надземаат надземе, надземат; надземи, надземете; надзедов, надзедоа; надзел; (ќе) надземев, (ќе) надземеа; (ќе) надземел; надземен надземен, надземниот надземи (прил.) ' надѕида, надѕидаат надига, надигаат надигне, надигнат; надигни, надигнете; надигнав, надигнаа; надигнал; надигнат; (ќе) надигнев, (ќе) надигнеа; (ќе) надигнел надигра, надиграат надигрува, надигруваат надитри, надитрат надише се и надиши се; надиши се, надишете се; се надишав, се надишаа и се надишив, се надишија; се надишал и се надишил; надишан и надишен; (ќе) се надишев, (ќе) се надишеа; (ќе) се надишел надишува се, се надишуваат надјаде, надјадат; надјади, надјадете; надјадов, надјадоа; надјал; (ќе) надјадев, (ќе) надјадеа; (ќе) надјадел; надјаден надлаже, надлажат; надлажи, надлажете; надлагав, надлагаа и надлажав, надлажаа; надлагал и надлажал; надлаган и надлажан; (ќа) надлажев, (ќе) надлажеа; (ќе) надлажел; надлажен надлажува, надлажуваат надлежен, надлежниот

235

надојде

надлежност, надлежноста надлета, надлетаат надлетува, надлетуваат надлуѓе (едн. натчовек) надмен, надмениот надменост, надменоста надмине, надминат; надмини, надминете; надминав, надминаа; надминал; надминат; (ќе) надминев, (ќе) надминеа; (ќе) надминел надминува, надминуваат надморски надмоќ, надмоќта надмоќен, надмоќниот надмоќност, надмоќноста надмудри, надмудрат надмудрува, надмудруваат наднесе, наднесат; наднеси, наднесете; наднесов, наднесоа; наднесол,наднесле и наднел; (ќе) наднесев, (ќе) наднесеа; (ќе) наднесел; наднесен наднесува, наднесуваат надниже, наднижат; наднижи, наднижете; наднижав, наднижаа; наднижал; наднижан; (ќе) наднижев, (ќе) наднижеа; (ќе) наднижел надница надничар надничарка надничарски надничен, надничниот надоаѓа, надоаѓаат надоведе в. доведе надовлече в. довлече надоврзе в. доврзе надоврзува, надоврзуваат надодава, надодаваат надодаде в. додаде надоди, надодат надоѕида, надоѕидаат надои, надојат; надој, надојте; надојав, надојаа и надоив, надоија; надојал и надоил; надојан и надоен; (ќе) надоев, (ќе) надоеја; (ќе) надоел надојдс, надојдат; надојди, надојдете; надојде, надојдоа; надошол,


надојдува

надошле; (ќе) надојдеше, (ќе) надојдеа; (ќе) надојдел; надојден надојдува, надојдуваат надојува, надојуваат надокрај надолго

надолева, надолеваат надолее в. долее надолен, надолниот надолета, надолетаат надолж надолнина надолниште надолу

надомест, надоместот надомести, надоместат надоместок, надоместоци надоместува, надоместуваат надонесе в. донесе надополни, надополнат надополнува, надополнуваат надора, надораат надотера, надотераат надотече в. дотече надотокми, надотокмат надработи, надработат надработува, надработуваат надразлив, надразливиот надразливост, надразливоста надразни, надразнат надразнува, надразнуваат надраска, надраскаат надрасне, надраснат; надрасни, надраснете; надраснав, надраснаа; надраснал; надраснат; (ќеч надраснев, (ќе) надраснеа; (ќе надраснел надраснува, надраснуваат надрдори, надрдорат надреализам, надреализмот надреалист надреалистички

нажние

236

надреден (знак), надредниот надреме се, се надремат; надреми се, надремете се; се надремав, се надремаа; се надремал; надреман; (ќе) се надремев, (ќе) се надремеа; (ќе) се надремел; надремен надрипа, надрипаат надроби, надробат

надрочи, надрочат надрпа, надрпаат надува, надуваат надуе, надујат; надуј, надујте; надув, надуја; надул; (ќе) надуев, (ќе) надуеја; (ќе) надуел; надуен надуен, надуениот надуеност, надуеноста надупчи, надупчат надуши, надушат наѓубри, наѓубрат наеднаш наедно

наежави се, се наежават наежи се, се наежат

наезда наелектризира, наелектризираат

наем наемател

наемен, наемниот наемник, наемници

наемнина наемнички наемништво наемодавец, наемодавци

наергенува се, се наергенуваат

наесен нажален, нажалениот нажаленост, нажаленоста нажали, нажалат нажалува, нажалуваат нажеже, нажежат; нажежи, нажежете; нажежав, нажежаа; нажежал; нажежан; (ќе) нажежев, (ќе) нажежеа; (ќе) нажежел; нажежен наживее се, се наживеат; наживеј се, наживејте се; се наживеав, се наживеаја; се наживеал; наживеан; (ќе) се наживеев, (ќе) се наживееја; (ќе) се наживеел; наживеен нажнева, нажневаат нажнее, нажнеат; нажнеј, нажнејте; нажнав, нажнаа; нажнал; нажнат; (ќе) нажнеев, (ќе) нажнееја; (ќе) нажнеел; нажнеен нажнива, нажниваат нажние, нажнијат; нажниј, нажнијте; нажнив, нажнија; нажнил; (ќе) нажниев, (ќе) нажниеја; (ќе)

нажолти

нажниел; нажниен нажолти, нажолтат нажолтува, нажолтуваат нажули, нажулат нажулува, нажулуваат назаби, назабат

назад назаден, назадниот

назадечки

назадне, назаднат; назадни, назаднете; назаднав, назаднаа; назаднал; назаднат; (ќе) назаднев, (ќе) назаднеа; (ќе) назаднел назадност, назадноста назаднува, назаднуваат

назадува, назадуваат назаем назал (носен глас, носовка) назален, назалниот

назализација

назализира, назализираат иазалност, назалноста Назареец(от) (Исус Христос)

Назарет (град) назареќани (христијани) назборува, назборуваат наздрави, наздрават наздравица на здравје наздравува, наздравуваат

наздравувач наземе, наземат; наземи, наземете; назедов, назедоа; назел; (ќе) наземев, (ќе) наземеа; (ќе) наземел; наземен наземи назив

назимниче, назимничиња назначи, назначат назначува, назначуваат назоба, назобаат

назорум назрева, назреваат назрее, назреат; назреј, назрејте; назреав, назреаја; назреал; назреан; (ќе) назреев, (ќе) назрееја; (ќе) назреел; назреен наѕемне, наѕемнат; наѕемни, наѕемнете; наѕемнав, наѕемнаа; наѕемнал; наѕемнат; (ќе) наѕемнев, (ќе)

237

најде

наѕемнеа; (ќе) наѕемнел; наѕемнет наѕемнува, наѕемнуваат наѕида, наѕидаат наѕидува, наѕидуваат наѕира, наѕираат наѕре, наѕрат; наѕри, наѕрете; наѕрев, наѕреа; наѕрел; наѕрен наивен, наивниот наивец (во сликарството, вајарство-

то), наивци наивница наивност, наивноста наигра се, се наиграат наизвади в. извади наизведе в. изведе наизлезе в. излезе наизлепи, наизлепат наизуст наисече в. исече наискаже в. искаже наискити, наискитат најава најава се, се најаваат најаве

најави, најават најавне, најавнат; најавни, најавнете; најавнав, најавнаа; најавнал; најавнат; (ќе) најавнев, (ќе) најавнеа; (ќе) најавнел најавнува, најавнуваат најавува, најавуваат најавувач најавувачка најагни, најагнат најаде, најадат; најади, најадете; најадов, најадоа; најал; (ќе) најадев, (ќе) најадеа; (ќе) најадел; најаден најадри, најадрат најадува, најадуваат најакие, најакнат; мајакни, најакнете; најакнав, најакнаа; најакнал; најакнат; (ќе) најакнев, (ќе) најакнеа; (ќе) најакнел најакнува, најакнуваат најамчи, најамчат најаска најде, најдат; најди, најдете; најдов, најдоа; нашол, нашле; (ќе) најдев,


најдува

наколве

238

(ќе) најдеа; (ќе) најдел; најден најдува, најдуваат најјадар (од јадар), најјадриот најјак (од јак), најјакиот најјасен (од јасен), најјасниот најјужен (од јужен), најјужниот најјунак (од јунак), најјунаци најлон најлонски најмалку најми, најмат најмногу

најмува, најмуваат најмувач најназапад најнаисток најнајуг најнакрај најнапред најнасевер најнеможе, најнеможат; најнеможев, најнеможеа; најнеможел најнесака, најнесакаат најодзади најпосле најпрвин најпрво Најроби (град) најробиски накади, накадат накадри, накадрат накаже, накажат; накажи, накаже-

те; накажав, накажаа; накажал; накажан; (ќе) накажев, (ќе) накажеа; (ќе) накажел накажува, накажуваат наказ, наказот накај (накај дома); на кај (на кај одиш?) накалапи, накалапат накалеми, накалемат накалемува, накалемуваат накани, наканат наканува, накануваат накапе, накапат; накапи, накапете; накапав, накапаа; накапал; накапан; (ќе) накапев, (ќе) накапеа; (ќе) накапел; накапен накапе се (се набања), се накапат; накапи се, накапете се; се нака-

пав, се накапаа; се накапал; (ќе) се накапев, (ќе) се накапеа; (ќе) се накапел; накапен накара се, се накараат накаса, накасаат накастри, накастрат накатрани, накатранат накачи, накачат накачува, накачуваат накашла се, се накашлаат накашлува се, се накашлуваат накине, накинат; накини, накинете; накинав, накинаа; накинал; накинат; (ќе) накинев, (ќе) накинеа; (ќе) накинел; накинет накинува, накинуваат накисели, накиселат накиселува, накиселуваат накисне, накиснат; накисни, накиснете; накиснав, накиснаа; накиснал; накиснат; (ќе) накиснев, (ќе) накиснеа; (ќе) накиснел накиснува, накиснуваат накит накити, накитат накитува, накитуваат наклава, наклаваат накладе, накладам, накладат; наклај, наклајте; накладов, накладоа; наклал; (ќе) накладев, (ќе) накладеа; (ќе) накладел; накладен наклевети, наклеветат наклепа, наклепаат наклон

наклонет, наклонетиот наклонетост, наклонетоста иаклони се, се наклонат наклоност, наклоноста наклонува се, се наклонуваат наклука, наклукаат наковална накове, наковат; накови, наковете; наковав, наковаа; наковал; накован; (ќе) наковев, (ќе) наковеа; (ќе) наковел наковува, наковуваат накокори се, се накокорат наколве, наколват; наколви, наколвете; наколвав, наколваа;

наколен

наколвал; наколван; (ќе) наколвев, (ќе) наколвеа; (ќе) наколвел наколен, наколниот; наколни живеалишта наколка, наколкаат наконти, наконтат накопа, накопаат накорне, накорнат; накорни, накорнете; накорнав, накорнаа; накорнал; накорнат; (ќе) накорнев, (ќе) накорнеа; (ќе) накорнел; накорнет накоси, накосат

накосо

накострешен, накострешениот накострсшеност, накострешеноста накостреши се, се накострешат

накот .накоти, накотат

накрадс, накрадат; накради, накрадете; накрадов, накрадоа, накрал; (ќе) накрадев, (ќе) накрадеа, (ќе) накрадел; накраден накраен, накрајниот

накрај накратко

накрвави, накрвават накрене, накренат; накрени, накренете; накренав, накренаа; накренал; накренат; (ќе) накренев, (ќе) накренеа; (ќе) накренел накрепи се, се накрепат накриви, накриват накривне, накривнат; накривни, накривнете; накривнав, накривнаа; накривнал; накривнат; (ќе) накривнев, (ќе) накривнеа; (ќе) накривнел накривнува, накривнуваат накриво

накривува, накривуваат накрми, накрмат накрмува, накрмуваат накрни, накрнат накрои, накројат; накрој, накројте; накројав, накројаа и накроив, накроија; накројал и накроил; накројан и накроен; (ќе) на-

239

належи се

кроев, (ќе) накроеја; (ќе) накроел накројува, накројуваат накрпи, накрпат накрст накрсти се, се накрстат накрши, накршат накубе, накубат; накуби, накубете; накубав, накубаа; накубал; накубан; (ќе) накубев, (ќе) накубеа; (ќе) накубел; накубен накуди, накудат

накуп

накупи, накупат накупува, накупуваат накупчи, накупчат накусо накуцува, накуцуваат накучи, накучат иалага, налагаат налае се, се налаат; налај се, налајте се; се налајав, се налајаа; се налајал; налајан; (ќе) се налаев, (ќе) се налаеја; (ќе) се налаел; налаен налаже се, се налажат; налажи се, налажете се; се налагав, се налагаа; се налагал; налаган; (ќе) се налажев, (ќе) се налажеа; (ќе) се налажел; налажен налази, налазат налакти се, се налактат налактува се, се налактуваат налан (обично во мн.), налани наланџија, наланџии

налапа, налапаат

налбат налбатница

налева, налеваат налево

налегне, налегнат; налегни, налегнете; налегнав, налегнаа; налегнал; налегнат; (ќе) налегнев, (ќе) налегнеа; (ќе) налегнел налегнува, налегнуваат налее, налеат; налеј, налејте; налеав, налеаја; налеал; налеан; (ќе) налеев, (ќе) налееја; (ќе) налеел; налеен належи се, се належат; належи се,


т належува се

240

належете се; се належав, се належаа; се належал; належан; (ќе) се належев, (ќе) се належеа; (ќе) се належел; належен належува се, се належуваат налепи, налепат налепува, налепуваат налет налета, налетаат

налето налетува, налетуваат налигави, налигават налида се, се налидаат налиже се, се налижат; налижи се, налижете се; се налижав, се налижаа; се налижал; налижан; (ќе) се налижев, (ќе) се налижеа; (ќе) се налижел; налижен нализга се, се нализгаат налипа се, се налипаат налови, наловат налог, налози наложи, наложат наложница

наложува, наложуваат налока, налокаат налудничав, налудничавиот налудничавост, налудничавоста налудува се, се налудуваат налула се, се налулаат налупи, налупат налута се, се налутаат налути, налутат налутува, налутуваат наљуби се, се наљубат наљубува се, се наљубуваат нам в. ние намава се, се намаваат намавне, намавнат; намавни, намавнете; намавнав, намавнаа; намавнал; намавнат; (ќе) намавнев, (ќе) намавнеа; (ќе) намавнел намавнува, намавнуваат намагнетизира, намагнетизираат намазни се, се намазнат намака, намакаат намали, намалат намалува, намалуваат намами, намамат намамува, намамуваат

наметник

наметница

намачи, намачат намачка, намачкаат намачкува, намачкуваат намекне, намекнат; намекни, намекнете; намекнав, намекнаа; намекнал; намекнат; (ќе) намекнев, (ќе) намекнеа; (ќе) намекнел намеле, намелат; намели, намелете; намлев, намлеа; намлел; намлен; (ќе) намелев, (ќе) намелеа; (ќе) намелел; намелен намелува, намелуваат намена

наметница

намени, наменат наменски намера намерен, намерниот намери, намерат намерник, намерници намерно намерност, намерноста намеси (меси многу), намесат намесник, намесници намесница намесништво наместа наместен, наместениот наместено наместеност, наместеноста намести, наместат наместо

наместува, наместуваат намесува, намесуваат намет наметало намете, наметат; намети, наметете; наметов, наметоа; намел; (ќе) наметев, (ќе) наметеа; (ќе) наметел; наметен наметка наметлив, наметливиот наметливост, наметливоста наметне, наметнат; наметни, наметнете; наметнав, наметнаа; наметнал; наметнат; (ќе) наметнев, (ќе) наметнеа; (ќе) наметнел наметник (оној што е наметлив), наметници

наметнува, наметнуваат наметри, наметрат намеша се, се намешаат Намибиец, Намибијци

