Page 1

SPORT

Nr 02/136/2019

ISSN 1428-9830

Nakład 1500 szt.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół życzą: Przewodniczący Wójt Gminy Niemce Rady Gminy Niemce Krzysztof Urbaś Marek Podstawka

W numerze: Warsztaty w świątecznym klimacie Gminne obchody Dnia Kobiet Z życia szkół – turnieje, konkursy i sukcesy XIV Powiatowy Festiwal Piosenki „Niezapomniane melodie” w Ciecierzynie Najnowsze sukcesy tancerzy STUDIA TAŃCA RYTHM-X Płać podatki tam gdzie mieszkasz... w gminie Niemce

Nr 02/136/2019


AKTUALNOŚCI

Spis treści

Płać podatki tu gdzie mieszkasz i wspieraj rozwój swojej gminy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Spotkanie informacyjne z hodowcami z terenu naszej gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 IV Sesja Rady Gminy Niemce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Dzień kobiet oraz warsztaty kulinarne w Stowarzyszeniu z Krasienina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury w Niemcach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Dzień Kobiet w Klubie Seniora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nowe Koło Gospodyń Wiejskich w naszej gminie. . . . . . . . . . 5 Nagrody Starosty Lubartowskiego dla najlepszych sportowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Patrycja Powroźnik medalistką Mistrzostw Polski!. . . . . . . . . 6 Zawodnicy GULKS Niemce Mistrzami Województwa. . . . . . . . . 7 Studio Tańca RYTHM-X bezkonkurencyjne w Starym Zamościu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 XIV Powiatowy Festiwal Piosenki „Niezapomniane Melodie”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 Nowa Świetlica w Gminie Niemce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 XI Gminny Konkurs Mitologiczny „Skrzydła są tylko przenośnią”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 V Gminne Prezentacje Teatralne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Gminne Dyktando z języka angielskiego. . . . . . . . . . . . . . . . 12 „Z polszczyzną za pan brat!” - finał konkursu!. . . . . . . . . . . . 12 Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kolejne sukcesy pracowni plastycznej GOK. . . . . . . . . . . . . . 14 IV Gminny Turniej Unihokeja w Dysie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 IV Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 XIV Powiatowy Festiwal Piosenki „Niezapomniane Melodie“ - fotoreportaż. . . . . . . . . . . . . . . 16

Tu znajdziesz gazetę

Taka Gmina

Ciecierzyn – sklep spożywczy za mostem Ciecierzyn – SRH Ciecierzyn – Apteka Dys – Groszek Dys – SRH Elizówka – sklep spożywczy przy placu zabaw Jakubowice Konińskie – sklep U Baryły Jakubowice Konińskie-Kolonia Sklep u Edmara„Kuźnia” Krasienin – SRH, Pawilon Leonów – sklep spożywczy przy szklarniach Łagiewniki – sklep spożywczy Majdan Krasieniński – SRH Nasutów – Delikatesy ARES Niemce, ul. Centralna, SRH nr 5 Niemce, Delikatesy Jaskółka Niemce, ul. Lubelska 188 Niemce, Twoje Delikatesy Osówka – sklep spożywczy Rudka Kozłowiecka, Delikatesy ARES Stoczek – Sklep Spożywczo-Przemysłowy Irena Korcz oraz u sołtysów, w GOK-u i Urzędzie Gminy

Wydawca: GOK Niemce, 21-025 Niemce, ul. Różana 10 tel. 81 75 61 555, e-mail: gok.niemce@poczta.fm

Weź udział w LOTERII PROMOCYJNEJ 2019: MIESZKAM W GMINIE NIEMCE I TU PŁACĘ PODATKI 1

Złóż deklarację PIT za rok 2018 w Drugim Urzędzie Skarbowym w Lublinie; wskazując Gminę Niemce jako miejsce zamieszkania, lub za pośrednictwem usługi e-PIT

2

Zapoznaj się z regulaminem loterii dostępnym na stronie internetowej Gminy Niemce www.niemce.pl.

3

Od 15 marca do 10 maja br. wypełnij formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej Gminy Niemce www.niemce.pl i zatwierdź go poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.

Czekają cenne nagrody: Telewizor SONY KD-55XF7596 SONY PLAYSTATION 4 PRO 1 TB EKSPRES CIŚNIENIOWY PHILIPS EP5310/10 MIKROFALÓWKA PANASONIC NN-GD462MEPG INVERTER Smartfon XIAOMI REDMI 6A 16 GB

Spotkanie informacyjne z hodowcami z terenu naszej gminy W związku ze stwierdzeniem na terenie gminy Piotr Kicman oraz starszy inspektor weteryna- przedstawili informacje o  możliwościach uboju Niemce wystąpienia dwóch przypadków choro- ryjny ds. zdrowia i  ochrony zwierząt lek.wet. na użytek własny. Poruszane były także sprawy by afrykańskiego pomoru świń – ASF u padłych Karolina Kaniowska. Było to kolejne, po ubiegło- rejestracji zwierząt a  także prowadzonych dzików, w dniu 28 lutego 2019 r. w Urzędzie rocznym, szkolenie wynikłe z faktu objęcia terenu kontrolach przez inspektorów Powiatowej Gminy Niemce odbyło się z  inicjatywy Wójta gminy Niemce ograniczeniami (strefa czerwona) Inspekcji Weterynaryjnej. Wiedza z  zakresu ASF Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia spotkanie w związku z afrykańskim pomorem świń. Wpro- jest niezbędna do zminimalizowania ryzyka informacyjne dla hodowców z  terenu naszej wadzenie takiej strefy skutkuje wzmożonymi rozprzestrzeniania się śmiertelnego wirusa, który Gminy dotyczące wymagań bioasekuracji w ho- kontrolami gospodarstw rolnych prowadzących wprawdzie nie jest groźny dla ludzi, ale jest dowli trzody chlewnej. hodowle świń. bardzo szkodliwy dla gospodarki. Szkolenie prowadzili pracownicy Powiatowej Szkolący poza prezentacją najważniejszych Inspekcji Weterynaryjnej w  Lublinie: Kierownik zasad bioasekuracji oraz przemieszczania trzody Zespołu ds. Zdrowia i  Ochrony Zwierząt lek.wet. chlewnej, na prośbę licznie zebranych uczestników,