Намибија Намибијка намибиски

намига, намигаат намигне, намигнат; намигни, намигнете; намигнав, намигнаа; намигнал; намигнат; (ќе) намигнев, (ќе) намигнеа; (ќе) намигнел намигнува, намигнуваат намилува, намилуваат намине, наминат; намини, наминете; наминав, наминаа; наминал; наминат; (ќе) наминев, (ќе) наминеа; (ќе) наминел наминува, наминуваат наминум намири, намират намириса, намирисаат намирисува, намирисуваат намирува, намируваат намисла намисли, намислат намислува, намислуваат намножи, намножат намножува, намножуваат намовне, намовнат; намовни, намовнете; намовнав, намовнаа; намовнал; намовнат; (ќе) намовнев, (ќе) намовнеа; (ќе) намовнел намодри, намодрат намокри, намократ намолзе, намолзат; намолзи, намолзете; намолгов, намолгоа; намолгол, намолгле; (ќе) намолзев, (ќе) намолзеа; (ќе) намолзел; намолзен намоли, намолат намолува се, се намолуваат намомува се, се намомуваат намота, намотаат намотува, намотуваат намрази, намразат намразува, намразуваат намрежи се, се намрежат

241

наоблекува намрежува се, се намрежуваат намрзне се, се намрзнат; намрзни се, намрзнете се; се намрзнав, се намрзнаа; се намрзнал; намрзнат; (ќе) се намрзнев, (ќе) се намрзнеа; (ќе) се намрзнел намрмори се, се намрморат намрси, намрсат намршти, намрштат намќор «амќоречки намуртен, намуртениот намуртеност, намуртеноста намурти се, се намуртат намуси се, се намусат нана и нане (растение) наназад нанапред нанесе, нанесат; нанеси, нанесете; нанесов, нанесоа; нанел; (ќе) нанесев, (ќе) нанесеа; (ќе) нанесел; нанесен нанесува, нанесуваат наниже, нанижат; нанижи, нанижете; нанижав, нанижаа; нанижал; нанижан; (ќе) нанижев, (ќе) нанижеа; (ќе) нанижел; нанижен

нанижува, нанижуваат наниз

наникне, наникнат; наникни, наникнете; наникна, наникнаа; наникнал; наникнат; (ќе) наникнеше, (ќе) наникнеа; (ќе) наникнел наниско

наниша се, се нанишаат нанишани, нанишанат нанишанува, нанишануваат Нанкинг нанкиншки наново нанос наноси се, се наносат наносува се, се наносуваат наобеси, наобесат наоблачи се наоблачува се

наоблекува (и наоблечува), наоблекуваат


наоблече

наплаче се

242

наоблече, наоблечат; наоблечи, наоблечете; наоблеков, наоблекоа; наоблекол, наоблекле; (ќе) наоблечев, (ќе) наоблечеа; (ќе) наоблечел; наоблечен наоблечува (и наоблекува), наоблечуваат наоглави, наоглават наод наоди се, се наодат наоѓа, наоѓаат наоѓалиште наоко наоколу наопаку наора, наораат наостреност, наостреноста наостри, наострат

наострува, наоструваат наотче (најдено дете), наотчиња наофка се, се наофкаат напад

нападен, нападниот напади, нападат нападне, нападнат; нападни, нападнете; нападнав, нападнаа; нападнал; нападнат; (ќе) нападнев, (ќе) нападнеа; (ќе) нападнел напаѓа, напаѓаат напаѓач напазарв, напазарат напакости, напакостат напакостува, напакостуваат напалм; напалм-бомба напамет напара напари, напарат напарува, напаруваат напасе, напасат; напаси, напасете; напасов, напасоа; напасол, напасле; (ќе) напасев, (ќе) напасеа; (ќе) напасел; напасен напасник, напасници напасница напаст, напаста напасува (од напасе), напасуваат напати

напати се, се напатат напев напее се, се напеат; напеј се, напејте

се; се напеав, се напеаја; се напеал; напеан; (ќе) се напеев, (ќе) се напееја; (ќе) се напеел; напеен напердаши, напердашат напернат, напернатиот наперне се, се напернат; наперни се, напернете се; се напернав, се напернаа; се напернал; напернат; (ќе) се напернев, (ќе) се напернеа; (ќе) се напернел наперчен, наперчениот наперченост, наперченоста наперчи се, се наперчат напечали, напечалат напечати, напечатат напечатува, напечатуваат напече, напечат; напечи, напечете; напеков, напекоа; напекол, напекле; (ќе) напечев, (ќе) напечеа; (ќе) напечел; напечен напешачи се, се напешачат напива, напиваат

напивка напие, напијат; напиј, напијте; напив, напија; напил; (ќе) напиев, (ќе) напиеја; (ќе) напиел; напиен напика, напикаат напина, напинаат напипа, напипаат напир

напира, напираат

напис написание (подбивно), написанија написмено напише, напишат; напиши, напишете; напишав, напишаа; напишал; напишан; (ќе) напишев, (ќе) напишеа; (ќе) напишел напладне

напласка, напласкаат напласти, напластат напластува, напластуваат наплата наплати, наплатат наплатува, наплатуваат наплаќа, наплаќаат наплаче се, се наплачат; наплачи се, наплачете се; се наплакав, се наплакаа; се наплакал; наплакан;

наплеска (ќе) се наплачев, (ќе) се наплачеа; (ќе) се наплачел; наплачен наплеска, наплескаат наплете, наплетат; наплети, наплетете; наплетов, наплетоа; наплел; (ќе) наплетев, (ќе) наплетеа; (ќе) наплетел; наплетен наплетува, наплетуваат наплеќи наплив наплива се, се напливаат наплиска, наплискаат наплискува, наплискуваат наплоди се, се наплодија

наплувка наплуе, наплујат; наплу, наплуја; наплул; (ќе) наплуеше, (ќе) наплуеја; (ќе) наплуел; наплуен наплука, наплукаат напнат, напнатиот напнатост, напнатоста напне, напнат; напни, напнете; напнав, напнаа; напнал; напнат; (ќе) напнев, (ќе) напнеа; (ќе) напнел напогани, напоганат напои, напојат; напој, напојте; напојав, напојаа и напоив, напоија; напојал и напоил; напојан и напоен; (ќе) напоев, (ќе) напоеја; (ќе) напоел напојува, напојуваат напокрива, напокриваат напокрие, напокријат; напокриј, напокријте; напокрив, напокрија; напокрил; (ќе) напокриев, (ќе) напокриеја; (ќе) напокриел; напокриен наполеон (монета) Наполеон (име) Наполеонов, Наполеоновиот наполеонски наполни, наполнат наполно

наполнува, наполнуваат наполу

напомни, напомнат напомнува, напомнуваат напон напонски напор

243

напредне

напореден, напоредниот и наспореден, наспоредниот напоредник, напоредници напоредност, напоредноста и наспоредност, наспоредноста напорен, напорниот напоречки напорност, напорноста напоруча, напоручаат напоручува, напоручуваат напостеле, напостелат; напостели, напостелете; напослав, напослаа; напослал; напослан; (ќе) напостелев, (ќе) напостелеа; (ќе) напостелел; напостелен напости се, се напостија напостила, напостилаат напочине се, се напочинат; напочини се, напочинете се; се напочинав, се напочинаа; се напочинал; напочинат; (ќе) се напочинев, (ќе) се напочинеа; (ќе) се напочинел на пр. (на пример) направа направа, направаат направо

напразен, напразниот напразно напрати се, се напратат напраши, напрашат напрега, напрегаат напрегнато напрегнатост, напрегнатоста напрегне, напрегнат; напрегни, напрегнете; напрегнав, напрегнаа; напрегнал; напрегнат; (ќе) напрегнев, (ќе) напрегнеа; (ќе) напрегнел напрегнува, напрегнуваат напред

напреде, напредат; напреди, напредете; напредов, напредоа; напрел; (ќе) напредев, (ќе) напредеа; (ќе) напредел; напреден напреден, напредниот напредне, напреднат; напредни, напреднете; напреднав, напреднаа; напреднал; напреднат; (ќе) напреднев, (ќе) напреднеа; (ќе)


напредиост

напреднел напредност, напредноста напредок напредува, напредуваат напрежен, напрежниот напреку напречен, напречниот

напржи, напржат наприготви, наприготват наприкаже, наприкажат; наприкажи, наприкажете; наприкажав, наприкажаа; наприкажал; наприкажан; (ќе) наприкажев, (ќе) наприкажеа; (ќе) наприкажел наприкажува, наприкажуваат напролет

напромени, напроменат напроси, напросат

напросто напротив

напрска, напрскаат напрскува, напрскуваат напрсток, напрстоци напрчи, напрчат напудри, напудрат напука, напукаат напукне, напукнат; напукни, напукнете; напукнав, напукнаа; напукнал; напукнат; (ќе) напукнев, (ќе) напукнеа; (ќе) напукнел напукнува, напукнуваат напумпа, напумпаат напупчи, напупчат напусто

напуши се, се напушат напушта, напуштаат напуштеност, напуштеноста напушти, напуштат нараби, нарабат наработи се, се наработат нарав, наравот нарадува се, се нарадуваат нараѓа, нараѓаат нараза нарази, наразат

нараквица

нараквичар

нарами, нарамат нарамка

наречница

244

нарамник, нарамници нарани (в. рани), наранат нараси, нарасат нарасне, нараснат; нарасни, нараснете; нараснав, нараснаа; нараснал; нараснат; (ќе) нараснев, (ќе) нараснеа; (ќе) нараснел нараснува, нараснуваат нарасте, нарастат; нарасти, нарастете; нарастов, нарастоа; нарастол, нарасле; (ќе) нарастев, (ќе) нарастеа; (ќе) нарастел; нарастен нарасток, нарастоци нарастува, нарастуваат нарасува, нарасуваат наративен, наративниот наративност, наративноста наратор нараторка нарација

нарача, нарачаат нарачен, нарачниот

нарачка

нарачува, нарачуваат

нарачувач нараџба

на'рга се, се на'ргаат наргиле, наргилиња

наред наредба наредбодавец, наредбодавци

нареден, наредниот нареди, наредат наредник, наредници наредува, наредуваат нареже, нарежат; нарежи, нарежете; нарежав, нарежаа; нарежал; нарежан; (ќе) нарежев, (ќе) нарежеа; (ќе) нарежел нарекува (и наречува), нарекуваат наренда, нарендаат нарече, наречат; наречи, наречете; нареков, нарекоа; нарекол, нарекле; (ќе) наречев, (ќе) наречеа; (ќе) наречел; наречен наречје, наречја

наречник, наречници наречница (обично во мн.), наречници

наречува

наречува (и нарекува), наречуваат нарилник, нарилници нарине, наринат; нарини, наринете; наринав, наринаа; наринал; наринат; (ќе) наринев, (ќе) наринеа; (ќе) наринел нарипа, нарипаат наркоза наркоман наркоманија наркоманка

наркотизира, наркотизираат наркотик, наркотици наркотичен, наркотичниот наробува се, се наробуваат народ народен, народниот народи, народат народник, народници народнички народништво

народноослободителен, народноослободителниот; Народноослободителна борба, НОБ народност, народноста народски нарои се, се наројат; нарој се, наројте се; се нароја, се наројаа и се нарои, се нароија; се наројал и се нароил; наројан и нароен; (ќе) се нароеше, (ќе) се нароеја; (ќе) се нароел нарони, наронат нароси, наросат наросува, наросуваат нарочен, нарочниот нарочно

наруча, наручаат наруши, нарушат нарушител нарушителка нарушува, нарушуваат нарушувач нарцизам, нарцизмот нарцис (цвеќе) Нарцис (во митологијата) Нарцисов, Нарцисовиот; Нарцис-

ов комплекс

нарцисоиден, нарцисоидниот нас в. ние

245

насилно насад

насади, насадат насамари, насамарат насамо

насапуни, насапунат насапунува, насапунуваат насаска, насаскаат насвири се, се насвират насева, насеваат наседи се, се наседат; наседи се, наседете се; се наседов, се наседоа и се наседив, се наседија; се наседил;(ќе) се наседев,(ќе) се наседеа; (ќе) се наседел; наседен наседне, наседнат; наседни, наседнете; наседнав, наседнаа; наседнал; наседнат; (ќе) наседнев, (ќе) наседнеа; (ќе) наседнел наседнува, наседнуваат наседува се, се наседуваат насее, насеат; насеј, насејте; насеав, насеаја; насеал; насеан; (ќе) насеев, (ќе) насееја; (ќе) насеел; насеен

насејува, насејуваат насекаде

насекува (и насечува), насекуваат населба населен, населениот население, населенија населеник, населеници населенички населеност, населеноста насели, населат населува, населуваат насети, насетат насетува, насетуваат насече, насечат; насечи, насечете; насеков, насекоа; насекол, насекле; (ќе) насечев, (ќе) насечеа; (ќе) насечел; насечен насечува (и насекува), насечуваат насила насилба

насилен, насилниот насили, насилат насилник, насилници насилнички насилништво насилно


насилност насилност, насилноста насилство

насилува, насилуваат

насип иасипе, насипат; насипи, насипете; насипав, насипаа; насипал; насипан; (ќе) насипев, (ќе) насипеа; (ќе) насипел насири, насиркт наситеност, наситеноста насити, наситат наситка наситни, наситнат наситнува, наситнуваат наситува, наситуваат наскапе, наскапат; наскапа, наскапаа; наскапал; наскапан; (ќе) наскапеше, (ќе) наскапеа; (ќе) наскапел наскита се, се наскитаат наскока, наскокаат наскоро наслага, наслагаат наслада наслади се, се тасладат насладува се, се насладуваат наследен, наследниот наследи, наследат наследник, наследници н 1следн - да и наследничка наследнички наследност, наследноста наследство наследува, наследуваат наслезе, наслезат; наслези, наслезете; наслезе, наслегоа; наслегол, наслегле; (ќе) наслезеше, (ќе) наслезеа; (ќе) наслезел; наслезен наслика, насликаат наслов насловен, насловниот насложи, насложат наслои, наслојат; наслрј, наслојте; наслојав, наслојаа и наслоив, наслоија; наслојал и наслоил; наслојан и наслоен; (ќе) наслоев, (ќе) наслоеја; (ќе) наслоел наслојка наслојува, наслојуваат

246

наспие се наслуша, наслушаат наслушне, наслушнат; наслушни наслушнете; наслушнав, наслушнаа; наслушнал; наслушнат; (ќе наслушнев, (ќе) наслушнеа; (ќе наслушнел наслушува, наслушуваат наслушувач насмев насмева, насмеваат насмевка насмевне се, се насмевнат; насмевни се, насмевнете се; се насмевнав, се насмевнаа; се насмевнал; насмевнат; (ќе) се насмевнев, (ќе) се насмевнеа; (ќе) се насмевнел насмевнува се, се насмевнуваат насмее, насмеат; насмеј, насмејте; насмеав, насмеаја; насмеал; насмеан; (ќе) насмеев, (ќе) насмееја; (ќе) насмеел насмешка насмешлив, насмешливиот насмешливец, насмешливци насмешливка насмешливост, насмешливоста насмоли, насмолат наснова, насноваат наснове, насноват; наснови, насновете; насновав, насноваа; насновал; наснован; (ќе) насновев, (ќе) насновеа; (ќе) насновел насновува, насновуваат наснопи, наснопат

насобере в. собере насобира, насобираат насока насолзи, насолзат насолзува, насолзуваат насоли, насолат насон и насоне насочен, насочениот насоченост, насоченоста насочи, насочат насочува, насочуваат наспива се, се наспиваат наспие се, се наспијат; наспиј се, наспијте се; се наспав, се наспаа; се наспал; наспан; (ќе) се наспиев, (ќе) се наспиеја; (ќе) се наспиел;

247 наспомене настрои наспиен стигнете; настигнав, настигнаа; наспомене, наспоменат; наспомени, настигнал; настигнат; (ќе) нанаспоменете; наспоменав, наспостигнев, (ќе) настигнеа; (ќе) настигнел менаа; наспоменал; наспоменат; (ќе) наспоменев, (ќе) наспоменастин неа; (ќе) наспоменел настине, настинат; настини, нанаспомне, наспомнат; наспомни, стинете; настинав, настинаа; нанаспомнете; наспомнав, наспомстинал; настинат; (ќе) настинев, наа; наспомнал; наспомнат; (ќе) (ќе) настинеа; (ќе) настинел настинка наспомнев, (ќе) наспомнеа; (ќе) настинува, настинуваат наспомнел настиска, настискаат наспореден, наспоредниот и напонасто; 10 насто реден, напоредниот нашоредност, наспоредноста и нанастожи, настожат поредност, напоредноста настои се, се настојат; настој се, настојте се; се настојав, се нанаспрема стојаа и се настоив, се настоија; наспроти се настојал и се настоил; настонаспротива Насрадин-оџа јан и настоен; (ќе) се настоев, (ќе) се настоеја; (ќе) се настоел насред и насреде настојник, настојници насрка се, се насркаат настојница насрочи, насрочат настојнички насрочува, насрочуваат настојништво насрчи, насрчат настојува, настојуваат насрчува, насрчуваат настојува се, се настојуваат настава настојчив, настојчивиот настава, наставаат настојчивост, настојчивоста наставен, наставниот настрада, настрадаат настави, настават настрадува, настрадуваат наставка настрана наставник, наставници настрани, настранат наставничка настранува, настрануваат наставнички настрвеност, настрвеноста настамени, настаменат настрви, настрват настан настрвува, настрвуваат настане, настанат; настани, настанастригува (и настрижува), нанете; настанав, настанаа; настастригуваат нал;настанат; (ќе) настанев, (ќе) настриже, настрижат; настрижи, настанеа; (ќе) настанел настрижете; настригов, настринастани (насели), настанат гоа; настригол, настригле; наснастанок триган; (ќе) настрижев, (ќе) наснастанува, настануваат трижеа; (ќе) настрижел; настринастап жен настапи, настапат настрижува (и настригува), нанастапува, настапуваат стрижуваат настаса, настасаат настроение, настроенија Настасија настасува, настасуваат настроеност, настроеноста настрои, настројат; настрој, нанастега, настегаат настигне, настигнат; настигни, настројте; настројав, настројаа и


настројба

настроив, настроија; настројал и настроил; настројан и настроен; (ќе) настроев, (ќе) настроеја, (ќе)

настроел настројба

настројува, настројуваат настругува (и настружува), настругуваат наструже, настружат; настружи, настружете; настругав, настругаа; настругал; наструган; (ќе) настружев, (ќе) настружеа; (ќе) настружел; настружен настружува(и настругува), настружуваат насуво насукува (и насучува), насукуваат насуче, насучат; насучи, насучете; насукав, насукаа; насукал; насукан; (ќе) насучев, (ќе) насучеа; (ќе) насучел; насучен насучува (и насукува), насучуваат насушен, насушниот насуши, насушат натаври, натаврат натаженост, натаженоста натажи, натажат натажува, натажуваат наталитет наталка се, се наталкаат натамошен, натамошниот натаму

натега, натегаат натегнато

натегнатост, натегнатоста натегне, натегнат; натегни, натегнете; натегнав, натегнаа; натегнал; натегнат; (ќе) натегнев, (ќе) натегнеа;(ќе) натегнел натегнува, натегнуваат натежне, натежнат; натежни, натежнете; натежнав, натежнаа; натежнал; натежнат; (ќе) натежнев, (ќе) натежнеа; (ќе) натежнел

натежнува, натежнуваат натекува (и натечува), натекуваат натепа, натепаат натера, натераат натерува, натеруваат

248

натпее

натече, натечат; натечи, натечете; натеков, натекоа; натекол, натекле; (ќе) натечев, (ќе) натечеа; (ќе) натечел; натечен натечува (и натекува), натечуваат натимари, натимарат натиска, натискаат натисне, натиснат; натисни, натиснете; натиснав, натиснаа; натиснал; натиснат; (ќе) натиснев, (ќе) натиснеа; (ќе) натиснел натиснува, натиснуваат Натка наткава, наткаваат наткае, наткаам, наткаат; наткај, наткајте; наткав, наткаа; наткал; наткан; (ќе) наткаев, (ќе) наткаеја; (ќе) наткаел; наткаен наткаже, наткажат; наткажи, наткажете; наткажав, наткажаа; наткажал; наткажан; (ќе) наткажев, (ќе) наткажеа; (ќе) наткажел наткажува, наткажуваат наткајува, наткајуваат наткачи, наткачат наткачува, наткачуваат наткопа, наткопаат наткоси, наткосат натлак (нанос), натлаци и натлака натлачи, натлачат

натлачиште

НАТО (МоПН АЉп11с Тгеа*у Ог&атга(1оп - Северноатлантски сојуз) натовареност, натовареноста натовари, натоварат натоварува, натоваруваат натоварувач

иатокми, натокмат натопеност, натопеноста натопи, натопат иатопли, натоплат иатопори се, се натопорат натопува, натопуваат иаточи, наточат натпева, натпеваат натпее, натпеат; натпеј, натпејте; натпеав, натпеаја; натпеал; натпеан; (ќе) натпеев, (ќе) натпееја; (ќе) натпеел; натпеен

натпива

натпива, натпиваат натпие, натпијат; натпиј, натпијте; натпив, натпија; натпил; (ќе) натпиев, (ќе) натпиеја; (ќе) натпиел; натпиен натпис натпише, натпишат; натпиши, натпишете; натпишав, натпишаа; натпишал; натпишан; (ќе) натпишев, (ќе) натпишеа; (ќе) натпишел натпишува, натпишуваат натплати, натплатат натплатува, натплатуваат натплете, натплетат; натплети, натплетете; натплетов, натплетоа; натплел; (ќе) натплетев, (ќе) натплетеа; (ќе) натплетел; натплетен натплива, натпливаат натпревар натпревари, натпреварат натпреварува, натпреваруваат натпреварување, натпреварувања натпреварувач натпреварувачка натпреварувачки натприроден, натприродниот натпросечен, натпросечниот натпросечност, натпросечноста натрапи, натрапат натраплив, натрапливиот натрапливост, натрапливоста натрапник, натрапници натрапница и натрапничка натрапува, натрапуваат натрати, натратат натрга, натргаат натресе, натресат; натреси, натресете; натресов, натресоа; натресол, натресле; (ќе) натресев, (ќе) натресеа; (ќе) натресел; натресен

натресува, натресуваат натрива, натриваат натрие, натријат; натриј, натријте; натрив, натрија; натрил; (ќе) натриев, (ќе) натриеја; (ќе) натриел; натриен

натриум

249

нафора

натриумов, натриумовиот натркала, натркалаат натропа, натропаат натроши, натрошат натрупа, натрупаат натрупува, натрупуваат натрча, натрчаат натсвири, натсвират натскока, натскокаат натстрешник, натстрешници наттрча, наттрчаат наттрчува, наттрчуваат натура, натураат натура натурален, натуралниот натурализам, натурализмот натурализациј а натурализира, натурализираат натуралист натуралистички натури, натурат натурка, натуркаат натучи, натучат

натфрла, натфрлаат натфрли, натфрлат

натчовек, надлуѓе натчовечки наугоре

наугорен, наугорниот наудолен, наудолниот наудолу наужива се, се науживаат наука

науми, наумат наутика наутичар наутички наутро научен, научниот научи, научат

научник, научници

научнички

научноистражувачки

научност, научноста научува, научуваат наушници (само во мн.) нафати, нафатат нафаќа, нафаќаат нафаќа се, се нафаќаат нафора


нафрла

нас »рла, нафрлаат

на! »рли, нафрлат

на( флува, нафрлуваат

нас »та нас »талин нас пген, нафтениот

нас (тоносен, нафтоносниот

нахија, нахии

нахрани, нахранат нахранува, нахрануваат нацарува се, се нацаруваат нацеди, нацедат нацепи, нацепат нацизам, нацизмот нација, нации

национален, националниот национализам, национализмот национализација

национализира, национализираат

националист националистички националистка националноослободителен, нацио-

налноослободителниот националност, националноста националсоцијализам, национал-

социјализмот националсоцијалист националсоцијалистички нацист нацистички нацица, нацицаат нацрви, нацрват нацрни, нацрнат нацрпи, нацрпат; нацрпи, нацр-

пете; нацрпив, нацрпија; нацрпил; нацрпен; (ќе) нацрпев, (ќе) нацрпеа; (ќе) нацрпел нацрт

нацрта, нацртаат нацртен, нацртниот нацрт-закон, нацрт-законот начади, начадат начадува, начадуваат началник, началници началница и началничка началнички началство началствува, началствуваат начас

250

нашие начек

начека, начекаат начекува, начекуваат начелен, начелниот начелност, начелноста начело; во начело начепка, начепкаат начепне, начепнат; начепни, начепнете; начепнав, начепнаа; начепнал; начепнат; (ќе) начепнев, (ќе) начепнеа; (ќе) начепнел

начесто

начешла, начешлаат начин начински начисто

начита се, се начитаат начитан, начитаниот начитаност, начитаноста начичка, начичкаат начичкан, начичканиот начичканост, начичканоста начкрта, начкртаат начне, начнат; начни, начнете; начнав, начнаа; начнал; начнат; (ќе) начнев, (ќе) начнеа; (ќе) начнел начнува, начнуваат начпара, начпараат начуди се, се начудат начуе, начујат; начуј, начујте; начув, начуја; начул; (ќе) начуев, (ќе) начуеја; (ќе) начуел; начуен начука, начукаат начули, начулат начумери се, се начумерат наџбара, наџбараат наш, нашиот, наша, наше нашари, нашарат нашега и на шега

нашепне, нашепнат; нашепни, нашепнете; нашепнав, нашепнаа; нашепнал; нашепнат; (ќе) нашепнев, (ќе) нашепнеа; (ќе) нашепнел нашета се, се нашетаат нашеќери, нашеќерат нашива, нашиваат нашивка

нашие, нашијат; нашиј, нашијте;

нашили

нашив, нашија; нашил; (ќе) нашиев, (ќе) нашиеја; (ќе) нашиел; нашиен

нашили, нашилат нашинец, нашинци нашинка нашински нашир (прил.) нашироко

нашлака, нашлакаат нашлакува, нашлакуваат нашминка, нашминкаат нашмрка се, се нашмркаат нашмука се, се нашмукаат наштави, наштават наште: наште срце наштеди, наштедат наштети, наштетат наштимува, наштимуваат наштрби, наштрбат наштрка, наштркаат наштркне, наштркнат; наштркни, наштркнете; наштркнав, наштркнаа; наштркнал; наштркнат; (ќе) наштркнев, (ќе) наштркнеа; (ќе) наштркнел н.е. (новата ера, нашата ера) не (чест.) не в. ние неа в. таа

неактивен, неактивниот неактивност, неактивноста неактуелен, неактуелниот неангажиран, неангажираниот неандерталец, неандерталци неандерталски Неапол неаполец, неаполци и неаполитанец, неаполитанци неаполитанка и неаполка неаполитански и неаполски неарен, неарниот неартикулиран, неартикулираниот неартикулираност, неартикулираноста небаре

небен, небниот небеса (едн. небо); до небеса небесен, небесниот

251 небет-шеќер небиденик, небиденици и небидник, небидници небидница небичас неблагодарен, неблагодарниот неблагодарник, неблагодарници неблагодарница неблагодарност, неблагодарноста неблагозвучен, неблагозвучниот неблагозвучност неблагонадежен, неблагонадеж-

ниот неблагопријатен, неблагопријатниот неблагороден, неблагородниот неблагородност, неблагородноста неблаготворен, неблаготворниот небо, небеса; до небеса неборец, неборци неборечки

небосвод и небосклон небрат небратски небрежен, небрежниот небрежност, небрежноста небричен, небричениот неброен, неброениот неброеност, неброеноста небудност, небудноста небулоза небулозен, небулозниот небулозност, небулозноста Невада (држава во САД) неважен, неважниот неважечки

невалиден, невалидниот невалидност, невалидноста неварен, неварениот неваросан, неваросаниот невевче (од невеста), невевчиња невен (цвеќе) невенов, невеновиот невенчан, невенчаниот неверба неверен, неверниот неверие

неверник, неверници неверница неверност, неверноста


неверојатен

неверојатен, неверојатниот неверојатност, неверојатноста неверство

невесел, невеселиот невеселост, невеселоста невеста невестин, невестиниот невестински невестулка невешт, невештиот невештина невиделица невиден, невидениот невиден, невидниот невидлив, невидливиот невидливост, невидливоста невикан, невиканиот невин, невиниот невиност, невиноста невистина невистинит, невистинитиот невистинитост, невистинитоста невистински невкусен, невкусниот невкусност, невкусноста невладин, невладиниот невнимание невнимателен, невнимателниот невнимателност, невнимателноста невозбуден, невозбудениот невозбуденост, невозбуденоста невозбудлив, невозбудливиот невозбудливост, невозбудливоста невоздржлив, невоздржливиот невоздржливост, невоздржливоста невозможен, невозможниот невозможност, невозможноста невола, неволи неволен, неволниот неволја неволник, неволници неволница неволничав, неволничавиот неволнички неволно

неволност, неволноста невообичаен, невообичаениот невоспитан, невоспитаниот невоспитаност, невоспитаноста

негде-годе

252

невработен, невработениот невработеност, невработеноста невралгија невралгичен, невралгичниот неврастенија

неврастеник, неврастеници неврастеничен, неврастеничниот

неврастеничка

неврат; во неврат невреден, невредниот невреме, невремето неврзан, неврзаниот неврзаност, неврзаноста

невритис невровегетативен, невровегетативниот невроза невролог, невролози неврологија невролошки неврон невропатолог, невропатолози невропатологија невропатолошки невропсихијатар невропсихијатрија невропсихијатриски невропсихоза невротичен, невротичниот неврохирург, неврохирурзи неврохирургија неврстен, неврсниот невтасан, невтасаниот невгасаник, невтасаници нега негар, негарот, негри негарка негарски негасен, негасениот; негасена вар негатив негативен, негативниот негативец, негативци негативност, негативноста негатор негаторка негаторски негаторство негација, негации негде и негдека негде-годе

негибнат негибнат, негибнатиот негира, негираат него в. тој негов, неговиот негоден, негодниот негодност, негодноста негодува, негодуваат негодување, негодувања негостољубив, негостољубивиот негостољубивост, негостољуби-

воста

неготинец, неготинци неготинка Неготино неготински негрижа негува, негуваат негувателка недалеку

недарежлив, недарежливиот недвижен, недвижниот недвосмислен, недвосмислениот недвосмисленост, недвосмисле-

носта недела неделава неделен, неделниот неделив, неделивиот неделивост, неделивоста неделкан, неделканиот неделник, неделници неделно недело недисциплина недисциплиниран, недисциплини-

раниот недобар, недобриот недобромислен, недобромислени-

от недобромисленост, недобромисле-

носта недобронамерен, недобронамерниот недобронамерност, недобронамерноста

недоварен, недоварениот недоверба

недоверлив, недоверливиот недоверливост, недоверливоста недоветен, недоветниот

253

недорече недоветност, недоветноста недоволен, недоволниот недоглед

недогледа, недогледаат недогледен, недогледниот недогледност, недогледноста недогледува, недогледуваат недогорен, недогорениот недограден, недоградениот недоделкан, недоделканиот недоделканост, недоделканоста недозволен, недозволениот недозволеност, недозволеноста недозреан, недозреаниот недозреаност, недозреаноста недоѕидан, недоѕиданиот недојаде в. дојаде недокажан, недокажаниот недокажлив, недокажливиот недокастрен, недокастрениот недокастреност, недокастреноста недолжен, недолжниот недоловлив, недоловливиот недоловливост, недоловливоста недомаќин недомаќинка недоновче, недоновчиња и недоносче, недоносчиња недоносен, недоносениот недооден, недоодниот недооран, недоораниот недопадлив, недопадливиот недопадливост, недопадливоста недопаѓање недопее в. допее недопечен, недопечениот недопиен, недопиениот недопирлив, недопирливиот недопишан, недопишаниот недоплатен, недоплатениот недоправен, недоправениот недопустлив, недопустливиот недопуштен, недопуштениот недоразбирање, недоразбирања недоразбран, недоразбраниот недоразвиен, недоразвиениот недоразвиеност, недоразвиеноста недораснат, недораснатиот недораснатост, недораснатоста недорече в. дорече


недоречеи

недоречен, недоречениот недореченост, недореченоста недосетлив, недосетливиот недосетливост, недосетливоста недоследен, недоследниот недоследност, недоследноста недослушува, недослушуваат недостапен, недостапниот недостапност, недостапоноста недостаса, недостасаат недостасан, недостасаниот недостасаност, недостасаноста недостасува, недостасуваат недостатен, недостатниот недостаток, недостатоци недостиг

254

недостигне в. достигне недостижен, недостижниот недостижност, недостижноста недостоен, недостојниот недостојност, недостојноста недотеран, недотераниот недоумение, недоуменија недоумица недоучен, недоучениот недоученост, недоученоста недофатен, недофатниот недофатлив, недофатливиот недофатливост, недофатливоста недофатност, недофатноста недохранст, недохранетиот недохранетост, недохранетоста недочитан, недочитаниот недраг, недрагиот, недраги недраго недругар недругарски недружељубив, недружељубивиот недружељубивост, недружељуби-