Redaktor naczelny: Bożena Stępień Kolegium redakcyjne: Iwona Prażmo, Iwona Pulińska, Bożena Stępień, Anna Studzińska, Grzegorz Brzozowski Współpracownicy: Grażyna Gliwka Skład i druk: MULTIPRESS G. Wodecki, D. Wodecka, B. Wodecki Sp.J. www.multipress.com.pl

2

TAKA GMINA – Gazeta Lokalna Gminy Niemce


Z OBRAD RADY GMINY

IV Sesja Rady Gminy Niemce 26 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się IV sesja Rady Gminy Niemce. W obradach, które otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka oprócz Radnych uczestniczyli również Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Sekretarz Gminy Iwona Pulińska, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, Dyrektorzy i  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy oraz Sołtysi. Na początku Wójt Gminy Niemce oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli nowo wybranym sołtysom zaświadczenia o wyborze na sołtysa oraz teczki z przyborami biurowymi, które przydadzą się w pracy na rzecz naszych mieszkańców. Lista sołtysów po ostatnich wyborach przedstawia się następująco: Baszki - Alina Jóźwik Niemce – Andrzej Małek Jakubowice Konińskie Kolonia – Józef Wysokiński Stoczek – Andrzej Urbaś Nowy Staw – Barbara Skowronek Boduszyn – Dariusz Kantor Elizówka – Renata Pawlak Dziuchów – Edward Klępka Łagiewniki – Elżbieta Jaroszewska Pólko – Ewa Saba Krasienin Kolonia – Franciszek Drozd Dys – Jadwiga Buzek – Czarnolas Kolonia Bystrzyca – Jan Sadura Kawka – Jerzy Woźniak Osówka – Joanna Bucka Jakubowice Konińskie – Grzegorz Jaśkowski Swoboda – Krystyna Steć Wola Niemiecka – Krystyna Wójtowicz Stoczek Kolonia – Łukasz Byra Krasienin – Małgorzata Rachańczyk Majdan Krasieniński – Mariusz Czerwonka Nasutów – Mirosław Paradziński Wola Krasienińska – Robert Gąska Ciecierzyn – Roman Urbaś Pryszczowa Góra – Stanisława Brzozowska Leonów – Teresa Duda Zalesie – Teresa Kosowska Ludwinów – Elżbieta Janasz Rudka Kozłowiecka – Sławomir Latek W dalszej części obrad radni podjęli szereg istotnych uchwał dotyczących naszej gminy, wśród których były między innymi: • Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemce w 2019 r. • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce na 2019 r. • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Niemce.

Nr 02/136/2019

3


AKTUALNOŚCI

Dzień kobiet oraz warsztaty kulinarne w Stowarzyszeniu z Krasienina Z  okazji Dnia Kobiet odbyły się warsztaty kulinarne dla pań ze Stowarzyszenia im. I. Kosmowskiej oraz Klubu Seniora. Warsztaty pod przewodnictwem pani Jolanty Dec i Małgorzaty Guz uwieńczone zostały wspólną degustacją przygotowanych potraw. Celebrowanie Dnia Kobiet stało się miłą tradycją Stowarzyszenia. Przy Stowarzyszeniu bardzo aktywnie działa wspomniany wcześniej Klub Seniora. Panie uczestniczą regularnie w  warsztatach, spotkaniach oraz planują wspólne wyjazdy. Obecnie trwają intensywne przygotowania kwiatów do stroików oraz palm wielkanocnych. Panie chcą także podczas wyjazdowych warsztatów zwiedzić siedzibę Zespołu „Mazowsze” w Otrębusach. W  warsztatach mogą uczestniczyć bezpłatnie lub z  częściowym dofinansowaniem seniorzy z  Majdanu Krasienińskiego, w  ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego.

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury w Niemcach 7 marca, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet, z inicjatywy Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia, w Gminnym Ośrodku Kultury w Niemcach odbyło się uroczyste spotkanie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. Na wstępie dzieci z Przedszkola Publicznego w Niemcach zaprezentowały krótki program artystyczny dla wszystkich zgromadzonych. Po występie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka, który w imieniu Wójta, a także własnym, podziękował wszystkim kobietom za ich aktywność i wkład w życie społeczne naszej gminy, pogratulował dotychczasowych sukcesów oraz życzył kolejnych w przyszłości. Do życzeń dołączyli się także obecni na sali Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, Dyrektor Biura Energii Henryk Smolarz oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Niemcach Zdzisław Siwek. Nie obyło się także bez gromkiego „Sto

4

lat” odśpiewanego przez panów przy akompaniamencie kapel ludowych. Oprócz życzeń każda z Pań otrzymała również różę i czekoladę. Prezentów było więcej, poseł Krzysztof Hetman osobiście wręczył wszystkim zgromadzonym kobietom torebkę z nasionami kwiatów, aby po wykiełkowaniu jak najdłużej cieszyły oczy naszych mieszkanek. Uroczystość, już tradycyjnie uświetniły także dwa nasze zespoły ludowe: „Dysowiacy” i „Ciecierzyn”, z którymi wszyscy śpiewali znane piosenki ludowe. Nie sposób przecenić roli kobiety w życiu społecznym i rodzinnym dlatego też wszystkim przedstawicielkom płci pięknej z naszej gminy pracownicy Urzędu Gminy Niemce składają najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze czuły się doceniane.