воста недуг, недугот, недузи недугав, недугавиот недугавост, недугавоста нееднаквост, нееднаквоста нееднаков, нееднаквиот неефикасен, неефикасниот неефикасност, неефикасноста нежелен, нежелниот нежен, нежниот неженет, неженетиот

незаменливост

нежност, нежноста незабележан, незабележаниот и незабележен, незабележениот незабележлив, незабележливиот незабележливост, незабележливоста незаборавен, незаборавниот незаборавност, незаборавноста незавиден, незавидниот незавидност, незавидноста независен, независниот независно

независност, независноста незавршен, незавршениот незавршеност, незавршеноста незагаслив, незагасливиот незадоволен, незадоволениот незадоволен, незадоволниот незадоволеност, незадоволеноста незадоволителен, незадоволителниот

незадоволник, незадоволници незадоволница незадоволнички незадоволност, незадоволноста незадоволство незадоволувачки незадолжителен, незадолжител-

ниот незадолжителност, незадолжителноста

незадржлив, незадржливиот незадржливост, незадржливоста незаинтересиран, незаинтересираниот незаинтересираност, незаинтере-

сираноста незаинтересуван, незаинтересуваниот незаинтересуваност, незаинтересуваноста незајакнат, незајакнатиот незајакнатост, незајакнатоста незаконит, незаконитиот незаконитост, незаконитоста незаконски

незакрепнат, незакрепнатиот незакрепнатост, незакрепнатоста незаменлив, незаменливиот незаменливост, незаменливоста

незамислив

незамислив, незамисливиот незанимлив, незанимливиот незапалив, незапаливиот незапаливост, незапаливоста незапаметен, незапаметениот незапаметен, незапаметниот незапирен, незапирниот незапирлив, незапирливиот незаситен, незаситниот незаситност, незаситноста незаслужен, незаслужениот незаслужен, незаслужниот незастарлив, незастарливиот незгода незгоден, незгодниот незгодност, незгодноста незгрижен, незгрижениот незгриженост, незгриженоста нездрав, нездравиот нездржлив, нездржливиот нездржливост, нездржливоста неземен, неземниот незлоблив, незлобливиот незлобливост, незлобливоста незнаен, незнајниот незнаење

незнајник, незнајници незнајница

незнајност, незнајноста . незначителен, незначителниот незначителност, незначителноста незрел, незрелиот незрелост, незрелоста неизбежен, неизбежниот неизбежност, неизбежноста неизбришлив, неизбришливиот неизброен, неизбројниот неизведлив, неизведливиот неизвесен, неизвесниот неизвесност, неизвесноста неизвршлив, неизвршливиот неизговорлив, неизговорливиот неизгорлив, неизгорливиот неиздравен, неиздравениот неиздржан, неиздржаниот неиздржаност, неиздржаноста неиздржлив, неиздржливиот неиздржливост, неиздржливоста неизјаснет, неизјаснетиот неизјаснетост, неизјаснетоста

255

некадарник

неизлечлив, неизлечливиот неизменлив, неизменливиот неизмерен, неизмерниот неизмерлив, неизмерливиот неизмерливост, неизмерливоста неизмерност, неизмерноста неизмирлив, неизмирливиот неизоден, неизодниот неизоставен, неизоставниот неизразлив, неизразливиот неизречен, неизречениот неимашен, неимашниот неимашлив, неимашливиот неинтересен, неинтересниот неинтересност, неинтересноста неинформиран, неинформираниот неинформираност, неинформираноста неискажлив, неискажливиот неискажливост, неискажливоста нсискоренлив, неискоренливиот неискоренливост, неискоренливоста неискористен, неискористениот неискористеност, неискористеноста

неискрен, неискрениот неискреност, неискреноста неискусен, неискусниот неискусност, неискусноста неисплатлив, неисплатливиот неисполнив, неисполнивиот неисправен, неисправниот неисправност, неисправноста неистреблив, неистребливиот неисхранет, неисхранетиот неисхранетост, неисхранетоста неисцрпен, неисцрпниот неисцрпност, неисцрпноста нејак, нејакиот нејатка нејзе в. таа нејзин, нејзиниот нејќе, нејќам, нејќат; нејќи, нејќете; нејќев, нејќеа; нејќел; нејќен; нејќејќи; нејќење нејќење; на нејќење нека некадарен, некадарниот некадарник, некадарници


некадарница некадарница

некадарност, некадарноста некаде некако некаков, некаквиот

неканет, неканетиот

неквалификуван, неквалификува-

ниот неквалифициран, неквалифицираниот некни некогаш

некогашен, некогашниот некого в. некој некој, некого, некому; некоја, некое, некои некој-годе некојпат некојси неколку неколкугодишен, неколкугодиш-

ниот

неколкудневен, неколкудневниот неколкумесечен, неколкумесеч-

ниот неколкумина, неколкутемина и не-

колку мина неколкунеделен, неколкунеделни-

от

неколкупати и неколку пати неколкучасовен, неколкучасовни-

от

неколцина некомпетентен, некомпетентниот некомпетентност, некомпетент-

носта

некомплетен, некомплетниот некомпромитиран, некомпромитираниот некому в. некој неконсеквентен, неконсеквентниот неконсеквентност, неконсеквент-

носта

некоректен, некоректниот некоректност, некоректноста некорисен, некорисниот некористољубив, некористољубивиот некористољубивост, некористо-

немилост

256

љубивоста

некритичен, некритичниот некритичност, некритичноста некролог, некролози некропола некрстен, некрстениот нектар нектарски некултура некултурен, некултурниот некултурност, некултурноста нелегален, нелегалниот нелегалност, нелегалноста нели

неликвиден, неликвидниот неликвидност, неликвидноста нелогичен, нелогичниот нелогичност, нелогичноста нелојален, нелојалниот нелојалност, нелојалноста нелуѓе (едн. нечовек) нељубезен, нељубезниот нељубезност, нељубезноста нем, немот нем, немиот нема, немаат немажена немај-каде немак (нем човек), немаци немакедонец, немакедонци немарен, немарниот немарност, немарноста немачка немаштија немаштина немее, немеат; немеј, немејте; немеев, немееја; немеел; немеен; немеејќи; немеење; немеав, немеаја; немеал; немеан неменлив, неменливиот неменливост, неменливоста немерлив, немерливиот немерливост, немерливоста неметал немечки (од немак) немешање немил, немилиот немилосрден, немилосрдниот немилосрдност, немилосрдноста немилост, немилоста

немилостив немилостив, немилостивиот немилостивост, немилостивоста неминовен, неминовниот неминовност, неминовноста немир немирен, немирниот немирник, немирници немирница немирнотија, немирнотии немислен, немислениот немлив, немливиот неможен, неможниот неможност, неможноста немој, немојте неморал неморален, неморалниот неморалност, неморалноста немост, немоста немоќ, немоќта немоќен, немоќниот немоќност, немоќноста - немош, немошта немошен, немошниот немошница немски (како нем) немтур немтурка немтурски нему в. тој

немузикален, немузикалниот ненабожен, ненабожниот ненабожност, ненабожноста ненавикнат, ненавикнатиот ненадарен, ненадарениот ненадареност, ненадареноста ненадеен, ненадејниот ненадеж; од ненадеж ненадежен, ненадежниот нснадејност, ненадејноста ненадлежен, ненадлежниот ненадлежност, ненадлежноста ненадминат, ненадминатиот ненадминатост, ненадминатоста ненадоместлив, ненадоместливиот ненаклонет, ненаклонетиот ненаклонетост, ненаклонетоста ненамерен, ненамерниот ненароден, ненародниот ненасетуван, ненасетуваниот ненаситен, ненаситениот

257

неонка ненаситен, ненаситниот ненаситеност, ненаситеноста ненаситник, ненаситници ненаситница

ненаситност, ненаситноста ненаучен, ненаучниот ненаучност, ненаучноста ненормален, ненормалниот ненормалност, ненормалноста ненужен, ненужниот необичен, необичниот необичност, необичноста необјаснив, необјаснивиот необмислен, необмислениот необмисленост, необмисленоста необоснован, необоснованиот необоснованост, необоснованоста необработен, необработениот необработлив, необработливиот необразован, необразованиот необразованост, необразованоста необременет, необременетиот необуздан, необузданиот необузданост, необузданоста неограничен, неограничениот неограниченост, неограниченоста неодамна неодамнешен, неодамнешниот неодбирлив, неодбирливиот неодбранлив, неодбранливиот неодговорен, неодговорниот неодговорност, неодговорноста неодложен, неодложниот неодложност, неодложноста неодмерен, неодмерениот неодмереност, неодмереноста неодржлив, неодржливиот неозоик (во геологијата) неозојски

неокласицизам, неокласицизмот неоколонијализам, неоколонијализмот неолит неолитски неологизам, неологизмот, неоло-

гизми неон неонацизам, неонацизмот неонацистички неонка


неонски

258

неонски

неопиплив, неопипливиот неопипливост, неопипливоста неопитен, неопитниот неопитност, неопитноста неопортун, неопортуниот неопортуност, неопортуноста неоправдан, неоправданиот неопределен, неопределениот неоптоварен, неоптоварениот неопфатен, неопфатниот неопфатност, неопфатноста неопходен, неопходниот неопходност, неопходноста неорганизиран, неорганизираниот неоргански неореализам, неореализмот неореалистички

неоромантизам, неоромантќзмот неосетен, неосетниот неосетлив, неосетливиот неосетливост, неосетливоста неосетност, неосетноста неосквернет, неосквернетиот неосквернетост, неосквернетоста неоснован, неоснованиот неоснованост, неоснованоста неоспорен, неоспорниот неоспорност, неоспорноста неостварлив, неостварливиот неоти (чест.)

неоткриен, неоткриениот неотповикан, неотповиканиот неотповиклив, неотповикливиот неотстапен, неотстапниот неотстапност, неотстапноста неотуѓив, неотуѓивиот неос шиизам, неофашизмот неос тшистички неос шцијален, неофицијалниот иеос (ормен, неоформениот нео! (орменост, неоформеноста неоценлив, неоценливиот неочекуван, неочекуваниот Непал (држава) Непалец, Непалци Непалка непалски непарен, непарниот непарламентарен, непарламентар-

неполн

ниот непартиец, непартијци непартијка неписмен, неписмениот неписменост, неписменоста непишан, непишаниот неплатен, неплатениот неплаќање неплоден, неплодниот неплодност, неплодноста непобедлив, непобедливиот непобедливост, непобедливоста непобитен, непобитниот непобитност, непобитноста непобожен, непобожниот непобожност, непобожноста неповикан, неповиканиот неповолен, неповолниот неповолност, неповолноста неповрат неповратен, неповратниот неповратност, неповратноста неповредлив, неповредливиот неповредливост, неповредливоста неповторлив, неповторливиот неповторливост, неповторливоста непогоден, непогодниот непогрешен, непогрешниот непогрешност, непогрешноста неподатлив, неподатливиот неподатливост, неподатливоста неподвижен, неподвижниот неподвижност, неподвижноста неподмитлив, неподмитливиот неподнослив, неподносливиот неподносливост, неподносливоста неподобен, неподобниот неподобност, неподобноста непожелен, непожелниот непожелност, непожелноста непознавање непознат, непознатиот непоимлив, непоимливиот непоколеблив, непоколебливиот непоколебливост, непоколебливоста непокор непокорен, непокорниот непокорност, непокорноста неполн, неполниот

259 неполнолетен непристапност неполнолетен, неполнолетниот непремисленост, непремисленоста непомирлив, непомирливиот непремостлив, непремостливиот непомирливост, непомирливоста непренослив, непреносливиот непоправлив, непоправливиот непреоден, непреодниот непоправливост, непоправливоста непреодност, непреодноста непопуларен, непопуларниот непреодолив, непреодоливиот непопуларност, непопуларноста непреодоливост, непреодоливоста непопустлив, непопустливиот непресметлив, непресметливиот непопустливост, непопустливоста непрестаен, непрестајниот непорочен, непорочниот непресушен, непресушниот непорочност, непорочноста непресушност, непресушноста непослушен, непослушниот непретенциозен, непретенциознинепослушност, непослушноста от непосреден, непосредниот непретенциозност, непретенциознепосредност, непосредноста носта непостижен, непостижниот непретпазлив, непретпазливиот непостижност, непостижноста непретпазливост, непретпазливоснепостоен, непостојниот та непостојан, непостојаниот непречен, непречениот непостојаност, непостојаноста непривлечен, непривлечниот непотизам, непотизмот неприемлив, неприемливиот непоткуплив, непоткупливиот неприемливост, неприемливоста непоткупливост, непоткупливоста непризнавање непотребен, непотребниот непризнат, непризнатиот непотребност, непотребноста непризнателен, непризнателниот непочитување непризнателност, непризнателнепоштеден, непоштедниот носта непоштедност, непоштедноста непријател неправ, неправиот непријателка неправда непријателски

неправеден, неправедниот неправедност, неправедноста неправилен, неправилниот неправилност, неправилноста неправина неправо

непрактичен, непрактичниот непрактичност, непрактичноста непран, непраниот непреводлив, непреводливиот непрегледен, непрегледниот непрегледност, непрегледноста непредвиден, непредвидениот непредвиденост, непредвиденоста непредвидлив, непредвидливиот непредвидливост, непредвидливоста непрежален, непрежалниот непрекинат, непрекинатиот непремислен, непремислениот

неприј ателство непријатен, непријатниот непријатност, непријатноста неприкосновен, неприкосновениот неприкосновеност, неприкосно-

веноста неприличен, неприличниот неприличност, неприличноста непринуден, непринудениот непринуденост, непринуденоста неприроден, неприродниот неприродност, неприродноста неприсилен, неприсилениот неприсиленост, неприсиленоста неприспособен, неприспособениот неприспособеност, неприспособеноста

непристапен, непристапниот непристапност, непристапноста


непристоен непристоен, непристојниот непристојност, непристојноста непристрасност, непристрасноста непристрастен, непристрасниот неприфатлив, неприфатливиот непркнат, непркнатиот непробоен, непробојниот непробојност, непробојноста непровиден, непровидниот непровидност, непровидноста непродуктивен, непродуктивниот непроѕирен, непроѕирниот непроѕирност, непроѕирноста непрокопсан, непрокопсаниот непрокопсаник, непрокопсаници непрокопсаница непрокопсаност, непрокопсаноста непроменлив, непроменливиот непроменливост, непроменливоста

непромислен, непромислениот непромисленост, непромисленоста непрониклив, непроникливиот непроникливост, непроникливоста

непрооден, непроодниот непроодност, непроодноста непрописен, непрописниот непропорционален, непропорционалниот непропорционалност, непропорционалноста непропустлив, непропустливиот непропустливост, непропустливоста непросветен, непросветениот непросветеност, непросветеноста непростен, непростениот непростлив, непростливиот непрофитен, непрофитниот непроценлив, непроценливиот непушач непце, непца непчен, непчениот неработен, неработниот неработење неработник, неработници неработница неработоспособен, неработоспо-

260

нервоза

собниот

нерадосен, нерадосниот неразбирање

неразбирлив, неразбирливиот неразбирливост, неразбирливоста неразблажен, неразблажениот неразбран, неразбраниот неразвиен, неразвиениот неразвиеност, неразвиеноста неразгазен, неразгазениот неразговорлив, неразговорливиот неразделен, неразделниот неразделив, неразделивиот неразделивост, неразделивоста неразделност, неразделноста неразјаснет, неразјаснетиот неразменлив, неразменливиот неразработен, неразработениот неразрешлив, неразрешливиот неразумен, неразумниот неразумност, неразумноста нерамен, нерамниот нерамнина нерамномерен, нерамномерниот нерамномерност, нерамномерноста

нерамноправен, нерамноправниот нерамноправност, нерамноправноста нерамност, нерамноста неранимајка и неранимајко, неранимајковци неранлив, неранливиот неранливост, неранливоста нераскинлив, нераскинливиот нераскинливост, нераскинливоста нерасположба нерасположен, нерасположениот нерасположение нерасположеност, нерасположеноста нерастворлив, нерастворливиот нерастворливост, нерастворливоста нерационален, нерационалниот нерационалност, нерационалноста нерв, нервот, нерви нервен, нервниот нервира, нервираат нервоза