TAKA GMINA – Gazeta Lokalna Gminy Niemce


AKTUALNOŚCI

Dzień Kobiet w Klubie Seniora 14 marca 2019 r. w Klubie Seniora w Niemcach, nasze kochane seniorki świętowały Dzień Kobiet. Życzenia: „Radości, zdrowia i  wszelkiej pomyślności”złożył przybyłym paniom przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka. – Jest w  roku taki dzień, w  którym smutki idą w cień, więc z okazji tego dnia dziękujemy wam drogie panie, że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym. Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i  samych pięknych dni w  życiu. Pamiętajmy, że świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów. Zanim wszyscy zasiedli do stołu, paniom wręczono kwiatki i słodkie niespodzianki. Potem przyszedł czas na poczęstunek, rozmowy i wspomnienia. Dzień Kobiet to idealna okazja żeby zadbać o siebie, przy filiżance kawy i słodkościach spędzić miło czas. W  tym dniu seniorom przybliżono założenia realizowanego projektu przez Fundację Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich i Gminę Niemce/Ośrodek Pomocy Społecznej w  Niemcach dofinansowany z  Funduszy Europejskich „Klub Seniora w  Gminie Niemce”, którego celem jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 60 osób (60 K) poprzez funkcjonowanie Klubu Seniora na terenie gminy Niemce do końca XII 2020 r.

Nowe Koło Gospodyń Wiejskich w naszej gminie Niedawno powstałe koło gospodyń w Stoczku działa bardzo aktywnie. W marcu odbyły sie warsztaty z Panią Magdaleną Grzywacz, pod okiem której panie wykonały piękne jaja wielkanocne metodą powertex. W kole panuje bardzo miła atmosfara, Panie mają za sobą wspólny wyjazd. Planują doposażyć swoją siedzibę w Stoczku oraz razem spędzać aktywnie czas.

Nr 01/135/2019

5


SPORT

Nagrody Starosty Lubartowskiego dla najlepszych sportowców 7 marca 2019 r. w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w  Lubartowie zostały wręczone nagrody Starosty Lubartowskiego za uzyskanie wysokich wyników sportowych w roku 2018. W  obecności rodziców, dyrektorów szkół, trenerów i  działaczy sportowych, uroczystego wręczenia nagród dokonała Starosta Lubartowski, pani Ewa Zybała. Wśród zaproszonych gości znalazła się również pani Elżbieta Rudnicka, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach. W  gronie najlepszych sportowców powiatu lubartowskiego znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach: Lidia Różyk z kl. IV TŻ, Karolina Targońska z kl. II TAK, Ernest Wawerski z kl. II TI i Bartosz Zieliński z kl. I TI. Pani Starosta, gratulując laureatom dotychczasowych dokonań, życzyła kolejnych osiągnięć i sukcesów sportowych w nowym roku. Sukcesy sportowe Lidki w roku 2018: 1. II miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Nadziei Olimpijskich do lat 20. Biłgoraj 02.12.2017 2. II miejsce w  Otwartych Mistrzostwa Województwa LZS do lat 20. Biłgoraj 24.02.2018. 3. I miejsce na Mistrzostwach Województwa Lubelskiego do lat 20. Łuków 17.03.2018. 4. II miejsce na Wojewódzkim Pucharze Starosty

Lubelskiego do lat 20. Piotrowice 10.03.2018. 5. V miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 20. Mrocza 13.04.2018. 6. II miejsce w Międzynarodowym Turnieju XIII EURO-BUG do lat 20. Hrubieszów 19.08.2018. 7. II miejsce na Wojewódzkim XIV Pucharze Ziemi Puławskiej do lat 20. Puławy 15.09.2018. 8. III miejsce na Ogólnopolskim Turnieju o  Puchar Roztocza. Zamość 03.11.2018. Sukcesy sportowe Karoliny w roku 2018: 1. I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Województwa LZS do lat 17. Biłgoraj 24.02.2018. 2. II miejsce na Wojewódzkim Pucharze Starosty Lubelskiego do lat 17. Piotrowice 10.03.2018. 3. IV miejsce na Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS do lat 17. Zamość 10.05.2018. 4. IV miejsce w Międzynarodowym Turnieju XIII EURO-BUG. Hrubieszów 19.08.2018. 5. I miejsce na Wojewódzkim XIV Pucharze Ziemi Puławskiej do lat 17. Puławy 15.09.2018. 6. III miejsce na Ogólnopolskim Turnieju o  Puchar Roztocza. Zamość 03.11.2018. Sukcesy sportowe Ernesta w roku 2018: 1. IV miejsce na Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w  Biegach Przełajowych do lat 18. Chełm 13.03.2018. 2. IX miejsce na Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS w LA w biegu na 3000 m. do lat 18.

Słubice 9-10.06.2018. 3. XVII miejsce na XXIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w LA w biegu na 1500 m. Chorzów 27.07.2018. 4. I miejsce na XXIII Ogólnopolskich Masowych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS w biegu na 3000 m do lat 18. Wolbórz 06.10.2018. Oprócz zawodów wynikających z kalendarza Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Ernest brał udział w zawodach organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje, zajmując w nich wysokie miejsca. Bieg „Mam Chęć na Pięć” 17.12.2017, Fundacja Rozwoju Sportu w  Lublinie, Bieg „Tropem Wilczym” w  Lublinie 4.03.2018, Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, Ogólnopolski Bieg Wokół Twierdzy Zamość 2.05.2018, Zrzeszenia LZS. Półmaraton Tradycji w  Lesie Gułowskim 15.09.2018. LGD „Razem Ku Lepszej Przyszłości”,Bieg „Cztery Dychy do Maratonu”, Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, VIII Powiatowe Biegi Uliczne 7.10.2018, „Biegaj z  nami” Starostwo Powiatowe w Lublinie Sukcesy sportowe Bartosza w roku 2018: 1. I  miejsce Bieg „Tropem Wilczym” kat. M15; Lubartów 6.03.2018 2. V miejsce w  XXIII Przełajowych Biegach Pierwiosnka kat. 2002/2003; Leszkowice 8.04.2018

3. IV miejsce w XXIV Ogólnopolskim Cukrowniczym Biegu Ulicznym kat. 2002/2003; Werbkowice 29.04.2018 4. I miejsce w Biegu Wokół Twierdzy Zamość kat. 2002/2003; Zamość 2.05.2018 5. VI miejsce w Biegu O Błękitną Wstęgę Wisły kat. 2002/2003; Puławy 6.05.2018 6. IV miejsce w XXVI Biegu Solidarności Lubelski Lipiec; Lublin 2.06.2018 7. III miejsce w XXIII Biegu Ekologicznym; Urszulin 3.06.2018 8. VI miejsce w Biegu Jezior kat. 16-21 lat; Łukcze-Krasne 5.08.2018 9. IV miejsce „3. Mila Pamięci Ofiar Komunizmu” kat. Open Mężczyzn; Lublin 15.09.2018 10. V miejsce w  XXIV Ogólnopolskim Biegu Ulicznym pamięci Gen. Franciszka Kleeberga kat. 1999/2002; Kock 6.10.2018 11. I  miejsce w  XXVII Grand Prix Polski Środkowo-Wschodniej w  Biegach Ulicznych iPrzełajowych kat. 2002/2003; Puławy 11.11.2018 12. III miejsce „3 Nocna Mila Niepodległości” kat. szkoły ponadpodstawowe; Lublin 11.11.2018 Ryszard Sosnowski

Patrycja Powroźnik medalistką Mistrzostw Polski!

Patrycja Powroźnik, reprezentantka GULKS Niemce trenująca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, wywalczyła brązowy medal na Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 20 w podnoszeniu ciężarów. Mistrzostwa zostały rozegrane w dniach 22-24 marca na hali sportowej MOSiR w Puławach. Patrycja startowała w kategorii wagowej do 59 kg i uzyskała wynik w dwuboju - 146 kg. To już trzeci medal Patrycji zdobyty podczas zawodów ogólnopolskich. Po raz pierwszy zdobyła medal, startując w 2016 r. na Mistrzostwach Polski Młodzików w Biłgoraju. Był to medal srebrny. Kolejny srebrny medal Patrycja zdobyła w 2018 r. na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Piekarach Śląskich. Ze względu na swoje osiągnięcia Patrycja już w 2016 r. została przyjęta w poczet członków kadry narodowej Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Twórcą sukcesów sportowych Patrycji jest Pan Zbigniew Cękała - licencjonowany trener podnoszenia ciężarów GULKS Niemce. Ryszard Sosnowski

6

TAKA GMINA – Gazeta Lokalna Gminy Niemce


SPORT

Zawodnicy GULKS Niemce Mistrzami Województwa Na Mistrzostwach Województwa LZS w podnoszeniu ciężarów rozgrywanych w Łukowie w dniach 2-3 marca 2019 r. Oliwia Stachorzecka i Igor Gąsior, uczniowie klasy 8a Szkoły Podstawowej w Niemcach, zdobyli złote medale i uzyskali tytuły mistrzowskie na rok 2019. W kategorii wiekowej młodzik do lat 15 Oliwia uzyskała wynik w dwuboju 67 kg, a jej kolega Igor - 125 kg. Pozostali zawodnicy klubowi GULKS Niemce również powrócili z medalami. W kategorii junior do lat 20 Patrycja Powroźnik oraz Karolina Tagońska zajęły miejsce III, Lidia Różyk miejsce II, a Adam Urban, startując w kategorii junior młodszy do lat 17 zajął miejsce III. Ryszard Sosnowski

Studio Tańca RYTHM-X bezkonkurencyjne w Starym Zamościu 16 marca 2019 r. Studio Tańca RYTHM – X działające w Gminnym Ośrodku Kultury w Niemcach wzięło udział w jednym z największych turniejów organizowanych na Lubelszczyźnie - Ogólnopolskim Turnieju Tańca ROZTAŃCZONY STARY ZAMOŚĆ 2019. W turnieju wzięło udział ponad 750 tancerzy. Tancerze rywalizowali w kategoriach HIP HOP SOLO i DUETY przechodząc gęste sito eliminacji oraz w kategoriach HIP HOP FORMACJE oraz FREESTYLE FORMACJE. Oto osiągnięcia Naszych Tancerzy: KATEGORIA HIP HOP SOLO JUNIORZY II MIEJSCE – Julia Klimowicz V MIEJSCE – Wiktoria Kozieł KATEGORIA HIP HOP SOLO SENIORZY III MIEJSCE – Julia Orzeł VI MIEJSCE – Joanna Taczalska KATEGORIA HIP HOP DUETY JUNIORZY VII MIEJSCE – Karolina Dobosz i Natalia Tomasiak KATEGORIA HIP HOP FORMACJE DZIECI I MIEJSCE – RTX BEVY KATEGORIA HIP HOP FORMACJE JUNIORZY I MIEJSCE – RTX TEAM KATEGORIA HIP HOP FORMACJE SENIORZY I MIEJSCE – RTX SQUAD KATEGORIA FREESTYLE FORMACJE 30+ II MIEJSCE – RTX FOR FUN Kochani Tancerze! Jesteśmy z Was bardzo dumni!