нервозен^^^ ^^^^^^„^261 нервозен, нервозниот нервозност, нервозноста нереален, нереалниот нерегуларен, нерегуларниот нередовен, нередовниот нередовност, нередовноста нерез нерезина нерентабилен, нерентабилниот нерентабилност, нерентабилноста нерешен, нерешениот нерешителен, нерешителниот нерешителност, нерешителноста нерешлив, нерешливиот нерешливост, нерешливоста нероден, неродениот нероден, неродниот неротка несамостоен, несамостојниот несамостојност, несамостојноста несварлив, несварливиот несварливост, несварливоста несвесен, несвесниот несвесност, несвесноста несвест, несвеста несвестица несврзлив, несврзливиот несвршен, несвршениот несвршеност, несвршеноста несе, несат; неси, несете; несеше, несеа; несел; несен; несејќи; несење; несе, несоа; несол, несле несебичен, несебичниот несебичност, несебичноста несериозен, несериозниот несериозност, несериозноста несесер несигурен, несигурниот несигурност, несигурноста несиметричен, несиметричниот несиметричност, несиметричноста несимпатичен, несимпатичниот несимпатичност, несимпатичноста несистематичен, несистематичниот несистематичност, несистематичноста нескромен, нескромниот нескромност, нескромноста нескротлив, нескротливиот

несразмер нескротливост, нескротливоста нескрупулозен, нескрупулозниот нескрупулозност, нескрупулозноста нескршлив, нескршливиот нескршливост, нескршливоста неславен, неславниот неслога несложен, несложниот несмасен, несмасниот несмасност, несмасноста несмел, несмелиот несмеќаван, несмеќаваниот неснаодлив, неснаодливиот неснаодливост, неснаодливоста несносен, несносниот несовесен, несовесниот несовесност, несовесноста несовладлив, несовладливиот несовремен, несовремениот несовршен, несовршениот несогласен, несогласниот несогласност, несогласноста несогласување несолиден, несолидниот несолидност, несолидноста несомнен, несомнениот несомнено несоница несообразен, несообразениот несообразен, несообразниот неосообразеност, несообразеноста несообразност, несообразноста несоодветен, несоодветниот неспан, неспаниот неспогодба неспокоен, неспокојниот неспокој, неспокојот неспокојност, неспокојноста неспокојстпо неспоредлив, неспоредливиот неспоредливост, неспоредливоста неспортски неспособен, неспособниот неспособност, неспособноста несправедлив, несправедливиот несправедливост, несправедливоста несразмер


несразмерен несразмерен, несразмерниот несразмерност, несразмерноста несреден, несредениот несреденост, несреденоста несреќа несреќен, несреќниот несреќник, несреќници несреќница

нестабилен, нестабилниот нестасан, нестасаниот нестивнат, нестивнатиот нестрплив, нестрпливиот нестрпливост, нестрпливоста нестручен, нестручниот несуден, несудениот несфатлив, несфатливиот несфаќање нетактичен, нетактичниот нетактичност, нетактичноста нето; нето-тежина нетолерантен, нетолерантниот нетолерантност, нетолерантноста нетоплив, нетопливиот неточен, неточниот неточност, неточноста нетрпелив, нетрпеливиот нетрпеливост, нетрпеливоста нетрпение неубав, неубавиот неубедлив, неубедливиот неубедливост, неубедливоста неуверлив, неуверливиот неуверливост, неуверливоста неугаслив, неугасливиот неугледен, неугледниот неугледност, неугледноста неудобен, неудобниот неудобност, неудобноста неудомен, неудомениот неудопство неук, неукиот неукост, неукоста неуловлив, неуловливиот неумеење неумен, неумниот неумерен, неумерениот неумереност, неумереноста неуместен, неумесниот неумесност, неумесноста неумешен, неумешниот

262

нечесен

неумешност, неумешноста неумолив, неумоливиот неумоливост, неумоливоста неуморен, неуморниот неуморност, неуморноста неуништлив, неуништливиот неупатен, неупатениот неупатеност, неупатеноста неупотреблив, неупотребливиот неупотребливост, неупотребливоста неурамнотежен, неурамнотежениот неурамнотеженост, неурамноте-

женоста неуреден, неуредниот неуредност, неуредноста неусетен, неусетниот неуслужлив, неуслужливиот неуслужливост, неуслужливоста неусовршен, неусовршениот неуспех, неуспеси неуспешен, неуспешниот неуставен, неуставниот неустановен, неустановениот неустановеност, неустановеноста неутешен, неутешниот неутешност, неутешноста неутрален, неутралниот неутрализација неутрализира, неутрализираат неутралност, неутралноста неутрон

неучен, неучениот неучтив, неучтивиот неучтивост, неучтивоста нефритис нефрологија нехигиенски нехуман, нехуманиот нехуманост, нехуманоста нецелосен, нецелосниот нецелесообразен, нецелесообраз-

ниот нецелисходен, нецелисходниот нецившшзиран, нецивилизирани-

от нецивилизираност, нецивилизира-

носта нечесен, нечесниот

нечесност

нечесност, нечесноста нечестив, нечестивиот нечиј, нечија, нечие, нечии нечист, нечистиот нечистотија, нечистотии

263

нирнбершки низа низанка низина

низичок, низичкиот низок, нискиот

нечитлив, нечитливиот нечитливост, нечитливоста

нијагарски; Нијагарски Водопади

нечовечен, нечовечниот

нијансира, нијансираат

нечовек, нелуѓе

нечовечки нечовечност, нечовечноста нечовештина нечувствителен, нечувствителниот нечувствителност, нечувствител-

носта

нечуен, нечуениот нечуен, нечујниот нечујно нешто ни (чест.) - ни в. ние нив в. тие нива, ниви, нивје нивелација нивелира, нивелираат нивен и нивни, нивниот, нивна,

нивно, нивни ниво, нивбто, нивоа нигде и нигдека Нигер (држава) Нигерец, Нигерци Нигериец, Нигеријци Нигерија (држава) Нигеријка нигериски Нигерка нигерски ние; нам, нам ни, ни (рече); нас, нас

не, не (виде) ниеден, ниедни ниеднаш ниж(и), нижиот, нижа, нижо нижач нижачка ниже, нижат; нижи, нижете; нижев, нижеа; нижел; нижен; нижејќи; нижење; нижав, нижаа; нижал; нижан низ (предл.)

Нијагара

нијанса никаде

никаквец, никаквеци

никаквица никако

никаков, никаквиот

Никарагва Никарагванец, Никарагванци Никарагванка никарагвански Никеја никејски

никел, никелот

Никифор никлен, никлениот никлува, никлуваат никлуван, никлуваниот никне, никнат; никни, никнете; никнав, никнаа; никнал; никнат; (ќе) никнев, (ќе) никнеа; (ќе) никнел никнува, никнуваат никогаш

никого в. никој

Никозија никозиски

никој, никого, никому; никоја, никое, никои

никојпат Никола николку

Николов, Николовиот никому в. никој никотин

никотинизам, никотинизмот

никотински никулец, никулци Нил нилски ним в. тие нимфа Нирнберг нирнбершки


ниска

ниска (од низа) нискоградба нисконапонски

нискост, нискоста нитрат нитроглицерин нитрофосфат ниту

нихилизам, нихилизмот нихилист нихилистички

ничиј, ничија, ничие, ничии ничкоса, ничкосаат ничкосува, ничкосуваат ничкум

Ниџе (планина) Ниш ниша

ниша, нишаат нишадор нишалка нишан

нишани, нишанат

нишански нишанџија, нишанџии нишесте нишка

нишка, нишкаат нишки (од Нши)

нишлија, нишлии нишлијка

нишне, нишнат; нишни, нишнете; нишнав, нишнаа; нишнал; нишнат; (ќе) нишнев, (ќе) нишнеа; (ќе) нишнел нишнува, нишнуваат ништи, ништат ништо ништовен, ништовниот Ништоверец, ништоверци ништожен, ништожниот ништожност, ништожноста НОБ (Народноослободителна борба) Нобел: Алфред Нобел нобелиум Нобелов, Нобеловиот; Нобелова награда нобеловец, нобеловци нов, новиот

нога

264 Нова година

новак, новаци

новатор новаторски новаторство Нов Дојран новела новелист новелистички новелистка Нов Зеланд новина новинар новинарка новинарски новинарство Нови Сад новитет нововерец, нововерци нововерка нововерски

новогодишен, новогодишниот

новоградба новогрчки

новодојден, новодојдениот новозаветен, новозаветниот

новозеландски Новозеланѓанец, Новозеланѓани Новозеланѓанка

новоизбран, новоизбраниот новоизграден, новоизградениот новоименуван, новоименуваниот новокуќник, новокуќници новооснован, новооснованиот новооткриен, новооткриениот новопокрстен, новопокрстениот новороден, новородениот новороденче, новороденчиња новосадски новосаѓанец, новосаѓани новосаѓанка новоселец, новоселци новоселка Ново Село новоселски

новосоздаден, новосоздадениот новост, новоста новота новотија, новотии нога, нозе

ногавица ногавица ногалка ногдаун (во боксот) Ное (во Библијата) Ноев, Ноевиот ноември ноемвриски нож, ножеви и ножови ножар ножарница ножарски ножарство

ноже (од нога и од нож), ножиња ножен, ножниот ножица и ножици ножиче, ножичиња ножница ноздра

нозе (едн. нога) нокаут (во боксот) нокаутира, нокаутираат - нокот, нокотот, нокти нокте, ноктиња ноктурно номади номадски номенклатура номинала номинален, номиналниот номинатив (во граматиката) номинација, номинации номинира, номинираат номоканон нонконформизам, нонконформиз-

мот

нонконформист нонстоп ноншалантен, ноншалантниот ноншалантност, ноншалантноста Норвегија и Норвешка Норвежанец, Норвежани Норвежанка норвешки нордиски норма нормала нормален, нормалниот нормализација нормализира, нормализираат нормалност, нормалноста

265

нокви

Нормандиец, Нормандијци

Нормандија Нормандијка нормандиски норматив

нормативен, нормативниот нормативност, нормативноста нормира, нормираат нормирец, нормирци

нос, носови

носач

носе, носиња носен, носниот носечки

носи, носат; носи, носете; носев, носеа; носел; носен; носејќи; носење; носив, носија; носил носивост, носивоста носија, носии

носила (во мн.) носилка носител носителка

носле, нослиња нослест, нослестиот носло, нословци носница

носов, носовиот носовка (носов глас) носовост, носовоста носорог, носорози носталгија

носталгичен, носталгичниот носталгичност, носталгичноста Нострадамус нострификација

нострифицира, нострифицираат

нота нотар нотаријат нотарка нотарски нотација

нотен, нотниот

нотес

нотира, нотираат иотка

ноторен, ноторниот ноќ, ноќта, ноќи ноќви (само во мн.)


ноке ноке

ноќева, ноќеваат ноќевалиште

ноќен, ноќниот ноќеска

ноќешен, ноќешниот ноќница

266

нуспросторија нуклеински

нула, нулата; над (под) нулата нулов, нуловиот нулти, нултиот нулуван, нулуваниот нумератор нумерација, нумерации

ноќта (прил.)

нумерира, нумерираат

Нубиец, Нубијци

нумизматика нумизматичар нумизматички нура, нураат нурец, нурци нурка, нуркаат нуркач нуркачки нурне, нурнат; нурни, нурнете; нурнав, нурнаа; нурнал; нурнат; (ќе) нурнев, (ќе) нурнеа; (ќе) нурнел нуспродукт нуспроизвод нуспросторија, нуспростории

ношница Нубија Нубијка нубиски

нуди, нудат нудизам, нудизмот

нудист нудистички нужда

нужен, нужниот

нужник, нужници

нужност, нужноста нуклеарен, нуклеарниот нуклеарка

њ

нумерички

Његош: Петар Петровиќ Његош

њуделхиец, њуделхијци

њујорчанец, њујорчани њујорчанка њујоршки Њу Мексико Њу Орлеанс

Њу Дил (нова економско-социјална програма) Њујорк

Њутнов, Њутновиот Њу Џерси

Његошев, Његошевиот његошевски Њу Делхи

њуделхијка њуделхиски

Њутн: Исак Њутн њутн (единица за сила), њутнот, њутни


обелее^^^^^^^^^^^^^^^269

о Об обајцата обари, обарат обарува, обаруваат обата, обете обаца, обацаат обвива, обвиваат обвивка обвис, обвијат; обвиј, обвијте; обвив, обвија; обвил; (ќе) обвиев, (ќе) обвиеја; (ќе) обвиел; обвиен обвннение, обвиненија обвинет, обвинетиот обвинета, обвинетата обвини, обвинат обвинител обвинителен, обвинителниот обвинителство

обвинува, обвинуваат обвисне, обвиснат; обвисни, обвиснете; обвиснав, обвиснаа; обвиснал; обвиснат; (ќе) обвиснев, (ќе) обвиснеа; (ќе) обвиснел обвиснува, обвиснуваат обврзаност, обврзаноста обврзс, обврзат; обврзи, обврзете; обврзав, обврзаа; обврзал; обврзан; (ќе) обврзев, (ќе) обврзеа; (ќе) обврзел обврзник, обврзници обврзница (паричен документ) обврзнички

обврзува, обврзуваат

обврска

обгледа, обгледаат обгледува, обгледуваат обгор

обгори, обгорат обгорува, обгоруваат обгради, обградат обградува, обградуваат обгрне, обгрнат; обгрни, обгрнете; обгрнав, обгрнаа; обгрнал; обгрнат; (ќе) обгрнев, (ќе) обгрнеа; (ќе)обгрнел обгрнува, обгрнуваат обдени се обденува се

обдува, обдуваат обдуе, обдујат; обдуј, обдујте; обдув, обдуја; обдул; (ќе) обдуев, (ќе) обдуеја; (ќе) обдуел; обдуен обдукција, обдукции

обдукционен, обдукциониот обдукциски

обдуцира, обдуцираат обедини, обединат обединитсл

обединува, обединуваат обезбеди, обезбедат обезбсдува, обезбедуваат обезвреднет, обезвреднетиот обезвредни, обезвреднат обезглавеност, обезглавеноста обезглави, обезглават обезглавува, обезглавуваат обсзличи, обезличат обезнадежи, обезнадежат обезоруженост, обезоруженоста обсзоружи, обезоружат; обезоружи, обезоружете; обезоружив, обезоружија; обезоружил; обезоружен; (ќе) обезоружев, (ќе) обезоружеа; (ќе) обезоружел обезуменост, обезуменоста обезуми, обезумат

обелее, обелеат; обелеав, обелеаја; обелеал; обелеан; (ќе) обелеев, (ќе) обелееја; (ќе) обелеел; обелеен обележи, обележат; обележи, обележете; обележив, обележија и обележав, обележаа; обележил и обележал; обележен и обележан; (ќе) обележев, (ќе) обележеа; (ќе) обележел обележје, обележја обележува, обележуваат обели, обелат; обели, обелете; обелев, обелеа; обелел; (го) обелив, (го) обелија; (го) обелил; обелен

обелиск, обелисци обелодени, обелоденат обелува, обелуваат обем

обемен, обемниот, пообемен обемност, обемноста обере, оберат; обери, оберете; обрав, обраа; обрал; обран; (ќе) оберев, (ќе) обереа; (ќе) оберел; оберен обесвести, обесвестат обесвестува, обесвестуваат обесеник, обесеници обесеница обесенички обеси, обесат обескуражи, обескуражат обесмрти, обесмртат обесплоди, обесплодат обеспокои, обеспокојат; обеспокој, обеспокојте; обеспокојав, обеспокојаа и обеспокоив, обеспокоија; обеспокојал и обеспокоил; обеспокојан и обеспокоен; (ќе) обеспокоев, (ќе) обеспокоеја; (ќе) обеспокоел обеспокојува, обеспокојуваат обесправеност, обесправеноста обесправи, обесправат обесправува, обесправуваат обеспраши, обеспрашат обессилен, обессилениот обесшли, обессилат обесува, обесуваат

обесхрабри, обесхрабрат обесхрабрува, обесхрабруваат обесцени, обесценат обесчести, обесчестат обесчестува, обесчестуваат обесштети, обесштетат обесштетува, обесштетуваат обесштетување обете, обата обетка

обзема, обземаат обземе, обземат; обземи, обземете; обзедов, обзедоа; обзел; (ќе) обземев, (ќе) обземеа; (ќе) обземел; обземен обзори; обзорило; обзорено; (ќе) обзореше; (ќе) обзорело обзорува обѕида, обѕидаат обѕидува, обѕидуваат обѕир; без обѕир; има обѕири обѕира се, се обѕираат обѕре се, се обѕрат; обѕри се, обѕрете се; се обѕрев, се обѕреа; се обѕрел; обѕрен обѕрне се, се обѕрнат; обѕрни се, обѕрнете се; се обѕрнав, се обѕрнаа; се обѕрнал; обѕрнат; (ќе) се обѕрнев, (ќе) се обѕрнеа; (ќе) се обѕрнел