Nr 02/136/2019

7


WYDARZENIA

XIV Powiatowy Festiwal Piosenki „Niezapomniane Melodie” W dniu 28 lutego 2019 r. w  Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie odbył się XIV Powiatowy Festiwal Piosenki ,,Niezapomniane melodie’’. W minionym roku w szczególny sposób obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd też na festiwalowej scenie nie mogło zabraknąć pieśni i piosenek patriotycznych. Prezentacje oceniało profesjonalne jury w  składzie: Krzysztof Kramek – magister wychowania muzycznego, instruktor muzyki najwyższej kategorii ,,S”, kierownik muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca Jawor Uniwersytetu Przyrodniczego w  Lublinie, rzeczoznawca i recenzent podręczników do muzyki, programów nauczania, autor poradników metodycznych dla nauczycieli muzyki, śpiewników, aranżer muzyki ludowej; prof. Cezary Taracha - polski historyk, hispanista związany z  Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Instytutem Hiszpańsko-Polskim w Lublinie, kierownik Katedry Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego Instytutu Historii KUL. Od 2001 roku organizator „Spotkań z Muzyką Organową” w Dąbrowicy; dr Jan Sęk - nauczyciel akademicki, senator II kadencji, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Przewodniczący Rady Muzeum Niepodległości w  Warszawie; Bożena Stępień - pedagog, animator kultury, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach, redaktor naczelna gazety lokalnej gminy Niemce „Taka Gmina”. Komisja wyróżniła wielu wykonawców, a dzięki hojności instytucji patronujących oraz sponsorów indywidualnych laureaci festiwalu otrzymali atrakcyjne nagrody. Jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny prezentacji. W festiwalu wzięli udział uczniowie z terenu Powiatu Lubelskiego Ziemskiego, reprezentujący następujące placówki oświatowe: Szkoły Podstawowe (w tym szkoły z oddziałami gimnazjalnymi): Ciecierzyn, Dys, Jabłonna, Jakubowice Konińskie, Krasienin, Krężnica Jara, Nasutów, Niedrzwica Duża, Niemce, Rudka Kozłowiecka, Zemborzyce Tereszyńskie, Mętów, Wilczopole- Kolonia, Wysokie, Niedrzwica Kościelna, Turka. Przedszkola: Ciecierzyn, Dys, Niemce. W sumie na festiwalu wystąpiło 123 uczniów z 17 szkół podstawowych i 3 przedszkoli, przygotowanych przez 21 nauczycieli. Publiczność obejrzała i  wysłuchała 54 prezentacji piosenek konkursowych. Rangę festiwalu podniosła obecność gości honorowych- Ryszarda Szczygła - Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do spraw Kontaktów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego; przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego - Rafała Dobrowolskiego; przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Lublinie - Katarzyny Nowosad - Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Powiatu Lubelskiego - Zbigniewa Bernata Członka Zarządu Powiatu Lubelskiego; Iwony Pulińskiej – Radnej Powiatu Lubelskiego oraz Sekretarza Gminy Niemce; Eugeniusza Pelaka - Wicekuratora Oświaty w Lublinie; Marka Podstawki - Przewodniczącego Rady Gminy Niemce; Piotra Pankowskiego – Członka Rady Gminy Niemce; Anny Studzińskiej - dyrektor GOASz w Niemcach; Romana Urbasia - sołtysa Sołectwa Ciecierzyn; księdza kanonika Roberta Brzozowskiego - proboszcza parafii w Dysie; dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, rodziców i uczniów. Partnerem wydarzenia było Województwo Lubelskie. Lubelskie Smakuj życie! Szczególne podziękowania należą się instytucjom patronującym oraz licznym sponsorom, którzy wsparli organizację XIV Powiato8

wego Festiwalu Piosenki „Niezapomniane melodie”, a są to: Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski, Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski, Krzysztof Urbaś – Wójt Gminy Niemce, Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Mieczysław Jurecki, Eugeniusz Woźniak – Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Ryjek’ w  Nasutowie, Tomasz Błaszczyk PHU „Błaszczyk” w  Elizówce, Wiesława Szkutnik – Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa „Samopomoc Chłopska” w  Niemcach, Piotr Pankowski, Andrzej Gieroba, Elżbieta Caban – Rachwał - Ciastkarnia„Elka” w Leonowie, Roman Urbaś, Grzegorz Tymczak –„TYMWAR” w Elizówce, rodzice uczniów ZPO w Ciecierzynie. Laureaci XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki „Niezapomniane Melodie” W wyniku konkursu komisja wyłoniła następujących laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych: Kategoria: Dzieci 6 – letnie i klasy I - III Szkoły Podstawowej SOLIŚCI I  miejsce oraz Nagroda Specjalna Wojewody Lubelskiego – ZUZANNA JOŃSKA II miejsce - AGATA KOZIEŁ III miejsce - AMELIA JAKUBOWSKA Nagroda Specjalna Lubelskiego Kuratora Oświaty  ZUZANNA PIŁAT Nagroda Specjalna Marszałka Lubelskiego - KORNELIA DOBOSZ Nagroda Specjalna Starosty Lubelskiego – FILIP ZIEMICHUT Nagroda Specjalna Wójta Gminy Niemce- HUBERT WALKIEWICZ Kategoria: Dzieci 6 – letnie i klasy I - III Szkoły Podstawowej ZESPOŁY I miejsce dla zespołu wokalnego w składzie: Wojciech Czubacki Michalina Bolibok Helena Łuszcz Kalina Krzywicka ze Szkoły Podstawowej w Wilczopolu - Kolonii II miejsce dla zespołu wokalnego w składzie: Maja Manel Jakub Zaniuk Maciej Lewandowski z Przedszkola w Dysie III miejsce dla zespołu wokalnego w składzie: Kinga Pliwka Nadia Niemczuk Lena Klimowicz Antoni Zembrzycki z Przedszkola w Niemcach Wyróżnienie dla zespołu wokalnego Madzimuzy Mini w składzie: Lena Dąbrowska Urszula Wieczorek Daria Chudowolska Szymon Włodarczyk ze Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie Kategoria: Szkoła Podstawowa Klasy IV-VI SOLIŚCI I  miejsce oraz Nagroda Specjalna Wojewody Lubelskiego -

WIKTORIA KOLANO ze Szkoły Podstawowej w Wysokiem II miejsce oraz Nagroda Specjalna Marszałka Lubelskiego ZUZANNA WRONA ze Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej III miejsce - ANNA PIOTROWSKA ze Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie Nagroda Specjalna Lubelskiego Kuratora Oświaty  ROZALIA WĘCŁAWSKA Ze Szkoły Podstawowej w Zemborzycach Tereszyńskich Nagroda Specjalna Starosty Lubelskiego - IGNACY HUSZALUK ze Szkoły Podstawowej w Kalinówce Nagroda Specjalna Wójta Gminy Niemce - IZABELA KRASZKIEWICZ ze Szkoły Podstawowej w Niemcach

Kategoria: Szkoła Podstawowa Klasy IV-VI ZESPOŁY I miejsce dla zespołu wokalnego w składzie: Oliwia Cyranek Emilia Niezbecka Aleksandra Niezbecka ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Kościelnej II miejsce dla zespołu wokalnego ,,Wesoły Kwartet’’ w składzie: Kinga Rojek Kamila Rojek Amelia Kryszczuk Natalia Wronka ze Szkoły Podstawowej w Krasienienie III miejsce dla zespołu wokalnego ,, Madzimuzy’’ w składzie: Bartłomiej Gawroński Patryk Kozieł Maja Stawecka Aleksandra Włodarczyk ze Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie Wyróżnienie dla zespołu wokalnego „Czadowe nutki” w składzie: Maciej Putek Zuzanna Opajdowska Gabriela Sidor Julia Tkaczyk ze Szkoły Podstawowej w Niemcach Kategoria: Klasy VII –VIII Szkoły Podstawowej i klasy III Gimnazjum SOLIŚCI I miejsce oraz Nagroda Specjalna Muzeum Niepodległości w Warszawie - LAURA ŁABIGA ze Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej II miejsce oraz Nagroda Specjalna Lubelskiego Kuratora Oświaty MARTYNA MIELNIK z Gimnazjum w Jabłonnie III miejsce oraz Nagroda Specjalna Mieczysława Jureckiego JOANNA KOZIEŁ ze Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie Nagroda Specjalna Wojewody Lubelskiego - AGNIESZKA MUZYKA ze Szkoły Podstawowej w Krasieninie Nagroda Specjalna Marszałka Lubelskiego - ALAN LEWICKI ze Szkoły Podstawowej w Niemcach Nagroda Specjalna Starosty Lubelskiego - WERONIKA SZYMAŃSKA ze Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej Nagroda Specjalna Wójta Gminy Niemce - PATRYCJA LIPSKA ze Szkoły Podstawowej w Dysie

TAKA GMINA – Gazeta Lokalna Gminy Niemce


WYDARZENIA Kategoria: Klasy VII Szkoły Podstawowej i klasy II – III Gimnazjum ZESPOŁY I miejsce dla zespołu wokalnego „Madzimuzy” w składzie: Magda Kozieł Bożena Kłos Julia Gałat Weronika Ważna ze Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie II miejsce dla zespołu w składzie: Hubert Tynecki Klaudia Klimek Natalia Szyszka Wiktoria Szyszka ze Szkoły Podstawowej w Jabłonnie III miejsce Zespołu „Wiolinki” w składzie: Antonina Matysek Natalia Kneć Anna Kwiecień ze Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej Wyróżnienie: dla zespołu ,,Melomani’’ w składzie: Patrycja Misiurek Agnieszka Woźniak Antoni Joński Piotr Zgierski ze Szkoły Podstawowej w  Krasieninie Wyróżnieni nauczyciele ;Magdalena Stawecka, Anna Grzegorczyk , Henryk Skórski, Piotr Preidl, Urszula Wnuk, Marek Trzciński. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym artystom! Fotoreportaż str.16

Wkrótce na mapie Gminy Niemce pojawi się nowa świetlica W ostatnich dniach marca, Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś odwiedził plac budowy nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Kawka. Prace zmierzają ku końcowi i wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego obiektu. Budowa świetlicy w  Kawce była możliwa dzięki dotacji w  wysokości blisko 700 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Rozpoczęta jesienią ubiegłego roku inwestycja w sumie będzie kosztowała ponad 1 mln zł. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to koniec kwietnia. Później pozostanie tylko zakupić wyposażenie i nowy obiekt będzie służył okolicznym mieszkańcom.

Nr 02/136 /2019

9


WYDARZENIA

XI Gminny Konkurs Mitologiczny „Skrzydła są tylko przenośnią” 14 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich odbył się XI Gminny Konkurs Mitologiczny „Skrzydła są tylko przenośnią”. Honorowy patronat nad nim objął Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś. Do konkursu przystąpiło 16 uczniów reprezentujących cztery szkoły podstawowe z  terenu naszej gminy. Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach – indywidualnej oraz drużynowej. W pierwszej części uczniowie zmierzyli się z pytaniami testowymi, w drugiej zaś musieli rozwiązać mitologiczne zagadki. Zadania wymagały nie tylko znajomości mitologii, ale również twórczego myślenia, umiejętności analitycznych i  współdziałania w zespole. Nieocenioną rolę w przeprowadzeniu całego konkursu odegrały nasze szkolne nimfy, które opiekowały się uczestnikami konkursu, wspomagały prowadzącą i swoimi pięknymi strojami przybliżały klimat greckiej kultury. Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Niemce wręczyła laureatom Sekretarz Gminy Iwona Pulińska w  towarzystwie Dyrektora placówki Emilii Kowalskiej. Organizatorzy dziękują również Radzie Rodziców za wsparcie przy organizacji imprezy. Poniżej prezentujemy wyniki konkursu: Kategoria indywidualna: I miejsce – Antonina Polkowska – Szkoła Podstawowa w Niemcach II miejsce – Krystian Wach – Szkoła Podstawowa w Niemcach III miejsce – Mateusz Muchajer – Szkoła Podstawowa w Niemcach Kategoria drużynowa: I miejsce – SP w Niemcach II miejsce – SP w Ciecierzynie III miejsce – SP w Jakubowicach

10

TAKA GMINA – Gazeta Lokalna Gminy Niemce


WYDARZENIA

V Gminne Prezentacje Teatralne Już po raz piąty młodzi aktorzy z terenu gminy Niemce, mogli zaprezentować swoje umiejętności przed szeroką widownią. 22 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach odbyły się V Gminne Prezentacje Teatralne. Imprezie patronował Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, którego reprezentowała Sekretarz Gminy Iwona Pulińska. Otuchy młodym aktorom dodawał dyrektor szkoły w Niemcach Jerzy Wójcik, a  także vice-dyrektor Barbara Józefacka i vice-dyrektor Beata Gajuś. Obecna była również przewodnicząca Rady Rodziców SP w Niemcach – Magdalena Latek.