обѕрнува се, се обѕрнуваат обигра, обиграат обигрува, обигруваат обид

обиде, обидат; обиди, обидете; обидов, обидоа; (ќе) обидев, (ќе) обидеа; (ќе) обидел; обиден обидува, обидуваат обиколен, обиколниот обиколи, обиколат обиколка обиколува, обиколуваат обилен, обилниот, пообилен обилност, обилноста обир

обира, обираат обирач обирачка

обичаен, обичајниот обичај, обичајот, обичаи


обичајноправен

обичајноправен, обичајноправниот обичен, обичниот, пообичен обичност, обичноста објава

објави, објават објавува, објавуваат објавувач објагни, објагнат објало (обично во мн.), објала објаснение, објасненија објасни, објаснат објаснив, објаснивиот објаснивост, објаснивоста објаснителен, објаснителниот објаснува, објаснуваат објаснување, објаснувања објаснувач објект објектив објективација и објективизација објективен, објективниот објективизам, објективизмот објективизира, објективизираат и

објективира, објективираат објективист обј ективистички објективност, објективноста објектски облага, облагаат облагороди, облагородат облагородува, облагородуваат облажи, облажат облажува, облажуваат облак, облаци облакти се, се облактат обланда област, областа областен, обласниот облаче, облачиња облачен, облачниот облачи се; се облачеше; се облачело облева, облеваат облега, облегаат облегалка облегало облегне, облегнат; облегни, облегнете; облегнав, облегнаа; облегнал; облегнат; (ќе) облегнев, (ќе)

270

обновувач

обноска

облегнеа; (ќе) облегнел облегнува, облегнуваат облее, облеат; облеј, облејте; облеав, облеаја; облеал; облеан; (ќе) облеев, (ќе) облееја; (ќе) облеел; облеен облека облекло облекува (и облечува), облекуваат облепи, облепат облепува, облепуваат облета, облетаат облетува, облетуваат облече, облечат; облечи, облечете; облеков, облекоа; облекол, облекле; (ќе) облечев, (ќе) облечеа; (ќе) облечел; облечен облечува (и облекува), облечуваат облигатен, облигатниот облигација, облигации облигационен, облигациониот облигациски оближе, оближат; оближи, оближете; оближав, оближаа; оближал; оближан; (ќе) оближев, (ќе) оближеа; (ќе) оближел оближува, оближуваат облизни, облизнат облик, облици обликува, обликуваат облина облог, облози

обноска

облога, облоги

обложи, обложат обложи се, се обложат обложува, обложуваат обложува се, се обложуваат обмисли, обмислат обмислува, обмислуваат обнадежи, обнадежат обниже, обнижат; обнижи, обнижете; обнижав, обнижаа; обнижал; обнижан; (ќе) обнижев, (ќе) обнижеа; (ќе) обнижел; обнижен обнова

обнови, обноват обновлив, обновливиот обновливост, обновливоста обновува, обновуваат обновувач

обносува се, се обносуваат обоа (музички инструмент) обогати, обогатат обогатува, обогатуваат ободри, ободрат ободрува, ободруваат обоен, обоениот обожава, обожаваат

обожавател обожавателка

обои, обојат; обој, обојте; обоив, обоија; обоил; обоен; (ќе) обоев, (ќе) обоеја; (ќе) обоел

обоист

обојува, обојуваат обопшти, обопштат обопштува, обопштуваат обор

обоси, обосат обоснованост, обоснованоста обоснове, обосноват; обоснови, обосновете; обосновав, обосноваа; обосновал; обоснован; (ќе) обосновев, (ќе) обосновеа; (ќе) обосновел

обосновува, обосновуваат обособеност, обособеноста обособи се, се обособат обостран, обостраниот обостраност, обостраноста обосува, обосуваат обработи, обработат обработка

обработлив, обработливиот обработливост, обработливоста обработува, обработуваат обравче (од образ), обравчиња образ образец, обрасци образлага, образлагаат образложение, образложенија образложеност, образложеноста образложи, образложат образложува, образложуваат образован, образованиот, пообразован образование образованост, образованоста образовен, образовниот

271

оброк

образува, образуваат обраснатост, обраснатоста обрасне, обраснат; обрасни, обраснете; обраснав, обраснаа; обраснал; обраснат; (ќе) обраснев, (ќе) обраснеа; (ќе) обраснел обраснува, обраснуваат обрасте, обрастат; обрасти, обрастете; обрастов, обрастоа; обрастол, обрасле; (ќе) обрастев, (ќе) обрастеа; (ќе) обрастел; обрастен обрастува, обрастуваат обрат обратен, обратниот обрати, обратат обраќа, обраќаат обраќање обрач обраче, обрачиња обред обреден, обредниот обреже, обрежат; обрежи, обрежете; обрежав, обрежаа; обрежал; обрежан; (ќе) обрежев, (ќе) обрежеа; (ќе) обрежел обрежува, обрежуваат обрез

обремени, обременат обременува, обременуваат обрецне се, се обрецнат; обрецни се, обрецнете се; се обрецнав, се обрецнаа; се обрецнал; обрецнат; (ќе) се обрецнев, (ќе) се обрецнеа; (ќе) се обрецнел

обрешка

обричи, обричат; обричи, обричете; обриков, обрикоа; обрикол, обрикле; (ќе) обричев, (ќе) обричеа; (ќе) обричел; обричен обрише, обришат; обриши, обришете; обришав, обришаа; обришал; обришан; (ќе) обришев, (ќе) обришеа; (ќе) обришел обрне, обрнат; обрни, обрнете; обрнав, обрнаа; обрнал; обрнат; (ќе) обрнев, (ќе) обрнеа; (ќе) обрнел обрнува, обрнуваат оброк, оброци


272^^^^^^^^ ^^^^^овчар оброни „„^^„^ ^^„ — овенча, овенчаат оброни, обронат; оброни, оброовенчува, овенчуваат нете; обронив, обронија и оброовес, овесот нав, обронаа; обронил и оброоветвеност, оветвеноста нал; обронет и обронат; (ќе) обоветви, оветват ронев, (ќе) обронеа; (ќе) оброоветвува, оветвуваат нел Овидиев, Овидиевиот оброси, обросат Овидиј: Публиј Овидиј Назон обросува, обросуваат овие в. овој обрт овисне, овиснат; овисни, овиснете; обртен, обртниот овиснав, овиснаа; овиснал; овисобски (од Об) и опски нат; (ќе) овиснев, (ќе) овиснеа; обува, обуваат (ќе) овиснел обувало овистини се, се овистинат обувка (обично во мн.), обувки овистинува се, се овистинуваат обуе, обујат; обуј, обујте; обув, обуовладее, овладеат; овладеј, овлаја; обул; (ќе) обуев, (ќе) обуеја; дејте; овладеав, овладеаја; овла(ќе) обуел; обуен деал; овладеан; (ќе) овладеев, (ќе) обузди, обуздат; обузди, обуздете; овладееја; (ќе) овладеел; овлаобуздив, обуздија; обуздил; обуздеен ден; (ќе) обуздев, (ќе) обуздеа; овладува, овладуваат (ќе) обуздел овлажи, овлажат обуздува, обуздуваат овлажува, овлажуваат обука овластен, овластениот обусловеност, обусловеноста овластеник, овластеници обуслови, обусловат овласти, овластат обусловува, обусловуваат овластува, овластуваат обучи, обучат овластување, овластувања обучува, обучуваат овластувач ова в. овој овнешки оваа в. овој ововче (од овошка), ововчиња овал овогодишен, овогодишниот овален, овалниот овозможи, овозможат овалност, овалноста овозможува, овозможуваат овација, овации овој, оваа, ова, овие; овој пат овде и овдека овоплоти, овоплотат овде-онде овоплотува, овоплотуваат овдешен, овдешниот овошен, овошниот овдовее, овдовеат; овдовеј; овдоовошје вејте; овдовеав, овдовеаја; овдоовошка веал; овдовеан; (ќе) овдовеев, овоштар (ќе) овдовееја; (ќе) овдовеел; овоштарник, овоштарници овдовеен овоштарски овековечи, овековечат овоштарство овековечува, овековечуваат овргали, овргалат овен, овенот, овни оврши, овршат овенатост, овенатоста овула овене, овенат; овени, овенете; овеовулација нав, овенаа; овенал; овенат; (ќе) овца; мерино-овца овенев, (ќе) овенеа; (ќе) овенел овчар овенува, овенуваат

овчарка^^^^^^^^^^^^273 овчарка овчарник, овчарници овчарски овчарство овчарува, овчаруваат овчарче, овчарчиња Овче Поле

Овчеполец, Овчеполци Овчеполка

овчеполски овчи, овчиот, овча, овчо овчичка о.г. (оваа година) оган, огнот и огин, огинот, огнови оглав огладни, огладнат; огладни, огладнете; огладнев, огладнеа; огладнел; огладнет огладнува, огладнуваат огламник, огламници оглас

огласен, огласниот огласи, огласат огласува, огласуваат оглед; без оглед на огледа, огледаат

огледало огледалце, огледалца огледен, огледниот огледува, огледуваат оглода, оглодаат оглувее, оглувеат; оглувеав, оглувеаја; оглувеал; оглувеан; (ќе) оглувеев, (ќе) оглувееја; (ќе) оглувеел оглуви, оглуват; оглуви, оглувете; оглувев, оглувеа; оглувел; (го) оглувив, (го) оглувија; (го) оглувил; оглувен оглувне, оглувнат; оглувнав, оглувнаа; оглувнал; оглувнат; (ќе) оглувнев, (ќе) оглувнеа; (ќе) оглувнел оглувнува, оглувнуваат оглувува, оглувуваат оглупави, оглупават; оглупави, оглупавете; оглупавев, оглупавеа; оглупавел; (го) оглупавив, (го) оглупавија; (го) оглупавил; оглупавен

^^^^^^^^ограничи оглупавува, оглупавуваат оглуши, оглушат; оглуши, оглушете; оглушив, оглушија; оглушил; оглушен; (ќе) оглушев, (ќе) оглушеа: (ќе) оглушел оглушлив, оглушливиот оглушува, оглушуваат огнар огнарски огнаси, огнасат огнасува, огнасуваат огне (од оган) Огне (име) огнен, огнениот

Огнен (име)

Огнена Земја огнило огница

огничав, огничавиот

огниште огномет

огнометен, огнометниот огноок, огноокиот огноотпорен, огноотпорниот огнострелен, огнострелниот оголее, оголеат; оголеј, оголејте; оголеав, оголеаја; оголеал; оголеан; (ќе) оголеев, (ќе) оголееја; (ќе) оголеел оголеност, оголеноста оголи, оголат; оголи, оголете; оголев, оголеа; оголел; (го) оголив, (го) оголија; (го) оголил; оголен оголува, оголуваат огорчен, огорчениот огорченост, огорченоста огорчи, огорчат огорчува, огорчуваат ограби, ограбат ограбува, ограбуваат ограбувач ограбувачки ограда огради, оградат оградува, оградуваат Огражден (планина) огражденски ограничен, ограничениот ограниченост, ограниченоста ограничи, ограничат


ограничува

одбрана

274

ограничува, ограничуваат огратче (од ограда), огратчиња огрденост, огрденоста огрди, огрдат; огрди, огрдете; огрдев, огрдеа; огрдел; (го) огрдив, (го) огрдија; (го) огрдил; огрден огрдува, огрдуваат огребе, огребат; огреби, огребете; огребав, огребаа; огребал; огребан; (ќе) огребев, (ќе) огребеа; (ќе) огребел; огребен огребува, огребуваат огрев огрева, огреваат огревен, огревниот огрее, огреат; огреј, огрејте; огреав, огреаја; огреал; огреан; (ќе) огреев, (ќе) огрееја; (ќе) огреел; огреен огрејсонце огреши, огрешат огрешува, огрешуваат огризе, огризат; огризи, огризете; огризав, огризаа; огризал; огризан; (ќе) огризев, (ќе) огризеа; (ќе) огризел; огризен огризина огризок, огризоци огризува, огризуваат огромен, огромниот огромност, огромноста огруби, огрубат; огруби, огрубете; огрубев, огрубеа; огрубел; огрубен огрубува, огрубуваат од; 6д мене, 6д тебе, 6д него; од каде, од кај (си)?, од кбга?, од колку?; од немајкаде од, одот, одови одава, одаваат одавник, одавници одаде, одадат; одај, одајте; одадов, одадоа; одал; (ќе) одадев, (ќе) одадеа; (ќе) одадел; одаден одаја, одаи одајче, одајчиња одамна одамнешен, одамнешниот оданочи, оданочат оданочува, оданочуваат

одар, одарот, одри одарски (од Одра) одбегне, одбегнат; одбегни, одбегнете; одбегнав, одбегнаа; одбегнал; одбегнат; (ќе) одбегнев, (ќе) одбегнеа; (ќе) одбегнел одбегнува, одбегнуваат одбележи, одбележат; одбележи, одбележете; одбележив, одбележија и одбележав, одбележаа; одбележил и одбележал; одбележен и одбележан; (ќе) одбележев, (ќе) одбележеа; (ќе) одбележел одбележува, одбележуваат одбере, одберат; одбери, одберете; одбрав, одбраа; одбрал; одбран; (ќе) одберев, (ќе) одбереа; (ќе) одберел; одберен одбив одбива, одбиваат

одбивен, одбивниот одбие, одбијат; одбиј, одбијте; одбив, одбија; одбил; (ќе) одбиев, (ќе) одбиеја; (ќе) одбиел; одбиен одбира, одбираат одбирач одбирачка

одблесне, одблеснат; одблесна, одблеснаа; одблеснал; одблеснат; (ќе) одблеснеше, (ќе) одблеснеа; (ќе) одблеснел одблеснува, одблеснуваат одблесок, одблесоци одблизу и одблиску

одбоен, одбојниот одбој, одбојот одбојка одбојкар одбојкарка одбојкарски одбор

одборник, одборници одборнички одборски одбради, одбрадат одбрадува, одбрадуваат одбран, одбраниот одбрана

одбранбен

одбранбен, одбранбениот одбрани, одбранат; одбрани, одбранете; одбранив, одбранија; одбранил; (ќе) одбранев, (ќе) одбранеа; (ќе) одбранел; одбранет одброи, одбројат; одброј, одбројте; одбројав, одбројаа и одброив, одброија; одбројал и одброил; одбројан и одброен; (ќе) одброев, (ќе) одброеја; (ќе) одброел одбројува, одбројуваат одбули, одбулат одбулува, одбулуваат одвај и едвај

одвева, одвеваат одведе, одведат; одведи, одведете; одведов, одведоа; одвел; (ќе) одведев, (ќе) одведеа; (ќе) одведел; одведен одведува, одведуваат одвее, одвеат; одвеј, одвејте; одвеав, одвеаја; одвеал; одвеан; (ќе) одвеев, (ќе) одвееја; (ќе) одвеел; одвеен одвет одветрум одвива, одвиваат одвие, одвијат; одвиј, одвијте; одвив, одвија; одвил; (ќе) одвиев, (ќе) одвиеја; (ќе) одвиел; одвиен одвик, одвици и одвика, одвики одвикне, одвикнат; одвикни, одвикнете; одвикнав, одвикнаа; одвикнал; одвикнат; (ќе) одвикнев, (ќе) одвикнеа; (ќе) одвикнел одвикнува, одвикнуваат одвинти, одвинтат одвинтува, одвинтуваат одвитка, одвиткаат одвиткува, одвиткуваат одвлекува (и одвлечува), одвлекуваат одвлече, одвлечат; одвлечи, одвлечете; одвлеков, одвлекоа; одвлекол, одвлекле; (ќе) одвлечев, (ќе) одвлечеа; (ќе) одвлечел; одвлечен одвлечка, одвлечкаат

275

одгризе

одвлечува (и одвлекува), одвлечуваат одвод одводен, одводниот одводни, одводнат одводник, одводници одводнува, одводнуваат