Nr 02/136 /2019

W konkursowych zmaganiach wzięło udział 6 „Krasnalkowa czapeczka” (przygotowane pod kiezespołów teatralnych z następujących szkół: ZPO runkiem Bożeny Malinowskiej) w Ciecierzynie, SP w Nasutowie, SP w Rudce KoIII miejsce - SP w Rudce Kozłowieckiej za przedzłowieckiej, ZPO w Dysie, SP w Krasieninie oraz SP stawienie „Szkoła uczuć” (przygotowane pod kiew Niemcach. runkiem Jolanty Janickiej) Spektakle oceniało jury w składzie: Wyróżnienia: -SP w Nasutowie, SP w Krasieni- Ewa Nankiewicz z GBP w Niemcach nie oraz ZPO w Dysie. - Irena Aftyka z GOK Niemce Wszyscy aktorzy otrzymali pamiątkowe statu- Krystyna Szłapa z SP Niemce etki oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez Werdykt jury brzmiał następująco: Wójta Gminy Niemce i  Sponsorów. Ceremonii I miejsce - ZPO w Ciecierzynie za przedstawie- wręczenia nagród dokonali : Sekretarz Gminy nie „Loookomotywa” (przygotowane pod kierun- Niemce Iwona Pulińska i dyrektor Szkoły Podstakiem Grażyny Wójtowicz i Katarzyny Wieczorek) wowej w Niemcach Jerzy Wójcik. II miejsce - SP w Niemcach za przedstawienie Wszystkim aktorom i  opiekunom serdecznie

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy teatralnej. Organizatorzy składają podziękowania sponsorom za wsparcie finansowe: Wójtowi Gminy Niemce Krzysztofowi Urbasiowi, Radzie Rodziców SP w Niemcach, firmie VIS-BUD z Niemiec, Agencji Reklamowej MAIK, firmie KAMAR, Bankowi Spółdzielczemu w Niemcach, firmie IFTER, firmie AS-BABUNI, firmie STANCHEM, Restauracji Kupieckiej. Organizatorkami z  ramienia SP w  Niemcach były Barbara Roziewicz i Mariola Sidor

11


EDUKACJA

Gminne Dyktando z języka angielskiego

W środę 13 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich odbyło się Gminne Dyktando z języka angielskiego dla uczniów klas siódmych. Honorowy patronat nad nim objął Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, który ufundował nagrody. Do konkursu przystąpiło 10 uczniów reprezentujących pięć szkół podstawowych z naszej gminy. Tekst dyktanda nie należał do łatwych, był to

bowiem zarys biografii Alberta Einsteina. Konkurs wymagał niezwykłej precyzji w odwzorowaniu angielskiej pisowni. Tym bardziej więc cieszy fakt, że uczniowie poradzili sobie z tym wyzwaniem. Zwycięzcy w pełni zasłużyli na pochwałę. Dyplomy oraz nagrody wręczały wspólnie: pani Iwona Pulińska - Sekretarz Gminy Niemce oraz pani Emilia Kowalska - Dyrektor SP w Jakubowicach Konińskich.

Bezpośrednio po wręczeniu nagród laureatom uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych z kreatywnego nauczania języka angielskiego. Uczniowie demonstrowali swoim nauczycielom anglistom, jak połączyć ćwiczenia ruchowe z nauką języka obcego w taki sposób, żeby dobrze się przy tym bawić. Oto wyniki konkursu: I miejsce Oliwia Sidor - SP Jakubowice

II miejsce Anna Syta - SP Niemce III miejsce Izabela Cieplak SP Krasienin Wyróżnienie Alicja Gromek SP Jakubowice Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, uczestnikom oraz opiekunom. Laureatom zaś gratulujemy sukcesu!

„Z polszczyzną za pan brat!” - finał konkursu! IV Powiatowy Konkurs Poprawnej Polszczyzny „Z polszczyzną za pan brat!” pod patronatem Starosty Lubelskiego jest już za nami. W piątek 22 marca trzyosobowe drużyny z różnych szkół mierzyły się z wyzwaniami, jakie niesie nasz język ojczysty. W finale konkursu udział wzięły drużyny ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach, Szkoły Podstawowej w Leszkowicach, Szkoły Podstawowej w Niemcach, Gimnazjum w Niemcach i ZST w Piotrowicach. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas pierwszych: Angelika Greguła (I TAŻ), Julia Jaszcz (I LO) oraz Adrian Radzikowski (I TKI). Drużyny zmagały się z interpunkcją, przekształceniami stylistycznymi oraz ze znajomością przysłów polskich. Ostatnim zadaniem był quiz językowy przeprowadzony przy pomocy platformy internetowej Kahoot!. Nasza drużyna wywalczyła III miejsce, miejsce II zajęli uczniowie z  Gimnazjum w  Niemcach, natomiast miejsce I  zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Niemcach. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy za rok! Organizatorzy: Ewa Bęczkowska, Agnieszka Roczniak

12

TAKA GMINA – Gazeta Lokalna Gminy Niemce


EDUKACJA

Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju „Młodzież zapobiega pożarom” Po raz kolejny młodzież z terenu Gminy Niemce miała okazję Niemce Krzysztofa Urbasia, którego reprezentowała Dyrektor GOASZ sprawdzić swoją wiedzę z zakresu pożarnictwa. w Niemcach – Anna Studzińska. Zgromadzonych uczestników przy7 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych witał Dyrektor SP w Niemcach –Jerzy Wójcik. Łosiowej, odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego TurnieW eliminacjach wzięło udział 28 uczniów z 6 szkół naszej gminy. ju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Rywalizowali w II grupach wiekowych. Gminne eliminacje przeproKonkurs odbył się pod honorowym patronatem Wójta Gminy wadzone były w formie testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną

Nr 01/135/2019

uczestników. Oceny dokonało jury w składzie: • starszy kapitan Grzegorz Koziński - zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Lublinie • Dariusz Paradziński - Komendant Gminny ZOSPRP w Niemcach • Marek Porzak - Prezes ZG ZOSPRP w Niemcach • Wojciech Deleżuch - Wiceprezes ZG ZOSPRP w Niemcach Wyniki: I grupa wiekowa (kl.1-6 SP ) I miejsce - Michał Kubiak – SP Krasienin II miejsce - Zofia Kochanowska – SP Rudka Kozłowiecka III miejsce - Oliwia Urban- SP Nasutów II grupa wiekowa (kl.7,8 i III gimnazjum) I miejsce - Damian Snopkowski –SP Krasienin II miejsce - Jakub Kostecki - SP Niemce III miejsce - Oliwia Misiurek SP Krasienin Wszyscy uczniowie, biorący udział w  konkursie, otrzymali pamiątkowe dyplomy. Laureatom Wójt Gminy Niemce ufundował nagrody rzeczowe. Dodatkową atrakcją dla wszystkich uczestników konkursu było spotkanie z  druhami OSP Niemce, którzy zaprezentowali wóz bojowy i jego wyposażenie.

13


WYDARZENIA

Kolejne sukcesy pracowni plastycznej GOK Julia Longosz, Kinga Prokop i Julia Woźniak z  pracowni plastycznej GOK zdobyły trzy honorowe wyróżnienia w  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „MARTWA NATURA Z  JABŁKIEM”. W  VII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „ Labirynt wyobraźni” pod tytułem „ Łódź Podwodna” wyróżnienie przez kwalifikacje do wystawy zdobyła Maja Woźniak. Ogromne gratulacje dla młodych artystek i ich instruktor pani Iwony Dudy!

IV Gminny Turniej Unihokeja w Dysie 1 marca 2019 r. w sali gimnastycznej ZPO w  Dysie pod honorowym patronatem Wójta Gminy Niemce odbył się IV Gminny Turniej Unihokeja przeznaczony dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu gminy Niemce. W  rywalizacji wzięło udział 49 uczniów z  7 szkół naszej gminy. Mecze rozgrywane były systemem ligowym, każdy trwał 20 min. Nad prawidłowością rozgrywek czuwał  sędzia - Marek Wrona. Organizacja Turnieju była możliwa dzięki hojności sponsorów, którymi byli: Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka, Dyrektor Regionalnego Biura Energii przy Urzędzie Marszałkowskim Henryk Smolarz oraz Rada Rodziców przy ZPO w Dysie. Zwycięzcą tegorocznego turnieju okazała się drużyna z  ZPO w  Dysie, drugie miejsce zajeli uczniowie  z  ZPO w  Ciecierzynie, a trzecie drużyna z SP w Niemcach. Najlepszym drużynom puchary, dyplomy i  nagrody rzeczowe wręczyli: Iwona Pulińska - Radna Powiatu Lubelskiego oraz  Sekretarz Gminy Niemce; Marek Podstawka- Przewodniczący Rady Gminy Niemce; Dyrekor Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie Jolanta Sołtys - gospodyni spotkania.  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

14

TAKA GMINA – Gazeta Lokalna Gminy Niemce


WYDARZENIA

IV Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Już po raz czwarty, w gościnnych murach Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach , spotkali się miłośnicy piłki ręcznej. Dnia 23.03.2019 r. odbył się IV Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt pod honorowym patronatem Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia. Gospodarza gminy reprezentowała podczas turnieju dyrektor GOASZ Anna Studzińska. Organizatorem zawodów była Szkoła Podstawowa w  Niemcach, reprezentowana przez dyrektora Jerzego Wójcika oraz kluby MKS Lublin, UKS 2 Lublin. W  turnieju wzięły udział drużyny z  Lublina, Kamionki i Niemiec. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: I miejsce: MKS Lublin II miejsce Szkoła Podstawowa w Kamionce III miejsce Szkoła Podstawowa w Niemcach IV miejsce - druga drużyna ze Szkoły Podstawowej w Niemcach . W imieniu Wójta Gminy Niemce nagrody wręczyła dyrektor GOASz Anna Studzińska. Wszystkie drużyny otrzymały puchary, pamiątkowe medale oraz statuetki. Najlepszą zawodniczką turnieju okazała się Gabriela Prażmo z SP Kamionka; najskuteczniejszą zawodniczką ( królową strzelców) Martyna Łukasik z MKS Lublin; zaś najlepszą bramkarką Maria Kowalik z SP Niemce. Organizatorzy wyróżnili również najlepszych trenerów: Wojciecha Bracława z  MKS Lublin i Monikę Obroślak z SP Kamionka. Każda z  drużyn otrzymała pamiątkowe piłki z oryginalnymi podpisami zawodniczek MKS Perła Lublin oraz słodycze ufundowane przez Wójta Gminy Niemce i  Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Niemcach. W organizacji turnieju pomagały zawodniczki drugoligowego MKS Lublin: Aleksandra Studzińska , Izabela Rarak i  Katarzyna Urbaś oraz była zawodniczka Sprinter Lublin Natalia Boguta. Wszystkie dziewczyny rozpoczynały swoją przygodę z piłką ręczną w Szkole Podstawowej w Niemcach. Duży wkład w  organizację turnieju wnieśli również trenerzy drużyny SP Niemce Iwona i Adam Gajowiakowie.  Młodym szczypiornistkom gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Nr 02/136 /2019

15


XIV

Powiatowy Festiwal Piosenki „Niezapomniane Melodie” w Ciecierzynie

Profile for Gmina Niemce

Taka Gmina Nr 02/136/2019  

Taka Gmina Nr 02/136/2019  

Advertisement