одвоен, одвоениот одвоеност, одвоеноста одвои, одвојат; одвој, одвојте; одвоив, одвоија; одвоил; (ќе) одвоев, (ќе) одвоеја; (ќе) одвоел; одвоен одвојува, одвојуваат одвратен, одвратниот одврати, одвратат одвратност, одвратноста одвраќа, одвраќаат одвреме-навреме одврзе, одврзат; одврзи, одврзете; одврзав, одврзаа; одврзал; одврзан; (ќе) одврзев, (ќе) одврзеа; (ќе) одврзел одврзува, одврзуваат одврти, одвртат одвртува, одвртуваат одгатка одгатне, одгатнат; одгатни, одгатнете; одгатнав, одгатнаа; одгатнал; одгатнат; (ќе) одгатнев, (ќе) одгатнеа; (ќе) одгатнел одгатнува, одгатнуваат одглас одгласи се, се одгласат одгласува се, се одгласуваат одгледа, одгледаат

одгледува, одгледуваат

одгледувач

одговара, одговараат одговор одговорен, одговорниот одговори, одговорат

одговорност, одговорноста

одгоре

одгради, одградат

одградува, одградуваат

одгризе, одгризат; одгризи, одгризете; одгризав, одгризаа; одгризал; одгризан; (ќе) одгризев, (ќе) одгризеа; (ќе) одгризел; одгризен


одгризува

одгризува, одгризуваат одгрли (в. грли), одгрлат одгрлува, одгрлуваат одгрне, одгрнат; одгрни, одгрнете; одгрнав, одгрнаа; одгрнал; одгрнат; (ќе) одгрнев, (ќе) одгрнеа; (ќе) одгрнел одгрнува, одгрнуваат оддава, оддаваат оддаде, оддадам, оддадат; оддај, оддајте; оддадов, оддадоа; оддал; (ќе) оддадев, (ќе) оддадеа; (ќе) оддадел; оддаден оддалеку оддалеченост, оддалеченоста оддалечи, оддалечат оддалечува, оддалечуваат оддел одделен, одделниот одделение, одделенија одделеност, одделеноста оддели, одделат одделио

одделува, одделуваат оддене, одденат; оддени, одденете; одденав, одденаа; одденал; одденат; (ќе) одденев, (ќе) одденеа; (ќе) одденел одденува, одденуваат оддесно оддив и оддивка

оддивне, оддивнат; оддивни, оддивнете; оддивнав, оддивнаа; оддивнал: оддивнат; (ќе) оддивнев, (ќе) оддивнеа; (ќе) оддивнел оддивнува, оддивнуваат оддипли, оддиплат оддиплува, оддиплуваат оддише и оддиши, оддишат; оддиши, оддишете; оддишав, оддишаа и оддишив, оддишија: оддишал и оддишил; оддишан и оддишен; (ќе) оддишев, (ќе) оддишеа; (ќе) оддишел оддишка оддишува, оддишуваат оддолжи, оддолжат оддолжува, оддолжуваат оддолу оддоми, оддомат

одлага

276 одева, одеваат одеднаш одежда

одекне, одекнат; одекни, одекнете; одекна, одекнаа; одекнал; одекнат; (ќе) одекнеше, (ќе) одекнеа; (ќе) одекнел одекнува, одекнуваат одере, одерат; одери, одерете; одрав, одраа; одрал; одран; (ќе) одерев, (ќе) одереа; (ќе) одерел; одерен одерува, одеруваат Одеса одески одживее, одживеат; одживеј, одживејте; одживеав, одживеаја; одживеал; одживеан; (ќе) одживеев, (ќе) одживееја; (ќе) одживеел одзаден, одзадниот одзади

одзве се, се одзват; одзви се, одзвете се; се одзвав, се одзваа; се одзвал; одзван; (ќе) се одзвев, (ќе) се одзвеа; (ќе) се одзвел одзема, одземаат одземе, одземат; одземи, одземете; одзедов, одзедоа; одзел; (ќе) одземев, (ќе) одземеа; (ќе) одземел; одземен одземи (прил.) одѕвони, одѕвонат одѕвонува, одѕвонуваат одѕив оди, одат одигра, одиграат одигрува, одигруваат одиозен, одиозниот одиозност, одиозноста Одисеев, Одисеевиот Одисеј Одисеја(та) одјава одјави, одјават одјавува, одјавуваат одјаде, одјадат; одјади, одјадете; одјадов, одјадоа; одјал; (ќе) одјадев, (ќе) одјадеа; (ќе) одјадел; одјаден одлага, одлагаат

одлачи

одлачи, одлачат одлачува, одлачуваат одлева, одлеваат одлево

одлее, одлеат; одлеј, одлејте; одлеав, одлеаја; одлеал; одлеан; (ќе) одлеев, (ќе) одлееја; (ќе) одлеел; одлеен одлежи, одлежат; одлежи, одлежете; одлежав, одлежаа, одлежал; одлежан; (ќе) одлежев, (ќе) одлежеа; (ќе) одлежел одлежува, одлежуваат одлепи, одлепат одлепува, одлепуваат одлета, одлетаат одлетува, одлетуваат одлив одлива, одливаат одливка

одлие, одлијат; одлиј, одлијте; од. лив, одлија; одлил; (ќе) одлиев, (ќе) одлиеја; (ќе) одлиел; одлиен одлика одликува, одликуваат одликување, одликувања одличен, одличниот одличник, одличници одлично одложи, одложат одложлив, одложливиот одложува, одложуваат одломка одлоши се, се одлошат одлошува се, се одлошуваат одлука

одлути се, се одлутат одлутува се, се одлутуваат одлучи, одлучат одлучува, одлучуваат одлушне, одлушнат; одлушни, одлушнете; одлушнав, одлушнаа; одлушнал; одлушнат; (ќе) одлушнев, (ќе) одлушнеа; (ќе) одлушнел одлушнува, одлушнуваат одљуби, одљубат одљубува, одљубуваат одмавне, одмавнат; одмавни, одмавнете; одмавнав, одмавнаа;

277

одмрзне

одмавнал; одмавнат; (ќе) одмавнев, (ќе) одмавнеа; (ќе) одмавнел

одмавнува, одмавнуваат одмага, одмагаат одмазда одмазди, одмаздат одмаздник, одмаздници одмаздува, одмаздуваат одмена

одмени, одменат одменува, одменуваат одмерен, одмерениот одмереност, одмереноста одмери, одмерат одмерува, одмеруваат одметне, одметнат; одметни, одметнете; одметнав, одметнаа; одметнал; одметнат; (ќе) одметнев, (ќе) одметнеа; (ќе) одметнел одметник, одметници одметнува, одметнуваат одмилее, одмилеат; одмилеав, одмилеаја; одмилеал; одмилеан; (ќе) одмилеев, (ќе) одмилееја; (ќе) одмилеел; одмилеен одмили, одмилат одмилува, одмилуваат одмине, одминат; одмини, одминете; одминав, одминаа; одминал; одминат; (ќе) одминев, (ќе) одминеа; (ќе) одминел одминува, одминуваат одмогне, одмогнат; одмогни, одмогнете; одмогнав, одмогнаа; одмогнал; одмогнат; (ќе) одмогнев, (ќе) одмогнеа; (ќе) одмогнел одмогнува, одмогнуваат одмор одмора, одмораат одморалиште одморен, одморениот одмори, одморат одморува, одморуваат одмота, одмотаат одмотува, одмотуваат одмрзне, одмрзнат; одмрзни, одмрзнете; одмрзнав, одмрзнаа; одмрзнал; одмрзнат; (ќе) одмрзнев,


одмрзнува

278

ожедни

(ќе) одмрзнеа; (ќе) одмрзнел одмрзнува, одмрзнуваат однадвор

одработува, одработуваат

однапред однатре однекаде одненадеж

одрано одред одредба

одназад

однесе, однесат; однеси, однесете; однесов, однесоа; однесол, однесле и однел; (ќе) однесев, (ќе) однесеа; (ќе) однесел; однесен однесува, однесуваат одниже, однижат; однижи, однижете; однижав, однижаа; однижал; однижан; (ќе) однижев, (ќе) однижеа; (ќе) однижел; однижен однижува, однижуваат

одникаде одново однос односен, односниот односно

одобрение, одобренија одобри, одобрат одоброволи, одоброволат одоброволува, одоброволуваат одобрува, одобруваат

одобрувачки одовде и одовдека

одоглави, одоглават одоглавува, одоглавуваат

ододзади одозгора одоздола одоколу

одолева, одолеваат одолее, одолеат; одолеј, одолејте; одолеав, одолеаја; одолеал; одолеан; (ќе) одолеев, (ќе) одолееја; (ќе) одолеел одолжи, одолжат одолжува, одолжуваат одомаќен, одомаќениот одоми, одомат одомува, одомуваат одонде и одондека одошто

Одра (река) одработи, одработат

одраз

одрази, одразат одразува, одразуваат

одреденост, одреденоста одреди, одредат одредлив, одредливиот одредливост, одредливоста одредува, одредуваат одреже, одрежат; одрежи, одрежете; одрежа, одрежаа; одрежал; одрежан; (ќе) одрежев, (ќе) одрежеа; (ќе) одрежел; одрежен одрежува, одрежуваат одрекува (и одречува), одрекуваат одрече, одречат; одречи, одречете; одреков, одрекоа; одрекол, одрекле; (ќе) одречев, (ќе) одречеа; (ќе) одречел; одречен одречен, одречниот одречува (и одрекува), одречуваат одржи, одржат; одржи, одржете; одржав, одржаа; одржал; одржан; (ќе) одржев, (ќе) одржеа; (ќе) одржел одржува, одржуваат одрина (лозница) одроди, одродат одродува, одродуваат

одрон

одрони, одронат; одрони, одронете; одронив, одронија; одронил; одронет; (ќе) одронев, (ќе) одронеа; (ќе) одронел одронува, одронуваат одрпа, одрпаат

одруча (ми) се одука

одучи, одучат одучува, одучуваат одушевен, одушевениот одушевеност, одушевеноста одушеви, одушеват одушевува, одушевуваат ождреби, ождребат ожег, ожегот, ожези ожедни, ожеднат; ожедни, ожеднете;

ожени

ожеднев, ожеднеа; ожеднел; ожеднет ожени, оженат ожесточен, ожесточениот ожесточеност, ожесточеноста ожесточи, ожесточат ожесточува, ожесточуваат оживее, оживеат; оживеј, оживејте; оживеав, оживеаја; оживеал; оживеан; (ќе) оживеев, (ќе) оживееја; (ќе) оживеел оживеност, оживеноста оживи, оживат; оживи, оживете; оживев, оживеа; оживел; (го) оживив, (го) оживија; (го) оживил; оживен оживотвори, оживотворат оживотворува, оживотворуваат оживува, оживуваат ожнева, ожневаат ожнее, ожнеат; ожнеј, ожнејте; - ожнав, ожнаа; ожнал; ожнат; (ќе) ожнеев, (ќе) ожнееја; (ќе) ожнеел; ожнеен ожнива, ожниваат ожние, ожнијат; ожниј, ожнијте; ожнив, ожнија; ожнил; (ќе) ожниев, (ќе) ожниеја; (ќе) ожниел; ожниен ожолти, ожолтат; ожолти, ожолтете; ожолтев, ожолтеа; ожолтел; (го) ожолтив, (го) ожолтија; (го) ожолтил; ожолтен озаби се, се озабат озабува се, се озабуваат озакони, озаконат озаконува, озаконуваат озари, озарат озборува, озборуваат озборувач озборувачка озборувачки озвученост, озвученоста озвучи, озвучат озвучува, озвучуваат озгора оздола оздравее, оздравеат; оздравеј,

оздравејте; оздравеав, оздравеаја; оздравеал; оздравеан; (ќе)

279

окашка

оздравеев; (ќе) оздравееја; (ќе) оздравеел оздрави, оздрават; оздрави, оздравете; оздравев, оздравеа; оздравел; оздравен оздравува, оздравуваат оздравување озелени, озеленат озимче (за теле), озимчиња озлобеност, озлобеноста озлоби, озлобат озлогласи, озлогласат ознака

означи, означат означува, означуваат озоба, озобаат озон озонатор озонизација озонира, озонираат озонометар, озонометарот, озонометри озонски

оѕвсри се, се оѕверат оѕвива се, се оѕвиваат оѕвие се, се оѕвијат; оѕвиј се, оѕвијте се; се оѕвав, се оѕваа; се оѕвал; (ќе) се оѕвиев, (ќе) се оѕвиеја; (ќе) се оѕвиел; оѕвиен ојагни, ојагнат ока (стара мера) окади, окадат окае, окаам, окаат; окај, окајте; окајав, окајаа; окајал; окајан; (ќе) окаев, (ќе) окаеја; (ќе) окаел; окаен окајува, окајуваат оканик, оканици оканица

окапаник, окапаници окапаност, окапаноста окапе, окапат; окапи, окапете; окапав, окапаа; окапал; окапан; (ќе) окапев, (ќе) окапеа; (ќе) окапел окапува, окапуваат окарактеризира, окарактеризираат окарина окат, окатиот окашка, окашкаат


океан^^^280

океан; Атлантски Океан

Океанија океаниски океанограф океанографија океанографски океаиски окер

оклешти се, се оклештат

оклоп

оклопен, оклопниот оклопник, оклопници окнар (во рудник) окно око, очи окован, окованиот окове, оковат; окови, оковете; оковав, оковаа; оковал; окован; (ќе) оковев, (ќе) оковеа; (ќе) оковел окови

оковува, оковуваат окози, окозат ококори, ококорат околен, околниот околија, околии околина околиски

околност, околноста околу; околу-наоколу оконча, окончаат окоп окопни, окопнат окопнува, окопнуваат окорави, окорават окоравува, окоравуваат окоси, окосат окоти, окотат окрвави, окрвават окрвавува, окрвавуваат окриви, окриват; окриви, окривете; окривев, окривеа; окривел; (го) окривив, (го) окривија; (го) окривил; окривен окрили, окрилат окрои, окројат; окрој, окројте; окројав, окројаа и окроив, окроија; окројал и окроил; окројан и окроен; (ќе) окроев, (ќе) окроеја; (ќе) окроел округ, окрузи

^окучи окружен, окружниот окружи, окружат окружница окружува, окружуваат окрши, окршат оксиген и оксигениум оксид оксидација

оксидира, оксидираат

Оксфорд оксфордски

октав; октав-формат октава Октавијан

Октавијанов, Октавијановиот октаедар, октаедарот, октаедри

октаедарски октан октански октет

октомври; 11 октомври; Единаесетти октомври, 11 Октомври (празник) октомвриски октоих, октоиси октопод

октроира, октроираат октроиран, октроираниот окубе, окубат; окуби, окубете; окубав, окубаа; окубал; окубан; (ќе)

окубев, (ќе) окубеа; (ќе) окубел окука, окукаат окулар окулист окулистика окулистички окулистка окултација окултен, окултниот окултизам, окултизмот окултист окупатор окупаторски окупација окупационен, окупациониот окупациски окупира, окупираат окуражи, окуражат окуражува, окуражуваат окучи, окучат

окучува

окучува, окучуваат окце (од око), окца олабавеност, олабавеноста олабави, олабават олабавува, олабавуваат олади, оладат оладува, оладуваат Олга

Олгин, Олгиниот олеандер, олеандерот, олеандри оленн олеински олелија, олелии олелика, олеликаат олеснение, олесненија олесни, олеснат олеснителен, олеснителниот олеснува, олеснуваат олеснувачки олигарх, олигарси - олигархија олигархиски олиже, олижат; олижи, олижете;

олижав, олижаа; олижал; олижан; (ќе) олижев, (ќе) олижеа; (ќе) олижел; олижен Олимп (планина) олимпиец (учесник во олимпијада), олимпијци Олимпија олимпијада олимписки (од Олимпија); олимписки игри

олимпски (од Олимп) олицетворен, олицетворениот олицетвори, олицетворат олицетворува, олицетворуваат олкав, олкавиот олку олкуцка олкуцкав, олкуцкавиот оловен, оловниот олово олока, олокаат олтар олтарски олук, олуци олупи, олупат олути, олутат олутува, олутуваат

281

омодри

олца, олцаат олцне, олцнат; олцни, олцнете; олцнав, олцнаа; олцнал; олцнат; (ќе) олцнев, (ќе) олцнеа; (ќе) олцнел о.м. (овој месец) ом (во електротехниката), ома (со број), омови Ом: Георг Симон Ом омаѓоса, омаѓосаат омаѓосаност, омаѓосаноста омае, омаат; омај, омајте; омајав, омајаа; омајал; омајан; (ќе) омаев, (ќе) омаеја; (ќе) омаел; омаен омаен, омајниот омаеност, омаеноста омажи, омажат омај, омајот омајност, омајноста омајува, омајуваат омака, омакаат омаловажи, омаловажат омаловажува, омаловажуваат омалодуши, омалодушат омаломошти, омаломоштат омарнина омасови, омасоват омасовува, омасовуваат омаца, омацаат омацува, омацуваат омацури, омацурат омачи, омачат омеѓи, омеѓат омеѓува, омеѓуваат омекне, омекнат; омекни, омекнете; омекнав, омекнаа; омекнал; омекнат; (ќе) омекнев, (ќе) омекнеа; (ќе) омекнел омелушеност, омелушеноста омелуши, омелушат омечи (за мечка), омечат омилен, омилениот омиленост, омиленоста омлет омметар, омметарот, омметри омнибус омнибус-филм, омнибус-филмови Омов, Омовиот; Омов закон омодри, омодрат; омодри, омодре-

те; омодрев, омодреа; омодрел; (го) омодрив, (го) омодрија; (го)


омодрува

омодрил; омодрен омодрува, омодруваат омраза омразен, омразниот омрази, омразат омразија, омразии омрлушеност, омрлушеноста омрлуши, омрлушат омрси, омрсат омрцлави, омрцлават Омск (град) омски (од ом и од Омск) он, она, оно, они в. тој, таа, тоа, тие ОН (Обединети нации) и ООН (Организација на обединетите нации) она в. он она (она дете) в. оној онаа в. оној онака

онаков, онаквиот онаму онде и ондека ондулација ондулира, ондулираат оневозможи, оневозможат оневозможува, оневозможуваат Онегин (од литературата): Евгениј

Онегин онемее, онемеат; онемеј, онемејте; онемеав, онемеаја; онемеал; онемеан; (ќе) онемеев, (ќе) онемееја; (ќе) онемеел; онемеен онеми, онемат; онеми, онемете; онемев, онемеа; онемел; онемен онемува, онемуваат онеправда, онеправдаат онерасположеност, онерасположеноста

онерасположи, онерасположат онесвести, онесвестат онеспособи, онеспособат они в. он оние в. оној оникс онколог, онколози онкологија онколошки оно в. он оној, онаа, она, оние

опашест

282 онолкав, онолкавиот онолку онолкуцка

онолкуцкав, онолкуцкавиот

ономастика ономастички ономатопсја, ономатопеи ономатопејски онтогенеза онтологија онтолошки оогенеза оолит оолитски оологија оолошки ООН в. ОН опавче, опавчиња

опадне, опаднат; опадни, опаднете; опаднав, опаднаа; опаднал; опаднат; (ќе) опаднев, (ќе) опаднеа; (ќе) опаднел опаѓа, опаѓаат опак, опакиот опаку опал

опали, опалат опамети, опаметат опаметува, опаметуваат опасе, опасат; опаси, опасете; опасов, опасоа; опасол, опасле; (ќе) опасев, (ќе) опасеа; (ќе) опасел; опасен опасен, опасниот, поопасен опасност, опасноста опат опатија, опатии

Опатија (место)

опатиски опатица

опачен, опачниот опачина опачки

опачност, опачноста опашалка

опаше, опашат; опаши, опашете; опашав, опашаа; опашал; опашан; (ќе) опашев, (ќе) опашеа; (ќе) опашел опашест, опашестиот

опашка опашка опашкар

опашува, опашуваат опева, опеваат опее, опеат; опеј, опејте; опеав, опеаја; опеал; опеан; (ќе) опеев, (ќе) опееја; (ќе) опеел опекува (и опечува), опекуваат опело опера оператива оперативен, оперативниот оперативец, оперативци оперативност, оперативноста оператор операција, операции операционализација операционализира, операционализираат операционен, операциониот операциски оперета оперетен, оперетниот оперетски оперира, оперираат оперски опет, опетиот опечали се, се опечалат опече, опечат; опечи, опечете; опеков, опекоа; опекол, опекле; (ќе) опечев, (ќе) опечеа; (ќе) опечел; опечен опечува (и опекува), опечуваат опива, опиваат опивен, опивниот опивка опие, опијат; опиј, опијте; опив, опија; опил; (ќе) опиев, (ќе) опиеја; (ќе) опиел; опиен опиеност, опиеноста опили, опилат опина, опинаат опинок, опинокот, опинци опинчар опипа, опипаат опиплив, опипливиот опипливост, опипливоста опипува, опипуваат опира, опираат опирен, опирниот

283

опне опис

описен, описниот

описмени, описменат описменува, описменуваат опит

опитен, опитниот

опитност, опитноста опиум

опише, опишат; опиши, опишете; опишав, опишаа; опишал; опишан; (ќе) опишев, (ќе) опишеа; (ќе) опишел опишува, опишуваат опишувач опкити, опкитат опкова опкове, опковат; опкови, опковете; опковав, опковаа; опковал; опкован; (ќе) опковев, (ќе) опковеа; (ќе) опковел опковува, опковуваат опколи, опколат опколува, опколуваат опкопа, опкопаат опкопува, опкопуваат опкружи, опкружат опкружува, опкружуваат оплакан, оплаканиот оплакне, оплакнат; оплакни, оплакнете; оплакнав, оплакнаа; оплакнал; оплакнат; (ќе) оплакнев, (ќе) оплакнеа; (ќе) оплакнел оплакува (и оплачува), оплакуваат оплаче, оплачат; оплачи, оплачете; оплакав, оплакаа; оплакал; оплакан; (ќе) оплачев, (ќе) оплачеа; (ќе) оплачел; оплачен оплачува (и оплакува), оплачуваат оплени, опленат оплеска, оплескаат оплете, оплетат; оплети, оплетете; оплетов, оплетоа; оплел; (ќе) оплетев, (ќе) оплетеа; (ќе) оплетел; оплетен оплетува, оплетуваат оплоден, оплодниот оплоди, оплодат опљачка, опљачкаат опне, опнат; опни, опнете; опнав, опнаа; опнал; опнат; (ќе) опнев,


опнува (ќе) опнеа; (ќе) опнел опнува, опнуваат опогаии, опоганат опоен, опојниот опожари, опожарат опозиција, опозиции опозиционен, опозициониот опозиционер опозициски опој, опојот ополномоштеник, ополномоште-

ници ополномошти, ополномоштат ополномоштува, ополномоштуваат ополномоштувач опомена опомене, опоменат; опомени, опоменете; опоменав, опоменаа; опоменал; опоменат; (ќе) опоменев, (ќе) опоменеа; (ќе) опоменел опонент опонира, опонираат опортун, опортуниот опортунизам, опортунизмот опортунист опортунистички опортунистка опортунитет опортуно

опортуност, опортуноста оправа, оправаат оправда, оправдаат оправданост, оправданоста оправдува, оправдуваат оправи, оправат оправија опраши, опрашат опрашува, опрашуваат опре, опрат; опри, опрете; опрев, опреа; опрел; опрен определба определен, определениот, поопределен определеност, определеноста определи, определат определив, определивиот определивост, определивоста определува, определуваат определувачки

284

опстанок

опрема опреми, опремат опремува, опремуваат опрли, опрлат опрости, опростат опрска, опрскаат опсада опсаден, опсадниот опсади, опсадат опсадник, опсадници опсадува, опсадуваат опсег

опседне, опседнат; опседни, опседнете; опседнав, опседнаа; опседнал; опседнат; (ќе) опседнев, (ќе) опседнеа; (ќе) опседнел опсежен, опсежниот, поопсежен опсежност, опсежноста опсеклив, опсекливиот опсекува (и опсечува), опсекуваат опсени, опсенат

опсерватор опсерваторија, опсерватории опсервација, опсервации

опсервационен, опсервациониот опсервациски

опсервира, опсервираат опсесија, опсесии опсече, опсечат; опсечи, опсечете; опсеков, опсекоа; опсекол, опсекле; (ќе) опсечев, (ќе) опсечеа; (ќе) опсечел; опсечен опсечува (и опсекува), опсечуваат опсипе, опсипат; опсипи, опсипете; опсипав, опсипаа; опсипал; опсипан; (ќе) опсипев, (ќе) опсипеа; (ќе) опсипел опски (од Об) и обски опскурант

опскурантизам, опскурантизмот опскурен, опскурниот опскурност, опскурноста опслужи, опслужат опслужува, опслужуваат опстане, опстанат; опстани, опстанете; опстанав, опстанаа; опстанал; опстанат; (ќе) опстанев, (ќе) опстанеа; (ќе) опстанел опстановка опстанок

опстанува опстанува, опстануваат опстоен, опстојниот опструира, опструираат опструкција опсуди, опсудат

опсуче, опсучат; опсучи, опсучете; опсукав, опсукаа; опсукал; опсукан; (ќе) опсучев, (ќе) опсучеа; (ќе) опсучел; опсучен опсучува, опсучуваат оптега, оптегаат оптегач

оптегне, оптегнат; оптегни, оптегнете; оптегнав, оптегнаа; оптегнал; оптегнат; (ќе) оптегнев, (ќе) оптегнеа; (ќе) оптегнел

оптек оптика

оптимален, оптималниот оптимизам, оптимизмот

.оптимист

оптимистичен, оптимистичниот

оптимистички оптимистка оптимум оптичар оптички

оптовара, оптовараат оптоварен, оптоварениот оптовареност, оптовареноста оптовари, оптоварат оптоварува, оптоваруваат оптока

опточи, опточат оптрча, оптрчаат опус опустеност, опустеноста опусти, опустат; опусти, опустете; опустев, опустеа; опустел; опустен опустошеност, опустошеноста опустоши, опустошат опустошува, опустошуваат опустува, опустуваат

опута опфат

опфатен, опфатниот опфати, опфатат опфатност, опфатноста опфаќа, опфаќаат

285

ораница

опција, опции опцуе, опцујат; опцуј, опцујте; опцув, опцуја; опцул; (ќе) опцуев, (ќе) опцуеја; (ќе) опцуел; опцуен опчади, опчадат опчекори, опчекорат опчекува, опчекуваат опшива, опшиваат

опшивка

опшие, опшијат; опшиј, опшијте; опшив, опшија; опшил; (ќе) опшиев, (ќе) опшиеја; (ќе) опшиел; опшиен опширен, опширниот, поопширен опширност, опширноста општ, општиот, поопшт

општење

општествен, општествениот општественик, општественици општественост, општественоста

општество општи, општат општина општинар општински општо

општодржавен, општодржавниот општојазичен, општојазичниот општокорисен, општокорисниот општонароден, општонародниот општообразовен, општообразовниот општопознат, општопознатиот општополезен, општополезниот општопризнат, општопризнатиот општоприфатен, општоприфатениот

општословенски општост, општоста општочовечки ора, ораат оракул

орален, оралниот орало орангутан оранж (боја) оранжада оранжерија, оранжерии ораница


орање орање

оратен, оратниот; оратна земја оратор ораториум ораториумски ораторка ораторски ораторство орач орачки ораџија, ораџии ораџика орбита

орбитален, орбиталниот оргазам, оргазмот огран

органдин (ткаенина) организам, организмот, организми организатор организаторка организаторски организација, организации

организационен, организациониот

органвзациски

организира, организираат организиран, организираниот организираност, организираноста органист органографија органологија органски оргија, оргии

оргулар (градител на оргули) оргули (само во мн.) оргулист (свирач на оргули) оргулистка орден

ординарен, ординарниот ординарец, ординарци ординариус ордината

ординатен, ординатниот ординација, ординации

ординира, ординираат ордонанс

орев, оревот, ореви оревов, оревовиот оревовка (колаче со ореви) оревче, оревчиња орел, орелот, орли

286

орман орелски орен, орниот; орна земја Ореовец (село) ореол

ори се, се орат оривче (од ориз)

оригинал

оригинален, оригиналниот оригиналност, оригиналноста Ориент (Истокот; источните земји и наррди) ориентален, ориенталниот ориенталец, ориенталци ориентализам, ориентализмот ориенталист ориенталистика ориенталистички ориенталистка ориенталка ориенталски ориентација, ориентации ориентационен, ориентациониот ориентациски ориентир ориентира, ориентираат ориз оризар оризарски оризарство оризен, оризниот оризиште оризов, оризовиот Орион (соѕвездие) орјат и орјатин, орјати орјатски оркан оркански оркестар, оркестарот, оркестри оркестарски оркестрален, оркестралниот оркестрација оркестрира, оркестрираат орле, орлиња Орлеан (град) орлеански орлица орлов, орловиот орловски

орлон (синтетично влакно) орман (од мебелот)

орнамент орнамент

орнаментален, орнаменталниот

орнаменталист орнаментика

орнаментира, орнаментираат орнитолог, орнитолози

орнитологоја орнитолошки орница оро ороводец, ороводци орограф орографија орографски

ороди се, се ородат оролиште

ороси, оросат оросува, оросуваат орочен, орочениот орочи, орочат .орочува, орочуваат ортак, ортаци

ортачки ортограф ортографија ортографски ортодоксен, ортодоксниот ортодоксност, ортодоксноста ортоепија ортоепски ортома ортомар ортомарница ортомиса, ортомисаат ортопед ортопедија ортопедски орудие, орудија оружје, оружја Орфеј

орхидеја, орхидеи оса

осакати, осакатат осамен, осамениот осаменик, осаменици осаменички осаменост, осаменоста осами, осамат

осамне; осамна; осамнало; осамнато; (ќе) осамнеше; (ќе) осам-

287

осигурува

нело

осамнува

осамотен, осамотениот осамотеност, осамотеноста осамоти, осамотат осатка (вид пченица) осведочен, осведочениот осведоченост, осведоченоста осведочи, осведочат освежи, освежат освежителен, освежителниот освежува, освежуваат освежувачки

освен; освен што освести, освестат освети (вода, црква и сл.), осветат

осветление

осветли, осветлат осветлува, осветлуваат освои, освојат; освој, освојте; освоив, освоија; освоил; освоен; (ќе) освоев, (ќе) освоеја; (ќе) освоел освојува, освојуваат

освојувач освојувачки

осврне се, се осврнат; осврни се, осврнете се; се осврнав, се осврнаа; се осврнал; осврнат; (ќе) се осврнев, (ќе) се осврнеа; (ќе) се осврнел

осврнува се, се осврнуваат осврт

оседла, оседлаат осемени, осеменат осен (од оска), осниот осет осетен, осетниот осети, осетат осетлив, осетливиот, поосетлив осетливост, осетливоста осетува, осетуваат осиви, осиват; осиви, осивете; осивев, осивеа; осивел; (го) осивив, (го) осивија; (го) осивил; осивен осигурен, осигурениот осигуреник, осигуреници осигуреност, осигуреноста осигури, осигурат осигурителен, осигурителниот осигурува, осигуруваат


осигурувач осигурувач Осиек осиечки

осил (на класјето) осилка (од осилот) осило (кај инсектите) осин (од оса), осиниот осиромаши, осиромашат осиромашува, осиромашуваат оска

оскапи, оскапат оскапува, оскапуваат оскар (филмска награда) Оскар (име) оскверни, осквериат осквернител оскоруша и оскруша

оскубе, оскубат; оскуби, оскубете; оскубав, оскубаа; оскубал; оскубан; (ќе) оскубев, (ќе) оскубеа; (ќе) оскубел; оскубен ослаби, ослабат; ослаби, ослабете; ослабев, ослабеа; ослабел; (го) ослабив, (го) ослабија; (го) ослабил; ослабен ослани, осланат осланува, ослануваат ослепее, ослепеат; ослепеј, ослепејте; ослепеав, ослепеаја; ослепеал; ослепеан; (ќе) ослепеев, (ќе) ослепееја; (ќе) ослепеел ослепеник, ослепеници ослепи, ослепат; ослепи, ослепете; ослепев, ослепеа; ослепел; (го) ослепив; (го) ослепија; (го) ослепил; ослепен ослободи, ослободат ослободител

ослободителен, ослободителниот ослободува, ослободуваат осмади, осмадат осмадува, осмадуваат осмак, осмаци османлија, османлии османлиски

осмели се, се осмелат осмелува се, се осмелуваат , осмн, осмиот осмина осминка

288

остави

осмисли, осмислат осмислува, осмислуваат осмоза

осмокласник, осмокласници осмокласничка осмокрак, осмокракиот осмолетка осмостран, осмостраниот оснежен, оснежениот основа основа, основаат основан, основаниот основање основач основачка основачки основе, основат; основи, основете; основав, основаа; основал; основан; (ќе) основев, (ќе) основеа; (ќе) основел основен, основниот основец, основци основица основува, основуваат особен, ос